جستجوی عبارت زرین شناخت انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری زرین گل و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد زرین گل و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری زرین گل و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد زرین گل و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور برای انتخاب رشته استفاده نمایید. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور در همین قسمت قرار خواهد گرفت.

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور می توانید از مشاوران مرکز نیز یاری بگیرید. مشاوران مرکز هم به صورت تلفنی راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور را انجام می دهند و هم به صورت حضوری راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور را انجام می دهند. در صورت نیاز به راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور می توانید با شماره زیر تماس بگیرید. برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور به صورت حضوری از مشاوران مرکز تعیین وقت انجام دهید.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96-97 زرین گل و سایر ای کشور

انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری زرین گل و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد زرین گل و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری زرین گل و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد زرین گل و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 زرین گل و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد زرین گل و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد زرین گل و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 زرین گل و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از نرم


 انتخاب رشته کنکور شهر میرعبدلی زرین چیا , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا, انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا , انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا  , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا  ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا

انتخاب رشته کنکور شهر میرعبدلی زرین چیا , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا , نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا

انتخاب رشته کنکور شهر میرعبدلی زرین چیا ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا

انتخاب رشته کنکور شهر میرعبدلی زرین چیا ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر میرعبدلی زرین چیا ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر میرعبدلی زرین چیا

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده تلفنی

تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96

ثبت نام کنکور کاردانی 96

سایت همگام

 

مجموعه: دنیای بازیگران


ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

ساناز زرین مهر

 

ساناز زرین مهر متولد ۳۱ داد ۱۳۶۶ در شهر شیراز است. او کار هنری اش را از تئاتر شیراز شروع کرده است.

 

 ساناز زرین مهر
ساناز زرین مهر متولد ۳۱ داد ۱۳۶۶ در شهر شیراز است. او کار هنری اش را از تئاتر شیراز شروع کرده است.


ساختمان پزشکان، هشت بهشت و تلاقى، عنوان سریالهایى هستند که ساناز زرین مهر در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.


مهاجرت و کشف حجاب ساناز زرین مهر
ساناز زرین مهر  هنروری که در آثاری نظیر “ساختمان پزشکان” نقشهای کوتاهی را ایفا کرده بود هم به شبکه ای جم پیوست.

 پیش از این بازیگرانی نه چندان مطرح نظیر صدف طاهریان، چکامه چمن ماه و بهارک صالح نیا و البته مانی راییان، رابعه اسکویی نیز به شبکه ای جم پیوسته بودند.

در صفحه اجتماعی منتسب به ساناز زرین مهر ع های مختلفی از وی منتشر شده که نشان می دهد ساناز زرین مهر کشف حجاب کرده و مشغول بازی در خارج از ایران است. 

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

   تصاویر ساناز زرین مهر

 
در میان ع های منتشر شده توسط این صفحه ع هایی از ساناز زرین مهر در کنار مانی راییان دیگر بازیگر مهاجرت کرده از ایران که در های شبکه جم نقش آفرینی میکند نیز مشاهده میشود.

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

ساناز زرین مهر در کنار مانی راییان

 
ع های ساناز زرین مهر در ایران قبل از کشف حجاب
در ادامه ع هایی از ساناز زرین مهر قبل از کشف حجاب را مشاهده می کنید.

 

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

بیوگرافی ساناز زرین مهر

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

 

ساناز زرین مهر بازیگر جوان ایرانی

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

ساناز زرین مهر  قبل از کشف حجاب

 ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

تصاویر ساناز زرین مهرقبل از کشف حجاب

 ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

ساناز زرین مهر

ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

 

منابع:

persianv.com

cinemajournal.ir
زرین پال در فروردین ۱۳۸۹ متولد شد و با استقبال خوبِ مشتریان و فروشندگان از زرین پال این استارت آپ خلاق با سرعتِ بیشتری رشد کرد تا به امروز که زرین پال به یک ب و کار پیشگام، معتبر و نوآور در زمینه ی ارائه ی راه کارها و خدمات پرداخت آنلاین تبدیل شده است. اکنون زرین پال به عنوان مجموعه ای مستقل و زیر نظر صندوق سرمایه گذاری چند ملیتی م ی وِنچرز در حال فعالیت می باشد.

زرین پال اولین ارائه دهنده ی درگاه پرداخت آنلاین در ایران است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی به راحتی قابل استفاده است.


شیوه کار درگاههای واسط :

درواقع پلی میان وبلاگ یا سایت شما و درگاه پرداخت آنلاین بانک ها است.

گرفتن درگاه پرداخت مستقیم بانکی ،برای وبلاگ ها میسر نیست و مدیران سایتها نیز برای گرفتن درگاه پرداخت آنلاین مستقیم، ابتدا باید نماد اعتماد الکترونیکی دریافت نموده و سپس درخواست درگاه مستقیم از بانک دلخواه نمایند، لذا با توجه به پیچیدگی دریافت درگاه مستقیم بانکی و نیاز به برنامه نویسی و اتصال درگاه به سایت ، شرکتهای واسطه ای بوجود امده اند که با دریافت کارمزد اندک ، سایت شما را به درگاه بانکی متصل نموده تا براحتی بتوانید محصولات و خدمات خود را بفروش برسانید.

این شرکتهای واسطه که با نام درگاههای واسط شناخته می شوند ، کدهای آماده ای را نیز در اختیار پذیزنده ( وبلاگنویس یا مدیر سایت) قرار می دهند تا براحتی بتوانند وبلاگ یا سایت خود را به درگاه بانکی متصل نمایند .


نکته : مشخصات کارتهای بانکی به هیچ عنوان در سایت فروشگاهی یا درگاههای واسط ثبت نمی شود .به عبارت دیگر ، مشخصات کارتهای بانکی تنها در فرم پرداخت بانکها ثبت شده و پس از پرداخت موفق یا ناموفق، کاربر به سایت فروشگاهی برمی گردد.


زرین پال چگونه فعالیت می کند؟

با ید مشتری از سایت شما، وجه به صورت آنلاین و بدون ر کارمزد، به حساب زرین پال شما اعمال می شود. شما می توانید وجه موردنظر را به حساب کاربر دیگری در زرین پال انتقال دهید و یا اینکه درخواست واریز وجه به حساب بانکی خود کنید.


میزان کارمزد درگاه واسط زرین پال :

تنها هزینه ای که در زرین پال دریافت می شود، کارمزد انجام تراکنش موفق می باشد که به انتخاب پذیرنده( وبلاگنویس یا مدیر سایت) ، از یدار یا خود پذیرنده اخذ می گردد.

هزینه ها در زرین پال به شرح ذیل می باشد :


* ثبت نام و دریافت درگاه بانکی زرین پال ( کلیک کنید ) :

ابتدا بر روی دکمه ( عضویت) در صفحه اصلی سایت کلیک نموده و در فرم ثبت نام ، نام و نام خانوادگی، ایمیل و رمز عبور( رمز عبور جدید که با رمز عبور ایمیلتان متفاوت باشد) را وارد نمایید.

در مراحل بعد می توانید مشخصات خودتان و اسکن کارت ملی جهت تایید نهایی را آپلود نمایید :


* اپلیکیشن زرین پال چیست
و نحوه عملکرد آن به چه صورتی است؟ :
اپلیکیشن زرین پال را روی گوشی اندروید و ios خود نصب کنید. پرداخت های خود را سریع تر و آسان تر کنید، کیف پول ها و کارت های بانکی خود را مدیریت کنید، قبض پرداخت کنید یا شارژ ب ید و شگفت انگیزتر از همه اینکه یک پرداخت اینترنتی در چند ثانیه داشته باشد! با اپلیکیشن رایگان زرین پال گوشی همراه شما می شود کیف پول الکترونیک و همراه شما.


* زرین کارت چیست و نحوه عملکرد آن به چه صورتی است؟ :
زرین کارت یک کارت بانکی عضو شبکه شتاب است که با آن می توانید از طریق خودپردازها، دستگاه های کارت خوان عملیات دریافت وجه، انتقال و سایر عملیات بانکی را انجام دهید، همچنین امکان مشاهده گردش کارت، انتقال وجه شت از زرین کارت نیز به صورت آنلاین داخل سایت زرین پال امکان پذیر است. زرین کارت به نام شما صادر شده و حدود دو الی سه هفته پس از درخواست کارت، به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد. کارمزد تراکنش های وجی روی زرین کارت ٪۰.۵ است، قابلیت دیگر زرین کارت این است که تسویه حساب تراکنش های زیر ۴۰۰ هزار تومان در هرروز یک بار آنی هستند و تسویه حساب مابقی تراکنش ها و تراکنش های بالای ۴۰۰ هزار تومان بین یک دقیقه تا دوازده ساعت انجام می شوند.

* مشخصات تماس و آدرس شرکت :لیست ابزارها و پلاگین های زرین پال جهت اتصال سایت به درگاه واسط بانکی :


پرداخت آنلاین برای ربات تلگرام
ربات تلگرام پرداخت فاکتور:به کمک این بات تلگرام، امکان ایجاد فاکتور و پرداخت آن توسط مشتریان شما بوجود میاید. از قسمت مدیریت این بات شما میتونید یک یا چند فاکتور را برای مشتریان ایجاد کرده و پس از آن مشتری با برقراری ارتباط با این بات، امکان پرداخت آن را خواهد داشت.
ربات تلگرام فروش محصول :به کمک این ربات تلگرام امکان فروش محصولات متنوع با روش های مختلف فراهم میگردد. نسخه های مختلف این محصول قابلیا فروش محصول به صورت فیزیکی و مجازی، محصولات ی، شارژ و حتی سفارش آنلاین غذا از طریق اینترنت را فراهم میکند.
whmcs
افزونه پرداخت آنلاین whmcs
جوملا
کامپوننت پرداخت آسان جوملا
افزونه پرداخت آنلاین جوملا virtuemart joomla
افزونه پرداخت آنلاین سیستم حق اشتراک جوملا – rsmembership
افزونه اتصال جوم شاپینگ به زرین پال – joomshopping
افزونه rsform joomla
پلاگین اتصال اگهی ساز djcl ified به زرین پال
افزونه پرداخت درگاه زرین پال برای hikashop
افزونه درگاه زرین پال برای j2store
کامپوننت آسان پرداخت جامع جوملا
سیستم های فروشگاه ساز
افزونه پرداخت زرین پال پرستاشاپ
افزونه پرداخت آنلاین sabadekharid
افزونه پرداخت آنلاین marketsaz
افزونه پرداخت آنلاین opencart
افزونه پرداخت آنلاین magento
افزونه پرداخت آنلاین os commerce
sharetronix
افزونه پرداخت آنلاین و حمایت از ما sharetronix
افزونه ثبت آگهی متنی برای sharetronix
افزونه مرا دنبال کن sharetronix
افزونه پرداخت حق عضویت sharetronix
افزونه vip کاربر ویژه پیشرفته sharetronix
افزونه کیف پول الکترونیک برای sharetronix
افزونه ویژه ساز کامت چت برای sharetronix
افزونه ساخت گروه پس از پرداخت sharetronix
وردپرس
افزونه پرداخت آنلاین woocommerce ووکامرس برای زرین پال
افزونه پرداخت آنلاین easy digital s
افزونه به ازای پرداخت ورد پرس paid
افزونه فرم پرداخت وردپرس (حمایت مالی)
افزونه زرین پال برای ptix ورد پرس
قالب pointfinder به همراه افزونه زرین پال برای وردپرس
افزونه پرداخت فرم ساز gravity forms وردپرس
افزونه اعتبار من برای وردپرس و ووکامرس(mycred)
افزونه درگاه زرین پال برای restrict content pro
افزونه درگاه پرداخت زرین پال برای paid memberships pro (عضویت ویژه)
درگاه پرداخت زرین پال برای افزونه عضویت ویژه حرفه ای pro vip
دیگر سیستم ها
افزونه پرداخت آنلاین vbulletin
افزونه پرداخت آنلاین حمایت از سایت و سفارشات vbulletin
افزونه عضویت آنی در گروه ویژه برای datalifeengine
افزونه پرداخت آنلاین hostbill
افزونه پرداخت آنلاین virtual freer
افزونه پرداخت آنلاین drupal commerce
افزونه عضویت آنی در گروه ویژه mybb
افزونه پرداخت آنلاین powerful exchange system
افزونه پرداخت آنلاین phpfox
افزونه پرداخت آنلاین حمایت از سایت و سفارشات phpnuke
افزونه پرداخت آنلاین socialengine
افزونه پرداخت آنلاین jaws
افزونه پرداخت زرین پال برای ubercart 3
افزونه پرداخت آنلاین boxbilling
افزونه پرداخت آنلاین oxwall
افزونه پرداخت آنلاین digital pro
افزونه پرداخت آنلاین ipbsubscription
افزونه پرداخت آنلاین ptc iran
افزونه تغییر نام کاربری vbulleti
افزونه زرین پال برایiranphp mycustomers
افزونه درگاه پرداخت برای evolutionscript
افزونه درگاه زرین پال برای اسکریپت تبلیغاتی فلاین flynax
افزونه پرداخت برای اسکریپت مدیریت پرداخت ها و پرداخت آنلاین
افزونه زرین پال برای اسکریپت fusioncms
ماژول پرداخت انلاین برای ریسلو resello • کتاب جوغن ها (کتاب جوغن نامه مرجع رایگان کتاب علائم و نشانه های دفینه رموز جوغن ها رایگان کتاب جوغان نامه مرجع رایگان جوغن نامه مرجع کتاب جوغان نامه مرجع اسرار جوغن ها رایگان کتاب اسرار نشانه ها
  کتاب کم یاب - taran-dll.rozblog.com
  کتاب جوغن ها انواع جوغن ...
  taran-dll.rozblog.com/cat/2
  رایگان کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و ...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  farsiparsi.loxblog.com/post/147/ رایگان کتاب رمز گشایی جوغن ها،...
  کتاب جوغن ها - rasane241.com
  کتاب جوغن ها کتاب جوغن ها. درخواست حذف اطلاعات. شناخت جوغن ها در گنج ی بسیار مهم است چون:
  rasane241.com/data/dafayens/1112353/کتاب جوغن ها
  felezjoo - کتاب جوغنها
  کتاب جوغنها . ... سلام. نمیشه.جوغن.اول راحت هر کتاب ... همه زمان ها بر اساس ...
  felezjoo.com/viewtopic.php?f=26&t=1256
  کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج ی )
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  iranika.4kia.ir/info/15139/ -کتاب-رمز-گشایی-جوغن-ها(شناخت-گنج-ی )/...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج ی )
  کتاب هاروت کتاب ماروت کتاب دعا و علوم غریبه فتح الغرایب در اسرار علوم غریبه ...
  haroot-maroot.ir/ s/ -کتاب-رمز-گشایی-جوغن-هاشناخت-گنج
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafaayens.ir
  کتاب جوغن ها - رمز ی و رمزگشایی آثار علائم و ...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  stufile.ir/product/16867/ø¯ø§ù†ù„ùˆø¯-ú©øªø§ø¨-ø¬ùˆøºù†-ù‡ø§--ø±ù…ø²-ûœø§...
  کتاب اسرار نشانه ها: کاملترین کتاب آثار ، علائم و نشانه ...
  کتاب اسرار نشانه ها کتاب کاملی هست ... یه سنگ اسیاب هست که یک جوغن در روی ان هسن این سنگ بر ...
  irantreasureforum.net/کتاب-اسرار-نشانه-ها-کاملترین-کتاب-آثار
  کتاب جوغنها - joghan.pishroblog.ir
  کتاب جوغن ها انواع جوغن ...
  )


 • کتاب میراث زرین (

  کتاب میراث زرین pdf

  رایگان کتاب نفیس میراث زرین

  رایگان کتاب های باستان شناسی

  رایگان کتاب 380سمبل

  کتاب اسرار نسخه ها

  رایگان کتاب گنج

  کتاب گنج نامه ی

  کتاب ارزش میراث صوفیه - شهر کتاب نایاب : ید کتاب,کتاب ...
  توضیحات محصول کتاب ارزش میراث صوفیه عبدالحسین زرین کوب کتاب ارزش میراث صوفیه نوشته ...
  bookciti.ir/کتاب-نایاب/کتاب-ارزش-میراث-صوفیه.html
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafayens.blogsky.com/1396/02/31/post-100/ -کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی) - پارک نت
  کتاب میراث زرین کت منتشر شده در زمینه گنج ی در ایران می باشد که هم اکنون با قیمتی باور ...
  parknet.ir/subject_97418
  رایگان کتاب میراث زرین
  رایگان کتاب میراث زرین بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ...
  epapers.ir/ /tag/ -رایگان-کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین – پکیج دات آی آر
  پکیج دات آی آر پاو وینت ، پی دی اف, نرم افزارو…
  pakij.ir/۱۹۰۰_۱۴۲۶۳۱۳۷۲۶-۲
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب نمادهای گنج و نشانه های دفینه و گنج ی (میراث زرین) کتاب جامع گنج ی و ...
  pdf7020.rozblog.com/post/749
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج ی )‎
  talafile-blogir.s2a.ir/page 2299.html
  کتاب میراث زرین - stufile.ir
  کتاب جامع گنج ی و دفینه ی میراث زرین
  stufile.ir/product/17091/ø¯ø§ù†ù„ùˆø¯-ú©øªø§ø¨-ù…ûœø±ø§ø«-ø²ø±ûœù†
  کتاب میراث زرین - فروشگاه گنجینه
  کتاب میراث زرین - فروشگاه گنجینه. سبد ید 0. پرداخت. تایید ید; تراکنش ناموفق
  shop.treasure-book.ir/ s/ -کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج ی ) دسته: باستان ...
  )
 • کتاب مرجان جادو (

  مرجان جادو رایگان

  مرجان جادو pdf

  رم مه مرجان جادو

  رایگان کتاب مرجان

  کتاب مرجان علوم غریبه

  نویسنده کتاب مرجان جادو

  رایگان کتاب مرجان جادو

  بهترین کتاب جادو
  رایگان کتاب مرجان جادو : کتاب مرجان جادو
  در این پست از سایت ید و رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو نسخه کامل pdf آموزش علوم ...
  xn----ymcbrcti3nmay.dibablog.com/tag/ رایگان کتاب مرجان جادو
  رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو :: فایل ...
  ۱ مطلب با کلمه ی کلیدی « رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو» ثبت شده است - فایل ...
  mabani-nazari.blog.ir/tag/ رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو
  مرجان جادو رایگان - پرشین فای
  مرجان جادو. مرجان جادو کتاب فوق العاده مجرب و کمیاب مرجان جادو خودآموز در علوم و فنون ...
  persianfiles.ir/مرجان-جادو
  کتاب مرجان جادو(کامل)_نایاب و ارزشمند
  کتاب مرجان جادو(کامل)_نایاب و ارزشمند کتاب مرجان جادو برترین کتاب علوم غریبه و طلسمات
  bestofday.ir/shop/text/201607270935121351
  بایگانی ها مرجان جادو آموزش باطل سحر و جادوگری با ...
  کتاب مرجان جادو توضیحات : کیفیت خوب زبان فارسی فرمت pdf تعداد صفحات حدود ۱۹۰۰ صفحه نام کتاب ...
  ketabkohan.com/ s/tag/مرجان-جادو-آموزش-باطل- -سحر-و-جادوگر
  کتاب مرجان جادو(کامل) - پروژه ها
  کتاب مرجان جادو(کامل) باقیمت باور ن یاین کتاب در سایر سایتها به قیمت ۱۵۰هزار ...
  takbook.com/best/ -کتاب-مرجان-جادوکامل
  مرجان جادو – فروشگاه آنلاین کتاب کهن
  کتاب مرجان جادو توضیحات : کیفیت خوب زبان فارسی فرمت pdf تعداد صفحات حدود 1900 صفحه حجم ...
  ketabkohan.ir/tag/ -مرجان-جادو
  کتاب مرجان جادو - فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ...
  کتاب مرجان جادو - فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ... برای مشاهده مطلب فوق، از لینک ...
  magifa.com/detail/2339831/article/5
  کتاب جادو - havijfa.ir
  کتاب مرجان جادو کتاب آموزش کامل دعا نویسی از صفر تا صد زبان فارسی ۱۲۷۰ صفحه.
  havijfa.ir/key/کتاب-جادو
  رایگان کتاب مرجان جادو : فایل کتاب مرجان جادو
  کتاب مرجان جادو از بزرگترین و برترین کتاب های علوم غریبه و طلسمات است که به دست شیخ بهایی ...
  book-magic-reef.mizbanblog.com/post/3
  )
 • کتاب اسرار نشانه ها (

  رایگان کتاب علائم و نشانه های دفینه

  رایگان کتاب اسرار نشانه ها pdf

  رایگان کتاب چشم طلایی pdf

  کتاب جوغن ها

  رایگان کتاب میراث زرین

  کتاب اسرار نسخه ها

  رایگان کتاب باستان شناسی

  رایگان کتاب اسرار نظامی ، نماد ها، نشانه ها، ساختار ...
  این مجموعه( اسرار نظامی) قسمت دوم علایم باستان شنناسی است که در اختیار شما دوستان عزیز قرار ...
  dlbartar.com/ -کتاب-اسرار-نظامی
  کتاب گنج ی ، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و ...
  کتاب گنج ی ، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های گنج ی کتاب اسرار
  bestofday.ir/shop/text/201704241401199800
  پایگاه رایگان کتاب
  برترین کتاب ها. کتاب اشعار سهراب سپهری برای ...
  takbook.com
  کتاب اسرار و نشانه ها (باستان شناسی - گنج) | شماره کالا ...
  مشاهده جزئیات فروش کالای کتاب اسرار و نشانه ها (باستان شناسی - گنج) فرمت پی دی اف - 160 صفحه ...
  esam.ir/itemview.aspx/4800292/کتاب-اسرار-و-نشانه-ها-باستان-شناسی-گنج-.htm...
  رایگان کتاب نشانه ها علائم رایگان دفینه قبر pdf رایگان
  oct 11, 2015 - رایگان کتاب اسرار و نشانه ها... کتاب اسرار نشانه ها ( کامل ترین منبع ...
  mod.text-ahang.ir/mod/1006/ -رایگان-کتاب-نشانه-ها-علائم-رایگان-د...
  اسرار دفینه های ایران٬ اموزش دفینه ی ٬ ید اینترنتی ...
  ... که در این پکیج قرار داده شده عبارت اند از: 1-کتاب چشم طلایی 2-کتاب اسرار نشانه ها 3-کتاب ...
  taran-dll.rozblog.com/tag/اسرار دفینه های ایران٬ اموزش دفینه ی ٬ ید ا...
  رایگان کتاب اسرار نشانه ها
  translate this page کتاب اسرار نشانه ها کاملترین مرجع رمز گشایی علائم دفینه ، کاملا رنگی ، با چاپی ...
  bir .epage.ir/fa/module.news_page._typeid.1_newsid.37_action.newsb...
  نمادها و نشانه های گنج ی - کتاب شاقول ابن سینا ...
  موضوع این کتاب اسرار پیشگویی با شاقول است. ... کتاب نمادها و نشانه ها. کتاب چشم ...
  ganj-dafine.mihanblog.com/post/16
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم ...
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های دفینه و گنج ی
  scincefile.loxblog.com/post/2297
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم ...
  گنج دفینه اسرار نشانه ها گنج ی کتاب اسرار نشانه ها عتیقه باستان شناسی کتاب اسرار ...
  f

  )
 • کتاب چشم طلایی (

  رایگان کتاب چشم طلایی آثار و علائم دفینه

  رایگان کتاب چشم طلایی با

  رایگان کتاب چشم طلایی برای اندروید

  کتاب اسرار نشانه ها

  کتاب چشم طلایی علی عزیزیان

  کتاب چشم طلایی آثار و علائم دفینه

  رایگان کتاب میراث زرین

  کتاب چشم طلایی (بزرگترین و بهترین منبع گنج ی )
  کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه (به صورت کاملا رنگی و نفیس)
  payesh.rzb.h5h.ir/post639693.html
  کتاب دختر چشم طلایی – سایت قیمت ها
  برای مشاهده قیمت ” ید کتاب چشم طلایی ” از تصاویر زیر استفاده کنید .
  pric.3eke.ir/tag/ _کتاب_دختر_چشم_طلایی
  کتاب چشم طلایی - dlbartar.com
  سایت بـرتـــــر. برتر dlbartar.com. دانشجویی. جزوه های درسی. رشته کامپیوتر
  dlbartar.com/tag/کتاب-چشم-طلایی
  پایگاه رایگان کتاب
  ... کتاب , ... چربی و حفظ عضلات نکات متفرقه اما طلایی ... زیر به چشم می خورد ...
  takbook.com
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafaayens.ir/tag/گنج-ی
  کتاب گنج و دفینه ی زیرخاکی عتیقه طلا علائم و ...
  کتاب علائم ... اسرار نشانه چشم طلایی جوغنها میراث زرین و چشم طلایی و نمادها و ...
  antique-book-treasure.ir
  کتاب چشم طلایی رایگان
  ید کتاب اسکن شده چشم طلای کتاب چشم طلایی pdf کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل ...
  piranshahrnet.rozblog.com/tag/کتاب چشم طلایی رایگان
  رایگان پکیج کتاب pdf چشم طلایی با ...
  سایت گل ار نسخه رایگان و کامل کتاب چشم طلایی را با در اختیار شما قرار میدهد ...
  galexar.com/1395/11/17/ -رایگان-نسخه-جدید-و-کامل-کتاب-چشم
  کتاب چشم طلایی - اسرار - رمزیاب
  کتاب چشم طلایی - اسرار - رمزیاب - کتاب های رمزیاب - رمز نامه گنج ور - کلید اسرار ....
  kotob-bastani.
  کتاب میراث زرین و چشم طلایی - راهنمای دانشجو
  کتاب میراث زرین و چشم طلایی نسخه اصل کتاب چشم طلایی با فرمت pdf فهرست مطالب کتاب چشم ...
  rdaneshjoo.ir/2374/ -کتاب-میراث-زرین

 • کتاب جوغن ها (کتاب جوغن نامه مرجع رایگان کتاب علائم و نشانه های دفینه رموز جوغن ها رایگان کتاب جوغان نامه مرجع رایگان جوغن نامه مرجع کتاب جوغان نامه مرجع اسرار جوغن ها رایگان کتاب اسرار نشانه ها
  کتاب کم یاب - taran-dll.rozblog.com
  کتاب جوغن ها انواع جوغن ...
  taran-dll.rozblog.com/cat/2
  رایگان کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و ...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  farsiparsi.loxblog.com/post/147/ رایگان کتاب رمز گشایی جوغن ها،...
  کتاب جوغن ها - rasane241.com
  کتاب جوغن ها کتاب جوغن ها. درخواست حذف اطلاعات. شناخت جوغن ها در گنج ی بسیار مهم است چون:
  rasane241.com/data/dafayens/1112353/کتاب جوغن ها
  felezjoo - کتاب جوغنها
  کتاب جوغنها . ... سلام. نمیشه.جوغن.اول راحت هر کتاب ... همه زمان ها بر اساس ...
  felezjoo.com/viewtopic.php?f=26&t=1256
  کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج ی )
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  iranika.4kia.ir/info/15139/ -کتاب-رمز-گشایی-جوغن-ها(شناخت-گنج-ی )/...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها(شناخت گنج ی )
  کتاب هاروت کتاب ماروت کتاب دعا و علوم غریبه فتح الغرایب در اسرار علوم غریبه ...
  haroot-maroot.ir/ s/ -کتاب-رمز-گشایی-جوغن-هاشناخت-گنج
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafaayens.ir
  کتاب جوغن ها - رمز ی و رمزگشایی آثار علائم و ...
  کتاب رمز گشایی جوغن ها، کتاب گنج ی و آشنایی با دفینه ها +تصویری کاسه ها و جوغن ها
  stufile.ir/product/16867/ø¯ø§ù†ù„ùˆø¯-ú©øªø§ø¨-ø¬ùˆøºù†-ù‡ø§--ø±ù…ø²-ûœø§...
  کتاب اسرار نشانه ها: کاملترین کتاب آثار ، علائم و نشانه ...
  کتاب اسرار نشانه ها کتاب کاملی هست ... یه سنگ اسیاب هست که یک جوغن در روی ان هسن این سنگ بر ...
  irantreasureforum.net/کتاب-اسرار-نشانه-ها-کاملترین-کتاب-آثار
  کتاب جوغنها - joghan.pishroblog.ir
  کتاب جوغن ها انواع جوغن ...
  )


 • کتاب میراث زرین (

  کتاب میراث زرین pdf

  رایگان کتاب نفیس میراث زرین

  رایگان کتاب های باستان شناسی

  رایگان کتاب 380سمبل

  کتاب اسرار نسخه ها

  رایگان کتاب گنج

  کتاب گنج نامه ی

  کتاب ارزش میراث صوفیه - شهر کتاب نایاب : ید کتاب,کتاب ...
  توضیحات محصول کتاب ارزش میراث صوفیه عبدالحسین زرین کوب کتاب ارزش میراث صوفیه نوشته ...
  bookciti.ir/کتاب-نایاب/کتاب-ارزش-میراث-صوفیه.html
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafayens.blogsky.com/1396/02/31/post-100/ -کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین(نسخه کامل و رنگی) - پارک نت
  کتاب میراث زرین کت منتشر شده در زمینه گنج ی در ایران می باشد که هم اکنون با قیمتی باور ...
  parknet.ir/subject_97418
  رایگان کتاب میراث زرین
  رایگان کتاب میراث زرین بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ...
  epapers.ir/ /tag/ -رایگان-کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین – پکیج دات آی آر
  پکیج دات آی آر پاو وینت ، پی دی اف, نرم افزارو…
  pakij.ir/۱۹۰۰_۱۴۲۶۳۱۳۷۲۶-۲
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب نمادهای گنج و نشانه های دفینه و گنج ی (میراث زرین) کتاب جامع گنج ی و ...
  pdf7020.rozblog.com/post/749
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج ی )‎
  talafile-blogir.s2a.ir/page 2299.html
  کتاب میراث زرین - stufile.ir
  کتاب جامع گنج ی و دفینه ی میراث زرین
  stufile.ir/product/17091/ø¯ø§ù†ù„ùˆø¯-ú©øªø§ø¨-ù…ûœø±ø§ø«-ø²ø±ûœù†
  کتاب میراث زرین - فروشگاه گنجینه
  کتاب میراث زرین - فروشگاه گنجینه. سبد ید 0. پرداخت. تایید ید; تراکنش ناموفق
  shop.treasure-book.ir/ s/ -کتاب-میراث-زرین
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی ...
  کتاب میراث زرین ( آموزش نمادها و نشانه های باستانی و گنج ی ) دسته: باستان ...
  )
 • کتاب مرجان جادو (

  مرجان جادو رایگان

  مرجان جادو pdf

  رم مه مرجان جادو

  رایگان کتاب مرجان

  کتاب مرجان علوم غریبه

  نویسنده کتاب مرجان جادو

  رایگان کتاب مرجان جادو

  بهترین کتاب جادو
  رایگان کتاب مرجان جادو : کتاب مرجان جادو
  در این پست از سایت ید و رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو نسخه کامل pdf آموزش علوم ...
  xn----ymcbrcti3nmay.dibablog.com/tag/ رایگان کتاب مرجان جادو
  رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو :: فایل ...
  ۱ مطلب با کلمه ی کلیدی « رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو» ثبت شده است - فایل ...
  mabani-nazari.blog.ir/tag/ رایگان کتاب علوم غریبه مرجان جادو
  مرجان جادو رایگان - پرشین فای
  مرجان جادو. مرجان جادو کتاب فوق العاده مجرب و کمیاب مرجان جادو خودآموز در علوم و فنون ...
  persianfiles.ir/مرجان-جادو
  کتاب مرجان جادو(کامل)_نایاب و ارزشمند
  کتاب مرجان جادو(کامل)_نایاب و ارزشمند کتاب مرجان جادو برترین کتاب علوم غریبه و طلسمات
  bestofday.ir/shop/text/201607270935121351
  بایگانی ها مرجان جادو آموزش باطل سحر و جادوگری با ...
  کتاب مرجان جادو توضیحات : کیفیت خوب زبان فارسی فرمت pdf تعداد صفحات حدود ۱۹۰۰ صفحه نام کتاب ...
  ketabkohan.com/ s/tag/مرجان-جادو-آموزش-باطل- -سحر-و-جادوگر
  کتاب مرجان جادو(کامل) - پروژه ها
  کتاب مرجان جادو(کامل) باقیمت باور ن یاین کتاب در سایر سایتها به قیمت ۱۵۰هزار ...
  takbook.com/best/ -کتاب-مرجان-جادوکامل
  مرجان جادو – فروشگاه آنلاین کتاب کهن
  کتاب مرجان جادو توضیحات : کیفیت خوب زبان فارسی فرمت pdf تعداد صفحات حدود 1900 صفحه حجم ...
  ketabkohan.ir/tag/ -مرجان-جادو
  کتاب مرجان جادو - فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ...
  کتاب مرجان جادو - فایل پروژه و پایان نامه و تحقیق و ... برای مشاهده مطلب فوق، از لینک ...
  magifa.com/detail/2339831/article/5
  کتاب جادو - havijfa.ir
  کتاب مرجان جادو کتاب آموزش کامل دعا نویسی از صفر تا صد زبان فارسی ۱۲۷۰ صفحه.
  havijfa.ir/key/کتاب-جادو
  رایگان کتاب مرجان جادو : فایل کتاب مرجان جادو
  کتاب مرجان جادو از بزرگترین و برترین کتاب های علوم غریبه و طلسمات است که به دست شیخ بهایی ...
  book-magic-reef.mizbanblog.com/post/3
  )
 • کتاب اسرار نشانه ها (

  رایگان کتاب علائم و نشانه های دفینه

  رایگان کتاب اسرار نشانه ها pdf

  رایگان کتاب چشم طلایی pdf

  کتاب جوغن ها

  رایگان کتاب میراث زرین

  کتاب اسرار نسخه ها

  رایگان کتاب باستان شناسی

  رایگان کتاب اسرار نظامی ، نماد ها، نشانه ها، ساختار ...
  این مجموعه( اسرار نظامی) قسمت دوم علایم باستان شنناسی است که در اختیار شما دوستان عزیز قرار ...
  dlbartar.com/ -کتاب-اسرار-نظامی
  کتاب گنج ی ، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و ...
  کتاب گنج ی ، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های گنج ی کتاب اسرار
  bestofday.ir/shop/text/201704241401199800
  پایگاه رایگان کتاب
  برترین کتاب ها. کتاب اشعار سهراب سپهری برای ...
  takbook.com
  کتاب اسرار و نشانه ها (باستان شناسی - گنج) | شماره کالا ...
  مشاهده جزئیات فروش کالای کتاب اسرار و نشانه ها (باستان شناسی - گنج) فرمت پی دی اف - 160 صفحه ...
  esam.ir/itemview.aspx/4800292/کتاب-اسرار-و-نشانه-ها-باستان-شناسی-گنج-.htm...
  رایگان کتاب نشانه ها علائم رایگان دفینه قبر pdf رایگان
  oct 11, 2015 - رایگان کتاب اسرار و نشانه ها... کتاب اسرار نشانه ها ( کامل ترین منبع ...
  mod.text-ahang.ir/mod/1006/ -رایگان-کتاب-نشانه-ها-علائم-رایگان-د...
  اسرار دفینه های ایران٬ اموزش دفینه ی ٬ ید اینترنتی ...
  ... که در این پکیج قرار داده شده عبارت اند از: 1-کتاب چشم طلایی 2-کتاب اسرار نشانه ها 3-کتاب ...
  taran-dll.rozblog.com/tag/اسرار دفینه های ایران٬ اموزش دفینه ی ٬ ید ا...
  رایگان کتاب اسرار نشانه ها
  translate this page کتاب اسرار نشانه ها کاملترین مرجع رمز گشایی علائم دفینه ، کاملا رنگی ، با چاپی ...
  bir .epage.ir/fa/module.news_page._typeid.1_newsid.37_action.newsb...
  نمادها و نشانه های گنج ی - کتاب شاقول ابن سینا ...
  موضوع این کتاب اسرار پیشگویی با شاقول است. ... کتاب نمادها و نشانه ها. کتاب چشم ...
  ganj-dafine.mihanblog.com/post/16
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم ...
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم و نشانه های دفینه و گنج ی
  scincefile.loxblog.com/post/2297
  کتاب اسرار نشانه ها، کامل ترین مرجع رمز گشایی علائم ...
  گنج دفینه اسرار نشانه ها گنج ی کتاب اسرار نشانه ها عتیقه باستان شناسی کتاب اسرار ...
  f

  )
 • کتاب چشم طلایی (

  رایگان کتاب چشم طلایی آثار و علائم دفینه

  رایگان کتاب چشم طلایی با

  رایگان کتاب چشم طلایی برای اندروید

  کتاب اسرار نشانه ها

  کتاب چشم طلایی علی عزیزیان

  کتاب چشم طلایی آثار و علائم دفینه

  رایگان کتاب میراث زرین

  کتاب چشم طلایی (بزرگترین و بهترین منبع گنج ی )
  کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل اثار و علائم دفینه (به صورت کاملا رنگی و نفیس)
  payesh.rzb.h5h.ir/post639693.html
  کتاب دختر چشم طلایی – سایت قیمت ها
  برای مشاهده قیمت ” ید کتاب چشم طلایی ” از تصاویر زیر استفاده کنید .
  pric.3eke.ir/tag/ _کتاب_دختر_چشم_طلایی
  کتاب چشم طلایی - dlbartar.com
  سایت بـرتـــــر. برتر dlbartar.com. دانشجویی. جزوه های درسی. رشته کامپیوتر
  dlbartar.com/tag/کتاب-چشم-طلایی
  پایگاه رایگان کتاب
  ... کتاب , ... چربی و حفظ عضلات نکات متفرقه اما طلایی ... زیر به چشم می خورد ...
  takbook.com
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج دفینه علوم غریبه
  کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن ...
  dafaayens.ir/tag/گنج-ی
  کتاب گنج و دفینه ی زیرخاکی عتیقه طلا علائم و ...
  کتاب علائم ... اسرار نشانه چشم طلایی جوغنها میراث زرین و چشم طلایی و نمادها و ...
  antique-book-treasure.ir
  کتاب چشم طلایی رایگان
  ید کتاب اسکن شده چشم طلای کتاب چشم طلایی pdf کتاب چشم طلایی اولین مرجع کامل ...
  piranshahrnet.rozblog.com/tag/کتاب چشم طلایی رایگان
  رایگان پکیج کتاب pdf چشم طلایی با ...
  سایت گل ار نسخه رایگان و کامل کتاب چشم طلایی را با در اختیار شما قرار میدهد ...
  galexar.com/1395/11/17/ -رایگان-نسخه-جدید-و-کامل-کتاب-چشم
  کتاب چشم طلایی - اسرار - رمزیاب
  کتاب چشم طلایی - اسرار - رمزیاب - کتاب های رمزیاب - رمز نامه گنج ور - کلید اسرار ....
  kotob-bastani.
  کتاب میراث زرین و چشم طلایی - راهنمای دانشجو
  کتاب میراث زرین و چشم طلایی نسخه اصل کتاب چشم طلایی با فرمت pdf فهرست مطالب کتاب چشم ...
  rdaneshjoo.ir/2374/ -کتاب-میراث-زرین

 • رایگان مجموعه ی کمیاب از کتاب ها

 • مجموعه ای رایگان از کتاب های کمیاب

 • مجموعه کتب رایگان و کمیاب
 • مجموعه ای رایگان از کتاب های کمیاب

 • رایگان مجموعه کتب کمیاب
توضیح و تفسیر دفینه های موجود در درختان- مبحث کامل و جامع انواع صلیب ها- سنگ جوقان و کاسه - فیل - آفتاب پرست - سنگ آینه - تخم مرغ- عقاب - نعل- دو زانو- قفل و کلید- - مرد و زن - تاج - دفینه یهودیان و فراماسونری - سنگ نشان - پیکان و فلش - سم اسب - عقرب - ماهی - توضیح نشانه و دفینه های نامعلوم -اژدها - قیچی - گرگ - خنجر - توضیح انواع شتر - گوش - رمزگشایی انواع سنگ های کاسه و جوغن ها ,خورشید در بین ملل و ایران , سنگ مستطیل , اسکنه دار , سنگ 40 تکه , میمون , مرد و زن , علامت 7 در علوم باستانی , انگور , فرشته , بزکوهی , سگ , شمشیر و زره , دفینه های موجود در طاق ها , چاه ها , تونل ها و دهلیزها , کلیساها , پنجره خانه ها , پل ها , معابد و آتشکده ها , پله ها , علائم های رایج در دفینه و علوم باستانی ایران , انواع قبر ها - سرداب های زیر زمینی - سنگ بنای تاریخی - تابوت ها - محراب ها- , انواع نشانه های خزندگان و پرندگان و جامدات و حیوانات و انسان را تفسیر کنیم , نشانه های ترکی و رمزهای اسمی را بدانیم, دخمه ها و معماری آنها - برجها - قبرهای زیر زمینی - کاسه های فنجانی -علامت ماه و ستاره - نشانه های کامل زیر خاک و در حین حفاری -ش تن انواع ساروج ها- نواویس - نمادهای مسافت و جهت ها - مرد- گرگ - علامت قبرها - تفنگ - دست - پا - نشانه های سلاح - مقیاس ها و فلش ها - چاه ها و تله ها - تله های تومولوس و اتاقک - دفینه های موجود در آتشکده و غارها - قلعه ها - محراب ها -چشمه ها - آب و قنات ها - کارشناسی مجسمه -مهره های سنگی - سکه و نسخه های گنج و طلا - تشکر و مژدگانی - علائم های کامل کشف شده در حین حفاری و کاوش - سنگ های جوغن ها - شتر و ساربان - مرغ و جوجه - انواع صلیب ها - نمادهای اتاقک - نشانه های تمویهی و توجیهی - ص ه ها - کشتی - مقبره ها - قبر ها- قبور گبری - تپه های جوغن دار - تپه های ی شکل - تپه های کوره ای و تنوری - نسخه های شاهی و ی - جیوه قرمز - قبور خمره ای - پهلوان - تپه کوره ای - علامت ها و نشانه های مربوط به منطقه ای که طلسم شده است را بدانیم - روشهای دفن و پنهان گنج , تفاوت علائم و نشانه ها را از توهم تا واقعیت بدانید , گل حکمت را که برای حفاظت نشانه ها استفاده استفاده می شود را با هم بدانیم , کیفیت باز جوغن های پلمپ شده و دخمه و سنک نشانه را فرا بگیریم , کیفیت تحلیل علائم را یاد خواهیم گرفت - معانی علائم و آثار را خواهید دانست , نشانه های موجود بر روی ص ه ها و سنگ ها را تفسیر کنید ,دفینه های نشانه ها را پیدا کنیم , راه های است اج دفینه ها را خواهیم دانست - رمزگشایی و خنثی سازی انواع تله های گنج ها:تله های سرداب ها ؛ غارها , چاه ها , اتاقک ها ,تونل ها , رعد و برق , اژدها - مار - مثبات - فلش - دایره - نیزه - تیغ -ترازو - الاکلنگ - مکانیکی - سنگی - تله جابجایی - گیوتینی - شیمیایی و سمی - تله آب - قلب , تله گاز , شن و ماسه ,زمینی , فیزیکی , ترقوه ای , تله سنگ , گودالی , نشانه های تله ها , تله یا طلسم آب - نکات ایمنی تخصصی برای ورود به مکانهای سرداب ها , قبرها , روش صحیح حفاری قبرها و ادوات و وسایل های حفاری تخصصی , قبرهای گبری , همه چیز در مورد تومولوس ها و تپه های دست ساز و پلان ها (کروکی) آن, علامت و نشانه های قبر, روشهای ش تن انواع طلسمات با روشهای 100% عملی رصد طلسم ها و علائم های طلسمات دفینه را دانسته و انواع موجودات متافیزیکی محافظ دفینه را بشناسیم , قواعد عمومی دفینه ی , سکه های تقلبی را از اصلی تشخیص بدهیم , مجسمه ها و مهره ها و سفال های اصلی را از تقلبی تشخیص بدهیم , نقشه ها و سندهای گنج اصلی را از بدلی و تقلبی تشخیص بدهیم , راه های خواندن نقشه و نسخه های گنج را یاد بگیریم , جیوه قرمز را شناخته و به حقیقت آن پی برده و راه های 100% عملی جیوه اصلی را از تقلبی تشخیص بدهیم

***دقت بفرمایید قیمت نسخه چاپی این کتاب در بازار بالای 700 هزارتومان است اما شما با پرداخت فقط14 هزارتومان این محصول را از ما دریافت می نمایید***

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید کنید

نام فایلحجم فایل
میراث زرین.zip24 mb

درصورتیکه برای ید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید

لطفا فایل را پس از از ح فشرده خارج نمایید. برای خارج فایل از ح فشرده می توانید نرم افزارwinrar استفاده نمایید.

همچنین در صورتی که محصول شما کتاب یا دفترچه راهنما است برای باز از نرم افزار adobe acrobat استفاده نمایید.کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا - آپارات

www.aparat.com/.../ _کتاب_میراث_زرین%28شناخت_نمادهای_...
translate this page
nov 28, 2016 - فروش فایل این کتاب اولین مرجع و منبع رمزگشایی آثار علائم , نمادها , نشانه ها و اسرار نظامی دفینه ها -علائم شناسی چیستنشانه های دفینه ها را ...

کتاب میراث زرین - آپارات

www.aparat.com/v/i3kdh/ _کتاب_میراث_زرین
translate this page
dec 11, 2016 - فروش فایل مطالب کتاب میراث زرین:توضیح و تفسیر دفینه های موجود در درختان- مبحث کامل و جامع انواع صلیب ها- سنگ جوقان و کاسه - فیل - آفتاب ...

رایگان با کتاب گنج ی و باستان شناسی میراث ...

ganj.filekar.ir/.../ +رایگان+با+لینک+مستقیم+کتاب+گنج+یا...
translate this page
 رایگان با  کتاب گنج ی و باستان شناسی میراث زرین,در این پست   رایگان کتاب الکترونیکی pdf کمیاب آموزش روشهای پیدا  ...

کتابچه کامل فارسی pdf میراث زرین گنج و دفینه| کتاب جامع ...

ganj.filekar.ir/.../ +کتابچه+کامل+فارسی+pdf+میراث+زرین+...
translate this page
 کتابچه کامل فارسی pdf میراث زرین گنج و دفینه,در این پست   رایگان کتاب الکترونیکی pdf کمیاب آموزش روشهای پیدا یافتن گنج ی  ...

کتاب میراث زرین و چشم طلایی - راهنمای دانشجو

rdaneshjoo.ir/2374/ -کتاب-میراث-زرین/
translate this page
کتاب میراث زرین و چشم طلایی. نسخه اصل کتاب چشم طلایی. با فرمت pdf. فهرست مطالب کتاب چشم طلایی : گنج و گنج پژوه زبان علامت ها سمبل چیست؟ نشانه یا ...

رایگان کتاب میراث زرین بایگانی - 0y0

www.0y0.ir/product/tag/ -رایگان-کتاب-میراث-زرین
translate this page
کتاب نمادهای گنج و نشانه های دفینه و گنج ی (میراث زرین کتاب جامع گنج ی و دفینه ی به صورت کاملا رنگی و نفیس فرمت فایل:pdf این کتاب ...

کتاب میراث زرین یا اسرار نظامی(گنج و دفینه ی -pdf) - بوک کوب

www.bookkoob.i

انلود رایگان کتاب میراث زرین بایگانی - realclick

www.realclick.ir/file-tag/ -رایگان-کتاب-میراث-زرین/
translate this page
کتاب جامع گنج ی و دفینه ی  میراث زرین به صورت کاملا رنگی و نفیس فرمت فایل:pdf کتاب میراث زرین اولین مرجع و منبع رمزگشایی آثار علائم , نمادها ...

کتاب میراث زرین - کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه گنج ...

dafaayens.ir/tag/ -کتاب-میراث-زرین
translate this page
کتاب چشم طلایی میراث زرین نشانه های گنج علوم غریبه نشانه های دفینه عتیقه سکه جوغن راهنمای گنج دفترچه راهنمای گنج یاب ساروج طلسم کتاب جوغن ها.

daneshbastani - google sites

https://sites.google.com/site/daneshbastanikamel/home
translate this page
کتاب چشم طلایی کتاب رمزیاب کتاب میراث زرین کتاب چوغن نامه کتاب گنج ... این کتاب به طور کامل در پکیج یاد شده قرار داده شده که لینک  پکیج هم برای   ...

کتاب کامل میراث زرین (کارشناسی نمادهای گنج و نشانه های دفینه و ...

antique-book-treasure.ir ›  رایگان کتابهای آموزشی pdf
translate this page
dec 20, 2016 - در این پست از سایت antique-book-treasure.ir ید و  کتاب گنج ی  میراث زرین,کتاب pdf دفینه ی میراث زرین کارشناسی علائم و ...

فروش کتاب چشم طلایی و اسرار نشانه ها

فروش کتاب چشم طلایی و اسرار نشانه ها - فروش pdf کتاب چشم طلایی و اسرار نشانه ها و میراث زرین.

felezjoo - رایگان کتاب میراث زرین

https://www.felezjoo.com/viewtopic.php?f=26&t=1430&start...
translate this page
jan 2, 1993 - 10 posts - ‎8 authors
سلام میلاد جان. داداشسرعت نت من خیلی پایین اومده. اگه میشه لطف کن به ایمیلم بفرستی خیلی ممنونت میشم.خیلی دنبال این کتاب گشتم ولی قیمتش ...

کتاب میراث زرین - انجمن الکترونیک بی ریا - takbb

felezgir.takbb.com/thread-68.html
translate this page
jan 2, 2016 - دوستان عزیز میتونید این کتاب رو از لینکهای زیر   کنید دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید ...

کتاب میراث زرین آموزش نمادها نشانه های باستانی گنج ی - م تو

maxto.ir/.../ +کتاب+میراث+زرین++آموزش+نمادها+و+نشانه+های+...
جلسه ی پرسش و پاسخ با حضور شهردار و اعضای شورای ی شهر در جمع شهروندان و گزاران در مسجد الرضا (ع)
۱۳۹۳/۱۲/۲۷

به منظور بررسی و رفع مشکلات شهروندان عزیز زرین شهر جلسه ی پرسش و پاسخی با حضور شهردار، معاونین و اعضای شورای ی زرین شهر در مسجدالرضا (ع) شهر زرین شهر با حضور شهروندان و گزاران این مسجد برگزار شد.

در این مراسم شهروندان بصورت رودررو مشکلات خود را با شهردار، معاونین و اعضای شورای ی زرین شهر مطرح و مسئولین حاضر راه حل های مشکلات این عزیزان را به آنها اعلام و موارد لازم را جهت پیگیری و بررسی به مسئولین مربوطه ارجاع دادند.

جواد جمالی شهردار زرین شهر در این مراسم گفت: رس ما خدمت رسانی صادقانه به شما شهروندان عزیز است امیدواریم در این زمینه شهروندان و مسئولین محترم با وحدت و همدلی ما را در این امر خطیر یاری نمایند تا بتوانیم با سرعت و اطمینان بیشتر رس خود را در زمینه خدمت رسانی انجام دهیم.

وی در ادامه افزود: هدف ما حل مشکلات شهر ، شهروندان عزیز و ولی نعمتان ما می باشد که این افتخار را داریم که برای رسیدن به شهری خوب و ایده آل بین شما عزیزان حاضر می شویم تا از روبرو مشکلات شما را بشنویم و جهت رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهیم.

جمالی در پایان اظهار داشت: شهروندان فهیم و بصیر زرین شهر قطعا شرایط موجود کشور و منطقه را درک می کنند و براساس آن از خادمین خود انتظار خواهند داشت ولی ما برای رضایت شما عزیزان در حدتوان و تا جاییکه قانون اجازه دهد از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد امیدواریم مسئولان محترم به ویژه در بخش صنعت هم توجه خاصی به این منطقه صنعتی و مردم فهیم و ولایی آن داشته باشند. منبع وبسایت شهرداری


تقدیر و تشکر اهالی محله مسجد جامع از شهردار و اعضای شورای ی زرین شهر
۱۳۹۳/۱۲/۲۷

اهالی محله مسجد جامع زرین شهر با نصب بنر جلوی درب شهرداری زرین شهر از زحمات ارزنده شهرداری و اعضای شورای ی زرین شهر بابت بهسازی و بازسازی پارک بیست و دوم بهمن این محله قدردانی و تشکر نمودند و برای این عزیزان از خداوند متعال سلامتی و پیروزی آرزو نمودند.


111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر مسافتی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی تهران111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوقی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر تیپلر111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتران مسافتی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی مسافتی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید و فروش کبوتر مسافتی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی تهرانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کفتر پرشی تهران111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید کبوتر پرشی تهران111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی در تهران111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید کبوتر پرشی در تهران111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کفتر پرشی در تهران111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی کاشان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی قم111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی پا تانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی اراک111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی در تهران111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی در قم111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی در مشهد111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی قم111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی در شیراز111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی اهواز111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی در مازندران111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر زینتی مشهد111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی اصل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی اهواز111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی اصیل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی شیراز111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی تهران111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی آلمانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوقی هفت رنگ111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوقی در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوقی پاپر111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوقی در مشهد111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوقی زرد111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید و فروش کبوتر طوقی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوق سفید111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوق آبی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوق زرد111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر هلندی در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروشگاه کبوتر در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر تزئینی در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر دم چتری در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر دیوار اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر تیپلر تیدی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر تیپلر پا تانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش جوجه کبوتر تیپلر111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پرشی تیپلر111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید و فروش کبوتر تیپلر111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر نوک قناری111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر نوک قنار کاکلی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید کبوتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کفتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید و فروش کبوتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتران نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید کبوتر نوک قناری111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت فروش کبوتر نوک قنار


111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر مسافتی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتران مسافتی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@روش شناخت کبوتر مسافتی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@چگونگی شناخت کبوتر مسافتی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پرشی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پرشی خوب111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پرشی روی زمین111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پرشی با ع 111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پرشی تهرانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پرشی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کفتر پرشی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@روش شناخت کبوتر پرشی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@طریقه شناخت کبوتر پرشی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@چگونگی شناخت کبوتر پرشی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پلاکی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پلاکی خوب111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@چگونگی شناخت کبوتر پلاکی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@راه های شناخت کبوتر پلاکی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پلاکی اصل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر خوب111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر خوب111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@راه های شناخت کبوتر خوب111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@تشخیص کبوتر پلاکی اصل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر نر و ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@تشخیص کبوتر نر و ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@تشخیص کبوتر نر و ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@چگونگی تشخیص کبوتر نر و ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@نحوه تشخیص کبوتر نر و ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@راه تشخیص کبوتر نر و ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@تشخیص کبوتر نر از ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@تشخیص کبوتر نر با ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@تشخیص دادن کبوتر نر و ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@طرز تشخیص کبوتر نر و ماده111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پروازی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتران پروازی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر کاشانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر کاشان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر پا تانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@شناخت کبوتر آلمانی


کد خبر: 81806729 (4939139) | تاریخ خبر: 28/07/1394 | ساعت: 13:4|

سمیرم رویشگاه گیاه کم نظیر زرین گیاه

سمیرم، اصفهان- ایرنا- زرین گیاه، از جمله گیاهان و علف های کوهی دارویی است که در نقاطی از ایران از جمله منطقه کوهستانی و سرد سیر سمیرم در جنوب استان اصفهان رشد می کند.

زرین گیاه از خانواده labiatae بوده و در جنوب شرق آسیا فراوان یافت می شود. اثرات ضدهیپرلیپیدمی و سیستم ایمنی برای این گونه گزارش شده است.
این گیاه دارویی بی نظیر در منطقه سمیرم و بلندی های کر رشد و نمو دارد و در هیچ جای کشورمان مشاهده نشده است.
در مکان های سردسیر با ارتفاع دو هزار و 300 تا سه هزار متر از سطح دریا و در مناطق سنگلاخی رشد می کند. وجود ترکیبی به نام ˈزانتومیکرولˈ در برگ های زرین گیاه مسوول اصلی خاصیت ضد سرطانی این گیاه دارویی است.
زرین گیاه که در ایران و در نقاط مختلف به اسامی محلی مختلفی همچون آغ باش، گل باغچق، بادرنجبویه و … نامیده می شود از گونه های با استفاده خواص داروئی است که در معرض انقراض قرار دارد.
اجزاء اصلی این گیاه شامل لیمونین، verbenone, alpha-terpineol,، الکل پریلیل و کاریوفیلین است . براساس تحقیق مذکور صورت گرفته، اثرات درمانی اسانس زرین گیاه قابل مقایسه با هیوسین و ایندومتاسین می باشد.
اثرات درمانی این گیاه شامل کاهش تب، درد مفاصل و روماتیسم، تقویت حافظه، درمان بیماری ام اس، سریع جریان خون، درمان سرگیجه، وزوزگوش وسردرد اشاره شده است.
لیمونن که یکی از اجزای اصلی اسانس زرین گیاه می باشد، به عنوان یک مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، ضد تومور، ضد ویروس، باکتری کش، عامل پیشگیری کننده از سرطان، ضد ک دیا، خلط آور، مهار کننده رشد قارچ­ها، ضد اسپاسم و مسکن موثر است.
ژرانیول نیز یکی از ترکیباتی است که در اسانس زرین گیاه وجود دارد و سبب ممانعت از رشد و سنتز پلی آمین ها در سلول ­های سرطانی انسان شده است.
وجود ترکیب فلاونی به نام زانتومیکرول xanthomicrol در برگهای زرین گیاه گزارش شده است که این ترکیب مسئول اصلی خاصیت ضد سرطانی در این گیاه است ،این ترکیب در عصاره زرین گیاه نسبت به داروی ضد سرطان doxorubincin اثر قوی تری را بر علیه سلول های سرطانی از خود نشان داده است و هم چنین عوارض جانبی بسیار کمتری را از خود را بر روی موش آزمایشگاهی نشان داده است.
زرین گیاه نیز مانند سایر گونه های dracocephalum دارای اسانس، فلاونوئید، دی ت ن، تانن و اسیدهای فنولی می باشد. که هرکدام از ترکیبات ذکر شده سبب بروز برخی از خواص درمانی در این گیاهان می گردد.
لیمونن که یکی از اجزای اصلی اسانس زرین گیاه می باشد، به عنوان یک مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، ضد تومور، ضد ویروس، باکتری کش، عامل پیشگیری کننده از سرطان، ضد ک دیا، خلط آور، مهار کننده رشد قارچ­ها، ضد اسپاسم و مسکن موثر می باشد. ژرانیول نیز یکی از ترکیباتی است که در اسانس زرین گیاه وجود دارد و سبب ممانعت از رشد و سنتز پلی آمین ها در سلول های سرطانی انسان شده است.
در مطالعاتی که بر روی موش انجام شده است اثر ضد دردی اسانس زرین گیاه مربوط به جزء لیمونن این اسانس می باشد که با دارا بودن لیمونن به عنوان یکی از اجزای اصلی اسانس، این گیاه را در زمره داروهای مسکن و ضد درد قرار می دهد شوند.
این گیاه ارزشمند و معطر دارویی در سالهای اخیر در معرض انقراض قرار گرفته بود.
زرین گیاه از نظر خواص دارویی بی نظیر و فوق العاده است و همین خاصیت ها باعث شده سودجویان و برخی افراد محلی بویژه عشایر برای مصرف دام به ت یب و نابودی این نوع گیاهان بکر سرعت بدهند.
امروزه تعدادی از شرکت های تعاونی کشاورزی و زیست محیطی محلی سمیرم تولید و کاشت زرین گیاه در سطح زیر کشت مشخص را بر عهده گرفته است.
محلی ها از این گیاه با نام زرویی یاد می کنند.
در دو سال گذشته و با همکاری منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و دفتر فنی پروژه بین المللی سیمای حفاظتی و تنوع زیستی زاگرس مرکزی اقداماتی برای رشد این گیاه و جلوگیری از انقراض آن در بخش هایی از سمیرم از جمله روستای خینه و شهر ونک انجام شده است.
شهرستان سمیرم با قرار گرفتن در جوار دنا و زاگرس مرکزی و دارا بودن455 هزار تار عرصه ملی و 330 هزار تار مراتع و جنگل های طبیعی از نوع خوب و متوسط در 160 کیلومتری جنوب اصفهان واقع است.
گ/7147/ 6022


تاریخ بروز رسانی
(پنج شنبه)
1393/03/15
فروش تابلو های بک لایت ویژه با ید اینترنتی
آنلاین
از
*** پارسا کریستال ***

ید انترنتی تابلوهای بک لایت در سایزهای 40*30 و 50*70 و 90×60 و 90*40 و 120*50 و

130*50 و طرقی در سایز 180*80 را در سال جدید آماده و به معرض فروش گذاشته

است.
لطفأ قبل از ید اینترنتی نکات زیر را توجه فرمایید:

مهم :

1. ارائه پیرینت ید برای دریافت کالا ا امیست.

2. بن ید همان فرایند ید کالا از سایت پرداخت زرین پال بعد از پرداخت میباشد

3. این مبلغ شامل ید کالا و سفارش نوع تصویر انتخ شما در وب سایت و بدون بسته

بندی می باشد که در صورت تمایل بسته بندی کالا هزینه ی جداگانه دریافت میگردد که در

پایین صفحه میتوانید برای بسته بندی درخواست نمایید

4. محصول یداری شده قابل استرداد نمیباشد لطفأ قبل از هر ید و تمایل و آشنایی با

تابلوهای بکلایت (نوری . چراغدار) میتوانید ازفروشگاه ما دیدن نمایید.

فروشگاه ما همه روزه هفته حتی باز میباشد.

ساعات کار فروشگاه :

شنبه تا 4 شنبه : از ساعت 9 تا ساعت 17:30

پنج شنبه ها از ساعت 9 تا 15:00 عصر

ها از ساعت 8 صبح تا 15:30 عصر

منتظر شما بزرگواران هستیم

5. یداران محترم بعد از ید خود بلافاصله جهت هماهنگی و کد تصویر انتخاب شده

در آلبوم با شماره های 021.55181091 ازساعت 9صبح تا5:30عصرو

0912.270.44.80 از ساعت 18:00 تا ساعت 2 صبح تماس بگیرید.

6. قیمت ها بدون اطلاع قبلی و با شرایط اقتصادی موجود قابل تغییر می باشد.

محصولاتمحصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 40*30

توضیحات : طول 40 عرض 30 (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 35.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال

کد آلبوم (p.p.sh)

کد آلبوم (p.a)محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 70*50

توضیحات : طول 70 عرض 50 (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 53.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال


کد آلبوم (p.p.sh)


سایز جدید

محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 90*40

توضیحات : طول 90 عرض40 (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 55.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پالمحصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 90*60

توضیحات : طول 90 عرض 60 (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 63.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال


کد آلبوم (p.p.sh)

کد آلبوم (p.sh)

کد آلبوم (p.a)محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 120*50

توضیحات : 120 طول 50 عرض (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله


قیمت : 89.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال


کد آلبوم (p.sh)


محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 140*60

توضیحات : 140طول 60 عرض (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 106.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال

کد آلبوم (p.sh)محصول : تابلو نوع جنس : بکلایت رو شیشه (چراغدار)

سایز محصول : 130*50

توضیحات : 130طول 50 عرض (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله


قیمت : 99.000 پرداخت آنلاین با زرین پال


کد آلبوم (p.p.sh)


محصول : تابلو نوع جنس :طرقی بنری (چراغدار)

سایز محصول : 180*80

توضیحات : 180طول 80 عرض (از تصور محاسبه میگردد) موجودی : بله

قیمت : 195.000 تومان پرداخت آنلاین با زرین پال

کد آلبوم (p.sh)

کد آلبوم (p.p.sh)


هزینه ی بسته تابلو های بک لایت به منظور رفاه حال شما وسلامت هرچه بهترمحصول

یداری شده (5.000 تومان) بابت بسته بندی کالا درصورت تمایل جداگاته

دریافت میگردد.
عبدالحسین زرین کوب


شناس، ایرانشناس، محقق ، و نویسنده
تاریخ تولد : 1301 ش
تاریخ وفات : 1378 ش
محل تولد : بروجرد
محل وفات : تهران
عبدالحسین زرین کوب

از شمار دو چشم یک تن کم / و ز شمار د هزاران بیش) عبدالحسین زرین کوب ادیب، مورخ، شناس، ایرانشناس، محقق و نویسنده بزرگ معاصر در سال 1301 هجری شمسی در شهرستان بروجرد بدنیا آمد. وی تحصیلات ابت و متوسطه را در زادگاه خود به پایان رساند و در کنار تحصیلات متوسطه، به تشویق و ترغیب پدر که مردی متشرع و دیندار بود، به فراگیری علوم دینی و حوزوی از جمله فقه و تفسیر و ادبیات عربی نیز پرداخت و به گفته خود در هجده سالگی کمتر کت در تاریخ، فلسفه و ادبیات بود که به زبان فارسی منتشر شده باشد و او آن را مطالعه نکرده باشد. زرین کوب پس از از اخذ دیپلم ادبی چند سال در بروجرد و م آباد به معلمی پرداخت و نظر به اطلاعات وسیع و زمینه گسترده فکری همه گونه علوم از تاریخ و جغرافی و ادبیات فارسی تا ریاضی و فیزیک و علم الحیات را تدریس کرد. وی در طی این سالها به زبانهای عربی، انگلیسی،فرانسه، ایتالیایی و آلمانی تسلط یافت و در سال 1323 اولین کتاب خود را بنام (فلسفه شعر یا تاریخ تطور شعر و شاعری در ایران) منتشر ساخت. عبدالحسین زرین کوب در سال 1324 در رشته ادبیات فارسی تهران با رتبه اول علمی پذیرفته شد و در طی سه سال بعنوان دانشجوی رتبه اول از این دانش آموخته گردید و سال بعد در مقطع ی ادبیات فارسی تهران پذیرفته شد. زرین کوب از سال 1328سردبیری مجله هفتگی مهرگان را بمدت 5 سال عهده دار شد و از سال 1330 ه.ش به همراه عده دیگری از فضلا و دانشمندان عصر نظیر عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی، محمد معین، پرویزخانلری، غلامحسین صدیقی و عباس زریاب خوئی برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دائره المعارف چاپ هلند دعوت شد. وی در سال 1332 با قمر آریان همکلاس خود ازدواج کرد و در سال 1334 پس از دفاع ازرساله ی خود (نقد الشعر، تاریخ واصول آن) به دعوت بدیع ا مان فروزانفر تدریس در تهران را آغاز کرد. زرین کوب طی این سالها به تدریس تاریخ ، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و مجادلات فرق، تاریخ تصوف ی و تاریخ علوم در دانشکده های ادبیات و هنرهای زیبای تهران پرداخت و در عین حال با مجلات ادبی صاحب نام آن زمان همچون سخن، یغما،جهان نو، دانش، علم و زندگی، مهر، راهنمای کتاب و فرهنگ ایران زمین نیز همکاری داشت. زرین کوب در سال 1347 بعنوان مهمان در های کالیفرنیا و پرینستون به تدریس تاریخ ایران و تاریخ تصوف پرداخت و پس از بازگشت به ایران (1349) مجددا تدریس در تهران را ادامه داد. این فرزانه در فاصله سالهای 1355 تا 1356 مدیریت گروه ادبیات فارسی تهران را پذیرفت و در مدت یک سال مدیریت خود برنامه جدیدی برای این گروه تنظیم کرد که در آن از تمام برنامه های مشابه در گروههای ادبیات فارسی های بزرگ جهان استفاده شده بود. وی در طی سالهای 1360 تا 1362 در کشور فرانسه به معالجه و همچنین تحقیق و تتبع در باب آثار مولوی پرداخت و پس از بازگشت به همکاری با سازمان نقشه برداری کشور (برای تدوین اطلس تاریخ ایران) و مرکز دایره المعارف بزرگ ی پرداخت. زرین کوب در طول این سالها تا زمان مرگ لحظه ای از تدریس، تحقیق و تألیف غافل نبود و علیرغم وضعیت نامناسب مزاجی و کهولت سن همچنان آثار گرانقدری در حوزه ت

آثار علمی بیادگار مانده از این ادیب بزرگ مشتمل بر ترجمه و تألیف صد جلد و دهها مقاله است که بعضی از آنها به زبانهای مختلف ترجمه شده اند: ــ فرار از مدرسه ــ از کوچه رندان ــ نه شرقی، نه غربی، انسانی ــ یادداشت ها و شه ها ــ تاریخ در ترازوــ تاریخ ایران قبل از ــ ار


درباره محصول : ک ن دوش لولایی نیم فریم آی دوش از جنس آلومینیوم بوده و دارای پوشش رنگ از نوع آنادایز (آبکاری شده) می باشد تا امکان هر گونه جداشدگی و خوردگی رنگ از سطح پروفیل از بین برود. شیشه ها از نوع سکوریت (نشکن) و طرح های مختلف به صورت سندبلاست بر روی شیشه ها قابل اجرا است.

 آی دوش : سازنده ک ن های دوش وارد کنند ک ن دوش از ترکیه 

 

 

اندازه: این ک ن در اندازه های دلخواه قابل نصب بر  روی وان، جکوزی ، زیردوشی، سکو و حتی کف می باشد.

  آی دوش : سازنده ک ن های دوش وارد کنند ک ن دوش از ترکیه 

توضیحات: اسکلت و تمامی قطعات ک ن ها (قرقره ها،  آبگیرها، مگنت ها، دستگیره ها) دارای کیفیت بسیار بالا هستند.کلیه ک ن ها دارای 2 سال گارانتی بی قید و شرط تعویض قطعات و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند. کارشناسان ما برای راحتی مشتریان قبل از سفارش محصولات به صورت رایگان اندازه گیری ک ن شما را انجام می دهند تا ک نی متناسب با فضای مورد نظر شما طراحی شود.

 

  آی دوش : سازنده ک ن های دوش وارد کنند ک ن دوش از ترکیه 

 

 

 

 

رنگ بندی پروفیل ها :

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
استیل براق

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
شامپاینی

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
برنز

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
طلایی براق

رنگ بندی شیشه ها :

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
شفاف

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
مات

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
برنز

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
دودی

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
آبی

 

 

وبسایت : idush.ir


تماس با ما

 تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سامان، پلاک 51

 

 

 021-88048804

 

 0912-1562013


111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر تیپلر پا تانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر پا تانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر پلاکی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر پلاکی اصل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر معمولی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر طوقی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر دم چتری111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر یهودی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر تیپلر پا تانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید کبوتر تیپلر پا تانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پا تانی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پا تانی اصل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پا تانی پرشی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر پلاکی سفید111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر پلاکی سبز111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتران پلاکی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر پلاکی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی اصل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی اصیل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر پلاکی شیراز111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید کبوتر پلاکی اصل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید کبوتر پلاکی اصیل111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر معمولی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر نوک قناری111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر نوک قنار سفید111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید کبوتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر نوک قناری111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کفتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر نوک قنار کاکلی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت انواع کبوتر نوک قنار111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر طوقی هفت رنگ111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر طوقی زرد111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر طوقی سرخ111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر طوقی پاپر111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر طوقی آبی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر طوقی سبز111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوقی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر طوقی هفت رنگ111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت انواع کبوتر طوقی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر دم چتری سفید111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر دم چتری امریکایی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر دم چتری111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@ ید کبوتر دم چتری111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کفتر دم چتری111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر دم چتری یی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر دم چتری111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر دم چتری در اصفهان111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر دم چتری انگلیسی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر یهودی زرد111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتر یهودی سرخ111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر یهودی بلند111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر یهودی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر یهودی زرد111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر یهودی در شیراز111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@قیمت کبوتران یهودی111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر یهودی در مشهد111111@فروش کبوتر کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتر@ع کبوتر@قیمت کبوتر@نژاد کبوتر@کفتر@خارجی@ایرانی@مسافتی@2017@kakoliiiii@کبوتر نقش@کفتر شامپیون@فروش@تهرانی@کاشانی@فروش 1 عدد کبوتر@ ید کبوتر@شناخت کبوتر@فروش کبوتر یهودی مشهد


کتاب هنر شناخت مردم pdf

به مدت سه روز رایگان


جهت مشاهده و کلیک کنید


جهت مشاهده و کلیک کنیدکتاب فصل نامه فرهنگ مردم ایران - شماره 11 - کتابناک115 مه 2013 ... فرهنگ مردم یا فولکلور شامل آیین ها، سنت ها، آداب و ادبیات شفاهی است که همگی ... هنری » فصلنامه فرهنگ مردم ایران » فصل نامه فرهنگ مردم ایران - شماره 11 ... ناصر فکوهی هم بسیار کتب معتبری در زمینه شناخت علم مردم شناسی می باشد.
کتاب های زبان بدن - آموزش زبان بدنhttps://vadaie.ir/24 آوریل 2015 ... معرفی کتاب های زبان بدن ی زبان بدن - تنها کتاب زبان بدن بومی ... مطلب پیشنهادی: مقدمه اولین کتاب زبان بدن بومی ایران ... هنر شناخت مردم.


اســـــــتاد مصطفــــــــی ملکــــــیان - کتابهای معرفی شده توسط ......bidgoli1371. /.../11 ژانویه 2014 ... هنر شناخت مردم، بهترین و در عین حال عالمانه ترین و ساده ترین کت که در زمینة شناخت تیپهای روانشناختی به فارسی ترجمه شده، با ترجمة نسبیتاً ...
جزوه جامعه شناسی هنر.doc - فرهنگ شناسیdocو انسان شناسان برای شناخت فرهنگ ناگزیر باید به ادبیات و هنرها نیز بپردازند. .... فصول بخش دوم با عنوان «مردم نگاری هنر» را می توان هسته اصلی این کتاب دانست.


34 عنوان از بهترین کتابهای روانشناسی را رایگان کنید3429 ژانویه 2017 ... در این صفحه می توانید دهها کتاب روانشناسی را به صورت رایگان نمایید - توجه شود کتابها به ... گذری بر جامعه شناسی شناخت ... هنر استدلال.
رایگان کتاب شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روانشناسیwww.irebooks.com/...ebook/ رایگان کتاب شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روانشناسی هدف از تالیف این کتاب آشنا ساختن عموم مردم با اصول روانشناسی فردی است. نگارنده توضیح میدهد که ...


کتاب هنر شناخت مردم (خلاصه) | فروشگاه همیار دانشجوhdaneshjoo.ir/34077/ کتاب هنر شناخت مردم به صورت خلاصه با بهترین کیفیت به قیمت 1900 تومان که لینک بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار میگیرد.نویسنده این ...
آدینه بوک: هنر شناخت مردم: چگونه می توان دیگران را سریع ارزی کرد ......https://www.adinehbook.com/gp/product/9643635572هنر شناخت مردم: چگونه می توان دیگران را سریع ارزی کرد و به زبان خودشان با آنان ... تیگر - 978-964-363-557-2 - بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران ...


pdf - پایگاه رایگان کتابpdf کتاب پاسارگاد _ قدیمی ترین پایتخت کشور شاهنشاهی ایران ... از مهارت و توانایی این گروه و نقش آنان در پیشرفت اقتصادی، ادبی و هنری اسپانیا سخن میگوید .
کتابسرای اشجع - کتاب هنر شناخت مردم - ید آنلاین کتاب، فروش ......www.ashja.com/fa/booksinfo/?bid,8893/هنر شناخت مردم, چگونه می توان دیگران را سریع ارزی کرد , ناشر: هرمس , نویسنده: پاول تایگر، باربارا تایگر , مترجم: محمد گذرآبادی , موضوعات اصلی: روانشناسی , ...


درون گرایی چیست؟ درون گرا کیست؟ + آزمون آنلاین - فن بیان و سخنرانیbahrampoor.com/24 نوامبر 2014 ... رایگان فایل صوتی وقتی که مجبوریم حرف تکراری در سخنرانی بزنیم ... باربارا تایگر در کتاب هنر تشخیص شخصیت انسانها از تشبیه جالبی استفاده ... حالا که شناخت قابل قبولی از افراد درون گرا پیدا کردیم، خوب است که یک نگاه ..... کتاب با عنوان «هنر شناخت مردم» توسط آقای محمد گذرآبادی ترجمه شده و توسط ...
مردم بختیاری - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادhttps://fa.wikipedia.org/wiki/در کتاب خلاصه تاریخ هنر آمدهاست: از دوره پارینه سنگی ایران در کاوش غاری در تنگ پبده (کوههای بختیاری در شمال شرق شوشتر)، ابزارها و سلاحهایی از سنگ ناصاف ...


هنر شناخت مردمwww.hermesbooks.ir/هنر شناخت مردم پل دی تیگر، باربارا بارون تیگر محمد گذرآبادی. ... باربارا بارون تیگر. محمد گذرآبادی. چاپ چهارم. مشتریان این کتاب، این کتاب ها را هم یده اند.
انتشارات آگاه - هنر شناخت مردم - هرمسwww.agahbookshop.com/p-15288--.aspxهنر شناخت مردم,محمد گذرآبادی,پل دی. تیگر - باربارا بارون تیگر,هرمس, 9789643635572, ... کتابهای تازه اضافه شده · کتابهای جدید · کتابهای تجدید چاپ · کتابهای حراجی.


هنر شناخت مردم :: د نابehsanrahimi.blog.ir/post/1 ژانویه 2013 ... نوشته ی پیش رو خلاصه ای از کتاب هنر شناخت مردم نوشته ی الیزابل و بریگز می باشد. در این کتاب چهارچوبی جهت شناخت شخصیت افراد ارائه شده است ...
خلاصه کتاب هنر شناخت مردم - سایت مدیرwww.modir.ir/articles/3505.aspxخلاصه کتاب هنر شناخت مردم. چکیده: کتاب مذکور به عنوان یک منبع موثر در شناخت خصوصیات اصلی شخصیت بسیار مفید بوده . ازاین رو می توان از این دانش برای ...


هنر شناخت مردم - سی بوک | ید کتاب | فروشگاه آنلاین کتابhttps://www.30book.com/book/33293/پل دی، تیگر و باربارا بارون تیگر در کتاب هنر شناخت مردم نشان می دهند شناسایی خصایص اصلی شخصیت چه کار آسانی است و چگونه می توانید از این دانش برای ...
هنر شناخت مردم – وبلاگ نوار - سایت نوارwww.navaar.ir/blog/2016/06/29/29 ژوئن 2016 ... در کتاب هنر شناخت مردم اثر باربارا تیگر شما می توانید تیپ های شخصیتی متفاوتی را بشناسید ... کتاب های صوتی روانشناسی و خودشناسی.


کتابهای معرفی شده در جلسات روانشناسی اخلاق مصطفی ملکیان • صدانت3danet.ir/17 مارس 2016 ... هنر شناخت مردم، بهترین و در عین حال عالمانه ترین و ساده ترین کت که در زمینه شناخت تیپهای روانشناختی به فارسی ترجمه شده، با ترجمه نسبیتاً ...
هنر شناخت مردم (چگونه میتوان دیگران را سریع ارزی کرد و به زبان ......www.islahweb.org/books/.../21 ا کتبر 2016 ... پل دی، تیگر و باربارا تیگر در کتاب هنر شناخت مردم نشان میدهند شناسایی خصایص اصلی شخصیت چه کار آسانی است و چگونه میتوانید از این دانش ...


کتاب پژوهشهایی در شناخت هنر ایران - فیدیبوfidibo.com/book/1362-5 ژانویه 2011 ... پژوهشهایی در شناخت هنر ایران اثر احمد ضابطی جهرمی را در فیدیبو کنید کتاب الکترونیک و مطالعه کتاب و مجله در موبایل یا تبلت خود.
کتابفروشی فردا - هنر شناخت مردم- چگونه میتوان دیگران را سریع ......www.fardabook.com/کتاب هنر شناخت مردم- چگونه میتوان دیگران را سریع ارزی کرد و به زبان خودشان با آنان سخن گفت به نویسندگی پل دی. تیگر، باربارا بارون تیگر تو.


همهٔ کتابهای ممنوعه در ایران | آدرس جدید وبلاگ ایرانhttps://azadieiran2.wordpress.com/2020 دسامبر 2015 ... کتاب «مانتره» نوشته «میثرا اشوان» (جلد دوم) ... بر همگان ثابت شد که مردم ایران برای تحقق نه تنها هیچ هراسی از چیزی ندارند بلکه ... بر پایه این دیدمان، انسان دین آور یا فردی است که دارای هنر برچسب ... شناخت و حقیقت ی درست در مورد این حادثه میتواند بسیاری از معماهای روز جهان را بگشاید.
معرفی کتاب: جامعه شناسی هنر - انسان شناسی و فرهنگ | انسانشناسی ......anthropology.ir/article/7762.htmlدر نهایت اینکه گرچه هنر زاده شخصیت هنرمند است ولی برای شناخت هنر باید به جامعه روی .... افسون یا جادوی لفظی سبب شده است که در همه جا مردم بکوشند تا مورد نفرین و ...


کتاب هنر شناخت مردم: چگونه می توان دیگران را سریع ارزی کرد و به ......ketab.ir/modules.php?name=news&op=pirbook&bcode...کتاب هنر شناخت مردم: چگونه می توان دیگران را سریع ارزی کرد و به زبان خودشان با آنان سخن گفت انتشارات هرمس تاریخ چاپ93/10/22 نوبت چاپ6.
اخبار کتاب :: هنر شناخت مردمsababook.ir/view.php?page=viewnews&id=16573030 آگوست 2010 ... "هنر شناخت مردم" نوشته پل دی. تیگر و باربارا بارون - تیگر و ترجمه محمد گذرآبادی با شمارگان 3000 نسخه در 304 صفحه از سوی انتشارات هرمس منتشر ...


لون و تعلم الاذکار الیومیه - کتابخوان فراکتاب: فروش و و مطالعه ......www.faraketab.ir/archive/search/view/id/720288آشپزی من مهر 94. ارائه دهنده:تأمین محتوای نگین. قیمت : رایگان. تخفیف. هشت کتاب سهراب - نویسنده: سهراب سپهری - ارائه دهنده: تامین محتوای نگین ...
کتاب 100 نکته که هر سخنران باید درباره مردم بداند10022 سپتامبر 2012 ... کتاب 100 نکته که هر سخنران باید درباره مردم بداند ... آموزشی، کتاب الکترونیک، روش های موثر در ارائه سخنرانی موفق، هنر شناخت مردم ...


"هنر شناخت مردم" منتشر شدshaparakdaily.ir/shaparak/news.aspx?nid=194403030 آگوست 2010 ... به گزارش مهر،"هنر شناخت مردم" آنگونه که در عنوان فرعی کتاب هم آمده است می کوشد به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان دیگران را سریع ارزی کرد و ...
مرجع کتاب - تکنیک های شناخت افراد در حین صحبتreadbook.ir/1084/پایگاه بزرگ کتاب های الکترونیکی، کتاب pdf، رمان و داستان، مقاله، کتاب ... تعداد بازدیدها : 4512; مکاتب هنری- نئو امپرسیونیسم


ﺳﻴﺮ ﻫﻨﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ (١) - پایگاه کتاب های درسیpdfﻣﺘﻔﻜﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻲ ﺷﻚ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺪﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﻮﻳﺎ ﻭ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ. ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻨﻴﻦ ..... ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺫﻭﻕ ﻭ ﺣﺲ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﻳﻚ ﺗﻤﺪﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮﺩ. ﻣﺎﺭﻟﻴﻚ(ﺮﺍﻏﻌﻠﻲ ﺗﻪ ...
کتاب شناخت اساطیر ایران از جان هین - لی لی بوک | مرجع ......lilibook.ir/10212/ کتاب شناخت اساطیر ایران از جان هین , کتاب شناخت اساطیر ایران جان هین ... از میانۀ قرن نوزدهم با کنکاش دقیق در متون اساطیر مردم جهان و مطرح مباحث و ... از “تغذیه و شویی گرفته تا کار و تربیت و هنر و فرزانگی” راهنمایی می کنند ...


کتاب هنر شناخت مردم اثر پل دی. تیگر | فروشگاه اینترنتی دیجی کالاhttps://www.digikala.com/.../پل دی، تیگر و باربارا تیگر در کتاب هنر شناخت مردم نشان میدهند شناسایی خصایص اصلی شخصیت چه کار آسانی است و چگونه میتوانید از این دانش برای برقراری ...
معرفی و کتاب the art of speedreading people (هنر شناخت مردم ...thethe art of speedreading people (هنر شناخت مردم). نویسنده: پل دی. تیگر – بابارا بارون. چگونه میتوان دیگران را سریع ارزی کرد و به زبان خودشان با آنان سخن ..با سلام امسال هم توفیق نصیب شد با جمع دوستان وعزیزان جهادی روانه ی خدمت شویم ...هفدهم مرداد روزی بود که از قبل ودر جلسات متعدد تعیین شده بود تا برای حرکت در کنار گلستان ی زرین شهر گرد هم آییم وروانه ی سفری دیگر شویم....

حرکت مان با استعانت از خداوند متعال وتوسل به ی دفاع مقدس آغاز گردید چرا که این جهادگری را در راستای ادامه ی رس می دانیم...

جمع امسال متشکل از 25 نفر از دوستان بود که در دوبخش فرهنگی وسازندگی سازماندهی شده بودند از بخش فرهنگی که تنی چند از طلاب پاکار بودند تا کاران بنایی ،جوشکاری ،لوله کشی، برق کاری،...

حرکت آغاز شد با وسایل شخصی افراد که علاوه بر خودشون ماشین شون را هم برای چند روزی وقف جهاد کرده بودند...

مقصد ناغان وروستا های دهنو وجغدان این شهربود شهری در 75 کیلو متری شهرکرد و140 کیلومتری زرین شهر ناغان

معرفی ناغان ...

ناغان شهری در (استان چهارمحال و بختیاری) است.مسافت این شهر تا شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری 75 کیلومتر است. این شهر در مسیر مواصلاتی شهرکرد - اهواز قرار گرفته است.

باغات انگور و گردوی آن معروف می باشد. این شهر زادگاه نجف و زال یوسف پور از ان دوران جنگ ایران و عراق است. مردم این شهر عمدتاً از راه باغداری و کشاورزی امرار معاش می کنند. گویش مردم این شهر و روستاهای مجاور آن مانند سایر مناطق شهرستان اردل، بختیاری است. زمانی مرکز حکمرانی برخی از خوانین بختیاری بود. جاده معروف و تاریخی «دزپارت» یا «دژپارت» از کنار این شهر می گذرد.

ز له ای که در فروردین سال 1356هجری شمسی(1977میلادی) در شهر رخ داد و باعثی ویرانی کامل این شهر گشت، جهانیان را با نام ناغان آشنا نمود.

ناغان+ گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

قدیم وجدید شهر ناغان

ناغان+ گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

ناغان+ گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

ع هوایی از منطقه

ناغان+ گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

معرفی جغدان

جغدان که در گویش محلی بختیاری، جغدو (jaghdo) خوانده می­شود، روستایی است متوسط با جمعیت تقریبی 1500 نفر از بخش ناغان در شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری. این روستا از غرب پس از یک راه پر پیچ و خم و گردنه­ای خطرناک به روستای بزرگ و مرکزی ناغان، از سمت شرق و باز هم پس از یک جاده بسیار پ یچ و خم و البته دارای شیبی بسیار تند به روستاهایی چهراز، عادل­آباد (ظلم­آباد قدیم) و چهارطاق، از شمال به رشته کوهی که مهمترین قله­اش کلاز (kallar) است، و از جنوب به دره­ای که رودخانه در آن جاری است محدود می­شود. راه اصلی دسترسی به روستا، از همان روستای ناغان است. البته می­توان از چهراز و پس از عبور از چند روستای کوچک دیگر و ورود به منطقه حفاظت شده سبزکوه، از جاده­ای خاکی و صعب­العبور گذشت و به شهرستان لردگان رفت. اما این جاده تقریباً بدون استفاده است و ی از آن برای رفت و آمدهای عادی استفاده نمی­کند. اکثر مردم این شهر کوچ کرده واهالی که باز مانده اند مردمی خونگرم ومهربان ودر عین حال فقیر هستند

ناغان+جغدان+گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

معرفی روستای دهنو

روستای "دهنو" ازتوابع ناغان دربخش کیار استان چهارمحال وبختیاری ، با وجود جمعیت و وسعت کم ، به خاطر بهره مندی از چشمه های متعدد (چهل چشمه و چشمه سامی و.. ) و همچنین عبور رودخانه "سبزکوه" ازحاشیه ی روستا ؛ یکی از آبادترین ، سرسبزترین و زیباترین روستاهای دهستان مشایخ است .
عبور جاده ی شهرکرد _ ایذه ، از میان این روستا_ در 20 سال اخیر _اهمیت دوچندانی به لحاظ اقتصادی وگردشگری به "دهنو" داده است.با اینکه جاذبه ی گردشگری این روستا زیاد است ولی مردمی فقیر دارد واکثر آنها به شهر های اطراف از جمله زرین شهر کوچ کرده اند

ناغان+دهنو+گروه جهادی+شباب ا هرا+زرین شهر،سیدجواد ،بداغ آباد

پایان قسمت اول....


حکیم فردوسی توسی:

چو خورشید تابنده بنمود پشت


هوا شد سیاه و زمین شد درشت

سیاووش لشکر به جیحون کشید

به مژگان همی از جگر خون کشید

چو آمد به ترمذ درون بام و کوی

بسان بهاران پر از رنگ و بوی

چنان بد همه ا تا به چاچ

تو گفتی عروسیست باطوق و تاج

به هر منزلی ساخته خوردنی

خورشهای زیبا و گستردنی

چنین تا به قچقار باشی براند

فرود آمد آنجا و چندی بماند

چو آگاهی آمد پذیره شدند

همه سرکشان با تبیره شدند

ز خویشان گزین کرد پیران هزار

پذیره شدن را برآراست کار

بیاراسته چار پیل سپید

سپه را همه داد ی ر نوید

یکی برنهاده ز پیروزه تخت

درفشنده مهدی بسان درخت

سرش ماه زرین و بومش بنفش

به زر بافته پرنیایی درفش

ابا تخت زرین سه پیل دگر

صد از ماه رویان زرین کمر

ی بران سان که گفتی سپهر

بیاراست روی زمین را به مهر

صد اسپ گرانمایه با زین زر

به دیبا بیاراسته سر به سر

سیاووش بشنید کامد

پذیره شدن را بیاراست شاه

درفش سپهدار پیران بدید

وشیدن پیل و اسپان شنید

بشد تیز و بگرفتش اندر کنار

بپرسیدش از نامور شهریار

بدو گفت کای پهلوان

چرا رنجه کردی روان را به راه

همه بردل شه این بد نخست

که بیند دو چشمم ترا تندرست

ببوسید پیران سر و پای او

همان خوب چهر دلارای او

چنین گفت کای شهریار جوان

مراگر بخواب این نمودی روان

ستایش کنم پیش یزدان نخست

چو دیدم ترا روشن و تندرست

ترا چون پدر باشد افراسیاب

همه بنده باشیم زین روی آب

ز پیوستگان هست بیش از هزار

پرستندگانند با گوشوار

تو بی کام دل هیچ دم بر مزن

ترا بنده باشد همی مرد و زن

مراگر پذیری تو با پیر سر

ز بهر پرستش ببندم کمر

برفتند هر دو به شادی به هم

سخن یاد د بر بیش و کم

همه ره ز آوای چنگ و رباب

همی ه را سر برآمد ز خواب

همی خاک مشکین شد از مشک و زر

همی اسپ تازی برآورد پر

سیاوش چو آن دید آب از دو چشم

ببارید و ز شه آمد به خشم

که یاد آمدش بوم زابلستان

بیاراسته تا به کابلستان

همان شهر ایرانش آمد به یاد

همی برکشید از جگر سرد باد

ز ایران دلش یاد کرد و بسوخت

به کردار آتش رخش برفروخت

ز پیران بپیچید و پوشید روی

سپهبد بدید آن غم و درد اوی

بدانست کاو را چه آمد بیاد

غمی گشت و دندان به لب بر نهاد

به قچقار باشی فرود آمدند

نشستند و یکبار دم بر زدند

نگه کرد پیران به دیدار او

نشست و بر و یال و گفتار او

بدو در دو چشمش همی خیره ماند

همی هر زمان نام یزدان بخواند

بدو گفت کای نامور شهریار

ز شاهان گیتی توی یادگار

سه چیزست بر تو که اندر جهان

ی را نباشد ز تخم مهان

یکی آنک از تخمهٔ کیقباد

همی از تو گیرند گویی نژاد

و دیگر زبانی بدین راستی

به گفتار نیکو بیاراستی

سه دیگر که گویی که از چهر تو

ببارد همی بر زمین مهر تو

چنین داد پاسخ سیاووش بدوی

که ای پیر پاکیزه و راست گوی

خنیده به گیتی به مهر و وفا

ز آهرمنی دور و دور از جفا

گر ایدونک با من تو پیمان کنی

شناسم که پیان من مشکنی

گر از بودن ایدر مرا نیکویست

برین کردهٔ خود نباید گریست

و گر نیست فرمای تا بگذرم

نمایی ره کشوری دیگرم

بدو گفت پیران که من زین

چو اندر گذشتی ز ایران زمین

مگردان دل از مهر افراسیاب

مکن هیچ گونه برفتن شتاب

پراگنده نامش به گیتی بدیست

ولیکن جز اینست مرد ایزدیست

د دارد و رای و هوش بلند

به خیره نیاید به راه گزند

مرا نیز خویشیست با او به خون

همش پهلوانم همش رهنمون

همانا برین بوم و بر صد هزار

به فرمان من بیش باشد سوار

همم بوم و بر هست و هم

هم اسپ و سلیح و کمان و کمند

مرا بی نیازیست از هر ی

نهفته جزین نیز هستم بسی

فدای تو بادا همه هرچ هست

گر ایدونک سازی به شادی نشست

پذیرفتم از پاک یزدان ترا

به رای و دل هوشمندان ترا

که بر تو نیاید ز بدها گزند

نداند ی راز چرخ بلند

مگر کز تو آشوب خیزد به شهر

بیامیزی از دور و زهر

سیاووش بدان گفتها رام شد

برافروخت و اندر خور جام شد

بخوردن نشستند یک با دگر

سیاوش پسر گشت و پیران پدر

برفتند با خنده و شادمان

به ره بر نجستند جایی زمان

چنین تا رسیدند در شهر گنگ

کزان بود م سرای درنگ

پیاده به کوی آمد افراسیاب

از ایوان میان بسته و پر شتاب

سیاوش چو او را پیاده بدید

فرود آمد از اسپ و پیشش دوید

گرفتند مر یکدگر را به بر

بسی بوس دادند بر چشم و سر

ازان پس چنین گفت افراسیاب

که گردان جهان اندر آمد به خواب

ازین پس نه آشوب خیزد نه جنگ

به آبشخور آیند میش و پلنگ

برآشفت گیتی ز تور دلیر

کنون روی گیتی شد از جنگ سیر

دو کشور سراسر پر از شور بود

جهان را دل از آشتی کور بود

به تو رام گردد زمانه کنون

برآساید از جنگ وز جوش خون

کنون شهر توران ترا بنده اند

همه دل به مهر تو آگنده اند

مرا چیز با جان همی پیش تست

سپهبد به جان و به تن خویش تست

سیاوش برو آفرین کرد سخت

که از گوهر تو مگر داد بخت

سپاس از خدای جهان آفرین

کزویست آرام و پرخاش و کین

سپهدار دست سیاوش به دست

بیامد به تخت مهی بر نشست

به روی سیاوش نگه کرد و گفت

که این را به گیتی ی نیست جفت

نه زین گونه مردم بود در جهان

چنین روی و بالا و فر و مهان

ازان پس به پیران چنین گفت رد

که کاووس تندست و اندک د

که بشکیبد از روی چونین پسر

چنین برز بالا و چندین هنر

مرا دیده از خوب دیدار او

بماندست دل خیره از کار او

که فرزند باشد ی را چنین

دو دیده بگرداند اندر زمین

از ایوانها پس یکی برگزید

همه کاخ زربفتها گسترید

یکی تخت زرین نهادند پیش

همه پایها چون سر میش

به دیبای چینی بیاراستند

فراوان پرستندگان خواستند

بفرمود پس تا رود سوی کاخ

بباشد به کام و نشیند فراخ

سیاوش چو در پیش ایوان رسید

سر طاق ایوان به کیوان رسید

بیامد بران تخت زر بر نشست

هشیوار جان اندر شه بست

چو خوان سپهبد بیاراستند

آمد سیاووش را خواستند

ز هر گونه ای رفت بر خوان سخن

همه شادمانی فگندند بن

چو از خوان سالار برخاستند

نشستنگه می بیاراستند

برفتند با رود و رامشگران

بباده نشستند ی ر سران

بدو داد جان و دل افراسیاب

همی بی سیاوش نیامدش خواب

همی خورد می تا جهان تیره شد

سرمیگساران ز می خیره شد

سیاوش به ایوان امید شاد

به مستی ز ایران نیامدش یاد

بدان شب هم اندر بفرمود شاه

بدان که بودند بر بزمگاه

چنین گفت با شیده افراسیاب

که چون سر برآرد سیاوش ز خواب

تو با پهلوانان و خویشان من

ی کاو بود مهتر انجمن

به شبگیر با هدیه و با غلام

گرانمایه اسپان زرین ستام

ز لشکر همی هر ی با نثار

ز دینار وز گوهر شاهوار

ازین گونه پیش سیاوش روند

هشیوار و بیدار و خامش روند

فراوان سپهبد فرستاد چیز

بدین گونه یک هفته بگذشت نیز

شبی با سیاوش چنین گفت شاه

که فردا بسازیم هر دو پگاه

که با گوی و چوگان به میدان شویم

زمانی بتازیم و خندان شویم

ز هر شنیدم که چوگان تو

نبینند گردان به میدان تو

تو فرزند مایی و زیبای گاه

تو تاج کیانی و پشت

بدو گفت شاها انوشه بدی

روان را به دیدار توشه بدی

همی از تو جویند شاهان هنر

که یابد به هرکار بر تو گذر

مرا روز روشن به دیدار تست

همی از تو خواهم بد و نیک جست

به شبگیر گردان به میدان شدند

گرازان و تازان و خندان شدند

چنین گفت پس شاه توران بدوی

که یاران گزینیم در زخم گوی

تو باشی بدان روی و زین روی من

بدو نیم هم زین نشان انجمن

سیاوش بدو گفت کای شهریار

کجا باشدم دست و چوگان به کار

برابر نیارم زدن با تو گوی

به میدان هم آورد دیگر بجوی

چو هستم سزاوار یار توام

برین پهن میدان سوار توام

سپهبد ز گفتار او شاد شد

سخن گفتن هر ی باد شد

به جان و سر شاه کاووس گفت

که با من تو باشی هم آورد و جفت

هنر کن به پیش سواران پدید

بدان تا نگویند کاو بد گزید

کنند آفرین بر تو مردان من

شگفته شود روی خندان من

سیاوش بدو گفت فرمان تراست

سواران و میدان و چوگان تراست

سپهبد گزین کرد کلباد را

چو گرسیوز و جهن و پولاد را

چو پیران و نستیهن جنگجوی

چو هومان که بردارد از آب گوی

به نزد سیاووش فرستاد یار

چو رویین و چون شیدهٔ نامدار

دگر اندریمان سوار دلیر

چو ارجاسپ اسپ افگن نره شیر

سیاوش چنین گفت کای نامجوی

ازیشان که یارد شدن پیش گوی

همه یار شاهند و تنها منم

نگهبان چوگان یکتا منم

گر ایدونک فرمان دهد شهریار

بیارم به میدان ز ایران سوار

مرا یار باشند بر زخم گوی

بران سان که آیین بود بر دو روی

سپهبد چو بشنید زو داستان

بران داستان گشت هم داستان

سیاوش از ایرانیان هفت مرد

گزین کرد شایستهٔ کارکرد

وش تبیره ز میدان بخاست

همی خاک با آسمان گشت راست

از آوای سنج و دم کره نای

تو گفتی بجنبید میدان ز جای

سیاووش برانگیخت اسپ نبرد

چو گوی اندر آمد به پیشش به گرد

بزد هم چنان چون به میدان رسید

بران سان که از چشم شد ناپدید

بفرمود پس شهریار بلند

که گویی به نزد سیاوش برند

سیاوش بران گوی بر داد بوس

برآمد وشیدن نای و

سیاوش به اسپی دگر برنشست

بیانداخت آن گوی خسرو به دست

ازان پس به چوگان برو کار کرد

چنان شد که با ماه دیدار کرد

ز چوگان او گوی شد ناپدید

تو گفتی سپهرش همی برکشید

ازان گوی خندان شد افراسیاب

سر نامداران برآمد ز خواب

به آواز گفتند هرگز سوار

ندیدیم بر زین چنین نامدار

ز میدان به ی و نهادند گاه

بیامد نشست از برگاه شاه

سیاووش بنشست با او به تخت

به دیدار او شاد شد شاه سخت

به لشگر چنین گفت پس نامجوی

که میدان شما را و چوگان و گوی

همی ساختند آن دو لشکر نبرد

برآمد همی تا به خورشید گرد

چو ترکان به تندی بیاراستند

همی بردن گوی را خواستند

ربودند ایرانیان گوی پیش

بماندند ترکان ز کردار خویش

سیاووش غمی گشت ز ایرانیان

سخن گفت بر پهلوانی زبان

که میدان بازیست گر کارزار

برین گردش و بخشش روزگار

چو میدان سرآید بت د روی

ب ان سپارید یک بار گوی

سواران عنانها کشیدند نرم

ن د زان پس ی اسپ گرم

یکی گوی ترکان بینداختند

به کردار آتش همی تاختند

سپهبد چو آواز ترکان شنود

بدانست کان پهلوانی چه بود

چنین گفت پس شاه توران

که گفتست با من یکی نیک خواه

که او را ز گیتی ی نیست جفت

به تیر و کمان چون گشاید دو سفت

سیاوش چو گفتار مهتر شنید

ز قربان کمان کی برکشید

سپهبد کمان خواست تا بنگرد

یکی برگراید که فرمان برد

کمان را نگه کرد و خیره بماند

بسی آفرین کیانی بخواند

به گرسیوز تیغ زن داد مه

که خانه بمال و در آور به زه

بکوشید تا بر زه آرد کمان

نیامد برو خیره شد بدگمان

ازو شاه بستد به زانو نشست

بمالید خانه کمان را به دست

به زه کرد و خندان چنین گفت شاه

که اینت کمانی چو باید به راه

مرا نیز گاه جوانی کمان

چنین بود و اکنون دگر شد زمان

به توران و ایران این را به چنگ

نیارد گرفتن به هنگام جنگ

بر و یال و کتف سیاوش جزین

نخواهد کمان نیز بر دشت کین

نشانی نهادند بر اسپریس

سیاوش نکرد ایچ با مکیس

نشست از بر بادپایی چو دیو

برافشارد ران و برآمد غریو

یکی تیر زد بر میان نشان

نهاده بدو چشم گردنکشان

خدنگی دگر باره با چا ر

بینداخت از باد و بگشاد پر

نشانه دوباره به یک تاختن

مغربل بکرد اندر انداختن

عنان را بپیچید بر دست راست

بزد بار دیگر بران سو که خواست

کمان را به زه بر بباز و فگند

بیامد بر شهریار بلند

فرود آمد و شاه ب ای خاست

برو آفرین ز آفریننده خواست

وزان جایگه سوی کاخ بلند

برفتند شادان دل و ارجمند

نشستند خوان و می آراستند

ی کاو سزا بود بنشاستند

میی چند خوردند و گشتند شاد

به نام سیاووش د یاد

بخوان بر یکی خلعت آراست شاه

از اسپ و ستام و ز تخت و کلاه

همان دست زر جامهٔ نابرید

که اندر جهان پیش ازان ندید

ز دینار وز بدرهای درم

ز یاقوت و پیروزه و بیش و کم

پرستار بسیار و چندی غلام

یکی پر ز یاقوت رخشنده جام

بفرمود تا خواسته بشمرند

همه سوی کاخ سیاوش برند

ز هر کش به توران زمین خویش بود

ورا مهربانی برو بیش بود

به خویشان چنین گفت کاو را همه

شما خیل باشید هم چون رمه

بدان شاهزاده چنین گفت شاه

که یک روز با من به نخچیرگاه

گر آیی که دل شاد و م کنیم

روان را به نخچیر بی غم کنیم

بدو گفت هرگه که رای آیدت

بران سو که دل رهنمای آیدت

برفتند روزی به نخچیرگاه

همی رفت با یوز و با باز شاه

ی ز هرگونه با او برفت

از ایران و توران بنخچیر تفت

سیاوش به دشت اندرون گور دید

چو باد از میان سپه بردمید

سبک شد عنان و گران شد رکیب

همی تاخت اندر فراز و نشیب

یکی را به شمشیر زد بدو نیم

دو دستش ترازو بد و گور سیم

به یک جو ز دیگر گرانتر نبود

نظاره شد آن لشکر شاه زود

بگفتند ی ر همه انجمن

که اینت سرافراز و شمشیرزن

به آواز گفتند یک با دگر

که ما را بد آمد ز ایران به سر

سر سروران اندر آمد به تنگ

سزد گر بسازیم با شاه جنگ

سیاوش هیمدون به نخچیر بور

همی تاخت و افگند در دشت گور

به غار و به کوه و به هامون بتاخت

بشمشیر و تیر و بنیزه بیاخت

به هر جایگه بر یکی توده کرد

سپه را ز نخچیر آسوده کرد

وزان جایگه سوی ایوان شاه

همه شاد دل برگرفتند راه

سپهبد چه شادان چه بودی دژم

بجز با سیاوش نبودی به هم

ز جهن و ز گرسیوز و هرک بود

به راز نگشاد و شادان نبود

مگر با سیاوش بدی روز و شب

ازو برگشادی به خنده دو لب

برین گونه یک سال بگذاشتند

غم و شادمانی بهم داشتند

سیاوش یکی روز و پیران بهم

نشستند و گفتند هر بیش و کم

بدو گفت پیران کزین بوم و بر

چنانی که باشد ی برگذر

بدین مهربانی که بر تست شاه

به نام تو خسپد به آرامگاه

چنان دان که م بهارش توی

نگارش تویی غمگسارش تویی

بزرگی و فرزند کاووس شاه

سر از بس هنرها رسیده به ماه

پدر پیر سر شد تو برنا دلی

نگر سر ز تاج کیی نگسلی

به ایران و توران توی شهریار

ز شاهان یکی پرهنر یادگار

بنه دل برین بوم و جایی بساز

چنان چون بود درخور کام و ناز

نبینمت پیوستهٔ خون ی

کجا داردی مهر بر تو بسی

برادر نداری نه خواهر نه زن

چو شاخ گلی بر کنار چمن

یکی زن نگه کن سزاوار خویش

از ایران منه درد و تیمار پیش

پس از مرگ کاووس ایران تراست

همان تاج و تخت دلیران تراست

پس ٔ شهریار جهان

سه ماهست با زیور اندر نهان

اگر ماه را دیده بودی سیاه

از ایشان نه برداشتی چشم ماه

سه اندر شبستان گرسیوزاند

که از مام وز باب با پروزاند

نبیره فریدون و فرزند شاه

که هم جاه دارند و هم تاج و گاه

ولیکن ترا آن سزاوارتر

که از دامن شاه جویی گهر

پس ٔ من چهارند د

چو باید ترا بنده باید شمرد

ازیشان جریرست مهتر بسال

که از خوبرویان ندارد همال

یکی دختری هستی آراسته

چو ماه درخشنده با خواسته

نخواهد ی را که آن رای نیست

بجز چهر شاهش دلارای نیست

ز خوبان جریرست انباز تو

بود روز رخشنده دمساز تو

اگر رای باشد ترا بنده ایست

به پیش تو اندر پرستنده ایست

سیاوش بدو گفت دارم سپاس

مرا خود ز فرزند برتر شناس

گر او باشدم نازش جان و تن

نخواهم جزو ازین انجمن

سپاسی نهی زین همی بر سرم

که تا زنده ام حق آن نسپرم

پس آنگاه پیران ز نزدیک اوی

سوی خانهٔ خویش بنهاد روی

چو پیران ز پیش سیاوش برفت

به نزدیک گلشهر تازید تفت

بدو گفت کار جریره بساز

به فر سیاووش خسرو به ناز

چگونه نباشیم امروز شاد

که داماد باشد نبیره قباد

بیورد گلشهر دخترش را

نهاد از بر تارک افسرش را

به دیبا و دینار و در و درم

به بوی و به رنگ و به هر بیش و کم

بیاراست او را چو م بهار

فرستاد در شب بر شهریار

مراو را بپیوست با شاه نو

نشاند از بر گاه چون ماه نو

ندانست گنج او را شمار

ز یاقوت و ز تاج گوهرنگار

سیاوش چو روی جریره بدید

خوش آمدش خندید و شادی گزید

همی بود با او شب و روز شاد

نیامد ز کاووس و دستانش یاد

برین نیز چندی بگردید چرخ

سیاووش را بد ز نیکیش به رخ

ورا هر زمان پیش افراسیاب

فرونتر بدی حشمت و جاه و آب

یکی روز پیران به به روزگار

سیاووش را گفت کای نامدار

تو دانی که سالار توران

ز اوج فلک برفرازد کلاه

شب و روز روشن روانش توی

دل و هوش و توش و توانش توی

چو با او تو پیوستهٔ خون شوی

ازین پایه هر دم به افزون شوی

بباشد امیدش به تو استوار

که خواهی بدن پیش او پایدار

اگر چند فرزند من خویش تست

مرا غم ز بهر کم و بیش تست

فرنگیس مهتر ز خوبان اوی

نبینی به گیتی چنان موی و روی

به بالا ز سرو سهی برترست

ز مشک سیه بر سرش افسرست

هنرها و دانش ز اندازه بیش

د را پرستار دارد به پیش

از افراسیاب ار بخواهی رواست

چنو بت به کشمیر و کابل کجاست

شود شاه پرمایه پیوند تو

درفشان شود فر و اورند تو

چو فرمان دهی من بگویم بدوی

بجویم بدین نزد او آبروی

سیاوش به پیران نگه کرد و گفت

که فرمان یزدان نشاید نهفت

اگر آسمانی چنین است رای

مرا با سپهر روان نیست پای

اگر من به ایران نخواهم رسید

نخواهم همی روی کاووس دید

چو دستان که پروردگار منست

تهمتن که روشن بهار منست

چو بهرام و چون زنگهٔ شاوران

جزین نامدران کنداوران

چو از روی ایشان بباید برید

به توران همی جای باید گزید

پدر باش و این کدخ بساز

مگو این سخن با زمین جز به راز

اگر بخت باشد مرا نیکخواه

همانا دهد ره به پیوند شاه

همی گفت و مژگان پر از آب کرد

همی برزد اندر میان باد سرد

بدو گفت پیران که با روزگار

نسازد د یافته کارزار

نی گذر تو ز گردان سپهر

کزویست آرام و پرخاش و مهر

به ایران اگر دوستان داشتی

به یزدان سپردی و بگذاشتی

نشست و نشانت کنون ایدرست

سر تخت ایران به دست اندرست

بگفت این و برخاست از پیش او

چو آگاه گشت از کم و بیش او

به شادی بشد تا بدرگاه شاه

فرود آمد و برگشادند راه

همی بود بر پیش او یک زمان

بدو گفت سالار نیکوگمان

که چندین چه باشی به پیشم به پای

چه خواهی به گیتی چه آیدت رای

و در گنج من پیش تست

مرا سودمندی کم و بیش تست

ی کاو به زندان و بند منست

گشادنش درد و گزند منست

ز خشم و ز بند من آزاد گشت

ز بهر تو پیگار من باد گشت

ز بسیار و اندک چه باید بخواه

ز تیغ و ز مهر و ز تخت و کلاه

دمند پاسخ چنین داد باز

که از تو مبادا جهان بی نیاز

مرا خواسته هست و گنج و

به بخت تو هم تیغ و هم تاج و گاه

ز بهر سیاوش پیامی دراز

رسانم به گوش سپهبد به راز

مرا گفت با شاه ترکان بگوی

که من شاد دل گشتم و نامجوی

بپروردیم چون پدر در کنار

همه شادی آورد بخت تو بار

کنون همچنین کدخ بساز

به نیک و بد از تو نیم بی نیاز

پس ٔ تو یکی دخترست

که ایوان و تخت مرا درخورست

فرنگیس خواند همی مادرش

شود شاد اگر باشم اندر خورش

پر شه شد جان افراسیاب

چنین گفت با دیده کرده پرآب

که من گفته ام پیش ازین داستان

نبودی بران گفته همداستان

چنین گفت با من یکی هوشمند

که رایش د بود و دانش بلند

که ای دایهٔ بچهٔ شیرنر

چه رنجی که جان هم نیاری به بر

و دیگر که از پیش کندآوران

ز کار ستاره شمر ب دان

شمار ستاره به پیش پدر

همی راندندی همه دربدر

کزین دو نژاده یکی شهریار

بیاید بگیرد جهان در کنار

به توران نماند برو بوم و رست

کلاه من اندازد از کین نخست

کنون باورم شد که او این بگفت

که گردون گردان چه دارد نهفت

چرا کشت باید درختی به دست

که بارش بود زهر و برگش کبست

ز کاووس وز تخم افراسیاب

چو آتش بود تیز یا موج آب

ندانم به توران گراید به مهر

وگر سوی ایران کند پاک چهر

چرا بر گمان زهر باید چشید

دم مار خیره نباید گزید

بدو گفت پیران که ای شهریار

دلت را بدین کار غمگین مدار

ی کز نژاد سیاوش بود

دمند و بیدار و خامش بود

بگفت ستاره شمر مگرو ایچ

دگیر و کار سیاوش بسیچ

کزین دو نژاده یکی نامور

برآرد به خورشید تابنده سر

بایران و توران بود شهریار

دو کشور برآساید از کارزار

وگر زین نشان راز دارد سپهر

بیفزایدش هم ب شه مهر

بخواهد بدن بی گمان بودنی

نکاهد به پرهیز افزودنی

نگه کن که این کار فرخ بود

ز بخت آنچ پرسند پاسخ بود

ز تخم فریدون وز کیقباد

فروزنده تر زین نباشد نژاد

به پیران چنین گفت پس شهریار

که رای تو بر بد نیاید به کار

به فرمان و رای تو سخن

برو هرچ باید به خوبی

دو تا گشت پیران و بردش

بسی آفرین کرد و برگشت باز

به نزد سیاوش امید زود

برو بر شمرد آن کجا رفته بود

نشستند شادان دل آن شب بهم

به باده بشستند جان را ز غم

چو خورشید از چرخ گردنده سر

برآورد برسان زرین سپر

سپهدار پیران میان را ببست

یکی بارهٔ تیزرو برنشست

به کاخ سیاووش بنهاد روی

بسی آفرین خواند بر فر اوی

بدو گفت کامروز برساز کار

به مهمانی دختر شهریار

چو فرمان دهی من سزاوار او

میان را ببندم پی کار او

سیاووش را دل پر آزرم بود

ز پیران رخانش پر از شرم بود

بدو گفت رو هرچ باید بساز

تو دانی که از تو مرا نیست راز

چو بشنید پیران سوی خانه رفت

دل و جان ببست اندر آن کار تفت

در خانهٔ جامهٔ نابرید

به گلشهر بسپرد پیران کلید

کجا بود کدبانوی پهلوان

ستوده زنی بود روشن روان

به گنج اندرون آنچ بد نامدار

گزیده ز زربفت چینی هزار

زبرجد طبقها و پیروزه جام

پر از نافهٔ مشک و پر عود خام

دو افسر پر از گوهر شاهوار

دو یاره یکی طوق و دو گوشوار

ز گستردنیها شتروار شست

ز زربفت پوشیدینها سه دست

همه پیکرش سرخ کرده به زر

برو بافته چند گونه گهر

ز سیمین و زرین شتربار سی

طبقها و از جامهٔ پارسی

یکی تخت زرین و کرسی چهار

سه نعلین زرین زبرجد نگار

پرستنده سیصد به زرین کلاه

ز خویشان نزدیک صد نیک خواه

پرستار با جام زرین دو شست

گرفته ازان جام هر یک به دست

همان صد طبق مشک و صد زعفران

سپردند ی ر به فرمانبران

به زرین عماری و دیبا و جلیل

برفتند با خواسته خیل خیل

بیورد بانو ز بهر نثار

ز دینار با خویشتن سی هزار

به نزد فرنگیس بردند چیز

روانشان پر از آفرین بود نیز

وزان روی پیران و افراسیاب

ز بهر سیاوش همه پرشتاب

به یک هفته بر مرغ و ماهی ن

نیمد سر یک تن اندر نهفت

زمین باغ گشت از کران تا کران

ز شادی و آوای رامشگران

به پیوستگی بر گوا ساختند

چو زین عهد و پیمان بپرداختند

پیامی فرستاد پیران چو دود

به گلشهر گفتا فرنگیس زود

هم امشب به کاخ سیاوش رود

دمند و بیدار و خامش رود

چو بانوی بشنید پیغام اوی

به سوی فرنگیس بنهاد روی

زمین را ببوسید گلشهر و گفت

که خورشید را گشت ناهید جفت

هم امشب بباید شدن نزد شاه

بیاراستن گاه او را به ماه

بیامد فرنگیس چون ماه نو

به نزدیک آن تاجور شاه نو

بدین کار بگذشت یک هفته نیز

سپهبد بیاراست بسیار چیز

از اسپان تازی و از

همان جوشن و خود و تیغ و کمند

ز دینار و از بدرهای درم

ز پوشیدنیها و از بیش و کم

وزین مرز تا پیش دریای چین

همی نام بردند شهر و زمین

به فرسنگ صد بود بالای او

نشایست پیمود پهنای او

نوشتند منشور بر پرنیان

همه پادشاهی به رسم کیان

به خان سیاوش فرستاد شاه

یکی تخت زرین و زرین کلاه

ازان پس بیاراست میدان سور

هرآن که رفتی ز نزدیک و دور

می و خوان و خوالیگران یافتی

بخوردی و هرچند برتافتی

ببردی و رفتی سوی خان خویش

بدی شاد یک هفته مهمان خویش

در بسته زندانها برگشاد

ازو شادمان بخت و او نیز شاد

به هشتم سیاووش بیامد به گاه

اباگرد پیران به نزدیک شاه

گرفتند هر دو برو آفرین

که ای مهتر و شهریار زمین

همیشه ترا جاودان باد روز

به شادی و بدخواه را پشت کوز

وزان جایگه بازگشتند شاد

بسی از جهاندار د یاد

چنین نیز یک سال گردان سپهر

همی گشت بیدار بر داد و مهر

فرستاده آمد ز نزدیک شاه

به نزد سیاوش یکی نیک خواه

که پرسد همی شاه را شهریار

همی گوید ای مهتر نامدار

بود کت ز من دل بگیرد همی

وزین برنشستن گزیرد همی

از ایدر ترا داده ام تا به چین

یکی گرد برگرد و بنگر زمین

به شهری که آرام و رای آیدت

همان آرزوها بجای آیدت

به شادی بباش و به نیکی بمان

ز خوبی مپرداز دل یک زمان

سیاوش ز گفتار او گشت شاد

بزد نای و و بنه برنهاد

سلیح و و نگین و کلاه

ببردند زین گونه با او به راه

فراوان عماری بیاراستند

پس خوبان بپیراستند

فرنگیس را در عماری نشاند

بنه برنهاد و سپه را براند

ازو بازنگسست پیران گرد

بنه برنهاد و سپه را ببرد

به شادی برفتند سوی ختن

همه نامداران شدند انجمن

که سالار پیران ازان شهر بود

که از بدگمانیش بی بهر بود

همی بود یکماه مهمان او

بران سر چنین بود پیمان او

ز خوردن نیاسود یک روز شاه

گهی رود و می گاه نخچیرگاه

سر ماه برخاست آوای

برانگه که خیزد وش وس

بیامد سوی پادشاهی خویش

از پس پشت و پیران ز پیش

بران مرز و بوم اندر آگه شدند

بزرگان به راه شهنشه شدند

به شادی دل از جای برخاستند

جهانی به آیین بیاراستند

ازان پادشاهی وشی بخاست

تو گفتی زمین گشت با چرخ راست

ز بس رامش و نالهٔ کرنای

تو گفتی بجنبد همی دل ز جای

بجایی رسیدند کاباد بود

یکی خوب فرخنده بنیاد بود

به یک روی دریا و یک روی کوه

برو بر ز نخچیر گشته گروه

درختان بسیار و آب روان

همی شد دل سالخورده جوان

سیاوش به پیران سخن برگشاد

که اینت بر و بوم فرخ نهاد

بسازم من ایدر یکی خوب جای

که باشد به شادی مرا رهنمای

برآرم یکی شارستان فراخ

فراوان کنم اندرو باغ و کاخ

نشستن گهی برفرازم به ماه

چنان چون بود در خور تاج و گاه

بدو گفت پیران که ای خوب رای

بران رو که شه آرد بجای

چو فرمان دهد من بران سان که خواست

برآرم یکی جای تا ماه راست

نخواهم که باشد مرا بوم و گنج

زمان و زمین از تو دارم سپنج

یکی شارستان سازم ایدر فراخ

فراوان بدو اندر ایوان و کاخ

سیاوش بدو گفت کای بختیار

درخت بزرگی تو آری به بار

مرا گنج و خوبی همه زان تست

به هر جای رنج تو بینم نخست

یکی شهر سازم بدین جای من

که خیره بماند دل انجمن

ازان بوم م چو گشتند باز

سیاوش همی بود با دل به راز

از اخترشناسان بپرسید شاه

که گر سازم ایدر یکی جایگاه

ازو فر و بختم به سامان بود

وگرکار با جنگ سازان بود

بگفتند ی ر به شاه گزین

که بس نیست فرخنده بنیاد این

از اخترشناسان برآورد خشم

دلش گشت پردرد و پرآب چشم

کجا گفته بودند با او ز پیش

که چون بگذرد چرخ بر کار خویش

سرانجام چون گرددت روزگار

به زشتی شود بخت آموزگار

عنان ت ر همی داشت نرم

همی ریخت از دیدگان آب گرم

بدو گفت پیران که ای شهریار

چه بودت که گشتی چنین سوگوار

چنین داد پاسخ که چرخ بلند

دلم کرد پردرد و جانم نژند

که هر چند گرد آورم خواسته

هم از گنج و هم تاج آراسته

به فرجام ی ر به دشمن رسد

بدی بد بود مرگ بر تن رسد

کجا آن حکیمان و دانندگان

همان رنج بردار خوانندگان

کجا آن سر تاج شاهنشهان

کجا آن دلاور گرامی مهان

کجا آن بتان پر از ناز و شرم

سخن گفتن خوب و آوای نرم

کجا آنک بر کوه بودش کنام

رمیده ز آرام وز کام و نام

چو گیتی تهی ماند از راستان

تو ایدر ببودن مزن داستان

ز خاکیم و باید شدن زیر خاک

همه جای ترسست و تیمار و باک

تو رفتی و گیتی بماند دراز

ی آشکارا نداند ز راز

جهان سر به سر عبرت و حکمت ست

چرا زو همه بهر من غفلت ست

چو شد سال برشست و شش چاره جوی

ز بیشی و از رنج برتاب روی

تو چنگ فزونی زدی بر جهان

گذشتند بر تو بسی همرهان

چو زان نامداران جهان شد تهی

تو تاج فزونی چرا برنهی

نباشی بدین گفته همداستان

یکی شو بخوان نامهٔ باستان

کزیشان جهان ی ر آباد بود

بدانگه که اندر جهان داد بود

ز من بشنو از گنگ دژ داستان

بدین داستان باش همداستان

که چون گنگ دژ در جهان جای نیست

بدان سان زمینی دلارای نیست

که آن را سیاوش برآورده بود

بسی اندرو رنجها برده بود

به یک ماه زان روی دریای چین

که بی نام بود آن زمان و زمین

بیابان بیاید چو دریا گذشت

ببینی یکی پهن بی آب دشت

کزین بگذری بینی آباد شهر

کزان ا بر توان داشت بهر

ازان پس یکی کوه بینی بلند

که بالای او برتر از چون و چند

مرین کوه را گنگ دژ در میان

بدان کت ز دانش نیاید زیان

چو فرسنگ صد گرد بر گرد کوه

ز بالای او چشم گردد ستوه

ز هر سو که پویی بدو راه نیست

همه گرد بر گرد او در یکیست

بدین کوه بینی دو فرسنگ تنگ

ازین روی و زان روی دیوار سنگ

بدین چند فرسنگ اگر پنج مرد

بباشد به راه از پی کارکرد

نیابد بریشان گذر صد هزار

زره دار و بر گستوان ور سوار

چو زین بگذری شهر بینی فراخ

همه گلشن و باغ و ایوان و کاخ

همه شهر گرمابه و رود و جوی

به هر برزنی آتش و رنگ و بوی

همه کوه نخچیر و آهو به دشت

چو این شهر بینی نشاید گذشت

تذروان و طاووس و کبک دری

بی چو از کوهها بگذری

نه گرماش گرم و نه سرماش سرد

همه جای شادی و آرام و خورد

نبینی بدان شهر بیمار

یکی بوستان بهشتست و بس

همه آبها روشن و خوشگوار

همیشه بر و بوم او چون بهار

درازی و پهناش سی بار سی

بود گر بپیمایدش پارسی

یک و نیم فرسنگ بالای کوه

که از رفتنش مرد گردد ستوه

وزان روی هامونی آید پدید

کزان خوبتر جایها ندید

همه گلشن و باغ و ایوان بود

کش ایوانها سر به کیوان بود

بشد پور کاووس و آنجای دید

مر آن را ز ایران همی برگزید

تن خویش را نامبردار کرد

فزونی یکی نیز دیوار کرد

ز سنگ و ز گچ بود و چندی رخام

وزان جوهری کش ندانیم نام

دو صد رش فزونست بالای اوی

همان سی و پنچ ست پهنای اوی

که آن را ی تا نبیند به چشم

تو گویی ز گوینده گیرند خشم

نیاید برو منجنیق و نه تیر

بباید ترا دیدن آن ناگزیر

ز تیغش دو فرسنگ تا بوم خاک

همه گرد بر گرد خاکش مغاک

نبیند ز بن دیده بر تیغ کوه

هم از بر شدن مرد گردد ستوه

بدان آفرین کان چنان آفرید

ابا آشکارا نهان آفرید

نبایست یار و نه آموزگار

برو بر همه کار دشوار خوار

جز او را مخوان کردگار جهان

جز او را مدان آشکار و نهان

به پیغمبرش بر کنیم آفرین

بیارانش بر هر یکی همچنین

مرا فر نیکی دهش یار بود

دمندی و بخت بیدار بود

برین سان یکی شارستان ساختند

سرش را به پروین پرداختند

کنون اندرین هم به کار آوریم

بدو در فراوان نگار آوریم

چه بندی دل اندر سرای سپنج

چه یازی به رنج و چه نازی به گنج

که از رنج دیگر ی برخورد

جهانجوی دشمن چرا پرورد

چو م شود جای آراسته

پدید آید از هر سوی خواسته

نباشد مرا بودن ایدر بسی

نشیند برین جای دیگر ی

نه من شاد باشم نه فرزند من

نه پرمایه گردی ز پیوند من

نباشد مرا زندگانی دراز

ز کاخ و ز ایوان شوم بی نیاز

شود تخت من گاه افراسیاب

کند بی گنه مرگ بر من شتاب

چنین است رای سپهر بلند

گهی شاد دارد گهی مستمند

بدو گفت پیران کای سرفراز

مکن خیره شهٔ دل دراز

که افراسیاب از بلا پشت تست

به شاهی نگین اندر انگشت تست

مرا نیز تا جان بود در تنم

بکوشم که پیمان تو نشکنم

نمانم که بادی به تو بگذرد

وگر موی بر تو هوا بشمرد

سیاوش بدو گفت کای نیکنام

نبینم جز از نیکنامیت کام

تو پپمان چنین داری و رای راست

ولیکن فلک را جز اینست خواست

همه راز من آشکارا به تست

که بیدار دل بادی و تندرست

من آگاهی از فر یزدان دهم

هم از راز چرخ بلند آگهم

بگویم ترا بودنیها درست

ز ایوان و کاخ اندرآیم نخست

بدان تا نگویی چو بینی جهان

که این بر سیاوش چرا شد نهان

تو ای گرد پیران بسیار هوش

بدین گفتها پهن بگشای گوش

فراوان بدین نگذرد روزگار

که بر دست بیداردل شهریار

شوم زار من کشته بر بی گناه

ی دیگر آراید این تاج و گاه

ز گفتار بدخواه و ز بخت بد

چنین بی گنه بر سرم بد رسد

ز کشته شود زندگانی دژم

برآشوبد ایران و توران بهم

پر از رنج گردد سراسر زمین

دو کشور شود پر ز شمشیر و کین

بسی سرخ و زرد و سیاه و بنفش

از ایران و توران ببینی درفش

بسی غارت و بردن خواسته

پراگندن گنج آراسته

بسا کشورا کان به پای ستور

بکوبند و گردد به جوی آب شور

از ایران و توران برآید وش

جهانی ز خون من آید به جوش

جهاندار بر چرخ چونین نوشت

به فرمان او بردهد هرچ کشت

سپهدار ترکان ز کردار خویش

پشیمان شود هم ز گفتار خویش

پشیمانی آنگه نداردش سود

که برخیزد از بوم آباد دود

بیا تا به شادی خوریم و دهیم

چو گاه گذشتن بود بگذریم

چو بشنید پیران و شه کرد

ز گفتار او شد دلش پر ز درد

چنین گفت کز من بد آمد به من

گر او راست گوید همی این سخن

ورا من کشیده به توران زمین

پراگندم اندر جهان تخم کین

شمردم همه باد گفتار شاه

چنین هم همی گفت با من پگاه

وزان پس چنین گفت با دل به مهر

که از و راز گردان سپهر

چه داند بدو رازها کی گشاد

همانا ز ایرانش آمد بیاد

ز کاووس و ز تخت شاهنشهی

بیاد آمدش روزگار بهی

دل خویش زان گفته سند کرد

نه آهنگ رای دمند کرد

همه راه زین گونه بد گفت و گوی

دل از بودنیها پر از جست و جوی

چو از پشت اسپان فرود آمدند

ز گفتار یکباره دم برزدند

یکی خوان زرین بیاراستند

می و رود و رامشگران خواستند

ببودند یک هفته زین گونه شاد

ز شاهان گیتی گرفتند یاد

به هشتم یکی نامه آمد ز شاه

به نزدیک سالار توران

کزانجا برو تا به دریای چین

ازان پس گذر کن به مکران زمین

همی رو چنین تا سر مرز هند

وزانجا گذر کن به دریای سند

همه باژ کشور سراسر بخواه

بگستر به مرز خزر در

برآمد وش از در پهلوان

ز بانگ تبیره زمین شد نوان

ز هر سو انجمن شد به روی

یکی لشکری گشت پرخاش جوی

به نزد سیاوش بسی خواسته

ز دینار و اسپان آراسته

به هنگام پدرود بماند

به فرمان برفت و سپه را براند

هیونی ز نزدیک افراسیاب

چو آتش بیامد به هنگام خواب

یکی نامه سوی سیاوش به مهر

نوشته به کردار گردان سپهر

که تا تو برفتی نیم شادمان

از شه بی غم نیم یک زمان

ولیکن من اندر خور رای تو

به توران بجستم همی جای تو

گر آنجا که هستی خوش و م است

چنان چون بباید دلت بی غم است

به شادی بباش و به نیکی بمان

تو شادان بد ش تو با غمان

بدان پادشاهی همی بازگرد

سر بدسگال اندرآور به گرد

سیاوش سپه برگرفت و برفت

بدان سو که فرمود سالار تفت

صد اشتر ز گنج و درم بار کرد

چهل را همه بار دینار کرد

هزار اشتر بختی سرخ موی

بنه بر نهادند با رنگ و بوی

از ایران و توران گزیده سوار

برفتند شمشیرزن ده هزار

به پیش اندرون خواسته

عماری و خوبان آراسته

ز یاقوت و ز گوهر شاهوار

چه از طوق و ز تاج وزگوشوار

چه مشک و چه کافور و عود و عبیر

چه دیبا و چه تختهای حریر

ز مصری و چینی و از پارسی

همی رفت با او شتر بار سی

چو آمد بران شارستان دست آخت

دو فرسنگ بالا و پهناش ساخت

از ایوان و میدان و کاخ بلند

ز پالیز وز گلشن ارجمند

بیاراست شهری بسان بهشت

به هامون گل و سنبل و لاله کشت

بر ایوان نگارید چندی نگار

ز شاهان وز بزم وز کارزار

نگار سر و تاج و کاووس شاه

نگارید با یاره و گرز و گاه

بر تخت او رستم پیلتن

همان زال و گودرز و آن انجمن

ز دیگر سو افراسیاب و

چو پیران و گرسیوز کینه خواه

بهر گوشه ای گنبدی ساخته

سرش را به ابراندر افراخته

نشسته سراینده رامشگران

سر اندر ستاره سران سران

سیاووش گردش نهادند نام

همه شهر زان شارستان شادکام

چو پیران بیامد ز هند و ز چین

سخن رفت زان شهر با آفرین

خنیده به توران سیاووش گرد

کز اختر بنش کرده شد روز ارد

از ایوان و کاخ و ز پالیز و باغ

ز کوه و در و رود وز دشت راغ

شتاب آمدش تا ببیند که شاه

چه کرد اندران نامور جایگاه

هرآن که او از در کار بود

بدان مرز با او سزاوار بود

هزار از هنرمند گردان گرد

چو هنگامهٔ رفتن آمد ببرد

چو آمد به نزدیک آن جایگاه

سیاوش پذیره شدش با

چو پیران به نزد سیاوش رسید

پیاده شد از دور کاو را بدید

سیاوش فرود آمد از نیل رنگ

مر او را گرفت اندر آغوش تنگ

بگشتند هر دو بدان شارستان

ز هر در زدند از هنر داستان

سراسر همه باغ و میدان و کاخ

همی دید هرسو بنای فراخ

سپهدار پیران ز هر سو براند

بسی آفرین بر سیاوش بخواند

بدو گفت گر فر و برز کیان

نبودیت با دانش اندر جهان

کی آغاز کردی بدین گونه جای

کجا آمدی جای زین سان به پای

بماناد تا رستخیز این نشان

میان دلیران و گردنکشان

پسر بر پسر همچنین شاد باد

جهاندار و پیروز و فرخ نژاد

چو یک بهره از شهر م بدید

به ایوان و باغ سیاوش رسید

به کاخ فرنگیس بنهاد روی

چنان شاد و پیروز و دیهیم جوی

پذیره شدش دختر شهریار

به پرسید و دینار کردش نثار

چو بر تخت بنشست و آن جای دید

بران سان بهشتی دلارای دید

بدان نیز چندی ستایش گرفت

جهان آفرین را نیایش گرفت

ازان پس بخوردن گرفتند کار

می و خوان و رامشگر و میگسار

ببودند یک هفته با می به دست

گهی م و شاددل گاه مست

به هشتم ره آورد پیش آورید

همان هدیهٔ شارستان چون سزید

ز یاقوت و زگوهر شاهوار

ز دینار وز تاج گوهرنگار

ز دیبا و اسپان به زین پلنگ

به زرین ستام و جناغ خدنگ

فرنگیس را افسر و گوشوار

همان یاره و طوق گوهرنگار

بداد و بیامد بسوی ختن

همی رای زد شاد با انجمن

چو آمد به شادی به ایوان خویش

همانگاه شد در شبستان خویش

به گلشهر گفت آنک م بهشت

ندید و نداند که رضوان چه کشت

چو خورشید بر گاه فرخ سروش

نشسته به آیین و با فر و هوش

به رامش بپیمای ی زمین

برو شارستان سیاوش ببین

خداوند ازان شهر نیکوترست

تو گویی فروزندهٔ خاورست

وزان جایگه نزد افراسیاب

همی رفت برسان کشتی بر آب

بیامد بگفت آن کجا کرده بود

همان باژ کشور که آورده بود

بیاورد پیشش همه سربسر

بدادش ز کشور سراسر خبر

که از داد شه گشت آباد بوم

ز دری

* این سیاهه نقد نیست که نقد یک سوال ، محتوا و مضمون است ...

حاتمی کیا یک ویژگی بزرگ دارد که او را از دیگر سازها متفاوت می سازد و آن اینکه از روی اعتقاد می سازد. رنگ و بوی اعتقاد اتمسفر ویژه و خاصی را بر هایش حاکم کرده است. اعتقادی که مخصوص و محصول انقلاب ی است؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر.

دیده بان محصول اعتقاد است؛ مهاجر هم؛ تا جاییکه سید مهاجر با چشمان بسته و با اعتقادش مسیر مهاجر را می فهمد؛ آزانس شیشه ای نیز حاصل اعتقاد حاج کاظم هاست به عباس ها و نه بیشتر؛ موج مرده هم حاصل اعتقاد استکبارستیزی حاج مرتضی راشد است. این ها همه اعتقاد مولف اند که در شخصیت ها بروز کرده اند. حاتمی کیا چه خوشش بیاید چه نه یک ساز اعتقادی است. و در این امر هم از بهترینهاست.

اما نکته ی اصلی در با یین شه است. در نوسانات فکرها است. این بالا پایین شدن ها خطر نیست که انسان با توجه به مدرکاتش از عالم دچار نوسانات در شه می شود. اما خطر آنجاست که به فرمودۀ حضرت آیت الله جوادی آملی "نباید هر فکری و هر شه ای از ما اعتقادمان شود". یعنی به هرچه می شیم معتقد شویم که تغییر اعتقاد سخت تر از تغییر شه است.

تو آنجا که از خود بگذری و او را ببینی دیده بانی. آنجا که به خود نزدیک می شوی و سعی می کنی در ظاهر چشمانت را بر خود ببندی مهاجری. آنجا که سعی می کنی دلت برای دیروزت بسوزد و غم امروزت را داشته باشی حاج کاظمی. آنجا که در خودت گیر کرده باشی و دست و پا بزنی که دوباره به پرواز درآیی موج مرده ای. آنجا که به دنبال مقصر وضع امروزت هستی به نام پدر قسم می خوری.آنجا که دنیا تو را از خود بیخود کرده باشد جشننت را گزارش می کنی. آنجا که دیگر به خودت شک کرده باشی بادیگاردی! وای به حال روزی که این شک اعتقادت شده باشد!

بادیگارد حاتمی کیا یک مسئله ی مهم دارد که به های نزدیک شده است. ی با سوال اعتقادی بزرگ. کاش ما می توانستیم با شک حاج حیدر زندگی کنیم و به نقطه ای برسیم که یا این شک به یقین می رسید و یا باعث هلاکت حاج حیدر می شود. اما حاتمی کیا از این شک دست می کشد و در ادامه به ساحل ناامن دیگری پناه می برد که با سیریش هم به اصل ماجرای نمی چسبد؛ یعنی از زمانی که حاج حیدر ذبیحی حفاظت زرین را می پذیرد. پس شک حاج حیدر چه شد؟ صورت مساله در ادامه داستان پاک شده است.

****

حاتمی کیا می خواهد ادای خودش را در آژانس دربیاورد و این بدترین ح ادا درآوردن است. این را اگر یک ساز تازه کار می ساخت می گفتند او می خواهد ادای حاتمی کیا را درآورد و ای کاش یکی غیر حاتمی کیا این را می ساخت تا بشود نقد درست تری کرد. هالۀ حاتمی کیا نقد را سخت تر می کند .

بیایید فرض بگیریم این را دیگری ساخته است و خواسته آژانس شیشه ای 2 را بسازد . بنشینید تا دوباره را ببینیم. حاج کاظم از خود عبور کرده است. غم حاج کاظم خودش نیست. حاج کاظم غم عباس ها را دارد. حاج حیدر اما غم جانی را دارد که بر سر حفاظت از ون جدید می گذارد! حاج کاظم نمی خواست چیزی را حفظ کند چه شخصیت نظام یا چه شخصیت خودش را. حاج کاظم می خواست که کمر عباس ها در نظم جدید د نشود. اما حاج حیدر ذبیحی می خواهد از شخصیت نظامی حفاظت کند که خود می پسندد. حاج کاظم از نظام طلبکار نیست اما حاج حیدر ذبیحی از نظام طلبکار است. حاج کاظم به مردم و افراد ده نمی گیرد و آنها را به عنوان شاهد گروگان گرفته است و حتی سلحشور را به عنوان نماد نظم جدید به مبارزه می طلبد اما حاج حیدر ذبیحی از ون فراری است و به گوشۀ دیگری { حفاظت از زرین } پناه می برد. حاج کاظم فعال است اما حاج حیدر ذبیحی منفعل.

و من چقدر نقد حسین قدیانی را به آژانس می پسندم که نوشته بود :" حضرت حاتمی کیا! دو روز مانده به آ سال، در آن آژانس معروف به شیشه ای، می بخشیدها! این حاج کاظم حضرتعالی بود که به بهانه دفاع از عباس، حتی تا گروگان گرفتن ملت هم پیش رفت، حتی تر اسلحه کشید و الباقی قضایا! اون وقت همین ایشون برمی داره در وصف اون موتوری هایی که از قضا برای دفاع از حضرتش آمده بودن، می گه: «دود این موتوری ها منو خفه کرده! این موتورا جاده می خوان! من خیبری ام! خیبری ته! دود نداره! سوز داره!» عجب! بمیرم… واقعا بمیرم برای مظلومیت بچه کف خیابون که حتی باید از حاج کاظم هم طعنه بشنوه! طرفه حکایت را سر جدت نگاه کن! توی اون آژانس، از همه شلوغ تر خود حاج کاظمه، اون وقت می گه؛ «خیبری ته! دود نداره! سوز داره!» جناب حاتمی کیای عزیز! من باب مزاح عرض می کنم! در آژانس شیشه ای شما «عباس» که شهید می شود، «حاج کاظم» هم آنقدر رفیق شفیق داشت که هرگز بازداشت نشود؛ لذا می بینیم تنها ی که در بازداشت می شود، بدبخت بینوا اصغر نقی زاده است، همان موتوری ها! که فقط آمده بود رفقایش را با تعریف چند لطیفه بخنداند و به ایشان «انرژی مثبت» بدهد! این است مظلومیت بچه موتوری کف خیابان، حتی در محبوب «آژانس شیشه ای»!".

این هم در بادیگارد به عینه مشاهده می شود. بچه های حزب اللهی که از سر اعتقاد به باج ندادن، پلاکاردهایی را به دنبال بازرسان آژانس می گیرند ،در این مس ه می شوند و حاتمی کیا برای اینکه بگوید من هم با او هستم هم با شما سر ی را ذبح می کند که در هر عروسی و عذایی سرشان را بیخ تا بیخ می برند !!!

خوشم می آید از اینکه آنطرفی ها حاتمی کیا را یکی از همین پلاکاردی ها می دانند و در جشنواره حتی او را نامزد دریافت جایزه هم نمی کنند اما او خود را از آنها نمی داند و یا زور می زند که خود را غیر از آنان بنمایاند و این طنز بزرگ روزگار ماست !!!

****

آنچه در بادیگارد با همۀ های حاتمی کیا تفاوت دارد در همین اعتقاد است. حاتمی کیا شک کرده است و از این شک رهایی ندارد. مهمترین سوالی که در حین به ذهنم زد و سوالی است در نقض بافته های جناب حاتمی کیا اینست که چرا حاتمی کیا نمی تواند به این سوال پاسخ دهد که اگر روزی حاج قاسم سلیمانی ها { که گریم حیدر ذبیحی بسیار به او نزدیک شده است } در جایگاهی که قرار دارند شک کنند چه پیش می آید ؟

به نظر حقیر اصلا شک حیدر ذبیحی شک بچه گانه ی کوچه بازاری است. شک نیست. سوال است. نفهمیدن است. خلط بین حقیقت و واقعیت است. اینکه انسان با رفتار یک جزئی به یک کلی شک کند. این یعنی اول خطر برای دیده بان سینمای ایران.

اما حرفی که در گفتنش تردید دارم اینست که حاتمی کیا رفته رفته در حال تغییر عقیده است. تغییر عقیده از دیدن از زاویه ی خدا به عالم در دیده بان و تا حدی مهاجر به از دیدن امور از نگاه یک انسان آرمانگرای عوام زده. آرمانگرایی که آرمانگرایی اش در حال تغییر است ! آرمانی که او به دنبال اوست چه آرمانیست ؟ حاتمی کیا به حق، بادیگارد آرمانی خودساخته است نه محافظ آرمانی که خدا به واسطۀ انقلاب ی ساخته است.

آرمانی که از آن باید حفاظت شود به عینه در عالم هست و این یک چیز بیرونی نیست که بخواهی به دنبال ساختنش باشی یا نگران سوراخ شدنش. آرمان واقعی که انقلاب ی برای نیل به آن اتفاق افتاده است، رسیدن به حکومت حقۀ الهی بر کرۀ زمین است و آنانکه در جنگ تمام هست و نیستشان را فدا کرده اند جز این هدف دیگری نداشته اند .

حاج قاسم ها هم برای همان آرمان می جنگند و برای همین است که شک نمی کنند . آیا سختی هایی که حاج قاسم ها در این چندسال پس از جنگ کشیده اند از سختی های حاتمی کیاها کمتر بوده است؟ و آیا حاج قاسم ها به طیف های مختلف باج داده اند ؟ آیا حاج قاسم ها برای نشان دادن حقانیت خودشان با رو مه ها و سلیقه های مختلف به گفتگو نشسته اند تا بی طرفیشان را به رخ بکشند ؟ آیا حاج قاسم ها کم از این ت و آن ت کشیده اند ؟!!!

اما بزرگترین کار حاج قاسم ها نگاه به هدف غایی اصیل انقلاب است که پرچمش به دستان مبارک سید و سالار این روزهای انقلاب است ...

****

اما آیا میثم زرین آنی هست که باید باشد ؟

این شخصیت با توجه به ع هایی که در اتاق زرین به دیوار است شمایی از احمدی روشن و شهریاری و رضایی نژاد و محمدی است. اما به گمانم فهم غلطی از ایشان برای جناب حاتمی کیا وجود دارد. تصور حاتمی کیا از احمدی روشن ها و شهریاری ها به واقعیت نزدیک نیست. ما در احمدی روشن ها و شهریاری ها، عباس ها را می بینیم که حاج حیدر ذبیحی می بایست حاج کاظم وار از آنان حمایت کند. برای همین است که در سکانس پایانی برایت سوال می شود که حاج حیدر از ذبیحی به خاطر بادیگارد بودن حفاظت کرده است یا به خاطر فرزند همرزم شهید بودنش؟!! چون در طول هم دلیل درست و مشخص و قابل اعتنایی برای محافظت از زرین گذاشته نشده است. هسته ای که در به ما نمایانده شده است عاشق علم و حساب و هندسه است! زرین اوج شا ارش در سرکار گذاشتن بادیگاردهاست اما ان شهیدمان اوج شا ارشان در حل جهادی مسائل عظیم هسته ای است که بدون خواب و خوراک و با زحمت به آن رسیده اند. چرا حاتمی کیا این ان را در اوج شکوهشان نشان نمی دهد؟ نمی دانم و متعجبم؟ اوج نگرانی ان شهیدمان هل من مبارز طلبیدنشان بوده است. اوج همتشان سرجانشاندن غربیها؛ اما زرین عرضه اش را با نگه داشتن یک دختر پای یک زندگی به رخ می کشد !!! این اوج تاسف من از دیدن است. زرین یک نمونه از یک کل است. کلی که سالهاست خون دل می خورد و حاتمی کیا می بایست آنها را به زیبایی و دیدنی شخصیت های دیده بان و مهاجر به نمایش می گذاشت. اما شک جناب حاتمی کیا به عالم و آدم شده است زرینی که رفتن به سر مزار پدرش{ سید میرزا } هم و غیر باو ذیر است.

یک سوال بزرگ هم در طول آدم را اذیت می کند و آن اینکه چه ی قرار است، زرین را ترور کند؟ در دنیای داستان جناب حاتمی کیا دشمن داخلی است یا خارجی؟ هیچ نشانه ای از دشمن و ویژگیهایش در نمی بینیم؛ حتی در دیالوگ ها. درست است که در عالم بیرون مخاطب می داند که چه ی قرار است او را ترور کند اما در فضای داستان دشمن شکل نگرفته است. اصلا مشخص نیست. به ناگاه در تونل این دشمن پیدا می شود و بمب می گذارد. شاید شباهت شیوۀ ترور در با ترورهای بیرون از کمی از سنگینی را حل کند اما در فضای داستان نیاز به نشانه ای از دشمن ضروری می نماید.

اما شخصیت دیگر راضیه است؛ همسر حیدر ذبیحی که به گفتۀ به حق جناب فراستی که اگر او را از کل قصه برداریم هیچ اتفاقی نمی افتد. وای که با دیدن راضیۀ بادیگارد دلم برای فاطمۀ آژانس چه تنگ شد!! حضور چند سکانس مختصر فاطمه در آژانس و حضور دائمی راضیه در بادیگارد را مقایسه کنید. حضور فاطمه مانند یک قطب نماست وقتی چفیه و پلاک حاج کاظم را برایش می فرستد اما حضور راضیه مانند یک همسر معمولی است. هیچ تاثیری در قصه ندارد و بازی معمولی و دور از انتظار مریلا زارعی هم او را به شخصیت بد داستان تبدیل می کند. به گمان حقیر نقش مریم در این خوب است و بازی هم خوب. مادر میثم زرین هم حضورش قابل اعتناست.

اینگونه بگویم بهتر است شخصیت راضیه در سایۀ حاج حیدر گیر کرده است اما فاطمه آفتاب راه حاج کاظم بوده است ...

آه فاطمه ... آه فاطمه ... آه فاطمه ... تو خلاصه ترین پیام را به من رس !

شخصیت و داستان الیاس و دوست داشتن مریم هم خوب است و داستان را امروزی تر می کند اما خیلی با داستان نویسی حاتمی کیا فاصله دارد که سعی می کند همه چیز داستانش با هم جفت و جور در آید.

****

اما سوال اصلی این نوشته که بادیگارد یا محافظ؟

به گمانم حاج حیدر ذبیحی از نیمۀ داستان به بعد از یک محافظ به یک بادیگارد تبدیل می شود و این در نقض غرض است. چون حاج حیدر از ون فاصله می گیرد تا محافظ بماند اما در رابطه با حفاظت از زرین بادیگاردی بیش نیست. حاتمی کیا می خواهد با چسباندن زرین به زمان جنگ این مشکل را برطرف کند اما نمی تواند و این به همان مسئله برمی گردد که زرین را می بایست عباس آژانس می دید اما حاتمی کیا زرین را شاگرد صولتی دیده است و این به نظر حقیر جفا در حق ی مظلوم هسته ای ماست.

والسلام


درباره محصول : ک ن دوش کشویی فریم دار آی دوش انتخ بسیار مناسب برای هایی با فضای کوچک می باشد. درب های کشویی این ک ن کمترین فضای ممکن را نموده و در عین حال فضای دوش را جدا نموده و از خیس شدن جلوگیری می نماید. پروفیل های استفاده شده در این ک ن ها از جنس آلومینیوم بوده و دارای پوشش رنگ از نوع پودری الکترواستاتیک می باشد تا امکان هر گونه جداشدگی و خوردگی رنگ از سطح پروفیل از بین برود. شیشه ها از نوع سکوریت (نشکن) و طرح های مختلف به صورت سندبلاست بر روی شیشه ها قابل اجرا است.

  آی دوش : سازنده ک ن های دوش وارد کنند ک ن دوش از ترکیه 

 

 

 

اندازه: این ک ن در اندازه های دلخواه قابل نصب بر  روی وان، جکوزی ، زیردوشی، سکو و حتی کف می باشد.

  آی دوش : سازنده ک ن های دوش وارد کنند ک ن دوش از ترکیه 

توضیحات: اسکلت و تمامی قطعات ک ن ها (قرقره ها،  آبگیرها، مگنت ها، دستگیره ها) دارای کیفیت بسیار بالا هستند.کلیه ک ن ها دارای 2 سال گارانتی بی قید و شرط تعویض قطعات و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند. کارشناسان ما برای راحتی مشتریان قبل از سفارش محصولات به صورت رایگان اندازه گیری ک ن شما را انجام می دهند تا ک نی متناسب با فضای مورد نظر شما طراحی شود.

 آی دوش : سازنده ک ن های دوش وارد کنند ک ن دوش از ترکیه 

اندازه: این ک ن در اندازه های دلخواه قابل نصب بر  روی وان، جکوزی ، زیردوشی، سکو و حتی کف می باشد.

  آی دوش : سازنده ک ن های دوش وارد کنند ک ن دوش از ترکیه 

توضیحات: اسکلت و تمامی قطعات ک ن ها (قرقره ها،  آبگیرها، مگنت ها، دستگیره ها) دارای کیفیت بسیار بالا هستند.کلیه ک ن ها دارای 2 سال گارانتی بی قید و شرط تعویض قطعات و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند. کارشناسان ما برای راحتی مشتریان قبل از سفارش محصولات به صورت رایگان اندازه گیری ک ن شما را انجام می دهند تا ک نی متناسب با فضای مورد نظر شما طراحی شود.

 آی دوش : سازنده ک ن های دوش وارد کنند ک ن دوش از ترکیه 

 

 

رنگ بندی پروفیل ها :

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
استیل مات

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
سفید

 

رنگ بندی شیشه ها :

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
شفاف

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
مات

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
برنز

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
دودی

 | 

قیمت ک ن دوش شرکت زرین ابسای تک شیشه سکوریت مدل های پارتیشن پارتیشن دوردوشی اتاق دوش یونیت شیشه
آبی

 

 


احمد شاکری، داور بخش داستان، یازدهمین جایزه قلم زرین، با بیان این که این جایزه نسبت به برخی جوایز مشابه از ثبات خوبی برخوردار است، یکی از اه مهم آن را زمینه سازی نقد تئوریک ادبی عنوان کرد. وی گفت که جایزه قلم زرین دیدگاهی فرا موضوعی دارد؛ ضمن آن که ادبیات داستانی حوزه انقلاب با داوری چنین آثاری در وضعیت خوبی قرار گرفته است.
شاکری درباره رویکرد جایزه قلم زرین و نگاه این جایزه به حوزه نقد ادبی به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: معتقدم برای ارزی عملکرد دوره های پیشین جایزه قلم زرین، باید کارکردهای این جایزه تدوین شوند. البته اگر برای این کار از الگوهای غربی پیروی کنیم، محصول متناسبی با ادبیات ایرانی به دست نمی آوریم.
وی درباره تاثیر برگزاری جشنواره قلم زرین اظهار کرد: برای ارزی جشنواره قلم زرین می توانیم مولفه هایی مانند افزایش شمارگان آثار نویسندگانی که در این جایزه صاحب رتبه می شوند یا توجه مخاطبان عام و خاص به این آثار را در نظر گرفت. من این امتیازها را انکار نمی کنم اما برای چنین جشنواره ای می توانیم اه دیگری هم ترسیم کنیم.
دبیر پیشین جایزه قلم زرین یکی از اه مهم این جایزه را زمینه سازی برای نقد تئوریک ادبی دانست و افزود: انجمن قلم به عنوان نهاد صنفی مجموعه نویسندگان و هنرمندانی که اصول و اشتراکات فکری مشخصی دارند، عمل می کند و در واقع ذهنیت این هنرمندان است. در صورت توجه به این تلقی ها نظرات بسیاری از منتقدان به تئوری های ادبی نزدیک می شود.
شاکری با بیان این که جایزه قلم زرین نسبت به برخی جوایز مشابه از ثبات خوبی برخوردار است، اضافه کرد: در این جایزه تعدد صداها دیده می شود و تفاوت سلیقه ها و دیدگاه ها هم در این جشنواره وجود دارد. قلم زرین، نخستین جایزه ادبی است که در سال برگزار می شود و این نکته هم از نقاط قوت جشنواره به حساب می آید.
«لحظه ها جا می مانند»، «آه با شین» و «گرگ سالی» رمان هایی با موضوع انقلابند، آیا می توان گفت ملاک داوران بخش داستان جایزه قلم زرین اغلب انقل بودن آثار است؟ شاکری در پاسخ به این پرسش توضیح داد: براساس آیین نامه داخلی، جایزه قلم زرین موضوع محور نیست و نگاه ما به ویژه در بخش ادبیات داستانی، فراموضوعی است. عمده ملاک های انتخاب آثار ساختاری است و داوران توجه زیادی به محتوای کتاب ها داشته اند. دلیل انتخاب این سه اثر هم محتوای آن ها بوده و البته باید اذعان کرد ادبیات داستانی انقلاب با چنین آثاری در وضعیت خوبی قرار گرفته است.
به گفته شاکری، جایزه قلم زرین هم مانند دیگر جوایز غیر تی از ردیف بودجه ای که ت برای چنین رویدادهایی در نظر گرفته است، بهره مند می شود.
احمد شاکری، داستان نویس، منتقد ادبیات داستانی و داور جشنواره های داستان نویسی است.
«باران نیمروز»، »مشکل گشا»، «نفس و چند داستان دیگر» و «گام نهادن بر شیب تند» برخی آثار وی به شمار می آیند.

 ساناز زرین مهر + تصاویر

قبل از دیدن تصاویر زیر به سایت های زیبای زیر نیز سری بزنید

    www.takcarpet.        www.takcarpet.ir 

روی یکی از سایت های بالا دیدن نمایید تا زیباترین و نفیس ترین کالا را جهت دکوراسیون خانه ببینید


ع های ساناز زرین مهر بعد از کشف حجاب

ساناز زرین مهر

 

 

 ساناز زرین مهر
ساناز زرین مهر متولد ۳۱ داد ۱۳۶۶ در شهر شیراز است. او کار هنری اش را از تئاتر شیراز شروع کرده است.


ساختمان پزشکان، هشت بهشت و تلاقى، عنوان سریالهایى هستند که ساناز زرین مهر در آنها به ایفاى نقش پرداخته است.


مهاجرت و کشف حجاب ساناز زرین مهر
ساناز زرین مهر  هنروری که در آثاری نظیر “ساختمان پزشکان” نقشهای کوتاهی را ایفا کرده بود هم به شبکه ای جم پیوست.

 پیش از این بازیگرانی نه چندان مطرح نظیر صدف طاهریان، چکامه چمن ماه و بهارک صالح نیا و البته مانی راییان، رابعه اسکویی نیز به شبکه ای جم پیوسته بودند.

در صفحه اجتماعی منتسب به ساناز زرین مهر ع های مختلفی از وی منتشر شده که نشان می دهد ساناز زرین مهر کشف حجاب کرده و مشغول بازی در خارج از ایران است.

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


مصداق شناسی موانع شناخت

شاید بتوان گفت مهم ترین دل مشغولی و دغدغه ی انسان امروز، انتخاب مسیری صحیح و روشی استوار برای راهی به ساحت حقیقت است؛ مسیری که رستگاری را برای او به ارمغان آورد و روشی که او را از انحراف و اعوجاج در جهان بینی اش مصون بدارد. لذا او به دنبال مطلوبی است که با آن روح پرسشگر خویش را آرام کند و دانایی و آگاهی را برای فطرت حقیقت جویش به ارمغان آورد. به همین خاطر است که همواره در حال پویش و بررسی و مشغول آزمون و خطا بوده است. لکن با این وجود، در مسیر این کاوش تاریخی و تقلّای طولانی، غالباً ناکام مانده و موفّق نبوده است. تحلیل تجربی و استقرائی از زندگی انسان حاکی از آن است که این ناکامی تاریخی به دو دلیل بوده است:

یکی آنکه انسان معیار ثابت و مستقلّی برای شناخت حق از باطل و تمییز درست از نادرست نداشته و نوعاً متّکی به داشته های محدود و یافته های نسبی خود بوده است و دیگری آنکه دچار موانعی شوم و راه نی خطرناک شده است که او را از شناخت کامل و صحیح بازداشته و به حضیض نادانی و گمراهی درانداخته است. لذا همواره آگاهی کامل درباره ی «معیار شناخت» و «موانع شناخت» از بنیادی ترین و ضروری ترین دانش های ابزاری مورد نیاز بشر بوده و هست. از همین روست که مجاهد و معلّم فرزانه ی ما حضرت علامه منصور هاشمی اسانی حفظه الله تعالی در کتاب شریف «بازگشت به » پیش از هر چیز، به تشریح مباحث معرفت شناسانه از قبیل معیار و موانع شناخت می پردازد. ایشان در مقام تبیین معیار شناخت می فرماید:

<تنها چیزی که می تواند معیار شناخت انسان باشد، «عقل» است؛ چراکه عقل، تنها ابزار شناخت آدمی است و قوه ی مدرکه ای جز آن در نفس او وجود ندارد. به عبارت دیگر، برای عقل جایگزینی نیست که در عرض آن قرار داشته باشد و بتواند از آن بی نیاز کند و این یک امر محسوس و وجدانی است. وانگهی شناخت انسان عملاً به وسیله ی عقل انجام می شود و رضایت یا کراهت او تأثیری بر این واقعیّت ندارد؛ چراکه این واقعیت، خصلت ذاتی انسان و خلقت پروردگار حکیم است و با این اوصاف، تغییر آن توسط انسان، ممکن نیست.>[1]

با این وصف، ناگفته پیداست که یک انسان «بی عقل» خواه به معنای انسانی دیوانه و خواه به معنای انسانی صغیر یا سفیه، قادر به شناخت حق نیست و از این رو، مکلّف به آن هم محسوب نمی شود. امّا انسانی که از نعمت عقل برخوردار است و تبعاً مکلّف به شناخت حق محسوب می شود هم گاهی از این کار عاجز می شود، جز آنکه این عجز بر خلاف عجز انسان دیوانه، صغیر یا سفیه، از روی قصور او نیست، بلکه از روی تقصیر اوست؛ چراکه شناخت حق به مقدّماتی نیاز دارد و او خود در تحصیل این مقدّمات کوتاهی کرده است.

حضرت علامه منصور هاشمی اسانی حفظه الله تعالی مقدّمات شناخت را زام به عقل و اجتناب از موانع شناخت می شمارد و سپس موانع شناخت را در 7 مورد احصاء می کند و با رویکردی عالمانه و نگرشی پویا و کاربردی به تبیین مفاهیم و ذکر مصادیق هر کدام می پردازد. بنا بر تعریف ایشان موانع شناخت، عوامل شوم و خطرناکی در نفس آدمی هستند که موجب اختلال یا ضعف کارکرد عقل به عنوان ابزار شناخت می شوند و تبعاً به عنوان چوبی در لای چرخ آن، انسان را از راهی به حقیقت بازمی دارند. بنابراین، برای شناخت و راهی به حقیقت، چاره ای نیست جز آنکه این موانع نامیمون، شناسایی و برطرف شوند. با عنایت به اهمیت و ضرورت این مسأله، ما در این نوشتار به تحلیل مصداقی «موانع شناخت» و رفتارشناسی مبتلایان به آن ها می پردازیم و یکایک آن ها را با نظر به رهنمودهای معظّم له و مجموعه داده های علمی و تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. امید می رود که این نوشتار، اعانتی به مبلّغان مسلمان و راهنمایی برای دعوتگران به سوی کامل و خالص باشد؛ خصوصاً با توجّه به اینکه شناسایی و رفع موانع شناخت یکی از مهم ترین وظایف مبلّغان و دعوتگران مسلمان شمرده می شود.

1 . جهل

جهل بنا بر تعریف حضرت علامه، به معنای فقدان علم است و به تعبیر ایشان «اصل همه ی موانع شناخت است؛ چراکه نسبت آن با شناخت، مانند نسبت چیزی با ضدّ خود است و هیچ مانعی نیست مگر اینکه از آن برخاسته».[2] ایشان جهل را از حیث موضوع و متعلّق آن به سه دسته تقسیم نموده و معتقد است که مسلمانان از سه جهت در محاصره ی جه هستند:

1-1 . جهل به

عدّه ای جاهل به هستند؛ یعنی به درستی یا به اندازه ی کافی با عقاید و احکام آن آشنایی ندارند و آنان با ویژگی های زیر شناخته می شوند:

الف) دغدغه یا کوششی برای شناخت ندارند:

حضرت علامه درباره ی جاهلان به می فرماید: «آنان را نمی شناسند و برای شناخت آن کوشش نمی ورزند؛ بلکه کوشش آنان مصروف به دنیاست و شناخت آنان مبتنی بر تقلید است؛ چنانکه خداوند فرموده است: «مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ»؛[3] «آنان را به آن علمی نیست مگر پیروی از ظن»![4] لذا این افراد با بی تفاوتی و لاابالی گری در ب علم و تفقّه در دین شناخته می شوند. البته انی از آنان که به اصطلاح متدیّن محسوب می شوند، این بی تفاوتی و لاابالی گری خود را در پوشش تقلید از عالمان پنهان می کنند و ان دیگر که به اصطلاح چندان متدیّن محسوب نمی شوند، به خاطر گرفتاری و اشتغال به دنیا از عمل به این وظیفه خودداری می کنند، ولی شباهت این دو گروه با یکدیگر این است که اگر در مورد اصول یا فروع شریعت از آنان بپرسید، پاسخ علمی و مستدلّی برای شما ندارند.

ب) بیش از اصول و عقاید شریعت به فروع و ظواهر آن اهمیت می دهند:

بسیاری از جاهلان به ، عمل گرا، پر انرژی، هیجانی، دارای عواطف تند و تیز دینی و به اصطلاح «انقل » هستند و تمرکز و اهتمام ویژه ای بر روی اقامه ی شعائر دینی به صورت عامیانه دارند، در حالی که متأسفانه شناختی عقلانی از ندارند و از آگاهی های ضروری درباره ی آن بی بهره هستند. اینان به تعبیر حضرت علامه «محبّ جاهل» و «عامل غافل» هستند که ناخواسته و نادانسته با اعمال جاهلانه ی خویش به زیان می رسانند و به جای خدمت به آن، خیانت می کنند. این افراد با ظاهربینی و قشری گری شناخته می شوند. مانند آن عدّه از شیعیان که برای ذکر مصیبت و ابراز ارادت به اهل بیت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم خودزنی می کنند و با اقداماتی موهن و ناخوشایند، اسباب وهن شعائر ی را فراهم می نمایند یا مانند آن عدّه از گرو های تکفیری که به تصوّر واهی خویش فریضه ی جهاد (!) را احیا می کنند، در حالی که جز فتنه انگیزی و افساد در زمین کاری انجام نمی دهند.

1-2 . جهل به اهل

عدّه ای دیگر جاهل به اهل هستند؛ یعنی سایر مسلمانان از گروه ها و مذاهب دیگر را به درستی یا به اندازه ی کافی نمی شناسند و آنان با ویژگی های زیر شناخته می شوند:

الف) درون گرایی و محافظه کاری شدید:

جاهلان به اهل ، غالباً انی هستند که مسلمانان از مذاهب و گروه های دیگر را به خوبی نمی شناسند و تعامل چندانی با آنان ندارند؛ چراکه در لاک خودخواهی و خودحق پنداری فرو رفته اند و به ی غیر از گروه و مذهب خود اعتنا نمی کنند. به همین خاطر است که در این افراد، هیچ انگیزه ی جدّی و قابل توجّهی برای بررسی منصفانه و شناخت دقیق سایر گروه ها و مذاهب ی دیده نمی شود، بلکه همواره از این کار فرار می کنند و بهانه می جویند؛ همچنانکه اکثریت قریب به اتّفاق اهالی مذاهب، تنها به منابع رسمی و مورد قبول مذهب خود مراجعه می کنند و به منابع دیگران جز برای عیب جویی یا اشکال تراشی مراجعه ای ندارند. همین درون گرایی و محافظه کاری مفرط، ویژگی بارز این گروه شمرده می شود.

ب) رفتارهای خصمانه مبتنی بر پیش داوری های غلط و غیر منصفانه:

بنا بر آنچه گفته شد، متأسفانه جاهلان به اهل صرفاً بر اساس پیش ذهنیّت ها، القائات بی پایه و تبلیغات مغرضانه در مورد دیگران قضاوت می کنند، لذا با کمال تأسّف وجودشان آکنده از بغض بدون دلیل و عداوت کورکورانه نسبت به انی می شود که به درستی رویکردهای آنان را نمی دانند، مانند قاضی بی انصافی در یک محکمه ی صحرایی که پیش از شنیدن دفاعیات متّهم، او را به مجازات محکوم می نماید! این همان رویکرد ناصو است که به تعبیر حضرت علامه موجب «بدگمانی، بدگویی و بدکاری» مسلمانان نسبت به یکدیگر شده است و همین عناصر سه گانه ی ناهنجار است که موجب شناخت مصادیق این جاهلان می شود.

1-3 . جهل به دشمنان

عده ای هم جاهل به دشمنان هستند؛ تا حدّی که با دوستان دشمنی می کنند، اما دشمنان را دوست آن می پندارند و از عداوت آنان با و خصومتشان نسبت به مسلمانان آگاهی ندارند و آنان با روحیات، رفتارها و ویژگی های زیر شناخته می شوند:

الف) تحجّر، تنگ نظری و نگرش های قشری:

یکی از ویژگی های بارز جاهلان به دشمنان ، عدم تمییز دوست از دشمن و خلط این دو با یکدیگر است. در نظر اینان برخی اختلافات جزئی و بی اهمّیت میان مسلمانان، به شکل فوق العاده ای بزرگ و غیر قابل اغماض جلوه می کند؛ تا جایی که حاضرند برای موضوعات سطحی و پیش پا افتاده ای مانند دست بسته یا دست باز خواندن یا نحوه ی وضو گرفتن، تا مرز توهین و تکفیر یکدیگر پیش بروند! لذا این ها تمرکز خویش را بر دشمنی با مسلمانان گذاشته اند، تا جایی که حتّی از دشمنی با دشمنان واقعی خویش غافل می شوند و چه بسا به سکوت و مدارا با آنان روی می آورند. در مجموع می توان گفت سخت گیری و تنگ نظری نسبت به پیروان سایر مذاهب و گروه های ی درباره ی امور سطحی و کم اهمّیت ویژگی بارز این افراد است.

ب) سطحی نگری و ساده لوحی در پذیرش القائات و تبلیغات بی پایه:

گروهی دیگر از جاهلان به دشمنان ، افرادی ساده لوح، بی خبر، زودباور و منفعل هستند؛ چراکه تحت تأثیر برخی تبلیغات رسانه ای و دروغ های رسمی، کافران را دوستان خیرخواه خود می شمارند و تصوّر می کنند که آنان هدفی جز خدمت به مسلمانان و کمک به ایجاد صلح و ثبات در جهان ندارند، در حالی که همین افراد ساده لوح، چنین حسن ظنّی را نسبت به برخی دیگر از کشورهای ی ندارند و نوبت به مسلمانان که می رسد به یاد هوشیاری، بصیرت و دشمن ستیزی می افتند! مانند گروهی از مسلمانان در کشور افغانستان که به تعبیر حضرت علامه «ده ها ت کافر و متعدّی را دوست خود می شمارند، ولی دو ت مسلمان و همسایه را دشمن خود می پندارند!»[5]

همچنین، می توان جهل را از منظری دیگر به دو دسته تقسیم کرد: جهل ساده و مرکّب.

جاهل ساده ی است که به جهل خود واقف است و به آن اعتراف می کند، اما جاهل مرکّب ی است که خود را عالم می شمارد، لذا نه تنها اعترافی به جهلش ندارد، بلکه مخاطبش را جاهل می انگارد! هر یک از اصنافی که پیش تر به آن اشاره شد، ممکن است دچار جهل ساده یا مرکّب باشند، اما برای شناسایی جاهلان مرکّب می توان گفت ویژگی بارز این افراد، تأکید و پافشاری فراوان بر روی دیدگاه های غلط است که خود را به شکل لجاجت و عناد، رفتارهای پیش دستانه یا توجیهات غریب و نامعقول نشان می دهد. توضیح آنکه جاهل مرکّب، علی رغم آنکه بطلان نظرش در میزان عقل و شرع آشکار است، اما با تکیه بر فرض ها و ذهنیّت های غلط یا مقدّمات نادرست، به یقین رسیده است! لذا با اعتماد به نفسی کاذب و جزمیّتی عجیب از نظر باطلش دفاع می کند و هرگز گمانش را نمی برد که بر خطا باشد. لذا می توان جاهل مرکّب را با فردی مسخ شده یا مسحور مقایسه کرد؛ چراکه این طیف از افراد، سخن صحیح و معقول را با وجود شفّافیتی که دارد در نمی یابند و با تمام وجود در برابر آن مقاومت می کنند؛ با توجّه به اینکه توهّم محق بودن تار و پود وجودشان را فرا گرفته است.

2 . تقلید

تقلید بنا بر تعریف حضرت علامه منصور هاشمی اسانی عبارت از «پیروی از گفته یا کرده ی دیگری بدون دلیل» است و بسته به مرجعی که از آن تقلید می شود، توسّط ایشان به 5 دسته تقسیم شده است: تقلید از پیشینیان، تقلید از عالمان، تقلید از اکثریّت، تقلید از ظالمان و تقلید از کافران.

اما فارغ از این تقسیم بندی، مقلّدین -از آن حیث که تقلید می کنند- ویژگی های رفتاری و مختصّات روانی منحصر به خود را دارند که می توان آن را در چند عنوان خلاصه کرد:

الف) فقدان اعتماد به نفس و استقلال نظر:

مقلّد، فاقد اعتماد به نفس و استقلال نظر و تبعاً دچار انفعال و وابستگی فکری است. لذا خود را در حدّی نمی داند که بر خلاف نظر پیشینیان یا عالمان یا اکثریّت مردم یا ظالمان یا کافران عرض اندامی نماید؛ چراکه آن ها را بزرگ و خود را کوچک یا آن ها را قوی و خود را ضعیف می شمارد. لذا چنین فردی، تنها چاره ی خود را در هر امر صغیر و کبیری، تبعیت محض از اشخاص یا گروه های مورد نظرش می یابد.

ب) تعلّق خاطر و شیفتگی کاذب:

برخی از مقلّدین به خاطر شیفتگی و علاقه ی مفرط به یکی از این منابع 5 گانه، خواسته یا ناخواسته مقلّد آنان می شوند و نمی توانند بر خلاف نظر آنان به چیزی معتقد باشند. مانند انی که به صورت مفرط و غیر عادی به گذشتگان خویش یا نسل های نخستین عشق می ورزند و مخالفت با مواضع آنان را یک سنّت شکنی نابخشودنی و «ذنب لا یُغفَر» می پندارند! یا مانند انی که کافران را دوست می دارند و به خاطر فشار تبلیغات و القائات آنان، به سوی فرهنگ نازل و اخلاق بدوی آنان گرایش پیدا کرده اند و حتّی در امور جزئی مانند نحوه ی سخن گفتن یا نحوه ی پوشش و آرایش از آنان الگوبرداری می کنند. بنا بر این، نشانه ی گروهی از مقلّدان، شیفتگی نامعقول و عواطف بی پایه در مورد شخصیت ها یا گروه های مختلف است.

ج) شخصیّت گرایی و فردمحوری:

گروهی از مقلّدین به شدّت دچار شخصیت گرایی و فردمحوری هستند؛ به این معنا که فردی را تحت عناوین مختلف، الگوی تمام و کمال و کعبه ی آمال خویش قرار می دهند و هر آنچه گفت را چشم بسته و کورکورانه می پذیرند؛ نه به خاطر آنکه سخنان آن فرد مبتنی بر عقل و شرع است، بلکه به خاطر آنکه اهواء و سلایق و پسندهای فرد مقلّد را ء می کند و او با تقلید از مراد خود، احساس آرامش و رضایت می نماید. نشانه ی چنین افرادی آن است که برای تقلید کورکورانه و تأسّی همه جانبه ی خود، دلیل منطقی و مشخّصی ندارند و دلایلشان برای این کار صرفاً ذوقی و احساسی است.

د) فرار از تحقیق و گریز از دلیل گرایی:

خصلت دیگر مقلّدان آن است که نه تنها از دعوت به سوی تحقیق و پیروی از دلیل استقبال نمی کنند، بلکه آن را تهدیدی علیه خود به حساب می آورند و با ی که آنان را به چنین کاری دعوت می کند، مخاصمه می کنند. به عنوان نمونه، اگر شما از یک مقلّد در مورد یکی از دیدگاه های سخیف و نادرست مرادش دلیل بطلبید، برآشفته می شود و از آنجا که دلیلی در اختیار ندارد، به سؤال کننده حمله می نماید و با توجیهات مضحک و حربه های گوناگون از زیر بار سؤال فرار می کند. دلیل چنین واکنشی آن است که مقلّدین، پشت تقلید از رجال خویش پنهان شده اند و به لحاظ علمی و مبنایی از خود چیزی ندارند. مانند سرباز ضعیفی که در جنگ خود را آسیب پذیر می یابد، لذا ترجیح می دهد به جای مبارزه در میدان نبرد، گوشه ای پنهان شود!

ه) تقلید به نرخ روز:

آ ین گروه از مقلّدان انی هستند که به قول معروف نان را به نرخ روز می خورند و ابن الوقت هستند؛ به این معنا که هر طرف قدرت و نفوذ بیشتری داشته باشد -ولو موقّتاً- تابع و مقلّد همو می شوند. نشانه ی این افراد ریاکار آن است که به محض تغییر شرایط، موضع خود را تغییر می دهند و رنگ عوض می کنند. مثلاً اگر ظالمان حکومت را به دست بگیرند، اینان مطیع ظالمان خواهند شد و اگر صالحان حکومت را در اختیار بگیرند، نیز تابع صالحان خواهند شد. لذا ویژگی رفتاری این مقلّدان مزوّر و مذبذب آن است که دائماً معذّب، نگران و ناآرام هستند؛ چراکه تلاش می کنند از اقتضائات روز و تغییرات لحظه به لحظه عقب نمانند تا بتوانند خود را با آن وفق دهند و در بازی فریبکارانه ای که به راه انداخته اند ش ت نخورند. نمونه ی بارز چنین انی در تاریخ صدر ، منافقان هستند. این ها به هنگام جهاد که احتمال غلبه ی دشمن مطرح می شد، رویکرد کج دار و مریز خود را آشکار می د و به نحوی عمل می نمودند که نتیجه ی جنگ هر چه شد، گزندی به آنان نرسد. خداوند متعال در قرآن این رویکرد منافقان را افشا نموده و فرموده است: «الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَإِنْ کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ۚ»[6]؛ «[منافقان] انی هستند که پیوسته انتظار می کشند و شما را زیر نظر دارند؛ اگر از جانب خداوند فتحی برای شما رقم خورد، می گویند مگر ما با شما نبودیم؟ و اگر برای کافران نصیبی در جنگ بود، به آنان [کافران] می گویند، مگر ما شما را همراهی نکردیم و در برابر مؤمنان از شما محافظت ننمودیم؟».

3 . اهواء نفسانی

اهواء نفسانی بنا بر تعریف حضرت علامه عبارت است از خوش آیندها و ناخوش آیندهایی که « وماً با واقع مطابق نیستند و بر شناخت او از آن، تأثیر می گذارند...این خوش آیند ها و ناخوش آیندها که از عواطف آدمی نشأت گرفته اند و با عقل او مطابقت ندارند، خوش بینی ها و بدبینی هایی را در ذهن او پدید می آورند که عقل او را از واقع بینی باز می دارند».[7] به این ترتیب آشکار می شود که اهواء نفسانی عواملی درونی هستند که افراد را در زندان خویش اسیر می نمایند و حجاب حق می شوند. ویژگی های رفتاری و مختصّات روانی انی که اسیر اهواء نفسانی هستند را می توان در چند عنوان خلاصه نمود:

الف) خوش بینی ها یا بد بینی های مبتنی بر عواطف سطحی:

چنین افرادی در حصار حبّ و بغض های بی پایه گیر افتاده اند و به همین خاطر نمی توانند قضاوت مستقل، منصفانه و واقع بینانه ای در مورد امور مختلف داشته باشند. لذا ویژگی بارز این ها، موافقت ها یا مخالفت های احساسی و بدون دلیل یا واکنش های هیجانی و غیر منطقی برای دفاع از نظر خود است. چنین افرادی خیلی زود دچار خوش بینی یا بدبینی به امور مختلف می شوند و تبعاً این خوش بینی یا بد بینی های زودهنگام، بسیار متز ل است و دیری نمی پاید. به عنوان نمونه، انی هستند که با دیدن یک نماهنگ تأثیرگذار یا شنیدن یک سرود تبلیغی مربوط به یک جریان خاص، یکباره تحت تأثیر قرار می گیرند و به آن گرایش پیدا می کنند؛ همچنانکه با شنیدن یک شایعه یا سخن غیر مستند در مورد جریانی دیگر، سریعاً تحریک می شوند و ح بدبینی و احساس تنفّر، آنان را فرا می گیرد. لذا می توان گفت نشانه ی بارز چنین انی ذوق محوری و اعتنای بیش از اندازه به إقبال و إدبار دل و خطورات نفسانی است، تا جایی که آن را مبنایی برای قضاوت قرار می دهند.

ب) توقّعات نامعقول و ذهنیّت های خیال پردازانه:

ویژگی دیگر این افراد آن است که به خاطر سواد اندک و آشنایی ناکافی با مبانی و معارف دینی، تصوّرات نادرست، ذهنیّت های غلط و اوهام مشوّشی برای خود دارند و مبتنی بر همین تصوّرات، ذهنیّت ها و اوهام، شرط های عجیب و نامعقولی برای پذیرش حق و همراهی با آن تعیین می کنند؛ شرط هایی که چه بسا به تعداد افراد و تخیّلات و توهّمات هر یک از آنان، متعدّد است! مانند مشرکان مکّه که توقّع داشتند خدا غذا نخورد یا در بازار راه نرود یا به همراه خود فرشته ای داشته باشد، در حالی که توقّع صحیحی نبود، یا مانند گروهی از اهل تشیّع در زمان ما که دچار انحراف در مورد اهل بیت رسول خدا شده اند و به تعبیر حضرت علامه «پیشوایان خود را نیمه خدایانی تصوّر کرده اند که هاله ای از نور به گرد سرهای آنان است و مردگان را زنده می کنند و بیماران را شفا می دهند و حوائج را برآورده می سازند و از هر چه در دل هاست آگاهی دارند و با این وصف...اگر یکی از آنان را چنانکه هست بیابند، نمی شناسند؛ چراکه به زعم آن ها، پیشوایان اهل بیت، در ظاهر خویش از دیگران متمایزند و علاوه بر این، مانند خداوند «بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ» و «عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» هستند».[8] این ها نمونه هایی از ذهنیّت های نادرست و کج شی انی است که دچار اهواء نفسانی هستند.

ج) خودمحوری و نگرش های انسان گرایانه:

این افراد دچار توهّم خطرناکی هستند و آن توهّم این است که حق باید مطیع آنان باشد و بر محور آنان بگردد. لذا با ح ی جزم شانه و حق به جانب، برداشت های شخصی خود را ملاک حق می دانند و طوری رفتار می کنند که گویی در واقع، حق با معیارهای شخصی آنان شناخته می شود! شاید بتوان گفت این افراد هیچ معیار ثابت و مستقلّی برای شناخت حق و تمییز مصداق آن، در بیرون از نفس خود نمی شناسند و در بهترین ح «معیار شناخت» را که امری عمومی است، تنها برای دیگران مفید می شمارند! به همین خاطر در این ها یک نوع منیّت و خودمحوری دیده می شود؛ همانند انسان محوران[9] که برداشت شخصی خود را محور و مدار حق می شمارند. اما مشکل جایی حادث می شود که ملاک های خودساخته ی این افراد، غالباً ملاک هایی بی پایه و نامربوط است و هیچ دل روشنی بر حق ندارد، اما با این وجود شدیداً مورد اعتنای این افراد قرار دارد. مانند انی که انتظار دارند هر حقّی در عالم رؤیا و مکاشفه به آنان نشان داده شود و اگر چیزی را در خواب نبینند به آن ایمان نمی آورند؛ گویی خداوند متعال موظّف است فارغ از اتمام حجّت در بیداری در عالم رؤیا نیز با آنان اتمام حجّت نماید!

د) انزوا، درون گرایی و توهّم:

یکی دیگر از علائمی که به ما کمک می کند بیماری «اهواء نفسانی» را در افراد تشخیص دهیم، گرایش افراطی و غیر عادی برخی از آنان به گریز از جمع و گونه ای انزواطلبی است. البته روشن است که هر انسان منزوی و درون گرایی، وماً درگیر اهواء نفسانی نیست، لکن گروه کثیری از افرادی که دچار انزوای مفرط و بیمارگونه هستند، مبتلا به یک نوع خلأ درونی و بحران روانی می شوند و از آنجا که احساس پوچی و تهی بودن می کنند، سعی می نمایند با توهّمات و انگاره هایی بی پایه درباره ی خود که کمترین بهره ای از واقعیت ندارد، خویش را ء نمایند و همین موجب می شود آهسته آهسته از واقعیت های بیرونی فاصله بگیرند و اوهام درونی خویش را حقیقت مطلق بپندارند. بنا بر این نشانه ی چنین افرادی از یک سو درون گرایی بسیار و از سوی دیگر افکار مغشوش و سخنان وهم آلود است. نمونه ی بارز چنین افرادی، پیروان جریان های افی هستند. این ها عموماً با جوامع علمی قطع رابطه می کنند و با ترک گفتن عقلانیت و واقع گرایی، در یک انزوای شدید فرو می روند و این انزوای شوم برای آنان توهّماتی به بار می آورد و تا جایی پیش می روند که افی ترین و ضدّ عقلی ترین مسائل را ادّعا می کنند یا می پذیرند.

ه) توجیه کج روی ها و انحرافات آشکار:

گروهی از انی که دچار اهواء نفسانی هستند، بزرگ ترین کج روی ها و آشکارترین انحرافات را توجیه می کنند. این افراد از آنجا که برای تشخیص حق از باطل و تمییز درست از غلط معیارهای خودساخته و بی پایه ای دارند، آنچه در نظر آگاهان و دمندان یک گناه بزرگ یا انحرافی خطرناک شمرده می شود، در نظر اینان یک کار مباح یا مسأله ای قابل اغماض محسوب می شود! مانند گروهی از اهل تشیّع که باور یافته اند اگر در عزای اهل بیت قطره ی اشکی بریزند، دیگر اهمّیتی ندارد که در اعمال خود، مرتکب چه رفتارهای زشت یا گناهان بزرگی می شوند؛ چراکه به زعم آنان همان قطره ی اشک، علی رغم همه ی گناهان کبیره یا فارغ از همه ی انحرافات اعتقادی، آنان را به بهشت خواهد برد! یا مانند انی که معتقدند آنچه مهم است «دلِ پاک» است! بنا بر این اگر انسان چشمش یا زبانش ناپاک باشد، یا با دست و پایش مرتکب گناه شود، اصلاً مهم نیست؛ آنچه مهم است دل انسان است که باید پاک باشد! متأسفانه امروز ما در اطراف خود چنین حرف های جاهلانه ای را زیاد می شنویم. این ها همان مرجئی های مدرن هستند که در اهواء نفسانی خویش فرو رفته اند.

4 . دنیاگرایی

به فرموده ی حضرت علامه، «منظور از دنیاگرایی، اولویّت دادن به چیزهایی است که آدمی به اقتضای غرایز خود، برای زندگی دنیا، قطع نظر از زندگی آ ت، به آن ها نیازمند است و فقدان آن ها، وماً به زندگی آ ت زیانی نمی رساند؛ مانند چیزهایی که خداوند در کتاب خود نام برده و فرموده است: «زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا»؛[10] «دوستی دلبستگی ها از ن و پسران و ثروت های انباشته از طلا و نقره و اسب های قیمتی و چها ایان و کشت، برای مردم آراسته شده است؛ این برخورداری زندگی دنیاست»!»[11] ایشان در ادامه می افزاید که دوست داشتن چیزهایی که برای زندگی دنیا ضرورت دارد، اشکالی ندارد، اما دوست داشتن آن ها بیش از چیزهایی که برای زندگی آ ت ضرورت دارد، مصداق دنیاگرایی است و یکی از موانع شناخت شمرده می شود. اما ویژگی های رفتاری و مختصّات روانی انی که دچار دنیاگرایی هستند را می توان در چند عنوان خلاصه نمود:

الف) مشغولیت فراوان به امور دنیا و عدم تمرکز بر روی حق:

دنیاگرایان همواره درگیر ارتقاء و پیشبرد امور دنیوی خود هستند و به ندرت زمانی کافی برای بررسی، اجابت و همراهی حق پیدا می کنند، لذا آنچه همواره از آن می نالند و به عنوان توجیهی برای عدم اجابت حق ذکر می کنند، کمبود وقت و گرفتاری به مشاغل مختلف است. برخی از دنیاگرایان چه بسا در مقام نظر، حق را می پذیرند و به صورت جسته و گریخته سراغ اهلش را می گیرند، اما در مقام عمل و در مجموع خیری به حق نمی رسانند؛ به همین خاطر بودنشان با نبودنشان برابر است. این افراد از لحاظ رفتاری معمولاً سراسیمه و ناآرام هستند و کمتر در حال فراغت و آرامش دیده می شوند.

ب) تعلّق خاطر و وابستگی مفرط به داشته های دنیوی:

ویژگی دیگر دنیاگرایان که میان اغلب آنان مشترک است، وابستگی افراطی به چیزهایی است که خداوند در زندگی دنیا از روی ابتلاء و آزمایش به آن ها بخشیده است؛ همچنانکه خودش می فرماید: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ۖ وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلًا»[12] مانند آنکه برخی از دنیاگرایان نسبت به اموال و دارایی های خود علقه و دلبستگی مفرطی دارند و با بخل و تنگ نظری فراوان، از نگرانی مستمر در مورد احتمال نقص اموال خود رنج می برند. از همین رو، بعضاً احساس می کنند همگی برای تصاحب اموال آن ها نقشه می کشند. همچنین برخی از دنیاگرایان، دچار وابستگی شدید به اعضای خانواده و خویشاوندان نزدیک خود هستند؛ تا جایی که حتّی حاضرند به خاطر آن ها وظیفه ی شرعی خود را ترک کنند یا مرتکب کار نادرست و نامشروعی شوند. مانند انی در زمان رسول اکرم به بهانه ی خانه و خانواده ی خود، از جهاد در راه خدا شانه خالی د. همچنین لازم به ذکر است که حضرت علامه منشأ این مظاهر دنیاگرایی را عدم ایمان به زندگی آ ت می شمارد.

ج) وابستگی به مناصب و مشاغل مهمّ دنیوی که مولّد قدرت، ثروت و شهرت است:

به جرأت می توان گفت اکثریت مطلق انی که امروز در مناصب مهم و رده بالای ، اقتصادی، فرهنگی و حتّی هنری قرار دارند، دچار روزمرّگی شدید و غرق در غفلت و دنیاگرایی هستند؛ چراکه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر در جوامع کنونی، دچار مفاسد و انحرافات فراوانی شده است و طبعاً قدرت، ثروت یا شهرتی که از طریق این مجموعه های آلوده و ناسالم عاید مسؤولان و دست اندرکاران ارشد می شود، نه تنها نمی تواند صرف اصلاح اخلاق و تعالی معنوی گردد، بلکه در یک چرخه ی فاسد، موجب انحطاط اخلاقی و بحران معنویت می شود. لذا ادّعای گزافی نیست اگر بگوییم که قدرت گرایان، ثروتمندان و شهرت طلبان از مصادیق بارز دنیاگرایان در جامعه ی کنونی ما هستند.

د) ترس، محافظه کاری، راحت طلبی و مسؤولیت گریزی:

دنیاگرایان حتّی اگر حقّی را به لحاظ نظری بپذیرند، دوست نمی دارند که به لوازمش پایبند باشند. آن ها دوست می دارند هرگز دچار زحمت و مشکلی در مسیر تبعیت از حق نشوند و هر مشکلی که هست برای سایرین باشد و دامان آنان را نگیرد! لذا یکی از ویژگی های رفتاری دنیاگرایان، محافظه کاری و احتیاط بیش از حدّ در مسیر پذیرش و تبعیت از حق است. آنان می ترسند که با تبعیت از حق و همراهی با آن شرایط مساعد خود در زندگی دنیا را از دست بدهند و از آسایش و آرامش و امکاناتی که دارند، محروم شوند. لذا به وفور دیده می شود که این افراد مسؤولیت چندانی به دوش نمی گیرند و از اقدامات ضروری و متعارف در راستای انتشار و ابلاغ حق می هراسند. به همین خاطر، دائماً برای انجام ندادنش مانع تراشی می کنند و بهانه می آورند. مانند انی در زمان رسول اکرم که چنین روحیه ای داشتند و از فرط دنیاگرایی و راحت طلبی، مسلمانان را از رفتن به جهاد در گرمای سوزان باز می داشتند یا از ش ت در جنگ انذار می دادند.

5 . تعصّب

تعصّب بنا بر تعریف حضرت علامه منصور هاشمی اسانی حفظه الله تعالی «نوعی وابستگی قومی، مذهبی یا است که مبنای عقلی ندارد و مانع از انصاف در شناخت واقع است؛ به این ترتیب که متعصّب، قوم یا مذهب یا گروه خود را قطع نظر از خوب یا بد بودن آن، به نحوی دوست می دارد که قادر به شناخت خوب یا بد بودن آن بر مبنای عقل نیست.»[13] متأسفانه این مانع شناخت، از موانع بسیار رایج و شایع است و ما شاهد تعصّبات قومی، ملّی، مذهبی و جناحی فراوانی در میان جوامع ی هستیم و همین مانع بزرگ است که آنان را از شناخت و پذیرش حق باز داشته و از راستین دور ساخته است. لذا شناخت مصادیق متعصّبان به عنوان مقدّمه ای برای درمان و اصلاح آنان، از اهمّیت ویژه ای برخوردار است. ویژگی های رفتاری و مختصّات روانی انی که دچار تعصّب هستند را می توان در چند عنوان خلاصه نمود:

الف) تعلّق خاطر افراطی و ناآگاهانه نسبت به قوم، مذهب یا گروه خود:

بسیاری از متعصّبان، نسبت به چیزی تعصّب دارند که آن را به درستی نمی شناسند و در مورد آن تحقیق و مطالعه ی کافی نکرده اند و چه بسا توان گفتگوی علمی و بحث منطقی در مورد آن را هم ندارند. به بیان دیگر، فرد متعصّب برای وابستگی شدید خود به ملّیت یا مذهب یا گروهی خاص، مبنایی جز احساسات شخصی و گرایش های جاهلی ندارد. اگرچه گروهی از آنان هستند که دچار توهّم آگاهی اند و خود را برای دفاع از آراء خویش توانمند می شمارند، اما پر واضح است که آگاهی با تعصّب یکجا جمع نمی شود و انسان آگاه هرگز اهل تعصّب نیست.

ب) جانبداری جاهلانه و بی انصافی در نقد سایرین:

چنین رویکردی در متعصّبان موجب حمایت های کورکورانه و به تعبیر قرآن کریم «حمیت جاهلانه» می شود؛ به این معنا که متعصّبان تنها وظیفه ی خود را جانبداری از حزب خود بأیّ نحو کان می شمارند، لذا می بینیم که برای اثبات حقّانیت آن به هر رطب و یابسی متوسّل می شوند و با تقلّای تمام، هر سخن سخیف و بی سر و تهی را دستمایه ی توجیهات خود قرار می دهند! مانند یهودیان که از فرط تعصّب نسبت به قوم یهود، معتقد بودند که خداوند جز ایّامی معدود، آنان را عذاب نخواهد کرد.[14] همچنین اهتمام متعصّبان، بر تخطئه و ت یب غیر منصفانه ی مخالفان است؛ تا جایی که برای این کار از هیچ تهمت، دروغ و ظلمی دریغ نمی کنند و جانب انصاف و اخلاق را رعایت نمی نمایند. همچنانکه مشرکان مکّه از فرط تعصّب به دشنام و افترا به رسول خدا روی آوردند و آن حضرت را ساحر و مجنون خطاب نمودند؛ چراکه توان نقد منطقی قرآن کریم و آموزه های متین رسول الله را نداشتند.

ج) واقعیّت گریزی، انتقاد ناپذیری و واکنش های احساسی در مواجهه با منتقدان:

ویژگی بارز متعصّبان انتقاد ناپذیری، عدم انعطاف و خصمانه پنداشتن تذکّرات خیرخواهانه است. لذا متعصّبان غالباً کم ظرفیّت، هیجان زده و عصبی هستند و در مواجهه با کوچک ترین انتقاد یا اظهار نظر مخالفی برآشفته می شوند و مانند ی که حیثیت خود را در معرض نابودی می بیند، در صدد حمله به مخاطب یا ت او بر می آیند. حضرت علامه منصور هاشمی اسانی با ابراز تأسّف از این موضوع، بسیاری از مسلمانان امروز را دچار چنین وضعیت بغرنجی می شمارد و می فرماید:

«به نظر می رسد که تعصّب، ترکیبی از جهل و اهواء نفسانی است؛ چراکه متعصّب از یک سو، به قوم یا مذهب یا گروه خود جاهل است، به این معنا که بدی های آن را نمی شناسد و از سوی دیگر، به آن تعلّق خاطر دارد، تا حدّی که مایل به شناخت بدی های آن نیست، بلکه با جزمیّتی بی پایه، بدی های آن را محتمل نمی داند. از این رو، هنگامی که بدی های آن به او شناسانده می شود، آزرده می گردد و واکنشی احساسی نشان می دهد. شکّی نیست که این ح ، مانع از شناخت حق است، ولی با این وصف، در میان مسلمانان، رایج و مشهود است؛ چراکه بسیاری از آنان، به دلیل ناآشنایی با ضعف های عقاید خود و دلبستگی به آن ها، آماده ی بازنگری در آن ها بر مبنای عقل نیستند و هر گونه بازنگری در آن ها ولو بر مبنای عقل را خصمانه و با سوء نیّت می پندارند و به همین سبب، بر نمی تابند و پیشاپیش، مردود می شمارند... از اینجا دانسته می شود، انی که با فریاد زدن و مشت کوبیدن، در پی دفاع از عقاید خودند، در واقع از عقاید خود دفاع نمی کنند؛ زیرا فریاد زدن و مشت کوبیدن، عقایدی که بر مبنای عقل، باطل شناخته شده اند را حق نمی کنند، بلکه چه بسا بطلان آن ها را آشکارتر می سازند؛ با توجه به اینکه فریاد زدن و مشت کوبیدن، غالباً هنگامی بروز می کنند که حجّتی برای ابراز باقی نمانده است...»[15]

تحلیل علمی از این موضوع به ما می گوید که متعصّبان ذهن های خشک و بسته ای دارند و به تعبیر روان شناسان در فرآیند جذب یا درون سازی داده هایی که از بیرون به آنان می رسد، دچار اختلال هستند.[16] توضیح آنکه افراد متعصّب تأکید و پافشاری زیادی بر روی معلوماتی دارند که از قبل به آن باور یافته اند و به خاطر ترس از تغییر و بر هم زدن ترکیب این معلومات درونی، حاضر به داخل داده های دیگری مخالف با داده های قبلی در وجود خود نیستند. <از دید روان شناسان کمال گرا، همچون راجرز، فرد کارآمد و متعادل، ی است که آماده تجربه است و «ح دفاعی» ندارد؛ امّا چرا افراد متعصب تا این اندازه، ح دفاعی به خود می گیرند؟ بهترین پاسخ، «ترس» است. افراد متعصب می ترسند که با پذیرش تغییر نفوذ اطلاعات و آگاهی های جدید، خود و موجودیتشان در معرض خطر قرار گیرد، کنترل اوضاع و شرایط را از دست بدهند و دیگر نتوانند بر اوضاع جدید مسلّط گردند.>[17]

6 . تکبّر:

تکبّر به فرموده ی حضرت علامه «به معنای خودبزرگ پنداری است که در بی نیاز پنداشتن خود از شناخت حق نمود می یابد و به سرکشی از قبول آن می انجامد».[18] این مانع شناخت که ارتباط با جهل مرکّب دارد و در واقع از همان ناشی شده است، یکی از موانع بحران آفرین و آسیب زاست که دامن گیر بسیاری از مسلمانان خصوصاً نخبگان، شمندان، صاحب نظران و اهل فضل از یک سو و اهالی قدرت و ثروت و شهرت از سوی دیگر شده است. ویژگی های رفتاری و مختصّات روانی انی که دچار تکبّر هستند را می توان در چند عنوان خلاصه نمود:

الف) توهّم خطرناک خود بزرگ بینی:

خداوند در قرآن کریم در وصف متکبّران می فرماید: «إِنْ فِی صُدُورِهِمْ إِلَّا کِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِیهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ»؛[19] «در هاشان جز کبری که به آن نمی رسند نیست! پس به خدا پناه ببر؛ چه آنکه او شنوای بیناست». متکبّران همان طور که از نام آن ها پیداست دچار «کِبر» یا «خود بزرگ بینی» هستند؛ به این معنا که در خود، بزرگی و فضیلتی واقعی یا موهوم می یابند که به آن فریفته شده اند. چنین افرادی همواره از سایرین توقّع تأیید، تمجید و تبعیت دارند و تنها انی را دور خود جمع می کنند که چنین رویکردی در آنان موجود باشد. از همین روست که فرد متکبّر تذکّر و نصیحت ی به خودش را بر نمی تابد و در مقابل کمترین «إن قلت» یا مناقشه ای از سوی مخاطب، واکنش منفی نشان می دهد و حاضر به پذیرش و تواضع نمی شود؛ ولو آنکه به اشتباه خود پی برده باشد. از مظاهر دیگر این توهّم شوم، خودستایی، خود محوری، خود برتر بینی و حتّی در مراحل پیشرفته ی آن، برخی اختلالات روانی-شخصیتی حاد مانند خودشیفتگی[20] است که در آن فرد، خود را از هر جهت، ویژه می پندارد و دنیایی را برای خود می سازد که خودش، در مرکز آن قرار دارد.[21] این را نیز باید افزود که فرد متکبّر، اگرچه مقصّر اصلی در ایجاد چنین توهّماتی در نفس خویش است، اما متأسفانه واقعیت آن است که شکل گیری بخش قابل توجّهی از این توهّمات در افراد، ناشی از کوتاهی و سکوت اطرافیان، مدّاحی ها و تأییدات جاهلانه ی آنان و ترک تواصی و نصیحت است.

ب) غرّه شدن به آگاهی ها، دارایی ها، توانایی ها یا موقعیّت هایی که دیگران ندارند:

متأسفانه متکبّران به خاطر شرایط مطلوب یا امکانات بالا یا موقعیت خوبی که دارند، دچار غرور می شوند و به قول معروف خود را گم می کنند. این افراد به خاطر کوتاهی در تزکیه ی نفس و عدم مراقبت از سلامت معنوی خود، به مباهات و ف فروشی به سایرین آلوده می شوند. روشن است که برای هر فرد متکبّری، زمینه ی متفاوتی برای این تکبّر و تفا وجود دارد؛ چنانکه به فرموده ی حضرت علامه، برخی مانند به نژاد خود، برخی مانند فرعون به حکومت خود، برخی مانند قارون به ثروت خود و برخی مانند حاکمان سبأ به نیروی نظامی خود مغرورند.[22]

ج) تحریف حقایق به نفع خود به منظور جلب توجّه و تملّق دیگران:

یکی از رفتارهای عجیب گروهی از متکبّران آن است که دوست می دارند به خاطر کاری که نکرده اند یا به خاطر ویژگی مثبتی که ندارند، ستایش شوند. قرآن کریم درباره ی همین افراد فرموده است: «وَیُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا»؛[23] «و دوست می دارند که به خاطر آنچه نکرده اند ستایش شوند»؛ لذا گاهی دیده می شود که این افراد با دستکاری واقعیت ها و تحریف آشکار حقایق، سعی در برجسته سازی و بزرگ نمایی نقش خود در رویدادها دارند و در این راستا گاهی با دروغ پردازی و گزافه گویی، اقدام به ت یب رقیب و تطهیر چهره ی خویش می کنند یا حتّی با مصادره به مطلوب و ادّعایی بی اساس، نتیجه ی زحمات علمی آنان که به روشن شدن موضوعی مبهم انجامیده است را برای خود از پیش معلوم می شمارند یا بدتر از آن با خیانت در امانت و انواع تدلیس، فضائل یا خدمات آنان را به نام خود تمام می کنند! چنین افرادی به وضوح دچار عقده ی خود کم بینی و بیماری تکبّر هستند و همه ی این مظاهر ناهنجار، علائم روشنی بر بیماری آنان است.

د) استفاده ی ابزاری از برخی فضائل اخلاقی مانند تواضع و فروتنی:

گروهی از متکبّران، به صورت تدریجی افرادی را به گرد خود جمع می کنند و با روشی پیچیده، گام به گام مخاطبین خویش را فریب می دهند. توضیح آنکه گاهی فرد متکبّر برای جذب مخاطب ساده ش از حربه ی تواضع و افتادگی استفاده می کند؛ به این معنا که به صورت غیر مستقیم و با بهره گیری از انواع مهارت ها مانند زبان بدن یا استفاده از اقسام کنایات و اشارات، عملاً این را به مخاطب القا می کند که فردی صاحب مقامات و دارای فضائل ویژه است. اما وقتی نوبت به گفتگوی مستقیم می رسد، یکباره تواضع می کند و خود را کمترینِ جمع و خاک پای همه معرّفی می نماید! روشن است که چنین تواضع مزوّرانه ای برای بسیاری از مردم فریبنده است و موجب جذب و علاقه مندی آنان می شود. البته تردیدی نیست که این نیرنگ و ظاهرسازی متکبّران، برای دمندان امر پوشیده ای نیست و این تناقض آشکار میان قول و فعل متکبّران، برای هوشیاران و افراد صاحب فراست خیلی زود آشکار می شود. لذا می توان گفت یکی از نشانه های متکبّران، تظاهر به تواضع و استفاده ابزاری از آن است.

ه) غفلت از ضعف های خود و پرداختن به ضعف های دیگران:

متکبّر، از آنجا که خود را بزرگ و دیگران را کوچک می انگارد، ضعف های سایرین در نظرش بزرگ و ضعف های خود، در نظرش کوچک جلوه می کند. لذا بسیار پیش می آید که متکبّر، عیبی را در مخاطب می جوید که در خودش به نحوی آشکارتر وجود دارد؛ چراکه متکبّر به قول معروف «از خود راضی» است؛ به این معنا که به نقاط ضعف خود توجّهی ندارد و یا اساساً منکر آن است. حضرت علامه درباره ی این صفت متکبّران می فرماید: «[اینان] به سبب تکبّر خود، از شناخت حق باز می مانند؛ چراکه به سبب برخورداری خود از یک قوّت، نابرخورداری خود از قوّت های دیگر را نادیده می گیرند و به سبب شیفتگی به یک داشته، از نداشته های خود چشم می پوشند؛ وگرنه روشن است که هیچ جز خداوند کامل نیست و هر را قوّتی هست، ضعفی نیز هست و اگر از ضعفی برکنار است، به ضعفی دیگر دچار است و عاقل ی است که از ضعف ها و قوّت های خود آگاهی دارد.»[24]

7 . افه گرایی

بنا به فرموده ی حضرت علامه «منظور از افه، انگاره ای مخالف با عادت است که بنیادی بر عقل و شرع ندارد و روشن است که شیدن بر پایه ی آن، از شناخت حق باز می دارد؛ زیرا افه، با آنکه بی بنیادترین انگاره است، گاهی رواج و رسوخی بیش از باورهای عقلی و شرعی دارد و باورهای عقلی و شرعی را آلوده و سست می سازد.»[25] همچنین ایشان ?


درگذشت "عبدالحسین زرین کوب" بنام ادبیات پارسی (1378 ش)

عبدالحسین زرین کوب، پژوهشگر برجسته ادبیات و تاریخ، در سال 1301 ش در بروجرد به دنیا آمد. وی پس از پشت سرگذاشتن تحصیلات ابت و دبیرستان، به خدمت معارف و فرهنگ درآمد و در سال 1327 ش، با ب عنوان رتبه اول موفق به دریافت لیسانس و سپس فوق لیسانس و ا گردید. وی در این دوران از محضر انی نظیر محمدتقی بهار، عباس اقبال آشتیانی، احمد بهمنیار و بدیع ا ّمان فروزان‏فر استفاده برد و در خارج از ، مدتی چند در خدمت آیت اللَّه ابوالحسن شعرانی با مباحث حکمت و فلسفه آشنایی کامل یافت. زرین کوب در سال 1330 ش، در کنار عده‏ای از دانشمندان و ان برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایرة المعارف بزرگ ی دعوت شد و همکاری شایانی نمود. وی سالیان متمادی در تهران تدریس نمود و مدتی مدیریت گروه ادبیات فارسی این را برعهده داشت. زمینه اصلی پژوهش ، مطالعه در تاریخ و فرهنگ ی و نقد ادبی است. ایشان با تبحر در زبان فارسی و تسلط بر زبان و ادبیات عرب و آشنایی با چند زبان اروپایی و مشخصاً انگلیسی و فرانسوی، آثار پرارزشی از خود به یادگار گذاشت که تألیف فلسفه شعر، نقد ادبی در 2 جلد، شعر بی‏دروغ، از کوچه رندان و نیز ترجمه ادبیات فرانسه در قرون وسطی، متافیزیک و فن شعر و... از آن جمله‏اند. مجموعه تألیفات و پژوهش‏های زرین‏کوب که بیش از پنجاه اثر می‏باشند نشان می‏دهد که او زندگانی علمی خود را در میان تاریخ و ادبیات و فلسفه تقسیم کرده و در واقع پیوندی بین این رشته‏ها برقرار ساخته است. زرین کوب که عضو شورای مشاوران عالی کتابخانه ملی و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ ی بود و ماه‏های آ عمر خویش را در تدوین آثار درباره زندگی و شه‏های عطار و سعدی سپری می‏کرد، سرانجام در 24 شهریور 1378 ش در 77 سالگی بدرود حیات گفت و در قطعه فرهیختگانِ بهشت زهرا به خاک س شد.

منبع سایت راسخون
پنل اس ام اس در زنجان – ید پنل پیامک انبوه زنجان


ارسال شده توسط:آریا پیامک درمطالب پیامکی 12 می 2017 دیدگاه‌ها برای پنل اس ام اس در زنجان – ید پنل پیامک انبوه زنجان بسته هستند 21 بازدید  ید پنل اس ام اس در زنجان- ید سامانه پیام کوتاه مخصوص زنجان


زَنجانْ  تلفظ راهنما·اطلاعات یا زنگان مرکز استان و شهرستان زنجان در شمال‌غرب ایران و از بزرگترین ای شمال غرب ایران است؛ و براساس آمارنامه‌های منتشر شده دارای 416851 نفر جمعیت در سال 1389 خورشیدی، نوزدهمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب می‌شود. مساحت شهر زنجان نیز قریب 81کیلومترمربع است


با توجه به این تعداد جمعیت مطمئنا تبلیغات پیامکی مورد توجه همه کاسبان و مغازه داران و تمامی شرکت ها و موسسات میباشد


و از طرفی ید یه سیستم پیامکی بدون قطعی و مشکل و دارای امکانات


بالا دغدغه ایرن افراد میشود که از این رو آریا پیامک


با سابقه طولانی مدت در این عرصه توانسته تمامی نیازهای مشتریان را برطرف سازد


آریا پیامک یک سیستم پیام کوتاه جهت ارسال پیامک تبلیغاتی و ارسال پیامک اطلاع رسانی در اختیار عزیزان


قرار میدهدتا بتوانند نیاز های خود را برطرف کنند


***فقط کافیست یکی از اشتراک های پنل اس ام اس آریا را یداری نمایید تا بتوانید به تمام ای استان زنجان پیامک تبلیغاتی ارسال نمایید


پنل اس ام اس زنجان آریا چیست ؟


یک سیستم آنلاین میباشد که شما پس از ثبت نام به صورت آنلاین میتوانید با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید و تمامی ارسال های تکی – و  گروهی و همچنین ارسال های انبوه همانند کدپستی از نقشه – سن و ت و بی تی اس و…میتوانید استفاده بفرمایید (در صورت داشتن سوال 09100281611 -02155473996 تماس بگیرید)


 


آیا امکان ارسال پیامک تبلیغاتی و انبوه و اطلاع رسانی به زنجان و ای استان وجود دارد؟


پاسخ سوال : بله شما با ید سامانه پیام کوتاه  آریا توانایی ارسال به تمام نقاط استان زنجان و مرکز این استان و  همچنین به تک تک ای استان  ارسال انبوه و تعداد بالای اس ام اس را داشته باشید . و نیاز تبلیغاتی خود را برطرف سازید


امکانات پنل اس ام اس : در پنل ارسال اس ام اس خود ارسال براساس مناطق استان – محله های استان – سن و ت افراد – ارسال براساس کد پستی – مسابقه نظرسنجی ، کد خوان


،ارسال از اپراتور های 1000 – 50001-50002 – 50004 – 50009 – 3000 – 2000 – 021 – با نام تجاری


و… میتوانید استفاده نمایید


و 4 شماره اختصاصی رایگان جهت دریافت پیام به شما داده میشود


 


چند نمونه از شهر هایی که میتوانید در زنجان  اس ام اس تبلیغاتی و انبوه ارسال نمایید


زنجان ,ابهر , مدره ,قیدار, هیدج, صائین قلعه, سلطانیه, آب بر,


سجاس ,سهرورد ,زرین رود ,ماه‌نشان ,کرسف ,گرماب ,دندی


,نوربهار ,زرین‌آباد ,ارمغان خانه ,چورزق ,حلب ,نیک پی


 


شرایط ید پنل اس ام اس آریا پیامک چیست؟


تمامی افراد ایرانی که بالای 18 سال دارند میتوانند پنل اس ام اس را یداری نمایند(در صورت داشتن سوال 09100281611 -02155473996 تماس بگیرید)


نحوه ید پنل اس ام اس انبوه**********


از لینک زیر میتوانید پنل اس ام اس برای زنجان  و ای تابع استان ( ابهر – مدره )  ید نمایید(در صورت داشتن سوال 09100281611 -02155473996 تماس بگیرید)


 ید پنل ارسال اس ام اس


(در صورت داشتن سوال در مورد ید پنل اس ام اس با کارشناسان و با شماره 09100281611 -02155473996 تماس بگیرید)


ویرایش
 


برچسب زده شده با:آب ب نل اس ام اس ابهر پنل اس ام اس ارسال اس ام اس انبوه زنجان ارسال اس ام اس زنجان ارمغان خانه پنل اس ام اس اس ام اس انبوه زنجان اس ام اس تبلیغاتی زنجان اس ام اس زنجان پنل sms زنجان پنل اس ام اس آب بر پنل اس ام اس ابهر پنل اس ام اس ارمغان خانه پنل اس ام اس چورزق پنل اس ام اس حلب پنل اس ام اس مدره پنل اس ام اس در زنجان پنل اس ام اس دندی پنل اس ام اس زرین رود پنل اس ام اس زرین‌آباد پنل اس ام اس زنجان پنل اس ام اس سجاس پنل اس ام اس سلطانیه پنل اس ام اس سهرورد پنل اس ام اس صائین قلعه پنل اس ام اس قیدار پنل اس ام اس کرسف پنل اس ام اس گرماب پنل اس ام اس ماه‌نشان پنل اس ام اس نوربهار پنل اس ام اس نیک پی پنل اس ام اس هیدج پنل پیامک زنجان پیامک انبوه زنجان پیامک زنجان چورزق پنل اس ام اس حلب پنل اس ام اس مدره پنل اس ام اس ید پنل اس ام اس زنجان دندی پنل اس ام اس زرین رود پنل اس ام اس زرین‌آباد پنل اس ام اس زنجان زنجان پنل اس ام اس سامانه اس ام اس زنجان سامانه پیامک زنجان سجاس پنل اس ام اس سلطانیهپنل اس ام اس سهرورد پنل اس ام اس صائین قلعهپنل اس ام اس قیدا نل اس ام اس کرسف پنل اس ام اس گرماب پنل اس ام اس ماه‌نشان پنل اس ام اس نوربهار پنل اس ام اس نیک پی هیدجپنل اس ام اسمشاهیر و مفا و هنرمندان بروجرد ۱


عبدالحسین زرین کوب بروجردی


شاعر و ادیب و نویسنده و تاریخ نگار

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.

عبدالحسین زرین کوب بروجردی

عبدالحسین زرین کوب در اوا اسفند
۱۳۰۱ هجری شمسی در شهر زیبای
بروجرد چشم به جهان ګشود ، تحصیلات
ابت و متوسطه را در بروجرد به پایان
رسانید . پس از پایان تحصیلات متوسطه به
دبیری در دبیرستانهای بروجرد پرداخت و در
سال ۱۳۲۷ لیسانس خود را از دانشکده
ادبیات دانشګاه تهران دریافت کرد . سپس
وارد دوره ی ی ادبیات شد که سر انجام
در سال ۱۳۳۴ موفق به اخذ درجه ی ی
از دانشګاه تهران شد . زرین کوب از سال
۱۳۴۱ به بعد در فواصل تدریس در دانشګاه
تهران در دانشګاههای هند ، پا تان ، آ فورد
انګلستان ، سوربن ، پرینستون و .... به تدریس
پرداخت . در ضمن این فعالیتها ، به علم ملل و
نحل و مباحث مربوطه به کلام ، نقد ادبی و
تاریخ علاقه یافت و آثار ارزشمندی در این زمینه
تالیف کرد .


زرین کوب در سالهای اخیر بیشتر اوقات
خود را به مطالعه و تحقیق و تدریس مباحثی
در عرفان ، ادیان و تاریخ ګذرانده است و با دانشمندان
و انی چون ملک‏الشعرای بهار، عباس اقبال، ابراهیم
پورداود، سعید نفیسی، محیط طباطبایی، مدرس رضوی،
جلال همایی و دیگران که دکه‏ها میعادگاهشان بود، ذوق‏ها
می‏کرد و لذت‏ها می‏برد.


دهها کتاب و صد ها مقاله حاصل تحقیقات
ارزشمند این دانشمند بزرګ قرن حاضر در
طی پنجاه سال ګذشته بوده است .

از اشعار اوست :

در حسرت و شکنجه به سر شد جوانی ام
این بود سرگذشت من و زندگانی ام
جز زهر انتظار و شرنگ جفا نبود
آن می که داد نشئه ی آن سرگرانی ام
طوفان عشقها که چون باد از برم جهید
خاموش کرد پرتو شمع جوانی ام
سیلاب اشکها که چو موج از سرم گذشت
بر باد داد من عمر و امانی ام

................................................................


خزان امسال
ز ترکتازی باد خزان به باغ اندر
گمان بری که نه هرگز گل و بهاری بود
چنان فضای چمن پر شد از سکوت و خیال
که گویی این نه چمن ، معبد و مزاری بود
کبود گشت رخ یاسمن ز لطمه ی باد
چه جرم داشت اگر خود نه عشق یاری بود
فسرد خنده به کنج لب شکوفه ، دریغ
مگر که شاهد جان کندن هزاری بود
بنفشه جامه ی نیلی نمود بر تن چاک
مگر چو لاله ورا قلب داغداری بود
بپژمرد ز آسیب تند باد خزان
به باغ هر گل شاداب کامکاری بود
خزان عشق و حزان گل ای دریغ امسال
عجب خزان دل آشوب جان شکاری بود

.........................................................

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.


برخی از کتب منتشر شده ی زرین کوب :

دو قرن سکوت
از کوچه رندان
آشنایی با نقد ادبی
پیر ګنجه در جستجوی نا کجا آباد
روزګاران
شعله ی طور
پله پله تا ملاقات خدا
با کاروان حله
حدیث خوش سعدی
بحر در کوزه

سر نی ( نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی )

از این فقید زرین کوب هم یاد داشتهایی
چاپ نشده که از آنها می توان در باره ی زندګی
و شه ی فردوسی ، زندګی کوروش کبیر ،
نردبان ش ته را نام برد .
زرین کوب به سعدی و شعر و نثر و
غزلش عشق می ورزید . او علاقه فراوان داشت
تا در مورد این نابغه ی پارس کت انتقادی و
کامل در باره ی نبوغ درخشان این شاعر بزرګ
ایرانی بنویسد . اما متاسفانه چنین مجالی نیافت .

زرین‏کوب دارای شوقی وافر به آموختن و دریافتن، همتی
بی‏وقفه به پژوهش و نمایاندن، قلمی توانا و نکته‏پرداز در نوشتن و
باز نمودن، طبعی شیوا و گزیده‏گو در سخن‏سرایی (شعر) ، بصیرتی
گسترده در دست‏ی به منابع و مآخذ، بالا ه زبانی مسلّط و قدرتی
کم‏مانند در تلفیق و آمیختن منطقی مطالب و عرضه آنها به طور
وسیع به قصد بهره‏بری عموم بود.

فهرست تألیفاتِ او (کتاب‏ها) بر اساس تنوع موضوعی و ذکر

سال چاپ

هر یک به ترتیب سنواتی چنین است که می‏آورم و به ذکر

نخستین چاپ از هر یک از آنها اکتفا می‏شود. بعضی از

کتاب‏های او به چاپ‏های متعدد رسیده است.


نقد ادبی و تاریخ ادبیات فارسی


•۱۳۲۳ - فلسفه شعر (چاپ بروجرد)
•۱۳۳۸ - نقد ادبی
•۱۳۴۳ - با کاروان حله
•۱۳۴۶ - شعر بی دروغ، شعر بی‏نقاب
•۱۳۴۹ - از کوچه رندان
•۱۳۶۳ - سیری در شعر فارسی
•۱۳۶۴ - سرّ نی
•۱۳۶۶ - بحر در کوزه
•۱۳۷۰ - پله پله تا ملاقات خدا
•۱۳۷۲ - پیر گنجه، در جستجوی ناکجاآباد
•۱۳۷۲ - آشنایی با نقد ادبی
•۱۳۷۵ - از گذشته ادبی ایران
•۱۳۷۷ - از نی‏نامه (برگزیده مثنوی معنوی) با همکاری قمرِ آریان

تاریخ ایران :


•۱۳۳۰ - دو قرن سکوت
•۱۳۴۳ - تاریخ ایران بعد از
•۱۳۵۴ - فتح عرب در ایران (به زبان انگلیسی در تاریخ ایران کمبریج)
•۱۳۶۴ - تاریخ مردم ایران (دو جلد)
•۱۳۷۳ - روزگاران ایران
•۱۳۷۵ - دنباله روزگاران ایران
•۱۳۷۵ - روزگاران دیگر

تاریخ :


•۱۳۴۶ - بامداد
•۱۳۴۸ - کارنامه

شه (تصوف، کلام، اخلاق، فلسفه) :
•۱۳۴۲ - ارزش میراث صوفیه
•۱۳۵۳ - فرار از مدرسه
•۱۳۵۷ - جستجو در تصوف ایران
•۱۳۶۲ - دنباله جستجو در تصوف
•۱۳۶۹ - در قلمرو وجدان
•۱۳۷۷ - شعله طور (درباره زندگی و شه حلاّج)


ترجمه ها :


•۱۳۲۶ - بنیاد شعر فارسی (از ج. دارمستتر)
•۱۳۲۸ - ادبیات فرانسه در قرون وسطی (از سلسله «چه می‏دانم؟»)
•۱۳۲۸ - ادبیات فرانسه در دروه رنسانس (از سلسله «چه می‏دانم؟»)
•۱۳۲۹ - متافیزیک (از فیلیسین شاله)
•۱۳۳۲- شرح قصیده ترسائیه خاقانی (از ولادیمیر مینورسکی)
•۱۳۳۷ - فن شعر ارسطو
•۱۳۵۷ - ارسطو و فن شعر

مجموعه مقالات :


•۱۳۵۱ - یادداشت‏ها و شه‏ها
•۱۳۵۳ - نه شرقی نه غربی، انسانی
•۱۳۵۶ - از چیزهای دیگر
•۱۳۶۳ - با کاروان شه
•۱۳۶۵ - دفتر ایام
•۱۳۶۸ - نقش بر آب
•۱۳۷۶ - حکایت همچنان باقی

نوشته‏های ادبی و تاریخ‏نگاری :
•۱۳۴۷ - تک درخت (رساله‏ای است)
•۱۳۵۴ - تاریخ در ترازو

درسی :


•۱۳۳۵ - قرائت فارسی (سه جلد)
•۱۳۵۸ - نقد ادبی (با حمید زرین‏کوب)

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.

منابع :

سخنوران نامی و معاصر ایران جلد سوم صفحه 1656-1664 تالیف سید محمد باقر برقعی . نشر م
تذکره حسین حزین بروجردی صفحه 531-526 تالیف حزین بروجردی
سخنوران بروجرد صفحه 203- 174 تالیف غلامرضا مولانا بروجردی
فرهنگ سخنوران جلد اول صفحه 413 تالیف ع. خیام پور
تذکره ی شعرای معاصر ایران صفحه 125 تالیف سید عبدالحمید خلخالی
مولفین کتب چاپی فارسی و عربی از آغاز چاپ تاکنون صفحه 731 تالیف خان بابا مشار پنج جلد تهران 1340 شمسی . سایت عبدالحسین زرین کوب .* نوشته شده توسط احمد معطری *

ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto. ahmad moattaris foto.زرین؟ ماسه چال !!؟ یا آبند و گچ بزرگ...؟

همه ی این ها اسم یک کوهه، کوهی که شاید اسامی دیگه ای هم داشته باشه. افراد مختلفی با اسامی مختلف از این کوه نام میبرن. مردمان شمال ، مردمان جنوب. با عقاید و دلایل خاص جغرافیایی، محیطی و... که همراه با برهان و دلیل اهالی اون خطه هست این کوه عظیم رو نام گزاری .

یکی از دوستان خوبم دل مشغولی خودش رو نسبت به این قضیه در قالب کامنت عنوان کرده. بنده هم عقاید و برداشت خودم رو نسبت به این مسئله خواستم براشون بنویسم دیدم که حرفام به درازا میکشه و در حجم پاسخگویی نظر ایشون جا نمیشه؛ با خودم گفتم بهتره که این موضوع رو در نمود یک پست جداگانه شرح بدم تا شاید به جمع بندی کوچیکی برسیم.

درود

بیایم از این به بعد به زرین کوه نگیم ماسه چال، حداقل ما کوهستانی ها!

آخه دلیل نامگذاری زرین کوه به این خاطر بود که بومیان دلیر و الیت زیبایی طلوع خورشید رو روی دیواره های شمالیش به رنگ طلایی دیدند این نام زیبا رو براش گذاشتند طالقانی ها فقط ماسه هاشو! انگار از صلابت و سختی این کوه کم میشه وقتی می شنویم ماسه چال!

سلام

موضوع خوبی رو عنوان کردی، تا حدودی باشما موافقم از اینکه منِ کوهستانی باید بگم زرین کوه؛ اما.... اگر به مطالب وبلاگ دقت کنی اکثرا زرین رو بکار میبرم، توو پست مورد نظر (زرین از پلاکوه) هم که پیام گذاشتی، ماسه چال رو در پرانتز قرار دادم، بخوایم نخوایم توو خیلی از نقشه ها، قله زرین کوه ماسه چال هم ذکر شده و عده ی زیادی اون رو به ماسه چال میشناسن، خیلی ها کلید واژه ماسه چال رو سرچ میکنن. من صرفا بخاطر کلیدواژه؛ ماسه چال رو درج میکنم که چشم اون افراد به زرین کوه هم آشنابشه. از طرفی یه زرین کوه 3850متری هم توو منطقه فیروزکوهه.

به نظر من دونستن هر دو اسم و بکار بردن هر دو بدون ایراد و دارای اهمیته. صد در صد هر دو دارای وجه تسمیه که وجه جبهه شمالی (دلیر) رو شما عنوان کردی اما اون چالِ ماسه ایه جبهه جنوبی دقیقا کدوم چالِ مد نظر اهالی طالقانه نمیدونم. اگر از اهالی طالقان بودم طبیعتا اسم ماسه چالش رو خیلی بیشتر در نوشته هام به کار میبردم چون یقینا اسمی با اص برای مردم اون دیاره. به نظرم هیچ کدوم از اسمای این کوه اگر دارای ریشه و وجه تسمیه در خور و اصیل هستند نباید به دست فراموشی س بشه.

مدتی بود در نقشه ها آب بند یا آبند برای زرین کوه درج شده بود به گفته محقق و پژوهشگر منطقه خودمون آقای مومن توپا ابراهیمی این اسم اصلاح شد ("مرحوم علی اصغر اسفندیاری به این کار همت گمارده بود، می دیدم که پیر مرد چگونه بین ادارات سرگردانی کشید تا اسم زرین کوه را اصلاح کرد ") جملات ایشون رو میتونید در ادامه مقاله انتقادی "تات کجاست؟" که در نقد شماره 73 فصل نامه کوه نوشتن مطالعه کنید [تات کجاست!؟/با نام گذاری های جعلی شعور مردم رو دست کم نگیریم].

در جای دیگر اسم کچ بزرگ هم به چشمم خورده که احتمالا منظور؛ همون توده سفید آ ی سمت گردنه انگوارنه. اما آبند هم درست مثل ماسه چال برام بدون مفهوم و مکان مشخصی باقی مونده. صد در صد این ها دارای ریشه و پیشینه هستن و خط زدن بقیه و میدان دادن یکی از اسامی به عقیده من ت یب هویتی اون کوه به حساب میاد. از اینکه این مبحث چالش برانگیز رو مطرح کردی خوشحالم و ازت ممنون.

زرین کوه در زمان طلوع خورشید - جبهه شمالی

پ . ن: دوست دارم کوهنوردان بومی، غیر بومی؛ صاحب نظران و اهالی فن و نان منطقه کوهستان هم نظرات و عقاید خودشون رو بیان کنن.

اگر ی اطلاعاتی هرچند کوچک در رابطه با این کوهستان داره ممنون میشم ارائه بده.پیام نور زرین شهر در مهر و بهمن 96 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان زرین شهر از ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین شهر و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور زرین شهر در مهر و بهمن 96 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نامدر مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کاملثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین شهر مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور پیام نور زرین شهر تنها در نوع ورود به  پیام نور است و از لحاظ شهریه و اعتبار مدرک هیچ تفاوتی با یکدیگر نمی کنند . همچنین معمولا تعدادی از رشته های پیام نور در ورودی مهر ماه بصورت با  آزمون ارائه می شوند ولی در ورودی بهمن ، تمامی این رشته ها بصورت بدون کنکور ارائه می شوند .  پیام نور تنها در مقطع کارشناسی پیوسته ( لیسانس ) دانشجو می پذیرد بنابراین هیچ ثبت نام بدون کنکور یا با کنکوری در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در  پیام نور وجود ندارد .  پس اگر قصد ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین شهر در مهر و بهمن 96 - 97 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. همین جا باید ذکر کنیم در سال تحصیلی 96 - 97 هیچ کدام از رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری ، اتاق عمل ، علوم آزمایشگاهی ، مامایی ، علوم تغذیه ، هوشبری ، فیزیوتراپی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، دامپزشکی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای و رادیولوژی در  پیام نور زرین شهر و هیچ  پیام نور دیگری در ایران بصورت بدون کنکور ارائه نمی شود . همچنین می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلیهیوا کمک بگیرید تا ثبت نام پیام نور 96 در زرین شهر را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی در منزل و یا محل کارتان و در کمترین زمان انجام دهند.


 ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین شهر را به مشاوران هیوا بسپارید

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پیام نور زرین دشت در مهر و بهمن 96 97 در رشته هایی که در ادامه گفته شده ثبت نام بدون کنکور ( بدون آزمون ) انجام می دهد . شاید علی رغم اطلاع رسانی های گسترده در این زمینه همچنان نان زرین دشت از ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین دشت و لیست رشته های بدون کنکور پیام نور زرین دشت در مهر و بهمن 96 97 بی اطلاع باشند. بعد از توضیح کامل شرایط و ضوابط ثبت نام در مقالات ثبت نام بدون کنکور پیام نور و ثبت نام بدون کنکور پیام نور 96 ، حال قصد داریم در این مقاله بطور کامل ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین دشت مهر و بهمن 96 - 97 را توضیح دهیم. نکته مهم این است که تفاوت ثبت نام بدون کنکور و با کنکور پیام نور زرین دشت تنها در نوع ورود به  پیام نور است و از لحاظ شهریه و اعتبار مدرک هیچ تفاوتی با یکدیگر نمی کنند . همچنین معمولا تعدادی از رشته های پیام نور در ورودی مهر ماه بصورت با  آزمون ارائه می شوند ولی در ورودی بهمن ، تمامی این رشته ها بصورت بدون کنکور ارائه می شوند .  پیام نور تنها در مقطع کارشناسی پیوسته ( لیسانس ) دانشجو می پذیرد بنابراین هیچ ثبت نام بدون کنکور یا با کنکوری در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته در  پیام نور وجود ندارد .  پس اگر قصد ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین دشت در مهر و بهمن 96 - 97 را دارید می توانید با خیال راحت اقدام به ثبت نام کنید. همین جا باید ذکر کنیم در سال تحصیلی 96 - 97 هیچ کدام از رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، پرستاری ، اتاق عمل ، علوم آزمایشگاهی ، مامایی ، علوم تغذیه ، هوشبری ، فیزیوتراپی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، دامپزشکی ، بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای و رادیولوژی در  پیام نور زرین دشت و هیچ  پیام نور دیگری در ایران بصورت بدون کنکور ارائه نمی شود . همچنین می توانید از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا کمک بگیرید تا ثبت نام پیام نور 96 در زرین دشت را از طریق خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی در منزل و یا محل کارتان و در کمترین زمان انجام دهند.


 ثبت نام بدون کنکور پیام نور زرین دشت را به مشاوران هیوا بسپارید 

 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


هنر ترجمه زرین

artgoldentranslate@gmail.com

09017614595

 

سوالی جملات (مرور درس اول)

برای سوالی جمله، بدون اینکه تغییری در جمله اصلی بوجود آوریم، تنها کافی است حرف اضافه か (کا هیراگانا)  را به آ جمله اضافه کنیم. جملاتی که با か سوالی می‌شوند، با کلمات はい (های به معنای بله) وいいえ (ای یه به معنای خیر) جواب داده می‌شوند.

ファテメ さん はせんせい ですか。

فاطمه خانم معلم هستند؟

はい, せんせい です。

بله معلم هستند

いいえ, せんせいじゃありません。(ではありません。)

خیر، معلم نیستند  

 

در برخی موارد می توان در پاسخ به گونه‌ای تایید یا رد کرد:

それはえんぴつですか。

آن مداد است؟

はい、 そうです。

بله همینطور است.

いいえ、そうじゃありません。(ちがいます。)

خیر اینطور نیست.

 

این عبارت سوالی نیست دقت کنید

そうですか。 علیرغم چهره سوالی اش، به معنای «که اینطور» است. برای مثال:

あのじしょはあなたのですか。

آن دیکشنری مال شما است؟

いいえ、 ちがいます、アリさん のです。

خیر، اینطور نیست. مال علی است.

そうですか。

که اینطور

 

سوال و جواب به زبان ژاپنی هنر ترجمه زرین مترجم ژاپنی مدرس ژاپنی

 

 

 

سوال و جواب به زبان ژاپنی هنر ترجمه زرین مترجم ژاپنی مدرس ژاپنی

 

سوال و جواب به زبان ژاپنی هنر ترجمه زرین مترجم ژاپنی مدرس ژاپنی

 

سوال و جواب به زبان ژاپنی هنر ترجمه زرین مترجم ژاپنی مدرس ژاپنی

 

سوال و جواب به زبان ژاپنی هنر ترجمه زرین مترجم ژاپنی مدرس ژاپنی

 

فایل پی دی اف نحوه سوال پرسیدن به زبان ژاپنی


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها