جستجوی عبارت حل تمرین الکتروشیمی باردز آبشار نگاه تو نور می بارد
به جای اشک ز چشمت بلور می بارد

دل از خیال تو روشن شود به ظلمت شب
چو نور ماه که از راه دور می بارد

لبت ز تابش دندان ستاره باران ست
ز خنده های تو باران نور می بارد

چه دلنواز نگاهی که وقت دیدن تو
ز چشم آینه شرم حضور می بارد

دهان به خنده شیرین اگر که بگشایی
به جان مردم غمگین سرور می بارد

کجاست دیده موسی که بنگرد شب ها
هنوز شعشعه از کوه طور می بارد

به لطف طبع تو نازم که با عنایت دوست
ز واژه واژه شعرت شعور می بارد

ظهور شعر تو بر ذهن نازک شان
هزار ها سخن نو ظهور می بارد

مهدی سهیلی


باران می بارد. او نیست. هر ثانیه هست ولی اینجا نیست. فاصله ٢٨ ساله را با این یک سال که گذشت در جان به خاطر می سپارم. باران می بارد. آنقدر که برای سیل هشدار می دهند. باران می بارد. شاید به جای تمام بغض های من. باران می بارد. کاش این روز تکرار نشود اگر ذره ای بودنش رو به کاستی رود. باران می بارد. همین دعای من است. باران می بارد. شاید خدا با تمام دلش تمام دل مرا بشنود. حل تمرین الکتروشیمی بارد

حل تمرین الکتروشیمی بارد

حل تمرین الکتروشیمی بارد تعداد صفحات : 138 فرمت : pdf زبان : لاتین نویسنده : allen j. barad در ادامه .... ...


ابر می بارد و من می شوم از یار جدا

ب این آهنگ ه ن من بود تا صبح

ابر می بارد و...کارگر ساختمان گفت : باران می بارد ، امروز گِل آلود خواهد بود
پستچی گفت : باران می بارد ، روزی سختی را خواهم گذرانید
راننده تا ی گفت : باران می بارد ، مسافران زیادی خواهم داشت
بانوی خانه گفت : باران می بارد ، بیرون رفتن و ید چه بدبختی است
پیر دختر گفت : باران می بارد ، مُدل مو هایم به هم خواهد خورد
کشاورز اول خندید : باران می بارد ، گندم زار شکوفا خواهد شد
کشاورز دوم گریست : باران می بارد ، محصول پنبه ام فاسد خواهد شد
چتر فروش گفت : باران می بارد ، چه هوای خوبی است
پیرزن گفت : باران می بارد ، نمی توانم خانه را ترک کنم
گورگن گفت : باران می بارد ، خاک سنگین می شود و من خسته خواهم شد

زن عاشق اما چیزی نگفت
در این ریزشِ وحشیانه ، ژرف شید
در حالی که انگشتانِ شفّافِ آب ، جاسوسانه
با ریزش گرمش ، پنجره را می سایید
زن عاشق ، بی هیچ ص با خود گفت
باران ببارد یا نبارد
خورشید از پس ابر ها بتابد یا نتابد
رنگین کمان بر آید یا تاریکی بر همه جا فرو بارد
تند بغّرد یا تازیانه های آذرخش همه جا را بپوشاند
چه فرقی می کند ؟
تا آن گاه که معشوقم خواهد آمد
تا با هم شب زنده داری کنیم
هوا زیباست ، هر طور که باشد


کارگر ساختمان گفت : باران می بارد ، امروز گِل آلود خواهد بود
پستچی گفت : باران می بارد ، روزی سختی را خواهم گذرانید
راننده تا ی گفت : باران می بارد ، مسافران زیادی خواهم داشت
بانوی خانه گفت : باران می بارد ، بیرون رفتن و ید چه بدبختی است
پیر دختر گفت : باران می بارد ، مُدل مو هایم به هم خواهد خورد
کشاورز اول خندید : باران می بارد ، گندم زار شکوفا خواهد شد
کشاورز دوم گریست : باران می بارد ، محصول پنبه ام فاسد خواهد شد
چتر فروش گفت : باران می بارد ، چه هوای خوبی است
پیرزن گفت : باران می بارد ، نمی توانم خانه را ترک کنم
گورگن گفت : باران می بارد ، خاک سنگین می شود و من خسته خواهم شد

زن عاشق اما چیزی نگفت
در این ریزشِ وحشیانه ، ژرف شید
در حالی که انگشتانِ شفّافِ آب ، جاسوسانه
با ریزش گرمش ، پنجره را می سایید
زن عاشق ، بی هیچ ص با خود گفت
باران ببارد یا نبارد
خورشید از پس ابر ها بتابد یا نتابد
رنگین کمان بر آید یا تاریکی بر همه جا فرو بارد
تند بغّرد یا تازیانه های آذرخش همه جا را بپوشاند
چه فرقی می کند ؟
تا آن گاه که معشوقم خواهد آمد
تا با هم شب زنده داری کنیم
هوا زیباست ، هر طور که باشد

ایل از همه سو نام ترا می بارد

خورشید جدا ماه جدا می بارد

از سقف بلند آسمان تا تن ایل

لبخند که می زنی خدا می بارد

این بار زمین به حال خود می گرید

از حال ش ته بال خود می گرید

هر بار به حال یار خود میخندید

این بار به خش ال خود می گرید

این بار فرود ایل من تنها نیست

در بند نگاه تلخ آن شبها نیست

گ ار هنر ز نام او سر سبزست

آنجا که نشان ماتم و غمها نیست


10:30 پنجشنبه

 

حالِ این هوا هیچ خوب نیست. 

بیچاره می خواهد ببارد. 

اما نمی تواند. 

مثل آدمی که 

سیل توی دلش گلوله شده. 

و بیرون نمی آید. 

راه چشم ها را پیدا نمی کند. 

---

حالِ هوا بدجور خوب است. 

می بارد. 

می بارد. 

یک عمر نبا را می بارد. 


باران می بارد ، آرزویت می کنم تا شاید آرزویم براورده شود .

شاید تو بدانی مرا ، شاید تو بی مرا ، شاید تو بخوانی مرا .

آسمان هنوز می بارد و من هنوز دل تنگ تر از آسمان می بارم و در دلم آرزویت است . آرزوی من یادت باشد در دل من ریشه گرفتی پس مرا به دیدن شکوفه هایت نکش.

این بار باران می بارد و من دعا می کنم که تو بروی ، آرزو ، تو هیچ وقت مزرعه عشق مرا ندیدی . پس برو ، با تمام خاک و ریشه و عشق و شکوفه هایت از مزرعه من برو .

برو تا مزرعه ای خالی برای جولان دادن تنهایی ام پیدا کنم . ای ابدی ترین عشق تو را به خدای شکوفه ها می سپارم .


رئیس جمهور گفت: مثل یک ابر است که می بارد و سرزمین ما را پر آب می کند. اگر باران رحمت نبود آب سنگین صادر نمی شد.

باران که می بارد

بند بند انگشتانم در  آتش نوازش گندم زار گیسوان تو می سوزند

اما دندانم لبم را میگزدرئیس جمهور گفت: مثل یک ابر است که می بارد و سرزمین ما را پر آب می کند. اگر باران رحمت …


به باد می روم آ ،  تمام زندگی اَت

عد از سر  و روی خُداش می بارد


زهرا موسی پور فومنی


باران نمی بارد

باران نمی بارد

و خاک

با دستهای خودش زیر و رو می شود

هیچ بندی به خاک نیست

برای لبخند دیر است

اسبها رمیده اند به خنده های دورتر

به قهقهه های سرسبزرئیس جمهور گفت: مثل یک ابر است که می بارد و سرزمین ما را پر آب می کند. اگر باران رحمت …


❤️چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است
مثل همین باران بی سوال
که هی می بارد
که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد


ایل از همه سو نام ترا می بارد

خورشید جدا ماه جدا می بارد

از سقف بلند آسمان تا تن ایل

لبخند که می زنی خدا می بارد

این بار زمین به حال خود می گرید

از حال ش ته بال خود می گرید

هر بار به حال یار خود میخندید

این بار به خش ال خود می گرید

این بار فرود ایل من تنها نیست

در بند نگاه تلخ آن شبها نیست

گ ار هنر ز نام او سر سبزست

آنجا که نشان ماتم و غمها نیست

با ماه رخت به هر شبی می خندم

بیمار تو ام به هر تبی می خندم

از شوق تو من به بودنم می بالم

وز کام تو من به هر لبی میخندم


ایل از همه سو نام ترا می بارد

خورشید جدا ماه جدا می بارد

از سقف بلند آسمان تا تن ایل

لبخند که می زنی خدا می بارد

یاغیش یاغدی تازال م

گول لار چیخدی،یازال م

بویوگ آنام بیر قیز دوغدی

دوستلار منده دازال م

قیش قشندیر قار یاغا

یار باغوندان نار یاغا

غم کؤچه ائلکه میزدن

هر نه شادلوق وار یاغا

یاغیش یاغیر نه نازنینان

نغمه لی خوش آوازینان

یاریم وئرمیش بئله خبر

گؤی لیگ گه لیر خوب یازینان

بولوتا باخ ناز یاغیر

بیزیم ائله یاز یاغیر

دوستلار سیزه مو بارک

بو یازلوگ کی ساز یاغیر

ا


باران که می بارد دلم تنگ می شود

برای روزهایی که گذشت

باران که می بارد

دلم هوای شمع میکند

شب و نورمهتاب

و چه رابطه ای است میان باران و بوی عود وعشق!

نمیدانم باران آدم را عاشق میکند

یا عشق باران را ،باران میکند

یک لیوان چای در دستم

کنار پنجره ی اتاقم به تماشای خاطره هایم نشسته ام

اینقدر گرم باران هستم که شیشه را بخار میگیرد

روی بخار پنجره ،نام تو را می نویسم با انگشت کوچکم

و به آن خیره می شوم

وای باران باران

شیشه ی پنجره را

باران شست

از دل من اما ، چه ی نقش تو را خواهد شست

...


بعد تو که
برف که می بارد
شهر یخ می بندد
سرد می شود
هی با خودم میکنم زیرلب
هوا سرد نیست
هوا سرد نیست،
حالا که همه جا یخ زده و آ ین گرمای شهر در قلب من است
خودت را برسان
بیا تا شهر بی عشق منجمد نشده
میایی؟

#سونیا_نوشتمادرم باران است

می بارد بر شمعدانی ها

می بارد بر سر و وضع ک نه ی ما

می بارد بر کم و کاستی های خانه

می بارد بر نقش کاشی های حیاط

مادرم سبز است

مادرم بهار است

مادرم ادامه ی هستی ست...


| سوما تکیه خواه |


مثل همین بارانِ بی سوال؛ که هی می بارد... می بارد... می بارد...!

#سید_علی_صالحی

پی نوشت: اولین ها همیشه جور دیگریست؛ اولینی شبیه اولین بارانِ لطیفِ پاییز! 

پی نوشت ٢: سخاوتِ آسمان!


چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است! مثل همین باران بی سوال که هی می بارد… که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!! ♥♥♥ باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که می گویم: من تنها نیستم, تنها منتظرم…


می بارد عشق، می بارد شوق، می بارد نور، می بارد زندگی، آی هر دلش برای زندگی جاودانه تنگ شده است، هر دلش برای بهشت بال بال می زند، هر لب هایش قاب خنده است، هر می خواهد نفس هایش معطر شود، هر می خواهد... جان، جام کند در این باران، جام ها را از پی هم پر کند و بنوشد و بنوشاند، که اکنون فصل عید است. فصل نو شدن و نوشیدن، نوشیدن و نو شدن، که هر قطره این باران جانی را نو می کند، که هر نو شده ای در این باران، شکوهی صدچندان می یابد. آی... باران می بارد، به هر قطره صلواتی شکوفا می شود، هر صلواتی قول صادق عشق می شود، در فصلی که نبوت محمدی، به ت صادقی گره می خورد، در مبارک روزی که خورشید به طلوع آفتاب نبوت و مهتاب ولایت عارف می شود. آی... عیداست، به شادمانی برخیزیم که طلوعی چنین فرخنده را فقط چشم های بینا شکرگزارند...

اسان رضوی - مورخ پنج شنبه 1393/10/18 شماره انتشار 18877/صفحه8/فرهنگی


این برگ های زرد
به خاطر پاییز نیست
که از شاخه می افتند
قرار است تو از این کوچه بگذری

و آن ها
پیشی می گیرند از یکدیگر
برای فرش مسیرت..

گنجشک ها
از روی عادت نمی خوانند،
سرودی دسته جمعی را تمرین می کنند
برای خوش آمد گفتن
به تو..

باران برای تو می بارد
و رنگین کمان
– ایستاده بر پنجه ی پاهایش –
سرک کشیده از پسِ کوه
تا رسیدن تو را تماشا کند.

نسیم هم مُدام
می رود و بازمی گردد
با رؤیای گذر از درز روسری
و یدن عطر موهایت!
زمین و عقربه ی ساعت ها
برای تو می گردند
و من
به دورِ تو!

یغما گلرویی


داستان و مشخصات بارد | bard


نقش اولیه :

نقشه ثانویه : جادوگر

مسیر استفاده : (پایین – bot) (وسط – mid)

قیمت : ip 6300 / 975 rp

لقب : س رست سرگردان

ادامه مطلب

هیــچ زمستــانی ...

به یــاد نمی آورد

برفــی را

که بعد از رفتن تـــو

بر روزگار مــن

می بارد

می بارد

می بارد....


ماه رمضان و تابستان بود چشمهام داشت از تشنگی سیاهی میرفت. پله های مترو را که آمدم پایین صدای همایون شجریان در فضا می ید: ابر می بارد و .... آن روز ِ غمگینی بود.
امشب صدای آهنگ انتظار گوشی را که شنیدم همان صدا بود اما دیگر باردارِ غم نبود.

امروز من دست به کار شدم و کل حیاط را شستمو عین دسته گلش و رفتم .

کویر که باشی، اردی بهشت که باشد،

یا باران نمی بارد

یا یک باران مشت وحشی می بارد.........

شنیدن دعای سمات ، عصر ، در یک حیاط عین دسته ی گل،زیر باران.................

هرچند که صدای وحشتناک رعد و برق گاهی جیغم را درآورد و باعث شد سراسیمه بپرم تو اما

جانانه بود این باران..........

خواندن یک دور تسبیح زیر آسمانی که هر دم به نور سفیدی روشن میشود، درد دل با محبوب زیر آسمانی که یک دم می بارد،روح و جان آدمی را میشوید..........

+ همین کافیست

+ دلم میخواست این پست با ع باشه ولی خوب به مدد ریمو شدن فوتوشاپ نشد که بشه


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها