جستجوی عبارت مقاله ای برای بهداشت روانی هم کلاسی


چکیده

سلامت روانی و رضایت از زندگی یکی از ویژگی های فرد سالم است. بنابراین تلاش جهانی در جهت فراهم یک بستر مناسب برای زندگی عاری از بیماری تنها معطوف به پیشگیری و درمان بیماری هایی همچون قلبی، و عفونی و ... نمی شود، بلکه علاوه بر سلامت جسمانی، توجه ویژه ای به فراهم محیطی آرام جهت آرامش درونی و سلامت روانی افراد معطوف داشته است.

با وجود پیشرفت های سریع در جهت حل مشکلات جسمی انسان ها، علم پزشکی هنوز گامی موثر در جهت حل مشکلات روحی- روانی انسان ها برنداشته است، این در حالی است که مشکلات روانی نقش مهمی را در ایجاد بیماری های جسمی نیز ایفا می کند.

دین با مکانیسم های گوناگون موجب سلامت روانی فرد و جامعه می شود. نمونه هایی از سلامت روانی ناشی از دین، وجود امید، انگیزه و مثبت نگری در دین، ایجاد شبکه حمایتی عاطفی و اجتماعی، دادن پاسخ روشن و قاطع به مفهوم خلقت، جهان و زندگی، تبیین و تعریف لذت بخش و معقول از رنج، درد و محرومیت و مکانیسم های بسیارِ دیگر.

به طورکلی تاثیر دین و باورهای دینی در سلامت فرد و جامعه بسیار پراهمیت است. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که می توان در گرو اعتقادات و اعمال صالح و اخلاقی پسندیده به یک آرامش روانی دست یافت و انسان معتقد را به یک انسان سرزنده و بشّاش که همیشه در حال تلاش و تکاپوست در می آورد، در ارتباط با جامعه خود است و در هر زمینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سعی بر آن دارد که با توجه به توانایی های خودش بهترین باشد.

مقدمه

ارتقای سلامتی افراد جامعه یکی از مهمترین مسائل اساسی هر کشور، ارتقای سلامتی افراد آن جامعه است که باید از ابعاد مختلف از جمله روانی مورد توجه قرار گیرد. وظیفه اصلی بهداشت روانی تأمین سلامت فکر و روان افراد جامعه است.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت بهداشت روانی در مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری نیست. (گنجی- حمزه، ص 10)

بنابراین بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه جتماعی و سازش منطقی یا پیشامدهای زندگی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه تا مدرسه، ، محیط کار و نظایر آن را می گیرد.

امروزه با وجود پیشرفت های علمی چشمگیر که در زمینه های روانپزشکی و روان درمانی به وجود آمده است ملاحظه می گردد که بعضی از صاحب نظران برجسته نیاز به نقش، اهمیت و ضرورت دین نیز در بهداشت روانی و روان درمانی تأکید فراوان داشته اند و عقیده دارند که اعتقادات مذهبی و توکل به خدا موجب تسکین و بهبودی سریعتر آلام و مشکلات روانی می شود.

در قرآن در سوره مبارکه فتح می خوانیم: «هوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم..؛ او ی است که آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی به ایمانشان بیفزایند...» اولین برداشتی که صورت می گیرد این است که بدون ایمان، آرامش روحی و روانی وجود ندارد.

یا حداقل اینگونه می توان گفت که یکی از عوامل ایجاد آرامش دارا بودن ایمان به خدا می باشد. به تعبیر علامه طباطبایی «ظاهراً مراد از سکینت در این آیه آرامش و س نفس و اطمینان آن، به عقائدی است که به آن ایمان آورده و لذا نزول سکینت را این دانسته که «لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم» تا ایمانی بر ایمان سابق بیفزایند. پس معنای آیه این است که: خدا ی است که ثبات و اطمینان را لازمه مرتبه ای از مراتب روح است در قلب مؤمن جای داد تا ایمانی که قبل از نزول سکینت داشته بیشتر و کاملتر شود.» (عسگری، حسن - 1386 )

در آیه شریفه 28 سوره رعد در قرآن کریم، آمده است که :« َالا بذکر الله تطمئن القلوب؛ آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد.»

هنگامی که انسان دردمند و تنها، ناامید از دیگران در کاهش دردهای جسمی، یا روانی خود راهی به جایی نمی یابد، هنگامی که امید بهبودی از بیمار مبتلا به اختلال روانی، یا جسمانی با سیری مزمن و پیشرونده سلب می شود و درمان های کلاسیک کمکی به او نمی کند، تنها راهی که برای نجات از اضطراب، افسردگی و دردهای جانکاه او باقی می ماند، یاری جستن از ایمان و باور دینی است. (کالابراس،1987 – به نقل از دادفر، محبوبه )

پیرامون اهمیت مذهب بر سلامت روانی می توان به سخن بنیامین راش به عنوان پدر علم روانپزشکی اشاره کرد. او اظهار می دارد که نقش مذهب در سلامت روانی انسان همانند ا یژن برای تنفس است. (کرمی و همکاران، 1385، ص34)

افراد متدیّن به هر نسبت که ایمان قوی و محکم داشته باشد از بیماری روانی مصون تر هستند. از جمله آثار ایمان دینی آرامش خاطر است. ایمان دینی به حکم اینکه به انسان که یک طرف معامله است، نسبت هیجان که طرف دیگر معامله است، نسبت به هیجان که طرف دیگر معامله است، اعتماد و اطمینان می بخشد. دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان از میان می برد و بجای آن به او آرامش خاطر می دهد.(مطهری – 1375)

تاثیر دین و باورهای مذهبی در بهداشت روانی

امروزه بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکر و شه در باب تأثیرگذاری تقیّدات دینی بر تمامی امور انسانی به ویژه مسایل عاطفی و روحی هستیم. امرزه بسیاری از شمندان و صاحبنظران بر این باورند که مذهب تاثیر انکارناپذیری بر سلامت روح و جسم و دیگر ابعاد زندگی بشر دارد.

کارل گوستاو یونگمی گوید: «من صدها تن از بیماران را معالجه و درمان کرده ام. از میان بیمارانی که در نیمه عمر خود (35 سالگی به بعد) به سر می برند حتی یک بیمار را نیز ندیدم که اساساً مشکلش نیاز به یک گرایش دینی در زندگی نباشد. به جرأت می توانم بگویم که تک تک آنها به این دلیل قربانی بیماری روانی شده بودند که آن چیزی را که ادیان موجود در هر زمانی به پیروان خود می دهند، نداشتند و فرد فرد آنها، تنها وقتی که به دین و دیدگاه های دینی بازگشته بودند به طور کامل درمان شدند.» (بوتر ، خدیجه- 206 )

اما برخی از نظریه پردازان روانشناسی نظر دیگری دارند. فروید در نامه ای به یونگ در سال 1910می نویسد: من از اعماق وجود خود تنها به یک چیز می توانم اطمینان کنم، عمیقاً بر این باورم که تمامی شالوده نیاز انسان به دین، بر درماندگی دسالانه او قرار دارد. نوع بشر پس از تولد دنیای بدون پدر و مادر را نمی تواند تحمل کند و برای خود، خدای عادل و طبیعت دلپذیر، این دو بدترین دروغ انسانی را که می توانست تصور کند، بنا می نهد... ( پالمر، ص15)

فروید به شدت معتقد بود که نیروی مخالفت های او در برابر دین، در ویژگی علمی آنها نهفته است و مجادلات او در برابر دین، بدان جهت نیرومندند که دین دقیقاً همان علائم بیماری روان آزردگی را از خود نشان می دهد که علم روان تحلیل گری از طریق فرآیند پژوهش تجربی به دست آورده است. (همان ص25)

در پژوهشی که اخیراً توسط محمدی و مهر زاده انجام گرفته ارتباط بین نگرش مذهبی با مکان کنترل بررسی شده است. مکان کنترل، بیانگر آن است که فرد حوادث زندگی خود را به تا چه حد به عوامل بیرونی ( مانند شانس، تصادف افراد دیگر، سرنوشت، قضا و قدر و دیگر نیروهای بیرونی ) یا عوامل درونی ( مانند گرایش های شخصی، توانمندی یا کوشش درونی ) نسبت می دهد. در ح اول به مکان کنترل بیرونی و در مورد دوم درونی اطلاق می شود.( محمدی، مهر زاده، 85، ص 50)

مقابله های دینی و سلامت روانی

شیوه هاى مقابله، توانایى هاى شناختى و رفتارى هستند که توسط فرد در معرض استرس به منظور کنترل نیازهاى خاص درونى و بیرونى که فشارآور بوده و فراتر از منابع فردى مى باشند، به کار گرفته مى شوند. (هینز و همکاران، 1991)

در همین راستا مقابله دینى به عنوان روشى که از منابع دینى مانند دعا، نیایش، توکل و توسل به خداوند و… براى مقابله استفاده مى کند، تعریف شده است. یافته هاى اخیر نشان داده اند، از آن جا که این نوع مقابله ها هم به عنوان منبع حمایت عاطفى و هم وسیله اى براى تفسیر مثبت حوادث زندگى هستند و مى توانند به کارگیرى مقابله هاى بعدى را تسهیل نمایند، از این رو به کارگیرى آنها براى بیشتر افراد مفید است. (کارور و همکاران، 1989به نقل از دادفر)

دین به طور اعم ارتباط انسان با خالق هستی و اعتقاد به حضور دائم او، می تواند در ایجاد بهداشت روانی و درمان بیماری های روانی تأثیر بسزایی داشته باشد.( یونگ، به نقل از کرمی و همکاران)

داشتن معنی و هدف در زندگی، احساس تعلق داشتن در زندگی به منبعی والا و امیدواری به کمک و یاری خداوند در شرایط مشکل زای، برخورداری از حمایت های اجتماعی و ... همگی از جمله منابعی هستند که افراد متدین با برخورداری از آنها می توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی آسیب کمتری را متحمل شوند. (همان)

بی پناهی، احساس بی ی و پوچی که در بیشتر اختلال های روانی به چشم می خورد، در اعتقاد به وجود یک، حامی مقتدر و پناه دهندده که مصدر نیکی ها و کارهای خیر است رگ می بازد و در بالا بردن بهداشت روانی او موثر است. ( قریشی راد، ف السادات، 85)

در تحقیق دیگری که توسط پالوما و پندلتون در مورد نقش مذهب در سلامت روان انجام شد، مشاهده گردید که اعتقادات مذهبی و خواندن ارتباط قوی و مستقیمی با احساس رضایت کامل از زندگی دارند. (کرمی و همکاران، 1385، ص36)

دین و بیماری روانی

تأثیر استرس در اختلالات روانی موضوع پژوهش های متعددی در نیم قرن گذشه است و روانشناسان بر این باورند که زندگی در قرن بیست و یکم همراه با استرس و تنیدگی روانی و بحران هایی است که باعث بیماری های جسمانی، و حتی مرگ می شود.

بیماران روان درمانى حمایتى هفتگى به مدت 45 دقیقه یک بار در هفته به مدت 20 جلسه و روان درمانى که شامل قرائت قرآن، نقل حدیث، روایات و آموزش باز مسائل دینى و ترغیب به و دعا به عنوان یک نوع مراقبه را دریافت داشتند. روش آنها مثل پژوهش قبلى بود که توضیح داده شد. تکنیک شناخت درمانى با تأکید بر مضمون دینى و با استفاده از آموزش هاى دینى بود.

نتیجه اى که از این پژوهش به دست آمده نشان مى دهد که آزمون t یک ماهه و سه ماهه تفاوت معنى دارى نشان داد، ولى در پایان 6 ماه تفاوت معنى دار نبود. سرعت بهبود در بین افرادى که از این روش استفاده مى کنند به طور چشمگیرى زیاد است. آنها توصیه د که مطالعات بیشترى روى نحوه ارائه این نوع روان درمانى و به ویژه از نظر اجزاء و ریز محتوى برنامه روان درمانى صورت گیرد.

کن وى ضمن تحقیقى که در زمینه تأثیر دین بر سلامت روان در سال 6 ـ 1985 روى اشخاص سالمند انجام داد دریافت که شرایط طبى استرس زا در بین اشخاص سالمند شایع تر بوده ولى اعتقادات و اعمال دینى شامل خواندن، فکر در مورد خداوند و عقاید درونى فرد به عنوان مکانیزم هاى مهم براى کم استرس و بهتر توانایى سازش با اینها در بین بیماران سالمند به ویژه سیاه پوستان به کار مى روند. (به نقل از طهماسبى پور و کمانگرى، 1376)، ( دادفر، 86 )

همچنین افسردگی بسیار پایین را در بین سالمندان عامل به مذهب نشان داده شده. مورفی و همکاران(2000) نیز نشان دادند که اعتقادات دینی و عامل بودن یا نبودن به آن، با نبود افسردگی همبسنگی داشته است.

توبه و نقش آن در سلامت روان

«توبه» در لغت، به معنای رجوع است. وقتی بنده به مولای خود برمی‏گردد، می‏گویند توبه کرده است. خداوند در قرآن کریم به همه مؤمنان دستور توبه می‏دهد. «و توبوا الی الله جمیعا ایّها المؤمنون لعلکم تفلحون» (سوره نور، آیه31) (صفورایی پاریزی، محمد مهدی - 1386)

توبه و باز گشت از گناه و حرکت به سوی خدا، تنها راه نجات گنا اران، وسیله تقرّب و دوستی با خدا، تبدیل کننده سیئات به حسنات و مایة امید ناامیدان و نخستین مقام عارفان و اوّلین منزل سالکان کوی دوست است. توبه با همه خواصی که دارد یک خاصیت ویژه و ممتاز، برای توبه کننده دارد، و آن ایجاد آرامش واطمینان روحی و روانی است. چرا که ی که خود را گن ار می داند در یک بحران روحی به سر می بردکه با توبه این بحران روحی تبدیل به آرامش و س خاطر فرد می شود. (عسگری، حسن - 1386 )

توبه یا اقرار به گناه در تمام ادیان توحیدی یهودیت و یت و وجود دارد و یکی از مشترکات این ادیان است. احساس گناه، سبب احساس کمبود و اضطراب در انسان می شود و این احساس به بروز عوارض بیماری های روانی منجر می شود.

روان درمانی در چنین مواردی بر موضوع تغییر دیدگاه های بیمار درباره ی اعمال گذشته وی که سبب احساس گناه هستند توجه می کند.

بیمار در این ح از دیدگاه جدیدی به اعمال خود می نگرد به طوری که دیگر دلیلی برای احساس گناه در خود نمی بیند در نتیجه سرزنش وجدانش تخفیف می یابد و برای پذیرش « خود » آماده تر می شود و سرانجام اضطراب و عوارض بیماری روانی اش از بین می رود.(بوتر ، خدیجه،1382، 207)

با توجه به اینکه ارتکاب گناه با احساس گناه همراه است انسان دارای دستگاه فطری الهام خیر و شر است، در این صورت باید نوعی در رفتار ظاهر شود، و این تنش بر خلاف سایر اشکال تنش که از مظاهر اضطراب به حساب می آیند، خصوصیت بهداشتی و بهنجاری روانی دارد. مطابق این احساس، در صورت ارتکاب خلاف، یا برخورد با هرنوع خلاف، بایستی در فرد تنش ایجاد شود که علت آن به احساس مسئولیت بر می گردد و در غیر این صورت، در ح بی توجهی به خلافکاری، فرد فاقد احساس مسئولیت خواهد بود.( بستانی، محمود، 1372)

در قرآن روش توبه را که روشی بی نظیر و موفق برای احساس گناه است، به ما ارائه می شود...زیرا توبه یا بازگشت به سوی خداوند متعال سبب آمرزش گناهان و تقویت امید انسان به جلب رضایت الهی است و همین دلیل موجب کاهش شدت اضطراب انسان می شود (بوتر و نجاتی- قرآن و روانشناسی ص 366) .

«لاتقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً ؛ از رحمت خداوند نومید نباشید که همانا خدواند همه گناهان را می آمرزد.» (زمر ، آیه 52)

از نظر روانی، بخشودگی ناپذیر بودن جرم و گناه تب ار، سبب تثبیت تب اری اش می شود. مثلاً اگر به ی بگویند تو با این اعمالی که انجام داده ای، هیچ گاه به رستگاری نمی رسی و مورد لطف و مرحمت خداوند قرار نمی گیری، او با خود می گوید: در این صورت معنا ندارد که مراقب خودم باشم که از اعمال ناروا خودداری کنم، چون فایده ای ندارد و نمی توانم سعادتمند باشم. بدین سبب خداوند رئوف و مهربان مقرر داشته که در صورت تحقق انقلاب درونی توبه و انابه، همه گناهان به گونه ای آمرزیده می شود که گویی گناهی نکرده است. ( همان، ص 226)

برخی از آثار توبه در پیش‏گیری از آسیب‏های روانی:

*توبه انسان را محبوب خدا می‏کند.

«انّ اللّه یحبّ ّو ن و یحبّ المتطهرین» (بقره: 222)

و گرامی(لی الله علیه و آله) می‏فرماید: «لیس شی‏ءٌ احبُّ الی الله من مؤمنٍ تائبٍ او مؤمنةٍ تائبةٍ» (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 21)

*توبه سبب توقّف آسیب می‏شود.

*توبه آسیب‏ها و ناملایمات روحی و روانی را ترمیم می‏کند.

*توبه آسیب‏ها و ناملایمات روحی و روانی را درمان می‏نماید.

*توبه از عوارض جانبی آسیب جلوگیری می‏کند.

*توبه اثرات م ب آسیب را از روح و روان می‏زداید.

*توبه روح و جان آدمی را شست وشو و تطهیر می‏کند.

*توبه انسان را از ح س و رکود بازمی‏دارد.

*توبه انسان را به کار و تلاش سازنده وامی‏دارد.

دعا و سلامت روانی

دعا در اصطلاح عبارتست از توجه به خداوند، راز و نیاز و ارتباط با او اعراض از غیر و استمداد از او، به سخن دیگر دعا ارتباط روحی و معنوی، روی آوردن به آفریدگار عالم و ماورای ظواهر، اظهار عجز و عبودیت و درخواست نیاز از پیشگاه بی نیاز است.(صانعی، 1382، ص 235)

دعا و نیایش تسلی بخش دل های خسته و مایه روشنی و صفای جان و نیروبخش انسان در برابر مشکلات و فراز و نشیب های زندگی است. انسان موجودی است بی نهایت کوچک، وقتی در برابر آفریدگارش که بی نهایت بزرگ است قرار می گیرد و خود را، حتی کمتر از قطره ای در برابر اقیانوس و ذره ای در مقایسه با ک شان ها می یابد، احساس کوچکی در برابر آن عظمت، او را به کرنش و نیایش وا می دارد و همه عظمت در همین احساس نیازمندی است.

آنچه که این «هیچ» را به آن «همه» پیوند می زند دعاست. کم نیستند انی که دلهره، نگرانی، ترس، اضطراب و تشویش خاطر را در مقاطع خطر وسختی ها و بحرانها، با داروی«دعا» درمان می کنند.

قرآن هم به اثر آرامش بخشی دعا اشاره می کند. آنجا که می فرماید:«خذ من اموالهم صرقه تطهرهم و تزکیهم بها وصلّ علیهم انّ صلوتک سکن لهم والله سمیع علیم؛ از اموال آنها صدقه ای (زکات) بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی، و به آنها (هنگام گرفتن زکات) دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست» (عسگری، حسن - 1386 )

برای همین می توان این برداشت را از این آیه کرد که: دعای خیر در حق یکدیگر موجب تسکین و آرامش روحی و دعا کننده و دعا شونده، می شود. (عسگری، حسن - 1386 )

برخی از پزشکان بر این باورند که در بسیاری از موارد دعا در بهبودی حال بیماری موثر بوده است. بنابراین باید دعا را در معالجه بیماران یکی از شیوه های موثر دانست.

در مورد بسیاری از مردم دعا برای درمان بیماری های روانی بسیار موثر بوده و در نتیجه صحت بدنی و جسمی آنها را در پی خواهد داشت. افراد مذهبی می پذیرند که هر واقعه و امری در زندگی آنها رخ می دهد انعکاسی از مشیت الهی است و این مشیّت الهی که از نظر آنها پنهان است در ها و دعاها مشهود می گرد. اگر نیرویی برای تحمل پیش آمدها لازم باشد در اثر دعا و به دست می آید. (بوتر ، 207)

آرام سازی یکی از شیوه های مورد استفاده برخی از روان درمانگران برای درمان بیماری های روانی است و انسان می تواند آنرا از راه تمرین بیاموزد. خواندن آن هم پنج بار در شبانه روز، خود بهترین برنامه آرام سازی می تواند باشد.

اکرم (ص) به هنگام فرا رسیدن اقامه می فرمود:« ای بلال ما را با به آرامش وادار» و در در حدیث آمده است هرگاه امری بر رسول خدا سخت می آمد، به می ایستاد. ح تمدد اعصاب و آرامش روانی ناشی از ، انسان را از اضطر که بیمار روانی همواره از آن رنج می برد، می رهاند.

دعا و تضرع در درگاه خداوند باعث کاهش احساس اضطراب می شود، زیرا مومن می داند که خداوند متعال در قرآن« کریم فرموده است « و قال ربُکم ادعونی استجب لکم؛ پروردگار شما فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم.» (سوره غافر، آیه60 ) (بوتر ، ص208 )

در انجیل باب 5 نامه یعقوب آمده است : « نزد یکدیگر به گناهان اعتراف نمایید و برای هم دعا کنید تا شفا ی د. دعای صادقانه فرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت انگیزی دارد. (ترجمه عهد عتیق، باب 5 ص 1898 – به نقل از بوتر ، ص 209)

گ نیز در مورد دعا اظهار می دارد، اگر دعا و نبود من مدتها قبل دیوانه شده بودم.

غزالی می گوید، از طریق ذکر، تمامی ترس ها از بین می رود و همه ناراحتی ها از آدم سترده می شود. آنگاه که فرد به یاد خدا می افتد، قلبش مالامال از رضا می شود، قلبی که آکنده از ترس و یاس بوده است. لطف و توجه پروردگار قلب ذاکر را زیر سایه خود قرار می دهد و انسان را به یقین و قاطعیت می رسد که رهایی از ناراحتی های درونی سهل و هموار است و می توان وسوسه ها را در هم کوبیده و تخیلات باطل را از خود دور ساخت. ( قریشی راد، ف السادات، ص257)

ذکر خدا و یاد خدا در جهت سلامت روح و بهداشت روانی بسیار موثر است و موجب پیوند محکم و استوار انسان با خدا می شود.

آدمی می تواند از ایجاد خصایل زشت و ناپسند اخلاقی در دل و قلب خود جلوگیری کند و زمینه را برای ایجاد بیماری های دل و قلب و روح از بین ببرد.

دل سپردن به پروردگار و مکتبی که خدا برایش فرستاده موجب می شود که انسن از رهگذر آن بتواند از میان تند باد حوادث روزگار و فراز و نشیب های مداوم زندگی و علل و عوامل مشکل ساز با ح ی استوار و با آرامش درونی و توام با اطمینان و یقین عبور کند. ( چکیده مقالات همایش مشاوره از دیدگاه ، همان، ص11 و 12)

برخی مهارت های سلامت روانی در پرتو دین

برای رسیدن به زندگی آرام و توأم با آرامش و رضایت بخش قبل از هر چیز باید تفکرمان را اصلاح کنیم. آنگاه زندگی خود به خود تغییر خواهد کرد. چرا که زندگی ما بر پایه شه ماست.

یافتن معنا در زندگی یکی از مهارت های آرامش و سلامت روانی است که این مهارت در گرو شناخت هستی و خالق و شناخت خود به عنوان جزئی از این مجموعه هستی است. معنا در زندگی یعنی چیزی که به خاطر آن زندگی می کنیم و زندگی برای یک ایده و تفکر و برای خدمت صادقانه به خلق بهترین معنا و مفهومی است که دین به انسان می دهد. بهتر است آرزوهایمان را معقولانه و کم در نظر بگیریم چرا که آرزوهای طولانی که از دایره عمر انسان خارج باشد، سبب تنش و فشار روانی می شود.

باید توانایی های خود را بشناسیم و به دانسته های خود ارزش بدهیم. انسان های شاد و سالم انی هستند که از آنچه دارند به بهترین شیوه استفاده می کنند و کمتر در افسوس آنچه ندارند وقت خود را تلف می کنند.

یکی دیگر از مهارت های آرامش درونی این است که؛ تلاش کنیم ولی نگران نتیجه نباشیم.

البته وجود اندکی استرس و نگرانی برای فرد لازم است؛ چون به عنوان جرقه ای در شروع فعالیت موثرند، ولی نباید اجازه دهیم این استرس و نگرانی سراسر وجود ما را دربرگیرد و دین توکّل را سفارش کرده است، تا با دیدن قدرت برتر به عنوان یاری رسان و شاهد بر فعالیت های خود به آرامش روانی بیشتری برسیم.

لازم نیست تمام پله های ترقی را یک شبه طی کنیم، پیوسته و آهسته حرکت کنیم، که اگر در مسیر صحیح تلاش و تکاپو باشیم طبق سنت الهی در زمین نتیجه عاید ما خواهد شد.

در جمع بودن و با جمع بودن یکی دیگر از مهارت های اساسی آرامش روان است. جمع دوستان خوب و مطمئن بهترین نعمت دنیوی است، دوستانی که مایه خیر و برکت اند و با دین آنها به یاد خدا می افتیم و بهترین آرامش بخش دلها، یاد خداست.

صبر و تحمل و بردباری مهارت دیگری است در حفظ آرامش و سلامت روان. صبر در مقابل عبادت، در مقابل معصیت و همچنین در مقابل ناملایمات زندگی. انسان صبور همیشه قدرت برتر و حکمت الهی را بالای سرخود می بیند و از دیدگاه او زندگی یعنی طی ی ری موانع که باید سعی کند با تلاش و کوشش آنها را طی کند و نه اینکه موانع سد راه زندگی باشند. یعنی انسان فکر نکند برای تن آسایی روی زمین آمده است بلکه او آفریده شده است تا در آبادانی زمین بکوشد .

نتیجه گیری

در مجموع، احتمالاً تأثیر مثبت دین بر بهداشت روانى به دلایل زیر است:

دین مى تواند موجب ایجاد معنى شود. بنابراین، دین به زیستن و مردن انسان معنی مى بخشد. (اسپیلکا، شارر و ک پاتریک، 1985) آنها 36 مطالعه تجربى در مورد مرگ و درگیرى دینى را مرور د و نتیجه گرفتند که ایمان قوى تر یا معتقد بودن به زندگى پس از مرگ با ترس کمتر از مرگ هم بستگى دارد. هم چنین افرادى که نمره بالاترى در شاخص دین دار بودن درونى داشتند، ترس کمترى را از مرگ گزارش د.

دین به افراد متدین نوعى احساس کنترل و کارآمدى مى بخشد که ریشه خدایى دارد و مى تواند کاهش یافتگى کنترل شخصى را جبران کند. (پارگامنت و همکاران، 1987)

دین نوعى سبک زندگى سالم تر براى افراد تجویز مى کند که بر سلامت و بهداشت روانى تأثیر مثبت دارد.

دین مجموعه اى از هنجارهاى اجتماعى مثبت است که اطاعت از آن موجب تأیید، پشتیبانى و پذیرش از سوى دیگران مى شود.

منابع ومآخذ:

1. قرآن کریم

2. روانشناسی دینی و نقش دین در سلامت جسم و روان، مجله معرفت

3. بحارالانوار ، جلد 6 ، ص21

4. پالمر، مایکل - فروید، یونگ و دین، ترجمه محمد دهگانپور و غلامرضا محمودی، 1385- تهران، رشد

5. گنجی، حمزه،1386 - بهداشت روانی ، تهران، ارسباران

6. محمدی، سید داوود و مهر زاده هنرمند، مهناز، 1385 - ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش ت - فصلنامه پژوهش های روانشناختی، دوره 9، شماره 3و4، زمستان 1386، صفحات 47 - 62

7. قریشی راد، ف السادات 1382 - نقش مذهب و رویارویی مذهبی در بهداشت روانی- و بهداشت روانی (مجموعه مقالات ، جلد 2) نشر معارف ،ص249 - 257

8. بوتر ، خدیجه 1382 - وجوه مشترک بهداشت روانی در ادیان توحیدی و کتب مقدس، صفحات205- 211

9. کرمی، جهانگیر/ روغنچی، محمود/ عطاری، یوسفعلی/ بشیده، کیومرث/ شکری، مهتاب 1385 - بررسی روابط چندگانه ابعاد جهت گیری مذهبی با سلامت روانی در دانشجویان رازی- مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شهید چمران، پاییز 85،شماره 3

10. صفورایی پاریزی، محمّدمهدی، 16/04/1386، آموزه‏های دینی و نقش آن‏ها در پیش‏گیری از آسیب‏های روانی، منبع:خبرگزاری فارس

11. دادفر، محبوبه، 21/10/1386- بررسى نقش دین در بهداشت روانى و فرآیندهاى روان درمانى- منبع: خبرگزاری فارس

12. عسگری، حسن، 01/08/1386 - راه های رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن، منبع: سایت باشگاه شه


چکیده

سلامت روانی و رضایت از زندگی یکی از ویژگی های فرد سالم است. بنابراین تلاش جهانی در جهت فراهم یک بستر مناسب برای زندگی عاری از بیماری تنها معطوف به پیشگیری و درمان بیماری هایی همچون قلبی، و عفونی و ... نمی شود، بلکه علاوه بر سلامت جسمانی، توجه ویژه ای به فراهم محیطی آرام جهت آرامش درونی و سلامت روانی افراد معطوف داشته است.

با وجود پیشرفت های سریع در جهت حل مشکلات جسمی انسان ها، علم پزشکی هنوز گامی موثر در جهت حل مشکلات روحی- روانی انسان ها برنداشته است، این در حالی است که مشکلات روانی نقش مهمی را در ایجاد بیماری های جسمی نیز ایفا می کند.

دین با مکانیسم های گوناگون موجب سلامت روانی فرد و جامعه می شود. نمونه هایی از سلامت روانی ناشی از دین، وجود امید، انگیزه و مثبت نگری در دین، ایجاد شبکه حمایتی عاطفی و اجتماعی، دادن پاسخ روشن و قاطع به مفهوم خلقت، جهان و زندگی، تبیین و تعریف لذت بخش و معقول از رنج، درد و محرومیت و مکانیسم های بسیارِ دیگر.

به طورکلی تاثیر دین و باورهای دینی در سلامت فرد و جامعه بسیار پراهمیت است. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که می توان در گرو اعتقادات و اعمال صالح و اخلاقی پسندیده به یک آرامش روانی دست یافت و انسان معتقد را به یک انسان سرزنده و بشّاش که همیشه در حال تلاش و تکاپوست در می آورد، در ارتباط با جامعه خود است و در هر زمینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سعی بر آن دارد که با توجه به توانایی های خودش بهترین باشد.

مقدمه

ارتقای سلامتی افراد جامعه یکی از مهمترین مسائل اساسی هر کشور، ارتقای سلامتی افراد آن جامعه است که باید از ابعاد مختلف از جمله روانی مورد توجه قرار گیرد. وظیفه اصلی بهداشت روانی تأمین سلامت فکر و روان افراد جامعه است.

طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت بهداشت روانی در مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقشهای اجتماعی، روانی و جسمی، بهداشت تنها نبود بیماری نیست. (گنجی- حمزه، ص 10)

بنابراین بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه جتماعی و سازش منطقی یا پیشامدهای زندگی که تمام زوایای زندگی از محیط خانه تا مدرسه، ، محیط کار و نظایر آن را می گیرد.

امروزه با وجود پیشرفت های علمی چشمگیر که در زمینه های روانپزشکی و روان درمانی به وجود آمده است ملاحظه می گردد که بعضی از صاحب نظران برجسته نیاز به نقش، اهمیت و ضرورت دین نیز در بهداشت روانی و روان درمانی تأکید فراوان داشته اند و عقیده دارند که اعتقادات مذهبی و توکل به خدا موجب تسکین و بهبودی سریعتر آلام و مشکلات روانی می شود.

در قرآن در سوره مبارکه فتح می خوانیم: «هوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم..؛ او ی است که آرامش را در دل های مؤمنان نازل کرد تا ایمانی به ایمانشان بیفزایند...» اولین برداشتی که صورت می گیرد این است که بدون ایمان، آرامش روحی و روانی وجود ندارد.

یا حداقل اینگونه می توان گفت که یکی از عوامل ایجاد آرامش دارا بودن ایمان به خدا می باشد. به تعبیر علامه طباطبایی «ظاهراً مراد از سکینت در این آیه آرامش و س نفس و اطمینان آن، به عقائدی است که به آن ایمان آورده و لذا نزول سکینت را این دانسته که «لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم» تا ایمانی بر ایمان سابق بیفزایند. پس معنای آیه این است که: خدا ی است که ثبات و اطمینان را لازمه مرتبه ای از مراتب روح است در قلب مؤمن جای داد تا ایمانی که قبل از نزول سکینت داشته بیشتر و کاملتر شود.» (عسگری، حسن - 1386 )

در آیه شریفه 28 سوره رعد در قرآن کریم، آمده است که :« َالا بذکر الله تطمئن القلوب؛ آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرام می گیرد.»

هنگامی که انسان دردمند و تنها، ناامید از دیگران در کاهش دردهای جسمی، یا روانی خود راهی به جایی نمی یابد، هنگامی که امید بهبودی از بیمار مبتلا به اختلال روانی، یا جسمانی با سیری مزمن و پیشرونده سلب می شود و درمان های کلاسیک کمکی به او نمی کند، تنها راهی که برای نجات از اضطراب، افسردگی و دردهای جانکاه او باقی می ماند، یاری جستن از ایمان و باور دینی است. (کالابراس،1987 – به نقل از دادفر، محبوبه )

پیرامون اهمیت مذهب بر سلامت روانی می توان به سخن بنیامین راش به عنوان پدر علم روانپزشکی اشاره کرد. او اظهار می دارد که نقش مذهب در سلامت روانی انسان همانند ا یژن برای تنفس است. (کرمی و همکاران، 1385، ص34)

افراد متدیّن به هر نسبت که ایمان قوی و محکم داشته باشد از بیماری روانی مصون تر هستند. از جمله آثار ایمان دینی آرامش خاطر است. ایمان دینی به حکم اینکه به انسان که یک طرف معامله است، نسبت هیجان که طرف دیگر معامله است، نسبت به هیجان که طرف دیگر معامله است، اعتماد و اطمینان می بخشد. دلهره و نگرانی نسبت به رفتار جهان را در برابر انسان از میان می برد و بجای آن به او آرامش خاطر می دهد.(مطهری – 1375)

تاثیر دین و باورهای مذهبی در بهداشت روانی

امروزه بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکر و شه در باب تأثیرگذاری تقیّدات دینی بر تمامی امور انسانی به ویژه مسایل عاطفی و روحی هستیم. امرزه بسیاری از شمندان و صاحبنظران بر این باورند که مذهب تاثیر انکارناپذیری بر سلامت روح و جسم و دیگر ابعاد زندگی بشر دارد.

کارل گوستاو یونگمی گوید: «من صدها تن از بیماران را معالجه و درمان کرده ام. از میان بیمارانی که در نیمه عمر خود (35 سالگی به بعد) به سر می برند حتی یک بیمار را نیز ندیدم که اساساً مشکلش نیاز به یک گرایش دینی در زندگی نباشد. به جرأت می توانم بگویم که تک تک آنها به این دلیل قربانی بیماری روانی شده بودند که آن چیزی را که ادیان موجود در هر زمانی به پیروان خود می دهند، نداشتند و فرد فرد آنها، تنها وقتی که به دین و دیدگاه های دینی بازگشته بودند به طور کامل درمان شدند.» (بوتر ، خدیجه- 206 )

اما برخی از نظریه پردازان روانشناسی نظر دیگری دارند. فروید در نامه ای به یونگ در سال 1910می نویسد: من از اعماق وجود خود تنها به یک چیز می توانم اطمینان کنم، عمیقاً بر این باورم که تمامی شالوده نیاز انسان به دین، بر درماندگی دسالانه او قرار دارد. نوع بشر پس از تولد دنیای بدون پدر و مادر را نمی تواند تحمل کند و برای خود، خدای عادل و طبیعت دلپذیر، این دو بدترین دروغ انسانی را که می توانست تصور کند، بنا می نهد... ( پالمر، ص15)

فروید به شدت معتقد بود که نیروی مخالفت های او در برابر دین، در ویژگی علمی آنها نهفته است و مجادلات او در برابر دین، بدان جهت نیرومندند که دین دقیقاً همان علائم بیماری روان آزردگی را از خود نشان می دهد که علم روان تحلیل گری از طریق فرآیند پژوهش تجربی به دست آورده است. (همان ص25)

در پژوهشی که اخیراً توسط محمدی و مهر زاده انجام گرفته ارتباط بین نگرش مذهبی با مکان کنترل بررسی شده است. مکان کنترل، بیانگر آن است که فرد حوادث زندگی خود را به تا چه حد به عوامل بیرونی ( مانند شانس، تصادف افراد دیگر، سرنوشت، قضا و قدر و دیگر نیروهای بیرونی ) یا عوامل درونی ( مانند گرایش های شخصی، توانمندی یا کوشش درونی ) نسبت می دهد. در ح اول به مکان کنترل بیرونی و در مورد دوم درونی اطلاق می شود.( محمدی، مهر زاده، 85، ص 50)

مقابله های دینی و سلامت روانی

شیوه هاى مقابله، توانایى هاى شناختى و رفتارى هستند که توسط فرد در معرض استرس به منظور کنترل نیازهاى خاص درونى و بیرونى که فشارآور بوده و فراتر از منابع فردى مى باشند، به کار گرفته مى شوند. (هینز و همکاران، 1991)

در همین راستا مقابله دینى به عنوان روشى که از منابع دینى مانند دعا، نیایش، توکل و توسل به خداوند و… براى مقابله استفاده مى کند، تعریف شده است. یافته هاى اخیر نشان داده اند، از آن جا که این نوع مقابله ها هم به عنوان منبع حمایت عاطفى و هم وسیله اى براى تفسیر مثبت حوادث زندگى هستند و مى توانند به کارگیرى مقابله هاى بعدى را تسهیل نمایند، از این رو به کارگیرى آنها براى بیشتر افراد مفید است. (کارور و همکاران، 1989به نقل از دادفر)

دین به طور اعم ارتباط انسان با خالق هستی و اعتقاد به حضور دائم او، می تواند در ایجاد بهداشت روانی و درمان بیماری های روانی تأثیر بسزایی داشته باشد.( یونگ، به نقل از کرمی و همکاران)

داشتن معنی و هدف در زندگی، احساس تعلق داشتن در زندگی به منبعی والا و امیدواری به کمک و یاری خداوند در شرایط مشکل زای، برخورداری از حمایت های اجتماعی و ... همگی از جمله منابعی هستند که افراد متدین با برخورداری از آنها می توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی آسیب کمتری را متحمل شوند. (همان)

بی پناهی، احساس بی ی و پوچی که در بیشتر اختلال های روانی به چشم می خورد، در اعتقاد به وجود یک، حامی مقتدر و پناه دهندده که مصدر نیکی ها و کارهای خیر است رگ می بازد و در بالا بردن بهداشت روانی او موثر است. ( قریشی راد، ف السادات، 85)

در تحقیق دیگری که توسط پالوما و پندلتون در مورد نقش مذهب در سلامت روان انجام شد، مشاهده گردید که اعتقادات مذهبی و خواندن ارتباط قوی و مستقیمی با احساس رضایت کامل از زندگی دارند. (کرمی و همکاران، 1385، ص36)

دین و بیماری روانی

تأثیر استرس در اختلالات روانی موضوع پژوهش های متعددی در نیم قرن گذشه است و روانشناسان بر این باورند که زندگی در قرن بیست و یکم همراه با استرس و تنیدگی روانی و بحران هایی است که باعث بیماری های جسمانی، و حتی مرگ می شود.

بیماران روان درمانى حمایتى هفتگى به مدت 45 دقیقه یک بار در هفته به مدت 20 جلسه و روان درمانى که شامل قرائت قرآن، نقل حدیث، روایات و آموزش باز مسائل دینى و ترغیب به و دعا به عنوان یک نوع مراقبه را دریافت داشتند. روش آنها مثل پژوهش قبلى بود که توضیح داده شد. تکنیک شناخت درمانى با تأکید بر مضمون دینى و با استفاده از آموزش هاى دینى بود.

نتیجه اى که از این پژوهش به دست آمده نشان مى دهد که آزمون t یک ماهه و سه ماهه تفاوت معنى دارى نشان داد، ولى در پایان 6 ماه تفاوت معنى دار نبود. سرعت بهبود در بین افرادى که از این روش استفاده مى کنند به طور چشمگیرى زیاد است. آنها توصیه د که مطالعات بیشترى روى نحوه ارائه این نوع روان درمانى و به ویژه از نظر اجزاء و ریز محتوى برنامه روان درمانى صورت گیرد.

کن وى ضمن تحقیقى که در زمینه تأثیر دین بر سلامت روان در سال 6 ـ 1985 روى اشخاص سالمند انجام داد دریافت که شرایط طبى استرس زا در بین اشخاص سالمند شایع تر بوده ولى اعتقادات و اعمال دینى شامل خواندن، فکر در مورد خداوند و عقاید درونى فرد به عنوان مکانیزم هاى مهم براى کم استرس و بهتر توانایى سازش با اینها در بین بیماران سالمند به ویژه سیاه پوستان به کار مى روند. (به نقل از طهماسبى پور و کمانگرى، 1376)، ( دادفر، 86 )

همچنین افسردگی بسیار پایین را در بین سالمندان عامل به مذهب نشان داده شده. مورفی و همکاران(2000) نیز نشان دادند که اعتقادات دینی و عامل بودن یا نبودن به آن، با نبود افسردگی همبسنگی داشته است.

توبه و نقش آن در سلامت روان

«توبه» در لغت، به معنای رجوع است. وقتی بنده به مولای خود برمی‏گردد، می‏گویند توبه کرده است. خداوند در قرآن کریم به همه مؤمنان دستور توبه می‏دهد. «و توبوا الی الله جمیعا ایّها المؤمنون لعلکم تفلحون» (سوره نور، آیه31) (صفورایی پاریزی، محمد مهدی - 1386)

توبه و باز گشت از گناه و حرکت به سوی خدا، تنها راه نجات گنا اران، وسیله تقرّب و دوستی با خدا، تبدیل کننده سیئات به حسنات و مایة امید ناامیدان و نخستین مقام عارفان و اوّلین منزل سالکان کوی دوست است. توبه با همه خواصی که دارد یک خاصیت ویژه و ممتاز، برای توبه کننده دارد، و آن ایجاد آرامش واطمینان روحی و روانی است. چرا که ی که خود را گن ار می داند در یک بحران روحی به سر می بردکه با توبه این بحران روحی تبدیل به آرامش و س خاطر فرد می شود. (عسگری، حسن - 1386 )

توبه یا اقرار به گناه در تمام ادیان توحیدی یهودیت و یت و وجود دارد و یکی از مشترکات این ادیان است. احساس گناه، سبب احساس کمبود و اضطراب در انسان می شود و این احساس به بروز عوارض بیماری های روانی منجر می شود.

روان درمانی در چنین مواردی بر موضوع تغییر دیدگاه های بیمار درباره ی اعمال گذشته وی که سبب احساس گناه هستند توجه می کند.

بیمار در این ح از دیدگاه جدیدی به اعمال خود می نگرد به طوری که دیگر دلیلی برای احساس گناه در خود نمی بیند در نتیجه سرزنش وجدانش تخفیف می یابد و برای پذیرش « خود » آماده تر می شود و سرانجام اضطراب و عوارض بیماری روانی اش از بین می رود.(بوتر ، خدیجه،1382، 207)

با توجه به اینکه ارتکاب گناه با احساس گناه همراه است انسان دارای دستگاه فطری الهام خیر و شر است، در این صورت باید نوعی در رفتار ظاهر شود، و این تنش بر خلاف سایر اشکال تنش که از مظاهر اضطراب به حساب می آیند، خصوصیت بهداشتی و بهنجاری روانی دارد. مطابق این احساس، در صورت ارتکاب خلاف، یا برخورد با هرنوع خلاف، بایستی در فرد تنش ایجاد شود که علت آن به احساس مسئولیت بر می گردد و در غیر این صورت، در ح بی توجهی به خلافکاری، فرد فاقد احساس مسئولیت خواهد بود.( بستانی، محمود، 1372)

در قرآن روش توبه را که روشی بی نظیر و موفق برای احساس گناه است، به ما ارائه می شود...زیرا توبه یا بازگشت به سوی خداوند متعال سبب آمرزش گناهان و تقویت امید انسان به جلب رضایت الهی است و همین دلیل موجب کاهش شدت اضطراب انسان می شود (بوتر و نجاتی- قرآن و روانشناسی ص 366) .

«لاتقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعاً ؛ از رحمت خداوند نومید نباشید که همانا خدواند همه گناهان را می آمرزد.» (زمر ، آیه 52)

از نظر روانی، بخشودگی ناپذیر بودن جرم و گناه تب ار، سبب تثبیت تب اری اش می شود. مثلاً اگر به ی بگویند تو با این اعمالی که انجام داده ای، هیچ گاه به رستگاری نمی رسی و مورد لطف و مرحمت خداوند قرار نمی گیری، او با خود می گوید: در این صورت معنا ندارد که مراقب خودم باشم که از اعمال ناروا خودداری کنم، چون فایده ای ندارد و نمی توانم سعادتمند باشم. بدین سبب خداوند رئوف و مهربان مقرر داشته که در صورت تحقق انقلاب درونی توبه و انابه، همه گناهان به گونه ای آمرزیده می شود که گویی گناهی نکرده است. ( همان، ص 226)

برخی از آثار توبه در پیش‏گیری از آسیب‏های روانی:

*توبه انسان را محبوب خدا می‏کند.

«انّ اللّه یحبّ ّو ن و یحبّ المتطهرین» (بقره: 222)

و گرامی(لی الله علیه و آله) می‏فرماید: «لیس شی‏ءٌ احبُّ الی الله من مؤمنٍ تائبٍ او مؤمنةٍ تائبةٍ» (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 21)

*توبه سبب توقّف آسیب می‏شود.

*توبه آسیب‏ها و ناملایمات روحی و روانی را ترمیم می‏کند.

*توبه آسیب‏ها و ناملایمات روحی و روانی را درمان می‏نماید.

*توبه از عوارض جانبی آسیب جلوگیری می‏کند.

*توبه اثرات م ب آسیب را از روح و روان می‏زداید.

*توبه روح و جان آدمی را شست وشو و تطهیر می‏کند.

*توبه انسان را از ح س و رکود بازمی‏دارد.

*توبه انسان را به کار و تلاش سازنده وامی‏دارد.

دعا و سلامت روانی

دعا در اصطلاح عبارتست از توجه به خداوند، راز و نیاز و ارتباط با او اعراض از غیر و استمداد از او، به سخن دیگر دعا ارتباط روحی و معنوی، روی آوردن به آفریدگار عالم و ماورای ظواهر، اظهار عجز و عبودیت و درخواست نیاز از پیشگاه بی نیاز است.(صانعی، 1382، ص 235)

دعا و نیایش تسلی بخش دل های خسته و مایه روشنی و صفای جان و نیروبخش انسان در برابر مشکلات و فراز و نشیب های زندگی است. انسان موجودی است بی نهایت کوچک، وقتی در برابر آفریدگارش که بی نهایت بزرگ است قرار می گیرد و خود را، حتی کمتر از قطره ای در برابر اقیانوس و ذره ای در مقایسه با ک شان ها می یابد، احساس کوچکی در برابر آن عظمت، او را به کرنش و نیایش وا می دارد و همه عظمت در همین احساس نیازمندی است.

آنچه که این «هیچ» را به آن «همه» پیوند می زند دعاست. کم نیستند انی که دلهره، نگرانی، ترس، اضطراب و تشویش خاطر را در مقاطع خطر وسختی ها و بحرانها، با داروی«دعا» درمان می کنند.

قرآن هم به اثر آرامش بخشی دعا اشاره می کند. آنجا که می فرماید:«خذ من اموالهم صرقه تطهرهم و تزکیهم بها وصلّ علیهم انّ صلوتک سکن لهم والله سمیع علیم؛ از اموال آنها صدقه ای (زکات) بگیر تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی، و به آنها (هنگام گرفتن زکات) دعا کن که دعای تو مایه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست» (عسگری، حسن - 1386 )

برای همین می توان این برداشت را از این آیه کرد که: دعای خیر در حق یکدیگر موجب تسکین و آرامش روحی و دعا کننده و دعا شونده، می شود. (عسگری، حسن - 1386 )

برخی از پزشکان بر این باورند که در بسیاری از موارد دعا در بهبودی حال بیماری موثر بوده است. بنابراین باید دعا را در معالجه بیماران یکی از شیوه های موثر دانست.

در مورد بسیاری از مردم دعا برای درمان بیماری های روانی بسیار موثر بوده و در نتیجه صحت بدنی و جسمی آنها را در پی خواهد داشت. افراد مذهبی می پذیرند که هر واقعه و امری در زندگی آنها رخ می دهد انعکاسی از مشیت الهی است و این مشیّت الهی که از نظر آنها پنهان است در ها و دعاها مشهود می گرد. اگر نیرویی برای تحمل پیش آمدها لازم باشد در اثر دعا و به دست می آید. (بوتر ، 207)

آرام سازی یکی از شیوه های مورد استفاده برخی از روان درمانگران برای درمان بیماری های روانی است و انسان می تواند آنرا از راه تمرین بیاموزد. خواندن آن هم پنج بار در شبانه روز، خود بهترین برنامه آرام سازی می تواند باشد.

اکرم (ص) به هنگام فرا رسیدن اقامه می فرمود:« ای بلال ما را با به آرامش وادار» و در در حدیث آمده است هرگاه امری بر رسول خدا سخت می آمد، به می ایستاد. ح تمدد اعصاب و آرامش روانی ناشی از ، انسان را از اضطر که بیمار روانی همواره از آن رنج می برد، می رهاند.

دعا و تضرع در درگاه خداوند باعث کاهش احساس اضطراب می شود، زیرا مومن می داند که خداوند متعال در قرآن« کریم فرموده است « و قال ربُکم ادعونی استجب لکم؛ پروردگار شما فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم.» (سوره غافر، آیه60 ) (بوتر ، ص208 )

در انجیل باب 5 نامه یعقوب آمده است : « نزد یکدیگر به گناهان اعتراف نمایید و برای هم دعا کنید تا شفا ی د. دعای صادقانه فرد درستکار قدرت و تأثیر شگفت انگیزی دارد. (ترجمه عهد عتیق، باب 5 ص 1898 – به نقل از بوتر ، ص 209)

گ نیز در مورد دعا اظهار می دارد، اگر دعا و نبود من مدتها قبل دیوانه شده بودم.

غزالی می گوید، از طریق ذکر، تمامی ترس ها از بین می رود و همه ناراحتی ها از آدم سترده می شود. آنگاه که فرد به یاد خدا می افتد، قلبش مالامال از رضا می شود، قلبی که آکنده از ترس و یاس بوده است. لطف و توجه پروردگار قلب ذاکر را زیر سایه خود قرار می دهد و انسان را به یقین و قاطعیت می رسد که رهایی از ناراحتی های درونی سهل و هموار است و می توان وسوسه ها را در هم کوبیده و تخیلات باطل را از خود دور ساخت. ( قریشی راد، ف السادات، ص257)

ذکر خدا و یاد خدا در جهت سلامت روح و بهداشت روانی بسیار موثر است و موجب پیوند محکم و استوار انسان با خدا می شود.

آدمی می تواند از ایجاد خصایل زشت و ناپسند اخلاقی در دل و قلب خود جلوگیری کند و زمینه را برای ایجاد بیماری های دل و قلب و روح از بین ببرد.

دل سپردن به پروردگار و مکتبی که خدا برایش فرستاده موجب می شود که انسن از رهگذر آن بتواند از میان تند باد حوادث روزگار و فراز و نشیب های مداوم زندگی و علل و عوامل مشکل ساز با ح ی استوار و با آرامش درونی و توام با اطمینان و یقین عبور کند. ( چکیده مقالات همایش مشاوره از دیدگاه ، همان، ص11 و 12)

برخی مهارت های سلامت روانی در پرتو دین

برای رسیدن به زندگی آرام و توأم با آرامش و رضایت بخش قبل از هر چیز باید تفکرمان را اصلاح کنیم. آنگاه زندگی خود به خود تغییر خواهد کرد. چرا که زندگی ما بر پایه شه ماست.

یافتن معنا در زندگی یکی از مهارت های آرامش و سلامت روانی است که این مهارت در گرو شناخت هستی و خالق و شناخت خود به عنوان جزئی از این مجموعه هستی است. معنا در زندگی یعنی چیزی که به خاطر آن زندگی می کنیم و زندگی برای یک ایده و تفکر و برای خدمت صادقانه به خلق بهترین معنا و مفهومی است که دین به انسان می دهد. بهتر است آرزوهایمان را معقولانه و کم در نظر بگیریم چرا که آرزوهای طولانی که از دایره عمر انسان خارج باشد، سبب تنش و فشار روانی می شود.

باید توانایی های خود را بشناسیم و به دانسته های خود ارزش بدهیم. انسان های شاد و سالم انی هستند که از آنچه دارند به بهترین شیوه استفاده می کنند و کمتر در افسوس آنچه ندارند وقت خود را تلف می کنند.

یکی دیگر از مهارت های آرامش درونی این است که؛ تلاش کنیم ولی نگران نتیجه نباشیم.

البته وجود اندکی استرس و نگرانی برای فرد لازم است؛ چون به عنوان جرقه ای در شروع فعالیت موثرند، ولی نباید اجازه دهیم این استرس و نگرانی سراسر وجود ما را دربرگیرد و دین توکّل را سفارش کرده است، تا با دیدن قدرت برتر به عنوان یاری رسان و شاهد بر فعالیت های خود به آرامش روانی بیشتری برسیم.

لازم نیست تمام پله های ترقی را یک شبه طی کنیم، پیوسته و آهسته حرکت کنیم، که اگر در مسیر صحیح تلاش و تکاپو باشیم طبق سنت الهی در زمین نتیجه عاید ما خواهد شد.

در جمع بودن و با جمع بودن یکی دیگر از مهارت های اساسی آرامش روان است. جمع دوستان خوب و مطمئن بهترین نعمت دنیوی است، دوستانی که مایه خیر و برکت اند و با دین آنها به یاد خدا می افتیم و بهترین آرامش بخش دلها، یاد خداست.

صبر و تحمل و بردباری مهارت دیگری است در حفظ آرامش و سلامت روان. صبر در مقابل عبادت، در مقابل معصیت و همچنین در مقابل ناملایمات زندگی. انسان صبور همیشه قدرت برتر و حکمت الهی را بالای سرخود می بیند و از دیدگاه او زندگی یعنی طی ی ری موانع که باید سعی کند با تلاش و کوشش آنها را طی کند و نه اینکه موانع سد راه زندگی باشند. یعنی انسان فکر نکند برای تن آسایی روی زمین آمده است بلکه او آفریده شده است تا در آبادانی زمین بکوشد .

نتیجه گیری

در مجموع، احتمالاً تأثیر مثبت دین بر بهداشت روانى به دلایل زیر است:

دین مى تواند موجب ایجاد معنى شود. بنابراین، دین به زیستن و مردن انسان معنی مى بخشد. (اسپیلکا، شارر و ک پاتریک، 1985) آنها 36 مطالعه تجربى در مورد مرگ و درگیرى دینى را مرور د و نتیجه گرفتند که ایمان قوى تر یا معتقد بودن به زندگى پس از مرگ با ترس کمتر از مرگ هم بستگى دارد. هم چنین افرادى که نمره بالاترى در شاخص دین دار بودن درونى داشتند، ترس کمترى را از مرگ گزارش د.

دین به افراد متدین نوعى احساس کنترل و کارآمدى مى بخشد که ریشه خدایى دارد و مى تواند کاهش یافتگى کنترل شخصى را جبران کند. (پارگامنت و همکاران، 1987)

دین نوعى سبک زندگى سالم تر براى افراد تجویز مى کند که بر سلامت و بهداشت روانى تأثیر مثبت دارد.

دین مجموعه اى از هنجارهاى اجتماعى مثبت است که اطاعت از آن موجب تأیید، پشتیبانى و پذیرش از سوى دیگران مى شود.

منابع ومآخذ:

1. قرآن کریم

2. روانشناسی دینی و نقش دین در سلامت جسم و روان، مجله معرفت

3. بحارالانوار ، جلد 6 ، ص21

4. پالمر، مایکل - فروید، یونگ و دین، ترجمه محمد دهگانپور و غلامرضا محمودی، 1385- تهران، رشد

5. گنجی، حمزه،1386 - بهداشت روانی ، تهران، ارسباران

6. محمدی، سید داوود و مهر زاده هنرمند، مهناز، 1385 - ارتباط نگرش مذهبی با مکان کنترل و نقش ت - فصلنامه پژوهش های روانشناختی، دوره 9، شماره 3و4، زمستان 1386، صفحات 47 - 62

7. قریشی راد، ف السادات 1382 - نقش مذهب و رویارویی مذهبی در بهداشت روانی- و بهداشت روانی (مجموعه مقالات ، جلد 2) نشر معارف ،ص249 - 257

8. بوتر ، خدیجه 1382 - وجوه مشترک بهداشت روانی در ادیان توحیدی و کتب مقدس، صفحات205- 211

9. کرمی، جهانگیر/ روغنچی، محمود/ عطاری، یوسفعلی/ بشیده، کیومرث/ شکری، مهتاب 1385 - بررسی روابط چندگانه ابعاد جهت گیری مذهبی با سلامت روانی در دانشجویان رازی- مجله علوم تربیتی و روانشناسی، شهید چمران، پاییز 85،شماره 3

10. صفورایی پاریزی، محمّدمهدی، 16/04/1386، آموزه‏های دینی و نقش آن‏ها در پیش‏گیری از آسیب‏های روانی، منبع:خبرگزاری فارس

11. دادفر، محبوبه، 21/10/1386- بررسى نقش دین در بهداشت روانى و فرآیندهاى روان درمانى- منبع: خبرگزاری فارس

12. عسگری، حسن، 01/08/1386 - راه های رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن، منبع: سایت باشگاه شهمقاله رایگان بهداشت و ایمنی کار -paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.500_action.ne... مقاله کامل درباره بهداشت و ایمنی کار – رایگان ali-file.ir › عمومی و آزاد ۱۲ اسفند ... ایمنی-بهداشت-محیط-زیست-hse/ رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه ... مقاله رایگان بهداشت در محیط کار -paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.480_action.ne... رایگان مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - اصفهان. 28 .... نمایش و مقالات اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) ... صوتی در ... بانک مقالات سایت بهداشت محیط ایران www.environmentalhealth.ir/بانک-مقالات-سایت-بهداشت-محیط-ایران بزرگترین بانک مقالات بهداشت محیط در ایران. فصلنامه پژوهش در ... فصلنامه ی آب و محیط زیست ایران · فصلنامه علوم و ... فصلنامه علوم و ی محیط زیست ... ( مقالات فصلنامه آب و فاضلاب) · مجله محیط ..... دو انیمیشن درباره بهداشت آب و فاضلاب · ... رایگان جزوه فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه. مقاله ایمنی بهداشت و محیط زیست hse با ترجمه - ترجمه فا tarjomefa.com/category/مقاله...محیط-زیست-با.../ایمنی-بهداشت-محیط-زیست-hse/ رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری ... مقالات isi رشته ایمنی بهداشت و محیط زیست hse - ... free-isi-paper- .blogsky.com/.../مقالات...محیط-زیست/مقالات-isi-رشته-ایمنی... رایگان مقاله انگلیسی درباره دستورالعمل محیطی بهداشتی جهت پرورش ماهی با ... برای رایگان مقاله انگلیسی دستورالعمل های محیطی بهداشتی و ایمنی برای ... رایگان مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - ... mozh.blogsky.com/.../ -رایگان-مقالات-نهمین-همایش-ملی-بهداشت-محیط-ایران-اص... رایگان مقالات نهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - اصفهان. 28 ... فناوری نانو و تصفیه آلاینده های زیست محیطی با تاکید بر تصفیه آب · کاربرد فن آوری ... مقاله بهداشت محیط - resultfa resultfa.ir/key/مقاله-بهداشت-محیط/ مقاله بهداشت محیط زیست توسط مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس ارائه شده است . ... سلامت محیط مرکز بهداشت شهرستان درباره واحدسلامت محیط مرکز بهداشت ... شهری رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مدیریت بهداشت ایمنیمحیط زیست در پارک های . ایمنی و بهداشت محیط زیست www.fm398. / ایمنی و بهداشت محیط زیست - مقالات بهداشت محیط و آب و فاضلاب و زباله منابع ... کتب به زبان لاتین در مورد آب و فاضلاب .... درباره تصفیه آب وفاضلاب. رایگان مقاله با ترجمه : توسعه بهداشت، ایمنی و محیط ... freepaper.us/?paperno=45781 دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : development of the health, safety and environment excellence instrument: a hse-ms performance measurement ... مقاله کامل درباره ایمنی و بهداشت محیط کار - فروش فایل ... research.max-file.ir › فایل ، ایمنی و محیط زیست کار فایل دون | مقالهمرجع مقاله رایگان ی در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار . کامل سخت افزار مقاله های نظام اراستگی ... مقاله کاملی در مورد محیط زیست (30 صفحه) | یک احساس www.1ehsas.ir/مقاله-کاملی-در-مورد-محیط-زیست-30-صفحه/ اندکی تأمل و تفکر در آمارهایی که همه روزه در مورد وضعیت محیط زیست بیان می شود، کافی ... «کنفرانس ریو، درباره محیط زیست و توسعه» (بیست سال پس از کنفرانس استکهلم، ..... سوء کمتر : متأسفانه این مواد با وجود فواید بهداشتی زیاد ، آثار زیانباری به وجود می آورند . .... این مطلب را رایگان در اختیار افرادی گذاشتم که استفاده کنن !!! مجموعه مقالات اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) www.civilica.com/papers-mbhse01=اولین-همایش-ملی-بهداشت،-ایمنی-و-محیط-زیست-... نمایش و مقالات اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) ... ارزی ریسک محیط زیست پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس با استفاده از روش hazop ... موژ ی بهداشت محیط زیست ایمنی - رایگان مقالات ... www.mozh.org/1056/garbage/free-articles-solid-waste/ در این بخش نیز سعی شده تا بخش مقالات اخیر در زمینه مواد زاید جامد فراهم گردد دسترسی به کلیه مقالات به صورت کاملا رایگان بوده و از طریق سرور سایت موژ به صورت ... تحقیق و مقاله دانش آموزی و دانشجویی در مورد محیط زیست www.karenpaper.ir/جستجوی-تحقیق-مقاله/q/محیط-زیست براساس جستجوی مقاله و تحقیق دانشجویی در مورد محیط زیست موارد زیر در سایت یافت گردید که می توانید برای تحقیق دانش آموزی در مورد محیط زیست و یا مقاله درباره محیط زیست از این صفحه اقدام کنید. ... تحقیق مقاله محیط زیست و بهداشت · محیط زیست و انرژی; ۴۷ .... رایگان مقالات و تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی. تحقیق مقاله آلودگی محیط زیست و راه های جلوگیری www.karenpaper.ir/ /3010/تحقیق-مقاله-آلودگی-محیط-زیست-و-راه-های-جلوگیری بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی تمردان است. ... برای حفظ بهداشت عمومی باید شهرداری ها اهمیت زیادی برای بهسازی و بهداشت مسیل های شهری قائل شوند . ..... محیط زیست و راه های جلوگیری, تحقیق درباره تحقیق مقاله آلودگی محیط زیست و راه های جلوگیری, مقاله ... رایگان مقالات و تحقیقات دانش آموزی و دانشجویی. بهداشت محیط - ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد https://fa.wikipedia.org/wiki/بهداشت_محیط بهداشت محیط نباید با حفاظت محیط زیست اشتباه گرفته شود، بهداشت محیط در مورد ... «بهداشت محیط تمام جنبه های فیزیکی، شیمیایی و فاکتورهای بیولوژیکی ظاهری افراد و همه .... داده بهداشت محیط می باشد که بصورت رایگان در شبکه قابل دسترسی هستند. ... عرصه بهداشت محیط زیست کشور بصورت مقالات سخنرانی و پوستر ارائه می گردد. تحقیق درباره آلودگی محیط زیست - چهارگوش 4goush.net/ -تحقیق-درباره-آلودگی-محیط-زیست/ تحقیق درباره آلودگی محیط زیستreviewed by milad rezaei on dec 25rating: ... از نظر کمی، اکثر کشورها و همچنین سازمان جهانی بهداشت (who)، حدی را برای ... پاو وینت کامل بهداشت و ایمنی محیط زیست hse در 17 ... files.abtinblog.com/.../ +پاو وینت+کامل+بهداشت+و+ایمنی+محیط+زیست+hse... jan 14, 2017 - پاو وینت درباره بهداشت ایمنی و محیط زیست ... طرح بهداشت، ایمنی و محیط ... رایگان پاو وینت ارگونومی کار با کامپیوتر - ارگونومی ... yeekfile.ir ... پاو وینت بررسی ارگونومی و کاربر کامپیوتر - مقاله. مقالات ترجمه شده : محیط زیست::صفحه 1 papers.net/index.php?option=article_archive&cat...مقالات-محیط-زیست ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - مقاله محیط زیست | مقاله isi محیط زیست | مقاله ترجمه شده محیط زیست | کتاب محیط زیست | مقاله محیط زیست با ترجمه ... مطلبی درباره محیط زیست - رایگان مقاله و تحقیق theorize.persianblog.ir/post/142/ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه .ش. - طرفداران و فعالان محیط زیست با همین نظر و دغدغه به بحران انقراض گونه ها .... قبیل احداث سرویس های بهداشتی و مکان های جمع آوری زباله و استفاده بهینه ... رایگان پاو وینت آلودگی محیط زیست - مادسیج madsg.com/پاو وینت-آلودگی-محیط-زیست/ ۲۳ تیر ۱۳۹۳ ه .ش. - رایگان پاو وینت آلودگی محیط زیست. آلودگی عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب ، هوا ، خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی ... مقاله بهداشت و محیط زیست - سایت علمی دانشجویان ایران www.daneshju.ir/forum/showthread.php?t=79705 ۳ آبان ۱۳۸۸ ه .ش. - بهداشت و محیط زیست برای همگی ما نیاز اساسی به شرایطی ایمن، که در آن آب ... سلامت انسانها به شمار می آید و دامنه نگرانیها درباره افراد غیر فعال نیز در ... بهداشت و محیط زیست - آفتاب www.aftabir.com › مقالات › اجتماعی › محیط زیست ۲۷ داد ۱۳۸۶ ه .ش. - یکشنبه ۲۷ داد ۱۳۸۶; سازمان حفاظت محیط زیست ایران; بازدید: ۱۰,۷۲۱ ... سلامت انسانها به شمار می آید و دامنه نگرانیها درباره افراد غیر فعال نیز در حال ... مقالات ترجمه شده : محیط زیست::صفحه 1 - مقاله isi papers.ir/index.php?option=article_archive&cat...مقالات...محیط-زیست ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - مقاله محیط زیست | مقاله isi محیط زیست | مقاله ترجمه شده محیط زیست | کتاب محیط زیست | مقاله محیط زیست با ترجمه ... رایگان پایان نامه کارشناسی در مورد اثر مواد بیولوژیک ... paperi.ir/668/پایان-نامه-کارشناسی-مواد-بیولوژیک/ ۲ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - محیط زیست نقش بسزایی در زندگی افراد جامعه دارد و توجه به سلامتی و تلاش در زمینه بهبود بهداشت آن، زدودن مجدد آن از آلودگی های ایجاد شده حائز اهمیت می باشد. امروزه در ... حجم فایل: 2 مگابایت; منبع: مقالات کاغذی | مرجع رایگان مقاله ... تحقیق و مقاله محیط زیست و انرژی - سورن داک www.sorendoc.ir/ -تحقیق-مقاله/200021/محیط-زیست-و-انرژی برای تحقیق در مورد رشته محیط زیست و انرژی و مقالات درباره موضوعات مرتبط با ... در بین فایل های آماده موجود در دسته بندی محیط زیست و انرژی می توانید به تحقیقات و مقالات رایگان محیط زیست و انرژی .... تحقیق مقاله محیط زیست و بهداشت. ی بهداشت محیط - مطالب www.habibaraz. /cat-3.aspx ی بهداشت محیط - مطالب - environmental health engineering. ... چندین مقاله قابل تمام متن در مورد تصفیه فاضلاب. برای مقاله مورد نظر روی لینک ... مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست - مگ ... mag-iran.com/ -مقاله-تهدید-علیه-بهداشت-عمومی-و.htm مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ... ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می کند، فزونی یافته. مقاله آماده درباره محیط زیست 50 صفحه - سایت علمی و پژوهشی ... www.asemankafinet.ir/tag/مقاله+آماده+درباره+محیط+زیست+50+صفحه یک تحقیق 50 صفحه آماده همراه با فهرست مطالب درباره محیط زیست و الودگی آن و حفاظت از آن فهرست مطالب ... دسته بندی: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,. تحقیق و مقاله پیرامون آلودگی محیط زیست - پروژه دات کام www.prozhe.com › علوم پایه › رشته زیست شناسی ۱۹ تیر ۱۳۸۹ ه .ش. - در صورتی که مایلید جدیدترین پروژه ها و مقالات رایگان دانشجویی را در اختیار داشته باشید، ایمیل خود را از طریق فیلد زیر ثبت کنید تا در صورت ... مقاله های منتخب و مفید در زمینه آموزش محیط زیست | خانه آموزش ... zistedu.ir/?p=283 ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه .ش. - رایگان · پرسشنامه ی ... اگر مقاله خوبی در زمینه آموزش محیط زیست سراغ دارید ارسال کنید تا در این قسمت قرار دهم. ... برای آگاهی از این رابطه ۲۴۲ دانشجو از چهار رشته بهداشت محیط، ... افزایش خطر ابتلاء به بیماریها، مشاجرات عمومی درباره تنزل امنیت غذایی و بالا رفتن سطوح آلودگی و انحطاط محیط زیست، چالشهای ... رایگان مقاله حسابداری محیط زیست - پایان نامه www.pnut-ac.ir/post/264 این رویکرد گزارشاتی برای کاربرد داخلی…, رایگان مقاله حسابداری محیط زیست, پاو وینت پروژه پایان نامه کاراموزی. ... قانون سوم مقرراتی درباره منابع آلوده کننده آب تهیه کرده که مقادیر تخلیه آب آلوده را توسط شرکتها محدود می کند. ... را که قادرند بنحوی نا مطلوب،بهداشت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهند سروسامان می دهد. مقاله کامل درباره تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط ... jnmrazavi.ir/60- -مقاله-کامل-درباره-تهدید-علیه-ب/ لینک و ید پایین توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 43. تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست. فهرست مندرجات. رایگان مقاله علمی با عنوان آلودگی محیط زیست - کندو https://kandoocn.com/index.php?newsid=3848 ۸ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - محیط زیست کشور اکوادور از نقطه نظر غناى گیاهى حرف اول را در میان کشورهاى استوایىمى زند. از تعمیم این اطلاعات به سرتاسر جهان این نتیجه به دست مى ... تحقیق در مورد مشکلات زیست محیطی | تحقیق و مقاله fileman.cloudsite.ir/ -تحقیق-در-مورد-مشکلات-زیست-محیطی/ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - تحقیق و مقاله درباره آلودگی محیط زیست رشته زیست شناسی ... و برای شهرداری ها مشکلات بهداشتی و اجتماعی ایجاد می کند. ... رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مروری بر مشکلات زیست محیطی روستاهای ایران و را ارهای حل ... بهداشت محیط مدارس و پاو وینت رایگان ppt iehe.ir/6922/بهداشت-محیط-مدارس-ppt.html ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - بهداشت محیط مدارس ppt ضرورت اجرای بهداشت محیط مدارس و اهمیت و تعریف بهداشت مدارس از دید ی بهداشت محیط ایران و آیین نامه و اقدامات بهداشت ... magiran.com: فهرست نشریات دارای متن www.magiran.com/fulltextlist.asp شما می توانید متن کامل و یا برخی از مقالات نشریات زیر را در این سایت مطالعه نمایید. ... برای درج متن کامل مقالات 20 شماره گذشته و شماره های آتی نشریات عضو به صورت رایگان اعلام می دارد. ... انرژی و محیط زیست / iranica journal of energy & environment(فصلنامه ) ... بهداشت محیط و توسعه پایدار / journal of environmental health and ... مقاله کامل درباره بهداشت محیط - 3.11gig.ir/product/770689 برای ین بهداشت محیط لغت محیط زیست ممکن است بعد جهانی به خود بگیرد یا ..... مورد صدا - رایگان مقاله انگلیسی درباره ایمنی تغذیه :: مقاله انگلیسی . پاو وینت بازیافت و نقش آن در محیط زیست - رزبلاگ khabar-hollywood.rozblog.com/.../ -پاو وینت-بازیافت-و-نقش-آن-در-محیط-ز... ۶ روز پیش - مقاله نقش بازیافت ضایعات پلاستیکی در حفظ بهداشت محیط زیست مقاله نقش بازیافت ... درباره بازیافت زباله بیشتر بدانیم - آفتاب 9 نوامبر 2007 . ... رایگان مقاله حسابداری محیط زیست - پایان نامه رایگان مقاله ... مقالات isi سیستم مدیریت زیست محیطی : 69 مقاله انگلیسی + ... isiarticles.com › دسته بندی موضوعی مقالات isi › مدیریت تولید iso14000 مجموعه ای از استانداردهای بین المللی مرتبط با مدیریت محیط زیست می باشند. ... دایرکت (sciencedirect) درباره موضوع سیستم مدیریت زیست محیطی آرشیو شده ... صفحات» و همچنین «کد مقاله» مرتب نموده و مقالات مورد نظر خود را فرمایید. پاو وینت پروژه کارگاهی درس ایمنی و بهداشت محیط زیست - ... file3ra.ir › فایل کارآفرینی، کارورزی، مقاله، پروژه دانشجویی ... خانه / فایل / پاو وینت پروژه کارگاهی درس ایمنی و بهداشت محیط زیست ... admin مرداد ۲, ۱۳۹۵ فایل 2 دیدگاه 148 بازدید ... درباره ی admin ... رایگان پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر پیرامون قلم زنی (همراه با تصاویر) رایگان پایان نامه کارشناسی رشته ... ی بهداشت محیط - کتاب و مقالات قابل www.ehe. /cat-10.aspx ی بهداشت محیط. environmental health engineer(آب ، فاضلاب ، آلودگی هوا ، دفع مواد زاید ، ...) درباره وبلاگ. ما کارشناسان و متخصصین بهداشت محیط با هم ، در کنار هم ... پایان نامه در مورد حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست ( ... www.jahandoc.com/ -پایان-نامه-در-مورد-حفظ-بهداشت-و-س/ ۲۶ داد ۱۳۹۴ ه .ش. - متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word بیان مسئله توجه به محیط زیست و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین ... پایان نامه در مورد حفظ بهداشت و سلامت محیط زیست ( زباله ) .... سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات ی در رشته های مختلف است. ... رایگان پایان نامه. مقالات hse | بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) https://hseworld.wordpress.com/category/مقالات-hse/ posts about مقالات hse written by ماکان خان. ... بررسی رابطه بین ارگونومی محیط کار و استرس شغلی کارکنان ..... برای از لینک های زیر استفاده کنید. حجم فایل ... تحقیق و مقاله محیط زیست ، انرژی paperdoc.ir/مقالات/97/محیط-زیست-انرژی در بخش تحقیق انرژی سایت امکان رایگان مقاله انرژی و همچنین امکان ... همچنین در صورتی که در مراحل مقاله درباره محیط زیست خود دچار سوال شدید می .... تحت نظارت بهداشت که ریسکهای آلودگی در کشورهای در حال توسعه را کاهش می دهند. سایت تخصصی سیمان - مقالات محیط زیست، ایمنی و بهداشت ... www.cementechnology.ir/environment.html ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ ه .ش. - استفاده از سوختهای جایگزین ( ضایعاتی ) در صنعت سیمان ، حسین چهرگانی و فریبا محسن زاده : . انرژی و آلودگی محیط زیست در ... مقالات ایمنی و آتشنشانی و بهداشت فارسی - persian ... www.iransafety.com/articles_fa.php مقالات ایمنی و آتشنشانی و hse به زبان فارسی درصورتیکه با ... ایمنی و محیط زیست, مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ... hse , رایگان کتاب های الکترونیکی ایمن ... www.iihsep.ir/ s.asp فهرست های رایگان در زیر ارایه شده است: فهرست عناوین پاو وینت ... فهرست عناوین مقالات همایش های ایمنی در بنادر ... فهرست کتاب های بهداشت محیط و محیط زیست. 600 تحقیق آماده و رایگان هدیه به شما - گل یاس آل طه mgfzyamchi. /cat-16.aspx گل یاس آل طه - 600 تحقیق آماده و رایگان هدیه به شما - مطالب فرهنگی و دینی و مذهبی (مطالب در ... و نرم افزار - گل یاس آل طه. ... مقاله ای درباره صهیونیست ی 577 - 14 ... آزمایشگاه زیست (کشت بافت ) 262 - 13 .... بهداشت محیط و سلامتی 631 - 21. رایگان مقاله حسابداری محیط زیست | کالج پروژه | ... collegeprozheh.ir/ -رایگان-مقاله-حسابداری-محیط-زیس/ رایگان مقاله حسابداری محیط زیست جهت رشته حسابداری ازائه شده در سایت کالج پروژه - مقالات ترجمه شده ، پروژه های ی ، پایان نامه و ... رایگان مقاله از sciencedirect- سایت مقالات isi | - ایلرنیکا elearnica.ir/db/1/ -مقاله-رایگان-sciencedirect رایگان مقاله علمی انکلیسی توسط ایلرنیکا. ... بندی شده اند : علوم فیزیکی و ی، علوم زیستی، بهداشت و سلامت، و علوم اجتماعی و انسانی. ... علوم زیستی: بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی، محیط زیست، ایمونولوژی و میکروب شناسی. راهنمای نگارش مقاله - مجله ی بهداشت محیط www.jehe.ir/page.php?slct_pg_id=48&sid=1&slc_lang=fa نشریه ی بهداشت محیط از چاپ مقالات ترجمه شده معذور است. از اساتید، ... مرکز تحقیقات هوا، پژوهشکده محیط زیست، علوم پزشکی تهران، تهران، ایران رایگان مقاله در مورد محیط زیست - بانک مقالات فارسی epapers.ir/ /tag/ -رایگان-مقاله-در-مورد-محیط-زیست/ رایگان مقاله در مورد محیط زیست بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی رایگان مقاله در مورد محیط زیست تحقیق قوانین و مقررات ... تحقیق درباره ی آلودگی هوا و تاثیر آن بر کیفیت زندگی + ... www.cofelink.com/تحقیق-درباره-ی-آلودگی-هوا-و-تاثیر-آن-بر/ ۵ مهر ۱۳۹۴ ه .ش. - تحقیق درباره ی آلودگی هوا و تاثیر آن بر کیفیت زندگی + فایل. ۱۳۹۴-۰۷-۰۵ ۵:۴۰ ق. .... (1381). آلاینده ها، بهداشت و استاندارد در محیط زیست. متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... www. maghale.ir/ -متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رای... ۱۲ دی ۱۳۸۹ ه .ش. - متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از فردوسی مشهد1 ... انرژی اتلافی به منظور کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست (چکیده) ...... شده در شهر مشهد به باکتری بروسلا و تاثیر آن در بهداشت عمومی (چکیده) طبیعت و محیط زیست - آشتی با طبیعت worldofme. / طبیعت و محیط زیست - آشتی با طبیعت, ع , مسایل زیست محیطی و تصفیه فاضلاب به همراه استانداردها ، جزوات و مطالب عمومی. ... 4- مطالب و مقالات درسی(عمومی) .... به صورت رایگان ... هر چند سیستم hse مجموعه ای از سه عنصر بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است اما ارتباط ... نساجی،دانشی است که درباره موارد زیر به تحقیق می پردازد:. لیست مجلات و ژورنال های isi (کلیه رشته ها) | پایگاه علمی ... aminarticle.com/لیست-مجلات-و-ژورنال-های-isi/ گردآوری لیست مجلات isi به تفکیک رشته است اج مقاله از پایان نامه, پذیرش چاپ ... مجلات و ژورنال های isi به تفکیک رشته و گرایش علمی نموده است ( رایگان). .... مجلات isi ی محیط زیست engineering, environmental ( لیست مجلات) ... بهداشت و سلامت health care sciences & services ( لیست مجلات). کتاب در مورد آلودگی محیط زیست - گالری ع های جدید 96 | ... p os-new.ir/کتاب-در-مورد-آلودگی-محیط-زیست.html ۳ فروردین ۱۳۹۶ ه .ش. - مقاله قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست. کتاب در مورد آلودگی محیط زیست ... کتاب آلودگی محیط زیست – سایت بهداشت محیط ایران ... معرفی کتاب واژه نامه آمار محیط زیست (انگلیسی/فارسی) رایگان … معادل های فارسی واژگان این ... tags پروپوزال آماده رشته ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست bmpdi.com/ s/tag/پروپوزال-آماده-رشته-ایمنی-،-بهداشت-،-مح/ پروپوزال آماده: اثر مصرف عصاره هیدروالکلیک برگ کنگرفرنگی( سینارا ... تکمیل شده و آماده برای درس روش تحقیق و پایان نامه اصلی به صورت نیمه رایگان و . تحقیق دانش آموزی - چرا محیط زیست پاکیزه zaronline.mihanblog.com/post/12 ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ ه .ش. - تحقیق دانش آموزی - چرا محیط زیست پاکیزه - چرا محیط زیست پاکیزه. ... تحقیق و بررسی مستمر درباره مسائل محیط زیست، آدمی را به استفاده معقول از .... باشیم و همواره بکوشیم به بهداشت شخصی بیشتر توجه کنیم و برای مبارزه با ... کتاب آلودگی محیط زیست - جدیدترین اخبار 96 | 2017 news-new-news.ir/ -کتاب-آلودگی-محیط-زیست.html ۳ فروردین ۱۳۹۶ ه .ش. - زیست) ::.. , منابع طبعی مقالات محیط زیست-ارزی محیط .... رایگان کتاب کتاب آلودگی محیط زیست – سایت بهداشت محیط ایران .... برچسبها: دوستی با محیط زیست, کتاب درباره محیط زیست, کتاب واژه نامه آمار محیط زیست ... پروپوزال آماده رشته ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست بایگانی - ... https://asandoc.com/ s/tag/پروپوزال-آماده-رشته-ایمنی-،-بهداشت-،-مح/ پروپوزال آماده-مقاله بیس پایان نامه-پرسشنامه-ترجمه آماده ... پروپوزال آماده: بررسی امکان برآورد فرسایش کناررودخانه ای در بازه ی پل الماس- گیلانده رودخانه ی بالخلوچای اردبیل فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و ی آماده ... روش تحقیق برای رشته های مختلف عمران گرایش ی محیط زیست قسمت هایی . مقالات ترجمه شده رشته مجموعه محیط زیست گروه ترجمه ... https://www.ir-translate.com/pu/link/ftc.aspx?type=1&id=52 درباره ما · تماس با ما · دعوت به همکاری ... ارسال مقالات ترجمه شده جهت فروش ... جزئیات بیشتر و 258 کیلو بایت ... برنامه ریزی شهری با در نظر گرفتن کیفیت محیط زیست و رفاه انسانی .... پیش بینی ها در رابطه با خطرات جدید و در حال ظهور در راستای ایمنی و بهداشت حرفه ای همگام با فن آوری های جدید در مشاغل سبز تا سال 2020. به وب سایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خوش آمدید pasmand.tehran.ir/ نرم افزار موبایل زمین سبز ... قوانین، مستندات و و اردهای سازمان مدیریت پسماند ... اخبار و مقالات آموزشی درباره بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان ... مقالات isi نشریه سم شناسی عصبی - دانشیاری daneshyari.com › ... › علوم محیط زیست › بهداشت، سم شناسی و جهش زایی ... شامل 971 مقاله علمی معتبر درباره بهداشت، سم شناسی و جهش زایی، مدلسازی زیست محیطی، ... محیط زیست، علوم زیست محیطی (عمومی)، تغییرات جهانی و سیاره ای، بهداشت، سم شناسی و ... رایگان متن کامل مقاله6 صفحهفرمت pdfسال انتشار : 2016. تحقیق تصفیه آب و فاضلاب - گیلاس gylas.ir/ -تحقیق-تصفیه-آب-و-فاضلاب/ نمونه پروژه تصفیه آب و فاضلاب – سایت بهداشت محیط ایران نمونه پروژه ... پاو وینت تصفیه هوازی آب و فاضلاب از جمله مباحث مربوط به ی محیط زیست و ... رایگان مقاله انگلیسی درباره جایگزین کارخانه تصفیه آب شور … 23 . تحقیق در مورد بهداشت در محیط کار behdashtemohitk-t.lel.ir/ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - رایگان مقاله درمورد ایمنی و بهداشت محیط کار ، مقاله ، تحقیق این محصول” .... و محیط زیستاین فایل در مورد یک طرح ایمنی , بهداشت و محیط زیست ... تحقیق درباره زباله و بازیافت آن با مقدمه و منابع | بیجاده www.bijade.com/posts/writing-10477.html تحقیق, تحقیق آماده چاپ, تحقیق مدرسه, مقاله, مقاله آماده چاپ, مقاله دانش آموزی, مقدمه تحقیق, ... و همچنین جهت سفارشات تحقیقات دانشجویی و دانش آموزی رایگان ایجاد شده است. .... بوده و یا اینکه پس از طی مدت زمانی موجبات خطر را برای محیط زیست، فراهم می کنند. .... اول آن که باید مقدار زیادی زباله ماندنی را دفع کنیم تا بهداشت محیط حفظ شود . ترجمه مقاله تصفیه ترموفیلیک هوازی شیرابه لندفیل ... iranarze.ir/landfill+leachate+aerobic+thermophilic+treatment+... رشته های مرتبط با این مقاله: ی و علوم محیط زیست و شیمی. گرایش های مرتبط ... مجله: مجله ی و علوم بهداشت محیط. : دانشکده ... رایگان نمونه ترجمه. فصلنامه علمی پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ee.journals.pnu.ac.ir/ نشریه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر میگردد. این نشریه در صدد ... 6- مقاله از سایت فصلنامه رایگان است. 7- امکان ... دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و ... https://www.callforpapers.ir › انتشارات علمی › مقالات علمی کنفرانس مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست سالم(hse) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومی. مقالات بهداشت حرفه ای - مهرزاد ابراهیم زاده www.hse-mehrzad. /category/19/مقالات-بهداشت-حرفه-ای hse و بهداشت حرفه ای - مقالات بهداشت حرفه ای - hse و بهداشت حرفه ای ... کتاب مذکور جزو رفرنسهای پیشنهادی وزارت بهداشت جهت رشته مدیریت ایمنی - بهداشت و محیط زیست hse بوده و ... number 1 contains two reviews, both available free-of-access, one on the ... مقاله طراحی نرم افزار hsee و نقش آن در ادغام سیستم های hse, . [pdf]ﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺎرک زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﻤﻨﻲ و ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ( ﺷﻬ https://journals.ut.ac.ir/article_35891_7c4675be4f5f8e354ea8d779b439c6e8.pdf توسط دیناروندی - ‏2013 ﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺘﻲ در ﺎرک. ﻫﺎی. ﺷـﻬﺮی، در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﺎرـﻪ ﺑـﻪ. دﻧﺒﺎل ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ ﺎرک. ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻄﻘﺔ. 6. بهداشت حرفه ای - دانلــود کنیــد occupational. /cat-23.aspx بهداشت حرفه ای - دانلــود کنیــد - وبلاگ تخصصی ایمنی و بهداشت حرفه ای با مدیریت هدایت عباسی. ... تحقیق درباره ی بهبود روابط بین سازمانی و با عوامل محیطی ... پشتیبانی از حفاظت محیط زیست و پیشگیری از آلودگی است به طوری که با ... شما عزیزان می توانید متن کامل(full text) این مقاله را با کلیک برروی لینک زیر کنید. رایگان مقاله انگلیسی حسابداری|ترجمه فارسی|مقاله ... parsproje.com/mtr/108-h.html مقاله های انگلیسی ترجمه شده حسابداری و حسابرسی ( رایگان مقاله لاتین .... مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی: برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی 18500 تومان ... h149- مقاله ترجمه شده شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های .... h124- مقاله ترجمه شده مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و ... مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار pdf paperr.loger.ir/tagged/مقاله-ایمنی-و-بهداشت-محیط-کار-pdf مقاله ای درباره بهداشت محیط زیست ... ﺩﺭﺝ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺖ ﻧﺎﺯﻣﺮﺰ ﺭﺍﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺛﺒﺖ ﻨﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ. ... ایمنی و بهداشت - مرجع مقالات دانشجویی | unipaper.ir. [pdf]جزوه اموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار www.nigc-mpgc.ir/nigcmpgc_content/media/image/2016/04/1837_orig.pdf?t... ایمنی و بهداشت. محیط کار. بهروز عشقی مالیری. عضو هبئت علمی بوعلی سینا ... محسوب می شود و حفظ محیط زیست وظیفه ای ملی و دینی است. به تعبیر کالم وحی حفظ. جران. هر فرد با .... دیدگاه درباره فرهنگ ایمنی بیان میشود : -1. دیدگا سخت ... publication (pdf): آموزش محیط زیست و بهداشت در مدارس ایران ... https://www.researchgate.net/.../281617146_amwzsh_mhyt_zyst_w_bhdasht_dr_mdars_... academic paper: آموزش محیط زیست و بهداشت در مدارس ایران و تاثیر آن ... پروژه¬های عملی درباره مسائل ملی و منطقه¬ای محیط زیست و بهداشت با هدف آشنایی با ... وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=3127 شهر > محیط زیست ایران - همشهری آنلاین:یک مسئول سازمان غذا و دارو درباره صحت و سقم .... کرمانشاهی از خدمات دندانپزشکی رایگان بهره مند شدند --شبستان -- 1 ساعت پیش ... ریموت - پروژه و تحقیق و مقاله remot.ir/ پروژه و تحقیق و مقاله. ... ادامه نوشته ›. the post پاو وینت تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست appeared first on فروشگاه فایل | files market. بیشتر بخوانید ... بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: اصل مقاله + ید ... novintarjome.com/ پیکر بندی دیالوژیک سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست: فـرمت ترجمه : word رشــــــتـــــــه : حسابداری تعداد صفحات ترجمه : 41 ... میهن ترجمه: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی www.mihantarjomeh.com/ ... با زدن دکمه " رایگان اصل مقاله انگلیسی" اصل مقاله انگلیسی را رایگان و مشاهده نمائید ... بعد از پرداخت آنلاین موفق لینک ترجمه مقاله هم به نشانی ایمیل شما ارسال ..... مدیریت مبتنی بر فناوری در سازمان های زیست محیطی که از یک سیستم مدیریت ..... شبیه سازی الکترو ترمومکانیکی مدارات مجتمع در محیط استاندارد cad. بانک پاو وینت ایران: ppt www.pptfa.com/ فایل پاو وینت “ پوست skin ” جهت بر روی. ... پاو وینت های زیر را نیز بررسی کنیدپاو وینت “ تالسمی ”پاو وینت “ اهمیت خانواده و بهداشت. ... پاو وینت “ کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو ” .... زیر را نیز بررسی کنیدپاو وینت “ نقاط ضعف و قوت نظام ”قالب پاو وینت از گروه خلاصه مقاله. همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان در ... www.hamyarprojeh.ir › آ ین خبرها › کنفرانس و همایش ها ۴ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت ساختمان در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۵ تا ۶ دی ۱۳۹۵ توسط سازمان نظام ی ساختمان استان مازندران در شهر ... مقاله ای کامل درباره بهداشت روانی - همیار دانشجو hdaneshjoo.com/product/9251/مقاله-ای-کامل-درباره-بهداشت-روانی پس از پرداخت، لینک فایل برای شما نشان داده می شود. ... برچسب ها: بهداشت روانی چیست مقاله درباره بهداشت تعریف بهداشت روانی تحقیق درباره بهداشت روانی ... [pdf]ﻣﺪﺮﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، اﻤﻨ و ﻣﺤﻂ زﺴﺖ در ﺎرک ﻫﺎی ﺷﻬﺮی - sid www.sid.ir/fa/vewssid/j_pdf/69213873608.pdf ﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻂ و ﻣﺮﺰ ﺗﺤﻘﻘﺎت ﻣﺤﻂ زﺴﺖ، داﻧﺸﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ. آزاده اﻓﺸﺎرﻧﺎ ... ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺪﺮﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ، اﻤﻨ و ﻣﺤﻂ زﺴﺖ ﺎرک ﻫﺎی ﺷﻬﺮی از ﻃﺮﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ... ﺗﺪوﻦ ﻣﻘﺎﻻت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. بررسی عوامل موثر در آلودگی هوا و منابع آب - مقالات - daniyal999. /post/1 مقالات - بررسی عوامل موثر در آلودگی هوا و منابع آب - دبیرستان نمونه تی گرگان و تهران - مقالات. ... مرجع سخنرانی های رائفی پور ... وم مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست ایجاب می کند که فرهنگ زیست محیطی در .... از کارشناسان برجسته سازمان جهانی بهداشت می گویند: در مورد آلودگی هوا، تقریباً در همان ..... درباره وبلاگ. بر بال های کتاب | مرجع کتاب های الکترونیکی booktolearn.com/ وبسایت بر بال های کتاب در زمینه معرفی و ارائه رایگان کتاب های الکترونیکی در ... با محصولات مورد استفاده در صنایع داروسازی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و نساجی .... ی ، ی محیط زیست ... این کتاب، شامل اطلاعات مورد نیاز برای یافتن، دریافت، آنالیز و مشاهده موثر داده های زیست محیطی است که توسط متخصصی با بیش از 15 سال ... مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی در مورد انعقادپذیری و ... 20file.vcp.ir/...مقالات-محیط-زیست/1541239- -مقاله-انگلیسی-با-ترجمه-فارسی-... دسته: محیط زیست - شیمی ... لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: ... از مواد شیمیایی کمتر و تولید لجن کمتر و همچنین تامین شرایط بهداشتی می پردازند. جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد الودگی محیط زیست www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/آلودگی-محیط-زیست شما عبارت الودگی محیط زیست را در سایت جستجو کرده اید. براساس درخواست جستجوی شما برای پایان نامه درباره الودگی محیط زیست و پروپوزال و گزارش ... ایمنی و بهداشت محیط زیست - سایت آهنگ های جدید new-site- .ir/ایمنی-و-بهداشت-محیط-زیست.html ۹ فروردین ۱۳۹۶ ه .ش. - our free risk score calculator: electronic risk score … ایمنی و بهداشت محیط زیست ... ایمنی، بهداشت و محیط زیست – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد .... مجموعه مقالات اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) .... کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست. www.sunir.com/about-sunir/qhse?lang=fa-ir ... مرجع مقالات انگلیسی در ایران : مقالات انگلیسی + ترجمه ... projeuni.ir/ مقالات انگلیسی به همراه ترجمه فارسی. ... قبل از ید می توانید اصل مقاله انگلیسی را به صورت کاملا رایگان کنید و بعد اقدام به ید فایل ترجمه کنید . فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست jest.srbiau.ac.ir/ این نشریه در زمینه های علوم، ی و مدیریت محیط زیست مقالات علمی- پژوهشی را منتشر می نماید. نویسندگان محترم می بایست مقالات خود را بصورت الکترونیکی در ... محیط زیست و بهداشت archives - ایران پروژه irproge.ir › پروژه مقاله راهنمای کنترل بهداشتی آب است های شنا استفاده های زیباشناختی و تفریحی آب، ... مقاله آلودگی هوا و نقش آن در محیط زیست آلودگی هوا عبارت است از حضور مواد ... آگاهی مردم جهان درباره خطراتی که محیط زندگی آنان را تهدید می کند، فزونی یافته. ... و بهداشت · کارآفرینی · طرح توجیهی · کارتحقیقی حقوق · مقالات رایگان ... ترجمه آنلاین متن - ترجمه ومترجم تخصصی آنلاین رایگان arshadandic.com/page/ترجمه-توسط-انسان ترجمه و مترجم آنلاین، ترجمه رایگان کلمه تخصصی و ترجمه در تمامی رشته ها، ... متون فارسی به انگلیسی، ترجمه مقاله و مترجم کتاب ارزان، مترجم رایگان آنلاین. ... علوم دریایی و اقیانوسی; بوم شناسی دریا; علوم محیط زیست; ریاضی مالی; ریاضی ... قارچ شناسی پزشکی; ترجمه آنلاین متن پرستاری; فیزیوتراپی; ایمنی شناسی; آموزش بهداشت ... ایمنی ، بهداشت و محیط زیست www.health-safety. / ایمنی ، بهداشت و محیط زیست - این وبلاگ در راستای علم ایمنی و بهداشت شغلی می باشد. ... . کتاب ارگونومی برای مدیران و کارفرمایان بصورت بصورت ژی دی اف ارائه شده . ... مقاله راجع به بهداشت آب. ... یکی از دوستان درباره مدل et&ba مطلب خواسته بود که میتونه در وبلاگ http://www.tehranoh. / .... get a free clock ! آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست | آموزش مجازی | مدرک معتبر iranelearn.com/آموزش-بهداشت،-ایمنی-و-محیط-زیست.html رتبه: ۴ - ‏بازبینی توسط 41 کاربر تایید شده است نظام مدیریتhse سعی در بهبود وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یک مجموعه دارد و ... و محیط زیست hse ایران از بخش های مختلفی از جمله تالار اصلی، بخش مقالات، ... وبلاگ اختصاصی دانشجویان بهداشت محیط www.behdashtmohit0511. / وبلاگ اختصاصی دانشجویان بهداشت محیط - جزوات - رفرنس - مطالب روز ی بهداشت محیط ... رایگان کتابهای لاتین تخصصی بهداشت محیط .... از مهمترین صنایع آلوده کننده محیط زیست می توان به صنایع غذایی (شامل صنایع لبنی، صنایع فرآورده .... برای سایر مقالات لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ..... درباره وبلاگ. چکیده - فصلنامه سلامت و محیط زیست - علوم پزشکی ... ijhe.tums.ac.ir/browse.php?a_id=84&sid=1&slc_lang=fa توسط جرفی - ‏2011 - ‏مقالات مرتبط آرشیو مجله و مقالات ... citation: ... و غیره مورد استفاده قرار می گیرد و از طریق پساب آنها به محیط زیست منتشر می شود. ... ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما: ... کمیسیون نشریات وزارت بهداشت · علوم پزشکی تهران · انجمن علمی بهداشت محیط ایران · سامانه اطلاعات پژوهشی ایران · شرکت یکتاوب ... سومین نمایشگاه بین المللی hse ایمنی بهداشت محیط زیست ... www.hseexpo.com/ خانه; درباره نمایشگاه ... برگزاری سومین نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) توسط شرکت نفکو از 6 تا 9 اسفند ماه 1395 ... پوستر نمایشگاه ... ها، آگهی های استخدامی معتبر و صدها مقاله مرتبط با hse به صورت رایگان در آن موجود می باشد. جستجوهای مربوط به مقاله رایگان درباره بهداشت محیط زیست مقاله در مورد بهداشت محیط مقالات بهداشت محیط pdf سازمان بهداشت محیط ایران بهداشت محیط مدرسه مقالات همایش بهداشت محیط بهداشت محیط چیست مقاله بهداشت محیط زیست مقالات همایش بهداشت محیط شیراز 1 2 3 4 صفحهٔ بعدی


مقاله رایگان بهداشت دهان ودندان -paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.490_action.ne... برای مشاهده توضیحات کامل ... مقاله درباره تغذیه و بهداشت دندان 67 صفحه – رایگان ali-file.ir › علوم انسانی ۸ اسفند ۱۳۹۵ ه .ش. - لینک و ید پایین توضیحات ... مقاله رایگان دﻧﺪان -paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.100_action.ne... مقاله رایگان بهداشت دهان ودندان -paper-free.epage.ir/.../module.news_page. .... رایگان مقاله انگلیسی درباره ریشه خارجی دندان بعد از ... تحقیق درمورد دندان - plants vs. zombies™ 2 5.9.1 majalle-limootorsh.sorenna.ir/ -تحقیق-درمورد-دندان/ تحقیق درباره دندان | مقاله پروژه فایل رایگان 23 دسامبر ... به درمان بیماریهای دهان و دندان و بالا بردن سطح بهداشت دندان پیشگیری از … 10 . ... pdf مقاله بهداشت دهان و دندان - نیازمندیها | نیازمرکزی www.niazemarkazi.com/papers/10003979.html بهداشت دهان و دندان,وظایف دندان ها,انواع دندان,اهمیت دندان های شیری و دائمی ... موثر در آسیب پذیری دندان,ترومای دندان,مقاله pdf, شرح:مجموعه دهان و دندان ها به عنوان دروازه ورود ... گزارش هایی درباره استفاده از مواد مسدودکننده شیارها منتشر شده که موجب گردیده است، ... مقاله کامل درباره بهداشت دهان 2.11gig.ir/product/770683 مقاله درباره بهداشت دهان و دندان بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ... بی دندانی (فقدان .... پاو وینت مدیریت زمان – رایگان. 12 فوریه 2017 . پایان نامه بهداشت دهان و دندان - کالج پروژه collegeprozheh.ir/ -پایان-نامه-بهداشت-دهان-و-دندان/ بخشی از فهرست مقاله: مقدمه عنوان صفحه فصل اول (بهداشت دهان و دندان) پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان جرم دندان چیست؟ بهداشت لب تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد بهداشت دهان و دندان paperdoc.ir/جستجوی-مقالات/q/بهداشت-دهان-و-دندان تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد بهداشت دهان و دندان. شما عبارت بهداشت دهان و دندان را .... مقاله رایگان دندانه و عمل آن در رنگرزی رنگهای طبیعی · نساجی; ۴. تحقیق بهداشت دهان ودندانمرجع متن کامل پایان نامه | مرجع ... www.jahandoc.com/تحقیق-بهداشت-دهان-ودندان/ ۴ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - مطالب این پست : تحقیق بهداشت دهان ودندان عنوان. ... نقش مراقبین بهداشت مدارس در حفظ سلامتی دندان های دانش آموزان… .... پایان نامه درباره سلامت · بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای کارخانه شوگا · پایان ... رایگان پایان نامه. تحقیق و مقاله بهداشت www.karenpaper.ir/ -تحقیق-مقاله/40/بهداشت برای تحقیق در مورد رشته بهداشت و مقالات درباره موضوعات مرتبط با ... در بخش تحقیقات و مقالات رایگان بهداشت سعی شده برخی از این فایل های تحقیق و مقاله های ... از آن جا که بهداشت دهان و دندان ، یکی از مهمترین شاخه های بهداشت عمومی به شمار می آید ... تحقیق و مقاله word کامل درباره بهداشت دهان و دندان - ... fileee.ir/ -تحقیق-و-مقاله-word-کامل-درباره-بهدا/ ۶ آبان ۱۳۹۴ ه .ش. - تحقیق و مقاله word کامل درباره بهداشت دهان و دندان ... در این لحظه از سایت بزرگ جدیدترین تحقیق مقاله جزوه پروزه و پایان نامه های دانشجویی ... رایگان نسخه جدید و کامل کتاب چشم طلایی با · طلسم چیست؟ رایگان مجله دهان و دندان - پایگاه رایگان کتاب www.takbook.com/3198-medical-ebook/ -رایگان-مجله-دهان-و-دندان/ آنچه در این شماره تندرستی میخوانیم: ۱۰ نکته درباره دهان شویه ها ۱۲ کلید مسواک زدن ۳ تکنی. ... رایگان مجله ویستا دهان و دندان ... آب نمک بهترین ضدعفونی کننده دهان و دندان ... بهداشت دهان و دندان بوی بد دهان بیماریهای دهان و دندان پوسیدگی دندان تندرستی .... با کلیک بر روی اشتراک در بخش زیر تازه ترین کتاب ها و مقالات سایت را در ... تحقیق درباره ی پوسیدگی دندانها - مارکت فایل market-file.blogsky.com/1395/11/22/post-711/ ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ه .ش. - فرمت:word صفحات:8 تحقیق درباره ی پوسیدگی دندانها :پوسیدگی دندان: ... درباره بهداشت دهان و دندان کودک تحقیق درباره بهداشت مداحی خو ده منجر به ... و برزیلی درباره علاقه مادر پروژه تحقیق مقاله فارسی - رایگان مقاله … sunstar gum - مشکلات لثه، مشکلات دندان، بهداشت دهان و دندان، ... www.sunstargum.com/index.php?id=3588&l=30 بهداشت دهان در صورتی صحیح است که کامل انجام شود. بهداشت دهان برای انجام نقش پیشگیرانه خود باید دقیق و کامل باشد. یعنی باقیمانده غذا و پلاکهای باکتریایی باید ... تحقیق در مورد بهداشت مسواک - مقاله essay.max-file.ir › فایل لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد ... تحقیق در مورد دندان های سالم اعجاب انگیز چوب مسواک در بهداشت دهان و دندان، دهان ... تحقیق بهداشت دهان و دندان - مجله دندانپزشکی dental-magazine.com/tag/تحقیق-بهداشت-دهان-و-دندان/ ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ه .ش. - بهداشت دهان و دندان بسیار مهم است. به همین دلیل می خواهیم بصورت تخصصی در مورد بهداشت دهان و دندان صحبت کنیم. جهت سلامتی، بهداشت دهان و دندان را ... تحقیق در مورد بهداشت دهان ودندان behdashtdahandandan-t.lel.ir/ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - تحقیق و مقاله word کامل درباره بهداشت دهان و دندان – فایل … ... رایگان تعدادی مقاله فارسی دررشته دندان پزشکی – تحقیق و مقاله بهداشت - سورن داک www.sorendoc.ir/ -تحقیق-مقاله/200040/بهداشت برای تحقیق در مورد رشته بهداشت و مقالات درباره موضوعات مرتبط با ... در دسته بندی بهداشت می توانید به تحقیقات و مقالات رایگان بهداشت نیز دسترسی .... از آن جا که بهداشت دهان و دندان ، یکی از مهمترین شاخه های بهداشت عمومی به شمار می آید ... بهداشت دهان و دندان ( مرجع کامل اطلاعات در رابطه با بهداشت دهان و ... www.pezeshk.us/?p=4329 این مقاله اطلاعات کامل در رابطه با بهداشت دهان ودندان برای تمام افراد جامعه به ..... از ماه سوم تولد کودک ، درباره مشکلات مربوط به دندان درآ وردن کودک با مادر صحبت کنید تادر ... خواص مسواک در بهداشت دندانها - آفتاب www.aftabir.com › مقالات › بهداشت و درمان › توصیه های پزشکی ۱۱ شهریور ۱۳۹۲ ه .ش. - دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۲; مقالات ارسالی به آفتاب; بازدید: ۷۹۸ ... تحقیق در مورد دندان های سالم، تعداد دندان های پوسیده و پیوره و یا مشکلات دیگر دهان و دندان در آن ها نشان .... مقاله .... جهت مشاوره رایگان درباره تبلیغات، با ما تماس بگیرید:. تحقیق در مورد دﻧﺪاﻧﺰﺷ | تحقیق و مقاله fileman.cloudsite.ir/ -تحقیق-در-مورد-دﻧﺪاﻧﺰﺷ/ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - رایگان تعدادی مقاله فارسی دررشته دندان پزشکی. ۲۲/۰۳/۱۳۹۱ … آگاهی ن پست پارتوم در مورد بهداشت دهان و دندان. مجله: مجله علوم ... مقاله هر آنچه باید بهداشت دهان و دندان بدانیم!! - سایت علمی ... www.daneshju.ir/forum/showthread.php?t=88246 ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ ه .ش. - هر آنچه باید بهداشت دهان و دندان بدانیم!! مسواک زدن از سنت های (ص) است، دهان را پاکیزه می کند وسیله افزایش روشنایی چشم است، خدای مهربان را ... همه چیز در مورد بهداشت دهان و دندان | مقالات علمی در وب سایت ... firoozdental.com/همه-چیز-در-مورد-بهداشت-دهان-و-دندان/ توسط: فیروز دنتال اخبار فیروز دنتال, بهداشت دندان, بهداشت و زیبایی, زیبایی دندان, مقالات جذاب فیروز دنتال, مقالات علمی فیروز دنتال, مقالات فیروز دنتال ۰ دیدگاه ... مقاله اصول بهداشت فردی bankmaghaleh.ir/مقاله-اصول-بهداشت-فردی/ منظور از بهداشت فردی تمیز نگهداشتن و مراقبت از بدن و حفظ سلامت جسم و روان است ... شده است که به چند نمونه اشاره می کنیم: درباره بهداشت پوست :است قبل از خو دن ... یا ی که چرک در گلو و یا دندان اب شده ای دارد ممکن است بوی بد دهان داشته باشد. .... ید وفروش معادن ،مواد معدنی و ف ات ذوبی · آنلاین فایل های الکترونیکی ... آموزش های بهداشت دهان و دندان برای همه و مشاوره رایگان - آموزش ... www.teledentistry.ir/ آموزش عمومی بهداشت دهان و دندان و مشاوره رایگان. ... که به کارتون بیاد. خودم به شخصه از مطالعه درباره ی tmj واقعآ لذت می برم. ... برای مقاله لینک زیر رو ببنید. کتاب رایگان راهنمای بهداشت دهان و دندان- حسین رجالی pdf ... www.panteashop.ir/کتاب-رایگان-راهنمای-بهداشت-دهان-و-دندا/ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه .ش. - راهنمای بهداشت دهان و دندان مراقبت صحیح از دندان ها آموزش صحیح نخ کشیدن و مسواک زدن. مقالات دندانپزشکی با ترجمه فارسی | نی ام شاپ shop.niks.ir/tag/ -مقالات-دندانپزشکی-با-ترجمه-فار/ جهت رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید .... بنابراین لازم است درباره اهمیت بهداشت دهان و دندان به عنوان بخشی از سلامت عمومی به پزشکان آموزش داده ... رایگان تحقیق و مقاله - رایگان مقاله کودک و ... tahghighfree.mihanblog.com/post/31 ۲ تیر ۱۳۹۳ ه .ش. - رایگان مقاله کودک و بهداشت دندان. ... درباره وبلاگ ... برچسب ها : رایگان مقاله و تحقیق، رایگان مقاله، رایگان تحقیق، ... بررسی میزان تأثیر role modeling (تئاتر) در آموزش بهداشت ... www.jida.ir/article-a-10-1-290-1-fa.html توسط مظلومی محمودآباد - ‏2009 هدف از این مطالعه بررسی میزان تأثیر این روش آموزشی بر بهداشت دهان و دندان دانش آموزان دختر ... وصول مقاله: 2/10/1387 اصلاح نهایی: 26/1/1388 پذیرش مقاله: 28/4/1388. رایگان مقاله انگلیسی درباره بهداشت مواد دندانی بیودنتین در ... peransia.xyz/.../رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-بهداشت-مواد-دندانی-بیودنتین-در-ترم... رایگان مقاله انگلیسی درباره بهداشت مواد دندانی بیودنتین در ترمیم دندان خلفی با ... 24/post-2625/ -رایگان-مقاله-انگلیسی-درباره-sirt16-با-ترمیم-برش-پایه-به ... پاو وینت جامع و کامل درباره بهداشت دهان و دندان | مقاله ... shopping. proje.ir/پاو وینت-جامع-و-کامل-درباره-بهداشت-ده/ ۸ آذر ۱۳۹۵ ه .ش. - فرمت فایل : power point (لینک پایین صفحه) تعداد اسلاید : 88 اسلاید مراقبت از دندان ها و رعایت بهداشت دهان ، اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا ... پروژه تحقیق مقاله فارسی پزشکی بهداشت پرستاری - علوم سرا www.oloomsara.com/پروژه...مقالات...بهداشت.../پروژه_تحقیق_مقاله_فارسی.aspx پروژه ، مقاله ، تحقیق و پایان نامه رشته های پزشکی ، بهداشت و پرستاری. ... تماس با ما · درباره ما · اعضای ویژه · تبلیغات · فروشگاه · انجمن · آپلود پروژه شما · صفحه نخست ... برچسب ها : رایگان مقاله غده های درون ریز , رایگان تحقیق ,غده های درون ریز .... توارث نیز نقش مهمی را در مستعد بودن دندان به پوسیدگی ایفا می کند . بهداشت دهان و دندان دانش آموزان - راسخون rasekhoon.net › مقالات › پزشکی سلامت › بیماریها و روش درمان › دندان پزشکی یک لبخند جذاب با دندان های زیبا و دهانی خوش بو، بهترین عامل جذ ت های فردی است. ما در این مقاله به بیان نکاتی درباره بهداشت دهان و دندان می پردازیم و از آنجا که دانش آموزان ... 600 تحقیق آماده و رایگان هدیه به شما - گل یاس آل طه mgfzyamchi. /cat-16.aspx گل یاس آل طه - 600 تحقیق آماده و رایگان هدیه به شما - مطالب فرهنگی و دینی و مذهبی (مطالب در مورد ، حجاب، قرآن و آموزش تجوید و ...) و نرم افزار - گل یاس آل طه. ... مقاله ای درباره صهیونیست ی 577 - 14. بمب اتمی .... کودک و بهداشت دندان 650- 20. تحقیق درباره ی بیماری های لثه + فایل - کافه لینک www.cofelink.com/تحقیق-درباره-ی-بیماری-های-لثه- -ف/ ۴ آذر ۱۳۹۴ ه .ش. - چه عواملی باعث ایجاد بیماری لثه و استخوان می شوند؟ بهداشت بد دهان و رعایت ن بهداشت روزانه (مسواک و نخ دندان) و همچنین عدم مراجعه به دندانپزشک ... [pdf]english-farsi glossary — انگلیسی فارسی فهرست معانی - ... https://www.ssa.gov/multilanguage/farsi/en-fa-gl.pdf بهداشتی )قسمتb مدیکر( شما را میپردازد و معمولا ً. برای شما بیانیه ... کرم خوردگی )دندان(. cd rom .... درباره. conditional entrant. داوطلب شرطی. confidentiality. محرمانه. confinement. در زندان بودن .... )computer( .... free. آزا د. freeze )verb(. فریز )فعل( )این بدان معنی است که ما آن سالهایی را که ..... paper work reduction act. اسلاید آموزش بهداشت دهان و دندان - دفتر استعدادهای درخشان gtds.ir › مطالب آموزشی › اسلایدهای درسی دندانپزشکی › سایر ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ه .ش. - نکات خاصی جهت رعایت بهداشت دهان و دندان در کتب مرجع دندانپزشکی ذکر شده است. ... اسلاید آموزش بهداشت دهان و دندان - 3.8 out of 5 based on 6 votes ... در این مقاله ضمن تعریف impact factor، نحوه محاسبه و نکاتی درباره ... در این بخش یک نرم افزار انگلیسی جهت مدیریت مطب، به صورا رایگان برای قرار داده شده است. مقالات مشابه با مقاله: آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس در ... elmnet.ir/mlt/139886 ... مقالات مشابه · دانــلود رایگان صفحات ابت از ganj.irandoc.ac.ir ... بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پنجم ابت در مورد بهداشت دهان و دندان. نویسنده(گان): ... بروزترین مقالات و مطالب - بهداشت و سلامت www.maghalat-elmi. /cat-40.aspx سکینه مطیرزاده درباره نقش سحر خیزی در درمان افسردگی از منظر قرآن و علم .... وی را ارهایی را برای ارتقای بهداشت دهان و دندان موثر دانست و گفت: مسواک کامل دندان، سقف ... در مورد سلامت دندان همه چیز را بدانیم - مجله پزشکی سلام www.hidoctor.ir/16064_در-مورد-سلامت-دندان-همه-چیز-را-بدانیم.html/ در مورد سلامت دندان همه چیز را بدانیم,:وقتی که شما دندان های خود را به صورت ندانسته و یا در زمان خواب به هم فشار داده و یا می سایید، حتما نزد دندانپزشک بروید. مقاله : مطالبی درباره بهداشت دهان و دندان کودک 1 : تبیان زنجان tebyan-zn.ir/detailed-papers/hasantaleb/47608/...درباره+بهداشت...دندان.../default.html موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان tebyan cultural and information center منابع مقاله: مجله مکتب ، شماره 4 (سال 76)، نخستین دندان کودک درواقع ... مقاله : بهداشت دهان و دندان دانش آموزان : تبیان زنجان tebyan-zn.ir/detailed-papers/rohisamadi/147972/بهداشت+دهان+و+دندان.../default.html یک لبخند جذاب با دندان های زیبا و دهانی خوش بو، بهترین عامل جذ ت های فردی است. ما در این مقاله به بیان نکاتی درباره بهداشت دهان و دندان می پردازیم و از آنجا که دانش آموزان ... کتاب راهنمای بهداشت دهان و دندان www.parsbook.com/راهنمای-بهداشت-دهان-و-دندان ۱۴ فروردین ۱۳۹۰ ه .ش. - در این کتاب شما همه نکات بهداشتی در مورد دهان و دندان را خواهید خواند. ... تمام تلاش ما بر این است که فقط کتابهای رایگان و آثار فاقد حق نشر را بر روی ... ترانه های دندان پزشکی برای ک ن (قسمت اول) | دندانه www.dandane.ir/ترانه-های-دندانپزشکی-برای-ک ن/ ۷ مرداد ۱۳۹۳ ه .ش. - در ادامه تعدادی ترانه های فارسی و انگلیسی با موضوع اموزش بهداشت دهان تقدیمتان می کنیم. در ترجمه ترانه های ... توضیح: برخی از ترانه ها به همراه فایل صوتی یا ویدویی است که می توانید آن ها را کنید. ... ترانه ک نه «مسواک بزن به دندان» + فایل صوتی mp3 ای کودک .... don't forget your fingernails, its about details متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... ... www. paper.ir/ -متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-... ۱۲ دی ۱۳۸۹ ه .ش. - برای مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس مقالات علمی استفاده کنید. برای دریافت ..... 4202 - نقش شادی در بهداشت روان (چکیده) 4203 - ارزی ..... 4484 - ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر (چکیده) ..... 4625 - بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان آکریلی در مجاورت بزاق (چکیده) معرفی چند کتاب بهداشتی - سایت بهداشت محیط ایران www.environmentalhealth.ir/317 فهرست مطالب کتاب جامع بهداشت عمومی (جلد اوّل)، چاپ دوّم ( 1385). فصل 6 .... فصل ششم / بهداشت دهان و دندان. آکروبات. شبکه. صفحه .... مقالات بهداشت محیط آب و فاضلاب وموادغذایی و ... نرم افزار ..... دو انیمیشن درباره بهداشت آب و فاضلاب · جزوه ... رایگان جزوه فرایندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=3127 اولین بار مرضیه وحیددستجردی، بهداشت ت دهم چنان هشدارآمیز درباره ... 1.5 میلیون زایمان طبیعی رایگان در سال 95/منشور حقوق مادر تدوین شد --سلامت نیوز -- 7 ... پاو وینت بهداشت دهان - بانک علمی | bank elmiبانک علمی - ... nikanfile.webpi.ir/پاو وینت-بهداشت-دهان-بانک-علمی-bank-elmiبان/ ۴ ساعت پیش - نوع فایل: ppt _ pptx ( پاو وینت ) ( قابلیت ویرایش ) قسمتی از اسلاید : تعداد اسلاید : 6 صفحه سلامت دهان: آنچه پشت لبخند شماست.دهان یکی از اعضا ... چرا خانم های باردار باید به سلامت دهان و دندان خود اهمیت دهند - مجله ... https://kermany.com/خانم-های-باردار-سلامت-دهان/ ۱۲ تیر ۱۳۹۵ ه .ش. - بهداشت دهان و دندان نیز چیزیست که باید در طول بارداری به آن اهمیت ویژه ای دهید، می خواهید بدانید چرا؟ ادامه این مقاله را مطالعه بفرمایید: در دوران بارداری ... مجله سلامت (بهداشت دهان و دندان) - | نصب برنامه اندروید | ... https://cafebazaar.ir/app/com.salamat.dandan/?l=fa نصب های فعال ۱۰۰+. حجم ۱٫۳ مگابایت. نسخه 1.0. رایگان. مجله سلامت (بهداشت دهان و دندان) ... در این مقاله به نکات مهم و کاربردی بهداشت دهان و دندان که در ابتدا شامل معرفی ... کتاب آناتومی دندان woelfel booktolearn.com/?p=1106 ۱۷ آبان ۱۳۹۰ ه .ش. - این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای دندان سازی، بهداشت دهان و دندان و کمک به دانشجویان دندان پزشکی می باشد. "آناتومی دندان woelfel" بر روی ... کتاب راهنمای بهداشت دهان و دندان - کتاب سبز ketabesabz.com/book/12157/ -کتاب-راهنمای-بهداشت-دهان-و-دندان ۱۲ فروردین ۱۳۹۰ ه .ش. - کتاب راهنمای بهداشت دهان و دندان ... رایگان کتاب۷۲۳ کیلوبایت. × ... در این کتاب شما همه نکات بهداشتی در مورد دهان و دندان را خواهید خواند. مقالات پزشکی و بهداشتی - آکاایران www.akairan.com/health/bimari-behdasht/ اخبار پزشکی ,مقالات پزشکی ,شناخت بیماری ها ,علائم بیماری ها ,درمان بیماری ها ... های پزشکی ,درمان های خانگی ,شناخت بیماری ها ,توصیه های بهداشتی ,بهداشت فردی. لیست مجلات و ژورنال های isi (کلیه رشته ها) | پایگاه علمی ... aminarticle.com/لیست-مجلات-و-ژورنال-های-isi/ گردآوری لیست مجلات isi به تفکیک رشته است اج مقاله از پایان نامه, پذیرش چاپ ... لیست مجلات و ژورنال های isi به تفکیک رشته و گرایش علمی نموده است ( رایگان). ... دهان و دندان dentistry, oral surgery & medicine ( لیست مجلات) ... بهداشت و سلامت health care sciences & services ( لیست مجلات). معاونت بهداشت - پوستر و پمفلت https://health.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=22&pageid=32322 فایل : پوستر طرح تحول سلامت دهان و دندان حجم فایل 1371 kb. فایل : فیلیپ چارت ما و دندانها حجم فایل 1163 kb. فایل : پوستر دوستان سلامت دهان و ... رایگان مقاله از wiley- سایت مقالات isi | - ایلرنیکا elearnica.ir/db/2005/ -مقاله-رایگان-wiley رایگان مقاله علمی انکلیسی توسط ایلرنیکا. ... کتاب ها و مقاله های پرستاری، دندانپزشکی و مراقبت های بهداشتی: دندان پزشکی، بهداشت و مراقبتهای اجتماعی، ... معاونت بهداشتی - کتابهای آموزش بهداشت mboh.umsha.ac.ir/index.aspx?siteid=14&pageid=5665 : فشارخون حجم فایل 10773 kb. : طراحی و تدوین پیام حجم فایل 1696 kb. : پیشگیری از اعتیاد حجم فایل 10773 kb. : رسانه های دیجیتال و ... [pdf]در ﺷﻬﺮ ﻲ دﺑﺴﺘﺎﻧ ﺶ ﻴ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻛﻮدﻛﺎن ﻨﻪﻴ و ﻧ - تحقیقات نظام ... hsr.mui.ac.ir/index.php/jhsr/article/ /956/2452 توسط راحله سلطانی - ‏مقالات مرتبط دﻧﺪان ﺷﺎﻳﻊ. ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬ. ﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻧﺪان و دﻫﺎن. ﻛﻮدﻛﺎن دارﻧﺪ. ﻳا. .... ﺮان . 5. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ،. داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﺎه ﻋﻠﻮم ﺰﺷﻜ. ﻲ. اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، ا. ﻳ. ﺮان. ﻣﻘﺎﻟﻪ وﻫﺸﻲ ..... ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﺎدﻴﺮی درﺑﺎره ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﻛﻮدﻛﺎن. ﺑﻮدﻧﺪ. پروپوزال پزشکی بهداشت|طرح تحقیق|روش تحقیق ... parsproje.com/prp/106-ppz.html نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شده کارشناسی ارشد رشته های بهداشت ... ppz74- نمونه پروپوزال بهداشت دهان و دندان: پدیدار شناسی ادراک ورفتار دانش آموزان و والدین در ... ppz38- بررسی دیدگاه دانشجویان درباره کاربرد نظام یادگیری الکترونیکی و عوا مل ... سلام من میخوام یک پ وزال درست کنم ازاین نمونه ها کجابایدپیداکنم رایگان باشه/؟ مقاله با ترجمه رشته روانشناسی بایگانی - پروپوزال آماده-مقاله ... https://asandoc.com/ s/tag/مقاله-با-ترجمه-رشته-روانشناسی/ ... صفحه انگلیسی، 12 صفحه ترجمه آماده فارسی (word) (مقاله با ترجمه) رایگان مقاله ... فارسی (word) رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی بهداشت دهان و دندان ... نکات مهم درباره بهداشت دهان و دندان در دوران بارداری https://ashpazbashy.com/نکات-مهم-درباره-بهداشت-دهان-و-دندان-در-د/ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - مهم نیست مشکل دندانی دارید و احساس درد می کنید یا نه، همین که تصمیم به بارداری گرفتید باید سراغ دندانپزشک تان بروید تا همه دندان هایتان را معاینه ... [pdf]archive of sid www.sid.ir/fa/vewssid/j_pdf/72913854602.pdf ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ. : رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان در ﻛﻮدﻛﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ... ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺖ . ﻛﻠﻴﺪ. واژه ﻫﺎ. : ﺁﺎﻫﻲ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ. ﺩﻧﺪﺍﻥ،ﻮﺩﺎﻥ. ۱. ﺗﺎ. ۶. ﺳﺎﻝ ... ﺁﺎﻫﻲ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ. ۱. ﺗﺎ. ۶. ﺳﺎﻝ ...... ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻳﺎری ﻧﻤﻮدﻧﺪ،. ﺗﺸﻜﺮ .... determine the knowledge of mothers about their childreans orodental health at age of 1-6 years old. material ... معرفی رشته دندانپزشکی - بیتوته www.beytoote.com/scientific/introduction/introducing-dentistry-field.html دندان پزشکی یک علم تخصصی است که سلامت دهان و دندان را به عنوان عضوی مهم در سلامت ... سال ۲۰۳۰ میلادی بهداشت دهان و دندان مردم به اندازه ای خوب خواهد بود که دندانپزشکی عمومی ... درسهای تخصصی به درسهایی گفته می شود که اطلاعات و آگاهیهای لازم را درباره ... مسواک grush با استفاده از بازی و سرگرمی، بهداشت دهان و دند ... www.topinearth.ir/.../مسواک-grush-با-استفاده-از-بازی-و-سرگرمی-بهداشت-دهان-و-دندا... ۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ه .ش. - قطعا شکل دادن عادت های سالم در زمینه ی بهداشت دندان در ک ن، حتی برای پدران و مادرانی که به خوبی از پس متقاعد فرزندشان برمی آیند نیز با ... ترجمه مقالات دندانپزشکی | ترجمه مقالات انگلیسی و ... 20file.vcp.ir/555480-ترجمه-مقالات-دندانپزشکی بنابراین لازم است درباره اهمیت بهداشت دهان و دندان به عنوان بخشی از سلامت عمومی به ... ترجمه مقاله درمان ایمپلنت دندان در بیماران با پوکی استخوان و رایگان ... معرفی شغل دندانپزشک - مسیر ایرانی iranianpath.com/jobs/.../شغل-دندانپزشک-بازارکار-درآمد-حقوق-استخدام-وظایف2227.ht... اگر علاقمند به بهداشت دهان و دندان هستید و در حوزه علمی توامندید، دندانپزشکی برای شما شغل ایده آلی است. .... شما درباره این شغل و دیدگاه سایر کاربران چه نظری دارید؟ ..... آخه من شنیده بودم تحصیل رایگان ملاکه و ربطی به عاوم یا بهداشت نداره. .... برای ادامه ی تحصیل مقاله بفرستی به یه سری های معتبر خارج و حتما موفق میشی . رایگان فایل مقاله | فایل های مورد نیاز proje.pergig.ir/ تحقیق درباره بررسی خانواده کاملیناسه یا برگ بیدی لینک پرداخت و *پایین ..... تحقیق بهداشت و سلامت دهان و دندان تحقیق بهداشت و سلامت دهان و دندان در 75 ... کتابخانه الکترونیکی واحدها - معاونت بهداشتی علوم ... fhc.sums.ac.ir/index.php/فهرست-کتابخانه-الکترونیکی-واحدها.html ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - ... زودتر hiv، درمان موثرتر بیماران مرکز مشاوره رفتاری با تلفن رایگان 37029 پاسخگوی سوالات شماست . ... کتابخانه الکترونیک واحد بهداشت نوجوانان جوانان و بهداشت مدارس ... جلد دوم کتاب icd10 ... مقاله نیازسنجی آموزشی وشیوه انجام کار ... دانستنیهای بهداشت دهان و دندان ویژه معلمین · * 10واقعیت درباره نوجوانان. رابگان کتابهای پزشکی درباره بهداشت و سلامت مو| - ... soroshteb.com/home/.../ -رابگان-کتابهای-پزشکی-درباره-بهداشت-و-سلامت-مو.ht... رابگان کتابهای پزشکی درباره بهداشت و سلامت مو ... شماره رابگان کتابهای پزشکی درباره بهداشت و سلامت مو. 29 اردیبهشت 1395 کتب و مقالات پزشکی ... بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: اصل مقاله + ید ... novintarjome.com/ بعد از انتخاب مقاله خود ، می توانید با زدن دکمه " رایگان اصل مقاله انگلیسی" اصل مقاله انگلیسی را رایگان و مشاهده نمائید. بعد از مشاهده اصل مقاله انگلیسی ... کتاب دانستنیهای پزشکی- دهان و دندان - کتابناک ketabnak.com › مجلات › تغذیه و سلامت › ویستا ۱۵ مرداد ۱۳۸۹ ه .ش. - ۱۰ نکته درباره دهان شویه ها • ۱۲ کلید مسواک زدن • ۳ تکنیک به نفع دندان • ۷ ... روکش دندان از سیر تا پیاز • دانستنیهای نه درباره بهداشت دهان و دندان ... مشاوران سلامت دهان و دندان 101020.ir/ در 80سالگی دندانهای سالم داشته باشیم؟ عامل اصلی ازدست دادن دندانها چیست ؟ چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد ؟ آیا پیری عامل ازدست دادن دندانهاست؟ ادامه مطلب ... [pdf]کتاب دهان و دندان ویژه بهورز - پورتال علوم پزشکی اراک portal.arakmu.ac.ir/portal/file/showfile.aspx?id=110dbc75-2f04-4b67-bc84... در ﺗﺪوﻦ آن از ﻧﻈﺮات ﻣﺴﻮوﻟﻦ آﻣﻮزﺷﺎه ﻫﺎی ﺑﻬﻮرزی و ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان داﻧﺸﺎﻫﻬﺎ. /. داﻧﺸﺪه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﺰﺷ و ... ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان داﻧﺸﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﺰﺷ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ درﻣﺎﻧ ﺷﻬﺪ. ﺑﻬﺸﺘ، ﺗﻬﺮان و اﺮان .... در ﻓﺼﻞ ﻨﺠﻢ ﺘﺎب درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ. دﻫﺎن ودﻧﺪان ﺮو ..... دﻫـﺎن و دﻧـﺪان. ﻣﺮﻛـﺰ. ﺪاﺷـ. درﻣﺎﻧﻲ. ، دﻧﺪان ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻏ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻬﺪاری. ﺑﻄﻮر. راﺎن. ﺧﺎرج ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ... متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... www. maghale.ir/ -متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رای... ۱۲ دی ۱۳۸۹ ه .ش. - متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از فردوسی مشهد1 ...... 429 - ارزی خواص بیومکانیکی ریشه دندان به دنبال دو روش (چکیده) ..... شده در شهر مشهد به باکتری بروسلا و تاثیر آن در بهداشت عمومی (چکیده) ترجمه مقاله و ویرایش مقاله تخصصی (مرجع مقاله نویسی ادیت ... https://editelite.com/ ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی و ویرایش مقاله تخصصی در ادیت الیت ... آدرس نمونه مقالات ترجمهhttp://yoursite.com ... دندان پزشکی، پزشکی، داروسازی، بهداشت و سلامت ... هم چنین برای 500 کلمه اول، ویرایش مقاله را نیز رایگان به شما تقدیم می کنیم. ... درباره ما. ادیت الیت از سال 1390 کار خود را شروع کرده و خوشبختانه تا به اینجا ... فایل رایگان – برگه 10 – رایگان مقاله پروژه جزوه ترجمه ... free-file.ir/page/10/ درباره کتاب : موضوع رمان حول محور زندگی پرماجرای پسری خوش سیما و بلند قامت، اما غیره ... بهداشت کاران دهان و دندان ، دندانها و لثه بیمار را معاینه کرده و موارد بیماری یا ... علوم پزشکی لرستان :: www.lums.ac.ir/ خدمات سلامت. نوبتدهی بیمارستانها · معاونت بهداشتی ... بانک تخصصی مقالات پزشکی · سیستم مجلات ... درباره و رس . پس از پیروزی انقلاب ... رایگان چگونه تمرینات فن بیان را انجام دهیم؟ - ... bahrampoor.com/ -رایگان- -تمرینات-فن-بیان/ ۱ مرداد ۱۳۹۳ ه .ش. - در این آموزشی رایگان که جزو های رایگان مخصوص اعضا است، علاوه بر ارائه تمریناتی مخصوص بحث فن بیان و خوب صحبت ، را ارهایی ... مقالات isi نشریه اخلاق، پزشکی و بهداشت عمومی - دانشیاری daneshyari.com › ... › مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی مجله اخلاق، پزشکی و بهداشت عمومی از نشریات ساینس دایرکت (ا ویر) - شامل 96 مقاله علمی معتبر درباره مراقبت های ویژه و مراقبتهای ویژه پزشکی، بیهوشی و پزشکی درد ، کاردیولوژی ... رایگان متن کامل مقاله10 صفحهفرمت pdfسال انتشار : 2016. فروشگاه اینترنتی شهروند www.shahrvand.ir/ ... تمامی محصولات مورد نیاز خانواده ها. ید اینترنتی آسان، تحویل سریع و رایگان. ... اپلیکیشن · باشگاه مشتریان شهروند ... آرایشی بهداشتی · نظافت و شستشو. دانشجوی ایرانی | کتاب | جزوه | فایل های ... www.irstu.com/?cat=9446 مقاله "ردیف دندان ها بدون ارتودنسی" ، نوشته محمد امین نریمانی. تاریخ ثبت مطلب : ۸ بهمن ۱۳۹۲ ، طبقه بندی : بهداشت ، دهان و دندان|۲ دیدگاه. با توجه به میزان ... بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ... journal.muq.ac.ir/browse.php?a_id=372&sid=1&slc_lang=fa مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان دسترسی به خدمات بهداشت دهان و دندان و تأثیر آن بر سلامت ... نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد با توجه به رایگان نبودن خدمات درمانی ... نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | ... ارسال نظر درباره این مقاله ... citation: پاو وینت دندانپزشکی : ppt – بانک پاو وینت ایران www.pptfa.com/?cat=17 ۷ آذر ۱۳۹۱ ه .ش. - فایل پاو وینت “ پوسیدگی دندان ”. جهت بر ... جهت فایل پاو وینت “ سلامت دهان ” بر روی لینک های زیر کلیک کنید : لینک ... پاو وینت “ فرهنگ وتاثیر آن بر بهداشت مادر و نوزاد و نظام عرضه خدمات بهداشتی ودرمانی ”. مقاله ای درباره تغذیه و بهداشت مواد غذایی - باشگاه دانشجویان ... forum.pnu-club.com/83449-مقاله-ای-درباره-تغذیه-و-بهداشت-مواد/ ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ ه .ش. - 6پست - ‏1 نویسنده تغذیه و بهداشت مواد غذایی : تغذیه صحیح یکی از عوامل مهم حیاتی در تأمین ... پرسش و پاسخ پیام نوری مقطع کارشناسی · رایگان نمونه سوالات پیام ..... نمونه سوالات نیمسال دوم 93-94 پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی ... *مشکلات دندان باعث میشود که غذای نرم انتخاب شده و برخی از مواد غذای مورد نیاز بدن . کتاب ها - پورتال کتابخانه دیجیتال فرهنگستان علوم پزشکی library.ams.ac.ir/312 مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی. به کوشش: فریبرز ... نمای آماری وضعیت بهداشت و درمان در ایران راهنمای . 1383. 9. ذخیره خوارزمشاهی ... public health phealth. / نرم افزار اپی اینفو برای اپیدمیولوژیست ها و محققین از مرکز cdc ... سلام بر همه، خوب یه کم درباره پیشگیری صحبت کنیم، اما یه خورده جدید تر منظور از ... ما هم آ ش گرایش های ارشد بهداشت همراه با دروس و ضرائب رو براتون گذاشتیم. ... رایگان سؤالات کارشناسی ارشد از سایت علوم پزشکی دات کام ... بهداشت دهان و دندان شیوه نگهداری و تمیز دندان های سگ | لوسی پت www.losipet.net/شیوه-نگهداری-و-تمیز- -دندان-های-سگ.html ۷ تیر ۱۳۹۲ ه .ش. - شیوه نگهداری و تمیز دندان های سگ و گربه به چه صورت است ؟ مناسب ترین راه رعایت بهداشت دندان های حیوان مسواک زدن روزانه آنهاست . پلاک دندانی ... تحقیق در مورد تأثیر در بهداشت روانی - مگ ایران mag-iran.com/تحقیق-در-مورد-تأثیر- -در-بهداشت-روان.htm در فایل اصلی مقاله ، به هم ریختگی وجود ندارد; انلاین مقاله پس از پرداخت وجه مورد نظر ... به این ترتیب ایجاد بهداشت خواب ، در واقع یک رکن مهم بهداشت روانی و جسمی به حساب می .... در مقاله گذشته از تاثیر بر بهداشت خواب به نکته ای اشاره کردیم . پوریانت| رایگان کتاب , مقالات - کتاب فواید ... www.poryanet.ir/9/ -کتاب-فواید-ورزش-و-نقش-آن-در-بهداشت-روانی/ کتاب فواید ورزش و نقش آن در بهداشت روانی. در دنیاى ماشینى امروز که تحرّک و فعّالیت کافى اندامهاى بدن کاهش یافته است؛ نیاز به ورزش و نرمش، بیشتر احساس ... رایگان مقاله ی پزشکی بایگانی - مدرسه ی ... www.iranianbme.com/tag/ -رایگان-مقاله- ی-پزشکی/ خانه / آرشیو برچسب: رایگان مقاله ی پزشکی ... آشنایی با تجهیزات پزشکی-تجهیزات دندان پزشکی-تجهیزات آزمایشگاهی ... همه چیز درباره لنزها. تیر ۱, ۱۳۹۴. رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات ... aftabmag.com/detail/1012811/article/5 ۱ روز پیش - رایگان سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی جستجو ... حساسیت دندان ها از مسواک زدن نامناسب و همچنین از مصرف بیش از حد ... همه چیز در مورد ک ن elaykhanoom. / محمد حسین سلطان زاده در گفت وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس، اظهار داشت: یکی از .... به ک ن درباره خدا، پرورش فرزندان امیدوار و موفق، کلیدهای رفتار با نوجوانان و . ..... از گوش پاک کن دارند اما بهتر است قبل از ادامه به این کار مقاله ذیل را مطالعه نمایند ..... نخورد کلسیم به بدن او نرسیده و بدن قادر نیست استخوان و دندانهای سالم بسازد. ایمنی و بهداشت محیط زیست www.fm398. / ایمنی و بهداشت محیط زیست - مقالات بهداشت محیط و آب و فاضلاب و زباله منابع ارشد بهداشت محیط - ایمنی و بهداشت محیط زیست. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل www.arums.ac.ir/ مراکز تحقیقاتی بیولوژی سلولی و مولکولی و علوم دارویی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در دوره ی پژوهشی از طریق فراخوان دانشجو می پذیرد ... علوم پزشکی زاهدان - خانه www.zaums.ac.ir/ ... ده درصد از پروژه های بهداشت و درمان کشور در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده ... بهداشت علوم پزشکی زاهدان در ارتباط ویدئو کنفرانسی با بهداشت ... پیپر سایت | سایت مقاله، تحقیق، پروژه دانشجویی papersite.ir/ پیپر سایت | خدمات مقاله و ید مقاله رایگان | عرضه انواع طرح کارآفرینی پاو وینت پایان نامه و تحقیق و پروژه ی | papersite. مجله پژوهش پرستاری ایران: iranian journal of nursing ... ijnr.ir/ این نشریه در نمایه ایند مدی سازمان بهداشت جهانی نمایه می گردد ... و رایگان می باشد لذا قسمتی از هزینه های چاپ انتشار هر مقاله بعهده ساب میت کننده مقاله می باشد. سومین همایش پژوهشی سالیانه علوم پزشکی سمنان webinar.semums.ac.ir/arcsem/ درباره همایش · :: ... برای دریافت کتابچه خلاصه مقالات همایش می توانید به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید. ... برای اطلاعات بیشتر، و قالب ها به ادامه مطلب مراجعه نمائید . ... برنامه تور اولین همایش ملی سلامت دهان و دندان (مادر و کودک) و سومین همایش پژوهشی ... سامانه مقالات فارسی و انگلیسی www.iranarticles.com/ سامانه مقالات فارسی و انگلیسی. ... شیکه lan ( محلی) · مقالات مختلف درباره شبکه و امنیت · اینترنت / طراحی سایت ...... بهداشت و سلامتی / بهداشت محیط. برنامه شو! ( کاملترین نرم افزار پزشکی ) ۳.۵ - ... https://www.myket.ir › کاربردی › پزشکی و سلامت رتبه: ۴٫۶ - ‏۹۷ رأی بعد از برنامه ی پرطرفدار متخصص شو حالا نوبت به نرم افزار شو رسیده که کامل ترین نرم افزار پزشکی سلامتی هم میتونم بگم هست... بیش از هزار مطلب و مقاله. مدیکال نت - سامانه تخصصی پزشکی و سلامت > درباره مدیکال ... medicalnet.ir/درباره-مدیکال-نت/درباره-ما درباره مدیکال نت ... فراهم نمودن زمینه ای مناسب جهت معرفی پزشکان، کارشناسان، مراکز بهداشتی و درمانی، ... مشاهده و های آموزشی با ده ها موضوع مانند دهان و دندان، بیماری ها، قلب و عروق، ... رایگان کتاب، نشریه و مقالات تخصصی فارسی و لاتین. 1 2 3 4 صفحهٔ بعدی

بسیاری از متخصصین طراحی اسم بیان کرده است که حتی استیکر اسم نوشته شده و مبتنی بر فونت از شرکت نیز می تواند بیش از حد ژنریک باشد. او باور دارد که مشتریان باید بتوانند با نگاه به مهر اسمشما مشخص کنند شما چه فعالیتی انجام می دهید.
لوگوی اسم  تصویری از هر چیزی است که شما به آن باور داشته و از آن پیروی می کند.
این نوع سمبل ها در اصل معنایی ندارد اما بعد از توضیح داده شدن، با معنای خاص لوگو اسم یا مهر اسم برند آشنا می شوند.
تایپوگرافی اسم هنر و فن حروف‌چینی (حروف‌نگاری) برای نمایش زبان است. چینش حروف شامل ح قلم، پوینت، مقدمه می‌شود.
در نهایت می توان گف داشتن یک اسم پروفایل به واسطه طراحی اسم برای پروفایل امروزه یک هنر و حتی شغل به حساب می آید.
سایت ها و نرم افزارهای زیادی وجود دارند که ساخت استیکر تلگرام اسم شما را میتوانند انجام دهند
شما هم می‌توانید نمادی جذاب برای نام خود داشته باشید و دوستانتان را به تحسین وادارید
اسم حمیدرضا برای پروفایل – اسم حمیدرضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم حمیدرضا برای پروفایل تلگرام – اسم حمیدرضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حمیدرضا – لوگوی اسم حمیدرضا – مهر اسم حمیدرضا – ع اسم حمیدرضا برای پروفایل – لوگو اسم حمیدرضا – مهر نستعلیق اسم حمیدرضا
اسم آزیتا برای پروفایل – اسم آزیتا برای پروفایل اینستاگرام – اسم آزیتا برای پروفایل تلگرام – اسم آزیتا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آزیتا – لوگوی اسم آزیتا – مهر اسم آزیتا – ع اسم آزیتا برای پروفایل – لوگو اسم آزیتا – مهر نستعلیق اسم آزیتا
اسم روناک برای پروفایل – اسم روناک برای پروفایل اینستاگرام – اسم روناک برای پروفایل تلگرام – اسم روناک برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم روناک – لوگوی اسم روناک – مهر اسم روناک – ع اسم روناک برای پروفایل – لوگو اسم روناک – مهر نستعلیق اسم روناک
اسم ژاله برای پروفایل – اسم ژاله برای پروفایل اینستاگرام – اسم ژاله برای پروفایل تلگرام – اسم ژاله برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ژاله – لوگوی اسم ژاله – مهر اسم ژاله – ع اسم ژاله برای پروفایل – لوگو اسم ژاله – مهر نستعلیق اسم ژاله
اسم مهنا برای پروفایل – اسم مهنا برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهنا برای پروفایل تلگرام – اسم مهنا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهنا – لوگوی اسم مهنا – مهر اسم مهنا – ع اسم مهنا برای پروفایل – لوگو اسم مهنا – مهر نستعلیق اسم مهنا
اسم نسترن برای پروفایل – اسم نسترن برای پروفایل اینستاگرام – اسم نسترن برای پروفایل تلگرام – اسم نسترن برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نسترن – لوگوی اسم نسترن – مهر اسم نسترن – ع اسم نسترن برای پروفایل – لوگو اسم نسترن – مهر نستعلیق اسم نسترن
اسم مهدی برای پروفایل – اسم مهدی برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهدی برای پروفایل تلگرام – اسم مهدی برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهدی – لوگوی اسم مهدی – مهر اسم مهدی – ع اسم مهدی برای پروفایل – لوگو اسم مهدی – مهر نستعلیق اسم مهدی
اسم آرین برای پروفایل – اسم آرین برای پروفایل اینستاگرام – اسم آرین برای پروفایل تلگرام – اسم آرین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آرین – لوگوی اسم آرین – مهر اسم آرین – ع اسم آرین برای پروفایل – لوگو اسم آرین – مهر نستعلیق اسم آرین
اسم پویان برای پروفایل – اسم پویان برای پروفایل اینستاگرام – اسم پویان برای پروفایل تلگرام – اسم پویان برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پویان – لوگوی اسم پویان – مهر اسم پویان – ع اسم پویان برای پروفایل – لوگو اسم پویان – مهر نستعلیق اسم پویان
اسم پیام برای پروفایل – اسم پیام برای پروفایل اینستاگرام – اسم پیام برای پروفایل تلگرام – اسم پیام برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پیام – لوگوی اسم پیام – مهر اسم پیام – ع اسم پیام برای پروفایل – لوگو اسم پیام – مهر نستعلیق اسم پیام
اسم فرنوش برای پروفایل – اسم فرنوش برای پروفایل اینستاگرام – اسم فرنوش برای پروفایل تلگرام – اسم فرنوش برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فرنوش – لوگوی اسم فرنوش – مهر اسم فرنوش – ع اسم فرنوش برای پروفایل – لوگو اسم فرنوش – مهر نستعلیق اسم فرنوش
اسم کامیار برای پروفایل – اسم کامیار برای پروفایل اینستاگرام – اسم کامیار برای پروفایل تلگرام – اسم کامیار برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم کامیار – لوگوی اسم کامیار – مهر اسم کامیار – ع اسم کامیار برای پروفایل – لوگو اسم کامیار – مهر نستعلیق اسم کامیار
اسم مادر برای پروفایل – اسم مادر برای پروفایل اینستاگرام – اسم مادر برای پروفایل تلگرام – اسم مادر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مادر – لوگوی اسم مادر – مهر اسم مادر – ع اسم مادر برای پروفایل – لوگو اسم مادر – مهر نستعلیق اسم مادر
اسم پدر برای پروفایل – اسم پدر برای پروفایل اینستاگرام – اسم پدر برای پروفایل تلگرام – اسم پدر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پدر – لوگوی اسم پدر – مهر اسم پدر – ع اسم پدر برای پروفایل – لوگو اسم پدر – مهر نستعلیق اسم پدر
اسم عشق برای پروفایل – اسم عشق برای پروفایل اینستاگرام – اسم عشق برای پروفایل تلگرام – اسم عشق برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم عشق – لوگوی اسم عشق – مهر اسم عشق – ع اسم عشق برای پروفایل – لوگو اسم عشق – مهر نستعلیق اسم عشق
اسم نجمه برای پروفایل – اسم نجمه برای پروفایل اینستاگرام – اسم نجمه برای پروفایل تلگرام – اسم نجمه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نجمه – لوگوی اسم نجمه – مهر اسم نجمه – ع اسم نجمه برای پروفایل – لوگو اسم نجمه – مهر نستعلیق اسم نجمه
اسم سامره برای پروفایل – اسم سامره برای پروفایل اینستاگرام – اسم سامره برای پروفایل تلگرام – اسم سامره برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سامره – لوگوی اسم سامره – مهر اسم سامره – ع اسم سامره برای پروفایل – لوگو اسم سامره – مهر نستعلیق اسم سامره
اسم سایه برای پروفایل – اسم سایه برای پروفایل اینستاگرام – اسم سایه برای پروفایل تلگرام – اسم سایه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سایه – لوگوی اسم سایه – مهر اسم سایه – ع اسم سایه برای پروفایل – لوگو اسم سایه – مهر نستعلیق اسم سایه
اسم فرزین برای پروفایل – اسم فرزین برای پروفایل اینستاگرام – اسم فرزین برای پروفایل تلگرام – اسم فرزین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فرزین – لوگوی اسم فرزین – مهر اسم فرزین – ع اسم فرزین برای پروفایل – لوگو اسم فرزین – مهر نستعلیق اسم فرزین
اسم هدیه برای پروفایل – اسم هدیه برای پروفایل اینستاگرام – اسم هدیه برای پروفایل تلگرام – اسم هدیه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم هدیه – لوگوی اسم هدیه – مهر اسم هدیه – ع اسم هدیه برای پروفایل – لوگو اسم هدیه – مهر نستعلیق اسم هدیه
اسم تشکر برای پروفایل – اسم تشکر برای پروفایل اینستاگرام – اسم تشکر برای پروفایل تلگرام – اسم تشکر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم تشکر – لوگوی اسم تشکر – مهر اسم تشکر – ع اسم تشکر برای پروفایل – لوگو اسم تشکر – مهر نستعلیق اسم تشکر
اسم مهرشاد برای پروفایل – اسم مهرشاد برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهرشاد برای پروفایل تلگرام – اسم مهرشاد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهرشاد – لوگوی اسم مهرشاد – مهر اسم مهرشاد – ع اسم مهرشاد برای پروفایل – لوگو اسم مهرشاد – مهر نستعلیق اسم مهرشاد
اسم ترانه برای پروفایل – اسم ترانه برای پروفایل اینستاگرام – اسم ترانه برای پروفایل تلگرام – اسم ترانه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ترانه – لوگوی اسم ترانه – مهر اسم ترانه – ع اسم ترانه برای پروفایل – لوگو اسم ترانه – مهر نستعلیق اسم ترانه
اسم ماشا برای پروفایل – اسم ماشا برای پروفایل اینستاگرام – اسم ماشا برای پروفایل تلگرام – اسم ماشا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ماشا – لوگوی اسم ماشا – مهر اسم ماشا – ع اسم ماشا برای پروفایل – لوگو اسم ماشا – مهر نستعلیق اسم ماشا
اسم فاطمه برای پروفایل – اسم فاطمه برای پروفایل اینستاگرام – اسم فاطمه برای پروفایل تلگرام – اسم فاطمه برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم فاطمه – لوگوی اسم فاطمه – مهر اسم فاطمه – ع اسم فاطمه برای پروفایل – لوگو اسم فاطمه – مهر نستعلیق اسم فاطمه
اسم ساناز برای پروفایل – اسم ساناز برای پروفایل اینستاگرام – اسم ساناز برای پروفایل تلگرام – اسم ساناز برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ساناز – لوگوی اسم ساناز – مهر اسم ساناز – ع اسم ساناز برای پروفایل – لوگو اسم ساناز – مهر نستعلیق اسم ساناز
اسم زهرا برای پروفایل – اسم زهرا برای پروفایل اینستاگرام – اسم زهرا برای پروفایل تلگرام – اسم زهرا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم زهرا – لوگوی اسم زهرا – مهر اسم زهرا – ع اسم زهرا برای پروفایل – لوگو اسم زهرا – مهر نستعلیق اسم زهرا
اسم مریم برای پروفایل – اسم مریم برای پروفایل اینستاگرام – اسم مریم برای پروفایل تلگرام – اسم مریم برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مریم – لوگوی اسم مریم – مهر اسم مریم – ع اسم مریم برای پروفایل – لوگو اسم مریم – مهر نستعلیق اسم مریم
اسم پریسا برای پروفایل – اسم پریسا برای پروفایل اینستاگرام – اسم پریسا برای پروفایل تلگرام – اسم پریسا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم پریسا – لوگوی اسم پریسا – مهر اسم پریسا – ع اسم پریسا برای پروفایل – لوگو اسم پریسا – مهر نستعلیق اسم پریسا
اسم سحر برای پروفایل – اسم سحر برای پروفایل اینستاگرام – اسم سحر برای پروفایل تلگرام – اسم سحر برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سحر – لوگوی اسم سحر – مهر اسم سحر – ع اسم سحر برای پروفایل – لوگو اسم سحر – مهر نستعلیق اسم سحر
اسم شهرزاد برای پروفایل – اسم شهرزاد برای پروفایل اینستاگرام – اسم شهرزاد برای پروفایل تلگرام – اسم شهرزاد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم شهرزاد – لوگوی اسم شهرزاد – مهر اسم شهرزاد – ع اسم شهرزاد برای پروفایل – لوگو اسم شهرزاد – مهر نستعلیق اسم شهرزاد
اسم علی برای پروفایل – اسم علی برای پروفایل اینستاگرام – اسم علی برای پروفایل تلگرام – اسم علی برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم علی – لوگوی اسم علی – مهر اسم علی – ع اسم علی برای پروفایل – لوگو اسم علی – مهر نستعلیق اسم علی
اسم محمد برای پروفایل – اسم محمد برای پروفایل اینستاگرام – اسم محمد برای پروفایل تلگرام – اسم محمد برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم محمد – لوگوی اسم محمد – مهر اسم محمد – ع اسم محمد برای پروفایل – لوگو اسم محمد – مهر نستعلیق اسم محمد
اسم حسین برای پروفایل – اسم حسین برای پروفایل اینستاگرام – اسم حسین برای پروفایل تلگرام – اسم حسین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حسین – لوگوی اسم حسین – مهر اسم حسین – ع اسم حسین برای پروفایل – لوگو اسم حسین – مهر نستعلیق اسم حسین
اسم رضا برای پروفایل – اسم رضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم رضا برای پروفایل تلگرام – اسم رضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم رضا – لوگوی اسم رضا – مهر اسم رضا – ع اسم رضا برای پروفایل – لوگو اسم رضا – مهر نستعلیق اسم رضا
اسم ستاره برای پروفایل – اسم ستاره برای پروفایل اینستاگرام – اسم ستاره برای پروفایل تلگرام – اسم ستاره برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم ستاره – لوگوی اسم ستاره – مهر اسم ستاره – ع اسم ستاره برای پروفایل – لوگو اسم ستاره – مهر نستعلیق اسم ستاره
اسم برای پروفایل – اسم برای پروفایل اینستاگرام – اسم برای پروفایل تلگرام – اسم برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم – لوگوی اسم – مهر اسم – ع اسم برای پروفایل – لوگو اسم – مهر نستعلیق اسم
اسم احسان برای پروفایل – اسم احسان برای پروفایل اینستاگرام – اسم احسان برای پروفایل تلگرام – اسم احسان برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم احسان – لوگوی اسم احسان – مهر اسم احسان – ع اسم احسان برای پروفایل – لوگو اسم احسان – مهر نستعلیق اسم احسان
اسم آیدا برای پروفایل – اسم آیدا برای پروفایل اینستاگرام – اسم آیدا برای پروفایل تلگرام – اسم آیدا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم آیدا – لوگوی اسم آیدا – مهر اسم آیدا – ع اسم آیدا برای پروفایل – لوگو اسم آیدا – مهر نستعلیق اسم آیدا
اسم نازنین برای پروفایل – اسم نازنین برای پروفایل اینستاگرام – اسم نازنین برای پروفایل تلگرام – اسم نازنین برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم نازنین – لوگوی اسم نازنین – مهر اسم نازنین – ع اسم نازنین برای پروفایل – لوگو اسم نازنین – مهر نستعلیق اسم نازنین
اسم مهرنوش برای پروفایل – اسم مهرنوش برای پروفایل اینستاگرام – اسم مهرنوش برای پروفایل تلگرام – اسم مهرنوش برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم مهرنوش – لوگوی اسم مهرنوش – مهر اسم مهرنوش – ع اسم مهرنوش برای پروفایل – لوگو اسم مهرنوش – مهر نستعلیق اسم مهرنوش
اسم سعید برای پروفایل – اسم سعید برای پروفایل اینستاگرام – اسم سعید برای پروفایل تلگرام – اسم سعید برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم سعید – لوگوی اسم سعید – مهر اسم سعید – ع اسم سعید برای پروفایل – لوگو اسم سعید – مهر نستعلیق اسم سعید
اسم علیرضا برای پروفایل – اسم علیرضا برای پروفایل اینستاگرام – اسم علیرضا برای پروفایل تلگرام – اسم علیرضا برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم علیرضا – لوگوی اسم علیرضا – مهر اسم علیرضا – ع اسم علیرضا برای پروفایل – لوگو اسم علیرضا – مهر نستعلیق اسم علیرضا
اسم حسن برای پروفایل – اسم حسن برای پروفایل اینستاگرام – اسم حسن برای پروفایل تلگرام – اسم حسن برای پروفایل با فونت زیبا – طراحی اسم حسن – لوگوی اسم حسن – مهر اسم حسن – ع اسم حسن برای پروفایل – لوگو اسم حسن – مهر نستعلیق اسم حسنgoogle تقریباً ۹۰۶٬۰۰۰ نتیجه (۰٫۷۱ ثانیه) اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید مقاله رایگان بهداشت و ایمنی کار -paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.500_action.ne... مقاله کامل درباره بهداشت و ایمنی کار – رایگان ali-file.ir › عمومی و آزاد ۱۲ ... رایگان مقاله درمورد ایمنی و بهداشت محیط کار ، مقاله ، تحقیق این محصول” مقاله ... مقاله رایگان اﻤﻨ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺎرﻣﻨﺪان -paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.80_action.new... مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار تحقیق پروژه پایان نامه مقاله ایمنی و . ..... پایان نامه در مورد اﻤﻨ ... مقاله کامل درباره ایمنی و بهداشت کارمندان – فایل ... مقاله رایگان بهداشت در محیط کار -paper-free.epage.ir/.../module.news_page._typeid.1_start.480_action.ne... رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه ... محیط کار (کلی). ایمنی داربست و داربست بندی - سایت بهداشت محیط … مقالات همایش ملی بهداشت محیط - سایت ... مقاله کامل درباره ایمنی و بهداشت محیط کار - فروش فایل ... research.max-file.ir › فایل مقاله کامل درباره ایمنی و بهداشت محیط کار – شرکت خانه / مقالات / مقاله کامل ... ، ایمنی و محیط زیست کار فایل دون | مقالهمرجع مقاله رایگان ... رایگان مقاله ایمنی و بهداشت کار در سازمانها | جزوه ها دات کام www.jozveha.com › مقالات رشته مدیریت ۹ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - جنبه های فیزیکی و اجتماعی – روانی محیط کار هر دو بر ایمنی و بهداشت اثر می گذارد. هر یک از آنها خطرهای خاص خود را دارد؛ جنبه فیزیکی سیبب ... مقالات isi رشته ایمنی بهداشت و محیط زیست hse - ... free-isi-paper- .blogsky.com/.../مقالات...محیط.../مقالات-isi-رشته-ایمنی-بهدا... رایگان مقاله انگلیسی درباره دستورالعمل محیطی بهداشتی جهت پرورش ماهی با ... برای رایگان مقاله انگلیسی دستورالعمل های محیطی بهداشتی و ایمنی برای ... مقالات isi امنیت کاری : 16 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی isiarticles.com › دسته بندی موضوعی مقالات isi › مدیریت منابع انسانی امنیت شغلی پروسه یا روندی است که میتواند به میزان نامعینی کاراکترهای کار و واحد ... -رضایت در شغل -رضایت اقتصادی -عاطفی بودن محیط کار -احساس آرامش -وابسته شدن ... معتبر پایگاه ساینس دایرکت (sciencedirect) درباره موضوع امنیت کاری آرشیو شده ... identifying safety beliefs among australian electrical workers. مقاله. تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد ایمنی paperdoc.ir/جستجوی-مقالات/q/ایمنی براساس درخواست جستجوی شما برای تحقیق درباره ایمنی و مقاله در مورد ایمنی و ... به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز . پروژه تحقیق مقاله فارسی - رایگان تحقیق ایمنی و ... www.oloomsara.com/پروژه_تحقیق_مقالات_علمی/...کلیه...مقاله.../17306.aspx ۱۷ فروردین ۱۳۹۲ ه .ش. - تماس با ما · درباره ما · اعضای ویژه · تبلیغات · فروشگاه · انجمن · آپلود پروژه شما ... باید در نظر داشت که این دو محیط در تمام کارکنان ی ان تأثیر نمی گذارد. ... رایگان تحقیق ایمنی و بهداشت کار در سازمانها, رایگان مقاله ایمنی و ... تحقیق در مورد ایمنی و بهداشت محیط کار | تحقیق و ... fileman.cloudsite.ir/ -تحقیق-در-مورد-ایمنی-و-بهداشت-محی/ ۷ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - رایگان مقالات و پایان نامه های بهداشت حرفه ای و ایمنی . … محیط کار pdf doc مقاله ایمنی و بهداشت در محیط کار تحقیق در مورد ایمنی و بهداشت . ایمنی صنعتی و محیط کار - مقالات و پروژه های و ... hm-safetyman. /post/8 مقالات و پروژه های و پرسشنامه های ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای 2. تاریخ : بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲. نویسنده : حسین محموداقدم. نظر دهید. ۱۵ مقاله و پروژه ... مقاله ایمنی صنعتی در محیط کار | دنیای دانشجویی! studentworld.ir/2017/04/1026-مقاله-ایمنی-صنعتی-در-محیط-کار.html ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ه .ش. - مقاله ایمنی صنعتی در محیط کار ... از فایل مطمئن هستم. ایمنی صنعتی در محیط کار. نقش بخش های عملیات و تعمیر و نگهداری در مدیریت ایمنی فرآیند: .... دوستان عزیز اینم یه پروژه بینظیر دیگه این مجموعه درباره ایمنی در راهسازی ... فردا رایگان مقاله ایمنی صنعتی، نیاز امروز، پشتوانه فردا ایمنی صنعتی، نیاز ... مقاله ایمنی بهداشت و محیط زیست hse با ترجمه - ترجمه فا tarjomefa.com/category/مقاله-انگلیسی-محیط...با.../ایمنی-بهداشت-محیط-زیست-hse/ رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری ... رایگان جزوات مربوط به ایمنی و بهداشت در محیط کار - ... hse-mehrzad. /post-728.aspx hse و بهداشت حرفه ای - رایگان جزوات مربوط به ایمنی و بهداشت در محیط کار - hse و بهداشت حرفه ای (occupational safety and health weblog) مجموعه مقالات اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) www.civilica.com/papers-mbhse01=اولین-همایش-ملی-بهداشت،-ایمنی-و-محیط-زیست-... نمایش و مقالات اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) ... صوتی در بزرگراه پاسداران اهواز و ارایه راه کارهای مدیریت زیست محیطی (فول ت ت دارد) مقالات hse | بهداشت، ایمنی و محیط زیست (hse) https://hseworld.wordpress.com/category/مقالات-hse/ posts about مقالات hse written by ماکان خان. ... بررسی رابطه بین ارگونومی محیط کار و استرس شغلی کارکنان ..... برای از لینک های زیر استفاده کنید. حجم فایل ... مقاله بهداشت و ایمنی شغلی - مگ ایران mag-iran.com/ -مقاله-بهداشت-و-ایمنی-شغلی-2.htm ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد. مقاله ایمنی و حفاظت فنی - مگ ایران mag-iran.com/ -مقاله-ایمنی-و-حفاظت-فنی.htm در محیط های صنعتی با و جود ماشین آلات و ابزار فراوان غالبا کارگران در معرض ... دیدگاه اولیه بشر از ایمنی و بهداشت کار : این دیدگاه محدود به استفاده از نیروی بدنی و گاها ... چنانکه درباره سازمان فعالیت های حفاظتی گویند : حفاظت از بالا شروع می شود . تحقیق در مورد ایمنی و بهداشت محیط کار | مقاله پروژه ... shopping. proje.ir/تحقیق-در-مورد-ایمنی-و-بهداشت-محیط-کار/ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - لینک پرداخت و *پایین مطلب * فرمت فایل :word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :136 فهرست تاریخچه: وظایف سازمان بین المللی کار ... ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی hseexpert.com/pages/common/hsesea/hseseanode.aspx?seaid=200005 مهمترین مسئله در یک محیط کار ایجاد یک محیط ایمن می باشد که جهت ایجاد این محیط اقدامات بسیاری از آموزش ... (برای دریافت و مطالعه مطلب، فایل پیوست را نمایید.). ترجمه مقاله دستورالعمل های بهداشتی ، محیطی و ایمنی ... https://www.linkedin.com/.../ -ترجمه-مقاله-دستورالعمل-های-بهداشتی-محیطی-و-ای... ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ ه .ش. - ترجمه مقاله دستورالعمل های بهداشتی ، محیطی و ایمنی برای پرورش ماهی ... های (ehs) با توجه به سیاست ها و استانداردهای مورد نظر به کار گرفته می ... پاو وینت کامل بهداشت و ایمنی محیط زیست hse در 17 ... files.abtinblog.com/.../ +پاو وینت+کامل+بهداشت+و+ایمنی+محیط+زیست+hse... jan 14, 2017 - پاو وینت درباره بهداشت ایمنی و محیط زیست ... طرح بهداشت، ایمنی و محیط ... رایگان پاو وینت ارگونومی کار با کامپیوتر - ارگونومی ... yeekfile.ir ... پاو وینت بررسی ارگونومی و کاربر کامپیوتر - مقاله. بهداشت و ایمنی در محیط کار | پرشین مقاله persianmaghale.com/بهداشت-و-ایمنی-در-محیط-کار/ مقاله دانشجویی بهداشت و ایمنی در محیط کار ، این مقاله دانشجویی 32 صفحه می باشد. برای مقاله دانشجویی کلیک کنید. رایگان مقاله با ترجمه : توسعه بهداشت، ایمنی و محیط ... freepaper.us/?paperno=45781 دریافت مقاله با ترجمه فارسی sciencedirect : development of the health, safety and environment excellence instrument: a hse-ms performance measurement ... مقالات ایمنی و آتشنشانی و بهداشت فارسی - persian ... www.iransafety.com/articles_fa.php فایل (microsoft office powerpoint) تاریخچه ایمنی ، حفاظت و بهداشت کار ... فایل (pdf) مجموعه راهنماهای برقراری سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط ... مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار – jnmrazavi.ir jnmrazavi.ir/1- -مقاله-ایمنی-و-بهداشت-محیط-کار/ تاریخچه ایمنی. تقریبا 3000 سال قبل از میلاد بر روی سنگ نوشته هایی در مورد زخمها و طرز مداوای آن کشف شده است که نشان دهنده تاکید مردم در آن زمان بر روی جراحتها و ... تحقیق درباره ایمنی و بهداشت کار - چهارگوش 4goush.net/ -تحقیق-درباره-ایمنی-و-بهداشت-کار/ ۵ دی ۱۳۹۴ ه .ش. - تحقیق درباره ایمنی و بهداشت کارreviewed by milad rezaei on ... و یک محیط کاری بیخطر و سالم جهت افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد. تحقیق در مورد ایمنی و بهداشت محیط کار - فروشگاه ید ... shopfile95.ir/prod-579012-تحقیق+در+مورد+ایمنی+و+بهداشت+محیط+کار.html راز موفقیت و ب درآمد میلیونی آقای درباغی از ایجاد فروشگاه رایگان فایل مثل همین ... تحقیق در مورد ایمنی و بهداشت محیط کار. تحقیق در مورد ایمنی و بهداشت محیط کار. لینک پرداخت و *پایین مطلب* ... راه های پیشگیری و کنترل ذرات در محیط کار: [pdf]جزوه اموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار www.nigc-mpgc.ir/nigcmpgc_content/media/image/2016/04/1837_orig.pdf?t... ایمنی و بهداشت. محیط کار. بهروز عشقی مالیری. عضو هبئت علمی بوعلی سینا .... دیدگاه درباره فرهنگ ایمنی بیان میشود : -1. دیدگا سخت افزاری. : تا چند دهه ... تحقیق و مقاله بهداشت www.karenpaper.ir/ -تحقیق-مقاله/40/بهداشت برای تحقیق در مورد رشته بهداشت و مقالات درباره موضوعات مرتبط با تحقیقات دانش آموزی و مقالات دانشجویی بهداشت می ... تحقیق مقاله رایگان بهداشت و ایمنی کار. ایمنی و بهداشت محیط زیست www.fm398. / ایمنی و بهداشت محیط زیست - مقالات بهداشت محیط و آب و فاضلاب و زباله منابع ارشد بهداشت محیط - ایمنی و بهداشت محیط زیست. ... نمو نه ای از گزارش کار بازدید تصفیه خانه(تصفیه خانه گرگان · بررسی واحد .... درباره تصفیه آب وفاضلاب · ... رایگان پاو وینت حفاظت و ایمنی در کار - مقالات ... article.university › مقالات رایگان رایگان پاو وینت حفاظت و ایمنی در کار ، حفاظت و ایمنی در کار ، مقاله حفاظت ... قانون برای ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در سال ۱۸۲۰ در انگلستان تصویب شد. تحقیق درباره ایمنی و بهداشت محیط کار - بانک مقالات فارسی epapers.ir/ /tag/تحقیق-درباره-ایمنی-و-بهداشت-محیط-کار/ بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه کارآموزی و... تحقیق درباره ایمنی و بهداشت محیط کار - تحقیق نحوه پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و ... تاثیر تشکل های کارگری در ایمنی و بهداشت محیط کار - آفتاب www.aftabir.com › مقالات › اقتصاد و بازرگانی › کار و اشتغال ۲۳ شهریور ۱۳۸۷ ه .ش. - اتحادیه ها نقش مهمی در ترویج بهداشت و ایمنی محیط کار اعضایشان ایفا می کنند. ... بر این اساس نیز مقاله نامه شماره ۱۵۵ بهداشت و ایمنی کار در ilo تنظیم ... تحقیق در مورد بهداشت در محیط کار behdashtemohitk-t.lel.ir/ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - yahoo-market.ir/tag/ -تحقیق-در-مورد-ایمنی-و-بهداشت-محی/ translate this page رایگان مقاله درمورد ایمنی و بهداشت محیط کار ، مقاله ، تحقیق ... تحقیق در مورد بهداشت و ایمنی کار behdashtoimeni-t.lel.ir/ ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - رایگان مقاله درمورد ایمنی و بهداشت محیط کار ، مقاله ، تحقیق این محصول” مقاله درمورد ایمنی و بهداشت محیط کار “را از yahoo-market نمایید. [pdf]بهداشت و ایمنی کار - وزارت تعاون https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/08/46182_orig.pdf بخش اول( سالمت در حوزه کار و اشتغال ... فعالیت های بهداشت محیط ...... فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سالمت و بهداشت نیروی کار، رشد و توسعه ... پروژه کارآفرِینی در مورد تأسیس کارگاه خیاطی - رایگان ... paperi.ir/604/پروژه-کارآفرِینی-تأسیس-کارگاه-خیاطی/ ۲۱ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - کلیدهای ایمنی برای اتو واجب بوده و جهت اخطر اطمینان بیشتر از طریق شرکتهای بیمه محیط کار خود را بیمه آتش سوزی یا حریق نمائید . موژ ی بهداشت محیط زیست ایمنی - رایگان مقالات ... www.mozh.org/1056/garbage/free-articles-solid-waste/ مقالات نهمین همایش ایمنی و بهداشت کار ... مقالات اخیر در زمینه مواد زاید جامد فراهم گردد دسترسی به کلیه مقالات به صورت کاملا رایگان بوده و از طریق سرور سایت موژ ... ۱۱ نکته برای رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار | چطور - chetor chetor.com › ب وکار › منابع انسانی › محیط کار رتبه: ۱۰۰% - ‏۴ رأی این مقاله را بخوانید تا با ایمنی و بهداشت محیط کار آشنا شوید. چنین فعالیت هایی که به فرایندهای مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار اختصاص پیدا می کند، چه در دفاتر ... hse , رایگان کتاب های الکترونیکی ایمن ... www.iihsep.ir/ s.asp های رایگان ... فهرست عناوین مقالات همایش های ایمنی در بنادر ... از 500 عنوان بوده و در 3 گروه کتابهای ایمنی، کتابهای بهداشت حرفه ای و کتابهای بهداشت محیط و محیط ... پاو وینت نقش ایمنی و ارگونومی در محیط کار و ورزش masterfile.rozblog.com/.../پاو وینت-نقش-ایمنی-و-ارگونومی-در-محیط-کار-و-ورزش.... پاو وینت نقش ایمنی و ارگونومی در محیط کار و ورزش - .... مقاله : بررسی رابطه بین ارگونومی محیط کار و استرس شغلی کارکنان . .... پاو وینت ورزش جودو · پاو وینت ایمنی در ورزش · رایگان پاو وینت سالمندی و ورزش · رایگان پاو وینت نقش ورزش در دیستروفی عضلانی . ..... تحقیق درباره ایمنی و بهداشت محیط کار . مقالات همایش ملی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران www.environmentalhealth.ir/918 مقالات همایش ملی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب وفاضلاب، ... گزارش کار کارآموزی کارشناسی بهداشت محیط. نرم افزار آب و فاضلاب. پایان نامه های کارشناسی ارشد. مقالات بهداشت محیط. همه در سایت بهداشت محیط ایران به صورت رایگان ..... نکات مهم درباره جا نمایی و بهداشت و ایمنی تو و . مقالات ایمنی |سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای www.acgih.ir/tag/مقالات-ایمنی/ درباره ما و قوانین سایت · ارتباط با ما. sms: 09338413734. 0shopping cart ... 2013-05-12. مقالات ایمنی، حادثه، حوادث پروژه عوامل شیمیایی (رمز ihs) دا… ... 2013-05-12. مقالات ایمنی مقاله ایمنی نردبان مقاله مقررات ایمنی کار با لیفتراک در فضای ب… ... انجمن hse - اولین تالار گفتگوی متخصصان ایمنی, بهداشت و محیط زیست. مقاله pdf | بهداشت حرفه ای iranohs.ir/tag/ -مقاله-pdf/ ۸ مهر ۱۳۹۵ ه .ش. - مقالات ایمنی بهداشت حرفه ای ارزی ریسک آیین نامه های ایمنی صدا و ... راهنمای ایمنی کار با لیفتراک و آیین نامه ایمنی ماشین های لیفتراک. ارزی عوامل شیمیایی محیط کار + رایگان iehe.ir/1625/evaluation-of-chemical-agents-at-work.html ۳ آذر ۱۳۹۴ ه .ش. - کتابچه فارسی ارزی عوامل شیمایی محیط کار در قالب فایل ورد و ... و طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی ،اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی ... مقاله ایمنی و بهداشت محیط کار pdf paperr.loger.ir/tagged/مقاله-ایمنی-و-بهداشت-محیط-کار-pdf مقاله درباره ی بهداشت محیط زیست ... ﻴﺮی در ﻣﻮرد ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻤﻚ ﻛﺮده و در ... ﺩﺭﺝ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺖ ﻧﺎﺯﻣﺮﺰ ﺭﺍﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺛﺒﺖ ﻨﻨﺪﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ. ... ایمنی و بهداشت - مرجع مقالات دانشجویی | unipaper.ir. مقاله : رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار : تبیان زنجان tebyan-zn.ir/detailed-papers/mohamadaminsh/...ایمنی+و...محیط+کار/default.html کار بخشی از زندگی ماست و خیلی ها حداقل یک سوم از زمان شبانه روزشان را مشغول کارند و در محیط کارشان سپری می کنند. کار علاوه بر ب درآمد و تامین نیازهای مالی در ... تحقیق در مورد بهداشت در محیط کار : تحقیق و مقاله fileman.blogr.ir/2016/08/06/ -تحقیق-در-مورد-بهداشت-در-محیط-کار/ ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ه .ش. - yahoo-market.ir/tag/ -تحقیق-در-مورد-ایمنی-و-بهداشت-محی/ translate this page رایگان مقاله درمورد ایمنی و بهداشت محیط کار ، مقاله ، تحقیق ... مقاله کامل درباره بهداشت محیط - 3.11gig.ir/product/770689 تحقیق درباره ایمنی و بهداشت محیط کار - بانک مقالات فارسی. بانک .... رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نقش معلمان در زمینه بهداشت روانی در مدارس ... آموزشی . بهداشت حرفه ای - دانلــود کنیــد occupational. /cat-23.aspx بهداشت حرفه ای - دانلــود کنیــد - وبلاگ تخصصی ایمنی و بهداشت حرفه ای با ... تحقیق درباره ی بهبود روابط بین سازمانی و با عوامل محیطی ... عزیزان می توانید متن کامل(full text) این مقاله را با کلیک برروی لینک زیر کنید. ... ایمنی در کار با لیزر:. متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... ... www. paper.ir/ -متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-... ۱۲ دی ۱۳۸۹ ه .ش. - متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از فردوسی .... 4134 - زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (چکیده) ... 4153 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده) ..... 4484 - ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر (چکیده) متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... www. maghale.ir/ -متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رای... ۱۲ دی ۱۳۸۹ ه .ش. - متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از فردوسی مشهد1 ... با این کار زیر صفحه جایی برای نوشتن واژه مورد جستجو می آید. ... 17 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (چکیده) ..... 393 - بررسی اثرات محیط کشت بدون خاک روی برخی خصوصیات کمی و ... مقاله و فایل بهداشت حرفه ای - sitemap directory www.futurefarmonline.com/بهداشت-حرفه-ای/ ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ ه .ش. - مقاله و فایل بهداشت حرفه ای شامل مقالات و فایل های pdf ایمنی بهداشت ... عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار : شامل مواد شیمیایی مضر که در پروسه ... ایمنی - معرفی سایت ها www.imeny.com/index.aspx?siteid=1&pageid=236&catid=51 سایت croet را می توان یکی از منابع اطلاعاتی درباره ایمنی و سلامتی دانست که در .... این هیئت به منظور ثبت نام فعالان در زمینه های ایمنی و بهداشت کار ،حفظ محیط ..... و مقاله تخصصی در مورد سلامت، ایمنی و محیط زیست (hse) و قابلیت رایگان ... راهنمای پیدا پایان نامه مورد نظرتان در این سایتمرجع ... www.jahandoc.com/راهنمای-پیدا- -پایان-نامه-مورد-نظرت/ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه .ش. - پایان نامه مکانیک سیالات درباره روغن کاری *** پایان نامه درباره ..... پایان نامه : بهداشت در محیط کار *** پایان نامه رشته معدن درباره بررسی ... پایان نامه کارشناسی ارشد عمران :گسترش مت وژی افزایش ایمنی جاده ها ... سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات ی در ... رایگان پایان نامه. مجله سلامت کار ایران: iran occupational health ioh.iums.ac.ir/ سلامت کار ایران iran occupational health (ioh) seeks to publish original ... کار ،تهویه صنعتی،بهداشت محیط کار ،سم شناسی،مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط ... مقالات به صورت الکترونیکی در اختیار علاقمند قرار میگیرند و تمام فرآیندهای مربوط به مقاله از طریق وب سایت مجله صورت میگیرد. .... نظر شما درباره قالب جدید وب سایت چیست؟ بهداشت | کلیک - مرجع پایان نامه و مقاله payanname1.ir/product-category/علوم-پزشکی/بهداشت/ پایان نامه : بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای کارخانه شوگا. پایان ... تحقیق : بهداشت و ایمنی کار ... پایان نامه ارشد : ایمنی و بهداشت محیط کار. pdf مقاله امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در ... www.niazemarkazi.com/papers/10008744.html در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و را ار های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ... magiran.com: فهرست نشریات دارای متن www.magiran.com/fulltextlist.asp اعتبار اولیه مقالات برای مشترکان طلایی جدید از ابتدای سال 92 به 100 ... شما می توانید متن کامل و یا برخی از مقالات نشریات زیر را در این سایت مطالعه نمایید. ... متن کامل مقالات 20 شماره گذشته و شماره های آتی نشریات عضو به صورت رایگان اعلام می دارد ..... راه سلامت، ایمنی و محیط زیست (رسام)(فصلنامه بهداشت کار و بهداشت حرفه ای). [pdf]چک پوینت 4 ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:989455/fulltext01.pdf همراه با مقاله یازدهمین سمپوزیوم بین المللی عوامل انسانی در مدیریت و طراحی سازمانی. )odam(، چهل و .... متخصصان ارگونومی محیط کار در کشور های صنعتی از چک. پوینت ها به ... از جاکاتاکا ال و س ا وایجری مدیران سابق برنامه های ایمنی. و بهداشت ... [pdf]استرس شغلی در محیط کار iicmo.com/uploads/sazgaraeii.pdf هایی است که از محیط کار و شرایط کاری شخص، به وی وارد می. شود که می. تواند. باعث ایجاد بیماری روانی در کارکنان شده یا روند ایجاد بیماری را تسریع نماید. در این مقاله، ... شرایط محیط کار - مرجع علوم مدیریت ایران www.e-modiran.com › جزوات رفتار سازمانی شرایط محیط کار | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاو وینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت. ایمنی صنعتی در محیط کار emeni-sanati. / ایمنی صنعتی در محیط کار - اول ایمنی بعد کار -باید بخواهیم تا ایمن باشیم. ... دوستان گرامی این سه فایل آماده شده برای درس بخشا می باشد برای روی فایل کلیک کنید ... عزیزم با نشان دادن مقاله ای باعث تغییر دادن نگرش من در مورد محیط پیرامونم شد حال جا داره در همین جا .... مرکز آموزش های رایگان خانه کارگر-سعید شهریاری ایمنی، بهداشت محیط کار hse - آموزش |دوره های آموزشی | آنلاین esto.ir/course/hse/ دوره رایگان hse که همان ایمنی بهداشت محیط کار می باشد. که در وب سایت استو برگزار میگردد. مدارک از شرکت های معتبر دنیا و آزاد و فنی حرفه ای می باشد. مقاله آموزشی ایمنی در انبار | اخذ ایزو | مشاور ایزو isomaster.ir › دپارتمان آموزش › بانک مقالات مقاله آموزشی ایمنی در انبار، آموزش و صدور ایزو مقاله آموزشی ایمنی در انبار,گواهینامه ... فروش و استاندارد ایمنی و آزمایشگاه ul · فروش و استاندارد اندازه گیری isa · فروش ... مصدوم شدن یک کارگر در محیط کار، علاوه بر پرداخت غرامت کارفرما و هزینه های مربوط به مداوا، .... -۴-۳ رعایت نکارت ایمنی درباره کالاها : این نکات شامل :. [pdf]آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع eclimber.ir/wp-content/uploads/2017/03/1632.pdf ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ، ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻴﺸﻴﺮﻱ ﺍﺯ. ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ... ﺑﺪﻥ ، ﻃﻨﺎﺏ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﻳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺭ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﻴﺮﺩ . مقاله isi - رایگان مقالات انگلیسی isi با ترجمه ... shop.tarjomeplus.com/ خانه · محصولات · راهنمای تصویری ید · وبلاگ سایت · درباره ما · ارتباط با ما. چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396. قبلیبعدی. 12. عنوان مقاله را وارد کنید... سبد ید ... فایل های دسته بندی مدیریت ایمنی و بهداشت - نیکان لینک nikanlink.com/group/378/مدیریت-ایمنی-و-بهداشت پاو وینت با موضوع رعایت ایمنی و پیش گیری از حوادث در محیط کار، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، بررسی همه جانبه محیط کار، برخی از ... رایگان پرسشنامه | پرسشنامه و آزمون (استاندارد و ... edu-admin.ir/ -رایگان-پرسشنامه-یا- -پرسش/ مقالات » · مبانی سازمان و مدیریت. navigation, – اخبار · – پرسشنامه رایگان/ رایگان .... پرسشنامه نگرش درباره مجازی-ایوانز و فان-تفسیر نمره گذاری-۱۰گویه .... پرسشنامه فرهنگ ایمنی-تفسیر و روایی و پایایی-۶مولفه- ۶۱ گویه .... پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا-تفسیر و نمرهگذاری. پایان نامه مدیریت| تی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و ... parsproje.com/pn/92-mo.html sa21- رایگان بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ... sa115- بررسی رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در کارکنان . علائم ایمنی محیط کار - شرکت فرا ایمن www.faraimen.com/علائم-ایمنی-محیط-کار جهت کاتالوگ کامل علائم ایمنی، روی لینک زیر کلیک کنید. ... علائم ایمنی ا امی، علائمی هستند، که ا ام بر انجام کاری را می رسانند و با دایره آبی ... مقالات دیگر. رایگان مقالات ای اس ای takpaper.mihanblog.com/ رایگان مقالات ای اس ای - ما به شما اعتماد داریم ایتدا کتاب و پایان نامه را دریافت ... از این اجماع و آشکار تحقیق درباره "منفعت عمومی" در نظر گرفتن حسابداری و .... چالش پیش روی ی، طراحی محیط کاری برای بهبود ایمنی و افزایش محصول است. ایمنی صنعتی و محیط کار - ایمنی صنعتی industrial-safety.persianblog.ir/tag/ایمنی_صنعتی_و_محیط_کار ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه گام بر می دارد. متون انگلیسی ایمنی تطبیقی | رایگان مقاله ... 20elm.pergig.ir/category/ -متون-انگلیسی-ایمنی-تطبیقی/ ۳۰ دی ۱۳۹۵ ه .ش. - ترجمه مقاله استراتژی کنترل تطبیقی جهت استفاده های جبران ساز استاتیک پخش ... تغییر می کنند ،بنابراین ایمنی تطبیقی به سیستم کنترل فراهم می شود . ... هنر، محیط زیست و شهر در بین شهر تهران · ترجمه مقاله درباره حاکمیت .... متون انگلیسی توان کار · متون انگلیسی رایگان مسیری تطبیقی ... مقالات ایمنی برق - مقاله ایمنی در برقپروژه دات کام - زیر ... www.zirozobar.ir › فنی و ی › رشته ی برق و الکترونیک ی / رشته ی برق و الکترونیک / مقاله درباره ایمنی در برق ... مقالات ... مقاله در مورد ایمنی در برقدستور العمل ایمنی کار با تأسیسات برقی ۲۹ . ایمنی وسایل قطع ... پروژه دات کام مرجع رایگان تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی. فنی و ی .... پایان نامه رشته ی محیط زیست – آلودگی هوا می خواستم.مرسی. آشنایی با رشته ی ایمنی - ای استخدام www.e-estekhdam.com/رشته- ی-ایمنی/ ۳ بهمن ۱۳۹۳ ه .ش. - گرایش ایمنی صنعتی تلفیقی از سه رشته بهداشت حرفه ای ، مدیریت ... ایمنی صنعتی علمی است که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری ... مقاله در مورد ایمنی سیستم ها www. article.ir › مقالات مکانیک مقاله در مورد ایمنی سیستم ها از سری مقالات مکانیک با 28 صفحه و فرمت اجرایی ... کارکنانی که در آن محیط مشغول به کار هستند نیز باید با وظایف مدیران و کارمندان ... مقالات ترجمه شده : بهداشت و درمان::صفحه 1 papers.net/index.php?option=article_archive&cat_id=34...1...مقالات... ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ه .ش. - رایگان مقالات انگلیسی isi معتبر بهداشت و درمان، ترجمه مقالات ... درباره ما · تماس با ما ... 2 - طرح، روش، بررسی، قانون : نیاز به حسابرسی مستقل سیستم مسئولیت داخلی در بهداشت و ایمنی شغلی ... 3 - گیرنده عصبی تیروتروپین آزادکننده هورمون جهش بی معنا(p81r) در کم کاری مادرزادی .... محیط زیست(50). وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=3127 شهر > محیط زیست ایران - همشهری آنلاین:یک مسئول سازمان غذا و دارو درباره صحت و سقم .... کرمانشاهی از خدمات دندانپزشکی رایگان بهره مند شدند --شبستان -- 1 ساعت پیش ..... روز جهانی ایمنی سلامت محیط و کار و در آستانه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، که ... بانک پاو وینت ایران: ppt www.pptfa.com/ فایل پاو وینت “ پوست skin ” جهت بر روی. ... پاو وینت “ تامین ایمنی بیمار ” ... کارگاه آموزشی کاربردهای فناوری نانو در محیط زیست وانرژی های نو ” جهت بر روی ... را نیز بررسی کنیدپاو وینت “ بهداشت روان محیط کار ”پاو وینت “ جنبه های. ... کنیدپاو وینت “ نقاط ضعف و قوت نظام ”قالب پاو وینت از گروه خلاصه مقاله. خانه isi ایران: رایگان مقالات isi باترجمه فارسی isihome.ir/ مقالات رایگان,مقالات رایگان isi,مقالات مدیریتی isi,ترجمه مقالات, رایگان مقاله isi مدیریت با ... بازاری برای بازنشستگی - یا ماندن در کار | 185,000 ریال ... [pdf]ارگونومی از دیدگاه سازمانی و نقش آن در کارایی کارکنان www.ensani.ir/storage/files/20121212093507-9625-81.pdf این مقاله سعی شده است که ضمن مرور ادبیات موضوع به موارد مربوطه پرداخته شود. محیط کار ، ارگونومی ، ایمنی و سالمت ، کارایی سازمانی ، رشد اقتصادی واژه های کلیدی: ... ارگونومی عبارتست از کاربرد اطالعات علمی موجود درباره انسان )و روش های علمی ب ... آشنایی با نظام «پنج اس» :: مقاله در را ار مدیریت www.mgtsolution.com/olib/303038439.aspx نوع مطلب : مقاله ... مطالب بیشتر درباره این موضوع در فایل پیوست موجود است. پس از آن را اجرا کنید تا فایل pdf ایجاد شود. ... هدف 5s به بیانی ساده، سامان دادن، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی، هماهنگی و ایجاد انضباط در محیط کاری است. ... هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار در جای مناسب و مشخص قرار ... 600 تحقیق آماده و رایگان هدیه به شما - گل یاس آل طه mgfzyamchi. /cat-16.aspx گل یاس آل طه - 600 تحقیق آماده و رایگان هدیه به شما - مطالب فرهنگی و دینی و مذهبی ... و نرم افزار - گل یاس آل طه. ... قرآن و تأثیرگذاری بر محیط 496 - 27 ... مقاله ای درباره صهیونیست ی 577 - 14 ..... توصیه های ایمنی جهت کار با برق 382 - 11. سایت جامع آتش نشانی ایران nfsi - مقالات آتش نشانی iran125.ir/tag/مقالات-آتش-نشانی ... ایران nfsi - مقالات آتش نشانی - اطلاعات ایمنی و آتش نشانی رایگان-national fire and safety ... صفحه اصلی| عناوین مطالب| تماس با ما| قالب وبلاگ| درباره ما ... دانــلــود فــایــل ... را ارهای ارائه بهینه تامین خدمات ایمنی و آتش نشانی در روستاهای کشور .... از مهم ترین عواملی است که شرایط محیط کار آتش نشانان را از ح عادی خارج می کند. های ایمنی و بهداشت - ایمنی و بهداشت حرفه ای ایران - ... yadollahi. /cat-13.aspx آموزشی آنلاین ارگونومی جهت آموزش در محیط کار ... این آموزشی بصورت آنلاین بوده و قابلیت نداشته و کاربران عزیز می توانند بصورت آنلاین آن را مشاهده ... کتاب بهداشت و ایمنی کار - کتاب سبز ketabesabz.com/book/15226/ -کتاب-بهداشت-و-ایمنی-کار ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ه .ش. - کتاب بهداشت و ایمنی کار ... رایگان کتاب ۱.۴۴ مگابایت. × ... طب کار. بخش دوم: ایمنی کار. ایجاد محیط ایمن کار. تجهیزات حفاظت فردی. بانک رایگان پاو وینت آماده برای تمامی رشته ها - کالج ... collegeprozheh.ir/بانک- -رایگان-پاو وینت-آماده-بر/ بانک رایگان پاو وینت آماده برای تمامی رشته ها نمونه هایی از پاو وینت های آماده برای ... کالج پروژه | ترجمه مقاله | پروژه | پایان نامه | استخدام ... رایگان پاو وینت ایمنی برق ... پاو وینت می ولوژی; ایمونولوژی; بهداشت محیط و حرفه ای ... رایگان پاو وینت زیر ساخت های ب و کار الکترونیک در ایران ... بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: اصل مقاله + ید ... novintarjome.com/ استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟ بر اساس شواهد ... کاربست های حسابداری مدیریت محیطی در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط. مقاله کامل درباره حقوق کار - همیار دانشجو hdaneshjoo.com/product/25353/مقاله-کامل-درباره-حقوق-کار تعریف حقوق کار: حقوق کار به تنظیم رابطه بین کارگر و کارفرما می پردازد ، اما این رابطه بشکل مساوی نیست ... برای رایگان فایل روی لینک کلیک کنید. ایمنی ، بهداشت و محیط زیست www.health-safety. / ایمنی ، بهداشت و محیط زیست - این وبلاگ در راستای علم ایمنی و بهداشت شغلی می باشد. ... هیچگاه به پشت شخص در حال خفگی نزنید، چرا که ممکن است کار مشکل تر شود (مگر آنکه ... . کتاب ارگونومی برای مدیران و کارفرمایان بصورت بصورت ژی دی اف ارائه شده . ... یکی از دوستان درباره مدل et&ba مطلب خواسته بود که میتونه در وبلاگ ... مقاله - سامانه یکپارچه نشریات ناجا | نمایش مقاله - نیروی ... cps.jrl.police.ir/content.php?pagename=show-article&journal_id=35...id... کلیدواژگان: مراقبت طبیعی، ایمنی اصناف، امنیت، محیط فیزیکی، افراد ناشناس، ... سطح آگاهی عمومی درباره جرایم و تشویق به پیشگیری از جرم توسط خود افراد ،کار ... چشم انداز 2020 | samsung electronics | درباره سامسونگ | ... www.samsung.com/iran/aboutsamsung/ سه رکن اصلی راهبردی و کلیدی، که اکنون بخشی از فرهنگ، کار تجاری و مدیریت ما شده است،ابتکار عمل های حاکم بر کار ما را به این شکل توصیف می کند: «خلاقیت»، ... ایمنی در محیط کار - ایمنی در کارگاه های ساختمانی safety-esk. /category/1 در این سمینار ضوابط ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا توسط وحید اسکندریان تشریح گردید و .... برای «پاو وینت ایمنی در کارگاه ساختمانی» ..... در این مقاله در خصوص سیستم های کنترل گرد و غبار که موجب کاهش محسوس استنشاق ذارت فوق ... مقاله ای در خصوص ایمنی راه ها - فا https://mohandesfa.com/1742/safety-road/ مقاله ایمنی راه پیش رو در 18 صفحه و به زبان فارسی به بررسی وضعیت ایمنی راه ها ... ناپذیر است ، اما در صورت به کار گیری راهبردهای مناسب در خصوص ایمنی راه ، مانند ... مقالات و پمفلت ها - علوم پزشکی مشهد www.mums.ac.ir/behdasht3/fa/papers مقالات و پمفلت ها علوم پزشکی مشهد مرکز بهداشت شماره 3 انواع هپاتیت راه انتقال ... بدانید نقش ماهی در کاهش بیماریهای روانی و رفع افسردگی درس های زندگی درباره مهارت های ... ایمنی - سرب اطلاعات فنی و حفاظت ایمنی - tdi ایمنی برق نور در محیط کار اندازه ... . پمفلت. انواع هپاتیت راه انتقال و پیشگیری از آن, مدیریت بیماریها. تحقیق درباره استخدام و گزینش کارکنان (نیروی انسانی) sryco.ir/تحقیق-درباره-استخدام-و-گزینش-کارکنان/ ۳۱ داد ۱۳۹۴ ه .ش. - شما میتوانید تحقیق درمورد استخدام و گزینش کارکنان را کرده و تنها مشخصات .... ۱۶) ایمنی آنان را در محیط کار تأمین کنیم و آموزش های لازم را نیز در این زمینه ..... آموزش رزومه نویسی resume writing+نمونه ها (با فرمت pdf و doc رایگان). [pdf]ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار www.nm.umsu.ac.ir/uploads/eimeni_behdasht_kar_1394_karfarmaian.pdf ﺎر. ٤. ﺧﻄﺮات ﻣﺎﻧ ﻣﺤﻂ ﺎر. 30. ﺳﻘﻮط از ارﺗﻔﺎع. 31. ﻧ. ﺼﺐ دارﺑﺴﺖ و ﺳﻮی ﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ. 32 ... ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻤﻨ در ﻣﺤﻂ ﺎر دﻗﻘﺎ اﺟﺮا ﺮدد و ﺑﻦ ﻤﺎﻧﺎران و ﺎرﻓﺮﻣﺎﺎن. مقاله بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی - سایت علمی ... www.daneshju.ir/forum/showthread.php?t=173486 ۱۱ آبان ۱۳۹۱ ه .ش. - رایگان مقالات انگلیسی با چکیده ترجمه فارسی در 54 رشته ... انجام تمامی کارهای آماری با نرم افزارهای تخصصی lisrel/spss/ .... مقاله محیط زیست environment articles http://edi-info.ir/---------.html .... درباره سایت دانشجو. 1 2 3 4 صفحهٔ بعدی ارومیه، استان آذربایجان غربی - از نشانی اینترنتی تان - استفاده از موقعیت مکانی دقیق - بیشتر بدانید راهنما ارسال بازخورد حریم خصوصی شرایط

پیش گفتار

«فرقه شناسی» یکی از حوزه های مطالعات ادیان و مذاهب محسوب می شود و ناظر به مطالعه علل پیدایش، نحوه شکل گیری، ادامه حیات و افول انشعابات فرعی از شاخه اصلی در ادیان گوناگون می باشد به همین جهت، این انشعابات به «فرقه»، به مفهوم «پدیده ای که متفرق شده» موسوم شده اند. از دهة 60 میلادی به این سو، حوزه مطالعات ادیان و فرق با پدیده قابل توجه دیگری نیز روبه رو شد. اگرچه این پدیدة جدید أسیس نبود، اما رشد قارچ گونه و انبوه این پدیده، در طول تاریخ ادیان و فرق بی نظیر بوده و تنها در دوره معاصر چنین حجمی از چنین پدیده ای قابل مشاهده است. این پدیده، که به های نوپدید معنوی یا عرفان های نوظهور شهرت یافتند، داعیه کشف یا برساختن بخشی از دینداری هستند که در آن، عوامل اختلاف زای ادیان به حداقل رسیده و مشترکات به طور حداکثری مورد توجه قرار می گیرند. جنس و ماهیت این معنویت های نوپدید، با فرقه هایی که پیش تر از بدنه اصلی ادیان منشعب می شدند، دو تفاوت عمده دارد: اول آنکه، این معنویت های نوپدید بر پایه جهان بینی ای عاری از شریعت یا دست کم شریعتی بسیار خفیف بنا شده اند و از سوی دیگر، وجود نوعی ساختار فرقه ای حاکم بر روابط میان اعضا و ان آنها، محققان این حوزه را وادار به دسته بندی جدیدی در ماهیت این معنویت ها نموده است که در مقابل فرقه های سنتی، که در زبان انگلیسی به (sect) ترجمه شده اند، این عرفان های نوظهور، به (cult) موسوم گردیدند.

در این مقاله، هر جا سخن از «فرقه» به میان می آید، مراد همان ترجمه دوم از فرقه (cult) است. البته این ساختار فرقه ای، تنها محدود به عرفان های نوظهور نیست، بلکه وقتی راجع به «فرقه» سخن می گوییم، مراد ما بیشتر معطوف به یک ساختار است تا یک نهاد. فرقه یک نهاد اجتماعی نیست، بلکه نوعی ساختار است که می تواند در قالب یک نهاد هم ظهور داشته باشد. تفکر فرقه ای برای به وجود آمدن، ا اماً متکی به وجود نهاد نیست؛ چون یک ساختار روانی است. اما برای بروز و ظهور خود از ابزار نهادهای اجتماعی استفاده می کند. این مقاله می کوشد به این جنبه ساختاری از فرقه ها بپردازد و ابعاد کلامی و ساختارهای اعتقادی معنویت های نوپدید موردنظر این پژوهش نیستند.

تفکر فرقه ای

«تفکر فرقه ای» می تواند از کوچک ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده برای رشد و گسترش طولی و عرضی خود در جامعه بهره ببرد. مانند مافیای سیسیل، که در اصل یک تشکل فرقه ای خانوادگی با هدف منافع مادی و ثروت اندوزانه و ب قدرت اجتماعی است. و یا از بزرگ ترین نهاد اجتماعی، یعنی ت برای پیشبرد اه خود بهره مند شود. مانند نازیسم و صهیونیسم که ساختاری فرقه ای دارند.

بنابراین، در تعریف «فرقه» باید ابتدا به این نکته توجه کرد که با یک ساختار روانی مواجه هستیم، نه یک نهاد اجتماعی. به عبارت دیگر، فرقه پیش و بیش از آنکه یک نهاد اجتماعی باشد، یک ساختار روانی است. این ساختار چنانچه در جهت منافع سودجویانه و تجاری مورد استفاده قرار بگیرد، فرقه ای تجاری و اقتصادی خواهد بود. مانند شرکت های هرمی یا گلدکوئیستی. چنانچه امور امنیتی و تروریسم را در خدمت منافع خود بگیرد، تبدیل به فرقه ای تروریستی خواهد شد. مانند القاعده و مجاهدین خلق. به همین ترتیب، برای نیل به اه خود در هر قالبی قرار بگیرد، رنگ و فرم آن قالب را به خود می گیرد. اما هرگز ماهیت آن تغییر نمی کند.

شاید بتوان گفت: تفکر فرقه ای، هر قالبی را که به استخدام خود درآورد، آن قالب را مطابق ساختار روانی خود تغییر داده، استحاله می کند. یک فرقه مذهبی، اگرچه از متن و بطن یک دین جا افتاده برای رشد خود استفاده می کند، اما در کوتاه مدت، تمام آموزه های دین پایه را به نفع خود جعل و استحاله می کند. به طوری که آن تعالیم، وقتی در فرقه مورد استفاده قرار می گیرند، دیگر آن معنای اصلی و اصیل خود را ندارند، بلکه مطابق تفسیر فرقه از آن کلیدواژه، قرائتی جدید به دست می آید که معمولاً با نسخه اصلی تفاوت های ماهوی زیادی نیز دارد. جالب اینکه این قرائات عموماً قرائت اصیل و حاق واقع نیز پنداشته می شوند.

عضویت در فرقه

فرقه ها، علی رغم سکت های مذهبی (sects)، که نوعاً متکی به طبقه اجتماعی و اقتصادی و تعداد افراد است (همیلتون، 1387، ص 333)، کمتر به این المان ها متکی هستند. یک سکت مذهبی عموماً، در نسل پیشرو از تعداد اندکی افراد متعلق به طبقات پایین دست جامعه که می پندارند مورد ستم قرار گرفته اند و یا قرائت رسمی از دین را نمی پذیرند، شکل می گیرد. اما فرقه ها (ک ها)، دام خود را در همه جا پهن نموده اند. سن (سینگر، 1388، ص 5)، ت، طبقه اجتماعی، رتبه اقتصادی و سطح سواد هیچ یک برای فرقه ها حد و مرزی به حساب نمی آیند. هر فردی به محض آنکه بتواند روی پا خود بایستد، سخن بگوید، اسلحه حمل کند و خلاصه کوچک ترین ابراز وجودی داشته باشد، می تواند در استخدام فرقه ها درآید.

برای هر در هر مرتبه از دانش، سواد، ت، و طبقه اجتماعی، درون فرقه ها جایی برای ماندن و ایفای نقش وجود دارد. از خُردترین وظایف جاری تا بالاترین مراحل اجرایی. البته این نکته را نباید از ذهن دور نگاه داشت که افراد هرچه در سطوح عالی تری از سواد، ثروت و منزلت اجتماعی باشند، برای رشد و گسترش اجتماعی فرقه، بیشتر به کار می آیند. اما هرگز نباید تصور شود که چنانچه فردی با یک منزلت اجتماعی و یا اقتصادی بالا در فرقه ای عضو شود، می تواند در ی فرقه مشارکت داشته باشد. در فرقه ها، تمام افراد از بالاترین تا پایین ترین مراتب، در خدمت ایده ها و فرامین یک نفرند؛ شما هر چقدر هم که پول، سواد یا شغل اجتماعی مناسبی داشته باشید، نباید تصور کنید که می توانید با فرقه در امر ی شریک شوید. البته ممکن است به اقتضای جایگاه شما، نقش هایی برای شما تعریف کند، تا بتوانند بازی بهتری از شما بگیرند، اما این هم صرفاً برای بهره برداری بیشتر و بهتر از شماست، نه به جهت احترام به شایستگی های شما.

ممکن است یک نهاد اجتماعی، مانند یک سکت مذهبی را بی د که ساختار فرقه ای داشته باشد، یا یک گروه از های نوپدید دینی و یا حتی یک گروه سنتی از دراویش و صوفیه، که می تواند ساختار فرقه ای در مناسبات آنها سریان یافته باشد، اما ا اماً نمی توان گفت: های نوپدید دینی یا تصوف سنتی یا نهادهای ، همگی به صورت فرقه ای اداره می شوند. ممکن است حتی یک مدرسه علوم دینی، یا علوم جدید و یا حتی یک خانواده را بی د که به صورت فرقه ای اداره می شود؛ چراکه برخلاف سکت ها، که می توانند در نقش یک نهاد اجتماعی ظاهر شوند، فرقه یک ساختار روانی است، نه یک نهاد اجتماعی. بنابراین، این مقاله نیز به وجوه روان شناختی موجود در مکانیسم های رفتاری، جذب و تداوم بخشی حضور افراد در فرقه ها می پردازد.

این روش ها و مکانیسم ها، اگرچه نباید به همه فرقه ها تعمیم داد، اما باید دقت نمود که غالب فرقه ها حائز اغلب این روش ها و مکانیسم های هستند. در برخی موارد، فقط شدت و ضعف این موارد، موجب تفاوت در میان فرقه ها می شود، نه ماهیت رفتار و مکانیسم های عملکرد آنها.

ماهیت روان شناختی فرقه ها، ایجاب می کند تا پژوهشگر حوزه فرق (cults)، موازی و یا حتی قبل از وجوه اجتماعی و کلامی این پدیده، نگاه ویژه ای به وجوه روان شناسانه این مسئله داشته باشد. فرقه ها هم محصول یک مجموعه آسیب های روانی اند و هم علت موجبه و زمینه رشد و گسترش آن. اصول و مکانیسم های تفکر فرقه ای، به نوبه خود، از انواعی از آسیب های روانی رنج می برد و متقابلاً مولد و تشدیدکنندة بسیاری از آسیب های روانی در اعضا و هواداران خود نیز می باشد. توجیه وسیله به بهانه هدف متعالی، خط کشی دوگانه روابط به «ما و آنها»، انحصارگرایی مفرط در باب حقانیت و نجات و ناامنی روانی دائمی برگرفته از مناسبات بیمار فرقه ای، که همواره اعضا را تهدید می کند، خود موجب شکل گیری و دامن زدن به بیماری ها و آسیب های روانی در اعضای فرقه هاست.

اصول و مکانیسم های تفکر فرقه ای

یکی از بدیهی ترین و ضداخلاقی ترین باورهای فرقه ها، این است که برای رسیدن به آرمان متعالی فرقه، باید از هر وسیله استفاده نمود و هر چیز را مصادره به مطلوب نماید. تفاوتی نمی کند این وسیله چه چیز باشد. وسیله می تواند آموزه های ادیان و مذاهب باشد که از آنها به نحو زیرکانه و دقیقی در جهت توجیه ایدئولوژی موجود در فرقه سوءاستفاده به عمل می آید. این وسیله می تواند یک حزب ، یک تشکل فرهنگی یا یک شخصیت اجتماعی باشد. فرقه اگر به این نتیجه برسد که با این وسیله خاص می تواند اولاً ادامه حیات دهد و ثانیاً، یک قدم به اه خود نزدیکتر شود، لحظه ای در همکاری یا استفاده ابزاری از وسیله موردنظر تردید نخواهد کرد.

همین خط اصلی در تفکر فرقه ای است که موجب رشد سرطانی انواعی از رذایل اخلاقی و آسیب های روانی در درون فرقه می شود. مدت کوتاهی پس از ورود به فرقه، اعضای فرقه تبدیل به بازیگران ماهری می شوند که به راحتی می توانند خود را پشت نق از تزویر و نفاق پنهان کنند. فرقه ها، هرگز آن چیزی که نشان می دهند، نیستند. ممکن است به شما نشان دهند که چقدر دلباخته معنویت و عرفانند، اما حقیقت این است که عرفان پوششی است برای ی امیال شخصی فرقه. ممکن است خود را یک مؤسسه پول چاپ کنی تمام عیار نشان دهند و طمع شما را تحریک کنند و به شما بقبولانند که می توانید با استفاده از قانون جذب، یک شبه پولدار شوید، اما هرگز باور نکنید. هدف فقط سرازیر شدن مقادیر بی حس از ثروت به جیب بنیانگذار شرکت هرمی است. همه ابزارهای مطرح شده فقط وسیله ای برای رسیدن به قدرت و ثروت بیشترند. در پایان، اگر نیک تأمل کنیم، متوجه می شویم که اعضای فرقه و اساساً خود ساختار فرقه، هم وسیله ای بوده اند برای اه کامجویانه فرقه. همه چیز فقط یک سراب، یک تصویر توهمی و ذهنی موهوم بیش نیست.

بسیاری از انی که عضو فرقه ها می شوند، به سرعت با این مکانیسم خو می گیرند. ازآنجاکه مناسبات فرقه ای به خوبی یکدیگر را پشتیبانی می کنند، برای جلب نظر فرقه، باید پیش درآمدهای دیگری را از قبیل ارائه اقسام پیشکش ها، چاپلوسی و تملق و انقیاد محض در برابر فرامین فرقه، به بهترین شکل اجرا شوند تا مورد توجه قرار گیرند و بتوانند مورد توجه فرقه قرار گیرند.

مکانیسم های تفکر فرقه ای را می توان در این موارد خلاصه کرد: (ر.ک: سینگر، 1388، ص95 و 107ـ109 و 212؛ www.howcultswork.com؛ فرهنگ فرقه از: www.nejatngo.org).

کنترل ذهن؛ هدف وسیله را توجیه می کند؛ فقط باید به فرقه صداقت نشان داد؛ دنیا به دو گروه تقسیم شده: ما و آنها؛ تمام حقیقت در فرقه است (انحصارگرایی معرفتی)؛ فقط اهل فرقه رستگارند (انحصارگرایی نجات)؛ فرقه استحقاق بهره مندی از همه مواهب را دارد؛ خوبی یا بدی افراد، به دوری یا افراد به فرقه بستگی دارد؛ به گوینده بنگر نه به گفته؛ شرایط تعیین کننده همه چیز است (عدم وجود یک استراتژی دائمی در مواجهه با امور)؛ تحت هر شرایطی دیگران مقصرند، نه فرقه؛ تشویق برای یک نفر، تنبیه برای همه (نوعی سیستم نظامی حاکم بر فرقه ها)؛ همواره نزدیک ترین افراد در معرض بیشترین خطراتند؛ همه خائنند، مگر خلاف آن ثابت شود (نگاه امنیتی به همه)؛ همه یا هیچ ؛ عدم هویت مستقل فردی (یا من یا فرقه، در مقابلِ هم من، هم گروه)؛ همه برای یک نفر؛ رازز از عالم (تقلیل مفاهیم متعالی به مصادیق جزیی)؛ مسئله ز از ذهن پرسشگر (حل کاذب مسائل اساسی در ذهن اعضا)؛ شک در آرمان های فرقه کفر است؛ و نگاه ابزاری به انسان.

مکانیسم های نفوذ فرقه ها در شخصیت افراد

فرقه ها، برای جذب افراد، نیازمندند تا از شیوه های اعمال نفوذ در ذهن و شخصیت افراد بهره ببرند که طیف وسیعی از روش های روان شناسانه را شامل می شود. مهم ترین و معروف ترین این روش ها، به روش مغزشویی مشهور شده است. اما روش های دیگری نیز وجود دارند که در تعامل با شست وشوی مغزی هستند و فقدان این روش ها، عملیات مغزشویی را ناتمام می گذارد (سینگر، 1388، ص157 و 290، بخارایی، 1391، ص 7 و 44، روخلین، 1368، ص 33ـ38).

برخی از این روش های جذب عبارتند از:

القاء کاذب حس مهم بودن به افراد؛ رازآمیزی رفتارها و تعالیم در فرقه؛ سوءاستفاده از ش ت های روانی و اجتماعی افراد؛ پایین نگه داشتن سطح اعتماد به نفس افراد؛ سیاست با دست پیش کشیدن و با پا پس زدن؛ تحقیر؛ ایجاد عطش؛ تحریک عواطف؛ تحریک حس متفاوت بودن؛ ریاکاری معنوی و زهدنمایی؛ استفاده از روش جای پا باز ؛ و استفاده از روش «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود».

تغییر شخصیت افراد پس از ورود به فرقه

افراد پس از جذب در فرقه ها، به طور محسوس و غلوشده ای دچار تغییرات رفتاری، روانی و شخصیتی می شوند. به طوری که انی که افراد جذب شده را از قبل می شناخته اند، به راحتی متوجه این تغییر ناگهانی، عمیق و پرقدرت می شوند. این تحولات شخصیتی، تقریباً تمام وجوه زندگی افراد جذب شده را تحت الشعاع خود قرار می دهد که از نوع پوشش، نحوة غذا خوردن و رژیم غذایی و رفتار گرفته تا نوع نوشتار، انتخاب رنگ و تغییر در نوع ارتباطات و پیوندها را شامل می شود. اولین و اصلی ترین کاری که هر فرقه انجام می دهد، دست و پا نوعی تشخص فرقه ای برای خود است تا از این روش به هویت مستقلی برسد (سینگر، 1388، ص 110) و اعلام موجودیت نماید. نوع خاص لباس، آرایش مو و صورت، انتخاب حرکات نمادین و اصلاحات سمبلیک از رایج ترین این کارهاست (سینگر، 1388، ص 101، 102،104، 155؛ www.howcultswork.com).

هیچ اطلاعاتی خارج از فرقه نباید به اعضا برسد، بخصوص آنکه این اطلاعات بر ضد فرقه باشد. پس غالب کانال های ارتباطی با بیرون از فرقه، باید قطع شده، یا به صورت بسیار محدود و مدیریت شده، اطلاعات به صورت قطره ای به اعضا داده شود.

اصلی ترین چیزی که اعضای فرقه باید بیاموزند، این است که آنها با افراد بیرون از فرقه تفاوت دارند. ازاین رو، پررنگ ترین خط کشی در ذهن هر عضو فرقه، خطی فرضی است که بین خود و دیگران رسم می کند. به این ترتیب، دنیای فرقه ها به «ما» و «آنها» تقسیم می شود.

همچنین دنیای جدیدی که اعضای فرقه، آن را تجربه می کنند، نظام جهان شناسی و جهان بینی خاص خود را دارد. ممکن است حتی جهان بینی قبلی اعضای فرقه، با حفظ همان اصطلاحات در تعالیم فرقه، استحاله شوند. موازی با این خط کشی میان ما و آنها، به تدریج نوعی تمامیت خواهی و جزمیت در مقابل تعالیم فرقه شکل می گیرد. اعضای فرقه نسبت به هرگونه نقد و سؤال برون فرقه ای به شدت واکنش نشان می دهند. با تغییر جهان بینی اعضای فرقه، طبعاً ارزش های اخلاقی آنها نیز تغییر می کند. به گونه ای که نوعی نظام اخلاقی متناسب با دنیای جدید را برای خود خلق می کنند.

قطع یا محدودسازی روابط با بیرون از فرقه؛ تشخص فرقه ای؛ محدودسازی دریافت اطلاعات از خارج از فرقه؛ تقسیم دنیا به ما و آنها؛ تمامیت خواهی و جزم در برابر تعالیم فرقه؛ تغییر در جهان بینی اعضای فرقه؛ تغییر در ارزش های اخلاقی اعضای فرقه.

مکانیسم های تداوم حضور اعضا در فرقه

اما صرفاً جذب افراد به فرقه ها نقطه پایان ماجرا نیست. فرقه ها افراد را جذب می کنند تا از آنها بهره برداری نمایند. بنابراین، لازم است تا به هر شکل ممکن افراد در فرقه بمانند و حضوری مداوم همراه با ایمان و اعتقاد داشته باشند. در اینجا نیز تکنیک های روان شناختی با مهارت هرچه تمام تر مورد استفاده ان فرقه ها قرار می گیرند. برای متقاعد سازی و پابند نمودن اعضا در فرقه، روش های مختلفی وجود دارد که از نرم ترین و مخملی ترین روش ها تا سخت ترین و چدنی ترین رفتارها را دربرمی گیرد. از جاذبه هایی مانند ازدواج درون فرقه ای و استحکام پیوندهای خانوادگی بر اساس آموزه های فرقه و یا اعطای پست های اجرایی و عملیاتی برای ی حس جاه طلبی افراد، تا متوسل شدن به روش های خشونت آمیز مانند تحقیر، تهدید، بایکوت، حبس و یا حتی حذف فیزیکی در بسیاری از فرقه ها، از شیوه های معمول برای پایبندسازی اعضا در فرقه است.

ازآنجاکه منطق در فرقه ها منطق زور و اجبار است. ازاین رو، در مقابل نقدها و پرسش های احتمالی افراد، تحقیر و تمس منتقد یکی از معمول ترین شیوه هاست. «ت یب شخصیتی یکی از نشانه های فرقه هاست».

شرطی شدگی جزء نخستین یافته های دانش روانشناسی نوین به شمار می رود که در آزمایشات پاولف به دست آمد (روخلین، 1368، ص 38-33). اعضای فرقه پس از مدت کوتاهی از نوع واکنش هایی که از جانب فرقه دریافت می کنند، درمی یابند که باید چگونه رفتار کنند تا مستحق نگاه های محبت آمیز فرقه شوند و یا از عواقب خشم او در امان بمانند. برای بهره کشی از افراد، هیچ راهی به اندازه اینکه آنها تصور کنند در یک مسابقه قرار گرفته اند که قرار است در صورت برنده شدن، جایزه ویژ ه به آنها تعلق گیرد، افراد را ترغیب به تلاش نمی کند. ان فرقه ها نیز با استفاده از همین روش، چند نفر از نزدیک ترین افراد به خود را به عنوان الگوی سایرین معرفی نموده، بقیه را در مسابقه ای ساختگی با این افراد قرار می دهد. در فرقه ها، معمولاً افراد چند گروه در طبقه اول نزدیک به فرقه دیده می شوند: آنان که چاپلوس ترند، آنان که پولدارترند، آنان که زیباترند و آنان که بی اراده ترند.

«تقویت حس جهل و گناه» (کریمی، 1390، ص 141) در اعضا این حسن را برای روسای فرقه ها دارد که اعضا همواره اشتباهات و خطاها را از جانب خود ببینند و در نهایت، اشکالات طبیعی که در روند امور ممکن است پیش بیاید را در اثر قصورات خود تصور کنند. این حس، موجب می شود تا برای جبران مافات چند برابر تلاش کند تا بتوانند خود را به فرقه اثبات کند؛ ارعاب؛ القاء حس جهل و گناه در اعضا؛ تحقیر، تمس ؛ بایکوت؛ شرطی شدگی اعضای فرقه براساس سیستم محرک و پاسخ؛ مشغول سازی دائمی افراد فرقه جهت پر نمودن اوقات فراغت (سرگرم سازی)؛ طبقه بندی اعضا به مقربین و غیرمقربین؛ ایجاد فضای امنیتی درون فرقه؛ تقویت حس خودمقصربینی در اعضای فرقه؛ و قطع ارتباط با افراد بریده از فرقه.

علل جذ ت فرقه ها

فرقه ها، برای آنکه بتوانند جذب کنند، باید جذاب باشند. به همین دلیل، مکانیسم های جذ ت زا در ساختار و رفتار فرقه ای بهره مند می شوند. مهم ترین عامل جذ ت فرقه ها را شاید بتوان در متفاوت بودن آنها دانست. فرقه ها با سوءاستفاده از این تمایل ذاتی انسان به متفاوت بودن و یا تجربه امور متفاوت و گریز از یکنواختی و تکرار، خود را تافته ای جدابافته از جامعه می نمایانند و بهشتی موعود را به اعضای خود وعده می دهند که هرگز وجود خارجی ندارد. فرقه ها همواره بیرون از کادر هستند. همین ویژگی غیررسمی بودنشان برای انی که از چارچوب های رسمی بخصوص در ابعاد دینی و اجتماعی گریزان هستند، بهترین پناهگاه است. فرقه ها، بخصوص در قرائت امور دینی به شدت سکولار و شخصی اند. تبلیغ یک نوع دین شخصی و ادراک فردی از حقیقت، از مهم ترین آرمان فرقه هاست. همچنین فرقه ها به این امید و یا توهم را در افراد بارور می کنند که می توانند آنها از همه قیود دست وپاگیر مذهبی، فرهنگی و اجتماعی آزاد کنند. درحالی که، عملاً چنین اتفاقی نمی افتد. برخی از این ویژگی های جذ ت زا عبارتند از: متفاوت بودن؛ غیررسمی بودن؛ توهم از قیود؛ باطن گرایی و رازآلودگی؛ ویژگی های ساختاری فرقه ها.

ویژگی های ساختاری فرقه ها نیز به نوبه خود، قابل توجه و جالب است. فرقه ها در چند ویژگی با هم مشترکند. همین ویژگی هاست که موجب می شود ما میان فرقه ها و تشکل های اجتماعی غیرفرقه ای تمایز قائل شویم. برخی از این ویژگی ها عبارتند از: ساختار هرمی در فرقه، شخص محوری به جای ایده محوری، جزمی شی و انحصارگرایی، استفاده از روش های شست وشوی مغزی (سینگر، 1388، ص 30) و انحصار و نظارت در ورود و وج اطلاعات از جمله این ویژگی هاست.

نظام های فرقه ای، اساساً بر مبنای ساختار هرمی شکل گرفته اند (همان). از مهم ترین ویژگی های ساختار هرمی، نحوة تنظیم روابط اعضای جامعه با رأس هرم است. رأس هرم، که در اینجا فرقه قلمداد می شود، در قلمرو حکومت خود از قدرتی بی رقیب و تمامیتی بی بدیل برخوردار است که به او این امکان را می دهد که از فراز هرم قدرت، مادی و معنوی فرقه، تمام امور زیردستان خود را تحت نظارت مستقیم داشته باشد (همان، ص 104). فرقه در این ساختار «فاعل ما یشاء» و «یسئل و لایسئل» است. او از همه پاسخ می خواهد و به هیچ پاسخگو نیست. ساختار هرمی فرقه، اقتضا می کند که همه مواهب، امکانات و امتیازات مادی ـ و احیاناً معنوی ـ مخصوص فرقه باشد و دیگران بر حسب فاصله ای که با فرقه دارند و نسبت به طبقه ای که در آن قرار می گیرند، حق بهره مندی از این نعمات را دارند. این امر موجب به وجود آمدن رقابتی فاسد در میان اعضای فرقه می گردد که به موجب آن، اعضای فرقه برای حصول تقرب بیشتر به رأس هرم، به هر وسیله ای متوسل می شوند و از هیچ وسیله ای برای نیل به این هدف روی گردان نیستند. ازاین رو، در میان این فرق شبه عرفانی، پدیده های فاسدی نظیر جاسوس پروری، تهمت و بهتان به هم ردیفان، حسد، دروغ، غیبت، سوء ظن و... بیش از هر چیز ی مورد توجه قرار می گیرند. ناگفته نماند، فرقه هم گرچه از بروز مشاجرات و اختلافات علنی استقبال نمی کند، اما ازآنجاکه همواره کنترل جماعتی که با هم اختلاف دارند راحت تر است، بنابراین سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن در اینجا نیز با قرائتی عرفانی! مورد استفاده قرار می گیرد.

قدرت، فساد می آورد. قدرت مطلق بدون تقوا، فساد مطلق. جایی که همه امکانات و مواهب به سمت فرقه معطوف باشد، او یگانه مرجع تصمیم ساز، تصمیم گیر و آمر باشد و دیگران صرفاً مجریان اوامر او باشند و ی را یارای نقد و پرسش از فرقه نباشد، به یقین فساد در همه ارکان آن گروه رسوخ خواهد کرد. فرار از پاسخ گویی به شبهات و مسدود نمودن همه کانال های انتقاد با استفاده از برچسب های الهیاتی، پربسامدی همچون شک، ب ، حال بد، وابسته شدن و... موجب می شود تا اعضای فرقه برای جلوگیری از برچسب خوردن و انگشت نما شدن به خودسانسوری (فاوست، 1387، ص 34) روی بیاورند و هرگونه نقد و پرسش را در درون خود سرکوب کنند.

نکته قابل تأمل و البته خطرناک در این باب اینکه، در این ساختارهای هرمی، که هم فاسدند و هم مفسد، به هر میزان که افراد از لحاظ توانایی های فردی توانمندتر باشند و به میزانی که در روش خود صادق تر باشند، به همان میزان نیز خطرناک تر، جزمی تر و متعصب تر خواهند بود؛ چراکه تمام قدرت و صداقت خویش را به فرقه تفویض نموده و در خدمت مطامع و منافع او مورد استفاده قرار می دهند. این افراد، به راحتی تبدیل به ماشین های بی ادراک و احساسی می شوند که برای انجام هر کاری که از جانب فرقه دستور داده شود، آمادگی کامل را خواهند داشت. ازاین رو، تبعیض حاکم بر روابط اعضای فرقه با فرقه، که بر اساس میزان ثروت، زیبایی و یا تملق بیش تر مریدان صورت می گیرد، خود نوع دیگری از فساد در رفتارهای اجتماعی را در این فرق به نمایش می گذارد. افرادی که به کار فرقه نیایند و کارایی لازم را جهت پیشبرد اه فرقه نداشته باشند، به زودی طرد شده و از جمع بیرون رانده می شوند. تنها انی باید در فرقه بمانند که بتوان از آنها بهره کشی نمود. رقابت بر سر تصاحب قدرت، چه در میان اعضای دون پایه فرقه برای تقرب به فرقه و چه در بین سطوح عالی فرقه بر سر جانشینی فرقه، نیز داستان دیگری است که حتی در برخی اوقات در برخی فرق، کار را به حذف فیزیکی و ترور نیز رسانده است. پرستش فرقه یا حداقل قائل بودن به نوعی از جایگاه مافوق انسانی برای ان فرقه ها نیز از بدیهیات نظام های فرقه ای است.

فرقه ها چه بخواهند و یا نخواهند، چه بدانند و یا ندانند، پس از مدتی که از شکل گیری آنها بگذرد، از رادیکالیسم و آرمان خواهی افراطی، که در آن آرمان ها و ایده ها نقش اساسی دارند، به سمت نوعی شخص پرستی تغییر جهت می دهند. به طوری که فرقه، تبدیل به نمود و نماد تمام عیار همه آرمان های فرقه می شود؛ هرگونه خدشه و نقد بر فرقه به منزله نقد و خدشه بر آرمان ها تلقی شده، غیرقابل تحمل خواهد بود. نمونه روشن این سخن، باید از گرو رجوی، که حالا باید به صراحت آن را فرقه رجوی خواند، نام برد. اه ضدامپریالیستی سازمان مجاهدین، در بدو تأسیس بر هیچ پوشیده نبود. شعارهای پرطمطراق و غرب ستیز این سازمان، تعداد زیادی از افراد را در سطوح مختلف اجتماعی به خود جذب نمود. اما پایان کار سازمان، ختم به شخص محوری و حتی شخص پرستی شد.

ازآنجاکه حرف اول و آ را در فرقه، فرقه می زند، الهیات فرقه نیز مبتنی بر ادراک شخصی فرقه از امور است. بنابراین، متکی بر تفسیر به رأی متون دینی است.

برخی از ویژگی های ساختاری فرقه ها عبارت است از (ر.ک: فاوست، 1387، ص 34؛ انجمن نجات مرکز فارس در: www.howcultswork.com):

ساختار هرمی؛ باطن گرایی؛ تأویل گرایی شدید یا نص گرایی افراطی؛ لایه لایه بودن، پیروی از اصل رازداری؛ مبهم بودن اه ؛ شخص محوری به جای ایده محوری؛ فقدان یا ضعف شدید اخلاقیات؛ فقدان یا ضعف شدید احکام دینی؛ الهیات مبتنی بر ادراک شخصی؛ ساختار تقلیدگرایانه؛ جزمی شی؛ و باور به نوعی از نخبه گرایی انحصاری.

خطرات سیستم های فرقه ای

خطرات بالقوه و بالفعل فرقه ها نیز محدود به افراد نمی شود. فرقه ها خطرات بالقوه ای هم در رابطه با افراد و هم در رابطه با جامعه به وجود می آورند. این امر موجب می شود آنها را دست کم نگیریم و متوجه زیان های آنها در بلندمدت بر روی فرد و جامعه باشیم. نخستین گام سیستم های فرقه ای برای در دست گرفتن عنان تفکر و اختیار افراد، تهی نمودن آنها از هویت فردی و امحا این هویت فردی در یک هویت جمعی جعلی است. در صورت موفق بودن فرقه در این امر، فرد احساس فردیت خود را به شدت از دست می دهد و به نوعی الیناسیون فکری و روانی دچار می گردد. این شیوه، همان طور که گفته شد، گام اول است و فرقه ها در این روش، نوعی سیستم قبیله ای را به کار می برند. در قبایل بدوی نیز با این شکل از هویت جمعی مشترک مواجه هستیم.

پس از استحاله فردیت فرد در یک هویت جمعی، در دومین گام برای نیل به در اختیار گرفتن عنان فکری و روانی افراد، فرقه هویت جمعی را که خود برای افراد و اعضای خود جعل نموده، در هویت شخصی فرقه استحاله می کند. به این ترتیب، هویت جمعی فرقه در وجود فرقه متجلی می شود. از این پس، ماهیت قبیله و فرقه از هم جدا می شود. این مرحله از استحاله، غالباً همراه با یک واقعه تاریخی در فرقه رخ می دهد. از آن پس، فرقه با اعلام چیزی شبیه به انقلاب ایدئولوژیک، که توسط سران مجاهدین خلق در اشرف اعلام شد، نوعی تحول اساسی در روند فرقه را ایجاد می کنند. در این تغییر رویه، اختیارات گروه، که تا این مرحله کما بیش در حدود عرف ی در سایر گروه ها بوده، همراه با بار عظیمی از وجوه کاریزماتیک، به نوعی شخص محوری افراطی تبدیل می شود که همه منافع، قدرت ها و اراده های موجود در گروه به سمت یک نقطه سرازیر می گردد. در مقابل، گروه که از این پس جزمی تر از گذشته شده است، به هیچ پاسخگو نخواهد بود. این مرحله، سرآغاز تبدیل یک گروه به فرقه است. اگر یک گروه بتواند اعضای گروهش را برای عبور از این مرحله متقاعد کند، در مراحل بعدی تقریباً مشکلی نخواهد داشت. همین انقلاب ایدئولوژیک، به مدد همکاری و همرایی تعدادی از مریدان و مطیعان به زودی در بین همه اعضا مشروعیت می یابد.

یکی از نشانه های این تحول اساسی و استحاله روشی، اعلام عمومی برای لغو یک عمل یا اجبار به انجام یک عمل است که تا پیش از این، در عرف و قوانین دینی و اجتماعی گروه مقبول بوده است. نظیر این واقعه را می توان در اعلام قیامت عمومی در فرقه اسماعیلیه، اعلام نسخ شریعت و اعلام قیامت در بهاییت، اعلام چندهمسری در مورمون ها و اعلام طلاق ایدئولوژیک توسط فرقه مجاهدین مشاهد نمود.

الف. خطرات فرقه برای فرد

تز ل کانون خانواده؛ امحا هویت شخصی افراد در جهت نیل به هویت جمعی؛ سیستم قبیله ای؛ امحاء هویت جمعی فرقه در جهت تثبیت شخصیت فرقه؛ تبدیل قبیله به فرقه؛ تعطیل منطق افراد؛ اتلاف عمر افراد؛ اتلاف پول افراد؛ ایجاد محدودیت های اجتماعی؛ ایجاد آسیب های روانی به افراد؛ جلوگیری از شکل گیری یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام استعداد آنها به نفع فرقه؛ ظرفیت بالقوه ایجاد اخلال های اجتماعی و امنیتی؛ و بلوکه نمودن منابع مالی، فکری و اجتماعی در یک نقطه کوچک.

مهم ترین خطر فرقه برای جامعه، آنجاست که فرقه ها با تشکیل یک هویت فرقه ای جعلی، مانع شکل گیری هویت اجتماعی واحد می گردند و ازآنجاکه جامعه اساساً بر مبنای هویت جمعی شکل می گیرد، با د شدن هویت ها انسجام هویتی جامعه نیز عملاً در معرض فروپاشی قرار می گیرد. فرقه ها با جذب و در اختیار گرفتن نخبگان جامعه و استخدام استعدادهای آنها به نفع خود، جامعه را از این استعداد و دستاوردهای آن محروم نموده و همه توانایی های نخبگان را در جهت منافع و اه ـ غالباً ضداجتماعی خود ـ به کار می گیرد.

فرقه ها همواره در همه حکومت ها، جزء خطرات بالقوه برای ایجاد یک ناامنی اجتماعی و بر هم زدن نظم اجتماعی تلقی شده اند. ازاین رو، به دید یک مسئله امنیتی به آنها نگریسته شده است. بدیهی است وقتی گروهی با هوادارانی از چند ده نفر تا چند میلیون نفر در یک جامعه وجود داشته باشد که اغلب اعضای آن حاضرند برای آرمان های گروهشان دست به هر کاری بزنند، هر لحظه بیم آن می رود که یک آشوب و اغت تمام عیار از دل یکی از همین فرقه ها بروز کند.

فرقه ها بخصوص با ماهیت مذهبی و معنوی، کانون منابع مالی و فکری و اجتماعی می شوند. وجود نذورات و احیاناً موقوفات، سیل ثروت سرشاری را نصیب سران فرقه ها می کند. از سوی دیگر، گروه نخبگانی که جذب این فرقه ها می شوند مسئولیت تبلیغات و معرفی تعالیم فرقه را بر عهده دارند.

ب. خطرات فرقه برای جامعه

جلوگیری از شکل گیری یک هویت اجتماعی واحد؛ جذب نخبگان جامعه و استخدام استعداد آنها به نفع فرقه؛ ظرفیت بالقوه ایجاد اخلال های اجتماعی و امنیتی؛ بلوکه نمودن منابع مالی، فکری و اجتماعی در یک نقطه کوچک؛ تز ل کانون خانواده (ر.ک: سینگر، 1388، ص122، 300، 301، 302، 309، 310، 311).

آسیب های روانی شایع در فرقه

فرقه ها هم در سطح بنیانگذاران و هم در سطح اعضا، متشکل از افرادی هستند که مورد هجوم آسیب های روانی گوناگونی قرار می گیرند. تنها تفاوت میان اعضا و ان فرقه ها را شاید بتوان در تیپ های شخصیتی آنها جست وجو نمود. اعضای فرقه ها غالباً شخصیتی پذیرنده، منفعل و قربانی دارند که آماده دریافت و اجرای فرامین هستند. در مقابل، ان اغلب دارای شخصیتی اقتدارگرا، تمامیت خواه و فرمانده اند. در کنار هم قرار گرفتن این دو تیپ شخصیتی، ساختاری کامل، اما بیمار را شکل می دهد که هر دو طرف، این ساختار را راضی نگه می دارد. تا زمانی که هریک از طرفین در ساختار شخصیتی خود باقی بمانند، چرخه رفتاری فرقه به قوت خود باقی خواهد بود. اما به محض اینکه یکی از طرفین، که غالباً اعضای فرقه هستند، از طبقه و تیپ شخصیتی خود فاصله بگیرند، تع ت و تنش ها بروز خواهد نمود.

برخی از این آسیب های روانی موجود در فرقه ها عبارتند از:

اعتیاد (اقسام گوناگون اعتیاد ذهنی و جسمی و روانی)؛ توهم (منجر به باور رس جهانی برای فرقه)؛ پارانویا و بدبینی (منجر به باورداشت تئوری توطئه)؛ افسردگی (سینگر، 1388، ص 129)؛ مانیایی (بیماری دو اختلال قطبی شخصیت)، (نوسان میان نوعی شادی کاذب بیرونی و افسردگی درونی)؛ نارسیسیسم (خودشیفتگی افراطی افراد و فرقه)؛ اختلال اضطراب فراگیر (دیویسون و کرینگ، 1390، ص 191).

روش های دفاع روانی در مقابله با فرقه ها

این گونه نیست که فرقه ها ش ت ناپذیر و نفوذناپذیر باشند. فرقه ها هم مثل هر ساختار دیگری، نقاط ضعف خود را دارند. بنابراین، انی که در فرقه ها گرفتار می شوند، با کمی جسارت و امید می توانند خود را نجات دهند. شما چه در درون تارهای یک فرقه گرفتار شده باشید و یا نشده باشید و در معرض این خطر باشید، باید برخی مهارت های دفاع روانی در مقابل روش های نفوذ فرقه ها را بشناسید و به کار ببندید. آگاهی از این روش ها، به شما کمک می کند تا در موقع قرار گرفتن در معرض آسیب های فرقه ای، واکنش بهتری از خود بروز دهید. خسارت روانی و جسمی کمتری متوجه شما شود و یا به کلی از آن جلوگیری نمایید.

اگر هنوز گرفتار فرقه ها نشده اید، این روش ها را به مثابه روش های پیشگیرانه استفاده کنید. اگر در یکی از فرقه ها با مختصاتی که پیش تر بررسی کردیم، قرار دارید، این روش های دفاع روانی می تواند در حکم راه های گریز از فرقه باشد. البته باید دقت کنید که این روش ها یک شبه پاسخ نمی دهند. باید تدریجاً نتایج آن را ببینید. افراد ورش ته روانی، بهترین اه فرقه ها هستند. در ح روانی نامتعادل، خودآگاهی ما در پایین ترین سطح قرار دارد. ما آمادگی پذیرش هر چیزی که ما را به آرامش و تخدیر برساند، داریم. برای اینکه در چنین دامی گرفتار نشوید، خودتان را پیدا کنید. تقویت خودآگاهی شخصی و اینکه «کیستید، کجایید و باید چه کار کنید؟»، مهم ترین پیشگیری از گسیختگی روانی و در قرار گفتن در معرض خطر استحاله فرقه هاست.

ی که در مسیر خودآگاهی قرار دارد، حتی اگر در شرایط نامتعادل روانی نیز قرار بگیرد، به سرعت خود را بازمی یابد و بر شرایط بحرانی فائق می آید. خانواده نخستین پناهگاه روحی روانی همه افراد است. اما اگر این پناهگاه، خود تبدیل به شکنجه گاه روانی افراد شود، روشن است که بهترین راه دوری از این شکنجه گاه روانی، دوری گزینی از آن است. جوانان و نوجوانان در سنین بحران عاطفی، مستعدترین افراد برای جذب در فرقه ها هستند. این زنگ خطر برای والدینی است که رابطه مناسبی با فرزندان خود برقرار نمی کنند. اگر فرزند شما در کنار شما احساس آرامش نکند، بی شک در پی مأمنی برای ب آرامش خواهد بود. فرقه ها همواره در کمین افرادی هستند که از عقبه خود فراری هستند و به سوی آینده ای نامعلوم می گریزند. رفتار فرقه ها در بدو امر، بسیار گرم و پذیرنده است. انی را که از بیرون وارد می شوند، تسکین می دهد، اما این تسکین موقتی پس از مدتی اثر خود را از دست می دهد. بنابراین، پیشگیرانه ترین راه برای جلوگیری از جذب شدن در فرقه ها، تقویت بنیان های عاطفی و روانی در خانواده است.

فرقه ها همواره قرائت های نامعمولی از دین ارائه می دهند. این امر برای انی که از فضای رسمی و دین زده اجتماع خسته و فرسوده شده اند، بسیار خوشایند و خواستنی است. ذهن انسان ذاتاً از یکنواختی و تکرار خسته می شود، و در پی راهی برای کشف لایه های گوناگون پدیده هاست. فرقه ها این وعده را به شما می دهند که لایه های باطنی ادیان را به شما آموزش می دهند. اما یک ذهن وقاد و مجرب به زودی می فهمد که وعده های فرقه ها، در خوشبیانه ترین ح ، خطا و پندار فرقه و ناشی از نامتخصص بودن در اصول و مبانی دینی است، که فرقه خود را به آن منتسب می کند.

فرقه ها بهشت انی هستند که نمی خواهند ذهن خود را با فکر روی مسائل و پیچ و خم های معرفتی ادیان خسته کنند. آنها همواره یک راه ساده و کپسولی پیش پای شما می گذارند. شما فقط با خوردن یک قرص به مقصد می رسید! این در مورد همه فرقه ها، با هر گرایشی صدق می کند.

فرقه های مذهبی به شما می گویند: ما راهی را به باطن یافته ایم و هیچ جز ما با آن آشنا نیست. کافی است تا به تعالیم ما عمل کنید تا به آن راه وارد شوید و در کوتاه ترین مدت به کمال برسید. فرقه های تجاری با ترفندهای مختلف، شما را متقاعد می کنند که اگر روش های آنها را اجرا کنید، یک شبه میلیون ها دلار پول نصیبتان می شود. فرقه های روان شناختی هم وعده آرامشی ابدی را در چند روز به شما می دهند.

فرقه های ، دورنمای دنیایی آباد و آزاد را تحت تعالیم فرقه به شما نوید می دهند و خلاصه فرقه ها دورنمای بهشتی زمینی را برای شما ترسیم می کنند که وجود خارجی ندارد. برای اینکه در دام این وعده ها گرفتار نشوید، معرفت دینی خود را ارتقا دهید.

فرقه ها بخصوص با گرایش های مذهبی، روان شناختی و فراروان شناختی، اغلب شما را با برخی امور خارق العاده شگفت زده می کنند. شاید انی که در دام این فرقه ها گرفتار می شوند، قربانی جاه طلبی و قدرت طلبی خود شده باشند. این افراد، در پی کشف و به دست آوردن قدرت های باطنی خود اسیر وعده ها و تعالیم این فرقه ها می شوند. فرقه های فراروان شناختی راه های ارتباط با موجودات فرامادی را آموزش می دهند. برخی دیگر، با آموزش انواع خاصی از ریاضت و ورزش های جسمی و روانی، ذهن شما را برای درک اسرار آفرینش آماده می کنند. همه اینها خوب است، اما مسئله اینجاست که غالب این وعده ها شعاری بیش نیست و شما نه تنها به آسمان وصل نمی شوید، بلکه از زمین هم کنده شده و در هوا معلق می مانید.

افراد بسیاری در اثر روش های نادرست برقراری ارتباط با موجودات غیرارگانیک، کارشان به تیمارستان کشیده و یا به کلی از فضای اخلاقی و دینی دور شده اند. ی که سطح دانش معنوی و معرفت دینی خود را ارتقا داده باشد، به خوبی می داند که روش برقراری ارتباطات فراانسانی، باید تحت نظارتی دقیق و در چارچوبه ای اخلاقی صورت گیرد. در غیر این صورت، ممکن است چشمه های حقیری از قدرت های فراانسانی، نظیر پیشگویی های ساده، باز شدن چشم به اصطلاح باطن بین و..، هم برای فرد حاصل شود. اما ازآنجاکه فرد ابت ترین مراحل خودسازی را طی نموده، به دست آوردن این قدرت ها جز زیان مضاعف نتیجه ای برای او نخواهد داشت. اصل تعادل در عالم ایجاب می کند که هر نیرویی در جای شایسته خود قرار گیرد. در غیر این صورت، موجب خسران و فاجعه های اخلاقی و معنوی خواهد شد. تفاوتی نمی کند که شما در یک فرقه باشید و یا در شرف ورود به یکی از فرقه ها قرار گرفته باشید. جزء هر کدام از این دو گروه باشید، مکانیسم «نه» گفتن، یکی از کارآمدترین مکانیسم های دفاعی در برابر گرفتار شدن در دام فرقه هاست.

فرقه ها از روش های روان شناختی گوناگونی برای نفوذ در شخصیت افراد و بهره برداری از آنها استفاده می کنند؛ یکی از این روش ها که در روان شناسی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد، موسوم به روش «جای پا باز » (کریمی، 1390، ص 140) است. آنها از درخواست های کوچک شروع می کند تا به خواسته های بزرگتر برسند. آنها همان روز اول، از شما نمی خواهند بمبی را داخل یک ماشین جاسازی کنید و در میان یک خیابان شلوغ منفجر کنید. از کارهای به ظاهر پیش پاافتاده شروع می کنند، تا آستانه تحریک اخلاقی شما را بالا ببرند. شما اگر بتوانید برای جلب رضایت فرقه، از دوست خودتان جاسوسی کنید، حتماً بعدها می توانید برای حفظ رضایت فرقه، هر کار دیگری را هم ید. پس مراقب درخواست هایی که از شما می شود باشید.

روش دیگری که در این فرقه ها مرسوم است، روش «باز جای پا» نامیده می شود. ما در فارسی این روش را با ضرب المثل «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود»، می شناسیم. آنها شما را با یک درخواست بسیار بسیار بزرگ شوکه می کنند. ممکن از شما تقاضای مبلغ بالایی از دارایی تان را نمایند، یا از شما بخواهند یک رفتار ضداجتماعی و غیرقانونی فاحش را انجام دهید. اگر شما آن قدر ساده باشید که این کار را انجام دهید که چه بهتر! وگرنه گام دوم را برمی دارند و درخواست بسیار کوچکی از شما می کنند. وقتی شما در مقابل پرداخت چندین میلیون پول مقاومت کنید، حتماً با پرداخت چند صدهزار تومان مشکل کمتری دارید و برای اثبات صداقت خود، حتماً این کار را انجام خواهید داد (کریمی، 1390، ص 142).

بنابراین «نه» گفتن را از همان کودکی باید به فرزندان خود بیاموزیم و خود هم آن را تمرین کنیم. اگر قرار است ی یا گروهی، به دلیل عدم تمکین شما را طرد کند، بهتر است این اتفاق زودتر بیفتد و شما زودتر از فرقه طرد شوید، تا آنکه سال ها عمر و دارایی خود مصروف اه فرقه کنید و وقتی کارشان با شما تمام شد، شما را طرد کند.

فرقه ها پر است از افرادی که یا به افراط کشیده شده و یا به تفریط. و اساساً فرقه ها محصول همین تندروی ها و کندروی هاست. تندروی در احساس گرایی یا افراط در عقل ورزی همواره مشکل آفرین و خطرساز بوده است. در تعالیم مذهبی و دستورالعمل های اخلاقی، همواره مراقبه و پایش اعمال و رفتار روزانه از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. هر شب از خودتان بپرسید کاری که امروز انجام دادید، جدای از تعالیم فرقه هم کاری مفید بوده یا نه؟ آیا اگر شخص دیگری این کار را در حق شما انجام می داد، باز هم آن را مورد تأیید قرار می دادید، یا چون شما تحت تعالیم فرقه آن را انجام داده اید، رفتاری مثبت تلقی می شود؟

با خودتان صادق باشید و از پاسخ های متفاوتی که درونتان به شما می دهد، نهراسید. اجازه بدهید ناخودآگاهتان با شما سخن بگوید و حقیقت درونی تان را برایتان واگویه نماید. از اینکه یک روز بفهمید کلی از راه ر

پاو وینت مدل های ارزشی اوراق بهادار (همراه با مثالهای تشریحی)

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان مدل های ارزشی اوراق بهادار در حجم 48 اسلاید همراه با تصاویر، توضیحات کامل و مثالهای تشریحی ویژه ارائه کلاسی درسهای ی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و ی

توضیحات بیشتر


15,000 تومانپاو وینت ارزی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان ارزی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سود در حجم 42 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر


14,000 تومانپاو وینت عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در مورد ید یا اجاره

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان عوامل موثر بر تصمیم گیری درمورد ید یا اجاره در حجم 69 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر


17,000 تومانپاو وینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن ر نز ترجمه پارسائیان و اعر

پاو وینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن ر نز ترجمه علی پارسائیان و محمد اعر در حجم 312 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل

توضیحات بیشتر


35,000 تومانپاو وینت رویکرد ارزشی نسبی در ارزی اوراق بهادار

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان رویکرد ارزشی نسبی در ارزی اوراق بهادار در حجم 37 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای ی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و ی

توضیحات بیشتر


11,500 تومان


پاو وینت مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان مقدمه ای بر مدیریت مالی استراتژیک در حجم 11 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درسهای ی مالی مدیریت سرمایه گذاری تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و ی

توضیحات بیشتر


6,000 تومانپاو وینت ریسک و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان ریسک و بازده بر اساس مدل‌های توسعه یافته قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در حجم 44 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای ی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و ی

توضیحات بیشتر


14,000 تومانپاو وینت شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها(همراه با مثالهای تشریحی)

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان شاخص های نوین سنجش عملکرد مالی شرکتها در حجم 39 اسلاید همراه با تصاویر، توضیحات کامل و مثالهای تشریحی ویژه ارائه کلاسی درسهای ی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و ی

توضیحات بیشتر


11,500 تومانپاو وینت تئوری مدیریت ریسک مالی

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان تئوری مدیریت ریسک مالی در حجم 54 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای ی مالی، مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد و ی

توضیحات بیشتر


14,000 تومانپاو وینت مدیریت سرمایه درگردش

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان مدیریت سرمایه درگردش در حجم 37 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر


9,500 تومانپاو وینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها در حجم 46 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر


11,500 تومانپاو وینت ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن در حجم 61 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر


14,000 تومانکارت ویزیت لایه باز گل فروشی

کارت لایه باز فانتزی و قابل ویرایش گل فروشی

توضیحات بیشتر


2,500 تومانپاو وینت پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان پیامد های اقتصادی و تئوری اثباتی حسابداری در حجم 24 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر


9,000 تومانپاو وینت مدیریت بر سود

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان مدیریت بر سود در حجم 36 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر


11,000 تومانپاو وینت گزارشگری ارزش افزوده

پاو وینت ارائه کلاسی با عنوان گزارشگری ارزش افزوده در حجم 39 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

توضیحات بیشتر


12,000 تومانپاو وینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادین-تفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه حسن دانایی فرد

پاو وینت کتاب تئوری سازمان؛ مدرن، نمادینتفسیری و پست مدرن تألیف ماری جوهچ ترجمه حسن دانایی فرد در حجم 158 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل

توضیحات بیشتر


25,000 تومانپاو وینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر. دیوید ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعر

پاو وینت کتاب مدیریت استراتژیک تألیف فرد آر دیوید ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعر در حجم 50 اسلاید همراه با توضیحات کامل

توضیحات بیشتر


19,000 تومان
 1. ترجمه مقاله بررسی اینورترهای چند سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی
 2. ترجمه مقاله 59 مهار کننده های خوردگی (بازدارنده های فساد تدریجی)
 3. ترجمه مقاله bi (هوش تجاری ) در بستر سرویس های رایانش ابری
 4. ترجمه مقاله dna و ژنوم
 5. ترجمه مقاله hisc: معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی
 6. ترجمه مقاله plain beamngs بیرینگهای ساده
 7. ترجمه مقاله yamr: پروتکل مدرن برای مسیری چند مسیره
 8. ترجمه مقاله ابزار بصری سازی برای استفاده مجدد مولفه (component)
 9. ترجمه مقاله اپرون ها (the operon)
 10. ترجمه مقاله اپرون ها
 11. ترجمه مقاله اثر اعمال مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات حقوق و دستمزد
 12. ترجمه مقاله اثر امواج الکترومغناطیسی با بالا بر ارگانیسم های گیاهی
 13. ترجمه مقاله اثر پیش بینی جریان وجه نقد بر کیفیت تعهدی و معیار غلبه
 14. ترجمه مقاله اثر تمرین ورزش بر روی پیامدهای ن مبتلا به نارسایی قلبی
 15. ترجمه مقاله اثر داروی داخل کانال هیدرو ید کلسیم بر استحکام باند دو سیلر مبتنی بر رزین اندودنتیک
 16. ترجمه مقاله اثر دپروتئینه عاج دندان بر استحکام برشی باند سمان های سلف ادهزیو رزین
 17. ترجمه مقاله اثر شایستگی بر کارآفرینی استراتژیک
 18. ترجمه مقاله اثر شکل فیزیکی علوفه بر عملکرد قابلیت هضم گوساله هلشتاین
 19. ترجمه مقاله اثر نام تجاری داخلی بر تعهد کیفیت خدمات کارکنان
 20. ترجمه مقاله اثرات این بوتیریک اسید بر ریشه زایی کرومولانا ادوروتا
 21. ترجمه مقاله اثرات بحران اقتصادی بر صنعت توریسم ی شمالی
 22. ترجمه مقاله اثرات درایو مبدل ای سی – دی سی برروی گشتاور سرعت موتور
 23. ترجمه مقاله اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله
 24. ترجمه مقاله اثرات فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی
 25. ترجمه مقاله اثرات نوع سلول و محیط های کشت روی ترشح اینترلوکین-6
 26. ترجمه مقاله اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی
 27. ترجمه مقاله اثربخشی الگوی توسعه محصول یکپارچه برای یک مطالعه موردی توسعه تجهیزات ورزشی
 28. ترجمه مقاله احیای گونه های مختلف سیکلامن از طریق تکوین سوماتیک جنین ازکالوز
 29. ترجمه مقاله اختلال استرس پس از سانحه(ptsd) و اختلال افسردگی عمده (mdd)
 30. ترجمه مقاله اختلالاتی به نام کم توجهی، بیش فعالی
 31. ترجمه مقاله ادراک زیر آستانه ای (subliminal perception)
 32. ترجمه مقاله ادغام سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (dss)
 33. ترجمه مقاله ارائه دهنده خدمات اینترنت
 34. ترجمه مقاله ارتباط بین تنش ا ایشی و پیری برگ در طی رشد ونمو گیاه
 35. ترجمه مقاله ارتباط بین حسابداری و منافع عمومی
 36. ترجمه مقاله ارتباط بین داستان های تلویزیونی و ترس از جرم
 37. ترجمه مقاله ارتباط بین مفاهیم فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری
 38. ترجمه مقاله ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی
 39. ترجمه مقاله ارتباط بین وزن نوزاد و میزان مرگ و میر ک ن
 40. ترجمه مقاله ارتباط تست های آزمایشگاهی خواص ادهزیو ها و کامپوزیت های دندانی
 41. ترجمه مقاله ارتباط حاشیه رقابت ، مدیریت دانش و برنامه ریزی منابع سرمایه ای (erp)
 42. ترجمه مقاله ارتباط سه جانبه اکوتوریسم گردشگری پایدار سفر کم شتاب در طبیعت
 43. ترجمه مقاله ارتباط صورت وضعیت کیفی و عملکردهای مالی
 44. ترجمه مقاله ارتباطات بین مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره ی
 45. ترجمه مقاله ارزش برنامه ریزی ب و کار
 46. ترجمه مقاله ارزش کمیته حسابرسی برای شرکت های خصوصی و تی
 47. ترجمه مقاله ارزش های زمینه ساز مصرف عطر: دیدگاه نشانه شناسی اجتماعی
 48. ترجمه مقاله ارزی اثر درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات
 49. ترجمه مقاله ارزی انتشار عدم تعادل در ولتاژ
 50. ترجمه مقاله ارزی پدیده پایپینگ در سدهای خاکی
 51. ترجمه مقاله ارزی چند بعدی عملکرد سازمانی
 52. ترجمه مقاله ارزی دارایی مربوط به ارزش گذاری بازار در و اروپا
 53. ترجمه مقاله ارزی رفتار پل های کابلی مقابل زمین لرزه
 54. ترجمه مقاله ارزی روش آموزش و یادگیری در مطالعات ی
 55. ترجمه مقاله ارزی فنی اقتصادی و بهینه سازی سیستم یکپارچه تبدیل انرژی فتوولتیک/بادی
 56. ترجمه مقاله ارزی کارایی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه :تحلیل رگرسیون
 57. ترجمه مقاله ارزی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی در های نیجریه
 58. ترجمه مقاله ارزی کارکنان با پردازش تحلیلی ساختار داده های مراتبی و فازی
 59. ترجمه مقاله ارزی کاهش فلیکر نور به کمک جبرانسازهای موازی (شنت)
 60. ترجمه مقاله ارزی مدیریت منابع انسانی (hrm) و عملکرد سازمانی
 61. ترجمه مقاله ارزی مقاومت در برابر خوردگی فولاد ضدزنگ ایه از طریق روش الکتروشیمیایی
 62. ترجمه مقاله ارسال هوشمند منابع نیرو برای سیستم های قدرت الکتریکی
 63. ترجمه مقاله از ناپایداری تا ماندگاری در برنامه نویسی شی گرا
 64. ترجمه مقاله اساس اصول ntfs
 65. ترجمه مقاله استانداردهای حسابداری بین المللی و کیفیت حسابداری
 66. ترجمه مقاله استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs)
 67. ترجمه مقاله استتار ی در یک وضعیت تصادفی
 68. ترجمه مقاله استتار نوری iii: استروسکوپی خ ر و سیستم نمایش چندمنظر با استفاده از فناوری پرتوافکنی پس بازتابگر
 69. ترجمه مقاله استتار نوری با استفاده از فناوری پرتوافکنی پس بازتابگر
 70. ترجمه مقاله است اج قوانین انجمن فازی از اطلاعات با کیفیت پایین : داده کاوی
 71. ترجمه مقاله است اج قوانین وابستگی برای بهبود کیفیت فرایند تولید
 72. ترجمه مقاله استراتژی دقیق کنترل توان برای واحدهای تولیدالکترونیک قدرت
 73. ترجمه مقاله استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟
 74. ترجمه مقاله استراتژی کنترل تطبیقی برای کاربردهای جبرانساز استاتیک توزیع
 75. ترجمه مقاله استراتژی کنترلی برای ریزشبکه ولتاژ متوسط چند باسه تحت شرایط نامتعادل
 76. ترجمه مقاله استراتژی مدیریت توان برای یک سیستم هیبریدی (پیل خورشیدی-پیل سوختی) متصل به شبکه
 77. ترجمه مقاله استراتژی های رقابتی و موضوعات راهبردی رقابتی در شرکت ها
 78. ترجمه مقاله استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد
 79. ترجمه مقاله استراتژی های کلینیکی برای زیبایی ترمیم دندان های قدامی
 80. ترجمه مقاله استراتژی های کنترل برای کارکرد شبکه های کوچک
 81. ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی
 82. ترجمه مقاله استراتژی های مدیریت توان برای شبکه کوچک با واحد های توزیع تولید چندگانه
 83. ترجمه مقاله استراتژیک مدیریت بحران در سازمان ها
 84. ترجمه مقاله استراتژی هایی برای استتار فعال
 85. ترجمه مقاله استفاد از فناوری نانو برای نانو دارو (تحقیقات سرطانی)
 86. ترجمه مقاله استفاده از اسیلاتورهای ینگ برای تشخیص انفعالی جزیره ای
 87. ترجمه مقاله استفاده از الگوریتم مورچگان برای قیمت گذاری توان راکتیو
 88. ترجمه مقاله استفاده از داده کاوی برای کارمند گزینی و بهبود سرمایه ی انسانی
 89. ترجمه مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک
 90. ترجمه مقاله استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزی عملکرد اشاعه مدیریت زنجیره تامین الکترونیک
 91. ترجمه مقاله استفاده از نوآوری باز در استراتژی های ب و کار
 92. ترجمه مقاله استفاده و تاثیر شبکه های اجتماعی بر نوجوانان: نقش زمان بندی پخش برنامه
 93. ترجمه مقاله استمرار مراقبت مامایی و افزایش وزن دوران بارداری در ن چاق
 94. ترجمه مقاله اشارات سازمانی درک مدیران منابع انسانی از دورکاری
 95. ترجمه مقاله اشتها و حرکات دستگاه گوارش (معدی – روده ای)
 96. ترجمه مقاله اصل طراحی جاذب های موج تک لایه یا دو لایه حاوی مواد چپگرد
 97. ترجمه مقاله اصلاح سطحی الیاف سلو ی برای دی ا ید تیتانیوم چند منظوره مبتنی بر نانوکامپوزیت ها
 98. ترجمه مقاله اصول اخلاق پزشکی برای دانشجویان رادیولوژی
 99. ترجمه مقاله اصول اخلاقی در رابطه با رادیولوژی
 100. ترجمه مقاله اصول پیش زمینه و فایروال
 101. ترجمه مقاله اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
 102. ترجمه مقاله اصول و الگوهای سیستم های توزیع (پرسش و پاسخ)
 103. ترجمه مقاله اطلاعات نامتقارن و ناهمگون در درک ریسک و بیمه
 104. ترجمه مقاله اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در ، سنگاپور و چین
 105. ترجمه مقاله اعتماد و اطمینان به سیستم
 106. ترجمه مقاله اعتیاد به اینترنت در نوجوانان تایوانی
 107. ترجمه مقاله اعلام سود در بازه های سهام کوچک(بررسی کشور دانمارک)
 108. ترجمه مقاله افزایش امنیت dns با استفاده از فایروال پویا شبکه
 109. ترجمه مقاله افزایش انتقال حرارت مبدل های حرارتی گازی مواد متخلخل
 110. ترجمه مقاله افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی
 111. ترجمه مقاله افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
 112. ترجمه مقاله اقتباس ت الکترونیک در سه کشور ی لاتین
 113. ترجمه مقاله اقتصاد انرژی چین : تغییر فنی ، تقاضای فاکتور و جایگزینی درون فاکتور
 114. ترجمه مقاله اقتصاد هنر
 115. ترجمه مقاله اقتصاد هنر و ادبیات
 116. ترجمه مقاله اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی
 117. ترجمه مقاله ا ایش گلیکول میتوکندری در تنفس نوری گیاهان
 118. ترجمه مقاله ا یداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدرات ها توسط پلی (نافتیلامین)
 119. ترجمه مقاله ا یدهای اصلاح شده oxo-anion
 120. ترجمه مقاله القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما
 121. ترجمه مقاله الگوبرداری از استراتژی های سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی در سنگاپور
 122. ترجمه مقاله الگوریتم برای یافتن جاذب هایی در شبکه های بولی سنکرون
 123. ترجمه مقاله الگوریتم ابتکاری جدید برای مساله تخصیص واحد
 124. ترجمه مقاله الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی س بر مبنای شناسایی گوینده
 125. ترجمه مقاله الگوریتم امتیازدهی کارآمد برای مدل ترکیبی س
 126. ترجمه مقاله الگوریتم آشکارسازی بن بست موازی
 127. ترجمه مقاله الگوریتم بهبود یافته ی بهینه سازی زنبور عسل برای حل مساله ی توزیع اقتصادی پویا
 128. ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (pso)
 129. ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات multi-agent برای توزیع اقتصادی برق
 130. ترجمه مقاله الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای
 131. ترجمه مقاله الگوریتم کمیتی جدید، برای حل مسئله np complete
 132. ترجمه مقاله الگوریتم مسیر ی شبکه های موردی(manet) و شبکه های مِش
 133. ترجمه مقاله الگوریتم مسیری خود تطبیقی مبتنی بر مکان
 134. ترجمه مقاله الگوریتمی برای داده کاوی متن برای ایجاد اتوماتیک پایگاه داده
 135. ترجمه مقاله الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی درسری زمانی داده
 136. ترجمه مقاله الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولوگ
 137. ترجمه مقاله امکانات ارتباطی برای سیستم های پردازشگر تراکنش های توزیعی
 138. ترجمه مقاله امنیت دستگاه مجازی مبتنی بر کرنل
 139. ترجمه مقاله امنیت شبکه های بی سیم مش
 140. ترجمه مقاله انتخاب زمین مناسب برای پرورش موجودات آبزی
 141. ترجمه مقاله انتخاب سر خوشه با استفاده از منطق فازی دو سطحی در شبکه های حسگر بی سیم
 142. ترجمه مقاله انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت مرتون
 143. ترجمه مقاله انتخاب گره سرخوشه برای شبکه های حسگر بی سیم
 144. ترجمه مقاله انرژی های تجدید پذیر
 145. ترجمه مقاله انعقادپذیری و تصفیه غشا در تصفیه آب و فاضلاب
 146. ترجمه مقاله اه مناسب در شرکت غلات گود گرین
 147. ترجمه مقاله اهرم های مالی ، رشد شرکت و توان مالی در کشور سریلانکا
 148. ترجمه مقاله اهمیت شبکه های فردی و اجتماعی برای فرایند کارآفرینانه
 149. ترجمه مقاله ایجاد حداکثر توان عصبی – عضلاتی
 150. ترجمه مقاله ایجاد سیستم خبره ارجاع بیمارستان
 151. ترجمه مقاله ایجاد شبکه
 152. ترجمه مقاله ایدئولوژی اخلاقی حمایت کننده جهت کاربردهای مناسب آن
 153. ترجمه مقاله ایران و سازمان همکاری شانگهای
 154. ترجمه مقاله آرایش ژنتیکی
 155. ترجمه مقاله آزاد سازی ، مهاجرت ، و پیشرفت در ارتباط بین امریکا و مکزیک
 156. ترجمه مقاله آزمایش اتساع سنج (dmt) جهت ارزی میعان خاک ها
 157. ترجمه مقاله آزمایش حساسیت پیوند مولکولی با استفاده از ساختار کریستال فوتونیک
 158. ترجمه مقاله آزمایش مبنی بر ترانسکریپتوم آلرژی زاهای گردۀ برنج
 159. ترجمه مقاله آزمون حسابداری جهانی
 160. ترجمه مقاله آسیب پذیری های امنیتی در dns و dnssec
 161. ترجمه مقاله آغازگرهای تازه توسعه یافته برای تشخیص مایکوباکتریوم اویوم
 162. ترجمه مقاله آگاهی و عملکرد پزشکان عمومی در مورد بیماری های نتال
 163. ترجمه مقاله آلودگی و تصفیه (نمک ها)
 164. ترجمه مقاله آمار توصیفی
 165. ترجمه مقاله آموزش الکترونیکی به عنوان ابزار آموزشی از طریق فناوری
 166. ترجمه مقاله آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان
 167. ترجمه مقاله آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان جوان
 168. ترجمه مقاله آموزش سازمانی در رفتار یداران سازمانی
 169. ترجمه مقاله آموزش سیار،چالش ها و پتانسیل ها
 170. ترجمه مقاله آموزش صنعتی؛ ارزی بر اثربخشی در میان دانشجویان
 171. ترجمه مقاله آموزشی طراحی بازی ویدئویی
 172. ترجمه مقاله آناتومی ات
 173. ترجمه مقاله آناتومی مقایسه ای برگ kalanchoe pinnata در شرایط آفتاب و سایه
 174. ترجمه مقاله آنالیز اسوات با استفاده از qfd فازی اصلاح شده
 175. ترجمه مقاله آنالیز خزش پایداری از پوسته ویسکوالاستیک استوانه
 176. ترجمه مقاله آنالیز غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت دیواره لوله های کامپوزیتی
 177. ترجمه مقاله آنالیز همگرایی روش گوس
 178. ترجمه مقاله آنزیم های بیوسنتز جاسمونات- ساختار، عملکرد، تنظیم
 179. ترجمه مقاله آنکیلوستوما کانینوم؛ کالیبراسیون و مقایسه دقت تشخیصی فلوتاسیون در لوله، مک مستر و فلوتاک در نمونه های مدفوع سگ
 180. ترجمه مقاله آیا تصویر ذهنی کشور مبدا بر ارزش ویژه نام تجاری موثر است؟
 181. ترجمه مقاله آیا حق تصدی حسابرس سیاست محافظه کاری حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد؟
 182. ترجمه مقاله آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد؟
 183. ترجمه مقاله آیا ویژه گری صنعت حسابرس، بهبود کیفیت حسابرسی را به همراه دارد؟
 184. ترجمه مقاله آیینه برون ـ مدرن
 185. ترجمه مقاله بازاری ترکیبی ی
 186. ترجمه مقاله بازاری ب و کار چند ملیتی : تاثیر تولید و تنوع جغرافیایی
 187. ترجمه مقاله بازاری و استراتژی های رقابتی جهت بالا بردن عملکرد
 188. ترجمه مقاله بازبینی منحنی تقاضا و تمایل به پرداخت (wtp)
 189. ترجمه مقاله بازخورد سیستم رفتار تصمیم گیری ارزش محور
 190. ترجمه مقاله بازده سهام قیمت گذاری شده در بازارهای نوظهور
 191. ترجمه مقاله بازشناسی دسترسی به تکنولوژی های آموزشی در نظام آموزشی ایران
 192. ترجمه مقاله بازگشت سرمایه امنیتی برای پلتفرم های ابری
 193. ترجمه مقاله باز ی فرایند ب و کار در دپارتمان قلب شناسی
 194. ترجمه مقاله بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر وضعیت بار
 195. ترجمه مقاله بازیافت ضایعات ساختمانی و بکارگیری دوباره
 196. ترجمه مقاله باستان شناس یا عکاسی
 197. ترجمه مقاله باغ های ایرانی
 198. ترجمه مقاله بافت و طرح ارگان
 199. ترجمه مقاله باکتری خوار (ویروس حمله کننده به باکتری)
 200. ترجمه مقاله بحران مالی در بازارهای کارامد ، نقش بنیادگرایان در ایجاد نوسانات
 201. ترجمه مقاله برآورد سن از طریق چهره
 202. ترجمه مقاله بررسی اثرات ذخیره انرژی در مولد های توزیع برق
 203. ترجمه مقاله بررسی اخلاق زمینه گرا و ویتگن اشتاین
 204. ترجمه مقاله بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
 205. ترجمه مقاله بررسی اصول کیفی به جای اصل قانونی بودن جرایم
 206. ترجمه مقاله بررسی انگیزه و حسرت پس از ید
 207. ترجمه مقاله بررسی ائتلاف های برند بین المللی : نژاد پرستی مصرف کننده
 208. ترجمه مقاله بررسی بخش کشاورزی و تراکم صنعتی
 209. ترجمه مقاله بررسی بیماری های مرتبط به پیرچشمی
 210. ترجمه مقاله بررسی پولشویی
 211. ترجمه مقاله بررسی تاثیر تغییر آب و هوا بر جمعیت لاک پشت های دریایی اقیانوس آرام
 212. ترجمه مقاله بررسی تاثیر شفاف سازی شاخص های عملکردی غیر مالی
 213. ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری (crm) بر ابعاد عملکرد سازمانی
 214. ترجمه مقاله بررسی تکامل بازی : مفهومی
 215. ترجمه مقاله بررسی تولرانس عیب کامپیوتر
 216. ترجمه مقاله بررسی تئاتر شرقی و تئاتر غربی
 217. ترجمه مقاله بررسی ثبات روابط در پیوستگی زنجیره تامین
 218. ترجمه مقاله بررسی جنگ ویتنام
 219. ترجمه مقاله بررسی حقوق بین الملل محیط زیست با نگاه به توسعه پایدار
 220. ترجمه مقاله بررسی خواص پودر پلی وینیل کلراید تولید می شود توسط پلیمریزاسیون امولسیونی
 221. ترجمه مقاله بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه
 222. ترجمه مقاله بررسی دانش آموزش الکترونیک از طریق عوامل ممتیک انتولوژی
 223. ترجمه مقاله بررسی رابطه بین دستورالعمل های کامپیوتری و طرح کامپایلر
 224. ترجمه مقاله بررسی رستوران های چینی در
 225. ترجمه مقاله بررسی روابط ریزساختار خاصیت در جوش های غیرمشابه
 226. ترجمه مقاله بررسی روشهای ورود به بازار مبتنی بر تأثیرات سازمانی و منابع
 227. ترجمه مقاله بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری
 228. ترجمه مقاله بررسی ریزپردازنده ها
 229. ترجمه مقاله بررسی سازمان ها براساس سرمایه مبتنی بر فکری : ماهیت و منابع
 230. ترجمه مقاله بررسی سیستم دورکاری
 231. ترجمه مقاله بررسی صنعت توریسم در کشور چین
 232. ترجمه مقاله بررسی طراحی کنترل موردی و طراحی کوهورت برای تعیین اندازه
 233. ترجمه مقاله بررسی عدم قطعیت در پیش بینی سود
 234. ترجمه مقاله بررسی علم هیپنوتیزم
 235. ترجمه مقاله بررسی عملکرد کاربراتور و تنظیم آن
 236. ترجمه مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه ی محصول
 237. ترجمه مقاله بررسی فرسایش داخلی سدهای خاکی
 238. ترجمه مقاله بررسی کاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان های سبز
 239. ترجمه مقاله بررسی کلید از پیش مشترک (psk) در شبکه های حسگر بی سیم
 240. ترجمه مقاله بررسی کلینیکی عملکرد و بهداشت مواد دندانی بیودنتین در ترمیم دندان های خلفی
 241. ترجمه مقاله بررسی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه
 242. ترجمه مقاله بررسی مبادله عضو به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار
 243. ترجمه مقاله بررسی محاسبه مدل فلش ولتاژ به دلیل راه اندازی موتورهای ولتاژ بالا
 244. ترجمه مقاله بررسی مدل ارزی عملکرد به روش تاپسیس فازی
 245. ترجمه مقاله بررسی مدل های اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ
 246. ترجمه مقاله بررسی مسائل راهبردی فناوری اطلاعات
 247. ترجمه مقاله بررسی مکانیزم نقص در پرداخت فولاد ابزار
 248. ترجمه مقاله بررسی مواد کامپوزیت
 249. ترجمه مقاله بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی
 250. ترجمه مقاله بررسی نانوسیالات، آزمایشات و کاربردها
 251. ترجمه مقاله بررسی نانوکریستال ها با استفاده از الیپسومتری طیف نما
 252. ترجمه مقاله بررسی نقش اعتماد در اشتراک دانش درون سازمانی
 253. ترجمه مقاله بررسی و تحلیل کوپلاس
 254. ترجمه مقاله بررسی و کاربرد موادی با ویژگی های مغناطیسی
 255. ترجمه مقاله برسی ارتباطات درون سازمانی و ی از طریق رویکرد تعاملی
 256. ترجمه مقاله برسی اصول در درک تفسیر اختیار ید سهام
 257. ترجمه مقاله برسی الگو و مدیریت استراتژی
 258. ترجمه مقاله برسی آزمایش صندوقه مکشی مقابل بارگذاری ترکیبی گذرا
 259. ترجمه مقاله برسی سطوح اعتماد در بین کارکنان
 260. ترجمه مقاله برسی مخاطبان گزارش سالانه بخش های ت
 261. ترجمه مقاله برنامه ارزی مالی برای پروژه های ساخت در فاز پیش سرمایه گذاری
 262. ترجمه مقاله برنامه توسعه تولید و انتقال، با در نظر گرفتن حد بارگذاری با استفاده از نظریه گیم و شبکه عصبی
 263. ترجمه مقاله برنامه ریزی استراتژیک – مقایسه شرکت ها با فناوری بالا و پایین
 264. ترجمه مقاله برنامه ریزی تولید برای یک سیستم تولید فولاد و آهن
 265. ترجمه مقاله برنامه ریزی گسترش تولید در بازار برق متمرکز بنیان،الگوریتم ژنتیک
 266. ترجمه مقاله برنامه ریزی های سلسله مراتبی(ahp) برای پیشنهاد محصول به مشتری
 267. ترجمه مقاله برنامه فیس تایم برای سیستم مکینتاش (اپل)
 268. ترجمه مقاله برنامه های انرژی خورشیدی فضایی و فناوری انتقال توان (انرژی) بی سیم میکروویو
 269. ترجمه مقاله برنامه های سیستم پشتیبان تصمیم در جذب فناوری اطلاعات
 270. ترجمه مقاله برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-hrm)
 271. ترجمه مقاله برنامه هایی آموزشی جهت کنترل استرس در ب و کارهای کوچک
 272. ترجمه مقاله برون سپاری تحقیق و توسعه و اثربخشی سرمایه گذاری های ملموس
 273. ترجمه مقاله برون سپاری منابع انسانی اداری: بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع (hr)
 274. ترجمه مقاله بسوی تعیین اثرات حملات سایبری در محیط رقابتی بازار برق
 275. ترجمه مقاله بکارگیری فناوری اطلاعات در عملکرد ورزشی
 276. ترجمه مقاله بمب های الکترومغناطیسی فرضی
 277. ترجمه مقاله به سوی آینده اینترنت: بررسی از چالش ها و راه حل در تحقیقات و استاندارد
 278. ترجمه مقاله به سوی پایگاه داده چندگانه انعطاف پذیر و مستقل
 279. ترجمه مقاله به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند ب و کار (هوش تجاری)
 280. ترجمه مقاله بهار در نسخه های خطی فارسی
 281. ترجمه مقاله بهبود بازده کارکنان: تأثیرات وابسته هوش عاطفی مدیران و سبک ی
 282. ترجمه مقاله بهبود بازدهی یادگیری در مدارس – مدیریت مدارس
 283. ترجمه مقاله بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات d-facts
 284. ترجمه مقاله بهبود تکرارهای ژاکوبی و س – سایدل
 285. ترجمه مقاله بهبود ثبات نوری پارچه پنبه ای رنگ شده با رنگ راکتیو با آنتی ا یدان و جاذب های اشعه ماوراء بنفش
 286. ترجمه مقاله بهبود روش گوس
 287. ترجمه مقاله بهبود سطح مدیریت زنجیره تأمین (scm)
 288. ترجمه مقاله بهبود عملکرد وجی یک مبدل ماتریسی پراکند ه با مبدا z تحت شرایط ولتاژ ورودی نامتعادل
 289. ترجمه مقاله بهبود فناوری تولید سیمان با کاهش انتشار گاز co2
 290. ترجمه مقاله بهره وری انرژی و مجازی سازی سرور در دیتا سنتر ها
 291. ترجمه مقاله بهسازی همزمان کیفیت توان برای بهبود انتقال توان آرایه فتوولتاییک به شبکه
 292. ترجمه مقاله بهینه سازی الگوریتم مورچگان برای مساله دست فروش دوره گرد
 293. ترجمه مقاله بهینه سازی آزاد مشتق (dfo) برای کالیبره مدل های صف بندی
 294. ترجمه مقاله بهینه سازی برای تولید بیو پلاستیک توسط آلکالی ژن های اس پی
 295. ترجمه مقاله بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب توپی
 296. ترجمه مقاله بهینه سازی تولید شکلات از طریق قابلیت ردی
 297. ترجمه مقاله بهینه سازی ضخامت دیواره سیلندر با الاستوپلاستیک حرارتی
 298. ترجمه مقاله بهینه سازی عدم قطعیت کمی و اتفاقی در بکارگیری واحد با تولید توان بادی
 299. ترجمه مقاله بهینه سازی مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های سری – موازی
 300. ترجمه مقاله بهینه سازی هزینه انرژی با تولید همزمان و ترکیبی
 301. ترجمه مقاله بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی وجی درشرایط عدم اطمینان
 302. ترجمه مقاله بوی بد دهان: اپیدمیولوژی، اتیولوژی، درمان
 303. ترجمه مقاله بیماری آ ایمر
 304. ترجمه مقاله بیماری نتال، مکانیسم های ه تحلیل استخوان
 305. ترجمه مقاله بیماری پسوریازیس
 306. ترجمه مقاله بین المللی سازی ب و کارهای کوچک از سرمایه انسانی
 307. ترجمه مقاله بیوسرامیک های مبتنی بر آلومینات کلسیم با نانو ساختار شیمیایی بهم متصل
 308. ترجمه مقاله پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار اکتیو
 309. ترجمه مقاله پایداری سازه ها
 310. ترجمه مقاله پذیرش و کارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریت منابع انسانی (ehr)
 311. ترجمه مقاله پردازش تصاویر کامپیوتری
 312. ترجمه مقاله پردازش گر شبکه وکتر (vnas)
 313. ترجمه مقاله پروتکل اشتراک فایل نظیر به نظیر (بیت تورنت – bit )
 314. ترجمه مقاله پروتکل ترکیبی تطبیقی برای تحویل داده ها در شبکه گیرنده بی سیم
 315. ترجمه مقاله پروتکل مسیری دروازه داخلی
 316. ترجمه مقاله پروتکل مسیری کیفیت خدمات مبتنی بر پایداری لینک در شبکه های ادهاک (ad hoc)
 317. ترجمه مقاله پروتکل های اتوماسیون خانگی در کنترل ظرفیت ساختمان
 318. ترجمه مقاله پروتئاز، امیلاز و لیپاز پانکراس و محتوای روده ای از موشها
 319. ترجمه مقاله پروژکتور لیزری سینمای خانگی
 320. ترجمه مقاله پروژه های صنعتی و زیرساختی در بخش های خصوصی
 321. ترجمه مقاله پژوهش استراتژیکی و عملیاتی با روش پیش روی قدرتمند
 322. ترجمه مقاله پژوهش های رباتیک (حرکت شناسی)
 323. ترجمه مقاله پس – پردازش تصویر رادیولوژی دیجیتال
 324. ترجمه مقاله پشتیبانی سازمانی برای مدیریت و موفقیت اجرای پروژه
 325. ترجمه مقاله پلیمریزاسیون بچ امولسیونی وینیل کلراید
 326. ترجمه مقاله پول نقد، سرمایه گذاری و بازده دارایی ها
 327. ترجمه مقاله پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی
 328. ترجمه مقاله پیاده سازی شبکه عصبی هوپفیلد مجتمع سازی گسترده دیجیتال
 329. ترجمه مقاله پیچیدگی بوروکراتیک و تأثیر فساد بر صنایع عمومی
 330. ترجمه مقاله پیری ، ظرفیت عملکردی وآموزش تمرین برونگرا
 331. ترجمه مقاله پیش بینی انگیزه کار و رضایت شغلی کارکنان بانک
 332. ترجمه مقاله پیش بینی ثبت وقایع جداول ip
 333. ترجمه مقاله پیش بینی قیمت سهام با الگوریتم های ژنتیک و مدل هیبریدی راف
 334. ترجمه مقاله پیش بینی قیمت کوتاه مدت مبتنی بر موجک-elm ترکیبی
 335. ترجمه مقاله پیش بینی نرخ بازار برق، مبنی بر تکنیک های نزدیک ترین همسایه ارزی شده
 336. ترجمه مقاله پیش تحریک پیشرفته دی سی با کنترل شار موثر پیوندی
 337. ترجمه مقاله پیگرد قانونی در اتریش و هزینه ها و شهریه هایی که در پی دارد
 338. ترجمه مقاله پیوند اتوماتیک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده
 339. ترجمه مقاله تابع هدف جدید محدب برای آموزش نظارت شبکه های عصبی تک لایه
 340. ترجمه مقاله تاثیر اندازه حفره در قفل شدگی تزریق نوری در لیزرهای حلقه ای نیمه هادی
 341. ترجمه مقاله تاثیر بازده انرژی با کاربرد نهایی بر روی شبکه توزیع
 342. ترجمه مقاله تاثیر بلیچینگ بیرونی دندان بر روی مواد ترمیمی
 343. ترجمه مقاله تاثیر تغییر اقلیمی بر روی هیدرولوژی تالاب های کوچک
 344. ترجمه مقاله تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس
 345. ترجمه مقاله تاثیر حسابداری روی آگاهی سرمایه گذاران و مدیریت درآمدها
 346. ترجمه مقاله تاثیر دمای پایین خاک و هوا به توقف کلی فتوسنتز در سویا
 347. ترجمه مقاله تاثیر دورکاری بر آثار جانبی حمل و نقل
 348. ترجمه مقاله تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه برسرمایه مخاطره آمیز شرکتی (cvc)
 349. ترجمه مقاله تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی
 350. ترجمه مقاله تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری
 351. ترجمه مقاله تاثیر سیستم تحریک و برنامه ریزی و مطالعات سیستم بر میراسازی رله ح جامد
 352. ترجمه مقاله تاثیر شیوه مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش
 353. ترجمه مقاله تاثیر فاکتورهای مختلف بر نوآوری محصولات شرکتها
 354. ترجمه مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر بازدهی شرکت حسابداری
 355. ترجمه مقاله تاثیر فیبرهای پلیمری بر مقاومت بتن
 356. ترجمه مقاله تاثیر کود ورمی کمپوست تولید شده بر روی بازدهی فلفل گلخانه ای
 357. ترجمه مقاله تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان
 358. ترجمه مقاله تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عمکرد کیفیت و نوآوری
 359. ترجمه مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک به اثربخشی hrm
 360. ترجمه مقاله تاثیر وابستگی در پیاده سازی erp : تجزیه و تحلیل تجربی
 361. ترجمه مقاله تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها
 362. ترجمه مقاله تاثیرات برهم کنش خاک، سازه و ایزولاسیون
 363. ترجمه مقاله تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری
 364. ترجمه مقاله تاثیرات تغییر اسیدهای چرب ضروری مصرف شده در گوساله های شیرده
 365. ترجمه مقاله تاثیرات تمرینات ورزشی بر روی لیپیدها و لیپوپروتئین ها خون
 366. ترجمه مقاله تاثیرات جهانی شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران
 367. ترجمه مقاله تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری
 368. ترجمه مقاله تاثیرات عد محوری بر روی رضایت و بهبود خدمات (sr)
 369. ترجمه مقاله تاثیرات قابلیت نوآوری و شبکه های درون شرکتی بر ارزی شرکت
 370. ترجمه مقاله تاثیرات منطقه ز له در آبگیرهای رسوبی
 371. ترجمه مقاله تاثیرات هویت و تصویر محبوبیت برند در اذهان عمومی
 372. ترجمه مقاله تاثیرآمینو اسید بر روی ژن و ژنوم
 373. ترجمه مقاله تاثیرجوشکاری بر خستگی فولاد حرارت دیده و سرد شده
 374. ترجمه مقاله تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران
 375. ترجمه مقاله تاریخچه سینمای ایران
 376. ترجمه مقاله تاریخچه مختصری از زندگی علی (ع)
 377. ترجمه مقاله تامین امنیت تلفن های همراه
 378. ترجمه مقاله تأثیر اندازه شرکت در عملکر مدیرتی منابع و عملکرد نوآوری
 379. ترجمه مقاله تأثیر تراکم علف هرز و دانه بر رقابت بین گندم و گیاه شیر تیغک
 380. ترجمه مقاله تأثیر فرهنگ سازمانی و تعارض در جهت گیری بازار
 381. ترجمه مقاله تأثیرات ارتباطات از راه دور بر بهره وری
 382. ترجمه مقاله تأثیرات عدم قطعیت محیطی بر زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی توسعه
 383. ترجمه مقاله تبادل دوره آموزشی بین سیستم های آموزش هوشمند مختلف
 384. ترجمه مقاله تبدیل توان بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه با تنظیم توان شبکه
 385. ترجمه مقاله تبدیل شرکت به سهامی عام و نقش حسابداری مدیریت

 • مقاله ترجمه شده کاربرد دیتای مداری در تخمین حجم ترافیک شهری – مجله ieee

  babazadeفروردین 20, 1396
   مقاله ترجمه شده کاربرد دیتای مداری در تخمین حجم ترافیک شهری – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برآورد حجم ترافیک شهری با استفاده از داده های مداری عنوان انگلیسی مقاله: citywide traffic volume estimation using trajectory data برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر زمین در شوک اصلی بر واکنش لرزه ای ساختمان – مجله taylor & francis

  babazadeفروردین 19, 1396
   ترجمه مقاله اثر زمین در شوک اصلی بر واکنش لرزه ای ساختمان – مجله taylor & francis

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ویژگی های حرکات زمین در زمان شوک اصلی – بعد از شوک و تاثیر این حرکات بر روی پاسخ لرزه ای ساختمان عنوان انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله واکنش باد و بهینه سازی دیزاین در ساختمان فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 19, 1396
   ترجمه مقاله واکنش باد و بهینه سازی دیزاین در ساختمان فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پاسخ های القا شده از طرف باد و بهینه سازی طراحی با قابلیت سرویس پذیری در ساختمان های فولادی بلند عنوان انگلیسی مقاله: wind-induced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 17, 1396
   ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فضای سبز شهری، سلامت عمومی و عد زیست محیطی: چالش های ایجاد شهر هایی سبز عنوان انگلیسی مقاله: urban green space, public health, and... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد زباله شیشه ای در فیلر معدنی در مخلوط آسف – مجله degruyter

  babazadeفروردین 16, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد زباله شیشه ای در فیلر معدنی در مخلوط آسف – مجله degruyter

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از زباله های شیشه ای به عنوان فیلر معدنی در مخلوط گرم آسف عنوان انگلیسی مقاله: use of gl waste as mineral filler... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله واکنش پیزو رسانای آسف گرم با نانوالیاف کربنی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 16, 1396
   ترجمه مقاله واکنش پیزو رسانای آسف گرم با نانوالیاف کربنی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پاسخ پیزو مقاومتی مخلوط رسانای آسف گرم اصلاح شده با نانوالیاف کربنی عنوان انگلیسی مقاله: piezoresistive response of conductive mix asphalt mixtures modified...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله رسانایی الکتریکی ملات آسف دارای الیاف و پرکننده رسانا – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله رسانایی الکتریکی ملات آسف دارای الیاف و پرکننده رسانا – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: هدایت الکتریکی ملات آسف حاوی فیبرها و فیلرهای رسانا عنوان انگلیسی مقاله: electrical conductivity of asphalt mortar containing conductive fibers and fillers برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد سنجش از راه دور و gis در نظارت بر تغییر پوشش جنگل

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد سنجش از راه دور و gis در نظارت بر تغییر پوشش جنگل

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نظارت بر تغییرات پوشش جنگل با استفاده از سنجش از راه دور و gis: دورنمای جهانی عنوان انگلیسی مقاله: monitoring forest cover changes using... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد ضایعات سربار خا تر در بتن آبگریز – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد ضایعات سربار خا تر در بتن آبگریز – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بتن آبگریز با استفاده از ضایعات سربار خا تر عنوان انگلیسی مقاله: hydrophobic concrete using waste paper sludge ash برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تاثیر مواد افزودنی آبگریز بر ویژگی فیزیکی-مکانیکی و ماندگاری بتن بدون ریزدانه – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله تاثیر مواد افزودنی آبگریز بر ویژگی فیزیکی-مکانیکی و ماندگاری بتن بدون ریزدانه – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر مواد افزودنی آبگریز و سنگدانه بازیافتی بر خواص فیزیکی-مکانیکی و دوام بتن بدون ریزدانه عنوان انگلیسی مقاله: effect of hydrophobic admixture and recycled...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله استفاده از rs و gis برای زمین / تغییر پوشش و اعمال نیروی محرک آنالیز – نشریه اسپرینگر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله استفاده از rs و gis برای زمین / تغییر پوشش و اعمال نیروی محرک آنالیز – نشریه اسپرینگر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تغییر کاربری اراضی/ پوشش و اعمال نیروی تحلیل در بخش هایی از شمال ایران با استفاده از rs و gis عنوان انگلیسی مقاله: land... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ساختار منافذ در بتن در ته نشست اسیدی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله ساختار منافذ در بتن در ته نشست اسیدی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار منافذ در بتن در معرض ته نشست اسیدی عنوان انگلیسی مقاله: pore structure in concrete exposed to acid deposit برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تخمین مخلوط بیندر در آسف مخلوط گرم با آسف – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله متد تخمین مخلوط بیندر در آسف مخلوط گرم با آسف – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش برآورد ترکیب بیندر در آسف مخلوط گرم با آسف اصلاح شده عنوان انگلیسی مقاله: binder blending estimation method in mix asphalt with... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل تنش-کرنش برای بتن در بارگذاری سیکلی

  babazadeفروردین 15, 1396
   ترجمه مقاله مدل تنش-کرنش برای بتن در بارگذاری سیکلی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل تنش-کرنش برای بتن تحت بارگذاری چرخه ای عنوان انگلیسی مقاله: stress-strain model for concrete under cyclic loading برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای طرح احداث در خارج کشور – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 14, 1396
   ترجمه مقاله مدیریت ریسک برای طرح احداث در خارج کشور – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت ریسک برای پروژه های ساخت و ساز در خارج از کشور عنوان انگلیسی مقاله: risk mana ent for overseas construction projects برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل رطوبت مقداری بتن داخلی در سازه در معرض هوای طبیعی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 10, 1396
   ترجمه مقاله مدل رطوبت مقداری بتن داخلی در سازه در معرض هوای طبیعی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل رطوبت کمی از درون بتن سازه های در معرض آب و هوای طبیعی عنوان انگلیسی مقاله: quantitative moisture model of interior concrete in... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ویژگی نرخ کرنش بالای رس تحت تنش تحکیمی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله ویژگی نرخ کرنش بالای رس تحت تنش تحکیمی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ‌ای آزمایشگاهی در مورد خواص نرخ کرنش بالای رس تحت تنش تحکیمی زیاد عنوان انگلیسی مقاله: an experimental study of high strain-rate properties... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد فریم فولادی در طراحی لرزه ای برای عملکرد ساختمان – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد فریم فولادی در طراحی لرزه ای برای عملکرد ساختمان – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی لرزه ‌ای برای عملکرد افزایش داده شده ساختمان با استفاده از قاب مهاربندی شده فولادی نوسانی عنوان انگلیسی مقاله: seismic design for enhanced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر پارامتر شمع بر عوامل ایمنی برای شیب‌ شمع بندی شده – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله اثر پارامتر شمع بر عوامل ایمنی برای شیب‌ شمع بندی شده – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات پارامترهای شمع بر روی فاکتورهای ایمنی برای شیبهای شمع بندی شده با استفاده از آنالیز عددی سه بعدی عنوان انگلیسی مقاله: the effect... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کارایی سازه ذوزنقه ای و دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله کارایی سازه ذوزنقه ای و دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی عملکرد سازه ذوزنقه ای و دیوارهای برشی فولادی موجدار مرکزی عنوان انگلیسی مقاله: structural performance essment of t zoidally-corrugated and centrally-perforated steel plate shear... بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل لرزه غیرخطی برش دیوارهای صفحه فولادی سوراخدار عنوان انگلیسی مقاله: nonlinear seismic analysis of perforated steel plate shear walls برای ...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معرفی سوراخ مستطیل شکل بزرگ سفت در دیوار برشی ورق فولادی عنوان انگلیسی مقاله: introduction of stiffened large rectangular openings in steel plate shear...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تجربی روی دیوارهای برشی صفحه فولادی سفت با دو سوراخ مستطیل شکل عنوان انگلیسی مقاله: experimental investigation on stiffened steel plate shear walls...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

  babazadeفروردین 7, 1396
   مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پردازش تصاویر ای و تشخیص آلودگی هوا عنوان انگلیسی مقاله: ellite image processing and air pollution detection برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص آلودگی هوا از فضا با استفاده از روش مبتنی بر تصاویر عنوان انگلیسی مقاله: detecting air pollution from space using image-based method برای...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوی خاکهای نرم تحت بارگذاری متناوب عنوان انگلیسی مقاله: model of soft soils under cyclic loading برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار عنوان انگلیسی مقاله: intermodal concept in railway station design برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بتن زینتی

  babazadeفروردین 6, 1396
   ترجمه مقاله بتن زینتی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بتن تزئینی عنوان انگلیسی مقاله: decorative concrete برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دوره طبیعی سیستم دیوارهای برشی صفحات فولادی عنوان انگلیسی مقاله: natural periods of steel plate shear wall systems برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربرد روشهای مختلف ndt برای ارزی سازه‌ های فولاد ساختمانی برای استفاده مجدد عنوان انگلیسی مقاله: application of various ndt methods for the evaluation...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله آنالیز لرزه غیرخطی برش دیوار فولادی حفره دار – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل لرزه غیرخطی برش دیوارهای صفحه فولادی سوراخدار عنوان انگلیسی مقاله: nonlinear seismic analysis of perforated steel plate shear walls برای ...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مقدمه ای بر دهانه مستطیلی در دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معرفی سوراخ مستطیل شکل بزرگ سفت در دیوار برشی ورق فولادی عنوان انگلیسی مقاله: introduction of stiffened large rectangular openings in steel plate shear...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله دیوار برشی صفحه فولادی سفت با دو دریچه مستطیلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تجربی روی دیوارهای برشی صفحه فولادی سفت با دو سوراخ مستطیل شکل عنوان انگلیسی مقاله: experimental investigation on stiffened steel plate shear walls...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

  babazadeفروردین 7, 1396
   مقاله ترجمه شده شناسایی آلودگی هوا و پردازش تصویر ای – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پردازش تصاویر ای و تشخیص آلودگی هوا عنوان انگلیسی مقاله: ellite image processing and air pollution detection برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله کاربرد متد بر اساس تصاویر جهت شناسایی آلودگی هوا

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشخیص آلودگی هوا از فضا با استفاده از روش مبتنی بر تصاویر عنوان انگلیسی مقاله: detecting air pollution from space using image-based method برای...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله مدل خاک نرم در بارگذاری چرخه ای – مجله asce

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوی خاکهای نرم تحت بارگذاری متناوب عنوان انگلیسی مقاله: model of soft soils under cyclic loading برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله حمل و نقل چند وجهی در دیزاین ایستگاه قطار

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مفهوم چند وجهی بودن در طراحی ایستگاه قطار عنوان انگلیسی مقاله: intermodal concept in railway station design برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بتن زینتی

  babazadeفروردین 6, 1396
   ترجمه مقاله بتن زینتی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بتن تزئینی عنوان انگلیسی مقاله: decorative concrete برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله دوره طبیعی سیستم دیوار برشی فولادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دوره طبیعی سیستم دیوارهای برشی صفحات فولادی عنوان انگلیسی مقاله: natural periods of steel plate shear wall systems برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله بررسی سازه ساختمانی ف ی با متد ndt – مجله mdpi

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربرد روشهای مختلف ndt برای ارزی سازه‌ های فولاد ساختمانی برای استفاده مجدد عنوان انگلیسی مقاله: application of various ndt methods for the evaluation...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله بارگذاری پایه ستون ن با کارایی دیوار ژئوسنتتیک مدل خاکی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 14, 1395
   ترجمه مقاله بارگذاری پایه ستون ن با کارایی دیوار ژئوسنتتیک مدل خاکی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه تجربی بر روی عملکرد دیوارهای ژئوسنتتیک مسلح مدل خاکی بر پایه ‌های محکم در معرض قرار گرفته برای بارگذاری پایه ستون ن عنوان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر رابطه آرماتور کششی بر رفتار خمشی تیر بتن مسلح – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 11, 1395
   ترجمه مقاله اثر رابطه آرماتور کششی بر رفتار خمشی تیر بتن مسلح – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر کاهش پیوستگی آرماتور کششی بر رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه عنوان انگلیسی مقاله: effect of bond loss of tension reinforcement on the flexural... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شیوه مقاوم ز له و آنالیز ساختمان‌ بلند – مجله ijret

  babazadeاسفند 11, 1395
   ترجمه مقاله شیوه مقاوم ز له و آنالیز ساختمان‌ بلند – مجله ijret

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تکنیک‌ های مقاوم ز له و تجزیه و تحلیل ساختمان‌ های بلند عنوان انگلیسی مقاله: earthquake resistant techniques and analysis of tall buildings برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله خسارت بتن و آرماتور مبانی بتون ناشی از تاثیر زیست محیطی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 11, 1395
   ترجمه مقاله خسارت بتن و آرماتور مبانی بتون ناشی از تاثیر زیست محیطی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آسیب بتن و اتصالات پایه های بتونی بر اثر عوامل محیطی عنوان انگلیسی مقاله: damage of concrete and reinforcement of reinforced-concrete foundations caused by...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روش پیش بینی رفتار پیچشی تیر بتن مسلح با مصالح frp – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله روش پیش بینی رفتار پیچشی تیر بتن مسلح با مصالح frp – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رویکرد تحلیلی برای پیش ‌بینی حرکت کامل تاب ‌دار تیرهای بتن مسلح با مصالح frp تقویت شده عنوان انگلیسی مقاله: analytical approach for predicting... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد بر اساس توزیع جابجایی ها و عدم انحراف ها برای مشکل های ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل عنوان انگلیسی مقاله: an... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدلینگ عناصر محدود تیر بتن آرمه پیش تنیده – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله مدلینگ عناصر محدود تیر بتن آرمه پیش تنیده – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدلسازی دقیق اجزای محدود تیرهای بتنی پیش تنیده عنوان انگلیسی مقاله: accurate finite element modeling of pretensioned prestressed concrete beams برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ارتباط حرکت زمین و واکنش ساختمان با لرزه ثبت شده – انتشارات earthquak espectra

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله ارتباط حرکت زمین و واکنش ساختمان با لرزه ثبت شده – انتشارات earthquak espectra

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رابطه بین زمین و پاسخ ساختمان با بهره گیری از ز له‌ های ثبت شده کالیفرنیا عنوان انگلیسی مقاله: correlation between ground motion and... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله فاکتور رفتار برای طرح ز له ای قاب فولادی خمشی – انتشارات wcee

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله فاکتور رفتار برای طرح ز له ای قاب فولادی خمشی – انتشارات wcee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله:   ضریب رفتار در طرح ز له ای قاب‌ خمشی فولادی عنوان انگلیسی مقاله: behaviour factor for seismic design of moment-resisting steel frames برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ویژگی ثبات لاستیک تایر ضایعاتی در بتن خودفشرده – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله ویژگی ثبات لاستیک تایر ضایعاتی در بتن خودفشرده – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ای راجع به خواص دوام لاستیک تایر ضایعاتی مورد استفاده در بتن خودتراکم عنوان انگلیسی مقاله: a study of the durability properties of... بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله ارتقای ساخت و ساز مسکن عمومی – مجله taylor & francis

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله ارتقای ساخت و ساز مسکن عمومی – مجله taylor & francis

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تلاش برای بهبود مستمر برای ساخت و ساز مسکن عمومی در هنگ کنگ عنوان انگلیسی مقاله: quest for continuous quality improvement for public housing... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ضریب رفتار در قاب sma – انتشارات wcee

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله ضریب رفتار در قاب sma – انتشارات wcee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی ضریب رفتار در قاب های مهاربندی شده sma عنوان انگلیسی مقاله: investigation of the behavior factor in sma braced frames برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مدل ترک خوردگی فرسایش در سازه بتنی پیش متراکم – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله مدل ترک خوردگی فرسایش در سازه بتنی پیش متراکم – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک مدل کلی برای ترک خوردگی ایجاد شده از فرسایش در سازه های بتنی پیش فشرده عنوان انگلیسی مقاله: a global model for corrosion-induced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در رس و خاک – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 30, 1395
   ترجمه مقاله متد تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در رس و خاک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش دقیق، سریع و ساده برای تعیین حد خمیری و تغییرات استحکام در تمامی انواع رس و خاک: آزمایش خمش فتیله عنوان انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر تقویت بر ظرفیت حمل بار و ترک خوردگی اتصال – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 30, 1395
   ترجمه مقاله اثر تقویت بر ظرفیت حمل بار و ترک خوردگی اتصال – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر تقویت بر روی ظرفیت حمل بار و ترک خوردگی اتصال تیر عمق بتن تقویت شده عنوان انگلیسی مقاله: the influence of reinforcement on... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اتصال مکانیکی ورقه‌ frp و بتن – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله اتصال مکانیکی ورقه‌ frp و بتن – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تحقیقات تجربی اتصال مکانیکی بین ورقه‌ های frp و بتن عنوان انگلیسی مقاله: experimental investigation of the mechanical connection between frp laminates and concrete... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله پارامتر خاک و بسط متد انطباق سیگنال شمع – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 26, 1395
   ترجمه مقاله پارامتر خاک و بسط متد انطباق سیگنال شمع – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهبود پارامترهای دینامیکی خاک و بسط روش انطباق سیگنال شمع عنوان انگلیسی مقاله: improving dynamic soil parameters and a ncing the pile signal matching technique... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سازه های فولادی با متد مقاوم سازی متقابل acm – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 25, 1395
   ترجمه مقاله سازه های فولادی با متد مقاوم سازی متقابل acm – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از روش مقاوم سازی متقابل acm (مواد پیشرفته کامپوزیت) برای سازه های فولادی عنوان انگلیسی مقاله: application of acm brace retrofitting countermeasure to...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تحلیل ظرفیت تحمل لرزه پی‌ کم عمق

  babazadeبهمن 25, 1395
   ترجمه مقاله تحلیل ظرفیت تحمل لرزه پی‌ کم عمق

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجزیه و تحلیل ظرفیت تحمل لرزش پی‌ های کم عمق عنوان انگلیسی مقاله: analysis of the seismic bearing capacity of shallow foundations برای ... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله حفاظت و قدرت آزمون بتن میکروسیلیس – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 24, 1395
   ترجمه مقاله حفاظت و قدرت آزمون بتن میکروسیلیس – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی خواص حفاظتی و مقاومتی بتن حاوی میکرو سیلیس عنوان انگلیسی مقاله: shielding and strength tests of silica fume concrete برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله تست نفوذ پذیری بر رسانایی هیدرولیک خاک رس دار

  babazadeبهمن 21, 1395
   ترجمه مقاله تست نفوذ پذیری بر رسانایی هیدرولیک خاک رس دار

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آزمون تراوایی سه محوره در رابطه با تاثیر لیچیت سنتتیک بر رسانایی هیدرولیک خاک رس دار عنوان انگلیسی مقاله: triaxial permeability testing on the... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روش مدت دوام برای تست لرزه ای سازه – انتشارات wcee

  babazadeبهمن 20, 1395

 • ترجمه مقاله تقویت کننده کم نویز lna) uwb) جهت استفاده 3.1-10.6 ghz در پروسه cmos – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 17, 1396
   ترجمه مقاله تقویت کننده کم نویز lna) uwb) جهت استفاده 3.1-10.6 ghz در پروسه cmos – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک تقویت کننده کم نویز lna) uwb) با ح خطی بالا و کم توان برای کاربرد های 3.1-10.6 ghz در فرآیند های cmos با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق بندی در محیط تابش گرمایی – نشریه اسپرینگر

  babazadeفروردین 17, 1396
   ترجمه مقاله شعاع بحرانی عایق بندی در محیط تابش گرمایی – نشریه اسپرینگر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شعاع بحرانی عایق در محیط های تشعشع حرارتی عنوان انگلیسی مقاله: the critical radius of insulation in thermal radiation environment برای رایگان مقاله...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده شناسایی جزیره ای در تولیدات پراکنده با رویکرد قانون مبنای فازی – مجله ieee

  babazadeفروردین 10, 1396
   مقاله ترجمه شده شناسایی جزیره ای در تولیدات پراکنده با رویکرد قانون مبنای فازی – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: را ار قانون مبنای فازی برای تشخیص جزیره ای در تولیدات پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: a fuzzy rule-based approach for islanding detection in distributed generation...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اثر ویژگی سوخت بر ترکیب دوده با احتراق سوخت جامد محلی در اجاق گاز – مجله ا ویر

  babazadeفروردین 8, 1396
   ترجمه مقاله اثر ویژگی سوخت بر ترکیب دوده با احتراق سوخت جامد محلی در اجاق گاز – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر خواص سوخت بر ترکیب دوده تولید شده توسط احتراق سوخت جامد محلی در یک اجاق گاز خانگی عنوان انگلیسی مقاله: the impact of... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سوده شناسی میکرو/ نانو مصالح mems

  babazadeفروردین 7, 1396
   ترجمه مقاله سوده شناسی میکرو/ نانو مصالح mems

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تریبولوژی میکرو/نانو مقیاس مواد mems، روان کننده ها و وسایل عنوان انگلیسی مقاله: micro/nanoscale tribology of mems materials, lubricants and devices برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر توان در pv – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 26, 1395
   ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر توان در pv – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی نقطه توان ماکزیمم در سیستم های فوتولتائیک: مرور روش های مختلف عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking in p ovoltaic (pv) systems: a... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 10, 1395
   ترجمه مقاله مشکل ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل با روش توزیع جابجایی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک رویکرد بر اساس توزیع جابجایی ها و عدم انحراف ها برای مشکل های ترک برای قابلیت ارتجاعی تنش کوپل عنوان انگلیسی مقاله: an... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله طراحی بادزن محوری – مجله waset

  babazadeاسفند 9, 1395
   ترجمه مقاله طراحی بادزن محوری – مجله waset

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انتخاب و طراحی یک بادزن محوری عنوان انگلیسی مقاله: selection and design of an axial flow fan برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کارایی حرارتی کالکتور هوای خورشیدی cpc با آرایش تخت میکرولوله – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 8, 1395
   ترجمه مقاله کارایی حرارتی کالکتور هوای خورشیدی cpc با آرایش تخت میکرولوله – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عملکرد گرمایی یک کالکتور هوای خورشیدی جدید cpc با آرایش تخت میکرولوله گرمایی عنوان انگلیسی مقاله: thermal performance of a new cpc solar air... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری و بهبود عملکرد فتوولتائیک – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 7, 1395
   ترجمه مقاله متد رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری و بهبود عملکرد فتوولتائیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تحلیل و ارتقای کارایی فتوولتائیک با روش رسانایی افزایشی mppt تحت شرایط بارگذاری غیر خطی عنوان انگلیسی مقاله: analysis and enhancement of pv efficiency...بیشتر بخوانید 

 • مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه ماکزیمم قدرت با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات – مجله ieee

  babazadeاسفند 7, 1395
   مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه ماکزیمم قدرت با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش ردی نقطه حداکثر توان بر اساس آشفتگی و مشاهده ترکیب شده همراه با بهینه سازی ازدحام ذرات عنوان انگلیسی مقاله: a maximum power... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله نانوسیالات پایه آبی با دیتای هادی حرارتی وابسته به دما – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله نانوسیالات پایه آبی با دیتای هادی حرارتی وابسته به دما – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: داده ‌های جدید رسانایی حرارتی وابسته به دما برای نانوسیالات پایه آبی عنوان انگلیسی مقاله: new temperature dependent thermal conductivity data for water-based nanofluids... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 5, 1395
   ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی پیشرفت بسوی اتخاذ تعاریف ساختمان ها با انرژی تقریبا صفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله: essment of the progress towards... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه pv – مجله ieee

  babazadeاسفند 4, 1395
   مقاله ترجمه شده متد ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه pv – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش جدید برای ردی نقطه ماکزیمم توان آرایه pv که تحت شرایط سایه جزئی عمل می‌کنند عنوان انگلیسی مقاله: a new technique for... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ردی توان حداکثر آرایه فتوولتاییکی بزرگ مقیاس – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله ردی توان حداکثر آرایه فتوولتاییکی بزرگ مقیاس – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی توان ماکزیمم آرایه های فتوولتاییکی بزرگ مقیاس عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking of large-scale p ovoltaic array برای رایگان مقاله انگلیسی...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله سیستم فتوولتائیک برای طراحی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله سیستم فتوولتائیک برای طراحی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی و عملکرد تجربی واحد نمک ز اسمزی وارونه آب شور طراحی شده توسط سیستم فتوولتائیک عنوان انگلیسی مقاله: design and experimental performance of...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ضعیف شدن ولتاژ در صنعت خودرو – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 4, 1395
   ترجمه مقاله ضعیف شدن ولتاژ در صنعت خودرو – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افت ولتاژ در صنعت خودرو: آنالیز و راه حل عنوان انگلیسی مقاله: voltage sags in the automotive industry: analysis and solutions برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده آنالیز dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور – مجله ieee

  babazadeاسفند 4, 1395
   مقاله ترجمه شده آنالیز dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترانزیستورهای نانو لوله کربنی اثر-میدانی برای مدارهای دیجیتال عملکرد بالا: تحلیل و مدلسازی dc نسبت به ساختار بهینه ترانزیستور عنوان انگلیسی مقاله: carbon nanotube... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 1, 1395
   ترجمه مقاله تقاضای انرژی و توسعه اقتصادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه اقتصادی و تقاضا برای انرژی: یک چشم انداز تاریخی به 20 سال آینده عنوان انگلیسی مقاله: economic development and the demand for energy:... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهبود پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با سیستم برق بادی – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 1, 1395
   ترجمه مقاله بهبود پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با سیستم برق بادی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تقویت پایداری ژنراتور متقارن مغناطیسی با استفاده دائم از سیستم برق بادی با سرعت ثابت عنوان انگلیسی مقاله: transient stability improvement of a fixed... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

  babazadeاسفند 1, 1395
   ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجربه های کاربر نهایی در ساختمان های انرژی صفر عنوان انگلیسی مقاله: end-user experiences in nearly zero-energy houses برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه خورشیدی فتوولتائیک – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله ردی نقطه حداکثر قدرت آرایه خورشیدی فتوولتائیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ردی نقطه ماکزیمم توان آرایه های خورشیدی فوتوولتائیک تحت شرایط سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: maximum power point tracking of partially shaded solar p ovoltaic...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شبیه ساز فتوولتائیک بر اساس مدل هفت پارامتر – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله شبیه ساز فتوولتائیک بر اساس مدل هفت پارامتر – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه ساز بدیع و دقیق فتوولتائیک مبتنی بر مدل هفت پارامتری عنوان انگلیسی مقاله: a novel and accurate p ovoltaic simulator based on seven-parameter model...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شرایط سایه جزئی برای شبیه ساز سیستم pv در سیمولینک matlab – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 28, 1395
   ترجمه مقاله شرایط سایه جزئی برای شبیه ساز سیستم pv در سیمولینک matlab – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه ساز جامع سیستم های pv در سیمولینک متلب با ظرفیت شرایط سایه جزئی بر اساس مدل دو دیودی عنوان انگلیسی مقاله: a comprehensive... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده رباتیک اجتماعی کمکی – مجله ieee

  babazadeبهمن 27, 1395
   مقاله ترجمه شده رباتیک اجتماعی کمکی – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تعریف رباتیک اجتماعی کمکی عنوان انگلیسی مقاله: defining socially istive robotics برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد نوین جهت ضربه آبی – مجله asce

  babazadeبهمن 26, 1395
   ترجمه مقاله متد نوین جهت ضربه آبی – مجله asce

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش و مدل عددی جدید برای ضربه آبی (قوچ) عنوان انگلیسی مقاله: new numerical model and technique for waterhammer برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله توسعه capp برای تزریق پلیمر در ساخت قالب

  babazadeبهمن 26, 1395
   ترجمه مقاله توسعه capp برای تزریق پلیمر در ساخت قالب

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه سیستم فرایند برنامه ریزی با کمک رایانه (capp) برای تزریق پلیمر در ساخت قالب عنوان انگلیسی مقاله: development of the computer-aided process planning...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهبود ثبات سیستم قدرت با tcsc با روش مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذره – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 25, 1395
   ترجمه مقاله بهبود ثبات سیستم قدرت با tcsc با روش مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذره – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک روش بر اساس بهینه سازی ازدحام ذرات برای افزایش پایداری گذرای سیستم قدرت با tcsc عنوان انگلیسی مقاله: a particle swarm optimization based... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله انتشار انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله جامد شهری – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 24, 1395
   ترجمه مقاله انتشار انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله جامد شهری – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انرژی و سود نشر انرژی تجدیدپذیر ناشی از زباله ‌های جامد شهری: تحلیل سناریوی کربن پایین در ما ی عنوان انگلیسی مقاله: energy and emissions... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده پیکربندی مجدد شبکه جهت مینیم سازی اتلاف قدرت در سیستم توزیع – مجله ieee

  babazadeبهمن 24, 1395
   مقاله ترجمه شده پیکربندی مجدد شبکه جهت مینیم سازی اتلاف قدرت در سیستم توزیع – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حداقل ‌سازی اتلاف توان در سیستم توزیع با استفاده از پیکربندی مجدد شبکه در حضور تولید پراکنده عنوان انگلیسی مقاله: power loss minimization in... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 24, 1395
   ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی: مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

  babazadeبهمن 20, 1395
   ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار شبکه حسگر بی سیم با پیکربندی صفر برای ساختمان های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: towards a zero-configuration wireless sensor network architecture for smart... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تعیین معیار با راه حل سه بعدی ناویر – استو – انتشارات وایلی

  babazadeبهمن 20, 1395
   ترجمه مقاله تعیین معیار با راه حل سه بعدی ناویر – استو – انتشارات وایلی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: راه حل های دقیق کاملا سه بعدی ناویر – استو جهت ارزی مقایسه ‌ای عنوان انگلیسی مقاله: exact fully 3d navier-stokes solutions for benchmarking... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله متد تعیین مقاومت سری جهت سلول خورشیدی‌ – مجله ا ویر

  babazadeبهمن 20, 1395
   ترجمه مقاله متد تعیین مقاومت سری جهت سلول خورشیدی‌ – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی روش تعیین مقاومت سری برای سلولهای خورشیدی‌ عنوان انگلیسی مقاله: theoretical review of series resistance determination methods for solar cells برای رایگان...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله طراحی سطحی برای افزایش بازده تله نور در سلول خورشیدی سیلی ی – نشریه اسپرینگر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله طراحی سطحی برای افزایش بازده تله نور در سلول خورشیدی سیلی ی – نشریه اسپرینگر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی سطحی برای ارتقای بازدهی به دام اندازی نور در سلول های خورشیدی سیلی ی غشا نازک عنوان انگلیسی مقاله: a surface design for enhancement... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله جلوگیری از لرزش گرداب ناشی از استوانه با کنترل جریان مبتنی بر مکش – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله جلوگیری از لرزش گرداب ناشی از استوانه با کنترل جریان مبتنی بر مکش – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فرونشانی ارتعاش ناشی از گرداب در استوانه‌ ای دایروی با بهره گیری از کنترل جریان مبتنی بر مکش عنوان انگلیسی مقاله: suppression of vortex-induced... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ولتاژ مدار باز بالا با سلول ترمو- فتوولتائیک – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله ولتاژ مدار باز بالا با سلول ترمو- فتوولتائیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: سلول ترمو- فتوولتائیک جدید دارای چاه کوانتومی برای ولتاژ مدار باز بالا عنوان انگلیسی مقاله: a novel thermo-p ovoltaic cell with quantum-well for high open... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک و خواص پانل pv در بهینه سازی پارامتر مدل – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 14, 1395
   ترجمه مقاله استفاده ازالگوریتم ژنتیک و خواص پانل pv در بهینه سازی پارامتر مدل – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: خصوصیات پانل pv و بهینه سازی کلی پارامترهای مدل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: characterization of pv panel and global... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله افزایش اختلاط در زانویی ساده

  rahmatiبهمن 12, 1395
   ترجمه مقاله افزایش اختلاط در زانویی ساده

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: افزایش اختلاط در یک زانویی ساده عنوان انگلیسی مقاله: increasing mixing in a simple elbow برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده بررسی پخش بار اقتصادی جهت شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته – مجله ieee

  rahmatiبهمن 11, 1395
   مقاله ترجمه شده بررسی پخش بار اقتصادی جهت شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی اطلاعات سرعت باد همبسته برای ارزی پخش بار اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله: simulation of correlated wind speed data for economic dispatch evaluation...بیشتر بخوانید 

 • ترجمه مقاله بررسی منتشر کننده جداره hvac – مجله ا ویر

  rahmatiبهمن 2, 1395
   ترجمه مقاله بررسی منتشر کننده جداره hvac – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه ای عددی و آزمایشگاهی در مورد یک منتشر کننده جداره hvac عنوان انگلیسی مقاله: numerical and experimental study of a hvac wall diffuser... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهره وری اسکوتر الکتریکی هدایت مستقیم با سایزبندی باتری

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله بهره وری اسکوتر الکتریکی هدایت مستقیم با سایزبندی باتری

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهبود بهره وری اسکوتر الکتریکی مستقیم هدایت شده با مدیریت انرژی و سایزبندی باتری عنوان انگلیسی مقاله: efficiency improvement of a directly-driven electric scooter...بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده سیستم چند عاملی مبتنی براتوماسیون میکرو شبکه با macsimjx – مجله ieee

  rahmatiدی 29, 1395
   مقاله ترجمه شده سیستم چند عاملی مبتنی براتوماسیون میکرو شبکه با macsimjx – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کنترل توزیع یافته بر مبنای سیستم های چند عاملی و خ ر سازی شبکه ریز با استفاده از مک سیمج عنوان انگلیسی مقاله: multi agent... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ع العمل خاک سازه برج های خنک کننده

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله ع العمل خاک سازه برج های خنک کننده

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: واکنش متقابل خاک – سازه استاتیک و دینامیک برج های خنک کننده کازرون عنوان انگلیسی مقاله: static and dynamic soil–structure interaction response of kazeroon...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بازآرایی آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه با الگوریتم ژنتیک – مجله ا ویر

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله بازآرایی آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه با الگوریتم ژنتیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیکربندی مجدد آرایه خورشیدی pv تحت شرایط سایه برای بدست آوردن حداکثر توان با استفاده از الگوریتم ژنتیک عنوان انگلیسی مقاله: solar pv array... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ann بر پایه شیوه mppt برای شرایط متغیر سایه – مجله ا ویر

  rahmatiدی 29, 1395
   ترجمه مقاله ann بر پایه شیوه mppt برای شرایط متغیر سایه – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبکه عصبی بر پایه شیوه mppt برای شرایط سریعا متغیر سایه عنوان انگلیسی مقاله: ann based mppt method for idly variable shading conditions برای... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله روش ردی نقطه توان حداکثر جهت شرایط سایه جزئی – مجله ا ویر

  rahmatiدی 28, 1395
   ترجمه مقاله روش ردی نقطه توان حداکثر جهت شرایط سایه جزئی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی تکنیکهای ردی نقطه توان ماکزیمم برای استفاده در شرایط سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: a review of maximum power point tracking techniques for... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده کاهش تولید فتوولتائیک انرژی از موج دار شدن – مجله ieee

  rahmatiدی 28, 1395
   مقاله ترجمه شده کاهش تولید فتوولتائیک انرژی از موج دار شدن – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاهش توان وجی فتوولتائیک از طریق ریپل: محاسبه عمومی ساده و تاثیر سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله: decrease in p ovoltaic power output from ripple:...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بررسی کاویتاسیون در نازل ونتوری افقی – مجله ا ویر

  rahmatiدی 28, 1395
   ترجمه مقاله بررسی کاویتاسیون در نازل ونتوری افقی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعات تجربی راجع به کاویتاسیون هوادهی شده در نازل ونتوری افقی عنوان انگلیسی مقاله: experimental study of aerated cavitation in a horizontal venturi nozzle...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با statcom با طراحی سیستم کنترل – مجله ا ویر

  rahmatiدی 27, 1395
   ترجمه مقاله بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با statcom با طراحی سیستم کنترل – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی جدید یک سیستم کنترل به منظور بهبود قابلیت lvrt در توربینهای بادی سرعت ثابت با استفاده از statcom با وجود خطای ولتاژ عنوان... بیشتر بخوانید

 • ترجمه مقاله اثر هارمونیک بر توربین‌ باد pmsg با استراتژی برای حفظ تعادل ولتاژ خازن – مجله ا ویر

  rahmatiدی 27, 1395
   ترجمه مقاله اثر هارمونیک بر توربین‌ باد pmsg با استراتژی برای حفظ تعادل ولتاژ خازن – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات پنجمین هارمونیک و افت توربین‌های باد pmsg با یک استراتژی جدید حفظ تعادل برای ولتاژهای خازنی عنوان انگلیسی مقاله: fifth harmonic and sag... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله فشار میانگین زمانی در سرریز پلکانی – مجله taylor & francis

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله فشار میانگین زمانی در سرریز پلکانی – مجله taylor & francis

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه آزمایشگاهی در ارتباط با فشارهای متوسط زمانی در سرریز پلکانی عنوان انگلیسی مقاله: experimental study on time-averaged pressures in stepped spillway برای ...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله کارایی خنک کننده برج خنک کننده مکش طبیعی تحت باد مخالف – مجله ا ویر

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله کارایی خنک کننده برج خنک کننده مکش طبیعی تحت باد مخالف – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: عملکرد خنک سازی یک برج خنک کننده خشک مکش طبیعی تحت جریان باد مخالف و یک روش حصارسازی جهت ارتقای بازدهی خنک سازی عنوان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله تاثیر میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله تاثیر میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات میدان الکتریکی بر دینامیک احتراق چرخشی عنوان انگلیسی مقاله: electric field effects on the swirling combustion dynamics برای رایگان مقاله انگلیسی با...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت تاثیر بالستیک – مجله ا ویر

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی کامپوزیت تحت تاثیر بالستیک – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی المان محدود زره سرامیکی/کامپوزیت تحت ضربه بالستیک عنوان انگلیسی مقاله: finite element simulation of ceramic/composite armor under ballistic impact برای رایگان... بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله رسیدگی به خستگی در توربین hp avon با تناوب بالا در شرکت un gas

  rahmatiدی 23, 1395
   ترجمه مقاله رسیدگی به خستگی در توربین hp avon با تناوب بالا در شرکت un gas

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معیارهای بکار رفته در شرکت un gas جهت رسیدگی به خستگی با تناوب بالا در توربین hp avon عنوان انگلیسی مقاله: measures employed at... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده نقصهای فیزیکی در دستگاه گرافینی بر پایه اتصال pn – مجله ieee

  rahmatiدی 19, 1395
   مقاله ترجمه شده نقصهای فیزیکی در دستگاه گرافینی بر پایه اتصال pn – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی چگونگی نقایص فیزیکی در دستگاه های گرافینی بر پایه اتصال pn با قابلیت پیکربندی مجدد عنوان انگلیسی مقاله: investigating the behavior of physical... بیشتر بخوانید »

 • مقاله ترجمه شده مدلینگ نیرو و مشخصه ی گیت منطقی مبتنی برگرافین – مجله ieee

  rahmatiدی 19, 1395
   مقاله ترجمه شده مدلینگ نیرو و مشخصه ی گیت منطقی مبتنی برگرافین – مجله ieee

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی نیرو و مشخصه ی گیت های منطقی بر پایه گرافین عنوان انگلیسی مقاله: power modeling and characterization of g hene-based logic gates برای...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله ریسک نشت از کشتی سوخت گاز طبیعی مایع با دینامیک سیالات محاسباتی – مجله ا ویر

  rahmatiدی 18, 1395
   ترجمه مقاله ریسک نشت از کشتی سوخت گاز طبیعی مایع با دینامیک سیالات محاسباتی – مجله ا ویر

    رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چارچوبی برای ارزی کمی ریسک نشت از کشتی های سوخت ال.ان.جی با رویداد سی.اف.دی درختی عنوان انگلیسی مقاله: framework for the quantitative essment of...بیشتر بخوانید »

 • ترجمه مقاله راهبرد بهینه سازی انرژی راکتیو برای سیستم توزیع با نفوذ تولید پراکنده – مجله ا ویر

  rahmatiدی 18, 1395  بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل docx
  حجم فایل 332 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 228
  بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها  فروشنده فایل


  کد کاربری 4674  بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها


  مقدمه


  در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور به حساب آمده و به عنوان آینده سازان جامعه همواره مورد توجه مسئولان و سردمداران بوده اند. در کشور عزیز ی ایران نیز جوانان برمند چه در صحنه انقلاب و چه در صحنه های حماسه آفرین 8 سال دفاع مقدس نقش به سزائی را ایفاء نموده و همانند جوانان صدر ، یاری کننده رسول مکرم بوده و بنای حکومت نبوی را با تلاش و توان جوانی خویش به ثمر رسانده و همواره در کنار حضرات معصومین ثمره وجودی را حفظ کرده اند و هم اکنون نیز با ندای لبیک خویش به مقام عظمای ولایت، سردمدار بر افراشتن پرچم اقتدار ناب محمدی در عرصه سیاست جهانی می باشند و اقتدار نظام ی را حافظ بوده و خواهند بود .


  در واقع، عملیات روانی که مفهوم اصلی این تحقیق است، از مفاهیمی است که تا به حال تعاریف متعدد و گوناگونی براساس شرایط استفاده از آن ارائه شده است. صلاح نصر از نویسندگان مصری در تعریف عملیات روانی می‌گوید: عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است، خواه به صورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد. اساساً سلاحی است که به انسان و عقل او توجه دارد و هرگاه امکان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته باشد می‌تواند به اعماق او نفوذ کند.


  با قدری تامل در حجم برنامه‌های منتشر شده توسط رسانه های بیگانه که با توجه به محتوای برنامه‌ها، سابقه و دست‌اندرکاران آنها، هیچ کدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی‌شوند، می‌توان به ادراکی از علت این موضوع رسید. رسانه های بیگانه درتلاش مذبوحانه برای سیاه جلوه دادن ایران ی و ناامید جوانان از شرایط موجود و آینده روشن می‌باشند.


  هر چند در عدم درستی این رسانه ها و سرمایه‌گذاران و هسته‌های اصلی آنها با ایران ی شکی نیست اما به نظر می‌رسد که نمایاندن مطامع ومنافعی که این دستگاه‌ها خبر پراکنی در پی آن هستند ونیز اثبات اه مزدورانه آنها چندان سهل وآسان نیست.


   


  بیان مسئله:


  دشمن در برنامه ریزی میان مدت و درازمدت خود با تکیه بر ت یب نسل جوان کشور سعی می کند تا با ترویج اقسام فساد و اء و سرگرم آنها به امور از پیش پا افتاده ، جوانان را از پرداختن به رس اصلی خود بازدارد و آنها را به عناصری لاابالی ، بی تفاوت و بی اراده تبدیل کند تا از جوانان به عنوان ابزاری بر علیه منافع کشور خودشان استفاده نماید . دشمن با سوء استفاده از شرایط سنی و خصوصیات روحی و روانی جوانان سعی می کنند آنها را دست خود در بازی های قرار داده و بر علیه آرمانهای ملی کشور خود بشوراند .


  دشمنان جهت دستی به اه فوق از روشهای مختلفی از جمله تاثیر گذاری بر افکار عمومی جوانان از طریق استفاده از امکانات و ابزارهای تبلیغاتی بهره خواهند گرفت .


  شایان توجه است که در هرشبانه روز، رسانه ها ،خبرگزاریها و رادیو های وابسته به دشمنان انبوهی از اخبار را منتشر می نمایند . بعنوان مثال در هر شبانه روز بیش از 2460 دقیقه برنامه فارسی فقط از رادیوهای بیگانه در فضای کشورمان پخش می شود . با توجه به محتوای برنامه ها و سابقه دست اندرکاران آنها، هیچکدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی شوند و قصد تضعیف نظام ی را از طریق سست اعتقادات و ارزشهای قشر جوان دارند. زیرا که جوانان، همواره مهمترین نقش را در توسعه پایدار یک کشور دارند .


  رسانه‌های غربی با دست یازییدن به ظرایف تهیه، تنظیم ونشر خبر و دیگر عوامل نشر شه‌ شفاهی از جمله گزارش، مصاحبه و... در تلاشند تا در میان جوانان ایران ی جایگاهی مناسب برای خود ایجاد کنند و در دراز مدت با تاثیرات خود بر قشر جوان مایه دلسردی آنان را در خصوص دین و کشور مهیا نمایند.


  از طرف دیگر، از آنجایی که مقاصدی که این دستگاه های سخن پراکنی و خبرگزاریها تعقیب می کنند و همچنین اه تبلیغی آنها، بخصوص در زمینه امور جوانان، تا کنون مورد مطالعه دقیق واقع نشده است ؛ در واقع، این موضوع مسئله ای است که در این پژوهش برآنیم به رفع آن مبادرت ورزیم.


   


  اهمیت و ضرورت تحقیق:


  از آنجایی که قدرت رسانه ای کشورهای بیگانه بیشتر از قدرت رسانه ای کشورمان می باشد و با توجه به قدرت اثرگذاری رسانه ها بر افکار عمومی و به ویژه اثرات م ب عملیات روانی ای که از طریق رسانه ها صورت می گیرد، به نظر میرسد که جهت هدایت جوانان خود و خنثی توطئه های دشمن، در درجه اول نیازمند شناخت نوع عملیات و اه آنها می باشیم که بدین دلیل تحقیقی مهم جهت مدیریت جوانان کشور در راهی صحیح می باشد.


  از طرف دیگر، با توجه به وم توسعه مادی و معنوی پایدار کشور، برنامه ریزی صحیح و استفاده از این نیروی عظیم جوانی در ساختن ایرانی آباد موضوعی مهم به شمار می آید. در واقع، در راستای این موضوع نیز، ضرورت مطالعه و شناخت دقیق محورهای عملیات روانی دشمن به منظور خنثی نمودن این نوع عملیات و متقابلا کشف فرصت ها و راهبردهای عملیات روانی خودی نمایان می شود.


   


  اه تحقیق:


  این طرح، در راستای بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور و ارائه راهبردهای مقابله، اه زیر را دنبال می کند :


  1- مشخص نمودن محورهای عملیات روانی دشمن و دسته بندی تبلیغات جهت دار آنها پیرامون نسل جوان ایرانی


  2- شناخت مهمترین موضوعات تحلیلی مرتبط با جوانان ایرانی در رسانه های بیگانه


  3- کشف فرصتهای عملیات روانی خودی مرتبط با موضوع جوانان


  4- شناخت نقاط قوت و آسیب ها در زمینه قشر جوان کشور


  5- کشف راهبردهای عملیات روانی خودی مرتبط با موضوع جوانان


   


   


   


  پیشینة تحقیق:


  مرتبط با موضوع محوری عملیات روانی طرح هایی در سازمان ها و دستگاههای تی پیش بینی و اجرا گردیده است، از جمله موارد زیر :


  1- طرح محوری عملیات روانی که توسط پاسداران انقلاب ی در حال اجرا می باشد . نتایج این طرح مطالعاتی در سه بخش اصلی شامل الف) محورهای عملیات روانی دشمن ب) فرصت های عملیات روانی خودی ج) جریانات داخلی همسو با دشمن ، طی یک بولتن (با مقطع بررسی هفتگی) هر هفته در اختیار فرماندهان ارشد پاسداران انقلاب ی قرار می گیرد.


   


  2- طرح محوری عملیات روانی در صنعت نفت . این طرح مطالعاتی در پنج بخش اصلی شامل الف) محورهای عملیات روانی دشمن ب) فرصت های عملیات روانی خودی ج) محوری آسیب های صنعت نفت د) محوری نقاط قوت صنعت نفت ه) محوری قدرت نرم و بازیگری صنعت نفت ، اجرا می شود و طی یک بولتن (با مقطع بررسی ماهانه) هر ماه در اختیار مدیران ارشد صنعت نفت قرار می گیرد.


   


  3- طرح محوری و بررسی گفتمان تبلیغی رسانه های بیگانه که توسط اداره پردازش و تحلیل صدا و سیمای ایران اجرا می شود . نتایج این طرح مطالعاتی در چهار بخش اصلی شامل الف) داخلی ب) خارجی ج) فرهنگی - اجتماعی د) اقتصادی ، ارائه می شود . در این طرح در ذیل هر محور : فضای کلی ، استراتژی ها و شگردهای تبلیغی دشمن ، مهمترین گزاره های تبلیغی و نیز تحلیل هر محور ارائه می گردد. این بولتن عموما با مقطع بررسی هفتگی هر هفته یکبار توزیع می شود .


   


  4- طرح محوری عملیات روانی که توسط وزارت کشور در حال اجرا می باشد . این طرح در بخش های الف) داخلی ب) خارجی ج) فرهنگی - اجتماعی د) اقتصادی ، با مقطع بررسی 24 ساعته هر روز در اختیار مدیران وزارت کشور و سازمان های تابعه قرار می گیرد . .


  سؤالات تحقیق:


  این طرح پژوهشی جهت نیل به اه تحقیق، در پی پاسخگویی به سوالات زیر می باشد :


  1- مهمترین موضوعات تحلیلی مرتبط با جوانان کشور در رسانه های بیگانه چیست؟


  2- فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور چیست ؟


  3- محورهای آسیب ها در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه کدام است؟


  4- محورهای نقاط قوت در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای بیگانه کدام است؟


  5- محور های عملیات روانی نظام سلطه (تهدیدات) علیه جوانان کشور کدام است؟


  6- فرصت های عملیات روانی خودی در زمینه قشر جوان کشور در گفتمان رسانه ای کدام است؟


  7- راهبردهای عملیات روانی خودی در امور مربوط به جوانان چه باید باشد؟


   


  روش تحقیق:


  این طرح مطالعاتی از نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است که با استفاده از روشهای توصیفی و تحلیل محتوی انجام می شود .


  در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوی اجزاء متن در جعبه های مختلف مقوله بندی می شود و مطابق با دیگر مراحل آن روش محورهای متن است اج می شود . لازم به ذکر است که واحد ثبت، در این تحقیق موضوع و مضمون مرتبط با مقوله های انتخاب شده می باشد.


  از آنجایی که در این پژوهش محقق بدون دخ در متغِیرها و اطلاعات ، آنها را بصورت طبقه بندی شده و در راستای سوالات و هدفهای پژوهشی ارائه می کند، این طرح در زمره طرح های توصیفی قرار می گیرد .


   


  روش جمع‌آوری اطلاعات:


  اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با روشهای زیر گردآوری می‌شود.


  1. برای مرور تحقیقات مرتبط، مطالعه نظریات و الگوهای عملیات روانی، و تدوین بخش تئوریک از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.


  2. جمع آوری اطلاعات سایت های اینترنتی ، بررسی اخبار و برنامه های رادیو و تلوزیون های ای بیگانه و رو مه ها نیز جهت تهیه محتوای مورد بررسی صورت گرفته است.


  3. روش نظرخواهی کارشناسی : جهت جمع‌آوری نظریات، دیدگاهها و تحلیل‌های کارشناسان و صاحبنظران عملیات روانی در راستای کشف راهبردهای عملیات روانی خودی در امور مربوط به جوانان، از روش مذکور استفاده شده است.


   


  جامعه آماری و نمونة تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود):  


  در این پژوهش جامعه آماری شامل مقاله ، اخبار و برنامه های رادیو و تلوزیون های ای بیگانه در مورد امور جوانان کشور می باشد .


  از آنجایی که این پژوهش یک قلمرو زمانی 6 ماهه (مرداد تا دی ماه 1386) را مورد بررسی قرار می دهد و در واقع این پژوهش برای هر ماه تکرار می شود. انتخاب نمونه آماری توسط محقق بر اساس فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان کشور و به روش تصادفی در هر ماه صورت می گیرد .


  برای تحلیل محتوای اخبار فارسی زبان رسانه های بیگانه نیز، مدت شش ماه (24 هفته)، هر هفته دو شب از برنامه‌های رادیوی فارسی زبان رسانه های بیگانه ، هر یک به مدت یک ساعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


  در تعیین و گرفتن بازخورد در مورد راهبرهای مقابله با عملیات روانی از نظرات صاحبنظران استفاده شد. در واقع، برای انتخاب صاحب‌نظران از روش در دسترس استفاده شد. برای این منظور راهبردهای مقابله با عملیات روانی ، در اختیار 5 کارشناس و صاحب‌نظر علوم ، جامعه‌شناسی ، عملیات روانی، روان‌شناسی و ارتباطات قرار داده شد و از آنان خواسته شد تا بر اساس آن، به اظهار نظر بپردازند.


   
  ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود):


  در این پژوهش ابزار اندازه گیری شامل فرم ها و چک لیست هایی است که بر اساس آنها مقوله های اصلی و ویژه از متن نمایان می شود. علاوه بر آن پرسشنامه مع (این پرسشنامه را از آنرو که داده ها (اخبار ، مقالات و . . . ) در اختیار محقق هستند و صرفا است اج پاسخ از آنها مورد توجه قرار می گیرد پرسشنامه مع می خوانند) از دیگر ابزار اندازه گیری در این تحقیق می باشد.


  به منظور اعتبار ابزار اندازه گیری از روش اجماع در مقوله بندی استفاده می شود و به منظور روایی ابزار اندازه گیری از شیوه آزمون - آزمون مجدد استفاده می شود.


   


  روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده:


  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی استفاده می شود. به این منظور با گرفتن میانگین نظر خبرگان پس از مطالعه مکرر اسناد توسط آنها ، محورهای اصلی است اج می شود . جهت است اج نهایی راهبردها نیز از روش دلفی استفاده می شود.


   


  5-4. رشد و تحول استحکام روانی

  یکی از سوالات کلیدی این است که چقدر استحکام روانی تحت تاثیر تاثیرات محیطی است یا از طریق آموزش فراگرفته می شود. قبلا کتاب هایی وجد داشته که آموزش استحکام روانی نامیده می شده (بول، 1996، لوهر 1995و گلبرگ، 1998) هرچند از لحاظ نظری زیربنای کافی نداشته اند (کراست، 2008) ولی هدفشان افزایش سطح استحکام روانی بوده است. اخیرا با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه مطالعه استحکام روانی از طریق مصاحبه با ورزشکاران خبره، نقش فاکتور های محیطی در آن بارز است (بول و همکاران، 2005، کانوقتون و همکاران، 2008، گلد و همکاران، 2002). تاثیرات محیطی، پایه های تحول استحکام روانی را از طریق دو سطح کلیدی تربیت و انتقال[1] فراهم می کند. از نظر تربیت، ورزشکاران اهمیت تاثیرات و نفوذ والدین و پیش زمینه ها ی کودکی را مهم تلقی د. در رابطه با انتقال، اوایل بازی حرفه ای نوجوانان و مواجه شدن با محیط های سخت مانند بازی در یک کشور خارجی و فراهم فرصت برای زنده نگه داشتن ش ت های اولیه(درس گرفتن از ش تها) مهم است(بول و همکاران، 2005)

  کاناگتون و همکاران (2008نیز بیان کرد که عامل محیطی با افراد مختلفی (والدین، مربی ها، خواهران و برداران، ورزشکاران ارشد، روانشناسان ورزشی و غیره) در کمک به رشد استحکام روانی و گسترش شبکه اجتماعی فراتر از زمین های ورزشی نقش دارد. شرایط انگیزشی مناسب مانند لذت بردن و مهارت که احتمالا نشانه های مهمی برای دوره انتقال به عنوان بازیکن آکادمی فوتبال را نیز مهم است. با توجه به ماهیت بسیار رقابتی ورزشکاران خبره، لازم است تحقیقاتی صورت گیرد تا مشخص شود که چه شرایط و حال و هوایی برای رشد و پرورش ورزشکاران جوان برای افزایش استحکام روانی نیاز است. بنابراین این منطقی است که ایجاد شرایطی که مبتنی بر عملکرد سخت تر و شدید تر باشد، که نزدیک به ورزش های رقابتی است، ممکن است بیشتر باعث رشد و تحول استحکام روانی شود. شرایط دشوار باعث رشد استحکام روانی در ورزشکاران می شود (بول و همکاران، 2005) ولی اجتناب از این موقعیت ها این تاثیر را ندارد (کلاف و همکاران، 2002).

  در روانشناسی تحولی ورزش، شواهدی وجود دارد که جوانان و بزرگ سالان مسن تر تفاوت هایی در خود ادراکی، نفوذ اجتماعی، پاسخ های هیجانی، خود تنظیمی با در نظر گرفتن به ورزش و شرکت کننده گان در مسابقات ورزشی دارند (ویس[2]، 2004). بنابراین می توان بیان کرد که نقش عوامل تحولی ازقیبل سن می تواند به طور باقوه ای در استحکام روانی تاثیر گذارد. همچنین می توان اینگونه بیان کرد که نقش تجربیات ورزشی بسیار دقیق تر از سن است که این نقش را کانوگتون [3]و همکاران (2008) بیان کرده اند که تجربه در تحول استحکام روانی تاثیر دارد. افزایش سن و تجربه، نمره بالاتر در استحکام روانی و مولفه های چالش، کنترل زندگی و تعهد را در پی دارد. اما مقدار واریانسی که توسط سن و تجربه پیش بینی می شود پایین است. این نشان می دهد که استحکام روانی به عنوان صفت شخصیتی قلمداد می شود (نیکو و همکاران، 2009)

  در همین راستا مارچانت و همکاران در پژوهشی به بررسی استحکام روانی در سطوح مختلف مدیریت (ارشد، میانی، و تازه کار) پرداختند آنها به این نتیجه رسیدند که مدیران ارشد بیشترین استحکام روانی را از خود نشان دادند و سپس مدیران میانی و در آ افراد تازه کار کمترین استحکام روانی را از خود نشان دادند. پروفایل استحکام روانی مدیران تازه کار مانند کارکنان دفتری بود. آنها همچنین یافتند که استحکام روانی کل و سه مولفه تعهد، و کنترل زندگی و کنترل هیجانی با افزایش سن بیشتر می شود. وقتی که ما افراد 25 ساله و پایین تر را با افراد مسن تر مقایسه می کنیم آنها باور ضعیفی دارند که می توانند تاثیر گذار باشند (کنترل) و نسبت به آنچه که با آن مواجه می شوند احساس بیگانگی بیشتری می کنند (تعهد) و زندگی غیر قابل تغییر است و فرصت ها می توانند تهدید شوند (چالش) و خود باوری کم نسبت به به دست آوردن موفقیت ها (اعتماد). این یافته ها را نیکو (2008) و همکاران تایید د که افزایش در تعهد و کنترل زندگی و هیجانی با افزایش سن در ورزشکاران ارتباط داشت. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که افرادی که در سطح مدیریتی پایینی هستند با بدست آوردن تجربه و عوامل محیطی می توانند سطح استحکام روانی خود را بالا ببرند که نقش عوامل محیطی در رشد و توسعه استحکام روانی نمود پیدا می کند. هرچند که مطالعات طولی برای رشد و تحول استحکام روانی نیاز است. این که یافته نشان می دهد که استحکام روانی با سن مرتبط است مفاهیم تئوریکی مختلفی دارد. این که افراد که مسن­تر می شوند استحکام روانی خود را بهبود می بخشند و مخصوصاً سطح تعهد و کنترل خود را ارتقا می­دهند نقش تجربه در استحکام روانی مشخص می شود و از طرف دیگر کلاف و همکاران نیز گزارش کرده اند که استحکام روانی ویژگی های شخصیتی صفت را دارا است و و گلبی و شرد نیز گزارش کرده­اند که استحکام روانی با ژنتیک ارتباط دارد. بنابراین با توجه با اهمیت تجربه زندگی و اهمیت عوامل ژنتیک این امر مشخص می شود که استحکام روانی هم دارای مولفه های تجارب زندگی و هم مولفه های ژنتیکی است. بنابراین استحکام روانی دارای نیز مانند هوش هیجانی هم از محیط و هم از عوامل ژنتیک تاثیر می پذیرد. پس می توان چنین نتیجه گرفت که استحکام روانی را می­توان در هر زمانی با برنامه های خاصی آموزش داد. در مقایسه با هوش هیجانی که سیستم لیمبیک را برای مکانیسم زر بنایی آن معرفی کرده­اند برای استحکام روانی هیچ مکانیسم ویژه­ای برای رشد آن معرفی نشده است (مقاله استحکام روانی و سن). یکی از مواردی که باید در مطالعه افراد دارای استحکام روانی برای تحول آن توجه شود شناسایی رفتار های قابل مشاهدهای که با افراد استحکام روانی مرتبط است. اگر چنین رفتار هایی شناسایی شود، در تمام سطوح تمرین های ورزشی، جلسات آموزشی و رقابت ها و مسابقات کاربرد دارد. یکی از اولین انی که به این رفتار ها توجه کرد داویس و زاچکووسکی (1998) بودندکه استحکام روانی را در هاکی روی یخ مطالعه د. آنها به مربیان و افرادی که که با تیم سروکار داشتند گفتند که استحکام روانی بازی کنان را براساس ویژگی ها و مهارت هایی طبقه بندی و نمره گذاری کنند. از آنجا که معیار درستی برای طبقه بندی رفتار و عملکرد این ورزشکاران درنظر گرفته نشده بود. نتایج این مطالعه واضح نبود. بنابراین بهتر است که برای مطالعه ویژگی های رفتاری این افراد از چک لیست های استاندارد استفاده شود. تا رفتار های آنها بهتر مطالعه شود.

  ممکن است استحکامر وانی در هر شاخه ورزشی با یکدیگر متفاوت باشد به نحوی که به طور مثال در تنیس ممکن است بازیکنانی که در سرویس زدن جلو می افتند در مقایسه با زمانی که عقب می افتند. و اگر درصد های این بازی کنان در سروس زدن شبیه به هم باشد بنابراین می تواند شواهدی برای منتال تاگنس بودن تلقی شود. همچنین می توان در بسکتبال و در والیبال نیز چنین طرحی را اجرا کرد و با همبسته نمره پرتاب ها و سرویس های صحیح و نمره منتال تاگنس به ارتباط آنها پی برد. ولی باز هم در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که باید در جهت ی ان سازی رفتار ها در نظر گرفته شود(گوکیاردی و همکاران، 2011)

  چالش یک جزء لازم وضروری استحکام روانی است اگر فردی که به راحتی در یک بازی انفرادی برنده شود او شانس کمی برای تبدیل شدن به یک فرد دارای استحکام روانی را دارد زیرا او تحت هیچ گونه چالش و فشاری قرار نگرفته است. مثلا اگر ورزشکاران با انی که مثل خودشان است یا برتر از خودشان مسابقه دهند این موقعیت ها بیشتر چالش زا است و ورزشکاران با فشار زیادی مواجهه می­شوند زیرا که برنده در مسابقه مشخص نیست (کلاف و همکاران، 2002 و بل و همکارن 2002). آموزش، رقابت و بعد از رقابت[4] بهترین مجموعه برای رشد استحکام روانی درنظر گرفته شده است (جونز و همکاران، 2007).

  علی رغم پیچیدگی و ماهیت ژنتیک سازه منتال تاگنس سخنان نهایی در این زمینه بیان می کند که منتال تاگنس قابل تغییر و توسعه است(گوکیاردی، 2011). استحکام روانی می­تواند در محیط های ورزشی ویژه یا از طریق آموزش مهارت های ذهنی افزایش یابد (کراست، 2007). تاثیرات محیطی مانند تاثیرات محیطی و پیش زمینه های کودکی (به طور مثال مواجهه با محیط های چالش زا یا فرصت برای جبران ش ت های اولیه[5]) پایه های رشد استحکام روانی را را ایجاد می کند. بدون فراهم محیط های چالش زا افراد نمی توانند استحکام روانی را در در خود توسعه دهند حتی اگر به آن ها نیاز نداشته باشند (بل و همکارن 2002).

  1-5-4: آموزش مهارت های روانشناختی

  محققان به طور سنتی علاقه مند بوده اند تا تفاوت روانی میان ورزشکاران خوب و بهترین ورزشکار را کشف کنند. ورزشکاران خوب قبل از بازی ح های روانی شدید مانند (دلهره، شور هیجان و شک تردید) و فیزیکی ( ضربان قلب، تهوع، تنش عضلانی، ناآرام) دارند و برای عملکرد آینده­شان نسبتاً دارای ضعف و ناتوانی هستند از سوی دیگر ورزشکاران خبره گزارش می­دهند که شرایط روبه رو آسان و ساده است (جونز، 2008). مطالعات مختلف نشان داده است که ورزشکارن خبره نسبت به ورزشکارن متوسط مهارت­های روانشناختی بیشتری در طول عملکردشان بکار می برند و گرایش بیشتری دارند تا منتال تاگ باقی بمانند. ( و روی[6]، 2007، ماهونی و آونر[7]، 1977). به طور مثال تیم مردان ژیمیناستیک تیم المپیک در مقایسه با تیم هایی که ش ت خورده بودند از خودگویی کلامی و تصویر سازی بیشتری استفاده د (ماهونی و آونر، 1977). کن و روی(2007) در کار با ورزشکاران ووشو یافتند ورزشکاران که مدال ب کرده بودند خود اعتمادی بیشتری داشتند و به طور بیشتری انرژی های منفی (یعنی کنترل هیجاناتی که باعث احساس های منفی می شود) خود را کنترل کرده بودند و بنابراین مشخص می شود که هم میان خصلت ها و هم مهارت های روانشناختی ورزشکاران خبره و ورزشکاران متوسط تفاوت هایی وجود دارد. همچنین رابطه­ی مثبت معنی داری میان استراتژی های روانشناختی و استحکام روانی و به همان اندازه نتایج عملکرد وجود دارد. ورزشکارانی که دارای مهارت های روانشناختی بیشتری باشند درکل استحکام روانی و عملکردشان بهتر از رقیبانشان هستند (کراست و آزدی، 2009، کراست و کاف، 2005). کراست و کلاف (2005) در مطالعه­ای تحمل فیزیکی که شامل نگه داشتن وزنه برای مدتی خاص و استحکام روانی (که از طریق پرسشنامه 48 سوال استحکام روانی سنجیده می شد) بررسی د. آنها یافتند که که رابطه مثبت معنی داری (34/0) میان این دو متغیر وجود دارد. افرادی که استحکام روانی بالاتری بدست آوردند در مقایسه با افرادی که نمره پایینتری بدست آورده بودند قادر بودند وزنه ها را برای مدت طولانی تری نگه دارند.

  مطالعات متعددی این روابط را تایید کرده­اند و نشان داده­اند که مهارت­های روانشناختی برای ورزشکاران سودمند است و متعاقباً استحکام روانی را در افراد افزایش می دهد (فورینر و همکارن،[8] 2000، گوچیکاردی[9] و همکارن، 2009، شرد و گلبی[10]، 2006).

  برای مثال فورند و همکاران، به مدت 10 ماه در ورزشکاران ژیمناستیک زن از مهارت های خودگویی مثبت، آرامش، تعیین هدف، تمرکز و آموزش تجسم بهره مند شدند. ژیمیناستیک بازان به وسیله مقیاس مهارت های روانی اتوا که 11 مهارت را می سنجد مورد ارزی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که گروه آزمایش بیشتر از 5 درصد نسبت به گروه کنترل عملکرد شان افزایش یافته بود.

  شرد و گلبی (2006) تاثیر هفت هفته آموزش مهارت های روانی را روی شناگران بررسی د. مداخله آنها 45 دقیقه طول ادامه یافت و شامل تعیین هدف، آرامش، تجسم، توقف فکر و آموزش مهارت های تمرکز بود. شناگران به طور معنی داری عملکردشان افزایش یافت و به همان اندازه استحکام روانی آنها افزایش یافت. در مجموع شواهد نشان می دهد که آموزش مهارت های روانشناختی برای ورزشکاران مفید است و همانطور که استحکام روانی آنها افزایش می یابد عملکرد آنها نیز بهبود می باد.

  2-5-4: آرامش عضلانی به عنوان یک مهارت روانشاختی

  آرامش عضلانی اشکال گوناگونی دارد که شامل آرامش بدنی (یعنی آرامش عضلانی ماهیچه های پیشرنده) شناختی (یعنی خواب یا مراقبه) یا آرامش عاطفی (مانند اوقات فراغت)می باشد که از مهمترین جنبه های زندگی بشر است زیرا هرفردی باید به منظور عملکرد معمولی روزانه انرژی های خود را ذخیره کند. ورزشکاران روزانه انرژی های بیشتری را مصرف می کنند بنابراین باید بیشتر از سایر افراد آرام بمانند (ریلی [11]و همکاران، 1997). شواهد نشان می دهد که ورزشکاران برای عملکرد بهینه به خواب بیشتری نیاز دارند (داونه[12]، 2009)

  در همین راستا اری ون و همکاران ویانولیست ها مورد مطالعه قرار دادند نتایج نشان داد بهترین آنها، ویسالونیست های خوب 6/8 ساعت در طول روز می خو دند اما معلم های موسیقی روزانه 8/7 ساعت در طول روزانه خواب داشتند. این تفاوت ها معنی داربود و این فرضیه را حمایت می کند که استراحت نقش مهمی برای دارد مخصوصاً ی که بخواهد عملکرد خود را در رشته خاصی به نمایش بگذارد.

  بسیاری از مطالعات آرامش عضلانی را به عنوان یک موضوع بسیار گسترده ای که شامل فعالیت هایی مانند خواب، مراقبه آرامش پیشرونده عضلانی، فعالیت های آرامش شرقی، تنفس عمیق و غیره هست، می دانند (بنسون، 1983[13]) پاسخ های آرامش عضلانی انسان را که به عنوان ح های خود القایی تغییر یافته هوشیاری تعریف شده، بررسی کرد. او پیشنهاد داد که آرامش عضلانی این ح ها را تحریک می کنند و بنابراین فعالیت دستگاه سمپاتیک را کاهش می دهند و در نهایت اضطراب کاهش می باید. بنابراین پاسخ های آرامش عضلانی هم باعث تغییرات حاد و هم تغییرات مزمن در بدن انسان می شود و تاثیرات پایداری در توانایی فردی نسبت به کنترل و ادارک از اضطراب دارد. علاوه بر این، بنسون پیشنهاد داد 4 مولفه که در تمام آرامش عضلانی­ها وجود دارد. که شامل 1- یک وسیله ذهنی است که می تواند به عنوان توجه به محرک های مناسب توصیف شود. 2- یک نگرش منفعل که افراد را قادر می سازد تا محرک های مزاحم را نادیده بگیرند.3- کاهش تنش عضلانی که برای ریکاوری عضلانی ورزشکاران مفید است 4- یک محیط ت و آرام که حواسپرتی را به حداقل می رساند و جریان عمل را افزایش می دهد.

  3-5-4-آرامش عضلانی و استحکام روانی:

  هم مطالعات کیفی و هم مطالعات کمی اهمیت استراتژی های آرامش عضلانی را در استحکام روانی گزارش کرده­اند. آرامش عضلانی یکی از اصلی­ترین مهارت­های روانشناختی است که به افراد کمک می کند تا با اضطراب در موقعیت­های رقابتی مواجه شوند (هاردی و همکاران، 1996) آرامش عضلانی به طور مثبتی با استحکام روانی ارتباط دارد( توماس و همکارن، 1999). مطالعات نشان می دهد که توانایی برای حفظ تمرکز، آرامش و آرامش عضلانی برای عملکرد برتر خیلی مهم است (جونز و همکاران، 2002). همانطور که قبلا ذکر شد ورزشکاران سطوح بالا اغلب با فشار مواجه می شوند زیرا تفاوت تکنیکی و جسمانی کمی در مهارت های ورزشکاران برتر و خوب وجود دارد (اسمیت و اسمول، 1989) در نتیجه توانایی کنترل اضطراب و دیگر هیجانات ضروری و حیاتی است زیرا ورزشکاران را قادر می­سازد تا متمرکز، مصمم و با انگیزه خود را حفظ کنند. آرامش عضلانی رایج ترین مکانیسم مقابله ای است که توسط ورزشکاران برای مواجهه با استرس های حاد مخصوصاً در طول مسابقه بکار می­رود (گین و آن شل[14]، 1998). از آنجایی که از افراد استحکام روانی انتظار می­رود که بهتر با موانع و سختی ها مقابله کنند این مورد انتظار می­رود که مهارت­های آرامش عضلانی ، استحکام روانی را افزایش دهد. با توجه به تعریف اخیر از استحکام روانی آشکار است که آرام ماندن و ریل بودن در ضمن غلبه در موانع و مشکلات گوناگون ضروری است و افراد را قادر می سازد تا بتوانند سطوح اضطراب خود را پایین بیاورند (کلاف و همکاران، 2002). ریل ماندن یکی از جنبه های مهم برای رشد و پیشرفت ورزشکاران است مخصوصا این عامل در ورزشکاران خبره بیشتر نمود پیدا می کند زیرا آنها مجبورند به مناطق مختلف جغرافیای سفر کنند و این عامل در ریتم شبانه روزی و خواب این ورزش کاران تاثیر منفی می گذارد و اهمیت ریل ماندن اهمیتش بیشتر مشخص می شود (سووسی [15]و همکاران، 2008). کمبود خواب می تواند منجر به کاهش تمرکز، مصمم بودن، کنترل، استحکام روانی، و افزایش خستگی، فرسودگی که منجر می شود به فرسودگی شغلی. سوسی و همکاران (2008) اثر محرومیت نسبی را در 12 مرد دانشجویان رشته تربیت بدنی مورد بررسی قرارا دادند و به این نتیجه دست یافتند که بلند شدن 4 ساعت زودتر معمول در عملکرد روز بعد اختلال ایجاد می­کند. به علاوه تاثیر ریتم شبانه روزی در عملکرد شناگران نیز تاثیر دارد (کلین و همکارن، 2007). محققان تجربه 25 شناگر و الگوی خواب آنها، دمای بدن عملکرد، را مورد بررسی قرار دادند. آنها یافتند که عملکرد 5 تا 7 ساعت قبل از پایین ترین درجه بدن به اوج خود می­رسید و پایین ترین عملکرد بین 1 ساعت بعد و یک ساعت قبل از پایین ترین درجه بدن بود. آرامش عضلانی می­تواند به کنترل دمای بدن ورزشکاران کمک نماید و بنابراین عملکرد آنها را بهبود بخشد.

  6-4: استحکام روانی و عملکرد

  افراد استحکام روانی چه کاری انجام می دهند که بقیه نمی توانند انجام دهند؟ برای مثال افراد استحکام روانی ممکن است بهتر قادر باشند تا طرز فکر خود را در طول مسابقه یا رقابت حفظ کنند(کاشیمور[16]، 2002)، مسئولیت­پذیری فردی بیشتری دارند (فاری، پوتگیتر، 2001) قادرند انتقادات ش ت ها و عملکرد ضعیف را اداره و کنترل کنند و بر ش ت­ها غلبه کرده و به احیای دوباره آن بپردازند (جونز و همکاران، 2002)، کلاف و همکاران (2002) پیشنهاد دادند که افراد استحکام روانی قادرند آرام باشند آنها در بسیاری از موقعیت ها رقابتی هستند و نسبت به دیگران دارای سطح اضطراب کمتری هستند. احساس خود باوری بالایی در بسیاری از موقعیت ها دارند. دارای ایمان غیر قابل تردید هستند که آنها را قادر می سازد سرنوشت خود را کنترل کنند. این افراد تقریبا از مصائب و سختی ها و مسابقات تاثیر نمی پذیرند.

  آیا تفاوت­های پیشنهاد شده میان افراد دارای استحکام روانی و افراد غیر استحکام روان به عملکرد واقعی آنها نیز بر می گردد؟ به عبارت دیگر رابطه­ای میان استحکام روانی و عملکرد وجود دارد. اگر چنین است چه چیزی ماهیت این رابطه را تعیین می کند. اکثر تحقیقات ابت بر روی استحکام روانی بر ورزشکاران خبره و فوق خبره تمرکز کرده است. دلیل انتخاب این فرض هم این است که این افراد استحکام روانی ترین افراد هستند و در نتیجه یک جمعیت مناسب برای مطالعه هستند (بول و همکاران، 2005، فاری و پوتگیتر، 2001، جونز و همکران، 2002).

  محققان در دهه های گذشته به نقش استحکام روانی و عملکرد پرداخته اند. در پژوهشی 115 ورزشکاران راگبی در سه سطح رقابتی بین المللی، لیگ های حرفه ای، و division one مقایسه شدند، ورزشکارانی که در سطح بین المللی بازی د بالاترین سطح سرسختی و استحکام روانی را نسبت به دو گروه دیگر داشتند. شواهدی وجود دارد که برنامه های آموزشی مهارت های ذهنی یا روانی هم عملکرد را هم سطوح مرتبط با استحکام روانی را ارتقا می بخشد. بنابراین شواهدی وجود دارد که استحکام روانی می تواند یکی از عواملی باشد که ورزشکارانی که مهارت بالایی دارند را از ورزشکارانی که مهارت پایینی دارد جدا کند (گلبی و شرد، 2004، شرد و گلبی، 2006).

  همین ویژگی های استحکام روانی باعث شده که به طور زیادی به وسیله ورزشکاران، مربیان، روانشناسان ورزشی و رو مه نگاران ورزشی، در محاورات، گفتگوهای روزمره، فراتر از ورش نیز بکار می رود (کا اکاوا، 2011). ورزشکاران و مربیانی که با روانشناسان ورزشی کار می کنند آرزو دارند تا دارای خصوصیات استحکام روانی شوند زیرا به آن ها کمک می کند تا به یک فرد حرفه ای تبدیل شوند. حتی بعضی از محققان فرض کرده اند که استحکام روانی می تواند باعث تفاوت بیشتری در نتیجه و عملکرد ورزشکاران شود تا توانایی فیزیکی (یعنی، سرعت و قدرت)، مخصوصاً در ورزشکارانی که سطوح مهارتی بالایی دارند(ویلیامز، 2009). مردم اغلب استحکام روانی را با موفقیت در موقعیت های استرس زا مرتبط می دانند که تا حدودی در ورزشکاران حرفه ای شایع است (به نقل از کا کا، 2011). سازه استحکام روانی از دهه های 50 مورد مطالعه قرار گرفته است هرچند که این اصطلاح در روانشناسی ورزشی به کار رفته است با این وجود نیز آشفتگی هایی در در تعریف آن وجود دارد (جونز و همکاران، 2002).

  کولد و همکاران یافتند که به ترتیب 82 درصد و 73 درصد از گروه نمونه یعنی ورزشکاران، مربیان و والدین استحکام روانی را به عنوان یکی از مهمترین فاکتور ها برای عملکرد موفق نام بردند (کولد و همکارن، 2002، کولد و همکاران، 1987). در مطالعه­ای که اخیرا انجام شده است نشان داده است که عدم موفقیت در یک بازی گلف را به علت عدم استحکام روانی نسبت داده بود نه مشکل در توانایی بازی کنان (وتزل[17]، 2010) در مطاله ای دیگر پیروزی یک تیم حرفه ای را در جام حذفی را به وجود استحکام روانی نسبت داد (ک ن[18]، 2011، به نقل از بتری، 2012).

  7-4. استحکام روانی و شناخت

  استحکام روانی یک سازه قابل تغییری است زیرا ارزی های شناختی انسان از موقعیت ها متفاوت است (نیوادا، 2012). بر اساس مدل شناختی عاطفی فرسودگی شغلی، تغییر ارزی شناختی منجر به تغییر در واکنش نسبت به استرس می شود و آموزش استحکام روانی منجر به مدیریت استرس در ورزشکاران می شود و توانایی کنترل استرس، باعث کاهش آسیب در ورزشکاران شود (ویسرام، 2012). کلاف و همکاران (2002) دریافتند که افراد دارای استحکام روانی در واکنش با تاسک طراحی شده شناختی عملکردشان تحت تاثیر بازخور های منفی قرار نگرفت ولی افراد استحکام روانی پایین دچار اختلال شدند. دو هارست و همکاران (2012) برای بررسی پایه های شناختی استحکام روانی از الگوی فراموشی مستقیم استفاده نمودند و به این نتیجه دست یافتند که استحکام روانی در به یاد آوری لیست فراموش شده تاثیری ندارد ولی در به یاد آوری لیست به خاطر س شده موثر است و این نشان دهنده توانایی زیاد این افراد در جلوگیری اطلاعات ناخواسته برای تداخل در اه فعلی دارند. بنابراین این یافته ها پیشنهاد می دهد که بازداری شناختی(بنابراین بازداری شناختی یعنی سرکوب اطلاعات ناخواسته به منظور تمرکز بر اطلاعات جدید.

  ) یکی از مهمترین مکانیسم های افراد استحکام روانی می باشد.

  در مطالعه ای هاردی[19] و همکارن (2009) یافتند بالاترین سطح استحکام روانی مربیان زمانی بود که بازیکنان به تنبیه حساس بودند و نسبت به پاداش حساسیتی نداشتند. ورزشکارانی که محرک های تهدید کننده را در اولین موقعیت شناسایی می کنند. به آنها این فرصت را می دهد تا پاسخ موثری به محیط های فشار زا دهند. ورزشکاران که نسبت به تهدید نه پاداش حساس هستند، به خوبی می توانند تهدید اولیه را شناسایی کنند و هدفمندی در استرس حفظ کنند.

  8-4. هوش هیجانی و استحکام روانی

  هوش هیجانی یعنی درک ، کنترل ، و مدیریت خود و رابطه بادیگران. مربیان و ورزشکارن در طی بازی های خود دچار استرس و فشار شدیدی می شوند به نحوی که ممکن است که این فشار ها عملکرد این افراد را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین اهمیت مدیریت هیجانات مربیان و ورزشکاران در موفقیت آنها خیلی موثر است به نحوی که کواچ[20] و همکاران (2010) بیان کرده اند که هوش هیجانی می تواند عملکرد ورزشکاران و تیم ها را افزایش دهد. هرچند که محققان زیادی بیان کرده اند که هوش هیجانی در ورزشهای مختلفی باعث افزایش عملکرد افراد و تیم ها می شود (به نقل از تهماسبی بروجنی، 2012). استحکام روانی نیز مانند هوش هیجانی دارای عنصر بزرگی از خود اگاهی است. اما تمرکزش بیشتر بر خود فرد است.. تفاوت های آنها در این است که اولا استحکام روانی پاسخ دادن فردی به موقعیت های فشار زا است. دوماً استحکام روانی در باره عملکرد و رسیدن به حد بالایی از عملکرد است که پایدار[21] است. بنابراین استحکام روانی چیزی فراتر از هوش هیجانی است (جونز، 2008).

  اما در مطالعه ای تهماسبی بروجنی و همکاران (2012) به این نتیجه دست یافت که هوش هیجانی با استحکام روانی در تیم بسکتبال که ضعیف بودند رابطه معنی داری اما مع ی دارد (93/0-) اما در تیم قوی رابطه ای یافت نشد (19/0) اما این رابطه مثبت بود. که نشان می دهد بهتر است در این رابطه تحقیقات گسترده تری صورت گیرد.

  9-4. استحکام روانی و ریسک پذیری

  از میان مولفه های استحکام روانی می توان فهمید که مولفه چالش با خطر ارتباط دارد و واضح است که افرادی که چالش پذیری بالایی دارند قدرت بالایی برای کنترل خطر دارند. ما در زندگی با تصمیماتی روبه رو می شویم در اتخاذ تصمیم با دو انتخاب مواجه می شویم یکی انتخاب مسیر های مشخص گذشته و آشنا و دیگری توجه به مسیر های جدید (مسیر هایی که ریسک بالاتری دارد ولی به طور بلقوه احتمال پاداش گرفتن زیاد تر است) (مدی، 2004). استفاده از روش های آزمایش شده و تلاش ها و رویکرد های گذشته درست است که می تواند راحت باشد اما باعث رکود و ایستایی می شود و استفاده مکرر از روش های گذشته می تواند باعث از دست دادن فرصت ها برای رشد افراد شود و این با راحت طلبی افراد مرتبط است (نستی، 2004).

  برای انسان ها خیلی مشکل است تا تصمیمات شان درجهت آینده باشد و چالش های بیرونی و روش های پرخطر را انتخاب کنند بجای آن سعی می کنند از موقعیت هایی که به طور باقوه اضطراب زا است اجتناب کنند، به قول ابراهام مزلو ما یا برای رشد به جلو گام برمی داریم یا برای ایمنی و امنیت به عقب گام برمی داریم (کراست و کیگان، 2010).

  در همین راستا کراست و کیگان (2010) نگرش به ریسک پذیری و استحکام روانی را در 105 ورزشکار بررسی د و به این نتیجه دست یافتند که استحکام روانی و مولفه های اعتماد و چالش پذیری با نگرش نسبت به خطر رابطه مثبتی دارد. با نگرش نسبت به خطرات جسمی رابطه مثبتی داشت اما با هیچ رابطه ای با خطر روانشناختی نداشت. مولفه چالش پذیری پیشبینی کننده ترین مولفه برای پیش بینی خطر جسمی است. تنها مولفه اعتماد بین فردی با نگرش نسبت به خطر روانشناختی رابطه داشت. اشتیاق به ریسک پذیری از ویژگی های افراد دارای استحکام روانی بود. که همسو با یافته بول و همکاران (2005) بود.

  5-استحکام روانی و خلق

  اگرچه رابطه میان استحکام روانی و خلق به طور مستقیمی بررسی نشده است. تحقیقاتی در این زمینه وجود دارد که نشان می­دهد که چنین رابطه­ای ممکن است وجود داشته باشد. (کواسین و پرو، 2004، موهانی و همکاران، 1987و میر و همکاران، 1996). سطوح پایین "منفی" خلق (تنش، افسردگی، خشم، خستگی و آشفتگی) و سطوح بالای"مثبت" خلق (قدرت و نیرومندی) که به عنوان پروفایل "کوه یخی" نامیده شده به طور مثبتی با عملکرد ورزشکاران رابطه دارد (کواسین و پرو، 2004). باتوجه به تحقیقات که تا به امروز درمورد اس


  • ترجمه مقاله ساخت شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا با آنالیز داده بزرگ – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله ساخت شهر هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا با آنالیز داده بزرگ – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برنامه ریزی شهری و ساخت ای هوشمند براساس اینترنت اشیا با استفاده از تحلیل داده های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله: urban planning and building... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله چالش ساخت شهر سبز و فضای سبز شهری و عد زیست محیطی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فضای سبز شهری، سلامت عمومی و عد زیست محیطی: چالش های ایجاد شهر هایی سبز عنوان انگلیسی مقاله: urban green space, public health, and... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله متد تفکر 3 گروه از طراحان مبتنی بر خودسنجی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله متد تفکر 3 گروه از طراحان مبتنی بر خودسنجی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روشهای فکر (در زمان طراحی) 3 گروه متفاوت از طراحان بر اساس (داده های) خودسنجی عنوان انگلیسی مقاله: the design thinking approaches of... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله آرایش سازه ای معماری قدیمی

    ترجمه مقاله آرایش سازه ای معماری قدیمی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معماری اوایل و اشکال ساختاری آن عنوان انگلیسی مقاله: early islamic architecture and structural configurations برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله دیزاین باثبات جهت معماری کم کربن – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله دیزاین باثبات جهت معماری کم کربن – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی پایدار برای معماری کم کربن عنوان انگلیسی مقاله: sustainable design for low carbon architecture برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله اتخاذ تعاریف ساختمان انرژی صفر در کشورهای اروپا – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزی پیشرفت بسوی اتخاذ تعاریف ساختمان ها با انرژی تقریبا صفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله: essment of the progress towards... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله تجربه کاربر نهایی در خانه انرژی صفر – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تجربه های کاربر نهایی در ساختمان های انرژی صفر عنوان انگلیسی مقاله: end-user experiences in nearly zero-energy houses برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله مدلینگ مدیریت انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی مدیریت کار امد انرژی در جهت راحتی حرارت داخلی: مطالعه مروری مهارت به کار بردن اجزای معماری روی خانه های کوچک مجزا... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

    ترجمه مقاله ساختار wsn با پیکربندی صفر برای ساختار هوشمند – مجله acm

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ساختار شبکه حسگر بی سیم با پیکربندی صفر برای ساختمان های هوشمند عنوان انگلیسی مقاله: towards a zero-configuration wireless sensor network architecture for smart... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله معماری سبز مفهوم پایداری – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله معماری سبز مفهوم پایداری – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معماری سبز: یک مفهوم پایداری عنوان انگلیسی مقاله: green architecture: a concept of sustainability برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی... بیشتر بخوانید

  • ترجمه مقاله هنر صدا و معماری جهت شهرسازی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله هنر صدا و معماری جهت شهرسازی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: هنر صدا و معماری: افق‌های جدیدی برای معماری و شهرسازی عنوان انگلیسی مقاله: sound art and architecture: new horizons for architecture and urbanism برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله طراحی پیکربندی محل از نظر زمان – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله طراحی پیکربندی محل از نظر زمان – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: بعد زمان در طراحی جانمایی کارگاه ساختمانی عنوان انگلیسی مقاله: the time dimension in site layout planning برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله فرم شهری و قابلیت پایداری – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله فرم شهری و قابلیت پایداری – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن : مطالعه موردی روم عنوان انگلیسی مقاله: urban form and sustainability: the case study of rome... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمانی

    ترجمه مقاله طراحی پایدار توانمند با فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمانی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استفاده از تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمانی برای طراحی پایدار توانمند عنوان انگلیسی مقاله: using building information modeling technology to empower sustainable design برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ماجرای نمای دو پوسته ای

    ترجمه مقاله ماجرای نمای دو پوسته ای

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ماجرای نمای دو پوسته ای عنوان انگلیسی مقاله: story of the double-skin facade برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله روشهایی برای مدیریت بحران در ساخت و ساز – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله روشهایی برای مدیریت بحران در ساخت و ساز – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت نوآورانه بحران در ساخت و ساز: شیوه ها و فرایند عنوان انگلیسی مقاله: innovative crisis mana ent in construction: approaches and the process برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تحقیق در مورد برج شانگهای

    ترجمه مقاله تحقیق در مورد برج شانگهای

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برج شانگهای عنوان انگلیسی مقاله: shanghai tower برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله استفاده مجدد از ساختمان ها با اینرسی حرارتی بالا – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله استفاده مجدد از ساختمان ها با اینرسی حرارتی بالا – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مطالعه محیط حرارتی داخل خانه های روستایی ناواپالوس (اسپانیا): مزایای استفاده مجدد از ساختمان هایی با اینرسی حرارتی بالا عنوان انگلیسی مقاله: study of... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله مطالعه معماری فراکتال

    ترجمه مقاله مطالعه معماری فراکتال

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: معماری فراکتال عنوان انگلیسی مقاله: fractal architecture برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای ید... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ترکیبی از گسترش عملکرد کیفی و فرآیند تحلیل شبکه

    ترجمه مقاله ترکیبی از گسترش عملکرد کیفی و فرآیند تحلیل شبکه

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ترکیبی از استقرار کارکرد کیفی و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزی پروژه توسعه مجدد شهری عنوان انگلیسی مقاله: a combination of quality function deployment... بیشتر بخوانید »

  صفحه 2 از 5«12345»

  ب درآمد از مقالات ترجمه شده

  ترجمه های رایگان

  • رایگان ترجمه مقاله نوارگردان مغناطیسی

   رایگان ترجمه مقاله نوارگردان مغناطیسی

   دی 6, 1394
  • رایگان ترجمه مقاله بررسی نرم افزار شبیه سازی semola

   رایگان ترجمه مقاله بررسی نرم افزار شبیه سازی semola

   دی 6, 1394
  • رایگان ترجمه مقاله معماری ویلا – ویلای ساووی

   رایگان ترجمه مقاله معماری ویلا – ویلای ساووی

   دی 6, 1394
  • رایگان ترجمه مقاله تکنولوژی زبان

   رایگان ترجمه مقاله تکنولوژی زبان

   دی 5, 1394

  مطالب علمی

  • کنترل همروندی چیست؟ (concurrency control)

   کنترل همروندی چیست؟ (concurrency control)

   فروردین 31, 1395
  • سیستم vibex چیست؟

   سیستم vibex چیست؟

   فروردین 31, 1395
  • ذخیره داده های شبکه های حسگر بی سیم

   ذخیره داده های شبکه های حسگر بی سیم

   فروردین 31, 1395
  • مزارع وب سرور چیست؟ (web server farms)

   مزارع وب سرور چیست؟ (web server farms)

   فروردین 31, 1395
  • طراحی مرتب سازی و ادغام موازی چیست؟ (parallel merge sorting design)

   طراحی مرتب سازی و ادغام موازی چیست؟ (parallel merge sorting design)

   فروردین 31, 1395
  • ماکروارگونومی چیست؟ (macroergonomics)

   ماکروارگونومی چیست؟ (macroergonomics)

   فروردین 22, 1395
  • ترجمه مقاله حل مشکلات زمانبندی پروژه با ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله حل مشکلات زمانبندی پروژه با ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: ترکیب ابزارهای جدید و قدیمی مدیریت پروژه برای حل یکی از مشکلات زمانبندی پروژه عنوان انگلیسی مقاله: combining contemporary and traditional project mana ent tools to... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله محوسازی در آسف رنگی با روش تجزیه و تحلیل تصویر – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله محوسازی در آسف رنگی با روش تجزیه و تحلیل تصویر – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تغییرات رنگ و محوسازی در آسف رنگی که توسط روش آنالیز تصویر شناسایی شده است عنوان انگلیسی مقاله: fading and color changes in colored asphalt... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: رفتار بتون اتوکلاو شده زیر عمل انفجار عنوان انگلیسی مقاله: autoclaved aerated concrete behavior under explosive action برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله سفارت داستان دو تمدن

    ترجمه مقاله سفارت داستان دو تمدن

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: سفارت، داستان دو فرهنگ عنوان انگلیسی مقاله: emb y, tale of two cultures برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله اکولوژی و کارگاه هنر در میانه شهر تهران

    ترجمه مقاله اکولوژی و کارگاه هنر در میانه شهر تهران

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کارگاه هنر، محیط زیست و شهر در میانه شهر تهران عنوان انگلیسی مقاله: mesocity tehran workshop art, ecology and the city برای رایگان... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بررسی هزینه و بازده زیربنای جاده ای

    ترجمه مقاله بررسی هزینه و بازده زیربنای جاده ای

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: هزینه و درآمد زیرساخت جاده ای در اروپا عنوان انگلیسی مقاله: road infrastructure cost and revenue in europe برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تاثیر ویژگی پیمانکاران در موفقیت طرح ساخت و ساز – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله تاثیر ویژگی پیمانکاران در موفقیت طرح ساخت و ساز – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر معیارهای پیمانکاران بر موفقیت پروژه ساخت و ساز: ارزی پس از ساخت عنوان انگلیسی مقاله: the impact of contractors’ attributes on construction project... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله استحکام خمشی و بهره وری فیبر بتن اصلاح شده با پلیمر و متراکم شده با غلتک – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله استحکام خمشی و بهره وری فیبر بتن اصلاح شده با پلیمر و متراکم شده با غلتک – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مقاومت خمشی و کارایی فیبر بتن مسلح شده با فیبر فولاد، اصلاح شده با پلیمر و متراکم شده با غلتک (غلتکی) عنوان انگلیسی مقاله:... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله انعکاس صدای دلفین شیوه جدید بهینه سازی – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله انعکاس صدای دلفین شیوه جدید بهینه سازی – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش بهینه سازی جدید: پژواک سازی دلفین عنوان انگلیسی مقاله: a new optimization method: dolphin echolocation برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ذهنیت دانشجویان در مورد برنامه توسعه فیزیکی پردیس – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله ذهنیت دانشجویان در مورد برنامه توسعه فیزیکی پردیس – مجله ا ویر

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پایداری پردیس: ذهنیت دانشجویان در مورد برنامه توسعه فیزیکی پردیس در ما ی عنوان انگلیسی مقاله: pus sustainability: student’s perception on pus physical development planning... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تشخیص آسیب سازه تحت تحریک ز له با آنالیز موجک گسسته

    ترجمه مقاله تشخیص آسیب سازه تحت تحریک ز له با آنالیز موجک گسسته

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: تشخیص آسیب سازه تحت تحریک ز له با آنالیز موجک گسسته عنوان انگلیسی مقاله: damage detection of structures under earthquake excitation using discrete wavelet analysis ... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله مطالعه شبیه سازی تشخیص آسیب در ساختمان های اسکلت برش فولادی

    ترجمه مقاله مطالعه شبیه سازی تشخیص آسیب در ساختمان های اسکلت برش فولادی

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کاربرد پاسخ ضربه و تحلیل موجک در مطالعه شبیه سازی تشخیص آسیب در ساختمان های اسکلت برش فولادی عنوان انگلیسی مقاله: simulation study of damage... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله کاربرد فیبر پلیمری در مقاومت بتن

    ترجمه مقاله کاربرد فیبر پلیمری در مقاومت بتن

     رایگان مقاله انگلیسی + ید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: کاربرد فیبر پلیمری در مقاومت بتن عنوان انگلیسی مقاله: influence of polymer fiber on strength of concrete مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار

    ترجمه مقاله بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار

      عنوان فارسی مقاله: بررسی مشخصات بیوشیمیایی و ژنتیک مولکولی گلهای عطردار  عنوان انگلیسی مقاله: biochemical and molecular genetic aspects of floral scents مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید... بیشتر بخوانید »

  • مقاله ترجمه شده کاربرد ahp و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری – مجله ا ویر

    مقاله ترجمه شده کاربرد ahp و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: کاربرد ahp و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در مدل تصمیم گیری چند معیاره فضایی برنامه ریزی کاربری زمین شهری  عنوان انگلیسی مقاله: comparison of fuzzy-ahp and ahp in a spatial multi-criteria decision... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تعریف مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله تعریف مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: تعریف مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها  عنوان انگلیسی مقاله: concept of overstrength in seismic design مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید ید... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیروگاههای انرژی هسته ای

    ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیروگاههای انرژی هسته ای

      عنوان فارسی مقاله: مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیروگاههای انرژی هسته ای  عنوان انگلیسی مقاله: modeling and analysis of aging behavior of concrete structures in nuclear power plants مقاله انگلیسی: برای... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: تاثیر تبلیغات ایستگاه مترو بر جهانی شدن و تولید تصویر شهر در گوانگژو  عنوان انگلیسی مقاله: globalization and the production of city image in guangzhou’s metro station advertisements مقاله انگلیسی: برای ... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله محاسبه میزان تورک در سپر تعادل فشار زمین در دستگاه تونل کن – مجله ا ویر

    ترجمه مقاله محاسبه میزان تورک در سپر تعادل فشار زمین در دستگاه تونل کن – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: تعیین گشتاور حفار کاترهد در سپر تعادل فشار زمین epb ماشین تونل زنی  عنوان انگلیسی مقاله: determination of the cutterhead torque for epb shield tunneling machine مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تاثیر نوع مواد در ایجاد المان محدود ترک حاصل از خستگی بتن – مجله ا ویر

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله تاثیر نوع مواد در ایجاد المان محدود ترک حاصل از خستگی بتن – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: تاثیر نوع مواد در ایجاد المان محدود ترک حاصل از خستگی بتن  عنوان انگلیسی مقاله: material model for finite element modelling of fatigue crack growth in concrete مقاله انگلیسی: برای رایگان... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله کاربرد توسعه عملکرد کیفیت qfd در طراحی ساخت و ساز آپارتمان

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله کاربرد توسعه عملکرد کیفیت qfd در طراحی ساخت و ساز آپارتمان

      عنوان فارسی مقاله: کاربرد توسعه عملکرد کیفیت qfd در طراحی ساخت و ساز آپارتمان  عنوان انگلیسی مقاله: using quality function deployment (qfd) in the design phase of an apartment construction project مقاله انگلیسی: برای ... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله ایجاد فضاهای اجتماعی شهری ویژه دسالان در معماری – مجله ا ویر

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله ایجاد فضاهای اجتماعی شهری ویژه دسالان در معماری – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: فضاهای اجتماعی شهری و فضای باز ارزان قیمت به عنوان محیط اجتماعی ک ن  عنوان انگلیسی مقاله: low cost flats outdoor space as children social environment مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تفاوت و ساختمان می وم در محیط طبق طراحی معماری – مجله npg

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله تفاوت و ساختمان می وم در محیط طبق طراحی معماری – مجله npg

      عنوان فارسی مقاله: تاثیراتی که طراحی معماری بر تنوع و ساختار می وم محیط های ساخته شده می گذارد  عنوان انگلیسی مقاله: architectural design influences the diversity and structure of the built environment microbiome مقاله... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله آموزش معماری پایدار – مجله plea

   inspiration تیر 18, 1394
    ترجمه مقاله آموزش معماری پایدار – مجله plea

      عنوان فارسی مقاله: آموزش معماری پایدار  عنوان انگلیسی مقاله: education for sustainable architecture مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید ید ترجمه آماده:   سال انتشار  2005 تعداد صفحات... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله شبیه سازی در ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خانگی – مجله ا ویر

   inspiration تیر 13, 1394
    ترجمه مقاله شبیه سازی در ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خانگی – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: افزایش ابداع و نوآوری در راندمان انرژی خانگی: شبیه سازی پیشرفتهای بالقوه به روش مونت کارلو  عنوان انگلیسی مقاله: increasing innovation in home energy efficiency: monte carlo simulation of potential improvements مقاله... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله طراحی بتن خود متراکم با سرباره آهن گدازی دانه ای شده زمینی – مجله ا ویر

   inspiration تیر 12, 1394
    ترجمه مقاله طراحی بتن خود متراکم با سرباره آهن گدازی دانه ای شده زمینی – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: طراحی بتن خود متراکم با سرباره آهنگدازی دانه ای شده زمینی  عنوان انگلیسی مقاله: design of self-compacting concrete with ground granulated blast furnace slag مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله برنامه ریزی و طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه – مجله citeseerx

   inspiration تیر 8, 1394
    ترجمه مقاله برنامه ریزی و طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه – مجله citeseerx

      عنوان فارسی مقاله: برنامه ریزی و طراحی کف ساختمان با میکروساختار سه بعدی حرارت آگاه  عنوان انگلیسی مقاله: thermal-aware 3d microarchitectural floorplanning مقاله انگلیسی: برای رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی فازی در صنعت ساخت و ساز – مجله ا ویر

   inspiration تیر 8, 1394
    ترجمه مقاله تخمین هزینه شبکه عصبی هیبریدی فازی در صنعت ساخت و ساز – مجله ا ویر

      عنوان فارسی مقاله: برآورد مفهومی هزینه با استفاده از شبکه عصبی هیبریدی فازی تکاملی برای پروژه های صنعت ساخت و ساز  عنوان انگلیسی مقاله: conceptual cost estimates using evolutionary fuzzy hybrid neural network for projects in... بیشتر بخوانید »

  • ترجمه مقاله معیار آب مجازی و تحلیل تغییر ساختار محصولات کشاورزی – مجله ieee

    ترجمه مقاله معیار آب مجازی و تحلیل تغییر ساختار محصولات کشاورزی – مجله ieee

      عنوان فارسی مقاله: معیار آب مجازی و تحلیل های تغییر ساختار برای محصولات کشاورزی منطقه جلگه ای سانجیانگ  عنوان انگلیسی مقاله: virtual water measure and analyses of structure change for regional agricultural products in sanjiang plain... بیشتر بخوانید

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  اختلال کمبود توجه/بیش فعالی از نظر ژنتیکی قابل انتقال سات. برخی مادران قادرند نشانه های اختلال فرزندانشان را در دوران بارداری یا در سنین اولیه بشناسند.اما معمولا" این علائم از زمان رشد طبیعی نوپاها قابل تشخیص نیستند.معمولا" در زمان مهدکودک یا سنین آغازین مدرسه، ک ن دچار اختلال ، علائم نوعی اختلال را بروز خواهند داد; زیرا در پذیرش قوانین اجتماعی با دیگران یا مربیان دچار مشکل خواهند شد.همچنین این امکان وجود خواهد داشت که آنها با پائین بودن گستره توجه، پریشانی و پائین بودن کنترل تحریکات دراای مشکل باشند .

  ک ن ( به خصوص دختران ) ممکن است در درازمدت با نوع بی توجهی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی قادر به رفع مسائل خویش باشند.بنابراین در مدرسه ک نی هستند که آسیب دیدگی شدید ندارند و در تستها نیز عالی عمل می کنند.با رشد(فیزیکی)و بالا رفتن انتظار یا تفاوت در خواسته خودسازی و عملکرد اجرائی، آنان ممکن است به مشکلات برزی برخورد نمایند.در برخی بانوان جوان در سن 13 یا 14 سالگی با تغییرات هورمونی، مسائل آشکار اختلال کمبود توجه/بیش فعالی بروز می کند.در این ح که هیچ نوع علائم شدید اختلال قبل از 7سالگی دیده نشده، توافقی بین متخصصان در زمینه طبقه بندی علائم موجود نمی باشد.اگر در بیماران برخی معیارهای شتخیصی اختلال دیده شود و بتوان دلایل اجتماعی دیگر را نادیده انگاشت، بیشتر پزشکان، درمان آزمایشی اختلال را پیشنهاد خواهند کرد.
  this faq: adhd-age-onset sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و پیامدهای اصولی آنسوال:
  چگونه میتوانم رفتار کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی خویش را تغییر دهم؟ قوانین اساسی تعدیل رفتار چیست؟پاسخ:راسل برکلی متخصص مشهورامریکائی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، نیاز به نتیجه(پیامد) مثبت آنی در تعدیل رفتار ک ن مبتلا به اختلال را مورد تاکید قرار داد.استفاده بیشتر از پیامدهای آنی.کاربرد مکرر پیامدهای بهتر.بکارگیری بیشتر پیامدها یا نتایج جالب توجه.ایجاد انگیزه قبل از تنبیه.تلاش برای تداوم.برنامه ریزی در مورد موقعیت ها و تغییرات دشوار.پیش بینی وضع ناتوانی آنها.تمرین بخشش.
  دستی به این امر دشوار است به خصوص زمانیکه یکی از والدین یا هردو دچار این اختلال باشند..
  this faq: adhd-basic-rules sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و شب ادراریسوال:
  آیا اختلال کمبود توجه/بیش فعالی با شب ادراری یا مشکلات مثانه در ارتباط است؟پاسخ:بسیاری از والدین ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی اظهارمیدارند که ک نشان مشکل کنترل مثانه و شب ادراری دارند. more.
  بری دوئل و همکاران در ایروین-دانشکده پزشکی- کالیفرنیا دریافتند، ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی،سه برابر بیشتر از آنانکه دچار اختلال نبودند از مشکلات ضعف کنترل مثانه و شب ادراری رنج می برند. ک ن مبتلا به اختلال، اغلب با مسائل پیشرفته اینچنینی درگیرند.آنها در ب آگهی از کنترل ادرار مشکل خواهند داشت.
  ایمیپرامین داروی ضد افسردگی که عموما" برای مشکل شب ادرای بکار میرود، در درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نیز مفید است; بنابراین ممکن است ارتباطی بیولوژیکی بین این دو مشکل موجود باشد. more.
  this faq: adhd-bedwetting-pro sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی - تعدیل رفتارسوال:
  تعدیل رفتار در درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟پاسخ:رفتاردرمانی شیوه ای آزمایش شده برای تغییر رفتارها و عادتهای معینی است که با افزایش تکرار رفتارهای قابل قبول و کاهش میزان رفتارهای غیر قابل قبول صورت می پذیرد.
  تعدیل رفتار دانشی است که این نگرش را با برنامه های معین شکل گرفته برای ک ن، نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلال تشریح میکند.مبنای اساسی تعدیل رفتار، ترکیب نتایج (پیامدها) و پاداش است.واکنش مثبت(ارزشی نوع پاداش آنی)نسبت به رفتار مناسب ارائه میشود;بنابراین کودک تلاش خواهد کرد تا رفتارهای اینچنینی را برای خوشایند والدین و یا دریافت پاداش افزایش دهد.more مقاله رفتاردرمانی در اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، طب اطفال امریکا
  this faq: adhd-behav-modif sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و اختلال در عملکرد لوب پیشانیسوال:
  آیا اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نتیجه اختلال در عملکرد لوب پیشانی است؟تاثیر اختلال در عملکرد لوب پیشانی چیست؟وظیفه لوب پیشانی چه میباشد؟پاسخ:لوب پیشانی مغز بخش بسیار مهم سیستم فرایند شناختی است و با بخشهای مختلف مغز ارتباط دارد.لوب پیشانی نقش خاصی در برنامه ریزی و فرماندهی عملکردهای متفاوتی مثل نظارت(س رستی) ایفا می کند. بسیاری از امور روزمره، اصولا" توسط لوب پیشانی کنترل میشوند:برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد موقعیت جدیدتشخیص و تصحیح خطا و گسترش برنامه جهت میانجی گری(رفع نقص)موقعیت های دشوار فنی و جدید با نیاز به راه حلهای تازهمقاومت در برابر وسوسه ها و پاسخهای همیشگی کنترل برانگیختگی و حل و فصل ش ت
  بنابراین رفتارهای برنامه ریزی شده، تعمدی و هدفدار اصولا" توسط لوب پیشانی کنترل می شوند.این عملکرد عالی مغز * وظیفه اجرائی * آن نیز خوانده می شود.این دسته عملکرد برای مجموعه اه و برنامه ریزی جهت دستی به آنها، تحقق بخشیدن به برنامه ها، مقاصد و گرایش ها و تلاش برای تکمیل وظایف ضروری است.
  تضعیف عملکرد اجرائی به ایجاد دشواریهای شدیدی در پذیرش موقعیتهای تازه می انجامد.
  this faq: adhd-cause-frontal sourcesقند و بیش فعالیسوال:
  آیا قند سبب بیش فعالی میشود؟آیا قند باعث اختلال کمبود توجه/بیش فعالی می شود؟ممکن است من با محدود استعمال قند بتوانم مشکلات رفتاری را درمان نمایم؟پاسخ:خیر.علیرغم تحقیقات بالینی مخالف، بسیاری از والدین و حتی پزشکان معتقدند مصرف قند با بیش فعالی و تغییرات خلق و خو در ک ن ارتباط دارد.مدتها پیش رژیم غذائی خاصی (feingold) برای کاهش علائم بیماری در این ک ن بکار میرفت.والدین دیگر بر این فرض بودند که فسفات و افزودنیهای خوراکی به علائمی شبیه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی منجر میگردد.این موارد شاید برای یک دوره کوتاه مدت تاثیر داشته باشند اما نمی توانند به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی بیانجامد.درحقیقت کنترل آن خیلی دشوار است و ممکن است منجر به مسائل بیشتر روانشناختی گردد بدلیل اینکه کودک شما به هیچ وجه شبیه آنان نخواهد بود.
  ممکن است یک گروه فرعی کوچکی از ک ن مبتلا به اختلال موجود باشند که حساسیت خاصی به برخی مواد غذائی داشته باشند.آزمایش کنترل قند یا رژیم های غذائی بهتر است برای 3 یا 4 هفته تحت کنترل باشد.یک گروه فرعی از ک ن (1-3%) ممکن است نتایج اندکی را نشان دهد، پس آزمایش می تواند ارزشمند باشد اما رژیمهای غذائی و الگوهای کاهش تغذیه دلیل اصلی گسترش اختلالات تغذیه می باشند.تا زمانیکه هیچ دلیل اساسی علمی برای اقداماتی اینگونه نداریم بهتر آنست که شما از شیوه درمانی چند نمونه ای استفاده کنید.
  more about sugar
  this faq: adhd-cause-sugar sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و چاقیسوال:
  آیا ارتباطی بین اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و چاقی وجود دارد؟جواب:
  مطالعات اخیر نشان داده، بزرگسالانی که برای چاقی خود به دنبال درمان بودند و همچنین دچار اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نیز بودند، بصورت معنی داری مسائل بیشتری در کاهش وزن دارند.***
  اگر معیار تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را بهبود بخشد و سن شروع علائم اختلال را به جای 7سالگی، 12سالگی تعریف نماید،این اختلالدر بین افراد چاق بسیار شایع خواهد بود.27/4% از همه مراجعان(بیماران)اختلال چاقی مبتلا به اختلال کمبود توجه نیز میباشند.چاقی بیش از اندازه(بیش از 40کیلو اضافه وزن) احتمال زیادی خواهدداشت که به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مبتلاشوند.(42.6%از این افرادتحت درمان)این بیماران با هر دو نوع اختلال چاقی و کمبودتوجه/بیش فعالی به مدت بیشتری در بیمارستاننیاز به بستری دارند و مدت طولانیتری تحت درمان قرار میگیرند.ولی نسبت واکنش مثبتشان به دارو پائین است. تا به حال تحقیقات منظم اندکی در دسترس است و فقط تعداد اندکی از پزشکان وروان درمانگران ارزشی (سنجش)در حیطه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در بیماران مبتلا به اختلال تغذیه، انجام خواهند داد.
  دلیل چرائی وقوع همزمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی با چاقی ناشناخته است.نشانه هائی وجوددارد که تغییرات اعصاب انتقال دهنده در سیستم دوپامین و مراکز پاسخگوئی مغز تحت تاثیر قرار گرفته اند.
  this faq: adhd-comorbid-obesity sourcesاختلال کمبودتوجه/بیش فعالی - درمان جایگزین و پزش وال:
  بهتر نیست من به پزشکم اطلاع دهم که از درمان رایگان برای بهبود اختلال کمبود توجه/بیش فعالی استفاده میکنیم؟پاسخ:در مطالعات اخیر والدین ک ن مبتلا به اختلال درخواست گفتگو دررمورد استفاده از درمان رایگان و طب سنتی د( ).ما میدانیم که بسیاری از والدین می کوشند تا از شیوه دارودرمانی روانی با محرکهای روانی یا درگر شیوه های ردمان یچند نمونه ای اجتناب کنند.62نفر از 114نفر (54%) از والدین تجربه این نوع درمان را دارند.دلیل آزمایش این شیوه در مانی در اصل:یک جایگزینی طبیعیکنترل بیشتر بر درمانیک نتیجه مهم مطالعه این بود که فقط 14% از والدین در مورد شیوه درمانشان با پزشک خود صحبت می د.این امر ممکن است باعث ایجاد مشکلات شدیدی در ک ن گردد.حتی شیوه های طبیعی چون مکملهای غذائی، استفاده بجا از رژیمهای غذائی و حتی زیاده روی در مصرف ویتامینها نیز میتواند عامل ایجاد تاثیرات متقابل داروها و مسائل جدی گردند. درحالیکه نتایج علمی این جایگزینی در اصل ناامید کننده اند، پزشکان معمولا" این کوششهای والدین را می پذیرند.اما پزشکان اطلاعاتی معتبر در مورد مزایا و پیامدهای منفی احتمالی این شیوه های درمانی را نیز اشاره خواهند کرد.

  تا این مرحله از تحقیق، هیچ درمان جایگزینی یا تکمیلی برای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی موجود نبود تا نتایج مثبت پایداری را اثبات کند.اگر تبلیغ یا پیشنهاد افراد عادیو غیر متخصص در مورد تضمین این نوع درمان و بهبود علائم اختلال دریافت داشتید، بهتر است بیشتر مراقب باشید.
  more: http://www.chadd.org/fs/fs6.htm
  this faq: adhd-complement-the y sourcesمصرف 2بار در روز داروی کنسرتا؟سوال:
  پسرم روزی دوبار داروی کنسرتا (متیل فنیدیت او-آر-اس) مصرف میکند، درست است؟به پسر 10 ساله ام در یک کلینیک خصوصی مصرف داروی کنسرتا 36میلی گرمی توصیه شده بود.حالا پزشک محلی ما از او خواسته که 18 گرمی آنرا روزی دوبار صبح و ظهر استفاده نماید.یکی از مادران انجمن خودیاری به من گفته سات که مورد تائید نمی باشد.نظر شما چیست؟پاسخ:کنسرتا یک نوع نسبتا" جدید از محرکهای روانی است شامل متیل فنیدیت شناخته شده.اما مدت زمان بیشتری به طول می انجامد.در نتیجه سیستم خاص انتقالی( او-آر-او-اس )بین 10 تا 12 ساعت. اگر پسر شما ظهر دارو را مصرف نماید، ممکن است به مشکلات جدی خو دن گرفتار گردد.
  یک دلیل دیگری که بهتر است به میزان مصرف پیشنهادی کلینیک ادامه دهیداین است: 36 میلی گرم بهترین بازده را در بالابردن توانائی تمرکز و حفظ توجه به دنبال دارد.با کمتر از یان میزان مصرف، پسر شما به این بازده نخواهد رسید.
  بهتر است با پزشک خود در این مورد صحبت کنید.شاید در زمینه این دارو آگاهی کافی نداشته باشد..اما خیلی ساده است که پزشک شما سریعا" در این زمینه اططلاعات مفیدی ب نماید.البته یکی از اعضاء گروه خودیاری یا یک داروساز محلی نیز میتواند به شما کمک کند و در ارتباط با این موضوع با پزشک شما گفتگو نماید..
  اگر پزشک شما تمایلی به تغییر عقیده خود نداشت بهتر این است به دنبال نظریه دومی باشید.
  this faq: adhd-concerta-twice sourcesاختلال کمبود توجه و کنترل ادراکی و حرکتیسوال:
  فرق بین اختلال کمبود توجه/بیش فعالی با کمبود توجه/کنترل حرکتی و ادراکی چیست؟هسته اصلی علائم اختلال کمبود توجه/کنترل حرکتی و ادراکی چیست؟پاسخ:damp= کمبود توجه/کنترل حرکتی و ادراکی نوعی تشخیص است که در کشورهای اسک ناوی رایج است.این تشخیص در دهه 80 توسط پروفسور سوئدی ، گیلبرگ مطرح گردید. علائم اصلی و غیرارادی اختلال کمبود توجه در هر دو نوع بیش فعالی و حرکتی و ادراکی معمول است و ممیزه اصلی اینست که در اختلالdamp (کمبود توجه/کنترل حرکتی و ادراکی)نقصان حرکتی و ارادی را نیز در برمیگیرد.

  یک پزشک خصیصه های اصلی اختلال کمبود توجه/کنترل حرکتی/ادراکی را میتواند بیابد:نقص هماهنگینقصان دستخط و دیگر عملکردهای ظریف و دقیق حرکتینقص در ادراک حسی
  گاهی علائم ناشناخته ای نیز حضور می یابند اینان تغییرات عصب شناختی بی اهمیتی اند که نمی توان آنها را با اختلال شدید عصب شناختی توصیف کرد و ممکن است تفاوتهای ادراک حسی در نواحی ویژه ای از بدن ( بین دو ناحیه راست و چپ بدن )را شامل شود.
  this faq: adhd-damp-symptom sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی - نوع بی توجهیسوال:
  نوع بی توجهی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟اختلال کمبود توجه چیست؟آیا فرزنم میتواند بدون داشتن علائم بیش فعالی به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مبتلا باشد؟پاسخ:راهنمای تشخیصی و آماری، چاپ چهارم(dsm-iv)سه نوع اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را توصیف میکند:نوع عمدتا" بیش فعالی-غیر اردینوع عمدتا" بی توجهیترکیبی از دو نوع.
  ک ن با نوع عمدتا" بی توجهی در اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، مستعد خیالبافی می باشند و در تمرکز مشکل دارند.معیار ذیل در تشخیص ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نوع عمدتا" بی توجهی بکار رفته است.علائم باید برای حداقل 6ماه تداوم داشته باشند و پیش از 7سالگی آغاز شده باشند.اغلب در توجه به جزئیات با ش ت مواجه میشوند یا در امور مربوط به اداره یا دیگر فعالیتها، از روی بی دقتی مرتکب اشتباه میشوند.در حفظ توجه بر امور یا انجام وظایف دچار مشکل میشوند.به نظر نمیرسد که به صحبت توجهی کنند.از دستورالعمل(آموزشها)پیروی نمی کنند و در اتمام رساندن تکالیف مدرسه،امور روزمره یا وظایف اداری ش ت می خورند(نه در اثر رفتارهای متضاد یا ناکامی در درک آموزشها)در سازماندهی وظایف و امور مشکل دارند.از اموریکه به تلاشهای مداوم ذهنی نیازمندند بدشان می آید و یا با اکراه به آن می پردازند( تکالیف خانه و مدرسه )گم وسایل ضروری برای وظایف و فعالیتها ( مثلا" کتابها-مداد و تکالیف مدرسه ... )به آسانی توسط یک محرک خارجی پریشان میگردند.در امور روزمره فراموشکار و بی توجه اند.
  this faq: adhd-def-inattentive sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی - ملاک تشخیص ،تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی.سوال:
  ملاک تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟اختلال چگونه مشخص میگردد؟شباهت به چه دارد؟پاسخ:طبق dsm- iv برای شناخت ملاک تشخیصی باید دو جنبه را مدنظر قرار داد:
  الف) یکی از علائم 1- بی توجهی و یا 2- بیش فعالی باید به مدت 6ماه یا بیشتر تداوم داشته باشد به حدی که با سطح رشدی ناهماهنگ باشد:
  * بی توجهی (عدم توجه)* در توجه به جزئیات ناموفقند یا در فعالیتهای مربوط به خانه،محل کار یا دیگر امور از روی بی دقتی مرتکب اشتباه میشوند.در حفظ توجه به وظایف و انجام امور مشکل دارند.به نظر نمیرسد که به صحبتها توجهی کنند.از آموزشها پیروی نمی کنند و در اتمام تکالیف مدرسه،امور روزمره یا وظایف کاری ناموفق عمل می کنند(نه در اثر رفتار متضاد یا ناکامی در فهم آموزشها)در ساماندهی وظایف و فعالیتها اغلب مشکل دارند.در پرداختن به اموریکه نیاز به تلاشهای مداوم ذهنی دارد، پرهیز دارند یا بدشان می آید.چیزهائی که در انجام امور و فعالیتها ضرورت دارند را گم می کنند( تکالیف مدرسه،مدادها،کتاب ...)به سادگی توسط یک محرک خارجی گیج و پریشان میشوند.در امور روزمره فراموشکارو بی توجه اند.
  2) بیش فعالی/غیر ارادی بیش فعالیدست و پاهایشان آرام نمی گیرد یا روی صندلی وول میخورند(بی قرارند)در کلاس یا موقعیتهای دیگری که باید حضور داشته باشند،صندلی را ترک می کنند.***در انجام امور یا پرداختن به فعالیتهای آزاد بصورت کامل مشکل دارند.***بیش از حد حرف می زنند.
  غیر ارادیقبل از تکمیل پرسشها، جواب میدهند( جواب را می پرانند)در انتظار نوبت مشکل دارند.خود را به دیگران تحمیل می کنند.فضولی یا ایجاد مزاحمت می کنند(مثلا" وسط بازی یا حرف دیگران می پرند
  ب) برخی علائم ایجاد آسیب دیدگی قبل از 7سالگی رویت میگردند. more.
  ج) آسیب دیدگی از علائم در دو محیط(خانه و مدرسه)نمود می یابد. more.
  د) باید مدرک بالینی روشنی بر آسیب دیدگی معنی دار در عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا حرفه ای وجود داشته باشد. more.
  ه) رویداد فقط در جریان یک اختلال فراگیر رشدی،اسکیزوفرنی یا اختلال دیگر روان ینیست و بهتر آنست که آنرا با***
  اطلاعات اسای در زمینه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی توسط انجمن اختلال کمبود توجه امریکا
  this faq: adhd-diagn-dsm sourcesتستهای آزمایشگاهی اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
  آیا آزمایشی فیزیکی برای تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی موجود است؟پاسخ:هیچ تست آزمایشگاهی که بتواند اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را تعیین کند وجود ندارد.اما این امر می تواند اهمیت داشته باشد که برخی علائم بیش فعالی یا مشکلات توجه را مستثنی کنیم.بنابراین پزشک ، آزمایش عصب شناختی فیزیکی و اساسی برای بیمار در نظر میگیرد.چشمها و گوشها،انجام برخی آزمایشات انعکاسی(ع العمل ها) اعمال حرکتی، هماهنگی و تست حواس بیمار ، میتواند اطلاعات مهمی از بیمار در اختیارمان قرار دهد.
  سپس آزمایش خون عملکرد تیروئید( tsh و هورمونهای t3 و t4 تیروئید )بهتر است مد نظر قرار بگیرد که این در جریان چکاپ (بررسی کلی بدن) بیمار انجام میگیرد.
  اگر بیمار یا خانواده او سابقه بیماری صرع دارند،پزشک آزمایش الکتروآنسفالوگرام مغزی(eeg) نیز انجام خواهد داد.این عمل علائم خاصی از اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را نشان نخواهد داد اما ممکن است اشکالی خاصی از صرع را نمایان کند.اگر شما و پزشکتان تصمیم به استفاده از درمان داروشناختی روانی دارید، باید نوارقلب (ekg) مشکلات معنی دار قلبی راآشکار سازد.
  اسکن مغزی(توموگرافی کامپیوتری) برای تشخیص دیگر عوامل ناشناخته مشکلات توجه ( مثل بدفرمی عروق-تومور و مایع مغزی/نخاعی در حفره مغز )مفید است.اما این موقعیتها بسیار نادرند.!
  برخی والدین بر این شه اند که تشخیص تصاویر عملکردیspect و pet (ابزارهائی جهت تخمین تغییرات بافتهای سلولی )نشانه هائی از اختلال را نشان خواهد داد.در حال حاضر این ابزار تشخیصی اساسا" برای تحقیق کاربرد دارد.باید عوارض جانبی احتمالی و ناشناخته پزشکی را بخصوص درباره ک ن مورد توجه قرار دهید.بنابراین این ابزار تشخیصی در تعیین مراحل تشخیص اختلال توصیه نمی شود.
  this faq: adhd-diagnosis-lab sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی-نواحی آسیب دیدگیسوال:
  آیا همه ک ن مبتلا به اختلال، باید داروهای محرک روانی مصرف نمایند؟پاسخ:خیر.اما باید همواره امکان بهبود ناحیه آسیب دیدگی فرد و نشانه اصلی علائم اختلال در کودک را در نظر داشته باشید.برای ایجاد طرح درمانی مناسب جهت ک ن مبتلا به اختلال، تنها امری که می تواند صورت پذیرد،توجه به همه مناطق آسیب دیدگی و منابع و علایق فردی ک ن و محیط آنهاست.بنابراین شیوه درمانی چند نمونه ای با جمع آوری اطلاعات از کودک، والدین،معلمان و دیگر افراددر ارتباط با بیمار، آغاز خواهد شد.این امر در ارزی و تعیین بروز مشکلات خاص یا نسخه برداری از تسهیلات فردی بیمار در نواحی مختلف (آسیب دیدگی) کمک خواهد کرد.
  علائم بیماری یا رفتارها در زمینه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی (یا تشخیص روانی دیگر) فقط زمانی قابل درمان خواهد بود که آنها سبب بروز مسائلی در زندگی فرد بیمار یا تداخل در رشد فردی او گردند.بنابراین دارو فقط یک بخش از شیوه درمان تکمیلی خواهد بود تا به مراجع کمک کند به کارائی بالقوه خود در همه حوزه های محیط فردی دست پیدا کند.این عمل گاها" بدون دارو نیز میسر خواهد بود اما در بسیاری از موارد، داروهای محرک روانی،اساس خویشتن داری(کنترل نفس) و آگاهی بهتر ک ن میباشند.
  ایده های متفاوت فراوانی در مورد تعداد ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی که نیازمند داروهای محرک روانی اند وجود دارد.برخی متخصصان کمتر از 30% ک ن مبتلا را نیازمند این داروها میدانند.دیگر متخصصان اظهار می دارند که بهتر است همیشه راه درمان داروشناسی را پیشنهاد کنید.زیرا این شیوه برای کودک در طولانی مدت، بهترین نتیجه را خواهد داشت.در حدود 80% از ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی که از دارو استفاده می کنند، به بهبودی معنی داری دست خواهند یافت.دیگر شیوه های درمانی برای این ک ن به این صورت سودمند نخواهد بود.
  برای معرفی مزایای فردی و عوارض جانبی درمان،یک خط مبنا از علائم خاص باید تعریف شود و(حداقل یکبار در ماه در زمان آغاز)پیوسته دنبال شود.و همه تغییرات مثبت و منفی تحت نظر باشند.
  this faq: adhd-domain-impair sourcesشتابزدگی اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
  چرا ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی بسیار عجول و شتابزده اند؟پاسخ:شتابزدگی،واکنش آنی به افکار و کردار است بدون درنظر گرفتن تناسب و پیامدهای آن.
  افراد مبتلا،به صحبت ، واکنش نشان دادن یا حرکت بدون تامل گرایش دارند.خصیصه های ویژه شتابزدگی می تواند شامل:تصمیمات سریع، بدون تامل بر پیامدهای آن.***واکنش بدون شه و تفکردر مورد مطالب و تناسب شرایط بدون فکر حرف زدن.قطع صحبتها(گسیختگی مکالمات)فقدان توانائی در بررسی جزئیات، پذیرش مسئولیتهای اشتباه.
  شتابزدگی همچنین می تواند مثبت باشد.توانائی تصمیم گیری سریع یا واکنش برای مدیران و در شرایط اضطراری می تواند بسیار مهم باشد.اما این امر می تواند سبب بروز مشکلات شدید اجتماعی شود که خود یکی از مهمترین مسائل ناتوانی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در همه بیماران است.
  this faq: adhd-impulse-symptoms sourcesانعطاف ناپذیری و اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
  چرا ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در تطبیق با هر چیز تازه مشکل دارند؟چرا ک ن مبتلا،در موقعیتهای تازه انعطاف ناپذیرند؟پاسخ:یک مساله بسیار شایع در ک ن، نوجوانان و بزرگسالان مبتلا، مساله تطبیق با هر موقعیت جدید است.در حالیکه بسیاری از افراد مبتلا به اختلال، چیزهای جدید را دوست دارند و به جستجوی محرکهای جدید گرایش دارند، اما در تطبیق با محیط تازه، خانه جدید، مربیان مدرسه یا هر تغییر اساسی دیگر در زندگی روزمره خود دچار مشکل میشوند.حتی لباسهای تازه یا تغییراتی در غذا یا نوشیدنی مورد علاقه آنها می تواند سبب بروز مشکلات شدید عاطفی رنج آوری گردد.
  this faq: adhd-inflexible-symptom sourcesاختلال کمبود توجه - آغاز دارودرمانیسوال:
  چه کاری قبل از درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی نباید انجام شود؟پاسخ:دارودرمانی بخشی از درمان چند نمونه ای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، خطرناک نیست و نباید انتظار داشت که در درازمدت بطول بیانجامد و یا عوارض جانبی جدی داشته باشد.اما باید از آن آگاهی کافی داشت.
  برای تشخیص درست اختلال کمبود توجه و اختلال بیش فعالی بعنوان مساله اولیه، متخصصان بهداشت و حفظ سلامت، باید در موارد ذیل گفتگوئی درمانی داشته باشند:*انتظار بیمار و اه دارمانی.گاهی اه واقع گرایانه تری باید معرفی شوند.*این مهم است که اساس عوارض داروهای محرک روانی تشریح گردد اما با تمرکز بر خویشتن داری بیمار.محرکهای روانی، مشکلات رفتاری را تغییر نخواهند داد.همه ک ن قادر به شیطنت و اعمال رفتارهای بد هستند. اما اگر درمان به درستی نتیجه دهد، کودک قادر خواهد بود رفتارهای منفی خود را مهار کرده و تحت کنترل درآورند-اگر واقعا" بخواهند.*باید قانون اساسی خویشتن داری، علائم و عوارض نامساعد احتمالی را پایه ریزی کرد.*آگاهی از خطرات و مزایای دارودرمانی.احتمال وقوع مشکلات و عوارض نامطلوب*** بیمار و یا والدینش بهتر است با علائم فقدان دارو(نتیجه مع گرفتن) و مصرف بیش ازاندازه آن آشنا گردند.
  اگر شما یا فرزندتان تحصیل کرده باشید و با اصول اساسی درمان آشنا باشید و با این نوع درمان موافق باشید،درمان را آغاز کنید یا اگر نگرانی تان جدی است، در مورد ب اطلاعات بیشتر دریغ نکنید.بهتر است والدین دیگر در گروه خودیاری را نیز مد نظر قرار دهید.more about medication for adhd
  this faq: adhd-med-start sourcesداروی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی/اختلال کمبود توجه: متیل فنیدیت(ریتالین/کنسرتا) و دیگر داروهاسوال:
  چه داروئی برای درمان اختلال کمبود توجه و بیش فعالی /اختلال کمبود توجه می تواند مصرف شود؟آیا شما متیل فنیدیت(ریتالین،ریتالینا،کنسرتا) یا داروهای دیگر را پیشنهاد می کنید؟جواب:دارودرمانی یکی از گزینه های شیوه درمانی چند نمونه ای در اختلال کمبود توجه/بیش فعالی است.در حالیکه محرکهای ( متیل فنیدیت یا آمفتامین ) از گزینه های درمانی اند، برخی داروهای ضد افسردگی هم تاثیرات مثبتی بر درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دارند.
  متیل فنیدیت نام رایجترین داروهای مصرفی در دارودرمانی روانی اختلال است.نامهای گروه داروهای حاوی متیل فنیدیت :ریتالین، ریتالین اس.آر، ریتالین ال.ای یا کنسرتا و متادیت میباشد.برخی داروهای متیل فنیدیت مربوط به ت (زن و مرد) نیز موجود است( اکوایسم-مدیکینت ). متیل فنیدیت محرک سیستم عصبی مرکزی یا (محرک cns ) میباشد.
  برای دستی به تاثیرات مثبت در بیماران مبتلا به اختلال، هدف اصلی درمان، سیستم دوپامین مغز است.مطرح ترین مشکل اعصاب زیستی در اختلال، میتواند بدکاری سیستم انتقال دهنده دوپامین عنوان شود.این انتقال دهنده ها وظیفه بازگیری دوپامین از فاصله سیناپسی و انتقال به سلولهای عصبی را برعهده دارند.اگر فعالیت یا تعداد انتقال دهنده ها زیاد باشد، دسترسی به دوپامین بسیار ضعیف خواهد بود.
  are parents doping their children?
  this faq: adhd-medication-treat sourcesک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و افسانه رایج: والدین مخالف ریتالین- آیا والدین به ک ن خویش داروی محرک میدهند؟سوال:
  آیا ریتالین فقط تلاشی است برای از بین بردن(تحریک) مشکل ک ن؟ آیا باید به ادعاهای انجمن " والدین مخالف ریتالین" توجه کرد؟ آیا درست است که والدین به ک ن خود داروی محرک میدهند؟پاسخ:افسانه: والدینی که به ک ن خود داروهای ضد اختلال کمبود توجه/بیش فعالی میدهند مشکل ک ن خود را بیشتر میکنند.*****
  برخی مردم ادعا میکنند که درمان ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی تلاشی نومید کننده است جهت توجیه و ناکامی والدین و عدم توجه،ناتوانی و عجز بزرگسالان یا معلمان را در کنترل این ک ن تشریح میکند.این افراد می گویند: والدین می کوشند تا ناکامیهای خویش را مخفی کنند و جهت آرام ک ن از دارو استفاده می کنند.

  این منصفانه نیست زیرا بیشتر این افرادهیچگاه با یکی از ک ن مبتلا به اختلال و یا والدین آنها در طولانی مدت در ارتباط نبودند. افراد بدون داشتن ک ن اینچنینی، نمی توانند این ادعا را داشته باشند.
  این افراد اکثرا" بر اطلاعات غلطی متاثر از مولفانی چون برگین و حتی اطلاعات گمراه کننده ای که توسط ****** نقل شده ، تکیه می کنند.در رسانه های عمومی تمایل شدیدی برای اینگونه اطلاعات نادرست و مباحث عاطفی مربوط به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و داروهای محرک وجود دارد.اما رسانه های عمومی با انجمنهای خودیاری یا والدین صحبت نمی کنند بلکه فقط از نویسندگانی که در زمینه این اختلال، تجربه ای ندارند و می کوشند برای موسسات و کتابهای خود شهرت و اعتبار ب کنند،سخن می گویند.
  در امریکا و سوئد مطالعات نمونه ای کنترل شده ای صورت گرفته که کوشیده اند دارو را به همراه مداخله رفتاری ترکیب نمایند.سپس یکی از آندو را کنار بگذارند.برای کوششهائی که بدون دارو انجام گرفت، مداخلات رفتاری چیزی را تغییر نداد.فقط ترکیب دارودرمانی با مداخله روانی-اجتماعی و مداخلات رفتاری در اختلال مبود توجه/بیش فعالی می تواند به نتایج بهتری برسد.اگر اختلالات دوقطبی(اختلالاتی که همزمان با هم بوقوع می پیوندند)مانند اختلالات رفتاری یا علائم افسردگی جنبی یا اضطراب نمایان شود، رفتاردرمانی اهمیت ویژه ای دارد. اسطوره(افسانه)و شواهد علمی
  more اطلاعات از انجمن ک ن و بزرگسالان مبتلا به اختلال کمبود توجهدارو جهت درمان اختلال کمبود توجه/بیش فعالی
  this faq: adhd-myth-dope sourcesاعتماد به نفس منفی ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
  چرا ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی احساسات و باورهای منفی را در خود پرورش میدهند؟پاسخ:اعتماد به نفس منفی با باورهای خودنابودگری(خودکشی) و احساسات نومیدی در بین ک ن و نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی بسیار رایج است.این امر می تواند در نتیجه ناکامی های ناشی از آشفتگی توجه،رفتار و واکنشهای ناگهانی و طردشدن توسط همکلاسی ها و حتی مربیان آنها باشد.
  this faq: adhd-neg-feeling sourcesاختلال کمبود توجه و مرضیسوال:
  آیا بین اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و مشکلات بازی ارتباطی وجود دارد؟پاسخ:مبتلایان به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مستعد اختلالات گوناگون کنترل تکانه ای دیگر نیز می باشند.نرخ اختلالات کنترل تکانه ای در تها ( زن و مرد )فرقی نمی کند اما گزینش رفتارهای تکانه ای ممکن است متفاوت باشد.برخی متخصصان اعتیاد به ، وقوع همزمان مرضی و اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را گزارش می کنند و می گویند که تا 20% از مبتلایان به خصوصیتهای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را بروز میدهند.در 35% از بازان مرضی (وسواس ید یا اختلالات وسواسی یا بی ارادی) اختلال تکانه ای دیگری نیز می تواند تشخیص داده شود،مقایسه شده با 3% شیوع در گروه کنترل.
  بسیاری از درمانگران مرضی نمی توانند به این مبحث بپردازند زیرا دانش این حیطه محدود است.اما جستجو برای خصیصه های اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و اتخاذ شیوه درمانی چند نمونه ای شامل دارودرمانی روانی ممکن است بدتر باشد.
  this faq: adhd-pathol-gambling sourcesعلل اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
  دلایل اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟پاسخ:سوالات در زمینه جنبه های زیست شناسی عصبی و تاثیرات اجتماعی-روانی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی هنوز ترجمه نشده است.انجمن امریکائی خودیاری " ک ن و بزرگسالان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی ( chadd ) " اطلاعات اساسی مفیدی در این زمینه مطرح می کنند. more. اگر شما به سهم عوامل ژنتیکی در اختلال کمبود توجه/بیش فعالی علاقه دارید، اطلاعات جمع آوری شده توسط کالیفرنیا را مطالعه کنید. more.
  this faq: adhd-patinfo-cause sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی - علائم مزمن (پایدار)سوال:
  آیا دوره های زمانی کوتاه حواس پرتی ( پریشانی حواس ) یا بیش فعالی برای تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی کافی است ؟پاسخ:برای تشخیص اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، علائم باید به مدت حداقل 6 ماه تداوم داشته باشند. نوسانات طبیعی در ظهور علائم و تغییرات محیطهای متفاوت وجود دارد.*اما معیار شیوع و وخامت آسیب دیدگی ها باید رویت شود و این امکان نیست در اثر تغییرات متناوب محیط اجتماعی یا نتیجه مسائل حاد باشد.
  در طول فرایند تشخیص دیگر علل احتمالی بیش فعالی، کمبود توجه یا حواس پرتی و مسائل کنترل غیرارادی نباید در نظر گرفته شوند.عوامل مهم دیگر این علائم می تواند موارد ذیل باشد:اختلالات ارگانیکیلطمه( آسیب ) روحی اخیر همچنین سوءاستفاده یا تجارب تلخ و تکاندهندهسوءاستفاده مالیآغاز اختلال دیگر روانی(افسردگی، اختلال اضطراب)مسائل اجتماعی یا مشکلات بین فردی شدید در خانه.اگر مشکلات فقط در مدرسه بروز یابد اما در تعطیلات همه چیز سیر عادی جلوه نماید، باید فرد مراقب اختلال کمبودتوجه/بیش فعالی باشد.
  برخی والدین یا مربیان می کوشند بعد از خواندن یک کتاب فهرست بازبینی اختلال کمبودتوجه/بیش فعالی به تشخیص برسند. صرفا" دانستن علائم اختلال کمبودتوجه/بیش فعالی یا داشتن مسائلی در محدوده های معلوم رفتار یا عملکرد مدرسه، برای تشخیص بالینی کافی نیست.بهتر است به یک متخصص مراجعه کنید تا اختلالات احتمالی دیگر را مستثنی کند و بهترین کمک را به فرزندتان ارائه دهید.
  this faq: adhd-persist-symptoms sourcesجنبه های مثبت اختلال کمبود توجه/بیش فعالیسوال:
  مزایای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟ جنبه های مثبت اختلال کمبود توجه/بیش فعالی چیست؟پاسخ:در حالیکه ملاک تشخیصی و برنامه های درمانی بر جنبه های منفی بیش فعالی،مسائل و مشکلات غیرارادی یا کمبود توجه متمرکزند، جنبه های مثبت زیادی در مورد ک ن ، نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلال وجود دارد.همه افراد مبتلا به اختلال دارای همه این خصایص مثبت یا کارائی ها نیستند، اما معمولا" گستره وسیعی از توانائی های مختلف را می توانید پیدا کنید.
  این یکی از دلایلی است که والدین نمی خواهند ک نشان با دارودرمانی روانی یا رفتار درمانی تغییر کنند. برخی جنبه های مثبت اختلال کمبود توجه/بیش فعالی می تواند موارد ذیل باشد:خلاقیتشخصیت جذاب، مهربان و رئوفقضاوت درست از منشبذله گوئیدرک سریع ضروریاتانعطاف پذیریشهودی بودنحساس بودن نسبت به محیط پیرامونعاشق، چاک ( پرشور و حرارت )بخشنده اشتباهاتمی کوشد تا بهتر از قبل عمل کند.ریسک پذیری و خطر
  this faq: adhd-positive-aspects sourcesاختلال کمبود توجه، یک اختلال واقعیسوال:
  آیا اختلال کمبود توجه یک اختلال واقعی است؟پاسخ:افسانه: اختلال کمبود توجه/بیش فعالی یک اختلال واقعی نیست.
  اشتباه است.همه پزشکان اطفال و انجمنهای روانشناسی و روانپزشکی، اختلال کمبود توجه/بیش فعالی را تائید می کنند.در حقیقت، این اختلال بسیار شایع روحی در ک ن و نوجوانان است.
  برخی افراد م یگویند: کمبود توجه/بیش فعالی یک اختلال واقعی نیست زیرا دانشمندان نمی توانند علت آنرا تعریف نمایند.رفتار بیش فعالی ک ن، باید کمتر یا بیشتر از رفتار طبیعی باشد چیزی مثل "وجود مورچه داخل شلوار" یا علائم تربیتی نادرست یا فقدان انگیزه در مدرسه. این ک ن می توانند با عواملی ناشی از تغییر محیط مثل تعدد تلویزیون یا عدم توجه والدینشان تحریک شوند.

  یکی از مخالفان، توماس آرمسترانگ است." کمبود توجه/بیش فعالی یک اختلال است که نمی تواند به شیوه اختلالاتی چون فلج اطفال ، بیماری قلبی یا دیگر بیماریها تعریف شوند.اما تشخیص مشکلات روانشناسی یا بیماریهای روانی چون افسردگی، اختلالات اضطراب یا دیوانگی بر پایه تستهای آزمایشگاهی استوار نیستند. راسل برکلی، متخصص نامی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی، تشریح کرد که " ما آزمایشاتی چون سردرد،تصلب چندوجهی بافتها یا آ ایمر نداریم.اگر از طریق آزمایشات فقط میتوانستیم بیماریها را تشخیص داده یا درمان کنیم ، کم ش خواهیم توانست اختلالات روحی را برطرف نمائیم.
  اما شواهد قانع کننده ای در مورد آسیب پذیری زیستی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی وجود دارد.شواهد اپیدمولوژی( سرایت )نشان میدهد که اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دارای ساختار(مولفه) زیستی قدرتمندیست.محققان کلورادو دریافتند که یک کودک از دوقلوهای ، بین 11 تا 18 بار بیشتر از خواهر یا برادر عادی(غیر دوقلو) به اختلال دچار میشوند.توارث مهمترین محدوده مورد توجه در زمینه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی می باشد.دانشمندان چند ژن احتمالی که بر علائم بیماری و شدت اختلال تاثیر دارند را شناسائی د.ساختار عملکردی با spect و pet که ابزارهای تشخیصی توسط اسکن مغز میتواند تغیرات آشکار در گردش خون بزرگسالان مبتلا به اختلال و تغییرات سیستم دوپامین ( انتقال دهنده dat )که در اختلال، خاصند، نشان میدهند. البته این امر یک شیوه تشخیصی اختلال کلینیکی به دلیل ****
  this faq: adhd-real-disorder sourcesرانندگی و داروهای محرک روانیسوال:
  اگر ریتالین مصرف کنم میتوانم رانندگی کنم؟پاسخ:بله.اما باید نسخه پزشک را همراه خود داشته باشی.در غیر اینصورت آزمایش ادرار شما مصرف داروهای روانی را نشان خواهد داد و شما را با مسائل جدی با پلیس درگیر خواهد کرد.
  در زمینه اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و رانندگی تحقیقاتی در دست اقدام است. تاکنون بیشتر دانشمندان یقین دارند که با مصرف دارو عملکرد بهتری در رانندگی خواهید داشت اما بهتر است به این امر توجه داشته باشید که آگاهی و هوشیاری شما در نهایت میتواند متفاوت باشد.اگر قبلا" در تازه ای از محیط نداشتید ( در آغاز درمان داروهای روانی ) بهتر است رانندگی نکنید.

  this faq: adhd-ritalin-car sourcesبیقراری و تجویز داروهای محرک روانیسوال:
  آیا تحریک پذیری یک نوع عارضه جانبی شایع در اثر استفاده از داروهای محرک روانی است؟دختر 9ساله من " دانیلا " متیل فنیدیت را برای دوهفته تجویز پزشک دریافت کرده است که با 5 میلی گرم آغاز شده، حالا معلم دخترم متوجه بهتر شدن توجه او شده است. اما دخترم عصرها بیقرار و کج خلق میشه.بهتر نیست دارو را متوقف کنیم؟
  پاسخ:ظهور تغییرات مزاجی( خلق و خو ) مثل زودرنجی و بیقراری و اضطراب بسیار مطرح است و بهتر است با پزشک در میان گذاشته شود! دلایل احتمالی زیادی وجود دارد که می تواند سبب بروز چنین تغییرات گردد.تعیین میزان مصرف ( دوز ) منطقی و صحیح دارو
  تجویز دارو باید آگاهانه باشدو با نیاز فردی منطبق باشد.یک کودک ممکن است به دوز بیشتری از استفاده دارو نیاز داشته باشد ولی کودک دیگر نسبت به دارو محرک روانی حساس باشد. بهتر است این امر مورد ارزی قرار گیرد!واکنش نسبت به دارو
  قرصهای متیل فنیدیت به مدت حدودا" 3 تا 4 ساعت موثرند.بعد از این مدت علائم گذشته بیماری میتواند ظهور کند.بیماران نسبت به این امر احساس ناراحتی می کنند. تطابق با مصرف درست ( به میزان کافی ) و وقفه در مصرف ضروری است و *تغییر تمهید انگیزه
  برخی ک ن به متیل فنیدیت واکیش نشان نمیدهند اما با آمفتامین خوب عمل می کنند.تخمین صحیح اختلالات کموربیدی مثل افسردگی یا اختلالات اضطراب!!!برآورد میزان خواب مناسب
  بسیاری از ک ن مبتلا به اختلال شب هنگام مشکلات زیادی دارند.اگر آنها نتوانند بخوابند ممکن است عصبی و بیقرار شوند.
  this faq: adhd-sideeffect-dysphoria sourcesاختلال کمبود توجه/بیش فعالی و فقر خواب؟سوال؟
  این اختلال کمبود توجه/بیش فعالی است یا کمبود خواب؟پاسخ:فقدان خواب بر عملکرد شناختی مغز تاثیر دارد! بنابراین بسیار ضروری سات که مسائل خواب یا فقدان آن که ناشی از تماشای تلویزیون یا دیگر فعالیتهای شبانگاهی است را معین نمائیم.محققان در زمینه خواب خاطر نشان د افراد 11 وو 12 ساله هائی که کمتر از 6ونیم ساعت می خوابند، مسائل رفتری و توجهی مشابهی چون مبتلایان به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی دارند!یک شب نخو دن بین 30 الی 40 درصد از ظرفیت فرایند مغز را کاهش میدهد! دو شب نخو دن بین 60 الی 70 درصد از عملکرد توجه و شناختی را میکاهد!
  بنابراین بسیار مهم است که از خواب کافی خود و فرزندتان اطمینان حاصل کنید!
  چه میزان خواب کافی است؟نوزاد/ نوپا : 17 ساعتکودک 4ساله: بین 10 الی 12 ساعتکودک 10 ساله : 9 الی 10 ساعتافراد 18 ساله : 8 الی 9 ساعتافراد 30 سال به بالا: 7 الی 8 ساعتو افراد 60 سال به بالا : کمتر از 6 الی 7 ساعت
  this faq: adhd-sleep-enough sourcesداروهای محرک و توقف رشدسوال:
  آیا داروهای محرک روانی سبب توقف رشد میشوند؟پاسخ:خیر.
  ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی معمولا" تاخیر در رشد فردی را نشان میدهند (که شامل تفاوت در رشد الگوهاست). انتقال دهنده دوپامین نقش مهمی در رشد منظم هورمونها و پرولاکتین دارد.میزان مصرف پیشنهادی ( توصیه شده ) داروهای محرک سطح هورمونها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما به دلیل بی اشتهائی تاخیری ناچیز در رسیدن به وزن مناسب ممکن است بروز نماید.
  مصرف مطلوب دارو بهتر است منطبق بر برنامه 6 ماهه منظمی باشد. به ندرت ک ن بزرگتر به میزان کمتر داروی محرک نیاز دارند.
  معمولا" ک ن مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی یک تا دو سال دیرتر از دیگر همکلاسهای خود به رشد و وزن مطلوب در سن بلوغ دست خواهند سافت. تعداد بسیار اندکی از ک ن کمی کوچکتر از دیگر همکلاسی های خود باقی میمانند که این امر به دلیل دارو یا درمان نیست، ولی می تواند نتیجه اختلالات دیگر هورمونی باشد.
  this faq: adhd-stim-growth sourcesعوارض جانبی داروهای محرک روانی ( مثل ریتالین، کنسرتا، متیل فنیدیت )سوال:
  عوارض جانبی محرکهای روانی مثل ریتالین و کنسرتا(متیل فنیدیت) چیست؟عوارض جانبی جدی آنها چیست؟پاسخ:
  عوارض نوعی جانبی دارودرمانی روانی با محرکهای روانی مثل متیل فنیدیت (ریتالین،کنسرتا) یا آمفتامین معمولا" خفیف است و محدود به اولین روزها و هفته های درمان است.عوارض نوعی شدید و جدی با تحریک سیستم عصبی خ ر(سمپاتیک و پاراسمپاتیک) میتواند تشریح شود.
  فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک می تواند سبب افزایش ضربان (نبض) شود.برخی از بیماران تپش قلب را گزارش می کنند(لرزش یا تند زدن نامنظم قلب). معمولا" این امر باعث هیچ مشکل جدی نمی گردد.فشار خون ممکن است اندکی افزایش یابدکه بیشتر از 5 میلیمتر جیوه نمی باشد.این امر مربوط به بیماران با فشارخون بالاست.
  گاهی این امر می تواند باعث علائم سرگیجه گردد.رایجترین عارضه جانبی ناشی از فعلیت سیستم عصبی سمپاتیکمشکلات خواب(بی خو ) است. بنا براین بطور معمول تجویز محرکهای روانی در عصر و غروب انجام نمی گیرد.( اما برخی بیماران اگر میزان کمی از محرکها را استفاده کنند مشکلات کمتری خواهند داشت زیرا مغز آنها استراحت می کند.) ع العملهای نوعی سیستم پاراسمپاتیک:کم اشتهائی و مشکلات شکمیسردردهای نا منظم عوارض جانبی شدید و پایدار خیلی نادر است.هرچند هر داروئی می تواند سبب واکنش حساسیتی گردد.معمولا" این امور نمی تواننند توسط محرکها ایجاد شوند اما می تواند به خاطر مواد افزودنی قرصها باشد.عوارض شدید سمی متیل فنیدیت در نوشته ها تشریح نشده است.یکی از محرکهای روانی قدیمی تر به نام پمولین(سایلرت)ندرتا" عواقب کبدی در پی دارد ، بنابراین اگر پزشکی از این محرک تجویز نمود مراقبت ویژه نیاز خواهد بود.هرچند متیل فنیدیت باعث هیچ نوع آسیب یا تغییراتی اینچنینی نمی شود.مسمومیت عصبی برخی افراد در استفاده از متیل فنیدیت از تغییرات احتمالی رشد سلول عصبی یا رشد مغزی می ترسند. در واقع یک زیست شناس عصبی آلمانی کوشید تا توجه رسانه ها را به این امر جلب کند که متیل فنیدیت ممکن است سبب پارکینسون شود.بله.دوپامین برای اختلال کمبود توجه/بیش فعالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.آری ، محرکهای روانی بر انتقال دهنده دوپامین مغز اثر می کنند اما خیر، هیچ ارتباطی بین اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و پارکینسون وجود ندارد.اما نمونه واحد یوجود ندارد در جائی که کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی علائم پیشرفته پارکینسون را در سالهای آتی بروز دهد.توقف رشدmore.
  this faq: adhd-stim-sideeffect sourcesعوارض سمی محرکهای روانیسوال:
  آیا محرکهای روانی عوارض سمی نیز دارند؟پاسخ:محرکهای روانی رایج در درمان ک ن،نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی (متیل فنیدیت و آمفتامین) هیچ عارضه سمی ندارند یا خیلی خیلی به ندرت دارند.
  هر داروئی می تواند واکنشهای آلرژتیکی سبب شود و گاهی تغییراتی در تعداد گلبولهای سفید یا قرمز بوجود بیاورد اما این امر به ندرت اتفاق می افتد.پزشکان بطور معمول آزمایش خون در چک بیماران خود یک یا دوبار در سال انجام میدهند.
  یک نوع قدیمی محرک روانی پمولین، ندرتا" بر کبد تاثیر م ب داشت که مراقبت شدید آنزیم کبد ضروری بود.
  .
  متیل فنیدیت(ریتالین،کنسرتا) اینگونه تغییرات را بدنبال ندارند!
  this faq: adhd-stim-toxic sourcesمحرکها و مشکلات خو دنپاسخ:
  آیا محرکهای روانی باعث بی خو یا کابوس می شوند؟پاسخ:به نظر میرسد مشکلات خوبیدن با اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در ارتباطند.بسیاری از مبتلایان (ک ن،بزرگسالان و نوجوانان) در آرامش بعدازظهر مشکل دراند و نمونه هائی از آشفتگی خواب و کابوس شبانه را گزارش می کنند.
  روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ، ریشه دارد بنابراین با توجه به تغییرات و پیچید
  دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
  فرمت فایل doc
  حجم فایل 66 کیلو بایت
  تعداد صفحات فایل 82
  روانشناسی - تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

  فروشنده فایل

  کد کاربری 8044

  مقدمـه

  روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ، ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی ، آماده سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری به نظر می رسد . در همین راستا روان شناسان با حمایت سازمان های ملی و بین المللی ، جهت پیشگیری از بیماریهای روانی و ناهنجاریهای اجتماعی آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند . ( طارمیان و همکاران 1378 ، ص 14 )

  آنچه امروزه تحت عنوان مهارت های زندگی مشهود است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارتها در لابلای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است . به طوری که تلاش برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران ، خودشناسی و توجه به ارزشها که از فصول اساسی درس مهارتهای زندگی است به کرات در قرآن ، نهج البلاغه ، و صحیفه سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین مورد تأکید قرار گرفته است . ( همان منبع ص 45 )

  هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت روانی این است که جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش ، به کارگیری و ارزی برنامه آموزش مهارتهای زندگی را متمرکز بر رشد توانائی های روانی مانند حل مسئله ، مقابله با هیجانات ، خود آگاهی ، سازگاری اجتماعی و کنترل استرس بین ک ن و نوجوانان است اقدام نمایند . ( ناستاسیا 1998 مقاله )

  با توجه به نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانش آموزان ، برنامه آموزش مهارتهای زندگی روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تأمین و حفظ بهداشت روانی دانش آموزان تلقی می شود . به این ترتیب مدارس به جای این که تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان تمرکز نمایند باید بر تأمین و حفظ روان آنان نیز تأکید نمایند و اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام دهند چرا که اگر هدف فوق تحقق یابد بسیاری از مشکلات تحصیلی و آموزشگاهی نیز خود به خود کاهش می یابند . ( همان منبع )

  بیـان مسئله و سـؤالات پـژوهش

  رشد انسان در زمینه های روانی ، اجتماعی ، جسمانی ، ، شغلی ، شناختی ، الگو ( خود ) اخلاقی و عاطفی صورت می گیرد هر یک از زمینه ها نیازمند مهارت و توانایی می باشد . در واقع می توان گفت که تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارتهای زندگی است . زمانی که افراد مهارت های زندگی اساسی را ب نمایند در عملکرد بهینه خود پیشرفت می کنند . آموزش مهارتهای زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند و البته زمانی که در یک مقطع رشدی مناسب ارائه شود نقش برجسته تری خواهد داشت . به طور تعیین می توان گفت که بسیاری از نوروزها و سایکوزها ناشی از نقص در رشد مهارت های زندگی اساسی است . در واقع آموزش مهارت های زندگی نقش درمانی دارد . ( گتیتر ، گازدا و داردن ، 1996 مقاله )

  همان گونه که بروکز ( 1984 ) اشاره کرده است رویکرد مهارت های زندگی یک چهارچوب سازمان یافته ای را برای مراکز مشاوره و بهداشت روانی فراهم می کند و یک عنصر آموزشی ی وی و مهم برای مدارس ابت و دبیرستان می باشد .

  حال با در نظر گرفتن هدف کلی این پژوهش سئوالاتی در همین راستا مطرح می شوند :

  1. آیا بین افسردگی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  2. آیا بین شکایات جسمانی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  3. آیا بین وسواس ـ اجبار انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  4. آیا بین حساسیت در روابط بین فردی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  5. آیا بین اضطراب انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  6. آیا بین پرخاشگری انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  7. آیا بین خوبی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  8. آیا بین افکار پارانوئیدی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  9. آیا بین روان پریشی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  10. آیا بین سلامت روان انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

  اهمیـت و ضـرورت پـژوهش

  امروزه در سراسر جهان بر اهمیت بهداشت روانی تأکید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات وسیع و گوناگون اهمیت و نقش آن در زندگی فردی . اجتماعی آشکارتر می گردد. به طوری که سال 2001 میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی ، تحت عنوان سال جهانی « بهداشت روانی » اعلام گردید . سازمان مذکور در این سال شعار « غفلت بس است ، مراقبت کنیم » را جهت آشکارتر ساختن موضوع مطرح نمود . ( سازمان بهداشت جهانی ، 2001 )

  این امر نشان دهنده آن است که بهداشت روانی موضوعی است که باید در سطح جهان مورد توجه قرار گیرد یکی از دلایلی که در اهمیت این موضوع مطرح است ، شیوع روزافزون ابتلاء به انواع اختلالات روانی در سطح جهان است و دلیل مهم دیگر آن ، اهمیت و ضرورت پیشگیری از بیماری های روانی است می توان گفت عمده ترین هدف بهداشت روانی پیشگیری است و از سه نوع پیشگیری که در بهداشت روانی مطرح می شود پیشگیری اولیه مورد توجه بیشتری قرار دارد . در پیشگیری اولیه جمعیت سالم در جامعه مورد نظر است و تمام اقداماتی که در این حیطی صورت می گیرد در جهت آمادع سازی افراد و فراهم نمودن شرایط مناسب برای زندگی سالم از تماکمی جنبه های جسمانی ، روانی ، اجتماعی می باشد . بنابراین هدف ، افزایش آمادگی و توانایی افراد در برخورد صحیح و مناسب با رویدادهای زندگی می باشد .

  حسینی ( 1378 ) معتقد است آموزش ، اساسی ترین روش پیشگیری اولیه است . از طرفی دیگر مهمترین و مؤثرترین دوره سنی جهت آموزش پیشگیرانه ، دوره نوجوانی است .

  پژوهش ها نشان می دهند که آموزش مهارت های زندگی به ارتقاء بهداشت روانی ک ن و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک می کند و از اساسی ترین برنامه های پیشگیرانه در سطح اولیه به شمار می رود .

  سلامتی بخش اصلی یک زندگی شاد است و مدارس نقش مهمی در آگاه ساختن نوجوانان پیرامون مسائل بهداشتی و سلامتی و آموزش علوم زندگی به آنان دارد.

  امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی ، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر ساخته است . پژوهش ها بی شمار نشان داده اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی ـ عاطفی ریشه های روانی ـ اجتماعی دارند . برای مثال ، پژوهش در زمنیه اعتیاد و سوء مصرف مواد نشان داده است که سه عامل مرتبط با سوء مصرف مواد عبارتند از : عزت نفس ضعیف ، ناتوانی در بیان احساسات و فقدان مهارت های ارتباطی . همچنین پژوهش ها نشان داده اند که بین خود کارآمدی ضعیف و مصرف سیگار و الکل ، سوء مصرف مواد ، رفتارهای مخاطره آمیز و ضعیف عملکرد شناختی رابطه معنا داری وجود دارد و مطالعات نشان داده اند که ارتقاء مهارت های مقابله ای و توانایی های روانی اجتماعی در بهبود زندگی بسیار مؤثر است . توانایی های روانی ـ اجتماعی عبارتست از آن گروه توانایی ها که فرد را برای مقابله مؤثر و پرداختن به کشمکش ها و موقعیت های زندگی یاری می کند این توانایی ها فرد را قادر می سازد تا در رابطه با سایر انسان ها ، جامعه ، فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه عمل کند و سلامت روانی خود را تأمین نمایند . ( خانی ، 1380 ص 19 )

  مهارتهای زندگی در جهت ارتقای توانایی های روانی ـ اجتماعی هستند و در نتیجه سلامت روانی ، جسمانی و اجتماعی را تأمین می کند . آموزش مهارتهای زندگی فرد را قادر می سازد تا دانش ، ارزشها و نگرش های خود را به توانای های بالفعل تبدیل کند . بدین معنا که فرد بداند چه کاری باید انجام دهد و چگونه آن را انجام دهد . مهارت های زندگی منجر به انگیزه در رفتار سالم می شود . همچنین بر احساس فرد از خود و دیگران و همچنین ادراک دیگران از وی مؤثر است . در ضمن منجر به افزایش اعتماد به نفس می شود بنابراین به طور کلی می توان گفت که منجر به افزایش سلامت روان افراد می شود و در پیشگیری از بیماریهای روانی و مشکلات رفتاری نقش مؤثری دارد . ( نوری و خانی ، 1377 ص 25 )

  فرضیـه هـا

  1. بین افسردگی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  2. بین شکایات جسمانی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  3. بین وسواس ـ اجبار انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  4. بین حساسیت در روابط بین فردی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  5. بین اضطراب انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  6. بین پرخاشگری انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  7. بین خوبی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  8. بیم افکار پارانوئیدی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  9. بین روان پریشی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  10. بین سلامت روانی انی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد .

  تعـاریف علمی و عملیـاتی متغیرهـای پـژوهش

  تعریف علمی و عملیاتی مهارتهای زندگی

  « موریس ، ای ، الیاس » از راجرز در و مؤلف کتاب « تصمیم گیری اجتماعی و رشد مهارتهای زندگی مفهوم عامی از مهارت های زندگی ارائه می دهد . « مهارت های زندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر ، انجام مسئولیت های اجتماعی، انجام تصمیم گیری های صحیح ، حل تعارض ها و کشمکش ها بدون توسط به اعمالی که به خود یا دیگران صدمه می زنند . ( نوری و خانی ، 1377 ص 16 )

  در پژوهش حاضر منظور از مهارت های زندگی ، آموزش هایی است که در این مراکز به افراد در زمینه های تفکر مثبت ، تفکر خلاق ، ازدواج ، تصمیم گیری ، تفکر نقاد ، اضطراب ، افسردگی داده می شود .

  تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان

  فرهنگ بزرگ روانشناسی لاروس بهداشت روانی را چنین تعریف می کند : استعداد روان برای هماهنگ ، خوشایند و مؤثر کار ، در موقعیت های دشوار ، انعطاف پذیر بودن و برای بازی تعادل خویش ، توانایی داشتن . ( گنجی ، 1379 ص 9 )

  و یا سازمان بهداشت جهانی ( who ) بهداشت روانی را چنین تعریف می کند ، بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می گیرد و بهداشت معنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی ، روانی و جسمی ، بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب ماندگی نیست . ( گنجی 1379 ، ص 9 )

  در پژوهش حاضر سلامت روان توسط پرسشنامه 90ـ scl سنجیده می شود پس منظور از سلامت روان نمره ای است که آزمودنی در آزمون 90ـ scl می گیرد.


  پیشینة نظری

  تعریف سلامت روان

  سازمان بهداشت جهانی در سال 1986 تعریفی از سلامتی را ارائه دارد :

  سلامتی گستره وسیعی است جهت توانمند ساختن فرد ها گروه ، که از یک طرف موجب واقعیت بخشیدن به آمال و آرزوها و ء نیازها و از طرف دیگر باعث مقابله با محیط می شود بنابراین طبق تعریف فوق به نظر می رسد سلامتی یک منبعی برای زندگی روزمره است نه به عنوان وسیله ای برای زندگی ، یک مفهوم کاربردی و مثبت است که علاوه بر تأکید بر توانایی جسمانی افراد بر منابع فردی و اجتماعی آنان نیز تأکید می ورزد . ( اسکوفیلد ، 1998 مقاله )

  اصلاح سلامت روانی ، اصطلاحی است که از آن برای بیان و اظهار هدف خاصی برای جامعه استفاده می شود . هر فرهنگی براساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روان است . هدف هر جامعه ای این است که شرایطی را که سلامت اعضای جامعه را تضمین می کند آماده نماید . سلامت روان بخشی از سلامت عمومی است . منظور از سلامت روان ، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هوش ، ذهن ، ح و فکر می باشد . از طرف دیگر سلامت روان بر سلامت جسمانی هم تأثیر دارد . بسیاری از پژوهش های اخیر مشخص کرده اند که یک سری اختلال های فیزیکی و جسمانی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند . با وجود این که سلامت روان مفهوم وسیعی است اما هنوز یک تعریف کلی که مورد قبول همه باشد از آن به دست نداده اند هر فرد یا گروهی یک تصور خاص از سلامت روان دارد در حالی که در مورد سلامت جسمانی چنین ح ی وجود ندارد .

  در سال 1948 ، کمیسیون مقدماتی سومین کنگره جهانی بهداشت روانی ، برای بهداشت روانی یک تعریف دو قسمتی ارائه می دهد :

  1. بهداشت روانی ح ی است که از نظر جسمی ، روانی و عاطفی در حدی که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشد برای فرد مطلوب ترین رشد را ممکن می سازد .

  2. جامعه خوب جامعه ای است که برای اعضای خود چنین رشدی را فراهم می آورد در عین حال رشد خود را تضمین می کند و نسبت به سایر جوامع بردباری نشان می دهد . ( گنجی ، 1379 ص 13 )

  سازمان بهداشت جهانی ، بهداشت روانی را براساس جنبه های زیستی و اجتماعی تعریف می کند . به نظر این سازمان ، بهداشت روانی برای فرد استعداد ایجاد روابط موزون با دیگران و استعداد شرکت در تغییرات محیط اجتماعی و طبیعی با استعداد کمک به تغییرات ، به شیوه سازنده ، قائل است . همچنین بهداشت روانی ایجاب می کند که بین تمایلات غریزی فرد هماهنگی وجود داشته است در این تعریف هیچ اشاره ای به بیماری نشده است .

  در تعریف فوق و تعاریف مشابه آن ، سازگاری با محیط اهمیت زیادی دارد . طبق این تعریف شخصی که بتواند با محیط ( اعضای خانواده ، همکاران ، همسایگان و به طور کلی اجتماع ) خوب سازگار شود از نظر بهداشت روانی بهنجار خواهد بود . این شخص با تعادل روانی رضایت بخش پیش خواهد رفت . تع ت خود را با دنیای برون و درون حل خواهد کرد و در مقابل ناکامی های اجتناب ناپذیر زندگی مقاومت خواهد داشت . اگر ی توان انجام دادن این کارها را نداشته باشد و در نتیجه با محیط خود به شیوه نامناسب و دور از انتظار برخورد کند از نظر روانی بیمار محسوب خواهد شد ، زیرا با این خطر روبرو خواهد بود که تعارض های حل نشده خود را به صورت نوروز ( اختلالات خفیف رفتاری ) نشان می دهد و به شخص نوروتیک تبدیل می شود . ( گنجی ، 1379 ص 12 )

  عده ای از روان شناسان معتقدند که سلامت روان ، داشتن هدفی انسانی در زندگی، سعی در حل عاقلانه مشکلات ، سازش با محیط اجتماعی براساس موازین علمی و اخلاقی و سرانجام ایمانی به کار و مسئولیت پذیری و پیروی از اصول نیکوکاری و خیر خواهی است. ( شفیع آبادی ، 1371 ص 85 )

  لوینسون و همکاران سلامت روان را اینچنین تعریف کرده اند :

  سلامت روان عبارتست از این که فرد چه احساسی نسبت به خود ، دنیای اطراف ، محل زندگی و اطرافیان دارد مخصوصاً با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد ، چگونگی سازش وی به درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویش . ( انصاری ، 1374 پایان نامه )

  کارل مننجر می گوید :

  سلامت روانی عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و مؤثر به طور کامل شود . ( همان منبع )

  کینگزبرک بهداشت روانی را این چنین تعریف می کند :

  تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط به خصوص در سه فضای مهم عشق ، کار و تفریح . ( همان منبع )

  در سالهای اخیر انجمن کانا بهداشت روانی را در سه قسمت تعریف کرده است.

  قسمت اول : نگرش های مربوط به خود ( شامل تسلط بر هیجان های خود ، آگاهی از ضعف های خود و رضایت از خوشی های ساده )

  قسمت دوم : نگرش های مربوط به دیگران ( علاقه به دوستی های طولانی و صمیمی ، احساس تعلق به یک گروه و احساس مسئولیت در مقابل محیط انسانی و طبیعی .

  قسمت سوم : نگرش های مربوط به زندگی ( رویارویی با ا ام های زندگی ، پذیرش مسئولیت ها ، ذوق و توسعه امکانات و علایق خود ، توانایی اخذ تصمیم های شخصی و ذوق یا انگیزه خوب کار . ( گنجی 1379 ، ص 13 )

  به طوری که ملاحظه می شود ، این انجمن بهداشت روانی را در ارتباط با سازگاری با محیط و نگرشهای مربوط به خود و دیگران تعریف می کند اما به مفاهیم بیماری آسیب شناسی و ناسازگاری ارجاع نمی دهد . ( همان منبع )

  طبق تعریف فرهنگ روانشناسی آرتور 1985 واژه سلامت روان ، برای افرادی که عملکردشان در سطح بالای از سازگاری هیجانی و رفتاری است به کار می رود و در مورد افرادی که صرفاً بیماری روانی ندارد به کار نمی رود . از نظر کاپلان و ساروک سلامت روان ، آن ح بهزیستی است که افراد قادر باشند به راحتی در جامعه ، فعالیت کنند و پیشرفتها و خصوصیات شخصی برای آن رضایتبخش است . ( ادبی ، 1379 ، پایان نامه )

  کنفرانس بین المللی بهداشت ، که با همکاری سازمان بهداشت جهانی و یونیسف در سال 1988 با شرکت 134 کشور در آلماآتا تشکیل شد سلامت روانی را سلامت کامل جسمانی ، روانی ، اجتماعی تعریف نموده است و نه فقدان بیماری و ناتوانی . ( ادبی ، 1379 ، پایان نامه )

  آرچریک مبحث تاریخی را اضافه کرده و می گوید در جوامع به سرعت در حال تغییر و غیر قابل پیش بینی امروز توانایی اکتشاف محیط و ایجاد تعهد ، یک مهارت اساسی برای بقاء و لازمه سلامت روانی است . ( همان منبع )

  ویژیگی های افراد سالم ( برخوردار از سلامت روان ) از دیدگاه های مختلف :

  برای داشتن بهداشت روانی خوب ، شرایطی وجود دارد : روبروشدن با واقعیت ، سازگاری داشتن با تغییرات ، گنجایش داشتن برای اضطرابها ، کم توقع بودن ، احترام قایل شدن به دیگران ، دشمنی ن با دیگران و کمک رساندن به مردن . ( گنجی 1379 ، ص 13 )

  بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی

  1. افراد سالم از نظر روان احساس راحتی می کنند . خود را آن گونه که هستند می پذیرند ، از استعدادهای خود بهره مند می شوند در مورد عیوب جسمانی و ناتوانیهای خود شکیبا بوده و از آن ناراحت نمی شوند ، دیدگاه واقع گرایانه دارند ، دشواریهای زندگی را سهل می انگارند ، آن ها وقت کمی را در نگرانی ، ترس ، اضطراب و یا حسادت سپری می کنند . اغلب آرامند ، نسبت به عقاید تازه گشاده رو بوده و دارای طیب خاطر هستند ، شوخ طبع هستند و اعتماد به نفس دارند ، اگرچه از حضور در جمع لذا می برند اما به تنها بودن نیز اهمیت می دهند و وحشتی از آن ندارند ، همچنین از سیستم ارزشی برخوردارند که از تجارب شخصی شان سرچشمه می گیرد . بدین معنی که یک احساس شخصی مبتنی بر درست یا غلط بودن امور دارند .

  2. افراد دارای سلامت روان ، احساس خوبی نسبت به دیگران دارند ، آنها می کوشند تا دیگران را دوست بدارند ، و به آنان اعتماد کنند ، چرا که تمایل دارند دیگران نیز آن ها را دوست باشند و به آن ها اعتماد نمایند چنین افرادی قادرند که با دیگران روابط گرمی داشته باشند و این روابط را ادامه دهند ، به علایق دیگران توجه می کنند و احترام می گذارند آنها به خود اجازه نمی دهند از سوی دیگران مورد حمله و فشار قرار گیرند و نیز سعی نمی کنند که بر دیگران تسلط یابند آنها با احساس یکی بودن با جامعه ، نسبت بر دیگران احساس مسئولیت می کنند .

  2. قدرت روبرو شدن با نیازهای زندگی را دارند معمولاً نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می کنند و با مشکلات به همان شیوه که رخ می دهد برخورد می کنند . دارای پندارهای واقع گرا در مورد آنچه که می توانند یا نمی توانند انجام بدهند هستند بنابراین آن ها محیط خود را تا آن جا که ممکن است شکل می دهند و نیز تا آن جا که ضرورت دارد با آن سازگار می شوند . ( بنی جمالی ، 1373 ، ص 28 )

  در این بخش به بررسی دیدگاه های مختلف روانشناسی پیرامون ویژگی های افراد دارای سلامت روان می پردازیم :

  دیدگاه روانپزشکی

  دیدگاه روانپزشکی ، درباره فرد دید تعامل حیاتی دارد . طبق این دیدگاه فردی که از سلامت روانی برخوردار است که دارای نظام متعادلی است که خوب عمل می کند و اگر تعادل به هم بخورد بیماری روانی ظاهر خواهد شد . ( گنجی ، 1379 ، ص 22 )

  دیدگاه های روان تحلیلی

  دیدگاه روانکاوی معتقد است که شخصیت فرد از سه عنصر تشکیل می شود ، نهاد، من و من برتر . بنابراین به نظر آنان بهداشت روانی ، زمانی تضمین می شود که من با واقعیت سازگاری شود و همچنین تکانش های غریزی نهاد به کنترل درآید . ( همان منبع )

  فروید به نقل از حسینی ( 1360 ) سلامت روانی را از یک طرف نتیجه تعادل بین سه عنصر نهاد ، من و من برتر و از طرفی دیگر نتیجه تعادل بین سطوح خود آگاه و ناخودآگاه می داند . فروید معتقد است که شخص سالم دو ویژگی دارد :

  1. می تواند دوست بدارد و دوست داشته باشد .

  2. می خواهد و می تواند کار د . ( شعاری نژاد ، 1371 ، ص 278 )

  به نظر فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روانشناختی ضروری است خود آگاهی می باشد یعنی هر آنچه که ممکن است در ناخودآگاه موجب مشکل شود ، بایستی خود آگاه شود ، شخص سالم از مکانیزم های دفاعی نوع دوستی ، شوخ طبعی ، پارسای و ریاضت و والایش یا تصعید استفاده می کند . ( نجات ، 1378 ، ص 34 )

  همچنین به عقیده فروید ، شخص سالم ی است که نیازهای تثبیت شده نداشته باشد ، نیازهای نهفته یا درونی شده اش در جهت معیارهای درونی شده من برتر باشد و براساس نیازهایش عمل نکند و نیازهایش با یکدیگر در تعارض و کشمکش نباشد . بعلاوه انسان برخوردار از سلامت روانشناختی موجودی منحصر به فرد است که بایستی به صورت یگانه مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد و دارای خصوصیات زیر باشد :

  1. بین من و من آرمانی فرد فاصله زیادی وجود ندارد .

  2. من دارای قدرتمندی و کارآیی بسیار است .

  3. از ساختار روانی خودش آگاهی لازم را دارد .

  4. هدف نهایی او رشد خلاقیت و تحقق خویشتن است .

  نظر هورنای ( 1945 ) به نقل از خدا رحیمی ( 1374 ) : انسان برخوردار از سلامت روان دارای این ویژگی ها می باشد : احساس امنیت می کند ، لذا فاقد پرخاشگری و خودشیفتگی است ، به دلیل آگاهی از خود واقعی و استعداد بالقوه خوی تسلیم محض محیط اجتماعی و فرهنگی نیست ، بلکه ابتکار و شخصیت خودش را عهده دار می شود ، خوشناسی و کوشش را برای تحقیق استعدادهای فطری و ذاتی وظیفه اخلاقی و امتیاز معنوی شخصیت سالم است و هدف او کمال است ، انسان سالم خودآگاهی دارد و از خود واقعی و استعدادهایش کم و بیش آگاه است و خودش بسیاری از مشکلات زندگی را حل می کند لذا به دیگران وابستگی ندارد .

  برای دیدن محصولات بیشتر لینکهای زیر را کلیک کنید:

  برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش اول اینجا را کلیک کنید

  برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش سوم اینجا را کلیک کنید

  برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش چهارم اینجا را کلیک کنید

  برای دیدن پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در بخش پنجم اینجا را کلیک کنید

  جهت انتخاب پروژه:
  می توانید با زدن ctrl+f کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بی د. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد پروژه یا مقاله مورد نظر را به ایمیل ما بفرستیدیا جهت اطلاع از هزینه پروژه مورد نظر در روزهایی که قیمت پروژه ها نامعلوم است کد آن را به شماره 09378425676 ارسال کنید.لازم است از طریق پیامک ایمیل خود را به همراه کد پروژه ارسال فرمایید تا مراحل دریافت پروژه و پرداخت هزینه را به اطلاع برسانیم.در صورت داشتن سوال در مورد پروژه ها به ایمیل matlabi_ir@yahoo.com ارسال کنید تا در اولین فرصت پاسخگو باشیم.

  بخش دوم:پروژه ها و مقالات شبیه سازی شده در متلب- بخش دوم

  ارزان تر از همه

  هزینه پرداختی به ازای هر کدمقاله، معادل 76000تومان می باشد

  کد مقاله g2

  عنوان اصلی مقاله :
  suppression of powerline interference in ecg using adaptive digital filter
  حذف نویز از سیگنال قلب ecg توسط دیجیتال تطبیقی
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش سیگنال ، ی پزشکی electrocardiogram, matlab and simulink, least mean square (lms) algorithm


  کد مقاله g4
  عنوان اصلی مقاله : multiresolution bilateral filtering for image denoising
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: حذف نویز از تصاویر (ع ) با استفاده از بیلاترال (دوطرفه)
  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد کلید واژه : پردازش تصویر ، تبدیل موجک گسسته image processing , wavelet thresholding , image denoising, wavelet

  کد مقاله g5
  عنوان اصلی مقاله : color plane interpolation using alternating projections
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: درونی طرح رنگ با استفاده از پیش بینی های متناوب

  سال ارائه: 2002 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: -

  کلید واژه : پردازش تصویر bayer pattern, color filter array, demosaicing,

  کد پروژه g9

  عنوان اصلی پروژه : تشخیص تعداد خانه های پر نشده در ورق کپسول در چرخه تولید (مثله آمو ی سیلین)

  سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -

  کلید واژه : پردازش تصویر، ی پزشکی image processing

  کد پروژه g10

  عنوان اصلی پروژه : تشخیص پلاک خودرو

  سال ارائه: - نوع مقاله: - گزارش فارسی: -

  کلید واژه : پردازش تصویر، image processing

  کد مقاله g15

  عنوان اصلی مقاله : locality-sensitive hashing for finding nearest neighbors

  ترجمه فارسی موضوع مقاله: هشینگ محل دقیق برای پیدا نزدیک ترین همسایگان

  سال ارائه: 2008 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: -

  کلید واژه : lsh ، signal processing ،

  کد مقاله g16

  عنوان اصلی مقاله :

  1) a review of fetal ecg signal processing; issues and promising directions 2) comparative analysis of fetal electrocardiogram (ecg) extraction techniques using system simulation

  ترجمه فارسی موضوع مقاله: مروری بر پردازش سیگنال ecg جنین، مسائل و دستورالعمل امید بخش

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: -

  کلید واژه : پردازش سیگنال قلب جنین و مادر، ی پزشکی adaptive noise cancelation (anc), recursive least square (rls), normalized least mean square (nlms), mqrs window, fetal electrocardiogram (fecg) extraction ، signal processing ،

  کد پروژه g17

  عنوان اصلی پروژه :
  کالر آیدی caller id ،گرفتن شماره تلفن و ایجاد سیگنال به همراه سکوت پس از هر شماره و تشخیص سیگنال تولید شده و در نهایت تشخیص شماره گرفته شده
  سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال گزارش فارسی:دارد کلید واژه : پردازش سیگنال، signal processing ,dtmf ,fft , telephone number , callerid

  کد پروژه g21
  عنوان اصلی پروژه :
  ارائه تمام پروژه های کتاب:
  simulation and software radio for mobile communications
  سال ارائه: - نوع پروژه: مخابراتی ،پردازش سیگنال گزارش فارسی: -
  chapter4:orthogonal frequency division multiplexing (ofdm) transmission technology

  کد مقاله g22

  عنوان اصلی مقاله :
  edgedetectionusingadaptivethresholding and ant colonyoptimization
  ترجمه فارسی موضوع مقاله: تشخیص لبه تصویر با استفاده از الگوریتم مورچگان سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: - کلید واژه :
  colony optimization, adaptive thresholding, pheromone, entropy, end point

  کد پروژه g23

  عنوان اصلی پروژه :
  تشخیص متن لاتین از درون ع و است اج و ذخیره در فایل متنی ت ت
  سال ارائه: - نوع پروژه:پردازش تصویر ،پردازش سیگنال گزارش فارسی:دارد
  کلید واژه: تشخیص حروف انگلیسی، است اج متن از تصویر


  کد پروژه g26
  عنوان اصلی پروژه :
  طراحی انواع م اسیون ها
  سال ارائه: - نوع پروژه: ،پردازش سیگنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: ask و bpsk و 8psk , fsk, ook , qpsk , dpsk , amdsb-sc or am , amdsb-tc , amssb , fm , pm , pwm , ppm

  کد مقاله g28

  عنوان اصلی مقاله :

  selection and fusion of facial features for face recognition

  تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری face recognition, neural networks, evolutionary algorithms, pattern recognition

  کد پروژه g32

  عنوان اصلی پروژه :
  اصلاح زاویه چرخش تصویر
  اگر ع ی از ج یا برگه ای گرفته شود زوایای آن را اصلاح و به صورت صحیح در خط افقی نشان می دهد
  سال ارائه: - نوع پروژه: اصلاح زاویه گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:

  کد پروژه g33
  عنوان اصلی پروژه :
  گفتار شناسی یا همان واژه شناسی توسط الگوریتم dtw
  دیت سی را فرد با صدای خود ایجاد میکند و به برنامه می دهد .در هنگام اجرای برنامه صدای کاربر توسط میکروفون ضبط شده و تشخیص می دهد که کاربر چه چیزی را ادا کرده است.
  سال ارائه: - نوع پروژه: گفتارشناسی گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: speech recognition ،algorithm dynamic time warping

  کد پروژه g34

  عنوان اصلی پروژه :
  تغییر یا حذف بکگراند مشکی از تصویر چرخیده شده
  وقتی ع ی را در متلب میچرخانیم در گوشه های تصویر رنگ پیش فرض به صورت مشکی است که این را به دو صورت در این پروژه رفع کرده ایم
  سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش تصویر گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه:rotation image. change background in rotate image

  کد پروژه g35

  عنوان اصلی پروژه :
  اورلب سیگنال صوت با روش ola
  تقسیم بندی سیگنال به پارتهای مشخص و دارای همپوشانی و ....
  این روش را به سه صورت معروف ola پیاده سازی کرده ایم
  سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: overlap and add algorithms ،

  کد پروژه g36

  عنوان اصلی پروژه :
  اورلب سیگنال صوت با روش sola
  سال ارائه: - نوع پروژه: پردازش سیگنال صوت گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه: synchronous overlap and add (sola(

  کد مقاله g53

  عنوان مقاله:

  an augmented lagrangian method for total variation video restoration
  روش لاگرانژ آگمنت برای بازسازی همه واریاسیون ویدئو

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله:ieee گزارش فارسی: -

  کلید واژه :

  augmented lagrangian, total variation, alternating direction method,video restoration, video deblurring,video disparity, -air turbulence

  کد مقاله g54

  عنوان مقاله:

  wave energy extraction maximization in irregular ocean waves using pseudospectral methods
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله:ژورنال گزارش فارسی: -
  کلید واژه :

  کد مقاله g68

  عنوان مقاله:

  a new edge detection algorithm for flame image processing

  الگوریتم جدید لبه ی برای پردازش تصاویر آتش و شعله

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، لبه ی ، شعله، آتش، است اج ویژگی، تشخیص شکل

  image processing; combustion, edge detection, feature extraction, fire, flame, image edge analysis, monitoring, shape measurement

  کد مقاله g69

  عنوان مقاله:

  تشخیص بر لحظه حرکت دست آنسان در تصاویر ویدئویی

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر

  کد مقاله g70

  عنوان مقاله:

  license plate extraction from still images

  مقاله در رابطه با شناسایی محل پلاک

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، پلاک خودرو

  license plate extraction; edge detection; morphology

  کد مقاله g82

  عنوان اصلی مقاله :

  image inpainting with nonsubsampled contourlet transform

  ترمیم تصویر

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله :elsevier گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:پردازش تصویر, nonsubsampled contourlet transform,inpainting, multiscale representation ,broken edges ,object removal

  کد مقاله g83

  عنوان اصلی مقاله :

  localization of license plate number using dynamic image processing techniques and genetic algorithms

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله :ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه:تشخیص پلاک genetic algorithms, image processing, image representations, license plate detection, machine vision, road vehicle identification, sorting crossover

  کد مقاله g105
  عنوان مقاله:
  a new facial expression recognition method based on local gabor filter bank and pca plus lda
  شناسایی حالات چهره با گابور و روش های کاهش بعد pca و lda
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، است اج ویژگی، ح چهره
  local gabor filter bank, feature extraction, pca, lda, facial expression recognition

  کد مقاله i1
  عنوان مقاله:
  pixel indicator technique for rgb image steganog hy
  این روش استگانوگرافی (pit) pixel indicator
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر،پنهان نگاری، امنیت اطلاعات، نهان نگاری، واترمارک، استگانوگرافی
  steganog hy, rgb bitmaps, pixel indicator algorithm, information security, digital watermarking


  کد مقاله i2
  عنوان مقاله:
  mammogram breast cancer image detection using image processing functions
  تشخیص سرطان در تصویر ماموگرافی
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، ماموگرافی، سرطان ، تشخیص سرطان، پزشکی
  mammogram image, breast cancer, cancer detection, medical image

  کد مقاله i3
  عنوان مقاله:
  design of a neural networks cl ifier or face detection
  تشخیص نوع تصویر مانند نوع گل با استفاده از شبکه عصبی
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، طبقه بندی، تشخیص، شبکه عصبی، شبکه mlp، شبکه pnn
  cl ification, face detection, fpga hardware description, mlp,pnn


  کد مقاله i4
  عنوان مقاله:
  a robust and efficient algori thm for eye detection on gray intensity face
  تشخیص و شناسایی چشم
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، چشم، عنبیه


  کد مقاله i5
  عنوان مقاله:
  performance of three recursive algorithms for fast space-variant gaussian filtering
  بررسی عملکرد الگوریتم های بازگشتی برای گوسی سریع متغیر با مکان
  سال ارائه: 2003 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، بازگشتی، گوسی

  کد مقاله i6
  عنوان مقاله:
  efficient impulse noise detection method with anfis for accurate image restoration
  بازی تصویر ت یب شده با نویز ضربه­ای با استفاده از میانه­ی تطبیقی و فازی
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، نویز ضربه­ای، میانه­ی تطبیقی، ت یب، بازی
  impulsive noise, impulse noise detector, anfis


  کد مقاله i8
  عنوان مقاله:
  selection and fusion of facial features for face recognition
  تشخیص چهره با استفاده از ویژگی های چهره (چشم، بینی و دهان) برای شناسایی افراد
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره، شبکه عصبی، الگوریتم استعماری
  face recognition, neural networks, evolutionary algorithms, pattern recognition

  کد مقاله i9
  عنوان مقاله:
  2d-lda : a statistical linear discriminant analysis for image matrix
  تشخیص چهره به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2d lda
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص چهره
  image representation, linear discriminant analysis, subspace techniques, face recognition

  کد مقاله i10
  عنوان مقاله:
  fingerprint image compression
  فشرده سازی اثر انگشت
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، موجک، ویولت، اثر انگشت
  spiht, discrete wavelet transform, lossy


  کد مقاله i11
  عنوان مقاله:
  fingercode: a filterbank for fingerprint representation and matching
  تشخیص اثر انگشت با استفاده از بانک
  سال ارائه: 2000 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص هویت، شناسایی


  کد مقاله i12
  عنوان مقاله:
  canny edge detection enhancement by scale multiplication
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: transactions گزارش فارسی: -
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه
  edge detection, scale multiplication, multiscale analysis

  کد مقاله i13
  عنوان مقاله:
  robust object tracking using joint color - texture histogram
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: -
  کلید واژه : پردازش تصویر، هیستوگرام رنگ، ردی اشیا
  object tracking, mean shift, local binary pattern, color histogram


  کد مقاله i15
  عنوان مقاله:
  مدلی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای انتخاب/است اج ویژگی و بهینه سازی پارامترهای svm
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، انتخاب ویژگی، شناسایی الگو، کلاسبندی، ماشین بردار حامی

  کد مقاله i16
  عنوان مقاله:
  fuzzy system learned through fuzzy clustering and support vector machine for human skin color segmentation
  سیستم آموزش دیده فازی با استفاده از شبکه فازی و ماشین بردار پشتیبان برای بخش بندی رنگی پوست صورت
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : فازی، svm، پردازش تصویر،
  color segmentation, fuzzy clustering, fuzzy neural network (fnn), mixture of gaussian cl ifier (mgc), structure learning

  کد مقاله i16
  عنوان مقاله:
  fuzzy system learned through fuzzy clustering and support vector machine for human skin color segmentation
  سیستم آموزش دیده فازی با استفاده از شبکه فازی و ماشین بردار پشتیبان برای بخش بندی رنگی پوست صورت
  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : فازی، svm، پردازش تصویر،
  color segmentation, fuzzy clustering, fuzzy neural network (fnn), mixture of gaussian cl ifier (mgc), structure learning


  کد مقاله p1
  عنوان مقاله:
  active and re active power control and quality mana ent in dg-grid interfaced systems
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : توان راکتیو، توزیع قدرت،، کیفیت توان، توزیع پراکنده، dg
  active power filter, distributed generation, harmonics, reactive power , power quality

  کد مقاله i17
  عنوان مقاله:
  ocr-based ch is-number recognition using artificial neural network
  تشخیص کاراکترهای شاسی اتومبیل با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه
  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : شبکه عصبی، پردازش تصویر

  vehicle identification number (vin); optical character recognition (ocr); artificial neural network (ann)

  کد مقاله i18
  عنوان مقاله:
  image deblurring and super-resolution by adaptive sparse domain selection and adaptive regularization
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر
  image interpolation, restoration and super-resolution


  کد مقاله i19
  عنوان مقاله:
  an edge-guided image interpolation algorithm via directional filtering and data fusion
  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر
  image interpolation, restoration and super-resolution


  کد مقاله i20
  عنوان مقاله:
  monogenic binary coding: an efficient local feature extraction approach to face recognition
  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر


  کد مقاله i21
  عنوان مقاله:
  sparse representation based image interpolation with nonlocal autoregressive modeling
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر


  کد مقاله i22
  عنوان مقاله:
  nonlocally centralized sparse representation for image restoration
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر


  کد مقاله i23
  عنوان مقاله:
  regularized robust coding for face recognition
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر

  کد مقاله i24
  عنوان مقاله:
  re-initialization free level set evolution via reaction diffusion
  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر

  کد مقاله i25
  عنوان مقاله:
  automatic image segmentation by dynamic region merging
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر

  کد مقاله i26
  عنوان مقاله:
  two-stage image denoising by principal component analysis with local pixel grouping
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر
  pattern recognition

  کد مقاله i28

  عنوان مقاله:
  novel image steganog hic method using tri-way pixel-value differencing
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، پنهان نگاری

  کد مقاله i29
  عنوان مقاله:
  video deblurring and super-resolution technique for multiple moving objects
  مات ز تصاویر ویدئویی
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر


  کد مقاله i31
  عنوان مقاله:
  ear biometrics based on geometrical feature extraction
  تشخیص هویت با استفاده از یک سری ویژگی های گوش و الگوریتم خوشه بندی
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر
  biometrics, human identification, computer vision, image analysis, pattern recognition

  کد مقاله i32
  عنوان مقاله:
  selective pixel interpolation for spatial error concealment
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخصی لبه
  spatial error concealment, edge detection, partitioning interpolation

  کد مقاله i33
  عنوان مقاله:
  fusing local patterns of gabor magnitude and phase for face recognition
  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، فیشر، هیستوگرام
  face representation, fisher’s linear discriminant (fld), fusion, histogram, local gabor xor patterns (lgxp)

  کد مقاله i34

  عنوان مقاله:

  face detection using local smqt features and split up snowcl ifier

  سال ارائه: 2007 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر ، تشخیص الگو

  object detection, pattern recognition, lighting, image processing

  کد مقاله i35

  عنوان مقاله:

  استفاده از ضریب انتشار تطبیقی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی

  در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از معادلات مشتقات جزیی ارایه شده است. در به کارگیری معادلات مشتقات جزیی برای حذف نویز تصاویر از پارامتری به نام ضریب انتشار استفاده می شود که انتخاب درست آن تاثیر زیادی بر روی حذف نویز و حفظ لبه های تصویر دارد.

  سال ارائه: 1387 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، ضریب نفوذ، ضریب بازگشتی، معادلات مشتقات جزیی

  کد مقاله i36

  عنوان مقاله:

  face detection using neural network and gabor wavelet transform

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : شبکه عصبی با ویژگی های gabor، تعیین دقیق محل چهره، موجکهای گابور و طبقه بندی کننده شبکه عصبی

  face detection, gabor wavelet, feed forward neural network (ffnn) cl ifier, multilayer perceptron

  کد مقاله i37

  عنوان مقاله:

  novel fuzzy logic based edge detection technique

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر، تشخیص لبه، منطق فازی

  fuzzy logic, fuzzy inference system, edge strength, edge detection.

  کد مقاله i38

  عنوان مقاله:

  hidden markov model - based gesture recognition with overlapping hand- headhand-hand estimated using kalman filter

  تشخیص حرکت بر اساس مدل مخفی مارکف با استفاده از همپوشانی دستها و استفاده از کالمن

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پردازش تصویر

  skin segmentation ycbcr; feature extraction; kalman filter, gesture trajectory, gesture path, states, hidden markov model

  کد مقاله i39

  عنوان مقاله:

  automatic expert system for weedscrops identification in images from maize fields

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : سیستم های خبره، هوش ، پردازش تصویر

  automatic expert system, image segmentation, image thresholding, weeds/crop discrimination, maize fields


  کد مقاله s1
  عنوان مقاله:
  adaptive beamforming algorithms for anti-jamming
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، سیگنال، تشخیص الگو
  pattern recognition, adaptive array signal processing, anti-jamming, optimized lms algorithm


  کد مقاله s2
  عنوان مقاله:
  characteristic wave detection in ecg signal using morphological transform
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : پردازش تصویر، مورفولوژی
  singularity detection, characteristic waves, ecg, morphological transform, multiscale morphological derivative (mmd)


  کد مقاله s3
  عنوان مقاله:
  epileptic spike detection using a kalman filter based approach
  کاهش نویز در نوار مغز eeg
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کالمن


  کد مقاله s4
  عنوان مقاله:
  ecg adaptive linear neural network for fetal monitoring
  جداسازی سیگنال قلبی جنین از مادر با استفاده از شبکه عصبی خطی تطبیقی
  کاهش نویز در نوار مغز eeg
  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : بیومدیکال، شبکه عصبی،
  neural network, fetal monitoring, fetal electrocardiog hy (ecg), qrs, maternal ecg, pregnancy

  کد مقاله s5
  عنوان مقاله:
  analysis and simulation of uhf rfid system
  کدینگ و دیکدینگ rfid
  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : م اسیون، سیگنال

  کد مقاله s6
  عنوان مقاله:
  electrocardiogram, chebyshev ii iir digital filter, real time application
  کاربرد دیجیتال نوع دوم چبیشف برای کاهش نویز در سیگنال ecg
  سال ارائه: 2005 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد
  کلید واژه : کلید واژه : : الکتروکاردیاگرام، دیجیتال دیجیتال ii iir چبیشف، کاربرد در زمان
  electrocardiogram, chebyshev ii iir digital filter, real time application

  کد مقاله s7

  عنوان مقاله:

  haar wavelet method for nonlinear integro-differential equations

  ابتدا پایه های هار ساخته می شود و با توجه به ماتریس عملیاتی انتگرال و معادلات داده شده در مقاله حل می شود

  سال ارائه: 2006 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  integro-differential equations; numerical solution; nonlinear; haar wavelets; collocation method

  کد مقاله o1

  عنوان مقاله:

  parallel genetic algorithm in bus route headway optimization

  الگوریتم ژنتیک موازی در بهینه سازی راه های فواصل بین وسایل نقلیه

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : : الگوریتم ژنتیک موازی، مدیریت، پردازش نرم

  transportation, bus route headway, optimization, weight and pga

  کد مقاله o2

  عنوان مقاله:

  optimal timetables for public transportation

  جداول کاری بهینه برای حمل و نقل عمومی

  سال ارائه: 2002 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : : : استفاده از اتوبوس، برنامه ریزی، حمل و نقل عمومی، بهینه ی اجتماعی، برنامه ی سفر

  bus usage, scheduling, public transportation, social optimum, trip timing

  کد مقاله o3

  عنوان مقاله:

  the optimized copyright protection system with gennetic watermaking

  طراحی سیستم حق چاپ بهینه شده به کمک الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2009 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : نهان نگاری، الگوریتم ژنتیک، کیفیت نهان نگاری، قابلیت بازی تصویر، مقاومت در مقابل حملات ها و فشرده سازی ها

  کد مقاله o4

  عنوان مقاله:

  group decision making process for insurance company selection problem with extended vikor method under fuzzy environment

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  multi-criteria decision making, vikor method, fuzzy sets, selection problem, insurance sector

  کد مقاله o5

  عنوان مقاله:

  خوشه بندی با الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال فارسی گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم k-means، ژنتیک، clustering، ga

  کد مقاله o6

  عنوان مقاله:

  a memetic algorithm for g h coloring

  پروژه پردازش تکاملی بر روی مسئله رنگ امیزی گراف

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  g h coloring, memetic algorithm, crossover operator, pool updating

  کد مقاله o7

  عنوان مقاله:

  a new hybrid genetic algorithm for job shop scheduling problem

  زمانبندی کارگاهی با الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  genetic algorithm, job shop scheduling problem, crossover operator, mutation operator, local search

  کد مقاله o9

  عنوان مقاله:

  applying reinforcement learning for web pages ranking algorithms

  در این مقاله برای محاسبه page rank دو الگوریتم آورده شده است که در آنها از rl استفاده شده است.

  rl_rank : این الگوریتم یک الگوریتم connectivity-based می باشد

  hybrid : این الگوریتم ترکیبی از content-based و connectivity-based می باشد که موتور های جست و جو نیز از ترکیبی از این دو الگوریتم استفاده می کنند.

  سال ارائه: 2013 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه :

  ranking, search engine, reinforcement learning, artificial intelligence, value function, agent

  کد مقاله o10

  عنوان مقاله:

  active contour: a parallel genetic algorithm approach

  محاسبه کانتور فعال به کمک الگوریتم ژنتیک موازی

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : ژنتیک، موازی، جداسازی، تشخیص لبه های، کمینه مقدار تابع انرژی

  active contour, parallel computing, genetic algorithm, segmentation, snake

  کد مقاله o11

  عنوان مقاله:

  a genetic algorithm for finding the k shortest paths in a network

  پیدا k کوتاهترین مسیر در شبکه با الگوریتم ژنتیک

  سال ارائه: 2010 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک

  computer networks, shortest paths, genetic algorithms, multimedia

  کد مقاله o12

  عنوان مقاله:

  comparing error minimized extreme learning machines and support vector sequential feed-forward neural networks

  مقایسه خطای به حداقل رسیده یادگیری¬های ماشین شدید و شبکه¬های عصبی feed-forward متوالی بردار پشتیبان

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : شبکه های عصبی

  error minimized extreme learning, machines, support vector sequential feed-forward, neural networks, sequential approximations

  کد مقاله o13

  عنوان مقاله:

  mogsa, a gravity inspired multi-objective meta-heuristic

  یک روش فرا ابتکاری مبتنی بر گرانش برای مسایل چند هدفه متوالی بردار پشتیبان

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بهینه سازی

  multi-objective particle swarm optimization (mopso), multi-objective gravitational search algorithm (mogsa), pareto optimality, indirect niching

  کد مقاله o14

  عنوان مقاله:

  leanness essment using multi-grade fuzzy approach

  کم هزینه ها با استفاد از یک راه چند گریده فازی

  کارخانه ها شاهد کاهش تولیدات خود هستند به دلیل اتلاف ودر پروسه تولیدات کارخانه ها. بدین وسیله آسان ترین راه کاهش هزینه هاست . در این مقاله یک تحقیق برای کم هزینه ها با استفاده از یک سیستم چند گریده فازی است.

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فازی

  lean manufacturing, leanness essment, fuzzy methods, leanness index

  کد مقاله o15

  عنوان مقاله:

  the three-factor model and artificial neural networks predicting stock price movement in china

  شبکه های عصبی سه پارامتری و پیش بینی تغییرات بازار بورس چین

  سال ارائه: 2011 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : شبکه های عصبی

  artificial neural networks·three-factor model·stock price prediction

  کد مقاله o16

  عنوان مقاله:

  استفاده از رویکرد شبکة عصبی جهت پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد

  سرعت باد یکی از متغیرهای بسیار مهم هواشناسی در تعیین تبخیرتعرق و نیاز آبی گیاهان است. مدل ها و روش های متعددی برای پیش بینی این عامل وجود دارد. در سال های اخیر، با شناخته شدن ابزار محاسبات نرم، به مثابة روشی نوین در ایجاد سیستم های هوشمند، این روش ها جایگاهی ویژه در علوم هواشناسی کشاورزی پیدا د. به کاربردن رویکرد شبکة عصبی یکی از این روش هاست.

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : پیش بینی؛ داده های ساعتی؛ سرعت باد؛ شبکة عصبی

  کد مقاله o17

  عنوان مقاله:

  discovering interesting rules from biological data using parallel genetic algorithm

  در این مقاله سعی شده است یک روش است اج قانون از یک مجموعه داده ارائه شود که بر اساس الگوریتم ژنتیک می باشد

  سال ارائه: 2012 نوع مقاله: ieee گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : الگوریتم ژنتیک موازی

  کد مقاله o18

  عنوان مقاله:

  fuzzy logic system based prediction effort a case study on the effects of tire parameters on contact area and contact pressure

  سیستم منطق فازی بر اساس تلاش های پیش بینی: یک مطالعه موردی در مورد اثرات پارامترهای تایر در سطح تماس و فشار تماس

  سال ارائه: 2014 نوع مقاله: ژورنال گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : فازی، مدل پیشبین

  کد مقاله o19

  عنوان مقاله:

  پیش بینی بارش اصفهان با استفاده از شبکه های عصبی

  بطور کلی می توان گفت که شبکه عصبی به خوبی رابطه غیر خطی بین مقادیر ماهانه بارش را با توجه به آموزش شبکه با خصوصیات ذکر شده، پیش بینی می کند.

  شبکه های عصبی سه پارامتری و پیش بینی تغییرات بازار بورس چین

  سال ارائه: 1391 نوع مقاله: کنفرانس گزارش فارسی: دارد

  کلید واژه : بارش؛ پیش­بینی؛ شبکه های عصبی ؛ الگوریتم ژنتیک؛ اصفهان

  artificial neural networks


  مقالات انگلیسی مدیریت 2017

  m634-مقاله انگلیسی ترجمه شده بازاری صنعتی 2017 : نظریه پردازی خوشه های فضایی موقت و مرز-کار نهادی در بازاری صنعتی 

  m632- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2017 : مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت 

  m633- مقاله انگلیسی مدیریت 2017 : جستجوی ان: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت

  m631- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت 2017 : چگونه عملکرد مدیریت ریسک شرکت، تصمیم گیری سازمانی را تحت تاثیر قرارمی دهد مطالعه میدانی بزرگ شرکت نفت و گاز جهانی

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2016

  m622- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2016 : مهارت هایی که باعث بهبود سودآوری می شوند: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های فناوری اطلاعات و سودآوری شرکت های کوچک تا متوسط

  m617- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2016 : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی

  m616- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت 2016 : نقش زمینه سازمانی در پرورش رفتارخلاق کارکنان: فعل و انفعالات بین تنظیمات سیستم منابع انسانی و حال و هوای رابطه ای

  m608- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه فارسی 2016 : هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

  m607- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده 2016 : مطالعه طولی مدیریت درآمد: تجزیه توانایی های مالی شرکت ها

  m606- مقاله انگلیسی بازاری با ترجمه فارسی 2016 : از آن چه فکر می کنید مطالب بیش تری در مورد بازاری وجود دارد!

  m559- مقاله ترجمه شده 2016 : تاثیر سیاست ت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل

  m557- مقاله ترجمه شده 2016: حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟

  m553- مقاله ترجمه شده مدیریت 2016 : مدیریت امنیت اطلاعات رویکرد جامع تری را نیاز دارد: بررسی ادبیات

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2015

  m630- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : مطالعه ارزی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (erp) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی

  m624- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان

  m623- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت گردشگری 2015 : مدیریت مسیر گردشگری آبشار cibereum به عنوان ارائه دهنده خدمات زیباسازی مناظر در پارک ملی

  m613- مقاله لاتین isi با ترجمه فارسی مدیریت 2015: مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی

  m611- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015 : ارزی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

  m610- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2015 : مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار

  m609- مقاله لاتین با ترجمه فارسی رشته مدیریت 2015: راهی به سمت رفتار غیر اخلاقی حامی سازمانی: تعیین هویت سازمانی به عنوان یک تابع مشترک از اشتیاق کاری و خصیصه تمرکز حواس

  m605- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

  m604- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015 : کارگزاران حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟

  m603- رایگان مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده 2015 : به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر ی بخش تی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی

  m602-مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت 2015 : بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

  m601- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت بازاری با ترجمه فارسی 2015 : اثر تعهد مدیریت به بازاری داخلی بر نگرش کاری کارکنان

  m596- مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی

  m595- مقاله ترجمه شده 2015 : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب

  m594- مقاله ترجمه شده 2015 : بازاری مواد غذایی حلال: یک مطالعه موردی بر روی رفتار مصرف کننده در حوزه مصرف مواد غذایی فراوری شده

  m593- مقاله ترجمه شده 2015 : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات

  m592- مقاله ترجمه شده 2015 : ارزی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی در کشور نیجریه

  m591- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر تی

  m590- مقاله ترجمه شده 2015 : پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر efqm

  m589- مقاله ترجمه شده 2015 : رابط بازاری -حسابداری – مشکلات و فرصت ها

  m587- مقاله ترجمه شده 2015 : نقش هتل بیمارستان ها و درمانی در صنعت رو به رشد تجارب بهداشت و درمان

  m585- مقاله ترجمه شده 2015 : مجاورت چگونه بر همکاری بازاری بین شرکتی تأثیر می گذارد؟

  m584- مقاله ترجمه شده 2015 : رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل

  m582- مقاله ترجمه شده 2015 : انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی

  m581- مقاله ترجمه شده 2015 : طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (pmm)

  m579- مقاله ترجمه شده 2015 : افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی

  m576- مقاله ترجمه شده 2015 : پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی

  m575- مقاله ترجمه شده 2015 : طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (tqmis) برای مدل مدرسه به بهترین روش

  m573- مقاله ترجمه شده 2015 : چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (pmis) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند

  m571- مقاله ترجمه شده 2015 : متخصصین کامپیوتر ما ی : ارزی هوش هیجانی و تعهد سازمانی

  m570- مقاله ترجمه شده 2015 : کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی

  m569- مقاله ترجمه شده 2015 : تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های ت بر نهادهای مدیریت منابع در چین

  m568- مقاله ترجمه شده 2015 : فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین

  m567- مقاله ترجمه شده 2015: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی

  m566- مقاله ترجمه شده 2015 : ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی

  m565- مقاله ترجمه شده 2015: ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار

  m564- مقاله ترجمه شده 2015 : مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

  m563- مقاله ترجمه شده 2015: فعال مدیریت پروژه ساخت و ساز همراه با همکاری تولید و بهبود مستمر

  m562- مقاله ترجمه شده 2015 : توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان

  m561- مقاله ترجمه شده 2015: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

  m560- مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی

  m558- مقاله ترجمه شده 2015 : نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل ما ی

  m556- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک

  m555- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه dea

  m554- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2015: سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

  m550- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: ساختار تامین مالی بانک و اعطای وام تحت شوک های نقدینگی: شواهدی از کره

  m549- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: قیمت گذاری کمتر از واقع، عملکرد ضعیف و واکنش بیش از حد در عرضه عمومی اولیه

  m548- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها در صنعت لبنیات

  m547- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

  m546- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: ارزی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

  m545- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: مباحث دانشمندان برجسته و منتقد ی و مساله ی ربا: مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری ی

  m544- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟

  m543- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: توضیح رفتار مصرف کنندگان برق خانگی رومانیایی در بازار متغیر

  m542- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: اثر بحران اقتصادی بر رفتار قیمت بلیط های هواپیمایی. تجزیه و تحلیل مورد مطالعه ی مسیر نیویورک مادرید

  m541- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2015: مطالعه ای تطبیقی در مورد سیستم های هزینه ی مبتنی بر فعالیت: رهیافت های سنتی، فازی و مونت کارلو

  m538- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: بهترین شیوه های مدیریت پروژه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

  m537- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: مدل چند ضابطه ای در ارزی آموزشی

  m536- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

  m535- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک

  m534- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: رویکردی بر: بازی اطلاعات xbrl بر روی نسل جدید سیستمedgar (سیستم جمع آوری، تحلیل و بازی اطلاعات )

  m531- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: پشتیبانی از تصمیم بازاری ، با استفاده از هوش و مدل‌سازی دانش: کاربرد آن در مدیریت مقصد توریستی

  m530- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: گزارش گری مالی اینترنتی در ما ی: برداشت تهیه کنندگان و استفاده کنندگان

  m529- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی

  m527- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک

  m523- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2015: یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (erp)

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2014

  m629- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : رویدادهای ورزشی به عنوان یکی از استراتژی‌های مسئولیت‌های اجتماعی شرکت

  m627- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : دست‌ی به توسعه محصول جدید پایدار با یکپارچه‌سازی قابلیت‌های مدیریت چرخه‌عمر محصول

  m626- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2014 : روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین

  m621- مقاله لاتین isi ترجمه شده مدیریت 2014 : پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

  m620- مقاله انگلیسی isi ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل ب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

  m619- مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت 2014 : یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

  m615- مقاله لاتین ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟

  m614- مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت 2014 : مدیریت کیفیت مقصد توریستی در جهت رضایت بازدیدکنندگان

  m600- مقاله لاتین مدیریت ورزشی ترجمه شده 2014 : تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

  m599-مقاله ترجمه شده 2014 : مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

  m598-مقاله ترجمه شده 2014 : چگونه ارتباطات یکپارچه بازاری و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه برند مشتری گرا تاثیر می گذارند؟

  m586- مقاله ترجمه شده 2014 : عوامل ش ت ب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط ایران

  m583- مقاله ترجمه شده 2014 : اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

  m578- مقاله ترجمه شده 2014 : شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی sebat

  m577- مقاله ترجمه شده 2014 : توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی

  m572- مقاله ترجمه شده 2014 : آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند

  m540- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیرات دو شیوه ارتباطات بین نسلی بر ارزش برند

  m533- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: نقش ی دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش

  m532- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی

  m528- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی

  m525- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی

  m524- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( erp)

  m479- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: کاهش مشکل مضاعف آثار منفی خاستگاه نام و نشان تجاری و برند تازه وارد: بررسی کاربرد قومیت گرایی در بازارهای نوظهور

  m469- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی: پیشینه و اثر آنها روی عملکرد

  m468- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

  m467- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: چرا برون سپاری داخلی، ظهور مجدد در تولید جهانی را ی می کند؟

  m466- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟

  m465- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی در کشور ما ی

  m464- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: اثرات فناوری اطلاعات ( it ) طی پنج دهه - به سوی سازمان محیطی

  m463- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: معضل تغییر فنآوری در مدل ب و کار

  m462- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی: تجزیه و تحلیل هایی از مدل "کار با افراد"

  m461- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: شبکه­های یادگیری سازمانی که می­توانند بهره­وری شرکت­های مشاوره­ای it را افزایش دهند. مطالعه­ای بر روی مشاوران erp

  m460- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات

  m459- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی: بررسی چالش ها و فرصتهای استراتژیک

  m458- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بهبود موفقیت بازاری : نقش مبادله دانش ضمنی بین فروش و بازاری

  m456- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، احساس رضایت از کار، و شخصیت کارکنان

  m454- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ارزش ویژه برند و عوامل تشدیدکننده در ارزی های ش ت نوآوری محصول: دیدگاهی از اثر ارتباطی

  m453- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی

  m452- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: مدل تصمیم گیری چندهدفه هوشمند با فن آوری rfid برای برنامه ریزی تولید

  m451- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: یک الگوریتم شاخه و کران برای مسائل تخصیص کارگر به خط مونتاژ و بالانس

  m450- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

  m449- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: اثر تولید ناب روی خطرات اسکلتی-عضلانی و روانی: یک بررسی از روندهای فنی اجتماعی در طول 20 سال

  m446- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثرات واسطه ای تعهد عاطفی سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوه های جبران خدمات استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش

  m445- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور

  m444- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: اثر تعدیل کننده بازاری رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای

  m443- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: امور مالی، بازاری ، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک: روش تجزیه و تحلیل کیفی پژوهش مطالعات موردی در هتل های تجاری در پاتراس و آتن

  m442- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: تاثیر تاکتیک های بازاری رابطه ای (rmt) و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری: یک مطالعه موردی در صنعت مخابرات و ارتباطات از راه دور تلفن همراه در ما ی

  m441- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت

  m440- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: بررسی رابطه بین آمیخته بازاری خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

  m439- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می کند؟

  m438- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ارزی حاکمیت (راهبری) فناوری اطلاعات در سازمان ها: یک رویکرد ساده یکپارچه

  m437- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: تولید بهنگام جامع (t-jit) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی

  m436- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت

  m435- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: چگونه کارکنان با تغییرات سازمانی که بواسطه ادغام و تملک برون مرزی ایجاد می شود، سازگار می شوند؟ موردی در چین

  m434- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: جریان های دانش و عملکرد شرکت

  m433- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات

  m432- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: موازنه اه فردی و سازمانی در مدیریت استعداد جهانی: یک دیدگاه منافع متقابل

  m431- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: نمایندگی های بازار در بازاری صنعتی: آیا نمایندگی ها می توانند استراتژی را تحت تاثیر قرار دهند؟

  m430 - رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: بررسی تأثیر آمیزه بازاری خدمات بر ارزش ویژه برند

  m429- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2014: آینده روابط استخدامی از دیدگاه مدیریت منابع انسانی

  m503- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2014: ی تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی

  m473- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2014: تأثیر رفتارهای توانمندسازی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر رضایت مشتری

   

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2013

  m628- مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2013 : تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و ی مجدد فرآیند ب‌وکار

  m625- مقاله isi ترجمه شده مدیریت 2013 : مدیریت ریسک زنجیره‌تامین یکپارچه با روش‌های عملیاتی و ابزارهای مالی

  m574- مقاله ترجمه شده 2013: سیستم های مبتنی بر هوش که در بازاری صنعتی به کار برده می شوند

  m552- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: تاثیرات بازاری سبز در ایجاد وجهه شرکت در ب وکارهای ده فروشی

  m551- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: هماهنگ زنجیره تامین پایدار با نیازهای بازاری سبز: مطالعه موردی

  m126- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان

  m120- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: ت و شخصیت در مفهوم ی تحول آفرین

  m112- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

  m107- مقاله انگلیسی isi مدیریت با ترجمه 2013: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

  m526- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تحلیل مقایسه‌ای erp و eai

  m522- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013 :عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی: دیدگاه کارفرما و مشاور

  m520- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اثر وابستگیهای سازمانی بر رفتار مصرف کننده

  m519- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:

  m502- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه

  m501- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و ی سراسر چرخه طول عمر

  m500- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی

  m499- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: کاربرد بهینه سازی ازدحام ذرات با تعداد اندک همسایگی پویا برای بازآرایی سیستم قدرت کشتی

  m498- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدل پیش بینی تقاضا با استفاده از ترکیب تحلیل داده های جانشین و رویکرد شبکه های عصبی بهینه

  m497- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد rfid: یک مطالعه موردی

  m496- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: چالش ها و استراتژی های مدیران منابع انسانی جهانی: دیدگاه هایی از کشورهای کانادا و ایالات متحده

  m495- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مقیاس های زیستی ضمنی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی : بررسی چگونگی هر یک از آنها

  m494- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سازه ها در مدیریت استراتژیک

  m493- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: استفاده از فن شبکه خزانه جهت است اج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک

  m492- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: شبکه عصبی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام

  m491- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه

  m490- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

  m489- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نقش عوامل روانشناختی در رفتار ید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک

  m488- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مصرف کنندگان در صنعت ارتباطات رادیویی اردن

  m486- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: میزان رضایتمندی مشتری، وفاداری و عملکرد مالی

  m485- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: فرصت طلبی یدار در مبادلات بین بنگاهی

  m484- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013 مختصات و پویایی روابط بین شرکتهای چندملیتی و توسعه اقتصادی_ یک رویکرد نظری

  m483- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش سیستم های اطلاعات: آیا عد سازمانی اهمیت دارد؟

  m482- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: یک رویکرد درخت تصمیم

  m478- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: پیشرفت های جدید در ارزی و مدیریت عدم قطعیت

  m477- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: استفاده از تجزیه و تحلیل اختراع مبتنی بر عملکرد برای شناسایی حوزه های بالقوه کاربرد تکنولوژی جهت انتقال تکنولوژی

  m474- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: توسعه کارآفرینی درآفریقا: بررسی کلی و اجمالی

  m472- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: الگوی شباهت ها/ تفاوت ها درموردگرایش زمانی و نگرش به تبلیغات: مقایسه بین فرهنگی مصرف کنندگان گرجستانی و ماکائویی

  m471- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013 : اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان

  m470- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: نقشه های استراتژیک فازی شناختی در اندازه گیری عملکرد فرایند ب و کار

  m457- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: داده کاوی حوزه محور در مدیریت منابع انسانی: مروری بر تحقیقات اخیر

  m455- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: ارزی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی

  m448- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: دغدغه های امنیت اطلاعات برای سازمانها

  m447- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: سوابق مرتبط با ارزش ویژه برند سبز : یک رویکرد یکپارچه

  m428- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط

  m425- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: توانایی گوش دادن فروشندگان به عنوان پیشامد فروش رابطه ای

  m424- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اندازة شرکت و ریسک‌پذیری در صنعت بیمة ما ی

  m423- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی

  m422- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی

  m418- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت ایمنی ریسک در ساختارهای خطی عبور و توزیع الکتریسیته

  m412- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2013: "ارزی تبلیغات در یک مدل تصمیم گیری سلسله مراتبی"

  m411- مقاله مدیریت به زبان انگلیسی با ترجمه 2013: نگرش نسبت به آگهی ویروسی: گسترش مدل های تبلیغات سنتی به تبلیغات تعاملی

  m410- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: راه های کاربردی و تجربی متقاعد سازی : تحلیل تبلیغات درتجارت های در حال ظهور در مقابل بازارهای توسعه یافته.

  m408- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار س رستان

  m407- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدلی از تجربه خلاق در گردشگری خلاق

  m406- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!

  m405- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: همکاری صنعت و و ابتکار در صنایع بالغ و نوخاسته در کشورهای تازه صنعتی شده

  m404- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ویژگی های کلیدی و شخصیتی ین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری

  m391- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: اقتصاد دانش بنیان

  m400-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تجزیه و تحلیل عملکرد ب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از dea فازی

  m388- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

  m387- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها

  m384- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا

  m382- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی

  m381- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: فرایند مدیریت استعدادها

  m376- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد ب و کار: زنجیره مربوط به عرضه

  m369- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: هماهنگی عملیات، بازاری ، و استراتژی های رقابتی به منظور بالا بردن عملکرد

  m367- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

  m366- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: کنترل مدیریت در ب و کار خانوادگی و حسابداری مدیریت در زمینه انطباق با تعامل سازمانی: بررسی موردی خانواده اندونزیایی که مالک یک می باشند

  m360- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ی در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی

  m359- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

  m358- مقاله انگلیسی مدیریت 2013: تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

  m357- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ی و مدیریت دانش در سازمان های ict بریتانیا

  m356- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

  m355- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان ایالات متحده: یک ارزی موضوعی و عینی

  m354-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: آیا هنجارهای ارتباطی در روابط بین مصرف کننده- برند اهمیت دارند؟

  m353- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مفهوم سازی مجدد هویت برند در یک محیط پویا

  m352- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین

  m351-مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت

  m350- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی

  m349- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی

  m345- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا

  m344- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت دانش در عصر پردازش ابری و وب 2.0: تجربه قدرت نوآوری های برانداز

  m343- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بررسی تجزیه و تحلیل مدیریت ارتباط با مشتریان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

  m335- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2013: بهتر بودن در مقابل متمایز بودن: تمایز، رقابت و استراتژی های قیمت در صنعت هتلداری اسپانیا

  m334- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2013: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

  m318- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: درس های زنجیره تأمین از بلایای طبیعی فاجعه آفرین در ژاپن

  m313- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها

  m303- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

  m302- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاری تایلندی در مقابل مدیران بازاری یی

  m301- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی

  m300- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: اخلاق و مالیات مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای

  m298- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2013: رفتار ید اینترنتی مصرف کنندگان در شیلی

  m287- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

  m286- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود

  m285- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی

  m284- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: مدیریت خلاقیت در روابط بازار ب و کار

  m321- مقاله لاتین مدیریت با ترجمه 2013: مقایسه بانکداری ی با بانکداری متعارف (مرسوم) مدل ب و کار، بهره وری و ثبات

  m152- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2013: تحقق بخشی مزیت رقابتی مدیریت روابط کارکنان با استفاده از فن آوری اطلاعات

   

  مقالات ترجمه شده مدیریت 2012

  m612- مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی مدیریت 2012 : آیا بازاری هنجارهای اجتماعی موثر است؟ یک مطالعه موردی بر روی برق مصرفی خانگی

  m597-مقاله ترجمه شده 2012 : شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

  m580- مقاله ترجمه شده 2012 : اعمال هزینه ی فعالیت مبنا در محیط زنجیره تامین

  m256- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش

  m198- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2012: اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه ی وفادار است؟

  m196- مقاله isi مدیریت با ترجمه فارسی 2012: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری: معرفی چارچوب پیشنهادی

  m195- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

  m121- رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

  m117- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه 2012: پذیرش ت الکترونیک در سازمان­های تی هند

  m116- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: مطالعه استراتژی مدیریت زنجیره تامین و را ارها در عملکرد زنجیره تامین

  m115- مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی 2012: آیا تبلیغات، اثری قصد ید برندِ(نشان تجاری) فروشگاهی دارد؟

  m105- مقاله انگلیسی isi مدیریت با ترجمه 2012: دید


  بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان

  بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان

  خلاصه

  مقدمه

  بیان مساله

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  متغیرهای پژوهش

  فرضیات پژوهش
  روش بررسی

  متغیرهای مداخله گر (تعدیل کننده)

  تعریف علمی و عملیاتی «مهارت های زندگی

  تعریف علمی و عملیاتی «سلامت روان»

  مبنای تئوریکی برنامه آموزش مهارتهای زندگی

  اهمیت مهارتهای زندگی در سلامت روانی

  ابعاد مهارتهای زندگی

  پیشینه تحقیقاتی پژوهش

  اه آموزش مهارتهای زندگی

  پرسشنامه منبع کنترل لونسون

  خلاصه

  انسان با توجه به پیچیدگی ها و دشواری های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه های گوناگون می بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکامل یافته و دارای سلامت روانی انی هستند که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره در صدد تغییر موقعیت خویش در جهت رشد و تکمیل هستند. این ویژگی ها نشانگر برخورداری اینگونه افراد از مهارتهای زندگی می باشد. در حال که افراد ناموفق و انی که به رشد و پیشرفت متعادل در جنبه های گوناگون زندگی دست نیافته اند از سلامت روانی کمتری برخوردارند و همچنین توانایی حل مؤثر مشکلات و مسائل زندگی را ندارند می توان گفت که فاقد مهارتهای زندگی کافی هستند. بدین ترتیب برخورداری از مهارتهای زندگی و به کارگیری آن جهت دستی به رشد و کمال می تواند بسیاری از مشکلات، ناکامی ها و ناهنجاری ها را رفع نماید و در عوض یک زندگی با نشاط، پرتلاش، رو به پیشرفت و کمال، مفید و سازنده را به ارمغان آورد و چه بهتر است که ب این مهارتها از دوران نوجوانی آغاز گردد. با توجه به اینکه تحقیقات بسیاری موضوع فوق را مورد تأیید قرار داده اند و همچنین باور و اعتقاد پژوهشگر به اینکه لازمه موفقیت و تکامل همه جانبه در زندگی، برخورداری از سلامت روانی و آگاهی از شیوه صحیح و مناسب زندگی و در نتیجه سبک زندگی سالم می باشد، به همین جهت، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان پرداخته است.

  در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل. که به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون- با گروه کنترل انجام گردید، چنین فرض شد که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش یا بهبود سلامت روان و درونی تر شدن منبع کنترل در نوجوانان می شود. به همین منظور از بین 191 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان، 30 دانش آموز که بالاترین نمرات را از پیش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم گردیدند که هر گروه شامل 15 دانش آموز بود.

  پس از اجرای پیش آزمون در گروه آزمایشی و کنترل، گروه آزمایشی آموزش مهارتهای زندگی را در هشت جلسه دو ساعته دو بار در هفته دریافت نمود. پس از یک ماه، پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) در دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا گردید.

  پس از نمره گذاری، تفاوت میانگین بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده «از آزمون t دو گروه مستقل» مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین دو گروه در «پرسشنامه سلامت عمومی» تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین، آموزش مهارتهای زندگی می تواند سلامت روان را افزایش دهد یا بهبود بخشد. همچنین نتایج نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های دو گروه در کلیه مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی به جز مقیاس c (نارسا کنش وری اجتماعی) کاملاً معنادار است. نکته دیگر اینکه بیشترین میزان کاهش در نمرات مقیاس d (نشانگان افسردگی) پرسشنامه مذکور می باشد. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی بیشترین تأثیر را بر کاهش میزان افسردگی آزمودنی ها داشته است. اما در مورد میانگین دو گروه در پرسشنامه منبع کنترل، علیرغم کاهش اندک در نمرات تفاوت معناداری وجود ندارد. در کل می توان گفت، با توجه به کاهش اندک نمرات، آموزش مهارتهای زندگی تا حدودی بر درونی تر شدن منبع کنترل در گروه آزمایشی مؤثر بوده است.

  همچنین در این پژوهش، رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از «ضریب همبستگی پیرسون» به دست آمد. این نتایج نشانگر آن است که بین سلامت روان و شیوه مقابله ای و بین منبع کنترل و شیوه مقابله ای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین متغیر (سلامت روان و منبع کنترل) ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یافته های جانبی این پژوهش نشانگر رابطه معنادار بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سلامت روان و شیوه مقابله ای آنان می باشد.

  مشاهدات کیفی نیز در طول جلسات دوره آموزشی با نتایج کمی حاصل از داده ها مطابقت و هماهنگی دارد. بطوریکه آزمودنی هایی که در طول جلسات فعالیت گروهی بیشتری داشتند، انگیزه و تمایل بیشتری جهت شرکت در این دوره آموزشی داشتند، نظم گروهی بیشتری را رعایت می نمودند. در انجام تمرینات و فعالیتهای عملی علاقمندی و انگیزة بیشتری نشان می دادند، توجه و دقت کافی نسبت به مطالب و محتویات آموزشی داشتند و خواهان تداوم این دوره آموزشی در طول سال تحصیلی بودند، در میزان نمرات سلامت عمومی و منبع کنترل آنان کاهش بیشتری ایجاد شده است. در واقع می توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی در مورد این آزمودنی ها منجر به افزایش سلامت روان و درونی تر شدن منبع کنترل آنان شده است. بدین ترتیب مشاهدات کیفی دال بر تأثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی می باشد.

  مقدمه

  پیشرفت های علمی و تکنولوژی در سال های اخیر، انسان ها را با انبوهی فزاینده از مسائل گوناگون مواجه ساخته است. کار، تحصیل و فشارهای روانی- اجتماعی از جمله مسائلی هستند که اغلب نوجوانان و جوانان با آنها روبرو هستند. توانایی حل مؤثر مسائل مذکور و مشکلات مشابه از جمله مهارت های مهم و مفیدی هستند که نقش تعیین کننده ای در تأمین سلامت روانی و موفقیت فرد و در نتیجه زندگی سالم و اثر بخش دارند.

  همه انسان ها به طور فطری توانایی حل مشکلات زندگی را دارند، ولیکن این توانایی باید مطابق با شرایط و موقعیت فرد پرورش یابد بطوریکه به عنوان مهارت های کارآمد در آنان درونی شود. متأسفانه طبق بررسی های انجام شده توانایی ها و مهارت های عملی و سازشی بسیاری از نوجوانان و جوانان کشور ما برای حل مؤثر مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان کفایت نمی کند. بنابراین آموزش مهارت های زندگی با تأکید بر مهمترین مسائل فردی و اجتماعی نوجوانان به عنوان اصلی مهم و انکار ناپذیر است که تاکنون علیرغم توجه خاص بسیاری از کشورهای جهان و تأکید خاص «سازمان بهداشت جهانی». جای آن در برنامه های تحصیلی مدارس کشورمان خالی مانده است. البته اخیراً گامهایی برداشته شده است که نیازمند توجه علمی و تخصصی بیشتری می باشد.

  آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر یادگیری مشارکتی و عملی می باشد. این گونه فعالیت ها در افزایش سلامتی و پیشگیری اولیه از بروز مشکلات و همچنین کمک به نوجوان جهت یادگیری رفتارهای مثبت و حفظ سلامت روانی خویش بسیار اثر بخش است. بنابراین برنامه های بهداشت مدارس و مداخلات پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه می توانند در جهت ایجاد رفتارهای سالم و افزایش آگاهی دانش آموزان در جهت تمرینات حمایت کننده از سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی و به طور کلی مهارت های زندگی به کار گرفته شوند. بنابراین از طریق اینگونه برنامه ها، نوجوانان نسبت به سلامتی شان مسؤولیت پذیر می شوند، تصمیمات بهداشتی مناسبی را اتخاذ می نمایند و به طور کلی سبک زندگی سالمی در طول نوجوانی آغاز می کنند و در طول زندگی تداوم می بخشند. این امر نوجوانان را قادر می سازد که طبق استعدادهای بالقوه خویش عمل نمایند و آماده رویارویی با تغییرات و نیازهای زندگی آینده شوند.

  روان شناسان در دهه های اخیر، در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها و ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد. بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد بخصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار، امری ضروری به نظر می رسد، در همین راستا، روان شناسان با حمایت سازمان های ملی و بین المللی، جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری اجتماعی، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند.

  آنچه که امروزه تحت عنوان مهارت های زندگی مشهور است، تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست، بلکه بسیاری از این مهارت ها در لابلای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین (ع) بیان شده است، بطوری که تلاش برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران، خودشناسی و توجه به ارزش ها که از فصول اساسی درس مهارت های زندگی است، به کرات در قرآن، نهج البلاغه و صحیفة سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین (ع) مورد تأکید قرار گرفته است

  دوره نوجوانی، دوره ای بحرانی است که تغییرات عمده ای در فرد (از لحاظ فیزیولوژیکی ، شناختی و روانی) و محیط بیرونی فرد (فشار همسالان، انتقال از محیط کوچک درس به محیطی بزرگتر در جامعه و مواجه شدن با هنجارها) به وجود می آید. چنین تغییراتی اغلب با مشکلاتی همراه است که بسیار استرس زا می باشد. به همین دلیل اکثر نوجوانان در یک دوره بحرانی به سر می برند. با توجه به این مسائل، جهت پیشگیری از اختلالات روانی و یا تداوم سلامت روانی، نوجوانان باید راهبردهای مقابله ای مؤثر را یاد بگیرند با توجه به گسترس خدمات بهداشت روانی مبتنی بر مدرسه در کشورهای مختلف، «سازمان بهداشت جهانی» طرح تحقیقی مهارت های زندگی را به عنوان بخشی از برنامه بهداشت روانی این سازمان بنا نهاد. هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت روانی این است که جوامع مختلف در سطح جهان نسبت به گسترش، به کارگیری و ارزی برنامه آموزش مهارت های زندگی که متمرکز بر رشد تواناییهای روانی اساسی (مانند حل مسأله، مقابله با هیجانات، خود آگاهی، سازگاری اجتماعی و کنترل استرس) بین ک ن و نوجوانان است، اقدام نمایند

  بنابراین با توجه به نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانشآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ,و آموزان، برنامه آموزش مهارت های زندگی، روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تأمین و حفظ بهداشت روانی دانش آموزان تلقی می ِود. به این ترتیب مدارس به جای اینکه تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان تمرکز نمایند، باید بر تأمین و حفظ سلامت روان آنان نیز تأکید نمایند و اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام دهند، چرا که، اگر هدف فوق تحقق یابد، بسیاری از مشکلات تحصیلی و آموزشگاهی نیز خود به خود کاهش می یابند.

  بیان مساله

  تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که طبعاً مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی، شناخت اصولی و علمی این مرحله، جهت پیشگیری از نابهنجاری ها و مشکلات ناشی از این بحران از طریق ارائه اطلاعات و آگاهی لازم به نوجوانان و ب مهارت های مورد نیاز جهت مقابله با مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنان، امری بسیار مهم و حساس تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه، که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان می باشد. تأثیر این آموزش در زمینه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است که به نتایج مثبتی نیز دست یافته اند. از همین رو با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان می پردازد، تا بدین ترتیب، گامی دیگر در جهت تحقق اه پیشگیرانه پیرامون دوره بسیار مهم و حساس نوجوانی برداشته شود. کاملاً واضح است که اگر اه فوق میسر شوند، راهی روشن و هموار جهت انتقال از دوره نوجوانی به دوره جوانی و بزرگسالی که مرحله شکوفایی توانایی ها، استعدادها و شه های نو می باشد، فراهم می گردد. این امر موجبات تکامل فردی و اجتماعی تک تک افراد جامعه را فراهم می سازد که در نهایت به پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون منتج می شود.

  سازمان بهداشت جهانی (who) به منظور افزایش سطح بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی- اجتماعی، برنامه ای تحت عنوان آموزش مهارت های زندگی تدارک دیده و در سال 1993 در «یونیسف»(صندوق ک ن سازمان ملل متحد) مطرح نمود. از آن سال به بعد، این برنامه در بسیاری از کشورها مورد آزمایش و اجرا قرار گرفته است

  بر اساس پژوهش های انجام شده، عواملی نظیر عزت نفس، مهارت های بین فردی برقراری ارتباط مطلوب ، تعیین هدف، تصمیم گیری، حل مسأله، تعیین و شناسایی ارزش های فردی در پیشگیری و یا کاهش ابتلاء نوجوانان به انواع ناهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی و افزایش سطح سلامت روان آنان نقش مؤثری دارند. بنابراین با توجه به اهمیت و ارزش آموزش مهارت های زندگی با اه گوناگون پیشگیرانه و ارتقاء سطح سلامت روان، فقدان این مهارت ها موجب می شود که فرد در برابر فشارها و استرس ها به رفتارهای غیر مؤثر و ناسازگارانه روی آورد. آموزش چنین مهارت هایی در ک ن و نوجوانان، احساس کفایت، توانایی مؤثر بودن، غلبه بر مشکل، توانایی برنامه ریزی، و رفتار هدفمند و متناسب با مشکل را به وجود می آورد

  در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل. که به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون- با گروه کنترل انجام گردید، چنین فرض شد که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش یا بهبود سلامت روان و درونی تر شدن منبع کنترل در نوجوانان می شود. به همین منظور از بین 191 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان، 30 دانش آموز که بالاترین نمرات را از پیش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم گردیدند که هر گروه شامل 15 دانش آموز بود.

  پس از اجرای پیش آزمون در گروه آزمایشی و کنترل، گروه آزمایشی آموزش مهارتهای زندگی را در هشت جلسه دو ساعته دو بار در هفته دریافت نمود. پس از یک ماه، پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) در دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا گردید.

  پس از نمره گذاری، تفاوت میانگین بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده «از آزمون t دو گروه مستقل» مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین دو گروه در «پرسشنامه سلامت عمومی» تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین، آموزش مهارتهای زندگی می تواند سلامت روان را افزایش دهد یا بهبود بخشد. همچنین نتایج نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های دو گروه در کلیه مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی به جز مقیاس c (نارسا کنش وری اجتماعی) کاملاً معنادار است. نکته دیگر اینکه بیشترین میزان کاهش در نمرات مقیاس d (نشانگان افسردگی) پرسشنامه مذکور می باشد. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی بیشترین تأثیر را بر کاهش میزان افسردگی آزمودنی ها داشته است. اما در مورد میانگین دو گروه در پرسشنامه منبع کنترل، علیرغم کاهش اندک در نمرات تفاوت معناداری وجود ندارد. در کل می توان گفت، با توجه به کاهش اندک نمرات، آموزش مهارتهای زندگی تا حدودی بر درونی تر شدن منبع کنترل در گروه آزمایشی مؤثر بوده است.

  همچنین در این پژوهش، رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از «ضریب همبستگی پیرسون» به دست آمد. این نتایج نشانگر آن است که بین سلامت روان و شیوه مقابله ای و بین منبع کنترل و شیوه مقابله ای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین متغیر (سلامت روان و منبع کنترل) ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یافته های جانبی این پژوهش نشانگر رابطه معنادار بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سلامت روان و شیوه مقابله ای آنان می باشد.

  مشاهدات کیفی نیز در طول جلسات دوره آموزشی با نتایج کمی حاصل از داده ها مطابقت و هماهنگی دارد. بطوریکه آزمودنی هایی که در طول جلسات فعالیت گروهی بیشتری داشتند، انگیزه و تمایل بیشتری جهت شرکت در این دوره آموزشی داشتند، نظم گروهی بیشتری را رعایت می نمودند. در انجام تمرینات و فعالیتهای عملی علاقمندی و انگیزة بیشتری نشان می دادند، توجه و دقت کافی نسبت به مطالب و محتویات آموزشی داشتند و خواهان تداوم این دوره آموزشی در طول سال تحصیلی بودند، در میزان نمرات سلامت عمومی و منبع کنترل آنان کاهش بیشتری ایجاد شده است. در واقع می توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی در مورد این آزمودنی ها منجر به افزایش سلامت روان و درونی تر شدن منبع کنترل آنان شده است. بدین ترتیب مشاهدات کیفی دال بر تأثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی می باشد.

  مقدمه

  پیشرفت های علمی و تکنولوژی در سال های اخیر، انسان ها را با انبوهی فزاینده از مسائل گوناگون مواجه ساخته است. کار، تحصیل و فشارهای روانی- اجتماعی از جمله مسائلی هستند که اغلب نوجوانان و جوانان با آنها روبرو هستند. توانایی حل مؤثر مسائل مذکور و مشکلات مشابه از جمله مهارت های مهم و مفیدی هستند که نقش تعیین کننده ای در تأمین سلامت روانی و موفقیت فرد و در نتیجه زندگی سالم و اثر بخش دارند.

  همه انسان ها به طور فطری توانایی حل مشکلات زندگی را دارند، ولیکن این توانایی باید مطابق با شرایط و موقعیت فرد پرورش یابد بطوریکه به عنوان مهارت های کارآمد در آنان درونی شود. متأسفانه طبق بررسی های انجام شده توانایی ها و مهارت های عملی و سازشی بسیاری از نوجوانان و جوانان کشور ما برای حل مؤثر مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان کفایت نمی کند. بنابراین آموزش مهارت های زندگی با تأکید بر مهمترین مسائل فردی و اجتماعی نوجوانان به عنوان اصلی مهم و انکار ناپذیر است که تاکنون علیرغم توجه خاص بسیاری از کشورهای جهان و تأکید خاص «سازمان بهداشت جهانی» جای آن در برنامه های تحصیلی مدارس کشورمان خالی مانده است. البته اخیراً گامهایی برداشته شده است که نیازمند توجه علمی و تخصصی بیشتری می باشد.

  آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر یادگیری مشارکتی و عملی می باشد. این گونه فعالیت ها در افزایش سلامتی و پیشگیری اولیه از بروز مشکلات و همچنین کمک به نوجوان جهت یادگیری رفتارهای مثبت و حفظ سلامت روانی خویش بسیار اثر بخش است. بنابراین برنامه های بهداشت مدارس و مداخلات پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه می توانند در جهت ایجاد رفتارهای سالم و افزایش آگاهی دانش آموزان در جهت تمرینات حمایت کننده از سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی و به طور کلی مهارت های زندگی به کار گرفته شوند. بنابراین از طریق اینگونه برنامه ها، نوجوانان نسبت به سلامتی شان مسؤولیت پذیر می شوند، تصمیمات بهداشتی مناسبی را اتخاذ می نمایند و به طور کلی سبک زندگی سالمی در طول نوجوانی آغاز می کنند و در طول زندگی تداوم می بخشند. این امر نوجوانان را قادر می سازد که طبق استعدادهای بالقوه خویش عمل نمایند و آماده رویارویی با تغییرات و نیازهای زندگی آینده شوند.

  روان شناسان در دهه های اخیر، در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها و ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد. بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد بخصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار، امری ضروری به نظر می رسد، در همین راستا، روان شناسان با حمایت سازمان های ملی و بین المللی، جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری اجتماعی، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند.

  آنچه که امروزه تحت عنوان مهارت های زندگی مشهور است، تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست، بلکه بسیاری از این مهارت ها در لابلای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین (ع) بیان شده است، بطوری که تلاش برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران، خودشناسی و توجه به ارزش ها که از فصول اساسی درس مهارت های زندگی است، به کرات در قرآن، نهج البلاغه و صحیفة سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین (ع) مورد تأکید قرار گرفته است.

  دوره نوجوانی، دوره ای بحرانی است که تغییرات عمده ای در فرد (از لحاظ فیزیولوژیکی ، شناختی و روانی) و محیط بیرونی فرد (فشار همسالان، انتقال از محیط کوچک درس به محیطی بزرگتر در جامعه و مواجه شدن با هنجارها) به وجود می آید. چنین تغییراتی اغلب با مشکلاتی همراه است که بسیار استرس زا می باشد. به همین دلیل اکثر نوجوانان در یک دوره بحرانی به سر می برند. با توجه به این مسائل، جهت پیشگیری از اختلالات روانی و یا تداوم سلامت روانی، نوجوانان باید راهبردهای مقابله ای مؤثر را یاد بگیرند.

  با توجه به گسترس خدمات بهداشت روانی مبتنی بر مدرسه در کشورهای مختلف، «سازمان بهداشت جهانی» طرح تحقیقی مهارت های زندگی را به عنوان بخشی از برنامه بهداشت روانی این سازمان بنا نهاد. هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت روانی این است که جوامع مختلف در سطح جهان نسبت به گسترش، به کارگیری و ارزی برنامه آموزش مهارت های زندگی که متمرکز بر رشد تواناییهای روانی اساسی (مانند حل مسأله، مقابله با هیجانات، خود آگاهی، سازگاری اجتماعی و کنترل استرس) بین ک ن و نوجوانان است، اقدام نمایند.

  بنابراین با توجه به نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانشآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ,و آموزان، برنامه آموزش مهارت های زندگی، روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تأمین و حفظ بهداشت روانی دانش آموزان تلقی می ِود. به این ترتیب مدارس به جای اینکه تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان تمرکز نمایند، باید بر تأمین و حفظ سلامت روان آنان نیز تأکید نمایند و اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام دهند، چرا که، اگر هدف فوق تحقق یابد، بسیاری از مشکلات تحصیلی و آموزشگاهی نیز خود به خود کاهش می یابند.

  بیان مساله

  تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در جنبه های جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی نوجوان ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند که طبعاً مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت دوران نوجوانی، شناخت اصولی و علمی این مرحله، جهت پیشگیری از نابهنجاری ها و مشکلات ناشی از این بحران از طریق ارائه اطلاعات و آگاهی لازم به نوجوانان و ب مهارت های مورد نیاز جهت مقابله با مشکلات ناشی از این تغییرات توسط آنان، امری بسیار مهم و حساس تلقی می شود. یکی از برنامه های پیشگیرانه در این زمینه، که در سطح جهان مورد توجه است، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان می باشد. تأثیر این آموزش در زمینه های گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است که به نتایج مثبتی نیز دست یافته اند. از همین رو با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان می پردازد، تا بدین ترتیب، گامی دیگر در جهت تحقق اه پیشگیرانه پیرامون دوره بسیار مهم و حساس نوجوانی برداشته شود. کاملاً واضح است که اگر اه فوق میسر شوند، راهی روشن و هموار جهت انتقال از دوره نوجوانی به دوره جوانی و بزرگسالی که مرحله شکوفایی توانایی ها، استعدادها و شه های نو می باشد، فراهم می گردد. این امر موجبات تکامل فردی و اجتماعی تک تک افراد جامعه را فراهم می سازد که در نهایت به پیشرفت جامعه در ابعاد گوناگون منتج می شود.

  سازمان بهداشت جهانی (who) به منظور افزایش سطح بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای روانی- اجتماعی، برنامه ای تحت عنوان آموزش مهارت های زندگی تدارک دیده و در سال 1993 در «یونیسف»(صندوق ک ن سازمان ملل متحد) مطرح نمود. از آن سال به بعد، این برنامه در بسیاری از کشورها مورد آزمایش و اجرا قرار گرفته است.

  بر اساس پژوهش های انجام شده، عواملی نظیر عزت نفس، مهارت های بین فردی برقراری ارتباط مطلوب ، تعیین هدف، تصمیم گیری، حل مسأله، تعیین و شناسایی ارزش های فردی در پیشگیری و یا کاهش ابتلاء نوجوانان به انواع ناهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی و افزایش سطح سلامت روان آنان نقش مؤثری دارند. بنابراین با توجه به اهمیت و ارزش آموزش مهارت های زندگی با اه گوناگون پیشگیرانه و ارتقاء سطح سلامت روان، فقدان این مهارت ها موجب می شود که فرد در برابر فشارها و استرس ها به رفتارهای غیر مؤثر و ناسازگارانه روی آورد. آموزش چنین مهارت هایی در ک ن و نوجوانان، احساس کفایت، توانایی مؤثر بودن، غلبه بر مشکل، توانایی برنامه ریزی، و رفتار هدفمند و متناسب با مشکل را به وجود می آورد

  همچنین مطالعات متعدد حاکی از آن است که منبع کنترل درونی با سلامت روانی و احساس رضایت از زندگی ارتباط مثبت دارد و افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند از فشار روانی کمتری در زندگی خود رنج می برند

  «تلادو»و همکاران (1974) دریافتند که توانایی بیشتر در حل مسأله به عنوان یک مهارت زندگی با افزایش عزت نفس و منبع کنترل درونی ارتباط مثبت دارد.

  «لازاروس و فولکمن»(1984) دو شکل کلی مقابله را مشخص د. مقابله متمرکز بر مشکل و مقابله متمرکز بر هیجان،. راهبرد متمرکز بر مشکل می تواند معطوف به درون یا معطوف به بیرون باشد. راهبردهای مقابله ای معطوف به بیرون در جهت تغییر موقعیت یا رفتارهای دیگران است، در صورتی که راهبردهای مقابله ای معطوف به درون شامل تلاش هایی است که برای بررسی مجدد نگرش ها و نیازهای خود و ب مهارت ها و پاسخ های تازه صورت می گیرد. مقابله متمرکز بر هیجان، معطوف به کنترل و مهار ناراحتی هیجانی است. پژوهش های به عمل آمده در زمینه شیوه های مقابله ای نشان داده اند که سازگارانه ترین روش برای مقابله با چالش ها و مشکلات زندگی، اتخاذ یک رویکرد فعال و متکی به خود از قبیل طرح ریزی و مسأله گشایی است. بطوری که پژوهشگران پس از تجزیه و تحلیل رابطه بین پاسخ های مقابله ای و هیجانات ایجاد شده در افراد، به این نتیجه دست یافتند که حل مسأله با برنامه ریزی، مفیدترین و مؤثرترین پاسخ مقابله ای بوده است، چرا که با بیشترین هیجان مثبت همراه است.

  برخی از مطالعات رابطه بین منبع کنترل و شیوه های مقابله ای را بررسی د و به این نتیجه دست یافتند که منبع کنترل درونی به طور معنا داری با سازگاری عاطفی ارتباط دارد و یک عامل حفاظت کننده در مقابل استرس می باشد. به عنوان مثال «کاک، هانن، و سارجنت»به نقل از «هیون»(1996) ، در مورد استرس زندگی بین دانش آموزان مقطع دبیرستان در مطالعه ای انجام دادند و دریافتند که دانش آموزان دارای منبع کنترل درونی، سازگاری بهتری در مقابل اضطراب دارند و از توانایی های جسمانی بیشتری برخوردارند. یافته مشابهی نیز توسط «کلیور» (1991)، ارتباط منبع کنترل درونی را با افزایش مهارت های مقابله ای گزارش نموده است. همچنین «بارون و دیگران» (1994) به نقل از «یونگر و دیگران» (1998) گزارش کرده اند که استفاده از راهبردهای مقابله ای متمرکز بر هیجان احتمال افسردگی و ضعف سلامت جسمانی را افزایش می دهد، در حالی که راهبردهای متمرکز بر مشکل عامل حفاظت کننده در مقابل افسردگی و ضعف سلامت جسمانی می باشد.

  با توجه به مطالب فوق می توان گفت که افراد دارای منبع کنترل درونی به توانایی خویش در کنترل وقایع زندگی معتقدند و در مقابله با مشکل از شیوه مقابله ای متمرکز بر حل مسأله استفاده می کنند، بدین معنا که از طریق تصمیم گیری و طرح ریزی جهت حل مشکل اقدام به حل مسأله می نمایند. در حالی که افراد دارای منبع کنترل بیرونی معتقدند که توانایی کنترل وقایع زندگی خویش را ندارند و عوامل دیگری غیر از توانایی شخصی ایشان موثرند. به همین جهت از شیوه مقابله ای متمرکز بر هیجان در مقابله با مشکلات استفاده می کنند. بدین معنا که به جای تمرکز بر مشکل، بر هیجانات و احساسات خویش متمرکز می شوند. و دست به تلاش هایی جهت تنظیم ع العمل های هیجانی خویش می زنند. بنابراین با توجه به ارتباط مثبت بین منبع کنترل درونی و شیوه مقابله ای مسأله مدار با سلامت روان افراد ، پژوهش حاضر به بررسی این سؤال می پردازد که : آیا آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان تأثیر دارد، و آیا آموزش مهارت های زندگی می تواند موجب افزایش سطح سلامت روان، درونی تر شدن منبع کنترل و شیوه مقابله ای مسأله مدار شود؟

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  خلاصه

  انسان با توجه به پیچیدگی ها و دشواری های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه های گوناگون می بایست از توانایی لازم و کافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکامل یافته و دارای سلامت روانی انی هستند که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره در صدد تغییر موقعیت خویش در جهت رشد و تکمیل هستند. این ویژگی ها نشانگر برخورداری اینگونه افراد از مهارتهای زندگی می باشد. در حال که افراد ناموفق و انی که به رشد و پیشرفت متعادل در جنبه های گوناگون زندگی دست نیافته اند از سلامت روانی کمتری برخوردارند و همچنین توانایی حل مؤثر مشکلات و مسائل زندگی را ندارند می توان گفت که فاقد مهارتهای زندگی کافی هستند. بدین ترتیب برخورداری از مهارتهای زندگی و به کارگیری آن جهت دستی به رشد و کمال می تواند بسیاری از مشکلات، ناکامی ها و ناهنجاری ها را رفع نماید و در عوض یک زندگی با نشاط، پرتلاش، رو به پیشرفت و کمال، مفید و سازنده را به ارمغان آورد و چه بهتر است که ب این مهارتها از دوران نوجوانی آغاز گردد. با توجه به اینکه تحقیقات بسیاری موضوع فوق را مورد تأیید قرار داده اند و همچنین باور و اعتقاد پژوهشگر به اینکه لازمه موفقیت و تکامل همه جانبه در زندگی، برخورداری از سلامت روانی و آگاهی از شیوه صحیح و مناسب زندگی و در نتیجه سبک زندگی سالم می باشد، به همین جهت، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان پرداخته است.

  در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل. که به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون- با گروه کنترل انجام گردید، چنین فرض شد که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش یا بهبود سلامت روان و درونی تر شدن منبع کنترل در نوجوانان می شود. به همین منظور از بین 191 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان، 30 دانش آموز که بالاترین نمرات را از پیش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم گردیدند که هر گروه شامل 15 دانش آموز بود.

  پس از اجرای پیش آزمون در گروه آزمایشی و کنترل، گروه آزمایشی آموزش مهارتهای زندگی را در هشت جلسه دو ساعته دو بار در هفته دریافت نمود. پس از یک ماه، پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) در دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا گردید.

  پس از نمره گذاری، تفاوت میانگین بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده «از آزمون t دو گروه مستقل» مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین میانگین دو گروه در «پرسشنامه سلامت عمومی» تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین، آموزش مهارتهای زندگی می تواند سلامت روان را افزایش دهد یا بهبود بخشد. همچنین نتایج نشان می دهد که تفاوت بین میانگین های دو گروه در کلیه مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی به جز مقیاس c (نارسا کنش وری اجتماعی) کاملاً معنادار است. نکته دیگر اینکه بیشترین میزان کاهش در نمرات مقیاس d (نشانگان افسردگی) پرسشنامه مذکور می باشد. بنابراین می توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی بیشترین تأثیر را بر کاهش میزان افسردگی آزمودنی ها داشته است. اما در مورد میانگین دو گروه در پرسشنامه منبع کنترل، علیرغم کاهش اندک در نمرات تفاوت معناداری وجود ندارد. در کل می توان گفت، با توجه به کاهش اندک نمرات، آموزش مهارتهای زندگی تا حدودی بر درونی تر شدن منبع کنترل در گروه آزمایشی مؤثر بوده است.

  همچنین در این پژوهش، رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از «ضریب همبستگی پیرسون» به دست آمد. این نتایج نشانگر آن است که بین سلامت روان و شیوه مقابله ای و بین منبع کنترل و شیوه مقابله ای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین متغیر (سلامت روان و منبع کنترل) ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یافته های جانبی این پژوهش نشانگر رابطه معنادار بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سلامت روان و شیوه مقابله ای آنان می باشد.

  مشاهدات کیفی نیز در طول جلسات دوره آموزشی با نتایج کمی حاصل از داده ها مطابقت و هماهنگی دارد. بطوریکه آزمودنی هایی که در طول جلسات فعالیت گروهی بیشتری داشتند، انگیزه و تمایل بیشتری جهت شرکت در این دوره آموزشی داشتند، نظم گروهی بیشتری را رعایت می نمودند. در انجام تمرینات و فعالیتهای عملی علاقمندی و انگیزة بیشتری نشان می دادند، توجه و دقت کافی نسبت به مطالب و محتویات آموزشی داشتند و خواهان تداوم این دوره آموزشی در طول سال تحصیلی بودند، در میزان نمرات سلامت عمومی و منبع کنترل آنان کاهش بیشتری ایجاد شده است. در واقع می توان گفت که آموزش مهارتهای زندگی در مورد این آزمودنی ها منجر به افزایش سلامت روان و درونی تر شدن منبع کنترل آنان شده است. بدین ترتیب مشاهدات کیفی دال بر تأثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی می باشد.

  مقدمه

  پیشرفت های علمی و تکنولوژی در سال های اخیر، انسان ها را با انبوهی فزاینده از مسائل گوناگون مواجه ساخته است. کار، تحصیل و فشارهای روانی- اجتماعی از جمله مسائلی هستند که اغلب نوجوانان و جوانان با آنها روبرو هستند. توانایی حل مؤثر مسائل مذکور و مشکلات مشابه از جمله مهارت های مهم و مفیدی هستند که نقش تعیین کننده ای در تأمین سلامت روانی و موفقیت فرد و در نتیجه زندگی سالم و اثر بخش دارند.

  همه انسان ها به طور فطری توانایی حل مشکلات زندگی را دارند، ولیکن این توانایی باید مطابق با شرایط و موقعیت فرد پرورش یابد بطوریکه به عنوان مهارت های کارآمد در آنان درونی شود. متأسفانه طبق بررسی های انجام شده توانایی ها و مهارت های عملی و سازشی بسیاری از نوجوانان و جوانان کشور ما برای حل مؤثر مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان کفایت نمی کند. بنابراین آموزش مهارت های زندگی با تأکید بر مهمترین مسائل فردی و اجتماعی نوجوانان به عنوان اصلی مهم و انکار ناپذیر است که تاکنون علیرغم توجه خاص بسیاری از کشورهای جهان و تأکید خاص «سازمان بهداشت جهانی» جای آن در برنامه های تحصیلی مدارس کشورمان خالی مانده است. البته اخیراً گامهایی برداشته شده است که نیازمند توجه علمی و تخصصی بیشتری می باشد.

  آموزش مهارت های زندگی مبتنی بر یادگیری مشارکتی و عملی می باشد. این گونه فعالیت ها در افزایش سلامتی و پیشگیری اولیه از بروز مشکلات و همچنین کمک به نوجوان جهت یادگیری رفتارهای مثبت و حفظ سلامت روانی خویش بسیار اثر بخش است. بنابراین برنامه های بهداشت مدارس و مداخلات پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه می توانند در جهت ایجاد رفتارهای سالم و افزایش آگاهی دانش آموزان در جهت تمرینات حمایت کننده از سلامتی جسمانی، روانی و اجتماعی و به طور کلی مهارت های زندگی به کار گرفته شوند. بنابراین از طریق اینگونه برنامه ها، نوجوانان نسبت به سلامتی شان مسؤولیت پذیر می شوند، تصمیمات بهداشتی مناسبی را اتخاذ می نمایند و به طور کلی سبک زندگی سالمی در طول نوجوانی آغاز می کنند و در طول زندگی تداوم می بخشند. این امر نوجوانان را قادر می سازد که طبق استعدادهای بالقوه خویش عمل نمایند و آماده رویارویی با تغییرات و نیازهای زندگی آینده شوند.

  روان شناسان در دهه های اخیر، در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها و ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش، عدم احساس کنترل و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد. بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد بخصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار، امری ضروری به نظر می رسد، در همین راستا، روان شناسان با حمایت سازمان های ملی و بین المللی، جهت پیشگیری از بیماری های روانی و نابهنجاری اجتماعی، آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند.

  آنچه که امروزه تحت عنوان مهارت های زندگی مشهور است، تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست، بلکه بسیاری از این مهارت ها در لابلای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین (ع) بیان شده است، بطوری که تلاش برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران، خودشناسی و توجه به ارزش ها که از فصول اساسی درس مهارت های زندگی است، به کرات در قرآن، نهج البلاغه و صحیفة سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین (ع) مورد تأکید قرار گرفته است.

  دوره نوجوانی، دوره ای بحرانی است که تغییرات عمده ای در فرد (از لحاظ فیزیولوژیکی ، شناختی و روانی) و محیط بیرونی فرد (فشار همسالان، انتقال از محیط کوچک درس به محیطی بزرگتر در جامعه و مواجه شدن با هنجارها) به وجود می آید. چنین تغییراتی اغلب با مشکلاتی همراه است که بسیار استرس زا می باشد. به همین دلیل اکثر نوجوانان در یک دوره بحرانی به سر می برند. با توجه به این مسائل، جهت پیشگیری از اختلالات روانی و یا تداوم سلامت روانی، نوجوانان باید راهبردهای مقابله ای مؤثر را یاد بگیرند.

  با توجه به گسترس خدمات بهداشت روانی مبتنی بر مدرسه در کشورهای مختلف، «سازمان بهداشت جهانی» طرح تحقیقی مهارت های زندگی را به عنوان بخشی از برنامه بهداشت روانی این سازمان بنا نهاد. هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت روانی این است که جوامع مختلف در سطح جهان نسبت به گسترش، به کارگیری و ارزی برنامه آموزش مهارت های زندگی که متمرکز بر رشد تواناییهای روانی اساسی (مانند حل مسأله، مقابله با هیجانات، خود آگاهی، سازگاری اجتماعی و کنترل استرس) بین ک ن و نوجوانان است، اقدام نمایند

  بنابراین با توجه به نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانشآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ


  چکیده

  در این نوشته، بعد از توضیح مفاهیمی؛ مانند: آرامش، آرامش روانی، استرس، اضطراب، بهداشت روانی، تنش و ایمان، به چهار عامل مهم آرامش روانی از منظر قرآن؛ یعنی ایمان، تقوا، عبادت و اشاره شده است. در رابطه ایمان و آرامش روانی به این مسأله توجه شده است که از نگاه قرآن، ایمان زیر بنای سلامت و آرامش روان می باشد. در بخش تقوا، بیان شده که داشتن تقوی، عامل بقاء آرامش روانی است و در پیشگیری از مبتلا شدن به آسیب های روانی، مهمترین تأثیر را دارد. برخی از آیات صراحت دارند که دعا به معنای عام آن، در آرامش روانی تأثیر دارد که مکانیزم آن بیان گردیده و همنیطور این مسأله که دعا در درمان بیماری های روانی تأثیر دارد با استناد به فرمایشات علی علیه السلام بحث شده و در آ ، به تأثیر در آرامش روان اشاره شده است.

  مقدمه

  افسردگی حاد، اضطراب، تنش و استرس از بیماری های روانی دوران معاصر است که ساختار وحدت یافته شخصیت انسان را از بین می برند و قدرت سازگاری فرد را در رابطه باخود، جامعه، محیط و خداوند را بسیار کاهش می دهند و موجب اختلال در ساختار تفکر و رفتار و عواطف می گردند. برای اینکه انسان در معرض این بیماری های خطرناک قرار نگیرد «پیشگیری» بهترین راه است. آرامش روانی، اصطلاحی است که برای پیش گیری اولیه از مبتلا شدن به انواع بیماری های روانی به کار می رود. قرآن کریم برای رسیدن به آرامش روانی (که در قرآن با واژگانی مانند سکینه، اطمینان، ایمان و غیره مطرح است) مجموعه را ارهای درهم تنیده ی شناختی، عاطفی و رفتاری ارائه می دهد که در رأس همه ی این را ارها، اصل ایمان مطرح است. ایمان، به عنوان مجموعه ساختاری قانونمند از تصدیق قلبی، اقرار زبانی و رفتار کارکردی، سنگ بنای اولیه سلامت روانی و آرامش جان را به دنبال می آورد. را ارهای دیگری نیز در قرآن مطرح است که متفرع بر اصل ایمان است. در این بخش و بخش دوم این مقاله، مهمترین گزاره های رسیدن به سلامت روان و آرامش روانی را مرور می کنیم.

  آرامش،[1]اسم مصدر از آرامیدن و به معانی زیر آمده است: 1ـ آرامیدن و آرمیدگی؛ 2 ـ وقار و سنگینی؛ 3ـ خواب کوتاه و سبک؛ 4 ـ فراغت و آسایش؛ 5 ـ صلح و آشتی؛ 6ـ س .[2]

  در انگلیسی واژه رل یشن (relaxation) را به آرامش و آرمیدگی تمدد اعصاب از طریق استراحت بدنی ترجمه د[3]. با توجه به اینکه موضوع بحث ما آرامش روانی است، نزدیک ترین مفهوم به آرامش روانی در انگلیسی، مفهوم رل یشن نیست بلکه مفهوم بهداشت روانی (mental health) است.

  «بهداشت روانی» اصطلاحی است که از قلمرو پزشکی اقتباس شده و در روان شناسی فراوان به کار می رود. طیفی از مفاهیم ضمنی را در بر دارد که نه تنها نشان دهنده ی فقدان نشانه های بیماری روانی است بلکه بیانگر وجود ویژگی های مثبتی از قبیل خویشتن پذیری،[4] خود مختاری، انسجام شخصی و خود شکوفایی است.[5]

  در مقابل آرامش، می توان از تنش و استرس نام برد. در فلسفه شرقی، استرس به معنای نبود آرامش درونی است و در اصطلاح، ح ی از اضطراب است که وقتی حوادث و مسئولیت، افزون برآن مقداری که انسان بتواند با آن کنار بیاید تجربه می شود. به زبان «فیزیولوژیایی» استرس، به میزان استهلاک و فرسودکی بدن گفته می شود.[6] مفهوم تنش و استرس به خودی خود از تکامل تعادل حیاتی ارگانیسم، همراه با پاسخ های بیوشیمیایی معین، نسبت به هرگونه به هم خوردگی این تعادل حیاتی، خبر می دهند. بدن انسان نسبت به استرس و تنش دچار تغییرات هورمونی و عصبی شدید می شود و همراه با آزاد هورمون آدرنالین و تغییرات احساسی همراه با بر انگیختگی هیجانی ایجاد می گردد. چهار دسته واکنش نسبت به تنش وجود دارد: جسمانی(بی قراری)، روانی (فقدان اعتماد به نفس)، هیجانی (اضطراب) و رفتاری (افزایش و یا کاهش خواب). سازگاری معمول با زندگی، آگاهی از آسیب پذیری نسبت به عوامل استرس زا، شناخت آن ها، آگاهی از تنش و پیامدهای منفی، خنثی و یا حتی مفید آن ها، مدیریت تنش و مدیریت استرس، مراحل طرح کلی رشد سلامت روانی فردا را ارایه می دهد.[7]

  اضطراب، بیماری شایع قرن ما است. اضطراب، یک احساس منتشر، بسیار ناخوشایند و اغلب مبهم دلواپسی است که اغلب با تظاهرات محیطی همراه می گردد؛ مثل تنگی نفس، درد قفسه ، طپش قلب، تعریق مفرط، سردرد، ناراحتی مختصر معده، اسهال، احساس سر گیجه و سبکی در سر، تشدید رفل ها، بالا رفتن فشار خون، تکرر ادرار، کندی دفع ادرار و بی قراری، که با عدم توانایی برای نشستن یا ایستادن مشخص می شود.[8]
  آرامش روانی

  منظور از آرامش روان، عبارت است از داشتن خلق یا وضع روانی که فرد از لحاظ وجود شادمانی، اعتماد به نفس و شور و حرارت و امثال آن در وضعیت آرمیدگی، آسایش خاطر و اطمینان بخش قرار گیرد.

  توجه به این نکته مهم است که آرامش روان و روح دو مفهوم دارد: مفهوم مثبت و مفهوم منفی. آرامشی که همراه با خلاقیت نباشد، آرامشی منفی است و آرامش مثبت، آرامشی است که همراه با خلاقیت و جولان هیجانات مثبت باشد. باید توجه داشته باشیم که آرامش تهی از خلاقیت و حساسیت های روحی، آرامش مثبت نیست.[9] آرامش مثبت، آرامشی است که به نحوی با ناآرامی در آمیخته و با حساسیت همراه باشد. آرامش منفی (غافلانه) آرامشی است که انسان حقایق را نفهمد و یا با فریب و تخدیر، خود را آرام کند و از عواملی که به سرنوشت و حیات معنوی او ارتباط دارد غفلت بورزد.

  به این ترتیب، می توانیم نتیجه بگیریم آن آرامشی که در منطق دینی ارزش دارد، آرامشی همراه با حساسیت، تعقل و شه است و در درون آن، نوعی ناآرامی مقدس وجود دارد که از آن به آرامش در عین ناآرامی و بی ت ، و آرامی آمیخته با ناآرامی تعبیر می کنیم؛ البته ناآرامی ای که آدمی را منفعل نکرده و معطوف به امور متعالی باشد.[10]

  آرامش روانی با نگرش های دینی ارتباط تنگاتنگ دارد؛ به طوری که با افزایش مرتبه ای دینداری، آرامش روانی هم افزایش می یابد.
  ایمان پیش نیاز آرامش روانی

  ایمان، از باب افعال و از ماده أمن یؤمن أیمانا، به معنای گرویدن، ایمن گردانیدن، باور داشتن، روی و اعتماد ورزیدن است.[11] در قرآن نیز به معنای فعل ایمان یا معنای محتوای آن و یا هر دو به کار رفته است[12].

  علامه طباطبایی، ایمان را چنین تعریف می کند: «ایمان، عبارت است ازعلم به چیزى با زام به مقتضاى آن، به طورى که آثار آن علم در عمل آشکار باشد.[13] از نگاه قرآن، داشتن آرامش روانی به داشتن ایمان منوط است؛ یعنی اگر ی ایمان داشته باشد، آرامش روانی در وجود وی پدید می آید. «هُوَ الَّذی أَنْزَلَ السَّکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنینَ ِلیَزْدادُوا إیماناً مَعَ إیمانِهِمْ»[14]؛ او ى است که آرامش را در دل ها ى مؤمنان نازل کرد تا ایمانى جدید به ایمان سابق خود بیفزایند.

  ظاهرا مراد از "سکینت" آرامش و س نفس و ثبات و اطمینان آن به عقائدى است که به آن ایمان آورده است؛ و لذا علت نزول سکینت را این دانسته است که تا ایمانى جدید به ایمان سابق خود بیفزایند[15]. مقصود از سکینت در قلوب مؤمنین، ایجاد آن است بعد از آنکه فاقد آن بودند.[16]

  علامه طباطبایی به تعریف ایمان و اینکه ایمان دارای شدت و ضعف است و خداوند با ایجاد آرامش در دل های مؤمنین، در صدد افزایش ایمان آن هاست، می فرماید: مدلول اینکه فرمود: «تا ایمان خود را زیاد کنند» ایمان داشتن به هر چیز، عبارت است از علم و زام به آن چیز، به طورى که آثار رشد عملش ظاهر شود، و معلوم است که هر یک از علم و زام مذکور، امورى است که شدت و ضعف مى پذیرد؛ پس ایمان نیز که گفتیم عبارت است از علم و زام، شدت و ضعف مى پذیرد؛ بنابراین معناى این گونه می شود: «خدا، ى است که ثبات و اطمینان را که لازمه مرتبه اى از مراتب روح است درقلب مؤمن جاى داد؛ تا ایمانى که قبل از نزول سکینت داشت بیشتر و کامل تر شود»[17].


  پیام های تربیتی آیه

  برخی برای رسیدن به آرامش به هر عملی چنگ می زنند، حتی ممکن است به سوی استفاده از و قرص های روان گردان متوسل شوند و به این پیام آشکار توجه ندارند که «منبع بی پایان آرامش خداوند است».
  رسیدن به آرامش در سایه افزایش ایمان، ح تضاعفی دارد؛ یعنی به هر میزان که ایمان افزایش یابد آرامش روانی هم افزایش می یابد.
  هر ی که بخواهد به آرامش روانی برسد ضروری است باورهای اعتقادی پیش از رسیدن آرامش روانی را داشته باشد و وقتی به ثبات روانی رسید، ایمانش افزایش می یابد.

  گرایش های تربیتی مبتنی بر شه های سکولاریستی، اومانیستی و هر شه ی پرورشی که باور به اصول اعتقادی ندارد متربی را در دایره ای از شکاکیت، اضطراب، استرس و آینده مبهم رها می کنند، به گونه ای که فرد، همیشه با دلواپسی و نگرانی سر به گریبان است؛ بنابراین بر مربیان مسلمان است که با الهام از روش تربیتی بزرگ مربی بشریت، خاتم صلی الله... ، پیام تبلیغی خود را با نگرش ایمانی و اصول اعتقادی و به ویژه با اصل توحید «یَاأَیُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَاإِلَهَ إِلَّااللَّهُ تُفْلِحُوا»[18] و بر مدار توحید شروع کنند.

  «الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون»[19]؛ آن ها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند، ایمنی تنها از آنِ آن هاست و آن ها هدایت یافته گانند. علّامه طباطبایی می فرماید: نتیجة این تأکیدهای پی در پی این است که به هیچ وجه، نباید در اختصاص (امنیّت) و (هدایت)برای مؤمنین، شک و تردید داشت. این آیة شریفه هم دل می کند براینکه امنیّت (آرامش) و هدایت از خواص و آثار ایمان است؛ البته به شرط اینکه روی ایمان با هایی مثل شرک وستم پوشیده نشود[20].

  پیام های تربیتی آیه:

  یکی از کارکردهای مهم ایمان، رسیدن به امنیت است که شامل همه انواع آرامش می شود.
  یکی دیگر از کارکردهای ایمان، هدایت یافتگی است و نتیجه تبعی هدایت یافتگی، ثبات روانی هم است.
  ظلم و ستم، ایمان را می پوشاند و در نتیجه آثار ایمان از جمله امنیت و هدایت یافتگی، فرصت بروز و پرورش را نمی یابد؛ به عبارت دیگر: آثار ایمانی مانند رسیدن به آرامش، مشروط به این است که فرد در بعد رفتاری، رفتار عادلانه ای داشته باشد.

  آیات دیگری هم درباره ارتباط ایمان و آرامش روانی هستند که آثار ایمان را این گونه بیان می کنند: ایمان، موجب تعادل روانی، اطمینان و توکل به خداست؛ ایمان، موجب زوال ترس و حزن و اندوه است؛ ایمان، سبب استواری مؤمن و شفای درد است.
  برخی از تعاملات دیگر ایمان و آرامش روانی:

  تعادل روحی و روانی،[21] بین باور عمیق به خدا و داشتن تعادل روانی، رابطه مثبت برقرار است؛ هر به خدا ایمان داشته باشد از ثبات روانی برخوردار خواهد بود و ی که ثبات روانی داشته باشد آرامش روانی دارد.
  اطمینان و توکل بر خدا[22]. بر ی پوشید نیست که توکل بر خدا دارد در واقع در درون خودش یک ح تطمئنینه و آرامش را خاص را تجربه می کند بدین جهت است که می توان گفت بهترین تکیه گاه خداوند است.بنابر این توکل و آرامش روانی همپوشی دارد.
  زوال ترس و بیم و خوف و حزن؛[23]
  ثبات و استواری مؤمن در دنیا و آ ت؛[24]
  سکینه وآرامش روانی؛[25]
  ایمنی هدایت یافتگی در سایه ستم ن .[26]

  بنابراین علاوه بر اینکه که واژه ایمان مژده دهنده ایمنی است، محتوای ایمان هم برای مؤمنین بشارت دهنده سلامت وآرامش روانی.


  تقوا وآرامش روانی

  یکی دیگر از گزاره های قرآنی که در رسیدن به ثبات روانی بسیار حائز اهمیت است تقوی است.

  تقوی از ماده (وقایه) به معنی حفظ نفس از آلودگی ها و بدی ها و گناهان است به عبارت دیگر، معنای لغوی تقوی پیشگیری از انحراف از راه درست و نیز پیشگیری از خطا است.[27]در اینکه چگونه در سایه زیستن در سایه تقوای الهی به آرامش روانی می رسیم،آیاتی که فرایند رسیدن به آرامش روانی از طریق تقوی را بیان می کند اشاره می شود.

  با توجه به اینکه درجه تقوا نسبت به ایمان بالاتر است انی که اهل تقوا هستند نه تنها به آسیب های روانی مبتلا نمی شود بلکه نسبت به آسیب ها مصونیت دارد در قرآن نسبت به آن اشاره دارد:

  آسان کارها در سایه تقوی. در تقوای ویژگی است که گرِهی از مشکل باز می کند، موجب ثبات در امور اجتماعی می گردد و آرامش روانی را هم به دنبال دارد. «من یتق الله یجعل له من امره یسرا»[28] و هر تقواى الهى پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان مى سازد.
  تقوا راه نجات است. «وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً»[29] و هر تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى کند. معمولا ی که احساس می کند در بن بستِ زندگی گرفتار است دچار اضطراب می گردد. اما ی که دریابد که خداوند برای وی راه نجاتی قرار داده است احساس آرامش می کند.
  تقوا مانع از بروز انحراف. یکی دیگر از دلایل که تقوی سبب آرامش روانی است، این است که تقوی موجب بازداری از بدی ها و رسیدن به پاداش های نیک می گردد. «وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئاتِهِ وَ یُعْظِمْ لَهُأ َجْراً»[30]و هر تقواى الهى پیشه کند، خداوند گناهانش را مى بخشد وپاداش او را بزرگ مى دارد.

  مربیان به این نکته تربیتی توجه دارند که اگر روحیه تقوی را در متربی پرورش دهند دیگر برای جلوگیری از انحرافات فردی و اجتماعی نیاز به اعمال نظارت و کنترل های اجتماعی نخواهد بود زیرا عوامل درونی تقوا سبب می شود که افراد متعهد به اجرای دقیق قوانین و نظم خواهند شد و نرخ انواع نابهنجاری ها کاهش خواهدیافت.
  یاد خدا و آرامش روان

  یکی از ویژگی های یاد خدا اطمینان قلب است. «الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»[31] همان انى که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام مى گیرد. آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش مى یابد.

  اطمینان به معناى س و آرامش است، و اطمینان پیدا یک چیز ، به این است که آدمى با آن دلگرم و خاطر جمع شود.[32] اینکه اطمینان دل به وسیله یاد خدا به دست می آید عطف تفسیری برای ایمان است در نتیجه به وسیله یاد خدا که از ایمان سرچشمه می گیرد اطمینان قلب حاصل می شود.[33]

  از دو راه به وسیله یاد خدا به آرامش روانی می رسیم: یکی اینکه نفس عبادت در روان انسان ایجاد بهجت و آرامش می کند یعنی نفس دعا موجب آرامش است و کوه های غم و نگرانی را ذوب می کند، چرا یاد خدا توجهی به قادر متعال بی نهایت است و نفس توجه به خدای رحمن و رحیم قطعا موجب آرامش است چنانکه علی (ع) می فرمایند: «خداوند سبحان ذکر و یاد خود را صیقل دهنده و موجب روشنایی دل ها قرار داده است.[34]»

  راه دوم این که انسان اگر با تمام شرایط دعا کند و در نهایت، خداوند کریم هم مصلحت بداند، دعای او در رفع غم و اندوه ومشکلات مستجاب خواهد شد؛ چنان که خداوند متعال درباره حضرت ایوب علیه السلام می فرماید: «و اَیوبَ اِذ نادی ربَّهُ اَنّی مَسّنَی الضُرُّ و اَنتَ ارحَمُ الراحمینَ فَاستجبنا لَهُ فکَشفنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ»[35] و ایوب وقتیکه پروردگار خود را خواند که مرا رنجی سخت رسیده است و تو بخشنده ترین بخشندگانی، او را اجابت کردیم و آنچه را از رنج واندوه به او رسیده بود زایل ساختیم.
  یاد خدا، درمان بیماری های روانی

  یاد خدا در مقام پیشگیری از ابتلای بیماری موجب ایمنی روان از بیماری می شود و در مقام درمان بیماری یاد خدا شفا دهنده بیماری است بطور که (ص): ذِکْرُ اللَّهِ دَوَاءٌ وَ شِفَاء[36] یاد خداوند درمان و شفای بیماری است. درمان بیماری جسمی که منشأ جسمانی دارد شاید نسبت به درمان بیماری های روانی درمان پذیر تر باشد اما بیماری های روانی را نمی توان به آسانی با روش های درمانی معمولی که در روان شناسی بالینی و روان پزشکی معاصر وجود دارد بطور کامل درمان کرد لذا شایسته است که به سراغ انی برویم که نسبت به انسان شناخت کامل دارند، ائمه اطهار علیهم السلام از معدود انی هستند که برای درمان بیماری های روانی را ار ارائه د. علی علیه السلام یکی از درمان های بیماری روانی را یاد خدا می داند و می فرماید:

  یاد خدا داروی بیماری روانی. ذکرالله دواء أعلال النفوس[37] یاد خدا داروی انوا عبیماری های روان است.
  یاد خدا سلاح درمان، یامَنِ اسْمُهُ دَوَاءٌ وَ ذِکْرُهُ شِفَاءٌ وَطَاعَتُهُ غناء [غِنًى ] ارْحَمْ مَن رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَاءُ وَ سِلَاحُهُ الدُّعَا[38]؛ ای آن که نام او دارو، یاد او درمان و بندگی اش توانگری است! بر ی که سرمایه اش، امید و سازوبرگش دعا به درگاه توست، مهربانی کن.
  آرامش دلها و روشنایی ها، ذکرُ اللّه جَلاءُ الصُّدورِ و طُمَأْنینَةُ القلوب؛ یادخدا، روشنایی ها و آرامش دل هاست.

  بنابراین با یاد خدا قلب انسان را نورانی می شود و به باشکوه ترین مرتبه انسانی خود توفیق می یابد. هنگام که سرای دل به نور ایمان و معرفت الهی روشن است و وجود او سرشار از عشق به معبود می شود، آرامشی دل انگیز، روان او را فرامی گیرد و آسایشخاطریمی یابدکهبزرگ ترینلذت هایزمینیدربرابرآنرنگمی بازد. درواقع با ذکر، بعد معنوی و آسمانی انسان بر بعد مادی و زمینی او چیره می شود. در این صورت، همه بیم ها و نگرانی ها از بین می رود و بنده سرمست از باده وصال، نیرویی تازه در خود حس می کند که با تکیه بر آن می تواند به رویارویی با همه مشکلات و گرفتاری ها بپردازد بنابر این یاد خدا،آرام بخش دل هاو تأمین کننده بهداشت، سلامت آرامش روانی انسان است. «الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِاللّهِ أَلابِذِکْرِاللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»[39]. آنها انی هستند که ایمان آورده اند ودل هایشان به یاد خدا مطمئن و آرام است. آگاه باشید! دل ها با یاد خدا آرامش و ثبات می یابند.


  و آرامش روانی

  یکی از رفتارهای که آرامش بخش است است، برای جلوگیری از اضطراب و حفظ آرامش دائمی جسم و روان، تأثیر عمیق دارد زیرا گزار، با ایمان به قدرت لایتناهی پروردگار، در برابرش خاضعانه سر به سجده می گذارد و تنها پناه و یاور مددکاری که کمک می کند خدا را می داند و با های پنج اولا باورهای اعتقادی را تعمیق می کند وثانیا ایمنی را به روان خود تلقین می کند و سرانجام آرامش عمیق را در وجود خود ملکه می سازد. در مقابل، انی که از یاد خدا غفلت می ورزند و از آن سرباز می زنند، دچار پریشان حالی شدید خواهند بود به طوری که قرآن در مورد چنین افرادی می فرماید؛ «وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکا»[40]. هر از یاد من رویگردان شود، زندگى(سخت و) تنگى خواهد داشت.
  پیام های تربیتی آیه

  الف) در مسائل تربیتی ضمن اینکه بایستی جنبه های مثبت محتوای پرورشی از ابعاد مختلف یاد آوری شود و برای نهادینه آنها برنامه ریزی صورت گیرد به پیامدهای منفی توجه ن به پدیده های تربیتی و آموزشی هشدار داده شود. بارها در قرآن از آثار مثبت یاد خدا سخن گفته شده است اما از آثار منفی رویگردانی از یاد خدا تذکر داده شده است. بنابر این هر مربی آگاه وقتی از فواید مثلا صدقه دادن در راه خدا می گوید باید از عواقب صدقه ندادن هم بگوید یعنی هم مژده دهد و هم بترساند.

  ب) یکی دیگر از پیام تربیتی قرآن این است که مربیان از بعد تربیتی به توجه نمایند. یکی از ابعاد تربیتی ایجاد و نهادینه روحیه ای الهی و اخلاقی در وجود فراگیر است که زمینه های رشد اخلاق رذیله را از متربی سلب می کند. اقامه به عنوان مهمترین عمل تربیتی در زدودن اعمال سیئه نقش اساسی دارد. چنانکه خطاب به ( ص) است« را بر پا دار که (انسان را) از زشتی ها و گناه باز مى دارد»[41]. با افعال و اذکار پرمحتوایش، انسان را در جهانى برتر و والاتر - جهان قرب به خدا - وارد مى کند؛ و این او را از سرچشمه هاى اصلى اء و منکر که همان هواى نفس و حب افراطى به دنیا است دور مى سازد. به همین دلیل گزاران واقعى با آگاهی از قبح گناه به سوی گناه نمی روند، و هر قدر روح و جان را دریابد، به همان نسبت از منکرات و زشتی ها دورمى شود و شکوفه هاى فضائل و اخلاق در درون جانش آشکارتر مى گردد.

  ج) مربی دینی به این مسأله واقف است که از نگاه قرآن، طبع انسان به گونه ای است که به هنگام روبه رو شدن با سختی ها، بی قرار و ناشکیبا و مضطرب، و هرگاه به رفاه و ثروت برسد، بازدارنده و بخیل است. اما گروهی از این قاعده مستثنی هستند، آنان انی اند که بر پا می دارند.[42]. اگر مربی بخواهد انسان های تربیت نماید که از در همه حالات از تعادل و ثبات روحی وروانی برخوردار باشد بایستی متربی را با أنس بدهد.

  نکات تربیتی

  الف) گزاران واقعی بر اثر ارتباط شبانه روزی با سرچشمه خوبی ها، زیبایی ها و قدرت ها، به رنگ خدا در می آیند و به آرامشی ژرف می رسند. پس به تدریج از ناهنجاری های اخلاقی پاکیزه می شوند.از جمله آن که هنگام روبه رو شدن با دشواری های زندگی بی تاب نمی شوند و به گاه دست یافتن به تنعم و ثروت نیز دیگران را فراموش نمی کنند.

  ب)یکی از عمل هایی که سرشار از انگیزه یاد خداست، می تواند بیدار باش و به خویش آورنده باشد، می تواند همچون شاخص و علامتی، رهروان راه خدا را بر روی خط مستقیم ثابت بدارد، و از گیجی و سر در گمی حفظ کند، « » است.

  ج) یاد خدا از طرفی، هدف را که همانا پیوستن به او - یعنی به بی نهایت خوبی و کمال - است، همواره مدنظر قرار می دهد و مانع از گم جهت می شود و از طرفی، به شخص قوت قلب و نشاط و اطمینان می بخشد و او را از سرخوردگی و فریفته شدن به پدیده های مشغول کننده یا از بیم ناک شدن از ناهنجاری هادر برابر ناهمواری ها محافظت می کند.

  د) توجه به ذات پاک پروردگار، عبادت و نیایش در پا ازى جان از رذائل اخلاقى مانند بخل، جزع، و بى تایى اثر مستقیم دارد، به این وسیله در سلامت روان تأثیر اساسی می گذارد. پس ، گنجایش روحی انسان را افزایش می دهد و او را در برابر سختی ها، خویشتن دار و بردبار و به هنگام خوشی ها و بی نیازی ها، باوقار و دیگرخواه می کنددر نتیجه دارای از سلامت روانی بهرمند خواهد شد.

  جوامع غربی به دلیل اینکه در مواجهه با انحرافات دینی، خلاء معنوی، به وجود آمدن مکاتب فکری گوناگون، صنعتی شدن و... در معرض انواع از بیماری های روانی قرار گرفت، برای پیشگیری، و درمان انواع بیماری های روانی، اصطلاحات جدیدی را در دانش روان شناسی پروراندند که در برگردان فارسی برخی آن ها مانند آرامش روانی، سلامت روان، بهداشت روانی و... می باشد، آنان اصطلاحات فوق را برای سازگاری افراد با محیط به کار بردند در حالی در جوامع ی کمتر با انواع بیماری های روانی رایج در غرب سرو کار داشته است لذا در دانش ی و منابع دینی و بخصوص در آیات قرآن کریم با اصطلاحات مانند ، (سلامت) اطمینان، سکینه، ایمنی و ایمان، تقوی، شفاء و... برخورد می کنیم. بیشتری این واژگان برای جلوگیری از مبتلا شدن به انواع بیماری ها به کار می رود؛ به عبارت دیگر اگر جامعه ی بر مدار آموزه های دینی زندگی را سامان دهد در پرتو ، ایمان، تقوی، نه تنها به بیماری های روانی دچار نمی شود بلکه زندگی به سامان در دنیا و آ ت بر یک نظام اجتماعی برادرانه را تجربه خواهند نمود و با وصف انسان مسلم، مؤمن و متقی شناخته خواهد شد.

  حمیدالله شریفی


  منابع


  [1]. relaxation
  [2]. لغت نامه دهخدا، واژه آرامش.
  برای آشنایی بیشتر با معانی لفظ «آرامش»، می توانید به واژه های طمانینه، سکینه، آرامش، آسایش، استراحت، آشتی، سلم، مامونی، ایمنی، امنیت و آرامش اطراف، آرامش دادن، مستریح ، مامون ساختن، آرام و آرمش دادن، آرامش یافتن، مستریح شدن، مطمئن شدن، آرمش یافتن، آرام یافتن، آسایش یافتن وآرام و آرامی مراجعه کنید.
  [3]. فرهنگ لغت آنلاین babylon.
  self-acceptance[4]
  [5] وولف دیوید، روان شناسی دین، محمد دهقانی، تهران، رشد، 1386، ص 350.
  [6]. سی وارد برایان وارد، مدیریت استرس، مهدی قراچه داغی، تهران: پیکان 1381، ص 17.
  [7]. تودُر کیت، ارتقای سلامت روان: پارادایم ها و برنامه ها، مرتضی خواجوی و همکاران، تهران، سازمان بهزیستی، 1382 ص 99.
  [8]. کاپلان ـ سادوک، خلاصه روان پزشکی ج 2،نصرت الله پور افکاری، تهران: شهر آب: آینده سازان، 1385، چاپ سوم ص 182.
  [9]. فقیهی علی نقی، جوان و آرامش روان؛ مشکلات، مشاوره و درمانگری با نگرش ی. چند نکته در باره آرامش روان از دیدگاه . علیرضا اعرافی. ص 318، 319.
  [10]. همان ص 320.
  [11]. خسرو پناه عبدالحسین، کلام جدید.
  [12]. دایره المعارف تشیع، ج2 مدخل ایمان، لویی گارده، مجله کیان ایمان در سنت ی، ترجمه ی کامران فانی، ش 52، ص 18.
  [13]طباطبائى، محمدحسین، المیزان، محمّدباقر موسوى همدانى، ج18 قم: دفتر انتشارات ى، بى تا. ص 390.
  [14]سوره فتح آیه 4.
  [15]. طباطبائى، محمدحسین، المیزان، محمّدباقر موسوى همدانى، ج18 قم: دفتر انتشارات ى، بى تا. ص 386.
  [16]. طباطبائى، محمدحسین، المیزان، محمّدباقر موسوى همدانى، ج18 قم: دفتر انتشارات ى، بى تا. ص 387- 388.
  [17]. همان ص 389.
  [18]. مجلسی، محمدباقر،بحارالأنوار ج 18، مؤسسةالوفاءبیروت، 1404 قمرى ، ص 202.
  [19]. سوره انعام، آیه 82.
  [20]. طباطبائى، محمدحسین، المیزان، ج 7، محمّدباقر موسوى همدانى، قم: دفتر انتشارات ى، بى تا، ص 279.
  [21] . ابراهیم، آیه 27.
  [22]. انفال، آیه2. «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْق ُلُوبهُُمْ وَ إِذَا تُلِیَتْ عَلَیهِْمْ ءَایَاتُهُ زَادَتهُْمْ إِیمَانًا وَ عَلى َ رَبِّهِمْ یَتَوَکلَُّون »؛ مؤمنان، تنها انى هستند که هر گاه نام خدا برده شود، دل هاشان ترسان می گردد و هنگامى که آیات او بر آن ها خوانده مى شود، ایمانشان فزونتر مى گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند.
  [23]. جن،آیه 13.
  [24]. ابراهیم، آیه 27.
  [25]. رعد، آیه 28.
  [26]. انعام، آیه82.
  [27]کیلانی ماجد عرسان، فلسفه تربیت ی؛ مطالعه تطبیقی فلسفه تربیت ی و فلسفه تربیت معاصر، ترجمه بهروز رفیعی. قم: پژوهشگاه حوزه و ، 1389، ص 377.
  [28]. سوره طلاق، آیه 4.
  [29]. سوره طلاق، آیه 2.
  [30]. طلاق، آیه 5.
  [31] . رعد، آیه 28.
  [32]. طباطبائى، محمدحسین، المیزان،ج 11، محمّدباقر موسوى همدانى،قم: دفتر انتشارات ى، بى تا. ص 484.
  [33]. همان، ص485.
  [34] دیلمی حسن بن محمد،ارشاد القلوب،طباطبایى سید عباس، قم: جامعه مدرسین ،1376، ص 236.
  [35] . انبیاء، آیات 83 و 84 .
  [36]. ذنوری میرزاحسین، مستدرک الوسائلج5،قم:آل البیت لاحیاء راث ال ی،1408هجری، ص286.
  [37]آمدی،عبدالواحد بن محمدتمیمی آمدی،قم: دفتر تبلیغات، 1366،ص188.
  [38]. مجلسی، محمدباقر، بحارالأنوار ج87، مؤسسةالوفاءبیروت، 1404 قمرى، ص 61.
  [39]. رعد، آیه 28.
  [40]. طه، آیه 124.
  [41]. «و اقم الصلوة ان الصلوة تنهى عن ال اء و المنکر» (بقره/153).
  [42]اِنَّ الاِْنْسانَ خُلِقَ هَلوعا. اِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا. وَ اِذَا مَسَّهُ الْخَیر مَنُوعا«اِلاَّ الْمُصَلینَ الَّذینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» (معارج/ 19 –23(بی گمان، انسان، ناشکیب آفریده شده است. چون شر به او رسد، بی تاب و چون خیر به او رسد، بازدارنده است، مگر گزاران آن ها که همواره به جا می آورند


  اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بهداشت روانی چیست 33 ص با و پر سرعت .

  لینک و ید پایین توضیحات

  فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

  تعداد صفحات: 33

   

  بهداشت روانی چیست؟

  یکی از شاخه های روانشناسی، بهداشت روانی یا سلامت روانی است که از مباحث پر طرفدار، به روز و پر رونق روانشناسی به حساب می آید. بهداشت روانی که تعاریف گوناگون آن در ادامه خواهد آمد در مقولات زیادی کاربرد دارد و در زمینه های مختلفی از قبیل: بهداشت روانی و کودک، بهداشت روانی و نوجوان، بهداشت روانی و نوجوان، بزرگسال، سالمند، ازدواج و ... بسیاری از مقولات دیگر مطرح است.

  یکی از شاخه های روانشناسی، بهداشت روانی یا سلامت روانی است که از مباحث پر طرفدار، به روز و پر رونق روانشناسی به حساب می آید. بهداشت روانی که تعاریف گوناگون آن در ادامه خواهد آمد در مقولات زیادی کاربرد دارد و در زمینه های مختلفی از قبیل: بهداشت روانی و کودک، بهداشت روانی و نوجوان، بهداشت روانی و نوجوان، بزرگسال، سالمند، ازدواج و ... بسیاری از مقولات دیگر مطرح است.

  متن حاضر که در اختیار شما قرار دارد نه به صورت تحلیلی و مبسوط بلکه در حال حاضر صرفا ترجمه ای از مجموعه متون انگلیسی است که بیشتر از منابع اینترنتی تهیه شده است و موجب آشنایی مختصری با بهداشت روانی می شود.

  بنا بر این ابتدا تعدادی از تعاریف مختلف و ساده از بهداشت روانی ارائه می شود و سپس بحث در مورد ماهیت بهداشت روانی و عناصر موثر در آن در معرض دید شما قرار خواهد گرفت.

  امید است مطالعه آن برای خوانندگان محترم سودمند و برای نگارنده پیش در آمدی برای کارهای بهتر و جدی تر بعدی باشد.

  همیشه تعریف بیماری های روانی آسان تر از تعریف سلامتی یا بهداشت روانی بوده است. در ایالات متحده امریکا، انجمن روانپزشکان امریکا به طور سنّتی سازمانی بوده که تعریف کننده اختلالات روانی بوده است(ابتدای سال ۱۹۱۷ زمانی که به عنوان انجمن مدیران پزشکیِ موسسه امریکایی مجنون شناخته شد).

  اخیراً عده زیادی بهداشت روانی را بسیار بیشتر از فقدان بیماری روانی به رسمیت شناخته اند. ولو اینکه بسیاری از ما از یک اختلال روانی قابل تشخیص رنج نمی بریم، این واضح است که بعضی از ما دارای سلامت روانی بیشتری نسبت به دیگران هستند. مطالعه مشخصاتی (خصوصیاتی)که سازنده بهداشت روانی است، «روانشناسی مثبت» خوانده می شود. نظراتی هستند که همچون خصوصیات بهداشت روانی پیش تر بوده اند.

  توانایی لذت از زندگی - توانایی لذت بردن از زندگی برای بهداشت روانی ضروری است. جیمز تیلور نوشته است که « رمز زندگی لذت بردن از گذران وقت است. کاری که هر احمقی می تواند د...». تمرین مراقبه آگاهی (مدیتیشن) یک راه است برای کِشت توانایی لذت بردن از زمان حاضر. ما البته، نیاز داریم تا زمانهایی برای آینده خود طرح و نقشه بریزیم؛ و همچنین نیازمند آنیم تا از گذشته بیاموزیم. اغلب موارد ما به خاطر نگرانی از آینده خود را در زمان حال بیچاره می کنیم.

  جهش ( ارتجاع) - توانایی برای جَستن به عقب از فلاکت و بدبختی نشاندهنده «جهش» است. دانستن این مطلب تازگی ندارد که برخی مردم بهتر از بقیه با استرس یا فشار روانی برخورد می کنند.

  چرا برخی از سربازان کهنه کار جنگ ویتنام برای زندگی، معلول شدند، در حالی که بقیه سناتور ایالات متحده شدند؟ چرا برخی بزرگسالان که از خانواده های الکلی برآمده اند خوب عمل می کنند، در حالی که بقیه به کرّات دچار مشکلات در زندگی شده اند؟ خصوصیات «جهش» بین آنهایی که به خوبی حریف فشار روانی شدند، تقسیم شده است.

  توازن - توازن در زندگی گویا منجر به سلامت روانی بزرگتر می شود. همه ما نیازمند متوازن ساختن زمانی که در اجتماع صرف میکنیم با زمانی که به تنهایی صرف میکنیم هستیم، به طور مثال به انی که تمام وقت خود را به تنهایی سپری می کنند ممکن است برچسب « گوشه گیر»ی زده شود، و آنها ممکن است بسیاری از مهارت های اجتماعی خود را از دست بدهند. انتهای انزوای اجتماعی حتّی می تواند منجر به یک انفکاک از واقعیت شود. به نظر می آید توازن این دو نیاز کلید حلّ مشکل باشد- اگرچه همه ما این توازن را به طور متفاوتی برقرار می کنیم. دیگر مناطقی که توازن در آن با اهمیت به نظر می آید شامل توازن بین کار و بازی ، توازن بین خواب و شب زنده داری ( بی خو )، توازن بین استراحت و فعالیت، و حتی توازن بین زمان صرف شده درون خانه و بیرون خانه است.

  انعطاف پذیری - همه ما مردمانی را می شناسیم که عقاید بسیار خشک و انعطاف ناپذیر دارند. هیچ میزان بحث و گفتگو نمیتواند دیدگاه های آنان را تغییر دهد. چنین انسانهایی اغلب با انتظارات خشکی که دارند موجب پدید آمدن استرس مضاعف برای برای خود می شوند. کار بر روی روان تر و انعطاف پذیر تر ساختن انتظاراتمان می تواند سلامت روان ما را بهبود بخشد. انعطاف پذیری هیجانی می تواند به همان اهمیت انعطاف پذیری شناختی باشد. مردمانی که دارای بهداشت روانی هستند دامنه ای از هیجانات را تجربه می کنند و به خود رخصت می دهند.

  برای ابراز این احساسات برخی از مردم احساسات مسلّم خود را قطع ( مسدود) می کنند، و آنها را غیر قابل قبول در می یابند. این انعطاف ناپذیری هیجانی می تواند منجر به مشکلات بهداشت روانی دیگری شود.

  خود شکوفایی - ما با استعداد هایی که به ما عطا شده چه کرده ایم؟ همه ما مردمی را می شناسیم که از توان بالقوه خود پیش افتاده اند و دیگرانی که به نظر می آید استعداد های خود را تلف کرده اند ( به باد داده اند). ما ابتدا نیازمند بازشناسی استعدادهای خود هستیم و البته فرایند بازشناسی، بخشی از راه خود شکوفایی است. افراد سالم روانی انی هستند که در فرایند عملی ( شکوفا ) توان بالقوه خود هستند.

  مواردی که ذکر شد تنها تعدادی اندک از مفاهیمی بود که در تلاش برای تعریف بهداشت روانی اهمیت دارد. توان شکل دادن روابط سالم با دیگران نیز دارای اهمیت است. بهداشت روانی بزرگسالان و نوجوانان نیز شامل مفا