جستجوی عبارت فارسی صفحه قیمت ی نویسنده کتاب نویسنده فارسی ناشر ی قیمت قیمت ریال زوار نویسندهسایت ترجمه آنلاین, ترجمه فوری مقاله، ترجمه تحقیق، ترجمه پایان نامه و ترجمه دانشجویی

مترجم دار رجمه مترجم آنلاین ترجمه ترجمه فرانسه ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه رایگان ترجمه اینترنتی ترجمه آنلاین ترجمه انگلیسی به فارسی مترجم آنلاین متون و کلمات

مترجم دار رجمه مترجم آنلاین ترجمه ترجمه فرانسه ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه رایگان ترجمه اینترنتی ترجمه آنلاین ترجمه انگلیسی به فارسی مترجم آنلاین متون و کلمات, ترجمه انگلیسی به فارسی ترجمه فارسی به انگلیسی ترجمه فرانسه ترجمه روسی ترجمه ژاپنی ترجمه چینی ترجمه ایتالیایی ترجمه کره ای ترجمه آلمانی ترجمه آنلاین ترجمه اینترنتی دیکشنری آنلاین

ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی,فرازین,ترجمه متن انگلیسی,مترجم متن,ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمة انگلیسی به فارسی متن,مترجم فرازین,ترجمه متون انگلیسی,ترجمه متن فارسی به انگلیسی,ترجمه متون انگلیسی به فارسی,ترجمه متن,ترجمه آنلاین متن,مترجم انگلیسی به فارسی,دیکشنری متن,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی,ترجمه جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه متن آنلاین,مترجم آنلاین,ترجمه انگلیسی,ترجمه آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه خ ر,ترجمه فرازین,ترجمه متن انلاین,ترجمه ی متن انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه انگلیسی به فارسی,مترجم متن آنلاین,مترجم آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین,مترجم متن انگلیسی به فارسی,ترجمة انگلیسی به فارسی,فرازین,faraazin,ترجمه زبان انگلیسی به فارسی,ترجمه متن از انگلیسی به فارسی,فرازین ترجمه,مترجم,ترجمه فارسی به انگلیسی,مترجم انگلیسی,مترجم متن انگلیسی,دیکشنری متن,ترجمه جملات انگلیسی به فارسی,دیکشنری فرازین,faraazin.ir,مترجم زبان,ترجمه متن انگلیسی به فارسی,مترجم متن فارسی به انگلیسی,دیکشنری انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی جمله,دیکشنری انگلیسی به فارسی جمله,تبدیل متن فارسی به انگلیسی,ترجمه آنلاین متن انگلیسی,ترجمه متون,متون انگلیسی,سایت فرازین,ترجمه زبان انگلیسی,ترجمه متون فارسی به انگلیسی,سایت ترجمه متن,www.faraazin.ir,مترجم آنلاین فرازین,مترجم فارسی,مترجم متن انلاین,ترجمه متن فارسی به انگلیسی آنلاین,مترجم انلاین,مترجم ایرانی,معنی جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری انگلیسی به فارسی متن,مترجم انگلیسی به فارسی,مترجم انگلیسی به فارسی متن,مترجم متن انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه انلاین متن,تبدیل متن انگلیسی به فارسی,مترجم متن آنلاین انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه متن انگلیسی به فارسی,بهترین سایت ترجمه متون انگلیسی به فارسی,مترجم آنلاین متن,ترجمه انلاین,ترجمه متن فارسی به انگلیسی,ترجمه آنلاین متن فارسی به انگلیسی,مترجم آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متون انگلیسی,ترجمه آنلاین,ترجمه انکلیسی به فارسی,مترجم متن آفلاین,ترجمه جمله فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه اینگلیسی به فارسی,ترجمه ی متن فارسی به انگلیسی,مترجم انلاین متن,ترجمة متن انگلیسی به فارسی,مترجم انلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین متون انگلیسی به فارسی,مترجم متون انگلیسی به فارسی,دیکشنری انلاین متن,سایت ترجمه متون انگلیسی,سایت ترجمه متن فارسی به انگلیسی,سایت ترجمه متون انگلیسی به فارسی,ترجمه به فارسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی متن,دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی متن,مترجم زبان انگلیسی,ترجمه متن آنلاین انگلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی ترجمه متن,ترجمه متن انکلیسی,ترجمه آنلاین متون,انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین متون انگلیسی,ترجمه ی متون فارسی به انگلیسی,بهترین مترجم آنلاین انگلیسی به فارسی,مترجم پارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی آنلاین رایگان,معنی انگلیسی به فارسی,ترجمه از انگلیسی به فارسی,ترجمه جملات انگلیسی,مترجم فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلسی به فارسی,ترجمه گر انگلیسی به فارسی,ترجمه گر متن,دیکشنری ترجمه متن فارسی به انگلیسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی جمله,ترجمه سایت انگلیسی به فارسی,ترجمه متن به انگلیسی,سایت ترجمه متن انگلیسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی گوگل,ترجمه متن انگلیسی آنلاین,ترجمه متن از فارسی به انگلیسی,ترجمه جمله,ترجمه متون انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری انگلیسی به فارسی ترجمه متن,ترجمه انلاین متون انگلیسی,ترجمه انلاین متون,ترجمه ی متن انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه فارسی به انگلیسی جمله,ترجمه متن های انگلیسی,دیکشنری ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه متن انگلیسی انلاین,مترجم متن افلاین,ترجمه گر انلاین,دیکشنری متن انلاین,ترجمه انگیلیسی به فارسی,ترجمه انگلیس به فارسی,مترجم آنلاین,ترجمه گر گوگل انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی انلاین,تبدیل زبان انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین ترجمه متن,معنی جملات انگلیسی,متن فارسی به انگلیسی,ترجمه ی آنلاین انگلیسی به فارسی,دیکشنری ترجمه متن انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین متن فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارس,سایت ترجمه انگلیسی,ترجمه,جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی انلاین,ترجمه انگلیسی به فارسی متن,ترجمه گر فارسی به انگلیسی,ترجمه متون آنلاین,ترجمه متن فارسی,مترجم انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری متن آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی ب فارسی,دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین متن,مترجم انلاین انگلیسی به فارسی,مترجم آنلاین انگلیسی به فارسی متن,فارسی به انگلیسی,ترجمه گر فارسی,ترجمه متنی انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه متن انگلیسی به فارسی آنلاین,مترجم انگلیسی فارسی,دیکشنری مترجم متن,ترجمه متن اینگلیسی به فارسی,بهترین ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه متون انگلیسی به فارسی,جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه جمله انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه متن اینگلیسی,ترجمه گر متن انگلیسی به فارسی,دیکشنری انگلیسی به فارسی آنلاین متن,ترجمه متن آنلاین فارسی به انگلیسی,مترجم متون انگلیسی,دیکشنری آنلاین ترجمه جمله,ترجمه متن فارسی به انگلیسی گوگل,ترجمه جمله های انگلیسی به فارسی,ترجمه متون از انگلیسی به فارسی,ترجمه آن لاین,ترجمه سایتهای انگلیسی به فارسی,مترجم متن گوگل,مترجم متن فارسی,ترجمه متن گوگل انگلیسی به فارسی,ترجمه متن از انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین,ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی,ترجمهانگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری آنلاین ترجمه متن,ترجمه جملات فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن آنلاین,دیکشنری جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به انگلیسی متن,دیکشنری انلاین متن فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی,ترجمه جمله انگلیسی,معنی جملات انگلیسی به فارسی,تبدیل جملات فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی فارسی,ترجه انگلیسی به فارسی,مترجم متون,دیکشنری فارسی به انگلیسی,مترجم متن انلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی متن,ترجمه ی انگلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی ترجمه,دیکشنری جملات انگلیسی به فارسی,ترجم متن,ترجمه متون فارسی,متن انگلیسی به فارسی,مترجم انگلیسی به فارسی گوگل,سایت مترجم,ترجمه اینگیلیسی به فارسی,ترجمه فارسی انگلیسی,تبدیل جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه لاتین به فارسی,مترجم متن آنلاین,ترجمه ی جمله انگلیسی به فارسی,دیکشنری مترجم,دیکشنری انلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن آنلاین,دیکشنری آنلاین جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه آنلاین جملات انگلیسی به فارسی,سایتی برای ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه ی متن انگلیسی به فارسی,مترجم جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انلاین,ترجمه ی متن انگلیسی,ترچمه انگلیسی به فارسی,ترجمه سایت خارجی به فارسی,متن انگلیسی برای ترجمه,سایت فارسی به انگلیسی,دیکشنری آنلاین متن,سایت ترجمه زبان انگلیسی,مترجم جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه ی آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگیلسی به فارسی,تبدیل فارسی به انگلیسی,ترجمه ی جمله ی انگلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی ترجمه,ترجه فارسی به انگلیسی,ترجمه ی متون انگلیسی,جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انکلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی ترجمه آنلاین,ترجمة متن,دیکشنری متن آنلاین, به انگلیسی,ترجمه انگلیس,دیکشنری متن فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه انلاین متن فارسی به انگلیسی,ترجمه ی جملات انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی در گوگل,ترجمه به فارسی از انگلیسی,دیکشنری انلاین متن,مترجم انگلیسی,ترجمه متن انگیلیسی,تر جمه انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین جملات انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه آنلاین,ترجمه به فارسی,ترجمه انگلیسی آنلاین,ترجمه ی انلاین انگلیسی به فارسی,نرم افزار مترجم متن انگلیسی به فارسی,ترجمه از انگلیسی به فارسی,ترجمه ی آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه متن کامل انگلیسی به فارسی,ترجمه ی آنلاین متن,ترجمه اینگلیسی,معنی جمله انگلیسی,مترجمانلاین,دیکشنری آنلاین ترجمه ی متن انگلیسی به فارسی,ترجمه ی جمله ی فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن آنلاین فارسی به انگلیسی,دیکشنری انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلسی,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی,ترجمه آنلاین جملات,ترجمه آنلاین متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی بهفارسی,ترجمه انلاین فارسی به انگلیسی,دیکشنری متن فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین رایگان,بهترین سایت ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه متن فارسی ب انگلیسی,مترجم آنلاین متن,ترجمه ی متن انلاین,سایت ترجمه متون,مترجم جمله,ترجمه ی انگلیسی به فارسی,ترجمه فارسی به فارسی,مترجم انگلیسی به فارسی انلاین,ترجمه ی انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری ترجمه متن انلاین,بهترین مترجم انگلیسی به فارسی,بهترین نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن به انگلیسی,نرم افزار ترجمه متن فارسی به انگلیسی,مترجم متن قوی,دیکشنری انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه متن انگلیسی به فارسی رایگان,ترجمه آنلاین متن انگلیسی به فارسی رایگان,نرم افزار ترجمه متون انگلیسی به فارسی,ترجمه آنلاین فارسی,دیکشنری انگلیسی به فارسی متن,دیکشنری فارسی به انگلیسی انلاین,مترجم انگلیس به فارسی,دیکشنری آنلاین شیمی,ترجمه فارسی به انگلیسی متن آنلاین,مترجم فارسی به انگلیسی,فارسی به انگلیسی ترجمه,دیکشنری زیست شناسی انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه فرازین,ترجمه متن زبان,ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل,تبدیل جمله فارسی به انگلیسی,مترجم زبان انگلیسی به فارسی,معنی متن انگلیسی به فارسی,مترجم آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی,دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی متن,ترجمه گر آنلاین,تهران ترجمه,ترجمه گر,ترجمه فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل,ترجمه فارسی,متن انگلیسی,مترجم انلاین,ترجمه متن انگلیسی ب فارسی,انگلیسی به فارسی,فارسی به انگلیسی,ترجمه ی انگلیسی به فارسی گوگل,ترجمه جمله به انگلیسی,ترجمه لاتین,دیکشنری آنلاین,دیکشنری جملات فارسی به انگلیسی,ترجمه انلاین متن انگلیسی,ترجمهی فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیس به فارسی,سایت ترجمه,مترجم ان لاین,ترجمه ی انگلیسی,ترجمه متن های انگلیسی به فارسی,ترجمه جمله فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه متن انگلیس به فارسی,دیکشنری متنی فارسی به انگلیسی,معنی انگلیسی به فارسی آنلاین,مترجم فارسی,دیکشنری ترجمه جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه زبان انگلیسی,ترجمه زبان انگلیسی به فارسی,ترجمه جملات فارسی به انگلیسی,تبدیل جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه ی جملات فارسی به انگلیسی,دیکشنری متون,تر انگلیسی به فارسی,مترجم اینترنتی,مترجم آنلاین متن فارسی به انگلیسی,ترجمه جملات انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری متن انگلیسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی آنلاین متن,متن ترجمه,ترجمه ی متن فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه ی فارسی به انگلیسی,مترجم متن انگلیسی به فارسی,دیکشنری متنی انگلیسی به فارسی,ترجمه ی متون انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگیلیسی به فارسی,ترجمه انگیسی به فارسی,ترجمه ی فارسی,ترجمه جمله آنلاین,ایران مترجم,معنی جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه اگلیسی به فارسی,متن ترجمه انگلیسی به فارسی,انگلیسی به فارسی متن,دیکشنری آنلاین جملات,ترجمه انگلسیس به فارسی,مترجم سایت,ترجمه آنلاین متون فارسی به انگلیسی,دیکشنری آنلاین جمله انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین متن,ترجمة,معادل فارسی به انگلیسی,سایت انگلیسی به فارسی,ترجمه انگیلیسی,م ترجم,معنی انگلیسی به فارسی,معنی جمله ی انگلیسی به فارسی,دیکشنری مترجم متن آنلاین,ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه جمله انلاین,ترجمه جملات به انگلیسی,ترجمه انلاین متن,فارسی به فارسی,ترجمه انلاین انگلیسی ب فارسی,مترجم متن انلاین,دیکشنری فارسی به انگلیسی متن,معنای انگلیسی به فارسی,مترجم فارسی به انگلیسی آنلاین,تبدیل جمله ی فارسی به انگلیسی,مترجم متنی,دیکشنری متن انلاین,ترجمهی انگلیسی به فارسی,معنی متن انگلیسی,ترجمه انگلیسی انلاین,ترجمه جمله از فارسی به انگلیسی,سایت ترجمه,مترجم زبان انگلیسی,ترجمه متون فارسی به انگلیسی آنلاین,تبدیل متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی,ترجم انگلیسی به فارسی,مترجم ان لاین,ترجمه فارسی به انگ,مترجم انگلیسی به انگلیسی,ljv[l ljk,ترجمه گر انگلیسی,دیکشنری انلاین ترجمه متن,دیکشنری آنلاین ترجمه متن انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی بفارسی,ترجمه فارسی به,ترجمه متن از فارسی به انگلیسی,مترجم انگلیسی به انگلیسی آنلاین,بهترین مترجم متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن فارسی به انگلیسی آنلاین رایگان,دیکشنری جملات انگلیسی,دیکشنری آنلاین ترجمه متن فارسی به انگلیسی,ترجمه جملات,ترجمه انلاین انگلیسی,ترجمه خارجی به فارسی,ترجمه جمله فارسی به انگلیسی,مترجم آنلاین انگلیسی به انگلیسی,دیکشنری ترجمه متن,دیکشنری انلاین فارسی به انگلیسی,ljv[l,ترجمه انگلیسی به فارسی جملات,ترجمه متون انگلیسی آنلاین,مترجم آن لاین,مترجم متن آنلاین فارسی به انگلیسی,نرم افزار ترجمه متن انگلیسی به فارسی,دیگشنری متن,ترجمه جمله ی انگلیسی به فارسی,ترجمه رایگان متن انگلیسی به فارسی,مترجم جمله فارسی به انگلیسی,معنی فارسی به انگلیسی,دیکشنری متون انگلیسی به فارسی,مترجم زبان آنلاین,ترجمه اینگلیسی به فارسی,ترجمه جمله انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسى به فارسى,معنی جملات فارسی به انگلیسی,ترجمه انگلیسی ب فارسی,مترجم فارسی انگلیسی,ترجمه متون انلاین,ترجمه ی متن آنلاین,ترجمه متن لاتین به فارسی,جملات فارسی به انگلیسی,لاتین به فارسی,ترجمه به انگلیسی,ترجمه جمله از انگلیسی به فارسی,سایت ترجمه زبان انگلیسی به فارسی,مترجم انلاین فارسی به انگلیسی,ترحمه انگلیسی به فارسی,دیکشنری جملات,مترجم فارسی به انگلیسی متن,سایت ترجمه انگلیسی به فارسی گوگل,ترجمه ان سی به فارسی,ترجه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه متن فارسی به اینگلیسی,ترجمه متن لاتین,ترجمه انلاین جمله,ترجمه ی فارسی به انگلیسی,سایت برای ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه ی جمله فارسی به انگلیسی,دیکشنری ترجمه متن انگلیسی,مترجم انکلیسی به فارسی,رجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به انگلیسی,متر جم,ترجمه ا,ترجمه انگلیسى به فارسى,خ ر,دیکشنری ترجمه جملات,تبدیل جمله فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه انگتیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به,مترجم انگلیسی ب فارسی,تبدیل زبان فارسی به انگلیسی,ترجمه زبان آنلاین,ترجمه فارسی انگلیسی,سایت ترجمه جملات انگلیسی به فارسی,به فارسی,ترجمه متن فارسی به انگلیسی انلاین,بهترین مترجم آنلاین,دیکشنری آنلاین متون,ترجمه متن انگلیسی به انگلیسی,سایت ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی,مترجم انلاین انگلیسی,ترجمه فارسی به انگلیسی آنلاین رایگان,دانشکده به انگلیسی,فارسی به,ترجمه فارسی به انگلیسی جملات,ترجمه فارسی به لاتین,ترجمه انگلیسی به فرسی,ترجمه آنلاین زبان انگلیسی,فارسی ب انگلیسی,ترجمه از فارسی به انگلیسی,ترجمه ایرانیان,ترجمه انگلیسی به فارسی انلاین,ترجمه انگلیسی فارسی,سایت ترجمه انگلیسی به فارسی,تبدیل فارسی به انگلیسی انلاین,دیکشنری ترجمه ی متن,ترجمه انلاین انگلیسی به فارسی,آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه از انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه ی جملات انگلیسی,ترجمه ی متن,ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی متن,دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی,سایت تهران ترجمه,دیکشنری انلاین انگلیسی به فارسی,مترجم انلاین زبان,ترجمه انگلیسیبه فارسی,ترجمه فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه انکلیسى به فارسى,ترجمه آنلاین جمله,ترجمه متن فارسی به انگیلیسی,دیکشنری انلاین جملات,ترجمة فارسی,ترجمه ان لاین,ترجمه متون فارسی به انگلیسی,ترجمه عبارات انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی رایگان,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی گوگل,انگلیسی به,مترجمه انگلیسی به فارسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی online,گوگل ترجمه انگلیسی به فارسی,دیکشنری انگلیسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه گوگل انگلیسی به فارسی,ترجمه فارسی به انگلسی,دیکشنری آنلاین جمله,ترجمه ی انگلیسی ب فارسی,تبدیل انگلیسی به فارسی,بهترین ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی,سایت ترجمه انگلیسی به فارسی آنلاین,دیکشنری انگلیسی ب فارسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی,نرم افزار ترجمه متن انگلیسی,نرم افزار مترجم انگلیسی به فارسی,دیکشنری گوگل انگلیسی به فارسی,ترجمه ی متون,ترجمه آنلاین جمله فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به انکلیسی,ترجمه متن اینگیلیسی به فارسی,مترجمآنلاین,دیکشنری آنلاین متنی,دیکشنری انگلیسی به فارسی شیمی,ترجم,مترجم فارسی آنلاین,ترمه آنلاین,مترجم نلاین,ترجمة فارسی به انگلیسی,مترجم online,دیکشنری متن انگلیسی به فارسی آنلاین,ترجمه انکلیسی,دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه جملات انگلیسی,ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی,فارسی به انگلیسی ترجمه متن,ایران به انگلیسی,دیکشنری انگلیسی به انگلیسی,ترجمه ان لاین,سایت مترجم انگلیسی به فارسی,بهترین مترجم آنلاین متن,دیکشنری انلاین,دیکشنری انگلیسی به فارسی گوگل,سایت ترجمه انلاین,معنی انگلیس به فارسی,متون فارسی,انگلس,ترجم آنلاین,ترجمه متن در گوگل,فارسی به انگلیسی گوگل,سایت ترجمه گر,ترجمه ی انلاین فارسی به انگلیسی,ترجمه ی متن,تبدیل متن فارسی به انگلیسی,مترجم آنلای,معنی زبان انگلیسی به فارسی,ترجمه آ,مترجم آن لاین,ترجمة ایرانی,دیکشنری آنلاین انگلیسی,متون,گوگل ترجمه متن انگلیسی به فارسی,انگلیسی,ترجمه فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه رایگان انگلیسی به فارسی,دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انگلیسی به فارسی رایگان,ترجمه ی گوگل انگلیسی به فارسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی آنلاین,نرم افزار ترجمه متون انگلیسی,مترجم آنلان,دیکشنری انگلیسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به فارسی,ترجمه آنلان,دیکشنری انگلیسی به فارسی افلاین,دیکشنری انگلیس به فارسی,ترجمه ی انگلیسی به انگلیسی,مترجم متن فارسی به انگلیسی آنلاین,ترجمه انلیسی به فارسی,فارسی انگلیسی,ترجمه آنلاین انگلیسی,مترجم ایرانی,دیکشنری انلاین فارسی به فارسی,ترجمه ی انلاین متن,دیکشنری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به فارسی گوگل,مترجم سایت انگلیسی به فارسی,ترجمه متن فارسی به فارسی,دیکشنری آفلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین متون انگلیسی به فارسی,مترجم فارسی گوگل,ترجه گر,ممترجم,مترجم,دیکشنری انگلسی به فارسی,مرترجم,ترجمه متن فارسى به انگلیسى,ترجه انگلیسی به فارسی,ترجمه انکلیسی,ترجمه متن انگلیسی به فارسی گوگل,مترحم,معنی جمله فارسی به فارسی,سایت ترجمه متن انگلیسی به فارسی,ترحمه متن,انگلیسی به فارسی گوگل,انگلیسی به فارسی دیکشنری,آنلاین ترجمه,دیکشنری فارسی به انگیسی,ljv[lمترجم,بهترین مترجم انلاین,ترجمه ی زبان انگلیسی به فارسی,دیکشنری فارسی به اینگلیسی,ترجمه انلاین جملات,ترجمه فارسی به انگلیسی انلاین,انلاین ترجمه,مترجم فارسی به انگلیسی انلاین,برنامه ترجمه متون انگلیسی, آنلاین,تر جمه متن,دیکشنری فارسی به انگلیسی گوگل,دیکشنری انگلیسی فارسی آنلاین,ترجمه اینترنتی,نرم افزار دیکشنری انگلیسی به فارسی,تبدیل نوشته فارسی به انگلیسی,تبدیل انگلیسی ب فارسی,نرم افزار تبدیل انگلیسی به فارسی,مترجم فارسی به اینگلیسی,به انگلیسی,ترجمه سایت به فارسی,معنی تهران,بهترین مترجم متن,زبان فارسی به انگلیسی,مرجم,متن دیکشنری,سایت مترجمان ایران,دیکشنری آنلاین فارسی به فارسی,ترجمه ی زبان انگلیسی,تر متن,ترجمه ی جمله,http://ترجمه/,مترجم مترجم,ت رجمه,دیگشنری انلاین متن,مترجم فارسی ب انگلیسی,نرم افزار ترجمه انگلیسی به فارسی,بهترین دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه انلاین فارسی به انگلیسی,زبان انگلیسی به فارسی,ترجه انلاین,مرکز ترجمه ایرانیان,ترجمه فارسی به انگیلیسی,متجرم انلاین,سایت ترجمه فارسی به انگلیسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی,مترجم اینگلیسی به فارسی,دیکشنری ترجمه فارسی به انگلیسی,خ ر,دیکشنری متن فارسی به انگلیسی رایگان,دیکشنری انلاین انگلیسی به فارسی,ترجمه گوگل فارسی به انگلیسی,ترجمه فارسی به انگلیسی متن,مترجم ا,سایت ترجمه آنلاین,سایت ایران ترجمه,متوجم,بهترین مترجم متن آنلاین,نرم افزار مترجم متن,مخابرات به انگلیسی,ترجه,ترجمه انگلیسی به انگلیسی,سایت مترجم آنلاین,فارسی به انگلیسی انلاین,سایت ترجمه زبان,دیکشنری آنلاین انگلیسی فارسی,ترجمه به انگلیسی,دیکشنری ترجمه جمله,ترجمه فارسی گوگل,مترجم فارسی به انگلیسی گوگل,ترجمه زبان,تبدیل فارسی به لاتین,مترجم سایت,مترج,ترجمه متن فارسی به انگلیسی آنلاین,متررجم,دیکشنری آنلاین انگلیسی به انگلیسی,دیکشنری انگلیسی به انگلیسی انلاین,مت رجم,ترجمه متن زبان انگلیسی,تبدیل جملات فارسی به انگلیسی,تبدیل گوگل فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی و انگلیسی, ترجمه تخصصی, بانک پارسیان, رایتل, 15,103 مشتری, آزاد ی, سازمان آتش نشانی, 11,678 مترجم, براورد قیمت ترجمه و زمان تحویل, زبان های ترجمه, رشته ها, نمونه های درحال ترجمه, 10% تا 41% تخفیف, تگ ها, پلن های ترجمه انگلیسی به فارسی, 9+, 7+, 4+, طلایی, نقره ای, برنز, ماشینی, 127,350 ریال/صفحه, 64,575 ریال/صفحه, 39,375 ریال/صفحه, رایگان, نیاز به مشاوره دارید؟, 66491091 - 021, ترجمه متن، مقاله، کتاب, ترجمه کاتالوگ و سایت, ترجمه اخبار و تولید محتوی, ثبت سفارش آنلاین ترجمه, تایپ رایگان, پشتیبانی 24 ساعته, پرداخت آنلاین, ضمانت کیفیت ترجمه, تخفیف های متنوع, آمار سایت, 427,990,509 لغت سفارش داده شده, 11,678 مترجم, 7 زبان, 32 زمینه, قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی انگلیسی به فارسی فارسی به عربی عربی به فارسی آلمانی به فارسی فارسی به روسی فارسی به فرانسه فرانسه به فارسی فارسی به آلمانی روسی به فارسی فارسی به ترکی ترکی به فارسی کردی به فارسی فارسی به کردی عمومی مدیریت کامپیوتر برق و الکترونیک عمران بازرگانی پزشکی روان شناسی صنایع شیمی اقتصاد علوم پایه مکانیک کشاورزی و صنایع غذایی علوم اجتماعی حقوق هنر مالی زیست مواد و متالورژی ادبیات و زبانشناسی فقه و علوم ی ورزشی اسناد تجاری نفت گاز و پتروشیمی معماری تاریخ حسابداری محیط زیست زمین شناسی و معدن زیرنویس , تماس با ما, استخدام مترجم, دنبال کنید, درباره ما

itrans.ir, سفارش ترجمه, خانه, راهنما, چگونه سفارش ترجمه دهیم, تماس با ما, ترجمه فوری, راهنمای استفاده از سایت, بیشتر..., پرسش و پاسخ, لیست قیمت ترجمه, 021-66491091, 021-66491019, 0935-173-0404, نشانی و اطلاعات تماس, ثبت نام, ورود, سفارش ترجمه, راهنما براورد قیمت و پرداخت سفارش های ترجمه, درباره ترجمه تخصصی, مشتریان ما, مترجم ها, براورد قیمت ترجمه, زبان ها و رشته های ترجمه, نمونه های درحال ترجمه, 10% تا 41% تخفیف, تگ ها, تعداد کلمات, تعداد صفحه, متن, ارسال فایل, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, محاسبه, سفارش ترجمه, محاسبه, عادی سرعت معمولی ترجمه, نیمه فوری کمی سریعتر, فوری سریعترین زمان, ترجمه فارسی, ترجمه انگلیسی, ترجمه فرانسه, ترجمه آلمانی, ترجمه عربی, ترجمه روسی, رشته معماری, رشته کامپیوتر, رشته صنایع, رشته عمران, رشته شیمی, رشته کشاورزی, رشته مدیریت, رشته هنر, رشته حقوق, رشته زیست, 32 رشته/زمینه دیگر, ترجمه, دار رجمه, دار رجمه آنلاین, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه فارسی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه کامپیوتر, ترجمه مدیریت, ترجمه معماری, ترجمه عمران, رشته های ترجمه, ترجمه isi, ترجمه کاتالوگ و بروشور, ترجمه ارزان دانشجویی, ترجمه اخبار, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی, ترجمه سایت, ترجمه فارسی به آلمانی, ترجمه عربی, ترجمه روسی, ترجمه ترکی, ترجمه فرانسه, ترجمه پروژه, نمونه ترجمه طلایی انگلیسی به فارسی, نمونه ترجمه نقره ای انگلیسی به فارسی, سفارش آنلاین, ترجمه مقالات دانشجویی, ترجمه کاتالوگ محصولات, ترجمه سایت به چندین زبان, ثبت سفارش آنلاین ترجمه, تایپ رایگان, پشتیبانی 24 ساعته, پرداخت آنلاین, ضمانت کیفیت ترجمه, ثبت نام رایگان, استخدام مترجم, براورد قیمت از طریق ارسال فایل, لیست قیمت ترجمه و زمان تحویل, قیمت ترجمه, پیامک: 30001230000014, استخدام مترجم,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , امتحان کنید!, ترجمه تخصصی, شرایط استفاده

ترجمه ایران, مرکز تخصصی ترجمه, تعداد کاربران, 0, تعداد پروژه ها, 0, صفحات ترجمه شده, 0, مبلغ پروژه ها (ریال), 0, پروژه های خود را رایگان ثبت و مجری خود را از هزاران متخصص انتخاب کنید, ترجمه متون, ترجمه صوتی تصویری, ترجمه وبسایت, ترجمه کتاب, آ ین رویدادهای سایت, آ ین مطالب وبلاگ, سفارش ترجمه دارید؟, اگر با روند سایت آشنا نیستید, و اگر با روند سایت آشنا هستید, مترجم هستید؟, اگر با روند سایت آشنا نیستید, و اگر با روند سایت آشنا هستید

تایپایران, ترجمه ایران, طراح ایران, کدرز ایران, کارفولد, آزمون ها, ثبت نام / ورود, ترجمه ایران, خانه, پروژه ها, راهنما, وبلاگ, بازخوردها, قوانین, درباره ما, ارتباط با ما, راهنمای طرز کار ترجمه ایران, ثبت پروژه, ثبت پروژه رایگان, ثبت پروژه رایگان, ثبت پروژه رایگان, iranianforever, 4 صفحه صنایع غذایی, iranianforever, مقاله, hogat1, 4 صفحه صنایع غذایی, najva64, ترجمه واگن, ramapanahi, ترجمه واگن, aforoutan72, evaluation of wireless resonant power transfer systems with human electromagnetic, راهنمای عملکرد سایت, ثبت پروژه رایگان, راهنمای عملکرد سایت, ارسال پیشنهاد به پروژه ها, صفحه نخست, ترجمه ایران چگونه کار میکند؟, پروژه ها, راهنما, وبلاگ, بازخوردها, ارتباط با ما, تایپایران, ترجمه ایران, طراح ایران, کدرزایران, کارفولد, آزمون های مجازی کارایران, کارایران

بسم الله الرحمن الرحیم دیک یو: مترجم آنلاین متن، دیکشنری آنلاین فارسی، دیکشنری انلاین متن و ... دیک یو: ترجمه آنلاین متن بهترین دیکشنری آنلاین ترجمه آنلاین بیش از 90 زبان زنده دنیا, دیک یو: ترجمه آنلاین متن, بهترین دیکشنری آنلاین, ارسال سفارش ترجمه, ترجمه آنلاین, ► تلفظ صوتی به سایت اضافه شد جهت استفاده اینجا کلیک کنید, دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی و بالع , دیکشنری فارسی به, فرهنگ لغت آنلاین فارسی به انگلیسی و بلع , بهترین ماشین حساب ی آنلاین, دیکشنری آنلاین گوگل, سایت ترجمه آنلاین متن translation-text-online, دیکشنری فارسی به, دیکشنری انگلیسی به, بهترین دیکشنری اندروید, دیکشنری آنلاین فارسی به عربی, دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی, دیکشنری آنلاین فارسی به فرانسوی, دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی

دیک یو: مترجم آنلاین متن، دیکشنری آنلاین فارسی، دیکشنری انلاین متن و ..., online dictionary دیکشنری آنلاین, دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی-دیکشنری انلاین انگلیسی به فارسی-online dictionary-مترجم آنلاین متن- ترجمه آنلاین متن- دیکشنری آنلاین متن- online translation text - دیکیو - دیک یو, دیکشنری آنلاین dictionay online, دیکشنری آنلاین دیک یو, دیکشنری آنلاین انگلیسی دیک یو   دیکشنری آنلاین فارسی دیک یو   دیکشنری آنلاین متن دیک یو   دیکشنری فارسی دیک یو   online dictionary   دیکیو, بهترین دیکشنری اندروید, دیکشنری آنلاین فارسی به انگلیسی بهترین دیکشنری آنلاین best dictionary online nd;akvd hkghdk farsi english dictionary online text

 

ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه انگلیسی به فارسی -ترجمه فارسی به انگلیسی،ترجمه متون،ترجمه متن،ترجمه کتاب،دار رجمه ٰ- ترجمه دانشجویی - ترجمه فوری - ترجمه اداری - ترجمه بازرگانی - استخدام مترجم - ترجمه آنلاین - کانون ترجمه - ترجمه مقاله - اخبار ترجمه - ترجمه اخبار - ترجمه وب سایت - ا بت مقاله - ترجمه ژورنالی - ترجمه مقالات ای اس ای - ترجمه مقالات isi -ترجمه کاتالوگ ,ترجمه،tarjomeh,motarjem,انگلیسی به فارسی, فارسی به انگلیسی , مترجم ، ترجمه متن ترجمه کتاب و مقاله به فارسی, آلمانی به فارسی, فارسی به آلمانی, عربی به فارسی, فارسی به عربی, ترکی استانبولی به فارسی , فارسی به ترکی استانبولی ,اسپانیایی به فارسی, فارسی به اسپانیایی, ایتالیایی به فارسی, فارسی به ایتالیایی, روسی به فارسی, فارسی به روسی, چینی به فارسی, فارسی به چینی, کره ای به فارسی, فارسی به کره ای, ترجمه ,مترجم, استخدام مترجم, سایت ترجمه متن انگلیسی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه انگلیسی, ترجمه آنلاین, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه انگلیسی به فارسی, مترجم فارسی, مترجم انگلیسی, دار رجمه, خدمات ترجمه, ترجمه تخصصی,ترجمه فارسی

خدمات تخصصی ترجمه - ترجمه کتاب، ترجمه مقاله، ترجمه سایت، ترجمه ویدیو، ترجمه ،ترجمه دانشجویی، ترجمه مقالات isi، ترجمه حرفه ای - ترجمه فوری گارانتی کیفی - ترجمه فارسی به انگلیسی ، ترجمه انگلیسی به فارسی

طراحی جدید وب سایت کافه ترجمه, به کافه ترجمه خوش آمدید, با خیال آسوده سفارش دهید, تنهایتان نمیگذاریم, ثبت سفارش, ورود کاربر, ثبت نام کاربر, ورود معرف, ورود مترجم, استخدام مترجم, به کافه ترجمه خوش آمدید., سامانه تخصصی ترجمه آنلاین, ضمانت 30 روزه, صرفه جویی در هزینه و زمان, تایپ رایگان ترجمه, گوشه ای از خدمات ما, ترجمه دانشجویی, ترجمه اسناد اداری, ترجمه وب سایت, ترجمه کاتالگ و بروشور, ترجمه مقالات isi, ترجمه مقاله, ترجمه فایل های صوتی و تصویری, ترجمه کتاب, روند انجام سفارشات در تیم تخصصی کافه ترجمه, زبان های تخصصی تیم کافه ترجمه, لیست قیمت های خدمات, تعداد سفارشات تایپ, تعداد مترجمین, تعداد کاربران, تعداد سفارشات ترجمه, پرداخت دو مرحله ای, ارتباط مستقیم با مترجم و تایپیست, ثبت سفارش آنلاین ترجمه, گارانتی کیفیت ترجمه, گارانتی زمان تحویل سفارشات, گارانتی مقالات isi تا زمان داوری, تحویل بخش به بخش, نمونه ترجمه رایگان, امکان انتخاب مترجم, خدمات تایپ کافه ترجمه, مشتریان چه میگویند؟, جدیدترین خبرها, پتنت چیست و روال درخواست صدور آن به چه صورت است؟, جزئیات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, استخدام مترجم, پایان نامه های علوم انسانی هدفمندسازی می شوند/ اجرا از نیمسال دوم, برخی از مترجمین ما, 7, 57, 9, 63, 20, 17, a simple example of a text modal, نقشه سایت, آ ین اخبار و اعلانات, پتنت چیست و روال درخواست صدور آن به چه صورت است؟, جزئیات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, استخدام مترجم, پایان نامه های علوم انسانی هدفمندسازی می شوند/ اجرا از نیمسال دوم, جهت اطلاع از آ ین اخبار و نیز دریافت کوپن های تخفیف ترجمه و تایپ در خبرنامه عضو شوید, نمادها و جواز های کافه ترجمه

صفحه اصلی, خدمات, ترجمه مقالات isi, خدمات ترجمه تخصصی, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله, ترجمه وب سایت, ترجمه فایل های صوتی و تصویری, اعزام مترجم به محل, ترجمه نامه های اداری, ترجمه کاتالوگ و بروشور, ترجمه اخبار, ترجمه مقالات آی اس آی(isi), ترجمه فوری, ترجمه متن, ترجمه دانشجویی, خدمات تایپ, خدمات ویراستاری, ویرایش فنی, ویرایش نگارشی, ویرایش علمی, خدمات مقاله, است اج مقاله, ا پت مقاله, نگارش مقاله, ویرایش مقاله فارسی, ویرایش مقاله انگلیسی, ویرایش گرامری, زبان های ترجمه, زمینه های ترجمه, قالب پاو ونت اماده, هزینه و زمان تحویل, هزینه ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, هزینه تایپ, هزینه ویرایش, هزینه چاپ و ا پت مقالات, کافه ترجمه, شماره حساب مرکز, راهنمایی سفارش ترجمه, راهنمای سفارش تایپ, سیاست های کافه ترجمه, گارانتی خدمات, همکاران, ورود مترجم, شرایط استخدام مترجم, شرایط اعطای نمایندگی, شرایط تایپیست, آزمون انلاین مترجم, درباره ما, ارتباط با ما, نمونه ترجمه مقالات, ترجمه های انگلیسی به فارسی, نمونه ترجمه کامپیوتر, ترجمه های فارسی به انگلیسی, نمونه ترجمه برق و الکترونیک, نمونه ترجمه ی صنایع, نمونه ترجمه کامپیوتر, نمونه ترجمه معماری, مشاهده جواز های کافه ترجمه, ارتباط با ما, ثبت سفارش, ورود کاربر, ثبت نام کاربر, ورود معرف, ورود مترجم, استخدام مترجم, با ما در تماس باشید (۰۲۱) ۲۸۴۲ ۴۳۸۳ (۰۹۱۹) ۲۶۴ ۴۳۸۳, ثبت سفارش از طریق تلگرام @cafetarjome 09192644383, هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی, هزینه ترجمه فارسی به انگلیسی, هزینه ترجمه دیگر زبان ها, هزینه تایپ, بیش از هزاران مزایا برای استفاده از کافه ترجمه . همین الان ثبت نام کن, بیش از هزاران مزایا برای استفاده از کافه ترجمه . همین الان ثبت نام کن, بیشتر بدانید, پتنت چیست و روال درخواست صدور آن به چه صورت است؟, جزئیات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, استخدام مترجم, پایان نامه های علوم انسانی هدفمندسازی می شوند/ اجرا از نیمسال دوم, 7کارشناسی ارشدزبان فرانسه, 57کارشناسی ارشد زیست شناسی, 9کارشناسی ارشدمکانیک, 63کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی, 20کارشناسی ی پزشکی (بیوالکتریک), 17کارشناسی فناوری اطلاعات, مشاهده مترجمین فعال سایت, close this modal, (021) 2842 4383, (021) 7651 6719, (0919) 264 43 83, info@cafetarjome.com, cafetarjome.com@gmail.com, support@cafetarjome.com, صفحه اصلی, ورود و ثبت نام, ثبت سفارش, خدمات ترجمه, خدمات تایپ, لیست قیمت ها, ضمانت نامه ترجمه, نمونه ترجمه مقالات, چاپ و ا پت مقالات isi, استخدام مترجم, اعطای نمایندگی, پشتیبانی, اخبار سایت, ارتباط با ما, پتنت چیست و روال درخواست صدور آن به چه صورت است؟, جزئیات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور, استخدام مترجم, پایان نامه های علوم انسانی هدفمندسازی می شوند/ اجرا از نیمسال دوم, ورود مترجم, ورود کاربر, شرایط و ضوابط, حریم خصوصی, منوی سریع, ثبت سفارش, ورود کاربر, ثبت نام, لیست قیمت ها

کافه ترجمه, کافه ترجمه, ثبت سفارش ترجمه, ورود کاربر, ثبت نام کاربر, ورود معرف, ورود مترجم, استخدام مترجم, ضمانت و گارانتی کیفیت تمامی خدمات ترجمه و تایپ, هزینه بسیار مناسب ترجمه تخصصی, تایپ رایگان سفارشات ترجمه, ترجمه حرفه ای با کافه ترجمه, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی ترجمه دانشجویی کافه ترجمه, مترجم, مترجم, مترجم, مترجم, مترجم, مترجم, logo-samandehi, ثبت سفارش ترجمه, ورود کاربر به کافه ترجمه, ثبت نام در کافه ترجمه, هزینه بسیار مناسب ترجمه تخصصی در کافه ترجمه, logo-samandehi

ترجمه تخصصی, ترجمه مقاله, ترجمه تخصصی مقاله, ویرایش مقاله انگلیسی, ویرایش مقالات انگلیسی, ویرایش نیتیو مقاله, ویرایش نیتیو, ویرایش مقاله ویراستار یی, ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی, ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه کتاب, ترجمه آنلاین, خدمات ترجمه آنلاین, ترجمه فوری,انگلیسی,فارسی,مقاله

irannative - ترجمه تخصصی مقاله و متون فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی

ترجمه تخصصی مقالات، ترجمه متون علمی و کتابهای ی، ترجمه فارسی به انگلیسی، ترجمه انگلیسی به فارسی و ویرایش مقالات انگلیسی توسط ویراستاران یی،با تضمین

ترجمه تخصصی, ترجمه مقاله, ترجمه تخصصی مقاله, ویرایش مقاله انگلیسی, ویرایش مقالات انگلیسی, ویرایش نیتیو مقاله, ویرایش نیتیو, ویرایش مقاله ویراستار یی, ترجمه مقاله انگلیسی به فارسی, ترجمه مقاله فارسی به انگلیسی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه کتاب, ترجمه آنلاین, خدمات ترجمه آنلاین, ترجمه فوری,انگلیسی,فارسی,مقاله

صفحه اصلی, لیست هزینه و خدمات, ثبت سفارش ترجمه, هزینه و زمان تحویل سفارشات, زمینه های ترجمه, خدمات ترجمه, ترجمه متون تخصصی, ترجمه مقالات و ژورنال های isi, ترجمه فوری و دانشجویی, ترجمه کتاب, ترجمه چکیده پایان نامه, نمونه کارهای مترجمین, جستجو و تهیه مقالات لاتین, ماهان ترجمه, درباره گروه ترجمه ماهان, شماره حساب ها, انجمن گفتگو, گارانتی خدمات, قوانین و مقررات سایت, راهنمای ثبت سفارش, راهنمای ثبت سفارش, راهنمای پرداخت اینترنتی, راهنمای پرداخت نقدی, سؤالات متداول, راهنمای ثبت سفارش با حجم بالا, دعوت به همکاری, استخدام مترجم, شرایط استخدام مترجم, استخدام معرف(کار در منزل), ورود به آزمون آنلاین مترجم, اعطای نمایندگی, پشتیبانی و تماس, نمونه کار, ثبت نام کنید و سفارش دهید!, - فراموشی گذرواژه ؟, استخدام مترجم متخصص, ترجمه تخصصی چیست و چرا ترجمه تخصصی؟, الهام از بال جغد در ساخت کم سر و صداترین توربین های جهان, مشاهده آرشیو خبری, کارشناسی ارشد علوم باغبانی مترجم, ا داروسازی مترجم, ا ژنتیک پزشکی مترجم, کارشناسی ارشد زبان انگلیسی مترجم, کارشناسی ارشد ژئوفیزیک مترجم, کارشناسی ارشد شیمی مترجم, کارشناسی ارشد کامپیوتر- نرم افزار مترجم, کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مترجم, کارشناس ارشد فیزیک مترجم, کارشناسی عمران مترجم, کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی مترجم, کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی مترجم, کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی مترجم, کارشناسی ارشد عمران مترجم, کارشناسی ارشد حسابداری مترجم, کارشناسی ارشد بازرگانی مترجم, کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی مترجم, کارشناسی ارشد اقتصاد مترجم, کارشناسی ارشد آموزش زبان مترجم, کارشناسی ارشد مراقبت پرواز مترجم, کارشناسی ارشد کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی مترجم, خوراک اخبار ماهان ترجمه, خوراک سفارشات ماهان ترجمه, ثبت سفارش آنلاین ترجمه, انجمن گفتگو ماهان ترجمه, آرشیو خبری, raha-tech

mahan tarjome,ماهان ترجمه,ایران,تایپ,ترجمه,مقاله, logo-samandehi, new order, new order steps, mahan tarjome ماهان ترجمه, mahan tarjome ماهان ترجمه, mahan tarjome ماهان ترجمه, mahan tarjome ماهان ترجمه, mahan tarjome ماهان ترجمه

سفارش ترجمه: 66968952-66939610, تایپ فوری:66120961, ایمیل :tarjome66968952@gmail.com, صفحه اصلی, شرکت رایان فراسو, سفارش ترجمه, ارسال فایل, پیگیری کار, تعرفه ترجمه, تعرفه خدمات ترجمه, تعرفه خدمات تایپ, همکاری با ما, استخدام مترجم, درخواست نمایندگی, تماس با ما, خبرنامه, 0, استخدام شرکت رایان فراسو، از مترجمین متعهد و متخصص سراسر کشور جهت کار در منزل دعوت به همکاری می‌نماید. (کلیک کنید), تعرفه خدماتجهت مشاهده قیمت خدمات ترجمه،تایپ و یا فایل پی دی اف تعرفه به این قسمت مراجعه نمایید. (کلیک کنید), درخواست نمایندگیشرکت رایان فراسو از کافینتهای کل کشور می پذیرد. جهت ب اطلاعات بیشتر و ارسال تقاضا نمایندگی، به این صفحه مراجعه کنید. (کلیک کنید), سفارش ترجمهمتقاضیان خدمات ترجمه می‌توانند جهت تعیین قیمت و زمان ترجمه، فایل خودشان را از این قسمت بارگذاری نمایند. (کلیک کنید), طراحی سایت

نخست, خدمات ترجمه, ترجمه تخصصی, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی حسابداری, ترجمه تخصصی روان شناسی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی برق و الکترونیک, ترجمه تخصصی ی صنایع, ترجمه تخصصی ی مکانیک, ترجمه تخصصی ی عمران, ترجمه تخصصی معماری و شهرسازی, ترجمه تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی, ترجمه متن, ترجمه مقاله, ترجمه کتاب, ترجمه سایت, ترجمه آنلاین, ترجمه فوری, ترجمه زیرنویس , ترجمه ی, زبان های مورد پشتیبانی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, چرا ترجمانو؟, قیمت خدمات ترجمه, وبلاگ, تماس با ما, ثبت سفارش ترجمه, ورود به سایت, قیمت خدمات ترجمه, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, ثبت سفارش, پشتیبانی ترجمانو, ترجمه انگلیسی به فارسی, فارسی به انگلیسی, انگلیسی به فارسی, فارسی به انگلیسی, ترجمه زیرنویس , ترجمه سایت, ×, عضویت در خبرنامه, ×, شرایط استفاده, حریم خصوصی, استخدام مترجم, ثبت شکایت, تماس با ما, ورود مترجمین, آموزش زبان انگلیسی در خواب از واقعیت تا تبلیغات, آغاز هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۵, آیا یادگیری سریع زبان انگلیسی ممکن است؟, روش استفاده از سرویس مترجم گوگل یا google translate (بخش دوم), ×, عضویت در خبرنامه, ×

قیمت/نرخ یا هزینه خدمات ترجمه در شبکه‌ی ترجمانو بسیار ارزان و رقابتی است و در عین پایین بودن قیمت خدمات، کیفیت بسیار بالایی را به ارمغان آورده است.

نرخ ترجمه تخصصی، هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی، قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی، قیمت ترجمه متون، قیمت هر صفحه ترجمه، هزینه ترجمه مقاله، نرخ ترجمه متون انگلیسی به فارسی، تعرفه ترجمه

رایگان مقالات isi, آ ین گفته های شما, نظر جالب یکی از دانشجویان تهران در مورد مترجمین ایران, تقدیرنامه ها, کیفیت الماسی, کیفیت طلایی, کیفیت نقره ای, آ ین مقالات منتشر شده در ترجمه متن, آشنایی با bioone, آمار سایت, آشنایی با مترجمین, کد تخفیف هدیه, آ ین کتابهای شده, نمادها و افتخارات, برآورد قیمت ترجمه متن, برآورد قیمت ترجمه متن, دسترسی به کل سایت, کمی با ما آشنا شوید, برچسبها

خانه, سفارش ترجمه, استخدام مترجم, برآورد هزینه ترجمه, درباره ما, تماس با ما, مقاله, آموزش رایگان مقالات isi, سفارش ترجمه, مترجمان, آزمون, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, لطفا اشکالات نسخه ی جدید سایت مترجمین ایران را با ما در میان بگذارید, سامانه جدید آزمون مترجمین راه اندازی شد, لغو درخواست, دریافت فایل, نظر جالب یکی از دانشجویان تهران در مورد مترجمین ایران, همه نظرات, ارسال نظر, سفارش, سفارش, سفارش, بیشتر, مشاهده دیگر مطالب این بخش, ترجمه متون تخصصی, ترجمه متون عمومی, ترجمه متن عمرانی, ترجمه متن عمرانی, ترجمه متون اقتصاد, ترجمه متن بازرگانی, ترجمه متن برق و الکترونیک, ترجمه متون تاریخی, ترجمه متون حسابداری, ترجمه متن حقوقی, ترجمه متن روانشانسی, ترجمه متن زمین شناسی, ترجمه متون زیست شناسی, ترجمه متن تخصصی شیمی, ترجمه متون صنایع, ۲۱st century architecture apartment living, principles of psychiatric genetics, fundamentals of pain medicine, decision making in emergency critical care, ضوابط کار با مترجمین ایران, ترجمه متون تخصصی, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه, مترجمین ایران, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه متن
↓ skip to main content, tarjomeonline.ir[at]gmail.com, خانه, خدمات ترجمه, خدمات ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, ترجمه ی و دانشجویی, ترجمه متن, ترجمه فوری, ترجمه مقاله, ترجمه چکیده, ترجمه تخصصی, ترجمه وب سایت, ترجمه کتاب و مجلات, ترجمه اداری و بازرگانی, ترجمه و فایل صوتی, rewording متن, خلاصه نویسی متن, ویرایش تخصصی متن, ترجمه رایگان – تست کیفیت, قیمت ترجمه, قیمت ترجمه, سفارش ترجمه, سفارش ترجمه, راهنمای سفارش ترجمه, پرداخت آنلاین, اطلاعات حساب های بانکی, مترجمین, مترجمین, استخدام مترجم, فرم استخدام مترجم, ضمانت ترجمه, امنیت ترجمه, ضمانت ترجمه, راهنمای کیفیت ترجمه آنلاین, پرسش و پاسخ, پرسش و پاسخ, آموزش مترجمی, تماس با ما, تماس با دار رجمه, مزایای ترجمه آنلاین, حمایت از دار رجمه, نماد اعتماد الکترونیکی, راهنمای سفارش ترجمه, ترجمه انگلیسی به فارسی, ترجمه فارسی به انگلیسی, سفارش ترجمه, شرایط و ضوابط, تبادل لینک, رایگان کتاب, دیکشنری آنلاین, استخدام مترجم :, سفارش ترجمه :, قیمت ترجمه :, تماس با دار رجمه :, نماد اعتماد الکت


آیین دادرسی مدنی »
بر اساس ماده 3 این قانون قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

بر این اساس، شماره های مندرج در این خبر، تعرفه مصوب در قانون وصول برخی از درآمدهای ت بوده و در ذیل آن نیز با علامت ستاره، میزان افزایش آن بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه ذکر شده است.

1- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر می شود.
* مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداکثر سیزده میلیون ریال (13.000.000) ریال

2- هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
* مبالغ فوق بدین صورت افزایش یافته است: حداقل نهصد هزار ریال (900.000) ریال و حداکثر چهل میلیون ریال (.40.000.000) ریال

3- در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.
* بدون تغییر ماند

4- تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر مست م الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال می باشد.
* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت.

5- تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مست م الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال خواهد بود.
* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000) ریال افزایش یافت.

6- 6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین می گردد.
* این مبلغ به پنج هزار ریال (5000) ریال افزایش یافت.

7- درآمد صندوق " الف " اداره کل تصفیه و امور ورش تگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9%) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8%) و مازاد آن هفت درصد (7%) دریافت می شود.
* بدون تغییر ماند.

8- درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورش تگی تثبیت می گردد.
* بدون تغییر ماند.

9- هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (1000) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین می شود.
* هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ده هزار ریال (10.000) ریال شد.
- هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.
- هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد بیست هزار ریال (20.000) ریال شد.

10- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می گردد.
الف - پروانه وک درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وک درجه (2) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.
ج - پروانه وک درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.
د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان ها بیست هزار (20000) ریال.
ه - پروانه وک اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.

* این مبالغ به شرح زیر افزایش یافت: پروانه وک درجه (1) دو میلیون ریال (2.000.000) ریال
- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وک درجه (2) و کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد یک میلیون ریال (1.000.000) ریال
- پروانه کارگشائی درجه (3) هشتصد هزار ریال (800.000) ریال
- پروانه وک اتفاقی پانصد هزار ریال (500.000) ریال

11- تقدیم دادخواست به دیوان عد اداری مست م الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.
* تقدیم دادخواست به دیوان عد اداری: 1- شعب دیوان پنجاه هزار ریال (50.000) ریال شد. 2- شعب تشخیص یکصد هزار ریال (100.000) ریال شد.

12- هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می گردد.
الف - مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (1.5%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون(10000000) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (3%) به نسبت ارزش محکوم به.
ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد(4%) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

* بدون تغییر ماند.

13- هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (5000) ریال تعیین می شود.
* هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی پنجاه هزار ریال (50.000) ریال شد.

14- در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.
* این مبلغ بدین صورت افزایش یافت: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد یکصد هزار ریال (100.000) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود.

15- هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (500) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000 ریال) افزایش یافت.

16- هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ به پنجاه هزار ریال (50.000 ریال) افزایش یافت.

17- هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عد اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (200) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.
* این مبلغ به دو هزار ریال (2.000) ریال افزایش یافت.

18- هزینه ابلاغ

[مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ...]
و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (1000) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ به ده هزار ریال (10.000) ریال افزایش یافت.

19- هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده (10000) هزار ریال تعیین می شود.
* این مبلغ بدین شرح افزایش یافت:
- هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون ریال (1.000.000) ریال، پانزده هزار ریال (15.000) ریال شد.
- نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال (10.000.000) ریال، چهل هزار ریال (40.000) ریال
- مازاد بر ده میلیون ریال (10.000.000) ریال، یکصد و پنجاه هزار ریال (150.000) ریال

20- هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (1000) ریال و برای نسخه های بعدی دویست (200) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ بدین شرح افزایش یافت:
- نسخه اول پنجاه هزار ریال (50.000) ریال
- نسخه های بعدی بیست هزار ریال (20.000) ریال

21- هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می شود.
* این مبلغ به یکصد هزار ریال (

[مشاهده فقط برای اعضا امکان پذیر است . برای ثبت نام اینجا کلیک کنید ...]
00.000) ریال افزایش یافت.

22- هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (30%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه می باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
* هزینه اجرای احکام تخیله اعیان مستأجره بدون تغییر ماند.
- هزیه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری
از یکصد هزار ریال (100.000) ریال تا پانصد هزار ریال (500.000) ریال به تشخیص دادگاه


فهرست عناوین مناقصه های روز پنج شنبه  مورخ 1396/03/18

 1. مناقصه ید و تحویل سیستم روباتیک ذخیره سازی داده مبتی بر فن آوری دیسکهای بلوری
 2. مناقصه مناقصه شماره ۱۰۷۶/ج ن/۹۶ ید تیپ مشعل اصلی و تیپ مشعل گاز اسیدی
 3. مناقصه تامین منابع مالی و اجرای بخشی از شبکه های فاضلاب و نصب انشعابات در ت آباد/آبفا استان البرز
 4. مناقصه ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهت ارائه سرویس ایاب ذهاب کارکنان
 5. مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس پردیس قدیم زابل
 6. مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس پردیس جدید زابل
 7. مناقصه انجام امور خدماتی شرکت / آبفا استان البرز
 8. مناقصه انجام امور خدماتی، نظافتی و پشتیبانی نظیر: خدمات نظافت، پذیرایی و نامه رسانی داخلی، نگهداری فضای سبز
 9. مناقصه گازرسانی به روستاهای اب٬منطش٬حسین آباد٬هیراباد و ج آباد از توابع شهرستان خدابنده از محل بند؛ق؛
 10. مناقصه انجام خدمات امور خوابگاهها و حفاظت فیزیکی از ساختمانها و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات و اموال منقو
 11. مناقصه فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری فعالیت های مرتبط با تامین خدمات خودروئی
 12. مناقصه بهینه سازی سیستم ارتینگ ۶۴ ایستگاه حفاظت کاتدی و تقلیل فشار شمال استان ای ایذه دهدز باغملک و ..
 13. مناقصه خدمات تنظیفات و نگهداشت ترمینالها و محوطه فرودگاه تبریز
 14. مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی تی در ای استان بوشهر
 15. مناقصه تجدید تهیه مصالح و اجرای حدود ۱۵کیلومتر خط تغذیه ۸ اینچ به همراه یک عدد ایستگاه tbsو cps شهر فهرج
 16. مناقصه مناقصه شماره ۱۰۷۷/ج ن/۹۶ ید سیستم لرزش کمپرسورهای کوپر و توربو ا پندر
 17. مناقصه گازرسانی به ۳۳ روستای محور زیوه شهرستان ارومیه
 18. مناقصه م م/ ۰۰۸۸/ ۹۶ انجام خدمات کمک رانندگی و سایر خدمات جنبی ۲۸ نفر کمک راننده وسائل نقلیه سنگین بصورت رو
 19. مناقصه برقرسانی از طریق نصب و اصلاح انشعابات منطقه برق سینا
 20. مناقصه م م/۰۰۸۷/۹۶ انجام خدمات خودروئی (هدایت) ۴۲ نفر راننده پایه دوم (راننده مینی بوس) بصورت دو نوبتکار ۱۲


 1. مناقصه کنتور تکفاز با ملحقات- عمرانی
 2. مناقصه مناقصه شماره ۱۰۷۸/ج م/۹۶ ید البسه ورزشی
 3. مناقصه ۹۵/۷۱ بهسازی و روکش آسف راههای روستائی رامهرمز --- ۹۵/۷۲ بهسازی وآسف راههای روستائی رامشیر
 4. مناقصه تهیه وتامین خودروهای سبک ۱۶ ساعته اداره ترابری
 5. مناقصه مناقصه۹۵/۷۷۶تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه وراهبری جایگاه های سوخت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
 6. مناقصه انجام امور خدمات تنظیفات ٬ آبدارخانه ٬ مجتمع ورزشی شرکت گاز استان آذربایجان غربی- محدود۱۳۹۶
 7. مناقصه تامین منابع مالی، طراحی، احداث، بهره برداری و انتقال مجتمع تجاری، ورزشی و گردشگری آبفا در قالب قرارد
 8. مناقصه احداث غسالخانه مشک
 9. مناقصه انجام خدمات مرتبط با اداره تدارکات وامور کالا
 10. مناقصه برقرسانی از طریق نصب و اصلاح انشعابات منطقه برق نارمک
 11. مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای حفروپمپاژدوحلقه چاه آ ی(هرچاه۲۵۰ متر)در چاه سرخ قالینی وغرب چهار طاق جهرم
 12. مناقصه ید انواع مقره پلیمری
 13. مناقصه عملیات اجرایی بخش چهارم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان
 14. مناقصه ید ۳ دستگاه بوستر پمپ
 15. مناقصه طراحی، ید تجهیزات و نصب پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت کنگان۲ (به روش epc)" شماره ستاد
 16. مناقصه عملیات نصب، تست و راه اندازی پستهای ۶۶ و ۱۳۲ کیلوولت شماره ستاد
 17. مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ،زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی وعوامل پروازی و محوطه سازی
 18. مناقصه ید انواع کیوسک پست
 19. مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن فارس
 20. مناقصه خدمات ی تفصیلی، تامین کالا و اجرای پروژه جمع آوری گازهای مازاد مرحله ۲و.
 21. مناقصه مناقصه شماره ۱۰۷۹/ج ر/۹۶ ید دو عدد الکتروموتور ۲۲۵ کیلووات
 22. مناقصه پروژه تعمیرات فوری خطوط لوله نفت صادرات واقع درناحیه اهواز به روش pc به شماره ۰۳۳-۸۰۲۱۹
 23. مناقصه مناقصه شماره ۱۰۴۱/ج ع/۹۶ ید ۱۰ دستگاه سردخانه زیرصفر و بالای صفردرجه
 24. مناقصه بازسازی ۲ بلوک ساختمان مهمانسرای آستارا
 25. مناقصه م م/۰۰۷۲/۹۶ استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار همراه با کلیه ادوات و تجهیزات مورد نیاز جهت ان
 26. مناقصه برقرسانی از طریق نصب و اصلاح انشعابات منطقه برق ۱۷ شهریور
 27. مناقصه کاروان سیار(۰۰۱-۴۸-۹۱۶۰۹-۳۱)
 28. مناقصه حمل گندم
 29. مناقصه عملیات اجرایی بخش ششم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان
 30. مناقصه م م/ ۰۱۳۳/۹۶ انجام عملیات جوشکاری و برشکاری در واحدهای بهره برداری و نمکز کارون در شش ماهه اول س
 31. مناقصه احداث حسینیه ی روستای سلیران نرگسی
 32. مناقصه عملیات اجرایی بخش هفتم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان
 33. مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۹۶/۱۲۰۰۶- خدمات نظافت امور انتقال نیروی نواحی
 34. مناقصه واگذاری محوطه پارکینگ واقع در ضلع غربی ایستگاه شیراز
 35. مناقصه مناقصه شماره ۱۰۸۰/ج ر/۹۶ ید دو عدد الکتروموتور ۱۱۰ کیلووات
 36. مناقصه انجام خدمات نیروی ارکان ثالث اداره نگهداری وتعمیرات
 37. مناقصه گازرسانی به صورت ژراکنده به شهرستان کبودرآهنگ و روستاهای تابعه
 38. مناقصه خدمات خودرویی
 39. مناقصه کابل ۶+۶*۱ فشار ضعیف - عمرانی
 40. مناقصه عملیات اجرایی بخش پنجم از خطوط فرعی شبکه توزیع آب شهر زاهدان
 41. مناقصه واگذاری خدمات نظافت و باربری و نامه رسانی
 42. مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه سه جزیره زیبای کیش
 43. مناقصه ید ۴۰۰ تن زیرشانه
 44. مناقصه خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از فضای سبز، باغات، گلخانه ها و دامهای خاص پژوهشکده کشاورزی و تحقیقا
 45. مناقصه ید۲۵۰ تن خمیر الیاف بلند
 46. مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شامـل محوطه های چمن کاری ،گل کاری ، درختکاری ، زیبا سازی و نظافت محوطه
 47. مناقصه تعمیر،نگهداری و راهبری تأسیسات
 48. مناقصه واگذاری اداره عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی منطقه تهران
 49. مناقصه ید و لوله گذاری پروژه مجموعه قاسم آباد و تنگ حنا شهرستان نی ریز
 50. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی ( شامل خدمتگزاری، سرایداری، ماشین نویسی و ...)
 51. مناقصه انجام امور تنظیفات و حمل زباله های ساختمانهای بانک مرکزی
 52. مناقصه ارزی کیفی واگذاری : 73-1-96- عملیات لوله گذاری فاضلاب مبارکه با برآورد 39.120.636.654 ریال و تضمین 1.960.000.000 ریال --------- 74-1-96- عملیات لوله گذاری فاضلاب کر د با برآورد 20.490.704.414 ریال و تضمین 1.035.000.000 ریال
 53. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستانهای آبدانان – دره شهر – بدره
 54. مناقصه پروژه رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب
 55. مناقصه انجام امور خدمات خودرویی اداری کارکنان سازمان در سال۱۳۹۶با ۲۰ دستگاه خودرو شامل سمند ،پژوجی ال ای
 56. مناقصه کاهش تلفات شهرستانهای دهلران – موسیان –مهران – زرین آباد
 57. مناقصه بهسازی محوطه مخزن استراتژیک واحد بهره برداری شمارهدو اهواز
 58. مناقصه کاهش تلفات شهرستانهای سرابله – سیروان – چوار - ایوان
 59. مناقصه ۲۵۰ تن خمیر الیاف کوتاه
 60. مناقصه تکمیل و توسعه راههای روستایی (تکمیل محور گوغر در شهرستان سیرجان )
 61. مناقصه تکمیل آبنما و زیر سازی محور های شهرستان بردسیر
 62. مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه یک جزیره زیبای کیش
 63. مناقصه کنتور معمولی ۲/۱
 64. مناقصه تعمیرات شیرهای آتش¬نشانی شهرکها و نواحی صنعتی استان
 65. مناقصه گازرسانی به صورت پراکنده به صنایع استان همدان
 66. مناقصه نگهداری شبکه و اصلاح و توسعه آب
 67. مناقصه آگهیشرکت درمناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی تهیه,طبخ,توزیع وسروغذای گرم انبارشهیداحمدی روشن
 68. مناقصه آگهیشرکت درمناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی تهیه,طبخ,توزیع وسروغذای گرم انبار نفت سیرجان
 69. مناقصه آگهی فراخوان شرکت درمناقصات عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت سیرجان
 70. مناقصه آگهی فراخوان شرکت در مناقصات عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی انبار نفت شهید احمدی روشن
 71. مناقصه ساخت داخلی تعداد یک ست برج تغلیظ گاز اسیدی به همراه پکینگهای آن مربوط به واحد بازیافت گوگرد ساخت داخل کشور
 72. مناقصه توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستانهای سرابله– سیروان - ایوان
 73. مناقصه کاهش تلفات شهرستانهای دره شهر- ملکشاهی - آبدانان
 74. مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر ( ی جنوب شرق اصفهان)
 75. مناقصه آگهی فراخوان شرکت درمناقصات عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت رفسنجان
 76. مناقصه نگهداری فضای سبز منطقه دو جزیره زیبای کیش
 77. مناقصه تهیه و نصب کمد و بایگانی ریلی
 78. مناقصه تاریخ بازگشائی پاکتهای (ج)مناقصه های ۹۵/۷۱ بهسازی و روکش آسف راههای روستائی رامهرمز و مناقصه ۹۵/۷۲ بهسازی وآسف راههای روستائی رامشیر
 79. مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل بسکت های لایه گرم ایرهیترهای واحدهای ۵-۶
 80. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب ، راه اندازی سامانه حدف کدورت آب سطحی در آبگیر ایستگاه پمپاژ شماره یک خوانسار
 81. مناقصه کارگاه آموزشی
 82. مناقصه نوبت سوم - اجرای خط انتقال آب کانال سبزپوشان به اراضی پایین دست به طول ۱۴ کیلومتر
 83. مناقصه ید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای بایگانی ادارات ثبت احوال و املاک استان همدان
 84. مناقصه عملیات تامین ، وج منصوبات درون چاهی اولیه ، تهیه ، حمل ، نصب و راه اندای الکتروپمپ شناور جدید در 65 حلقه از چاههای آب شرب مناطق مختلف استان گلستان با برآورد 11.543.097.660 ریال و تضمین 577.200.000 ریال --- ید 53 دستگاه کنتور مغناطیسی جهت کنتور دار نمودن منابع تامین و 25 دستگاه ارتفاع سنج مخازن ای استان با برآورد 5.0150.000.000 ریال و تضمین 257.500.000 ریال
 85. مناقصه انجام عملیات سرویس دهی جهت یتهای درون شهری و برون شهری مدیران و کارکنان
 86. مناقصه ارزی کیفی قطعات یدکی شیرهای توپی ktm مورد نیاز عملیاتی نار و کنگان خود
 87. مناقصه تنظیم اسناد اجاره با متصرفین رقبات موقوفات و بقاع متبرکه حدود 1300 سند ---- تجدید و تمدید اسناد اجاره منقضی شده رقبت موقوفات و بقاع متربکه حدود 12000 سند
 88. مناقصه احداث مشارکتی مجتمع تجاری اداری میدان شهید سلطانی
 89. مناقصه اصلاحیه : ایجاد و واگذاری بستر فیبر نوری در خصوص 5 واحد ثبتی همدان ناحیه 2، ملایر، نهاوند تویسرکان و اسدآباد و انتقال سرویس های دیتای فعلی به روی بستر ایجاد شده و اتصال ادارات ثبت مذکور به مراکز ارائه دهنده پهنای باند و سرویسهای مربوطه
 90. مناقصه پروژه آبرسانی چین تهلیان ( شامل تهیه و اجرای لوله فولادی گالوانیزه 5 اینچ به طول 13311 متر - احداث دو باب مخزن 100 مترمکعبی بتن مسلح - احداث 6 باب حوضچه شیرآلات و ...
 91. مناقصه واگذاری عملیات سفتکاری (تکمیل اسکلت ف ی، اجرای سقفها، دیوار چینی و نصب فریم درب و پنجره)
 92. مناقصه واگذاری عملیات خاکبرداری مسیر پروژه
 93. مناقصه واگذاری ساخت و نصب 12 عدد جرثقیل سقفی در محدوده سد لتیان
 94. مناقصه واگذاری تعمیرات اساسی و ساختمانی با زیربنای 2860 متر مربع در 9 طبقه
 95. مناقصه اجرای پل سریز (احداث باند دوم محور یاسوج - سمیرم ) با برآورد 49.120.669.837 ریال و تضمین 2.183.000.000 ریال --- بهسازی و آسف راههای روستایی سادات - چاهن - موشمی ها- لعل مینا - دره زیتی - مله خویش - برد پهن با برآورد 43.070.745.558 ریال و تضمین 2.062.000.000 ریال
 96. مناقصه اصلاحیه : 17/96 : واگذاری حفاظت فیزیکی شعبه مشهد --- 23/96 : واگذاری خدمات و پشتیبانی شعبه ی مشهد
 97. مناقصه واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت
 98. مناقصه ید آسف با برآورد 12.000.000.000 ریال و تضمین 600.000.000 ریال --- اجرای مکانیزه آسف با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- اجرای روکش آسف بابرآورد 3.500.000.000 ریال و س 125.000.000 ریال
 99. مناقصه 11-96 : طرح بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستانهای دیر و کنگان با برآورد 3.000.000.00 ریال و تضمین 150.000.000 ریال ---- 12-96 : تکمیل سالن ورزشی حسین آباد برازجان با برآورد 9.714.160.626 ریال و تضمین 485.708.031 ریال و ---- 13-96 : توسعه ساختمان بخشداری آرم با برآورد 24.696442.535 ریال و تضمین 1.234.822.127 ریال ---- 5-96 : بهسازی و اصلاح قوس سوم و چهارم در محور کلمه - بوشکان با برآورد 17.010.805.853 ریال و تضمین 851.000.000 ریال
 100. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ساخمان اداره ثبت احوال شهرستان بم به مساحت کل 980 متر مربع
 101. مناقصه نگهداری و حفاظت از اراضی تی در ای استان بوشهر
 102. مناقصه ید 1500 عدد دریچه 60*60 چدن داکتیل - شهر ساوه با برآورد 3.300.000.000 ریال و تضمین 165.000.000 ریال --- ید 1500 عدد دریچه 60*60 چدن داکتیل ای شازند و استانه با برآورد 3.300.000.000 ریال و تضمین 165.000.000 ریال
 103. مناقصه جذب پیمانکار شرایط جهت تکمیل آرامستان جدید (ج بندی ـ اجرای سکوی ـ احداث حسینیه و سرویس بهداشتی)
 104. مناقصه ارزی کیفی بهسازی و روکش آسف محورهای سقز ـ دیواندره (ایرانخواه) و سقز ، مریوان
 105. مناقصه ید طراحی اجرا نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق اتاقهای بایگانی را به واحدهای ثبتی اردبیل، پارساباد، بیله سوار، گرمی مشکین شهر نمین نیر خلخال کوثر
 106. مناقصه تجهیزات اداری و آموزشی مورد نیاز : تجهیزات اداری و آموزشی (میز اداری حدود 150 دستگاه با تضمین 26.250.000 ریال --- صندلی اداری حدود 300 با تضمین 30.000.000 ریال --- دستگاه صندلی ارباب رجوع حدود 300 دستگاه با تضمین 8.250.000 ریال --- میز معلم حدود 1500 دستگاه با تضمین 93.750.000 ریال --- صندلی معلم حدود 1500 دستگاه با تضمین 33.750.000 ریال --- میز و نیمکت سه نفره حدود 3000 دستگاه با تضمین 218.750.000 ریال --- فایل 4 کشو چوبی حدود 200 دستگاه با تضمین 35.000.000 ریال
 107. مناقصه 21000 متر شبکه پلی اتیلن پراکنده در سطح روستاهای شهرستان بویر احمد
 108. مناقصه عملیات نصب به همراه تهیه اتصالات مصرفی و تعویض کنتور و رگلاتور با هشت اکیپ اجرایی
 109. مناقصه مطالعات طرح جامع برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق حوزه عملیات شهرستان زنجان
 110. مناقصه ید air staarting comp neuen hauser cormany
 111. مناقصه انجام تعمیرات دو دستگاه pony base در طرح توسعه میدان گازی کیش شامل بازسازی ، تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب و تقویت سیستم های هیدرولیک و خدمات نگهداری آنها
 112. مناقصه اجرای باقیمانده عملیات ساخت اسکلت بتنی ساختمانهای اصلی و جنبی پروژه بیمارستان 160 تختی آموزشی زابل
 113. مناقصه انجام امور آشپزخانه شامل تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذای پرسنل خود
 114. مناقصه ارزی کیفی نوار پوشش لوله و پرایمر موردنیاز جهت استفاده در مناطق عملیاتی آغار و دالان و پارسیان خود شامل نوار سه لایه پوشش لوله درونی 6 اینچ 100 فوت - به مقدار 1615 رول - نوار پوشش لوله بیرونی 4 اینچ 100 فوت به مقدار 640 رول - نوار سه لایه پوشش لوله درونی 4 اینچ 100 فوت به مقدار 250 رول - نوار پوشش لوله بیرونی 4 اینچ 100 فوت به مقدار 1870 رول - پرایمر به مقدار 600 لیتر
 115. مناقصه ارائه خدمات سرویس حفظ و نگهداری و بهره برداری از سیستم های حرارتی برودتی و تجهیزات مخابراتی
 116. مناقصه آسف محور مرزن آباد - کلاردشت - عباس آباد با برآورد 16.779.717.812 ریال و تضمین 846.000.000 ریال --- لکه گیری و آسف محور بهنمیر کیاکلا با برآرود 14.733.807.127 ریال و تضمین 743.000.000 ریال
 117. مناقصه کالاها و خدمات ( ید تجهیزات ، تامین برق اضطراری و خدمات اداری امور مالیاتی )
 118. مناقصه طرح قرارداد فروش با برآورد 36.000.000.000 ریال و تضمین 2.520.000.000 ریال و پشتیبانی با برآورد 54.000.000 ریال و تضمین 37.800.000 ریال از طریق مرکز پاسخگویی 2020 در سطح استان گلستان و پشتیبانی شهرستان گرگان با استفاده از فناوری adsl و فروش حضوری به عنوان پیمانکار لایه سه در شهرستان گرگان
 119. مناقصه ارزی کیفی flare tip
 120. مناقصه ساخت مدرسه شماره چهار مسکن مهر شهر بهارستان
 121. مناقصه عملیات اورهال واحدهای دو و پنج نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان از نوع توربین گاز v94:2
 122. مناقصه انجام عملیات دمونتاژ ، مونتاژ ، تراش ، پیش تراش و کلیه مراحل تغمیر و تست غلتکهای واحد ریخته گری
 123. مناقصه ید نصب و راه اندازی تجیهزات سامانه ثبت تخلف سرعت شهر مبارکه
 124. مناقصه نگهداری پارکهای موضوعی: مناسبتی یک یاد، یک درخت، دانش و باغ گلها
 125. مناقصه واگذار ید بخشی از اقلام موردنیاز خود را شامل انواع کیسه قندی و شکری - زغال کک - ضد کف جهت کارخانجات قند میاندوآب - آباد غرب
 126. مناقصه اصلاحیه : واگذاری حفاظت و نگهداری اراضی تی تحت تملک
 127. مناقصه 4-96 : انجام امور خدمات نظافت نگهبانی و پذیرایی مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای میرجاوه - فنوج - قصر قند - سراوان - خاش - سرباز - ایرانشهر - نیکشهر - چابهار - کنارک - سیب و سوران - زابلی و دلگان با تضمین 306.000.000 ریال ----5-96 : اصلاح و نوسازی باغات موجود شهرستانهای چابهار و کنارک با تضمین 1.030.000.000 ریال
 128. مناقصه واگذاری عملیات سفت کاری و نازک کاری مجموعه آبی بانوان مشهد
 129. مناقصه ید تجهیزات کمک بازرسی x-ray, gateway , hand dite ctor (hhmd(
 130. مناقصه ید لوازم نصب و اجرای طرح آبیاری قطره ای در سطح حدود 188/6 تار از باغات پسته واحد مافون و 162 تار باغات پسته واحد سزدشت، جاده قدیم بندرعباس بعد از روستای آباد
 131. مناقصه اجرای پروژه لایروبی و تکمیل دیواره سازی رودخانه ازارود
 132. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امورات اداری و جمع آوری زباله، رفت و روب سطح شهر، احیاء و نگهداری فضای سبز، رانندگی ماشین آلات
 133. مناقصه امور تهیه طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید کامیاب
 134. مناقصه ید 12/000 تن زغال چرب
 135. مناقصه واگذاری امور مهد کودک و فضای فیزیکی آن
 136. مناقصه تعمیرات گاردریل محورهای پردیس ، شمیرانات ، فیروزکوه ، دماوند با برآورد 3.836.748.864 ریال و تضمین 191.840.000 ریال --- احداث سیستم روشنایی وجی های آزاد راه تهران - قم (حدفاصل عوارضی تا حسن آباد) با برآورد585.086.361 ریال و س 292.700.000 ریال --- تهیه مصالح و اجرای خط کشی راههای حوزه استحفاظی استان تهران (پردی ، دماوند ، فیروزکوه ، شمیرانات و ری با برآورد 23.407.066.488 ریال و س 1.170.353.324 ریال
 137. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی : 1-7/96 : اجرای تسطیح شبکه معابر و رواناب بابرآورد 11.500.000.000 ریال و تضمین 575.000.000 ریال ---- 2-7/96 : اجرای فنس و ساختمان نگهبانی با برآورد 4.019.000.000 ریال و تضمین 201.000.000 ریال ---- 3-7/96 : احداث و اجرای است ذخیره آب 2000 متر مکعبی با برآورد 4.282.000.000 ریال و تضمین 214.000.000 ریال --- 4-7/96 : شبکه داخلی و خط تغذیه گاز با برآورد 5.104.000.000 ریال و تضمین 255.000.000 ریال
 138. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی : 1-7/96 : اجرای تسطیح شبکه معابر و رواناب بابرآورد 11.500.000.000 ریال و تضمین 575.000.000 ریال ---- 2-7/96 : اجرای فنس و ساختمان نگهبانی با برآورد 4.019.000.000 ریال و تضمین 201.000.000 ریال ---- 3-7/96 : احداث و اجرای است ذخیره آب 2000 متر مکعبی با برآورد 4.282.000.000 ریال و تضمین 214.000.000 ریال --- 4-7/96 : شبکه داخلی و خط تغذیه گاز با برآورد 5.104.000.000 ریال و تضمین 255.000.000 ریال
 139. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی : 1-7/96 : اجرای تسطیح شبکه معابر و رواناب بابرآورد 11.500.000.000 ریال و تضمین 575.000.000 ریال ---- 2-7/96 : اجرای فنس و ساختمان نگهبانی با برآورد 4.019.000.000 ریال و تضمین 201.000.000 ریال ---- 3-7/96 : احداث و اجرای است ذخیره آب 2000 متر مکعبی با برآورد 4.282.000.000 ریال و تضمین 214.000.000 ریال --- 4-7/96 : شبکه داخلی و خط تغذیه گاز با برآورد 5.104.000.000 ریال و تضمین 255.000.000 ریال
 140. مناقصه ارزی کیفی اپراتوری تلفنخانه، دپوی بی سیم و دیسپچر اداره کل راه آهن یزد
 141. مناقصه اصلاحیه : بهسازی و زیرسازی و آسف معابر گلسار (احداث بلوار ورودی شرقی شهر گلسار)
 142. مناقصه بیمه گروهی مازاد بر درمان ( بیمه تکمیلی) پرسنل شهرداری به تعداد 1/100 نفر (هزار و صد نفر)
 143. مناقصه تکمیل ساختمان راهدارخانه قائمشهر(د لا)
 144. مناقصه اصلاحیه : 5 قلم تجهیزات کنترل فشار سرچاهی
 145. مناقصه ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 15 کیلومتر خط تغدیه 8 اینچ به همراه یک عدد ایستگاه tbs و cps شهر فهرج
 146. مناقصه درزگیری و لکه گیری محور اراک - سلفچگان شهرستان اراک
 147. مناقصه اجرای سیستم f&g تاسیسات رشت را پس از شناسایی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید
 148. مناقصه احداث و بازسازی ابنیه فنی در محدوده خط 16 اینچ بزنگان ـ کلات ـ درگز (کیلومتر 8 تا 158)
 149. مناقصه ید اقلام تجعهیزات فن آوری در 28 ریدف شامل رک دیواری - سوییچ 24 پورت dlink -- [c )کاربری - سرور) -- سرور - سویچ لایه 2 - سویچ لایه 3 -- روتر - پچ پنل فیبر نوری - آداپتر فیبر نوری - پچ کورد فیبر نوری - ماژول sfp فیبر نوری - ماژول sfp copper - cisco stack 29060 x --- cisco stack 3850- -- پیچ پنل 24 پورت -- کیستون cat 6 --- پیچ کور cat 6 --- رک 427 --- سویچ kvm -- پاور ماژول 32 آمپر -- سیستم ems -- کامپیوتر - پرینتر سیاه و سفید -- پرینتر سیاه و سفید دبیرخانه ای -- پرینتر رنگی جوهر افشن --- اسکنر حرفه ای -- اسکنر نیمه حرفه ای
 150. مناقصه تامین خودرو مورد نیاز خود
 151. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث مخزن 1000 متر مکعبی بتنی با قالب ف ی و مخزن هوایی ف ی 100 متر مکعبی و ساختمانهای جانبی سایت
 152. مناقصه ارزی کیفی واگذاری سیستم f&g تاسیسات رامسر را پس از شناسایی به پیمانکاران ذیصلاح
 153. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 10 کیلومتر روستاهای تحت پوشش سایت بهشت آباد
 154. مناقصه ارزی کیفی تهیه و نصب تجهیزت خانه های سایتهای b و c طرح آبرسان نمین و عنبران
 155. مناقصه ارزی کیفی اجرای سیل کت امولسیونی fog seal سطح راههای استان کردستان : 200961173000012 : سطح راه های جنوب استان با برآورد 4.010.335.567 ریال و تضمین 201.000.000 ریال ---- 200961173000013 : سطح راه های شمالی استان با برآورد 3.993.218.321 ریال و تضمین 200.000.000 ریال
 156. مناقصه ارزی کیفی انجام امور خدماتی و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن منطقه شمال غرب
 157. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 10 کیلومتر روستاهای تحت پوشش سایت بهشت آباد
 158. مناقصه واگذاری احداث مخزن هوایی ف ی 100 متر مکعبی با فنداسیون بتنی و ساختمانهای جانبی سایت روستای ملک سر شهرستان صومعه سرا نواحی صومعه سرا- انزلی
 159. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 10 کیلومتر روستاهای تحت پوشش سایت بهشت آباد
 160. مناقصه ارزی کیفی انجام امور خدمات ایستگاه های مسافری اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب
 161. مناقصه احداث ایستگاههای پمپاژ شبکه آبیاری و ز شی اراضی باقیمانده (قسمت دوم) و ساختمانهای کمپ واحد عمرانی سوم خدا آفرین
 162. مناقصه 1/96- واگذاری سد معبر مناطق 2و 4و 7 به بخش خصوصی با مبلغ پایه 26.771.663.289 ریال و تضمین 1.339.000.000 ریال --- 2/96- واگذاری سد معبر مناطق 3و 5 و 6 به بخش خصوصی بامبلغ پایه 18.697.844.292 ریال و تضمین 935.000.000 ریال
 163. مناقصه احداث پایگاه سلامت الوند شامل اجرای کامل عملیات ساختمانی (ابنیه ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی ، دیوارکشی و محوطه سازی (احداث پایگاه سلامت الوند به متراژ 564 متر مربع ، دیوارکشی به متراژ 28 متر مربع و محوطه سازی به متراژ 112 متر مربع ) راه اندازی و تحویل آن
 164. مناقصه تهیه چراغ خیابانی led با برآورد 8.000.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال --- ارتقا حفاظ میانی و نواحی پل و پرتگاه ها در راههای شریانی با برآورد 7.436.900.640 ریال و تضمین 371.850.000 ریال --- لکه گیری و روکش آسف گردته لنگان با برآورد 11.359.237.748 ریال و تضمین 567.962.000 ریال -- روکش آسفال مسیر قره باغلار - کوجنق - خانکندی با برآورد 5.741.578.237 ریال و تضین 287.100.000 ریال --- تعمیر و اجرای درز انبساط با آسفال پلیمری پلها در راههای شریانی با برآورد 1.994.705.500 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- ید خدمات خوردوهای سبک در راههای شریانی سطح استان با برآورد 5.067.000.000 ریال و تضمین 253.350.000 ریال
 165. مناقصه اجرای پروژه عمرانی : اجرا و نگهداری فضای سبز موجود در اختیار شرکت عمران
 166. مناقصه واگذاری ممیزی املاک منطقه 1 شهر قم
 167. مناقصه عملیات کنترل جمعیت حیوانات موذی در سطح شهر
 168. مناقصه ارزی کیفی نیرو رسانی ، توسعه و باز سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری تاسیسات پروژه مدیریت برق برازجان
 169. مناقصه ارزی کیفی نیرو رسانی ، توسعه و باز سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح ، نصب و برکناری تاسیسات پروژه مدیریت برق کنگان
 170. مناقصه اصلاحیه : فاز اول پیاده سازی سامانه های پرداخت الکترونیک شهر قم ( ید نصب و پشتیبانی سامانه های پرداخت الکترونیک کرایه اتوبوسرانی و پرداخت هزینه پارکینگ)
 171. مناقصه خدمات نگهبانی پستهای جدیدالاحداث استانهای اسان رضوی شمالی و جنوبی
 172. مناقصه اجرای ترمیم فرش موزاییک پیاده رو - منطقه یک با برآورد 3.499.322.125 ریال و تضمین 175.000.000 ریال ---- اجرای ترمیم فرش موزاییک پیاده رو - منطقه دو با برآورد 3.499.322.125 ریال و تضمین 175.000.000 ریال
 173. مناقصه اجرای پروژه های ید و نصب انواع بانک خازن ثابت در شبکه 20 کیلو ولت همراه با تجهیزات در محدوده مناطق برق
 174. مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی ج ، جوی وسط، د وش بتنی کانال و نهر منطقه یا با برآورد 3.499.534.375 ریال و تضمین 175 میلیون ریال --- لکه گیری کارهای عمرانی ج جوی وسط د وش بنی کانال و نهر منطقه دو با برآورد 3.499.322.125 ریال و تضمین 175 میلیون ریال
 175. مناقصه ارزی کیفی خدمات پشتیبانی از انبارهای کالا و سوخت اداره کل راه آهن یزد
 176. مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت
 177. مناقصه اجرا آسف خیابان های سطح شهر فرمهین
 178. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی
 179. مناقصه واگذاری اجرا و بهره برداری پروژه احداث مجتمع تالار و هتل شهرداری به مساحت 1607 مترمربع
 180. مناقصه ارزی کیفی ادوات f&g مورد نیاز خود
 181. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
 182. مناقصه ید تجهیزات ورزشی : 200963384000001 : بالابر 1 دستگاه با برآورد 190 میلیون ریال و تضمین 9.500.000 ریال --- 200963384000002 : تردمیل 2 دستگاه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 200963384000003 : جاروی است 1 دستگاه با برآورد 28 میلیون ریال و تضمین 1.400.000 ریال --- ید تجهیزات کمک آموزشی : 200963384000017 : زیست شاسی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 50 میلیون ریال و تضمین 2.500.000 ریال --- 200963384000018 : فیزیک جامع متوسطه 5 مجموعه با برآورد 120 میلیون ریال و تضمین 6 میلیون ریال --- 20096338400019 : شیمی متوسطه 5 مجموعه با برآورد 30 میلیون ریال و تضمین 1.500.000 ریال --- 200963384000020 : شیشه آلات متوسطه 5 مجموعه با برآورد 13.500.000 ریال و تضمین 675.000 ریال --- 200963384000021 : مواد شیمیایی 5 مجموعه متوسطه با برآورد 25 میلیون ریال و تضمین 1.250.000 ریال --- ید تجیهزات سرمایشی : 200963384000022 : کولر اسپیلت با برآورد 270 میلیون ریال و تضمین 13.500.000 ریال --- ید تجهیزات آموزشی : 200963384000004 : پرینتر 6 دستگاه با برآورد 60 میلیون ریال و تضمین 3 میلیون ریال --- 200963384000005 : فتوکپی 6 دستگاه با برآورد 156 میلیون ریال و تضمین 7.800.000 ریال --- 200963384000006 : کامپیوتر 166 دستگاه با برآورد 3.818.000.000 ریال و تضمین 190.900.000 ریال --- 200963384000007 : لپ تاپ 71 دستگاه با برآورد 1.917.000.000 ریال و تضمین 95.850.000 ریال --- 200963384000008 : برد هوشمند 64 دستگاه با برآورد 768.000.000 ریال و تضمین 38.400.000 ریال --- 2009633840000009 : دیتا پروژکتور 71 دستگاه با برآورد 1.420.000.000 ریال و تضمین 71 میلیون ریال --- ید تجهیزات اداری : 200963384000010 : مبل اداری 155 دستگاه با برآورد 139.500.000 ریال و تضمین 6.975.000 ریال --- 200963384000011 : میز کامپیوتر 152 دستگاه باغ برآورد 334.400.000 ریال و تضمین 16.720.000 ریال --- 200963384000012 : صندلی گردان اداری 202 دستگاه با برآورد 303.000.000 ریال و تضمین 15.150.000 ریال ---- ید تجهیزات اداری : 200963384000013 : صندلی تابوره 150 دستگاه با برآورد 75 میلیون ریال و تضمین 3.750.000 ریال --- 200963384000014 : صندلی دانش آموزی متوسطه دور دوم 4900 دستگاه با برآورد 1.960.000.000 ریال و تضیمن 98 میلیون ریال --- 200963384000015 : میز و صندلی معلم سری 120 دستگاه با برآورد 162 میلیون ریال و تضمین 8.100.000 ریال --- 200963384000016 : وایت برد به تعداد 205 دستگاه با تضمین 410 میلیون ریال و تضمین 20.500.000 ریال
 183. مناقصه اصلاحیه : ارزی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن فارس
 184. مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی مسجد حضرت معصومه (س) و تکمیل گنبد مسجد حضرت فاطمه(س)
 185. مناقصه حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه آب شرب شهر فاضل آباد با برآورد 2.783.507.381 ریال و تضمین 139.180.000 ریال --- حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه آب شرب شهر کلاله با برآورد 2.923.515.908 ریال و تضمین 146.180.000 ریال --- حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه آب شرب شهر کردکوی با برآورد 2.339.730.823 ریال و تضمین 116.990.000 ریال --- اجرای حصار کشی ، محوطه سازی ، احداث اتاقک تابلو چاه بندر گز با برآورد 2.490.994.340 ریال و تضمین 124.550.000 ریال
 186. مناقصه ارزی کیفی اپراتوری مرکز تلفن و تحویل و تحول بی سیم اداره کل راه آهن قم
 187. مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع گاز شهرک صنعتی اترک
 188. مناقصه انجام خدمات تهیه واحدهای تعمیراتی (کارگاه مرکزی - برق فشار قوی - تهویه و تبرید) و بهره برداری در منطقه عملیاتی آغار و دالان
 189. مناقصه عملیات جوشکاری و برشکاری ، فیت آپ ، رنگ
 190. مناقصه ارزی کیفی احداث مخزن 2000 مترمکعبی حسن آباد سنندج
 191. مناقصه حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه به محل پروژه تقاطع غیر همسطح اشکاوند --- عملیات حمل سنگ انفجار شه از محل معدن سنگ کوه رضوان به واحدهای دانه بندی سنگ موجود در مجتمع تولیدی صفه -- احداث ایستگاه پمپاژ وحوضچه ها و تاسیسات پروژه خازن آب شهرک ولیعصر همراه با تهیه مصالح (به صورت نقدی)
 192. مناقصه اصلاحیه : ارزی کیفی انجام حجم خدمات آبدارخانه ها و تنظیفات صنعتی و غیر صنعتی شرکت
 193. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی به صورت حجمی برای مدت یک سال جهت رفت و روب شهری، فضای سبز، رانندگی پایه یک، کارهای عمرانی و خدماتی، آتش نشانی و سایر امور اجرایی
 194. مناقصه اصلاحیه : ارزی کیفی تامین حمل نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سدهای آباد - رمشت
 195. مناقصه پوشش سقف جایگاه زباله و خاکبرداری که ظرفیت مدت 9 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد پیمانکار موظف به تحمیل کار می باشد
 196. مناقصه تعمیر بدنه مخزن c میعانات هیدروکربنی پالایشگاه
 197. مناقصه تعریض محور آبسرد به کیلان تا سقف مبلغ 4.800.000.000 ریال -- نصب علائم ترافیکی و خط کشی خیابان های اصلی شهر آبسرد تا سقف مبلغ 2.000.000.000 ریال --- ج گذاری ریفیوژ در محور همند تا سقف مبلغ 5.200.000.000 ریال
 198. مناقصه واگذاری حمل، بارگیری، شستشو، اتوکشی، تحویل البسه و لنژ بیمارستان
 199. مناقصه برونسپاری فعالیتهای غیر حاکمیتی خدمات مشترکین مدیریت توزیع برق شهرستان دورود
 200. مناقصه امور حمل و نقل (خودرو های سبک) در سال 1396 جهت فرمانداری ها بخشداری ها استانداری و واحدهای تابعه
 201. مناقصه عملیات اجرایی احداث زیرگذر خیابان یه
 202. مناقصه تامین خودروهای استیجاری جهت انجام یت های اداری مناطق 1 و 6 و 7 و 8 و ثامن
 203. مناقصه تجهیز چاه آب ناحیه صنعتی مشیکن شهر
 204. مناقصه تامین وسایل نقلیه جهت انجام سرویس های تشریفاتی و مراسمات مختلف
 205. مناقصه عملیات برداشت محصولات کشاورزی حدود 1500 تار (گندم آبی گندم دیم - جو آبی) خود در استانهای همدان و کرمانشاه
 206. مناقصه ید 150 دس

فهرست عناوین مناقصه های روز  مورخ 1396/03/16

 1. مناقصه ۱.تکمیل کانون ژرورش فکری ک ن و نوجوانان سوران ۲.تکمیل مجتمع فرهنگی آموزشی وورزشی بانوان هامون ۳.تکمیل مجتمع فرهنگی آموزشی و ورزشی بانوان نیمروز ۴.تکمیل فاز ۲ مجتمع فرهنگی هنری کانون زاهدان
 2. مناقصه تکمیل مدرسه ۳ کلاسه سوران سیب وسوران
 3. مناقصه انجام مجموعه فعالیتهای کلیه تاسیسات گازرسانی و ساخت و نصب و جابه جایی انشعاب در سطح شهرستان رامسر
 4. مناقصه تامین تعداد ۸۰ دستگاه خودروهای استیجاری سواری و وانت به همراه راننده جهت انجام فعالیتهای عملیاتی
 5. مناقصه ید و لوله گذاری مجموعه ناوبندی شهرستان لامرد
 6. مناقصه احداث سازه دودستگاه مرکز جامع سلامت شهری به مساحت کل ۹۲۰مترمربع در یک طبقه ویکدستگاه مرکز جامع سلامت روستایی ابارق به مساحت ۳۶۲ مترمربع با دو دستگاه پانسیون پزشک به مساحت۱۶۵
 7. مناقصه قرائت کنتور توزیع قبوض گاز و وصول مطالبات شهرستانهای نوشهر چالوس تنکابن و ....
 8. مناقصه حفر چاه آبرفتی کنگلومرایی –آ ی مجموعه کو شهرستان جهرم
 9. مناقصه نصب ۱۰۰۰ عدد کنتور و رگلاتور در شهرستان فریدونکنار و روستاهای تابعه
 10. مناقصه ز شی وتثبیت ترتنشه کیلومتر ۵۱۷
 11. مناقصه احداث دیوار ضامن ایستگاه قارون
 12. مناقصه نصب ۲۰۰۰ عدد کنتور و رگلاتور در شهرستان رامسر و روستاهای تابعه
 13. مناقصه اجرای لکه گیری٬ بهسازی و روکش آسف محور قلعه قاضی-تخت-حسنلنگی-شمیل-درتوجان
 14. مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی ای خوی،دیزج دیز،قطور وفیرورق
 15. مناقصه حفر چاه آ ی مجتمع زوباران - قوچان - ۹۶۰۸
 16. مناقصه تعمیرات و نگهداری از تاسیسات اداره گاز در شهرستان بهشهر به روش pc
 17. مناقصه واگذاریکلیه امورمدیریتی وراهبری تاًسیسات بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان
 18. مناقصه ید مواد اولیه غذایی و خدمات طبخ و توزیع غذا -- [بیمارستان خلیلی]
 19. مناقصه واگذاریکلیه امورمدیریتی وراهبری تاًسیسات بیمارستان (ره)شیروان
 20. مناقصه پروژه روکش آسف گرم معابر محله نظرآباد کنارک


 1. مناقصه اجرای مخازن سپتیک و بخشی از خطوط فاضلابرو فرعی کلاته رودبار(بخش دوم)
 2. مناقصه انجام عملیات رفع و بازسازی فیبر نوری استان
 3. مناقصه ارزی کیفی ایمن سازی و تثبیت محوطه چاه 37 گچساران
 4. مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی پروژه احداث کارخانه فولادسازی به روش کوره قوس الکتریکی به ظرفیت سالانه 600 هزار تن متریک به ظرفیت تقریبی 50.000 مترمکعب
 5. مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیسات عمومی پروژه احداث کارخانه فولادسازی به روش کوره قوس الکتریکی به ظرفیت سالانه 600 هزار تن متریک به ظرفیت تقریبی 50.000 مترمکعب
 6. مناقصه پیمایش مسیر و اجرای جاده دسترسی شمشک بالا (فاز اول) با اعتبار 6.000.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال --- تکمیل دیوارهای ساحلی در سطح شهر با اعتبار 6.150.000.000 ریال و تضمین 307.500.000 ریال --- تکمیل و ادامه جداول سطح شهر با اعتبار 700.000.000 ریال و تضمین 35 میلیون ریال
 7. مناقصه ید ، حمل ، نصب و راه اندازی کالیبراسیون و انجام خدمات پشتیبانی و تعمیرات و نگهداری 200 عدد کنتور حجمی هوشمند
 8. مناقصه ید 35 تن اسید فسفریک خلوص 85 درصد گالنی food grade و مقدار 150 تن سود مایع خلوص 49 الی 51 درصد مربوط به کارخانه روغن نباتی شماره 2 ورامین
 9. مناقصه واگذاری پروژه های: دیوار ساحلی با اعتبار 9.975.000.000 ریال و تضمین 498.750.000 ریال --- آسف گرم با اعتبار 1.875.000.000 ریال و تضمین 93.750.000 ریال ---- نصب علائم با اعتبار 1.200.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- عملیات زیرسازی با اعتبار 1.950.000.000 ریال و تضمین 97.500.000 ریال
 10. مناقصه انواع دبه و سطل ماست انواع نی انواع بطری و درب بطری مورد نیاز خود
 11. مناقصه تامین غذای مصرفی پرسنل خود
 12. مناقصه واگذاری خدمات مربوط به سرویس نگهداری و پایداری چراغ های روشنایی معابر در محدوده عملیاتی امورهای یک و دو سه برق اردبیل
 13. مناقصه پیمان مدیریت تامین نیرو در حوزه خدمات اداری شهرداری کمال شهر
 14. مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد به صورت حجمی
 15. مناقصه انتخاب پیمانکار نظافت و نگهداری فضای سبز کارخانه خود واقع در شهرستان فیروزکوه
 16. مناقصه بارگیر خانه کارخانه خود جهت پر و بارگیری کیسه ای از هر نوع سیمان به مقدار متوسط ماهیانه (بدون تعطیلات ) 35.000 تن واقع در شهرستان فیروزکوه
 17. مناقصه خدمات بازرسی جوش پرتونگاری صنعتی نظارت بر خوردگی ف ات ضخامت سنجی و خدمات آزمایشگاهی پایش خوردگی اداره بازرسی فنی و خوردگی ف ات : به صورت حجمی شامل خدمات بازرسی جوش (1واحد کاری) خدمات نظارت خوردگی ف ات (5واحد کاری) خدمات آزمایشگاهی پایش خوردگی ف ات (1واحد کاری) انجام کلیه خدمات تخصصی به صورت سالانه شامل راسونیک بدنه 450000 دسی مترمربع و راسونیک جوش 2000 اینچ طول پرتو نگاری جوش و تفسیر پرتو نگاری مربوطه 50000 اینچ طول و خدمات تنش زدائی جوش 2000 اینچ طول
 18. مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت و نگهداری اراضی اداره کل راه و شهرسازی اسان جنوبی
 19. مناقصه طراحی و نظارت بر پروژه های راهسازی
 20. مناقصه واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری و تامین نیروی انسانی شهرداری مهردشت
 21. مناقصه ارزی کیفی واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکتی (عرصه بنزین معمولی و ) منطقه تهران در دو گروه
 22. مناقصه ید 24276 متر انواع لوله پلی اتیلن دو جداره کاروگیت به اقطار 500-355-400-315-250-200-700-600-800 میلیمتر به همراه متعلقات
 23. مناقصه ارزی کیفی انجام امور سرویس و نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای خود
 24. مناقصه زیرسازی نصب سنگ ج و آسف برخی معابر منطقه اسکان جاده فرودگاه
 25. مناقصه 200965014000003 : ید 2500 ست تجهیزات تخصصی تیم های واکنش سریع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 2.820.000.000 ریال --- 200965014000004 : ید 50 دستگاه لیفتراک 3 تن تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 2.320.000.000 ریال --- 200965014000005 : ید 340 دستگاه الکتروپمپ آب تکفاز سه اینچ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 2.100.000.000 ریال --- 200965014000006 : ید 10 دستگاه موتور چهارچرخ ویژه مناطق صعب العبور و کوهستان (بنزینی) با تضمین 350 میلیون ریال
 26. مناقصه ارزی کیفی عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب قوچان
 27. مناقصه ارزی عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شهرک قیامدشت- فاز 1 و در سطح شهرستان ری
 28. مناقصه ارزی کیفی ایستگاه مترو چیتگر شهرک گلستان : اجرای کلیه عملیات اجرایی ساختمان شامل ابنیه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اداری در چهار طبقه با زیربنای 3000 مترمربع با اسکلت ف ی محوطه سازی برابر 1170 مترمربع دیوار کشی برابر 181 متر طول
 29. مناقصه واگذاری انجام امور کاشت و نگهداری فضای سبز بیمارستان شریعتی
 30. مناقصه واگذاری امور مربوط به ید تجهیزات روشنایی باند فرودگاه بین المللی پیام واقع در مهرشهر کرج : تعمیر و نهداری دستگاه های ید سیستم روشنایی باند ، تا ی وی ، اپرون و غیره
 31. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی و گارانتی هارد دیسک و انکلوژ جهت تجهیزات ذخیره سازی hp
 32. مناقصه واگذاری نظافت و پاکبانی محوطه ها، انبارها و سایر اماکن در اختیار شرکت واقع در مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس
 33. مناقصه ید سه ردیف انواع گلوله سایز 25 میلیمتر به مقدار 1200 تن سایز 35 میلیمتر به مقدار 1200 تن و سایز 125 میلیمتر به مقدار 100 تن
 34. مناقصه پیمان زنگ ز و رنگ آمیزی کف و سقف بیرونی مخزن سقف شناور (pl tk-4031004000054 ) با سیال نفت سفید با ظرفیت 20 میلیون لیتر مرکز انتفال نفت رفسنجان
 35. مناقصه ید 800 عدد باطری سیلد اسید 12 ولت 100 آمپر ساعت با تضمین 220.000.000 ریال و 7500 عدد باطری سیلد 12 ولت 9 آمپر ساعت (تولید داخل) با تضمین 230.000.000 ریال
 36. مناقصه abb sine filter type nsind 100-5/type nsin0070-5
 37. مناقصه 48432703 : تخلیه و اجرای کلیه عملیات ساختمانی و مکانکی لاگون های تخلیه لجن و کانال های انتقال لجن تصفیه خانه آب شرکت فولاد مبارکه ----48425290 : استفاده از خدمات مشاور تخصصی در زمینه انجام مراحل اول و دوم پروژه های زیست محیطی و غبارگیر ----48432540 : راهبری و نگهداری ایستگاه گاز شهید ازی شرکت فولاد مبارکه ---- 48432023 : ید تهیه و حمل نصب و اجرای کانال کشی راه اندازی و آموزش سیستم تهویه پستهای برق واحد ا یژن (oxh) و احیای مستقیم red-2 در شرکت فولاد مبارکه ----48418894 : ید 14000 تن فرومنگنز پر کربن ---- 48437919 : انجام عملیات ت یب سرباره سرد
 38. مناقصه پروژه تعمیرات منطقه یک : شناسایی مسیر شبکه و شیرهای گازی خطوط توزیع و تغذیه --- عملیات همسطح سازی ، گریسکاری و روانکاری شیرها --- تعمیرات دوره ای و تعویض شیرها --- تعمیرات و سرویس دوره ای ایستگاههای تقلیل فشار و میترینگ در سطح استان --- انجام خدمات پست امداد شهر قنوات و روستاهای تابعه -- انجام خدمات گازبانی در روستاهای تابعه شهر قنوات
 39. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خودنگهدار و اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر در محدوده عمیاتی مناطق برق سعادت آباد - قدس - پاسداران شامل : 960210153 : سعادت آباد با برآورد 5.898.530.100 ریال و تضین 377.000.000 ریال ---- 961210127 : قدس : با برآورد 4.665.893.528 ریال و تضمین 334.000.000 ریال ---- پاسداران 961310098 : با برآورد 8.522.060.470 ریال و تضمین 456.000.000 ریال ---961310077 : بابرآورد 4.273.443.570 ریال و تضمین 314.000.000 ریال ---- 961310126 : با برآورد 10.463.374.174 ریال و تضمین 514.000.000 ریال
 40. مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه با برآورد 80.059.450.943 ریال و تضمین 3.101.189.019 ریال ------واگذاری امور نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه با برآورد66.863.349.088 ریال و تضمین 2.837266.982 ریال ---------- واگذاری امور نگهداری فضای سبز مناطق سه گانه با برآورد 64.526.128.015 ریال و تضمین 2.790.0522.560 ریال
 41. مناقصه اجرای است باغ بانوان
 42. مناقصه 96-t-030 : پ پلیمری ----96-t-031 : ---- 96-t-032 : رول کیسه ffs
 43. مناقصه حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه آب شرب شهر فاضل آباد با برآورد 2.783.507.381 ریال و تضمین 139.180.000 ریال --- حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه آب شرب شهر کلاله با برآورد 2.923.515.908 ریال و تضمین 146.180.000 ریال --- حفاری و لوله گذاری یک حلقه چاه آب شرب شهر کردکوی با برآورد 2.339.730.823 ریال و تضمین 116.990.000 ریال --- اجرای حصار کشی ، محوطه سازی ، احداث اتاقک تابلو چاه بندر گز با برآورد 2.490.994.340 ریال و تضمین 124.550.000 ریال
 44. مناقصه ید خط سرد جهت ایمن سازی راه های روستایی
 45. مناقصه 96/1543- برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی شهرستان شاهین شهر و میمه با تضمین 360.204.900 ریال --- 96/1544- برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی شهرستان نجف آباد با تضمین 393.541.900 ریال -- 96/1545- برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی شهرستان برخوار با تضمین 297.686.700 ریال --- 96/1546- برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی شهرستان کاشان و راوند با تضمین 473.703.600 ریال --- 96/1547- برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی شهرستان فلاورجان با تضمین 408.715.300 ریال --- 96/1548- برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی شهرستان خمین شهر با تضمین 373.382.688 ریال --- 96/1549- برون سپاری خدمات مشترکین اجرایی شهرستان اران وبدگل و نطنز با تضمین 294.797.406 ریال
 46. مناقصه 163-96: ید 250 تن خمیر الیاف بلند با تضمین 425.000.000 ریال ----- 164-96: ید 250 تن خمیر الیاف کوتاه با تضمین 447.500.000 ریال ---------- 16-96: 400 تن زیرشانه با تضمین 130.000.000 ریال
 47. مناقصه 1/154/96 : اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه شعبه تامین اجتماعی فشافویه با برآورد 78.457.488.902 ریال ---- 1/155/96 : اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه عمومی تامین اجتماعی درگز با برآورد 64.000.000.000 ریال
 48. مناقصه انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شرکت کارفرما با تامین و بکارگیری تعداد 45 نفر نیروی انسانی
 49. مناقصه استفاده از خدمات دو دستگاه لوله مغزی سیار همراه با کلیه ادوات و تجهیزات موردنیاز جهت انجام عملیات تعمیر و تکمیل چاه های میادین تحت پوشش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب : پیمانکار می بایست دو دستگاه لوله مغزی با سایز 1-1/2" reel --- تهیه حداقل 16 حلقه اضافی 1-1/2" جهت استفاده دستگاه های لوله مغزی سیار
 50. مناقصه واگذاری عملایت فنس کشی در حدود 10 کیلومتری شرکت
 51. مناقصه امور پخت و توزیع غذا و تهیه مواد اولیه غذایی سلف مرکزی و سلف خوابگاه های ولیعصر و :سلف خوابگاه ولیعصر با ضمانت قرارداد طبخ و توزیع 200.000.000 ریال و قرارداد ید مواد 500.000.000 ریال --- سلف خوابگاه با ضمانت قرارداد طبخ و توزیع 200.000.000 ریال و قرارداد ید مواد 900.000.000 ریال --- سلف مرکزی با ضمانت قرارداد طبخ و توزیع 400.000.000 ریال و قرارداد ید مواد 1.500.000.000 ریال
 52. مناقصه اجرای عملیات نظافت محوطه و ایاب و ذهاب کارکنان کارخانه خود
 53. مناقصه پروژه تکمیل ج گذاری زیرسازی و آسف خیابان مطلب و کوچه هادی کرمانی زاده با برآورد 6.000.000.000 ریال ---- پروژه ساماندهی ورودی شرقی شهر دماوند حد فاصل دوراهی حصار تا ورودی شهرک هشت بهشت با برآورد 8.000.000.000 ریال ---- پروژه ادامه روکش آسف بلوار و خیابان فرهنگ از سنگ پل تا میدان با برآورد 7.000.000.000 ریال ---- پروژه پیاده روسازی بلوار شهید رجایی و باهنر با برآورد 4.000.000.000 ریال ---- پروژه تکمیل بلوار شورا با برآورد 16.000.000.000 ریال
 54. مناقصه انجام امور خدمات عمومی خود
 55. مناقصه ارزی کیفی تامین و ساخت آسانسورهای واحدهای 340 و 321
 56. مناقصه امور آشپخانه، تهیه طبخ و توزیع غذا خود را در سال 1396
 57. مناقصه واگذاری: مرحله اول- انجام بخشی از خدمات پشتیبانی در مشاغل خدماتی اداری مالی و فنی فرودگاه کاشان 2-96 با تضمین 330.000.000 ریال -------- مرحله سوم - انجام عملایت راهسازی معابر سطح شهر کاشان 6-96 با تضمین 370.000.000 ریال
 58. مناقصه ارزی کیفی طراحی و ساخت بلوکهای گرافیت مبدل گرافیتی e-36811
 59. مناقصه واگذاری حمل اموات برون شهری و حمل به محله سازمان مدیریت آرامستان شهرداری یزد
 60. مناقصه ارزی کیفی مناقصه گران جهت احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس کوثر واقع در استان کرمانشاه - ایران : تبدیل نیروگاه گازی موجود در کرمانشاه به سیکل ترکیبی با احداث دو واحد بخار به ظرفیت هریک حداقل 160 م ات به همراه کلیه متعلقات تجهیزات جانبی و سیستم های مشترک به روش epcf
 61. مناقصه تهیه مصالح و اقلام مورد نیاز جهت کف سازی یکپارجه بتنی در محوطه ضایعات شرکت ایران خودرو شامل برش ، بتن با کاتر ، ت یب بتن موجود ، اجرای بتن مگر ، آرماتوربندی ،بتن ریزی ، اجرای همزمان رویه سخت ، لیسه ای نمودن بتن
 62. مناقصه ید ups و تجهیزات جانبی
 63. مناقصه ارزی کیفی خدمات تکمیل مطالعات مرحله اول مطالعات مرحله دوم و مطالعات لرزه ای و پ ند غیرعامل شبکه توزیع آب تحت پوشش 46 مخزن بالاتر از تراز ارتفاعی 1326 شهر تهران
 64. مناقصه ارزی کیفی - واگذاری عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار ( اری قطره ای) باغ شماره 2 صفی اباد واقع در شهرستان دزفول به وسعت 350 تار
 65. مناقصه پروژه تکمیل ج گذاری، زیرسازی و اسف خیابان های شقایق با برآورد 3.500.000.000 ریال ----- پروژه ساماندهی خیابانهای پرستو جیلارد با برآورد 5.000.000.000 ریال ------- پروژه لکه گیری و اسف دستی سطح شهر 1 با برآورد 8.000.000.000 ریال ---------- پروژه تعویض و مرمت جداول فرسوده سطح شهر 1 با برآورد 2.500.000.000 ریال ------- پروژه لوله گذاری، دال گذاری، تعویض و مرمت پلهای سطح شهر 1 با برآورد 2.000.000.000 ریال
 66. مناقصه انجام عملیات اجرایی در شهرک گلخانه ای ماهور باشت واقع در شهرستان گجساران استان کهگیلویه و بویر احمد : 1-6/96- عملیات اجرای تسطیح شبکه معابر و رواناب با برآورد 7.693 میلیون ریال و تضمین 385 میلیون ریال --- 2-6/96- عملیات اجرایی فنس کشی و ساختمان نگهبانی با برآورد 3.300 میلیون ریال و تضمین 165 میلیون ریال
 67. مناقصه واگذاری انجام عملیات خاکبرداری و سازه نگهبان بلوک b9 واقع در شیراز
 68. مناقصه انجام امور خدماتی خود
 69. مناقصه عملیات حفاری 3 حلقه چاه آب شرب به روش دورانی با لوله فولادی و upvc تهیه شده توسط کارفرما در مناطق تحت پوشش
 70. مناقصه ید البسه و کفش مورد نیاز شامل : پیراهن - تی --- شلوار فاستونی --- شلوار کتان --- شلوار کتان کش --- مقنعه --- پارچه چادری --- بلوز نه --- شلوار نه --- کفش پسرانه و دخترانه - مانتو پلی استر ویسکوز--- مانتو پوپلین
 71. مناقصه اجاره دو فروند شناور تدارکاتیsupply boat ایرانی
 72. مناقصه ارزی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز اداره کل راه آهن یزد
 73. مناقصه 209/96 : ید انواع ترانسفورماتور با تضمین 500.000.000 ریال ----- 211/96 : ید انواع تیر سیمانی با تضمین 650.000.000 ریال
 74. مناقصه واگذاری عملیات راهسازی معابر سطح شهر
 75. مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس
 76. مناقصه ید و نصب 28 سیستم ارتینگ تجهیزات هوانوردی
 77. مناقصه 71-1-96 : ارزی کیفی عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ورنامخواست با برآورد 12.372.390.278 ریال و تضمین 619.000.000 ریال ---- 72-1-96 : ارزی کیفی عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر به تصفیه خانه فولاد مبارکه با برآورد 12.133.948.104 ریال و تضمین 607.000.000 ریال
 78. مناقصه ارزی کیفی بهره برداری،تعمیر و نگهداری و تکمیل تاسیسات آب و ایستگاههای پمپاژ شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد
 79. مناقصه اصلاحیه : عملیات اجرای بایپینگ ad و ug مربوطه به پروژه پتروشیمی دماوند قسمت پنج مجتمع پیشتاز واقع در استاغن بوشهر منطقه عسلویه
 80. مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری فولادی در سایزهای 2 الی 6 اینچ به صورت پراکنده در محدوده گازرسانی مناطق 4 و 6 اصفهان و نواحی تابعه
 81. مناقصه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت های e037n, e034n آبان و e009s دالپری و w040s چشمه خوش به صورت c : آماده سازی محوطه سلرچاه گودال آب و گل ایزوله گودال آتش خط آتش کمپ حفاری و جاده دسترسی به محل چاه های e037n, e034n در میدان نفتی آبان ، چاه e009s در میدان نفتی دالپری و چاه w040s در میدان نفتی چشمه خوش
 82. مناقصه مدیریت بهره برداری و خدمات گاز شرهی بیارجمند از توابع شهرستان شاهرود : بخش خدمات امداد (گازبانی)ابزار دقیق حفاظت از زنگ خدمات مشترکین و کلیه خدمات بخش خدمات و ...(مبالغ غیر مشروط) و بخش عملیات تعمیرات شبکه و انشعابات توسعه شبکه و نصب انشعابات (مبالغ مشروط) و تهیه کالای مربوط به پروژه
 83. مناقصه نگهداری اصلاح و توسعه شبکه آب شهر مراغه
 84. مناقصه ارائه خدمات ذیل :کفپوش آنتی استایک شعبات به متراژ تقریبی 800 متر -- تولید 5000 عدد قیف مسی به روش شیر فرم --- ید متریال میلگرد آلومینیومی 7075 با قطر 80 با عملیات حرارتی t6 به میزان 30.000 کیلوگرم --- ید متریال میلگرد آلومینیومی 7075 با قطر 65 با عملیات حرارتی t6 به میزان 10.000 کیلوگرم --- غلاف مقوایی قیر اندود به تعداد 1000 عدد --- نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق 2 باب از شعبات
 85. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تاسیساتی توسعه بخش 400 کیلو ولت پست لردگان و دیوارکشی پست فلارد
 86. مناقصه مدیریت و راهبری و نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب بانضمام کلیه عملیات اجرایی و اصولی مربوط به شستشو، لایروبی و رفع بموقع و دقیق کلیه حوادث و اتفاقات ، سمپاشی کامل و مناسب از شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهر ابهر
 87. مناقصه اجرای پروژه های تهیه و اجرای ج گذاری معابر سطح ناحیه یک منطقه یک با برآورد اولیه 3.000.000.000 ریال --- تهیه و اجرای ج گذاری معابر سطح ناحیه دو منطقه یک با برآورد اولیه 3.000.000.000 ریال --- تهیه و اجرای ج گذاری معابر سطح ناحیه یک منطقه دو با برآورد اولیه 3.000.000.000 ریال ---- تهیه و اجرای ج گذاری معابر سطح ناحیه دو منطقه دو با برآورد اولیه 3.000.000.000 ریال
 88. مناقصه ید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضل در اقطار 400-500-600-800 و 1000 م/م pe80 با مقاومت حلقوی 5/31 کیلو نیوتن بر مترع مربع ت سرخود به همراه واشر به ترتیب 2500-2400-1500-200 و 200 متر
 89. مناقصه ید لوله های چدنی قطر 400 و 600 میلیمنتر به همراه واشرهای آببندی
 90. مناقصه ید 7536 تن لوله های فولادی به قطر 800 تا 1200 میلیمتر با ضخامت 11/1 تا 14/3 میلیمتر با ورق st37-st44
 91. مناقصه ید لوله های چدنی قطر 400 ،600 میلیمتر به همراه واشرهای آببندی به شماره 96/12/2979 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ت برگزار نماید
 92. مناقصه یداری تعداد 15 شاخه 12 متری لوله ف ی 14 اینچ به ضخامت 8 میلی متر جهت استفاده در جداره چاه آب
 93. مناقصه پروژه مرت و بهسازی ساختمانها زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بین المللی بجنورد شامل مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیات برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه بین املل بجنورد شامل عملیات ت یب - عملیات خاکی با دست و ماشین - کارهای فولادی با میلگکرد بتن در جا - بتن پیش ساخته - زیر اساس ، اساس و بالاست آسف - کارهای سنگی و کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شال چراغهای فضای آزاد کابلهای فشار ضعیف وسایل شبکه و ...
 94. مناقصه l9603-934092-b- ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور با تضمین 300.000.000 ریال -------m9604-3019850266-c- تجهیز خودروی آتش نشانی فوماتیک بر روی شاسی کامیون باری ایسوزو 18 تن با تضمین 195.000.000 ریال ------------ m9605-3088850394-b- ید باری نیکل کادمیوم با تضمین 230.000.000 ریال ---- m9529-304850409-a- ید تیوب بندل کش با ظرفیت 30 تن با تضمین 260.000.000 ریال --------- m9602-30908903-a- ید 1300 کیلو ماده مولکولارسیون (molecularsieve type z10-3) با تضمین 130.000.000 ریال ------- l9606-3088850379-b- دیزل مربطو به پمپ آب آتش نشانی با تضمین 150.000.000 ریال -----l9601-3088896029-a- ید قطعات کمپرسور اطلس کپکو با تضمین 210.000.000 ریال
 95. مناقصه پروژه های : نازک کاری نما تاسیسات برقی و مکانیکی و تکمیل تجهیزات موتورخانه ساختمان آموزشی با برآورد 26.775.475.737 ریال ---- خاکبرداری فونداسیون اسکلت سقف سربندی ساختمان آموزشی با برآورد 6.867.649.057 ریال
 96. مناقصه احداث 1 مورد ایستگاه تقلیل فشار t.b.s ک نتی به ظرفیت 2500 متر مکعب بر ساعت، اجرای خط تغذیه با قطار 2،4 و 6 اینچ جمعا به طول تقریبی 6/4 کیلومتر - اجرای شبکه توزیع فولادی و پلی اتیلن به اقطار 6 اینج و 63،90،160 و 125 میلیمتر جمعا به طول تقریبی 22/22 کیلومتر- ساخت و نصب و راه اندازی 349 مورد انشعاب پلی اتیلن در روستاهای اب، منش، حسین آباد، هیراباد، و ج آباد از توابع شهرستان خدابنده
 97. مناقصه دی 150 دستگاه کامپیوتر p4 و یک دستگاه kvm switch d link & port
 98. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری مقدار 100 هزار تن برنج وارداتی به بندر چابهار
 99. مناقصه کابلکشی واجرای فیبر نوری طرحهای موردی استان در 3 بخش مجزا : کابلکشی واجرای فیبر نوری طرحهای م وردی مراکز روحپرور - - رس - صدوقی با تضمین 143.731.000 ریال --- کابلکشی واجرای فیبر نوری طرحهای موردی مراکز مطهری - شاهدیه - زارچ - آزادگان - شهرک صنعتی با تضمین 144.800.000 ریال --- کابلکشی واجرای فیبر نوری طرحهای موردی مراکز کوثر و ی هفتم تیر و مفتح با تضمین 109.575.000 ریال
 100. مناقصه ید انواع مقره پلیمری
 101. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع از طریق نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری در محدوده عملیاتی مناطق برق نیاوران و شمیران خود :962310164 : نیاوران با برآورد 6.745.515.400 ریال و تضمین 402.500.000 ریال --- 960310161 : شمیران با برآورد 6.712.326.930 ریال و با تضمین 402.000.000 ریال
 102. مناقصه ید خدمات مشاور مربوط به انجام خدمات ی پایه و تهیه اسناد مناقطه epc پروژه آبرسانی از خلیج فارس به کنگان به روش e
 103. مناقصه ارزی کیفی پروژه اعلام اطقاء حریق fire alarm
 104. مناقصه عملیات اجرایی اصلاح لوله گذاری بخش مرکزی بندرعباس
 105. مناقصه انجام تعمیرات دو دستگاه pony base در طرح توسعه میدان گازی کیش شامل بازسازی ، تعمیر و یا تعویض قطعات معیوب و تقویت سیستم های هیدرولیک و خدمات نگهداری آنها
 106. مناقصه مطالعات طرح جامع برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق حوزه عملیات شهرستان زنجان
 107. مناقصه جهت تکمیل و راه اندازی سالن خدمات مودیان اقدام به ید دو دستگاه پله برقی (تهیه حمل نصب تعمیر و نگهداری)
 108. مناقصه جهت تکمیل و راه اندازی سالن خدمات مودیان اقدام به ید تجهیزات ups
 109. مناقصه ید 800 عدد باطری سیلد اسید 12 ولت 100 آمپر ساعت با تضمین 220.000.000 ریال و 7500 عدد باطری سیلد 12 ولت 9 آمپر ساعت (تولید داخل) با تضمین 230.000.000 ریال
 110. مناقصه ارزی کیفی پروژه احداث ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک استان تهران واقع در منطقه 22 : اجرای کلیه عملیات اجرایی ساختمان شامل ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اداری در چهار طبقه با زیربنای 3000 متر مربع با اسکلت ف ی ، محوطه سازی برابر 1170 متر مربع ، دیوارکشی برابر 181 متر طول
 111. مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس پردیس جدید زابل با برآورد 26.369.263.000 ریال و تضمین 1.318.463.150 ریال --- تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذای سلف سرویس پردیس قدیم زابل با برآورد 26.369.263.000 ریال و تضمین 1.318.463.150 ریال
 112. مناقصه ارزی کیفی احداث ساختمان مرکز تحقیقات فناوری ی مکانیک با زیربنای 11.500 متر مربع در زمین واقع در پردیس
 113. مناقصه تهیه و حمل و اجرای درب و پتجره و قرنیزهای چوبی موزه میدان علی
 114. مناقصه ساخت و ساز در قالب مشارکت مدنی سرو اداری به مساحت 11.360 به بنای 122.026 مترمربع
 115. مناقصه 7-96 : دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار علی آباد همدان با برآورد 9.961.529.821 ریال و تضمین 499 میلیون ریال --- 8-96 : جداره سازی محله کباییان همدان با برآورد 2.962.217.910 ریال و تضمین 148.500.000 ریال --- 9-96 : جداره سازی محله کلپا همدان با برآورد 3.175.850.590 ریال و تضمین 159 میلیون ریال --- 10-96 : جداره سازی محله حاجی همدان با برآورد 3.859.227.968 ریال و تضمین 193 میلیون ریال ---
 116. مناقصه انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال تجهیزات ماشین آلات محوطه و تاسیسات در محدوده فعالیت شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 117. مناقصه ید 42 دستگاه چا فولادی
 118. مناقصه ارزی کیفی رفع نواقص تاسیسات تقویت فشار گاز تکاب به صورت عمومی
 119. مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و پشتیبانی نظیر خدمات نظافت پذیرایی و نامه رسانی داخلی نگهدای فضای سبز و خدمات تایپ کلیه ساختمان های آموزشی دانشجویی و فرهنگی و ... مجموعه زابل شامل پردیس قدیم پردیس جدید و مزرعه آموزش سد سیستان با برآود 38.295.837.329 ریال با تضمین 1.914.791.862 ریال ---- خدمات نظافتی و نگهداری و صیانت از فضای سبز باغات گلخانه ها و دامهای خاص پژوهشکده کشاورزی و تحقیقاتی و پژوهشکده دامهای خاص زابل با برآورد 32.619.143.602 ریال و تضمین 1.630.957.180 ریال ---- انجام خدمات امور خوابگاهها و حفاظت فیزیکی از ساختمانها و تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول موجود در پردیس جدید و پردیس قدیم و پژوهشکده کشاورزی و مزرعه آموزشی سد سیستان زابل با برآورد 9.239.062.955 ریال و تضمین 461.953.148 ریال
 120. مناقصه لغو : تعمرات و تاسیسات خوابگاه های چهار دستگاه
 121. مناقصه لوله فولادی در سایزهای 1200،1000،800،250،700،150 م م جمعا به مقدار 924 متر
 122. مناقصه پروژه عمرانی احداث خوابگاه 500 نفره دانشجویی شهرستان زابل
 123. مناقصه ارزی کیفی - واگذاری عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شرب روستاهای مجتمع سیاه جنگل واقع در شهرستان میرجاوه
 124. مناقصه ید (تهیه)، بسته بندی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله فولادی اسپیرال همراه با پوشش داخلی و خارجی جهت خط انتقال بن - بروجن : مناقصه شماره 1 : به قطر 1300 م . م با برآورد 50.000.000.000 ریال و تضمین 2.320.000.000 ریال --- مناقصه شماره 3 : به قطر 700 م.م با برآورد 64.000.000.000 ریال و تضمین 2.600.000.000 ریال
 125. مناقصه ارزی کیفی - واگذاری عملیات اجرایی خطوط آبرسانی مجتمع دشت سراوان
 126. مناقصه کابل فاصله دار 120*1 هوایی 20 کیلوولت مورد نیاز خود
 127. مناقصه واگذ اری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید احمدی روشن --- واگذ اری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت رفسنجان --- واگذ اری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت سیرجان --- واگذاری حجمی تهیه ، طبخ و سرو غذای گرم (ناهار ، شام و افطار) کارکنان انبار نفت شهید احمدی روشن --- واگذاری حجمی تهیه ، طبخ و سرو غذای گرم (ناهار ، شام و افطار) کارکنان انبار نفت رفسنجان --- واگذاری حجمی تهیه ، طبخ و سرو غذای گرم (ناهار ، شام و افطار) کارکنان انبار نفت سیر جان
 128. مناقصه انجام خدمات تنظیفی به متراژ 80/235 مترمربع اداره 25 باب آبدارخانه خدمات نگهداری فضای سبز به متراژ 210/415 مترمربع تایپ 4.200.000 کلمه انجام امور نگهبانی و سرایداری به میزان 32/000 ساعت کار کارگری انبار و اموال فنی به میزان 3/400 ساعت کار انجام امور آبدارخانه آشپزخانه و رفاهی به میزان 71/000 ساعت کار انجام امور تلفنچی متصدی چاپ و تکثیر و نامه رسانی به میزان 28/000 ساعت کار و انجام امور حمل و نقل به میزان 235/000 ساعت به مدت یک سال
 129. مناقصه تکمیل پروژه ید و نصب تجهیزات پایش تصویری در سطح شهر
 130. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب روستاهای کوشات ها واقع در شهرستان قصر قند
 131. مناقصه اصلاحیه : امور مربوط به نگهداری جنگل کاری مجتمع پردازش و دفع آرادکوه
 132. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل محصولات تولیدی خود را به مرزهای وجی کشور شامل: میلک زابل، میل 78، مرز کو سروان، مرز دوغارون، سرخس، لطف آباد، باجگیران، شلمچه، باشماق، مهران، پرویزخان، چزابه، میرجاوه، آستارخان، بازرگان تمرچین پیرانشهر - ریمدان - پیشین و بندرعباس با استفاده از تریلی و تک و ده چرخ یخچالدار و چادری
 133. مناقصه واگذاری بیمه تکمیل درمان پرسنل شرکت در حدود 1720 نفر
 134. مناقصه اصلاحیه : نگهداری فضای سبز ناحیه 7 شمالی با برآورد 27.000.000.000 ریال و تضمین 1.000.000.000 ریال --- تعمیر نگهداری و بهسازی معابر سطح ناحیه یک با برآورد 8.102.188.521 ریال و تضیمن 300.000.000 ریال
 135. مناقصه امور حمل و نقل و سرویس دهی کارکنان خود به مدت یک سال
 136. مناقصه ارزی کیفی واگذاری عملیات اجرایی شبکه توزیع آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت سوران واقع در شهرستان سیب و سوران
 137. مناقصه ید کارتن مصرفی سالیانه خود به مدت ی ال
 138. مناقصه تامین پلاستیک شرینگ با عرض 55 و ضخامت 5 میکرون مورد نیاز خود به میزان 20/165 کیلوگرم
 139. مناقصه امور مربوط به واگذاری امور خدمات کشاورزی (حجمی) مزرعه، داری، ایستگاه تحقیقاتی دام و طیور و گلخانه های دانشکده
 140. مناقصه شناسایی اشخاص حقوقی واجد صلاحیت که توانایی سرمایه گذاری، طراحی بهره برداری نگهداری و انتقال تجهیزات منصوبه و فشرده ساز در ایستگاه انتقال پسماند منطقه 16 شهرداری به سازمان به روش b.t.o
 141. مناقصه تهیه و اجرای شبکه توزیع آب شرب روستای کلان
 142. مناقصه ارزی کیفی واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال مخزن ذخیره 500 متر مکعبی و ساختمانهای جنبی مجتمع روستایی هنزم دان واقع در شهرستان نیکشهر
 143. مناقصه کلیه امور حمل و ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی خود را از مبداء تا مقصد برای مدت یک سال به واجدین شرایط واگذار نماید
 144. مناقصه اجاره تامین تانکرهای حمل آب جهت آبیاری پارک های سطح شهر و پارک جنگلی شهر شریف آباد
 145. مناقصه نیاز سالیانه خود به کیت های تشخیص اندو تو ین کیت های lal
 146. مناقصه ید دو دستگاه لیفتراک برقی با ظرفیت 1600kg موردنیاز خود
 147. مناقصه ارزی کیفی واگذاری خطوط انتقال مخازن ذخیره و شبکه آب شرب تعدادی از روستاهای مجتمع دشت آبخوان واقع در شهرستان خاش
 148. مناقصه یداری ایستگاههای گاز شامل:5 دستگاه ایستگاه ک نتی اندازه گیری 1000-60-60 --- 7 دستگاه ایستگاه ک نتی تقلیل فشار 400-60-250 ----1 دستگاه ایستگاه ک نتی تقلیل فشار 1000-60-250 ---1 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار 2500-60-1000
 149. مناقصه ید 5 عدد شیر توپی سایز 8 اینچ همراه با قطعات یدکی دو ساله
 150. مناقصه انجام خدمات تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود
 151. مناقصه آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک، آموزش و اطلاعر سانی مفاهیم سازی آلودگی هوا و صدا در سطح منطقه 10 با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ----------عملیات اجرای اصلاح هندسی ترافکی و بهسازی معابر معلولین به صورت پراکنده در سطح ناحیه یک با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ---------- عملیات اجرای اصلاح هندسی ترافکی و بهسازی معابر معلولین به صورت پراکنده در سطح ناحیه دو و سه با برآورد 2.500.000.000 ریال و تضمین 50.000.000 ریال-------- تهیه و نصب تابلوها، المانها و تجهیزات ترافیکی در سطح ناحیه یک با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال------ تهیه و نصب تابلوها، المانها و تجهیزات ترافیکی در سطح ناحیه دو با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال------تهیه و نصب تابلوها، المانها و تجهیزات ترافیکی در سطح ناحیه سه با برآورد 3.000.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال------
 152. مناقصه ید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله های فولادی مورد نیاز طرح آبرسانی به جهرم از سد سلمان فارسی : تامین لوله های فولادی به قطر خارجی 168/3 ، 457/2 ، 1016 میلیمتر مجموعه به طول 20550 متر طول
 153. مناقصه ارزی کیفی خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین
 154. مناقصه واگذاری نایل مصرفی فروشگاه های خود به صورت سفارشی در چهار رنگ چاپ به همراه دوخت
 155. مناقصه اصلاحیه : اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع اوری و حمل پسماندهای عادی در سطح ناحیه دو منطقه سه شهرداری زاهدان
 156. مناقصه واگذاری تهیه غذای روزانه کارکنان شرکت
 157. مناقصه اصلاح شبکه آب آشامیدنی ای خوی، دیزج، دیز، قطور و فیروق
 158. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های حوزه خدمات شهری به بخش خصوصی
 159. مناقصه ارزی کیفی اجرای درزگیری آسف محورهای شریانی سطح استان : 200961173000010 : سطح راههای شریانی شهرستانهای دیواندره ، بانه ، سقز و بیجار با برآورد 5.599.865.457 ریال و تضمین 280 میلیون ریال --- 200961173000011 : سطح راههای شریانی ای سنندج کامیاران دهگلان قروه سروآباد و مریوان با برآورد 4.499.702.064 ریال و تضمین 225 میلیون ریال
 160. ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

شرکت بازرگانی برلیان ، به عنوان یکی از فعالین صنایع غذایی کشور آمادگی خود را جهت تامین مواد اولیه غذایی و اقلام ذکر شده در لیست ذیل برای شرکت های بازرگانی و صادراتی ، شرکت های پخش ،کارخانه جات صنایع غذایی و سایر مراکز مصرف اعلام می دارد


اقلام مورد فعالیت شرکت بازرگانی برلیان : 

- خشکبار

- زعفران 

- ادویه جات 

- سبزیجات خشک 

- زعفران 

- گیاهان دارویی 

- میوه جات خشک 

- بذرجات 

- مواد اولیه قنادی و شیرینی پزی 

- انواع آردها و نشاسته


لیست قیمت محصولات شرکت بازرگانی برلیان - اسفند 1395


 


پودر فلفل سیاه 410.000 ریال


پودر آویشن درجه 1 : 160.000 ریال - درجه 2 : 120.000 ریال


پودر فلفل سفید اعلا 550.000 ریال


پودر فلفل سفید اعلا درجه 1 650.000 ریال


پودر پاپریکا 80.000 ریال


پودر جوز هندی 430.000 ریال


جوز هندی درشت 420.000 ریال


پودر دل کانا جی اس دان کد 103 178.000 ریال


ریشه جوز درشت 105.000 ریال


پودر پیاز ایرانی 130.000 ریال


پودر دارچین 120.000 ریال


بکینگ پودر سهیل 55.000 ریال


میخک درشت 520.000 ریال


پودر زنجبیل 160.000 ریال


زنجبیل درشت 160.000 ریال


پودر زرچوبه 75.000 ریال


گشنیز خشک 65.000 ریال


شوید خشک 135.000 ریال


جعفری خشک 130.000 ریال


نعنا خشک 170.000 ریال


پودر نعنا خشک 180.000 ریال


پودر جعفری خشک 150.000 ریال


پودر تلخون خشک 290.000 ریال


پودر ریحان خشک 185.000 ریال


پودر شوید خشک 190.000 ریال


پودر گشنیز خشک 85.000 ریال


پودر پیاز با پروانه ساخت 145.000 ریال


پودر فلفل قرمز اشعه 102.000 ریال


زیره سبز اشعه 125.000 ریال


پودرسیر ایرانی 105.000 ریال


پودر سیر اعلا ایرانی 130.000 ریال


پودر جوز هندی 480.000 ریال


پودر فلفل قرمز ساده 92.000 ریال


پودر فلفل قرمز هندی 75.000 ریال


سیاه دانه هندی 155.000 ریال


پودر رازیانه 130.000 ریال


پودر شنبلیله 110.000 ریال


پودر نارگیل چرب 75.000 ریال


پودر نارگیل خشک 82.000 ریال


ژل کیک ایرانی الیاس ساینا 75.000 ریال


پکتین اندره چینی 1.070.000 ریال


پودر کاکائو اس 9 تیره 135.000 ریال


م و د ترین چینی 30.000 ریال


هل اکبر بنفش 690.000 ریال – 720.000 ریال


جوش شیرین چینی و ایرانی شیراز 27.000 ریال حمل با یدار


نشاسته گندم 23.500 ریال


نشاسته ذرت 20.000 ریال


کنجد سفید هندی 63.000 ریال


بکینگ پودر ایرانی سهیل 55.000 ریال


پودر نارگیل خشک دماوند 71.500 ریال


نسکافه گلد 610.000 ریال


پودر زرده تخم مرغ اکراینی 300.000 ریال


نشاسته شیراز 25.000 ریال


وانیل سی تجاری 710.000 ریال


تخم بذرک 60.000 ریال


تخم کتان 55.0 ریال


ایزوله سویا واندر فول 108.000 ریال


اسید اسکوربیک پودری 159.000 ریال


اسید سیتریک خشک ttca 39.500 ریال


زانتان مش ۲۰۰ فوفنگ کارتنی 79.000 ریال


د تروز آبدار چینی 27.800 ریال


تری سدیم سیترات 36.000 ریال


cmc سانروز چینی 205.000 ریال


cmc ویسکوزیته ۳۰۰۰_۳۵۰۰ چینی 155.000 ریال


مونو سدیم گلوتمات 75.000 ریال


اسید لاکتیک 69.000 ریال


سوربات پتاسیم برند دالیان 129.000 ریال


گوارگام بیکول 77.000 ریال


بنزوات سدیم خوراکی 75.000 ریال


گزانتان فودکم 81.500 ریال


گوارگام هندی ویسکوزیته 6000 70.000 ریال


اسانس دود پودری _ ( اتول اسلونی ) 1.100.000 ریال


گرانول موسیر سایز ۳ ساده 500.000 ریال


خلال پسته قزوینی درجه 1 820.000 ریال


مغز بادام درختی 480.000 ریال


گرانول موسیر سایز ۳ ساده 500.000 ریال


موسیر درجه 1 اشعه 450.000 ریال


موسیر معمولی اشعه 380.000 ریال


انجیر aa قیمت 32500


پسته احمدآقایی خام ممتاز 34000


اکبری توچین خام  45000


مغز بادام ایرانی 64500


مغزبادام زرین 20-22 قیمت 45500


بادام زرین 27-30 قیمت 43500


مغز فندق باکو 44500


فندق ترک خورده شور ایرانی 30500


فندق ترک خورده خام ایرانی 28500


فندق سالم با پوست ایرانی 27500


بادام هندی سایز 320 قیمت خام 62000 و شور 63500


تخمه ژاپنی لو 11300


تخمه کدو گوشتی ممتاز 17500


قیسی ممتاز 21000


کشمش شبز کاشمری کیلویی ۱۰/۰۰۰_۱۳/۰۰۰ تومان


کشمش افت :   ۵/۰۰۰_۵/۵۰۰ تومان


تیز ۳۶۰۰_۴۲۰۰ تومان


 ملایری ۳۶۰۰_۴۲۰۰ تومان


 طلایی کیلو ۵۸۰۰_۶۲۰۰ تومان .


تخمه کدو پهن :  ۱۱ هزار تومان هر کیلوگرم


پودر نارگیل : هر کیلوگرم ۸۸۰۰ تومان


زرشک : ۱۸ تا ۲۵ هزار تومان هر کیلوگرم


لیمو عمانی : ۱۱ الی ۱۷ هزار تومان هر کیلوگرم


مغز فندق ترک ۱۴-۱۶ : ۴۲.۵۰۰ تومان هر کیلوگرم


مغز بادام درختی ۲۰-۲۲ : ۴۲.۵۰۰ تومان هر کیلوگرم


بکینگ پودر سهیل  55.000 ریال


پودر زرچوبه   75.000 ریال


گشنیز خشک  65.000 ریال


شوید خشک  135.000 ریال


جعفری خشک  130.000 ریال


نعنا خشک  170.000 ریال


پودر نعنا خشک  180.000 ریال


پودر جعفری خشک  150.000 ریال


پودر تلخون خشک  290.000 ریال


پودر ریحان خشک  185.000 ریال


پودر شوید خشک   190.000 ریال


پودر گشنیز خشک  85.000 ریال


پودر فلفل قرمز اشعه  102.000 ریال


زیره سبز اشعه  125.000 ریال


پودرسیر ایرانی   105.000 ریال


پودر سیر اعلا ایرانی  130.000 ریال


پودر فلفل قرمز هندی   75.000 ریال


سیاه دانه هندی  155.000 ریال


پودر رازیانه  130.000 ریال


ژل کیک ایرانی الیاس ساینا  75.000 ریال


پکتین اندره چینی  1.070.000 ریال


پودر کاکائو اس 9 تیره  135.000 ریال


م و د ترین چینی  30.000 ریال


هل اکبر بنفش  690.000 ریال – 720.000 ریال


جوش شیرین چینی و ایرانی شیراز  27.000 ریال حمل با یدار


نشاسته گندم  23.500 ریال


نشاسته ذرت   20.000 ریال


کنجد سفید هندی   63.000 ریال


اسید اسکوربیک پودری  159.000 ریال


اسید سیتریک خشک  ttca   39.500 ریال


زانتان مش ۲۰۰ فوفنگ کارتنی  79.000 ریال


د تروز آبدار چینی  27.800 ریال


تری سدیم سیترات  36.000 ریال


cmc سانروز چینی  205.000 ریال


cmc ویسکوزیته ۳۰۰۰_۳۵۰۰ چینی


سدیم گلوتمات  75.000 ریال


اسید لاکتیک   69.000 ریال


سوربات پتاسیم برند دالیان  129.000 ریال


گوارگام بیکول  77.000 ریال


بنزوات سدیم خوراکی  75.000 ریال


گزانتان فودکم  81.500 ریال


گوارگام هندی ویسکوزیته 6000    70.000 ریال


اسانس دود پودری _ ( اتول اسلونی )  1.100.000 ریال


گرانول موسیر سایز ۳ ساده  500.000 ریال


خلال پسته قزوینی درجه 1  820.000  ریال


مغز بادام درختی  480.000 ریال


گرانول موسیر سایز ۳ ساده  500.000 ریال


موسیر درجه 1 اشعه  350.000 ریال


موسیر معمولی اشعه  380.000 ریال


انجیر aa قیمت 32500


پسته احمدآقایی خام ممتاز 34000


اکبری توچین خام  45000


مغز بادام ایرانی 64500


مغزبادام زرین 20-22 قیمت 45500


بادام زرین 27-30 قیمت 43500


مغز فندق باکو 44500


فندق ترک خورده شور ایرانی 30500


فندق ترک خورده خام ایرانی 28500


فندق سالم با پوست ایرانی 27500


بادام هندی سایز 320 قیمت خام 62000 و شور 63500


تخمه ژاپنی لو 11300


تخمه کدو گوشتی ممتاز 17500


قیسی ممتاز 21000


 


 


 


 


 


 


با تشکر


حسین محمدی


شرکت بازرگانی برلیان


02155389557


09122863843 موبایل ، تلگرام و واتس آپ


www.parscenter.com/berelian


http://en.mefair.com/berelian


http://berelian400.wix.com/berelian


"بهترین مارک دوربین سامسونگ,قیمت دوربین مداربسته,قیمت دوربین مداربسته سامسونگ, دوربین مداربسته کره,قیمت دوربین مداربسته samsung,انواع دوربین مداربسته کره ای"دوربین مداربسته سامسونگ ahd مدل sco 6083r
از مشخصه های این محصول پردازشگر 1/2.9′ 2m cmos، رزولوشن تصویر 1280 *1920 با 30 فریم در ثانیه که با  لنزمتغیر2.8  به 12 میلی متری  میتواند تصاویر اطراف را تا زاویه 90 درجه آشکار سازد،با  بدنه پلاستیکی وطوسی  رنگ  قابلیت دید در شب تا عمق 20 متری تصویری بسیار عالی را به شما نمایش میدهد،همان طور که میدانید شرکت امنیتی سامسونگ به شرکت هانوا hanwha   منتقل شد و محصولات سامسونگ با همان نام قبلی ولی ساخت کشور چین و تحت عنوان شرکت هانوا به بازار عرضه می شود .”دوربین های مداربسته سامسونگ از یک مقبولیت عمومی خوبی در جامعه دارد به طوری که اکثر قریب به اتفاق کارفرمایانی که با یرند سامسونگ کارکرده اند رضایت کامل داشته و در پروژه های بعدی خود نیز دوباره از همین برند استفاده کرده اند  . ” وقتی به این محصول 12 ماه گارنتی شرکت ژرف کام را اضافه می کنید اطمینانی بالا در ید به شما می دهد.البته با مطالعه مقاله ” اصطلاحات دوربین های مداربسته” می توانید دیگر مشخصات فنی این دوربین را از طریق توصیحات مشاهده کنید.برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.


 
مدل


دوربین ahd سامسونگ مدل sco6083rنوع سنسور


1080p analog hd ir bullet eraرزولوشن


full hd (1,920 x 1,080 30fps) resolution


نوع لنز


2.8 ~ 12mm (4.3x) varifocal lens


طول مسافت تصویر دهی


500m (1,640.42ft) (75-5 coaxial cable)


مشخصات ir


ir viewable length 30m, ip66, ik10,


حداقل روشنایی


0.11lux@f1.4 (color), 0lux@f1.4 (b/w : ir led on)


motion detection


دمای کاری


-10°c ~ +55°c (+14°f ~ +131°f) / less than 90% rh


جنس بدنه


بدنه پلاستیکی  سفید طوسی رنگ


ولتاژ تغذیه


dual power-12v dc ±10%


پارامترهای قابل تنظیم در منو osd


dwdr / indoor / manual / awc – off / user blc /  icr /hlc -ssnriv (off / on)


فروشگاه محصولات تخصصی حفاظتی و نظارتی ” hi-tek” . با هدف ارائه خدمات فنی و ی در زمینه فروش تجهیزات حفاظتی و نظارتی  مشاوره در اجرا و طراحی و راه اندازی سیستم جامع نظارت تصویری (دوربین مداربستهخانه های هوشمند  سیستم های پیشگرانه ایی مانند اعلام حریق یا گیر اماکن  آیفون های تصویری  تجهیزات شبکه ،برق اضطراری ،سیستم های درب های اتوماتیک پارکینگی فروشگاهی  صنعتی و … در سال 1392 تاسیس گردید و در طی مدت فعالیت خود با ارائه تجهیزات اوریجینال .  و عدم استفاده از محصولات تقلبی  و همچنین نصب و راه اندازی ی و مطابق با استانداردهای  مورد تایید سازندگان تجهیزات  توانسته رضایت 99 درصدی مشتریان خود را برآورده سازد  و امروزه با داشتن نمایندگی از شرکت های مختلف طیف وسیعی از محصولات را ارائه می دهد تا امکان انتخاب محصول ، دقیقاً بر اساس نیاز و سلیقه شما عزیزان فراهم باشد .برای ب اطلاع از نحوه تهیه قیمت دوربین مداربسته سامسونگ به شماره 02126290139 تماس حاصل فرمایید. بازدید پروژه و تحویل اجناس در اسرع وقت انجام می پذیرد.


قیمت دوربین مداربسته  , قیمت دوربین مداربسته سامسونگ , قیمت دوربین مدار بسته سونی لیست قیمت دوربین مداربسته سیماران قیمت دوربین مداربسته داهوا لیست قیمت دوربین مداربسته پاناسونیک


دوربینهای مدار بسته کره ای    ,   دوربین مداربسته کره ای    ,  قیمت دوربین مداربسته کره ای     ,انواع دوربین مداربسته کره ای     ,لیست قیمت دوربین مدار بسته کره ای      ,دوربین مداربسته کره ای     ,دوربین مدار بسته کره ای     ,فروش دوربین مدار بسته کره ای      ,دوربین های مدار بسته کره ای


 


 قیمت دوربین مداربسته سامسونگ       دوربین مدار بسته سامسونگ        دوربین مداربسته سامسونگ تکوین   دوربین مداربسته سامسونگ ژرف کام       دوربین مدار بسته سامسونگ اصفهان        دوربین مداربسته سامسونگ ip        دوربین مداربسته سامسونگ تحت شبکه         دوربین مداربسته سامسونگ فروش       دوربینهای مداربسته سامسونگ      فروش دوربین مداربسته سامسونگ        دوربین مداربسته سامسونگ       دوربین مداربسته سامسونگ قیمت     دوربین مداربسته سامسونگ اصفهان      دوربین مداربسته سامسونگ ارومیه       دوربین مداربسته سامسونگ الکترونیک      نمایندگی دوربین مداربسته سامسونگ اصفهان      قیمت دوربین مدار بسته سامسونگ اصفهان        نمایندگی دوربین مداربسته سامسونگ در ایران      نمایندگی دوربین مداربسته سامسونگ در اصفهان     انواع دوربین مدار بسته سامسونگ      نمایندگی انحصاری دوربین مداربسته سامسونگ      انحصاری دوربین مداربسته سامسونگ       اموزش دوربین مداربسته سامسونگ       نرم افزار دوربین مدار بسته سامسونگ     آموزش نصب دوربین مدار بسته سامسونگ       دوربین مدار بسته بیسیم سامسونگ      بهترین دوربین مداربسته سامسونگ      دوربین مداربسته برای گوشی سامسونگ      پکیج دوربین مداربسته سامسونگ           پخش دوربین مداربسته سامسونگ     ید پکیج دوربین مداربسته سامسونگ        دوربین مداربسته سامسونگ تهران           دوربین مداربسته سامسونگ تبریز      نمایندگی دوربین مداربسته سامسونگ تهران        دوربین های مداربسته سامسونگ تهران       نمایندگی دوربین مداربسته سامسونگ تکوین      نمایندگی دوربین مداربسته سامسونگ در تهران          دوربین مداربسته تحت شبکه سامسونگ        نمایندگی فروش دوربین مدار بسته سامسونگ در ایران         ید دوربین مداربسته سامسونگ       ید اینترنتی دوربین مدار بسته سامسونگ        دوربین مدار بسته سامسونگ دست دوم        دوربین مداربسته سامسونگ در اصفهان        دوربین مداربسته سامسونگ دیجیتال       نمایندگی دوربین مداربسته سامسونگ در شیراز      نمایندگی دوربین مدار بسته سامسونگ در مشهد       نمایندگی دوربینهای مداربسته سامسونگ در تهران      نمایندگی رسمی دوربین مدار بسته سامسونگ در تهران       دوربین مدار بسته سامسونگ رشت     نمایندگی رسمی دوربین مداربسته سامسونگ       رسمی دوربین مداربسته سامسونگ      قیمت روز دوربین مداربسته سامسونگ      نمایندگی رسمی دوربین مداربسته سامسونگ در تهران        نمایندگی رسمی دوربین مداربسته سامسونگ در ایران       سایت دوربین های مدار بسته سامسونگ      سایت دوربین مداربسته سامسونگ       سیستم دوربین مدار بسته سامسونگ         سایت شرکت دوربین مداربسته سامسونگ          دوربین مداربسته سامسونگ شیراز       شرکت دوربین مداربسته سامسونگ          دوربین مداربسته دید در شب سامسونگ          قیمت دوربین مدار بسته تحت شبکه سامسونگ     نمایندگی دوربین مداربسته سامسونگ شیراز     دوربین های مدار بسته تحت شبکه سامسونگ     دوربین مداربسته صنعتی سامسونگ      دوربین مدار بسته طرح سامسونگ     ع دوربین مدار بسته سامسونگ    فروشگاه دوربین مدار بسته سامسونگ     فروش دوربین مداربسته سامسونگ      نمایندگی فروش دوربین مداربسته سامسونگ     فروش دوربین های مداربسته سامسونگ        فروشگاه اینترنتی دوربین مدار بسته سامسونگ         فروش دوربین مدار بسته سامسونگ     فروش اینترنتی دوربین مداربسته سامسونگ      دوربین مداربسته سامسونگ قم      قیمت دوربین مداربسته سامسونگ    لیست قیمت دوربین مداربسته سامسونگ     قیمت انواع دوربین مداربسته سامسونگ       قیمت دوربین های مداربسته سامسونگ     قیمت دوربین مدار بسته سامسونگ تهران     دوربین مدار بسته سامسونگ کره      کاتالوگ دوربین مداربسته سامسونگ     وارد کننده دوربین مداربسته سامسونگ      کاتالوگ دوربین های مدار بسته سامسونگ     کاتالوگ دوربین مدار بسته سامسونگ         گارانتی دوربین مداربسته سامسونگ     لنز دوربین مدار بسته سامسونگ    لیست دوربین های مدار بسته سامسونگ     دوربین مدار بسته سامسونگ مشهد     نمایندگی دوربین مدار بسته سامسونگ مشهد     مشخصات دوربین مداربسته سامسونگ      نمایندگی مجاز دوربین مداربسته سامسونگ     دوربین مدار بسته مارک سامسونگ    دوربین مدار بسته مدل سامسونگ    مدل دوربین مداربسته سامسونگ     محصولات دوربین مداربسته سامسونگ          مرکز فروش دوربین مداربسته سامسونگ    دوربین مداربسته سامسونگ نمایندگی     نمایندگی دوربین مداربسته سامسونگ     دوربین مداربسته سامسونگ    دوربین های مداربسته سامسونگ    دوربین های مداربسته سامسونگ     نمایندگی های دوربین مداربسته سامسونگ     نمایندگی دوربین های مداربسته سامسونگ     نمایندگی دوربین های مدار بسته سامسونگ در ایران    دوربین مدار بسته ی سامسونگ     دوربین های مدار بسته ی سامسونگ     دوربین مداربسته سامسونگ 2020      دوربین مداربسته سامسونگ 2000      دوربین مداربسته سامسونگ scb-2000


دوربین مداربسته کره,قیمت دوربین مداربسته s"/>

فهرست عناوین مناقصه های روز شنبه مورخ 1396/03/06

 1. مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی - برد کشکی - برم سبز- دژکوه
 2. مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی - برد کشکی - برم سبز- دژکوه
 3. مناقصه حفاظت از اراضی تی در شهرستان استان گیلان
 4. مناقصه واگذاری خدمات ن ظافتی و فضای سبز فرودگاههای استان اردبیل (فرودگاه اردبیل و پارس آباد ) در سال ۹۶-۹۷
 5. مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم کارکنان عملیاتی آبادان
 6. مناقصه ید ۲۰۰۰۰ دستگاه کنتور آب سردکلاس c مولتی جت نیمه خشک باقابلیت قرائت از راه دور۱-۱۰۲/۹۶
 7. مناقصه عملیات اجرایی احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب ، بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ وپکیج
 8. مناقصه انجام امور خدمات نظافتی، پشتیبانی، حمل و نقل، سرایداری، ایمنی، نگهداری و خدمات فضای سبز
 9. مناقصه اجرای امور خدمات نظافت وتنظیف فضای اداری فعال وارائه خدمات تشریفات
 10. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل خطوط انفصال شبکه و خطوط انتقال ، تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب
 11. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تلبمه خانه های سایتهای b و cطرح آبرسانی نمین و عنبران
 12. مناقصه اصلاحیه : ید انواع ترانسفورماتور
 13. مناقصه مدیریت ،راهبری ،بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب سردشت
 14. مناقصه ارزی کیفی ید لوله پلی اتیلن آبرسانی (hdpe-pe100) در سایزهای مختلف موردنیاز پروژه های آبرسانی با کیفیت مطلوب مطابق استانداردهای inso 14427-2 و inso 14427-1 طبق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه
 15. مناقصه ارزی کیفی احداث اسکلت ساختمان مدیریت توزیع نیروی برق آزاد شهر
 16. مناقصه ید لوله فولادی آبرسانی از نوع درز جوش مستقیم در سایزهای 6 الی 24 اینچ با ضخامت حداکثر 6 میلیمتر
 17. مناقصه ساخت و احداث باغ ایرانی
 18. مناقصه انجام پروژه زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی پرورش ماهی در قفس دریایی پی سی (epc)
 19. مناقصه اصلاحیه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده ناهارخوران
 20. مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایت های 3 و 4 و 5


 1. مناقصه اصلاحیه اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح دور برگردان نهارخوران
 2. مناقصه ید انواع اتو ترانس از تولیدکنندگان
 3. مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 19000 تن انواع نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در شهرستان سنندج قروه و بیجار به کلیه نقاط داخل و خارج استان
 4. مناقصه ید علوفه باشگاه سوارکاری خود
 5. مناقصه واگذاری پروژه های: دیوار ساحلی با اعتبار 9.975.000.000 ریال و تضمین 498.750.000 ریال --- آسف گرم با اعتبار 1.875.000.000 ریال و تضمین 93.750.000 ریال ---- نصب علائم با اعتبار 1.200.000.000 ریال و تضمین 60.000.000 ریال ---- عملیات زیرسازی با اعتبار 1.950.000.000 ریال و تضمین 97.500.000 ریال
 6. مناقصه ید ونر گازی و خلاء از تولیدکنندگان
 7. مناقصه تامین و بازسازی وتغییر کاربری ساختمان سالن تولید و ید دو ستگاه سختی گیر رزینی و یک دستگاه شنی
 8. مناقصه 05-209/96- ید ، بارگیری و حمل و تخلیه قطعات بتنی جهت کانال های آدم رو ضلع شرقی سالن بدنه و مونتاژ 3 سایپا --- 18-208/96- ید ، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم اعلان حریق پروژه مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
 9. مناقصه ید و نصب تجهیزات سیستم اطفاء حریق هوشمند در بایگانی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساوه
 10. مناقصه ید 3 دستگاه دیزل ژنراتور 750 کیلو وات مارک perkins کوبله فابریک انگلیس
 11. مناقصه حمل و جابجایی بارهای مناطق عملیاتی مدیریت اکتشاف : بارگیری حمل و تخلیه کالا و بارهای مختلف از قبیل ماشین قطعات سبک و سنگین حفاری و ساختمانی ورق های آهنی بزرگ و کوچک انواع لوله های حفاری و جداری خاک مواد حفاری مصالح ساخمانی مواد شیمیایی به صورت فله و بسته بندی بشکه از محل انبارهای کوار در استان فارس و ری در تهران به حوزه های عملیاتی در سراسر کشور و بالع و انتقال کالا و مواد بین نواحی حفاری
 12. مناقصه تهیه و اجرای درب های ضد سرقت ، ضد حریق ، داخلی ، کمدی و قرنیزهای پروژه سپهر پردیس المپیک واقع در میدان المپیک تهران به تعداد تقریبی 400 واحد مس ی
 13. مناقصه اجرای پروژه نگهداری فضای سبز محدوده شهر خود با مساحت حدود 85000 مترمربع روزانه و پروژه تنظیف و رفت و روب معابر شهر و کارهای عمرانی محدوده شهر طی مدت ی ال و با متراژ تقریبی روزانه 90000 مترمربع
 14. مناقصه واگذاری احداث ایستگاه پمپاژ برازان ثقلای و خطوط انتقال آب برازان سنندج
 15. مناقصه ارزی کیفی ید کامیون کشنده
 16. مناقصه انجام خدمات عمومی خود را به صورت حجمی
 17. مناقصه تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی کاهش آلودگی هوای تهران
 18. مناقصه واگذاری فعالیت حفاظت فیزیکی (نگهبانی)
 19. مناقصه 484171113: ید حمل، نصب، تست و راه اندازی شبکه آب صنعتی سایت شهید ازی از محل است 50 هزار متر مکعبی--- 48438773- انجام عملیات تهیه و تامین مصالح ف ساخت ، اصلاح و تعویض ، نصب ، تست و راه اندازی شبکه لوله های آب ، روغن و امولسیون ناحیه نورد سرد شرک فولاد مبارکه --- 484227802- ید دو دستگاه آمبولانس بنز --- 48435100: انجام عملیات تست، تعمیر، زنگ ز و رنگ آمیزی تعداد 920 عدد سیلندر گاز و 34 عدد پ ثابت و متحرک سیلندر شرکت فولاد مبارکه- --- 48437919- انجام عملیات ت یب سربار سرد --- 48425135- استفاده از خدمات مشاور تخصصی در زمینه انجام مراحل اول و دوم پروژه های راه ، رده آهن و ترابری در شرکت فولاد مبارکه
 20. مناقصه تامین 300 تن انواع ورق واگن طی دوره زمانی چهار ماهه جهت واگن های باری خود
 21. مناقصه تامین تعداد 1000 حلقه بانداژ و رینگ بانداژ 920 اروپایی، جهت واگن های باری خود طی دوره زمانی 10 ماهه
 22. مناقصه انجام خدمات هدایت خودرویی ماشین های آتش نشانی آتش نشان جهت اداره ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون : انجام خدمات مورد نیاز هدایت خودرویی ماشین های آتش نشانی آتش نشان جهت اداری ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون توسط نیروی انسانی متخصص و با تجربه به تعداد 35 واحد کاری
 23. مناقصه انجام خدمات حراست حفاظت و نگهبانی از اماکن دفاتر اسکله ها دروازه ها کلیه اموال منقول و غیر منقول بندر پتروشیمی ماهشهر
 24. مناقصه تامین اقلام : رولبرینگ سیلندریکال پارسی 80*240** 130 تعداد 220 جفت --- رولبرینگ اسفریکال 75*220*130 تعداد 100 عدد --- رولبرینگ سیلندریکال روسی 80*250*130 تعداد 50 جفت
 25. مناقصه تامین تعداد 35 عدد یوقلاب ماینر و 10 عدد یوقلاب رینگ فدر مورد تایید راه آهن ج.ا.ا جهت واگن های باری لبه بلند چهار محوره
 26. مناقصه عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی تندیس در وسعتی حدود 2620 کیلومترمربع واقع در استان خوزستان و خلیج فارس
 27. مناقصه طبخ و توزیع غذای در صنعت یزد برای مدت یک سال
 28. مناقصه تامین اقلام : چرخ محور روسی 957 کامل به همراه جعبه و رولبرینگ تعداد 100 دستگاه -- چرخ منوبلوک 920-ba004 تعداد 40 حلقه --- چرخ منوبلوک 957 تعداد 100 حلقه --- محور اروپایی ba002 تعداد 100 عدد
 29. مناقصه ید 417 دستگاه رایانه (کیس) مورد نیاز خود
 30. مناقصه مجموعه همزن های مورد نیاز خود را یداری نماید
 31. مناقصه یداری 200 تن فروسیلیس کلوخه ای مورد نیاز کارخانجات فولادسازی
 32. مناقصه عمیات راهبری سیلوها و مراکز ذخیره سازی گندم در سطح کشور : عملیات نگهداری و تعمیراتا دستگاهها انواع سیستمهای انتقال مواد و نقاله های تسمه ای و زنجیری دیزل ژنراتور، سیستم جدب گرد و غبار و ... --- سرویس و نگهداری تجهیزات و تاسیسات عمومی برق صنعتی، تجهیزات اتاق فرمان تجهیزات کنترل و بعضاplc --- انبارداری گندم ذخیره شده و حفظ و نگهداری آن و عملیات ضدعفونی و کنترل درجه حرات --- تخلیه و بارگیری گندم و اپراتوری دستگاهها و اتاق فرمان --- نظافت و سایر امور مشابه
 33. مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی، پشتیبانی، حمل و نقل، سرایداری، ایمنی، نگهداری و خدمات فضای سبز منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان واقع در استان هرمزگان
 34. مناقصه انجام خدمات حسابداری مناطق تحت پوشش
 35. مناقصه انتخاب پیمانکار انجام امور خدمات نظافتی ، پشتیبانی ، حمل و نقل ، سرایداری ایمنی ،نگهدای و خدمات فضای سبز منطقه ویژه اقتصادی انرژی لامرد واقع در استان فارس
 36. مناقصه عملیات است اج 18 میلیون تن سنگ آهن و باطله و بارگیری، حمل و تخلیه 3 میلیون تن سنگ آهن
 37. مناقصه کلیه عملیات مربوط به تخلیه بارگیری بارشماری و کیسه گیری انواع سیمان و کلینکر صادراتی و همچنین تامین ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز خود در کارخانه و محوطه اختصاصی اسکله بندر شهید رجائی
 38. مناقصه ارزی کیفی اجرای زیرسازی پایگاه امداد هوایی بوشهر
 39. مناقصه ید 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه فاضلاب شهرضا
 40. مناقصه ساخت و بسته بندی حداکثر 780.000 کیلوگرم گریس پایه کلسیم ـ شاسی 3 در بسته بندی بشکه 400 پوندی ـ سطل 35 پوندی ـ قوطی 10 پوند و ق وطی 2 پوندی
 41. مناقصه ارزی کیفی ید خدمات مشاور نظارت عالیه و کارگاهی بر نحوه اجرای عملیات لوله گذاری خطوط فرعی شبکه و نصب انشعابات فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده خود به مشاور صلاحیت دار
 42. مناقصه ارزی کیفی 15 قلم تجهیزات امداد و نجات فرودگاهی مورد نیاز خود
 43. مناقصه تعمیر و بازسازی تالار الغدیر کتابخانه حضرت آیت الله قم
 44. مناقصه طراحی سیستم اعلام حریق ساختمان های کارخانه
 45. مناقصه تامین اقلام خ ر ترمز اروپایی drv3 به تعداد 8 عدد --- خ ر ترمز اروپایی drv2 به تعداد 2 عدد --- فنر داخلی بوژی y25 به تعداد 50 عدد --- فنر خارجی بوژی y25 به تعداد 50 عدد --- قلاب اتوماتیک یونی، کوپلر به تعداد 5 عدد --- قلاب اتوماتیک sa3 به تعداد 10 عدد
 46. مناقصه واگذاری تامین سواری های در اختیار شرکت
 47. مناقصه تهیه تعدادی البسه آتش نشانی جهت پرسنل شهرداری قزوین
 48. مناقصه تامین اقلام : جعبه یاتاقان پارسی ساده تعداد 200 عدد --- جعبه یاتاقان رومانی ساده تعداد 50 عدد
 49. مناقصه اصلاحیه : فراخوان عمومی جهت پیش ارزی به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه تصفیه خانه آب شماره 3 کرج در قالب قراردادی b.o.t
 50. مناقصه فراخوان شناسیایی ، ارزی و انتخاب متقاضیان سرمایه گذاری جهت واگذاری آزاد راه تهران - قم به روش بهسازی ، بهره برداری و انتقال rot
 51. مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار cgs اول ، cgs دوم یزد و نیروگاه آلستوم
 52. مناقصه limit switch crouzet
 53. مناقصه واگذاری انجام خدمات اورژانس و تامین خدمات دارویی، درمانی، راهبری درمانگاه و اقدامات اورژانسی توسط کادر کارشناس پرستاری به صورت شبانه روزی
 54. مناقصه اجرای رمپ های ورود و وج مجتمع خدماتی و رفاهی حجت مومنه محور بیستون - کرمانشاه - استان کرمانشاه
 55. مناقصه ید شیرآلات شبکه آبرسانی : ید انواع شیرآلات کشویی در اقطار 100 و 150 میلیمتر با ضمانت 200.000.000 ریال --- ید انواع شیر کنترل دبی (گلوب والو) در اقطار 100 و 150 و 200 و 250 و 300 میلیمتر با ضمانت 1.200.000.000 ریال --- ید فشار شکن در اقطار 100 و 150 و 200 و 250 میلیمتر با تضمین 100.000.000 ریال --- شیر هوا و محفظه دو روزنه به قطر 80 میلیمتر با تضمین 100.000.000 ریال
 56. مناقصه 028/7/96 : تکمیل راه آسف ه راه آدوری بم (احداث و تکمیل محورهای روستایی آدوری و دربر شهرستان بم) با تضمین 2.100.000.000 ریال و برآورد 41.834.483.558 ریال --- 029/7/96 : تکمیل آسف محور گچ علیا شهرستان راور با تضمین 140.000.000 ریال و برآورد 2.707.634.852 ریال
 57. مناقصه ید 9.000.000 قطعه کارت بانکی
 58. مناقصه ارزی خدمات حجمی بنایی و بهینه سازی اماکن شامل بنایی و بهینه سازی اماکن ساختمان شماره 31 شرکت ملی نفت ایران
 59. مناقصه ارزی کیفی ید کامیون با کاربری کفی ف ی
 60. مناقصه 19-96 : ید 13000 دستگاه چراغ خیابانی 20 وات led با تضمین 315.000.000 ریال ---- 20-96 : ید 125000 عدد انواع کلمپ شکافدار مسی با تضمین 280.000.000 ریال
 61. مناقصه ید ست اسیون برند millipore برای امور تحقیقاتی و تولید داروهای بیماریهای خاص
 62. مناقصه ارزی کیفی پیمان تعویض پوشش 3 کیلومتر از خط لوله 8 اینچ علی آباد / گنبد (کیلومتر 12 الی 15)
 63. مناقصه عملیات جمع آوری پسماندهای خشک بر اساس طرح تفکیک در مبدا
 64. مناقصه عملیات اجرایی راه روستایی سارون سفلی به طول 5 کیلومتر
 65. مناقصه ارزیای کیفی خدمات بهره برداری و امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی ، خدمات عمومی ، رفع نشتی و تعویض کنتور ناحیه گازرسانی سبزوار به مدت دو سال
 66. مناقصه ید 200.000 کیلوگرم رول کاغذ کاربن لس سفید و زرد
 67. مناقصه انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال تجهیزات ماشین آلات محوطه و تاسیسات در محدوده فعالیت شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
 68. مناقصه ت یب و بازسازی دبستان شهید حضرتی روستای ارسطو صفادشت ملارد
 69. مناقصه پیمان زنگ ز و رنگ آمیزی کف و سقف بیرونی مخزن سقف شناور (pl tk-4031004000054 ) با سیال نفت سفید با ظرفیت 20 میلیون لیتر مرکز انتفال نفت رفسنجان
 70. مناقصه اجرای ج ، زیرسازی ، آسف معابر
 71. مناقصه واگذاری تامین طبخ و توزیع غذای رستوران کارخانه
 72. مناقصه ید تجهیزات جانبی سامانه نظارت تصویری بر اساس استاندارد شرکت مخابرات ایران
 73. مناقصه ارزی کیفی عملیات اجرایی خط انتقال و شبکه توزیع آب ساختمان سرچاهی و مخزن روستای مولتان شهرستان مهرستان
 74. مناقصه اجرای طرح ج و زیرسازی و آسف معابر
 75. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه تربیت هره دشت با برآورد 7.242.295.900 ریال و تضمین 362.500.000 ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه شهید رسولی یزدانی جیرده با برآورد 7.370.323.000 ریال و تضمین 369 میلیون ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه شهید نورانی تازه آباد با برآورد 8.411.384.800 ریال و تضمین 421.000.000 ریال
 76. مناقصه احداث بلوار خیابان شهید بهشتی به طول 500 متر (ج گذاری و خاکبرداری)
 77. مناقصه خید قطعه برنجی : ید تعدادی قطعه برنجی (فورج شده و ماشین کاری شده)
 78. مناقصه ید 40 تن صابون رشته ای مورد نیاز خود
 79. مناقصه ارزی کیفی واگذاری احداث سد لاستیکی تالش بر روی رودخانه کرگانرود
 80. مناقصه ید قطعه فولادی : تعدادی قطعه8 فولادی فورج شده و ماشین کاری شده
 81. مناقصه واگذاری انجام امرو خدماتی و پشتیبانی
 82. مناقصه ید خطایاب از تولید کنندگان واجد صلاحیت
 83. مناقصه ید انواع خازن 20 حیلو ولت و pt با سکو از تولد کنندگان واجد تایید صلاحیت
 84. مناقصه واگذاری انجام عملیات مختلف باغی و زراعی در واحدها تحت پوشش واقع در اردستان و نطنز
 85. مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه 2 ناحیه 4 خود
 86. مناقصه انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) شبانه روزی کارگاه های خود در سطح استان تهران به مدت یک سال
 87. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه پارک بانوان واقع در خیابان از قبیل
 88. مناقصه ید لوازم و کف پوش زمین بازی ک ن و لوازم بدن سازی با برآورد 5.050.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- ید تجهیزات بازسازی شبکه روشنایی بوستان های سطح منطقه با برآورد 6.255.000.000 ریال و تضمین 125.000.000 ریال ---- ید المان پارکی بوستان های سطح منطقه 50.400.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---- ید لوله و اتصالات آبرسانی فضای سبز با برآورد 2.597.190.207 ریال و تضمین 50.000.000 ریال ----- اجاره داربست و چادر در سطح منطقه 10 با برآورد 2.292.000.000 ریال و تضمین 46.000.000 ریال ---- عملیات پا ازی نظافت لایروبی و نگهداری کانال ها با برآورد 3.769.204.490 ریال و تضمین 75.000.000 ریال --- طراحی چاپ نصب حمل و نقل جمع آوری بنر فل ی و ... در سطح منطقه با برآورد 2.618.000.000 ریال با تضمینی 50.000.000 ریال ---- نگهداری فضای سبز ناحیه 1 با برآورد 34.260.000.000 ریال و تضمین 680.000.000 ریال ---- عملیات تعمیر و نگهداری بهسازی معابر ناحیه 2 با برآورد 24.349.636.909 ریال و تضمین 250.000.000 ریال --- عملیات اجرای آسف مکانیزه سطح منطقه با برآورد 19.916.726.208 ریال وتضمین 200.000.000 ریال ---- ید آسف با برآورد 20.000.000.00 ریال و تضمین 400.000.000 ریال
 89. مناقصه ارزی کیفی ball & golobe valve : شیرآلات مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان
 90. مناقصه ارزی کیفی احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز نیروگاه بندرعباس را به صورت e.p.c
 91. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود
 92. مناقصه ارزی کیفی انجام خدمات اتاقداری، تنظیمات، امور اداری، سمپاشی، فضای سبز، راهبردی و نگهداشت و تعمیرات تصفیه خانه و پساب بهداشتی، اماکن مس ی، ورزشی و اداری منطقه لاوان
 93. مناقصه اری کیفی عملیات اجرایی تکمیل خط اصلی آب رسانی به م ن مهرشهر پارس آباد
 94. مناقصه مقدار 23400 متر لوله پلی اتیلن آبرسانی 90 و 20100 متر لوله پلی اتیلن آبرسانی 110
 95. مناقصه ارزی کیفی شناسایی پیمانکار جهت موضوع : خدمات فنی ـ عمومی شهر فرودگاهی (ره)
 96. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مشکین شهر اولویت سوم (بخشی از قسمت اول و دوم)
 97. مناقصه 13/96 : نظارت بر آژانس های مشترکین برق با برآورد 19.726.152.811 ریال و تضمین 711.784.584 ریال ---- 14/96 : انتخاب مشاور نظارت عالیه پروژه های طراحی توزیع برق با برآورد 3.082.273.452 ریال و تضمین 212.468.204 ریال
 98. مناقصه احداث دیوار سنگی به طول 150 متر در روستای زنگیان با برآورد 2.516.817.000 ریال و تضمین 126.000.000 ریال -- احداث دیوار سنگی به طول 180 متر در روستای قلعه محمود از توابع شهرستان گرگان با برآورد 3.073.600.000 ریال و تضمین 153.700.000 ریال
 99. مناقصه ید کامپیوتر و لوازم جانبی مورد نیاز ساختمان ستاد شیراز
 100. مناقصه تامین تولید مدیریت و مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر noc در داخل کشو
 101. مناقصه ارزی کیفی عملیات برج بندی و سیم کشی خط انتقال 230 کیلوولت مهران - دهلران (قطعه سوم)
 102. مناقصه ارزی کیفی عملیات اجرایی احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب ، بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای حسنکدر و تکمیل خطوط و تکمیل خطوط انفصال شبکه و خطوط انتقال تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای ولایت رود از توابع شهرستان کرج : عملیات اجرایی احداث خطوط انفصال و تکمیل شبکه و خط انتقال فاضلاب و بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای حسنکدر با برآورد 6.686.710.135 ریال و تضمین 334.335.508 --- عملیات اجرایی تکمیل خطوط انفصال شبکه و خطوط انتقال ، تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای ولایت رود با برآورد 16.028.187.158 ریال و تضمین 801.409.358 ریال
 103. مناقصه اجرای مقاوم سازی مدرسه شهید نقی جعفری تولمات
 104. مناقصه پله گذاری کمربندی 1 و 2 مریوان با برآورد 5.852.531.128 ریال --- احداث شبکه فاضلاب تازه اباد سقز با برآورد اولیه به مبلغ 9.749.525.789 ریال
 105. مناقصه عملیات اجرایی حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 1 علی آباد
 106. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای pgs و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی پرظرفیت و کم ظرفیت منطقه غرب استان گیلان
 107. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی و سیستمهای pgs و سوئیچ و تاسیسات مراکز مخابراتی پرظرفیت و کم ظرفیت منطقه شرق استان گیلان
 108. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی فنی، اداری و مالی در سطح مدیریت منطقه گیلان
 109. مناقصه انجام خدمات نشت ی از تاسیسات شرکت گاز استان : انجام نشت ی از تاسیسات (خط تغذیه و شبکه توزیع و ...) به طول تقریبی 5400 کیلومتر --- انجام نشت ی خانگی به تعداد 1711428 انشعاب --- انجام نشت ی از ایستگاه ها به طول تقریبی 1550 کیلومتر
 110. مناقصه ارزی کیفی واگذاری احداث سد لاستیکی خانه های آسیاب آستارا بر روی رودخانه ملاهادی
 111. مناقصه تامین نیروهای حفاظت فیزیکی خود
 112. مناقصه پیمان مدیریت تامین نیرو در حوزه خدمات اداری شهرداری کمال شهر
 113. مناقصه اقلام یدکی مربوط به mokveld adjust able choke
 114. مناقصه احداث ج نهر و کانیو و سطح شهر
 115. مناقصه ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 120 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای حومه شرقی فهرج به محوریت سه کهور و برج معاذ (اکبر آباد، شریک آباد، دشت آباد، علی آباد ی، نوریه، سنگ آباد، بیزنیه، حاجی آباد، حسین آباد خدابنده، حسین آباد و ملک آباد)
 116. مناقصه کانال 1000، 600، 800 سطح شهر
 117. مناقصه اجرا آسف خیابان های سطح شهر فرمهین
 118. مناقصه purchase of one set of mobile x-ray inpection system to inspect tracks and cintainers through public , international tender according to the following conditions
 119. مناقصه ارزی کیفی قطعات یدکی کمپرسور هوای air pack
 120. مناقصه ارزی کیفی ید 1200 متر لوله 24 ali 5l x52
 121. مناقصه ید خدمات مشاغل گروه پرستاری واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر
 122. مناقصه ید اقلام شامل : لوله پلی اتیلن 250 آب با تضمین 140.000.000 ریال --- لوله پلی اتیلن 300 آب ---- لوله پلی اتیلن 355 آب
 123. مناقصه ید یک ست تابلوی 20 کیلو ولت mds هشت سلولی
 124. مناقصه تهیه و اجرای کامل سیستم تهویه با کولرهای گازی چند تکه پروژه تکمیل موزه میدان علی (ع)
 125. مناقصه یداری تجهیزات و قطعات مورد نیاز مربوط به تابلوهای برق ایستگاههای پمپاژ
 126. مناقصه احداث مخزن هوایی 150 متر مکعبی به همراه فنداسیون در روستای زکی آباد
 127. مناقصه ارزی کیفی ید اقلام آشپزخانه صنعتی مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان خود
 128. مناقصه آسف و لکه گیری معابر سطح شهر (به صورت دستمزدی)
 129. مناقصه عملیات اجرایی حفاری مجدد و آزمایش پمپاژ چاه شماره 4 علی آباد
 130. مناقصه ارزی کیفی ید 2400 متر لوله 26" api 5l x52 مورد نیاز خود
 131. مناقصه 96/2-24 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شرق گرگان با تضمین 85.600.000 ریال و برآورد 855.800.000 ریال --- 96/2-25 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق غرب گرگان با برآورد 697.916.000 ریال و تضمین 70 میلیون ریال --- 96/2-26 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق گنبد با برآورد 1.430.600.000 ریال و تضمین 143.100.000 ریال --- 96/2-28 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان های مینودشت و آزادشهر با برآورد 680.986.000 ریال و تضمین 68.100.000 ریال --- 96/2-29 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای علی آباد کتول ورامیان با برآورد 1.026.800.000 ریال و تضمین 102.700.000 ریال --- 96/2-30 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای آق قلا و گمیشان با برآورد 865.800.000 ریال و تضمین 86.600.000 ریال ---96/2-31 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای کردکوی ـ بندر گز و ترکمن با تضمین 110 میلیون ریال و برآورد 1.098.700.000 ریال
 132. مناقصه تامین نیروی انسانی به طور حجمی به مدت یک سال
 133. مناقصه ید یکصد دستگاه دوربین و ویدئو پروژکتور
 134. مناقصه ید نهاده های کشاورزی :مقدار 3000 متر مکعب کود دامی -- مقدار 30 تن پوشال برنج جهت بارگیری محصول
 135. مناقصه تامین خدمات انتظامات و نگهبانی و شارژ و کنترل و نگهداری کپسول هی اطفاء حریق ساختمانهای مدیریت مخابرات منطقه گیلان
 136. مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی پروژه های خود در شهر مشهد
 137. مناقصه احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ساوه
 138. مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران بیمارستان های تابعه را در سال 94 به مدت یک سال جهت بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد مبلع 500.000.000 ریال ـ بیمارستان هاجر مبلغ 400.000.000 ریال جهت بیمارستان لردگان مبلغ 300.000.000 ریال جهت بیمارستان سیدال ع فارسان مبلغ 350.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان ولیعصر عج بروجن مبلغ 500.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان شهید ارجمند مالخلیفه 20.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان سینا جونقان 20 میلیون یال ـ جهت بیمارستان رضا اردل مبلغ 50 میلیون ریال ـ بیمارستان جواد ناغان مبلغ 50 میلیون ریال ـ بیمارستان سجاد کوهرنگ مبلغ 10 میلیون ریال
 139. مناقصه تامین نیروی انسانی در امورات خدمات شهر فضای سبز و اداری
 140. مناقصه عملیات لکه گیری ترمیم روسازی و همسطح سازی منهولها ناحیه 1 منطقه 2 با برآورد 5.142.306.378 ریال و تضمین 257.120.000 ریال ----عملیات لکه گیری ترمیم روسازی و همسطح سازی منهولها ناحیه 2 منطقه 2 با برآورد 5.142.306.378 ریال و تضمین 257.120.000 ریال ----عملیات لکه گیری ترمیم روسازی و همسطح سازی منهولها ناحیه 3 منطقه 2 با برآورد 5.142.306.378 ریال و تضمین 257.120.000 ریال ---- زیرسازی روکش آسف و همسطح سازی منهولها منطقه 2 شهرداری رشت با برآورد 11.956.263.105 ریال و تضمین 597.820.000 ریال ---- ترمیم نوار حفاری محدود منطقه 2 شهرداری رشت با برآورد 11.635.668065 ریال و تضمین 581.790.000 ریال
 141. مناقصه عملیات مربوط به نگهداری شبکه آب منطقه 3 تبریز
 142. مناقصه ارزی کیفی - یداری 1560 شاخه لوله 4، 6 و 8 اینچ
 143. مناقصه تأمین خدمات ترافیک پیامک قوه قضائیه
 144. مناقصه اپراتوری نگهداری و تعمیرات سیستم های تصویر برداری و نودال ترجمه همزمان و استودیوی مرکز همایش های بین المللی مجموعه برج میلاد تهران
 145. مناقصه ید مقدار 10/000 تن آهن آلات مورد نیاز
 146. مناقصه احداث راه بی بی زلیخایی ـ برد کششی ـ برم سبز ـ دزکوه
 147. مناقصه 6000 mt injection metallurgical coke
 148. مناقصه شناسایی و ارزی پیمانکار احداث یک کارخانه فولادسازی به روش قوس الکتریکی طی دو فاز ، با ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن در سال که احداث فاز اول آن با ظرفیت 1 میلیون تن در سال به همراه واحدهای جانبی wtp آن و پیش بنی فاز دوم آن در لی آوت lay out با ظرفیت 15 تن در سال --- پیش بینی کارخانه احیاء مستقیم مگام میدر به ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال در لی اوت --- احداث کارخانه نورد میلگرد به ظرفیت 1 میلیون تن در سال براساس یکی از تکنولوژی های کارآمد و شناخته شده اروپایی
 149. مناقصه انجام امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت ، امور خدماتی ، پخت و پز و پدیرایی ) مراکز رفاهی و درمانی خود
 150. مناقصه امور تحقیقاتی و تولید داروهای بیماری های خاص اقدام به ید ست اسیون برند milipore
 151. مناقصه ارزی کیفی - پروژه خط کشی محورهای بین شهری و روستایی سطح استان کردستان در مناطق: جنوب استان (قروه دهگلان سنندج، کامیاران، سروآباد، مریوان) با برآورد 55.219.181.255 و تضمین 2.425.000.000 ریال ---------- شمال استان (بانه، بیجار، سقز و دیواندره) با برآورد 58.319.704.500 ریال با تضمین 2.490.000.000 ریال
 152. مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور انجام : حمل و نقل درون و برون شهری محصولات تولیدی ـ تولید و تکمیل کاری انواع ماهیچه آلومینیومی ـ تکمیل کاری سرسیلندر پراید ، تیبا و نیسان
 153. مناقصه ارزی کیفی خدمات خودرویی
 154. مناقصه انجام نگهداری و تعمیرات ساختمن ها و ابنیه اعم از صنعتی و غیرصنعتی --- گندز پ های چوبی جهت سته بندی محموله های صادراتی، ور نمودن پ ها و صدور گواهی بهداشت
 155. مناقصه ید ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ای ری کامیونی - کانتینری موبایلی
 156. مناقصه تعمیر تجهیزات پزشکی بیمارستان قائم
 157. مناقصه تمدید ید اقلام موردنیاز پروژه دیتا ipni
 158. مناقصه پیمانکار راهبری تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی موتورخانه مرکی و پمپ خانه مربوط به چاپخانه سازمان نیازمندی ها خود را به پیمانکار واجد شرایط
 159. مناقصه احداث سازه ساختمان تجاری به مساحت حدود 2000 مترمربع شامل تهیه مصالح و اجرای گودبرداری فونداسیون و اسکلت بتنی واقع در استان مازندران
 160. مناقصه 3 کیلومتر لوله فولادی st37 به قطر 1200 میلیمتر و ضخامت 10 میلیمتر
 161. مناقصه اجرای چهار خطه محور آق قلا- اینچه برون و تعریض طرفین و احداث بزرگراه چهار خطه شامل زیرسازی - نه و آسف
 162. مناقصه ید لوله داکتیل 400 د-- لوله داکتیل 500-- لوله داکتیل 600 -- لوله داکتیل 700
 163. مناقصه ارزی کیفی احداث مدرسه 2کلاسه روستای گلدانلو ارومیه با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 9 کلاسه روستای قره حسنلو با برظآورد 17.640 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای روستای دو شهری بوکان با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای روستای گنه دار مهاباد با براورد 2.576 میلیون ریال--- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای گله ی مهاباد با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای جو مهاباد با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 10 کلاسه روستایقره قشلاق مهاباد با برآورد 11.573 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای علیان سلماس با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 5 کلاسه تازه شهر سلماس با برآورد 1.000 میلیون ریال --- احداث مدرسه 4 کلاسه روستای شیرکی سلماس با برآورد 6.650 میلیون ریال --- احداث مدرسه 2 کلاسه روستای همت آباد سلماس با برآورد 2.576 میلیون ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه روستای زاویه جیک با برآورد 11.774 میلیون ریال --- احداث مدرسه 3 کلاسه روستایمغول سلماس با برآورد 3.500 میلیون ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه روستای کلوانس خوی با برآورد 11.620 میلیون ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه روستای نالوس اشنویه با برآورد 5.500 میلیون ریال --- احداث مدرسه 9 کلاسه فاطمه ا هرا تکاب با برآورد 18.228 میلیون ریال --- احداث مدرسه 5 کلاسه روستای ماملو شاهیندژ با برآورد 11.774 میلیون ریال
 164. مناقصه ید ، حمل ، نصب و راه اندازی آسانسورهای کلینیک ویژه شهرستان های آبادان ، مشهر و شادگان
 165. مناقصه انتخاب ین مشاور جهت تهیه شرح خدمات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی ایمن سازی ساختمان آلومینیوم واقع در تهران
 166. مناقصه ارزی کیفی فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن تهران
 167. مناقصه زنگ ز و رنگ آمیزی مخازن و تجهیزات مرکز انتقال نفت یزد
 168. مناقصه تکمیل و راه اندازی کامل طبقه همکف (به غیر از مهمانسرا و تجاری) ، طبقه اول و پشت بام پروژه ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان کلاله که در حال حضر اسکلت بتن ، سفتکاری و آستر ماسه سیمان ، چهار چوب ف ی دربها ، فرم پنجره های طبقه اول اجرا شده و متراژ مفید تقریبی و اول پروژه 540 متر مربع می باشد
 169. مناقصه تهیه کلیه مصالح و احداث مخزن بتنی 1000 مترمکعبی شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت
 170. مناقصه واگذاری ید دو دستگاه چیلر جذبی بیمارستان 96 تختخو باغملک
 171. مناقصه واگذاری تهیه ضابطه اختصاصی بافت تاریخی شهر کرمانشاه
 172. مناقصه ارزی کیفی ید 20000 کنتور مکانیکی به اقطار 1/2 و 3/4 و 1 اینچ
 173. مناقصه ید غذای آماده : کتلت گوشت به مقدار 74000 کیلوگرم --- کوکو سیب زمینی به مقدار 74000 کیلوگرم --- شنیسل مرغ به مقدار 63000 کیلوگرم با تضمین 450.000.000 ریال ---- حبوبات شامل : لوبیا چیتی به مقدار 81000 کیلوگرم --- عدس به مقدار 79000 کیلوگرم --- لپه به مقدار 38000 کیلوگرم ---- لوبیا قرمز به مقدار 38000 کیلوگرم با تضمین 460.000.000 ریال
 174. مناقصه 961010177 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کلید در دست امور برق قائمشهر با برآورد 13.739.845.000 ریال و تضمین 612.196.000 ریال --- 961010178 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کلید در دست امور برق فریدونکنار با برآورد 3.547.750.000 ریال و تضمین 277.388.000 ریال --- 961010179 : نصب و اصلاح انشعاب عادی برق کرید در دست امور برق بابلسر با برآورد 10.354.769.950 ریال و تضمین 510.643.000 ریال
 175. مناقصه ساخت ساختمان پیش ساخته lsf
 176. مناقصه یدار ترانسفورماتورهای مورد نیاز شرکت برق
 177. مناقصه اجرای سیمان پاششی پروژه خود واقع در منطقه چیتگر به متراژ 15 هزار متر مربع
 178. مناقصه نیازمند به پیمانکار جهت دیوار چینی داخلی (هبل )
 179. مناقصه ارزی کیفی: 36-4-96: بهسازی آسف محور سیرجان- شهر بابک (از زیدآباد تا سیرجان) با برآورد 10.705.850.827 ریال و تضمین 535.292.542 ریال ------ 37-4-96: بهسازی آسف محور کرمان- رفسنجان با برآورد 11.062.847.045 با تضمین 553.142.353 ریال --------- 38-4-96: بهسازی آسف محور کمربندی سیرجان (از سمت میدان گمک) با برآورد 5.360.323.562 ریال و تضمین 268.016.180 ریال
 180. مناقصه ید اقلام : قطعه انبساط 700 2 عدد ـ قطعه انبساط 400 8 عدد --- قطعه انبساط 300 9 عدد --- قطعه انبساط 600 1 عدد --- قطعه انبساط 800 2 عدد --- قطعه انبساط 500 4 عدد --- قطعه انبساط 350 4 عدد --- شیر فشارشکن 400 4 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 400 13 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 500 4 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 600 1 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 300 13 عدد --- شیر فلکه پروانه ای 350 5 عدد --- شیر فلکه کشویی 250 24 عدد
 181. مناقصه ارزی کیفی عملیات احداث کانال اصلی ساحل راست ناحیه عمرانی قطور grpc (بسته شماره 2)
 182. مناقصه پیمانکاری حمل نفت کوره (مازوت) به میزان تقریبی 50/400/000 لیتر به مدت ی ال
 183. مناقصه پیمانکاری حمل نفت کوره (مازوت) به میزان تقریبی 50/400/000 لیتر به مدت ی ال
 184. مناقصه پیمانکاری حمل نفت کوره (مازوت) به میزان تقریبی 50/400/000 لیتر به مدت ی ال
 185. مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت احداث مجتمع های خدماتی ـ رفاهی آزادراه کنارگذر جنوبی تهران :

ادکلن اورجینال : این روزها در بازار عطر آنقدر کالای تقلبی وجود دارد که گاهی آنقدر که پول می دهی ادکلن اورجینال نمی ی! البته با این قیمت های نجومی عطرها، حق دارید که انتظار کالای اصل و با کیفیت مطلوب داشته باشید و با وسواس ید کنید ولی آیا تشخیص ادکلن های اصل و تقلبی به همین سادگی هاست؟ مسعود تهرانی دبیر روابط عمومی انجمن صنفی آرایشی، بهداشتی و عطریات با تجربه چندین ساله اش به این پرسش ها پاسخ می دهد.

همیشه پای چین در میان است

معمولا کالاهایی که مشابه اصل است از چین می آید. البته ادکلن های غیر اصل که از چین می آید در خود چین هم تقلبی محسوب می شود؛ یعنی عطری که با نام یک برند معروف در چین تولید شده باشد اینطور نیست که تحت لیسانس کمپانی اصلی باشد و به سفارش آنها و با درجه بندی متوسط تولید شود. باید بگوییم ادکلن های چینی هیچ ارتباطی با کمپانی های اصلی و مطرح عطرسازی ندارند و صرفا کالاهای تقلبی هستند. برندهای پوشاک چنین قوانینی دارند و مثلا اگر در ویتنام تولید شود روی کالا می زند لیسانس آن از نایک است ولی کمپانی های عطر و آرایشی این کار را نمی کنند. برای مثال کمپانی هرمس که خیلی معروف است تمام کالاهایش را تک تک بیمه می کند و هر جای دنیا که آن را ب ید گارانتی دارد.

عطر هم بازیافتی دارد

بحث اورجینال و تقلبی بودن را همیشه داشته ایم ولی حدود سال های ۹۰ تا ۹۴ میلادی تکنولوژی وارد مراحل تازه ای شد و انواع محصولات تقلبی، مشابه و حتی بازیافتی به بازار راه پیدا کرد. تا چند سال پیش گاهی مردم از کنار خیابان ادکلن های بازیافتی می یدند و خودشان نمی دانستند. بازیافتی برای عطرها کلمه غریبی است ولی واقعیت دارد. شیشه ادکلن هایی که تمام می شد و مردم به سطل می انداختند گاهی دوباره سر از چرخه مصرف درمی آورد؛ یعنی افراد سودجویی بودند که شیشه های خالی را از زباله جمع کن ها می یدند. هر شیشه هم بسته به اینکه چقدر سالم و تمیز باشد یا چه برندی باشد قیمتش فرق می کرد. شیشه ها دوباره پر می شد و با قیمت ارزان تر کنار خیابان به فروش می رسید. خوشبختانه با نظارت هایی که صورت گرفته این تقلب تا حد زیادی جمع شده است.

خطر در کمین برندها

بعضی ادکلن های تقلبی ظاهر مشابه اصل دارند و کاملا شبیه اصل هستند. باید حواسمان باشد که مارک های معروف بیشتر از مارک های گمنام احتمال دارد انواع مشابه و تقلبی داشته باشند. این شباهت گاهی آنقدر زیاد است که حتی فروشنده غیرحرفه ای هم نمی تواند تشخیص بدهد. دلیلی ندارد مارک های گمنام را ی به صورت تقلبی تولید انبوه کند چون ی آنها را نمی شناسد اما مارک های معروف چون طرفدار بیشتری دارند بیشتر در معرض سوءاستفاده هستند.

قیمت ادکلن نه 212,قیمت ادکلن نه ایفوریا,قیمت ادکلن رین دراپس,قیمت ادکلن ریو,قیمت ادکلن ریحانا,قیمت ادکلن ریچی ریچی,قیمت ادکلن رویال,قیمت ادکلن روبرتو کاوالی,قیمت ادکلن ریو کالکشن,قیمت ادکلن ریبول,قیمت ادکلن رمی مردانه,قیمت ادکلن رومنس نه,قیمت ادکلن ذن,قیمت ادکلن د بیت,قیمت ادکلن نویر د ریو,قیمت ادکلن د وان,قیمت ادکلن بلو د چنل,قیمت ادکلن نویر د ما یما,قیمت ادکلن دیور,قیمت ادکلن دانهیل,قیمت ادکلن دیویدوف,قیمت ادکلن دیور جادور,قیمت ادکلن دیزل,قیمت ادکلن دانهیل اصل,قیمت ادکلن در دبی,قیمت ادکلن درک,قیمت ادکلن دونا کارن,قیمت ادکلن خوشبو,قیمت ادکلن خارجی,قیمت ادکلن خوب نه,قیمت ادکلن خنک,قیمت ادکلن خیابان پنجم,قیمت ادکلن خاویار,قیمت ادکلن خنک نه,قیمت ادکلن خنک مردانه,قیمت ادکلن خوب,قیمت ادکلن خوب مردانه,قیمت ادکلن حاتم,قیمت ادکلن حریم سلطان,قیمت ادکلن چنل,قیمت ادکلن چی چی,قیمت ادکلن چیفون,قیمت ادکلن چیک,قیمت ادکلن چنس چنل,قیمت ادکلن چی چی نه,قیمت ادکلن چنل اصل,قیمت ادکلن چی چی اصل,قیمت ادکلن چارلی,قیمت ادکلن چمستری,قیمت ادکلن جگوار,قیمت ادکلن جنیفر لوپز,قیمت ادکلن س,قیمت ادکلن جادور,قیمت ادکلن جورجیو آرمانی,قیمت ادکلن جیو,قیمت ادکلن جوپ,قیمت ادکلن جگوار مشکی,قیمت ادکلن جاستین بیبر,قیمت ادکلن ثیری ماگلر,قیمت ادکلن تق هرمس,قیمت ادکلن تیروز,قیمت ادکلن تام فورد اصل,قیمت ادکلن تام فورد نویر,قیمت ادکلن تام فورد نه,قیمت ادکلن تری هرمس,قیمت ادکلن تامی گر ,قیمت ادکلن تیتانیوم,قیمت ادکلن تیتانیوم مردانه,قیمت ادکلن پرزیدنت,قیمت ادکلن پولو,قیمت ادکلن پرنسس,قیمت ادکلن پلیس,قیمت ادکلن پرادا,قیمت ادکلن پلی بوی,قیمت ادکلن پسنجر,قیمت ادکلن پینک,قیمت ادکلن پاریس ولی,قیمت ادکلن پورشه,قیمت ادکلن بلک افغان,قیمت ادکلن بلو شنل,قیمت ادکلن بوگاتی,قیمت ادکلن بلک بری,قیمت ادکلن بولگاری نه,قیمت ادکلن بالماسو,قیمت ادکلن بوگاتی بلک,قیمت ادکلن بیژن,قیمت ادکلن بروت,قیمت ادکلن الین,قیمت ادکلن اصل,قیمت ادکلن افوریا,قیمت ادکلن ایفوریا اصل,قیمت ادکلن اونتوس,قیمت ادکلن اکلت,قیمت ادکلن اورجینال,قیمت ادکلن اسپلندور,قیمت ادکلن اسمارت,اقیمت ادکلن,قیمت ادکلن آزارو,قیمت ادکلن آنتونیو باندراس,قیمت ادکلن آدیداس,قیمت ادکلن آرمانی کد,قیمت ادکلن آلین,قیمت ادکلن آزارو ویزیت,قیمت ادکلن آکوا بولگاری,قیمت ادکلن آزارو کروم,قیمت ادکلن آمیتیستنها راه تشخیص

گاهی ممکن است یک عطر تقلبی مشابه اصل را با قیمت مناسب به شما عرضه کنند و ادعا شود که همان عطر اصلی است. مثلا طرف می گوید این را خودم وارد کرده ام و با قیمت مناسب تر می دهم ولی یادتان باشد نمی شود چک پول ۵۰ تومانی را ۲۵ تومان ید. شما یک محصول دربسته می ید و داخل آن را نمی بینید. تستر هم هست ولی گاهی ممکن است تستر اصل را به شما نشان بدهند و کالایی که می ید تقلبی باشد. در کل بهترین روش برای تشخیص عطر تقلبی و اصل این است که از کنار خیابان یا فروشگاه هایی که نمی شناسید ید نکنید. وقتی شما فروشگاه را بشناسید با خیال راحت ید می کنید و نیاز به تشخیص نیست. به این اعتماد نکنید که از کیش می ید یا در یک پاساژ بزرگ ید می کنید. باید مغازه را بشناسید و مطمئن باشید فروشگاه معتبری است. نمی توانیم بگوییم از کجا می توانید بفهمید عطری که می ید اصل است ولی می گوییم از کجا می توانید ب ید؛ فروشگاه های معتبر و قدیمی که سال ها در این کار بوده اند.

تشخیص کپی از اصل ساده نیست

بعضی ها می گویند از غلظت، بو، رنگ ماده و تکان دادن شیشه می شود اصل و تقلبی بودن عطر را تشخیص داد یا باید نگاه کنید که عدد floz که روی شیشه درج شده چند است. این باورها درست نیست و نمی شود به آنها استناد کرد. غلظت ادکلن های مختلف با هم تفاوت دارد. عطرها برای موقعیت های مختلف ساخته می شوند و موارد مصرف خاص دارند. همه عطرها ماندگاری، پخش بو و ویژگی های ی ان ندارند که بتوان به آن استناد کرد یا نسخه کلی برای ادکلن های اصل و تقلبی پیچید بلکه تشخیص آن تجربه می خواهد. البته منظور ما کپی های درجه ۴ و ۵ نیست که با مقایسه ظاهر هم قابل تشخیص است ولی کپی درجه یک و دو برای هر ی قابل تشخیص نیست. شناسنامه یا کدی که قابل چک در سایت باشد هم در مورد عطرها مثل برندهای پوشاک وجود ندارد. عطرها شناسه رهگیری دارند ولی آیا همه دسترسی به اینترنت دارند؟ علاوه بر این شناسه رهگیری برای مصرف کننده نیست. شرکت های آرایشی و بهداشتی و عطریات چنین امکانی را برای مصرف کننده ها نگذاشته اند، پس نباید محصولات مختلف را مقایسه کنید.

مراقب ادکلن هایتان باشید

عطرها را نباید در شرایط دمایی خیلی گرم، خیلی سرد یا در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار دهیم. کنار شوفاژ، داخل یخچال یا تابستان ها داخل اتومبیل جای مناسب برای نگهداری ادکلن اورجینال نیست. ادکلن های خوب و با کیفیت از زمانی که درشان را باز می کنید بین ۳ تا ۱۰ سال کارآمد هستند. بعضی شرکت ها می گویند وج محصول از شیشه هوا را وارد آن می کند و در درازمدت کیفیت ادکلن اورجینال را کاهش می دهد ولی نمی شود به طور دقیق گفت هر محصول چقدر دوام دارد ولی حداقل می شود پیش بینی کرد که ۳ سال بوی آن تغییر نمی کند. وقتی عطری شروع به فساد می کند بوی ترش، تند و سرکه ای از آن استشمام می شود. اگر شیشه روشن باشد حتی تغییر رنگ را هم می بینید. در مورد این موضوع در استفاده اول با اولین فشار اسپری عطر خارج شود بستگی به نوع عطر و شکل اسپری دارد. سیستم فنی هر پمپ برای ادکلن های مختلف فرق دارد. آنچه مسلم است اینکه در اولین فشار اسپری عطر خارج نمی شود ولی در بعضی عطرها باید در استفاده اول ۲ تا ۳ بار هم پمپ را فشار دهید تا عطر خارج شود. شکل افشره (اسپری) هم که مستقیم، م وطی یا نورافکنی باشد بستگی به طراحی پمپ در هر کمپانی دارد.

ادوپرفیوم یا ادوتو ؟

یک سؤال متداول وجود دارد و آن هم تفاوت ادوپرفیوم و ادوتو است و البته یک باور غلط که می گویند ادوپرفیوم بهتر است. این اصطلاحات به درصد مواد تشکیل دهنده مربوط می شود و یک محصول ممکن است به صورت ادوتو برای بهار تولید شود و ادوپرفیوم آن برای پاییز به بازار بیاید؛ یعنی یک محصول با چند مدل روانه بازار می شود و هر کدام کاربرد خودش را دارد. پرفیوم در کل غلیظ تر و سنگین تر از ادوپرفیوم است ولی دلیل نمی شود همیشه دنبال آن باشیم. بعد از ادوپرفیوم ادوتو است و بعد از آن هم ادوفرش و دئودورانت یا اسپلش که رقیق تر می شوند و هر کدام کاربرد خاص دارند. بوی تند و غلیظ مناسب تابستان نیست و هر رایحه ای برای مکان و زمان خاصی طراحی شده است. مثل لباس های مختلف که کاربرد متفاوت دارند. همان طور که شما همه جا با کفش پاشنه بلند نمی روید همه جا هم نمی توانید پرفیوم استفاده کنید. ادکلن هم که کلا یک اصطلاح غلط است و در واقع نام یک برند قدیمی بوده که ۲۰۰ سال پیش رایج شده است. یک نکته دیگر درباره ید عطر این است که نباید بیش از ۳ عطر را در یک زمان بو کنیم. بو قهوه هم فقط برای تفکیک ۳ بو کمک می کند نه ۳۰۰ بوی مختلف. در واقع قهوه پرزهای بینی را کمی ترمیم می کند. بو لاک و استون هم بین عطرها درست نیست و باید از همان قهوه استفاده شود. پیشنهاد می کنم دوتا عطر که از نظر خودتان خوب است روی دست امتحان کنید و بعد از ۲ تا ۳ ساعت بو کنید تا مطمئن شوید خوب است یا نه. کاغذهای تستر هم فقط رایحه اولیه را به شما نشان می دهند.

قیمت ادکلن 9 to 9,قیمت ادکلن 93,قیمت ادکلن 92,قیمت ادکلن آرامیس 900,قیمت انواع ادکلن 93,قیمت ادکلن الین 90 میل,قیمت ادکلن,قیمت ادکلن لالیک,قیمت ادکلن مردانه,قیمت ادکلن wood,قیمت ادکلن تام فورد,قیمت ادکلن بولگاری,قیمت ادکلن coco chanel,قیمت ادکلن ورساچه,قیمت ادکلن 212,قیمت ادکلن نه,قیمت ادکلن 818,قیمت ادکلن 7,قیمت ادکلن 777,قیمت ادکلن 713,قیمت ادکلن 717,قیمت ادکلن اصل 717,قیمت ادکلن شانل 5,قیمت ادکلن 5th avenue,قیمت ادکلن ایفون 4,قیمت ادکلن 4711,قیمت ادکلن iphone 4s,قیمت ادکلن 3121,قیمت ادکلن 37 درجه,قیمت ادکلن 3g,قیمت ادکلن code 37,قیمت ادکلن کد 37,قیمت ادکلن فارنهایت 32,قیمت ادکلن جگوار ویژن 3,قیمت ادکلن کد 37 مردانه,قیمت ادکلن درجه 2,قیمت ادکلن 212 vip نه,قیمت ادکلن 212 y,قیمت ادکلن 2i2,قیمت ادکلن 212 اصل,قیمت ادکلن 212 ,قیمت ادکلن 2014,قیمت ادکلن 212 vip,قیمت ادکلن 212 نه,قیمت ادکلن 212 وی ای پی,قیمت ادکلن212اصل,قیمت ادکلن2i2,قیمت ادکلن212 نه,قیمت ادکلن212 vip rose,قیمت ادکلن 1 million,قیمت ادکلن 1 میلیون,قیمت ادکلن 1 milion,قیمت ادکلن 1 million اصل,قیمت ادکلن 110 مردانه,قیمت ادکلن 1743,قیمت ادکلن 15 میل اسمارت,قیمت ادکلن 112,قیمت ادکلن 110 درجه,قیمت ادکلن 110,قیمت ادکلن110,قیمت ادکلن 007,قیمت ادکلن zara,قیمت ادکلن zen,قیمت ادکلن zara sport,قیمت ادکلن zippo,قیمت ادکلن zara woman,قیمت ادکلن zirh i ,قیمت ادکلن zenith,قیمت ادکلن zara man gold,قیمت ادکلن zara black,قیمت ادکلن zapata,قیمت ادکلنzen,قیمت ادکلنzirh i ,قیمت ادکلن 2i2 s--y,قیمت ادکلن 212 s..y,قیمت ادکلن you are beautiful,قیمت ادکلن yearn,قیمت ادکلن yves de sistelle,قیمت ادکلن ysl,قیمت ادکلن yves saint laurent,قیمت ادکلن yardley,قیمت ادکلن yacht man,قیمت ادکلن yellow diamond,قیمت ادکلن yatagan,قیمت ادکلن yves rocher,قیمت ادکلن x bright,قیمت ادکلن xceed,قیمت ادکلن xchange,قیمت ادکلن xeryus,قیمت ادکلن xeryus rouge,قیمت ادکلن xcel,قیمت ادکلن xeryus rouge givenchy,قیمت ادکلن black xs,قیمت ادکلن بلک xs,قیمت ادکلن black xs potion,قیمت ادکلن white touch,قیمت ادکلن wood اصل,قیمت ادکلن wish,قیمت ادکلن womanity,قیمت ادکلن wood مردانه اصل,قیمت ادکلن wood نه,قیمت ادکلن white,قیمت ادکلن wanty,قیمت ادکلن wooden,قیمت ادکلن versace,قیمت ادکلن valentino,قیمت ادکلن vibe,قیمت ادکلن versace pour homme,قیمت ادکلن victoria secret,قیمت ادکلن vip,قیمت ادکلن vizzari,قیمت ادکلن very jacsaf,قیمت ادکلن valentina,قیمت ادکلن voyager,قیمت ادکلنversace,قیمت ادکلنvenitienne,قیمت ادکلنvizzari,قیمت ادکلن b.u.t,قیمت ادکلن udv,قیمت ادکلن uomo,قیمت ادکلن unpredictable lady,قیمت ادکلن upscape,قیمت ادکلن urban woman,قیمت ادکلن utopia,قیمت ادکلن ungaro,قیمت ادکلن unveiled,قیمت ادکلن udy,قیمت ادکلن ulric de varens,قیمت ادکلنurban,قیمت ادکلنungaro,قیمت ادکلن s.t.dupont,قیمت ادکلن t.o.t.e,قیمت ادکلن tom ford,قیمت ادکلن twist,قیمت ادکلن tea rose,قیمت ادکلن the one,قیمت ادکلن terre d hermes,قیمت ادکلن tom ford black orchid,قیمت ادکلن trussardi,قیمت ادکلن tom ford noir,قیمت ادکلن traveler,قیمت ادکلن tag-him,قیمت ادکلنtrussardi,قیمت ادکلنthe beat,قیمت ادکلن s.oliver,قیمت ادکلن silver scent,قیمت ادکلن sacrifice,قیمت ادکلن splendor,قیمت ادکلن shadow,قیمت ادکلن sweet love,قیمت ادکلن shalis,قیمت ادکلن sanderling,قیمت ادکلن she,قیمت ادکلن smart collection,قیمت ادکلن sterling,قیمت ادکلنsilver scent,قیمت ادکلنsacrifice,قیمت ادکلنshadow,قیمت ادکلنsplendor,قیمت ادکلنshe,قیمت ادکلنseduce,قیمت ادکلنsweet love,قیمت ادکلنsmart,قیمت ادکلن saga,قیمت ادکلن roberto cavalli,قیمت ادکلن raindrops,قیمت ادکلن royal,قیمت ادکلن rio,قیمت ادکلن rance,قیمت ادکلن rogue,قیمت ادکلن rasasi,قیمت ادکلن remy,قیمت ادکلن rejoice,قیمت ادکلن rio collection,قیمت ادکلنrio,قیمت ادکلنrozario,قیمت ادکلنrain drops,قیمت ادکلن rebul,قیمت ادکلن qubism,قیمت ادکلن quorum,قیمت ادکلن q5,قیمت ادکلن qubism اصل,قیمت ادکلن qubism نه,قیمت ادکلن quark,قیمت ادکلن queen,قیمت ادکلن queen of love,قیمت ادکلن dancing queen,قیمت ادکلن petal quartz,قیمت ادکلن pure black,قیمت ادکلن play boy,قیمت ادکلن play,قیمت ادکلن police,قیمت ادکلن polo,قیمت ادکلن patchouli,قیمت ادکلن paco rabanne,قیمت ادکلن pink,قیمت ادکلن princess,قیمت ادکلن prada,قیمت ادکلنpure black,قیمت ادکلنpatchouli,قیمت ادکلنpredilection,قیمت ادکلنpolo,قیمت ادکلنpierre cardin,قیمت ادکلن o dor,قیمت ادکلن odeon,قیمت ادکلن oxford,قیمت ادکلن odeon lady,قیمت ادکلن ocean blue,قیمت ادکلن opera,قیمت ادکلن orchid,قیمت ادکلن one million,قیمت ادکلن open,قیمت ادکلن ombre lumiere,قیمت ادکلن oros,قیمت ادکلنone million,قیمت ادکلنown it,قیمت ادکلنorigami,قیمت ادکلن nimitz,قیمت ادکلن narciso,قیمت ادکلن nero,قیمت ادکلن noir de maxima,قیمت ادکلن nina ricci,قیمت ادکلن nautica,قیمت ادکلن noir de rio,قیمت ادکلن nancy,قیمت ادکلن nice,قیمت ادکلن night dream,قیمت ادکلنnice,قیمت ادکلن m.micallef,قیمت ادکلن mont blanc,قیمت ادکلن mont blanc legend,قیمت ادکلن mine,قیمت ادکلن miss dior,قیمت ادکلن memories,قیمت ادکلن manifesto,قیمت ادکلن m7,قیمت ادکلن magnolia,قیمت ادکلن miracle,قیمت ادکلن marconi,قیمت ادکلنmemories,قیمت ادکلنmen,قیمت ادکلنmillion,قیمت ادکلنmiss dior,قیمت ادکلنmanifesto,قیمت ادکلن l'oriental,قیمت ادکلن l'homme,قیمت ادکلن la nuit de l'homme,قیمت ادکلن l'eau par kenzo,قیمت ادکلن legend,قیمت ادکلن lalique,قیمت ادکلن lady million,قیمت ادکلن lanvin,قیمت ادکلن lalique encre noire,قیمت ادکلن lacoste,قیمت ادکلن lomani,قیمت ادکلن lancome,قیمت ادکلن linitz,قیمت ادکلن la vie est belle,قیمت ادکلنlacoste,قیمت ادکلنlalioue,قیمت ادکلن king,قیمت ادکلن kl,قیمت ادکلن kenzo,قیمت ادکلن kiss her (کیس هر),قیمت ادکلن kiss her,قیمت ادکلن kenzo air,قیمت ادکلن korloff,قیمت ادکلن ksm,قیمت ادکلن kl connect,قیمت ادکلن kilian,قیمت ادکلنkorloff,قیمت ادکلنkenzo,قیمت ادکلن jadore,قیمت ادکلن jaguar,قیمت ادکلن jadore dior,قیمت ادکلن jovan musk,قیمت ادکلن jovan,قیمت ادکلن johan.b,قیمت ادکلن joop,قیمت ادکلن jaguar cl ic black,قیمت ادکلن jazz,قیمت ادکلن jean paul gaultier,قیمت ادکلنjaguar,قیمت ادکلنjoob,قیمت ادکلنjadore,قیمت ادکلنjoop,قیمت ادکلن ivanhoe,قیمت ادکلن invitation,قیمت ادکلن insurrection,قیمت ادکلن issey miyake,قیمت ادکلن invictus,قیمت ادکلن illusion,قیمت ادکلن incidence,قیمت ادکلن innocence,قیمت ادکلن incidence نه,قیمت ادکلن in black,قیمت ادکلن incite,قیمت ادکلن inter,قیمت ادکلنivanhoe,قیمت ادکلنinvitation,قیمت ادکلنinvictus,قیمت ادکلن hugo boss,قیمت ادکلن halloween,قیمت ادکلن hermes,قیمت ادکلن helensa,قیمت ادکلن high street,قیمت ادکلن hypnotic poison,قیمت ادکلن haco,قیمت ادکلن hummer,قیمت ادکلن hawaii,قیمت ادکلن water,قیمت ادکلنhalloween,قیمت ادکلنhermes,قیمت ادکلن hugo,قیمت ادکلن d&g,قیمت ادکلن d&g light blue,قیمت ادکلن های d&g,قیمت ادکلن مردانه d&g,قیمت ادکلن d&g نه,قیمت ادکلن givenchy,قیمت ادکلن gucci,قیمت ادکلن guerlain,قیمت ادکلن giorgio armani,قیمت ادکلن givenchy play,قیمت ادکلن gio,قیمت ادکلن genesis,قیمت ادکلن guess,قیمت ادکلن gorgeous,قیمت ادکلن gladiator,قیمت ادکلنguess,قیمت ادکلنgenesis,قیمت ادکلنgio,قیمت ادکلنgivenchy,قیمت ادکلن black-f,قیمت ادکلن f,قیمت ادکلن ff,قیمت ادکلن fashion,قیمت ادکلن flash,قیمت ادکلن fendi,قیمت ادکلن ferrari,قیمت ادکلن franck olivier,قیمت ادکلن flowerbomb,قیمت ادکلن forever,قیمت ادکلن forbidden love,قیمت ادکلن ferre,قیمت ادکلنff,قیمت ادکلن b&e,قیمت ادکلن euphoria,قیمت ادکلن emper,قیمت ادکلن evidence,قیمت ادکلن eclat,قیمت ادکلن everyone,قیمت ادکلن epic adventure,قیمت ادکلن escada,قیمت ادکلن encre noire,قیمت ادکلن elysees mode,قیمت ادکلن elle,قیمت ادکلنevidence,قیمت ادکلنesperanza,قیمت ادکلنelle,قیمت ادکلن every one,قیمت ادکلن euphoria (ایفوریا),قیمت ادکلن parfum d'or,قیمت ادکلن d eclat,قیمت ادکلن dior,قیمت ادکلن dolce & gabbana,قیمت ادکلن dunhill,قیمت ادکلن davidoff,قیمت ادکلن dior homme,قیمت ادکلن dkny,قیمت ادکلن daisy,قیمت ادکلن deep sense,قیمت ادکلن dunlop,قیمت ادکلن diesel,قیمت ادکلنdunlop,قیمت ادکلنdolce&gabbana,قیمت ادکلن cindy c,قیمت ادکلن ch,قیمت ادکلن chastity,قیمت ادکلن creed,قیمت ادکلن calvin klein,قیمت ادکلن chemistry,قیمت ادکلن chi chi,قیمت ادکلن chifon,قیمت ادکلن creation,قیمت ادکلن cartier,قیمت ادکلنch,قیمت ادکلنchifon,قیمت ادکلنchanel,قیمت ادکلنcoco,قیمت ادکلنcalvin klein,قیمت ادکلنchi chi,قیمت ادکلنcreed aventus,قیمت ادکلنchastity,قیمت ادکلنcartier,قیمت ادکلنchance chanel,قیمت ادکلن b.united,قیمت ادکلن b mine,قیمت ادکلن very b,قیمت ادکلن bleu chanel,قیمت ادکلن bvlgari,قیمت ادکلن black afgano,قیمت ادکلن boss,قیمت ادکلن best,قیمت ادکلن burberry,قیمت ادکلن balmaso,قیمت ادکلن black barcode,قیمت ادکلن black orchid,قیمت ادکلنboos,قیمت ادکلنblade,قیمت ادکلنblackxs,قیمت ادکلنbarcode,قیمت ادکلن bleu de chanel,قیمت ادکلن azzaro,قیمت ادکلن alien,قیمت ادکلن amouage,قیمت ادکلن allure chanel,قیمت ادکلن aris,قیمت ادکلن aventus,قیمت ادکلن armani code,قیمت ادکلن allure homme sport,قیمت ادکلن aviator,قیمت ادکلن allure,قیمت ادکلنarmaf,قیمت ادکلنallure,قیمت ادکلنart,قیمت ادکلنamethyst,قیمت ادکلنangel schlesser,قیمت ادکلن axis,قیمت ادکلن یاچمن,قیمت ادکلن یاتاقان,قیمت ادکلن یاچ من قرمز,قیمت ادکلن یو دی وی,قیمت ادکلن یوفوریا,قیمت ادکلن یک میلیون,قیمت ادکلن یوفوریا نه,قیمت ادکلن یانگ اریس,قیمت ادکلن اربن,قیمت ادکلن یوربان,قیمت ادکلن هرمس,قیمت ادکلن هالووین,قیمت ادکلن های مردانه,قیمت ادکلن هوگو,قیمت ادکلن های نه,قیمت ادکلن های معروف,قیمت ادکلن های اصل,قیمت ادکلن هلنسا,قیمت ادکلن هپی کلینیک,قیمت ادکلن هاکوپیان,قیمت ادکلنهای ریو,قیمت ادکلنهای خوب,قیمت ادکلنهای برند,قیمت ادکلنهای شرکت اجمل,قیمت ادکلنهای چنل,قیمت ادکلنهای اجمل,قیمت ادکلنهای هلنسا,قیمت ادکلنهای روز دنیا,قیمت ادکلنهای بولگاری,قیمت ادکلنهای معروف نه,قیمت عطر و ادکلن,قیمت عطر و ادکلن مردانه,قیمت عطر و ادکلن در بازار,قیمت عطر و ادکلن نه,قیمت عطر و ادکلن لیلیوم,قیمت عطر و ادکلن بولگاری,قیمت عطر و ادکلن در ایران,ادکلن و قیمت,قیمت عطر و ادکلن به روز,انواع ادکلن و قیمت,قیمت ادکلن و اسپری,قیمت ادکلن و عطر,مارک و قیمت ادکلن,ادکلن مردانه و قیمت,قیمت ادکلن وود مردانه,قیمت ادکلن وان میلیون,قیمت ادکلن وود,قیمت ادکلن وود اصل,قیمت ادکلن وان میلیون اصل,قیمت ادکلن ویکتوریا سکرت,قیمت ادکلن ویکتور اند رولف,قیمت ادکلن ورساچه مشکی,قیمت ادکلن وان میلیون مردانه,انواع ادکلن وقیمت,بهترین ادکلن وقیمت,ادکلن مردانه وقیمت,ادکلن وقیمت,انواع ادکلن وقیمت انها,انواع ادکلن وقیمت آن,ادکلن وقیمت انها,قیمت ادکلن صورتی,قیمت ادکلن نتورک,قیمت ادکلن نایت دریم,قیمت ادکلن نیچر,قیمت ادکلن نایس مشکی,قیمت ادکلن نینا ریچی,قیمت ادکلن نارسیس رودریگز,قیمت ادکلن نینا ریچی اصل,قیمت ادکلن نایس,قیمت ادکلن نارسیس,قیمت ادکلن مردانه لالیک,قیمت ادکلن مونت بلانک,قیمت ادکلن مموریس,قیمت ادکلن میلانو,قیمت ادکلن مرسدس بنز,قیمت ادکلن میلیون,قیمت ادکلن ما یما,قیمت ادکلن میس دیور,قیمت ادکلن ماین,قیمت ادکلن لجند,قیمت ادکلن لالیک اصل,قیمت ادکلن لالیک مشکی,قیمت ادکلن لالیک نه,قیمت ادکلن لاگوست,قیمت ادکلن لیدی میلیون,قیمت ادکلن لومانی,قیمت ادکلن لانکوم,قیمت ادکلن لاگوست نه,قیمت ادکلنلالیک,قیمت ادکلن گوچی اصل,قیمت ادکلن گرلن,قیمت ادکلن گوچی,قیمت ادکلن گابرینی,قیمت ادکلن گابانا,قیمت ادکلن گلادیاتور,قیمت ادکلن گیونچی,قیمت ادکلن گوچی مردانه,قیمت ادکلن گوچی راش,قیمت ادکلن گوچی بای گوچی مردانه,قیمت ادکلن کاپیتان بلک,قیمت ادکلن کلوین کلین,قیمت ادکلن کوکو شانل,قیمت ادکلن کنزو,قیمت ادکلن کرید اونتوس,قیمت ادکلن کاپیتان بلک اصل,قیمت ادکلن کوبیسم,قیمت ادکلن کرید,قیمت ادکلن کلوین کلین نه,قیمت ادکلن کارتیر,قیمت ادکلن لالیک قرمز,قیمت ادکلن لجند قهوه ای,قیمت ادکلن دانهیل قهوه ای,قیمت ادکلن دانهیل قرمز,قیمت ادکلن جوپ قرمز,قیمت ادکلن فراری قرمز,قیمت ادکلن دانهیل قرمز اصل,قیمت ادکلن جوپ قرمز اصل,قیمت ادکلن گران قیمت,قیمت ادکلن legend قهوه ای,قیمت ادکلن فراری,قیمت ادکلن فارنهایت,قیمت ادکلن فندی,قیمت ادکلن فراری مشکی,قیمت ادکلن فراری اصل,قیمت ادکلن فرانک الیور,قیمت ادکلن فاسیو,قیمت ادکلن فراگامو,قیمت ادکلن فلاور بمب,قیمت ادکلن فرانسوی,قیمت ادکلن عربی,قیمت ادکلن عطر افشان,قیمت ادکلن علین,قیمت ادکلن عطر,قیمت ادکلن عمده,قیمت عطر و ادکلن 212,قیمت ادکلن گوچی طلایی,قیمت ادکلن زن طلایی,قیمت ادکلن فلورال طلایی,قیمت ادکلن ارامیس طلایی,قیمت ادکلن س طلایی,قیمت ادکلن 212 طلایی,قیمت ادکلن ورساچه صورتی اصل,قیمت ادکلن شنل صورتی,قیمت ادکلن وود صورتی,قیمت ادکلن گوچی صورتی,قیمت ادکلن اسپلندور صورتی,قیمت ادکلن پلی صورتی,قیمت ادکلن لاگوست صورتی,قیمت ادکلن لالیک صورتی,قیمت ادکلن بولگاری صورتی,قیمت ادکلن شانل,قیمت ادکلن شی,قیمت ادکلن شنل الور,قیمت ادکلن شالیز,قیمت ادکلن شنل مردانه,قیمت ادکلن شادو,قیمت ادکلن شالیز مردانه,قیمت ادکلن شانل اصل,قیمت ادکلن شنل چنس,قیمت ادکلن شیخ,قیمت ادکلن ایفوریا,قیمت ادکلن سلطان,قیمت ادکلن سیلور اسکنت,قیمت ادکلن سیلور سنت,قیمت ادکلن سیگار,قیمت ادکلن ساگا,قیمت ادکلن سکری فایس,قیمت ادکلن سیلور,قیمت ادکلن سکری فایس نه,قیمت ادکلن سکرت,قیمت ادکلن سافاری,قیمت ادکلن ژیواگو,قیمت ادکلن ژادور,قیمت ادکلن ژک ساف,قیمت ادکلن ژی وان ژی,قیمت ادکلن ژولی,قیمت ادکلن جیوانچی,قیمت ادکلن ژوان,قیمت ادکلن ژان پل,قیمت ادکلن ژیلت,قیمت ادکلن ژیوانشی مردانه,قیمت ادکلن زارا,قیمت ادکلن نه کوکو شانل,قیمت ادکلن زن,قیمت ادکلن نه ورساچه,قیمت ادکلن زیپو,قیمت ادکلن زارا نه,قیمت ادکلن نه لالیک


چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

  چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 

چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب - چاپ دیجیتال کتاب -چاپ دیجیتال کتاب -

 انواع بلیت هواپیما از مبدا تهران به ای مختلف ایران به شرح زیر است:

مسیر پرواز قیمت مصوب بلیت هواپیما
بزرگسال
(بزرگتر از ۱۲ سال)
دسال
(بین ۲ تا ۱۲ سال)
نوزاد
(زیر ۲ سال)
بلیط هواپیما تهران آبادان ۱,۱۹۴,۰۰۰ ریال ۶۲۲,۰۰۰ ریال ۱۶۴,۴۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران اردبیل ۹۷۳,۰۰۰ ریال ۵۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران ارومیه ۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۵۸۰,۰۰۰ ریال ۱۵۶,۰۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران اصفهان ۹۵۱,۰۰۰ ریال ۵۰۰,۵۰۰ ریال ۱۴۰,۱۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران اهواز ۱,۰۵۷,۰۰۰ ریال ۵۵۳,۵۰۰ ریال ۱۵۰,۷۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران ایرانشهر ۲,۰۵۴,۰۰۰ ریال ۱,۰۵۲,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۴۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران ایلام ۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال ۵۳۲,۵۰۰ ریال ۱۴۶,۵۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران بجنورد ۱,۱۶۳,۰۰۰ ریال ۶۰۶,۵۰۰ ریال ۱۶۱,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران بندرعباس ۱,۷۸۹,۰۰۰ ریال ۹۱۹,۵۰۰ ریال ۲۲۳,۹۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران بندرلنگه ۱,۶۸۳,۰۰۰ ریال ۸۶۶,۵۰۰ ریال ۲۱۳,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران بندرماهشهر ۱,۱۵۳,۰۰۰ ریال ۶۰۱,۵۰۰ ریال ۱۶۰,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران بوشهر ۱,۳۷۵,۰۰۰ ریال ۷۱۲,۵۰۰ ریال ۱۸۲,۵۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران بیرجند ۱,۳۹۷,۰۰۰ ریال ۷۲۳,۵۰۰ ریال ۱۸۴,۷۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران تبریز ۱,۰۳۶,۰۰۰ ریال ۵۴۳,۰۰۰ ریال ۱۴۸,۶۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران چابهار ۲,۰۴۳,۰۰۰ ریال ۱,۰۴۶,۵۰۰ ریال ۲۴۹,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران م آباد ۹۷۳,۰۰۰ ریال ۵۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران خوی ۱,۱۷۴,۰۰۰ ریال ۶۱۲,۰۰۰ ریال ۱۶۲,۴۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران دزفول ۹۷۳,۰۰۰ ریال ۵۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران رامسر ۹۷۳,۰۰۰ ریال ۵۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران رشت ۹۷۳,۰۰۰ ریال ۵۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران رفسنجان ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۶۶۵,۰۰۰ ریال ۱۷۳,۰۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران زابل ۱,۷۴۶,۰۰۰ ریال ۸۹۸,۰۰۰ ریال ۲۱۹,۶۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران زاهدان ۱,۷۲۵,۰۰۰ ریال ۸۸۷,۵۰۰ ریال ۲۱۷,۵۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران ساری ۹۷۳,۰۰۰ ریال ۵۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران سبزوار ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۵۷۵,۰۰۰ ریال ۱۵۵,۰۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران سنندج ۹۷۳,۰۰۰ ریال ۵۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران سیرجان ۱,۳۶۵,۰۰۰ ریال ۷۰۷,۵۰۰ ریال ۱۸۱,۵۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران شیراز ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال ۶۶۵,۰۰۰ ریال ۱۷۳,۰۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران عسلویه ۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال ۸۴۵,۰۰۰ ریال ۲۰۹,۰۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران قشم ۱,۸۶۳,۰۰۰ ریال ۹۵۶,۵۰۰ ریال ۲۳۱,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران گچساران ۱,۲۴۸,۰۰۰ ریال ۶۴۹,۰۰۰ ریال ۱۶۹,۸۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران گرگان ۹۷۳,۰۰۰ ریال ۵۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران لار ۱,۶۰۹,۰۰۰ ریال ۸۲۹,۵۰۰ ریال ۲۰۵,۹۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران مراغه ۹۴۱,۰۰۰ ریال ۴۹۵,۵۰۰ ریال ۱۳۹,۱۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران مشهد ۱,۳۲۲,۰۰۰ ریال ۶۸۶,۰۰۰ ریال ۱۷۷,۲۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران کرمان ۱,۳۸۶,۰۰۰ ریال ۷۱۸,۰۰۰ ریال ۱۸۳,۶۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران کرمانشاه ۹۷۳,۰۰۰ ریال ۵۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴۲,۳۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران کیش ۱,۷۲۵,۰۰۰ ریال ۸۸۷,۵۰۰ ریال ۲۱۷,۵۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران یاسوج ۱,۱۱۰,۰۰۰ ریال ۵۸۰,۰۰۰ ریال ۱۵۶,۰۰۰ ریال
بلیط هواپیما تهران یزد ۱,۰۱۵,۰۰۰ ریال ۵۳۲,۵۰۰ ریال ۱۴۶,۵۰۰ ریال


آیا می دانید برای چاپ کتاب نیاز به هزینه های چند ملیونی نمی باشد؟


خیلی از نویسندگان جوان هستند که سالهاست به دلیل مشکل مالی نتوانسته اند کتاب خود را چاپ کنند. بنده یکی از این نویسندگان بودم که به ناشرین مختلفی مراجعه و همه آنها چاپ کتابم را با هزینه های چند ملیونی امکان پذیر دانستند.

بعدها خودم در انتشارات مختلف مشغول به کار شدم و فهمیدم که چاپ کتاب حتی با قیمتهای زیر 500 هزار تومان نیز امکان پذیر است و تصمیم گرفتم به همه ی نویسندگان کتاب اولی کمک کنم تا کتابهای خود را با کمترین هزینه به چاپ برسانند. همه ی عزیزان هر گونه سوال در مورد چاپ کتاب دارید را با ما در میان بگذارید

ایمیل: hoseinvash@yahoo.com

hoseinvash@gmail.com

شماره تماس: 09183775334


برای اطلاعات بیشتر به وب چاپ و انتشارات کتاب مراجعه فرمایید

برای اطلاعات بیشتر بر روی لینک وب"چاپ و انتشار کتاب" کلیک نمایید

برچسب ها: چاپ کتاب درسی ایران ، چاپ کتاب درسی ایران ، چاپ کتاب درسی ایران ، چاپ کتاب در خارج از کشور ، چاپ کتاب در خارج از کشور ، چاپ کتاب کودک ، چاپ کتاب ارزان ، چاپ کتاب داستان ، چاپ کتاب های درسی ، چاپ کتاب با هزینه ناشر ، چاپ کتاب با هزینه ناشر ، چاپ کتاب با هزینه ناشر ، چاپ کتاب درسی ایران، چاپ و نشر کتاب، چاپ و نشر کتب درسی ایران ، چاپ و نشر ،انتشارات رازنهان , انتشار کتاب، چاپ کتاب، چاپ کتاب شعر, تبدیل پایان نامه به کتاب، شرایط چاپ کتاب، اداره کتاب، تجدید چاپ، دریافت شابک از اداره کتاب، راهنمای چاپ کتاب، راهنمای نشر کتاب، شابک، فهرست نویسی کتابخانه ملی،فهرست نویسی فیپا، فیپا، کتاب، مجوز ارشاد کتاب، مراحل چاپ کتاب، مراحل چاپ کتاب ، چگونگی چاپ کتاب ، نحوه چاپ کتاب ، چاپکتاب ، چاپ دیجیتال ، چاپ دیجیتال کتاب ، چگونه کتاب چاپ کنم:چاپ کتاب در تیراژ کم ؛ تبدیل پایان نامه به کتاب،چگونه می توانم کتابم را چاپ کنم، چاپ کتابهای آموزشی، مراحل چاپ کتاب چگونه کتاب چاپفهرست ، تبلیغات چاپی ، اسناد تبلیغاتی ، اوراق تبلیغاتی ، اوراق چاپی ، اسناد چاپی ، چاپ اسناد ، چاپ اوراق ، چاپ اوراق اداریکنیم ، چاپ کتب درسی، چاپ کتاب شعر, چگونه شعر هایم را چاپ کنم، حمایت از چاپ شعر ، اخذ مجوز چاپ ، گرفتن مجوز چاپ ، مجوز چاپ کتاب ِنحوه تبدیل پایان نامه به کتاب، گرفتن مجوز چاپ کتاب ، چاپ کتاب ناشر مولف ،سیستم جامع صدور مجوز چاپ و نشر کتاب، چاپ کتاب شعر ُ نشر کتاب، چگونه کتاب بنویسم، راهنمای نوشتن کتاب، راهنمای چاپ کتاب، ُ انتشار کتاب، تیرا ژ پایین کتاب ، چاپ کتاب تیراژ پایین، چاپ کتاب داستان ،کتاب های در دست چاپ · طراحی گرافیک · فروشگاه کتاب ، اطلاعات و برآورد هزینه چاپ کتاب · چاپ کتاب و فروش کتاب,راهنمای چاپ کتاب، چاپ آسان کتاب، تبدیل اشعار شخصی به کتاب، شعر خود را چگونه کتاب کنم، کتاب شعر، تالیف کتاب، رزومه کتاب، پایان نامه را چگونه تبدیل به کتاب کنم، تبدیل پایان نامه به کتاب ابعاد استاندارد کتاب، ابعاد استاندارد چاپ کتاب، قطع استاندارد چاپ کتاب، سایز استاندارد کتاب، سایز استاندارد چاپ کتاب، قطع کتاب، سایز کتاب، ابعاد کتاب، چاپ ، چاپ افست ، دستگاه چاپ ، دستگاه چاپ افست ، چاپ افست چهاررنگ ، چاپ افست همزمان چهاررنگ ، افست چهاررنگ ، چاپ چهاررنگ ، چاپ افست 4رنگ ، چاپ افست همزمان 4رنگ ، افست 4رنگ ، چاپ 4رنگ ، چاپ رنگی ، چاپخانه ، چاپخانه ها ، چاپ خانه ، مستقیم چاپخانه ، مستقیم به چاپخانه ، مستقیم با چاپخانه ، مستقیم به چاپ خانه ، مستقیم با چاپ خانه ، چاپخانه افست ، چاپ خانه افست ، چاپ روی کاغذ ، چاپ کاغذ ، چاپ ، چا پ ، چ ا پ ، چاپ افست چهارر نگ ، چاپ افست همزمان چهار رنگ ، افست چهار رنگ ، چاپ چهار رنگ ، چاپ افست ، طراح ، طراحی ، گرافیست ، گرافیک ، همکار ، بازاریاب ، ویزیتور ، دفتر فنی ، تابلوسازی ، کاغذ ، مقوا ، تحریر ، کاغذ تحریر ، چاپ تحریر ، چاپ کاغذ تحریر ، چاپ روی کاغذ تحریر ، گلاسه ، کاغذ گلاسه ، مقوا گلاسه ، مقوای گلاسه ، زینک ، زینگ ، ، و زینک ، و زینگ ، لیتوگرافی ، زینک چهار رنگ ، زینک چهاررنگ ، تبلیغات ، چاپ و تبلیغات ، چاپ وتبلیغات ، چاپوتبلیغات ، شرکت تبلیغات ، شرکت تبلیغاتی ، تبلیغاتی ، چاپ تبلیغات ، چاپ تبلیغاتی ، کانون آگهی و تبلیغات ، کانون آگهی و تبلیغاتی ، کانون تبلیغات ، کانون تبلیغاتی ، موسسه تبلیغات ، موسسه تبلیغاتی ، چاپ مهراد ، لیست قیمت ، تعرفه قیمت ، تعرفه ، فهرست بها ، ،محاسبه هزینه چاپ کتاب، قوانین چاپ کتاب، نحوه، چاپ کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب، ید پایان نامه،چاپ و نشر، ]h\ ;jhft ،چگونه کتاب را چاپ میکنند، میخواهم کتابم را چاپ کنم، درخواست کمک برای چاپ کتاب، چاپ کتاب شعر شما، چاپ کتاب شعر، انتشارات برای چاپ کتاب شعر، انتشارات معتبر برای چاپ کتاب، انتشارات چاپ کتاب، انتشارات برای چاپ رمان، بهترین انتشارات برای چاپ کتاب، بهترین انتشارات چاپ کتاب شعر، چاپ رمان،چاپ کتابهای ک نه، بهترین انتشارات چاپ کتاب اموزشی،چاپ رمان شما، نحوه چاپ رمان، مراحل چاپ رمان، هزینه چاپ کتاب شعر، هزینه چاپ کتاب رمان، نوشتن مقاله isi، مقاله آی اس آی، نوشتن مقاله آی اس آی، چگونگی چاپ رمان، ناشر برای چاپ رمان فراخوان چاپ کتاب، فراخوان چاپ کتاب شعر، فراخوان چاپ کتاب رمان،چاپ کتاب از اشعار شما، چاپ کتاب با قیمت کم، چاپ کتاب با هزینه ناشر، چاپ کتاب با نازلترین قیمت، چاپ کتاب با هزینه شخصی، چاپ کتاب با قیمت پایین، چاپ کتاب در تیراز کم، چاپ کتاب در تعداد کم، چاپ کتاب سریع، چاپ کتاب در کمترین زمان، نوشتن کتاب برای رزومه، ید حق الیف کتاب، ید کتاب به اسم خود برای رزومه، چاپ کتاب ترجه شده، ترجمه کتاب، چاپ کتاب انتشارات، ناشر برای چاپ کتاب ترجمه شده، چاپ کتاب ناشر، چاپ کتاب از روی pdf، برای چاپ کتاب ، برای چاپ کتاب چه باید کرد، پایگاه چاپ کتاب، پروسه چاپ کتاب، چاپ کتاب ترجمه، چاپ کتاب تخیلی، چاپ کتاب داستانی، چاپ کتاب حتی یک جلد، چاپ کتاب حتی 1 جلد، چاپ کتاب جدید، هزینه چاپ کتاب چقدر است، چاپ کتاب در چاپخانه، برای چاپ کتاب چه باید کرد، چگونگی چاپ کتاب، حق چاپ کتاب، چاپ کتاب خود، خبر چاپ کتاب، زمان چاپ کتاب، چاپ کتاب در کمترین زمان، سایت چاپ کتاب، وبلاگ چاپ کتاب، سازمان چاپ کتاب، مرکز چاپ کتاب، سایت چاپ کتاب درسی، چاپ کتابدر شیراز، هزینه چاپ کتاب شعر، هزینه چاپ کتاب صفحه ای، هزینه چاپ کتاب 200 صفحه ای، چاپ و صحافی کتاب، ضوابط چاپ کتاب، چاپ کتاب ع ، مراحل چاپ کتاب علمی، چاپ کتاب علمی، کتاب غیر قابل چاپ، فونت چاپ کتاب، فرم چاپ کتاب، فرایند چاپ کتاب، چاپ کتاب فنی، فرمت چاپ کتاب، قرارداد چاپ کتاب، قوانین چاپ کتاب، چاپ کتاب + قیمت، چاپ کتاب+قیمت، قیمت چاپ کتاب، چاپ کتاب با قیمت مناسب، چاپ کتاب ک ن، مراحل چاپ کتاب ک ن، گواهی چاپ کتاب، چاپ کتاب بدون مجوز، چاپ کتاب من، چاپ کتاب مراحل، چاپ کتاب مجانی، چاپ کتاب مشهد، کتاب چاپ و نشر، چاپ کتاب و بسته بندی، چاپ کتاب در ورد، هزینه چاپ یک کتاب، قیمت چاپ یک کتاب، مراحل چاپ یک کتاب، قیمت چاپ برای یک کتاب، انواع چاپ کتاب، انواع قطع چاپ کتاب، ابعاد چاپ کتاب، اسپانسر برای چاپ کتاب، ابعاد کاغذ برای چاپ کتاب، امتیاز چاپ کتاب ، آموزش چاپ کتاب، اخذ مجوز چاپ کتاب، نحوه اخذ مجوز چاپ کتاب، ابعاد چاپ کتاب، چاپ کتاب در رشت، چاپ کتاب در قم، چاپ کتاب در اصفهان، چاپ کتاب در تهران، چاپ کتاب در کردستان، چاپ کتاب در همدان، چاپ کتاب در اراک، چاپ کتاب در کرمان، چاپ کتاب در مشهد، چاپ کتاب در ساری، چاپ کتاب در مازندران، چاپ کتاب در گلستان، چاپ کتاب در گرگان، چاپ کتاب در تبریز، چاپ کتاب در زنجان، چاپ کتاب در قزوین، چاپ کتاب درلرستان، چاپ کتاب در کرمانشاه، چاپ کتاب در ایلام، چاپ کتاب در خوزستان، چاپ کتاب در اهواز، چاپ کتاب در بندر عباس، چاپ کتاب در بوشهر، چاپ کتاب در ساوه، چاپ کتاب در آستارا، چاپ کتاب در ایران، برای چاپ کتاب چه باید کرد، چاپ کتاب صفحه آرایی، صفحه ارایی کتاب برای چاپ، کتاب از طراحی تا چاپ، تعرفه چاپ کتاب، جدیدترین کتابهای چاپ شده، چگونگی چاپ کتاب، چاپخانه کتاب، چاپخانه چاپ کتاب، چگونه کتاب کودک چاپ کنم، چگونه کتاب کودک چاپ کنیم، چگونه کتابم را چاپ کنم، حق چاپ کتاب، حق الیف چاپ کتاب، خدمات چاپ و نشر کتاب، ید دستاه چاپ کتاب، درامد چاپ کتاب، راه های چاپ کتاب، راهای چاپ کتاب، راهنای چاپ کتاب، بهترین روش چاپ کتاب، روال چاپ کتاب، چاپ کتاب رایگان، چاپ کتاب خود، خدمات چاپ کتاب، مراحا اخذ مجوز چاپ کتاب، چاپ رایگان کتاب شما، چاپ کم هزینه، چاپ کتاب سریع، چاپ کتاب با کیفیت بالا، شرایط چاپ کتاب، شرایط چاپ یک کتاب چیست، مراحل چاپ کتاب چگونه است، کتاب طراحی تا چاپ، طریقه چاپ کتاب، طریقه ی چاپ کتاب، چاپ کتابع ، چاپ کتاب علمی، چاپ کتابکودک، حمایت از چاپ کتاب کودک،چاپ کتاب، حمایت از چاپ کتاب رمان، حمایت از چاپ کتاب داستان، حمایت از چاپ کتاب شعر، حمایت از چاپ کتاب موسیق، حمایت از چاپ کتاب علمی، حمایت از چاپ کتاب فنی، حمایت از چاپ کتاب اموزشی، حمایت از چاپ کتاب، حمایت از چاپ کتاب تهران، حمایت از چاپ کتاب نقاشی، حمایت از چاپ کتاب نویسندگان، حمایت از چاپ کتاب ، کتاب، کتابهای نایاپ، کتابهای چاپ نشده، فونت چاپ کتاب، فونت مناسب چاپ کتاب، فرمول محاسبه هزینه چاپ کتاب، فرم چاپ کتاب، اخذ مجوز چاپ کتاب، عقد قرارداد چاپ کتاب، گرفتن مجوز چاپ کتاب، قیمت کتاب، قیمت گذاری برای چاپ کتاب، کمک برای چاپ کتاب، برای چاپ کتاب چه باید کرد، مراحل گرفتن مجوز برای یک کتاب، ماحل گرفتن مجوز کتاب، گواهی چاپ کتاب، سرمایه گذاری در چاپ کتاب، مدارک لازم برای چاپ کتاب، مراحل لازم برای چاپ کتاب، شرایل لازم برای چاپ کتاب، محاسبه هزینه چاپ کتاب، محاسبه قیمت چاپ کتاب، مراحل چاپ کتابنشریه برای چاپ کتاب، ناشر برای چاپ کتاب، نرخ چاپ کتاب، نرم افزار چاپ کتاب، نحوه چاپ کتاب، نمونه چاپ کتاب، چاپ کتاب بدون دردسر، چاپ کتاب فوری، چاپ کتاب با پول، ید حق الیف کتاب، چگونه نویسنده شوم، راهنمای نویسندگان کتاب، هزینه تمام شده چاپ کتاب، همکاری در چاپ کتاب، همکاری برای چاپ کتاب، چاپ کتاب های درسی، وام چاپ کتاب، وام برای چاپ کتاب،

چاپ کتاب با هزینه بسیار کم

برچسب ها: چاپ کتاب درسی ایران ، چاپ کتاب درسی ایران ، چاپ کتاب درسی ایران ، چاپ کتاب در خارج از کشور ، چاپ کتاب در خارج از کشور ، چاپ کتاب کودک ، چاپ کتاب ارزان ، چاپ کتاب داستان ، چاپ کتاب های درسی ، چاپ کتاب با هزینه ناشر ، چاپ کتاب با هزینه ناشر ، چاپ کتاب با هزینه ناشر ، چاپ کتاب درسی ایران، چاپ و نشر کتاب، چاپ و نشر کتب درسی ایران ، چاپ و نشر ،انتشارات رازنهان , انتشار کتاب، چاپ کتاب، چاپ کتاب شعر, تبدیل پایان نامه به کتاب، شرایط چاپ کتاب، اداره کتاب، تجدید چاپ، دریافت شابک از اداره کتاب، راهنمای چاپ کتاب، راهنمای نشر کتاب، شابک، فهرست نویسی کتابخانه ملی،فهرست نویسی فیپا، فیپا، کتاب، مجوز ارشاد کتاب، مراحل چاپ کتاب، مراحل چاپ کتاب ، چگونگی چاپ کتاب ، نحوه چاپ کتاب ، چاپکتاب ، چاپ دیجیتال ، چاپ دیجیتال کتاب ، چگونه کتاب چاپ کنم:چاپ کتاب در تیراژ کم ؛ تبدیل پایان نامه به کتاب،چگونه می توانم کتابم را چاپ کنم، چاپ کتابهای آموزشی، مراحل چاپ کتاب چگونه کتاب چاپفهرست ، تبلیغات چاپی ، اسناد تبلیغاتی ، اوراق تبلیغاتی ، اوراق چاپی ، اسناد چاپی ، چاپ اسناد ، چاپ اوراق ، چاپ اوراق اداریکنیم ، چاپ کتب درسی، چاپ کتاب شعر, چگونه شعر هایم را چاپ کنم، حمایت از چاپ شعر ، اخذ مجوز چاپ ، گرفتن مجوز چاپ ، مجوز چاپ کتاب ِنحوه تبدیل پایان نامه به کتاب، گرفتن مجوز چاپ کتاب ، چاپ کتاب ناشر مولف ،سیستم جامع صدور مجوز چاپ و نشر کتاب، چاپ کتاب شعر ُ نشر کتاب، چگونه کتاب بنویسم، راهنمای نوشتن کتاب، راهنمای چاپ کتاب، ُ انتشار کتاب، تیرا ژ پایین کتاب ، چاپ کتاب تیراژ پایین، چاپ کتاب داستان ،کتاب های در دست چاپ · طراحی گرافیک · فروشگاه کتاب ، اطلاعات و برآورد هزینه چاپ کتاب · چاپ کتاب و فروش کتاب,راهنمای چاپ کتاب، چاپ آسان کتاب، تبدیل اشعار شخصی به کتاب، شعر خود را چگونه کتاب کنم، کتاب شعر، تالیف کتاب، رزومه کتاب، پایان نامه را چگونه تبدیل به کتاب کنم، تبدیل پایان نامه به کتاب ابعاد استاندارد کتاب، ابعاد استاندارد چاپ کتاب، قطع استاندارد چاپ کتاب، سایز استاندارد کتاب، سایز استاندارد چاپ کتاب، قطع کتاب، سایز کتاب، ابعاد کتاب، چاپ ، چاپ افست ، دستگاه چاپ ، دستگاه چاپ افست ، چاپ افست چهاررنگ ، چاپ افست همزمان چهاررنگ ، افست چهاررنگ ، چاپ چهاررنگ ، چاپ افست 4رنگ ، چاپ افست همزمان 4رنگ ، افست 4رنگ ، چاپ 4رنگ ، چاپ رنگی ، چاپخانه ، چاپخانه ها ، چاپ خانه ، مستقیم چاپخانه ، مستقیم به چاپخانه ، مستقیم با چاپخانه ، مستقیم به چاپ خانه ، مستقیم با چاپ خانه ، چاپخانه افست ، چاپ خانه افست ، چاپ روی کاغذ ، چاپ کاغذ ، چاپ ، چا پ ، چ ا پ ، چاپ افست چهارر نگ ، چاپ افست همزمان چهار رنگ ، افست چهار رنگ ، چاپ چهار رنگ ، چاپ افست ، طراح ، طراحی ، گرافیست ، گرافیک ، همکار ، بازاریاب ، ویزیتور ، دفتر فنی ، تابلوسازی ، کاغذ ، مقوا ، تحریر ، کاغذ تحریر ، چاپ تحریر ، چاپ کاغذ تحریر ، چاپ روی کاغذ تحریر ، گلاسه ، کاغذ گلاسه ، مقوا گلاسه ، مقوای گلاسه ، زینک ، زینگ ، ، و زینک ، و زینگ ، لیتوگرافی ، زینک چهار رنگ ، زینک چهاررنگ ، تبلیغات ، چاپ و تبلیغات ، چاپ وتبلیغات ، چاپوتبلیغات ، شرکت تبلیغات ، شرکت تبلیغاتی ، تبلیغاتی ، چاپ تبلیغات ، چاپ تبلیغاتی ، کانون آگهی و تبلیغات ، کانون آگهی و تبلیغاتی ، کانون تبلیغات ، کانون تبلیغاتی ، موسسه تبلیغات ، موسسه تبلیغاتی ، چاپ مهراد ، لیست قیمت ، تعرفه قیمت ، تعرفه ، فهرست بها ، ،محاسبه هزینه چاپ کتاب، قوانین چاپ کتاب، نحوه، چاپ کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب، ید پایان نامه،چاپ و نشر، ]h\ ;jhft ،چگونه کتاب را چاپ میکنند، میخواهم کتابم را چاپ کنم، درخواست کمک برای چاپ کتاب، چاپ کتاب شعر شما، چاپ کتاب شعر، انتشارات برای چاپ کتاب شعر، انتشارات معتبر برای چاپ کتاب، انتشارات چاپ کتاب، انتشارات برای چاپ رمان، بهترین انتشارات برای چاپ کتاب، بهترین انتشارات چاپ کتاب شعر، چاپ رمان،چاپ کتابهای ک نه، بهترین انتشارات چاپ کتاب اموزشی،چاپ رمان شما، نحوه چاپ رمان، مراحل چاپ رمان، هزینه چاپ کتاب شعر، هزینه چاپ کتاب رمان، نوشتن مقاله isi، مقاله آی اس آی، نوشتن مقاله آی اس آی، چگونگی چاپ رمان، ناشر برای چاپ رمان فراخوان چاپ کتاب، فراخوان چاپ کتاب شعر، فراخوان چاپ کتاب رمان،چاپ کتاب از اشعار شما، چاپ کتاب با قیمت کم، چاپ کتاب با هزینه ناشر، چاپ کتاب با نازلترین قیمت، چاپ کتاب با هزینه شخصی، چاپ کتاب با قیمت پایین، چاپ کتاب در تیراز کم، چاپ کتاب در تعداد کم، چاپ کتاب سریع، چاپ کتاب در کمترین زمان، نوشتن کتاب برای رزومه، ید حق الیف کتاب، ید کتاب به اسم خود برای رزومه، چاپ کتاب ترجه شده، ترجمه کتاب، چاپ کتاب انتشارات، ناشر برای چاپ کتاب ترجمه شده، چاپ کتاب ناشر، چاپ کتاب از روی pdf، برای چاپ کتاب ، برای چاپ کتاب چه باید کرد، پایگاه چاپ کتاب، پروسه چاپ کتاب، چاپ کتاب ترجمه، چاپ کتاب تخیلی، چاپ کتاب داستانی، چاپ کتاب حتی یک جلد، چاپ کتاب حتی 1 جلد، چاپ کتاب جدید، هزینه چاپ کتاب چقدر است، چاپ کتاب در چاپخانه، برای چاپ کتاب چه باید کرد، چگونگی چاپ کتاب، حق چاپ کتاب، چاپ کتاب خود، خبر چاپ کتاب، زمان چاپ کتاب، چاپ کتاب در کمترین زمان، سایت چاپ کتاب، وبلاگ چاپ کتاب، سازمان چاپ کتاب، مرکز چاپ کتاب، سایت چاپ کتاب درسی، چاپ کتابدر شیراز، هزینه چاپ کتاب شعر، هزینه چاپ کتاب صفحه ای، هزینه چاپ کتاب 200 صفحه ای، چاپ و صحافی کتاب، ضوابط چاپ کتاب، چاپ کتاب ع ، مراحل چاپ کتاب علمی، چاپ کتاب علمی، کتاب غیر قابل چاپ، فونت چاپ کتاب، فرم چاپ کتاب، فرایند چاپ کتاب، چاپ کتاب فنی، فرمت چاپ کتاب، قرارداد چاپ کتاب، قوانین چاپ کتاب، چاپ کتاب + قیمت، چاپ کتاب+قیمت، قیمت چاپ کتاب، چاپ کتاب با قیمت مناسب، چاپ کتاب ک ن، مراحل چاپ کتاب ک ن، گواهی چاپ کتاب، چاپ کتاب بدون مجوز، چاپ کتاب من، چاپ کتاب مراحل، چاپ کتاب مجانی، چاپ کتاب مشهد، کتاب چاپ و نشر، چاپ کتاب و بسته بندی، چاپ کتاب در ورد، هزینه چاپ یک کتاب، قیمت چاپ یک کتاب، مراحل چاپ یک کتاب، قیمت چاپ برای یک کتاب


فهرست عناوین مناقصه های روز  مورخ 1396/03/02

 1. مناقصه ِِتهیه ونصب راه اندازی ph متر انلاین در شهرکهای صنعتی کاسپین ، لیا ، حیدریه
 2. مناقصه احداث واحدهای ۷ و ۸ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران به روش طرح و ساخت epc
 3. مناقصه آبرسانی مجتمع چله شهرستان گیلانغرب
 4. مناقصه تعمیر و اجرای قرنیز و حفاظ تک شیب بتن مسلح در پل های اتوبان قم - تهران
 5. مناقصه نظارت بر پروژه های خط انتقال و تغذیه و شبکه و... حوزه معاونت ی و اجرای طرحها
 6. مناقصه احداث ساختمان پست امداد گاز ناحیه عسلویه
 7. مناقصه ید و حمل لوله های پلی اتیلن
 8. مناقصه آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار
 9. مناقصه نگهداری سیستم روشنایی بهمراه چراغهای چشمک زن
 10. مناقصه ید شیر شبکه و شیر خ ر به مقدار ۲۰۷۰۰ عدد شرکت آبفای مشهد
 11. مناقصه ید ۴۰۰ کیلومتر کابل خودنگهدار ۲۵+۲۵+۷۰+۷۰*۳-شماره ۱۲/۹۶
 12. مناقصه مجموعه ورزشی لیکک
 13. مناقصه استعلام قیمت: عملیات بازسازی و بهسازی ایستگاههای آق قلا، بصیرآباد، سرمه رود و وطنا در شبکه پایش مناب
 14. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی و تهیه ، حمل، ‌نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، ابزار دق
 15. مناقصه سالن ورزشی ناصر آباد گچساران
 16. مناقصه آبرسانی مجتمع شادمان
 17. مناقصه تکمیل سالن ورزشی موک
 18. مناقصه ‌احداث ساختمان و سپتیک شبکه بهداشت دشتستان واقع در شهرستان دشتستان
 19. مناقصه ید خدمات و نگهداری ایستگاه عوارضی قم - تهران بصورت حجمی
 20. مناقصه واگذاری نظارت و وصول مطالبات


 1. مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه فاضلاب سپتیک های مشترکین جزیره زیبای کیش
 2. مناقصه عملیات راهداری و نگهداری راهها در حوزه استحفاظی شهرستان شاهرود و میامی
 3. مناقصه احداث سر درب علوم پزشکی
 4. مناقصه ید چراغ لاک پشتی بخار سدیم ۱۵۰ وات ۹۶۱۵-۰۸۱۸
 5. مناقصه ید کامیون کمپرسی
 6. مناقصه احداث سد مخزنی خاکی سنگریزه ای هواسان
 7. مناقصه خدمات امداد شهرستانهای گچساران و کهگیلویه
 8. مناقصه تهیه مصالح و اجرای ۱۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب ۳۲۰۰ انشعاب شهر درگهان و روستای هلر
 9. مناقصه اجرای عملیات امور راهداری در سطح حوزه راههای حوزه استحفاظی شهرستان گرمسار ، سمنان ، شهمیرزاد ، دامغ
 10. مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی، تکمیل زیرسازی وآسف معابر اصلی واجرای گاردریلها
 11. مناقصه عملیات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت عمران شهر جدید رامین از سطح شهر اهواز به دفتر شرکت
 12. مناقصه انجام مشاوره برداشت ، تهیه ، پیکتاژ کلیه پروژه های سرمایه ای ، نیرورسانی و عمرانی
 13. مناقصه ید انواع سیم و کابل ۹۶۱۰-۰۸۱۳
 14. مناقصه واگذاری امور کافه تریا و بوفه مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
 15. مناقصه ید کامیون کشنده
 16. مناقصه مجموعه ورزشی باشت
 17. مناقصه ید قطعات یدک ۱۰ ساله سیستم های مخابراتی ایستگاههای مسیر رشت
 18. مناقصه ارزی کیفی انتخاب مشاور جهت خدمات نظارت پروژه
 19. مناقصه تکمیل سالن ورزشی بادنگان
 20. مناقصه ید و حمل لوله اتصالات grp شبکه آبیاری و ز شی سد هرات
 21. مناقصه احداث پانسیون پزشکان شیان ابادغرب-گهواره دالاهو-حمیل اباد غرب-شبکه اباد غرب
 22. مناقصه ارزی کیفی فراخوان ارزی کیفی عملیات بهسازی محور زنجان - دندی - تخت سلیمان(قطعه 3) از کلومتر 000+16 تاکیلومتر 775+41 به طول 775+25(بهسازی نوع 2)
 23. مناقصه زمین چمن بوستان باشت
 24. مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسف نوار حفاری آب به مساحت ۵۰۰۰ مترمربع/ آبفااستان البرز
 25. مناقصه آبرسانی مجتمع هفت آشیان شهرستان سنقر
 26. مناقصه آبرسانی مجتمع بیلوار شهرستان کرمانشاه
 27. مناقصه ید پایه چراغ و سری چراغ لاک پشتی
 28. مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسف معابر ناحیه صنعتی رباط سنگ و آسف قسمتی از معابر و اجرای سیل بند شهرک صنع
 29. مناقصه ید کامیون شاسی با کاربری آتش نشانی
 30. مناقصه احداث پانسیون پزشکان دینور صحنه-جنب بیمارستان کن ر-تازه آباد ثلالث باباجانی
 31. مناقصه نیرو رسانی، توسعه و باز سازی شبکه های توزیع نیروی برق مدیریت برق دیلم
 32. مناقصه اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم های گندز گازی و مایعی و خنثی سازگاز کلر/آبفااستان البرز
 33. مناقصه ید انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف
 34. مناقصه احداث پانسیون پزشکان قلعه شاخانی-چهر هرسین- زلال جوانرود
 35. مناقصه انجام عملیات بهره برداری ونگهداری از شبکه های آبیاری وز شی کردان ، جلنگدار واغشت
 36. مناقصه ید کامیون با کاربری باری لبه دار بغل ف ی
 37. مناقصه مجموعه ورزشی گچساران
 38. مناقصه ید انواع سیم آلومینیومی
 39. مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد۵
 40. مناقصه سالن ورزشی سرابننیز گچساران
 41. مناقصه برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ شادمان شهرستان کرمانشاه
 42. مناقصه ید دیزل ژنراتور سطح استان کرمانشاه
 43. مناقصه ید ۱۲ دستگاه ریکلوزر با قابلیت ارسال اطلاعات و دارا بودن rtu ، مودم ، تابلو کنترلر و pt ب
 44. مناقصه ید ریکلوزر عایق جامد
 45. مناقصه ید چراغهای ledمورد استفاده در معابر محلی ۹۶۱۶-۰۸۱۹
 46. مناقصه ید ونر هوایی sf۶ موتوردار ۹۶۱۳-۰۸۱۶
 47. مناقصه فراخوان ارزی کیفی: پروژه شبکه آبیاری و ز شی قره سو و زرینگل(بسته قره سو-۱)
 48. مناقصه ید ۲۱۰ دستگاه انواع تابلو
 49. مناقصه واگذاری ج گذاری فاز 4 فرهنگیان با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال------- پیاده رو سازی خیابانهای نواب و صفوی و شریعتی سیدجمال ایدین با برآورد 5.008.000 ریال و تضمین 250.000.000 ریال ----------- پیاده رو سازی خیابانهای ، خیابان شهید بهشتی، معلم و بهشت رضا با برآورد 5.500.000.000 ریال و تضمین 275.000.000 ریال
 50. مناقصه tube bunle
 51. مناقصه انتخاب مشاور برای خدمات مطالعات مدیریت محیط زیست احداث شبکه فاضلاب تهران
 52. مناقصه ید ٬ تهیه ٬ نصب و اجرای سیستم پایش آنلاین دود وجی از بویلر نیروگاه شهید مفتح همدان
 53. مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود یک کیلومتر خط تغذیه شهرک راه آهن بندرعباس
 54. مناقصه پروژه احداث آشیانه فلایت چک فرودگاه بین المللی مهراباد به روش طرح و ساخت
 55. مناقصه تعمیر،مرمت و تعریض پل های محور سلفچگان - ساوه و اجرای درز انبساط پلیمری در پلهای استان
 56. مناقصه سالن ورزشی کره
 57. مناقصه لوله فاضل پلی اتیلن۵۰۰ با متعلقات - ۴۰۰
 58. مناقصه لوله فاضل پلی اتیلن۲۰۰ با متعلقات -۲۵۰
 59. مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره با واشر ۲۰۰ - ۲۵۰
 60. مناقصه لوله پلی اتیلن دو جداره با واشر ۲۰۰ - ۲۵۰-
 61. مناقصه ارزی کیفی - پیمان تعویض پوشش ۱۰ کیلومتر خط ۳۲ اینچ حدفاصل مراکز انتقال نفت شماره ۶ تا ۷ مارون-اصفهان
 62. مناقصه تعمیرات اساسی واحد تصفیه گاز ۳۰۰شرکت پالایش گاز بیدبلند ۸۲۹/۹۶/۶۱۴
 63. مناقصه لوله فاضل پلی اتیلن 300 با متعلقات - لوله فاضل پلی اتیلن 250 با متعلقات - لوله فاضل پلی اتیلن 215 با متعلقات - مانشون پلی اتیلن 200 - مانشون پلی اتیلن 250 - مانشون پلی اتیلن 315
 64. مناقصه تامین باندل پاس اول پیش گرمکن هوای کوره
 65. مناقصه اجرای امور مربوط به پشتیبانی و نگهداشت سیستم ها و تجهیزات رایانه ای (سخت افزار، نرم افزار و شبکه )
 66. مناقصه 4/96- ارائه خدمات موتوری (ایاب و ذهاب) با خودروهای سبک با ضمانت 300.000.000 ریال --- 5/96- تعمیرات ، سرویس و نگهداری ، راهبری و راه اندازی دستگاه های مولد تهویه ،مطبوع حرارتی و برودتی با ضمانت 250.000.000 ریال
 67. مناقصه شناسایی ارزی کیفی پیمانکاران طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران
 68. مناقصه ارائه خدمات تهیه و سرو غذای نیمروز کارکنان (روزانه 170 پرس) -- تهیه و راه اندازی دوربین مدار بسته شعبات کاری صنعتی
 69. مناقصه ارزی کیفی - انتخاب مشاور برای انجام خدمات مطالعات مدیریت محیط زیست احداث شبکه فاضلاب تهران در بخش های اجرا نشده و ارزی اثرات محیط زیست 4 واحد تصفیه خانه منطقه 22 شهر تهران
 70. مناقصه ارزی کیفی خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاهای محمدآباد و رودبار یخکش از بخش هزار جریب بهشهر به همراه ساخت ، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه ک نتی به ظرفیت tbs/2500 متر مکعب به روش pc
 71. مناقصه احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود
 72. مناقصه احداث ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله 12 اینچ جهرم و 56 اینچ چهارم و هشتم سراسری در محدوده مرکز بهره برداری جهرم
 73. مناقصه لکه گیری موارد خطری معابر فرعی سطح منطقه یک
 74. مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی سطح منطقه یک
 75. مناقصه بازسازی سیستم فاضلاب زیربلوکی، بلوک های منازل سازمانی به تعداد 6 بلوک واقعدر افسریه خیابان هارم شهرک شهید بهشتی (قصر فیروزه شماره 2)
 76. مناقصه ید تعداد 150.000 طاقه کلاه کرکی و 150.000 جفت دستکش کرکی
 77. مناقصه واگذاری عملیات پیشروی به طول 1100 متر و در سه جبهه کاری اوکلن های اصلی فرعی معدن زون 5 بلوک 3 پروده شرقی طبس
 78. مناقصه ید 205 عدد cpu i5- 440, core 15 3.1 ghz, 6mcashe, intel
 79. مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان و بیمه عمر و حوادث گروهی به صورت یکجا
 80. مناقصه 6497- عملیات تکمیلی پروژه بزرگراه رستگار مقدم در سطح منقه با برآورد 6.546.000.000 یال و تضمین 104.000.000 ریال --- 6521- ید 14 دستگاه بازیافت پسمان (تفکیک زباله از مبداء ) با برآورد 15.775.000.000 ریال و تضمین 183.000.000 ریال
 81. مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت بازسازی آ سانسورهای بلوک های منازل سازمانی (آسانسور بولک های 10 طبقه به تعداد 9 دستگاه و بلوک های 15 طبقه به تعداد 6 ستگاه واقع در افسریه خیابان چهارم شهرک شهید بهشتی قصر فیروزه شماره 2
 82. مناقصه بازپیرایی و لکه گیری معابر سطح شهر و پیاده روسازی مسکن شهر جدید بینالود
 83. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 84. مناقصه فراخوان شناسیایی ، ارزی و انتخاب متقاضیان سرمایه گذاری جهت واگذاری آزاد راه تهران - قم به روش بهسازی ، بهره برداری و انتقال rot
 85. مناقصه طراحی ید نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته مجموعه های پالایشگاه روغن سازی تهران و مجتمع ظرفسازی و بسته بندی واقع در شهرری ابتدای جاده قدیم قم و پالایشگاه روغن سازی آبادان واقع در آبادان میدان ف رهنگ خود
 86. مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی
 87. مناقصه واگذاری: تکمیل کمپینگ زائر بوستان غدیر (منطقه 8) به مبلغ برآورد 15.046.308.571 ریال و ضمانت 753.000.000 ریال ------ احداث بوستان نبوت (منطقه 6) با برآورد 14.756.462.068 ریال و ضمانت 740.000.000 ریال ------ احداث بوستان کارگر (منطقه 6) به مبلغ برآورد 8.073.563.947 ریال و تضمین 404.000.000 ریال------ احداث بوستان انقلاب فاز 2 (منطقه 8) با برآورد 6.380.371.209 ریال و تضمین 320.000.000 ریال------- احداث بوستان مساعی منش (منطقه 5) با برآورد 2.276.060.347 ریال و تضمین 114.000.000 ریال
 88. مناقصه واگذاری حمل و نقل کالای شرکت
 89. مناقصه ید و نصب چمن بردستان شهستان دیر استان بوشهر با برآورد 5.674.935.000 ریال و تضمین 284.000.000 ریال --- تکمل سالن ورزش شهرستان عسلویه با بر آورد 39.470.000.000 ریال و تضمین 1.980.000.000 ریال --- احداث خوابگاه ورزشکاران جم با برآورد 18.548.207.313 ریال و تضمین 930.000.000 یال --- احداث خوانه جوان عسلویه با برآورد 8.622.967.581 یال و تضمین 432.000.000 ریال -- دکل روشنایی زمین چمن دیلم با برآورد 4.466.097.845 ریال و تضمین 224.000.000 ریال --- دکل روشنایی زمین چمن دوبره با برآورد 4.466.097.845 ریال و تضمین 224.000.000 ریال --- احداث سالن سقف کوتاه عسلویه با برآورد 12.902.463.541 ریال و تضمین 646.000.000 ریال
 90. مناقصه 2465 : تامین گوشت قرمز با تضمین 200.000.000 ریال ---- 2466 : گوشت سفید با تضمین 200.000.000 ریال
 91. مناقصه اجرای سیستم اطفای حریق اتوماتیک در ادارات تابعه در سطح استان تهران
 92. مناقصه واگذاری پروژه طراحی، ید ،نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته مجموعه پالایشگاه روغن سازی تهران و مجتمع ظرفسازی و بسته بندی واقع در شهر ری
 93. مناقصه اصلاح سیستم ارت ایستگاههای مخابراتی گنو و فینو و منازل قطب آباد - منطقه خلیج فارس
 94. مناقصه تامین کیسه های جامبو لیفه ای به تعداد 12000 تخته
 95. مناقصه عملیات احداث سه دستگاه پل پلهای دماوند، تکاور و ابتهاج) واقع در محور هراز شامل عملیات خاکی ابنیه فنی روسازی علائم و تجهیزات ایمنی واقع در استان مازندران
 96. مناقصه تامین آب شرب و ساخت تصفیه خانه اضطراری شهر جدید هشتگرد از خط انتقال آب طالقان
 97. مناقصه حمل بار کود اوره یداری شده از شرکت پتروشیمی اسان از مبداء بارگیری این شرکت واقع در کیلومتر 17 جاده بجنورد - مشهد به مقصد گمرک ماهی رود در مرز ایران و جمهوری افغانستان با وسیله حمل و نقل مناسب (تریلی بغل دار و یا بدون بغل)
 98. مناقصه 12/96: ید 18100 متر انواع کابل خودنگهدار (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 13.100.000 ریال ---- 14/96 : ید 20.000 عدد مقره سوزنی سیلی ی و 8000 مقره کششی سیلی ی (از محل اعتبارات داخلی) تولید داخل با مبلغ تضمین 425.600.000 ریال
 99. مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات فاز شناخت و فاز یک آبیاری و ز شی در استان کردستان
 100. مناقصه ید یک دستگاه بسته بندی بطری 1/5 لیتری دوغ (تری بلوک)
 101. مناقصه ارزی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی ید 13489 متر لوله چدن داکتیل ضد ز له کلاس k9 در اقطار 1000 ، 900، 800 و 600 میلی متر
 102. مناقصه یداری پنج قلم نهاده دامی مورد نیاز امور دامپرورری خود شامل : کنجاله سویا به مقدار 700 تن با تضمین 700 میلیون ریال --- کنجاله تخم پنبه 750 تن با تضمین 710 میلیون ریال --- پودر ماهی 150 تن با تضمین 300 میلیون ریال ---- کنجاله ک ا با تضمین 350.000.000 ریال ---- پودر چربی با تضمین 200.000.000 ریال
 103. مناقصه شناسایی پیمانکاران تعمیر سیلندرهای ترمز و شیرهای پنوماتیک f8 واگن های دو طبقه خط 5 متروی تهران : تعمیرات اساسی برای شیرهای پنوماتیک f8 و سیلندرهای ترمز sp4,sp2 و تامین قطعات مورد نیاز سیلندرها و شیرهای مذکور
 104. مناقصه 1- واگذاری عملیات لکه گیری نوارهای حفاری کم عرض معابر شهر با اعتبار 5.000.000.000 ریال --- 2- اجرای پروژه آسف معابر سطح شهر با اعتبار 15.000.000.000 ریال
 105. مناقصه برونسپاری نگهداری و تعمیرات شبکه توزیع (اتفاقات) ای کوچک (عنبران و آبی بیگلو- کورائیم و تازه کند و آباد)
 106. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 2
 107. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امورات اداری و جمع آوری زباله، رفت و روب سطح شهر، احیاء و نگهداری فضای سبز، رانندگی ماشین آلات
 108. مناقصه rep-7914505027-t02 : ید یک دستگاه مبدل حرارتی e-7314 با تضمین 91.600.000 ریال ---- rep-7613607077-t02 : rosemount radar level transmiter با تضمین 41.600.000 ریال
 109. مناقصه واگذاری زمین چمن مجموعه ورزشی علی (ع) واقع در انتتهای خیابان بسیج دو
 110. مناقصه انجام امور خدماتی از قبیل پخش آسف و انجام امور دفتری و اداری
 111. مناقصه ید منوآلومینیوم فسفات 20 تن ـ منوپتاسیم فسفات 10 تن ـ سولفات پتاسیم 15 تن ـ کلات آهن و مس هر کدام 350 کیلوگرم موردنیاز خود
 112. مناقصه ایجاد و واگذاری بستر فیبر نوری در خصوص 5 واحد ثبتی همدان ناحیه 2، ملایر، نهاوند تویسرکان و اسدآباد و انتقال سرویس های دیتای فعلی به روی بستر ایجاد شده و اتصال ادارات ثبت مذکور به مراکز ارائه دهنده پهنای باند و سرویسهای مربوطه
 113. مناقصه ید دیزل ژنراتور 500 کاوا
 114. مناقصه تامین قطعات یدکی و نصب راه اندازی کمپرسور اینگر سولراند سنتک (سانتریفیوژ ظرفیت 90 متر مکعب بر دقیقه) خود
 115. مناقصه ید 200 دستگاه سیستم گرمایشی (استیم کوئل) و نصب برروی واگنهای مخزندار سری 546 هزاری
 116. مناقصه عملیات اجرایی احداث سه دستگاه پل (پلهای دماوند، تکاور و ابتهاج) واقع در محور هزار شامل عملیات خاکی، ابنیه فنی، روسازی، علایم و تجهیزات ایمنی واقع در استان مازندران
 117. مناقصه ید تعداد 2 دستگاه پست امداد سیار و یک دستگاه اتاق عمل سیار
 118. مناقصه ید 25 آیتم لوازم یدکی c.w.pهای واحدهای بخار مدل e-type نیروگاه سیکل ترکیبی ی پاکدشت (دماوند)
 119. مناقصه ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 11 کیلومتر خط تغذیه 12 اینچ و 35 کیلومتر شبکه توزیع در محور روستاهای سیدآباد، چهل تخم، دشت آب به همراه راه اندازی یک عدد ایستگاه tbs نرماشیر
 120. مناقصه ارزی کیفی انتخاب از بین مجریان جهت ارائه راهبری و پشتیبانی سامانه تحت وب آموزش الکترونیک و جذب مخاطبین در راستای ارائه خدمات آموزش الکترونیک به صنایع کوچک و متوسط یک نفر
 121. مناقصه نگهداری 60000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری باری مدت یک سال جهت 200 تار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه a-b با برآورد 5.963.782.500 ریال و تپمین 298.189.125 ریال ---- نگهداری 40000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت 120 تار از کمربند سبز شمال غرب اهواز در قطعه c1-c2 با براورد 5.045.105.000 ریال و تضمین 252.255.250 ریال ------- نگهداری 60000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت 165 تار از کمربند سبز شمال غرب اهواز در قطعه در 165 تار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه d1-d2 با برآورد 6.463.470.000 ریال و تضمین 528.918.000 ریال ---------- نگهداری 80000 اصله نهال کاشته شده شامل: اری، کوددهی واکاری برای مدت یک سال جهت 200 تار از کمربند سبز شمال غرب در قطعه e1-e2 با برآورد 10.578.360.000 ریال و تپمین 528.918.000 ریال
 122. مناقصه شناسایی پیمانکاران جهت نصب، تست و راه اندازی تجهیزات کالیبراسیون در مجتمع کک سازی و پالایشگاه واقع در کیلومتر 7 جاده زرند - کرمان
 123. مناقصه عملیات اجرایی طرح اصلاح و بازسازی بخشی از تاسیسات آبرسانی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) شامل اصلاح و تعویض تاسیسات مکانیکی و برقی چاه و خطوط انتقال و اجرای سیستم تله متری - مرمت و بازسازی ساختمان سرچاه - اجرای خط لوله پلی اتیلن به اقطار 110 و 200 میلیمتر به طول تقریبی 6300 متر بهمراه متعلقات و حوضچه شیرآلات - احداث مخزن بتونی مدفون به ظرفیت 500 تر مکعب ، مخزن ف ی هوایی به ظرفیت 100 متر مکعب و احداث ایستگاه پمپاژ
 124. مناقصه پیمان رنگ آمیزی لوله روگذر 14 اینچ رودبار / رشت در محدوده زاده هاشم از کیلومتر 786+33 تا 143+35
 125. مناقصه گاز رسانی به روستاهای کچل آباد ، داش بلاغ ، سیاهپوش ، ی وسطی و علیا ، سقدل ، گلی ، خادملو ، دابانلو ، مولان سفلی ، مولان ع لیا ، تک بلاغ ، اباذر ، ملا احمد ، اق درق ، آق گونی و رامین لو از توابع شهرستان نیر و روستاهای قلیچی از توابع شهرستان اردبیل : احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63 ، 90 ، 125 و 160 میلیمتر
 126. مناقصه واگذاری و نگهداری فضای سبز شهر
 127. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 9 قلعه نار شامل انجام عملیات ت یب ، عملیات خاکی ، عملیات بنایی با سنگ اندود و بندکشی ، قالب بندی و چوب بست ، کارهای فولادی ، بتن ریزی ، زیراساس ، اساس و بالاست ، نصب علائم و تجهیزات ایمنی ، مرمت محوطه چاه ، مرمت سلر ، مرمت گودال آبگل ، مرمت گودال سوخت ، احداث آبرو بتنی در ول مسیر جاده و دسترسی
 128. مناقصه ید ، حمل و نصب گیرب هواده سطحی تصفیه و فاضلاب ساخت اروپای غربی و کوپل نمودن آن با الکتروموتور و توربین موجود ، ارائه کاتالوگ و ضمانت کتبی تعویض از تاریخ نصب به مدت 1 سال و 10 سال سال خدمات پس از فروش و آموزش اپراتوری و ارائه دفترچه نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات دستگاه
 129. مناقصه ارزی کیفی - تعمیرات اساسی جزئی و نگهداری و بازسازی نرده پل های برگ راه های حوزه استحفاظی استان کردستان شامل سنندج، سروآباد، مریوان، کامیاران، دهگلان با برآورد اولیه 11.040.000.000 ریال و مبلغ تضمین 552.000.000 ریال --- دیواندره، سقز، بانه، قروه، بیجار با برآورد اولیه 11.040.000.000 ریال و مبلغ تضمین 552.000.000 ریال
 130. مناقصه راه اندازی و نصب سیستم دوربین های مداربسته در ساختمان اداری محوطه باراندازا انبارهای هانگار و مسقف
 131. مناقصه احداث ابنیه فنی ، آبرو کشاورزی و تسطیح مسیر خط لوله 30 اینچ شیروان ـ بجنورد
 132. مناقصه واگذاری آسف معابر سطح شهر و دور برگردان
 133. مناقصه ج گذاری بلوار حس با مبلغ 1.115.000.000 ریال و تضمین 55.750.000 ریال --- پیاده روسازی بلوار علی (ع) با برآورد 2.761.000.000 ریال و تضمین 138.050.000 ریال
 134. مناقصه حفر چاه مجتمع آشوربای در شهرستان آق قلا روستای بهلکه داشلی
 135. مناقصه ید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضل در اقطار 400-500-600-800 و 1000 م/م pe80 با مقاومت حلقوی 5/31 کیلو نیوتن بر مترع مربع ت سرخود به همراه واشر به ترتیب 2500-2400-1500-200 و 200 متر
 136. مناقصه امور مربوط به فعالیتهای خدماتی همانند باغبانی ـ نگهبانی ـ امور نظافتی بهداشتی و غیره را (حدود 13 نیرو)
 137. مناقصه ساخت نرده پل های بزرگ، تعمیرات جانپناه، آبرو پل ها و نصب نرده پل ها
 138. مناقصه تهیه و نصب و نگهداری تابلوهای اطلاعاتی حوزه استحفاظی استان کردستان
 139. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل و سرویس دهی و جابجایی کارکنان ، اساتید و دانش آموزان
 140. مناقصه ارزی کیفی پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار tbs ، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور خورنج شهرستان پیرانشهر (روستاهای خورنج ، کانی مولا ، کانی بداق ، شاوله ، دشت قوره ، گرگول سفلی ، گرگول علیا ، حاجی علده ، کانی لاغ ، لیکبین ، زنگ آباد ، اشتوزنگ ف بالابان ، کلیه علیا ، قبه ، هور د ، قره قاپان ، دی ی ریال قلاته رش ، چیانه ، گردیمخانه ، نمنجه ، بادین آباد به شرح شبکه تویع 60 psi با لوله های فولادی به قطر 6 اینچ - شبکه توزیع 4 bar با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 الی 225 نمیلیمتر --- احداث خط تغذیه 250psig با لوله های فولادی به اقطار 2 تا 8 اینچ - احداث ایستگاه تقلیل فشار 5000،60،250 t.b.s --- ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی -
 141. مناقصه 6/96 : ید 18100 متر انواع کابل خودنگهدار (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 13.100.000 ریال ---- 7/96 : ید 8724 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی 10 (100)a اپارتمانی (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 22.000.000 ریال ---- 8/96 : ید 80 دستگاه ترانسفورماتور 250-100-315-200 و 160 کیلوولت آمپر کم تلفات ab (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 46.000.000 ریال ---- 11/96 : ید تعداد 83 دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی و اختصاصی با سکوی مربوطه (تولید داخل) از محل اعتبارات عمرانی با تضمین 17.000.000 ریال
 142. مناقصه تعداد 6 دستگاه دیزل ژنراتور شامل 5 دستگاه 1500 kva با ولتاژ 690 ولت و یک دستاه 2000 kva با ولتاژ 400 ولت
 143. مناقصه انجام خدمات جابجایی و تکمیل کارخانجات خود
 144. مناقصه امحای ترانسفورماتور، روغن، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل نیروگاه بندرعباس
 145. مناقصه پیمان بلاستینگ و رنگ آمیزی تجهیزات منیفلد تاسیسات ری / قدیم
 146. مناقصه 13/96 : نظارت بر آژانس های مشترکین برق با برآورد 19.726.152.811 ریال و تضمین 711.784.584 ریال ---- 14/96 : انتخاب مشاور نظارت عالیه پروژه های طراحی توزیع برق با برآورد 3.082.273.452 ریال و تضمین 212.468.204 ریال
 147. مناقصه عملایت تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری در سطح شهر کاشان
 148. مناقصه ید 18 عدد انواع لوله تست
 149. مناقصه واگذاری بازاری و فروش اینترنت باند پهن تجاری و انجام خدمات پشتیبانی جهت مشترکین
 150. مناقصه عملیات اجرایی پروژه قطعه 3 باند دوم بزرگراه کوار- فیروزآباد به طول 14 کیلومتر مشتمل بر 7 دستگاه تونل به طول حدود 3035 متر، در استان فارس و مدت اجرای کار 40 ماه
 151. مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی واحدهای ثبتی استان اصفهان
 152. مناقصه ارزی کیفی پیمان راهبری وسائط نقلیه مرکز خوزستان به صورت حجمی
 153. مناقصه ترمیم و بهسازی پل فاضل آباد شامل اجرای شمع های پایین دست پل و ایجاد مسیر انحرافی با برآورد 5.487.116.821 ریال و تضمین 274.400.000 ریال ---- احداث دیوار سنگی ملاتی 330 متری و احداث پل با ی 3 متری در محور اصلی دهنه محمد آباد - سیاه مرز کوه--- با برآورد 11.654.988.476 ریال و تضمین 582.750.000 ریال ---- احداث پل دالی دهانه 5 متری محور کشکک - ویرو حوزه شهرستان رامیان با برآورد 2.815.486.966 ریال و تضمین 104.775.000 ریال
 154. مناقصه ارزی خدمات حجمی بنایی و بهینه سازی اماکن شامل بنایی و بهینه سازی اماکن ساختمان شماره 31 شرکت ملی نفت ایران
 155. مناقصه برگزاری مناقصه ید کارتن ها و لیوان های موردنیاز خود
 156. مناقصه 06-96: واگذاری آسف خیابانهای محدوده س ت های غیررسمی شهر برازجان با برآورد اولیه 3.007.569.369 با مبلغ تضمین 150.379.000 ریال --- 07-96: احداث دیوار حفاظتی دره گرمسیری شهر برازجان با برآورد اولیه 5.975.551.548 با مبلغ تضمین 298.778.000 ریال --- 08-96: احداث پارک دره گرمسیری شهر برازجان با برآورد اولیه 3.596.114.814 ریال با مبلغ تضمین 179.806.000 ریال
 157. مناقصه کیف سلامت و البسه و منسوجات مورد نیاز بیماران بیمارستان های تابعه را در سال 94 به مدت یک سال جهت بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد مبلع 500.000.000 ریال ـ بیمارستان هاجر مبلغ 400.000.000 ریال جهت بیمارستان لردگان مبلغ 300.000.000 ریال جهت بیمارستان سیدال ع فارسان مبلغ 350.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان ولیعصر عج بروجن مبلغ 500.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان شهید ارجمند مالخلیفه 20.000.000 ریال ـ جهت بیمارستان سینا جونقان 20 میلیون یال ـ جهت بیمارستان رضا اردل مبلغ 50 میلیون ریال ـ بیمارستان جواد ناغان مبلغ 50 میلیون ریال ـ بیمارستان سجاد کوهرنگ مبلغ 10 میلیون ریال
 158. مناقصه ید 3 دستگاه ماشین تراش cnc
 159. مناقصه عملیات حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات منطقه پنج عملیات انتقال گاز
 160. مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمانهای ، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه شهید آیت ا.. صدوقی یزد شامل عملیات یب ، عملیات خاکی با دست و ماشین ، کارهای فولادی با میلگرد ، بتن درجا ، بتن پیش ساخته ، یراساس ، اساس و بالاست ، آسف ، کارهای سنگی و ارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد ، کابل های فضشار ضعیف و سایر وسایل شبکه و ...
 161. مناقصه ارزی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات فاز شناخت و فاز یک آبیاری و ز شی در استان کردستان
 162. مناقصه ید یک ردیف قطعه صنعتی به تعداد 200.000 عدد
 163. مناقصه ید و اجرای ج گذاری بتونی سطح شهر فرمهین
 164. مناقصه احداث و نگهداری فضای سبز شهرکها و نواحی صنعتی حکیمیه، شال، اسفرورین، مدشت و آوج با کمیت خدمات
 165. مناقصه تولید 130 تن استرچ مورد نیاز برای بسته بندی محصولات پلیمری
 166. مناقصه عمیات ید، نصب و راه اندازی سیستم ثبت تخلف سرعت، سیستم ثبت پلاک خودروهای عبوری ، سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و سیستم ثبت تخلف تردد در خطوط ویژه در معابر شهر کاشان
 167. مناقصه limit switch crouzet
 168. مناقصه تامین سنسور سطح سنج مخازن کشتی
 169. مناقصه نگهداری کامل محدوده باغ راه ایرانی و پارک خانواده جزیره زیبای کیش
 170. مناقصه خدمات فنی و ی نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی و حفاظتی مسیر خطوط 8،7، 6، 5
 171. مناقصه انجام خدمات شستشوی فضاها و تونل های مسیر خطوط 1 الی 8
 172. مناقصه تعمیر، مرمت و تعریض پلهای محور سلفچگان- ساوه و اجرای درز انبساط پلیمری در پلهای استان با برآورد 7.400.000.000 ریال و تضممین 370.000.000 ریال------- تعمیر و اجرای قرنیز و حفاظ تک شیب بتن مسلح در پلهای اتوبان قم - تهران با برآورد 6.860.000.000 ریال و تضمین 343.000.000 ریال ------ نگهداری سیستم روشنایی بهمراه چراغهای چشمک زن در سال 96-97 با برآورد 9.972.130.868 ریال و تضمین 499.000.000 ریال
 173. مناقصه اجرای عملیات نصب سیستم صاعقه گیر و اتصال به زمین ایستگاه تقلیل فشار cgs اول ، cgs دوم یزد و نیروگاه آلستوم
 174. مناقصه تعداد 19 قلم قطعات یدکی مربوط به سیستم بیسیم تترا
 175. مناقصه 96/07: انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستان بروجن باتضمین: 400 میلیون ریال --- 96/08: انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستان لردگان باتضمین: 530 میلیون ریال --- 96/09: انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستانهای فارسان و کوهرنگ باتضمین: 582 میلیون ریال
 176. مناقصه واگذاری پروژه ج گذاری و روکش آسف معابر
 177. مناقصه ارزی کیفی اجاره کشتی حمل میعانات گازی از بنادر عسلویه و طاهری به مقصد بندر خود واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر سایت 4
 178. مناقصه انجام عملیات و خدمات اکتشاف تفصیلی زغال سنگ در جنوب محدوده پروده 4 ( اسان جنوبی - طبس)
 179. مناقصه ارزیاب یکیفی - ید تجهیزات و اجرای عملیات نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلو ولت چهار مداره شیبان- رینگ اهواز
 180. مناقصه ید لوله پلی اتیلن
 181. مناقصه عبارت است از اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق در فضای بایگانی واحدهای ثبتی تابعه و اداره کل
 182. مناقصه خدمات فنی و ی نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی و حفاظتی مسیر خطوط 8،7، 6، 5
 183. مناقصه انجام خدمات شستشوی فضاها و تونل های مسیر خطوط 1 الی 8
 184. مناقصه اجرای عملیات : تکمیل گل کالشور در محورمیامی - ری آباد - ج با برآورد 28.926.805.638 ریال و تضمین 1.446.340.282 ریال --- تهیه و اجرای درز انبساط پلیمری و الاستومری پلهای بزرگ با برآورد 3.644.328.449 ریال و تضمین 182.216.423 ریال --- ید گاردریل دو موج با برآورد 6.458.500.000 ریال و تضمین 322.925.000 ریال --- عملیات حصارکشی در محور میاندشت - عباس آباد با برآورد 9.338.386.802 ریال و تضمین 466.919.340 ریال --- طرح و جرای آسف حفاظتی در محورهای اصلی و فرعی حوزه استحفاظ استان سمنان با برآورد 35.136.945.558 ریال و تضمین 1.756.847.278 ریال --- اجرای قرنیز به طول 1070 متر و هندریل به طول 470 در محورهای استان سمنان با برآورد 6.079.321.453 ریال و تضمنین 303.966.073 ریال
 185. مناقصه تعداد 19 قلم قطعات یدکی مربوط به سیستم بیسیم تترا
 186. مناقصه اجرای لکه گیری و ترمیم آسف و اجرای عملیات فوگسیل در راه های مختلف مواصلاتی استان کرمانشاه
 187. مناقصه واگذاری ید تجهیزات access با مبلغ تضمین 117.500.000 ریال و 10g core با مبلغ تضمین 241.000.000 ریال شبکه دیتای استان سمنان
 188. مناقصه برگزاری عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 17 کیلومتر روستاهای پیرده، بیجار و محمدآباد
 189. مناقصه انجام خدمات: 01/96، انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستانهای شهرکرد، بن و سامان با تضمین 756.000.000 ریال ------- 02/96 انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستان لردگان با تضمین 860.000.000 ریال ---- 04/96 انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستانهای فارسان و کوهرنگ با تضمین 420.000.000 ریال -------- 05/96 انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستانهای کیار و اردل با تضمین 723.000.000 ریال
 190. مناقصه گازرسانی به متقاضیان صنعتی و مجتمع های مس ی در سطح استان شامل اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 2 اینج - اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 4 اینچ - اجرای شبکه توزیع فولادی به قطر 6 اینچ - اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر - اجرای شبکه پبی اتیلن به قطر 90 میلی متر - اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 160 میلی متر - اجرای خط تغذیه فولادی 2،4 و 6" --- ساخت و نصب علمک فولادی - ساخت و نصب علمک پلی اتیلن - بار ی و حمل و نصب و راه اندازی ایستگاه 400-60250 --- بارگیری وحمل و نصب و راه اندازی ایستگاه 1000 - 60-60
 191. مناقصه پایش٬کنترل٬نگهداری و تعمیرات ایستگاههای حفاظت کاتدیک و کلیه نقاط اندازه گیری پتانسیل در سطح استان
 192. مناقصه خدمات عمومی نظافت و فضای سبز
 193. مناقصه عملیات کندن، دپو، بارگیری حمل، باراندازی و تسطیح حدود 100.000 تن مصالح پوسته با فاصله حمل 25 کیلومتر
 194. مناقصه اجرای 8 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک در سطح استان اسان رضوی
 195. مناقصه احداث ساختمان کنترل پست 66 کیلو ولت مرکزی بوشهر
 196. مناقصه تولید 130 تن استرچ موردنیاز برای بسته بندی محصولات پلیمری
 197. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه ای توزیع نیرو و همچنین اجرای عملیات جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خود نگهدار در حدوده عملیاتی مناطق برق رودکی و نارمک شامل انتقال نیرو و برق رسانی رودکی : 960410101- با برآورد 3.050.199.178 ریال

فهرست عناوین مناقصه های روزشنبه مورخ 1396/02/30

 1. مناقصه مطالعه و طراحی پروژه های آبیاری نوین در اراضی استان فارس در سطح ۵۰۰۰ تار
 2. مناقصه واگذاری عملیات انبارهای نفت منطقه همدان
 3. مناقصه واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات و عمومی جانبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی
 4. مناقصه ید ۳۰۰۰ عدد جلوبر کابل خودنگهدار ، تک مقره ، دو مقره و سه مقره ۲۰ کیلوولت
 5. مناقصه انجام خدمات تنظیفی، امربری و پذیرایی، سرایداری و ین خوابگاه، راهبری خودروهای مدیریت - کمیسیون س
 6. مناقصه ید ۱۸۰۰۰ متر انواع کابل پروتودور مسی
 7. مناقصه بکارگیری نیروی خدماتی ونظافت چی ازطریق شرکت خدماتی
 8. مناقصه عملیات بارگیری،حمل و تخلیه 40 هزار تن نهاده های زراعی از مبدا انبارهای شرکت در اهواز به کلیه نقاط داخل و خارج استان
 9. مناقصه واگذار ی امو رخدماتی وتنظیف مجتمع اعظم(ص) بند رعباس -بیمارستان ک ن وبیمارستان قشم
 10. مناقصه اصفهان -ساخت و نصب یک دستگاه مخزن بیست میلیونی سوخت هوایی در انبار نفت شهید منتظری به روش epc
 11. مناقصه تهیه نقشه کاداستر امور اراضی ورفع تداخلات در سطح ۲۰۰۰۰ تار
 12. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز کارفرما در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری ۱۰۴ نفر نیروی انسانی
 13. مناقصه احداث رمپ های ورودی و وجی مجتمع خدماتی و رفاهی موسی آسا سهر ، محور رودبار - ز لوت
 14. مناقصه احداث رمپ های ورودی و وجی مجتمع خدماتی و رفاهی غلامرضا رهروان، محور منوجان - رودان
 15. مناقصه ید زغالسنگ خام
 16. مناقصه فراخوان مناقصه کانون ارزی مدیران شرکت ملی گاز ایران
 17. مناقصه ید اتوریکلوزر هوایی خلاء سه فاز در شبکه های هوایی 20 کیلوولت
 18. مناقصه ارزی کیفی پیمان تعویض پوشش 3 کیلومتر از خط لوله 8 اینچ علی آباد / گنبد (کیلومتر 12 الی 15)
 19. مناقصه ید برق و انعقاد تفاهمنامه با مشترکین (صنعتی و اداری) که دارای مولد برق اضطراری دیزلی و یا گازسوز و توانایی تامین برق به صورت کامل یا بخشی از مصرف خود
 20. مناقصه اجرای پروژه : اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخو تامین اجتماعی لنگرود


 1. مناقصه تعمیرات اساسی اسکله بندر شیلاتی شهید باهنر واقع در استان هرمزگان
 2. مناقصه 5-2/96 : واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در حوزه نیروگاه بخار با تضمین 3.770.000.000 ریال --- 6-2/96 : واگذاری فعالیتهای پشتیبانی فنی و خدمات جانبی شرکت مدیریت تولید و برق شهید رجایی در حوزه نیروگاه سیکل ترکیبی با تضمین 1.683.000.000 ریال --- 7-2/96 : واگذاری فعالیتهای پشتیبانی اداری و مالی، عمومی و خدمات شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی با تضمین 3.041.000.000 ریال
 3. مناقصه اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح دور برگردان نهارخوران
 4. مناقصه انتخاب پیمانکار نظارت و بازرسی میدانی عملیات ساخت نصب راه اندازی تحویل و بهره برداری از سامانه های هوشمند ثبت تخلف عبور و مرور
 5. مناقصه 16-96 : ید 18000 متر انواع کابل پرتودور مسی ---- 17-96 : ید 3000 عدد جلوبر کابل خودنگهدار ، تک مقره، دو مقره و سه مقره 20 کیلوولت
 6. مناقصه واگذاری ید تجهیزات شبکه ارتباطی مرکز داده
 7. مناقصه ید تجهیزات آموزشی
 8. مناقصه امور تحقیقاتی و تولید داروهای بیماری های خاص اقدام به ید مواد شیمیایی (آمینوپپتیداز)
 9. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی شبکه آبیاری و ز شی دشت رباط کریم خطوط فرعی sp2,sp3,sp6,sp7,sp8,sp9,sp10,sp11
 10. مناقصه واگذاری امور خدماتی به بخش غیر تی
 11. مناقصه ید یک دستگاه جرثقیل 60 تنی
 12. مناقصه دو جداره نمودن کلیه پنجره های ساختمان ستاد مرکزی خود
 13. مناقصه ید فیل پکهای برج خنک کن جهت نیروگاه شهید مفتح : ید فیل پکهای برج خنک کن (لوازم یدکی پکینگ4 سل از برج نو)
 14. مناقصه ید 2 قلم تیوب کوره
 15. مناقصه ید نصب و راه اندازی سرورها و سویچ های clsco و ذخیره سازهای emc خود
 16. مناقصه ید آسف فاز 1 با برآورد 10.000.000.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال --- ید دریچه چدن داکتیل با برآورد 2.000.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ناحیه 1 با برآورد 6.417.527.134 ریال و تضمین 320.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ناحیه 2 با برآورد 6.417.527.134 ریال و تضمین 320.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ناحیه 3 با برآورد 5.504.488.231 ریال و تضمین 270.000.000 ریال --- تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر ناحیه 4 با برآورد 7.337.727.346 ریال و تضمین 360.000.000 ریال
 17. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت حفاظت نگهداری و خدمات پارکینگ و ساماندهی تا یرانی شهر فرودگاهی (ره)
 18. مناقصه ید چیلر -ups - ژنراتور مورد نیاز خود
 19. مناقصه کلیه فرایندهای شستشو و فسفاته و رنگ تعداد 200.000 قطعه ی فولاد خود با ابعاد 62*153 میلیمتر
 20. مناقصه esa logging cable maxtemp : 500 fdeg breaking strengt
 21. مناقصه عملیات کنترل، جداسازی و مونتاژ تعدادی از قطعه مسی ، فولادی و برنجی خود
 22. مناقصه یداری دو دستگاه تابلو برق
 23. مناقصه 200965014000001- ید امور خدماتی با تضمین 352.500.000 ریال --- 200965014000002- ید خدمات خودرویی با تضمین 188.629.000 ریال
 24. مناقصه تامین اقلام آپشن خودرو (شامل مجموعه های دوربین دنده عقب، سنسور دنده عقب و سیستم مولتی مدیا)
 25. مناقصه تهیه و اجرای سوله انبار م ومات در پتروشیمی مارون
 26. مناقصه انجام خدمات رده بندی و بازرسی قانونی و فنی خود بازرسی رده بندی و قانونی شناورها و سازه های دریایی نوساز و موجود ---- ممیزی از سیستم های مدیریتی شناورها و سکوها و ممیزهای مرتبط باکنوانسیون های دریایی ---- بازرسی رده تایید عملیات بارگیری بارچینی و یدک کش ایمن --- بازرس بانکی و بیمه ای --- بازرس ایمنی تجهیزات بندری و بالابری
 27. مناقصه مشارکت در ساخت 4 بر 25 طبقه با 680 واحد مس ی به مساحت تقریبی 143750 متر مربع در زمینی به مساحت 23000 متر مربع که مراحل خاکبرداری، اجرای فونداسیون 4 بلوک و احداث اسکلت بتنی و سقف 2 طبقه
 28. مناقصه ساخت و نصب یکدستگاه مخزن بیست میلیونی سوخت هوایی در انبار نفت شهید منتظری به روش epc شامل کلیه عملیات مربوط به خدمات ی و طراحی ، تهیه مصالح و تجهیزات ، ساخت و نصب یک دستگاه مخزن بیست میلیونی ، سوخت هوایی در مدت 720 روز
 29. مناقصه ارزی کیفی جهت ید، تامین سیم چاه پیمایی
 30. مناقصه شناسایی پیمانکار اجرای عملیات بازدید آزمون سرویس تعمیر و نگهداری کلیه خطوط و پستهای انتقال فوق توزیع تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای آذربایجان در سطوح ولتاژی 63،132،230،400 کیلوولت در سال 96
 31. مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران
 32. مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران
 33. مناقصه واگذاری ماشینکاری تعداد 30000 عددقطعه استیلی با قطر 28 و طول 60 میلیمتر
 34. مناقصه ید اقلام پسیو لگراند
 35. مناقصه خدمات حفاظتی و مراقبتی بیمارستان حضرت نبی اکبرم عسلویه
 36. مناقصه 6-96 : عملیات ایمنی، کنترل ترافیک، امداد و انسداد تونل ی غزه با برآورد 700 میلیون ریال --- 8-96 : عملیات ایمنی، کنترل ترافیک ، امداد و انسداد تونل توحید با تضمین 900 میلیون ریال
 37. مناقصه ساخت پروژه خود واقع در استان تهران : پروژه مس ی گردآفرید در زمینی به مساحت تقریبی 250 متر مربع
 38. مناقصه ید سه قلم آجر نسوز کوره طی 5400 عدد: parts for- drawing no- insulating fire
 39. مناقصه ارزی کیفی ید / تامین کالای مورد نیاز : ید یونیت کامل پمپ گلایکول
 40. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان شبستر : تامین مصالح و احداث شبکه توزیع با لوله های 2 تا 10 اینچ فولادی و لوله های 25 و 63 و 160 میلیمتر پلی اتیلن و نصب اتصالات شیرها و متعلقات مربوطه به ترتیب بطور تقریبی 568 و 36400 متر
 41. مناقصه احداث جاده دسترسی آماده سازی محل چاه اکتشافی گناوه : احداث راه دسترسی به طول 1536 متر و به عرض 7 متر همچنین احداث محوطه چاه و سلر به ابعاد 140*90 متر و کمپ به ابعاد 100*50 متر و احداث سایت پمپ سایت و سایر کارهای جانبی
 42. مناقصه ید 200000 تن کنجاله سویا
 43. مناقصه جذب سرمایه گذار استانداری خوزستان کافه جزیره اهواز
 44. مناقصه شناسایی پیمانکاران ارایه دهنده خدمات عملیات راهبری، تعمیر و نگهداشت سه فروند شناور چند منظوره پشتیبانی کاسپین 1، 2 و 3 خزر
 45. مناقصه ارزی کیفی تامین مواد شیمیایی : nalco 1020b, nalco3332a , nalcoec14054, nalcoec3197a
 46. مناقصه پروژه احداث پارکینگ و انبار زیرزمینی در شهر یاسوج
 47. مناقصه ارزی کیفی اجرای خط لوله eye wash واحدهای مجتمع در مدت زمان 10 ماه تمام خورشیدی
 48. مناقصه ید و نصب و راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی
 49. مناقصه ارزی کیفی اجرای عملیات آسف نقاط پراکنده در سطح مجتمع پتروشیمی اروند به مدت 6 ماه
 50. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور مرادلوی شهرستان پلدشت مرادلوی سفلی مرادلوی علیا فتاح کندی آغ اتلاق عشق آباد ساری سو و کینگور : شبکه توزیع 60psi با لوله های فولادی به اقطار 2 تا 8 اینچ --- شبکه توزیع 4bar با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 تا 160 میلیمتر --- ساخت و نصب انشعاب پلی اتیلنی
 51. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر بوکان
 52. مناقصه عملیات اجرایی نظیف و جمع آوری حمل زباله های شهری با استفاده از پیمانکار نیروهای حجم کاری خدمات شهری ناحیه 1 و 2 شهر میاندوآب : ماشین آلات : دستگاه زباه خور مکانیزه - خاور - نیسان - واتر جت - بیل بکهو
 53. مناقصه واگذاری حفظ، نگهداری و تعمیرات سرویس های بهداشتی سطح مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان
 54. مناقصه اجرای کارهای ابنیه کوچک و تاسیساتی با اولویت سایت های 1 و 2
 55. مناقصه 96/07: انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستان بروجن باتضمین: 400 میلیون ریال --- 96/08: انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستان لردگان باتضمین: 530 میلیون ریال --- 96/09: انجام خدمات تعمیرات و نگهداری تاسیسات گازرسانی و نصب کنتور و رگولاتور در شهرستانهای فارسان و کوهرنگ باتضمین: 582 میلیون ریال
 56. مناقصه انجام خدمات: 01/96، انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستانهای شهرکرد، بن و سامان با تضمین 756.000.000 ریال ------- 02/96 انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستان لردگان با تضمین 860.000.000 ریال ---- 04/96 انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستانهای فارسان و کوهرنگ با تضمین 420.000.000 ریال -------- 05/96 انجام خدمات امداد و گازبانی در شهرستانهای کیار و اردل با تضمین 723.000.000 ریال
 57. مناقصه تامین غذای بیماران و کارکنان در بیمارستان های استان در سال 96 - بلوک مرکزی شامل تمامی مراکز شهر رشت و مراکز شهرستان رودبار و شفت- بلوک شرق شامل مراکز مستقر در شهرستانهای استانه اشرفیه، لاهیجان، سیا ل، لنگرود، رودستر و املش- بلوک غرب و شمالغر شامل مراکز مستقر در شهرستانهای فومن، صومعه سرا، ماسال، انزلی، رضوانشهر، تالش و آستارا
 58. مناقصه ارزی کیفی - واگذاری بخشی از خدمات موردنیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد 104 نفر نیروی انسانی
 59. مناقصه 96-5: احداث شبکه حدفاصل دو راهی گزانیزین تا گزانیزن جهت رینگ خطوط مهمانی و سیکویی واقع در سیریک شامل (احداث شبکه فشار متوسط هوایی با سیم به طول 17023 متر) بابرآورد: 3.110.094.920 ریال و تضمین: 225 میلیون ریال---10-96: تامین برق شهرک پل شرقی و پل گلکن واقع در بندر خمیر شامل (احداث شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار جمعا به طول 1862 متر، شبکه فشار متوسط هوایی با سیم به طول 1015 متر و احداث 5 دستگاه پست هوایی با متعلقات مربوطه ) بابرآورد: 3.109.915.364 ریال و تضمین: 224 میلیون ریال
 60. مناقصه تعویض کلیه لوله های تاسیسات 7 بلوک 122 واحد مس ی خود
 61. مناقصه 9609-0812- ید پایه چراغ و سری چراغ لاک پشتی با تضمین 242.000.000 ریال --- 9610-0813- ید انواع سیم و کابل با تضمین 548.000.000 ریال --- 9611-0814- ید انواع سیم آلومینیومی با تضمین 201.000.000 ریال --- 9612-0815- ید انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف با تضمین 396.000.000 ریال --- 9613-0816- ید ونر هوایی sf6 موتوردار با تضمین 263.000.000 ریال --- 9614-0817- ید ریکلوزر عایق جامد با تضمین 228.000.000 ریال --- 9615-0818- ید چراغ لاک پشتی بخار سیدیم 150 وات با تضمین 169.000.000 ریال --- 9616-0819- ید چراغ های led مورد استفاده در معابر محلی با تضمین 308.000.000 ریال
 62. مناقصه تهیه سیم های محافظ هوایی یراق آلات مربوط و اجرای عملیات سیم کشی به صورت خط گرم بر روی خط 132 کیلوولت تک مداره خوی ـ چالدران
 63. مناقصه احداث پارکینگ خودروهای سنگین مرکز انتقال نفت و تاسیسات ساری
 64. مناقصه تجهیز و بهره برداری از مجموعه تجاری و خدماتی ایستگاه مترو میدان شهید علیخانی با زیربنای 7 هزار متر مربع در دو طبقه
 65. مناقصه ارزی کیفی ی- عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 متر مکعبی و تاسیسات جانبی فردوسیه
 66. مناقصه اری کیفی خدمات نگهداری ، تعمیر و راهبری تاسیسات برق
 67. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی نظارت شرکت گاز استان لرستان: تامین خدمات پشتیبانی نظارت پروژه های شرکت گاز استان لرستان (حداقل 32 نفر کمک ناظر)
 68. مناقصه تعمیر و نگهداری کلیه وسائط نقلیه و راهبری جایگاه های سوخت شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
 69. مناقصه ید تهیه مصالح، ید، حمل و نصب اسکلت ف ی (پیچ و مهره)
 70. مناقصه ید جهت تجهیز و راه اندازی کارگاه معماری تعدادی صندلی و میز معماری
 71. مناقصه تکمیل سالن ورزشی چنارستان با برآورد 8.445.411.493 و تضمین 422.300.000 ریال ---- زمین چمن بوستان باشت با برآورد 3.407.306.240 ریال و تضمین 170.500.000 ریال ---- تکمیل سالن ورزشی علی آباد با برآورد 5.786.701.575 ریال و تضمین 289.500.000 ریال ---- تکمیل سالن ورزشی موک با برآورد 8.820.549.630 ریال و تضمین 441.300.000 ریال --- سالن ورزشی سرابننیز گچساران با برآورد 12.127.450.661 ریال و تضمین 606.400.000 ریال ---- سالن ورزشی ناصر آباد گچساران با برآورد 12.127.450.661 ریال و تضمین 606.400.000 ریال --- تکمیل سالن ورزشی بادنگان با برآورد 3.216.968.304 ریال و تضمین 161.000.000 ریال --- سالن ورزشی کره با برآورد 6.642.014.234 ریال و تضمین 332.200.000 ریال ---- مجموعه ورزشی گچساران با برآورد 27.230.099.770 ریال و تضمین 1.362.000.000 ریال ---- مجموعه ورزشی لیکک با برآورد 38.577.736.386 ریال و تضمین 1.929.000.000 ریال ---- مجموعه ورزشی باشت با برآورد 24.20.807.538 ریال و تضمین 1.212.000.000 ریال
 72. مناقصه روکش آسف در سطح منطقه دو
 73. مناقصه پیاده روسازی در سطح منطقه دو
 74. مناقصه یداری و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی 10 تن و یک دستگاه آسانسور کارگاهی 2/5 تن به منظور استفاده در کارخانه خود
 75. مناقصه 4-2-96- ید حدودا 2.500.000 عدد انواع کارتن --- 5-2-96- ید حدودا 1.500.000 ریال انواع دبه --- 6-2-96- ید حدودا 700.000 عدد انواع بطری پت
 76. مناقصه وصول مطالبات آب بهاء و تعهدات آب مشترکین بد ار و اصلاح قرارداد انشعاب آب و مغلایرت گیری پرونده اطلاعات مشترکین ، صدور و توزیع اطلاعیه، قطع و وصل انشعابات مشترکین آب، ساخت و نصب پلاک مشترکین و تعویض کنتور در محدوده شهر باقر شهر
 77. مناقصه ید تعداد 250 عدد تخت ویژه بیمارستانی 3 شکن چهار موتوره تمام اتوماتیک الکتریکی به همراه تعداد 250 عدد کمد (لاکر)
 78. مناقصه ارائه خدمات، حفظ و نگهداری از کشتارگاه نیمه صنعتی شهرداری شوشتر
 79. مناقصه extender, liquid for light weicht cements it functions as a compressive strenght enhancer and as a gas block st abilizer
 80. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت حفاظت نگهداری و خدمات پارکینگ و ساماندهی تا یرانی شهر فرودگاهی (ره)
 81. مناقصه 14-2/96- ید تعداد 3.800 دستگاه انواع چراغ خیابانی بخار سدیم دایکاست (بدون لامپ) با ضمانت 374.600.000 ریال ---17-2/96- ید تعداد 21.400 دستگاه انواع ترانس چراغ خیابانی 50 الی 400 وات بخار سدیم و جیوه با ضمانت 399.100.000 ریال --- 19-2/96- ید تعداد 8.514 عدد انواع مقره ثابت و کششی 20 کیلو وات (پلیمری) با تضمین 219.200.000 ریال --- 20-2/96- ید انواع یراق آلات ف ی گالوانیزه گرم با تضمین 221.600.000 ریال --- 21-2/96- ید تعدد 6.100 دستگاه انواع چراغ خیابانی بخار سدیم دایکاست (بدون لامپ) با تضمین 479.800.000 ریال --- 22-2/96- ید انواع کاور مقره بوشینگ ، برقگر و کات اوت با تضمین 280.000.000 یال --- 23-2/96- ید تعداد 409 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی 20 کیلو وات سه فاز کم تلفات 25 الی 400 کیلو آمپر با تضمین 1.664.000.000 ریال
 82. مناقصه عملیات احداث سرای محله و حسینیه شهرک حسین (ع)
 83. مناقصه پروژه احداث پارک واقع در باغ فرحبخش آمل
 84. مناقصه ید سیستم رایانه و نمایشگر همراه با انواع پرینتر و اسکنر
 85. مناقصه ید لوله پلی اتیلن جهت طرح جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز
 86. مناقصه انجام وظایف نگهبانی و گشت سپند
 87. مناقصه واگذاری حق بهره برداری از دو محل جهت استقرار فعالیت صرافی تضامنی در سالن های عمومی پروازهای وجی و ورودی ترمینال مسافری شماره 1 فرودگاه بین المللی
 88. مناقصه ید تعدادی رایانه و سرور ایستگاه و سرور رک مونت
 89. مناقصه 03/96 : احداث کانال آبهای سطحی خیابان نواب و بلوار وحدت (تهاتری) --- 04/96 : زیرسازی، لکه گیری و روکش آسف (تهاتری)
 90. مناقصه ید میلگرد - ورق - تسمه و چهار پهلوی آلومینیومی
 91. مناقصه واگذاری حق بهره برداری از محل جهت استقرار فعالیت های بسته بندی بار همراه مسافر، امانات بار و کافی نت در ترمینال مسافری شماره 1 فرودگاه بین المللی
 92. مناقصه انجام کلیه عملیات اجرایی مربوط به احداث حدود 50 دستگاه سایبان شیشه ای مربوط به ایستگاه های اتوبوس
 93. مناقصه 96/12: انجام خدمات امور مشترکین، وصول مطالبات و تعویض کنتور در شهرستان بروجن باتضمین: 433 میلیون ریال ---- 96/14: انجام خدمات امور مشترکین، وصول مطالبات و تعویض کنتور در شهرستانهای فارسان و کوهرنگ با تضمین: 444 میلیون ریال
 94. مناقصه بهسازی و اصلاح قوس خطرناک میچ قاوان (محور لردگان ـ مالخلیفه)
 95. مناقصه واگذاری اجرای عملیات جاده دسترسی به سایت جنوبی گواتر شهرستان چابهار به طول 3 کیلومتر
 96. مناقصه حفاری چاه آب آشامیدنی روستای خورین از توابع شهرستان ورامین
 97. مناقصه ید تعداد 10.000 دستگاه کنتور آب 1/2 اینچ از نوع مولتی جت نیمه خشک کلاس c
 98. مناقصه ید تعداد چهار عدد لوله فولادی با مشخصات قطر 400 میلیمتر ، ضخامت 6 میلیمتر و به طول 8/5 متر -- تعداد چهار عدد لوله فولادی با مشخصات 315 میلیمتر ، ضخامت 6 میلیتر و به طول 8/5 متر -- فلنج (حدودا 20 عدد 10 اینچ ، 16 عدد 6 اینچ ،؛ 8 عدد 16 اینچ و 8 عدد 12 اینچ ) ، د وش حدودا 4 عدد 16 اینچ و 4 عدد 12 اینچ و 8 عدد زانوی 6 اینچ
 99. مناقصه جابجایی غبارگیری 01-20 حمل مواد فولادسازی
 100. مناقصه ارزی کیفی تعمیر و بازسازی و تامین قطعات یدکی 45 دستگاه آچار هوا
 101. مناقصه ترآورس بتنی 6/2 متر، پیچ، فنر و سول، پابند فنری
 102. مناقصه تامین روانکارهای خود شامل انواع روغن و گریس
 103. مناقصه اصلاحیه : ارزی کیفی ارائه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه اصلاح نشست اسلیپرهای خطوط لوله خوراک و محصول
 104. مناقصه 48438055 : حمل ریلی محصولات صادراتی شرکت فولاد مبارکه با استفاده از واگن های لبه کوتاه --- 48373606 ـ 48417113 : ید حمل نصب تست و راه اندازی شبکه آب صنعتی سایت شهید ازی از محل است 50 هزار متر مکعبی ---- 48414030 : انجام عملیات طراحی و ی تهیه و تدارک ساخت حمل نصب تست و راه اندازی آموزش و تضمین عملکرد ایستگاه دریافت tons/y 70.000 غبار در مجاورت لاگن ها و انتقال آن ها تا تیکنر موجود واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه ---- 48438470 : تغییر و ارتقاء ساختار فیزیکی مرکز داده در شرکت فولاد مبارکه --- 48437354 : انجام بخشی از توسعه قیمت هوا خنک و آماده سازی واحد تختال 28 در شرکت فولاد مبارکه --- 48436552 : تعمیر لودسل های 20 مگانیوتنی در قفسه های ناحیه فولادسازیط و نورد پیوسته سبا و لودسل های 35 و 40 و 60 تنی سیستم های توزین و لودسل های 150 ، 100 ، 50، 25 تنی ناحیه فولادسازی و ریخته گری شرکت فولاد مبارکه در کارگاه پیمانکار ---- mobarakeh steel company intends to purchase 29.000 m/t medium carbon ferro manganese
 105. مناقصه یداری مواد اولیه (سنگ آهن، سنگ بو یت و سنگ گچ)
 106. مناقصه ارزی کیفی - پروژه خدمات امداد گاز ا و روستاهای تابعه شهرستانهای خوی، فیرورق، ایواوغلی، دیزج دیز، سلماس، تازه شهر، قره ضیاالدین و واحدهای صنعتی تابعه و گازبانی روستاها و قطع ووصل جریان گاز مشترکین بدحساب و بازرسی از تجهیزات اندازه گیری گاز مشترکین
 107. مناقصه پیاده روسازی در سطح منطقه دو
 108. مناقصه عملیات احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی هارکله
 109. مناقصه روکش آسف در سطح منطقه دو
 110. مناقصه قرارداد پشتیبانی دستگاه های خودپرداز grg
 111. مناقصه یداری : 2462- برنج پا تانی درجه یک با تضمین 120.000.000 ریال ----- 2463- برنج ایرانی درجه یک با تضمین 300.000.000 ریال
 112. مناقصه ارزی کیفی تامین مواد شیمایی nalco3332a , nalcoec1405a,nalcoec3197a,nalco1020b , nalco مجتمع پتروشیمی جم
 113. مناقصه ید انواع میلگرد
 114. مناقصه 9607/64 : : احداث پایگاه مسکن مهر شهرستان پارس آباد با تضمین 300 میلیون ریال --- 9608/64 : احداث پایگاه شهری شماره 6 امیدی شهرستان پارس آباد با تضمین 300.000.000 ریال --- 9609/ 64 : احداث پایگاه مسکن مهر شهرستان نمین با تضمین 310 میلیون ریال
 115. مناقصه واگذاری انجام وظایف پشتیبانی و خدماتی
 116. مناقصه ارزی کیفی esa logging cable maxtempl500 fdeg breaking stregt
 117. مناقصه اجرای پروژه تکمیل آسف معابر ناحیه صنعتی رباط سنگ و اسف قسمتی از معابر و اجرای سیل بند شهرک صنعتی چرمهشر
 118. مناقصه امور نگهبانی و خدماتی (نظافت و پذیرایی) به ترتیب واقع در شهرکهای تابعه و دفتر مرکزی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز
 119. مناقصه توسعه، تعمیرات داخلی و ایجاد مسیر دسترسی به اورژانس بیمارستان
 120. مناقصه ارزی کیفی پیمانکاران دارای صلاحیت
 121. مناقصه اجرای پروژه قسمتی از کانالهای جمع آوری آبهای سطحی، تکمیل زیرسازی و اسف معابر اصلی و اجرای گارد ریلهای پلهای فاز دو شهرک صنعتی کاویان
 122. مناقصه ترمیم و احداث نه فنی (ابرو لوله ای - گ ون ، دیوار سنگی ملاتی، قنوی پوشش دار) در محور کردکوی - درازنو بابرآورد: 4.890.902.698 ریال و تضمین: 244.546.000 ریال --- احداث پل دالی دهانه 5 متری روستای سیاه مرز کوه (دهنه محمد آباد) در شهرستان علی آباد کتول بابرآورد: 3.655.289.520 ریال و تضمین: 182.765.000 ریال --- زیرسازی، احداث ابنیه فنی و اجرای بیس و آسف راه روستایی جایلی در شهرستان مراوه تپه بابرآورد: 11.110.082.961 ریال و تضمین: 555.505.000 ریال --- ترمیم و احداث ابنیه فنی در محور قرناوه - گلیداغ در شهرستان مراوه تپه بابرآورد: 7.150.289.411 ریال و تضمین: 357.515.000 ریال ---- اجرای بیس، ترمیم و احداث ابنیه و احداث ابنیه فنی محور عزیز آباد - پل چشمه - قوشه چشمه در شهرستان کلاله بابرآورد: 9.822.644.735 ریال و تضمین: 491.133.000 ریال
 123. مناقصه مشارکت در احداث مجتمع تجاری نور
 124. مناقصه حمل حدود بیست میلیون لیتر فرآورده نفتگاز یداری از انبار شرکت بیرجند- بازارچه مرزی میل 78 به ازاء هر لیتر- بازارچه مرزی میل 73 به ازاء هر لیتر- بازارچه مرزی دو کوهانه به ازاء هر لیتر- بازارچه مرزی یزدان به ازاء هر لیتر
 125. مناقصه اجرای پروژه آبرسانی شهرک صنعتی مشهد 5
 126. مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و ز شی کردان جلنگدار واغشت
 127. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای محور مرادلوی شهرستان پلدشت مرادلوی سفلی مرادلوی علیا فتاح کندی آغ اتلاق عشق آباد ساری سو و کینگور : شبکه توزیع 60psi با لوله های فولادی به اقطار 2 تا 8 اینچ --- شبکه توزیع 4bar با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 تا 160 میلیمتر --- ساخت و نصب انشعاب پلی اتیلنی
 128. مناقصه تجهیز سیستم برق 22 دستگاه واگن آلمان شرقی 66 نقره و 44 نفره خلیج فارس و رستوران فرانسوی و شرقی در خطوط انتقال قدرت 660 ولت و اصلاح سیستم روشنایی و تهویه آن
 129. مناقصه خدمات بیمه ای خود
 130. مناقصه یک دستگاه خودرو آتش نشانی فرودگاهی
 131. مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده شبکه آبیاری تحت فشار اراضی روستای اسماعیل کندی شهرستان پارس آباد شرکت تعاونی غزال زمین مغان
 132. مناقصه ید لوازم و تجهیزات باقیمانده شبکه اری تحت فشار روستای اسماعیل کندی شهرستان پارس آباد شرکت تعاونی غزال زمین مغان
 133. مناقصه جهت تامین نیروی انسانی مرکز آموزشی - رفاهی فرهنگیان ارومیه
 134. مناقصه ارزی کیفی پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، خط تغذیه، ایستگاههای تقلیل قشار cgs,tbs ، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلن روستاهای محورهای حاجی خوش و کهریزه شیخان شهرستان مهاباد (روستاهای حاجی خوشف ترشکان، گیج آباد، گابازاله، قره، داغ، گاپیس، قجی اباد، گرده گرو، برده رشان، قوپی علی بابا، کهریزه شیخان، پاییندره،آلبلاغ، جولان، سیلکه، گوله، توت آغاج و حمزه آباد) به شرح شبکه توزیع 60psi با لوله های فولادی به قطر 2 تا 12 اینچ --- شبکه توزیع 4bar با لوله های پلی اتیلنی به اقطار 63 الی 225 میلیمتر --- احداث خط تغذیه 250psig با لوله های فولادی به اقطار 2 تا 68 اینچ --- احداث ایستگاه تقلیل فشار t.b.s 250.60-2000 --- احداث ایستگاه تقلیل فشار t.b.s 250.60-1000 -------- احداث ایستگاه تقلیل فشار c.g.s 1000 .250-3000 - احداث ایستگاه حفاظت کاتدی cps ازز نوع چاهی آبی -- ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی
 135. مناقصه مشاغل خدماتی مورد نیاز به تعداد 505 نفر
 136. مناقصه تکمیل و توسعه بانک اطلاعاتی تامین کنندگان خود : کیسه غبارگیر پارچه ای پلی استر --- کاغذ بسته بندی رولی vci دار
 137. مناقصه بوته کاری و آبیاری قره قشلاق بناب در سطح 400 تار
 138. مناقصه عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله منطقه 2 ناحیه 4 خود
 139. مناقصه انجام خدمات عمومی نظافتی ستادی و خدمات فنی خط تولید و خدمات بارگیرخانه کارخانه خود
 140. مناقصه ید علائم و تجهیزات ایمنی و اقلام ترافیکی
 141. مناقصه ید تعدادی رایانه و سرور ایستگاه و سرور رک مونت
 142. مناقصه اجرای عملیات است اج بارگیری و حمل مواد معدنی معدن کارخانه خود
 143. مناقصه اصلاح شبکه آب در نقاط مختلف شهر بوکان
 144. مناقصه ید 10 دستگاه مقره شوی
 145. مناقصه شیر خ ر 1/2 و 3/4 و شیر شبکه 1/2 و 1 اینچ جمعا به مقدار 20700 عدد
 146. مناقصه حمل انواع7 خوراک نفتای سبک و سنگین به مقصد پتروشیمی شازند : حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین میعانات گازی و مواد شیمیایی از پالایشگاههای بندرعباس آبادان ـ تهران ـ ایلام شیراز سرخس و پتروشیمی پارس برزویه و بندر به مقصد پتروشیمی شازند
 147. مناقصه حمل انواع7 خوراک نفتای سبک و سنگین به مقصد پتروشیمی شازند : حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین میعانات گازی و مواد شیمیایی از پالایشگاههای بندرعباس آبادان ـ تهران ـ ایلام شیراز سرخس و پتروشیمی پارس برزویه و بندر به مقصد پتروشیمی شازند
 148. مناقصه حمل انواع7 خوراک نفتای سبک و سنگین به مقصد پتروشیمی شازند : حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین میعانات گازی و مواد شیمیایی از پالایشگاههای بندرعباس آبادان ـ تهران ـ ایلام شیراز سرخس و پتروشیمی پارس برزویه و بندر به مقصد پتروشیمی شازند
 149. مناقصه حمل انواع7 خوراک نفتای سبک و سنگین به مقصد پتروشیمی شازند : حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین میعانات گازی و مواد شیمیایی از پالایشگاههای بندرعباس آبادان ـ تهران ـ ایلام شیراز سرخس و پتروشیمی پارس برزویه و بندر به مقصد پتروشیمی شازند
 150. مناقصه حمل انواع7 خوراک نفتای سبک و سنگین به مقصد پتروشیمی شازند : حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین میعانات گازی و مواد شیمیایی از پالایشگاههای بندرعباس آبادان ـ تهران ـ ایلام شیراز سرخس و پتروشیمی پارس برزویه و بندر به مقصد پتروشیمی شازند
 151. مناقصه حمل انواع7 خوراک نفتای سبک و سنگین به مقصد پتروشیمی شازند : حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین میعانات گازی و مواد شیمیایی از پالایشگاههای بندرعباس آبادان ـ تهران ـ ایلام شیراز سرخس و پتروشیمی پارس برزویه و بندر به مقصد پتروشیمی شازند
 152. مناقصه حمل انواع7 خوراک نفتای سبک و سنگین به مقصد پتروشیمی شازند : حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین میعانات گازی و مواد شیمیایی از پالایشگاههای بندرعباس آبادان ـ تهران ـ ایلام شیراز سرخس و پتروشیمی پارس برزویه و بندر به مقصد پتروشیمی شازند
 153. مناقصه حمل انواع7 خوراک نفتای سبک و سنگین به مقصد پتروشیمی شازند : حمل انواع خوراک نفتای سبک و سنگین میعانات گازی و مواد شیمیایی از پالایشگاههای بندرعباس آبادان ـ تهران ـ ایلام شیراز سرخس و پتروشیمی پارس برزویه و بندر به مقصد پتروشیمی شازند
 154. مناقصه ارزی کیفی - خدمات ایاب و ذهاب خودروهای سبک
 155. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی بلوک e پروژه تجاری خدماتی فدک (پل قویون)
 156. مناقصه تامین نیروی انسانی خود جهت انجام امور تولدی ، فروش ، ویزیتوری خدماتی و بارگیری
 157. مناقصه ید رب گوجه فرنگی با مقدار 135000 قوطی 800 گرمی با تضمین 100.000.000 ریال --- آبلیمو با مقدار 30000 کیلوگرم با تضمین 70.000.000 ریال --- چای در بسته بندی 500 گرمی با مقدار 42000 بسته با تضمین 100.000.000 ریال
 158. مناقصه 12/96 - تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدمات حفاظت فیزیکی، اداری و فنی و تضمین 919.192.000 ریال ----------- 13/96 - تامین نیروی انسانی جهت انجام پاسخگویی مرکز فوریتها برق و دیسپاچینگ، سیمبانی و راننده جراثقال و تضمین 989.310.000 ریال
 159. مناقصه حمل و نصب و راه اندازی یک دستگاه تی بی اس ک نتی20000 مترمکعب بر ساعت و دو ایستگاه تی بی اس ک نتی 10000 مترمکعب بر ساعت و مسیر خط تغذیه گاز جاده قدیم گرگان - کردکوی
 160. مناقصه تعدادی کنتور الکترو مغناطیسی و ارتفاع سنج خازنی
 161. مناقصه طبخ و توزیع سه وعده غذایی (صبحانه، ناهار، شام) برای کارکنان سایت، مجتمع سنگ آهن در محل سایت به همراه ارائه خدمات سرو، توزیع و شستشوی ظروف
 162. مناقصه فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان را به صورت سود مدیریتی به مدت یک سال شمسی در قالب مناقصه واگذار نماید
 163. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل
 164. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان با تضمین 118.000.000 ریال --- واگذاری امور ایاب ذهاب کارکنان با تضمین 123 میلیون ریال --- واگذاری امور خودرو سواری با تضمین 264 میلیون ریال --- واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات با تضمین 245 میلیون ریال --- واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذا با تضمین 550 میلیون ریال
 165. مناقصه واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی به صورت حجمی
 166. مناقصه ید اقلام مورد نیاز مربوط به تامین روشنایی معابر
 167. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث و اتفاقات شبکه آبرسانی شهرستان کرمان به مدت 17 ماه
 168. مناقصه ماشینکاری لوله به طول 50 سانتیمتر با جنس ck60 به قطر 11 سانتیمتر به وزن 5 کیلوگرم به تعداد 170.000 عدد
 169. مناقصه واگذاری بخشی از عملیات حفاظت و مراقبت واحد حفاظت
 170. مناقصه 20/96- احداث ساختمان مرکزی جامع سلامت شماره 2 با برآورد 11810 میلیون ریال --------- 21/96 - احداث ایستگاه آتش نشانی بلوار شاهنامه با برآورد 20700 میلیون ریال ---- 22/96- احداث ساختمان مرکز جامع سلامت شماره 3 با برآورد 13100 میلیون ریال --- 23/96- احداث سالن ورزشی هادی با بآورد 21000 میلیون ریال ----- 24/96- احداث سالن ورزشی صیداباد با برآورد 10007 میلیون ریال ----- 25/96- احداث سالن ورزشی 12 بهمن با برآورد 10007 میلیون ریال ------- 26/95- تکمیل ساختمان کتابخانه گلشهر با برآورد 5757 میلیون ریال
 171. مناقصه ارائه خدمات انتظامی برای گشتهای ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
 172. مناقصه خدمات عمومی نظافت و فضای سبز
 173. مناقصه ید کاپشن 2.610 و شلوار 4.330. عدد آبی نفتی پرسنل خود از طریق تامین کننده
 174. مناقصه پایش٬کنترل٬نگهداری و تعمیرات ایستگاههای حفاظت کاتدیک و کلیه نقاط اندازه گیری پتانسیل در سطح استان
 175. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 074 شمال ذیلایی (پسماند) : عملیات خاکی تسطیح و شیب بندی اجرای شن مخلوط رودخانه ای ، شن ریزی ش ته کارخانه ای ساختمان پی دستگاه حفاری ، احداث دیوار بلوکی ، لوله کشی آب و گاز ، ساخت ونصب مهارهای لوله سوخت، احداث آبرو بتنی مسلح، احداث پل بتنی با پایه های سنگی ، سنگ کاری دیوارهای حائل جاده احداث حوضچه های فاضلاب محل استقرار مخازن سوخت و دیزل ژنراتور ساخت و نصب جان پناه پل و رنگ آمیزی مد نظر می باشد
 176. مناقصه آسف و لکه گیری معابر سطح شهر (به صورت دستمزدی)
 177. مناقصه احداث و ترفیع دیوار حائل محور کندوان با برآورد 7.694.959.895 میلیون ریال و تضمین 385.000.000 ریال ------- احداث دیوار حائل محور کندوان (منطقه آشکده و پیچ سیاه) با برآورد 3.711.819.082 و تضمین 186.000.000 ریال
 178. مناقصه طراحی جتمع توریستی تفریحی : خدمات مرحله اول و دوم طراحی مجتمع توریستی تفریحی نارنج چاب ر
 179. مناقصه ارزی کیفی تهیه و نصب تجهیزت خانه های سایتهای b و c طرح آبرسان نمین و عنبران
 180. م

فهرست عناوین مناقصه های روز مورخ 1396/03/09

 1. مناقصه ید و نصب چمن یوم ورزشی شهرستان بندرلنگه
 2. مناقصه ید ٬ حمل٬تحویل ونصب وراه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتوردریایی لایروب ارس بندر نوشهر
 3. مناقصه تعریض طرفین و احداث بزرگراه چهار خطه شامل زیرسازی - ابنیه و آسف در محور آق قلا - اینچه برون
 4. مناقصه ید و نصب دوربینهای مدار بسته ( نظارت تصویری ) ایستگاه شاهرود ( فاز اول )
 5. مناقصه عملیات اجرائی خط لوله ساماندهی پایاب سد خیر اباد
 6. مناقصه تامین ۱۴دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت ودرمان قرچک
 7. مناقصه م م/۴۴۲/۹۵ مطالعات ممیزی جامع انرژی در ساختمان های شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 8. مناقصه خدمات نگهداشت و ابدلرخانه/راهبری٬نگهداری و تعمیرات خودروهای سبک/تاسیسات/مناقصه شماره ۰۱-۴-۹۶
 9. مناقصه مناقصه عمومی امور حفاظت و نگهبانی از شهرکهای کشاورزی
 10. مناقصه تجدید مناقصه تهیه و ساخت و نصب یک دستگاه جرثقیل سقفی ضد انفجار در انبارنفت هشید رجایی
 11. مناقصه غربال مولکولی
 12. مناقصه ید مجموعه همزن
 13. مناقصه مناقصه محدود یک مرحله ای واگذاری نظارت بر توسعه ، بهینه سازی و تست لوازم اندازه گیری دیم و غیر
 14. مناقصه خطایاب (عمرانی)
 15. مناقصه فیوز کت اوت تیغه ای (عمرانی)
 16. مناقصه ید یراق آلات و ملحقات سیم محافظ حاوی فیبر نوری(opgw)
 17. مناقصه زیرسازی و روسازی مسیر دسترسی به سایت v.t.s هرمز (اصلاحیه شماره ۲)
 18. مناقصه مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان متینی و بیمارستانها و واحدهای سطح شهر در سال ۹۶
 19. مناقصه تامین نیروهای خدماتی شرکت در سطح استان
 20. مناقصه ید . حمل بارگیری و تخلیه لوله و اتصالات پلی اتیلن (pe)


 1. مناقصه م م/۰۰۳۱/۹۶ مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه ۳۵ بی بی حکیمه
 2. مناقصه بهسازی محور قم - نیزار کیلومتر۵۰۰+۲۹ الی ۹۵۰+۳۶
 3. مناقصه اجرای سامانه انتقال آب شرب شهر چابهار از سد زیردان.
 4. مناقصه اجرای سیستم اعلام واطفاء حریق
 5. مناقصه عملیات مرمت وبازسازی ساختمان شماره ۲ ستادی
 6. مناقصه تهیه ٫طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی انبار نفت منطقه چالوس
 7. مناقصه تعمیرات اساسی و بهسازی ساختمان قانون تردد تایباد
 8. مناقصه اجاره زمین جهت استقرار ۲۰عدد چرخ دستی فرودگاهی در پایانه مرزی میرجاوه
 9. مناقصه ید و لوله گذاری پروژه مجموعه کلگاه شیراز ممسنی شهرستان ممسنی فراخوان ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۰۲۸
 10. مناقصه ید و نصب جرثقیل ۱۵ تنی مفصلی چوپقی بدون وینچ و دارای قلاب بر روی کامیون ۲۶۲۴
 11. مناقصه خدمات تولید صورتحساب همزمان سال ۹۶ - ی ال شمسی
 12. مناقصه برون سپاری عملیات برداشت و ورود اطلاعات شبکه فشار ضعیف و مشترکین مدیریت های توزیع برق ساوجبلاغ، جنوب
 13. مناقصه واگذاری امور لنژری ( رختشویخانه) بیمارستان ک ن مفید
 14. مناقصه بکارگیری خودرو استیجاری با راننده
 15. مناقصه حفر یک حلقه چاه آ ی در شهر سپیدان
 16. مناقصه حفر یک حلقه چاه آ ی در شهر سپیدان
 17. مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار، خط تغذیه و شبکه توزیع گاز ناحیه صنعتی سربیشه
 18. مناقصه احداث پایگاه شهری شماره ۶ امیدی شهرستان پارس آباد
 19. مناقصه بیمه مسئولیت مدنی و خسارات جانی و مالی به مشترکین و اشخاص ثالث
 20. مناقصه آگهی ارزی کیفی ( ید خدمات مشاوره ) خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی
 21. مناقصه ید رگولاتورهای گازی
 22. مناقصه ید واجرای تجهیزات وتاسیسات الکتریکی ساختمان وموتورخانه مجموعه آبی بانوان
 23. مناقصه امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان
 24. مناقصه مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان متینی و بیمارستانها و واحدهای سطح شهر در سال ۹۶
 25. مناقصه اجرای عملیات ۱۱ کیلومتر شبکه گذاری فولادی به صورت پراکنده در سطح مناطق ۲ و ۵ اصفهان و نواحی تابعه
 26. مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و بار اندازی ۵۰۰۰ متر لوله مورد نیاز طرح تأمین آب اراضی گل سفید
 27. مناقصه مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی و بیمارستان کارگرنژاد در سال ۹۶
 28. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مریوان
 29. مناقصه عملیات اجرایی ید و لوله گذاری پروژه مجموعه سیاخ شهرستان شیراز فراخوان ۲۰۰۹۶۱۰۳۷۰۰۰۰۲۷
 30. مناقصه فوریتهای پزشکی مستقر در ایستگاه راه آهن تهران
 31. مناقصه عملیات اجرایی ید و لوله گذاری پروژه مجموعه فتح آباد شهرستان شیراز
 32. مناقصه روکش آسف محورهای روستایی منتهی به جاده چالوس شامل کندر و مورود
 33. مناقصه بیس و آسف شهرک صنعتی آزادشهر
 34. مناقصه اجرای رمپ ورود و وج مجتمع خدماتی و رفاهی حجت مومنه محور بیستون -کرمانشاه
 35. مناقصه انجام عملیات خاکی و احداث دیوارحصار ایستگاه برق ۴۰۰ کیلوولت پیروزان
 36. مناقصه اسکن صفحات دفاتر املاک واحد های ثبتی
 37. مناقصه احداث پایگاه مسکن مهر شهرستان پارس آباد
 38. مناقصه مناقصه امور تغذیه و سلف سرویس بیمارستان متینی و بیمارستانها و واحدهای سطح شهر در سال ۹۶
 39. مناقصه انواع خازن و pt با سکو ( عمرانی)
 40. مناقصه خمات عمومی (خدمات اداری و دفتری،انبارداری انبارها و خدمات طرح ها) مناقصه شماره ۰۲-۴-۹۶
 41. مناقصه تکمیل مخازن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی سن ی با کلیه ابنیه فنی تاسیسات برقی و مکانیکی جانبی
 42. مناقصه امور نظافت ٬ امر بری اداری ٬ نگهداری و سرایداری خوابگاههای اداره کل راه آهن فارس
 43. مناقصه تکمیل آسف محور گچ اولیا شهرستان راور
 44. مناقصه امور حفاظتی ونگهبانی
 45. مناقصه ید کابل کراسلینک ۲۰ کیلوولت ۱۸۵*۱ / ۹۶۱۸-۰۸۲۱
 46. مناقصه تکمیل راه آسف ه راه آدوری بم (احداث و تکمیل محور های روستایی آدوری و در بر در شهرستان بم)
 47. مناقصه تجدید انجام خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک و راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار
 48. مناقصه برونسپاری فعالیت سامانه پاسخگویی فوریت های برق ۱۲۱
 49. مناقصه ساخت و نصب ۵۰۰۰ انشعاب سری در شهر زاهدان
 50. مناقصه امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیواندره
 51. مناقصه تکمیل و راه اندازی طبقه اول و قسمتی ازطبقه همکف پروژه ساختمان اداری بنیاد مسکن شهرستان کلاله
 52. مناقصه احداث ساختمان کلانتری شهر جدید مجلسی همراه با دیوارکشی و محوطه سازی اطراف ان
 53. مناقصه اجرای ۳۰۰۰۰ متر شبکه و نصب ۲۰۰ فقره انشعاب
 54. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه
 55. مناقصه ید انواع ترانسفورماتور کم تلفات ۹۶۱۹-۰۸۲۲
 56. مناقصه فروش املاک مازاد اداره امور شعب بانک ملی
 57. مناقصه بیس و آسف ناحیه صنعتی گلستان
 58. مناقصه امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد
 59. مناقصه ید آب ژاول
 60. مناقصه راهبری٫تعمیرونگهداری تاسیسات در سردخانه شهید کاظمی زاده
 61. مناقصه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 62. مناقصه ونر گازی و خلاء (عمرانی)
 63. مناقصه تامین ۳۰ دستگاه خودروی سواری در اختیار سازمان مرکزی
 64. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران
 65. مناقصه ریکلوزر با مودم (عمرانی)
 66. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قروه
 67. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت ودرمان
 68. مناقصه انواع اتوترانس (عمرانی)
 69. مناقصه مناقصه ی حفاظت فیزیکی شعبه ی اراک موسسه تحقیقات وا ن وسرم سازی رازی
 70. مناقصه انجام محوطه سازی و دیوارکشی مسجد محله غدیر واقع در بلوک ۲۲۸ فاز سه شهر بهارستان
 71. مناقصه تامین ۱۵ دستگاه خودروی سواری در اختیار معاونت امور بهداشتی
 72. مناقصه اجرای عملیات باقیمانده خط لوله انقال گاز شامل مخلوط ریزی، خاکبرداری و اصلاح مسیر ، ساخت دال بتنی و نصب، بلوکاژ و ساخت آبنما
 73. مناقصه ید اقلام یدکی مربوط به شیر دروازه ای با مارک gray مدل 10000psi
 74. مناقصه انجام اقدامات حفاظت فیزیکی (نگهبانی و انتظامات) شبانه روزی کارگاه های خود در سطح استان تهران به مدت یک سال
 75. مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی مجموعه فرهنگی و تفریحی و ورزشی جماران
 76. مناقصه عملیات راهسازی معابر سطح شهر
 77. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات و بهره براری از شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 1
 78. مناقصه ید و نصب راه اندازی تعداد 9 دستگاه آسانسور هر یک به ظفیت 1000 کیلوگرمی
 79. مناقصه دی لامپ 55 وات و لامپ 150 وات بخار سدیم
 80. مناقصه اجرای کارهای باقیمانده مخزن 2000 متر مکعبی منطقه مرتفع غربی و خطوط انتقال آب شهر صحنه
 81. مناقصه واگذاری: نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته در سطح ناحیه یک با برآورد 27.960.000.000 ریال و تضمین 700.000.000 ریال ----------- نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته در سطح ناحیه دو با برآورد 26.000.000.000 ریال و تضمین 650.000.000 ریال----------- نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته در سطح ناحیه سه با برآورد 25.900.000.000 ریال و تضمین 650.000.000 ریال
 82. مناقصه تامین تولید مدیریت و مانیتورینگ شبکه و دیتاسنتر noc در داخل کشور
 83. مناقصه واگذاری عملیات آماده سازی، است اج، بارگیری، حمل و تخلیه در سنگ شکن یا محل دپوی مارل به مقدار 1.500.000 تن، عملیات بارگری، حمل مجدد و تخلیه حدود 20 درصد کل تناژ مواد معدنی موضوع قرارداد از دپوهای سنگ آ ، سنگ آهن، سنگ گچ، خاک رس، سیلیس و بو یت داخل و خارج محوطه کارخانه، بارگیری، حمل مجدد و تخلیه مارل مجاور سنگ شکن بدون نیاز به باسکول در شرایط اضطراری شرایط جو نامساعد و همچنین کارکرد ساعتی بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی و کامیون در محوطه کارخانه سیمان غرب
 84. مناقصه پیمان کارهای ف ی ساخت پله، نرده ، د وش و پلهای دسترسی ف ی در مراکز نفت منطقه تهران
 85. مناقصه شناسایی پیمانکار نصب 36 دستگاه کمپرسور train2,3
 86. مناقصه ارزی کیفی ید ، حمل ، بارگیری و تخلیه لوله و اتصالات پلی اتیلن pe
 87. مناقصه ید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با کاور ترمینال بدون قاب و 100000 عدد قاب فیوز کنتور تکفاز دیجیتال
 88. مناقصه ید بارگیری و حمل مقدار 40000 چهل هزار تن سنگ کچ با حداقل عیار 43% so2 و با ابعاد حداکثر 50cm و آنالیز مورد تایید در محل دپوی کارخانه سیمان غرب
 89. مناقصه ارزی کیفی ید ، حمل ، تحول و نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور دریایی لایروب ارس
 90. مناقصه ید 200 دستگاه سیستم گرمایشی (استیم کوئل) و نصب برروی واگنهای مخزندار سری 546 هزاری
 91. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های حوزه خدمات شهری به بخش خصوصی
 92. مناقصه تامین ح دود 156 قلم از قطعات یدکی دستگاه های دروگر نیشکر خود (هاروسترهای کلاس 8000 ساخت کمپانی c&h)
 93. مناقصه انجام عملیات ایزولاسیون مخزن آتش نشانی خود با پوشش fap با رزین پلی استر
 94. مناقصه امور نظافت و خدمات ساختمان خود به مساحت 2800 متر مربع و سرویس دهی آبدارخانه و خدمت عمومی خود
 95. مناقصه ارزی کیفی تبدیل تقاطع همسطح زیباشهر به غیرهمسطح
 96. مناقصه اصلاحیه : پروژه مرمت و بهسازی ساختمانهای ، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه همدان شامل: مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه همدان شامل: عملیات ت یب ، عملیات خاکی با دست و ماشین ، کارهای فولادی با میلگرد ، بتن درجا ، بتن پیش ساخته ، یراساس ، اساس و بالاست ، آسف ، کارهای سنگی و ارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد ، کابل های فضشار ضعیف و سایر وسایل شبکه و ...
 97. مناقصه احداث ساختمان تعمیرات بهره برداری و امداد کرمانشاه شامل: ت یب ساختمان های موجود امداد سنج ، خاکبرداری و گودبرداری ، محوطه سازی سازی و احداث ساختمان به مساحت تقریبی 7200 مترمربع مشتمل بر دو طبقه زیرزمین جهت پارکینگ و 5 طبقه ساختمان و اجرای کامل تاسیسات برقی و مکانیکی
 98. مناقصه ارزی کیفی شناسایی پیمانکار جهت موضوع : خدمات فنی ـ عمومی شهر فرودگاهی (ره)
 99. مناقصه احدا ث ساختمان خدماتی (شامل سرویس بهداشتی موتورخانه اداری کتابخانه و آشپزخانه
 100. مناقصه ید قطعات یدکی گیرب renk
 101. مناقصه تامین پیمانکار بابت تهیه و طبخ غذا در سال 1396
 102. مناقصه ارزی کیی حمل فرآورده های نفتی (نفت و گاز) از یزد به طب
 103. مناقصه استفاده از خدمات بیمه ای (شامل بیمه شخص ثالث وسائط نقلیه بیمه بدنه وسائط نقلیه و بیمه تکمیلی پرسنل)
 104. مناقصه اخذ سند مالکیت
 105. مناقصه واگذاری نگهداری تاسیسات و فضای سبز اردوگاه شهید میرحسینی را شامل یک برنامه عملیاتی در سه حوزه مدیریت منابع انسانی، مدیریت تاسیسات، نگهداری و تعمیرات تاسیسات مجموعه و مدیریت فضای سبز
 106. مناقصه روغن و گریس های مورد نیاز موتورهای دکل خود را در بخشهای جداگانه روغن و گریس ساخت ایران با تضمین 450.000.000 ریال و ساخت خارج از کشور با تضمین 500.000.000 ریال
 107. مناقصه عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمانها، زیر ساخت های تاسیسات برقی میکانیکیو عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه
 108. مناقصه ید، حمل و نصب و راه اندازی آسانسورهی بلوک a3 پروژه کرانه کیش
 109. مناقصه hibon compressor complete --- 96-t-028 - --- 96-t-029- - hibon compressor complete
 110. مناقصه مغناطیسی الکتریکی
 111. مناقصه بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها شهرستان گرمی با برآورد 7.658.928.297 ریال و تضمین 390.000.000 ریال ---- بهره برداری ونگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها شهرستان بیله سوار با برآورد 6.603.872.954 ریال و تضمین 340.000.000 ریال
 112. مناقصه پیمان ایمن سای آب بردگی ها در مسیر خط جنوب در 24 نقطه و در محدوده مرکز انتقال نفت چشمه شور
 113. مناقصه ارزی کیفی کنترل ولو فشار 2 عدد --- کنترل ولو آنتی سرچ 2 عدد --- کنترل ولو گاز تزریق به مشعل 1 عدد
 114. مناقصه ارزی کیفی تامین پروژه و اجرای زیرساخت سیستم و تجهیزات دوربین های مداربسته پارک فناوری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 115. مناقصه شناسایی پیمانکاران به منظور انجام امور پیمانکاری و مشارکت در ساخت پروژه های در دست اجرا و آتی در حوزه فعالیت خود
 116. مناقصه واگذاری پروژه عملایت ساختمانی احداث پست 20/63 کیلو ولت gis بابل 54
 117. مناقصه ارزی کیفی - تکمیل مخازن 20000 متر مکعبی سن ی با کلیه ابنیه فنی تاسیسات برقی و مکانیکی جانبی
 118. مناقصه پیمان ید و حمل مخلوط رودخانه ای جهت شن ریزی 15 کیلومتر از مسیر خط لوله فرآورده 14 اینچ رودبار /رشت محدوده جنگل سراوان /دامپروری سپید رود از کیلومتر 299 تا 314
 119. مناقصه ید 2025 اصله تیر بتنی h
 120. مناقصه احداث سیستم آب آتش نشانی ، اعلان و اطفاء حریق مراکز انتقال نفت و تاسییسات خود
 121. مناقصه پیمان رنگ آمیزی منیفلدهای خانه های اصلی منطقه تهران
 122. مناقصه ارزی کیفی ید vent condenser مبدل حرارتی
 123. مناقصه ید 60 دستگاه پرینتر با تضمین 12.000.000 ریال------ ید 125 دستگاه کامپیوتر با تضمین 125.000.000 ریال----- ید 50 دستگاه لپ تاب با تضمین 56.250.000 ریال ------ ید 30 دستگاه برد هوشمند با تضمین 20.250.000 ریال -------- ید 60 دستگاه فتوکپی با تضمین 75.000.000 ریال -------- ید 30 دستگاه دیتا پروژکتور با تضمین 24.000.000 ریال ------- ید 500 متر مربع موکت با تضمین 50.000.000 ریال
 124. مناقصه اجرای پروژه های تکمیل ج گذاری زیرسازی و اسف خیابان پویش 1 با برآورد 1.500.000.000 ریال ---------- پروژه تکمیل ج گذاری، زیرسازی و اسف خیابان های شقایق با برآورد 3.500.000.000 ریال ----- پروژه ساماندهی خیابانهای پرستور جیلارد با برآورد 5.000.000.000 ریال ------- پروژه لکه گیری و اسف دستی سطح شهر 1 با برآورد 8.000.000.000 ریال ---------- پروژه تعویض و مرمت جداول فرسوده سطح شهر 1 با برآورد 2.500.000.000 ریال ------- پروژه لوله گذاری، دال گذاری، تعویض و مرمت پلهای سطح شهر 1 با برآورد 2.000.000.000 ریال
 125. مناقصه ارزی کیفی تهیه مصالح و اجرای حدود 11 کیلومتر خط تغذیه 12 اینچ و 35 کیلومتر شبکه توزیع در محور روستاهای سیدآباد، چهل تخم، دشت آب به همراه راه اندازی یک عدد ایستگاه tbs نرماشیر
 126. مناقصه ید 400 پنل خورشیدی 40-2, 260w عدد کنترل شارژر 48v/50-60a و 200-3 سلول باطری 12 ولت 200 آمپر و 30 عدد فرم با باطری و شارژر outdoor
 127. مناقصه ید 200.000 عدد قوطی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن
 128. مناقصه اجرای چمن زمین فوتبال در پارک شهرک لاله با اعتبار 2.000.000.000 ریال ---- اجرای پروژه روکش آسف خیابان مدرس با اعتبار 2.000.000.000 ریال
 129. مناقصه خدمات عمومی ساختمان ها و تاسیسات تحت پوشش
 130. مناقصه ارزی کیفی ید یک دستگاه پمپ انتقال نفت مجتمع نفتی ابوذر
 131. مناقصه پشتیبانی سخت افزار مرتبط با سیستم های پرداخت الکترونیک اتوبوسها و نظارت آنلاین
 132. مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی سطح منطقه یک
 133. مناقصه لکه گیری موارد خطری معابر فرعی سطح منطقه یک
 134. مناقصه تامین نیروی انسانی خود در سال 1396
 135. مناقصه ید تجهیزات نیرو در مرکز تلفن صابری وحید مشهد
 136. مناقصه احداث بلوار خیابان شهید بهشتی به طول 500 متر (ج گذاری و خاکبرداری)
 137. مناقصه حفر و تجهیز سه حلقه چاه (قسمت سوم)
 138. مناقصه عملیات نگهداری و بهره برداری از شبکه و تاسیات فاضلاب مسکن مهر آبشناسان رباط کریم
 139. مناقصه بیمه مسئولیت بیمه گذار در برابر اهدا کنندگان و مصرف کنندگان خون و محصولات خونی (فرآورده های سلولی ـ پلاسمایی)
 140. مناقصه ید 42 دستگاه چا فولادی
 141. مناقصه 50 دستگاه ونر گازی هواییشامل : ونر گازی هوایی sf6 قابل قطع زیربار 630a
 142. مناقصه 200965314000001- آسف سطح شهر با مبلغ مناقصه 3.592.000.000 ریال و س 179.600.000 ریال --200965314000002 - ساخت و نصب پل عابر پیاده با مبلغ مناقصه 2.500.000.000 ریال و تضمین 125.000.000 ریال
 143. مناقصه ید و حمل و بارگیری کنتور مولتی جت تمام خشک r160 در سایز 2/1 اینچ
 144. مناقصه تامین دبه ماست چهار گوش 2000 گرمی و بطری شیر پلی اتیلن 900 گرمی مورد نیاز
 145. مناقصه عملایت تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری در سطح شهر کاشان
 146. مناقصه 32/96- تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش به سیم روکش دار پهنه سیس آباد یمور و دروی با برآورد 25.916 میلیون ریال --- 33/96- تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش به سیم روکش دار سیدی و گلشهر با برآورد 21.939 میلیون ریال --- 34/96- تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش به سیم روکش دار پهنه شهید رجایی با برآورد با برآورد 19.974 میلیون ریال --- 35/96- تعویض سیم شبکه فشار متوسط هوایی بدون روکش به سیم روکش دار پهنه جاده قدیم قوچان - فاز 1 با برآورد 21.851 میلیون ریال --- 36/96- اصلاح شبکه فشار ضعیف و اصلاح دستک پهنه سیس آباد دروی ، جاده قدیم و خواجه ربیع با برآورد 21.962 میلیون ریال --- 38/96- اصلاح شبکه و نصب ترانسفورماتور توس 65 با برآورد 4.506 میلیون ریال --- 39/96- ایجاد روشنایی مناسب در س ت گاههای غیر رسمی مشهد پهنه خواجه ربیع و جاده قدیم قوچان فاز 2 با برآورد 26.923 میلیون ریال --- 40/96- ایجاد روشنایی مناسب در س ت گاههای غیر رسمی مشهد پهنه شهید رجایی با براورد 18.940 میلیون ریال --- 41/96- ایجاد روشنایی مناسب در س ت گاههای غیر رسمی مشهد پهنه سیدی و گلشهر با برآورد 18.940 میلیون ریال --- 42/96- ایجاد روشنایی مناسب در س ت گاههای غیر رسمی مشهد پهنه یس آباد یمور و دروی با برآورد 23.876 میلیون ریال
 147. مناقصه اجرای عملیات بازسازی، لایروبی و کف شکنی و لوله گذاری 8 حلقه چاه در سطح استان البرز
 148. مناقصه توزیع و فروش وا ن های تولیدی خود (دامی و طیور) در سال 96
 149. مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه تربیت هره دشت با برآورد 7.242.295.900 ریال و تضمین 362.500.000 ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه شهید رسولی یزدانی جیرده با برآورد 7.370.323.000 ریال و تضمین 369 میلیون ریال --- احداث مدرسه 6 کلاسه شهید نورانی تازه آباد با برآورد 8.411.384.800 ریال و تضمین 421.000.000 ریال
 150. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ساختمانهای قوه قضائیه در سراسر کشور
 151. مناقصه طبخ و توزیع دو وعده غذای گرم روزانه نهار و شام کارکنان عملیاتی روزانه حدود 65 پرس
 152. مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر هوای ( با کمپرسور تراکمی اسکرال و کندانسور هوا خنک دو تکه) هر یک به ظرفیت 120 تن واقعی ساختمان مدیریت شعب منطقه سیستان و بلوچستان بانک سپه
 153. مناقصه ارزی کیفی واگذاری امور ترابری خود
 154. مناقصه ارزی کیفی انجام خدمات ی با اطلاعات عمومی : انتخاب مشاور ادامه بازرسی و کنترل کیفیت جوش های خط یک قطار شهری تبریز
 155. مناقصه ارزی کیفی - ید یک دستگاه toc مترو تعداد یک دستگاه gc m به همراه لوازم جانبی و لوازم مصرفی مورد نیاز
 156. مناقصه تامین منابع مالی، احداث؛ بهره برداری و انتقال پروژه مجتمع آبرسانی روستای آقبلاغ لتگاه در قالب قراردادی b.o.t
 157. مناقصه لکه گیری کارهای عمرانی ج ، جوی وسط، د وش بتنی کانال و نهر منطقه یا با برآورد 3.499.534.375 ریال و تضمین 175 میلیون ریال --- لکه گیری کارهای عمرانی ج جوی وسط د وش بنی کانال و نهر منطقه دو با برآورد 3.499.322.125 ریال و تضمین 175 میلیون ریال
 158. مناقصه ارزی کیفی حفاظت فیزیکی اداره کل راه آهن تهران
 159. مناقصه احداث پارک آبی و فضای سبز فاز
 160. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه فاضلاب روستاهای یلفان و ابرو به روش epc
 161. مناقصه خدمات پشتیبانی نیروی حراست خود
 162. مناقصه ید یک دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت پردیسان
 163. مناقصه ید 20 / بیست لینکریپتر shifting (900 mhz)
 164. مناقصه l9603-934092-b- ید قطعات یدکی مجموعه ژنراتور با تضمین 300.000.000 ریال -------m9604-3019850266-c- تجهیز خودروی آتش نشانی فوماتیک بر روی شاسی کامیون باری ایسوزو 18 تن با تضمین 195.000.000 ریال ------------ m9605-3088850394-b- ید باری نیکل کادمیوم با تضمین 230.000.000 ریال ---- m9529-304850409-a- ید تیوب بندل کش با ظرفیت 30 تن با تضمین 260.000.000 ریال --------- m9602-30908903-a- ید 1300 کیلو ماده مولکولارسیون (molecularsieve type z10-3) با تضمین 130.000.000 ریال ------- l9606-3088850379-b- دیزل مربطو به پمپ آب آتش نشانی با تضمین 150.000.000 ریال -----l9601-3088896029-a- ید قطعات کمپرسور اطلس کپکو با تضمین 210.000.000 ریال
 165. مناقصه عملیات نظافت صنعتی مجتمع کنسانتره و گندله سازی واقع در استان کرمان
 166. مناقصه واگذاری راهبری و ارائه خدمات رفاهی سرویس دهی و پذیرایی و تعمیرات داخلی در یک راخم قطار 5 ستاره در مسیر تهران - مشهد و بالع (قطار زندگی)
 167. مناقصه ید ادوات و تجهیزات اب و هواشناسی
 168. مناقصه عمیات ید، نصب و راه اندازی سیستم ثبت تخلف سرعت، سیستم ثبت پلاک خودروهای عبوری ، سیستم ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و سیستم ثبت تخلف تردد در خطوط ویژه در معابر شهر کاشان
 169. مناقصه ارزی کیفی - حمل محمولات شرکت پتروشیمی بیستون با استفاده از تریلر تانکردار
 170. مناقصه ارزی کیفی پروژه تکمیل بازداشتگاه موقت ارومیه
 171. مناقصه اسکن صفحات دفاتراملاک ادارات تابعه در سطح استان تهران
 172. مناقصه ارزی کیفی - عملیات اجرایی: 63-1-96- لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر و نامخواست زون (1) با براورد 35.2444.252.22 ریال و تضمین 1.763.000.000 ریال ------- 64-1-96 - لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سده لنجان زون با برآورد 33795.309.808 ریال و تضمین 1.690.000.000 ریال ------- لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب شهر زرین شهر و چمگردان با برآورد 30.422.017.251 ریال و تضمین 1.522.000.000 ریال
 173. مناقصه جهت انجام خدمات مربوط به شناسایی، حفاظت و نگهداری از اراضی تی را در سطح تمامی ای استان اردبیل واقع در داخل محدوده و حریم قانونی شهر
 174. مناقصه سالن ورزشی بانوان گنبد با سرمایه گذاری 10.556 ریال --- سالن ورزشی پسران بندر گز با سرمایه گذاری ثابت 10.018 ریال
 175. مناقصه تامین تعداد 80 دستگاه خودروهای استیجاری سواری و وانت به همراه راننده جهت انجام فعالیت های عملیاتی و ایاب و ذهاب پرسنل در سطح کشور
 176. مناقصه واگذاری لوله گذاری شبکه آب پلی اتیلن به سایز 250 و 315 میلیمتر به طول 23 کیلومتر
 177. مناقصه تهیه و حمل نیو ی مفصلی در آزادراه های تهران ـ قم و تهران کرج و بزرگراه ری ورامین با تضمین 4.319.335.301 ریال و برآورد 149.966.751.553 ریال --- مراقب راه (پاسگاه پلیس راه شریف آباد) با تضمین 288.002.318 ریال و برآورد 5.760.046.356 ریال --- تهیه، حمل و نصب تابلوهای اطلاعاتی در شهرستان های دماوند، فیروزکوه و رباط کریم با تضمین 741.250.000 ریال و برآورد 14.825.000.000 ریال --- احداث یک دستگاه پل عابر پیاده در محور کمربندی دوم تهران با تضمین 154.694.654 ریال و تضمین 3.093.893.084 ریال
 178. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به حفظ حراست و نگهبانی و نگهداری و نظافت پارک جنگلی و تاسیسات مربوطه پارک جنگلی با مساحت تقریبی دویست تار واقع در کیلومتر 8 شهر رویان
 179. مناقصه بازسازی و تعمیرات بازارچه 330 واحدی
 180. مناقصه احداث پروژه ستاد انتظامی شهرستان ملارد در شهر ملارد متراژ پروژه ساختمان 1170 مترمربع دیوارکشی 296 متر طول محوطه سازی 3500 مترمربع پارکینگ 180 مترمربع و دژبانی 45 مترمربع
 181. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اراک
 182. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه اهواز
 183. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز
 184. مناقصه 17/96- ید 637 اصله انواع تیر سیمانی با تضمین 16.400.000 یال --- 18/96- ید 460 دستگا چراغ 150 وات سدیمی پر بازده (کامل) و 400 دستگاه چراغ 70 وات سدیمی پر بازده با تضمین 13.000.000 ریال --- 19/96- ید 256050 متر انواع کال پروتو دور مسی با تضمین 601.950.000 ریال --- 20/96- ید 33771 متر انواع کابل پروتو دور مسی با تضمین 19.000.000 ریال
 185. مناقصه ساخت 3 دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری از آن در محورهای تهران ـ بومهن پردیس و یک دستگاه مقابل آزاد افزایش متراژ و دماوند فیروزکوه و رباط کریم ـ پرندک با تضمین 1.280.000.000 ریال --- واگذاری نصب بنر بهره برداری و نگهداری از 3 دستگاه تابلوی تبلیغاتی روی عرشه یک دستگاه پل عابر و پل روگذر فرودگاه محور تهران ـ قم بعد از عوارضی با تضمین 534.500.000 ریال --- واگذاری نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه تابلو تبلیغاتی روی عرشه 4 دستگاه پل آزاد راه تهران قم با تضمین 1.620.000.000 ریال --- ساخت نصب بهره برداری و نگهداری دو دستگاه تابلوی تبلیغاتی بر پیشانی یک دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور دماوند فیروزکوه با تضمین 30.400.000 ریال --- ساخت نصب و بهره برداری و نگهداری دو دستگاه تابلوی تبلیغاتی بر پیشانی یک دستگاه پل ع ابر پیاده واقع در محور رباط کریم ـ نسیم شهر با تضمین 17.010.000 ریال --- واگذاری نصب بنر بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی روی ارشه پل دو دستگاه پل محور تهران با تضمین 170.100.000 ریال
 186. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مشهد
 187. مناقصه بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری از طریق شرکت های بیمه
 188. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه مرند
 189. مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه کرمان
 190. مناقصه احداث دبستان 6 کلاسه مسکن مهر ایوان با برآورد 16.981.779.159 ریال و تضمین 849.088.959 ریال --- احداث دبسان 2 کلاسه پشته ماژین دره شهر با برآورد 2.956.840.310 ریال و تضمین 142.842.017 ریال
 191. مناقصه انجام امور خدماتی شامل : امور تشریفات و خدمات اداری - امور نگهبانی و نظافت - فضای سبز
 192. مناقصه انتخاب پیمانکار برای انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت اب و واحدهای تابعه در سطح استان
 193. مناقصه بهسازی محور قم - نیزار کیلومتر 500+29 الی 950+36
 194. مناقصه ارزی کیفی نگهبانی از ساختمانهای اداری و فنی محور بافق - بندرعباس
 195. مناقصه ج گذاری زیرسازی و آسف معابر روستا
 196. مناقصه اصلاحیه : ساخت داخلی تعداد 4319 عدد شیرآلات و قطعات یدکی شیرآلات واحد ذخیره سازی پالایشگاه
 197. مناقصه تامین تعدادی از تجهیزات رایانه ای مورد نیاز خود را سرور، فایروال ، اسکنر ، ذخیره ساز و ...
 198. مناقصه اصلاحیه : عملیات طراحی، محاسبه، تهیه نقشه های تفصیلی اجرایی، تهیه کلیه تجهیزات، ساخت رنگ آمیزی، حمل، تحویل به کارگاه، نصب، آزمایش و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال سد مخزنی کبوتر لانه (آناهیتا)
 199. مناقصه بهره برداری و راهبری درمانگاههای بندر
 200. مناقصه ید و نصب دو دستگاه تابلو پیام متغیر vms و تعمیر ، جابجایی ، راه اندازی ، نگهداری و پشتیبانی 4 دستگاه yourspeed
 201. مناقصه ید ساخت حمل و نصب کمد ریلی
 202. مناقصه یک دستگاه چیلر هوایی یکپارچه مورد نیاز مرکز بهداشت استان را از بخش غیر تی یداری ، نصب و راه اندازی نماید
 203. مناقصه 002/96/1 : ید تعداد 170/000 پ پلاستیکی با تضمین 550.000.000 ریال ---- 003/96/1 : ید 360/000 کیلوگرم رول شرینگ با تضمین 135.000.000 ریال ---- 008/96/1 : ید 5000 تن کربنات سدیم سبک با تضمین 230.000.000 ریال
 204. مناقصه تعمیرات اساسی و بهسازی ساختمان قانون تردد تایباد
 205. مناقصه واگذاری انجام امور کاشت و نگهداری فضای سبز کوی پردیس معاونت دانشجویی و فرهنگی
 206. مناقصه 20096559000008- روکش آسف محورهای روستایی منتهی به جاده چالوس شامل کندر و مورود با برآورد 23.830.597.561 ریال --- 20096559000009- احداث راه ولیان -اسکلدره با برآورد 15.186.167.792 ریال --- 20096559000010- بهسازی و آسف محور روستایی شلینک با برآورد 20.021.480.486 ریال
 207. مناقصه واگذاری بیمه مسئولیت بیمه گذار در برابر اهداکنندگان و مصرف کنندگان و محصولات خوبی
 208. مناقصه اصلاحیه : احداث بازار میوه ، تره بار و پروتئین ماهشهر
 209. مناقصه ید ، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی به اقطار مختلف برای ای استان با برآورد 23.350.000.000 ریال و تضمین 800.500.000 ریال ---- ید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن به اقطار مختلف برای pe80 آبرسانی ای استان با برآورد 10.116.000.000 ریال و تضمین 506.000.000 ریال
 210. مناقصه 330109613 : ید آسف جهت لکه گیری معابر سطح شهر کوهسار با مبلغ 3.000.000.000 ریال و تضمین 150.000.000 ریال --- 330109616 : ید آسف فینیشری معابر سطح شهر کوهسار با مبلغ 4.000.000.000 ریال و تضمن 200 میلیون ریال
 211. مناقصه ارزی کیفی تکمیل قطعه سوم محور زیر - سرچشمه - باغان
 212. مناقصه پروژه نگهداری فضای سبز شهری
 213. مناقصه پروژه واگذاری خدمات شهری
 214. مناقصه ارزی کیفی نظات بر پروژه های راهسازی ، ابنیه و تاسیساتی (آب ، برق ، گاز و تصفیه خانه) شهرکها و نواحی صنعتی استان
 215. مناقصه ارزی کیفی - اجاره به شرط تملیک یک مجموعه ابراز vsp به همراه تامین پشتیبانی فنی، آموزش و قطعات یدکی
 216. مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفاء حریق ساختمان های ستادی مورد نیاز
 217. مناقصه انجام امورات خدمات شهری شهر بندر
 218. مناقصه نگهداری پارک ریحانه
 219. مناقصه لکه گیری و درزگیری پلیمری و اجرای عملیات روکش آسف محور قصر شیرین - گیلانغرب
 220. مناقصه انعقاد قرارداد ی اله بیمه تکمیلی درمان و عمر پرسنل
 221. مناقصه انجام تعمیرات سکوهای نفتی و کشتی های پهن پیکر : تعمیرات ف ی بدنه - تعمیرت موتورهای دیزل دریای - سندبلاست و رنگ آمیزی - تعمیرات برقی - تعمیرات سیستم های ناوبری - تعمیرات لوله کش و والوها - تعمیرات سیستم های کنترل - تعمیرات سیستم های اعلا

چت روم اذری ها | چت روم اذربایجان | چت اهواز | چت مشهد | فولاد چت | چت روم تبریزی ها| چت روم کرج | چت روم تهران | چت روم رامهرمز | چت روم گرد | چت روم امیدیه | چت روم آبادان | چت روم مشهر | چت روم اهوازی ها | چت روم فارسی | چت پارسی | فایر چت | فایر گپ | چت روم فایر گپ | بی بی چت | چت روم بی بی | چت روم ایران | چت روم شوشتر | چت روم شوش | چت روم شوش دانیال | چت روم رامشیر | چت روم رامهرمز | رامهرمز | چت | چت روم خوزستان | چت روم مشهد | چت روم پدیده | چت روم طرقبه | چت روم مراغه | چت روم ورامین | چت روم شهریار | چت روم کرج و حومه | چت فارسی | بهترین چت روم ایران | پی ام سی چت | چت روم شلوغ | چت کن | چت ایران | بهترین روم فارسی | فایر چت | چت روم فایر | چت روم آتش | فایر چت | فایر | firechat |چت روم ایرانی | چت روم رشت | چت روم انزلی | چت روم هندیجان | چت روم شمال | چت روم سیستان و بلوچستان | چت روم بوشهر | چت روم جنوبی ها | چت بوشهر | چت روم دیلم | چت روم گناوه | چت روم ماهشهر | چت روم شادگان | چت روم | چت روم مسجد سلیمان | چت روم | چت | فایر چت | طراحی چت روم | چت روم | چت روم فارسی | ایران نوین چت | چت روم فوتبالی ها | چت روم پرسپولیس | چت روم استقلال | چت روم تراکتور | چت روم | چت روم مشهدی ها | گفت و گوی دختر پسرای اهوازی | ahwazchat | karaj chat | tehran chat | چت روم قزوین | چت روم گچساران | چت روم اصفهان | چت روم نجف آباد | چت روم شهر کرد | چت روم ایل بزرگ بختیاری | چت روم ایل قشقایی | چت روم ایل بهمئی | چت روم شیراز | چت روم بندر کنگ | چت روم ها | کاکو | دختر و پسرای ناب شیراز | دخترای خوشکل شیراز | ع دختر ناز | خوشکل و جیگر | بهترین و خوشکل ترین چت روم فارسی | فایر چت | فایر گپ | چت روم | چت ایرانی | چت زیبا | چت قشنگ | چت اصفهانی ها | گفت و گوی دختر پسرای اصفهانی | شارژ رایتل | رایتل | سیم کارت رایتل | ورزش رامهرمز | چت روم رامهرمز | چت روم سلمان فارسی | چت روم زادگاه سلمان فارسی | چت روم تش کوه | چت روم رومز | چت | فایر چت | بهترین چت روم ایران | فایر | آتش | چت ایرانی | ناز چت | عسل چت | مرام چت | راز چت | مخفی چت | هلو گپ | چت روم هلو گپ | سهند چت | کارون چت | قدیمی ترین چت روم اهواز | اهواز چت | قمپز چت | داغ چت | چت روم شلوغ | چت روم ایرانسلی ها | چت روم فارسی زبانان | چت روم دبی | چت روم امارات | چت روم | بهترین چت | چت روم هویزه | چت روم باغملک | چت روم ایذه | چت روم آنزان | چت روم فارسی | چت روم ترکی | چت روم کردی | چت روم لری | چت فارس | شلوغ وبلاگ | وبلاگ چت روم | یاهو چت | چت روم یاهو | چت روم درسا | چت روم رها | چت روم عسل | چت روم عسلی ها | چت عسل | چت روم خوشکل | چت روم | چت روم سالار | چت روم زی زی | چت روم زیزی | زیزی چت | چت روم م پاتوق | چت روم سمیر | چت روم میهن | چت میهن | چت روم آس | چت آس برای تماس با مدیریت سایت کلیک کنید آزادشهر چت پاتوق دخت پسرای با معرفت آزادشهری در این چت روم دوستان آزادشهری خود را پیدا کنید چت روم آزادشهر آزادشهر چت آزادشهر چت آزادشهر چت آزادشهر چت.آشوراده چت چت روم آشوراده.آق قلا چت پاتوق دختر پسرای آق قلای شما میتوانید دختران و پسران آق قلای در این چت روم پیدا کنید چت روم آق قلا آق قلا چت آق قلا چت آق قلا چت آق قلا چت .انبارآلوم چت پاتوق دختر پسرای انبار آلوم دختران و پسران با معرفت انبارآلوم در این چت روم هستند چت روم آنبار آلوم انبارآلوم چت انبارآلوم چت انبارآلوم چت انبارآلوم چت اینچه برون چت پاتوق دختر پسرای اینچه برون که دختران و پسران با معرفت اینچه برون در این چت روم هستند اینچه برون چت اینچه برون چت اینچه برون چت اینچه برون چت چت روم اینچه برون.بندر ترکمن چت بزرگترین پاتوق بندرترکمن خیلی از دختران و پسرهای بندر ترکمن در این چت روم هستند بندر ترکمن چت خان ببین چت پاتوق دختر پسران خانببین برای اولین بار پاتوق دختر پسرای خانببین افتتاح شد خان ببین چت بندر ترکمن چت پاتوق دختر پسرای بندر ترکمن برای اولین بار افتتاح شد بندر ترکمن چت بندر ترکمن چت چت روم بندر ترکمن.خان ببین چت خان ببین چت خان ببین چت خان ببین چت چت روم خان ببین.دلند چت دلند چت دلند چت دلند چت دلند چت چت روم دلند.رامیان چت پاتوق دختر پسرای رامیانی دختران و پسران زیبای رامیان در این چت روم رامیان چت رامیان چت رامیان چت رامیان چت رامیان چت چت روم رامیان سرخنکلاته چت چت روم سرخنکلاته.سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت سیمین شهر چت چت روم سیمین شهر.علی آباد چت پاتوق دختر پسرای علی آبادی برای اولین بار افتتاح شد علی آباد چت علی آباد چت علی آباد چت علی آباد چت چت روم علی آباد.فاضل آباد چت چت روم فاضل آباد.کردکوی چت پاتوق دختران و پسران کردکوی دوستان با معرفت کردکوی کردکوی چت کردکوی چت کردکوی چت کردکوی چت چت روم کردکوی.کلاله چت بزرگترین پاتوق دختران و پسران کلاله که برای اولین بار افتتاح شد کلاله چت کلاله چت کلاله چت کلاله چت کلاله چت کلاله چت چت روم کلاله.گرگان چت پاتوق دختر پسرای گرگان در این چت روم دختر پسرای با معرفت گرگان هستند گرگان چت گرگان چت گرگان چت گرگان چت گرگان چت گرگان چت چت روم گرگان بهترین چت روم دختر پسر های گرگانی.گالیکش چت پاتوق بزرگ دختر و پسران گالیکشی گالیکش چت گالیکش چت گالیکش چت گالیکش چت گالیکش چت چت روم گالیکش.بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت بندر گز چت چت روم بندر گز.گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت گمیشان چت چت روم گمیشان پاتوق دختر پسرای گمیشانی.گنبد چت چت روم گنبد.مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت مراوه تپه چت چت روم مراوه تپه.مینودشت چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای مینودشت پسران و دختران با معرفت مینودشت مینودشت چت مینودشت چت مینودشت چت مینودشت چت چت روم مینودشت.نگین شهر چت نگین شهر چت نگین شهر چت نگین شهر چت نگین شهر چت چت روم نگین شهر.نوده خاندوز چت چت روم نوده خاندوز.نوکنده چت چت روم نوکنده.ترکمن چت پاتوق دختر پسرای ترکمن ترکمن های با معرفت که در چت روم ترکمن هستند ترکمن های خوش زبان گلستان ترکمن چت ترکمن چت ترکمن چت ترکمن چت چت روم ترکمن.قناری چت بزرگترین پاتوق قناری چت که شما میتوانید دختران وپسران قناری چت رو در این چت روم ببینید قناری چت قناری چت قناری چت قناری چت قناری چت قناری چت چت روم قناری.وایت چت بهترین و زیبا ترین چت روم بزرگترین پاتوق دختران و پسران با مرام وایت چت وایت چت وایت چت وایت چت چت روم وایت.اسپریس چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای ترکمن اسپریس چت اسپریس چت اسپریس چت چت روم اسپریس.دلگو چت بزرگترین چت روم بزرگترین چت روم دختر پسرای با معرفت دلگو چت دلگو چت دلگو چت دلگو چت چت روم دلگو.اسا چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای ترکمن که در اسا چت هستند اسا چت اسا چت اسا چت چت روم اسا.ایراتین چت بزرگترین پاتوق دختر پسرای با مرام و معرفت منتظر شما هستیم ایراتین چت ایراتین چت چت روم ایراتین.لول چت پاتوق دختر پسرای ترکمن آدرس اصلی لول چت در این مکان هست پاتوق دختر پسرای با معرفت لول چت چت روم لول لول چت پاتوق ترکمن های زیبا دلگو چت چت روم لاهیجان چت روم گلوگاه چت روم گرمسار چت روم گناباد چت روم گمیشان چت روم گالیکش چت روم کیلان چت روم کیش چت روم کوهپایه چت روم کن ر چت روم کمشجه چت روم کلیبر چت روم کلور چت روم کلاردشت چت روم کلارآباد چت روم کلاچای چت روم کلاته چت روم کاخک چت روم کره ای چت روم کرند چت روم کرمانشاه چت روم کرمان چت روم کردکوی چت روم کرج چت روم کانی سور چت روم کامیاران چت روم کامفیروز چت روم کاشمر چت روم کاشان چت روم کازرون چت روم قمصر چت روم قروه چت روم قم چت روم قرچک چت روم قیروکارزین چت روم قلعه تل چت روم قدس چت روم قیدار چت روم قطب آباد چت روم قادرآباد چت روم قهستان چت روم قصرشیرین چت روم قاین چت روم قوچان چت روم قشم چت روم قائمیه چت روم قنوات چت روم قزوین چت روم قائم شهر چت روم فریدونشهر چت روم فومن چت روم ف چت روم فیروزه چت روم فیض آباد چت روم فشم چت روم فردوسیه چت روم فشک چت روم فردوس چت روم فیروزآباد چت روم فراشبند چت روم فیروزکوه چت روم فریمان چت روم فاروق چت روم فیرورق چت روم فریدون کنار چت روم فارسان چت روم عنبران چت روم عسگران چت روم عباس آباد چت روم طرقبه چت روم طبس چت روم طالقان چت روم ضیاءآباد چت روم صفادشت چت روم صباشهر چت روم صفاشهر چت روم صحنه چت روم صاحب چت روم شربیان چت روم شیراز چت روم د چت روم شبستر چت روم شهربیر چت روم شویشه چت روم شاهین شهر چت روم شیروان چت روم شوشتر چت روم شاهرود چت روم شهمیرزاد چت روم شوسف چت روم شاهدیه چت روم شهریار چت روم شوش چت روم شاهدشهر چت روم شهرکرد چت روم شندآباد چت روم ش ز چت روم شهرضا چت روم شال چت روم شازند چت روم شرفخانه چت روم شادگان چت روم سیا ل چت روم سنگسر چت روم سردرود چت روم سیوند چت روم سرخه چت روم سیس چت روم سمیرم چت روم سرخس چت روم سیرجان چت روم سیراف چت روم سلمانشهر چت روم سربیشه چت روم سیدان چت روم سلماس چت روم سربندر چت روم سلطانیه چت روم سگزی چت روم سرایان چت روم سنگر چت روم سقز چت روم سراوان چت روم سهند چت روم سراب چت روم سه قلعه چت روم سده چت روم سورشجان چت روم سریش آباد چت روم سپیدان چت روم سوق چت روم سروستان چت روم سبزوار چت روم گرد چت روم سروآباد چت روم ساوه چت روم سنندج چت روم سرعین چت روم زنوز چت روم زرند چت روم زازران چت روم زنجان چت روم زرقان چت روم زیاران چت روم زرینه چت روم زهان چت روم زرین شهر چت روم زواره چت روم زرنق چت روم رزجرد چت روم رینه چت روم رفیع چت روم ریگان چت روم رفسنجان چت روم رزن چت روم رویدر چت روم رویان چت روم رضوانشهر چت روم راور چت روم رونیز چت روم رشتخوار چت روم رودهن چت روم رامهرمز چت روم رودسر چت روم رستم آباد چت روم رامسر چت روم رودبار چت روم رزوه چت روم رازمیان چت روم دهدشت چت روم دوگنبدان چت روم دوزه چت روم درگهان چت روم دورود چت روم دررود چت روم دبیران چت روم دماوند چت روم درگز چت روم دیواندره چت روم دلیجان چت روم دیباج چت روم دلوار چت روم دانسفهان چت روم دهلران چت روم دلبران چت روم دهگلان چت روم دستگرد چت روم داریان چت روم دستجرد چت روم داران چت روم دزفول چت روم داراب چت روم خوی چت روم خوانسار چت روم مشهر چت روم خواجه چت روم خواف چت روم خنج چت روم م آباد چت روم خوسف چت روم امه چت روم خمام چت روم خاوران چت روم خورزوق چت روم خاش چت روم خارک چت روم حصارک چت روم چالوس چت روم چادگان چت روم چهاردانگه چت روم چمستان چت روم چابهار چت روم چناره چت روم آبسرد چت روم چمران چت روم چاب ر چت روم جاسک چت روم جوکندان چت روم جویبار چت روم جم چت روم جیرفت چت روم جوانرود چت روم جلفا چت روم جیرنده چت روم جوادآباد چت روم جعفریه چت روم جهرم چت روم جاجرود چت روم جویم چت روم جنت شهر چت روم ج چت روم تنکابن چت روم تربت جام چت روم تکاب چت روم تبریز چت روم تیران چت روم تفرش چت روم تایباد چت روم تهران چت روم تفت چت روم تالش چت روم تویسرکان چت روم تجریش چت روم تا تان چت روم تودشک چت روم تربت حیدریه چت روم تازه شهر چت روم فولادشهر چت روم پولادشهر چت روم پاوه چت روم پیشوا چت روم پلدشت چت روم پاکدشت چت روم پیرانشهر چت روم پردیس چت روم پارس آباد چت روم بیضا چت روم بوانات چت روم بسطام چت روم بیرم چت روم بیرجند چت روم بروجرد چت روم بیدستان چت روم بردسیر چت روم بندر خمیر چت روم بردسکن چت روم بیجار چت روم برازجان چت روم بازنه چت روم بیارجمند چت روم بندرلنگه چت روم بجنورد چت روم بندرعباس چت روم بانه چت روم بهشهر چت روم بالاده چت روم بهبهان چت روم بندرانزلی چت روم بافق چت روم بهارستان چت روم اسدیه چت روم الیگودرز چت روم الوند چت روم استهبان چت روم ایوانکی چت روم الشتر چت روم اژیه چت روم ایلام چت روم اقلید چت روم ا چت روم ایرانشهر چت روم اقبالیه چت روم ارومیه چت روم اصفهان چت روم ارسنجان چت روم ایزدخواست چت روم اشکنان چت روم اردکان چت روم اشتهارد چت روم اشنویه چت روم اردستان چت روم اهواز چت روم یه چت روم املش چت روم اهل چت روم اردبیل چت روم اهر چت روم آباد چت روم ارداق چت روم اِوَز چت روم اسکو چت روم اراک چت روم مشک چت روم اسفرورین چت روم ابوزیدآباد چت روم شه چت روم اسفراین چت روم ابهر چت روم امیدیه چت روم اسفدن چت روم ابرکوه چت روم آشخانه چت روم آشتیان چت روم آذرشهر چت روم آستانه چت روم آبیک چت روم آیسک چت روم آبگرم چت روم آبدانان چت روم آبسرد چت روم آرین شهر چت روم آریاشهر چت روم آباده طشک چت روم آوج چت روم آرمرده چت روم آباده چت روم آران و بیدگل چت روم آبادان چت روم آغاجاری چت روم آرادان چت روم آسمان آباد چت روم زاهدان چت روم زابل چت روم وی چت چت روم ترکمن چت روم شمال چت روم سمنان چت روم ساری چت روم رشت چت روم رایتل چت روم نیمباز چت روم مینودشت چت روم مشهد چت روم خان ببین چت روم کلاله چت روم جاوا چت روم ایران چت روم ایرانسلی ها چت روم گیلان چت روم قایق چت روم قناری چت روم فیس نما چت روم اسپریس چت روم دامغان چت روم کلوب چت روم بابل چت روم آزادشهر چت روم آستارا چت روم اسا چت روم اندروید چت روم آمل چت روم علی آباد کتول چت روم آق قلا چت روم گرگان چت روم اسی چت روم خان ببین چت روم دلند چت روم رامیان چت روم آق قلا چت روم مینودشت چت روم کلاله تهران چت.چت روم تهران.مشهد چت.چت روم مشهد.اصفهان چت.چت روم اصفهان.تبریز چت.چت روم تبریز.کرج چت.چت روم کرج.شیراز چت.چتروم شیراز.اهواز چت.چتروم اهواز.قم چت.چت روم قم.کرمانشاه چت.چت روم کرمانشاه.ارومیه چت.چت روم ارومیه.زاهدان چت.چت روم زاهدان.رشت چت.چت روم رشت.کرمان چت.چت روم کرمان.همدان چت.چت روم همدان.اراک چت.چت روم اراک.یزد چت.چت روم یزد.اردبیل چت.چت روم اردبیل.بندر عباس چت.چت روم بندر عباس. شهر چت.چت روم شهر چت.قزوین چت.چت روم قزوین.زنجان چت.چت روم زنجان. م آباد چت.چت روم مآباد.سنندج چت.چت روم سنندج.ساری چت.چت روم ساری.کاشان چت.چت روم کاشان.قدس چت.چت روم قدس.ملارد چت.چت روم ملارد.دزفول چت.چت روم دزفول.بروجرد چت.چت روم بروجرد. شهر چت.چت روم شهر.آبادان چت.چت روم آبادان.ورامین چت.چت روم ورامین.سبزوار چت.چت روم سبزوار.نجف آباد چت.چت روم نجف آباد.نیشابور چت.چت روم نیشابور.بابل چت.چت روم بابل.آمل چت.چت روم آمل.شهریار چت.چت روم شهریار.ساوه چت.چت روم ساوه.خوی چت.چت روم خوی.قائم شهر چت.چت روم قائم شهر.قرچک چت.چت روم قرچک.بجنورد چت.چت روم بجنورد.سیرجان چت.چت روم سیرجان.بوشهر چت.چت روم بوشهر.بیرجند چت.چت روم بیرجند.ایلام چت.چت روم ایلام.ملایر چت.چت روم ملایر.بوکان چت.چت روم بوکان.مراغه چت.چت روم مراغه.رفسنجان چت.چت روم رفسنجان.نسیم شهر چت.چت روم نسیم شهر.مهاباد چت.چت روم مهاباد.سقز چت.چت روم سقز.زابل چت.چت روم زابل.شاهرود چت.چت روم شاهرود.شهرکرد چت.چت روم شهر کرد.پاکدشت چت.چت روم پاکدشت.سمنان چت.چت روم سمنان. مشهر چت.چت روم مشهر. مشک چت.چت روم مشک.انزلی چت.چت روم انزلی.جهرم چت.چت روم جهرم.ایرانشهر چت.چت روم ایرانشهر.قوچان چت.چت روم قوچان.یاسوج چت.چت روم یاسوج.جیرفت چت.چت روم جیرفت.کازرون چت.چت روم کازرون.بهشهر چت.چت روم بهشهر.شیروان چت.چت روم شیروان.کاشمر چت.چت روم کاشمر وی چت لاین چت چت روم لاین لاین برای اندروید آموزش کار با لاین چت چت روم لاین چت linechat.ir چت ویچت چت روم وی چت wechat چت وی chat | نسیم چت | آوین چت | تک گپ | چت روم همه کاره | چت روم قدیمی ها | چت روم فارسی | چت روم زیر نظر فرهنگ و ارشاد ی | چت روم فارسی | چت روم ایران | چت روم خوزستان | چت روم | چت روم مالاغا | چت روم | چت روم کرج | چت روم تهران | چت روم ناز | ناز چت | ا چت | چت روم ا | بدنسازی | چت روم شلوغ | شلوغ ترین چت روم ایران تروم,چت روم,ictchat.ir,نانازترین روم,بجنورد چت,چت روم نازپری,ورود به گیتی چت,چت فارسی,گویا چت,ال ا,ماهی گیری,ای سی تی چت,ایسیتی چت,لاو سیتی چت, وفا چت,تالار چت,چتروم تالار, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vفا چت, چت , چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, الفت چت,عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو,مخمل چت,شبنم چت,یاسمین چت,کیمجان چت,چت دوستان,بگو مگو چت,کتی چت,رایتل چت,گل چت,ال ا چت,نوید چت,پارتی چت,لوس چت,کچل چت,فانی چت,فانی لاف,عاشقانه چت, چت,چت ,دی چت,پاپوش چت,چی چی چت,لولوچت,نیناچت,کمیجان چت,چت کیمجان,کیمیا چت,پگاه چت,تاک چت,شام چت,یاهو چت,وی چت,چت وی,حباب چت,مهتاب چت,زاهدان چت,زابل چت,گل چت,چت ناز,ناز چت,ققنوس چت,زن چت,تل چت,لاف چت,دختر چت,چت روم فارسی,چت,دیدار چت,یادگار چت,حسرت چت, چت,واتس اپ,چیک چت,برف چت,اسمان چت,قایق چت,خشن چت,شاخ چت,شاه چت,سکوت چت,تاراچت,گفتگو,راز چت,ال ا چت,چت ال ا,بوف چت,صبا چت,دی چت,چت دی,شقایق چت,روشنک چت,شادی چت,خوشگل چت,نیاز چت,بازی چت,خورشید چت,تایم چت,روحی چت,عاشقان چت,بی اف چت,اف ام چت,جنگ چت, چت,یاهو چت,گروپ چت,تنها چت,لاف چت,لیمو چت,اراک چت,شیراز چت,اهوازچت,هستی چت,وبلاگ چت,لو وبلاگ,عروسک چت,چت به چت,بگو مگو چت,لوس چت,لوسی چت,تاراچت,دوستی چت,اوازچت,رامسر چت, چت,شما چت,من تو چت,ویس چت,چی چی چت,نایس چت,چت فا,ما چت,میهن چت,شاتل چت,رایتل چت,فاز چت,مرام چت,ناقلاچت,هزار چت,هزار گپ,مهتاب چت,نجات چت,باران چت,فانوس چت, چت,رازچت,هلو چت,اریا چت,اپارات چت,اونگ چت,بیتا چت,مردم چت,ترانه چت, چت,بزرگ چت,سون چت,نور چت,نوید چت,پارتی چت,چویل چت,سروش چت,پیچک چت,مخفی چت,صمیمی چت,عشق چت,کلبه چت,بدوچت,بیاچت,اناران چت,خوشمل چت,دلسوزچت,رمزچت,ریحانه چت,چته چت,گل چت,نوگل چت,نگاران چت,جنبه چت,پارک چت,پری چت,دلنشینی چت,اپل چت,7چت,راحیل چت,گل چت,ترانه چت,عسلی چت,اپارات,اونگ,تالارچت,نمک چت,جم چت,اواچت,ایلیاچت, خان چت,ارون چت,چت,سیگنال چت,مخ چت,دلتنگ چت,غم چت,سی یو چت,سی تو چت,ا ین چت,الوچه چت,انارچت ,انتیک چت,ارامش چت,ارینا چت,اشناچت,بلا چت,بهارچت,عاشقانه چت,ع چت,عاشقان چت,t,بهشت چت,بیا بدو چت,با من چت,بیگ چت,ملت چت,چت نما,وطن چت,دیلا چت,دل انگیز چت,د ده چت,فرهاد چت,فرهاد چت,گلین چت,فانی لاف,گوگولی چت,گیتا چت,هاپو چت,ای دی چت,بستنی چت,هستیم چت,اراک چت,ل چت,لایک چت,مادرچت,مهساچت,مهسان چت,لاوگپ,مردم چت,فریاد چت,ملودی چت,رنگین چت,تی تی چت,اهورا چت,روحی چت,گیتی چت,هدیه چت,چت هدیه,سی سی چت,ام سون چت,رز بلاگ چت,وبلاگ چت,صورتی چت,وایت چت,ماچت,من تو چت,هدهدچت,راحت چت,انیاچت,معروف چت,پناه چت,کلک چت,شاپرک چت,تپل چت,مختل چت,همراه اول چت,جهان چت,ایرانی چت,چتیها,تلی چت,شیرین چت,الاله چت,دل چت,جم چت,سوگل چت,سوگلی چت,ققنوس چت,پاپوس چت,ملت چت,میهن باران چت,عسل ناز چت,صورتی چت,شکلات چت,مای لاو چت,پدیده چت,مدرن چت,ففل چت,اوین چت,شکلاتی چت,عاشق چت,کچل چت,اتیس چت,افروز چت,الجی چت,چتروم,چت,چت روم شلوغ ,ه چت, چت,چت ,دی چت,پاپوش چت,چی چی چت,لولوچت,نیناچت,کیمجان چت,چت کیمجان,کیمیا چت,پگاه چت,تاک چت,شام چت,یاهو چت,وی چت,چت وی,حباب چت,مهتاب چت,زاهدان چت,زابل چت,گل چت,چت ناز,ناز چت,ققنوس چت,زن چت,تل چت,لاف چت,دختر چت,چت روم فارسی,چت,دیدار چت,یادگار چت,حسرت چت, چت,واتس اپ,چیک چت,برف چت,اسمان چت,قایق چت,خشن چت,شاخ چت,شاه چت,سکوت چت,تاراچت,گفتگو,راز چت,ال ا چت,چت ال ا,بوف چت,صبا چت,دی چت,چت دی,شقایق چت,روشنک چت,شادی چت,خوشگل چت,نیاز چت,بازی چت,خورشید چت,تایم چت,روحی چت,عاشقان چت,بی اف چت,اف ام چت,جنگ چت, چت,یاهو چت,گروپ چت,تنها چت,لاف چت,لیمو چت,اراک چت,شیراز چت,اهوازچت,هستی چت,وبلاگ چت,لو وبلاگ,عروسک چت,چت به چت,بگو مگو چت,لوس چت,لوسی چت,تاراچت,دوستی چت,اوازچت,رامسر چت, چت,شما چت,من تو چت,ویس چت,چی چی چت,نایس چت,چت فا,ما چت,میهن چت,شاتل چت,رایتل چت,فاز چت,مرام چت,ناقلاچت,هزار چت,هزار گپ,مهتاب چت,نجات چت,باران چت,فانوس چت, چت,رازچت,هلو چت,اریا چت,اپارات چت,اونگ چت,بیتا چت,مردم چت,ترانه چت, چت,بزرگ چت,سون چت,نور چت,نوید چت,پارتی چت,چویل چت,سروش چت,پیچک چت,مخفی چت,صمیمی چت,عشق چت,کلبه چت,بدوچت,بیاچت,اناران چت,خوشمل چت,دلسوزچت,رمزچت,ریحانه چت,چته چت,گل چت,نوگل چت,نگاران چت,جنبه چت,پارک چت,پری چت,دلنشینی چت,اپل چت,7چت,راحیل چت,گل چت,ترانه چت,عسلی چت,اپارات,اونگ,تالارچت,نمک چت,جم چت,اواچت,ایلیاچت, خان چت,ارون چت,چت,سیگنال چت,مخ چت,دلتنگ چت,غم چت,سی یو چت,سی تو چت,ا ین چت,الوچه چت,انارچت ,انتیک چت,ارامش چت,ارینا چت,اشناچت,بلا چت,بهارچت,عاشقانه چت,ع چت,عاشقان چت,vafachat,بهشت چت,بیا بدو چت,با من چت,بیگ چت,ملت چت,چت نما,وطن چت,دیلا چت,دل انگیز چت,د ده چت,فرهاد چت,فرهاد چت,گلین چت,فانی لاف,گوگولی چت,گیتا چت,هاپو چت,ای دی چت,بستنی چت,هستیم چت,اراک چت,ل چت,لایک چت,مادرچت,مهساچت,مهسان چت,لاوگپ,مردم چت,فریاد چت,ملودی چت,رنگین چت,تی تی چت,اهورا چت,روحی چت,گیتی چت,هدیه چت,چت هدیه,سی سی چت,ام سون چت,رز بلاگ چت,وبلاگ چت,صورتی چت,وایت چت,ماچت,من تو چت,هدهدچت,راحت چت,انیاچت,معروف چت,پناه چت,کلک چت,شاپرک چت,تپل چت,مختل چت,همراه اول چت,جهان چت,ایرانی چت,چتیها,تلی چت,شیرین چت,الاله چت,دل چت,جم چت,سوگل چت,سوگلی چت,ققنوس چت,پاپوس چت,ملت چت,میهن باران چت,عسل ناز چت,صورتی چت,شکلات چت,مای لاو چت,پدیده چت,مدرن چت,ففل چت,اوین چت,شکلاتی چت,عاشق چت,کچل چت,اتیس چت,فال چت,چت فال,پالما چت,سال چت,ارام چت,لاو تو لاو چت,پری چت ,پریا چت,هوا چت,اتش چت,شلوغ چت,شلوغ ترین روم,جهان چت,کد چت,شکلک روم,قالب چت روم,هدر چت روم,رنگین کمان چت,باتوق دوستان, وی چت, چت,کاخ چت,فرازچت,هد هد چت,احساس چت, پی چت,ارال چت,طوفان چت,شکوه چت,انیسا چت,دو مینو چت,وایبر چت,سایت عاشقانه,لاوپبیر,طراح فا,فا چت,لینا چت,اگرین چت,درسا چت,نازکپ<پرهام چت,پرچم چت,جام چت,شما چت,ادیدور چت,همه چت,کمان چت,کاخ چت,نارنج چت,نارنج چت,مشکلی چت,انالیز چت,کلیک چت,کلک چت,بازی چت,روحی چت,مهاب چت,ففل چت,چت روم ففل,فلفل چت,چت روم فلفل,نسخه اندروید چت روم,پاریس چت,موزیک چت,اونجوری چت,حال چت,باحال چت,تهران چت,شمال چت,شیراز چت,اهواز چت,مشهد چت,چابهار چت,قصرقند,زاهدان چت,چشمک چت,کتاب چت,رعد چت,رزگل چت,ت,,th]j,مردم چت,دختر چت,انلاین چت,چت روم تصویری,فسی راز,فسبوک چت,چت روم ,چت فارسی,راز کپ,فیس راز,جامعه مجازی,مینی فیس,چت روم فروشی, چت,یگانه چت,بیکاری چت,چت به چت,بزرگترین چت,ایرانی چت,گلستان چت,رزگل چت,لاف چت,بندرچت,بندرچت,ادینا چت,قلعه چت,ل چت,ناظرچت,ملکه چت,فرشته چت,شیرین چت,خاطره چت,چت روم فارسی,شاهزاده چت,ساراچت,چت سارا,سارا چت,تیتکال چت,اینه چت,گیتی چت,مجمر چت,بوق چت,چت,چت روم,چتروم,چت روم فارسی,ایرانی چت,زاهدان چت,چابهار چت,کلمه,الجی چت,ال جی چت,بارانی چت,چت روم تصویری, ید چت,فروش چت,سلطان چت,سامین چت,سمیر چت,پارتی چت,یخ چت,ساده چت,اواز چت,چت باران,چت عسل ,نگار چت,نگاری چت,غزل چت,رنگین کامن چت,وبلاگ چت,بلگفا چت,لو چت,بستنی چت,بی چت,بی وفا چت,لوسی چت,لوس چت,همدم چت,پانوق چت,چت دوستان,دوستانه چت,عرب چت,افغان چت,بلوچ چت,سیتان چت,اونجوری چت,چت روم بد,چت روم باحال,چت روم خوشگل,زیبا چت,نرگس چت,میلاد چت,فرهاد چت,فریاد چت,تاک چت,نازچت,نازی چت,بازی چت,جنگ چت,سیس چت,شبنم چت,کیمجان چت,چت کیمجان ,اراک چت,تهرانی چت,وایبر چت, چت, برنامه,موزیک چت,اهنگ چت,جیغ چت,لاف چت,لب تو لب چت,لب چت,ساحال چت,تکنازچت,انتیک چت,bio2chat,بیو تو چت,کیمیاچت,چیترا چت, ورژن آ فایر فا ، فایر فا ، firefox . mozila . بی بی چت چت رومی به وسعت ایران چت روم ایران ، عسل فایر چت ، عسل ناز چت ، چت روم نازفایر چت وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vafachatوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو تنهاچت -تنهاچت-تنهاچت-تنها -تنهاچت چت-تنهاچت-تنها چت-تنها چت -تنها چت-تنها چت چت-چت روم -چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت روم-چت روم فارسی-چت روم ایرانی-چت روم جدید-عضویت در چت روم-پربازدیدترین چت روم-چت فارسی-سایت چت روم-بهترین چت روم-بهترین چت قشنگ ترین و زیبا ترین روم فارسی ایرانی-ورود به چت روم-چتروم-بهترین و شلوغترین چت روم-چت روم تهران چت روم اهواز چت ییروم شیراز چت روم یزد چت روم مشهد باران چت روم هزار گپ چت روم دنبا چت روم شمال چت روم رشت چت روم خوزستان چت روم دز فول لیست تمامی چت روم ها مشهد چت,رایتلی ها چت,ورود به رایتل چت,چتروم مشهد,چت روم مشهدی ها,پاتوق مشهدی ها,کرج چت,پاتوق کرجی ها,چت روم کرج,چت روم اصفهان,اصفهانچت,ورود به چت روم اصفحان,چت روم اسان,بیرجند چت,بجنود چت, شمال چت,جنوب چت,شرق چت,غرب چت,چت روم کاشان,چت روم ارومیه,چت روم اردبیل,چت روم بوشهر,چت رایتل,ثبت نام در چت روم,اموزش ثبت نام در چت روم,سیتو چت,سی تو چت,نگار چت,اف ام چت,کلیک چت, چت روم گرگان,چت روم قشم,چت روم خارک,چت روم سمنان,چت روم قم,چت روم اراک,چت روم کرمانشاه,چت روم همدان,چت روم سنندج,چت روم ایلام,چت روم زنجان,چت روم رشت,چت روم م اباد,چت روم لرستان ,چت روم شاهی,چت روم کرمان,چت روم ساری,چت رم شاهی,چت روم نیشابور]چت روم سبزوار,چت روم خواف,چت روم لاج,چت روم بند عباس,چت روم اهواز,چت روم قزوین,چت روم تهران,صدف چت ,فریاد چت,کتی چت,دل ناز چت,چت,چتروم فارسی,چت فارسی,ارم چت,چت فلش,لاوین چت,چراغ چت,لاف چت,نازلی چت,روژین چت,زابل چت,چت روم سیستان,زاهدان چت,عسل چت,ناز چت,عسل ناز چت,دل ناز چت, ,وی چت,چت روم وی چت,چت روم موبایل,راز چت,ستاره چت,سوگلی چت,نیمباز چت,چت روم نیم باز,رزبلاگ چت,چت روم یاهو,تاک چت,ماهور چت,ققنوس چت,مختل چت,نیاز چت,ملودی چت,برف چت فلفل چت,عقاب چت,جذاب چت,چت گروپ,سلنا چت,چت فارسی,مخفی چت,اسلو چت,داغ چت,چت میهن,رز چت, چت,تی وی چت,نوگل چت,اوین چت,روشا چت,شکلاتی چت,الوچه چت,خط چت,مهسا چت,مدرن چت,چت روم مدرن,چت روم شاهرود,چتروم ورامین,چت روم تهران پارس,چت روم داد,چت روم زن,زن چت, نه چت,چت روم ال ا,چتروم, ,چت روم باران چت,بارانی چت,پارتی چت,پگاه چت,مرام چت,ناقلا چت,گپ و چت,رایتل گپ,دوست ی ,دوست ی ,بنگاه ,اواز چت,نلاس چت,گیسو چت,داتیس چت,ال ا چت,طراحی چت روم,فروش چت روم, ید چت روم,چت به چت چت-چت یاهو-تهران چت-چت روم تهران-چت روم مشهد-چت روم شیراز-چت روم اصفهان-چت روم قزوین-چت روم دخترانه-چت روم پسرانه-جامعه مجازی چت روم باران چت روم هلو چت روم ایرانی چت روم ققنوس چت روم میهن وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vafachatوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو چتروم عالی,رهپاک,علیرضا مقدم,قالب چت روم,سئو سایت,چت روم رهپاک,چت چت چت,چت 98, google دلناز چت,ققنوس چت,چت روم ققنوس,ققنوس چت,چت روم ناز چت,چت ناز چت,چت ناز,چت روم یاهو,چت یاهو چت,یاهو چت,پگاه چت,چت روم پگاه چت پگاه,دل پاتوق چت,ستاره چت,گپ ستاره چت, پاوش چت , چت پاپوش , شاتل چت , چت شاتل , دلناز چت , چت دلناز , چت وی , وی چت , زن چت , چت زن ,چت روم ستاره,چت روم فیس نما,فیس نما,فیس نما چت شبکه اجتماعی فیس نما چتروم فیسنما,چت گروپ,گروپ چت,چت روم گروپ چت,گپ گروپ,گپ گفتگو چت گروپ,چتروم گروپ,اتاق چت ایران-بیا تو گپ 98,پاتوق چت,چت روم دنیا,چت به چت,مختل چت,ال ا چت,چت ال ا,چتروم ال ا,چت روم ال ا چت,سایت ال ا چت روم,کتی چت,چت روم کتی,چت کتی,چت فارسی کتی,چت وی چت, وی چت,چت وی,وی چت روم,ورود به وی,ال ا چت,چت روم ال ا, چت ویچت دوستی چتروم وی,راز چت,چت راز چتروم راز,رز چت,چت رز چت روم رز,چت روم دخترها،چت روم پسر ها،چت روم عاشقانه،چت روم شمالی ها،چت روم جنوبی ها,چت روم مشهد, چت روم,چت انلاین,چت روم اهواز,چت روم تهران,چت روم اصفهان,دوستی ,چت و گپ,انواع چت روم,چت روم دانشجویان,چت روم دختران,چت روم پسران,زندگی چت,چت روم زندگی,ورود به زندگی چت,چت زندگی سرگرمی,زندگی چت تفریحی,چتروم فریاد,فریاد چت,چت روم فریاد,چت فریاد فریاد چتروم فریاد,صدف چت,چتروم صدف,صدف چت روم,ال ا چت صدف,نوگل چت,چت نوگل,چتروم نوگل چت,نو گل چت,چت روم زن چت,چتروم زن چت ورود به زن چت,زن چت بیا چتروم ن,سی تو چت,سیتو چت,ورود سی تو چت,سایت سی تو چت,چتروم سی تو چت,میهن چت,میهن باران چت,چت روم باران,چت میهن باران,باران چت بارانی چت,ورود به میهن باران چت,مختلط چت,چت روم مختلط چت مختلط,نیمباز چت چتروم نیم باز نیمباز چت ورود به نیم باز چت نیمباز چت چطوری نیمباز چت کنیم,مرام چت روم مرام مرام چت,نیاز چت نیاز روژین روژین چت,تیناز چت چتروم تیناز چت تی ناز,بوف چت چتروم بوف چت بوف بوف چتروم,دل ناز چت اواز چت,چت اواز,کتی چت,چت کتی,ال ا چت,چت ال ا,ققنوس چت,چت ققنوس,عسل چت,چت عسل,چت باران,باران چت,یاهو چت,چت یاهو,میهن چت,چت میهن,رز چت,چت رز,ناز چت,چت ناز,فریاد چت ,چت فریاد,ال ا چت,چت روم ال ا,کتی چت,چت روم کتی,پاپوش چت , چت پاپوش , چتروم پاپوش , شاتل چت ر چت شاتل , چت وی , وی چت , زن چت , چت زن , چت روم زن , دلناز چت , چت دلناز , ذلناز چت , پاپوش چت,چت گروپ,گروپ چت,زندگی چت,چت زندگی,بیکار چت,چت بیکار,دلنگیز چت,چت دلنگیز,ال ا چت,چت ال ا,دل ناز چت,چت دل ناز,کتی چت,چت روم کتی,چت روم فارسی کتی,پسر غمها کتی چت.ناز چت.چت ناز.چت میهن.میهن چت.مردم چت.چت مردم.نیاز چت.چت نیاز.فیس فارسی .فارسی فیس.ققنوس چت.چت روم ققنوس.وفا چت.چت وفا.گپو چت.پاپوش چت.چت پاپوش.زن چت.چت زن.چت روم فارسی زن. چت ، چت روم ، چت روم فارسی ، ال ا چت ، چت آنلاین ، چت روم آنلاین ، چت روم شلوغ ، عسل چت ، یاهو چت ، چت باران ، مخفی چت ، رایتل چت ، مختلط چت ، چت گروپ ، زندگی چت ، ققنوس چت ، ناز چت ، دلناز چت ، نیمباز چت ، پگاه چت ، میهن چت ، کتی چت ، ستاره چت ، ماهور چت ، وی چت ، رز چت 2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ -2000گپ چت-چت روم -چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت-چت روم-چت روم فارسی-چت روم ایرانی-چت روم جدید-عضویت در چت روم-پربازدیدترین چت روم-چت فارسی-سایت چت روم-بهترین چت روم-بهترین چت قشنگ ترین و زیبا ترین روم فارسی ایرانی-ورود به چت روم-چتروم-بهترین و شلوغترین چت روم-چت روم تهران چت روم اهواز چت ییروم شیراز چت روم یزد چت روم مشهد باران چت روم هزار گپ چت روم دنبا چت روم شمال چت روم رشت چت روم خوزستان چت روم دز فول لیست تمامی چت روم ها مشهد چت,رایتلی ها چت,ورود به رایتل چت,چتروم مشهد,چت روم مشهدی ها,پاتوق مشهدی ها,کرج چت,پاتوق کرجی ها,چت روم کرج,چت روم اصفهان,اصفهانچت,ورود به چت روم اصفحان,چت روم اسان,بیرجند چت,بجنود چت, شمال چت,جنوب چت,شرق چت,غرب چت,چت روم کاشان,چت روم ارومیه,چت روم اردبیل,چت روم بوشهر,چت رایتل,ثبت نام در چت روم,اموزش ثبت نام در چت روم,سیتو چت,سی تو چت,نگار چت,اف ام چت,کلیک چت, چت روم گرگان,چت روم قشم,چت روم خارک,چت روم سمنان,چت روم قم,چت روم اراک,چت روم کرمانشاه,چت روم همدان,چت روم سنندج,چت روم ایلام,چت روم زنجان,چت روم رشت,چت روم م اباد,چت روم لرستان ,چت روم شاهی,چت روم کرمان,چت روم ساری,چت رم شاهی,چت روم نیشابور]چت روم سبزوار,چت روم خواف,چت روم لاج,چت روم بند عباس,چت روم اهواز,چت روم قزوین,چت روم تهران,صدف چت ,فریاد چت,کتی چت,دل ناز چت,چت,چتروم فارسی,چت فارسی,ارم چت,چت فلش,لاوین چت,چراغ چت,لاف چت,نازلی چت,روژین چت,زابل چت,چت روم سیستان,زاهدان چت,عسل چت,ناز چت,عسل ناز چت,دل ناز چت, ,وی چت,چت روم وی چت,چت روم موبایل,راز چت,ستاره چت,سوگلی چت,نیمباز چت,چت روم نیم باز,رزبلاگ چت,چت روم یاهو,تاک چت,ماهور چت,ققنوس چت,مختل چت,نیاز چت,ملودی چت,برف چت فلفل چت,عقاب چت,جذاب چت,چت گروپ,سلنا چت,چت فارسی,مخفی چت,اسلو چت,داغ چت,چت میهن,رز چت, چت,تی وی چت,نوگل چت,اوین چت,روشا چت,شکلاتی چت,الوچه چت,خط چت,مهسا چت,مدرن چت,چت روم مدرن,چت روم شاهرود,چتروم ورامین,چت روم تهران پارس,چت روم داد,چت روم زن,زن چت, نه چت,چت روم ال ا,چتروم, ,چت روم باران چت,بارانی چت,پارتی چت,پگاه چت,مرام چت,ناقلا چت,گپ و چت,رایتل گپ,دوست ی ,دوست ی ,بنگاه ,اواز چت,نلاس چت,گیسو چت,داتیس چت,ال ا چت,طراحی چت روم,فروش چت روم, ید چت روم,چت به چت وفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی,چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت,ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین,مخفی چت,چت روم رویال,چت رویال,اریا چتوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت, vafachatوفا چت, چت وفا, چت روم وفا, چت فارسی وفا چت, وفا چت, پگاه چت, چت پگاه, راز چت, چت روم راز, چت روم پگاه, تکنو چت, مختل چت, چت به چت, چت روم فارسی, چت روم, چتروم, چت, چت, چت روم ایرانی, چتروم چت, هدیه چت, ناز چت, عسل چت,چت روم عسل چت, چتروم ناز چت, الینا چت, دلناز چت, ماهور چت, چت روم ماهور چت, م پاتوق, م پاتوق چت, چت روم م پاتوق, نگین چت, چت روم نگین, چتر باران, چت باران, بوف چت, ملوسک چت, عروسک چت, چت روم چت فارسی, چت روم کتی چت, کتی چت, چت روم کتی, چت روم فارسی کتی چت, مختلط, تی تی چت, رز چت, سکوت چت, خاطره چت, راشا چت, اواز چت, بیتا چت, چی چی چت, زابل چت, آدوین چت, ادوین چت, ساخت ای دی یاهو جدید, وفا چتروم, وفا چت, سار چت, ا ام چت, چت روم چت ماهور, چت روم شهرستان ها, چت روم زابل چت, ناز جون چت, چت روم حسین, مخفی چت, چت روم رویال, چت رویال, اریا چت,چت روم فارسی زبانان,ستاره چت,ال ا چت,اشیانه چت,عسلناز چت,ققنوس چت,مجنون چت,دل ناز چت,گل چت,چت خونه,چیک چت, چت,کلوب,فیسنما,پارس فیس,آواز چت,اف ام چت,کلیک چت,برف چت,تاک چت,چت میهن,چتروم ققنوس چت,چت پدیده,چتروم دلناز,چت روم دلناز چت,بوس چت,گپ و گپ چت,ایدا چت,پارتی چت,رایتل چت,زندگی چت,م چت,دلگرم چت,انیتا چت,جم چت,انیسا چت,شما تو چت,وبلاگ چت,چتروم یاهو,چت یاهو,چت تکنو,چت روم تکنو چت روم ا: یاسوج چت,چت روم یاسوج,چت روم نیمبازیاسوجی ها,عصردناچت,وی چت یاسوج,نیمبازیاسوجی ها,گچساران چت,چت روم گچسارانی ها,پاتاوه چت,چت روم کهگلویه وبویراحمد,چرام چت,شیرازچت,چت روم ها,شیرازپاتوق,شهرداری شیرازچت,دختر چت,اقلیدچت,ته

فهرست عناوین مناقصه های روز چهارشنبه مورخ 1396/03/03

 1. مناقصه ید۳۰۰عددمیزوصندلی مطالعه متوسطه(یک میز۴صندلی)
 2. مناقصه تهیه و نصب و راه اندازی سیستم وب سایت درمان بانک تجارت
 3. مناقصه ید۵۰عددکمدشش درب معلم
 4. مناقصه یذ تجهیزات واجرای عملیات نصب برج و سیمکشی خط۱۳۲کیلوولت چهارمداره شیبان - رینگ اهواز
 5. مناقصه ید۱۰۰عددکمدکتابخانه
 6. مناقصه ید۱۵۰عددصندلی گردان
 7. مناقصه ید۵۰عددمیزمدیریت
 8. مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایش ۴ باب آموزشگاه در شهرستان شاهرود به شماره ۲۰۰۹۶۳۱۳۲۰۰۰۰۰۴
 9. مناقصه ید۱۰۰عددمیزاداری دوطرفه
 10. مناقصه ید۳۰۰عددمیزمعلم درب دار
 11. مناقصه ید۱۰۰عددفایل ف ی۴کشو
 12. مناقصه ید۱۵۰عددکمدبایگانی
 13. مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایش ۳ باب آموزشگاه در شهرستان دامغان
 14. مناقصه ید۳۰۰۰صندلی دسته دارامتحانی
 15. مناقصه مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل و حفاظت کمی و کیفی٬ مجاری٬ تأسیسات آبی حوزه شرق استان
 16. مناقصه ید۵۰عددچاپگرسیاه وسفید
 17. مناقصه : ید ، بارگیری ،حمل، باراندازی و تحویل لوله های فولادی پوشش شده برای باقیمانده طرح حضرت قمر بنی ه
 18. مناقصه ید۵۰عددلپ تاپ
 19. مناقصه عملیات تکمیلی ساختمان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان
 20. مناقصه ید۵۰عدددیتاپروژکتور


 1. مناقصه زیرسازی و روسازی مسیر دسترسی به سایت v.t.s هرمز(اصلاحیه)
 2. مناقصه ید۵۰عددکامپیوتربامتعلقات
 3. مناقصه ید۵۰عدداسکنر
 4. مناقصه آگهی لغو مناقصه مشاوره شغلی خدمات خودکفایی واشتغال کمیته امداد (ره) استان همدان
 5. مناقصه ید۵۰عدددستگاه کپی
 6. مناقصه ید۵۰عددبردهوشمند
 7. مناقصه احداث ساختمان عملیات دهدز
 8. مناقصه ید۳۰۰عددمبل اداری
 9. مناقصه استاندراد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی منطقه بردسکن (۱۳مدرسه )
 10. مناقصه ید۳۰۰عددصندلی معلم
 11. مناقصه استاندراد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی منطقه خلیل آ باد (۱۲ مدرسه )
 12. مناقصه استاندراد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی منطقه تربت حیدریه (۱۱مدرسه )
 13. مناقصه استاندراد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی منطقه خواف ۱- (۱۰مدرسه )
 14. مناقصه ید۳۰۰۰عددمیز۲نفره دانش آموزی باصندلی
 15. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی در منطقه برق نارمک
 16. مناقصه اجرای آسف سرد روستای سیب شهرستان سیب و سوران
 17. مناقصه اجرای آسف سرد روستای هوشک شهرستان سراوان
 18. مناقصه اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق در فضای بایگانی واحدهای ثبتی تابعه اداره کل
 19. مناقصه استاندراد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی منطقه خواف -۲ (۱۰مدرسه )
 20. مناقصه انجام مطالعات فاز شناخت و فاز یک آبیاری و ز شی در استان کردستان
 21. مناقصه فراخوان ارزی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای ید بریکرهای ۲۳۰ ٬ ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولت و ونر ۲۳۰ و ۱۳۲ کیلوولت
 22. مناقصه استاندراد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی منطقه خوشاب (۱۳مدرسه )
 23. مناقصه انجام سرویس ٬ نگهداری و راهبردی سیستم تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل تاسیسات حرارتی و برودتی
 24. مناقصه ید لوله پلی اتیلن پروژه شبکه فرعی آبگیر های شماره ۶و۵ سامانه انتقال سد آزاد سنندج
 25. مناقصه استاندراد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی منطقه قوچان (۶ مدرسه )
 26. مناقصه استاندراد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی منطقه درگز (۱۲ مدرسه )
 27. مناقصه استاندراد سازی تاسیسات گرمایشی فضاهای آموزشی منطقه کاشمر (۱۲ مدرسه )
 28. مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز ٫ آتش نشانی و آب شرب پایانه بار رشت
 29. مناقصه مناقصه ید دیزل ژنراتور ۵۰۰ کاوا
 30. مناقصه استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی قوچان ( ۸ مدرسه )
 31. مناقصه پیمان تعویض پوشش ۳ کیلومتر از خط لوله ۸ اینچ علی آباد/ گنبد (کیلومتر ۱۲ الی ۱۵)
 32. مناقصه مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل و حفاظت کمی و کیفی٬ مجاری٬ تأسیسات آبی آزادشهر و رامیان
 33. مناقصه نظارت بر آژانسهای مشترکین برق -شماره۱۳/۹۶
 34. مناقصه ید ۴۲۵ عدد پایه هشت وجهی گالوانیزه به همراه سرانداز، مربوط به سیستم روشنایی کمربندی شرق اصفهان
 35. مناقصه ید ۶۱ قلم ادوات خط هوایی برق
 36. مناقصه اطفا حریق اتوماتیک بایگانی
 37. مناقصه ایمن سازی و اصلاح پیچ گدار سرخ محور گلپایگان - خمین (استان اصفهان)
 38. مناقصه انتخاب مشاور نظارت عالیه پروژه های طراحی توزیع برق -شماره ۱۴/۹۶
 39. مناقصه تعریض سه دهانه پل محور سمیرم - یاسوج (استان اصفهان)
 40. مناقصه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستای کوجنق ( مشگین شهر )
 41. مناقصه ید و اجرای خط سرد، هاشور و فلش منطقه یک استان اصفهان
 42. مناقصه تکمیل آماده سازی بلوک های ۱۲۴و۱۲۵و۱۲۶ واقع در فاز دو شهر بهارستان
 43. مناقصه ید و اجرای خط سرد، هاشور و فلش منطقه سه استان اصفهان
 44. مناقصه عملیات اجرایی طرح اصلاح و بازسازی بخشی از تأسیسات آبرسانی شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)
 45. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب درشهربوکان
 46. مناقصه بهسازی و روکش آسف محورخاتم یزد (هرات - هرابرجان)
 47. مناقصه تکمیل آماده سازی بلوک های ۲۲۱و۲۲۲و۲۲۳ واقع در فاز دو شهر بهارستان
 48. مناقصه ید ۷۶ قلم انواع لوازم ورزشی
 49. مناقصه ید و اجرای خط سرد، هاشور و فلش منطقه دو استان اصفهان
 50. مناقصه تهیه مصالح و نصب درز انبساط پلهای بزرگ با قیر پلیمری(استان اصفهان)
 51. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور عمارت و یدک قوچان
 52. مناقصه لکه گیری هندسی و روکش آسف گرم محور علویجه - دهق(استان اصفهان)
 53. مناقصه تری اتیلن گلایکول
 54. مناقصه تکمیل آماده سازی بلوک های ۱۲۱و۱۲۲و۱۲۳ واقع در فاز دو شهر بهارستان
 55. مناقصه تکمیل آماده سازی بلوک های ۱۲۷و۱۲۸و۱۲۹ واقع در فاز دو شهر بهارستان
 56. مناقصه گریس مخصوص ولو
 57. مناقصه احداث پارک دره گرمسیری شهر برازجان
 58. مناقصه احداث پارکینگ خودروهای سنگین مرکز انتقال نفت و تاسیسات ساری
 59. مناقصه تهیه ٫ طبخ و توزیع غذای روزانه کارکنان انبار نفت ایثارگران و مرکز سوختگیری هواپیمائی همدان
 60. مناقصه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهری شماره ۲ شهرستان خلخال
 61. مناقصه امحاءی ترانسفورماتور، روغن ، خاک و تجهیزات آلوده به آسکارل نیروگاه بندرعباس
 62. مناقصه اصلاحیه : نیرورسانی توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصلاح نصب و برکناری تاسیسات پروژه برقرسانی به تاسیسات خط انتقال آب کوثر مدیریت برق نواحی دشتستان (آبپخش)
 63. مناقصه احداث مرکز بهداشتی و درمانی روستای آقاباقر ( شهرستان اردبیل )
 64. مناقصه احداث دیوار حفاظتی دره گرمسیری شهر برازجان
 65. مناقصه احداث آزمایشگاه مرکزی اردبیل
 66. مناقصه اصلاح شبکه اب در نقاط مختلف شهر بوکان
 67. مناقصه جذب سرمایه گذار در ساخت پروژه مس ی واقع در تفت بلوار ایت الله نوربالا
 68. مناقصه احداث اسکلت تا پایان سقف پژوهشکده و کتابخانه
 69. مناقصه احداث شبکه آبرسانی فضای سبز و آتش نشانی ژایانه بار بندر انزلی
 70. مناقصه تجدید تهیه مصالح و اجرای ۱۱کیلومتر خط تغذیه و ۳۵کیلومتر شبکه در روستاهای سیدآباد٬دشت آب نرماشیر
 71. مناقصه مناقصه شماره ۰۵/س ت/۹۶ ید ۲۰۷۶۰ متر انواع لوله ۱۶٬۱۴٬۱۲ اینچ x۵۲
 72. مناقصه مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل و حفاظت کمی و کیفی٬ مجاری٬ تأسیسات آبی حوزه گرگان و آق قلا
 73. مناقصه اصلاحیه شرایط مناقصه عمومی ید٬نصب و راهاندازی تجهیزات آشپزخانه ورختشویخانه بیمارستان قلیپوربوکان
 74. مناقصه ید ۴ عدد کنترل ولو بخار
 75. مناقصه اصلاحیه ارزی کیفی : 10/96 : اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه شمال و مرکز استان شمال : بوشهر 1 و 2 و چغادک و خارگ دشتستان (برازجان و نواحی) گناوه و دیلم با تضمین 2.732.000.000 ریال --- 11/96 : اتفاقات شبکه و رفع خاموشی و سرویس و نگهداری و اصلاح تاسیسات توزیع حوزه جنوب شامل تنگستان ، دشتی، دیر، کنگان عسلویه و جم با تضمین 1.970.000.000 ریال
 76. مناقصه آسف خیابانهای محدوده س ت های غیر رسمی شهر برازجان
 77. مناقصه مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل و حفاظت کمی و کیفی٬ مجاری٬ تأسیسات آبی حوزه غرب استان
 78. مناقصه م م/۰۴۳۵/۹۵ خدمات مورد نیاز جهت تهیه- پخت و سرو غذا و خدمات اتاقداری در پروژه گچساران ۳
 79. مناقصه ید و اجرای گاردریل و هندریل در شهر جدید گلبهار
 80. مناقصه مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل و حفاظت کمی و کیفی٬ مجاری٬ تأسیسات آبی حوزه علی آباد
 81. مناقصه مشاوره (۱۲مشاوره): گشت و بازرسی٬ کنترل و حفاظت کمی و کیفی٬ مجاری٬ تأسیسات آبی حوزه کلاله و مراوه تپه
 82. مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای ید می فسفاته گرانوله ۵۰۰۰ تن
 83. مناقصه خدمات خودرویی (هدایت) ۱۲۹ نفر راننده پایه دوم بصورت روزکار ۸ ساعته مورد نیاز عملیات تر
 84. مناقصه ید ۱۰ عدد رینگ حرارتی کامل ترموکوپل
 85. مناقصه منو اتیلن گلایکول
 86. مناقصه تعیین یدار آهن الات ضایعاتی و اموال اسقاطی در اماکن سازمان در سطح مناطق 22 گانه شهرداری تهران
 87. مناقصه واگذاری غرف آزاد و مشارکتی نقدی مستقر در سطح فروشگاه های تهران
 88. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز ۶ روستای شهرستان شبستر
 89. مناقصه واگذاری عملیات آبرسانی به روستاهای تحت پوشش سطح استان
 90. مناقصه ایمن سازی ، مخلوط ریزی و شن ریزی ایستگاههای حوزه استحفاظی یارد قزوین
 91. مناقصه احداث ابنیه فنی ، آبرو کشاورزی و تسطیح مسیر خط لوله 30 اینچ شیروان ـ بجنورد
 92. مناقصه امور خدماتی نظافتی خوابگاه یزدیان بیمارستان شاه ولی و امور خدماتی آزاد ی مرکز خاتم
 93. مناقصه ید تعداد 1 دستگاه دیزل ژنراتور کوپله فابریک 1400 کیلوولت آمپر
 94. مناقصه ساخت و بسته بندی حداکثر 780.000 کیلوگرم گریس کلسیم - شاسی 3، در بسته بندی بشکه 400 پوندی- سطل 35 پوندی- قوطی 10 پوندی قوطی 2 پوندی
 95. مناقصه ید کامیون کمپرسی
 96. مناقصه ید قطعات یدکی 10 ساله سیستم های مخابراتی
 97. مناقصه ارزی کیفی تامین کنندگان واگن حمل و نقل ریلی درون شهری تهران : طراحی ، اخذ تاییدیه ، تولید ، تست ، حمل ، راه اندازی ، تحویل ، آموزش ، خدمات دوران گارانتی و تامین ابزار ویژه 630 دستگاه واگن برای خطوط متروی تهران با در نظر گرفتن ا امات قانونی حداکثر استفاده از توان فنی و ی و ساخت داخل از طریق مشارکت واگن سازان ذیصلاح داخلی و خارجی به همراه تامین مالی خارجی
 98. مناقصه واگذاری: حفظ و نگهداری فضای سبز بزرگراه علی (نوبت دوم) با برآورد 10.102.588.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال ---------- حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 8 با برآورد 13.100.000.000 ریال و تضمین 300.000.000 ریال------------ حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 3 با برارود 37.550.000.000 ریال و تضمین 800.000.000 ریال --------- حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 1 23.580.215.000 ریال و تضمین 500.000.000 ریال------- حفظ و نگهداری فضای سبز بوستان خلیج فارس با برآورد 19.300.000.000 ریال و تضمین 400.000.000 ریال---------- آموزش شهروندی، راهبری و نگهداری کلینیک های گل و گیاه با برآورد 8.185.590.072 و تضمین 200.000.000 ریال ------ اجاره ماشین آلات سنگین با برآورد 7.389.600.000 ریال و تضمین 200.000.000 ریال ---------- عملیات اجرای شبکه توزیع آب جنگل مسگراباد با برآورد 8.315.282.439 ریال و تضمین 200.000.000 ریال --------- ید و نصب مجموعه بازی ک ن، وسایل بدنسازی و کفپوش گرانولی در سطح منطقه با برآورد 3.993.200.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال ---------- ید و نصب نیمکت ف ی و سطل زباله و نرده ف ی در سطح منطقه با برآورد 3.240.000.000 ریال و تضمین 100.000.000 ریال
 99. مناقصه ید دستگاه گیج الکترونیکی ـ ماشینکاری و فرزکاری انواع قطعات ف ی ـ پیمانسپاری تولید انواع قطعات مکانیکی داخل صنعت ـ ید رینگ باکالیتی ـ ید مجموعه کیس ـ ید لوله فولادی بمقدار 20.000 کیلوگرم
 100. مناقصه اجرای عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده ناهارخوران
 101. مناقصه ارزی کیفی انتخاب از بین مجریان جهت ارائه راهبری و پشتیبانی سامانه تحت وب آموزش الکترونیک و جذب مخاطبین در راستای ارائه خدمات آموزش الکترونیک به صنایع کوچک و متوسط یک نفر
 102. مناقصه ارزی کیفی تامین و ساخت 630 دستگاه واگن مترو برای خطوط متروی تهران
 103. مناقصه تامین خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و اسانسورها و انجام خدمات نظافتی - پذیرایی و رفاهی هتل بهمن مشهد
 104. مناقصه تامین مواد اولیه از جمله پلی اتیلن 2230 بروج امارت، متالوسن 1018 ا چ آ- آ ون موبیل سنگاپور، متالوسن دیلیم کره گرید xp9100 و...
 105. مناقصه واگذاری ماشینکاری تعداد 30000 عددقطعه استیلی با قطر 28 و طول 60 میلیمتر
 106. مناقصه ارزی کیفی عملیات اجرائی خط لوله ساماندهی پایاب سد خیر آباد
 107. مناقصه واگذاری واحد لیفتراک به پیمانکار واجد شرایط
 108. مناقصه شناسایی پیمانکار نصب 36 دستگاه کمپرسور train2,3
 109. مناقصه م ومات چاپ دفاتر درمانی خود
 110. مناقصه ساخت یک ست تیوپ باندل کامل 2e-613
 111. مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی، پشتیبانی، حمل و نقل، سرایداری، ایمنی، نگهداری و خدمات فضای سبز منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان واقع در استان هرمزگان
 112. مناقصه اجرای پروژه تجاری- هایپر واقع در میدان مرکزی میوه و تره بار شهریار در قالب مشارکت یا بخش خصوصی
 113. مناقصه تامین مصالح ساخت حمل و نصب اسکلت ف ی سوله تعمیرگاه سنگین ناوگان درگاه دپو
 114. مناقصه ارزی کیفی واگذاری نگهداری و اتفاقات شبکه های توزیع برق بخش ها و امور های خود شامل: 961010171: واگذاری اتفاقات شبکه و معین حوادث امورهای جنوب ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه با مبلغ براورد 36.855.728.808 ریال و مبلغ تضمین 1.305.650.000 ریال--- 961010172: واگذاری اتفاقات شبکه و معین حوادث امورهای سوادکوه، سوادکوه شمالی، قائمشهر، جویبار، سیمرغ و شمال ساری با مبلغ براورد 44.140.877.037 ریال و مبلغ تضمین 1.524.200.000 ریال--- 961010173: واگذاری اتفاقات شبکه و معین حوادث امورهای شمال بابل و جنوب بابل با مبلغ براورد 35.111.118.051 ریال و مبلغ تضمین 1.253.330.000 ریال ---- 961010174 : واگذاری اتفاقات شبکه و معین حوادث امورهای آمل فریدونکنار ،بابلسر با برآورد 35.598.742.550 ریال و تضمین 1.267.940.000 ریال
 115. مناقصه ید p/f nuovo pignone gas turbine
 116. مناقصه واگذاری حمل محصولات تولیدی اعم از سیمان و کلینکر صادراتی از مبدا کارخانه واقع در بندر خمیر تا اسکله بندر شهید رجایی
 117. مناقصه تعمیر و بازسازی تالار الغدیر کتابخانه حضرت آیت الله قم
 118. مناقصه عملیات اجرایی احداث خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب ، بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای حسنکدر و تکمیل خطوط و تکمیل خطوط انفصال شبکه و خطوط انتقال تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای ولایت رود از توابع شهرستان کرج : عملیات اجرایی احداث خطوط انفصال و تکمیل شبکه و خط انتقال فاضلاب و بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و پکیج تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای حسنکدر با برآورد 6.686.710.135 ریال --- عملیات اجرایی تکمیل خطوط انفصال شبکه و خطوط انتقال ، تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی روستای ولایت رود با برآورد 16.028.187.158 ریال و تضمین 801.409.358 ریال
 119. مناقصه تامین قطعات یدکی abb vetco gray complete block valve از طریق تامین کنندگان کالای ساخت داخل
 120. مناقصه امور مربوط به تهیه و آماده سازی غذای پرسنل خود برای سال 97-1396
 121. مناقصه تدارکات سوخت هوایی از انبارهای این شرکت، بهره برداری از تاسیسات، امکانات و تجهیزات سوخت فرودگاهی و عملیات سوختگیری و فروش سوخت به شرکت های هواپیمایی در فرودگاه های کشور
 122. مناقصه حمل و پخش مکانیکی آسف جهت آسف ریزی معابر شهری فامنین : حمل و پخش آسف به صورت مکانیکی به مقدار 24000 تن
 123. مناقصه p/f nuovo pignone centrifugal compr
 124. مناقصه پروژه تکمیل نواقص گازرسانی به بخش سیوان
 125. مناقصه خوابگاه دانشجویی بقیه الله اعظم (عج) با برآورد 10707053251 با تضمین 540 میلیون ریال --- آبرسانی و گازرسانی اردوگاه ضیاءآباد با برآورد 3226889556 ریال و تضمین 170 میلیون ریال
 126. مناقصه بهسازی و روکش آسف هرات - هرابرجان
 127. مناقصه واگذاری تهیه، نصب و اجرای سیستم پایش آنلاین دود وجی از بویلر نیروگاه شهید مفتح همدان به فروشندگان واجد شرایط
 128. مناقصه طراحی و پیاده سازی سامانه پرداخت های نوین در آزادراه ها به همراه طراحی، نصب و راه اندازی تجهیزات مربوطه جهت اخذ الکترونیکی عوارض در کلیه ایستگاه های عوارضی آزادراه ها
 129. مناقصه ارزی کیفی تهیه و تامین 95 دستگاه خودرو سبک 24 ساعته مورد نیاز اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان
 130. مناقصه انجام عملیات اکتشاف و است اج در معدن روباز شیخ عالی
 131. مناقصه اجرای عملیات خاکی و ساخت اسکلت بتنی بیمارستان 258 تختی جیرفت
 132. مناقصه ارزی کیفی ید، بارگیری، حمل، باراندازی و تحویل لوله های فولادی پوشش شده برای باقیمانده طرح حضرت قمر بنی هاشم از اقطار 1200 میلیمتر تا 2200 میلیمتر از نوع آلیاژ st37-2 و st52-2 در ضخامت های 11، 14/2، 16 و 18 میلیمتری جمعا به مقدار 21025 متر
 133. مناقصه ید ، بارگیری ، حمل و باراندازی باقیمانده تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی ایستگاه پمپاژ b طرح انتقال آب دشت سیستان
 134. مناقصه تکمیل محوطه سازی نیروگاه زباله ساخت کارگاه آموزشی و محوطه سازی نیروگاه
 135. مناقصه اجرای نصب پانل های نمایشگاهی خود
 136. مناقصه ید هشت دستگاه کودپاش
 137. مناقصه یداری پنج قلم نهاده دامی مورد نیاز امور دامپرورری خود شامل : کنجاله سویا به مقدار 700 تن با تضمین 700 میلیون ریال --- کنجاله تخم پنبه 750 تن با تضمین 710 میلیون ریال --- پودر ماهی 150 تن با تضمین 300 میلیون ریال ---- کنجاله ک ا با تضمین 350.000.000 ریال ---- پودر چربی با تضمین 200.000.000 ریال
 138. مناقصه ید و اجرای تجهیزات و تاسیسات الکتریکی و موتورخانه مجموعه آبی بانوان مشهد
 139. مناقصه تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاههای دیتالاگر ایستگاههای سنجش منابع آب : تهیه ، نصب، راه اندازی و نگهداری 7 دستگاه باران سنج دیتالاگر، 12 دستگاه سطح سنج دیتالاگر ایستگاههای هیدرمتری 70 دستگاه سطح سنج درون چاهی و 1 دستگاه هوواشناسی 9 کاناله ایستگاه تبخیر سنجی
 140. مناقصه ارزی کیفی انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده در منطقه عملیاتی آغار و دالان
 141. مناقصه تانکر سیار 8000 لیتری واحد سوخت رسان فرودگاهی (رفیولر)
 142. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی ، نگهداری فضای سبز و مستغلات مورد نیاز در منطقه عملیاتی آغار و دالان
 143. مناقصه ارزی کیفی مرمت و ساماندهی راه ها و ابنیه فنی موجود در سطح منطقه پارس دو (کنگان)
 144. مناقصه واگذاری روزانه 300.000 لیتر نفت کوره و نفت گاز از مبادی تعین شده توسط شرکت پخش فرآورده ههای نفتی ایران به مخازن کارخانه
 145. مناقصه مجتمع تجاری یک طبقه و پارکینگ یک طبقه
 146. مناقصه انجام رتبه بندی و ارزی خدمات و سنجش رضایت مسافران در خطوط حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی
 147. مناقصه ید 51 نوع قطعه صنعتی
 148. مناقصه وصول مطالبات شرکت گاز استان کرمانشاه از مشترکین بد ار شامل وصول مطالبات از مشترکین با 3 دوره بدهی و بیشتر و مبلغ بالاتر از 2.000.000 ریال به تعداد 85 هزار اشتراک به همراه قطع و وصل یا اخطار و تامین نیرو و تهیه مکان و کلیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز توسط پیمانکار در سطح منطقه یک و دو
 149. مناقصه انجام خدمات هدایت خودرویی ماشین های آتش نشانی آتش نشان جهت اداره ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون : انجام خدمات مورد نیاز هدایت خودرویی ماشین های آتش نشانی آتش نشان جهت اداری ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون توسط نیروی انسانی متخصص و با تجربه به تعداد 35 واحد کاری
 150. مناقصه پروژه مرمت و بهسازی ساختمانهای ، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه همدان شامل: مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه همدان شامل: عملیات ت یب ، عملیات خاکی با دست و ماشین ، کارهای فولادی با میلگرد ، بتن درجا ، بتن پیش ساخته ، یراساس ، اساس و بالاست ، آسف ، کارهای سنگی و ارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد ، کابل های فضشار ضعیف و سایر وسایل شبکه و ...
 151. مناقصه ید کامیون کشنده
 152. مناقصه شناسایی و ارزی پیمانکار احداث یک کارخانه فولادسازی به روش قوس الکتریکی طی دو فاز ، با ظرفیت تولید 2.5 میلیون تن در سال که احداث فاز اول آن با ظرفیت 1 میلیون تن در سال به همراه واحدهای جانبی wtp آن و پیش بنی فاز دوم آن در لی آوت lay out با ظرفیت 15 تن در سال --- پیش بینی کارخانه احیاء مستقیم مگام میدر به ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال در لی اوت --- احداث کارخانه نورد میلگرد به ظرفیت 1 میلیون تن در سال براساس یکی از تکنولوژی های کارآمد و شناخته شده اروپایی
 153. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه شامل ستاد مرکزی آموزشی--- دانشجویی و فرهنگی ، معاونت غذا و دارو---معاونت درمان و فوریت های پزشکی سنندج--مرکز پزشکی، آموزشی و درمان قدس---مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید، کلینیک ویژه تخصصی سنندج، ستاد و مراکز شهری- روستایی و مرکز بهداشت شهرستان سنندج--- ستاد و مراکز شهری- مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان بیجار ---ستاد و مراکز شهری- مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان سقز --- ستاد و مراکز شهری- مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان بانه --- ستاد و مراکز شهری- مراکز روستایی وب یمارستان شهرستان مریوان--- ستاد و مراکز شهری- مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان قروه--- ستاد و مراکز شهری- مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان دهگلان --- ستاد و مراکز شهری- مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان کامیاران--- ستاد و مراکز شهری- مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان دیواندره--- ستاد و مراکز شهری- مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان سروآباد
 154. مناقصه ارزی کیفی پیمان تعویض پوشش 40 کیلومتر خط لوله 32 اینچ حد فاصل مراکز انتقال نفت 6 و 7 مارون - اصفهان
 155. مناقصه تهیه و اجرای سقف و دیوارهای کاذب به همراه زیرسازی مربوطه با صفحات گچ برگ (کناف) مربوط به برج های پروژه پردیس المپیک واقع در میدان د ده المپیک
 156. مناقصه ارزی کیفی پیمان تعویض پوشش 40 کیلومتر خط لوله 32 اینچ حد فاصل مراکز انتقال نفت 6 و 7 مارون - اصفهان
 157. مناقصه 132/96 : ید قطعات و لوهای کمپرسور با تضمین 5.584.000.000 ریال ---- 131/96 : distillation manual condencer با تضمین 5.000.000.000 ریال
 158. مناقصه طراحی نصب آموزش و راه اندازی یک دستگاه پلیت آیزور به همراه کلیه متعلقات با ظرفیت 25 تن در ساعت
 159. مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری تابلوهای متغیر خبری و تلویزیون های شهری سطح شهر تهران (شامل عملیات های الکتریکال مخابراتی و عمرانی)
 160. مناقصه بهسازی پیاده روی بلوار آباد (حدفاصل قانع تا دندانپزشکان)
 161. مناقصه تامین مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز خود شامل انواع سینی سلو ی، دبه ، عسل
 162. مناقصه طراحی سیستم اعلام حریق ساختمان های کارخانه
 163. مناقصه ارزی کیفی - یداری 1560 شاخه لوله 4، 6 و 8 اینچ
 164. مناقصه ادامه عملیات ابنیه ، نازک کاری ، تاسیسات برق و مکانیک ساختمان تجاری اداری خود واقع در شهر اصفهان خیابان آمادگاه
 165. مناقصه ید نصب و راه اندازی سیستم چیلر ساختمان ارزش افزوده (ساختمان مجاور اداره کل) خود
 166. مناقصه تکمیل و توسعه ساختمان مرکز بازپروری اخوان
 167. مناقصه ساخت و بسته بندی حداکثر 780.000 کیلوگرم گریس پایه کلسیم ـ شاسی 3 در بسته بندی بشکه 400 پوندی ـ سطل 35 پوندی ـ قوطی 10 پوند و ق وطی 2 پوندی
 168. مناقصه ید 3 دستگاه ماشین تراش cnc
 169. مناقصه بهینه سازی و اصلاح بخشی از تاسیسات و نمای مجتمع فناوری
 170. مناقصه ارزی کیفی- 56-1-96: لوله گذاری فاضلاب دیزیچه 2 با برآورد 30.369.270.809 ریال و تضمین 1.519.000.000 ریال ------ 57-1-96 لوله گذاری فاضلاب زیباشهر 2 با برآورد 39.321.365.251 ریال و تضمین 1.967.000.000 ریال ----- 58-1-96 عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار 1 با برآورد 18.948.221.827 ریال و تضمین 948.000.000 ریال
 171. مناقصه انجام خدمات اداری، فنی ، ی، مالی ، کارگری، پشتیبانی و ... ستاد شرکت و مدیریت برق اردبیل و قرائت کنتور و توزیع قبوض برق مشترکین امورهای یک و دو و سه مدیریت برق اردبیل --- انجام خدمات اداری ، فنی ، ی ، مالی ، کارگری، پشتیبانی و ... واحدهای تابعه شامل امور برق خلخال و کوثر مشگین شهر ، گرمی ، بیله سوار، پارساباد با واحدهای تحت پوشش: اردبیل با س 780.000.000 ریال ---- برق خلخال و کوثر 350.000.000 ریال --- مشگین شهر 300.000.000 ریال ---- برق پارساباد با تضمین 230.000.000 ریال --- برق گرمی با تضمین 260.000.000 ریال --- برق بیله سوار با تضمین 200.000.000 ریال
 172. مناقصه پایش اندازه گیری و آنالیز عوامل زیان آور محیط کار آلاینده های زیست محیطی انجام معاینات دوره ای و تجزیه و تحلیل نتایج
 173. مناقصه ید سیم هادی هاوک برای خطوط 132
 174. مناقصه پله گذاری کمربندی 1 و 2 مریوان با برآورد 5.852.531.128 ریال --- احداث شبکه فاضلاب تازه اباد سقز با برآورد اولیه به مبلغ 9.749.525.789 ریال
 175. مناقصه پا ازی، نظافت و رفت و روب، حمل و جمع آوری زباله، خاک، شاخه، برگ و علفهای هرز و شستشوی تابلو و مخازن (محدوده شمال شرقی و غربی مینودشت)
 176. مناقصه طراحی ، ساخت و نصب پیک و لانچر "8
 177. مناقصه واگذاری خدمات امور نقلیه خود در سال 1396
 178. مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سوله ف ی و ساختمان رفاهی و نگهبانی با کاربری انبار در شهرستان بروجرد بصورت epc
 179. مناقصه ید کامیون شاسی
 180. مناقصه ید و تامین تجهیزات آبیاری بارانی شبکه فرعی آبیاری بارانی باقیمانده مزارع دشت نازک و مزارع روستایقنات میرزاجلیل طرح شبکه فرعی آغ چای آذربایجان غربی
 181. مناقصه اجرای مقاوم سازی مدرسه شهید نقی جعفری تولمات
 182. مناقصه تامین مصالح ساخت حمل و نصب اسکلت ف ی سوله تعمیرگاه سنگین ناوگان درگاه دپو
 183. مناقصه ارزی کیفی نصب و اصلاح انشعابات عادی برق (به صورت کلید در دست) امور برق شمال بابل و امور برق جنوب بابل به جز بخش های بندپی، بابل کنار و فیروزجاء
 184. مناقصه احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود
 185. مناقصه ارزی کیفی انتخاب واحد مشاور در نظارت بر یدهای کارفرمانیی رودخانه های حوضه مرزی از قبیل لوله اتصالات شیرآلات و تجهیزات آبیاری ف ی و غیر ف ی در سطح استان کردستان
 186. مناقصه ید کامیون با کاربری باری
 187. مناقصه تراش و روکش مکانیزه آسف معابر فرعی منطقه دو بابرآورد: 6.790.000.000 ریال--- پروژه ترمیم و لکه گیری آسف معابر منطقه دو بابرآورد: 4.850.000.000 ریال --- پروژه ترمیم و لکه گیری آسف معابر منطقه سه بابرآورد: 4.850.000.000 ریال --- پروژه ج گذاری و زیرسازی معابر منطقه دو بابرآورد: 4.850.000.000 ریال --- پروژه ج گذاری و زیرسازی معابر منطقه دو با برآورد: 4.850.000.000 ریال
 188. مناقصه 19-05-96: تامین و اجرای تجهیزات نو ردازی ورودی علم و فناوری میدان استقلال با مبلغ براورد 8.600.000.000 ریال و مبلغ س 32.300.000 ریال --- 20-05-96: زیرسازی و آسف سایر معابر منطقه 11 با مبلغ برآورد 3.000.000.000 ریال و مبلغ تضمین 15.500.000 ریال--- 21-05-96: احداث ادامه خیابان حکمت با مبلغ براورد 1.700.000.000 ریال و مبلغ س 11.600.000 ریال
 189. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان خودرو سواری
 190. مناقصه آسف راه روستای برندق - جعفر آباد کیلومتر 800+4 تا 15 شهرستان خلخال با برآورد 13.278.064.807 ریال و تضمین 664.000.000 ریال --- بهسازی و آسف روستایی گردیکل - نورالدین کیلومتر 0 تا 2 شهستان بیله سوار با برآورد 3.958.843.839 ریال و تضمین 198.000.000 ریال --- بهسازی راه روستایی گرین - نیل کیلومتر 5 تا 14 شهرستان خلخال با برآورد 9.890.632.904 ریال و تضمین 495.000.000 ریال --- بهسازی راه روستایی طویستان کیلومتر 0 تا 8 شهرستان خلخال با برآورد 5.484.025.207 ریال و تضمین 275.000.000 ریال --- بهسازی راه روستایی لگرآباد علیا و سفلی کیلومتر 0 تا 200+3 شهرستان گرمی با برآورد 2.587.909.749 ریال و تضمین 129.400.000 ریال -- بهسازی راه روستایی دیزج - غفار کندی کیلومتر 0 تا 6 با برآورد 5.653.068.202 ریال و تضمین 283.000.000 ریال --- بهسازی راه روستایی عالی کندی (کریمی و شعبانی کیلومتر 0 تا 200+3) با برآورد 3.786.910.543 ریال و تضمین 190.000.000 ریال --- بهسازی راه روستایی قره نکان - کرکزلو کیلومتر 0 تا 11 با برآورد 7.457.934.720 ریال و تضمین 373.000.000 ریال
 191. مناقصه عملیات نظافت و حمل زباله منطقه یک شهرداری
 192. مناقصه احداث خانه فرهنگ خیابان استقلال بابرآورد: 5.600.000.000 ریال --- تکمیل سالن کشتی بابرآورد: 6.000.000.000 ریال
 193. مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال و ساخت تابلوهای برق تصفیه خانه کشتارگاه صنعتی شهرداری
 194. مناقصه ج گذاری معابر روستا
 195. مناقصه مشارکت در ساخت مجتمع تجاری- اداری و خدماتی میدان با کاربری تجاری- اداری شامل طبقات
 196. مناقصه مناقصه ید دیزل ژنراتور 500 کاوا
 197. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی
 198. مناقصه تهیه بخشی از نیازمندیهای خود در زمینه اعلام و اطفاء حریق در بایگانی واحدهای ثبتی ایلام ، مهران ،دهلران ، دره شهر ، آبدانان ، ایوان چرداول
 199. مناقصه تهیه 2 دستگاه باسکول 60 تنی جهت اجرا در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد تمام اتوماتیک 60 تنی به ابعاد 3*16 متری داخلی زمین با پلت فرم بتن ف
 200. مناقصه تکمیل و توسعه بانک اطلاعاتی تامین کنندگان خود : کیسه غبارگیر پارچه ای پلی استر --- کاغذ بسته بندی رولی vci دار
 201. مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان شریعتی 16.000.000.000 ریال و تضمین 800.000.000 ریال ---- عملیات جمع آوری و هدایت آبتهای سطحی خیابان شریعتی با برآورد 12.500.000.000 ریال و تضمین 625 میلیون ریال
 202. مناقصه حفاظت از اراضی تی در شهرستانهای استان گیلان تقریبا 2223/6 تار
 203. مناقصه احداث ساختمان سوله ورزشی چند منظوره شهر جدید بینالود
 204. مناقصه ارزی کیفی - اجرای عملیات دمونتاژف بازطراحی، تهیه و نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور بیمارستانی
 205. مناقصه بازپیرایی و لکه گیری معابر سطح شهر و پیاده روسازی مسکن شهر جدید بینالود
 206. مناقصه به نظور تکمیل و توسعه بانک اطالاعاتی تامین کنندگان خود نسبت به شناسایی ، ارزی و انتخاب تامین کنندگان توانمند و متخصص در زمینه تایر ، تیوب و نوار ماشین آلات سنگین ، نیمه س نگین و سبک
 207. مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک های صنعتی تالش به حجم 150 متر مکعب در روز و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی صومعه سرا به حجم 150 مترمکعب در روز
 208. مناقصه 96/2-24 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شرق گرگان با تضمین 85.600.000 ریال و برآورد 855.800.000 ریال --- 96/2-25 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق غرب گرگان با برآورد 697.916.000 ریال و تضمین 70 میلیون ریال --- 96/2-26 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق گنبد با برآورد 1.430.600.000 ریال و تضمین 143.100.000 ریال --- 96/2-28 : اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان های مینودشت و آزادشهر با برآورد 680.986.000 ریال و


بهداشت در قرآن 31 صفحه
آثار انس با 19 صفحه
آثار تربیتی و عمل ، مراقبت و محبت نسبت به زمان 16 صفحه
آثار فرهنگی و آموزشی و اجتماعی حج 33 صفحه
آثار 25 صفحه
آثار در شخصیت و روان انسان 38 صفحه
آثار (زیرنویس) 15 صفحه
آثار و اهمیت 47 صفحه
آثار 54 صفحه
آ ین ت ، زمان 18 صفحه
آسیب شناسی وحدت و انسجام ی 24 صفحه
آفرینش انسان 34 صفحه
آیا حکومت دینی با حق مشارکت ساسی مردم سازگاری دارد؟ 37 صفحه
ابعاد و فلسفه قیام عاشورا 27 صفحه
اتحاد ملی و انسجام ی 39 صفحه
احترام به والدین از دیدگاه قرآن 30 صفحه
احکام ید و فروش 19 صفحه
احکام ذبح و شکار حیوانات 20 صفحه
اخلاق (زیرنویس) 20 صفحه
اخلاق ی 40 صفحه
اخلاق حسنه در بازار 16 صفحه
اخلاق در نهج البلاغه 19 صفحه
اخلاق عارفانه 26 صفحه
اخلاق کاربردی 18 صفحه
اخلاق کارگزاران در حکومت علوی (زیرنویس) 32 صفحه
ارزش و عظمت 16 صفحه
از آدم تا خاتم 35 صفحه
از ولادت تا ظهور زمان 53 صفحه
از ولادت تا ظهور حضرت مهدی 29 صفحه
ازدواج عایشه 29 صفحه
ازدواج و قرآن 18 صفحه
اسامی فرزندان ان 12 صفحه
اسراف 25 صفحه
اصول ، شیوه ها و اه حکومت حضرت محمد 33 صفحه
اعجاز اعداد در قرآن 21 صفحه
اعجاز قرآن 21 صفحه
اعجاز قرآن (زیرنویس) 41 صفحه
اعجاز قرآن (زیرنویس) 55 صفحه
حسین (ع) از دیدگاه شریعتی 14 صفحه
زندگینامه سجاد (ع) 23 صفحه
ت چیست؟ 28 صفحه
ت در قرآن 45 صفحه
امر به معروف و نهی از منکر 14 صفحه
انتظار سبز (حضرت مهدی) 38 صفحه
انتظار و عاشورا 28 صفحه
انسان در قرآن 30 صفحه
انسان کامل در نهچ البلاغه 18 صفحه
اهمیت (اسرار و ابعاد عرفانی ) 20 صفحه
ایثار در منابع ی 28 صفحه
ایمان و کفر 15 صفحه
ایمان ، کفر و شرکت 40 صفحه
برائت مشرکین در حج ابراهیمی 35 صفحه
برهان صدیقین 25 صفحه
بعثت (زیرنویس) 20 صفحه
بعثت و اه آن 40 صفحه
بعد زندگی و قیام حسین (ع) 45 صفحه
بهداشت در قرآن 31 صفحه
بهداشت روانی در قرآن 12 صفحه
پراکندگی در جهان 30 صفحه
و بیت المال 20 صفحه
و خانواده 22 صفحه
و ت 28 صفحه
و 26 صفحه
ان دروغین 18 صفحه
تاثیر تمدن ی بر غرب 25 صفحه
تاریخ 12 صفحه
تاریخچه حجاب 15 صفحه
تاریخچه شبه جزیره عربستان و خانه کعبه 29 صفحه
تأویل قرآن 30 صفحه
تبیین حجاب و 48 صفحه
تجلی اتحاد ملی و انسجام ی 32 صفحه
تربیت جوان از دیدگاه نهج البلاغه (زیرنویس) 23 صفحه
تربیت جوان از نگاه معصومین 23 صفحه
تربیت دینی جوانان 39 صفحه
تفسیر سوره حمد و توحید 22 صفحه
تفسیر و ترجمه سوره نمل (فهرست ندارد) 5 صفحه
تفسیر و ترجمه سوره نمل (فهرست ندارد) 5 صفحه
تفسیر و ترجمه سوره انشراح 11 صفحه
تفسیر و ترجمه المیزان و نمونه سوره فرقان آیه 72-74 11 صفحه
تفسیر و ترجمه آیه انا هزینه السبیل اما شاکرا و اما کفورا 16 صفحه
تفسیر و ترجمه سوره آل عمران 30 صفحه
تفسیر و ترجمه سوره بقره آیه 283 (فهرست ندارد) 3 صفحه
تفسیر و ترجمه سوره حجرات 86 صفحه
تفسیر و ترجمه سوره شوری 10 صفحه
تفسیر و ترجمه سوره لقمان (فهرست ندارد) 5 صفحه
تفسیر و ترجمه 39 صفحه
تعداد اسما خداوند 15 صفحه
تعداد زوجات 27 صفحه
تعریف علم اخلاق 18 صفحه
تعریف علم اخلاق 28 صفحه
تعلیم و تربیت از دیدگاه رضا 28 صفحه
تغذیه در قرآن 11 صفحه
تفاوت و شابهات سنی و شیعه 25 صفحه
تفاوت و شباهتهای دین یهود ، و 12 صفحه
تفسیر و ترجمه سوره القلم 36 صفحه
تفسیر و تفاسیر شیعه 48 صفحه
تفکر و شه های حضرت ابراهیم 10 صفحه
تقوی 13 صفحه
تناسخ 45 صفحه
توبه (زیرنویس) 44 صفحه
توحید ذاتی 16 صفحه
توحید و شرکت 30 صفحه
توحید و معرفت (زیرنویس) 30 صفحه
توحید و معرفت 20 صفحه
توقیفیت صفات و اسما از لحاظ عرفانی 24 صفحه
توکل 26 صفحه
جاودانگی دین 24 صفحه
جایگاه زن در 25 صفحه
جایگاه عقل در احکام دین 18 صفحه
جایگاه محبت و مهرورزی در 30 صفحه
جبر و اختیار 26 صفحه
جبر و اختیار انسان 37 صفحه
جنگ احد 51 صفحه
جنگ بدر 31 صفحه
جنگ خیبر (زیرنویس) 35 صفحه
جوان و نیایش 32 صفحه
جوانان و انس با قرآن 30 صفحه
جوانان و مسجد 8 صفحه
جنگ و جهاد در قرآن 25 صفحه
جهان به هنگام ظهور زمان (عج) و پس از آن 30 صفحه
چگونگی محبت نمودن به وسیله ایمان (از دیدگاه ) 35 صفحه
حج و معنویت، آثار فرهنگی ، آموزشی ، و اجتماعی حج 41 صفحه
حجاب (زیرنویس) 33 صفحه
حجاب و ن 23 صفحه
حدیث ثقلین 20 صفحه
حضرت محمد و ن 20 صفحه
حوض کوثر 6 صفحه
حکومت جهانی حضرت مهدی 30 صفحه
حضرت مهدی از ولادت تا ظهور 72 صفحه
در آینه حیات انبیا و امت ها 26 صفحه
دریای بی کران منفعت 17 صفحه
و سلامت جسم و روان 37 صفحه
نهج البلاغه چیست 23 صفحه
وابستگی جهان به زمان 57 صفحه
واقعه سقیفه 31 صفحه
واقعه غدیر ، اوج ابلاغ ولایت 38 صفحه
وجوب و نقش آن در جوانان 15 صفحه
یگانگی و شرک به خداوند (زیرنویس) 31 صفحه
ی انی زن و مرد در 18 صفحه
هویت دینی در جوانان 20 صفحه
هویت جوان مسلمان 43 صفحه
هجرت پیامر 35 صفحه
هجرت اکرم (ص) 57 صفحه
هجرت اکرم (ص) 20 صفحه
ویژگی های حکومت حضرت علی (ع) از دیدگاه شهید مطهری 27 صفحه
وه ت 23 صفحه
29 صفحه
وسوسه های 17 صفحه
وحی 18 صفحه
مصرف گرایی و اصراف از دیدگاه آیات و روایات 26 صفحه
مصونیت قرآن از تحریف 26 صفحه
معاد 20 صفحه
معاد 30 صفحه
معاد از دیدگاه قرآن 16 صفحه
معجزات اعضای 10 صفحه
معجزه 29 صفحه
معراج و شکنجه مشرکان 15 صفحه
مقاله امر به معروف و نهی از منکر 13 صفحه
مقاله حجاب 12 صفحه
مکتب حنفیه 16 صفحه
موانع 15 صفحه
مهدویت در ادیان الهی 16 صفحه
نام های ان در قرآن 21 صفحه
نام حضرت علی به مالک اشتر 24 صفحه
نشانه های ظهور حضرت مهدی 25 صفحه
نفس در قرآن 19 صفحه
نقد مکاتب و نظریه ها در مورد اخلاق 35 صفحه
نقش تغذیه در سلامت از دیدگاه قرآن 23 صفحه
نقش ن در آ ت 23 صفحه
نقش ن در دوران غیبت زمان 30 صفحه
تاریخ 97 صفحه
تجلی اتحاد ملی و انسجام ی 193 صفحه
حیا و 30 صفحه
خاتمیت اکرم (ص) (زیرنویس) 39 صفحه
خداشناسی 30 صفحه
خصوصیات سوره رعد 30 صفحه
خصوصیات عالم برزخ 10 صفحه
خلافت عمر 43 صفحه
داستان غدیر خم 20 صفحه
داستانهایی از قرآن 20 صفحه
دعا 65 صفحه
دعا و نیایش 32 صفحه
دلایل از سوی خدا بودن قرآن 10 صفحه
دورنمائی از مسائل نفس و روح در قرآن 23 صفحه
دین 12 صفحه
دین و خداشناسی از دیدگاه مکاتب 14 صفحه
دین و روانشناسی 30 صفحه
دین و مکتب حنفی 20 صفحه
دین و مکتب شافعی 15 صفحه
ذکر در قرآن 20 صفحه
رابطه اخلاق و 48 صفحه
راز غیبت زمان (زیرنویس) 20 صفحه
را ارهای توسعه فرهنگ مهدویت 23 صفحه
راههای پرورش اخلاق 12 صفحه
رس و وظایف حکومت ی 40 صفحه
روابط متقابل والدین و فرزندان 50 صفحه
ی در نهج البلاغه 30 صفحه
ریا و دورویی 29 صفحه
ریشه های عزاداری حسین (ع) 15 صفحه
زکات در قرآن 23 صفحه
زن از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه 29 صفحه
زندگینامه حسن عسگری (ع) 26 صفحه
زندگینامه حسین (ع) 12 صفحه
زیبایی شناختی قرآن 19 صفحه
زینب (س) و نقش ن در عاشورا 5 صفحه
سال سوم هجرت 23 صفحه
سوره های مکی و مدنی 15 صفحه
خداشناسی 42 صفحه
خداشناسی (زیرنویس) 25 صفحه
سیر تکوین نظریه های اخلاق 20 صفحه
سیمای 24 صفحه
و یت 21 صفحه
مبحث خلافت ، خلافت ابوبکر و عثمان 28 صفحه
محبت به حضرت مهدی (عج) 21 صفحه
مذهب 13 صفحه
مرجع تقلید 13 صفحه
مرگ از دیدگاه حضرت علی (ع) 11 صفحه
مروارید 10 صفحه
شرور طبیعی و عدل الهی 22 صفحه
مباحثی در تأویل قرآن 24 صفحه
مسجد و جوانان 27 صفحه
مادران در قرآن 20 صفحه
کتب اربعه حدیث شیعه 30 صفحه
گناه و گناه شناسی 25 صفحه
غیبت حضرت مهدی (عج) 25 صفحه
غیبت 15 صفحه
فرزندداری حضرت فاطمه (س) 6 صفحه
فلسفه حجاب 15 صفحه
فلسفه و اه بعثت (ص) 17 صفحه
قرآن کریم و اقسام اعجاز آن 10 صفحه
قرآن و جغرافیا (مباحث جغرافیایی ذکر شده در قرآن) 25 صفحه
قرآن معجزه (ص) 26 صفحه
عوامل زمینه ساز ظهور زمان (عج) 16 صفحه
عقیده به ظهور حضرت مهدی (ع) از نظر اقوام و ادیان 10 صفحه
عقاید مذهب کاتولیک 20 صفحه
عایشه همسر (ص) 20 صفحه
عالم برزخ 12 صفحه
طفلان کربلا 8 صفحه
محمد و زن 36 صفحه
مال و بیت المال در نهج البلاغه 36 صفحه
غدیر در بیان ی 30 صفحه
عوامل گسترش 30 صفحه
عزاداری حسینی ، ریشه ها و ارزش ها 16 صفحه
عدل 30 صفحه
عدل الهی و شرور 25 صفحه
عد در سیره حکومتی حضرت علی (ع) 18 صفحه
عد در خانواده 20 صفحه
عد حضرت علی (ع) 26 صفحه
عد 32 صفحه
عد 12 صفحه
عبودیت در نهج البلاغه 15 صفحه
عبادت و نیایش 20 صفحه
عد مهدوی و امنیت 32 صفحه
عزاداری حسینی ، ریشه ها و ارزش ها 30 صفحه
سیره نبوی در اخلاق 32 صفحه
سیمان حضرت محمد (ص) از نظر اهل بیت و ان 25 صفحه
سیمای در فرهنگ و ادب مسلمانان 30 صفحه
پرستی 28 صفحه
شخصیت و حقوق زن در (زیرنویس) 32 صفحه
شهر مکه 22 صفحه
شهید و شهادت 16 صفحه
صبر در قرآن 25 صفحه
صحیفه سجادیه 25 صفحه
طبقات جهنم 13 صفحه
فدک 45 صفحه
صفات خداوند 35 صفحه
صلح حسن (ع) 44 صفحه
فلسفه حج 53 صفحه
فلسفه غیبت و قیام حضرت مهدی (عج) 35 صفحه
قیام 15 داد 1342 11 صفحه
کودکی حضرت محمد (ص) 38 صفحه
گناهان کبیره 38 صفحه
گیاهان در قرآن 50 صفحه
مادران در قرآن 50 صفحه
سیره و اهل بیت در قرآن 50 صفحه
مسلم و کوفه 45 صفحه
غدیر و ولایت 37 صفحه
علم النفس از نظر ابن سینا 40 صفحه
عد و مهرورزی 43 صفحه
مبانی کلی تحقیق علم و عرفان 60 صفحه
سیمای در فرهنگ و ادب مسلمانان 48 صفحه
عرفان و شه های عرفانی در و یت 62 صفحه
عقل و تعقل از دیدگاه حضرت علی (ع) 63 صفحه
کشف الایات 3 صفحه
سیری در قرآن مجید 93 صفحه
مادران در قرآن 85 صفحه
اخلاق در 48 صفحه
تفسیر آیه 56 سوره مائده 14 صفحه
قرآن بزرگترین معجزه 60 صفحه
احکام نکاح 60 صفحه
، جهانی شدن و پیامدهای آن 30 صفحه
اعتقاد به ظهور منجی عالم 52 صفحه
شه های در مورد ن 34 صفحه
وحدت حوزه و 18 صفحه
فرهنگ و تمدن ی دینی 15 صفحه
نقش مردم در حکومت ی 20 صفحه
تاریخ 30 صفحه
تاریخ انبیاء 27 صفحه
تاریخچه در روسیه 22 صفحه
تاریخچه شبه جزیره عربستان و خانه مکه 29 صفحه
تاریخچه وقف 41 صفحه
تهاجم فرهنگی (زیرنویس) 40 صفحه
نقش تهاجم فرهنگی بر وحدت ملی و تمدن ایران 22 صفحه
جایگاه عقل در احکام دین 28 صفحه
حجاب در ادیان و کشورهای مختلف 20 صفحه
حکمیت و داوری در 33 صفحه
حکومت جهانی 19 صفحه
شأن نزول قرآن 40 صفحه
طلاق در قرآن 45 صفحه
یاد مرگ 14 صفحه
ویژگیهای نظام حقوق 19 صفحه
نهضت عاشورا 17 صفحه
سنی و شیعه 30 صفحه
سیمای جهانی شدن ی 39 صفحه
کشف حجاب 33 صفحه
مطهری تقوا و خطابه 30 صفحه
فرقه های شیعه 31 صفحه
اسماء الهی در زندگی 20 صفحه
هدف از سیر مطالعه تاریخ 43 صفحه
کاتولیک 50 صفحه
مرگ وداغدیدگی 59 صفحه
صوفی گری 47 صفحه
اجتهاد و تقلید 24 صفحه
اجتهاد و اقسام آن 24 صفحه
برکت 18 صفحه
بررسی مسئله و شه 19 صفحه
ایمان 35 صفحه
بهشت و دوزخ 27 صفحه
مهدویت در ادیان آسمانی 40 صفحه
مقام زن در 51 صفحه
مقاله بررسی حقوق زن در 30 صفحه
مفهوم عد در حقوق 26 صفحه
شناخت وحی و انواع آن در قرآن 35 صفحه
تقوا 23 صفحه
تفسیر المیزان ونمونه 24 صفحه
جایگاه زن در شه (ره) 34 صفحه
توکل 25 صفحه
چنار خونبار 15 صفحه
جود و سخاوت 20 صفحه
افات 39 صفحه
درخت خونبار 21 صفحه
سرگذشت اقوام در قرآن 18 صفحه
مدیریت از دیدگاه حضرت علی 13 صفحه
مجموعه برداشتها از کربلا 17 صفحه
کتابهای آسمانی 30 صفحه
فساد اخلاقی و مالی در کلیسا 20 صفحه
غیبت از دیدگاه قرآن 16 صفحه
غدیر از دیدگاه شیعه وسنی 28 صفحه
عد در نهج البلاغه 13 صفحه
زمینه ساز برای ظهور حضرت مهدی 50 صفحه
دین و مردم سالاری (دموکراسی ) در انقلاب ی 30 صفحه
دین گریزی عوامل راه حل ها از دیدگاه قرآن 30 صفحه
فلسفه ی 89 صفحه
معجزه عدد 19 در قرآن 16 صفحه
شه (ره) 30 صفحه
انقلاب ی 245 صفحه
نقش دین در زندگی انسان ها 13 صفحه
نقش دین در زندگی انسان ها 33 صفحه
تغییر پذیری خلق یا اخلاق 25 صفحه
و امانت داری 18 صفحه
تاریخ 15 صفحه
تهذیب و تربیت قرآنی در سیره معصومین 29 صفحه
حقوق مردم بر حاکمان در نهج البلاغه 30 صفحه
چگونگی مواجهه هادی (ع) با خلفای عباسی 10 صفحه
رابطه علم و دین در قرآن 15 صفحه
رابطه روانشناسی و قرآن 16 صفحه
حسد در روابط اجتماعی 34 صفحه
ت و حکومت ی از دیدگاه 35 صفحه
یهودیان زمان 30 صفحه
جایگاه انسان در نظام اقتصادی 10 صفحه
تواضع و راه های مبارزه با غرور 26 صفحه
روح و قدرت آن 35 صفحه
سلوک 30 صفحه
سنت 45 صفحه
شأن نزول قرآن 40 صفحه
شیوه اداره حکومت 27 صفحه
طلاق در قرآن 45 صفحه
طلاق رجعی 10 صفحه
عبادت و نیایش در نهج البلاغه 30 صفحه
عد در حکومت علوی 34 صفحه
عدم استجابت دعا 10 صفحه
عزت نفس 30 صفحه
عشق الهی 32 صفحه
فلسفه عشق آسمانی 20 صفحه
قرآن و معماری 23 صفحه
وفای به عهد 19 صفحه
وظایف منتظران در عصر غیبت 22 صفحه
نقش شیعه در شکل گیری علوم نقلی 20 صفحه
ایمان در قرآن 20 صفحه
انتظار و زمینه سازی 50 صفحه
اقسام علوم ی و معرفی هر یک از آنها 50 صفحه
اخلاق ی 28 صفحه
آیات و احادیث در مورد اسراف و تبذیر 32 صفحه
احادیث و روایات در مورد انسان 40 صفحه
اخلاق معا 16 صفحه
از جوانی تا ازدواج 21 صفحه
اثرات فردی و اجتماعی 90 صفحه
تاریخچه حجاب 28 صفحه
حقوق زن در 40 صفحه
خاستگاههای شناختی عقاید مذهبی 40 صفحه
(ص) و حقوق اجتماعی 40 صفحه
دشمن شناسی از منظر قرآن 15 صفحه
خدا در زرتشت 15 صفحه
تفسیر و شواهد قرآنی در آثار حضرت 12 صفحه
دین گریزی 23 صفحه
ربا و عد 16 صفحه
تفسیر موضوعی نهج البلاغه (سیاست و حکومت) 30 صفحه
توبه 64 صفحه
بخشهای مسجدالحرام 20 صفحه
و امت و حقوق متقابل آنها 20 صفحه
ولایت حضرت مهدی و جوانب آن 38 صفحه
هدف از آمدن ان 12 صفحه
هدف از آفرینش انسان 35 صفحه
نقش حمزه در 30 صفحه
نقش ی حضرت (ره) در جریان انقلاب ی 24 صفحه
مهدویت 40 صفحه
مناجات و نقش اجتماعی 70 صفحه
مصالح مرسله 16 صفحه
مسجد قبا 37 صفحه
مسئولیت شیعه بودن 30 صفحه
طب قرآنی 20 صفحه
عدل از اصول دین 13 صفحه
عترت 15 صفحه
عاشورا و شه عد و پیشرفت 17 صفحه
غزوات حضرت محمد (ص) 100 صفحه
غیبت صغری 35 صفحه
زمینه ظهور مصلح و منجی جهان 17 صفحه
فضائل اخلاقی و راه های ب آن 47 صفحه
فلسفه اخلاق (ارزش کار اخلاقی) 30 صفحه
روشهای مدیریتی 10 صفحه
مهدویت در ادیان (همراه با زیرنویس) 40 صفحه
صلوات 14 صفحه
عدل الهی 15 صفحه
عد و 30 صفحه
عد و حضرت علی (ع) 25 صفحه
شناخت قرآن 35 صفحه
قرآن چگونه جمع آوری شد 40 صفحه
قسمتی از دعای عرفه و ترجمه شرح آن 12 صفحه
قناعت در قرآن و سنت 16 صفحه
معاد و جهان پس از مرگ و امکان آن 40 صفحه
معجزات (ص) 9 صفحه
مسئولیت شیعه بودن 50 صفحه
برزخ در کلام ، فلسفه و عرفان ی 45 صفحه
خورشید غائب 60 صفحه
ارزش کار اخلاقی 28 صفحه
ادبیات عاشورا 30 صفحه
ابعاد اخلاق رسانه ها 25 صفحه
آینده جهان در پرتو 50 صفحه
آداب معا 40 صفحه
الکل و الکلیسم 22 صفحه
انقلاب ی و بحران های اقتصادی 30 صفحه

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها