جستجوی عبارت سنون بنده کؤنلومو سالدئ بنده سالدئ بنده کؤنلومو


بنده و خداخدا: بنده ی من شب بخوان و آن یازده رکعت است. بنده: خدایا !خسته ام!نمی توانم. خدا: بنده ی من، دو رکعت شفع و یک رکعت وتر بخوان. بنده: خدایا !خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم. خدا: بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان بنده: خدایا سه رکعت زیاد است خدا: بنده ی من فقط یک رکعت وتر بخوان بنده: خدایا !امروز خیلی خسته ام!آیا راه دیگری ندارد؟ خدا: بنده ی من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله بنده: خدایا!من در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد! خدا: بنده ی من همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله بنده: خدایا هوا سرد است!ن? ...

اختصاصی از هایدی پاو.وینت تحقیق درموردصلاة (.) . با . و پر سرعت . صلاة (.)18اسلایدخدا = بنده ی من . شب بخوان و آن یازده رکعت است.بنده = خدایا خسته ام نمی توانم.خدا = بنده ی من دو رکعت . شفع و یک رکعت . وتر بخوان.بنده = خدایا خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم.خدا = بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان.بنده = خدایا سه رکعت زیاد است.خدا = بنده ی من فقط یک رکعت . وتر بخوان.بنده = خدایا امروز خیلی خسته ام! آیا راه دیگری ندارد.خدا = بنده ی من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یاالله خدا = بنده ی من همان جا که دراز کشیده ای تیمم کن

ترک میگن با بنده ای همسفر شد موقع صبح بنده نخوند موقع ظهر و عصر هم نخوند موقع مغرب و عشاء رسید بازم بنده بجای نیاورد موقع خواب به بنده گفت من با تو زیر یک سقف نمی خوابم چون پنج وقت موقع شد و تو یک نخوندی میترسم غضبی از آسمان بر این سقف نازل بشه که من هم با تو شامل بشم بنده گفت تو ی و من بنده خدا ، چطور غضب بر من نازل بشه در جواب گفت من فقط یک سجده اونم به بنده خدا ن از بهشت رانده شدم و تا روز قیامت لعن شدم در صورتیکه تو از صبح تا حالا باید چند سجده به خالق میکردی و نکردی وای به حال تو که از من بدتری ؟؟؟؟ از پاهایی که نمی توانند تو را به ادای ببر ...

خ خدا غریبه......!! ﺑﻨﺪﻩ : ﺧﺪﺍﺎ ! ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ! ﻧﻤ ﺗﻮﺍﻧﻢ . ﺧﺪﺍ : ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻦ، ﺩﻭ ﺭﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﻔﻊ ﻭ ﺭﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻭﺗﺮ ﺑﺨﻮﺍﻥ . ﺑﻨﺪﻩ : ﺧﺪﺍﺎ ! ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺮﺍﻢ ﻣﺸﻞ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ … ﺧﺪﺍ : ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻦ ﺳﻪ ﺭﻌﺖ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪﻩ : ﺧﺪﺍﺎ ﺳﻪ ﺭﻌﺖ ﺯﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﺧﺪﺍ : ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺭﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻭﺗﺮ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪﻩ : ﺧﺪﺍﺎ ! ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻠ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ ! ﺁﺎ ﺭﺍﻩ ﺩﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟ ﺧﺪﺍ : ﺑﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭﺿﻮ ﺑﺮ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻦ ﻭ ﺑﻮ ﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻨﺪﻩ : ﺧﺪﺍﺎ ! ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﻫﺴﺘﻢ ﺍ ...

اختصاصی از ژیکو پاو.وینت درباره . . با . و پر سرعت . پاو.وینت درباره .خدا = بنده ی من . شب بخوان و آن یازده رکعت است.بنده = خدایا خسته ام نمی توانم.خدا = بنده ی من دو رکعت . شفع و یک رکعت . وتر بخوان.بنده = خدایا خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم.خدا = بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان.بنده = خدایا سه رکعت زیاد است.خدا = بنده ی من فقط یک رکعت . وتر بخوان.بنده = خدایا امروز خیلی خسته ام! آیا راه دیگری ندارد.خدا = بنده ی من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یاالله و ...در 15 اسلایدقابل ویرایش . با .پاو.وینت درباره .

حتماً بخونید واقعا عالیه میگن با بنده ای همسفر شد موقع صبح بنده نخوند موقع ظهر و عصر هم نخوند موقع مغرب و عشاء رسید بازم بنده بجای نیاورد موقع خواب به بنده گفت من با تو زیر یک سقف نمی خوابم چون پنج وقت موقع شد و تو یک نخوندی میترسم غضبی از آسمان بر این سقف نازل بشه که من هم با تو شامل بشم بنده گفت تو ی و من بنده خدا ، چطور غضب بر من نازل بشه ؟ در جواب گفتمن "فقط یک سجده اونم به ""بنده خدا"" ن از بهشت رانده شدم و تا روز قیامت لعن شدم در صورتیکه تو از صبح تا حالا باید چند سجده به خالق میکردی و نکردی وای به حال تو که از من بدتری ؟ از پاهایی ک? ...

مولاعلی ع 599 «عَبدُ الشَّهوةُ اَذلُّ مِن عَبدِ الرِّقِّ» بنده خوارتر از بنده زر ید است هر آن بود بنده ش نباشد چو بر نفس خود رحمتش، بتر باشد از بنده زر ید به خوارىّ و خفّت چنو ندید=کتاب هزارگوهرسیدعطاء الله مجدی =گرد آوری : م . الف زائر

بنظرم زندگی نه جنگیدن و نه بازی و سرگرمی و نه تنبلی و خو دن زندگی یه نوعی واقعیت که باید اونو فهمید و به سمتش رفت مثلا میگن به جنگ ترس برو و مثلا برو سقوط ازاد انجام بده یا بخواب خونه و تنبل باش دوتاش حس خوبی نیست یجورایی داری در هر دو ح یه تنشی در خودت بوجود میاری اگه از این دید نگاه کنی که ما بنده خدا هستیم یعنی خدا بنده های دیگه ای هم داره بنده های دیگه اش وما انسان نیستن گرگ هم بنده خداست کوه هم بنده خداست پس میشه به باد و حتی فضا هم به عنوان یکی از بنده های خدا نگاه کرد پس اگر به فضا بعنوان یه بنده خدا نگاه کنیم شروع میکنیم باهاش دوست شدن و مثل ی ...

در بامداد ِ روز ِ 21 .داد ماه سال 1396 و در مطلع ِ شانزدهمین سحر از ماه ِ رمضان المبارک . میکنیم نام ِ خدا رُ که قرار ِ دلهاست . به نام ِ خ. که مونسی مهربان و همراهی همیشگی ِ . خ. که با او از غصه ها هراسی نیست و سختیها همه آسونه. خ. که با او همیشه .ی نگرانمون هست .... نگران ِ لحظه های ِ شیرینی که تلخ نشه . خ. که عاشق ِ بنده هاش ِ و دنیا رُ با همه داشته ها و نداشته هاش .... اسباب ِ زندگی ِ او کرده . خ. که حتی برای ِ یک لحظه هم از یاد بنده اش غافل نیست و اگر بنده ها هم فراموشش کنن اون خ. .ش رُ یادش نمیره خ. که دوست داره همه وقتش با بنده هاش بگذره اما دریغ از بنده ها...

سلام نمیدانم،خوشحالم هیچ از حرف های بنده نرنجیده و ناراحت نشده، بنده از سکوت خواننده های مطلب این رو متوجه شدم... الحمدالله...

گروه فرهنگ و شه رادیو ایران تقدیم میکند. ********************************************** به افق آفتاب ******************************************* به نام ِ خ که در بنده نوازی بی همتاست . ******************************************* در روزی از روزهای ِ خوب ِ خدا با شما دل به آرامش ِ این لحظات میسپاریم. دل به خ که ، از اون بهتر و بالاتر ی نیست و بنده او بودن بهترین اتفاق ِ عالم ِ . ***************************************** خ که هیچ وقت از حال و احوال ِ بنده هاش غافل نیست و فراموششون نمیکنه ****************************************** خ که سنگ ِ صبور و همراه و مونس ِ بنده هاش توی ِ غصه ها و سختیهاست *************** ...

برنامه گروه فرهنگ و شه رادیو ایران تقدیم میکند. ********************************************** به افق آفتاب ******************************************* به نام ِ خ که در بنده نوازی بی همتاست . ******************************************* در روزی از روزهای ِ خوب ِ خدا با شما دل به آرامش ِ این لحظات میسپاریم. دل به خ که ، از اون بهتر و بالاتر ی نیست و بنده او بودن بهترین اتفاق ِ عالم ِ . ***************************************** خ که هیچ وقت از حال و احوال ِ بنده هاش غافل نیست و فراموششون نمیکنه ****************************************** خ که سنگ ِ صبور و همراه و مونس ِ بنده هاش توی ِ غصه ها و سختیهاست ...

سلام لطفا افرادی مطالب بنده رو دنبال میکنند،بنده رو مفرد خطاب نکنند،بعد از الفاظ جانم،عزیزم،وغیره برا بنده استفاده نفرمایید. تشکر

سلام کاری نکنید...نفرین کنم...چون خودم هم می سوزم.... مگر بنده به شما ماس به بنده چیزی یاد بدید... خسته ام کردید...کارهاتون باعث نمیشه بنده کم بیارم بلکه باعث میشه از افراد مثل شما متنفر بشم.حالم بهم بخوره... الهی بنده های خوبت همین هستند... وای به حال بنده های بدت... این نمیدونند،دل ش تن عین قتل نفس... هر موقع الله ...خالقی شو بخشید به شما اون موقع حرف بزنید... بابا ی مجبور تون نکرده بیاید وبلاگ بنده... واقعا متاسفم الهی اگه من هم مثل این ها بخورد ببخش.به بزرگت از رو جهل بوده.. نه مثل این ها که ادای فهمیدن دارند... الهی وربی من لی غیرک الهی واگذارشون به خودت... هی ...

خدایا، ای اگاه به هر لحظه از حال بنده ات ای که بنده ای را آفریدی که گاهی بی خبریش را موجب شادمانی و ارامشش گردانیدی آری گاهی بنده ات انقدر ظرفیت ندارد که ببیند اتفاقی برای انجه دوستش دارد در حال رخ دادن است و به اذن خود، انچه رخ میدهد را از چشمان و نظرشان مخفی میکنی حتی گاهی از چشم فرشتگان مقربت ای کاش میشد یکبار این صحنه را ببینیم و ببینیم چگونه در این حال فرشتگانت در حال پر پر شدن هستند و تو خود به اذن خود ای را در برابر چشمانشان میکشانی که ببینند گناه بنده ات را اری، و شاید ندا میکنی که نبینید که این بنده ، بنده ی من است... اگر ظرفیت ندارید بنین ...

***نسیم معرفت*** ** بهترین بنده آن بنده ای است که بنددلش به خدابندستبه نام خدا بهترین بنده آن بنده ای است که بند دلش به خدا بندست و هر بندی می گُسَلَد مگر بند خدا و در سوره آل عمران آیه 103 چنین آمده است : وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَة مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَو همگى به ریسمان خدا (قرآن و ...

** بهترین بنده آن بنده ای است که بنددلش به خدابندست+ ***نسیم معرفت***به نام خدا بهترین بنده آن بنده ای است که بند دلش به خدا بندست و هر بندی می گُسَلَد مگر بند خدا و در سوره آل عمران آیه 103 چنین آمده است : وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ کُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَة مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَو همگى به ریسمان خدا (قرآن و ...

سلام موضوع عشق به الان ربط نداره،مدتی بود،خوب بنده به راهی که بلد بود،خواستم از عاشق شدند در برم وباور نکنم.دیدم نه اینطوری بیشتر در گیر تر و واهم برمیداره..با چندتا از ها صحبت . خوب حاصل صحبت ها ،این شد،نظر این بود،عشق زمینی مثل سم خطرناک برا بنده می مونه... بنده هم این دو سه هفته با خودم کلنجار رفتم،دیدم واقعا اینطور بود،چون یه مدت فقط عاشق شدند یه نفر احساس ،از برنامه ها عقب افتادم،خیری که برا بنده نداشت،ضرر بیشتر،قوه ی خیال ویا توهم بنده رو هم دچار مختل کرد،این دوره درمانی رو سپری میکنم.با مطالعه وپرس وجو ورا ارها عملیاتی.... پس بنده این عشق ،به لق ...

این وبلاگ رو ساختم برای راحتی کار خودم و شما دوستان عزیز برای ارتباط با بنده میتوانید به ایدی تلگرام بنده سر بزنید ali007originalاین آیدی بنده هستش.

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند تنها راه ارتباطی بنده با شما از طریق ایمیل usefirad@gmail.com می باشد . چنانچه با اکانت های تلگرام یا هر پیام رسان دیگر شخصی با شما در ارتباط باشد و از جانب بنده پیغامی را ارسال نماید ، این پیام از سمت بنده نمی باشد.

نزدیکترین ح. بنده به خدا قال الصادق - علیه السلام - اقرب مای. العبد الی الله و هو ساجد نزدیکترین ح. بنده به خدا ، زمانی است که در سجده است . (بحارالانوار ، ج 85 ، ص 163)

خیر بنده . صادق (علیه السلام) : إذا أرادَ اللّهُ بِعَبدٍ خَیراً ، زَهَّدَهُ فِی الدُّنیا ، وفَقَّهَهُ فِی الدّینَ، و بَصَّرَهُ عُیوبَها ؛ هر گاه خداوند، خیر بنده اى را اراده کند، او را نسبت به دنیا، بى رغبت مى گردانَد و در دین، دانایش مى کند و عیب هایش را به او مى نمایانَد. (الکافی، ج ۲، ص ۱۳۰ )

معنی خواب بنده محمد ابن سیرین بصری گوید: هر که بنده نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است، دلیل است که آزاد شود. اگر .ی بیند بنده خودرا آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود. اگر بیند بنده را که خواجه بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را بفروخت، دلیل که شادمان شود. متن از سایت تعبیر خواب جامع لینک . تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای و یا لینک گول سایت تعبیر خواب بنده , تعبیر خواب چاکر , تعبیر خواب خادم , تعبیر خواب خدمتکار , تعبیر خواب خدمتگزار , تعبیر خواب غلام , تعبیر خواب گماشته , تعبیر خواب مستخ

سلام بنده مطلب ناراحت میزارم.هزار نفر جمع میشند.بخوانند ولی الان ی نیست به مطلب طنز بخنده!!! بنده هم تا اطلاع ثانوی قهرم...

سلام اره بنده سگ... کافر... بی دین... مگس... بی عقل... ... بی شعور... بی فرهنگ... بی درک... خود شیفته... خود خواه... اصلا هرچه شما فکر کنید... برا اینکه بهتون از این صفت های بنده ،منتقل نشه...بهتره دوری کنید... . . همین که هستم... هرچی توهین بگید... نامه عمل بنده شما قرار نیست ،امضا کنید... خدا شکرت ،اون روی بنده هات هم بهم نشان دادید... هر کاری بلدید.انجام بدید... به توکل نام اعظم الله... بسم الله الرحمن الرحیم...

..... بنده کی باشم که بخواهم حالا دل ی رو بشکنم،همت کنم برا خدا بنده خوبی باشم ،هنر . احیانا این مدت مطلبی نوشتم ودرج ،ذره به ی برخورده،عذر خواهی میکنم وحلالیت می طلبم. با درج مطالب قصد یاد آوری داشتم ،نه نصحیت،چون شما ها این مطالب بهتر از بنده میدانید... خوب بنده رشد فکری بسیاری داشتم،ولی خوب این رشد فکری برا خانواده خصوصا پدر ومادر رضایت بخش نیست،رشدی که در عمل نباشه به هیچ دردی نمیخوره. پس باید رفت.. ...

حالا که بازار ها گرم است باید خدمتتان عرض کنم بنده دائماً دوست دارم تا به همه چیز شما کنم، بنده دوست دارم به حریم خصوصی شما کنم و آنرا عمومی کنم، بنده دوست دارم تا به تنهایی شما کنم و آنرا به یک کلمه ای که مخالف تنهایی است و اسمش را نمیدانم تبدیل کنم، بنده دوست دارم دست در جیب شما م و مبایلت را در بیاورم تا با آن سلفی بگیریم روی صورتمان اسنپ چت و بِ ششصد و دوازده بگذاریم و از خنده غش کنیم، البته اینکه شما گوشی تان را توی جیب پیراهنتان روی ی تان می گذارید تا من دستم را به آن هم بزنم بی تأثیر نیست، بنده حتی دوست دارم به جای شما پول ناهار امروز را حساب کنم ولی ...

ای بنده! دنیا و آ.ت هر دو محل عبورند و نظرْ زندان دنیا و آ.ت است. هر گاه به چهره ی زیبایی نظر افکنی، نگاه تو، تو را زندانی می کند و بنده ی او می سازد و دنیا و آ.ت تو را تباه می گرداند. نظر باز همراه و همراز من نیست، چرا که پراکنده است و از من شنوایی ندارد. ای بنده! دیده را با قلب خود مهار کن وگرنه هرگز نتوانی از آن نگاهبانی کنی. ای بنده! دیده را حفظ کن تا دل تو را پاس دارم. . را مهار زن تا از تو رفع نیاز کنم. دو دیده را حفظ کن و همه چیز را یک سر به سوی من کن! اگر آن دو را حفظ کنی قلب خود را حفظ کرده ای و زمام حکومت آن بر دست گیری و پراکنده نشوی و یک دل گرد

سلام یه عده ای که بنده هم نمیشناسمشون ،به سر دستگی یه فردی تصمیم گرفتند بنده رو آدم چه عرض کنم،با شیوه درست عبد الله شدن هدایت کنند...حالا هی وبلاگ میزنند،هی پاک می کنند... بنده هم انگار نه انگار که این حرف ها مخاطبش بنده ام... حالا نمیدونند که کارشون برع جواب داده،شیطونه رفته رو افکارم تا وبلاگ حذف کنم تا متوجه بشونند بنده با رفتار همین ادم هاست که هی میام هی میرم...اگر حرفی برا گفتن نیست،چون دلم رضا برا نوشتن نیست ودل ودماغ ندارم...والا کلی مطالعه،تجربه..خاطره..مطالب آموزنده تو ذهنم هست هیچ کدوم هم تکراری نیست...چند بار هم تا حالا پرسیدم،مطالب بنده مشکل ...

بسم الله الرحمن الرحیم بنده همیشه مقابل اجتماعات و فرهنگ مردم ایستاده ام و سعی کرده ام در مقابل کارهایی که دشمن انجام میدهد ، یک سپر دفاعی ایجاد کنم ؛ دشمن همیشه غافل گیرمان میکند و کاری را میکند که انتظارش را نداریم و بنده هم الان چیزی را میگویم که انتظارش را ندارند و دشمن را مجبور به عقب نشینی میکنم ؛ بنده همیشه به مردم گفته ام که بنده اسیر فرهنگ نیستم و معیار بنده قرآن و سنت است ، لذا به روی حاج محمود کریمی گفتم که تتو نفوذی هستی ؛ و البته بنده با توجه به رفتار حاج محمود مداح کشورمان ، گفته ام که شیوه تربیت تو کاملا یی است ؛ ی که در مداحی با ایجاد وحش ...

آخرین مطالب