جستجوی عبارت زبانت که میگیرد دلم میمیرد


اسیر زندان زبانت نباش!

***نسیم معرفت*****پرهیز از خشونت و بد زبانی وبدرفتاریقَال رَسُولُ اللهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ) أَمسِکْ لِسانَکَ؛ فَإنَّها صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِها عَلى نَفسِکَ . زبانت را نگه‏دار که حفظ زبان، صدقه‏ اى است که با آن، براى (سلامتی) خودت صدقه مى ‏دهى . [کافی: ج 2 ص114 حدیث 7 . بحارالانوار ج 75 ص261. . بحار الانوار، جلد 71، صفحه 298.]«. جعفرصادق (عَلَیهِِ السَّلامُ ) » :أَمْسِکْ لِسانَکَ فَاِنَّها صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِلِسانِکَ .زبانت را مهار کن، که این صدقه ای است که بوسیله زبان صدقه می دهی (بحار، ج 75، ص 261)در . و آیین محمدی (صَلَّی الل

هر چه به زبانت آمدبه طرفِ مقابلت نگوبعضی حرفا برای مافقط حرفِولی برای اون میشه "بغض" اینو درک کن لطفأ...

من می خواهم با تو غذا بپزم اول گوش هایت را می برم تا به حرف .ی جز من گوش ندهی بعد زبانت را که با آن حال مرا پیش دیگری نقل نکنی بعد فکرت را می خورم تا دیگر هوس دور زدن مرا نکنی خب دیگه غذا حاضره و می تونیم سروش کنیم. چطوره؟

تا به حال فکر کرده ای؟ امروز که گذشت! چندین نفر را که حواست نبوده؛ با اخلاقت، عملت، با زبانت، با طرز نگاهت... رنجانده ای؟! اطرافیان ما "بوم نقاشی" ما نیستند که هرکاری خواستیم با آن ها انجام بدهیم... آینه هایت را تمیز نگه دار تا تو را بهتر نشان بدهند.

اینا رو توی مصورانه ی کاپ بریتانیا پیدا .، مال سال ۱۹۷۶ هستن!برای بیشترشون جواباشونو دارم ولی برای بعضی ها نوچهیچکدومش رو ترجمه ن. تا چالشی باشد بر زبانت نیز باید خیلی هم دقت کنی که منظورشون رو درست بفهمی که یعنی بازم همون زبان و البته در صد آی کیو...

.. .المونین میفرمایند:سه چیز را بااحتیاط بردار: قدمت را،قلمت را،قسمت راسه چیز را پاک نگهدار:لباست را،جسمت را خی. را.سه چیز را بکار بگیر:عقلت را ، همتت را،صبرت راازسه چیز دوری کن:افسوس خوردن،فریاد زدن ،نفرین ..سه چیز راآلوده نکن:قلبت را،زبانت را،چشمت را.وسه چیز را هیچگاه فراموش نکن:خدایت را، مرگت را،دوست خوبت را..... . .

بگو دوستم داریتا درد را فراموش کنمتا صدای .د شدن استخوان هایم را نشنومو از رنجی که قلبم را سخت می فشاردبکاهم!بگو دوستم داریواژه هادر دهان تو چون شیشه های دارویندچون دمنوش های آرامبخشو از مرهمی که در زبانت پنهان کرده ایمرا شفایی ابدیت ببخش! حمید جدیدی

خیلی نوشتم اما وقتی میبینم من نهایت آرزو زندگیمو تو چی میدیدم و شهید ابو عیسی تو چی میدید ، وقتی تو همسر طلبه با نوشتت منو ازهدفم چرخوندی، میدونم عجیبه و طریقش معلوم نیست اما بسیار سخته باید مواظب باشی تو یه مدت طولانی حواست ، نگاهت ، زبانت تا بهش برسی :)

چه ظریفانه است،خلقت قلب آدمی ،،به تلنگری میشکند،،به لحنی میسوزد،،برای دلی میمیرد،،به نگاهی جان میگیرد ،،

جیغ نزن! جیغ نزن! آخ! اوخ! از رگ ناداشته اش خون پرید موز که آویخته شد از طناب چوبه ی . به میمون پرید! پچ پچ دیوار دم ِ گوش من قصد به رگبار نبستن نداشت! پُر شدم از پر زدنی بی دلیل از دهنم پنجره بیرون پرید! پنجره را زیر زبانت ببند! تلویزیون از تو صدا می شود زخمی این مردم سرخورده ای سرخی خون از تو صدا می شود عادت تحقیر شدن در قفس؟! حیرتم از عمق فرومایگی ست! داد شو با من همه جا جیغ شو ای که جنون از تو صدا می شود! از تب تکبیر لب بام ها! از تو نوشتم که شفا یافتم نام تو را ای که پر از باوری در نَفَس پنجره ها یافتم دور زدن از تو خیابان شدن! عامل تنهای

چه .ی می توانستمثل منتو راتوصیف کند؟این شعرها، توییتقصیر من نیستاگر توذاتا ممنوعه ایبگذار اجازه ی چاپ ندهندشعرهایی که برایت گفتمدر حافظه ی مردممنتشر خواهد شدو جاودانگیجاودانگی ستچه در تاریخچه در یک دفترچههمه ی توجز نامتدر این شعرهاستیک روزهمه"تو" را خواهند شناختو اگر هم نشناسندبه "تو"ی این شعرهاحسادت خواهند کرد.....مینویسم و میمیرد در من هر بار بیشتر عشقمیمیرد در من ، من!میمیرد در من .نگی روزمرگی حق من استمرا چ به عاشق بودن... میمیرانم در خود عشق را و ...سال نو ، مبارک همتون... :)

هزاران دست در یک کاسه و بارانِ پاپوش است به سمت منفعت وقتی چراغ عدل خاموش است... گلویی . شد در شهر و نشنیدند حرفش را برای حرف حق قانونشان کر بودن گوش است!!! پس از یک عمر جان کندن،تو را دیگر نمی خواهند تصور کن که این بد خواهی یکباره خود جوش است!!! کنار واژه ی انسانیت بنویس باطل شد جوانمردی،رفاقت کهنه شد،تزویر تن پوش است... زبانت لال شاعر از گل و بلبل بگو... وقتی صداقت گم ،خیانت کوک و فصلِ بوس وآغوش است!!!

آدم که شاد نباشد باشادترین آهنگ هم گریه میکند .. دربهترین شرایط ناراحت است .. درخانه اش گم میشود .. درخیالش زندگی میکند .. در آغوشش میخوابد .. درصدایش نفس میکشد .. با ع.هایش جان میگیرد .. میدانی جانم .. دلتنگ که باشی دیگر هیچ جیز خوشح. نمیکند حتی برگشتن به گذشته ای که روزی آرزویت بود .. دیگر خنده های از ته دلت هم به بن بست رسیده است ..راه خانه را پیدا نمیکند .. دیگر دیدن دوباره اش هم کار ساز نیست.. اصلا آدم که دلتنگ باشد چقدر میمیرد ؟ تا به حال فکر کرده ای ؟ آدم که دلتنگ میشود با همان چند قطره سر خورده از گونه هایش سرد میشود ... میمیرد ... حانیه صادقی

گرچه هرشب استکان بر استکانت می زنندهرچه تنهاتر شوی آتش به جانت می زنندتا بریزی دردهایت را درونِ دایرهجای همدردی فقط زخم زبانت می زنندعده ای که از شرف بویی نبردند و فقطنیش هاشان را به مغزِ استخوانت می زنند!زندگی را خشک-مثل زنده رودت-می کنندبا تبر بر ریشه ی نصف جهانت می زنندچون براشان جای استکبار را پُر کرده ای با تمس. مشتِ محکم بر دهانت می زنند!پیش ترها مخفیانه بر زمینت می زدندتازگی ها آشکارا آسمانت می زنند!آه! قدری فرق دارد زخم خنجرهایشاندوستانت پا به پای دشمنانت می زنندامید صباغ نو

گرچه هرشب استکان بر استکانت می زنندهرچه تنهاتر شوی آتش به جانت می زنندتا بریزی دردهایت را درونِ دایرهجای همدردی فقط زخم زبانت می زنندعده ای که از شرف بویی نبردند و فقطنیش هاشان را به مغزِ استخوانت می زنند!زندگی را خشک-مثل زنده رودت-می کنندبا تبر بر ریشه ی نصف جهانت می زنندچون براشان جای استکبار را پُر کرده ای با تمس. مشتِ محکم بر دهانت می زنند!پیش ترها مخفیانه بر زمینت می زدندتازگی ها آشکارا آسمانت می زنند!آه! قدری فرق دارد زخم خنجرهایشاندوستانت پا به پای دشمنانت می زنندامید صباغ نو

خدایا به این درک و فهم برسان که دینداری نیست به داشتن تسبیح و ریش و جای مُهر بر فُلان و یا تکرار اعمال، انجام مناسک، تضرع در دعا دینداری یعنی ، ذوب شدن در عشق خدا دینداری یعنی ، دوست دارمت ای خدا دینداری یعنی ، مردم از دست و زبانت در امان دینداری یعنی ، آدم باشی در کلام و در نگاه دینداری یعنی ، یعنی چشم پوشی بر عیب و بر خطا دینداری یعنی ، افسار بندی بر . بر هوا دینداری یعنی ، خیر خواهی بر کل ماسوا دینداری یعنی ، رضایم به رضای تو ای خدا دینداری یعنی ، صبر و تکل بر مقتدی دینداری یعنی ، تکیه . بر ملتجی دینداری یعنی ، دینداری اما در خفا دینداری یعنی ،

تولد همه بهمن ماهی ها مبارک. همین طور تولد مژگان عزیز که 3 بهمن بوده. ادامه مطلب

آخرین مطالب