جستجوی عبارت در این بی عنوانی عنوان از کجایم بیاورم هانیک سؤال بزرگ و جدى، همیشه پیشِ روى صاحبدلان بوده است، و آن این که:

«من کیستم، کجایم و به کجا مى‏روم؟»

و تو، اگر صاحبدلى؛

ادامه مطلب

اصلا قرار نیست که سرخم بیاورم
حالا که سهم من نشدی کم بیاورم

ب تمام شهر تو را پرسه میزدم
تا روی زخم های تو مرهم بیاورم

میخواستم که چشم تو را شاعری کنم
امّا نشد که شعر مجسم بیاورم

دستم نمی رسد به خودت کاش لااقل
می شد تو را دوباره به شعرم بیاورم

یادت که هست پای قراری که هیچ وقت..
میخواستم برای تو مریم بیاورم؟

حتی قرار بود که من ابر باشم و
باران عاشقانه ی نم نم بیاورم

کلّی قرار با تو ولی بی قرار من
اصلا بعید نیست که کم هم بیاورم

اما همیشه ترسم از این است، مردنم
باعث شود به زندگیت غم بیاورم

حوّای من تو باشی اگر، قول میدهم
عمراً دوباره رو به جهنّم بیاورم

خود را عوض کنم و برایت به هر طریق
از زیر سنگ هم شده، آدم بیاورم

بگذار تا خلاصه کنم، دوست دارمت
یا باز هم بهانه ی محکم بیاورم-

فریبا عباسی


حقیقت این است که اگر من یک "ماما " نبودم ، به هیچ کجایم نبود که متخصص ها باید چه کار کنند و "ماما "ها باید چه کار کنند ؟ به هیچ کجایم نبود که هیچ کدامشان هیچ چیز نمی فهمند ، شاید اصلن می رفتم میچسبیدم به همان کتاب های مز ف تر از مز ف فلسفه و روان و جامعه ، شاید می رفتم میچسبیدم و همین طور کتاب قرقره می و برایشان توی دفتر کوچک مشکی ام نقد می نوشتم ، حقیقت این است ، نه ! صبر کن ، لطفن اشتباه نکن ، نمیگویم ماما بودن من باعث شد من اطلاعات بیشتر از از یک ادم بی تخصص در این رشته را داشته باشم و این اطلاعات باعث شد این دید را پیدا کنم ؛ نه عزیزم ، اصل این است که من طاقت "امر و نهی " را ندارم ، و این اصل ماجراست ، این حقیقت موضوع است ، من ادم پستی هستم ! ادم پستی که میخواهد مستقل کار کند و اگر حنجره اش را جر میدهد به هوای این موضوع است ، من یک " ماما " هستم و میخواهم قد استانداردهای دنیا ، "استقلال " داشته باشم و اگر گلویم را چاک میدهم به هوای این موضوع است ، من ادم پستی هستم ... بله ، وگرنه به هیچ کجایم نبود که چقدر نمیفهمند ، شبیه باقی شغل هایمان !

* عنوان : علیرضا اذراصلا قرار نیست کـــه سرخم بیاورم

حالا که سهم من نشدی کم بیاورم

ب تمام شهر تو را پرسه میزدم

تا روی زخمهـــای تـــو مرهم بیـاورم

میخواستم که چشم تو را شاعری کنم

امّا نشد کــــه شعــــر مجسم بیــــاورم

دستم نمی رسد به خودت کاش لااقل

می شد تــــو را دوباره به شعرم بیاورم

یادت که هست پای قراری که هیچ وقت.....

میخواستم برای تــــو مریـــــم بیاورم؟

حتی قرار بود که من ابر باشم و

باران عاشقانـــه ی نم نم بیاورم

کلّــی قرار با تــــو ولی بی قرار من

اصلا بعید نیست که کم هم بیاورم

......

اما همیشه ترسم از این است٬ مردنم

باعث شود بـــه زندگیت غـــــم بیــاورم

حوّای من تو باشی اگر٬ قول میدهم

عمراً دوباره رو به جهنّـــــم بیاورم

خود را عوض کنم و برایت به هر طریق

از زیــــر سنگ هم شده٬ آدم بیــــاورم

بگذار تا خلاصه کنم٬ دوست دارمت

یا باز هـــم بهــــانه ی محکم بیاورم؟یک لحظه تامل که چه بودم و چه هستم؟
در پیچ و خم عمر چه دادم، چه گرفتم؟
در راه کجایم، زکجا، سوی کجایم؟
جز سوی خدا باز کنم سوی که دستم؟
این خاک کجایست که آن خالق جبار
تبعید کند من را چون خاک سرشتم؟
انگار که ب به جهان پای نهادم
در این شب سخت عمر من خواب نرفتم
من تشنه ی ایمانم، من تشنه ی نورم
من تشنه ی دیدارم، کی راه بیفتم؟
اول هدفم این بود از گفتن این شعر
تا در همه جا گویم: دیدید چه گفتم؟
بر خود نظری و دریافتم آنگاه
"بودن" ز خدا دارم؛ وز خویش گذشتم


ما با چند کلیدواژه در کتب فقهی جستجو کرده و نمونه های متنوعی را برای عنوان «شک در محصّل» احصاء کردیم.

این عنوان در کتب فقهی در سه مورد به کار رفته است.

  1. شک در محصّل عنوان؛
  2. شک در محصّل غرض؛
  3. شک در تحصیل مسبّب؛

در یک نگاه کلی می توان گفت شک مکلّف نسبت به تکلیف در سه مرحله قابل تصویر است.گاهی شک در نفس تکلیف و حدود و ثغور آن شکل گرفته است.گاهی در هنگامه ی امتثال و این که چگونه می توان تکلیف مشخص و محدّد را امتثال کرد،شک می کنیم.و گاهی هم بعد از امتثال و در کفایت و اجزای فعل آورده شده برای تکلیف شک داریم.

شک در محصّل شکی است که در مرحله دوّم شکل می گیرد.اما باز به سه شکل؛

1.گاهی ما عنوانی را از تکلیف فهمیدیم،و در مقام امتثال نمی دانیم ایا این عنوان مکلّف به با فعل ما منطبق خواهد بود یا خیر؛مثل این که من می دانم سوره ای بر من واجب است،و قصد دارم برای امتثال این تکلیف سوره ی "فیل" را بیاورم،حال شک می کنم که آیا فیل به تنهایی سوره به حساب می آید یا خیر،یعنی شک در انطباق دارم.

البته منشأ شک در موارد شک در محصّل می تواند متنوع باشد.گاهی از اشتباه در امور خارجی و گاهی از اجمال دلیل حکم و گاهی هم از اجمالی در یک دلیل خارجی مثل همین مثال سوره؛

2. گاهی تکلیف ما عنوانی است مسبّب از یک سری افعال و مقدمات و طبق بیان آقای حکیم،یک عنوان تولیدی است که از افعالی زاده می شود.

در این موارد رابطه ی بین عنوان و افعال،سبب و مسبّبی است و در کتب اصولی بحث شک در محصّل را در همین مورد منحصر می دانند.یعنی بیانات اصولیون حول این فرض از شک در محصّل می گردد.البته نمونه ی این فرض در فقه اختلافی است.مثلا طهارت را اگر یک عنوانی بدانیم مسبّب از وضو و یا غسل و تیمّم،در این صورت نمونه برای بحث ما خواهد بود،ولی اگر طهارت را نفس افعال وضو و غسل و تیمّم دانستیم،دیگر از بحث ما خارج است.هم چنین احرام را اگر نفس افعال تلبیه و لبس ثوبین و...بدانیم،به بحث ما ربطی نمی یابد،ولی اگر احرام را عنوانی تولیدی دانستیم مسبّب از افعال،نمونه ای برای این فرض خواهد بود.

3.در کتب فقهی یک مورد دیگر را هم تعبیر به شک در محصّل کرده اند.در جایی که ما اگرچه نفس تکلیف برای مشخص نیست،ولی می دانیم که شارع غرضی را از آن تکلیف دنبال می کرده که آن غرض برای ما مبیّن و واضح است.مثل کفّارت و سجده سهو؛که ما می دانیم شارع این افعال برای جبران نقص عمل و یا گناه ما واجب کرده است.در این صورت اگر شک کنیم که جزئی زائد در این جبران و تدارک دخلی داشته باشد،از انجا که غرض برای روشن است،مجرای اشتغال شکل میگیرد.

البته در بحثی که مرحوم صدر پیرامون شک در محصّل داشتند،خلطی شکل گرفته بود،بین شک در محصّل و شک در امتثال؛شک در امتثال در حقیقت مرحله ی سوّم شکی است که در بالا بدان اشاره شد؛یعنی من به امتثال مشغول شدم و نمی دانم که ایا انچه اورده ام مجزی است یا باید بیشتر بیاورم.


یک سؤال بزرگ و جدى، همیشه پیشِ روى صاحبدلان بوده است، و آن این که:

«من کیستم، کجایم و به کجا مى‏روم؟»

و تو، اگر صاحبدلى؛

ادامه مطلب

من یک زنم ...


هر قدر هم که ادای محکم بودن و قدرتمند بودن را در بیاورم


هر قدر هم ادای بی نیاز در بیاورم


ادای مستقل بودن


و اینکه :


ممنون خودم از پسش بر میایم


باز هم


ته ..


تهش ..


به آن مردانه ات نیاز دارم


به دستهایت


که به هنگام رد شدن از خیابان


آرنجم را میفشاری


و آه که نمیدانی چه لذتی دارد


این مسیر کوتاه پهنای خیابان


وقتی که دستم در دست توست ...


 


ب تمام شهر تو را پرسه میزدم

تا روی زخمهـــای تـــو مرهم بیـاورم

میخواستم که چشم تو را شاعری کنم

امّا نشد کــــه شعــــر مجسم بیــــاورم

دستم نمی رسد به خودت کاش لااقل می شد

تــــو را دوباره به شعرم بیاورم

یادت که هست پای قراری که هیچ وقت.....

میخواستم برای تــــو شهنام بیاورم؟ حتی قرار بود

که من ابر باشم و باران عاشقانـــه ی نم نم بیاورم

کلّــی قرار با تــــو ولی بی قرار من

اصلا بعید نیست که کم هم بیاورم ......

اما همیشه ترسم از این است٬

مردنم باعث شود بـــه زندگیت غـــــم بیــاورم

حوّای من تو باشی اگر٬ قول میدهم

عمراً دوباره رو به جهنّـــــم بیاورم

خود را عوض کنم و برایت به هر طریق

از زیــــر سنگ هم شده٬ آدم بیــــاورم

بگذار تا خلاصه کنم

٬ دوست دارمت

یا باز هـــم بهــــانه ی محکم بیاورم؟


کجا بودم کجا رفتم
کجا بودم کجا رفتم
کجایم من نمی دانم
به تاریکی در افتادم ره روشن نمی دانم
ندارم من در این حیرت
به شرح حال خود حاجت که او داند که من چونم اگرچه من نمی دانم

چو من گم گشته ام از خود چه جویم باز جان و تن
نمی بینم طلسم تن نمی دانم
چگونه دم توانم زد در این دریای بی پایان
که درد عاشقان آنجا به جز شیون نمی دانم
برون گر رو می کنی اثبات شرک افتد
که من در جز نامی ز مرد و زن نمی دانم

کجا بودم کجا رفتم
کجایم من نمی دانم
به تاریکی در افتادم ره روشن نمی دانم

در آن من که جان من در آنجا خوشه می چیند
همه عالم و مافیها به نیم ارزن نمی دانند
از آنم سوخته من که من عمری در این صحرا
(اگرچه خوشه می چینم ره من نمی دانم)2

چو از هردو جهان خودرا نخواهم مسکنی هرگز
سزای درد این مسکین یکی مسکن نمی دانم

کجا بودم کجا رفتم
کجایم من نمی دانم
به تاریکی در افتادم ره روشن نمی دانم


اصلا قرار نیست کـــه سرخم بیاورم

حالا که سهم من نشدی کم بیاورم

ب تمام شهر تو را پرسه میزدم

تا روی زخم هـــای تـــو مرهم بیـاورم

میخواستم که چشم تو را شاعری کنم

امّا نشد کــــه شعــــر مجسم بیــــاورم

دستم نمی رسد به خودت کاش لااقل

می شد تــــو را دوباره به شعرم بیاورم

یادت که هست پای قراری که هیچ وقت.....

میخواستم برای تــــو مریـــــم بیاورم؟

حتی قرار بود که من ابر باشم و

باران عاشقانـــه ی نم نم بیاورم

کلّــی قرار با تــــو ولی بی قرار من

اصلا بعید نیست که کم هم بیاورم

اما همیشه ترسم از این است٬ مردنم

باعث شود بـــه زندگیت غـــــم بیــاورم

حوّای من تو باشی اگر٬ قول میدهم

عمراً دوباره رو به جهنّـــــم بیاورم

خود را عوض کنم و برایت به هر طریق

از زیــــر سنگ هم شده٬ آدم بیــــاورم

بگذار تا خلاصه کنم٬ دوست دارمت

یا باز هـــم بهــــانه ی محکم بیاورم؟

باز نوشته از اشعار ( دوست )


اصلا قرار نیست کـــه سرخم بیاورم

حالا که سهم من نشدی کم بیاورم

ب تمام شهر تو را پرسه میزدم

تا روی زخم هـــای تـــو مرهم بیـاورم

میخواستم که چشم تو را شاعری کنم

امّا نشد کــــه شعــــر مجسم بیــــاورم

دستم نمی رسد به خودت کاش لااقل

می شد تــــو را دوباره به شعرم بیاورم

یادت که هست پای قراری که هیچ وقت.....

میخواستم برای تــــو مریـــــم بیاورم؟

حتی قرار بود که من ابر باشم و

باران عاشقانـــه ی نم نم بیاورم

کلّــی قرار با تــــو ولی بی قرار من

اصلا بعید نیست که کم هم بیاورم

اما همیشه ترسم از این است٬ مردنم

باعث شود بـــه زندگیت غـــــم بیــاورم

حوّای من تو باشی اگر٬ قول میدهم

عمراً دوباره رو به جهنّـــــم بیاورم

خود را عوض کنم و برایت به هر طریق

از زیــــر سنگ هم شده٬ آدم بیــــاورم

بگذار تا خلاصه کنم٬ دوست دارمت

یا باز هـــم بهــــانه ی محکم بیاورم؟

باز نوشته از اشعار ( دوست )


اصلاقرارنیست که سرخم بیاورم حالاکه سهم من نشدی کم بیاورم

ب تمام شهرتو راپرسه میزدم تاروی زخمهای تو مرهم بیاورم

میخواستم که چشم توراشاعری کنم امانشدکه شعرمجسم بیاورم

دستم نمیرسدبه خودت کاش لااقل میشدتو را دوباره به شعرم بیاورم

حتی قراربودکه من ابر باشم و باران عاشقانه ی نم نم بیاورم

کلی قرارباتو ولی بیقرار من اصلا بعیدنیست که کم هم بیاورم

اماهمیشه ترسم از این است ،مردنم باعث شودبه زندگیت غم بیاورم

حوای من توباشی اگر،قول میدهم عمرا دوباره رو به جهنم بیاورم

خودراعوض کنم وبرایت به هرطریق از زیرسنگ هم شده آدم بیاورم

بگذارتاخلاصه کنم،دوست دارمت یا باز هم بهانه ی محکم بیاورم


اصلا قرار نیست کـــه سرخم بیاورم

حالا که سهم من نشدی کم بیاورم

ب تمام شهر تو را پرسه میزدم

تا روی زخمهـــای تـــو مرهم بیـاورم

میخواستم که چشم تو را شاعری کنم

امّا نشد کــــه شعــــر مجسم بیــــاورم

دستم نمی رسد به خودت کاش لااقل

می شد تــــو را دوباره به شعرم بیاورم

یادت که هست پای قراری که هیچ وقت.....

میخواستم برای تــــو مریـــــم بیاورم؟

حتی قرار بود که من ابر باشم و

باران عاشقانـــه ی نم نم بیاورم

کلّــی قرار با تــــو ولی بی قرار من

اصلا بعید نیست که کم هم بیاورم

اما همیشه ترسم از این است٬ مردنم

باعث شود بـــه زندگیت غـــــم بیــاورم

حوّای من تو باشی اگر٬ قول میدهم

عمراً دوباره رو به جهنّـــــم بیاورم

خود را عوض کنم و برایت به هر طریق

از زیــــر سنگ هم شده٬ آدم بیــــاورم

بگذار تا خلاصه کنم٬ دوست دارمت

یا باز هـــم بهــــانه ی محکم بیاورم؟


و نقد بازی فوتبال خیابانی fifa street فوتبال خیابانی فیفا


و نقد بازی فوتبال خیابانی fifa street فوتبال خیابانی فیفابازی fifa street فوتبال خیابانی فیفا یکی از بازی های ورزشی پرطرفدار و زیبایی است که توسط کمپانی ea canada طراحی و ساخته شده و توسط کمپانی ea sports در سال 2012 منتشر شده است . در سال 2005 شرکت بازی ‌سازی eaa تصمیم به ساخت عنوانی با موضوع فوتبال خیابانی و حواشی آن گرفت و در نهایت عنوانی با نام فوتبال خیابانی را خلق و روانه بازار کرد و موفقیت بازی سبب شد تا سازندگان به فکر ساخت ادامه ‌ای برای این عنوان بیفتند  . عناوین بعدی ساخته شده به هیچ‌ وجه نتوانستند موفقیت نسخه‌ی نخست را به دست آورند . این روند تا همایش گیمز‌کام آلمان ادامه داشت . در این همایش و در جریان کنفرانس eaa عنوانی جدید از این سری بازی را معرفی کرد .


ادامه مطلب...


بازی های جهان باز از محبوبیت بسیاری برخوردار هستند به شکلی که نینتندو the legend of zelda: breath of the wild را چنین عنوانی دانسته است. این در حالیست که بسیاری انتظار دارند عنوان آینده استودیو bioware…


هوای کوچه
چه خا تری است
زنگ خانه
کدر و
همیشه خاموش
است
می خواهم
دوباره به تو
رو بیاورم
می دانم
مشکل است
در خانه
نه نان دارم
نه دلیلی
برای زنده ماندن دارم
بر روی کاغذ های کاهی
از عشق
از تو
حرف زدن
کاری عبث است
های اتاقم
روز به روز
سیاه تر می شود
چه ی
می خواهد
در سکوت
ساز بنوازد
هیچ نمی داند
می خواهم
دوباره به تو
رو بیاورم

احمدرضا احمدیهوای کوچه
چه خا تری است
زنگ خانه
کدر و
همیشه خاموش
است
می خواهم
دوباره به تو
رو بیاورم
می دانم
مشکل است
در خانه
نه نان دارم
نه دلیلی
برای زنده ماندن دارم
بر روی کاغذ های کاهی
از عشق
از تو
حرف زدن
کاری عبث است
های اتاقم
روز به روز
سیاه تر می شود
چه ی
می خواهد
در سکوت
ساز بنوازد
هیچ نمی داند
می خواهم
دوباره به تو
رو بیاورم

احمدرضا احمدی


نویسنده: ژان بقوسیان - مجله موفقیت 267
زیرمجموعه مقالات: بازاری

نوشتن عنوان های جذاب برای تبلیغات

یکی از آسان ترین روش ها برای افزایش سریع فروش، استفاده از تبلیغاتی است که مخاطب را ترغیب می کند تا با شما تماس گرفته و محصولات یا خدمات شما را سفارش دهد.

عنوان مهم ترین بخش یک تبلیغ چاپی و همینطور تبلیغات آنلاین به شمار می رود و برای موفقیت تبلیغ حیاتی است. ۹۵ درصد افراد فقط عنوان ها را می خوانند و اگر عنوان به اندازه کافی جذاب باشد، مطلب را می خوانند. وقتی رو مه می خوانید، چه چیزی شما را به خواندن مقاله ای خاص ترغیب می کند؟ بله عنوان مقاله. در حقیقت خواندن رو مه بررسی عناوین است و هرگاه به عنوان جالبی برسید، متن آن را می خوانید.

هرگاه عنوانی به ذهنتان رسید با بررسی ۱۰ معیار زیر می توانید تشخیص دهید که آیا عنوان موردنظر مناسب است یا خیر. عنوان مناسب عنوانی است که حداقل چند مورد از ده مورد زیر در آن رعایت شده باشد.

ده معیار برای تشخیص مناسب بودن عنوان

۱. آیا عنوان بزرگ ترین مشکل، نگرانی یا آرزوی مشتری را مورد هدف قرار داده است؟


تیموریان: ثمره یک سال تلاشم را گرفتم


برترین بازیکن فصل گذشته رقابت های لیگ برتر می گوید ب این عنوان حاصل یک سال تلاش و زحمتم بوده و خوشحالم توانستم این عنوان را ب کنم.


آندرانیک تیموریان پس از دریافت جایزه برترین بازیکن فصل گذشته رقابت های لیگ برتر گفت: خوشحالم که توانستم ثمره یک سال تلاشم را دریافت کنم و به عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر ایران انتخاب شوم.

به گزارش ایسنا، او ادامه داد: من از هیات انتخاب کننده برای اعتماد به من و انتخابم به عنوان برترین بازیکن تشکر می کنم و امیدوارم در آینده بتوانم در هر تیمی که حضور دارم مثمر ثمر باشم.

برترین بازیکن فصل گذشته رقابت های لیگ برتر در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کرده چنین عنوانی را به دست آورد گفت: پیش از این فکر می چنین عنوانی را به دست بیاورم. خبرهای ضد و نقیضی را نیز در رسانه ها در این باره شنیده بودم اما همیشه تمرکزم بر روی کار خودم بوده و تلاش می تا جایی که می توانم برای تیمم مفید باشم.

بازیکن تیم فوتبال استقلال همچنین در مورد حضورش در رقابت های این فصل لیگ برتر ایران نیز گفت: قسمت بود این فصل نیز در ایران بازی کنم. خوشحالم که توانستم باز هم برای استقلال به میدان بروم. امیدوارم در این فصل با حمایت تماشاگران بتوانیم نتیجه مناسبی را به دست بیاوریم. مطمئن باشید استقلال در این فصل شایسته قهرمانی است.

تیموریان همچنین خاطرنشان کرد: سایر بازیکنانی که ک دای تصاحب برترین بازیکن لیگ بودند مطمئنا شایستگی ب این عنوان را داشتند. پیام صادقیان و بختیار رحمانی هر دو بازیکنانی هستند شایسته که می توانستند این عنوان را ب کنند.

بازیکن تیم فوتبال استقلال همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ناراحتی اش پس از دیدار مقابل راه آهن تهران نیز افزود: این مسئله را از قلعه نویی بپرسید. در این میان رسانه ها شیطنت هایی را نیز انجام دادند. هر ی آندرانیک تیموریان را می شناسد با اخلاق او به خوبی آشناست و می داند که آندرانیک اهل حاشیه نیست.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران همچنین در مورد کیفیت برگزاری انتخاب برترین های لیگ برتر فوتبال ایران نیز اظهار کرد: مراسم بسیار خوبی برگزار شد ولی به نظرم می تواند کیفیت مراسم در سال های بعد بهتر از این هم شود.

از دل چقدر لاله ی تر در بیاورم
یا کاسه کاسه خون جگر در بیاورم

چون شانه دست در سر زلف تو می زنم
کز راز و رمز موی تو سر در بیاورم

من خواب دیده ام که تو از راه می رسی
چیزی نمانده است که پر در بیاورم


سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، گفت: وقتی تیم نتیجه نگیرد مقصرش من هستم اما قرار نیست هر جا می روم جام بیاورم و مگر گواردیولا هر جا می رود قهرمانی می آورد.

114 اساسین یا تمپلار، مسئله این است | تحلیل نمایش in’s creed : rogue در gamescom 2014

سال ۲۰۰۷ عنوانی در جریان e3 منتشر شد که شاید هیچ فکرش را هم نمی کرد که روزی به یکی از محبوب ترین، پول ساز ترین و هم چنین جنجالی ترین عناوین دنیای بازی های رایانه ای تبدیل شود. در آن سال، جید ریموند به عنوان مدیر عامل استودیو ubisoft montreal عنوانی را با نام in’s creed معرفی کرد. عنوانی که در دوران قرون وسطی روایت می شد اما مهم ترین نکته ی آن، گیم پلی بدیع و تازه ی آن بود که شامل مبارزات سریع و بالا رفتن از ارتفاعات می شد و همین باعث شد که از همان زمان این عنوان علاقه مندان زیادی را جذب کند.


اصلا قرار نیست کـــه سرخم بیاورم

حالا که سهم من نشدی کم بیاورم

ب تمام شهر تو را پرسه میزدم

تا روی زخمهـــای تـــو مرهم بیـاورم

میخواستم که چشم تو را شاعری کنم

امّا نشد کــــه شعــــر مجسم بیــــاورم

دستم نمی رسد به خودت کاش لااقل

می شد تــــو را دوباره به شعرم بیاورم

یادت که هست پای قراری که هیچ وقت.....

میخواستم برای تــــو مریـــــم بیاورم؟

حتی قرار بود که من ابر باشم و

باران عاشقانـــه ی نم نم بیاورم

کلّــی قرار با تــــو ولی بی قرار من

اصلا بعید نیست که کم هم بیاورم

......

اما همیشه ترسم از این است٬ مردنم

باعث شود بـــه زندگیت غـــــم بیــاورم

حوّای من تو باشی اگر٬ قول میدهم

عمراً دوباره رو به جهنّـــــم بیاورم

خود را عوض کنم و برایت به هر طریق

از زیــــر سنگ هم شده٬ آدم بیــــاورم

بگذار تا خلاصه کنم٬ دوست دارمت

یا باز هـــم بهــــانه ی محکم بیاورم؟


فریبا عباسی


نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز گروهی نمی خواهند بگذارند حرف های من شنیده شود زیرا می ترسند من رای بیاورم.

بحث کوتاهی در رابطه با مسأله خلافت

بر اساس مفاد اخباری که در ارتباط با عنوان خلیفه و موضوع خلافت رسول الله (ص) به ما رسیده، چنین عنوانی قبل از نشست سقیفه شناخته شده نبوده و خود ابوبکر هم از موضوع آن به عنوان یاد می کند. حتی صدق خلیفه در زمان های بعد هم بر مفهوم عام خلیقه خدا در زمین و بر خلیفه رسول الله (ص) بطور مساوی بوده است و این مطلب می رساند که در صدر چیزی به عنوان خلافت موضوعیت نداشته است. (بقیه در ادامه مطلب)


بایوور: anthem فرصتی برای تجربه عنوانی همراه با خانواده است


“عنوان anthem نمایانگر ایجاد تحولی در استودیوی بایوور است” 


anthem عنوانی متفاوت از آنچه که قبلا از بایوور مشاهده کرده‌اید می‌باشد، استودیویی که در گذشته برروی عناوین نقش‌آفرینی کاراکتر محور کار کرده است. اخیرا طی مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی cbc، مدیرکل استودیوی بایوور آقای آرون فلین (aaron flynn) در مورد ایده ساخت عنوان anthem و اینکه چگونه آن‌ها از فرانچایز m effect به پروژه جدیدشان رسیده‌اند، صحبت نمود. آقای فلین اظهار داشتند که:پس از انتشار آ ین نسخه از m effect توسط تیم ما یعنی m effect 3، با گروه خود در استودیو واقع در ادمونتون (edmonton – شهری در کانادا) نشسته بودیم و به این فکر افتادیم که به‌دنبال ایده‌ای جدید برویم. ایده‌ای تازه برای ساخت یک عنوان خلاقانه و بسیار نادر، و در ادامه شرکت مادرمان یعنی الکترونیک‌آرتز به ما فرصتی داد تا بصورت جدی برروی این طرح کار کنیم. سپس تیم ما تمام فکر و ذکر خود را معطوف این ایده کرد. خب، بنظر شما نکته جذاب anthem چه می‌تواند باشد؟


من هم‌اکنون دو فرزند پسر دارم و همیشه به‌دنبال عنوانی بودم که بتوانم با آن‌ها تجربه کنم. درحال حاضر، این فرصت برای من پیش آمده تا عنوانی بسازم که بتوانم بهمراه دو پسرم بازی کنم. ما دوست داریم که با یکدیگر به انجام بازی بپردازیم، و این را می‌دانم که هم‌اکنون ن، مردان و دوستان بسیاری در استودیوی ما حضور دارند که چنین حسی پیدا کرده‌اند. بنابراین anthem نمایانگر ایجاد تحولی در استودیوی بایوور است، اعضای تیم ما در استودیو کمی پیرتر و بالغ‌تر شده‌اند. anthem موقعیتی را برای ما ایجاد کرده تا عنوانی بسازیم که بتوانیم با خانواده‌هایمان تجربه کنیم. عنوان anthem قرار است در پاییز 2018 برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن 4 و ای ‌با وان منتشر گردد.anthemسازنده بازی:bioware
ناشر:ea
سبک بازی:rpg, action
تاریخ انتشار:پاییز 2018

 


اصلا قرار نیست که سرخم بیاورمحالا که سهم من نشدی کم بیاورمب تمام شهر تو را پرسه میزدمتا روی زخمهای تو مرهم بیاورممیخواستم که چشم تو را شاعری کنمامّا نشد که شعر مجسم بیاورمدستم نمی رسد به خودت کاش لااقلمی شد تو را دوباره به شعرم بیاورمیادت که هست پای قراری که هیچ وقت.....میخواستم برای تو مریم بیاورم؟حتی قرار بود که من ابر باشم وباران عاشقانه ی نم نم بیاورمکلّی قرار با تو ولی بی قرار مناصلا بعید نیست که کم هم بیاورم......

جان بابت شعر قشنگت ممنون...


سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت:صحنه ای که از من منتشر شده مربوط به نیمه اول است و من بعد از گل آن خوشحالی را ن اما بلد نیستم ادا در بیاورم و اگر با برد تیمم خوشحالی نکنم یعنی می خواهم مردم را گول بزنم.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها