جستجوی عبارت حق ا حمه تدریس در کلاس های چند پایه ابت کی واریز می شود


1- روش تدریس سخنرانی 2 - روش تدریس مباحثه ای 3 - روش تدریس تکرار و تمرین

4 - روش تدریس مطالعه مستقل ( انفرادی ) 5 - روش تدریس پژوهش گروهی 6 - روش تدریس آزمایشگاهی

7 - روش تدریس مکاشفه ای 8- روش تدریس وانمود سازی 9 - روش تدریس انجام دهید ، نگاه کنید ، یاد بگیرید

10 - روش تدریس آموزش برنامه ای 11 - روش تدریس یاد سیاری 12 - روش تدریس بدیعه پردازی

13 - روش تدریس مبتنی بر پیش سازمان دهنده ها 14 - روش تدریس نظریه ناشناخت گرایی

15 - روش تدریس فراشناخت 16 - روش تدریس ایفای نقش 17 - روش تدریس یادگیری کنترل خود

18 - روش تدریس تسلط یاب 19 - روش تدریس نمایش دان 20 - روش تدریس کنفرانس

21 - روش تدریس اجرا 22 - روش تدریس شاگرد – ی 23 - روش تدریس توضیحی

24 - روش تدریس گردش علمی 25 - روش تدریس اعضای تیم 26 - روش تدریس حل مسئله

27 - روش تدریس پروژه یا واحد کار 28 - روش تدریس همیاری 29 - روش تدریس با رشد مغزی

30 - روش تدریس پرسش و پاسخ 31 - روش تدریس بازی های تربیتی 32 - روش تدریس دریافت مفهوم

33 - روش تدریس استقرایی 34 - روش تدریس دیداری – شنیداری 35 - روش تدریس شبیه سازی

36 - روش تدریس چند حسی (مختلط) 37 - روش تدریس کارایی تیم 38 - روش تدریس قضاوت عملکرد


ویژگیهایمعلمانکلاسهایچندپایه

در کلاس های چند پایه ، انتظار می رود که هر معلمی بتواند به طور مؤثر ، موضوعات مختلف رادر پایه های متفاوت تدریس کند و علاوه بر پاسخ گویی به موضوعات خاص موجود در برنامه درسی معمولی مدرسه از مجموعه ای از توانایی ها و مهارت ها نیز برخوردار باشد .معلم کلاس چند پایه مجبور است برنامه های ویژه چندین پایه را در انواع مختلف موضوعات درسی ، در مدت زمانی که معلم کلاس تک پایه برای تدریس برنامه های درسی یک پایه دارد ، تدریس کند.

نکات زیر را برای این معلمان ضروری است :


فصل 1 و 2 حذف

فصل 3 - جبر منطقی یا جبر بول (همه مطالب تدریس شده در کلاس )

فصل 4 - ج کارنو (همه مطالب تدریس شده در کلاس )

فصل 5 - گیت های منطقی(همه مطالب تدریس شده در کلاس )

فصل 6 - مدارات ترکیبی قسمت اول (همه مطالب تدریس شده در کلاس )

فصل 7 - مدارات ترکیبی قسمت دوم(همه مطالب تدریس شده در کلاس )

موفق باشید.


در آمدی برچگونگی کلاس های چند پایه

آمار نشان می دهد که نظام آموزش و پروش ایران حدود یک میلیون دانش آموز در کلاس های درس پایه به تحصیل می پردازند . دانش آموزان کلاس های درس چند پایه را دانش آموزان روستایی یا دانش آموزان حومه ای کوچک و دور افتاده تشکیل می دهند . آموزگاران کلاس های درس چند پایه نیز بیشتر از مناطق روستایی برخاسته اند . که عمدتاً دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند و کمترین آموزش ها را دیده اند و از آموزش های پایه ی معلمی بی بهره اند.


یعنی اینکه دست معلم در انتخاب روش های تدریس ازاد است مثل قانون نمیخواهد همه ی معلمان به طور ی ان با هم عمل کنند بلکه هر معلم نسبت به دانش اموزان کلاس خود.وجو موجود در کلاس به ارائه درس به پردازد حتی میتوان چند روش تدریس را با هم تلفیق کرد.واستفاده از روش تدریس های باعث ذوق دانش اموزان میشود.


یعنی اینکه دست معلم در انتخاب روش های تدریس ازاد است مثل قانون نمیخواهد همه ی معلمان به طور ی ان با هم عمل کنند بلکه هر معلم نسبت به دانش اموزان کلاس خود.وجو موجود در کلاس به ارائه درس به پردازد حتی میتوان چند روش تدریس را با هم تلفیق کرد.واستفاده از روش تدریس های باعث ذوق دانش اموزان میشود.


عموما به کلاسی چند پایه گفته می شود که یک آموزگار باید کار تدریس بیش از یک پایه را در یک فضای فیزیکی واحد عهده دار باشد.

کلاس چند پایه موقعیت مناسبی است که می شود با استفاده از تکنیک های ویژه در این کلاس ها ،نقایص را حذف و از شرایط موجود فرصت های زیادی را ساخت .

•بررسی ها نشان می دهد که آموزش چند پایه در بیشتر کشور ها از جمله ایران از قدمت طولانی بر خوردار است . توسعه مدارس با کلاس های چند پایه دو دلیل اساسی دارد: 1- فلسفی 2- ملاحضات اداری
•از نظر فلسفی کلاس های چند پایه به منظور بهبود رشد شناختی و اجتماعی دانش آموزان و کاهش رفتارهای ضد اجتماعی به وجود می آید . از سوی دیگر بنا به دلایل اداری همچون کاهش جمعیت دانش آموزان ، نیاز های اداری ، مالی ، موقعیت جغرافیایی و .... این کلاس ها تشکیل می شود و از آنها به عنوان ابزاری جهت خدمت به انسانهای محروم و مراکزی جهت ایجاد آگاهی اجتماعی ، پیشرفت های اقتصادی و اصلاحات آموزشی بهره برداری می شود .
محاسن:
در یک کلاس چند پایه دانش آموزان بین ۶ تا ۱۵ ساله وجود دارند این تفاوت تعامل بین آنها را به وجود می آورد که اثرات زیادی بر یادگیری دارد.

معلم می تواند از برخی وسایل آماده شده برای همه پایه ها استفاده نماید و به این طریق در وقت و هزینه صرفه جویی شده و هم بر کارآیی تدریس افزوده می گردد.

در این کلاس ها می توان دانش آموزانی را که در بعضی از دروس عقب ماندگی دارند در پایه پایین تر قرار داد تا جبران کمبود شود

دانش آموزان پایه های بالاتر در جریان تکرار دروس سال های قبل خود قرار گرفته یادگیری آن ها عمیق تر می گردد ودانش آموزان پایه های پائین تر تا حدودی با درس های سال های بالاتر آشنا می شوند
با افزیش دامنه ی سنی دانش آموزان ، سطح پیشرفت آنان را افزایش می دهد و سبب می شود دانش آموزان ، دوستی های خود را بر اساس عوامل دیگری به جز سن نیز پایه ریزی کنند.
برای دانش آموزان بزرگتر فرصت فراهم می کند تا با درس دادن به دانش آموزان کوچکتر نقش معلم را بازی کنند
دانش آموزان پذیرش و تحمل دیگران را یاد می گیرند و زمانی که دانش آموزان بر اساس سطح توانایی خود آموزش ببینند، شرایط طبیعی تری برای آموزش فراهم می شود.
علاوه بر انجام فعالیت های گروهی، ارتباط دانش آموزان با معلم، در کلاس های چند پایه عمیق تر است.
تدریس در کلاس های درس چند پایه، تجارب فراوانی برای معلمان به همراه دارد وافزایش توانایی حرفه ای و وابستگی به دانش آموزان را به بار می آورد .

خبرگزاری فرهنگیان :

عبدالجبار کاکایی می گوید انشا نیاز به نگاه ویژه دارد، نه این که کلاس انشا را کلاسی فوق برنامه و فانتزی بدانیم.

این شاعر که سابقه تدریس در زنگِ انشا را هم دارد، در گفت وگو با خبرنگار ادبیات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره کلاس انشا گفت: من فکر می کنم درباره کلاس انشا خیلی چیزها بستگی به معلم ، حال و هوا و سابقه او دارد. معلم می تواند کلاس انشا را به یک کلاس مفید و کلاس کشفِ استعداد و آموزش قواعد نگارش و نویسندگی بدل کند، اما غالبا کلاس های انشا این گونه نیست و معلم ها تنها بر اساس ضوابط و قواعدی مشخص تدریس می کنند.


1- پیش مطالعه درس ریاضی: قبل از رفتن به کلاس درس مطلبی که قرار است درس داده شود را به صورت مختصر مطالع کنید تا یک دید اولیه نسبت به موضوع داشته باشید.

2- گوش دادن در کلاس درس: در کلاس درس با دقت گوش دهید. مطالبی که در کلاس ارائه می شود بعدا خودتان با انرژی بیشتری می توانید یاد بگیرید. پس بهتر است در همان کلاس درس آن را فرا بگیرید.

3- مرور بعد از جلسات تدریس: مرور بعد از جلسات تدریس به همان اندازه که راحت است، سخت هم می باشد. معمولا وقتی این بحث مطرح می شود همه تصمیم می گیرند آن را اجرا کنند ولی کمتر این اتفاق می افتد. مرورو بعد از تدریس به یادگیری شما کمک فراوان می کند.

4- حل تمرینات داده شده: یاد گرفتن ریاضی بدون حل تمرین محال است. پس حتما تمرینات را حل کنید.

5- حل تمرینات تکمیلی: اگر بتوانید تمرینات بیشتری علاوه بر تمرینات داده شده حل کنید سطح تسلط شما بالاتر خواهد رفت.

6- استفاده از کمک دیگران: در صورتی که در بعضی از موارد اشکال پایه ای دارید می توانید از انی که در زمینه تدریس ریاضیفعالیت داشته و تدریس می کنند کمک بگیرید.


70 راه برای آموزش اثربخش

باز شی در تدریس یعنی نظارت شخصی معلم به آن‏چه در کلاس درس انجام می‏دهد. معلم در مورد عملکرد خود در کلاس، سؤالاتی را مطرح می‏کند، از قبیل: چرا من این فعالیت را در کلاس درس انجام دادم؟ آیا فرایند تدریس کارایی و بازده لازم را داشته است؟ و در مورد آن‏ها به ارزی و تفکر می‏پردازد. بعد با جمع‏آوری اطلاعات در مورد فرایند جاری تدریس خود در کلاس و با تجزیه و تحلیل و ارزش‏ی آن‏ها، می‏تواند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و کشف، و نسبت به بهبود و تغییر آن‏ها اقدام کند. بنابراین، باز شی در تدریس، ابزاری برای توسعه‏ی مهارت‏های حرفه‏ای است که در کلاس درس قابل اجرا هستند.


قربانی سرگروه محترم پرورشی مدارس شهرستان ماسال براستفاده مربیان پرورشی از روش تدریس در کلاس درس پرورشی گزارش داد .ایشان به همراه فلاح کارشناس محترم امور تربیتی با حضور در یکی از کلاس های درس پرورشی از نزدیک شاهد تدریس درس پرورشی با استفاده ازروش تدریس درس پرورشی بودند وبرنحوه تدریس مربیان محترم پرورشی نظارت نمودند .لازم به ذکر است تصاویر و این گزارش برای سرگروه محترم پرورشی استان گیلان ارسال گردید.


moallemgram:
نکاتی مرتبط با مسائل شکلی و ظاهری کلاس، تدریس و رفتار در حین تدریس که رعایت آن ها میتواند در داشتن یک تدریس ایده آل کمکتان کند :

1. تمرین روی لحن، صدا و بیان.
2.ارزشی از کار خود ، تأثیر درس و فهم شاگردان.
3.واگذاری مسؤلیت هایی به افراد در کلاس(سهیم آنان)
4.ادامه یادگیری برای معلم، در جا نزدن، افزایش مطالعه و آگاهی.
5. ابتکار در تدریس.
6. آرام کلاس با راه های غیر مستقیم.
7. رعایت زمان کلاس از نظر شروع ، به پایان رساندن، میزان تدریس و حضور بموقع.
8.آراستگی و نظافت ظاهری معلم.
9.تکیه ندادن به دیوار، تخته سیاه، میز.
10. بازی ن با تسبیح، قلم، لباس، و هر چیز دیگر.
11.استفاده از تخته سیاه و تابلو و طرح و نمودار.
12.ایجاد رقابت سالم میان شاگردان.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
✅ هر لحظه کنار شما هستیم
⭕️ @moallemgram_channel


فردا، طبق اطلاع رسانی که کرده بودیم، کلاس تقویتی عربی برگزار خواهد شد. کلاس شرکت در این کلاسها برای ب نمره بیشتر در این درس برای اعضا مفید است.

لازم به ذکر است این کلاس برای پایه اول دبیرستان برگزار خواهد شد و شرکت اعضای از پایه های دیگر در کلاس برای آن عزیزان بی فایده خواهد بود.

زمان برگزاری این کلاس ساعت 10 صبح فردا، دوشنبه خواهد بود.

به امید موفقیت همه ی دانش آموزان... :)


معلمان برای تدریس هرچه بهتر خود از چه روش هایی استفاده می نمایند؟ مهارت های تدریس در جهان چگونه و به چه شکل است ؟ آیا فناوری های جدید توانسته در تدریس معلمان به آنها کمک نماید. تصور کنید یک معلم در یک کلاس درس در یک کشور در حال تدریس است و بقیه دانش آموزان در سراسر دنیا بتوانند به صورت همزمان از آن کلاس استفاده نمایند.دیدن این کلیپ رو به همه معلمان که دوست دارند روش های تدریس خود را بهبود بخشند و از تکنولوژی و فناوری های جدید آموزشی در کلاس درس خود استفاده نمایند ، توصیه می نمایم :


خبرگزاری فرهنگیان: معاون آموزش ابت شهر تهران با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی گفت: نیروهای متخصص دوره متوسطه اول که ر ساعات موظف دارند برای تدریس در پایه پنجم و ششم شناسایی شده اند و بر این اساس در پایه ششم به جای یک معلم چند معلم داریم.


بسمه تعالی

انجمن باغبانی برگزارمیکند:

تدریس فیزیولوژی گیاهی بااستفاده از9منبع ضروری کنکور

برای رشته های زراعت واصلاح نباتات وعلوم باغبانی

شروع کلاس ها(پنج شنبه _94/2/3)

زمان کلاس ها(دوشنبه ها8_12)

هزینه کلاس (بطورکل25000تومان)_هفتگی(5000تومان)

جهت اطلاعات بیشترباشماره زیرتماس حاصل فرمایید:

(اقای رضوی نیا_09334767395)


مسابقات ژیمناستیک مدارس پسرانه طبق سطح بندی جدید برگزار خواهد شد . بنابر اعلام دبیرانجمن ژیمناستیک مدارس استان اصفهان , مسابقات در پایه های اول تا سوم به صورت جشنواره و پایه های چهارم تا ششم رقابتی خواهد بود . کلاس های اول سطح fig 1 در دو وسیله زمینی و پرش ک ,کلاس های دوم سطح1 در چهار وسیله زمینی ,پرش ک ,دارحلقه و مینی ک ,کلاس های سوم سطح 1 در شش وسیله ,کلاس های چهارم سطح 2 figدر 6 وسیله ,کلاس های پنجم سطح 3 fig در 6 وسیله و کلاس های ششم سطح 4 fig در 6 وسیله .زمان برگزاری مسابقات شهرستان نیمه دوم اسفند خواهد بود .


هیچ یک از روشهای تدریس به خودی خود خوب یا بد نیستند بلکه چگونگی و شرایط استفاده از آنهاست که باعث قوت یا ضعفشان می شود

پس معلم باید با توجه به هدفهای آموزشی -محتوای درس - نیازها و علائق دانش آموزان - امکانات موجود در کلاس درس و تعداد دانش آموزان کلاس بهترین روش برای یک تدریس خوب انتخاب نماید. بهتر است در یک جلسه تدریس فقط از یک روش استفاده نکنیم و بر طبق شرایط موجود از ترکیبی از الگوها و روشهای تدریس بهره بگیریم . بسیاری از آموزگاران بین الگو

و روش تفاوتی قایل نیستند . لذا برای نشان دادن این تفاوت ها به تعریف واژ ه ها ی الگو - تدریس - الگوی تدریس و روش تدریس میپردازیم .


کلاس درس را چگونه اداره کنیم

مهم ترین دغدغه معلمان مبتدی، از اداره کلاس یا به تعبیری مدیریت اداره کلاس درس ناشی می شود. برقراری نظم و کنترل کلاس و تدریس موفق، مجموعه نگرانی های این گونه معلمان است. بنابراین آگاهی از مفهوم مدیریت کلاس و راهبردهای آن، راهی برای رفع این نگرانی هاست.در تعریف مدیریت کلاس درس گفته شده است: «مدیریت کلاس درس ایجاد شرایط لازم برای تحقق یادگیری است» بر این اساس می توان استنتاج کرد، مهارت های مدیریت کلاس درس، سنگ بنای کل موفقیت در تدریس است.


کنار آمدن با بزرگ ترها

باز شی در تدریس یعنی نظارت شخصی معلم به آن‏چه در کلاس درس انجام می‏دهد. معلم در مورد عملکرد خود در کلاس، سؤالاتی را مطرح می‏کند، از قبیل: چرا من این فعالیت را در کلاس درس انجام دادم؟ آیا فرایند تدریس کارایی و بازده لازم را داشته است؟ و در مورد آن‏ها به ارزی و تفکر می‏پردازد....


آموزش و پرورش همچنین از دو معلمی شدن پایه های پنجم و ششم ابت از سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: به دلیل افزایش تعداد کتاب های درسی در این دو پایه تدریس تعدادی از کتاب ها بر عهده یک معلم و تدریس سایر کتاب ها نیز بر عهده معلم دوم خواهد بود.


اجاره کلاس آموزشی مناسب جهت تدریـس خصوصی وگـروهی

از مقاطع پایه تا دانشــگاه

هزینـه اجـاره کلاس تئوری : 15000تومان

هزینـه اجـاره کلاس عملی : 20000تومان

همه روزه از 9 صبح الی 13 و 15 الی 20

تلفن : 34577884

ف :34529570

آدرس : ابتدای 45 متری گلشهر –پایین تر از بازار علی –روبروی بانک تجارت


دوری از ده اشتباه معلمان در تدریس

تاکنون‏ پژوهش‏های ‏بی‏شماری درزمینه‏ی فعالیت‏های آموزشی اثر‏بخش در کلاس درس انجام شده است. به‏طوری که نتایج این پژوهش‏ها رهنمودهای مفیدی را برای بهبود فعالیت‏های معلم در کلاس درس به همراه داشته است. بر این اساس در این مقاله، به ده اشتباهی پرداخته شده است که معلمان در کلاس درس باید از آن‏ها دوری کنند.


1) انواع فعالیت های آموزشی در کلاس درس را در نیم صفحه توضیح دهید

فعالیت اموزشی : 1) تعاملی 2) غیر تعاملی( پیش تعاملی ، پس تعاملی )

تعاملی : معلم در نوعی از تعامل اجتماعی درگیر می شود که در آن معلم و شاگردان تلاش می کنند از محرکی که موجب پاسخ می شود و پاسخی که دیگری را تحریک می کند استفاده کنند .

غیر تعاملی : یاددهنده برنامه ای را طراحی و اجرا می کند . کلاس را به عنوان واحد در نظر می گیرد و سطح توانایی کلاس را می سنجد و به پیشرفت هم توجه دارد .

پیش تعاملی : ناظر بر طراحی آموزشی و تصمیم گیری در مورد چگونگی اجرای تدریس .

پس تعاملی : ناظر بر چگونگی ارزشی است . چگونگی اجرای تدریس پیش تعاملی وابسته به تصمیم گیری معلم است که اصطلاحا به آن مهارت های پایه تدریس می گویند

صاحب نظران حوزه آموزش و پرورش عقیده دارند که معلمان باید قبل از این که وارد کلاس شوند تا حد امکان برنامه درسی و فعالیت های خود را طراحی ، سازماندهی و اجرا کنند . پس از ورود به کلاس نیز لازم است درباره علایق آموخته ها و تجربه های قبلی دانش آموزان اطلاعات لازم را به دست اورند و ان گاه تدریس را آغاز کنند .


کلاس هایی که وبژه روشندلان عزیز در تابستان 93 در محل انجمن خیریه ن نایان کرمان برگزار می شود :

1 - شنبه ها کلاس دف و ضرب ساعت 5 بعداز ظهر

2 - یکشنبه ها کلاس آموزش بافتنی و مرواربد ساعت 9 صبح کلاس نقاشی ساعت 5 بعدازظهر

3 - دوشنبه ها کلاس آموزش خط بریل ساعت 9 صبح کلاس آموزش قالی ساعت 5 بعداز ظهر

4 - های کلاس آموزش بافتنی و مروارید ساعت 9 صبح کلاس سرود ساعت شش یعدازظهر

5 - چهار شنبه ها کلاس آ موزش قالی ساعت 5 بعداز ظهر

6 - پنج شنبه ها کلاس آموزش قرآن ساعت 9 صبح .


درس پژوهی یعنی اینک ما رفتارهای درست را در به جای رفتارهای ناصحیح وارد جریان تدریس کرده،و در تدریس به دنبال تغییر باشیم. پس درس پژوهی دنبال تغییر است. ما اگر در فعالیت های خود تکراری عمل کنیم خسته می شویم لذا تغییر درزندگی ما را از دور می کند. در فرایند یاد دهی یادگیری هم چنین می باشد رفتار کلیشه ای در تدریس و کلاس درس هم باعث خستگی معلم و هم دانش آموزان می شود.درس پژوهی یک فرهنگ است، فرهنگ استفاده از حضور دیگران در کلاس درس و استفاده از دیدگاه ها و نظرات دیگر ان ، اگر ما عادت کنیم از دیگران که بیایند در کلاس درسی ما حضور داشته باشند و در با ره نوع وروش تدریس و حرکات ما در کلاس درس اظهار نظر کنند ما هم عادت می کنیم از حضور دیگران ناراحت نشویم و هم انتقاد پذیر شویم، واین رفتارها باعث مشود که ما به عنوان یک معلم ایرادات کار خود را بشناسیم و کم کم رفع نماییم.ما در این راستا مب توانیم از دوست ویا حتی افراد فامیل جهت نظارت بر کلاس درس خویش دعوت کنیم . بیاید با کمک همدیگر،و اجرای این کارهای نه چندان سخت درس پژوهی را به یک فرهنگ تبدیل کنیم.


یکی از مسایل اساسی در کلاس های چند پایه ، نیروی انسان است . در این کلاس ها معمولاً معلم علاوه بر تدریس محتوای آموزشی ، امور اداری مربوط به مدیر ، معاون ، متصدی امور دفتری و وظایف مربی بهداشت ، معلم ورزش و ... را نیز عهده دار است و از سوی دیگر او باید به عنوان یک پژوهشگر در آموزش کیفی و یک مشاور اجتماعی نیز ایفای نقش کند . این در حالی است که هیچ انگیزه اجتماعی ، اقتصادی ویژه ای برای آن ها فراهم نشده است و افراد علاقمند و شایسته حرفه معلمی تمایل چندانی به خدمت در این کلاس ها ندارند.

از سوی دیگر معلمان فارغ حصیلی مراکز تربیت معلم هم برای تدریس در این کلاس ها ، آمادگی ، اطلاعات و تجربه مناسب ندارند و از هیچ اموزش پیش از خدمتی که زمینه ساز تجربه عملی و تفکر درباره ی تدریس چند پایه باشد ، برخوردار نیستند. در مجموع برای معلمان چند پایه آموزش جداگانه وجود ندارد و آن ها ناچارند از طریق تجربه و آزمایش ، روش هایی را مورد استفاده قرار دهند و تدبیر خاصی جهت ارتقای توانایی ها و صلاحیت ایشان جهت به کارگیری روش های مؤثر تبادل تجارب و اطلاعات و .... شیده نشده است. این دیدگاه که معلمان آموزش دیده برای تدریس تک پایه به طور اتوماتیک می توانند در کلاس های چند پایه تدریس کنند، غیر قابل قبول است و مخصوصاً که گاه از کم تجربه ترین افراد در دسترس (سرباز معلم ، معلمان با سابقه تدریس کم و تجربه کم و .... ) برای اداره این کلاس ها استفاده می شود.

در مجموع مشکلات خاصی همچون کمبود وقت ، نقصان تجربه و کمبود اطلاعات معلمان مدارس چند پایه در امر تدریس و کلاس داری حرفه ای ، نا مناسب بودن فضای آموزشی و کمبود کلاس درس ، عدم هماهنگی بین مدرسه و خانواده و کمبود تجهیزات آموزشی منجر به ن یتی معلمان می گردد مخصوصاً در مواردی که معلم به عنوان مدیر ، دفتر دار ، خدمتگزار ، معاون ، نامه رسان هم ایفای نقش می کند (به تعبیر بعضی دوستان آچار فرانسه ی مدارس روستایی). و در کلاس نیز باید بیش از یک معلم تک پایه مهارت ، توانایی و اطلاعات داشته باشد.


کلاس های کنکور فشرده تدریس، رفع اشکال و نکته و تست ارشد هنر

با سلام، همه ساله پیش از کنکور ارشد آزاد و سراسری، آموزشگاه هنر مشتاق با تدریس خلیل مشتاق اقدام به برگزاری کلاس های فشردۀ تدریس، رفع اشکال، نکته و تست و آزمون های آماده سازی می کند.

کلاس های فشره کنکور ارشد هنر امسال، از تاریخ 10/ 11/ 1394آغاز می شود و تا اوایل اردیبهشت سال 1395 ادامه می ­یابد.

این دوره در10جلسه 4 ساعته، در یکی از روزهای اول هفته برگزار می شود.

تمام دروس تخصصی مشترک مورد نیاز کارشناسی ارشد هنر سراسری (کدهای 1358 و 1359) و آزاد، شامل تاریخ هنر ایران، تاریخ هنر جهان، معماری ایران و جهان، اسطوره های ایران و جهان، ادبیات ایران و جهان، نقد ادبی و هنری، فلسفه، واژگان و مفاهیم محوری و...، به طور کامل و جامع تدریس و آماده سازی می شود.

داوطلبان مایل به شرکت دراین کلاس، با شمارۀ 09124873784 تماس بگیرند و نام نویسی کنند.


روش های تدریس ،فنون کلاس داری و بررسی نحوه تدریس موفق در کلاس

در این نوشته، روش های کلاس داری را از دیدگاه برخی از معلمین موفق و یا شاگردان دبیرستانی می نگریم، لذا نمونه کارهای موفق، با توجه به عوامل مختلف رفتاری، مورد بررسی قرار داده شده است. این نمونه ها از لا به لای نظریات دانش آموزان دبیرستانی که طبیعتاً سال ها تجربه در شناخت انواع تدریس های موفق دارند، همچنین معلمین که آموزش این عزیزان را به عهده دارند و با استفاده از مجموعه مطالبی که از دیدگاه روانشناسی انتخاب شده، همراه گردیده است.

شکلک های محدثه


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها