جستجوی عبارت سختی انی

مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند
دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
حجم فایل 6350 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120
ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب ف ی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف ( یک درصد وزنی تقویت کننده و سرعت هم زدن مخلوط مذاب) بر روی خواص مکانیکی افروشنده فایل


کد کاربری 15مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنین حجمی مساوی با حجم آلیاژهای دیگر و خواص مکانیکی منحصر به فردی که ارائه می کنند در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. از این مواد بیشتر در سازه های فضای و صنایع هوایی استفاده می شود. مواد مرکب از دو جزء اصلی تشکیل شده اند: 1- ف پایه 2- عامل تقویت کننده


بصورت کلی از ف ات با وزن کم به عنوان ف پایه و همچنین از مواد سرامیکی به عنوان تقویت کننده استفاده می شود از مهمترین و معروفترین مواد مرکب می توان به ماده مرکب با زمینه آلومینیومی و تقویت کننده ذره ای کاربیدسیلی اشاره کرد آلومینیوم و کاربیدسیلی به علت نزدیک بودن دانسیت هایشان به یکدیگر می توانند خصوصیات عالی مکانیکی را در وزن کم بوجود بیاورند در این تحقیق نحوه ساخت این ماده مرکب از روش ریخته گری در قالب ف ی مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیر دو فاکتور مختلف ، یک درصد وزنی تقویت کننده و دیگری سرعت هم زدن مخلوط مذاب بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام مورد بحث و بررسی قرار می گیرد نتایج حاصل شده به ما نشان می دهد که با اضافه مواد سرامیکی به ف پایه تغییرات ای در رفتار مکانیکی ف پایه ایجاد می شود که در این پایان نامه به تفصیل به بررسی این رفتار می پردازیم .


فهرست مطالب


عنوان صفحه


1- فصل اول: مقدمه 1


2- فصل دوم: مروری بر منابع 4


1-2- کامپوزیت های دارای ذرات ریز 5


1-1-2- خواص کامپوزیت های ذره ای 9


2-1-2- انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت کننده 9


2-2- کامپوزیت های تقویت شده با الیاف 11


1-2-2- خواص کامپوزیت های تقویت شده با الیاف 13


2-2-2- خصوصیات کامپوزیت های تقویت شده 15


3-2- مختصر در مورد آلومینیوم 24


4-2- سرامیک های پیشرفته 26


5-2- توضیحات مختصر در مورد آزمون مکانیکی 27


1-5-2- آزمون سختی 27


2-5-2- آزمون کشش 29


2-5-3- آزمون تخلخل سنجی30


3- فصل سوم: روش انجام آزمایش 32


4- فصل چهارم: تحلیل نتایج 50


1-4- نتایج حاصل از آزمون نونه ax 52


2-4- نتایج حاصل از آزمون نونه bx 54


3-4- نتایج حاصل از آزمون نونه cx56


4-4- نتایج حاصل از آزمون نونه dx 58


5-4- نتایج حاصل از آزمون نونه ex60


6-4- نتایج حاصل از آزمون نونه ay 62


7-4- نتایج حاصل از آزمون نونه by64


8-4- نتایج حاصل از آزمون نونه cy66


9-4- نتایج حاصل از آزمون نونه dy 68


10-4- نتایج حاصل از آزمون نونه ey70


11-4- نتایج حاصل از آزمون نونه az 72


12-4- نتایج حاصل از آزمون نونه bz 74


13-4- نتایج حاصل از آزمون نونه cz76


14-4- نتایج حاصل از آزمون نونه dz78


15-4- نتایج حاصل از آزمون نونه ez80


5- فصل پنجم: تفسیر نتایج100


نتیجه گیری 109


پیشنهادات 110


منابع 111


فهرست شکل ها


عنوان صفحه


2-1- فرم های مختلف ساختارهای کامپوزیت 5


2-2- فرآیند ریخته گری کامپوزیت 12


2-3- نمایش تنش کششی و برشی 15


2-4- ساختار کامپوزیت لایه ای 19


2-5- کامپوزیت تقویت کننده شده با الیاف 19


2-6- نمونه آزمون کشش 30


3-1- نمونه آزمون کشش 47


4-1- ساختار ax 53


4-2- ساختار bx 55


4-3- ساختار cx 57


4-4- ساختار dx 59


4-5- ساختار ex 61


4-6- ساختارay 63


4-7- ساختارby 65


4-8- ساختارcy 67


4-9- ساختارdy 69


4-10- ساختار ey 71


4-11- ساختار az 73


4-12- ساختارbz 75


4-13- ساختار cz 77


4-14- ساختار dz 79


4-15- ساختارez 81


فهرست نمودارها


عنوان صفحه


2-1- مقایسه بین استحکام تسیلم 7


2-2- تأثیر خاک رس برخواص11


2-3- نمودار تنش – کرنش14


2-4- ازدیاد طول شیشه 16


4-1- نمودار کشش ax 52


4-2- نمودار کشش bx 54


4-3- نمودار کشش cx 56


4-4- نمودار کشش dx 58


4-5- نمودار کشش ex 60


4-6- نمودار کشش ay 62


4-7- نمودار کشش by64


4-8- نمودار کششcy 66


4-9- نمودار کششdy 68


4-10- نمودار کششey 70


4-11- نمودار کشش az72


4-12- نمودار کششbz 74


4-13- نمودار کششcz 76


4-14- نمودار کششdz 78


4-15- نمودار کشش ez80


4-16- منحنی بر حسب sic در سرعت 40082


4-17- منحنی بر حسب sic در سرعت 80084


4 - منحنی بر حسب sic در سرعت 120086


4-19- تنش بر حسب sic در سرعت 40088


4-20- تنش بر حسب sic در سرعت 80090


4-21- تنش بر حسب sic در سرعت 120092


4-22- انرژی بر حسب sic در سرعت 40094


4-23- انرژی بر حسب sic در سرعت 80096


4-24- انرژی بر حسب sic در سرعت 120098


فهرست جداول


عنوان صفحه


2-1- مثالها و کاربردهای کامپوزیت 8


2-2- خواص الیاف 22


2-3- تأثیر مکانیزم های استحکام بخش در آلومینیوم 25


2-4- خواص سرامیک ها 27


4-1- درصد وزنی sic 50


4-2- سرعت همزن 51


4-3- سختی نمونه ax 53


4-4- سختی نمونه bx 55


4-5- سختی نمونه cx 57


4-6- سختی نمونه dx59


4-7- سختی نمونه ex61


4-8- سختی نمونه ay63


4-9- سختی نمونه by 65


4-10- سختی نمونه cy67


4-11- سختی نمونه dy69


4-12- سختی نمونه ey71


4-13- سختی نمونه az73


4-14- سختی نمونه bz75


4-15- سختی نمونه cz77


4-16- سختی نمونه dz79


4-17- سختی نمونه ez81


4 - سختی بر حسب sic سرعت 400 82


4-19- بیشترین و کمترین سختی سرعت 400 83


4-20- تغییرات سختی 83


4-21- سختی بر حسب sic سرعت 800 84


4-22- بیشترین و کمترین سختی سرعت 800 85


4-23- تغییرات سختی 85


4-24- سختی بر حسب sic سرعت 1200 86


4-25- درصد تغییرات سختی87


4-26- تنش ش ت بر حسب sic سرعت 400 88


4-27- بیشترین و کمترین تنش سرعت 400 89


4-28- تغییرات تنش سرعت 400 89


4-29- تنش بر حسب درصد sic سرعت 800 90


4-30- بیشترین و کمترین تنش 91


4-31- تغییرات تنش سرعت 80091


4-32- تنش بر حسب درصد sic سرعت 1200 92


4-33- بیشترین و کمترین تنش93


4-34- تغییرات تنش سرعت 120093


4-35- انرژی بر حسب sic سرعت 400 94


4-36- بیشترین و کمترین تنش95


4-37- تغییرات تنش سرعت 400 95


4-38- انرژی بر حسب sic سرعت 800 96


4-39- بیشترین و کمترین تنش97


4-40- درصد تغیرات انرژی سرعت 80097


4-41- انرژی بر حسب sic سرعت 1200 98


4-42- بیشترین و کمترین تنش99


4-43- تغییرات انرژی سرعت 120099


 


سختی سنگ چیست؟

hardness of s-سختی سنگ

مقیاس سختی موس (mohs)مقیاس سختی موس (mohs) معیاری است برای تشخیص میزان سختی کانی ها و سنگ ها که توسط یک معدن شناس آلمانی به نام فردریک موس در سال 1822 میلادی پایه گذاری شده است. این مقیاس ب ایه میزان مقاومت مواد معدنی در برابر اش توسط مواد مرجع بنا شده است. در این مقیاس تالک با کمترین میزان سختی درجه 1 و الماس با بیشترین میزان سختی با درجه 10 قرار دارد. فردیک موس در قرن نوزدهم میلادی توانست سنگ ها را بر اساس میزان سختی رتبه بندی کند، ولی با پیشرفت علم و توسعه دستگاه های اندازه گیری میزان سختی ، مشخص شد که سختی هر ماده و سنگ معدنی به طور دقیق چندین برابر سایر مواد معدنی دیگر است و این سختی را اصطلاحا سختی مطلق می نامند لذا نسبت مشخصی از این جهت بین مواد معدنی طبیعی برقرار میباشد.

برای درک بهتر ج بهتر است مفهوم سختی مطلق یا absolute hardness را در اینجا ذکر کنیم. سختی مطلق هر ماده با استفاده از ابزاری به نام سختی سنج (sclerometor) در آزمایشگاه تعیین می شود. این ابزار با یک قلم که سختی آن تعریف شده، بر روی ماده مورد آزمایش اش ایجاد می کند،بدین ترتیب می توان با بررسی مشخصات اشی که بر روی ماده ایجاده شده است و بر اساس نیروی مورد نیاز برای ایجاد اش بر سطح،سختی مطلق ماده مورد آزمایش را بدست آورد.

استفاده از سختی مطلق به اندازه مقیاس سختی موس رایج نیست ولی همانطور که در ج زیر مشخص است از سختی مطلق می توان برای یافتن نسبت سختی چند ماده استفاده کرد به طور مثال الماس 15 برابر کوارتز و 7.5 برابر توپاز سخت است.

سختی مطلقکانیدرجه سختی موس
1 تالک 1
2 ژیپس 2
3 کلسیت 9
4 فلوئوریت 21
5 آپاتیت 48
6 فلدسپار 72
7 کوارتز 100
8 توپاز 200
9 کروندم 400
10 الماس 1500

آگاهی استفاده از میزان سختی گوهرها در جواهر تراشی کاربرد فراوان دارد. از این رو میزان سختی 144 نوع سنگ قیمتی در ج زیر گرد آوری شده اند.

hardness hardness hardness
diamond 10 hessonite garnet 6.5 - 7.5 kyanite 6-7
ruby 9 rhodolite garnet 6.5 - 7.5 maw-sit-sit 6-7
sapphire 9 mali garnet 6.5 - 7.5 c iterite 6-7
star sapphire 9 spessartite garnet 6.5 - 7.5 clinohumite 6
color-change sapphire 9 zircon 6.5 - 7.5 manite 5.5 – 6
star ruby 9 sillimanite cat's eye 6.5 - 7.5 scapolite 5.5 – 6
chrysoberyl cat's eye 8.5 almandine garnet 6.5 - 7.5 nuumite 5.5 – 6
alexandrite 8.5 pyrope garnet 6.5 - 7.5 rhodonite 5.5 - 6.5
chrysoberyl 8.5 star garnet 6.5 - 7.5 boulder opal 5.5 - 6.5
azotic topaz 8 axinite 6.5 – 7 hematite 5.5 - 6.5
mystic topaz 8 melanite 6.5 – 7 opal doublet 5.5 - 6.5
imperial topaz 8 jasper 6.5 – 7 opal 5.5 - 6.5
rutile topaz 8 fire agate 6.5 – 7 moss opal 5.5 - 6.5
spinel 8 agate 6.5 – 7 sodalite 5.5 – 6
topaz 8 bloodstone 6.5 – 7 fire opal 5.5 - 6.5
emerald 7.5 – 8 carnelian 6.5 – 7 cat's eye scapolite 5.5 – 6
aquamarine 7.5 – 8 agate geode 6.5 – 7 moldavite 5.5
beryl 7.5 – 8 peridot 6.5 – 7 lapis lazuli 5-6
morganite 7.5 – 8 dendritic agate 6.5 – 7 turquoise 5-6
cat's eye aquamarine 7.5 – 8 tiger's eye matrix 6.5 – 7 tashmarine diopside 5-6
goshenite 7.5 – 8 onyx 6.5 – 7 chrome diopside 5-6
dumortierite quartz 7 - 8.5 ruby-zoisite 6.5 – 7 star diopside 5-6
hambergite 7.5 spodumene 6.5 – 7 tremolite-hexagonite 5-6
andalusite 7.5 chalcedony 6.5 – 7 sphene 5 - 5.5
chrome tourmaline 7 - 7.5 tanzanite 6.5 – 7 snowflake obsidian 5 - 5.5
rubellite tourmaline 7 - 7.5 chrysoprase 6.5 – 7 obsidian 5 - 5.5
cat's eye tourmaline 7 - 7.5 star rose quartz 6.5 – 7 smithsonite 5
paraiba tourmaline 7 - 7.5 color-change diaspore 6.5 – 7 hemimorphite 5
iolite 7 - 7.5 peanut wood 6.5 – 7 apatite 5
danburite 7 - 7.5 tiger's eye 6.5 – 7 cat's eye apatite 5
demantoid garnet 7 - 7.5 hiddenite 6.5 – 7 charoite 4.5 – 5
tourmaline 7 - 7.5 cat's eye diaspore 6.5 – 7 larimar 4.5 – 5
quartz 7 fossil coral 6.5 – 7 gaspeite 4.5 – 5
star lemon quartz 7 amazonite 6 - 6.5 variscite 4-5
mystic quartz 7 labradorite 6 - 6.5 ammolite 4
rutile quartz 7 moonstone 6 - 6.5 fluorite 4
aventurine 7 rainbow pyrite 6 - 6.5 rhodochrosite 4
smoky quartz 7 orthoclase 6 - 6.5 malachite 3.5 – 4
amethyst 7 prehnite 6 - 6.5 sphalerite 3.5 – 4
citrine 7 sunstone 6 - 6.5 azurite 3.5 – 4
rose quartz 7 andesine labradorite 6 - 6.5 coral 3-4
strawberry quartz 7 rainbow moonstone 6 - 6.5 verdite 3
kunzite 7 star sunstone 6 - 6.5 calcite 3
quartz cat's eye 7 sugilite 6 - 6.5 pearl 2.5 - 4.5
ametrine 7 nephrite jade 6 - 6.5 lepidolite 2.5 – 3
grossularite garnet 6.5 - 7.5 jadeite 6 - 6.5 amber 2 - 2.5
color-change garnet 6.5 - 7.5 star moonstone 6 - 6.5
tsavorite garnet 6.5 - 7.5 idocrase 6.5

دستگاهای سختی سنج پرتابل ف ات برند sadt  با شرایط فروش اقساطی


سختی سنج+دستگاه سختی سنج پرتابل+دستگاه تست سختی+دستگاه hartip


فروش ویژه دستگاه های سختی سنج پرتابل برند های sadt (تحت لیسانس امریکا) و  testech  کره
دستگاهای سختی سنج پرتابل ف ات برند sadt  با شرایط فروش اقساطی  :                               


دستگاه سختی سنج پیشرفته  hartip 1800دستگاه سختی سنج   hartip 1500


 


leeb portable hardness tester - hartip 3000

دستگاه سختی سنج  hartip 3000


کاتالوگ دستگاه سختی سنج hartip 3000


 


 


نمونه دستگاه های های سختی سنج پرتابل این شرکت :
1-دستگاه سختی سنج پرتابل کمپانی testech مدل hm-400 ساخت کره


 


دستگاه سختی سنج پر تابل دیجیتال پراب جدا، دارای پرینتر سرخود مدل : hm-400 ساخت کمپانی testech کره


 پرینتر سرخود- پراب استاندارد d با قابلیت انتخاب نوع درجه اندازه گیری در انواع مقیاس سختی سنجی ( hl – hb – hra – hrb – hrc – hv – hs – ) -


قابلیت اندازه گیری بر روی سطوح مقعر و محدب بوسیله رینگهای کمکی و انتخاب نوع پراب (d – dc – d+15 – c – g – dl )


که بصورت انتخ می باشد - با صفحه نمایش بزرگ -


تنظیم روشنائی پشت صفحه


– تشخیص نوع پراب و قابلیت تنظیم حدود


– تاریخ و زمان


– حافظه و الارم در مواقع نتایج غیر واقعی


- چاپ مقادیر بوسیله پرینتر سرخود


- دارای 100 گروه حافظه –ایجاد ح آماری از قبیل مقدار ماکزیمم و مینیمم و تعداد خوانده ومقدار متوسط


وضعیت گذاشتن پراب بر روی قطعه تحت آزمایش ونمایش آن بر روی صفحه نمایش و غیره -----


تجهیزات جانبی دستگاه سختی سنج پرتابل ف ات  :


تست بلوک با مقدارسختی ثبت شده روی آن-برس پاک کننده مخصوص -رینگ یدکی- شارژر- باطری قابل شارژ


برگه تائیدیه کنترول کیفیت نهائی کیف حمل و دفترچه راهنما .


مشاوره در زمینه ید دستگاه سختی سنج با شماره 77130687-021 تماس حاصل فرمائید.


دستگاه های سختی سنج ف ات sadt  


2-دستگاه سختی سنج sadt مدل hartip 1500


دستگاه سختی سنج sadt مدل hartip1500


 


ساخت کمپانی سینوایج (sino age)


دقت بالا


پراب سرخود با نوع پراب d


اندازه گیری در تمام زوایا


مناسب برای تمام ف ات


مقیاس سختی hl/hrc/hrb/hb/hv/hs


گنجایش حافظه: 99 داده


بازه اندازه گیری: hl170-960/ hrc17-70/ hrb13-109/
hb20-655/ hv80-940/ hs32-99.5


خاموشی خ ر و دارای نشانگر هشدار باتری ضعیف


 


 


modelhartip 1500principleleeb hardness measurementaccuracy+/-0.6%@hl=800(+/-hrc0.2)displaylcd with backlighthardness scalehl/hrc/hrb/hb/hv/hsmeasruing rangehl200-960 / hrc19-68 / hrb13-101.7 / hb20-655 / hv80-940 / hs32-99.5impact deviced (internal)materials9 common metal materialsmemory99 datastatistics functionaverage / max. / min. / valuerecalibrationallowed by userindicatorlow batterypower offautopower supplyni-mh 9v rechargeable batteryworking environment-10~+45°cdimension (mm)100x60x33net weight (g)1503-دستگاه سختی سنج sadt مدل hartip1800


 


 دقت بالا


پراب سرخود با نوع پراب d


اندازه گیری در تمام زوایا


مناسب برای تمام ف ات


مقیاس سختی hl/hrc/hrb/hb/hv/hs


گنجایش حافظه: 99 داده


بازه اندازه گیری: hl170-960/ hrc17-70/ hrb13-109/
hb20-655/ hv80-940/ hs32-99.5


خاموشی خ ر و دارای نشانگر هشدار باتری ضعیف


دارای بلوتوث نرم افزار اتصال به رایانه


021-77130687-8

فروش دستگاه سختی سنج اقساطی- ید دستگاه سختی سنج پرتابل ف ات


 


فروش ویژه دستگاه های سختی سنج پرتابل برند های sadt (تحت لیسانس امریکا) و  testech  کره
دستگاهای سختی سنج پرتابل ف ات برند sadt  با شرایط فروش اقساطی  :                               


دستگاه سختی سنج پیشرفته  hartip 1800دستگاه سختی سنج   hartip 1500


 


leeb portable hardness tester - hartip 3000

دستگاه سختی سنج  hartip 3000


کاتالوگ دستگاه سختی سنج hartip 3000


 


 


 


 


021-77130687-8


02177228679


09122710269


www.ppkgroup.ir


 


 


سختی سنج +دستگاه سختی سنج پرتابل+دستگاه سختی سنج پرتابل


 


  علمی کاربردی ی انی علیا در سال جدید برای ورودی مهر و بهمن 96 - 97 در رشته های اعلام شده ثبت نام بدون آزمون ( بدون کنکورانجام می دهد . بسیاری از نان انی علیا ممکن است اطلاعات زیادی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی علیا و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی علیا رشته های مختلفی که برای سال تحصیلی در مقاطع تحصیلی در انی علیا ارائه می شود بی خبر باشند. در مقالات قبلی درباره زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی توضیح داده شد که از لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید  ثبت نام بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 حالا می خواهیم در ادامه درباره لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی انی علیا برای سال تحصیلی جدید در نیمسال مهرماه و بهمن ماه توضیح دهیم. بسیاری از افراد درباره تفاوت ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی و با کنکور علمی کاربردی روستا انی علیاسوال می پرسند که در جواب به این عزیزان باید گفت تنها در نوع ورود به علمی کاربردی است و در بقیه مسائل تفاوتی با هم دیگر ندارند. و تنها نقل و انتقالات آزادار انی علیا به دیگر برای این داوطلبان ممکن نمی باشد.  پس اگر می خواهید ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی علیا از طریق سایت سازمان سنجش در سال تحصیلی جدید برای بهمن ماه و مهر ماه 96 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. باید به داوطلبان عزیز عرض کنم هیچ کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی به صورت بدون کنکور علمی کاربردی ارائه نمی شود. . در صورت نیاز برای انتخاب رشته کنکور سراسری مانند انتخاب رشته کنکور سراسری 96 می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سامانه ندای مشاور کمک بگیرید تا ثبت نام علمی کاربردی 96  انی علیا را به صورت بدون کنکور و با کنکور را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی به راحتی انجام دهید. برای دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی علیا می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 انی علیا

نرم افزار انتخاب رشته آزاد

نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96

رشته های بدون کنکور آزاد روستا انی علیا

برای ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی علیا با مشاوران مرکز سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

ثبت نام نمونه تی انی علیا

اعلام نتایج نمونه تی انی علیا

انتخاب رشته کنکور 96 انی علیا

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری انی علیا

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انی علیا

مشاوره  خانواده  تلفنی

مشاوره خانوادگی

 

راهنمای زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی علیا سال تحصیلی 96-97

علمی کاربردی ی انی علیا در سال جدید برای ورودی مهر و بهمن 96 - 97 در رشته های اعلام شده ثبت نام بدون آزمون ( بدون کنکورانجام می دهد . بسیاری از نان انی علیا ممکن است اطلاعات زیادی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی علیا و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی علیا رشته های مختلفی که برای سال تحصیلی در مقاطع تحصیلی در انی علیا ارائه می شود بی خبر باشند. در مقالات قبلی درباره زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی توضیح داده شد که از لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید  ثبت نام بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 حالا می خواهیم در ادامه درباره لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی انی علیا برای سال تحصیلی جدید در نیمسال مهرماه و بهمن ماه توضیح دهیم. بسیاری از افراد درباره تفاوت ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی و با کنکور علمی کاربردی روستا انی علیاسوال می پرسند که در جواب به این عزیزان باید گفت تنها در نوع ورود به علمی کاربردی است و در بقیه مسائل تفاوتی با هم دیگر ندارند. و تنها نقل و انتقالات آزادار انی علیا به دیگر برای این داوطلبان ممکن نمی باشد.  پس اگر می خواهید ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی علیا از طریق سایت سازمان سنجش در سال تحصیلی جدید برای بهمن ماه و مهر ماه 96 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. باید به داوطلبان عزیز عرض کنم هیچ کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی به صورت بدون کنکور علمی کاربردی ارائه نمی شود. . در صورت نیاز برای انتخاب رشته کنکور سراسری مانند انتخاب رشته کنکور سراسری 96 می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سامانه ندای مشاور کمک بگیرید تا ثبت نام علمی کاربردی 96  انی علیا را به صورت بدون کنکور و با کنکور را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی به راحتی انجام دهید. برای دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی علیا می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 انی علیا

نرم افزار انتخاب رشته آزاد

نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96

رشته های بدون کنکور آزاد روستا انی علیا

برای ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی علیا با مشاوران مرکز سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

نتایج کنکور کارشناسی ارشد 96

انتخاب رشته کنکور 96 انی علیا

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری انی علیا

ثبت نام کنکور کاردانی 96 انی علیا

ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 انی علیا

ثبت نام مدارس شاهد انی علیا

نتایج آزمون مدارس نمونه تی 96 انی علیا

نتایج آزمون تیزهوشان 96 انی علیا

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه تی انی علیا

 

  


  علمی کاربردی ی انی سفلی در سال جدید برای ورودی مهر و بهمن 96 - 97 در رشته های اعلام شده ثبت نام بدون آزمون ( بدون کنکورانجام می دهد . بسیاری از نان انی سفلی ممکن است اطلاعات زیادی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی سفلی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی سفلی رشته های مختلفی که برای سال تحصیلی در مقاطع تحصیلی در انی سفلی ارائه می شود بی خبر باشند. در مقالات قبلی درباره زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی توضیح داده شد که از لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید  ثبت نام بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 حالا می خواهیم در ادامه درباره لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی انی سفلی برای سال تحصیلی جدید در نیمسال مهرماه و بهمن ماه توضیح دهیم. بسیاری از افراد درباره تفاوت ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی و با کنکور علمی کاربردی روستا انی سفلیسوال می پرسند که در جواب به این عزیزان باید گفت تنها در نوع ورود به علمی کاربردی است و در بقیه مسائل تفاوتی با هم دیگر ندارند. و تنها نقل و انتقالات آزادار انی سفلی به دیگر برای این داوطلبان ممکن نمی باشد.  پس اگر می خواهید ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی سفلی از طریق سایت سازمان سنجش در سال تحصیلی جدید برای بهمن ماه و مهر ماه 96 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. باید به داوطلبان عزیز عرض کنم هیچ کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی به صورت بدون کنکور علمی کاربردی ارائه نمی شود. . در صورت نیاز برای انتخاب رشته کنکور سراسری مانند انتخاب رشته کنکور سراسری 96 می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سامانه ندای مشاور کمک بگیرید تا ثبت نام علمی کاربردی 96  انی سفلی را به صورت بدون کنکور و با کنکور را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی به راحتی انجام دهید. برای دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی سفلی می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 انی سفلی

نرم افزار انتخاب رشته آزاد

نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96

رشته های بدون کنکور آزاد روستا انی سفلی

برای ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی سفلی با مشاوران مرکز سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

ثبت نام نمونه تی انی سفلی

اعلام نتایج نمونه تی انی سفلی

انتخاب رشته کنکور 96 انی سفلی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری انی سفلی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انی سفلی

مشاوره  خانواده  تلفنی

مشاوره خانوادگی

 

راهنمای زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی سفلی سال تحصیلی 96-97

علمی کاربردی ی انی سفلی در سال جدید برای ورودی مهر و بهمن 96 - 97 در رشته های اعلام شده ثبت نام بدون آزمون ( بدون کنکورانجام می دهد . بسیاری از نان انی سفلی ممکن است اطلاعات زیادی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی سفلی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی سفلی رشته های مختلفی که برای سال تحصیلی در مقاطع تحصیلی در انی سفلی ارائه می شود بی خبر باشند. در مقالات قبلی درباره زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی توضیح داده شد که از لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید  ثبت نام بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 حالا می خواهیم در ادامه درباره لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی انی سفلی برای سال تحصیلی جدید در نیمسال مهرماه و بهمن ماه توضیح دهیم. بسیاری از افراد درباره تفاوت ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی و با کنکور علمی کاربردی روستا انی سفلیسوال می پرسند که در جواب به این عزیزان باید گفت تنها در نوع ورود به علمی کاربردی است و در بقیه مسائل تفاوتی با هم دیگر ندارند. و تنها نقل و انتقالات آزادار انی سفلی به دیگر برای این داوطلبان ممکن نمی باشد.  پس اگر می خواهید ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی سفلی از طریق سایت سازمان سنجش در سال تحصیلی جدید برای بهمن ماه و مهر ماه 96 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. باید به داوطلبان عزیز عرض کنم هیچ کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی به صورت بدون کنکور علمی کاربردی ارائه نمی شود. . در صورت نیاز برای انتخاب رشته کنکور سراسری مانند انتخاب رشته کنکور سراسری 96 می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سامانه ندای مشاور کمک بگیرید تا ثبت نام علمی کاربردی 96  انی سفلی را به صورت بدون کنکور و با کنکور را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی به راحتی انجام دهید. برای دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی سفلی می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 انی سفلی

نرم افزار انتخاب رشته آزاد

نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96

رشته های بدون کنکور آزاد روستا انی سفلی

برای ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی سفلی با مشاوران مرکز سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

نتایج کنکور کارشناسی ارشد 96

انتخاب رشته کنکور 96 انی سفلی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری انی سفلی

ثبت نام کنکور کاردانی 96 انی سفلی

ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 انی سفلی

ثبت نام مدارس شاهد انی سفلی

نتایج آزمون مدارس نمونه تی 96 انی سفلی

نتایج آزمون تیزهوشان 96 انی سفلی

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه تی انی سفلی

 

  


  علمی کاربردی ی انی وسطی در سال جدید برای ورودی مهر و بهمن 96 - 97 در رشته های اعلام شده ثبت نام بدون آزمون ( بدون کنکورانجام می دهد . بسیاری از نان انی وسطی ممکن است اطلاعات زیادی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی وسطی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی وسطی رشته های مختلفی که برای سال تحصیلی در مقاطع تحصیلی در انی وسطی ارائه می شود بی خبر باشند. در مقالات قبلی درباره زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی توضیح داده شد که از لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید  ثبت نام بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 حالا می خواهیم در ادامه درباره لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی انی وسطی برای سال تحصیلی جدید در نیمسال مهرماه و بهمن ماه توضیح دهیم. بسیاری از افراد درباره تفاوت ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی و با کنکور علمی کاربردی روستا انی وسطیسوال می پرسند که در جواب به این عزیزان باید گفت تنها در نوع ورود به علمی کاربردی است و در بقیه مسائل تفاوتی با هم دیگر ندارند. و تنها نقل و انتقالات آزادار انی وسطی به دیگر برای این داوطلبان ممکن نمی باشد.  پس اگر می خواهید ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی وسطی از طریق سایت سازمان سنجش در سال تحصیلی جدید برای بهمن ماه و مهر ماه 96 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. باید به داوطلبان عزیز عرض کنم هیچ کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی به صورت بدون کنکور علمی کاربردی ارائه نمی شود. . در صورت نیاز برای انتخاب رشته کنکور سراسری مانند انتخاب رشته کنکور سراسری 96 می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سامانه ندای مشاور کمک بگیرید تا ثبت نام علمی کاربردی 96  انی وسطی را به صورت بدون کنکور و با کنکور را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی به راحتی انجام دهید. برای دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی وسطی می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 انی وسطی

نرم افزار انتخاب رشته آزاد

نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96

رشته های بدون کنکور آزاد روستا انی وسطی

برای ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی وسطی با مشاوران مرکز سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

ثبت نام نمونه تی انی وسطی

اعلام نتایج نمونه تی انی وسطی

انتخاب رشته کنکور 96 انی وسطی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری انی وسطی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انی وسطی

مشاوره  خانواده  تلفنی

مشاوره خانوادگی

 

راهنمای زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی وسطی سال تحصیلی 96-97

علمی کاربردی ی انی وسطی در سال جدید برای ورودی مهر و بهمن 96 - 97 در رشته های اعلام شده ثبت نام بدون آزمون ( بدون کنکورانجام می دهد . بسیاری از نان انی وسطی ممکن است اطلاعات زیادی در خصوص زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی وسطی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی وسطی رشته های مختلفی که برای سال تحصیلی در مقاطع تحصیلی در انی وسطی ارائه می شود بی خبر باشند. در مقالات قبلی درباره زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی توضیح داده شد که از لینک های زیر می توانید مشاهده نمایید  ثبت نام بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور کاردانی علمی کاربردی و ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 حالا می خواهیم در ادامه درباره لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی انی وسطی برای سال تحصیلی جدید در نیمسال مهرماه و بهمن ماه توضیح دهیم. بسیاری از افراد درباره تفاوت ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی و با کنکور علمی کاربردی روستا انی وسطیسوال می پرسند که در جواب به این عزیزان باید گفت تنها در نوع ورود به علمی کاربردی است و در بقیه مسائل تفاوتی با هم دیگر ندارند. و تنها نقل و انتقالات آزادار انی وسطی به دیگر برای این داوطلبان ممکن نمی باشد.  پس اگر می خواهید ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی وسطی از طریق سایت سازمان سنجش در سال تحصیلی جدید برای بهمن ماه و مهر ماه 96 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. باید به داوطلبان عزیز عرض کنم هیچ کدام از رشته های پزشکی و پیراپزشکی در لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی به صورت بدون کنکور علمی کاربردی ارائه نمی شود. . در صورت نیاز برای انتخاب رشته کنکور سراسری مانند انتخاب رشته کنکور سراسری 96 می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سامانه ندای مشاور کمک بگیرید تا ثبت نام علمی کاربردی 96  انی وسطی را به صورت بدون کنکور و با کنکور را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی به راحتی انجام دهید. برای دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی انی وسطی می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

دفترچه ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی 96 انی وسطی

نرم افزار انتخاب رشته آزاد

نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96

رشته های بدون کنکور آزاد روستا انی وسطی

برای ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی روستا انی وسطی با مشاوران مرکز سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

نتایج کنکور کارشناسی ارشد 96

انتخاب رشته کنکور 96 انی وسطی

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری انی وسطی

ثبت نام کنکور کاردانی 96 انی وسطی

ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی 96 انی وسطی

ثبت نام مدارس شاهد انی وسطی

نتایج آزمون مدارس نمونه تی 96 انی وسطی

نتایج آزمون تیزهوشان 96 انی وسطی

کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه تی انی وسطی

 

  


شرح کاملی از سختی آب

اساس سختی آب:

سختی آب (hardner) ، اساسا به معنی ظرفیت آن در ترسیب صابون است

عناصر ایجاد کننده سختی آب :


صابون عمدتا توسط کلسیم و منیزیم قابل ترسیب است، ولی به غیر از آنها ف ات دیگری نظیر آلومینیوم ، آهن ، منگنز ، استرانسیم و روی نیز در ایجاد سختی آب شرکت می کنند، این دو عنصر اولی در مقادیر زیادی در آبهای طبیعی وجود دارند، لذا سختی آب بطور عمده بر اساس این دو عنصرسنجیده می شود. ولی با وجود این ، اگر مقادیر ف ات دیگر قابل توجه باشد، باید آنها را نیز محسوب داشت.

محاسبه سختی آب:

مقدار سختی آب ، برحسب اکی والان کربنات کلسیم آنها محاسبه و بیان می شود

تقسیم بندی سختی آب:

سختی آب را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

سختی موقت:

سختی موقت (temporary hardner) را سختی کربناتی (carbonate hardner) نیز می نامند. این سختی ، مولود بی کربنات کلسیم و منیزیم است که عمدتا به کمک حرارت و یا ازدیاد ph کاهش می یابد.


سختی دائم:

سختی دائم (permanent hardner) را سختی غیرکربناتی (non carbonate hardner) نیز می نامند. این سختی ، با حرارت دادن قابل حذف نیست.


طبقه بندی آب از لحاظ سختی :


طبقه بندی آب ها از لحاظ سختی بشرح ذیل است :


آب های سبک 150-0 میلی گرم در لیتر

آب های با سختی متوسط 300-150 میلی گرم در لیتر

آب های سخت 400-300 میلی گرم در لیتر

آب های خیلی سخت بیشتر از 400 میلی گرم در لیتر


اهمیت سختی آب:

مقدار سختی آب ، علاوه بر اینکه در آبهای صنعتی خیلی حائز اهمیت است، از نظر بهداشت عمومی هم اهمیت خاصی دارد.
آب های سخت در درجه حرارت بالا مشکلاتی را به همراه دارد از جمله در جداره کتری و دیگ های بخار رسوبات کربنات کلسیم ایجاد میکند.
جالب اینجاست مصرف آب های سخت تر بعلت وجود منیزیم و کلسیم مرگ های ناگهانی ناشی از امراض قلبی و عروقی را به شدت کاهش میدهد،
از طرفی کلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدنی سخت ،مانع جذب ف ات سنگین نظیر سرب، کادمیوم، روی ،مس و رسوب آنها در استخوانها می شود.کلسیم که یکی از عوامل سختی آب است، در رشد استخوان و حفظ تعادل بدن دخ داشته، ولی به همان اندازه ، سولفات کلسیم به علت کمی قابلیت هضم ، ناراحتیهایی در دستگاه هاضمه بوجود می آورد.
گاهی توصیه می شود که جهت تامین بهداشت و سلامت مصرف کنندگان ، آ به آب آشامیدنی افزوده شود.
بعضی دانشمندان معتقدند، بهتر است کلسیم و منیزیم لازم بدن توسط غذا تامین شود و حتی الامکان از آبهای سبک برای شرب استفاده شود.
باید توجه داشت که بدن نسبت به سنگینی موجود در آب مورد مصرف خود حساسیت دارد، چنانچه این نوشیدنی تغییر یابد، ممکن است در دستگاه گوارش ایجاد اخلال نماید و این موضوع را به اصطلاح آب به آب شدن می گویند

البته شایان ذکر است استاندارد بین المللی آب ایران حد نرمال آب شرب را با سختی 150 میلی گرم در لیتر و حداکثر مجاز جهت شرب سختی 500 میلی گرم در لیتر را مورد تایید قرار داده است. و در مناطق بعضی استانها بین سختی 280 میلی گرم در لیتر و متاسفانه تا 600 میلی گرم در لیتر هم مورد استفاده قرار می گیرد.
.
املاح محلول در آب و اثرات آنها:


املاح شامل :املاح موثر در تولید سختی و املاح غیر تاثیر گزار در سختی که در تولید سختی موثر نیستند و در واقع تاثیر قلائیت در سختی آب دارند که اگر قلیائیت کل آب ، مساوی یا بیشتر از سختی کل باشد، تمام سختی آب به صورت سختی کربناتی خواهد بود. در صورتی که قلیائیت کل ، کمتر از سختی باشد، سختی کربناتی آب معادل قلیائیت بوده و سختی دائم ، اختلاف بین سختی کل و قلیائیت است.
واحد های بکار رفته در سختی آب:

در صورتی که مقادیر کاتیونهای مختلف برحسب میلی گرم بر لیتر (ppm) در دست باشد، معمولا جهت سهولت ، به کمک فاکتورهایی که از تقسیم وزن مولکولی کربنات کلسیم به وزن اتمی هر یک از عناصر بدست آمده ، کلیه این مقادیر برحسب کربنات کلسیم محاسبه و بیان می گردد. سختی آب ، معمولا بر حسب ppm یعنی mg/lit بیان می شود. علاوه بر این ، واحدهای آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوی ، یی را نیز در بیان آن بکار می برند؛

هر یک از درجات فوق به ترتیب برابر 17.9 و 14.3 و 10 و 17.2 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم است


مشکلاتی که آب سخت ایجاد می کند :


ایجاد رسوب در دیگهای بخار و برجهای خنک کننده و همچنین چیلر و سایر سیستمهای حرارتی.

- وجود سختی در آب عامل عدم ایجاد کف مواد شوینده در مصارف شستشو بطوریکه شستشو با آب سخت باعث مصرف 2 برابر مواد شوینده می شود.

- در صنایع تولیدی رنگرزی باعث افت کیفیت رنگ می شود. در مصارف شرب باعث سوء هاضمه و بروز بیماریهای کلیوی ، عفونتهای داخلی خواهد بود..
روش های قابل حل معضلات:


روشهای مختلفی جهت از بین بردن سختی آب وجود دارد


متداولترین روش جهت حذف یونهای کلسیم و منیزیم روش تعویض یونی توسط رزین های کاتیونی می باشد


رزین های کاتیونی با غلظت سدیمی خود یونهای کلسیم و منیزیم را با یون سدیم خود تعویض نموده و عمل سختگیری انجام می پذیرد.
لازم به ذکر است که سختی آب نعمت آباد طبق آزمایشاتی که در تبریزانجام گرفت 440 ppm میباشد.شرح کاملی از سختی آب

اساس سختی آب:

سختی آب (hardner) ، اساسا به معنی ظرفیت آن در ترسیب صابون است

عناصر ایجاد کننده سختی آب :


صابون عمدتا توسط کلسیم و منیزیم قابل ترسیب است، ولی به غیر از آنها ف ات دیگری نظیر آلومینیوم ، آهن ، منگنز ، استرانسیم و روی نیز در ایجاد سختی آب شرکت می کنند، این دو عنصر اولی در مقادیر زیادی در آبهای طبیعی وجود دارند، لذا سختی آب بطور عمده بر اساس این دو عنصرسنجیده می شود. ولی با وجود این ، اگر مقادیر ف ات دیگر قابل توجه باشد، باید آنها را نیز محسوب داشت.

محاسبه سختی آب:

مقدار سختی آب ، برحسب اکی والان کربنات کلسیم آنها محاسبه و بیان می شود

تقسیم بندی سختی آب:

سختی آب را می توان به دو نوع تقسیم کرد:

سختی موقت:

سختی موقت (temporary hardner) را سختی کربناتی (carbonate hardner) نیز می نامند. این سختی ، مولود بی کربنات کلسیم و منیزیم است که عمدتا به کمک حرارت و یا ازدیاد ph کاهش می یابد.


سختی دائم:

سختی دائم (permanent hardner) را سختی غیرکربناتی (non carbonate hardner) نیز می نامند. این سختی ، با حرارت دادن قابل حذف نیست.


طبقه بندی آب از لحاظ سختی :


طبقه بندی آب ها از لحاظ سختی بشرح ذیل است :


آب های سبک 150-0 میلی گرم در لیتر

آب های با سختی متوسط 300-150 میلی گرم در لیتر

آب های سخت 400-300 میلی گرم در لیتر

آب های خیلی سخت بیشتر از 400 میلی گرم در لیتر


اهمیت سختی آب:

مقدار سختی آب ، علاوه بر اینکه در آبهای صنعتی خیلی حائز اهمیت است، از نظر بهداشت عمومی هم اهمیت خاصی دارد.
آب های سخت در درجه حرارت بالا مشکلاتی را به همراه دارد از جمله در جداره کتری و دیگ های بخار رسوبات کربنات کلسیم ایجاد میکند.
جالب اینجاست مصرف آب های سخت تر بعلت وجود منیزیم و کلسیم مرگ های ناگهانی ناشی از امراض قلبی و عروقی را به شدت کاهش میدهد،
از طرفی کلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدنی سخت ،مانع جذب ف ات سنگین نظیر سرب، کادمیوم، روی ،مس و رسوب آنها در استخوانها می شود.کلسیم که یکی از عوامل سختی آب است، در رشد استخوان و حفظ تعادل بدن دخ داشته، ولی به همان اندازه ، سولفات کلسیم به علت کمی قابلیت هضم ، ناراحتیهایی در دستگاه هاضمه بوجود می آورد.
گاهی توصیه می شود که جهت تامین بهداشت و سلامت مصرف کنندگان ، آ به آب آشامیدنی افزوده شود.
بعضی دانشمندان معتقدند، بهتر است کلسیم و منیزیم لازم بدن توسط غذا تامین شود و حتی الامکان از آبهای سبک برای شرب استفاده شود.
باید توجه داشت که بدن نسبت به سنگینی موجود در آب مورد مصرف خود حساسیت دارد، چنانچه این نوشیدنی تغییر یابد، ممکن است در دستگاه گوارش ایجاد اخلال نماید و این موضوع را به اصطلاح آب به آب شدن می گویند

البته شایان ذکر است استاندارد بین المللی آب ایران حد نرمال آب شرب را با سختی 150 میلی گرم در لیتر و حداکثر مجاز جهت شرب سختی 500 میلی گرم در لیتر را مورد تایید قرار داده است. و در مناطق بعضی استانها بین سختی 280 میلی گرم در لیتر و متاسفانه تا 600 میلی گرم در لیتر هم مورد استفاده قرار می گیرد.
.
املاح محلول در آب و اثرات آنها:


املاح شامل :املاح موثر در تولید سختی و املاح غیر تاثیر گزار در سختی که در تولید سختی موثر نیستند و در واقع تاثیر قلائیت در سختی آب دارند که اگر قلیائیت کل آب ، مساوی یا بیشتر از سختی کل باشد، تمام سختی آب به صورت سختی کربناتی خواهد بود. در صورتی که قلیائیت کل ، کمتر از سختی باشد، سختی کربناتی آب معادل قلیائیت بوده و سختی دائم ، اختلاف بین سختی کل و قلیائیت است.
واحد های بکار رفته در سختی آب:

در صورتی که مقادیر کاتیونهای مختلف برحسب میلی گرم بر لیتر (ppm) در دست باشد، معمولا جهت سهولت ، به کمک فاکتورهایی که از تقسیم وزن مولکولی کربنات کلسیم به وزن اتمی هر یک از عناصر بدست آمده ، کلیه این مقادیر برحسب کربنات کلسیم محاسبه و بیان می گردد. سختی آب ، معمولا بر حسب ppm یعنی mg/lit بیان می شود. علاوه بر این ، واحدهای آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوی ، یی را نیز در بیان آن بکار می برند؛

هر یک از درجات فوق به ترتیب برابر 17.9 و 14.3 و 10 و 17.2 میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم است


مشکلاتی که آب سخت ایجاد می کند :


ایجاد رسوب در دیگهای بخار و برجهای خنک کننده و همچنین چیلر و سایر سیستمهای حرارتی.

- وجود سختی در آب عامل عدم ایجاد کف مواد شوینده در مصارف شستشو بطوریکه شستشو با آب سخت باعث مصرف 2 برابر مواد شوینده می شود.

- در صنایع تولیدی رنگرزی باعث افت کیفیت رنگ می شود. در مصارف شرب باعث سوء هاضمه و بروز بیماریهای کلیوی ، عفونتهای داخلی خواهد بود..
روش های قابل حل معضلات:


روشهای مختلفی جهت از بین بردن سختی آب وجود دارد


متداولترین روش جهت حذف یونهای کلسیم و منیزیم روش تعویض یونی توسط رزین های کاتیونی می باشد


رزین های کاتیونی با غلظت سدیمی خود یونهای کلسیم و منیزیم را با یون سدیم خود تعویض نموده و عمل سختگیری انجام می پذیرد.
لازم به ذکر است که سختی آب نعمت آباد طبق آزمایشاتی که در تبریزانجام گرفت 440 ppm میباشد.اختصاصی از ژیکو مقاله عملیات حرارتی رسوب سختی با و پر سرعت .

مقاله عملیات حرارتی رسوب سختی


مقاله عملیات حرارتی رسوب سختی

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 104 صفحه می باشد.

 فهرست

مقدمه:   ۱
آلومینیوم:   ۳
روش های تولید آلومینیوم:   ۴
۱)روش الکترولیز کلرید آلومینیوم:   ۴
۲)روش الکتروترمیک:   ۴
۳)روش هال-هرولت:   ۵
تولید آلیاژ کا ذیر آلومینیوم از طریق ریخته گری در فرآیند تبرید مستقیم (dc):   ۶
همگن شمش ها:   ۶
طبقه بندی و نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم:   ۸
آلیاژهای غیر قابل عملیات حرارتی:                     non-heattreatable  alloys   ۱۰
آلومینیوم خیلی خالص و آلومینیوم با خلوص تجارتی (گروه***۱):   ۱۰
آلیاژهای al-mn-mg وal-mn (***3):   ۱۰
آلیاژهای  al-mg(گروه***۵):   ۱۱
آلیاژهای متفرقه (گروه***۸):   ۱۱
آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر:heattreatable alloys   ۱۲
آلیاژهای  al-cu(گروه***۲):   ۱۲
آلیاژ  al-cu-mg(گروه***۲):   ۱۲
آلیاژهای  al-zn-mg (گروه***۷):   ۱۳
آلیاژ al-zn-mg-cu (گروه***۷):   ۱۳
نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم:temper designation of al alloys   ۱۴
آلیاژهای al-mg-si (گروه***۶):   ۱۸
خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم سری ***۶:   ۲۰
سیستم آلیاژی al-mg-si:   ۲۱
ج ۱-حلالیت جامد   در آلومینیوم و تغییر آن با تغییر مقدار منیزیم وt   ۲۴
آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ (si6/0-mg1-al):   ۲۵
ج ۲-product forms and nominal composition of 6061 wrought al alloy.   ۲۵
ج ۳ :typical physical properties of 6061 wrought al alloy .   ۲۶
ج ۴:قا بلیت جوش پذیری ،ماشین کاری و مقاومت به خوردگی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱  در ح های مختلف   ۲۶
ج ۵  :typcial mechanical properties of 6061 wrought al alloy   ۲۷
رسوب سختی precipitation hardening   ۲۸
رسوب گذاری محلول جامد:   ۲۸
رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم   ۳۳
تاثیر رسوب گذاری بر خواص:   ۳۳
مکانیسم رسوبگذاری: precipitation mechanism   ۳۵
۱) اصول پیر سختی آلیاژهای آلومینیوم:   ۴۵
مقدمه:   ۴۵
۱-۱-تجزیه محلول های جامد فوق اشباع:   ۴۵
۲     -۱-مرز انحلال مناطق gp:   ۴۷
۳-۱-مناطق عاری از رسوب در مرز دانه ها:   ۴۹
مکانیزم های سخت گردانی:strengthening mechanisms   ۵۱
عملیات حرارتی:   ۵۶
عملیات حرارتی انحلالی:   ۵۶
کوانچ :   ۵۷
پیر :   ۵۹
فرآوری ترمومکانیکی:   ۶۰
رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم سری ***۶:   ۶۱
جوشکاری  gtaw:   ۶۳
الکترودهای مورد نیاز جهت جوشکاری  gtaw:   ۶۴
فرم دادن به الکترودهای تنگستن:   ۶۴
انتخاب کلا سرامیکی:   ۶۵
آماده سازی ف مبنا:   ۶۵
تنظیم شدت جریان:   ۶۶
تنظیم مقدار جریان گاز:   ۶۶
دستورالعمل جوشکاری:   ۶۶
جوشکاری آلیاژ های آلومینیوم   ۶۷
مقدمه:   ۶۷
انتخاب روش جوشکاری:   ۶۸
جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای   آن با فرآیند gtaw:   ۷۰
موارد مهم در جوشکاری با فرآیندtig برای اتصال آلیاژهای آلومینیوم:   ۷۲
رفتار متالورژیکی آلیاژهای آلومینیوم حین جوشکاری:   ۷۷
تئوری پیر سختی جوش در جوشکاری آلیاژهای آلومینیوم بویژه آلیاژ(۶۰۶۱  al )   ۸۵
مقدمه:   ۸۵
آلیاژهای al-mg-siوal-cu-mg   ۹۳
جوشکاری در شرایط پیر سختی :   ۹۳
جوشکاری در شرایط پیر سختی طبیعی:   ۹۷
تاثیر پارامترها و فرآیندهای جوشکاری:   ۱۰۲

مقدمه:

 با توجه به اینکه اساس موضوع پروژه بر پایه عملیات حرارتی رسوب سختی۱ می باشد لازم است برای درک آسان مطالب توسط مخاطب، مقدماتی راجع به این عملیات بیان شود. توضیح بیشتر در مورد این عملیات حرارتی در ادامة مباحث آورده خواهد شد.

برای افزایش استحکام و سختی یک آلیاژ، تنها دو روش اصلی وجود دارد: کارسرد یا عملیات حرارتی. مهمترین فرآیند عملیات حرارتی برای آلیاژهای غیر آهنی پیر سختی یا رسوب سختی است. برای استفاده از این روش، باید دیاگرام تعادلی دارای حلالیت جزئی در ح جامد باشد و شیب خط انحلال بصورتی باشد که قابلیت انحلال در درجه حرارتهای بالاتر بیشتر از قابلیت انحلال در درجه حرارتهای پایین تر باشد.

پیر سختی یکی از روش های استحکام بخشی به مواد ف ی با اضافه ذره های سخت و کاملاً  پراکنده به آن است. با انتخاب مناسب عناصر آلیاژی اضافه شونده و عملیات گرمایی، می توان توزیع مناسبی از رسوب ح جامد فاز دوم را در زمینه ای که آن رسوبات را درخود حل کرده است پدید آورد. اگر با این عمل ف استحکام یافت آن را رسوب سختی می نامند که روشی قابل استفاده در سطحی وسیع برای استحکام بخشی مواد ف ی است.

بطور کلی در عملیات حرارتی پیر سختی (رسوب سختی) سه مرحله وجود دارد:

۱)عملیات حرارتی انحلالی۱ (محلول سازی) در دمای نسبتاً بالا در ناحیه تک فازی به منظور حل شدن عناصر آلیاژی

۲)کوانچ(آبدهی)۲ تا دمای محیط برای بدست آوردن محلول جامد فوق اشباع از این عناصر در آلومینیوم

۳)پیر سازی۳ (تجزیه کنترل شدة محلول جامد فوق اشباع برای تشکیل رسوبات ریز و پراکنده در زمینه ف )

آلیاژ پس از اینکه در یک مدت مشخص تا یک دمای مشخص در منطقة تکفازی حرارت داده شد، در آب سریع سرد می شود. حال آلیاژ کوانچ شده، یک محلول جامد فوق اشباع است و بنابراین در یک ح ناپایدار قرار دارد، بطوری که اتم محلول اضافی، تمایل دارد که از محلول خارج شود. منظور از انجام عملیات حرارتی محلول سازی، حصول انحلال کامل عناصر آلیاژی است. در مرحلة سوم از عملیات حرارتی پیر سختی، به تجزیة کنترل شدة محلول جامد فوق اشباع عناصر آلیاژی اصلی در آلومینیوم برای تشکیل رسوبات ریز و پراکنده در زمینه آلومینیوم پرداخته می شود . به عبارتی مرحلة پیر سازی، اجازه دادن به فاز استحکام دهنده جهت رسوب از محلول جامد فوق اشباع می باشد اگر این عملیات در دمای محیط و در ح خود به خودی و به عبارتی بدون عملیات گرمایی انجام شود به آن عملیات پیرسازی طبیعی[۱] گفته می شود اما اگر این عملیات با حرارت دادن قطعه در دماهای پایین انجام شود به آن عملیات حرارتی پیرسازی [۲] نسبت داده می شود.

در واژگان تخصصی عملیات حرارتی ، t6 و t4 به ترتیب به آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر پیر سخت شدة و طبیعی آلومینیوم اطلاق می شود.

آلومینیوم:

آلومینیوم به عنوان یک ف استراتژیک در پیشرفت و توسعه کشورهای مختلف جهان نقش موثری را ایفا نموده است. آلومینیوم سومین عنصر از لحاظ فراوانی (%۸ ) در پوسته زمین بعد از ا یژن(%۴۷) و سیلیس (%۲۸) می باشد. این عنصر در طبیعت بصورت خالص یافت نشده و اغلب بصورت ترکیبات سیلیکاته و مخلوط با سایر ا یدها می باشد که اولین بار در سال ۱۸۰۸ توسطsir humphry davy  بصورت خالص بدست آمد و لذا ف جوانی محسوب می گردد. آلومینیوم و آلیاژهای آن دارای قدرت نسبتاً کوتاهی به عنوان یک ماد ه صنعتی می باشند. با این حال به علت انواع خواص مورد نیاز صنعت مدرن که در آلومینیوم یافت می شود مصرف و تولید آن هر سال در حال افزایش است و آینده وسیع و پیشرفته ای برای آن پیش بینی می گردد. تا قبل از جنگ جهانی دوم آلومینیوم بیشتر به عنوان وسائل و ظروف آشپزخانه معرفی شده و مصرف آن در کابل های انتقال الکتریسته با ولتاژ زیاد نیز توسعه یافته  بود، ولی در خلال جنگ نیاز به طرح های جدید هواپیما و آلیاژهای پر استحکام، توسعه و مصارف جدید آلومینیوم را سرعت بخشید. پس از جنگ نیز مصارف شهری- صنعتی آلومینیوم گسترده گشت و امروزه این ف به عنوان یک ماده اولیه مهم صنعتی محسوب شده و در بازار جهان مانند فولاد و در واقع پس از فولاد مهمترین ماده مصرفی می باشد.

روش های تولید آلومینیوم:

۱)روش الکترولیز کلرید آلومینیوم:

ابتدا وهلر آلومینیوم خالص را به وسیله الکترولیز کلرید آلومینیوم در مجاورت پتانسیل تولید نمود (سال ۱۸۲۹ م). دویل سدیم را جانشین پتاسیم نمود که نتیجه آن ساخت اولین کارخانه تولید آلومینیوم با ظرفیت بسیار پایین بود. این دو روش بسیار پر هزینه بودند و همین امر باعث شده بود که آلومینیوم همانند طلا و نقره ارزش پیداکند.

۲)روش الکتروترمیک:

در این روش ا ید آلومینیوم توسط کربن در دمای بالاتری از نقطة ذوب  ۳ o2 al احیا         می شود. آلومینیومی که بدین روش تولید می شود، حاوی مقداری کربن می باشد. این عملیات معمولاً در کورة قوسی صورت می گیرد.

al 2 +co 3  c 3 +   ۳ o2 al

3)روش هال-هرولت:

 در سال ۱۸۸۶ میلادی پال هرولت و چار هال  بطور مستقل فرآیندی را که طی آن آلومینا در لیت مذاب حل و به طور الکترو شیمیایی تجزیه شده و در نتیجه آلومینیوم مذاب تولید می گردد را ارائه نمود. تا کنون هیچ راه مناسبتری نتوانسته جایگزین این فرآیند گردد و امروزه این روش تنها روش تولید آلومینیوم می باشد.

جدا از این سه روش روش ذکر شده قدم اول در تولیدآلومینیوم ، ذوب مجدد است. ابتدا کوره ها را با آلومینیوم مذ که مستقیماً از سلول های احیا می آید و یا با شمشی که باید ذوب شود پر می کنند. عناصر آلیاژی اصلی شمش و قراضه افزوده می شود. ف مذاب در کورة ذوب مجدد با برداشت سرباره تمیز میشود. همچنین مذاب به منظور حذف هیدروژن گازی حل شده، با گاز کلر گاز ز می شود. پس از گاز ز و تمیز ف ، با گذاشتن توری سیمی ریخته گری انجام می شود. انواع شمش ها مثل شمش ورق و شمشال آهنگری معمولاً از طریق ریخته گری مستقیم در قالب ف ی ریخته می شود و در این فرآیند، ف مذاب را در قالبی که با آب سرد می شود می ریزند. بلافاصله بعد از اینکه انجماد ف شروع شد انتهای قالب را پایین می آورند به طوری که ف به صورت مداوم در شمش هایی با حدود ۱۴ فوت طول ریخته شود.

تولید آلیاژ کا ذیر آلومینیوم از طریق ریخته گری در فرآیند تبرید مستقیم (dc)1:

معمولاً شمش ها را از طریق فرآیند عمودی، که در آن آلیاژ مذاب بداخل یک تا چند قالب ثابت آب سرد شونده که دارای مقاطع چهار گوش هستند ریخته می شوند، تولید می کنند فرآیند انجماد در دو مرحله انجام می شود. تشکیل ف جامد در دیواره سرد شده قالب و انجماد باقی مانده مقطع بیلت از طریق جذب حرارت توسط سرد کننده های پا ششی. مقطع شمش تولیدی مورد نیاز برای نورد یا آهنگری بعدی ممکن است بصورت چهار گوش و برای اکتروژن بشکل گرد باشد و در هر دو مورد ممکن است وزن آن ها به چند تن برسد.

همگن شمش ها:

قبل از تبدیل شمش های dc به محصولات و شکل های واسطه ای، لازم است این شمش ها را در دماهای بالا همگن کرد تا جدایش را کاهش داد و مقدار یوتکتیک های غیر تعادلی نقطة ذوب پایین را که ممکن است باعث ترک خوردن شمش درخلال عملیات بعدی شود کم کرد. در این ارتباط مشخص شده است که مدت زمان همگن در هر دمای معین نسبت ع با مجذور فاصله شاخه های دندریتی در شمش دارد. عمل همگن مخصوصاً در مورد آلیاژهای پر استحکام اهمیت زیادی دارد . زیرا این فرآیند به عنوان عمل          رسوب گذاری و توزیع مجدد ترکیبات بین ف ی بسیار ریز ف ات واسطه ای مانند  نیز محسوب می شود. این ف ات واسطه  در خلال سریع سرد شدن شمش ریختگی dc ممکن است در آلومینیوم بصورت فوق اشباع در آیند که در آن صورت لازم است بصورت ترکیبات ریزی که یکنواخت توزیع شده اند در آیند تا ساختار دانه ای را کنترل کنند. به علاوه امروزه مشخص شده است که این ذرات ممکن است از طریق تاثیر بر روی ع العمل آلیاژ به عملیات پیر و نیز تاثیر بر روی ریز ساختار نابجاییهای تشکیل شده در خلال تغییر شکل تاثیر قابل توجهی بر انواع خواص مکانیکی بگذارد.

تنظیم انواع ذرات فوق الذکر، انتخاب دقیق شرایط برای همگن شمش ها در آلیاژهای مختلف را ایجاب می کند. وقتی که رسوب این ترکیبات نقش بازی می کنند در آن صورت هم زمان و هم دما مهم بوده و نرخ گرمایش تا دمای همگن نیز تاثیر حیاتی دارد. برای انجام جوانه زنی و توزیع ریز و یکنواخت این ترکیبات نیاز به نرخ گرم نسبتاً پایین، مثلاً  ċ۷۵  درساعت است . مشاهده شده است که این ترکیبات در واقع بر روی سطوح ذرات رسوبی تشکیل شده جوانه زنی کرده و سپس در خلال گرم آهسته تا اندازه های نسبتاً درشت رشد می نمایند. وقتی که این ترکیبات کوچکتر از میکرون تشکیل شدند در دمای همگن پایدار می مانند در حالی که رسوبات حل می شوند.

طبقه بندی و نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم:

در خلال سالهای اولیه صنعت آلومینیوم هر آلیاژ جدیدی که ساخته و پرداخته می شد، به وسیله کمپانی های سازنده و به اسامی مورد قبول آن ها نامگذاری می گردید و هیچ گونه نامگذاری بین المللی وجود نداشت. بعدها به تدریج سه گروه کلی نام گذاری عمومیت یافت که عبارت بودند از :

سیستم تجاری،سیستم astm و سیستم sae مثلاً آلیاژی که امروزه آلیاژ آلومینیوم هزار و صد نامیده می شود در سیستم تجاریs2 ، در سیستم   astm990a و در سیستم sae ، بیست و پنج نامیده می شد. به همین ترتیب در سایر کشورها نیز سیستمهای قرار دادی دیگر مورد استفاده قرار می گرفت واضح است که یک چنین اسامی مختلف و در همی برای صنعت نامناسب است. به ناچار یک سیستم مشخص تر و استاندارد تر به اسمaa برای آلیاژهای کا ذیر آلومینیوم یعنی آلیاژهایی که از طریق مکانیکی به شکل لازم در می آیند، نه از طریق ریخته گری، پیشنهاد و اکنون مورد استفاده قرار می گیرد. در این سیستم نامگذاری ، آلیاژهای کا ذیر آلومینیوم بر اساس عناصر آلیاژی اصلی خود به هشت گروه مختلف تقسیم می گردند. مشخصات کامل آلیاژ بوسیله ۴ عدد از هم تفکیک می گردد. رقم اول از سمت چپ نشان دهندة گروه اصلی آلیاژی است . دومین رقم تغییر آلیاژ نسبت به آلیاژ اولیه را نشان می دهد. سومین و چهارمین رقم، مقدار خلوص یا نوع آلیاژ را مشخص می کند.

با توجه به اینکه رقم اول بر مبنای عنصر(عناصر) آلیاژی اصلی می باشد بنابراین گروه آلیاژی *** ۱ آلومینیوم آلیاژ نشده (با حداقل%۹۹ آلومینیوم )،گروه***۲ حاوی مس به عنوان عنصر آلیاژی،گروه***۳ حاوی منگنز،گروه***۴ حاوی سیلیسیم ،گروه ***۵حاوی منیزیم،گروه***۶ حاوی منیزیم و سیلیسیم و گروه ***۷ حاوی روی و (منیزیم) به عنوان عناصر اصلی آلیاژی می باشند. رقم های سوم و چهارم در گروه ***۱ دارای اهمیت بیشتری است ولی در گروه های دیگر کمتر اهمیت دارند. در گروه آلیاژی***۱، حداقل خلوص آلومینیوم به وسیله این رقم ها مشخص می شود مثلاً ۱۱۴۵ دارای حداقل خلوص%۴۵/۹۹ است. ۱۲۰۰ دارای حداقل خلوص%۰۰/۹۹ است. در سایر گروه های آلیاژی رقم های سوم و چهارم صرفاً به مانند یک شماره سریال عمل می کنند بنابراین آلیاژهای ۳۰۰۳، ۳۰۰۴ ، ۳۰۰۵ آلیاژهای متفاوت al-mn هستند و به همین ترتیب آلیاژهای ۵۰۸۲ و ۵۰۸۳ آلیاژهای مختلف گروه های آلیاژی al-mg را نشان
می دهند . بنابراین از گروه***۲ تا ***۸ که به عنوان آلیاژهای واقعی آلومینیوم شناخته می شوند، اعداد سوم و چهارم از سمت چپ فقط جهت تفکیک آلیاژها در یک گروه از هم بکار می روند. رقم دوم مانند قبل نشان دهنده تغییر یا کنترل خاصی بر روی آلیاژ است. اگر این رقم صفر باشد به معنی این است که در آلیاژ مربوطه از ابتدای ثبت آن تغییری داده نشده است. مانند آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ . اعداد ۱ تا ۹ نشان دهنده تغییر یا اصلاح آلیاژ اولیه است و خود عدد نشان دهندة مرحلة تغییر است. مثلاً آلیاژ ۲۲۱۸ به معنی دومین تغییر در آلیاژ ۲۰۱۸ است، یعنی اینکه ترکیب آلیاژ همان ترکیب ۲۰۱۸ می باشد، باستثناء اینکه مقدار منیزیم آن حدوداً به ۲ برابر مقدار اولیة آن رسیده است.

آلیاژهای غیر قابل عملیات حرارتی:   non-heattreatable  alloys

 ترکیبات آلیاژهای کا ذیر که به عملیات حرارتی ع العمل نشان نمی دهد اساساً از انواع آلومینیوم و آلیاژهای حاوی منگنز یا منیزیم به عنوان عنصر اصلی آلیاژی بصورت تنها یا در ترکیب با هم تشکیل می شوند . تقریباً %۹۵ کل محصولات نورد شده آلومینیومی     (ورق ، صفحه، زرورق) از این سه گروه آلیاژی تشکیل شده اند . در این آلیاژها استحکام از طریق کرنش سختی و معمولاً بصورت کاربرد در خلال شکل دادن به قطعه ، به همراه سختی پراکندگی (al-mn) یا استحکام بخشی توسط محلول های جامد(al-mg) و یا هردو این روش ها (al-mn-mg)حاصل می شود. آلیاژ های گروه ***۸ اغلب به عملیات حرارتی ع العمل نشان نمی دهند و برای موارد خاص مانند یاتاقان ها و د وش بطری استفاده دارند.

آلومینیوم خیلی خالص و آلومینیوم با خلوص تجارتی (گروه***۱):

این گروه آلیاژی شامل آلومینیوم پرخلوصsp) )(%99/99) و انواع آلومینیوم های با خلوص تجاری (cp) حاوی تا %۱ نا خالصی یا عناصر افزودنی جزئی است. خواص کششی این آلیاژها پایین بوده و آلومینیوم پر خلوص آنیل شده دارای تنش سیلان mpa11-7 است .

آلیاژهای al-mn-mg وal-mn (***3):

گر چه حلالیت جامد منگنز در آلومینیوم %۸۲/۱ است ولی آلیاژهای تجاری al-mn حاوی تا mn%25/1 می باشند. این محدودیت به این علت است که حضور آهن به عنوان عنصر ناخالصی باعث کاهش حلالیت شده و این خطر وجود دارد که ذرات درشت اولیه  تشکیل شود که به روی انعطاف پذیری موضعی تاثیر بسیار بدی می گذارد.

بطور کلی گروه آلیاژی ***۳ در مواردی مصرف می شود که استحکام متوسط به همراه انعطاف پذیری بالا و مقاومت خوردگی خوب مورد نیاز است.

آلیاژهای  al-mg(گروه***۵):

آلومینیوم و منیزیم در محدوده وسیعی از ترکیب شیمیایی تشکیل محلول های جامد داده و  آلیاژهای کا ذیر حاوی ازmg %8 /0 تا کمی بیشتر از mg%5 ایجاد می کنند که موارد مصرف وسیعی دارند. آلیاژهای al-mg موارد مصرف زیادی در ساخت قطعات جوش شده پیدا کرده اند . مقاومت خوردگی بالاتر این آلیاژها آنها را برای بدنه قایق های کوچک و ساختمان اصلی کشتی های اقیانوس پیما مناسب می گرداند به علاوه این آلیاژها را
می توان بخوبی صیقل داد و براق نمود.

      آلیاژهای متفرقه (گروه***۸):

این گروه آلیاژی مشتمل است بر تعداد زیادی آلیاژهای رقیق مانند (۶/۰-ni1/1-al) 8001 که در تاسیسات انرژی هسته ای که مقاومت خوردگی در مقابل آب در دما و فشار بالا مورد نیاز است کاربرد دارند. خواص مکانیکی آن مشابه آلیاژ ۳۰۰۳ است.

آلیاژ(si7/0-fe75/0-al)8011 به دلیل کیفیت کشش عمیق خوب برای ساخت درب بطری بکارمی رود.آلیاژهایی مانند۸۲۸۰ و۸۰۸۱ به عنوان آلیاژهای یاتاقان بر پایه سیستم  al-snنقش مهمی داشته و امروزه در اتومبیل و کامیونها، مخصوصاً جائی که موتور دیزلی بکار می رود مورد مصرف زیادی یافته است.

آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر:heattreatable alloys

آلیاژ های کار شده ای که در اثر عملیات حرارتی مقاوم  می شوند در سه گروه
(al-cu)***2(al-mg-si),***6 (al-zn-mn,al-zn-mg-cu), ***7 قرار می گیرند تمام این  آلیاژها وابسته به عملیات پیر سختی که  باعث  تقویت قابل توجه خواص کششی می گردد بوده و به ۲ دسته تقسیم می گردند: آلیاژهایی که دارای استحکام متوسط بوده و به آسانی جوش پذیرند(al-mg-si,al-zn-mg)، و  آلیاژهای استحکام بالا که اساساً برای ساختمان هواپیماها تولید می شوند                            (al-cu,al-cu-mg,al-zn-mg-cu) واغلب آنها جوش پذیری محدودی دارند.

آلیاژهای  al-cu(گروه***۲):

مس یکی دیگر از عناصر مهم آلیاژی آلومینیوم است .این عنصر در درجه حرارت ċ۵۴۸ به مقدار نسبتاً قابل توجهی (%۶۵/۶) درآلومینیوم جامد محلول است. اغلب آلیاژهای آلومینیوم – مس، عملیات حرارتی پذیر بوده و از این نظر تاثیر مس در آنها حائز اهمیت است.

آلیاژ  al-cu-mg(گروه***۲):

تاریخ پیدایش این آلیاژها به کشف تصادفی پدیده پیر سختی توسط alfred wilm که در سال ۱۹۰۶ در برلین مشغول تحقیقات برای تولید مشخصات آلیاژ آلومینیومی که بتواند جایگزین برنج در ساخت پوکه فشنگ شود بر می گردد. کار این دانشمند منجر به تولید آلیاژی بنام دور آلومین mn)8/0-si9/0-mg5/0 -cu5/3-al) گردید که به سرعت به عنوان اجزاء ساختمانی هوانورد زیپلین و بعدها در ساخت هواپیما مورد استفاده قرار گرفت.

آلیاژهای  al-zn-mg (گروه***۷):

سیستمal-zn-mg در بین کلیه  آلیاژهای آلومینیوم بالاترین پتانسیل پیر سخت شدن را دارند، اگر چه آلیاژهای خیلی پر استحکام همیشه حاوی یک عنصر چهارم (مس) برای بهبود مقاومت در مقابل ترک خوردگی تنشی هستند . آلیاژهای جوش پذیر al-zn-mg برای اولین بار به منظور ساخت پل های سبک نظامی تولید گردیدند ولی امروزه دارای موارد مصرف تجاری متعددی بخصوص در اروپا هستند. در جاهای دیگر، موارد استفاده آن ها به دلیل ترس از ترک خوردگی تنشی در منطقه جوش گسترش کمتری یافته است.

آلیاژ al-zn-mg-cu (گروه***۷):

این آلیاژها توجه خاصی را به خود جلب کرده اند زیرا مدتی است مشخص شده که این گروه آلیاژی در بین کلیه آلیاژهای آلومینیوم بیشترین ع العمل در مقابل پیر سختی را از خود نشان می دهند این آلیاژ و دیگر آلیاژهای این گروه بعلت مستعد بودن به ترک خوردگی تنشی برای موارد ساختمانی نامناسب می باشند.

آلیاژهای آلومینیوم عملیات حرارتی پذیر گروه ***۶ به دلیل اهمیتی که در موضوع پروژه دارند ،بعد از موضوع نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم مورد بحث قرار خواهند گرفت.

نامگذاری ح آلیاژهای آلومینیوم:temper designation of al alloys

  سیستم نامگذاری ح در ایالات متحده برای محصولات کا ذیر و ریختگی آلومینیوم و  آلیاژهای آن استفاده می شود. این سیستم بر پایه مراحل عملیات های مکانیکی یا حرارتی یا هر دو بکار رفته بر روی ماده ، برای تولید ح های مختلف بکار می رود . نامگذاری ح ها به دنبال نامگذاری آلیاژها بکار می رود و به کمک یک خط تیره از هم جدا
می شود.

f1: به صورت ساخته شده. به فرآورده هایی از فرآیندهای شکل دادن که در آن ها کنترل خاصی بر روی شرایط گرمایی یا کرنش سختی اعمال نمی شود اطلاق می شود .

h: کرنش سخت شده: (فقط برای محصولات کار شده) به فرآورده هایی اطلاق می شود که استحکام آن ها بر اثر سختی افزایش می یابد، خواه استحکام آن ها بر اثر عملیات گرمایی بعدی کاهش داده شود و یا عملیات گرمایی نشود . (همیشه h همراه با دو یا تعداد بیشتری رقم نوشته می شود)

h1: تنها کرنش سخت شده ، به فرآورده هایی اطلاق می شود که برای دستی به استحکام مورد نظر، کرنش سخت شده اند و هیچ گونه عملیات گرمایی بعدی بر روی آنها انجام نشده است. عددی که بعد از h1 می آید، نشان دهندة میزان یا شدت کرنش سختی است.

h111: به فرآورده های اطلاق می شود که به مقدار کمتر از مقدار لازم برای حصول ح h11 کنترل شده ، کرنش سخت شده اند .

h112: به فرآورده های اطلاق می شود که در خلال فرآیند شکل دادن مقداری سختی ب کرده اند بدون اینکه کنترل خاصی بر روی مقدار کرنش سختی یا عملیات گرمایی وجود داشته باشد و فقط خواص مکانیکی آنها دارای محدودیت است.

h2: کرنش سخت شده و سپس تابکاری جزئی شده . به فرآورده هایی اطلاق می شود که به مقداری بیش از مقدار لازم کرنش سخت شده، سپس از طریق تابکاری جزئی کاهش استحکام یافته اند. برای آلیاژهایی که در محیط پیر نرم می شوند، h2  دارای همان حداقل استحکام کششی ح  h3است. برای سایر آلیاژها، ح های h2 دارای همان حداقل استحکام کششی ح های h1 است ولی کرنش اندکی افزایش می یابد عدد بعد از h2 نشان دهندة شدت کرنش سختی باقی مانده پس از تابکاری جزئی محصول است

h3: کرنش سخت شده و سپس پایدار شده. به محصولاتی اطلاق می شود که کرنش سخت شده، خواص مکانیکی آن ها از طریق عملیات گرمایی دما پایینی که به استحکام کششی کمی پایین تر و داکتیل بودن بیشتر منجر می شود پایدار می شود. این نامگذاری تنها در مورد آلیاژهایی بکار می رود که در صورت پایدار نشدن، به تدریج در دمای محیط پیر نرم می شوند عدد بعد از h3 نشان دهندة شدت کرنش سختی قبل از عملیات پایدار است .

h311:به فرآورده هایی اطلاق می شود که کمتر از مقدار ح کنترل شده h31 کرنش سخت شده اند .

h321: به فرآورده هایی اطلاق می شود که کمتر از ح کنترل شده h32 کرنش سخت     شده اند .

h323,h343: به فرآورده هایی اطلاق می شود که به صورت خاصی شکل داده شده اند تا مقاومت قابل قبولی را در برابر خوردگی تنشی ب کنند .

o:تابکاری شده (آنیل شده). به فرآورده های کار شده ای اطلاق می شود که برای دستی به کمترین استحکام تابکاری شده باشند، یا به فرآورده های ریختگی اطلاق می شود که برای داکتیل شدن و پایداری ابعادی بهتر تابکاری شده اند . ممکن است بعد از حرفo عددی غیر از صفر بیاید.

t: عملیات گرمایی شده برای حصول ح های پایدار غیر از o،fیاh به فرآورده هایی اطلاق می شود که عملیات گرمایی می شوند تا به ح های پایدار برسند، خواه بعد از این عملیات گرمایی کرنش سخت بشوند یا نشوند. بعد از حرف t همیشه یک یا دو رقم آورده می شود.

t1:سرد شده از دمای بالای فرآیند شکل دادن و سپس به صورت طبیعی پیر شده تا رسیدن به ح ی نسبتاً پایدار. به فرآورده هایی اطلاق می شود که پس ازسرد شدن از دمای بالای فرآیند شکل دادن سردکاری نشده باشند، یا اثر سردکاری که به منظور صاف یا مستقیم قطعه انجام می شود در محدودة خواص مکانیکی قابل تشخیص نباشد.

t2:از دمای بالای فرآیند شکل دادن سرد شده ، سردکاری شده و برای حصول ح کاملاً پایدار به صورت پیر شده است . به فرآورده هایی اطلاق می شود که برای افزایش استحکام بعد از یک فرآیند دما بالا، سردکاری می شوند، یا فرآورده هایی که اثر سردکاری ناشی از صاف یا مستقیم آنها در محدودة خواص مکانیکی آنها قابل تشخیص است.

t3:عملیات گرمایی محلول سازی شده، سردکاری شده و به صورت تا رسیدن به ح کاملاً پایدار پیر شده. به فرآورده هایی اطلاق می شود که برای افزایش استحکام پس از عملیات گرمایی محلولی، سردکاری می شوند، یا فرآورده هایی که اثر سردکاری ناشی از صاف و مستقیم آن ها در محدودة خواص مکانیکی قابل تشخیص است .

t4:عملیات گرمایی شده و به صورت طبیعی پیر شده تا رسیدن به ح کاملاً پایدار. به فرآورده هایی اطلاق می شود که پس از عملیات گرمایی، سرد کاری نمی شوند یا اثر سردکاری ناشی از صاف و مستقیم آن ها در محدودة خواص مکانیکی قابل تشخیص نباشد. (t42 نشان دهندة ماده ای است که از ح oیاf عملیات محلولی شده است تا به عملیات گرمایی پاسخ دهد و به صورت طبیعی پیر می شود تا به ح کاملاً پایداری برسد)

t5:از دمای بالای فرآیند شکل دادن سرد شده، سپس به صورت پیر شده. به فرآورده هایی اطلاق می شود که پس از سرد شدن از دمای بالای فرآیند شکل دادن سردکاری نمی شوند، یا فرآورده هایی که ممکن است اثر سردکاری ناشی از صاف و مستقیم آنها در محدودةخواص مکانیکی محصول قابل تشخیص نباشد.

t6: عملیات گرمایی شده، سپس به صورت پیر شده . به فرآورده هایی اطلاق     می شود که پس از عملیات گرمایی محلولی سردکاری نمی شوند، یا فرآورده هایی که اثر کار سرد ناشی از صاف و مستقیم آنها در محدودة خواص مکانیکی ممکن است قابل تشخیص نباشد(t62 ماده ای را نشان می دهد که برای مشخص شدن پاسخ آن به عملیات محلولی از ح o یا f عملیات گرمایی محلولی شده ، سپس به صورت پیر می شود)

t8:عملیات گرمایی محلولی شده، سردکاری شده و سپس به صورت پیر شده. به فرآورده هایی اطلاق می شود که برای افزایش استحکام ، سردکاری می شوند، یا در آنها اثر سردکاری ناشی از صاف و مستقیم قطعه در محدودة خواص مکانیکی قابل تشخیص است.

w:عملیات گرمایی محلولی شده.ح ناپایداری که تنها در مورد آلیاژهایی به کار می رود که پس از عملیات گرمایی محلولی، خود به خود در دمای محیط پیر می شوند.

آلیاژهای al-mg-si (گروه***۶):

ترکیب منیزیم (%۲/۱-۶/۰) و سیلیسیم (%۳/۱-۴/۰) در آلومینیوم اساس آلیاژهای کار شده و سختی پذیر al-mg-si (گروه یا سری ***۶) را تشکیل می دهد. این آلیاژها به عنوان آلیاژهای ساختمانی استحکام متوسط که دارای خواص خوب دیگری هم چون جوش پذیری ، مقاومت برخوردگی و مقاومت در مقابل ترک خوردگی تنشی هستند موارد مصرف زیادی پیدا کرده اند . این آلیاژها نیز بر خلاف آلیاژهای گروه ***۵ که بیشتر بصورت ورقی استفاده می شوند اغلب به صورت قطعات ا ترود شده کاربرد دارند و مقدار کمی به شکل ورقی یا صفحه ای مورد استفاده قرار می گیرند در این آلیاژها، منیزیم و سیلیسیم به مقدار متعادل افزوده می شوند تا تشکیل آلیاژهای شبه دوتائی  دهند، و یا با سیلیسیم بیشتر از مقدار لازم، تشکیل  دهند. منگنز و کرم اغلب به آلیاژهای سری***۶ افزوده می شود تا استحکام را افزایش و اندازه دانه ها را کنترل کند. مس نیز استحکام این آلیاژها را افزایش می دهد اما اگر مقدار آن از %۵/۰ کند مقاومت به خوردگی را کاهش می دهد.

آلیاژهای تجاری این گروه را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد:

دسته اول شامل آلیاژهای حاوی مقادیر منیزیم و سیلیسیم بین %۸/۰ تا %۲/۱ است. این آلیاژها را می توان به آسانی ا ترود کرد و علاوه بر آن، این آلیاژها دارای این مزیت هستند که می توان محصول داغ وجی از قالب پرس ا تروژن را کوانچ نمود و در نتیجه عملیات حرارتی انحلالی جداگانه مورد نیاز نیست. عملیات کوانچ را می توان از طریق پاشش آب و یا هدایت محصول به داخل آب جاری بدست آورد. مقاطع نازک (mm3 >) را می توان در هوا سرد کرد. با پیر سختی در ċ۱۹۰-۱۶۰ می توان استحکام متوسطی ایجاد نمود. آلیاژ ۶۰۶۳ شاید پر مصرف ترین آلیاژ گروه al-mg-si محسوب گردد خواص کششی نوعی این آلیاژها در ح سختی t6 عبارتند از : تنش سیلان معادل mpa 215 و استحکام کششی معادل mpa245. این آلیاژ کاربردهای خاصی در معماری و سطوح تزئینی پیدا کرده اند. در این ارتباط، این آلیاژها ع العمل خوبی به آندایزینگ شفاف یا رنگی و نیز فرآیندهای تمام کاری سطحی نشان می دهند. انواع آلیاژهای ۶۰۶۳ مثل ۶۴۶۳ به دلیل مشخصه های نهایی بهتر توسعه یافت. در آلیاژ ۶۴۶۳، مقدار آهن را در حد کمی نگه می دارند ،در نتیجه جلای آلومینیوم پس از ا ایش آندی افزایش می یابد.

دو دسته دیگر حاوی منیزیم و سیلیسیم بیش از %۴/۱ هستند. این آلیاژها در اثر پیر شدن ، استحکام بالائی بدست می آورند. زیرا به کوانچ شدن حساس تر بوده، و اغلب لازم است    آن ها را پس از ا ترود به عنوان یک فرآیند جداگانه  عملیات حرارتی انحلالی و کوانچ نمود. یک دسته از آلیاژها که مخصوصاً در ی شمالی مورد مصرف دارند دارای ترکیب متعادلی بوده و یک نمونه از آنها آلیاژ (si6/0-mg1-al) 6061 است که به آن %۲۵/۰ مس برای بهبود خواص مکانیکی و %۲/۰ کرم برای کاهش تاثیر احتمالی مس بر روی مقاومت خوردگی افزوده می شود.

از آنجایی که اساس کارهای انجام شده بر روی موضوع پروژه، بر روی این آلیاژ صورت گرفته است، در ادامه مباحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

آلیاژهای دسته دیگر، حاوی سیلیسیم به میزان بیش از مقدار لازم برای تشکیل هستند. وجود این مقدار سیلیسیم اضافی، از طریق ریز اندازه ذرات  و رسوب سیلیسیم به پیر سختی بیشتر کمک می کند . در هر حال این افزایش سیلیسیم ممکن است انعطاف پذیری را نیز کاهش دهد و باعث شکنندگی بین دانه ای که تا حدودی به تمایل سیستم به در مرز دانه های این آلیاژ ارتباط داده می شود، گردد.

 خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم سری ***۶:

آلیاژهای al-mg-si کار شده استحکام متوسطی دارند: در شرایط (ksi57-45) t6 ، زیرا مقدار خیلی کمی بین (%۲-۱) از  برای رسوب سختی می تواند بصورت آلیاژ در آید. آلیاژهای مستحکم تر این خانواده ۶۰۶۶ و ۶۰۷۰ می باشند که مقدار سیلیسیم آن ها بیش از مقدار وم برای ایجاد ۱ تا %۲ وزنی  است.

آلیاژ ۶۰۶۱ در شرایط t6(پیر سختی شده ) دارای استحکام کششی ksi45 و%۶/۱ وزنی  است . در آلیاژهای  al-mg-si معمولاً عملیات حل سازی در دمایی حدود ċ۵۲۰ انجام می شود. از آنجا که این دما خیلی کمتر از دمای ذوب یوتکیتک این آلیاژها می باشد بنابراین اگراندکی بیش از مقدار لازم نیز گرم شوند احتمال ذوب این ها کم است (ذوب مرز دانه ای). عملیات حل سازی در آلیاژ ۶۰۶۱ را می توان در دماهایی بیشتراز ċ ۵۲۰  نیزانجام دادکه بامقداری افزایش دراستحکام همراه است زیرا در دمای       ċ ۵۲۰ تمامحل نمی شود.

آلیاژهای  al-mg-si معمولاً در دمای حدود ċ ۱۷۰ پیر می شوند. در خلال فرآوری تجاری، احتمال دارد تا خیری در دمای محیط بین کوانچ شدن و پیر شدن پیش آید که ممکن است خواص مکانیکی را تغییر دهد. در آلیاژهای حاوی بیش از %۱ درصد  ،یک تاخیر ۲۴ ساعته باعث کاهش تا %۱۰ خواص کششی در مقایسه با خواص حاصل از پیر سختی بلا فاصله بعد از کوانچ (آبدهی) می گردد. در هر حال چنین تاخیری می تواند بر روی خواص کششی ترکیبات حاوی کمتر از  %۹/۰ تاثیر بگذارد. این تاثیرها را به خوشه بندی اتمهای محلول و جاهای خالی اتمی که در دمای محیط وجود دارند و این واقعیت که خط انحلال مناطق gp برای ترکیبات پر عیارتر بالاتر از ċ ۱۷۰ قرار می گیرد ، ارتباط می دهند .


با


مقاله عملیات حرارتی رسوب سختی

سختی سنچ پرتابل-سختی سنج برینل-سختی سنج راکول-دستگاه سختی سنج


فروش ویژه دستگاه های سختی سنج رو میزی و پرتابلسختی سنج پرتابل – برند huatec – مدل thl300 – اندازه گیری سختی
سختی سنج پرتابل – برند huatec – مدل thl300 – اندازه گیری سختی


مزایای دستگاه: 1. دارای دستگاه ضربه زن d در داخل دستگاه – بدون کابل

 2. نمایشگر ال سی دی

 3. محدوده اندازه گیری وسیع برای اغلب ف ات در واحد hld و قابلیت تبدیل به hb,hrb,hrc,hra,hv,hs

 4. قابلیت سختی سنجی تحت هر زاویه ای

 5. خوش دست بودن دستگاه

 6. کمترین میزان خطا در بین دستگاه های مشابه 08/0%

 7. دارای 256 گروه حافظه برای ثبت اطلاعات

 8. قابل اتصال به رایانه

 9. دارای نرم افزار برای رایانه جهت بررسی و اصلاح اطلاعات

 10. دارای خاموش کننده خ ر جهت بیشتر عمر باطری


 


شرکت پترو پژوهش خاورمیانه(سهامی خاص)


021-77130687-8


021-77228679


09122710269


www.ppkgroup.ir


 


 

قرآن

 

در شماره نخست نوشتار پش رو گفته شد که قرآن اساس و محور همة تعالیم، توجیه ها و برنامه ها و اه خود را امری معرفتی و فرهنگی معرفی کرده که عبارت است از «شناخت خدا، ایمان به او، اظهار بندگی به درگاه او، اطاعت از او و حرکت به سوی او».

این عناصر که مهم ترین عناصر دین و دینداری به شمار می آیند، ـ حتّی به باور انی که اعتقادی به دین ندارند ـ عناصری فرهنگی و فرهنگ ساز هستند. حال دین ناباوران، فرهنگ دینی را فرهنگی غلط و نادرست می شناسند و دین باوران، آن را فرهنگی اصیل و درست می دانند! در شماره حاضر نمایی کلی از ی فرهنگی قرآن فرارویتان ترسیم خواهد شد

 

1. دعوت به عبادت و معرفت پروردگار؛

(یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُون) (بقره/21)

«ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید؛ آن که شما و انی را که پیش از شما بودند آفرید؛ تا پرهیزکار شوید.»

در این آیه، مخاطب همه انسان هایند، و با نوعی تکریم دعوت شده اند تا به بندگی و اظهار عبودیت رو آورند و به آنها یادآوری شده است که منطق این اظهار بندگی، آن است که او شما را آفریده و پرورش داده است، چونان که نسل های پیشین را! و در نهایت متذکّر شده است که این عبودیت و عبادت، به انسان قدرت تصمیم گیری و اراده و کنترل بر خویش می دهد ـ تا در زندگی گرفتار کژی و ناهنجاری و افراط و تفریط نشود، برای رسیدن به تمایلات خود همه چیز را ویران نکند و برای ایجاد جامعه ای برابر، به استبداد و جبّاریت دست نزند و برای کشف نیروهای درونی خود، زندگی خود را درگیر قدرت طلبی و امتیازخواهی بر دیگران نسازد! و ... ـ

2. ایمان به انبیا ـ واسطه میان خدا و خلق؛

(یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّکُم) (نساء/170)

«ای مردم! (ی که انتظارش را می کشیدید،) حق را از جانب پروردگارتان آورد.»

در این آیه نیز خطاب به توده انسان ها و همه نسل هایی است که شنوای این پیامند و محتوای آن، این است که شما به اختیار خود نیامده اید! بلکه در آمدن و بالیدن، پرورش دهنده ای دارید، همو اکنون برایتان پیام رسانی فرستاده تا حقیقت زندگی ـ آمدن، زیستن و رفتن ـ را برای شما بازگوید، چنان که اگر خوب بین ید، فرستاده شدن (ص)از سوی پروردگار، خود مبتنی بر منطقی راستین است.

(یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکُمْ نُورًا مُبِینا) (نساء/174)

«ای مردم! دلیل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ و نور آشکاری به سوی شما نازل کردیم.»

قرآن در این آیه یادآور شده است که اگر انسان ها به عبودیت خدا و ایمان به (ص) دعوت شده اند، این دعوت همراه با برهان و دلیل روشنیِ د فهم و هماهنگ با زبان فطرت و سرشت آدمی است.

(لِئَلا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّه بَعْدَ الرُّسُل) (نساء/165)

«تا بعد از این ان، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند.»

فلسفه این هدایتگری و دعوت و ارائه دلایل و برهان، این است که مردمان از آن پس، حجتی بر خدا نداشته باشند و از او گلایه نکنند که اگر راهنمایی بود و راه را می نمود، بدخواه و بد ش و گمراه نمی شدند!

3. هدفمندی هستی و زندگی انسان؛

(قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَى کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) (طه/50)

«پروردگار، اوست که همه چیز را وجود بخشیده و سپس آنها را به سوی هدفی رهنمون ساخته است.»

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأَنَّکُمْ إِلَیْنَا لا تُرْجَعُون) (مؤمنون/115)

«آیا گمتان کردید شما را بیهوده آفریدیم، و به سوی ما باز نمی گردید؟»

قرآن در این بیان بر هدفمندی آفرینش و حیات انسان تأکید دارد و این هدفمندی را با طرح دو اصل به انسان یادآوری کرده است: 1ـ خلقت آغازین 2ـ رجعت و بازگشت به جانب خالق.

4. مسئولیت انسان در زندگی و پاسخگویی او در آ ت؛

(إِنَّ السَّاعَه آتِیَه أَکَادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزَى کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى) (طه/15)

«لحظه قیامت حتماً فرا می رسد، زمان آن را پنهان داشته ام! قیامت برای آن است که هر پاداش تلاش های خود را دریافت کند.»

(وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَه فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا وَإِنْ کَانَ مِثْقَالَ حَبَّه مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَکَفَى بِنَا حَاسِبِین) (انبیاء/47)

«روز قیامت ترازوهای عدل را برقرار می سازیم، به هیچ کم ترین ستم نخواهد شد، اگر عملی به کوچکی و کم وزنی دلی باشد، آن را خواهیم آورد و از نظر دور نخواهیم داشت و البتّه با حسابگری و حسابرسی، خلأیی باقی نمی ماند و چیزی فروگذار نمی شود.»

5. ضرورت حرکت آگاهانه و عاقلانه و مسئولانه در زندگی؛

آن آغاز و این فرجام می طلبد که انسان حرکت خود را در زندگی آگاهانه و شمندانه انتخاب کرده و پی گیری نماید، چرا که در قبال هر گام باید پاسخگو باشد.

(هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یَعْلَمُون) (زمر/9)

«آیا انی که می دانند با انی که نمی دانند ی انند؟!»

(وَمَا یَسْتَوِی الأعْمَى وَالْبَصِیرُ وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّور) (فاطر/20-19)

«و ن نا و بینا هرگز برابر نیستند، و نه ظلمت ها و روشنایی.»

(کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُون) (بقره/242)

«این چنین خداوند آیات خود را برای شما شرح می دهد؛ شاید شه کنید.»

(أَوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنْفُسِهِم) (روم/8)

«آیا آنان با خود نین یدند؟»

(وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض) (آل عمران/191)

«و در اسرار آسمان ها و زمین می شند.»

6. وم بهره گیری از «امکانات فطری» و «هدایت های انبیا» در شناخت صحیح هستی و زندگی؛

(قُلْ هُوَ الَّذِی أَنْشَأَکُمْ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَه) (ملک/23)

«بگو او ی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد.»

(أَفَلَمْ یَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْنَاهَا وَزَیَّنَّاهَا) (ق/6)

«آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه ن د که چگونه ما آن را بنا کرده ایم؟!»

(أَوَلَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَیْء) (اعراف/185)

«آیا در حکومت و نظام آسمان ها و زمین، و آنچه خدا آفریده است، (از روی دقت و عبرت) نظر نیفکندند؟!»

(الر کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور) (ابراهیم/1)

«الر این کت است که بر تو نازل کردیم، تا مردم را از تاریکی ها(ی شرک و ظلم و جهل،) به سوی روشنایی(ایمان و عدل و آگاهی،) به فرمان پروردگارشان در آوری.»

(وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور) (نور/40)

«و ی که خدا برای او نوری قرار نداده، نوری برای او نیست.»

7. تدبّر در کلام الهی و اطاعت از انبیا؛

(کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْکَ مُبَارَکٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَکَّرَ أُولُو الألْبَاب) (ص/29)

«این کتابى است پربرکت که بر تو نازل کرده‏ایم تا در آیات آن تدبّر کنند و دمندان متذکّر شوند!»

(قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُول) (آل عمران/32)

«بگو از خدا و فرستاده (او)، اطاعت کنید!»

(إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُون) (شعراء/ 108-107)

«مسلماً من برای شما ی امین هستم. تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت کنید.»

8. دستی به زندگی واقعی و بهینه، فلسفه اطاعت از خدا و رسول؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُم) (انفال/24)

«ای انی که ایمان آورده اید! دعوت خدا و را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی می خوانند.»

9. برنامه های عملی قرآن برای تحقّق زندگی برتر و بهتر انسان بر کره خاک؛

خطاب هایی که در قرآن، قبل از وارد شدن انسان به جرگه مؤمنان متوجّه او شده است، معمولاً با تعبیر(یا ایّها النّاس)است، چنان که مواردی را در زمینه اصل ایمان به خدا و قیامت آوردیم. ولی هنگامی که قرآن از ساحت هستی شناسی و بیان اصول بنیادین عبور کرده و به عرصه برنامه های عملی گام نهاده است، خطاب ها معمولاً با عنوان (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا)می باشد که در این مجال به بخشی از آنها اشارتی خواهیم داشت:

یک ـ تشویق مؤمنان به حرکت در مسیر صلاح و جهت گیری مثبت در زندگی؛

(وَبَشِّرِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّات) (بقره/25)

«به انی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، بشارت ده که باغ هایی از بهشت برای آنهاست.»

دو ـ بهره گیری از غذاهای پاکیزه، مفید و فاقد ضرر؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم) (بقره/172)

«ای انی که ایمان آورده اید! از نعمت های پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید.»

سه ـ توجه به نیازمندان و انفاق بخشی از دارایی خود به آنان؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُم) (بقره/254)

«ای انی که ایمان آورده اید! از آنچه به شما روزی داده ایم، انفاق کنید.»

چهار ـ پرهیز از منّت گذاری و آزار فرودستان؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالأذَى) (بقره/264)

«ای انی که ایمان آورده اید! بخشش های خود را با منت و آزار، باطل نسازید!»

پنج ـ پایبندی به قراردادهای اجتماعی؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (مائده/1)

«ای انی که ایمان آورده اید! به پیمان ها (و قراردادها) وفا کنید!»

شش ـ منع از بدعت گذاری و ایجاد محرومیت های کاذب و ساختگی برای خود؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُم) (مائده/87)

«ای انی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید!»

هفت ـ حرمت و و ...؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأنْصَابُ . . .) (مائده/90)

«ای انی که ایمان آورده اید! و و بت ها و ازلام [= نوعی بخت آزمایی]، پلید و از عمل است.»

هشت ـ پرهیز از خیانت در امانت؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِکُم) (انفال/27)

«ای انی که ایمان آورده اید! به خدا و خیانت نکنید و نیز در امانات خود خیانت روا مدارید.»

نه ـ نهی از ورود به خانه دیگران، بدون اجازه آنان؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ) (نور/27)

«ای انی که ایمان آورده اید! در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید.»

ده ـ وم رعایت حقوق همسران؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَات) (احزاب/49)

«ای انی که ایمان آورده اید! هنگامی که با ن با ایمان ازدواج کردید.»

یازده ـ ممنوعیت برخورد استهزا آمیز با دیگران در روابط اجتماعی؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ) (حجرات/11)

«ای انی که ایمان آورده اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مس ه کنند.»

دوازده ـ پرهیز از بدگمانی نسبت به مردم؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنّ) (حجرات/12)

«ای انی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بپر د.»

سیزده ـ ممنوعیت گزافه گویی و ادّعاهای بدون پشتوانه و وعده های بی اساس؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ) (صف/2)

«ای انی که ایمان آورده اید! چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟!»

چهارده ـ مسئولیت در قبال خانواده و فرزندان؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا) (تحریم/6)

«ای انی که ایمان آورده اید! خود وخانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ هاست نگه دارید.»

پانزده ـ برخی قواعد و قوانین اقتصادی؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) (نساء/29)

«ای انی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل(و از طرق نامشروع) نخورید.»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَه بَیْنِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْت) (مائده/106)

«ای انی که ایمان آورده اید! هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید از میان شما، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد.»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَه) (آل عمران/130)

«ای انی که ایمان آورده اید! ربا را چند برابر نخورید!»

(وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُم) (اعراف/85)

«و از اموال مردم چیزی نکاهید!»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوه) (بقره/282)

«ای انی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهیِ مدت داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید!»

شانزده ـ دعوت به قسط و عدل و اجرای قوانین حقوقی؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّه) (نساء/135)

«ای انی که ایمان آورده اید! کاملاً قیام به عد کنید! برای خدا شهادت دهید.»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى) (بقره/178)

«ای انی که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است.»

هفده ـ تنظیم روابط اجتماعی و با ملت های دیگر؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَه مِنْ دُونِکُم) (آل عمران/118)

«ای انی که ایمان آورده اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید.»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء) (نساء/144)

«ای انی که ایمان آورده اید! غیر از مؤمنان، کافران را ولیّ و تکیه گاه خود قرار ندهید.»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاء) (مائده/51)

«ای انی که ایمان آورده اید! یهود و نصارا را ولیّ (و دوست و تکیه گاه خود) اتخاب نکنید!»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا)(حجرات/6)

«ای انی که ایمان آورده اید! اگر شخصی فاسق خبری برای شما بیاورد، درباره آن تحقیق کنید.»

هجده ـ بخشی از برنامه های عبادی؛

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاه)(بقره/153)

«ای انی که ایمان آورده اید! از صبر(و اسقامت) و ، کمک بگیرید!»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَام)(بقره/183)

«ای انی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شده.»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم)(مائده/95)

«ای انی که ایمان آورده اید! در حال احرام شکار نکنید.»

(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلاه مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَه فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّه)( /9)

«ای انی که ایمان آورده اید! هنگامی که برای روز اذان گفته شود، به سوی ذکر خدا بشت د.»

(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِکُمْ وَأَنْفُسِکُم)(توبه/41)

«همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید؛ سبکبار باشید یا سنگین بار!»

آنچه در این سطرها به عنوان برنامه های عملی مورد اشاره قرار گرفت، بخش کمی از برنامه های عملی متنوع قرآن برای اهل ایمان است که همه این عناصر در کنار هم هدفی را دنبال می کند و این برنامه ها به گونه ای ترسیم و تنظیم شده است که بتواند برای انسان، زندگی معنوی همراه با آسایش و آرامش را رقم زند.

در صورتی که یک یا چند اصل از این اصول یا یک یا چند برنامه از این برنامه های عملی مورد بی توجهی قرار گیرد، تعادل نظام کارکردی دین بر هم خورده و جامعه به اه موردنظر ـ آن گونه که باید ـ دست نمی یابد. و امروز مشکل جوامع ی را که در فقر علمی و اقتصادی و به سر می برند، باید در این زاویه جستجو کرد.

آنچه ما آوردیم، هرگز آن هندسه نهایی قرآنی نیست، بلکه این هندسه که بیش از هر چیز یک سازماندهی و برنامه ریزی فرهنگی است، باید بیش از این مورد بررسی و دقت قرار گیرد و شناسایی شود.

آیا آموزه ها و برنامه های قرآن دارای ی فرهنگی است؟

ممکن است با طرح مسائل پیشین، این سؤال مطرح شود که آیا بیان چند اصل اعتقادی و ارائه چند برنامه عملی می تواند « ی فرهنگی» به حساب آید؟

در پاسخ باید گفت که تنظیم و طرح چند اصل و تقنین مجموعه ای از قوانین و بایدها و نبایدها، همیشه حکایت از وجود « ی فرهنگی» ندارد؛ زیرا تنظیم اصول و تقنین قوانین:

1. گاه اساساً مرتبط با مسائل فرهنگی نیست، بلکه در جهت تولید یک محصول یا ساخت یک بنا و یا اداره فیزیکی یک مجموعه صورت گرفته است که در این صورت، اصول و فروع برنامه ها و دستورالعمل ها ارتباطی با فرهنگ و ی فرهنگی ندارد.

2. در برخی موارد قوانین و ضوابط و تعریف اصول و تجدید رفتار جنبه فرهنگی و فرهنگ سازی دارد و در نهایت به شکل گیری یک نظام رفتاری، اعتقادی، اخلاقی و شخصیتی خاصی منتهی می شود، ولی به دلیل این که در طراحی اصول و ارائه بایدها و نبایدها، محاسبه ای عالمانه و تدبیری عاقلانه صورت نگرفته است و از قبل اه مشخص نشده و برای رسیدن به اه ، کیفیّت و کمیّت وظایف و چگونگی روش ها مورد توجه قرار نگرفته است، گرچه این اصول نظری و قالب های عملی خواه ناخواه به شکل گیری یک نظام فرهنگی یا به هرحال عناصری از یک نظام فرهنگی ـ اجتماعی منتهی می شود، ولی در فرایند این شکل گیری ـ آغاز و فرجام ـ چیزی به عنوان « ی فرهنگی» وجود ندارد. زیرا چنان که یاد شد، در معنای واژه « ی»، عنصر محاسبه، سنجش، تقدیر و طراحیِ آگاهانه و ارادی و پی ریزی شالوده های قانونمند یک بنا برای رسیدن به اه فکری و عملی ـ که حکایت از جهان بینی و هستی شناسی و شخصیت روحی و باورها و تمایلات فرد یا جامعه عامل داشته باشد ـ حضور جدّی و غیرقابل چشم پوشی دارد.

بر این اساس باورها و قواعدی که طی دوره های طولانی و بر اساس شرایط و نیازهای مقطعی و به صورت اتفاقی یا انتخ ناگزیر و محاسبه نشده و غیرعلمی در جوامع شکل گرفته و فرهنگی دی ا یا نوظهور را در آن جوامع شکل داده است، فاقد « ی فرهنگی» است.

ان شاء الله در شماره آتی این مساله خواهیم کاوید که آموزه ها و معارف قرآن در کدام یک از موارد یاد شده می گنجد!

نویسنده: احمد تر


توشه برای آ ین سفر


نویسنده: خلیل نصرتی

مرگ از آفریده های الهی است که یت انتقال انسان از جهانی به جهانی دیگر را به عهده دارد. این انتقال برای بسیاری از مردم در چند مرحله و برای عده ای مخلصان در یک مرحله اتفاق می افتد. از آنجایی که انتقال به معنای جان گرفتن کامل و تمام است به طور طبیعی برای بیشتر مرم سختی و تلخی هایی دارد. نویسنده با مراجعه به آموزه های عوامل کاهش و آسانی سکرات مرگ را بیان کرده است.

مرگ، انتقال نفس آدمی
مرگ و در زبان عربی موت، از آفریده های الهی است. خداوند می فرماید: الذی خلق الموت والحیاه؛ خ که مرگ و زندگی را آفرید. (ملک، آیه 2) این آفریده از سوی خداوند یت دارد تا نفوس آدمی را به طور تمام و کمال بگیرد و به نشئه و جهانی دیگر منتقل کند. (ص) می فرماید: انما تنتقلون من دار الی دار؛ جز این نیست که شما از خانه ای به خانه ای دیگر منتقل می شوید. (بحارالانوار، العلامه المجلسی، ج 37، ص 146)
البته این انتقال برای بسیاری از مردم در چند مرحله اتفاق می افتد و تنها برای عده ای از مردم است که تنها یک بار مرگ را تجربه خواهند کرد؛ زیرا آنان خود را در همین دنیا به تمام و کمال مطلق رسانیده اند و نیازی نیست تا عوالم دیگری را تجربه کنند و در آنجا به کمالاتی برسند. از همین رو دیگر مرگ های چندگانه را ندارند و در زمان نفخ صور اول که همه می میرند اینان زنده خواهند بود و به جای دو مرگ و دو زندگی تنها یک مرگ را تجربه می کنند. خداوند در باره این دسته خاص از انسان ها می فرماید: لایذوقون فیها الموت الاالموته الاولی و وقاهم عذاب الجحیم؛ در آنجا جز مرگ نخستین، مرگ نخواهند چشید و خدا آنها را از عذاب دوزخ نگاه می دارد. (دخان، آیه 56)
پس آنان تنها مرگی را می چشند که سبب انتقال از دنیا به عالم قیامت خواهد بود؛ پس تجربه مرگ برزخی پس از نفخ صور اول را نخواهند داشت؛ چرا که اینان مرگ خود را کشته اند و دیگر نیازی به انتقال از نشئه و عالمی به عالمی دیگر ندارند؛ زیرا به سبب فنا در خدا به بقای الهی بقا یافته اند؛ خداوند درباره این افراد در آیه 87 سوره نمل می فرماید: و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الامن شاءالله و کل اتوه دا ین؛ و روزی که در صور دمیده شود، پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است به هراس افتد، مگر آن که خدا بخواهد و جملگی با زبونی رو به سوی او آورند.
درآیه 68 سوره زمر نیز می فرماید: و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الامن شاء الله ثم نفخ فیه ا ی فاذا هم قیام ینظرون؛ و در صور دمیده می شود، پس هر که در آسمانها و هر که در زمین است مدهوش (نه بیهوش) درمی افتد، مگر ی که خدا بخواهد، سپس بار دیگر در آن دمیده می شود و بناگاه آنان بر پای ایستاده می نگرند.
اما توده های مردم باید دو مرگ و دو زندگی را تجربه کنند؛ چنانکه خداوند در این باره نقل می کند: قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی وج من سبیل؛ می گویند: «پروردگارا، دوبار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی. به گناهانمان اعتراف کردیم پس آیا راه بیرون شدنی از آتش هست؟»(غافر، آیه 11)
مسئله دو مرگ و دو زندگی اینان به اینگونه است که یک بار از عالم دنیا به عالم برزخ با مرگ منتقل می شوند و سپس با مرگ دومی از برزخ به قیامت منتقل می گردند. پس آنان دو مرگ با دو زندگی پیش از این (زندگی دنیایی و زندگی برزخی) را تجربه می کنند. اما پس از آن دیگر به سبب اینکه یت مرگ تمام می شود و به تعبیر روایی، مرگ ذبح می گردد، دیگر مرگی نیست تا مسئولیت انتقالی را به عهده بگیرد. از باقر(ع) روایت است که فرمود: فیوتی بالموت فی صورهًْ کبش املح... فیذبح؛ مرگ به صورت ی که سفیدی آن فزونتر از سیاهی است آورده و ذبح خواهد شد.(بحارالانوار، ج 8، ص 346، باب ذبح الموت؛ النهایهًْ، ابن اثیر، ج 4، ص 354)
از همین روست که خداوند درباره بهشتی ها می گوید که آنان حیات و زندگی مطلق دارند و دوزخیان زندگی ای دارند که نه مرگ و نه زندگی است: ثم لایموت فیها و لایحیی؛ سپس دوزخیان در آن نمی میرند و نه زندگی می کنند.(اعلی، آیه 13)
پس وقتی مرگ ذبح می شود و دیگر مرگی در آ ت نیست، آنجا تنها حیات باقی خواهد ماند. بر همین اساس خداوند زندگی ا وی را حیات محض دانسته و فرموده است: و ما هذه الحیاهًْ الدنیا الالهو و لعب و ان الدار الا هًْ لهی الحیوان لو کانوا یعلمون؛ این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست، و زندگی حقیقی همانا در سرای آ ت است، ای کاش می دانستند.(عنکبوت، آیه 64) و همچنین خداوند اهل دوزخ را در شرایطی تصویر می کند که دیگر راهی برای وج ندارند؛ زیرا ی چون مرگ نیست تا انتقالی و وجی صورت گیرد(غافر، آیه 11).

سکرات و غمرات مرگ و سختی جان کندن
یکی از اصطلاحات قرآنی سکرات مرگ است. خداوند در آیه 19 سوره ق می فرماید: و جاءت سکرهًْ الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید؛ و سکرات و مستی مرگ، حقیقت را به پیش آورد و فرا رسید. این همان است که از آن می گریختی!
سکر، به معنای مستی است. مسکر به مست کننده می گویند. از این رو خداوند نهی کرده در هنگام مستی خوانده شود.(نساء، آیه 43) به ح ی که محتضر در هنگام مرگ دارد، سکرات می گویند؛ چرا که از فشاری که در هنگام مرگ به او دست می دهد چون مستان رفتار می کند.
طبرسی در ذیل آیه 19 سوره ق درباره سکرات و سختی جان کندن می نویسد: منظور از سختی های مرگ اضطراب و گرفتاری هایی است که در آستانه جان دادن به سوی انسان هجوم می آورد و کار را به جایی می رساند که انسان در آن حال از هوش می رود و آن فشارها بر خود او چیره می گردد.(مجمع البیان، ذیل آیه)
علامه طباطبایی می نویسد: مراد از سکره و مستی موت، حال نزع و جان کندن آدمی است که مانند مستان مشغول به خودش است، نه می فهمد چه می گوید و نه می فهمد اطرافیانش درباره اش چه می گویند و اگر آمدن سکره موت را مقید به قید «حق» کرد، برای این است که اشاره کند به اینکه مسئله مرگ جزو قضاهای حتمی است که خدای تعالی در نظام عالم رانده و از خود مرگ غرض و منظور دارد. و مردن عبارت است از انتقال از یک خانه به خانه ای که بعد از آن و دیوار به دیوار آن قرار دارد، و این مرگ و انتقال، حق است، همان طور که بعث و جنت و نار، حق است. این معنایی است که از کلمه «حق» می فهمیم ولی دیگران اقوالی دیگر دارند، که فایده ای در نقل آنها نیست... اشاره به کلمه «هذا» (در آیه 22) به آن حقایقی است که انسان در قیامت با چشم خود می بیند که تمامی اسباب از کار افتاده و همه چیز ویران گشته و به سوی خداوند واحد قهار برگشته است و همه این حقایق در دنیا هم بود. اما انسان به خاطر اعتمادی که به اسباب ظاهری داشت از این حقایق غافل شده بود (و خیال می کرد سببیت آن اسباب از خود آنها است و نمی دانست که هرچه دارند از خداست و خدا روزی سببیت را از آنها خواهد گرفت)، تا آنکه در قیامت خدای تعالی این غفلت را از جلو چشم او کنار زد، آن وقت حقیقت امر برایش روشن شده فهمید و به مشاهده عیان فهمید، نه به استدلال فکری.
به همین جهت این طور خطاب می شود: «لقد کنت فی غفله من هذا» تو در دنیا از اینهایی که فعلامشاهده می کنی و به معاینه می بینی در غفلت بودی، هرچند که در دنیا هم جلو چشمت بود و هرگز از تو غایب نمی شد، لیکن تعلق و دلبستگی ات به اسباب، تو را از درک آنها غافل ساخت و و حائلی بین تو و این حقایق افکند، اینک ما آن را از جلو درک و چشمت کنار زده ایم، «فبصرک» در نتیجه بصیرت و چشم دلت «الیوم» امروز که روز قیامت است «حدید» تیزبین و نافذ شده، می بینی آنچه را که در دنیا نمی دیدی. (علامه طباطبایی، المیزان، ذیل آیات 19 و 22 سوره ق)
مفسران تفسیر نمونه می نویسند: «سکر» (بر وزن مکر) در اصل به معنی مسدود راه آب است و سکر (بر وزن فکر) به معنی محل مسدود، آمده و از آنجا که در حال مستی گویی سدی میان انسان و عقلش ایجاد می شود به آن «سکر» (بر وزن شکر) گفته شده است.
سکره مرگ، ح ی است شبیه به مستی که بر اثر فرا رسیدن مقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده ای به انسان دست می دهد و گاه بر عقل او چیره می گردد و او را در اضطراب و ناآرامی شدیدی فرو می برد.
چگونه چنین نباشد در حالی که مرگ یک مرحله انتقالی مهم است که باید انسان در آن لحظه تمام پیوندهای خود را با جهانی که سالیان دراز با آن خو گرفته بود قطع کند و در عالمی گام بگذارد که برای او کاملاتازه و اسرار آمیز است، بخصوص اینکه در لحظه مرگ انسان درک و دید تازه ای پیدا می کند، بی ثباتی این جهان را با چشم خود می بیند و حوادث بعد از مرگ را کم و بیش مشاهده می کند. اینجا است که وحشتی عظیم سر تا پای او را فرا می گیرد و ح ی شبیه مستی به او دست می دهد ولی مست نیست.
حتی انبیا و مردان خدا که در لحظه مرگ از آرامش کاملی برخوردارند از مشکلات و شدائد این لحظه انتقالی بی نصیب نیستند، چنانکه در حالات (ص) آمده است که در لحظات آ عمر مبارکش دست خود را در ظرف آبی می کرد و به صورت می کشید و لااله الاالله می گفت و می فرمود: ان للموت سکرات: مرگ سکراتی دارد. (روح البیان، جلد 9 صفحه 118)
علی(ع) ترسیم زنده و گویایی از لحظه مرگ و سکرات آن دارد می فرماید: سکرات مرگ، توام با حسرت از دست دادن آنچه داشتند بر آنها هجوم می آورد، اعضای بدنشان سست می گردد و رنگ از صورتهایشان می پرد کم کم مرگ در آنها نفوذ کرده، میان آنها و زبانشان جدائی می افکند، در حالی که او در میان خانواده خویش است، با چشمش می بیند و با گوشش می شنود و عقل و هوشش سالم است، اما نمی تواند سخن بگوید! در این می شد که عمرش را در چه راه فانی کرده؟ و روزگارش را در چه راهی سپری نموده است؟!
به یاد ثروتهائی می افتد که در تهیه آن چشم بر هم گذارده و از حلال و حرام و مشکوک جمع آوری نموده و تبعات و مسئولیت گردآوری آن را بر دوش می کشد، در حالی که هنگام جدائی و فراق از آنها رسیده است و به دست بازماندگان می افتد، آنها از آن متنعم می شوند و بهره می گیرند اما مسئولیت و حسابش بر او است! (نهج البلاغه، خطبه 109)
و در جای دیگر این معلم بزرگ جهان انسانیت هشدار می دهد و می فرماید: انکم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منکم لجزعتم و وهلتم و سمعتم و اطعتم و لکن محجوب عنکم ما قد عاینوا و قریب ما یطرح الحجاب!؛ اگر آنچه را مردگان شما مشاهده کرده اند شما می دیدید وحشت می کردید، و ترسان می شدید، سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می کردید، ولی آنها آنچه دیده اند از شما مستور است و به زودی ها کنار می رود و شما هم مشاهده می کنید. (نهج البلاغه، خطبه 20)
مرگ واقعیتی است که غالب افراد از آن می گریزند، و این گریختن یا به خاطر علائق و پیوندهای شدیدی است که با دنیا و مواهب مادی دارند و نمی توانند از آن دل بر کنند و یا به خاطر تاریکی نامه اع ان!
هرچه هست از آن گریزانند، اما چه سود که این سرنوشتی است که در انتظار همگان است و شتری است که بر در خانه همه می خوابد و احدی را توان فرار از آن نیست، همه سرانجام در کام مرگ فرو می روند و به آنها گفته می شود این همان است که از آن فرار می کردید؟!
اصطلاح دیگر قرآنی، «غمره» است. خداوند می فرماید: و کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ می بندد یا می گوید: «به من وحی شده»، در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد، و آن که می گوید: «به زودی نظیر آنچه را خدا نازل کرده است نازل می کنم»؟ و کاش ستمکاران را در شداید مرگ می دیدی که فرشتگان ]به سوی آنان[ دستهایشان را گشوده اند ]و نهیب می زنند:[ «جانهایتان را بیرون دهید» امروز به ]سزای[ آنچه بناحق بر خدا دروغ می بستید و در برابر آیات او تکبر می کردید، به عذاب خوارکننده کیفر می ی د. (انعام، آیه 93)
«غمرهًْ» به مفهوم سختی و شدت است. این واژه نسبت به هر چیزی که به کار می رود، رنج و سختی آن را می رساند. برای نمونه «غمرات الموت» به مفهوم سختی های مرگ است که انسان را به کام خود می کشد. (مجمع البیان، ذیل آیه)
البته به نظر می رسد که سکرات ح ی عمومی تر دارد و اختصاصی به مومن و کافر ندارد، اما غمرات ویژه کافران است؛ چرا که خداوند با کافران معامله دیگری دارد. در آیات قرآنی آمده است که هنگام جان گرفتن از کافران فرشتگان عذاب آنان را می زنند. (محمد، آیه 27)
از آیات و روایات به دست می آید که نفس آدمی کم کم از بدن خارج می شود این عمل از نوک انگشتان پا شروع شده و در نهایت به حلقوم می رسد. در قرآن آمده است وقتی جان به حلقوم می رسد، آ کار ارتباط بدن و نفس خواهد بود. خداوند می فرماید: فلولااذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لاتبصرون فلولاان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین؛ پس چرا آنگاه که جان شما به گلو می رسد و در آن هنگام خود نظاره گرید و ما به آن محتضر از شما نزدیکتریم ولی نمی بینید - اگر قیامت را باور ندارید، اگر راست می گویید، روح را چرا برنمی گردانید؟ (واقعه، آیات 83 تا 87)

عوامل سختی جان کندن
این مستی و سکراتی که موجب می شود تا مرگ سخت و شدید شود، به سبب عواملی است که از جمله آنها می توان به موارد ذیر اشاره کرد:
1- دلبستگی به دنیا و مادیات آن: از مهمترین عواملی که موجب سکرات و سختی جان کندن می شود دلبستگی آدمی به دنیا و مادیات آن است. وقتی انسان به دنیا دلبسته شود، این محبت و عشق به دنیا و مادیات نمی گذارد تا از آن دل بر کند، لذا جان کندن برای محتضر سخت و شدید می شود. گویی جانش را که به مادیات وابسته است با قیچی جدا می کنند. هر دم که تصورات از دست دادن دنیا و مادیات آن به نظر و ذهنش می آید، می سوزد و رنج می کشد. مومنان علی (ع) دراین باره می فرماید: محتضر به یاد می آورد اموالی را که آنها را جمع کرده و در راه پیدا آنها- از حلال و حرام- چشم پوشیده و از جاهایی که (حلال و حرامش) واضح و یا مشتبه بود، به دست آورده است. از همین رو، تبعات جمع مال ها همراه و ملازم اوست و مشرف بر ج و فراق از آنها گشته است. اموال برای بعدی ها می ماند و آنان از آنها بهره و لذت می گیرند و گوارایی و لذت مال برای دیگران است، ولی وبال و سنگینی آن بر پشت او مانده است. (نهج البلاغه فیض ال ، ص 331، خطبه 108)
2. کشف حقایق و بی توشه بودن: از عوامل سختی جان کندن و سکرات مرگ، می توان به آن چیزی اشاره کرد که در آیه 22 سوره ق بیان شده است. خداوند پس از اینکه در آیه 19 سخن از سکرات مرگ می کند در آیه 22 می فرماید: فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید، اینک ما را از تو برداشتیم و امروز چشم تو تیزبین است. در این زمان حقایقی که به سبب گناه بر او مکشوف نبوده کشف می شود و وقتی ها کنار رفت درمی یابد که دنیا هیچ ارزشی جز ابزاری برای آ ت و دستی به کمالات از طریق عبودیت نداشت و انسان آنچه که زینت دنیا بود به خود بسته بود، چرا که مال و زن و فرزند و مانند آن زینت دنیا و زندگی دنیاست (کهف، آیات 7 و 28 و 46)، پس اکنون خود را بی زینت می بیند و درمی یابد که ره توشه ای از کمالات و تقوا برنداشته است؛ از این رو از وضعیت آینده خود هراسان می شود و حقیقت چنان تلخ و زننده است که چون مستان می شود. شیخ عباس قمی می نویسد: در آن زمان می بیند حضرت رسول و اهل بیت طهارت (صلوات الله علیهم اجمعین) و ملائکه رحمت و ملائکه غضب حاضر شده اند تا درباره او چه حکم شود و چه سفارش نمایند؟ و از طرف دیگر، ابلیس و اعوان او برای آنکه او را به شک اندازند، جمع شده اند و می خواهند کاری کنند که ایمانش از او گرفته شود و بی ایمان از دنیا رود، و از طرفی هول آمدن ملک الموت که آیا به چه هیئت و هیبتی خواهد بود و به چه نحو جان او را قبض خواهد کرد و امور دیگر او را به هراس افکند و دچار سکرات موت می شود. (منازل الا ه، حاج شیخ عباس قمی، فصل اول، مرگ)
3. دست های خالی: یکی از منظره هایی که انسان در سکرات موت می بیند، مشاهده حقیقت برزخی و صورت ملکوتی «مال»، «فرزندان» و «اعمال» است. او ابتدا رو به مال خود کرده و می گوید: به خدا قسم در دنیا به تو حریص و بخیل بودم. حال سهم من از تو چیست؟ مال در پاسخ می گوید: به اندازه کفن خود از من بردار! آنگاه رو به سوی فرزندانش می کند و می گوید: به خدا قسم شما را دوست داشتم و حامی شما بودم. اکنون بهره من از شما چیست؟ آنها می گویند: ما تو را تا کنار قبر می بریم و در آنجا دفن می کنیم. سپس رو به سوی عمل خود کرده و می گوید: به خدا قسم من نسبت به تو بی اعتنا بودم و تو بر من گران و سنگین بودی. اینک بهره من از تو چیست؟ عمل در پاسخ می گوید: من در قبر و قیامت ه ن تو خواهم بود تا هر دو به پیشگاه پروردگار عرضه شویم.
در آستانه ترک دنیا کم کم ها از جلو چشم انسان کنار می رود و انسان بیشتر از هر موقع دیگر به حقیقت اعمال و خواسته های خود توجه می کند و دید او وسعت بیشتری می یابد. در این لحظات نگاهی به اعمال و گذشته خود می اندازد و بر فرصت های از دست رفته خود افسوس می خورد.

کاهش و آسانی سکرات مرگ
پر واضح است عواملی که در بخش مربوط به سختی جان دادن بیان شد اگر مع گردد و برخلاف آنها رفتار شود، موجب راحتی و آسانی جان دادن خواهد شد که در راس همه عوامل موثر در کاهش سکرات مرگ، قطع دلبستگی ها به دنیا و مظاهر آن از قبیل ثروت، مسکن، همسر و فرزند و غیره است. البته این بیان به معنی ترک دنیا و در پیش گرفتن زندگی مرتاضانه نیست بلکه باید در دنیا زیست و از آن استفاده کرد اما نباید دنیا را وارد دل کرد و به آن وابسته و دلبسته شد.

تفاوت جان کندن ها
در آیات و روایات بیان شده که دوگونه جان دادن است که با توجه به ایمان و کفر به چهار نوع تقسیم می شود. این چهار نوع جان دادن علل و عواملی دارد که ارتباط با مساله تصفیه حساب در دنیا و آ ت و مانند آنها دارد. این چهار نوع عبارتند از:
1- آسان جان دادن مومنان: بعضی آدمهای خوب و مومن، راحت جان می هند؛ در روایت است که جان کندن آنان مثل بو یک گل است. در روایتی از (ص) آمده که ملک الموت برای شخص مومن دوشاخه گل می آورد یکی منیسه و یکی هم مسخیه (و در بعضی روایات دو نسیم می وزد) گل یا نسیم منسیه به خاطر این است که تعلقاتش یعنی اموال و فرزندانش را فراموش کند و مسخیه به خاطر اینکه با عطر الهی سخاوتمندانه جان دهد. در کتاب «امالی» شیخ طوسی روایت می کند از حضرت جعفر صادق (ع) که: خداوند عزوجل می فرماید: من در هیچ امری درنگ ن مانند درنگ ی که در قبض روح مومن ؛ چون آن مومن از مرگ کراهت داشت و من هم کراهت داشتم به او ناراحتی برسانم. پس زمانی که اجل محتوم آن مومن رسید، من دو شاخه گل معطر از بهشت برای او فرستادم، یکی از آنها مسخیه نام داشت و دیگری منسیه. اما مسخیه، پس او را نسبت به بی اعتنا نموده از همه آنها می گذرد؛ و اما منسیه، پس او را از تمام امور و شئون دنیا به فراموشی می اندازد.» (بحارالانوار، طبع ی، ج6، ص 152)
2- سخت جان دادن مومنان: بعضی آدمهای خوب و مومن، سخت جان می دهند، این مومنین، گنا ارانی بوده اند که در دنیا پاک می شوند و گناهی که کرده اند در همینجا مجازات می شوند تا حسابرسی آنان به آ ت نکشد. از همین رو در اینجا سختی را می چشند و به مشقت جان می دهند. گاه می شود که سالیان بسیار در بستر بیماری می افتند تا گناهانشان پاک شود.
3- آسان جان دادن فاسقان: آدمهای کافر وفاسقی که راحت جان می دهند، به خاطر آن است که این افراد در دنیا کار خیری انجام داده اند و از آنجا که خداوند اجر هیچ را ضایع نمی کند، لذا راحت جان می دهند یا به عبارتی در همین دنیا تسویه حساب می شوند تا خیری برای آنان در آ ت نباشد. خداوند چنان زندگی را در دنیا بر آنان آسان می کند تا اگر موجب کفر مومنان نبود، خانه هایشان نیز از زر و سیم ساخته می شد. (ز ف، آیه 33)
4- سخت جان دادن فاسقان: آدمهای بد وفاسقی که بد هم جان می دهند، زیرا خداوند برخی از عذاب ا وی آنان را در همین دنیا می خواهد به دیگران نشان دهد. در حقیقت عذاب استیصال را در همین دنیا تجربه خواهند کرد. آیات بسیاری درباره اقوام ثمود و عاد و لوط و مانند آنها آمده است که در همین دنیا عذاب سهمگین داشته و به سختی جان دادند.
با توجه به مطالب بالامی توان گفت که نمی توان به ظاهر جان دادن افراد قضاوت کرد و گفت که او چگونه آدمی بوده است.


www.ind.clinicab.ir


انواع روش های تصفیه آب


• تصفیه آب به روش سیستم های تبادل یونی


فرایند تبادل یونی یکی از اشکال پدیده جذب سطحی است، که در آن فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار می‌گیرد. طی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می‌گردند. فرایند تبادل یونی فرایندی برگشت پذیر است که طی آن یون های خارجی موجود در آب جذب گروه های عاملی قرار گرفته بر روی شبکه پلیمری (فاز جامد) می‌گردند و بدین ترتیب آب عاری از هرگونه ناخالصی یونی حاصل می‌گردد.


پس از اشباع شدن گروه های عاملی، سیستم تحت عملیات بازی و شستشوی شیمیایی قرار گرفته و مجدداً مورد استفاده قرار می‌گیرد.


از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب با خلوص بالاتر استفاده می شود که به طور جداگانه در ذیل اشاره می گردد.


الف) سیستم های تبادل یونی به عنوان سختی گیر آب مورد نیاز صنعت به لحاظ استاندارد با آب مورد نیاز شرب بسیار متفاوت می‌‌باشد.


نکته‌‌ای که در آب مورد نیاز اکثر صنایع حائز اهمیت می‌‌باشد، حذف املاحی است که می توانند در صورت فراهم آمدن شرایط رسوب نمایند.


یکی از بیشترین مصارف آب در صنعت تولید بخار می‌‌باشد که در صورت وجود عوامل رسوب کننده در آب می‌‌توانند باعث کاهش عمر این تاسیسات گردند.


این عوامل رسوب کننده بیشتر با عنوان سختی آب شناخته می‌‌شوند. در تعریف علمی کلیه کاتیون های با ظرفیت الکتریکی بیشتر از یک را سختی گویند. لذا در اکثر صنایع فقط حذف سختی آب مد نظر می‌‌باشد که هزینه آن نسبت به حذف کل یون های آب بسیار پایین تر می باشد.


در این میان سیستم های تبادل کننده یونی خاصی برای این منظور تولید شده اند که به رزین های پایه سدیمی معروفند.


در واقع این رزین ها، سختی آب مانند یون های کلسیم، منیزیم و... را جذب کرده و به جای آن سدیم آزاد می نمایند.


توجه شود که در این روش جمع کل آنیون ها و کاتیون های آب ثابت می ماند و فقط نوع یون ها عوض می شوند. محدودیت این روش این است که برای tds های بالای 1000جوابگو نمی باشند و باید از روش های دیگری استفاده شود. احیاء این سختی گیرها به وسیله محلول آب و نمک می باشد.


ب)سیستم های تبادل یونی برای تولید آب با درجه خلوص بالا از دیگر رزین های استفاده شده در صنعت تصفیه آب رزین های سیکل اسیدی و بازی هستند که در گذشته در محدوده بسیار وسیع تری استفاده می شدند.


در واقع این روش می تواند نیاز صنایع به آب فوق خالص را مرتفع سازد این رزین ها به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می شوند و می توانند در آرایش های مختلفی قرار گرفته و آب فوق خالص تولید نمایند.


امروزه از این روش در وجی آب تصفیه شده توسط ro به منظور تولید آب با ec<0.2 استفاده می شود.


• دامنه کاربرد تکنولوژی تبادل یونی عبارت است از:


o تولید آب بدون یون (demineralization)


حذف سختی آب


o حذف کاتیون های خارجی از آب


o حذف قلیائیت


o بازی مجدد آب در صنایع ف ی


o حذف نیترات و سولفات


o بازی و یا جداسازی مواد دارویی


o بازی ف ات با ارزش در صنایع ف ی


• تصفیه آب به روش سیستم نانو اسیون :


در همه روش های پیشرفته تصفیه آب مهمترین هدف تصفیه، حذف املاح محلول در آب می باشد ولی نکته مهمی که وجود دارد این است که برای کاربردهای مختلف، آب با درجه خلوص متفاوتی مورد نیاز می باشد برای مثال در صنعت داروسازی و یا تولید سوخت هسته ای آب مورد نیاز، آب فوق خالص (ultra pure) می باشد لذا طبیعی است برای تولید آب با درجه خلوص بیشتر باید هزینه بیشتری صرف شود، ولی برای برخی دیگر از کاربردها آب با خلوص بسیار زیاد مورد نیاز نمی باشد.


برای مثال آب استفاده شده در برج های خنک کننده (cooling tower ) باید صرفاً از لحاظ حذف سختی مورد تصفیه قرار گیرد.


در چنین کاربردهایی می توان از سیستم‌ هایی با درصد حذف پایین تر و به تبعِ آن هزینه کمتر استفاده نمود.


یکی از این روش های تصفیه مرسوم در دنیا، روش نانو اسیون می باشد.


یکی از کاربردهای فناوری نانو استفاده از نانو هاست که گام مؤثری در حفظ محیط زیست و صرفه جویی در انرژی نهاده است. نانو ها براساس منافذشان طبقه بندی شده اند.


نانو اسیون نسبت به اسمز مع و اولترا اسیون مزایای ویژه‌ای دارد، از جمله آن ‌که در اولترا اسیون مقدار آلاینده های مصرفی نسبت به حد مجاز بالاتر بوده و در اسمز مع میزان خلوص آب حاصله بیشتر از حد معمول است که پیامد آن افزایش قیمت این روش است.


از دیگر مزایای استفاده از نانو اسیون در تصفیه آب و پساب عبارتند از: حذف نمک‌های چند ظرفیتی (از قبیل آهن، منگنز، اورانیم و برخی آفت کشها)، امکان تولید میزان آب تصفیه شده در مقیاس وسیع، از بین بردن انواع باکتری، ویروس و میکروارگانیزم ها، حذف آلاینده های آلی، حفظ مواد معدنی مورد نیاز سلامت انسان، از بین بردن اثرات م ب زیست محیطی، حذف کدورت، سختی و شوری آب، پایین بودن هزینه تصفیه و در مجموع همانگونه که اشاره شد عدم نیاز به افزودن مواد شیمیایی زیان آور برای محیط زیست و انسان.


• تصفیه آب به روش edi :


همچنان که در مطالب قبلی نیز قید شد یکی از مهمترین نیازهای صنایع مادر : مانند صنعت هسته ‌‌ای، صنعت داروسازی، صنعت قطعات نیمه رسانا و .... داشتن آبی با خلوص بسیار زیاد می‌‌باشد.


برای تولید چنین آب ‌‌هایی ابتدا آب خام بسته به غلظت املاح موجود در آن توسط یکی از روش‌‌ های پیشرفته مانند اسمز مع ، نانو اسیون، edr و یا تقطیر مورد تصفیه قرار می‌‌گیرد.


وجی چنین تصفیه‌‌ هایی آبی با خلوص بالای µs/cm 25 می‌‌باشد و هنوز با استاندارد آب فوق خالص فاصله دارد.


لذا آب وجی در یکی از سیستم‌‌های تبادل یونی یاedi مورد تصفیه مجدد قرار می ‌‌گیرد تا آب با خلوص بسیار بالا را تولید نماید.


معایب سیستم ‌‌های رزینی مصرف زیاد مواد شیمیایی جهت احیاء و همچنین فضای زیاد با توجه به حجم آب تولیدی می‌‌باشد.


سیستم edi ترکیبی از فرآیند تبادل یونی و اسیون غشایی می‌‌باشد که وجی آن آبی بدون املاح و با هدایت الکتریکی کمتر از µs/cm 2/0 است.


در سیستم edi نیز املاح از طریق فرآیند تبادل یونی از آب جدا می شوند. با این تفاوت که ممبرین‌‌ها به طور پیوسته با جریان برق احیاء می‌‌شوند که این امر نیاز به استفاده از مواد شیمیایی جهت احیاء ممبرین ‌‌ها را از بین می برد.


هر واحد edi متشکل از تعدادی سلول است که بین دو الکترود قرار گرفته اند.


• تصفیه آب به روش (edr (electro dialysis reverse:


کلمه dialysis در لغت به معنی جدا مواد از یک محلول می باشد و روش edr در واقع بیانگر جدا املاح از آب با استفاده از انرژی برق می‌‌باشد.


در این روش با استفاده از جریان برق dc و همچنین غشاهای آنیونی و کاتیونی، عملیات جداسازی املاح از آب صورت می ‌‌پذیرد.


کلمه reverse در انتهای این روش بدین معنی می باشد که در اثر عبور آب از ممبرین ‌‌های سیستم، ی ری از املاح بر روی ممبرِین‌‌ هارسوب می‌ نمایند.


در روش های سنتی که به ed معروف بود از تزریق اسید و آنتی اسکالانت و اسید سولفوریک برای جلوگیری از رسوب استفاده می ‌‌شد ولی در این روش به ازای حدوداً هر 15 دقیقه کار سیستم، پلاریته سیستم یا همان جای قطب‌‌های مثبت و منفی تعویض می‌‌گردد و املاح رسوب کرده بر روی سیستم از آن جدا می‌‌شوند.


نکته‌‌ ای که در مورد روش edr قابل توجه می باشد این است که در هر مرحله از تصفیه تنها 50% از املاح می ‌‌تواند دفع گردد لذا برای رسیدن به خلوص بالاتر باید آب در چندین مرحله تصفیه شود.


روش edr بیشتر برای تولید آب شرب در دنیا استفاده می شود.


از آنجایی که tds مناسب آب شرب بین 100 تا 500 می‌‌باشد وtds وجی این روش بالاتر از100 می‌باشد، این روش بهترین روش تولید آب شرب در حجم‌‌ های بالا می باشد.


حداقل حجم آب تولیدی به روش edr حدود 15 متر مکعب در شبانه روز می باشد.


o معایب روش edr


حداکثر tds ورودی به سیستم 12000 ppm می باشد .


ما یمم درصد حذف املاح در هر مرحله 50% می باشد در حالی که در روشro، 99% می باشد.


این روش فقط توانایی حذف عناصری را دارد که از لحاظ الکتریکی خنثی نیستند.


مثلاً اگر شکر در آب حل شود یون های سازنده آن از لحاظ الکتریکی خنثی می باشند، لذا اگر آب شیرین بارها و بارها از این سیستم عبور نماید به هیچ وجه املاح آن حذف نمی ‌‌گردد.


همچنین این روش توانایی حذف میکرو ارگانیزم های موجود در آب مانند باکتری ها، قارچ ها، جلبک ها و ویروس ها را به علت اینکه از لحاظ الکتریکی خنثی می باشند را ندارد.


o مزایای روش edr


یکی از مهمترین مزیت ‌‌های روش edr ریکاوری بالای سیستم می باشد که تا حد 94% می ‌‌تواند افزایش یابد این بدین معنی است که این سیستم می‌‌تواند 94% آب ورودی را تصفیه نماید و فقط 6% آن را به صورت پساب دفع نماید.


مزیت دوم سیستم، عمر ممبرین‌‌ های استفاده شده می‌‌باشد که حدود 10 سال می‌‌باشد .


فشار کاری این سیستم کم می‌‌ باشد، لذا هزینه های نگهداری اتصالات و پایپینگ آن بسیار پایین می ‌‌باشد و برای جلوگیری از خوردگی می‌‌توان از اتصالات upvc در کل سیستم استفاده نمود.


هزینه نگهداری این دستگاه نسبت به ro بسیار پایین‌‌ تر می ‌‌باشد.


تزریق مواد شیمیایی برای جلوگیری از رسوب که مواد گران قیمتی هم می باشند نیاز نمی باشد.


• تصفیه آب به روش سیستم اسمز مع ( ro )


اسمز مع چیست :


اسمز مع ، تکنولوژی مدرنی است که آب را برای مصارف متعددی از جمله نیمه رساناها، خوراک پزی، تکنولوژی زیستی، داروها، تولید برق، نمک ز آب دریا و آب خوردنی شهری، تصفیه می نماید.


از اولین آزمایشاتی که در سال 1950 انجام شد طی آن هر ساعت چند قطره آب تولید می شد، امروزه نتیجه صنعت اسمز مع در تولید مشترک جهانی به بیشتر از 7/1 میلیون گالن در هر روز رسیده است.


با افزایش روز افزون تقاضاها برای آب خالص (تصفیه شده) ، رشد صنعت اسمز مع در قرن اینده با افزایش روبه رو خواهد شد.


پیشینه تاریخی اسمز مع  :


تحقیق در مورد اسمز مع در سال 1950 در فلوریدا، جائیکه رید و بوتون که توانستند خاصیت نمک ز ممبرین استات سلو را شرح دهند، آغاز شد.


لوب و سوریرجان، گسترش تکنولوژی اسمز مع را با ایجاد نخستین ممبرین استات سلو نا متقارن ادامه دادند.


تحقیق در مورد این پیشرفت خوب و امیدوار کننده منجر به ایجاد پیکربندی بهتر و جدیدتر اجزای اسمز مع شد، به طوریکه امروزه این صنعت اکثرا اجزای ما یچ فنری و در برخی موارد اجزای فیبر توخالی را تولید می کنند. دراوایل سال 1980 تحقیق و بررسی در لابراتوارهای تی ، منجر به تولید نخستین ممبرین پلی آمیر مرکب شد. این ممبرین ها عمدتاً نسبت به ممبرین های سلو یک، از جریان تراوش و نمک ز بالاتری برخوردارند.


امروزه با معرفی espa3 توسط هیدراناتیک ها، این صنعت با ترتیب کاهش بزرگی در مسیر نمک، به افزایش 20 دفعه ای در جریان هر فشار بر روی ممبرین های سلو یک اصلی رسیده است.


o نیمه تراوا چیست :


نیمه تراوا به ممبرینی اشاره می کند که به طور انتخ به اقسام خاصی اجازه عبور می دهد در حالیکه الباقی گونه ها باقی می مانند.


در واقع بیشتر گونه ها از ممبرین خواهند گذشت اما با سرعت متفاوت و قابل توجه.


در اسمز مع ، محلول (آب) با سرعت بیشتری نسبت به ذرات نامحلول (نمکها) از ممبرین ها عبور می کنند، با توجه به اینکه آب خالص تولید می شود، پیامد نهایی این است که تفکیک حلال حل شده روی می دهد. در برخی موارد عدم آبیاری باعث غلیظ شدن نمک می شود.


o اسمز چیست :


اسمز یک روش و شیوه نرمال(طبیعی) شامل عبور یک محلول غیلظ از میان مانع ممبرین نیمه تراوا می باشد. یک مخزن آب خالص را با ممبرین نیمه تراوا که به دو قسمت تقسیم شده، تصور کنید. آب خالص در مقایسه با دو قسمت یک ممبرین نیمه تراوا ایده آل در فشار و دما برابر از میان ممبرین ها عبور نمی کند، زیرا اختلاف سطح شیمیایی دو قسمت برابر است.


اگر نمک قابل حل به یک قسمت اضافه شود، اختلاف سطح شیمیایی این محلول نمک کاهش پیدا می کند. استمراراً قسمت آب خالص از میان ممبرین به سمت قسمت محلول نمک حرکت می کند تا تعادل اختلاف سطح شیمیایی احیاء گردد.


در شرایط علمی، دو قسمت مخزن از لحاظ اختلاف سطح شیمیایی شان تفاوت دارند و محلول، از طرف اسمز، اختلاف سطح شیمیایی اش را در کل سیستم می سازد. تعادل زمانی برقرار می شود که نا ی و تفاوت فشار هیدرواستاتیک ناشی از تغییرات گنجایش حجم در قسمت، با فشار اسمزی برابر می شود. فشار اسمزی، یک تناسب خاصیت محلول به غلظت نمک و استقلال ممبرین است.


o اسمز مع چیست :


در مخزن، آب به سمت قسمت نمک دار ممبرین حرکت می کند تا تعادل برقرار شود. به کارگیری فشار خارجی برای سازی قسمت محلول نمک با فشار اسمزی همچنین باعث برقراری تعادل خواهد شد.


فشار مضاعف باعث افزایش اختلاف سطح شیمیایی آب موجود در محلول نمک می شود و سبب عبور حلال به سمت قسمت آب خالص می گردد. زیرا در آن ح دارای اختلاف سطح شیمیایی پائین تری می باشد.


این پدیده اسمز مع نامیده می شود.


نیروی محرک شیوه اسمز مع ، فشار کاربردی است. مقدار انرژی مورد نیاز برای تفکیک اسمزی مستقیماًً به میزان شوری حلال مربوط می شود. بنابراین، انرژی بیشتری برای تولید مقدار ی ان آب از حلال با غلظت بالای نمک لازم است.


o اسمز مع چگونه کار می کند:


برای درک اسمز مع بهتر است با اسمز نرمال شروع کنیم. بر طبق دیکشنری وبستر هریام، اسمز به معنای حرکت و حلال از ممبرین نیمه تراوا (مثل سلول زنده) به داخل محلول بسیار غلیظ شده ای است که تمایل به سازی غلظت حل شده روی دو طرف ممبرین دارند. این یک تعریف صحیح محسوب می شود.


در سمت چپ، بشر پر از آب قرار دارد و مخزنی که در آب نیمه غوطه ور است. همانطور که انتظار دارید سطح آب در مخزن به اندازه سطح آب در بشر است.


در آنجا، انتهای مخزن به ممبرین نیمه تراوا چسبیده است و مخزن با محلول نمکی نیمه پر است و در آن غوطه ور است. در ابتدا سطح محلول نمک و آب برابر است اما با گذشت زمان، وقایع غیر منتظره ای روی می دهد.


آب داخل مخزن افزایش می یابد. این افزایش را به فشار اسمزی نسبت می دهند.


ممبرین نیمه تراوا ممبرینی است که برخی از اتم ها یا مولکول ها را عبور می دهد، اما مانع عبور بقیه می گردد.


ممبرین است اما تقریبا برای هر چیزی که ما معمولاً از آن عبور می دهیم، ناتراوا می باشد.


مثال ممبرین نا تراوا، آستر روده های شما یا دیوار سلول است gore-tex از یک ممبرین نیمه تراوا معمول دیگر است.


ساختار gore-tex شامل لایه نسبتاً نازک پلاستیکی است که در داخل آن میلیون ها روزنه کوچک ایجاد کرده اند. روزنه ها برای عبور بخار آب از آن به اندازه کافی بزرگ هستند اما برای جلوگیری از عبور آب مایع به اندازه کافی کوچکند.


ممبرین به غیر از مولکول های نمک به مولکول های آب اجازه عبور میدهد.


یک روش برای درک فشار اسمزی این است که مولکول های آب را بر روی دو طرف ممبرِین‌‌ ها تصور کنید.


این تصور در تضاد با brownian motion است.


بر روی قسمت نمکی، بعضی از روزنه ها با اتم های نمک مسدود شده اند اما در قسمت آب خالص چنین چیزی وجود ندارد.


بنابراین آب بیشتری از قسمت آب خالص عبور می کند، چون روزنه های بیشتری برای عبور آب خالص در قسمت آب خالص وجود دارد.


آب موجود در قسمت نمکی افزایش می یابد تا یکی از این دو ح روی دهد:


1. غلظت نمک در دو طرف ممبرین مساوی شود، البته در این مورد این ح روی نمی دهد، چون آب خالص در یک قسمت و آب شور در طرف دیگر وجود دارد.


2. همانطور که ارتفاع ستون آب شور افزایش می یابد فشار آب نیز افزایش پیدا می کند تا اینکه فشار اسمزی برابر شود. در این نقطه اسمز متوقف خواهد شد.


به هر حال، اسمز دلیل این مسئله است که نوشیدن آب شور (مثل آب اقیانوس) شما را خواهد کشت. زمانی که آب شور وارد معده تان می شود، فشار اسمزی، آب را به بیرون بدنتان هدایت می کند، تا نمک در داخل معده شما رقیق شود، بنابراین شما آب بدنتان را از دست می دهید (آب بدنتان خشک می شود) و می میرید.


در اسمز مع ، هدف این است که از ممبرین به گونه ای استفاده شود که شبیه ی برای تولید آب قابل نوشیدنی آب شور (یا آب آلوده دیگر) عمل نماید.


آب شور روی یک طرف ممبرین گذاشته می شود و فشار برای متوقف اعمال می شود.


سپس وارونه می شود، یعنی جریان اسمزی روی می دهد، در مجموع این کار فشار زیادی می گیرد و نسبتاً کند پیش می رود اما به هر حال این کار انجام می شود.
کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب و تصفیه پساب مفت به ارائه سیستم های تبادل یونی رزینی, اسیون پیشرفتهufوnfاسمز مع roالکترودیونیزاسیونediسختی گیر ها و های کربنیسیستم های ضد عفونی کننده آبمواد شیمیایی تصفیه آبتجهیزات واتصالات و.. در صنایع مختلف است.


جهت ب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.


سختی آب چیست و اثر آن بر عملکرد و رسوب در برج خنک کننده چگونه است ؟

یکی از عواملی که بر عملکرد برجهای خنک کننده صنعتی و مس ی تاثیر می گذارد سختی و ph (میزان قلیایی یا اسیدی بودن) آب است. 

سختی بالا در آب برج خنک کننده تاثیرات قابل توجهی در عملکرد کولینگ تاور می گذارد. در مواردی که سختی آب بالا باشد در بدنه برج خنک کننده، نازل ها، فن ها و از همه مهمتر پکینگ هایcooling tower رسوب ایجاد می شود. این رسوبات باعث می شود منافذ عبور هوا و آب کوچک و در برخی موارد بسته شده، راندمان برج خنک کننده به شدت کاهش یابد و رسوب گیری را نیز دشوار می نماید.

برای مطالعه بیشتر در خصوص مشخصات پکینگ های برج خنک کننده به آذرس ذیل مراجعه کنید :

http://cooling-tower.persianblog.ir/post/10

از مهمترین نکاتی که در انتخاب پکینگ در برج های خنک کننده فایبر گلاس یا بتونی باید در نظر گرفته شود، تطبیق نوع پکینگ برای سختی آب در محل است. پیشنهاد نوع پکینگ بر حسب سختی در برج های خنک کننده صنعتی بدین شرح است :

1- سختی آب تا 200ppm : در این شرایط می توان از پکینگ های استفاده کرده

2- سختی آب بین 200 تا 700ppm : در این شرایط توصیه اکید می شود از پکینگ های اسپلش از نوع vc ,nc و nb استفاده نمود.

3- سختی آب بالا700ppm  که در این شرایط باید نوع پکینگ به صورت تخصصی و با کمک مشاور انتخاب گردد و در برخی از موارد (مانند صنایع تولید روی و سرب) از برج های بدون پکینگ استفاده نمود.

در ادامه مطلب، توضیحاتی جامع در خصوص قلیایی بودن و اسیدی بودن یا همان ph آب برج خنک کن و نیز سختی آب و فاکتورهای تاثیر گذار در سختی آب ارائه گردیده است.

 

فروش پکینگ اسپلش و آلمانی pp

فروش برج خنک کننده صنعتی، مس ی و تجاری(فایبرگلاس)

فروش قطعات برج خنک کننده صنعتی

شرکت آراکو
محمد قربانعلی بیک
09124780268
02166561974
info@araco.ir

ph آب در برج خنک کننده

ph آب خالص در دمای 25 درجه سانتیگراد برابر 7 است و با افزایش دما افزایش می یابد. ph آب های طبیعی عموماً در محدوده 8-6 است. کنترل ph در بسیاری از فرآیندهای تصفیه پساب و فاضلاب ضرورت دارد. ph آب را با دستگاه ph متر اندازه گیری می کنند.  ph آب را با استفاده از کاغذهای ph و یا سنسورهای مربوطه می توان اندازه گیری کرد که دقت آن کمتر است.

 

سختی آب و سنگینی آب چیست؟

به صورت کلی به منظور تعیین شرایط آب اعم از آشامیدنی یا صنعتی پارامتر هایی تعیین گردیده است که با اندازه گیری آنها می توان شرایط آب مصرفی را سنجید. مهمترین این پارامتر ها بدین شرح می باشند:

tds - total dissolved solid (کل مواد جامد محلول در آب - سنگینی آب)

منظور از tds کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد. مواد محلول در آب ممکن است از نظر ماهیت  آلی یا معدنی باشند. 

واحد اندازه گیری tds ، میلی گرم در لیتر mg/l است که از آن با عنوان لاتین ppm یاد می کنند. ppm کوچک شده ی عبارت part per million ( قطعه در میلیون ) می باشد. از آنجایی که هر متر مکعب آب وزنی در حدود 1000 کیلوگرم دارد، برای محاسبه tds می توان از گرم در متر مکعب ناخالصی استفاده نمود. در برخی موارد از tds به عنوان سنگینی آب نیز یاد می شود.

 

ec-electrical conductivity (قابلیت هدایت الکتریکی آب )

نشان دهنده قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان الکتریسیته است و  تابعی از قدرت یونی آب ( مقدار کاتیون ها و آنیون های موجود در آب ) می باشد. هدایت الکتریکی را با واحد میکرو زیمنس بر سانتی متر و یا میکرو مو بر سانتیمتر اندازه گیری می کنند. در محلول های رقیق ( مانند آب) ارتباط این دو عامل به صورت زیر است :

tds = 0.5 ec

رابطه بین tds و ec برای هر نمونه آب با توجه به ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آن،  فرق می کند.

 

th -total hardness - سختی آب - سختی کل

سختی کل مجموع غلظت یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب می باشد. در نتیجه سختی آب، بخشی از tds آب است. عامل اصلی رسوب گذاری آب، سختی آب می باشد. بطور کلی عامل سختی کاتیون ها می باشند مانند آلومینیوم، آهن، منگنز و روی در سختی آب شرکت می کنند ولی کلسیم و منیزیم به مقدار زیاد وجود دارد و کاتیون های دیگر یا وجود ندارند یا به مقدار خیلی کم هستند.
سختی به صورت ppm کربنات کلسیم اندازه گیری می شود. 
انواع سختی در آب عبارت است از
1-سختی کلسیم cah               calcium hardness
2-سختی منیزیم mgh        magnesium hardness
3-سختی کل th                          total hardness
4-سختی دائم                                   permanent hardness
5-سختی موقت                                 temporary hardness

سختی کل (th) جمع مقدار کلسیم  (2+ca) و منیزیم (2+mg) می باشد.


سختی دائم یا سختی غیرکربناتی (noncarbonated hardness) شامل سختی بدون نمک های بی کربناتی (مانند کلرور ، سولفات و غیره) است.

سختی موقت یا سختی کربناتی (carbonated hardness) شامل بی کربنات کلسیم و منیزیم است و از تفاوت سختی کل (th) و سختی دائم بدست می آید.

سختی کل با حرارت دادن از بین نمی رود ولی سختی موقت (سختی کربناتی) را، که شامل بی کربنات کلسیم و منیزیم است با حرارت دادن یا ازدیاد ph می توان کاهش داد.www.ind.clinicab.ir

سختی آب

سختی آب کیفیتی است که بر اثر وجود بیش از اندازه نمک های محلول کلسیم و منیزیم و تا اندازه ای آهن، منگنز، آلومینیوم و روی در آن پدید می آید و سبب می شود که مصرف آب به طور کلی و به ویژه در صنعت دشواری هایی به وجود آورد.

درجه سختی آب :

درجه سختی آب کیفیتی است که میزان سختی آب را مشخص می سازد. درجه سختی آب به طور کلی بر حسب میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب بیان می شود. یعنی 1 درجه سختی آب برابر 1 میلی گرم کربنات کلسیم است. اما در کشورهای مختلف، مقدار یک درجه سختی آب با هم تفاوت دارد. برای نمونه:

- یک درجه سختی آب در فرانسه، برابر 10 میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب در نظر گرفته می شود.

- یک درجه سختی آب در انگلستان، برابر 14.3 میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب در نظر گرفته می شود.

- یک درجه سختی آب در آلمان برابر 10 میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر آب می باشد.

- یک درجه سختی آب در ، برابر 17.2 میلی گرم کربنات کلسیم در هر لیتر (یا یک گرم کربنات کلسیم در یک گالن، 3.785 لیتر) آب برآورد می شود.

امروزه، یک واحد همگانی برای درجه سختی آب وضع شده است که برابر 1 میلی اکی والان کربنات کلسیم (یا 50 میلی گرم کربنات کلسیم) در هر لیتر آب است.

در برخی از کشورها، از جمله و آلمان، امروزه درجه سختی آب را بر جسب ppm بیان می کنند.

مفهوم سختی کربناتی و غیر کربناتی :

سختی کربناتی، بخشی از سختی آب است که به وجود کربنات ها و بی کربنات های کلسیم، منیزیم، آهن و ... در آن مربوط است.

سختی غیر کربناتی، بخشی از سختی آب است که از نمک های انحلال پذیر دیگر غیر از کربنات ها و بی کربنات ها یعنی سولفات ها، کلرید ها، نیترات های کلسیم، منیزیم، آهن ... موجود در آب ناشی می شود.

مفهوم سختی موقت، سختی دائم و سختی کل آب :

سختی موقت آب، بخشی از سختی آب است که از وجود بی کربنات های کلسیم، منیزیم، آهن در آن ناشی می شود و تنها با عمل جوشاندن می توان آن را برطرف کرد.

سختی دائم آب به وجود نمک هایی غیر از بی کربنات ف های موجود در آب مربوط است و با عمل جوشاندن آب از بین نمی رود، بلکه برای از بین بردن آن باید از مواد شیمیایی مناسب استفاده کرد.

مجموع سختی موقت و سختی دائم را، سختی کل آب می گویند. آبی که سختی کل آن از یک میلی اکی والان کربنات کلسیم کم تر باشد، آب نرم (آب شیرین) محسوب می شود.

برای حذف سختی آب از سیستم های سختی گیر استفاده می شود.


کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب و تصفیه پساب مفت به ارائه سیستم های تبادل یونی رزینی, اسیون پیشرفتهufوnfاسمز مع roالکترودیونیزاسیونediسختی گیر ها و های کربنیسیستم های ضد عفونی کننده آبمواد شیمیایی تصفیه آبتجهیزات واتصالات و.. در صنایع مختلف است.

جهت ب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.کلینیک تصفیه آب صنعتی ایران ارائه دهنده خدمات تصفیه آب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی ، تولید کننده پیشرو سیستم های تصفیه آب شامل : اسمز مع ro ، نانو اسیون nf ، اولترا اسیون uf ، الکترودیونیزاسیون edi ، سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب شامل : ضدعفونی آب با ازن ، ضدعفونی آب با uv ، ضدعفونی آب با کلر ، تجهیزات واتصالات تصفیه آب ، مواد شیمیایی تصفیه آبمفت به ارائه خدمات تصفیه آب در صنایع مختلف ازجمله: تصفیه آب صنایع داروسازی (شامل: آب خالص pw آب قابل تزریق wfi  ، بخار خالص ps ، سیستم ذخیره سازی و توزیع loop و مستندسازی documentation)، تصفیه آب صنایع غذایی ، تصفیه آب تاسیسات ،تعمیرو نگهداری سیستم های تصفیه آب ، نوسازی وارتقا سیستم های تصفیه آب و پکیج های تصفیه پساب (پکیج های تصفیه فاضلاب) و نیز خدمات آزمایشگاهی تصفیه آب و پساب شامل : پایش آب ( آنالیز آب ) و پایش پساب( آنالیز پساب ) است.

مواد شیمیایی تصفیه آب ارائه شده توسط این مجموعه شامل: آنتی اسکالانت ( ضدرسوب) ، سدیم بی سولفیت ، مواد شیمیای سیستم های حرارتی و تبریدی ، هیپوکلریت کلسیم ، مواد شوینده ممبران ،انواع رزین ها و...

تجهیزات واتصالات تصفیه آب شامل: انواع  های تصفیه آب و پساب ( های دیسکی ، های کارتریجی ، های پکیج های تصفیه پساب..... و تجهیزات واتصالات استنلس استیل ( لوله واتصالات 316l ، تانک استیل ، شیر های دیافراگمی استیل burkert و u ، اسپری بال ، تی سی و کلمپ استیل ).

ابزار دقیق تصفیه آب  نیز شامل: ph متر آنلاین ، orp متر آنلاین ، کلریمتر آنلاین ،  tds متر آنلاین ، ec متر آنلاین (هدایت سنج آنلاین) ، do  متر آنلاین ، bod متر آنلاین ، cod متر آنلاین ، sdi متر و کیت های تصفیه آب و پساب می باشد.

این مجموعه با اتکا به کارشناسان مجرب در اجرای پروژه های خالص سازی آب قادر به همکاری با کارفرمایان محترم می باشد.

جهت ب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

 


نانوای نیکنام مهارت های زندگی

- الهه سالاری:

تهران آنقد ر بزرگ و تو د ر تو شد ه است که باید خود ت را برای شنید ن هر قصه ای و مواجهه با هر روید اد ی آماد ه کنی. د ر د ل این شهر با د یوارهای کوتاه و بلند ش افراد ی زند گی می کنند که همتشان همچون آسمان بلند است و افتخار می کنی که جایی نفس می کشی که آنها تنفس می کنند . ملیحه آزاد ی، 30ساله یکی از آن افراد است؛ زنی با غیرت که روی پای خود ش ایستاد ه و اجازه ند اد ه است کمرش زیر بار زند گی خم شود . ملیحه آزاد ی یک نانواست. گفت وگوی ما با او به سختی کارش بود پس آن را از د ست ند هید . نانوای نان آور وقتی از او پرسید م کار د ر نانوایی سخت نیست د ر جوابم یک کلمه گفت: «مجبورم!» یکی د ود هه پیش، کمتر خانواد ه ای با کار کرد ن زن موافق بود . آنهایی هم که اجازه می د اد ند می گفتند زن باید معلم باشد . عقید ه شان بر این بود که تنها معلمی که شغل مقد سی است و البته ارباب رجوع خاصی ند ارد مناسب زن است. امروزه ن زیاد ی زیر آسمان این شهر پا به پای مرد ان صبح به صبح به آفتاب سلام می کنند و غروب با آفتاب به خانه می روند اما باز هم برخی شغل ها نه و مرد انه د ارند . سخت می شود تصور کرد مرد ی باشد یا زنی رفتگر! شغل ملیحه آزاد ی هم مرد انه است. راستش را بخواهید قبل از اینکه بخواهم بروم و با او گفت وگو کنم د ر ذهنم تصویر زنی حد ود 60ساله، با روحیه مرد انه را د اشتم اما ملیحه تنها 30سال د ارد و رفتارش کاملا نه و موقر است. محله قد یمی نیکنام د ر منطقه 14.بزرگراه علی(ع) رسید ن به نانوایی اش را برایم میسر ساخته بود؛ نانوایی ای که د ر کوچه ای باریک و طولانی جاخوش کرد ه تا نان سفره هم محلی هایش را برساند . کوچک بود و تنها جا برای خود ش و کارگرش د اشت. به نظر می رسید فقط جوابگوی اهالی چند کوچه و خیابان د ور و بر خود ش باشد . به سختی هایش فکر نمی کنم «یک سال بود که ازد واج کرد ه بود یم. تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم. آرزوها د اشتم. پیش خود م فکر می کرد م به تهران برویم زند گی آسان می شود . د رآمد مان بیشتر خواهد شد و پیشرفت می کنیم اما آن رویش را فکر نکرد ه بود م». لازم نیست بپرسم. از لهجه اش معلوم است آذری زبان است: «زاد ه تهران نیستم و 10سال پیش به این شهر آمد ه ام. 2 د ختر د ارم. 8ساله و 5ساله. من خانه د ار بود م. قرار نبود شاغل باشم اما سختی زند گی مجبورم کرد . همسرم گرفتار اعتیاد شد و د یگر کار نکرد . اگر هم کار می کرد آنقد ر ج مصرف مواد ش زیاد بود که پولی به ما نمی رسید . من و 2 بچه ماند یم و کرایه خانه. باید فکری می کرد م و تنها شغلی که به ذهنم رسید نانوایی بود . همسرم پیش از اینکه د ست از کار بکشد نانوا بود به همین د لیل با این شغل بیگانه نبود م، پس تصمیم ام را گرفتم». کار کرد ن برای د یگران برایش سخت بود . حالا که قرار بود کار کند د وست ند اشت برای د یگران باشد . گشت و مغازه ای پید ا کرد که طبقه بالایش هم مس ی بود . اسباب و اثاثیه اش را کشید آنجا و مستقر شد . کارگری به کار گرفت و همانطور که کارگرش کار می کرد نحوه خمیر د رست کرد ن و پخت نان را آموخت و خود ش ایستاد پای کار! حالا او 4سال است نانواست. مشتری مداری نان و کیفیتش برای همه ما مهم است. کمتر هم می شود نان خوب پختی د ستمان برسد مگر اینکه بایستیم کنار گوش نانوا و هی غر بزنیم که نان خمیر یا خشک نباشد . ملیحه اما فرق د ارد . او نان د ستپخت خود را می خورد . د رباره نخستین نانی که پخت می گوید : «بوی نان حس مرا به هوس اند اخته بود . لقمه ای جد ا کرد م و خورد م. خود م هم خوشم آمد . فکر نمی کرد م اینقد ر خوشمزه باشد . خوشبختانه بقیه هم این نظر را د ارند . بسیاری از همسایه ها که این نان را می خورند همیشه از کیفیتش تعریف می کنند . مارکت های محله هم نان نانوایی ما را برای فروش می برند می گویند نانی که تو می پزی د رجه یک است». کار نانوایی سخت و طاقت فرساست. گرما و س ا ایستاد ن انسان را عصبی می کند . شاید به همین د لیل است که برخی نانواها حوصله شان سر می رود و نان را به خوبی نمی پزند ؛«د رست است که کار سخت است اما هیچ وقت راضی نشد ه ام نانی د ست مشتری بدهم که بی کیفیت باشد . خد ا را شکر د ر این 4سال هنوز این اتفاق نیفتاد ه است. جالب است بگویم که مشتری هایم هم به نانی که می پزم عاد ت کرد ه اند و یکی از خانم ها چند ی پیش وقتی د ید د ارم به سفر می روم اشک د ر چشمانش جمع شد و گفت این چند روزی که تو نیستی ما چه کار کنیم؟ این رضایت مشتری خستگی را از تنم بیرون می آورد. » همه هم محلی ها گاهی اوقات وقتی د رگیر زند گی هستیم، از آد م ها توقع د اریم. از همسایه ها توقع د اریم. می خواهیم همه ما را د رک کنند ولی ملیحه اینطور نیست. با همان ساد گی مثال زد نی اش می گوید : «چه توقعی؟ نه. همه شان خوب هستند ». او د ر جواب این سؤال که کار کرد ن تو برایشان عجیب نیست اد امه می د هد : «بله عجیب بود . شاید هنوز هم باشد . اوایل که کارم را شروع کرد م آنقد ر تعجب کرد ه بود ند که به زبان می آورد ند؛ هم آقایان و هم خانم ها. خیلی هایشان هم د ر این باره حرف می زد ند و د لیل نانوا شد نم را می پرسید ند ». اما د ر این میان د خترانش، تنها انی هستند که مخالف کار کرد ن ماد ر هستند؛«همیشه ابراز ناراحتی می کنند . کار نانوایی طولانی مد ت است. از صبح زود شروع می شود تا د م د مای غروب اد امه د ارد . آنها هم همیشه تنها هستند . د وست د ارند کنارشان باشم و به آنها برسم اما مشکلات زند گی اجازه نمی د هد وقتم را تمام و کمال برای آنها بگذارم». امیدهای یک نانوا «همه سختی ها را تحمل می کنم. می سوزم و می سازم فقط به خاطر د خترانم». حرف زد ن ملیحه و جهان بینی ای که د اشت را د ر کمتر زن هم سن و سالش د ر این شهر می بینیم. وقتی به او می گویم، تو که همسرت اعتیاد د اشته و تا به حال چند بار او را به کمپ ترک اعتیاد برد ه ای چرا از او جد ا نمی شوی تا حد اقل مشکلات او پیش رویت نباشد ، د ر جوابم می گوید : «من 2د ختر د ارم. د ختر باید پد ر بالا سرش باشد . همه سختی ها را به خاطر د خترانم تحمل می کنم به امید روزی که همسرم د یگر سمت مواد نرود . د خترانم الان متوجه این موضوع نیستند اما وقتی بزرگ شوند ، سالم بود ن پد رشان خیلی برایشان مهم خواهد بود . د ر حال حاضر هیچ آرزویی ند ارم جز اینکه د خترانم بزرگ شوند و سایه پد ری سالم بالای سرشان باشد ». این زن نانوا برای د خترانش نیز آرزویی د ارد؛«ماد رهایی که د ر زند گی سختی می کشند د وست ند ارند فرزند انشان هم سختی بکشند . من هم همینطور هستم. اما من نمی گویم د خترانم د ر آیند ه کار نکنند . امید وارم د رس شان را بخوانند و شغلی را انتخاب کنند که د وست د ارند و باعث پیشرفتشان باشد ». مرا که دید، از تهران رفت ملیحه د ر تهران تنهاست. خانواد ه اش د ر تبریز زند گی می کنند و هیچ وقت هم به تهران سفر نمی کنند . تنها او سالی یک بار به د ید نشان می رود . بنابراین از کار کرد ن او سریع باخبر نشد ند : «به ی نگفتم که قرار است کار کنم. ترجیح د اد م شروع کنم و بعد ا خبر د هم. پد ر و ماد رم از طریق اقوام متوجه شد ند و خوشبختانه جلویم را نگرفتند و گفتند ایراد ی ند ارد . زند گی است و باید بچرخد . اما براد رم وقتی به خانه مان آمد و من را د ر نانوایی جلوی تنور د ید آنقد ر ناراحت شد که از تهران رفت و د یگر نیامد ». ملیحه اد امه می د هد : «د رست است او ناراحت شد ه که خواهرش د ر نانوایی کار می کند ولی به قول ماد رم کار عار نیست و اینکه پول حلال د رمی آورم مهم است. من هم د وست ند ارم به این سختی کار کنم. د لم می خواهد به فرزند انم بیشتر برسم. اما وقتی د رآمد د یگری ند ارم مجبورم کار کنم. با این حال کارم ج روزمره و اجاره خانه را د رمی آورد . نمی توانم برای فرزند انم وسایلی را که می خواهند تهیه کنم. به همین د لیل اجازه نمی د هم به خانه د وستانشان بروند . د ختر بزرگ ترم روزی به خانه یکی از د وستانش رفت و وقتی برگشت گفت د وستم کلی عروسک د اشت. د ر اتاقش تخت د اشت. چرا من ند ارم؟ جو ند اشتم به او بد هم». سختی های نانوا بود ن «من اینجا تنها هستم. سختی کار یک طرف و تنهایی د خترانم طرف د یگر». خانم آزاد ی د ر اد امه می گوید : «نانوایی چراغش باید از سحر روشن شود . قبل از خورشید کار را شروع می کنیم و بعد از غروب هم تمام. بنابراین ساعات زیاد ی را به کار مشغول هستم. به همین د لیل د خترانم کمتر مرا می بینند و د وست د ارند همیشه خانه باشم و به آنها برسم. نانوایی هم سختی خود ش را د ارد . از گرمای طاقت فرسای نانوایی آن هم د ر این روزها بگیرید تا س ا ایستاد ن و خمیر د رست کرد ن. د رست است یاد گرفته ام خمیر 40کیلویی را بلند کنم اما با کمر د رد ناشی از آن هم باید بسازم». به گفته ملیحه نانوایی اش د رآمد خاصی ند ارد و او د ر این سال ها تنها توانسته ج خانواد ه و اجاره خانه اش را د ربیاورد و د ریغ از کمی پس اند از. با این حال می گوید : «شکر، محتاج ی نیستم». او د رباره نخستین روزی که پای تنور ایستاد ، می گوید : «خیلی با فضای نانوایی غریبه نبود م اما بالا ه هیچ وقت د ر آن کار نکرد ه بود م. قبل از اینکه کار را شروع کنم هم به هیچ نگفتم قرار است کجا و چگونه کار کنم. خود م می د انستم و کارگرم. بسم الله گفتیم و شروع کرد یم. وقتی کار را می د ید م با خود م می گفتم خد ایا یعنی می شود من هم روزی بتوانم نان بپزم؟ نان پختن جزئی از آرزویم شد ه بود چون د ر کنارش بخش اعظمی از مشکلاتم حل می شد . خوشبختانه نخستین نانی که پختم بسیار با کیفیت بود و هنوز هیچ نانی را اب نکرد ه ام».


 


فولادهای آستنیتی منگنزی ( هادفیلد) :


فولاد های آستنیتی منگزی در سال 1882 توسط رابرت هادفیلد ابداع و معرفی شد که بخاطر افتخار و قدر دانی از وی، این نوع از فولاد که حاوی 1.2 درصد کربن و 12 درصد منگنز میباشد بنام هادفیلد نامگذاری شد.این نوع از فولاد که در مقابل سایش منحصر به فرد است، به عنوان یک ماده ی نیز دارای کاربرد وسیعی می باشد. این فولاد دارای ترکیبات مانند : چقرمگی ، انعطاف پذیری ، قابلیت کارسختی و مقاومت عالی می باشد.


از صنعت فولاد هادفیلد به دلیل ویژگیها و ترکیباتی که ذکر شد، در ساخت قطعات مورد استفاده در تجهیزات ، دستگاه ها و ماشین آلات فولادسازی به کار گرفته می شود.


لازم به ذکر است با وجود اینکه این نوع فولاد از ویژگیهای عالی و منحصر به فردی بر ود دار می باشد، اما دچار محدودیت هایی نیز شده که موارد استفاده و کاربرد آن را برخی از مواقع محدود می کند. مانند: • پایین بودن قابلیت ماشین کاری

 • کم بودن میزان استحکام تسلیم آن که در محدوده 50-31 قرار دارد


بنابر آنچه که ذکر شد، می توان نتیجه گرفت که فولاد هادفیلد نمی تواند در تنش های بالا در مقابل تغییر شکل مقاوم باشند؛ همچنین برای قطعاتی که باید دقت ابعادی بالایی داشته مناسب نخواهد بود . با وجود این تفاسیر گفتنی است که فولاد علارغم بعضی از ناتوانی هایی که دارد، در عملیاتی مانند چکش خواری ، کوبش ، پرس نورد سرد بسیار موفق می باشد و شوک های انفجاری بر روی سطح این فولاد موجب افزایش استحکام و بالا رفتن سختی سطح آن (ضمن انعطاف پذیری در مغز) می شود.


 


موارد کار سختی فولاد آستنیتی منگنزی (فولاد هادفیلد):


از مهم ترین ویژگی های بارز این فولاد می توان به چقرمگی بالا و مقاومت خوب در برابر سایش اشاره کرد. گفتنی است که در حین انجام دادم کار با این فولاد، میزان سختی سطحی این فولادها افزایش پیدا میکند و این امر باعث می شود تا میزان مقاومت به سایش آن به حد چشمگیری افزایش یابد و از این نظر این فولاد ها کاملا عالی باشند .


اما اگر از حق نگذریم، باید گفت که بعد از اتمام مرحله ی عملیات حرارتی ، سختی فولاد هادفیلد بالا نبوده و در حدود hb 220-170 میباشد.  بنابراین در شرایطی که کارسختی وجود نداشته باشد ، نمی توان تفاوت زیادی برای این نوع فولادها با فولادهایی که کربن متوسط دارند قائل شد.


لازم به ذکر است در شرایطی که هنگام کار در سختی آن اثر گذاشته می شود، مانند ضربات شدیدی که از چکشهای سنگ شکن ناشی می شود و یا تنش هایی که در فک های سنگ شکن به وجود می آید ، سختی فولاد هادفیلد به حدود hb550 نیز میرسد.


این افزایش سختی نتیجه یک استحاله مکانیکی یعنی تبدیل آستنیت به مارتنزیت میباشد. افزایش سختی ، تدریجی و بصورت لایه ای از سطح به طرف داخل صورت میگیرد. لازم به ذکر است که تمامی آستنیت موجود در سطح به مارتنزیت تبدیل میشود و منظور از لایه لایه بودن افزایش سختی ، این است که ابتدا تمامی آستنیت موجود در سطحی ترین قسمت قطعه به مارتنزیت تبدیل می شود.


مهم ترین نکته ای که برای این دسته از فولاد ها وجود دارد و گفته نشده، سرعت استحاله آستنیت به مارتنزیت است.  این موضوع از اهمیت بالایی برخور دار است که یک ویژگی منحصر به فرد محسوب می شود. با در نظر گرفتن این که سختی فولاد هادفیلد پایین می باشد، اگر قبل از پایان استحاله سایش بسیار شدیدی رخ دهد این امکان وجود دارد که قطعه از بین برود. به خاطر این همین موضوع هست که در برخی مواقع ، قطعاتی را که می خواهند تحت سایش های بسیار شدیدی قرار بگیرد را ابتدا با روش هایی مانند سندبلاست یا شات بلاست کارسخت کرده و سپس مورد استفاده قرار میدهند.


مواد کاربردسختی (hb)ازدیاد طول نسبیتنش تسلیماستحکام کششیترکیب شیمیاییناخنها ،بیل ،به طور کلی قطعات ماشین آلات راهسازی230-17025-1535-3170-63c:1.1-1.3 si:0.4-0.6 mn:12-14 cr:0.5-1دکننده ها


سنگ شکن ها


آسترهای آسیاب220 020-1547-4480-75c:0.9-1.1 si:0.4-0.6 mn:12-14 cr:1.5-2


ni:0.4-0.6قطعات بزرگ و ضخیم مانند قطعات سنگشکن220-19020-1550-4585-75c:1-1.3 si:0.4-0.6


mn:12-14 mo:1.8-2.3قطعات سایشی که تحت عملیات،جوشکاری هستند220-17020-1540-3575-70c:0.9-1.1 si:0.4-0.6


mn:12-14 ni:3-5 


 

سازه های بتنی مانند مخازن ، تانکرها ، سدها ، لوله های ذخیره آب در طولانی مدت در تماس با آب می باشند و به همین خاطر ممکن است بخشی از مواد آن جدا شده و شسته شود همانند مشکلات محیطی بنابراین نشت مواد هیدراته دلیل اصلی افزایش تحقیقات در این زمینه بوده است
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتنفروشنده فایل


کد کاربری 7169پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن در تماس با آب قرار می گیرد به این دلیل اتفاق می افتند که مواد تحت این شرایط در اثر جدا شدن از هم و یا ترکیب شدن با هم مبادله می شوند. هر چند که تا کنون روش خاصی برای اندازه گیری مقدار تغییرات خواص یافت نشده است . نویسنده در این مقاله سعی دارد تا کارایی آزمایشات سیمان در شرایط مایع ودقت سازه های بتنی 34 تا 104 ساله را مورد مطالعه قرار دهد و مدلی برای تضعیف خصوصیات فیزیکی به دلیل نشت مواد هیدراته و بر اساس نتایج این مطالعات طراحی کند.
سازه های بتنی مانند مخازن ، تانکرها ، سدها ، لوله های ذخیره آب در طولانی مدت در تماس با آب می باشند و به همین خاطر ممکن است بخشی از مواد آن جدا شده و شسته شود همانند مشکلات محیطی بنابراین نشت مواد هیدراته دلیل اصلی افزایش تحقیقات در این زمینه بوده است. بخشی از اطلاعاتی که اکنون درباره افزایش غلظت مایع به خاطر نشت موادی مانند کلسیم از هیدراتهای سیمانی بدست آمده نتیجه تحقیقات گذشته می باشد ، همچنین تحقیقات بسیاری برای مدل سازی و اندازه گیری تغییرات شیمیا یی حاصل از نشت مواد صورت گرفته است. هرچند که تاکنون روش و راه حل خاصی برای اندازه گیری کاهش غلظت مواد شیمیایی و تحلیل این تغییرات بدست نیامده است که این مسئله حاصل روند بسیار کند واکنشهای تجزیه حاصل از نشت مواد می باشد. به همین ترتیب نتایج بدست آمده از آزمایش خمیر در آب و رزین عایق و تغییرات خصوصیات فیزیکی حاصل از نشت مواد هیدراته سیمان مورد مطالعه قرار گرفتند و به طورهم زمان این نتایج با داده های سازه های حقیقی در بازه سنی 34 تا 104 سال مقایسه شدند. حاصل این تحقیقات شایان توجه می باشد زیرا کارآمدی و وسعت روشهای مطرح شده را در تخمین و اندازه گیری تغییرات خواص فیزیکی در اثر نشت مواد نشان می دهد ، افزون بر آنکه مدلی برای پیش بینی کمی این تغییرات وبر اساس نتایج این اکتشافات ابداع شد.

نمونه های خمیر مورد آزمایش در 4 نوع که از نظر میزان آب سیمان با یکدیگر متفاوتند آماده شده و همانطور که مشاهده می شود نتایج آزمایشات کیفیت سیمان به کار برده شده در نمونه آورده شده است.
سیمان معمولی پورتلند (portland) که برای این تحقیق در نظر گرفته شده است دارای 100 % opc می باشد و هیچ ماده زائدی مانند کربنات کلسیم همراه خود ندارد ، از این سیمان برای تهیه نمونه استفاده شده است وآب یونیزه شده برای مخلوط آن به کار برده شده است. برای تهیه این مخلوط از مخلوط کن چرخشی استفاده شد و دمای حفره و رطوبت فضای مخلوط کن برابر با 30 ºc و 60 %rh می باشد. بعد از یک روز که خمیر مورد نظر در شرایط آزمایش قرار داده شد مدت 56 روز زیر آب و در دمای 40 ºc قرار می گیرد این کار به جهت افزایش میزان هیدراتاسیون آن در شروع آزمایش و در طول انجام ان می باشد و پس از این مدت آزمایشات انجام شده جهت تثبیت خواص نمونه تکمیل شده است. سرانجام شش نمونه یک اندازه ازقسمت هسته قطعه اصلی جدا شده و برای آزمایش کنار گزارده می شوند.
در آزمایشهای اولیه سعی در تثبیت خواص فیزیکی است و این آزمایشها بر اساس jis r5210 انجام شده اند. در تمامی این آزمایشها سختی آب به صورت تصادفی در نقاط مختلف اندازه گیری شده و برای هر نمونه ایت کار 30 بار انجام گرفته است . همچنین آزمایشهای خمیر در مایع و در دمای 20ºc انجام شده است و آب حاصل از تبادل یونها و کاتیونها با میزان غلظت اسیدی بالا در واکنش با سولفات کلسیم با کمترین خسارت در مقایسه با یونهای سیلیس قرار داده شده و بر این اساس تمام کلسیم موجود در خمیر نمونه دارای یونهای تغییر یافته بود برای آماده سازی آب در تهیه خمیر نمونه و سرانجام پس از مدت زیاد وبا ادامه این آزمایشات میزان سختی و خوردگی را می توان در کنار هم بدست آورد. از نتایخ این آزمایشات مشاهده شد که درجه هیدارات f را می توان 9.77 در نظر گرفت ودر اینصورت نتایج آزمایش فرقی نخواهد کرد. همچنین مشاهده شد که به طور تجربی تغییرات خطی در میان درصد آب سیمان است.
همانگونه که از نتایج بر می آمد ، نیروی قوی در این آزمایشها وجود دارد و واکنشی که سبب تضیف بود به جهت نشت مواد بسیار کند پیش رفته و به همین خاطر تعیین نیروی پس از تضعیف دشوار است.
در مطالعه سازه های نمونه و در پیش بینی میزان تخلخل روشهای به کار برده شده ، این تحقیقات بر روی مجموع 5 سازه متفاوت انجام شده اند که ازحدود 34 تا 104 ساله و در تماس با آب بوده اند و به همین ترتیب 9 نمونه متفاوت از ملات و سیمان که میزان تخلخل در نظر گرفته شده برای سازه اصلی همان میزان تخلخل ملات می باشد . هرچند به طور معمول هرگاه میزان این مقادیر اندازه گیری شده افزایش میابد مقادیر پیش بینی شده نیز افزوده می شوند و این در حالیست که کاملا واضح است که مقادیراندازه گرفته شده از مقادیر پیش بینی شده بزرگتر هستند . بنابراین پیش بینی های انجام شده با در نظر گرقتن کلیه احتمالات ممکن انجام می گیرد. بر اساس نمودارهای بدست آمده مقادیر پیش بینی شده و اندازه گیری شده به خوبی با هم مطابقت داشته و نقطه شاخص آنها نشاند هنده ضرورت توجه به میزان خلل پذیری و شدت آن در ملات و سیمان وهمچنین تثبیت تاثیرات زیاد این روش می باشد.
به همین ترتیب یک سری آزمایشهای انجام شده در شرایط مطلوب آزمایشگاه نیز وجود دارند که به بررسی ارتباط میزان تمرکزخمیر سفت کلسیم در آزمایشهای یاد شده می پردازند. با کمک میزان آب سیمان مشاهده می شود که میزان تمرکزخمیر سفت کلسیم کاهش میابد و میزان سختی رو به افزایش می گذارد و به این ترتیب می توان در یک نمودار این روند را نمایش داد. دلیل این امر می تواند این باشد که تمرکز یونهای موجود در آب در طی آزمایشها زیاد شده وسرعت تجزیه و تخلخل تا حد زیادی افزایش میابد همانطور که قبلا هم ذکر شد. و بر اساس منحنی ها می بینیم که در یک طیف ±50 %
از محدوده نمودار این شرایط قابل پیش بینی هستند .
بر همین اساس نتایج نشان می دهند که در سازه های حقیقی میان دو فاکتور تمرکز خمیر جامد کلسیم و میزان سختی ارتباطی وجود دارد و این رابطه کاملا پایدار و ثابت است وهمینطور مشاهده شد که میزان سختی قابل پیش بینی است در صورتیکه تمرکز کلسیم در ملات یا سیمان مشخص باشد. هرچند منحنیهای مشابهی در مورد نتایج آزمایشهای تبادل یون درشرایط آزمایشگاه و همچنین در مورد سازه های اصلی دیده می شوند اما نتایج آزمایش در شرایط آزمایشگاه از تنوع یکنواخت تری برخوردار است و هرچند تفاوتهایی میان ملات ، سیمان و خمیر مورد آزمایش مشاهده می شود اما ارتباط یافت شده در بررسیها آنها را از نظرکاربردی مشابه نشان می دهد. بر این اساس هدف یافتن ارتباط اولیه و ریشه ای میان میزان تمرکز خمیر جامد کلسیم و میزان سختی مطابق اطلاعات داده شده و تبادل یونهای رزین در آزمایشگاه با تنایج حاصل از سازه های اصلی می باشد. هرچند شرایط مخلوط را می توان نادیده گرفت و بدین ترتیب میزان سختی را در طیف ±50 % بر اساس این تناسب پیش بینی نمود. همانطور که از مقایسه نمونه ها بدست آمده است قبل و بعد از تجزیه ای که به دلیل نشت مواد اتفاق می افتد هیچگونه تغییری در ارتباط میان تخلخل و سختی رخ نمی دهد و اگر هم چنین چیزی مشاهده شود به دلیل تشابه تغییرات سختی و ارتباط آن با قدرت خلل پذیری می باشد و به هر حال برای این سری از نتایج نمونه ها و ؛آزمایشهای جداگانه ای لازم است .

نتایج بدست آمده از این سری آزمایشها و بررسیها به این شرح می باشند ،
1. هیچگونه تفاوت قابل توجهی در مکانیسم واکنشها میان آزمایشهای داخل آبی که بر روی رزین با تبادل کاتیونهای با شدت اسیدی بالا و همچنین بدون رزین مشاهده نشد. و از آنجا که بیشترین میزان تجزیه در آزمایشات داخل آب اتفاق می افتد ، می توان این آزمایش را به عنوان یک روش کارآمد آزمایش درمورد نست مواد در نظر گرفت.
2. میزان خلل پذیری خمیر مورد آزمایش پس از تجزیه حاصل از نشت را می توان بوسیله مدل سازی پیش بینی نمود و همچنین مدلی که نشان دهنده کاهش خلل پذیری در طول نشت است.
3. در شرایطی که که سیمان یا ملات را نیز منظور می کنیم پیش بینی ها را می توان بر اساس استانداردهای آئین نامه در نظر گرفت.
4. مدلی که برای مشخص درجه سختی از میزان پراکندگی شاخص تمرکز خمیر جامدکلسیم و همچنین مدل جدا کننده درجه سختی از تخلخل با یکدیگر مقایسه شده اند و مدل دوم طبق مشاهدات بسیار دقیق تر می باشد.
5. میزان تخلخل را می توان با محاسبه میزان نغوذ خمیرجامد کلسیم بدست آورد ، و تغییرات قدرت تحمل فشار ، قدرت تطبیق و شدت تجزیه را می توان برای تک تک مواد حاصل از تجزیه در اثر نشت محاسبه نمود.


 


سیمان چیست؟


سیمان ها مواد چسبنده اى هستند که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند. این تعریف از سیمان داراى آن چنان جامعیتى است که مى تواند شامل انواع چسبها از جمله چسبهاى مایع که در چسبانیدن قطعات سنگ یا سنگ و ف ات به یکدیگر بکار مى روند نیز بشود.


نمونه اى از این چسبها در صنعت سیمان در کار گذاشتن آجر نسوز در کوره سیمان مورد مصرف دارد و خاصیت اصلى آن این است که آجر نسوز ( که یک جسم سرامیکى است ) را به بدنه کوره ( آهن ) مى چسباند، همچنین انواع سیمان هاى دیگر که در دندانپزشکى مورد مصرف دارند، از جمله چسب ها مى باشد. آنچه که از کلمه سیمان در این متن مورد نظر است، آن نوع از سیمان ها است که داراى ریشه آ ى مى باشند. به عبارت دیگر سیمان هایى که ماده اصلى تشکیل دهنده آنها آ و ماده اولیه اصلى آنها سنگ آ است. بر این اساس سیمان ترکیبى است از ا ید کلسیم ( آ ) با سایر ا یدها نظیر ا ید آلومینیم، ا ید سیلیسیم، ا ید آهن، ا ید منیزیم و ا یدهاى قلیایى که میل ترکیب با آب داشته و در مجاورت هوا و در زیر آب بمرور سخت مى گردد و داراى مقاومت مى شود.


با توجه به مشخصه فوق سیمان مى تواند داراى ترکیبات متفاوتى باشد و اصولا جزو ملاتهاى آبى محسوب مى گردد. ملاتهاى آبى از دوران گذشته شناخته شده بودند، از جمله این ملاتها آ است که مصرى ها و یونانى ها با مخلوط آن با خا تر آتش فشانى، خاک آجر و آب به نوعى آ آبى دست مى یافتند که خاصیت سخت شدن و فشار پذیرى داشت. با بکار بردن این ساروج رومى ها توانسته اند ساختمانهاى عظیمى بسازند که هنوز بقایاى آنها پس از گذشت چند هزار سال پا بر جا و قابل مشاهده است.


 


روش کاهش سختی آب

راه های از بین بردن سختی آب

روش جوشاندن برای کاهش سختی آب

با استفاده از روش فیزیکی (جوشاندن) همانطور که گفته شد می توان سختی موقت را کاهش داد ولی برای سختی دائم این روش کار ساز نمی باشد. با جوشاندن آب کربنات ‌های هیدروژنی محلول در آب به کلسیم نامحلول تبدیل شده و باعث رسوب گذاری در کتری، سماور و… می شود.

کاهش سختی با جوشاندن آب

روش شیمیایی برای کاهش سختی آب

ترکیبات شیمیایی که شامل کربنات سدیم می باشد می تواند سختی آب را کاهش دهد به این صورت هنگامی که این ماده شیمیایی به آب اضافه می گردد از ایجاد رسوب سخت بر جداره کتری و سماور جلوگیری می کند و اصلاحا آن را نرم می کند و ته نشین می شود، با عبور دادن آب از یک صافی، آبی سالم و شفاف خواهید داشت.

استفاده از دیونایزر برای کاهش سختی آب

دیونایزر دستگاهی است که شامل دو ستون برای تولید آب بدون بار می باشد.در ستون کاتیونی (کلسیم و منیزیم و…) و در ستون آنیونی (کربنات سولفات، نیترات، سیلیکات) از آب حذف می گردد، این روش برای سختی آب موقت و دائم کاربرد دارد ولی به خاطر هزینه بالایی که دارد در مقیاس کوچک و برای منازل مناسب نیست.

 
استفاده از دیونایزر برای کاهش سختی آب

استفاده از روش مختلط

مخلوط آب  سختی بالا با آب سبک می توان سختی آب را کاهش داد ولی به خاطر اینکه آب سبک همیشه در دسترس نمی باشد این روش عملا کاربرد ندارد.

حذف سختی با روش اختلاط

استفاده از روش الکترونیکی برای کاهش سختی آب

این روش شامل یک جعبه کوچک و تعدادی سیم پیچ القایی پیچیده شده به دور لوله آب می باشد که با ایجاد و انتقال آن به درون آب از ایجاد رسوبات به دور لوله آب جلوگیری می کند.

باقی ماندن مواد معدنی آب و از بین نرفتن آن ها و همچنین قیمت مناسب این روش از مزیت های آن به شمار می آید.

ولی این روش در بعضی جاها دچار ضعف است و ممکن است به خوبی عمل نکند.

استفاده از روش الکترولیتی برای کاهش سختی آب

دستگاهی است که از دو ف روی و مس تشکیل شده است،جریان الکترولیتی که از کاتد به آند برقرار می شود باعث می شود مقادیر کوچکی از یونهای ف ی در داخل آب حل گردد. در نتیجه از ایجاد رسوب جلوگیری خواهد کرد. 

این دستگاه هزینه راه اندازی بسیار بالایی دارد ولی هزینه نگهداری آن پایین است.

روش الکترولیتی برای کاهش سختی آب

 استفاده از روش مغناطیسی برای کاهش سختی آب

این روش بسیار شبیه به روش الکترونیکی بوده با این تفاوت که به جای میدان الکتریکی یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند و ایجاد رسوب جلوگیری به عمل می آید. این روش به طور کامل سختی را از بین نمی برد.

  استفاده از روش تبادل یونی برای کاهش سختی آب

روش تبادل یونی از متداولترین روش های موجود در بازار است که بیشتر به عنوان نرم کننده از آن ها یاد می شود و از ته نشین شدن یا چسبیدن به جداره جلوگیری می کند. سختی گیر های یونی با جایگزین یون های سخت منفی آب با سدیم مثبت کار می کند .

از معایب روش تبادل یونی می توان به شستشوی دوره ای به منظور جلوگیری از رسوب گذاری اشاره کرد و این شستشو با آب نمک انجام می شود.

این روش بسیاز گران بوده و فضای بسیار زیادی را می کند.

روش تبادل یونی برای کاهش سختی آب

استفاده از اسمز مع  ro برای کاهش سختی آب

روش اسمز مع  یا ro یکی از رایج ترین و مطمئن ترین راه ها برای کاهش سختی آب می باشد و از این روش بیشتر از روش های دیگر در صنعت و منازل استفاده می کنند. در این روش با عبور آب از درون  ممبران تمامی املاح و ناخالصی ها از آب جدا می گردد و آب وجی کاملا بهداشتی و سالم می باشد. دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز مع به خاطر دارا بودن ها با منشاء گیاهی برای آب هایی که جهت شرب استفاده می شود بسیار مناسب است. دستگاه تصفیه آب خانگی ro با حذف سختی باعث بهبود طعم و رنگ آب شده و از رسوب گذاری جلوگیری می کند. هزینه این دستگاه به نسبت عملی که برای تصفیه انجام می دهد مقرون به صرفه می باشد.


 


سختی گیر رزینی وظیفه حذف ترکیبات معدنی معلق و املاح محلول در آب سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان را به عهده دارند.

مزیت سختی گیر رزینی نسبت به انواع دیگر سختی گیرها، حذف سختی آب توسط فرایند تبادل یونی بوده که می توان کاهش سختی آب در این روش را با استفاده از کیت های سنجش سختی مشاهده نمود ولی در انواع دیگر سختی گیرها (رسوب زداها)، املاح در آب معلق نگه داشته می شود و عمل حذف یا کاهش سختی آب امکان پذیر نمی باشد.
دستگاه سختی گیر رزینی دماتجهیز مدلهایی که دارای حرف p می باشند و با علامت ˝ پر شده اند سختی گیر با رزین پرولایت انگلیس می باشد که این مدل ها از نظر ظرفیت تبادل یونی قویتر و از نظر قیمت نیز گرانتر هستند.

سختی گیر رزینی

سختی یکی از شایعترین مشکلات آب برای استفاده خوراکی و همچنین استفاده از آب در قسمت های گوناگون صنایع وجود املاح کلیسیم و منیزیم با ستبریه بیشتر از اندازه نرمال است که سختی به ان گفته می شود. قالبا در منابع آب زیر زمینی به خاطر گذر آب از لایه های مختلف خاک، سختی آب بیشتر از منابع آب سطحی است. از لحاظ بهداشتی سختی بیش از اندازه آب باعث نابسامانی در گوارش غذا و نیز به وجود آمدن سنگ کلیه خواهد شد به صورتی که بیشترین سختی مجاز سختی کل برای استفاده آب آشامیدنی 500ppm است. اما می شود نتیجه گرفت که بی وزن آب در تأسیسات صنعتی به مراتب بسیار با اهمیت تر و فوری تر از موارد تأمین نیاز های خانگی و شرب است به این دلیل که در بیشتر صنایع آب مورد بهره برداری قرار میگیرد و در قسمت های پروسه و تولید می بایست بسیار خالص و بدون املاح باشد و اقتضا می کند که سختی آب وجی از دستگاه سختی گیر دائما صفر پی.پی.ام می باشند.
برای از بین بردن سختی آب روش های گوناگونی هست که می شود گفت رایج ترین روش ها برای حذف سختی بکارگیری از سختی گیر های رزینی ( تبادل یونی ) و همچنین روش شیمیایی سختی گیر می باشد.
 سختی گیر رزینی ، یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب با گذر از ستون رزینی با یون سدیم بدل شده وباعث می شود آب سخت به آب نرم تغییر کند. به شکلی که آب خارج شده از دستگاه سختی گیر تنها شامل نمک سدیم است. رزینهای دستگاه سختی گیر پس از گذشت زمان مشخص دچار می شوند و کارامدی خود را از دست خواهد شد. اگر رزین با محلول کلرورسدیم 10% شستشو پیدا کنند، قابلیت سختی گیری خود را بدست می آورد. غلظتهای کمتر و یا بیشتر نمک اثر کمتری دارند.

به کار گیری از از آبهای گل آلود و دارای مواد آویزان و ایضا آبهایی که دارای املاح آهن، منگنز، مس و دیگر ف ات سنگین می باشند، رزینها را مستهلک و آبدهی دستگاه سختی گیر کاهش پیدا می کند. سفارش می شود قبل از دستگاه سختی گیر، مواد ی که در آب به صورت معلق هستند به وسیله یک شنی جدا شوند و برای کم شدن املاح ف ات سنگین تصمیم مناسب صورت می گیرد. شروع به کار،استفاده و تجدید بار دستگاه سختی ز امکان دارد دستی، با دستور الکترونیکی، و یا به صورت اتوماتیک صورت می گیرد.


ب و احترام محضر مبارک شما عزیزان روزه دار که با شرکت نمودن خود در همایش بزرگ روز قدس اقتدار دینتان را به رخ جهانیان کشیدید . و اعلام نمودید که بنی ادم اعضای یکدیگرند

دیروز روز اقتدار دینمان بود حضور پر رنگ مردم در جای جای کشور ی و ای کوچک و بزرگ نشان داد که ما ایستاده ایم . دیروز گفتیم که امریکا هیچ غلطی نمی تواند د .

یادم هست که یک شب با یک پاسدار جانباز مصاحبه می د از وی سوال د که نظر شما در مورد چیه ؟فرمودند :در مورد کی سوال کردید ؟مجری گفت :عرض در مورد ؟ عزیز جانباز که از هیکل درشتی هم بر خوردار بود گفت :در مورد ی از من سوال کنید که وجود داشته باشد . این حرف بازتاب زیادی در رسانه ها داشته .

اما متاسفانه برخی از مسولئین ما انقدر اسم سرشار از نجاست را به زبان اوردند که این استوره نجاست برای خودش فکر کرد وجود دارد .

ما به برخی از مسئولین خودمان اعلام میکنیم :تا زندهایم رزمند ه ایم . درد دل شخصی خودم بود امید وارم نظر بی ربطی بیان نکرده باشم .

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ ارْزُقْنی فیهِ فَضْلَ لَیْلَةِ القَدْرِ وصَیّرْ أموری فیهِ من العُسْرِ الى الیُسْرِ واقْبَلْ مَعاذیری وحُطّ عنّی الذّنب والوِزْرِ یا رؤوفاً بِعبادِهِ الصّالِحین.


خدایا روزى کن مرا در آن فضیلت شب قدر را و بگردان در آن کارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش.


چگونگی پذیرش عذر

شرح دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

“اللهم ارزقنی فیه فضل لیله القدر و صیر امور فیه من العسر الی الیسر و اقبل معاذیری و حط عنی الذنب و الوزر یارئوفا بعباده الصالحین” “خدایا در این روز فضیلت شبهای قدر را نصیب من گردان و تمام امور و کارهایم را از سختی به سوی آسانی و آسایش روان گردان و عذرهایم را بپذیر و گناهانم را محو و نابود ساز ای رئوف و مهربان در حق صالحان”
(1) اللهم ارزقنی فیه فضل لیله القدر “خدایا در این روز فضیلت شب قدر را نصیبم گردان”
فضیلت شب قدر
خداوند متعال در قرآن می فرماید: “لیله القدر خیر من الف شهر”(1) یعنی “شب قدر از هزار ماه بهتر و والاتر است” چرا که در شب قدر قرآن نازل گردید “انا انزلناه فی لیله القدر”(2) یعنی “ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم” و در این شب سرنوشت انسانها رقم می خورد و فرشتگان در این شب به زمین تنزل می کنند “تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر”(3) یعنی “ملائکه و روح به اذن ذات اقدس پروردگار از (برای) هر امر و فرمانی در (این شب) نازل می گردند” و این شب تا صبحگاه سلامت و رحمت است “سلام هی حتی مطلع الفجر”(4) یعنی “این شب تا صبحگاه رحمت و تهیت و سلامت است” که ما نیز در این روز از خداوند خواستاریم آن فضیلتی را که شب قدر دارد و با توجه به آیات بالا بیان گردید نصیب ما گرداند...
(2) و صیر اموری فیه من العسر الی الیسر “و در این روز تمام امور کارهایم را از سختی به سوی آسایش روان گردان”
منظور از (من العسر الی الیسر) چه می باشد؟
منظور از “من العسر الی الیسر” “از سختی به سوی آسایش و راحتی” می تواند همان وعده خداوند باشد که دوبار در یک سوره مکرر می فرماید: “ان مع العسر یسرا”(5) یعنی “به درستی که همراه هر سختی آسانی می باشد” یعنی انسان هنگامی که سختی بر کار او باشد به حتم در کنار آن آسایش و راحتی خواهد داشت و منظور از راحت بودن عسر و سختی کار شاید صبری باشد که خداوند در تحمل آن کار به انسان می دهد تا به آن راحتی و آسایش دست یابد، چرا که خداوند نیز برای بندگانش سختی نمی خواهد بلکه آسایش و راحتی را برای آنان می خواهد چنانچه در قرآن می فرماید: “یرید الله بکم یسرو لا یریدبکم العسر”(6) یعنی “خداوند برای شما آسانی و آسایش می خواهد و برای شما سختی و مشقت نمی خواهد” چرا که خداوند به انسانها به خاطر ضعیف بودنشان در خلقت تخفیف دهد چنانچه می فرماید: “یریدالله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا”(7) یعنی “خداوند می خواهد بر شما آسان گیرد”
(3) “اقبل معاذیری و حط عنی اذنب و العذر یا رئوفا بعباده الصالحین” “و عذرهایم را بپذیر و گناهانم را محو و نابود ساز ای رئوف و مهربان در حق صالحان”.
رابطه پذیرش عذر و بخشش گناهان
همانطور که در قسمت قبل دعا توضیح داده شد خداوند برای انسانها آسایش و راحتی می خواهد و سختی و مشقت نمی خواهد پس باید یقین داشته باشیم که اولا خداوند عذرهای ما را می پذیرد، اما باید این نکته را رعایت کرد و آن این است که هنگامی که از روی جه و نادانی گناهی را انجام دادیم سریعا به سوی خداوند بازگشته و به درگاهش توبه کنیم “ثم یتوبون من قریب”((8) یعنی “سپس به زودی توبه کنند” که اگر این عمل را انجام دهیم خداوند نیز توبه ما را پذیرفته و گناهان ما را می آمرزد “فاولئک یتوب الله علیهم”(9) یعنی “پس خداوند توبه آنان را می پذیرد” و باید این را بدانیم که هیچ جز خداوند نمی تواند گناهان ما را بیامرزد “و من یغفر الذنوب الا الله”(10) یعنی “و چه ی غیر از خداوند گناهان ما را می آمرزد” و ثانیا هنگامی که خداوند عذر بنده خویش را بپذیرد به یقین گناه او را می آمرزد چرا که وقتی بنده به درگاه خداوند تضرع نموده و بگوید “رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی” یعنی “خدایا من به خودم ظلم پس مرا ببخش” خداوند نیز در جواب او می فرماید: تو را آمرزیدم که ما نیز در این روز از خداوند خواستاریم که به حق آن نظر رحمتی که بر بندگان صالح خود دارد عذر ما را پذیرفته و گناهانمان را بیامرزد.

ان شاءالله که تابع باشیم.


ب محضر مبارک شما روزه داران محترم

“اللهم ارزقنی فیه فضل لیله القدر و صیر امور فیه من العسر الی الیسر و اقبل معاذیری و حط عنی الذنب و الوزر یارئوفا بعباده الصالحین” “خدایا در این روز فضیلت شبهای قدر را نصیب من گردان و تمام امور و کارهایم را از سختی به سوی آسانی و آسایش روان گردان و عذرهایم را بپذیر و گناهانم را محو و نابود ساز ای رئوف و مهربان در حق صالحان”
(1) اللهم ارزقنی فیه فضل لیله القدر “خدایا در این روز فضیلت شب قدر را نصیبم گردان”
فضیلت شب قدر
خداوند متعال در قرآن می فرماید: “لیله القدر خیر من الف شهر”(1) یعنی “شب قدر از هزار ماه بهتر و والاتر است” چرا که در شب قدر قرآن نازل گردید “انا انزلناه فی لیله القدر”(2) یعنی “ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم” و در این شب سرنوشت انسانها رقم می خورد و فرشتگان در این شب به زمین تنزل می کنند “تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من کل امر”(3) یعنی “ملائکه و روح به اذن ذات اقدس پروردگار از (برای) هر امر و فرمانی در (این شب) نازل می گردند” و این شب تا صبحگاه سلامت و رحمت است “سلام هی حتی مطلع الفجر”(4) یعنی “این شب تا صبحگاه رحمت و تهیت و سلامت است” که ما نیز در این روز از خداوند خواستاریم آن فضیلتی را که شب قدر دارد و با توجه به آیات بالا بیان گردید نصیب ما گرداند...
(2) و صیر اموری فیه من العسر الی الیسر “و در این روز تمام امور کارهایم را از سختی به سوی آسایش روان گردان”
منظور از (من العسر الی الیسر) چه می باشد؟
منظور از “من العسر الی الیسر” “از سختی به سوی آسایش و راحتی” می تواند همان وعده خداوند باشد که دوبار در یک سوره مکرر می فرماید: “ان مع العسر یسرا”(5) یعنی “به درستی که همراه هر سختی آسانی می باشد” یعنی انسان هنگامی که سختی بر کار او باشد به حتم در کنار آن آسایش و راحتی خواهد داشت و منظور از راحت بودن عسر و سختی کار شاید صبری باشد که خداوند در تحمل آن کار به انسان می دهد تا به آن راحتی و آسایش دست یابد، چرا که خداوند نیز برای بندگانش سختی نمی خواهد بلکه آسایش و راحتی را برای آنان می خواهد چنانچه در قرآن می فرماید: “یرید الله بکم یسرو لا یریدبکم العسر”(6) یعنی “خداوند برای شما آسانی و آسایش می خواهد و برای شما سختی و مشقت نمی خواهد” چرا که خداوند به انسانها به خاطر ضعیف بودنشان در خلقت تخفیف دهد چنانچه می فرماید: “یریدالله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا”(7) یعنی “خداوند می خواهد بر شما آسان گیرد”
(3) “اقبل معاذیری و حط عنی اذنب و العذر یا رئوفا بعباده الصالحین” “و عذرهایم را بپذیر و گناهانم را محو و نابود ساز ای رئوف و مهربان در حق صالحان”.
رابطه پذیرش عذر و بخشش گناهان
همانطور که در قسمت قبل دعا توضیح داده شد خداوند برای انسانها آسایش و راحتی می خواهد و سختی و مشقت نمی خواهد پس باید یقین داشته باشیم که اولا خداوند عذرهای ما را می پذیرد، اما باید این نکته را رعایت کرد و آن این است که هنگامی که از روی جه و نادانی گناهی را انجام دادیم سریعا به سوی خداوند بازگشته و به درگاهش توبه کنیم “ثم یتوبون من قریب”((8) یعنی “سپس به زودی توبه کنند” که اگر این عمل را انجام دهیم خداوند نیز توبه ما را پذیرفته و گناهان ما را می آمرزد “فاولئک یتوب الله علیهم”(9) یعنی “پس خداوند توبه آنان را می پذیرد” و باید این را بدانیم که هیچ جز خداوند نمی تواند گناهان ما را بیامرزد “و من یغفر الذنوب الا الله”(10) یعنی “و چه ی غیر از خداوند گناهان ما را می آمرزد” و ثانیا هنگامی که خداوند عذر بنده خویش را بپذیرد به یقین گناه او را می آمرزد چرا که وقتی بنده به درگاه خداوند تضرع نموده و بگوید “رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی” یعنی “خدایا من به خودم ظلم پس مرا ببخش” خداوند نیز در جواب او می فرماید: تو را آمرزیدم که ما نیز در این روز از خداوند خواستاریم که به حق آن نظر رحمتی که بر بندگان صالح خود دارد عذر ما را پذیرفته و گناهانمان را بیامرزد.

ان شاءالله که تابع باشیم. ماس دعا


گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفی اداره آبفا برازجان در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و ی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفی اداره آبفا برازجان

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفی اداره آبفا برازجان در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

آزمایشگاه اداره آبفا تاریخ: 1/5/

گزارش کار: استریل ظرف های نمونه برداری می از آب آشامیدنی

اسامی گروه:

روش کار:

درون ظروف نمونه 1 قطره محلول تیوسولفات ریخته و درب آن را بسته و درون دستگاه قور قرار داده و به مدت 5/1ساعت در دمای 170 درجه سانتیگراد قرار می دهیم.

این دستگاه برای شیشه هایی بکار می رود که درب شیشه ای داشته و در دمای 170 درجه سانتیگراد بکار می رود.به نام خدا

آزمایشگاه اداره آبفا تاریخ: 2/5/

گزارش کار: استریل ظرف های نمونه برداری بوسیله اتوکلاو

اسامی گروه:

روش کار:

درون ظرف نمونه یک قطره محلول تیوسولفات سدیم ریخته و درب ظرف را محکم می بندیم. ظرف نمونه را درون دستگاه قرار داده و درب آنرا توسط پیچ هایی که روی آن قرار دارد (پیچ ها را روبروی هم) بسته، دکمه آن را زده و به مدت 30 دقیقه گذاشته و بعد از گذشت این زمان چراغ آلارم روشن می شود. این دستگاه برای شیشه هایی بکار می رود که درب پلاستیکی داشته و در دمای 121 درجه بکار می رود و برای جلوگیری از برق گرفتگی در دستگاه، از آب مقطر بکار می رود.


به نام خدا

آزمایشگاه اداره آبفا تاریخ: 3/5/

گزارش کار: طرز نمونه برداری

اسامی گروه:

وسایل مورد نیاز:

ظروف نمونه، کبریت، پنبه الکل

روش کار:

ظرف نمونه را برداشته (ظرف نمونه باید از قبل استریل شده باشد) و روی آن برچسیب زده (محل نمونه برداری، نمونه بردار، میزان کلر و تاریخ) شیر آب را باز کرده و به مدت 1 دقیقه حداقل تا آب بشکه وارد شیر شده بعد شیر را بسته و با پنبه الکل شعله ور می کنیم. بعد از این کار، دوباره شیر را باز کرده و 5/1-1 دقیقه صبر می کنیم و ظرف نمونه را کنار شیر آب باز کرده و 4/3 ظرف نمونه آب می کند و درب آن را محکم می بندد.به نام خدا

آزمایشگاه اداره آبفا تاریخ: 4/5/

گزارش کار: روش اندازه گیری سختی موقت

اسامی گروه:

وسایل مورد نیاز:

25سی سی نمونه، 25سی سی آب مقطر، 5/1میلی لیتر بافر آمونیوم برای تغییر رنگ اریورکروم بلاک t، edta.

روش کار:

25سی سی از نمونه را درون بشر ریخته و روی شعله حرارت می دهیم تا سختی موقت آن حذف شود (یعنی آب درون بشر نصف شود). بعد از این کار نمونه را از صافی عبور داده و 25سی سی آب مقطر به نمونه صاف شده می افزاییم و 5/1 میلی لیتر بافر آمونیوم و مقدار اریوکروم بلانک t بعد نمونه را هم زده و زیر بورت قرار می دهیم و edta مصرفی را یادداشت می کنیم و در فرمول زیر قرار می دهیم تا سختی دائم بدست آید:

سختی دائم:

مقدار سختی کل و سختی دائم را که بدست آوردیم، درون فرمول زیر قرار می دهیم تا سختی موقت آب بدست آید:

سختی موقت + سختی دائم = سختی کل

سختی دائم – سختی کل = سختی موقتبه نام خدا

آزمایشگاه اداره آبفا تاریخ: 5/5/

گزارش کار: روش اندازه گیری سختی کل

اسامی گروه:

وسایل مورد نیاز:

25سی سی نمونه، 25سی سی آب مقطر، 5/1لیتر بافر آمونیوم جهت ایجاد رنگ ارغوانی اریوکروم بلاک t، edta.

روش کار:

25سی سی نمونه را توسط استوانه مدرج اندازه گیری کرده و درون ارلن می ریزیم و 25سی سی آب مقطر را هم که از قبل اندازه گیری شده را به آن می افزاییم. 5/1میلی لیتر بافر آمونیوم را توسط پیپت اندازه گرفته و درون ارلن اضافه می کنیم و اریوکروم بلاک t را به مقدار مورد نیاز به ارلن اضافه کرده، ارلن را زیر بورت قرار می دهیم (درون بودت edta ریخته شده است) شیر بورت را باز کرده تا تغییر رنگ به آبی روشن تتراسیون را انجام می دهیم. شیر بورت را بسته و مقدار edta مصرفی را روی بورت خوانده و مقدار بدست آمده را درون فرمول زیر قرار می دهیم تا سختی کل بدست آید:

مصرفی a=edta

edta بر حسب مولار یا نرمال = b

حجم مصرفی نمونه = v

سختی کل:

به نام خدا

آزمایشگاه اداره آبفا تاریخ: 11/5/

گزارش کار: طرز تهیه محیط کشت نیتریت آگار

اسامی گروه:

وسایل مورد نیاز:

بشر 1 لیتری، همزن، بالن حجمی 500 سی سی، سبد ف ی، استوانه مدرج، ترازوی دیجیتالی، هات پلیت، قیف، اتوکلاو.

مواد مورد نیاز:

پودر نیتریت، آگار، آب مقطر.

روش کار:

5/11 گرم محیط کشت نیتریت آگار را بوسیله ترازوی دیجیتالی وزن کرده و آن را به 500سی سی آب مقطر که قبلاً اندازه گرفته و درون بشر 1 لیتری ریخته ایم، اضافه می کنیم. بشر را روی هات پلیت قرار داده تا دمای حدود 70 درجه سانتیگراد گرم می کنیم و ضمن هم زدن، صبر می کنیم تا پودر کاملاً حل شود. سپس در حالی که متناوباً آن را هم می زنیم، در اندازه های 30 درجه سانتیگراد وارد لوله های آزمایش درب دار می نماییم. سپس درب لوله ها را محکم بسته و آن را درون بسته ف ی قرار داده و بوسیله اتوکلا استریل می کنیم.


به نام خدا

آزمایشگاه اداره آبفا تاریخ: 12/5/

گزارش کار: دستگاه اندازه گیری کلنی colony cauntor

اسامی گروه:

روش کار:

دکمه روشن دستگاه را زده، بعد ازد آن reset را فشار داده تا صفحه شیشه ای روشن شود. بعد از آن پلیت را روی صفحه شیشه ای گذاشته و بوسیله گیره آن قسمت از پلیت را که نیتریت آگار آن میکروب رشد نکرده، قرار می دهیم و توسط کلنی شمار تعداد کلنی ها را اندازه گرفته و درون صفحه بالا شمارش را نشان می دهد. قبل از این آگار باید میکروسکوپ روی پلیت تنظیم کرده تا مقدار کلنی هایی را نیز که مشخص نیستنند، بتوانیم بخوانیم.

میزان کلنی تا cpu500 مجاز می باشد و هر 500 کلنی به ازای یک میلی لیتر نمونه می باشد.

آزمایشگاه اداره آبفا تاریخ: 13/5/

گزارش کار: سختی کل

اسامی گروه:

وسایل مورد نیاز:

بشر، بورت، ارلن، گیره، شعله، استوانه مدرج، پیپت

نمونه:

آب چاه برازجان

روش کار:

25سی سی آب چاه را برداشته و درون ارلن می ریزیم و به آن 25سی سی آب مقطر اضافه می کنیم و 5/1 لیتر بافر آمونیوم می افزاییم و به عنوان معرف اریوکروم بلاک t اضافه می کنیم. سپس تتراسیون را انجام می دهیم. وقتی رنگ داخل ارلن به آبی روشن تغییر پیدا کرد، تتراسیون را متوقف کرده و عدد روی بورت را می خوانیم و سختی موقت را محاسبه می کنیم.

7/20 = edta مصرفی

سختی کل:

سختی کل:


به نام خدا

آزمایشگاه اداره آبفا تاریخ: 14/5/

گزارش کار: سختی موقت

اسامی گروه:

نمونه:

آب چاه برازجان

روش کار:

25سی سی از نمونه آب چاه را برداشته درون بشر ریخته و روی شعله حرارت می دهیم تا حجم آن نصف شود. بعد آن را درون ارلن ریخته و 25سی سی آب مقطر به آن می افزاییم و 5/1سی سی بافر آمونیوم می افزاییم و مقداری اریوکروم بلاک t اضافه کرده تا تغییر رنگ به آبی روشن تتراسیون ادامه می دهیم. سپس تتراسیون را متوقف کرده و عدد روی بورت را یادداشت می کنیم و بر اساس عدد بدست آمده در روز قبل، مقدار سختی موقت را بدست می آوریم.

5/14 = efta مصرفی

سختی دائم:

سختی موقت + سختی دائم = سختی کل

سختی دائم – سختی کل = سختی موقت

248 = 580 – 828 = سختی موقت


اعتماد شما سرمایه ما

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد آب سخت آبی است که حاوی نمک با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

به نام خدا

آب سخت :

آب سخت آبی است که حاوی نمک های معدنی از قبیل ترکیبات کربنات های هیدروژنی، کلسیم، منیزیم و ... است. سختی آب بر دو نوع است: دایمی و موقت.

تغییرات سختی آب بر حسب آنکه آب در موقع نفوذ در زمین از قشرهای آ ی و منیزیمی و گچی گذشته و یا نگذشته باشد، کم یا زیاد می شود. آبهای نواحی آ ی، سختی زیادتری تا آبهای نواحی گرانیتی و یا شنی دارند. سختی آب در عرض سال هم ممکن است تغییر نماید. معمولاً سختی آبها در فصل باران کم و در فصل خشکی زیاد می شود.

مضرات آب سخت:

آب سخت برای مصرف در کارخانجات مناسب نیست. از مضرات آن ایجاد قشر آ ی بر روی جداره دیگ و خوردگی آن می شود.

سختی آب، عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، برجهای خنک کننده و سیستمهای سرد کننده می باشد. اگر آب سخت برای شستشو به کار رود، صابون هدر می رود. در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت رنگ افت می کند. انحلال سود سوز آور در آب، منیزیم را به صورت هیدرو ید منیزیم رسوب می دهد. سختی بیش از حد باعث سوء هاضمه و بروز بیماریهای کلیوی می شود.

جهت رفع سختی آب، تعداد زیادی مواد شیمیایی موجود است، که دارای کربنات سدیم هستند. این مواد را قبل از ورود آب، به دیگ ها اضافه می کنند. که باعث گرفتن سختی آب می شود. و یا در دیگ بر اثر افزودن این مواد، آ و گچ را رسوب می دهند (باعث شناور شدن رسوب در آب دیگ می شود) و دیگر این رسوب، محکم به جدار دیگ نمی چسبد بطوری که می توان آنرا به آسانی پاک نمود.

البته به یاد داشته باشید جهت وج این رسوبات معلق شده در دیگ باید طبق یک برنامه زمان بندی شده و منظم اقداماتی از جمله زیرآب زدن به صورت مداوم تکرار شود.

 

سختی ز

برای برطرف سختی موقت آب، با جوشاندن آن کربنات های هیدروژن محلول، به کلسیم نامحلول تبدیل شده و تشکیل رسوب می دهند. این رسوب در مناطق دارای آب سخت، درون دیگ ها دیده می شود. سختی دایمی آب را می توان با کمک نرم کننده های تبادل کننده یون، مانند پرموتیت برطرف کرد. آبی که در طبیعت وجود دارد تقریباً همیشه ناخالص می باشد. زیرا اغلب دارای گچ، آ ، نمک طعام، ترکیبات منیزیم، آهن، ا یژن و ازت، انیدرید کربنیک، ترکیبات آلی و غیره است، مقدار این ناخالصی ها در آبهای مناطق مختلف متفاوت است.

یکی از اجسام گیرنده سختی آب تری ناتریم فسفات na3po می باشد، که با اسم آلبرت تری بکار می رود. یون کلسیم موجود در آب بر اثر ناتریم فسفات تبدیل به تری کلسیم فسفات po42ca3 می گردد و رسوب می نماید.بر اثر پختن بی کربنات، کلسیم آب تبدیل به کربنات می شود و رسوب می نماید، (ca3h2ca  → co3ca + co2 + h2o) و بی کربنات کلسیم آب، بر اثر کربنات سدیم، گچ و بی کربنات کلسیم، به کربنات کلسیم تبدیل می شود و رسوب می گردد:

ca3h2ca + co3na2   → co3ca + 2co3hna

so4ca + co3na2      → co3ca + so4na2

اخیرا به مقدار زیاد از رزین ها که قادرند تعویض یون کنند، برای رفع سختی آب استفاده می کنند. رزین لواتیت در آلمان و آمبرلیت و دوو در استعمال می گردد.

درجه سختی آب:

درجه سختی آب را از روی مقدار کلسیم و منیزیم موجود در آن تعیین می کنند.

در آلمان اگر آبی ده میلی گرم cao در یک لیتر داشته باشد می گویند درجه سختی آب یک است.در فرانسه اگر آبی در یک لیتر ده میلی گرم کربنات کلسیم یا همسنگ آن کربنات منیزیم داشته باشد می گویند که یک درجه سختی دارد.

در انگلستان اگر آبی ده میلی گرم کربنات کلسیم و یا همسنگ آن کربنات منیزیم در ۰.۷ لیتر داشته باشد یک درجه سختی دارد.

برای تعیین سریع سختی آب، کارخانه شیمیایی واقع در آلمان قرصهایی ساخته است. در یک لوله آزمایش مخصوص و مدرج، آب مورد آزمایش را تا خط نشان لوله پر می نمایند، و به وسیله معرفی که همراه بسته قرصهاست رنگ این آب را قرمز می کنند و آگاه آنقدر از این قرصها در آن می اندازند تا رنگ آب سبز گردد. شماره قرصهای ریخته شده در لوله آزمایش برابر درجه سختی آب می باشد. دقت این روش تا نیم درجه است. در ایران معمولا از کیت های خاصی استفاده می شود.

 سختی گیر:

سختی گیری برای جدا دو عنصر کلسیم و منیزیم بکار میرود. اگر این دو عنصر از آب جدا نشوند، همان اتفاقی در دیگ بخار می افتد که در کتری رخ می دهد. در واقع رسوبات، سطح بین لوله های آتش خوار با آب را کاهش می دهد و انرژی بیشتری برای تولید میزان معینی فشار مصرف می شود. همچنین پا ازی این لوله ها علاوه بر هزینه بر بودن خط تولید را نیز متوقف می کند.این بخش از دو مخزن تشکیل می شود، مخزن اول شامل بافت رزین سه بعدی بوده که با منیزیم ترکیب شده rmg بوجود می آورد در نتیجه سختی آب از بین می رود ولی نمی توان آن را به فاضلاب هدایت کرد. چون رزین از دست خواهد رفت. سپس مخزن دوم به عنوان مخزن احیا استفاده می شود. در این مخزن آب نمک وجود دارد. واکنشهای به صورت زیر انجام می شود. (واکنش زیر، با ترکیب رزین و منیزیم انجام می گیرد).

واکنش اول :    mgso4 + r ---> rmg + so4

واکنش دوم :   nacl + rmg + so4 ---> rna + mgcl2

اکنون آب وارد مخزن نمک شده، و rna مجددا با سولفات منیزیم تر کیب شده و تولید rmg می نماید. که با انجام چرخه ایی این واکنش ها، رزین مجددا احیا شده و از چرخه احیا خارج می شود.

اکنون سختی آب گرفته شده. ولی برای وارد شدن به داخل دیگ باز مشکلاتی وجود دارد.لازم به ذکر است همان گونه که بیان شد، دستگاه سختی گیر تنها قادر به جداسازی دو عنصر مضر کلسیم و منیزم است. جهت جداسازی دیگر عنصرها از آب دیگ بخار و تاسیسات، تد ر دیگری باید در نظر گرفت.

 

لازم به یادآوری می باشد، در زمان تولید در کارخانه و کارکرد مداوم دیگ بخار، ممکن است بیش از ظرفیت سختی گیر آب مصرفی از آنها عبور کند، که مسلما تمامی املاح کلسیم و فسفر به قطع و جداسازی نمی شود. در این صورت تدبیر ثمر بخش موادی است که املاح منیزم و کلسیمی که نمی شوند را، در آب جوش به هنگام کار دائم دیگ بخار به صورت غیر قابل رسوب در می آورد، و مانع چسبیدن آنها به سطح ف مخزن آب، روی لوله ها و کوره می شود. که با قیمت بسیار ارزانی در دسترس می باشند. و با اضافه نمودن آنها به آب مصرفی دیگ بخار و درین های (زیرآب زنی) مرتب طبق آزمایش های لازم آب ورودی دیگ، این املاح معلق و نچسب به هرز آب فرستاده می شود.

 

ای با آب سخت:

اکثر شهر های ایران و البته شهر های قم، زاهدان، دلیجان، ساوه، سمنان و... از ایی هستند که آب آنها از سختی بالایی برخوردار است. بدیهی است که، رفع سختی آب از وظایف بسیار مهم اپراتور در طول نگهداری روزانه و شیفت کاری است، و به جهت جلوگیری از صدمات م ب و گاهی غیر قابل جبران و مصیبت بار بعدی که در مدت کوتاهی به سیستم تاسیسات وارد می گردد تدبیر لازم با هزینه ای بسیار اندک در قبال تاسیساتی حرارتی که به قطع قسمتی حیاتی برای تولید مداوم و مستمر است، اتخاذ گردد. جهت ب اطلاعات بیشتر با واحد شیمی آب برق و بخار تماس حاصل فرمایید. اما لازم است که سختی آب در تمامی کارخانه جات سراسر کشور به صورت دوره ای و تحت نظارت متخصصان این بخش کنترل گردد. تا از بروز هزینه های هنگفت در آینده ای بسیار نزدیک جلوگیری شود. 

 


با


تحقیق درمورد آب سخت آبی است که حاوی نمک

اختصاصی از یاری فایل اب سخت با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

به نام خدا

آب سخت :

آب سخت آبی است که حاوی نمک های معدنی از قبیل ترکیبات کربنات های هیدروژنی، کلسیم، منیزیم و ... است. سختی آب بر دو نوع است: دایمی و موقت.

تغییرات سختی آب بر حسب آنکه آب در موقع نفوذ در زمین از قشرهای آ ی و منیزیمی و گچی گذشته و یا نگذشته باشد، کم یا زیاد می شود. آبهای نواحی آ ی، سختی زیادتری تا آبهای نواحی گرانیتی و یا شنی دارند. سختی آب در عرض سال هم ممکن است تغییر نماید. معمولاً سختی آبها در فصل باران کم و در فصل خشکی زیاد می شود.

مضرات آب سخت:

آب سخت برای مصرف در کارخانجات مناسب نیست. از مضرات آن ایجاد قشر آ ی بر روی جداره دیگ و خوردگی آن می شود.

سختی آب، عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، برجهای خنک کننده و سیستمهای سرد کننده می باشد. اگر آب سخت برای شستشو به کار رود، صابون هدر می رود. در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت رنگ افت می کند. انحلال سود سوز آور در آب، منیزیم را به صورت هیدرو ید منیزیم رسوب می دهد. سختی بیش از حد باعث سوء هاضمه و بروز بیماریهای کلیوی می شود.

جهت رفع سختی آب، تعداد زیادی مواد شیمیایی موجود است، که دارای کربنات سدیم هستند. این مواد را قبل از ورود آب، به دیگ ها اضافه می کنند. که باعث گرفتن سختی آب می شود. و یا در دیگ بر اثر افزودن این مواد، آ و گچ را رسوب می دهند (باعث شناور شدن رسوب در آب دیگ می شود) و دیگر این رسوب، محکم به جدار دیگ نمی چسبد بطوری که می توان آنرا به آسانی پاک نمود.

البته به یاد داشته باشید جهت وج این رسوبات معلق شده در دیگ باید طبق یک برنامه زمان بندی شده و منظم اقداماتی از جمله زیرآب زدن به صورت مداوم تکرار شود.

 

سختی ز

برای برطرف سختی موقت آب، با جوشاندن آن کربنات های هیدروژن محلول، به کلسیم نامحلول تبدیل شده و تشکیل رسوب می دهند. این رسوب در مناطق دارای آب سخت، درون دیگ ها دیده می شود. سختی دایمی آب را می توان با کمک نرم کننده های تبادل کننده یون، مانند پرموتیت برطرف کرد. آبی که در طبیعت وجود دارد تقریباً همیشه ناخالص می باشد. زیرا اغلب دارای گچ، آ ، نمک طعام، ترکیبات منیزیم، آهن، ا یژن و ازت، انیدرید کربنیک، ترکیبات آلی و غیره است، مقدار این ناخالصی ها در آبهای مناطق مختلف متفاوت است.

یکی از اجسام گیرنده سختی آب تری ناتریم فسفات na3po می باشد، که با اسم آلبرت تری بکار می رود. یون کلسیم موجود در آب بر اثر ناتریم فسفات تبدیل به تری کلسیم فسفات po42ca3 می گردد و رسوب می نماید.بر اثر پختن بی کربنات، کلسیم آب تبدیل به کربنات می شود و رسوب می نماید، (ca3h2ca  → co3ca + co2 + h2o) و بی کربنات کلسیم آب، بر اثر کربنات سدیم، گچ و بی کربنات کلسیم، به کربنات کلسیم تبدیل می شود و رسوب می گردد:

ca3h2ca + co3na2   → co3ca + 2co3hna

so4ca + co3na2      → co3ca + so4na2

اخیرا به مقدار زیاد از رزین ها که قادرند تعویض یون کنند، برای رفع سختی آب استفاده می کنند. رزین لواتیت در آلمان و آمبرلیت و دوو در استعمال می گردد.

درجه سختی آب:

درجه سختی آب را از روی مقدار کلسیم و منیزیم موجود در آن تعیین می کنند.

در آلمان اگر آبی ده میلی گرم cao در یک لیتر داشته باشد می گویند درجه سختی آب یک است.در فرانسه اگر آبی در یک لیتر ده میلی گرم کربنات کلسیم یا همسنگ آن کربنات منیزیم داشته باشد می گویند که یک درجه سختی دارد.

در انگلستان اگر آبی ده میلی گرم کربنات کلسیم و یا همسنگ آن کربنات منیزیم در ۰.۷ لیتر داشته باشد یک درجه سختی دارد.

برای تعیین سریع سختی آب، کارخانه شیمیایی واقع در آلمان قرصهایی ساخته است. در یک لوله آزمایش مخصوص و مدرج، آب مورد آزمایش را تا خط نشان لوله پر می نمایند، و به وسیله معرفی که همراه بسته قرصهاست رنگ این آب را قرمز می کنند و آگاه آنقدر از این قرصها در آن می اندازند تا رنگ آب سبز گردد. شماره قرصهای ریخته شده در لوله آزمایش برابر درجه سختی آب می باشد. دقت این روش تا نیم درجه است. در ایران معمولا از کیت های خاصی استفاده می شود.

 سختی گیر:

سختی گیری برای جدا دو عنصر کلسیم و منیزیم بکار میرود. اگر این دو عنصر از آب جدا نشوند، همان اتفاقی در دیگ بخار می افتد که در کتری رخ می دهد. در واقع رسوبات، سطح بین لوله های آتش خوار با آب را کاهش می دهد و انرژی بیشتری برای تولید میزان معینی فشار مصرف می شود. همچنین پا ازی این لوله ها علاوه بر هزینه بر بودن خط تولید را نیز متوقف می کند.این بخش از دو مخزن تشکیل می شود، مخزن اول شامل بافت رزین سه بعدی بوده که با منیزیم ترکیب شده rmg بوجود می آورد در نتیجه سختی آب از بین می رود ولی نمی توان آن را به فاضلاب هدایت کرد. چون رزین از دست خواهد رفت. سپس مخزن دوم به عنوان مخزن احیا استفاده می شود. در این مخزن آب نمک وجود دارد. واکنشهای به صورت زیر انجام می شود. (واکنش زیر، با ترکیب رزین و منیزیم انجام می گیرد).

واکنش اول :    mgso4 + r ---> rmg + so4

واکنش دوم :   nacl + rmg + so4 ---> rna + mgcl2

اکنون آب وارد مخزن نمک شده، و rna مجددا با سولفات منیزیم تر کیب شده و تولید rmg می نماید. که با انجام چرخه ایی این واکنش ها، رزین مجددا احیا شده و از چرخه احیا خارج می شود.

اکنون سختی آب گرفته شده. ولی برای وارد شدن به داخل دیگ باز مشکلاتی وجود دارد.لازم به ذکر است همان گونه که بیان شد، دستگاه سختی گیر تنها قادر به جداسازی دو عنصر مضر کلسیم و منیزم است. جهت جداسازی دیگر عنصرها از آب دیگ بخار و تاسیسات، تد ر دیگری باید در نظر گرفت.

 

لازم به یادآوری می باشد، در زمان تولید در کارخانه و کارکرد مداوم دیگ بخار، ممکن است بیش از ظرفیت سختی گیر آب مصرفی از آنها عبور کند، که مسلما تمامی املاح کلسیم و فسفر به قطع و جداسازی نمی شود. در این صورت تدبیر ثمر بخش موادی است که املاح منیزم و کلسیمی که نمی شوند را، در آب جوش به هنگام کار دائم دیگ بخار به صورت غیر قابل رسوب در می آورد، و مانع چسبیدن آنها به سطح ف مخزن آب، روی لوله ها و کوره می شود. که با قیمت بسیار ارزانی در دسترس می باشند. و با اضافه نمودن آنها به آب مصرفی دیگ بخار و درین های (زیرآب زنی) مرتب طبق آزمایش های لازم آب ورودی دیگ، این املاح معلق و نچسب به هرز آب فرستاده می شود.

 

ای با آب سخت:

اکثر شهر های ایران و البته شهر های قم، زاهدان، دلیجان، ساوه، سمنان و... از ایی هستند که آب آنها از سختی بالایی برخوردار است. بدیهی است که، رفع سختی آب از وظایف بسیار مهم اپراتور در طول نگهداری روزانه و شیفت کاری است، و به جهت جلوگیری از صدمات م ب و گاهی غیر قابل جبران و مصیبت بار بعدی که در مدت کوتاهی به سیستم تاسیسات وارد می گردد تدبیر لازم با هزینه ای بسیار اندک در قبال تاسیساتی حرارتی که به قطع قسمتی حیاتی برای تولید مداوم و مستمر است، اتخاذ گردد. جهت ب اطلاعات بیشتر با واحد شیمی آب برق و بخار تماس حاصل فرمایید. اما لازم است که سختی آب در تمامی کارخانه جات سراسر کشور به صورت دوره ای و تحت نظارت متخصصان این بخش کنترل گردد. تا از بروز هزینه های هنگفت در آینده ای بسیار نزدیک جلوگیری شود. 

 


با


اب سخت

اختصاصی از یاری فایل آب سخت آبی است که حاوی نمک با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

 

به نام خدا

آب سخت :

آب سخت آبی است که حاوی نمک های معدنی از قبیل ترکیبات کربنات های هیدروژنی، کلسیم، منیزیم و ... است. سختی آب بر دو نوع است: دایمی و موقت.

تغییرات سختی آب بر حسب آنکه آب در موقع نفوذ در زمین از قشرهای آ ی و منیزیمی و گچی گذشته و یا نگذشته باشد، کم یا زیاد می شود. آبهای نواحی آ ی، سختی زیادتری تا آبهای نواحی گرانیتی و یا شنی دارند. سختی آب در عرض سال هم ممکن است تغییر نماید. معمولاً سختی آبها در فصل باران کم و در فصل خشکی زیاد می شود.

مضرات آب سخت:

آب سخت برای مصرف در کارخانجات مناسب نیست. از مضرات آن ایجاد قشر آ ی بر روی جداره دیگ و خوردگی آن می شود.

سختی آب، عامل تشکیل رسوب در دیگهای بخار، مبدلهای حرارتی، برجهای خنک کننده و سیستمهای سرد کننده می باشد. اگر آب سخت برای شستشو به کار رود، صابون هدر می رود. در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت رنگ افت می کند. انحلال سود سوز آور در آب، منیزیم را به صورت هیدرو ید منیزیم رسوب می دهد. سختی بیش از حد باعث سوء هاضمه و بروز بیماریهای کلیوی می شود.

جهت رفع سختی آب، تعداد زیادی مواد شیمیایی موجود است، که دارای کربنات سدیم هستند. این مواد را قبل از ورود آب، به دیگ ها اضافه می کنند. که باعث گرفتن سختی آب می شود. و یا در دیگ بر اثر افزودن این مواد، آ و گچ را رسوب می دهند (باعث شناور شدن رسوب در آب دیگ می شود) و دیگر این رسوب، محکم به جدار دیگ نمی چسبد بطوری که می توان آنرا به آسانی پاک نمود.

البته به یاد داشته باشید جهت وج این رسوبات معلق شده در دیگ باید طبق یک برنامه زمان بندی شده و منظم اقداماتی از جمله زیرآب زدن به صورت مداوم تکرار شود.

 

سختی ز

برای برطرف سختی موقت آب، با جوشاندن آن کربنات های هیدروژن محلول، به کلسیم نامحلول تبدیل شده و تشکیل رسوب می دهند. این رسوب در مناطق دارای آب سخت، درون دیگ ها دیده می شود. سختی دایمی آب را می توان با کمک نرم کننده های تبادل کننده یون، مانند پرموتیت برطرف کرد. آبی که در طبیعت وجود دارد تقریباً همیشه ناخالص می باشد. زیرا اغلب دارای گچ، آ ، نمک طعام، ترکیبات منیزیم، آهن، ا یژن و ازت، انیدرید کربنیک، ترکیبات آلی و غیره است، مقدار این ناخالصی ها در آبهای مناطق مختلف متفاوت است.

یکی از اجسام گیرنده سختی آب تری ناتریم فسفات na3po می باشد، که با اسم آلبرت تری بکار می رود. یون کلسیم موجود در آب بر اثر ناتریم فسفات تبدیل به تری کلسیم فسفات po42ca3 می گردد و رسوب می نماید.بر اثر پختن بی کربنات، کلسیم آب تبدیل به کربنات می شود و رسوب می نماید، (ca3h2ca  → co3ca + co2 + h2o) و بی کربنات کلسیم آب، بر اثر کربنات سدیم، گچ و بی کربنات کلسیم، به کربنات کلسیم تبدیل می شود و رسوب می گردد:

ca3h2ca + co3na2   → co3ca + 2co3hna

so4ca + co3na2      → co3ca + so4na2

اخیرا به مقدار زیاد از رزین ها که قادرند تعویض یون کنند، برای رفع سختی آب استفاده می کنند. رزین لواتیت در آلمان و آمبرلیت و دوو در استعمال می گردد.

درجه سختی آب:

درجه سختی آب را از روی مقدار کلسیم و منیزیم موجود در آن تعیین می کنند.

در آلمان اگر آبی ده میلی گرم cao در یک لیتر داشته باشد می گویند درجه سختی آب یک است.در فرانسه اگر آبی در یک لیتر ده میلی گرم کربنات کلسیم یا همسنگ آن کربنات منیزیم داشته باشد می گویند که یک درجه سختی دارد.

در انگلستان اگر آبی ده میلی گرم کربنات کلسیم و یا همسنگ آن کربنات منیزیم در ۰.۷ لیتر داشته باشد یک درجه سختی دارد.

برای تعیین سریع سختی آب، کارخانه شیمیایی واقع در آلمان قرصهایی ساخته است. در یک لوله آزمایش مخصوص و مدرج، آب مورد آزمایش را تا خط نشان لوله پر می نمایند، و به وسیله معرفی که همراه بسته قرصهاست رنگ این آب را قرمز می کنند و آگاه آنقدر از این قرصها در آن می اندازند تا رنگ آب سبز گردد. شماره قرصهای ریخته شده در لوله آزمایش برابر درجه سختی آب می باشد. دقت این روش تا نیم درجه است. در ایران معمولا از کیت های خاصی استفاده می شود.

 سختی گیر:

سختی گیری برای جدا دو عنصر کلسیم و منیزیم بکار میرود. اگر این دو عنصر از آب جدا نشوند، همان اتفاقی در دیگ بخار می افتد که در کتری رخ می دهد. در واقع رسوبات، سطح بین لوله های آتش خوار با آب را کاهش می دهد و انرژی بیشتری برای تولید میزان معینی فشار مصرف می شود. همچنین پا ازی این لوله ها علاوه بر هزینه بر بودن خط تولید را نیز متوقف می کند.این بخش از دو مخزن تشکیل می شود، مخزن اول شامل بافت رزین سه بعدی بوده که با منیزیم ترکیب شده rmg بوجود می آورد در نتیجه سختی آب از بین می رود ولی نمی توان آن را به فاضلاب هدایت کرد. چون رزین از دست خواهد رفت. سپس مخزن دوم به عنوان مخزن احیا استفاده می شود. در این مخزن آب نمک وجود دارد. واکنشهای به صورت زیر انجام می شود. (واکنش زیر، با ترکیب رزین و منیزیم انجام می گیرد).

واکنش اول :    mgso4 + r ---> rmg + so4

واکنش دوم :   nacl + rmg + so4 ---> rna + mgcl2

اکنون آب وارد مخزن نمک شده، و rna مجددا با سولفات منیزیم تر کیب شده و تولید rmg می نماید. که با انجام چرخه ایی این واکنش ها، رزین مجددا احیا شده و از چرخه احیا خارج می شود.

اکنون سختی آب گرفته شده. ولی برای وارد شدن به داخل دیگ باز مشکلاتی وجود دارد.لازم به ذکر است همان گونه که بیان شد، دستگاه سختی گیر تنها قادر به جداسازی دو عنصر مضر کلسیم و منیزم است. جهت جداسازی دیگر عنصرها از آب دیگ بخار و تاسیسات، تد ر دیگری باید در نظر گرفت.

 

لازم به یادآوری می باشد، در زمان تولید در کارخانه و کارکرد مداوم دیگ بخار، ممکن است بیش از ظرفیت سختی گیر آب مصرفی از آنها عبور کند، که مسلما تمامی املاح کلسیم و فسفر به قطع و جداسازی نمی شود. در این صورت تدبیر ثمر بخش موادی است که املاح منیزم و کلسیمی که نمی شوند را، در آب جوش به هنگام کار دائم دیگ بخار به صورت غیر قابل رسوب در می آورد، و مانع چسبیدن آنها به سطح ف مخزن آب، روی لوله ها و کوره می شود. که با قیمت بسیار ارزانی در دسترس می باشند. و با اضافه نمودن آنها به آب مصرفی دیگ بخار و درین های (زیرآب زنی) مرتب طبق آزمایش های لازم آب ورودی دیگ، این املاح معلق و نچسب به هرز آب فرستاده می شود.

 

ای با آب سخت:

اکثر شهر های ایران و البته شهر های قم، زاهدان، دلیجان، ساوه، سمنان و... از ایی هستند که آب آنها از سختی بالایی برخوردار است. بدیهی است که، رفع سختی آب از وظایف بسیار مهم اپراتور در طول نگهداری روزانه و شیفت کاری است، و به جهت جلوگیری از صدمات م ب و گاهی غیر قابل جبران و مصیبت بار بعدی که در مدت کوتاهی به سیستم تاسیسات وارد می گردد تدبیر لازم با هزینه ای بسیار اندک در قبال تاسیساتی حرارتی که به قطع قسمتی حیاتی برای تولید مداوم و مستمر است، اتخاذ گردد. جهت ب اطلاعات بیشتر با واحد شیمی آب برق و بخار تماس حاصل فرمایید. اما لازم است که سختی آب در تمامی کارخانه جات سراسر کشور به صورت دوره ای و تحت نظارت متخصصان این بخش کنترل گردد. تا از بروز هزینه های هنگفت در آینده ای بسیار نزدیک جلوگیری شود. 

 


با


آب سخت آبی است که حاوی نمک

پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی 132 ص

پایان نامه بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی 132 ص

-1- مقدمه:

سختی و شکل پذیری دو موضوع اساسی در طراحی ساختمانها در برابر ز له اند. ایجاد سختی و مقاومت به منظور کنترل تغییرمکان جانبی و ایجاد شکل پذیری برای افزایش قابلیت جذب انرژی و تحمل تغییرشکلهای خمیری اهمیت دارند. در طراحی ساختمانهای فولادی مقاوم در برابر ز له، استفاده از سیستمهای قابهای مقاوم خمشی mrf ، قابهای با مهاربند همگرا cbf و قابهای با مهاربند واگرا ebf رایج است.

قابهای مقاوم خمشی mrf ، شامل ستونها و تیرهایی است که توسط اتصالات خمشی به یکدیگر متصل شده اند. سختی جانبی این قابها به سختی خمشی ستونها، تیرها و اتصالات در صفحه خمش بستگی دارد. در طراحی این قابها فلسفه تیر ضعیف و ستون قوی حاکم است. این امر ایجاب می کند که تیرها زودتر از ستونها تسلیم شوند و با شکل پذیری مناسب خود، انرژی ز له را جذب و مستهلک کنند و اتصالات دربارهای حدی با شکل پذیری غیرارتجاعی مناسب خود، قابلیت تحمل تغییر شکلهای خمیری را بالا ببرند.این قابها دارای شکل پذیری مناسب ولی سختی جانبی کمتری هستند(شکل1-1 ).

شکل 1 – 1 – قابهای مقاوم خمشی [1]

قابها با مهاربند همگرا cbf ، در برابر ز له از نظر سختی، مقاومت و کنترل تغییرمکانهای جانبی در محدوده خطی دارای رفتار بسیار مناسبی اند، ولی در محدوده غیرارتجاعی به علت سختی جانبی مهاربندها، قابلیت جذب انرژی کمتری دارند و در نتیجه دارای شکل پذیری کمتری اند. قابهای با مهاربند همگرا شکلهای مختلفی دارند که در آئین نامه 2800 ایران برخی از آنها معرفی شده است. در این قابها برش وارده در ابتدا توسط اعضای قطری جذب شده و سپس مستقیماً به نیروی فشاری و کششی تبدیل شده و به سیستم قائم انتقال می یابند (شکل 1-2 ) .

شکل 1-2 - قاب با مهار بند هم محور [1]

در قابهای با مهاربند واگرا ebf ، عضو قطری بصورت برون محور به تیر کف متصل می گردد. در محل اتصال تیر و ستون و مهاربند مقداری وج از مرکزیت ایجاد می شود به نحوی که تیر رابط توانایی تحمل تغییر شکلهای بزرگ را داشته باشد و همانند فیوز شکل پذیر عمل کنند (شکل 1-3 ).

شکل 1-3 - نمونه هایی از قابهای خارج از مرکز [2]

لذا یکی از اه اصلی در طراحی این قابها در برابر ز له، جلوگیری از کمانش مهار بندها از طریق بوجود آمدن مفاصل پلاستیک برشی و خمشی در تیرهای رابط می باشد. قابهای با مهاربند واگرا از قابلیت هر دوی قابهای مقاوم خمشی و قابهای با مهاربند همگرا بهره گرفته اند و بنابراین سختی و شکل پذیری مناسب را به صورت توام تامین می کنند. تعیین صحیح طول تیرهای رابط و طراحی مناسب آنها بسیار حائز اهمیت اند. اگرچه قابهای ebf دارای رفتار بسیار مناسبتری اند، ولی با تسلیم تیر رابط در اثر بارهای ز له، خسارات جدی به کف وارد خواهد شد و چون این عضو به عنوان یک عضو اصلی سازه ای محسوب می شود، ترمیم سازه نیز مشکل خواهد بود. این موضوع و گسترش مفاصل پلاستیک به تیرها و سپس به ستونها در قابهای ebf ، تمایل به یافتن سیستمهای جدید مقاوم در برابر ز له با رفتار مناسبتر از لحاظ شکل پذیری و سختی جانبی را افزایش می دهد. در این راستا تلاشهای صورت گرفته ، منجر به پیشنهاد سیستمی به نام مهاربند زانویی kbf شده است [ 3 ] ( شکل1-4 ) .

در این سیستم وظیفه تامین سختی جانبی به عهده مهاربند قطری بوده که حداقل یک انتهای آن به جای اتصال به محل تلاقی تیر و ستون، به میان یک عضو زانویی متصل است و دو انتهای این عضو زانویی به تیر و ستون اتصال دارد.

شکل 1-4 – قاب با مهاربند زانویی

در واقع با وارد آمدن نیروی مهاربند به این عضو، سه مفصل پلاستیک در دو انتها و محل اتصال آن به مهاربند تشکیل می گردد و باعث جذب و استهلاک انرژی ز له خواهد شد. از آنجا که در این سیستم پیشنهادی، مهاربندهای قطری برای عدم کمانش طراحی نمی گردند، رفتار آن تحت بار رفت و برگشتی، بسیار شبیه رفتار سیستم مهاربند یا همگرا بوده و منحنی رفتار هیسترزیس آن به صورت ناپایدار و نامنظم بوده و سطح خالص زیر منحنی، کاهش می یابد. بنابراین قادر به جذب انرژی زیادی نیست.

به همین دلیل در تکمیل این سیستم پیشنهاد گردید [4] تا همانند مهاربند واگرا ebf ، عضو مهاربندی برای عدم کمانش و تسلیم، طراحی گردد. در این صورت می توان تنها از یک عضو مهاربندی استفاده کرد.

هدف نهایی در طرح و کاربرد این سیستم این است که در پایان ز له وارده، تنها عضو زانویی دچار تسلیم و شده باشد و قاب و مهاربند آن همچنان ارتجاعی مانده و دچار کمانش یا تسلیم نگردیده باشد تا بتوان تنها با تعویض عضو زانویی، مجدداً سیستم را مورد استفاده قرار داد.

در ادامه برخی از مفاهیم لرزه ای و همچنین سیستمهای مختلف مهاربندی جانبی سازه ها با بیان ویژگیهای آنها به طور مختصر بیان خواهد شد. سپس به بررسی بیشتر سیستم مهاربندی جانبی زانویی خواهیم پرداخت و بهترین نمودار برای ابعاد هندسی این سیستم که سختی و شکل پذیری توام را نتیجه دهد، معرفی خواهیم نمود.

1-2 – شکل پذیری سازه ها:

بطور معمول می توان منحنی برش پایه – تغییر مکان سازه ها را با یک نمودار دو خطی ایده آل ارتجاعی - خمیری جایگزین نمود. این نوع ساده سازی در سازه های معمول تقریب قابل قبولی دارد. در یک سیستم یک درجه نسبت تغییر مکان جانبی حداکثر به تغییرمکان جانبی تسلیم ضریب شکل پذیری نامیده می شود و بصورت زیر بیان می گردد [ 2 ] .

پارامترهای فوق در شکل 2-1 مشخص گردیده است.

شکل 1 – 5- منحنی ایده آل و واقعی نیرو – تغییر مکان یک سیستم [2]

در واقع ضریب شکل پذیری () بیانگر میزان ورود سازه در ناحیه خمیری است. در سازه های چنددرجه تعریف ضریب شکل پذیری قدری مشکل تر است، چون در این نوع سازه ها برای هر درجه می توان ضریب شکل پذیری جداگانه ای تعریف نمود. پوپوف (popov) شکل پذیری یک قاب را بصورت نسبت تغییرمکان حداکثر به تغییر مکان تسلیم در بالاترین نقطه سازه پیشنهاد کرده است. بطور خلاصه می توان گفت هر چه تغییرمکان یک سازه بعد از تسلیم و قبل از انهدام بیشتر باشد شکل پذیری آن بیشتر است. جهت کاهش نیروهای جانبی وارده به سازه و ایجاد طرحی اقتصادی از طریق جذب و استهلاک انرژی در ناحیه خمیری باید این مشخصه را تا مقدار مورد نیاز افزایش داد. با توجه به این موضوع که حرکات ز له بصورت رفت و برگشتی بوده و سازه می تواند در هر سیکل مقداری از انرژی ز له را بصورت هیسترزیس مستهلک نماید.


فهرست مطالب

فصل اول:

1-1- مقدمه.......................................................................................................................................................................... 2

1-2- شکل پذیری سازه ها ................................................................................................................................................ 4

1-3- مفصل و لنگر پلاستیک ........................................................................................................................................... 5

1-4- منحنی هیستر زیس و رفتار چرخه ای سازه ها ......................................................................................................... 6

1-5- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی در سیستمهای سازه ای ........................................................................................... 7

1-6- ضریب شکل پذیری ................................................................................................................................................ 8

1-7- ضریب کاهش نیروی ز له در اثر شکل پذیری سازه ............................................................................................ 9

1-8- ضریب اضافه مقاومت ........................................................................................................................................... 10

1-9- ضریب رفتار ساختمان ........................................................................................................................................... 10

1-10- ضریب تبدیل جابجایی خطی به غیر خطی ........................................................................................................ 12

1-11- سختی ................................................................................................................................................................... 12

1-12- مقاومت ................................................................................................................................................................ 12

1-13- جمع بندی پارامترهای کنترل کننده ................................................................................................................... 12

فصل دوم :

2-1-1- قاب فضایی خمشی ............................................................................................................................................ 14

2-1-2- تعریف سیستم قاب صلب خمشی .................................................................................................................... 14

2-1-3- رفتار قابهای خمشی در برابر بار جانبی ............................................................................................................. 15

2-1-4- رابطه بار – تغییر مکان در قابهای خمشی ......................................................................................................... 16

2-1-5- رفتار چرخه ای قابها .......................................................................................................................................... 16

2-1-6- شکل پذیری قابهای خمشی .............................................................................................................................. 16

2-1-7- مفصل پلاستیک در قابهای خمشی ................................................................................................................... 17

2-1-8- مشخص لنگر پلاستیک محتمل در مفصل پلاستیک ............................................................................ 18

2-1-9- کنترل ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی ................................................................................... 18

2-1-10- چشمه اتصال .................................................................................................................................................... 19

2-1-11- اثرات چشمه اتصال بر رفتار قاب خمشی ........................................................................................................ 19

2-1-12- طراحی چشمه اتصال ....................................................................................................................................... 19

2-1-13- اثرات نامعینی .................................................................................................................................................. 20

2-2-1- سیستم مهاربندی همگرا .................................................................................................................................... 20

2-2-2- پاسخ رفت و برگشتی مهاربندهای فولادی ....................................................................................................... 21

2-2-3- ضریب کاهش مقاومت فشاری مهاربند ............................................................................................................ 23

2-2-4- رفتار لرزه ای قابهای فولادی با مهاربندی ........................................................................................ 23

2-2-5- رفتار کششی تنها ................................................................................................................................................ 24

2-2-6- رفتار کششی – فشاری ....................................................................................................................................... 24

2-2-7- تاثیر ضریب لاغری در رفتار قاب با مهاربندی همگرا ..................................................................................... 24

2-2-8- سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی همگرا ................................................................................................ 25

2-3-1- سیستم مهاربندی واگرا ..................................................................................................................................... 25

2-3-2- سختی و مقاومت قاب ....................................................................................................................................... 26

2-3-3- زمان تناوب قاب ................................................................................................................................................ 27

2-3-4- مکانیزم جذب انرژی ......................................................................................................................................... 27

2-3-5- نیروها در تیرها و تیر پیوند ................................................................................................................................ 29

2-3-6- تعیین مرز پیوندهای برشی و خمشی ................................................................................................................. 30

2-3-7- تسلیم و مکانیزم در تیر پیوند ................................................................................................................. 31

2-3-8- اثر کمانش جان تیر پیوند .................................................................................................................................. 31

2-3-9- مقاومت نهایی تیر پیوند ..................................................................................................................................... 32

2-4-1-سیستم جدید قاب با مهاربندی زانویی ............................................................................................................... 32

2-4-2- اتصالات مهاربند – زانویی ................................................................................................................................ 35

2-4-3- سختی جانبی الاستیک قابهای kbf............................................................................................................... 35

2-4-4- اثر مشخصات اعضاء بر سختی جانبی ارتجاعی سیستمهای kbf.................................................................. 37

2-4-5- رفتار غیر خطی مهاربند زانویی تحت بار جانبی............................................................................................... 37

فصل سوم :

3-1- مقدمه ...................................................................................................................................................................... 41

3-2- مشخصات کلی ساختمان ....................................................................................................................................... 41

3-3- بارگذاری جانبی ..................................................................................................................................................... 44

3-3-1- بارگذاری ثقلی ................................................................................................................................................... 44

3-3-2- بارگذاری جانبی ................................................................................................................................................ 45

3-4- تحلیل قابها.............................................................................................................................................................. 46

3-5- طراحی قابها ............................................................................................................................................................ 48

3-5-1- کمانش موضعی اجزاء جدار نازک .................................................................................................................. 48

3-5-2- کمانش جانبی در تیرها و کمانش جانبی – پیچشی در ستونها ........................................................................ 50

3-6- طراحی قابهای tkbf.......................................................................................................................................... 53

3-7- طراحی اعضای زانویی ........................................................................................................................................... 54

3-8- طراحی تیرها و ستونها ............................................................................................................................................ 55

3-9- طراحی اعضای مهاربندی ...................................................................................................................................... 55

3-10- طراحی قابهای ebf............................................................................................................................................ 55

3-11- طراحی قابهای cbf............................................................................................................................................ 55

3-12- نتایج طراحی مدلها .............................................................................................................................................. 56

3-12-1- سیستم tkbf + mrf ............................................................................................................................ 56

3-12-2-سیستم ebf + mrf................................................................................................................................... 57

3-12-3- سیستم cbf + mrf.................................................................................................................................. 57

3-13- کنترل مقاطع انتخ با قسمت دوم آئین نامه aisc......................................................................................... 58

3-13-1- کنترل کمانش موضعی ................................................................................................................................... 58

3-13-2- کنترل پایداری جانبی اعضای زانویی ............................................................................................................. 58

3-14- بررسی رفتار استاتیکی خطی سیستمهای kbf و ebf و cbf و مقایسه آنها با یکدیگر ............................ 58

3-14-1- مقایسه تغییر مکان جانبی مدلها........................................................................................................................ 59

3-14-2-مقایسه پربود طبیعی مدلها.................................................................................................................................. 59

3-14-3- بررسی نیروپذیری المانهای زانویی در قابهای tkbf................................................................................. 60

3-14-4- بررسی نیروهای داخلی ایجاد شده در تیر کف.............................................................................................. 61

3-14-5- بررسی نیروی فشاری در اعضای قطری ......................................................................................................... 63

3-15- بررسی اثر پارامترهای هندسی قاب روی سختی سیستمهای kbf.................................................................... 63

3-15-1- بررسی اثر و بر سختی ارتجاعی سیستمهای tkbf...................................................................... 64

3-16- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ......................................................................................................................... 81

3-16-1-معادلات تعادل دینامیکی ................................................................................................................................. 81

3-16-2- مشخصات دینامیکی قابهای مورد مطالعه ....................................................................................................... 82

3-16-3- شتاب نگاشتهای اعمالی .................................................................................................................................. 83

3-16-4-نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی ........................................................................................................... 92

فصل چهار م :

4-1- نتایج ....................................................................................................................................................................... 96

4-2- ضوابط طراحی زانویی ........................................................................................................................................... 97

4-3- پیشنهادات ............................................................................................................................................................... 99

پیوست 1 ......................................................................................................................................................................... 100

پیوست 2.......................................................................................................................................................................... 107

پیوست 3.......................................................................................................................................................................... 111

مراجع ............................................................................................................................................................................. 118


فهرست شکلها

فصل اول :

شکل 1-1- قابهای مقاوم خمشی ...................................................................................................................................... 2

شکل 1-2- قاب با مهاربند هم محور ................................................................................................................................. 2

شکل 1-3- نمونه هایی از قابهای خارج از مرکز .............................................................................................................. 3

شکل 1-4- قاب با مهاربند زانویی ..................................................................................................................................... 3

شکل 1-5- منحنی ایده آل و واقعی نیرو – تغییر مکان یک سیستم .............................................................................. 4

شکل1-6- تیر دو سر مفصل تحت اثر بار افزایشی ........................................................................................................... 5

شکل 1-7- منحنی نیرو – جابجایی وسط دهانه تیر ........................................................................................................ 5

شکل 1-8- نمودار تغییرات کرنش در یک مقطع تحت اثر خمش ................................................................................ 6

شکل 1-9- منحنی واقعی کرنش – کرنش فولاد ............................................................................................................ 6

شکل 1-10- منحنی هیسترزیس ایده آل و دو منحنی دارای زوال .................................................................................. 6

شکل 1-11- رفتار سازه ها تحت بار دوره ای ................................................................................................................... 7

شکل 1-12- مقایسه رفتار خطی و غیر خطی ایده آل سیستمهای مقاوم ساختمانی ......................................................... 8

شکل1-13- طیف بازتاب ارتجاعی و غیر ارتجاعی با شکل پذیری ثابت ...................................................................... 9

شکل 1-14- تعریف پارامترهای غیر خطی .................................................................................................................... 10

فصل دوم :

شکل 2-1- تغییر شکل قاب صلب خمش ..................................................................................................................... 14

شکل 2-2- تغییر شکل قاب خمشی ............................................................................................................................... 15

شکل 2-3- روابط بار – تغییر مکان برای قاب خمشی تحت بار ثقلی .......................................................................... 16

شکل 2-4- روابط بار – تغییر مکان قابهای خمشی پرتال .............................................................................................. 16

شکل 2-5- روابط شکل پذیری برای قاب خمشی پرتال ............................................................................................... 17

شکل 2-6- مد گسیختگی و تشکیل طبقه نرم ................................................................................................................ 18

شکل 2-7- چشمه اتصال ................................................................................................................................................. 19

شکل 2-8- حلقه های هیسترزیس قاب مهاربندی همگرا............................................................................................... 21

شکل 12-9- رفتار رفت و برگشتی عضو قطری مهاربند ................................................................................................ 22

شکل 2-10- تصویر عضو بادبندی در نواحی مختلف دیاگرام شکل2-9-................................................................... 22

شکل 2-11- تغییر شکل غیر متقارن قابهای با بادبندی همگرا ...................................................................................... 23

شکل 2-12- منحنی های هیستر زیس بادبندهای با رفتار فقط کششی .......................................................................... 24

شکل 2-13- نمونه ای از منحنی های هیسترزیس سیستم با بادبندی فشاری – کششی ................................................ 25

شکل 2-14- نمونه هایی از قاب های خارج از مرکز ..................................................................................................... 25

شکل 2-15- اثر تغییر طول تیر پیوند بر سختی قاب ...................................................................................................... 26

شکل2-16- ارتباط مقاومت نهایی با نسبت ............................................................................................................. 27

شکل2-17- ارتباط زمان تناوب اصلی با نسبت ...................................................................................................... 27

شکل 2 - مکانیسم های جذب انرژی در سیستم های خمشی و واگرا ..................................................................... 28

شکل 2-19- تغییرات دوران خمیری مورد نیاز با نسبت ......................................................................................... 29

شکل2-20- نیروهای موجود در تیر پیوند قاب واگرا .................................................................................................... 30

شکل2-21- نیروهای موجود در تیر رابط ...................................................................................................................... 30

شکل 2-22-انواع قابها با مهاربند زانویی ........................................................................................................................ 33

شکل 2-23- دو نمونه از اتصال بادبند به زانویی ............................................................................................................ 35

شکل 2-24-انواع قابهای kbf...................................................................................................................................... 36

شکل 2-25- قاب دارای مهاربند زانویی ......................................................................................................................... 37

شکل 2-26- روند تشکیل مفاصل خمیری قابها تحت تاثیر ز له نوغان ...................................................................... 38

فصل سوم :

شکل 3-1- قاب tkbf................................................................................................................................................. 41

شکل 3-2- پلان محوربندی ............................................................................................................................................ 42

شکل 3-3- سیستم tkbf+mrf.............................................................................................................................. 43

شکل 3-4- سیستم ebf+mrf.................................................................................................................................. 43

شکل 3-5- سیستم cbf+mrf.................................................................................................................................. 44

شکل 3-6- خلاصه بارگذاری ......................................................................................................................................... 46

شکل 3-7- نیروی محوری در عضو مهاربندی و عضو زانویی ...................................................................................... 47

شکل 3-8- نیروی برشی در عضو زانویی ....................................................................................................................... 47

شکل 3-9- لنگر خمشی در عضو زانویی ........................................................................................................................ 47

شکل 3-10- کمانش موضعی قوطیهای جدار نازک ..................................................................................................... 48

شکل 3-11-نمودار لنگر- انحنا برای تیرستونهای h با نسبت عرض به ضخامت متفاوت ......................................... 49

شکل 3-12- نمودار پسماند تیرستونهای فولادی h با نسبتهای مختلف عرض به ضخامت ........................................ 49

شکل3-13- نمونه رفتا رلنگر – تغییر شکل برای تیرهای i تحت لنگر یکنواخت با نسبت مختلف ............... 50

شکل 3-14- نمودار لنگر – انحنا برای تیرهای i با نسبت مختلف......................................................................... 51

شکل3-15- نمودار لنگر – انحنای تیرهای i با نسبت مختلف تحت لنگر متغیر................................................. 51

شکل 3-16- نمونه رفتار تیرستون بال پهن تحت نیروی محوری و لنگر خمشی هنگامیکه ح تسلیم غالب باشد 52

شکل 3-17- رفتار تیرستونهای بال پهن که در صفحه عمود بر محور قوی ناپایدار گردیده اند..................................... 53

شکل 3 - روابط تجربی لنگر – زاویه دوران تیرستونها در معرض ناپایداری جانبی – پیچشی.............................. 53

شکل3-19- نمونه قاب tkbf...................................................................................................................................... 65

شکل 3-20- نمونه قاب cbf........................................................................................................................................ 66

شکل 3-21- نمونه قاب ebf......................................................................................................................................... 66

شکل 3-22- نمونه قاب mrf....................................................................................................................................... 66

شکل 3-23- نمونه قاب ebf با برون محوری روی ستون.......................................................................................... 66

شکل 3-24- نمونه قاب tkbf..................................................................................................................................... 67

شکل 3-25- نمونه قاب............................................................................................................................................... 67

شکل 3-26- رویه برای نسبت .................................................................................................................... 69

شکل 3-27- منحنی های هم سختی برای نسبت قاب tkbf................................................................ 69

شکل 3-28- رویه برای نسبت................................................................................................................... 71

شکل 3-29- منحنی های هم سختی برای نسبت قاب tkbf............................................................... 71

شکل 3-30- رویه برای نسبت .......................................................................................................................... 73

شکل 3-31- منحنی های هم سختی برای نسبت قاب tkbf....................................................................... 73

شکل 3-32- رویه برای نسبت .................................................................................................................. 75

شکل 3-33- منحنی های هم سختی برای نسبت قاب tkbf............................................................... 75

شکل 3-34- رویه برای نسبت ..................................................................................................................... 77

شکل 3-35- منحنی های هم سختی برای نسبت قاب tkbf.................................................................. 77

شکل 3-36- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب tkbf......................................................................... 79

شکل 3-37- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب tkbf...................................................................... 79

شکل 3-38- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب tkbf.............................................................................. 80

شکل 3-39- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب tkbf...................................................................... 80

شکل 3-40- ناحیه بندی منحنی هم سختی قاب tkbf.......................................................................... 81

شکل3-41- نمودار شتاب مولفه طولی ( n16w ) ز له 25 شهریور 1375 طبس...................................................... 90

شکل3-42- نمودار شتاب مولفه طولی ز له 17 فروردین 1356 ناغان ......................................................................... 92

شکل 3-43- نمودار تغییر مکان – زمان قاب tkbf1 تحت ز له طبس................................................................... 93

شکل 3-44- نمودار برش پایه – زمان قاب tkbf1 تحت ز له طبس...................................................................... 93

شکل 3-45- نمودار تغییر مکان – زمان قاب tkbf1 تحت ز له ناغان................................................................... 94

شکل 3-46- نمودار برش پایه – زمان قاب tkbf1 تحت ز له ناغان...................................................................... 94

فصل چهارم :

شکل 4-1- نمودار ابعاد هندسی بهینه جهت اثر توام سختی و شکل پذیری برای انواع مختلف قاب tkbf........... 96


فایل

* به 5 کاربرکه بیشترین امتیاز رو تا 22 بهمن ب نمایند، بدون قرعه کشی جوایزه نقدی اهدا خواهد شد.

* به کاربری که بیشترین افراد رو به سامانه معرفی کند، جایزه وِیژه کمپ یار تعلق خواهد گرفت.

* به سه کاربری که تا عید نوروز، یشترین پاسخ صحیح داده باشند جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.

انواع جایزه نقدی در یک قدمی شما


برای شروع اینجا کلیک کنید
آدرس کانال تلگرامی سامانه کمپ ایران


ادامه مطلب

پست 4538 : به قلم حجة ال علی اکبر دارابکلایی 74. قسمت 49. «فصل چهارم: وظیفه خواص: خواص و عوام در قرآن و روایات. واژۀ «خواص» و «عوام» به معنایی که مدّ نظر است و به همین صورت در قرآن نیامده؛ بلکه آنچه در قرآن آمده، واژه‌هایی است که این معنا را در بر دارد؛ مانند «اکثرهم» نسبت به عوام و «علما»، «أُولِی الْأَلْبَاب» و... نسبت به خواص. و برای هر دو گروه مصداقهای فراوانی ذکر شده است که به آن می‌پردازیم. در روایات، در مواردی که این واژه به کار رفته، مراد آن معنایی نیست که مدّ نظر ماست...

اشاره: واژۀ «خواص» و «عوام» به معنایی که مدّ نظر است و به همین صورت در قرآن نیامده؛ بلکه آنچه در قرآن آمده، واژه‌هایی است که این معنا را در بر دارد؛ مانند «اکثرهم» نسبت به عوام و «علما»، «أُولِی الْأَلْبَاب» و ... نسبت به خواص. و برای هر دو گروه مصداقهای فراوانی ذکر شده است که به آن می‌پردازیم. در روایات، در مواردی که این واژه به کار رفته، مراد آن معنایی نیست که مدّ نظر ماست؛  ولی الفاظی چون «عصابه» و ... معنای خواص را دربر دارد و الفاظی چون «هَمَجٌ رَعَاعٌ» و... در معنای عوام را می‌رساند.

تعریف خواص و عوام: با سابقه‌ترین تعریفی که دربارۀ خواص آمده و در ضمن آن عوام نیز تعریف شده، کلامی‌است که از زبان حسین علیه السلام نقل شده، آنجا که می‌فرماید: «ثُمَّ أَنْتُمْ أَیُّهَا الْعِصَابَةُ! عِصَابَةٌ بِالْعِلْمِ مَشْهُورَةٌ وَ بِالْخَیْرِ مَذْکُورَةٌ وَ بِالنَّصِیحَةِ مَعْرُوفَةٌ وَ بِاللَّهِ فِی أَنْفُسِ النَّاسِ مَهَابَةٌ یَهَابُکُمُ الشَّرِیفُ وَ یُکْرِمُکُمُ الضَّعِیفُ وَ یُؤْثِرُکُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ لَا یَدَ لَکُمْ عِنْدَهُ تَشْفَعُونَ فِی الْحَوَائِجِ إِذَا امْتَنَعَتْ مِنْ طُلَّابِهَا وَ تَمْشُونَ فِی الطَّرِیقِ بِهَیْبَةِ الْمُلُوکِ وَ کَرَامَةِ الْأَکَابِرِ... (بحار الانوار، ج 100، ص 79، حدیث 37).

شما ای بزرگان که در علم و دانش پرآوازه، و در خیر و نیکی زبانزد هستید، و در نصیحت و پند دادن شهرت دارید، و به‏خاطر خدا در دل مردم عظمت و شکوه یافته‌اید، که انسان شریف برای شما هیبت قائل است، و ناتوان شما را گرامی ‌و محترم می‌شمارد، و انی شما را مقدّم بر خود می‌دارند، که شما هیچ برتری بر آنها ندارید، و هیچ مالی و طلبی از آنها ندارید. آن‏گاه که خواسته‌هایشان برآورده نمی‌شود، از شما شفاعت می‌جویند و شما با شکوه شاهان و عظمت بزرگان در میان آنان راه می‌روید.

از جملات فوق استفاده می‌شود که برجستگان، بزرگان و صاحبان موقعیتهای اجتماعی «عصابه» و «خواص» شمرده می‌شوند؛ مانند علما و دانش آموختگان، مسئولان و فرماندهان، تاجرانی که دست خیر دارند و دارای موقعیت اجتماعی می‌باشند، و خلاصه هر ی که به نوعی جزء برجستگان و دانه‏درشتان جامعه به حساب می‌آید، از خواصّ شمرده می‌شوند، و آنهایی که به دنبال این خواص هستند و از پیروان آنها به حساب می‌آیند، عوام محسوب می‌گردند.

علی علیه السلام به نوعی به این تعریف نظر دارد؛ آنجا که می‌فرماید: «النَّاسُ ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ رَبَّانِیٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ کُلِّ نَاعِقٍ یَمِیلُونَ مَعَ کُلِّ رِیحٍ لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ یَلْجَئُوا إِلَى رُکْنٍ وَثِیقٍ؛ ( نهج البلاغه، ص685، حکمت 147).

مردم سه گروهند: [اول] دانشمند الهی، [دوم] دانش طلبانی که در راه نجات، دنبال تحصیل علمند و [سوم] مردمان بی سر و پا که دنبال هر ص می‌دوند و با هر بادی حرکت می‌کنند؛ همانها که با نور علم روشن نشده و به ستون محکمی‌پناه نبرده‏اند.در حقیقت دو گروه اول از خواصند و گروه سوم از عوام.

برخی نویسندگان در تعریف این دو واژه، چنین گفته‏اند: «خواص انی هستند که موضعگیریهایشان بر اساس بصیرت و آگاهی است. خود تصمیم گیرنده‏اند، نه آن که دیگران آنها را به تصمیم برسانند. و عوام انی هستند که قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را ندارند و حرکتشان بر اساس بصیرت نیست. اینان پیرو موج، و مرعوب جوّند. برای آنها در هر موضعی این مسئله است که «تا ببینیم جوّ و موج عمومی ‌در کدام سو قرار دارد.

این تعریف الهام گرفته از سخنان ی است، و خود معظم له در بخشی از کلامشان به همان معنایی که در کلام حسین علیه السلام آمده است اشاره دارد: «... آن وقت عوام هم که دنباله رو خواصند، وقتی خواص به سمتی رفتند، عوامِ مردم هم به دنبال آنها حرکت می‌کنند. بزرگ‌ترین گناه انسانهای ممتاز و برجسته، اگر انحرافی از آنها سر بزند، این است که انحراف آنها موجب انحراف بسیاری از مردم می‌شود.

در جملات فوق، ممتازان و برجستگان «خواص» نامیده شده ‏اند. و در جای دیگر اهل بصیرت را هر چند دارای دانش اصطلاحی نباشند خواص نامیده است: «در بین اینهایی که ما می‌گوییم «خواص» آدمهای باسوادی هست، آدمهای بی‌سواد هم هست ... گاهی ی بی‌سواد است و جزء خواص است. می‌فهمد که چه کار کند، از روی تصمیم‌گیری و تشخیص عمل می‌کند، و لو درس نخوانده و مدرسه نرفته است... درست است که مدرک ندارد لباس ندارد؛ اما می‌فهمد که قضیه چیست ... خواص که می‌گوییم، معنای آن یک لباس خاص نیست، ممکن است مرد باشد، ممکن است زن باشد، ممکن است تحصیلکرده باشد، ممکن است تحصیل نکرده باشد، ممکن است ثروتمند باشد، ممکن است فقیر باشد. (عبرتهای عاشورا، ص 14).

از آنچه گذشت به خوبی استفاده می‌شود که عالمان و دانشوران الهی، دمندان و صاحبان بصیرت، قلم به دستان، سابقه داران (همچون مجاهدان و مهاجران) و خلاصه برجستگان و بزرگان و آن انی که به نحوی از جایگاه اجتماعی برخوردارند، جزء خواص بشمار می‌روند. اکنون باید دید قرآن دربارۀ این افراد چه می‏فرماید و چه انتظاراتی دارد:

عالمان و مبلّغان: اولین گروه از خواص که قرآن نیز آنها را بزرگ جلوه داده است و بر جایگاه اجتماعی آنها افزوده و به همان مقدار انتظارات و مسئولیت بر دوش آنها قرار داده، عالمان و مبلغان است. دربارۀ جایگاه اجتماعی آنها می‌فرماید:

1- اعطای درجه: یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ»؛ ( مجادله/ 11). خداوند انی را که از شما ایمان آورده‌اند و انی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی‌می‌بخشد، و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

آیۀ فوق از جایگاه بلند الهی و اجتماعی علما و دانشوران خبر می‌دهد.

2-  خدا ترسی علما: إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ»؛ (فاطر/ 28)

از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می‌ترسند. بخاطر همین ترس و مکانت بلند الهی و جایگاه رفیع اجتماعی است که قرآن از همه اقرار می‌گیرد که: «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ»؛ (زمر/9) آیا آنهایی که می‌دانند با آنهایی که نمی‌دانند مساوی هستند؟ قطعاً هر انسانی که کوچک‌ترین توجهی به این مسئله داشته باشد، پاسخش این است که «مساوی نیستند.

انتظارات قرآن از علما (مهم‌ترین گروه خواص)الف) رساندن احکام الهی بدون ترس و واهمه: «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَ کَفى‏ بِاللَّهِ حَسِیباً»؛   ( احزاب/ 39)  انی که تبلیغ رس های الهی می‌کنند و (تنها) از او می‌ترسند و از هیچ جز خدا بیم ندارند، و همین بس که خدا حسابگر است.

ب) انذار مردم (یا هجرت دوباره): فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ»؛ (توبه/ 122)

چرا از هر گروهی از آنان، طایفه‌ای کوچ نمی‌کند، تا در دین آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنها را بیم دهند، شاید [از مخالفت فرمان پروردگار] خودداری کنند!» این همان است که امروز به صورت محدود در طرح هجرت ان مطرح است؛ ولی می‌طلبد که علما گسترده‌تر و به صورت فرا منطقه‌ای و کشوری دست به هجرت بزنند.

ج) امر به معروف و نهی از منکر:  از دیگر انتظارات قرآن از این گروه از خواص، اقامۀ فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر است که هیچ‏گاه این وظیفۀ مهم و ارزشمند را فراموش نکنند؛ قرآن در این باره می‌فرماید:

وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ ( آل عمران/104) باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند و آنها همان رستگارند.هر چند ظاهر آیه خطاب به عموم است؛ ولی آن انی که در رأس دعوت کنندگان به خیر قرار داشته، و به شرایط معروف و منکر آگاهی دارند، علما و مبلغان راستین می‌باشند.

انتقاد قرآن به عالمان یهود و نصارا این است که چرا امر به معروف و نهی از منکر ن د: «لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما کانُوا یَصْنَعُونَ»؛ )مائده/63) چرا دانشمندان نصارا و عالمان یهود آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام نهی نمی‌کنند؛ چه زشت عملی است که انجام می‌دهند.

این آیات می‌رساند که علما به عنوان ممتازترین قشر خواص، نباید ت و بی‏تفاوت باشند؛ و گرنه مورد بغض الهی قرار می‌گیرند. اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِی أُمَّتِی فَلْیُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَعَلَیْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ؛  )الاصول من الکافی) وقتی بدعتها در امت من آشکار شد، باید عالم علمش را اظهار کند؛ که اگر چنین نکند لعنت خدا بر او باد.

د) مرزبانی از مرز عقاید و شه:  اگر از طریق امر به معروف و نهی از منکر جلوی فساد گرفته نشود، آرام آرام، مرز عقیده و شه‌های اساسی مورد هجوم و انکار قرار می‌گیرد، همان چیزی که هر از چند گاهی شاهد آن هستیم؛ چرا که اعمال نادرست، شه ناسالم را در پی خواهد داشت. قرآن کریم می‌فرماید: «سرانجام انی که مرتکب بدی می‌شوند آن است که آیات الهی را تکذیب می‌کنند.( روم/ 10)

علاوه بر اعمال ناشایست، ایجاد شبهه، و به وجود آوردن شک و تردید در بین جامعه مخصوصاً جوانان، مرزهای اعتقادی را زیر سؤال می‌برد، و بنیان اعتقادات جامعه را سست می‌کند؛ به این جهت علما و مبلغان علاوه بر فساد ز از طریق امر به معروف و نهی از منکر، به شبهه ز نیز اهمیت دهند، بلکه بیش‌تر از گناه ز به روشنگری و رفع شبهات بپردازند، و این می‌طلبد که علما و مبلغان ما علاوه بر ب علوم مرسوم حوزوی به علوم زمان و شبهاتی که القاء می‌شود، آشنا شوند و پاسخ آن را به خوبی بدانند؛ چرا که قرآن کریم جامعه را در چنین هجومهایی به علما ارجاع داده است و آنان را پناهگاه و سنگربانان عقیدۀ مردم می‌داند، و اعلام می‌کند: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُون»؛ اگر نمی‌دانید، از آگاهان بپرسید!» انبیاء/ 7)

هر چند صدر آیه مربوط به یکی از مسائل اعتقادی است، که مسئله رس خاتم انبیاء می‌باشد؛ ولی شأن نزول مقید و مخصص آیه نمی‌شود؛ لذا عمومیت دارد و هر سؤال فکریی که جامعه بدان نیاز دارد، باید علما به عنوان وارثان اهل ذکر، جوابگوی آن باشند. همان کاری را که مطهریها انجام دادند؛ چنان که خود می‌گوید: «این بنده از حدود بیست سال پیش که قلم بدست گرفته، مقاله یا کتاب نوشته‌ام، تنها چیزی که در همۀ نوشته‌هایم آن را هدف قرار داده‌ام، حل مشکلات و پاسخگویی به سؤا لاتی است که در زمینۀ مسائل ی ‌در عصر ما مطرح است. نوشته‌های این بنده برخی فلسفی، برخی اجتماعی، برخی اخلافی، برخی فقهی و برخی تاریخی است، با اینکه موضوعات این نوشته‌ها کاملاً با یکدیگر مغایر است، هدف کلی از همه اینها یک چیز بوده و بس

ه) عامل بودن به گفته‌ها: مهم‌ترین عاملی که علما را همیشه جزء خواص با مسئولیت نگه می‌دارد، و جامعه نیز به خوبی به دنبال آنان حرکت خواهد نمود این امر است که خود زودتر از دیگران به آنچه می‌گویند عمل کنند. در طول تاریخ آن دانشوران و علمایی موفق بوده‌اند که علاوه بر اهل علم و دانش بودن، اهل عمل نیز بوده‌اند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُون»؛ ( صف/ 3) ای انی که ایمان آورده‌اید! چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید؟! نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی‌کنید.

این آیه نیز ظاهری عام و فراگیر دارد؛ ولی مسلماً آن گروهی که بیش از همه به دیگران نصیحت و پند می‌دهند، علما و واعظان و مبلغان هستند؛ لذا باید خود عامل آنچه می‌گویند باشند.

نفس خود نکرده تادیب ای فلان

چون کنی تعلیم نفس دیگران

نفس خود اول برو در بند کن

وانگهی آهنگ وعظ و پند کن

و) اقامه عد و احقاق حق زیردستان: از مهم‌ترین وظایف این قشر از خواص، اقامۀ عد و احقاق حق ضعفا و زیر دستان است؛ چرا که علما وارثان انند. از مهم‌ترین مسئولیتهای خاتم ان اقامۀ عد و احقاق حق مردم بود، و علما وارث انبیا می‌باشند.

حسین علیه السلام در ادامه سخنان خود دربارۀ انتظار از خواص می‌فرماید: «آیا این همه احترام و کرنش برای این نیست که مردم امید دارند تا شما به احیای حقوق خداوند قیام کنید؟ لیکن شما در بیش‌تر موارد از ادای حق الهی کوتاهی کردید، و حقوق ائمه علیهم السلام را سبک شمردید، حق ضعیفان و بینوایان را پایمال نمودید. شما آنچه حق خود تصور می‌کردید به ناروا گرفتید؛ ولی در راه خدا نه مالی بخشش کردید، و نه جانتان را به مخاطره انداختید و نه از اقوام و خویشانتان برای رضای خدا بریدید.شما می‌بینید که پیمانهای الهی در هم ش ته می‌شود؛ ولی هیچ دم نمی‌زنید، و به هراس نمی‌افتید و... افراد کور، لال و فلج در ا، بی‌س رست مانده‌اند و شما رحمی‌ بر آنان نمی‌کنید و عملی را که درخور شأن خودتان باشد در مورد آنها انجام

نمی‌دهید و نه قصد انجام آنرا دارید؛ بلکه فقط با چاپلوسی و تملق پیش ستمگران، رفاه و آسایش خویش را می‌جویید، خدا دستور فرموده است که از این اعمال پلید جلوگیری شود؛ ولی شما از آن غافلید. شما مصیبت‌بارترین مردم هستید؛ زیرا از مسئولیتها، عالمانه و آگاهانه دست کشیدید و علت همۀ گرفتاریها آن است که زمام امور و اجرای احکام باید بدست علمای الهی باشد که در رعایت حلال و حرام خدا امین هستند؛ ولی این مقام و منزلت از شما سلب شده است؛ چرا که از محور حق پراکنده شدید، و با وجود دلایل روشن در سنّت صلی الله علیه و آله اختلاف کردید؛ اگر بر رنجها و آزارها شکیبایی داشتید، و سختیهای راه خدا را تحمل می‌کردید، اجرای امور دین خدا بدست شما می‌افتاد؛ و لکن شما ستمگران را در مقام و منزلت خود جایگزین ساختید و امور دین خدا را بدست آنان سپردید، و آنان به اشتباه عمل می‌کنند و در راه شهوات خود گام برمی‌دارند، و بر شما مسلط شدند. (بحار الانوار)

اهل بصیرت یا صاحبان د: یکی دیگر از مهم‌ترین گروه خواص، انی هستند که اهل بصیرت و د می‌باشند. آن قدر این مسئله مهم است که در برخی تعریفها آمده است: « انی که وقتی عملی انجام می‌دهند یا موضع‏گیری می‌کنند و یا راهی را انتخاب می‌کنند، از روی فکر و تحلیل است، می‌فهمند و تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند.

صاحبان بصیرت انی‌اند که اوضاع زمان، آنها را گمراه نکند، عوام فریبیها، حقه بازیها، دروغ پردازیها، دوروییها را از صداقت و راستی تشخیص بدهند و راه حق را در پیش گیرند.

قرآن کریم صاحبان بصیرت را تأیید نموده و آنها را انی می‌داند که حوادث را خوب می‌توانند بفهمند و تحلیل کنند و از آن عبرت گیرند. می‌فرماید: «در دو گروهی که [در میدان جنگ بدر] با هم رو به رو شدند، نشانه [و درس عبرتی] است برای شما. یک گروه در راه خدا نبرد می‌کرد و جمع دیگری که کافر بودند [در راه و ظلمت] در حالی که آنها (گروه مؤمنان) را با چشم خود دو برابر می‌دیدند. و خداوند هر را بخواهد با یاری خود تأیید می‌کند، در این عبرتی است برای صاحبان بصیرت.   (آل عمران/13)

و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «سرگذشت یهودیان در ش تی که خوردند درس عبرتی است برای اهل بصیرت. ( / 2)امتیازات آنان را که درک مسائل حیاتی جامعه  و فهمیدن ژرفای تاریخ و قرآن، و شناخت آیات الهی و پند پذیری است، بر شمرده.

در روایات نیز از این گروه بسیار یاد شده است. حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: «دوستان خدا انی هستند که به باطن دنیا می‌نگرند، زمانی که مردم به ظاهر آن نگاه می‌کنند، و به آیندۀ آن مشغولند، آنگاه که مردم به امروز آن سرگرمند. (نهج البلاغه، حکمت 432)

صاحبان بصیرت در صدر در گسترش مکتب قرآن و تعالیم دینی، نقشی مهم و کلیدی ایفا د. مطهری رحمه الله در این رابطه می‌گوید: «در دورۀ مکه، مسلمانان تعلیمات دیدند و با روح آشنا شدند. فرهنگ ی ‌در اعماق روحشان نفوذ یافت و نتیجه این شد که پس از ورود در مدینه هر کدام مبلغ واقعی بودند، و رسول اکرم صلی الله علیه و آله که آنها را به اطراف و اکناف می‌فرستاد، خوب از عهده برمی‌آمدند و هنگامی‌که به جهاد می‌رفتند، می‌دانستند برای چه هدف و ایده‏ای می‌جنگند و به تعبیر مؤمنان علی علیه السلام:

«...حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْیَافِهِم...؛ (نهج البلاغه، خطبه 150) آنان بصیرتها [و شه‌های روشن و حساب شدۀ] خود را بر شمشیرهای خود حمل د؛ چنین شمشیرهای آب دیده و انسانهای تعلیمات یافته بودند که توانستند رس خود را در زمینۀ اه انجام دهند.

در همۀ جبهه‌ها، بصیرت حرف اول را می‌زند، و امروز هم انی می‌توانند به خوبی از عهده مسئولیتها برآیند و را به دیگر کشورها عرضه کنند که از بصیرت ژرف و عمیقی برخوردار باشند.

حضرت علی علیه السلام فرمود: «وَ لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ وَ الْعِلْمِ بِمَوَاقِعِ الْحَق؛ (نهج البلاغه، خطبه 173)  این پرچم را جز اهل بصیرت و مقاومت و آگاهان به موضع‌گیریهای حق، نمی‌توانند به دوش کشند.

اهل قلم : از دیگر گروههای برجسته در جامعه که از خواص شمرده می‌شوند، نویسندگان و اهل قلم هستند. راستی، هدایت و ضل جامعه، به نویسندگان و قلم به دستان یک جامعه بستگی زیادی دارد. «قرآن کریم این گروه را تکریم نموده و به قلم آنها قسم یاد می‌کند، آنجا که فرمود: «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ» (قلم/ 1) ن. سوگند به قلم و آنچه را با قلم می‌نویسند.

راستی قلم سرچشمۀ پیدایش تمدن انسانی و پیشرفت و تکامل علوم و بیداری شه‌ها و افکار، و شکل گرفتن مذهبها، و سرچشمۀ هدایت و آگاهی بشر است، تا آنجا که تاریخ بشر از زمانی شروع می‌شود که خط اختراع شد، این سوگند در محیط مکه آن زمان یاد شده است که هنوز نقش قلم را به خوبی نمی‌دانستند.و در نخستین آیه ای که بر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد، به مقام والای قلم و نویسندگان اشاره دارد؛ آنجا که می‌فرماید: «اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ»؛   (علق/ 1- 5) بخوان به نام پروردگار بزرگت، هم او که انسان را به وسیلۀ «قلم» تعلیم داد، و آنچه را که انسان نمی‌دانست به او آموخت. این همه نشان از عظمت قلم و اهل آن در پیشگاه الهی دارد، و در عصر کنونی نیز هیچ ی منکر نقش عظیم و برجستۀ اهل قلم و نویسندگان آن نیست؛ اما آنچه که مهم است، انتظاراتی است که قرآن از نویسندگان و ارباب قلم دارد که به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:اهل قلم به عنوان مهم‌ترین قشر خواص وظیفه دارند آنچه حق است بنویسند، و از آن حمایت کنند، واقعیتها را تحریف نکنند و با نیش قلم، به جان آبروی دیگران نیش زهرآلوده نزنند. قرآن کریم

می‌فرماید: «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِیلًا فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُونَ»؛ (بقره/ 79) پس وای بر آنها که نوشته‌ای با دست خود می‌نویسند؛ سپس می‌گویند: این از طرف خداست، تا آن را به بهای کمی ‌بفروشند، پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند، و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می‌آورند.» وقتی که در یک آیه سه مرتبه تهدید به عذاب، با لفظ «ویل» شده نشانگر این است قلم مسموم و زهرآگین که واقعیات را تحریف می‌کند تا چه اندازه خطرناک و فاجعه آفرین است و در جهان امروز مطبوعات و کتاب، به معلمی‌حاضر در همۀ خانه‌ها، کارخانه‌ها و ادارات تبدیل شده‌اند و استکبار جهانی همراه با صهیونیزم بین‌الملل، نقشه‌های ، اجتماعی و اقتصادی خود را از این طریق به افکار جوامع بشری تزریق می‌کنند. و به قول «روژیه گارودی» محقق و نویسندۀ فرانسوی: «مسئول بیهوشی جوامع امروزی همین مطبوعات [و قلم به دستها] هستند تا جراحان جهانی هر بلایی را بر سر بشر امروزی می‌خواهند بیاورند. طبق آمار سال (1969.م) یونسکو، روزانه 365 میلیون رو مه منتشر می‌شود تقریباً برای هر هزار نفر، 365 رو مه چاپ می‌شود  و این غیر از مجلات و کتابهایی است که ماهانه و یا سالانه چاپ می‌شود.انتظار دیگر این است که از بین شنیده‌ها و گفته‌ها بهترینها را انتخاب نموده در اختیار جامعه قرار دهند و از بیان مطالب غیر مفید و بیهوده پرهیز نمایند. قرآن کریم می‌فرماید: (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ

یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ) (زمر/ 17 – 18) پس بندگان مرا بشارت ده؛ همان انی که سخنان را می‌شوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند. آنان انی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها دمندانند.» دمند و دورز واقعی آنهایی هستند که بهترینها را گزینش می‌کنند، و تحویل مردم و جامعه می‌دهند.

مجاهدان و رزمندگان: مجاهدان دوران انقلاب یک انقلاب اصیل و الهی و رزمندگان میدان نبرد حق و باطل، از دیگر گروه خواص هستند که از جایگاه اجتماعی و الهی خاصی برخوردارند. قرآن جایگاه ویژه و رفیع مجاهدان را در آیاتی صریحاً بیان نموده است؛ از جمله می‌فرماید: «لا یَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدینَ دَرَجَةً وَ کُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدینَ عَلَى الْقاعِدینَ أَجْراً عَظیماً * دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً»؛ (نساء/ 96 و95) هرگزافراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی، از جهاد باز نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد د، ی ان نیستند. خداوند، مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان (ترک کنندگان جهاد) برتری ‌بخشیده، و به هر یک از این دو گروه [به نسبت اعمال نیکشان] وعده پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قاعدان با پاداش عظیمی ‌برتری بخشیده است. درجات [مهمی] از ناحیه خداوند و آمرزش رحمت [نصیب آنان می‌گردد].» راستی که رزمندگان راه خدا و مجاهدان فی سبیل الله از جایگاه عظیمی ‌برخوردارند. و همین امر باعث برجستگی آنها و جزء خواص جامعه شدن آنها گردیده است. قطعاً هر که جایگاهی دارد، در مقابل آن، انتظاراتی نیز از آنها می‌رود، که برخی از آنها از این قرار است:

1- تقویت قدرت نظامی‌و رزمی: اولین انتظار از رزمندگان این است که قدرت و بنیۀ نظامی‌خود را تقویت نمایند و در هر دوره به اسلحۀ زمان مسلح شده، و از هر جهت پیشرفته و آمادۀ دفاع از کیان باشند. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ» (انفال/ 60) هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [دشمنان] آماده سازید، و همچنین اسبهای ورزیده [برای میدان نبرد] تا بوسیله آن دشمن خدا و خویش را بترسانید. از این آیه به خوبی استفاده می‌شود که هر اسلحۀ پیشرفته‌ای که برای مقابله با دشمن لازم است، باید تهیه کرد و تا آنجا قدرت نظامی ‌باید تقویت شود که دشمن حتی فکر حمله را در سر نپروراند.

2- غفلت ز : از بزرگ ترین آفت این گروه از خواص، این است که دوران جنگ و جهاد و فداکاریها و شهادتها را از یاد ببرند، سرگرم جناح بندیها، و زندگی و تجملات آن شده و در نتیجه گرفتار غفلت فراگیر شوند. اینجاست که دشمن به هوس می‌افتد که هجوم نظامی‌کند، به این جهت قرآن عزیز می‌فرماید: (وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ وَ أَمْتِعَتِکُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْکُمْ مَیْلَةً واحِدَةً)؛ وسایل دفاعی و سلاحهایشان را با خود حمل کنند، [زیرا] کافران دوست می‌دارند، که شما از سلاحها و متاعهای خود غافل شوید و یکباره به شما هجوم آورند.

3- حفظ ارزشها و شهادت طلبیها: گام اول در بوجود آمدن هر ارزشی، شۀ درست دربارۀ آن ارزش است. رزمندگان پیشگام باید ارزشهای جهاد و شهادت، فداکاریها و ایثار را در ذهن جامعه زنده نگهدارند؛ چنانکه تلاش دشمن در شه‌سازی این است که ارزشهای جهاد را از بین ببرد و یا آن را ضد ارزش جلوه دهد، همان کاری که امروز در جامعه توسط برخی وابستگان به بیگانه یا بی‏خبران در حال انجام است. قرآن آنچنان حفظ این ارزشها را مهم و حتی از طرف رزمندگان مسلم می‌داند، که به بشارت می‌دهد راه شما ادامه دارد و ارزشها همچنان محفوظ و باقی است؛ آنجا که می‌فرماید: «فَرِحِینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ یَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون»؛  (آل عمران 170) آنها [ ] بخاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحالند، و بخاطر انی که هنوز به آنها ملحق نشده‏اند (مجاهدان و شهیدان آینده) خوشوقت‏0اند؛ [زیرا مقامات برجستۀ آنها را در آن جهان می‏بینند، و می‏دانند] که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی خواهند داشت.

پیشگامان: در هر جامعه‌ای جلوداران و سابقه داران و پیشگامانی وجود دارد که از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردارند، پیشگامان در جهاد، هجرت، انقلاب، کارهای خیر و ...

قرآن کریم می‌فرماید: «وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ» (واقعه/ 10 – 11) و پیشگامان پیشگامند [و] آنها مقربان [درگاه الهی] هستند.

و دربارۀ پیشگامان عرصۀ هجرت می‌فرماید: «وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِینَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ»؛ (توبه/ 100) پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و انی که به نیکی از آنها پیروی د، خداوند از آنها خشنود گشت و آنها [نیز] از او خشنودند.» انتظار این است که این پیشگامی ‌در هجرت همچنان باقی بماند؛ مخصوصاً در بین اقشار تحصیلکرده و حوزویان؛ چرا که مناطق دور دست از جهات عدیده‏ای نیاز به وجود آنها دارد، و همین طور دیگر کشورهای دنیا، به ان روشن و دلسوز که تن به هجرت دهند، و را با هجرتشان توسعه دهند.

تاجران و ثروتمندان: از دیگر گروههایی که در جامعه دارای نفوذند و می‌توان آنها را از خواص شمرد، ثروتمندان متدین و تاجران آگاه است. صدور در آفریقا و خیلی از کشورها بر اثر تلاشهای تاجران متعهد و دلسوز بوده است. همچنین نقش بازاریان را در انقلاب و جنگ و حمایت از و ی در مواقع حساس نمی‌توان انکار کرد.قرآن در بیش از 70 آیه بحث انفاقِ انفاقگران و روشهای آن، پاداش انفاق و اه آن و ... را بیان نموده است که عمدۀ این آیات متوجه ثروتمندان جامعه می‌باشد، و در آیاتی از اینها مخصوصاً آنهایی که در انفاق پیشقدم بوده اند تقدیر شده است؛ از جمله می‌فرماید: (وَ ما لَکُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ میراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا یَسْتَوی مِنْکُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِکَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ کُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیرٌ * مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریمٌ)؛ (حدید/ 10 – 11) چه شده است شما را که در راه خدا انفاق نمی‏کنید؟ در حالی که میراث آسمانها و زمین مال خداست. از شما انی که قبل از پیروزی انفاق د و جنگیدند [با انی که بعد از پیروزی انفاق د] ی ان نیستند، آنها بلند مقام تر از انی هستند که بعد از فتح انفاق نموده و جهاد د. خداوند به هر دو وعدۀ نیک داده و خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. کیست که به خدا وام نیکو دهد تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش پرارزشی است.

هیچ نمی‌تواند نقش پر ارزش تاجران را در اداره حوزه و کمک به مراجع انکار کند و همین طور کمک به جبهه‌ها و اقشار ضعیف جامعه؛ منتهی در کنار انفاقها بصیرت خویش را حفظ کنند، مبادا انفاقهای آنها در مسیری قرار گیرد که به زیان و مسلمین تمام شود. حسین علیه السلام در بخشی از سخنان خویش می‌فرماید: «... علاوه بر این امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به است. همگامی‌در طرد ستمگریها و مخالفت با ستمگران و دعوت به تقسیم عادلانه بیت المال و غنائم، و گرفتن مالیات از چیزهایی که در مشخص گردیده، و مصرف آن در جایگاه اصلی خویش است.  (فرهنگ سخنان حسین علیه السلام ، ص267 -268).

فصل پنجم: دشمن شناسی»


تست بلوک های سختی سنج/ گیج سختی سنج ف ات/ ایندنتور سختی سنجی


تست بلوک مقیاس انواع سختی سنج ها اعم از راکول، برینل ، ویکرز، میکروویکرز، لیب، راکول فیشینال،


براساس استاندارد های iso6508, astme18


تست بلوک های


hra,hrb,hrc, hbs,hbw,hv0. 5,hv0.1,hv0.2,…..


با لودها و اعداد سختی استاندارد


انواع ایندنتور های الماسی راکول سی، ساچمه برینل، ایندنتورهای برینل با قطر ساچمه های 2.5، 5 و10 میلیمتر، ایندنتور ویکرز، فرورونده ایندنتور راکول بی و...


www.ndteng-co.com


ایندنتور سختی سنج


آخرین جستجو ها