جستجوی عبارت لایحه ساماندهی سهام عد به مجلس رفت


به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، ت لایحه ای را با امضای رییس جمهوری به مجلس فرستاد که طی آن قصد دارد به دلیل ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، تغییراتی را در آن اعمال کند. به گزارش افکارنیوز، بررسی پیشنهادات مطرح شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به تایید هیات ان رسیده است، حاکی از آن است که ت به ۷ دلیل لایحه ای را به منظور ساماندهی سهام عد به مجلس ارسال کرده است.در مقدمه توجیهی لایحه ت آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع در آزادسازی سهام عد و مرتفع مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، هیئت ان لایحه آزادسازی سهام عد را به مجلس فرستاد. به گزارش حوزه ت خبرگزاری تسنیم, هیئت ان لایحه آزادسازی سهام عد را به مجلس فرستاد و بر این اساس این لایحه که روز دوشنبه از سوی معاون امور مجلس رئیس جمهور برای هیات رئیسه مجلس شورای ی ارسال شد، همچنین مواد 34، 35، 36، 37 و 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده است. در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عد و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، نا? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، هیئت ان لایحه آزادسازی سهام عد را به مجلس فرستاد.به گزارش حوزه ت خبرگزاری تسنیم, هیئت ان لایحه آزادسازی سهام عد را به مجلس فرستاد و بر این اساس این لایحه که روز دوشنبه از سوی معاون امور مجلس رئیس جمهور برای هیات رئیسه مجلس شورای ی ارسال شد، همچنین مواد 34، 35، 36، 37 و 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده است.در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عد و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش بینی شده، ناکارآ? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)،2 لایحه ساماندهی سهام عد و اصلاح و دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. به گزارش افکارنیوز، لوایح وصول شده به مجلس شورای ی از سوی عضو هیئت رئیسه در نشست علنی امروز دوشنبه 16 بهمن اعلام شد.این لوایح به شرح ذیل است:1. لایحه ساماندهی سهام عد 2- لایحه موافقت نامه چارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه3- لایحه اصلاح و دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری 4- لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ت ایران و ت مجارستان5- لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بی ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، لایحه ساماندهی سهام عد موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب هیات ان جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای ی ارسال شد. به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه ساماندهی سهام عد موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب هیات ان جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای ی ارسال شد. بر اساس این لایحه که روز دوشنبه از سوی معاون امور مجلس رئیس جمهور برای هیات رئیسه مجلس شورای ی ارسال شد، مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاست های ک? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، لایحه ساماندهی سهام عد موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب هیات ان جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای ی ارسال شد.به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه ساماندهی سهام عد موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پس از تصویب هیات ان جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای ی ارسال شد.بر اساس این لایحه که روز دوشنبه از سوی معاون امور مجلس رئیس جمهور برای هیات رئیسه مجلس شورای ی ارسال شد، مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اجرای سیاست های کلی ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی از تقدیم لایحه سهام عد به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی مردم کرمان وراور در گفت وگو با خبرنگار گروه میزان، گفت: لایحه سهام عد به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. وی افزود: ما منتظریم این لایح از سوی هیئت ریئسه مجلس شورای ی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بتوانیم بررسی این لایحه را در کمیسیون آغاز کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کمیسیون در صورت ارجاع این لایحه بررسی بر روی آن را طی دو هفته انجام خواهد داد. این مجلس گفت: بنده پیش نویس این لایحه را مطالعه کرده ام و ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی از تقدیم لایحه سهام عد به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی مردم کرمان وراور در گفت وگو با خبرنگار گروه میزان، گفت: لایحه سهام عد به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.وی افزود: ما منتظریم این لایح از سوی هیئت ریئسه مجلس شورای ی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بتوانیم بررسی این لایحه را در کمیسیون آغاز کنیم.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کمیسیون در صورت ارجاع این لایحه بررسی بر روی آن را طی دو هفته انجام خواهد داد.این مجلس گفت: بنده پیش نویس این لایحه را مطالعه کرده ام و لا? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی از تقدیم لایحه سهام عد به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی مردم کرمان وراور در گفت وگو با خبرنگار گروه میزان، گفت: لایحه سهام عد به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. وی افزود: ما منتظریم این لایح از سوی هیئت ریئسه مجلس شورای ی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود تا بتوانیم بررسی این لایحه را در کمیسیون آغاز کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کمیسیون در صورت ارجاع این لایحه بررسی بر روی آن را طی دو هفته انجام خواهد داد. این مجلس گفت: بنده پیش نویس این لایحه را مطالعه کرده ام و ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ابلاغ لایحه آزادسازی سهام عد در آینده نزدیک خبر داد و افزود: ما با پرداخت سود سهام عد مخالف هستیم؛ چرا که باید اصل دارایی و مالکیت سهام را به مردم منتقل کنیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه با رادیو با اشاره به جلسه اخیر روسای کمیسیون های مجلس با رئیس جمهور و تعیین تکلیف وضعیت سهام عد اظهار کرد: «رئیس جمهور از ابلاغ و فراهم شدن مقدمات ابلاغیه ت خبر داد و قرار شد ظرف یکی دو هفته آینده لایحه بدست مجلس برسد.»وی ادامه داد: «اولین نشست را با مدیران ارشد بازار سرمای? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)،نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس از تلفیق طرح نمایندگان و لایحه ت برای سامان دهی سهام عد خبر داد.نایب رئیس کمیسیون بودجه مجلس از تلفیق طرح نمایندگان و لایحه ت برای سامان دهی سهام عد خبر داد.به گزارش تجارت نیوز، به نقل از خانه ملت؛ هادی قوامی با تاکید بر وم سامان دهی سهام عد ، گفت: درحال حاضر تقریبا به ۴۹ میلیون نفر سهام عد پرداخت شده است، البته گروه هایی همانند کارگران شهرداری تهران مانده اند که به دلایلی به این افراد در آن زمان سهام عد پرداخت نشد.نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای ی افزود: از این ? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، رئیس«کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای ی گفت: لایحه سهام عد طی روز های آینده به مجلس ارائه خواهد شد و در صورت اعلام وصول آن در صحن علنی، به سرعت در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.محمدرضا پورابراهیمی مردم کرمان و راور در گفت و گو با خبرنگار گروه خبرگزاری میزان، گفت: لایحه سهام عد طی روز های آینده به مجلس ارائه خواهد شد و در صورت اعلام وصول آن در صحن علنی، به سرعت در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت. رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای ی تصریح کرد: ارائه لایحه سهام عد از سوی ت به مجلس اقدام خوبی است و ? ...

لایحه آزادسازی سهام عد منتظر امضای هرچند در روزهای پایانی سال لایحه آزادسازی سهام عد به تصویب هیات ان رسید؛اما این لایحه کماکان منتظر امضای رئیس جمهور برای ارسال به مجلس و در نهایت آزادسازی سهام عد است. ادامه مطلب

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، معاون اول رئیس جمهور در نکوداشت ساماندهی سهام عد به مردم توصیه کرد: این سهام را نفروشید، چرا که می توانید از آن به عنوان وثیقه و یا سایر کاربردها بهره گیرید. به گزارش افکارنیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور امروز در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عد در سالن اجلاس سران کشورهای ی با اشاره به چارچوب های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: امروز هیچ ی برای پرداخت سود نقدی سهام عد بر سر مشمولان منتی ندارد و وقتی لایحه ساماندهی این سهام در مجلس تصویب شد، مشمولان نسبت به آن اختیار خواهند داشت که یا بفروشند، یا به وثیقه بگذا? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مرحله پایانی که آزادسازی سهام عد است و در صورت تصویب لایحه ارسالی ت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام در قالب صندوق های قابل معامله انجام خواهد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی با اشاره به این که یکی از اقدامات بزرگ ت تدبیر و امید ساماندهی سهام عد بوده است گفت: ایده اولیه این طرح در اوا ت هشتم مطرح شد و پس از آن در ت نهم تبدیل به طرح توزیع سهام عد و اجرایی شد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس این طرح تا کنون بیش از 49 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، معاون برنامه ریزی توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی سازی گفت: لایحه آزادسازی سهام عد از در حال حاضر در کمیسیونهای مختلف مجلس از جمله کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در حال بررسی است. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، داود خانی با اشاره به ارسال لایحه آزادسازی سهام عد از سوی ت به مجلس گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیونهای مختلف مجلس از جمله کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در حال بررسی است و کمیته خاصی نیز متشکل از نمایندگان مجلس، سازمان خ? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مرحله پایانی که آزادسازی سهام عد است در صورت تصویب لایحه ارسالی ت به مجلس توسط نمایندگان، آزادسازی این سهام در قالب صندوق های قابل معامله انجام خواهد شد. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری میزان، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با اشاره به این که یکی از اقدامات بزرگ ت تدبیر و امید ساماندهی سهام عد بوده است اظهار کرد: ایده اولیه این طرح در اوا ت هشتم مطرح شد و پس از آن در ت نهم تبدیل به طرح توزیع سهام عد و اجرایی شد. رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر اساس این طرح تا کنون بیش از ۴ ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، لایحه آزادسازی سهام عد تا پایان تابستان در صحن علنی ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد. به گزارش اقتصادنیوز؛ سید جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آزاد سازی سهام عد اظهار داشت: لایحه آزادسازی سهام عد همچنان در کمیسیون های مجلس در دست بررسی قرار دارد.مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: کمیسیون های مختلف مجلس برای بررسی بیشتر با نمایندگان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده اند.وی ادامه داد: آن ? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، لایحه آزادسازی سهام عد تا پایان تابستان در صحن علنی ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد. به گزارش اقتصادنیوز؛ سید جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص آزاد سازی سهام عد اظهار داشت: لایحه آزادسازی سهام عد همچنان در کمیسیون های مجلس در دست بررسی قرار دارد. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: کمیسیون های مختلف مجلس برای بررسی بیشتر با نمایندگان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده اند. وی ادامه داد: ? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، لایحه آزادسازی سهام عد تا پایان تابستان در صحن علنی ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد. سید جعفر سبحانی در خصوص آزادسازی سهام عد اظهار داشت: لایحه آزادسازی سهام عد همچنان در کمیسیون های مجلس در دست بررسی قرار دارد. به گزارش تجارت نیوز، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: کمیسیون های مختلف مجلس برای بررسی بیشتر با نمایندگان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده اند. وی ادامه داد: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گ ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، لایحه آزادسازی سهام عد تا پایان تابستان در صحن علنی ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد.سید جعفر سبحانی در خصوص آزادسازی سهام عد اظهار داشت: لایحه آزادسازی سهام عد همچنان در کمیسیون های مجلس در دست بررسی قرار دارد.به گزارش تجارت نیوز، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: کمیسیون های مختلف مجلس برای بررسی بیشتر با نمایندگان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده اند.وی ادامه داد: آن گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گوین ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، اولویت مشولان، واگذاری واقعی سهام عد است و مخالف اقدام غیراقتصادی ت در خصوص توزیع سود سهام عد هستیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا پورابراهیمی در خصوص توزیع سود سهام عد می گوید: اولویت مردم در حوزه سهام عد انتقال مالکیت واقعی سهام به مردم است، به نحوی که مردم ارزش دارایی ها از بابت سهام را در اختیار بگیرند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به طور مثال اگر وسیله ای به شخصی هدیه داده شود، آن شخص مالک آن می شود، در حوزه سهام عد نیز باید اینگونه باشد، بنابراین اولویت مردم در ح? ...

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع، . استان فارس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، ضمن اشاره به جزئیات طرح سهام عد. به وضعیت نابسامان مدیریتی در شرکت های تابع آن اشاره کرد.این . مجلس در خصوص میزان سرمایه کنونی سهام عد.، گفت: میزان سرمایه کنونی سهام عد. که شامل مجموعه شرکت های پذیرنده سهام در این طرح می باشد، ۹۵ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد آن متعلق به .ت است و مابقی که حدود ۶۵ میلیارد تومان می شود، به مردم تعلق دارد.وی در مورد وضعیت بخشی از سهام که متعلق به .ت است، گفت: مجلس در برنامه بودجه سال ۹۶، این بحث را آورده است که .ت، سهم ۳۵ درصدی ...

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رحیم زارع، . استان فارس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، ضمن اشاره به جزئیات طرح سهام عد. به وضعیت نابسامان مدیریتی در شرکت های تابع آن اشاره کرد.این . مجلس در خصوص میزان سرمایه کنونی سهام عد.، گفت: میزان سرمایه کنونی سهام عد. که شامل مجموعه شرکت های پذیرنده سهام در این طرح می باشد، ۹۵ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد آن متعلق به .ت است و مابقی که حدود ۶۵ میلیارد تومان می شود، به مردم تعلق دارد.وی در مورد وضعیت بخشی از سهام که متعلق به .ت است، گفت: مجلس در برنامه بودجه سال ۹۶، این بحث را آورده است که .ت، سهم ۳۵ درصدی ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، رئیس «کمیسیون اقتصادی» مجلس شورای ی از بررسی طرحی با عنوان «آزادسازی سود سهام عد » در این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح می کوشد مالکیت سهام عد را به مردم منتقل کند یعنی مردم مالک می شوند و حقوقشان در اختیار خودشان قرار می گیرد. محمدرضا پورابراهیمی مردم کرمان و راور در گفت وگو با خبرنگار گروه خبرگزاری میزان با اشاره به جلوگیری از پرداخت سود سهام عد و قول رئیس جمهور به رئیس مجلس در این رابطه، گفت: پیرامون این مسئله مطلع شدیم که ت از طریق سازمان خصوصی سازی قرار است به پرداخت سود سهام عد به مردم مجدداً مبادرت کند؛ لذا ما متو? ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، رئیس فرا یون کارگری مجلس گفت: ایجاد ظرفیت برای ثبت نام مجدد سهام عد از اختیارات مجلس نیست، چرا که این طرح پیش از این به وزارت اقتصاد و شورای مربوطه تفویض شده است. به گزارش اقتصادنیوز علیرضا محجوب رئیس فرا یون کارگری مجلس شورای ی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد سهام عد ی که به کارگران تعلق می گیرد، اظهار کرد: سود سهام عد مرحله تکمیلی شامل حال کارگران فصلی و ساختمانی می شود؛ اما بخش زیادی از د های ضعیف کارگری تاکنون از سهام عد بهره ای نبرده اند.محجوب ادامه داد: کارگر ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، هنوز خبری از سود سهام عد و آزادسازی این سهام نیست، سودی که قرار بود مهرماه به مردم پرداخت شود اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.گروه اقتصادی- این در حالی است که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع آزادسازی سهام عد می گوید: ضرورت آزادسازی سهام عد در جلسه روسای کمیسیون های تخصصی مجلس با رئیس جمهور مطرح شد، با این مفهوم که باید مالکیت سهام عد بعد از 11 سال بطور واقعی به مردم ارائه شود.به گزارش افکارنیوز، وی افزود: رئیس جمهور درباره آزادسازی سهام عد نظر بسیار موافق داشتند و فکر می کنم بر اس? ...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: یک مجموعه مافیایی در اقتصاد کشور سهام عد. را اداره می کند شناسهٔ خبر: 3930098 - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۵ سیاست > مجلس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاسفانه یک مجموعه مافیایی در اقتصاد کشور شکل گرفته که ارتباطی با مردم ندارد و سهام عد. را اداره می کند. به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای .ی محمدرضا پورابراهیمی . مردم کرمان در نطق میان دستور با اشاره به مساله مهم سهام عد. گفت: حدود ۱۰ سال است از آغاز کار سهام عد. می گذرد اما امروز فقط برگه هایی در دست مردم است که هیچ خاصیتی ندارد. وی با اشاره به ا

به گزارش پایگاه خبری بورس عد (bourseedalat.ir)، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولویت، واگذاری واقعی سهام عد است و مخالف اقدام ت در خصوص توزیع سود سهام عد هستیم. به گزارش افکارنیوز، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص توزیع سود سهام عد گفت: اولویت مردم در حوزه سهام عد انتقال مالکیت واقعی سهام به مردم است، به نحوی که مردم ارزش دارایی ها از بابت سهام را در اختیار بگیرند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: به طور مثال اگر وسیله ای به شخصی هدیه داده شود، آن شخص مالک آن می شود، در حوزه سهام عد نیز باید این گونه باشد، بنابراین اولویت مردم در حال حاضر تعیین تکلیف دارایی آنه ...

به گزارش پایگاه خبری بورس عد ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولویت، واگذاری واقعی سهام عد است و مخالف اقدام ت در خصوص توزیع سود سهام عد هستیم.به گزارش افکارنیوز، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص توزیع سود سهام عد گفت: اولویت مردم در حوزه سهام عد انتقال مالکیت واقعی سهام به مردم است، به نحوی که مردم ارزش دارایی ها از بابت سهام را در اختیار بگیرند.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: به طور مثال اگر وسیله ای به شخصی هدیه داده شود، آن شخص مالک آن می شود، در حوزه سهام عد نیز باید این گونه باشد، بنابراین اولویت مردم در حال حاضر تعیین تکلیف دارایی آنها است ...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها