جستجوی عبارت فرقی نمیکنددر وجودم ی هست !

به وسعت تو ....

که هر شب موهایش را شانه میزند

و هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم!

بر بی ی این اتاقم...و من با خودم فکر میکنم...

حریمِ کدامین خیال را ش ته ام

که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟

باور کنی یا نه

باشی یا نباشی

دوستت دارم

فرقی نمیکند

خیال باشی

آرزو باشی

یا ع ی در قابِ این مانیتور

در این دنیای مجازیِ پر از مجازات

فرقی نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی

فرقی نمیکند که میشناسیم

یا اینکه من تو را میشناسم

فرقی نمیکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیم

فرقی نمیکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری

فرقی نمیکند که خوشحال بودیم یا ناراحت

همین را میدانم که دوستت دارم

و تو میشوی شروعِ حرف زدن

خودخواهیم را ببخش

ببخش که تو را به خواب میبینم

ببخش که واژه به واژه ی شعرم از تو داد میزند

ببخش که من عاشقت هستم..


orolw

دستم به روی برای ارادت است.

این بارگاه قدس کرامتست.

فرقی نمیکند زکجا میدهی سلام؛

او میدهد جواب تو را، اصل نیت است.

فرقی نمیکند که کجای حرم روى؛

حتی نگاه گنبد عبادت است.
سلام خداراشاکرم که یکبار دیگرمرا زایرکوی رضاکرد

ع های زیر حاصل سه روز در مشهد هست امیدوارم خوشتون بیاد

ع ها درادامه مطلب مشاهده نمایید


شب عید است؛ چقدر "نو" شده ام...خودم نه،لباسهایم.

شب عید است؛ چقدر "مینالیم" از گرانی نه،از سالی که در پیش است.

شب عید است؛ اگر دیدید کودکی دلش میخواهم لباس نو داشته باشدو

هی میگوید: مادر،پسته...و مادر هی میگوید: این حرفا چیه،زشته...

اصلا تعجب نکنید...!

انسانهایی هستند که نه خانه دارند و نه آجیل و لباس نو و...

و هیچ فرقی برایشان نمیکند که

عید باشد یا ایام فاطمیه و یا هردو...هیچ فرقی نمیکند،هیچ...

بیخیال...


نوروز 93 مبارک...


خدایا

فرقی نمیکند که کاری کرده باشم یا نه .

فرقی نمیکند که دیگران پرونده ای از من سنگین تر داشته باشند یا سبک تر .

وقتی عیبی ، خطایی ، ده ای ، لغزشی از من ببینند ،

همه عالم را خبر می کنند تحقیرم می کنند .

زمینم می زنند .

تهدیدم می کنندروز وشب آدم را به هم می دوزند

وهمه را تاریک وسیاه میکنند.

فرقی نمیکند که باشند گاه اسمشان دشمن است وگاهی دوست .

گاه حتی برادر مثل برادران یوسف چاه نمی بینند برادران و

گرنه کمتر از برادران یوسف وبرادر رستم نیستند

تو اما فرق می کنی وقتی سراغت می آیم ،

انگار بچه ای باشم کوچک ونحیف وباران زده در باز میکنی ،

چیزی نمی پرسی ، شماتت نمی کنی ، سرکوفت نمی زنی،

فقط آرام حوله ی گرم ونرمو خوشبویی دورم می پیچی ، من را از عالم وآدم میپوشی ،

هرچه عیب وخطا ولغزش وکجی همه را پنهان می کنی

خداوندا تنها به تو پناه می آورم و تنها از تو کمک می خواهم . یا الرحم الراحمین


خدایا

فرقی نمیکند که کاری کرده باشم یا نه .

فرقی نمیکند که دیگران پرونده ای از من سنگین تر داشته باشند یا سبک تر .

وقتی عیبی ، خطایی ، ده ای ، لغزشی از من ببینند ،

همه عالم را خبر می کنند تحقیرم می کنند .

زمینم می زنند .

تهدیدم می کنندروز وشب آدم را به هم می دوزند

وهمه را تاریک وسیاه میکنند.

فرقی نمیکند که باشند گاه اسمشان دشمن است وگاهی دوست .

گاه حتی برادر مثل برادران یوسف چاه نمی بینند برادران و

گرنه کمتر از برادران یوسف وبرادر رستم نیستند

تو اما فرق می کنی وقتی سراغت می آیم ،

انگار بچه ای باشم کوچک ونحیف وباران زده در باز میکنی ،

چیزی نمی پرسی ، شماتت نمی کنی ، سرکوفت نمی زنی،

فقط آرام حوله ی گرم ونرمو خوشبویی دورم می پیچی ، من را از عالم وآدم میپوشی ،

هرچه عیب وخطا ولغزش وکجی همه را پنهان می کنی

خداوندا تنها به تو پناه می آورم و تنها از تو کمک می خواهم . یا الرحم الراحمین


گیرم چشمانت را بستی!

گوشهایت را هم گرفتی!

فرقی نمی کند..

ببین!روزگار همین است،زندگی همین است که هست!

میخواهی اخم کن یا بخند

فرقی نمیکند..

این روزگار گذراست

تمام میشود..مطمئن باش..

فرقی نمیکند نبینی و نشنوی..

اما

فرق میکند اگر ببینی و بشونی!

خود دانی!!


گیرم چشمانت را بستی!

گوشهایت را هم گرفتی!

فرقی نمی کند..

ببین!روزگار همین است،زندگی همین است که هست!

میخواهی اخم کن یا بخند

فرقی نمیکند..

این روزگار گذراست

تمام میشود..مطمئن باش..

فرقی نمیکند نبینی و نشنوی..

اما

فرق میکند اگر ببینی و بشونی!

خود دانی!!


در وجودم ی هست !

به وسعت تو ....

که هر شب موهایش را شانه میزند

و هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم!

بر بی ی این اتاقم...و من با خودم فکر میکنم...

حریمِ کدامین خیال را ش ته ام

که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟

باور کنی یا نه

باشی یا نباشی

دوستت دارم

فرقی نمیکند

خیال باشی

آرزو باشی

یا ع ی در قابِ این مانیتور

در این دنیای مجازیِ پر از مجازات

فرقی نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی

فرقی نمیکند که میشناسیم

یا اینکه من تو را میشناسم

فرقی نمیکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیم

فرقی نمیکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری

فرقی نمیکند که خوشحال بودیم یا ناراحت

همین را میدانم که دوستت دارم

و تو میشوی شروعِ حرف زدن

خودخواهیم را ببخش

ببخش که تو را به خواب میبینم

ببخش که واژه به واژه ی شعرم از تو داد میزند

ببخش که من عاشقت هستم..


شیر آید یا که خط آ چه فرقی میکند ؟!

کفر با ایمانِ بی باور چه فرقی میکند ؟

آفت تو ! و بی شک بودنت تابندگیست

تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقی میکند ؟

در پی اعلام مجروحین ، ندانستند که :

اخم تو با حمله ی بربر چه فرقی میکند .

‘موردی’ میمرد و میپرسید در پیکار تو

خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقی میکند ؟

هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند

خارج و گرماب، یا بندر، چه فرقی میکند !؟

وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست

اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقی میکند !؟

اشتهایی نیست در آن که میپرسد مدام :

"زهر مار" و "میوه ی نوبر" چه فرقی میکند !!!

واژه ها را هم دگرگون میکنی تو ! فی المثل :

"زجر" با "چشمان افسون گر" چه فرقی میکند !؟

هر که لبخند تو را دیده ندانسته سپس ،

روز او با وعده ی م چه فرقی میکند ...


تو بشی یا که نشی دنیا چه فرقی می کنه؟

صدات مث وس یا سگ،صدا چه فرقی می کنه؟

پاریس،قشنگه،جالبه،تهرون پر از عجایبه

نفس بکش بنده خدا،هرجا بری هوا چه فرقی می کنه؟

مسلمونا دیوونشن ، یا عاشقشن

حالا تو مسجد،کلیسا ، خدا چه فرقی می کنه؟

زندگی تو مثل من ، زندگی من مث اون

آره یه فرقی می کنه، اما چه فرقی میکنه؟

پاچه می گیره ، معشوقه می ذاره می ره

اسمش فقط عوض شده ، جفا چه فرقی میکنه؟

چه تو ی کاخ باشی چه کوه،باید روی زمین باشی

حالا یه شب هم با ما باش،بیا چه فرقی میکنه؟

________________________________

+ مشکل فنی زیاد میشه بهش گرفت

+ به معنای دقیق و واقعیِ کلمه ، بداهه بود

+ جالبه


وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند
زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می کند

ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب
وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می کند

سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست
جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟

یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد
تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند

هیچ هم صحبت تنهایی یک مرد نیست
خانه من با خیابان ها چه فرقی می کند

مثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدام
ماه پایین است یا بالا چه فرقی می کند؟

فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت
بی وفا! امروز با فردا چه فرقی می کند

.

فاضل نظری


عشق
دق الباب نمیکند
مودب نیست ، حرف شنو نیست
درس خوانده نیست ، درویش نیست
سربزیر نیست ،مطیع نیست
عشق دیوار را باور نمیکند، کوه را باور نمیکند
گرداب را باور نمیکند، مرگ را حتی باور ندارد
پس بیخودی با عشق نجنگ ..تو برنده نمیشی


چه فرقی میکند،امروز یا فردا،


چه فرقی میکند،دیروز یا ب،


تو وقتی نیستی با من،


چه فرقی میکند اینها،


چه فرقی میکند دل بشکند یا نه،

و یا اشکی بریزد از سر غم ها،

چه فرقی میکند اصلا!

که دنیا غرق در شادی،

و یا چون روح قبرستان،

پر از اندوه آدمها

مهم فقدان دست توست،

وگرنه اینهمه آدم...

چه فرقی میکند بی "تو"....!


از پشت این شیشه به بیابان که بنگری تفاوت وزش باد با طوفان چه فرقی میکند؟

در هرحال بزرگترین چزء در این بیابان همان ذرات کوچک خاک است

چه نسیم چه طوفان فرقی نمیکند

کوچک که باشی با هرچه وزیدن بگیرد تکان میخوری

حال خویش را ندانم

که آیا ذره ای کوچکم؟

یا نه... طوفان قوی ست؟

هرچه هست بدجور تکانم داده

شده ام بازیچه ای در دستان باد که هرزمان هرکجا که بخواهد مرا می اندازد و میرود

و هرزمان که تمایلش بود می آید و بر میدارد و می برد...

nhd


بسم رب النون و القلم


ساده،دشوار چه فرقی دارد؟

آه اینبار چه فرقی دارد؟


حکم مرگ است در انظار عموم

دشنه یا دار چه فرقی دارد؟


شاه و پیغمبر،چون تنهایی

قصر با غار چه فرقی دارد؟

****

اخم کن،خنده ی نه

شکل آزار چه فرقی دارد؟


بازهم حال مرا می پرسی

دست بردار چه فرقی دارد؟


درد،عشق است و خودت می دانی

یار با یار چه فرقی دارد..!


شیر آید یا که خط آ چه فرقی میکند ؟

کفر با ایمانِ بی باور، چه فرقی میکند ؟

آفت تو! و بی شک بودنت تابندگیست .

تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقی میکند ؟

در پی اعلام مجروحین ، نفهمیدند که :

اخم تو با حمله ی بربر چه فرقی میکند .

عاشقی میمرد و میپرسید در پیکار او

خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقی میکند ؟

هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند

پونک و تجریش و تهرانسر چه فرقی میکند !؟

وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست

اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقی میکند !؟

"اشتهایی" نیست در هر که میگوید مدام :

"زهر مار" و "میوه ی نوبر" چه فرقی میکند !!!

واژه ها را هم دگرگون میکنی تو ! فی المثل :

"زجر" با "چشمان افسون گر" چه فرقی میکند !؟

هر که لبخند تو را دیده ؛ ندانسته دگر

روز او با وعده ی م چه فرقی میکند ...

بهزاد


شیر آید یا که خط آ چه فرقی میکند ؟

کفر با ایمانِ بی باور، چه فرقی میکند ؟

آفت تو! و بی شک بودنت تابندگیست .

تابشت بر "این" و "آن" دیگر چه فرقی میکند ؟

در پی اعلام مجروحین ، نفهمیدند که :

اخم تو با حمله ی بربر چه فرقی میکند !

موردی میمرد و میپرسید در پیکار تو

خاکریز و پوشش و سنگر چه فرقی میکند ؟

هر کجا باشی بدان یک شهر عاشق میشوند

پونک و تجریش و تهرانسر چه فرقی میکند !؟

وقتی از کل جهان یک مرد در شان تو نیست

اندکی بدتر، کمی بهتر، چه فرقی میکند !؟

اشتهایی نیست در آن که میپرسد مدام :

"زهر مار" و "میوه ی نوبر" چه فرقی میکند !!!

واژه ها را هم دگرگون میکنی تو ! فی المثل :

"زجر" با "چشمان افسون گر" چه فرقی میکند !؟

هر که لبخند تو را دیده ندانسته سپس ،

روز او با وعده ی م چه فرقی میکند ...

بهزاد


در وجودم ی هست ! به وسعت تو ....

که هر شب موهایش را شانه میزنم

و هر شب یاد آ ین نگاه تو...آوار میشود...بر تنهاییم!

بر بی ی این اتاقم...

و من با خودم فکر میکنم حریمِ کدامین خیال را ش ته ام...

که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟

باور کنی یا نه باشی یا نباشی ...... دوستت دارم

فرقی نمیکند خیال باشی آرزو باشی یا ع ی در قابِ این دیوار

در این دنیای مجازیِ پر از مجازات فرقی نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی

فرقی نمیکند که میشناسیم یا اینکه من تو را میشناسم

فرقی نمیکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیم

فرقی نمیکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری فرقی نمیکند که خوشحال بودیم یا ناراحت

همین را میدانم که دوستت دارم و تو میشوی شروعِ حرف زدنم

خودخواهیم را ببخش... ببخش که تو را به خواب میبینم

ببخش که واژه به واژه ی شعرم از تو داد میزند

ببخش که من عاشقت هستم.


وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می کند
زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می کند
ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب
وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی می کند
سهم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست
جای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟
یاد شیرین تو بر من زندگی را تلخ کرد
تلخ و شیرین جهان اما چه فرقی می کند
هیچ هم صحبت تنهایی یک مرد نیست
خانه من با خیابان ها چه فرقی می کند
مثل سنگی زیر آب از خویش می پرسم مدام
ماه پایین است یا بالا چه فرقی می کند؟
فرصت امروز هم با وعده فردا گذشت
بی وفا! امروز با فردا چه فرقی می کند...


در وجودم ی هست !

به وسعت تو ....

که

هر شب موهایش را شانه میزند

و هر شب یاد آ ین نگاه تو...

آوار میشود...

بر تنهاییم!

بر بی ی این اتاقم...

و من با خودم فکر میکنم

حریمِ کدامین خیال را ش ته ام

که اینگونه حقیقت میشوی در باورم؟

باور کنی یا نه

باشی یا نباشی

دوستت دارم

فرقی نمیکند خیال باشی

آرزو باشی

یا ع ی در قابِ این مانیتور

در این دنیای مجازیِ پر از مجازات

فرقی نمی کند که شعرِ کدام شاعر را میخوانی

فرقی نمیکند که میشناسیم

یا اینکه من تو را میشناسم

فرقی نمیکند که روی نیمکتی دو نفره نشسته باشیم

فرقی نمیکند که لبخندت سهم من بود یا دیگری

فرقی نمیکند که خوشحال بودیم یا ناراحت

همین را میدانم که دوستت دارم

و تو میشوی شروعِ حرف زدن

خودخواهیم را ببخش

ببخش که تو را به خواب میبینم

ببخش که واژه به واژه ی شعرم از تو داد میزند

ببخش که من عاشقت هستم...


گاهی انقدر دلتنگ میشوی که اگر خودش بفهمد! از نبودنش خج میکشه!!!!! فرق نداره شرق یا غرب شمال یا جنوب من تورا به هر جهت دوست دارم خدایا این دلتنگی های ما را هیچ بارانی آرام نمیکند فکری کن اشک ما طعنه میزند به باران رحمتت .

ساده که میشوی

همه چیز خوب میشود

خودت

غمت

مشکلت

غصه ات

هوای شهرت

آدمهای اطرافت

حتی دشمنت

یک آدم ساده که باشی

برایت فرقی نمیکند که تجمل چیست

که قیمت تویوتا لندکروز چند است

فلان بنز آ ین مدل ، چند ایربگ دارد

مهم نیست

نیاوران کجاست

شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه

کدام حوالی اند

رستوران چینی ها

گرانترین غذایش چیست

ساده که باشی

همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود

همیشه لبخند بر لب داری

بر روی ج های کنار خیابان راه میروی

زیر باران ، دهانت را باز میکنی و قطره قطره مینوشی

آدم برفی که درست میکنی

شال گردنت را به او میبخشی

ساده که باشی

همین که بدانی بربری و لواش چند است

کفایت میکند

نیازی به غذای چینی نیست

آبگوشت هم خوب است
ساده که باشی

آدمهای ساده را دوست داری که

بوی ناب آدم میدهن


وضـــع مـــا در گـــردش دنـیا چـــه فرقی می کند
زنـــدگی یا مــرگ، بعــد از ما چه فرقـی می کند
مـــاهـــــیـان روی خـــــاک و مــاهــــیـان روی آب
وقت مـــردن، ســـاحل و دریا چـه فرقی می کند
سهـم ما از خاک وقتی مستطیلی بیش نیست
جـای ما اینجاست یا آنجا چه فرقی می کند؟


فرقی هم می کند؟!
تو که نیستی؟

سرم را پایین می اندازم تا نگاهم آشنا نشود برای ی
نه اینکه سر به زیر باشم
نه!
سر به تو دارم این روزها

فرقی هم می کند؟!
اتوبوس یک صندلی داشته باشد یا هزارتا
شهر پر از نیمکت باشد یا آدمها روی رو مه های باطله بنشینند
از نظر من فرقی نمی کند
من بی تو جایی برای نشستن ندارم

فرقی هم می کند؟!
آفتاب از غرب بتابد یا از شرق
یا گنجشکها آوازه خوان کدام کافه و کاباره باشند
من که نمی توانم با صدای خیس خاطراتت بشکن بزنم

فرقی هم می کند؟!
مرا به هر اسمی صدا زنند سر برنمی گردانم
هه!
من بی اسم شده ام شاید؟!

اصلا فرقی هم می کند؟!
که شاید یک صبح از خواب بیدار شوی
ی دیگر با ص دیگر بگوید موهایت را امروز نبند
چای صبحانه را شیرین کن

برای من دیگر فرقی نمی کند
خیلی وقت است شهر را پیاده گز می کنم
آواز هم نمی خوانم
چای را تلخ می خورم

برای من دیگر هیچ چیز فرقی نمی کند


سلام

احوال شما جهادی های پرانرژی و خندون و باحال ؟؟؟

چند وقت پیش نشستم با خودم حساب کتاب

دیدم که :

جهادی بودن یعنی واست فرقی نکنه مدرک تحصیلیت چیه و چقدر از بقیه بالاتر

جهادی بودن یعنی واست فرقی نکنه گوشی موبایل تو چه مارکیه و چقدر از بقیه گرونتر

جهادی بودن یعنی واست فرقی نکنه چقدر پولداری و چقدر از بقیه مایه دارتر

جهادی بودن یعنی واست فرقی نکنه تو چقدر کار کردی و چقدر از بقیه بیشتر

جهادی بودن یعنی واست فرقی نکنه چقدر خلاقی و ابداعاتت از بقیه بیشتر

جهادی بودن یعنی واست فرقی نکنه چقدر خوش پوشی و از بقیه شیک تر

جهادی بودن یعنی لبخند ؛ حتی توی خستگی

جهادی بودن یعنی لذت خوش سادگی

جهادی بودن یعنی دفن غرور و منیت و تکبر و خود برتر بینی و خودخواهی

جهادی بودن یعنی میسازیم تا ساخته شویم ....

مَخلص کلام جهادی بودن یعنی طعم خوشمزه وارســـتگی تا پیــــوستگی

این قسمت را برای تشکر از دوستانی که برای اردوی جهادی به نشل آمدن گذاشتم.


امیدم هیچ زنی به یکباره عاشق مردی نمیشود

عشق آرام آرام جوانه میزند

و وای از آن زمان که مرد در وجود زن ریشه بدواند

و این جور عشق را هیچ تبری نمیتواند از پا در بیاورد

حالا فرقی نمیکند تبر زمان باشد یا تبر مرگ

و فقط یک استثنا وجود داردبرای خشکاندن ریشه این عشق

و آن خیانت به عشق اوست !!!!!


یا علی بن موسی الرضا...

دلم مشهدت را میخواهد...
باهواپیما،قطار یا ماشین شخصی فرقی نمیکند..
10 روز،دو روز،1 روز حتی یک ساعت..
فرقی نمیکند..
فقط
بطلب...
بیایم..
دلم تنگ است...
قد یک

"السلام علیک یا علی بن موسی الرضا علیه السلام"
رو به بارگاهت..
همین...
---------------
ای شاه...

پناهم بده...


گرم آرام و دل انگیز در گذر است...

بی تو حتی ثانیه هاو لحظه ها ... لحظه های سکوت

یادت تلاطم امواج و ص ه هاست

طوفانیو دریا شکن ... حمله های سکوت

شهرو دیارو کوه ها ابعاد و فاصله ها

فرقی نمیکند تا انتهای راه....جاده های سکوت

حرفی بزن با من کمی غمناک میمانم

چون خنجری بر قلب من ...خنده های سکوت

زیباست امادریای بودنت

صاف و زلال و شیشه ای ...قطره های سکوت


گاهی از نو شروع میکنی رنگ و لعاب میدی میخواهی زندگی کنی از نقطه سر خط اما غمگینی باز هم ...

دنیایت در نظرت پوچ میشود با همین هیچ ها سر میکنی ..

میشوی ادمی مثل من که تمام احساساتش را دور انداخته..

گاهی دلت میگیرد از همه عالم نمیدانی به که شکایت ببری..

لال میشوی , سکوت میکنی و نظاره..

فرقی به ح نمیکند حال دنیا چگونه است..

نه منتقدی نه معتقد نه متعهد...


تو هستی؟
نیستی؟
چه فرقی دارد
وقتی باران به وقت نگاه تو می بارد
یا باد روی گیسوان خی پهن می شود

چه فرقی دارد!
وقتی خاطره ها همه رنگ دیروزند
و یا زنی دیگر شانه نمی زند
گیسوانش را روی پرش لحظه به لحظه تاریخ
سیر از نصیحت دیروز
پروار از فهمیدن یونجه هر روز است

چه فرقی دارد که هستی
وقتی همه بوی انکار می دهند
و یا کوچه ها همه طعم تلخ فراموشی دارند
دیگر نارونی نمی خواند
و لمس نمی کند صورت گرم خورشید را

چه فرقی دارد نبودن تو
بین این همه ن نایی
بین روشنایی پاشیده شده روی خیال روز

تو هستی؟
نیستی؟
تو می دانی که هستی یا نه!
من را به چه کارت
پس باش ...


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها