جستجوی عبارت رشته حفاظت اطلاعاتمن هم اکنون مقابل یک مقام امنیتی ـ اطلاعاتی نشسته ام یا یک مقام نظامی یا هر دو؟

من در اصل نیروی نظامی هستم و مسئولیت من نیز، حفاظت است و این دو با یکدیگر تفاوت دارد. در حقیقت حفاظت از شخصیت های عالی رتبه نظام ایران و اماکن حیاتی و حساس از طرف پاسداران بر عهده انصارالمهدی (عج) قرار گرفته که من نیز هم اکنون فرماندهی آن را بر عهده دارم.

حفاظت از مسئولان بدون داشتن اطلاعات، تحلیل و اخبار ممکن نیست

بنابراین یک نوع کار اطلاعاتی نیز در بحث حفاظت وارد می شود.

بله به طور طبیعی باید اینطور باشد، اقدامات حفاظتی بدون داشتن اطلاعات، تحلیل و اخبار ممکن نیست.

این مسأله کار حفاظت را سخت تر و مسئولیت سنگین تری را بر عهده شما نمی گذارد؟

خیر. مشکلی ایجاد نمی کند زیرا جزو وظایف کاری ماست.

چون عملاً اقدامات نظامی، شبیه یک نوع اقدامات اجرایی است و مباحث اطلاعاتی به مباحث محتوایی مربوط می شود.

یکی از اقدامات بسیار مهم دوران دفاع مقدس، مجموعه اطلاعات عملیات بود که باید با رفتن به خاک دشمن شناسایی های لازم را انجام می دادند.

شما بدون داشتن اطلاعات از خاک دشمن نمی توانید وارد خاک آن کشور شوید. بنابراین اولین کار، انجام شناسایی است که شرایط امروز نیز با گذشته بسیار متفاوت است.

در گذشته دسترسی ایران به همه امکانات ای بسیار محدود بود و برای اشراف کامل بر وضعیت پ ندی، امکانات و تجهیزات و ادوات و خطوط پ ندی دشمن ناگزیر به فرستادن نفرات خود در خاک آن کشور بودیم و متناسب با آن توان، تصمیم گیری پیدا می کردیم، بنابراین داشتن اطلاعات لازمه هر کاری است که با داشتن آن می توان کار را به خوبی پیش برده و هماهنگ شد.

تجزیه طلبی اولین اقدام استکبار بعد از پیروزی انقلاب در ایران بود

شما به جنگ اشاره کردید. حفاظت از مسئولان در زمان جنگ با شرایط کنونی چه فرقی کرده است؟

در ابتدای انقلاب ی، شرایط کشور انتقال از یک رژیم شاهنشاهی 2500 ساله به یک حکومت ی با عنوان ایران بود؛ از همان ابتدا حضرت (ره) با دقت، درایت و اقدامات حکیمانه خود، سازوکارهایی را در نظر می گرفتند.

دشمنان انقلاب ی نیز از همان ابتدا حرکات خود را به شکل یک پازل، دنبال می د که همزمان و شاید به صورت مجزا، تمام تهدیدات خود را به مرحله اجرا می گذاشتند.

در ابتدای پیروزی انقلاب ی اولین اقدام دنبال شده توسط استکبار به سرکردگی تجزیه طلبی و فعال قومیت ها از جمله ایجاد شکاف بین مردم گنبد، خوزستان و کردستان بود.

این شکاف های ایجاد شده تقریباً بخشی از کشور را درگیر مسائل خود می کرد، برای مثال در غائله های گنبد، خلق سلمان در تبریز و شیخ شبیر خاقانی در خوزستان و یا بحث کردستان، ذهن و فکر همه مجموعه های نوپا و تولد یافته کشور درگیر شرایط کشور و قومیت ها شده بود.

بلافاصله بعد و یا همزمان با این حرکات، اقدامات تروریستی و ترور شخصیت های عالی رتبه و ائمه بزرگ ایران از جمله؛ شهید دستغیب، شهید مدنی، شهید صدوقی، شهید اشرفی اصفهانی و شهید قاضی صورت گرفت.

در آن زمان دو کودتای نوژه و تلاش برای براندازی مربوط به قطب زاده که موضوع ترور حضرت را مطرح می د صورت گرفت و بعد از آن نیز یعنی سال 59 جنگ تحمیلی آغاز شد.

حضرت (ره) بلافاصله بعد از شکل گیری کشور تازه و نوپا، بحث ایران با رأی آری 2/98 مردم تثبیت د، اما دشمنان شروع به کنار هم چیدن این پازل برای براندازی ایران د. در این مرحله کار بسیار سخت شد؛ انفجار حزب ایران برای دگرگونی یک کشور کفایت می کرد، اما حضرت با درایت، توجه و آرامش و اخلاص خود توانستند ایران را از این گرداب و چالش بسیار بزرگ، به سلامت بیرون آورند. در آن مقطع یعنی سال 58 (ره) فرمان صدور حفاظت را به این شرح صادر د: «پاسداران انقلاب و رؤسای آنان موظف هستند از این شخصیت های ارزنده انقل حفاظت کنند و رفت و آمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند اگر چه خود آنان راضی نباشند.» پس از آغاز این روند، شرایط کشور بهتر شد، اما اکنون تهدیدات به عرصه فضای مجازی کشیده شده است.

بعد از ادغام کمیته انقلاب با شهربانی و ژاندارمری، شرایط حفاظت تغییر کرد

در پیام حضرت (ره) «این شخصیت های ارزنده» قید شده، ایشان اسامی افراد خاصی را مشخص کرده بودند؟

خیر، حضرت (ره) سیاست و فرمان کلی صادر د و زمان اقدام، به ایجاد سازوکارها و هماهنگی و تعامل با دیگر سازمان ها می پرداختیم.

این برنامه ریزی ها و رده بندی ها به چه صورت بود؟

ما باید از سران قوا تا هر ی که براساس آن ساز و کار حفاظتشان را به ما محول کرده بودند، حفاظت می کردیم که در یک بخشی از آن نیز کمیته های انقلاب ی حضور داشتند که بعد از تغییر شرایط و ادغام کمیته ها با شهربانی و ژاندارمری، نگاه و شرایط نیز متفاوت شد.

هیچ نیروی حفاظتی برای طی دوره های آموزش به خارج اعزام نشد

پس از فرمان حضرت (ره) و تشکیل حفاظت، نیروهای و نهادهای نظامی تجربه زیادی در موضوع حفاظت نداشتند که در این راستا شاهد برخی ترورها هم بودیم، پیشرفت فعلی چطور حاصل شد؟

از ابتدای پیروزی انقلاب ی، از همه ظرفیت های داخلی خود برای انجام وظیفه خوداستفاده کرد، هیچ یک از نیروهای برای آموزش به خارج اعزام نشدند و ی نیز برای دادن آموزش به داخل نیامد، بلکه تنها از تمام ظرفیت ها و پتانسیل خود استفاده کردیم.

چرا امروز دشمنان انقلاب ی، علی رغم همه فشارها، گرفتاری ها و تهدیدات، نمی خواستند اجلاس سران عدم تعهد در ایران برگزار شود؟ زیرا بعد از ورود اعضای به ایران همه انی که از وجود تهدیدات خاص در این کشور نگران بودند، خود به بالا بودن امنیت در جمهوی ی ایران اقرار د و این شرایط بوجود نیامد مگر به لطف خدا و عنایات عصر(عج) و هدایت های راحل و معظم انقلاب ی و پیش رفتن بر اساس سیاست های در نظر گرفته شده و در این راستا از تکنولوژی های مختلف استفاده کردیم، اما کار آموزشی، طراحی و سایر موضوعات مرتبط توسط ایران صورت می گرفت.

تکنولوژی ایران در امر حفاظت منحصر به فرد است

رؤسای جمهور کشورهای عضو عدم تعهد باور نمی د که ایران بتواند دومین اجلاس دنیا بعد از سازمان ملل را با این گستردگی برگزار و بدون هیچ حادثه و مشکلی به پایان برساند.

این امر نشان می دهد که همه ظرفیت های داخلی نظام ایران در راستای حفاظت، در حال استفاده شدن است البته باید گفت که تمام اقدامات را هم بومی کردیم.

ایران در حال حاضر از نظر تجهیزات در نقطه ای قرار دارد که به بخش زیادی از تجهیزات سطح دنیا نیازی ندارد و حتی به تکنولوژی دست یافتیم که دنیا ندارد و این ادعا نیست بلکه اثبات موضوع است و امروز نیز ادعا می کنیم که توان آموزش حفاظت در سطح دنیا را نیز داریم.

در خواست آموزش الگوی حفاظتی ایران در اجلاس سران

پس از برگزاری اجلاس سران عدم تعهد، از طرف کشورها درخواست آموزش به شما ارائه نشد؟

حفاظت انصار المهدی تنها اجرا کننده درخواست است و ارائه درخواست از طریق سیستم های کشوری و لشکری صورت می گیرد و سپس به ما ابلاغ و ما اجرا می کنیم.

در جریان ارائه درخواست نیز نیستید؟

درخواست داشتیم، اقدام هم شده است.

در بحث حفاظت علاقه کافی نیست/ تهدیدات حفاظت، با پول و علاقه سازگار نیست

، شغل شما برای بسیاری از جوانان جذاب است. نحوه عضو گیری برای این حیطه کاری به چه صورت است آیا جوانان علاقه مند می توانند در این زمینه خدمت کنند یا خیر؟

به صورت طبیعی، جذب و استخدام دارای شرایط خاص خودش است. در اصل نگاه ما به این کار، نگاه تکلیفی است نه صرف علاقمندی.

باید بر اساس انگیزه و تکلیف در این شغل حضور ی م، زیرا همکاران ما، اولاً برای پیشگیری و ثانیاً برای مقابله در جایی که امکان هرنوع حادثه و تهدید وجود دارد، آماده می شوند.

این حادثه و تهدید با پول و خواسته و علاقه سازگار نیست. برخی ممکن است علاقمند باشند اما پس از ورود احساس پشیمانی کنند، بنابراین علاقه خوب است اما اصل نیست، یعنی اصل این کار بر تکلیف، انگیزه و در مراحل بعدی بر خواسته و یا علاقه فردی بنا شده، چون مسئولیت پاسداران، پاسداری و نگهبانی از انقلاب ی و حفظ دستاوردهاست‌، یک بخش از آن حفاظت و بخش دیگر آن همه پاسداران و هر جایی که به هر برادر پاسداری دستور برای خدمت دهند، است.

بنابراین صرف علاقمندی کافی نیست، در هر جایی که انقلاب ی به او نیازمند باشد و سلسله مراتب به آن ابلاغ کند، مأموریت خود را اجرا می کند.

یعنی پس از ورود نیرو به ، مکان خدمت وی را مشخص می کنید؟

بله، در آن مرحله تشخیص داده و سیری را طی می کنند.

شما به صورت جداگانه نیز عضو می گیرید؟

بله جداگانه نیز عمل می شود اما در پروسه کلی پاسداران.

حفظ اسرار نظام جزو تکالیف شرعی ماست

محافظان شخصیت های برتر نظام، به خصوص حلقه اول محافظان، به اطلاعات مهم امنیتی و حتی مسائل شخصی فرد دسترسی دارند، چه ساز و کاری وجود دارد تا این حلقه اول، حلقه ای مطمئن بوده و مشکلی در درز اطلاعات بوجود نیاید؟

تقریباً 32 سال پیش مأموریت حفاظت از مسئولان به پاسداران محول شد. حفظ اسرار نظام جزو تکالیف شرعی ماست.

پاسداران از بدو تولد خود با دو شاخص معنویت و تبعیت و همراهی نسبت به ی رشد کرده است. بنابراین نیازی به کنترل مداوم نیروها نیست، ی که خدا را برای خود حاضر و ناظر می داند، خود را به محدود این دنیا نمی فروشد.

دید شما به این مسأله، دید ایده آلی است.

همینطور باید نگاه کنیم. نباید احساس کنیم ایده آلی است که دسترسی نداریم. پاسداران به این مسأله ایده آل رسیده است.

 

البته ، در کشور ما اتفاق افتاده که یک نیروی امنیتی که جزو مسئولین نیز بوده با جاسازی یک بمب، دو نفر از سران را به شهادت رسانده است. چطور می توان به یک نیروی حفاظت تا این حد اطمینان کرد؟

اینها افراد جزو ما نبودند. نمی خواهیم بگوییم همه چیز مطلق است، بالا ه ممکن است ی را نیز پیدا کنیم. اما ما را اینطور دنبال می کنیم.

پس باید یک سیستم گزینش نیروهای خبره و متعهد خیلی قوی وجود داشته باشد.

گزینش همه جا وجود دارد. عنوان شغلی ندارد، کدام آدم عاقلی می پذیرد که جان خود را برای حقوق کمی مثلاً کمتر از یک میلیون تومان بدهد؟ این افراد نمی توانند در شغلی غیر از مشاغل درآمد حاصل کنند؟

می گوییم تمام ظرفیت های بالا بردن این شرایط است. چرا دشمنان انقلاب ی که استخوان بر گلوی آنهاست، این نهاد را مسئول همه اقدامات تروریستی می دانند؟ در صورتی که خودشان تروریستند!

کجا سر بچه بی گناهی را بریده و به بدن حیوان وصل کرده است؟ در زمان بحران ایجاد شده در تهران در دوران جنگ، به محض مشاهده فردی با اورکت ، وی ترور می شد حتی اگر ی نمی بود.

تا جایی که فرماندهان وقت تصمیم گرفتند برای ش ت هیبت ناامنی ایجاد شده کاذب توسط دشمنان، همه پاسداران با لباس به خیابان آیند که بعد از آن همه چیز رفع شد.

این مسائل و مشکلات با چه چیز قابل قیاس است؟ معتقد هستیم با افزایش معنویت، مشکلات کمتر می شود. البته باید گفت که دقت ها و مراقبت های لازم نیز انجام می شود.

سابقه کناره گیری هیچ محافظی را نداریم

در بحث علاقمندی جوانان به امر حفاظت، فرمودید ممکن است علاقه برخی از افراد پس از ورود به کار از بین رفته و فرد پشیمان شود تا حالا پیش آمده که محافظی پس از چند سال خدمت پشیمان شده و کنار بکشد؟ معمولاً در این شرایط چه می کند؟ وج این افراد با توجه به اطلاعاتی که در دست دارند خطری ایجاد نمی کند؟

سابقه این اتفاق را نداریم. رویه ای برای تغییر و جابجایی کارکنان دارد. یک فرد همیشه که در یک نقطه نمی ماند باید تغییر هم ایجاد شود.

در سیکل تغییرات، مراحلی طی شده و متوقف هم نمی شود. آیا می شود یک فرد 30 سال در یک نقطه قرار بگیرد؟ کهولت سن، شرایط جسمانی همه تغییر می کند چرخش باید انجام شود. یک شکل ثابت نمی تواند باشد.

تغییر شغل محافظان بدون اشکال است

طبیعی است شما در روند اداری خود، نیروها را جا به جا می کنید. اما یک نیرویی خود تصمیم به کناره گیری می گیرد؟

اشکالی ندارد.

یعنی شما آنقدر به آن افراد اطمینان دارید؟

این فرد در یک سیکل قرار گرفته و از آن عبور می کند، ی را اجبار نمی کنیم.

حفاظت 300 شهید دارد

تعداد ی حفاظت از ابتدای انقلاب تاکنون به چه میزان است ؟

مقطع بین سال های 58 تا 67 که جنگ تمام می شود، حدود 9 سال است و در آن زمان شاید یک سوم سازمان حفاظت شهید شدند.

اما در مجموع تا زمان حاضر 300 شهید داده ایم که خود آمار بالایی است. این نشان دهند بالا بودن سطح باور است. پاریاب که اخیر به شهادت رسیدند همکار ما در حوزه حفاظت بود.

وی به دلیل اینکه جانباز شیمیایی بود، همواره یک کپسول کنار دست خود داشت و شیمیایی نیز به شهادت رسید. وی تمام سلامتی و زندگی خود را در راه برای نظام صرف کرد.

در یت های حفاظت، گاهی اوقات برخی همکاران، از ولی فقیه در در خصوص اصرار همکاران خود برای رفتن به جبهه استفتاء می د. آنجا وقت ولی فقیه فرمودند «حفاظت مثل رفتن به جبهه تکلیف است».

بنابراین شما باید با این رویکرد به کار ما نگاه کنید. شخصا خیلی از کشورها را مشاهده   ولی زمانی که کشورهای در سطح عالی دنیا، با برادران ی روبرو شدند خیلی از مسائل را از ما پذیرفته و به خارج برده و از آن به نیکی یاد د، صدور امروز انقلاب نیز محصول این ایثار است.

اما در حال حاضر فضای کنونی با فضای زمان انقلاب و جنگ متفاوت است، ممکن است نگرش افراد با نگرش گذشتگان متفاوت باشد.

این افراد هم به همان صورت می شوند. زمانی که جوانان ایران به منطقه رفتند مگر چند سال داشتند. آنها بعد از رفتن پایه های قوی یافتند، جوانان امروز نیز همانطور هستند ممکن است 10 سال بعد به اعتقادات و باورهای گذشتگان برسند.

اعتقادات که بسته نمی ماند، باید به روز شده و با مسائل روز هماهنگ شود و بدین شکل سطح بصیرت بالا می رود.

دلیلی برای تشابه عقیدتی محافظ با مسئولان وجود ندارد

فرد محافظ، حداقل باید از لحاظ ایدئولوژیک یا اعتقادی و با فرد محافظت شده یک قرابت اعتقادی داشته باشد. این امر در انتخاب محافظ چقدر لحاظ می شود؟

ما شرایطی برای احراز داریم. اینکه یک شخصیت چه روحیه دارد و ما بخواهیم مطابق آن روحیه، محافظ پیدا کنیم ممکن است صورت نگیرد. روحیات هر فردی برگرفته از اعتقادات و اخلاق و رفتار است که همه الگو دارند. الگوهای ما نیز سیره و سنت بزرگان است.

انتظار هم همین است، ما باید دقت کنیم تا خود را منطبق با خصوصیات ترسیم شده برای خودمان هماهنگ کنیم.

محافظان کمک کننده شخصیت ها برای تحقق اه نظام هستند.

از شخصیت های ما هم انتظار می رود که دارای همین ظرفیت ها باشند. البته بین محافظان و مسئولان تفاوت وجود دارد. مسئولان بار نظام را بر دوش دارند و محافظان مسئولیت دارند که در حفظ نظام به آنها کمک کنند تا آنها بتوانند این مسئولیت را به نحو شایسته تر دنبال کرده و دغدغه ای نداشته باشند.

در زمان هایی هم ممکن است، فشار کار زیاد باشد که باید با آنان همراهی و در صورت ضرورت مدارا کرد. در هر شغلی علاوه بر روابط کاری، روابط اخلاقی نیز وجود دارد. تعاملات اخلاقی همیشه بوده، است و خواهد بود. هر چه این اخلاقیات بالاتر رود روابط راحت تر می شود.

در ضمن شما فرض کنید فردی با مجموعه آن فضا و شرایط هماهنگ نیست، آیا همه مجموعه دارای این شرایط نیست ؟ یعنی حفاظت از مجلس بر ما واجب است یا بگوییم احیاناً خدای ناکرده یک ی که مثلا در این مجلس نامناسب است؟

تفاوت دیدگاه آن هم برای محافظی که قرار است جان خود را برای یک مسئول مخالف با دیدگاهش بدهد آزاردهنده است.

علت محافظت از برخی مراکز حفاظت چیست؟ نیروی های حفاظت بر اساس تد ر و سیاست‌های نظام که حاکمیت ی عادل و ولی‌فقیه دارد عمل می‌کنند. یعنی تکلیف را دنبال می‌کنیم. اگر یک نفر در یک مجموعه ناسازگار شد اصل را نباید رها کرد. اصل بر این است که ممکن است روحیات افراد و سلایق با هم متفاوت باشد.

آن یک نفر به‌عنوان مقام ارشد یک حوزه، بر همه مسائل اثر می‌گذارد.

فرض کنید که باید از رئیس جمهور و سایر قوا حفاظت کنیم. با توجه به صحبت شما، تکلیف چیست؟ ممکن است سخت باشد، باید بپذیریم. در آموزه‌های دینی ما چه چیزی تعریف شده است.

بنابراین شما یک روند آموزشی خیلی قوی برای نیروهای خود برای عمل بر اساس این نگرش برگزار می کنید.

ما باید اینگونه عمل کنیم. ما از صدر هم این مسئله را داشتیم، در صدر انی بودند که در زمان اکرم (ص) یک نگاه داشته و بعد در زمان المومنین علی (ع) تغییر موضع دادند.

آیا در زمان خلیفه سوم حسن مجتبی در حفاظت از جان خلیفه آسیب ندیدند؟ همه مسائل ما برگرفته از ائمه است. المومنین علی (ع) برای حفظ اه برتر، از خلفا دفاع کرد. ما هم باید همان مسیر را برویم. نظر حضرت و معظم انقلاب نیز همان مسیر است.

نیروهای حفاظت باید حریم اشخاص را رعایت کنند

البته این توجه به اخلاقیات مربوط به سران و مسئولان نمی‌شود، بلکه سطوح پایین را هم مد نظر قرار می‌گیرد، بنابراین هر جایی برای نیروهای حفاظت ویژه است، دوست نداریم زمانی که یک ارباب رجوع وارد مجلس می شود، نیروهای حفاظت برخورد خوبی با وی نداشته باشند، حتماً باید حریم و احترام یک فرد توسط خواهر و برادر همکار ما حفظ شود.

منّتی هم بر ی نداریم تکلیف و وظیفه ای داریم که باید آن را به نحو شایسته انجام دهیم. باید برخورد و رفتارمان جدای از آنچه بر عهده ماست به نحو شایسته انجام شود. بنابراین در پی تداوم این رویه و روحیه در همه مکان های تحت پوشش هستیم.

همکاری شخصیت‌ها با نیروهای حفاظت اهمیت بسیاری دارد

همکاری مسئولان با نیروهای حفاظت چقدر مهم است؟

طبیعتاً بسیار مهم است و عمدتاً همکاری می‌کنند. ما در روش‌ها و تاکتیک‌ها شرایط خاصی داریم. چون برای یک یت، ترتیب و توالی مفصل وجود دارد.

از سال 63 به بعد شاهد هیچ هواپیماربایی موفقی نبودیم

یکی از مسئولیت های حفاظت، بحث امنیت پرواز است، از چه زمانی این مسئولیت بر عهده شما قرار گرفت؟

موضوع حفاظت از هواپیماها، متاثر از فرمان حضرت (ره) در سال 63 است. قبل از فرمان حضرت به برای حفاظت از هواپیماها و مقابله با هواپیماربایی، هواپیماربایی هایی صورت گرفته بود، حتی هواپیما را به خارج منتقل کرده بودند. آن زمان علی‌رغم نداشتن تجربه، نیروهای حفاظت توانستند به نحو شایسته‌ای از این امر جلوگیری کنند.

تا حالا چند هواپیما ربایی در کشور صورت گرفته است؟

از سال 63 به بعد که پاسداران در فرودگاه‌ها مستقر شدند هواپیما ربایی نداشتیم. تهدید بوده اقدام به هواپیماربایی هم شده اما هیچکدام موفق نشدند.

سال 88 هیچ خطری پرواز محمد خاتمی را تهدید نکرد

در انتخابات سال 88 نیروهای حفاظت زحمات زیادی را متحمل شدند، یکی از مباحث مرتبط با حفاظت پرواز که در همان ایام بوجود آمد، موضوع تهدید پرواز آقای خاتمی بود که جزئیاتی از این اتفاق در رسانه ها منتشر شد، اصل موضوع چه بود؟

در ابتدا باید گفت که ما براساس این موضوع بحث داریم چه برسد به مرحله اجرا. می گویند قصد داشتند این هواپیما را منفجر کنند. می‌دانید شرایط انفجار در هواپیما کاملا متفاوت است؟ همزمان با سفر آقای خاتمی در یک پرواز دیگری در آن مسیر یک مشکل پیش آمد، اما موضوع مرتبط با موضوع سفر وی نبود، یعنی بعد مشخص شد مباحث دیگری دخیل بوده و صرفاً موضوع آقای خاتمی نبود.

تد ر حفاظت برای امنیت در سفرهای شخصیت ها به خارج از کشور

محافظت از شخصیت‌ها در خارج از کشور برعهده شما است؟

در خارج از کشور سازوکار دیگری دارد. وقتی مهمان می‌آید با خود محافظ می‌آورد اما با سازوکار ما، اگر از ایران نیز هیئتی برود با سازوکار آنها هماهنگ می شویم البته تمهیداتی خاص نیز برای خود داریم.

معمولا گروه‌های پیش‌رو چند روز قبل از سفر یک مسئول به یک کشور خارجی ، به آنجا سفر می کنند؟

کشور مقصد برای ما بیگانه است، بنابراین همکاران حفاظت برای استفاده از تمام ظرفیت ها و برای حفاظت بهتر چند روز قبل به آن کشور سفر می کنند، البته سفیر ایران در آن کشور نیز توجیه است و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه نداشتیم.

چند ماه پیش در کت منتشر شد با این موضوع  که 7 سال پیش در به طرف آقای احمدی‌نژاد گلوله شلیک شد.

من نشنیدم.

شهادت محافظ در سیستان ناشی از سوءقصد به رئیس جمهور نبود

در سیستان و بلوچستان آقای احمدی‌نژاد مورد سوء قصد قرار گرفت و یکی از محافظانش نیز به شهادت رسید. توضیحی در این زمینه می‌فرمایید که برای این شرایط چه تمهیداتی شیده شده و مسئله چگونه پیش آمد؟

حادثه سیستان مربوط به شخص احمدی‌نژاد نبود. موضوع مربوط به یک منطقه دیگر بود. رئیس جمهور پس از ورود به استان، به تمام ا و برخی بخش‌ها و دهات این استان سفر کرد.

ما باید همکاران خود را با توجه به نوع مسئولیتمان به منطقه گسیل می‌کردیم، بنابراین محافظان رئیس جمهور که به یکی از مناطق مورد بحث رفته بودند زمان مراجعه از یک منطقه به منطقه دیگر، با اشرار آن منطقه درگیر شدند که این درگیری منجر به شهادت یکی از همکاران شد.

جایگاه حقوقی شخصیت ها در نوع حفاظت از آنها موثر است

در حفاظت انصار المهدی(عج) از چند مسئول محافظت می‌شود و رده‌بندی مسئولان به چه صورت است؟

تعداد براساس موارد ابلاغ شده، محاسبه می‌شود که از بیان عدد معذوریم. در تعیین رده نیز پارامترهایی مطرح می‌شود که آنها بحث خاص خود را دارند. یکی از آنها جایگاه حقوقی فرد است که از سران قوا تا وزرا را در بر می گیرد و براساس آن پروسه رده تعیین و ابلاغ می‌شود.

شهید رجایی توسط عوامل صهیونیستی به شهادت رسید

با توجه به تهدیدهای و رژیم صهیونیستی، دغدغه شما نسبت به حفاظت از مسئولین بیشتر نشده است؟

آیا این تهدیدها مربوط به یک دو سال اخیر است یا 32 سال است که این تهدیدات وجود دارد؟ این تهدیدات وجود داشته، هست و خواهد بود.

امروز آنها تهدیدات را به صورت تهدیدات نرم در آورده‌اند. امروز مدعیان ، جنایات را در فضای مجازی آموزش می‌دهند که باعث افزایش تهدید می شود، آموزش نحوه ساختن بمب در این فضا، به معنای گستردگی تهدیدات است.

آنها از ابزار و فناوری روز برای اه تروریستی استفاده می کنند، اما مدام دم از می زنند البته این فقط مربوط به کشته شدگان حادثه بوستون است که توسط معظم انقلاب ی و دیگر  شخصیت‌ها محکوم شد.

هر جایی که اقدام تروریستی انجام می‌شود یا از طرف یا رژیم صهیونیستی و یا کار مشترک است. شهید رجایی نیز توسط تجهیزات صهیونیست‌ها به شهادت رسید. بنابراین می توان گفت این کشورها به دلیل داشتن ابزارها و امکانات تبلیغی طرفدار شناخته شده‌اند و ایران نیز ضد معرفی می‌شود.

مربوط به اقدامات حفاظت هواپیمایی ساخته می شود

کشورهای غربی در حال حاضر ‌های مختلفی در تبلیغ توانایی حفاظتی خود تهیه می کنند. و نیروی حفاظتی ما قصد انجام چنین کاری که علاوه بر نشان دادن توانمندی نیروها موجب غرور می‌شود، ندارد؟

چنین امکانی وجود دارد. البته احتمالا همکاران حفاظت در حفاظت هواپیمایی، برنامه‌ای را دنبال می‌کنند و در آینده‌ای نه چندان دور در مورد آن صحبت خواهند کرد.

در دنیا نمونه‌ای همچون ایران وجود ندارد

به عنوان نکته پایانی اگر مطلبی در نظر دارید بفرمایید.

مسئولیت پاسداران، پاسداری از انقلاب ی و حفظ دستاوردهای آن است. هر جایی که انقلاب ی دچار خطر شود، باید اقدام کند.

امیدوار هستیم یک روزی ایران به شرایطی برسد که همه مشکلات از پیش روی آن برداشته شود، البته این امر دور از ذهن نیست که تمام شرایط‌  را رصد کرده و بتوانیم از هر نقطه‌ای از کشور احاطه و اشراف به تمام شرایط حفاظتی و امنیتی و انتظامی پیدا کنیم.

ایران دارای این ظرفیت‌ها و پتانسیل های زیادی است آن را نیز بارها اثبات کرده و امیدواریم این سازوکار خوب مهیا شود.

در دنیا نمونه‌ای همچون ایران نداریم، زیرا بسیاری از کشورها و وضعیت‌ها را دیده‌ام. داشتن یک حکومت با در راس قرار داشتن ولی فقیه و داشتن فرزندان شهید پاک و صادق به همه دنیا می‌ارزد.

باید قدر این نظام دانسته و برای آن ایثارگری کرد. حفاظت انصار المهدی نیز در حال انجام این اقدامات است که  امیدواریم خدا به همه ما به برکت ولی‌عصر (عج) توفیق بدهد که این مسیر را به سرانجام برسانیم.

 

در هایی که از زمان ریاست جمهوری خاتمی برجای مانده، حلقه محافظین رئیس جمهور اسبق به خوبی قابل مشاهده است. همان تیم حفاظت برای به یادگار باقی ماند و رییس ت نهم با همان تیم حفاظت قبلی به کار خود ادامه داد و اگر چه چند رئیس تیم حفاظت تغییر کرد، ولی افراد این تیم که دائما در اطراف بودند، ثابت بود.

با این حال به محض انتخاب به جایگاه ریاست جمهوری، بخش عمده ای از محافظان او بلافاصله تغییر پست داده، یا همراه ماندند و یا به تیم حفاظت هاشمی رفسنجانی و دیگر افراد سرشناس کشور منتقل شدند.

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

 

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

محافظ سال‌های دور که هم اینک در تیم حفاظتی هاشمی رفسنجانی حضور دارد

 

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود


تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود


تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

روز قدس امسال/ محافظ در خدمت تیم حفاظت رفسنجانی است


خودروی ضدگلوله "بی ام و" برای


از معدود خودروهای تشریفات مجهز در کشور، چند دستگاه "بی ام و" ضدگلوله است که در برخی از مواقع خاص مورد استفاده قرار می گیرد، ولی بلافاصله پس از فرآیند رای‌آوری ، این خودروی تشریفاتی و مجهز در اختیار او قرار گرفت تا روزهای پرهیاهوی انتخاب ک نه را به همراه آن بگذراند.

حتی در هفته های اول پس از رای آوری در منزل خود میزبان سران نظام و دیگر مسئولین کشور بود تا دفتر وی به اندازه کافی ایمن سازی شود(!) و بعد در آن اسکان یابد.

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود


این "بی ام و " تشریفاتی صرفا در مراسمات خاص مورد استفاده قرار می گیرد اما در اولین روزهای پس از انتخاب شدن با همین خودرو به مجلس رفت


کیف ضدگلوله پرحاشیه

با توجه به سن خود و همچنین در دستور کار نبودن سفرهای استانی پرتعداد، در یک ساله گذشته به صورت محدود، تنها به چند شهر سفر کرده و از نزدیک با مردم به دیدار حضوری پرداخته است.

در اولین سفر استانی او، تصاویر خبرگزای ها کیف های بزرگی را نشان می داد که در دست محافظان چپ و راست بود و در مواقعی که ازدحام مردم فزونی می یافت، به ناگاه محافظان او این کیف ها را باز کرده و به عنوان مانعی بزرگ بین او و مردم حائل می د.

این اقدام که بنا بر گفته تیم حفاظت رییس جمهور، برای جلوگیری از هدف گرفتن توسط عامل تک تیرانداز خانه مجاور مسیر استقبال(!!) ذکر شده بود، اقدامی کاملا بی‌معنا و نمادین بود. این نوع کیف‌ها صرفا در سفرهایی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص مورد حفاظت در محله و یا شهر غیر ایمن و آن هم در وضعیت زرد قرار داشته باشد.


تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

به محض خارج شدن از هواپیما، محافظین او کیف ضدگلوله را به دست می گیرند

 

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

 

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

در اولین سفر استانی ، این کیف برای مردم ناشناخته بود


تیم حفاظت سید حسن نصرالله تنها در سخنرانی های او در جنوب لبنان که جولانگاه جاسوس های رژیم صهیونیستی است و امکان حمله هوایی در کمتر از 15 دقیقه وجود دارد، استثناً از این نوع کیف استفاده می کنند و آن هم در مواقع خاص، ولی توجیه استفاده این نوع از کیف‌های ضد گلوله در سفرهای استانی چیست؟!

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

سخنرانی سید حسن نصرالله در جنوب لبنان

در بین مسئولین کشورهای دیگر تنها تیم حفاظت جان کری – خارجه - است که به کرات و به طور علنی در سفر به دیگر کشورهای دنیا از این نوع از کیف های ضد گلوله استفاده می‌کند و محافظان او دقیقا پشت سر کری، این کیف ها را به دست می‌گیرند.

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود


تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود


تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

تیم حفاظت جان کری به کرات از این کیف های ضد گلوله استفاده می کند

هر سفر، یک لباس جدید!

نظم تیم حفاظت رئیس جمهور نکته مهمی است و در خور تقدیر، اما اینکه در هر سفر استانی برای تمام محافظین لباس یکدست جدید تهیه شود و همه محافظین در تمام سفرها، یک نوع جدید لباس یکدست بپوشند، نه تنها هزینه اضافی را بر بیت المال تحمیل می کند، بلکه نوعی نمایش قدرت در تیم محافظین به شمار می آید..

در بیشتر سفرهای ، محافظین او از لباسهای کاملا یکدست و البته منحصر به فرد برای هر سفر استفاده کرده اند.

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود


تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

لباس متحد محافظین در سفر به ایلام

 

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

لباس متحد محافظین در سفر به اهواز

 

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

 

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

لباس متحد محافظین در سفر به اردبیلتیم حفاظت چند لایه در ‌ها!

برآورد ها نشان می دهد در روز قدس امسال بیش از 30 محافظ در اطراف خود داشته که امکان نزدیک شدن حتی یک نفر از مردم را نیز به او نمی‌دهد، این شیوه در زمان کمی تعدیل شده بود تا حدی که یک شهروند با رئیس جمهور حتی می‌توانست مصافحه انجام دهد، اما در ت فعلی دوباره فراموش شده به صورتی که نزدیک شدن به رئیس جمهور تا فاصله ده متری نیز امکان پدیر نیست.

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود

در روز قدس امسال
داستان اسکورت رئیس جمهور


رضوانیه در بخشی از کتاب خود که درباره تیم های حفاظت رئیس جمهور ها در ایران نوشته است، می آورد:"آقای هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری نگران افکار عمومی نبود و آزادانه زندگی کرد. اما آقای خاتمی وقتی به میدان پاستور رفت، گفت که سوار مرسدس نمی‌شود و پژو را برگزید. آقای احمدی‌نژاد هم که حامی قشر مستضعف بود، نیسان پاترول سوار شد و حتی به رنگ آن نیز توجه داشت. ایشان وقتی برای نخستین‌بار به نیویورک سفر کرد، کاروان طولانی اسکورت سران ملل و حتی رنگ مشکی اتومبیل‌ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت که یی‌ها میان مردم رعب و وحشت ایجاد می‌کنند."

تیم حفاظت ، روز به روز به هالیوود نزدیک تر می شود


با توجه به فرآیند های ذکرشده به علاوه تصاویر آن معلوم نیست چرا تیم حفاظت رئیس جمهور در حال رصد "غیرمعمول" اقدامات امنیتی است و با چه توجیهی حفاظت از را با شیوه های هالیوودی انجام می دهد؟!


مصاحبه با فرمانده یگان حفاظت از شخصیت‌های ناجا

محافظ

این کت‌وشلوا وش‌های پر رمز و راز سال‌ها آموزش دیده‌اند تا پیش از هر چیز «تهدید» را بشناسند؛ مردهایی که همه چیز و همه در نظرشان تهدید است مگر ع آن ثابت شود؛ آدم‌هایی که به‌قول «حاج حیدر» بادیگارد، محافظ شخصیت نظامند حتی در دهه ۹۰... .

قدیمی‌ترهایشان صندوقچه اسراری هستند پر از رازهای مگو؛ صندوقچه‌ای مملو از خاطرات ناگفته‌ای که شاید هیچ وقت‌ باز نشود؛ رازهایی از محرمانه‌ترین لحظات مسئولان و سران نظام؛ مردهای کت و شلوار پوش پر رمز و رازی که سال‌ها آموزش دیده‌اند تا پیش از هر چیز، «تهدید» را بشناسند؛ مردهایی که همه چیز و همه در نظرشان تهدید است مگر ع آن ثابت شود؛ آدم‌هایی که در نظر خیلی‌ها «بادیگاردند» ولی به قول حاج حیدر بادیگارد، حتی در دهه 90 هم همچنان «محافظ شخصیت نظامند نه بادیگارد»؛ آدم‌هایی که جانشان را کف دست گرفته‌اند تا شخصیت‌های نظام، تهدید نشوند.

پا گذاشتن به داخل حیاط یگان حفاظت شخصیت‌ها، آن‌قدر ارزشمند هست که دو سال و نیم وقتت را برایش بگذاری تا پای حرف‌ها و خاطرات این آدم‌های پر راز بنشینی؛ حرف‌ها و خاطراتی که برای هر خبرنگاری ارزشمند است؛ حتی اگر مجاز باشی فقط یک در هزارش را روایت کنی؛ خاطرات دلهره‌آوری از دنیایی که در پشت شیشه‌های تیره بنزهای آ ین مدل تشریفات می‌گذرد...

هدایت البرزی فرمانده یگان حفاظت از شخصیت‌های ناجاست؛ مردی میانسال و خوش اخلاق و به شدت دقیق؛ سر ساعت در دفتر کارش منتظرمان است؛ دفتر کارش پر است از لوح‌ها و جام‌های تقدیر پلیس کشورهای مختلف؛ از کشورهای اروپایی تا کشورهای عربی منطقه؛ سر حوصله یکی یکی آن‌ها را نشانمان می‌دهد و دست آ جعبه بزرگی را می‌آورد و با وسواس عجیبی، درش را باز می‌کند و پرچم بزرگ سبزی را که با دقت تا شده باز می‌کند؛ خودش می‌گوید بهترین هدیه‌ای است که در تمام عمرش گرفته؛ پرچم سبزی که مدت‌ها روی مزار المومنین بوده؛ هدیه‌ای از سوی رئیس پلیس عراق برای فرمانده حفاظت شخصیت‌های پلیس ایران.

سر صحبت باز می‌شود؛ از برنامه‌ریزی چند ماهه و تمرینات مکرر سناریوی اسکورت و محافظت اجلاس سران غیرمتعهدها تا اسکورت چند ده خودرویی پوتین و برخی سران کشورهای بزرگ دنیا؛ از آموزش محافظان زن برای شخصیت‌های زن نظام تا خاطره تلخش از تیم حفاظت یکی از مسئولان ارشد کشور در اوایل انقلاب که باعث شده بود او به همراه خانواده‌اش توی جوی پر از گِل بیفتد؛ گفت‌وگویی که البته به دلیل ملاحظات امنیتی، بخشی از آن حذف شد. گفت‌وگویی که مشروح آن در زیر آمده:

تاریخچه حفاظت از شخصیت‌ها در ایران قبل و بعد از انقلاب/حفاظت از 80 درصد مقامات دارای رده امنیتی توسط ناجا

- مختصری درباره تاریخچه حفاظت از مسئولان کشور در ایران بفرمایید و اینکه نیروی انتظامی چه نقشی در این میان دارد؟

حفاظت شخصیت‌ها در دنیا تاریخچه طولانی دارد و در کشورمان مسئولیت حفاظت شخصیت‌ها در اختیار شهربانی قرار داشت و بعد از انقلاب هم حفاظت بخشی از شخصیت‌های نظام به کمیته انقلاب ی و بخش دیگری به پاسداران واگذار شد.

بعد از آن هم با توجه به ادغام شهربانی، ژاندارمری و کمیته در نیروی انتظامی، مسئولیت حفاظت شخصیت‌ها به نیروی انتظامی س شد.

البته بعد از ادغام و در برهه‌ای از زمان و در حدود 4 تا 5 سال، مسئولیت حفاظت از شخصیت‌ها به پاسداران واگذار شد ولی مجدداً این وظیفه در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت.

- این اتفاق دقیقاً در چه سال‌هایی رخ داد؟

به دنبال تدبیر فرماندهان مقرر شد تا به صورت آزمایشی مسئولیت حفاظت شخصیت‌ها در سال 84 به پاسداران واگذار شود که در نهایت و پس از 5 سال، این مسئولیت در سال 89 مجدداً به نیروی انتظامی س شد.

- الآن چند شخصیت در نظام به عنوان شخصیت‌هایی شناخته می‌شوند که باید حفاظت از آن‌ها انجام شود؟

شاید بهتر بود که اسم حفاظت از شخصیت‌ها تغییر می‌کرد چرا که از نظر ما یکایک آحاد جامعه دارای شخصیت هستند ولی در این بین، برخی افراد جامعه به لحاظ موقعیت‌شان، دارای رده‌های امنیتی هستند که نیازمند حفاظت است.

به هر حال در حال حاضر حدود 80 درصد از مقامات که دارای رده امنیتی هستند، مورد حفاظت قرار می‌گیرند و حفاظت از آن‌ها در اختیار یگان حفاظت شخصیت‌هاست و حفاظت از تعداد معدودی نیز در اختیار پاسداران است.

«شاک»؛ مرجع تشخیص رده امنیتی شخصیت‌های نظام/ چگونگی تعیین تعداد محافظان یک شخصیت

- تشخیص اینکه یک فرد باید مورد حفاظت قرار گیرد و یا اینکه دیگر نیازی به حفاظت از این افراد نیست و تهدیدی متوجه آن‌ها نیست بر عهده چه ی است؟

اینکه یک فرد مورد تهدید است یا خیر و یا اینکه باید نظام جان چه ی را حفاظت کند، توسط شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی کشور تعیین می‌شود و سطح‌بندی و رده‌بندی امنیتی افراد دارای مسئولیت در کشور را با توجه به تهدیداتی که متوجه آن‌هاست و مسئولیت این افراد تعیین می‌کند و بر اساس رده‌بندی امنیتی شورای امنیت کشور (شاک)، حفاظت از این افراد در دستور کار قرار می‌گیرد.

- رده امنیتی افراد تنها در دوره مسئولیت آن‌هاست یا ممکن است پس از اتمام مسئولیت هم در رده‌بندی‌های امنیتی قرار داشته باشند؟

سطح بندی امنیتی افراد با توجه به تهدیداتی که متوجه آن‌هاست تعیین می‌شود البته بیشتر افرادی که دارای رده امنیتی هستند، سطح بندی امنیتی آن‌ها به واسطه مسئولیتی است که عهده‌دار هستند ولی در برخی موارد افرادی هم وجود دارند که پس از اتمام دوره مسئولیتشان، تهدیداتی متوجه آن‌هاست که به واسطه این تهدیدات در سطح‌بندی امنیتی دسته بندی می‌شوند. مثلا وزرایی هستند که پس از اتمام مسئولیتشان هم با توجه به تهدیداتی که دارند در این سطوح امنیتی قرار دارند و باید مورد حفاظت قرار گیرند.

از طرف دیگر افرادی هم وجود دارند که علی‌رغم آنکه مسئولیتی نداشته و ندارند، در این سطح بندی امنیتی قرار می‌گیرند مثل نخبگان و برخی دانشمندان که حتی با وجود نداشتن مسئولیت، تهدیداتی متوجه آن‌هاست.

البته با توجه به ناامنی‌های موجود در کشورهای منطقه و کشورهای اطراف ما و همچنین برمبنای احتمال تهدیداتی که متوجه برخی افراد در کشور است این تمهیدات برای حفاظت از شخصیت‌ها انجام می‌شود.

- تعداد محافظانی که در اطراف شخصیت‌ها قرار می‌گیرند بر چه اساسی انتخاب می‌شود؟

تعداد محافظان یک شخصیت نیز بر اساس نوع تهدید، مقطع زمانی و محلی که در آن شخصیت حضور دارد تعیین می‌شود مثلاً در یک بازه زمانی، شاک رده امنیتی شخصیت را دو ویژه تعیین می‌کند؛ حتی در برخی موارد، ممکن است حفاظت از شخصیت به صورت 24 ساعته با اسکان در محل کار یا زندگی شخصیت همراه باشد. البته ممکن است در یک روز به واسطه افزایش احتمال تهدید، تعداد محافظان بیشتر شود و یک روز کمتر.

وظایف تیم حفاظت؛ از تعیین نوع غذای شخصیت تا نوع سلاح و مهمات در سفرهای استانی

- تیم اسکورت شخصیت‌ها چطور؟

بعضی شخصیت‌ها علاوه بر محافظ همراه دارای اسکورت خودرویی یا حتی اسکورت موتوری هستند که همراهی اسکورت موتوری یا خودرویی هم بر اساس تشخیص شاک و نوع تهدید مشخص می‌شود.

البته حفاظت شخصیت‌ها ریزه‌کاری‌های زیادی دارد مثلاً در سفرهای استانی برخی استان‌ها، ا و یا اماکن، شرایط امنیتی متفاوتی دارد که در این موارد با توجه به حجم تهدیدات، نوع اسلحه، نوع اسکورت، نوع خودرو حامل شخصیت، تیم‌های اسکورت، پیش‌رو و مواردی از این دست تغییر می‌کند.

- خب با وجود این شرایط فراهم مقدمات سفر موضوع پیچیده‌ای است.

درست است؛ این حساسیت برای شخصیت‌های دارای رده امنیتی بالا تا جایی است که حتی در نوع تغذیه و غذایی که باید شخصیت و یا تیم حفاظت وی بخورند نیز تأثیر می‌گذارد مثلاً در استان‌های گرمسیری و سردسیری، نوع غذا به گونه‌ای تعیین می‌شود که اثر آب و هوایی را متعادل کند تا مشکلاتی پیش نیاید.

به هر حال برنامه‌ریزی برای سفر استانی سران یک برنامه‌ریزی پیچیده است چرا که باید تمام تهدیدات احتمالی را مشخص کرد و برنامه‌ریزی‌های لازم را در تمام ابعاد پیش و حین سفر به گونه‌ای چید که این احتمال به حداقل ممکن برسد.

شما می‌دانید به هر حال سلامت و حفظ جان شخصیت بر عهده تیم حفاظت وی است و از طرفی باید نوع تعامل تیم حفاظت با دیگر عوامل به گونه‌ای باشد که علاوه بر حفظ جان و سلامت شخصیت، برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این سفر نیز محقق شود. این موضوعات باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی امنیتی برای یک سفر استانی، بسیار سخت و پیچیده شود.

حفاظت از تمام شخصیتهای نظام بر عهده ناجاست/ آمادگی ناجا برای تأمین امنیت سران سه قوه

- همانطور که خودتان هم اشاره کردید، مسئولیت حفاظت از بعضی شخصیت‌های نظام را پاسداران عهده‌دار شده، این مرزبندی بین فعالیت یگان حفاظت ناجا و انصار در پاسداران چگونه است و بر چه اساسی انجام می‌شود؟

بر اساس بند 6 ماده 4 قانون، مسئولیت حفاظت از تمام شخصیت‌های نظام بر عهده نیروی انتظامی است ولی با توجه به تدبیر و تشخیص شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان، حفاظت از سران سه قوه به پاسداران واگذار شده است که این یگان آمادگی تأمین امنیت سران سه قوه را دارد. این در شرایطی است که واقعاً هیچ تفاوتی بین ما و پاسداران وجود ندارد و نیروی انتظامی و یک هدف مشترک دارند و آن‌ هم انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله برای خدا و کشور است.

محافظان شخصیتها چگونه انتخاب می‌شوند/ از سیر تا پیاز آموزشهای محافظان شخصیت

- خیلی‌ها این تصور را دارند که حفاظت از شخصیت‌ها به واسطه نوع فعالیت‌شان، جزو مشاغل هیجان انگیز به شمار می‌روند و از این رو تعداد علاقمندان برای جذب در یگان حفاظت شخصیت‌ها زیاد است؛ نیروهای این یگان باید بر اساس چه پروتکلی جذب ‌شوند؟

بزرگترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن است و با توجه به اینکه مأموریت‌های این یگان، مأموریت سخت و حساسی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، نحوه جذب نیرو در این یگان مست م شرایط خاصی است که از میان پرسنل خبره و زبده نیروی انتظامی انتخاب می‌شوند تا بتوانند حداقل شرایط لازم برای انجام این مأموریت را داشته باشند.

- چه شرایطی؟

نخستین شرط علاقمندی است و بعد از آن باید پارامترهایی مثل اندام متناسب، ورزیدگی بدنی، هوش بسیار بالا، چهره، قد و قواره و فرم بدنی قابل قبول و همچنین رفتار موقر؛ چرا که وقتی یک فردی به عنوان محافظ در کنار یک فرد دارای مسئولیت قرار می‌گیرد باید نحوه رفتار و گفتارش در شأن جایگاهی که قرار گرفته باشد؛ علاوه بر آن بسیاری از پرسنل یگان حفاظت شخصیت‌ها باید در کنار شخصیت‌های خارجی در داخل و خارج از کشور قرار گیرند که در این شرایط، حساسیت نحوه گفتار و کردار آن‌ها دو چندان می‌شود. چرا که ما به عنوان یک کشور مسلمان و شیعه، باید نحوه رفتار، کردار و گفتارمان مطابق با موازین شرعی و حسن خلق توصیه شده دینمان باشد.

 

- بعد از جذب نیروهایی که حداقل شرایط لازم را دارند چه آموزش‌هایی به آن‌ها داده می‌شود تا به عنوان محافظ در کنار یک شخصیت قرار گیرند و چه شرایطی را باید داشته باشند تا به عنوان «سرتیم» در رأس تیم حفاظت قرار گیرند؟

هر نیرویی که وارد یگان حفاظت شخصیت‌ها می‌شود باید در نخستین گام، یک دوره مقدماتی را بگذراند که شامل کشف و خنثی‌سازی انواع بمب و مواد منفجره، اسکورت، بازرسی و ... است که در این دوره آشنایی کاملی نسبت به مأموریت این یگان و حفاظت شخصیت‌ها را به صورت عملی و تئوری پیدا می‌کند.

بعد از گذراندن این دوره مقدماتی، نیروها به ترتیب وارد رده‌ها کشف و خنثی، رده اسکورت و حفاظت از میهمانان خارجی و حفاظت از اجلاس‌های داخلی و خارجی که در کشور انجام می‌شود و نهایتاً وارد رده اسکورت و محافظت از وزرا و شخصیت‌های داخلی می‌شوند. لذا با توجه به رده‌هایی که در آن قرار می‌گیرند، آموزش‌های مرتبط با آن رده‌ها را می‌بینند؛ مثلاً برای حفاظت از وزرا و حفاظت از شخصیت‌ها، سه سطح آموزشی متفاوت تحت عنوان سطح یک، دو و سه تعریف شده که سطح یک پس از سطح مقدماتی انجام می‌شود که حدود 5 تا 6 سال را شامل می‌شود و به سطح دو ارتقا‌ می‌یابد و پس از 15 سال قرار گرفتن در این سطح نیز به سطح سه وارد می‌شود. البته پیش از ارتقای سطح نیز یک آزمون گرفته می‌شود که در صورت قبولی وارد سطح بعدی می‌شود و در صورت عدم رسیدن به نمره مورد نظر، آزمون مجددی گرفته می‌شود که اگر در این آزمون هم موفق نباشد، مجبور به وج از یگان حفاظت شخصیت‌ها خواهد شد.

این به معنای آن است که ی که در کنار یک شخصیت دارای رده امنیتی بالا قرار می‌گیرد، حتماً آموزش‌های کامل و اطلاعات دقیقی از کشف و خنثی‌سازی بمب و مواد منفجره، اسکورت و سایر رده‌های مقدماتی دارد.

اما انتخاب سرتیم حفاظت، علاوه بر دارا بودن سابقه بالا، نیازمند دارا بودن مهارت بسیار بالا و هوش زیادی است که پیش نیاز این مسئولیت، موفقیت در فراگرفتن آموزش‌های ویژه‌ای است که به عنوان آموزش‌های تخصصی به ماهرترین و با تجربه‌ترین محافظان این یگان ارائه می‌شود. در سال‌های اخیر آموزش‌های فشرده و حرفه‌ای به صورت شبانه‌روزی و میدانی مختص سرتیم‌های حفاظت تدوین شده که آن‌ها را در شرایط عملیاتی و میدانی قرار می‌دهد.

از طرف دیگر ما معتقدیم که آموزش‌هایی که به نیروها داده می‌شود باید همه جانبه و چند بعدی باشد و از این رو است که تأکید ویژه‌ای بر اعتقادات می‌شود؛ ما معتقدیم که اعتقادات نیروها باعث می‌شود تا در صحنه عمل کم نیاورند چرا که صرف آموزش فنی و تجهیزاتی، قطعاً نمی‌توان تضمین کننده موفقیت در میدان عمل باشد؛ به عنوان نمونه شما دستگیری تفنگداران یی توسط نیروهای را ببینید؛ چرا باید یک نیرو با آن‌ همه تجهیزات با چنین وضعیتی دیده شوند؛ اینجاست که می‌بینید این همه تجهیزات و آموزش‌های فنی به کارشان نیامد.

- با توجه به اینکه یکی از مأموریت‌های مهم تیم‌های حفاظت، محافظت از شخصیت‌های خارجی کشور است، آیا زبان‌های خارجی به نیروهای حفاظت شخصیت آموزش داده می‌شود؟

بله؛ بعد از آموزش دوره مقدماتی و در رده‌های بعدی آموزش، زبان انگلیسی به صورت مکالمه‌ای و برای رفع نیازهای شغلی آن‌ها ارائه می‌شود. البته زبان عربی و فرانسه نیز جزء برنامه‌های آموزشی گنجانده شده است.

حفاظت از شخصیت آرتیست‌بازی نیست/محافظت از مسئولان نباید زندگی مردم را مختل کند

- مهارت‌های دیگری که یک محافظ باید در آن خبره باشد؟

خب مهارت رانندگی یکی از م ومات اولیه و مهارت‌های مهمی است که یک محافظ باید به آن مسلط باشد. البته مأموریت ما یک مأموریت مردمی و اجتماعی است و مثل مأموریت مرزبانی در بیابان و خارج از شهر نیست، لذا باید یک محافظ یاد بگیرد که مأموریتش در محیطی شهری است که مردم اعم از پیر و جوان و زن و مرد در آن حضور دارند؛ یعنی باید بداند که در شهر تهران، مشهد و ای بزرگ پرترافیک رانندگی می‌کند یا مأموریت دارد لذا باید در وهله اول طوری از یک شخصیت محافظت کند که خودرو وی را در شهر پرترافیکی مثل تهران عبور دهد به صورتی که نه خسارتی به خودش یا شخصیت وارد شود نه به مردم که باعث اختلال در زندگی عادی شهروندان شود؛ پس اینکه تصور کنیم یک محافظ باید پدال گاز را فشار دهد و به صورت ما یچ از بین خودروهای دیگر عبور کند، اصلاً درست نیست چراکه میدان عمل و مأموریت ما در شهری است که نباید تردد یا حفاظت از شخصیت‌ها، باعث اختلال در عبور و مرور و زندگی مردم شود اما این به معنای آن نیست که نباید مهارت‌های مانوری با خودرو را برای یک محافظ نادیده گرفت. ما معتقدیم که سرعت خودرو، خودش یک تهدید است چرا که سرعت در وهله اول احتمال خطر را افزایش می‌دهد و در وهله دوم از مهارت محافظ برای شلیک در صورت وم می‌کاهد. از این رو تکنیک رانندگی در شهری مثل تهران بسیار پراهمیت‌تر از مهارت‌های آرتیستی است.

یکی دیگر از مهارت‌هایی که یک محافظ باید کاملاً نسبت به آن مسلط باشد، مهارت تیراندازی و شلیک است یعنی بیشترین آموزش ما به محافظان آن است که به اصطلاح دست به اسلحه باشند و چطور در کمترین زمان و با بالاترین دقت از اسلحه استفاده کنند.

از مسئولیت «سرتیم» تا تعیین لباس تیم حفاظت

- فارغ از آموزش‌ها، یک سرتیم، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

مهارت بسیار بالا در تیراندازی، فیزیک بدنی مناسب، آمادگی جسمانی بالا و قدرت تجزیه و تحلیل قوی در کوتاهترین زمان در شرایطی که خطر جان شخصیت را تهدید می‌کند از جمله‌ ویژگی‌هایی است که یک سرتیم حفاظت باید آن‌ها را دارا باشد.

- با توجه به اینکه حفاظت از جان یک شخصیت، به عهده تیم حفاظت و در رأس آن سرتیم حفاظت است، یک سرتیم چه اختیاراتی را دارد؟ مثلاً وقتی احتمال خطر را در زمان یا مکانی خاص احساس می‌کند، این اختیار را دارد که شخصیت را از حضور در آن مکان و زمان منع کند؟

اختیارات یک سرتیم هم از سوی ما معین می‌شود و هم میدان عمل آن را مشخص می‌کند؛ مثلاً زمانی که سرتیم مطمئن شود تهدیدی در کمین شخصیت قرار دارد، با توجه به اینکه از تجربه بسیار بالایی برخوردارند و بهترین برآورد را از وضعیت دارند، فرماندهی میدان با اوست و حتماً در چنین شرایطی، شخصیت بهترین تعامل را با وی خواهد داشت.

ولی اگر شخصیت به تهدید واقف شود و اصرار بر مخالفت با توصیه‌های سرتیم حفاظت و مواجهه با تهدیدات داشته باشد، قطعاً مسئولیت از سرتیم حفاظت سلب می‌شود.

- آموزش رهایی گروگان نیز جزو آموزش‌های تیم حفاظت است؟

رهایی گروگان هم در رده آموزش‌های مقدماتی و هم در رده آموزش‌های تخصصی آموزش داده می‌شود و این یکی از آموزش‌های مهم در حین مأموریت‌های یگان حفاظت است. چرا که از تیم‌های رهایی گروگان هم در زمان برگزاری اجلاس‌ها و هم به عنوان تیم همراه برخی از شخصیت‌ها استفاده می‌شود.

- خب از نظر تجهیزاتی وضعیت این یگان چطور است؟

به حمدالله ما از بهترین و به روزترین تجهیزات استفاده می‌کنیم و هیچ مشکل خاصی در تجهیزات مأموریتی و آموزشی نداریم؛ البته ما قراردادهایی منعقد کرده‌ایم که از تجهیزات تولید داخل که توسط جوان‌های خودمان تولید شده‌اند و تولید می‌شوند بر مبنای نیاز خود استفاده کنیم.

- در سفرهای رئیس‌جمهور به استان سیستان شاهد بودیم که تیم حفاظت وی، لباس متحدالشکل خاصی را به تن داشتند؛ لباس محافظان و تیم حفاظتی شخصیت‌ها بر چه اساسی تعیین می‌شود؟

در سفرها با توجه به حلقه‌های امنیتی متفاوتی که پیش‌بینی می‌شود با توجه به محل سفر و بومی بودن لباس اهالی، از لباس‌های متفاوتی استفاده می شود؛ معمولا حلقه یک که در نزدیک‌ترین فاصله با شخصیت قرار دارند، لباس رسمی کت و شلوار به تن دارند ولی در حلقه‌های دو و سه ممکن است حتی از لباس نظامی هم استفاده شود.

پیچیدگی‌های حفاظت از شخصیتها در تهران/ ماجرای حفاظت از پوتین در تهران

- در سال‌های اخیر شاهد سفر چندین تن از مقامات ارشد کشورهای روسیه و برخی دیگر از کشورهای اثر گذار منطقه و دنیا بودیم که حفاظت از این سران، یک امر مهم تلقی می‌شود و قطعاً ابعاد بین‌المللی زیادی دارد.

با توجه به ابعاد بین‌المللی و تهدیدات برخی میهمانانی که در بعضی از اجلاس‌های بین‌المللی حضور می‌یابند، برنامه‌ریزی‌های حفاظت از سران شرکت کننده در این اجلاس‌ها انجام می‌شود و پیچیدگی این برنامه‌های حفاظتی بستگی به تهدیدات آن مقطع و اهمیت سران شرکت کننده در این اجلاس دارد؛ مثلاً خاطرم هست برای اجلاس سران کشورهای عدم تعهد، جلسات برنامه‌ریزی حفاظت این اجلاس از بیش از یک سال قبل از برگزاری این نشست آغاز شد؛ به هر حال حفاظت از سران یک اجلاس جهانی با این سطح از شرکت کنندگان نیازمند هماهنگی، سطح بندی شرکت‌کنندگان، حلقه‌های حفاظتی، تعداد نیروها، تجهیزات مورد نیاز، نوع خودروها، محل اسکان و ... است به خصوص آنکه تأمین حفاظت سران در شهری مثل تهران با این حجم از ترافیک و شلوغی بسیار پیچیده است که نیازمند هماهنگی‌های بسیار زیادی است. چرا که ترافیک از نظر ما یک ناامنی است و حتی تردد در خطوط ویژه هم بدون خطر نیست. از این رو برنامه‌ریزی حفاظتی برای سران بین‌المللی شرکت کننده در یک اجلاس، کار طاقت‌فرسا و پیچیده‌ است که مست م ماه‌ها زمان و کار است.

- خب در سفر آقای پوتین به ایران، ی منتشر شد که نشان می‌داد ده‌ها خودرو که عمدتاً خارجی هم بودند، او را اسکورت می‌ د، معمولاً تعداد محافظان این افراد در چنین سطحی چقدر است و اینکه آیا مسئولیت حفاظت از این میهمانان بر عهده تیم حفاظت خودشان است و تیم حفاظت وی او را در کشورمان همراهی می‌کنند یا خیر؟

تعداد محافظان یک شخصیت اعم از داخلی و خارجی بستگی به تهدیداتی که متوجه این فرد در هر زمان و مکان دارد فرق داشته و در برخی موارد طبق هماهنگی‌های به عمل آمده محافظان خودشان استفاده می‌شود؛ البته یک شخصیت خارجی ممکن است در خارج از کشور 50 تا 100 نفر به عنوان تیم حفاظت داشته باشند ولی وقتی می‌خواهد وارد ایران شود، هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود تا تعداد معدودی به عنوان تیم حفاظت وی، او را همراهی کنند و بقیه کارهای حفاظتی بر عهده کشور ایران به عنوان کشور میزبان است.

وظیفه محافظ تجزیه و تحلیل شخصیت نیست، حفاظت از شخصیت است

- یک موضوعی که برای خیلی‌ها اهمیت دارد این است که یک محافظ در نظام ، به خاطر اعتقاداتش، جان خودش را به خاطر یک نفر دیگر به خطر می‌اندازد؛ خب در برخی موارد ممکن است این به خطر انداختن جان محافظ برای حفاظت از شخصیتی انجام شود که نگاه ، اعتقادی و ... وی با شخصیت نه تنها متفاوت، که متضاد باشد؛ خب در این شرایط یک محافظ چگونه با این شرایط کنار می‌آید؟

وظیفه محافظ این نیست که شخصیت ی که دارای رده امنیتی است و وظیفه حفاظت از وی به او س شده را تجزیه تحلیل کند چه از لحاظ شخصیتی و و چه از لحاظ اعتقادی؛ بلکه باید به این نکته توجه کند که حفظ جان این فرد برای نظام و کشور دارای اهمیت است نه برای یک حزب یا گروه، چرا که در غیر اینصورت سیستم حفاظت ضربه می‌خورد؛ سیستمی که وظیفه‌اش حفاظت از فردی است که محافظت از وی برای کشور و نظام دارای اهمیت است.

- مواردی از شهادت تیم حفاظت در جریان مأموریت یا آموزش داشتید؟

بله؛ مثلاً خاطرم هست ورکش در حین آموزش راپل در سال 85 به شهادت رسید و آن لحظه من در کنار ایشان بودم.

- شما بادیگار را دیدید؟ تا چه اندازه این منطبق بر واقعیت بود؟

خوب و نزدیک به 50 درصد موفق بود.

محافظها آدمهایی که خاطره‌ای برای تعریف ندارند

- مطمئناً شما و همکارانتان خاطرات جالبی از مأموریت‌هایتان دارید؛ خاطره‌هایی که برای خیلی‌ها شنیدنی است...

درسته ولی این نخستین مصاحبه‌ای است که داشتم چرا که ما معتقدیم هرچقدر ناشناس‌تر باشیم قطعاً کارمان روان‌تر انجام خواهد شد؛ به همین دلیل هم حتی نقل خاطرات از مأموریت‌های بچه‌های حفاظت، باعث می‌شود یا یک نقطه قوت ما یا یک نقطه ضعف ما برای دشمن مشخص شود و این یعنی خطر.

به همین دلیل هم هست که تمام سرتیم‌ها و بچه‌های این یگان هیچ خاطره‌ای از مأموریت‌هایشان را تعریف نمی‌کنند.

- خب توانایی‌های ما در یگان حفاظت شخصیت‌ها به نسبت توانایی‌های کشورهای دیگر تا چه اندازه‌ای است؟

در سال‌های پس از انقلاب تمام تجربیات ما تهدید محور بوده که نمونه‌های موفق یا غیرموفق این موارد، نکته و توانمندی دیگری به توانایی‌های ما اضافه کرده و تمام این موارد باعث شده تا توانمندی‌های ما به نسبت سایر کشورهای دنیا چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ تجهیزاتی و عملی در نقطه مطلوبی قرار گیرد. خوشبختانه علی‌رغم تهدیدات پیرامونی، توانسته‌ایم پیشگیری خوبی در این زمینه داشته باشیم.

حتی در سال‌های اخیر توانمندی‌های این یگان به اندازه‌ای بوده که به جرأت می‌توان گفت آموزش‌ها و روش‌های ما از به روزترین روش‌های حفاظت شخصیت‌های منطقه و حتی دنیا بالاتر است و در سال‌های گذشته چندین دوره آموزش حفاظت شخصیت‌ها برای کشورهای دیگر برگزار کرده‌ایم.

محافظ خصوصی ممنوع/ خاطره تلخ فرمانده از محافظان آقای مسئول

- آیا این امکان فراهم است که فردی به غیر از افراد مشخص شده توسط «شاک» که دارای رده امنیتی نیست از خدمات حفاظت شخصیت‌ها به عنوان بادیگارد استفاده کند؟ مثلاً الآن خیلی مد شده که برخی خواننده‌ها معروف از افرادی به عنوان محافظ استفاده می‌کنند‌.

نه این جزو وظایف ما نیست و حتی حفاظت شخصیت‌های خصوصی ممنوع بوده و اگر هم شرکتی مدعی شود چنین خدماتی را ارائه می‌دهد قطعاً غیرقانونی است و اگر اتفاقی بیفتد حق استفاده از اسلحه را ندارند.

- یکی از مشکلات و دغدغه‌های تیم‌های حفاظت، عدم توجیه بودن شخصیت با مأموریت‌های حفاظت است.

خب هر فردی به واسطه خلقیات و شخصیتش طبعاً دارای جاذبه و عه است ولی خوشبختانه شخصیت‌ها، کاملاً نسبت به موضوع حفاظت، توجیه هستند.

-  گاهی شاهدیم که برخی از تیم‌های حفاظت طوری ویراژ می‌دهند که امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند.

من سال 63 و 64 یک موتور یاماها داشتم و همراه خانواده از پاسگاه نعمت آباد به سمت میدان در حرکت بودم. درست خاطرم هست من توی حال خودم بودم و داشتم رانندگی می‌ که یک مرتبه دیدم تیم اسکورت یکی از شخصیت‌های آن زمان، جلوی ما ویراژ دادند و برای اینکه راهشان را باز کنند ما را به سمت حاشیه بزرگراه هدایت د و آن قدر ویراژ دادند که موتورم به همراه خودم و خانواده‌ام داخل جوی آب افتادیم؛ در حالی که من هم در مسیر خودم بودم و هم سرعتم به اندازه‌ای کم بود که به هیچ وجه نمی‌توانستم تهدیدی برای تیم حفاظت همراه ایشان باشم. به هر حال به همراه موتور و خانواده در جوی آب سقوط کردیم؛ آن هم جوی آب بزرگراه که هم عمیق بود و پهن و هم پر از گِل؛ من این خاطره را بارها در آموزش نیروها عنوان کرده‌ام و گفته‌ام که آن حرکت یعنی مختل زندگی مردم نه حفاظت؛ چرا که حفاظت از یک شخصیت نباید باعث اختلال در زندگی عادی شهروندان شود و یک محافظ نباید کوچکترین حرکتی را بدون دلیل انجام دهد. یعنی رده امنیتی را نباید مختص یک نفر دانست بلکه یک محافظ باید رده امنیتی را برای کل جامعه بداند و بی‌دلیل کاری نکند که امنیت روانی شهروندان به خطر بیفتد. لذا من به شخصه بر روی این مساله خیلی حساسیت دارم و در صورتی که با مواردی از مختل امنیت مردم در جریان حفاظت از شخصیت‌ها و در جایی که ومی برای این کار وجود نداشته مواجه شوم حتماً برخورد سازمانی شدیدی با فرد یا افراد خاطی خواهیم کرد.

- در بعضی کشورهای خارجی از سگ‌ها برای حفاظت اجلاس و شناسایی بمب استفاده می‌شود. این امکان در کشورمان دیده شده؟

اولاً که فرهنگ ایرانی با فرهنگ خیلی از کشورهای دنیا متفاوت است و می‌بینیم که در برخی کشورهای اروپایی حتی بازرسی کیف و اشخاص هم توسط سگ‌ها انجام می‌شود ولی با توجه به نجس بودن سگ در فرهنگ ی مردم کشورمان، از این حیوانات در برخی مأموریت‌هایی که با مردم و وسائل آن‌ها سر و کار ندارد استفاده می‌کنیم مثلاً در برخی از اجلاس‌ها و غیره ... در حلقه‌های دو و سه، چک مناطق حاشیه‌ای به وسیله سگ‌های آموزش دیده انجام می‌شود
موضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشدموضوع پایان نامه خاص پایان نامه کارشناسی ارشدxپایان نامهxمقالهxانجام پایان نامهxانجام پروژه دانشجوییxپروپوزال ارشدxانجام پروپوزال ارشد
پایان نامه و مقاله ارزانتر و باکیفیت تر از همه جا+ رایگان

 پایان نامه و مقاله ارزانتر و باکیفیت تر از همه جا+ رایگان

ارتباط مستقیم محقق با دانشجو- تحویل سریع پروژه- حذف ج های اضافی واسطه بین دانشجو و محقق- پشتیبانی دایم و تا گرفتن نتیجه نهایی.

 

موضوع پایان نامه، مقاله، پژوهش و... را به ایمیل زیر ارسال نمایید یا به شماره موبایل اس ام اس نمایید:

 

arzantarinproject@gmail.com

arzantarinproject@yahoo.com

 

09127909551تماس با مابا ما تماس بگیرید

 تهران، میدان صنعت، بلوار پاکنژاد، میدان سرو، خیابان آسمان 12 شرقی، شریف تز

 0912-7909551

 021-22068155

 arzantarinproject@gmail.com

 info@shariftez.com

سایت رسمی شریف تز

پشتیبانی دایمی و آنلاین شریف تز

find on map

درباره ماوبسایت شریف تز مرکز سفارش مقالات و پایان نامه های دانشجویی و چاپ کتاب و مقالات و ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و زبانهای دیگر

پیوستن به ما در شبکه های اجتماعی    

برچسب هاانجام پایان نامه انجام پایان نامه|انجام پروژه ی مکانیک| انجام پایان نامه کارشناسی ارشد برق| انجام پایان نامه ارشد| پروپوزال| انجام پروپوزال| پایان نامه حسابداری| انجام مقاله| نگارش مقاله| ا پت| ا پت مقاله فوری| انجام مقاله حقوق| انجام پایان نامه برق الکترونیک| انجام انجام پایان نامه،انجام پایان نامه کارشناسی ارشد،انجام پایان نامه ی،انجام پایان نامه علوم انسانی،انجام پایان نامه علوم پایه،انجام پایان نامه مدیریت,انجام پایان نامه برق,انجام پایان نامه مکانیک,انجام پایان نامه نرم افزار,انجام پایان نامه علوم پزشکی,انج انجام پایان نامه ی برق | انجام پایان نامه ی برق قدرت |انجام پایان نامه ی برق الکترونیک |انجام پایان نامه ی برق کنترل|انجام پایان نامه ی برق مخابرات |انجام پایان نامه ی پزشکی |انجام پایان نامه ی کامپیوتر |انجام پایان نامه انجام پایان نامه ی مکانیک رایگان رایگان پایان نامه مقاله نوشتن مقاله پایان نامه پایان نامه ارشدپایان نامه ی پایان نامه ی پایان نامه ی برق پایان نامه کارشناسی پروژهمرجع تخصصی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و ی 

·         پایان نامه : انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و ی

·         پروپوزال : انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و ی

·         سمینار : انجام سمینار کارشناسی ارشد

·         مقاله isi : نگارش، ترجمه و چاپ سریع مقاله در ژورنال های تخصصی isi-wos-jcr

·         پروژه : انجام پروژه ahp, anp, topsis, dematel, dea

·         تحلیل آماری : تحلیل آماری پایان نامه و مقاله با spss, lisrel, eviews, sas, r, excel, minitab

·         کتاب : نگارش و چاپ کتاب داخلی و خارجی(amazon و google books)

·         انجام اولویت های پژوهشی سازمانی

·         طراحی و ثبت سریع اختراعات

 جهت دریافت گوشه ای از رزومه علمی موسسه مسترتز در رشته تخصصی خود با ما در ارتباط باشیدمسترتز با تکیه به پژوهشگران نخبه و پشتیبانی قوی خود، این نوید را به شما می دهد تا به همراه مقاله پذیرش شده از پایان نامه به جلسه دفاع بروید.

آموزش نکته به نکته پروژه های انجام شده حق مشتری است و مسترتز در ارائه این خدمات هیچ کوتاهی نمی کند.

*جلب رضایت 98% مشتریان، افتخار مسترتز در فعالیت چهار ساله خود*پدیده ید و فروش پایان نامه آماده که اخیراً در برخی از موسسات به ظاهر قانونی رواج پیدا کرده است، از جانب مسترتز به شدت مورد نکوهش است. پس لطفاً جهت ید و فروش پایان نامه کارشناسی ارشد و ی به هیچ وجه با مسترتز ارتباط برقرار نفرمایید.مراحل انجام پایان نامه و پروژه

 مراحل انجام پایان نامه، مراحل انجام مقاله، مراحل انجام پروژه

مشاوره پایان نامه | مشاوره پایان نامه ارشد | مشاوره پروپوزال و سمینار | مشاوره آماری پایان نامه

برچسب ها: پایان نامه، انجام پایان نا

تاریخ ارسال: شنبه 29 اسفند 1394 ساعت 18:57 | نویسنده: h an bayani | چاپ مطلب0 نظر

پایان نامه و مقاله ارزانتر و باکیفیت تر از همه جا+ رایگان

 پایان نامه و مقاله ارزانتر و باکیفیت تر از همه جا+ رایگان

ارتباط مستقیم محقق با دانشجو- تحویل سریع پروژه- حذف ج های اضافی واسطه بین دانشجو و محقق- پشتیبانی دایم و تا گرفتن نتیجه نهایی.

 

موضوع پایان نامه، مقاله، پژوهش و... را به ایمیل زیر ارسال نمایید یا به شماره موبایل اس ام اس نمایید:

 

arzantarinproject@gmail.com

arzantarinproject@yahoo.com

 

09127909551

 

یا به شماره زیر وایبر نمایید:

 

09124337255

 

در اسرع وقت پاسخ هزینه و مدت زمان انجام پروژه را دریافت نمایید. پروژه  شما توسط افرادی انجام می شود که چندین سال با دفاتر انجام پروژه همکاری داشته اند و میخواهند واسطه بین دانشجو و محقق را حذف نمایند!!!

 

مشاوره انجام پایان نامه برای رشته های مختلف

موضوع پایان نامه خاص

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه ی

پروپوزال

پذیرش مقاله های داخلی و خارجی

ژورنال های معتبر

 

#####رشته های ی #####

 

◄ ی مکاترونیک‏ ( تمامی گرایش ها)

◄ ی مکانیک‏ ( تمامی گرایش ها)

◄ ی برق ( تمامی گرایش ها)

◄ ی پزشکی‏ ( تمامی گرایش ها)

◄ ی رباتیک

◄ ی شیشه‏ ( تمامی گرایش ها)

◄ ی شیمی‏ ( تمامی گرایش ها)

◄ ی عمران‏ ( تمامی گرایش ها)

◄ ی کامپیوتر‏ ( تمامی گرایش ها)

◄ ی صنایع ( تمامی گرایش ها)

◄ ی معدن ( تمامی گرایش ها)

◄ ی هیدرولوژی ( تمامی گرایش ها)

◄ ی نساجی‏ ( تمامی گرایش ها)

◄ ی نفت‏ ( تمامی گرایش ها)

◄ ی هوافضا‏  ( تمامی گرایش ها)

◄ ی مواد

◄ ی اپتیک و لیزر‏

◄ ی انرژی‏

◄ ی محیط زیست‏

◄ مکانیک خودرو

 

#####رشته های علوم انسانی و هنر #####

 

رشته زبان و ادبیات فارسی

رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی

رشته زبان و ادبیات عرب

رشته دبیر زبان و ادبیات عرب

رشته مترجمی زبان عربی

رشته ادبیات و زبان عربی

رشته الهیات و معارف ی

رشته دبیری الهیات و معارف ی

رشته دبیری علوم دینی

رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و

رشته کاردانی تربیت معلم قرآن

رشته علوم قرآنی

رشته علوم ی

رشته الهیات

رشته معارف ی و ارشاد

رشته معارف ی و حقوق

رشته علوم دینی و معارف ی

رشته علوم قرآن و حدیث

رشته معارف ی و علوم

رشته معارف ی و الهیات

رشته حقوق

رشته علوم قضایی

رشته فقه و حقوق ی

رشته فقه و حقوق حنفی

رشته فقه و حقوق ی

رشته فقه و حقوق شافعی

رشته کارشناسی فقه

رشته کاردانی امور حقوقی و کنسولی

رشته پلیس قضایی

رشته حکمت ی و فلسفه

رشته فلسفه

رشته علوم اجتماعی

رشته دبیری علوم اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته مددکاری اجتماعی

رشته خبرنگاری

رشته علوم اقتصادی

رشته اقتصاد صنعتی

رشته اقتصاد حمل و نقل

رشته حسابداری

رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی

رشته امور گمرکی

رشته بانکداری

رشته امور بانکی

رشته صنایع چاپ

رشته مدیریت

رشته مدیریت تی

رشته مدیریت جهانگردی

رشته مدیریت امور گمرکی

رشته مدیریت مسافرتی و جهانگردی

رشته مدیریت صنعتی

رشته مدیریت بیمه

رشته کاردانی امور بیمه

رشته مدیریت بیمه اکو

رشته خدمات امور اداری

رشته مدیریت امور بانکی

رشته مدیریت و کمیسر دریایی

رشته مدیریت و بازرگانی دریایی

رشته مدیریت فرهنگی و هنری

رشته کارشناسی خبرنگاری

رشته کاردانی امور دفتری

رشته کارشناسی تولید سیما

رشته مدیریت بانکداری

رشته علوم

رشته روابط

رشته علوم (امنیت ملی)

رشته کاردانی عملیات کشوری

رشته اطلاعات نظامی

رشته علوم انتظامی

رشته اطلاعت و ضد اطلاعات

رشته جغرافیای

رشته جغرافیا

رشته تاریخ

رشته باستانشناسی

رشته آماد

رشته روانشناسی

رشته علوم تربیتی

رشته راهنمایی و مشاوره

رشته مطالعات خانواده

رشته کتابداری

رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته سینما

رشته گرافیک

رشته راهنمای موزه ها

رشته موزه داری

رشته تولید سیما

رشته طراحی صنعتی

رشته نمایش

رشته نقاشی

رشته عکاسی

رشته معماری

رشته نوازندگی ساز ایرانی

رشته نوازندگی ساز جهانی

رشته صنایع دستی

رشته مجسمه سازی

رشته کارشناسی فرش

رشته هنرهای تجسمی

رشته چاپ

رشته طراحی پارچه ولباس

 

 

#####رشته های تجربی#####

 

[ویرایش]

رشته پزشکی

رشته دندانپزشکی

رشته دامپزشکی

رشته ی بهداشت محیط

رشته کاردمانی

رشته بینایی سنجی

رشته فیزیوتراپی

رشته مامایی

رشته پرستاری

رشته هوشبری

رشته اتاق عمل

رشته گفتار درمانی

رشته شنوایی شناسی

رشته تغذیه

رشته اعضای و وسایل کمکی

رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)

رشته تکنولوژی پرتو درمانی

رشته پرستاری دندانپزشکی

رشته بهداشت حرفه ای

رشته معلم فنی بهداشت

رشته علوم آزمایشگاهی

رشته تناسب اندام و بدنی

رشته مدارک پزشکی

رشته تکنسین پروتزهای دندانی

رشته کاردانی دامپزشکی

رشته بهداشت عمومی (تمام گرایشها)

رشته بهداشتکار دهان و دندان

رشته زیست شناسی (تمام گرایشها)

رشته روانشناسی (گرایش بالینی)

رشته علوم و صنایع غذایی

رشته معلم فنی بهداشت

رشته کودکیاری

رشته زیست شناسی عمومی

رشته دبیری زیست شناسی

رشته مدیریت و کمیسر دریایی

رشته ی پیوسته بیوتکنولوژی

رشته کاردانی فوریتهای پزشکی

رشته داروسازی

رشته دبیری شیمی

رشته شیمی (محض و کاربردی)

رشته دوره کاردانی شیمی (پ ند جنگهای ش . م . ه)

رشته ناوبری و فرماندهی کشتی

رشته کاردانی شیمی کاربردی

رشته زمین شناسی

رشته دبیری زمین شناسی

رشته هوانوردی

رشته ناوبری هوایی

رشته هوانوردی

رشته خلبانی

رشته حسابداری

رشته مدیریت (تمام گرایشها)

رشته مدیریت فرهنگی هنری

رشته مدیریت بازرگانی دریایی

رشته علوم اقتصادی (تمام گرایشها)

رشته معارف ی و علوم

رشته الهیات و معارف ی (تمام گرایشها)

رشته معارف ی و مدیریت (تمام گرایشها)

رشته کارشناسی مدیریت امور بانکی

رشته مدیریت بیمه

رشته امور گمرکی

رشته کاردانی امور گمرکی

رشته کاردانی امور حسابداری

رشته اقتصاد نظری

رشته فلسفه

رشته اقتصاد حمل و نقل

رشته علوم اقتصادی

رشته اقتصاد صنعتی

رشته کارشناسی حسابداری

رشته معارف ی و حقوق

رشته الهیات و معارف ی و ارشاد

رشته معارف ی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه ی)

رشته علوم حدیث

رشته ادبیات و زبان عربی

رشته ریاضی

رشته فیزیک

رشته کاردانی امور بیمه

رشته کاردانی حسابداری

رشته کاردانی مدیریت بازرگانی

رشته کاردانی - علمی کاربردی صنایع چوب

رشته اطلاعات نظامی

رشته علوم و فنون هوانوردی

رشته خلبانی هلیکوپتر

رشته ی نگهداری هواپیما

رشته ی سیستم

رشته علوم قرآنی

رشته تربیت معلم قرآن مجید

رشته کتابداری

رشته فقه و حقوق حنفی

رشته فقه و حقوق شافعی

رشته فقه و حقوق ی

رشته علوم پایه نظامی

رشته خدمات مسافرتی و چهانگردی

رشته کارشناسی خبرنگاری

رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی

رشته تکنولوژی تولیدات دامی

رشته تکنولوژی چنگلداری

رشته تکنولوژی شیلات

رشته تکنولوژی چوب

رشته تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

رشته تکنولوژی محیط زیست

رشته ی کشاورزی

رشته ی منابع طبیعی-علوم صنایع چوب و کاغذ

رشته ی فضای سبز

رشته کتابداری در شاخه پزشکی

رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته روابط

رشته علوم

رشته مددکاری اجتماعی

رشته علوم (گرایش امنیتی)

رشته علوم ی

رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی

رشته کارشناسی تولید سیما

رشته اطلاعات و ضد اطلاعات

رشته حقوق

رشته کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

رشته کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی پرورش زنبور عسل

 

 

 

 

 

 

پایان نامه و مقاله را خودتان بنویسید و باسواد فارق حصیل شوید!!!!

مشاوره در انجام پایان نامه پروژه و مقاله

موضوع پایان نامه، مقاله، پژوهش به شماره موبایل اس ام اس نمایید:


در هیاهوی پایان نامه بهترین خدمات می تواند انجام پایان نامه باشد. هم فال است و هم تماشا. درست یا غلط نظر بدید؟ مگر کتاب کنکوری یداری نمی کنید؟ فرقی دارد با پایان نامه نویسی؟ دارد؟ ما با منطق می گوییم ندارد و نظر شما ....؟؟؟؟
www.mecharithm.com
مشاوره به همراه آموزش و انجام پایان نامه و پروژه های دانشجویی توسط بیش از 1350 نفر از پژوهشگران های برتر تهران
********************** مهمترین گام در گروه آموزشی مکاریتم **********************
تضمین می کنیم بالاترین درجه علم را با بهترین کیفیت آموزش و حمایت تقدیم شما نمائید
گروه مکاریتم افتخار دارد که با تیمی متشکل از بیش از 1350 محقق برتر در مقاطع ی و کارشناسی ارشد های تهران با برقراری ارتباط مستقیم بین پژوهشگر و متقاضی، علاوه بر بالا بردن سطح کیفی پایان نامه ها و مقالات شما، گامی موثر در پیش برد آموزش برداشته است.
انجمن مشاورین متخصص
**************** توجه ****************
به دلیل اینکه در مکاریتم قرار داد ها و مبالغ کاملا شفاف و روشن است و دقیقا بر اساس حق ا حمه می باشد مکاریتم این امکان را به متقاضیان می دهد که مستقیم با پژوهشگرانی که مشاوره پروژه را برعهده گرفته اند در ارتباط باشند.
تمامی پژوهشگران و اساتیدی که قصد همکاری با مکاریتم را دارند کاملا توسط ما بررسی و سابقه و سطح آنان بررسی می شود سپس به آنان پروژه داده می شود
سیستم مکاریتم با پژوهشگران طوری تعریف شده است که هزینه ای که شما پرداخت می کنید نزد مکاریتم امانت نگه داشته می شود پس از از پایان پروژه اگر پژوهشگر پروژه را بدون نقص تحویل شما دهد هزینه پرداختی شما به او پرداخت می شود. پس با این سیستم پژهشگر م م می شود که حتما پروژه را بدون عیب و نقص تحویل دهد
انجمن مشاورین متخصص
*** خدمات پایان نامه***
تدوین پایان نامه
تدوین پروپوزال بر اساس موضوع تحقیق
مشاوره در فصل بندی تحقیق
انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق
انجمن مشاورین متخصص
*********************** خدمات مقاله ***********************
است اج مقاله از پایان نامه شما
تدوین مقاله isiوعلمی پژوهشی
ا پت مقاله isiوعلمی پژوهشی
مشاوره در تدوین ،ترجمه و اخد ا پت
است اج و پذیرش تضمینی مقالات isc در کمتر از2 هفته با کمترین هزینه
انجمن مشاورین متخصص
***************** فعالیت های کلی *****************
انجام پایان نامه کارآفرینی، مشاوره انجام پایان نامه ی برق، مشاوره انجام پایان نامه ی مکانیک و هوا و فضا،مشاوره انجام پایان نامه ی صنایع، مشاوره انجام پایان نامه ی مواد و متالوژی، مشاوره انجام پایان نامه ی عمران، مشاوره انجام پایان نامه ی کامپیوتر و it، مشاوره انجام پایان نامه ی شیمی، مشاوره انجام پایان نامه ی معماری، مشاوره انجام پایان نامه فقه وحقوق ،مشاوره انجام پایان نامه روانشناسی، مشاوره انجام پایان نامه ادبیات، مشاوره انجام پایان نامه
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصانجمن مشاورین متخصص
علوم تربیتی
مشاوره انجام پایان نامه علوم ، مشاوره انجام پایان نامه کتابداری، مشاوره انجام پایان نامه تاریخ، مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد، مشاوره انجام پایان نامه علوم اجتماعی، مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا، مشاوره انجام پایان نامه ی کشاورزی و محیط، مشاوره انجام پایان نامه تربیت بدنی ، مشاوره انجام پایان نامه فیزیک، مشاوره انجام پایان نامه شیمی، مشاوره انجام پایان نامه زیست شناسی، مشاوره انجام پایان نامه پزشکی، مشاوره انجام پایان نامه دندانپزشکی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی
مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاری ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی شیمی
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی صنایع، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی عمران، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی محیط زیست، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی نساجی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(mba)، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت آموزشی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت صنعتی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت مالی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت رسانه ای، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمان، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، کشاورزی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حسابداری، مقاله، انجام سمینار، پروپ ...
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
موسسه داتیس مفت است بیش از ده سال تجربه با کادری مجرب در زمینه انجام پایان نامه مقالات و ترجمه دارا می باشد
مقاله
انجام مقالات isi , isc
چاپ تضمینی مقالات isi
خدمات مشاوره نگارش مقاله
انتخاب موضوع مقاله
انتخاب نوع مقاله مروری ، پژوهشی ، ترویجی isi و isc
است اج منابع
تدوین مقاله
ترجمه مقاله
آماده سازی مقاله
سابمیت؛ پیگیری و اخذ پذیرش از مجلات isi و isc ایمپکت دار مورد تائید وزارت علوم
هزینه تولید مقاله به دو مرحله تقسیم می شود
• هزینه سابمیت که بسته به بار علمی مقاله و ژورنال متفاوت است نامه
نجام مقالات isi , isc
چاپ تضمینی مقالات isi
خدمات مشاوره نگارش مقاله
انتخاب موضوع مقاله
انتخاب نوع مقاله مروری ، پژوهشی ، ترویجی isi و isc
است اج منابع
تدوین مقاله
ترجمه مقاله
آماده سازی مقاله
سابمیت؛ پیگیری و اخذ پذیرش از مجلات isi و isc ایمپکت دار مورد تائید وزارت علوم
هزینه تولید مقاله به دو مرحله تقسیم می شود
ترجمه
ترجمه کلیه رشته ها
ترجمه وبسایت
ترجمه نامه اداری
ترجمه نامه بازرگانی
ترجمه متون علمی
ترجمه کتاب
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
پرسشنامه
انجام و طراحی کلیه پرسش نامه ها
پایان نامه مقاله پروپوزال
دپارتمانهای تخصصی موسسه داتیس در رشته های زیر آماده ارائه خدمات به متقاضیان عزیز می باشد.
مشاوره انجام پایان نامه مدیریت (کلیه گرایش های مدیریت)
مشاوره انجام پایان نامه حسابداری
مشاوره انجام پایان نامه کارآفرینی
مشاوره انجام پایان نامه ی برق
مشاوره انجام پایان نامه ی مکانیک و هوا و فضا
مشاوره انجام پایان نامه ی صنایع
مشاوره انجام پایان نامه ی مواد و متالوژی
مشاوره انجام پایان نامه ی عمران
مشاوره انجام پایان نامه ی کامپیوتر و it
مشاوره انجام پایان نامه ی شیمی
مشاوره انجام پایان نامه ی معماری
مشاوره انجام پایان نامه فقه وحقوق
مشاوره انجام پایان نامه روانشناسی
مشاوره انجام پایان نامه ادبیات
مشاوره انجام پایان نامه علوم تربیتی
مشاوره انجام پایان نامه علوم
مشاوره انجام پایان نامه کتابداری
مشاوره انجام پایان نامه تاریخ
مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد
مشاوره انجام پایان نامه علوم اجتماعی
مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا
مشاوره انجام پایان نامه ی کشاورزی و محیط
مشاوره انجام پایان نامه تربیت بدنی
مشاوره انجام پایان نامه فیزیک
مشاوره انجام پایان نامه شیمی
مشاوره انجام پایان نامه زیست شناسی
مشاوره انجام پایان نامه پزشکی
مشاوره انجام پایان نامه دندانپزشکی
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان انگلیسی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
………………………………………………….
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاری
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی شیمی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی صنایع
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی عمران
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی محیط زیست
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی نساجی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها(
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت اجرایی(mba)
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت منابع انسانی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت آموزشی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت صنعتی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت مالی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت تکنولوژی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت رسانه ای
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت کشاورزی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حسابداری
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان شناسی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم ارتباطات
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مشاوره
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مطالعات خانواده
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته توریسم و گردشگری
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم باغبانی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد کشاورزی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ترویج و آموزش کشاورزی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته توسعه کشاورزی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زراعت
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه دام
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اصلاح نژاد دام
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اصلاح نباتات
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته برق
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته کامپیوتر
- مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته رشته متالورژی
لیست گروه های آماده همکاری
مشاوره و همکاری در اجرای پروژه ها و تهیه مقاله علمی پژوهشی و isi در زمینه های کلیه پروژه های پرسشنامه ای با تضمین مقاله علمی پژوهشی و isi در کلیه زمینه ها
بیوانفورماتیک گرایش های:
۱- زیستی و پزشکی
۲- ریاضی
۳- کامپیوتر
۴- مدل سازی
کشاورزی
۱- آب
۲- سازه
۳- ترویج
۴- ژنتیک گیاهی
۵- بیوتکنولوژی گیاهی
6- توسعه روستایی و مدیریت کشاورزی
7- زراعت و اصلاح نباتات
روانشناسی
۳- پرسشنامه ای
۴- بالینی
۵- ک ن و ….
زیست شناسی:
۱- می ولوژی گرایش های:
الف: باکتری شناسی
ب: ایمنی شناسی
ج: ژنتیک
د: ویروس شناسی
ه: انگل شناسی
د: قارچ شناسی
۲- بیوتکنولوژی
۳- سلولی و مولکولی
۴- جانوری
۵- گیاهی
۶- ژنتیک
۷- بیوشیمی
۸- محیط زیست
۹- بیوفیزیک
زمین شناسی
۱- زمین آمار
۲- gis
3- جغرافیا
۴- برنامه ریزی شهری و روستایی
شهرسازی
۱- برنامه ریزی شهری و منطقه ای
۲- طراحی شهری
۳- مدیریت شهری
۴- پیمایش ها و پروژه های میدانی
پروژه های بین رشته ای با محوریت پزشکی
۱- علوم اجتماعی
۲- روانشناسی
۳- ریاضی
۴- کامپیوتر
۵- …
بهداشت
۱- مبارزه
۲- خانواده
۳- محیط
۴- حرفه ای
۵- محیط زیست
عمران
۶- ساختمان
۷- آّب
۸- سازه
۹- خاک و پی
۱۰- ز له
۱۱- نقشه برداری
علوم انسانی
۱۲- حقوق (همه ی گرایش ها)
۱۳- علوم اجتماعی (همه ی گرایش ها)
۱۴- مدیریت (همه ی گرایش ها)
۱۵- روانشناسی (همه ی گرایش ها)
۱۶- تکنولوژی آموزشی
۱۷- علوم
۱۸- علوم تربیتی
۱۹- مشاوره
۲۰- فلسفه
تربیت بدنی
۱- فیزیولوژی
۲- مدیریت
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصص
انجمن مشاورین متخصصا
پزشکی گرایش های:
۱- پزشکی عمومی و تخصص
۲- داروسازی
۳- دندانپزشکی
۴- علوم آزمایشگاهی (کلیه گرایش ها: باکتری، ویروس، انگل، قارچ، بیوشیمی، خون شناسی(هماتولوژی)، کنترل کیفی و …
۵- اپیدمیولوژی
۶- پرستاری و مامایی
۷- آموزش بهداشت
علوم دامی
۱- دامپزشکی
۲- بیماری ها
۳- و …
علوم غذایی(کلیه پروژه ها)
۱- تغذیه
۲- علوم غذایی
خدمات تخصصی خود راشامل : مشاوره و نگارش “پروپوزال” ، “پایان نامه” ، “مقاله” ، سمینار ، ترجمه ، تحلیل آماری و چاپ مقالات در مجله های معتبر isi در رشته های علوم انسانی ، علوم پایه و فنی و ی ارائه می نماید.
کار گروههای تخصصی موسسه داتیس عبارتند از:
کار گروه تخصصی فقه وحقوق:
کار گروه تخصصی فقه و حقوق تا کنون افتخار داشته خدمات مشاوره و انجام بیش از۳۰۰مقاله و پایان نامه در زمینه های فقه ومبانی حقوق, حقوق خصوصی,حقوق جزا و جرم شناسی,حقوق بین اللملل و حقوق عمومی را به انجام برساند.
کار گروه تخصصی مدیریت(آموزشی ، فرهنگی ، mba ، اجرائی ، تی ، بازرگانی ، مالی ، صنعتی و…)
کار گروه تخصصی علوم اجتماعی(پژوهشگری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی ، جامعه شناسی)
کار گروه تخصصی علوم و روابط بین الملل(علوم ، شه در ، دیپلماسی و سازمان های بین المللی)
کار گروه تخصصی حسابداری(عمومی ، مالی ، صنعتی ، مالیاتی)
کار گروه تخصصی علوم تربیتی (مشاوره و راهنمایی ، برنامه ریزی تحصیلی ، مشاوره خانواده ، مشاوره شغلی)
کار گروه تخصصی فلسفه(فلسفه ومنطق ، فلسفه علم)
کار گروه تخصصی معارف و الهیات(ادیان و عرفان ، تاریخ و تمدن ملل ی ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و حکمت ی)
کار گروه تخصصی تاریخ(علم ، ایران باستان ، عمومی جهان ، ، باستان شناسی)
کار گروه تخصصی جغرافیا(طبیعی ، انسانی ، برنامه ریزی شهری و روستایی ، اقلیم شناسی)
کار گروه تخصصی اقتصاد(نظری ، بازرگانی ، صنعتی ، پول و بانکداری ، کشاورزی)
کار گروه تخصصی روانشناسی(بالینی ، عمومی ، تربیتی ، صنعتی و سازمانی ، استثنایی)
مهمترین گام در گروه آموزشی رسا
***در ، دوست شما خواهیم بود***
تضمین می کنیم بالاترین درجه علم را با بهترین کیفیت آموزش و نازلترین قیمت با حمایت تقدیم شما نمائیم
گروه آموزشی رسا افتخار دارد که با تیمی متشکل از بیش از 1350 محقق برتر در مقاطع ی و کارشناسی ارشد های برتر تهران با برقراری ارتباط مستقیم بین پژوهشگر و متقاضی، علاوه بر بالا بردن سطح کیفی پایان نامه ها و مقالات شما، گامی موثر در پیش برد آموزش برداشته است.
به دلیل اینکه در رسا قرار داد ها و مبالغ کاملا شفاف و روشن است و دقیقا بر اساس حق ا حمه می باشد رسا این امکان را به متقاضیان می دهد که مستقیم با پژوهشگرانی که مشاوره پروژه را برعهده گرفته اند در ارتباط باشند.
تمامی پژوهشگران و اساتیدی که قصد همکاری با رسا را دارند کاملا توسط ما بررسی و سابقه و سطح آنان بررسی می شود سپس به آنان پروژه داده می شود
سیستم رسا با پژوهشگران طوری تعریف شده است که هزینه ای که شما پرداخت می کنید نزد رسا امانت نگه داشته می شود پس از از پایان پروژه اگر پژوهشگر پروژه را بدون نقص تحویل شما دهد هزینه پرداختی شما به او پرداخت می شود. پس با این سیستم پژهشگر م م می شود که حتما پروژه را بدون عیب و نقص تحویل دهد
*** خدمات پایان نامه***
تدوین پایان نامه
تدوین پروپوزال بر اساس موضوع تحقیق
مشاوره در فصل بندی تحقیق
انجام محاسبات نرم افزاری مربوط به تحقیق
***************** فعالیت های کلی *****************
انجام پایان نامه کارآفرینی، مشاوره انجام پایان نامه ی برق، مشاوره انجام پایان نامه ی مکانیک و هوا و فضا،مشاوره انجام پایان نامه ی صنایع، مشاوره انجام پایان نامه ی مواد و متالوژی، مشاوره انجام پایان نامه ی عمران، مشاوره انجام پایان نامه ی کامپیوتر و it، مشاوره انجام پایان نامه ی شیمی، مشاوره انجام پایان نامه ی معماری، مشاوره انجام پایان نامه فقه وحقوق ،مشاوره انجام پایان نامه روانشناسی، مشاوره انجام پایان نامه ادبیات، مشاوره انجام پایان نامه علوم تربیتی
مشاوره انجام پایان نامه علوم ، مشاوره انجام پایان نامه کتابداری، مشاوره انجام پایان نامه تاریخ، مشاوره انجام پایان نامه اقتصاد، مشاوره انجام پایان نامه علوم اجتماعی، مشاوره انجام پایان نامه جغرافیا، مشاوره انجام پایان نامه ی کشاورزی و محیط، مشاوره انجام پایان نامه تربیت بدنی ، مشاوره انجام پایان نامه فیزیک، مشاوره انجام پایان نامه شیمی، مشاوره انجام پایان نامه زیست شناسی، مشاوره انجام پایان نامه پزشکی، مشاوره انجام پایان نامه دندانپزشکی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته شیمی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ادبیات فارسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تاریخ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته جغرافیا، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته حقوق، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تربیت بدنی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان و ادبیات انگلیسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان فرانسه، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زبان عربی
مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته روانشناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته تغذیه، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم اجتماعی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم تربیتی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته علوم ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته پزشکی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زمین شناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته زیست شناسی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته صنایع غذایی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مکانیک، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته برق، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت بازاری ، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فلسفه و ادیان، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کامپیوتر، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته کشاورزی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته فیزیک، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ریاضی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته آمار، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته اقتصاد، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی شیمی
مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی صنایع، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی عمران، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی محیط زیست، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته ی نساجی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مواد و متالورژی، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته هنر، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته معماری، مقاله، انجام سمینار، پروپوزال فوری، اجرای پایان نامه رشته مدیریت(کلیه گرایشها، مقا

داوطلبین عزیز برای ید آزمون های ورودی فراگیر هر رشته بر روی آن رشته کلیک کنید تا به صفحه ید آنلاین هدایت شوید.با سپاس

رشته mba مدیریت
رشته اخلاق ی
رشته ادبیات عربی
رشته ادبیات کودک و نوجوان
رشته ادبیات مقاومت
رشته اقتصاد ی
رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق ی
رشته الهیات گرایش فلسفه و کلام ی
رشته آب و هوا شناسی اقلیم شناسی
رشته آب و هوا شناسی تغییرات آب و هوایی
رشته آب و هوا شناسی شهری
رشته آب و هوا شناسی کاربردی
رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
رشته آمار گرایش ریاضی
رشته آموزش ریاضی
رشته آموزش زبان انگلیسی
رشته آموزش زبان فارسی
رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
رشته آموزش محیط زیست
رشته پژوهش هنر
رشته تاریخ
رشته تاریخ ایران ی
رشته تاریخ تشیع
رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت ی
رشته تحقیقات آموزشی
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم ورزشی عمومی
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزش
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژِی ورزش
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت و برنامه ریزی
رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی
رشته جامعه شناسی
رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رشته جغرافیای روستایی اقتصاد فضا
رشته جغرافیای روستایی برنامه ریزی کالبدی
رشته جغرافیای روستایی سازماندهی مناطق عشایری
رشته جغرافیای روستایی مدیریت توسعه پایدار روستایی
رشته جغرافیای شهری آمایش شهری
رشته جغرافیای شهری برنامه ریزی مسکن
رشته جغرافیای شهری بهسازی و نوسازی شهری
رشته جغرافیای شهری محیط زیست شهری
رشته جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
رشته حسابداری
رشته حقوق بین الملل
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
رشته حقوق خصوصی
رشته رفتار حرکتی رشد حرکتی
رشته روان شناسی عمومی
رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
رشته ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
رشته ریاضی محض انالیز
رشته ریاضی محض جبر
رشته ریاضی محض هندسه
رشته زبان شناسی همگانی
رشته زبان و ادبیات انگلیسی
رشته زبان و ادبیات فارسی
رشته زمین شناسی زیست محیطی
رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی
رشته زمین شناسی گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی
رشته زمین شناسی گرایش سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
رشته زیست جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
رشته زیست جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
رشته زیست جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
رشته زیست شناسی بیوشیمی
رشته زیست شناسی ژنتیک
رشته زیست شناسی علوم جانوری
رشته زیست شناسی علوم گیاهی
رشته زیست فناوری بیوتکنولوژی می
رشته زیست گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی
رشته زیست گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
رشته زیست گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
رشته شیمی آلی
رشته شیمی تجزیه
رشته شیمی فیزیک
رشته شیمی معدنی
رشته طراحی شهری
رشته علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
رشته علوم اقتصادی
رشته علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
رشته علوم تربیتی گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
رشته علوم تربیتی مدیریت آموزشی
رشته علوم
رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی
رشته فلسفه اخلاق
رشته فلسفه و کلام فلسفه ی
رشته فیتوشیمی
رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
رشته فیزیک گرایش ح جامد
رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی
رشته فیزیک گرایش زمینه گرانش فیزیک نجومی
رشته فیزیک گرایش فیزیک
رشته فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
رشته فیزیک گرایش هسته ای
رشته فیزیوِلوِژی ورزش گرایش فعالیت بدنی و تندرستی
رشته فیزیوِلوِژی ورزش گرایش ورزشی کاربردی
رشته مدیریت اجرایی
رشته مدیریت اجرایی استراتژیک
رشته مدیریت اجرایی بازاری صادرات
رشته مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
رشته مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی
رشته مدیریت بازاری در ورزش
رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاری
رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل
رشته مدیریت تی تشکیلات و روش ها
رشته مدیریت تی سیستمهای اطلاعاتی
رشته مدیریت تی گرایش تحول
رشته مدیریت تی گرایش مدیریت مالی تی
رشته مدیریت تی گرایش منابع انسانی
رشته مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
رشته مدیریت رسانه
رشته مدیریت رسانه های ورزشی
رشته مدیریت رویدادهای ورزشی
رشته مدیریت فناوری اطلاعات سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعات
رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش ب و کار الکترونیک
رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
رشته مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت منابع اطلاعاتی
رشته ی برق الکترونیک
رشته ی شیمی
رشته ی شیمی بیوتکنولوژی
رشته ی صنایع
رشته ی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی
رشته ی صنایع مدیریت و بهره وری سیستم
رشته ی عمران خاک و پی
رشته ی عمران راه و ترابری
رشته ی عمران سازه
رشته ی عمران سازه های هیدرولیکی
رشته ی عمران محیط زیست
رشته ی عمران مدیریت ساخت و تولید
رشته ی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای
رشته ی کامپیوتر نرم افزار
رشته ی کشاورزی اصلاح نباتات
رشته ی کشاورزی اقتصاد کشاورزی
رشته ی کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته ی کشاورزی توسعه روستایی
رشته ی کشاورزی زراعت
رشته ی کشاورزی علوم دامی تغذیه دام
رشته ی کشاورزی گرایش مدیریت و تولید کشاورزی
رشته ی معماری
رشته ی مکانیک تبدیل انرزی
رشته ی مکانیک ساخت و تولید
رشته ی مکانیک طراحی کاربردی
رشته ی منابع طبیعی و محیط زیست گرایش ارزی و آمایش سرزمین
رشته نهج البلاغه اصول الدین و معارف علویمعماری یونان
معماری یونان
قیمت 6000 تومان

 انتخاب رشته کنکور شهر اینه وندداره رشته , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته, انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته , انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته  , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته  ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته

انتخاب رشته کنکور شهر اینه وندداره رشته , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ,انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته , نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته

انتخاب رشته کنکور شهر اینه وندداره رشته ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ،انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته

انتخاب رشته کنکور شهر اینه وندداره رشته ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ،انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر اینه وندداره رشته ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر اینه وندداره رشته ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر اینه وندداره رشته ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر اینه وندداره رشته

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده تلفنی

تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96

ثبت نام کنکور کاردانی 96

سایت همگام

 

اختصاصی از فایلکو مقاله رشته کامپیوتر با عنوان تکنولوژی اطلاعات it با و پر سرعت .

 مقاله رشته کامپیوتر با عنوان تکنولوژی اطلاعات it


 مقاله رشته کامپیوتر با عنوان تکنولوژی اطلاعات it

مقاله رشته کامپیوتر با عنوان تکنولوژی اطلاعات  it

تکنولوژی اطلاعات چیست؟
تکنولوژی اطلاعات یکی از فاکتورهای مهم پیشرفت در قرن بیست و یکم می باشد .it موجب ایجاد دگرگونی و تحول در روش های زندگی ، آموزش ، کار وبازی خواهد شد . پیشرفت های مربوط به محاسبات کامپیوتر و تکنولوژیارتباطات ، زیر ساخت های جدیدی برای تجارت ، پژوهش های علمی و فعالیت هایاجتماعی ایجاد می کند. این زیر ساخت گسترش داده شده ابزارهای جدیدی رابرای ارتباط داشتن با سراسر دنیا و ب علم ودریافت اطلاعات به ما ارائهمی دهد . تکنولوژی اطلاعات به ما کمک خواهد کرد که بدانیم چه طور محیطاطراف مان را تحت تاثیر قرار دهیم و چطور از آن بهتر مراقبت کنیم .itوسیله ای برای رشد اقتصاد است .
it محل کار را جذابتر ، کیفیت مراقبتهای پزشکی را بهبود و ت را مسئولیتپذیرتر و در دسترس تر برای برآوردن نیازهای شهروندان می کند.
این تکنولوژی مربوط به سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر برای پردازش ،ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است. تکنولوژی اطلاعاتit علم و مهارت های همهجنبه محاسبات ، ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات است . it مبحث جدیدی است کهبه سرعت رشد کرده و تغییرات بنیادی در دنیای کنونی ایجاد می کند ، اینتغییرات ناشی از انجام روش های تجاری جدید ، ایجاد تنوعات و سرگرمی هایجدید و به وجود آوردن هنرهای جدید می باشد. تکنولوژی اطلاعات شاملموضوعاتی است که به علم و تکنولوژی کامپیوتر ، طراحی ، توسعه ، نصب وپیاده سازی سیستم ها و نرم افزارهای اطلاعاتی مربوط می شود. تکنولوژیاطلاعات به طراحی و استفاده از کامپیوتر و ارتباطات برای حل انواع مختلفمسایل مربوط می شود. بسیار جالب توجه است که کامپیوترهایی که در 5 سال پیشتولید شدند ، اکنون در تعداد زیادی از سازمان های بزرگ استفاده می شوند.ما پذیرفته ایم که تقریبا تمام صورت حساب ها و پرداخت های ما از ادارات تی و سازمان های بزرگ توسط کامپیوتر چاپ می شوند و خدماتی مانندbankcard و medicare فقط به دلیل وجود آنکه کاربردهای کامپیوتر بسیارمتنوع است ، از چاپ صورت حساب ها گرفته تا کنترل کوره های بسیار حساس ،همه آنها نیاز دارند که اطلاعاتشان در کامپیوتر ذخیره شده و برنامه هاتوسط کامپیوتر با مهارت اداره شوند. بعضی از مفاهیم اصلی در استفاده ازکامپیوتر عبارتند از : روش های سازماندهی شده برای برنامه ریزی کامپیوترهاجهت اداره اطلاعاتشان، سازماندهی اطلاعات ذخیره شده در سازمان ( ساختمانداده ها)، مفاهیم اصولی در طراحی کامپیوتر ( معماری کامپیوتر ) و شبکه هایکامپیوتری( ارتباطات داده ها و شبکه های کامپیوتری ). علاوه بر مفاهیماساسی بالا ، تکنیک های خاصی وجود دارد که در انواع کاربردهای خاص موردنیاز می باشد . در وهله اول ، برای مثال ، در کار بردهای تجاری ، نیاز بهذخیره اطلاعات زیادی می باشد . یک شرکت بیمه ، برای مثال نیاز دارد کهجزییات همه سیاست های مربوط به دریافت کنندگان بیمه را نگه داشته و بهسوالات مربوطه پاسخ دهد. ثانیا در کاربردهای علمی ، مقدار اطلاعاتی کهباید ذخیره شود معمولا بسیار کم است ، اما محاسباتی که روی اطلاعات بایدانجام گیرد بسیار پیچیده است . بالا ه طراحی کامپیوترها برای استفاده درخانه و یا اداره و یا لوازمی مانند ماشین ها ، اجاق ها ، چرخ خیاطی وماشین تحریر به مهارت های خاصی نیاز دارد.
تکنولوژی اطلاعات به ایجاد ، جمع آوری ، پردازش ، ذخیره و تحویل اطلاعات وفرآیند ها وتد ری که همه اینها را امکان پذیر می سازد اشاره می کند.ایده اصلی تکنولوژی اطلاعات ایجاد زندگی مفیدتر و مؤثرتر می باشد.
فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست ؟
در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات ،تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است .انسان همواره از فن آوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشریت مملو ازابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شدهاند. در سالیان اخیر ، فن آوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان بهعنوان فن آوری های جدید و یا عالی ، یاد می شود ، بیشترین تاثیر را درحیات بشریت داشته اند . دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در ح غییر بوده و ما امروزه شاهد همگرائی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده ،بگونه ای که داده و اطلاعات به سرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاطجهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می گیرد . بدون شک مهمترین ودر عین حال بزرگترین پیشرفت در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ابداع"وب" توسط " تیم . برنرزلی " در اوا سال 1980 در cern ، برمی گردد . بهمنظور آشنائی با جایگاه واقعی "وب " ، کافی است به ضریب نفوذ آن پس ازابداع توجه گردد. پس از ابداع هر فن آوری ، مدت زمانی بطول می انجامد تافن آوری مورد نظر در مقیاس عمومی مورد استفاده قرار گیرد( ضریب نفوذ) .مثلا" تلفن پس از 74 سال ، رادیو پس از 38 سال ، کامپیوترهای شخصی پس از16 سال ، تلویزیون پس از 13 سال و "وب " پس از 4 سال ، موفق به جذب پنجاهمیلیون استفاده کننده شده اند .
فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشریبگونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتیاست . جامعه ای که در آن دانائی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش ،دارای نقشی محوری و تعیین کننده است .
شاید تاکنون سوالات متعددی در رابطه با فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای شما مطرح شده باشد:
فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست ؟
تفاوت فن آوری اطلاعات با فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست ؟
آیا انباشت سخت افزار و یا نرم افزار ، دستی به اینترنت و تعداد تلفنهای سلولی ، نشان دهنده استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد؟
ضریب نفوذ اطلاعات و دانش در یک جامعه به چه میزان است و جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در این زمینه چیست ؟ جایگاه ابزارها ، اه ، زیرساخت ها و عوامل انسانی در فن آوری اطلاعات وارتباطات چیست ؟ آیا می شود یک ابزار را به عنوان یک هدف مطرح و آن را بهعنوان یکی از شاخص های استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات مورد توجهقرار داد ؟
چرا با این که سال های زیادی است که از سخت افزار و یا نرم افزار استفادهمی شود ، از چنین واژه ای تاکنون استفاده نمی گردید، به عبارت دی تفاده از واژه "فن آوری اطلاعات و ارتباطات " در عصر حاضر نشاندهنده چهواقعیتی است ؟
ارتباط فن آوری اطلاعات و ارتباطات با توسعه چیست ؟
شکاف و یا فاصله دیجیتالی چیست و چه عواملی باعث ایجاد و یا تشدید این فاصله می شوند ؟ وظیفه هر یک از ما در کاهش این فاصله چیست ؟
آیا برای کاهش شکاف دیجیتالی می بایست در فرهنگ و نوع نگاه ما ، تغییری داده شود ؟
برای حرکت به سمت یک جامعه مبتنی بر اطلاعات به چه امکانات و یا زیرساخت هائی نیاز می باشد ؟ اولویت ها در این رابطه چیست ؟
آیا ایجاد زیرساخت ارتباطی برای استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات به تنهائی کافی است ؟
شرط لازم و کافی به منظور استفاده عموم شهروندان یک جامعه از دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست ؟
جایگاه توسعه منابع انسانی به منظور استفاده سودمند از دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست ؟
جایگاه تولید محتوی به زبان استفاده شده در هر جامعه چیست و مختصات آن در فن آوری اطلاعات و ارتباطات به چه صورت مشخص می گردد؟
آیا برای آشنائی و استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات به اطلاع رسانی خاصی نیاز است ؟
استراتژی ملی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به چه صورت می بایست تدوین گرددو آیا در این رابطه به یک مدل خاص و متناسب با شرایط بومی هر کشور نیازاست ؟
نحوه بررسی و ارزی میزان موفقیت برنامه های ملی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به چه صورت است ؟
استراتژی حرکت به سمت یک جامعه مدرن اطلاعاتی به چه صورت می بایست تدوینگردد؟ آیا بدون وجود یک استراتژی مشخص و جامع ، امکان حرکت مثبت در اینراستا وجود دارد ؟
جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در جهت افزایش سواد عمومی دیجیتال ،ارتقاء سطح دانش عموم شهروندان یک جامعه ، افزایش ضریب نفوذ اطلاعات وتولید علم چیست ؟
و سوالات بسیار فراوان دیگر !
قطعا" در این مقاله نمی توانیم به تمامی پرسش های فوق پاسخ دهیم ولی قصدداریم با بررسی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در توسعه به نوعیفضائی را ایجاد نمائیم که شاید ومی به پاسخ صریح به اکثر سوالات فوقنباشد و هر خواننده بتواند پاسخی شایسته برای آنان را پیدا نماید .
اطلاعات و دانش
تعاریف متفاوت اطلاعات ( information ) از زوایای مختلف :
تعریف اطلاعات از لحاظ نظری : اطلاعات ( information ) به هر نوع داده جمعآوری شده با استفاده از روش های مختلفی نظیر : مطالعه ، مشاهده ، شایعه وسایر موارد دیگر اطلاق می گردد. در واژه "اطلاعات" ، بار معنائی از قبلتعریف شده ای در رابطه با کیفیت ، معتبر بودن و یا صحت داده وجود نداشته وامکان برخورد با اطلاعات معتبر ، غیرمعتبر ، واقعی ، نادرست ، صحیح وگمراه کننده ، وجود خواهد داشت .
تعریف اطلاعات از منظر تئوری اطلاعات : اطلاعات دربردارنده یک معنی خاص خصوصا" در ارتباط با پیشگوئی احتمالی از داده است .در تعریف فوق ، میزانمعنی و محتوای ارائه شده توسط اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد.مثلا" پیامیکه به ما اعلام می نماید:"فردا خورشید طلوع می نماید " دارای حجم اندکیمحتوای اطلاعاتی است در حالیکه یک پیام در رابطه با روز قیامت ، شامل حجمبالائی از اطلاعات است . در تعریف ارائه شده از منظر تئوری اطلاعات ،همانند تعریف ارائه شده قبلی ، توجه خاصی به کیفیت و یا ارزش اطلاعات نمیگردد .
تعریف اطلاعات از منظر علم اطلاعات و فن آوری اطلاعات :علم اطلاعات و فنآوری اطلاعات با اطلاعات به عنوان داده جمع آوری شده ، ذخیره شده ،بازی شده ، پردازش شده و ارائه شده سروکار دارد . در تعریف فوق نیز بهمواردی همچون اعتبار ، کیفیت و ارزش اطلاعات به صورت جانبی ، توجه میگردد.
در تعاریف فوق ، توجه خاصی به کیفیت و یا ارزش اطلاعات نشده است . درمقابل اطلاعات از واژه ای دیگر و با نام " knowledge " استفاده می شود کهمی توان آن را معادل " دانش " در نظر گرفت . " دانش " ، بر خلاف اطلاعات ،دارای بار معنائی مختص به خود بوده که توسط فرد و یا افرادی کارشناس و براساس بررسی و مطالعه انجام شده بر روی اطلاعات معتبر ، حاصل می شود.اطلاعات معتبر ، به خودی خود مفید و قابل استفاده می باشند ولی قادر بهپیشگوئی نتایج نمی باشند. برخی اطلاعات معتبر نظیر قیمت یک کالا و یاخدمات و یا برنامه زمانبندی پروازهای هوائی ، مستقیما" قابل استفاده میباشد، ولی برخی اطلاعات دیگر نظیر داده هواشناسی و یا داده مربوط به آنتیبیویتک ها صرفا" زمانی مفید و معتبر می باشند که در ابتدا توسط کارشناسانمتخصص ( دارای دانش لازم ) استفاده وپس از بررسی و آنالیز داده ها ی اولیه، نتایج است اج و در اختیار عموم علاقه مندان جهت استفاده قرار گیرد.دربطن دانش همواره آنالیز و نتیجه گیری نهفته است در حالی که ، اطلاعات دربهترین وضعیت استنتاج استقرائی را به دنبال خواهد داشت . بنابراین حداقلاز لحاظ فلسفی ، شایسته و منطقی است که ظهور " جوامع مبتنی بر دانش " رادر مقابل " جوامع اطلاعاتی " ، ترویج نمود . در جوامع مبتنی بر دانش ،آموزش و فراگیری به عنوان فرآیند ب دانش مطرح بوده تا در مرحله بعد ،امکان ایجاد دانش فراهم می گردد ( ترکیب و آنالیز قیاسی ) .
از لحاظ تاریخی ، دستی به اطلاعات از طریق رسانه های چاپی ( کتاب ،رو مه ، مجله ) حاصل می گردید در حالی که فراگیری دانش از طریق مدارس و ها بدست می آمد . امروزه ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات افقی جدیددر رابطه با تولید و عرضه اطلاعات را ارائه نموده است و می بایست بطورهمزمان امکانات موجود را در جهت فراگیری و ایجاد دانش ، سازماندهی و بهخدمت گرفت . ما می بایست در مرحله اول با بهره گیری از امکانات موجود موفقبه فراگیری دانش بوده تا در ادامه امکان تولید ، میسر گردد. بدیهی است بااستفاده مناسب از دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات، می توان به سرعتاقدام به فراگیری دانش و در نهایت تولیدعلم نمود . شاید از زاویه فوق ،بتوان مهمترین رس فن آوری اطلاعات و ارتباطات را ایجاد زیرساخت و بسترمناسب برای فراگیری و تولید علم در نظر گرفت . در جوامعی که توانسته اندزیر ساخت مناسبی ( صرفا" زیرساخت ارتباطی مورد نظر نمی باشد ) در رابطه بافن آوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد نمایند ، شرایط مناسب برای استفاده از"دانش " فراهم و میزان تولید دانش در اینگونه جوامع ارتباط مستقیمی بازیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات آنان دارد.
استفاده مناسب از دانش و بکارگیری آن در تمامی عرصه های زندگی و در نهایت تولید دانش ، ارتباط مستقیمی با توسعه دارد .
دانش و توسعه
همانگونه که در بخش قبل اشاره گردید ، بین استفاده و تولید دانش با توسعهارتباطی مستقیم وجود دارد . قطعا" در جوامع توسعه یافته برآیند استفاده ازدانش مثبت بوده و در ادامه با توجه به زیرساخت ها و سیاست های تدوین شده ،امکان تولید دانش فراهم می گردد .
"درآمد سرانه " ، یکی از شاخص های مهم به منظور سنجش میزان موفقیت برنامههای توسعه است که همواره در آمار اعلام شده توسط سازمان ها و نهاد های تی به آن استناد تا میزان موفقیت برنامه های توسعه ، نشان داده شود. بهمنظور آشنائی با تاثیر دانش بر توسعه و در نهایت افزایش درآمد سرانهشهروندان یک جامعه ، دو کشور غنا و کره جنوبی را بررسی می نمائیم . براساس مستندات بانک جهانی ، چهل سال قبل ، میزان درآمد سرانه دو کشور کرهجنوبی و غنا معادل یکدیگر بوده است . در حالی که امروزه درآمد سرانه کرهای ها ، شش مرتبه بیشتر شده است . به عبارت دیگر شهروندان کره جنوبی ششبرابر نسبت به شهروندان غنائی ثروتمندتر شده و یا مردم غنا نسبت به مردمکره جنوبی شش برابر فقیرتر شده اند . بر اساس بررسی انجام شده ، بیش ازپنجاه درصد نابرابری فوق ، به استفاده موفقیت آمیز کره ای ها در رابطه بافراگیری و استفاده از دانش برمی گردد. استفاده موثر و موفقیت آمیز از دانش، عامل اصلی شکوفائی و موفقیت اقتصادی در برخی کشورهای آسیائی بوده که ازآن به عنوان "معجزه اقتصادی " ، نام برده می شود. استفاده از سایر امکاناتنظیر جاده ها ، ساختمان ها ، ماشین آلات کمتر از سی درصد سهم داشته است.از دیگر نمونه های موجود در این رابطه و نقش دانش و توسعه می توان به"انقلاب سبز " در آسیا اشاره نمود. در این رابطه با استفاده از روش هایپیشرفته اقدام به ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد گردید و استفاده کنندگانبا به کارگیری اندوخته های خود توانستند حرکتی عظیم و تحولی گسترده را درجامعه خود باعث گردند .در گذشته دانش ( برای توسعه ) از طریق کارشناسان وارتباط مستقیم با فراگیران به آنان منتقل می گردید . بدیهی است در چنینمواردی میزان سرمایه گذاری محدود به قیمت و تعداد کارشناسان مورد نظری بودکه می بایست رس انتقال دانش به مخاطبان خود را انجام دهند. هندوستان ،یکی از کشورهای موفق در این زمینه بوده که از رسانه های ارتباط جمعی نظیررادیو و تلویزیون برای نشر دانش استفاده نموده است . رادیو ، تلویزیون وتلفن های ثابت از جمله عناصر موجود در زیرساخت فن آوری اطلاعات وارتباطات،می باشند( کانال های نشر اطلاعات ) . انقلاب سبز ، اولین تجربهموفقیت آمیز در زمینه استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آسیا میباشد .
افزایش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی شهروندان یک جامعه دارای دستاوردهایبسیار مثبتی می باشد و شاید برخی از دستاوردهای به دست آمده در مرحله اولمحسوس و یا ملموس نباشند( مثلا" ارتقاء سطح دانش شهروندان یک جامعه دررابطه با یک بیماری خاص که به دنبال آن کاهش ویا ریشه کنی بیماری را بهدنبال خواهد داشت ، ارتقاء سطح دانش شهروندان یک جامعه در رابطه با حوادثرانندگی که کاهش تصادفات و حوادث رانندگی را به دنبال خواهد داشت ) .ارتقاء سطح دانش تاثیر مستقیم و مثبتی بر کیفیتت زندگی شهروندان یک جامعهرا به دنبال داشته و شرایط مناسبی را برای توسعه همه جانبه فراهم می نماید.
مهمترین رس فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، ارائه امکانات و زیر ساختلازم برای تولید و توزیع دانش می باشد . بدیهی است از زاویه فوق و با توجهبه ارتباط مستقیم استفاده و تولید دانش در یک جامعه با توسعه ، می توان بهاهمیت و جایگاه واقعی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباط با توسعه همهجانبه بیشتر واقف گردید.
در بخش دوم این مقاله با تمرکز بر روی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ارائهتعاریف متفاوت از آن به بررسی زیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ،خواهیم پرداخت .
فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست ؟ ( بخش دوم )
در بخش اول این مقاله به منظور آشنائی با ابعاد متفاوت فن آوری اطلاعات وارتباطات به طرح سوالاتی در این رابطه پرداخته گردید. در ادامه ، ضمنبررسی تفاوت بین " اطلاعات " و "دانش " ، به این موضوع مهم اشاره گردید کهمی توان اطلاعات را به منزله مواد اولیه تولید دانش در نظر گرفت . بیناستفاده درست از اطلاعات و تولید دانش با توسعه ، ارتباط مستقیم وتنگاتنگی وجود دارد.
در بخش دوم با تمرکز بر روی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه تعاریفمتفاوت، به بررسی زیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، خواهیم پرداخت .
فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ict )
تفاوت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ict) با فن آوری اطلاعات ( it ) ،چیست ؟ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، دستگاه ها و فن آوری های ارتباطیدارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور استفاده از مزایا ودستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، محسوب می گردند. در ادامه باتعاریف متفاوت ict ، بیشتر آشنا می شویم :
· در اوایل سال 1990 به مجموعه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و صنایعمرتبط به آنان ، فن آوری اطلاعات ( it ) گفته می شد. در فن آوری اطلاعات وارتباطات ( ict ) ، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشد ، بگونهای که ارتباطات به منزله یک "باید" مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدونوجود آن امکان ارائه سرویس ها و خدمات را دارا نمی باشد .
· فن آوری اطلاعات و ارتباطات،واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی ویا برنامه نظیر: رادیو ، تلویزیون ، تلفن ها ی سلولی ، کامپیوتر ، نرمافزار ، سخت افزارهای شبکه ، سیستم های اری و نظایر آن اطلاق شد ه سرویس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان مرتبط می گردد( کنفرانساز راه دور ، آموزش از راه دور) .
· فن آوری اطلاعات وارتباطات اغلب در یک مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسیکاربردی دقییق تر قرار می گیرد نظیر : فن آوری اطلاعات وارتباطات در آموزش، بهداشت ، کتابخانه ها و غیره .
· فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، به مجموعه امکانات سخت افزاری ، نرمافزاری ، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستی مطلوب به اطلاعات ، گفته میشود .
· همگرائی بین کامپیوتر و ارتباطات ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات را شکلمی دهد .( پیوند بین کامپیوتر و بهره برداری از تمامی قابلیت های آنخصوصا" پردازش و ذخیره سازی داده با امکانات متعدد ارتباطی ) .
· با این که تکنولوژی های مرتبط با کامپیوتر به نوعی در جنگ جهانی دوممورد استفاده قرار می گرفت ، ولی پتانسیل های گسترده آن پس از تحقق دوتحول عمده در سال 1980 بر همگان آشکار گردید : تحول در صنعت نیمه هادی ها( ترانزیستور ، مدارات مجتمع ، میکرو تراشه ها ) ، کوچک و ارزان شدنکامپیوترها را به دنبال داشت . متعاقب این تحول عظیم ، امکان استفاده ازکامپیوتر در ابعاد بسیار گسترده و برای عموم کاربران، فراهم گردید( کافیاست به اطراف خود نگاهی داشته باشیم!) . دومین تحول عمده ، ارتباطکامپیوترها با یکدیگر و بر پاسازی شبکه های کامپیوتری است . در ادامه بااستفاده از فن آوری های متعدد مخابراتی و ارتباطی ، امکان اتصال و ارتباطبین شبکه های کامپیوتری ، فراهم گردید .تحولات فوق ، زمینه انقلاب عظیماطلاعاتی در عصر حاضر و ظهور فن آوری های متعدد اطلاعات و ارتباطات راایجاد نموده است .
· مهمترین ویژگی فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، نحوه ذخیره سازی ، پردازش و دستی به اطلاعات است .
· به مجموعه فن آوری هائی که امکان ذخیره سازی ، پردازش ، ارائه و انتقالاطلاعات را از طریق محیط های انتقال فراهم می نماید ، اطلاق می گردد.
فن آوری اطلاعات و ارتباطات به جایگاه برجسته اطلاعات ، دستگاههای ذخیرهسازی و پردازش اطلاعات و دستگاههای انتقال و دستی به اطلاعات تاکیددارد . بدیهی است در این راستا ، علاوه بر پتانسیل های مخابراتی ، رسانههائی دیگر نظیر رادیو و تلویزیون نیز در فهرست وسایل ارتباطی ( کانال نشرو توزیع اطلاعات ) ، قرار خواهند گرفت . زیر ساخت فن آوری اطلاعات وارتباطات در مرحله اول نیازمند وجود یک زیرساخت اطلاعاتی است که در آنتمامی دستگاهها و وسایل ارتباطی نظیر تجهیزات مخابراتی ، رادیو و تلویزیونقرار خواهند گرفت . زیرساخت اطلاعاتی به منزله فونداسیون زیرساخت فن آوریاطلاعات و ارتباطات ، مطرح بوده که امکان ارائه سرویس ها و خدمات اطلاعاتیرا با کیفت مطلوب ، فراهم می نماید. بر همین اساس می توان فن آوری اطلاعاتو ارتباطات را مشتمل بر سه بخش اساسی زیر در نظر گرفت :

زیرساخت اطلاعات
فن آوری های اطلاعات
کاربردهای اطلاعات
information infrastructure : ii
information technologies : it
information applications :ia


زیر ساخت اطلاعات ( ii )
در زیرساخت اطلاعات ، هدف ایجاد و گسترش امکانات زیر می باشد :
شبکه ها و سرویس های مخابراتی
تکنولوژی های انتقال
سوئیچینگ و روتینگ
دستی و عرضه
ارتباطات چند رسانه ای ( صوت ، تصویر )
شامل :
- شبکه های موبایل ، بدون کابل
- شبکه های فیبر نوری
- سیستم های ای
- سیستم های سخن پراکنی
- ترکیب ( تلفیق) مخابرات با سیستم های چند رسانه ای
- ارتباطات محلی با سرعت بالا
- ارتباطات شهری ، منطقه ای و ملی با سرعت بالا
فن آوری اطلاعات ( it )
در فن آوری اطلاعات ، موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد :
ذخیره سازی اطلاعات
پردازش و ارائه اطلاعات
سیستم ها ی عامل
زبان ها ی برنامه نویسی
ی پروتکل ها
نرم افزارهای کاربردی
شامل :
- پروتکل های شبکه
- شبکه های ذخیره سازی داده
- فن آوری های رمزنگاری و امنیتی
- سخت افزار( کامپیوترهای شخصی ، سرویس دهندگان و ... )
- طراحی بانک های اطلاعاتی
- زبان های ارائه محتوا در وب نظیر html,xml
- تشخیص و پیشگیری از حملات
کاربردهای اطلاعات ( ia )
در کاربردهای اطلاعات ، موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد :
ارائه خدمات
اشتراک دانش
مدیریت عمومی
سرویس های اجتماعی
راه حل های تجاری
تولید و نشر محتوا
شامل :
- آموزش
- فرصت های اقتصادی و تولید درآمد
- توسعه روستائی
- بهبود سلامت شهروندان نظیر استفاده از درمان راه دور
- امنیت و مونیتورینگ مسائل زیست محیطی
- مدیریت اقتصادی و تی
- کتابخانه های الکترونیکی
- تجارت الکترونیکی
- بانکداری الکترونیکی
- آموزش الکترونیکی
- و ...
همانگونه که ملاحظه می شود برای هر یک از بخش های سه گانه در فن آوریاطلاعات و ارتباطات ، محدوده خاصی در نظر گرفته شده است ولی در عمل تعییندقیق این محدوده ، امری دشوار و گاها" غیرممکن است. مثلا" برنامه های نرمافزاری در بخش فن آوری اطلاعات قرار گرفته ولی امکان پیاده سازی آنان درزیر مجموعه کاربردهای اطلاعات ( ia ) نیز وجود خواهد داشت .همچنینارتباطات چندرسانه ای در زیر مجموعه زیرساخت اطلاعات ( ii ) قرار گرفتهشده اند ولی امکان پیاده سازی برخی از ویژگی های م ی مدیا در زیرمجموعهفن آوری اطلاعات ( it ) ، نیز وجود دارد.
علیرغم عدم وجود محدوده ای مشخص و شفاف برای هر یک از عناصر موجود در بخشهای سه گانه زیرساخت فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، می توان با لحاظ نمودنوزن بکارگیری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در هر یک از بخش ها ، به یکمرزبندی خاص دست یافت :
· عناصر زیرساخت اطلاعات ( ii ) ، نیازمند استفاده از تجهیزات و امکاناتفیزیکی گسترده ای نظیر سیستم های سوئیچینگ ، روتینگ ، شبکه ای گسترده ازخطوط تلفن ثابت ، سیار و شبکه های رادئوئی ، می باشند . در این رابطه و بهمنظورانجام عملیات و مدیریت زیرساخت فیزیکی متشکل از عناصر و تجهیزات سختافزاری ،می بایست از سخت افزار و نرم افزارهای متعددی استفاده شود. باطراحی و پیاده سازی زیرساخت اطلاعات ( بستر ارتباطی ) ، امکان ارتباطدستگاههای مختلفی نظیر تلفن های ثابت ، تلفن های سلولی ، دستگاههای بدونکابل ، کامپیوترهای شخصی و سرویس دهندگان به شبکه فراهم و آنان قادر بهاستفاده از سرویس ها و خدمات مختلفی می باشند.ارتباط با زیرساخت اطلاعاتی( ارتباطی ) ممکن است مستقیما" (از طریق شبکه ایجاد شده) و یا با استفادهاز تجهیزات خاصی نظیر مودم، کارت های isdn ، خطوط dsl و یا دستگاههای بدونکابل ، ایجاد گردد. معمولا" برای سنجش میزان شکاف دیجیتالی بین جوامع فقیرو ثروتمند ، به تنوع ، تعداد و کیفیت وسایل ارتباطی به زیرساخت ، استنادمی گردد . بدیهی است با فرض ایجاد زیر ساخت اطلاعات ، بدون وجود دستگاههایارتباطی ( از بعد کمی و کیفی) ، امکان استفاده مطلوب و بهینه از زیر ساختو درنهایت بهره مندی از دستاوردها و پتانسیل های ارائه شده در بخش های فنآوری اطلاعات و کاربردهای اطلاعات ، وجود نخواهد داشت . دستگاههای ارتباطی( نظیر تلفن های ثابت ، سلولی ) به عنوان شرط لازم برای ورود به بزرگراههای اطلاعاتی مطرح می باشند. بدیهی است تنوع ، کیفیت و مقرون به صرفه بودندستگاههای ارتباطی ، گزینه های متعددی را به منظور استفاده از منابعاطلاعاتی در اختیار متقاضیان ، قرار می دهد .امکان دستی آحاد جامعه بهمنابع اطلاعاتی ، یکی از عناصر اصلی سیا ست گذاری در زمان تعریف استراتژیتوسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در هر جامعه می باشد .
· در زیر مجموعه فن آوری اطلاعات ( it ) ، از سخت افزارهای متعددی نظیرسرویس دهندگان ، ایستگاه های کاری و برخی کامپیوترهای بزرگ به همراهدستگاه های ذخیره سازی مختلفی ، استفاده می گردد( نظیر استفاده ازکامپیوترهای داخلی که مسئول سرویس دهی به سایر عناصر موجود در بخش فن آوریاطلاعات بوده و یا سرویس دهندگان خارجی که مسئولیت ارائه سرویس های دادهنظیر اینترنت را بر عهده دارند) . علیرغم استفاده گسترده از عناصر سختافزاری در زیر مجموعه فن آوری اطلاعات ، نرم افزار حضوری چشمگیرتر داشته واکثر عملیات نسبت داده شده به این بخش مست م استفاده از نرم افزار میباشد.
· هدف عمده در بخش کاربردهای اطلاعات ، ارائه سرویس ها و خدمات گسترده بهمنظور افزایش کارائی و بهره وری در ابعاد متفاوت اجتماعی در یک جامعهاطلاعاتی است . در این رابطه با توجه به نقش محوری و حمایت بخش زیرساختاطلاعات و دستاوردهای بخش فن آوری اطلاعات ، امکان ارائه سرویس ها و خدماتمتنوع ، گسترده و پویائی در بخش کاربردهای اطلاعات ، فراهم می گردد . دربخش کاربردهای اطلاعات ، علیرغم استفاده از سخت افزار ، محور عملیات وهسته اساسی را طراحی و پیاده سازی نرم افزار تشکیل می دهد .
همانگونه که ملاحظه می شود ، در زیرساخت اطلاعات علیرغم استفاده از نرمافزار ، سخت افزار حضوری برجسته دار داشته و این وضعیت در بخش های فن آوریاطلاعات و کاربردهای اطلاعات ، برع می باشد . پس از ایجاد هر یک از بخشهای سه گانه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، زیر ساخت فن آوری اطلاعات وارتباطات ایجاد و امکان ارتباط آن با سایر بخش ها به منظور نیل به توسعههمه جانبه وجود خواهد داشت . در این راستا لازم است که تلاش لازم در خصوصایجاد سه بخش اشاره شده به صورت مستمر ، سیستماتیک و هدفمند ، دنبال شود .بدیهی است تعلل در هر یک از بخش های فوق ، امکان استفاده از مزایا ودستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات را عملا" با مشکل مواجه می نماید.در برخی از کشورها با توجه به جایگاه گسترده تجهیزات سخت افزاری و ارتباطیدر ایجاد زیر ساخت اطلاعات ، تمامی تلاش انجام شده در جهت توسعه فن آوریاطلاعات و ارتباطات ، محدود به این بخش بوده و به سایر بخش ها ( فن آوریاطلاعات و کاربردهای اطلاعات ) کمتر توجه می گردد . فراموش نکنیم کهزیرساخت اطلاعات ، صرفا" بستر ارتباطی و گزینه های متعددی را به منظوراستفاده از دستاوردها و مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در اختیارشهروندان یک جامعه قرارداده و می بایست تلاش مضاعفی در جهت توسعه سایر بخشها و یا ایجاد زیرساخت های جانبی دیگر نیز صورت پذیرد .مثلا" بدون وجود یکزیر ساخت قانونی ، امکان استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات درمواردی همچون تجارت الکترونیکی ، وجود نخواهد داشت .

استراتژی های فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه
به موازات استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد حیاتبشری ، جهان به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتی است . امروزهامکان دستی به اینترنت و استفاده از منابع اطلاعاتی در تمامی جوامعبشری روندی تصاعدی را طی می نماید و جوامع مختلف هر یک با توجه به زیرساختهای متعدد ایجاد شده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، استفاده مینمایند. ایجاد زیرساخت های ارتباطی ، قانونی و تربیت نیروی کار آشنا با فنآوری اطلاعات و ارتباطات ، نمونه هائی از تلاش انجام شده در این خصوص است. رشد شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، جوامع شهریو روستائی ، شهروندان ماهر و آموزش دیده و فاقد مهارت ، جای هیچگونه شک وتردیدی در رابطه با تدوین استراتژی ها و تبعیت از سیاست ها و رویکردهایمناسب برای نیل به یک جامعه مدرن اطلاعاتی را باقی نگذاشته است . تمامیکارشناسان و سیاستگذاران کشورهای متفاوت به این موضوع اذعان نموده اند کهفن آوری اطلاعات و ارتباطات دارای پتانسیل لازم برای توسعه در تمامی ابعاداجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و است . در این راستا اکثر کشورها ،استراتژی های خاصی را به منظور توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، تدویننموده اند .
عناصر کلیدی به منظور تدوین استراتژی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات :
ایجاد یک مدل ( چارچوب ) برای استراتژی ملی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
ایجاد آگاهی لازم در سطوح متفاوت جامعه در خصوص پتانسیل ها و مزایای متعدد فن آوری اطلاعات و ارتباطات
· ایجاد و توسعه زیر ساخت مخابراتی ( بدون وجود یک زیرساخت ارتباطی مناسب، امکان استفاده اندکی از دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات وجودخواهد داشت )
امکان دستی عموم شهروندان جامعه به زیرساخت ارتباطی و استفاده از مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
توسعه منابع انسانی ( بدون وجود افراد آموزش دیده و ماهر ، امکان استفادهاز فرصت ها و مزایای ارائه شده توسط فن آوری اطلاعات وارتباطات ، وجودنخواهد داشت )
ایجاد و توسعه زیرساخت قانونی ( بدون وجود مجموعه قوانین مشخص ، امکاناستفاده از فرصت ها و مزایای ارائه شده توسط فن آوری اطلاعات و ارتباطاتنظیر تجارت الکترونیکی ، وجود نخواهد داشت )
ایجاد و توسعه محیط مناسبب برای فعالیت های تجاری و اقتصادی ( سرمایه گذاری تجاری ، ایجاد استانداردهای فنی ، پرداخت الکترونیکی )
ایجاد و توسعه محتوا متناسب با زبان ملی هر کشور
ایجاد ، توسعه و حمایت از صنایع مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری ، شبکه ، مخابراتی )
· مونیتورینگ و سنجش مستمر میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطاتبه منظور ارزی موفقیت استراتژی ها و سیاست های تعیین شده

مطالعه موردی که در طی این گزارش تشریح می گردد شامل بخشی از یک پروژهجامع تر در خصوص مدیریت تغییرات بصورت کلی و نیز دو رویکرد مجزا بطور اخصمی باشد. یکی از اه این پروژه تحقیق در خصوص آگاهی و درک کلی جهتبکارگیری bpr در صنایع ایرلند شمالی و دیگری مطالعه در مورد تعاملرویکردهای بنیادی( bpr ) و مرحله ای (tqm ) در تغییرات مدیریتی در کشورمذکور بوده و اینکه آیا این دو عامل در قالب مفاهیم عملی دنیای واقعی قابلاجرا هستند یا خیر نیز از موضوعات قابل توجه می باشد.
موضوعات تئوری
از دیدگاه مدیران اجرایی ایرلنـدشمالـی خصوصاً در شرکت های کوچک و متوسـطمفاهیم tqm ، bpr قبل از آنکه پاسخگوی مسائل باشند خود سوال برانگیزهستند. بحث های مطروحه عمدتا مربوط می شوند به ماهیت واقعی bpr و شرایطمطلوب برای بکارگیری آن به ویژه اینکه آیا بروز بحران انگیزه لازم جهت اینموضوع می باشد یا خیر، موثرترین نحوه اجرای bpr، نقش فناوری اطلاعات(it)،دستاوردهای احتمالی bpr، تفاوت های م ن tqm و bpr و اینکه آیا می توانندبه عنوان مکمل یکدیگر استفاده شوند یا نه. در اینجا دو نکته اساسی مطرح میشود نخست اینکه tqm و bpr دو رویکرد جداگانه جهت تغییرات سازمانی هستند کهوجه تمایز آنها میزان اثر بخشی و نو آوری حاصل از هر کدام و نیز ریسک هایمربوطه می باشند، و ثانیا bpr صرفا یک ابزار استاندارد tqm بوده و تغییراتفرهنگی و انضباطی ناشی از tqm نیز ضامن اجرای موفقیت آمیز bpr می باشد.
مطالعه موردی شرکت btni

مطالعه موردی که جهت بررسی موارد فوق الذکر انجام شد توسط شرکت btniمدیریت گردید که خود بواسطه شرایط خاص حاکم بر ایرلند شمالی، یک شرکت نیمهمستقل می باشد. به نقل از مدیر بخش پشتیبانی کیفیت btni، این شرکت تنها بهخود متکی است و بایستی جهت بقاء خود تلاش نماید. درواقع btni از نظرمدیریت کیفیت و تغییرات در بریتانیا و در سطح بین المللی شرکتی پیشرومحسوب می شود که تا کنون موفق به دریافت این جوائر گردیده است: جایز یفیت ایرلند شمالی (دو بار) ، جایزه ممتاز کیفیت ایرلند، جایزه کیفیتجامع شرکت مادر (چهار بار)، و جایزه کیفیت بریتانیا. btni با گردش سرمایهای حدود 258میلیون لیره استرلینگ جزو ده شرکت اصلی ایرلند شمالی بوده و بهعنوان الگویی موفق برای بسیاری از شرکت های محلی محسوب می شود. افزون براین، btni جزو معدود شرکت های شهر اولستر می باشد که اقدام به پیاده سازیتوأم tqm و bpr در مقیاس گسترده نموده است.

نیاز به تغییر

سابقه نیاز به تغییرات موثر مدیریتی در شرکت btni به اواسط دهه 1980 بازمی گردد یعنی هنگامی که شرکت مادر خصوصی شد. قبل از این زمان قوانین حاکمبر شرکت مادر اجازه تجهیز کامل شرکت btni و ب آمادگی آن جهت بقاء و رشددر بازار متغیر و به شدت رقابتی را نمی دادند. شرایط موجود موید این نکتهبود که فرهنگ، مهارت، و سیستم های ارزشی جدید جهت جذب مشتریان مورد نیازبوده و در وضعیت جدید بازار صرفا حفظ مشتریان راضی کافی نخواهد بود.مشتریان ناراضی نیز ممکن است تغییر عقیده دهند، همانگونه که مشتریان راضینیز متأ سفانه احتمال دارد نظر خود را عوض کنند. سود شرکت بیشتر ار ناحیهمشتریان ثابت است که از خدمات ارائه شده راضی بوده و دوستان خود را نیز درزمره مشتریان جدید در می آورند. در این راستا btni با داشتن حدود 2600کارمند به عنوان کوچکترین شرکت از مجموعه 9 شرکت واقع در نواحی مختلف ک ل کشور انگلستان را پوشش می دادند کار رسمی خود را در خصوص کیفیت فراگیراز سال 1986 آغاز نمود. مدیریت ارشد با همکاری مدیر عامل برنامه بلند مدتو سیاست کیفیت شرکت را تدوین و نخستین برنامه ارزی هزینه سرویس را بهانجام رساند که بر اساس آن معلوم شد btni با تورم کارمند روبرو بوده، وفاقد بازدهی و غیر اقتصادی می باشد. مطالعات کلی مشخص نمود که تعدادکارکنان شرکت مخابرات بر یتانیا (bt) حدودا ده برابر برخی از رقبای اصلیآن بوده و این نشان از بحرانی بودن وضعیت شرکت می داد. مطالعه در خصوصواکنش شرکت به این بحران بسیار جالب و آموزنده است.

پاسخ به بحران

بسیاری از کارشناسان معتقدند که شرکت های دچار بحران هیچ راه چاره ای بهجز ی مجدد ندارند همچنین برخی بر این باورند که انجام bpr به واسطهداشتن ریسک های بالقوه بایستی به عنوان آ ین گزینه مد نظر قرار گیرد، بهعنوان مثال آقای رایان در سال 1994 این موضوع را مطرح نمود که قرار گرفتندر وضعیت بحرانی عملا باعث بروز انگیزه در شرکت ها جهت تغییرات بنیادی میشود. در سال 1993 آقای تالوار دقیقا ع این فرضیه را مطرح و عنوان نمودکه احتمال انجام bpr در شرکت های با راندمان بالا بیشتر می باشد و اینموضوع با نظریه آقای باشئین در سال 1994 مطابقت دارد که در سال 1994 کهانجام ی مجدد در وضعیت بحرانی نامناسب بوده زیرا بحران باعث افزایشنگرانی و وحشت شده و این عوامل با اه bpr تناقض دارند. مدیریت ارشدشرکت bt بجای آنکه فورا ی مجدد را به اجرا بگذارد یک را ار تغییراتبلند مدت و پیچیده را تدوین نمود که مبتنی بر استاندارد های‏‏‏‏bs5750/iso 9000 ‏کیفیت فراگیر و در نهایت ی مجدد فرآیند بود.

روند بهبود وضعیت کمپانی btni

پس از تدوین برنامه بلند مدت و سیاست گذاری کیفیت یک شورای کیفیت جهتهدایت تلاش های مربوط به بهبود وضعیت شرکت تشکیل گردید. و چنانچه در شکلشماره 1 مشخص است فعالیت های اولیه در جهت اجرای tqm در نیمه دهه 90_1980موفق نبود، لیکن این روند پس از اعطای استاندارد bs5750 رو به بهبودگذاشته است. این استاندارد به واسطه عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات فنیدر شرکت در سالهای 89/1988 و نیز بخاطر عملیات نصب در سال 1991 اعطا شد کهمتعاقب آن شرکت موفق به اخذ استاندارد iso9000 در سال 1993 گردید. تجربهشرکت btni منطبق با فرضیه سال 1993 ویلکینسون و ویتچر می با شد که بر اساسآن tqm معمولا باعث ایجاد تغییرات سطحی در رفتارها شده و فرآیندهای اساسیکه باعث عملکرد مطلوب شرکت می شوند بدون تغییر باقی می مانند.
شکل 1 - سیر پیشرفت در btni

برخی معتقدند که ساختار tqm روش های موثری جهت اندازه گیری میزان سرویسدهی مطلوب سازمان به مشتریات خود را در اختیار قرار نمی دهند . علاوه براین نویسندگانی نظیر داونپورت، بوردت و هال بر این باورند که طراحی مجددسازمانی که تحت کنترل نمی باشد به ش ت منتهی می شود مزاحل ارتقاء شرکت بهسطح استانداردهای متعارف برای کارمندان ناخوشایند بود زیزا آنها باتغییرات اجباری روبرو بودند، کار آنها به وسیله دیگران کنترل می شد وهمچنین در قبال رفتار و عملکرد خود مسئول شناخته می شدند، لیکن تمام اینشناختها باعث پیشرفت اساسی شرکت شد و نیل به استانداردهای مطلوب ، انضباطو کنترل قابل ملاحظه ای را در عملکرد شرکت باعث گردید، اگرچه تغییراتفرهنگی و ساختاری بیشتری مورد نیاز بود. بخشی از تغییرات فرهنگی از طریقبرنامه مشتری مداری در سال 1990 محقق گردید و بدنبال آن طرح خود ارزی با استفاده از مدل « جایزه کیفیت ملی مالکولم بالدریج » درسال 1992 بمورداجرا درآمد که استفاده از مدل خود ارزی بر اساس « جایزه کیفیت اروپایی» درسال 1993 را بدنبال داشت . در سالهای 90_1989 تغییرات ساختاری عمده ایدر شرکت بوجود آمده بود که منجر به حذف لایه ای ازمدیریت ارشد شده بود ،لذا تغییرات رفتاری از طریق تغییرات ساختاری اعمال می گردید.

شرکت بمنظور حمایت از منافع مشتریان خود ناگزیر از تبعیت از قوانین برونسازمانی می باشدکه این قوانین حتی در مواردی که هزینه ها در حال افزایشاست کاهش قیمت را ا امی می سازد و از آنجایی که دست شرکت در خصوص قیمتگذاری تقریباً بسته است لذا بایستی به تقلیل هزینه ها مبادرت ورزد . یکیاز این روش ها باز یدی داوطلبانه کارکنان بود ، گرچه بایستی به این نکتهنیز توجه داشت که کاهش هزینه انگیزه ای جهت اقدام شرکت به اجرای bpr گشتهو کاهش سود شرکت را نیز باعث می شود.

bpr

نویسندگانی نظیر هاج (1980)، کلادا(1994)،و زئیری و سبنکلر(1994) معتقدندکه فعالیت های پیشرفت سازمان مانند نقاط روی یک زنجیره طیف پیوسته هستندکه از پیشرفت مرحله ای تا نوآوری بنیادی را شامل می شوند.

برخی نیز بر این باورند که بواسطه تمرکز بر روی فرآیند های موجود، tqmندرتاً به نوآوریهای بنیادی منتهی می گردد و بنابراین این بحث مطرح می شودکه آیا bpr در شرف تبدیل شدن به جانشینی جهت پیشرفت های مرحله ای می باشدیا خیر .

تمرکز فرآیند

تغییرات ساختاری سالهای 90-1989 گرچه بمانند سایر شرکت های انگلیسی عمیقنبودند لیکن باعث تدوین یک سیاست تمرکز فرآیند گردید که بموجب آن یک گروهپروژه مخصوص جهت تعریف فرآیند های اصلی و فرعی در شرکت btni تشکیل شد کهنهایتاً تعاریفی مانند فرآیند کاری( توجه به مشتریان ) ، فرآیند پشتیبانی( جهت کمک به عملکرد فرآیندکاری ) و فرآیند اجزاء ( که بین دو فرآیند فوقالذکر بصورت مشترک عمل می کند) بوجود آمدند .هدف از اجرای این پروژه باطمینان از سازماندهی کار حول فرآیند های کلیدی بود که از نظر شرکت btniاین فرآیند ها شامل نصب و تعمیر سیستم های تلفن می باشند. در اوا سال1993شرکت btni اجرای ی مجدد را جزو کارهای اصلی خود قرار داد و بموجبآن مدیران مجرب موظف گردیدند مشکلات فرآنید را جهت حصول به پیشرفت های مهممرتفع نمایند که یک نمونه آن ایجاد سیستم مدیرکاری ( wms ) بود. بر ایناساس سیستم دستی واگذاری کار به ین شاغل در مراکز فنی با یک سیستماتوماتیک جایگزین گردید که گر چه این سیستم نهایی نشده لیکن از آن بعنوانپیشرفته ترین سیستم تقسیم کار در دنیا نام برده می شود. کلیه کارهایتعمیراتی یک خطی و چند خطی، سفارشات یک خطی و تعیین زمان های تعمیرات ازطریق سیستم wms انجام می شود. را ارها،ساختارها، فرآیندها، فناوری وکارمندان بایستی بر طبق فرآیند جدید تغییر می یافتند که این موضوع از نقطهنظر پرسنل مدیریتی مدیریتی و غیر مدیریتی یک تغییر بنیادی محسوب می شدند.علاوه بر این شرکت btni یک سیستم فنی پرقدرت را تحت عنوان انتقالالکترونیکی اطلاعات مکتوب را ابداع و استفاده از آن را در موارد کاریمختلف بررسی نمود. بنابراین فناوری، محرک وعامل اجرای bpr در شرکت گردید.

بینش در مقابل روش شناسی

یکی از مباحث مربوط به bpr استفاده از رویکرد بینشی در مقابل رویکرد روششناسی بمنظور ایجاد تغییرات و ی مجدد می باشد . در مورد شرکت btniپروژه تغییر یافته wms از کمپانی مادر بایستی در کلیه نواحی جغرافیایی 9گانه کشور انگلستان از جمله ایرلند شمالی پیاده می گردید و نظر به اینکهشرکت btni آ ین مورد ( با آ ین ناحیه ) جهت ی مجدد بود طبعا امتیازاستفاده از متو وژیی را داشت که در سایر نقاط تکامل یافته بود ، لیکنبواسطه ساختار و شرایط خاص ، این شرکت می بایستی سیستم را جهت انطباق باوضعیت خود مجدداً طراحی می نمود. علاوه بر این خود سیستم و کاربریهای آنبایستی قابل انطعاف بودند، در واقع برسید wms کمپانی bt تلاش داشت ازانسانها و عملکرد آنها تقلید نماید، مثلا در سیستم های قدیمی یک مسئولتوزیع(distribution office ) می بایستی یت هایی را شامل انجام 4 یا 5مورد کاری ارجهیت دار روزانه ، برای ین ترتیب می داد که برای انجاماین کار می باسیتی با شناخت ین و تجربه و تخصص هریک ، ناحیه مورد یت ، مشکلات انجام کار و حتی ترافیک جاده های مورد تردد ، برنامه یت را تدوین و ابلاغ می نمود ، بنابراین سیستم جدید بایسیت کلیهاطلاعات فوق الذکر را در خود ذخیره داشته و قادر به سرویس دهی به نواحیروستایی گسترده و مناطق جغرافیایی کم جمعیت می بود. راهعکارهای جهتپشتیبانی از سیتم جدید و توسعه ء آن مطرح گردید که اغلب قبل از رسمیت یافتبه صورت کاربردی استفاده می شدند. با بکارگیری مهارت ها و فنون مدیدریتتغییر که اکثرا از تجربه tqm حاصل شده بودند گرو های اجرایی ، مخاطراتانجام کارهای جدید را در جهت ارتقاء سیستم تجربه می د.

پیچیدگی و ماهیت تغییر ا

ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اصفهان

مجازین به انتخاب رشته از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه فرصت دارند تا به صورت اینترنتی نسبت به انجام  انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اصفهان اقدامات لازم را انجام دهند و با استفاده از دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) آگاهی لازم را ب نمایند. ضمن اینکه برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانند از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایند. شما داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان اصفهان نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اصفهان

مجازین به انتخاب رشته از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه فرصت دارند تا به صورت اینترنتی نسبت به انجام  انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اصفهان اقدامات لازم را انجام دهند و با استفاده از دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) آگاهی لازم را ب نمایند. ضمن اینکه برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانند از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایند. شما داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان اصفهان نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان اصفهان

 تاریخ انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان اصفهان از اوا مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه خواهد بود که داوطلبان می بایست با استفاده از نمره، رتبه و شناسه‌ای که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور دریافت نموده اند به صورت اینترنتی  در مدت زمان تعیین شده اقدام به انجام انتخاب رشته نمایند.در انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان اصفهان به شما داوطلبان امکان انتخاب 20 رشته محل داده خواهد شد که پیشنهاد ما به شما این است که انتخاب هارا در 3 گروه انتخاب های خوشبینانه، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه جای دهید.سپس با توجه به 20 انتخ که دارید رشته هایی را که علاقه زیادی به قبولی در آنها را دارید ولی با رتبه و ترازتان همخوانی ندارد را در گروه اول، رشته هایی که بیشترین همخوانی را با توجه به رتبه و ترازتان دارد را در گروه دوم و رشته هایی را که از اهمیت کمتری نسبت به دیگر رشته ها دارند را در گروه سوم قرار دهید .ضمن اینکه زمان اعلام نتایج نهایی کنکور آزاد 96 استان اصفهان  تقریبا یک ماه پس از اعلام نتایج اولیه یعنی در اوا شهریور ماه خواهد بود.

انتخاب رشته ارشد 96 در استان اصفهان آزاد و سراسری

در انتخاب رشته ارشد سراسری 96 در استان اصفهان توصیه می کنیم انتخاب های خود را به سه صورت خوش بینانه ، واقع بینانه و بدبینانه انجام  دهید. شما در مرحله انتخاب رشته 100 انتخاب دارید.در انتخاب رشته ارشد 96 انتخاب های اولیه را خوش بینانه انتخاب کنید و رتبه ی خود را در نظر گرفته و اقدام به انتخاب کد رشته ها کنید انتخاب های میانی خود را واقع بینانه انجام دهید و انتخاب هایتان  را با دقت و وسواس بیشتری انجام دهید به این دلیل که احتمال قبولی شما در این انتخاب ها بیشتر است.این نکته را به خاطر داشته باشید که تعداد انتخاب های میانی شما باید بیشتر باشد و حدود 50 درصد انتخاب هایتان را به صورت منطقی انجام دهید.اما در مورد انتخاب های آ سعی کنید این انتخاب ها را برای اطمینان از قبولی انجام دهید و فرض کنید همه شرایط دست به دست هم داده اند تا شما در انتخاب های قبلی قبول نشوید به عبارت دیگر به صورت بدبینانه دست به انتخاب بزنید. در صورت امکان سعی کنید هر 100 انتخاب را انجام دهید.

در انتخاب رشته ارشد آزاد 96 در استان اصفهان داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور ارشد 96 با در اختار داشتن کارنامه که تراز و درصد های هر گرایش در آن مشخص شده است اقدام به انتخاب رشته می کنند. همچنین از مزایای دیگر ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد این است که داوطلبان کارشناسی ارشد آزاد می توانند علاوه بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد،در انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری هم شرکت نمایند. این نکته را در نظر داشته باشید که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96  تفاوتی چندانی بین رتبه و ترازتان وجود نخواهد داشت و بدون در نظر گرفتن تراز قبولی کارشناسی ارشد آزاد در رشته های مربوط به سال های گذشته می بایست انتخاب رشته را انجام دهید.

انتخاب رشته ی 96 در استان اصفهان آزاد و سراسری

پس از اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97  آن دسته از داوطلبانی که با ب رتبه مناسب مجاز به انتخاب رشته محل های روزانه شده اند می توانند در انتخاب رشته ی سراسری 96 در استان اصفهان شرکت نمایند و بدون هیچ گونه محدویتی امکان انتخاب 50 رشته محل را خواهند داشت که پیشنهاد می کنیم که ترتیب رشته ها را بر حسب میزان علاقه خود به رشته ها انتخاب کنید.اما آن دسته از داوطلبانی که موفق به ب حدنصاب لازم برای انتخاب رشته محل های روزانه نشده اند، امکان انتخاب رشته محل های شبانه را خواهند داشت.در نظر داشته باشید این است که باید با توجه به مدرک کارشناسی ارشد خود و آگاهی از اینکه امکان انتخاب کدام رشته محل ها را دارید دست به انتخاب رشته بزنید به این دلیل که با توجه به اینکه علاوه بر آزمون ی سراسری، مصاحبه هم انجام می شود پس سعی کنید در رشته ای که رزومه تحصیلی خوبی دارید و به رشته کارشناسی ارشد خود زیاد نا مربوط نباشد را انتخاب کنید تا در مصاحبه ی سراسری 96 که حدود 30 درصد درقبولی آزمون ی نقش دارد موفق شوید.پس از انجام انتخاب رشته ی سراسری 96  برای اطلاع از پذیرفته شدن نیازی به مراجعه به سایت سازمان سنجش نخواهد بود و باید  منتظر تماس از پذیرفته شده جهت مصاحبه باشید.

در خصوص انتخاب رشته ی آزاد 96 در استان اصفهان لازم است بدانید که فقط داوطلبانی امکان انجام انتخاب رشته ی آزاد 96 را دارند که در آزمون شرکت کرده اند و برای آنها کارنامه صادر شده است.یکی از موارد دیگری که داوطلبان را در انتخاب رشته دچار سردرگمی کرده است نحوه انتخاب رشته محل هاست که بسیاری از داوطلبان گمان می کنند که اگر ترتیب رشته ها را بر اساس شانس قبولی انتخاب کنند نتیجه ی مطلوب تری خواهند گرفت که باید بگوییم  این تصور کاملا اشتباه است و توصیه می کنیم رشته محل ها را بر اساس علاقه در اولویت انتخاب های خود قرار دهید.پس از تکمیل انتخاب رشته نوبت به اعلام نتایج پذیرفته شدگان می رسد که نتایج در شهریور ماه اعلام خواهد شد.پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان  توسط سازمان سنجش دعوت به مصاحبه خواهند شد(که در سال 96 به احتمال زیاد مصاحبه 50 درصد در  نمره قبولی آزمون نقش خواهد داشت) پس از آن ها ضمن بررسی نمرات متقاضیان در مصاحبه و ارزی رزومه تحصیلی آنان اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان به صورت حضوری و تلفنی

بدون شک عوامل بسیار زیادی برای موفقیت داوطلبان در مرحله انتخاب رشته وجود دارد.اما متاسفانه برخی از داوطلبان به دلیل عدم آگاهی از نحوه صحیح انتخاب رشته در این مرحله که مهمترین مرحله برای داوطلبان پس از کنکور می باشد نتیجه مطلوب را بدست نمی آورند.بنابراین به دلیل اهمیت این مرحله و همچنین با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخاب رشته کنکور 96 پیشنهاد  میی کنیم برای ب نتیجه مطلوب در مرحله انتخاب رشته در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت تلفنی و یا حضوری انجام انتخاب رشته خود را به  مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس بسپارید و از دیگر موارد از جمله رتبه قبولی رشته های آزاد ، نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری 96 رشته انسانی،مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری، نحوه تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد و شرایط تحصیل پزشکی در خارج از کشور آگاهی لازم را بدست آورید.

خدماتی که مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس به صورت تلفنی و حضوری در سراسر کشور به شما عزیزان ارائه می کند :

انتخاب رشته کنکور 96 در شهرستان های استان اصفهان : کاشان – شهر – شهرضا – آران و بیدگل – لنجان – گلپایگان – فلاورجان – نجف آباد – خوانسار – برخوار – فریدون شهر -ف  به صورت تلفنی و حضوری توسط مرکز مشاوره تحصیلی سبز تدریس انجام می شود.

 

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647


منبع: انتخاب رشته کنکور 96 در استان اصفهان

 

مشاوره تحصیلی – سبزتدریس – تکمیل ظرفیت آزاد 96  – برنامه ریزی کنکور 96 – برنامه ریزی کنکور تجربی – تاثیر معدل در کنکور 96 – انصراف از تحصیل – انصراف از  – تعهد خدمت – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – منابع کنکور 96 – بهترین آزمون آزمایشی – مقایسه آزمون های آزمایشی  – برنامه ریزی تیزهوشان – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – بهترین کتاب های کمک درسی کنکور – کارنامه سبز چیست – اعتراض به نتایج کنکور آزاد – رتبه قبولی رشته های آزاد – رتبه قبولی آزاد – رتبه قبولی پرستاری – برنامه ریزی کنکور ارشد 96  – تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد – امریه سربازی – نتایج تکمیل ظرفیت آزاد 95 – ثبت نام آزمون ی 96 – ثبت نام کنکور ی 96 – شهریه پردیس – مشاوره کنکور 96 – انتقالی در آزاد – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – ثبت نام کنکور سراسری 96 – تحصیل پزشکی در خارج از کشور – رتبه قبولی مامایی 95 – رتبه قبولی پزشکی 95 – شرایط تحصیل در های پردیس – امریه آموزش و پرورش – امریه شرکت نفت 95 – ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 – ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 – شیمی دارویی به داروسازی – سهمیه بومی گزینی – ثبت نام کنکور آزاد 96 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 – اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد – مدارس برتر تهران – امریه خاتم الانبیا – منابع کنکور انسانی – مشاوره تحصیلی تلفنی – تدریس خصوصی عربی – تدریس خصوصی در شهر – مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد – ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته کنکور 96 – شهریه آزاد – سوالات مصاحبه حضوری گزینش آموزش و پرورش – برنامه ریزی کنکور – تفاوت بدون کنکور و با کنکور آزاد – کارشناسی ارشد بدون آزمونتحصیل همزمان با خدمت سربازی – کارنامه آ ین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی – کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی آزاد و سراسری 95 – 96 – کارنامه آ ین رتبه قبولی پزشکی سراسری سال 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 96 – کارت آزمون تیزهوشان 96 – اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 – شرایط تحصیل مجدد پزشکی – پیرا پزشکی بدون کنکور 96 – مشاوره تلفنی کنکور – مشاوره تحصیلی آنلاین – بهترین دی وی دی های کنکور – کنکور هنر 96 –شرایط ثبت نام کنکور سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری – مشاوره تحصیلی حرفه ای – مشاوره تحصیلی ی – انتخاب رشته کنکور آزاد 96 – ثبت نام آزمون نمونه تی 96 – 97 – مصاحبه ی سراسری 96  – مشاوره انتخاب رشته کنکور 96 – کنکور انسانی 96 – کنکور ریاضی 96 – کنکور تجربی 96 – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد – اعلام نتایج آزمون نمونه تی 96 – 97 – حذفیات کنکور 96 – تفاوت دوره های تمام وقت و وقت آزاد – برنامه ریزی کنکور 97 – شرایط تحصیل در ما ی – جمع بندی کنکور 96 – شرایط تحصیل در اتریش – شرایط تحصیل در نروژ – شرایط تحصیل در فرانسه – شرایط تحصیل در انگلستان – راهنمای ثبت نام جامع علمی کاربردی – نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش ی —-  شرایط تحصیل در ایتالیا – شرایط تحصیل در سوئیس – شرایط تحصیل در سوئد – شرایط تحصیل در  – شرایط تحصیل در کانادا – شرایط تحصیل در ژاپن – ثبت نام علمی کاربردی 96 – 97 – مشاوره تحصیلی رایگان – کارت ورود به جلسه آزمون ی 96 – انتخاب رشته ی سراسری 96 —انتخاب رشته ی آزاد 96 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96 – شرایط تحصیل در روسیه – شرایط تحصیل در هلند – شرایط تحصیل در برزیل – بهترین منابع کنکور 97 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 – مشاوره انتخاب رشته ی – اعلام نتایج آزمون نمونه تی استان تهران 96 – 97 – برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97 – شرایط تحصیل در اسپانیا – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – شرایط تحصیل در قبرس – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی تی 95 – 96 – پرستاری بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته کار درمانی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته بهداشت حرفه ای تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی عمران تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته حقوق تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی معماری تی 95 – 96 – منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی نقشه برداری سراسری و آزاد 96 – شرایط تحصیل در اوکراین – پزشکی بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی مکانیک تی 95 – 96 – شرایط تحصیل در بلژیک –  شرایط تحصیل در دانمارک – شرایط تحصیل در لهستان – دندانپزشکی بدون کنکور – برنامه ریزی کنکور انسانی 97 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 97 – انتخاب رشته کنکور 96 – اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97 – انتخاب رشته ارشد 96 – امریه سربازی 96 – انتخاب رشته کنکور تجربی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96  –  ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

مقاله شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف

مقاله شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف

 مقاله شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف

مقاله شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف
دسته بندی برق ،الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

 مقاله شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف 

 شبکه توزیع و انتقال برق تا مصرف 

فهرست مطالب

شبکه قدرت از تولید تا مصرف........................................................................................................ 1

محدودیت تولید.................................................................................................................................... 1

 انتقال قدرت ....................................................................................................................................... 1

توزیع و مصرف قدرت......................................................................................................................... 1

آرایش ترانسفورماتورهای قدرت ..................................................................................................... 2

اجزاء یک پست انتقال یا فوق توزیع ............................................................................................. 2

ضرورت اتصال به زمین – ترانس نوتر .......................................................................................... 2

تانک رزیستانس .................................................................................................................................. 3

ضرورت برقراری حفاظت .................................................................................................................. 3

انواع سیستمهای اورکارنتی ............................................................................................................. 4

سیستم حفاظت اورکارنتی فاز به زمین ....................................................................................... 4

حفاظت باقیمانده یا رزیجوآل .......................................................................................................... 5

هماهنگ رله های جریانی زمان ثابت ............................................................................... 5

اشکال رله های با زمان ثابت ........................................................................................................... 5

رله های اورکانت زمان مع ...................................................................................................... 6

انواع رله های جریانی با زمان مع و موارد استفاده هر یک ........................................... 6

کاربرد رله های جریانی ..................................................................................................................... 7

رله های ولتاژی ................................................................................................................................... 7

حفاظت فیدر خازن ............................................................................................................................ 7

رله اتومات برای قطع و وصل بنکهای خازنی .............................................................................. 8

حفاظت فیدر کوپلاژ 20 کیلوولت ................................................................................................. 9

حفاظت فیدر ترانس 20 کیلوولت ................................................................................................. 9

حفاظت جهتی جریان ....................................................................................................................... 9

حفاظت r.e.f ...................................................................................................................................... 10

رله های نوترال .................................................................................................................................... 10

حفاظت ترانسفورماتور  قدرت ......................................................................................................... 10

رله بوخهلتس ....................................................................................................................................... 11

رله های ترمیک یا کنترل کننده درجه حرارت ترانس ........................................................... 12

رله دیفرنسیال ...................................................................................................................................... 13

چند نکته در رابطه با رله دیفرنسیال ............................................................................................ 16

رله دیفرنسیل با بالانس ولتاژی ....................................................................................................... 17

رله بدنه ترانس .................................................................................................................................... 17

حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور ............................................................................................... 18

رله های رگولاتور ولتاژ ...................................................................................................................... 18

رله اضافه شار ...................................................................................................................................... 20

حفاظت باسبار ..................................................................................................................................... 21

نوع اتصالی های باسبار ...................................................................................................................... 22

خصوصیات حفاظت باسبار ............................................................................................................... 22

انواع حفاظت باسبار ........................................................................................................................... 22

حفاظت خط ......................................................................................................................................... 23

نکاتی در خصوص رله های دیستانس ........................................................................................... 25

نوسان قدرت و حفاظت رله دیستانس در مقابل آن .................................................................. 27

رله دوباره وصل کن ........................................................................................................................... 29

کاربرد رله دوباره وصل کن .............................................................................................................. 31

ضد تکرار ............................................................................................................................................... 32

رله واتمتریک ....................................................................................................................................... 33

رله مؤلفه منفی ................................................................................................................................... 36

سنکرون ..................................................................................................................................... 39

رله سنکرون چک ............................................................................................................................... 41

رله سنکرونایزینگ ( سنکرون کننده ژنراتورها ) .......................................................................  43

رله ی – رله حذف بار ........................................................................................................... 44

سیستم اینتریپ و اینترلاک ............................................................................................................ 46

 

 

 

 

 

شبکه قدرت از تولید تا مصرف

یک شبکه قدرت از نقطه تولید تا مصرف،شامل اجزاء و مراتبی است که ژنراتور را بعنوان مولد و ترانسهاو خطوط انتقال را بعنوان  مبدل و واسطه در بر می گیرد .

محدودیت تولید :

ژنراتورها معمولاً” جریانهای بزرگ را تولید میکنند اما به لحاظ ولتاژ محدودیت دارند،زیرا عایق بندی شینه ها حجم و وزن زیادی ایجاد می کند و به همین لحاظ ژنراتورها در نورم های ولتاژی 6،11،21 و حداکثر 33 کیلو ولت ساخته می شوند .

انتقال قدرت :

بر ع تولید که به لحاظ ولتاژ محدودیت دارد، در انتقال قدرت،مشکل جریان مطرح است زیرا هر چه جریان بیشتر شود،مقطع سیمها بیشتر و در نتیجه ساختمان دکل ها بزرگتر و تلفات انتقال نیز فزونی می گیرد . به همین لحاظ سعی می شود که پس از تولید جریان،با استفاده از ترانسفورماتورهای افزاینده،سطح ولتاژ افزایش و میزان جریان کاهش داده شود . ضمنا” عمل انتقال سه فاز،توسط  سه سیم صورت می گیرد ( به سیم چهارم نیازی نیست ) و برای تشخیص اتصال  کوتاههای احتمالی فاز به زمین،از شبکه زمین و نوترالی که در پست مبدا ایجاد می کنند،سود می جویند  . 

توزیع و مصرف قدرت :

پس از انتقال قدرت تا های منطقه مصرف،سطح ولتاژ در چند مرحله پایین می آید تا قابل مصرف شود. در ایران درحال حاضر برای انتفال قدرت ازولتاژهای 400 و 230 کیلو ولت (فاز- فاز)  استفاده می شود و در مناطق شهری نیز این ولتاژها  به سطح 63 کیلو ولت ( شبکه فوق توزیع )کاهش پیدا می کند و با تبدیل 63 به 20 کیلو ولت،ولتاژ اولیه برای ترانسفورماتورهای توزیع محلی مهیا می گردد تا با ولتاژ 400 ولت ( فاز- فاز )،برق مورد نیاز مصرف کننده های عادی فراهم آید .

 

آرایش ترانسفورماتورهای قدرت :

ترانسفورماتورهای انتقال،از آرایش ستاره / مثلث برخوردارند . طرف ستاره به ولتاژ بالاتر و طرف مثلث به ولتاژ پایین تر متصل می شود تا در عایق بندی و حجم سیم پیچ ها صرفه جوئی شود . تپ چنجر نیز که بعنوان تنظیم کننده ولتاژ بکار گرفته می شود معمولاً در طرف فشار قوی تعبیه می گردد تا عمل تغییر تپ (tap) را در جریانهای کمتری انجام دهد و جرقه کنتاکتها به حداقل رسد .

اجزاء یک پست انتقال یا فوق توزیع :

یک پست انتقال یا فوق توزیع، معمولاً شامل خط یا خطوط ورودی،بریکرها، ونر ها، باسبار طرف فشار قوی،ترانس قدرت، ترانس نوتر،ترانس مصرف داخلی،باسبار فشار متوسط،فیدر های وجی،فیدرهای خازن و غیرو می شود و در هر پست پانلهای رله ای و متیرینگ،عمل حفاظت و اندازه گیری را بعهده دارند . باطریخانه و شارژرها نیز وظیفه تولید سیستم d.c.  را که لازمه غالب رله ها می باشد انجام می دهند .

ضرورت اتصال به زمین :

تا زمانی که  اتصالی با زمین در شبکه اتفاق نیفتاده باشد،نیازی به برقراری اتصال نوترال با زمین نمی باشد، اما به لحاظ امکان وقوع اتصال کوتاه های با زمین و برقراری سیستم حفاظتی برای تشخیص آنها،ناچار به داشتن سیستم نوترال خواهیم بود،به این ترتیب که سه فاز شبکه را از طریق یک ترانس نوتر (معمولاً داری سیم پیچ زیگزاک ) به یکدیگر متصل و نقطه صفر یا خنثی (نول ) آنرا با زمین مرتبط می کنیم . این ترانس ضمن ایجاد نوترال برای شبکه،بدلیل راکتانسی که دارد ،جریان اتصال کوتاه با زمین را نیز محدود می کند .

تانک رزیستانس :

عبارت از یک تانک ف ی پر از الکترولیت بسیار رقیق کربنات سدیم است . خاصیت این محلول آن است که مقاومت الکتریکی آن به طور مع در برابر حرارت تغییر می کند . در صورت پیدا شدن جریان نشتی با زمین ایجاد حرارت در مایع و کاهش مقاومت آن،جریان عبوری افزایش یافته و به سرعت به حدی می رسد که رله نوتر را تحریک نماید . بنابراین خاصیت این مقاومت،آشکار نمودن جریانهای نشتی کم و غیر قابل تشخیص بوسیله رله  نوترال اصلی می باشد تا از عبور جریان مداوم نشتی و داغ شدن ترانس نوتر و سوختن احتمالی آن جلوگیری بعمل آورد .

خواص تانک رزیستانس به همین مورد محدود نمی شود بلکه مقاومت ح نرمال آن و راکتانس ترانس نوتر،مجموعا” به حدی انتخاب می شود که آمپر اتصال کوتاه را در حد مورد نظر محدود نماید . از مزایای دیگر آن،رزیستانس خالص آنست ( در نقطه مقابل ترانس نوتر که تقریبا 97% راکتانس خالص است ) و بنابراین در مواردی که انتخاب یک ترانس نوتر با راکتانس بالا به دلیل افزایش اندوکتانس  سلفی پست،از بروز و ظهور هارمونیکها جلوگیری می کنند تا عملکرد سلکتیو رله ها مختل نشود .

ضرورت برقراری حفاظت :

پس از ب ایی یک سیستم قدرت،اول چیزی که نیاز به آن احساس می شود،برخورداری سیستم از یک حفاظت اتوماتیک است . در اوایل پیدایش شبکه های قدرت،سعی می شد سیستم را در مقابل جریانهای اضافی ( exess  currents) حفاظت نماید و اینکار توسط فیوز انجام می شد اما با گسترش شبکه ها و تمایل به داشتن حفاظتی انتخاب کننده ( selective )،یعنی آن نوع از حفاظت که بواسطه آن برای هر خطا  ( fault) ئی در هر نقطه از شبکه،مناسبترین عمل قطع انجام شود، سیستم حفاظت over current    (که اصطلاحاً ماکزیمم جریان گفته می شود) مطرح شد و گسترش یافت .

البته نباید حفاظت اورکارنتی را با حفاظت over  load  ( اضافه بار )،که بر مبنای ظرفیت حرارتی مدار منظور می شود،اشتباه گرفت . در حفاظت اخیر اگر بار از مقدار معینی ( معمولاً 2/1 برابر جریان نامی خط ) بیشتر شود،فرمان قطع رله  صادر می شود در حالیکه منظور عمده از طرح حفاظت اورکارنتی آنست که در صورت بروز خطا، رله ها به ترتیب به نقطه اتصالی در نوبت قطع بایستند و در صورت عمل ن یک رله،رله بعدی فرمان قطع صادر کند .

معمولاً در تنظیم گذاری رله های اورکارنت به گونه ای عمل می شود که هر دو منظور حاصل شود. 

انواع سیستمهای اورکارنتی :

در جائیکه نیروگاه فقط یک بار منفرد را تغذیه می دهد، نیاز حتمی به وجود رله اورکارنت نیست و رله ای که بتواند پس از تاخیر معینی مدار را قطع نماید،کافی به نظر میرسد . اما در یک شبکه توسعه یافته،که هر باسبار بیش از یک وجی را تغذیه می کند،رفتار سلکتیو بیشتری لازم است تا قسمت حذف شده و خاموشی حاصله به حداقل رسد .

سیستم حفاظت اورکارنتی فاز به زمین :

حفاظت اورکارنتی برای تک تک فازها ضروریست اما یک رله زمین earth  foult  = e/f برای هر سه فاز کافیست . غالباً نیاز به آن است که رلهe/f   نسبت به جریانهای زمین بسیار حساس باشد . بعبارت دیگر،تنظیم رله زمین اغلب کمتر از مقدار تنظیمی رله فاز قرار می گیرد ( حدود20 % آن ).

حفاظت باقیمانده یا رزیجوال :

در صورتیکه بخواهیم رله زمین به جریانهای  بسیار کم زمین حساس باشد،از اتصال باقیمانده یا  rsidual  connection ) ) استفاده می شود،در این روش،سیم پیچهای ثانویه سه ترانس جریان – یکی برای هر فاز – بصورت موازی بسته می شوند و مشترکا” یک رله زمین را تغذیه می کنند . در ح ی که وضعیت نرمال باشد، وجی مجموعه این ترانس ها صفر است و همچنین در ح ی که اتصال کوتاه دو فاز رخ دهد،این تعادل همچنان باقی می ماند . خط پارگی در یک فاز ( بدون اتصالی با زمین ) نیز باعث عمل رله نمی شود . از آنجائیکه رله زمین در ح تعادل جریان (درح نرمال) تحریک نمی شود،می توان تنظیم آنرا پایین انتخاب نمود و آنرا برای هر مقدار جریان نشتی زمین حساس کرد .

هماهنگ رله های جریانی زمان ثابت :

اگر تنظیم رله های پشت سر هم در یک شبکه را به گونه ای قرار دهیم که دورترین رله نسبت به نقطه اتصالی،با فاصله زمانی معینی (نسبت به رله های ما قبل و ما بعد خود) فرمان قطع دهد،در آن صورت چنین هماهنگی رله ای را هماهنگی جریانی- زمانی و فاصله زمانی بین عملکرد یک رله و رله بعدی را پله زمانی یا margin  می نامیم .

در این شکل سیستم حفاظتی،رله های اورکارنت با عملکرد آنی (instataneous r) نیز بعنوان راه انداز و یا آشکار ساز اتصالی بکار می روند. این رله ها می باید تنظیمات معینی داشته باشند .

اشکال رله های با زمان ثابت ( definite – time   ) :

در صورتی که در اتصالیهای ضعیف و شدید،رله ها به ترتیب تنظیمات زمان ثابت خود به عمل در آیند،المان های شبکه خسارت بیشتری می پذیرند و این مورد از نقاط ضعف رله های جریانی با زمان ثابت است .

رله های اورکانت زمان مع ( invers –time  )

اشکال فوق در رله های زمان ثابت وجود داشت،در رله های با زمان مع کمتر می شود . در این رله ها در صورت زیاد شدن جریان عبوری،زمان عملکرد رله کوتاهتر می شودو در نتیجه ترانسفورماتور و سایر المان های شبکه،مدت کمتری تحت جریان اتصالی قرار می گیرند و لطمات کمتری متوجه آنها می شود . در عین آنکه منحنی های رله های پشت سرهم را می توان طوری انتخاب نمود که انتخاب سطح سلکتیو برقرار بماند .

انواع رله های جریانی با زمان مع و موارد استفاده هر یک :

این رله ها بسته به شیب منحنی آنها،انواعی دارند،از جمله ؛

1- رله های زمان مع نرمال(normally inverse)

2- رله های زمان مع دارای شیب بیشتر(very inverse)

3- رله های زمان مع دارای شیب تند(extremely inverse)

نوع اول معمولاً”در همه شبکه ها کاربرد دارد.نوع دوم در جایی مناسب است که جریان اتصال کوتاه به نسبتی که از منبع دور می شویم،کاهش قابل توجهی داشته باشد .منحنی این رله ها به صورتی است که زمان عملکرد آنها با دو برابر شدن جریان ،حدودا”نصف می شود . نوع سوم در آن تیپ از شبکه های توزیع مناسبت دارد که در آنها بهنگام کلید زنی،جریان زیاد و نسبتا” طولانی کشیده می شود .چنین جریانهایی با در مدار باقی ماندن وسایلی از قبیل پمپها ،یخچالها و غیره ایجاد می شود بنابراین لازم است ازآن نوع منحنی استفاده شود که زمان عملکرد تاخیری طولانی بهنگام جریان دادن فیدر داشته باشد و بعلت این خاصیت ویژه است که این رله کاربرد می یابد ،در عین آنکه می توان آنرا با فیوزهای بعد از آن نیز هماهنگ نمود(منحنی این رله بسیار نزدیک به منحنی عملکرد فیوزها می باشد ).

کاربرد رله های جریانی 

از رله های جریان با زمان ثابت و زمان مع ،در غالب فیدرهای ورودی یا وجی کاربرد دارد.در فیدرهای وجی 20کیلو ولت و پایین تر ،ازدورله جریانی در دو فاز و یک رله زمین استفاده می شود .حذف رله جریانی از فاز وسط به جهت صرفه جویی صورت می گیرد و اشکالی نیز بوجود نمی آورد ،اما در ولتاژهای بالاتر ،هر سه فاز از رله جریانی برخوردارند و رله زمین  نیز بر سر راه نقطه صفر ترانس جریانها و انتهای سه رله فازها بسته می شود .

رله های ولتاژی :

کاربرد رله های ولتاژی محدود است و دو تیپ عمده دارند:

1- رله ولتاژی که در اثر کاهش ولتاژ به عمل در می آید(under voltage).

2- رله ولتاژی که در اثر افزایش ولتاژ تحریک می شود (exess voltage).

از این رله ها در حفاظت فیدرهای خازن ،رگولاتور ولتاژ ترانسفورماتور و حفاظت خطوط ورودی به پست استفاده می شود .

حفاظت فیدر خازن:

در مجموعه حفاظتی فیدر خازن از رله های مختلفی استفاده می شود از آن جمله :

1- رله های اورکارنت برای هر فاز

2- رله های کاهش و افزایش ولتاژ

3- رله نامتعادلی

در خصوص رله نامتعادلی باید گفت یک رله ولتمتریک حساس است و دو کار انجام می دهد ؛

1- با ایجاد نامتعادلی در نوتر خازنها ،آلارم و سپس فرمان قطع صادر می کند .

2- با بی برق شدن فیدر ترانس مربوطه،فیدر خازن را از مدار خارج می سازد . معمولاً خازنهای موازی ( منصوب روی باسبار 20 یا 63 کیلو ولت )،بصورت ستاره دوبل بسته می شود و بر سر راه ارتباط دو صفر ستاره،از یک ترانس ولتاژ استفاده می شود  تا در صورت بروز اشکال در هر یک از خازنها ،این ترانس حاوی ولتاژ شده و رله را تحریک نماید . معمولاً محدوده عملکرد آلارم این رله،پایین تر از حد نرمال فرمان قطع آنست . بهنگامی که خازنهای طرفین از بالانس خارج شود (در اثر طول عمر یا قرار گرفتن بنک های خازن در شرایط متفاوت مثلاً آفتاب و سایه )،آلارم خواهیم داشت اما ضعف هر خازن و تغییر ظرفیت نسبتاً شدیدتر باعث صدور فرمان قطع خواهد شد . در صورتی که باسبار ( که خازنها روی آن نصب هستند ) بی برق شود،این رله باز هم فرمان قطع خواهد داشت و بنک های خازنی را از مدار خارج می سازد تا بهنگام برقدار شدن مجدد باسبار،پدیده سوئیچینگ باعث انفجار خازن ها نگردد .

ضمناً ازتعدادی  رله زمانی نیز در حفاظت بنکهای خازنی استفاده می شود ،از جمله آنکه یک رله زمانی با تأخیر طولانی در وصل ،باعث می شود که هر بار پس از قطع فیدر خازن ،تا مدتی (حدود 10دقیقه )از وصل مجدد آن جلوگیری نماید و این مسئله به آن خاطر است که در ابن مدت ،خازنها فرصت کافی برای دشارژ داشته باشد و باقیمانده شارژ باعث بروز انفجاردر آنها نشود.

 

رله اتومات برای قطع و وصل بنکهای خازنی :

این وسیله معمولاً به قدرت راکتیو حساس است و می تواند در محدوده تنظیمی خود ،بنکهای خازنی را یکی پس از دیگری و به ضرورت در مدار آورده یا از مدار خارج سازد .

در بعضی موارد ،امکان دیگری نیز در این رله ها تعبیه می شود تا متناسب با کاهش ولتاژ شبکه ،خازنها را وارد مدار نماید و این ارتباط از آن جهت است که ولتاژ شبکه بستگی به میزان بار و همینطور cos j شبکه دارد و با کم شدن cosj،شدت جریان افزایش یافته ،افت بیشتر ولتاژ مدار را باعث می شود و به این ترتیب، می توانیم رله را طوری تنظیم کنیم که ولتاژ شبکه از حد محاسبه شده پایین تر آید ،فرمان وصل به فیدر خازن و در ح ع آن فرمان قطع صادر کند .

برای آنکه این رله بدرستی و دقت عمل نماید ،داشتن منحنی بار مصرفی یک شبانه روز شبکه ضروری خواهد بود . نقاطی که خازنها باید وارد مدار ویا از آن خارج شوند ،بر مبنای همین منحنی تعیین و به صورت تنطیم روی رله قرار می گیرد .دراین صورت می توان cosjمدار را در طول شبانه روز به طور خ ر و در حد دلخواهی حفظ نمود .در ضمن ،زمان تأخیری لازم برای در مدار در آوردن خازنها روی همین رله تنظیم می شود.

 

حفاظت فیدر کوپلاژ 20کیلو ولت:

این حفاظت معمولاً سه رله جریانی را شامل می شود تنظیم آن به خاطر هماهنگی تا رله های فیدرهای وجی و فیدر ترانس ،حد وسط این دو قرار می گیرد.بنابراین در مواقع بروز اتصالی در یک فیدر و در صورت عدم عملکرد آن فیدر ،این فیدر قطع می شود تا فیدر ترانس مربوطه دچار قطع بی مورد نگردد.

حفاظت فیدر ترانس20کیلو ولت:

این حفاظت به لحاظ ترکیب تقریباً مشابه هریک از فیدرهای وجی می باشد با این تفاوت که معمولاً در هر سه فاز از رله جریانی برخوردار است .در صورتیکه ازرله نوع زمان ثابت استفاده شده باشد ،زمانی حدود 2/1ثانیه خواهد داشت (با در نظر گرفتن زمان تنظیمی 4/0ثانیه برای فیدرهای وجی و 8/0ثانیه برای فیدر کوپلاژ).زمان4/0ثانیه بعنوان margin بین هر دو رله پشت سر هم ،زمان مطلوبی خواهدبود.

حفاظت جهتی جریان:

معمولاً”در مواردی مثل حفاظت ژنراتور در نیروگاه و حفاظت فیدرهای ترانس،از رله های جریانی حساس به جهت جریانdirectional over current = d.o.c))استفاده می کنند و این امر به خاطر آن است که در مواقع قطع تحریک ژنراتور یا بی برق شدن ترانس ،از مع شدن جریان جلوگیری بعمل آید.

حفاظت r.e.f:

r.e.f مخفف  restricted earth faultبه معنای اتصال زمین محدودی یا محدود شده می باشد و این وجه تسمیه به خاطر آنست که محدوده معینی از مدار مثلاً یک تکه کابل (مثلاً کابل پرتولین حدواسط ترانس و باسبار) را حفاظت می نماید .رله دیفرانسیال نیز - که شرح آن بعداً خواهد آمد – همانند این رله ولی به شکل کامل تر،محدوده معینی مثل ترانسفورماتور و یا یک لکه کابل یا خط را حفاظت می کند .بنابراین در مواردی که خارج از این محدوده یا ناحیه تعریف شده ،اتصال کوتاه پدید آید،لازم است که این رله به عمل در نیاید .در عین آنکه می باید برای اتصای های واقع در محدوده آن ،بسیار حساس باشد .

رله r.e.f یک رله آمپریک بسیار حساس است که در یک مدار دیفرانسیالی (مقایسه کننده جریان ها )قرار گرفته است.این رله به طور موازی بین ترانس جریان نوترال و مدار رزیجوآلی ترانس جریان های فیدر ترانس نصب می شود .با یک تحلیل ساده می توان نشان دادکه در صورت بروز اتصالی در خارج از محدوده مورد حفاظت این رله ،تحریکی صورت نمیگیرد ولی در صورت وقوع اتصالی در محدوده آن، به سرعت به عمل در می آید. عملکرد این رله لحظه ایست. برای غیر حساس رله به خاطر پرهیز از عملکردهای بی مورد،مقاومتی (حدود10اهم)با آن سری می شود .

 

رله های نوترال:   

 جریان های اتصال کوتاه با زمین و هرگونه جریان نشتی شبکه20کیلو ولت،ازطریق نوترال به شبکه باز می گردد . اتصال با زمین در هر یک از وجی ها،رله ای زمین مربوطه و همچنین رله های نوترال را تحت تاثیر قرار می دهد و در صورت گذر از حد تنظیمی رله ها باعث تحریک آنها می شود،بنابراین لازم است که به لحاظ زمانی نوعی هماهنگی بین رله های زمین وجی ها و رله های نوترال وجود داشته باشد و بیش از عمل رله نوترال ،رله زمین فیدر حروجی مربوطه فرمان قطع صادر می کند . غالباً یکی از رله  های نوترال - معمولاً با تنظیم بالا – دارای چنین هماهنگی با  هر یک از وجی ها است . رله دیگری روی نوترال نصب می شود که نصب به جریانهای بسیار کم نیز حساس است و اصطلاحاً sensetive  earth)  fault   ) گفته می شود اما دارای زمان تاخیر طولانی ( معمولاً یک دقیقه برای آلارم و سه دقیقه برای فرمان قطع ) می باشد . این رله،جریانهای نشتی پابدار یا مقاوم (tand by) را دیده و باعث قطع فیدر ترانس می شود . چنین رله ای را رله دو مرحله ای می نامند . در مواردی که از تانک رزیستانس بر سر راه ترانس نوتر استفاده نشده است،وجود چنین سیستمی ضروری می نماید .

 

حفاظت ترانسفورماتور قدرت :

ترانسفورماتور قدرت به دلیل ارزش اقتصادی آن،با مجموعه از رله های مختلف حفاظت می شود .از جمله رله های اصلی حفاظت کننده آن،رله بوخهلتس و رله دیفرانسیل هستند، رله های ترمیک نیز ترانسفورماتور را به لحاظ حرارتی کنترل می کنند و بسته به درجات تنظیمی آنها،سیستم های خنک کنندگی ( همانند فن ها و پمپ روعن ) را بکار می اندازد و یا در صورت افزایش بیش از حد حرارت،آلارم و یا فرمان قطع صادر می کند .

رله بوخهلتس :

 از این رله مکانیکی جهت حفاظت ترانسفورماتورهای روغنی استفاده می شوند . این رله بر سر راه مخزن ذخیره روغن و تانک اصلی ( و یا تانک رگولاتور ) ترانس نصب می شود و در محفظه پر از روغن خود دارای دو شناور  می باشد . به هنگام ایجاد جرقه در داخل روغن ترانس ( به دلایل مختلفی از جمله بروز اتصال حلقه در سیم پیچها،اتصال بدنه و … ) و رانش روغن در این وسیله به دلیل هجوم گازها به داخل رله،به عمل در می آید و با اتصال کنتاکتهای آن توسط گویهای شناور،فرمان آلارم یا قطع صادر میکند و در این صورت بریکر های طرفین ترانس قطع و ترانس از مدار ایزوله می شود . قابل توجه آنکه علی رغم هیئت مکانیکی،این وسیله سرعت عمل بالایی دارد ( حدود 35 میلی ثانیه  ) و از این نظر،با رله دیفرانسیال رقابت می کند در کشوری مثل آلمان این رله،حفاظت اصلی ترانس به حساب می آید . از این رله در حفاظت تانک ترانس نوتر و ترانس داخلی نیز استفاده می شود .

 رله های ترمیک یا کنترل کننده درجه حرارت ترانس :

قسمت حس کننده حرارت ( ترموکوپل ) می تواند در داخل سیم پیچ،روغن و یا روی بدنه ترانس نصب شود و به این طریق درجه حرارت هسته،روعن و یا بدنه ترانس را سنجش کند . در یک ترانس در حال کار،دمای هسته،روغن و بدنه متفاوت است . معمولاً کارحانه سازنده ترانس،منحنی ازدیاد دمای هسته،روغن و بدنه را در یک گراف در اختیار مصرف کننده قرار  می دهد . در یک نمونه ترانس رد کور،اختلاف این سه دما به طور تقریبی حدود 10 درجه است ؛ از همین رو تنظیمات دمای ترمومتر های این سه مورد را با اختلاف 10 درجه نسبت به هم قرار می دهند . برای مثال،چنانچه برای راه انداختن فن ها از ترمومتر هسته استفاده شده و تنظیم آن روی 60 در جه قرار گیرد،در خصوص ترمومتر روغن و بدنه همین ترانس می باید به ترتیب درجات 50 و 40 منظور شود . برای ترانسفورماتور های خشک و یا راکتورهای غالباً از کنترل کننده حرارتی استفاده نمی شود ولی در صورت وم می توان با قرار دادن ترموکوپل در داخل سیم پیچهای آنها،کنترل حرارتی را بر قرار نمود . این گونه وسایل معمولاً از طریق رله های جریانی حفاظت می شوند

 

رله دیفرنسیال :

برای حفاظت ژنراتور،ترانسفورماتور و خطوط یا کابل های کوتاه از رله دیفرنسیال استفاده می شود . این رله تفاوت جریانهای ورود و وج را سنجیده و در صورت وجود تفاوت بین آنها،به عمل در می آید با توجه به آنکه جریانهای طرفین ترانس،از طریق،ترانسهای جریان حاصل می شود و از آنجائیکه ترانس های جریان با هر مقدار دقت و هم کلاس بودن از لحاظ موقعیت نقطه اشباع با هم تفاوتهایی دارند،بنابراین بروز اختلاف و عمل بی مورد رله محتمل خواهد بود . برای وج رله از این ح ناپایداری،مدار را به صورتی تغییر می دهند که جریان مجموع یا دور زننده ،مقداری از نیروی جریان عمل کننده را خنثی . با اندازه ای از شدت حساسیت رله کاسته و ح پایداری بوجود آید . کویل نگهدارنده عامل این باز دارندگی است و به گونه ای در مدار جریان دور زننده تعبیه می شود که نیمی از کویل در طرف اول و نیم دیگر در طرف دوم مدار قرار گیرد . با این حساب،آمپر دور این کویل نگهدارنده به دو قسمت تقسیم می شود ؛ یکی  و دیگری   و مجموع این دو  متوسط جریان نگهدارنده restraining  current)  ) نیز  خواهد بود . هنگامی که اتصال کوتاه در خارج از محدوده رله دیفرانسیال رخ مب دهد هر دو جریان ( i1+i2 ) افزایش می یابد و از این رو گشتاور کویل نگهدارنده نیز بیشتر شده و و مانع از عمل رله می گردد .

حاصل تقسیم جریان عمل کننده یعنی ( i1-i2 ) به متوسط جریان نگهدارنده یعنی(i1+i 2) ثابت است و می توان آن را به صورت در صدی بیان نمود و لذا این رله را می توان یک رله دیفرانسیل در صدی نامید . به عبارت دیگر،همیشه با مقداری از جریان نگهدارنده می توان مقداری از جریان عمل کننده را خنثی و یا کنترل نمود . مرز تعادل این دو نیرو عبارت از خط مستقیمی است که با شیب معین در صفحه مختصات دو محور ( i1+i2 )و ( i1-i2 ) رسم میشود و در حقیقت این خط حد واسط دو ناحیه ( عملکرد ) و ( عدم عملکرد ) رله می باشد .و حالا این نکته قابل درک است که چرا به این رله ( biased  differencial  relay ) یا رله دیفرانسیل کنترل شده اطلاق می شود و این نامگذاری حاکی از آن است که کویل نگهدارنده،همانند یک کویل کنترل کننده ( biased coil ) عمل می کند .

تنظیم این رله هم در دو قسمت متمایز صورت می گیرد ؛

تنظیم جریان پایه برای کویل عمل کننده یا تنظیم مقدار پایه .

تنظیم جریان برای کویل نگهدارنده .

کمترین جربانی که موجب عمل رله می شود

 

جریان نامی کویل عمل کننده

تنظیم جزیان پایه برای کویل عمل کننده به صورت زیر تعریف می شود ؛

 

و این در حالی است که جریان در کویل نگهدارنده برابر صفر باشد .

مقدارجریان درکویل عمل کننده له نحوی که رله به عمل درآید

 

جریان درکویل نگهدارنده

و تنظیم جریان عمل رله هنگامی که از کویل نگهدارنده یا کنترل کننده هم جریانی عبور می کند،با رابطه زیر تعریف می شود ؛

 

به عبارت دیگر،مقدار جریانی که رله در آن عمل ( pick up) می کند به صورت فرمولی،شکل زیر را خواهد داشت :

 

برای آن که رله دیفرنسیال عملکرد های به خطا و بی مورد نداشته باشد لازم است که در این تنظیم موارد زیر  لحاظ شود ؛

خطاهای ترانس های جریان طرفین .

 خطای حاصل از افزایش تپ ترانس ( این افزایش در حقیقت نسبت تبدیل ترانسفورماتور را تغییر می دهد ) .

مقاومت سیم های رابط ( این مورد بویژه در رله های دیفرنسیال مورد استفاده در حفاظت کابل هایی که از طول کافی برخوردارند،قابل ملاحظه خواهد بود و به همین دلیل ساختمان و طرح رله های دیفرنسیال کابل،متفاوت از رله های دیفرانسیل ژنراتور یا ترانس می باشد . در بخش  رله دیفرنسیال طولی به این مسئله پرداخته خواهد شد )

 نا پایداری در مقابل اتصال کوتاههای شبکه ( بروز اتصال کوتاههای شدید در شبکه گاهاً پایداری رله را مختل کرده و رله را به عملکرد نا خواسته می کشاند .از این رو می یابد در صدی از تنظیم را به این مسئله اختصاص داده ) .

معمولاً برای ترانسفورماتور های قدرت،تنظیم جریان عمل کننده با جربان پابه را 20 درصدو تنظیم جریان درصدی رله را 25 در صد قرار می دهند .

در یک نمونه رله دیفرنسیال در ح ی که جریان نگهدارنده به کویل مربوطه اعمال نمی شود،در حساس ترین ح آن ( وقتی پایین ترین منحنی انتخاب می شود یعنی p=0.3  ) رله با حدود a   4/1 به عمل در می آید،اعمال حدود a   3  به کویل نگهدارنده نیز همین نتیجه را دارد . تا اینجا مسئله مربوط به ناحیه افقی منحنی می شود و در حقیقت اگر کویل عمل کننده با مقداری کمتر از a  4/1 به عمل در نمی آید به علت اصطکاک های داخلی رله و نیروی بازدارنده فنرها می باشد که البته در رله های نوع استاتیک این مقدار به مینیمم می رسد . با افزایش جریان نگهدارنده تا مرز a 5  ،مقدار جریان کویل عمل کننده نیز فزونی می گیرد و به مقدارa  45/1 می رسد و جریان نگهدارنده a  7،جریان عمل کننده a 75/1 را نیاز خواهد داشت به همین ترتیب وقتی جریان نگهدارنده به a 15 می رسد،جریان عمل کننده به مقدار a 2/4 خواهد دیبد . به این ترتیب با به دست آوردن مقادیر عملکرد رله در آزمایشگاه می توان تمام نقاط مرز عملکرد رله و در حقیقت صحت عملکرد آن مطالق منحنی داده شده از طرف کارخانه سازنده را مشاده نمود .

چند نکته در رابطه با رله دیفرنسیال :

 به جهت آنکه در ترانس قدرت،جریان ثانویه مطابق با  گروه برداری ترانس نسبت به اولیه می چرخد،بنابراین ی ان نمودن اندازه جریانهای طرفین رله دیفرنسیال، کفایت نمی کند و لازم است از ترانس واسطه یا ترانس تطبیق که همان گروه برداری  ترانس قدرت را داشته باشد استفاده کنیم تا چرخش حاصله را جبران نماید .

  در ترانس واسطه  سرهای مختلفی وجود دارد و این امر به دلیل وجود تپ در ترانس قدرت است . به هنگام عملیات راه اندازی اولیه یک پست لازم است که جریانهای اولیه و ثانویه و اختلاف که همان جریان دیفرانسیال (i1-i2)  می باشد،در پایین ترین . بالا ترین تپ اندازه گزفته شده و مناست ترین تپ برای ترانس ترانس واسطه انتخاب یشود تا حداقل جریان عمل کننده را داشته باشیم .

رله های دیفرنسیال مغناطیسی،مصرف زیاد تری دارند و مخصوصاً اگر ( i1-i2  ) بهنگام بار زیاد ترانس قابل توجه شود،گرمای زیادی را به رله تحمیل خواهد کرد و ضمناً بدلایلی که گفته شد، ناپایداری رله را افزایش خواهد داد .

 بهنگام تحت تانسیون قرار دادن قدرت از  آنجا که ثانویه باز بوده  و جریان مغناطیس کننده فقط در اولیه جاری می شود،جریان ( i1-i2 ) افزایش می یابد که البته به دلیل کم بودن جریان مغناطیس کننده و تنظیم 25 % جریان ( pick up) غالبا عملکردی نخواهیم داشت اما نکته قابل توجه آن است که در هنگام وصل،جریان هجومی ( inrush current ) در اولیه خواهیم داشت و این جریان در چند سیکل اول مقدار بالایی دارد و می تواند رله را تحریک نماید . اما با در نظر گرفتن آنکه این جریان حاوی هارمونیک های زوج ( بویژه 2 و 4  ) می باشد،می توان با قرار دادن یک واحد حساس به این هارمونیک ها و باز نمودن لحظه ای کنتاکت فرمان فطع ( از طربق یک کنتاکت که بر سر راه کنتاکت فرمان قطع واقع شده باشد )،از عملکرد بی مورد رله دیفرنسیال جلوگیری به عمل آورد . اجازه دا د تا ترانس برقدار شود . این واحد که به واحد هارمونیک گیر ( harmonic t ) معروف است در همه رله های دیفرنسیال تعبیه شده است .

رله دیفرنسیال با بالانس ولتاژی :

اساس کار این نوع رله، تقابل و رو در رو قرارگرفتن ولتاژ های آمده از ترانس جریانهای طرفین خط است . برای این کار اولاً مدار به صورت بسته می شود تا قطب های همنام مقابل هم قرار گیرند و ثانیاً برای تبدیل جریان هر یک از c . t   ها  به ولتاژ – برای پرهیز از ایجاد افت در طول مدار – از ترانس اکتور ( trans actor ) استفاده می شود این وسیله،جریان آمده از c.t   را متناسباً به ولتاژ تبدیل می کند . در یک نمونه از آن جریان a 5 به v 125/ 0 تبدیل می شود که در سوکت دستگاه،قابل اندازه گیری است و با اندازه گیری ولتاژ مریوطه می توان مقدار جریان ورودی را دریافت . در هر حال،آنچه که بین رله های طرفین مبادله می شود ولتاژ و گاهاً یک کد گذاری شده است که در صورت برابری جریانهای طرفین،در محدوده باند ی خاصی خئاهد بود و در صورت به هم خوردن بالانس جریانها ( به هنگام بروز اتصلبی کوتاه در مسیر )، یا فزکانسهای متفاوتی به طرفین ترسال خواهد شد . معمولاً در هر طرف،واحد های send , receive  وجود دارد و اطلاعات به سرعت مبادله می شود . طبیعی است که در خصوص حفاظت دیفرنسیالی کابل نیازی به ترانس واسطه نخواهد بود و واحد هارمونیک گیر نیز ضرورتی نخواهد داشت .

رله بدنه ترانس ( transformer body  relay  ) :

در ترانس های قدیمی که معمولاً برای آنها از رله دیفرنسیال استفاده نشده است و به خاطر ایجاد حفاظتی در برابر برقدار شدن بدنه آنها که غالباً توسط پرندگان و غیره به صورت اتصال فاز به بدنه به وجود می آید از رله بدنه استفاده می شود . برای مشخص جریان حاصل از اتصالی،چرخشهای ترانس قدرت از زمین عایق شده و بدنه فقط از یک نقطه زمین می گردد و بر سر راه آن ترانس جریان قرار داده می شود تا با واسطه یک رله آمپریک (با فرمان قطع سریع)،ترانس بی برق شود . اتصالی احتمالی ولتاژ هایd.c    موجود در با های واقع بر ترانس با بدنه نیز به همین روش آشکار خواهد شد . در جائیکه از رله دیفرنسیال استفاده شود نیازی به ایزوله ترانس از زمین و استفاده از رله بدنه نخواهد بود .

 

حفاظت جریانی برای ترانسفورماتور :

معمولاًدر هر دو طرف ترانس قدرت با استفاده از c.t  ها رله های اورکانت (برای هر سه فاز) نیز تعبیه می شوند و البته این رله ها از جمله حفاظت های اصلی ترانس به حساب نمی آیند اما با سایر رله های اورکانت شبکه هماهنگ هستند و در صورت عمل ن رله های پیش روی خود و پس از گذشت زمان تنظیمی بعمل در می آیند . البته از آنجا که در غالب رله های اورکانت، واحد جریان زیاد لحظه ای هم وجود دارد،در صورت تنظیم دقیق این واحدها و افزایش ناگهانی جریان به طوری که از حدود تنظیمی آنها فراتر رود فرمان قطع سریع خواهند داشت .

رله های رگولاتور ولتاژ:

تپ چنجر قابل عمل زیر بار یکی از اجزا ضروری ترانس قدرت است و برای بکارگیری اتوماتیک آن و بویژه بهنگام کار موازی ترانس ها ،از یک مجموعه رله ای استفاده می شود. مهمترین این رله ها عبارتند از :

1- رله ولتمتریک ساده :این رله،ولتاژ فیدر ترانس را می بیند و چنانچه ولتاژ از حد پیش بینی شده –که روی رله تنظیم شده است-کمتر شود(برای مثال ولتاژ ترانس تا آن اندازه پایین آمده باشد که با استفاده از رگولاتور ولتاژ غیر قابل جبران باشد)،در آنصورت این رله ،سیستم اتومات رگولاتور را از مدار خارج خواهد کرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2- رله رگولاتور با مبنای جریانی :اساس کار این رله بر این اصل استوار است که با ازدیاد مصرف یا بار ،افت ولتاژ فزونی می گیرد .بنابر این پارامتر مبنای کار رله ،جریان و فرمان رله برای رگولاتور ،تغییر ولتاژ(در جهت افزایش یا کاهش)خواهد بود.

3- رله رگولاتور با مبنای ولتاژی :این رله در صورت کاهش ولتاژ،فرمان افزایش و در صورت ع آن،فرمان کاهش ولتاژ را به رگولاتور صادر می کند.سه گونه تنظیم روی این رله قرار داده می شود ؛

(1)ولتاژ نرمال ترانس که در حقیقت ولتاژ مرجع (reference v. )برای رله می باشد.در یک ترانسفورماتور با ثانویه 20 کیلو ولت،وبا یک ترانس ولتاژ  (رابط باسبار 20کیلو ولت و رله)،ولتاژ مرجع ،100ولت خواهدبود.

(2)  یا محدوده تغییر


انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اردبیل

مجاز به انتخاب رشته از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه فرصت دارند تا به صورت اینترنتی نسبت به انجام  انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اردبیل اقدامات لازم را انجام دهند و با استفاده از دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) آگاهی لازم را ب نمایند. ضمن اینکه برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانند از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایند. شما داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان اردبیل نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اردبیل

مجاز به انتخاب رشته از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه فرصت دارند تا به صورت اینترنتی نسبت به انجام  انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اردبیل اقدامات لازم را انجام دهند و با استفاده از دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) آگاهی لازم را ب نمایند. ضمن اینکه برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانند از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایند. شما داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان اردبیل نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان اردبیل

داوطلبان از اوا مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه برای انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان اردبیل فرصت خواهد داشت. بنابراین باید با استفاده از نمره، رتبه و شناسه‌ای که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور دریافت کرده‌اید در مدت زمان تعیین شده به صورت اینترنتی اقدام به انتخاب رشته نمایید.در انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان اردبیل به شما داوطلبان امکان انتخاب 20 رشته محل داده خواهد شد.پیشنهاد می کنیم انتخاب هارا در 3 گروه تقسیم بندی کنید.گروه اول انتخاب های خوشبینانه گروه دوم انتخاب های منطقی و گروه سوم انتخاب های بدبینانه.سپس با توجه به 20 انتخ که دارید رشته هایی را که علاقه زیادی به قبولی در آنها را دارید ولی با رتبه و ترازمان همخوانی ندارد را در گروه اول، رشته هایی که بیشترین همخوانی را با توجه به رتبه و تراز دارد را در گروه دوم و رشته هایی را که از اهمیت کمتری نسبت به دیگر رشته ها دارند را در گروه سوم قرار دهید .در خصوص زمان اعلام نتایج نهایی کنکور آزاد 96 استان اردبیل نیز به اطلاعتان می رسانیم که زمان اعلام نتایج تقریبا یک ماه پس از اعلام نتایج اولیه یعنی در اوا شهریور ماه خواهد بود.

انتخاب رشته ارشد 96 در استان اردبیل آزاد و سراسری

در انتخاب رشته ارشد سراسری 96 در استان اردبیل توصیه می کنیم انتخاب های خود را به سه صورت خوش بینانه ، واقع بینانه و بدبینانه انجام  دهید. شما در مرحله انتخاب رشته 100 انتخاب دارید.در انتخاب رشته ارشد 96 انتخاب های اولیه را خوش بینانه انتخاب کنید و رتبه ی خود را در نظر گرفته و اقدام به انتخاب کد رشته ها کنید انتخاب های میانی خود را واقع بینانه انجام دهید و انتخاب هایتان  را با دقت و وسواس بیشتری انجام دهید به این دلیل که احتمال قبولی شما در این انتخاب ها بیشتر است.این نکته را به خاطر داشته باشید که تعداد انتخاب های میانی شما باید بیشتر باشد و حدود 50 درصد انتخاب هایتان را به صورت منطقی انجام دهید.اما در مورد انتخاب های آ سعی کنید این انتخاب ها را برای اطمینان از قبولی انجام دهید و فرض کنید همه شرایط دست به دست هم داده اند تا شما در انتخاب های قبلی قبول نشوید به عبارت دیگر به صورت بدبینانه دست به انتخاب بزنید. در صورت امکان سعی کنید هر 100 انتخاب را انجام دهید.

در انتخاب رشته ارشد آزاد 96 در استان اردبیل داوطلبان پس از اعلام نتایج کنکور ارشد 96 با در اختار داشتن کارنامه که تراز و درصد های هر گرایش در آن مشخص شده است اقدام به انتخاب رشته می کنند. همچنین از مزایای دیگر ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد این است که داوطلبان کارشناسی ارشد آزاد می توانند علاوه بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد،در انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری هم شرکت نمایند. این نکته را در نظر داشته باشید که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96  تفاوتی چندانی بین رتبه و ترازتان وجود نخواهد داشت و بدون در نظر گرفتن تراز قبولی کارشناسی ارشد آزاد در رشته های مربوط به سال های گذشته می بایست انتخاب رشته را انجام دهید.

انتخاب رشته ی 96 در استان اردبیل آزاد و سراسری

پس از اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97  آن دسته از داوطلبانی که با ب رتبه مناسب مجاز به انتخاب رشته محل های روزانه شده اند می توانند در انتخاب رشته ی سراسری 96 در استان اردبیل شرکت نمایند و بدون هیچ گونه محدویتی امکان انتخاب 50 رشته محل را خواهند داشت که پیشنهاد می کنیم که ترتیب رشته ها را بر حسب میزان علاقه خود به رشته ها انتخاب کنید.اما آن دسته از داوطلبانی که موفق به ب حدنصاب لازم برای انتخاب رشته محل های روزانه نشده اند، امکان انتخاب رشته محل های شبانه را خواهند داشت.در نظر داشته باشید این است که باید با توجه به مدرک کارشناسی ارشد خود و آگاهی از اینکه امکان انتخاب کدام رشته محل ها را دارید دست به انتخاب رشته بزنید به این دلیل که با توجه به اینکه علاوه بر آزمون ی سراسری، مصاحبه هم انجام می شود پس سعی کنید در رشته ای که رزومه تحصیلی خوبی دارید و به رشته کارشناسی ارشد خود زیاد نا مربوط نباشد را انتخاب کنید تا در مصاحبه ی سراسری 96 که حدود 30 درصد درقبولی آزمون ی نقش دارد موفق شوید.پس از انجام انتخاب رشته ی سراسری 96  برای اطلاع از پذیرفته شدن نیازی به مراجعه به سایت سازمان سنجش نخواهد بود و باید  منتظر تماس از پذیرفته شده جهت مصاحبه باشید.

در خصوص انتخاب رشته ی آزاد 96 در استان اردبیل لازم است بدانید که فقط داوطلبانی امکان انجام انتخاب رشته ی آزاد 96 را دارند که در آزمون شرکت کرده اند و برای آنها کارنامه صادر شده است.یکی از موارد دیگری که داوطلبان را در انتخاب رشته دچار سردرگمی کرده است نحوه انتخاب رشته محل هاست که بسیاری از داوطلبان گمان می کنند که اگر ترتیب رشته ها را بر اساس شانس قبولی انتخاب کنند نتیجه ی مطلوب تری خواهند گرفت که باید بگوییم  این تصور کاملا اشتباه است و توصیه می کنیم رشته محل ها را بر اساس علاقه در اولویت انتخاب های خود قرار دهید.پس از تکمیل انتخاب رشته نوبت به اعلام نتایج پذیرفته شدگان می رسد که نتایج در شهریور ماه اعلام خواهد شد.پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان  توسط سازمان سنجش دعوت به مصاحبه خواهند شد(که در سال 96 به احتمال زیاد مصاحبه 50 درصد در  نمره قبولی آزمون نقش خواهد داشت) پس از آن ها ضمن بررسی نمرات متقاضیان در مصاحبه و ارزی رزومه تحصیلی آنان اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل به صورت حضوری و تلفنی

عوامل بسیار زیادی برای موفقیت داوطلبان در مرحله انتخاب رشته وجود دارد.اما متاسفانه برخی از داوطلبان به دلیل عدم آگاهی از نحوه صحیح انتخاب رشته در این مرحله که مهمترین مرحله برای داوطلبان پس از کنکور می باشد نتیجه مطلوب را بدست نمی آورند.بنابراین به دلیل اهمیت این مرحله و همچنین با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخاب رشته کنکور 96 پیشنهاد می کنیم برای ب نتیجه مطلوب در مرحله انتخاب رشته در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت تلفنی و یا حضوری انجام انتخاب رشته خود را به  مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس بسپارید و از دیگر موارد از جمله  تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96،شرایط تحصیل مجدد پزشکی، مشاوره انتخاب رشته کنکور 96، تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد آگاهی لازم را بدست آورید.

خدماتی که مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس به صورت تلفنی و حضوری در سراسر کشور به شما عزیزان ارائه می کند :

انتخاب رشته کنکور 96 در شهرستان های استان اردبیل :پارس آباد – مشگین‌شهر – خلخال – گرمی – بیله سوار – نمین – سرعین – نیر  به صورت تلفنی و حضوری توسط مرکز مشاوره تحصیلی سبز تدریس انجام می شود.

 

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647


منبع: انتخاب رشته کنکور 96 در استان اردبیل

 

مشاوره تحصیلی – سبزتدریس – تکمیل ظرفیت آزاد 96  – برنامه ریزی کنکور 96 – برنامه ریزی کنکور تجربی – تاثیر معدل در کنکور 96 – انصراف از تحصیل – انصراف از  – تعهد خدمت – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – منابع کنکور 96 – بهترین آزمون آزمایشی – مقایسه آزمون های آزمایشی  – برنامه ریزی تیزهوشان – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – بهترین کتاب های کمک درسی کنکور – کارنامه سبز چیست – اعتراض به نتایج کنکور آزاد – رتبه قبولی رشته های آزاد – رتبه قبولی آزاد – رتبه قبولی پرستاری – برنامه ریزی کنکور ارشد 96  – تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد – امریه سربازی – نتایج تکمیل ظرفیت آزاد 95 – ثبت نام آزمون ی 96 – ثبت نام کنکور ی 96 – شهریه پردیس – مشاوره کنکور 96 – انتقالی در آزاد – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – ثبت نام کنکور سراسری 96 – تحصیل پزشکی در خارج از کشور – رتبه قبولی مامایی 95 – رتبه قبولی پزشکی 95 – شرایط تحصیل در های پردیس – امریه آموزش و پرورش – امریه شرکت نفت 95 – ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 – ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 – شیمی دارویی به داروسازی – سهمیه بومی گزینی – ثبت نام کنکور آزاد 96 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 – اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد – مدارس برتر تهران – امریه خاتم الانبیا – منابع کنکور انسانی – مشاوره تحصیلی تلفنی – تدریس خصوصی عربی – تدریس خصوصی در شهر – مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد – ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته کنکور 96 – شهریه آزاد – سوالات مصاحبه حضوری گزینش آموزش و پرورش – برنامه ریزی کنکور – تفاوت بدون کنکور و با کنکور آزاد – کارشناسی ارشد بدون آزمونتحصیل همزمان با خدمت سربازی – کارنامه آ ین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی – کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی آزاد و سراسری 95 – 96 – کارنامه آ ین رتبه قبولی پزشکی سراسری سال 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 96 – کارت آزمون تیزهوشان 96 – اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 – شرایط تحصیل مجدد پزشکی – پیرا پزشکی بدون کنکور 96 – مشاوره تلفنی کنکور – مشاوره تحصیلی آنلاین – بهترین دی وی دی های کنکور – کنکور هنر 96 –شرایط ثبت نام کنکور سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری – مشاوره تحصیلی حرفه ای – مشاوره تحصیلی ی – انتخاب رشته کنکور آزاد 96 – ثبت نام آزمون نمونه تی 96 – 97 – مصاحبه ی سراسری 96  – مشاوره انتخاب رشته کنکور 96 – کنکور انسانی 96 – کنکور ریاضی 96 – کنکور تجربی 96 – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد – اعلام نتایج آزمون نمونه تی 96 – 97 – حذفیات کنکور 96 – تفاوت دوره های تمام وقت و وقت آزاد – برنامه ریزی کنکور 97 – شرایط تحصیل در ما ی – جمع بندی کنکور 96 – شرایط تحصیل در اتریش – شرایط تحصیل در نروژ – شرایط تحصیل در فرانسه – شرایط تحصیل در انگلستان – راهنمای ثبت نام جامع علمی کاربردی – نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش ی —-  شرایط تحصیل در ایتالیا – شرایط تحصیل در سوئیس – شرایط تحصیل در سوئد – شرایط تحصیل در  – شرایط تحصیل در کانادا – شرایط تحصیل در ژاپن – ثبت نام علمی کاربردی 96 – 97 – مشاوره تحصیلی رایگان – کارت ورود به جلسه آزمون ی 96 – انتخاب رشته ی سراسری 96 —انتخاب رشته ی آزاد 96 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96 – شرایط تحصیل در روسیه – شرایط تحصیل در هلند – شرایط تحصیل در برزیل – بهترین منابع کنکور 97 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 – مشاوره انتخاب رشته ی – اعلام نتایج آزمون نمونه تی استان تهران 96 – 97 – برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97 – شرایط تحصیل در اسپانیا – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – شرایط تحصیل در قبرس – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی تی 95 – 96 – پرستاری بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته کار درمانی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته بهداشت حرفه ای تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی عمران تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته حقوق تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی معماری تی 95 – 96 – منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی نقشه برداری سراسری و آزاد 96 – شرایط تحصیل در اوکراین – پزشکی بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی مکانیک تی 95 – 96 – شرایط تحصیل در بلژیک –  شرایط تحصیل در دانمارک – شرایط تحصیل در لهستان – دندانپزشکی بدون کنکور – برنامه ریزی کنکور انسانی 97 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 97 – انتخاب رشته کنکور 96 – اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97 – انتخاب رشته ارشد 96 – امریه سربازی 96 – انتخاب رشته کنکور تجربی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96  – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته اتاق عمل ت


انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران

انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران

انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان تهران

انجام انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان تهران از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه 96 ادامه خواهد داشت.بدین ترتیب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این تاریخ فرصت دارند تا به صورت اینترنتی انتخاب رشته نمایند.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که برای آگاهی از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) از مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  غافل نشوید.همچنین برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانید از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایید. شما داوطلبان درانتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.بنابراین سعی کنید انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان تهران نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران

انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران

انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان تهران

انجام انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان تهران از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه 96 ادامه خواهد داشت.بدین ترتیب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این تاریخ فرصت دارند تا به صورت اینترنتی انتخاب رشته نمایند.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که برای آگاهی از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) از مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  غافل نشوید.همچنین برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانید از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایید. شما داوطلبان درانتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.بنابراین سعی کنید انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان تهران نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان تهران

 تاریخ انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان تهران از اوا مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه خواهد بود که داوطلبان می بایست با استفاده از نمره، رتبه و شناسه‌ای که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور دریافت نموده اند به صورت اینترنتی  در مدت زمان تعیین شده اقدام به انجام انتخاب رشته نمایند.در انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان تهران به شما داوطلبان امکان انتخاب 20 رشته محل داده خواهد شد که پیشنهاد ما به شما این است که انتخاب هارا در 3 گروه انتخاب های خوشبینانه، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه جای دهید.سپس با توجه به 20 انتخ که دارید رشته هایی را که علاقه زیادی به قبولی در آنها را دارید ولی با رتبه و ترازتان همخوانی ندارد را در گروه اول، رشته هایی که بیشترین همخوانی را با توجه به رتبه و ترازتان دارد را در گروه دوم و رشته هایی را که از اهمیت کمتری نسبت به دیگر رشته ها دارند را در گروه سوم قرار دهید .ضمن اینکه زمان اعلام نتایج نهایی کنکور آزاد 96 استان تهران  تقریبا یک ماه پس از اعلام نتایج اولیه یعنی در اوا شهریور ماه خواهد بود.

انتخاب رشته ارشد 96 در استان تهران آزاد و سراسری

آنچه که در انتخاب رشته ارشد سراسری 96 در استان تهران در وهله اول می بایست در نظر داشته باشید نحوه چینش انتخاب ها می باشد که توصیه می کنیم انتخاب های خود را به سه صورت خوش بینانه ، واقع بینانه و بدبینانه تقسیم بندی کنید. شما در مرحله انتخاب رشته 100 انتخاب دارید.بنابراین در انتخاب رشته ارشد 96 انتخاب های اولیه را با در نظر گرفتن رتبه ی خود در گروه انتخاب های خوش بینانه قرار دهید. انتخاب های میانی خود را واقع بینانه و با دقت بیشتری انجام دهید به این دلیل که احتمال قبولی شما در این انتخاب ها بیشتر است.ضمن اینکه تعداد انتخاب های میانی شما باید بیشتر باشد و حدود 50 درصد انتخاب هایتان را به صورت منطقی انجام دهید.اما در مورد انتخاب های پایانی سعی کنید این انتخاب ها را برای اطمینان از قبولی انجام دهید و فرض کنید همه شرایط دست به دست هم داده اند تا شما در انتخاب های قبلی قبول نشوید به عبارت دیگر به صورت بدبینانه انتخاب نماییدو در صورت امکان سعی کنید هر 100 انتخاب را انجام دهید.

در انتخاب رشته ارشد آزاد 96 در استان تهران داوطلبان می بایست پس از اعلام نتایج کنکور ارشد 96 با در اختار داشتن کارنامه که تراز و درصد های هر گرایش در آن مشخص شده است اقدام به انتخاب رشته نمایند. همچنین از مزایای دیگر ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد این است که داوطلبان کارشناسی ارشد آزاد می توانند علاوه بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد،در انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری هم شرکت نمایند. این نکته را در نظر داشته باشید که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96  تفاوتی چندانی بین رتبه و ترازتان وجود نخواهد داشت و بدون در نظر گرفتن تراز قبولی کارشناسی ارشد آزاد در رشته های مربوط به سال های گذشته می بایست انتخاب رشته را انجام دهید.

انتخاب رشته ی 96 در استان تهران آزاد و سراسری

پس از اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97  آن دسته از داوطلبانی که با ب رتبه مناسب مجاز به انتخاب رشته محل های روزانه شده اند می توانند در انتخاب رشته ی سراسری 96 در استان تهران شرکت نمایند و بدون هیچ گونه محدویتی امکان انتخاب 50 رشته محل را خواهند داشت که پیشنهاد می کنیم که ترتیب رشته ها را بر حسب میزان علاقه خود به رشته ها انتخاب کنید.اما آن دسته از داوطلبانی که موفق به ب حدنصاب لازم برای انتخاب رشته محل های روزانه نشده اند، امکان انتخاب رشته محل های شبانه را خواهند داشت.در نظر داشته باشید این است که باید با توجه به مدرک کارشناسی ارشد خود و آگاهی از اینکه امکان انتخاب کدام رشته محل ها را دارید دست به انتخاب رشته بزنید به این دلیل که با توجه به اینکه علاوه بر آزمون ی سراسری، مصاحبه هم انجام می شود پس سعی کنید در رشته ای که رزومه تحصیلی خوبی دارید و به رشته کارشناسی ارشد خود زیاد نا مربوط نباشد را انتخاب کنید تا در مصاحبه ی سراسری 96 که حدود 30 درصد درقبولی آزمون ی نقش دارد موفق شوید.پس از انجام انتخاب رشته ی سراسری 96  برای اطلاع از پذیرفته شدن نیازی به مراجعه به سایت سازمان سنجش نخواهد بود و باید  منتظر تماس از پذیرفته شده جهت مصاحبه باشید.

لازم به ذکر می باشد که تنها آن دسته داوطلبانی می توانند در  انتخاب رشته ی آزاد 96 شرکت کنند که در آزمون ی حضور داشته اند و برای آنها کارنامه صادر شده است.از دیگر مواردی که داوطلبان را در انتخاب رشته ی آزاد 96 دچار تردید و  سردرگمی می کند نحوه انتخاب رشته محل هاست که بسیاری از داوطلبان به اشتباه گمان می کنند که اگر ترتیب رشته ها راا بر اساس شانس قبولی انتخاب کنند نتیجه ی مطلوب تری خواهند گرفت که اینطور نخواهد بود.توصیه ما به شما داوطلباناین است که رشته محل ها را بر اساس  میزان علاقه در اولویت قرار دهید.درر خصوص اعلام نتایج نیز به اطلاعتان می رسانیم که نتایج در شهریور ماه اعلام خواهد شد.پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان  توسط سازمان سنجش دعوت به مصاحبه خواهند شد(که در سال 96 به احتمال زیاد مصاحبه 50 درصد در  نمره قبولی آزمون نقش خواهد داشت) پس از آن ها ضمن بررسی نمرات متقاضیان در مصاحبه و ارزی رزومه تحصیلی آنان اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران به صورت حضوری و تلفنی

فاکتور های بسیار زیادی برای موفقیت داوطلبان در مرحله انتخاب رشته وجود دارد که با در نظر گرفتن آنها می توان در مرحله انتخاب رشته موفق شد.اما متاسفانه برخی از داوطلبان به دلیل عدم آگاهی از نحوه صحیح انتخاب رشته در این مرحله که مهمترین مرحله برای داوطلبان پس از کنکور می باشد نتیجه مطلوب را بدست نمی آورند.بنابراین به دلیل اهمیت این مرحله و همچنین با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخاب رشته کنکور 96 پیشنهاد می کنیم برای ب نتیجه مطلوب در مرحله انتخاب رشته در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت تلفنی و یا حضوری انجام انتخاب رشته خود را به  مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس بسپارید و از دیگر موارد از جملهشرایط تحصیل در فرانسه ، برنامه ریزی کنکور 97 ، مشاوره انتخاب رشته ی ،حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی مکانیک تی 95 – 96 ،لیست رشته های بدون کنکور کارشناسی علمی کاربردی  آگاهی لازم را بدست آورید.

خدماتی که مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس به صورت تلفنی و حضوری در سراسر کشور به شما عزیزان ارائه می کند :

انتخاب رشته کنکور 96 در شهرستان های استان تهران : شهر – ورامین – رباط کریم – قدس – ملارد – شهریار – پاکدشت – ری – دماوند –  فیروزکوه – پیشوا به صورت تلفنی و حضوری توسط مرکز مشاوره تحصیلی سبز تدریس انجام می شود.

 

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647


منبع: انتخاب رشته کنکور 96 در استان تهران

 

مشاوره تحصیلی – سبزتدریس – تکمیل ظرفیت آزاد 96  – برنامه ریزی کنکور 96 – برنامه ریزی کنکور تجربی – تاثیر معدل در کنکور 96 – انصراف از تحصیل – انصراف از  – تعهد خدمت – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – منابع کنکور 96 – بهترین آزمون آزمایشی – مقایسه آزمون های آزمایشی  – برنامه ریزی تیزهوشان – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – بهترین کتاب های کمک درسی کنکور – کارنامه سبز چیست – اعتراض به نتایج کنکور آزاد – رتبه قبولی رشته های آزاد – رتبه قبولی آزاد – رتبه قبولی پرستاری – برنامه ریزی کنکور ارشد 96  – تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد – امریه سربازی – نتایج تکمیل ظرفیت آزاد 95 – ثبت نام آزمون ی 96 – ثبت نام کنکور ی 96 – شهریه پردیس – مشاوره کنکور 96 – انتقالی در آزاد – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – ثبت نام کنکور سراسری 96 – تحصیل پزشکی در خارج از کشور – رتبه قبولی مامایی 95 – رتبه قبولی پزشکی 95 – شرایط تحصیل در های پردیس – امریه آموزش و پرورش – امریه شرکت نفت 95 – ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 – ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 – شیمی دارویی به داروسازی – سهمیه بومی گزینی – ثبت نام کنکور آزاد 96 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 – اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد – مدارس برتر تهران – امریه خاتم الانبیا – منابع کنکور انسانی – مشاوره تحصیلی تلفنی – تدریس خصوصی عربی – تدریس خصوصی در شهر – مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد – ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته کنکور 96 – شهریه آزاد – سوالات مصاحبه حضوری گزینش آموزش و پرورش – برنامه ریزی کنکور – تفاوت بدون کنکور و با کنکور آزاد – کارشناسی ارشد بدون آزمونتحصیل همزمان با خدمت سربازی – کارنامه آ ین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی – کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی آزاد و سراسری 95 – 96 – کارنامه آ ین رتبه قبولی پزشکی سراسری سال 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 96 – کارت آزمون تیزهوشان 96 – اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 – شرایط تحصیل مجدد پزشکی – پیرا پزشکی بدون کنکور 96 – مشاوره تلفنی کنکور – مشاوره تحصیلی آنلاین – بهترین دی وی دی های کنکور – کنکور هنر 96 –شرایط ثبت نام کنکور سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری – مشاوره تحصیلی حرفه ای – مشاوره تحصیلی ی – انتخاب رشته کنکور آزاد 96 – ثبت نام آزمون نمونه تی 96 – 97 – مصاحبه ی سراسری 96  – مشاوره انتخاب رشته کنکور 96 – کنکور انسانی 96 – کنکور ریاضی 96 – کنکور تجربی 96 – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد – اعلام نتایج آزمون نمونه تی 96 – 97 – حذفیات کنکور 96 – تفاوت دوره های تمام وقت و وقت آزاد – برنامه ریزی کنکور 97 – شرایط تحصیل در ما ی – جمع بندی کنکور 96 – شرایط تحصیل در اتریش – شرایط تحصیل در نروژ – شرایط تحصیل در فرانسه – شرایط تحصیل در انگلستان – راهنمای ثبت نام جامع علمی کاربردی – نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش ی —-  شرایط تحصیل در ایتالیا – شرایط تحصیل در سوئیس – شرایط تحصیل در سوئد – شرایط تحصیل در  – شرایط تحصیل در کانادا – شرایط تحصیل در ژاپن – ثبت نام علمی کاربردی 96 – 97 – مشاوره تحصیلی رایگان – کارت ورود به جلسه آزمون ی 96 – انتخاب رشته ی سراسری 96 —انتخاب رشته ی آزاد 96 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96 – شرایط تحصیل در روسیه – شرایط تحصیل در هلند – شرایط تحصیل در برزیل – بهترین منابع کنکور 97 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 – مشاوره انتخاب رشته ی – اعلام نتایج آزمون نمونه تی استان تهران 96 – 97 – برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97 – شرایط تحصیل در اسپانیا – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – شرایط تحصیل در قبرس – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی تی 95 – 96 – پرستاری بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته کار درمانی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته بهداشت حرفه ای تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی عمران تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته حقوق تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی معماری تی 95 – 96 – منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی نقشه برداری سراسری و آزاد 96 – شرایط تحصیل در اوکراین – پزشکی بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی مکانیک تی 95 – 96 – شرایط تحصیل در بلژیک –  شرایط تحصیل در دانمارک – شرایط تحصیل در لهستان – دندانپزشکی بدون کنکور – برنامه ریزی کنکور انسانی 97 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 97 – انتخاب رشته کنکور 96 – اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97 – انتخاب رشته ارشد 96 – امریه سربازی 96 – انتخاب رشته کنکور تجربی 96 –  ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر

انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر

انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان بوشهر

انجام انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان بوشهر از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه 96 ادامه خواهد داشت.بدین ترتیب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این تاریخ فرصت دارند تا به صورت اینترنتی انتخاب رشته نمایند.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که برای آگاهی از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) از مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  غافل نشوید.همچنین برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانید از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایید. شما داوطلبان درانتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.بنابراین سعی کنید انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان بوشهر نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر

انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر

انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان بوشهر

انجام انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان بوشهر از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه 96 ادامه خواهد داشت.بدین ترتیب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این تاریخ فرصت دارند تا به صورت اینترنتی انتخاب رشته نمایند.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که برای آگاهی از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) از مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  غافل نشوید.همچنین برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانید از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایید. شما داوطلبان درانتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.بنابراین سعی کنید انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان بوشهر نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

 

انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان بوشهر

 تاریخ انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان بوشهر از اوا مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه خواهد بود که داوطلبان می بایست با استفاده از نمره، رتبه و شناسه‌ای که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور دریافت نموده اند به صورت اینترنتی  در مدت زمان تعیین شده اقدام به انجام انتخاب رشته نمایند.در انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان بوشهر به شما داوطلبان امکان انتخاب 20 رشته محل داده خواهد شد که پیشنهاد ما به شما این است که انتخاب هارا در 3 گروه انتخاب های خوشبینانه، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه جای دهید.سپس با توجه به 20 انتخ که دارید رشته هایی را که علاقه زیادی به قبولی در آنها را دارید ولی با رتبه و ترازتان همخوانی ندارد را در گروه اول، رشته هایی که بیشترین همخوانی را با توجه به رتبه و ترازتان دارد را در گروه دوم و رشته هایی را که از اهمیت کمتری نسبت به دیگر رشته ها دارند را در گروه سوم قرار دهید .ضمن اینکه زمان اعلام نتایج نهایی کنکور آزاد 96 استان بوشهر  تقریبا یک ماه پس از اعلام نتایج اولیه یعنی در اوا شهریور ماه خواهد بود.

انتخاب رشته ارشد 96 در استان بوشهر آزاد و سراسری

آنچه که در انتخاب رشته ارشد سراسری 96 در استان بوشهر در وهله اول می بایست در نظر داشته باشید نحوه چینش انتخاب ها می باشد که توصیه می کنیم انتخاب های خود را به سه صورت خوش بینانه ، واقع بینانه و بدبینانه تقسیم بندی کنید. شما در مرحله انتخاب رشته 100 انتخاب دارید.بنابراین در انتخاب رشته ارشد 96 انتخاب های اولیه را با در نظر گرفتن رتبه ی خود در گروه انتخاب های خوش بینانه قرار دهید. انتخاب های میانی خود را واقع بینانه و با دقت بیشتری انجام دهید به این دلیل که احتمال قبولی شما در این انتخاب ها بیشتر است.ضمن اینکه تعداد انتخاب های میانی شما باید بیشتر باشد و حدود 50 درصد انتخاب هایتان را به صورت منطقی انجام دهید.اما در مورد انتخاب های پایانی سعی کنید این انتخاب ها را برای اطمینان از قبولی انجام دهید و فرض کنید همه شرایط دست به دست هم داده اند تا شما در انتخاب های قبلی قبول نشوید به عبارت دیگر به صورت بدبینانه انتخاب نماییدو در صورت امکان سعی کنید هر 100 انتخاب را انجام دهید.

در انتخاب رشته ارشد آزاد 96 در استان بوشهر داوطلبان می بایست پس از اعلام نتایج کنکور ارشد 96 با در اختار داشتن کارنامه که تراز و درصد های هر گرایش در آن مشخص شده است اقدام به انتخاب رشته نمایند. همچنین از مزایای دیگر ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد این است که داوطلبان کارشناسی ارشد آزاد می توانند علاوه بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد،در انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری هم شرکت نمایند. این نکته را در نظر داشته باشید که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96  تفاوتی چندانی بین رتبه و ترازتان وجود نخواهد داشت و بدون در نظر گرفتن تراز قبولی کارشناسی ارشد آزاد در رشته های مربوط به سال های گذشته می بایست انتخاب رشته را انجام دهید.

انتخاب رشته ی 96 در استان بوشهر آزاد و سراسری

پس از اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97  آن دسته از داوطلبانی که با ب رتبه مناسب مجاز به انتخاب رشته محل های روزانه شده اند می توانند در انتخاب رشته ی سراسری 96 در استان بوشهر شرکت نمایند و بدون هیچ گونه محدویتی امکان انتخاب 50 رشته محل را خواهند داشت که پیشنهاد می کنیم که ترتیب رشته ها را بر حسب میزان علاقه خود به رشته ها انتخاب کنید.اما آن دسته از داوطلبانی که موفق به ب حدنصاب لازم برای انتخاب رشته محل های روزانه نشده اند، امکان انتخاب رشته محل های شبانه را خواهند داشت.در نظر داشته باشید این است که باید با توجه به مدرک کارشناسی ارشد خود و آگاهی از اینکه امکان انتخاب کدام رشته محل ها را دارید دست به انتخاب رشته بزنید به این دلیل که با توجه به اینکه علاوه بر آزمون ی سراسری، مصاحبه هم انجام می شود پس سعی کنید در رشته ای که رزومه تحصیلی خوبی دارید و به رشته کارشناسی ارشد خود زیاد نا مربوط نباشد را انتخاب کنید تا در مصاحبه ی سراسری 96 که حدود 30 درصد درقبولی آزمون ی نقش دارد موفق شوید.پس از انجام انتخاب رشته ی سراسری 96  برای اطلاع از پذیرفته شدن نیازی به مراجعه به سایت سازمان سنجش نخواهد بود و باید  منتظر تماس از پذیرفته شده جهت مصاحبه باشید.

داوطلبان استان بوشهر توجه داشته باشید که تنها داوطلبانی امکان انجام انتخاب رشته ی آزاد 96 را دارند که در آزمون شرکت کرده اند و برای آنها کارنامه صادر شده است.از دیگر مواردی که داوطلبان را در انتخاب رشته ی آزاد 96 دچار تردید و  سردرگمی می کند نحوه انتخاب رشته محل هاست که بسیاری از داوطلبان به اشتباه گمان می کنند که اگر ترتیب رشته ها را بر اساسس شانس قبولی انتخاب کنند نتیجه ی مطلوب تری خواهند گرفت که اینطور نخواهد بود.بنابراین توصیه می کنیم رشته محل ها را بر اساس علاقه در اولویت قرار دهید.در خصوص اعلام نتایج نیز بهه اطلاعتان می رسانیم که نتایج در شهریور ماه اعلام خواهد شد.پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان  توسط سازمان سنجش دعوت به مصاحبه خواهند شد(که در سال 96 به احتمال زیاد مصاحبه 50 درصد در  نمره قبولی آزمون نقش خواهد داشت) پس از آن ها ضمن بررسی نمرات متقاضیان در مصاحبه و ارزی رزومه تحصیلی آنان اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر به صورت حضوری و تلفنی

عوامل بسیار زیادی برای موفقیت داوطلبان در مرحله انتخاب رشته وجود دارد که با در نظر گرفتن آنها می توان در مرحله انتخاب رشته موفق شد.اما متاسفانه برخی از داوطلبان به دلیل عدم آگاهی از نحوه صحیح انتخاب رشته در این مرحله که مهمترین مرحله برای داوطلبان پس از کنکور می باشد نتیجه مطلوب را بدست نمی آورند.بنابراین به دلیل اهمیت این مرحله و همچنین با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخاب رشته کنکور 96 پیشنهاد می کنیم برای ب نتیجه مطلوب در مرحله انتخاب رشته در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت تلفنی و یا حضوری انجام انتخاب رشته خود را به  مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس بسپارید و از دیگر موارد از جملهکارنامه آ ین رتبه قبولی پزشکی سراسری سال 95 – 96 ،نحوه انصراف از ،استفاده از نرم افزار انتخاب رشته مجازی ، مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد ، بهترین کتاب های کمک درسی کنکور آگاهی لازم را بدست آورید.

خدماتی که مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس به صورت تلفنی و حضوری در سراسر کشور به شما عزیزان ارائه می کند :

انتخاب رشته کنکور 96 در شهرستان های استان بوشهر :دشتستان – کنگان –  گناوه – دشتی – دیلم –  عسلویه – جم – دیر -تنگستان به صورت تلفنی و حضوری توسط مرکز مشاوره تحصیلی سبز تدریس انجام می شود.

 

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر با مشاوران مرکز سبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647


منبع: انتخاب رشته کنکور 96 در استان بوشهر

 

مشاوره تحصیلی – سبزتدریس – تکمیل ظرفیت آزاد 96  – برنامه ریزی کنکور 96 – برنامه ریزی کنکور تجربی – تاثیر معدل در کنکور 96 – انصراف از تحصیل – انصراف از  – تعهد خدمت – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – منابع کنکور 96 – بهترین آزمون آزمایشی – مقایسه آزمون های آزمایشی  – برنامه ریزی تیزهوشان – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – بهترین کتاب های کمک درسی کنکور – کارنامه سبز چیست – اعتراض به نتایج کنکور آزاد – رتبه قبولی رشته های آزاد – رتبه قبولی آزاد – رتبه قبولی پرستاری – برنامه ریزی کنکور ارشد 96  – تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد – امریه سربازی – نتایج تکمیل ظرفیت آزاد 95 – ثبت نام آزمون ی 96 – ثبت نام کنکور ی 96 – شهریه پردیس – مشاوره کنکور 96 – انتقالی در آزاد – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – ثبت نام کنکور سراسری 96 – تحصیل پزشکی در خارج از کشور – رتبه قبولی مامایی 95 – رتبه قبولی پزشکی 95 – شرایط تحصیل در های پردیس – امریه آموزش و پرورش – امریه شرکت نفت 95 – ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 – ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 – شیمی دارویی به داروسازی – سهمیه بومی گزینی – ثبت نام کنکور آزاد 96 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 – اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد – مدارس برتر تهران – امریه خاتم الانبیا – منابع کنکور انسانی – مشاوره تحصیلی تلفنی – تدریس خصوصی عربی – تدریس خصوصی در شهر – مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد – ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته کنکور 96 – شهریه آزاد – سوالات مصاحبه حضوری گزینش آموزش و پرورش – برنامه ریزی کنکور – تفاوت بدون کنکور و با کنکور آزاد – کارشناسی ارشد بدون آزمونتحصیل همزمان با خدمت سربازی – کارنامه آ ین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی – کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی آزاد و سراسری 95 – 96 – کارنامه آ ین رتبه قبولی پزشکی سراسری سال 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 96 – کارت آزمون تیزهوشان 96 – اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 – شرایط تحصیل مجدد پزشکی – پیرا پزشکی بدون کنکور 96 – مشاوره تلفنی کنکور – مشاوره تحصیلی آنلاین – بهترین دی وی دی های کنکور – کنکور هنر 96 –شرایط ثبت نام کنکور سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری – مشاوره تحصیلی حرفه ای – مشاوره تحصیلی ی – انتخاب رشته کنکور آزاد 96 – ثبت نام آزمون نمونه تی 96 – 97 – مصاحبه ی سراسری 96  – مشاوره انتخاب رشته کنکور 96 – کنکور انسانی 96 – کنکور ریاضی 96 – کنکور تجربی 96 – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد – اعلام نتایج آزمون نمونه تی 96 – 97 – حذفیات کنکور 96 – تفاوت دوره های تمام وقت و وقت آزاد – برنامه ریزی کنکور 97 – شرایط تحصیل در ما ی – جمع بندی کنکور 96 – شرایط تحصیل در اتریش – شرایط تحصیل در نروژ – شرایط تحصیل در فرانسه – شرایط تحصیل در انگلستان – راهنمای ثبت نام جامع علمی کاربردی – نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش ی —-  شرایط تحصیل در ایتالیا – شرایط تحصیل در سوئیس – شرایط تحصیل در سوئد – شرایط تحصیل در  – شرایط تحصیل در کانادا – شرایط تحصیل در ژاپن – ثبت نام علمی کاربردی 96 – 97 – مشاوره تحصیلی رایگان – کارت ورود به جلسه آزمون ی 96 – انتخاب رشته ی سراسری 96 —انتخاب رشته ی آزاد 96 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96 – شرایط تحصیل در روسیه – شرایط تحصیل در هلند – شرایط تحصیل در برزیل – بهترین منابع کنکور 97 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 – مشاوره انتخاب رشته ی – اعلام نتایج آزمون نمونه تی استان تهران 96 – 97 – برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97 – شرایط تحصیل در اسپانیا – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – شرایط تحصیل در قبرس – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی تی 95 – 96 – پرستاری بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته کار درمانی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته بهداشت حرفه ای تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی عمران تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته حقوق تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی معماری تی 95 – 96 – منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی نقشه برداری سراسری و آزاد 96 – شرایط تحصیل در اوکراین – پزشکی بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی مکانیک تی 95 – 96 – شرایط تحصیل در بلژیک –  شرایط تحصیل در دانمارک – شرایط تحصیل در لهستان – دندانپزشکی بدون کنکور – برنامه ریزی کنکور انسانی 97 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 97 – انتخاب رشته کنکور 96 – اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97 – انتخاب رشته ارشد 96 – امریه سربازی 96 – انتخاب رشته کنکور تجربی 96 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96  –  ادامه مطلب درخواست حذف مطلب

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اسان جنوبی

انجام انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اسان جنوبی از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه 96 ادامه خواهد داشت.بدین ترتیب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این تاریخ فرصت دارند تا به صورت اینترنتی انتخاب رشته نمایند.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که برای آگاهی از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) از مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  غافل نشوید.همچنین برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانید از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایید. شما داوطلبان درانتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.بنابراین سعی کنید انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان اسان جنوبی نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اسان جنوبی

انجام انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان اسان جنوبی از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه 96 ادامه خواهد داشت.بدین ترتیب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این تاریخ فرصت دارند تا به صورت اینترنتی انتخاب رشته نمایند.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که برای آگاهی از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) از مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  غافل نشوید.همچنین برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانید از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایید. شما داوطلبان درانتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.بنابراین سعی کنید انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان اسان جنوبی نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان اسان جنوبی

 تاریخ انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان اسان جنوبی از اوا مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه خواهد بود که داوطلبان می بایست با استفاده از نمره، رتبه و شناسه‌ای که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور دریافت نموده اند به صورت اینترنتی  در مدت زمان تعیین شده اقدام به انجام انتخاب رشته نمایند.در انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان اسان جنوبی به شما داوطلبان امکان انتخاب 20 رشته محل داده خواهد شد که پیشنهاد ما به شما این است که انتخاب هارا در 3 گروه انتخاب های خوشبینانه، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه جای دهید.سپس با توجه به 20 انتخ که دارید رشته هایی را که علاقه زیادی به قبولی در آنها را دارید ولی با رتبه و ترازتان همخوانی ندارد را در گروه اول، رشته هایی که بیشترین همخوانی را با توجه به رتبه و ترازتان دارد را در گروه دوم و رشته هایی را که از اهمیت کمتری نسبت به دیگر رشته ها دارند را در گروه سوم قرار دهید .ضمن اینکه زمان اعلام نتایج نهایی کنکور آزاد 96 استان اسان جنوبی  تقریبا یک ماه پس از اعلام نتایج اولیه یعنی در اوا شهریور ماه خواهد بود.

انتخاب رشته ارشد 96 در استان اسان جنوبی آزاد و سراسری

داوطلبان گرامی در انتخاب رشته ارشد سراسری 96 در استان اسان جنوبی می بایست در وهله اول بر روی چینش انتخاب ها تمرکز کنید.به این صورت که انتخاب های خود را به سه صورت خوش بینانه ، واقع بینانه و بدبینانه تقسیم بندی کنید. شما در مرحله انتخاب رشته 100 انتخاب دارید.بنابراین در انتخاب رشته ارشد 96 انتخاب های اولیه را با در نظر گرفتن رتبه ی خود در گروه انتخاب های خوش بینانه قرار دهید. انتخاب های میانی خود را واقع بینانه و با دقت بیشتری انجام دهید به این دلیل که احتمال قبولی شما در این انتخاب ها بیشتر است.ضمن اینکه تعداد انتخاب های میانی شما باید بیشتر باشد و حدود 50 درصد انتخاب هایتان را به صورت منطقی انجام دهید.اما در مورد انتخاب های پایانی سعی کنید این انتخاب ها را برای اطمینان از قبولی انجام دهید و فرض کنید همه شرایط دست به دست هم داده اند تا شما در انتخاب های قبلی قبول نشوید به عبارت دیگر به صورت بدبینانه انتخاب نمایید و در صورت امکان سعی کنید هر 100 انتخاب را انجام دهید.

در انتخاب رشته ارشد آزاد 96 در استان اسان جنوبی داوطلبان می بایست پس از اعلام نتایج کنکور ارشد 96 با در اختیار داشتن کارنامه که تراز و درصد های هر گرایش در آن مشخص شده است اقدام به انتخاب رشته نمایند. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 96 داوطلبان کارشناسی ارشد آزاد می توانند علاوه بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد،در انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری هم شرکت نمایند. این نکته را در نظر داشته باشید که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96  تفاوتی چندانی بین رتبه و ترازتان وجود نخواهد داشت و بدون در نظر گرفتن تراز قبولی کارشناسی ارشد آزاد در رشته های مربوط به سال های گذشته می بایست انتخاب رشته را انجام دهید.

انتخاب رشته ی 96 در استان اسان جنوبی آزاد و سراسری

پس از اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97 داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند در انتخاب رشته ی سراسری 96 در استان اسان جنوبی شرکت نمایند و بدون هیچ گونه محدویتی امکان انتخاب 50 رشته محل را خواهند داشت که پیشنهاد می کنیم که ترتیب رشته ها را بر حسب میزان علاقه خود به رشته ها انتخاب کنید.اما آن دسته از داوطلبانی که موفق به ب حدنصاب لازم برای انتخاب رشته محل های روزانه نشده اند، امکان انتخاب رشته محل های شبانه را خواهند داشت.در نظر داشته باشید این است که باید با توجه به مدرک کارشناسی ارشد خود و آگاهی از اینکه امکان انتخاب کدام رشته محل ها را دارید دست به انتخاب رشته بزنید به این دلیل که با توجه به اینکه علاوه بر آزمون ی سراسری، مصاحبه هم انجام می شود پس سعی کنید در رشته ای که رزومه تحصیلی خوبی دارید و به رشته کارشناسی ارشد خود زیاد نا مربوط نباشد را انتخاب کنید تا در مصاحبه ی سراسری 96 که حدود 30 درصد درقبولی آزمون ی نقش دارد موفق شوید.پس از انجام انتخاب رشته ی سراسری 96  برای اطلاع از  پذیرفته شدن نیازی به مراجعه به سایت سازمان سنجش نخواهد بود و باید منتظر تماس از پذیرفته شده جهت مصاحبهه  باشید.

تنها آن دسته داوطلبانی می توانند در  انتخاب رشته ی آزاد 96 شرکت کنند که در آزمون ی حضور داشته اند و برای آنها کارنامه صادر شده است.از دیگر مواردی که داوطلبان را در انتخاب رشته ی آزاد 96 دچار تردید و سردرگمی می کند نحوه  انتخاب رشته محل هاست که بسیاری از داوطلبان به اشتباه گمان می کنند که اگر ترتیب رشته ها را بر اساس شانس قبولیی انتخاب کنند نتیجه ی مطلوب تری خواهند گرفت که اینطور نخواهد بود.توصیه ما به شما داوطلباناین است که رشته محل ها را بر اساس  میزان علاقه در اولویت قرار دهید.در خصوص اعلام نتایجج نیز به اطلاعتان می رسانیم که نتایج در شهریور ماه اعلام خواهد شد.پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان  توسط سازمان سنجش دعوت به مصاحبه خواهند شد(که در سال 96 به احتمال زیاد مصاحبه 50 درصد در  نمره قبولی آزمون نقش خواهد داشت) پس از آن ها ضمن بررسی نمرات متقاضیان در مصاحبه و ارزی رزومه تحصیلی آنان اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی به صورت حضوری و تلفنی

برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، مرحله انتخاب رشته یک موقعیت حساس و پر اهمیتی به شمار می رود .اما متاسفانه هر ساله به  دلیل عدم آگاهی داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری شاهد عدم موفقیت داوطلبان در این مرحله حساس هستیم.اما توجه داشته باشید که فاکتور های بسیار زیادی برای موفقیت داوطلبان در مرحله انتخاب رشته وجود دارد که با در نظر گرفتن آنها می توان در مرحله انتخاب رشته موفق شد.بنابراین به دلیل اهمیت این مرحله و همچنین با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخاب رشته کنکور 96 پیشنهاد می کنیم برای ب نتیجه مطلوب در مرحله انتخاب رشته در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت تلفنی و یا حضوری انجام انتخاب رشته خود را به  مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس بسپارید و از دیگر موارد از جمله تحصیل پیراپزشکی بدون کنکور ، شرایط تحصیل در برزیل، منابع کنکور هنر 96 ،منابع کنکور ریاضی 97 ، اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96 – 97 ،انواع معافیت خدمت سربازی 96  آگاهی لازم را بدست آورید.

خدماتی که مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس به صورت تلفنی و حضوری در سراسر کشور به شما عزیزان ارائه می کند :

انتخاب رشته کنکور 96 در شهرستان های استان اسان جنوبی :بیرجند – قائنات – طبس – فردوس –  نهبندان –  بشرویه –  سرایان –  سربیشه –  زیرکوه –  خوسف به صورت تلفنی و حضوری توسط مرکز مشاوره تحصیلی سبز تدریس انجام می شود.

 

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647


منبع: انتخاب رشته کنکور 96 در استان اسان جنوبی

 

مشاوره تحصیلی – سبزتدریس – تکمیل ظرفیت آزاد 96  – برنامه ریزی کنکور 96 – برنامه ریزی کنکور تجربی – تاثیر معدل در کنکور 96 – انصراف از تحصیل – انصراف از  – تعهد خدمت – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – منابع کنکور 96 – بهترین آزمون آزمایشی – مقایسه آزمون های آزمایشی  – برنامه ریزی تیزهوشان – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – بهترین کتاب های کمک درسی کنکور – کارنامه سبز چیست – اعتراض به نتایج کنکور آزاد – رتبه قبولی رشته های آزاد – رتبه قبولی آزاد – رتبه قبولی پرستاری – برنامه ریزی کنکور ارشد 96  – تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد – امریه سربازی – نتایج تکمیل ظرفیت آزاد 95 – ثبت نام آزمون ی 96 – ثبت نام کنکور ی 96 – شهریه پردیس – مشاوره کنکور 96 – انتقالی در آزاد – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – ثبت نام کنکور سراسری 96 – تحصیل پزشکی در خارج از کشور – رتبه قبولی مامایی 95 – رتبه قبولی پزشکی 95 – شرایط تحصیل در های پردیس – امریه آموزش و پرورش – امریه شرکت نفت 95 – ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 – ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 – شیمی دارویی به داروسازی – سهمیه بومی گزینی – ثبت نام کنکور آزاد 96 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 – اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد – مدارس برتر تهران – امریه خاتم الانبیا – منابع کنکور انسانی – مشاوره تحصیلی تلفنی – تدریس خصوصی عربی – تدریس خصوصی در شهر – مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد – ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته کنکور 96 – شهریه آزاد – سوالات مصاحبه حضوری گزینش آموزش و پرورش – برنامه ریزی کنکور – تفاوت بدون کنکور و با کنکور آزاد – کارشناسی ارشد بدون آزمونتحصیل همزمان با خدمت سربازی – کارنامه آ ین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی – کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی آزاد و سراسری 95 – 96 – کارنامه آ ین رتبه قبولی پزشکی سراسری سال 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 96 – کارت آزمون تیزهوشان 96 – اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 – شرایط تحصیل مجدد پزشکی – پیرا پزشکی بدون کنکور 96 – مشاوره تلفنی کنکور – مشاوره تحصیلی آنلاین – بهترین دی وی دی های کنکور – کنکور هنر 96 –شرایط ثبت نام کنکور سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری – مشاوره تحصیلی حرفه ای – مشاوره تحصیلی ی – انتخاب رشته کنکور آزاد 96 – ثبت نام آزمون نمونه تی 96 – 97 – مصاحبه ی سراسری 96  – مشاوره انتخاب رشته کنکور 96 – کنکور انسانی 96 – کنکور ریاضی 96 – کنکور تجربی 96 – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد – اعلام نتایج آزمون نمونه تی 96 – 97 – حذفیات کنکور 96 – تفاوت دوره های تمام وقت و وقت آزاد – برنامه ریزی کنکور 97 – شرایط تحصیل در ما ی – جمع بندی کنکور 96 – شرایط تحصیل در اتریش – شرایط تحصیل در نروژ – شرایط تحصیل در فرانسه – شرایط تحصیل در انگلستان – راهنمای ثبت نام جامع علمی کاربردی – نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش ی —-  شرایط تحصیل در ایتالیا – شرایط تحصیل در سوئیس – شرایط تحصیل در سوئد – شرایط تحصیل در  – شرایط تحصیل در کانادا – شرایط تحصیل در ژاپن – ثبت نام علمی کاربردی 96 – 97 – مشاوره تحصیلی رایگان – کارت ورود به جلسه آزمون ی 96 – انتخاب رشته ی سراسری 96 —انتخاب رشته ی آزاد 96 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96 – شرایط تحصیل در روسیه – شرایط تحصیل در هلند – شرایط تحصیل در برزیل – بهترین منابع کنکور 97 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 – مشاوره انتخاب رشته ی – اعلام نتایج آزمون نمونه تی استان تهران 96 – 97 – برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97 – شرایط تحصیل در اسپانیا – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – شرایط تحصیل در قبرس – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی تی 95 – 96 – پرستاری بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته کار درمانی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته بهداشت حرفه ای تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی عمران تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته حقوق تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی معماری تی 95 – 96 – منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی نقشه برداری سراسری و آزاد 96 – شرایط تحصیل در اوکراین – پزشکی بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی مکانیک تی 95 – 96 – شرایط تحصیل در بلژیک –  شرایط تحصیل در دانمارک – شرایط تحصیل در لهستان – دندانپزشکی بدون کنکور – برنامه ریزی کنکور انسانی 97 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 97 – انتخاب رشته کنکور 96 – اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97 – انتخاب رشته ارشد 96 – امریه سربازی 96&n


انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری

انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری

انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان چهارمحال و بختیاری

انجام انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان چهارمحال و بختیاری از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه 96 ادامه خواهد داشت.بدین ترتیب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این تاریخ فرصت دارند تا به صورت اینترنتی انتخاب رشته نمایند.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که برای آگاهی از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) از مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  غافل نشوید.همچنین برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانید از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایید. شما داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.بنابراین سعی کنید انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان چهارمحال و بختیاری نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری

انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری

انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان چهارمحال و بختیاری

انجام انتخاب رشته کنکور سراسری 96 در استان چهارمحال و بختیاری از نیمه دوم مرداد تا اوا مرداد ماه 96 ادامه خواهد داشت.بدین ترتیب داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این تاریخ فرصت دارند تا به صورت اینترنتی انتخاب رشته نمایند.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که برای آگاهی از رشته محل ها ، کد رشته محل ها، ظرفیت آنها ، رتبه منطقه ای ، رتبه کشوری، رتبه در زیرگروه و تراز (نمره کل) از مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96  غافل نشوید.همچنین برای ب اطلاع از رتبه های قبولی سال های قبل و پاسخ به پرسش های خود در این زمینه می توانید از  کارنامه سبز کنکور سراسری 96 استفاده نمایید. شما داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 امکان انتخاب 150 کد رشته محل را خواهید داشت.بنابراین سعی کنید انتخاب های خود را در 3 دسته انتخاب های خوشبینانه ، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه قرار دهید.

پس از تقسیم بندی 20 درصد از کل رشته های مورد علاقه خود را در لیست انتخاب های خوشبینانه قرار دهید و سپس 50 درصد را در لیست انتخاب های معقولانه و 30 درصد هم در لیست انتخاب های بدبینانه قرار دهید.بر اساس اولویت علاقه شخصی رشته های اضافی را از لیست خود حذف نمایید و در نهایت پس از انجام انتخاب رشته ویرایش و تغییرات نهایی در انتخاب های خود را انجام دهید.همچنین به خاطر داشته باشید که پس از انجام انتخاب رشته از دریافت کد 15 رقمی خود غافل نشوید.نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 96 استان چهارمحال و بختیاری نیز در اوا شهریور ماه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان چهارمحال و بختیاری

 تاریخ انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان چهارمحال و بختیاری از اوا مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه خواهد بود که داوطلبان می بایست با استفاده از نمره، رتبه و شناسه‌ای که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور دریافت نموده اند به صورت اینترنتی  در مدت زمان تعیین شده اقدام به انجام انتخاب رشته نمایند.در انتخاب رشته کنکور آزاد 96 در استان چهارمحال و بختیاری به شما داوطلبان امکان انتخاب 20 رشته محل داده خواهد شد که پیشنهاد ما به شما این است که انتخاب هارا در 3 گروه انتخاب های خوشبینانه، انتخاب های منطقی و انتخاب های بدبینانه جای دهید.سپس با توجه به 20 انتخ که دارید رشته هایی را که علاقه زیادی به قبولی در آنها را دارید ولی با رتبه و ترازتان همخوانی ندارد را در گروه اول، رشته هایی که بیشترین همخوانی را با توجه به رتبه و ترازتان دارد را در گروه دوم و رشته هایی را که از اهمیت کمتری نسبت به دیگر رشته ها دارند را در گروه سوم قرار دهید .ضمن اینکه زمان اعلام نتایج نهایی کنکور آزاد 96 استان چهارمحال و بختیاری  تقریبا یک ماه پس از اعلام نتایج اولیه یعنی در اوا شهریور ماه خواهد بود.

انتخاب رشته ارشد 96 در استان چهارمحال و بختیاری آزاد و سراسری

داوطلبان گرامی در انتخاب رشته ارشد سراسری 96 در استان چهارمحال و بختیاری می بایست در وهله اول بر روی چینش انتخاب ها تمرکز کنید.به این صورت که انتخاب های خود را به سه صورت خوش بینانه ، واقع بینانه و بدبینانه تقسیم بندی کنید. شما در مرحله انتخاب رشته 100 انتخاب دارید.بنابراین در انتخاب رشته ارشد 96 انتخاب های اولیه را با در نظر گرفتن رتبه ی خود در گروه انتخاب های خوش بینانه قرار دهید. انتخاب های میانی خود را واقع بینانه و با دقت بیشتری انجام دهید به این دلیل که احتمال قبولی شما در این انتخاب ها بیشتر است.ضمن اینکه تعداد انتخاب های میانی شما باید بیشتر باشد و حدود 50 درصد انتخاب هایتان را به صورت منطقی انجام دهید.اما در مورد انتخاب های پایانی سعی کنید این انتخاب ها را برای اطمینان از قبولی انجام دهید و فرض کنید همه شرایط دست به دست هم داده اند تا شما در انتخاب های قبلی قبول نشوید به عبارت دیگر به صورت بدبینانه انتخاب نمایید و در صورت امکان سعی کنید هر 100 انتخاب را انجام دهید.

در انتخاب رشته ارشد آزاد 96 در استان چهارمحال و بختیاری داوطلبان می بایست پس از اعلام نتایج کنکور ارشد 96 با در اختیار داشتن کارنامه که تراز و درصد های هر گرایش در آن مشخص شده است اقدام به انتخاب رشته نمایند. با توجه به ادغام آزمون کارشناسی ارشد سراسری و آزاد 96 داوطلبان کارشناسی ارشد آزاد می توانند علاوه بر انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد،در انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری هم شرکت نمایند. این نکته را در نظر داشته باشید که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96  تفاوتی چندانی بین رتبه و ترازتان وجود نخواهد داشت و بدون در نظر گرفتن تراز قبولی کارشناسی ارشد آزاد در رشته های مربوط به سال های گذشته می بایست انتخاب رشته را انجام دهید.

انتخاب رشته ی 96 در استان چهارمحال و بختیاری آزاد و سراسری

پس از اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97 داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند در انتخاب رشته ی سراسری 96 در استان چهارمحال و بختیاری شرکت نمایند و بدون هیچ گونه محدویتی امکان انتخاب 50 رشته محل را خواهند داشت که پیشنهاد می کنیم که ترتیب رشته ها را بر حسب میزان علاقه خود به رشته ها انتخاب کنید.اما آن دسته از داوطلبانی که موفق به ب حدنصاب لازم برای انتخاب رشته محل های روزانه نشده اند، امکان انتخاب رشته محل های شبانه را خواهند داشت.در نظر داشته باشید این است که باید با توجه به مدرک کارشناسی ارشد خود و آگاهی از اینکه امکان انتخاب کدام رشته محل ها را دارید دست به انتخاب رشته بزنید به این دلیل که با توجه به اینکه علاوه بر آزمون ی سراسری، مصاحبه هم انجام می شود پس سعی کنید در رشته ای که رزومه تحصیلی خوبی دارید و به رشته کارشناسی ارشد خود زیاد نا مربوط نباشد را انتخاب کنید تا در مصاحبه ی سراسری 96 که حدود 30 درصد درقبولی آزمون ی نقش دارد موفق شوید.پس از انجام انتخاب رشته ی سراسری 96  برای اطلاع از  پذیرفته شدن نیازی به مراجعه به سایت سازمان سنجش نخواهد بود و باید منتظر تماس از پذیرفته شده جهت مصاحبهه  باشید.

تنها آن دسته داوطلبانی می توانند در  انتخاب رشته ی آزاد 96 شرکت کنند که در آزمون ی حضور داشته اند و برای آنها کارنامه صادر شده است.از دیگر مواردی که داوطلبان را در انتخاب رشته ی آزاد 96 دچار تردید و سردرگمی می کند نحوه  انتخاب رشته محل هاست که بسیاری از داوطلبان به اشتباه گمان می کنند که اگر ترتیب رشته ها را بر اساس شانس قبولیی انتخاب کنند نتیجه ی مطلوب تری خواهند گرفت که اینطور نخواهد بود.توصیه ما به شما داوطلباناین است که رشته محل ها را بر اساس  میزان علاقه در اولویت قرار دهید.در خصوص اعلام نتایجج نیز به اطلاعتان می رسانیم که نتایج در شهریور ماه اعلام خواهد شد.پس از اعلام نتایج پذیرفته شدگان  توسط سازمان سنجش دعوت به مصاحبه خواهند شد(که در سال 96 به احتمال زیاد مصاحبه 50 درصد در  نمره قبولی آزمون نقش خواهد داشت) پس از آن ها ضمن بررسی نمرات متقاضیان در مصاحبه و ارزی رزومه تحصیلی آنان اقدام به پذیرش دانشجو می نمایند.

انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری به صورت حضوری و تلفنی

فاکتور های بسیار زیادی برای موفقیت داوطلبان در مرحله انتخاب رشته وجود دارد که با در نظر گرفتن آنها می توان در مرحله انتخاب رشته موفق شد.اما متاسفانه برخی از داوطلبان به دلیل عدم آگاهی از نحوه صحیح انتخاب رشته در این مرحله که مهمترین مرحله برای داوطلبان پس از کنکور می باشد نتیجه مطلوب را بدست نمی آورند.بنابراین به دلیل اهمیت این مرحله و همچنین با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخاب رشته کنکور 96 پیشنهاد می کنیم برای ب نتیجه مطلوب در مرحله انتخاب رشته در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت تلفنی و یا حضوری انجام انتخاب رشته خود را به  مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس بسپارید و از دیگر موارد از جمله میزان شهریه پیام نور 96، زمان تکمیل ظرفیت آزاد 96،حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی تی 95 – 96 ، انتخاب رشته کنکور ریاضی 96 ، مشاوره تحصیلی ی آگاهی لازم را بدست آورید.

خدماتی که مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس به صورت تلفنی و حضوری در سراسر کشور به شما عزیزان ارائه می کند :

انتخاب رشته کنکور 96 در شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری :شهرکرد – بروجن – لردگان –  فرخ‌شهر – فارسان – هفشجان – سامان – کوهرنگ به صورت تلفنی و حضوری توسط مرکز مشاوره تحصیلی سبز تدریس انجام می شود.

برای ب هرگونه اطلاعات درباره انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری با مشاوران مرکزسبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647


منبع: انتخاب رشته کنکور 96 در استان چهارمحال و بختیاری

 

مشاوره تحصیلی – سبزتدریس – تکمیل ظرفیت آزاد 96  – برنامه ریزی کنکور 96 – برنامه ریزی کنکور تجربی – تاثیر معدل در کنکور 96 – انصراف از تحصیل – انصراف از  – تعهد خدمت – مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد – منابع کنکور 96 – بهترین آزمون آزمایشی – مقایسه آزمون های آزمایشی  – برنامه ریزی تیزهوشان – پیراپزشکی بدون کنکور – پزشکی بدون کنکور – بهترین کتاب های کمک درسی کنکور – کارنامه سبز چیست – اعتراض به نتایج کنکور آزاد – رتبه قبولی رشته های آزاد – رتبه قبولی آزاد – رتبه قبولی پرستاری – برنامه ریزی کنکور ارشد 96  – تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد – امریه سربازی – نتایج تکمیل ظرفیت آزاد 95 – ثبت نام آزمون ی 96 – ثبت نام کنکور ی 96 – شهریه پردیس – مشاوره کنکور 96 – انتقالی در آزاد – تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – ثبت نام کنکور سراسری 96 – تحصیل پزشکی در خارج از کشور – رتبه قبولی مامایی 95 – رتبه قبولی پزشکی 95 – شرایط تحصیل در های پردیس – امریه آموزش و پرورش – امریه شرکت نفت 95 – ثبت نام آزمون تیزهوشان ششم به هفتم 96 – ثبت نام آزمون تیزهوشان نهم به دهم 96 – شیمی دارویی به داروسازی – سهمیه بومی گزینی – ثبت نام کنکور آزاد 96 – ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 – اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – رتبه قبولی تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – دفترچه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری 95 – تاثیر سهمیه بسیج در کنکور سراسری و آزاد – مدارس برتر تهران – امریه خاتم الانبیا – منابع کنکور انسانی – مشاوره تحصیلی تلفنی – تدریس خصوصی عربی – تدریس خصوصی در شهر – مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد – ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – 97 – انتخاب رشته کنکور سراسری 96 – انتخاب رشته کنکور 96 – شهریه آزاد – سوالات مصاحبه حضوری گزینش آموزش و پرورش – برنامه ریزی کنکور – تفاوت بدون کنکور و با کنکور آزاد – کارشناسی ارشد بدون آزمونتحصیل همزمان با خدمت سربازی – کارنامه آ ین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی – کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی آزاد و سراسری 95 – 96 – کارنامه آ ین رتبه قبولی پزشکی سراسری سال 95 – 96 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 96 – کارت آزمون تیزهوشان 96 – اعلام نتایج آزمون تیزهوشان 96-97 – شرایط تحصیل مجدد پزشکی – پیرا پزشکی بدون کنکور 96 – مشاوره تلفنی کنکور – مشاوره تحصیلی آنلاین – بهترین دی وی دی های کنکور – کنکور هنر 96 –شرایط ثبت نام کنکور سراسری 96 – مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری – مشاوره تحصیلی حرفه ای – مشاوره تحصیلی ی – انتخاب رشته کنکور آزاد 96 – ثبت نام آزمون نمونه تی 96 – 97 – مصاحبه ی سراسری 96  – مشاوره انتخاب رشته کنکور 96 – کنکور انسانی 96 – کنکور ریاضی 96 – کنکور تجربی 96 – میزان تاثیر سهمیه ها در کنکور سراسری و آزاد – اعلام نتایج آزمون نمونه تی 96 – 97 – حذفیات کنکور 96 – تفاوت دوره های تمام وقت و وقت آزاد – برنامه ریزی کنکور 97 – شرایط تحصیل در ما ی – جمع بندی کنکور 96 – شرایط تحصیل در اتریش – شرایط تحصیل در نروژ – شرایط تحصیل در فرانسه – شرایط تحصیل در انگلستان – راهنمای ثبت نام جامع علمی کاربردی – نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش ی —-  شرایط تحصیل در ایتالیا – شرایط تحصیل در سوئیس – شرایط تحصیل در سوئد – شرایط تحصیل در  – شرایط تحصیل در کانادا – شرایط تحصیل در ژاپن – ثبت نام علمی کاربردی 96 – 97 – مشاوره تحصیلی رایگان – کارت ورود به جلسه آزمون ی 96 – انتخاب رشته ی سراسری 96 —انتخاب رشته ی آزاد 96 – کانال تلگرام مشاوره تحصیلی – تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96 – شرایط تحصیل در روسیه – شرایط تحصیل در هلند – شرایط تحصیل در برزیل – بهترین منابع کنکور 97 – انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 – مشاوره انتخاب رشته ی – اعلام نتایج آزمون نمونه تی استان تهران 96 – 97 – برنامه ریزی کنکور کارشناسی ارشد 97 – شرایط تحصیل در اسپانیا – برنامه ریزی کنکور تجربی 97 – شرایط تحصیل در قبرس – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته داروسازی تی 95 – 96 – پرستاری بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته کار درمانی تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته بهداشت حرفه ای تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی عمران تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته حقوق تی 95 – 96 – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی معماری تی 95 – 96 – منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته ی نقشه برداری سراسری و آزاد 96 – شرایط تحصیل در اوکراین – پزشکی بدون کنکور – حداقل درصد و کارنامه آ ین رتبه قبولی رشته ی مکانیک تی 95 – 96 – شرایط تحصیل در بلژیک –  شرایط تحصیل در دانمارک – شرایط تحصیل در لهستان – دندانپزشکی بدون کنکور – برنامه ریزی کنکور انسانی 97 – برنامه ریزی کنکور ریاضی 97 – انتخاب رشته کنکور 96 – اعلام نتایج آزمون ی 96 – 97 – انتخاب رشته ارشد 96 – 


عناوین تحقیق های مربوط به مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران
در زیر فهرستی از تحقیق های انجام شده با موضوعات مرتبط با مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران جمع آوری شده است:

حیدری گنجه،1394" بررسی تأثیر استفاده از bim بر حوزه های دانش مدیریت پروژه در صنعت ساخت کشور "،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت تهران، راهنما: محمود گلابچی

سید مجتبی ابطحی نجف آبادی،1390" پیش نیازهای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در مدیریت یکپارچه فاز طراحی پروژه های داخلی "پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت تهران، راهنما: محمد جواد ثقفی، مشاور: محمد علی کاشف حقیقی

ابراهیم نژاد،محمد،1394،"طرح نوسازی بیمارستان شهید بهشتی سبزوار با رویکرد طراحی به روش bim جهت بهینه سازی زمان ساخت"،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت در علم و صنعت ایران، راهنما: احمد اخلاصی، مشاور: بهروز غفوریان - حسین بخشی

راهنما: علی رضا مستغنی | دانشجو: اعظم رستمی،بررسی نقش مدل bim در اجرای موفق ی همزمان در پروژه های ساخت،1394، پایان نامه . تی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - هنر تهران - دانشکده هنر و معماری . 1394 . کارشناسی ارشد

راهنما: علیرضا میرمحمدصادقی | دانشجو: زهرا رضایی ،بررسی نقش bim در تعامل موثر مدیریت ریسک و ی ارزش در پروژه های ساخت، پایان نامه . تی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - هنر تهران - دانشکده هنر و معماری . 1394 . کارشناسی ارشد

راهنما: مجتبی حسینعلی پور | دانشجو: سالومه شاهینی ،بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان، پایان نامه . غیر تی - مؤسسه های آموزش عالی غیر تی ـ غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی الکترونیکی - مجازی مهر البرز - دانشکده فنی . 1394 . کارشناسی ارشد

ستوده بیدختی, حسین، ۱۳۹۳، مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران


حسنی, هومن؛ خشایار اسدی بروجنی و عبدالله اردشیر، ۱۳۹۳، بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان، دومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم ی عمران، شیراز، شرکت پندار ش رهپو


طیبی فلاح, اسد و محسن گرامی، ۱۳۹۳، نقش ابزارهای bim 1 درجلوگیری از امکان از دست رفتن اطلاعات در خلال مرحله ی طراحی و ساخت، اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی، تهران، تربیت مدرس دانشکده هنر و معماری،

سعادت فرد, مینا و علی ارزاقی، ۱۳۹۳، نگاهی به تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان و کاربرد آن در صنعت ساختمان، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

رحیم نیا, ایمان، ۱۳۹۲، تاثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) بر معماری داخلی، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

غمخوار, سیده مهسا، ۱۳۹۱، به کارگیری تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان mib (جهت کاهش زمان و هزینه ترمیم و بهسازی ساختمان ها)، دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران، تهران

راهنما: احسان اله اشتهاردیان | مشاور: مجتبی عزیزی | دانشجو: سیده پگاه نعمتی ورکی ،بررسی چالش ها و را ارهای پیاده سازی bim در صنعت ساختمان سازی ایران (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن)، پایان نامه . تی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری . 1394 . کارشناسی ارشد

مجتهدی صفاری, آروین؛ فریده عت و آبتین عطایی، ۱۳۹۵، طراحی و تحلیل به کارگیری سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی برای یک ساختمان آموزشی / اداری، نهمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد، تهران، شرکت هم شان انرژی کیمیا

اسماعیل زاده, فاضل و کمیل اسماعیلی زاده، ۱۳۹۵، استفاده ازمدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) دربهبود برنامه ریزی بازسازی ساختمان های شهری، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (ifia)، جامع علمی کاربردی

صمیم پی, رزیتا و احسان سقط فروش، ۱۳۹۵، ارزی نیاز به مطالعه و بررسی بهبود روند ساخت پذیری پروژه های ساخت و ساز کشور با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (ifia)، جامع علمی کاربردی

صادقی, فاطمه و حسین عارفی، ۱۳۹۵، مدل سازی سه بعدی ساختمان، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز را ارهای دستی به توسعه پایدار،

رضوانی فر, پرتو و حسنعلی مسلمان یزدی، ۱۳۹۵، bim کاربردها و سطوح توسعه مدل در ساخت و ساز، کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر، تهران، موسسه فراز شان دانش بین الملل

هادوی سیاه بومی, پیام و مهدی توکلان، ۱۳۹۴، مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه، دهمین کنگره بین المللی ی عمران، تبریز، تبریز دانشکده ی عمران

عظمتی, حمیدرضا و حسام جواه ور، ۱۳۹۴، مدل سازی اطلاعات ساختمان(bim) در مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز، مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی

صالح پور, علی؛ پرویز بیات و محسن ابوطالبی، ۱۳۹۴، بکارگیری فناوری های نوین مدیریت اطلاعات مکانی (gis) در تکنولوژی مدلسازی building information modeling، اولین کنفرانس ملی ایده های نو در ی کامیپوتر، شهرکرد، آزاد ی واحد شهرکرد

نیک سرشت, مرتضی، ۱۳۹۴، مدیریت و بکار گیری مدل سازی اطلاعات ساختمانbim، اولین کنفرانس ی عمران، رهاوردهای جدید، توسعه اقتصادی، فرهنگی و مدیریت جهادی، بندرانزلی، آزاد ی واحد بندر انزلی

علیزاده نوذری, مهدی؛ زینب کهن روز رستمی و ابوالفضل استوی، ۱۳۹۴، بررسی اثر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت، دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری ، ارومیه، کانون سراسری انجمن های صنفی ان معمار ایران

کاکانژادی فرد, محمد؛ پیام محمدی و احسان اسکندری ب ، ۱۳۹۴، عملکرد و جایگاه پیمانکاران در مدیریت پروژه ها با بهرگیری از تکنیک مدلسازی اطلاعات ساختمان bim، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، آزاد ی واحد علوم و تحقیقات فارس

همتیان پور, روح الله و سیروس کراهی مقدم، ۱۳۹۴، طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان، اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه ی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین

شفقت, مهزیار، ۱۳۹۴، اثر شبیه سازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت پروژه ها و کاهش هزینه b.i.m، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس

نادری, شهاب و مهدی روانشادنیا، ۱۳۹۴، مدل سازی اطلاعات ساختمان bim سبز، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، تهران، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا


علیزاده نوذری, مهدی؛ ابوالفضل استوی و زینب کهن روز رستمی، ۱۳۹۴، استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در طراحی های سازگار با محیط، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون

مهدی خانی, مهدی و سیدمحمدحسین زارع، ۱۳۹۴، سیستم مدل سازی اطلاعاتی ساختمان ها (bmi) وتعیین بسترهای لازم جهت بکارگیری آن درمدیریت هزینه و زمان پروژه های عمرانی(مطالعه موردی: پروژه های انبوه سازی درتهران)، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

گودرزی, نیما؛ میترا خداشناس و مهسا نادری صفا، ۱۳۹۴، امکان بهره گیری از bim درمعماری، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صالحی سده, رضا؛ عبدالرحیم فضلی؛ عبدالفخیر فضلی و مریم فضلی، ۱۳۹۴، بررسی پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان درصنایع زیربنایی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در ی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سعیدمحمودی, سید و مرجان لطیفی اسکویی، ۱۳۹۴، ضرورت بهره گیری از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان( bim )در آموزش معماری ایران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی، ترکیه، موسسه سرآمدهمایش کارین

کشتی آرای, مسعود، ۱۳۹۳، بررسی و مطالعه ی مدل سازی اطلاعاتی ساختمانbim و نحوه ی پیاده سازی آن جهت کاهش زمان و هزینه و مصرف انرژی در ساختمان، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ارومیه، انجمن علمی دانشجویی عمران ارومیه

فانی, فرزاد؛ روح اله طاهرخانی و مجید سبزه پرور، ۱۳۹۳، کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت و ساز، اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستی به توسعه پایدار، تهران، مرکز را ارهای دستی به توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند

همتیان پور, روح الله؛ مهدی روانشادنیا و احسان فرخی، ۱۳۹۳، توسعه پایدار با استفاده از مدل ساسی اطلاعات ساختمان، اولین کنفرانس ملی ی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز را ارهای دستی به توسعه پایدار،

محسنی, سیده مریم؛ محمد مهدی سلطانی و علیرضا جالینوس، ۱۳۹۳، مدل سازی اطلاعات ساختمان، مزایا و چالش های پیش رو، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

نویسنده: اقبال شاکری . حسین حجرالاسودی . علیرضا جوشقانی . نوژان نادری ،کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساخت، مقاله های همایش های ایران . دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی . منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس جنوبی . 1391

راهنما: احسان اله اشتهاردیان | مشاور: محمد جعفری فشارکی | دانشجو: پرهام پوست فروشان ،پایش چهاربعدی فرآیند ساخت و ساز به کمک bim و it، پایان نامه . غیر تی - مؤسسه های آموزش عالی غیر تی ـ غیرانتفاعی - موسسه آموزش عالی الکترونیکی - مجازی مهر البرز - دانشکده ی معماری و شهرسازی . 1393 . کارشناسی ارشد

سارا شکاری . سمیرا شکاری ،1392،معرفی سیستم نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن در معماری برای دستی به توسعه و طراحی پایدار، اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار . انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه . 1392

ابراهیمی,حامد وشاکری, اقبال ب، ۱۳۹۲، بررسی نقش استفاده ازفن آوری مدل سازی اطلاعات ساختمان bim درجهت دستی به معماری پایدار، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، تبریز، آزاد ی واحد تبریز

ابراهیمی,حامد وشاکری, اقبال ، ۱۳۹۲، بررسی روند بکار گیری پیکره سازی اطلاعات ساختمان (bim) و نحوه پیاده سازی آن در پروژه های عمرانی، اولین همایش ملی ساختمان آینده، ساری، کانون ین ساری

آقایی اصل، الناز "بررسی قابلیت های مدیریتی ناشی از به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در صنعت ساخت ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت، تهران، راهنما: پروفسورگلابچی، مشاور حسین نقاش طوسی،1394

بحرینی،فردین،1395،"بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان و اصول ساخت وساز ناب به منظور کاهش ضایعات مصالح در پروژه های ساخت"پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ساخت و پروژه کبیر، راهنما: رضا مکنون، وحید شاه حسینی

بهمنی،هما،1394،"بررسی نقش کاربرد مدل اطلاعات ساختمان (buildingn information modelling) در تحول یکپارچه پروژه (integrated project delivery) با رویکرد مدیریت ارتباطات و مدیریت یکپارچگی پروژه" ،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه وساخت ، شهید بهشتی، راهنما: مجتبی حسینعلی پور

جدیدی ,حسین ؛ روانشادنیا ,مهدی وحسینعلی پور, سیدمجتبی ، ۱۳۹۲، معرفی روشهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در پایش پیشرفت پروژه های ساختمانی، هفتمین کنگره ملی ی عمران، زاهدان، سیستان و بلوچستان

حسنی ,هومن ؛ اسدی بروجنی ,خشایار واردشیر, عبدالله ، ۱۳۹۳، بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان، دومین کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم ی عمران، شیراز، شرکت پندار ش رهپو

خاکی، غلامرضا،1378، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور، تهران، کانون فرهنگی انتشاراتی درایت

خلقتی، حمید،1394"ارزی تاثیرات bim در فرایند برآورد هزینه های ساخت و ساز و مقایسه آن با فرآیند سنتی برآورد هزینه"رشته مدیریت ساخت، آزاد ی واحد علوم و تحقیقات، راهنما: محمود هریسچیان

خلیلی قمی، سعید، 1394، تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) و کاربرد آن در صنعت ساختمان، فصلنامه پنجره، سال پنجم، شماره 19، نظام ی استان قم

رحیم نیا،,ایمان ، ۱۳۹۲، تأثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) بر معماری داخلی، سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون، اصفهان، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

رشیدی، بابک "یکپارچه سازی تغییرات اضافه شده به مدل سازی اطلاعات ساختمان به منظور کاهش هزینه های ساخت پروژه"پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، تهران، راهنما: پروفسور گلابچی، مشاور: عصمت الله نورایی،1394

رضایت,مریم وگلابچی محمود ، ۱۳۹۳، بررسی تاثیرکاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در بهبود حوزه های دانش مدیریت پروژه، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، موسسه آریانا

ستوده بیدختی , حسین ومعینی پور, صالح ، ۱۳۹۳، مقدمه ای بر سیستم های تعمیر و نگهداری ساختمان و چالش های آن، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، جامع علمی کاربردی

ستوده بیدختی ب, حسین ، ۱۳۹۳، مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

ستوده بیدختی،1395،"کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در تعمیر ونگهداری ساختمان ها"پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت، موسسه آموزش عالی علاءال ه سمنانی، راهنما: احسان اثنی عشری

ستوده بیدختی، حسین، ۱۳۹۳، بررسی عملکردی مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim)، فصلنامه صنعت مقاوم سازی و بهسازی، شماره 10 سری جدید (شماره 30 متوالی)، زمستان 93 و بهار 94، صفحه 82-85، مشاهده در: http://www.omran-mb.com/index.php?option=com_helloworld&no=30&row=13&ps=96&pn=4&paper&itemid=174

سلیمانی،آشتیانی،1393،"ارائه الگوی کاربرد مدل مدیریت ناب در مدل سازی اطلاعات ساختمان"،پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه وساخت شهید بهشتی، راهنما: احد نظری، مشاور: علی یان

ستوده بیدختی, حسین؛ حسین بهرامی و احسان اثنی عشری، ۱۳۹۴، مروری بر مطالعات مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران، دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش

ستوده بیدختی, حسین، ۱۳۹۳، مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان bim درمدیریت پروژه های ساخت، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران


سعادت فرد,مینا وارزاقی, علی ، ۱۳۹۳، نگاهی به تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان و کاربرد آن در صنعت ساختمان، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن معماری ایران

عاصمی اصفهانی،مهناز،1394،"طراحی مرکز آموزشی - پژوهشی شرکت معدنی - صنعتی گلگهر سیرجان با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim)"، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت علم و صنعت ایران، راهنما: احمد اخلاصی، مشاور: جواد ی


فتوحی،اسداله،1394،"بررسی نقش و جایگاه bim (مدلسازی اطلاعات ساختمان) در عملکرد شرکتهای ین مشاور معماری ( رتبه ‎1 تهران)"،پایان نامه در رشته مدیریت پروژه و ساخت، شهید بهشتی، راهنما: مجتبی حسینعلی پور

قلی زاده،پویا،1392،"امکان سنجی به کار گیری مدل اطلاعات ساختمان ( bim ) در پروژه های ساختمانی" پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت، شهید بهشتی، راهنما: احد نظری

ستوده بیدختی, حسین و احسان اثنی عشری، ۱۳۹۴، تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه swot، دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، تهران، موسسه آموزش عالی علاءال ه سمنانی

کریمی، صدیقه و نصر، احمدرضا،1392، روش های تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه، نشریه پژوهش، سال چهارم، شماره 1 (7 پیاپی)، بهار و تابستان 1392، ص 71-93.
فرزاد فانی،روح اله طاهرخانی،1394، کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت و ساز ، اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستی به توسعه پایدار

ستوده بیدختی، حسین،1394، کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در فاز اجرای پروژه های ساخت ، کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در ی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
جواد بمانی،1393،" بررسی را ارهای کاهش تاخیرات پروژه های ساخت با استفاده از bim "پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت پروژه و ساخت تهران راهنما:محمد رضا بمانیان

گلینی مقدم، گلنسا،1393، مطالعه موردی: طرح تحقیق و روش های پژوهش، فصلنامه نقدکتاب اطلاع رسانی و ارتباطات، سال اول، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1393، ص 251-258.

معلم زاده، محمد رضا "کنترل و پایش یکپارچه هزینه-زمان با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان"پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، کبیر، راهنما: محمد حسن سبط و محمد تقی بانکی

زارع، محمدحسین،1394،"سیستم مدل سازی اطلاعاتی ساختمان ها (bim‎) و تعیین بسترهای لازم جهت به کارگیری آن در مدیریت هزینه و زمان پروژه های عمران (مطالعه موردی: پروژه های انبوه سازی در تهران)"پایان نامه در رشته مدیریت ساخت آزاد ی واحد اراک، راهنما:مهدی مهدی خانی

نیک بخت،1394،"بررسی آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim)در برنامه تحصیلی رشته مدیریت ساخت در های ایران"پایان نامه در رشته مدیریت ساخت آزاد ی واحد علوم و تحقیقات، راهنما: محمود هریسچیان، مشاور: مجتبی حسینعلی پور

نیک فر، احسان،1391"بررسی بکارگیری فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در صنعت ساخت ایران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت ساخت، آزاد ی واحد علوم و تحقیقات، راهنما: محمدتقی بانکی، مشاور: مجتبی حسینعلی پور

یادگاری،1394،"مقایسه تطبیقی دستورالعمل های منتخب مدل سازی اطلاعات ساختمان وارائه پیشنهاد برای مدیریت یک پروژه مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران"پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ساخت، آزاد ی واحد علوم و تحقیقات، راهنما: مجتبی حسینعلی پور

یاوری روشن، طیبه،"بررسی قابلیت های مدل سازی اطلاعات ساختمان bim و تأثیر آن در بهبود فرآیند مدیریت دعاوی پیمانکاری در پروژه های ساختمان سازی در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت تهران، راهنما مجید پرچمی جلالی، مشاور: عصمت الله نورزایی،1394

یارمحمدی،هومن،1392،" ارزی اثرات مدل اطلاعاتی ساختمان (bim) در صنعت ساخت و ساز و پیاده سازی آن در یک پروژه ساختمانی "پایان نامه رشته مدیریت پروژه و ساخت تهران، راهنما: محمود گلابچی،

ستوده بیدختی, حسین، ۱۳۹۴، کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت، اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، شیراز، آزاد ی واحد علوم و تحقیقات فارس

طراحی و تحلیل به کارگیری سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی برای یک ساختمان آموزشی / اداری
استفاده ازمدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) دربهبود برنامه ریزی بازسازی ساختمان های شهری
ارزی نیاز به مطالعه و بررسی بهبود روند ساخت پذیری پروژه های ساخت و ساز کشور با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim
مدل سازی سه بعدی ساختمان
bim کاربردها و سطوح توسعه مدل در ساخت و ساز
مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه
مدل سازی اطلاعات ساختمان(bim) در مدیریت ساخت پروژه های ساختمانی
بکارگیری فناوری های نوین مدیریت اطلاعات مکانی (gis) در تکنولوژی مدلسازی building information modeling
بررسی اثر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت
عملکرد و جایگاه پیمانکاران در مدیریت پروژه ها با بهرگیری از تکنیک مدلسازی اطلاعات ساختمان bim
طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان
اثر شبیه سازی اطلاعات ساختمان بر مدیریت پروژه ها و کاهش هزینه b.i.m
مدل سازی اطلاعات ساختمان bim سبز
استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در طراحی های سازگار با محیط
مدیریت و بکار گیری مدل سازی اطلاعات ساختمانbim
سیستم مدل سازی اطلاعاتی ساختمان ها (bmi) وتعیین بسترهای لازم جهت بکارگیری آن درمدیریت هزینه و زمان پروژه های عمرانی(مطالعه موردی: پروژه های انبوه سازی درتهران)
امکان بهره گیری از bim درمعماری
بررسی پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان درصنایع زیربنایی
ضرورت بهره گیری از سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان( bim )در آموزش معماری ایران
بررسی و مطالعه ی مدل سازی اطلاعاتی ساختمانbim و نحوه ی پیاده سازی آن جهت کاهش زمان و هزینه و مصرف انرژی در ساختمان
مدیریت مدل سازی اطلاعات ساختمان bim
توسعه پایدار با استفاده از مدل ساسی اطلاعات ساختمان
مدل سازی اطلاعات ساختمان، مزایا و چالش های پیش رو
مدل سازی مسکن پایدار با تاکید بر تابش خورشیدی
ارزی کاربرد تکنولوژی مدلسازی اطلاعات ساختمان در تحقق معماری هوشمند
بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان
نقش ابزارهای bim درجلوگیری از امکان از دست رفتن اطلاعات در خلال مرحله ی طراحی و ساخت
نگاهی به تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان و کاربرد آن در صنعت ساختمان
تاثیر مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) بر معماری داخلی
به کارگیری تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان mib (جهت کاهش زمان و هزینه ترمیم و بهسازی ساختمان ها)
کاربرد مدلسازی در مدیریت مخازن و طراحی چاه
مدل ساختمانی - پتروفیزیکی مخزن سروک، میدان کوه موند
کاربرد تکنولوژی bim در مدیریت هوشمند سازه های بتنی پیش ساخته
ارزی ریسکهای ب کارگیری bim در پروژه های ساخت و ساز
پایان نامه: بکارگیری فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در ساختمان های سبز مبتنی بر استاندارد leed
ارزی مزایای مدلسازی اطلاعات ساختمان( bim ) نسبت به سایر طراحیهای کامپیوتری( cad ) در صنعت aec
بهبودبازده زیست محیطی پروه های عمرانی به کمک bim
بهینه سازی موقعیت تاورکرین ها درسایتهای ساخت و سازباادغام gisو bim
کتاب های تخصصی مدل سازی اطلاعات ساختمان
چگونگی اندازه گیری بلوغ سازمانی مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) (مطالعه موردی: شرکت سرمایه گذاری مسکن)
مدل سازی اطلاعات ساختمان bim و تأثیر آن در بهبود مدیریت پروژه های صنعت ساخت
ارتقاء سطح برآورد هزینه ساخت سیستم سازه ف ی با استفاده از مدل اطلاعات ساختمان
مدل فعالیت های امداد و نجات در زمان-مکان با استفاده از سیستم هوشمند ساختمان
استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی
استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در طراحی های سازگار با محیط
بررسی و تحلیل سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان و ارزی و اولویت بندی عوامل عدم تحقق آن در شرکتهای پیمانکاری ساختمانی در ایران
افزایش ایمنی کارهای در ارتفاع مربوط پروژه های ساختمانی با bim
تکنولوژی نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن درمعماری دیجیتال برای دستی به توسعه و طراحی پایدار

چگونه اثربخشی برنامه ریزی و کنترل را در پروژه تضمین کنیم؟
تکنولوژی نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن درمعماری دیجیتال برای دستی به توسعه و طراحی پایدار
نقش فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان بر بهبود ایمنی در پروژه های ساختمانی
بررسی اثرگذاری نرم افزارهای مختلف بر ارتقا فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان
بررسی کاربرد فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در فرآیند ساخت و ساز بتنی
اولویت بندی کاربردها و فوایدbim در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در فاز اجرای پروژه های ساخت
تجهیز کارگاه و چیدمان تاور کرین با تمرکز بر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان bim
کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساخت
به کارگیری تکنولوژی مدل سازی اطلاعاتی ساختمان bim (جهت کاهش زمان و هزینه ترمیم و بهسازی ساختمان ها)
بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یکپارچه اقلام پروژه؛رویکردی نوین در ساخت و ساز پایدار
بررسی نقش استفاده ازفن آوری مدل سازی اطلاعات ساختمان bim درجهت دستی به معماری پایدار
تاثیر طراحی در افزایش ایمنی پروژه های عمرانی
نقشbim درتغییر وتحول فرایند طراحی و ساخت
ابعاد کاربردی و اطلاعاتی مدل های اطلاعات ساختمان (bim)
مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها
مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان bim درمدیریت پروژه های ساخت
بررسی جنبه های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدلسازی اطلاعات ساختمان
تامین اطلاعات مورد نیاز تیم های جست و جو و نجات با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان
پتانسیل های بکارگیری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim)
فواید، هزینه ها و موانع بکارگیری b.i.m در مدیریت ساخت
توسعه پایدار با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان
مدیریت مدل سازی اطلاعات ساختمان bim
افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان
کنترل هزینه ها در پروژه های ساختمانی با استفاده از bim
وم بکارگیری bim در ساختمان های استراتژیک
سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان bim را اری کارا در افزایش پایداری در معماری، از طراحی تا استفاده
مدیریت و بکار گیری مدل سازی اطلاعات ساختمانbim
نقش استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان (bim) در کاهش هزینه های ساخت و ساز
چگونگی و تاثیر اموزش bim در کارگاه
تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه swot
تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان (bim) بر روش های اجرای پروژه ، رهیافتی از (طرح-مناقصه-ساخت) بسوی اجرای تجمیعی پروژه (ipd)
مدل سازی اطلاعات ساختمان bim سبز
ارزی اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش bim با رویکرد توسعه پایدار
پردازش ابری و کاربرد های آن در مدیریت پروژه
طراحی پایدار و موفق با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختان
بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ساخت و موانع و مشکلات ان
معرفی سیستم نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان و کاربرد آن در معماری برای دستی به توسعه و طراحی پایدار
بررسی جایگاه تکنولوژی bim در مدیریت پروژه های عمرانی
مطالعه ی موردی در استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در چرخه ی حیات پروژه های ساخت
پایش منابع در مدیریت یکپارچه پروژه با رویکرد مدلسازی اطلاعات ساختمان
بررسی نقش استفاده از bim و هماهنگ شدن ابزار نصب و شرایط سایت با مدل در نصب پل کارون 4
بررسی نقش استفاده از bim و قابلیت اجرایی در طرح سختکنندههای قوس پل کارون 4
مدلسازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان bim4d در مدیریت پروژه های عمرانی
کاربرد های مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در مدیریت پروژه های ساخت و ساز
استفاده از اسکنرهای لیزری محلی به منظور پایش از راه دور میزان مطابقت پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی
بررسی نقش bim در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه pmis و سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساخت cimis
مدلسازی اطلاعات ساختمان را اری برای کاهش ضعف های مدیریتی شرکت های پیمانکاری ابنیه داخلی
معماری پایدار، فرصتی برای صرفه جویی در مصرف آب با مدلسازی اطلاعات ساختمان دو گزینه آب باران و آب خا تری
اvisilean حاصل تعامل ساخت ناب و مدلسازی اطلاعات ساختمان

افزایش ایمنی کارهای در ارتفاع مربوط پروژه های ساختمانی با bim
ارزی کاربرد معماری دیجیتال در طراحی سازه های نوین
تحلیلی بر میزان پذیرش استفاده از تئوری مدلسازی اطلاعات ساختمان در شرکت های پیمانکاری داخلی
امکان سنجی بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان در تصمیم گیری های کارگاهی
مدلسازی اطلاعات ساختمان و اثرات بکارگیری آن درصنعتی سازی ساختمان ها
طراحی دیجیتال به روش مدلسازی اطلاعات ساختمان بارویکردتوسعه پایدار
استفاده از فن آوری مدلسازی اطلاعات ساختمان bim در ساختمانهای بتنی پیش ساخته
کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در صنعت ساخت
مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه
طرح تحقیقاتی:امکان سنجی فنی واقتصادی بکارگیری bim درتهیه شناسنامه فنی ساختمان واسنادملکی
plan first
مدل سازی منسجم اطلاعات ساختمان در پایانه ی جدید فرودگاه بین المللی ( tom bradley)
راه اندازی مرکز نوآوری در ی و مدیریت ساخت
فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان و نقش آن در بازسازی پس از ز له
تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران ب ایه swot
فراخوان مقالات انجمن مدل سازی اطلاعات ساختمان ایران
مروری بر مطالعات مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران
بررسی عملکردی مدل سازی اطلاعات ساختمان(bim)
identifying more dimensions required for implementing bim in facility mana ent
مقدمه ای بر استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت بهره برداری و نگهداری ساختمان ها
مقدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان درمدیریت پروژه های ساخت
کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در فازاجرای پروژه های ساخت
پتانسیل بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در معماری ایرانی- ی
مدل سازی اطلاعات ساختمان در طراحی ساختمان
استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان،ساخت وساز ناب و تحویل یکپارچه پروژه جهت موفقیت پروژه
به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان جهت دستی به ساخت و ساز ناب


تحقیق درباره کاربینی رشته حسابداری word


- تا سه روز رایگان - فایل آماده با کیفیت عالی


جهت مشاهده و کلیک کنید


جهت مشاهده و کلیک کنید
رایگان پروژه رشته حسابداری - گروه ترجمه تخصصی البرز www.ir-translate.com/pu/fsp.aspx?id=38 برای رایگان پروژه های رشته حسابداری به مشاهده لیست پروژه های رشته حسابداری که در ادامه آماده است، اقدام کنید. اغلب این پروژه های حسابداری رایگان بوده و امکان ... رایگان پروژه کاربینی حسابداری امور مالی :: تا نهایت tanahayat.blog.ir/.../ مطلب با کلمهی کلیدی « رایگان پروژه کاربینی حسابداری امور مالی» ثبت شده است - ... بهترین پروژه کاربینی رشته حسابداری (شغل امور مالی در آموزش و پرورش).

رایگان گزارش کاربینی رشته حسابداری - جدیدترین و بروزترین ......sanjeshmedu.blogsky.com/1395/09/01/post-446/21 نوامبر 2016 ... تمامی دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری می توانند از این ... گزارش کاربینی رشته حسابداری گزارش تخلف برای گزارش ...ﺮوژه ﺎرﺑﻨ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری - 2017-02 نوامبر 2016 ... ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-19 داﻧﻠﻮد در ﺗﺎرﺦ ﺮوژه ﺎرﺑﻨ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری (ﺷﻐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟ در آﻣﻮزش ... ﺎرﺑﻨ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺎرﺑﻨ ﺷﻐﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری داﻧﻠﻮد ﺎرﺑﻨ داﻧﻠﻮد ﺎرﺑﻨ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت .... ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺰارش ﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎﺑﺪاری راﺎن ﺰارش ﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺑﺎﻧ ...کاربینی حسابداری - رز بلاگ

دسامبر 2016 ... پروژه کاربینی رشته حسابداری 5. رایگان پروژه کاربینی رشته حسابداری پروژه کاربینی رشته حسابداری این پروژه بنام کاربینی شناخته می ... رایگان پروژه کاربینی رشته حسابداری | بیسترینها به وب ما خوش آمدیدبه صفحه فایل(پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع انبارداری)خوش آمدید برای به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ...

پروژه کاربینی رشته حسابداری | با بهترین کیفیت آگوست 2016 ... پست امروز فروشگاه فایل ما در رابطه با پروژه کاربینی رشته ... رایگان پاو ونت درس کاربینی رشته حسابداری | جستجو | بلوگل پروژه کاربینی رشته حسابداری
persian-text.xyz/. کاربینی رشته حسابداری تحقیق کاربینی برای رشته حسابداری مالی - پروژه ... رایگان پروژه رشته حسابداری ( پروژه کاربینی رشته حسابداری) ...


پروژه کاربینی رشته حسابداری
giz-miz.xyz/

پروژه کاربینی رشته حسابداری درس کاربینی و پروژه های کاربینی پروژه کاربینی رشته حسابداری | مقالات isi پروژه کاربینی رشته حسابداری پروژه ...


رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی - کالج پروژه
collegeprozheh.ir/

رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی. ... فصل دوم: ارزی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز. موقعیت رشته کارآموز در مرکز کارآموزی.


پروژه کاربینی رشته حسابداری - ع
ax.7host.top/

پروژه کاربینی رشته حسابداری، پروژه کارآموزی، پروژه کارآفرینی رایگان ...


گزارش کاربینی رشته حسابداری در بانک - بانک مقالات فارسی
epapers.ir/ /tag/

پروژه کاربینی رشته حسابداری ( تحقیق و مقالات رشته حسابداری) در قالب پاو وینت powerpoint و word و قابل ویرایش و در ۱۵ صفحه گرد آوری شده است.


پروژه کاربینی رشته حسابداری - بانک مقالات فارسی
epapers.ir/ /75715/

پروژه کاربینی رشته حسابداری ( تحقیق و مقالات رشته حسابداری) در قالب پاو وینت powerpoint و word و قابل ویرایش و در ۱۵ صفحه گرد آوری شده است.


پروژه کاربینی بانک ملی - بانک مقالات فارسی
epapers.ir/ /tag/

پروژه کاربینی بانک ملی بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ... پاو وینت کاربینی پاو وینت پروژه کاربینی رشته حسابداری ...


پروژه کاربینی رشته حسابداری - osmano man - efeel.ir
osmano

13 فوریه 2017 ... ... فوق، از لینک مقابل استفاده نمایید: پروژه کاربینی رشته حسابداری. ... رشته حسابداری، پروژه کارآموزی، پروژه کارآفرینی رایگان .


پروژه کاربینی رشته حسابداری - counter stats
counter

پروژه کاربینی رشته حسابداری پروژه کاربینی رشته حسابداری، پروژه کارآموزی، پروژه کارآفرینی رایگان ...


پروژه کاربینی رشته حسابداری
namnak.org/article/

پروژه کاربینی رشته حسابداری | مقالات isi; جستجو ... تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > حسابداری و … ... رایگان پروژه رشته حسابداری; جستجو.


گزارش کاربینی و کارآموزی در سازمان تبلیغات
dd.11gig.ir/product/19233

و املاک گزارش کارآموزی رشته حسابداری اداره ثبت اسناد . گزارش .... کاربینی ... رایگان گزارش کاربینی بانک ملی | جستجو | تی وی 28. رایگان ...


گزارش کاربینی رشته حسابداری یک شرکت لبنیاتی - تخفیفستان ...
...file.takhfifestan.com/

28 ژانویه 2017 ... گزارش کاربینی رشته حسابداری – فروشگاه ساز رایگان فایل ... -پروژه-درس- کاربینی-رشته-حسابداری-به-صورت-رایگان.html cachedرایگان ...


رایگان پروژه کارآفرینی برای رشته حسابداری pdf - فیگور سرچ
pdf

رایگان پروژه کارآفرینی برای رشته حسابداری pdf رایگان پروژه های کارآفرینی رشته حسابداری رایگان پروژه حسابداری پروژه کاربینی رشته ...


پروژه کاربینی رشته حسابداری | مقالات isi
isiwww.askpaper.ir/?p=139720

20 مه 2015 ... این پروژه بنام کاربینی شناخته می شود و دارای فایل word و powerpoint برای رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی می باشد که کاملا منظم و از مطالب ...


نمونه پروژه کاراموزی حسابداری - نمونه گزارش کاراموزی رشته حسابداری
www.verygoodsearch.ir/cycetdsjrmcfnvxdnjdsdsncvndnsdcacyrctdqcf.html

بیش از 150 پروژه مختلف رشته حسابداری با فرمت ا ل - مشاهده لیست نمونه √ بیش از 50 ... نمونه گزارش کارآموزی حسابداری - رایگان گزارش کارآموزی . ... نمونه گزارش تکمیل شده کارآموزی - رایگان کاربینی حسابداریموضوع رایگان ...


رایگان پروژه رشته حسابداری - گروه ترجمه تخصصی البرز
www.ir-translate.com/pu/fsp.aspx?id=38

برای رایگان پروژه های رشته حسابداری به مشاهده لیست پروژه های رشته حسابداری که در ادامه آماده است، اقدام کنید. اغلب این پروژه های حسابداری رایگان بوده و امکان ...


رایگان پروژه کاربینی حسابداری امور مالی :: تا نهایت
tanahayat.blog.ir/.../

۱ مطلب با کلمهی کلیدی « رایگان پروژه کاربینی حسابداری امور مالی» ثبت شده است - ... بهترین پروژه کاربینی رشته حسابداری (شغل امور مالی در آموزش و پرورش).


رایگان گزارش کاربینی رشته حسابداری - جدیدترین و بروزترین ...
...sanjeshmedu.blogsky.com/1395/09/01/post-446/21

21 نوامبر 2016 ... تمامی دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته حسابداری می توانند از این ... گزارش کاربینی رشته حسابداری گزارش تخلف برای گزارش ...


ﺮوژه ﺎرﺑﻨ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری - 2017-02
pdf

18 نوامبر 2016 ... ﺻﻔﺤﻪ 1 2017-02-19 داﻧﻠﻮد در ﺗﺎرﺦ ﺮوژه ﺎرﺑﻨ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری (ﺷﻐﻞ اﻣﻮر ﻣﺎﻟ در آﻣﻮزش ... ﺎرﺑﻨ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺎرﺑﻨ ﺷﻐﻞ ﺣﺴﺎﺑﺪاری رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری داﻧﻠﻮد ﺎرﺑﻨ داﻧﻠﻮد ﺎرﺑﻨ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت .... ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺰارش ﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎﺑﺪاری راﺎن ﺰارش ﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ﺑﺎﻧ ...


کاربینی حسابداری - رز بلاگ
tabestansale95.rozblog.com/post/139/-

22 دسامبر 2016 ... پروژه کاربینی رشته حسابداری 5. رایگان پروژه کاربینی رشته حسابداری پروژه کاربینی رشته حسابداری این پروژه بنام کاربینی شناخته می ...


رایگان پروژه کاربینی رشته حسابداری | بیسترینها
bharnarenje.bistarinha.xyz/.../

به وب ما خوش آمدیدبه صفحه فایل(پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع انبارداری)خوش آمدید برای به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز ...


پروژه کاربینی رشته حسابداری | با بهترین کیفیت
caribbean-report-2-1.haniablog.com/.../

18 آگوست 2016 ... پست امروز فروشگاه فایل ما در رابطه با پروژه کاربینی رشته ... رایگان پاو ونت درس کاربینی رشته حسابداری | جستجو | بلوگل


پروژه کاربینی رشته حسابداری
persian-text.xyz/

... کاربینی رشته حسابداری تحقیق کاربینی برای رشته حسابداری مالی - پروژه ... رایگان پروژه رشته حسابداری ( پروژه کاربینی رشته حسابداری) ...


پروژه کاربینی رشته حسابداری
giz-miz.xyz/

پروژه کاربینی رشته حسابداری درس کاربینی و پروژه های کاربینی پروژه کاربینی رشته حسابداری | مقالات isi پروژه کاربینی رشته حسابداری پروژه ...


رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی - کالج پروژه
collegeprozheh.ir/

رایگان گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت بازرگانی. ... فصل دوم: ارزی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز. موقعیت رشته کارآموز در مرکز کارآموزی.


پروژه کاربینی رشته حسابداری - ع
ax.7host.top/

پروژه کاربینی رشته حسابداری، پروژه کارآموزی، پروژه کارآفرینی رایگان ...


گزارش کاربینی رشته حسابداری در بانک - بانک مقالات فارسی
epapers.ir/ /tag/

پروژه کاربینی رشته حسابداری ( تحقیق و مقالات رشته حسابداری) در قالب پاو وینت powerpoint و word و قابل ویرایش و در ۱۵ صفحه گرد آوری شده است.


پروژه کاربینی رشته حسابداری - بانک مقالات فارسی
epapers.ir/ /75715/

پروژه کاربینی رشته حسابداری ( تحقیق و مقالات رشته حسابداری) در قالب پاو وینت powerpoint و word و قابل ویرایش و در ۱۵ صفحه گرد آوری شده است.


پروژه کاربینی بانک ملی - بانک مقالات فارسی
epapers.ir/ /tag/

پروژه کاربینی بانک ملی بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ... پاو وینت کاربینی پاو وینت پروژه کاربینی رشته حسابداری ...


پروژه کاربینی رشته حسابداری - osmano man - efeel.ir
osmano

13 فوریه 2017 ... ... فوق، از لینک مقابل استفاده نمایید: پروژه کاربینی رشته حسابداری. ... رشته حسابداری، پروژه کارآموزی، پروژه کارآفرینی رایگان .


پروژه کاربینی رشته حسابداری - counter stats
counter

پروژه کاربینی رشته حسابداری پروژه کاربینی رشته حسابداری، پروژه کارآموزی، پروژه کارآفرینی رایگان ...


پروژه کاربینی رشته حسابداری
namnak.org/article/

پروژه کاربینی رشته حسابداری | مقالات isi; جستجو ... تکثیرسازان > مقالات رایگان دانشجویی > حسابداری و … ... رایگان پروژه رشته حسابداری; جستجو.


گزارش کاربینی و کارآموزی در سازمان تبلیغات
dd.11gig.ir/product/19233

و املاک گزارش کارآموزی رشته حسابداری اداره ثبت اسناد . گزارش .... کاربینی ... رایگان گزارش کاربینی بانک ملی | جستجو | تی وی 28. رایگان ...


گزارش کاربینی رشته حسابداری یک شرکت لبنیاتی - تخفیفستان ...
...file.takhfifestan.com/

28 ژانویه 2017 ... گزارش کاربینی رشته حسابداری – فروشگاه ساز رایگان فایل ... -پروژه-درس- کاربینی-رشته-حسابداری-به-صورت-رایگان.html cachedرایگان ...


رایگان پروژه کارآفرینی برای رشته حسابداری pdf - فیگور سرچ
pdf

رایگان پروژه کارآفرینی برای رشته حسابداری pdf رایگان پروژه های کارآفرینی رشته حسابداری رایگان پروژه حسابداری پروژه کاربینی رشته ...


پروژه کاربینی رشته حسابداری | مقالات isi
isiwww.askpaper.ir/?p=139720

20 مه 2015 ... این پروژه بنام کاربینی شناخته می شود و دارای فایل word و powerpoint برای رشته های حسابداری و مدیریت بازرگانی می باشد که کاملا منظم و از مطالب ...


نمونه پروژه کاراموزی حسابداری - نمونه گزارش کاراموزی رشته حسابداری
www.verygoodsearch.ir/cycetdsjrmcfnvxdnjdsdsncvndnsdcacyrctdqcf.html

بیش از 150 پروژه مختلف رشته حسابداری با فرمت ا ل - مشاهده لیست نمونه √ بیش از 50 ... نمونه گزارش کارآموزی حسابداری - رایگان گزارش کارآموزی . ... نمونه گزارش تکمیل شده کارآموزی - رایگان کاربینی حسابداریموضوع رایگان ...

وحید زاده

اشاره: عبدالرسول سلمان ماهینی دانشیار دانشکده محیط زیست گرگان مدرک ا و فوق ای خود را از ملّی استرالیا دریافت کرده است. تز تخصصی او در دوره ی " مدلسازی محیط زیست" است و در دوره فوق ی به تهیه نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی مرتبط با موضوع رساله ی خود پرداخته اند. یازده کتاب از او منتشر شده است: گیتاشناسی بوم سازگان ها، شالوده حفاظت محیط زیست (چاپ اول و چاپ دوم)، ارزی زیستگاه حیات وحش (جلد ۱)، ارزی زیستگاه حیات وحش (جلد ۲)، سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی کاربردی با نرم افزار ایدریسی (چاپ اول و چاپ دوم)، ارزی اثرات توسعه با منطق فازی، محیط زیست پایدار با طراحی بر پایه بوم ناحیه، زیست شناسی حفاظت، ارزی توان و آمایش سرزمین (مدیریت یکپارچه آبخیز)، پهنه بندی و تعیین درجه حساسیت اکولوژیکی نواحی ساحلی، بوم شناسی تالاب ها.

ماهینی همچنین بیش از ۸۰ مقاله isi و بیش از ۱۳۰ مقاله علمی پژوهشی چاپ کرده و در طی ۱۳ سال پس از دوره ی بیش از ۸۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و هدایت و مشاوره بیش از ۱۰ دانشجوی ی را به عهده گرفته است. در این گفت وگو سعی کردیم محور بحث بوم شناسی و مولفه های اجتماعی حفاظت از محیط زیست باشد. گفتار ماهینی انتقادی در عین حال نو و آموزنده است. اینکه ریشه بیشتر مشکلات زیست محیطی ما ریشه در بیگانگی از طبیعت دارد. اگر بخواهیم این مشکلات را حل کنیم و یا کاهش دهیم نیاز به آشتی با طبیعت داریم و برای آشتی باید زبان طبیعت را بیاموزیم. زبان طبیعت بوم شناسی است. تنها با دانستن مفاهیم اساسی بوم شناسی و رجوع به آن هاست که می توانیم نسبت به پایداری محیط زیست خود خوشبین باشیم. برای این کار نیز هر دو رهیافت بوم شناسی نظری و عملی مورد نیاز هستند و نمی توان به صِرف نظری بودن پژوهش بوم شناختی را تخطئه کرد. گفت گو با ماهینی از نظرتان می گذرد:

روند تغییرات رو به ت یب محیط زیست را چگونه باید محاسبه کرد، آیا محاسبه پذیر است؛ در این شک و تردیدی وجود ندارد که تغییرها و ت یب های محیط زیست زندگی انسان ها را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. از طرفی دیگر، با مختصر آشنایی با محیط زیست پی می بریم که محیط زست علمی پیچیده و مرکب است. به راستی چگونه باید این روند تغییرات رو به ت یب را بشناسیم؟

چند محدودیت داریم: اول آن که همان طور که گفتید هیچ راهی برای اندازه گیری تغییرات طبیعی و انسان ساخت نداریم، مثلا میزان خاکی که همه ساله فرسوده می شود، میزان جنگلی که نابود می شود و یا میزان آلاینده هایی که همه ساله به هوا و یا آب وارد می شوند. حتی سرشماری ها نیز چه در جهان و چه در یک کشور، معمولاً ۵ تا ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر از میزان واقعی است. نکته اصلی و مهم این است که روند تغییرات محیط زیست را که اغلب منفی هستند و به طور معنی داری زندگی ما را تحت الشعاع قرار می دهند، بشناسیم. نمی توان به بهانه ت بودن این آمارها و برآوردها از آن ها چشم پوشی کنیم. به احتمال زیاد، در آینده نیز درباره ت یب های محیط زیستی تخمین خواهیم زد، که شاید دقیق تر از امروز باشد! به هر حال عدم دقت یا دقت کمتر این تخمین ها ما را از مسوولیت به دست آوردن بهترین برآوردهای ممکن فارع نمی سازد.

محدودیت دوم این است که بیشتر مسائل محیط زیستی و به طریق اولی علم با ترکیبی پیچیده از داده ها، فقدان اطلاعات، فرضیات و نظریات و دانش پایه ای ناقص روبه رو هستند. شما گفتید که محیط زیست علمی پیچیده و ترکیبی است، من اضافه می کنم که محیط زیست علمی میان رشته ای است. عالمان و دانشمندان که متولی این علم هستند نیز دارای اختلاف نظر هستند. در نتیجه، اغلب نمی توان پاسخی تمام عیار و کامل برای مسائل محیط زیستی و علمی یافت. این شرایط باعث شده که مخالفان محیط زیست از خود دفاع کنند و این ضعف علم محیط زیست گزکی شده تا آن ها دانشمندان محیط زیست را گوشه نشین کنند. از طرف دیگر اصرار ما بر فهمیدن کامل تمام جزییات قبل از هر اقدام در طبیعت، این مشکل را دو چندان کرده و باعث شده است با دست خود در تله خودساخته گرفتار شوم. این یعنی به دور خود تاری از پیچیدگی ها تنیدن و به عبارتی فلج شدن از فرط فکر درباره فلج شدن!

هیچ علمی تا کنون نتوانسته درکی کامل از جزییات موضوع های مورد مطالعه اش به دست بیاورد، علم محیط زیست هم خارج از این قاعده نیست. در اصل، درک کامل از جزییات موضوع ها متاعی نیست که در دکان علم بتوان یافت! دکان علم محدود است؛ در عوض طبیعت بسیار بزرگ و پیچیده. از آن جا که معضلات محیط زیستی خود به خود حل نمی شود، بالا ه باید در جایی رضایت داد و با ارزی اطلاعات موجود تصمیمی بوم شناختی، اقتصاد و یا اجتماعی در مورد مسائل محیط زیست گرفت.

مشکل سوم هم این است که بعضی افراد در مورد محدودیت های علم دچار سوءتفاهم شده اند و یا عمداً از این محدودیت ها سوءاستفاده می کنند. انی معتقدند ت یب یا آسیب هایی که محیط زیست گرایان می گویند به صورت علمی اثبات نشده است. آن ها قطعیت صد در صد از علم محیط زیست می خواهند! در واقع دانشمندان به رد موضوع ها می پردازند، اما هرگز نمی توانند به اثبات قطعی بپردازند و حقیقت محض را آشکار کنند. بحث علم "اگر" است: "اگر چنین و چنان کنیم این چنین می شود". چون طبیعت و نظام آن پیچیده است پس قطعیت فرضیه های ما نیز کم است. دانش با بحث و گفت وگو و ارایه فرضیه ها و مشاجره بین دانشمندان ایجاد می شود و پیش می رود. به این نکته دقت کنید: عدم آگاهی از ماهیت علم محیط زیست و یا بی توجهی به این ماهیت به خصوص از طرف مردم باعث شده که را ارهای محیط زیست برای رسیدن به توسعه کمتر مورد توجه و اقبال قرار بگیرد.

چرا معتقدید که بوم شناسی بهترین علم یا ابزار علمی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست است؟ در بوم شناسی چه ویژگی هایی وجود دارد که برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بهترین علم است؟

برای توجیه فراگرفتن علم بوم شناسی به عنوان بهترین علم برای حفاظت از محیط زیست دو دلیل وجود دارد:

۱) افزایش درک مان از جهان که در آن زیست می کنیم؛

۲) فراهم آوردن مبنایی برای اقدامات علمی و حل معضلات بوم شناختی.

البته در نگاه اول هیچ توجیهی ندارد که در جهانی که فقر و سوءتغذیه بسیاری از مردمان را آزار می دهد و حتی به مرگ و نابودی نسلی منجر می شود ما بر روی کرم های پهن تحقیق کنیم. دانش برای حل مشکلات عملی انسان ها است و برای این که مشکلات عملی را حل کنیم باید بستر مناسب نظری داشته باشیم. علم در زمانی رشد کرده که بسیاری از تئوری های آن در زمان طرح شان بی ارزش و ناچیز قلمداد شده است. شاید در ظاهر و در یک لحظه علم به گونه ای باشد که مشکلی از زندگی مردمان کم نکند، اما علم همیشه برای آینده است و همان طور که در تاریخ می بینیم خیلی از پیشرفت های علمی در آینده جواب داده و مشکلات بشری را کاسته است. امروزه از بوم شناسان می خواهند در مورد اثرات لوله های نفت و گاز، چگونه جلوگیری از نابودی گونه ها و... نظر بدهند. اینجاست که بوم شناسی باید به ارزی های محیط زیستی بپردازد. برای ارزی های محیط زیستی نیاز به اطلاعات محلی و جزیی در یک سطح خوب نیاز داریم. این اطلاعات توسط بوم شناسان تهیه می شود. اثر انسان بر روی بوم سازگان را می توان نوع کار بزرگ آزمایشگاه تلقی کرد. اینجاست که بوم شناسان هوشمند می توانند به استتناج اثر انسان بر روی طبیعت و واکنش طبیعت به این اثر بپردازند.

چارچوب های نظری علم بوم شناسی به تدریج در حال شکل گرفتن است. به طور خلاصه پیام بوم شناسی امروز این است: طبیعت بسیار بزرگ و پیچیده است؛ شناخت تمامی آن تا به امروز امکان پذیر نشده است؛ پس مشکلات بوم شناسی نیز بزرگ و پیچیده است. اما این بزرگی و پیچیدگی دلیل تسلیم شدن ما برای اینکه شناخت طبیعت امکان پذیر نیست نمی شود. اگر انسان امروز با طبیعت بیگانه نمی شد شاید بیشتر از این ها امکان شناخت طبیعت بود. متاسفانه انسان امروز می پندارد که بیگانه شدن از طبیعت مساوی است با بی نیاز شدن از آن. و باز باید تاسف خورد که پیشرفت در فناوری این بیگانگی را بیشتر هم کرده است. انسان به اعتماد به نفس کاذبی رسیده است. بوم شناس به ما می گوید انسان در همه زمان ها و در مکان ها و برای تمامی نیازهایش به طبیعت وابسته است. آنچه اتفاق افتاده این که فناوری ای بین انسان و طبیعت کشیده است. تمامی جزییات طبیعت برای آرامش و ادامه بقای انسان مهم است: از جنگل ها گرفته تا گیاهان ذره بینی دریاها یعنی فیتوپلانکتون ها. آب شیرین بسیار محدود است. ۹۷ درصد از آب موجود روی کره زمین آب شور اقیانوس ها است؛ ۷۷ درصد از آب شیرین موجود در قله های کوه ها ذخیره شده است. پس میزان آب شیرین برای انسان ها بسیار کم است. این که جنگ آینده جنگ آب شیرین است حرفی گزاف نیست. تغییرات الگوی آب و هوایی نیز همین مقدار آب شیرین را هم در معرض خطر قرار داده است.

غذا هم در طبیعت وجود دارد و اگر نسبت به طبیعت بی توجه باشیم، آن را هم از دست می دهیم، ۳۰ هزار گونه گیاهی خوراکی وجود دارد و انسان فقط از ۳۰ نوع آن بهره می گیرد: ذرت، برنج، سیب زمینی بیشترین نوع گیاهان خوراکی هستند.

شخصاً به این نتیجه رسیده ام از زمانی که انسان دیگر رابطه اخلاقی اش را با طبیعت قطع کرد، بین انسانها نیز ارتباطات اخلاقی قطع شد. امروزه همه از بی اخلاقی سخن می گویند: از سطح بین المللی گرفته تا سطح ملّی! آیا شما با این نظر موافق هستید که چون انسان دیگر با طبیعت اخلاقی رفتار نکرد، اخلاق هم بین انسانها مُرد!

شاید طرفداران محیط زیست از پیشرفت آهسته حفاظت از طبیعت ناراضی باشند. ما در حرف بسیار پیشرفت کرده ایم، اما در عمل کم! در خصوص ارزشگذاری و حفاظت محیط زیست ما با هر قدم جلو رفتن، چند قدم به عقب رفته ایم، چرا؟ بسیاری معتقدند که آموزش کافی نبوده است. باید حجم آموزش را افزایش دهیم: هم به عموم مردم و هم به متخصصان. این فرض را می پذیریم، میزان و حجم آموزش را افزایش می دهیم، اما این پرسش را پاسخ نداده ایم که آیا مطمئن هستیم که فقط باید آموزش را افزایش دهیم؟ یعنی مشکل ما فقط آموزش است! هیچ کمبود دیگری نداریم؟ من فکر می کنم کمبودهایی داریم! مشکل و نقص اساسی ما این است: هیچ انسانی، چه مسوول، چه متخصص و چه مردم نخواسته است مسوولیت حقیقی خود را بر دوش بگیرد. تا این مسوولیت را نپذیریم از دست آموزش کاری بر نمی آید. انی دنبال آموزش می آیند که من به آن ها می گویم "شهروندان خوب"! مشکل ما این شهروندان خوب نیستند، آن ها اصلاً نیازی به آموزش و تذکر ندارند. ما با انی کار داریم که نیاز به آموزش و تذکر را دارند و برای آن ها آموزش حفظ محیط زیست اصلاً مطرح نیست. هیچ تغییر مهمی در رفتار انسان بدون تغییر درونی در روش تفکر و علایق و احساسات و تعهداتش ایجاد نمی شود. به قول حافظ آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست / عالمی دیگر بباید ساخت و ز نو آدمی. ساختن این آدم نو مهم است. دلیل این که تاکنون حفاظت از محیط زیست به موضوع رفتارهای ما نرسیده است این است که فلسفه، اخلاق و اعتقادات ما با آن روبرو نشده و گفت وگویی میان آن ها صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، در سطح عام، زمان و فرصت کافی برای مردم در خصوص تفکر و تنظیم نحوه ارتباطشان با طبیعت و اجزای آن فراهم نیامده است. من یک نام کوچک برای آنچه کم است نیاز دارم و آن را "وجدان و آگاهی بوم شناختی" می نامم.

شاید پاسخ من طولانی شود اما یک نکته مهمی را میگویم که مسلماً به درد شما که تخصصی در زمینه کشاورزی تحقیق می کنید می خورد. در سال ۱۹۳۰ گفتند که خاک ای ویسکانسین در حال شسته شدن است و ت به کشاورزان گفت که برای مدت پنج سال اقدامات بهبود دهنده و حفاظتی انجام دهند. برای همین ت تمامی وسایل و امکانات را مجانی در اختیار کشاورزان قرار داد. بعد از پنج سال اقدامات به فراموشی س شد و کشاورزان فقط اقداماتی را انجام دادند که برایشان سود آنی داشت. بعد قانون حفاظت از خاک توسط مجلس تصویب شد. در این قانون آمده که: مسوولان موظفند به کشاورزان خدمات فنی مجانی و ماشین آلات ویژه ارایه دهند تا کشاورزان قوانین استفاده از زمین را خودشان بنویسند. بعد از یک دهه حتی یک قانون هم نوشته نشد. کشاورزان اقدامات بهبود دهنده ای را انتخاب د که به هر ترتیب به سودشان بود؛ در مقابل اقداماتی که برای جامعه سود داشت را کاملاً نادیده گرفتند. هیچ تا کنون به کشاورزان گوشزد نکرده که در استفاده از سرزمین، سود جامعه بهتر از نفع شخصی است. در فعالیتهایی مانند ساخت جاده و مدرسه و بیمارستان سود جامعه مدنظر است؛ اما چرا درباره محیط زیست و منابع طبیعی اینچنین دیدگاهی نداریم، در عوض نفع شخصی و اقتصادی برای مان مهمتر است.

شما از وجدان و آگاهی بوم شناخت صحبت کردید، این وجدان و آگاهی چگونه به دست می آید؟

تعهد بدون وجدان و آگاهی معنی ندارد و مشکل ما بسط وجدان اجتماعی از سطح مردم – مردم به سطح مردم – سرزمین – مردم است. در چنین مواردی ما نباید زیاد در بند دستی به اه باشیم، بلکه آنچه مهم است جهتی است که در آن پیش می رویم. جهت روشن است و گام اول این است که خود را از شر ارزشگذاری های اقتصادی و سودمند آنی در مورد استفاده از سرزمین رها کنیم. در این راه دیگر نباید از اینکه راه درست استفاده از سرزمین به دلیل عدم سود اقتصادی حداکثر قابل پیمودن نیست بترسیم و یا نگران پرداخت خسارت در برابر جلوگیری از اقدامات غلط باشیم. این فلسفه در روابط انسان مرده است و تشییع آن از حوزه روابط انسان – سرزمین مدتها است که انجام شده است. جالب است در کنفرانس بین المللی ecosystem services در اردیبهشت ۱۳۸۷ در شهر "کیل" آلمان، محققان طراز اول جهان نیز در تبیین کالاها و خدمات بوم سازگان ها و چگونگی استفاده بهینه انسان نظرات مشابهی ابزار می د. به زعم ایشان استفاده همه جانبه کاملاً سودمند به طور هم زمان و برای همه بخش ها از طبیعت امکان پذیر نیست و باید از بعضی استفاده ها در بعضی مکان ها و زمان ها چشم پوشی کرد. به عبارت دیگر، حفاظت و استفاده از طبیعت نیاز به ازخودگذشتگی و صرف هزینه و زمان دارد. حتی بعضی پژوهشگران بیان د در استفاده از طبیعت نمی توان و نباید از واژه بهینه استفاده کرد و بلکه واژه مناسب تر همان واژه کافی است. در اولین واژه همه استفاده کنندگان به طور همزمان بیشترین استفاده ممکن را از کالاها و خدمات بوم سازگان می برند و همه راضی خواهند بود. در واژه دوم این شرایط وجود ندارد.

آیا می توان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را واقعی تر کرد، تا این جای بحث به این نتیجه رسیدم که به اعتقاد شما در شرایط خاص با ابزارهای خاص می توان حفاظت از طبیعت را واقعی تر کرد؟

باید چند نکته را بگویم تا شاید بتوانم پاسخ این پرسش را بدهم. سالیانه هزاران گونه گیاهی را از دست می دهیم. رشد بی سابقه جمعیت و تهیه غذا باعث شده که انسان هرچه بیشتر به منابع طبیعی کره زمین دست اندازی کند. تا جایی که حتی بسیاری از مناطق حساس و آسیب پذیر نیز در امان نمانند. بوم شناسی به ما می گوید این دست اندازی ها نابود کننده است. انسان در جهتی که حرکت می کند حیات و بقای خود را به خطر انداخته است. برای بهره برداری و بهره وری انسان ها از منابع طبیعی دانشمندان سعی کرده اند برنامه ای تهیه کنند. یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در این زمینه تعریف مناطق ده گانه و ایجاد آن ها توسط اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی بوده است. در این راستا و در پی چند آزمون و خطا، مناطق دهگانه به مناطق شش گانه کاهش یافت. دانشمندان برای مناطق ۶ گانه اه کلانی را در نظر گرفتند: ۱- نگهداری گونه های گیاهی و جانوری و بوم سازگان های شکننده و آسیب پذیر؛ ۲- تفرج و گردشگری طبیعی؛ ۳- استفاده علمی – پژوهشی؛ ۴- استفاده های نامعلوم و پیش بینی نشده و ذخیره ای برای روز مبادا.

این مناطق شش گانه تنها ۳ درصد از کل کره زمین را شامل می شود. این مناطق با وسواس علمی از میان مناطق نمونه، حساس، آسیب پذیر، شکننده، دارای جمعیت گیاهی و جانوری نادر و سایر خصوصیات زمین شناختی و یا زیبایی شناختی انتخاب شده است. در راستای اه بحث مان می توان به طور کلی اه ذکر شده را در سه طبقه حفاظت از ژن ها، حفاظت از گونه یا گونه ها و حفاظت از زیستگاه ها دسته بندی کرد. به این سه مقوله می توان حفاظت از تمامیت بوم سازگان را نیز افزود.

با ارایه این مطالب به چند پرسش می رسم: چه گونه هایی باید حفاظت شوند؟ چه تعداد از افراد هر یک از گونه ها باید نگهداری شوند؟ آیا حفاظت از گونه های مناسب و مورد نظر در تعداد مکفی، تضمینی برای حفاظت از تمامیت بوم سازگان خواهد بود؟ چه بوم سازگان هایی آسیب پذیر، حساس و نمونه اند؟ آیا با نگهداری تعداد مناسبی از گونه های حساس، نادر، کمیاب و آسیب پذیر در هر مساحت دلخواه می توان به اه حفاظت دست یافت؟ و اگر نه، آیا نیازهای زیستگاهی تمامی گونه ها مورد نظر باید مورد بررسی قرار گیرد؟ و آیا این کار عملی است؟ شمندان مختلف براساس دیدگاه و تخصصی که دارند به این پرسشها پاسخ داده اند. دانش