جستجوی عبارت رویایی دارم


من رویایی دارم
به سان نیایش

من رویایی دارم
چون حضور خورشید در اسمان

من رویایی دارم
گرم و شیرین چون لبان تو...

قلبت را دنبال کن
صدا را دنبال کن
رویایت را دنبال کن
بگذار دنبا زیر خورشید نگاهت شکل بگیرد

انچه می شنوی
اواز چکاوکی ست
انچه می بینی
دویدن پلنگی ست
انچه حس می کنی
خون خورشید است

من رویایی دارم
رویایی که از چیزی روایت می کند
رویایی که دل را به لرزه می اندازد
و بیاد بسپار،
این رویا بدون تو کامل نخواهد بود

تو صدای من را می شنوی
تو زیر خورشید مرا ترک می کنی
هر چیزی که می بینی
از رفتن حکایت دارد
چون تو روح رویای من خواهی بود
و چونان یکی شهباز کوه خویش را ترک می گویی

بیاد بسپار
تو یگانه خواهی بود
زیر خورشید

من رویایی دارم
که هر کجا پر کشی،به دنب روانه خواهی شد


من رویایی دارم
به سان نیایش

من رویایی دارم
چون حضور خورشید در اسمان

من رویایی دارم
گرم و شیرین چون لبان تو...

قلبت را دنبال کن
صدا را دنبال کن
رویایت را دنبال کن
بگذار دنبا زیر خورشید نگاهت شکل بگیرد

انچه می شنوی
اواز چکاوکی ست
انچه می بینی
دویدن پلنگی ست
انچه حس می کنی
خون خورشید است

من رویایی دارم
رویایی که از چیزی روایت می کند
رویایی که دل را به لرزه می اندازد
و بیاد بسپار،
این رویا بدون تو کامل نخواهد بود

تو صدای من را می شنوی
تو زیر خورشید مرا ترک می کنی
هر چیزی که می بینی
از رفتن حکایت دارد
چون تو روح رویای من خواهی بود
و چونان یکی شهباز کوه خویش را ترک می گویی

بیاد بسپار
تو یگانه خواهی بود
زیر خورشید

من رویایی دارم
که هر کجا پر کشی،به دنب روانه خواهی شد


a# c dm

من رویایی دارم ، رویای ... رویای یک ِ بیوقفه از شادی

a# c dm

من رویایی دارم ، از جنسِ بیداری ...رویای تسکینِ این دردِ تکراری

a# f c gm

دردِ جهانی که از عشق تهی میشه ... دردِ درختی که میخشکه از ریشه

dm-a#-dm a

دردِ زنِایی که محکومِ آزارن

dm a# c dm

تعبیرِ این رویا درمونِ دردامه ... درمونِ این دردا تعبیرِ رویامه

dm a# c dm

رویای من اینه دنیای بی کینه ... دنیای بی کینه رویای من اینه

a# c dm

من رویایی دارم ، رویای رنگارنگ ... رویای دنیایی سبزو بدونِ جنگ

a# c dm

من رویایی دارم که غیرممکن نیست ... دنیایی که پاکه از تابلوهای ایست

a# f c gm

دنیایی که بمبو موشک نمیسازه ... موشک روی خوابِ کودک نمیندازه

dm-a#-dm a dm

دنیایی که تو اون زندونا تعطیلن ... آدمها به جرمِ پرسش نمیمیرن


از تو سخن به آرامی

از تو سخن از به تو گفتن

از تو سخن از تو به

وقتی سخن از تو می گویم

از عاشق

از عارفانه

می گویم

از دوستت دارم

از خواهم داشت

از فکر عبور در به تنهایی

من با تمنای تو

خواهم ماند.

من با سخن از تو

خواهم خواند

ما خاطره از شبانه می گیریم

ما خاطره از گریختن در یاد

شاعر: یدالله رویایی

بخشی از شعر «از دوستت دارم» از مجموعه "گزینه اشعار"

+ خیـــال نوشت: گزینه شعرهای یدالله رویایی شامل گزیده ای از پنج مجموعه شعر منتشر شد. گزینه شعرهای رویایی دفترهای «بر جاده تهی»، «آوازها و ترانه ها»، «از دوستت دارم»، «شعرهای دریایی» و یک مجموعه شعر منتشر نشده را دربر می گیرد. «گزینه اشعار یدالله رویایی» با شمارگان 550 نسخه به قیمت 13 هزار و 600 تومان به تازگی از سوی نشر مروارید منتشر شده است.


آخ دلم میخواست از خیلی چیزها حرف بزنم، از سفر رویایی دیگه ای که به شمال داشتیم، از اون فضای بهشتی و کباب خوشمزه ای که خوردیم. صبحونه ی رویایی کنار دریای زیبا که پر از جلبک بود.

اما الان دلتنگم و گله ها دارم. از خداوند گله دارم که چرا اینقدر من رو تنها رها میکنه، خ که عشق و آرامش رو بهم نشون داد مثل سر که همش باید حسرتش رو بخورم.


شـاید این صفحه همان پنجرهء رویایی است
که من از شیشهء شفاف لغات
روی زیبای تو را می بینم

گاه ت دن مهتاب حضورت و نسیمی که معطر به تو و شاد است
می خورد بر تن این پنجره ی رویایی
واژه ها می خوانند، غزل مستی تو، شعر بیت من

ای صدایت پر از آرامش روح
و دلت آینهء پاک وجود
باورت هست که من
نغمهء وصل تو بر لب دارم؟

آره درسته من یه دخترم .... که ...در وجود مادری رشد کرده ام و روزی کودکی در وجودم رشد خواهد کرد... من دخترم... با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم... با جمله ای رام میشوم... با کلمه ای عاشق میشوم... با فریادی میشکنم... با پشت ی ویران میشوم... ب راحتی وابسته میشوم... با پیروزی به اوج میرسم... هنوز هم با عروسکهایم حرف میزنم... هنوزم هم برایشان لالایی میخوانم... هنوزم هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم... هنوزم هم برای شکلات جان میدهم... هنوزم هم با وعده شکلات داروهایم را میخورم... من دخترم... پر از راز... هرگز مرا نخواهی دانست... هرگز سرچشمه اشکهایم را نمی ی ... هرگز مرا نمیفهمی... مگر از نسلم باشی... مگر از جنسم باشی... من دخترم... از نسل لیلی... دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم دوستت دارم برایش می نویسم " دلتنگشم"... میدانم که نمی داند ولی میدانم که می خواند. . . . به هیچ عشقی دیگر ایمان ندارم... کافرشده ام... گناهش پای تو.... . . . دیگه برام مهم نیست که آنلاین باشی، وقتی تو وایبرم گوشه اسمت میبینم آنلاینی دلم میسوزه و میگم :آنلاینی باش ولی وقتی بامن حرف نمیزنی یعنی نیستی یعنی نه یعنی ت شو . . . حضورم رابرصفحه دلت تیک بزن! من حاضرم حتی در تمام این روزهایی که به نظرغایب مى آیم... . . . گاهی اوقات حسرتِ تکرارِ یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست . . . لطفاً مزاحم ی که در حال فراموش شماست نشوید!!! خودش به حد کافی درد میکشد... (..')/♥ ♥('..) .\♥/. = .\█/. _| |_ ♥ _| |_ ________♥╗╔╗═ ♫╔ ╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚ ╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔ ╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚ ........i love you ........i love you .......i love you ......i love you .....i love you ....i love you ...i love you ..i love you .i love you .i love you .i love you ..i love you ...i love you ....i love you .....i love you ......i love you .......i love you ........i love you ........i love you ........i love you .......i love you ......i love you .....i love you ....i love you ...i love you ..i love you .i love you .i love you .i love you ..i love you ...i love you ....i love you .....i love you ......i love you .......i love you ........i love you ........i love you ........i love you .......i love you ......i love you .....i love you ....i love you ...i love you ..i love you .i love you .i love you .i love you ..i love you ....i love you ......i love you .......i love you ........i love you

سلام ....

عشقم اصلا حالم خوب نیس ...

خیلی بهت نیاز دارم .. وقتی بام حرف می زنی خیلی اروم می شم ...

اصلا حوصله هچ و ندارم به جز تو .. نفس زند گی ....

به خدا فقط به خاطر تو اومدم نت ...

تا ا دنیا باهات ....

جونم به تو وابسته س ...

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

دوست دارم

♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡♡


و باز دنیا شروع می شه

خیلی خیلی خیلی با خودم فاصله دارم

یه جورای هنگم ، گیجم فقط دارم شانس میارم

ای کاش تا به پیچ بعدی نرسیدم چشمام باز بشه

کلی سوال و کلی حرف کلی علامت !!!!

من ، تو نداره بی هیچ رویایی

من ، بی معنای آرزو

من ، یه جاده یه مسافر

من ، وقت رفتن رسیدن موندن


عشقی دارم به رنگ خون

دوسش دارم عین جنون

عشق سرخ آریایی

ز له آسیایی

تو هستی برای من یک عشق رویایی

رنگ پیرهنت به رنگ خون

فریاد می زنم برایت تا پای جون

قتل عام کن تیمارو قهرمان بمون

رنگ سرخ پیرهنت در رگ من جاری

تو در تمام آسیا رقیب نداری

در دروازه رقبا هی گل می کاری

برای قهرمانی تو بیقراری


به نام خدا

**************

بارون رویایی

یه شب به زیر بارون

قدم زدیم دوتامون

دستمو میگرفتی

خنده روی لبامون

یه شب صدای بارون

سکوت بین مابود

عطر خدا میپیچید

که بین ما صفا بود

غزل برات میگفتم

یه شعر ناب و تازه

یه شبه بی ستاره

که رنگشو میبازه

یه نوره پر انرژی

یه عشق پر هیاهو

یه دنیا واقعیت

که منو دوست داره او

یه حس فوق العادست

که زیر بارون با تو

قدم میزنم تو شب

که دوست دارم نگاتو

حالا بهار که بره

شاید تو هم باش بری

امشب میخوام از خدا

که از پیشه من نری

زهرا ...


رویایی عجیبی دارم امشب

رویایی از جنس رنگین کمان عاشق باران

ای شاه بیت شعر های من در خیال این عاشق شیدا بمان

تو در خیالم نقش بسته ایی مثل جان در بدن

تو چگونه نوای ج برمن مینوازی

روزگار تلخ من نه بهاری دارد نه پاییزی

چگونه در فراق تو ناله سر دهم

در حالی که در خیالم نقش بسته ایی

رویا شیخ زاده


شب را دوست دارم
ماه را دوست دارم
تاریکی رو دوست دارم
بوسه را دوست دارم
نجوا های عاشقانه نیمه شب را دوست دارم
پیچیدن های به دور هم
با بدن های عرق کرده را دوست دارم
احساس را دوست دارم
عطش بوسیدن صبح زود را دوست دارم
دیوانگی را دوست دارم
قهوه سپیده صبح را دوست دارم
همه اینها فقط با تو لذت بخش است
بدون تو ...
هیچ کدام ...
زیبا نیست ...

دن بهرامی


شب را دوست دارم
ماه را دوست دارم
تاریکی رو دوست دارم
بوسه را دوست دارم
نجوا های عاشقانه نیمه شب را دوست دارم
پیچیدن های به دور هم
با بدن های عرق کرده را دوست دارم
احساس را دوست دارم
عطش بوسیدن صبح زود را دوست دارم
دیوانگی را دوست دارم
قهوه سپیده صبح را دوست دارم
همه اینها فقط با تو لذت بخش است
بدون تو ...
هیچ کدام ...
زیبا نیست ...

دن بهرامی


سال 2014 نیز به اتمام رسید و رونالدو همچون سال 2013، موفق به پیشی گرفتن از لئو مسی در آمار گ نی شد. هر دو بازیکن در مقاطعی از سال از مصدومیت رنج بردند که البته برای رونالدو این میزان، نمود بیشتری داشت. رونالدو دستکم سه ماه از سال را با مصدومیت همسترینگ پای چپ مواجه بود، با این حال او موفق شد در 56 بازی رسمی برای رئال و تیم ملی پرتغال، 58 گل به ثمر برساند. اگر بخواهیم گل های او در بازی های دوستانه را نیز محاسبه کنیم، آمار گ نی او به 63 می رسد.

آ ین گل رونالدو روز و در بازی دوستانه مقابل میلان در دوبی به ثمر رسید. از سویی دیگر،تنها 11 روز دیگر به انتخاب مرد سال فوتبال جهان وقت باقیست و رونالدو را می توان از هم اکنون برنده توپ طلا دانست. با تصاحب این عنوان، سال رویایی 2014 برای رونالدو، رویایی تر نیز خواهد شد.


درد است که بی شمار در دل دارم /
یک جنگل از انتظار در دل دارم /
تا ریشه تمام باغ را سوزانده/
داغی که من از بهار در دل دارم/
انقدر که ارزو درونم مرده /
یک دشت پر از مزار در دل دارم/
مانند کویر تشنه ی بارانم/
تا این همه شوره زار در دل دارم/
(من) را که خودم حریف هستم اما /
یک کودک بی قرار در دل دارم
(نیما شکرکردی)

دوست دارم بیایی
ولی نمیتوانم بگویم کِی
مثل باران در تابستان
طوفان در شهریور
گرم، غیر منتظره

دوست دارم پیدایم کنی
درست لحظه ای که از پیدا ت نا امید شدم
دوست دارم نگاهت کنم
دوست دارم نگاهم کنی

تا صبح، تا شب، تا ابد
نگاهمان رعد و برق بزند
ولی چشمانمان نبارد

دوست دارم قلبم را به تپش بیندازی
نفسم را قطع کنی
لبانت را با لبهایم تَر کنی

دوست دارم باشی
دوست دارم پیدا شی
دوست دارم باشیم
فردا شیم
عاشق شیم
اثبات شیم ..


نوای نینوا را دوست دارم صدای آشنا را دوست دارم

اگر جام بلا از چشم یار است من این جام بلا را دوست دارم

دعا یعنی تکلّم با خداوند تکلّم با خدا را دوست دارم

اگر چه خارم و از خار کمتر گل باغ وفا را دوست دارم

محبّت را عجب، حال و هوایی ست من این حال و هوا را دوست دارم

نمی دانم کی ام آن قدر دانم علیّ مرتضی را دوست دارم

خدا می داند، ای آل محمّد! که من تنها شما را دوست دارم

چو ممزوج است با عطر حسینی نسیم نینوا را دوست دارم

خدایا روز م باش شاهد حسین و کربلا را دوست دارم

شود "میثم" که مولایت بگوید که این بی دست و پا را دوست دارم؟


دوستت دارم چون تنهاترین مصراع شعرمنی
دوستت دارم چون تنها ترین فکرتنهایی منی
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون زیباترین رویای خو
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی
دوستت دارم چون دوستت دارم.....


دوستت دارم چون تنهاترین مصراع شعرمنی
دوستت دارم چون تنها ترین فکرتنهایی منی
دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی
دوستت دارم چون زیباترین رویای خو
دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی
دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی
دوستت دارم چون دوستت دارم.....


نداند رسم یاری بی وفا یاری که من دارم

به آزار دلم کوشد دل آزاری که من دارم

و گر دل را به صد خواری رهانم از گرفتاری

دلازاری دگر جوید دل زاری که من دارم

به خاک من نیفتد سایه سرو بلند او

ببین کوتاهی بخت نگونساری که من دارم

گهی خاری کشم از پا گهی دستی زنم بر سر

بکوی دلفریبان این بود کاری که من دارم

دل رنجور من از هر دم می رود سویی

ز بستر می گریزد طفل بیماری که من دارم

ز پند ه ن درد جگر سوزم فزونتر شد

هلاکم می کند آ پرستاری که من دارم

رهی آنمه بسوی من بچشم دیگران بیند

نداند قیمت یوسف یداری که من دارم


یکی هست ک تا امروز صبح هم ک شروع شد
پیشم بود
یکی هست ک من دوستش دارم

یکی هست ک فقط مال منه

یکی هست ک من فقط دوستش دارم

یکی هست ک چادریه

نمیدونی چ دلبریه

من ک خیلی دوستش دارم

اونم منو دوست دارم

یه زندگی کنار اون

عجب رویایی میشه...

(( ...))


دوستت دارم چون من رو لوس می کنی . . .

دوستت دارم چون همه ی نامه های عاشقانه ی قدیمی رو نگه داشتی . . .

دوستت دارم چون غرورم رو جریحه دار نمی کنی . . .

دوستت دارم چون بعضی وقت ها کارهایی رو میکنی که من دوست دارم . . .

دوستت دارم چون نمی تونی ازم چشم برداری . . .

دوستت دارم چون دلم رو نمی شکنی . . .

دوستت دارم چون داری می جنگی تا به دستم بیاری . . .

دوستت دارم چون وقتی عصبانی می شم خونسردیت رو حفظ میکنی . . .

دوستت دارم چون زندگیم رو از یکنواختی دراوردی . . .

دوستت دارم چون روی نقطه ضعف هام انگشت نمی ذاری . . .

دوستت دارم چون با تو خوشبخت ترینم . . .

دوستت دارم چون وقتی می خوای بیای پیشم هیچی جلودارت نیست . . .

دوستت دارم چون کاری کردی که به خودم احساس خوبی داشته باشم . . .

دوستت دارم چون واسم یه اسم مخصوص گذاشتی و باهاش صدام میکنی . . .

دوستت دارم چون برنامه ی کاریت رو عوض میکنی تا بتونی بیشتر من رو ببینی . . .

دوستت دارم چون به بقیه ی زن ها توجه نمی کنی . . .

دوستت دارم چون ا ین عشقتم . . .

دوستت دارم چون هر روز ازم تعریف میکنی . . .

دوستت دارم چون وقتی معطلت میکنم دلخور نمی شی . . .

دوستت دارم چون بهم میگی بدون ارایش هم خوشگلم . . .

دوستت دارم چون با تمام وجود بهم توجه میکنی . . .

دوستت دارم چون همیشه من رو می بخشی . . .

دوستت دارم چون بهترین مرد دنیایی . . .

.

.

.

.

.

*این ها بعضی از جمله هایی بود که برای مستر نوشتم و تو کپسول ها گذاشتم . . .


جای هر آن چیزی که در دنیا ندارم، دوستت دارم

تنها دلیلِ لحظه های انتظارم ! دوستت دارم

ای آشنای جاودان، ای واژه ی احساس ناب، ای عشق

با اینکه دیگر نیستی حتی کنارم، دوستت دارم

آرام جان! با ذکر نامت زیر لب آرام می گیرم

عشق تو را در کنج پاسدارم، دوستت دارم

با هر غزل از جوهر اشکم درون شعر می ریزم

با بغض می گویم : تمام روزگارم ! دوستت دارم

هر روز من..، بیهوده..؛ بی تو طی شد ، اما نه !

شب تا سحر یاد تو را در دارم، دوستت دارم

شعرمرا یک بار دیگر هم بخوان بی بغض، با لبخند

زیرا هلال خنده ات را خواستارم ، دوستت دارم


جای هر آن چیزی که در دنیا ندارم، دوستت دارم

تنها دلیلِ لحظه های انتظارم ! دوستت دارم

ای آشنای جاودان، ای واژه ی احساس ناب، ای عشق

با اینکه دیگر نیستی حتی کنارم، دوستت دارم

آرام جان! با ذکر نامت زیر لب آرام می گیرم

عشق تو را در کنج پاسدارم، دوستت دارم

با هر غزل از جوهر اشکم درون شعر می ریزم

با بغض می گویم : تمام روزگارم ! دوستت دارم

هر روز من..، بیهوده..؛ بی تو طی شد ، اما نه !

شب تا سحر یاد تو را در دارم، دوستت دارم

شعرمرا یک بار دیگر هم بخوان بی بغض، با لبخند

زیرا هلال خنده ات را خواستارم ، دوستت دارم...


من اگر نظر حرامست بسی گناه دارم
چه کنم نمی توانم که نظر نگاه دارم
ستم از یست بر من که ضرورتست بردن
نه قرار زخم خوردن نه مجال آه دارم
نه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستن
نه مقام ایستادن نه گریزگاه دارم
نه اگر همی نشینم نظری کند به رحمت
نه اگر همی گریزم دگری پناه دارم
بسم از قبول عامی و صلاح نیک نامی
چو به ترک سر بگفتم چه غم از کلاه دارم
تن من فدای جانت سر بنده وآستانت
چه مرا به از گ چو تو پادشاه دارم
چو تو را بدین شگرفی قدم صلاح باشد
نه مروتست اگر من نظر تباه دارم
چه شبست یا رب امشب که ستاره ای برآمد
که دگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارم
مکنید دردمندان گله از شب ج
که من این صباح روشن ز شب سیاه دارم
که نه روی خوب دیدن گنهست پیش سعدی
تو گمان نیک بردی که من این گناه دارم

سعدی


دستات تو دستامه،دنیا چقد زیباست اون عشق رویایی ،این حس بین ماست دیگه یقین دارم، تعبیر خوابامی اون نیمه ی قلبم، اونی که میخوامی با تو همه شعرام، سرشار احساسه چون عطر قشقمون، عطر گل یاسه مثل دوتا نوریم، تو این شب تاریک این رو شنی ما رو ، کرده به هم نزدیک میشه تصور کرد دنیا از این بهتر؟ یک لیلی و مجنون، هر روز عاشق تر؟ یک عمر ما بودیم محتاج این لحظه این لحظه که قطعا، خوشبختی محضه دیگه مهم اینه، همدیگه رو داریم دنیامونو دست، این عشق می سپاریم

مدتهاست عاشق توام

در عشق رویایی تو میسوزم
فشارسنگین احساسم تمام قلبم را می فشارد دلم تنگ تنگ تنگ توست
ازچشمانم مدام وبی دلیل اشک سرازیراست
دستانم یخ زده اند
دلشوره دارم
منتظرم
گویی گمشده ای دارم که باید پیدایش کنم
بدون او آرام و قرارندارم
همه می گویند درمانی ندارم جزتو
عشق من
آمده ام تا مداوا کنی این درد بی درمان را
ای مرهم تمام دردهای من


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها