جستجوی عبارت ماجرای شنود غیر مجاز تلگراف ها در عصر ناصرالدین شاه


ردیاب شنود: در واقع شنود و استراق سمع یعنی هرگونه اقدام و بکارگیری ابزارهای این چنینی برای شنیدن پنهانی یا یدن اطلاعات یا سانسور.در تعریف اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. ردیاب شنود شنود قانونی: زمانی شنود قانونی تلقی می شود که محیط شخصی خود را با احراز هویت شنود کنید.در واقع بایستی مکانی که توسط شخصی مورد استراق سمع قرار می گیرد در مالکیت خود شخص باشد ولاغیر. ردیاب شنود وسیله ای است که قابلیت ردی و ثبت و ضبط صدا و تصویر را دارد و هر زمان ? ...

ردیاب شنود: در واقع شنود و استراق سمع یعنی هرگونه اقدام و بکارگیری ابزارهای این چنینی برای شنیدن پنهانی یا یدن اطلاعات یا سانسور.در تعریف اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. ردیاب شنود شنود قانونی: زمانی شنود قانونی تلقی می شود که محیط شخصی خود را با احراز هویت شنود کنید.در واقع بایستی مکانی که توسط شخصی مورد استراق سمع قرار می گیرد در مالکیت خود شخص باشد ولاغیر. ردیاب شنود وسیله ای است که قابلیت ردی و ثبت و ضبط صدا و تصویر را دارد و هر زمان ? ...

ردیاب شنود: در واقع شنود و استراق سمع یعنی هرگونه اقدام و بکارگیری ابزارهای این چنینی برای شنیدن پنهانی یا یدن اطلاعات یا سانسور.در تعریف اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. ردیاب شنود شنود قانونی: زمانی شنود قانونی تلقی می شود که محیط شخصی خود را با احراز هویت شنود کنید.در واقع بایستی مکانی که توسط شخصی مورد استراق سمع قرار می گیرد در مالکیت خود شخص باشد ولاغیر. ردیاب شنود وسیله ای است که قابلیت ردی و ثبت و ضبط صدا و تصویر را دارد و هر زمان ? ...

ردیاب شنود: در واقع شنود و استراق سمع یعنی هرگونه اقدام و بکارگیری ابزارهای این چنینی برای شنیدن پنهانی یا یدن اطلاعات یا سانسور.در تعریف اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است. ردیاب شنود شنود قانونی: زمانی شنود قانونی تلقی می شود که محیط شخصی خود را با احراز هویت شنود کنید.در واقع بایستی مکانی که توسط شخصی مورد استراق سمع قرار می گیرد در مالکیت خود شخص باشد ولاغیر. ردیاب شنود وسیله ای است که قابلیت ردی و ثبت و ضبط صدا و تصویر را دارد و هر زمان ? ...

به گزارش سیتنا، "نوید کمالی" محقق و پژوهشگر حوزه رسانه و فناوری های نوین ارتباطی در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است: در طی دهه های گذشته با فراگیر شدن فناوری های ارتباطی و رسانه ای در سطح جهان جرایم مربوط به این حوزه نیز گسترش قابل توجه ای یافته است بطوری که برای مقابله با این دست جرایم تمام ت ها اقدام به تدوین و تصویب قوانینی بازدارنده در این حوزه نموده اند که نمونه شاخص آن در کشور ما تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای شناخته می شود. قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه های رایانه ای و مخابراتی به تصویب م? ...

ردیاب شنود:در واقع شنود و استراق سمع یعنی هرگونه اقدام و بکارگیری ابزارهای این چنینی برای شنیدن پنهانی یا یدن اطلاعات یا سانسور.در تعریف اصل 22 قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است.ردیاب شنودشنود قانونی:زمانی شنود قانونی تلقی می شود که محیط شخصی خود را با احراز هویت شنود کنید.در واقع بایستی مکانی که توسط شخصی مورد استراق سمع قرار می گیرد در مالکیت خود شخص باشد ولاغیر.ردیاب شنود وسیله ای است که قابلیت ردی و ثبت و ضبط صدا و تصویر را دارد و هر زمان که نیاز با? ...

هر . به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تد.ر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5میلیون تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم میشود هر . به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6ماه تا 2سال یا جزای نقدی از10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم میشود

مسعود رضایی بیاره قرن وحشت نـــاله و زوزه ی بــــاد است ، ی می شنود ؟ سیل در خــانه فتـــادست ، ی مــی شنود ؟ رستم افتاده به چه رخش به خــون می غلتد بر سر چـــــاه ، شغــاد است، ی می شنود ! بـــوسه بـــر یــاس و گل نازدهــد بـــا دم داس شاعــــر شهر جـــلاد است، ی مــی شنود ! قرن وحشت زده بر مـــــرگ سحر مــی لـرزد شب تاریــک نمــــــاد است ، ی مــی شنود ؟ قلــــم افکنـــده بــه کاغــــذ سر خجلت در پیش بغــض در نــوک مــداد است ، ی می شنود ؟ نیست پیدا ز حرامی عسس و شحنــه ی شهر گــزمه همرنگ شیــاد است، ی می شنود ! ...

نخستین خط تلگراف بین شهری در ایران در چنین روزی در سال ۱۲۳۶ شمسی به دستور ناصرالدین شاه آغاز به کار کرد و چیزی نگذشت که همین وسیله به مهم ترین ابزار ارتباطی زمان خود تبدیل شد. انتشار اخبار اختراع وسیله ارتباطی جدیدی با نام تلگراف در اروپا باعث شد که ناصرالدین شاه قاجار دستور دهد خطی برای ارتباط تلگرافی در ایران نیز راه اندازی و مورد استفاده قرار گیرد «عباسعلی خان دنبلی» را اولین .ی می دانند که در ایران زبان مورس را آموخت و به عنوان اولین تلگرافچی نخستین ارتباط تلگرافی در ایران میان مدرسه دارالفنون و کاخ گلستان را برای شاه قرائت کرد. پیامی که ...

مسعود رضایی بیاره قرن وحشت نـــاله و زوزه ی بــــاد است ، ی می شنود ؟ سیل در خــانه فتـــادست ، ی مــی شنود ؟ رستم افتاده به چه رخش به خــون می غلتد بر سر چـــــاه ، شغــاد است، ی می شنود ! بـــــوسه بـــر یــــــاس دهـــــــد بـــا دم داس شاعــــر شهر جـــلاد است، ی مــی شنود ! قرن وحشت زده بر مـــــرگ سحر مــی لـرزد شب تاریــک نمــــــاد است ، ی مــی شنود ؟ قلــــم افکنـــده بــه کاغــــذ سر خجلت در پیش بغــض در نــوک مــداد است ، ی می شنود ؟ نیست پیدا ز حرامی عسس و شحنــه ی شهر گــزمه همرنگ شیــاد است، ی می شن? ...

[ad_1] کد مطلب: 434173ماسکی برای جلوگیری از شنود مکالمات تلفنیبخش دانش و فناوری الف،22 دی95محققان ماسکی ابداع و عرضه کرده اند که صدای کاربر را به نحوی مسدود می کند که اطرافیان وی قادر به شنیدن آن نخواهند بود؛ این ابزار جدیدترین وسیله ای است که از شنود مکالمات تلفنی توسط اطرافیان و یا ایجاد مزاحمت صوتی برای اطرافیان جلوگیری می کند.تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۸ ایرنا از رو.مه تلگراف، این ابزار به نام hushme که در اطراف دهان کاربر قرار می گیرد و برای تماس های تلفنی به یک تلفن همراه متصل می شود، می تواند صدای کاربر را برای اطرافیانش صامت و غیر ...

دستگاه شنود, شنود صدا, شنود سیم کارتی, دستگاه شنود اپل, دستگاه شنود سیم کارتی, استراق سمع, میکروفن مخفی, دستگاه ضبط صدا, شنود, ضبط صدا, دستگاه ضبط مکالمات تلفن, دستگاه ضبط صدا مخفی, دستگاه استراق سمع, دستگاه ضبط خبرنگاری, ضبط خبرنگاری, .ید دستگاه ضبط خبرنگاری, ضبط خبرنگاری ارزان قیمت, شنود, شنود مکالمات, شنود سیمکارتیفلش ضبط صدا مخفی تکی از بهترین و جدیدترین مدلهای موجود در بازار با ابعاد کوچک و کارکرد بسیار اسان است کارکرد اسان ، اندازه کوچک ، شارژ طولانی مدت و کیفیت صدای عالی این دستگاه را از سایر دستگاههای ضبط صدای دیگر موجود در بازار متمایز میکند.فلش...

دستگاه شنود, شنود صدا, شنود سیم کارتی, دستگاه شنود اپل, دستگاه شنود سیم کارتی, استراق سمع, میکروفن مخفی, دستگاه ضبط صدا, شنود, ضبط صدا, دستگاه ضبط مکالمات تلفن, دستگاه ضبط صدا مخفی, دستگاه استراق سمع, دستگاه ضبط خبرنگاری, ضبط خبرنگاری, .ید دستگاه ضبط خبرنگاری, ضبط خبرنگاری ارزان قیمت, شنود, شنود مکالمات, شنود سیمکارتیفلش ضبط صدا مخفی تکی از بهترین و جدیدترین مدلهای موجود در بازار با ابعاد کوچک و کارکرد بسیار اسان است کارکرد اسان ، اندازه کوچک ، شارژ طولانی مدت و کیفیت صدای عالی این دستگاه را از سایر دستگاههای ضبط صدای دیگر موجود در بازار متمایز میکند.فلش...

خدای سبحان طبق بیان قرآن کریم، دو تا سمع و شنوایی دارد ما هم در عرفمان همین طور است در محاورات خود هم دو تا سمع داریم، دو تا شنیدن داریم. در قرآن هم دو تا سمع مطرح است، دو تا نظر مطرح است، دو تا کلام مطرح است؛ یک سمع طبیعی که انسان هر ص را می شنود خدا هم هر صوت و هر کلامی را می شنود، هر حرفی را که ما می زنیم ذات اقدس الهی می شنود؛ چه بد چه خوب. او سمیع است او بصیر است همه چیز را می بیند همه چیز را می شنود. یک سمع تشریفاتی داریم که ما هم در محاورات عرف داریم، قرآن هم این را امضا کرده است و قرآن هم دارد. ما می گوییم فلان شخص حرف ما را نمی شنود؛ نمی شنود نه ی ...

» :: تلگراف (تلگرام پیشرفته) آ ین ورژن ویژگی های تلگراف:-امکان استفاده از چند حساب کاربری تلگرام با یک بار نصب تلگراف (هر تعداد که بخوای میتونی اضافه کنی فقط باید به اون تعداد شماره موبایل داشته باشی)-تلگراف ۲ و ۳: (حساب های کاربری در تلگراف همزمان آنلاین نیستن و برای جابجایی بینشون باید کل برنامه بسته بشه ولی با نصب تلگراف ۲ و ۳ میتونی همزمان سه حساب کاربری آنلاین داشته باشی)-ح نامحسوس (روح): وضعیت آنلاین بودن شما رو مخفی میکنه. آنلاین بودن دیگر افراد رو میتوانید ببینید ولی آنها وضعیت شما رو نمی بینند-امکان ارسال ن وضعیت پیام های خوانده شده (تیک دوم) و وضع ...

» :: تلگراف (تلگرام پیشرفته) آ ین ورژن ویژگی های تلگراف:-امکان استفاده از چند حساب کاربری تلگرام با یک بار نصب تلگراف (هر تعداد که بخوای میتونی اضافه کنی فقط باید به اون تعداد شماره موبایل داشته باشی)-تلگراف ۲ و ۳: (حساب های کاربری در تلگراف همزمان آنلاین نیستن و برای جابجایی بینشون باید کل برنامه بسته بشه ولی با نصب تلگراف ۲ و ۳ میتونی همزمان سه حساب کاربری آنلاین داشته باشی)-ح نامحسوس (روح): وضعیت آنلاین بودن شما رو مخفی میکنه. آنلاین بودن دیگر افراد رو میتوانید ببینید ولی آنها وضعیت شما رو نمی بینند-امکان ارسال ن وضعیت پیام های خوانده شده (تیک دوم) و وضع ...

نسخه ۶.۴ تلگراف ارتقاء به نسخه ۴.۶ تلگرام پاسخ خ ر تنظیمات تلگراف > تنظیمات پاسخ خ ر ارسال پیامی مخصوص، هنگامی که مخاطب برای شما پیام ارسال می کند و شما قادر به پاسخگویی نیستید نمایش حجم پیام های ویدیویی امکان انتخاب زبان هنگام شروع برنامه بهبود تبلیغ شکن و تغییرات در تنظیمات آن و انتقال گزینه آن به تنظیمات تلگراف جاروبرقی تلگراف در تنظیمات تلگراف > تنظیمات ذخیره سازی ادغام گزینه های تغییر حساب کاربری و مدیریت حساب های کاربری در منوی اصلی ادغام گزینه های مخاطبین و مخاطبین آنلاین در منوی اصلی افزودن ح شب و تنظیم نور به گ? ...

دستگاه شنود سیم کارتی اپل n9 مجهزترین و به روزترین دستگاه شنود سیم کارتی صدا در جهان با برد نامحدود است. دستگاه شنود سیم کارتی دارای سنسور حساس به صدا است. با این قابلیت هر وقت n9 سیگنال صوتی را دریافت کند، با توجه به سیم کارتی که درون دستگاه است به صورت اتوماتیک با شماره مورد نظر تماس می گیرد. و یا می توان به صورتی تنظیمش کرد که در هر زمانی با شماره سیم کارت دستگاه شنود تماس حاصل شد، دستگاه شنود به صورت اتوماتیک شروع به کار کرده و صدا را به پشت خط تلفن برساند. دستگاه شنود اپل دارای دو میکروفن کوچک، مخفی، و با حساسیت بسیار بالا است که به راحتی صداها?...

دستگاه شنود سیم کارتی اپل n9 مجهزترین و به روزترین دستگاه شنود سیم کارتی صدا در جهان با برد نامحدود است. دستگاه شنود سیم کارتی دارای سنسور حساس به صدا است. با این قابلیت هر وقت n9 سیگنال صوتی را دریافت کند، با توجه به سیم کارتی که درون دستگاه است به صورت اتوماتیک با شماره مورد نظر تماس می گیرد. و یا می توان به صورتی تنظیمش کرد که در هر زمانی با شماره سیم کارت دستگاه شنود تماس حاصل شد، دستگاه شنود به صورت اتوماتیک شروع به کار کرده و صدا را به پشت خط تلفن برساند. دستگاه شنود اپل دارای دو میکروفن کوچک، مخفی، و با حساسیت بسیار بالا است که به راحتی صداها?...

دستگاه شنود سیم کارتی اپل n9 مجهزترین و به روزترین دستگاه شنود سیم کارتی صدا در جهان با برد نامحدود است. دستگاه شنود سیم کارتی دارای سنسور حساس به صدا است. با این قابلیت هر وقت n9 سیگنال صوتی را دریافت کند، با توجه به سیم کارتی که درون دستگاه است به صورت اتوماتیک با شماره مورد نظر تماس می گیرد. و یا می توان به صورتی تنظیمش کرد که در هر زمانی با شماره سیم کارت دستگاه شنود تماس حاصل شد، دستگاه شنود به صورت اتوماتیک شروع به کار کرده و صدا را به پشت خط تلفن برساند. دستگاه شنود اپل دارای دو میکروفن کوچک، مخفی، و با حساسیت بسیار بالا است که به راحتی صداها?...

دستگاه شنود, شنود صدا, شنود سیم کارتی, دستگاه شنود اپل, دستگاه شنود سیم کارتی, استراق سمع, میکروفن مخفی, دستگاه ضبط صدا, شنود, ضبط صدا, دستگاه ضبط مکالمات تلفن, دستگاه ضبط صدا مخفی, دستگاه استراق سمع, دستگاه ضبط خبرنگاری, ضبط خبرنگاری, .ید دستگاه ضبط خبرنگاری, ضبط خبرنگاری ارزان قیمت, شنود, شنود مکالمات, شنود سیمکارتیفلش ضبط صدا مخفی تکی از بهترین و جدیدترین مدلهای موجود در بازار با ابعاد کوچک و کارکرد بسیار اسان است کارکرد اسان ، اندازه کوچک ، شارژ طولانی مدت و کیفیت صدای عالی این دستگاه را از سایر دستگاههای ضبط صدای دیگر موجود در بازار م...

دستگاه شنود کوچک:دستگاه شنود کوچک چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ایا شما به دنبال یک دستگاه شنود صدا کوچک ، مخفی و با کیفیت هستید میخواهید صدای مکالمات خود و دیگران را بدون اطلاع آن ها ضبط کنند ما به این دوستان دستگاه ضبط صدا مخفی شرکت newsmy را معرفی میکنیماین دستگاه شنود به شکل یک فلش مموری بسیار زیبا طراحی شده استاین دستگاه شنود یک فلش مموری معمولی استاین ویژگی باعث شد که کاربران به توانند بدون جلب توجه به ضبط صدای محیط خود بپردازند. مشخصات فنی دستگاه شنود کوچک :میکروفن این دستگاه به حدی قدرتمند است که می تواند یک فضای 40 متر مربعی را به خوبی پوشش دهد. ? ...

دستگاه شنود سیم کارتی x009 با داشتن دوربین بسیار کوچک، قادر به عکاسی و . برداری با کیفیت بسیار بالایی است. علاوه بر این موارد، x009 به صورت جداگانه توانایی شنود و ضبط صدا تا شعاع 10 متری دارد. دستگاه شنود دوربین دار پس از برقراری تماس با استفاده از سیم کارتی که در این دستگاه قرار می گیرد به صورت خ.ر و بدون هیچ جلب توجه ایی شروع به کار می کند و صدای محیط را به آن سوی خط تلفن می رساند ضمن آن که با ارسال اس ام‎ اس (sms) می توان عملکرد دستگاه شنود را به . برداری یا ع. برداری تغییر داد. دستگاه شنود سیم کارتی هیچ محدودیتی در نوع سیم کارت ندارد و تمامی اپر?...

دستگاه شنود سیم کارتی x009 با داشتن دوربین بسیار کوچک، قادر به عکاسی و . برداری با کیفیت بسیار بالایی است. علاوه بر این موارد، x009 به صورت جداگانه توانایی شنود و ضبط صدا تا شعاع 10 متری دارد. دستگاه شنود دوربین دار پس از برقراری تماس با استفاده از سیم کارتی که در این دستگاه قرار می گیرد به صورت خ.ر و بدون هیچ جلب توجه ایی شروع به کار می کند و صدای محیط را به آن سوی خط تلفن می رساند ضمن آن که با ارسال اس ام‎ اس (sms) می توان عملکرد دستگاه شنود را به . برداری یا ع. برداری تغییر داد. دستگاه شنود سیم کارتی هیچ محدودیتی در نوع سیم کارت ندارد و تمامی اپر...

سیاست مدار می خواهید، پدربزرگ من؛ آن هم به دلیل وضعیت خاصی که دارد. او پابه سن گذاشته است و باور کرده ایم گوش هایش سنگین شده است. این یعنی که از انسان های دوروبرش متمایزش کرده ایم. او از این متمایز شدن مطلع است و بهره ها می برد؛ درست عین سیاست مداران! اما بشنوید از شنیدن و عمل پدربزرگم: هر جا بخواهد، می شنود و جوابت را می دهد؛ هر جا بخواهد، می شنود و جو نمی دهد تا زمانش برسد؛ هر جا بخواهد، می شنود ولی کارِ خودش را می کند؛ هر جا بخواهد، می شنود و جواب سربالا می دهد؛ هر جا بخواهد، می شنود ولی برای بازی دادنت دائم گوشش را جلو می آورد یعنی که فریادهایت بی ثم ...

سیاست مدار می خواهید، پدربزرگ من؛ آن هم به دلیل وضعیت خاصی که دارد. او پابه سن گذاشته است و باور کرده ایم گوش هایش سنگین شده است. این یعنی که از انسان های دوروبرش متمایزش کرده ایم. او از این متمایز شدن مطلع است و بهره ها می برد؛ درست عین سیاست مداران! اما بشنوید از شنیدن و عمل پدربزرگم: هر جا بخواهد، می شنود و جوابت را می دهد؛ هر جا بخواهد، می شنود و جو نمی دهد تا زمانش برسد؛ هر جا بخواهد، می شنود ولی کارِ خودش را می کند؛ هر جا بخواهد، می شنود و جواب سربالا می دهد؛ هر جا بخواهد، می شنود ولی برای بازی دادنت دائم گوشش را جلو می آورد یعنی که فریادهایت بی ثم ...

دستگاه شنود سیم کارتی یک طرفه تایوان یک دستگاه شیک و زیبا است که توانایی فوق العاده ای دارد. یکی از قابلیت های این دستگاه شنود سیمکارتی قابلیت انتقال صدای قوی و بدون نویز این دستگاه شنود است. به وسیله دستگاه شنود سیم کارتی می توان صدای هر محیطی را به طور کامل شنید؛ این کار با قرار دادن یک سیم کارت در دستگاه و تماس با آن سیم کارت، به راحتی قابل انجام است. دستگاه شنود سیم کارتی بسیار کوچک است و به راحتی قابل جاسازی است و می توانید بدون جلب توجه و بدون اینکه .ی متوجه وجود آن شود، صدای محیط را بشنوید. این دستگاه توانایی پشتیبانی از تمامی اپرا...

اصفهان درصدر فهرست ای گردشگری جهان از نگاه دیلی تلگراف لندن - ایرنا - رو مه دیلی تلگراف روز شنبه در گزارشی، اصفهان را در صدر فهرست ای گردشگری جهان که بایستی قبل از مرگ آن را دید، معرفی کرد. به گزارش ایرنا، دیلی تلگراف در این گزارش تحت عنوان «35 شهر زیبایی که باید قبل از مرگ آن ها را دید»، اصفهان را در زمره ای زیبای جهان که دارای بناهای تاریخی چشم نوازی است، قرارداد.«دیلی تلگراف» در این گزارش که درآستانه برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری «بازار سفرهای جهانی» منتشر شد به بیان فرازهایی از سفرنامه «رابرت بایرون» که در سال های دهه 1930 در فاصله میان پای? ...

هر چقدر فاصله دستگاه ضد شنود با میکروفون های انتقال صدا (دستگاه شنود) کمتر باشد مقدار صدای آلارم تند تر است و شما کاربر گرامی را به ساد گی و با یک جستجوی مختصر به دستگاه مورد نظرتان می رساند. امکان جدید این دستگاه شنود یاب نسبت به دستگاه های قبلی این است که دستگاه های قبلی ردیاب . دوربین بودند ولی این دستگاه حتی دوربین های بدون . را نیز برای شما پیدا می کند، به طوری که این دستگاه دقیقآ لنز دوربین را پیدا کرده و آن را به شما نشان می دهد. طرز کار دستگاه شنود یاب و دوربین یاب همان طوری که از اسم دستگاه (شنود یاب و دوربین یاب) مشخص است این دس...

اختصاصی از یاری فایل . مقاله کامل درباره پست و تلگراف . با . و پر سرعت . لینک . و .ید پایین توضیحاتفرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 50 تاریخچهوزارت پست و تلگراف و تلفن یکی از سازمانهای بسیار گسترده خدماتی، فنی و تحقیقی و تولیدی .ت ایران است. این وزراتخانه با بهره گیری از نیروی دست و .شه ده ها هزار متخصص، کارشناس، .، کارمند و کارگر و با استفاده از دستگاههای پیچیده مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی وظایف بسیار مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم، در جهت رسیدن به هدفهای کمی و کیفی بر عهده دارد. وزارت پست و تلگراف و تلفن، از یک سو خدمات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها