جستجوی عبارت مقاله روش


 • مقاله ترجمه شده کاربرد دیتای مداری در تخمین حجم ترافیک شهری – مجله ieee

  babazadeفروردین 20, 1396
   مقاله ترجمه شده کاربرد دیتای مداری در تخمین حجم ترافیک شهری – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری عنوان انگلیسی مقاله: citywide traffic volume estimation using trajectory data برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر زمین در شوک اصلی بر واکنش لرزه ای ساختمان – مجله taylor & francis

  babazadeفروردین 19, 1396
   ترجمه مقاله اثر زمین در شوک اصلی بر واکنش لرزه ای ساختمان – مجله taylor & francis

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ویژگی های حرکات زمین در زمان شوک اصلی – بعد از شوک و تاثیر این حرکات بر روی پاسخ لرزه ای ساختمان عنوان انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله واکنش باد و بهینه سازی دیزاین در ساختمان فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 19, 1396
   ترجمه مقاله واکنش باد و بهینه سازی دیزاین در ساختمان فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پاسخ های القا شده از طرف باد و بهینه سازی طراحی با قابلیت سرویس پذیری در ساختمان های فولادی بلند عنوان انگلیسی مقاله: wind-induced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 17, 1396
   ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فضای سبز شهری، سلامت عمومی و عد زیست محیطی: چالش های ایجاد شهر هایی سبز عنوان انگلیسی مقاله: urban green space, public health, and... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد زباله شیشه ای در فیلر معدنی در مخلوط آسف – مجله degruyter

  babazadeفروردین 16, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد زباله شیشه ای در فیلر معدنی در مخلوط آسف – مجله degruyter

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از زباله های شیشه ای به عنوان فیلر معدنی در مخلوط گرم آسف عنوان انگلیسی مقاله: use of gl waste as mineral filler... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله واکنش پیزو رسانای آسف گرم با نانوالیاف کربنی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 16, 1396
   ترجمه مقاله واکنش پیزو رسانای آسف گرم با نانوالیاف کربنی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پاسخ پیزو مقاومتی مخلوط رسانای آسف گرم اصلاح شده با نانوالیاف کربنی عنوان انگلیسی مقاله: piezoresistive response of conductive mix asphalt mixtures modified...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله رسانایی الکتریکی ملات آسف دارای الیاف و پرکننده رسانا – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله رسانایی الکتریکی ملات آسف دارای الیاف و پرکننده رسانا – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: هدایت الکتریکی ملات آسف حاوی فیبرها و فیلرهای رسانا عنوان انگلیسی مقاله: electrical conductivity of asphalt mortar containing conductive fibers and fillers برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد سنجش از راه دور و gis در نظارت بر تغییر پوشش جنگل

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد سنجش از راه دور و gis در نظارت بر تغییر پوشش جنگل

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و gis: دورنمای جهانی عنوان انگلیسی مقاله: monitoring forest cover changes using... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد ضایعات سربار خا تر در بتن آبگریز – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد ضایعات سربار خا تر در بتن آبگریز – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بتن آبگریز با استفاده از ضایعات سربار خا تر عنوان انگلیسی مقاله: hydrophobic concrete using waste paper sludge ash برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تاثیر مواد افزودنی آبگریز بر ویژگی فیزیکی-مکانیکی و ماندگاری بتن بدون ریزدانه – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله تاثیر مواد افزودنی آبگریز بر ویژگی فیزیکی-مکانیکی و ماندگاری بتن بدون ریزدانه – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر مواد افزودنی آبگریز و سنگدانه بازیافتی بر خواص فیزیکی-مکانیکی و دوام بتن بدون ریزدانه عنوان انگلیسی مقاله: effect of hydrophobic admixture and recycled...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله استفاده از rs و gis برای زمین / تغییر پوشش و اعمال نیروی محرک آنالیز – نشریه اسپرینگر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله استفاده از rs و gis برای زمین / تغییر پوشش و اعمال نیروی محرک آنالیز – نشریه اسپرینگر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل در بخش هایی از شمال ایران با استفاده از rs و gis عنوان انگلیسی مقاله: land... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ساختار منافذ در بتن در ته نشست اسیدی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله ساختار منافذ در بتن در ته نشست اسیدی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار منافذ در بتن در معرض ته نشست اسیدی عنوان انگلیسی مقاله: pore structure in concrete exposed to acid deposit برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تخمین مخلوط بیندر در آسف مخلوط گرم با آسف – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله متد تخمین مخلوط بیندر در آسف مخلوط گرم با آسف – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش برآورد ترکیب بیندر در آسف مخلوط گرم با آسف اصلاح شده عنوان انگلیسی مقاله: binder blending estimation method in mix asphalt with... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل تنش-کرنش برای بتن در بارگذاری سیکلی

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله مدل تنش-کرنش برای بتن در بارگذاری سیکلی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل تنش-کرنش برای بتن تحت بارگذاری چرخه ای عنوان انگلیسی مقاله: stress-strain model for concrete under cyclic loading برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای طرح احداث در خارج کشور – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 14, 1396
   ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای طرح احداث در خارج کشور – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت ریسک برای پروژه های ساخت و ساز در خارج از کشور عنوان انگلیسی مقاله: risk mana ent for overseas construction projects برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل رطوبت مقداری بتن داخلی در سازه در معرض هوای طبیعی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 10, 1396
   ترجمه مقاله مدل رطوبت مقداری بتن داخلی در سازه در معرض هوای طبیعی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل رطوبت کمی از درون بتن سازه های در معرض آب و هوای طبیعی عنوان انگلیسی مقاله: quantitative moisture model of interior concrete in... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ویژگی نرخ کرنش بالای رس تحت تنش تحکیمی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله ویژگی نرخ کرنش بالای رس تحت تنش تحکیمی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ‌ای آزمایشگاهی در مورد خواص نرخ کرنش بالای رس تحت تنش تحکیمی زیاد عنوان انگلیسی مقاله: an experimental study of high strain-rate properties... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد فریم فولادی در طراحی لرزه ای برای عملکرد ساختمان – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد فریم فولادی در طراحی لرزه ای برای عملکرد ساختمان – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی لرزه ‌ای برای عملکرد افزایش داده شده ساختمان با استفاده از قاب مهاربندی شده فولادی نوسانی عنوان انگلیسی مقاله: seismic design for enhanced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر پارامتر شمع بر عوامل ایمنی برای شیب‌ شمع بندی شده – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله اثر پارامتر شمع بر عوامل ایمنی برای شیب‌ شمع بندی شده – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات پارامترهای شمع بر روی فاکتورهای ایمنی برای شیبهای شمع بندی شده با استفاده از آنالیز عددی سه بعدی عنوان انگلیسی مقاله: the effect... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کارایی سازه ذوزنقه ای و دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله کارایی سازه ذوزنقه ای و دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی عملکرد سازه ذوزنقه ای و دیوارهای برشی فولادی موجدار مرکزی عنوان انگلیسی مقاله: structural performance essment of t zoidally-corrugated and centrally-perforated steel plate shear... بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل لرزه غیرخطی برش دیوارهای صفحه فولادی سوراخدار عنوان انگلیسی مقاله: nonlinear seismic analysis of perforated steel plate shear walls برای ...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معرفی سوراخ مستطیل شکل بزرگ سفت در دیوار برشی ورق فولادی عنوان انگلیسی مقاله: introduction of stiffened large rectangular openings in steel plate shear...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تجربی روی دیوارهای برشی صفحه فولادی سفت با دو سوراخ مستطیل شکل عنوان انگلیسی مقاله: experimental investigation on stiffened steel plate shear walls...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

  babazadeفروردین 7, 1396
   مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پردازش تصاویر ای و تشخیص آلودگی هوا عنوان انگلیسی مقاله: ellite image processing and air pollution detection برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص آلودگی هوا از فضا با استفاده از روش مبتنی بر تصاویر عنوان انگلیسی مقاله: detecting air pollution from space using image-based method برای...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوی خاکهای نرم تحت بارگذاری متناوب عنوان انگلیسی مقاله: model of soft soils under cyclic loading برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار عنوان انگلیسی مقاله: intermodal concept in railway station design برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بتن زینتی

  babazadeفروردین 6, 1396
   ترجمه مقاله بتن زینتی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بتن تزئینی عنوان انگلیسی مقاله: decorative concrete برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دوره طبیعی سیستم دیوارهای برشی صفحات فولادی عنوان انگلیسی مقاله: natural periods of steel plate shear wall systems برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربرد روشهای مختلف ndt برای ارزی سازه‌ های فولاد ساختمانی برای استفاده مجدد عنوان انگلیسی مقاله: application of various ndt methods for the evaluation...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل لرزه غیرخطی برش دیوارهای صفحه فولادی سوراخدار عنوان انگلیسی مقاله: nonlinear seismic analysis of perforated steel plate shear walls برای ...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معرفی سوراخ مستطیل شکل بزرگ سفت در دیوار برشی ورق فولادی عنوان انگلیسی مقاله: introduction of stiffened large rectangular openings in steel plate shear...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تجربی روی دیوارهای برشی صفحه فولادی سفت با دو سوراخ مستطیل شکل عنوان انگلیسی مقاله: experimental investigation on stiffened steel plate shear walls...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

  babazadeفروردین 7, 1396
   مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پردازش تصاویر ای و تشخیص آلودگی هوا عنوان انگلیسی مقاله: ellite image processing and air pollution detection برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص آلودگی هوا از فضا با استفاده از روش مبتنی بر تصاویر عنوان انگلیسی مقاله: detecting air pollution from space using image-based method برای...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوی خاکهای نرم تحت بارگذاری متناوب عنوان انگلیسی مقاله: model of soft soils under cyclic loading برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار عنوان انگلیسی مقاله: intermodal concept in railway station design برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بتن زینتی

  babazadeفروردین 6, 1396
   ترجمه مقاله بتن زینتی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بتن تزئینی عنوان انگلیسی مقاله: decorative concrete برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دوره طبیعی سیستم دیوارهای برشی صفحات فولادی عنوان انگلیسی مقاله: natural periods of steel plate shear wall systems برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربرد روشهای مختلف ndt برای ارزی سازه‌ های فولاد ساختمانی برای استفاده مجدد عنوان انگلیسی مقاله: application of various ndt methods for the evaluation...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله بارگذاری پایه ستون ن با کارایی دیوار ژئوسنتتیک مدل خاکی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 14, 1395
   ترجمه مقاله بارگذاری پایه ستون ن با کارایی دیوار ژئوسنتتیک مدل خاکی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه تجربی بر روی عملکرد دیوارهای ژئوسنتتیک مسلح مدل خاکی بر پایه ‌های محکم در معرض قرار گرفته برای بارگذاری پایه ستون ن عنوان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر رابطه آرماتور کششی بر رفتار خمشی تیر بتن مسلح – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 11, 1395
   ترجمه مقاله اثر رابطه آرماتور کششی بر رفتار خمشی تیر بتن مسلح – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر کاهش پیوستگی آرماتور کششی بر رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه عنوان انگلیسی مقاله: effect of bond loss of tension reinforcement on the flexural... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شیوه مقاوم ز له و آنالیز ساختمان‌ بلند – مجله ijret

  babazadeاسفند 11, 1395
   ترجمه مقاله شیوه مقاوم ز له و آنالیز ساختمان‌ بلند – مجله ijret

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تکنیک‌ های مقاوم ز له و تجزیه و تحلیل ساختمان‌ های بلند عنوان انگلیسی مقاله: earthquake resistant techniques and analysis of tall buildings برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله خسارت بتن و آرماتور مبانی بتون ناشی از تاثیر زیست محیطی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 11, 1395
   ترجمه مقاله خسارت بتن و آرماتور مبانی بتون ناشی از تاثیر زیست محیطی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آسیب بتن و اتصالات پایه های بتونی بر اثر عوامل محیطی عنوان انگلیسی مقاله: damage of concrete and reinforcement of reinforced-concrete foundations caused by...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روش پیش بینی رفتار پیچشی تیر بتن مسلح با مصالح frp – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله روش پیش بینی رفتار پیچشی تیر بتن مسلح با مصالح frp – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رویکرد تحلیلی برای پیش ‌بینی حرکت کامل تاب ‌دار تیرهای بتن مسلح با مصالح frp تقویت شده عنوان انگلیسی مقاله: analytical approach for predicting... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد بر اساس توزیع جابجایی ها و عدم انحراف ها برای مشکل های ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل عنوان انگلیسی مقاله: an... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدلینگ عناصر محدود تیر بتن آرمه پیش تنیده – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله مدلینگ عناصر محدود تیر بتن آرمه پیش تنیده – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدلسازی دقیق اجزای محدود تیرهای بتنی پیش تنیده عنوان انگلیسی مقاله: accurate finite element modeling of pretensioned prestressed concrete beams برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ارتباط حرکت زمین و واکنش ساختمان با لرزه ثبت شده – انتشارات earthquak espectra

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله ارتباط حرکت زمین و واکنش ساختمان با لرزه ثبت شده – انتشارات earthquak espectra

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رابطه بین زمین و پاسخ ساختمان با بهره گیری از ز له‌ های ثبت شده کالیفرنیا عنوان انگلیسی مقاله: correlation between ground motion and... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله فاکتور رفتار برای طرح ز له ای قاب فولادی خمشی – انتشارات wcee

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله فاکتور رفتار برای طرح ز له ای قاب فولادی خمشی – انتشارات wcee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله:   ضریب رفتار در طرح ز له ای قاب‌ خمشی فولادی عنوان انگلیسی مقاله: behaviour factor for seismic design of moment-resisting steel frames برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ویژگی ثبات لاستیک تایر ضایعاتی در بتن خودفشرده – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله ویژگی ثبات لاستیک تایر ضایعاتی در بتن خودفشرده – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ای راجع به خواص دوام لاستیک تایر ضایعاتی مورد استفاده در بتن خودتراکم عنوان انگلیسی مقاله: a study of the durability properties of... بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله ارتقای ساخت و ساز مسکن عمومی – مجله taylor & francis

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله ارتقای ساخت و ساز مسکن عمومی – مجله taylor & francis

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تلاش برای بهبود مستمر برای ساخت و ساز مسکن عمومی در هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله: quest for continuous quality improvement for public housing... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ضریب رفتار در قاب sma – انتشارات wcee

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله ضریب رفتار در قاب sma – انتشارات wcee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی ضریب رفتار در قاب های مهاربندی شده sma عنوان انگلیسی مقاله: investigation of the behavior factor in sma braced frames برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل ترک خوردگی فرسایش در سازه بتنی پیش متراکم – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله مدل ترک خوردگی فرسایش در سازه بتنی پیش متراکم – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک مدل کلی برای ترک خوردگی ایجاد شده از فرسایش در سازه های بتنی پیش فشرده عنوان انگلیسی مقاله: a global model for corrosion-induced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در رس و خاک – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 30, 1395
   ترجمه مقاله متد تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در رس و خاک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش دقیق، سریع و ساده برای تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در تمامی انواع رس و خاک: آزمایش خمش فتیله عنوان انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر تقویت بر ظرفیت حمل بار و ترک خوردگی اتصال – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 30, 1395
   ترجمه مقاله اثر تقویت بر ظرفیت حمل بار و ترک خوردگی اتصال – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر تقویت بر روی ظرفیت حمل بار و ترک خوردگی اتصال تیر عمق بتن تقویت شده عنوان انگلیسی مقاله: the influence of reinforcement on... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اتصال مکانیکی ورقه‌ frp و بتن – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله اتصال مکانیکی ورقه‌ frp و بتن – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تحقیقات تجربی اتصال مکانیکی بین ورقه‌ های frp و بتن عنوان انگلیسی مقاله: experimental investigation of the mechanical connection between frp laminates and concrete... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله پارامتر خاک و بسط متد انطباق سیگنال شمع – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 26, 1395
   ترجمه مقاله پارامتر خاک و بسط متد انطباق سیگنال شمع – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهبود پارامترهای دینامیکی خاک و بسط روش انطباق سیگنال شمع عنوان انگلیسی مقاله: improving dynamic soil parameters and a ncing the pile signal matching technique... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سازه های فولادی با متد مقاوم سازی متقابل acm – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 25, 1395
   ترجمه مقاله سازه های فولادی با متد مقاوم سازی متقابل acm – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از روش مقاوم سازی متقابل acm (مواد پیشرفته کامپوزیت) برای سازه های فولادی عنوان انگلیسی مقاله: application of acm brace retrofitting countermeasure to...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تحلیل ظرفیت تحمل لرزه پی‌ کم عمق

  babazadeبهمن 25, 1395
   ترجمه مقاله تحلیل ظرفیت تحمل لرزه پی‌ کم عمق

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل ظرفیت تحمل لرزش پی‌ های کم عمق عنوان انگلیسی مقاله: analysis of the seismic bearing capacity of shallow foundations برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله حفاظت و قدرت آزمون بتن میکروسیلیس – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 24, 1395
   ترجمه مقاله حفاظت و قدرت آزمون بتن میکروسیلیس – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی خواص حفاظتی و مقاومتی بتن حاوی میکرو سیلیس عنوان انگلیسی مقاله: shielding and strength tests of silica fume concrete برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله تست نفوذ پذیری بر رسانایی هیدرولیک خاک رس دار

  babazadeبهمن 21, 1395
   ترجمه مقاله تست نفوذ پذیری بر رسانایی هیدرولیک خاک رس دار

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آزمون تراوایی سه محوره در رابطه با تاثیر لیچیت سنتتیک بر رسانایی هیدرولیک خاک رس دار عنوان انگلیسی مقاله: triaxial permeability testing on the... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روش مدت دوام برای تست لرزه ای سازه – انتشارات wcee

  babazadeبهمن 20, 1395

 • ترجمه مقاله تقویت کننده کم نویز lna) uwb) جهت استفاده 3.1-10.6 ghz در پروسه cmos – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 17, 1396
   ترجمه مقاله تقویت کننده کم نویز lna) uwb) جهت استفاده 3.1-10.6 ghz در پروسه cmos – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک تقویت کننده کم نویز lna) uwb) با ح خطی بالا و کم توان برای کاربرد های 3.1-10.6 ghz در فرآیند های cmos با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق بندی در محیط تابش گرمایی – نشریه اسپرینگر

  babazadeفروردین 17, 1396
   ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق بندی در محیط تابش گرمایی – نشریه اسپرینگر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شعاع بحرانی عایق در محیط های تشعشع حرارتی عنوان انگلیسی مقاله: the critical radius of insulation in thermal radiation environment برای رایگان مقاله...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده شناسایی جزیره ای در تولیدات پراکنده با رویکرد قانون مبنای فازی – مجله ieee

  babazadeفروردین 10, 1396
   مقاله ترجمه شده شناسایی جزیره ای در تولیدات پراکنده با رویکرد قانون مبنای فازی – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: را ار قانون مبنای فازی برای تشخیص جزیره ای در تولیدات پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: a fuzzy rule-based approach for islanding detection in distributed generation...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر ویژگی سوخت بر ترکیب دوده با احتراق سوخت جامد محلی در اجاق گاز – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله اثر ویژگی سوخت بر ترکیب دوده با احتراق سوخت جامد محلی در اجاق گاز – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر خواص سوخت بر ترکیب دوده تولید شده توسط احتراق سوخت جامد محلی در یک اجاق گاز خانگی عنوان انگلیسی مقاله: the impact of... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سوده شناسی میکرو/ نانو مصالح mems

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله سوده شناسی میکرو/ نانو مصالح mems

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد mems، روان کننده ها و وسایل عنوان انگلیسی مقاله: micro/nanoscale tribology of mems materials, lubricants and devices برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر توان در pv – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر توان در pv – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی نقطه توان ماکزیمم در سیستم های فوتولتائیک: مرور روش های مختلف عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking in p ovoltaic (pv) systems: a... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد بر اساس توزیع جابجایی ها و عدم انحراف ها برای مشکل های ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل عنوان انگلیسی مقاله: an... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله طراحی بادزن محوری – مجله waset

  babazadeاسفند 9, 1395
   ترجمه مقاله طراحی بادزن محوری – مجله waset

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انتخاب و طراحی یک بادزن محوری عنوان انگلیسی مقاله: selection and design of an axial flow fan برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کارایی حرارتی کالکتور هوای خورشیدی cpc با آرایش تخت میکرولوله – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 8, 1395
   ترجمه مقاله کارایی حرارتی کالکتور هوای خورشیدی cpc با آرایش تخت میکرولوله – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عملکرد گرمایی یک کالکتور هوای خورشیدی جدید cpc با آرایش تخت میکرولوله گرمایی عنوان انگلیسی مقاله: thermal performance of a new cpc solar air... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری و بهبود عملکرد فتوولتائیک – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 7, 1395
   ترجمه مقاله متد رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری و بهبود عملکرد فتوولتائیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تحلیل و ارتقای کارایی فتوولتائیک با روش رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری غیر خطی عنوان انگلیسی مقاله: analysis and enhancement of pv efficiency...بیشتر بخوانید 

 • مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه ماکزیمم قدرت با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات – مجله ieee

  babazadeاسفند 7, 1395
   مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه ماکزیمم قدرت با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش ردی نقطه حداکثر توان بر اساس آشفتگی و مشاهده ترکیب شده همراه با بهینه سازی ازدحام ذرات عنوان انگلیسی مقاله: a maximum power... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله نانوسیالات پایه آبی با دیتای هادی حرارتی وابسته به دما – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله نانوسیالات پایه آبی با دیتای هادی حرارتی وابسته به دما – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: داده ‌های جدید رسانایی حرارتی وابسته به دما برای نانوسیالات پایه آبی عنوان انگلیسی مقاله: new temperature dependent thermal conductivity data for water-based nanofluids... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی پیشرفت بسوی اتخاذ تعاریف ساختمان ها با انرژی تقریبا صفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله: essment of the progress towards... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه pv – مجله ieee

  babazadeاسفند 4, 1395
   مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه pv – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش جدید برای ردی نقطه ماکزیمم توان آرایه pv که تحت شرایط سایه جزئی عمل می‌کنند عنوان انگلیسی مقاله: a new technique for... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ردی توان حداکثر آرایه فتوولتاییکی بزرگ مقیاس – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله ردی توان حداکثر آرایه فتوولتاییکی بزرگ مقیاس – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی توان ماکزیمم آرایه های فتوولتاییکی بزرگ مقیاس عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking of large-scale p ovoltaic array برای رایگان مقاله انگلیسی...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سیستم فتوولتائیک برای طراحی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله سیستم فتوولتائیک برای طراحی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی و عملکرد تجربی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور طراحی شده توسط سیستم فتوولتائیک عنوان انگلیسی مقاله: design and experimental performance of...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ضعیف شدن ولتاژ در صنعت خودرو – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله ضعیف شدن ولتاژ در صنعت خودرو – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افت ولتاژ در صنعت خودرو: آنالیز و راه حل عنوان انگلیسی مقاله: voltage sags in the automotive industry: analysis and solutions برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده آنالیز dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور – مجله ieee

  babazadeاسفند 4, 1395
   مقاله ترجمه شده آنالیز dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترانزیستورهای نانو لوله کربنی اثر-میدانی برای مدارهای دیجیتال عملکرد بالا: تحلیل و مدلسازی dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور عنوان انگلیسی مقاله: carbon nanotube... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 1, 1395
   ترجمه مقاله تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه اقتصادی و تقاضا برای انرژی: یک چشم انداز تاریخی به 20 سال آینده عنوان انگلیسی مقاله: economic development and the demand for energy:... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهبود پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با سیستم برق بادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 1, 1395
   ترجمه مقاله بهبود پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با سیستم برق بادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تقویت پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با استفاده دائم از سیستم برق بادی با سرعت ثابت عنوان انگلیسی مقاله: transient stability improvement of a fixed... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 1, 1395
   ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجربه های کاربر نهایی در ساختمان های انرژی صفر عنوان انگلیسی مقاله: end-user experiences in nearly zero-energy houses برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه خورشیدی فتوولتائیک – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه خورشیدی فتوولتائیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی نقطه ماکزیمم توان آرایه های خورشیدی فوتوولتائیک تحت شرایط سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking of partially shaded solar p ovoltaic...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شبیه ساز فتوولتائیک بر اساس مدل هفت پارامتر – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله شبیه ساز فتوولتائیک بر اساس مدل هفت پارامتر – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه ساز بدیع و دقیق فتوولتائیک مبتنی بر مدل هفت پارامتری عنوان انگلیسی مقاله: a novel and accurate p ovoltaic simulator based on seven-parameter model...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شرایط سایه جزئی برای شبیه ساز سیستم pv در سیمولینک matlab – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله شرایط سایه جزئی برای شبیه ساز سیستم pv در سیمولینک matlab – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه ساز جامع سیستم های pv در سیمولینک متلب با ظرفیت شرایط سایه جزئی بر اساس مدل دو دیودی عنوان انگلیسی مقاله: a comprehensive... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده رباتیک اجتماعی کمکی – مجله ieee

  babazadeبهمن 27, 1395
   مقاله ترجمه شده رباتیک اجتماعی کمکی – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تعریف رباتیک اجتماعی کمکی عنوان انگلیسی مقاله: defining socially istive robotics برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد نوین جهت ضربه آبی – مجله asce

  babazadeبهمن 26, 1395
   ترجمه مقاله متد نوین جهت ضربه آبی – مجله asce

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش و مدل عددی جدید برای ضربه آبی (قوچ) عنوان انگلیسی مقاله: new numerical model and technique for waterhammer برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله توسعه capp برای تزریق پلیمر در ساخت قالب

  babazadeبهمن 26, 1395
   ترجمه مقاله توسعه capp برای تزریق پلیمر در ساخت قالب

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه سیستم فرایند برنامه ریزی با کمک رایانه (capp) برای تزریق پلیمر در ساخت قالب عنوان انگلیسی مقاله: development of the computer-aided process planning...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهبود ثبات سیستم قدرت با tcsc با روش مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذره – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 25, 1395
   ترجمه مقاله بهبود ثبات سیستم قدرت با tcsc با روش مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذره – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش بر اساس بهینه سازی ازدحام ذرات برای افزایش پایداری گذرای سیستم قدرت با tcsc عنوان انگلیسی مقاله: a particle swarm optimization based... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله انتشار انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله جامد شهری – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 24, 1395
   ترجمه مقاله انتشار انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله جامد شهری – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انرژی و سود نشر انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله ‌های جامد شهری: تحلیل سناریوی کربن پایین در ما ی عنوان انگلیسی مقاله: energy and emissions... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده پیکربندی مجدد شبکه جهت مینیم سازی اتلاف قدرت در سیستم توزیع – مجله ieee

  babazadeبهمن 24, 1395
   مقاله ترجمه شده پیکربندی مجدد شبکه جهت مینیم سازی اتلاف قدرت در سیستم توزیع – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حداقل ‌سازی اتلاف توان در سیستم توزیع با استفاده از پیکربندی مجدد شبکه در حضور تولید پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: power loss minimization in... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 24, 1395
   ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی: مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

  babazadeبهمن 20, 1395
   ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار شبکه حسگر بی سیم با پیکربندی صفر برای ساختمان های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: towards a zero-configuration wireless sensor network architecture for smart... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تعیین معیار با راه حل سه بعدی ناویر – استو – انتشارات وایلی

  babazadeبهمن 20, 1395
   ترجمه مقاله تعیین معیار با راه حل سه بعدی ناویر – استو – انتشارات وایلی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: راه حل های دقیق کاملا سه بعدی ناویر – استو جهت ارزی مقایسه ‌ای عنوان انگلیسی مقاله: exact fully 3d navier-stokes solutions for benchmarking... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تعیین مقاومت سری جهت سلول خورشیدی‌ – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 20, 1395
   ترجمه مقاله متد تعیین مقاومت سری جهت سلول خورشیدی‌ – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی روش تعیین مقاومت سری برای سلولهای خورشیدی‌ عنوان انگلیسی مقاله: theoretical review of series resistance determination methods for solar cells برای رایگان...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله طراحی سطحی برای افزایش بازده تله نور در سلول خورشیدی سیلی ی – نشریه اسپرینگر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله طراحی سطحی برای افزایش بازده تله نور در سلول خورشیدی سیلی ی – نشریه اسپرینگر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی سطحی برای ارتقای بازدهی به دام اندازی نور در سلول های خورشیدی سیلی ی غشا نازک عنوان انگلیسی مقاله: a surface design for enhancement... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله جلوگیری از لرزش گرداب ناشی از استوانه با کنترل جریان مبتنی بر مکش – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله جلوگیری از لرزش گرداب ناشی از استوانه با کنترل جریان مبتنی بر مکش – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فرونشانی ارتعاش ناشی از گرداب در استوانه‌ ای دایروی با بهره گیری از کنترل جریان مبتنی بر مکش عنوان انگلیسی مقاله: suppression of vortex-induced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ولتاژ مدار باز بالا با سلول ترمو- فتوولتائیک – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله ولتاژ مدار باز بالا با سلول ترمو- فتوولتائیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سلول ترمو- فتوولتائیک جدید دارای چاه کوانتومی برای ولتاژ مدار باز بالا عنوان انگلیسی مقاله: a novel thermo-p ovoltaic cell with quantum-well for high open... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک و خواص پانل pv در بهینه سازی پارامتر مدل – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک و خواص پانل pv در بهینه سازی پارامتر مدل – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: خصوصیات پانل pv و بهینه سازی کلی پارامترهای مدل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: characterization of pv panel and global... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله افزایش اختلاط در زانویی ساده

  rahmatiبهمن 12, 1395
   ترجمه مقاله افزایش اختلاط در زانویی ساده

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش اختلاط در یک زانویی ساده عنوان انگلیسی مقاله: increasing mixing in a simple elbow برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده بررسی پخش بار اقتصادی جهت شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته – مجله ieee

  rahmatiبهمن 11, 1395
   مقاله ترجمه شده بررسی پخش بار اقتصادی جهت شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته برای ارزی پخش بار اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله: simulation of correlated wind speed data for economic dispatch evaluation...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله بررسی منتشر کننده جداره hvac – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 2, 1395
   ترجمه مقاله بررسی منتشر کننده جداره hvac – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ای عددی و آزمایشگاهی در مورد یک منتشر کننده جداره hvac عنوان انگلیسی مقاله: numerical and experimental study of a hvac wall diffuser... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهره وری اسکوتر الکتریکی هدایت مستقیم با سایزبندی باتری

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله بهره وری اسکوتر الکتریکی هدایت مستقیم با سایزبندی باتری

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهبود بهره وری اسکوتر الکتریکی مستقیم هدایت شده با مدیریت انرژی و سایزبندی باتری عنوان انگلیسی مقاله: efficiency improvement of a directly-driven electric scooter...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده سیستم چند عاملی مبتنی براتوماسیون میکرو شبکه با macsimjx – مجله ieee

  rahmatiدی 29, 1395
   مقاله ترجمه شده سیستم چند عاملی مبتنی براتوماسیون میکرو شبکه با macsimjx – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کنترل توزیع یافته بر مبنای سیستم های چند عاملی و خ ر سازی شبکه ریز با استفاده از مک سیمج عنوان انگلیسی مقاله: multi agent... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ع العمل خاک سازه برج های خنک کننده

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله ع العمل خاک سازه برج های خنک کننده

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: واکنش متقابل خاک – سازه استاتیک و دینامیک برج های خنک کننده کازرون عنوان انگلیسی مقاله: static and dynamic soil–structure interaction response of kazeroon...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بازآرایی آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه با الگوریتم ژنتیک – مجله ا ویر

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله بازآرایی آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه با الگوریتم ژنتیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیکربندی مجدد آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه برای بدست آوردن حداکثر توان با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: solar pv array... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ann بر پایه شیوه mppt برای شرایط متغیر سایه – مجله ا ویر

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله ann بر پایه شیوه mppt برای شرایط متغیر سایه – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبکه عصبی بر پایه شیوه mppt برای شرایط سریعا متغیر سایه عنوان انگلیسی مقاله: ann based mppt method for idly variable shading conditions برای... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روش ردی نقطه توان حداکثر جهت شرایط سایه جزئی – مجله ا ویر

  rahmatiدی 28, 1395
   ترجمه مقاله روش ردی نقطه توان حداکثر جهت شرایط سایه جزئی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تکنیکهای ردی نقطه توان ماکزیمم برای استفاده در شرایط سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: a review of maximum power point tracking techniques for... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده کاهش تولید فتوولتائیک انرژی از موج دار شدن – مجله ieee

  rahmatiدی 28, 1395
   مقاله ترجمه شده کاهش تولید فتوولتائیک انرژی از موج دار شدن – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاهش توان وجی فتوولتائیک از طریق ریپل: محاسبه عمومی ساده و تاثیر سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: decrease in p ovoltaic power output from ripple:...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی کاویتاسیون در نازل ونتوری افقی – مجله ا ویر

  rahmatiدی 28, 1395
   ترجمه مقاله بررسی کاویتاسیون در نازل ونتوری افقی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعات تجربی راجع به کاویتاسیون هوادهی شده در نازل ونتوری افقی عنوان انگلیسی مقاله: experimental study of aerated cavitation in a horizontal venturi nozzle...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با statcom با طراحی سیستم کنترل – مجله ا ویر

  rahmatiدی 27, 1395
   ترجمه مقاله بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با statcom با طراحی سیستم کنترل – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی جدید یک سیستم کنترل به منظور بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با استفاده از statcom با وجود خطای ولتاژ عنوان... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله اثر هارمونیک بر توربین‌ باد pmsg با استراتژی برای حفظ تعادل ولتاژ خازن – مجله ا ویر

  rahmatiدی 27, 1395
   ترجمه مقاله اثر هارمونیک بر توربین‌ باد pmsg با استراتژی برای حفظ تعادل ولتاژ خازن – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات پنجمین هارمونیک و افت توربین‌های باد pmsg با یک استراتژی جدید حفظ تعادل برای ولتاژهای خازنی عنوان انگلیسی مقاله: fifth harmonic and sag... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله فشار میانگین زمانی در سرریز پلکانی – مجله taylor & francis

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله فشار میانگین زمانی در سرریز پلکانی – مجله taylor & francis

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه آزمایشگاهی در ارتباط با فشارهای متوسط زمانی در سرریز پلکانی عنوان انگلیسی مقاله: experimental study on time-averaged pressures in stepped spillway برای ...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کارایی خنک کننده برج خنک کننده مکش طبیعی تحت باد مخالف – مجله ا ویر

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله کارایی خنک کننده برج خنک کننده مکش طبیعی تحت باد مخالف – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عملکرد خنک سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی تحت جریان باد مخالف و یک روش حصارسازی جهت ارتقای بازدهی خنک سازی عنوان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تاثیر میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله تاثیر میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی عنوان انگلیسی مقاله: electric field effects on the swirling combustion dynamics برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت تاثیر بالستیک – مجله ا ویر

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت تاثیر بالستیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک عنوان انگلیسی مقاله: finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله رسیدگی به خستگی در توربین hp avon با تناوب بالا در شرکت un gas

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله رسیدگی به خستگی در توربین hp avon با تناوب بالا در شرکت un gas

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معیارهای بکار رفته در شرکت un gas جهت رسیدگی به خستگی با تناوب بالا در توربین hp avon عنوان انگلیسی مقاله: measures employed at... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده نقصهای فیزیکی در دستگاه گرافینی بر پایه اتصال pn – مجله ieee

  rahmatiدی 19, 1395
   مقاله ترجمه شده نقصهای فیزیکی در دستگاه گرافینی بر پایه اتصال pn – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی چگونگی نقایص فیزیکی در دستگاه های گرافینی بر پایه اتصال pn با قابلیت پیکربندی مجدد عنوان انگلیسی مقاله: investigating the behavior of physical... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده مدلینگ نیرو و مشخصه ی گیت منطقی مبتنی برگرافین – مجله ieee

  rahmatiدی 19, 1395
   مقاله ترجمه شده مدلینگ نیرو و مشخصه ی گیت منطقی مبتنی برگرافین – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی نیرو و مشخصه ی گیت های منطقی بر پایه گرافین عنوان انگلیسی مقاله: power modeling and characterization of g hene-based logic gates برای...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ریسک نشت از کشتی سوخت گاز طبیعی مایع با دینامیک سیالات محاسباتی – مجله ا ویر

  rahmatiدی 18, 1395
   ترجمه مقاله ریسک نشت از کشتی سوخت گاز طبیعی مایع با دینامیک سیالات محاسباتی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چارچوبی برای ارزی کمی ریسک نشت از کشتی های سوخت ال.ان.جی با رویداد سی.اف.دی درختی عنوان انگلیسی مقاله: framework for the quantitative essment of...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله راهبرد بهینه سازی انرژی راکتیو برای سیستم توزیع با نفوذ تولید پراکنده – مجله ا ویر

  rahmatiدی 18, 1395
  • ترجمه مقاله ساخت شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا با آنالیز داده بزرگ – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله ساخت شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا با آنالیز داده بزرگ – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برنامه ریزی شهری و ساخت ای هوشمند براساس اینترنت اشیا با استفاده از تحلیل داده های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله: urban planning and building... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فضای سبز شهری، سلامت عمومی و عد زیست محیطی: چالش های ایجاد شهر هایی سبز عنوان انگلیسی مقاله: urban green space, public health, and... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله متد تفکر 3 گروه از طراحان مبتنی بر خودسنجی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله متد تفکر 3 گروه از طراحان مبتنی بر خودسنجی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روشهای فکر (در زمان طراحی) 3 گروه متفاوت از طراحان بر اساس (داده های) خودسنجی عنوان انگلیسی مقاله: the design thinking approaches of... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله آرایش سازه ای معماری قدیمی

    ترجمه مقاله آرایش سازه ای معماری قدیمی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معماری اوایل و اشکال ساختاری آن عنوان انگلیسی مقاله: early islamic architecture and structural configurations برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله دیزاین باثبات جهت معماری کم کربن – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله دیزاین باثبات جهت معماری کم کربن – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی پایدار برای معماری کم کربن عنوان انگلیسی مقاله: sustainable design for low carbon architecture برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی پیشرفت بسوی اتخاذ تعاریف ساختمان ها با انرژی تقریبا صفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله: essment of the progress towards... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجربه های کاربر نهایی در ساختمان های انرژی صفر عنوان انگلیسی مقاله: end-user experiences in nearly zero-energy houses برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی: مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

    ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار شبکه حسگر بی سیم با پیکربندی صفر برای ساختمان های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: towards a zero-configuration wireless sensor network architecture for smart... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله معماری سبز مفهوم پایداری – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله معماری سبز مفهوم پایداری – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معماری سبز: یک مفهوم پایداری عنوان انگلیسی مقاله: green architecture: a concept of sustainability برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی... بیشتر بخوانید

  • ترجمه مقاله هنر صدا و معماری جهت شهرسازی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله هنر صدا و معماری جهت شهرسازی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: هنر صدا و معماری: افق‌های جدیدی برای معماری و شهرسازی عنوان انگلیسی مقاله: sound art and architecture: new horizons for architecture and urbanism برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله طراحی پیکربندی محل از نظر زمان – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله طراحی پیکربندی محل از نظر زمان – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: بعد زمان در طراحی جانمایی کارگاه ساختمانی عنوان انگلیسی مقاله: the time dimension in site layout planning برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله فرم شهری و قابلیت پایداری – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله فرم شهری و قابلیت پایداری – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن : مطالعه موردی روم عنوان انگلیسی مقاله: urban form and sustainability: the case study of rome... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمانی

    ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمانی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی برای طراحی پایدار توانمند عنوان انگلیسی مقاله: using building information modeling technology to empower sustainable design برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ماجرای نمای دو پوسته ای

    ترجمه مقاله ماجرای نمای دو پوسته ای

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ماجرای نمای دو پوسته ای عنوان انگلیسی مقاله: story of the double-skin facade برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله روشهایی برای مدیریت بحران در ساخت و ساز – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله روشهایی برای مدیریت بحران در ساخت و ساز – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت نوآورانه بحران در ساخت و ساز: شیوه ها و فرایند عنوان انگلیسی مقاله: innovative crisis mana ent in construction: approaches and the process برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تحقیق در مورد برج شانگهای

    ترجمه مقاله تحقیق در مورد برج شانگهای

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برج شانگهای عنوان انگلیسی مقاله: shanghai tower برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله استفاده مجدد از ساختمان ها با اینرسی حرارتی بالا – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله استفاده مجدد از ساختمان ها با اینرسی حرارتی بالا – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه محیط حرارتی داخل خانه های روستایی ناواپالوس (اسپانیا): مزایای استفاده مجدد از ساختمان هایی با اینرسی حرارتی بالا عنوان انگلیسی مقاله: study of... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله مطالعه معماری فراکتال

    ترجمه مقاله مطالعه معماری فراکتال

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معماری فراکتال عنوان انگلیسی مقاله: fractal architecture برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ترکیبی از گسترش عملکرد کیفی و فرآیند تحلیل شبکه

    ترجمه مقاله ترکیبی از گسترش عملکرد کیفی و فرآیند تحلیل شبکه

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفی و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزی پروژه توسعه مجدد شهری عنوان انگلیسی مقاله: a combination of quality function deployment... بیشتر بخوانید »

  صفحه 2 از 5«12345»

  ب درآمد از مقالات ترجمه شده

  ترجمه های رایگان

  • رایگان ترجمه مقاله نوارگردان مغناطیسی

   رایگان ترجمه مقاله نوارگردان مغناطیسی

   دی 6, 1394
  • رایگان ترجمه مقاله بررسی نرم افزار شبیه سازی semola

   رایگان ترجمه مقاله بررسی نرم افزار شبیه سازی semola

   دی 6, 1394
  • رایگان ترجمه مقاله معماری ویلا – ویلای ساووی

   رایگان ترجمه مقاله معماری ویلا – ویلای ساووی

   دی 6, 1394
  • رایگان ترجمه مقاله تکنولوژی زبان

   رایگان ترجمه مقاله تکنولوژی زبان

   دی 5, 1394

  مطالب علمی

  • کنترل همروندی چیست؟ (concurrency control)

   کنترل همروندی چیست؟ (concurrency control)

   فروردین 31, 1395
  • سیستم vibex چیست؟

   سیستم vibex چیست؟

   فروردین 31, 1395
  • ذخیره داده های شبکه های حسگر بی سیم

   ذخیره داده های شبکه های حسگر بی سیم

   فروردین 31, 1395
  • مزارع وب سرور چیست؟ (web server farms)

   مزارع وب سرور چیست؟ (web server farms)

   فروردین 31, 1395
  • طراحی مرتب سازی و ادغام موازی چیست؟ (parallel merge sorting design)

   طراحی مرتب سازی و ادغام موازی چیست؟ (parallel merge sorting design)

   فروردین 31, 1395
  • ماکروارگونومی چیست؟ (macroergonomics)

   ماکروارگونومی چیست؟ (macroergonomics)

   فروردین 22, 1395
  • ترجمه مقاله حل مشکلات زمانبندی پروژه با ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله حل مشکلات زمانبندی پروژه با ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه عنوان انگلیسی مقاله: combining contemporary and traditional project mana ent tools to... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله محوسازی در آسف رنگی با روش تجزیه و تحلیل تصویر – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله محوسازی در آسف رنگی با روش تجزیه و تحلیل تصویر – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تغییرات رنگ و محوسازی در آسف رنگی که توسط روش آنالیز تصویر شناسایی شده است عنوان انگلیسی مقاله: fading and color changes in colored asphalt... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: رفتار بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار عنوان انگلیسی مقاله: autoclaved aerated concrete behavior under explosive action برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله سفارت داستان دو تمدن

    ترجمه مقاله سفارت داستان دو تمدن

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: سفارت، داستان دو فرهنگ عنوان انگلیسی مقاله: emb y, tale of two cultures برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله اکولوژی و کارگاه هنر در میانه شهر تهران

    ترجمه مقاله اکولوژی و کارگاه هنر در میانه شهر تهران

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کارگاه هنر، محیط زیست و شهر در میانه شهر تهران عنوان انگلیسی مقاله: mesocity tehran workshop art, ecology and the city برای رایگان... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بررسی هزینه و بازده زیربنای جاده ای

    ترجمه مقاله بررسی هزینه و بازده زیربنای جاده ای

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: هزینه و درآمد زیرساخت جاده ای در اروپا عنوان انگلیسی مقاله: road infrastructure cost and revenue in europe برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تاثیر ویژگی پیمانکاران در موفقیت طرح ساخت و ساز – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله تاثیر ویژگی پیمانکاران در موفقیت طرح ساخت و ساز – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر معیارهای پیمانکاران بر موفقیت پروژه ساخت و ساز: ارزی پس از ساخت عنوان انگلیسی مقاله: the impact of contractors’ attributes on construction project... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله استحکام خمشی و بهره وری فیبر بتن اصلاح شده با پلیمر و متراکم شده با غلتک – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله استحکام خمشی و بهره وری فیبر بتن اصلاح شده با پلیمر و متراکم شده با غلتک – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مقاومت خمشی و کارایی فیبر بتن مسلح شده با فیبر فولاد، اصلاح شده با پلیمر و متراکم شده با غلتک (غلتکی) عنوان انگلیسی مقاله:... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله انعکاس صدای دلفین شیوه جدید بهینه سازی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله انعکاس صدای دلفین شیوه جدید بهینه سازی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش بهینه سازی جدید: پژواک سازی دلفین عنوان انگلیسی مقاله: a new optimization method: dolphin echolocation برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ذهنیت دانشجویان در مورد برنامه توسعه فیزیکی پردیس – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله ذهنیت دانشجویان در مورد برنامه توسعه فیزیکی پردیس – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پایداری پردیس: ذهنیت دانشجویان در مورد برنامه توسعه فیزیکی پردیس در ما ی عنوان انگلیسی مقاله: pus sustainability: student’s perception on pus physical development planning... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تشخیص آسیب سازه تحت تحریک ز له با آنالیز موجک گسسته

    ترجمه مقاله تشخیص آسیب سازه تحت تحریک ز له با آنالیز موجک گسسته

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تشخیص آسیب سازه تحت تحریک ز له با آنالیز موجک گسسته عنوان انگلیسی مقاله: damage detection of structures under earthquake excitation using discrete wavelet analysis ... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله مطالعه شبیه سازی تشخیص آسیب در ساختمان های اسکلت برش فولادی

    ترجمه مقاله مطالعه شبیه سازی تشخیص آسیب در ساختمان های اسکلت برش فولادی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کاربرد پاسخ ضربه و تحلیل موجک در مطالعه شبیه سازی تشخیص آسیب در ساختمان های اسکلت برش فولادی عنوان انگلیسی مقاله: simulation study of damage... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله کاربرد فیبر پلیمری در مقاومت بتن

    ترجمه مقاله کاربرد فیبر پلیمری در مقاومت بتن

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کاربرد فیبر پلیمری در مقاومت بتن عنوان انگلیسی مقاله: influence of polymer fiber on strength of concrete مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار

    ترجمه مقاله بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار

      عنوان فارسی مقاله: بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار  عنوان انگلیسی مقاله: biochemical and molecular genetic aspects of floral scents مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده کاربرد ahp و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری – مجله ا ویر

    مقاله ترجمه شده کاربرد ahp و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: کاربرد ahp و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری  عنوان انگلیسی مقاله: comparison of fuzzy-ahp and ahp in a spatial multi-criteria decision... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تعریف مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله تعریف مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: تعریف مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها  عنوان انگلیسی مقاله: concept of overstrength in seismic design مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید ید... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیروگاههای انرژی هسته ای

    ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیروگاههای انرژی هسته ای

      عنوان فارسی مقاله: مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیروگاههای انرژی هسته ای  عنوان انگلیسی مقاله: modeling and analysis of aging behavior of concrete structures in nuclear power plants مقاله انگلیسی: برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو  عنوان انگلیسی مقاله: globalization and the production of city image in guangzhou’s metro station advertisements مقاله انگلیسی: برای ... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله محاسبه میزان تورک در سپر تعادل فشار زمین در دستگاه تونل کن – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله محاسبه میزان تورک در سپر تعادل فشار زمین در دستگاه تونل کن – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: تعیین گشتاور حفار کاترهد در سپر تعادل فشار زمین epb ماشین تونل زنی  عنوان انگلیسی مقاله: determination of the cutterhead torque for epb shield tunneling machine مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تاثیر نوع مواد در ایجاد المان محدود ترک حاصل از خستگی بتن – مجله ا ویر

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله تاثیر نوع مواد در ایجاد المان محدود ترک حاصل از خستگی بتن – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: تاثیر نوع مواد در ایجاد المان محدود ترک حاصل از خستگی بتن  عنوان انگلیسی مقاله: material model for finite element modelling of fatigue crack growth in concrete مقاله انگلیسی: برای رایگان... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله کاربرد توسعه عملکرد کیفیت qfd در طراحی ساخت و ساز آپارتمان

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله کاربرد توسعه عملکرد کیفیت qfd در طراحی ساخت و ساز آپارتمان

      عنوان فارسی مقاله: کاربرد توسعه عملکرد کیفیت qfd در طراحی ساخت و ساز آپارتمان  عنوان انگلیسی مقاله: using quality function deployment (qfd) in the design phase of an apartment construction project مقاله انگلیسی: برای ... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ایجاد فضاهای اجتماعی شهری ویژه دسالان در معماری – مجله ا ویر

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله ایجاد فضاهای اجتماعی شهری ویژه دسالان در معماری – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: فضاهای اجتماعی شهری و فضای باز ارزان قیمت به عنوان محیط اجتماعی ک ن  عنوان انگلیسی مقاله: low cost flats outdoor space as children social environment مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تفاوت و ساختمان می وم در محیط طبق طراحی معماری – مجله npg

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله تفاوت و ساختمان می وم در محیط طبق طراحی معماری – مجله npg

      عنوان فارسی مقاله: تاثیراتی که طراحی معماری بر تنوع و ساختار می وم محیط های ساخته شده می گذارد  عنوان انگلیسی مقاله: architectural design influences the diversity and structure of the built environment microbiome مقاله... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله آموزش معماری پایدار – مجله plea

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله آموزش معماری پایدار – مجله plea

      عنوان فارسی مقاله: آموزش معماری پایدار  عنوان انگلیسی مقاله: education for sustainable architecture مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید ید ترجمه آماده:   سال انتشار  2005 تعداد صفحات... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله شبیه سازی در ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خانگی – مجله ا ویر

   inspiration تیر 13, 1394
    ترجمه مقاله شبیه سازی در ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خانگی – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: افزایش ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خانگی: شبیه سازی پیشرفتهای بالقوه به روش مونت کارلو  عنوان انگلیسی مقاله: increasing innovation in home energy efficiency: monte carlo simulation of potential improvements مقاله... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله طراحی بتن خود متراکم با سرباره آهن گدازی دانه ای شده زمینی – مجله ا ویر

   inspiration تیر 12, 1394
    ترجمه مقاله طراحی بتن خود متراکم با سرباره آهن گدازی دانه ای شده زمینی – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: طراحی بتن خود متراکم با سرباره آهنگدازی دانه ای شده زمینی  عنوان انگلیسی مقاله: design of self-compacting concrete with ground granulated blast furnace slag مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله برنامه ریزی و طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه – مجله citeseerx

   inspiration تیر 8, 1394
    ترجمه مقاله برنامه ریزی و طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه – مجله citeseerx

      عنوان فارسی مقاله: برنامه ریزی و طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه  عنوان انگلیسی مقاله: thermal-aware 3d microarchitectural floorplanning مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی فازی در صنعت ساخت و ساز – مجله ا ویر

   inspiration تیر 8, 1394
    ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی فازی در صنعت ساخت و ساز – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: برآورد مفهومی هزینه با استفاده از شبکه عصبی هیبریدی فازی تکاملی برای پروژه های صنعت ساخت و ساز  عنوان انگلیسی مقاله: conceptual cost estimates using evolutionary fuzzy hybrid neural network for projects in... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله معیار آب مجازی و تحلیل تغییر ساختار محصولات کشاورزی – مجله ieee

    ترجمه مقاله معیار آب مجازی و تحلیل تغییر ساختار محصولات کشاورزی – مجله ieee

      عنوان فارسی مقاله: معیار آب مجازی و تحلیل های تغییر ساختار برای محصولات کشاورزی منطقه جلگه ای سانجیانگ  عنوان انگلیسی مقاله: virtual water measure and analyses of structure change for regional agricultural products in sanjiang plain... بیشتر بخوانید

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  برای دیدن محصولات بیشتر لینکهای زیر را کلیک کنید:

  برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش اول اینجا را کلیک کنید

  برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش سوم اینجا را کلیک کنید

  برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش چهارم اینجا را کلیک کنید

  برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش پنجم اینجا را کلیک کنید

  جهت انتخاب پروژه:
  می توانید با زدن ctrl+f کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بی د. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد پروژه یا مقاله مورد نظر را به ایمیل ما بفرستیدیا جهت اطلاع از هزینه پروژه مورد نظر در روزهایی که قیمت پروژه ها نامعلوم است کد آن را به شماره 09378425676 ارسال کنید.لازم است از طریق پیامک ایمیل خود را به همراه کد پروژه ارسال فرمایید تا مراحل دریافت پروژه و پرداخت هزینه را به اطلاع برسانیم.در صورت داشتن سوال در مورد پروژه ها به ایمیل matlabi_ir@yahoo.com ارسال کنید تا در اولین فرصت پاسخگو باشیم.

  بخش دوم:پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب- بخش دوم

  ارزان تر از همه

  هزینه پرداختی به ازای هر کدمقاله، معادل 76000تومان می باشد

  کد مقاله g2

  عنوان اصلی مقاله :
  suppression of powerline interference in ecg using adaptive digital filter
  حذف نویز از سیگنال قلب ecg توسط دیجیتال تطبیقی
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش سیگنال ، ی پزشکی electrocardiogram, matlab and simulink, least mean square (lms) algorithm


  کد مقاله g4
  عنوان اصلی مقاله : multiresolution bilateral filtering for image denoising
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: حذف نویز از تصاویر (ع ) با استفاده از بیلاترال (دوطرفه)
  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد کلید واژه : پردازش تصویر ، تبدیل موجک گسسته image processing , wavelet thresholding , image denoising, wavelet

  کد مقاله g5
  عنوان اصلی مقاله : color plane interpolation using alternating projections
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: درونی طرح رنگ با استفاده از پیش بینی های متناوب

  سال ارائه: 2002 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: -

  کلید واژه : پردازش تصویر bayer pattern, color filter array, demosaicing,

  کد پروژه g9

  عنوان اصلی پروژه : تشخیص تعداد خانه های پر نشده در ورق کپسول در چرخه تولید (مثله آمو ی سیلین)

  سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -

  کلید واژه : پردازش تصویر، ی پزشکی image processing

  کد پروژه g10

  عنوان اصلی پروژه : تشخیص پلاک خودرو

  سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -

  کلید واژه : پردازش تصویر، image processing

  کد مقاله g15

  عنوان اصلی مقاله : locality-sensitive hashing for finding nearest neighbors

  ترجمه فارسی موضوع مقاله: هشینگ محل دقیق برای پیدا نزدیک ترین همسایگان

  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: -

  کلید واژه : lsh ، signal processing ،

  کد مقاله g16

  عنوان اصلی مقاله :

  1) a review of fetal ecg signal processing; issues and promising directions 2) comparative analysis of fetal electrocardiogram (ecg) extraction techniques using system simulation

  ترجمه فارسی موضوع مقاله: مروری بر پردازش سیگنال ecg جنین، مسائل و دستورالعمل امید بخش

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: -

  کلید واژه : پردازش سیگنال قلب جنین و مادر، ی پزشکی adaptive noise cancelation (anc), recursive least square (rls), normalized least mean square (nlms), mqrs window, fetal electrocardiogram (fecg) extraction ، signal processing ،

  کد پروژه g17

  عنوان اصلی پروژه :
  کالر آیدی caller id ،گرفتن شماره تلفن و ایجاد سیگنال به همراه سکوت پس از هر شماره و تشخیص سیگنال تولید شده و در نهایت تشخیص شماره گرفته شده
  سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال گزارش فارسی:دارد کلید واژه : پردازش سیگنال، signal processing ,dtmf ,fft , telephone number , callerid

  کد پروژه g21
  عنوان اصلی پروژه :
  ارائه تمام پروژه های کتاب:
  simulation and software radio for mobile communications
  سال ارائه: - نوع پروژه: مخابراتی ،پردازش سیگنال گزارش فارسی: -
  chapter4:orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) transmission technology

  کد مقاله g22

  عنوان اصلی مقاله :
  edgedetectionusingadaptivethresholding and ant colonyoptimization
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: تشخیص لبه تصویر با استفاده از الگوریتم مورچگان سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: - کلید واژه :
  colony optimization, adaptive thresholding, pheromone, entropy, end point

  کد پروژه g23

  عنوان اصلی پروژه :
  تشخیص متن لاتین از درون ع و است اج و ذخیره در فایل متنی ت ت
  سال ارائه: - نوع پروژه:پردازش تصویر ،پردازش سیگنال گزارش فارسی:دارد
  کلید واژه: تشخیص حروف انگلیسی، است اج متن از تصویر


  کد پروژه g26
  عنوان اصلی پروژه :
  طراحی انواع م اسیون ها
  سال ارائه: - نوع پروژه: ،پردازش سیگنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: ask و bpsk و 8psk , fsk, ook , qpsk , dpsk , amdsb-sc or am , amdsb-tc , amssb , fm , pm , pwm , ppm

  کد مقاله g28

  عنوان اصلی مقاله :

  selection and fusion of facial features for face recognition

  تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری face recognition, neural networks, evolutionary algorithms, pattern recognition

  کد پروژه g32

  عنوان اصلی پروژه :
  اصلاح زاویه چرخش تصویر
  اگر ع ی از ج یا برگه ای گرفته شود زوایای آن را اصلاح و به صورت صحیح در خط افقی نشان می دهد
  سال ارائه: - نوع پروژه: اصلاح زاویه گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:

  کد پروژه g33
  عنوان اصلی پروژه :
  گفتار شناسی یا همان واژه شناسی توسط الگوریتم dtw
  دیت سی را فرد با صدای خود ایجاد میکند و به برنامه می دهد .در هنگام اجرای برنامه صدای کاربر توسط میکروفون ضبط شده و تشخیص می دهد که کاربر چه چیزی را ادا کرده است.
  سال ارائه: - نوع پروژه: گفتارشناسی گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: speech recognition ،algorithm dynamic time warping

  کد پروژه g34

  عنوان اصلی پروژه :
  تغییر یا حذف بکگراند مشکی از تصویر چرخیده شده
  وقتی ع ی را در متلب میچرخانیم در گوشه های تصویر رنگ پیش فرض به صورت مشکی است که این را به دو صورت در این پروژه رفع کرده ایم
  سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش تصویر گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:rotation image. change background in rotate image

  کد پروژه g35

  عنوان اصلی پروژه :
  اورلب سیگنال صوت با روش ola
  تقسیم بندی سیگنال به پارتهای مشخص و دارای همپوشانی و ....
  این روش را به سه صورت معروف ola پیاده سازی کرده ایم
  سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: overlap and add algorithms ،

  کد پروژه g36

  عنوان اصلی پروژه :
  اورلب سیگنال صوت با روش sola
  سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: synchronous overlap and add (sola(

  کد مقاله g53

  عنوان مقاله:

  an augmented lagrangian method for total variation video restoration
  روش لاگرانژ آگمنت برای بازسازی همه واریاسیون ویدئو

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: -

  کلید واژه :

  augmented lagrangian, total variation, alternating direction method,video restoration, video deblurring,video disparity, -air turbulence

  کد مقاله g54

  عنوان مقاله:

  wave energy extraction maximization in irregular ocean waves using pseudospectral methods
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: -
  کلید واژه :

  کد مقاله g68

  عنوان مقاله:

  a new edge detection algorithm for flame image processing

  الگوریتم جدید لبه ی برای پردازش تصاویر آتش و شعله

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، لبه ی ، شعله، آتش، است اج ویژگی، تشخیص شکل

  image processing; combustion, edge detection, feature extraction, fire, flame, image edge analysis, monitoring, shape measurement

  کد مقاله g69

  عنوان مقاله:

  تشخیص بر لحظه حرکت دست آنسان در تصاویر ویدئویی

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر

  کد مقاله g70

  عنوان مقاله:

  license plate extraction from still images

  مقاله در رابطه با شناسایی محل پلاک

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، پلاک خودرو

  license plate extraction; edge detection; morphology

  کد مقاله g82

  عنوان اصلی مقاله :

  image inpainting with nonsubsampled contourlet transform

  ترمیم تصویر

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله :elsevier گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:پردازش تصویر, nonsubsampled contourlet transform,inpainting, multiscale representation ,broken edges ,object removal

  کد مقاله g83

  عنوان اصلی مقاله :

  localization of license plate number using dynamic image processing techniques and genetic algorithms

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله :ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:تشخیص پلاک genetic algorithms, image processing, image representations, license plate detection, machine vision, road vehicle identification, sorting crossover

  کد مقاله g105
  عنوان مقاله:
  a new facial expression recognition method based on local gabor filter bank and pca plus lda
  شناسایی حالات چهره با گابور و روش های کاهش بعد pca و lda
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، است اج ویژگی، ح چهره
  local gabor filter bank, feature extraction, pca, lda, facial expression recognition

  کد مقاله i1
  عنوان مقاله:
  pixel indicator technique for rgb image steganog hy
  این روش استگانوگرافی (pit) pixel indicator
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر،پنهان نگاری، امنیت اطلاعات، نهان نگاری، واترمارک، استگانوگرافی
  steganog hy, rgb bitmaps, pixel indicator algorithm, information security, digital watermarking


  کد مقاله i2
  عنوان مقاله:
  mammogram breast cancer image detection using image processing functions
  تشخیص سرطان در تصویر ماموگرافی
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، ماموگرافی، سرطان ، تشخیص سرطان، پزشکی
  mammogram image, breast cancer, cancer detection, medical image

  کد مقاله i3
  عنوان مقاله:
  design of a neural networks cl ifier or face detection
  تشخیص نوع تصویر مانند نوع گل با استفاده از شبکه عصبی
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، طبقه بندی، تشخیص، شبکه عصبی، شبکه mlp، شبکه pnn
  cl ification, face detection, fpga hardware description, mlp,pnn


  کد مقاله i4
  عنوان مقاله:
  a robust and efficient algori thm for eye detection on gray intensity face
  تشخیص و شناسایی چشم
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، چشم، عنبیه


  کد مقاله i5
  عنوان مقاله:
  performance of three recursive algorithms for fast space-variant gaussian filtering
  بررسی عملکرد الگوریتم های بازگشتی برای گوسی سریع متغیر با مکان
  سال ارائه: 2003 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، بازگشتی، گوسی

  کد مقاله i6
  عنوان مقاله:
  efficient impulse noise detection method with anfis for accurate image restoration
  بازی تصویر ت یب شده با نویز ضربه­ای با استفاده از میانه­ی تطبیقی و فازی
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، نویز ضربه­ای، میانه­ی تطبیقی، ت یب، بازی
  impulsive noise, impulse noise detector, anfis


  کد مقاله i8
  عنوان مقاله:
  selection and fusion of facial features for face recognition
  تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری
  face recognition, neural networks, evolutionary algorithms, pattern recognition

  کد مقاله i9
  عنوان مقاله:
  2d-lda : a statistical linear discriminant analysis for image matrix
  تشخیص چهره به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2d lda
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره
  image representation, linear discriminant analysis, subspace techniques, face recognition

  کد مقاله i10
  عنوان مقاله:
  fingerprint image compression
  فشرده سازی اثر انگشت
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، موجک، ویولت، اثر انگشت
  spiht, discrete wavelet transform, lossy


  کد مقاله i11
  عنوان مقاله:
  fingercode: a filterbank for fingerprint representation and matching
  تشخیص اثر انگشت با استفاده از بانک
  سال ارائه: 2000 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص هویت، شناسایی


  کد مقاله i12
  عنوان مقاله:
  canny edge detection enhancement by scale multiplication
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: transactions گزارش فارسی: -
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه
  edge detection, scale multiplication, multiscale analysis

  کد مقاله i13
  عنوان مقاله:
  robust object tracking using joint color - texture histogram
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -
  کلید واژه : پردازش تصویر، هیستوگرام رنگ، ردی اشیا
  object tracking, mean shift, local binary pattern, color histogram


  کد مقاله i15
  عنوان مقاله:
  مدلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای انتخاب/است اج ویژگی و بهینه سازی پارامترهای svm
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، انتخاب ویژگی، شناسایی الگو، کلاسبندی، ماشین بردار حامی

  کد مقاله i16
  عنوان مقاله:
  fuzzy system learned through fuzzy clustering and support vector machine for human skin color segmentation
  سیستم آموزش دیده فازی با استفاده از شبکه فازی و ماشین بردار پشتیبان برای بخش بندی رنگی پوست صورت
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : فازی، svm، پردازش تصویر،
  color segmentation, fuzzy clustering, fuzzy neural network (fnn), mixture of gaussian cl ifier (mgc), structure learning

  کد مقاله i16
  عنوان مقاله:
  fuzzy system learned through fuzzy clustering and support vector machine for human skin color segmentation
  سیستم آموزش دیده فازی با استفاده از شبکه فازی و ماشین بردار پشتیبان برای بخش بندی رنگی پوست صورت
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : فازی، svm، پردازش تصویر،
  color segmentation, fuzzy clustering, fuzzy neural network (fnn), mixture of gaussian cl ifier (mgc), structure learning


  کد مقاله p1
  عنوان مقاله:
  active and re active power control and quality mana ent in dg-grid interfaced systems
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : توان راکتیو، توزیع قدرت،، کیفیت توان، توزیع پراکنده، dg
  active power filter, distributed generation, harmonics, reactive power , power quality

  کد مقاله i17
  عنوان مقاله:
  ocr-based ch is-number recognition using artificial neural network
  تشخیص کاراکترهای شاسی اتومبیل با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : شبکه عصبی، پردازش تصویر

  vehicle identification number (vin); optical character recognition (ocr); artificial neural network (ann)

  کد مقاله i18
  عنوان مقاله:
  image deblurring and super-resolution by adaptive sparse domain selection and adaptive regularization
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر
  image interpolation, restoration and super-resolution


  کد مقاله i19
  عنوان مقاله:
  an edge-guided image interpolation algorithm via directional filtering and data fusion
  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر
  image interpolation, restoration and super-resolution


  کد مقاله i20
  عنوان مقاله:
  monogenic binary coding: an efficient local feature extraction approach to face recognition
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر


  کد مقاله i21
  عنوان مقاله:
  sparse representation based image interpolation with nonlocal autoregressive modeling
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر


  کد مقاله i22
  عنوان مقاله:
  nonlocally centralized sparse representation for image restoration
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر


  کد مقاله i23
  عنوان مقاله:
  regularized robust coding for face recognition
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر

  کد مقاله i24
  عنوان مقاله:
  re-initialization free level set evolution via reaction diffusion
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر

  کد مقاله i25
  عنوان مقاله:
  automatic image segmentation by dynamic region merging
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر

  کد مقاله i26
  عنوان مقاله:
  two-stage image denoising by principal component analysis with local pixel grouping
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر
  pattern recognition

  کد مقاله i28

  عنوان مقاله:
  novel image steganog hic method using tri-way pixel-value differencing
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، پنهان نگاری

  کد مقاله i29
  عنوان مقاله:
  video deblurring and super-resolution technique for multiple moving objects
  مات ز تصاویر ویدئویی
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر


  کد مقاله i31
  عنوان مقاله:
  ear biometrics based on geometrical feature extraction
  تشخیص هویت با استفاده از یک سری ویژگی های گوش و الگوریتم خوشه بندی
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر
  biometrics, human identification, computer vision, image analysis, pattern recognition

  کد مقاله i32
  عنوان مقاله:
  selective pixel interpolation for spatial error concealment
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخصی لبه
  spatial error concealment, edge detection, partitioning interpolation

  کد مقاله i33
  عنوان مقاله:
  fusing local patterns of gabor magnitude and phase for face recognition
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، فیشر، هیستوگرام
  face representation, fisher’s linear discriminant (fld), fusion, histogram, local gabor xor patterns (lgxp)

  کد مقاله i34

  عنوان مقاله:

  face detection using local smqt features and split up snowcl ifier

  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر ، تشخیص الگو

  object detection, pattern recognition, lighting, image processing

  کد مقاله i35

  عنوان مقاله:

  استفاده از ضریب انتشار تطبیقی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی

  در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی ارایه شده است. در به کارگیری معادلات مشتقات جزیی برای حذف نویز تصاویر از پارامتری به نام ضریب انتشار استفاده می شود که انتخاب درست آن تاثیر زیادی بر روی حذف نویز و حفظ لبه های تصویر دارد.

  سال ارائه: 1387 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، ضریب نفوذ، ضریب بازگشتی، معادلات مشتقات جزیی

  کد مقاله i36

  عنوان مقاله:

  face detection using neural network and gabor wavelet transform

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : شبکه عصبی با ویژگی های gabor، تعیین دقیق محل چهره، موجکهای گابور و طبقه بندی کننده شبکه عصبی

  face detection, gabor wavelet, feed forward neural network (ffnn) cl ifier, multilayer perceptron

  کد مقاله i37

  عنوان مقاله:

  novel fuzzy logic based edge detection technique

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه، منطق فازی

  fuzzy logic, fuzzy inference system, edge strength, edge detection.

  کد مقاله i38

  عنوان مقاله:

  hidden markov model - based gesture recognition with overlapping hand- headhand-hand estimated using kalman filter

  تشخیص حرکت بر اساس مدل مخفی مارکف با استفاده از همپوشانی دستها و استفاده از کالمن

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر

  skin segmentation ycbcr; feature extraction; kalman filter, gesture trajectory, gesture path, states, hidden markov model

  کد مقاله i39

  عنوان مقاله:

  automatic expert system for weedscrops identification in images from maize fields

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : سیستم های خبره، هوش ، پردازش تصویر

  automatic expert system, image segmentation, image thresholding, weeds/crop discrimination, maize fields


  کد مقاله s1
  عنوان مقاله:
  adaptive beamforming algorithms for anti-jamming
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، سیگنال، تشخیص الگو
  pattern recognition, adaptive array signal processing, anti-jamming, optimized lms algorithm


  کد مقاله s2
  عنوان مقاله:
  characteristic wave detection in ecg signal using morphological transform
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، مورفولوژی
  singularity detection, characteristic waves, ecg, morphological transform, multiscale morphological derivative (mmd)


  کد مقاله s3
  عنوان مقاله:
  epileptic spike detection using a kalman filter based approach
  کاهش نویز در نوار مغز eeg
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کالمن


  کد مقاله s4
  عنوان مقاله:
  ecg adaptive linear neural network for fetal monitoring
  جداسازی سیگنال قلبی جنین از مادر با استفاده از شبکه عصبی خطی تطبیقی
  کاهش نویز در نوار مغز eeg
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : بیومدیکال، شبکه عصبی،
  neural network, fetal monitoring, fetal electrocardiog hy (ecg), qrs, maternal ecg, pregnancy

  کد مقاله s5
  عنوان مقاله:
  analysis and simulation of uhf rfid system
  کدینگ و دیکدینگ rfid
  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : م اسیون، سیگنال

  کد مقاله s6
  عنوان مقاله:
  electrocardiogram, chebyshev ii iir digital filter, real time application
  کاربرد دیجیتال نوع دوم چبیشف برای کاهش نویز در سیگنال ecg
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کلید واژه : : الکتروکاردیاگرام، دیجیتال دیجیتال ii iir چبیشف، کاربرد در زمان
  electrocardiogram, chebyshev ii iir digital filter, real time application

  کد مقاله s7

  عنوان مقاله:

  haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

  ابتدا پایه های هار ساخته می شود و با توجه به ماتریس عملیاتی انتگرال و معادلات داده شده در مقاله حل می شود

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  integro-differential equations; numerical solution; nonlinear; haar wavelets; collocation method

  کد مقاله o1

  عنوان مقاله:

  parallel genetic algorithm in bus route headway optimization

  الگوریتم ژنتیک موازی در بهینه سازی راه های فواصل بین وسایل نقلیه

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : : الگوریتم ژنتیک موازی، مدیریت، پردازش نرم

  transportation, bus route headway, optimization, weight and pga

  کد مقاله o2

  عنوان مقاله:

  optimal timetables for public transportation

  جداول کاری بهینه برای حمل و نقل عمومی

  سال ارائه: 2002 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : : : استفاده از اتوبوس، برنامه ریزی، حمل و نقل عمومی، بهینه ی اجتماعی، برنامه ی سفر

  bus usage, scheduling, public transportation, social optimum, trip timing

  کد مقاله o3

  عنوان مقاله:

  the optimized copyright protection system with gennetic watermaking

  طراحی سیستم حق چاپ بهینه شده به کمک الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : نهان نگاری، الگوریتم ژنتیک، کیفیت نهان نگاری، قابلیت بازی تصویر، مقاومت در مقابل حملات ها و فشرده سازی ها

  کد مقاله o4

  عنوان مقاله:

  group decision making process for insurance company selection problem with extended vikor method under fuzzy environment

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  multi-criteria decision making, vikor method, fuzzy sets, selection problem, insurance sector

  کد مقاله o5

  عنوان مقاله:

  خوشه بندی با الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال فارسی گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم k-means، ژنتیک، clustering، ga

  کد مقاله o6

  عنوان مقاله:

  a memetic algorithm for g h coloring

  پروژه پردازش تکاملی بر روی مسئله رنگ امیزی گراف

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  g h coloring, memetic algorithm, crossover operator, pool updating

  کد مقاله o7

  عنوان مقاله:

  a new hybrid genetic algorithm for job shop scheduling problem

  زمانبندی کارگاهی با الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  genetic algorithm, job shop scheduling problem, crossover operator, mutation operator, local search

  کد مقاله o9

  عنوان مقاله:

  applying reinforcement learning for web pages ranking algorithms

  در این مقاله برای محاسبه page rank دو الگوریتم آورده شده است که در آنها از rl استفاده شده است.

  rl_rank : این الگوریتم یک الگوریتم connectivity-based می باشد

  hybrid : این الگوریتم ترکیبی از content-based و connectivity-based می باشد که موتور های جست و جو نیز از ترکیبی از این دو الگوریتم استفاده می کنند.

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  ranking, search engine, reinforcement learning, artificial intelligence, value function, agent

  کد مقاله o10

  عنوان مقاله:

  active contour: a parallel genetic algorithm approach

  محاسبه کانتور فعال به کمک الگوریتم ژنتیک موازی

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ژنتیک، موازی، جداسازی، تشخیص لبه های، کمینه مقدار تابع انرژی

  active contour, parallel computing, genetic algorithm, segmentation, snake

  کد مقاله o11

  عنوان مقاله:

  a genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network

  پیدا k کوتاهترین مسیر در شبکه با الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک

  computer networks, shortest paths, genetic algorithms, multimedia

  کد مقاله o12

  عنوان مقاله:

  comparing error minimized extreme learning machines and support vector sequential feed-forward neural networks

  مقایسه خطای به حداقل رسیده یادگیری¬های ماشین شدید و شبکه¬های عصبی feed-forward متوالی بردار پشتیبان

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : شبکه های عصبی

  error minimized extreme learning, machines, support vector sequential feed-forward, neural networks, sequential approximations

  کد مقاله o13

  عنوان مقاله:

  mogsa, a gravity inspired multi-objective meta-heuristic

  یک روش فرا ابتکاری مبتنی بر گرانش برای مسایل چند هدفه متوالی بردار پشتیبان

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بهینه سازی

  multi-objective particle swarm optimization (mopso), multi-objective gravitational search algorithm (mogsa), pareto optimality, indirect niching

  کد مقاله o14

  عنوان مقاله:

  leanness essment using multi-grade fuzzy approach

  کم هزینه ها با استفاد از یک راه چند گریده فازی

  کارخانه ها شاهد کاهش تولیدات خود هستند به دلیل اتلاف ودر پروسه تولیدات کارخانه ها. بدین وسیله آسان ترین راه کاهش هزینه هاست . در این مقاله یک تحقیق برای کم هزینه ها با استفاده از یک سیستم چند گریده فازی است.

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فازی

  lean manufacturing, leanness essment, fuzzy methods, leanness index

  کد مقاله o15

  عنوان مقاله:

  the three-factor model and artificial neural networks predicting stock price movement in china

  شبکه های عصبی سه پارامتری و پیش بینی تغییرات بازار بورس چین

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : شبکه های عصبی

  artificial neural networks·three-factor model·stock price prediction

  کد مقاله o16

  عنوان مقاله:

  استفاده از رویکرد شبکة عصبی جهت پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد

  سرعت باد یکی از متغیرهای بسیار مهم هواشناسی در تعیین تبخیرتعرق و نیاز آبی گیاهان است. مدل ها و روش های متعددی برای پیش بینی این عامل وجود دارد. در سال های اخیر، با شناخته شدن ابزار محاسبات نرم، به مثابة روشی نوین در ایجاد سیستم های هوشمند، این روش ها جایگاهی ویژه در علوم هواشناسی کشاورزی پیدا د. به کاربردن رویکرد شبکة عصبی یکی از این روش هاست.

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پیش بینی؛ داده های ساعتی؛ سرعت باد؛ شبکة عصبی

  کد مقاله o17

  عنوان مقاله:

  discovering interesting rules from biological data using parallel genetic algorithm

  در این مقاله سعی شده است یک روش است اج قانون از یک مجموعه داده ارائه شود که بر اساس الگوریتم ژنتیک می باشد

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک موازی

  کد مقاله o18

  عنوان مقاله:

  fuzzy logic system based prediction effort a case study on the effects of tire parameters on contact area and contact pressure

  سیستم منطق فازی بر اساس تلاش های پیش بینی: یک مطالعه موردی در مورد اثرات پارامترهای تایر در سطح تماس و فشار تماس

  سال ارائه: 2014 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فازی، مدل پیشبین

  کد مقاله o19

  عنوان مقاله:

  پیش بینی بارش اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی

  بطور کلی می توان گفت که شبکه عصبی به خوبی رابطه غیر خطی بین مقادیر ماهانه بارش را با توجه به آموزش شبکه با خصوصیات ذکر شده، پیش بینی می کند.

  شبکه های عصبی سه پارامتری و پیش بینی تغییرات بازار بورس چین

  سال ارائه: 1391 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بارش؛ پیش­بینی؛ شبکه های عصبی ؛ الگوریتم ژنتیک؛ اصفهان

  artificial neural networks


  مقالات انگلیسی مدیریت 2017

  m634-مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاری صنعتی 2017 : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاری صنعتی 

  m632- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2017 : مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت 

  m633- مقاله انگلیسی مدیریت 2017 : جستجوی ان: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

  m631- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت 2017 : چگونه عملکرد مدیریت ریسک شرکت، تصمیم گیری سازمانی را تحت تاثیر قرارمی دهد مطالعه میدانی بزرگ شرکت نفت و گاز جهانی

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2016

  m622- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2016 : مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت های کوچک تا متوسط

  m617- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2016 : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

  m616- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت 2016 : نقش زمینه سازمانی در پرورش رفتارخلاق کارکنان: فعل و انفعالات بین تنظیمات سیستم منابع انسانی و حال و هوای رابطه ای

  m608- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه فارسی 2016 : هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

  m607- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده 2016 : مطالعه طولی مدیریت درآمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

  m606- مقاله انگلیسی بازاری با ترجمه فارسی 2016 : از آن چه فکر می کنید مطالب بیش تری در مورد بازاری وجود دارد!

  m559- مقاله ترجمه شده 2016 : تاثیر سیاست ت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل

  m557- مقاله ترجمه شده 2016: حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟

  m553- مقاله ترجمه شده مدیریت 2016 : مدیریت امنیت اطلاعات رویکرد جامع تری را نیاز دارد: بررسی ادبیات

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2015

  m630- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : مطالعه ارزی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (erp) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

  m624- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

  m623- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت گردشگری 2015 : مدیریت مسیر گردشگری آبشار cibereum به عنوان ارائه دهنده خدمات زیباسازی مناظر در پارک ملی

  m613- مقاله لاتین isi با ترجمه فارسی مدیریت 2015: مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی

  m611- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015 : ارزی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

  m610- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار

  m609- مقاله لاتین با ترجمه فارسی رشته مدیریت 2015: راهی به سمت رفتار غیر اخلاقی حامی سازمانی: تعیین هویت سازمانی به عنوان یک تابع مشترک از اشتیاق کاری و خصیصه تمرکز حواس

  m605- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

  m604- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015 : کارگزاران حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟

  m603- رایگان مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده 2015 : به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر ی بخش تی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی

  m602-مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت 2015 : بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

  m601- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت بازاری با ترجمه فارسی 2015 : اثر تعهد مدیریت به بازاری داخلی بر نگرش کاری کارکنان

  m596- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی

  m595- مقاله ترجمه شده 2015 : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

  m594- مقاله ترجمه شده 2015 : بازاری مواد غذایی حلال: یک مطالعه موردی بر روی رفتار مصرف کننده در حوزه مصرف مواد غذایی فراوری شده

  m593- مقاله ترجمه شده 2015 : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات

  m592- مقاله ترجمه شده 2015 : ارزی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی در کشور نیجریه

  m591- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر تی

  m590- مقاله ترجمه شده 2015 : پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر efqm

  m589- مقاله ترجمه شده 2015 : رابط بازاری -حسابداری – مشکلات و فرصت ها

  m587- مقاله ترجمه شده 2015 : نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان

  m585- مقاله ترجمه شده 2015 : مجاورت چگونه بر همکاری بازاری بین شرکتی تأثیر می گذارد؟

  m584- مقاله ترجمه شده 2015 : رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل

  m582- مقاله ترجمه شده 2015 : انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی

  m581- مقاله ترجمه شده 2015 : طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (pmm)

  m579- مقاله ترجمه شده 2015 : افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی

  m576- مقاله ترجمه شده 2015 : پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی

  m575- مقاله ترجمه شده 2015 : طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (tqmis) برای مدل مدرسه به بهترین روش

  m573- مقاله ترجمه شده 2015 : چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (pmis) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند

  m571- مقاله ترجمه شده 2015 : متخصصین کامپیوتر ما ی : ارزی هوش هیجانی و تعهد سازمانی

  m570- مقاله ترجمه شده 2015 : کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

  m569- مقاله ترجمه شده 2015 : تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های ت بر نهادهای مدیریت منابع در چین

  m568- مقاله ترجمه شده 2015 : فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین

  m567- مقاله ترجمه شده 2015: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

  m566- مقاله ترجمه شده 2015 : ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی

  m565- مقاله ترجمه شده 2015: ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار

  m564- مقاله ترجمه شده 2015 : مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

  m563- مقاله ترجمه شده 2015: فعال مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

  m562- مقاله ترجمه شده 2015 : توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

  m561- مقاله ترجمه شده 2015: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

  m560- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

  m558- مقاله ترجمه شده 2015 : نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل ما ی

  m556- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

  m555- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه dea

  m554- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

  m550- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره

  m549- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: قیمت گذاری کمتر از واقع، عملکرد ضعیف و واکنش بیش از حد در عرضه عمومی اولیه

  m548- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها در صنعت لبنیات

  m547- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

  m546- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: ارزی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

  m545- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: مباحث دانشمندان برجسته و منتقد ی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری ی

  m544- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟

  m543- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر

  m542- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: اثر بحران اقتصادی بر رفتار قیمت بلیط های هواپیمایی. تجزیه و تحلیل مورد مطالعه ی مسیر نیویورک مادرید

  m541- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه ی مبتنی بر فعالیت: رهیافت های سنتی، فازی و مونت کارلو

  m538- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

  m537- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: مدل چند ضابطه ای در ارزی آموزشی

  m536- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

  m535- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک

  m534- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: رویکردی بر: بازی اطلاعات xbrl بر روی نسل جدید سیستمedgar (سیستم جمع آوری، تحلیل و بازی اطلاعات )

  m531- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: پشتیبانی از تصمیم بازاری ، با استفاده از هوش و مدل‌سازی دانش: کاربرد آن در مدیریت مقصد توریستی

  m530- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: گزارش گری مالی اینترنتی در ما ی: برداشت تهیه کنندگان و استفاده کنندگان

  m529- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی

  m527- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

  m523- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (erp)

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2014

  m629- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : رویدادهای ورزشی به عنوان یکی از استراتژی‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

  m627- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : دست‌ی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول

  m626- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2014 : روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین

  m621- مقاله لاتین isi ترجمه شده مدیریت 2014 : پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

  m620- مقاله انگلیسی isi ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل ب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

  m619- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

  m615- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟

  m614- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت کیفیت مقصد توریستی در جهت رضایت بازدیدکنندگان

  m600- مقاله لاتین مدیریت ورزشی ترجمه شده 2014 : تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

  m599-مقاله ترجمه شده 2014 : مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

  m598-مقاله ترجمه شده 2014 : چگونه ارتباطات یکپارچه بازاری و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه برند مشتری گرا تاثیر می گذارند؟

  m586- مقاله ترجمه شده 2014 : عوامل ش ت ب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران

  m583- مقاله ترجمه شده 2014 : اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

  m578- مقاله ترجمه شده 2014 : شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی sebat

  m577- مقاله ترجمه شده 2014 : توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

  m572- مقاله ترجمه شده 2014 : آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند

  m540- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیرات دو شیوه ارتباطات بین نسلی بر ارزش برند

  m533- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: نقش ی دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش

  m532- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی

  m528- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

  m525- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

  m524- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( erp)

  m479- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: کاهش مشکل مضاعف آثار منفی خاستگاه نام و نشان تجاری و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور

  m469- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی: پیشینه و اثر آنها روی عملکرد

  m468- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

  m467- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: چرا برون سپاری داخلی، ظهور مجدد در تولید جهانی را ی می کند؟

  m466- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟

  m465- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی در کشور ما ی

  m464- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: اثرات فناوری اطلاعات ( it ) طی پنج دهه - به سوی سازمان محیطی

  m463- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: معضل تغییر فنآوری در مدل ب و کار

  m462- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی: تجزیه و تحلیل هایی از مدل "کار با افراد"

  m461- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: شبکه­های یادگیری سازمانی که می­توانند بهره­وری شرکت­های مشاوره­ای it را افزایش دهند. مطالعه­ای بر روی مشاوران erp

  m460- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات

  m459- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی: بررسی چالش ها و فرصتهای استراتژیک

  m458- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بهبود موفقیت بازاری : نقش مبادله دانش ضمنی بین فروش و بازاری

  m456- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، احساس رضایت از کار، و شخصیت کارکنان

  m454- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ارزش ویژه برند و عوامل تشدیدکننده در ارزی های ش ت نوآوری محصول: دیدگاهی از اثر ارتباطی

  m453- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی

  m452- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: مدل تصمیم گیری چندهدفه هوشمند با فن آوری rfid برای برنامه ریزی تولید

  m451- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: یک الگوریتم شاخه و کران برای مسائل تخصیص کارگر به خط مونتاژ و بالانس

  m450- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

  m449- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتی-عضلانی و روانی: یک بررسی از روندهای فنی اجتماعی در طول 20 سال

  m446- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثرات واسطه ای تعهد عاطفی سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوه های جبران خدمات استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش

  m445- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور

  m444- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثر تعدیل کننده بازاری رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای

  m443- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: امور مالی، بازاری ، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: روش تجزیه و تحلیل کیفی پژوهش مطالعات موردی در هتل های تجاری در پاتراس و آتن

  m442- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیر تاکتیک های بازاری رابطه ای (rmt) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری: یک مطالعه موردی در صنعت مخابرات و ارتباطات از راه دور تلفن همراه در ما ی

  m441- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

  m440- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بررسی رابطه بین آمیخته بازاری خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

  m439- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می کند؟

  m438- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ارزی حاکمیت (راهبری) فناوری اطلاعات در سازمان ها: یک رویکرد ساده یکپارچه

  m437- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: تولید بهنگام جامع (t-jit) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

  m436- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت

  m435- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: چگونه کارکنان با تغییرات سازمانی که بواسطه ادغام و تملک برون مرزی ایجاد می شود، سازگار می شوند؟ موردی در چین

  m434- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: جریان های دانش و عملکرد شرکت

  m433- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات

  m432- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: موازنه اه فردی و سازمانی در مدیریت استعداد جهانی: یک دیدگاه منافع متقابل

  m431- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نمایندگی های بازار در بازاری صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟

  m430 - رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: بررسی تأثیر آمیزه بازاری خدمات بر ارزش ویژه برند

  m429- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: آینده روابط استخدامی از دیدگاه مدیریت منابع انسانی

  m503- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ی تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی

  m473- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: تأثیر رفتارهای توانمندسازی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر رضایت مشتری

   

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2013

  m628- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2013 : تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و ی مجدد فرآیند ب‌وکار

  m625- مقاله isi ترجمه شده مدیریت 2013 : مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

  m574- مقاله ترجمه شده 2013: سیستم های مبتنی بر هوش که در بازاری صنعتی به کار برده می شوند

  m552- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: تاثیرات بازاری سبز در ایجاد وجهه شرکت در ب وکارهای ده فروشی

  m551- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: هماهنگ زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاری سبز: مطالعه موردی

  m126- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان

  m120- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: ت و شخصیت در مفهوم ی تحول آفرین

  m112- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

  m107- مقاله انگلیسی isi مدیریت با ترجمه 2013: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

  m526- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تحلیل مقایسه‌ای erp و eai

  m522- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013 :عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی: دیدگاه کارفرما و مشاور

  m520- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اثر وابستگیهای سازمانی بر رفتار مصرف کننده

  m519- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:

  m502- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه

  m501- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و ی سراسر چرخه طول عمر

  m500- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

  m499- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: کاربرد بهینه سازی ازدحام ذرات با تعداد اندک همسایگی پویا برای بازآرایی سیستم قدرت کشتی

  m498- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدل پیش بینی تقاضا با استفاده از ترکیب تحلیل داده های جانشین و رویکرد شبکه های عصبی بهینه

  m497- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد rfid: یک مطالعه موردی

  m496- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: چالش ها و استراتژی های مدیران منابع انسانی جهانی: دیدگاه هایی از کشورهای کانادا و ایالات متحده

  m495- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مقیاس های زیستی ضمنی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی : بررسی چگونگی هر یک از آنها

  m494- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سازه ها در مدیریت استراتژیک

  m493- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: استفاده از فن شبکه خزانه جهت است اج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک

  m492- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: شبکه عصبی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام

  m491- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه

  m490- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

  m489- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نقش عوامل روانشناختی در رفتار ید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک

  m488- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مصرف کنندگان در صنعت ارتباطات رادیویی اردن

  m486- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: میزان رضایتمندی مشتری، وفاداری و عملکرد مالی

  m485- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: فرصت طلبی یدار در مبادلات بین بنگاهی

  m484- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013 مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی_ یک رویکرد نظری

  m483- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش سیستم های اطلاعات: آیا عد سازمانی اهمیت دارد؟

  m482- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: یک رویکرد درخت تصمیم

  m478- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: پیشرفت های جدید در ارزی و مدیریت عدم قطعیت

  m477- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: استفاده از تجزیه و تحلیل اختراع مبتنی بر عملکرد برای شناسایی حوزه های بالقوه کاربرد تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی

  m474- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: توسعه کارآفرینی درآفریقا: بررسی کلی و اجمالی

  m472- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی

  m471- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013 : اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

  m470- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: نقشه های استراتژیک فازی شناختی در اندازه گیری عملکرد فرایند ب و کار

  m457- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: داده کاوی حوزه محور در مدیریت منابع انسانی: مروری بر تحقیقات اخیر

  m455- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: ارزی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی

  m448- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: دغدغه های امنیت اطلاعات برای سازمانها

  m447- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سوابق مرتبط با ارزش ویژه برند سبز : یک رویکرد یکپارچه

  m428- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط

  m425- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: توانایی گوش دادن فروشندگان به عنوان پیشامد فروش رابطه ای

  m424- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اندازة شرکت و ریسک‌پذیری در صنعت بیمة ما ی

  m423- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی

  m422- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

  m418- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

  m412- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2013: "ارزی تبلیغات در یک مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی"

  m411- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2013: نگرش نسبت به آگهی ویروسی: گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

  m410- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: راه های کاربردی و تجربی متقاعد سازی : تحلیل تبلیغات درتجارت های در حال ظهور در مقابل بازارهای توسعه یافته.

  m408- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار س رستان

  m407- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدلی از تجربه خلاق در گردشگری خلاق

  m406- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!

  m405- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: همکاری صنعت و و ابتکار در صنایع بالغ و نوخاسته در کشورهای تازه صنعتی شده

  m404- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ویژگی های کلیدی و شخصیتی ین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری

  m391- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اقتصاد دانش بنیان

  m400-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تجزیه و تحلیل عملکرد ب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از dea فازی

  m388- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

  m387- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها

  m384- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا

  m382- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی

  m381- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: فرایند مدیریت استعدادها

  m376- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد ب و کار: زنجیره مربوط به عرضه

  m369- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: هماهنگی عملیات، بازاری ، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

  m367- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

  m366- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: کنترل مدیریت در ب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی: بررسی موردی خانواده اندونزیایی که مالک یک می باشند

  m360- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ی در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی

  m359- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

  m358- مقاله انگلیسی مدیریت 2013: تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

  m357- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ی و مدیریت دانش در سازمان های ict بریتانیا

  m356- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

  m355- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان ایالات متحده: یک ارزی موضوعی و عینی

  m354-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: آیا هنجارهای ارتباطی در روابط بین مصرف کننده- برند اهمیت دارند؟

  m353- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مفهوم سازی مجدد هویت برند در یک محیط پویا

  m352- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین

  m351-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت

  m350- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی

  m349- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

  m345- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

  m344- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

  m343- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

  m335- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بهتر بودن در مقابل متمایز بودن: تمایز، رقابت و استراتژی های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا

  m334- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

  m318- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

  m313- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها

  m303- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

  m302- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاری تایلندی در مقابل مدیران بازاری یی

  m301- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

  m300- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اخلاق و مالیات مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای

  m298- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: رفتار ید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی

  m287- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

  m286- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

  m285- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

  m284- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت خلاقیت در روابط بازار ب و کار

  m321- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: مقایسه بانکداری ی با بانکداری متعارف (مرسوم) مدل ب و کار، بهره وری و ثبات

  m152- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

   

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2012

  m612- مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت 2012 : آیا بازاری هنجارهای اجتماعی موثر است؟ یک مطالعه موردی بر روی برق مصرفی خانگی

  m597-مقاله ترجمه شده 2012 : شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

  m580- مقاله ترجمه شده 2012 : اعمال هزینه ی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین

  m256- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

  m198- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2012: اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه ی وفادار است؟

  m196- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2012: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی

  m195- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

  m121- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

  m117- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: پذیرش ت الکترونیک در سازمان­های تی هند

  m116- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و را ارها در عملکرد زنجیره تامین

  m115- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: آیا تبلیغات، اثری قصد ید برندِ(نشان تجاری) فروشگاهی دارد؟

  m105- مقاله انگلیسی isi مدیریت با ترجمه 2012: دید


  انجام پروژه دانشجویی و پایان نامه ی در زمینه کنترل

  انجام کلیه پایان نامه و پروژه های کنترلی در رشته مکانیک ، مکاترونیک ، رباتیک ، هوافضا و هوش در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با نرم افزار متلب ( matlab ) با روش کنترل تطبیقی ( adaptive control ) ، کنترل بهینه ( optimal control ) ، کنترل مقاوم ( robust control ) ، کنترل پسگام ( backstepping control )، کنترل پی آی دی ( pid control ) ، کنترل بهینه (optimal control) ، کنترل فیدبک ح ( state feedback control ) ، کنترل فازی (fuzzy control) ، کنترل بر مبنای هوش و شبکه های عصبی (nueral network and artificial intelligence) توسط تیمی نخبه از دانش آموختگان شریف و تهران.

   آموزش کامل تصویری شبیه سازی رشته برق  متلب (matlab) سیمولینک شبیه سازی با متلب

   

  مباحث توضیح داده داده شده در فایل تصویری در ادامه مطلب آمده است

   

   

   

  با سلام به همه دوستان

  با توجه به کاستی هایی در مورد آموزش شبیه سازی اختصاصی برق در اینترنت بر آن شدم که فایل تصویری در خصوص آموزش شبیه سازی با توجه به دروس اختصاصی انتقال -الکترونیک قدرت-ادوات fact -انرژی های نو - کنترل مدرن و غیره را تهیه کنم

   

  که پس از مشاهده آموزش شبیه سازی شما بتوانید به راحتی مقالات و پایان نامه های خود را در این زمینه ها انجام دهید

  تا کنون حدود     1 ساعت و 45 دقیقه از این شبیه سازی آماده شده است که در ادامه به انجام شبیه سازی یک مقاله پرداخته خواهد شد به آموزش نحوه شبیه سازی یک مقاله و ریزه کاری هایی که در آن وجود دارد و آشنایی با شبیه سازی های آماده متلب و چگونگی کمک گرفتن از آن
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir

  سر فصل های آموزش داده شده به قرار زیر است

  1-صفحه ای که مدل مان را در آن شبیه سازی می کنیم model

  2-تب model browser

  3-دکمه zoom

  4-دکمه fit to view

  5-منو file

  6- export model to

  7-model properties

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir8-منو edit

  9-منو view

  10-منوdisplay


   

  p1--a bidirectional dc-dc converter for renewable energy systems

  مبدل dc-dc دو طرفه برای سیستم های انرژی تجدید پذیر

  bulletin of the polish academy of sciences technical sciences vol. 57, no. 4, 2009

  s. jalbrzykowski, and t. citko

  abstract. to improve the energy quality, most of the renewable energy systems include an energy storage element charged by the bidirectional dc-dc converter. this paper proposes the bidirectional dc-dc converter which employs the two bridge configuration resonant cl -e converters on the both sides of the isolating transformer. the low side converter is controlled as step up and the high side converter is controlled as step down. the proposed system is characterized by good dynamic properties and high efficiency because the converter transistors are switched in zvs conditions. a theoretical analysis to provide relations for system design, and the laboratory model investigations to validate the system characteristic are given in the paper.

  key words: bidirectional, isolated, energy storage system, dc-dc converter.

  واژه های کلیدی: دو طرفه، ایزوله، سیستم ذخیره انرژی، مبدل dc-dc.

  لینک مقاله

  p2--a comparison of single-phase p-q theory and uvt based control algorithms for single-phase upqc

  مقایسه تک فاز تئوری pq و الگوریتم های کنترل مبتنی بر uvt برای upqcتک فاز

  2010 annual ieee india conference (indicon)

  yash pal

  abstract— this paper employs a single-phase unified quality conditioner (upqc), an integration of shunt and series active filters (apf), to perform voltage and supply current harmonics mitigation and power factor correction. both the shunt and series apfs are realized using a single-phase, two leg voltage source inverter (vsi). for the series apf the control strategy is based on unit vector template (uvt), while a comparison is made for the two control strategies namely uvt and single–phase p-q theory for shunt apf. in both of the control strategies the control is made over the fundamental supply current and fundamental supply voltage instead of the fast changing afs current and voltage, thereby reducing the computational delay and number of required sensors. a dynamic model of the upqc is developed in the matlab/simulink enviournment and the simulation results demonstrating the power quality improvement in the system are presented for distorted supply and a combination of linear and non-linear load.

  keywords— power quality, upqc, harmonics, power factor correction, voltage and current harmonic mitigation

  واژه های کلیدی: کیفیت توان، upqc، هارمونیک ها، اصلاح ضریب قدرت، ولتاژ و کاهش هارمونیکهای جریان

  لینک مقاله

  p3--a new approach for high efficiency buck-boost dc/dc converters using series compen ion

  رویکرد جدید برای بهره وری بالا باک ، بوست در مبدل dc / dc  با استفاده از جبران سازی سری

  jun-ichi itoh

  abstract - this paper proposesanew buck-boost dc/dc converters, which is connected in series to the power supply. the proposed circuit provides only differential voltage between the input voltage and the output voltage command. the power rating of a conventional circuit is dominated by the input voltage or the output voltage. in contrast, the voltage rating of the proposed circuit requires only the differential voltage between the input and output voltage. in addition, the series converter generates a positive and negative voltage to realize boost mode and buck mode, respectively. as a result, the power rating of the dc/dc converter can be drastically reduced. a new approach for series compen ion converters is introduced in order to realize high efficiency and a reduction of power rating. two new buck-boost converters and their control methods are proposed based on a new concept in which the proposed circuits consist of an hbridge circuit and a power ist circuit. the h-bridge circuit is used in order to determine the polarity of the differential voltage. the power ist circuit controls the dc voltage of the h-bridge circuit depending on the output voltage command. in the proposed circuit, a flyback converter and inverting chopper are used as the power ist circuit. simulation and experimental results are shown in order to demonstrate the a ntages of the proposed converters in comparison with a conventional buckboost converter. a maximum efficiency of 98% was obtained  with the proposed circuit. the proposed circuits can decrease losses by 2/3 in comparison with a conventional buck-boost converter. therefore, the proposed converter can realize high efficiency and down-sizing in applications that require the output voltage to be closed to the input voltage.

  index dc/dc converters, high efficiency, battery applications, flyback converter, inverting chopper

  شاخص: مبدل  dc / dc، راندمان بالا، باتری برای حالات کاربردی، مبدل  flyback، چاپر مع

  لینک مقاله

   

  p4--a new approach to sensorless control method for brushless dc motors

  یک روش جدید به روش کنترل بدون سنسور برای موتورهای بدون جاروبک dc

  tae-sung kim, byoung-gun park, dong-myunglee, ji-su ryu, and dong-seok hyun

  international journal of control, automation, and systems, vol. 6, no. 4,pp. 477-487, august 2008

  abstract:this paper proposes a new position sensorless drive for brushless dc (bldc) motors. typical sensorless control methods such as the scheme with the back-emf detection method show high performance only at a high speed range because the magnitude of the back-emf is dependent upon the rotor speed. this paper presents a new solution that estimates the rotor position by using an unknown input observer over a full speed range. in the proposed method, a t zoidal back-emf is modelled as an unknown input and the proposed unknown input observer estimating a line-to-line back-emf in real time makes it possible to detect the rotor position. in particular, this observer has high performance at a low speed range in that the information of a rotor position is calculated independently of the rotor speed without an additional circuit or complicated operation process. simulations and experiments have been carried out for the verification of the proposed control scheme.

  keywords:bldc motor, full speed range, sensorless control, unknown input observer.

  واژه های کلیدی: موتور bldc، محدوده سرعت کامل، کنترل بدون سنسور، مشاهده گر ورودی ناشناخته .

  لینک مقاله

  p5--a new control strategy for bi-directional dc-dc converter in electrical vehicle

  یک استراتژی کنترل جدید برای تبدیل دو جهته dc-dc در برق خودرو

  zhang xuhui

  abstract –in order to improve the drive system efficiency,a boost/buck bi-directional dc-dc converter which can regulate the dc-link voltage according to optimal efficiency curve is added between the battery and the traditional voltage source inverters (vsi) supplying a motor. the traditional control approach for the bi-directional dc-dc converter is based on the analog control concept. however, it is not the best choice in digital control environment. in this paper, a new control strategy with a digital control concept is presented which can achieve a smooth switching between the boost and buck operation state using only one controller. the small-signal model of the controller is built and the relationship between the out power and the dc-link voltage stability is discussed. the pmsm drive system in electric vehicles (ev) is modeled using matlab/simulink and a operation condition in ev is simulated to verify the above theoretical analysis. the simulation and theoretical analysis results match with good agreement.

  لینک مقاله

  p6-- a new model of economic dispatch considering energy conservation and environmental protection in electricity market

  مدل جدید اقتصادی پخش بار با توجه به حفاظت انرژی و حفاظت محیط زیست در بازار برق

  yantao wang

  2012 published by elsevier ltd. selection and/or peer-review under responsibility of hainan university

  abstract

  the power system economic dispatch model was improved, which only considered the feathers of cost and emission. the conception of energy conservation factor is suggested. established a new model of economic dispatch considering energy conservation and environmental protection in electricity market, then, used it in a simulation system to verify its effectiveness. the new model gives a preliminary exploration and attempt on the implementation of the energy conservation power generation dispatch.

  keywords- electricity market; economic dispatch; energy conservation dispatch; energy conservation factor

  کلمات کلیدی: بازار برق. پخش بار اقتصادی؛ انرژی حفاظت از پخش بار. فاکتور حفاظتانرژی

  لینک مقاله

  p7-- a new single ended fault location algorithm for combined transmission line considering fault clearing transients without using line parameters

  الگوریتم ترکیبی محل خطا جدید برای خط انتقال با توجه به خطا پا ازی گذرا بدون استفاده از پارامترهای خط

  ismail niazy, javad sadeh

  2012 elsevier ltd. all rights reserved.

  abstract

  in this paper a new single ended fault location method is proposed for underground cable combined with overhead lines. in this algorithm fault clearing high frequency transients are used instead of fault-generated transients and the line parameters are not needed. in the proposed algorithm, samples just from voltage transients generated by fault clearing action of circuit breaker are taken from the sending end of the cable line. applying wavelet transform, the first three inceptions of traveling waves to the fault locator are detected. using these, the proposed algorithm at first identifies fault section, overhead or cable, and then wave speed is calculated and at last location of fault is determined accurately. because of using only voltage samples taken from one terminal, it is simple and economic and does not need to gps and data communication and synchronization. extensive simulations carried out using simpowersystem toolbox of matlab, confirm the capabilities and high accuracy of the proposed method under different system and fault conditions.

  keywords:fault location,fault clearing high-frequency transients,combined lines,wavelet transform,wave speed

  کلمات کلیدی:محل خطا ،  پا ازی خطا گذرا با بالا، خطوط ترکیبی، تبدیل موجک، سرعت موج

  لینک مقاله

  p8--a novel bidirectional multilevel boost-buck dc-dc converter

  رمان  مبدل دو طرفه چند سطحی با تقویت کتتده باک بوست dc-dc

  sergio busquets-monge

  2009 ieee

  abstract

  a novel noninverting boost-buck dc-dc converter topology is presented, applicable when both sides of the converter need to have the same grounding. it is based on the back-to-back connection of two n-level diode-clamped converter legs, and allows bidirectional power flow. a simplified topology is proposed for unidirectional power flow applications. two new pulse width modulation strategies with different a ntages are proposed to operate the converter guaranteeing dc-link capacitor voltage balance in every switching cycle for all possible operating conditions and using small capacitance values. the semiconductor device losses are analytically compared to the losses in a conventional two-level boost-buck converter. the analysis yields a higher efficiency for the multilevel converter, especially as the number of levels increases. experimental results are presented to validate the good converter performance in a five-level converter prototype.

  index terms—dc-dc power conversion, multilevel systems,pulse width modulated power converters, pulse width modulation.

  لینک مقاله

  p9-- a novel lqr based optimal tuning method for imp-based linear controllers of power electronics/power systems

  رمان lqr بر اساس روش بهینه تنظیم برای کنترل خطی imp-بر اساس الکترونیک قدرت / سیستم  قدرت

  a. hasanzadeh

  2011 ieee

  abstract—

   this paper presents a new method for tuning linear controllers  such  as  proportional-integrating  (pi) and proportional-resonant  (pr)  structures  which  are  frequently used  in  different  power  electronic  and  power  systemapplications.  those  controllers  are  placed  within  a general structure  offered  by  the  internal  model  principle  (imp)  of control theory. in this paper, the first perspective uses the wellknown  concept  of  linear  quadratic  regulator  (lqr)  to address the problem as a regulation problem. matrix  of the lqr  design  is  then  finely  adjusted  in  order  to  ure  desired transient  response  for  the  system.  the  second  perspective  is  based  on  redefining  the  lqr  problem  in  order  to  make  it capable  of  addressing  the  optimal  tracking  problem. two specific  examples  of  the  method  applications,  one  in  a  ups inverter system and the other one in a dg system, as applied to tuning  of  a  pr  and a  pi  controller  are  studied  in  detail.  both examples  are  simulated  in  pscad  and  the  results  confirm analytical derivations.

  index  terms—  tuning  linear  controllers,  pi,  pid,  pr, optimal control, lqr, ups inverter, dg.

  واژه ها شاخص: تنظیم کنترل خطی ، pi، pid، pr، کنترل بهینه، lqr، اینورتر ups، dg.

  لینک مقاله

  p10--a simple method for power loss estimation in pwm inverter-fed motors

  یک روش ساده برای برآورد تلفات توان دراینورتر pwm  و موتورهای     fed

  ş.g. roşu

  2012 ieee

  abstract–

  this paper presents a simple power loss estimation method for inverter-fed low power ac asynchronous and synchronous motors. the method uses a simulation based dc/ac converter power loss estimation based on datasheet parameters and load characteristics like measured phase resistance and current phase delay. a current control scheme is used to impose a constant current at various speeds. using this approach both asynchronous and synchronous motors can be used as a load. total power loss is measured as the dc link current by an amperemeter avoiding the use of complicated measurement systems.

  keywords: power loss estimation, pwm parameters, induction motor, synchronous reluctance,

  کلید واژه ها: تخمین افت توان، پارامترهای pwm، موتور القایی، رلوکتانس سنکرون،

  permanent magnet motor.

  لینک مقاله

  p11--a study of a two stage maximum power point tracking control of a p ovoltaic system under

  یک مطالعه از کنترل دو مرحله ای ردی حداکثر نقطه توان در سیستم های فتوولتائیک

  لینک مقاله

  p12--a nced control strategy of dfig wind turbines

  استراتژی کنترل پیشرفته در dfig توربین های بادی

  لینک مقاله

  p13--ai based economic load dispatch incorporating wind power penetration

  پخش بار بار اقتصادی ai بر اساس گنجاندن ضریب قدرت باد

  abstract:

  economic load dispatch (eld) is one of the most important problems to be solved in the operation and planning of a power system. its objective is to schedule the power generation properly in order to minimize the total operational cost. renewable energy resources such as wind power have significant attention in recent years in power system field. it reduces fuel consumption and also benefits in curbing emission. but wind power penetration into conventional systems due to its intermittent nature has some implications like security concerns. thus a reasonable trade off is required between system risk and operational cost. in this paper  a bi-objective economic dispatch problem considering wind power penetration is formulated. a fuzzy membership function is used to represent the dispatch of wind power into the conventional system. a particle swarm optimization algorithm, genetic algorithm and a bacteria-foraging technique are adopted to develop a dispatch scheme compromising both the economic and security requirements. the results of all these 3 proposed techniques are compared. numerical analyses are reported based on a typical ieee-30-bus with six-generator test power system to show the validity and applicability of the proposed approaches.

   

  لینک مقاله

  p14--an integral battery charger with power factor correction for electric scoote

  یک شارژر انتگرالی باتری با ضریب توان برای scooteبرقی

  gianmario pellegrino, member, ieee, eric armando, and paolo guglielmi, member, ieee

  ieee transactions on power electronics, vol. 25, no. 3, march 2010

  abstract—this paper presents an integral battery charger for an electric scooter with high voltage batteries and interior-permanentmagnet motor traction drive. the battery charger is derived from the power hardware of the scooter, with the ac motor drive that operates as three-phase boost rectifier with power factor correction capability. the control of the charger is also integrated into the scooter control firmware that is implemented on a fixed-point dsp controller. current-controlled or voltage-controlled charge modes are actuated according to the requirements of the battery mana ent system, that is embedded into the battery pack. with respect to previous integrated chargers, the ac current is absorbed at unitary power factor with no harmonic distortion. moreover,no additional filtering is needed since the pulsewidth modulation ripple is minimized by means of phase interleaving. the feasibility of the integral charger with different ac motors (induction motor, surface-mounted phase modulation motor) is also discussed, by means o eneral model purposely developed for three-phase ac machines. the effectiveness of the proposed battery charger is experimentally demonstrated on a prototype electric scooter,equipped with two li-ion battery packs rated 260 v, 20 ah.

  index terms—ac motor drives, ac motor modelling, ac–dc power conversion, battery chargers, interleaved converter, road vehicle electric propulsion.

  واژه ها شاخص: درایو موتور ac، مدل ac موتور،مبدل ac-dc  قدرت، شارژر باتری، مبدل لایه ای، وسیله نقلیه جاده ای.

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irلینک مقاله

  p15--analysis of 3-phase superconducting fault current limiters in power systems with inhomogeneous quenching

  تجزیه و تحلیل 3 فاز ابررسانا جریان محدود کننده در سیستم های قدرت ناهمگن

  diaa-eldin a. mansour,member, ieee, and doaa m. yehia

  ieee transactions on applied superconductivity, vol. 23, no. 3,june 2013

  abstract—the limitation behavior of a 3-phase superconducting fault current limiter (sfcl) in power systems is greatly affected by inhomogeneous quenching among phases, where it can lead to increasing current limitation burden upon some phase units.accordingly, this paper aims to analyze the behavior of sfcl with inhomogeneous quenching among phases. a model is developed for the resistive type sfcl using pscad/emtdc software considering the transition from superconducting state to normal conducting state through flux flow state. inhomogeneous quenching is represented in two different ways, either as an inhomogeneity in ic value or an inhomogeneity innvalue. different types of faults including symmetrical and unsymmetrical faults are studied. for each case, the influence of inhomogeneous quenching on current limitation and corresponding voltage drop across units is evaluated. from the obtained results, it is found that the most severe case appears for line-to-line fault. therefore, the effect of inhomogeneity degree is discussed for this fault type.

  index terms—current limitation burden, inhomogeneous quenching, superconducting fault current limiter (sfcl),symmetrical, unsymmetrical faults.

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irواژه ها شاخص: محدودیت جریان بار ، فرآیند کوئیچینگ ناهمگن، محدودکننده جریان خطا ابررسانا (sfcl)، متقارن، خطاهای نامتقارن. 

  لینک مقاله

  p16-- ant colony optimi ion for economic dispatch problem with non-smooth cost functions

  بهینه سازی کلونی مورچه ها برای مشکلات توزیع اقتصادی با توابع هزینه غیر یکنواخت

  saravuth pothiya, issarachai ngamroo, waree gprawechnon

  electrical power and energy systems 32 (2010) 478–48

  abstract

  this paper presents a novel and efficient optimi ion approach based on the ant colony optimization (aco) for solving the economic dispatch (ed) problem with non-smooth cost functions. in order to improve the performance of aco algorithm, three additional techniques, i.e. priority list, variable reduction, and zoom feature are presented. to show its efficiency and effectiveness, the proposed aco is applied to two types of ed problems with non-smooth cost functions. firstly, the ed problem with valve-point loading effects consists of 13 and 40 generating units. secondly, the ed problem considering the multiple fuels consists of 10 units. additionally, the results of the proposed aco are compared with those of the conventional heuristic approaches. the experimental results show that the proposed aco approach is comparatively capable of obtaining higher quality solution and faster computational time.

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irkeywords:ant colony optimization,economic dispatch problem,genetic algorithm,particle swarm optimization ,tabu search

  کلمات کلیدی: بهینه سازی مورچگان، مشکل توزیع اقتصادی، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ازدحام ذرات، جوستجو توبا

  لینک مقاله

  p17-- application of pattern search method to power system valve-point economic load dispatch

  استفاده از روش جستجوی پترن سرچ در سیستم قدرت نقطه سوپاپ توزیع بار اقتصادی

  j.s. al-sumait, a.k. al-othman, j.k. sykulski

  elsevier--electrical power and energy systems 29 (2007) 720–730

  abstract

  direct search (ds) methods are evolutionary algorithms used to solve constrained optimization problems. ds methods do not require any information about the gradient of the objective function at hand, while searching for an optimum solution. one of such methods is pattern search (ps) algorithm. this study presents a new approach based on a constrained pattern search algorithm to solve well-known power system economic load dispatch problem (eld) with valve-point effect. for illustrative purposes, the proposed ps technique has been applied to various test systems to validate its effectiveness. furthermore, convergence characteristics and robustness of the proposed method has been essed and investigated through comparison with results reported in literature. the outcome is very encouraging and proves that pattern search (ps) is very applicable for solving power system economic load dispatch problem.

  keywords:economic-load dispatch; valve-point effect; direct search method; pattern search method; evolutionary algorithms (ea); optimization

  کلید واژه ها: توزیع اقتصادی بار. اثر سوپاپ نقطه. روش جستجوی مستقیم. روش جستجوی الگو. الگوریتم های تکاملی (ea)؛ بهینه سازی

  لینک مقاله

  p18--comparative performance analysis of thyristor and igbt based induction motor soft starters

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irتجزیه و تحلیل عملکرد مقایسه ای تریستور و igbt بر اساس شروع نرم موتور القایی

  ahmed riyaz, atif iqbal, shaikh moinoddin, sk. moinahmed, haitham abu-rub

  international journal of engineering, science and technology vol. 1, no. 1, 2009, pp. 90-105

  abstract

  in this paper the performance of a split-phase motor and a three-phase induction motor drives for soft starting is evaluated. the paper  systematically  investigates  and  compares  the  characteristics  of  a  variable  voltage  fed  induction motor  drive  for  two different  types  of  soft  starters;  one  based  on  igbt and  another  based  on  thyristor.  experimental  validation  is  done  using  analogue  circuit  based  system,  developed  in  the  laboratory.  the  novelty  of  the  work  lies  in  the  development  of  simple  and flexible models for simulation purpose and their experimental validation.

  keywords:variable speed electric drives, soft starter, thyristor, igbt

  کلید واژه ها: درایوهای سرعت متغیر الکتریکی و سافت استارتر، تریستور، igbt

  لینک مقاله

  p19--comparison of svc and statcom in static  voltage stability margin enhancement

  مقایسه svc و statcom در افزایش حاشیه پایداری ولتاژ استاتیک

  mehrdad ahmadi kamarposhti and mostafa alinezhad

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irworld academy of science, engineering and technology 50 2009

  abstract—one of the  major causes of voltage instability is the  reactive  power limit  of the  system.  improving   the  system's reactive power handling capacity via flexible ac transmission system (facts)  devices  is  a  remedy  for  prevention  of  voltage  instability  and hence voltage collapse. in this paper, the effects of svc and statcom  in  static  voltage  stability  margin  enhancement  will  be  studied.  ac  and  dc representations  of  svc  and  statcom are  used in the continuation power flow process in static voltage stability  study. the ieee-14 bus system  is simulated to test the increasing  loadability. it is found that these controllers significantly increase the loadability margin of power systems.

  keywords—svc,  statcom,  voltage  collapse,  maximum loading point.

  کلید واژه ها: svc، statcom، فروپاشی ولتاژ، حداکثر نقطه بارگذاری.

  لینک مقاله

  p20--control and operation of distributed generation in distribution systems

  کنترل و بهره برداری از مولدهای تولید پراکنده در سیستم های توزیع

  pukar mahat,zhe chen, birgitte bak-jensen

  elsevier, electric power systems research81 (2011) 495–502

  abstract

  many distribution systems nowadays have significant penetration of distributed generation (dg) and thus, islanding operation of these distribution systems is becoming a viable option for economical and technical reasons. the dg should operate optimally during both grid-connected and island conditions, which can be achieved with change in operating strategy. many islanding detection techniques have been developed but little work has been done to detect grid re-connection. this paper presents strategies to operate dg in grid connected and islanded modes and a new grid re-connection detection algorithm, which uses average rate of change of frequency (af5) and real power shift (rps), in the islanded mode. rps will increase or decrease the power set point of the generator with increasing or decreasing system frequency, respectively. simulation results show that the proposed method can operate the dg efficiently and is effective in detecting grid-reconnection.

  keywords:droop control,grid re-connection detection,islanding detection,isochronous control,isochronous control with feedback,power factor control

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irواژه های کلیدی: افت کنترل، شبکه تشخیص مجدد اتصال، تشخیص جزیره ای، کنترل همزمان دنباله، کنترل همزمان دنباله با بازخورد، کنترل ضریب قدرت

  لینک مقاله

  p21-- input-output feedback linearization control for ipmsm using maximum torque per ampere strategy

  بازخورد کنترل خطی ورودی، وجی برای ipmsm با استفاده از استراتژی حداکثر گشتاور در آمپر

  لینک مقاله

  p22--control strategy for distributed integration of p ovoltaic in dc micro-grids

  استراتژی کنترل برای یکپارچه سازی توزیع فتوولتائیک در dc ریز شبکه

  لینک مقاله

  p23--a two-phase interleaved power factor correction

  لینک مقاله

  p24--design of neural network-based control systems for active steering

  لینک مقاله

  p25--development of a new derivative-based algorithm

  لینک مقاله

  p26--direct power control of active filters with averaged switching frequency regulation

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irلینک مقاله

  p27--a new method for fault detection during power

  لینک مقاله

  p28--dynamic economic dispatch for wind-thermal  bi-population  differential evolution

  لینک مقاله

  p29--dynamic modeling and performance analysis of grid connected pmsg wind

  لینک مقاله

  p30--dynamic stability enhancement using genetic algorithm & pso  power  system  stabilizer

  لینک مقاله

  p31--elimination of harmonics in multilevel inverters with non-equal

  لینک مقاله

  p32--experimental investigation on the performance of an autonomous wind energy

  لینک مقاله

  p33--explicit model-predictive control of a pwm inverter with an lcl filter

  لینک مقاله

  p34--fazzy type1

  لینک مقاله

  p35--flc-based dtc scheme to improve the dynamic performance of an im drive

  لینک مقاله

  p36--fuzzy_type2

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irلینک مقاله

  p37--dc-bus power quality for aircraft power systems during generator fault conditions

  لینک مقاله

  p38--application of synchronous static series compen or (sssc) on enhancement of voltage

  لینک مقاله

  p39--comparative  vector control and direct control

  لینک مقاله

  p40--a five-phase two-machine vector controlled induction motor

  لینک مقاله

  p41--geco global event-driven co-simulation framework for interconnected power system and communication network

  لینک مقاله

  p42--genetic-based algorithm for power economic load dispatch

  لینک مقاله

  p43--grid synchroni ion with harmonics and reactive power compen ion capability of wind

  لینک مقاله

  p44--high-quality power generation through distributed control of a power park microgrid

  لینک مقاله

  p45--hvdc 12& 6 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭ ﻣﺒﺪﻝ 12 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﻭ 6 ﭘﺎﻟﺴﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ----hvdc

  لینک مقاله

  p46--vsc-based hvdc power transmission systems

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irلینک مقاله

  p47--performance of induction motor using hysteresis

  لینک مقاله

  p48--interleaved zvs converter with ripple-current cancellation

  لینک مقاله

  p49--modeling and simulation of a pwm rectifier inverter induction motor drive system implementing speed sensorless direct vector control

  لینک مقاله

  p50--modeling and simulation of direct torque control induction motor drives via constant volthertz technique

  لینک مقاله

  p51--modeling and simulation of wind energy conversion system in distributed generation units

  لینک مقاله

  p52--modeling, analysis and speed control design methods of a dc motor

  لینک مقاله

  p53--modelling and simulation of micro turbine based smart grid

  لینک مقاله

  p54--mppt and simulation for a grid-connected p ovoltaic system and fault analysis

  لینک مقاله

  p55--multicriteria design of hybrid power generation

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irلینک مقاله

  p56--a simplified nonlinear controller (sssc)

  لینک مقاله

  p57--non-smooth economic dispatch computation by fuzzy and self adaptive particle

  لینک مقاله

  p58--on power quality of variable-speed constant-frequency aircraft electric power system

  لینک مقاله

  p59--power quality issues in astand-alone microgrid based on renewable energy

  لینک مقاله
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir   

  p60--power-quality improvement of a stand-alone

  لینک مقاله

  p61--simulation study of three-phase induction motor

  لینک مقاله

  p62--probabilistic energy and operation mana ent of a microgrid containing wind

  لینک مقاله

  p63--simulation of closed loop controlled boost

  لینک مقاله

  p64-- id prototyping tools for power electronic

  لینک مقاله

  p65--reliability essment of a wind-power system

  لینک مقاله

  p66-- a study on the application of a superconducting fault current limiter for energy storage protection in a power distribution system

  لینک
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir مقاله

  p67--research on thermal power plant economic dispatch based on

  لینک مقاله

  p68--separately excited dc motor speed control using four quadrant chopper

  لینک مقاله

  p69-- id prototyping tools for power electronic-in

  لینک مقاله

  p70--space  vector pwm technique  for 3phase voltage

  لینک مقاله

  p71—ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﻛﻠﻴﺪ زﻧﻲ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﭘﻬﻨﺎی ﭘﺎﻟﺲ ﻓﻀﺎی ﺑﺮداری دراﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎی دو ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ

  لینک مقاله

  p72--synchronous-reference-frame-based control

  لینک مقاله

  p73--pv output power smoothing using energy capacitor system

  لینک مقاله

  p74--the essence of three-phase pfc rectifier systems

  لینک مقاله

  p75--the influence of the network impedance on the  nonsinusoidal (harmonic) network current

  لینک مقاله

  p76--application of a multivariable feedback linearization scheme for rotor angle stability and

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irلینک مقاله

  p77--transformer internal faults simulation

  لینک مقاله

  p78--lightning  overvoltages

  لینک مقاله

  p79--upqc for power quality improvement in dg

  لینک مقاله

  p80--vector control of squirrel cage induction generator for wind power

  لینک مقاله

  p81--soft switching condition analysis for a novel zvs

  لینک مقاله

  p82--کنترل برداری موتور القایی با روش م اسیون بردار فضایی با اینورتر جریان

  لینک مقاله

  p83--a new dcdc converter with wide-range zvs

  لینک مقاله

  p84--a three-phase boost dc-ac converter

  لینک مقاله

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irp85--phase-locked loop based on selective harmonics

  لینک مقاله

  p86--thermal unit commitment considering pumped

  لینک مقاله

  p87--benefits of power electronic interfaces

  لینک مقاله

  p88--direct power control of doubly fed induction

  لینک مقاله

  p89--design and analysis of high efficiency dc-dc

  لینک مقاله

  p90--design and performance of a bidirectional isolated

  لینک مقاله

  p91--using facts devices to resolve congestions

  لینک مقاله

  p92--direct torque control of inverter fed pmsm

  لینک مقاله

  p93--a discrete state-space control scheme for dynamic voltage restorers

  لینک مقاله

  p94--enhanced power system stability

  لینک مقاله

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irp95--dynamic equivalents for calculation of power system restoration

  لینک مقاله

  p96--fixed and variable power angle control methods for

  لینک مقاله

  p97--high-efficiency single-input multiple-output

  لینک مقاله

  p98--load flow analysis with upfc under unsymmetrical fault

  لینک مقاله

  p99--modelling and simulation of the three-phase

  لینک مقاله

  p100--the use of facts devices in disturbed power

  لینک مقاله

  p101--modeling-and-simulation-of-microturb

  لینک مقاله

  p102--modified_dynamic_phasor_estimation_algorithm_for

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irلینک مقاله

  p103--a complete modeling and simulation of induction generator

  لینک مقاله

  p104--swarm optimization fuzzy controller for diabetes delayed model

  لینک مقاله

  p105--power quality improvement in grid connected wind energy system using facts device and pid controller

  لینک مقاله

  p106--economic load dispatch and dc-optimal power flow problem- pso versus lr

  لینک مقاله

  p107--d-sssc

  لینک مقاله

  p108--an improved soft switched pwm interleaved boost ac–dc converter

  لینک مقاله

  p109--characteristics of variable speed wind turbines

  لینک مقاله

  p110--secondary- side phase-shift

  لینک مقاله

  p111--reactive power mana ent of distribution networks with wind generation

  لینک مقاله

  p112--dead-time effect of the high-frequency isolated

  لینک مقاله

  p113--shm with genetic

  لینک مقاله

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.irp114--a comprehensive lvrt control strategy

  لینک مقاله

  p115--a facts device

  لینک مقاله

  p116--dg units

  لینک مقاله

  p117--switching transient of 1000-kv uhv

  لینک مقاله

  p118--a dual full-bridge resonant cl

  لینک مقاله

  p119--a_matlab-simulink-based_pv_module_model

  لینک مقاله

  p120--arc

  لینک مقاله

  p121--dfig-based wind power conversion with grid

  لینک مقاله

  p122--hybrid fuel cell based distributed generation system

  لینک مقاله

  p123--influence of mode of operation of the sssc on the

  لینک مقاله

  p124--multi-objective optimal svc installation for power

  لینک مقاله

  p125--buckboost dc–dc converter topology with soft

  لینک مقاله

  p126--protection of microgrids using differential relays

  لینک مقاله

  p127--dvr

  لینک مقاله

  p128-- dfig-based wind power conversion with grid power leveling for reduced gusts

  لینک مقاله

  p129-- modified dynamic phasor estimation algorithm for the transient signals of distributed generator

  لینک مقاله

  p130--on-line capacitance and dissipation factor monitoring of ac stator insulation

  لینک مقاله

  p131--a new approach for high efficiency buck-boost dcdc converters using series compen ion

  لینک مقاله

  p132-- p ovoltaic applications for off-grid electrification using novel multi-level inverter technology with energy storage

  لینک مقاله

  p133-- a new model of economic dispatch considering energy conservation and environmental protection in electricity market

  لینک مقاله

  p134-- a matlab-simulink-based pv module model and its application under conditions of nonuniform irradiance

  لینک مقاله

  p135-- implementation of particle swarm optimization for  dynamic economic load dispatch problem

  لینک مقاله

  p136-- digital control of a single-phase ups inverter  for robust ac-voltage tracking

  لینک مقاله

  p137-- islanding detection for inverter-based dg coupled with frequency-dependent static loads

  لینک مقاله

  p138-- a hybrid multi-agent based particle swarm optimization algorithm for economic power dispatch

  لینک مقاله

  p139-- buck/boost dc–dc converter topology with soft switching in the whole operating region

  لینک مقاله

  p140-- an optimized transformerless p ovoltaic grid-connected inverter

  لینک مقاله

  p141-- unipolar pwm strategy for transformerless pv grid-connected converters

  لینک مقاله

  p142-- p-q control matrix converter based upfc by direct power control method

  لینک مقاله

  p143-- pulsewidth modulation of z-source inverters with minimum inductor current ripple

  لینک مقاله

  p144-- differential evolution algorithm for multi-objective economic load dispatch considering minimum emission costs

  لینک مقاله

  p145-- direct active and reactive power regulation of grid-connected dc/ac converters using sliding mode control approach

  لینک مقاله

  p146-- three-arm ac automatic voltage regulator

  لینک مقاله

  p147-- reactive power control of permanent-magnet synchronous wind generator with matrix converter

  لینک مقاله

  p148-- circuit breaker model using serially connected 3 arc models for emtp simulation

  لینک مقاله

  p149-- harmonic analysis in a power system with wind generation

  لینک مقاله

  p150-- adaptive relaying of radial distribution system with  distributed generation

  لینک مقاله

  p151-- economic load dispatch with neural network

  لینک مقاله

  p152-- research on thermal power plant economic dispatch based on dynamic programming

  لینک مقاله

  p153--ﺗﻮزﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﯿﻨﻪ ﺳﺎزی آﻟﻮدﮔﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄ

  لینک مقاله

  p154-- a comprehensive tool for congestion-based nodal price modelling

  لینک مقاله

  p155-- modelling of pmsm and foc of pmsm based on spwm with matlab/simulink

  لینک مقاله

  p156--control and filter design of three-phase inverters for high power quality grid connection

  لینک مقاله

  p157--enhanced power quality control strategy for single-phase inverters in distributed generation systems

  لینک مقاله

  p158--large-scale real-time simulation of wind  power plants into hydro-québec power system

  لینک مقاله

  p159--a single-input single-output approach by using  minor-loop voltage feedback compen ion with modified spwm technique for three-phase ac–dc buck converter

  لینک مقاله

  p160--a three-phase high frequency semicontrolled rectifier for pm wecs

  لینک مقاله

  p161--a comparison of control algorithms for dstatcom

  لینک مقاله

  p162--a dc signal injection-based thermal protection scheme for soft-starter-connected induction motors

  لینک مقاله

  p163--a deterministic particle swarm optimization maximum power point tracker for p ovoltaic system under partial shading condition

  لینک مقاله

  p164--a generalized framework for optimal sizing of distributed energy resources in micro-grids using an indicator-based swarm approach

  لینک مقاله

  p165--a new asymmetrical current-fed converter  with voltage lifting

  لینک مقاله

  p166--a new high efficient bi-directional dc/dc converter in the dual voltage system

  لینک مقاله

  p167--a new soft switched push pull current fed converter for fuel cell applications

  لینک مقاله

  p168--a new zero voltage switching buck-boost type dc-dc converter

  لینک مقاله

  p169--a simplified nonlinear controller for transient stability enhancement of multimachine power systems using sssc device

  لینک مقاله

  p170--a single-phase grid-connected fuel cell system based on a boost-inverter

  لینک مقاله

  p171--adaptive coordinated p ivation control for generator excitation and thyristor controlled series compen ion system

  لینک مقاله

  p172--an optimized transformerless p ovoltaic grid-connected inverter

  لینک مقاله

  p173--autonomous control of interlinking converter with energy storage in hybrid ac–dc microgrid

  لینک مقاله

  p174--buck/boost dc–dc converter topology with soft switching in the whole operating region

  لینک مقاله

  p175--comparison between fuzzy and p&o control for mppt for p ovoltaic system using boost converter

  لینک مقاله

  p176--design and simulation of a novel self supported  dynamic voltage restorer (dvr) for power quality improvement

  لینک مقاله

  p177--direct active and reactive power control of dfig for wind energy generation

  لینک مقاله

  p178--economic transmission augmentation with explicit modeling of the competition benefit

  لینک مقاله

  p179--fpga implementation of adaptive ann controller for speed regulation of permanent magnet stepper motor drives

  لینک مقاله

  p180--high step-up zero-voltage switching current-fed isolated pulse width modulation dc– dc converter

  لینک مقاله

  p181--large-scale real-time simulation of wind  power plants into hydro-québec power system

  لینک مقاله

  p182--load compen ion for diesel generator-based isolated generation system employing dstatcom

  لینک مقاله

  p183--maximum power point tracking using fuzzy  logic control for p ovoltaic systems

  لینک مقاله

  p184--modeling and control design of the interleaved double dual boost converter

  لینک مقاله

  p185--modified dynamic phasor estimation algorithm for the transient signals of distributed generators

  لینک مقاله

  p186--modular multilevel  cascade  converter based statcom  for reactive power  compen ion

  لینک مقاله

  p187--novel fault ride-through configuration and transient mana ent scheme for doubly fed induction generator

  لینک مقاله

  p188--optimal dg placement in deregulated electricity market

  لینک مقاله

  p189--optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells

  لینک مقاله

  p190--optimal operation of independent storage systems in energy and reserve markets with high wind penetration

  لینک مقاله

  p191--optimum generation control in wind parks when carrying out system operator requests

  لینک مقاله

  p192--p ovoltaic system in term of the variable irradiation connected to micro-grid dc

  لینک مقاله

  p193--pulsewidth modulation of z-source inverters with minimum inductor current ripple

  لینک مقاله

  p194--short-term electricity prices forecasting in a competitive market by a hybrid intelligent approach

  لینک مقاله

  p195--study and effects of upfc and its control  system for power flow control and voltage injection in a power system

  لینک مقاله

  p196--study on operational tests for facts thyristor valves

  لینک مقاله

  p197--subsynchronous resonance mitigation using variablespeed wind energy conversion systems

  لینک مقاله

  p198--the discrimination of inrush current from internal fault of power transformer based on emd

  لینک مقاله

  p199--z-source-based isolated high step-up converter

  لینک مقاله

   

   

   

  لیست مقالات فارسی

   

    1--طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان (upqc) براساس اینورتر منبع جریان

   

  مقاله

   2--بررسی تاثیر نیروگاه بادی بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

    مقاله

   3--بررسی رفتار اکتیو موازی و کنترل آن بر اساس تئوری توان لحظه ای

   

  مقاله

   4--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته abc با اعمال محدودیت های خطی

   

  مقاله

   5-- ینگ و پردازش سیگنال های هارمونیکی با استفاده از تکنیک میانگین

    مقاله

   6--استفاده ترکیبی از بهساز یکپارچه توان (upqc) و آرایه فتوولتایی(pv)

   

  مقاله

   7--کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش م اسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

    مقاله

  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir
  azsoftir@gmail.com
  0936-729-2276
  azsoft.ir 8--مدل سازی دینامیکی و ارائه روشی برای جذب حداکثر توان توسط بار موتوری با استفاده از منبع فتوولتائیک مستقل

  مقاله

   9--طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم زنبور و آنالیز اجزای محدود

    مقاله

   10--شبیه سازی و آنالیز یک چاپر ac_dc buck-boost کوپل شده به موتور dc با استفاده از تکنیک pwm

    مقاله

   11--پخش بار اقتصادی همزمان توان و حرارت (chped) با الگوریتم رقابت استعماری

    مقاله

   12--بهبود بهینه سازی گروه ذرات با استفاده از منطق فازی

    مقاله

   13--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته abc با اعمال محدودیت های غیر خطی

    مقاله

   14--استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 برای کنترل سرعت موتور dc

    مقاله

   15--کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن محدودیت های شیب نیروگاه و محدودیت های عملی سیستم قدرت

    مقاله

   17--قوس مجدد و اضافه ولتاژهای ناشی از آن در کلیدهای فشار قوی نوع هوای فشرده و طرق مقابله با آن

    مقاله

   20--کنترل گشتاور موتور القایی با روش dtc

    مقاله

   21--طراحی کنترل کننده بار pid با استفاده از الگوریتم pso با در نظر گیری نامعینی های سیستم قدرت دو ناحیه ای و محدودیت های رنر و توربین


  رایگان مقالات انگلیسی رشته داروسازی به همراه ترجمه فارسی

  • ترجمه مقاله اثر دیازینون بر شاخص بیومارکرهای خاص – مجله ا ویر

   babazadeاردیبهشت 7, 1396
    ترجمه مقاله اثر دیازینون بر شاخص بیومارکرهای خاص – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیرات تحت حاد دیازینون بر شاخص های بیوشیمیایی و بیومارکرهای خاص در موش های صحرایی: اثرات حفاظتی کروسین و سافرانال عنوان انگلیسی مقاله: sub-acute... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله باکتریوسین باسیلوس سابتیلیس در مقابل پاتوژن زخم پای دیایتی – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 10, 1395
    ترجمه مقاله باکتریوسین باسیلوس سابتیلیس در مقابل پاتوژن زخم پای دیایتی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: باکتریوسین حاصل از باسیلوس سابتیلیس به عنوان دارویی جدید در برابر پاتوژن های باکتریایی زخم پای دیایتی عنوان انگلیسی مقاله: bacteriocin from bacillus subtilis... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله نقش ژن لیوین در مقاومت دارویی سلول سرطانی کولون – مجله ا ویر

   babazadeاسفند 3, 1395
    ترجمه مقاله نقش ژن لیوین در مقاومت دارویی سلول سرطانی کولون – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نوع ژن لیوین در مقاومت در برابر دارو در سلول های سرطانی روده بزرگ عنوان انگلیسی مقاله: livin gene plays a role in drug... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله متد آزمایش آزادسازی دارو برای فرم تجویز دوز – انتشارات هینداوی

   babazadeبهمن 20, 1395
    ترجمه مقاله متد آزمایش آزادسازی دارو برای فرم تجویز دوز – انتشارات هینداوی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مروری بر روش های تست آزادسازی دارو به صورت آزمایشگاهی برای فرم های تجویز دوز با اندازه نانو عنوان انگلیسی مقاله: a review of... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله روش شیمیایی سبز برای ترکیب و توصیف نانو ذرات zno

   rahmatiآذر 2, 1395
    ترجمه مقاله روش شیمیایی سبز برای ترکیب و توصیف نانو ذرات zno

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترکیب و توصیف نانو ذرات zno – یک روش شیمیایی سبز عنوان انگلیسی مقاله: synthesis and characterization of zno nanoparticles – a green chemistry... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله افزایش بارگذاری دو وروبیسین در میسل پلیمری با ترکیبی از پیوند یونی و اثر آبگریز – مجله ا ویر

   rahmatiآبان 27, 1395
    ترجمه مقاله افزایش بارگذاری دو وروبیسین در میسل پلیمری با ترکیبی از پیوند یونی و اثر آبگریز – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش بارگذاری دو وروبیسین در میسل های پلیمری به وسیله ترکیبی از پیوند یونی و اثر آبگریز، و حساس به ph و آزاد شدن لیگاند... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله اثر ضد تکثیری میتومایسین c در سلول mcf-7 سرطان با کورکومین – نشریه npg

   mirzaeiمهر 3, 1395
    ترجمه مقاله اثر ضد تکثیری میتومایسین c در سلول mcf-7 سرطان با کورکومین – نشریه npg

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش اثر ضد تکثیری میتومایسین c در سلول های mcf-7 سرطان انسانی توسط کورکومین در موجود زنده و شرایط آزمایشگاهی عنوان انگلیسی مقاله:... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله برنامه های تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

   mirzaeiشهریور 25, 1395
    ترجمه مقاله برنامه های تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برنامه های تصویربرداری سلول زنده در شرایط آزمایشگاهی و در شرایط زنده: تسریع در کشف دارو عنوان انگلیسی مقاله: live cell in vitro and... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله sirt6 با ترمیم برش پایه به روش وابسته به parp1 – مجله taylor & francis

   rahmatiشهریور 24, 1395
    ترجمه مقاله sirt6 با ترمیم برش پایه به روش وابسته به parp1 – مجله taylor & francis

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: sirt6 با ترمیم برش پایه به روش وابسته به parp1؛ از بروز زوال هنگام پیری جلوگیری میکند عنوان انگلیسی مقاله: sirt6 rescues the age... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله روش های طیف سنجی برای اندازه گیری مخلوط دیمن هیدرینات و سیناریزین – مجله ا ویر

   mirzaeiشهریور 16, 1395
    ترجمه مقاله روش های طیف سنجی برای اندازه گیری مخلوط دیمن هیدرینات و سیناریزین – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش های طیف سنجی برای کار با طیف نرمالیزه شده برای اندازه گیری همزمان مخلوط دیمن هیدرینات و سیناریزین عنوان انگلیسی مقاله: development of... بیشتر بخوانید

  • ترجمه مقاله بابونه ماتریکاریا (matricaria chamomilla) – نشریه اسپرینگر

   rahmatiتیر 29, 1395
    ترجمه مقاله بابونه ماتریکاریا (matricaria chamomilla) – نشریه اسپرینگر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بابونه ماتریکاریا (matricaria chamomilla) عنوان انگلیسی مقاله: matricaria chamomilla برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید....بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله آثار نوع سلول و محیط کشت روی ترشح اینترلوکین۶ – نشریه ncbi

   rahmatiتیر 12, 1395
    ترجمه مقاله آثار نوع سلول و محیط کشت روی ترشح اینترلوکین۶ – نشریه ncbi

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-۶ در واکنش به مواد محیطی عنوان انگلیسی مقاله: effects of cell type and culture... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بررسی قوانین مایکوتو ین در مواد غذایی – مجله ا ویر

   babazadeتیر 7, 1395
    ترجمه مقاله بررسی قوانین مایکوتو ین در مواد غذایی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: قوانین مربوط به ماده سمی مایکوتو ین در مواد غذایی وارداتی از کشور مغرب عنوان انگلیسی مقاله: occurrence and legislation of mycotoxins in food and... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله کمک به شناسایی برگ های pinnata kalanchoe و crenata در شرایط سایه و آفتاب با کالبد شناسی تطبیقی

   pakdelاردیبهشت 7, 1395
    ترجمه مقاله کمک به شناسایی برگ های pinnata kalanchoe و crenata در شرایط سایه و آفتاب با کالبد شناسی تطبیقی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آناتومی مقایسه ای برگ های pinnata kalanchoe و k. crenata در شرایط آفتاب و سایه، به عنوان حمایت از شناسایی آنها عنوان انگلیسی مقاله:... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بررسی پروسه ایجاد داروی جدید

   pakdelاسفند 20, 1394
    ترجمه مقاله بررسی پروسه ایجاد داروی جدید

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فرآیند توسعه داروی جدید-امروز: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله: new drug development process-today: a review برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بررسی اثر بابونه در ترمیم زخم دهان – نشریه ncbi

   pakdelبهمن 26, 1394
    ترجمه مقاله بررسی اثر بابونه در ترمیم زخم دهان – نشریه ncbi

       رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: اثرات بابونه بر درمان زخم دهان در موش های صحرایی عنوان انگلیسی مقاله: effects of chamomilla recutita (l.) on oral wound healing in rats... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله درمان سرطان با دارورسانی هدفمند مبتنی بر نانو نقره

   pakdelبهمن 25, 1394
    ترجمه مقاله درمان سرطان با دارورسانی هدفمند مبتنی بر نانو نقره

       رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دارورسانی هدفمند بر اساس نانو نقره برای درمان سرطان عنوان انگلیسی مقاله: nano silver based targeted drug delivery for treatment of cancer برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تاثیر داروهای سنتی بر یرقان نوزاد ایدیوپاتیک – نشریه ncbi

   pakdelبهمن 24, 1394
    ترجمه مقاله تاثیر داروهای سنتی بر یرقان نوزاد ایدیوپاتیک – نشریه ncbi

       رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: اثر طب سنتی( خار شتر، خاکشیر و آب قند) بر روی زردی نوزادان ایدیوپاتیک عنوان انگلیسی مقاله: the effect of traditional remedies ( el’s thorn,... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله خواص دارویی tagetes patula – نشریه اسپرینگر

   pakdelبهمن 19, 1394
    ترجمه مقاله خواص دارویی tagetes patula – نشریه اسپرینگر

   d رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: گل جعفری فرانسوی (tagetes patula) عنوان انگلیسی مقاله: tagetes patula برای رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.برای ید ترجمه آماده ورد،...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تولید انبوه سلول های بنیادین جنینی در حوزه سلول های بنیادی – نشریه ncbi

   pakdelبهمن 17, 1394
    ترجمه مقاله تولید انبوه سلول های بنیادین جنینی در حوزه سلول های بنیادی – نشریه ncbi

       رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: حوزه سلول های بنیادی جنینی: یک روش کنترل شده برای تولید انبوه سلول های بنیادین جنینی موش برای تمایزی عنوان انگلیسی مقاله: embryonic stem... بیشتر بخوانید

  • ترجمه مقاله کاربرد فناوری های نانوذرات برای درمان سرطان – نشریه اسپرینگر

   pakdelبهمن 15, 1394
    ترجمه مقاله کاربرد فناوری های نانوذرات برای درمان سرطان – نشریه اسپرینگر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: فناوری های نانوذرات برای درمان سرطان عنوان انگلیسی مقاله: nanoparticle technologies for cancer the y برای رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله هدف درمانی برای سرطان هپاتوسلولار – نشریه ncbi

   pakdelبهمن 14, 1394
    ترجمه مقاله هدف درمانی برای سرطان هپاتوسلولار – نشریه ncbi

       رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: هدف درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی: آیا سورافنیب برای هر وجود مفید است؟ عنوان انگلیسی مقاله: ?target the y for hepatocellular carcinoma: is sorafenib for... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده فرمولاسیون موضعی ضد سرطان هپاتوسلولار دی اتیل نیتروزامین – مجله ا ویر

   pakdelبهمن 14, 1394
    مقاله ترجمه شده فرمولاسیون موضعی ضد سرطان هپاتوسلولار دی اتیل نیتروزامین – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کارسومین نانوکپسول: فرمولاسیون موضعی در برابر کارسینومای هپاتوسلولی دی اتیل نیتروزامین در موش صحرایی عنوان انگلیسی مقاله: nanocapsulated curcumin: oral chemopreventive formulation against diethylnitrosamine induced... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله پاسخ کامل برای سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب – نشریه اسپرینگر

   pakdelبهمن 14, 1394
    ترجمه مقاله پاسخ کامل برای سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب – نشریه اسپرینگر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: پاسخ کامل برای سرطان پیشرفته کبد طی درمان سورافنیب: گزارش موردی عنوان انگلیسی مقاله: complete response for a nced liver cancer during sorafenib the y: case report... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده پیشرفت دارو های درمانی برای سرطان هپاتوسلولار – مجله ا ویر

   pakdelبهمن 14, 1394
    مقاله ترجمه شده پیشرفت دارو های درمانی برای سرطان هپاتوسلولار – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چشم انداز در حال تکامل توسعه دارو های درمانی برای کارسینومای هپاتوسلولی عنوان انگلیسی مقاله: the evolving landscape of the utic drug development for hepatocellular... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بازدارندگی رشد سورافنیب و متاستازیس کارسینومای هپاتوسلولی

   pakdelبهمن 14, 1394
    ترجمه مقاله بازدارندگی رشد سورافنیب و متاستازیس کارسینومای هپاتوسلولی

       رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: بازدارندگی رشد سورافنیب و متاستازیس کارسینومای هپاتوسلولی با بلوک stat3 عنوان انگلیسی مقاله: sorafenib inhibits growth and metastasis of hepatocellular carcinoma by blocking... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله سورافنیب در کارسینوم هپاتوسلولی پیشرفته

   pakdelبهمن 14, 1394
    ترجمه مقاله سورافنیب در کارسینوم هپاتوسلولی پیشرفته

       رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: سورافنیب در آماس سرطانی هپاتوسلولی پیشرفته عنوان انگلیسی مقاله: sorafenib in a nced hepatocellular carcinoma برای رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله سنتز راحت سورافنیب و مشتقات آن – مجله taylor & francis

   pakdelبهمن 14, 1394
    ترجمه مقاله سنتز راحت سورافنیب و مشتقات آن – مجله taylor & francis

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: سنتز آسان سورافنیب و مشتقات آن عنوان انگلیسی مقاله: convenient synthesis of sorafenib and its derivatives برای رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی مقاله...بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده دسترسی زیستی و سینتیک دارویی سوسپانسیون و نانوذرات – مجله ا ویر

   pakdelبهمن 13, 1394
    مقاله ترجمه شده دسترسی زیستی و سینتیک دارویی سوسپانسیون و نانوذرات – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: قابلیت دسترسی زیستی و سینتیک دارویی سوسپانسیون، نانوذرات و نانوماتری سورافنیب برای تجویز موضعی در موش صحرایی عنوان انگلیسی مقاله: bioavailability and pharmacokinetics of... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تولید اسید آرتمیزینیک در ی شده

   pakdelبهمن 12, 1394
    ترجمه مقاله تولید اسید آرتمیزینیک در ی شده

       رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تولید اسید آرتمیزینیک، پیش ساز داروی آنتی مالاریا در ی شده عنوان انگلیسی مقاله: production of the antimalarial drug precursor artemisinic acid in... بیشتر بخوانید

  • مقاله ترجمه شده عوامل گشاد کنندگی عصاره هارمین و هارمیلان بدست آمده از دانه اسپند – مجله ا ویر

   pakdelبهمن 5, 1394
    مقاله ترجمه شده عوامل گشاد کنندگی عصاره هارمین و هارمیلان بدست آمده از دانه اسپند – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: اثرات گشاد کنندگی رگی (وریدی) عصاره هارمین و هارمیلان از بذرهای گیاه اسپند در آئورت موش صحرایی عنوان انگلیسی مقاله: vasorelaxant effects of harmine and...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله اثرات فارماکولوژیک عصاره دانه اسپند بر رحم ایزوله شده موش صحرایی

   pakdelبهمن 5, 1394
    ترجمه مقاله اثرات فارماکولوژیک عصاره دانه اسپند بر رحم ایزوله شده موش صحرایی

       رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: اثرات دارویی عصاره بذرهای گیاه اسپند بر رحم ایزوله شده موش صحرایی عنوان انگلیسی مقاله: pharmacological effects of peganum harmala seeds extract on isolated...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بررسی اثر میرتازاپین بر سمی بودن کبد موش ناشی از متوتر ات

   adminآذر 29, 1394
    ترجمه مقاله بررسی اثر میرتازاپین بر سمی بودن کبد موش ناشی از متوتر ات

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: بررسی اثر میرتازاپین بر سمی بودن کبد موش ناشی از متوتر ات عنوان انگلیسی مقاله: the effect of mirtazapine on met rexate-induced toxicity in rat liver ...بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله در مورد مدل سازی مولکولی و طراحی دارو – مجله ا ویر

   inspirationتیر 11, 1394
    ترجمه مقاله در مورد مدل سازی مولکولی و طراحی دارو – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: مدل سازی مولکولی و طراحی دارو  عنوان انگلیسی مقاله: molecular modelling and drug design مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید ید ترجمه آماده:   سال... بیشتر بخوانید »

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     پاو وینت شه ی 1
  پاو وینت شه ی 1
  قیمت 10000 تومان
  اخلاق و زندگی
  اخلاق و زندگی
  قیمت 5000 تومان
  در هیاهوی پایان نامه بهترین خدمات می تواند انجام پایان نامه باشد. هم فال است و هم تماشا. درست یا غلط نظر بدید؟ مگر کتاب کنکوری یداری نمی کنید؟ فرقی دارد با پایان نامه نویسی؟ دارد؟ ما با منطق می گوییم ندارد و نظر شما ....؟؟؟؟
  www.mecharithm.com
  مشاوره به همراه آموزش و انجام پایان نامه و پروژه های دانشجویی توسط بیش از 1350 نفر از پژوهشگران های برتر تهران
  ********************** مهمترین گام در گروه آموزشی مکاریتم **********************
  تضمین می کنیم بالاترین درجه علم را با بهترین کیفیت آموزش و حمایت تقدیم شما نمائید
  گروه مکاریتم افتخار دارد که با تیمی متشکل از بیش از 1350 محقق برتر در مقاطع ی و کارشناسی ارشد های تهران با برقراری ارتباط مستقیم بین پژوهشگر و متقاضی، علاوه بر بالا بردن سطح کیفی پایان نامه ها و مقالات شما، گامی موثر در پیش برد آموزش برداشته است.
  انجمن مشاورین متخصص
  **************** توجه ****************
  به دلیل اینکه در مکاریتم قرار داد ها و مبالغ کاملا شفاف و روشن است و دقیقا بر اساس حق ا حمه می باشد مکاریتم این امکان را به متقاضیان می دهد که مستقیم با پژوهشگرانی که مشاوره پروژه را برعهده گرفته اند در ارتباط باشند.
  تمامی پژوهشگران و اساتیدی که قصد همکاری با مکاریتم را دارند کاملا توسط ما بررسی و سابقه و سطح آنان بررسی می شود سپس به آنان پروژه داده می شود
  سیستم مکاریتم با پژوهشگران طوری تعریف شده است که هزینه ای که شما پرداخت می کنید نزد مکاریتم امانت نگه داشته می شود پس از از پایان پروژه اگر پژوهشگر پروژه را بدون نقص تحویل شما دهد هزینه پرداختی شما به او پرداخت می شود. پس با این سیستم پژهشگر م م می شود که حتما پروژه را بدون عیب و نقص تحویل دهد
  انجمن مشاورین متخصص
  *** خدمات پایان نامه***
  تدوین پایان نامه
  تدوین پروپوزال بر اساس موضوع تحقیق
  مشاوره در فصل بندی تحقیق
  انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق
  انجمن مشاورین متخصص
  *********************** خدمات مقاله ***********************
  است اج مقاله از پایان نامه شما
  تدوین مقاله isiوعلمی پژوهشی
  ا پت مقاله isiوعلمی پژوهشی
  مشاوره در تدوین ،ترجمه و اخد ا پت
  است اج و پذیرش تضمینی مقالات isc در کمتر از2 هفته با کمترین هزینه
  انجمن مشاورین متخصص
  ***************** فعالیت های کلی *****************
  انجام پایان نامه کارآفرینی، مشاوره انجام پایان نامه ی برق، مشاوره انجام پایان نامه ی مکانیک و هوا و فضا،مشاوره انجام پایان نامه ی صنایع، مشاوره انجام پایان نامه ی مواد و متالوژی، مشاوره انجام پایان نامه ی عمران، مشاوره انجام پایان نامه ی کامپیوتر و it، مشاوره انجام پایان نامه ی شیمی، مشاوره انجام پایان نامه ی معماری، مشاوره انجام پایان نامه فقه وحقوق ،مشاوره انجام پایان نامه روانشناسی، مشاوره انجام پایان نامه ادبیات، مشاوره انجام پایان نامه
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصانجمن مشاورین متخصص
  علوم تربیتی
  مشاوره انجام پایان نامه علوم ، مشاوره انجام پایان نامه کتابداری، مشاوره انجام پایان نامه تاریخ، مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد، مشاوره انجام پایان نامه علوم اجتماعی، مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا، مشاوره انجام پایان نامه ی کشاورزی و محیط، مشاوره انجام پایان نامه تربیت بدنی ، مشاوره انجام پایان نامه فیزیک، مشاوره انجام پایان نامه شیمی، مشاوره انجام پایان نامه زیست شناسی، مشاوره انجام پایان نامه پزشکی، مشاوره انجام پایان نامه دندانپزشکی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی
  مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاری ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی شیمی
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی صنایع، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی عمران، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی محیط زیست، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی نساجی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(mba)، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت آموزشی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت صنعتی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت مالی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت رسانه ای، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمان، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، کشاورزی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حسابداری، مقاله، انجام سمینار، پروپ ...
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  موسسه داتیس مفت است بیش از ده سال تجربه با کادری مجرب در زمینه انجام پایان نامه مقالات و ترجمه دارا می باشد
  مقاله
  انجام مقالات isi , isc
  چاپ تضمینی مقالات isi
  خدمات مشاوره نگارش مقاله
  انتخاب موضوع مقاله
  انتخاب نوع مقاله مروری ، پژوهشی ، ترویجی isi و isc
  است اج منابع
  تدوین مقاله
  ترجمه مقاله
  آماده سازی مقاله
  سابمیت؛ پیگیری و اخذ پذیرش از مجلات isi و isc ایمپکت دار مورد تائید وزارت علوم
  هزینه تولید مقاله به دو مرحله تقسیم می شود
  • هزینه سابمیت که بسته به بار علمی مقاله و ژورنال متفاوت است نامه
  نجام مقالات isi , isc
  چاپ تضمینی مقالات isi
  خدمات مشاوره نگارش مقاله
  انتخاب موضوع مقاله
  انتخاب نوع مقاله مروری ، پژوهشی ، ترویجی isi و isc
  است اج منابع
  تدوین مقاله
  ترجمه مقاله
  آماده سازی مقاله
  سابمیت؛ پیگیری و اخذ پذیرش از مجلات isi و isc ایمپکت دار مورد تائید وزارت علوم
  هزینه تولید مقاله به دو مرحله تقسیم می شود
  ترجمه
  ترجمه کلیه رشته ها
  ترجمه وبسایت
  ترجمه نامه اداری
  ترجمه نامه بازرگانی
  ترجمه متون علمی
  ترجمه کتاب
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  پرسشنامه
  انجام و طراحی کلیه پرسش نامه ها
  پایان نامه مقاله پروپوزال
  دپارتمانهای تخصصی موسسه داتیس در رشته های زیر آماده ارائه خدمات به متقاضیان عزیز می باشد.
  مشاوره انجام پایان نامه مدیریت (کلیه گرایش های مدیریت)
  مشاوره انجام پایان نامه حسابداری
  مشاوره انجام پایان نامه کارآفرینی
  مشاوره انجام پایان نامه ی برق
  مشاوره انجام پایان نامه ی مکانیک و هوا و فضا
  مشاوره انجام پایان نامه ی صنایع
  مشاوره انجام پایان نامه ی مواد و متالوژی
  مشاوره انجام پایان نامه ی عمران
  مشاوره انجام پایان نامه ی کامپیوتر و it
  مشاوره انجام پایان نامه ی شیمی
  مشاوره انجام پایان نامه ی معماری
  مشاوره انجام پایان نامه فقه وحقوق
  مشاوره انجام پایان نامه روانشناسی
  مشاوره انجام پایان نامه ادبیات
  مشاوره انجام پایان نامه علوم تربیتی
  مشاوره انجام پایان نامه علوم
  مشاوره انجام پایان نامه کتابداری
  مشاوره انجام پایان نامه تاریخ
  مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد
  مشاوره انجام پایان نامه علوم اجتماعی
  مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا
  مشاوره انجام پایان نامه ی کشاورزی و محیط
  مشاوره انجام پایان نامه تربیت بدنی
  مشاوره انجام پایان نامه فیزیک
  مشاوره انجام پایان نامه شیمی
  مشاوره انجام پایان نامه زیست شناسی
  مشاوره انجام پایان نامه پزشکی
  مشاوره انجام پایان نامه دندانپزشکی
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان انگلیسی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  ………………………………………………….
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاری
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی شیمی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی صنایع
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی عمران
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی محیط زیست
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی نساجی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها(
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(mba)
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت آموزشی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت صنعتی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت مالی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت رسانه ای
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حسابداری
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان شناسی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم ارتباطات
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مشاوره
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مطالعات خانواده
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته توریسم و گردشگری
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم باغبانی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد کشاورزی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ترویج و آموزش کشاورزی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته توسعه کشاورزی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زراعت
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه دام
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اصلاح نژاد دام
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اصلاح نباتات
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته برق
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته کامپیوتر
  - مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته متالورژی
  لیست گروه های آماده همکاری
  مشاوره و همکاری در اجرای پروژه ها و تهیه مقاله علمی پژوهشی و isi در زمینه های کلیه پروژه های پرسشنامه ای با تضمین مقاله علمی پژوهشی و isi در کلیه زمینه ها
  بیوانفورماتیک گرایش های:
  ۱- زیستی و پزشکی
  ۲- ریاضی
  ۳- کامپیوتر
  ۴- مدل سازی
  کشاورزی
  ۱- آب
  ۲- سازه
  ۳- ترویج
  ۴- ژنتیک گیاهی
  ۵- بیوتکنولوژی گیاهی
  6- توسعه روستایی و مدیریت کشاورزی
  7- زراعت و اصلاح نباتات
  روانشناسی
  ۳- پرسشنامه ای
  ۴- بالینی
  ۵- ک ن و ….
  زیست شناسی:
  ۱- می ولوژی گرایش های:
  الف: باکتری شناسی
  ب: ایمنی شناسی
  ج: ژنتیک
  د: ویروس شناسی
  ه: انگل شناسی
  د: قارچ شناسی
  ۲- بیوتکنولوژی
  ۳- سلولی و مولکولی
  ۴- جانوری
  ۵- گیاهی
  ۶- ژنتیک
  ۷- بیوشیمی
  ۸- محیط زیست
  ۹- بیوفیزیک
  زمین شناسی
  ۱- زمین آمار
  ۲- gis
  3- جغرافیا
  ۴- برنامه ریزی شهری و روستایی
  شهرسازی
  ۱- برنامه ریزی شهری و منطقه ای
  ۲- طراحی شهری
  ۳- مدیریت شهری
  ۴- پیمایش ها و پروژه های میدانی
  پروژه های بین رشته ای با محوریت پزشکی
  ۱- علوم اجتماعی
  ۲- روانشناسی
  ۳- ریاضی
  ۴- کامپیوتر
  ۵- …
  بهداشت
  ۱- مبارزه
  ۲- خانواده
  ۳- محیط
  ۴- حرفه ای
  ۵- محیط زیست
  عمران
  ۶- ساختمان
  ۷- آّب
  ۸- سازه
  ۹- خاک و پی
  ۱۰- ز له
  ۱۱- نقشه برداری
  علوم انسانی
  ۱۲- حقوق (همه ی گرایش ها)
  ۱۳- علوم اجتماعی (همه ی گرایش ها)
  ۱۴- مدیریت (همه ی گرایش ها)
  ۱۵- روانشناسی (همه ی گرایش ها)
  ۱۶- تکنولوژی آموزشی
  ۱۷- علوم
  ۱۸- علوم تربیتی
  ۱۹- مشاوره
  ۲۰- فلسفه
  تربیت بدنی
  ۱- فیزیولوژی
  ۲- مدیریت
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصص
  انجمن مشاورین متخصصا
  پزشکی گرایش های:
  ۱- پزشکی عمومی و تخصص
  ۲- داروسازی
  ۳- دندانپزشکی
  ۴- علوم آزمایشگاهی (کلیه گرایش ها: باکتری، ویروس، انگل، قارچ، بیوشیمی، خون شناسی(هماتولوژی)، کنترل کیفی و …
  ۵- اپیدمیولوژی
  ۶- پرستاری و مامایی
  ۷- آموزش بهداشت
  علوم دامی
  ۱- دامپزشکی
  ۲- بیماری ها
  ۳- و …
  علوم غذایی(کلیه پروژه ها)
  ۱- تغذیه
  ۲- علوم غذایی
  خدمات تخصصی خود راشامل : مشاوره و نگارش “پروپوزال” ، “پایان نامه” ، “مقاله” ، سمینار ، ترجمه ، تحلیل آماری و چاپ مقالات در مجله های معتبر isi در رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و فنی و ی ارائه می نماید.
  کار گروههای تخصصی موسسه داتیس عبارتند از:
  کار گروه تخصصی فقه وحقوق:
  کار گروه تخصصی فقه و حقوق تا کنون افتخار داشته خدمات مشاوره و انجام بیش از۳۰۰مقاله و پایان نامه در زمینه های فقه ومبانی حقوق, حقوق خصوصی,حقوق جزا و جرم شناسی,حقوق بین اللملل و حقوق عمومی را به انجام برساند.
  کار گروه تخصصی مدیریت(آموزشی ، فرهنگی ، mba ، اجرائی ، تی ، بازرگانی ، مالی ، صنعتی و…)
  کار گروه تخصصی علوم اجتماعی(پژوهشگری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی ، جامعه شناسی)
  کار گروه تخصصی علوم و روابط بین الملل(علوم ، شه در ، دیپلماسی و سازمان های بین المللی)
  کار گروه تخصصی حسابداری(عمومی ، مالی ، صنعتی ، مالیاتی)
  کار گروه تخصصی علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ، برنامه ریزی تحصیلی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شغلی)
  کار گروه تخصصی فلسفه(فلسفه ومنطق ، فلسفه علم)
  کار گروه تخصصی معارف و الهیات(ادیان و عرفان ، تاریخ و تمدن ملل ی ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و حکمت ی)
  کار گروه تخصصی تاریخ(علم ، ایران باستان ، عمومی جهان ، ، باستان شناسی)
  کار گروه تخصصی جغرافیا(طبیعی ، انسانی ، برنامه ریزی شهری و روستایی ، اقلیم شناسی)
  کار گروه تخصصی اقتصاد(نظری ، بازرگانی ، صنعتی ، پول و بانکداری ، کشاورزی)
  کار گروه تخصصی روانشناسی(بالینی ، عمومی ، تربیتی ، صنعتی و سازمانی ، استثنایی)
  مهمترین گام در گروه آموزشی رسا
  ***در ، دوست شما خواهیم بود***
  تضمین می کنیم بالاترین درجه علم را با بهترین کیفیت آموزش و نازلترین قیمت با حمایت تقدیم شما نمائیم
  گروه آموزشی رسا افتخار دارد که با تیمی متشکل از بیش از 1350 محقق برتر در مقاطع ی و کارشناسی ارشد های برتر تهران با برقراری ارتباط مستقیم بین پژوهشگر و متقاضی، علاوه بر بالا بردن سطح کیفی پایان نامه ها و مقالات شما، گامی موثر در پیش برد آموزش برداشته است.
  به دلیل اینکه در رسا قرار داد ها و مبالغ کاملا شفاف و روشن است و دقیقا بر اساس حق ا حمه می باشد رسا این امکان را به متقاضیان می دهد که مستقیم با پژوهشگرانی که مشاوره پروژه را برعهده گرفته اند در ارتباط باشند.
  تمامی پژوهشگران و اساتیدی که قصد همکاری با رسا را دارند کاملا توسط ما بررسی و سابقه و سطح آنان بررسی می شود سپس به آنان پروژه داده می شود
  سیستم رسا با پژوهشگران طوری تعریف شده است که هزینه ای که شما پرداخت می کنید نزد رسا امانت نگه داشته می شود پس از از پایان پروژه اگر پژوهشگر پروژه را بدون نقص تحویل شما دهد هزینه پرداختی شما به او پرداخت می شود. پس با این سیستم پژهشگر م م می شود که حتما پروژه را بدون عیب و نقص تحویل دهد
  *** خدمات پایان نامه***
  تدوین پایان نامه
  تدوین پروپوزال بر اساس موضوع تحقیق
  مشاوره در فصل بندی تحقیق
  انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق
  ***************** فعالیت های کلی *****************
  انجام پایان نامه کارآفرینی، مشاوره انجام پایان نامه ی برق، مشاوره انجام پایان نامه ی مکانیک و هوا و فضا،مشاوره انجام پایان نامه ی صنایع، مشاوره انجام پایان نامه ی مواد و متالوژی، مشاوره انجام پایان نامه ی عمران، مشاوره انجام پایان نامه ی کامپیوتر و it، مشاوره انجام پایان نامه ی شیمی، مشاوره انجام پایان نامه ی معماری، مشاوره انجام پایان نامه فقه وحقوق ،مشاوره انجام پایان نامه روانشناسی، مشاوره انجام پایان نامه ادبیات، مشاوره انجام پایان نامه علوم تربیتی
  مشاوره انجام پایان نامه علوم ، مشاوره انجام پایان نامه کتابداری، مشاوره انجام پایان نامه تاریخ، مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد، مشاوره انجام پایان نامه علوم اجتماعی، مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا، مشاوره انجام پایان نامه ی کشاورزی و محیط، مشاوره انجام پایان نامه تربیت بدنی ، مشاوره انجام پایان نامه فیزیک، مشاوره انجام پایان نامه شیمی، مشاوره انجام پایان نامه زیست شناسی، مشاوره انجام پایان نامه پزشکی، مشاوره انجام پایان نامه دندانپزشکی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی
  مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاری ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی شیمی
  مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی صنایع، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی عمران، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی محیط زیست، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی نساجی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها، مقا


  ق  رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  کتابدارهای پزشکی بالینی : یک بیبلوگرافی تفسیر شده

   

   

  نام لاتین

  clinical medical librarians: an annotated bibliog hy

   

  • سال 2013
  • 2179
  • word
  • 23
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  مکانیسم های زیربنای عضلات اسکلتی در نارسایی قلبی انسان: تغییرات ایجاد شده در فیبرهای منفرد پروتئین میوزینو عملکرد آنها

   

   

  نام لاتین

  mechanisms underlying skeletal muscle weakness in human heart failure: alterations in single fiber myosin protein content and function

   

  • سال 2009
  • 2166
  • word
  • 23
  • رایگان

   پزشکی

   

  ق

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  رفتار خ ر سلول های بنیادی مزانشیمی در طی تمایز آدیپوژنی و استئوژنی

   

   

  نام لاتین

  mechanical behavior of human mesenchymal stem cells during adipogenic and osteogenic differentiation

   

  • سال 2010
  • 2156
  • word
  • 17
  • رایگان

   گروه علوم پایه, شیمی, زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  شیوه های صنعتی استفاده شده توسط کتابدارهای علمی بهداشت برای آموزش دادن شیوه مبتنی بر شواهد (ebp) : یک بازبینی سیستماتیک

   

   

  نام لاتین

  instructional methods used by health sciences librarians to teach evidence-based practice (ebp): a systematic

   

  • سال 2016
  • 2152
  • word
  • 18
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سلول های بنیادی اندومتر در پزشکی زایشی

   

   

  نام لاتین

  endometrial stem cells in regenerative medicine

   

  • سال 2014
  • 2146
  • word
  • 15
  • رایگان

   گروه علوم پایه, زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  وا ن گیاهی تراریخته: پیشرفت های مهم در زمینه درمان دارویی سیستم ایمنی

   

   

  نام لاتین

  transgenic plant vaccine: a breakthrough in immunopharmacothera- peutics

   

  • سال 2012
  • 2124
  • word
  • 17
  • رایگان

   گروه علوم پایه, زیست شناسی, گروه دامپزشکی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  استفاده از وکتورهای ویروس dna جهت تولید وا ن در گیاهان: ویروس های گیاهی در کانون توجه

   

   

  نام لاتین

  dna virus vectors for vaccine production in plants: spotlight on iniviruses

   

  • سال 2014
  • 2123
  • word
  • 9
  • رایگان

   گروه علوم پایه, زیست شناسی, گروه دامپزشکی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  عدم جریان و جریان پایین در ttm

   

   

  نام لاتین

  time to start of cardiopulmonary resuscitation and the effect of target temperature mana ent at 33 ◦c and 36 ◦c

   

  • سال 2016
  • 2112
  • word
  • 12
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  عمق فشار قفسه پس از تغییر در دستورالعمل cpr بهبود یافته اما کافی نیست

   

   

  نام لاتین

  chest compression depth after change in cpr guidelines—improved but not sufficient

   

  • سال 2014
  • 2111
  • word
  • 12
  • رایگان

   پزشکی

   

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  ارتباط بین شکایات استرس و روان تنی بین پرستاران در بیمارستان tabarjal

   

   

  نام لاتین

  relationship between stress and psychosomatic complaints among nurses in tabarjal hospital

   

  • سال 2012
  • 2073
  • word
  • 14
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  طبقه بندی وابسته به ماموگرافی بر مبنای کاوش مشابه بلوک های تصویر

   

   

  نام لاتین

  ociative cl ification of mammograms based on parallel mining of image block

   

  • سال 2012
  • 2065
  • word
  • 23
  • رایگان

   گروه فنی و ی,  ی کامپیوتر, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  استراتژی هایی برای کشت باکتری های غیر قابل کشت

   

   

  نام لاتین

  strategies for culture of ‘unculturable’ bacteria

   

  • سال 2010
  • 2062
  • word
  • 9
  • رایگان

   زیست شناسی, پزشکی

   

  ق

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  باکتری زنده اما غیر قابل کشت: چشم انداز ایمنی مواد غذایی و بهداشت عمومی

   

   

  نام لاتین

  viable but nonculturable bacteria: food safety and public health perspective

   

  • سال 2013
  • 2061
  • word
  • 8
  • رایگان

   گروه علوم پایه, زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  نیازهای فیزیولوژیکی و نیمرخ فعالیت ها در طول مسابقه فوتسال با توجه به سطح رقابتی

   

   

  نام لاتین

  physiological demands and activity profiles during futsal match play according to competitive level

   

  • سال 2012
  • 2060
  • word
  • 24
  • رایگان

   گروه علوم انسانی, تربیت بدنی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  رونویسی فعال مانند افکتور در نوکلئاز (talens): یک ابزار بسیار کارآمد و همه کاره برای ژنوم در حال ویرایش

   

   

  نام لاتین

  transcription activator-like effector nucleases (talens): a highly efficient and ver ile tool for genome editing

   

  • سال 2013
  • 2034
  • word
  • 17
  • رایگان

   گروه علوم پایه, فیزیک, شیمی, زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  ی ژنوم با نوکلئاز های روی انگشت

   

   

  نام لاتین

  genome engineering with zinc-finger nucleases

   

  • سال 2012
  • 2033
  • word
  • 18
  • رایگان

   گروه علوم پایه, فیزیک, شیمی, زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  بهبود مدیریت و جلوگیری از بیماری های مزمن در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط: یک اولویت برای مراقبت های بهداشتی اولیه

   

   

  نام لاتین

  improving the prevention and mana ent of chronic disease in low-income and middle-income countries: a priority for primary health care

   

  • سال 2008
  • 2032
  • word
  • 22
  • رایگان

   پزشکی

   

  ق

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  تاثیر شیفت کاری بر روی پرسنل پرستاری یونانی

   

   

  نام لاتین

  influence of shiftwork on greek nursing personnel

   

  • سال 2014
  • 2022
  • word
  • 12
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  فرآیند گروه درمانی در توانبخشی معتادان برای کاهش افسردگی، استرس و اضطراب

   

   

  نام لاتین

  group reality the y in addicts rehabilitation process to reduce depression, anxiety and stress

   

  • سال 2015
  • 2004
  • word
  • 9
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  انجمن ویژگیهای شخصیتی و خطر اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

   

   

  نام لاتین

  ociation of personality traits and risk of internet addiction in adolescents

   

  • سال 2015
  • 2002
  • word
  • 9
  • رایگان

   علوم اجتماعی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  حد مطلوب تمایل به مداخلات برای بیماران بستری شده با اندوکاردیت عفونی در تزریق مواد

   

   

  نام لاتین

  suboptimal addiction interventions for patients hospitalized with injection drug use- ociated infective endocarditis

   

  • سال 2015
  • 2001
  • word
  • 8
  • رایگان

   پزشکی

   

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  اثربخشی گشت گروه درمانی بر تنهایی ن مراقبت کننده از بیماران مبتلا به آ ایمر در خانه

   

   

  نام لاتین

  effectiveness of gestalt group the y on loneliness of women caregivers of alzheimer patients at home

   

  • سال 2014
  • 1993
  • word
  • 7
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  اثربخشی بازی درمانی گروهی در اختلال اضطراب منتشر شده از ک ن

   

   

  نام لاتین

  effectiveness of group play the y in generalized anxiety disorder of children

   

  • سال 2011
  • 1992
  • word
  • 6
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  اثربخشی گشت درمانی و درمان شناختی به منظور بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به فشارخون بالا

   

   

  نام لاتین

  the effectiveness of gestalt the y and cognitive the y to improve the quality of life of patients with hypertension

   

  • سال 2015
  • 1991
  • word
  • 5
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی- رفتاری(cbt) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از hiv مثبت در مردان

   

   

  نام لاتین

  group training of stress mana ent vs. group cognitive-behavioral the y in reducing depression, anxiety and perceived stress among hiv-positive men

   

  • سال 2013
  • 1989
  • word
  • 6
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  پذیرش و تعهد گروه درمانی برای اضطراب ناشی از سلامت - نتایج یک مطالعه آزمایشی

   

   

  نام لاتین

  acceptance and commitment group the y for health anxiety – results from a pilot study

   

  • سال 2013
  • 1988
  • word
  • 15
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سلول های بنیادی اندومتر در پزشکی زایشی

   

   

  نام لاتین

  endometrial stem cells in regenerative medicine

   

  • سال 2014
  • 1974
  • word
  • 15
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید

   

   

  نام لاتین

  fuzzy rule-based expert system for diagnosis of thyroid disease

   

  • سال 2015
  • 1972
  • word
  • 16
  • رایگان

   گروه فنی و ی,  ی صنایع, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  ارتباط شاخص توده بدن با سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات و خطر سرطان پروستات

   

   

  نام لاتین

  body m index in relation to serum prostate-specific antigen levels and prostate cancer risk

   

  • سال 2016
  • 1938
  • word
  • 15
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  اثر درمان نقاشی روی پرخاشگری در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

   

   

  نام لاتین

  effect of painting the y on aggression in educable intellectually disabled students

   

  • سال 2014
  • 1937
  • word
  • 8
  • رایگان

   علوم اجتماعی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  مشکلات خواب و داروها در ک ن با اختلالات طیف اوتیسم: مطالعه رجیستری

   

   

  نام لاتین

  sleep difficulties and medications in children with autism spectrum disorders: a registry study

   

  • سال 2016
  • 1936
  • word
  • 14
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  چاپرون هیستون در طول همانند سازی و ترمیم dna

   

   

  نام لاتین

  chaperoning histones during dna replication and repair

   

  • سال 2010
  • 1927
  • word
  • 28
  • رایگان

   گروه علوم پایه, زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  تاثیر فناوری نانو در ی بافت سلول های بنیادی پرتوان القایی محور و داروی احیا کننده

   

   

  نام لاتین

  impact of nanotechnology in induced pluripotent stem cells-driven tissue engineering and regenerative medicine

   

  • سال 2015
  • 1899
  • word
  • 14
  • رایگان

   زیست شناسی, پزشکی

   

  قیمت : 12,000 تومان

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  به سمت یک مدل یکپارچه از طیف اختلالات خلقی، رفتاری و شخصیتی بر اساس صفات ترس و خشم: ii. نتایج برای بیولوژی اعصاب، ژنتیک و درمان psychopharmacological

   

   

  نام لاتین

  toward an integrative model of the spectrum of mood, behavioral and personality disorders based on fear and anger traits: ii. implications for neurobiology, genetics and psychopharmacological treatment

   

  • سال 2006
  • 1889
  • word
  • 16
  • رایگان

   گروه علوم انسانی, علوم اجتماعی, پزشکی

   

  ق

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  چرخه سلولی و سرطان

   

   

  نام لاتین

  the cell cycle and cancer

   

  • سال 2011
  • 1886
  • word
  • 18
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سرطان و یاخته های جنینی (دگرگونیهای سیتوپلاسم در طی میوز و میتوز و باروری)

   

   

  نام لاتین

  cytokinesis and cancer

   

  • سال 2010
  • 1885
  • word
  • 22
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  مطالعه ارتباط ژن گیرنده استروژن1esr با افسردگی پس از زایمان - یک مطالعه مقدماتی

   

   

  نام لاتین

  ociation study of the estrogen receptor gene esr1 with post-partum depression – a pilot study

   

  • سال 2014
  • 1880
  • word
  • 17
  • رایگان

   گروه علوم انسانی, علوم اجتماعی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  تشخیص اختلال مربوط به شبکیه چشم دیابتیک به کمک کامپیوتر: یک مرور کلی

   

   

  نام لاتین

  computer-aided diagnosis of diabetic retinopathy: a review

   

  • سال 2013
  • 1867
  • word
  • 45
  • رایگان

   زیست شناسی, گروه فنی و ی,  ی کامپیوتر, پزشکی

   

  ق  رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  یک آستانه مناسب برای کاهش لکه کوچک در تصاویر سونوگرافی

   

   

  نام لاتین

  a suitable threshold for speckle reduction in ultrasound images

   

  • سال 2013
  • 1847
  • word
  • 15
  • رایگان

   گروه فنی و ی,  ی برق و الکترونیک, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  فشار اتمسفر جت پلاسما متشکل از سه الکترود: برنامه سفید دندان ها

   

   

  نام لاتین

  atmospheric pressure plasma jet composed of three electrodes: application to tooth bleaching

   

  • سال 2010
  • 1805
  • word
  • 12
  • رایگان

   فیزیک,  ی برق و الکترونیک, پزشکی

  ذ

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  القاء دو جانبه اندامزایی ساده توسط سلول های نمونه و بنیادی کلیه موش در محیط کشت سه بعدی

   

   

  نام لاتین

  reciprocal induction of simple organogenesis by mouse kidney progenitor cells in three-dimensional co-culture

   

  • سال 2012
  • 1803
  • word
  • 23
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  منابع پلاسما فشار جوی: ابزارهای آتی برای دارو پلاسما

   

   

  نام لاتین

  atmospheric-pressure plasma sources: prospective tools for plasma medicine

   

  • سال 2010
  • 1795
  • word
  • 11
  • رایگان

   شیمی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سنجش پیشرفته بیلی روبین یا رنگریزه ناشی از تجزیه هموگلوبین از طریق شیوه نورسنجی

   

   

  نام لاتین

  a nced bilirubin measurement by a p ometric method

   

  • سال 2013
  • 1789
  • word
  • 10
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  انتقال سلول t انتخ به عنوان یک استراتژی ضد توموری بالینی برای سرطان های هماتولوژیک(خونی)

   

   

  نام لاتین

  adoptivet-cell transfer as a clinical antitumor strategy for hematologic malignancies

   

  • سال 2014
  • 1768
  • word
  • 8
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  بیوفیزیک غیر معمول پروتئینهای ذاتا بی نظم

   

   

  نام لاتین

  unusual biophysics of intrinsically disordered proteins

   

  • سال 2013
  • 1756
  • word
  • 41
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  رشد و نمو شش: هماهنگ تولید و بازتولید (بازسازی) یک اندام پیچیده

   

   

  نام لاتین

  lung development: orchestrating the generation and regeneration of a complex organ

   

  • سال 2014
  • 1747
  • word
  • 33
  • رایگان

   زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  متابولیت ها در گیاهان و طبقه بندی آن

   

   

  نام لاتین

  metabolites in plants and its cl ification

   

  • سال 2015
  • 1744
  • word
  • 10
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  بازاری دیجیتالی دارو و نظارت بر آن: عاملان غیرقانونی و چالش های مربوط به امنیت سلامت جهانی بیمار و بهداشت عمومی

   

   

  نام لاتین

  pharmaceutical digital marketing and governance: illicit actors and challenges to global patient safety and public health

   

  • سال 2013
  • 1724
  • word
  • 18
  • رایگان

   پزشکی

   

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  اثرات بیولوژیکی listeriolysin o : استفاده برای وا یناسیون

   

   

  نام لاتین

  biological effects of listeriolysin o: implications for vaccination

   

  • سال 2015
  • 1704
  • word
  • 11
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  خطرات سلامتی و بهداشتی مربوط به قرار گرفتن در معرض دو د برای پرسنل اتاق عمل و جراحی

   

   

  نام لاتین

  health risks ociated with exposure to surgical smoke for surgeons and operation room personnel

   

  • سال 2014
  • 1701
  • word
  • 11
  • رایگان

   پزشکی

   

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  پیش بینی طبیعی دوره اختلال افسردگی با استفاده از اطلاعات بالینی و تصویربرداری عصبی ملتمدال: مطالعه شناخت الگوی چند متغیره

   

   

  نام لاتین

  predicting the naturalistic course of major depressive disorder using clinical and multimodal neuroimaging information: a multivariate pattern recognition study

   

  • سال 2014
  • 1696
  • word
  • 20
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  پشتیبانی راه دور در درمان ویژه انسولین. فراوانی انتقال داده ها

   

   

  نام لاتین

  telematic support in intensive insulin treatment. frequency of the data transfer

   

  • سال 2006
  • 1673
  • word
  • 6
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  پیش بینی گلوکز، کم قندخونی تشخیصی و مداخله پزشکی: نقش مرکز داده های دیابت

   

   

  نام لاتین

  glucose prediction, iatrogenic hypoglycemia and medical intervention: the role of the diabetes data centre

   

  • سال 2006
  • 1672
  • word
  • 9
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  رابطه علی میان عوامل فیزیکی ، ذهنی و اجتماعی مرتبط با سلامت در میان سالمندان ژاپنی :

   

   

  نام لاتین

  causal relationships between physical, mental and social health-related factors among the japanese elderly: a chronological study

   

  • سال 2012
  • 1654
  • word
  • 25
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  استفاده از مدل خود مراقبتی اورم برای نوجوانان مبتلا به آسم

   

   

  نام لاتین

  using orem’s self-care model for asthmatic adolescents

   

  • سال 2013
  • 1640
  • word
  • 15
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  شیوع و مشخصات سم شیگا o157:h7 و غیر o157:h7 گرفته شده از منابع مختلف

   

   

  نام لاتین

  prevalence and characterization of shiga-toxin o157:h7 and non-o157:h7 enterohemorrhagic escherichia coli isolated from different sources

   

  • سال 2013
  • 1635
  • word
  • 17
  • رایگان

   زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  پیشرفت های موجود در همه ی حسگرهای نوری برای ثبت بیولوژیکی

   

   

  نام لاتین

  a nces in all-optical sensors for biomedical monitoring

   

  • سال 2011
  • 1598
  • word
  • 9
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  گرایشات و پیشرفتها در سیستم های انتقال دارو لیپوزومی

   

   

  نام لاتین

  trends and developments in liposome drug delivery systems

   

  • سال 2001
  • 1581
  • word
  • 18
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  لیپوزوم : دسته بندی ، آماده سازی و کاربردها

   

   

  نام لاتین

  liposome: cl ification, preparation, and applications

   

  • سال 2013
  • 1579
  • word
  • 16
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  بازدارندگی mtor ایجاد صرع، حملات بیماری و رفتار افسردگی را در یک مدل ژنتیکی موش صحرایی بدون بیماری صرع تعدیل و تنظیم می کند

   

   

  نام لاتین

  mtor inhibition modulates epileptogenesis, seizures and depressive behavior in a genetic rat model of absence epilepsy

   

  • سال 2013
  • 1530
  • word
  • 37
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  اثرات بر رفتار و عملکرد هورمون های غدد در مردها و زن ها

   

   

  نام لاتین

  male–female differences in the effects of cannabinoids on ual behavior and gonadal hormone function

   

  • سال 2010
  • 1525
  • word
  • 26
  • رایگان

   گروه علوم انسانی, علوم اجتماعی, پزشکی

   

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  جذب ف ات سنگین از محلول ها ی آبی توسط پوست پرتقال اصلاح شده

   

   

  نام لاتین

  biosorption of heavy metals from aqueous solutions by chemically modified orange peel

   

  • سال 2011
  • 1504
  • word
  • 11
  • رایگان

   گروه فنی و ی,  ی مواد, پزشکی

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  نقش مسیر علامت mtor در صرع

   

   

  نام لاتین

  role of the mtor signaling pathway in epilepsy

   

  • سال 2013
  • 1490
  • word
  • 20
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  شناسایی اه برای جلوگیری از صرع با استفاده از سیستم های زیست شناسی

   

   

  نام لاتین

  identifying targets for preventing epilepsy using systems biology

   

  • سال 2011
  • 1489
  • word
  • 15
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  مشخصات شخصیتیadhd بزرگسال: مدل پنج عامل پیشنهادی

   

   

  نام لاتین

  personality profile of adult adhd: the alternative five factor model

   

  • سال 2012
  • 1447
  • word
  • 18
  • رایگان

   علوم اجتماعی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سایت های نوترکیبی جمعیت خاص در منطقه mhc انسان

   

   

  نام لاتین

  population-specific recombination sites within the human mhc region

   

  • سال 2013
  • 1435
  • word
  • 15
  • رایگان

   پزشکی

   

  ق

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  بررسی سیستماتیک از شیوه های تغذیه در پیشگیری بر اساس فشار خون بالا در میان جوانان سالم

   

   

  نام لاتین

  a systematic review of nutrition-based practices in prevention of hypertension among healthy youth

   

  • سال 2014
  • 1434
  • word
  • 19
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  ادغام پشتیبانی همکار و cbt مبتنی بر کامپیوتر برای سربازان افسرده

   

   

  نام لاتین

  integration of peer support and computer-based cbt for veterans with depression

   

  • سال 2014
  • 1418
  • word
  • 12
  • رایگان

    ی کامپیوتر, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  رفتار درمانی شناختی (cbt) اینترنتی برای اضطراب دوران کودکی: یک بررسی سیستماتیک و متا آنالیز

   

   

  نام لاتین

  internet- isted delivery of cognitive behavioural the y (cbt) for childhood anxiety: systematic review and meta-analysis

   

  • سال 2015
  • 1411
  • word
  • 16
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  تشکیل کوتیکول سروزی و درجه تمایز مقاومت در برابر رویان پشه های ناقل آئدس و اژیپتی، کوازیلاس آنوفل و کول کینکوفاسیاتوس

   

   

  نام لاتین

  serosal cuticle formation and distinct degrees of desiccation resistance in embryos of the mosquito vectors aedes aegypti, anopheles aquasalis and culex quinquefasciatus

   

  • سال 2014
  • 1365
  • word
  • 10
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  اثر هشت هفته تمرین هوازی(ایروبیک) بر هورمونهای تیروئید در موش های ماده ی مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

   

   

  نام لاتین

  the effect of eight weeks aerobic exercise on thyroid hormones in female rats with polycystic ovary syndrome

   

  • سال 2014
  • 1350
  • word
  • 9
  • رایگان

   تربیت بدنی, پزشکی

   

  قی :   رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  اطلاع رسانی تجربه: بسط دادن سه دهه با مدل نیومن سیستم های

   

   

  نام لاتین

  experience informs: spanning three decades with the neuman systems model

   

  • سال 2012
  • 1348
  • word
  • 13
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  تاثیربه کارگیری مدل ارتباط درمانی پپلائو بر میزان اضطراب و افسردگی بیماران ک د بای پس عروق کرونر

   

   

  نام لاتین

  the impact of peplau's the utic communication model on anxiety and depression in patients candidate for coronary artery byp

   

  • سال 2014
  • 1347
  • word
  • 12
  • رایگان

   پزشکی

   

  ق  رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  عوامل طبیعی ضد چاقی

   

   

  نام لاتین

  natural anti-obesity agents

   

  • سال 2014
  • 1294
  • word
  • 19
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  ترکیب تک لایه caco-2در پیش بینی های تجربی و تئوی برای انتقال دارو

   

   

  نام لاتین

  caco-2 monolayers in experimental and theoretical predictions of drug transport

   

  • سال 2012
  • 1249
  • word
  • 25
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سیستم تعبیه دارو رسانی از طریق بینی: یک مرور

   

   

  نام لاتین

  nasal inserts drug delivery system: a review

   

  • سال 2013
  • 1218
  • word
  • 5
  • رایگان

   شیمی, پزشکی

   

  ان

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سنتز سبز نانو ذرات نقره از ویسکوز cleome: سنتز و فعالیتهای ضد می

   

   

  نام لاتین

  green synthesis of silver nanoparticles from cleome viscosa: synthesis and antimicrobial activity

   

  • سال 2011
  • 1217
  • word
  • 7
  • رایگان

   زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سم shiga بیان cd59 بازدارنده ی مکمل روی سلول های مخاطی لوله ای کلیه و سلول های درون پوشی وریدی را کاهش می دهد

   

   

  نام لاتین

  shiga toxin 2 reduces complement inhibitor cd59 expression on human renal tubular epithelial and glomerular endothelial cells

   

  • سال 2013
  • 1215
  • word
  • 14
  • رایگان

   پزشکی

   

  ق

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  برآورد رادیولوژیکی واکنش نسبت به درمان: مقایسه تومورهای توپر نمونه 1. 1 و 0. 1

   

   

  نام لاتین

  radiologic essment of response to the y: comparison of recist versions 1.1 and 1.01

   

  • سال 2011
  • 1214
  • word
  • 22
  • رایگان

   پزشکی

   

  ق  رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  چه چیزی باعث ایجاد وهم گرائی می شود؟ کشف کمک های محیطی

   

   

  نام لاتین

  what causes autism? exploring the environmental contribution

   

  • سال 2010
  • 1206
  • word
  • 15
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  تلفیق فتوگرامتری برد کوچک و قابلیت های سیستم خبره برای طراحی و پیاده سازی سیستم های اندازه گیری مبتنی بر تصاویر نوری برای تشخیص هوشمند بیماری

   

   

  نام لاتین

  integration of close range p ogrammetry and expert system capabilities in order to design and implement optical image based measurement systems for intelligent diagnosing disease

   

  • سال 2014
  • 1204
  • word
  • 20
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  بررسی مختصر از سم شناسی نانولوله های کربنی

   

   

  نام لاتین

  a concise review of carbon nanotube’s toxicology

   

  • سال 2013
  • 1192
  • word
  • 18
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  ژنوم پایگاه داده در طراحی ژنوم در ژنومهای تک سلولی

   

   

  نام لاتین

  genome: a database on genome design in unicellular genomes

   

  • سال 2005
  • 1185
  • word
  • 6
  • رایگان

   زیست شناسی, پزشکی

   

  ق

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  پیش بینی مسمومیت ناشی از درمان و نتیجه با ارزی سالمندی در بیماران مسن با سرطان قوی تحت درمان با شیمی درمانی: مرور سیستماتیک

   

   

  نام لاتین

  prediction of treatment-related toxicity and outcome with geriatric essment in elderly patients with solid malignancies treated with chemothe y: a systematic review

   

  • سال 2014
  • 1148
  • word
  • 7
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  الکل و سرطان کبد: یک بررسی سیستماتیک و متا تجزیه و تحلیل از مطالعه آینده نگری

   

   

  نام لاتین

  alcohol and liver cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective studies

   

  • سال 2014
  • 1147
  • word
  • 13
  • رایگان

   پزشکی

   

  ق

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  تضمین کیفیت در درمان سرطان روده بزرگ: ابتکار عمل eurecca

   

   

  نام لاتین

  quality urance in the treatment of colorectal cancer: the eurecca initiative

   

  • سال 2014
  • 1145
  • word
  • 14
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  داروهای سیتوتو یک برای بیماران مبتلا به سرطان در دوران درمان هدف: بازگشت به آینده؟

   

   

  نام لاتین

  cytotoxic drugs for patients with breast cancer in the era of targeted treatment: back to the future?

   

  • سال 2011
  • 1144
  • word
  • 13
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سیستم تخصصی فازی برای برنامه کاربردی پشتیبانی از تصمیم گیری در مورد دیابت

   

   

  نام لاتین

  a fuzzy expert system for diabetes decision support application

   

  • سال 2014
  • 1143
  • word
  • 18
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  سیگار کشیدن و بقاء بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ: مرور سیستماتیک و متا آنالیز

   

   

  نام لاتین

  smoking and survival of colorectal cancer patients: systematic review and meta-analysis

   

  • سال 2014
  • 1142
  • word
  • 13
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  متا آنالیز در اوایل بروز سمیت در تابش منسجم سه بعدی به سرطان

   

   

  نام لاتین

  meta-analysis of incidence of early lung toxicity in 3-dimensional conformal irradiation of breast carcinomas

   

  • سال 2013
  • 1141
  • word
  • 15
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  مدل ژنتیکی برای سرطان کیسه صفرا و انتشار آن

   

   

  نام لاتین

  a genetic model for gallbladder carcinogenesis and its dissemination

   

  • سال 2014
  • 1140
  • word
  • 15
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  مسائل مربوط به سمی بودن نانولوله های کربنی برای سیستم های بیولوژیکی

   

   

  نام لاتین

  toxicity issues in the application of carbon nanotubes to biological systems

   

  • سال 2010
  • 1139
  • word
  • 17
  • رایگان

   زیست شناسی, پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  مطالعه عوامل مؤثر بر تراکم گیرنده نوری م وط انسان اندازه گیری شده توسط اسکن اپتیک تطبیقی افتالموسکوپ لیزر

   

   

  نام لاتین

  a study of factors affecting the human cone p oreceptor density measured by adaptive optics scanning laser ophthalmoscope

   

  • سال 2013
  • 1063
  • word
  • 18
  • رایگان

   پزشکی

   

    رایگان مقاله

    ید ترجمه مقاله

   

  نام فارسی

  تاثیر آموزش برنامه ریزی درسی روی سلامت دانشجویان پرستاری و تمایل برای بهبود کیفیت مراقبت پرستاری

   

   

  نام لاتین

  the effect of a pedagogy of curriculum infusion on nursing student well-being and intent to improve the quality of nursing care

   

  • سال 2012
  • 1054
  • word
  • 15
  • رایگان

   


  • 1 - مدل all-in-one برای طراحی شبکه های لوله توزیع بهینه آب

   

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مدل all-in-one برای طراحی شبکه های لوله توزیع بهینه آب


  عنوان انگلیسی مقاله:

  all-in-one model for designing optimal water distribution pipe networks


  منبع:

  drink. water eng. sci. discuss., doi:10.5194/dwes-2017-8, 2017


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی8

  تعداد صفحات فایل doc فارسی21


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: all-in-one model,optimal water distribution,pipe networks,توزیع آب بهینه,شبکه های لوله, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - آب و فاضلاب با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 2 - تقویت موج زمین لرزه ازطریق مکان نگاری عوارض زمین: یک مطالعه پارامتری

   

  سال انتشار:

  2017


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تقویت موج زمین لرزه ازطریق مکان نگاری عوارض زمین: یک مطالعه پارامتری


  عنوان انگلیسی مقاله:

  seismic wave amplification by topog hic features: a parametric study


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - soil dynamics and earthquake engineering 92 (2017) 503–527


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی25

  تعداد صفحات فایل doc فارسی65


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: topog hy effects,seismic amplification,site response,seismic wave propagation,اثرات مکان نگاری,تقویت لرزشی,پاسخ زمین,انتشار موج لرزشی, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - ز له با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 3 - المانهای محدود در تجزیه و تحلیل و طراحی بخش چرخشی قاعده المانهای محدود در استفاده از روش کویتر- نیوتن برای تجزیه و تحلیل های غیر خطی کمانش

   

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  المانهای محدود در تجزیه و تحلیل و طراحی بخش چرخشی قاعده المانهای محدود در استفاده از روش کویتر- نیوتن برای تجزیه و تحلیل های غیر خطی کمانش


  عنوان انگلیسی مقاله:

  co-rotational finite element formulation used in the koiter–newton method for nonlinear buckling analyses


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - finite elements in analysis and design volume 116, 1 september 2016, pages 38–54


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی17

  تعداد صفحات فایل doc فارسی50


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: koiter–newton,geometrically nonlinear structures,co-rotational formulation,high order derivatives,nonlinear rotation matrix,کویتِر- نیوتن,ساختار غیر خطی هندسی,بخش چرخشی قاعدهء المانهای محدود مشتقات مرتبه بالا,ماتریس غیر خطی کمانشی, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - سازه با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 4 - ارزی مقرون به صرفه بودن طراحی های خاص lid در واکنش به رویداد های طوفان

   

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارزی مقرون به صرفه بودن طراحی های خاص lid در واکنش به رویداد های طوفان


  عنوان انگلیسی مقاله:

  essing cost-effectiveness of specific lid practice designs in response to large storm events


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - journal of hydrology 533 (2016) 353–364


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی12

  تعداد صفحات فایل doc فارسی30


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: low impact development,swmm,best mana ent practice,stormwater mana ent,توسعه کم اثر,بهترین عمل مدیریت,مدیریت فاضالب های سطحی, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - آب و فاضلاب با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 5 - ارتقای مدل تصادفی برای تجزیه و تحلیل تعارض در مدیریت کیفیت آب باران شهری : کاربرد تئوری های مربوط به اطلاعات پرکننده شکاف ها و چانه زنی

   

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  ارتقای مدل تصادفی برای تجزیه و تحلیل تعارض در مدیریت کیفیت آب باران شهری : کاربرد تئوری های مربوط به اطلاعات پرکننده شکاف ها و چانه زنی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  developing a stochastic conflict resolution model for urban runoff quality mana ent: application of info-gap and bargaining theories


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - journal of hydrology 533 (2016) 200–212


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی14

  تعداد صفحات فایل doc فارسی40


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: urban runoff,low impact development (lid),swmm,uncertainty analysis,info-gap theory,bargaining theory,جریان اب شهری,اقدامات,swmm,تجزیه خطا,نظریه شکاف اطلاعات,نظریه چانه زنی, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - آب و فاضلاب با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 6 - استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح

   

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  استفاده از المان اتصال تیر به ستون به منظور تجزیه و تحلیل قاب بتن مسلح


  عنوان انگلیسی مقاله:

  a beam–column joint element for analysis of reinforced concrete frame structures


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - engineering structures 118 (2016) 125–136


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی12

  تعداد صفحات فایل doc فارسی34


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: beam–column joints,reinforced concrete frames,shear deformation,low-ductility structures,اتصالات تیر به ستون,قاب های بتن مسلح,تغییر شکل برشی,ساختارهای کم شکل پذیری, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - سازه با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 7 - واکنش ستون به توسعه جانبی ناشی از ابگونه سازی: بررسی میز ارتعاش

   

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  واکنش ستون به توسعه جانبی ناشی از ابگونه سازی: بررسی میز ارتعاش


  عنوان انگلیسی مقاله:

  pile response to liquefaction-induced lateral spreading: a shake-table investigation


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - soil dynamics and earthquake engineering 82 (2016) 196–204


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی9

  تعداد صفحات فایل doc فارسی33


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: bnwf,pile,liquefaction,lateral spreading,soil pressure,shake-table experiment,ستون,ابگونه سازی,توسعه جانبی,رانش کف,ازمایش میز ارتعاش, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - خاک و پی با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 8 - دوام ملات و بتن ساخته شده از پزولانها بعنوان جایگزین در بخشی از سیمان: مرور کلی

   

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  دوام ملات و بتن ساخته شده از پزولانها بعنوان جایگزین در بخشی از سیمان: مرور کلی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  durability of mortar and concrete made up of pozzolans as a partial replacement of cement: a review


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - construction and building materials 116 (2016) 128–140


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی13

  تعداد صفحات فایل doc فارسی45


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: pozzolans,supplementary cementing materials,sorptivity,water absorption and permeability,chloride penetration,sulfate resistance,carbonation,drying shrinkage,corrosion resistance,acid resistance,پوزولان,مواد حفاری تکمیلی,جذب آب و نفوذپذیری,نفوذ کلرید,مقاومت سولفات,کربناته,انقباض خشکی,مقاومت در برابر خوردگی,مقاومت در برابر اسید, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - سازه با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 9 - بررسی اثر ملاس به عنوان یک افزودنی در افزایش دوام بتن

   

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  بررسی اثر ملاس به عنوان یک افزودنی در افزایش دوام بتن


  عنوان انگلیسی مقاله:

  effect of mol es as an admixture on concrete durability


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - journal of cleaner production, volume 112, part 4, 20 january 2016, pages 2374–2380


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی27

  تعداد صفحات فایل doc فارسی24


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: mol es,mid-range plasticizer,sulphate effect,acid effect,asr,ملاس,نرم کننده میان محدوده,اثر سولفات,اثر اسید, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - مدیریت ساخت با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 10 - محاسبه اِمرژی (مجموع انرژی ها) برای پروژه سد سه گلویی: سه طرح کلی برای تخمین هزینه رسوب غیر قابل تجدید

  سال انتشار:

  2016


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  محاسبه اِمرژی (مجموع انرژی ها) برای پروژه سد سه گلویی: سه طرح کلی برای تخمین هزینه رسوب غیر قابل تجدید


  عنوان انگلیسی مقاله:

  emergy accounting for the three gorges dam project: three scenarios for the estimation of non-renewable sediment cost


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - journal of cleaner production 112 (2016) 3000-3006


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی7

  تعداد صفحات فایل doc فارسی21

  • 11 - مقاومت آسیب رطوبتی آسف گرم مخلوط ساخته شده با ضایعات صنعت کاغذ به عنوان پرکننده

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مقاومت آسیب رطوبتی آسف گرم مخلوط ساخته شده با ضایعات صنعت کاغذ به عنوان پرکننده


  عنوان انگلیسی مقاله:

  moisture damage resistance of -mix asphalt made with paper industry wastes as filler


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - journal of cleaner production 112 (2016) 4377-4386.


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی28

  تعداد صفحات فایل doc فارسی26


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: paper industry waste,dregs,biom fly ash,filler, -mix asphalt,water resistance,ضایعات صنعت کاغذ,پسماند,زیست توده خا تر بادی,پرکننده,آسف گرم مخلوط,مقاومت آب, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - مدیریت ساخت با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 12 - بهینه سازی برنامه lid برای بررسی جریان آب باران در مناطق شهری: روش مدلسازی و تجربی

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  بهینه سازی برنامه lid برای بررسی جریان آب باران در مناطق شهری: روش مدلسازی و تجربی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  optimizing low impact development (lid) for stormwater runoff treatment in urban area, korea: experimental and modeling approach


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - water research, volume 86, 1 december 2015, pages 122–131


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی10

  تعداد صفحات فایل doc فارسی25


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: stormwater treatment,low impact development (lid),first flush effect (ffe),m first flush (mff),lid optimization,علاج فاضالب های سطحی,توسعه کم اثر (lid),اثر تراز اول (of),خیط و پیت جرم اول (mmf),بهینه سازی lid, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - آب با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 13 - تحلیل پویای سازه های پوسته بیضوی ضخیم و نازک ساخته شده از مواد کامپوزیت چند لایه

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تحلیل پویای سازه های پوسته بیضوی ضخیم و نازک ساخته شده از مواد کامپوزیت چند لایه


  عنوان انگلیسی مقاله:

  dynamic analysis of thick and thin elliptic shell structures made of laminated composite materials


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - composite structures 133 (2015) 278–299


  سطحدشوار

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی22

  تعداد صفحات فایل doc فارسی59


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: elliptic cones and cylinders,doubly-curved shells and panels,laminated composites,higher-order shear deformation theory,generalized differential quadrature method,free vibrations,م وط ها و استوانه های بیضوی,پوسته ها و پانلهای مضاعف خمیده,کامپوزیتهای چندلایه,تئوری مرتبه بالاتر تغییر شکل برشی,روش مربعات دیفرانسیل عمومی,ارتعاشات آزاد, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - سازه با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 14 - لنگرهای ژئوسنتتیکی با بسته بندی در اطراف: مطالعات تجربی و عددی

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  لنگرهای ژئوسنتتیکی با بسته بندی در اطراف: مطالعات تجربی و عددی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  geosynthetics anchorage with w around: experimental and numerical studies


  منبع:

  geosynthetics international, 2015, 22, no. 4.


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی15

  تعداد صفحات فایل doc فارسی37


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: geosynthetics,anchorage systems,pull-out test,soil reinforcement,discrete element model,ژئوسنتتیک ها,سیستم های لنگرگاهی آزمایش pull-out,تقویت خاک,مدل عناصر گسسته, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - خاک و پی با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 15 - شناسایی شاخص های حساس برای ارزی متقابل بین کیفیت خاک، شیوه های مدیریت و سلامت انسان

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  شناسایی شاخص های حساس برای ارزی متقابل بین کیفیت خاک، شیوه های مدیریت و سلامت انسان


  عنوان انگلیسی مقاله:

  identification of sensitive indicators to ess the interrelationship between soil quality, mana ent practices and human health


  منبع:

  soil, 1, 173–185, 2015, doi:10.5194/soil-1-173-2015


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی13

  تعداد صفحات فایل doc فارسی32


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: identification of sensitive indicators,soil quality,mana ent practices,human health,شناسایی شاخص های حساس,کیفیت خاک,شیوه های مدیریت,سلامتی انسان, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - خاک و پی با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 16 - مطالعات تجربی رفتار ژئوسنتتیکی در بسته بندی اطراف مهاربند

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مطالعات تجربی رفتار ژئوسنتتیکی در بسته بندی اطراف مهاربند


  عنوان انگلیسی مقاله:

  experimental studies of the behaviour of geosynthetic w around anchorage


  منبع:

  geosynthetics international, 2015, 22, no. 3


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی8

  تعداد صفحات فایل doc فارسی20


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: geosynthetics,anchorage systems,geosynthetic behaviour,pull-out test,low confinement stresses,soil reinforcement,ژئوسنتتیک ها,سیستم های مهاربندای,رفتار ژئوسنتتیک,آزمایش pull-out,تنش های تحدیدی پایین,تقویت خاک, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - سازه با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 17 - پهنه بندی بندی حفاظت آب روستایی در چین: مطالعه موردی در حوضه رودخانه اشیل

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  پهنه بندی بندی حفاظت آب روستایی در چین: مطالعه موردی در حوضه رودخانه اشیل


  عنوان انگلیسی مقاله:

  zoning of rural water conservation in china: a case study at ashihe river basin


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - international soil and water conservation research 3 (2015) 130–140


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی11

  تعداد صفحات فایل doc فارسی21


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: nps pollution,rural water conservation,zoning,one-dimensional euclidean distance,آلودگی nps,حفاظت از آب روستایی,منطقه بندی,فاصله اقلیدسی یک بعدی, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - آب با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 18 - پاسخ یک شمع (تیر) تقویت شده سفت و محکم واقع در پشت دیوار بارانداز به پراکندگی عرضی میعان – تهییج: یک بررسی ارتعاشی – تخته ای

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  پاسخ یک شمع (تیر) تقویت شده سفت و محکم واقع در پشت دیوار بارانداز به پراکندگی عرضی میعان – تهییج: یک بررسی ارتعاشی – تخته ای


  عنوان انگلیسی مقاله:

  response of a rc pile behind quay wall to liquefaction-induced lateral spreading: a shake-table investigation


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - soil dynamics and earthquake engineerin, volume 76, september 2015, pages 69–79


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی11

  تعداد صفحات فایل doc فارسی35


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: analysis,lateral soil pressure,liquefaction,lateral spreading,pile foundation,shake table experiment,تحلیل,فشار عرضی خاک,مایع شدن,پراکندگی عرضی,پی بندی شمع,آزمایش ارتعاشی تخته ای, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - خاک و پی با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 19 - مطالعه روی تشعشعات میکروویو روی مقاومت سنگ

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مطالعه روی تشعشعات میکروویو روی مقاومت سنگ


  عنوان انگلیسی مقاله:

  study on the effect of microwave irradiation on rock strength


  منبع:

  journal of engineering science and technology review 8 (4) (2015) 91-96


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی6

  تعداد صفحات فایل doc فارسی17


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: microwave- isted rock breaking,rock m strength,irradiation time,power density,سنگ ش تن به کمک مایکروویو,مقاومت سنگ توده ای,زمان تابش,چگالی توان, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - مدیریت ساخت با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 20 - چهارچوبی جهت مدیریت کارآمد تاسیسات زیرزمینی

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  چهارچوبی جهت مدیریت کارآمد تاسیسات زیرزمینی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  a framework for effective mana ent of underground utilities


  منبع:

  journal of a nced mana ent science vol. 3, no. 3, september 2015


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی6

  تعداد صفحات فایل doc فارسی18


  • 21 - بازی پسماند واحد تصفیه آب برای تولید آجر خاکی- سیمانی

   

  سال انتشار:

  2015


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  بازی پسماند واحد تصفیه آب برای تولید آجر خاکی- سیمانی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  recycling of water treatment plant waste for production of soilcement bricks


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - procedia materials science 8 ( 2015 ) 197 – 202


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی6

  تعداد صفحات فایل doc فارسی10


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: waste,water treatment plant,recycling,soil-cement,تصفیه خانه فاضلاب,بازیافت,خاک-سیمان, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - آب و فاضلاب با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 22 - بهره وری هزینه توسعه کم اثر شیوه های مدیریت فاضلاب های سطحی

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  بهره وری هزینه توسعه کم اثر شیوه های مدیریت فاضلاب های سطحی


  عنوان انگلیسی مقاله:

  cost efficiency of low impact development (lid) stormwater mana ent practices


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - procedia engineering 89 ( 2014 ) 734 – 741


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی8

  تعداد صفحات فایل doc فارسی12


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: low impact development,land development,cost efficiency,فعالیت های تو سعه کم اثر,توسعه اراضی,مقرون به صرفه بودن, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله مدیریت انرژی با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 23 - تحقیق آزمون چند مقیاسی در بین سطوح با خاصیت چسبندگی آسف سرد

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  تحقیق آزمون چند مقیاسی در بین سطوح با خاصیت چسبندگی آسف سرد


  عنوان انگلیسی مقاله:

  multiscale test research on interfacial adhesion property of cold mix asphalt


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - construction and building materials 68 (2014) 769–776


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی8

  تعداد صفحات فایل doc فارسی25


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: cold mix asphalt,interfacial adhesion,surface free energy,multiscale test,moisture damage,آسف سرد,چسبندگی سطحی,انرژی آزاد شده سطحی,آزمایش چند مقیاسی,آسیب رطوبت, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - راه و ترابری با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 24 - سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه


  عنوان انگلیسی مقاله:

  basic set of experiments for determination of mechanical properties of sand


  منبع:

  bulletin of the polish academy of sciences technical sciences, vol. 62, no. 1, 2014


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی9

  تعداد صفحات فایل doc فارسی27


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: granular soils,mechanical properties,experimental determination,خاک‌های دانه‌ای,مشخصات مکانیکی,تعیین آزمایشگاهی, مقاله, مقاله isi با ترجمه فارسی, مقاله عمران - خاک و پی با ترجمه فارسی,سایت مقاله

  • 25 - مطالعات تجربی لنگرگاه ژئوسنتتیک – تاثیرات پارامترهای هندسی و کارایی لنگرگاه

  سال انتشار:

  2014


  ترجمه فارسی عنوان مقاله:

  مطالعات تجربی لنگرگاه ژئوسنتتیک – تاثیرات پارامترهای هندسی و کارایی لنگرگاه


  عنوان انگلیسی مقاله:

  experimental studies of the geosynthetic anchorage e effect of geometric parameters and efficiency of anchorages


  منبع:

  sciencedirect - elsevier - geotextiles and geomembranes 42 (2014) 505e514


  سطحمتوسط

  تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی10

  تعداد صفحات فایل doc فارسی28


  مشاهده جزییات کامل و ید مقاله

  top of form

  bottom of form


  کلمات کلیدی: anchorage systems,geosynthetic,pull-out test,low confinement stresses,soil reinforcement,سیستم لنگرگاه,ژئوسنتتیک,آزمایشات pull-out,تنش تحدیدی پایین,تقو


  مقاله بیس حسابداری 2016 :: پروپوزال و پایان نامه  مقاله بیس حسابداری 2017 کلیک کنید

  مقاله بیس حسابداری 2017 کلیک کنید

  مقاله بیس حسابداری 2017 کلیک کنید

  مقاله بیس حسابداری 2016 :: پروپوزال و پایان نامه

  daneshjooyaan.ir/tag/مقاله%20بیس%20حسابداری%202016
  translate this page
  ۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «مقاله بیس حسابداری 2016» ثبت شده است - ... موضوع: سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتباری تجاری ... فایل.

  مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی - ترجمه تخصصی حسابداری

  www.accpapers.com/.../6-مقاله-انگلیسی-حسابداری-علمی-پژوهشی
  translate this page
  مقالات انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی از ژورنالها و نشریات معتبر در آمارکده. ... مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان). ید. مقاله انگلیسی ...

  جدیدترین مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری -


  مثال: برگرفته شده از meduir.blog.ir+failha.com +testdoni.ir
  translate this page
  ۱ مطلب با کلمه ی کلیدی «مقاله بیس حسابداری 2016» ثبت شده است - ... موضوع: سیاست های پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتباری تجاری ... فایل.

  مقاله انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی - ترجمه تخصصی حسابداری

  www.accpapers.com/.../6-مقاله-انگلیسی-حسابداری-علمی-پژوهشی
  translate this page
  مقالات انگلیسی حسابداری علمی پژوهشی از ژورنالها و نشریات معتبر در آمارکده. ... مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مالی (قیمت : رایگان). ید. مقاله انگلیسی ...

  جدیدترین مقالات ترجمه شده اقتصاد و حسابداری - 2016 - ترجمه فا

  tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-حسابداری-اقتصاد
  translate this page
  جدیدترین مقالات انگلیسی حسابداری و اقتصاد با ترجمه: رایگان مقاله انگلیسی و ید ترجمه آماده تایپ شده ورد رشته های علوم اقتصادی و حسابرسی.

  موضوع و مقاله بیس حسابداری(2016)

  cgma. /
  translate this page
  موضوع و مقاله بیس حسابداری(2016) - مشاوره اجرای طرح های تحقیقاتی سازمان ها/ پایان نامه ها ... پایان نامه حسابداری (لاتین) در حوزه بازده سهام شرکت ها، تحت عنوان:.

  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاﺭﻱ 2017

  218336.golnar.xyz/
  translate this page
  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻴﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاﺭﻱ 2017. flo rida - whistle [official video] - youtube - giz-miz.xyz مقاله گردشگری pdf | جدید simufact forming v13.3.1.38397 ...

  مقاله بیس حسابداری 2017

  ashion.ir/product/5282/ -مقاله-بیس-حسابداری-2017
  translate this page
  مقاله بیس حسابداری 2017. کد فایل:5282 دسته بندی: پروژه های ی » مقاله. تعداد مشاهده: 1 مشاهده. فرمت فایل ی:.zip. فرمت فایل اصلی: pdfو doc.

  مقالات isi برگزیده حسابداری : 130 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

  isiarticles.com › ... › حسابداری و حسابرسی
  translate this page
  فرمت pdf + word. 15 صفحه. سال 2015. fair value accounting for non-current ets and audit fees: evidence from australian companies. مقاله + ترجمه ...

  حسابداری - پارس پروژه

  parsproje.com/mtr/108-h.html
  translate this page
  jump to مقالات 2017 بدون ترجمه‎ - مقالات انگلیسی حسابداری 2017 بدون ترجمه. h238- مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : حسابداری ارزش منصفانه و دقت ...

  h234- رایگان مقاله لاتین حسابداری 2017 : تنظیم خطر، فشار جامعه ...

  parsproje.com/.../6672-h234- -رایگان-مقاله-لاتین-حسابداری-...
  translate this page
  مقاله لاتین حسابداری 2017 با موضوع تنظیم خطر، فشار جامعه و استفاده ... حسابداری 2017، رایگان مقاله لاتین حسابداری 2017، مقاله بیس حسابداری 2017.

  h238- مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : حسابداری ارزش منصفانه و ...

  parsproje.com/.../6678-h238- -مقاله-انگلیسی-حسابداری-201...
  translate this page
  رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 حسابداری ارزش منصفانه و دقت ... حسابداری 2017، رایگان مقاله لاتین حسابداری 2017، مقاله بیس حسابداری 2017.

  نحوه جستجو و انتخاب مقاله بیس | aynar

  aynargroup.ir/نحوه-جستجو-و-انتخاب-مقاله-بیس/
  translate this page
  feb 27, 2016 - فلسفه انتخاب مقاله بیس از آنجا نشات می گیرد که قبل از انتخاب ... مقاله بیس جدید برای پایان نامه ها و مقالات رشته حسابداری صنعتی جستجوی و ...

  مقاله بیس چیست و چه خصوصیانی دارد - خانه isi ایران

  isihome.ir/content/49-مقاله_بیس_مدیریت_isi_مقاله
  translate this page
  رایگان مقاله isi مدیریت و مقالات با ترجمه مقاله بیس پایان نامه و مناسب ... ضمن مقالات بسیار جدید بوده و تاریخ انتشار آنان مربوط به سال های 2016 و 2017 می باشند.

  پروپوزال آماده، مقاله بیس و ترجمه آماده و پرسشنامه | ایستگاه دانشجو istgah ...

  https://www.linkedin.com/.../پروپوزال-آماده-مقاله-بیس-و-ترجمه-پر...
  translate this page
  jan 26, 2016 - انجام پایان نامه مدیریت، حسابداری و روانشناسی با مقاله بیس خوب ... فصل دوم پایان نامه و مقاله با ترجمه آماده خود را از این سایت جامع علمی می کنند.

  مقاله حسابداری 2016 ، رویکرد سرمایه فکری - مقاله و پایان نامه کارشناسی ...

  www.tehranthesis.com/.../مقاله-حسابداری-2016-،-رویکرد-سرمایه-...
  translate this page
  jul 24, 2016 - پایان نامه، پروپوزال ، مقاله و سمینار حسابدای. ... مقاله حسابداری ۲۰۱۶ ، رویکرد سرمایه فکری. به همراه ترجمه فارسی چکیده ... مقاله بیس انجام پایان نامه مدیریت: بررسی خدمات ا یستم در ارتباط با مواد مغذی در یک حوضه ساحلی.

  ترجمه آماده مقالات جدید حسابداری - 11gig.ir

  2.11gig.ir/product/230029
  translate this page
  لیست اضافه می شود. کد مقاله. h234- رایگان مقاله لاتین حسابداری 2017 : تنظیم ... english ... مقاله با ترجمه رشته حسابداری بایگانی - پروپوزال آماده-مقاله بیس .

  مجموعه مقالات و پایان نامه های حسابداری 6

  s.11gig.ir/product/295914
  translate this page
  مجموعه مقالات و پایان نامه های حسابداری 6 ارزانتر از همه جا ... 9 ژانویه 2017 . .... انتخاب موضوع پایان نامه بر مبنای مقاله بیس انگلیسی حسابداری و مدیریت مالی، .

  لاتین حسابداری مالی - مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری (اصل مقاله ...

  www.karyabfast.ir/mvysfuqnrcjnsdxdnsnfnmnsvdrmctdnr.html - translate this page
  رایگان مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی | نی ام شاپ4 آوریل 2014 . ... 4 مقاله لاتین حسابداری سال 2013 و 2014 برای مقاله بیس و . .... h235- رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از ...

  مقاله بیس انگلیسی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مدیریت ...

  forum.hammihan.com/thread232498.html
  translate this page
  aug 3, 2016 - 1 post
  جهت انتخاب موضوع پایان نامه بر مبنای مقاله بیس انگلیسی حسابداری و ... مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش مقالات قابل است.

  مقاله بیس حسابداری - به لایک | جدیدترین مطالب اینترنت

  https://behlike. /tag/مقاله-بیس-حسابداری
  translate this page
  برچسب: مقاله بیس حسابداری. مقاله بیس ۱۷۰. موضوع: ارتباط میان ... سال انتشار: ۲۰۱۷. در ادامه مطلب. ادامه مطلب ... سال انتشار: 2017. در ادامه مطلب. ادامه مطلب.

  مقاله isi، مقاله انگلیسی، ید ترجمه فارسی مقاله

  papers.ir/
  translate this page
  مقاله های isi در تمامی رشته ها | و ید ترجمه مقاله با کیفیت بالا | ... مقاله حسابداری | مقاله حقوق | مقاله مکانیک | مقاله اقتصاد | ... sciencedirect - elsevier - tourism mana ent perspectives 22 (2017) 1–6 ..... بیست سال پیش،ک ن درمقاطع پیش دبستان،مهدکودک و حتی پایه ی اول ودوم ...

  مقاله بیس پایان نامه رشته حسابداری | فروشگاه فایل

  file.faridfile.ir/?p=20161
  translate this page
  مقاله بیس پایان نامه رشته حسابداری. توسط : adminدر: ژانویه 27, 2017 در: بدون دیدگاه. چاپ ایمیل ... مقاله بیس برای پایان نامه رشته حسابداری. موضوع:تاثیر گزارش ...

  بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه » حسابداری

  www.mihantarjomeh.com/
  translate this page
  ... پایگاه مقالات علـمـی isi · بانک مقالات ترجمه شده · مقاله بیس پایان نامه · حمایت از سایت مـــا .... بعد از پرداخت آنلاین موفق لینک ترجمه مقاله هم به نشانی ایمیل شما ارسال می ... مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی ... حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی ... تاثیر انواع و میزان مختلف هدایت بر اجرای اصول حسابداری.

  سری دوم ۶ مقاله بیس ویژه و عالی علمی پژوهشی ۲۰۱۵ حسابداری - پاراف

  paraf.ir/ -the-special-series-6-base-and-excellent-article-20...
  translate this page
  پاراف سری دوم ۶ مقاله بیس ویژه و عالی علمی پژوهشی ۲۰۱۵ حسابداری : پاراف تحصیلات تکمیلی از این پس مقاله بیس های مربوط به اخذ پایان نامه را برای شما ...

  مقاله ترجمه شده ی رشته حسابداری دارایی - رز بلاگ

  lendehastronomy.rozblog.com/.../ -مقاله-ترجمه-شده-ی-رشته-ح...
  translate this page
  mar 10, 2017 - مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی مقاله انگلیسی ... رایگان مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : درک افشا ریسک به عنوان یک تابع از . ... خارجی آی اس آی رشته حسابداری برای انتخاب مقاله بیس کارشناسی ارشد .

  رایگان مقالات لاتین حسابداری 2016 - حسابداری24 : تازه های ...

  www.hesabdari24.com/ -رایگان-مقالات-لاتین-حسابداری-201...
  translate this page
  jan 11, 2017 - رایگان مقالات لاتین حسابداری ۲۰۱۶ ... ها : مشاوره مقاله بیس حسابداری, مقاله 2016 حسابداری, مقاله 2017 حسابداری, مقاله بیس حسابداری رایگان.

  مقاله حسابداری,مقاله بیس,مقاله بیس حسابداری,حسابرسی,مقاله بیس ...

  iranpaper.webpi.ir/tag/مقاله-حسابداریمقاله-بیسمقاله-بیس-حسا/
  translate this page
  مقاله بیس حسابداری دسته بندی حسابداری فرمت فایل rar تعداد صفحات 14 حجم فایل 282 کیلو بایت مقاله ... که به تعدد زیاد از سمت اساتید حسابداری پیشنهاد گردیده است مقاله بیس حسابداری لینک مستقیم ... بازدید : 0 views; ارسال : 2017/03/10.

  رایگان مقاله حسابداری و فرآیند

  free- 1.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_newsid...
  translate this page
  jan 25, 2017 - رایگان مقاله تاثیر فرآیندهای بر روش های حسابداری . ..... 15-مقاله-انگلیسی-حسابداری-علمی-توصیفی مقاله بیس انگلیسی حسابداری و ...

  مقاله بیس مفهوم و مربوط بودن سود با ترجمه فارسی | فایلدونی

  filedoni.atozfile.ir/?p=55962
  translate this page
  صفحه اصلی مقاله بیس مفهوم و مربوط بودن سود با ترجمه فارسی ... توسط : adminدر: فوریه 11, 2017 در: بدون دیدگاه ... بیس مفهوم و مربوط بودن سود با ترجمه فارسی مفید برای مقاله بیس پایان نامه های رشته های حسابداری مقاله بیس مفهوم و مربوط ...

  مقاله بیس حسابداری | بیسترینها

  eghtesad95.bistarinha.xyz/list/مقاله+بیس+حسابداری.html
  translate this page
  مقاله اصول حسابداری (1) شامل 33 صفحه فایل word قابل ویرایش … دریافت فایل کتاب اصول حسابداری 1 pdf + آموزش تصویری | د ده حسابداران

  مقاله حسابداری تی 2016

  paperr.loger.ir/tagged/مقاله-حسابداری- تی-2016
  translate this page
  کتاب کار درسی حسابداری تی ۱ و ۲ – حسابداری - پروژه و مقاله . ... مقاله بیس حسابداری 2016 - حسابداری24 : تازه های حسابداری ، اخبار و ... 11 ژانویه 2017 .

  مقاله بیس 2015 رشته حسابداری بایگانی « حساب مگ

  hesabmag.ir/tag/ -مقاله-بیس-2015-رشته-حسابداری
  translate this page
  عنوان لاتین مقاله: the effect of corporate governance on corporate social responsibility (csr): evidence from the institutional shareholder services (iss) عنوان ...

  موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حسابداری - کالج پروژه

  collegeprozheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-رشته-حسابداری/
  translate this page
  موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حسابداری. ... کالج پروژه | ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه | استخدام. صفحه اصلی · ترجمه · گزارش کارآموزی ... موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حسابداری : ..... این موضوعات مفاله بیس دارند؟ مقاله آنها را ...

  امکان مقالات انگلیسی مرتبط با رشته مدیریت (با ترجمه فارسی و ...

  www.modir.ir/news/7379.aspx
  translate this page
  feb 24, 2017 - امکان مقالات انگلیسی جدید مرتبط با رشته مدیریت همراه با ترجمه فارسی .... بی زحمت نمونه سوالات دوره ی برای رشته حسابداری هم در کار خود ...

  منبع مقالات فارسی و لاتین - مقالات رایگان انگلیسی

  accarticles. /cat-16.aspx
  translate this page
  موضوعات مرتبط: مقالات حسابداری ، مقالات رایگان انگلیسی · ادامه مطلب. [ دوشنبه هجدهم مرداد .... [ بیست و نهم آبان ۱۳۸۸ ] [ 21:35 ] [ پورکرانی ]. [ آرشیو نظرات ] ...

  مقاله بیس پایان نامه روانشناسی مدیریت حسابداری مقاله - مد و دکوراسیون

  mode.ourblog.top/مقاله-بیس-پایان-نامه-روانشناسی-مدیریت-حساب...
  translate this page
  مقاله بیس چیست؟ ... کار نفرت آور این پیرمرد در · جدیدترین تصاویر شاهزاده زیبایی آلمان · آهنگ جدید علی عبدالمالکی به نام دریای لعنتی · آهنگ ...

  مقاله بیس پایان نامه روانشناسی مدیریت حسابداری مقاله بیس - سازندگی

  sazandegi.redblog.top/مقاله-بیس-پایان-نامه-روانشناسی-مدیریت-ح...
  translate this page
  مقاله بیس چیست؟ اکثر رشته های ... مقاله بیس موضوع پایان نامه ارشد مدیریت،عنوان پایان ... مقاله بیس ... مقاله بیس پایان نامه مدیریت،حسابداری،روانشناسی…

  مقاله بیس انگلیسی جهت انتخاب موضوع پایان نامه حسابداری و مدیریت ...

  forum.iranvij.ir › و علوم کاربردی
  translate this page
  aug 3, 2016 - جهت انتخاب موضوع پایان نامه بر مبنای مقاله بیس انگلیسی حسابداری و ... مشاهده است) در قسمت مدیریت مقالات و در بخش مقالات قابل است.

  بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقاله حسابداری,مقاله بیس,مقاله بیس ... - ریموت

  remot.ir/tag/مقاله-حسابداریمقاله-بیسمقاله-بیس-حسا/
  translate this page
  مقاله بیس حسابداری فرمت فایل: rarحجم فایل: 282 کیلوبایتتعداد صفحات فایل: 14 پس از پرداخت، لینک فایل برای شما نشان داده می شود پرداخت و مقاله ...

  مقاله بیس پایان نامه-پروپوزال آماده-پرسشنامه-مقاله با ترجمه

  bmpdi.com/
  translate this page
  200-125 352-001 200-101 - free ccna study guide 200-310 100-105 210-260 jn0-643 2017 p leader cisco642-737 dumps 210-060 70-243 300-101 ...

  مقاله لاتین 2016 بیس حسابداری - آهنگ

  giz-miz.xyz/مقاله+لاتین+2016+بیس+حسابداری/
  translate this page
  موضوع و مقاله بیس حسابداری(2016) مقاله بیس انگلیسی حسابداری 2016 ... حسابداری - parsproje.com منبع مقالات فارسی و لاتین - مقالات حسابداری مقاله لاتین ...

  رایگان مجموعه مقاله بیس لاتین ارشد حسابداری و - علوم انسانی

  olomeensani.7host.top/ -رایگان-مجموعه-مقاله-بیس-لاتین-ارش...
  translate this page
  رایگان مجموعه مقاله 2014 بیس لاتین ارشد حسابداری و مدیریت رایگان مجموعه ... ... بیس لاتین ارشد حسابداری و. انتشار : 2017/2/4 | موضوع : olomeensani ...

  رایگان مقاله با ترجمه : ریسک و مدیریت ریسک در حسابداری مدیریت ...

  freepaper.us/?paperno=74386
  translate this page
  دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : risk and risk mana ent in mana ent accounting and control رایگان مقاله. ... مقالات بیس مدیریت مالی .... گیری gisbased برای ارزی خطر آسیب باد در مدیریت جنگل. 928 k. 4. 03/01/2017 ...

  مقاله بیس حسابداری بایگانی - مای مارکت

  mymarket.gdn/tag/ -مقاله-بیس-حسابداری
  translate this page
  may 22, 2016 - مقاله بیس حسابداری. مجموعه مقالات پایه حسابداری ... این مجموعه شامل 39 مقاله انگلیسی بیس حسابداری برای انتخاب موضوع پایان نامه ... کتاب مقدمه ای بر علم مواد برای ان s elford – ویراییش هشتم (2015) 26 ژانویه , 2017.

  9 مقاله بیس درمورد کارآفرینی – فروشگاه فایل شاپ 24

  fileshop24.ir › علوم انسانی
  translate this page
  فرمت ها:pdf مقالات کامل می باشند و میتوانید برای نگارش پروپوزال مقاله و … استفاده کنید. فهرست و سال انتشار مقالات: entrepreneurial businesses growth – 2017 ...

  admin، نویسنده در اس پارلاکو | sparlaco

  sparlaco.com/author/admin/
  translate this page
  mar 8, 2017 - مقالات و پایان نامه و تحقیق ... مارس 8, 2017 admin ... نقش مسئولیت پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری تی ... مقاله بیس حسابداری مقاله بیس حسابداری دسته بندی حسابداری فرمت فایل rar حجم فایل 282 کیلو بایت تعداد ...

  انجام پایان نامه حسابداری - - شریف پژوهان

  www.sharifpajoohan.com › study › humanities
  translate this page
  حسابداری ، نگهداری صورت حساب های مالی و تجاری ، به علاوه ی بایگانی ،بازی ... ارائه جدیدترین مقالات به عنوان مقاله بیس; برگزاری جلسات مشاوره میان دانشجو و ...

  چهار مقاله بیس با موضوع بازاری عصبی (2016-2017) – نینافایل ...

  ninafile.ir › علوم انسانی
  translate this page
  این بسته شامل چهار مقاله ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با موضوع بازاری عصبی neuromarketing  می باشد. مناسب برای دانشجویان گرایش بازاری   ***فایل ها به زبان ...

  رایگان مقاله رایگان مقاله حسابداری isi بیس - elite

  88-mat.m.cityblog.top/ -رایگان-مقاله- -رایگان-مقاله-ح...
  translate this page
  ... حسابداری isi بیس. انتشار : 2017/3/12 | موضوع : 88-mat ... ادامه مطلب " رایگان مقاله رایگان مقاله حسابداری isi بیس " را بخوانید. فروشگاه. برترین ها.

  مقاله ترجمه شده 2014: شکاف بین جریان ها و قوانین حسابداری مدیریتی ...

  gofiles.ir/blog/2017/02/04/مدیریت-87/
  translate this page
  feb 4, 2017 - مقاله ترجمه شده 2014: شکاف بین جریان ها و قوانین حسابداری مدیریتی. تغییر ساختار ... برای رایگان مقاله انگلیسی، اینجــــــا کلیک کنید.

  مقاله مدیریت سرمایه فکری

  fekri.respeana.ir/

  searches related to مقاله بیس حسابداری 2017

  مقاله حسابداری 2016

  مقاله بیس حسابداری 2016

  مقاله بیس حسابداری 2015

  مقالات انگلیسی حسابداری 2015

  مقالات لاتین حسابداری

  رایگان مقالات انگلیسی حسابداری

  رایگان مقاله حسابداری

  رایگان مقالات لاتین حسابداری 2016