جستجوی عبارت زمان روضه جانسوز شهر شام شده


امسال در زمینه روضه ها صرف نظر از اینکه مداحان و منبریان و وعاظ معروف و کشوری در روضه هاشون چقدر توجه به روضه های معتبر با سند صحیح از مقاتل و روایات دارند یا خیر صرفا روضه های معتبر که دارای سند معتبر هستند رو قرار دادیم برخی روضه ها خیلی جانسوز و عالی هستند ولی حیف که سند ندارند پس از قرار دادنشون خودداری کردیم توجه کنید ملاک ما فلان مداح و فلان منبری نیست حالا اسم مبارکشون و جایگاهشون بین مردم هر چی باشه ملاکمون سیدال ست که اگر برخی روضه ها رو با زبان روزه در ماه رمضان بخونیم روزمون باطل و باید کفاره بدیم ...

امسال در زمینه روضه ها صرف نظر از اینکه مداحان و منبریان و وعاظ معروف و کشوری در روضه هاشون چقدر توجه به روضه های معتبر با سند صحیح از مقاتل و روایات دارند یا خیر صرفا روضه های معتبر که دارای سند معتبر هستند رو قرار دادیم برخی روضه ها خیلی جانسوز و عالی هستند ولی حیف که سند ندارند پس از قرار دادنشون خودداری کردیم توجه کنید ملاک ما فلان مداح و فلان منبری نیست حالا اسم مبارکشون و جایگاهشون بین مردم هر چی باشه ملاکمون سیدال ست که اگر برخی روضه ها رو با زبان روزه در ماه رمضان بخونیم روزمون باطل و باید کفاره بدیم ...

امسال در زمینه روضه ها صرف نظر از اینکه مداحان و منبریان و وعاظ معروف و کشوری در روضه هاشون چقدر توجه به روضه های معتبر با سند صحیح از مقاتل و روایات دارند یا خیر صرفا روضه های معتبر که دارای سند معتبر هستند رو قرار دادیم برخی روضه ها خیلی جانسوز و عالی هستند ولی حیف که سند ندارند پس از قرار دادنشون خودداری کردیم توجه کنید ملاک ما فلان مداح و فلان منبری نیست حالا اسم مبارکشون و جایگاهشون بین مردم هر چی باشه ملاکمون سیدال ست که اگر برخی روضه ها رو با زبان روزه در ماه رمضان بخونیم روزمون باطل و باید کفاره بدیم پس تحریف? ...

امسال در زمینه روضه ها صرف نظر از اینکه مداحان و منبریان و وعاظ معروف و کشوری در روضه هاشون چقدر توجه به روضه های معتبر با سند صحیح از مقاتل و روایات دارند یا خیر صرفا روضه های معتبر که دارای سند معتبر هستند رو قرار دادیم برخی روضه ها خیلی جانسوز و عالی هستند ولی حیف که سند ندارند پس از قرار دادنشون خودداری کردیم توجه کنید ملاک ما فلان مداح و فلان منبری نیست حالا اسم مبارکشون و جایگاهشون بین مردم هر چی باشه ملاکمون سیدال ست که اگر برخی روضه ها رو با زبان روزه در ماه رمضان بخونیم روزمون باطل و باید کفاره بدیم پس تحریفات و متفردات و دروغ ها ...

امسال در زمینه روضه ها صرف نظر از اینکه مداحان و منبریان و وعاظ معروف و کشوری در روضه هاشون چقدر توجه به روضه های معتبر با سند صحیح از مقاتل و روایات دارند یا خیر صرفا روضه های معتبر که دارای سند معتبر هستند رو قرار دادیم برخی روضه ها خیلی جانسوز و عالی هستند ولی حیف که سند ندارند پس از قرار دادنشون خودداری کردیم توجه کنید ملاک ما فلان مداح و فلان منبری نیست حالا اسم مبارکشون و جایگاهشون بین مردم هر چی باشه ملاکمون سیدال ست که اگر برخی روضه ها رو با زبان روزه در ماه رمضان بخونیم روزمون باطل و باید کفاره بدیم پس تحریفات و متفردات و دروغ ها ...

امسال در زمینه روضه ها صرف نظر از اینکه مداحان و منبریان و وعاظ معروف و کشوری در روضه هاشون چقدر توجه به روضه های معتبر با سند صحیح از مقاتل و روایات دارند یا خیر صرفا روضه های معتبر که دارای سند معتبر هستند رو قرار دادیم برخی روضه ها خیلی جانسوز و عالی هستند ولی حیف که سند ندارند پس از قرار دادنشون خودداری کردیم توجه کنید ملاک ما فلان مداح و فلان منبری نیست حالا اسم مبارکشون و جایگاهشون بین مردم هر چی باشه ملاکمون سیدال ست که اگر برخی روضه ها رو با زبان روزه در ماه رمضان بخونیم روزمون باطل و باید کفاره بدیم پس تحریفات ...

امسال در زمینه روضه ها صرف نظر از اینکه مداحان و منبریان و وعاظ معروف و کشوری در روضه هاشون چقدر توجه به روضه های معتبر با سند صحیح از مقاتل و روایات دارند یا خیر صرفا روضه های معتبر که دارای سند معتبر هستند رو قرار دادیم برخی روضه ها خیلی جانسوز و عالی هستند ولی حیف که سند ندارند پس از قرار دادنشون خودداری کردیم توجه کنید ملاک ما فلان مداح و فلان منبری نیست حالا اسم مبارکشون و جایگاهشون بین مردم هر چی باشه ملاکمون سیدال ست که اگر برخی روضه ها رو با زبان روزه در ماه رمضان بخونیم روزمون باطل و باید کفاره بدیم پس تحریفات و متفردات و دروغ ها ? ...

امسال در زمینه روضه ها صرف نظر از اینکه مداحان و منبریان و وعاظ معروف و کشوری در روضه هاشون چقدر توجه به روضه های معتبر با سند صحیح از مقاتل و روایات دارند یا خیر صرفا روضه های معتبر که دارای سند معتبر هستند رو قرار دادیم برخی روضه ها خیلی جانسوز و عالی هستند ولی حیف که سند ندارند پس از قرار دادنشون خودداری کردیم توجه کنید ملاک ما فلان مداح و فلان منبری نیست حالا اسم مبارکشون و جایگاهشون بین مردم هر چی باشه ملاکمون سیدال ست که اگر برخی روضه ها رو با زبان روزه در ماه رمضان بخونیم روزمون باطل و باید کفاره بدیم پس تحریفات و متفردات و دروغ ها ? ...

امسال در زمینه روضه ها صرف نظر از اینکه مداحان و منبریان و وعاظ معروف و کشوری در روضه هاشون چقدر توجه به روضه های معتبر با سند صحیح از مقاتل و روایات دارند یا خیر صرفا روضه های معتبر که دارای سند معتبر هستند رو قرار دادیم برخی روضه ها خیلی جانسوز و عالی هستند ولی حیف که سند ندارند پس از قرار دادنشون خودداری کردیم توجه کنید ملاک ما فلان مداح و فلان منبری نیست حالا اسم مبارکشون و جایگاهشون بین مردم هر چی باشه ملاکمون سیدال ست که اگر برخی روضه ها رو با زبان روزه در ماه رمضان بخونیم روزمون باطل و باید کفاره بدیم پس تحریفات و متفردات و دروغ ها ? ...

چقدر خوبه آدم یکی رو داشته باشه که هر وقت دلش روضه خواست دو تا دستشو بزاره رو شونه هات و شروع کنه برات روضه بخونه ، روضه ارباب، روضه مادر،روضه علقمه، روضه حسن ، آخه من با روضه بزرگ شدم ، اگه آبرویی برام هست از سر همین روضه هاست ، خدا میدونه من لذتی که از روضه میبرم از هیچی نمیبرم بیشتر دوربریام اکثرا زنی گوش میدن ، منم اهل نوحه گوش هستم اما میمیرم برا روضه ، روضه انسان رو بیدار میکنه ، روضه انسان رو انقل میکنه ، اصلا به نظرم بدون روضه ی نمیتونه خودشو بسازه و سیر سلوک داشته باشه اصل سیر سلوک روضه ست ، اشک روضه آب حیاته ، جان تازه به زتدگی میده امشب برای کار ...

چقدر خوبه آدم یکی رو داشته باشه که هر وقت دلش روضه خواست دو تا دستشو بزاره رو شونه هات و شروع کنه برات روضه بخونه ، روضه ارباب، روضه مادر،روضه علقمه، روضه حسن ، آخه من با روضه بزرگ شدم ، اگه آبرویی برام هست از سر همین روضه هاست ، خدا میدونه من لذتی که از روضه میبرم از هیچی نمیبرم بیشتر دوربریام اکثرا زنی گوش میدن ، منم اهل نوحه گوش هستم اما میمیرم برا روضه ، روضه انسان رو بیدار میکنه ، روضه انسان رو انقل میکنه ، اصلا به نظرم بدون روضه ی نمیتونه خودشو بسازه و سیر سلوک داشته باشه اصل سیر سلوک روضه ست ، اشک روضه آب حیاته ، جان تازه به زتدگی میده امشب برای کار ...

‏ ‏بهترین‏ ‏روضه‏ ‏خوانی‏ ‏های‏ ‏مداحان‏ ‏مشهور‏ ‏۹۷ تقریباً ۴۳ نتیجه 6:34 روضه خوانی جگرسوز محمدرضا طاهری آپارات - ۳ مهر ۱۳۹۶ 12:52 گلچین بهترین مداحی های محرم حاج محمود کریمی آپارات - ۴ روز پیش 9:27 مداحی فوق العاده زیبا و شور از حاج محمود کریمی آپارات - ۵ مهر ۱۳۹۶ 4:29 روضه خوانی فوق العاده حاج حیدر خمسه + گفت گوی - برترین های دنیای مجازیبرترین های دنیای مجازی تماشا - ۵ شهریور ۱۳۹۶ 5:10 حکایت یزد, روضه جانسوز , حاج حیدر خمسه آپارات - ۵ مهر ۱۳۹۶ 12:52 روضه خوانی حاج محمود کریمی روز تاسوعا روز 9 روضه حسین آپ ...

مطلبی که مطالعه خواهید نمود شاید در نگاه اول بسیار شبهه ناک و عجیب به نظر برسه ولی حقیقت اینه که بسیاری از روضه هایی که امروز مداحان عزیز میخونند دارای هیچ سند و مدرکی نیستند یا لااقل دارای سند و مدرک معتبر و قابل استنادی نیستند و البته اگر این روضه ها واقعی بودند بسیار بسیار جانسوز بودند ولی حیف ..... بنده از اواسط دهه هفتاد که وارد عرصه روضه خوانی شدم به سفارش عزیزم کتاب حماسه ی حسینی علامه شهید مطهری رو مطالعه و از همون موقع تا کنون مشغول تحقیق و پژوهش و بررسی صحت روضه ها هستم و خدا گواه است که بجز صدق و اخلاص در روضه خوانی و خادمی سیدال هدفی ن ...

مطلبی که مطالعه خواهید نمود شاید در نگاه اول بسیار شبهه ناک و عجیب به نظر برسه ولی حقیقت اینه که بسیاری از روضه هایی که امروز مداحان عزیز میخونند دارای هیچ سند و مدرکی نیستند یا لااقل دارای سند و مدرک معتبر و قابل استنادی نیستند و البته اگر این روضه ها واقعی بودند بسیار بسیار جانسوز بودند ولی حیف ..... بنده از اواسط دهه هفتاد که وارد عرصه روضه خوانی شدم به سفارش عزیزم کتاب حماسه ی حسینی علامه شهید مطهری رو مطالعه و از همون موقع تا کنون مشغول تحقیق و پژوهش و بررسی صحت روضه ها هستم و خدا گواه است که بجز صدق و اخلاص در روضه خوانی و خادمی سیدال هدفی ن ...

آقا سلام، روضه مادر شروع شد باران اشک های مکرر شروع شد آقا اجازه هست بخوانم برایتان این اتفاق از دم یک در شروع شد تا ریشه های چادر خاکی مادرت آتش گرفت،روضه معجر شروع شد فریادهای مادر پهلو ش.ته ات تا شد فشار در دو برابر شروع شد این ماجرا رسید به آنجا که نیمه شب بی اختیار گریه حیدر شروع شد وقتی رسید قصه به اینجای شعر من ایام خانه داری دختر شروع شد ..... دختر رسید تا خود آن لحظه ای که ظهر یک ماجرا به قافیه سر شروع شد در روضه های آل عبا قد کشیده ام این خانواده را ز ازل برگزیده ام همچون کبوتری که به دنبال دانه است هرجا که روضه ای شده بر ...

بسمه تعالی قالب روضه روضه مکان : مستمعین: یا رحمان یارحیم استغفرالله ربی و اتوب الیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ذکر: ( مثل : اللهم انی اسئلک بحق فاطمة و .ها....) و یا یک سلام یکی دو بیت کوتاه عرض ادب به . زمان (عج الله تعالی فرجه ) دعای فرج یا قسمتی از دعای توسل (همراه) چند بیت شعر درباره ی . زمان (عج) و یا شعر مناجاتی و... (همراه) روضه را با گام بلندتر : یک بیت شعر متناسب با روضه مثل (دشمنت کُشت ولی نور تو خاموش نگشت - آری آن جلوه که فانی نشود نو...

بسم الله الرحمن الرحیمصحبت از خاک روضه است. پدر خاک را که می بردند، چادرِ مادر خاکی شد، صورتش نیلی...پدر خاکش گفتند: که پدر شیعه بود تا ابد: شیعه همان خاک است. شیعه گلویش پر از روضه است: روضه ی پدر، روضه ی مادر، روضه ی برادر، روضه ی خواهر، روضه ی دست و قبضه ی شمشیر، روضه ی صورت و سیلی، روضه ی در و آتش.شیعه گلویش پر از روضه است و چشمش پر از اشک و دستش و سرش فدای مادر و پدر و و عمو... باشد، وه باشد، صهیونیست باشد یا سگهای هارِ ولگرد غربی شیعه همان خاک است که سر در قدم مادر می گذارد و پیش پای چادرِ مادر فدا می شود.خاک که می گویم روضه می خوانم، اشک امانم نمی دهد. پدر ...

میدانی چرا همه ظالمان عالم از قیام #عاشورا و مراسم #روضه و #عزاداری ی #کربلا می هراسیدند؟ چون #روضه واقعی یک روضه #زنده است آنها با روضه مرده هیچ کاری ندارند.. ☑️ @sh_aviny

میدانی چرا همه ظالمان عالم از قیام #عاشورا و مراسم #روضه و #عزاداری ی #کربلا می هراسیدند؟چون #روضه واقعی یک روضه #زنده است آنها با روضه مرده هیچ کاری ندارند..

شد بپا شور عزا اندر جهان/داغ جانسوز . شیعیان/عسکری خلوت نشین کوی دوست/شد شهید و همره افلاکیان/او پدربرمهدی آ. ./اسوه کامل برای مومنان/دردفاع از ولایت بی بدیل/درعزایش گریه دارد آسمان/آن ولی حق . واختراست/مثل خورشیدی بود درک.شان/اشک ماجاری ز داغ حضرت است/تسلیت ای مهدی صاحب زمان/

ناله های جانسوز مرحوم کافی در فراق زمان(عج) دریافت فایل متن کلیپ: ادامه مطلب

حضرت_زینب هر که به هر جا رسد از کرم زینب است بوی خوش کربلا از حرم زینب است طیّ زمان ها نرفت یک اثر از پرچمش ملک سلیمان که نیست ، این علم زینب است آنچه به عرش خدا حک شده با خط عشق نام متین و خوش و محترم زینب است جن و ملک نوکرش ، طائر در محورش شیعه ی اثنی عشر ، هم قسم زینب است ظهر عطش ، قتلگاه ، آه ، نوائی رسید ... حضرت ارباب، خود ، محتشم زینب است روضه بخوان روضه خوان روضه ی قدّ کمان اوج همین روضه ها قد خم زینب است شاعر: جعفر_ابوالفتحی اشعار ناب آئینے shere_aeini

عادت به روضه کرده دلم روضه خوان کجاست صاحب عزای فاطمه آن بی نشان کجاست قربان اشک روز و شب چشم خسته ات مولا فدای مادر پهلو ش ته ات . . . شهادت حضرت فاطمه (س)رو پیشاپیش به همه مسلمانان و از همه مهم تر . اقا زمان(عج) تسلیت میگویم

در زمان قاجاریه ، در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران ، مسجد کوچکی وجود داشت. جماعت آن مسجد می گوید: شخص روضه خوانی را دیدم که هر روز صبح به مسجد می آمد و روضه حضرت زهرا (س) را می خواند و به خلیفه دوم و اهل سنت ناسزا می گفت... و این درحالی بود که افراد سفارت و تبعه آن که سنّی بودند ، برای به آن مسجد می آمدند.روزی به او گفتم: تو به چه دلیل هر روز همین روضه را می خوانی و همان ناسزا را تکرار می کنی؟ مگر روضه دیگری بلد نیستی؟! او در پاسخ گفت: بلدم؛ ولی من یک نفر بانی دارم که روزی پنج ریال به من می دهد و می گوید همین روضه را با این کیفیت بخوان. از او خواستم مشخصات و ? ...

متن روضه حضرت رقیه (س) بهترین متن روضه حضرت رقیه (س) زیباترین متن روضه حضرت رقیه (س) آهنگ ترکی متن روضه حضرت رقیه (س) خوشگلترین متن روضه حضرت رقیه (س) خاصترین متن روضه حضرت رقیه (س) جالبتریبن متن روضه حضرت رقیه (س) ادامه مطلب

در زمان قاجاریه ، در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران ، مسجد کوچکی وجود داشت. جماعت آن مسجد می گوید :شخص روضه خوانی را دیدم که هر روز صبح به مسجد می آمد و روضه حضرت زهرا (س) را میخواند و به خلیفه دوم و اهل سنت ناسزا میگفت!و این درحالی بود که افراد سفارت و تبعه آن که سنّی بودند ، برای . به آن مسجد می آمدندروزی به او گفتم : تو به چه دلیل هر روز همین روضه را می خوانی و همان ناسزا را تکرار میکنی؟ مگر روضه دیگری بلد نیستی؟! او در پاسخ گفت : بلدم ، لیکن من یک نفر بانی دارم که روزی پنج ریال به من می دهد و می گوید همین روضه را با این کیفیت بخواناز او خواستم مشخصات و نشان...

روضه و توسلِ جانسوز _ ویژۀ ایام شهادت رسول اکرم صلوات الله علیه _ حاج صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یا رَسُولَ اللَّهسر به دامانِ علی داشت که جان بر لب بودآ ین ذکرِ نبی یا علیُ و یا رب بودنفسِ آ ِ او بود که می گفت حسینو کلامِ دگرش یادِ غمِ زینب بود*فرمود حسینمُ می کُشن ....*به رویِ سینۀ پیغمبرِ اکرم حسن استو کنارِ سر او فاطمه اش آن شب بودهمه اسرارِ مگو را به علی گفت نبیآ ین سرِّ دلش حاویِ این مطلب بودیا علی ، بعدِ من آتش به حرم می اُفتدآشکارا شود آن بغض که در مَرهَب بودخانه ام را که همین قوم به آتش بکشندتازه معلوم شوم خصمِ تو لامَذهب بودغصه می آید و این دوره ...

روضه های مشکوفه زمان(عج) در رثای سید ال (ع) یکی از زیارت های سو کی که برای سیدال (ع) مطرح شده زیارت «ناحیه مقدسه» است. این زیارتنامه بنا به نقل مشهور از جانب حضرت حجت(عج) صادر و توسط یکی از نائبان خاص زمان (عج) نقل شده است. goo.gl/quqj4c tebyanonline

روضه های مشکوفه زمان(عج) در رثای سید ال (ع) یکی از زیارت های سو کی که برای سیدال (ع) مطرح شده زیارت «ناحیه مقدسه» است. این زیارتنامه بنا به نقل مشهور از جانب حضرت حجت(عج) صادر و توسط یکی از نائبان خاص زمان (عج) نقل شده است. goo.gl/quqj4c tebyanonline

توضیح درباره علوم انسانی آیا تاکنون منظومه ده نامه یا روضه المحبین را دریافت نکرده بودید؟ we will place this new package منظومه ده نامه یا روضه المحبین soon on this page. بهرین خلاصه فایل منظومه ده نامه یا روضه المحبین را از ما بخواهید. با ما باشید و از مقالات پیرامون منظومه ده نامه یا روضه المحبین استفاده نمایید. مطالب علمی گوناگون درمورد منظومه ده نامه یا روضه المحبین در اینجا. مجانی منظومه ده نامه یا روضه المحبین the search robot on our channel can easily search the file منظومه ده نامه یا روضه المحبین and provide it to your students. get paid منظومه ده نامه یا روضه المحبین online at a charge. فروش فایل های تخصصی ...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها