جستجوی عبارت سرمایه


سرمايه گذاری به معنای به تعویق انداختن مصرف فعلی برای به دست آوردن منافع بیشتر در آینده است.در حقیقت سرمايه گذار به امید به دست آوردن سود بیشتر در آینده از ارزش های کنونی چشم پوشی می کند.

برای سرمايه گذاری سه روش مستقیم,غیر مستقیم و نیمه مستقیم وجود دارد

ادامه مطلب


سرمايه گذاری به معنای به تعویق انداختن مصرف فعلی برای به دست آوردن منافع بیشتر در آینده است.در حقیقت سرمايه گذار به امید به دست آوردن سود بیشتر در آینده از ارزش های کنونی چشم پوشی می کند.

برای سرمايه گذاری سه روش مستقیم,غیر مستقیم و نیمه مستقیم وجود دارد

ادامه مطلب


شهرزاد کاظمی:سرمايه گذاران همواره نیازمند دقیق ترین جهت ی ها هستند تا بتوانند با پیش بینی روندهای آتی منابع خود را در سودآورترین فرصت های ممکن به کار بیندازند. فرصت های جذاب سرمايه گذاری همواره نه فقط به لحاظ جغرافیایی و برحسب مزیت های نسبی، بلکه در طول زمان و به لحاظ تاریخی نیز دستخوش تغییر می شوند. «دنیای اقتصاد» براساس شاخص های رشد فروش و رشد سرمايه گذاری 10 صنعت جذاب برای سرمايه گذاری را در ایران و معرفی می کند. این تحلیل ها می توانند مسیر بهینه ای را برای ب سود در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

براساس رشد فروش و میزان سرمايه گذاری بررسی شد

صنایع جذاب در ایران و

سرمايه گذاران همواره مترصد فرصت های جدید هستند تا سرمايه های خود را در جهت بهترین بازدهی های انتظاری سوق دهند. بسیاری از موسسات مشاوره ای و تحقیقاتی این مسوولیت مهم را بر عهده دارند تا نقشه راهی از بهترین فرصت های موجود سرمايه گذاری ارائه دهند. سایت «فوربس»نیز با بررسی رشد میزان فروش در صنایع ، لیستی از جذاب ترین بخش های پیشنهادی به سرمايه گذاران ارائه کرده است که بر این مبنا، بخش های مرتبط با تکنولوژی یارانه ای از جمله ید الکترونیکی، تولید نرم افزار و طراحی سیستم های رایانه ای در صدر قرار دارند. از سوی دیگر، بررسی انجام گرفته براساس میزان سرمايه گذاری در بخش های مختلف صنعتی ایران در 10 ماه منتهی به دی امسال نشان می دهد، ابزار پزشکی، محصولات غذایی و آشامیدنی، تولید لاستیک و پلاستیک با بیشترین اقبال از سوی سرمايه گذاران روبه رو بوده است.


1- مقدمه

متفکران اجتماعی بر این باورند که گسترش رفتارهای فرصت طلبانه مانند ا و فساد مالی به این علت است که شهروندان به اندازه ی کافی برای تراکم و انباشت سرمايه ی اجتماعی سرمايه گذاری نکرده اند.شواهد موجود در طی دو دهه ی اخیر حاکی از فرسایش شدید سرمايه ی اجتماعی، هم در حوزه خانواده و هم جامعه، درکشور است. در واقع می توان روند تغییرات سرمايه ی اجتماعی را از پیامدهای اجتماعی، شناسایی کرد. افزایش پدیده هایی مانند خشونت، خودکشی، طلاق، سرقت و غیره، پیامدهای کاهش سرمايه اجتماعی هستند.

یافته های طرح«پیمایش ارزش ها ونگرش ها» که در سال 1380 توسط دفتر طرح های ملی انجام گرفته است؛ حکایت از پایین بودن سطح اعتماد به عنوان یکی از کلید ی ترین متغیرهای سرمايه ی اجتماعی دارد. درتحقیق مذکور اعتماد در بعد تعمیم یافته از سطح پایینی برخوردار است (دفتر طرح های ملی، 1381: 27). هدف از این تحقیق نیز سنجش سرمايه ی اجتماعی در رشت و مقایسه آن با مرکز 28 استان است.


بهرام آ ته
مدیر سبدگردانی و مدیریت دارایی های شرکت تامین سرمايه نوین
صندوق های سرمايه گذاری یکی از مهم ترین سازوکارهای سرمايه گذاری در بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطه گری مالی، منابع اشخاص غیر حرفه ای را در بازارهای پولی و مالی سرمايه گذاری می کنند و از این رهگذر، مزایای متعددی برای بازار سرمايه و سرمايه گذار فراهم می آورند. صندوق های سرمايه گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمايه گذاری (یونیت) خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آنها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت و ابزارهای کوتاه مدت بازار پول با توجه به هدف صندوق به طور حرفه ای سرمايه گذاری می کنند و یداران واحدهای سرمايه گذاری به نسبت سهم خود، بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را به دست می آورند.


[1]

یکی از تفاوت های کشاورزی سنتی و مدرن میزان بکارگیری «سرمايه» در فرایند تولیداست.هرچقدرتسلط سرمايه بر نیروی کاروهمچنین فرایندتوزیع محصول بیشتر باشد،تولیدجلوه مدرن تری پیدا می نماید.بالع هرچقدرتولید از مدارتاثیر وتسلط سرمايه بدورباشد و مختارعمل نماید هنوزسنتی است. سرمايه کشاورزی را تحت تسلط درآورده، درآن تحولی جدی ایجاد نموده ودر نهایت موجب تز ل اشکال قدیمی تولید میشود.


قابل توجه سرمايه گذاران داخل و خارج استان

کبودراهنگ از بهترین موقعیت برای سرمايه گذاری برخوردار است

فرماندار شهرستان کبودراهنگ در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان همدان در کبودراهنگ، از ظرفیت های بالای این شهرستان برای سرمايه گذاری خبر داد و گفت: این شهرستان از ظرفیت‎های مطلوب اقتصادی برای سرمايه ‎گذاری در بخش های مختلف برخوردار است.

احسان قنبری قابلیت های اقتصادی شهرستان کبودراهنگ را گسترده عنوان کرد و گفت: بسترهای سرمايه گذاری در شهرستان کبودراهنگ مهیا است و سرمايه گذاران می توانند در بخشهای مختلف از جمله گردشگری، مواد معدنی، صنایع تولیدی و تبدیلی محصولات کشاورزی سرمايه گذاری کنند.
وی جایگاه شهرستان کبودراهنگ را از نظر اقتصادی، وسعت، جمعیت، گردشگری و علمی ویژه عنوان کرد و گفت: استقرار بزرگترین شهرک صنعتی استان همدان در این شهرستان با امکانات ویژه بهترین مزیت برای سرمايه گذاران است.
فرماندار کبودراهنگ شهرک های صنعتی اورقین و شیرین سو را از دیگر موقعیت های ایجاد شده برای سرمايه گذاری در این شهرستان عنوان کرد و گفت: بسترهای لازم برای واگذاری این شهرک ها به سرمايه گذاران مهیا شده است.
وی اظهار کرد: با استقبال و حضور سرمايه گذاران در شهرستان اولین تاثیر آن را در اشتغال مشاهده خواهیم نمود.


علی تقوی
مدیر دارایی و سرمايه گذاری شرکت تامین سرمايه امین
بازار سرمايه ایران طی ی ال گذشته فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. پاییز 92 که در سوم آذرماه آن توافق هسته ای با گروه 1+5 در ژنو به بار نشست، به بهار بازار سرمايه ایران تبدیل شد. با استناد به گزارش رئیس وقت سازمان بورس در جلسه هیات ت مورخ 5/8/92، انتظارات مثبت به آینده، افزایش سودآوری بنگاه های بورس، تضعیف سفته بازی در بازارهای رقیب و سیاست های حمایتی ت از بازار سرمايه منجر به رشد 113 درصدی ارزش بازار طی دوره ی اله منتهی به تاریخ مزبور شد. حتی رئیس جمهوری نیز در همان جلسه با مثبت خواندن حضور مردم در بازار سرمايه بر حمایت از این بازار تاکید د.


شهر جدید پرند بهترین فرصت جهت سرمايه گذاری است ، امید که مدیران شهر پرند از این فرصت طلایی بهره برده و با معرفی واقع بینانه شهر انگیزه ای ایجاد کنند تا سرمايه گذاران خارجی بخشی از سرمايه خود را در شهر ما سرمايه گذاری کرده، خود نفع برده و در پرند نیز برای ذینفعان و علاقه مندان ارزش آفرینی شود.

سرمايه گذاری در مسکن و حمل و نقل" src="http://www.axgig.com/images/56014640924973872937.jpg" alt="همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمايه گذاری در مسکن و حمل و نقل" width="490" height="684" />


اخبار بانک: هر از چند گاهی می شنویم که در این آشفته بازار یکی از بازارها از دیگری پیشی گرفته و گوی سبقت را می گیرد، حال این بازار می تواند سکه، مسکن و یا بورس باشد که تحت تاثیر بحران های داخلی و جهانی پس و پیش شده و سرمايه گذارن را راغب می کند که در این بازارها سرمايه گذاری کنند.

در ادامه مطلب بخوانید.


گردشگری و سرمايه

در یک گستره کلی سرمايه، گردشگری را با ویژگی های خود در برگرفته است. گردشگری مهم ترین ابزار سرمايه در سیطره بر فضاهای جغرافیایی است ( فضاهای ماقبل مدرن ، مدرن، پسامدرن ). امادر این بحث تنها پرداختن به نقش سرمايه درکنش پذیری آن در گردشگری در فضاهای پیرامونی مدنظر است.

گردشگری به علت خاصیت بازدهی زودهنگام آن، بسترمناسبی برای سرمايه گذاری است. گردشگری می تواند هر .......... ادامه مطلب


چطور و چگونه در صندوق های سرمايه گذاری زمین و ساختمان مشارکت کنیم؟
با الفبای سرمايه گذاری در صندوق های زمین و ساختمان آشنا شوید ...
مزیت سرمايه گذاری در صندوق های زمین و ساختمان چیست؟
مردم چگونه از صندوق سهم ب ند؟/حداقل سرمايه برای مشارکت در صندوق چقدر است؟سقف برداشت از خودپردازهای بانک سرمايه توسط کارت های نقدی این بانک به ۴ میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک سرمايه، به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان بانک سرمايه، از ابتدای دادماه سال جاری سقف برداشت نقدی روزانه توسط کارت های نقدی بانک سرمايه از خودپردازهای این بانک به ۴ میلیون ریال افزایش یافت.


شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اقدام به جذب سرمايه گذاران بخش غیر تی برای مشارکت در پروژه احداث و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی به شهر دلیجان در قالب قرارداد bot نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی عبدالرضا خلیلی مدیر عامل شرکت با اشاره به فراهم نمودن بستر اجرای کار و عملیات تأمین آب شهر دلیجان اظهار داشت:شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با تهیه طرح آب رسانی به این شهر، شامل اجرای 9 کیلومتر خط انتقال آب،ساخت یک باب مخزن 2 هزار متر مکعبی دخیره و ایستگاه پمپاژ آب در قالب قرارداد به روش bot اقدام نموده است.

وی ضمن اعلام این خبر تصریح نمود: اجراو بهره برداری از تاسیسات تامین آب شهر دلیجان، در ازای ید تضمینی آب در طی دوره 15 ساله در قالب قرارداد bot پس از طی مراحل قانونی به سرمايه گذار واگذار و موافقت نامه های مذکور فی ما بین این شرکت و سرمايه گذار مبادله گردیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در رابطه با حجم سرمايه گذاری این پروژه ها اظهار داشت : این قرارداد با مبلغ 198 میلیارد ریال به زودی اجرایی خواهد شد.

خلیلی در توضیح بیشتر روش bot تصریح کرد: در این روش ، تامین مالی،اجرا و بهره برداری پروژه برای مدت معینی، به سرمايه گذار واجد شرایط واگذار می شود و انتقال پروژه به کارفرما ، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم توسط سرمايه گذار، تحقق می یابد.


شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اقدام به جذب سرمايه گذاران بخش غیر تی برای مشارکت در پروژه احداث و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی به شهر دلیجان در قالب قرارداد bot نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی عبدالرضا خلیلی مدیر عامل شرکت با اشاره به فراهم نمودن بستر اجرای کار و عملیات تأمین آب شهر دلیجان اظهار داشت:شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با تهیه طرح آب رسانی به این شهر، شامل اجرای 9 کیلومتر خط انتقال آب،ساخت یک باب مخزن 2 هزار متر مکعبی دخیره و ایستگاه پمپاژ آب در قالب قرارداد به روش bot اقدام نموده است.

وی ضمن اعلام این خبر تصریح نمود: اجراو بهره برداری از تاسیسات تامین آب شهر دلیجان، در ازای ید تضمینی آب در طی دوره 15 ساله در قالب قرارداد bot پس از طی مراحل قانونی به سرمايه گذار واگذار و موافقت نامه های مذکور فی ما بین این شرکت و سرمايه گذار مبادله گردیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در رابطه با حجم سرمايه گذاری این پروژه ها اظهار داشت : این قرارداد با مبلغ 198 میلیارد ریال به زودی اجرایی خواهد شد.

خلیلی در توضیح بیشتر روش bot تصریح کرد: در این روش ، تامین مالی،اجرا و بهره برداری پروژه برای مدت معینی، به سرمايه گذار واجد شرایط واگذار می شود و انتقال پروژه به کارفرما ، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم توسط سرمايه گذار، تحقق می یابد.


شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اقدام به جذب سرمايه گذاران بخش غیر تی برای مشارکت در پروژه احداث و بهره برداری از تاسیسات آبرسانی به شهر دلیجان در قالب قرارداد bot نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی عبدالرضا خلیلی مدیر عامل شرکت با اشاره به فراهم نمودن بستر اجرای کار و عملیات تأمین آب شهر دلیجان اظهار داشت:شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی با تهیه طرح آب رسانی به این شهر، شامل اجرای 9 کیلومتر خط انتقال آب،ساخت یک باب مخزن 2 هزار متر مکعبی دخیره و ایستگاه پمپاژ آب در قالب قرارداد به روش bot اقدام نموده است.

وی ضمن اعلام این خبر تصریح نمود: اجراو بهره برداری از تاسیسات تامین آب شهر دلیجان، در ازای ید تضمینی آب در طی دوره 15 ساله در قالب قرارداد bot پس از طی مراحل قانونی به سرمايه گذار واگذار و موافقت نامه های مذکور فی ما بین این شرکت و سرمايه گذار مبادله گردیده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی در رابطه با حجم سرمايه گذاری این پروژه ها اظهار داشت : این قرارداد با مبلغ 198 میلیارد ریال به زودی اجرایی خواهد شد.

خلیلی در توضیح بیشتر روش bot تصریح کرد: در این روش ، تامین مالی،اجرا و بهره برداری پروژه برای مدت معینی، به سرمايه گذار واجد شرایط واگذار می شود و انتقال پروژه به کارفرما ، پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم توسط سرمايه گذار، تحقق می یابد.


رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمايهقیمت:30000ریال

موضوع :

رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمايه

فرمت فایل: ppt (قابل ویرایش)

رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمايه

مقدمه

•یکی از مباحث مهم در مدیریت مالی اندازه گیری و کاربرد هزینه سرمايه شرکت می باشد که معمولاً در اتخاذ تصمیمات سرمايه گذاری و هم چنین راههای مختلف تامین مالی به عنوان اصل مهم تلقی می شود.
•برای محاسبه سرمايه شرکت ابتدا بایستی راههای مختلف ب مانع مالی را بشناسیم .

تامین مالی به اشکال مختلف صورت می پذیرد :

. استقراض

. صدور سهام

. انباشت سود شرکت


جهت محصول اینجا کلیک نمایید


رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمايهقیمت:30000ریال

موضوع :

رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمايه

فرمت فایل: ppt (قابل ویرایش)

رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات و فرایند سرمايه

مقدمه

•یکی از مباحث مهم در مدیریت مالی اندازه گیری و کاربرد هزینه سرمايه شرکت می باشد که معمولاً در اتخاذ تصمیمات سرمايه گذاری و هم چنین راههای مختلف تامین مالی به عنوان اصل مهم تلقی می شود.
•برای محاسبه سرمايه شرکت ابتدا بایستی راههای مختلف ب مانع مالی را بشناسیم .

تامین مالی به اشکال مختلف صورت می پذیرد :

. استقراض

. صدور سهام

. انباشت سود شرکت


جهت محصول اینجا کلیک نمایید


سر فصل های درس سرمايه گذاری در بورس تمیمی جهت ارائه تحقیق توسط دانشجویان

فصل اول: مفاهیم اساسی در سرمايه گذاری

فصل دوم: بورس اوراق بها دار تهران

فصل سوم: اطلاعات منتشره در بازار بورس تهران

فصل چهارم: روش های ارزی سهام عادی

فصل پنجم: نظریه پرتفوی

فصل ششم: مدل تک شاخصی

فصل هفتم: فرایند مدیریت سرمايه گذاری در سهام

لینک کتاب سرمايه گذاری در بورس


بیمه عمر و سرمايه گذاری چیست؟

مزایای ویژه این بیمه نامه چیست؟

پوشش های اضافی و تکمیلی به چه صورت است؟

ضمانت سودآوری و نرخ سود چگونه تعیین می گردد؟

پشتوانه مالی و اعتباری بیمه کارآفرین چیست؟

دریافت وام و برداشت از حساب چگونه امکانپذیر است؟

مزیت ویژه در تعیین ذینفع چیست؟

بیمه نامه مشترک عمر و سرمايه گذاری چیست؟

بیمه نامه مستمری و بازنشستگی چگونه امکانپذیر است؟

چه مبلغی به عنوان باز ید پرداخت می شود؟

آیا می توان شرایط بیمه نامه را تغییر داد؟

آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟

پس از انحلال و ورش تگی شرکت سرمايه مشتری چه می شود؟

پاسخ را در ادامه مطلب ببینید


براساس بند 34 استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان "حسابداری سرمايه گذاریها" ، "سرمايه گذاریهایی که تحت عنوان دارایی غیرجاری طبقه بندی می شود باید در ترا مه به یکی از روشهای زیر منع شود :

الف ـ بهای تمام شده پس از ر هرگونه ذخیره کاهش دائمی در ارزش

ب ـ مبلغ تجدید ارزی به عنوان یک نحوه عمل مجاز جایگزین"

«به ادامه مطلب مراجعه شود»


مانع های توسعه بیمه عمر ( بیمه عمر و سرمايه گذاری) عصر بیمه : رییس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه براساس برر سی های ما ، در صورتی که بیمه های سازمان تامین اجتماعی را در نظر بگیریم ، سهم بیمه از تولید ناخالص داخلی به 10 % می رسد ، گفت : بنابراین ، پوشش های بیمه ای که مردم کشور دریافت مییکنند، از میانگین جهانی بالاتر است. رییس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به چالش های بیمه عمر ( بیمه عمر و سرمايه گذاری ) در ایران ، گفت : مهمترین چالش این بیمه عمر ( بیمه عمر و سرمايه گذاری ) ، تورم است ، زیرا در شرایط تورمی ، نرخ سود س های بانکی 22 % است و بانک ها بزرگترین رقیب برای شرکت بیمه است. محمد ابراهیم امین گفت : البته تورم بر بیمه عمر سرمايه گذاری ( بیمه عمر ) تاثیرگذار است ، اما این پدیده بر بیمه عمر زمانی که بصورت ی اله یداری می شود ، تاثیرگذار نیست ، اما باز هم استقبالی از آن نمی شود. وی با بیان اینکه بخشی از بیمه نامه های عمر ( بیمه نامه های عمر و سرمايه گذاری ) ، مربوط به فوت و بخش دیگر سرمايه گذاری است ، گفت : نرخ بازده بخش سرمايه گذاری براساس آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه حداکثر 18 % است. رییس بیمه مرکزی ایران گفت : چون تورم برای سال های پیش رو قابل پیش بینی نمی باشد ، نرخ بازده به 15 % و سال بعد آن به 10 % کاهش یافته است. اگر تورم در طی مدت آن سال ها بالا باشد ، به نفع شرکت بیمه گر و به ضرر بیمه گذار است ، اما اگر تورم به کمتر از 10 % برسد ، به زیان شرکت بیمه و نفع بیمه گذار است ، زیرا شرکت بیمه در شرایط تورم کمتر از 10 % باید 18 % ارزش افزوده به حساب بیمه گذار منظور کند. ایشان همچنین با بیان اینکه عدم اطمینان برای شرکت بیمه گر و بیمه گذاران بیمه عمر در چنین شرایطی زیاد است ، افزود : در این وضعیت اشخاص نمییتوانند تصمیم منافع ید بیمه عمر ( بیمه عمر و سرمايه گذاری ) را بسنجند و از طرف دیگر شرکت بیمه گر هم از سوددهی آن مطمئن نیست. وی افزود: بیمه عمر ( بیمه عمر و سرمايه گذاری ) چون تنوع دارند ، افرادی می توانند به مردم معرفی کنند که خود علاوه بر آشنایی با ویژگی های بیمه عمر ( بیمه عمر و سرمايه گذاری ) ، انگیزه ، استعداد و درک و روابط عمومی بسیار مناسبی داشته باشند ، یکی از مشکلات صنعت بیمه نداشتن فروشنده های خوب است.

منبع: http://www.asrebimeh.com


دوستان سرمايه گذار با سلام و درود

همونطور که دور از انتظار نبود شرکت یکان زیر بار پرداخت اصل سرمايه ، سرمايه گذاران نرفت . ما همراه دوستانی که در این مدت در این وبلاگ اعلام آمادگی کرده بودند اعلام شکایت کردیم .

امیدوارم که بتوانیم سرمايه خود را از این شیادان کلاهبردار و نامرد بگیریم .

به امید موفقیت برای همه سرمايه گذاران .


شرکت سرمايه گذاری پارس توشه که در بازار سرمايه با نماد «وتوشه» شناخته می شود این روزها با شایعه ای مبنی بر تعدیل مثبت مواجه شده است. گفته می شود که این تعدیل از محل عرضه یکی از زیرمجموعه ها در بازار سرمايه و همچنین رشد سود شرکت از محل تعدیل مثبت غبشهر است. اما امور سهام این شرکت شایعه مذکور را رد و اعلام کرد: شایعات مذکور مورد تایید ما نیست اما با این وجود احتمال تعدیل مثبت وتوشه وجود دارد.


می دانید که یکی از مخالفان جدی فروم خوانی و معامله در فضای فروم های بورسی هستم اما استفاده از دانش و تجربه برخی از اشخاص دانشمند و باتجربه نیز در همین فروم ها میسر می شود.

امروز سری به سایت سیمای بورس زدم و مطلب ارزنده ای از جناب طیب دیدم که درج میکنم:

«در ادبیات مالی برای بررسی قدرت تحلیل یک مدیر سرمايه گذاری، ابتدا سعی می کنند تاثیر عوامل شناخته شده ریسک بر بازده سبد سرمايه گذاری وی را کنترل کنند. به عبارت دیگر، اگر مثلا بدانیم سهام شرکت های کوچک تر به طور سیستماتیک ریسک بالاتری نسبت به سهام شرکت های بزرگ داشته باشد، طبیعتا انتظار این است که بازده این شرکت ها نیز نسبت به شرکت های بزرگ بالاتر باشد. بنابراین اگر یک مدیر سرمايه گذاری صرفا با انتخاب سهام شرکت های کوچک توانسته باشد بازده بالایی ب کند، این بازده نشانگر قدرت تحلیل بالای وی نیست و تنها نشان می دهد که وی بازده بالای ب شده را در ازای تحمل ریسک بیشتر ب کرده است، نه توانایی تحلیل فوق العاده.. ....................

سرمايه گذاری در بازار سهام نیازمند یک استراتژی مناسب بر اساس میزان سرمايه، مدت زمان سرمايه گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک پذیری سرمايه گذار است. بر این اساس، اولین گام در سرمايه گذاری، شناسایی سهام شرکت ها با استفاده از روش های حرفه ای تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی است.

با وجود پیچیدگی این روش ها، معیارهای مشخصی برای بررسی اولیه سهام شرکت ها وجود دارد که در این میان می توان به عواملی همچون چشم انداز صنعت، سودآوری، وضعیت نقدینگی، میزان بدهی ها، نسبت قیمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود و ترکیب سهامداران شرکت اشاره کرد.از طرفی دیگر در انتخاب سهام باید خصوصیات فردی، سود مورد انتظار و درجه ریسک پذیری سرمايه گذار را نیز مد نظر قرار داد......................


از همه مهمتر در انتخاب سهام سود اوری اتیست و قرارنگرفتن محوریت تحلیل در حال و گذشته است .............

در هر برهه ای از زمان متغییراتی موجب زیاندهی و سود دهی صنایع میشوند و محوریت تحلیل باید بر بوقوع پیوستن متغیرات باشد .......................

باید دقیقا علت زیانده بودن و سود ده شدن را مد نظر قراردهیم »


می دانید که یکی از مخالفان جدی فروم خوانی و معامله در فضای فروم های بورسی هستم اما استفاده از دانش و تجربه برخی از اشخاص دانشمند و باتجربه نیز در همین فروم ها میسر می شود.

امروز سری به سایت سیمای بورس زدم و مطلب ارزنده ای از جناب طیب دیدم که درج میکنم:

«در ادبیات مالی برای بررسی قدرت تحلیل یک مدیر سرمايه گذاری، ابتدا سعی می کنند تاثیر عوامل شناخته شده ریسک بر بازده سبد سرمايه گذاری وی را کنترل کنند. به عبارت دیگر، اگر مثلا بدانیم سهام شرکت های کوچک تر به طور سیستماتیک ریسک بالاتری نسبت به سهام شرکت های بزرگ داشته باشد، طبیعتا انتظار این است که بازده این شرکت ها نیز نسبت به شرکت های بزرگ بالاتر باشد. بنابراین اگر یک مدیر سرمايه گذاری صرفا با انتخاب سهام شرکت های کوچک توانسته باشد بازده بالایی ب کند، این بازده نشانگر قدرت تحلیل بالای وی نیست و تنها نشان می دهد که وی بازده بالای ب شده را در ازای تحمل ریسک بیشتر ب کرده است، نه توانایی تحلیل فوق العاده.. ....................

سرمايه گذاری در بازار سهام نیازمند یک استراتژی مناسب بر اساس میزان سرمايه، مدت زمان سرمايه گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک پذیری سرمايه گذار است. بر این اساس، اولین گام در سرمايه گذاری، شناسایی سهام شرکت ها با استفاده از روش های حرفه ای تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی است.

با وجود پیچیدگی این روش ها، معیارهای مشخصی برای بررسی اولیه سهام شرکت ها وجود دارد که در این میان می توان به عواملی همچون چشم انداز صنعت، سودآوری، وضعیت نقدینگی، میزان بدهی ها، نسبت قیمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود و ترکیب سهامداران شرکت اشاره کرد.از طرفی دیگر در انتخاب سهام باید خصوصیات فردی، سود مورد انتظار و درجه ریسک پذیری سرمايه گذار را نیز مد نظر قرار داد......................


از همه مهمتر در انتخاب سهام سود اوری اتیست و قرارنگرفتن محوریت تحلیل در حال و گذشته است .............

در هر برهه ای از زمان متغییراتی موجب زیاندهی و سود دهی صنایع میشوند و محوریت تحلیل باید بر بوقوع پیوستن متغیرات باشد .......................

باید دقیقا علت زیانده بودن و سود ده شدن را مد نظر قراردهیم »


تفاوت پس انداز نمودن وجوه اندک در بانک

با ید بیمه عمر و سرمايه گذاری چیست ؟

برای سرمايه گذاری در بانک ، چنانچه بخواهید سود دریافتیتان قابل توجه باشد، باید در ابتدا مبلغ قابل توجهی را پس انداز نمایید . س گذاری در بانکها به دو صورت انجام میشود:س گذاری در انواع حسابهای بلند مدت بانکی:

این نوع سرمايه گذاری معمولاً مست م داشتن سرمايه هنگفتی است که به صورت یکباره س گذاری شده و تا پایان مدت قرارداد قابل برداشت و استفاده نیست. در صورت استفاده، میزان نرخ سود آنها متناسب با مدت زمان س گذاری تعدیل میشود.


در روش بالا هیچکدام از مزایای پوششهای بیمه ای ارائه نمیشود.


ولی در بیمه عمر و سرمايه گذاری:

پرداخت تنها یک حق بیمه، شرکت بیمه در صورت فوت بیمه شده میبایست تمام سرمايه فوت تعیین شده و حتی سرمايه فوت بر اثر حادثه را به استفاده کنندگان پرداخت کند ،

در حالیکه در س گذاری در بانک چنین پوششی وجود ندارد.

بنابراین برای پوشش این خطرات و نیز جبران سایر هزینه ها، شرکت های بیمه ناگزیر به داشتن ذخیره معقولی هستند تا بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.


بنابراین از مزیت های بیمه های عمر و سرمايه گذاری به طور خلاصه میتوان به ارائه پوشش های بیمه ای از ابتدای قرارداد ، امکان برداشت از اندوحته ، اخذ وام بدون ضامن و وثیقه و سود مشارکت در منافع را نام برد.


اگر بخواهیم در باره سرمايه مذهبی و یا آثار آن بر سایر متغیرها و پدیده­ های اقتصادی و اجتماعی به صورت تجربی مطالعه کنیم و بررسی­ هایی انجام دهیم, نیازمند تعریف متغیرهایی برای این عامل و داشتن شاخص­هایی برای اندازه­ گیری آن هستیم. در اینجا این پرسش مطرح می­شود که چه شاخص­ها و متغیرهایی می­توان برای اندازه­ گیری مقدار سرمايه مذهبی تعریف کرد و آیا مقادیری برای چنین شاخص­ هایی در جامعه وجود دارد؟


اگر بخواهیم در باره سرمايه مذهبی و یا آثار آن بر سایر متغیرها و پدیده­ های اقتصادی و اجتماعی به صورت تجربی مطالعه کنیم و بررسی­ هایی انجام دهیم, نیازمند تعریف متغیرهایی برای این عامل و داشتن شاخص­هایی برای اندازه­ گیری آن هستیم. در اینجا این پرسش مطرح می­شود که چه شاخص­ها و متغیرهایی می­توان برای اندازه­ گیری مقدار سرمايه مذهبی تعریف کرد و آیا مقادیری برای چنین شاخص­ هایی در جامعه وجود دارد؟


بیمه عمر

انواع بیمه نامه های عمر انفرادی :

 • عمروسرمايه گذاری (جام زندگی)

 • عمر و سرمايه گذاری (جام مهر)

عمروسرمايه گذاری (جام زندگی)

طرح بیمه عمر و سرمايه گذاری (جام زندگی) ترکیبی از یک بیمه عمر و یک اندوخته سرمايه گذاری بوده که علاوه بر ارائه پوشش خطر فوت و برخی پوششهای اضافی، درآمدهایی را با تضمین نرخ سود سرمايه گذاری مشخص در زمان حیات نصیب بیمه گذار می­نماید.

مزایا و ویژگی های بیمه ­نامه عمر و سرمايه گذاری (جام زندگی)

 • تخصیص سود سرمايه گذاری علی­ الحساب تضمینی به صورت روز شمار به مدت 10 سال با نرخ 18% برای 5 سال اول و 15 درصد در 5 سال دوم

 • پرداخت اندوخته سرمايه گذاری درصورت حیات بیمه شده در پایان قرارداد

 • پرداخت سرمايه فوت بیمه ­نامه و اندوخته سرمايه گذاری در صورت فوت بیمه ­شده درطول مدت قرارداد

 • حق انتخاب نحوه پرداخت حق بیمه بصورت یکجا، سالانه، شش ماهه،سه ماهه و ماهانه (فروش جمعی)

 • امکان دریافت وام به اعتبار اندوخته بیمه­نامه

 • امکان باز ید بیمه نامه طی مدت قرارداد

 • امکان برخورداری از پوشش­های اضافی

شامل :

 • پرداخت غرامت بیماری­های خاص شامل سکته مغزی، سکته قلبی، سرطان­ها، پیوند اعضاء و همچنین پرداخت هزینه­های عمل جراحی کرونر قلب بازحداکثر تا سن 60 سالگی و تا سقف سرمايه 250.000.000 ریال در مورد هر بیماری

 • فوت در اثر حادثه : پرداخت 1 تا 4 برابر سرمايه فوت حداکثر تا سقف 2.000.000.000ریال

 • پرداخت سرمايه نقص عضو یا ازکارافتادگی ناشی از حادثه به میزان 100 درصد سرمايه فوت

 • پرداخت هزینه ­های پزشکی ناشی از حادثه به میزان 20 درصد سرمايه فوت به هر علت تا سقف 200.000.000 ریال

 • معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت ازکارافتادگی دائم و کامل (ناشی از حادثه ی ماری) : در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده دراثرحادثه وبیماری از پرداخت حق بیمه معاف خواهد شد

 • پرداخت مستمری ازکارافتادگی درصورت ازکارافتادگی دائم و کامل (ناشی از حادثه ی ماری) معادل 1 تا 3 برابر آ ین حق بیمه پرداختی تا ده سال

 • امکان افزایش سالیانه سرمايه فوت و حق بیمه به میزان 0، 5، 10، 15 و 20 درصد

 • برخوداری از معافیت های مالیاتی به شرح زیر:

 1. بخشودگی مالیاتی حق بیمه های عمروسرمايه گذاری بر اساس ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات ر می شود

 2. معافیت سرمايه بیمه عمروسرمايه گذاری (سرمايه فوت و اندوخته سرمايه گذاری) ازمالیات بر درآمدسرمايه بیمه عمری که بیمه گذاران یا استفاده کنندگان از موسسات بیمه به صورت یکجا یا مستمری دریافت می کنند، طبق ماده 136 قانون مالیاتهای مستقیم ازپرداخت مالیات معاف است

 3. معافیت سرمايه بیمه عمروسرمايه گذاری (سرمايه فوت و اندوخته سرمايه گذاری) ازمالیات بر ارث

 4. پوشش فوت ناشی از حادثه تا سقف 100.000.000 ریال بدون پرداخت حق بیمه اضافی به شرط پرداخت اولین قسط بیمه ­نامه در زمان تکمیل فرم پرسشنامه

 5. پرداخت 25% از سرمايه فوت در آ ین سال حیات بیمه شده حداکثر تا سقف 150.000.000

عمر و سرمايه گذاری (جام مهر)

در بیمه ­نامه جام مهر ضمن ارائه تمامی پوشش­های مربوط به بیمه­ نامه جام زندگی، مزایای اختصاصی ذیل نیز ارائه می­گردد :

ارائه پوشش فوت برای بیمه ­شده دوم (معاف از پرداخت هزینه ­های بیمه­ گری)

ارائه پوشش معافیت از پرداخت ازپرداخت حق­بیمه درصورت فوت بیمه­ شده اول (بیمه­ گذار)


آخرین جستجو ها