جستجوی عبارت سوگند جون و سمیرا جون


سوگند" خدایا به آسمان بلندت سوگند، به عشق سوگند، به شهادت سوگند، به علی سوگند، به حسین سوگند، به روح سوگند، به بی نهایت سوگند، به نور سوگند، به دریای وسیع سوگند، به امواج روح افزا سوگند، به کوههای سر به فلک کشیده سوگند، به شیپور جنگ سوگند، به سوز دل عاشقان سوگند، به ف.ان از جان گذشته سوگند، به درد دل زجرکشیده گان سوگند، به اشک یتیمان سوگند، به آه جانسوز بیوه .ن سوگند، به تنهایی مردان بلند سوگند که من عاشق زیبائیم. چه زیباست همدردعلی شدن، زجر کشیدن، از طرف پست ترین جنایتکاران تهمت شنیدن، از طرف کینه توزان بی انصاف نفرین شنیدن، چه زیباست در کنار نخلستا

یا رب به همه خوبی خوبان سوگند یا رب به همه مقدسات دو سرا یا رب به همه غمزدگان ره عشق یا رب به دو دیدگان پرگشته ز اشک یا رب به دو دیدگان طفلان یتیم یا رب بدل ما در نبشته به راه یا رب به دل ش ته از جور و جفا یا رب به نشستگان کشتی دل آب یا رب بحق جزا و آن شور و نوا یا رب شده دل زجرم و عصیان تاریک یا رب به توام امیدواری باشد یا رب شده احتشام دلخون، نظری بگذر ز خطا و جرم ما در عقبی بر نیک سرشتگان دوران سوگند بر عزت و اقبال عزیزان سوگند بر عشق و وفا به غم نصیبان سوگند در راه وفا به عشق جانان سوگند از اشک بسان ابر بهاران سوگند د ...

«سوگند به خورشید و پرتوافشانی اش؛ و سوگند به ماه چون از آن پیروی کند؛ و سوگند به روز چون روشنش دارد؛ و سوگند به شب چون آن را فروپوشد؛ و سوگند به آسمان و آنکه آن را برافراشت؛ و سوگند به زمین و آنکه آن را بگستراند؛ و سوگند به نفس و آنکه آن را سامان داد؛ آنگاه نافرمانی و پرهیزگاری اش را در آن الهام کرد؛ به راستی، هر آن را پاکیزه داشت رستگار شد؛ و به راستی، نومید شد هر آن را فرومایه داشت.» (شمس: 1 ــ 10) یادداشت ها: ـ قرآن. ترجمه بهاء الدین مشاهی (1386). تهران: انتشارات دوستان.

به دوستی دوستان مهربان سوگند به آن نمک که خوردی، به بوی نان سوگند گله نمی کنم از بد عهدی ایام به عهد و وفاداری دوستان سوگند اگر چه نارفیق مرا هزار خنجر زد به دست یا علی تا پای جان سوگند گذشته ها گذشت و این نیز بگذرد به اشک و ناله ی عاشقان سوگند دلم نشان ز تو دارد، تو ای رفیق شفیق خدا خودش گواه، به این نشان سوگند

بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا. ی پر راز و پر از مسئله ات به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند به امیدی که به الطاف تو در دل دارم لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند

(برای دریافت به ادامه مطلب مراجعه فرمایید)برچسب ها: و متن آهنگ ساعت برگرد سوگند - ایران ترانهsong/85792.htmmy goal in the cradle of man tears dry ink sheet pile nqashyam forms of irrational thoughts and insults nst argument that man is pure little talk with everyone ...متن آهنگ ساعت برگرد سوگند - آهنگ جدید/ /متن-آهنگ-ساعت-برگرد-سوگند-2/ کلیپ تصویری سوگند ساعت برگرد. … ساعت برگرد از سوگند. متن آهنگ فوق العاده ساعت برگرد از سوگند هدف من توی گهواره یا می م یا میکنم اگه. بیشتر ...متن آهنگ ساعت برگرد از سوگند - songtext.in/11468_متن-آهنگ-ساعت-برگرد-از-سوگند.html/متن آهنگ ساعت برگرد از سوگند. ... آهنگ راه نجات سوگند و رضا پیشرو + متن 289 مشاهده ... مداحی بد ...

.....بنام خداوند رحمت گر مهربان سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو . بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن . که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن . که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن . که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸)...................√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فا ش بگویم این سخن ،شمس من و خدای من. √و شمس همان خورشید ملموسه ملحوظه جاری...؛دو روزی ست ، تموزانه (بی تابانه)در آسمان ولایت می تابد...یعنی دوشنبه! سی و پنج..._ . سی دو درجه سانتی ...!!

بارالها به قدرقدرتی بی شبهاتت سوگند به درخشندگی چیره چنین بر ظلماتت سوگند به سرا. ی پر راز و پر از مسئله ات به شکوهی که به باور نرسد در سکناتت سوگند به رخ تازه ی شبنم زده ی باغ وبهار به زمین جلوه گر ذات وصفاتت سوگند لذت بندگی ات را به عطشناکی جانم بچشان به تمام نعمات وبرکات وصلواتت سوگند به امیدی که به الطاف تو در دل دارم لحظه ای وا مگذارم به شکوه لحظاتت سوگند

.....بنام خداوند رحمت گر مهربان سوگند به خورشید و تابندگی اش (۱)سوگند به مه،چون پی خورشید رود(۲) سوگند به روز ،چون زمین را روشن گردند(۳) سوگند به شب ،چو . بر آن پوشد(۴)سوگند به آسمان و آن . که آن را بر افراشت(۵)سوگند به زمین و آن . که آن را گسرد(۶)سوگند به نفس و آن . که آن را درست کرد؛(۷)سپس پلید کاری و پرهیزکاری اش را به آن الهام کرد(۸).....√پیر من و مراد من ،درد من و دوای من/فاش بگویم این سخن ،شمس من و خدای من. √و شمس همان خورشید ملموسه ملحوظه جاری...؛دو روزی ست ، تموزانه (بی تابانه)در آسمان ولایت می تابد...یعنی سی و پنج_سی دو درجه سانتی مانتی...اردی بهشت و چونان هو

پس خداوند سوگند خورد بر قلم چه سوگند عجیبی ! علت این سوگند چیست ؟ چرا خداوند فرمود : سوگند به قلم و آنچه که می نویسد . خداوندی که بزرگترین و غیر متناهی ترین موجود عالم است خداوندی که می توانست به چیزهای بزرگتر و زیباتری سوگند یاد کند چرا این سوگند ؟؟؟؟؟ یک لحظه تفکر !! چه زیبا و بزرگ است این قلم به ظاهر کوچک قلمی که نگارنده حقیقت وجود و عدم و نگارنده خط عشق است قلمی که به وسیله آن گل واژه ها از اعماق افکار نویسندگان و مکاتبان نمایان می شود و مایه ی هدایت و آگاهی بشر وسیله ای که نوشت تا امروز بشر بخواند و روزبه روز بیشتر در علم و معرفت غرق شود ت? ...

سوگند از روی پاکی و صداقت و بفرمان نهاد پاک انسان سوگند یاد میکنم: ادامه مطلب

سوگند به چشمان دل انگیز تو سوگند به لب های هوس ریز تو سوگند به اندام چو گلبرگ سپیدت به لبخندت ،به اندوهت ، امیدت به لبخندت که چون گلبرگ گلها ست به رخسارت که چون مهتاب زیباست به گلهای بهار وعشق وهستی به آن قرآن که آن را می پرستی قسم ای نازنین تا زنده هستم تورا دوست می دارم می پرستم

نحوه اتیان سوگند و شرایط نکول درجلسه دادگاه حقوقی : مطابق مواد 286 تا 289 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی) که چنین بیان می دارد: ماده ۲۸۶ – بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت می کند. اگر ی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد. در برگ احضاریه جهت ...

به کدام خدا سوگند بخورم که من تمام این ساعات روز را به تو فکر کرده امو باز تو فکر می کنی که نوشته هایم را خط زده ام نامه های روزانه ام را سیاه کرده ام قهوه یی نوشیدمبا مردهای دوروبرم خواب تو را کشیده ام به کدام خدا سوگند بخورماین چاهی که افعی دارد چاهی که کژدم داردمن بازش نکرده امخ اگر باشد به پاکی من سوگند خواهد خوردخ سوگند می خورد که می دانم فراموشش کردیزیرا تو من را فراموش کردی غادة السمانمترجم : بابک شاکر

حکمت 253روش سوگند دادن ستمکار (سیاسى، اعتقادى)و درود خدا بر او ، فرمود : آنگاه که خواستید ستمکارى را سوگند دهید از او بخواهید که بگوید از و نیروى الهى بیزار است زیرا اگر به دروغ سوگند خورد، پس از بیزارى ، در کیفر او شتاب شود، اما اگر در سوگند خود بگوید به خدایى که جز او خدایى نیست" در کیفرش شتاب نگردد، چه او خدا را به یگانگى یاد کرد.

این پاو وینت در30 اسلاید طراحی شده است در این پاو وینت مطالبی ازسوگند در ادبیات،مفهوم شناسی،جایگاه و پشینه،مطابقت سوگند،شرایط سوگند،و سایر مطالب مفید و ارزنده در مورد سوگند در این پاو وینت درج شده است که امید واریم رضایت شما عزیزان را جلب نماید مطالب درج شده همراه با منبع درج شده است جهت فایل کلیک کنید

. به خاطر سوگند با . . رایگان . ایرانی به خاطر سوگند با کیفیت عالی | . با . از یوز دی ال | . به خاطر سوگند مشخصات .: منتشر کننده : یوز دی ال نام . : به خاطر سوگند گروه .: اجتماعی محصول سال : ۱۳۹۴ محصول کشور : ایران مخاطب . : بزرگسال تهیه کننده : محسن علی اکبری نویسندگان : جابر قاسمعلی کارگردان : سید رحیم حسینی بازیگران : ابوالفضل پورعرب، محسن تنابنده، ژیلا صادقی، حشمت آرمیده، مرجان شکوفکی، بهادر اسدی، محمود بنفشه خواه، شهرام عبدلی، مهوش وقاری و . . . خـلـاصــــه داسـتـان : . به خاطر سوگند زندگی جوانی است که خود را به آب و آتش می زند تا در ضرب الاجل...

ای موسی! قارون هفتاد مرتبه تو را سوگند دادند به آنها رحم نکردی و به دادشان نرسیدی... به عزت و جلالم سوگند اگر یک بار مرا سوگند می دادند ، مرا نزدیک و اجابت کننده می یافتند. تاریخ انبیا-جابر رضوانی

در مقام یک . سوگند یاد می کنم که دانش و توانایی خود را در راه بهبود زندگی بشری مصروف داشته و در این راه مقدس، سستی و رخوت در من راه نیابد. سوگند یاد می کنم که از علم خویش جز در راه مشروع و شرافتمندانه استفاده ننموده، زندگی و پیشه خود را با قوانین عالی بشریت منطبق سازم. سوگند یاد می کنم که خدمت را بردرآمد، افتخار و آبروی حرفه ام را به نفع شخصی ارجح داشته و منافع مردم را برتر از همه تمایلات خویش قرار دهم. با تواضع و خشوع از خداوند مهربان برای انجام تعهدات اخلاقیم توفیق خواسته و با ایمان به آنها به شرافتم سوگند یاد می کنم.

سوگند - شکایت آهنگ جدید سوگند به نام شکایت با دو کیفیت ۱۲۸ ♥ ۳۲۰ از رسانه موزیک 364 sogand ←♥→ shekayat ♫♫♫♫♫♫♫♠♣♥♦♠♣♥♦متن آهنگ سوگند به نام شکایت♦♣♥♦ ♫♫♫♫♫♫♫♠♣♥♦♥امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرید و آهنگ رو با دوستان خود به اشتراک بزاریید♣♥……ﺁﯼ ﻻﻭ ﯾﻮ!……………………!i love you ...♥ برای آهنگ جدید سوگند به نام شکایت(همراه با متن آهنگ+پخش آنلاین)کلیک کنید

سوگند - شکایت آهنگ جدید سوگند به نام شکایت با دو کیفیت ۱۲۸ ♥ ۳۲۰ از رسانه موزیک 364 sogand ←♥→ shekayat ♫♫♫♫♫♫♫ ♠♣♥♦ ♠♣♥♦متن آهنگ سوگند به نام شکایت♦♣♥♦ ♫♫♫♫♫♫♫ ♠♣♥♦ ♥امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرید و آهنگ رو با دوستان خود به اشتراک بزاریید♣ ♥……ﺁ ﻻﻭ ﻮ!……………………!i love you ...♥ برای آهنگ جدید سوگند به نام شکایت(همراه با متن آهنگ+پخش آنلاین)کلیک کنید

سوره ۹۱: الشمس - جزء ۳۰ - ترجمه فولادوند با صدای مرحوم شیخ عنترسعید مسلم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿۱﴾ سوگند به خورشید و تابندگى‏ اش (۱) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿۲﴾ سوگند به ماه چون پى [خورشید] رود (۲) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴿۳﴾ سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند (۳) وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا ﴿۴﴾ سوگند به شب چو بر آن پوشد (۴) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿۵﴾ سوگند به آسمان و آن که آن را برافراشت (۵) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴿۶﴾ سوگ ...

سوره ۹۱: الشمس - جزء ۳۰ - ترجمه فولادوند با صدای مرحوم شیخ عنترسعید مسلم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ به نام خداوند رحمتگر مهربان وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿۱﴾ سوگند به خورشید و تابندگى‏ اش (۱) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿۲﴾ سوگند به ماه چون پى [خورشید] رود (۲) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴿۳﴾ سوگند به روز چون [زمین را] روشن گرداند (۳) وَاللَّیْلِ إِذَا یَغْشَاهَا ﴿۴﴾ سوگند به شب چو بر آن پوشد (۴) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿۵﴾ سوگند به آسمان و آن که آن را برافراشت (۵) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴿۶﴾ سوگ ...

اینم ع ش با تو ;)و اکنون به همه اعلام کردیم عشقمان را و پای عهدمان را امضا کردیم و بلند فریاد زدیم" بله " من تو را میخواهم برای تمام عمر.. تا ابد.تا زمانی که این عشق عمیق ریشه دار هست...و سوگند یاد کردیم..سوگند یاد به طراوت بهاران تا هماره آنچه بر خود روا می دارم بر تو روا دار دارم و آنچه بر خود نمی پسندم برتو نیز نپسندم و برای تو شوئی وفادار باشم...سوگند یاد کردی به سرسبزی و باروری تابستان تا با من مهربان و همدل باشی و غرور و احترام مرا را همواره به جای آوری. نیاز مرا نیاز خود و در بی نیازی و بی آزی همسازو همگام من باشی.سوگند یاد به رنگارنگی پائیز ت ...

بسم الله الرحمن الرحیم سوگند به خورشید و پرتوی آن . سوگند به ماه که به دنبال آن می آید . سوگند به آسمان زیبا و سوگند به زمین بزرگ و سوگند به نفس پاکیزه که فردی که بد کاری را از خود دور ساخت به یقین رستگار شد و رشد یافت و قطعا آن .ی که پلیدی را الگوی خود قرار داده است رشدی در زندگی خود نخواهد کرد . برای مثال قوم ثمود که حرف های حضرت صالح (ع) را تکذیب .د و پست ترینشان را فرستادند تا شتر حضرت صالح (ع) را بکشند قطعا نه تنها رستگار نشدند بلکه پیشرفتی نیز در زندگی دنیا و آ.ت خود ن.د. زمانی که . به آنان گفت که این شتر را نکشید و به او آب دهید و سیرابش کنیدآنها شتر او...

آهنگ یاسر بینام و حمید فریزند سوگند yaser binam & hamid farizand sogand آهنگ یاسر بینام و حمید فریزند بنام سوگند به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد هر چه که کنم ترک تو سوگند نشد تنظیم : مسعود جهانی متن آهنگ سوگند آهنگ های یاسر بینام آهنگ های حمید فریزند

خبر مراسم سوگند . در سال 92: 13 مرداد 1392 : حجت ال. والمسلمین . رئیس جمهور کشورمان ساعت ۱۵:۳۰ امروز در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای .ی، سوگند یاد می کند!! متن سوگند رییس جمهور بنابر اصل 121 قانون اساسی رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ .ی‏ در جلسه ‏ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود، به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضا می‏ کند: بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏ «من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که

ای حرم گوشه ای از ایوانت ای بـهشتِ خدا اسانت دین و ایمان ما ولایت توست هر چه داریم از عنایتِ توست "اکرمو الضیف" را شما گفتید در به رویم نبند ، مهمانم تو رئوف همه رئوفانی هیچ را ز در نمیرانی به حریم مطهرت سوگند به قم و صحن خواهرت سوگند به حسین و به ات سوگند به جواد و به مادرت سوگند دستِ حاجت به دامن تو زدم تو به رویم نیاوری که بدم السلام علیک یا علی بن موسی الرضا .. ماس دعا.... نسیم وحی nasimevahy اَللّهُــمَّ عَجـِّـل لِوَلیِّــکَ الفَــــرَج

و اکنون به همه اعلام کردیم عشقمان را و پای عهدمان را امضا کردیم و بلند فریاد زدیم" بله " من تو را میخواهم برای تمام عمر.. تا ابد.تا زمانی که این عشق عمیق ریشه دار هست...و سوگند یاد کردیم..سوگند یاد به طراوت بهاران تا هماره آنچه بر خود روا می دارم بر تو روا دارم و آنچه بر خود نمی پسندم برتو نیز نپسندم و برای تو شوئی وفادار باشم...سوگند یاد کردی به سرسبزی و باروری تابستان تا با من مهربان و همدل باشی و غرور و احترام مرا را همواره به جای آوری. نیاز مرا نیاز خود و در بی نیازی و بی آزی همسازو همگام من باشی.سوگند یاد به رنگارنگی پائیز تا هماره پشتیبان و ی ...

نکات و شرایط اداء سوگند به عنوان ادله اثبات در امور کیفری در قانون مجازات ی : مطابق مواد 205 تا 210 قانون مجازات ی که اشعار می دارد : ماده ۲۰۵- سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشارهای که روشن در مقصود باشد، اداء شود. ماده ۲۰۶- در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداءکننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه بهوسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند. ماده ۲۰۷- سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها مؤثر است. ماده ۲۰۸- حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی ش ...

آخرین مطالب