جستجوی عبارت حفاری های بدون ترانشه


فشارهای زمین ایستایی (over burden pressure ) باید از سیالاتی استفاده کرد که چندین خواص شیمیایی مختلفی داشته باشند تا بتوان از این سیال برای چندین هدف مختلف استفاده کرد به عنوان مثال باید وزن آن توانایی کنترل طبقات را داشته باشد و یا بتواند به خوبی متة حفاری را روغنکاری و خنک کند و نیز به مخزن نفتی ما آسیبی نرساند و راحت بتواند توسط پمپ های گل ، پم
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 618 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 108
نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیش گفتار 1

فصل اول : سیال حفاری

1-1 مقدمه 4

1-2 هرزروی سیال حفاری 5

1-3 انواع سیالات حفاری 7

1-3-1 گازها 7

1-3-1-1 معایب سیالات گازی 8

1-3-1-2 محاسن سیالات گازی 9

1-3-2 مایعات 10

1-3-2-1 موارد استفاده از آب 11

1-3-3 ذرات کلوئیدی 12

1-3-4 گل حفاری 12

1-3-4 امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب 12

1-3-5 ترکیبی از دو نوع سیال حفاری 12

عنوان صفحه

1-4 سیال حفاری پایه روغنی 13

1-5 سیال حفاری پایه آبی 14

1-6 سیال حفاری پایه سنتزی 15

فصل دوم : گل حفاری

2-1 انواع گل های حفاری 16

2-1-1 گل های روغنی 16

2-1-2 گل های امولوسیونی پایه آبی 17

2-1-3 گل های امولوسیونی پایه نفتی 18

2-1-4 گل های رسی 19

2-2 وظایف گل حفاری 20

2-2-1 تمیز چاه 21

2-2-2 خنک کاری 24

2-2-3 روان 25

2-2-4 پر منافذ 26

2-2-5 کنترل فشار 27

عنوان صفحه

2-2-6 معلق نگه داشتن 28

2-2-7 ترخیص شن 29

2-2-8 تحمل وزن لوله های حفاری 30

2-2-9 دریافت اطلاعات 31

2-2-10 انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته 32

2-3 بنتونیت 33

2-4 تهیه گل بنتونیتی 34

2-5 فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی 35

2-6 افزودن ملاس 36

2-7 انواع رس 38

2-8 تعیین ماهیت رس 39

2-9 ذرات کلوئیدی 40

فصل سوم : تینر

3-1 انواع تینر 41

3-1-1 تینرهای معدنی 42

عنوان صفحه

3-1-2 تینرهای آلی 44

3-2 مهمترین تینرهای ساخته شده 46

فصل چهارم : حفاری بوسیله هوا

4-1 حفاری تحت تعادل 48

4-2 روش های حفاری با هوا 50

4-2-1 روش تر 50

4-2-2 روش خشک 51

فصل پنجم : سیال حفاری هزینه ها را تا 10%

در هر فوت کاهش می دهد

5-1 مقدمه 52

5-2 زمینه میدان 54

5-3 انتخاب مته و هیدرولیک 55

5-4 مایع حفاری 56

5-5 نتیجه استفاده از سیال حفاری 59

5-6 بالا بردن rop 62

عنوان صفحه

5-7 خلاصه کارهای انجام شده 63

5-8 نتیجه 65

فصل ششم : تصفیه گل حفاری

6-1 مقدمه 66

6-2 سیستم های تصفیه گل حفاری 68

6-2-1 سیستم solid control 69

6-2-2 سیستم zero discharge 71

6-3 بازیافت گل های حفاری 72

6-4 کاهش حجم پسماند 74

6-5 به حداقل رساندن حجم باطله به کمک نرم افزار 75

6-6 به حداقل رسانی حجم باطله توسط دستگاه های فرآوری 77

6-7 کاربرد خشک کن ورتیکال بست 78

6-8 تشریح سیستم 79

6-9 سیستم اداره سیال 82

6- 10 نتیجه گیری 84

منابع 89

پیش گفتار

امروزه علم سیال شناسی و نیز ی گل وسعت وگستردگی زیادی پیدا کرده است بطوریکه در حال حاضر این رشته به صورت تخصصی و فنی در مقاطع ی تحت عنوان ی گل تدریس می شود .

در طی عملیات حفاری چه در صنایع نفت و چه در صنعت معدنکاری مهمترین عوامل و فاکتورها در رسیدن به اه از پیش تعیین شده سیال حفاری می باشد زیرا با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که هر یک از سیالات دارند به پیشرفت عملیات کمک شایانی می کنند . به عنوان مثال از طریق گل می توان به نوع سازند زمین شناسی که در حال حفر شدن است پی برد و یا از بروز اتفاقات بسیار م ب و خطرناک همچون فوران چاه جلوگیری کرد .

اولین چاه نفتی مربوط می شود به ژوئن سال 1859 که در کنار یک چشمه نفتی در پنسیلوانیا حفر شد و در 27 اوت همان سال در عمق 21 متری به نفت رسید . این چاه توسط شخصی به نام ادوین دریک حفر شد و او اولین ی بود که نفت را از چاهی که با وسایل مکانیکی ساده حفر شده بود است اج کرد . به نوعی می توان گفت که جرقه ایجاد صنعت گل از همان سالها زده شد و تا به حال پیشرفت و ترقی قابل توجهی نموده است .

در چاه های نفتی به علت عمق زیاد و وجود فشارهای ئیدروستاتیکی بالا و نیز

فشارهای زمین ایستایی (over burden pressure ) باید از سیالاتی استفاده کرد که چندین خواص شیمیایی مختلفی داشته باشند تا بتوان از این سیال برای چندین هدف مختلف استفاده کرد به عنوان مثال باید وزن آن توانایی کنترل طبقات را داشته باشد و یا بتواند به خوبی متة حفاری را روغنکاری و خنک کند و نیز به مخزن نفتی ما آسیبی نرساند و راحت بتواند توسط پمپ های گل ، پمپ شود یا به عبارتی دیگر گرانروی آن به اندازه ای باشد که فشار به پمپ های گل وارد نسازد .

گل های حفاری از طریق پمپ به رشته لوله های حفاری وارد می شود و با سرعت بسیار زیاد از سر نازل های مته به درون چاه می ریزد و از فضای بین رشته لوله حفاری و دیوارة چاه ( فضای آنالوس ) به سطح زمین منتقل می شود . وقتی که گل به سطح زمین می رسد گل قبل از بازگشت به مدار بررسی سرندهایی ریخته می شود که توسط آن ها ذراتی که در اثر حفاری سازند وارد گل شده اند خارج می شود . این سرندها بر اساس اندازة ذرات ، مش بندی شده اند . به عنوان مثال برای جدا ، ذرات رس بر روی سرندی به نام shale shaker ریخته می شود و بعد در تانکی به نام mud tank ذخیره می شوند . بر اساس ترکیباتی که دارد تصفیه می شود و مجددا به

مدار گردش گل باز می گردد .

از روی ترکیباتی که گل زمان خارج شدن از چاه دارد می توان تا حدود زیادی به مطالبی پیرامون چاه پی برد از آن جمله می توان از میزان گاز درون گل و یا میزان آب گل حفاری و نیز نوع جامداتی که در آن وجود دارند به اطلاعاتی هرچند مختصر ولی بسیار مهم پی برد .

با توجه به مطالبی که ذکر شد به خاطر اهمیت و حساسیتی که این مقوله دارد تلاش های بسیاری برای پیشرفت این صنعت می شود .

در این تحقیق سعی شده است انواع سیالات حفاری معرفی شود و همچنین نقش کلیدی هر یک از آن ها در طی عملیات حفاری تعیین شود تا با استفاده از هر یک از آن ها در زمان مشخص بتوان هزینه های حفاری را کاهش دهیم و راندمان عملیات را بالا ببریم .

همچنین در پایان این تحقیق پروژه های عملی و اجرا شده ای که با مؤفقیت به اتمام رسیده اند آورده شده است تا نمونة عملی خوبی برای اجرای هر چه بهتر عملیات حفاری به دست متخصصان باشد .

1-1 مقدمه

سیال حفاری به گاز ، مایع و یا گلی که در سیستم حفاری جریان دارد گفته می شود . سیال های حفاری که اساسا برای ایجاد ایمنی ، بالا بردن بازدهی ، کارآیی و افزایش بهره وری اقتصادی در حفاری به ویژه حفاری چاه های نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرند به طور کلی به سه گروه گازها ، مایعات و گل حفاری تقسیم می شوند . هر یک از انواع سیالات حفاری دارای مزایا و محاسنی می باشند بنابراین انتخاب بهترین و کارآترین سیال حفاری به عوامل چندی بستگی دارد . برای انتخاب بهترین و مناسب ترین سیال حفاری می توان تمامی فاکتورهای مؤثر را مشخص نموده و به هر یک از آنها بر اساس یک سیستم امتیاز دهی به هر یک از این فاکتورها امتیازی را نسبت داده و در نهایت بر اساس مجموع امتیازات حاصله از تاثیر فاکتورهای مختلف سیال بیشترین امتیاز را به عنوان مناسب ترین سیال حفاری انتخاب کرد . فاکتورهای موثر بر عملیات حفاری شامل نوع و روش حفاری ، نوع و جنس لایه های سنگی ، حمل و نقل، میزان هزینه و تاثیر بر روی محیط زیست می باشند .

1-2 هرز روی سیال حفاری

از جمله مشکلات در ارتباط با سیال حفاری، هرزروی آن و تحمل هزینه های سنگین ناشی از آن است . هرزروی سیال حفاری وارد شدن حجم قابل توجهی از این سیال به درون سازندی که حفاری می گردد می باشد . هرزروی زمانی رخ می دهد که تراوایی سازند به اندازه کافی است یا حفره ها و ش تگی های موجود در سازند چنان بزرگ هستند که بوسیله مواد جامد موجود در گل مسدود نمی شوند . هرزروی سیال حفاری ممکن است از مقدار خیلی کم تا خیلی زیاد متغیر باشد . هزینه های اضافی سالیانه و اتلاف وقت دکل حفاری به واسطه مشکلاتی از این قبیل بالغ بر میلیون ها دلار میگردد . در نتیجه توجه به بهینه عملیات حفاری و نیاز به کاهش هزینه های مرتبط با هرزروی سیال حفاری ضروری به نظر می رسد . نتایج تجربی حاصل از مقابله با هرزروی سیال حفاری در یک سازند نمی تواند بعنوان یک راه حل عمومی در رفع مشکلات مشابه در مناطق دیگر مورد استفاده قرار گیرد . در چنین شرایطی روش های گوناگون که ترکیبی از علم و تجربه می باشند بسته به نوع هرزروی که می تواند جزئی یا کلی باشد به کار گرفته می شوند . لذا بدین منظور بعضی از روش های کاربردی خاص سریعا بدون توجه به جنبه های اقتصا ان و اثرات آن بر روی سازند مورد استفاده قرار می گیرند .

هرزروی سیال حفاری علاوه بر تحمیل هزینه های اضافی جهت تهیه و جایگزینی مجدد گل در حین عملیات حفاری باعث وارد آمدن صدمات جدی به یک مخزن می گردد . بسیاری از مخازن به علت صدمات وارده بصورت شیمیائی مورد درمان قرار می گیرند . این درمان که با اسیدزنی به مخزن صورت می گیردعلاوه بر اتلاف وقت مست م هزینه های اضافی بوده و حتی ممکن است در درمان مخزن نتایج مطلوبی نداشته باشد.

1-3 انواع سیالات حفاری

سیالات حفاری به طور کلی به پنج گروه زیر تقسیم می شوند :

1-3-1 گازها : گازهای عمده مورد مصرف در حفاری ، هوا ، گاز طبیعی و نیتروژن و دی ا یدکربن می باشند . امکان بکارگیری نیتروژن و دی ا یدکربن درحال بررسی و تحقیق است که نتایج اولیه بدست آمده از آن امیدوارکننده نبوده است . تنها گازی که در عمل از آن استفاده می شود هوا است . هوا ، سبک،ارزان و بهترین تمیزکننده است ضمن آنکه به دیواره چال نیز آسیب نمی رساند و سرعت انتقال ده ریزه های حفاری با هوا زیاد است و به همین دلایل در حفاری انفجاری از هوا استفاده می شود . اما در همه موارد حفاری نمی توان از هوا استفاده کرد به عنوان مثال در حفاری های اکتشافی و حفاری های عمیق با ماشین های چرخشی از هوا استفاده نمی شود .

1-3-1-1 معایب سیالات گازی :

الف : ترکیب هوا با گاز متان ( در صورتی که 5 تا 15 درصد ترکیب هوا را تشکیل دهد) موجب انفجار خواهد شد . در نتیجه استفاده ازآن محدود است.

ب : وجود ا یژن و انیدرید کربنیک در هوا باعث خوردگی یا فرسایش ابزار آلات حفاری می شود .

ج : به دلیل کمی وزن مخصوص گازها کنترل فشار طبقات زیر زمین تقریبا امکان پذیر نیست .

د : به دلیل پائین بودن چگالی انتقال قطعات درشت حفاری به عنوان نمونه های مغزه ای توسط هوا به سختی انجام می گیرد .

س : برای رفع مشکلات ناشی از شیل کاربرد ندارد .

ص : حفاری با هوا همراه با گرد و غبار زیاد است مخصوصا اگر در آن سیلیس و اندازه آن کمتر از 05/0 میلیمتر باشد چنانچه گرد و غبار حذف نشود علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای تعمیر و سرویس ماشین شرایط کار نیز برای برای حفار یا حفاران دشوار خواهد شد .

1-3-1-2 محاسن سیالات گازی :

حفاری با گازها سریع انجام می شود . میزان هرز روی سیال حفاری کم است و طبقات حفاری شده با هوا از کمترین ضایعات برخوردارند .

1-3-2 مایعات : مایعاتی که به عنوان گل حفاری مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : آب خالص ، آب نمک و نفت خام .

بعد از هوا تقریبا آب به دلیل گرانروی و چگالی کم آن مناسب ترین سیال حفاری برای ایجاد چال در شرایط عادی است . حفاری از میان ماسه سنگ توسط آب خالص موجب انبساط و ازدیاد حجم رس موجود در ماسه سنگ می شود که سبب مسدود شدن منافذ سنگ می گردد . این فرآیند بخصوص در چاه های نفت اهمیت ویژه ای دارد زیرا باعث عدم ورود نفت از ماسه سنگ به چاه می شود . آب نمک موجب انبساط کمتر رس با توجه به آب خالص می شود . در مواردی ممکن است اساس سیال آب باشد اما روغن به آن اضافه شده باشد یا برع در این شرایط سیال به ح امولسیونی در می آید . افزودن روغن به آب به دلیل ایجاد خاصیت جلادهندگی به سیال است .


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست

روایت مشاور مدیرعامل در امور بانوان شرکت حفاری شمال از بازدیدهای دوره ای خانم ها از دکلهای حفاری:
حفاری صنعتی سخت و پرمخاطره است،شاید همین خصلت های خاص صنعت حفاری باعث شده است تا حوزه عملیاتی این صنعت با حضور ن در دکل های حفاری بیگانه باشد،البته این سخن هرگز به معنای نفی توانمندیها و استعدادهای فنی ن نیست بلکه ماهیت کار سخت و سنگین حفاری که قابلیت های جسمانی قوی تری نیاز داردباعث شده است تا عملیات حفاری به تعبیری به حوزه ای مردانه تبدیل شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی شرکت حفاری شمال ، شرکت های بزرگ فعال در صنعت حفاری در بخش های وسیع ستادی خود بر شالوده استعدادها،توانمندیها و قدرت تفکر خانمها استوار است،به موازات و به دلیل فقدان ارتباط مستقیم میان بخش های ستادی و عملیاتی اطلاع و آگاهی خانمهای شاغل در ستاد از واقعیت ها و مسائل بخش عملیات صنعت حفاری بسیار اندک و قلیل است.
چه بسیار نی که طی نیم قرن گذشته پا به صنعت حفاری ایران گذاشته و پس از سالها کار بازنشسته هم شده اند،آنچه از تاسیسات نفت و حفاری دانسته اند محدود به روایت های پراکنده و نقل قول های غیر مستقیمی بوده است که از زبان دیگران شنیده اند.
در شرکت حفاری شمال نیز که بزرگترین شرکت حفاری غیر تی ایران و یکی از توانمندترین شرکت های حفاری منطقه اکو و خاورمیانه است تا کنون رسم مرسوم همان بوده است که طی نیم قرن گذشته وجود داشته است.حوزه عملیات محدوده ای مردانه تلقی شده است و ن با مسائل و کارکردهای عملیات بیگانه بودند.
انتصاب مشاور مدیر عامل در امور بانوان در شرکت حفاری شمال در سال گذشته ،نقطه عطفی در رویکردهای مرتبط با مسائل ن در شرکت بود که تعداد قابل توجهی از کارکنان ستادی آنرا،خانمهای فارغ حصیل در رشته های تخصصی تشکیل می دهند،با حکم انتص که هدایت الله خادمی خطاب به کبری حق شناس به عنوان مشاور مدیرعامل در امور بانوان داد گام اول تغییر در رویکردهای فکری در حوزه ن برداشته شد.
مجموعه بازدیدهای حوزه ای خانمهای شاغل در شرکت حفاری شمال از دکل های حفاری و آشنایی آنان با روند فعالیت عملیات محصول همان تغییر رویکردی است که نسبت به نقش و تاثیر ن در مسیر رشد و توسعه یک شرکت حفاری بین المللی ایجاد شده است.
با تلاش ها به ابتکار خانم حق شناس و نظر مساعد هدایت الله خادمی مدیر عامل این شرکت ،مجموعه بازدیدهای خانم های شاغل در شرکت از تاسیسات و دکل های حفاری سازمان دهی و تا کنون 3 دوره آنها اجرا شده است.

http://www.ndco.ir/contentimages/kh-haghshenas%20(2).jpg

خانم حق شناس باخبر شدیم که مدتی است اردوهای فرهنگی برای بازدید از دکل های حفاری برای خانم های شاغل در شرکت حفاری شمال تدارک دیده اید، لطفا توضیح دهید که اصل این فکر از کجا نشات گرفت و هدفگذاری اصلی برای برگزاری این اردوها چه مواردی بوده است؟
اولین بار که یک دستگاه حفاری را از نزدیک دیدم در سال 1389 بود که یک سفر کاری به همراه همکاران منابع انسانی داشتم و سختی کار و محیط پر مخاطره دستگاه حفاری را مشاهده نمودم و مایل بودم کارکنان ستادی نیز از دستگاههای حفاری بازدید نموده و سختی کار حفاری را درک نمایند. ضمناً عدم درک نظرات و صحبتهای کارکنان مشغول خدمت در منطقه عملیاتی توسط کارکنان واحدهای ستادی و عدم آشنایی همکاران خانم با اصطلاحات مربوط به دستگاهای حفاری و حتی پس از دانستن معانی اصطلاحات عدم درک آنها، و حتی بعضی مواقع اعتراض به نحوه صحبت و عجله داشتن آنها در انجام کارشان که به نظر اینجانب تمام این مسائل ناشی از عدم درک وضعیت کارکنان عملیاتی می باشد دلایلی بود که پس از مذاکره با مدیر عامل محترم که همیشه برای حل و بهبود مسائل و مشکلات همکاری و همفکری لازم را دارند تصمیم گرفته شد که تورهایی برای بازدید همکاران خانم از محیط کار ا ی برگزار گردد.

یک نفر خانم هرگز نمی تواند در محیط دکل حفاری کار کند( به دلیل ماهیت عملیات سخت در دکل) با این وصف بازدید از یک دکل حفاری برای یک خانم شاغل در محیط ستادی چه دستاوردی در روند گرایش های شغلی و ارتقای بهره وری او در شغل خود خواهد داشت؟
-خانمها با بازدید ازدستگاههای حفاری به سختی و مشکلات کار، آگاه می شوند. معمولاً هر گاه افراد بتوانند تمام مسائل و مشکلات همدیگر را بدانند و درک نمایند بهتر می توانند در کنار هم کار را پیش ببرند. فعالیتهای عملیاتی کاملاً با فعالیتهای ستادی متفاوت می باشند و لیکن واحدهای ستادی مکمل فعالیت واحدهای عملیاتی هستند در نتیجه باید مشکلات و سختیهای کار عملیاتی را بدانند تا بتوانند وظیفه خود را به بهترین نحو انجام دهند.

لطفا توضیح دهید که از ابتدای طرح موضوع اردوهای فرهنگی مذکور تاکنون چند دوره بازدید اجرا و از کدام دکل ها بازدید انجام شده است و چه تعداد از خانم های شاغل در شرکت در این بازدیدها حضور یافته اند؟
-سه دوره بازدید برای همکاران خانم از دکلهای 111،113 و 114 برگزار شده است که تا کنون حدود 47 نفر از همکاران در این تورها شرکت کرده اند و یک دوره بازدید نیز برای همسران همکاران از دکلهای 111و113 برگزار شده است..

برنامه های آتی برای بازدیدهای ویژه خانم ها را لطفا شرح دهید؟
-انشا الله برنامه بازدید از دکلها ادامه پیدا می کند و این برنامه را تا حدی که نتیجه مطلوب را بدست آوریم ادامه خواهیم داد.

همانگونه که می دانید افراد شاغل در دکل ها به صورت ا ی کار می کنند و ممکن است خانواده آنها در طول مدت اشتغال همسرانشان هرگز با واقعیت های دکل حفاری از نزدیک آشنا نشوند ،آیا برنامه ای هم برای شناخت بیشتر همسران حفارمردان شرکت از محیط دکل ها و کار در شرایط پرمخاطره دکل طراحی شده است؟
-اطلاعیه ای در خصوص اینکه همکارانی که متقاضی بازدید همسرانشان از دکلهای نفتی هستند صادر شده که تعدادی ثبت نام نموده اند و برنامه ریزی شده که همسران همکاران نیز با شرایط سخت و پر مخاطره محیط کار همسرشان آشنا شوند و آشنایی با محیط کار همسر شان می تواند اثر مثبتی در درک متقابل آنها داشته باشد.

خانم حق شناس روحیه و نگرش خانم های بازدیدکننده از دکل ها قبل و بعد از بازدید چگونه بوده است؟ لطفا دراین زمینه با ذکر مثالی توضیح دهید
- با توجه به اینکه خانمها برای اولین بار برای دیدن دستگاه حفاری می روند اکثراً می گویند دیدن دستگاه حفاری یک حس غرور ملی در آنان ایجاد می نماید و با افتخار در مورد شرکت خود صحبت می نمایند، و با توجه به آشنایی با سختی کار اکثریت خانمها اعلام می نمودند که باید رسیدگی ویژه ای به حق و حقوق کارکنان عملیاتی بعمل آید تا انگیزه بیشتری برای آنان ایجاد نماید تا شرایط سخت کار را راحت تر تحمل نمایند و کار عملیاتی را با پشتکار و دقت بیشتری انجام دهند.

آیا در جریان بازدیدها مسایل و نکات فنی همچون اجزای دکل یا وضعیت عملیات از سوی پرسنل توضیح داده می شود یا خانم ها سئوالاتی در این زمینه می پرسند؟
-بله در هر بازدید کلیه خانمها به همراهی رئیس دستگاه به بالای دکل می روند و رئیس دستگاه با حوصله تقریباً کلیه اجزاء دکل و نوع فعالیتهای کارکنان عملیاتی را توضیح داده و خانمها سؤالاتی را که برایشان پیش می آمد را مطرح می د با سعه صدر پاسخگو بودند، که نشاندهنده اشتیاق خانمها به دانستن اطلاعات مربوط به عملیات حفاری می باشد./

با پیشرفت علم و پیشرفت در ساخت ماشین های حفاری، استفاده وسیع ماشین آلات حفاری به جای عملیات آتشباری برای حفاریات زیرزمینی کاربرد وسیعی پیدا کرده است
دسته بندی سایر گروه های علوم انسانی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 9273 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78
پاو وینت ارزی کیفیت اجرایی ماشین های حفاریفروشنده فایل


کد کاربری 1024پاو وینت ارزی کیفیت اجرایی ماشین های حفاری


مقدمه :
با پیشرفت علم و پیشرفت در ساخت ماشین های حفاری، استفاده وسیع ماشین آلات حفاری به جای عملیات آتشباری برای حفاریات زیرزمینی کاربرد وسیعی پیدا کرده است. در حفاری مکانیزه از ابزار و ماشین آلات برای حفر فضاهای زیر زمینی استفاده می شود و هدف اصلی آن رسیدن به سرعت بالا در احداث و حفر این فضاها می باشد. عملیات حفاری یکی از پرهزینه ترین عملیات اجرای در حفریات زیرزمینی می باشد. از طرفی در انتخاب دستگاه حفاری محدودیت زیادی وجود دارد و یا به بیان دیگر در انتخاب دستگاه حفاری انعطاف پذیری وجود ندارد یعنی در یک پروژه استفاده از چندین ماشین حفاری, به دلیل بحث اقتصادی و هزینه بالایی ماشین آلات حفاری کمتر استفاد می شود. بنابراین باید قبل از انجام عملیات، نوع دستگاه و ماشین آلات حفاری مشخص شده باشد. در انتخاب نوع ماشین حفاری بررسی و کارایی آن، یکی از عوامل بسیار مهم می باشد. در نتیجه بررسی عملکرد و کارایی هریک از ماشین الات حفاری یکی از عوامل بسیار حیاتی در حفریات زیر زمینی می باشد. در این جا بحث در مورد عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع دستگاه نمی باشد بلکه عملکرد دستگاه حفاری رودهدر و tbm به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته شده است.فهرست مطالب:
‏1- مقدمه :
2- عملکرد و کارایی عملیات حفاری:
3- عملکرد ماشین رودهدر:
3-1 مقدمه:
3-2 پارامترهای موثر ماشین رودهدر در عملکرد:
3-2-1 تاثیر نوع و توان ماشین رودهدر بر عملکرد حفاری:
3-2-2 تاثیر نوع سر مته ماشین رودهدر بر هملکرد حفاری :
3-2-2-1 انواع مته:
3-2-2-2 تاثیر فاصله داری برنده ها در سرمته بر عملکرد دستگاه رودهدر:
3-3 تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی در عملکرد ماشین رودهدر:
3-3-1 تاثیر مقاومت سنگ: .
3-3-2 تاثیر زون چسبنده:
3-3-3 تاثیر مواد ساینده بر عملکرد حفاری:
4- پیش بینی عملکرد ماشین تمام مقطع:
4-1 مقدمه: .
4-2 عوامل موثر در عملکرد ماشین تمام مقطع:
4-2-1 عوامل ژئوتکنیکی موثر در عملکرد ماشین تمام قطع:
4-2-1-1 نرخ نفوذ و مقاومت فشاری
4-3 پیش بینی تجربی عملکرد ماشین حفاری تمام مقطع:
4-3-1 روش ساده :
4-3-2 روش چند متغیره:
4-3-2-1 روش nth .
4-3-2- 2 روش rmi.
4-3-2-3 روش csm...
4-3-2-4 روش qtbm:.
4-3-2-5 روش rsr:
4-4 مطالعه موردی پیش بینی تجربی عملکرد ماشین تمام مقطع:
4-4-1 تونل من:
4-4-2 تونل پیو:
4-4-3 تونل وارزو: .
4-4-4 طبقه بنده توده سنگ : .
4-4-5 روابط های تجربی :
4-4-5-1 نرخ پیشروی: .
4-4-5-2 روابط تجربی برای سنگ های مختلف: .
4-4-6 مقایسه با روش های پیش بینی عملکرد: .
4-4-6-1 مدل rsr:.
4-4-6-2 مدل qtbm:
5- نتیجه گیری: .
6- منابع: .


 


کنترل فوران چاه­های نفت و گاز، یکی از مهم­ترین دغدغه­های صنعت حفاری است و به همین علت در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.درفصل اول، مقدمه­ای بر کنترل فوران چاه­های نفت و گاز و اهمیت آن و ضرورت بررسی علمی آن آورده شده است.در فصل دوم، مفاهیم و تعاریف اولیه و روش­های کلی کنترل فوران چاه­ها، بیان شده است. در فصل سوم، به روش تحقیق پرداخته شده که در این تحقیق از دو روش آزمایش و بررسی­های میدانی، استفاده شده است. در فصل چهارم، به عنوان نمونه، روش کنترل فوران یک نمونه چاه نفتی و یک نمونه چاه گازی ایران، آورده شده است و در پایان، نتایج تحقیق و پیشنهاداتی برای حل مشکلات فعلی کشور در زمینه­ی کنترل فوران آورده شده است..واژه های کلیدی:کنترل فوران، سیلان، کشتن چاه، فشار ش ت سازند، فشار هیدرواستاتیکفهرست عناوینصفحه1 فصل اول مقدمه. 12 فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع.. 32 .1 تعاریف 42 .1 .1 تعریف سیلان.. 42 .1 .2 تعریف فوران.. 42 .1 .3 فشار هیدرواستاتیک.... 42 .1 .4 فشار سازندی.. 42 .1 .5 فشار ش ت سازند. 42 .2 دلایل سیلان..2 .3 نشانه های وقوع سیلان.. 52 .4 پیشگیری فوران.. 62 .5 کنترل فوران چاه­های نفت و گاز 62 .5 .1 کنترل اولیه­ی چاه 62 .5 .2 کشتن چاه 72 .5 .3 مهار چاه 83 فصل دوم روش تحقیق... 13 .1 آزمایش نشتی.. 3 .1 .1 فرایند تست نشتی..3 .2 بررسی­های میدانی..4 کنترل فوران چاه نفت 50 اهواز و چاه گازی 23 کنگان.. 154 .1 عملیات مهار چاه نفت 50 اهواز 164 .2 عملیات مهار چاه گازی 23 کنگان..5 نتیجه­گیری و پیشنهادات...5 .1 حرکت به سوی حفاری علمی..5 .2 ارتباط صنعت و 5 .3 ایجاد سازمان ملی کنترل فوران چاه­های نفت و گازمنابع و مراجع.. فهرست اشکالصفحهشکل 2- 1 نمای بیرونی شیر فوران گیر. 7شکل 2-2 آب­پاشی برای خاموش شعله­های آتش............................................................................9شکل 3-1 فشار ش ت سازند..................................................................................................................13شکل 4-1 نصب دودکش زیر چتر آب توربو­پمپ­ها......................................................................................18 1 فصل اول مقدمهمقدمه مهار فوران چاه­های نفت و گاز، همواره یکی از دغدغه­های پس از کشف نفت بوده است.آزاد شدن نیروی عظیم طبیعت، به صورت خارج از کنترل، هولناک است.بدون شک، کنترل فوران مقوله­ایست و مهار فوران چاه­های سرکش که از کنترل خارج شده­اند، مقوله­ای دیگر، هرجا که چاهی برای است اج نفت و گاز حفر می­شود، می­بایست تمهیدات لازم برای کنترل فوران و در صورت خارج شدن فوران از کنترل، مهار چاه نیز مد نظر قرار گیرد، به همین دلیل است که کلیه­ی دکل­های حفاری در خشکی و دریا مجهز به تجهیزات کنترل فوران می­باشند. براساس مقررات شرکت­های حفاری، دستورالعمل­های لازم برای مقابله با این پیشامد باید تدوین شود و مسئولیت­های اشخاص، معلوم شود و افراد بر پایه­ی مسئولیت­های محوله می­بایست دوره­های آموزشی لازم را طی کنند.پیامدهای فوران چاه­های نفت وگاز، بسیار ناگوار است، ساده­ترین فوران می­تواند میلیاردها تومان، به تجهیزات، خسارت وارد کند و ده­ها میلیارد تومان از ذخایر طبیعی کشور را نابود و به محیط زیست خسارات جبران­ناپذیری وارد ­کند و ممکن است، این حادثه، خسارات جانی نیز داشته باشد.لازم به ذکر است که احتمال وقوع فوران همواره وجود دارد و این مختص شرکت، کشور و یا منطقه­ی خاصی نیست ومی تواند در چاه­های دریایی و یا حفرشده در خشکی حادث شود.فوران ممکن است در چاه­های بسیار عمیق و با فشار بالا و یا در چاه­های کم­عمق و با فشار پایین حادث شود.مهار چاه­های سرکش، نیازمند دانش، هنر، خلاقیت و تجربه است و تنها در قالب یک کار گروهی منسجم با مدیریت قوی ممکن می گردد. بدون داشتن دانش ی حفاری، مخازن، زمین­شناسی و سایر علوم مرتبط با نفت وگاز، مهار چاه امکان ندارد. طبیعی است که این مجموعه از دانش­های ذکرشده، در یک گروه از کارشناسان جمع می­شود. 2 فصل دوممروری بر ادبیات موضوع 2 .1 تعاریف در ابتدای این فصل، می­بایست تعاریف واژه­های کلیدی را بیان کرد. 2 .1 .1 تعریف سیلان: سیلان عبارت است از ورود سیال سازندی به درون حفره چاه، در شرایطی که بلا فاصله، فشار سازندی بیشتر از فشار هیدرواستاتیک ستون سیال حفاری نشود. 2 .1 .2 تعریف فوران: در صورتی که سریعا، سیلان تشخیص داده نشده و کنترل نشود، فشار سازندی بر فشار هیدرواستاتیک ستون سیال غلبه می­کند و فوران خواهیم داشت. 2 .1 .3 فشار هیدرواستاتیک: فشار ناشی از وزن گل حفاری، که با افزودن موادی به آن ، قابل تغییر است. 2 .1 .4 فشار سازندی: فشاری که از سیال درون سازند، بر گل حفاری وارد می شود. 2 .1 .5 فشار ش ت سازند: حداکثر فشاری که سازند تحمل می­کند. اگر فشار هیدرواستاتیک بیشتر از این مقدار باشد، سازند ش ته شده و گل حفاری به درون ش تگی­ها نفوذ می­کند. 2 .2 دلایل سیلان[1] 1.عدم پایش مناسب سیال حفاری جابه­جا شده، ناشی از پیمایش رشته حفاری.- در هنگام خارج نمودن رشته­ی حفاری از چاه، از پربودن چاه از سیال حفاری، باید اطمینان حاصل کرد.2. کاهش فشار سیال حفاری ناشی از خاموش شدن پمپ­های گل3.کاهش فشار سیال حفاری، ناشی از کاهش ارتفاع سیال­ دراثر خارج شدن رشته حفاری و پر ن چاه4. کاهش فشار سیال حفاری، ناشی از مکش ایجاد شده در اثر بیرون کشیدن رشته حفاری 2 .3 نشانه­های وقوع سیلان[2] 1. افزایش در سرعت حفاری(rop) .2. افزایش گشتاور و درگ در حین حفاری.3. کاهش در چگالی شیل.4.تغییرات خواص سیال حفاری.5. افزایش شکل و اندازه کنده­ها[1]6. افزایش میزان گاز حل شده در سیال حفاری، حین حفاری، حین پیمایش و اتصال لوله­های حفاری.7. افزایش دمای سیال حفاری وجی از چاه8.بالاآمدن ناگهانی و غیر معمول سطح گل در تانک گل 2 .4 پیش­گیری فوران با افزایش دقت و توجه به نکات ایمنی در مراحلی از حفاری که احتمال وقوع سیلان زیاد است و توجه به نشانه­های وقوع سیلان، می­توان بلافاصله پس ازوقوع سیلان، با افزایش وزن گل حفاری، آن را کنترل کنیم و از وقوع فوران جلوگیری کنیم.برای این منظور فشار هیدرواستاتیک گل حفاری باید بین فشار سیال سازند وفشار ش ت سازند باشد.اگر فشار هیدرواستاتیک کمتر از فشار سیال سازند باشد، سیال ، به درون سازند می­آید وسیلان رخ می­دهد و در صورتی که از فشار ش ت سازند بیشتر باشد، پس از ش ته شدن سازند، گل به درون سازند رفته و در اثر کاهش فشار گل، سیال به درون سازند می­رود. 2 .5 کنترل فوران چاه­های نفت و گاز کنترل فوران چاه­های نفت و گاز به سه مرحله­ی زیر تقسیم می­شود[3]:الف) کنترل اولیه­ی فورانب) کشتن چاه (کنترل ثانویه)ج) مهار چاه (کنترل ثالثیه) 2 .5 .1 کنترل اولیه­ی چاه هنگامی که سیال سازندی به درون چاه می­آید، در صورتی که سرعت سیال ، کم باشد با مشاهده­ی نشانه­های سیلان، می­توان وزن گل را افزایش داد و در همین ابتدای کار، فوران را مهار کرد. 2 .5 .2 کشتن چاه در صورتی که سرعت سیال سازندی زیاد باشد، پس از زمانی اندک به سطح می­رسد. در این مرحله از یک شیر فوران­گیر[2] که در بالای چاه تعبیه شده، استفاده می­شود که با افزایش فشار ناگهانی، به صورت خ ر بسته شده و فوران را مهار می­کند.(شکل 2-1) شکل2-1 نمای بیرونی شیر فوران گیر در این مرحله سیال موجود در پشت شیر فوران گیر را به روش حجم سنجی خارج می­کنند.برای این کار، شیر فوران گیر را به صورت تدریجی و در چند مرحله باز کرده و سیال را خارج می­کنیم. 2 .5 .3 مهار چاه اگر سیال سازندی با فشار و سرعت زیاد به سمت بالا حرکت کند و شیر فوران گیر هنوز نصب نشده باشد، سیال پر­فشار تمامی تجهیزات سرچاهی رااز جا کنده و به اطراف پرتاب می­کند و سیال در سطح فوران می­کند.دمای اشتعال سیال، پایین است و سیال به راحتی مشتعل می­شود.این مرحله به دو بخش تقسیم می­شود[4]:الف)اطفای حریقب)مهار کامل چاه 2 .5 .3 .1 اطفای حریق سیال فوران کرده، به دلیل دمای اشتعال پایین، مشتعل می­شود، برای کنترل فوران، باید ابتدا این آتش را خاموش کرد که به دو صورت امکان­پذیر است:- بمب خلا: مواد منفجره بر روی حلقه­ای نصب شده و پس از قرارگیری در اطراف چاه، از راه دور منفجر می­شوند، در اثر انفجار تمام ا یژن اطراف بلعیده می­شود و خلا ایجاد شده باعث خاموش شدن آتش می­شود.- آب پاشی: برای این منظور، حوضچه­هایی در اطراف چاه ایجاد کرده و آب مورد نیاز را از طریق لوله به آن منتقل می­کنند.به وسیله­ی این حوضچه ­ها آب را به پمپ­ها منتقل می­کنند و پمپ­ها، آب را با فشار بالا روی آتش ریخته و آن را خاموش می­کنند.(شکل 2-2) شکل 2-2 آب­پاشی برای خاموش شعله­های آتش 2 .5 .3 .2 مهار کامل چاه این مرحله به دو صورت امکان­پذیر است:1 . مهار چاه از بالا[3]: اگر تأسیسات سرچاهی به طور کامل از بین نرفته باشند، می­توان با جایگزینی تأسیسات جدید وتزریق گل حفاری سنگین از بالا، چاه را مهار کرد. این امر ، تنها در مواردی که فشار چاه نسبتا پایین باشد، کارامد است و در مورد چاه­های گازی کارساز نیست.2. مهار چاه از پایین[4]: در این روش، یک یا چند چاه انحرافی را با فواصل ایمن از چاه فوران کرده، حفر می­کنیم و به نقطه­ی پایانی چاه فوران کرده می­رسیم، سپس از چاه انحرافی امدادی، گل حفاری را با فشار بالا تزریق می­کنیم تا پس از ورود به چاه فوران کرده، فوران سیال به درون چاه را متوقف سازد، سپس سیمان را به چاه تزریق می­کنیم وچاه را متروکه می­سازیم. امروزه، در ی حفاری به دلیل سادگی مراحل اول و دوم کنترل چاه، تنها مرحله­ی سوم، یعنی مهار چاه را کنترل فوران چاه به حساب می­آورند. 3 فصل سومروش تحقیقمطالعات لازم برای کنترل فوران به دو دسته تقسیم می­شوند: 1.آزمایش نشتی[5].2.بررسی­های میدانی . 3 .1 آزمایش نشتی برای حفاری یک چاه به صورت ایمن، لازم است اطلاعاتی در مورد سازند مورد حفاری داشته باشیم.بیشترین حجم سیلان کنترل­نشده­ی واردشده به درون چاه، به فشار ش ت سازندهای حفاری­شده بستگی دارد.اگر فشار ستون سیال حفاری، مساوی یا بیشتر از فشار ش ت سازندهای حفاری شده شود، سازند، ش ته شده و سیال ، وارد چاه می­شود و کنترل تعادل چاه از دست خارج می­شود.فشار ش ت سازندها، در ارتباط با وزن سازند و سیال موجود در حفره­های لایه­های بالایی سازند می­باشد. ترکیب دو وزن سنگ و سیال موجود در حفره­­های لایه های بالایی، تعیین­کننده فشار طبقاتی بر روی هر لایه می­باشد.با استفاده از تست نشتی، یک مقدار عددی برای پیش­بینی فشار ش ت سازند، به دست می­آید و حد فشاری که می­توان برای حفاری سازند اعمال نمود را به دست می­آوریم.نتایج این آزمایش را می­توان برای محاسبه­ی فشار ش ت لایه­ی بعدی به کار برد وهمچنین نتایج این آزمایش، موثر بودن عملیات سیمان­کاری را نشان می­دهد. در این آزمایش از بالا، شروع به اعمال فشار بر روی چاه جداره­گذاری­شده می­کنند، به تدریج، فشار را افزایش می دهند تا زمانی­که سیال درون چاه، شروع به وارد شدن، به درون سازند کند. فشاری که سیال شروع به تزریق شدن به درون سازند می­کند را فشار نشتی گویند.(شکل3-1)شکل 3-1 نقطه­ی مشخص شده، فشار ش ت سازندرا نشان می­دهد. 3 .1 .1 فرایند تست نشتی قبل از آزمایش، فشارسنج­ها باید بررسی شوند و حد بالای فشار مشخص شود.1.قبل از حفاری کفشک، لوله­های جداری باید تست شوند.2.کفشک، سیمان و 5 تا 10 فوت از سازند زیر کفشک لوله­ را حفاری می­کنیم.3.سیال حفاری را به گردش در می­آوریم و چگالی سیال حفاری ورودی و وجی را چک می­کنیم.4.مته را تا لوله­ی جداری بالا آورده و خطوط لوله متصل به پمپ سیمان را وصل می­کنیم.5.شیرهای فوران­گیر را می­بندیم.6.با استفاده ازپمپ سیمان، با نرخ پایین در حدود نیم بشکه در دقیقه، سیال حفاری را به درون چاه پمپ می­کنیم ونمودار تغییرات فشار در برابر حجم سیال حفاری را رسم می­کنیم.7.به محض مشاهده­ی انحراف در رفتار خطی نمودار رسم شده، پمپاژ را قطع می­کنیم.8.مقداری از سیال حفاری در سازند هرزروی کرده، پس گل جایگزین به درون چاه تزریق می­کنیم.این آزمایش برای پیش­گیری از فوران و کنترل فوران در مراحل اول و دوم، مفید است اما برای مهار چاه، باید از بررسی های میدانی استفاده کرد. 3 .2 بررسی­های میدانی این بررسی­ها شامل موارد زیر می­شود:1.بررسی نشانه­های سیلانمهم ­ترین بررسی در این بخش، بررسی سطح گل در تانک گل است که تغییر ناگهانی آن، نشان­دهنده­ی وقوع سیلان است2.محوطه­سنجیدر این بخش، محیط اطراف چاه را بررسی می­کنیم تا در صورت فوران چاه، مکان مناسب، برای موارد زیر مشخص شود1.مکان حوضچه­های آب2.مکان استقرار توربوپمپ­ها3.مسیر حرکت جرثقیل­ها و ماشین­های امدادی 4 فصل چهارمکنترل فوران چاه نفت 50اهواز و چاه گاز 23 کنگان مقدمه مهار کامل چاه، به دو شیوه­ی مهار از بالا و مهار از پایین تقسیم می­شود. در این فصل، به عنوان نمونه، کنترل فوران یک چاه نفتی که از بالا مهار شده و یک چاه گازی که از پایین مهار شده، آورده شده است. 4 .1 عملیات مهار چاه نفت 50 اهواز چاه 50 اهواز، چندین مزیت داشت، مزیت اول آن این بود که دستگاه حفاری سوخته و مواد وتجهیزات در اطراف آن وجود نداشت, دوم این که در فاصله 10 کیلومتری از محل استقرار تجهیزات کنترل فوران، مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران قرار داشت، لذا دسترسی به ماشین آلات، ابزار ونفرات بسیار سریع بود و نیاز به نقل و انتقالات طولانی نداشت.اما فشار چاه اهواز 50 به مراتب بیشتر از فشار چاه 24 نفت شهر بود، از طرفی تجهیزات، ماشین آلات، سازمان و نیروهایی که که در نفت شهر به کار گرفته شدند، در زمان فوران چاه 50 اهواز وجود نداشتند.نیروهای شرکت ملی حفاری باتجارب به دست آمده از چاه 50 و تجارب بعدی به سازماندهی و برنامه­ریزی منسجم در کنترل فوران چاه های دیگر رسیدند.در اولین قدن لازم بود، میزان شیرهای سرچاهی بررسی شوند، برای انجام این کار مهارگران بایستی به چاه نزدیک می شدند.شعله ی بی امان آتش اجازه ی نزدیک شدن را به مهارگران نمی داد و برای این کار لازم بود یا شعله خاموش شود و یا مهارگران زیر چتری از آب ابتدا دودکشی را روی چاه قرار می دهند، تا شعله به ارتفاعات بالاتر منتقل شده و بتوانیم به دهانه چاه نزدیک شویم. ابتدا با استفاده از مواد منفجره سعی در خاموش سازی شعله نمودیم.همان گونه که قبلا گفته شد، برای مشتعل ماندن یک شعله چهار عامل لازم است : حرارت، مواد سوختنی، واکنش های شیمیایی و ا یژن، حال اگر یکی از عوامل گفته شده از محیط حذف شود، شعله خاموش خواهد شد.انفجار باعث می شود ا یژن موجود در اطراف شعله برای لحظاتی مصرف شود، ولی این موضوع لحظه­ای است، نتیجه ی انفجار می تواند باعث خاموش شدن شعله شود، ولی چنانچه پس از انفجار مجددا جریان ا یژن، حرارت، مواد سوختنی و واکنش های شیمیایی در محیط باشند، چاه مشتعل می شود، این همان اتفاقی بود که در چاه 50 افتاد، انفجار باعث خاموش شدن شعله برای چند لحظه می شد، ولی چون ما توان خنک محیط تا زیر دمای اشتعال مواد نفتی را نداشتیم، چاه مجددا مشتعل می شد.با توجه به فوران بیش از 60 هزار بشکه نفت در روز، خنک محیط در یک لحظه ممکن نبود. پس از چند بارتلاش نا­موفق برای خاموش سازی شعله توسط انفجار تصمیم گرفته شد، با وجود شعله چاه مهار شود.برای این کار اقدام به محوطه سازی و تسطیح اطراف چاه شد. یک حوضچه­ی ذخیره­ی آب با ابعاد 70 در 100 متر و به عمق 3.5 متر در زمین کنده شد، آب مورد نیاز این است از طریق لوله کشی و پمپاژ آب­های سطحی تامین شد. سیستم پمپاژ با فشار و دبی بالا برای ایجاد چتری از فواره های آب ایجاد شد.گروههای عملیاتی در حالی که آتش بالای سر آن ها در حال وش بود، تنها با حمایت فواره­های آب­پاش مستقر در محوطه می­توانستند به چاه نزدیک شوند.با توجه به حجم فوران و حرارت ایجاد شده، حجم آب مورد نیاز برای برای خنک محیط بسیار بالا بود، مهار­گران پس از تامین آب لازم موفق شدند به دهانه چاه نزدیک شوند و دودکش با قطر 42 اینچ را امتحان کنند.اما به دلیل سرعت بالای فوران موفق به نگهداری دودکش بالای دهانه چاه نشدند.مهار­گران بار دیگر سعی در نصب دودکش 52 اینچ نمودند، اما دوباره به دلیل سرعت بالای فوران و حجم کم چتر آب ناموفق بودند.پس از چندین بار تلاش ناموفق برای نصب دودکش، سرانجام با نصب دو دستگاه توربو­پمپ در منطقه و افزایش حجم چتر آب، مهارگران موفق به نصب یک دودکش 42 اینچ بر روی چاه شدند. پس از قرار گرفتن دودکش روی دهانه چاه، شعله به بالا منتقل شد و مهارگران زیر چتری از فواره­های آب موفق به نزدیک شدن به دهانه چاه شدند.شکل 4-1 نصب دودکش زیر چتر آب توربو­پمپ­هاتاج چاه از سه قسمت زیر تشکیل شده است:1.سری تولید .2.سری رشته تکمیل چاه .3.سری لوله جداری .در اثر انفجار، قسمت شماره یک آسیب دیده بود، لذا باید بخش های آسیب دیده، بریده می­شد، با توجه به فوران چاه، دو روش وجود داشت:الف) قطع قسمت­های آسیب­دیده توسط انفجار هدایت شونده.ب) برش پیچ­های فلنج رابط بین سری تولید و سری رشته­ی تکمیل.ابتدا در چند نوبت گروه­های عملیات پاسداران تلاش د تا با استفاده از بمب ­های هدایت شونده، اقدام به جداسازی بخش آسیب­دیده سری تولید از روی چاه نمایند. اما نتیجه­ای حاصل نشد، یکی از اعضای عملیات گروه پاسداران به نام عزیز الماسی به دلیل مکش شدید ایجاد شده در اطراف دودکش نصب شده در دهانه­ی چاه، به شهادت رسید و در جوار رحمت حق تعالی قرار گرفت.پس از تلاش­های ناموفق و تقدیم یک شهید، برای جداسازی بخش آسسیب­دیده توسط انفجار هدایت شده، تصمیم گرفته شد، با ب پیچ­های فلنج 12 اینچ، اقدام به جداسازی شیر توپی آسیب­دیده نمایند.برای ب بخش­های آسیب­دیده­ی چاه در حال فوران، از سیستم جت­ آب مخلوط با ماسه و یا تجهیزات برش با شعله استفاده می­شود. اما برش با آب به دلیل عدم تولیدحرارت از ایمنی بالاتری برخودار است. استفاده از برش با شعله به دلیل وجود آلودگی­های مواد هیدروکربوری در منطقه خطرناک است. اما به دلیل عدم دسترسی به تجهیزات برش با آب، چاره­ای جز استفاده از برش با شعله نبود .برش پیچ­های فلنج 12اینچی، به وسیله­ی آتش در حالی که روزانه 50 میلیون فوت مکعب گاز آماده اشتعال و 50تا 60هزاربشکه نفت خام با سرعت در حال وج بود. این از بارزترین نمونه­های شهامت و ایثار کارکنان صنعت بود. پس از جداسازی بخش آسیب­دیده­ی سری تولید، سری تکمیل در دسترس قرار گرفت.جهت نصب شیر توپی جدید لازم بود، ابتدا شعله خاموش شود. برای خاموش­سازی شعله تلاش­های زیادی شد، بارها از طریق انفجار، سعی در خاموش شعله شده که نتیجه بخش نبود. استفاده از بمب های هدایت شونده نیز کارساز نشد. در نهایت تصمیم گرفته شد در حین شعله­ور بودن چاه، عملیات نصب شیر توپی انجام گردد و هم شعله به کنترل در­آید.این روش نوآورانه برای اولین بار در دنیا توسط متخصصان صنعت نفت ایران به کار گرفته می­شد، برای انجام آن می­بایست مقدمات کار فراهم گردد، در این هنگام، دومین شهید این عملیات به نام محمد علی دوستانی نیز به دلیل سوختگی ، به خیل شهیدان انقلاب ی پیوست و یاران خود را در غم از دست دادنش عزادار کرد.تجهیز ساخته شده، باید هم شعله را به بالا هدایت می کرد، تا امکان نزدیک شدن مهارگران به دهانه چاه فراهم می­آمد و هم روی فلنج 12 اینچ نشسته وپیچ می­شد و همچنین امکان پمپاژ سیالات به درون چاه جهت کشتن را فراهم می کرد و شیر توپی برای مسدود چاه می­داشت.این یک تجهیز ابداعی بود که برای اولین بار طراحی و ساخته می­شد. نصب آن کار بسیار دشوار و نیازمند رشادت و شجاعت بالایی بود.مجددا با بهره گیری از توان حداکثری، فشار و حجم لازم برای منحرف شعله و خنک محوطه تامین شد. در حین عملیات نصب تجهیز بر روی چاه که چهار روز طول کشید، اگر یک لحظه فواره­های آب قطع می­شدند، کلیه نفرات گروه مهار تحت حرارت شعله می­سوختند.جهت تامین فشار و حجم لازم برای فواره­های آب پاش، از دو دستگاه توربو­پمپ دیگر استفاده شد که قادر بودند آب را با فشار 200psiپمپ نمایند. شیر توپی که قرار بود بر روی دهانه چاه نصب شود، درون یک دودکش 42 اینچ تعبیه شد.سرانجام دودکش 42 اینچ و شیر توپی روی چاه فرار گرفت. طی چهار روز اعضای گروه، بستن پیچ­های فلنج چاه را در میان آب و دود و گاز و نفت و آتش به پایان رساندند. در تمام این مدت، گروه مهار، زیر حجم انبوه آب قرار داشتند و اگر یک لحظه آب قطع می­شد، مهارگرانی که در دهانه­ی چاه در حال بستن پیچ­ها بودند، حتی فرصت فرار را هم پیدا نمی­ د. 4 .2 عملیات مهار چاه گازی 23 کنگان به دنبال افت فشار چاه و مسدود نمودن آن، در ابتدا شرکت نفت جهت بررسی وضعیت چاه اعزام شد. لوله جداری و لوله مغزی تکمیل چاه 7 اینچ در عمق 66 متری زیر سطح زمین دچار آسیب شده و پارگی ناشی از این آسیب باعث فوران زیرزمینی شده بود.ابتدا آب و سیمان و دیگر افزودنی­ها به درون چاه و دالیز آن پمپ شد تا نقطه شکاف بسته شود، اما موفقیت­آمیز نبود.با وجود گاز نشت کرده در سطح زمین، اطراف دهانه چاه، هر لحظه امکان مشتعل شدن گاز وجود داشت. در ابتدا تلاش شد تا با پاشش آب بر روی تاج چاه، سعی در حفظ آن نموده تا پس از مهار چاه از زیرزمین بتوان برای ایمن سازی چاه، از تجهیزات سرچاهی آن استفاده نمود.این اولین مورد فوران چاه گازی بود که نیروهای مهارگر ایرانی با آن مواجه می­شدند، در حالی که، هیچ گونه اطلاعات مستندی از مختصات فنی چاه و موقعیت دقیق آن در دست نبود.پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، گروه مهار چاه تصمیم به حفاری دو چاه امدادی در دو سوی چاه 23 کنگان گرفت.دستگاه حفاری 82 فتح که در حال تکمیل یک چاه در منطقه گازی هما بود، پس از تکمیل چاه در اسفند سال 84 به منطقه اعزام شد و بر روی محلی با فاصله 220 متری از چاه 23 کنگان مستقر شد.پس از سه ماه حفاری در شرایط سخت، چاه امدادی کنکان 23-ب به صورت انحرافی به عمق 2500 متری دست یافت. چاه امدادی دوم با استقرار دستگاه حفاری 42 فتح در فاصله 300 متری از دهانه چاه کنگان23 اقدام به حفاری چاه امدادی 23-الف نمود.در عملیات مهار آتش چاه 23 کنگان یکی از بزرگ ترین پیچیده­ترین خدمات آب رسانی از طریق خلیج فارس انجام شد، که در نوع خود بی­سابقه و کم­نظیر بود.واحدهای ی در مدتی کوتاه، 6 است آب با حجم مجموع 70هزار بشکه ساختند و جهت تامین آب است ها دو خط لوله 6 اینچ به طول 25 کیلومتر از خلیج فارس کشیده شد.برنامه چاه های امدادی، دست­ی به حفره­ی باز چاه و پمپاژ آب و سیال حفاری به­منظور کشتن چاه از زیر محل فوران بود.قطر چاه امدادی در لحطه برخورد با چاه 23 کنگان باید 6 1/8 inمی­بود و تحت زاویه 60 درجه تا عمق 2500 متری حفاری می­شد.عدم دسترسی به تجهیزات مکان­یاب الکترومغناطیسی، کار دست­ی به مسیر چاه در اعماق زمین را دشوار می­نمود.با حفاری چند حفره انحرافی از حفره اصلی چاه امدادی کنگان 23-ب، در اطراف قسمت حفره­ی باز چاه 23کنگان، ارتباط بین چاه امدادی و چاه در حال فوران را تقویت کردیم.پس از حفر 5 مسیر انحرافی از مسیر چاه اصلی ، عملیات تزریق 15 هزار گالن اسیدhcl با غلظت 20 درصد و ریتارد شده، آغاز شد تا باعث بهبود ارتباط بین دو چاه شود.در این مرحله تصمیم به پمپاژ با حداکثر توان از طریق چاه امدادی، به منظور کشتن چاه گرفته شد. در ساعت 9 و سی دقیقه صبح 7 تیرماه سال 1385، عملیات پمپاژ آغاز شد. از 14 پمپ به صورت همزمان استفاده شد تا به نرخ پمپاژ 90تا120 بشکه در دقیقه رسیدیم.11هزار بشکه آب و سیال حفاری پمپ شد و در نهایت در ساعت 11 صبح روز هفتم تیرماه، چاه مهارشد.پس از کشتن چاه یک دستگاه حفاری روی چاه 23 کنگان قرار گرفت و عملیات متروکه­سازی چاه را به انجام رسانید. 5 فصل پنجمنتیجه­گیری و پیشنهادات کنترل فوران چاه­های نفت و گاز، یکی از پرچالش­ترین مسائلی است که یک حفار با آن روبه­رو می­شود، فرایندی که به وسیله­ی آن می­توان میلیاردها تومان از سرمایه­ی کشور را نجات داد والبته برای این مهم، نیاز به دانش بالا و کارگروهی مدیریت­شده داریم. پس از مطالعه­ی روشهای کنترل فوران در ایران و نتایج حاصله، پیشنهادات زیر قابل ارائه می­باشد: 5 .1 حرکت به سوی حفاری علمی در سال­های پیش از انقلاب،صنعت حفاری ما تقریبا به صورت کامل در دست شرکت­های نفتی غربی بود، در سالهای جنگ، شرایط بهبود یافت و ین ایرانی، مسئولیت این صنعت را به عهده گفتند اما در سال­های پس از جنگ، دوباره با ورود شرکت­های خارجی و نیاز کشور به تولید بیشتر نفت و درآمدزایی، ین ایرانی به حاشیه رفتند، این امر موجب شد تا در سال­های اخیرو پس از تحریم­های ضد صنعت نفت ایران، این صنعت با مشکلات زیادی در زمینه­ی تهیه تجهیزات و دانش استفاده از آن­ها مواجه شود.برای حل این مشکل،مسئولین صنعت نفت باید بیش از پیش به تولید علم و حمایت ازظرفیت­های علمی کشور توجه کنند و برای تبدیل این صنعت، به صنعتی به­روز ودارای تکنولوژی پیشرفته تلاش بیشتری داشته باشند 5 .2 ارتباط صنعت و در سال­های اخیر پیشرفت­های قابل ملاحظه­ای در تولید علم، در ­های کشور، قابل مشاهده است، اما باکمی دقت درمی­ی م که محتوای مفالات تولید شده، قابلیت تولید به طرح­های صنعتی ندارند زیرا این مقالات، براساس نیازهای صنعت ملی ما، تولید نشده اند، برای حل این مشکل، بایدارتباط صنعت و تقویت شده، مسئولین صنعتی، از توانمندی­های نیروهای ی، آگاهی یافته و همچنین دانشجویان از نیازهای صنعت کشور باخبر شوند. 5 .3 ایجاد سازمان ملی کنترل فوران چاه­های نفت و گاز فوران­های متعدد چاه­های نفت و گاز، در سال­های اخیر و مشکلاتی که در هنگام کنترل فوران به دلیل عدم پیش­بینی مشکلات و در نتیجه، عدم آمادگی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه، پیش آمده، باعث شده تا بیش از پیش نیاز به ایجاد سازمانی برای مدیریت و برنامه­ریزی کنترل فوران چاه­های نفت و گاز، احساس شود. منابع و مراجع [1] بهمنی، حیدر، “اصول ی و عملیات کترل فوران و مهار چاه های نفت و گاز". تهران: نشر پارک علم و فناوری تهران؛ (1391)[2] li, xiangfang,”risk ranking and well control measures of drillling blowout,china university of petroleum, (2013), 3-6[3] leach.collin, “deep water well control” , argonauta drilling services l.l.s,(2013),2-3[4] t.bourgoyne,adam,” mwd directional survey training manual”, schlumberger anadrill,(2006) [5] grace,d.robert, “a nced blowout & well control”, national fire splinker ociation, (october 2009) وبلاگ کافی نت زیپ

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق گل حفاری با و پر سرعت .

 تحقیق گل حفاری


 تحقیق گل حفاری

کندن چاه و رسیدن به هدف مورد نظر را حفاری می گویند حفاری یکی از کارهای پیچیده و گران و طاقت فرسا وتخصصی در صنعت نفت بشمار می رود. هر کاری که ما قبل از حفاری انجام داده باشیم در صورتی که عمل حفاری بدرستی انجام نگیرد بی فایده است.
بنابراین به حفاری خیلی اهمیت می دهند قبل از حفاری ما فقط با تخیل و فرضیات مختلف لایه ها و عمق ها را تعیین می کنیم ولی در حفاری واقعاً به اینها می رسیم زمین شناس، راه و ساختمان، حفار و … همه دست به دست هم می دهند تا حفاری به طور مداوم انجام شود. چون هزینه دکل و لوازم حفاری خیلی گران است.بنابراین حفاری در سه نوبت و بطور 24 ساعته انجام می گیرد.
تعیین محل حفاری نیز مهم است مثلاً فاصله آن از مناطق مس ی، چاههای مجاور، مس ی فشار قوی برق و ….. که اینها همه تخصصی و مخصوص به خود را دارند بعد از تعیین محل راه و ساختمان اقدام به نصب وسایل مورد نیاز، اتاق ها، جاده و … می کند سپس دکل به منطقه آورده می شود و عمل بطور 24 ساعته انجام می شود. عمل حفاری بوسیله دکل صورت میگیرد . این دکل ابتدا بصورت جدا از هم به محل آورده میشود . سپس آن را در محل سر هم کرده و آمده حفاری میکنند . دکل و وسایل حفاری بصورت کرایه ای و گران قیمت می باشند بنابراین عمل حفاری بصورت 24 ساعته انجام میگیرد 

...

 

گل حفاری و نقش آن در حفاری های اکتشافی نفت و گاز

 

 

 

وظایف گل حفاری

 

در بدو پیدایش حفاری چرخشی، وظیفه گل حفاری عمدتاً انتقال کنده‏های حفاری از ته چاه به سطح زمین بود. لیکن با توسعه سیستم حفاری دورانی، وظایف گل حفاری نیز سنگین‏تر شده است. اجرای وظایف محوله به گل و سیال حفاری در عملیات حفر چاه آنقدر مهم و اساسی است که نمی‏توان اهمیت آنها را نادیده گرفت به همین دلیل باید در انتخاب و نگهداری و بکارگیری آن دقت لازم را انجام داد.

 

 

 

موارد استفاده از گل حفاری

 

 

 

 برای انجام مراحل مختلف اکتشاف مواد معدنی ف ی و غیر ف ی ، نفت ، گاز و آب و همچنین به منظور بررسی و مطالعه خصوصیات سنگ شناسی ، راسیون و کانی سازی لایه های زیرزمینی یک منطقه به حفاری می پردازند. انواع مهم حفاری عبارتند از : نوع مغزه گیر ، نوع روتاری و نوع ضربه ای. مواردی که برای حفاری استفاده می شود تابع روش حفاری ، مقاومت سنگها ، میزان ش تگی ، عمق ، مواد گازی و ترکیب کانی شناسی سنگ است.

 

گل حفاری غیر از بالا آوردن تراشه های زمین کاربردهای دیگری نیز در ته چاه انجام می دهند که عبارتند از خنک و روان مته . علت اینکه بجای آب از گل حفاری استفاده می شود این است که ده سنگهای حفاری شده دارای وزن مخصوص زیادی هستند و با اینکه گل بعلت سرعت زیاد آنها را با خود بالا می آورد معهذا باید گرانروی گل بحدی باشد که بتواند ده سنگها را با سهولت وبه سرعت از چاه خارج کند .

 

گلی که بدین ترتیب ده سنگها  را از چاه بیرون می کشد و بدرون صافی مخصوصی که شبیه غربال است هدایت می شود در آنجا خود گل از صافی عبور کرده اما ده سنگها روی صافی باقی می مانند و گل پس از عبور از صافی در مخزنی جمع آوری و از آنجا مجددا بداخل رشته حفاری می شود . بدین ترتیب جریان دائمی گل از درون کاسه گردان به داخل رشته حفاری و سرمته و از آنجا به فضای بین رشته حفاری و چاه و تا صافی مخزن ادامه پیدا می کند .

 

گل حفاری باعث می شود ستون گل حفاری به دیوار چاه فشار آورد و مانع ریزش آن شود . به علاوه بدنه چاه را اندود کرده و منافذ آنرا می گیرد و دیگر آنکه در مواقعی که مته در اعماق زیاد به لایه گاز یا نفت ( در حفاری های نفت و گاز ) می رسد ستون گل مانع می شود که گاز یا نفت از منافذ لایه مذکور که ممکن است فشار زیاد هم داشته باشد بروی چاه را یابد . به همین جهت غلظت و وزن گل حفاری باید بیش از وزن آب و بحدی باشد که بتواند فشار لایه متخلخل مذکور را خنثی کند

 

 

 

یک گل حفاری مطلوب و کارساز و مورد نظر در یک حفاری موفقیت‏آمیز بایستی دارای این تواناییها و ویژگی‏ها باشد:

 

1) تمیز ته چاه و انتقال کنده‏های حفاری به سطح زمین؛       

 

2) خنک مته و لوله‏های حفاری؛

 

 3) روان مته و لوله‏های حفاری؛

 

4) اندود دیواره چاه و جلوگیری از ریزش چاه؛

 

5) کنترل فشارهای زیر زمینی؛

 

6) معلق نگه داشتن کنده‏ها و مواد وزن افزا به هنگام قطع جریان گل حفاری؛

 

7) ترخیص شن و کنده‏های حفاری بر روی الکهای لرزان و سایر تجهیزات جدا کننده؛

 

8) تحمل قسمتی از وزن لوله‏های حفاری و لوله‏های جداری؛

 

9) به حداقل رسانیدن ضایعات و آسیب‏ها به سازنده‏های مجاور چاه

 

10) انتقال توان هیدرولیکی پمپ‏های گل به مته و بحرکت در آوردن تیغه‏های متحرک مته.

البته این وظایف گل در عملیات حفر چاه است. در برخی عملیاتهای جانبی حفر چاه بطور مثال سیمانکاری لوله‏های جداری، پکرگذاری، توپک‏رانی، کشیدن چاه، تعمیر چاه و

...

 

 

41 صفحه فایل word


با


تحقیق گل حفاری

پاو وینت گل حفاری چیست؟ شامل 43 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران وساختمان) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید
دسته بندی عمران و ساختمان
بازدید ها 2
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1649 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
پاو وینت گل حفاری چیست؟

فروشنده فایل

کد کاربری 28
کاربر

پاو وینت گل حفاری چیست؟

پاو وینت گل حفاری چیست؟ شامل 43 اسلاید (ویژه رشته های ی عمران وساختمان) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاو وینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاو وینت ، اقدام به ید آن نمایید.

.


مقدمه :

گل حفاری ساخته شده توسط جامدات چاه یا مواد سنگین بوده و گرانروزی زیاد دارند. فقط از اب برای رقیق ان استفاده میکنند. درصورتی که گرانروی گل حفاری کاهش یابد با افزودن گل بیشتر به ان جبران میکنند و یا اینکه به همان ح رقیق حفاری ادامه می یابد. درصورتی که گل حفاری وزنش کم باشد باعث فوران چاه میشود
درصورتی که هرز روی گل زیاد شود یا اندود گل تشکیل شود باعث گیر لوله های حفاری میشوند یا ریزش دیواره های چاه میشوند به علاوه یک نکته مهم درباره گل حفاری وجود دارد:هیچ نوع مواد افزودنی مؤثری برای کنترل خواص فیزیکی گل وجود نداشت.
در سال ۱۹۰۱ اولین گل حفاری توسط لوکاس ساخته (یا کشف) شد و بعد از ۱۳ سال در اسپیندل تاپ به عنوان یک ضرورت در صنعت حفاری حضور پیدا کرد و تا حالا مورد استفاده قرار میگیرد. در سال ۱۹۱۴ پس از تحقیقات پولارد و هگبورک کشف گردید که فوق ‏العاده غلیظی برای حفاری توسط دکل‏های ضربه‏ای در ای اوکلاهاما استفاده می‏شده است.

.فهرست :

مقدمه
گل حفاری مطلوب چیست؟
تاریخچه گل حفاری
وظایف گل حفاری
توانایی ها و ویژگی های یک گل حفاری مطلوب
تمیز ته چاه و انتقال کنده‏های حفاری
سرعت سقوط کنده‏ها و ذرات جامد گل از یک سو بستگی به شکل هندسی و وزن مخصوص
خنک مته و لوله‏های حفاری
روان مته و لوله‏های حفاری
اندود دیواره چاه و جلوگیری از ریزش
کنترل فشارهای زیر زمینی
معلق نگه داشتن کنده‏ها و مواد وزن‏افزای گل به هنگام خاموشی پمپ‏ها
ترخیص شن و کنده‏های حفاری روی الک لرزان
تحمل بخشی از وزن لوله‏های حفاری و لوله‏های جداری
به حداقل رسانیدن ضایعات وارد بر سازند‏های مجاور چاه
انتقال توان هیدرولیک پمپ‏ها به مته

.

عنوان: گل حفاری چیست؟

فرمت: پاو وینت

تعداد صفحات: 43 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاو وینت:تا اوا جنگ جهانی اول، پیشرفت ناچیزی در حوزه آموزش بزرگسالان هند رخ داده و تنها به مدارس شبانه کلان ای کشور محدود گردیده بود. در همین اثنا برخی از شاهزادگان روشن فکر هندی متعلق به ایالات baroda، travancore و mysore به افزایش حمایت های مالی خود از مدارس شبانه مبادرت نمودند. آن ها همچنین به احداث کتابخانه های روستایی طی قرن 19 و حمایت از این مراکز پرداختند. از سوی دیگر ان ملی که به هدایت و ی بخش می پرداختند، به موضوع آموزش همگانی به عنوان بخش مهمی از اصل استقلال کشور توجه نمودند.این در حالی است که طی سال 1937 با به قدرت رسیدن مجلسین سنا و نمایندگان رسیدگی بر امور آموزش بزرگسالان به ت مرکزی تفویض گردید. در همین اثنا سری مبارزات با بی سوادی و سوادآموزی همگانی در سطح ایالات مختلف کشور به راه افتاد. اما با این حال مجلسین سنا و نمایندگان از قدرت افتاده و مبارزات با بی سوادی متوقف گردید. این در حالی بود که طی سال 1939 برای بار دیگر کمیته ای با عنوان (cabe) جهت رفع معضل بی سوادی و تدارک امکانات لازم آموزش بزرگسالان در مقیاس وسیع و به عنوان مقدمه ای برای آموزش رایگان و اجباری تشکیل یافت. ریشه کنی بی سوادی از جمله اصلی ترین اه ت هند از زمان استقلال کشور طی سال 1947 تاکنون بوده است. در طول نخستین طرح 5 ساله، پروژه آموزش اجتماعی که مسأله سوادآموزی را نیز شامل گردید طی سال 1952 به عنوان بخشی از طرح توسعه ملی معرفی گردید. اجرای پروژه مذکور با تدارک جدید تشکیلاتی و سازمانی مشتمل بر نهادهای سازمان دهنده آموزش اجتماعی مردان و ن در سطح پایه و نهاد آموزش اجتماعی اصلی در روند اجرای طرح صورت گرفت. حمایت جامع آموزشی با احداث مراکز آموزش رؤسای آموزش اجتماعی با عنوان (seotcs) به وقوع پیوست. در همین اثنا کتابخانه های روستایی، کالج های janata، باشگاه های ویژه جوانان و مدارس گروهی (قومی) آغاز به فعالیت نمود. مدارس گروهی (قومی) که مطابق الگوی پیشرفته دانمارکی تحت عنوان vidyapeeths فعالیت می نمودند به ارائه و اجرای طرح های آموزش بزرگسالان به جوانان و افراد بزرگسالان روستایی مناطق karnataka و vihars در ای بیهار پرداختند. ت هند نیز به تشکیل شورای آموزش عالی روستایی در جهت ارتقاء سطح سواد افراد روستایی از طریق اجرای پروژه احداث مؤسسات روستایی مبادرت نمود. اجرای این طرح ها خود به توسعه روستایی من جمله توسعه برنامه های سوادآموزی در روستا های کشور منجر گردید. طی سال 1956 کمیته دائمی cabe در حوزه آموزش اجتماعی تشکیل یافت. در همین اثنا مرکز ملی آموزش پایه در جهت تدارک امکانات آموزش پیشرفته و تقبل پژوهش های مربوط به آموزش جوانان آغاز به فعالیت نمود. علاوه بر این تلاش های مختلفی در جهت نشر سوادآموزی توسط ایالات مختلف کشور صورت پذیرفت که از این میان می توان به منطقه gran shihshan واقع در ای maharashtra اشاره نمود که طی سال 1959 یکی از ایالات موفق کشور در جهت نیل به اه آموزش بزرگسالان به شمار می آمد. هدف اصلی مسوولین منطقه فوق اجرای سیاست سوادآموزی روستا به روستای ای ظرف مدت زمان کمتر از 6 ماه به واسطه بهره گیری از خدمات افتخاری معلمین ابت و متوسطه بود. گفتنی است که عملکرد این منطقه از انعکاس موفقی برخوردار بوده اما با عدم اتمام طرح به علت بحران های مالی نیز مواجه بوده است. علی رغم تمامی تلاش های به عمل آمده در حوزه آموزش بزرگسالان این حوزه آموزشی از پیشرفت رضایت بخش و مطلوبی برخوردار نبوده است. چرا که طرح های توسعه ملی کاهش یافته و به تدریج از میان رفته اند. تنها در صورتی آموزش بزرگسالان به صورت خ ر جهانی می گردد که آموزش ابت به صورت جهانی و اجباری مطرح گردد. با بررسی نرخ جمعیت باسواد کشور هند درمی ی م که این کشور طی سال 1951 از رشد 37/19 درصدی و طی سال 1961 از رشد 02/24 برخوردار بوده است این در حالی است که بعدها طی سال 1966 کمیسیون kothari بر اهمیت گسترش سواد و برنامه های سوادآموزی تأکید نمود که از جمله اصلی ترین اصول آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. گسترش آموزش عمومی 5 ساله برای ک ن رده های سنی 11-6 سال

· تدارک دوره های آموزش نیمه وقت برای آندسته از ک ن رده های سنی 14-11 سال که یا از تحصیل بازمانده و یا مردود علمی شناخته شده اند

. تدارک آموزش وقت و حرفه ای برای افراد بالغ رده های سنی 30-15 سال

. بهره گیری از رسانه های گروهی به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت آماده سازی افراد به برخورداری از نعمت سواد

. احداث کتابخانه ها در سراسر کشور

. تأکید بر وم پی گیری برنامه های آموزشی

. نقش بارز و مهم ها و سازمان های داوطلب در سطوح ای ی و منطقه ای

با توسل به معیارهای فوق، نرخ سوادآموزی در کشور طی سال 1971 بر 60 درصد و طی سال 1976 بر 80 درصد بالغ گردید. بعدها کمیته آموزش هند به این موضوع پی برد که اگر چنانچه سواد ارزشمند تلقی گردد می بایستی به صورت عملی به مورد اجرا درآید. با این هدف طی سال 68-1967 پروژه بین سازمانی آموزش حرفه ای سوادآموزی به کشاورزان با هدف تعمیم ارائه برنامه های آموزش به افراد بزرگسال به مورد اجرا درآمد. گفتنی است که پروژه مذکور 144 منطقه کشور شامل 8640 کلاس درس را تحت پوشش قرار داده و به سازماندهی آموزش 6/2 میلیون کشاورز تا سال 1978 منتهی گردید.

نهاد های مرکزی

در می ان کشوره ای جه ان این کشور هندوستان است که با بزرگترین مشکلات آموزشی روبروست. تقریباً یک سوم افراد بی سواد جهان در کشور هندوستان قرار گرفته اند. با توجه به سرشماری به عمل آمده طی سال 1991 بالغ بر 200 میلیون بزرگسال بی سواد در کشور هندوستان وجود دارد. عدم توجه به آموزش در زمان استعمار کشور به کاهش برنامه های آموزشی به ویژه برنامه های ویژه افراد ن مناطق محروم کشور منتهی گردید. بر این اساس نهاد آموزش ملی با عنوان nlm به طور مأموریتی و در چ ارچوب زم انی مشخص و تحت نظارت سازمان ملل در کشور راه ان دازی گردید. هدف اصلی nlm ارائه برنامه های آموزشی به 100 میلیون نفر از افراد بی سواد رده های سنی 30-15 سال تا سال 1991 بود.

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان

طرح آموزش پیوسته بزرگسالان تا زمان دستی کامل به هدف باسوادی کلیه افراد رده های سنی 35-15 و جلوگیری از افت تحصیلی دانش آموختگان و ارتقاء مهارت های آموزشی آنان ادامه خواهد داشت. گفتنی است که این طرح با همکاری ngos (سازمان های خصوصی)، سازمان های جوانان، معلمان و دانش آموزان داوطلب صورت می گیرد. دو دسته از فعالیت ها در کانون برنامه های آموزش بزرگسالان قرار گرفته اند. از یک سو در حالی که به نیاز دانش آموختگان جدید آموزش عالی و پیوسته از طریق تدارک امکانات آموزشی مستقل، ایجاد برابری در سیستم باز آموزشی، آموزش های آشنایی با مشاغل و برنامه های توسعه مهارت های آموزشی افراد اهمیت داده می شود، از سوی دیگر برنامه های آموزش عمومی نیز با انرژی و نیروی حرکتی تازه ای تغذیه می گردند. پرداختن به مورد دوّم جهت جذب افراد بی سواد، ضروری است. منظور از افراد بی سواد آندسته از افرادی است که به دلیل ترک تحصیل از عملیات آموزشی بازمانده و یا به هر دلیلی از برنامه های آموزشی مدارس محروم مانده و لایة جدیدی را به اقشار بی سواد جامعه افزوده اند.

طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی

طی دهة اخیر طرح مبارزه با بی سوادی بالغ بر 90 درصد از روستاها و مناطق کشور هندوستان را تحت پوشش قرار داده است. حوزه های ای ی مرکز اجرایی این برنامه ها محسوب می شوند با مشارکت مردم صورت می گیرد. طی 5 سال اخیر، این عملیات به طور چشمگیری در من اطق دورافت اده و ایالاتی که از لحاظ آموزشی عقب افتاده و محروم می باشند به مورد اجرا در آمده است. ایالاتی نظیر بیهار، مدهیا یرادش، آث ار یرادش و راجستان در ای ن دسته ق رار می گیرند. روح همکاری و تعاون داوطلبان در اجرای این طرح عملیاتی، قابل تحسین بوده است. در مناطق دیگر کشور همانند دامکا[5]و بانسوانا[6] در راجستان که از ن با سطح پائین آموزش برخوردار بوده و دسترسی به آن مناطق آسان نمی باشد چندین عملیات بسیج اجتماعی به اجرا درآمده و خیل عظیمی از مردم کشور در آن حضور یافته اند.

نظارت و ارزی بر طرح عملیاتی

با گسترش برنامه های آموزشی نیاز به نظارت و ارزی به طور کامل احساس گردید. لازم به ذکر است که این قبیل نظارت ها به صورت ملاق ات از مناطق عملیاتی و تدارک گزارشاتی در خصوص میزان کارایی و عملکرد آنان صورت می گیرد. جهت س اده و مؤثرتر نمودن هر چه بیشتر نظارت ها، جلسات نظارتی ماهیانه ای در سطح ایالات تشکیل می یابد. بحث هایی که در این جلسات صورت می گیرند، تنها بر جمع آوری اطلاعات متمرکز نگردیده، بلکه جنبه های کیف ی آموزشی هم انند مشکلات آتی پیش روی طرح های عملیاتی نیز مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند. ارزی م تقارن و سطحی برنامه های آموزشی در سرتاسر ایالات به اجرا درآمده و میزان موفقیت عملیات انجام ی افته را م ورد ارزی ق رار می دهند. ارزی م تقارن زمان ی صورت می پذیرد که حداقل 50 درصد از ک ن ثبت ن امی به گذراندن م راحل ابتدای ی آموزشی نائل آیند. ارزی نهایی نیز زمانی صورت می گیرد ک ه 60 درصد از دانش آموزان به تکمیل مرحلة سوّم آموزش ابتدای ی نائل آمده و یا در حال تکمیل آن ب اشند.

نتایج یافته های ارزی های ملّی

در خصوص نرخ سواد ملّی می توان از طریق سرشماری هایی که 10 سال یک بار در سطح کشور صورت می گیرد به اطلاعات کافی دست یافت. آ ین سرشماری به سال 1991 صورت گرفته است. از آنجایی که ایجاد اصلاحات در نرخ رشد سوادآموزی منحصرا به تلاش های آموزشی مربوط نشده و معرفه های دیگری همچون مؤثر و کارآمد بودن برنامه های آموزشی نیز در آن دخیل می باشند از این روی می باید به میزان ارتقاء سطح سوادآموزی با دیدی کلّی تر نگریسته شود.

نرخ ارتقاء سوادآموزی در کشور هندوستان از سال 1951 به بعد یکنواخت بوده است. این در حالی است که این نرخ پس از س ال 1991 با جهش عظیمی همراه بوده است. میانگین نرخ رشد دورة 10 ساله تنها 31/10 درصد ب وده و ای ن در حالیست ک ه بین سال ه ای 97-91 (یک دورة 6 ساله) افزایش 10 درصدی در این میزان به ثبت رسیده است. براساس پیش بینی های به عمل آمده، کشور هندوستان با تلاش بیشتر سعی در افزایش این میزان تا نرخ 70 درصد تا اوا قرن حاضر دارد

آمار جمعیتی افراد بی سواد کشور (برحسب میلیون)

سال تعداد جمعیت بی سواد(بالاتر از 7 سال) جمعیت بالاتر از 7سال جمعیت کل
1961 24940 35685 43893
1971 28303 44565 54816
1981 30531 54104 66529
1997 32888* 77491 95304
2001 25842** 83882 103163
نرخ رشد سواد در مناطق شهری و روستایی برمبنای درصد
نرخ رشد سواد در میان ن و مردان برمبناای درصد

از سال 1991 ب ه بعد ت غییراتی در این روند صورت گرفته است. کاهش نرخ افراد بی سواد کشور طی سال های 97-1991 کاملاً محسوس بوده که این خود نشانگر موفقیت تلاش های صورت گرفته در زمینة ارتقاء سطح سواد و آموزش بنیادی کشور می باشد. مطابق نمودار فوق تفاوت های موجود در مناطق شهری و روستایی، سدّی عظیم در مقابل ارتقاء سطح سواد افراد بوده است. مطابق این نمودار شکاف میان شهر و روستا بتدریج رو به کاهش گذارده است. در این دوره در مقایسه با دهه های پیشین نرخ رشد سواد در مناطق روستایی بیشتر نیز بوده است. این روند احتمالاً از دو عامل تأثیر پذیرفته است. اوّل اینکه پیشرفت عظیمی در آموزش ابت صورت گرفته و دوّم اینکه طی دهة 1990 همکاری و مشارکت مردم در طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی به طور ناباورانه ای افزایش یافته است. این عامل خود بوضوح بیانگر کاهش تفاوت های آموزشی در مناطق شهری و روستایی کشور می باشد. با توجه به نمودار مذکور افزایش نرخ ن باسواد در فاصلة سال های 1991 و 1997 نیز مشهود می باشد. نرخ مذکور در فاصلة زمانی مشخص برای ن با 11 درصد و برای مردان با 9 درصد رشد مواجه بوده است. این در حالی است که طی دهة قبل نیز ن از رشد بیشتری نسبت به مردان برخوردار بوده اند. (6/9 درصد در مقابل 8/7 درصد) از این روی رشد سریع نرخ سوادآموزی ن نه تنها پابرجا مانده بلکه طی دهة اخیر به مقدار آن نیز افزوده گردیده است. دلیل این مورد تأکید nlm بر مشارکت هر چه بیشتر ن و ثبت نام از دختران در مدارس ابت بوده است. از جمله مهم ترین اه آموزش بزرگسالان می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

بسیج اجتماعی برجسته ترین ویژگی طرح عملیات آموزشی این بوده است که از آموزش تحت عنوان جزء لاینفک زندگی یاد نموده و به هدایت مردم جامعه به سوی آموزش و یادگیری مبادرت نموده است. گفتنی است که جهت عملی سازی این طرح از کلیه ابزارهای ممکن من جمله ب ایی مراسم فرهنگی و به اجراگذاشتن بازی های محلّی، خیمه شب بازی و سرودهای دسته جمعی و غیره استفاده گردید.

سیاستهای آموزشی

ازجمله مهمترین سیاستهای آموزش بزرگسالان در کشورهند می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. افزایش نرخ ثبت نام مدارس

برنامة آموزش بزرگسالان به گونه ای طراحی گردیده است که به ارتقاء نرخ ثبت نام ک ن در مدارس منجر گردد. یافته های مطالعاتی در کشور هندوستان نشان می دهند که ک ن خانواده های باسواد بیشتر از ک ن خانواده های بی سواد در مدارس ابت ثبت نام نموده اند. به عبارت دیگر در خانواده های باسواد از هر 3 کودک 2 نفر در مدارس ابت ثبت نام می نمایند. در خصوص دختران این تفاوت محسوس تر است. نرخ ثبت نام خانواده های محروم از آموزش بزرگسالان نیز بر 58 درصد و خانواده های سهیم در این آموزش بر 72 درصد بالغ می گردد.

2. افزایش میزان آگاهی مردم جامعه از اهمیّت آموزش

طبق تحقیقات به عمل آمده در کشور هندوستان به اثبات رسیده است که خانواده ها از اهمیت آموزش برای خود و فرزندانشان آگاهی کامل دارند. بزرگترین دستاورد آموزش بزرگسالان تأثیرگذاری آن بر حوزه آموزش دختران است. اعتماد به نفسی که دختران از طریق انجام تکالیف مدرسه و ایفای دیگر نقش ها ب می کنند حاصل آگاهی والدین باسواد از این موضوع است که دختران باید آموزش دیده و وارد محیط اجتماعی شوند. از این روی جهت برقراری شرایط برابر آموزشی برای دختران و پسران باید به مقولة آموزش کمی اهمیت بیشتری داد.

3. ایجاد برابری در حوزه آموزش

مشارکت زن ان در حوزه آم وزش از جمله دیگر نقاط قوّت طرح آموزش بزرگسالان محسوب می گردد. چرا که بالغ بر 62 درصد از شرکت کنندگان طرح مذکور از ن متشکل می گردد. طرح آموزش بزرگسالان به آندسته از نی که از آموزش محروم مانده اند، فرصت ارتقاء موقعیّت اجتماعی از طریق ارتقاء سطح آموزش، معلومات و یادگیری مهارت ها را فراهم آورد. طرح مبارزه با بی سوادی و طرح عملیاتی آموزش بزرگسالان هر دو بر از میان برداشتن اختلافات و اعطای قدرت به ن تمرکز داشته اند.

4. ارتقاء جایگاه زن در خانواده

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به ایفای نقش مهمی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت زن در خانواده ها منتهی گردیده است. با وجودی که ن از اجازة دخ در تصمیم گیری های خانواده برخوردار نبودند اما با اجرای طرح مذکور این اعتماد به ن داده شد تا از سهمی هر چند ناچیز در امورات داخلی و خارجی خانواده ها برخوردار گردند.

5. ارتقاء سلامتی و بهداشت خانواده و جامعه

اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین تأثیر مسلّمی بر سلامتی و بهداشت خانواده به همراه داشته است. چرا که با ارتقاء سواد علمی ی ک جامعه نرخ زاد و ول د و م رگ و می ر آن جامعه نیز کاهش می یابد. اجرای طرح آموزش بزرگسالان همچنین به گسترش علوم بهداشتی و تغذیه ای منتهی گردیده است. این امر مادران را قادر می سازد تا به مراقبت ه ای لازم بهداشت ی از اعضای خانواده به ویژه ک ن مبادرت نمایند.

اطلاع رسانی عمومی، اراده های و صلاحیت ملّی

طی دهة اخیر شاهد آن بودیم که جامعة متمدن در بسیج عقاید عمومی و تشویق برنامه های آموزش همگانی دست توانایی داشته است. بسیج همگانی آموزش که حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی است خود شاهدی بر این مدّعاست. علاوه بر این اجرای این طرح عملیاتی به آمادگی هر چه بیشتر افراد داوطلب در جهت ارتقاء سطح آموزش منجر گردیده است. علاوه بر این با بررسی این طرح عملیات مذکور همچنین مشخص گردید که میزان درخواست برنامه های آموزش بنیادی در کشور به طور فوق العاده ای بالا می باشد. مأموریت گسترده ای که در پیش روی ت هندوستان قرار دارد، اجرای سیاست برقراری تعادل و هماهنگی میان نرخ درخواست آموزشی بنیادین مناطق حاشیه ای و مناطق محروم کشور می باشد. سیاست مذکور باید از طریق تلاش های نه چندان گسترده اما مؤثر صورت گیرد. دهة 90 شاهد فعالیت های موفقی در این زمینه بوده است. بعلاوه در چندین پروژه آموزش همگانی efa من جمله لاک جامبیش و مبارزه با بی سوادی، سازمان های تی و غیر تی از پتانسیل مشارکتی و همکاری بالایی برخوردار بوده اند. در کل می توان گفت که طی چند سال اخیر شاهد مشارکت گسترده جامعة مدنی در فعالیت های آموزش همگانی efa بوده ایم. گفتنی است که این امر به طور غیرمستقیم به ارتقاء سطح آگاهی مردم و توجه به جانب آموزش همگانی efa منتهی گردیده است. با توجه به سه دسته از فعالیت های عمده ای که توسط ت اتخاذ گردیده اند، آرایش مثبت داخل کشور مشهود می گردد. دستة اوّل معیارهای قانون گذاری بودند که طی سال های اخیر به عرصة ظهور درآمدند. از جمله این قوانین می توان به وم تشکیل شوراهایی اشاره نمود که ت را م م می نمود تا به تدارک برنامه های آموزشی رایگان برای کلیه ک ن رده های سنی 14-5 سال مبادرت نماید. این روند هم اکنون در کشور هندوستان به صورت قاعدة کلّی درآمده و در حال اجراست. در برخی ایالات کشور نیز معیارهای قانون گذاری جدیدی ارائه گردیده است. به عنوان مثال ای تامیل نادو به طراحی طرح آموزش مبادرت نمود، که براساس آن کلیه ک ن م م به حضور در کلاس های ابت بودند. معیار قانون گذار دیگری نیز با عنوان تمرکزز از آموزش ابت در چندین ای کشور به مورد اجرا گذارده شد.

دستة دوّم این فعالیت ها که همانند دستة اوّل جهت گیری مثبتی به ی های بخشید، اختصاص منابع آموزشی بیشتر به حوزه آموزش پایه بود. چرا که منابع در دسترس آموزش بنیادی هرگز کافی نبوده است. از این روی تلاش های صورت گرفته در جهت اختصاص منابع بیشتر به آموزش همگانی efa نسبت به بخش های دیگر آموزشی، نکتة مهمی است که باید بدان توجه داشت. طی سال های اخیر همچنان تلاش در جهت اختصاص منابع هر چه بیشتر به آموزش همگانی آغاز گردیده که جهت هر چه مؤثرتر واقع شدن آن، این روند باید ادامه یابد. همانگونه که در بخش های قبلی نیز بدان اشاره گردید، حصول پیشرفتی دائمی در آموزش همگانی تنها از طریق ابتکارات پروژه ای صورت نمی گیرد. بلکه می بایستی با روند اصلاحات مدیریتی همراه شده تا بتواند از تغییرات حاصله (پیشرفت های حاصله) در طول عملیات کوتاه مدت پشتیبانی به عمل آورد. روند فوق بعد دیگر این طرح عملیاتی است که جهت ایجاد اصلاحات در ساختار فعلی و روند مدیریتی به آمادگی بالای نهادهای نیازمند است. در اینجا نیز می شود تأثیرات مثبت این روند را در ت های ای ی مشاهده نمود. چرا که تلاش های زیادی در سطح ایالات در زمینة تمرکزز و مقتدرسازی پرسنل مدرسه ای جهت اجرای مدیریتی مؤثر و کارآمد صورت گرفته است. با این حال جهت عملی سازی تلاش ها در زمینة اصلاحات و ایجاد تغییرات در مدیریت گستردة ایالات، این امر کافی به نظر نمی رسد. با وجود کلیه مشکلات و کنش هایی که پیش روی این سیستم قرار دارد، ابتکارات جدید پروژه های آموزش همگانی efa اثبات می نماید که کشور هندوستان در جهت پیشبرد اه آموزش همگانی efa در هر دو زمینة سیاست اجرایی مداوم و در دسترس قرار دادن منابع بشری مورد نیاز از آمادگی لازم برخوردار می باشد.

ارزی آموزشی

توسعة فراهم سازی آموزش بنیادی در کشور هندوستان جریانی تدریجی بوده است که حتی پیش از دهة 90 نیز به مورد اجرا درآمده است. این در حالی است که طی سال های اخیر گام بزرگی در جهت نیل به آموزش ابت در سرتاسر کشور برداشته شده است. به گونه ای که کلیه ک ن می توانند در نزدیکترین مکان ممکن به آموزش ابت دست یابند. گفتنی است سیاست مذکور با خلق امکانات جدید و همیاری اهالی بخش های مختلف کشور صورت پذیرفته است. در کنار ارتقاء دسترسی ک ن به امکانات مدرسه ای نرخ ثبت نام و حضور ک ن در مدارس نیز رو به افزایش گذارده است. از جمله نکات قابل توجه در این خصوص کاهش ناهمگونی های دو جنس زن و مرد در نرخ ثبت نام بوده است. چرا که اکراهی که از قدیم نسبت به آموزش دختران نشان داده می شد، هم اکنون مغلوب گردیده است. این امر می تواند حاصل طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی در زمینة ارتقاء مقام و منزلت ن بوده باشد. در هر حال این پروژه در ابتدای راه بوده و راه طولانی و دراز مدتی پیش روی دارد. مشکل دیگری که به نظر می رسد به طور کامل مهار نگردیده مشارکت محدود برخی گروه های حاشیه ای در برنامه های آموزشی می باشد. این بدان مفهوم نیست که هیچ تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است. اما با این حال در جهت مقابله با این مشکل باید بررسی هایی دقیق به عمل آمده و پروژه های قدیمی تجدید و اصلاح گردند. بدون شک بهبود کیفیت آموزشی بخش عظیمی از فعالیت های آموزش همگانی efa را به خود اختصاص داده است. سرمایه گذاری های کلانی در زمینه تجدید زیربناهای آموزشی و تخصیص منابع به مدارس ابت صورت گرفته است. اگر چه بانکداران خارجی در زمره تأمین کنندگان این طرح بوده اند اما نباید فراموش کرد که عمده ترین سرمایه گذاری ها از جانب منابع داخلی صورت گرفته است. علاوه بر افزایش سرمایه گذاری ها، گام های بزرگی در جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری برداشته شده است. طی دهة اخیر تلاش عمده ای در جهت آموزش معلمان ضمن خدمت صورت گرفته است. این طرح در کنار پروژة “حداقل سطح یادگیری” به ارتقاء میزان آگاهی مردم نسبت به بهبود کیفیت آموزش و یادگیری منجر گردیده است. همچنین مراکز محلّی جدیدی همانند crc,brc,diet تأسیس گردیدند که عمده هدف آنها حمایت از معلمین و ارائه خدمات مشاوره به آنان بوده است. گفتنی است که در این خصوص نیز نمی توان میزان دقیق تأثیرگذاری این مراکز در بهبود روند آموزش و یادگیری و میزان دسترسی به آموزش ابت را مشخص نمود. کلیه این تلاش ها باید به مدت طولانی ادامه یابد، تا تأثیر دقیق آن مشخص گردد. تملک اجتماعی برای مدت زمان طولانی در حوزه آموزش همگانی مطرح بوده است. اگر چه این شعار مکرّرا در اسناد و سیاست های کشور لحاظ گردیده است، اما تلاش های محدودی در این زمینه صورت گرفته و تعداد محدودی از این شعارها به عرصه ظهور درآمده اند. تلاش ها و موفقیت های حاصله در سرتاسر کشور ی ان نبوده است. چرا که در این صورت ابتکارات تکنیکی و اجرایی صورت پذیرفته طی چند سال اخیر می باید به مشارکت و واکنش مثبت جامعه منجر می گردید. نوسامانی سیستم مدیریتی فاز دیگر طرح عملیاتی مبارزه با بی سوادی محسوب می گردد که طی چند سال اخیر توجه عموم را مجذوب خود ساخته است. چندین معیار در این زمینه اتخاذ گردیده اند که انتظار می رود تأثیری ماندگار بر کارآیی نظام آموزشی داشته باشند. تقریباً در کلیه ایالات کشور ساختمان مجزایی ویژه ارائه برنامه های آموزش بنیادی اختصاص یافته است. امید می رود که این امر به اقتدار و تکمیل فعالیت های آموزش بنیادی منجر گردد. توسعة دیگری که در این زمینه صورت گرفت، به عرصه ظهور درآمدن اعضای ثانویه در اجرای برنامه های ت های ای ی بود که به ساده و مؤثر نمودن روند سرمایه گذاری ها و مدیریت ابتکارات آموزش همگانی منتهی گردید. در حال حاضر کلیه این امور در مفاد برنامه های آموزش همگانی efa گنجاده شده و به عنوان ابزاری بسیار مفید و مؤثر در بهبود کارایی مدیریت ها دخیل می باشد. فلذا می باید در جهت تداوم این پروژه ها تلاش های عمده ای صورت گرفته و سرمایه گذاری های بیشتری به آن اختصاص می یابد. سومین و شاید مهم ترین توسعه ای که در این زمینه صورت پذیرفته، روند تمرکزز آموزش است که در تعاقب اصلاحات قبلی به عرصة ظهور درآمد. ت های ای ی با اتخاذ معیارهای جدید اصلاحاتی، ساختار مدیریتی جدیدی را تقدیم آموزش همگانی نمودند. انتظار می رود که این امر با ی اعضاء ت های ای ی که بیش از هر بخش دیگری در تغییر مفاد آموزشی و شرایط محلّی توانا می باشند تغییرات عمده ای را در مقام مدیریتی اعمال نماید. از همان ابتدا که بحث بسیج منابع مطرح گردید، روز به روز به اهمیت و حیاتی بودن آن افزوده گردید. اجرای سیاست اقتصادی و تعدیل و تطبیق ساختارها اهمیت آن را به میزان دو برابر افزایش داده است. طی دهه اخیر گام های مثبت در این زمینه برداشته شده است. در این دوره می توان شاهد افزایش نرخ بودجه اختصاص یافته به آموزش بنیادی بود. که این خود می تواند معرف در دسترس بودن سرمایه ها جهت ارتقاء سطح آموزش بنیادی باشد.

جهت گیریهای آموزشی کشور طی قرن بیستم

قانون اساسی هندوستان که به سال 1950 اقتباس گردید، ایالات کشور را بر آن داشت تا ظرف مدت زمان 10 سال به فراهم سازی امکان برخورداری ک ن رده های سنی 14-5 سال از امکانات آموزشی پایه مبادرت نمایند. گفتنی است که این عملیات گسترده سریعاً پی گیری شده و ظرف مدت 50 سال اخیر فرسنگها راه جهت نیل به این منظور پیموده شده است. این عملیات در شرایطی آغاز گردید که از 5 نفر شهروند هندی 4 نفر از نعمت سواد بی بهره بوده و از هر 10 کودک تنها 2 نفر در کلاس های درس حضور می یافتند. با اتخاذ و اجرای عملیات مذکور در کشور هندوستان در جهت نیل به هدف آموزش همگانی مدارس بیشتری در سرتاسر کشور تأسیس گردید. سیستم عملیاتی مذکور از لحاظ وسعت و سطح پوشش از گسترش چشمگیری برخوردار بوده است. به نحوی که در حال حاضر از هر 5 کودک گروه سنی 14-6 چهار نفر در مدارس عادی حضور داشته و از هر سه نفر، دو نفر از نعمت سواد برخوردار می باشند. با وجودی که پیشرفت حاصله ناچیز نبوده اما جهت نیل به هدف آموزش همگانی ناچیز شمرده می شود. در تعقیب هدف تدارک آموزش همگانی، سیاست ملّی آموزش و سایر فعالیت های اصلاحاتی از اهمیت بالایی برخوردار گردیدند. انتشار بیانیه جهانی آموزش همگانی پس از سال 1990، جلوه ویژه ای به جریانات کنونی داخل کشور بخشید. به نحوی که طی دهة اخیر قرن بیستم شاهد پیشرفت عمده ای در زمینة آموزش بنیادی در کشور هندوستان بوده ایم. اما با این حال سفر طولانی و دور و درازی در پیش است. مهم ترین وظیفه حال حاضر ت، از دست ندادن ی است که طی دهة اخیر خلق گردیده است. استراتژی ها باید بگونه ای طراحی شوند که طی قرن آتی دسترسی کامل به اه efa حاصل گردد. سیاست ها و برنامه های آتی کشور نیز باید با توجه به این دیدگاه جهت گیری گردد. از جمله مهم ترین جبهه گیری های efa طی قرن بیست و یکم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تدارک آموزش ابت برای کلیه ک ن - ادامة مأموریت ناتمام

روش های مأخوذه جهت نیل به هدف جهانی سازی آموزش ابت طی سال های اخیر با تبعیت از ضابطه های ذیل صورت پذیرفته است.

الف) عزم ملّی در تدارک آموزش رایگان و اجباری با کیفیتی مطلوب برای کلیه ک ن رده های سنی 14- 5 سال

ب) گنجاندن آموزش ابت در زمرة حقوق بنیادی افراد و پیشبرد آن در قالب معیارهای اساسی

ج) به اجرا گذاردن هفتاد و چهارمین روند اصلاحات آموزشی در جهت تمرکز ز آموزش و برجسته تر نمودن نقش اعضاء محلّی، سازمان های اجتماعی و عاملین داوطلب جهت نیل به vee

علاوه بر این ت مرکزی که بر اهمیّت آموزش ابت واقف می باشد در مانوری مشترک با ت مرکزی در جهت نیل به اه vee می باشد. ت هندوستان نیز در تعاقب مأموریت ناتمام خود به حمایت از ابتکارات آموزش ابت ادامه داده و به ارتقاء صلاحیت ت های ای ی ادامة تلاش و فعالیت مؤثر، مبادرت می نماید. بسیج عمومی منابع جهت رساندن سهم آموزش به 6 درصد درآمد ناخالص ملّی، هدفی است که کشور هندوستان تا زمان دستی به آن از هیچ تلاش و کوششی مضایقه نخواهد نمود.

2- درنظر گرفتن ضابطه ها جهت برقراری تعادل

اعمال فعالیت های گسترده پنجاه سال اخیر به توسعة سیستم آموزشی کشور و ارتقاء مقام و منزلت آموزش از لحاظ در دسترس بودن و نرخ مشارکت ک ن در آن، منتهی گردیده است. گفتنی است این گونه فعالیت ها با درنظر گرفتن ضوابطی در جهت برقراری تعادل، هدایت می گردد. با این وجود در نگاهی اجمالی به آمار و ارقام ارائه شده در می ی م که ناهمگونی گسترده ای در پیشرفت های حاصله وجود داشته است. افراد ن مناطق جغرافیایی خاص در بهره برداری از سرمایه گذاری ها موفق نبوده اند. با توجه به این موضوع باید طی سال های آتی روش جدیدی جهت برطرف نمودن این معضل اتخاذ گردد. روشی که به برطرف نمودن احتیاجات آموزشی دسته های ذیل تأکید داشته باشد:

. ن و دختران

. گروه های قبیله ای

. ک ن مشغول به کار

. ک ن استثنایی

. ک ن متعلق به گروه های اقلیت

. ک ن اقشار محروم و کم درآمد جامعه

. ک ن مناطق عقب افتادة آموزشی در ایالات مختلف کشور

. همگرایی مدیریتی و ارائة برنامه های ارتقاء آموزشی

با توسعه سیستم آموزشی کشور، تشکیلات اجرایی سطوح مختلف نیز گسترش یافته و مدیریت مجزایی به آموزش مدرسه ای، آموزش مشاوره، آموزش تکنیکی و آموزش بزرگسالان اختصاص یافت. شعبات اداری متفاوتی در سرتاسر کشور فعالیت دراند که از ساختاری ی ان برخوردار بوده و اه مشابه را دنبال می نمایند. این روند بویژه در خصوص آموزش ابت ، آموزش غیررسمی و آموزش بزرگسالان مصداق بیشتری دارد. ی زیاده از حدّ تشکیلات فوق سبب شده است تا مراکز مذکور نتیجه ای مع دربر داشته باشند. جهت برطرف نمودن این مشکل، طرحهای تکمیلی و همگرایی قوانین ذیل طراحی گردید:

الف) اجتناب از ایجاد ساختارهای جهت اجرای برنامه های مختلف آموزشی

ب) بررسی مجدد معیارها و الگوهای عملیاتی طرح های مختلف

ج) تشویق ت های ای ی در محکم سازی پایه های مدیریتی آموزشی از جانب ت مرکزی

ارتقاء کیفیت آموزشی

دهة 1990 که از همان ابتدا با طرح “بهره برداری از تخته سیاه[7]” جهت تشکیل مدارس ابت با حداقل زیربنا و امکانات آموزشی همراه شد، شاهد ابتکارات جدیدی در زمینة بهبود کیفیت آموزشی بوده است. با این حال این رشته از عملیات مرحلة آغازین خود را طی نموده و در جهت نیل به اه تعیین شده می باید ادامه یابند. تجارب بدست آمده نشان می دهند که ارتقاء کیفیت آموزشی نه تنها بر نرخ ثبت نام و ماندگاری ک ن در مدارس تأثیر داشته است، بلکه به افزایش قدرت فن آوری و میزان مسئولیت پذیری شهروندان هندی منجر گردیده است. از جمله مهم ترین ضوابط روند ارتقاء کیفیت آموزشی کشور طی دهه 90 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

. بهبود کیفی محتویات دروس آموزشی

. مستعدسازی معلمان در حال خدمت و ی ا آمادة به خدمت

. تدارک امکانات زیربنایی و مناسب آموزشی

. تأکید بر مقتدرسازی مدیریت نهادی

. تأسیس نهاد ارزی آموزشی

علی رغم اعمال سیاست مذکور عملکرد کیفی مدارس کشور رضایت بخش نبوده است. از این روی تلاش هایی در جهت اقتدار هر چه بیشتر مدیریت داخلی مدارس و اصلاح روند کیفی آموزش و یادگیری صورت پذیرفته است. علاوه بر این تلاش هایی در جهت سمت و سو دادن به روند توسعه از طریق اجرای طرح های نهادی و نظارتی و اعمال سیاست های مدیریتی ساده و مؤثّر به مورد اجرا گذارده شده است. جهت نیل به این هدف، در حال حاضر طرحی به اجرا درآمده که از طریق آن از معلمان و سرمعلّمان منطقه ای حمایت می گردد.

مدیریت غیر متمرکز آموزشی

مطابق قانون سیاست ملّی آموزش مصوب سال 1986 که در جهت بهبود طرح های آموزشی و سیستم مدیّریتی و ایجاد نهادهای مسئول امور آموزشی کشور به تصویب رسیده است، روند تمرکزز آموزشی لازم و ضروری به شمار می آید. در حال حاضر چندین ت ای ی به اجرای روند تمرکزز از چارچوب مدیریت آموزش ابت مبادرت نموده اند. برخی از ایالات کشور نیز از حمایت های لازم ت در زمینة تمرکزز از مدیریت آموزشی برخوردار می باشند. با توجه به مکانیزم فشرده و متمرکز، عملیات تمرکزز آموزشی کار آسانی نبوده است. کشور هندوستان نیز با ایجاد فضایی جهت همکاری هر چه بیشتر افراد جامعه و تغییر تدریجی تصمیم گیری ها از سطوح ای ی به حوزه ها توسط نهادهای پانچایاتی راج، جهت نیل به هدف تمرکزز آموزشی تلاش می نماید. گفتنی است که تغییر و تحولات به عمل آمده در ساختار مدیریتی نیازمند تلاش های وسیعی در جهت ابقاء و جلب نظر سازمان های آموزشی است. جهت نیل به این هدف از نهادهای محلّی آموزشی و نهادهای هم پیمان به نحو شایسته ای حمایت و پشتیبانی به عمل می آید. همچنین انتظار می رود که سیستم آموزش از راه دور نقش مهمی در جهت مستعدسازی کادر فعال آموزشی ایفا نماید. از این روی برنامه های آموزش از راه دور که در جهت تربیت و آموزش معلمان پایه ریزی گردیده، جهت ایفای مؤثرتر نقش خود مورد تقویت و پشتیبانی قرار گرفته است.

ادامة دستی به هدف “تمرکزز ” از طریق برقراری مشارکت میان ت های مرکزی و ای ی، نیازمند هماهنگی و تنظیم دقیق سیاست ها و برنامه ها می باشد.

حوزه های ای ی

از حوزه های ای ی کشور هند به عنوان مراکزی جهت برنامه ریزی های آموزشی یاد می گردد. در گذشته، چندین طرح توسعة آموزشی در سطوح ت های ای ی به مورد اجرا گذارده شد اما با آغاز عملیّات ملّی مبارزه با بی سوادی این طرح ها در قالب حوزه های ای ی در آمده و کلیه ارزی ها در داخل حوزه ها انجام می گیرند. در تعاقب این روند، کلیه برنامه ریزی های آموزش ابت به ویژه آندسته از برنامه هایی که تحت پوشش طرح آموزش همگانی قرار دارند در سطح حوزه ها به انجام می رسند. برنامه ریزی آموزشی در سطوح حوزه های ای ی از چندین مزیّت به شرح ذیل برخوردار می باشد:

الف) تطابق هر چه بیشتر استراتژی طرح های آموزشی با شرایط محلی

ب) تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در برنامه ریزی های آموزشی

پ) کمک به کشف و شناسایی ناهمگونیهای داخل حوزه ای ایالات کشور

انتظار می رود که اتخاذ چنین سیاستی سرمایه گذاری های بیشتری را متوجه نیازمندی حوزه های ای ی نموده و از این طریق جوابگوی برنامه ریزی آموزشی در سطوح مناطق در و روستاهای کشور باشد.

طرح های آموزشی

طرح آموزش و مراقبت های دوران کودکی ( ecce )

طراحی و تدارک طرح آموزشی و مراقبت های دوران کودکی ecce به روشی اصولی به اجتماعی تر نمودن گروه های ک ن، ایجاد سلامتی و تندرستی، تشویق روند یادگیری خلاق و ارتقاء شخصیتی انان منتهی می گردد. اجرای طرح مذکور برای اقشار کم درآمد جامعه به جبران نقایص فیزیکی، روانی و عاطفی ک ن منجر می گردد. علاوه بر این اجرای طرح ecce به جهانی شدن آموزش ابت و افزایش نرخ ثبت نام و ابقاء تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابت کمک می نماید. در حال حاضر طرح تکمیلی توسعه خدمات ویژه ک ن با عنوان (icds) عمده ترین هدف طرح ecce به شمار می رود. علاوه بر ت های ای ی، مراکز پیش دبستانی، بالوادیس و غیره نیز که تحت پوشش نهاد مرکزی رفاه اجتماعی قرار دارند به اجرای طرح مذکور مبادرت می نمایند. جهت ایجاد همگرایی هر چه بیشتر در برنامه های ت و سایر نهادها، بر مشارکت اعضاء محلّی و گروه های پانچایاتی راج تأکید فراوان شده است. بعلاوه طرح ecce که به عنوان طرح ویژه مراقبت های بهداشتی، روانی-اجتماعی، تغذیه ای و آموزشی ک ن به حساب می آید، طی سال های آتی ترویج و رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

طرح تشویق سیستم خدمات پیوسته

با وجودی که طی سال های اخیر سیستم خدمات آموزشی مدراس کشور چندین بار گسترش یافته است. اما با این حال نمی توان گفت که این سیستم قادر به برآوردن کلیه نیازهای آموزشی ک ن می باشد. این مورد بیشتر در خصوص حوزه آموزش ابت مصداق می یابد. مطالعات نشان داده اند که با پرداختن انحصاری به برنامه های آموزش رسمی ابت نمی توان سریعاً به اه ملّی دست یافت. چرا که برنامه های آموزشی مدارس می باید برخلاف کالبد آموزش رسمی، انعطاف پذیر و قابل تطبیق باشند. مراکزی همانند مراکز آموزش غیررسمی، مراکز آموزش فصلی ویژه ک ن مهاجر و مشغول به کار، مدارس داوطلبی، سیستم باز آموزشی سطوح بالاتر از ابت ، مراکز آموزش اردوگاهی ویژه دختران جوان و غیره، همگی باید به طریق اصولی ارتقاء یابند. برنامه های آموزش غیررسمی که با حمایت ت مرکزی در اکثر مناطق کشور به اجرا درآمدند، با کوله باری از ش ت و موفقیت توأم بوده است. اگر چه این برنامه ها به گونه ای مؤثر و کارآمد به اجرا درمی آمد، اما به گونه ای که انتظار می رفت در سطح ای ی بدون نتیجه ماند. اگر نه، دهة اخیر می بایست شاهد به روی کار آمدن مدل هایی متناوب در اجرای برنامه های آموزشی می بود. سیستم باز یادگیری (ols) بخش مهمی از فعالیت های آموزش همگانی را به خود اختصاص داده است. سیستم مذکور در جهت تدارک امکانات آموزشی اولیه و برآوردن نیاز آن عده از افرادی که از ادامة آموزش در نظام آموزش تمام وقت محروم مانده و همچنین جهت برقراری تعادل در روند آموزش تقویت گردیده و مورد حمایت ت قرار گرفته است. با این هدف که مراکز شغلی و آکادمیک بیشتری را تحت پوشش قرار داده و از دانش آموزان بیشتری در هر دو بخش آموزش عادی و بزرگسالان حمایت به عمل آورد.

طرح برقراری مشارکت میان بخش های عمومی و خصوصی

عملیات اجرایی برنامه های آموزشی کشور هندوستان چنان عظیم و طاقت فرسا است که نمی توان از بخش عمومی انتظار داشت تا به برآوردن نیازهای روزافزون آموزشی جامعه مبادرت نماید. اگر چه فعالیت های آموزشی کشور همواره با ابتکارات بخش خصوصی همراه بوده اما به گونه ای که پیداست ت قادر به بهره برداری صحیح از این ابتکارات نبوده است که در این خصوص باید راه چاره ای شیده شود. ناگفته نماند که بخش خصوصی نه تنها از لحاظ تأمین نیروهای متخصص و از طریق ارائة مدیریتی کارآمد و توسعة ابزارهای آموزشی به بهبود کیفیت آموزش کشور کمک می نماید. در حال حاضر جهت بالابردن منحنی ابتکارات خصوصی در آموزش ابت سعی شده است تا در سطح نهادهای آموزشی و نحوة اجرای برنامه های آموزشی تعاون و تقارب برقرار گردد.

طرح برجسته ترسازی نقش سازمان های غیر تی ( ngos )

همانگونه که اشاره شد سازمان های غیر تی به عنوان شرکای ت به حمایت از آن در جهت نیل هدف “آموزش همگانی (efa)” مبادرت می نمایند. از این روی به ویژه طی سال های اخیر ت هندوستان تصمیم دارد تا به ارتقای نقش این سازمان ها در کلیه سطوح اجتماعی مبادرت نماید. هدف اصلی اتخاذ چنین سیاستی گسترش مشارکت عمومی در برنامه های آموزش همگانی و کاستن بار سنگین تقبل هزینه های آن است. از اینرو نقش ngos در برنامه های توسعة آموزشی برجسته تر شده و دامنة فعالیت آن ها به هدایت برنامه های nfe و اجرای بخشی از طرح های آزمایشی ابداعی در مدارس کشور منتهی گردیده است. تلاش ت هند بر این است تا در کنار ادامه برنامه های فعلی، بخش های شایسته و صلاحیت دار ngos را شناسایی نموده و به اعطای نقش های برجسته تر به این سازمان ها در جهت همکاری با عاملین تی مبادرت نماید.

طرح ملّی ارائة آموزش همگانی (ساروا شیکشا ابهیان)

همکاری بخش های خصوصی در اجرای این طرح مشهود می باشد. طرح مذکور از طریق اجرای سیاست های ویژه ای سعی در ملی سازی برنامه های آموزش ابت در کشور دارد. از جمله مهم ترین فعالیت های تحت پوشش طرح ساروا شیکشا ابهیان می توان به اجرای سیاست تمرکزز آموزشی، سرمایه گذاری های ماندگار، هزینه برروی استراتژی های مؤثر ملی سازی، طراحی فنون آموزشی کارآمد، اجرای طرح های آموزشی مختص دختران و گروههای مرزی و اقلیتهای قومی اشاره نمود.


 بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران +موقعیت هتل ها+هتل های ایران+بهترین هتل های ایران+هتل+آپارتمان+رزرو هتل+رزرو هتل های ایران+معرفی هتل های ایران+معرفی هتل+موقعیت هتل های ایران+اطلاعات هتل ها+اطلاعات هتل های ایران+قیمت هتل های ایران+قیمت هتل ها+هتل های گردشگری+هتل های سنتی+هتل های گردشگری ایران+هتل های سنتی ایران+برترین هتل ایران+برترین هتل های ایران کدامند+نام هتل های ایران+نام هتل ها+اسامی هتل های ایران+اسامی هتل ها+زیباترین هتل ها+زیباترین هتل های ایران+محبوب ترین هتل ها+محبوب ترین هتل های ایران+هتل های 5 ستاره ایران+هتل های پنج ستاره+هتل های 4ستاره+هتل های چهار ستاره+هتل های 4 ستاره ایران+هتل های چهار ستاره ایران+اقامتگاه ها+اقامتگاه های ایران+سوئیت آپارتمان+سوئیت آپارتمان های ایران+شماره تماس هتل های ایران+شماره تماس هتل ها+شماره رزرو هتل ها+مرغوب ترین هتل ها+مناسب ترین هتل ها+لیست هتل ها+لیست هتل های ایران+فهرست هتل ها+فهرست هتل های ایران+هتل هایی با رنک بالا+هتل های رنک بالای ایران +مراکز اقامتی ایران+برترین مراکز اقامتی ایران+بهترین مراکز اقامتی ایران+ جاهای دیدنی ایران+بهترین مکان های دیدنی +بهترین مکان های گردشی+مکان های گردشی+مکان های گردشگری+جاهای دیدنی+مکان های دیدنی+مکان های دیدنی ایران+خوش آب و هواترین ای ایران+مکان های توریستی+جاهای توریستی+ایرانگردی+گردشگری+جاذبه های ایران+جاذبه های دیدنی ایران+بهترین مکان تفریحی+مکان های تفریحی+بهترین هتل ها+بهترین رستوران ها+برترین هتل ها+برترین رستوران ها+زیباترین جاهای ایران+زیباترین مکان های ایران+زیباترین مکان های دیدنی ایران+جاذبه های گردشگری+جاذبه های گردشگری ایران+ ای دیدنی ایران+آثار باستانی ایران+بناهای تاریخی ایران+مکان های تاریخی ایران+زیباترین بناهای تاریخی+زیباترین بناهای تاریخی ایران+صنایع دستی+صنایع دستی ایران+پربازدیدترین ای ایران+بهترین مکان های گردشگری+بهترین مکان های دیدنی ایران+بهترین مکان های توریستی+بهترین مکان های توریستی ایران+بهترین مکان های تفریحی ایران+مکان های تفریحی ایران+بناهای تاریخی+آثار باستانی+جاذبه های گردشی+دیدنی ترین ا+دیدنی ترین ای ایران+دیدنی ترین بناهای تاریخی+پارک+پارکها+شهربازی+بهترین پارکها+بهترین شهربازی ها+زیباترین پارک ها+قشنگ ترین پارک ها+کمپ های مسافرتی+بهترین کمپ های مسافرتی+کمپ های مسافرتی ایران+بهترین کمپ های مسافرتی ایران+مکان های مسافرتی+مکان های مسافرتی ایران+بهترین مکان های مسافرتی ایران+پربازدیدترین مکان های مسافرتی+پر بازدیدترین مکان های گردشی+پربازدیدترین مکان های ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشی ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشگری ایران+زیباترین ا+زیباترین ای ایران+اقامتگاه های ایران+بهترین اقامتگاه های ایران+پربازدیدترین ای ایران+تفریحی ترین ای ایران+بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران


بانک جامع گردشگری ایران (نسخه لاتین)


  


 


iran


بانک جامع گردشگری ایران با جمع آوری اطلاعاتی در زمینه های آثار باستانی,مکان های دیدنی,برترین هتل هاو رستوران های تمامی ای ایران توانسته است یک بانک اطلاعاتی کامل در زمینه ی گردشگری ایران برای شما هموطنان عزیز فراهم کند.از این رو شما هموطنان می توانید با انتخاب شهر مورد نظر خود به تمامی مکان های دیدنی و بهترین هتل ها و رستوران ها آشنا شوید و خاطره خوشی از سفر خود داشته باشید.


 


ارتباط با ما:


 


 آدرس:  کاشان،خیابان 22 بهمن,جنب سازمان تامین اجتماعی,ساختمان بهمن,طبقه اول,واحد 7


تلفن :  03155472369  و  03155462505

 

 ایمیل: info@en.virtualcountry.ir

 

موبایل: 09387025400

 

اینستاگرام: https://instagram.com/instavirtualcity

 

:  https://facebook.com/shahrmajazi


  


 جاهای دیدنی ایران، بهترین مکان های دیدنی، بهترین مکان های گردشی،مکان های گردشی، مکان های گردشگری،جاهای دیدنی+مکان های دیدنی+مکان های دیدنی ایران+خوش آب و هواترین ای ایران+مکان های توریستی+جاهای توریستی+ایرانگردی+گردشگری+جاذبه های ایران+جاذبه های دیدنی ایران+بهترین مکان تفریحی+مکان های تفریحی+بهترین هتل ها+بهترین رستوران ها+برترین هتل ها+برترین رستوران ها+زیباترین جاهای ایران+زیباترین مکان های ایران+زیباترین مکان های دیدنی ایران+جاذبه های گردشگری+جاذبه های گردشگری ایران+ ای دیدنی ایران+آثار باستانی ایران+بناهای تاریخی ایران+مکان های تاریخی ایران+زیباترین بناهای تاریخی+زیباترین بناهای تاریخی ایران+صنایع دستی+صنایع دستی ایرانربازدیدترین ای ایران+بهترین مکان های گردشگری+بهترین مکان های دیدنی ایران+بهترین مکان های توریستی+بهترین مکان های توریستی ایران+بهترین مکان های تفریحی ایران+مکان های تفریحی ایران+بناهای تاریخی+آثار باستانی+جاذبه های گردشی+دیدنی ترین ا+دیدنی ترین ای ایران+دیدنی ترین بناهای تاریخی+پارک+پارکها+شهربازی+بهترین پارکها+بهترین شهربازی ها+زیباترین پارک ها+قشنگ ترین پارک ها+کمپ های مسافرتی+بهترین کمپ های مسافرتی+کمپ های مسافرتی ایران+بهترین کمپ های مسافرتی ایران+مکان های مسافرتی+مکان های مسافرتی ایران+بهترین مکان های مسافرتی ایران+پربازدیدترین مکان های مسافرتی+پر بازدیدترین مکان های گردشی+پربازدیدترین مکان های ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشی ایران+پر بازدیدترین مکان های گردشگری ایران+زیباترین ا+زیباترین ای ایران+اقامتگاه های ایران+بهترین اقامتگاه های ایران+پربازدیدترین ای ایران+تفریحی ترین ای ایران+بهترین هتل های ایران+بهترین رستوران های ایران+بهترین هتل های گیلان


 شرکت طلای نیو گینا new guinea -

کانی زایی طلای عیار بالا در semben همراه با رگه های کوارتز اپی ترمال در ساختارهای ره با طول بیش از ۷۰۰ متر و عرض ۴ تا ۲۰ متر همراه با شیب شمال غربیدایک پورفیری دیوریت هورنبلند که به درون توالی شیل سیلیسی، برشی وآرژیلیتی نفوذ کرده اند....

 پروژه طلا، مس، مولیبدن با حفاری ۶۲۰۰۰ متر برای تعیین محدوده گسترش کانی زایی و در ادامه بهره برداری از چهار حفاری ...
کانی زایی مس - مولیبدن در ماده معدنی simuku ایجاد شده است. ۱۲ پروژه طلا، مس، مولیبدن با حفاری ۶۲۰۰۰ متر برایتعیین محدوده گسترش کانی زایی و در ادامه بهره برداری از چهار حفاری درسال ۲۰۰۶ انجام پذیرفت . انتظار می رود که معدن اولیه دارای عیار بالا،کانی زایی قابل معدنکاری به صورت روباز، فرآوری به صورت لیچینگ در آن انجام شود. 
این شرکت فعالیت های اکتشافی و توسعه ای معادن را در گینه نو به انجاممی رساند. ۵ پروژه در حال توسعه شرکت شامل sinivit، normanby، sehulea، mtpenck و simuku بوده و خود مالک حداکثر سهام ها بوده وآزمایش هایی مهمی در زمینه حفاری و ترانشه زنی سطحی انجام داده است .چهار پروژهاولیه مربوط به طلا و پنجمین پروژه مربوط به مس- مولیبدن همراه با ف ات دیگربوده است.
برنامه های شرکت برای تعیین سریع ذخایر و توسعه معادن تا معدنکاری به منظورگسترش چهار پروژه طلا بوده است. برای پروژه sinivit مجوز معدنکاری و زیست محیطی داده شد و توسعه معدن آغاز گردید. در نیمه دوم سال ۲۰۰۶ انتظار می رود ساختارها کامل گردد وتولیدات از اوا همان فصل و اوایل فصل سوم ۲۰۰۶ آغاز گردد. حفاری این ذخایر در فصل دوم سال ۲۰۰۶آغاز خواهد شد.
این شرکت سرمایه گذاری بیش از ۵۰% در هفت پروژه دیگرانجام داده است. پنج تا این هفت پروژه بوسیله خود شرکت و با سرمایه گذاری مشترک شرکت vangoldresources انجام پذیرفت و دو پروژه دیگر به ترتیب بوسیله شرکت های vangoldresources و celtic/triple plate junction موردسرمایه گذاری قرار گرفتند.
-  نتایج اقتصادی
در طول سال ۲۰۰۵ شرکت:
درحدود ۲۰۰۰۰۰ سهم عادی از شرکت دیگر با ارزش ۷۴۰۰۰ دلار به عنوان پرداخت برای مواد معدنی، که ۲۰۰۰۰ سهم (۷۴۰۰ دلار) به عنوان قسمت سوم هزینه ها پرداخت شد.
در طول سال ۲۰۰۴ شرکت:
۱۴۰۰۰۰۰ سهم عادی با ارزش ۷۴۷۵ دلار برای بدست آوردن ۵۰ درصد kanon منتشر کرد.
دریافت ۲۰۰۰۰۰ سهمعادی شرکت دیگر با ارزش ۱۰۴۰۰۰ دلار برای پرداخت مواد معدنی، که ۲۰۰۰۰ سهم ( با ارزش ۱۰۴۰۰دلار) به عنوان قسمت سوم هزینه ها پرداخت گردید.
۱۵۰۰۰۰ سهم عادی با ارزش ۶۷۵۰۰ دلار برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شد.
پروژه ها
- پروژه طلای sinivit
پروژه طلای sinivit ( سابقاً به نام پروژه wild dog معروفبوده) در ۵۰ کیلومتری جنوب- جنوب غرب rabaul در کوه های baining، gazelle peninsula در شرق ای new britain،papuanew guinea واقع شده است. در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵، شرکت کلموافقت نامه هایی را که از ت گینه نو در آغاز فعالیت پروژه طلای sinivit دریافتنموده بود، اعلام کرد.
 پروژه اولیه شامل معدنکاری کلا ا ید وارتز، تلورید، مس، طلا می باشد. گرچه پروژه اولیه عمر کوتاهی داشته، اماطلای newguinea برنامه های اکتشافی- توسعه ای با هدف تعیین کانی زایی طلا درمنطقه انجام داده است. کانیزایی شناخته شده به صورت باز در اعماق بوده و تعدادی از آنها درون ماده معدنی sinivitهنوزشناخته نشده اند. پتانسیل افزایش کانی زایی پروژه در گزارش تکنیکی مستقل بوسیله peter christopher درتاریخ اکتبر ۲۰۰۲ شرح داده شد. در مجموع ۱۲۲ حفاری الماسه مجموعاً به طول ۱۷۷۷۵متر و ۶۲ گمانه چرخه مع مجموعاً به طول ۲۶۰۰ متر در این پروژه کامل شدند.
- پروژه normanby
پروژهnormanby در ای milne bay گینه نو ( شامل دو لیسانس اکتشافی ) در شمال غرب، در طول امتداد آن، و با زمین شناسی معدن misima متعلقبه placer dome باذخیره ۵ میلیون انس طلا شباهت دارد. این پروژه در مجاورت پروژه sehulea واقع شده است.
تقریباً ۹۸ گمانه،اساساً rc کوتاه و گمانه حفاری الماسه، در سه نهشته imwauna،knob و wahola کامل شدند. کانی زایی در تمام نهشته ها دیده شده اما بیشتر فعالیت ها بر روی imwauna انجام شد. چندین کیلومتر حفاری برای ترانشه ها تکمیل شد.
در imwauna حفرگمانه با طول ۹/۲۰ متر با عیار ۰۴/۲۲ گرم درتن طلا، ۵/۴ متر با عیار ۸۹/۱۰ گرم درتن،۸/۳ متر با عیار ۳/۲۷ گرم درتن طلا، ۲/۷ متر با عیار ۵/۱۶ گرم درتن، ۶ متربا عیار ۳۹/۶ گرم درتن طلا، ۹ متر با عیار ۸۷/۱۲ گرم درتن طلا، ۲۵ متر با عیار ۲۹/۱ گرم در تن انجام شده است. درحفاری های نهشته knob، ترانشه حفر شده ۵/۰ گرمدرتن طلا با عرض ۳۲۰ متر شامل ۲۰ متر با عیار ۴/۱ گرم در تن طلا ایجاد شده است.
در wahola ۱۴ گمانه با عیار بیش از یک گرمدرتن طلا حفر شدند و بهترین این عیارها در ۴ متری ۵۷/۵ گرم درتن، ۵/۱ متر با عیار۲۱ گرم درتن و ۸/۳ متر با ۵۹/۳ گرم درتن طلا بوده است.
- پروژه sehulea
پروژهsehulea در ای milne bay در شمال غرب گینه نو، در طولامتداد و در منطقه ای با زمین شناسی مشابه معدن misima متعلق به شرکت placer dome با ذخیره ۵ میلیون انسی ایجادشده است.تقریباً۶۰ حفاری الماسه، عمدتاً گمانه rc کوتاه، بر روی شش نهشته منطق امل شد. اگرچه بسیاری از این حفاری ها در نهشته weioko در قسمت شمالی پروژه انجام شده است.
تعدادی از این حفاری ها دارای عیار بین ۱ تا ۳ گرم درتن طلا در weioko تعیینشده است، از قبیل ۲۷ متر با عیار ۰۷/۲ گرم درتن (۱/۱۷ گرم درتن نقره)، در ۵/۱ متر ۹۰/۱۹گرم درتن طلا، ۵۲ متر با عیار ۷۲/۱ گرم درتن، ۴۶ متر با عیار ۵۷/۱ گرمدرتن، ۷۰ متر با ۶۵/۰ گرم درتن طلا تعیین گردیده است. در نمونه های ترانشه ای در weioko در ۱۶ متر حفاری ۰۳/۲۰ گرم درتن طلا،۲۸ متر با عیار ۱۹/۵ گرم درتن طلا و ۲۶ متر ۷۰/۵ گرم درتن طلا بدست آمد.
 در نهشته gwamogwamo کانی زایی سولفیدی توده ای در ۶متر حفاری با ۸۵/۰ گرم درتن طلا و ۷۴/۱ درصد مس بدست آمد.
نهشتهweioko در ابتدا بوسیله آنومالی طلا در خاک و قسمتی از منطقه بزرگ کهبه طوروسیع دارای آنومالی طلا و آرسنیک همراه با هم بوده است، تعیین شد. نمونه های اکتشافی از weioko باارزش بیش از ۱۰ گرم درتن مورد توجه قرار گرفته است، اما اکتشافات زیاد عیار بالایی را در مناطق دور از weioko نشان نداده است.
کانی زایی در امتدادی به طول ۶۰۰ متر و تا عمق ۱۰۰ متری نشانداده شده است. کانی زایی به صورت بی انتها به سمت شمال و جنوب و عمق توسعه یافته است.
- پروژه simuku & mt nakru
پروژه طلا- مس پورفیری west new britain محدوده ای به مساحت ۹۱ کیلومترو چندین کانسار طلا و مس در منطقه را شامل می شود. اکتشافات درسال های اخیر بر روی ۳ محدوده متمرکز شده است.
simuku در بهترین حفاری ها شامل ۴۰ متر با عیار ۶۴/۰ درصد مس، ۲۷۷ متر با عیار ۳۳/۰ درصد مس، و ترانشهها شامل ۳۳ متر با ۶۳/۰ درصدمس، ۱۹/۰ گرم درتن طلا، ۷۷ گرم درتن مولیبدن، ۴۸ متر با عیار ۶۷/۰ درصد مس، ۱۲/۰ گرم در تن طلا و ۶۹۱ گرم درتنمولیبدن بوده است.
mt nakru با هر دو نوع رگه غنی از طلا، سولفید پایینو استوک ورک غنی از مس و رگه های سولفید بالا میزبان تپه ها- برشهای ریوداسیتی می باشند، بهترین عیار در گمانه در ۹۴ متری با ۴۶/۰ گرمدرتن مس و ۴۲/۰ درصد مس، ۷۴ متر با عیار ۷۸/۰ درصد مس و بهترین ترانشه ۳۶ متربا عیار ۵۴/۲ گرم درتن طلا و ۲۴۵ متر با عیار ۸۰/۰ گرم درتن طلا بودهاست.
در pleysumiبهترین عیار در گمانه ۴۴ متری ۸۵/۰ درصد مس و در ۳۳ متری ۴۲/۰ درصدمس بدست آمد.
این پروژه ها دارای موقعیت بسیار عالی در جایگزینی وتوسعه سیستم مس پورفیری با امکان سنجی طلا و مولیبدن در ناحیه در دسترستر و در ناحیه ای با ارزش کمتر در گینه نو هستند. اکتشافات اخیر بر رویپروژه simuku متمرکزشده است.
- پروژه mt. penck
این ماده معدنی دارای لیسانس اکتشافی ۱۳۲۲۱۰۱.۴ کیلومتر مربعمحدوده کانی زایی واقع در ای west new britain واقع در ۵۵ کیلومتری غرب پایتختو بندر kimbe واقعشده است. دستی به زون اصلی شناخته شده درون کانی زایی های اندک، شمال ساحل new britain شناخته می شوند.
گستردگی طلا در نمونه های سنگی، خاکی و آبراهه ای درون mt penck کهیک لایه فرسایش یافته آتشفشانی است، دیده می شود. کانی زایی شناخته شدهعمدتاً درون امتداد شمالی "زون ساختاری" در حاشیه شمال غربی mt penck تعیینگردیده است. این "زون ساختاری" دارای عرض بیش از ۸۰۰ متر و دارای بیش ازچندین کانی زایی در طول می باشند. درون این زون، زون های خطی راسیونکوارتز- آرژیلیتی با کانی زایی طلا، که به صورت منحصر به فرد از ۲۰۰ مترتا ۸۰۰ متر در طول و از ۱۵ متر تا بیش از ۱۵۰ متر در عرض تغییر خواهند کرد.
کانسار kavola east به عنوان بهترین زون تعیین شده در mt penck بودهو حفاری های اولیه برای تست آن تعیین شده اند. کانی زایی kavola east درون سنگ های آتشفشانی ره آرژیلیتی با درجه سیلیسی شدن متوسط تا قوی دیده می شوند.
آن شامل ۴۰۰ متر طول و ۲۰۰ متر عرض آنومالی طلا در نمونه خاکی و نتایجترانشه ها شامل ۹۷ متر با عیار ۳۹/۳ گرم درتن طلا، در گمانه ۲۰ مترعیار ۷۷/۲ گرم درتن، ۵ متری با عیار ۶۰ گرم درتن، ۴۰ متری با عیار ۸۹/۸ گرم درتن طلا، ۱۳۱ متر با عیار ۳۶/۲ گرم درتن ودر حفاری ۶۴ متری عیار ۵/۲ گرم درتن طلا بدست می آید.
کل حفاری ها در mt penck بوسیله شرکت طلای new guinea و مکتشفان قبلی مجموعاً با ۳۷۹۴متر در ۴۷ گمانه انجام پذیرفت. برای مثال بهترین عیارها تاکنونحفاری ۱۳ متری با عیار ۰۶/۳ گرم درتن طلا، ۱۰ متری با عیار ۹۹/۱ گرم درتنطلا، ۷۲ متر با عیار ۷۹/۱ گرم ( شامل ۴۳ متر با عیار ۳۵/۲ گرم درتن طلا)،۱۰ متری با عیار ۸۴/۱ گرم درتن طلا، ۳۳ متر با ۴۱/۲ گرم درتن و ۲ متر با۷/۳۶ گرم درتن طلا بوده است.
- پروژه allemata
ترانشه ها و برنامه های ژئوشیمیایی سطحی و نقشه های زمین شناسیبوسیله ngg دردو زون ساختاری جداگانه تعیین گردیدند، هر کدام شامل کانی زایی گسترده طلا باتعدادی بارهای عیار بالای طلا ( ۱ تا ۱۰۰ گرم درتن طلا) به علاوه رگه های با عیار پایین تر (۱/۰ تا ۱ گرمدرتن) بوده اند.
این زون ها با امتداد شرقی- غربی دارای طول بیش از ۴۰۰ متر و عرض تقریبی۱۰۰ متر بوده اند. نتایج ترانشه ها از این نهشته های عیار بالا به صورتزیر بدست آمد: از ۴/۱ متری عیار ۹/۷۱ گرم درتن طلا( درون زون با عرض ۴متر ۷/۱۸ گرم درتن) و ۴ متر با عیار ۱۰۰ گرم درتن طلا.
دو زون کانی زایی شرقی- غربی که در پاراگراف اول به آنها اشارهشد به نام های ulo ulonorth، uloulo south و به صورت محلی درون گابروی آرژیلیتی ایجاد شده است.
قبل از معدنکاری زیرزمینی کانی زایی عیار بالا دستی به زون ulo ulo north میسرشد اما معدنکاری به علت جنگ متوقف شد. ترانشه زنی و نقشه برداری در کانسار kiayahedebadeba creek درمیزبان سولفید سیلیس- رسی مشابه با ulo ulo می باشد. نمونه برداری مجدد با حفاری ترانشهها بوسیله مکتشفانقبلی تا عیار بیش از ۴۵/۱۰ گرم درتن تعیین گردید. نمونه های سنگی مشابه در kiayahedebadebacreek شامل ۱ متر با عیار ۹۶/۲ گرم درتن طلا، ۷ متر باعیار ۴۳/۱ گرم درتن طلا و شامل ۲ متر با عیار ۴ گرم درتن طلا بوده است.
حفاری برای دستی به معدنکاری حجمی ( روباز) یا پتانسیل عیار بالای منحصربه فرد با زونulo ulo north در اوا می ۲۰۰۵ آغاز گردید. پیش بینی شدکه اولین نتایج از سپتامبر ۲۰۰۵ بدست آید.
- پروژه bismarck
منطقه پروژه bismarck در ای enga،۱۰۰ کیلومتریشمال شرقی معدن طلایporgera و ۷۰ کیلومتری شمال غرب شهر mt hagen واقع شده است. کانی زایی طلا-مس در bismarckهمراه با راسیون در اطراف توده نفوذی جایگزین شده دررسوبات در نظر می گیرند.
طلای آبرفتی در سال ۱۹۴۸ و در محل دیگری در سال ۱۹۶۱ یافت گردید. طلااز معدنکاری آبرفتی مقیاس کوچک از دهه ۱۹۵۰ بدست آمد.
۱۱ حفاری الماسه در مجموع ۱۱۵۸ متر از نهشته های tekim و semben بدستخواهد آمد.بهترین نتایج شامل ۲۹ متر با عیار ۱/۲ گرم درتن طلا، ۲۵/۲ متر با ۳/۲۱ گرم درتن طلا و ۶/۵۴ متر با عیار ۸/۰ گرم درتنبدست آمد. برخی از گمانه هیچ کانی زایی را ثبت نکرده اند. ترانشه ها روی ۴ کانسار ( با طول بیش از ۱۰۰۰ متر) نتایجی شامل ۹۰ متر با ۴۲/۱ گرمدرتن طلا در tekem، گمانه ۳ متری با عیار ۱۵۶ گرم در تن طلا در semben، ۱۷ متر با ۲۲/۱ گرم درتن در kunapali، ۲۵ متر با ۶۲/۰ گرم درتن طلا، ۳۰متر با عیار ۱۶/۰ گرم در تن طلا در yololam بدست آمد. برخی از ترانشه هیچ کانی زایی را نشان نمی دهند.
- کانسار tekim
طلا همراه با نفوذی های شناخته شده در آنومالی بزرگ مغناطیسی و شباهت هایی را با porgera trenching در با۲۰ مترطول ۹۹/۶ گرم درتن، ۹۰ متر با عیار ۴۲/۱ گرم درتن، ۷۵ متر با ۱ گرم درتن و۲۵ متر با عیار ۸/۴ گرم درتن توسط حفاری اکتشافی scout از پنج گمانه الماسه (بوسیله اکتشافاتقبلی) در تقاطع با زون کانی زایی عیار پایین طلا ( ۸۰ متر با عیار ۵/۱ گرم در تن) بازون ا یده غنی شده (۲۹ متر با عیار ۱/۲ گرم درتن طلا) و همچنین زون عیاربالا با ۷۵/۰ متر با عیار ۲۳ گرم درتن تعیین گردید.
عیار بالاتر (بیش از ۵/۰ گرم در تن) زون هسته طلا زون خاکی در امتداد شمالغرب- جنوب شرق با طول ۸۰۰ متر و عرض ۵۰ متر، با زون اضافی بزرگ به طول ۴۵۰طول و بیش از ۱۵۰ متر عرض با امتداد شمال شرقی- جنوب غربی می باشند.
نقشه آنومالی طلا در خاک پروژه طلای tekim
 بیشترین عیار بیش از ۱ گرم در تن طلا و مقطعی به طول ۲۲۰ متر با عیار بالاتر را در شمال غرب منطقه تشکیل داده است.همچنین در مقطع دیگری با آنومالی بیش از ۱/۰ گرم درتن طلا با امتداد شمال غرب- جنوب شرق از مغزه با عیار بالاتر به جنوب شرق با طول بیش از ۶۰۰ متر و عرض تقریبی ۱۵۰ متر بوده است. تعدادی آنومالی کوچکتر (با طول ۱۰۰ متر) درزون عیار بالا (بیش از ۵/۰ گرمدرتن) وجود دارد.
آنومالی طلا با عرض ۳۰ تا ۵۰ متر و طول بیش از ۴۰۰ متر در زون ش تگی باشیب ۶۰ درجه به سمت جنوب شرق بوده است. شیل ها درون دایک های اسیدی تاحدواسط و سنگهای دانه ریز (آتشفشانی kana ) نفوذ کرده اند.
عیار طلا در خاک منطقه ۷۸/۱۸ گرم درتن و در سنگ های منطقه ۷۶/۵ گرمدر تن با همراهی شدید کانی های طلا، آرسنیک و مس بوده است.
- کانسار semben
کانی زایی طلای عیار بالا در semben همراه با رگه های کوارتز اپی ترمال در ساختارهای ره با طول بیش از ۷۰۰ متر و عرض ۴ تا ۲۰ متر همراه با شیب شمال غربیدایک پورفیری دیوریت هورنبلند که به درون توالی شیل سیلیسی، برشی وآرژیلیتی نفوذ کرده اند.
ترانشه زنی در منطقه نتایج زیر را بدست داد: ۳ متر حفاریبا ۱۵۶ گرم درتن طلا، ۵/۴ متر با۵/۲۳ گرم در تن و ۲ متر با عیار ۱۷ گرم درتن با طلای دانه درشت ظاهر میشوند. ۴ حفاری الماسه اکتشافی ( بوسیلهمکتشفان قبلی) در تقاطع با رگه های کوارتز طلادار درحاشیه دیوریتی انجامشد و بهترین نتایج آن شامل ۷۵/۰ متر با عیار ۵/۲۳ گرم درتن و ۲/۸ متربا ۴۲/۳ گرم درتن بوده است.
پروژه fergusson
لیسانس اکتشافی fergusson درون جزیره fergusson در ۸۰ کیلومتری شمال شرق شهر alotau درای milnebay گینه نو واقع شده است. سیستم طلای اپی ترمال با سن پلیوسن تاعهدحاضر به علاوهتعدادی کارهای اکتشاف طلای آبرفتی مقیاس کوچک عرضه شده اند.
دورتر از این ماده معدنی، دو کانسار طلا به نام های wapolu باذخیره ۶/۷ میلیون تنی و عیار ۵۵/۱ گرم درتن طلا و gameta با۴ میلیون تن ذخیره و عیار ۳۶/۲ گرم درتن، قرار دارند. ۸۶ گمانه بر روی ۶ کانساربوسیله مکتشفان قبلی حفر گردیده بود. بهترین نتایج از گمانه ها شامل ۴۴متر با عیار ۷۰/۰ گرم در تن، ۲۵ متر با عیار ۹۳/۲ گرم درتن طلا، ۲۰ متر با۰۴/۳ گرم درتن،۴۵/۱۴ متر با ۱۸/۴ گرم درتن طلا تعیین گردیده است. برخی ازاین حفاری ها با سطح پایین طلا یا مینرالیزه نشده وجود دارد.
در کانسار igwageta، با سنگ میزبان متامورفیک با عرض بیش از ۳ متر، رگه ایکوارتز کربناته اپی ترمال تعیین شده است. اکتشافات قبلی بوسیله union mining nl انجامشده است، این کانساردارای طول ۱۵۰۰ متر و عرض ۵۰۰ متر طلا در خاک به علاوه چندین نتیجه مهم درارتباط با این ترانشه ها تعیین گردید.
پروژه  yup river
مادهمعدنی yup river درمرز غربیگینه نو در غرب ای sepik در ۱۰۰ کیلومتری جنوب vanimo واقع شده است. در این پروژه معدنکاری طلای آبرفتی مقیاس کوچک در اطراف منطقه amanab در۶۵ سال گذشته انجام شده است، که تولیدی بین ۷۵۰ گرم تا ۳ کیلوگرم در ماهداشته است. کانی زایی طلا به صورت رگه ای، استوک ورکی و کانسارهای پراکنده قبل از الیگوسن، متا ریت amanab که به داخل متامورف ها نفوذ کرده است، ایجاد گردیده است.
آنومالی طلای amanab در محدوده ۶۰ کیلومتر مربعی با نتایج تاحداکثر ۱۰۷ گرم درتن در رسوبات رودخانه ای و آبرفتی تعیین گردید. نمونه های خاکی در قسمت کوچکی از این محدوده در یک آنومالی خاکی بی انتها با ابعادیک کیلومتر در ۷۰۰ متری تعیین شد.
آنومالیbiaka دارای ابعاد ۱۵ در ۴ کیلومتر بوده و بوسیله نمونه های رسوبی رودخانه ای با عیار ۱۸۴ گرم در تن تعیین شد. آنومالی yumor دارای طول ۶ کیلومتر بوده و بوسیله نتایج رسوبات رودخانه ای با عیار ۵/۷۷ گرم درتن طلا تعریف شدند.
- پروژه crater mountain
پروژهcrater mountain در گینه نو، ای eastern highlands واقع شده است، و دارای تقاطعطلا در گمانهها همچون ۱۱۵ متر گمانه با ۸۳/۱ گرم درتن طلا، ۲۴ متر با عیار ۵۵/۶ گرمدرتن درون محدوده ۱۲ کیلومتری کانی زایی بوده است.
هفت گمانه در کانسار nevera کامل شدند، cratermountain دارای تقاطع هایی چون ۱۱۵ متر با ۸۳/۱گرم درتن طلا ( شامل ۳ متر با عیار ۱۶/۱۴ گرم درتن)، ۲۴ متر با ۵۵/۶ گرم درتن ( شامل ۲ متر با ۶/۵۲ گرم درتن طلا و ۲متر با ۰۱/۱۹ گرم درتن)، ۱۴ متر با ۶۶/۱ گرم درتن طلا، ۸ متر با۵۱/۱ گرم درتن ( شامل ۴ متر با ۱۷/۲۲ گرم درتن) و ۴ متر با عیار ۲۵/۴ گرمدرتن و ۶ متر با ۲۲/۲ گرم درتن طلا بوده است.
موقعیت پروژه crater mountain و کانی زایی طلا بر روی نقشه
ناحیه اصلی کانی زایی شامل کانسار nevera منطقه ای به مساحت ۱۲ کیلومتر مربع میباشد. بیشتر مناطق به جز برخی ژئوشیمی های سطحی کاملاً کشف نشده اند.
پروژهcrater mountain در ای eastern highlands گینه نو در جنوبشرق و درون مناطق با خصوصیات زمین شناسی شاخص که شامل کانسارهای طلای porgera و mt kare هستند،قرار گرفته اند.
این پروژه قسمتی از سنگ های آتشفشانی لایه ای نفوذ کرده به توالی رسوبات دانه ریز می باشند. کوارتزفلدسپات پورفیری، کوارتز دیوریت و دیگر دیوریت های نفوذی و آتشفشانی های آندزیتی همراه باکانی زایی طلا و مس در امتداد شمالی به سمت شمال شرق به طول ۲۵ کیلومترایجاد گردیده است. کانی زایی در چندین محل در طول این ساختارها شناخته شدهاست اما بیشتر فعالیت ها در انتهای شمالی کانسار nevera کامل گردیده است.
- پروژه feni
۵۰ درصدمالکیت این پروژه در اختیار شرکت طلای new guinea و ۵۰ درصد بقیه در اختیار شرکت vangold resources بودهو سرمایه گذاری در فوریه ۲۰۰۳ انجام شده است، vangoldresources سرمایه گذاری ۱۵۰۰۰۰۰ دلاری برای اکتشافاتانجام داد تا در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ حدود ۵۰ درصد سهام پروژه feni را بدست آورد، بعلاوه ۱ میلیوندلار را پیش از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ برای بدست آوردن ۲۵ درصد سهام پروژه اختصاص داد.
از لحاظ زمین شناسی پروژه feni به معدن lihir شباهت دارد. پروژه feni در ای new ireland گینه نو در جنوب شرقی درامتداد طول معدن طلایlihir واقع شده است.
جزایرfeni شامل دو جزیره، ambitle و babase بود ه هر دو زمین شناسی مشابه داشته و شامل کانی زایی طلای پراکنده شناخته شده بوسیله حفاری های انجام شده، راسیون های مشابه و نفوذی آلکالنمشابه به جزایر lihir ( با ذخیره۴۲ میلیون انسی طلا) تعیین گردیده است.
تعدادی از گمانه های حفر شده دارای عیاری بین ۱ تا ۱۰ گرم درتن بوده اند که شامل ۱۱۴ متر با عیار ۱۲/۱ گرم در تن طلا و ۲/۰ درصد مس، ۹/۱۹ متربا ۱۳/۲ گرم درتن طلا، ۲۵/۱۵ متر باعیار ۵۶/۲ گرم درتن، ۱۶ متر با عیار ۳/۲ گرم در تن طلا، ۵۲ متر با ۶۵/۱ گرم در تن، ۱۰ متربا ۷/۵ گرم درتن طلا و ۳ متر با ۱۰ گرم در تن طلا می باشند.


شناخت شرکت طلای نیو گینا new guinea -

کانی زایی طلای عیار بالا در semben همراه با رگه های کوارتز اپی ترمال در ساختارهای ره با طول بیش از ۷۰۰ متر و عرض ۴ تا ۲۰ متر همراه با شیب شمال غربیدایک پورفیری دیوریت هورنبلند که به درون توالی شیل سیلیسی، برشی وآرژیلیتی نفوذ کرده اند....

 پروژه طلا، مس، مولیبدن با حفاری ۶۲۰۰۰ متر برای تعیین محدوده گسترش کانی زایی و در ادامه بهره برداری از چهار حفاری ...
کانی زایی مس - مولیبدن در ماده معدنی simuku ایجاد شده است. ۱۲ پروژه طلا، مس، مولیبدن با حفاری ۶۲۰۰۰ متر برایتعیین محدوده گسترش کانی زایی و در ادامه بهره برداری از چهار حفاری درسال ۲۰۰۶ انجام پذیرفت . انتظار می رود که معدن اولیه دارای عیار بالا،کانی زایی قابل معدنکاری به صورت روباز، فرآوری به صورت لیچینگ در آن انجام شود.
این شرکت فعالیت های اکتشافی و توسعه ای معادن را در گینه نو به انجاممی رساند. ۵ پروژه در حال توسعه شرکت شامل sinivit، normanby، sehulea، mtpenck و simuku بوده و خود مالک حداکثر سهام ها بوده وآزمایش هایی مهمی در زمینه حفاری و ترانشه زنی سطحی انجام داده است .چهار پروژهاولیه مربوط به طلا و پنجمین پروژه مربوط به مس- مولیبدن همراه با ف ات دیگربوده است.
برنامه های شرکت برای تعیین سریع ذخایر و توسعه معادن تا معدنکاری به منظورگسترش چهار پروژه طلا بوده است. برای پروژه sinivit مجوز معدنکاری و زیست محیطی داده شد و توسعه معدن آغاز گردید. در نیمه دوم سال ۲۰۰۶ انتظار می رود ساختارها کامل گردد وتولیدات از اوا همان فصل و اوایل فصل سوم ۲۰۰۶ آغاز گردد. حفاری این ذخایر در فصل دوم سال ۲۰۰۶آغاز خواهد شد.
این شرکت سرمایه گذاری بیش از ۵۰% در هفت پروژه دیگرانجام داده است. پنج تا این هفت پروژه بوسیله خود شرکت و با سرمایه گذاری مشترک شرکت vangoldresources انجام پذیرفت و دو پروژه دیگر به ترتیب بوسیله شرکت های vangoldresources و celtic/triple plate junction موردسرمایه گذاری قرار گرفتند.
- نتایج اقتصادی
در طول سال ۲۰۰۵ شرکت:
درحدود ۲۰۰۰۰۰ سهم عادی از شرکت دیگر با ارزش ۷۴۰۰۰ دلار به عنوان پرداخت برای مواد معدنی، که ۲۰۰۰۰ سهم (۷۴۰۰ دلار) به عنوان قسمت سوم هزینه ها پرداخت شد.
در طول سال ۲۰۰۴ شرکت:
۱۴۰۰۰۰۰ سهم عادی با ارزش ۷۴۷۵ دلار برای بدست آوردن ۵۰ درصد kanon منتشر کرد.
دریافت ۲۰۰۰۰۰ سهمعادی شرکت دیگر با ارزش ۱۰۴۰۰۰ دلار برای پرداخت مواد معدنی، که ۲۰۰۰۰ سهم ( با ارزش ۱۰۴۰۰دلار) به عنوان قسمت سوم هزینه ها پرداخت گردید.
۱۵۰۰۰۰ سهم عادی با ارزش ۶۷۵۰۰ دلار برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شد.
پروژه ها
- پروژه طلای sinivit
پروژه طلای sinivit ( سابقاً به نام پروژه wild dog معروفبوده) در ۵۰ کیلومتری جنوب- جنوب غرب rabaul در کوه های baining، gazelle peninsula در شرق ای new britain،papuanew guinea واقع شده است. در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵، شرکت کلموافقت نامه هایی را که از ت گینه نو در آغاز فعالیت پروژه طلای sinivit دریافتنموده بود، اعلام کرد.
پروژه اولیه شامل معدنکاری کلا ا ید وارتز، تلورید، مس، طلا می باشد. گرچه پروژه اولیه عمر کوتاهی داشته، اماطلای newguinea برنامه های اکتشافی- توسعه ای با هدف تعیین کانی زایی طلا درمنطقه انجام داده است. کانیزایی شناخته شده به صورت باز در اعماق بوده و تعدادی از آنها درون ماده معدنی sinivitهنوزشناخته نشده اند. پتانسیل افزایش کانی زایی پروژه در گزارش تکنیکی مستقل بوسیله peter christopher درتاریخ اکتبر ۲۰۰۲ شرح داده شد. در مجموع ۱۲۲ حفاری الماسه مجموعاً به طول ۱۷۷۷۵متر و ۶۲ گمانه چرخه مع مجموعاً به طول ۲۶۰۰ متر در این پروژه کامل شدند.
- پروژه normanby
پروژهnormanby در ای milne bay گینه نو ( شامل دو لیسانس اکتشافی ) در شمال غرب، در طول امتداد آن، و با زمین شناسی معدن misima متعلقبه placer dome باذخیره ۵ میلیون انس طلا شباهت دارد. این پروژه در مجاورت پروژه sehulea واقع شده است.
تقریباً ۹۸ گمانه،اساساً rc کوتاه و گمانه حفاری الماسه، در سه نهشته imwauna،knob و wahola کامل شدند. کانی زایی در تمام نهشته ها دیده شده اما بیشتر فعالیت ها بر روی imwauna انجام شد. چندین کیلومتر حفاری برای ترانشه ها تکمیل شد.
در imwauna حفرگمانه با طول ۹/۲۰ متر با عیار ۰۴/۲۲ گرم درتن طلا، ۵/۴ متر با عیار ۸۹/۱۰ گرم درتن،۸/۳ متر با عیار ۳/۲۷ گرم درتن طلا، ۲/۷ متر با عیار ۵/۱۶ گرم درتن، ۶ متربا عیار ۳۹/۶ گرم درتن طلا، ۹ متر با عیار ۸۷/۱۲ گرم درتن طلا، ۲۵ متر با عیار ۲۹/۱ گرم در تن انجام شده است. درحفاری های نهشته knob، ترانشه حفر شده ۵/۰ گرمدرتن طلا با عرض ۳۲۰ متر شامل ۲۰ متر با عیار ۴/۱ گرم در تن طلا ایجاد شده است.
در wahola ۱۴ گمانه با عیار بیش از یک گرمدرتن طلا حفر شدند و بهترین این عیارها در ۴ متری ۵۷/۵ گرم درتن، ۵/۱ متر با عیار۲۱ گرم درتن و ۸/۳ متر با ۵۹/۳ گرم درتن طلا بوده است.
- پروژه sehulea
پروژهsehulea در ای milne bay در شمال غرب گینه نو، در طولامتداد و در منطقه ای با زمین شناسی مشابه معدن misima متعلق به شرکت placer dome با ذخیره ۵ میلیون انسی ایجادشده است.تقریباً۶۰ حفاری الماسه، عمدتاً گمانه rc کوتاه، بر روی شش نهشته منطق امل شد. اگرچه بسیاری از این حفاری ها در نهشته weioko در قسمت شمالی پروژه انجام شده است.
تعدادی از این حفاری ها دارای عیار بین ۱ تا ۳ گرم درتن طلا در weioko تعیینشده است، از قبیل ۲۷ متر با عیار ۰۷/۲ گرم درتن (۱/۱۷ گرم درتن نقره)، در ۵/۱ متر ۹۰/۱۹گرم درتن طلا، ۵۲ متر با عیار ۷۲/۱ گرم درتن، ۴۶ متر با عیار ۵۷/۱ گرمدرتن، ۷۰ متر با ۶۵/۰ گرم درتن طلا تعیین گردیده است. در نمونه های ترانشه ای در weioko در ۱۶ متر حفاری ۰۳/۲۰ گرم درتن طلا،۲۸ متر با عیار ۱۹/۵ گرم درتن طلا و ۲۶ متر ۷۰/۵ گرم درتن طلا بدست آمد.
در نهشته gwamogwamo کانی زایی سولفیدی توده ای در ۶متر حفاری با ۸۵/۰ گرم درتن طلا و ۷۴/۱ درصد مس بدست آمد.
نهشتهweioko در ابتدا بوسیله آنومالی طلا در خاک و قسمتی از منطقه بزرگ کهبه طوروسیع دارای آنومالی طلا و آرسنیک همراه با هم بوده است، تعیین شد. نمونه های اکتشافی از weioko باارزش بیش از ۱۰ گرم درتن مورد توجه قرار گرفته است، اما اکتشافات زیاد عیار بالایی را در مناطق دور از weioko نشان نداده است.
کانی زایی در امتدادی به طول ۶۰۰ متر و تا عمق ۱۰۰ متری نشانداده شده است. کانی زایی به صورت بی انتها به سمت شمال و جنوب و عمق توسعه یافته است.
- پروژه simuku & mt nakru
پروژه طلا- مس پورفیری west new britain محدوده ای به مساحت ۹۱ کیلومترو چندین کانسار طلا و مس در منطقه را شامل می شود. اکتشافات درسال های اخیر بر روی ۳ محدوده متمرکز شده است.
simuku در بهترین حفاری ها شامل ۴۰ متر با عیار ۶۴/۰ درصد مس، ۲۷۷ متر با عیار ۳۳/۰ درصد مس، و ترانشهها شامل ۳۳ متر با ۶۳/۰ درصدمس، ۱۹/۰ گرم درتن طلا، ۷۷ گرم درتن مولیبدن، ۴۸ متر با عیار ۶۷/۰ درصد مس، ۱۲/۰ گرم در تن طلا و ۶۹۱ گرم درتنمولیبدن بوده است.
mt nakru با هر دو نوع رگه غنی از طلا، سولفید پایینو استوک ورک غنی از مس و رگه های سولفید بالا میزبان تپه ها- برشهای ریوداسیتی می باشند، بهترین عیار در گمانه در ۹۴ متری با ۴۶/۰ گرمدرتن مس و ۴۲/۰ درصد مس، ۷۴ متر با عیار ۷۸/۰ درصد مس و بهترین ترانشه ۳۶ متربا عیار ۵۴/۲ گرم درتن طلا و ۲۴۵ متر با عیار ۸۰/۰ گرم درتن طلا بودهاست.
در pleysumiبهترین عیار در گمانه ۴۴ متری ۸۵/۰ درصد مس و در ۳۳ متری ۴۲/۰ درصدمس بدست آمد.
این پروژه ها دارای موقعیت بسیار عالی در جایگزینی وتوسعه سیستم مس پورفیری با امکان سنجی طلا و مولیبدن در ناحیه در دسترستر و در ناحیه ای با ارزش کمتر در گینه نو هستند. اکتشافات اخیر بر رویپروژه simuku متمرکزشده است.
- پروژه mt. penck
این ماده معدنی دارای لیسانس اکتشافی ۱۳۲۲۱۰۱.۴ کیلومتر مربعمحدوده کانی زایی واقع در ای west new britain واقع در ۵۵ کیلومتری غرب پایتختو بندر kimbe واقعشده است. دستی به زون اصلی شناخته شده درون کانی زایی های اندک، شمال ساحل new britain شناخته می شوند.
گستردگی طلا در نمونه های سنگی، خاکی و آبراهه ای درون mt penck کهیک لایه فرسایش یافته آتشفشانی است، دیده می شود. کانی زایی شناخته شدهعمدتاً درون امتداد شمالی "زون ساختاری" در حاشیه شمال غربی mt penck تعیینگردیده است. این "زون ساختاری" دارای عرض بیش از ۸۰۰ متر و دارای بیش ازچندین کانی زایی در طول می باشند. درون این زون، زون های خطی راسیونکوارتز- آرژیلیتی با کانی زایی طلا، که به صورت منحصر به فرد از ۲۰۰ مترتا ۸۰۰ متر در طول و از ۱۵ متر تا بیش از ۱۵۰ متر در عرض تغییر خواهند کرد.
کانسار kavola east به عنوان بهترین زون تعیین شده در mt penck بودهو حفاری های اولیه برای تست آن تعیین شده اند. کانی زایی kavola east درون سنگ های آتشفشانی ره آرژیلیتی با درجه سیلیسی شدن متوسط تا قوی دیده می شوند.
آن شامل ۴۰۰ متر طول و ۲۰۰ متر عرض آنومالی طلا در نمونه خاکی و نتایجترانشه ها شامل ۹۷ متر با عیار ۳۹/۳ گرم درتن طلا، در گمانه ۲۰ مترعیار ۷۷/۲ گرم درتن، ۵ متری با عیار ۶۰ گرم درتن، ۴۰ متری با عیار ۸۹/۸ گرم درتن طلا، ۱۳۱ متر با عیار ۳۶/۲ گرم درتن ودر حفاری ۶۴ متری عیار ۵/۲ گرم درتن طلا بدست می آید.
کل حفاری ها در mt penck بوسیله شرکت طلای new guinea و مکتشفان قبلی مجموعاً با ۳۷۹۴متر در ۴۷ گمانه انجام پذیرفت. برای مثال بهترین عیارها تاکنونحفاری ۱۳ متری با عیار ۰۶/۳ گرم درتن طلا، ۱۰ متری با عیار ۹۹/۱ گرم درتنطلا، ۷۲ متر با عیار ۷۹/۱ گرم ( شامل ۴۳ متر با عیار ۳۵/۲ گرم درتن طلا)،۱۰ متری با عیار ۸۴/۱ گرم درتن طلا، ۳۳ متر با ۴۱/۲ گرم درتن و ۲ متر با۷/۳۶ گرم درتن طلا بوده است.
- پروژه allemata
ترانشه ها و برنامه های ژئوشیمیایی سطحی و نقشه های زمین شناسیبوسیله ngg دردو زون ساختاری جداگانه تعیین گردیدند، هر کدام شامل کانی زایی گسترده طلا باتعدادی بارهای عیار بالای طلا ( ۱ تا ۱۰۰ گرم درتن طلا) به علاوه رگه های با عیار پایین تر (۱/۰ تا ۱ گرمدرتن) بوده اند.
این زون ها با امتداد شرقی- غربی دارای طول بیش از ۴۰۰ متر و عرض تقریبی۱۰۰ متر بوده اند. نتایج ترانشه ها از این نهشته های عیار بالا به صورتزیر بدست آمد: از ۴/۱ متری عیار ۹/۷۱ گرم درتن طلا( درون زون با عرض ۴متر ۷/۱۸ گرم درتن) و ۴ متر با عیار ۱۰۰ گرم درتن طلا.
دو زون کانی زایی شرقی- غربی که در پاراگراف اول به آنها اشارهشد به نام های ulo ulonorth، uloulo south و به صورت محلی درون گابروی آرژیلیتی ایجاد شده است.
قبل از معدنکاری زیرزمینی کانی زایی عیار بالا دستی به زون ulo ulo north میسرشد اما معدنکاری به علت جنگ متوقف شد. ترانشه زنی و نقشه برداری در کانسار kiayahedebadeba creek درمیزبان سولفید سیلیس- رسی مشابه با ulo ulo می باشد. نمونه برداری مجدد با حفاری ترانشهها بوسیله مکتشفانقبلی تا عیار بیش از ۴۵/۱۰ گرم درتن تعیین گردید. نمونه های سنگی مشابه در kiayahedebadebacreek شامل ۱ متر با عیار ۹۶/۲ گرم درتن طلا، ۷ متر باعیار ۴۳/۱ گرم درتن طلا و شامل ۲ متر با عیار ۴ گرم درتن طلا بوده است.
حفاری برای دستی به معدنکاری حجمی ( روباز) یا پتانسیل عیار بالای منحصربه فرد با زونulo ulo north در اوا می ۲۰۰۵ آغاز گردید. پیش بینی شدکه اولین نتایج از سپتامبر ۲۰۰۵ بدست آید.
- پروژه bismarck
منطقه پروژه bismarck در ای enga،۱۰۰ کیلومتریشمال شرقی معدن طلایporgera و ۷۰ کیلومتری شمال غرب شهر mt hagen واقع شده است. کانی زایی طلا-مس در bismarckهمراه با راسیون در اطراف توده نفوذی جایگزین شده دررسوبات در نظر می گیرند.
طلای آبرفتی در سال ۱۹۴۸ و در محل دیگری در سال ۱۹۶۱ یافت گردید. طلااز معدنکاری آبرفتی مقیاس کوچک از دهه ۱۹۵۰ بدست آمد.
۱۱ حفاری الماسه در مجموع ۱۱۵۸ متر از نهشته های tekim و semben بدستخواهد آمد.بهترین نتایج شامل ۲۹ متر با عیار ۱/۲ گرم درتن طلا، ۲۵/۲ متر با ۳/۲۱ گرم درتن طلا و ۶/۵۴ متر با عیار ۸/۰ گرم درتنبدست آمد. برخی از گمانه هیچ کانی زایی را ثبت نکرده اند. ترانشه ها روی ۴ کانسار ( با طول بیش از ۱۰۰۰ متر) نتایجی شامل ۹۰ متر با ۴۲/۱ گرمدرتن طلا در tekem، گمانه ۳ متری با عیار ۱۵۶ گرم در تن طلا در semben، ۱۷ متر با ۲۲/۱ گرم درتن در kunapali، ۲۵ متر با ۶۲/۰ گرم درتن طلا، ۳۰متر با عیار ۱۶/۰ گرم در تن طلا در yololam بدست آمد. برخی از ترانشه هیچ کانی زایی را نشان نمی دهند.
- کانسار tekim
طلا همراه با نفوذی های شناخته شده در آنومالی بزرگ مغناطیسی و شباهت هایی را با porgera trenching در با۲۰ مترطول ۹۹/۶ گرم درتن، ۹۰ متر با عیار ۴۲/۱ گرم درتن، ۷۵ متر با ۱ گرم درتن و۲۵ متر با عیار ۸/۴ گرم درتن توسط حفاری اکتشافی scout از پنج گمانه الماسه (بوسیله اکتشافاتقبلی) در تقاطع با زون کانی زایی عیار پایین طلا ( ۸۰ متر با عیار ۵/۱ گرم در تن) بازون ا یده غنی شده (۲۹ متر با عیار ۱/۲ گرم درتن طلا) و همچنین زون عیاربالا با ۷۵/۰ متر با عیار ۲۳ گرم درتن تعیین گردید.
عیار بالاتر (بیش از ۵/۰ گرم در تن) زون هسته طلا زون خاکی در امتداد شمالغرب- جنوب شرق با طول ۸۰۰ متر و عرض ۵۰ متر، با زون اضافی بزرگ به طول ۴۵۰طول و بیش از ۱۵۰ متر عرض با امتداد شمال شرقی- جنوب غربی می باشند.
نقشه آنومالی طلا در خاک پروژه طلای tekim
بیشترین عیار بیش از ۱ گرم در تن طلا و مقطعی به طول ۲۲۰ متر با عیار بالاتر را در شمال غرب منطقه تشکیل داده است.همچنین در مقطع دیگری با آنومالی بیش از ۱/۰ گرم درتن طلا با امتداد شمال غرب- جنوب شرق از مغزه با عیار بالاتر به جنوب شرق با طول بیش از ۶۰۰ متر و عرض تقریبی ۱۵۰ متر بوده است. تعدادی آنومالی کوچکتر (با طول ۱۰۰ متر) درزون عیار بالا (بیش از ۵/۰ گرمدرتن) وجود دارد.
آنومالی طلا با عرض ۳۰ تا ۵۰ متر و طول بیش از ۴۰۰ متر در زون ش تگی باشیب ۶۰ درجه به سمت جنوب شرق بوده است. شیل ها درون دایک های اسیدی تاحدواسط و سنگهای دانه ریز (آتشفشانی kana ) نفوذ کرده اند.
عیار طلا در خاک منطقه ۷۸/۱۸ گرم درتن و در سنگ های منطقه ۷۶/۵ گرمدر تن با همراهی شدید کانی های طلا، آرسنیک و مس بوده است.
- کانسار semben
کانی زایی طلای عیار بالا در semben همراه با رگه های کوارتز اپی ترمال در ساختارهای ره با طول بیش از ۷۰۰ متر و عرض ۴ تا ۲۰ متر همراه با شیب شمال غربیدایک پورفیری دیوریت هورنبلند که به درون توالی شیل سیلیسی، برشی وآرژیلیتی نفوذ کرده اند.
ترانشه زنی در منطقه نتایج زیر را بدست داد: ۳ متر حفاریبا ۱۵۶ گرم درتن طلا، ۵/۴ متر با۵/۲۳ گرم در تن و ۲ متر با عیار ۱۷ گرم درتن با طلای دانه درشت ظاهر میشوند. ۴ حفاری الماسه اکتشافی ( بوسیلهمکتشفان قبلی) در تقاطع با رگه های کوارتز طلادار درحاشیه دیوریتی انجامشد و بهترین نتایج آن شامل ۷۵/۰ متر با عیار ۵/۲۳ گرم درتن و ۲/۸ متربا ۴۲/۳ گرم درتن بوده است.
پروژه fergusson
لیسانس اکتشافی fergusson درون جزیره fergusson در ۸۰ کیلومتری شمال شرق شهر alotau درای milnebay گینه نو واقع شده است. سیستم طلای اپی ترمال با سن پلیوسن تاعهدحاضر به علاوهتعدادی کارهای اکتشاف طلای آبرفتی مقیاس کوچک عرضه شده اند.
دورتر از این ماده معدنی، دو کانسار طلا به نام های wapolu باذخیره ۶/۷ میلیون تنی و عیار ۵۵/۱ گرم درتن طلا و gameta با۴ میلیون تن ذخیره و عیار ۳۶/۲ گرم درتن، قرار دارند. ۸۶ گمانه بر روی ۶ کانساربوسیله مکتشفان قبلی حفر گردیده بود. بهترین نتایج از گمانه ها شامل ۴۴متر با عیار ۷۰/۰ گرم در تن، ۲۵ متر با عیار ۹۳/۲ گرم درتن طلا، ۲۰ متر با۰۴/۳ گرم درتن،۴۵/۱۴ متر با ۱۸/۴ گرم درتن طلا تعیین گردیده است. برخی ازاین حفاری ها با سطح پایین طلا یا مینرالیزه نشده وجود دارد.
در کانسار igwageta، با سنگ میزبان متامورفیک با عرض بیش از ۳ متر، رگه ایکوارتز کربناته اپی ترمال تعیین شده است. اکتشافات قبلی بوسیله union mining nl انجامشده است، این کانساردارای طول ۱۵۰۰ متر و عرض ۵۰۰ متر طلا در خاک به علاوه چندین نتیجه مهم درارتباط با این ترانشه ها تعیین گردید.
پروژه yup river
مادهمعدنی yup river درمرز غربیگینه نو در غرب ای sepik در ۱۰۰ کیلومتری جنوب vanimo واقع شده است. در این پروژه معدنکاری طلای آبرفتی مقیاس کوچک در اطراف منطقه amanab در۶۵ سال گذشته انجام شده است، که تولیدی بین ۷۵۰ گرم تا ۳ کیلوگرم در ماهداشته است. کانی زایی طلا به صورت رگه ای، استوک ورکی و کانسارهای پراکنده قبل از الیگوسن، متا ریت amanab که به داخل متامورف ها نفوذ کرده است، ایجاد گردیده است.
آنومالی طلای amanab در محدوده ۶۰ کیلومتر مربعی با نتایج تاحداکثر ۱۰۷ گرم درتن در رسوبات رودخانه ای و آبرفتی تعیین گردید. نمونه های خاکی در قسمت کوچکی از این محدوده در یک آنومالی خاکی بی انتها با ابعادیک کیلومتر در ۷۰۰ متری تعیین شد.
آنومالیbiaka دارای ابعاد ۱۵ در ۴ کیلومتر بوده و بوسیله نمونه های رسوبی رودخانه ای با عیار ۱۸۴ گرم در تن تعیین شد. آنومالی yumor دارای طول ۶ کیلومتر بوده و بوسیله نتایج رسوبات رودخانه ای با عیار ۵/۷۷ گرم درتن طلا تعریف شدند.
- پروژه crater mountain
پروژهcrater mountain در گینه نو، ای eastern highlands واقع شده است، و دارای تقاطعطلا در گمانهها همچون ۱۱۵ متر گمانه با ۸۳/۱ گرم درتن طلا، ۲۴ متر با عیار ۵۵/۶ گرمدرتن درون محدوده ۱۲ کیلومتری کانی زایی بوده است.
هفت گمانه در کانسار nevera کامل شدند، cratermountain دارای تقاطع هایی چون ۱۱۵ متر با ۸۳/۱گرم درتن طلا ( شامل ۳ متر با عیار ۱۶/۱۴ گرم درتن)، ۲۴ متر با ۵۵/۶ گرم درتن ( شامل ۲ متر با ۶/۵۲ گرم درتن طلا و ۲متر با ۰۱/۱۹ گرم درتن)، ۱۴ متر با ۶۶/۱ گرم درتن طلا، ۸ متر با۵۱/۱ گرم درتن ( شامل ۴ متر با ۱۷/۲۲ گرم درتن) و ۴ متر با عیار ۲۵/۴ گرمدرتن و ۶ متر با ۲۲/۲ گرم درتن طلا بوده است.
موقعیت پروژه crater mountain و کانی زایی طلا بر روی نقشه
ناحیه اصلی کانی زایی شامل کانسار nevera منطقه ای به مساحت ۱۲ کیلومتر مربع میباشد. بیشتر مناطق به جز برخی ژئوشیمی های سطحی کاملاً کشف نشده اند.
پروژهcrater mountain در ای eastern highlands گینه نو در جنوبشرق و درون مناطق با خصوصیات زمین شناسی شاخص که شامل کانسارهای طلای porgera و mt kare هستند،قرار گرفته اند.
این پروژه قسمتی از سنگ های آتشفشانی لایه ای نفوذ کرده به توالی رسوبات دانه ریز می باشند. کوارتزفلدسپات پورفیری، کوارتز دیوریت و دیگر دیوریت های نفوذی و آتشفشانی های آندزیتی همراه باکانی زایی طلا و مس در امتداد شمالی به سمت شمال شرق به طول ۲۵ کیلومترایجاد گردیده است. کانی زایی در چندین محل در طول این ساختارها شناخته شدهاست اما بیشتر فعالیت ها در انتهای شمالی کانسار nevera کامل گردیده است.
- پروژه feni
۵۰ درصدمالکیت این پروژه در اختیار شرکت طلای new guinea و ۵۰ درصد بقیه در اختیار شرکت vangold resources بودهو سرمایه گذاری در فوریه ۲۰۰۳ انجام شده است، vangoldresources سرمایه گذاری ۱۵۰۰۰۰۰ دلاری برای اکتشافاتانجام داد تا در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ حدود ۵۰ درصد سهام پروژه feni را بدست آورد، بعلاوه ۱ میلیوندلار را پیش از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۶ برای بدست آوردن ۲۵ درصد سهام پروژه اختصاص داد.
از لحاظ زمین شناسی پروژه feni به معدن lihir شباهت دارد. پروژه feni در ای new ireland گینه نو در جنوب شرقی درامتداد طول معدن طلایlihir واقع شده است.
جزایرfeni شامل دو جزیره، ambitle و babase بود ه هر دو زمین شناسی مشابه داشته و شامل کانی زایی طلای پراکنده شناخته شده بوسیله حفاری های انجام شده، راسیون های مشابه و نفوذی آلکالنمشابه به جزایر lihir ( با ذخیره۴۲ میلیون انسی طلا) تعیین گردیده است.
تعدادی از گمانه های حفر شده دارای عیاری بین ۱ تا ۱۰ گرم درتن بوده اند که شامل ۱۱۴ متر با عیار ۱۲/۱ گرم در تن طلا و ۲/۰ درصد مس، ۹/۱۹ متربا ۱۳/۲ گرم درتن طلا، ۲۵/۱۵ متر باعیار ۵۶/۲ گرم درتن، ۱۶ متر با عیار ۳/۲ گرم در تن طلا، ۵۲ متر با ۶۵/۱ گرم در تن، ۱۰ متربا ۷/۵ گرم درتن طلا و ۳ متر با ۱۰ گرم در تن طلا می باشند.

پروژه ی انواع دکل های حفاری
دسته بندی بانک اطلاعات
بازدید ها 3
فرمت فایل docx
حجم فایل 241 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
انواع دکل های حفاری

فروشنده فایل

کد کاربری 3230
کاربر

انواع دکل حفاری

به بیان ساده ،دکل عبارت است از یک ستون مجهز به کابل فولادی و تعدادی قرقره که جهت داخل شدن رشته ابزار به چاه و خارج رشته ابزار و سایر وسایل متفرقه از چاه، مورد استفاده قرار می گیرد.

دکل می تواند انواع مختلفی به شرح زیر داشته باشد:

الف) سه پایه (tripod):

این دکل برای دستگاههای حفاری سبک استفاده می شود. معنی ساده تر tripod سه پایه است: یعنی ، از سه پایه به قطر 4 اینچ و طول 9 متر تشکیل شده که این سه پایه در بالا به هم متصل می شوند و پس از جایگزینی حدود 7 مترا از سطح زمین ارتفاع دارند. بنابراین، می توان لوله ای به طول 6 متر را از چاه خارج نمود. به میله ای که سه پایه را به هم متصل می کند قل نصب شده است این دستگاه را به راحتی در محل می توان ساخت و قابل حمل نیز می باشد و برای حفاری تا عمق 600 متری مورد استفاده قرار می گیرد.

ب) برج(tower):

در بسیاری از دستگاههای حفاری تنها یک ستون دیده می شود که به ح قائم قرار می گیرد و با جکهایی که به طرفین آن متصل می شود می تواند از ح قائم خارج شود و به ح افقی درآید. این نوع دکل در دستگاههای حفاری نیمه سنگین کاربرد دارد.

ج) دکل ثابت یا استاندارد

در حقیقت از دو دکل tower متصل به هم تشکیل شده است که در نهایت به شکل مکعب مستطیل در می آید. این نوع دکل در دستگاههای حفاری نیمه سنگین و سنگین استفاده می شود ودر عمل تا دو برابر یک tower قدرت دارد این دکلها به صورت واحد قابل انتقال نیستند مگر آنکه فاصله انتقال بسیارکم باشد، درغیر این صورت باید قطعات آن را به طور مجزا از هم حمل نمود و در محل موردنظر، آن قطعات را به یکدیگر متصل و سپس از آن استفاده نمود. یک دکل استاندارد،سازه ای است با چهار پایه (leg) که روی یک چهارگوش قرار دارد و هر بار که چاهی حفاری می گردد، آن را قطعه قطعه سرهم می کنند.

دکل قابل حمل یا خود فراز (mast):

دکلی به صورت یک هرم ناقص که ارتفاعی حدود 45 متر دارد و سطح قاعده تحتانی آن به حداقل 20 مترمربع و سطح قاعده فوقانی حداکثر به 12 مترمربع می رسد ازاین دکل ها به صورت واحد می توان استفاده نمود بدون آنکه حفار مجبور باشد به ازای هربار استفاده، اجزای مختلف آن را از یکدیگر جدا و حمل نماید و دوباره در عملیات جدید آنها را به هم پیوند دهد. دکل خود فراز فقط یکبار و آن هم موقع ساخت سرهم بندی می شود. و به صورت یک واحد باقی می ماند، هر دفعه چاهی حفاری می گردد می توان آن را به صورت یک پارچه ب اکرد یا پایین آورد موقعی که یک دکل خود فراز بالا و پایین آورده می شود شباهت به تیغه یک چاقوی بزرگ جیبی دارد که بازو بسته می شود در نتیجه، دکلهای خود فراز را بعضی مواقع دکل چاقویی (jack knife mast) می نامند.

هر دکل خود فراز یا دکل استاندارد روی زیر سازه ای (substructure) ب ا می شود که دو کار عمده انجام می دهد:

الف) نگهداری سکوی دستگاه حفاری و تامین فضا برای تجهیزات و کارگران

ب) تامین فضا برای فوران گیرهای زیر سکوی دستگاه حفاری

زیر سازه نه تنها میز دوار، بلکه وزن تمام ساق مته را زمانی که به وسیله لوله گیر در چاه آویزان است نگخ می دارد هم چنین وزن رشته لوله های جداری را موقع راندن آن در چاه یا وقتی که به طور موقت روی زیر سازه قرار می گیرند تحمل می کند. سکوی دستگاه حفاری محل قرار گفتن گردونه، تابلو کنترل حفار، اطاق حفار و سایر تجهیزات وابسته می باشد.

دکل های استانداردو خود فراز برحسب مقدار وزنی که در ح قائم می توانند تحمل کنند و مقدار مقاومت در مقابل سرعت بادهای جانبی ،درجه بندی می شوند ظرفیت بار یک دکل استاندارد از 250000 تا 1500000 پوند تغییر می کند. هر نوع دکل خود فراز یا استاندارد در حالی که لوله ها در آن چیده شده، بادهایی با سرعت 100 تا 130 مایل در ساعت را تحمل می کند بدون اینکه نیاز به مهار دکل با سیم باشد.

مورد دیگر در طراحی، ارتفاع دکل می باشد . دکل استاندارد یا خود فراز و زیر سازه آن ، وزن ساق مته را در تمام مدت، چه ساق از جعبه قرقره تاج ، آویزان باشد یا درون میز دوار قرار گرفته باشد ، تحمل می کند.

ارتفاع دکل استاندارد یا خود فراز در ظرفیت بار آن تاثیری ندارد، ولی طول آن قسمت از ساق مته که باید از چاه خارج گردد با ارتفاع دکل محدود می گردد. بدین علت است که جعبه قرقره تاج باید به اندازه کافی از سکوی بالاتر باشد تا بتوان برای تعویض مته یا بنا به دلایل دیگر لوله ها را از چاه بیرون کشیده و به طور موقت دردکل چیده و انبار نمود.

انواع دکل های حفاری

دکل های خشکی

1-1) دکل ثابت یا استاندارد (conventional): این نوع دکل، در زمان حفاری ساخته شده و سرچاه می ماند و قابل حرکت دادن نیست.

1-2) دکل های متحرک(mobile rigs): این دکلها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

1-2-1)دکل خود فراز یا چاقویی (jack knife): اجزای این نوع دکل ها تکه تکه می شود. حفاری در خشکی بیشتر توسط این دکل صورت می گیرد.

1-2-2) دکل قابل حمل (portable mast): این دکل روی ماشین سرچاه آمده و مثل آنتن و توسط پمپ های هیدرولیکی باز می شود بیش تر برای حفاری چاههای کم عمق یا تعمیراتی (work over) w.o. به کار می رود.

2- دکل های دریایی (marine rigs):

دکلهای دریایی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد که هرکدام نیز به چند زیر گروه طبقه بندی می شوند:

2-1) دکلهای شناور (floating type):

2-1-1) کشتی حفاری (drilling ship):برای حفاری در اعماق خیلی زیاد دریا ، ازاین نوع کشتی حفاری به جای سکوی دریایی استفاده می شود کشتی حفاری در مقایسه با سکوی دریایی نیمه شناور، از نظر اندازه و ظرفیت، از مزیت بیشتری برخوردار است . برای نخستین بار درسال 1982 ازاین نوع کشتی برای حفاری در عمق 2 هزار متری آب در دریای مدیترانه استفاده شده است. امروزه حفاری چاههایی با اعماق بیش از3 هزار مترنیز با این کشتی ها امکان پذیر است.

2-2)دکل نیمه شناور (semi –submersible): دکلهای نیمه شناور شبیه کشتی حفاری (drilling ship) می باشند. از نظر اندازه و ظرفیت ،از کشتی حفاری کوچکتر بوده و از آنها برای حفاری در اعماق کمتر از 2 هزار متری دریا استفاده می شود.

2-3)دکل های متصل به کف دریا (botton supported type):

2-3-1-)barge: کشتی حفاری کوچک، دکلی که برای حفاری در اعماق کم (حدود 8تا30 فوت)به کار برده می شود کشتی کوچک را در جای کم عمق قرار داده، آب داخل آن پمپ می کنند تا سنگین شود و به کف دریا بچسبد سپس شروع به حفاری می کنند. بعدازاتمام حفاری و نصب تجهیزات، کشتی منتقل می شود. شکل صفحه بعداین دکل را به صورت شماتیک نشان می دهد.

2-3-2) jack up: کشتی در جای عمیق تر قرار گرفته و پاهای آن به صورت هیدرولیکی ،به کف دریا می چسبند که ممکن است یک پایه (بزرگ برای جای مسطح) یا سه پایه (برای جاهایی که دریا پستی و بلندی دارد)باشد. این دکل جهت حفاری اعماق دریا از 15 تا 350 فوت استفاده می شود.

2-3-3)platform: این دکلها نیز به دو زیر گروه فرعی تقسیم می شوند:

2-3-3-1)self contained: دراین نوع دکل ،تمام وسایل حفاری کمپ وجای استراحت افراد،روی یک سکو قرار دارد.

2-3-3-1) tendered: دراین دکل بعضی وسایل مثل کمپ استراحت، در کشتی دیگری است.

top drive

top drive وسیلة برقی هیدرولیکی است که جایگزین سیستم کلی و میز دوار شده است و مزایای بسیاری نسبت به آن دارد. البته، نوع hydrolift که در مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت اکتشاف استفاده می شود نوع قدیمی و بزرگ است که جهت ب ایی (rig up) و کنار گذاشتن آن (rig down) زمان زیادی مصرف می شود (24 ساعت).

مزایای استفاده از top drive

1- کاهش زمان از دست رفته هنگام اتصال ابزار (connection)

2- افزایش سرعت حفاری

3- عدم back off به هنگام حفاری

4- توانایی انجام اندازه گیری ضمن حفاری

5- امکان حفاری جهت دار وافقی

6- توانایی تنظیم و کنترل وزن روی مته و مغزه گیر که باعث کاهش مته وافزایش طول مغزه گیر می شود.

7- دارای سیستم اتوماتیکی جهت بلند ، محکم و باز لوله های حفاری می باشد.

8- دارای سیستم فوران گیر می باشد.

9- کاهش گیر لوله ها هنگام حفاری و لوله بالا و لوله پایین.

10- هنگام گیر احتمالی لوله ها، می تواند در هر قسمت از دکل ،دوران (rotate) یا back ream کند.

11- به هنگام راندن ابزار مانده ی در هر جای دکل می توان از آن استفاده نمود.

12- دارای سیستم تصویری روی جایگاه حفار است که حفار به راحتی می تواند دکلبان را ببیند و هنگام لوله بالا به او آسیب نرساند.

13- کاهش زمان لوله بالا ولوله پایین.

اجزای top drive

1- ریل هایی جهت بالاو پایین شده آن

2- هرزگرد

3- موتور

4- بازو

5- گوشواره یا بالابرنده(elevator)

6- آچار هوا

دکل ها برحسب مقدار یا فشاری که می توانند تحمل کنند،دسته بندی می شوند. فشارهایی را که دکل باید تحمل کند دو نوع اند:

الف)بار یا فشارجانبی (compression load)

ب) فشارباد(wind pressure)

مقدار بار جانبی مجاز دکل را براساس مجموعة مقاومت چهارستون یا پایة دکل تعیین می کنند، بدین ترتیب که مقاومت هر پایه دکل را جداگانه محاسبه می کنند و سپس مجموعه مقاومت چهار پایه دکل را با احتساب ضریب اطمینان به عنوان حداکثر بار مجاز جانبی که دکل می تواند تحمل کند مشخص می نمایند.

مقدار فشار باد مجاز برای دکل حفاری به ارتفاع دکل بستگی دارد. نیرو و فشارباد را می توان از رابطه های زیر محاسبه نمود:مته های صنعتی


در گزارش مذکور مته ها به دو دسته تقسیم می شود:


.a tricone bits مته های سه م وطه 


.b diamond bits مته های الماسی که هر کدام دارای زیر مجموعه هایی می باشند:


.a tricone bits


gx hardrok bits .1


hard rok bits .2


hydra b bits .3


mxl bits .4


stx bits .5


 


.b diamond bits


genesis xt bits .1


genesis hcm bits .2


genesis hcr bits .3


impregnated bits .4


speed mills .5


nutural diamond bits .6.


gx hardrok bits ?بررسی جدید مته gx hardrok برای بیشترین بازدهی در سازندهای سخت و ساینده طراحی شده است. همچون تمامی مته های gx میزان افزایش کربن ،سبک برش جدید و نسل سوم بلبرینگ ها؛ اجازه حفاری سریعـتر و طــولانی تر را در کاربردهای مورد نظر می دهد. gx hardrok باعث سایش زودرس سازندهای سخت و ایجاد برش می شود.  ان hughes christansen یک سری آزمایشات جامع بر روی مته‌‌های کار کرده کند شده به منظور تشخیص و مطالعه بر روی نقاط بحرانی‌ای که باعث کاهش کفایتشان می‌شود به عمل آورند.برنامه های بهینه ساری کربن که در hughes christansen در حال اجراست به افزایش مقاومت سایشی و چقرمگی این مته‌ها می‌پردازد.


مقاومت افزایشی نسبت به گسترش شکاف در این مته‌ها ، احتمال ش ت دندانه‌ها را کاهش می‌دهد و افزایش میزان کاربید ،‌موجب طولانی ، تهاجمی‌ و کشیده‌تر شدن دندانه‌ها می‌شود ، این افزایش موجب می‌شود که مته‌ها قادر به نگهداری تهاجم‌های اصلی اولیه برای فواصل طولانی‌تر باشند، بدین سان می‌توانند کار بیشتری انجام داده و برش‌های‌ بیشتری در هر دور چرخش ایجاد کنند، و نیز عمل حفاری با نرخ نفوذ بیشتری در هر مقطع انجام می‌گیرد.


ساختار برش های جدید


برش‌های ایجاد شده توسط این مته ، دارای ساختاری کارآمدتر نسبت به دیگر برش‌هاست اشکال منحصر به فرد دندانه‌ها ،‌برنده‌تر بوده و 10% برآمدگی و بزرگی‌آن نیز بیشترمی‌باشد.
تمامی این اصلاحات بر روی مته‌ gx hardrok باعث حفاری‌ عمیق‌تر و rop بیشتر می‌شود.


تنوع طرح در مته gx hardrok


هر مته مذکور برای کاربرد در سازند خاصی ساخته شده است. برای هر طراحی ان ، سازندها را برای حفاری از نظر کندی مته‌ها در حفاری های قبلی، پارامترهای عملیاتی پیشنهادی به منظور تضمین حداکثر کابرد در حیطه‌ هدف مورد نظر ارزی می‌کند.


hard rok bits
hard rok bits جزو خانواده‌ای از مته‌هاست که مخصوصاٌ به منظور سازندهای سخت و ساینده طراحی شده‌اند پیشرفت‌هایی در طراحی دماغه و تکنولوژی‌ فشردگی به این مته‌ها ح تهاجمی‌بیشتر داده‌ و در عین حال باعث دوام بیشتر ساختمان برش‌ها می‌شود که مورد مذکور از کربناتهای غرب تگزاس گزارش شده است. دیگر پیشرفت‌ها همچون اشکال جدید دندانه‌های تهاجمی، سیستم تثبیت جدید ،‌باعث می‌شود که این مته‌ طولانی‌تر و با سرعت بیشتر حفاری کند.


hydra boss bits
مته‌های هیدروباس در سیستم جدید هیدرولیک xstream در تمام محیط‌های ساچمه ای کاربرد دارد. سیستم هیدرولیک یک پیکر‌بندی نازل را که همزمان سری‌های چندگانه دندانه‌ها را پاک کرده و مستقیماً به پایین سوراخ مته ضربه می‌زند را را بیان می‌کند. جریان مداوم سیال بطور مناسب برش‌ها را به سمت خارج دیواره‌ چاه حفاری و نیز به سمت بالا و پشت آن هدایت می‌کند. در آزمایشگاههای وسیع و تست‌های صحرایی xstream ، rop بالاتری نسبت به دیگر سیستم های نازل رایج‌ارائه داده است.


دینامیک محاسبه‌ای سیال cfd یک مدل ریاضی سه بعدی سیال احاطه‌کننده مته است . در مدل‌سازی cfd ، ان قادر به مطالعه تنش محض و تربولانس برای ارزی توانایی و پیکربندی نازل‌ برای تخلیه‌ ده‌ها و تمیز م وط و نیز پایین چاه حفاری می‌باشند. رنگ‌های متفاوت‌ نشانگر موقعیت و شدت تنش‌های تولید شده بوسیله جریان هیدرولیک می‌باشد.


mxl bits


به منظور اثبات کارایی و کارکردهای وسیع و طولانی‌ مدت در شرایط ناملایم و خشن حفاری ، مته‌های موتورهای با طول عمر زیاد mxl را معرفی می شود که م وط‌های غلطکی‌ آن با سرعت بالا برای تسریع شدن حفاری و نیز تکمیل آن کاربرد دارد. با ساختار جدید برش‌ها ، هیدرولیک پیکر‌بندی و بیشترین قابلیت اطمینان بلبرینگ در صنعت بطور کامل طراحی شده است. سری mxl زمان بیشتری نسبت به مته‌های دیگر در چاه باقی می‌ماند.


stx bitsامروزه خط star همچنان قابل اطمینان‌ترین و بهترین ارائه دهنده سوراخ‌های باریک بوسیله مته‌های سه م وطه در بازار می‌باشد. با داشتن یک star در یک حفره ،‌متصدیان دیگر در مورد عیوب زودرس بلبرینگ‌ها و یا خارج شدن مته‌ها از اندازه‌گیر نمی‌باشند. تکنولوژیکی برتر بلبرینگ‌ها و ساختار برش ها باعث می‌شود که کمترین هزینه در هر فوت وجود داشته باشد.مته‌های pdc برای حفاری‌های عمیق 


این مته‌ها برای حفاری‌های بدون وقفه با سرعت نفوذ بالا سازگاری داشته و بدین منظور طراحی شده است. قبل از حفاری و پس از ساخت هر مته برای کاربری مشخص، تحت فرآیند تجدید نظر و بازبینی قرار گرفته تا اطمینان خاطر ا زکارکرد آن حاصل آید.


تاکنون سازندهایی که متشکل ار ماسه سنگ سخت ،‌شیل ،‌سنگ آ ، ایندریت بوده‌اند، توسط مته‌های tci و impregnated حفاری شده‌اند. خاصیت میان لایه‌‌ای اغلب امکان حفاری ملایم و آسان را غیر ممکن می‌سازد و حتی محکم‌ترین مته‌های pdc نمی‌توانند محیط درونچالی را بدون دندانه‌ها تاب بیاورند. این مته قابلیت جفاری بیشتر ، سریعتر و نیز در میان سازندهای‌ سخت و ساینده را نسبت به مته‌های پیشین‌ دارد.


در طراحی مته pdc برای کاربرد‌های طولانی، ان ،‌تحقیق خود را بر روی 1 عامل خارجی معطوف کرده‌اند:


*طراحی‌مته های جدیدی که لرزش در سازندها و بار خارجی روی دندانه‌ها را کاهش دهد.


*در کل این اطلاعات‌ ، نرخ نفوذ و زمان کارکرد مته را بیشتر می‌کند.


genesis hcm bits ــ مته‌های قابل هدایت موتور‌دار 


این نوع مته‌ها به منظور استفاده از امتیاز فن آوری کنترل عمق برش ، هر یک از ساختار برش‌ها ،‌با توجه به استحکام سازندها و خصوصیات موتور حفاری بهینه می‌شوند. اگر عمق برش از حد آستانه کند ،‌سطوح تکیه‌گاهی‌ در قسمت داخلی مته بکار گرفته می‌شود. این فن آوری جدید تغییرات و نوسانات گشتاوری را نسبت به تغییرات وزن اضافی‌ کاهش داده که موجب کنترل بهتر‌ در لغزش‌های حین حفاری و نیز نرخ نفوذ بیشتر در چرخش می‌گردد.


 


فرمت :word                                                     تعداد صفحه :108


فهرست مطالب


عنوان                                                                              صفحه


پیش گفتار                                                                            1


فصل اول : سیال حفاری


 


1-1 مقدمه                                                                            4


1-2 هرزروی سیال حفاری                                                         5


1-3 انواع سیالات حفاری                                                           7


      1-3-1 گازها                                                                   7


 


              1-3-1-1 معایب سیالات گازی                                       8


                        1-3-1-2 محاسن سیالات گازی                                      9


 


      1-3-2 مایعات                                                                 10


 


              1-3-2-1 موارد استفاده از آب                                       11


      1-3-3 ذرات کلوئیدی                                                         12


      1-3-4 گل حفاری                                                             12  


      1-3-4 امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب                           12


      1-3-5 ترکیبی از دو نوع سیال حفاری                                     12


عنوان                                                                              صفحه


1-4 سیال حفاری پایه روغنی                                                      13


1-5 سیال حفاری پایه آبی                                                           14


1-6 سیال حفاری پایه سنتزی                                                       15


فصل دوم : گل حفاری


2-1 انواع گل های حفاری                                                           16


      2-1-1 گل های روغنی                                                        16


           2-1-2 گل های امولوسیونی پایه آبی                                         17


 


      2-1-3 گل های امولوسیونی پایه نفتی                                        18


 


      2-1-4 گل های رسی                                                          19


 


2-2 وظایف گل حفاری                                                              20  


 


     2-2-1 تمیز چاه                                                          21


     2-2-2 خنک کاری                                                              24


     2-2-3 روان                                                               25


     2-2-4 پر منافذ                                                           26


     2-2-5 کنترل فشار                                                              27


عنوان                                                                              صفحه


 


2-2-6 معلق نگه داشتن                                                            28 


2-2-7 ترخیص شن                                                                29


2-2-8 تحمل وزن لوله های حفاری                                              30


2-2-9 دریافت اطلاعات                                                           31


2-2-10 انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته                                  32


2-3 بنتونیت                                                                         33


2-4 تهیه گل بنتونیتی                                                               34


2-5 فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی                               35


2-6 افزودن ملاس                                                                  36


2-7 انواع رس                                                                      38


2-8 تعیین ماهیت رس                                                             39


2-9 ذرات کلوئیدی                                                                 40


فصل سوم : تینر                                                            


3-1 انواع تینر                                                                      41


         3-1-1 تینرهای معدنی                                                        42


عنوان                                                                              صفحه


 


3-1-2 تینرهای آلی                                                                44


3-2 مهمترین تینرهای ساخته شده                                                46


فصل چهارم : حفاری بوسیله هوا


4-1 حفاری تحت تعادل                                                            48


4-2 روش های حفاری با هوا                                                     50


     4-2-1 روش تر                                                               50     


     4-2-2 روش خشک                                                           51


فصل پنجم : سیال حفاری هزینه ها را تا 10%


               در هر فوت کاهش می دهد 


5-1 مقدمه                                                                           52


5-2 زمینه میدان                                                                    54


5-3 انتخاب مته و هیدرولیک                                                     55


5-4 مایع حفاری                                                                    56


5-5 نتیجه استفاده از سیال حفاری                                                59


5-6 بالا بردن rop                                                                62
فهرست مطالب: , تحقیق روش های حفاری- pdfتاریخ ایجاد 07/03/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 45 قیمت: 5800 تومان تعدادمشاهده 3


, تحقیق روش های حفاری- pdf

مطالب مفید در این زمینه
حفاری شوئیدنی (wash boring)

این حفاری برای بدست آوردن نمونه های خاک ، حفاری اکتشافی برای بررسیهای اولیه ، حفر گمانه برای برخی آزمونهای برجا از جمله آزمایش spt بکار می رود.

روش حفاری :بالا و پایین رفتن سر مته باعث سست شدن مواد زیر لوله تزریق آب می شود. آب با فشار زیاد از سوراخ سر مته خارج و ده ها را به خارج هدایت می کند.

مزایا : نیاز به کارگری با مهارت کم دارد. در همه نقاطی که برای وسایل سبک قابل دسترس باشند، قابل اجرا است.

محدودیتها : اجرای عملیات ، مخصوصا در عمق بیش از 10 متر کند است. نفوذ در خاک مقاوم مشکل و در سنگ غیر ممکن است. خارج گراول از لوله جدار مشکل است و منجر به کاهش کیفیت نمونه ها می شود. گرفتن نمونه دست نخورده مشکل است.2) مته دورانی (ratary drill)

این روش هم نمونه های خاک و سنگ را بدست می دهد و هم نمونه هایی برای انواع آزمایشهای برجا ایجاد می کند. این روش در حفر گمانه های غیر قائم برای ز شی افقی یا ایجاد مهار کاربرد دارد. امروزه کاربرد دستگاههای حفاری چرخشی بسیار متداول شده است. این دستگاهها را می توان در هر نوع زمین بکار برد. ولی برتری کاربرد آنها در زمینهای نرم بیشتر است. پیشروی این دستگاهها در داخل سنگهای سخت به کندی صورت می گیرد. در این روش سر مته فولادی که متصل به انتهای لوله فولادی است، از سر چاه به کمک موتور ، حرکت دورانی می نماید. گل حفاری از داخل لوله به درون چاه تزریق شده و از اطراف لوله به سر چاه بر می گردد.

گل حفاری ضمن خنک سر مته اعمال حمل ده سنگهایی که بوسیله سر مته از ته چاه تراشیده شده است، به سر چاه و جلوگیری از فشار طبقات سست و ریزش آنها به داخل چاه را نیز انجام می دهد. با روش حفاری دورانی چاههای بسیار عمیق حفر می گردد. عمیق ترین چاه جهان که با این روش حفر گردیده در سال 1956 در لوئیزیانا ( ) به عمق 21535 فوت بود که به نفت نرسید.

روش حفاری : پیشروی توسط سر مته برنده که در انتهای لوله حفاری قرار دارد و تحت فشار هیدرولیکی است، انجام می شود. دیواره چاه را معمولا گل نگاه می دارد.

مزایا : روشی نسبتا سریع است و می تواند در همه نوع مواد نفوذ کند. برای همه نوع نمونه گیری مناسب است.

محدودیتها : جابجا وسایل در زمینهای ناهموار و باتلاقی مشکل است و محتاج راه مناسب است. همچنین محتاج سکوی تسطیح شده است. کارآیی حفاری با توجه به اندازه دستگاه متغیر است.


فهرست مطالب

در این بخش تحقیقی با موضوع و عنوان روش های حفاری برای قرار داده شده است. این تحقیق با فرمت pdf، اسلایدوار و در 45 صفحه می باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.فهرست مطالب:

تاریخچه گمانه زنی
انواع حفاری
روش حفاری مکاتیکی
روش حفاری مکانیکی
روش حفاری
روش حفاری لرزشی
روش حفاری شیمیایی
روش حفاری الکتریکی
روش حفاری لیزیری
روش های مورد بررسی
حفاری شستشویی
شرح عملیات
محاسن روش
معایب روش
کاربرد
حفاری ضربه ای
محاسن روش
معایب روش
حفاری دوارنی
محاسن روش
معایب روش
مته حفاری دورانی
حفاری مته ای
محاسن روش
معایب روش
حفاری با اوگرهای با قطر زیاد
روش حفاری
مزایا
محدودیت ها
کاربرد
حفاری چکشی
روش حفاری
مزایا
محدودیت ها
کاربرد
حفاری ضربه ای باد
روش حفاری
مزایا
محدودیت ها
کاربرد
روش توربینی
حفاری دریا(اکتشاف هیدروکربنی)


کلمات کلیدی مرتبط:
, تحقیق , روش های ,حفاری- , pdf , , ,حفاری شوئیدنی (wash boring) , ,این حفاری برای بدست آوردن نمونه های خاک ، حفاری اکتشافی برای بررسیهای اولیه ، حفر گمانه برای برخی آزمونهای برجا از جمله آزمایش spt بکار می رود. , ,روش حفاری :بالا و پایین رفتن سر مته باعث سست شدن مواد زیر لوله تزریق آب می,
مقالات مرتبط در این دسته
, معرفی ماشین حفاری تونل ,(tbm) و انواع آن- پاو وینت
, معرفی ماشین حفاری- tbm- پاو وینت
, تفسیر کاربردی آیین نامه ز له و کاربرد etabs در آن- پاو وینت
بهسازی لرزه ای مصلی بزرگ قم ، پاو وینت
روشهای اجرا و کنترل اتصالات
پاو وینت اصلاح خاک
پروژه درس روش های اجرایی ، پاو وینت
پاو وینت 3d panel پانلهای سه بعدی
پاو وینت کنترل پروژه
پاو وینت مبحث دوازدھم مقررات ملی ساختمان،ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا
گودبرداری و سازه نگهبان،پاو وینت
پاو وینت خواص بتن خود تراکم scc
پاو وینت بتن های ترانسپارنت نیمه شفاف - translucent concrete
پاو وینت تاثیر نیروی ز له بر پی سد ها
پاو وینت گروت
پاو وینت ایمنی در کارگاه
پاو وینت روشهای حفاری وشمع کوبی -pile driving
ترمیم و تقویت،سازه های بتنی،توسط دیوار برشی فولادی ،پاو وینت
, ساختمان با مصالح بنایی- پاو وینت
بررسی بتن رنگی ،پاو وینت

اختصاصی از اینو دیدی گزارش کارآموزی مترو شیراز با و پر سرعت .

گزارش کارآموزی مترو شیراز


گزارش کارآموزی مترو شیراز

توضیحات بیشتر و فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :49

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه کارآموزی

 

چکیده

 

آنچه در این گزارش گردآوری شده حاصل کارآموزی یکماهه اینجانب در مترو شیراز می باشد که با استفاده مشاهدات شخصی و منابع محدودی که در دسترس بوده سعی شده است که تا حد ممکن کامل وبدون عیب باشد.

 

در فصل اول این گزارش تاریخچه کوتاهی از تاریخچه مترو و همچنین روش اتریشی(natm ) وپیدایش آن ارائه شده است.

 

در فصل دوم مطالعات زمین شناسی مربوط به مترو شیراز آورده شده است.فصل سوم محتوی مشخصات کلی ایستگاه مترو محل کارآموزی و مختصات آن می باشد.

 

در فصل چهارم که مهمترین بخش این گزارش محسوب می شود روش حفر قطعه مورد نظر و مراحل انجام کار گنجانده شده است. و در پایان در فصل پنجم موانع و مشکلات حفر مترو در شهر وهمچنین کارآموزی در آن محل ذکر شده است.

 

امید است که این گزارش بتواند فضای کارآموزی مترو و مراحل کار را به خوبی در ذهن خواننده به تصویر بکشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

تاریخچه مترو و روش اتریشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مترو و تاریخچه ی آن

 

در دهه 1840 میلادی شهر لندن یکی از انبوه ترین و آلوده ترین ای جهان بود. همه ی پایانه های راه آهن اصلی شهر در پیرامون شهر قرار داشتند و حلقه ای را ساخته بودند که هزاران مسافر باید از آن جا به مرکز شهر جابه جا می شدند. در آن زمان شیوه ی کارآمد و آسایش بخشی برای جابه جایی آنان وجود نداشت و این دشواری باعث شد در سال 1855 کمیته ی ویژه ای برای بررسی دشواری رفت و آمد و پیدا چاره ای برای آن بنیان گذاری شود.

 

در آن کمیته پیشنهادهای گوناگونی مطرح شد؛ از جمله، ادامه ی خط های راه آهن تا مرکز شهر و افزایش پهنای خیابان ها و جای گذر پیاده ها. بیش تر پیشنهاد ها بسیار هزینه بر بود و به ویرانی و بازسازی بخش های گسترده ای از مرکز شهر نیاز داشت. پیشنهادی که به نظر اغلب افراد عضو کمیته برای حل دشواری رفت و آمد در لندن آن روزگار مناسب آمد، راه آهن زیر زمینی بود که ایستگاه های اصلی را به یکدیگر پیوند می داد.

 

آن پیشنهاد توجه ی چا پیرسون شهردار آن زمان لندن را به خود جلب کرد. او باور داشت با این کار به کارمندان و کارکنان امکان می دهیم برای کار به مرکز شهر بیایند و سپس به حومه شهر که سالم تر است و آب و هوای بهتری دارد، بازگردند. به این ترتیب، نخستین شرکت متروی جهان با پشتیبانی او در لندن پایه گذاری شد و سرانجام، نخستین راه آهن زیرزمینی جهان در سال 1863 بازگشایی شد. نزدیک 40 هزار نفر در روز نخست جابه جا شدند و در شش ماه نخست، روزانه 26500 مسافر از آن بهره می گرفتند.

 

مترو با دود اضافه

 

هر چند طرح راه آهن زیرزمینی در همان روزهای نخست کارآمدی خود را به همگان نشان داد، دو عامل از گسترش آن جلوگیری کرد. نخست، در آن زمان هنوز قطار برقی ساخته نشده بود و لوکوموتیوهای بخاری لندن با ذغال سنگ کار می د که از سوختن آن دود زیادی آزاد می شد. برای حل این دشواری، مخزن ویژه ای را زیر دیگ بخار کار گذاشتند تا دود آزاد شده در آن اندوخته شود . اما این طرح به خوبی کار نکرد و مسافران مجبور بودند دود را در شش های خود انباشته کنند!

 

دوم ، در آن زمان روش های کندن زمین ، به گونه ای که امروزه انجام می شود، ابداع نشده بود و تونل ها به شیوه ی "کندن و پوشاندن" ساخته می شدند. به این صورت که کانال بزرگی در مسیر مورد نظر می کندند و با ساختن دیواره و پوشاندن روی کانال، تونل می ساختند. روشن است که با این شیوه نمی شد مترو را به مرکز شهر نزدیک کرد؛ زیرا، بسیاری از ساختمان هایی که در راه کانال قرار داشتند، باید ویران و بازسازی می شدند.

 

متروی بادی و تونل چوبی

 

یک مخترع امریکایی به نام آلفرد بیچ راه حلی برای دشواری نخست پیشنهاد کرد:" یک لوله، یک ماشین و یک پنکه ی نیرومند، چیز دیگری لازم نیست !" بر اساس طرح او، می توان تونلی استوانه ای از چوب ساخت و اتاقکی چوبی را به کمک فشار هوایی که دو پنکه ی نیرومند موجود در دو انتهای تونل فراهم می کنند، بین دو سوی آن جابه جا کرد.

 

طرح آلفرد بیچ به پشتوانه مالی نیاز داشت. اما شهردار وقت نیویورک نه تنها از این طرح پشتیبانی نکرد بلکه هر گونه طرح جابه جایی زیرزمینی را برای این شهر نامناسب می دانست. چرا چیزی که برای لندن خوب بود، برای نیویورک نامناسب بود! به نظر می رسد، شهردار وقت نیویورک از راننده های تا ی که تصور می د با طرح جابه جایی زیرزمینی کار خود را از دست می دهند، رشوه می گرفته است.

 

آن مخالفت ها باعث شد مخترع امریکایی طرح خود را پنهانی آزمایش کند. او تونل خود را بین دو خیابان نزدیک جای کارش ساخت و پس از اطمینان از موفقیت آمیز بودن نخستین " متروی بادی"، در سال 1867 همگان را به تماشای آن فراخواند. در نمایشگاه که به همین منظور تشکیل شد، قطعه ای از تونل را به سقف آویزان کرده بودند. دستگاه او می توانست فقط ده نفر را جابه جا کند. با وجود این، پیش از بسته شدن نمایشگاه، نزدیک 170 هزار نفر از آن سواری گرفتند.

 

هر چند فکر جالب آلفرد بیچ، جای آفرین دارد، اما روشن است جابه جایی انبوه جمعیت به جاهای گوناگون شهر بزرگی مانند نیویورک، کار نه تنها چند پنکه، بلکه هزاران پنکه هم نبود. از این رو، دشواری متروهای دودی تا اختراع لوکوموتیو برقی در سال 1905 هم چنان پابرجا بود.

 

تاریخچه مترو در ایران:


 


 

 

سابقه بحث و گفتگو درباره احداث قطار شهری در تهران 110 سال قبل باز می گردد. تاسیس تراموای شهری از جمله نکات پیش بینی شده در امتیاز نامه ای بود که بارون ژولیوس دو رویتر در عهد ناصرالدین شاه روی کاغذ آمد.
در همین سال ها یک خط آهن روزمینی که به واگن اسبی معروف گشت، بین دروازه شهری ری (حضرت عبدالعظیم) و میدان باغ شاه احداث شد.

سال 1350
شروع مطالعات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی شهر تهران و پیش بینی تغییرات آن برای سال 1370توسط شرکت های سوفرتو و بهره برداری متروی فرانسه (
ratp).

سال 1353
ارایه گزارش نهایی و انتخاب سیستم مختلط (سامانه مختلط شامل یک شبکه خیابانی با یک کمربندی در پیرامون منطقه مرکزی و دو بزرگراه برای نواحی تازه ساز شهری و یک شبکه مترو با 7 خط که به وسیله شبکه اتوبوس رانی و تا ی رانی تکمیل می شد)

سال 1354
تصویب قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 

سال 1356
آغاز عملیات اجرایی 

سال های 65-1359
توقف کامل طرح به دلیل جنگ تحمیلی 
سال 1374
عقد قرارداد برای ید تجهیزات ثابت و متحرک خطوط 1 ، 2 و 5         

سال 1377
افتتاح و بهره برداری از قطار سریع السیر تهران - کرج 

سال 1378
افتتاح و بهره برداری از بخش غربی خط 2، از ایستگاه تهران (صادقیه) تا ایستگاه (ره)

سال 1380
افتتاح و بهره برداری از نیمه شمالی خط یک از ایستگاه میرداماد تا ایستگاه علی آباد به طول 6/14 کیلومتر و 17 ایستگاه. 

سال 1381
* افتتاح و بهره برداری از پایانه و تعمیرگاه غرب خط 2 متروی تهران
* بهره برداری از خط یک از ایستگاه علی آباد تا حرم مطهر به طول 8/10 کیلومتر و 3 ایستگاه


سال 1382
بهره برداری از بخش شرقی خط 2، از ایستگاه (ره) تا بهارستان به طول 2 کیلومتر و 2 ایستگاه

سال 1383
* بهره برداری از ایستگاه ایران خودرو (خط 5)
* بهره برداری از خط 5 از ایستگاه کرج تا گلشهر به طول 10 کیلومتر

سال 1384
* بهره برداری از ایستگاه چیتگر (خط 5)
* بهره برداری از ایستگاه باقرشهر (خط 1)
* افتتاح و بهره برداری از پایانه فتح آباد
* افتتاح نیمه شرقی خط 2 به طول 9 کیلومتر و بهره برداری از ایستگاه های علم و صنعت، سرسبز و شهید مدنی

سال 1385
* بهره برداری از ایستگاه های سبلان و دروازه شمیران
* بهره برداری از ایستگاه های نظام آباد و گلبرگ
* بهره برداری از ایستگاه اتمسفر
* بهره برداری از ایستگاه حسین (ع)

سال 1386
* بهره برداری از ایستگاه اکباتان 
* بهره برداری از ایستگاه
سال 1387
* بهره برداری از خط 4 متروی تهران به طول 5/2 کیلومتر از ایستگاه دروازه شمیران تا فردوسی

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

مشخصات کلی طرح در قطعه 8

 

 

 

 

 

 

 

عملیات اجرایی قطعه 8 قطار شهری شیراز

مقدمه :

عملیات اجرایی   ایستگاه مطهری و تونلهای طرفین آن بدلیل حجم بالای عملیات اجرایی و صعوبت   اجرایی پروژه (از نظر تداخل با عوامل شهری) و همچنین مدت زمان کوتاه در نظر گرفته شده جهت اجرا   از 4 جبهه کاری و به صورت24 ساعته انجام می گیرد.

 

 

 

اه طرح :

پروژه قطار شهری شیراز جهت تسریع در رفت و آمد شهروندان و ساماندهی و کاهش عبور و مرور در مسیرهای پر ترافیک شهر شیراز در حال اجرا می باشد. عملیات اجرایی قطعه 8 از کیلومتر 738+13 الی 412+14 از مسیر این پروژه اجرا می گردد که شامل ایستگاه 16 مطهری و تونلهای طرفین آن می باشد.

 

مشخصات طرح :

ججبهه های کاری درحال اجراعبارتنداز :

 

 1. ایستگاه مطهری
 2. رمپ دسترسی شماره 1
 3. تونل a و رمپ2
 4. تونلb
 5. تونل c
 6. زیرگذر مطهری

 

وضعیت اجرایی قسمتهای مختلف پروژه به شرح زیر است :

ایستگاه مطهری

عملیات اجرایی سازه ایستگاه مطهری در حدفاصل کیلومتر 056+14 تا 161+14 از مسیر قطار شهری شیراز اجرا می گردد. طول ایستگاه 109.7 متر ، دهانه ورودی ایستگاه 15.72 متر و طول سکوی ایستگاه   102متر می باشد که به روش زیر اجرا می گردد :

پس از ارائه و تصویب طرح ترافیکی و ابلاغ نقشه های اجرایی از سوی مشاور، ت یب آسف و حفاری شمعهای بتنی و ف ی آغاز گردید.

الف) شمعها

کل شمعهای ایستگاه مطهری 130 شمع می باشد

ب) سقف ایستگاه

سقف ایستگاه شامل دو قسمت سقف شمالی و سقف جنوبی بود جهت اجرای چاه های ضلع جنوبی ایستگاه که در هر قسمت به 5 پارت تقسیم شد، هر 5 پارت قسمت جنوبی به صورت کامل اجرا و سقف جنوبی ایستگاه آسف گردید. سپس ترافیک خیابان از شمال به سمت جنوب هدایت گردید.

 

             هم تراز نبودن ورودی تونل b با سقف ایستگاه            

پس از اجرای سقف جنوبی عملیات ت یب و خاکبرداری از سقف شمالی ایستگاه آغاز گردید. که به دلیل برخورد با معارض تاسیساتی از جمله فیبر نوری، لوله گاز و کابل مخابرات عملیات اجرایی سقف شمال مدتی متوقف بود که بالا ه پس از ارائه راه کار از سوی اداره مخابرات ، این کارگاه اقدام به بالا آوردن کابل های فیبر نوری در محدوده سقف نمود.

پس از حل شدن مساله فیبر نوری، این کارگاه اقدام به بالا آوردن کابلها و مهار آنها در تراز بالاتر از بتن نمود و پارت های 1 و 2 و سپس 3 را اجرا نمود پس از آن مسیر کوچه 56 منحرف و سپس محل پارت های4 و5 ( سر کوچه 56 )حفاری گردید و کابل های این پارت نیز بالا آورده شد و بتن سقف تکمیل گردید و سپس ضلع شمالی ایستکاه آسف و خیابان قصردشت به صورت کامل بازکشایی گردید. همچنین جهت عبور آب در کانال شمال و جلوگیری از ریزش در زمان حفاری شفت شمال دیوار حائل و کانال بلوکی در ضلع شمال روی سقف اجرا گردید .

سیکل طولانی جابجایی پایه های برق (مکاتبات ، معرفی به اداره برق ، تصویب طرح ، مجوز خاموشی) مهمترین عامل در تاخیر اجرای ضلع جنوبی ایستگاه و نیز تداخل با فیبر نوری در ضلع شمال مهمترین عامل کندی پیشرفت عملیات اجرایی سقف بوده است.پس از تکمیل سقف می بایست حفاری زیرسقف از طریق تونل b صورت می گرفت. با توجه به اینکه تونل در تراز پایین به ایستگاه برخورد می کرد در هنگام حفاری تونل و خاکبرداری ایستگاه امکان ریزش خاک بالای تونل به داخل ایستگاه و نشست خیابان وجود داشته که جهت رفع این موضوع طرح مسلح خاک بالای تونل a وb در محل برخورد به ایستگاه از مشاور اخذ شد و انجام گردید ، برای این طرح 80 عدد گمانه حفاری و پس از نصب آنکر تزریق        گردید.حفاری ایستگاه از سمت تونل b آغاز گردید. در ابتدا با توجه به هم تراز نبودن ورودی تونل b با سقف ایستگاه گوه ای ناپایداردرابتدای ایستگاه ایجاد می شدکه باروش برگردان جام بیل میکانیکی به ایستگاه وارد شد در طرح سازه نگهبان ایستگاه ، دو ردیف استرات با مقطع قوطی ساخته شده از تیر ورق و یک لایه مش و شاتکریت برروی شمع های ایستگاه قرارگرفت.

 

                               نمایی دیگر از ایستگاه مطهری

حفاری ایستگاه با راندمان روزانه 3m 500 به صورت متوسط انجام و پس از ایجاد سکو در طرفین ( شمال و جنوب ) دژبرکاری شمع ها و آزاد سازی سنجاقی انتظار نصب شده در شمع ها جهت مهار مش و اجرای شاتکریت صورت پذیرفت. حفاری و تحکیم دیواره ها همان طورکه در شکل زیر دیده می شود در مرحله اول ( تا تراز استرات اول ) و مرحله دوم ( تا تراز استرات دوم)   به پایان رسید.

از طرفی بحث حذف استرات ردیف فوقانی و نصب استرات های ساخته شده ، در تراز پایین از سوی پیمانکار مطرح و محاسباتی نیز برای این مساله برای مشاور ارسال گردید که مشاور خواستار بر عهده گرفتن مسئولیت مسئله توسط پیمانکار شد که در نهایت در جلسه هماهنگی شده پیمانکار مسئولیت حذف استرات را بر عهده گرفت . همچنین مطابق زمانبندی شفت شمال و جنوب می بایست آغاز می شد که بدلیل وجود یک رشته لوله آب آزبست و عدم امکان نگهداری آن و وم تعویض آن با لوله ف ی ، حفاری این شفت ها هنوز شروع نشده است.

جهت شروع عملیات حفاری شفت ها می بایست عملیات زیر اجرا گردد :

 1. جابه جایی لوله آزبست خط آب قصردشت در ضلع شمال و جنوب با لوله ف ی
 2. اجرای دیوار حائل روی سر شمع ها جهت تکمیل سازه نگهبان و نصب بیس پلیت جهت نصب استرات ردیف بالا
 3. اجرای دال سر کوچه 56 و 71 جهت برقراری ترافیک کوچه ها
 4. شروع حفاری شفت ها

در حال حاضر کانالی جهت تعویض لوله آب در ضلع شمال و جنوبی حفاری و لوله های مذکور در حال نصب می باشند. لازم بذکر است بدلیل عدم تامین اتصالات نصب لوله های ف ی مدت ها متوقف بود و در نهایت پس از ید اتصالات توسط پیمانکار و موافقت مشاور مبنی بر جوشکاری مستقیم انشعاب ها به لوله اصلی (به دلیل نبود سه راهی نافی در بازار) نصب لوله ها آغاز گردید.

طرح تقویت استرات ها به این کارگاه ابلاغ شد که بدلیل نبود نقدینگی اجرای آن به تاخیر افتاد و نصب استراتهای تزار پایینی ایستگاه آغاز گردید که به میزان 90 درصد پیشرفت داشته است.لازم به ذکر است کمبود نقدینگی در طی ماه اخیر و مواجه شدن جبهه های مختلف کارگاه با کمبود مصالح از جمله تیر آهن و ورق ( جهت استفاده در تونل ها ) و مصالح شاتکریت و مش ( جهت استفاده در تونلها و ایستگاه ) در ابتدا باعث پایین آمدن راندمان جبهه های مختلف گردید و کلیه عملیات اجرایی بجز نصب استراتهای ایستگاه در کارگاه متوقف بود.

 

 

رمپ دسترسی شماره 1

این رمپ در قسمت میانی پروژه، مقابل دبیرستان دخترانه ده بزرگی واقع گردیده که امکان دسترسی به فضای سبز غربی زیرگذر و از آنجا تونل b (به روش اتریشی ) و همچنین تونل کیلومتر 974+13 تا 006+14 در قسمت زیرگذر (به روش کندو پوش) را میسر می سازد. پس از ارائه ، تصویب و ابلاغ طرح ترافیکی زمین مورد نیاز رمپ به پیمانکار تحویل گردید.

در این قسمت پس از محصور فضای رمپ و اجرای گارد ریل ، 50 عدد از شمعهای آن به طور کامل اجرا و سپس خاکبرداری آن انجام گردید .

رمپ دسترسی شماره 1 شامل دو قسمت روباز و تونلی بوده که حفاری قسمت روباز به طور کامل صورت گرفته و تحکیم دیواره های آن ( مش و شاتکریت) 100 درصد اجرا شد.

   

                                  شیب بیش از حد رمپ1

                                        

نصب استراتهای سر شمعها نیز 60 درصد پیشرفت داشته است. همچنین مقرر شد تحکیم تونل به روش قاب زنی و مش و شاتکریت صورت گیرد ، حفاری مقطع تونلی رمپ 1 آغاز و با رسیدن به طول 35.2 متر و نصب 67 قاب به پایان رسید.

در حال حاضر با خاکبرداری از ضلع غربی و تراز زیر سقف و رسیدن از طریق این رمپ به تراز bench تونلb  کف تونل رمپ 1 با کف فضای غربی زیرگذر همتراز شده و رمپ 1 بطور کامل باز گشایی شده است هم اکنون جابه جایی مصالح و حمل خاکهای حاصل از حفاری تونل cو تونل b و تراز زیرسقف ایستگاه از طریق این رمپ انجام می شود.

لازم به ذکر است حفاری مقطع تونلی به علت موازی شدن با اجرای سقف زیر گذر و وجود ترافیک شدید در این محدوده به ناچارکار متوقف گردید و بعد از مدت زمان کوتاهی مجدداً کار در این قسمت ادامه یافت. همچنین وجود ترافیک در برخی از ساعات شبانه روز به علت وجود مدرسه بزرگی منجر به توقف بارگیری خاک از طریق این رمپ می گردید.

همچنین در روز های بارندگی بدلیل شیب زیاد رمپ1 (15.5% ) امکان تردد کامیون و جرثقیل در رمپ نبود (حداکثر شیب مجاز تونل های مترو در طول مسیر 3 درصد ودر ایستگاها 1درصد وحداقل آن 0.5 درصدتوصیه شده است) که این مساله تاثیر زیادی بر بعضی از فعالیتهای ایستگاه و تونل c می گذاشت.

 

                                                       

رمپ شماره 2 و تونل a

رمپ شماره 2 در قسمت غربی پرو ژه اجرا گردید ، که امکان دسترسی به تونل پارت a در کیلومتر 161+14 تا 362+16 را میسر می سازد. جهت دسترسی به این تونل در طرح اولیه گزینه ای پیش بینی نشده بود که پس از پیشنهاد این رمپ و تصویب آن و ارائه مقایسه زمانبندی در صورت داشتن این رمپ ، اجرای آن در دستور کار این پیمانکار قرار گرفت . جهت تحکیم دیواره های آن با توجه به وجود لوله گاز در جنوب و کابلهای فیبر نوری در شمال و عدم امکان اجرای شمع، nailing در نظر گرفته شد. عملیات nailing شروع و با سه دستگاه xy1 به اتمام رسید.

خاکبرداری رمپ 2 نیز با شیب 12% جهت رسیدن به تراز heading تونل انجام و سازه گشایه نیز اجرا گردید. نصب سه قاب در گشایه انجام و بتن ریزی اطراف آن نیز اجرا شده است. مقطع تونل پارت a (بعد از گشایه) آغاز گردید و با نصب 218 عدد از قابهای heading تونل و پیشروی به میزان m187.3 به پایان رسید .

 

                           شاتکریت رمپ 2

وجود لنز ماسه ای ریزشی در کار تونل و نزدیک شدن این لنز به قسمت top تونل و در متراژ 112.3   باعث ریزش تونل تا مقطع آسف خیابان گردید که در این قسمت به سرعت تحکیم و بتن ریزی انجام گردید و حفاری تونل ادامه پیدا کرد. سپس در ادامه حفاری بدلیل وجود رطوبت زیاد در کار تونل ریزش های متعددی انجام شده که باعث پایین آمدن راندمان کار در تونل شد که در ادامه در کیلومتر 166.7 بدلیل سرریز شدن آب یکی از باغ ها در کانال آب شمال و جاری شدن آب فضای سبز شهرداری در کانال آب ضلع جنوبی خیابان قصردشت تونل ریزش شدید تا مقطع آسف کرد که باعث ایجاد حفره بزرگی در خیابان و صدمه زدن به کابل های فیبر نوری گردید . پس از ریزش بلافاصه عملیات خاکبرداری از خاکهای حاصل از ریزش تونل اجرا و تحکیم و سر هم بندی در کار جهت بتن ریزی بالای تونل انجام و حفره ایجاد شده در خیابان بوسیله بتن ریزی و اجرای soil cement تا تراز کابلهای نوری پر شد که پس از ترمیم کابلهای فیبر نوری از سوی مخابرات تکمیل گردید.

بدلیل شروع قابگذاری تونل رمپ 2 و همچنین ریزش تونل ، حفاری در تونل a متوقف شد که با تکمیل قابگذاری در رمپ 2 و بازشدن تونل شوسه ، دسترسی به این تونل ممکن شد و عملیات حفاری heading و قاب گذاری (شکل زیر) تونل a ادامه پیدا کرد.

همچنین جهت پر فضاهای خالی بالای قابها حفاری گمانه ها و تزریق بتن انجام گرفت.

با توجه به تصمیم کارفرما مبنی به ایجاد ترافیک دو طرفه در خیابان قصردشت ، مقرر شد مقطع رمپ به صورت کامل حفاری و تحکیم گردد و این 54 متر به صورت کامل اجرا و پوشیده گردد.

جهت اتمام حفاری heading و اجرای bench تونل a پس از اجرای 54 متر این کارگاه جهت صرفه جویی در زمان تحویل رمپ 2 پیشنهاد نمود که از سیستم قاب گذاری و تحکیم موقت استفاده شود که پس از بررسی مورد تایید مشاور قرار گرفت .

قابگذاری در تونل رمپ 2 با ت یب دیواره های طرفین آغاز گردید و با پیشروی به میزان 54 متر و نصب 73 عدد از قابهای heading و مش بندی و شاتکریت به پایان رسید .

پس از پایان قابگذاری در قسمت heading تونل a قابگذاری در قسمت bench تونل a (54 متر محدوده تونل رمپ 2 ) آغاز که با پیشروی به میزان 54 متر و نصب 73 عدد قاب ف ی قسمت bench به صورت کامل اجرا گردید.

همچنین بدلیل عبور و مرور ماشین آلات بر روی قسمت bench تونل جهت جلوگیری از صدمه دیدن کف تونل همان طور که در شکل زیر دیده می شود به میزان cm 30 خاکریزی در تونل انجام گردید که باید بصورت دستی خاکبرداری شود.

پس از پایان قسمت 54 متر bench محدوده تونل رمپ2   bench تونل a آغاز و تا کنون به میزان 172.3 متر طول پیشروی داشته است و 195 عدد از قابهای ف ی آن نیز نصب گردیده است.همچنین در هنگام قابگذاری 54 متر هدینگ محدوده رمپ2 علی رغم هشدارهای مکرر پیمانکار بر قطع آب کانال های خیابان قصردشت نشت آب از کانال های شمالی و جنوبی خیابان قصردشت به ترانشه های رمپ باعث ریزش های متوالی و پایین آمدن راندمان کاری و بالا رفتن خطر کار شدکه از آن جمله ریزش ترانشه شمالی رمپ 2 و رها شدن کابل های فیبر نوری و ریزش شدید در ترانشه جنوبی رمپ 2 که موجب اب شدن 5 قاب آ (قاب شماره 56-60) شد را می توان نام برد که این ریزش ها مهمترین عامل در تاخیر در تکمیل قاب گذاری و پوشاندن رمپ 2 بوده اند.پس از پایان 54 متر رمپ 2 جهت پوشاندن رمپ عملیات بتن ریزی روی قابها انجام گرفت و خاکریزی روی این قسمت انجام می گیرد همچنین ت یب دیواره های بلوکی روی سقف شوسه و عملیات خاکبرداری و عایق کاری روی سقف شوسه انجام گرفته است.

                                                      نمایی از تونل a

بدیهی است موضوع ایجاد ترافیک دو طرفه در خیابان قصردشت و اجرای مقطع تونلی رمپ2 زمانی به میزان دو ماه را به زمانبندی تونل a تحمیل کرده است

تونل b

عملیات اجرایی این تونل از کیلومتر 009+14 تا 161+14 به طول 53 متر در قسمت میانی پروژه بین فضای سبز غربی زیرگذر و ایستگاه آغاز گردید که با پیشروی به میزان 46.6 در قسمت heading و نصب 68 عدد قاب ف ی در قسمت heading ، به دلیل نزدیک شدن تونل b به ایستگاه و تکمیل نشدن سقف ایستگاه ، قسمت heading تونل b از فاصله 10 متری ایستگاه متوقف شد که پس از آغاز حفاری و قابگذاری در قسمتbench تونل و پیشروی به میزان 32.4 متر رمپی ایجاد شده و ادامه heading تونل b مجددا آغاز گردید و با پیشروی به میزان 57.5 متر طول از قسمت heading و نصب 81 عدد قاب ف ی ، قسمت heading تونل به پایان رسید.

حفاری bench تونل b آغاز گردید و با رسیدن به طول 32.4 متر بدلیل ادامه حفاری heading تعطیل و مجددا آغاز   گردید و با نصب 81 عدد قاب ف ی و پیشروی به میزان m 57.5 به پایان رسید.

همچنین بدلیل عبور و مرور ماشین آلات بر روی قسمت bench تونل جهت جلوگیری از صدمه دیدن کف تونل به میزان cm 30 خاکریزی در تونل انجام گردید که باید بصورت دستی خاکبرداری شود.

 

                                 نمایی از تونل b

این کارگاه در ابتدا جهت اجرای heading تونل b ماشین آلات و تجهیزات خود را در سکوی همتراز کف heading مستقر نمود و پشتیبانی از تونلb از طریق زیرگذر انجام می گرفت که با ادامه خاکبرداری از ضلع غربی و تراز زیر سقف و رسیدن به تراز bench تونلb ، کف تونل رمپ 1 با کف فضای غربی زیرگذر همتراز شده و رمپ بطور کامل باز گشایی شد و ادامه پشتیبانی و حمل خاکهای حاصل از حفاری تونل cو تونلb و   تراز زیر سقف ایستگاه از طریق این رمپ تا کنون انجام گرفته است.

 

تونل c

پس از خاکبرداری از زیر سقف زیرگذر و دستی به کار تونل c حفاری هدینگ این تونل آغاز شده که تا کنون 126متر طول حفاری و 179 عدد از قابهای ف ی هدینگ نصب گردیده است .

 

                           حفاری هدینگ(heading) تونل c

در همین زمان حفاری bench تونل c آغاز گردید و با رسیدن به طولm 26.6 متوقف شد و در تونل رمپی جهت ادامه حفاری هدینگ ایجاد گردید سپس با توجه به دستور مشاور مبنی بر اجرای هدینگ و بنچینگ تونل به صورت همزمان حفاری در قسمت بچینگ مجددا آغاز ولی بدلیل کمبود امکانات ( به ویژه تیرآهن ، ورق و مش و مصالح شاتکریت) که ناشی از کمبود نقدینگی کارگارگاه بود همزمان با پیشروی در قسمت head و bench  تعطیل گردید. که تا کنون قسمت bench  تونل به میزان 99 متر پیشروی داشته و 137 عدد قاب نصب گردیده است.

جهت اجرای head و bench  به صورت همزمان کارگاه ناگزیر از گذاشتن یک دستگاه لودر در قسمت top تونل جهت حفاری و حمل خاک و ریختن خاک در قسمت bench  و از آنجا بارگیری و حمل شد..همچنین شفت هوادهی تونلc حفاری و سبد آرماتور آن نیز نصب و بتن ریزی و به صورت کامل اجرا گردید.

جهت جلوگیری از بروز خطر در زمان ریزش در تونل c ، طرح ترافیکی بالای تونل c از سازمان ترافیک اخذ شده که این طرح در دو فاز ( فاز 1 بستن جزیره به طول 20 متر در محل حفاری در آ خیابان و هدایت ترافیک به طرفین خیابان و فاز 2 در زمانهای ریزشی بودن تونل بستن حد فاصل میدان مطهری و خیابان ولی عصر 9 می باشد ) اجرا می گردد.

همچنین به دلیل جلوگیری از نفوذ آب جاری در کانالهای طرفین خیابان قصردشت به تونل ، کانالها نیز در حال ایزوله شدن هستند .

تونل j قطعه 7 :

پس از پوشاندن رمپ دو و مطابق دستور کارفرمای طرح ، دسترسی به تونل a جهت تکمیل head و اجرای bench  و لاینینگ از طریق رمپ وافع در باغ حجازی که در قطعه 7 ( 230 متر قبل از محل اتصال قطعه 7 و 8 ) تعریف و به این کارگاه معرفی گردید . با توجه به وجود 230 متر تونل مربوط به قطعه 7 در مسیر و وجود تداخل بین این کارگاه و شرکت شوسه ، اختلالاتی در پیشروی تونلa حادث شد که در نهایت مقرر شد که این کارگاه قسمت لاینینگ دیواره های باقیمانده از 230 متر مذکور را ( قطعه j به میزان 170 متر) انجام دهد.

فعالیت ها شامل تراشیدن شمع ها جهت آزاد سازی آرماتور ، آرماتور بندی دیواره ها ، قالببندی و بتن ریزی دیواره ها و تکمیل کف می باشد که تا کنون به میزان3 m216 بتن ریزی دیواره اجرا شده است.

 

پایان تراشیدن شمع ها برای آزاد سازی آرماتور آرماتوربندی وقالببندی وبت

اختصاصی از سورنا فایل گزارش کارآموزی مترو شیراز با و پر سرعت .

گزارش کارآموزی مترو شیراز


گزارش کارآموزی مترو شیراز

توضیحات بیشتر و فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :49

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه کارآموزی

 

چکیده

 

آنچه در این گزارش گردآوری شده حاصل کارآموزی یکماهه اینجانب در مترو شیراز می باشد که با استفاده مشاهدات شخصی و منابع محدودی که در دسترس بوده سعی شده است که تا حد ممکن کامل وبدون عیب باشد.

 

در فصل اول این گزارش تاریخچه کوتاهی از تاریخچه مترو و همچنین روش اتریشی(natm ) وپیدایش آن ارائه شده است.

 

در فصل دوم مطالعات زمین شناسی مربوط به مترو شیراز آورده شده است.فصل سوم محتوی مشخصات کلی ایستگاه مترو محل کارآموزی و مختصات آن می باشد.

 

در فصل چهارم که مهمترین بخش این گزارش محسوب می شود روش حفر قطعه مورد نظر و مراحل انجام کار گنجانده شده است. و در پایان در فصل پنجم موانع و مشکلات حفر مترو در شهر وهمچنین کارآموزی در آن محل ذکر شده است.

 

امید است که این گزارش بتواند فضای کارآموزی مترو و مراحل کار را به خوبی در ذهن خواننده به تصویر بکشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول :

 

تاریخچه مترو و روش اتریشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مترو و تاریخچه ی آن

 

در دهه 1840 میلادی شهر لندن یکی از انبوه ترین و آلوده ترین ای جهان بود. همه ی پایانه های راه آهن اصلی شهر در پیرامون شهر قرار داشتند و حلقه ای را ساخته بودند که هزاران مسافر باید از آن جا به مرکز شهر جابه جا می شدند. در آن زمان شیوه ی کارآمد و آسایش بخشی برای جابه جایی آنان وجود نداشت و این دشواری باعث شد در سال 1855 کمیته ی ویژه ای برای بررسی دشواری رفت و آمد و پیدا چاره ای برای آن بنیان گذاری شود.

 

در آن کمیته پیشنهادهای گوناگونی مطرح شد؛ از جمله، ادامه ی خط های راه آهن تا مرکز شهر و افزایش پهنای خیابان ها و جای گذر پیاده ها. بیش تر پیشنهاد ها بسیار هزینه بر بود و به ویرانی و بازسازی بخش های گسترده ای از مرکز شهر نیاز داشت. پیشنهادی که به نظر اغلب افراد عضو کمیته برای حل دشواری رفت و آمد در لندن آن روزگار مناسب آمد، راه آهن زیر زمینی بود که ایستگاه های اصلی را به یکدیگر پیوند می داد.

 

آن پیشنهاد توجه ی چا پیرسون شهردار آن زمان لندن را به خود جلب کرد. او باور داشت با این کار به کارمندان و کارکنان امکان می دهیم برای کار به مرکز شهر بیایند و سپس به حومه شهر که سالم تر است و آب و هوای بهتری دارد، بازگردند. به این ترتیب، نخستین شرکت متروی جهان با پشتیبانی او در لندن پایه گذاری شد و سرانجام، نخستین راه آهن زیرزمینی جهان در سال 1863 بازگشایی شد. نزدیک 40 هزار نفر در روز نخست جابه جا شدند و در شش ماه نخست، روزانه 26500 مسافر از آن بهره می گرفتند.

 

مترو با دود اضافه

 

هر چند طرح راه آهن زیرزمینی در همان روزهای نخست کارآمدی خود را به همگان نشان داد، دو عامل از گسترش آن جلوگیری کرد. نخست، در آن زمان هنوز قطار برقی ساخته نشده بود و لوکوموتیوهای بخاری لندن با ذغال سنگ کار می د که از سوختن آن دود زیادی آزاد می شد. برای حل این دشواری، مخزن ویژه ای را زیر دیگ بخار کار گذاشتند تا دود آزاد شده در آن اندوخته شود . اما این طرح به خوبی کار نکرد و مسافران مجبور بودند دود را در شش های خود انباشته کنند!

 

دوم ، در آن زمان روش های کندن زمین ، به گونه ای که امروزه انجام می شود، ابداع نشده بود و تونل ها به شیوه ی "کندن و پوشاندن" ساخته می شدند. به این صورت که کانال بزرگی در مسیر مورد نظر می کندند و با ساختن دیواره و پوشاندن روی کانال، تونل می ساختند. روشن است که با این شیوه نمی شد مترو را به مرکز شهر نزدیک کرد؛ زیرا، بسیاری از ساختمان هایی که در راه کانال قرار داشتند، باید ویران و بازسازی می شدند.

 

متروی بادی و تونل چوبی

 

یک مخترع امریکایی به نام آلفرد بیچ راه حلی برای دشواری نخست پیشنهاد کرد:" یک لوله، یک ماشین و یک پنکه ی نیرومند، چیز دیگری لازم نیست !" بر اساس طرح او، می توان تونلی استوانه ای از چوب ساخت و اتاقکی چوبی را به کمک فشار هوایی که دو پنکه ی نیرومند موجود در دو انتهای تونل فراهم می کنند، بین دو سوی آن جابه جا کرد.

 

طرح آلفرد بیچ به پشتوانه مالی نیاز داشت. اما شهردار وقت نیویورک نه تنها از این طرح پشتیبانی نکرد بلکه هر گونه طرح جابه جایی زیرزمینی را برای این شهر نامناسب می دانست. چرا چیزی که برای لندن خوب بود، برای نیویورک نامناسب بود! به نظر می رسد، شهردار وقت نیویورک از راننده های تا ی که تصور می د با طرح جابه جایی زیرزمینی کار خود را از دست می دهند، رشوه می گرفته است.

 

آن مخالفت ها باعث شد مخترع امریکایی طرح خود را پنهانی آزمایش کند. او تونل خود را بین دو خیابان نزدیک جای کارش ساخت و پس از اطمینان از موفقیت آمیز بودن نخستین " متروی بادی"، در سال 1867 همگان را به تماشای آن فراخواند. در نمایشگاه که به همین منظور تشکیل شد، قطعه ای از تونل را به سقف آویزان کرده بودند. دستگاه او می توانست فقط ده نفر را جابه جا کند. با وجود این، پیش از بسته شدن نمایشگاه، نزدیک 170 هزار نفر از آن سواری گرفتند.

 

هر چند فکر جالب آلفرد بیچ، جای آفرین دارد، اما روشن است جابه جایی انبوه جمعیت به جاهای گوناگون شهر بزرگی مانند نیویورک، کار نه تنها چند پنکه، بلکه هزاران پنکه هم نبود. از این رو، دشواری متروهای دودی تا اختراع لوکوموتیو برقی در سال 1905 هم چنان پابرجا بود.

 

تاریخچه مترو در ایران:


 


 

 

سابقه بحث و گفتگو درباره احداث قطار شهری در تهران 110 سال قبل باز می گردد. تاسیس تراموای شهری از جمله نکات پیش بینی شده در امتیاز نامه ای بود که بارون ژولیوس دو رویتر در عهد ناصرالدین شاه روی کاغذ آمد.
در همین سال ها یک خط آهن روزمینی که به واگن اسبی معروف گشت، بین دروازه شهری ری (حضرت عبدالعظیم) و میدان باغ شاه احداث شد.

سال 1350
شروع مطالعات اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی شهر تهران و پیش بینی تغییرات آن برای سال 1370توسط شرکت های سوفرتو و بهره برداری متروی فرانسه (
ratp).

سال 1353
ارایه گزارش نهایی و انتخاب سیستم مختلط (سامانه مختلط شامل یک شبکه خیابانی با یک کمربندی در پیرامون منطقه مرکزی و دو بزرگراه برای نواحی تازه ساز شهری و یک شبکه مترو با 7 خط که به وسیله شبکه اتوبوس رانی و تا ی رانی تکمیل می شد)

سال 1354
تصویب قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)

 

سال 1356
آغاز عملیات اجرایی 

سال های 65-1359
توقف کامل طرح به دلیل جنگ تحمیلی 
سال 1374
عقد قرارداد برای ید تجهیزات ثابت و متحرک خطوط 1 ، 2 و 5         

سال 1377
افتتاح و بهره برداری از قطار سریع السیر تهران - کرج 

سال 1378
افتتاح و بهره برداری از بخش غربی خط 2، از ایستگاه تهران (صادقیه) تا ایستگاه (ره)

سال 1380
افتتاح و بهره برداری از نیمه شمالی خط یک از ایستگاه میرداماد تا ایستگاه علی آباد به طول 6/14 کیلومتر و 17 ایستگاه. 

سال 1381
* افتتاح و بهره برداری از پایانه و تعمیرگاه غرب خط 2 متروی تهران
* بهره برداری از خط یک از ایستگاه علی آباد تا حرم مطهر به طول 8/10 کیلومتر و 3 ایستگاه


سال 1382
بهره برداری از بخش شرقی خط 2، از ایستگاه (ره) تا بهارستان به طول 2 کیلومتر و 2 ایستگاه

سال 1383
* بهره برداری از ایستگاه ایران خودرو (خط 5)
* بهره برداری از خط 5 از ایستگاه کرج تا گلشهر به طول 10 کیلومتر

سال 1384
* بهره برداری از ایستگاه چیتگر (خط 5)
* بهره برداری از ایستگاه باقرشهر (خط 1)
* افتتاح و بهره برداری از پایانه فتح آباد
* افتتاح نیمه شرقی خط 2 به طول 9 کیلومتر و بهره برداری از ایستگاه های علم و صنعت، سرسبز و شهید مدنی

سال 1385
* بهره برداری از ایستگاه های سبلان و دروازه شمیران
* بهره برداری از ایستگاه های نظام آباد و گلبرگ
* بهره برداری از ایستگاه اتمسفر
* بهره برداری از ایستگاه حسین (ع)

سال 1386
* بهره برداری از ایستگاه اکباتان 
* بهره برداری از ایستگاه
سال 1387
* بهره برداری از خط 4 متروی تهران به طول 5/2 کیلومتر از ایستگاه دروازه شمیران تا فردوسی

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

مشخصات کلی طرح در قطعه 8

 

 

 

 

 

 

 

عملیات اجرایی قطعه 8 قطار شهری شیراز

مقدمه :

عملیات اجرایی   ایستگاه مطهری و تونلهای طرفین آن بدلیل حجم بالای عملیات اجرایی و صعوبت   اجرایی پروژه (از نظر تداخل با عوامل شهری) و همچنین مدت زمان کوتاه در نظر گرفته شده جهت اجرا   از 4 جبهه کاری و به صورت24 ساعته انجام می گیرد.

 

 

 

اه طرح :

پروژه قطار شهری شیراز جهت تسریع در رفت و آمد شهروندان و ساماندهی و کاهش عبور و مرور در مسیرهای پر ترافیک شهر شیراز در حال اجرا می باشد. عملیات اجرایی قطعه 8 از کیلومتر 738+13 الی 412+14 از مسیر این پروژه اجرا می گردد که شامل ایستگاه 16 مطهری و تونلهای طرفین آن می باشد.

 

مشخصات طرح :

ججبهه های کاری درحال اجراعبارتنداز :

 

 1. ایستگاه مطهری
 2. رمپ دسترسی شماره 1
 3. تونل a و رمپ2
 4. تونلb
 5. تونل c
 6. زیرگذر مطهری

 

وضعیت اجرایی قسمتهای مختلف پروژه به شرح زیر است :

ایستگاه مطهری

عملیات اجرایی سازه ایستگاه مطهری در حدفاصل کیلومتر 056+14 تا 161+14 از مسیر قطار شهری شیراز اجرا می گردد. طول ایستگاه 109.7 متر ، دهانه ورودی ایستگاه 15.72 متر و طول سکوی ایستگاه   102متر می باشد که به روش زیر اجرا می گردد :

پس از ارائه و تصویب طرح ترافیکی و ابلاغ نقشه های اجرایی از سوی مشاور، ت یب آسف و حفاری شمعهای بتنی و ف ی آغاز گردید.

الف) شمعها

کل شمعهای ایستگاه مطهری 130 شمع می باشد

ب) سقف ایستگاه

سقف ایستگاه شامل دو قسمت سقف شمالی و سقف جنوبی بود جهت اجرای چاه های ضلع جنوبی ایستگاه که در هر قسمت به 5 پارت تقسیم شد، هر 5 پارت قسمت جنوبی به صورت کامل اجرا و سقف جنوبی ایستگاه آسف گردید. سپس ترافیک خیابان از شمال به سمت جنوب هدایت گردید.

 

             هم تراز نبودن ورودی تونل b با سقف ایستگاه            

پس از اجرای سقف جنوبی عملیات ت یب و خاکبرداری از سقف شمالی ایستگاه آغاز گردید. که به دلیل برخورد با معارض تاسیساتی از جمله فیبر نوری، لوله گاز و کابل مخابرات عملیات اجرایی سقف شمال مدتی متوقف بود که بالا ه پس از ارائه راه کار از سوی اداره مخابرات ، این کارگاه اقدام به بالا آوردن کابل های فیبر نوری در محدوده سقف نمود.

پس از حل شدن مساله فیبر نوری، این کارگاه اقدام به بالا آوردن کابلها و مهار آنها در تراز بالاتر از بتن نمود و پارت های 1 و 2 و سپس 3 را اجرا نمود پس از آن مسیر کوچه 56 منحرف و سپس محل پارت های4 و5 ( سر کوچه 56 )حفاری گردید و کابل های این پارت نیز بالا آورده شد و بتن سقف تکمیل گردید و سپس ضلع شمالی ایستکاه آسف و خیابان قصردشت به صورت کامل بازکشایی گردید. همچنین جهت عبور آب در کانال شمال و جلوگیری از ریزش در زمان حفاری شفت شمال دیوار حائل و کانال بلوکی در ضلع شمال روی سقف اجرا گردید .

سیکل طولانی جابجایی پایه های برق (مکاتبات ، معرفی به اداره برق ، تصویب طرح ، مجوز خاموشی) مهمترین عامل در تاخیر اجرای ضلع جنوبی ایستگاه و نیز تداخل با فیبر نوری در ضلع شمال مهمترین عامل کندی پیشرفت عملیات اجرایی سقف بوده است.پس از تکمیل سقف می بایست حفاری زیرسقف از طریق تونل b صورت می گرفت. با توجه به اینکه تونل در تراز پایین به ایستگاه برخورد می کرد در هنگام حفاری تونل و خاکبرداری ایستگاه امکان ریزش خاک بالای تونل به داخل ایستگاه و نشست خیابان وجود داشته که جهت رفع این موضوع طرح مسلح خاک بالای تونل a وb در محل برخورد به ایستگاه از مشاور اخذ شد و انجام گردید ، برای این طرح 80 عدد گمانه حفاری و پس از نصب آنکر تزریق        گردید.حفاری ایستگاه از سمت تونل b آغاز گردید. در ابتدا با توجه به هم تراز نبودن ورودی تونل b با سقف ایستگاه گوه ای ناپایداردرابتدای ایستگاه ایجاد می شدکه باروش برگردان جام بیل میکانیکی به ایستگاه وارد شد در طرح سازه نگهبان ایستگاه ، دو ردیف استرات با مقطع قوطی ساخته شده از تیر ورق و یک لایه مش و شاتکریت برروی شمع های ایستگاه قرارگرفت.

 

                               نمایی دیگر از ایستگاه مطهری

حفاری ایستگاه با راندمان روزانه 3m 500 به صورت متوسط انجام و پس از ایجاد سکو در طرفین ( شمال و جنوب ) دژبرکاری شمع ها و آزاد سازی سنجاقی انتظار نصب شده در شمع ها جهت مهار مش و اجرای شاتکریت صورت پذیرفت. حفاری و تحکیم دیواره ها همان طورکه در شکل زیر دیده می شود در مرحله اول ( تا تراز استرات اول ) و مرحله دوم ( تا تراز استرات دوم)   به پایان رسید.

از طرفی بحث حذف استرات ردیف فوقانی و نصب استرات های ساخته شده ، در تراز پایین از سوی پیمانکار مطرح و محاسباتی نیز برای این مساله برای مشاور ارسال گردید که مشاور خواستار بر عهده گرفتن مسئولیت مسئله توسط پیمانکار شد که در نهایت در جلسه هماهنگی شده پیمانکار مسئولیت حذف استرات را بر عهده گرفت . همچنین مطابق زمانبندی شفت شمال و جنوب می بایست آغاز می شد که بدلیل وجود یک رشته لوله آب آزبست و عدم امکان نگهداری آن و وم تعویض آن با لوله ف ی ، حفاری این شفت ها هنوز شروع نشده است.

جهت شروع عملیات حفاری شفت ها می بایست عملیات زیر اجرا گردد :

 1. جابه جایی لوله آزبست خط آب قصردشت در ضلع شمال و جنوب با لوله ف ی
 2. اجرای دیوار حائل روی سر شمع ها جهت تکمیل سازه نگهبان و نصب بیس پلیت جهت نصب استرات ردیف بالا
 3. اجرای دال سر کوچه 56 و 71 جهت برقراری ترافیک کوچه ها
 4. شروع حفاری شفت ها

در حال حاضر کانالی جهت تعویض لوله آب در ضلع شمال و جنوبی حفاری و لوله های مذکور در حال نصب می باشند. لازم بذکر است بدلیل عدم تامین اتصالات نصب لوله های ف ی مدت ها متوقف بود و در نهایت پس از ید اتصالات توسط پیمانکار و موافقت مشاور مبنی بر جوشکاری مستقیم انشعاب ها به لوله اصلی (به دلیل نبود سه راهی نافی در بازار) نصب لوله ها آغاز گردید.

طرح تقویت استرات ها به این کارگاه ابلاغ شد که بدلیل نبود نقدینگی اجرای آن به تاخیر افتاد و نصب استراتهای تزار پایینی ایستگاه آغاز گردید که به میزان 90 درصد پیشرفت داشته است.لازم به ذکر است کمبود نقدینگی در طی ماه اخیر و مواجه شدن جبهه های مختلف کارگاه با کمبود مصالح از جمله تیر آهن و ورق ( جهت استفاده در تونل ها ) و مصالح شاتکریت و مش ( جهت استفاده در تونلها و ایستگاه ) در ابتدا باعث پایین آمدن راندمان جبهه های مختلف گردید و کلیه عملیات اجرایی بجز نصب استراتهای ایستگاه در کارگاه متوقف بود.

 

 

رمپ دسترسی شماره 1

این رمپ در قسمت میانی پروژه، مقابل دبیرستان دخترانه ده بزرگی واقع گردیده که امکان دسترسی به فضای سبز غربی زیرگذر و از آنجا تونل b (به روش اتریشی ) و همچنین تونل کیلومتر 974+13 تا 006+14 در قسمت زیرگذر (به روش کندو پوش) را میسر می سازد. پس از ارائه ، تصویب و ابلاغ طرح ترافیکی زمین مورد نیاز رمپ به پیمانکار تحویل گردید.

در این قسمت پس از محصور فضای رمپ و اجرای گارد ریل ، 50 عدد از شمعهای آن به طور کامل اجرا و سپس خاکبرداری آن انجام گردید .

رمپ دسترسی شماره 1 شامل دو قسمت روباز و تونلی بوده که حفاری قسمت روباز به طور کامل صورت گرفته و تحکیم دیواره های آن ( مش و شاتکریت) 100 درصد اجرا شد.

   

                                  شیب بیش از حد رمپ1

                                        

نصب استراتهای سر شمعها نیز 60 درصد پیشرفت داشته است. همچنین مقرر شد تحکیم تونل به روش قاب زنی و مش و شاتکریت صورت گیرد ، حفاری مقطع تونلی رمپ 1 آغاز و با رسیدن به طول 35.2 متر و نصب 67 قاب به پایان رسید.

در حال حاضر با خاکبرداری از ضلع غربی و تراز زیر سقف و رسیدن از طریق این رمپ به تراز bench تونلb  کف تونل رمپ 1 با کف فضای غربی زیرگذر همتراز شده و رمپ 1 بطور کامل باز گشایی شده است هم اکنون جابه جایی مصالح و حمل خاکهای حاصل از حفاری تونل cو تونل b و تراز زیرسقف ایستگاه از طریق این رمپ انجام می شود.

لازم به ذکر است حفاری مقطع تونلی به علت موازی شدن با اجرای سقف زیر گذر و وجود ترافیک شدید در این محدوده به ناچارکار متوقف گردید و بعد از مدت زمان کوتاهی مجدداً کار در این قسمت ادامه یافت. همچنین وجود ترافیک در برخی از ساعات شبانه روز به علت وجود مدرسه بزرگی منجر به توقف بارگیری خاک از طریق این رمپ می گردید.

همچنین در روز های بارندگی بدلیل شیب زیاد رمپ1 (15.5% ) امکان تردد کامیون و جرثقیل در رمپ نبود (حداکثر شیب مجاز تونل های مترو در طول مسیر 3 درصد ودر ایستگاها 1درصد وحداقل آن 0.5 درصدتوصیه شده است) که این مساله تاثیر زیادی بر بعضی از فعالیتهای ایستگاه و تونل c می گذاشت.

 

                                                       

رمپ شماره 2 و تونل a

رمپ شماره 2 در قسمت غربی پرو ژه اجرا گردید ، که امکان دسترسی به تونل پارت a در کیلومتر 161+14 تا 362+16 را میسر می سازد. جهت دسترسی به این تونل در طرح اولیه گزینه ای پیش بینی نشده بود که پس از پیشنهاد این رمپ و تصویب آن و ارائه مقایسه زمانبندی در صورت داشتن این رمپ ، اجرای آن در دستور کار این پیمانکار قرار گرفت . جهت تحکیم دیواره های آن با توجه به وجود لوله گاز در جنوب و کابلهای فیبر نوری در شمال و عدم امکان اجرای شمع، nailing در نظر گرفته شد. عملیات nailing شروع و با سه دستگاه xy1 به اتمام رسید.

خاکبرداری رمپ 2 نیز با شیب 12% جهت رسیدن به تراز heading تونل انجام و سازه گشایه نیز اجرا گردید. نصب سه قاب در گشایه انجام و بتن ریزی اطراف آن نیز اجرا شده است. مقطع تونل پارت a (بعد از گشایه) آغاز گردید و با نصب 218 عدد از قابهای heading تونل و پیشروی به میزان m187.3 به پایان رسید .

 

                           شاتکریت رمپ 2

وجود لنز ماسه ای ریزشی در کار تونل و نزدیک شدن این لنز به قسمت top تونل و در متراژ 112.3   باعث ریزش تونل تا مقطع آسف خیابان گردید که در این قسمت به سرعت تحکیم و بتن ریزی انجام گردید و حفاری تونل ادامه پیدا کرد. سپس در ادامه حفاری بدلیل وجود رطوبت زیاد در کار تونل ریزش های متعددی انجام شده که باعث پایین آمدن راندمان کار در تونل شد که در ادامه در کیلومتر 166.7 بدلیل سرریز شدن آب یکی از باغ ها در کانال آب شمال و جاری شدن آب فضای سبز شهرداری در کانال آب ضلع جنوبی خیابان قصردشت تونل ریزش شدید تا مقطع آسف کرد که باعث ایجاد حفره بزرگی در خیابان و صدمه زدن به کابل های فیبر نوری گردید . پس از ریزش بلافاصه عملیات خاکبرداری از خاکهای حاصل از ریزش تونل اجرا و تحکیم و سر هم بندی در کار جهت بتن ریزی بالای تونل انجام و حفره ایجاد شده در خیابان بوسیله بتن ریزی و اجرای soil cement تا تراز کابلهای نوری پر شد که پس از ترمیم کابلهای فیبر نوری از سوی مخابرات تکمیل گردید.

بدلیل شروع قابگذاری تونل رمپ 2 و همچنین ریزش تونل ، حفاری در تونل a متوقف شد که با تکمیل قابگذاری در رمپ 2 و بازشدن تونل شوسه ، دسترسی به این تونل ممکن شد و عملیات حفاری heading و قاب گذاری (شکل زیر) تونل a ادامه پیدا کرد.

همچنین جهت پر فضاهای خالی بالای قابها حفاری گمانه ها و تزریق بتن انجام گرفت.

با توجه به تصمیم کارفرما مبنی به ایجاد ترافیک دو طرفه در خیابان قصردشت ، مقرر شد مقطع رمپ به صورت کامل حفاری و تحکیم گردد و این 54 متر به صورت کامل اجرا و پوشیده گردد.

جهت اتمام حفاری heading و اجرای bench تونل a پس از اجرای 54 متر این کارگاه جهت صرفه جویی در زمان تحویل رمپ 2 پیشنهاد نمود که از سیستم قاب گذاری و تحکیم موقت استفاده شود که پس از بررسی مورد تایید مشاور قرار گرفت .

قابگذاری در تونل رمپ 2 با ت یب دیواره های طرفین آغاز گردید و با پیشروی به میزان 54 متر و نصب 73 عدد از قابهای heading و مش بندی و شاتکریت به پایان رسید .

پس از پایان قابگذاری در قسمت heading تونل a قابگذاری در قسمت bench تونل a (54 متر محدوده تونل رمپ 2 ) آغاز که با پیشروی به میزان 54 متر و نصب 73 عدد قاب ف ی قسمت bench به صورت کامل اجرا گردید.

همچنین بدلیل عبور و مرور ماشین آلات بر روی قسمت bench تونل جهت جلوگیری از صدمه دیدن کف تونل همان طور که در شکل زیر دیده می شود به میزان cm 30 خاکریزی در تونل انجام گردید که باید بصورت دستی خاکبرداری شود.

پس از پایان قسمت 54 متر bench محدوده تونل رمپ2   bench تونل a آغاز و تا کنون به میزان 172.3 متر طول پیشروی داشته است و 195 عدد از قابهای ف ی آن نیز نصب گردیده است.همچنین در هنگام قابگذاری 54 متر هدینگ محدوده رمپ2 علی رغم هشدارهای مکرر پیمانکار بر قطع آب کانال های خیابان قصردشت نشت آب از کانال های شمالی و جنوبی خیابان قصردشت به ترانشه های رمپ باعث ریزش های متوالی و پایین آمدن راندمان کاری و بالا رفتن خطر کار شدکه از آن جمله ریزش ترانشه شمالی رمپ 2 و رها شدن کابل های فیبر نوری و ریزش شدید در ترانشه جنوبی رمپ 2 که موجب اب شدن 5 قاب آ (قاب شماره 56-60) شد را می توان نام برد که این ریزش ها مهمترین عامل در تاخیر در تکمیل قاب گذاری و پوشاندن رمپ 2 بوده اند.پس از پایان 54 متر رمپ 2 جهت پوشاندن رمپ عملیات بتن ریزی روی قابها انجام گرفت و خاکریزی روی این قسمت انجام می گیرد همچنین ت یب دیواره های بلوکی روی سقف شوسه و عملیات خاکبرداری و عایق کاری روی سقف شوسه انجام گرفته است.

                                                      نمایی از تونل a

بدیهی است موضوع ایجاد ترافیک دو طرفه در خیابان قصردشت و اجرای مقطع تونلی رمپ2 زمانی به میزان دو ماه را به زمانبندی تونل a تحمیل کرده است

تونل b

عملیات اجرایی این تونل از کیلومتر 009+14 تا 161+14 به طول 53 متر در قسمت میانی پروژه بین فضای سبز غربی زیرگذر و ایستگاه آغاز گردید که با پیشروی به میزان 46.6 در قسمت heading و نصب 68 عدد قاب ف ی در قسمت heading ، به دلیل نزدیک شدن تونل b به ایستگاه و تکمیل نشدن سقف ایستگاه ، قسمت heading تونل b از فاصله 10 متری ایستگاه متوقف شد که پس از آغاز حفاری و قابگذاری در قسمتbench تونل و پیشروی به میزان 32.4 متر رمپی ایجاد شده و ادامه heading تونل b مجددا آغاز گردید و با پیشروی به میزان 57.5 متر طول از قسمت heading و نصب 81 عدد قاب ف ی ، قسمت heading تونل به پایان رسید.

حفاری bench تونل b آغاز گردید و با رسیدن به طول 32.4 متر بدلیل ادامه حفاری heading تعطیل و مجددا آغاز   گردید و با نصب 81 عدد قاب ف ی و پیشروی به میزان m 57.5 به پایان رسید.

همچنین بدلیل عبور و مرور ماشین آلات بر روی قسمت bench تونل جهت جلوگیری از صدمه دیدن کف تونل به میزان cm 30 خاکریزی در تونل انجام گردید که باید بصورت دستی خاکبرداری شود.

 

                                 نمایی از تونل b

این کارگاه در ابتدا جهت اجرای heading تونل b ماشین آلات و تجهیزات خود را در سکوی همتراز کف heading مستقر نمود و پشتیبانی از تونلb از طریق زیرگذر انجام می گرفت که با ادامه خاکبرداری از ضلع غربی و تراز زیر سقف و رسیدن به تراز bench تونلb ، کف تونل رمپ 1 با کف فضای غربی زیرگذر همتراز شده و رمپ بطور کامل باز گشایی شد و ادامه پشتیبانی و حمل خاکهای حاصل از حفاری تونل cو تونلb و   تراز زیر سقف ایستگاه از طریق این رمپ تا کنون انجام گرفته است.

 

تونل c

پس از خاکبرداری از زیر سقف زیرگذر و دستی به کار تونل c حفاری هدینگ این تونل آغاز شده که تا کنون 126متر طول حفاری و 179 عدد از قابهای ف ی هدینگ نصب گردیده است .

 

                           حفاری هدینگ(heading) تونل c

در همین زمان حفاری bench تونل c آغاز گردید و با رسیدن به طولm 26.6 متوقف شد و در تونل رمپی جهت ادامه حفاری هدینگ ایجاد گردید سپس با توجه به دستور مشاور مبنی بر اجرای هدینگ و بنچینگ تونل به صورت همزمان حفاری در قسمت بچینگ مجددا آغاز ولی بدلیل کمبود امکانات ( به ویژه تیرآهن ، ورق و مش و مصالح شاتکریت) که ناشی از کمبود نقدینگی کارگارگاه بود همزمان با پیشروی در قسمت head و bench  تعطیل گردید. که تا کنون قسمت bench  تونل به میزان 99 متر پیشروی داشته و 137 عدد قاب نصب گردیده است.

جهت اجرای head و bench  به صورت همزمان کارگاه ناگزیر از گذاشتن یک دستگاه لودر در قسمت top تونل جهت حفاری و حمل خاک و ریختن خاک در قسمت bench  و از آنجا بارگیری و حمل شد..همچنین شفت هوادهی تونلc حفاری و سبد آرماتور آن نیز نصب و بتن ریزی و به صورت کامل اجرا گردید.

جهت جلوگیری از بروز خطر در زمان ریزش در تونل c ، طرح ترافیکی بالای تونل c از سازمان ترافیک اخذ شده که این طرح در دو فاز ( فاز 1 بستن جزیره به طول 20 متر در محل حفاری در آ خیابان و هدایت ترافیک به طرفین خیابان و فاز 2 در زمانهای ریزشی بودن تونل بستن حد فاصل میدان مطهری و خیابان ولی عصر 9 می باشد ) اجرا می گردد.

همچنین به دلیل جلوگیری از نفوذ آب جاری در کانالهای طرفین خیابان قصردشت به تونل ، کانالها نیز در حال ایزوله شدن هستند .

تونل j قطعه 7 :

پس از پوشاندن رمپ دو و مطابق دستور کارفرمای طرح ، دسترسی به تونل a جهت تکمیل head و اجرای bench  و لاینینگ از طریق رمپ وافع در باغ حجازی که در قطعه 7 ( 230 متر قبل از محل اتصال قطعه 7 و 8 ) تعریف و به این کارگاه معرفی گردید . با توجه به وجود 230 متر تونل مربوط به قطعه 7 در مسیر و وجود تداخل بین این کارگاه و شرکت شوسه ، اختلالاتی در پیشروی تونلa حادث شد که در نهایت مقرر شد که این کارگاه قسمت لاینینگ دیواره های باقیمانده از 230 متر مذکور را ( قطعه j به میزان 170 متر) انجام دهد.

فعالیت ها شامل تراشیدن شمع ها جهت آزاد سازی آرماتور ، آرماتور بندی دیواره ها ، قالببندی و بتن ریزی دیواره ها و تکمیل کف می باشد که تا کنون به میزان3 m216 بتن ریزی دیواره اجرا شده است.

 

پایان تراشیدن شمع ها برای آزاد سازی آرما


پایپ جکینگ یک تکنیک پیشرفته جهت نصب لوله های زیرزمینی ، کانالها و لوله های مخصوص برق و مخابرات  می باشد . همزمان با راندن لوله های مخصوص توسط جکهای هیدرولیکی بسیار قوی ، عملیات حفاری نیز درون شیلد و در جلوی لوله پیشرو صورت می پذیرد . این روش یک خط لوله انعطاف پذیر ، مقاوم و آب بند همانند یک تونل ایجاد می کند .
از نظر تئوری هیچگونه محدودیتی برای طول مسیر لوله رانی توسط پایپ جکینگ وجود ندارد ، با این حال ملاحظات علمی ، ی و اقتصادی ممکن است در عمل محدودیتهایی را بوجود آورند . می توان با این روش مسیرهایی به طول چندین متر ، بصورت مسیر مستقیم یا مسیر منحنی و یا ترکیبی از این دو اجرا کرد .


ح های مختلف سیستمهای حفاری شامل حفاری دستی ( hand shield ) و روش ماشینی ( mechanical shield ) می باشد . قطر لوله های قابل رانش جهت نصب توسط این سیستم از 150 میلیمتر تا 3000 میلیمتر بوده و در عین حال تلورانس سازه ای این سیستم با سایر روشهای تونل زنی قابل رقابت است ، همچنین در مقایسه با تونلهای سگمنتال خاک برداری و حفاری کمتری داشته و در نتیجه تثبیت خاک را بهم نریخته و احتمال رانش زمین را به حداقل می رساند . روشهای حفاری مکانیکی شبیه روشهایی است که در سایر تونل زنی ها مورد استفاده قرار می گیرد . غلافها ، حفارها و محافظ جلویی لوله برای شرایط متنوعی از خاک  قابل طراحی می باشد

تکنیک پایپ جکینگ

 جهت نصب یک خط لوله با استفاده از این شیوه ،‌ شفتهای ارسال و دریافت معمولا ابتدا وانتهای مسیر ساخته  می شود . ابعاد و نحوه ساخت شفت بر اساس نیازهای خاص هر مسیر تغییر می کند و در این میان مسائل اقتصادی عامل کلیدی بحساب می آید . شیوه های حفاری مکانیکی در مقایسه با حفاری دستی عمدتاً به شفتهای بزرگتری نیاز دارند ، در عین حال شرایط محیطی و ترافیکی مهمترین عوامل در تعیین ابعاد شفت ارسال می باشند که در این میان بکارگیری دستگاههایی با قابلیت تغییر طول شاسی اصلی ، جهت رانش لوله با طولهای مختلف ، مانند دستگاه ونون ( venon ) ساخت شرکت داتام ، بعنوان راه حل نهایی برای پاسخگویی به شرایط خاص محل اجراء کار در شفتهای کوچکتر معرفی می گردد .
 

راستای اولیه پایپ جکینگ با توجه به راستای خط لوله از شفت ارسال تنظیم می گردد . بدیهی است دستگاه باید وقتی لوله را می راند در اینورت ( invert ) لوله دقیقاً مقابل خط پروژه باشد که این مورد با توجه به نوع دستگاه و مشخصات ارائه شده توسط سازنده محاسبه و کنترل می شود . برای دستی به یک راستای مناسب با دقت کافی در طول اجرای پایپ جکینگ ، می بایست از یک مکان ثابت موقعیت و ارتفاع خط دائماً کنترل گردد . برای طولهای کوتاه و ساده در روش  پایپ جکینگ ، این کنترلها با ابزار آلات متداول قابل اجرا می باشد .
در حفاری با دست با توجه به شیب خط پروژه در راستای لوله رانی ، کارگران شروع به حفاری در جبهه کار می کنند و در هنگام لوله رانی اقدام به تصحیحات خاک می کنند . لوله ها با بستر سازی به جلو رانده می شوند ، بنابراین می بایست همیشه یک هدایتگر لیزری در تونل برای ایجاد یک مسیر مشخص با یک شیب مناسب وجود داشته باشد . از جمله روشهای دیگر جهت کنترل شیب و جلوگیری از انحراف ، استفاده از پرتوهای لیزری می باشد که در این روش نور از بیرون تونل به داخل می تابد ، این یک روش ساده است ، بصورتی که نور همیشه می بایست در مرکز دایره بتابد ، بنابراین اپراتور حفار همیشه طوری حفاری می کند که نور در مرکز حفاری هدایت شود .

 

حفاری سریع و روش کنترل از راه دور احتیاج به سیستمهای راهنمای الکتریکی پیچیده ای دارد که ترکیبی از لیزرها و نمایشگر های کامپیوتری می باشد . زمانیکه عملیات پایپ جکینگ یا میکروتونلینگ در زیر یک سفره آبی ( زیر سطح تراز  آب )‌ انجام می پذیرد ، معمولاً یک دیواره جلویی و آب بند در شفت ارسال و دریافت قرار می دهند . استفاده از این تجهیزات از نفوذ آب موجود در زمین به شفتها و در نتیجه سست شدن زمین جلوگیری می کند

روشهای حفاری پایپ جکینگ

 روشهای متعددی جهت حفاری در سیستم پایپ جکینگ مورد استفاده قرار می گیرد . در بسیاری از حالات ، انتخاب روش بستگی به احتیاجات کنترل زمین دارد .حال به برخی از مهمترین این روشها اشاره می کنیم .

   


-ماشین پایپ جکینگ و انجام عملیات حفاری با دست ( pipe jacking station )
در این روش ، حفاری بوسیله انسان صورت می پذیرد . برای اقطار بالای 750 میلیمتر جهت طولهای تا 150 متر و در انواع شرایط متفاوت زمین و بالاخص در مواردی که از تنوع خاک و مصالح گوناگون برخوردار است ، مورد استفاده قرار می گیرد .
این ماشین قابلیت جک لوله های ف ی ، بتنی و چدن داکتیل را دارا بوده و بطور همزمان 2 تا 3 سایز متوالی از لوله را در خود جای می دهد . در تکنولوژیهای رانش متعددی و انواع مختلف از روشهای نصب جکها ، قابل طراحی و ساخت می باشد . سیستم های پایپ جکینگ تولیدی شرکت داتام در اکثر مناطق ایران مانند استانهای هرمزگان ، بوشهر ، ‌خوزستان ، لرستان ، مرکزی ، قم و تهران در صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی ، انتقال آب و فاضلاب فعالیت و برای ایران و ایرانی افتخار آفرینی کرده است . قابلیت ارتقاء این ماشین به یک ایستگاه فشار ساز ( jacking station ) قابل کنترل برای رانش ماشینهای حفاری اتوماتیک و ی آن با پیشرفته ترین مدلهای ماشینهای حفاری در دنیا از بزرگترین مزیتهای این نوع ماشین می باشد .
-    ماشین میکروتونلینگ ( microtunneling )
این ماشین یک سیستم کاملا هدایت شونده بوسیله کنترل از راه دور از سطح زمین ، برای اقطار کمتر از   1000  میلیمتر می باشد و در مکانهایی که توانایی ورود انسان وجود ندارد استفاده می شود . ماشینهای میکروتونلینگ دو نوع می باشد ، هر دو نوع ماشین توانایی کنترل سطح را دارا می باشند :

حفاری توسط گل روان : همانند ماشینهای حفاری توسط گل حفاری ، خاک حفاری شده بوسیله غوطه ور شدن در سیال حفاری به عقب رانده می شود.

ماشین حفار : پس از حفاری ، خاک حفاری شده بوسیله اسکرو
به عقب منتقل میشود .

بوم حفاری درون غلاف ( rotor shield )
شامل یک غلاف می باشد که سطح جلویی آن باز است و جلوی آن یک دکل و بر روی آن حفار قرار دارد و عملیات حفاری در جلوی آن انجام می پذیرد . این سیستم عمدتاً در اقطار بالای 2000 میلیمتر کاربرد داشته و تخلیه ن آن بوسیله کانوایر یا واگن های انتقال مصالح می باشد .

غلاف با حفاری عقب کشنده ( backacter )
شامل یک غلاف که سطح جلویی آن باز می باشد که بازوی عقب کشنده مکانیکی جهت حفاری ، در جلوی آن قرار دارد . این سیستم عمدتاً در اقطار بالای 2000 میلیمتر کاربرد داشته و تخلیه ن در آن بوسیله کانوایر و واگنهای انتقال مصالح می باشد .

ماشین حفاری با سیال فشاردار ( slurry )
سطح جلویی ( سطح در تماس با خاک ) این ماشین حفاری بسته بوده و ن های حفاری شده در سیال حفاری ( گل حفاری یا آب ) غوطه ور به سمت عقب رانده می شود . سر حفارهای مختلف برای زمین های مختلف سنگی  موجود می باشد و ممکن است یک د کننده داخلی برای ش تن سنگها نیز احتیاج شود . فشار سیال برای متعادل فشار آب زمین و فشار سر حفار مورد استفاده قرار می گیرد . از این نوع ماشین عمدتاً در زمینهای سخت و سنگی و یا زمینهایی زیر تراز آب که امکان استفاده از هیچ نوع ماشین حفاری دیگر نباشد استفاده می گردد .

ماشین های حفاری متعادل کننده فشار زمین  ( earth pressure balance )
سطح جلویی (‌سطح در تماس با خاک ) این ماشین حفاری بسته بوده و خاک حفاری شده بوسیله اسکرو و یا نوار نقاله از سطح جلوی حفار به عقب رانده می شود . سطح جلوی حفاری بوسیله تحت فشار قرار دادن کنترل   می شود . فشار بوسیله کنترل عبور مواد حفاری شده در اسکروهای انتقال مواد و یا سرعت انتقال آنها بوسیله کانوایرها کنترل می شود .

ماشین حفاری تونل ( tbm )
شامل یک غلاف با سر چرخان می باشد . انواع مختلف حفار سر ، برای مواجهه با انواع مختلف شرایط زمین موجود می باشد. حفاری در این نوع ماشین از اقطار 3500 میلیمتر به بالا بوده و بسته به شرایط موجود از یکی از روشهای تخلیه خاک بهره می گیرد.

لوله های پایپ جکینگ

بتن یکی از عمده ترین مواد برای جنس لوله مورد استفاده در روش پایپ جکینگ با بیشترین محدوده استاندارد برای اقطار 450 میلیمتر تا 3000 میلیمتر و حتی در صورت نیاز بیشتر از این اقطار می باشد . برای اقطار کوچک تر لوله های سفالی بیشترین مورد استفاده را دارا می باشند . سایزهای متداول در لوله های سفالی در محدوده 150 میلیمتر تا 700 میلیمتر می باشد . با این حال پر مصرف ترین لوله در روش پایپ جکینگ ، لوله های فولادی هستند .
انتخاب جنس لوله تابعی از قطر ، طول رانش و در بعضی از موارد نوع و جنس خاک و هدف ایجاد خط لوله  است . لوله های کامپوزیتی ، نظیر لوله های بتنی یا grp ، برای موارد خاص استفاده می گردند . راهنمای روشهای اتصال لوله ها به یکدیگر همراه با روشهای آب بندی اتصالات باید از سازندۀ لوله گرفته شود . در پروژه های لوله رانی در فاضلاب ها ، آب راهها و سایر تاسیسات آبی معمولاً از لوله های بتنی یا ف ی در اقطار بزرگ و سفالی در اقطار کوچکتر استفاده می شود . در لوله رانی های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی عموماً از لوله های ف ی در تمامی اقطار استفاده میشود .

لوله های بتنی مخصوص پایپ جکینگ که مطابق با استاندارد های مربوطه ساخته می شوند ، توانایی مقاومت در برابر نیروی وارد شده به آن را دارند ، همچنین مقاومتهای بیشتری هم برای مقابله با نیروهای ع العمل سطحی در این لوله قابل دستی می باشد . این لوله ها در طول های 2/1 تا 3 متر موجود می باشند و طراحی آنها به نحوی است که نیروی منتقل شده در طول خط لوله به اتصالات صدمه وارد نکند .

برای آنکه زبانه ها بتوانند فشار وارده از طرف جکها را بهتر تحمل نمایند ، می بایست در اتصالات از پر کن استفاده شود تا از ایجاد فشار نقطه ای که باعث ت یب و ش ت لبه های لوله در طول فرآیند جک می شود جلوگیری گردد . فیبرهای با چگالی متوسط ( mdf ) ، بعنوان بهترین ماده که بعنوان پرکننده می توان از آن استفاده کرد ، شناخته شده اند . پرکننده  باید تمام عرض اتصال را بپوشاند ، حتی یک شکاف کوچک در سطح داخل لوله باقی نمی ماند تا از د شدنهای موضعی نیز جلوگیری گردد .

لوله های سفالی مورد تایید در سیستم پایپ جکینگ و میکروتونلینگ با قابلیت مقاومت محوری بالا تولید می شوند .  این نوع لوله در زمان نصب در مقابل نیروی رانش و در زمان کارکرد خط لوله در مقابل نیروی وارده از طرف زمین مقاومت بالایی از خود نشان می دهد . لبه های انتهایی لوله ها ماشین کاری می شوند تا در هنگام اتصال ، دقت آب بندی زیاد شود . حلقه های مورد استفاده برای اتصال ( sleeve guide ) معمولاً از جنس فولاد ساخته می شوند . اتصال لوله ها معمولاً با یک آب بند لاستیکی ، از جنس epdm ( ethylene propylene dien monomer ) آب بندی می شود . طول لوله ها معمولا بین 1 تا 2 متر و اغلب در اقطار کوچک تولید می گردند . مانند لوله های بتنی مخصوص پایپ جکینگ ، از پرکن برای جلوگیری از ت یب در  لبه های انتهایی لوله در طول فرایند لوله رانی استفاده می شود .

لوله های ف ی با طولهای متفاوت بعنوان غلاف لوله اصلی در خطوط لوله آب ، نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد . فاکتورهایی نظیر زمان جوشکاری و اندازه شفتها در انتخاب این نوع لوله باید در نظر گرفته شود . از بزرگترین محاسن استفاده از غلافهای ف ی در سیستم پایپ جکینگ حفظ شیب و تصحیح شیب خط اصلی توسط نگهدارنده لولۀ اصلی ( insulator ) می باشد که امکان تعویض سریع و آسان قسمتهای صدمه دیده ، در زمان بهره برداری از خط را فراهم می سازد ، همچنین بدلیل مقاومت فشاری بالا در محور طولی و در عین حال ضخامت کم ، این نوع لوله همچنان بالاترین سرعت نصب را در سیستم پایپ جکینگ دارا می باشد .

 

 

 


بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضی

بررسی عوامل موثر به حفرات گازی و انقباضیحفره های انقباضی و گازی یکی از مهمترین عیوب ریخته گری محسوب می شوند. تا کنون تحقیقات زیادی توسط محققین گوناگون برای بررسی این حفره ها انجام شده است. اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند. این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد. به همین حفره های انقباضی به وجود می آیند. به وجود آمدن حفره های گازی به این صورت می باشد که گازهای محلول در مذاب در هنگام انجماد ف از ح اتمی به مولکولی تبدیل می شوند و حفره گازی به وجود می آید.
در این مقاله عوامل موثر به اندازه، شکل، مقدار و توزیع تخلخل مورد بررسی قرار گرفته است. اندازه تخلخل می توان متأثر از چند عامل باشد:

1ـ ضخامت قطعه:

هر چه ضخامت کمتر می شود، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

2ـ تعداد جوانه:

با افزایش تعداد جوانه، اندازه دانه کاهش می یابد و بالطبع با کاهش اندازه دانه، اندازه تخلخل کاهش می یابد.

3ـ عملیات بهسازی:

عملیات بهسازی باعث تشکیل تخلخل های درشت و کروی شکل می شود.
از جمله عواملی که به شکل تخلخل تأثیر می گذارد عملیات بهسازی می باشد. عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزن شکل فازسیلیسم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل و ظریف می گردد. شکل تخلخل های ریز و پراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل و اندازه فضاهای بین دندریتی است. در این ح تخلخل ها عمدتاً ح کشیده و نازک دارند. از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتاً درشت تر و کروی تر بوده و مورفولوژی آن ها کمتر تابع شکل و اندازه و فضاهای بین دندریتی می باشد.
مقدار تخلخل به عوامل زیر بستگی دارد:
1ـ شرایط انجماد هیدروژن مذاب زیادتر باشد اثر استرانسیم برای بهسازی بر مقدار تخلخل بیشتر است.
2ـ عملیات : افزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.
3ـ سرعت انجماد: با افزایش سرعت انجماد، مقدار تخلخل کاهش می یابد.
توزیع تخلخل به چند صورت می باشد:
1ـ پراکنده: که در مورد انجماد خمیری اتفاق می افتد.
2ـ متمرکز: این ح در انجماد پوسته ای ایجاد می شود.
3ـ محیطی: در صورتی انجماد هم از اطراف و هم از مرکز اتفاق بیافتد، این ح به وجود می آید.

1- چگونگی ایجاد مک های گازی:

گازها در ح مذاب نسبت به ح جامد انحلال بیشتری در ف ات دارند.با کاهش درجه حرارت گازهای حل شده در مذاب(به صورت اتمی)به تدریج از ح اتمی خارج می شوند وبه صورت مولکولی(حباب)در می آیند.در این صورت گازهای مولکولی آرام آرام از سطح مذاب خارج می شوند.سرعت وج حباب های گازی ایجاد شده به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله گرانروی مذاب اندازه حباب وشکل وعمق پاتیل را می توان نام برد.
بدیهی است با کاهش درجه حرارت گرانروی مذاب افزایش می یابد.در نتیجه سرعت وج حباب های گازی به تدریج کاهش می یابد.با شروع انجماد مذاب دو مشکل مهم در وج حباب های گازی ایجاد می شود:
الف- اختلاف حلالیت در ح مذاب وجامد:در بسیاری از ف ات وآلیاژها اختلاف حلالیت گازها در ح جامدومذاب بسیار زیاد است.بدیهی است در هنگام انجمادگازهای زیادی از ح اتمی (انحلال)به ح مولکولی تبدیل می گردند به گونه ای که به ناگاه مقدار این تحول به چندین برابر افزایش می یابد.به عبارت ساده تر در یک فاصله زمانی کوتاه مقادیر زیادی از گازهای حل شده به حباب های گازی تبدیل می شوند.
ب- محبوس شدن حباب ها: اگر فرض شود که حباب های گازی ایجاد شده در هنگام انجماد(دامنه انجماد)بتوانند از مذاب خارج شوند در این صورت مشکلی به نام مک وتخلخل گازی در قطعات ریختگی وجود ندارد.اما در عمل به دلیل افزایش گرانروی مذاب ونیز وجود هسته های جامد به طور جدی حرکت حباب های گازی با مشکل مواجه می شوند وبه عبارت دیگر حباب های گازی در لابلای ذرات جامد محبوس می شوند.

عوامل موثر بر میزان مک های گازی:

1- مقدار اختلاف حلالیت گاز در ح جامد ومذاب
2- نوع انجماد
3- سرعت سرد مذاب
4- آخال ها(ناخالصیها)
5- عناصر آلیاژی
6-سیستم راهگاهی
7-شکل اندازه و وزن قطعه
تشکیل مک های گازی بیشتر در دامنه انجماد های زیاد انجام می شود.


رابطه 1

رابطه فوق مشخص کننده آنست که برای تشکیل حب به شعاع r فشار داخلی حباب باید حداقل برابرpg باشد که حباب های بسیار کوچک فشار داخلی بسیار زیاد خواهد بود وبه دلیل عدم دستی به چنین فشار بالائی عملا حباب ها نمی توانند در اندازه های خیلی کوچک تشکیل شوند به هر صورت این اندازه نمی تواند از اندازه اتم ف کوچک تر باشد.
چنانچه فشار لازم برای حذف تنش های سطحی در فصل مشترک گاز- ف برابر pst منظور شود در جریان انجماد به تدریج تنش سطحی افزایش یافته ودر نتیجه pst بزرگتر وفشار داخلی برای تشکیل حب به شعاع rبیشتر خواهد بود.
با توجه به پدیده انقباض در دامنه انجماد وکاهش فشار نسبی در فصل مشترک مایع- جامد مجموع فشار داخلی سیستم کاهش یافته واز اینرو رابطه فشار به صورت زیر نوشته می شود: که در آن psh فشار انقباضی کاهش موضعی فشار در فصل مشترک مایع- جامد است.

2- مکانیزم تشکیل حفره های گازی وانقباضی:

2-1- حفره های انقباضی[8]:

اکثر ف ات در هنگام انجماد دچار کاهش حجم می گردند.به عنوان مثال آلومینیوم خالص دارای 14-7% انقباض ضمن انجماد است.این کاهش حجم باید بگونه ای جبران گردد.در صورتی که مذاب اضافی وجود نداشته باشد به ناچار در قطعه حفره ای بوجود خواهد آمد که به آن حفره انقباضی می گویند که خود بنابر عوامل گوناگون از جمله مدل انجماد به دو دسته متمرکز وپراکنده تقسیم می شوند.
حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
حفره های انقباضی پراکنده معمولا در آلیاژهای دارای دامنه انجماد بلند به چشم می خورد.در این آلیاژها حد فاصل هندسی مشخصی بین مایع وجامد وجود ندارد و ری های ناشی از انقباض به طور پراکنده در سراسر قطعه پخش شده وفقط قسمتی از آن در مناطق ضخیم وانتهایی به صورت متمرکز باقی می ماند.

2-2- حفره های گازی[8]:

عموما گازها در ف ات مذاب نسبت به ح جامد دارای حلالیت بیشتری هستند.بنابراین در حین انجماد گاز حل شده به صورت فوق اشباع در مذاب در آمده ودر صورت وجود جوانه مناسب برای ایجاد تخلخل در مذاب وجود نداشته باشد این گازبه صورت فوق اشباع در ساختار جامد باقی خواهد ماند.
حلالیت هیدروژن در مذاب آلیاژهای آلومینیوم cc/100gr69/. ودرجامد درحدود cc/100gr 03/0 می باشد.از طرفی سرعت نفوذ آن در مذاب آلومینیوم نیز بالاست.از این روتقریبا تنها گازی است که در بوجود آمدن حفره های گازی در آلومینیوم موثر است.
مدل تئوریکی تشکیل حباب های گازی به صورت زیر می باشد[6]:
1- هسته های جامد درداخل مذاب تشکیل می شود.
2- رشد شاخه ای بر روی هسته ها آغاز و ادامه می یابد.
3- مذاب محصور در داخل دانه های رشد یافته از عناصر محلولی وهمچنین مقدار گاز غنی شده وبعد از مدتی حباب های گازی تشکیل می شوند.
4- در مراحل پایانی انجماد و هنگامی که حجم مایع کاهش یافته وغلظت ملکولی گاز افزایش می یابد.شرایط برای تشکیل حباب هائی بین بازوهای دندریت فراهم می شود.
مکانیزم رسوب:
بدون توجه به مسئله تغذیه ،تشکیل تخلخل به توزیع هیدروژن در طول انجماد آلومینیوم مربوط می شود. به خوبی شناخته شده است که تشکیل حفره درآلیاژهایآلومینیوم به وسیله نفوذ هیدروژن از زمینه جامد شده به داخل حفره بوجود می آید ،که در حقیقت از طرفی شبیه به رسوب فاز ثانویه در زمینه محلول فوق اشباع می باشد.تقریبا یک تعداد کمی از مقاله ها به این مسئله با مکانیزم جوانه زنی ورشد پرداخته اند. تعدادی از محققان با پدیده های ریاضی به این موضوع پرداخته اند.وانگ و سیگوارد این مسئله را با مدل های ترمودینامیکی حل د.

3- اندازه تخلخل:

3-1- اثر ضخامت قطعه بر اندازه تخلخل:

اندازه حفرات با تغییر ضخامت تغییر می کند.هر چه ضخامت کمتر می شود اندازه حفرات کوچکتر می شود.دلیل آن این است که با افزایش سرعت سرد شدن که با کاهش ضخامت رابطه مستقیم دارد اندازه دندریت ها کوچک تر می شود.با کوچک شدن فضاهای بین دندریتی حباب ها در فضای کمتری رشد می کنند.در نتیجه اندازه آنها کوچکتر می شود.
سرعت رشد ودرشت شدن حباب های گازی عملا با سرعت انجماد رابطه مع دارد.با افزایش سرعت انجماد وایجاد دانه های ریز وهمگن موانعی برای درشت شدن حباب های گازی حاصل شده وفقط ریز مک هایی در بین بازو های شاخه های جامد ممکن است تشکیل می شوند.بطور کلی با افزایش سرعت انجماد امکان جوانه زنی و رشد مستقل حباب ها در بین دانه ها کاهش می یابد.]6[

3-2- تعداد جوانه:

یکی از عواملی که باعث ریز شدن دانه ها می شود تعداد جوانه بیشتر است.در حقیقت وقتی که تعداد جوانه در ذوب کم باشد دانه هائی که شروع به رشد می کنند در زمان دیرتری به یکدیگر برخورد می کنند.پس در این زمان حباب فرصت بیشتری پیدا می کند تا اندازه اش بزرگتر شود.یعنی اینکه آن مقدار هیدروژنی که به صورت اتمی در ذوب حل شده است فرصت بیشتری پیدا می کند تا به صورت مولکولی(حباب)در بیاید وهر چه زمان بیشتر باشد به اندازه حباب افزوده می شود.

3-3- عملیات بهسازی:

افزودن استرانسیم بمنظور اصلاح ساختار سیلیسیم یوتکتیکی از ح درشت وسوزنی به ح ظریف ورشته ای شکل،هم اکنون بعنوان یک فرایند مهم در ذوب آلیا ژهای آلومینیوم- سیلیسیم مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از اثرات جانبی عملیات بهسازی با استرانسیم،افزایش تخلخل در قطعات ریختگی است.عملیات بهسازی با سدیم،استرانسیم وکلسیم سبب افزایش نسبتا شدید تعداد وابعاد تخلخل های ریز وپراکنده در قطعات ریخته گری می شوند. همچنین بر اساس تحقیقات به عمل آمده اثرات عملیات بهسازی با سدیم وکلسیم به مراتب بیشتر از عملیات بهسازی با استرانسیم است. البته از آنجائی که در اثر عملیات بهسازی اغلب تخلخل های انقباضی درشت توسط ریز مک های گازی جایگرین می گردند،یک جنبه مثبت این پدیده کاهش نیاز به تغذیه است. [5]
در ذوبی که عملیات بهسازی انجام شده است قبل از اینکه دندریت ها بوجود آیند حباب های بزرگی در ذوب وجود دارد. در ابتدای امردندریت ها زده می شوند.بعد از این مرحله فاز یوتکتیک می خواهد رسوب کند.برای رسوب فاز یوتکتیک باید یک سطح زیرین برای رسوب وجود داشته باشد.به همین دلیل فصل مشترک حباب- مایع محل خوبی برای رسوب فاز یوتکتیک می باشد.پس فاز یوتکتیک به صورت شعاعی اطراف حباب رشد می کند.حباب در میان سلول یوتکتیک مخفی می شود وشکل واندازه اش به همان صورت اولیه باقی می ماند]2.[.می توان گفت که علت بزرگی حفرات در آلیاژهای آلومینیوم بهسازی شده وجود این حباب ها در قبل از بوجود آمدن دندریت ها می باشد.در آلیاژهای بهسازی شده اندازه حفرات کمتر تابع شکل واندازه فضا های بین دندریتی است.

4- شکل تخلخل:

4-1- تاثیر عملیات بهسازی بر شکل تخلخل :

عملیات بهسازی سبب تبدیل ساختار سوزنی شکل فاز سیلیسیم یوتکتیکی به ح رشته ای شکل وظریف می گردد.شکل تخلخل های ریز وپراکنده در آلیاژهای بهسازی نشده تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.در این شرایط تخلخل ها عمدتا ح کشیده ونازکی دارند.(شکل 2)از طرفی تخلخل در آلیاژهای بهسازی شده عمدتا درشت تر وکروی تر بوده(شکل 3)ومورفولوژی آنها کمتر تابع شکل واندازه فضاهای بین دندریتی است.علت این امر در قسمت اندازه تخلخل توضیح داده شد(4)

در آلیاژهای بهسازی نشده بیشتر حباب ها در دامنه انجماد بوجود می آیند.با رشد دندریت ها سطح این حباب ها به سطح دندریت ها برخورد می کنند وشکل دندریت ها را به خود می گیرند.به این گونه مک ها مک های بین دندریتی می گویند که شکل بی قاعده دارند.پس در آلیاژهای بهسازی نشده مک های با شکل بی قاعده یا بین دندریتی وجود دارد ودر آلیاژهای بهسازی شده مک های بزرگ کروی شکل همراه با تعداد کمی مک های بین دندریتی وجود دارد. [2]
نوع دیگری از شکل تخلخل وجود دارد که به صورت سوزنی شکل می باشد. بوجود آمدن این نوع تخلخل بستگی به سرعت انجماد دارد.اگر سرعت انجماد به حدی باشد که جبهه انجماد به حباب برخورد کرده و مجرائی به شکل حباب در یک امتداد بوجود آورد در نهایت یک فضای خالی به شکل یک سوزن خواهیم داشت.

5- توزیع حفرات:

5-1- پراکنده در همه جای قطعه(یکنواخت):

این ح در مواقعی بوجود می آید که انجماد خمیری باشد.وقتی که انجماد از همه جا شروع می شود دندریت ها در همه جا زده می شوند وحباب های گازی در بین دندریت ها احاطه می شوند ودر نهایت به صورت ریز مک های گازی در کل قطعه به صورت پراکنده باقی می مانند.
ح دیگر این است که مذ که در بین دندریت ها وجود دارد دارای انقباض می باشد.چون دندریت ها در همه جا بوجود آمده اند مانع تغذیه شده مذاب بین دندریتی می شوند.در نهایت ریز مک های انقباضی در سراسر قطعه باقی خواهد ماند.
یا می توان گفت که اگر انجماد به طوری باشد که تمام دانه ها به صورت هم محور با شد حفرات گازی وانقباضی به صورت پراکنده درهمه قطعه دیده بشوند.

5-2- متمرکز بودن در وسط قطعه(مرکزی):

حفره انقباضی متمرکز معمولا در آلیاژهای دامنه انجماد کوتاه مشاهده می شود.در این ح از آنجائیکه جبهه انجماد همواره برقرار بوده وتفکیک اصولی بین مناطق جامدومایع امکانپذیر است ری های ناشی از انقباض برای قسمت های جامد توسط مذاب مقابل فصل مشترک تامین می شود وانقباض در مناطق گرم متمرکز می گردد.
این نوع توزیع حفره در ح ی بوجود می آید که انجماد در ابتدا تا حدی به صورت ستونی پیش رفته باشد.سپس به علت وجود ناخالصی های موجود در ذوب باقی مانده یا کاهش شیب دمایی در مرکز قطعه دانه ها به صورت هم محور رشد می کنند.در ابتدا که دانه ها به صورت ستونی رشد می کنند در حین رشد حباب های گازی موجود درذوب را به طرف جلو می رانند. همچنین انقباض موجود درذوب باقی مانده متمرکز می شود.در نهایت که دانه های هم محور در وسط قطعه ایجاد می شوند این حباب ها در بین دانه ها گیر می افتند.امکان دیگری که وجود دارد اینست که چون جبهه انجماد به سمت وسط قطعه است در نهایت مذ که باقی می ماند دارای انقباض می باشد که باعث ایجاد حفرات انقباضی در مرکز قطعه می شود.

5-3- محیطی:

این ح دلیلش این می تواند باشد که ما از مبرد داخلی در مرکز قطعه استفاده کنیم.در این ح انجماد از مرکز قطعه واز اطراف قطعه شروع بشود که در نهایت حلقه ای از مذاب را در محیط قطعه خواهیم داشت و حفرات گازی در این مذاب باقی مانده پیدا کرده اند.در نهایت حلقه ای از حفرات گازی وانقباضی در محیط قطعه خواهیم داشت.البته قابل ذکر است که استفاده از کلمه حلقه اینست که ما قطعه فرضی خود را یک استوانه درنظر گرفته ایم.

6- مقدار تخلخل:

6-1- بررسی اثر نوع قالب وشرایط انجماد[4]:

درآزمایشات میر اسماعیلی تخلخل های نسبتا درشت در نمونه بدون تغذیه برای آلیاژ 319 مشاهده شده است،در حالیکه در نمونه تغذیه دار تخلخلها عمدتا به تغذیه منتقل شده اند وخود قطعه عاری از تخلخل است.بر خلاف قطعات منجمد شده توسط قالب تغذیه دار که عمیلات بهسازی سبب افزایش قابل توجه تخلخل شده است،این عملیات سبب کاهش جزئی تخلخل در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه گردیده است.در قطعات منجمد شده در قالب تغذیه دار،افزایش استرانسیم به مذاب سبب افزایش تخلخل شده است واین افزایش در صورت استفاده از مقادیر بیشتر استرانسیم شدیدتر است.از طرفی در قطعات منجمد شده توسط قالب بدون تغذیه،افزایش استرانسیم تاثیر قابل ملاحظه ای بر تخلخل نداشته است.در کل می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اگر برای انجام عملیات بهسازی با استرانسیم از یک سیستم تغذیه گذاری نا مناسب استفاده کنیم قطعه ما دارای تخلخل کمتری خواهد بود.
در یک نگاه کلی می توان نتیجه گیری کرد که بهسازی با استرانسیم در نمونه های ریخته شده در قالب تغذیه دار با افزایش تعداد وابعاد تخلخل ها سبب افزایش مقدار کلی تخلخل گردیده است.
عملیات بهسازی سبب افزایش تخلخل در نمونه های حاوی تخلخل های انقباضی نمی شود.در توضیح این پدیده می توان عنوان کرد که عملیات بهسازی چه درقطعات عاری از مکهای انقباضی وچه در قطعات حاوی مکهای انقباضی سبب افزایش تخلخل های گازی می گردد.تشکیل این تخلخل های گازی د رقطعات عاری از مک های انقباضی سبب افزایش تخلخل در قطعه می شوند،در حالیکه در قطعات حاوی مکهای انقباضی،تخلخل های گازی ایجاد شده در اثرعمیلات بهسازی جایگزین مکهای انقباضی موجود گردیده وبنابراین عملیات بهسازی تاثیر قابل توجهی بر مقدار کلی تخلخل نمی گذارد.در واقع در شرایطی که شرایط برای تشکیل مکهای انقباضی وهم گازی فراهم است،هیدروژن محلول در مذاب آلومینیوم می تواند در خلال انجماد بدون هیچ مشکلی در مک های انقباضی تشکیل شده رسوب کند وبدین سان تلفیقی از مک های گازی وانقباضی بوجود می آید.

6-2- اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن[9]:

با افزایش درجه حرارت جنب وجوش اتم ها زیاد می شود وفواصل بین اتم های آلومینیوم زیاد می شود.به همین دلیل هیدروژن به راحتی وارد آلومینیوم می شود.پس هر چه درجه حرارت افزایش یابد میزان هیدروژن موجود در آلومینیوم افزایش می یابد.
در شکل اثر افزایش درجه حرارت بر میزان حلالیت هیدروژن را می توان دید.

6-3- اثرات متقابل مقدار هیدروژن

مذاب وعملیات بهسازی برمقدار تخلخل:
تخلخل های حاصل ازعملیات بهسازی منشا گازی دارند.استرانسیم فقط در صورت وجود هیدروژن کافی قادر به افزایش قابل ملاحظه تخلخل است، پس اثر استرانسیم بر افزایش تخلخل در شرایطی که هیدروژن مذاب بیشتر باشد شدیدتر است.از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که تخلخل های حاصل از عملیات بهسازی با استرانسیم منشا گازی دارند،بنابراین کاهش هیدروژن مذاب می تواند تا حد زیادی اثر عملیات بهسازی برتخلخل را خنثی کند. افزایش ابعاد وتعداد تخلخل ها وهمچنین تغییر مورفولوژی آنها از ح کشیده وترک مانند به ح کروی شکل در اثر افزایش هیدرو ژن بوضوح قابل تشخیص است.(شکل5)

6-4- اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم سرعت انجماد وعملیات [4]:

بررسی های بعمل آمده بیانگر این است که عملیات آخال زدائی وافزایش تمیزی مذاب سبب کاهش اثرات عملیات بهسازی بر افزایش تخلخل می گردد.iwahori وserratos در آزمایشات خود نشان دادند که انجام عملیات فلا زنی پس از عملیات بهسازی با استرانسیم سبب کاهش قابل توجه تخلخل در آلیاژa356 گردیده است.شکل6اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم مذاب وسرعت سرد شدن را بر مقدار تخلخل در آلیاژa356 نشان می دهد.

شکل 6 – اثرات متقابل عملیات بهسازی با استرانسیم و وسرعت سرد بر مقدار تخلخل در آلیاژa356
همانطور که ملاحظه می گردد گرچه افزایش سرعت انجماد سبب کاهش تخلخل در تمام شرایط گردیده است ولی اثر سرعت انجماد در شرایط بهسازی شده با استرانسیم بر کاهش تخلخل بمراتب بیشتر است.
به بیان دیگر در شرایطی که در نمونه های نزدیک به تغذیه که دارای سرعت انجماد کمتری هستند عملیات بهسازی سبب افزایش نسبتا شدید تخلخل شده است اثر این عملیات در نمونه های مجاور مبرد که دارای سرعت انجماد زیادتری هستند قابل ملاحظه نمی باشد.همچنین نتایج بدست آمده بیانگر اثرات شدید استفاده از در سیستم راهگاهی بر کاهش تخلخل در قطعات بهسازی شده با استرانسیم است.
در واقع حضور در سیستم راهگاهی با کاهش های ا یدی وبا تمیز مذاب درون قالب سبب کاهش نسبتا شدید تخلخل در آلیاژ بهسازی شده با استرانسیم گردیده است.این نتایج از آن نظر حائز اهمیت است که در آلیاژهای بهسازی شده با استرانسیم نمی توان از عملیات فلا زنی بمنظور افزایش تمیزی مذاب استفاده کرد(عملیات فلا زنی سبب استرانسیم زدائی از مذاب می شود).

6-5- اثر اندازه تغذیه بر مقدار تخلخل[1]:

در این آزمایش آلیاژ a206(al-4.5%cu-0.4%mn-0.3%mg-0.2%ti)استفاده شده است.عرض،طول وضخامت قطعات به ترتیب 14،20و1سانتی مترمی باشد.سه قطعه با سه نوع قطر تغذیه متفاوت 3،4و6سانتی متری استفاده شدوارتفاع تغذیه ها 5/1برابر قطر تغذیه ها میباشد.قالب های ماسه ای co2 با استفاده از ماسه سیلیسی وهفت درصد وزنی سیلیکات سدیم به عنوان سخت کننده،آماده شد ودرانتهای قالب یک مبرد مسی قرار داده شده است.قالب ها به مدت 8ساعت در دمای پخته شده وتا دمای محیط قبل از ریخته گری سرد می شوند.
فرایند ذوب در کوره الکتریکی مقاومتی انجام شده وشمشa206به طور مستقیم در یک بوته گرافیتی اضافه شد.در حین ذوب شدن،غلظت هیدروژن اولیه ذوب در حدود کنترل می شود.دمای ریختن در حدود کنترل می شود.ترموکوبل ها در قالب قرار داده می شوند تا حرارت موجود در 9مکان قطعه نشان داده شده در شکل بدست آید.برای اندازه گیری وزن مخصوص از روش ارشمیدس استفاده می شود.


شکل 7-شماتیک قطعه[1]

توزیع تخلخل در درصد حجمی از انتهای مبرد تا انتهای تغذیه در قطعات،در شکل 8 نشان داده شده است.در این شکل،با افزایش اندازه تغذیه مقدار تخلخل کاهش پیدا کرده است.درهمه نمونه ها،حداقل تخلخل را در مبرد داریم،تا فاصله کمی از تغذیه به تدریج این مقدار تا یک ماکزیمم افزایش پیدا می کند.

6-6- تئوری ham برای محاسبه مقدار تخلخل[1]:

ر رسوب هیدروژن (f)وزمان واکنش یا به عبارتی زمان انجماد(tf) به صورت زیر نشان داده شده است:
معادله 1
که مقدار هیدروژن اولیه( )، مقدار هیدروژن نفوذ کرده در داخل حفره در یک محل معین ( )، هیدروژن قابل حل در آلومینیوم جامد( )، زمان آسایش(sec)وn یک مقدار ثابت است. قیاسی از چگونگی نفوذ هیدروژن می باشد. مقدار ر تشکیل تخلخل در یک محل معین آلیاژ ریختگی آلومینیوم a356(vp(%))را می توان به صورت زیر تشریح کرد:
معادله 2
که pg فشار حباب گازی(atm)و یک مقدار ثابت می باشد. pg ترکیبی از فشار اتمسفر وفشار هیدرواستاتیکی تغذیه،کاهش فشار مذاب بین دندریتی و فشار تنش سطحی حباب گازی می باشد.k باید معادل با باشد( دانسیته مایع( ))،teدمای یوتکتیک(کلوین) ،273ح استاندارد دما می باشد.پس معادله(2) را می توان به صورت زیر نشان داد:
معادله 3
که برابر با است.درمعادله (3)اگر فرض کنیم که به بینهایت میل کند یعنی که همه هیدروژن داخل حفره نفوذ کرده و ر هیدروژن رسوب کرده در یک محل معین در قطعه ریختگی (f) برابر با یک خواهد بود.به این دلیل ،ماکزیمم تخلخلی است که می تواند در قطعه ریختگی تشکیل شود.راههای مشابه دیگری برای پیش بینی مقدار ماکزیمم تخلخل وجود دارد مانند معادلات ترمودینامیکی.
نتیجه زمان انجماد به صورت نمودار در شکل 9 نشان داده شده است.این منحنی ظاهرا تئوری هام را اثبات می کند.با افزایش زمان تا یک حدی شیب منحنی کاهش می یابد که ممکن است دلیل آن،کم شدن نفوذ هیدروژن محلول در داخل حباب باشد. فشار حباب گازی می تواند به صورت روبه روباشد: که درآن تنش سطحی حباب گازی در نظر گرفته شده است.در عبارت قبلی تنش سطحی مذاب آلیاژ a206( )،c یک مقدار ثابت است( ).بر طبق این توصیف،فشار حباب گاز به ترتیب برای مبرد وتغذیه برای زمان های انجماد متفاوت،28/1و17/1محاسبه شده است.

7- محاسبه فاکتور شکل[3]:

در مقاله[3] محاسبه فاکتور شکل به صورت زیر می باشد:
که در آن aسطح حفره وpمحیط حفره می باشد.حفرات بزرگتر دارای فاکتور شکل کمتری می باشند.همچنین در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم با افزایش ضخامت فاکتور شکل کاهش یافته است.
با توجه به مطالب بالا می توان اینگونه استنباط کرد که حفرات کروی در مقاطع نازک تر می باشند زیرا با کاهش ضخامت فاکتور شکل افزایش می یابد.بیشترین فاکتور شکل را دایره دارد که یک می باشد.

8- تاثیر سرعت سرد بر مقدارواندازه وشکل تخلخل هادر آلیاژ356 [2]

روش آزمایش:
هشت ذوب آماده شد:دو ذوب بهسازی نشده ،یکی باsb ریز دانه شده ،دو ذوب با سدیم بهسازی شده وسه ذوب با استرانسیم بهسازی شد.
ذوب ها در کوره سوخت گازی با بوته گرافیتی 8 کیلوگرمی وهمچنین با استفاده ازآمیژان 356 به عنوان شارژ آماده شد.ریز دانه هر ذوب با 1/0%تیتانیم به صورت آمیژانal-ti-b(5:1)انجام شد.در این عملیات ها ،سدیم به صورت ف ی(1/0%) ،استرانسیم به صورت آمیژان(al-sr10%) و25/0% آنتیموان به صورت ف ی اضافه شده اند.زمان انحلال برای آنتیموان واسترانسیم 20دقیقه می باشد.بعد از عملیات ذوب ،مقدار هیدروژن باید در حدود کنترل شود.همچنین از تجهیزات (telegas)تکنیک گردشی گاز و((alscan استفاده شد.نیاز هست که برای گاززدائی از نیتروژن باخلوص بالا استفاده شود.
هرذوب در دمای در پنج فنجان ف ی با دیواره نازک ریخته که نمونه های با وزن 200gr تولیدوبعدا بریده شدند..
درجه حرارت هائی که برای کوئنچ انتخاب شده اند٬با توجه به آنالیز های حرارتی آمیژان بدست آمده اند:درجه حرارت لیکوئیدوس ٬درجه حرارت یوتکتیک (بهسازی نشده وریز دانه شده با sb) یا در محدوده 565-570 (بهسازی شده با na,sr) .
درجه حرارت نمونه هائی که در آب کوئنچ شده اند بر طبق رخدادهای انجماد آلیاژ به صورت زیر می باشد:
: اواسط رشد دندریت- قسمت جامد 30%
:انتهای رشد دندریت- قسمت جامد 50%
شروع انجماد یوتکتیک- قسمت جامد 55%
اواسط انجماد یوتکتیک-قسمت جامد 75%
بعد از انجماد(هوا سرد شده)
برای مشخص دانسیته از روش ارشمیدس استفاده شده است..
نتایج وبحث:
ترکیبات شیمیائی در ج شماره2نشان داده شده است.


ج -2: آنالیز ترکیب شیمیائی

نتایج دانسیته:
بیشترین دانسیته بدست آمده در هر سری برای نمونه های کوئنچ شده از بوده است که این مطابق با مقدار ریز تخلخل صفر می باشدکه با متالوگرافی اثبات می شود.این مقدار را به عنوان دانسیته مرجع استفاده می کنیم.درصد ریز تخلخل های محاسبه شده برای نمونه های دیگردر ج 3نشان داده شده است.
ج 3:مقدار ریزتخلخل(%)در نمونه های کوئنچ شده در حال انجماد برای عملیات های گوناگون


ج 3-1


ج 3-2

مقدار ریز تخلخل بدست آمده برای نمونه های در هوا سرد شده ٬تاثیر نهائی عملیات بهسازی در تشکیل ریز تخلخل ها را نشان می دهد.بیشترین مقدار مشاهده برای ذوب بهسازی شده با سدیم(na) و بعد از آن برای ذوب بهسازی شده با استرانسیم(sr) وبعد از آن برای ذوب بهسازی نشده می باشد.کمترین مقدار مک ها برای نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) بدست آمده است.این ترتیب برای نمونه میله ای ریخته شده در ماسه هم مشاهده می شود
نتایج آنالیزهادر ج 3 نشان داده شده است که سرعت افزایش مقدار مک ها را بعد از شروع واکنش یوتکتیک برای همه ذوب ها نشان می دهد. مقدار مک ایجاد شده در طول انجماد یوتکتیک در محدوده 0.7_0.6% می باشد.
شرایط انجام آزمایش با مقدار هیدروژن از این قرارمی باشد:
برای ذوب های بهسازی نشده ،مقدار جوانه تخلخل در حین رشد دندریت خیلی کوچک می باشد،بنابراین تقریبا همه تخلخل ها به علت جوانه زنی مک ها ورشد در حین واکنش یوتکتیک بوجود می آیند.
در مورد ذوب های بهسازی شده،جوانه زنی تخلخل وشروع رشدپائین تر از است که در شروع واکنش یوتکتیک به مقداری درحدود 48/0% برای نمونه های بهسازی شده با سدیم(na) می رسد. در حین واکنش یوتکتیک ،سرعت رشد، مشابه سرعت رشد ذوب های بهسازی نشده می باشد.
برای ذوب های ریز دانه شده با آنتیموان(sb) ،شروع جوانه زنی حباب ها بعد از واکنش یوتکتیک انجام می شود.همچنین در این مورد ،سرعت رشد حباب ها مشابه ذوب های بهسازی نشده میباشد.
رویداد انجماد نشان می دهد که تشکیل حفره در آلیاژ های آلومینیوم به این صورت می باشد:
1-برای شروع انجماد در :مقدار انقباض انجماد به وسیله توده مذاب تغذیه کننده وتغذیه بین دندریتی به آسانی جبران می شود(برای همه عملیات ها).
2- از تا شروع واکنش یوتکتیک: در آلیاژهای بهسازی نشده و ریز دانه شده با sb تحرک مذاب بین دندریتی باندازه کافی از تشکیل مک جلوگیری می کند.در ذوب های بهسازی شده ،تحرک به شدت کاهش می یابدو مقدارانقباض بوسیله تشکیل حفره جبران می شود.
3- بطور کلی بعد از واکنش یوتکتیک:نفوذ پذیری بین دندریت ها وبین سلول ها به علت حجم زیاد جامد کاهش می یابد .بعد از آن ،مقدار انقباض انجماد به طور چشمگیری به وسیله تشکیل حفره در همه موارد جبران می شود.
بر اساس این ترتیب رخداد ها ،ما می توانیم بیشترین گرایش تشکیل ریزتخلخل ها را به ذوب های بهسازی شده نسبت دهیم به علت اینکه تحرک مایع بین دندریتی کاهش می یابد که بین دماهای و می باشد.در این محدوده یک فاز مایعی وجود دارد که در آن سیلسیم ،منیزیم ،آهن وعناصر بهساز متمرکز شده اندوهمچنین فاز جامد با شبکه دندریتی وجود دارد.عنصر بهساز می تواندخواص فاز مایع از قبیل ویسکوزیته یا نفوذ پذیری را تغییر بدهدو همچنین بر مورفولوژی دندریتها تاثیر بگذارد.

نتایج متالوگرافی:

در نمونه های کوئنچ شده،مذاب باقی مانده قبل از کوئنچ با آب وجود دارد ،یک ریز ساختار خیلی ریز دانه شده ایجاد شده است که به راحتی نسبت به فازهای که قبلا جامد شده اند قابل تشخیص می باشد.
نمونه های کوئنچ شده از :
ریز ساختار نمونه های کوئنچ شده از مشابه با همه عملیات ها می باشد.این ریز ساختار a-دندریت ها ومایع سریع سرد شده.این نمونه ها هیچ گونه تخلخلی را نشان نمی دهند.

نمونه های کوئنچ شده :

نمونه های کوئنچ شده از همانند نمونه های کوئنچ شده از می باشند،بجزوجودa-دندریت های بزرگ(در حدود 50%) وعدم وجود a-دندریت های خیلی کوچک در داخل منطقه یوتکتیک.
در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان تخلخلی دیده نمی شود ولی در نمونه های بهسازی نشده تخلخل ها به صورت خیلی ریز وجود دارند.در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم تخلخل های بزرگ کروی دیده می شود.
حفراتی که در بین دندریت ها زده می شوند مورفولوژی آن ها تا ایجاد یک شکل نا منظم تغییر می کند(بین دندریتی)
این موضوع برای حفرات در حال رشد ودر تماس با جامد می باشد(a-دندریت ها).
اما در قسمت مایع بیشتر می باشد(در حدود 50%) وبه همین دلیل تماس پیدا حفره با دندریت ها به ندرت اتفاق می افتد. همچنین بیشتر حفرات تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک کروی می باشند.
نمونه های کوئنچ شده در شروع یوتکتیک و اواسط یوتکتیک:
در نمونه های ریز دانه شده با آْنتیموان و بهسازی نشده که در شروع واکنش یوتکتیک کوئنچ شده اند،ساختار کاملا رشد پیدا کرده a-دندریت دیده می شود و همچنین مقدار زیادی هسته های یوتکتیک کوچک با فاز سیلیس لایه ای وجود دارد.
در نمونه های بهسازی نشده،مقدار زیادی ریز تخلخل کوچک در قسمت مایع وجود دارد.در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ریز تخلخل وجود ندارد.نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم وکوئنچ شده در شروع واکنش یوتکتیک( )ساختار دندریتی a ،مک های بزرگ و یک تعداد کمی هسته های یوتکتیک بزرگ را نشان می دهد.تعداد کم هسته های یوتکتیک حاصل واکنش عناصر بهساز می باشند.
فاز سیلیس به علت نیاز داشتن به یک لایه زیرین برای رسوب ، فصل مشترک حباب /مایع را انتخاب می کند.قابل توجه است که فاز سیلیس به صورت شعاعی در اطراف حباب رشد می کند که هم مرکز با هسته یوتکتیک می باشد. .هسته های یوتکتیک جامد شده اطراف حباب های کروی ایجاد می شوند که این موضوع وجود حباب های کروی را در آلیاژ های بهسازی شده تثبیت می کند.
در ادامه انجماد ،مقدار انقباض و سگرگاسیون هیدروژن به جوانه زنی حباب های جدید کمک می کند ،در حالی که حباب های از قبل شکل یافته توسط یوتکتیک جامد احاطه شده اند.بیشتر این حباب های جدید باید شکل نا منظمی داشته باشندزیرا قسمت جامد در حال رشد می باشد.
در آلیاژ های بهسازی نشده (یا ریز دانه شده با آنتیموان) ،هسته های یوتکتیک شکل نا منظمی دارند. همچنین حباب های جدید در حال رشد در تماس با جامد یک شکل نا منظمی پیدا دارند(بین دندریتی).بازو های هسته های یوتکتیکی به اندازه ای کوچک می باشند که حباب ها می توانند اطراف آنها رشد می کنند.ممکن است که حباب ها به صورت تخلخل های خوشه ای شکل درتصاویر متالوگرافی ظاهر شوند.
در آلیاژ های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم، فصل مشترک هسته های یوتکتیک نا منظم می باشد.دراین مورد ،حفره های جدید که شکل نا منظم دارند ،به طور جزئی مورفولوژی بین دندریتی پیدا می کنند.به علاوه اینکه ،چون هسته های یوتکتیک بزرگ می باشند ،حباب های جدید به سختی می توانند اطراف آنها رشد کنند.همچنی در این مورد آنها شکل رشته ای ندارند.در نمونه های کوئنچ شده از اواسط واکنش یوتکتیک ،ساختار دندریت های a ،هسته های یوتکتیک دیده می شود.در نمونه های بهسازی نشده(ریز دانه شده با آنتیموان)حفرات نامنظم در حال رشد و خوشه ای شکل وجود دارد(احاطه شده توسط بازوهای هسته یوتکتیک).
نمونه های بهسازی شده دارای حفرات کروی احاطه شده توسط یوتکتیک می باشند و همچنین حفرات نا منظم در قسمت مایع در حال رشد می باشند.

نمونه های درهوا سرد شده:

ریز ساختار نهائی نمونه ها ،تفاوت ها در اندازه و توزیع حفرات و فاز سیلیس یوتکتیک نشان می دهد.فاز سیلیس در نمونه های ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی نشده لایه ای می باشد ،در حالی که فاز سیلیس در آلیاژ بهسازی شده رشته ای و بسیار ریزمی باشد.حفرات درآلیاژ های بهسازی نشده و ریزدانه شده با آنتیموان ،نا منظم و با مورفولوژی بین دندریتی و خوشه ای می باشند.درآلیاژ های بهسازی شده دو نوع حفره وجود دارد:یکی کروی ودیگری نا منظم(به طور جزئی بین دندریتی).
مقدار حفره شکل یافته بعد از واکنش یوتکتیک برای هر ذوب و همه عملیات ها ی ان می باشد.درمورد مقدار حفره تشکیل شده قبل از واکنش یوتکتیک ، درآلیاژهای بهسازی شده و بهسازی نشده تفاوت هائی مشاهده می شود.
باید تاکید کرد که آلیاژ هائی که شامل مقدار هیدروژن بالاتر از باشند ،احتمالا در طول انجماد آنها، رخداد هائی روی می دهدکه متفاوت با مطالب قبلی خواهد بود.در آلیاژ های بهسازی نشده با مقدار هیدروژن بالاتر ،حفرات می توانند زودتر تشکیل شوند که در نتیجه تعداد زیادتری حفرات کروی ایجاد خواهد شد.
خلاصه مشخصات اصلی ریز ساختار تکامل یافته آلیاژ های بهسازی نشده ،ریز دانه شده با آنتیموان و بهسازی شده با استرانسیم وسدیم در طول انجماد ،در ج 4 آمده است.بیشترین تفاوت های قابل توجه مربوط به تغییرات ریز ساختاری بهسازی شده است که تعداد هسته های یوتکتیک کاهش ،مورفولوژی یوتکتیک/ مایع و قطعا مورفولوژی فاز سیلیس تغییر یافته است.

حباب های به وجود آمده در همه عملیات ها در ج 5 آمده است.در نمونه های بهسازی نشده یا درنمونه های ریز دانه شده با آنتیموان ،بیشتر حفرات کروی،بعد از شروع واکنش یوتکتیک جوانه می زنند.در این ح ،حفرات به صورت بین دندریتی وسلولی رشد می کنند.همچنین در این شرایط ،فصل مشترک هسته های کوچک یوتکتیک با مایع نا منظم می با شد.حفرات رشد کرده فصل مشترک هسته های یوتکتیک را احاطه می کنند و به صورت شاخه ای و یا به صورت نا منظم و خوشه ای شده دیده می شوند.
در نمونه های بهسازی شده با استرانسیم وسدیم ،حباب های بین دندریتی قبل از انجماد یوتکتیک جوانه می زنند.بدین ترتیب ،وقتی هسته های یوتکتیک شروع به رشد می کنند ،حباب های جدید را احاطه می کنند و بدین ترتیب مورفولوژی اولیه خود را حفظ می کنند(کروی شده).ریز تخلخل های تشکیل شده بعد از جوانه زنی هسته یوتکتیک به صورت دندریتی و سلولی رشد می کنندکه نا منظم می باشند.در حالی که در نمونه های بهسازی شده ،هسته های یوتکتیک بزرگ می باشندو حفرات نمی توانند آنها را احاطه کنند ،.همچنین از مکانیزم شاخه ای شدن جلو گیری شده و حفرات نا منظم به صورت خوشه ای مشاهده نمی شوند.بعلاوه اینکه در آلیاژ های بهسازی شده ،چون فصل مشترک هسته یوتکتیک/ مایع صاف می باشد ،حباب ها نسبت به آلیاژ های بهسازی نشده کمتر نا منظم هستند.

روش آزمایش:

آلیاژ مورد استفاده در این پژوهش آلیاژ آلومینیوم 356 می باشد.بدین منظور برای تهیه این آلیاژ از آلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم وهمچنین آلومینیوم ومنیزیم خالص استفاده شد.عملیات ذوب در کوره زمینی با سوخت گازوئیلی انجام شد.مواد شارژ جمعا kg7 می شدند که ابتدا آلومینیوم خالص وآلیاژ آلومینیوم 5%سیلیسیم را شارژ وپس از ذوب شدن از کوره خارج شده ومنیزیم به صورت خالص اضافه شد.بر روی ذوب اول هیچ گونه عملیات کیفی انجام نشد.دمای ذوب ریزی ح گازز نشده 720درجه سانتی گراد در نظر گرفته شد.
پس از ریختن نمونه پله ای اول مجددا ذوب باقی مانده داخل کوره قرار داده شده تا به دمای فوق ذوب لازم برسد.پس از رسیدن به دمای فوق ذوب لازم بوته بیرون آورده شده وگازز انجام گرفت.برای گازز از قرص دگازر استفاده شد.دمای ریختن ذوب گازز شده م ن730-720درجه سانتی گراد بود.شکل وابعاد مدل استفاده شده برای آزمایش در زیر نشان داده شده است.

نتایج:

در نمونه گازز نشده هیچ گونه مک وحفره مشاهده نشد. همانطور که از شکل الف پیداست هیچ گونه حفره یا ریز مک دیده نمی شود.
در نمونه گازز شده حفره بزرگی در سطح بیشترین ضخامت قطعه مشاهده می شود. علت وجود حفره این می تواند باشد که چون قالب مورد استفاده برای ریخته گری نمونه های آزمایشی ماسه تر می باشد احتمال دارد که رطوبت موجود در ماسه در هنگام تماس با مذاب بخار شده وحفره ای در سطح قطعه بوجود آورده است.
در کل حفره موجود در سطح قطعه گازز شده منشا گازی دارد زیرا در نمونه گازز نشده حفره انقباضی وجود ندارد یعنی اینکه سیستم تغذیه گذاری مناسب بوده است وهمچنین دمای بارریزی هر دو نمونه ی ان می باشد.با این اوصاف حفره موجود در سطح نمونه گازز شده نمی تواند منشا انقباضی داشته باشد.


تجهیز کارگاه , سد , توضیحاتی در رابطه با سدهای خاکی با هسته رسی

تجهیز کارگاه :

در پروژه های بزرگ تجهیز کارگاه، خود پروژه ای محسوب می شود. در مرحله تجهیز کارگاه از اولین کارها احداث کان های موقت است. احداث اتاقک نگهبانی وفنس کشی دور محوطه پیمانکار نیز در ابتدا انجام می شود .

فضاهای که در مرحله تجهیز کارگاه براساس نقشه های مشاور باید احداث گردند طبق روال ابتدا ریز شده و در نقشه های جزئیات به تایید نظارت می رسد و سپس اجرای آنها شروع می شود . فضاهای معمول تجهیز کارگاه در یک پروژه سدسازی عبارتند از :

- کان های اداری شامل دفاتر ریاست کارگاه، ریاست دستگاه نظارت، دفتر فنی نظارت، دفتر فنی پیمانکار ، اتاق جلسات، سالن اجتماعات، خانه ، سرویسهای بهداشتی ، دفاتر امور اداری ، امور مالی ، امور پشتیبانی، دبیرخانه ، مخابرات و ...

- کان های کمپ مس ی شامل خوابگاه مدیران و ان ، خوابگاه کارمندی و کارگری ، انبار کمپ ، آشپزخانه و کلوپ (سالن تلویزیون)

- کان های ساختمانها و تاسیسات اجرایی شامل : رختکن و اتاق استراحت ین وکارگران ـ انبارها ـ آزمایشگاه ـ تعمیرگاه ماشین آلات ـ کارواش ـ بچینگ وتاسیسات وابسته مانند کولینگ و یخ سازها ـ کان های واحد برق ، تراشکاری، کارگاه چوب، کارگاه ف ، سوله آرماتوربندی، انبار ناریه واتاق پرسنل آتشباری، پمپ بنزین، اتاقهای پرسنل ماسه شویی و سنگ شکن وپست برق، باسکول ، سیلوی سیمان و انبار آن، کمپرسورخانه، سایبان دیزل ژنراتور، منبع آب ، منبع سوخت، ساختمان بهداری، ایمنی وآتش نشانی، تیرهای چراغ برق، سپتیک ها وغیره .

محل هر یک از آیتمهای فوق که در پلان جانمایی کارگاه مشخص می شوند باید به نحوی باشند که در مسیر جاده یا محل احداث سازه های وابسته قرار نگیرند .

عملیات اجرایی سد:

با توجه به اسناد ارزی آیتمهای اجرایی یک سد عبارتند از : حفاری پی و تکیه گاه سد وتحکیمات ، احداث دیوار آب بند و آب بند، حفاری سرریز و آبگیر ، خاکریزی بدنه سد ونصب ابزار دقیق، بتن ریزی سرریز و آبگیر که در ذیل روش اجرای آنها خواهد آمد .

حفاری پی سد وتکیه گاههای جناحین :

کلا" عملیات خاکی مانند خاکبردرای وحفاری وابستگی زیادی به ماشین آلات دارد. بلدوزر ، لودر ، کمپرسی، بیل مکانیکی، بیل شاول، داپتراک، دریل واگن ، جک هَمِر، از انواع ماشین آلات کاربردی در عملیات خاکی هستند .

یکی از مسائلی که در اجرای پروژه ها باحجم خاکبرداری زیاد مطرح است تعیین محل دپوی خاکهای حاصل از حفاری وخاکبرداری است که باید قبل از شروع عملیات با هماهنگی دستگاه نظارت، محل دپو مشخص گردد .

الف ـ خاکبرداری پی :

حفاری وخاکبرداری پی تا جایی ادامه پیدا می کند که به لایه نفوذ ناپذیر مانند سنگ برسیم. با توجه به اینکه در پروژه های سدسازی معمولا" سطح آبهای زیرزمینی بالا می باشد اگر در حین خاکبرداری به آب رسیدیم با تعریف ایستگاههای پمپاژ و اجرای ز ش ها و سپس لجن برداری توسط بیل مکانیکی یا بلدوزر با تلاقی عملیات حفاری را ادامه می دهیم. اگر در کار لجن برداری با مشکل مواجه شدیم می توان اندکی خاک خشک به لجن اضافه کرد و سپس آنرا با لجن می کرد و بعد اقدام به بارگیری وحمل نمود .

در حفاری پی سنگهای سست باید برداشته شود که بسته به حجم سنگ می توان از جک همر یا دریل واگن و انفجار نسبت به برداشتن سنگ اقدام کرد .

ب ـ حفاری تکیه گاه :

خاکبرداری وحفاری تکیه گاه نیز معمولا" تا رسیدن به جنس مناسب مصالح ادامه پیدا می کند. در احداث سدها خاکبرداری تکیه گاه با شیب مناسب ومطابق طرح از مسائل مهم به شمار می رود .

در زمینهای خاکی عملیات خاکبرداری با بلدوزر و با هدایت مباشر عملیات خاکی براساس سرشیبهای پیاده شده توسط نقشه بردار انجام می شود تا شیب مناسب در خاکبرداری حاصل آید .

در زمینهای خاکی با حجم سنگی پایین وحفاری با جک همر باید همر دستگاه در زاویه مناسب قرار داشته باشد و در زمینهای سنگی که حجم سنگ بالا است و نیاز به انفجار دارد چالهای حفر شده توسط دریل واگنها باید زاویه مطلوب را داشته باشد .

در خاکبرداری همواره باید توجه داشته باشم که مسیرهای دسترسی را قطع نکنیم. همچنین باید مراقب بود تا با ر حفاری مواجه نشویم چرا ممکن است بعدا" اصلاح کم حفاری ها به دلیل عدم وجود دسترسی غیرممکن گردد و عملیات اجرا نظم خود را از دست بدهد .

در جاهایی که حفاری وخاکبرداری بیشتر به علت محدودیتهای توپوگرافی مقدور نباشد یا هزینه بیشتری را موجب شود یا به هر دلیل دیگری نخواهیم حفاری ادامه پیدا کند با توجه به جنس ونوع مصالح ترانشه باید آنرا تحکیم کرد. تحکیمات با توجه به نوع پروژه، جنس مصالح و زمین، موقعیت سنگها و واریزه ها انواع مختلفی دارد :

استفاده از بتن پاشی در یک یا دو لایه یا بیشتر ، بستن مش در لایه های شاتکریت (بتن پاشی) توسط سیم انتظار استفاده از راک بولتها وانکرها و تزریق تحکیمی دوغاب سیمان (در صورت نیاز جهت مهار قطعات سنگی ترانشه) استفاده از دیوار حائل بتنی یا سنگی وغیره .

در پروژه های سدسازی برای اینکه جلوی آبهای نشتی از زیر بدنه سد را بگیرند باید پی سد را در برابر آب درحد قابل قبول نفوذ ناپذیر نمایند. این کار معمولا" بوسیله تزریق دوغاب سیمان به لایه های زیر پی سد در زیرهسته رسی انجام می شد که به احداث آب بند یا تزریق معروف می باشد.

در سد خاکی با هسته رسی و دیوار آب بندی، اگر منظور احداث دیوار آب بند به منظور آب بندی پی سد باشد می توان از مطلب زیر استفاده کرد .

احداث دیوار آب بند در پی سد :

اگر به دلیل سست بودن و تخلخل زیاد لایه های ریزپی از نظر زمین شناسی، روش تزریق کارایی لازم را نداشته باشد ذیل عمل خواهیم کرد :

ابتدا مقدمات کار یعنی احداث حوضچه گل، دیوارهای راهنما و سکوی حفاری می بایست انجام شود.

احداث حوضچه ها : ابتدا حوضچه های گل تازه، گل کارکرده، آب تازه و ایستگاه پمپاژ ساخته می شوند . ابعاد حوضچه های گل براساس عمق پانل ومشخصات خاک بستر تعیین می گردد. باتکمیل حوضچه ها کار نصب لوله وپمپ انجام می شود .

ساخت دیوارهای راهنما : به منظور هدایت وکنترل کاتر دستگاه حفاری ، دیوارهای زوج راهنمابا بتن ساخته می شوند .

برای سکوی حفاری نیز یک پلتفرم یا محل صافی را خاکبرداری یا خاکریزی کرده با غلطک می کوبند تا دستگاه حفار در آنجا قرار گیرد .

حفاری پانلهایی به عمق حداکثر 87 متر وعرض حدود 8/0 متر وطول


اختصاصی از ژیکو نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها با و پر سرعت .

نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها


نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

فرمت :word                                                     تعداد صفحه :108

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

پیش گفتار                                                                            1

فصل اول : سیال حفاری

 

1-1 مقدمه                                                                            4

1-2 هرزروی سیال حفاری                                                         5

1-3 انواع سیالات حفاری                                                           7

      1-3-1 گازها                                                                   7

            

              1-3-1-1 معایب سیالات گازی                                       8

                        1-3-1-2 محاسن سیالات گازی                                      9

 

      1-3-2 مایعات                                                                 10

 

              1-3-2-1 موارد استفاده از آب                                       11

      1-3-3 ذرات کلوئیدی                                                         12

      1-3-4 گل حفاری                                                             12  

      1-3-4 امولوسیون هیدروکربن های نفتی در آب                           12

      1-3-5 ترکیبی از دو نوع سیال حفاری                                     12

عنوان                                                                              صفحه

1-4 سیال حفاری پایه روغنی                                                      13

1-5 سیال حفاری پایه آبی                                                           14

1-6 سیال حفاری پایه سنتزی                                                       15

فصل دوم : گل حفاری

2-1 انواع گل های حفاری                                                           16

      2-1-1 گل های روغنی                                                        16

           2-1-2 گل های امولوسیونی پایه آبی                                         17

     

      2-1-3 گل های امولوسیونی پایه نفتی                                        18

 

      2-1-4 گل های رسی                                                          19

 

2-2 وظایف گل حفاری                                                              20  

 

     2-2-1 تمیز چاه                                                          21

     2-2-2 خنک کاری                                                              24

     2-2-3 روان                                                               25

     2-2-4 پر منافذ                                                           26

     2-2-5 کنترل فشار                                                              27

عنوان                                                                              صفحه

 

2-2-6 معلق نگه داشتن                                                            28 

2-2-7 ترخیص شن                                                                29

2-2-8 تحمل وزن لوله های حفاری                                              30

2-2-9 دریافت اطلاعات                                                           31

2-2-10 انتقال توان هیدرولیک پمپ ها به مته                                  32

2-3 بنتونیت                                                                         33

2-4 تهیه گل بنتونیتی                                                               34

2-5 فوائد استفاده از گل حفاری در چاه های نفتی                               35

2-6 افزودن ملاس                                                                  36

2-7 انواع رس                                                                      38

2-8 تعیین ماهیت رس                                                             39

2-9 ذرات کلوئیدی                                                                 40

فصل سوم : تینر                                                            

3-1 انواع تینر                                                                      41

         3-1-1 تینرهای معدنی                                                        42

عنوان                                                                              صفحه

 

3-1-2 تینرهای آلی                                                                44

3-2 مهمترین تینرهای ساخته شده                                                46

فصل چهارم : حفاری بوسیله هوا

4-1 حفاری تحت تعادل                                                            48

4-2 روش های حفاری با هوا                                                     50

     4-2-1 روش تر                                                               50     

     4-2-2 روش خشک                                                           51

فصل پنجم : سیال حفاری هزینه ها را تا 10%

               در هر فوت کاهش می دهد 

5-1 مقدمه                                                                           52

5-2 زمینه میدان                                                                    54

5-3 انتخاب مته و هیدرولیک                                                     55

5-4 مایع حفاری                                                                    56

5-5 نتیجه استفاده از سیال حفاری                                                59

5-6 بالا بردن rop                                                                62

                                     

 

 

عنوان                                                                              صفحه

 

5-7 خلاصه کارهای انجام شده                                                   63

5-8 نتیجه                                                                           65

فصل ششم : تصفیه گل حفاری                                                    

6-1 مقدمه                                                                           66

6-2 سیستم های تصفیه گل حفاری                                                68

    6-2-1 سیستم solid control                                                69

    6-2-2 سیستم zero discharge                                           71

6-3 بازیافت گل های حفاری                                                      72

6-4 کاهش حجم پسماند                                                            74 

6-5 به حداقل رساندن حجم باطله به کمک نرم افزار                           75                                               

6-6 به حداقل رسانی حجم باطله توسط دستگاه های فرآوری                  77

6-7 کاربرد خشک کن ورتیکال بست                                            78

6-8 تشریح سیستم                                                                  79

6-9 سیستم اداره سیال                                                             82

6- 10 نتیجه گیری                                                                84

منابع                                                                                 89

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که تک تک روزهای زندگی خود را

مدیون آنها هستم .

ضمن سپاس از خداوند منان ، از ارجمند جناب آقای شکوفه که در

تهیه و تکمیل این پروزه مرا یاری نمودند کمال تشکر را دارم .

پیش گفتار

امروزه علم سیال شناسی و نیز ی گل وسعت وگستردگی زیادی پیدا کرده است بطوریکه در حال حاضر این رشته به صورت تخصصی و فنی در مقاطع ی تحت عنوان ی گل تدریس می شود .

در طی عملیات حفاری چه در صنایع نفت و چه در صنعت معدنکاری مهمترین عوامل و فاکتورها در رسیدن به اه از پیش تعیین شده سیال حفاری می باشد زیرا با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی که هر یک از سیالات دارند به پیشرفت عملیات کمک شایانی می کنند . به عنوان مثال از طریق گل می توان به نوع سازند زمین شناسی که در حال حفر شدن است پی برد و یا از بروز اتفاقات بسیار م ب و خطرناک همچون فوران چاه جلوگیری کرد .

اولین چاه نفتی مربوط می شود به ژوئن سال 1859 که در کنار یک چشمه نفتی در پنسیلوانیا حفر شد و در 27 اوت همان سال در عمق 21 متری به نفت رسید . این چاه توسط شخصی به نام ادوین دریک حفر شد و او اولین ی بود که نفت را از چاهی که با وسایل مکانیکی ساده حفر شده بود است اج کرد . به نوعی می توان گفت که جرقه ایجاد صنعت گل از همان سالها زده شد و تا به حال پیشرفت و ترقی قابل توجهی نموده است .

در چاه های نفتی به علت عمق زیاد و وجود فشارهای ئیدروستاتیکی بالا و نیز

فشارهای زمین ایستایی (over burden pressure ) باید از سیالاتی استفاده کرد که چندین خواص شیمیایی مختلفی داشته باشند تا بتوان از این سیال برای چندین هدف مختلف استفاده کرد به عنوان مثال باید وزن آن توانایی کنترل طبقات را داشته باشد و یا بتواند به خوبی متة حفاری را روغنکاری و خنک کند و نیز به مخزن نفتی ما آسیبی نرساند و راحت بتواند توسط پمپ های گل ، پمپ شود یا به عبارتی دیگر گرانروی آن به اندازه ای باشد که فشار به پمپ های گل وارد نسازد .

گل های حفاری از طریق پمپ به رشته لوله های حفاری وارد می شود و با سرعت بسیار زیاد از سر نازل های مته به درون چاه می ریزد و از فضای بین رشته لوله  حفاری و دیوارة چاه ( فضای آنالوس ) به سطح زمین منتقل می شود . وقتی که گل به سطح زمین می رسد گل قبل از بازگشت به مدار بررسی سرندهایی ریخته می شود که توسط آن ها ذراتی که در اثر حفاری سازند وارد گل شده اند خارج می شود . این سرندها بر اساس اندازة ذرات ، مش بندی شده اند . به عنوان مثال برای جدا ، ذرات رس بر روی سرندی به نام shale shaker ریخته می شود و بعد در تانکی به نام mud tank ذخیره می شوند . بر اساس ترکیباتی که دارد تصفیه می شود و مجددا به

مدار گردش گل باز می گردد .

 از روی ترکیباتی که گل زمان خارج شدن از چاه دارد می توان تا حدود زیادی به مطالبی پیرامون چاه پی برد از آن جمله می توان از میزان گاز درون گل و یا میزان آب گل حفاری و نیز نوع جامداتی که در آن وجود دارند به اطلاعاتی هرچند مختصر ولی بسیار مهم پی برد .

با توجه به مطالبی که ذکر شد به خاطر اهمیت و حساسیتی که این مقوله دارد تلاش های بسیاری برای پیشرفت این صنعت می شود .

در این تحقیق سعی شده است  انواع سیالات حفاری معرفی شود و همچنین نقش کلیدی هر یک از آن ها در طی عملیات حفاری تعیین شود تا با استفاده از هر یک از آن ها در زمان مشخص بتوان هزینه های حفاری را کاهش دهیم و راندمان عملیات را بالا ببریم .


با


نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها

مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری
دسته بندی شیمی
فرمت فایل docx
حجم فایل 6993 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 216
مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقاله بررسی کمی و کیفی باریت و بنتونیت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاری

فهرست مطالبعنوان صفحه

فصل اول: کلیاتی در مورد حفاری

1-1 مقدمه

1

1-2 تاریخچه حفاری

3

1-3 واژه های اصلی مورد استفاده در حفاری

8

فصل دوم: گل حفاری

2-1 تاریخچه مختصری از گل حفاری

17

2-2 گل حفاری

23

2-3کاربرد و وظایف گل حفاری

29

2-4 خواص گل حفاری و نحوه اندازه گیری آنها

43

2-5 ترکیب گل حفاری

53

2-6 روابط بین حجم و وزن مخصوص گل حفاری

63

2-7 تعداد بشکه گل حفاری حاصله از تعلیق رس درآب

65

فصل سوم: شناسایی موادشیمیایی و موارد استفاده آنها درگل حفاری

3-1 مواد وزن افزای گل حفاری

68

3-2 مواد گرانروی زا

74

3-3 مواد کنترل کننده صافاب گل

76

3-4 مواد کنترل کنندهph

77

3-5 موادیکه جلوگیری از خورندگی می کنند

83

3-6 سایر مواد مصرفی گل حفاری

84

فصل چهارم: محاسبات ی گل حفاری

4-1 محاسبه بالا آمدن گل از مته(ته چاه) تا سطح

90

4-2محاسبه زمان کامل گردش گل

91

97

95

4-3 محاسبه تهیه گل های اولیه

4-4 محاسبه کشتن چاه در هنگام وقوع جریان

4-5 اندازه گیریph یا غلظت یون هیدروژن گل

92

فهرست مطالبعنوان صفحه

4-6 اندازگیری قلیائیت

101

فصل پنجم: سیمان حفاری

5-1 آزمایش هایی که بر روی سیمان حفاری انجام می شود

105

5-2 سیمانه چاهها

109

5-3 ترکیب سیمان چاههای حفاری

110

5-4 تاثیرات حرارت وفشار بر روی خواص سیمانها

113

5-5 انواع سیمانهای مورد استفاده در چاههای حفاری

115

5-6 اضافات سیمان

118

5-7 مواد تقدم دهنده بندش سیمان

118

5-8 مواد حجم افزا

123

5-9 آب آزاد

126

5-10 مصرف بنتونایت آبدیده در دوغاب سیمان

130

5-11 مواد وزن افزا

131

5-12 زمان نیم بند شدن سیمان

134

5-13 قوانین سرانگشتی

137

5-14 مهارآب روی

138

5-15 گرانروی

139

5-16 تولیدات شرکت هالیبورتون

140

5-17 مواد تا دهنده شرکت هالیبورتون

143

5 مواد ضدکف

147

5-19 محاسبه مواد افزودنی به دوغاب سیمان

149

5-20 روشهای متداول برای سبک وزن دوغاب سیمانهای حفاری

153

5-21 بنتونیت و روش افزودن آن به سیمان

153

5-22 مشخصات فیزیکی گیلسونیت و اثر آن بر روی خواص سیمان های کلاسa,d

155

فهرست مطالبعنوان صفحه

5-23 اثر بنتونیت بر روی خواص سیمان های کلاسd,a

156

5-24 نتیجه گیری

157

فصل ششم:بنتونیت

6-1 مقدمه

161

6-2 ژئوشیمی

163

6-3 کانی های مهم بنتونیت

164

6-4 انواع بنتونیت ها از دیدگاه صنعتی

164

6-5 ژنزبنتونیت

164

6-6 روشهای فرآوری

165

6-7 موارد استفاده

166

6-8 وضعیت تولید و فرآوری بنتونیت در ایران

178

6-9 معادن عمده بنتونیت

181

فصل هفتم: باریت

7-1 مقدمه

183

7-2 تاریخچه باریت

184

7-3 مشخصات عمومی باریت

187

7-4 معادن عمده باریت

188

7-5 موارد استفاده

189

7-6 بازیافت باریت

205

7-7 جایگزین ها

205

7-8 ذخایر باریت

206

منابع و ماخذ

210اختصاصی از یاری فایل کاراموزی اداره آموزش و تجهیزات نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران با و پر سرعت .

 کاراموزی اداره آموزش و تجهیزات نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران


 کاراموزی اداره آموزش و تجهیزات نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران

چکیده :
صنعت حفاری جالب ترین و هیجان انگیزترین فصل داستان نفت، این انرژی عظیم خدادادی میباشد. چرا که شرح تلاش سخت، بی امان و غرورانگیز انسان است که با سلاح دانش و تجربه با طبیعت بکر و سرسخت و نیروهای مرموز آن به مبارزه برمی خیزد تا برای ارتفاء زندگی انسانی به گنجینه های پنهان در دل زمین دست یابد. بی جهت نیست که دکل حفاری سمبل صنعت نفت بوده و در آرم بیشتر سازمانها، شرکتهای نفتی و نیز کتب و مجلات مربوط به نفت دیده می شود. انسان با ابزار خود، کوهستانها و ص ه های آنرا که سمبل مقاومت و پایداریست د و ریز می کند. هر سنگی در اعماق زمین بمراتب سخت تر از سنگ خارا است و دندانه های برنده و فولادین مته های حفاری را می ساید و زایل می کند و از کار می اندازد. اما انسان با مته دیگری کار خود را ادامه می دهد. در این هنگام که طبیعت صلابت انسان را می بیند به غلیان در می آید و برای بدام انداختن و نابودی ابراز و وسایل انسان، نیروهای مرموز و ناشناخته خود را بکار می اندازد و یا جریان قوی از گاز و نفت را بداخل چاه فرستاده و تمام ابزار و وسایل انسان را با کوچکترین تعلل او، به کام آتش می برد.
در این مبارزه، مته های حفاری به مخازن اعماق زمین نقب می زنند تا انسان از نفت و گاز انباشته در آن بهره برداری کند. اما در عین حال هر چاه مجرایی است به اعماق قرون و اعصار و کاوشی است در دل تاریخ برای پی بردن به بسیاری از اسرار طبیعت ناشناخته و بررسی تجربی و عینی روند پیدایش و تحولات زمین و پوسته آن و ارزی درستی یا نادرسی اطلاعاتی که از طریق علوم زمین شناسی و ژئوفیزیک و غیره جمع آوری شده است.
اولین چاه نفت در سال 1859 حفاری شد در ابتدا منابع سطحی و کم عمق نفت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی اکنون با حفاری چاههای بسیار عمیق می توان از لایه های نمکی مربوط به دورانهای قدیم زمین شناسی بهره برداری نمود

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
معرفی اداره آموزش و تجهیزات نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران    3
فصل اول: تکنولوژی سیال حفاری
1-1 فاز مایع گل حفاری    8
1-2 فاز جامد گل حفاری    12
1-3 کاربرد و وظایف گل حفاری    12
1-4 زمین شناسی    17
1-5 مشکلات غیر طبیعی در سیال حفاری    21
1- 6 جلوگیری از خطرات مواد شیمیایی گل حفاری    23
1-7 تقسیم بندی گل حفاری    23
نتیجه گیری    29
فصل دوم :شیمی خاک رس
شیمی خاک رس    31
نتیجه گیری    34
فصل سوم :ساختار پلیمیرهای بکار رفته در سیالات حفاری
ساختار پلیمرهای بکار رفته در سیالات حفاری    36
نتیجه گیری    42
فصل چهارم : سیالات روغنی
4-1 تکنولوژی سیال حفاری    45
4-2 کاربرد سیالات روغنی    45
4-3 سیالات امولسیونه    46
4-4 روشهای نگهداری و کنترل سیالات روغنی    53
نتیجه گیری    68
فصل پنجم :مواد سیال حفاری
5-1 مواد وزن افزا    71
5-2 مواد گرانروی زا    73
5-3 مواد کنترل کننده صافاب سیال حفاری    74
5-4 مواد کنترل کننده ph سیال حفاری    75
5-5 مواد رسوب دهنده یون کلسیم    75
5-6 مواد کنترل کننده هرز روی    76
5-7 مواد جلوگیری از خوردگی    77
5-8 سایر مواد مصرفی    77
نتیجه گیری    80
فصل ششم  :آلودگیهای سیال حفاری
6-1 آلودگی ناشی از مواد جامد    82
6-1-1 آلودگی ناشی از مواد رسی    83
6-1-2 آلودگی ناشی از سیمان    83
6-1-3 آلودگی ناشی از گچ    83
6-2 الودگی اب دریا    84
6-3 آلودگی ناشی از ا یژن    84
6-4 آلودگی ناشی از کربناتها و بیکربناتها    84
6-5 آلودگیهای اسیدی    85
نتیجه گیری    87
فصل هفتم  :آزمایشات سیال حفاری
7-1 آزمایشات سیال حفاری     89
7-1-1 روش اندازه گیری عصاره سیال حفاری    89
7-1-2 روش اندازه گیری وزن سیال    91
7-1-3 روش اندازه گیری گرانروی قیفی    91
7-1-4 روش اندازه گیری میزان نمک در سیال پایه آبی    91
7-1-5 روش اندازه گیری سختی سیال    91
7-1-6 روش اندازه گیری مقاومت سیال روغنی    92
7-1-7 روش اندازه گیری مقدار آ در سیال روغنی    92
7-2 تصاویر دستگاههای آزمایش سیال حفاری    93
نتیجه گیری    94
فصل هفتم  :سیستم تصفیه سیال حفاری
8-1 شناخت و مکانیزم دستگاههای تصفیه     97
8-2 تصاویر دستگاههای تصفیه    99
فهرست منابع فارسی    102
فرمهای ارزش ی     103


فهرست شکلها
نمای اداره آموزش شرکت ملی حفاری ایران    3
نمای دکل آموزشی    4
نمای آزمایشگاه سیال حفاری    5
سیستم سیال حفاری بر روی دکل    6
فصل اول :
شکل (7-1): ترازوی اندازه گیری سیال حفاری    93
شکل (7-2):  قیف مخصوص اندازه گیری غلظت سیال    93
شکل (7-3): دستگاه ph میتر    93
شکل (7-4): دستگاه عصاره گیری سیال حفاری    94
شکل (7-5): دستگاه تعیین درصد مواد جامد در سیال حفاری    94
فصل هشتم :
شکل (8-1): دستگاه ماد کلینر    99
شکل (8-2): دستگاه الک لرزان    99
شکل (8-3): دستگاه گاز زدا    99
شکل (8-4): دستگاه ماسه زدا    99
شکل (8-5): دستگاه سانترفیوژ    99


شامل 98 صفحه word


با


کاراموزی اداره آموزش و تجهیزات نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران

4 سال هر کاری کردی انتظار داری به دختر پاکی مث برسی اخه به قول خودت انصاف کن  .نباید یادم بره کی بودم همیشه باید یادم باشه چه کارایی تا سمت نرم.یه کار خوب میکنم فک میکنم گذشتم پاک میشه ته گوه خوردم باید تا وقتی که جبران یا ترک


- روشی سریع برای افزایش قدرت ن | راه های تضمینی همبستر ن | تحریک مخفیانه ن
- روش هایی برای افزایش لذت | سریعترین راه های تحریک ن | دارو قوی محرک
- راه هایی جدید برای تحریک دختران | راه هایی برای سریع تحریک شدن ن | قطره خوراکی محرک
- دارو های گیاهی جدید تحریک ن | روش های موثر افزایش لذت | سریعترین روش تحریک ن
- قویترین راه های افزایش لذت | راه هایی برای تحریک سریع ن
- موثرترین روش های تحریک ن | موثرترین دارو قوی محرک
- ید بهترین قطره محرک | فروش دارو محرک | ید قویترین دارو محرک ن
- بهترین دارو محرک ن | فروش قطره محرک|فروش دارو |فروش بهترین قطره محرک
- راه هایی برای تحریک تضمینی ن | راه های موثر افزایش میل | قطره درمان بی میلی
- راه های سریع افزایش قدرت ن | راه های سریع تحریک ن | بهترین قطره محرک
- راه های سریع افزایش لذت | راه هایی تضمینی برای تحریک ن
- بهترین روش های زیاد شدن توان | راه هایی قوی برای بالابردن میل ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راه های تضمینی افزایش سرعت تحریک شدن ن
- راه هایی موثر جهت افزایش میل | موثرترین قطره محرک نه | راه های زیاد شدن توان -
- قویترین دارو محرک | ید قطره محرک | قطره خوراکی محرک نه
- راه های موثر افزایش میل | روش هایی قوی برای تحریک ن
- روش هایی سریع برای تحریک ن | راه های موثر افزایش میل | بهترین راه های تحریک ن
- روش های سریع تحریک شدن ن | قطره های گیاهی محرک | موثرترین قطره محرک
- قویترین قطره محرک | قطره محرک نه | دارو های قوی محرک
- سفارش اینترنتی قطره محرک
- روش های مخفی و تضمینی تحریک ن | راه هایی جدید برای تحریک شدنت ن
- روش هایی سریع برای تحریک شدن ن | راه هایی قوی جهت تحریک ن
- موثرترین قطره افزایش میل | قطره گیاهی محرک | قویترین دارو تضمینی محرک
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راه های افزایش توان ن | دارو های سریع محرک
- سریعترین روش های تحرک |رههایی قوی برای تحریک شدن ن | افزایش لذت ن
- فروش دارو های قوی محرک | قطره گیاهی محرک | ید قویترین قطره محرک ن -
- نحوه تحریک شدن ن | آموزش راه های سریع تحریک ن | طریقه قوی تحریک ن
- دارو یی موثر برای تحریک ن | فروش بهترین دارو های موثر برای تحریک شدن ز نان
- روشی هایی قوی جهت تحریک ن | دارو های سریع تحریک کننده ن | افزایش میل ن
- راههای تضمینی تحریک ن | راه های سریع تحریک شدن ن | دارو های قوی درمان سرد مزاجی ن
- قویترین دارو گیاهی درمان کننده سرد مزاجی ن | راه های افزایش میل ن | راه های رهایی
- یکی از راه های قوی تحریک شدن ن | معرفی راه هایی برای همبستر ن
- روش های سریع تحریک شدن خانم ها | چگونه ن را تحریک کنیم
- دارویی جهت افزایش دادن توان ن | راه هایی برای تحریک موثر ن | راه هایی قوی
- دارویی که ن را تحریک به رابطه می کند | راه هایی مخفیانه برای تحریک ن
- داروی قوی محرک بدون عوارض جانبی | راه های تحریک ن کاملا طبیعی
- راه هایی سریع برای تحریک ن | قطره قوی محرک | داروی افزایش میل
- روش هایی سریع برای تحریک ن | راه قوی و مطمئن تحریک ن -
- دارو های تضمینی درمان بی میلی ن | راه هایی برای تحریک ن | روش های افزایش قدرت
- سریعترین روش های تحریک ن | راه های قوی تحریک ن | راه های افزایش لذت
- قویترین دارو های افزایش توان ن | راه های موثر محرک ن | روش های زیاد شدن میل
- چگونه میل ن را بالا ببریم | روش هایی برای تحریک شدن سریع ن
- بهترین روش تحریک ن | ید قطره محرک ن | راه های طبیعی تحریک
- جدیدترین دارو های محرک ن | راه های افزایش میل | روش های درمان کم میلی
- سریعترین راه های افزایش قدرت ن | قویترین قطره محرک ن
- روش هایی موثر جهت افزایش میل | راه های تضمینی درمان سرد مزاجی ن
- قویترین دارو های تضمینی محرک | فروش بهترین قطره محرک
- روشی موثر برای تحریک ن | راه هایی برای زیاد میل
- دارو های گیاهی افزایش دهنده لذت | راه های تضمینی تقویت میل ن
- بهترین روش های تحریک ،قویترین دارو محرک ،راه های افزایش میل ن

شون ن یادم بمونه ادم کث


- روشی سریع برای تحریک شدن ن،راههای افزایش سریع میل ،بهترین روش درمان سرد مزاجی ن
- برطرف کننده ناتوانی خانم ها
- راه های سریع افزایش ن،راه هایی برای زیاد میل ن،تقویت میل ن
- قرص تقویت قوای رویال ژلی royal jelly مخصوص خانم ها
- روشی قوی برای تحریک ن،راه های تضمینی زیاد شدن توانایی ،راههای سریع تحریک ن
- درمان افسردگی و تشویش های قبل ، هنگام و بعد از رابطه شویی در بانوان
- دارو های قوی برای تحریک ن،بهترین روش های ممکن تحریک شدن ن،راه های تضمینی درمان بی میلی
- درمان سردی در ن بوسیله تنظیم و تقویت بنیه
- فروش قطره محرک کریستین رونالدو
- ایجاد توان بیشتر در زمانهای بین هر
- سریعترین راه تحریک شدن ن،روش هایی سریع برای تحریک ن،دارو های سریع محرک
- فروش قطره کاهش فواصل بین هر و زمان دستی به کلایم
- قویترین دارو های محرک تضمینی|روش های سریع افزایش لذت
- قطره افزایش بانوان بسیار قوی ، جدید و با فرمولاسیون پیشرفته
- روش های سریع تحریک ن|راه های موثر تحریک ن|بهترین راه های تحریک شدن ن
- افزایش بنیه و بازیافت تمایل ی اسپانیش گلد فلای
- دارو هایی قوی برای تحریک سریع ن | روشهای تضمینی زیاد شدن توان
- تقویت قدرت اورگاسم وسهل تر نمودن دستی به اورگاسم پی د ی .
- روش های سریع تحریک شدن ن | راه هایی برای افزایش قدرت ن|دارو های افزایش میل
- فروش ژل محرک بانوان تاثیر اعجاب انگیز در بانوان جهت آمادگی روحی و تحریک برای برقراری رابطه
- بهترین قطره دارو محرک |قطره قوی دارو محرک |قطره نه
- بازگشت احساس و شور و شوق جوانی محرک بانوان
- موثرترین روش درمان سردمزاجی ن|راه های سریع تحریک ن|دارو قوی محرک
- ید اینترنتی ایجاد انقباضات عضلانی عمیق و لذت بخش هنگام اوج لذت
- فروش قطره محرک |دارو گیاهی محرک ن| ید قطره خوراکی محرک|محرک ن
- ید ژل تنظیم زمان عادت ماهیانه و کاهش درد های دوران قاعدگی
- چگونه ن را تحریک کنیم|روش های تحریک شدن ن| ید قطره محرک -
- قویترین روش درمان سرد مزاجی ن| روش های موثر تحریک شدن ن| روش مخفیانه تحریک شدن ن -
- راه های تضمینی افزایش میل ن،روش های قوی تحریک ن،بهترین قطره محرک نه
- سریعترین روش های تحریک ن،بهترین روش های افزایش میل ،راه های درمان بی میلی
- موثرترین راه های تحریک شدن ن ، روش های تضمینی تحریک ن،قویترین روش های تحریک شدن ن
- قویترین دارو گیاهی محرک ن|راه های سریع تحریک شدن ن|موثرترین قطره محرک نه
- روش های تضمینی تحریک ن | قویترین روش های افزایش میل |راه های تحریک شدن ن
- بهترین روش برای تحریک شدن ن | راه هایی برای تحریک شدن تضمینی ن
- موثرترین قطره محرک ن | فروش بهترین دارو محرک خانم ها | راه های قوی برای تحریک شدن خانم
- دارویی برای تحریک سریع ن | محرک ترین دارو ن | روش هایی برای تحریک ن
- قویترین روش های تحریک ن | راه های سریع تحریک شدن ن | راه های موثر درمان بی میلی
- دارو های قوی سریع تحریک کننده ن | بهترین دارو های قوی تحریک کننده ن | دارو های ی کننده
- محرک ترین دارو نه|راه هایی برای تحریک شدن ن | روش های قوی تحریک ن
- راه های موثر تحریک شدن قوی ن | راه هایی موثر و قوی برای تحریک ن | قطره گیاهی محرک
- سریعترین روش تحریک شدن ن | راه هایی برای تحریک تضمینی ن
- نام دارو قوی محرک | آموزش روش های تحریک ن | راه های همبستر ن
- روش های موثر تحریک مخفیانه ن | قویترین دارو محرک مخفیانه ن | روش های سریع تحریک شدن ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | بهترین روش افزایش قدرت ن | دارو بالابرنده میل ن
- دارو هایی قوی جهت افزایش توان ن | راه های سریع افزایش میل ن | دارو قوی محرک
- دارویی موثر برای تحریک ن | روش هایی قوی برای افزایش میل
- راه هایی سریع و تضمینی جهت تحریک ن | راه های افزایش لذت ن | دارو های تقویت میل
- دارویی موثر برای تحریک ن | روش های قوی و محرک ن | راه های افزایش میل در ن
- بهترین روش تحریک شدن ن | قویترین دارو های تضمینی محرک | افزایش میل ن
- بهترین روش های تحریک ن | راه های موثر افزایش میل | را های درمان کم میلی

یفی


- راههای تحریک ن قرص محرک
- کپسول محرک گلد فلای
- قرص محرک گلد فلای
- راههایی قوی جهت تحریک تضمینی ن | روشی موثر جهت افزایش لذت | قطره محرک برای تحریک شدن زن
- راههای موثر درمان کم میلی ن | راههای قوی تحریک شدن ن | درمان سرد مزاجی ن
- موثرترین قطره محرک ن | روش های تضمینی زیاد میل ن
- روش های موثر افزایش قدرت ن | بهترین روش تحریک شدن ن
- دارو محرک صد درصد تضمینی | روشی کاملا تضمینی جهت تحریک ن
- روش هایی موثر برای بالا بردن میل ن | قویترین راه های زیاد ن
- روش های موثر افزایش لذت | راههای تحریک شدن دائمی ن | تضمینی ترین راه تحریک ن
- مطمئن ترین راه های افزایش لذت ن | راههایی جهت تحریک ولع | قویترین روش افزایش میل
- راههای موثر افزایش لذت ن | سریعترین راههای تحریک ن
- دارو دوست قطره گیاهی محرک نه | بهترین قطره محرک برای دختران
- قطره افزایش بانوان اصل
- راه هایی برای افزایش سریع میل ن | راههای جهت افزایش قدرت ن | دارو تضمینی محرک
- روش های موثر افزایش قدرت ن | راههایی سریع برای تحریک ن | بهترین قطره محرک
- چگونه قدرت ن را افزایش دهیم | روش هایی برای افزایش لذت | دارو محرک
- راه های موثر زیاد شدن میل ن | بهترین روش افزایش میل | راههای تقویت میل دختران
- موثرترین قطره محرک | قویترین روش تحریک ن | راه هایی جهت افزایش میل
- چگونه بی میلی ن را درمان کنیم | روش های علمی درمان کمبود علاقه و میل ن
- بهترین قطره مکمل درمان دوره ای سردی زوجین
- لد فلای ژل تحریک شدید و افزایش میل خانمها/گلد-فلای-ژل-تحریک
- مخفیانه تحریک نه اسپانیش جرمنی دراپ می تواند سبب افزایش انگیزه و تحریک جـ.ـنـ.ـسی شود
- تحریک زن .بالا بردن ن با داروی خوراکی
- سریعترین دارو محرک | راه های تضمینی تحریک سریع ن | راه های افزایش لذت -
- قطره محرک ن | اسپانیش جرمنی دراپ |داروی بی عوارض برای
- راههایی برای درمان سرد مزاجی ن | روش هایی تضمینی جهت تحریک شدن ن
- ید اینترنتی آدامس تحریک کننده فوری خانمها
- راه های گیاهی تحریک ن | قویترین روش های تحریک شدن ن | دارو گیاهی محرک
- داروی مخصوص تحریک خانم ها و درمان سرد مزاجی همسر
- موثرترین راه افزایش میل ن ،دارو تقویت کننده میل ن،داروهای افزایش میل
- داروی تحریک کننده ن
- بهترین قطره محرک نه | ید دارو محرک نه | راهای تحریک شدن طبیعی ن
- تایید «اددی» یا «ویاگرای صورتی» برای تقویت میل ن
- روش های سریع تحریک ن،راه های موثر افزایش میل ،قویترین دارو محرک
- واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: با سلام، دوست ...
- قویترین قطره محرک نه،چگونه ن را تحریک کنیم،راه های تحریک شدن سریع ن
- اولین داروی کمک به مشکلات تمایل در ن
- فروش انواع دارو محرک نه | راه هایی برای تحریک شدن ن|دارو های قوی محرک ن
- خانوما یه دارو برای درمان و افزایش میل بانوان معرفی کنید
- انواع روش های تحریک شدن ن | فروش فطره خوراکی محرک نه ،راه های سریع تحریک شدن ن
- بهترین داروی افزایش میل ن
- چگونه میل ن را افزایش دهیم | راههای بالابردن توان ن|قویترین روش های افزایش لذت
- داروی گیاهی افزایش وتقویت نیروی ن
- سریعترین دارو محرک نه | راه های قوی تحریک شدن ن | بهترین روش تحریک ن
- خانمها چکار کنند که میل آنها افزایش یابد
- دارو قوی محرک نه،راه های سریع تحریک شدن ن،بهترین روش تحریک شدن ن
- اسپانیش فلای درمان افسردگی و تشویش های قبل ، هنگام و بعد از رابطه شویی در بانوان
- راه هایی برای بالابردن توانایی ن،راه های سریع و قوی تحریک شدن ن،بهترین راه تحریک
- برطرف کننده عوازض

هستم.شاید اخلاق یکم خوبی داسته ره برگرده مثلا گفتم بیمارستان بودم و یا با گوشی محمد بهش پی ام دادم و گفتم محمد هستم ،وقتی ایم کارارو انجام میدادم هیچ وقت فک نمی دارم مثلا دروغ میگم و ممکنه ناراحت بشه چون فک می دارم واس کار خوبی این بازی ها رو انجام میدم ولی نه آدم همچین بازی


- راههای موثر زیاد شدن توانایی ن | بهترین روش های تحریک شدن ن
- بهترین دارو محرک موجود در بازار تهران | راه های مطمئن تحریک ن | روش های مخفیانه تحریک شدن زن
- ن چگونه میل شان زیاد میشود
- قطره افزایش بانوان اصل
- بهترین روش مخفیانه تحریک شدن ن | روشی تضمینی جهت تحریک ن
- بهترین راه های موجود برای تحریک ن | چگونه ن را ی کنیم
- نقاط تحریک آمیز ن | راه های تحریک شدن ن | ازچه راهی ن را تحریک کنیم
- چگونه زنمو تحریک کنم
- روشی تقویت و افزایش میل | راه های موثر درمان بی میلی | راه های تضمینی تحریک شدن ن
- سریعترین قطره محرک تحریک کننده ن | قویترین قطره محرک ن
- قطره اسپانیش فلای تجربه ارگارسم فوق العاده قوی تر و عمیق تر و متفاوت و کامل
- سفارش قطره سرعت بخشیدن به تحریک کامل
- سفارش ید قطره ایجاد لغزندگی شدید در ناحیه خانم ها
- ید قطره ایجاد اشتیاق فوق العاده به پیشقدم شدن در شروع رابطه شویی
- افزایش میل و درمان سرد مزاجی خانم ها با قرص پرووسترا ...
- درمان کامل سرد مزاجی خانم ها
- آیا دارویی برای افزایش میل در زن ها وجود دارد؟
- تمام خوردنی های افزایش دهنده میل ن
- 3 . افزایش میل به روش های سنتی
- چهار گیـاه تقـویـت کنـنـده میل جنسـی
- گیاه برای افزایش میل بانوان
- گیاهان موثر برای تقویت میل
- داروی گیاهی برای افزایش میل خانمها
- چگونه ن میل شان را از دست می دهند؟
- روش های تقویت میل ،قویترین دارو تقویت کننده میل
- قطره محرک گلد اسپانیش فلای
- راههای موثر تحریک ن، ید دارو محرک ن،قویترین
- تضمینی درمان سرد مزاجی ن | راه هایی قوی تحریک ن | روش های افزایش لذت
- چگونه ن را تحریک کنیم،بهترین روش برای تحریک ن،نقاط تحریک آمیز ن
- دارو محرک ن،دارو گیاهی تحریک کننده ن،روش خوراکی تحریک شدن ن
- روش های بهبود رابطه ،راه های تضمینی درمان مشکلات
- روش های تضمینی تحریک ن،دارو گیاهی تضمینی محرک ن
- موثرترین روش گیاهی افزایش میل ،روش تضمینی تحریک ن
- راههای سریع افزایش میل ن،راه های گیاهی تحریک ن

- ید دارو برای تحریک زن | بهترین روش برای
- بهترین روش افزایش میل خانم ها
- رازهای رساندن ن به اوج لذت
- چگونه ن را کنیم یا به برسانیم؟
- افزایش میل و شعله ور آتش روابط ن
- راههای تضمینی افزایش لذت ن |سریعترین قطره محرک نه
- بهترین روش های افزایش لذت | راه های موثر تقویت میل ن | دارو های محرک نه
- ید قطره گیاهی محرک | فروش بهترین دارو های تضمینی محرک | راههایی برای تحریک شدن ن


این کارو رو که می فک نمی به خاطر این کارا منو دوباره دوس داشته باشه فک می دوس داره فقط یکم لج بازی و اینکه درک نمیکنه دوس داشتن چیز راحتی نیست.


اینجا بود و ا ش خوب شد ولی تو زندگ


باشم ولی همش اخلاق نیس .باید سع


اختصاصی از رزفایل پروژه و تحقیق-دستگاه حفاری تونل - در40 صفحه-docx با و پر سرعت .

پروژه و تحقیق-دستگاه حفاری تونل - در40 صفحه-docx


پروژه و تحقیق-دستگاه حفاری تونل - در40 صفحه-docx

مقدمه :

 نخستین سپر محافظ تونل، توسط سر مارک ایزامبارد برونل در سال ۱۸۲۵ و برای حفاری تونل تِیمز ساخته شد. اگرچه این ابتکار تنها به منظور ساخت یک سپر بوده و شامل ساختن یک دستگاه حفاری تونل کامل نبود؛ اما عملیات حفر تونل ها نیاز داشت که با استفاده از روش های استاندارد حفاری به سرانجام برسد.

مشهور است که نخستین دستگاه حفاری ساخته شده، هنری-جوزف ماوس یک دستگاه برش کوه بوده است. این دستگاه در سال ۱۸۴۵ به سفارش پادشاه ساردینیا و به منظور حفر تونل ریلی فرجوس از میان رشته کوه های آلپ، بین دو کشور فرانسه و ایتالیا ساخته شده بود. عملیات ساخت این دستگاه در یک کارخانه اسلحه سازی در  تورین و در سال ۱۸۴۶ به پایان رسید. این دستگاه عبارت بوده است از بیش از  ۱۰۰مته کوبه ای که در قسمت جلویی دستگاهی به اندازه لوکوموتیو نصب شده بود که نیروی رانشی آن از ورودی تونل به صورت مکانیکی اعمال می شد. بودجه این پروژه تحت تاثیر  قرار گرفته و تونل هنوز کامل نشده بود؛ تا اینکه با استفاده از روش های مبتکرانه و کم هزینه ای همچون استفاده از ، پس از ۱۰ سال به بهره برداری رسید.

نخستین ماشین حفر تونل ساخته شده در ایالات متحده برای ساختن در سال ۱۸۵۳ مورد استفاده قرار گرفت. این دستگاه، با چدن ساخته شده و به نام ماشین برش سنگ انحصاری ویلسون و به نام مخترعی به اسم

در اوایل دهه ۱۹۵۰، ف. ک. مایتری برنده مناقصه احداث سد انحرافی اوه واقع در پییر در ای  داکوتای جنوبی شد  که با مشاوره جیمز س. ر نز (بنیان گذار شرکت ر نز) حفاری زمین های سنگ رسی پییر شیل را که مشکل ترین عملیات حفاری زمین های سنگ رسی در آن زمان بود شروع کرد. شرکت ر نز دستگاهی درست کرد که قادر بود ۱۶۰ فوت از زمین های سنگ رسی را در بیست و چهار ساعت حفر کند که نسبت به روش های رایج در آن هنگام ۱۰ برابر سریع تر بود.

چیزی که باعث شد ماشین های حفر تونل، کارآمد و مطمئن شوند، اختراع سر گردان آن ها بود که به صفحه برش نصب می شد. در ابتدا، در دستگاه تی بی ام ر نز از چکش های فولادی چرخشی استفاده د که با حرکت دایره ای خود زمین پیش روی اش را حفر می کرد؛ اما او سریعاً  متوجه این شد که این چکش ها، علیرغم محکم بودنشان کارآیی زیادی ندارند؛ زیرا به محض ش تن و کند شدن، باید مکرراً با چکش های جدید تعویض می شدند. این مشکل با جایگزین صفحات برش بادوام تر به جای چکش، به طور قابل ملاحظه ای برطرف شد. در سال ۱۹۵۶ این طرح، برای اولین بار در تونل فاضلاب و رودخانه هامبر با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت (فولی، ۲۰۰۹). از آن زمان تاکنون، در تمام حفاری هایی که در زمین های سخت، با توفیق همراه بوده است، از تی بی ام هایی با چرخ های برش گردان و صفحات برش مدور استفاده گردیده است

ماشین آلات حفر تونل tbm

دستگاهای t.b.m یا tunnel boring machine یکی از مهمترین ماشین آلات حفر تونل می باشند که قادرند تونل را به صورت تمام مقطع حفر کنند. مواد حفر شده به وسیله سیستم ویزه از جلوی جبهه کار جمع آوری شده و به داخل نوار نقاله ای که از داخل دستگاه می گذرد به پشت ماشین هدایت می شود.

تکامل و گسترش این دستگاه ها سبب شده است که آهنگ پیشروی تونل ها در حد قابل توجهی افزایش یابد. امروزه در سنگ های نسبتا سخت نیز برای حفر تونل از این ماشین ها استفاده می کنند.
بعد از سال ها تلاش و ساخت انواعی از این نوع ماشین ها کوشش های بعدی به منظور ساخت ماشین های تمام مقطعی بود که شرایط سخت زمبن شناختی قادر به حفر تونل باشد که آهنگ پیشرفت و تکامل در این زمینه در مقایسه با پیشرفت های اولیه این ماشین ها محدود تر است. در واقع شروع این تحقیقات کوشش های ر نز در سال 1957 میلادی برای ساخت ماشین هایی بود که بتواند در سنگ های خیلی سخت نیز با راندمان معقول تونل حفر کند.
در آن زمان به تدریج این دستگاه ها سنگینتر و محکم تر شد ند و توان آنها نیز افزایش یافت اما پیشرفت آنها در زمینه حفاری سنگ های محکم کند است. به عنوان مثال عملکرد نوعی از این دستگاه ها که مجهز به هر دو سیستم برش ناخنی و دیسکی بود برای حفر در سنگهای آ ی سیلیتی که در بین آنها لایه هایی با مقاومت140مگا پاسکال وجود داشت راضی کننده نبود. سر انجام ناخن ها به طور کلی حذف شد و حفر تونل تنها با استفاده از دیسک های حفار ادامه یافت

 

ساختار زمین در مسیر تونل عمیق از رسوبات دوره چهارم و عمدتاً از دانه های شن، سیلیت، رس( با خاصیت خمیری زیاد) و قلوه سنگ تشکیل شده است،تراز سطح آبهای زیرزمینی در مسیر تونل 10 متر تا 18 متر در تغییر است. به لحاظ گذر از زیربافت مس ی و واقع شدن در محل های پر ازدحام وپرترافیک، حفاری با روشهای معمول کُند و پوش
cut and cover))  و روش حفاری دستی ( natm) سخت و امکان ناپذیر بود ونیاز به استفاده از روشهای مکانیزه حفاری بود که به تبع آن دو دستگاه حفار تمام مقطع tbm ـ   epbباقطر 6،88 متر انتخاب گردید. این دو دستگاه قابلیت حفاری و نصب قطعات پیش ساخته بتنی را برای دیوار گذاری آن ( lining) نیز دارد. با توجه به شرایط خاص زمین شناسی و عوامل مؤثر بر پروژه در یک سیکل کاری هر دستگاه قابلیت حفاری و رینگ گذاری 20 تا 25 طول را دارد.

مشخصات فنی دستگاههای حفار خط یک قطار شهری تبریز

 دستگاههای حفار تونل از نوع
epb ( earth pressure balance ) می باشند. این نوع دستگاهها به طور معمول در خاک های ریز دانه و خاکهایی که دارای آب های زیر زمینی هستند کاربرد دارد. طراحی دستگاههای tbm براساس خاکهایی از نوع soft ground می باشد.

در او دهه 1970 حفاری تونل های کم عمق در مناطق شهری و خصوصا در خاک نرم با استفاده از ماشین های
tbm از طریق کنترل کامل جبهه کار پیشرفت های قابل ملاحظه ای نمود. در جایی که استفاده از فن آوری های پیشین حفاری تونل منجر به اختلالات بسیاری در تأسیسات سطحی و ایجاد محیط کاری پرخطر برای کارگران در داخل تونل می شد، کنترل کامل جبهه کار تونل باعث افزایش ایمنی و کاهش اجرای پر دردسر تونل در خاکهای نرم گردید.

سپرهایی که از هوای فشرده جهت نگهداری جبهه کار تونل استفاده می د تنها فن آوری کنترل جبهه کار تونل قبل از ساخت
tbmهای نوع دوغ و نوع epb بودند. به علّت مشکلات وخطراتی که برای پرسنل فنی داخل تونل ایجاد می شد استفاده از سپر هوای فشرده به تدریج منسوخ شد. امروزه عمدتا از انواع ماشین های tbm مورد استفاده قرار می گیرند که عبارتند از:

1ـ  ماشین حفاری تمام مقطع تونل از نوع متعادل کننده فشار زمین یا
epb- tbm

1ـ ماشین حفاری تمام مقطع تونل از نوع دوغ یا
slurry tbm

ترکیب دو ماشین فوق تحت عنوان سپر ترکیبی یا
mix shield که قابلیت استفاده همزمان به صورت epb و دوغ را دارد، شناخته می شود.

در حالی که هر دو ماشین
tbm نوع دوغ و epb قابلیت کنترل کامل جبهه کار تونل را دارند اما درنحوه کنترل و نگهداری جبهه کار تونل تفاوت زیربنایی دارند.

در روش متعادل کننده فشار زمین نگهداری مدوام جبهه کار تونل از طریق ایجاد تعادل بین فشار خارجی زمین و فشارآب در مقابل نیروی فشاری ماشین و نرخ وج مصالح حفاری شده از ماشین انجام می گیرد.

tbm نوع دوغ پایداری جبهه کار تونل را توسط دوغاب گل حفاری  تأمین می نماید. گِل حفاری (بنتونیت) یک نوع رُس است که در مجاورت آب متورم شده، دوغاب در خاک جبهه کار تونل نفوذ کرده و یک پوسته در اطراف جبهه کار تونل ایجاد می کند که باعث حفظ فشار بر جبهه کار تونل خواهد شد.

tbm های نوع  epb   از منظر زیست محیطی بر tbm   های نوع دوغ مزیت دارند. زیرا در این ماشینها نیاز به جداسازی و تخلیه دوغاب گل حفاری نمی باشد. معمولا در فضاهای داخل شهر و خصوصا در مترو از tbm های نوع epb استفاده می شود.

از فوم برای بهسازی خاک در
tbm های نوع epb استفاده می کنند با تبدیل خاک به خمیر آبکی با اصطکاک داخلی کم و نفوذپذیری کم می توان راندمان حفاری را بالا بُرد. بهسازی خاک با فوم عموما باعث بهبود کنترل خاک ـ کاهش سایش ابزارهای بُرشی، کاهش چسبندگی در مسیر انتقال خاک و کاهش نفوذ پذیری را باعث می شود.

اجزای اصلی دستگاههای
tbm از نوع epb

با توجه به اینکه نوع دستگاههای
tbm مورد استفاده در خط یک قطار شهری تبریز از نوع epb می باشد. توضیح مختصری را در مورد این نوع، بیان می کنیم؛

اصولا ویژگی های اصلی تمام
tbm های از نوع epb بدون توجه به سازنده مشابه است. سپر، یک سازه فولادی متشکل از سه قسمت می باشد. بخش جلویی که شامل سر حفار، سیستم محرک اصلی و نقاله ما یچ می باشد. قسمت میانی که شامل سیستم رانش و سیستم نقاله بوده ویک سپر انتهایی آن شامل  تجهیزات نصب پوشش تونل است.نیروی رانش بوسیله مجموعه ای از جک های فشاری که قسمت جلویی را با استفاده از لبه  پوشش اجرا شده تونل به عنوان سکوی ع العمل به سمت جلو رانده، فراهم می گردد. جک های فشاری بطور جداگانه  عمل کرده یا در گروههایی برای فراهم نمودن   قابلیت هدایت اصلی برای سپر جلویی عمل می کنند. برای هدایت در قوس هایی با شعاع کم، سپر بین قوس میانی وقوس عقبی بصورت اتصال مفصلی ساخته می شود.

برای انجام حفاری در روی کله حفار به یک سری ابزار برش مورد نیاز می باشد که جنس ونوع این ابزارهای برشی متناسب با شرایط ژئوتکنیک زمین انتخاب می گردند. بعد از حفاری با یک طول کورس معین، تونل نیاز به یک سیستم پوشش بتنی پیش ساخته دارد که لاینینگ تونل نامیده می شود. این قطعات به نام سگمنت در یک کارخانه مجزا با استفاده از قالب های مخصوص و فراوری بخار با مقاومت بالا تا 700 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، تولید و جهت نصب به داخل تونل انتقال می یابند.

مشخصات فنی عمده دستگاههای
tbm تبریز به شرح ذیل می باشد:


1ـ قطر حفاری                                                                     6/88 متر

2ـ قطر خارجی تونل                                                             6/60 متر

3ـ قطر داخلی تونل                                                               6 متر

4ـ طول دستگاه                                                                   102 متر

5ـ وزن دستگاه                                                                    620 تن

6ـ ماگزیمم پیشروی دستگاه                                                80 میلی متر بر دقیقه

7ـ توان مصرفی دستگاه                                                       1820 کیلو وات

8ـ تعداد سگمنت                                                                 (1+5) 6

9ـ وزن کل رینگ                                                                   22 تن

10ـ تعداد ابزار برش روی کله حفار                                          185

11ـ نیروی جلو برندگی دستگاه                                             44000 کیلونیوتن

12ـ حداقل شعاع افقی قوس های قابل حفاری                       300 متر
13ـ حداقل شعاع قائم قوس های قابل حفاری                        2000 متر

  

سفری به درون بزرگ ترین ماشین حفاری تونل جهان tbm در روزهای گذشته یک ماشین حفاری تونل (tbm) بسیار بزرگ که حتی بزرگ تر از مرغ افسانه ای رعد و برق به نظر می رسد، به شهری در سیاتل اختصاص داده شد. این ماشین با نام برتا، بزرگ ترین ماشین حفاری تونل جهان به حساب می آید و قرار است 14 ماه آینده را به حفر یک تونل 2.7 کیلومتری در زیر سطح شهر به عنوان بخشی از پروژه 1.2 میلیارد دلاری برای جایگزینی پل آسیب دیده در ز له سال 2001 مشغول شود. به عنوان یک تور مطبوعاتی، وزارت حمل و نقل به سایت گیز


با


پروژه و تحقیق-دستگاه حفاری تونل - در40 صفحه-docx

به نام خداوند مهربان

همانطور که می دانید کنکور ارشد شامل سه بخش دروس عمومی و دروس مشترک و دروس تخصصی می باشد .

دروس مشترک آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر بین تمام گرایش ها شامل 2 درس زبان عمومی و تخصصی و ریاضیات می باشد که درس ریاضیات خود شامل 4 درس می باشد و درسی به نام «دروس مشترک» که آن هم شامل 5 عنوان درسی است و مابقی سؤالات با توجه به گرایش به صورت تخصصی هر رشته مطرح شده اند.
___________________________________________________________
« زبان عمومی و تخصصی »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد 30 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست، تعدادی از سئوالات این درس زبان عمومی و تعدادی از آن ها نیز مربوط به اصطلاحات و متون تخصصی ی کامپیوتر می باشد. بدون تردید اگر دانشجویان کارشناسی ارشد در درس زبان حداقل هایی را داشته باشند مطالعه و سرمایه گذاری در این درس می تواند منطقی باشد. معمولاً منبع درس زبان تخصصی در اکثر رشته ها در های مختلف فرق می کند و اساتید این درس به صورت سلیقه ای منابع و یا جزوات مورد نظر خود را به دانشجویان معرفی می کنند. خواندن کتاب زبان عمومی و همچنین زبان تخصصی موسسه مدرسان شریف برای رسیدن به تسلط در این درس کفایت می کند. در کتاب زبان عمومی مطالب گرامری و یک سری لغات و اصطلاحات عمومی و همچنین تست های عمومی رشته های مختلف گنجانده شده و داوطلبان حتی در صورت فراموشی درس زبان می توانند خود را به سطح مطلوبی با استفاده از این کتاب برسانند. در کتاب زبان تخصصی موسسه مدرسان شریف علاوه بر بررسی و ارایه پاسخ تشریحی و ترجمه تست های کنکورهای کارشناسی ارشد سال های قبل (از سال 92 ـ 72) لغات، اصطلاحات و متون رایج در رشته ی کامپیوتر به همراه ترجمه آن ها گنجانده شده و ضمن آموزش و ترجمه متون مختلف، تست های چهارگزینه ای تألیفی برای آشنایی هرچه بیشتر داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر با سئوالات درس زبان تخصصی این رشته آورده شده است. ضریب این درس در کنکور کارشناسی ارشد تی 1 می باشد.

____________________________________________________________

« ریاضیات »
سؤالات درس ریاضیات در کنکور کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر شامل 4 درس ریاضیات ی، آمار و احتمال، محاسبات عددی و ساختمان های گسسته می باشد. ضریب درس ریاضیات برای تمام گرایش ها (2) و تعداد آن 16 سئوال می باشد.

« ریاضیات ی »
تعداد سئوالات درس ریاضیات ی در آزمون کارشناسی ارشد 5 سئوال می باشد. کتاب کرویت­ سیک مهمترین مرجع تدریس این درس می باشد که به لحاظ حل مثال های زیاد و تشریح کامل مطالب خصوصاً در بخش توابع مختلط دارای ضعف می باشد و بعضاً به دلیل ترجمه گزینشی در فصول معادلات با مشتقات جزیی مطالب پیچیده تر نیز شده است. در کتاب ریاضیات ی انتشارات مدرسان شریف تمام مطالب درسی با متنی ساده و روان آموزش داده شده، همچنین گنجاندن مثال ها و تست های چهارگزینه ای فراوان با پاسخ های تشریحی در ضمن آموزش درس از دیگر مزیت های این کتاب است. طبقه بندی مطالب و آوردن تمامی تست های کنکورهای کارشناسی ارشد 10 سال اخیر اکثر رشته های فنی و ی و گروه علوم پایه به صورت طبقه بندی شده در پایان هر فصل با پاسخ های کاملاً تشریحی، قرار دادن تست های تکمیلی با پاسخ کلیدی برای داوطلبان آزمون جهت تمرین بیشتر، حل کامل سئوالات آزمون سراسری 1392 (بهمن 91)، ارایه آزمون های خودسنجی در پایان کتاب در سه سطح a و b و c برای آمادگی در هفته های آ نزدیک آزمون، ارایه روش های تستی برای حل تست ها و ... از جمله مشخصات دیگر این کتاب است.
کتاب ریاضی ی شامل 1250 پرسش چهار گزینه ای شامل 950 مسئله حل شده با پاسخ تشریحی و 300 مسئله با پاسخ کلیدی می باشد.

_________________________________________________

« آمار و احتمالات »
تعداد سئوالات درس آمار و احتمالات در آزمون کارشناسی ارشد 5 سئوال می باشد. در ها کتاب های آمار و احتمال نادر نعمت الهی، احتمال و آمار پاشا، آمار و احتمالات ی تألیف شلدون راس تدریس می شود و بعضی اساتید از جزوه های شخصی خود برای تدریس استفاده می کنند. سئوالات این درس در قسمت مفاهیم آماری معمولاً ساده تر و در قسمت احتمال سخت تر به نظر می رسد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز از سالیان گذشته کت را ویژه رشته های کامپیوتر و برق روانه بازار کرده است. در ویرایش اخیر این کتاب، ضمن اضافه شدن مثال های مختلف با حل تشریحی، پاسخ های تشریحی سئوالات سال 1392 نیز در کتاب گنجانده شده است.

_____________________________________________________

« آنالیز عددی (محاسبات عددی) »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 5 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست مطالب آن در مورد محاسبات عددی می باشد و جزء دروس آسان ریاضیات می باشد. آنچه برای موفقیت در آزمون سراسری اهمیت دارد داشتن دقت زیاد و حفظ روابط و فرمول های این درس می باشد. منابع مهم این درس کتاب های آنالیز عددی تألیف اصغر کرایه چیان، آنالیز عددی تألیف اسماعیل بابلیان، محاسبات عددی تألیف عبدا... شیدفر می باشد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب بسیار جامع و کاملی را ارایه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش تمام مطالب، ارایه الگوریتم های حل مسئله و دسته بندی فرمول های لازم برای حل مسائل این درس، تمامی تست های آزمون های کارشناسی ارشد 10 سال اخیر در سه رشته ی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی را با پاسخ تشریحی آورده است.

________________________________________________________

« آنالیز عددی (محاسبات عددی) »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 5 سئوال می باشد. همان طور که از نام درس پیداست مطالب آن در مورد محاسبات عددی می باشد و جزء دروس آسان ریاضیات می باشد. آنچه برای موفقیت در آزمون سراسری اهمیت دارد داشتن دقت زیاد و حفظ روابط و فرمول های این درس می باشد. منابع مهم این درس کتاب های آنالیز عددی تألیف اصغر کرایه چیان، آنالیز عددی تألیف اسماعیل بابلیان، محاسبات عددی تألیف عبدا... شیدفر می باشد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب بسیار جامع و کاملی را ارایه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش تمام مطالب، ارایه الگوریتم های حل مسئله و دسته بندی فرمول های لازم برای حل مسائل این درس، تمامی تست های آزمون های کارشناسی ارشد 10 سال اخیر در سه رشته ی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و ریاضی را با پاسخ تشریحی آورده است.

_______________________________________________________

« ساختمان گسسته »
از این درس نیز معمولاً در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 5 سئوال مطرح می شود. برای تسلط بر این درس آشنایی با مفاهیم درس ساختمان داده ها لازم است البته مطالب این درس بیشتر حال و هوای ریاضیات دارد و به همین سبب جزء سئوالات ریاضیات در نظر گرفته می شود. از منابع مهم این درس کتاب های ساختمان های گسسته، تألیف بهروز قلی زاده و ریاضیات گسسته اثر رالف.پ. گریمالوی می باشند. با توجه به حجم کم مطالب در این درس وقت گذاشتن برای درس ساختمان گسسته مفید می باشد. انتشارات مدرسان شریف کتاب ساختمان گسسته را با در نظر گرفتن مطالب مورد نیاز داوطلبان به بازار عرضه کرده است. این کتاب در 7 فصل ضمن آموزش خلاصه مطالب با آوردن مثال های متعدد سعی بر آشنایی داوطلبان با سئوالات این درس داشته است. در این کتاب علاوه بر ارائه تمامی سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی کامپیوتر از سال 78 تا 92، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته های ی it و همچنین رشته علوم کامپیوتر نیز در آن گنجانده شده است.

__________________________________________________________

دروس تخصصی مشترک تمام گرایش های ی کامپیوتر
از این دروس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 27 تست مطرح می شود و شامل 5 درس: 1ـ ساختمان داده 2ـ نظریه زبان ها و ماشین ها 3ـ مدارهای منطقی 4ـ معماری کامپیوتر 5ـ سیستم عامل می باشد. ضریب این دروس در آزمون (4) می باشد و با توجه به این ضریب, مهمترین عامل برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد می باشد.

_____________________________________________________________
« ساختمان داده ها »
از این درس در آزمون 7 سئوال مطرح می شود. منابع مهم این درس در ها کتاب های اصول ساختمان داده ها تألیف هروتیز، ساختمان داده ها با استفاده از پاسکال تألیف تننباوم می باشد. مباحث این درس آرایه ها، صف و پشته، لیست های پیوندی، درخت ها، گراف ها و الگوریتم های مرتب سازی هستند. تسلط بر این درس در درجه اول با توجه به تعداد سؤالات و ضریب آن بسیار مهم و در درجه دوم برای فهم بهتر درسی مانند طراحی الگوریتم و ساختمان گسسته کاملاً ضروری می باشد. برای این درس نیز مانند کتب دیگر انتشارات مدرسان شریف کتاب جامع و بسیار مفید ساختمان داده ها را به قلم آقای بهروز تبریزیان (که ایشان سابقه زیادی در تدریس، تألیف و تحقیق در این درس را دارند) به جامعه علمی کشور عرضه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش ساده و روان خلاصه مطالب درسی مانند کتب دیگر مثال های متعدد در متن درس قرار داده شده است و در پایان هر فصل تمامی تست های کنکور کارشناسی ارشد رشته های ی کامپیوتر، ی it و رشته علوم کامپیوتر مربوط به این فصل گنجانده شده است و پس از ارایه پاسخ تشریحی برای این تست ها مولف تعدادی تست تکمیلی با پاسخ کلیدی برای تمرین هرچه بیشتر دانشجویان در کتاب گنجانده است. بررسی سئوالات آ ین آزمون (بهمن 91) در پایان کتب از جمله مزایای دیگر این کتاب می باشد.

_____________________________________________________

« نظریه زبان ها و ماشین ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 6 سئوال می باشد. کتاب های مرجع در این درس مقدمه ای بر زبان های رسمی و ماشین تألیف لینتز، تئوری زبان های رسمی تألیف روسز، مقدمه ای بر تئوری کامپیوتر تألیف کوهن می باشند و تقریباً تمامی آن ها مطالب را پیچیده و غیرقابل فهم بیان کرده اند. البته خود این درس ماهیت این چنین دارد. انتشارات مدرسان شریف از سال ها قبل کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها را به قلم محمدرضا نامی به بازار کتاب ایران عرضه کرده که در سال 92 این کتاب ویرایش مجدد شده و با اضافه مثال های متعدد، توضیح بیشتر درس و بررسی سئوالات آ ین آزمون (بهمن 91) مجدداً روانه بازار کتاب شده است. مطالعه این کتاب برای این درس به همه داوطلبان توصیه می شود.

____________________________________________________________

« مدار منطقی »
از این درس در آزمون 7 سئوال مطرح می شود، به لحاظ اهمیت در بین دروس ی کامپیوتر در کنار درس ساختمان داده ها جزء مهمترین دروس می باشد. این درس به نوعی پیش نیاز درس معماری کامپیوتر نیز می باشد. منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های طراحی دیجیتال، تألیف موریس مانو، کتاب تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال تألیف ویکتور پرنلسون می باشند. سیستم ها و مبناهای عددی، مدارهای منطقی، ساده سازی توابع منطقی، مدارهای منطقی می باشد. کتاب های مرجع فوق هرچند کتاب های خوبی هستند ولی به دلیل اینکه هر دوی آن ها ترجمه هستند لذا آموزش بعضی مطالب کمرنگ بیان شده است و در ضمن مسائل حل شده آن ها خیلی زیاد نیستند. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب مدار منطقی را به داوطلبان ی کامپیوتر ارایه کرده است. در این کتاب ضمن ارایه خلاصه درس تست های تألیفی مولف در فصول مختلف گنجانده شده است. وجود تست های رشته ی کامپیوتر از سال 1374 تا 1392 به همراه پاسخ های تشریحی آن ها در کتاب به همراه تست های تکمیلی در پایان هر فصل کتاب باعث منحصر به فرد شدن این کتاب در بین کتاب های دیگر بازار شده است.

____________________________________________

« معماری کامپیوتر »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد رشته ی کامپیوتر 6 یا 7 سئوال می باشد. منابع مهم این درس در ها کتاب های طراحی سیستم های کامپیوتری تألیف مانو، طراحی نرم افزار و معماری کامپیوتر تألیف هنسی می باشند. تسلط و درک مطالب مدار منطقی کمک زیادی به موفقیت در این درس می کند. رئوس مطالب این درس، اطلاعات داده ها، الگوریتم محاسباتی، زبان انتقال ثابت، واحد پردازنده، واحد کنترل، خط لوله ای و سیستم های موازی، حافظه پنهان و دستگاه های ورودی و وجی i/d می باشند. برای این درس انتشارات مدرسان شریف کتاب معماری کامپیوتر را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب با نگاهی به سئوالات 15 سال اخیر، سعی شده مطالب در راستای این گونه سئوالات جمع بندی شود. مثال های زیاد، آوردن الگوریتم های مختلف، ترسیم اشکال مورد نیاز از جمله نقاط قوت این کتاب می باشد. در این کتاب سئوالات رشته ی it نیز به طور کامل به همراه پاسخ های تشریحی آن ها آورده شده است.

_______________________________________

« سیستم عامل »
تعداد سئولات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر 4 تست می باشد. منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های سیستم های عامل مدرن تألیف تننباوم، سیستم های عامل تألیف استالینگ، سیستم های عامل تألیف دتیل، مفاهیم سیستم های عامل تألیف سیلبر شاتز می باشند. برای این درس انتشارات مدرسان شریف کتاب سیستم عامل را به جامعه علمی کشور ارائه کرده است. در این کتاب ضمن آموزش درس در حدود 860 تست چهارگزینه ای گنجانده شده است. تمامی سئوالات ی کامپیوتر از سال 1374 تا 1392 و همچنین سئوالات ی it از سال 1381 تا 1392 به همراه پاسخ های تشریحی آن ها گنجانده شده است. به لحاظ مثال های حل شده هیچ کت تاکنون در کشور مانند این کتاب تألیف نشده و به همین دلیل برخی اساتید از این کتاب به عنوان کتاب مرجع ی برای تدریس خود در طول ترم های ی استفاده می کنند. روبه رو شدن با تست های مختلف برای موفقیت در این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر کاملاً ضروری می باشد. این کتاب یکی از کتب بی نظیر کامپیوتر در کشور می باشد و مطالعه آن به کلیه داوطلبان با هر سطح علمی و توانایی توصیه می شود.

دروس تخصصی معماری کامپیوتر در آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 4 درس مدارهای الکتریکی، vlsi، الکترونیک، دیجیتال و انتقال داده ها در آزمون کارشناسی ارشد می باشند. ضریب این دروس برای این گرایش 2 می باشد و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
___________________________________________________
« مدار های الکتریکی»
این درس از دروس مشترک برای گرایش های معماری کامپیوتر و هوش و از جمله دروسی است که در گروه برق ارایه می گردد. منابع مهم این درس در ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تألیف چار دسور و ارنست کوه، ترجمه پرویز جبه دارمارالانی می باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در ها برای آموزش استفاده می شود. کتاب مدارهای الکتریکی موسسه مدرسان شریف با حل کامل سوالات کنکور ارشد از سال 70 تا 92 و ارایه مثال های متعدد تألیفی و آوردن تست های متفاوت در این کتاب تقریباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بی نیاز می کند، ارائه روش های تستی در حل مسائل, آموزش مفاهیم، قوانین و فرمول های اساسی توضیحات فارسی ضمن آموزش مطالب، این کتاب را در نوع خود بی نظیر کرده است. با نگاهی به کارنامه قبولی های کارشناسی ارشد ی کامپیوتر، می توان به این نتیجه رسید میانگین 45% به بالا برای این درس خیلی دور از دسترس نیست.

________________________________________________

« vlsi »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (5) سئوال می باشد. از جمله دروسی است که از سال 82 به عنوان مواد درسی در لیست آزمون کارشناسی ارشد گنجانده شده است، منابع مهم این درس در های مختلف کتاب های اصول طراحی vlsi نوشته کامران شریف اشراقیان می باشند.

« الکترونیک دیجیتال »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (6) سئوال می باشد. همان طور که از نام این درس پیداست، مطالب آن ترکیب دو درس مدار منطقی و الکترونیک می باشد و برای موفقیت در این درس باید به مطالب هردوی این دروس مسلط بود. البته وزن الکترونیک در این درس بیشتر است و آن مقدار مطلبی که در مورد مدار منطقی لازم است را معمولاً دانشجویان رشته کامپیوتر بلد هستند و معمولاً داوطلبان در درس الکترونیک دچار مشکل اند. منابع مهم این درس کتاب های الکترونیک دیجیتال تألیف مهدی صدیقی، والیزاده و مهدی پور، اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه پوپک محبت زاده می باشند. انتشارات مدرسان شریف برای این درس نیز کتاب خلاصه و مفیدی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد ی کامپیوتر ارائه کرده است.
_______________________________________________
« انتقال داده ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (4) سئوال می باشد. منابع مهم این درس کتاب های شبکه های کامپیوتری و انتقال داده تألیف فرشاد صفایی و محمود فتحی، شبکه های کامپیوتری تألیف تننباوم ترجمه پدرام، ccna – انتقال داده و شبکه های کامپیوتر تألیف ویلیام استالینگز ترجمه قدرت ا... سپیدفام می باشند. این درس مفاهیم انتقال اطلاعات در دنیای کامپیوتر را مورد بررسی قرار می دهد، تعریف مفاهیم انتقال، انواع شبکه های انتقال، رسانه های انتقال، رمز داده ها، واسط انتقال داده ها، کنترل پیوند داده ها از جمله مباحثی است که در این درس مورد بررسی قرار می گیرد، مطالعه کتاب انتقال داده های انتشارات مدرسان شریف که به شکل کاملاً حرفه ای مباحث وسیع این درس را مطابق آزمون ارشد جمع آوری کرده است را به کلیه داوطلبان آزمون ی کامپیوتر توصیه می کنیم.

_______________________________________________

دروس تخصصی گرایش نرم افزار و گرایش الگوریتم ومحاسبات آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 4 درس کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم و پایگاه داده ها می باشند. برای گرایش نرم افزار، این دروس دارای ضریب (2) و برای گرایش الگوریتم و محاسبات این دروس دارای ضریب (4) هستند و مجموعا 16 سوال از این دروس مطرح می شود.
__________________________________________________
« کامپایلر »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر معمولاً (4) سئوال می باشد. از منابع مهم این درس می توان به کتاب اصول طراحی کامپایلر تألیف ای هو اشاره کرد. به طور کلی کامپایلر برنامه ای است که متن برنامه نوشته شده به یک زبان که زبان مبدأ نامیده می شود را به عنوان ورودی گرفته و آن را به برنامه معادلش و به یک زبان دیگر که زبان مقصد گفته می شود، ترجمه می کند. این درس جزء دروس سنگین گرایش نرم افزار محسوب می شود.
_____________________________________________
« زبان های برنامه سازی »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد (5) سئوال می باشد. مطالب آن نیاز به آشنایی با مطالب برنامه نویسی دارد، مدل های زبان، بررسی معماری ماشین، انواع داده اصلی، بسته بندی و داده های ساخت یافته، وراثت، کنترل ترتیب برنامه و زیربرنامه و مدیریت حافظه از رئوس مطالب این درس می باشند. از منابع مهم این درس کتاب های زبان های برنامه سازی تألیف پرات ترجمه جعفرنژاد قمی، اصول زبان های برنامه سازی تألیف هروتیز می باشند.
_____________________________________________________
« طراحی الگوریتم »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد تی ی کامپیوتر (6) سئوال می باشد. این درس را به نوعی می توان ادامه درس ساختمان داده ها دانست و برای تسلط بر این درس، یادگیری کامل درس ساختمان داده ها ضروری می باشد. رئوس مطالب این درس، پیچیدگی زمانی الگوریتم، الگوریتم های تقسیم، برنامه نویسی پویا، الگوریتم های حریصانه، مرتب سازی و جست و جو و مفاهیم درخت و گراف می باشد. از جمله کتاب های مرجع برای این درس کتاب های clrs ـ اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هروتیز، الگوریتم های ساختمان داده تألیف ای هو می باشند. انتشارات مدرسان شریف به قلم ظهیری کتاب طراحی الگوریتم خود را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب نیز همانند دیگر کتاب های انتشارات مدرسان شریف، شرح درس تمام مطالب لازم به صورت طبقه بندی شده به همراه مثال های متعدد آورده شده است و در پایان هر فصل تست های آزمون های کارشناسی ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخ های تشریحی گنجانده شده است، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز در کتاب ارایه شده است، تا داوطلبان با تعداد سئوالات بیشتری از آزمون های تی و آزاد آشنا شوند.
_____________________________________________________-
« پایگاه داده ها »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر (4) سئوال می باشد. تعاریف و مفاهیم پایگاه داده ها، مدل های داده ای، زبان های پرس و جوی فرمال، زبان پرس و جوی sql، جامعیت و امنیت و سطوح نرمال و نرمال سازی از مطالبی است که در این درس مورد مطالعه قرار می گیرد. از کتاب های مرجع این درس که در های مختلف به عنوان منبعی برای تدریس مورد استفاده قرار می گیرد می توان به کتاب های پایگاه داده ها تألیف دیت، اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز اشاره کرد. انتشارات مدرسان شریف برای این درس کت بسیار کامل و جامع را به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر ارائه کرده است. در این کتاب تمامی مطالب از مفاهیم اولیه تا پیشرفته ترین مطالب به صورت کاملاً ساده و روان آموزش داده شده است. ضمن آموزش مطالب، تست های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است و مانند سایر کتب این انتشارات تمامی سئوالات آزمون های گذشته رشته ی کامپیوتر تا سال 1392 نیز در کتاب آورده شده است. سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز به طور کامل در کتاب گنجانده شده است. همچنین تست های تکمیلی جهت خودسنجی داوطلبان در پایان هرفصل کتاب ارایه گردیده است.
__________________________________________
دروس تخصصی گرایش هوش آزمون کارشناسی ارشد
این دروس شامل 3 درس مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم و هوش هستند، ضریب تمام دروس برابر 2 می باشد و تعداد سوالات طرح شده در آزمون 1392، 16 سوال می باشد.
__________________________________________________
« مدارهای الکتریکی »
این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر از دروس مشترک برای گرایش های معماری کامپیوتر و هوش و از جمله دروسی است که در گروه برق نیز ارائه می گردد. منابع مهم این درس در ها کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تألیف چار دسور و ارنست کوه، ترجمه پرویز جبه دارمارالانی می باشد. از کتاب هیت، نلسون و چند مرجع دیگر نیز در ها برای آموزش این درس استفاده می شود. کتاب مدارهای الکتریکی موسسه مدرسان شریف با حل کامل سوالات کنکور ارشد از سال 70 تا 92 و ارایه مثال های متعدد تألیفی و آوردن تست های متفاوت تقریباً دانشجو را از مراجعه به منابع مختلف بی نیاز می کند، ارائه روش های تستی در حل مسائل، آموزش مفاهیم، قوانین و فرمول های اساسی توضیحات فارسی ضمن آموزش مطالب، این کتاب را در نوع خود بی نظیر کرده است. با نگاهی به کارنامه قبولی های کارشناسی ارشد ی کامپیوتر، می توان به این نتیجه رسید میانگین 45% به بالا برای این درس خیلی دور از دسترس نیست.

_____________________________________________________

« طراحی الگوریتم »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد تی ی کامپیوتر (6) سئوال می باشد. این درس را به نوعی می توان ادامه درس ساختمان داده ها دانست و برای تسلط بر این درس، یادگیری کامل درس ساختمان داده ها ضروری می باشد. رئوس مطالب این درس، پیچیدگی زمانی الگوریتم، الگوریتم های تقسیم، برنامه نویسی پویا، الگوریتم های حریصانه، مرتب سازی و جست و جو و مفاهیم درخت و گراف می باشد. از جمله کتاب های مرجع برای این درس کتاب های clrs ـ اصول الگوریتم های کامپیوتر تألیف هروتیز، الگوریتم های ساختمان داده تألیف ای هو می باشند. انتشارات مدرسان شریف به قلم ظهیری کتاب طراحی الگوریتم خود را به بازار کتاب عرضه کرده است. در این کتاب نیز همانند دیگر کتاب های انتشارات مدرسان شریف، شرح تمام مطالب لازم به صورت طبقه بندی شده به همراه مثال های متعدد آورده شده است و در پایان هر فصل تست های آزمون های کارشناسی ارشد 15 سال گذشته به همراه پاسخ های تشریحی گنجانده شده است، سئوالات و پاسخ های تشریحی رشته ی it نیز در کتاب ارایه شده است، تا داوطلبان با تعداد سئوالات بیشتری از آزمون های تی و آزاد آشنا شوند.
___________________________________________________
« هوش »
تعداد سئوالات این درس در آزمون کارشناسی ارشد ی کامپیوتر (7) سئوال می باشد. این درس از سال 81 به عنوان مواد درسی گرایش هوش در نظر گرفته شده است. از منابع مهم این درس می توان به کتاب های هوش تألیف راست، هوش تألیف ایچ، پرولوگ تألیف براتکو اشاره کرد. بعضی از مطالب این درس کمی نامانوس با رشته کامپیوتر می باشد و به نوعی مفاهیمی از رشته های دیگر نیز در این درس تلفیق شده است ولی از دروسی است که می توان با استفاده از تکرار در مطالعه مطالب آن به راحتی به درصد خوبی در آن رسید.

- ریاضیات شامل: ریاضیات ی، آمار و احتمالات، محاسبات عددی، ساختمان های گسسته
- دروس مشترک شامل: ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، سیستم عامل
- دروس تخصصی معماری کامپیوتر شامل: مدارهای الکتریکی، vlsi، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده
- دروس تخصصی هوش شامل: مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتم ها، هوش
- دروس تخصصی نرم افزار شامل: کامپایلر، زبان های برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده

_____________________________________

برگرفته از سایت مدرسان شریف


اختصاصی از یارا فایل تحقیق تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسی»

مقدمه :

پس از انتخاب پیمانکار و دریافت اطلاعات کاملی از پروژه اولین گام، تحویل زمین با حضور نمایندگان کارفرما ، نظارت مقیم و پیمانکار می باشد که بین آنها صورتجلسه می شود . پس از آن پیمانکار برنامه زمانبندی خود را با توجه به شرایط پروژه وامکانات خود به دستگاه نظارت ارائه می دهد .

در قدم اول پیمانکار باید به بررسی وشروع عملیات اجرایی راههای دسترسی اقدام نماید. روش کار به این طریق است که نقشه های جزئیات را پیمانکار براساس نقشه های اصلی مشاور و برداشتهای نقشه برداری تهیه و به دستگاه نظارت جهت تایید ارسال می شود. احداث راههای دسترسی باید به نحوی باشد که محل جاده ها در طول اجرای کل پروژه تغییر نکند چون دوباره کاری است و هزینه اضافی را موجب می شود حتی الامکان بهتر است جاده ها یکطرفه باشند تا به این وسیله تصادفات کمتر شود.

بلدوزر ، لودر ، گریدر ، غلطک و تراک می ر از معمول ترین ماشین آلات راهسازی هستند که بکارگیری می شوند. با توجه به شرایط پروژه ، توپوگرافی و جنس زمین در صورت نیاز باید از ماشین آلات دیگری مانند بیل مکانیکی ، jack hammer یا پیکور ، دریل واگن وغیره استفاده کرد .

در طول اجرای پروژه اگر پیمانکار هنگام اجرا به مواردی برخورد نماید که در نقشه ها دیده نشده باشد، موارد را به اطلاع دستگاه نظارت مقیم رسانده و درخصوص نحوه اجرای هماهنگی لازم صورت می گیرد و با نظارت صورتجلسه می شود .

نحوه پرداخت هزینه پروژه به این صورت است که پیمانکار صورت وضعیت ماهانه را تنظیم وبه دستگاه نظارت تحویل می دهد و دستگاه نظارت پس از بررسی اعلام نظر می نماید. پیمانکار نیز نظرات خود را به همراه مدارک مستند مانند صورتجلسات، برداشتهای نقشه برداری وغیره ارائه نموده نتیجه به کارفرمای طرح ارائه می شود .

تجهیز کارگاه :

در پروژه های بزرگ تجهیز کارگاه، خود پروژه ای محسوب می شود. در مرحله تجهیز کارگاه از اولین کارها احداث کان های موقت است. احداث اتاقک نگهبانی وفنس کشی دور محوطه پیمانکار نیز در ابتدا انجام می شود .

فضاهای که در مرحله تجهیز کارگاه براساس نقشه های مشاور باید احداث گردند طبق روال ابتدا ریز شده و در نقشه های جزئیات به تایید نظارت می رسد و سپس اجرای آنها شروع می شود . فضاهای معمول تجهیز کارگاه در یک پروژه سدسازی عبارتند از :

- کان های اداری شامل دفاتر ریاست کارگاه، ریاست دستگاه نظارت، دفتر فنی نظارت، دفتر فنی پیمانکار ، اتاق جلسات، سالن اجتماعات، خانه ، سرویسهای بهداشتی ، دفاتر امور اداری ، امور مالی ، امور پشتیبانی، دبیرخانه ، مخابرات و ...

- کان های کمپ مس ی شامل خوابگاه مدیران و ان ، خوابگاه کارمندی و کارگری ، انبار کمپ ، آشپزخانه و کلوپ (سالن تلویزیون)

- کان های ساختمانها و تاسیسات اجرایی شامل : رختکن و اتاق استراحت ین وکارگران ـ انبارها ـ آزمایشگاه ـ تعمیرگاه ماشین آلات ـ کارواش ـ بچینگ وتاسیسات وابسته مانند کولینگ و یخ سازها ـ کان های واحد برق ، تراشکاری، کارگاه چوب، کارگاه ف ، سوله آرماتوربندی، انبار ناریه واتاق پرسنل آتشباری، پمپ بنزین، اتاقهای پرسنل ماسه شویی و سنگ شکن وپست برق، باسکول ، سیلوی سیمان و انبار آن، کمپرسورخانه، سایبان دیزل ژنراتور، منبع آب ، منبع سوخت، ساختمان بهداری، ایمنی وآتش نشانی، تیرهای چراغ برق، سپتیک ها وغیره .

محل هر یک از آیتمهای فوق که در پلان جانمایی کارگاه مشخص می شوند باید به نحوی باشند که در مسیر جاده یا محل احداث سازه های وابسته قرار نگیرند .

عملیات اجرایی سد:

با توجه به اسناد ارزی آیتمهای اجرایی یک سد عبارتند از : حفاری پی و تکیه گاه سد وتحکیمات ، احداث دیوار آب بند و آب بند، حفاری سرریز و آبگیر ، خاکریزی بدنه سد ونصب ابزار دقیق، بتن ریزی سرریز و آبگیر که در ذیل روش اجرای آنها خواهد آمد .

حفاری پی سد وتکیه گاههای جناحین :

کلا" عملیات خاکی مانند خاکبردرای وحفاری وابستگی زیادی به ماشین آلات دارد. بلدوزر ، لودر ، کمپرسی، بیل مکانیکی، بیل شاول، داپتراک، دریل واگن ، جک هَمِر، از انواع ماشین آلات کاربردی در عملیات خاکی هستند .

یکی از مسائلی که در اجرای پروژه ها باحجم خاکبرداری زیاد مطرح است تعیین محل دپوی خاکهای حاصل از حفاری وخاکبرداری است که باید قبل از شروع عملیات با هماهنگی دستگاه نظارت، محل دپو مشخص گردد .

الف ـ خاکبرداری پی :

حفاری وخاکبرداری پی تا جایی ادامه پیدا می کند که به لایه نفوذ ناپذیر مانند سنگ برسیم. با توجه به اینکه در پروژه های سدسازی معمولا" سطح آبهای زیرزمینی بالا می باشد اگر در حین خاکبرداری به آب رسیدیم با تعریف ایستگاههای پمپاژ و اجرای ز ش ها و سپس لجن برداری توسط بیل مکانیکی یا بلدوزر با تلاقی عملیات حفاری را ادامه می دهیم. اگر در کار لجن برداری با مشکل مواجه شدیم می توان اندکی خاک خشک به لجن اضافه کرد و سپس آنرا با لجن می کرد و بعد اقدام به بارگیری وحمل نمود .

در حفاری پی سنگهای سست باید برداشته شود که بسته به حجم سنگ می توان از جک همر یا دریل واگن و انفجار نسبت به برداشتن سنگ اقدام کرد .

ب ـ حفاری تکیه گاه :

خاکبرداری وحفاری تکیه گاه نیز معمولا" تا رسیدن به جنس مناسب مصالح ادامه پیدا می کند. در احداث سدها خاکبرداری تکیه گاه با شیب مناسب ومطابق طرح از مسائل مهم به شمار می رود .

در زمینهای خاکی عملیات خاکبرداری با بلدوزر و با هدایت مباشر عملیات خاکی براساس سرشیبهای پیاده شده توسط نقشه بردار انجام می شود تا شیب مناسب در خاکبرداری حاصل آید .

در زمینهای خاکی با حجم سنگی پایین وحفاری با جک همر باید همر دستگاه در زاویه مناسب قرار داشته باشد و در زمینهای سنگی که حجم سنگ بالا است و نیاز به انفجار دارد چالهای حفر شده توسط دریل واگنها باید زاویه مطلوب را داشته باشد .

در خاکبرداری همواره باید توجه داشته باشم که مسیرهای دسترسی را قطع نکنیم. همچنین باید مراقب بود تا با ر حفاری مواجه نشویم چرا ممکن است بعدا" اصلاح کم حفاری ها به دلیل عدم وجود دسترسی غیرممکن گردد و عملیات اجرا نظم خود را از دست بدهد .

در جاهایی که حفاری وخاکبرداری بیشتر به علت محدودیتهای توپوگرافی مقدور نباشد یا هزینه بیشتری را موجب شود یا به هر دلیل دیگری نخواهیم حفاری ادامه پیدا کند با توجه به جنس ونوع مصالح ترانشه باید آنرا تحکیم کرد. تحکیمات با توجه به نوع پروژه، جنس مصالح و زمین، موقعیت سنگها و واریزه ها انواع مختلفی دارد :

استفاده از بتن پاشی در یک یا دو لایه یا بیشتر ، بستن مش در لایه های شاتکریت (بتن پاشی) توسط سیم انتظار استفاده از راک بولتها وانکرها و تزریق تحکیمی دوغاب سیمان (در صورت نیاز جهت مهار قطعات سنگی ترانشه) استفاده از دیوار حائل بتنی یا سنگی وغیره .

در پروژه های سدسازی برای اینکه جلوی آبهای نشتی از زیر بدنه سد را بگیرند باید پی سد را در برابر آب درحد قابل قبول نفوذ ناپذیر نمایند. این کار معمولا" بوسیله تزریق دوغاب سیمان به لایه های زیر پی سد در زیرهسته رسی انجام می شد که به احداث آب بند یا تزریق معروف می باشد.

در سد خاکی با هسته رسی و دیوار آب بندی، اگر منظور احداث دیوار آب بند به منظور آب بندی پی سد باشد می توان از مطلب زیر استفاده کرد .

احداث دیوار آب بند در پی سد :

اگر به دلیل سست بودن و تخلخل زیاد لایه های ریزپی از نظر زمین شناسی، روش تزریق کارایی لازم را نداشته باشد ذیل عمل خواهیم کرد :

ابتدا مقدمات کار یعنی احداث حوضچه گل، دیوارهای راهنما و سکوی حفاری می بایست انجام شود.

احداث حوضچه ها : ابتدا حوضچه های گل تازه، گل کارکرده، آب تازه و ایستگاه پمپاژ ساخته می شوند . ابعاد حوضچه های گل براساس عمق پانل ومشخصات خاک بستر تعیین می گردد. باتکمیل حوضچه ها کار نصب لوله وپمپ انجام می شود .

ساخت دیوارهای راهنما : به منظور هدایت وکنترل کاتر دستگاه حفاری ، دیوارهای زوج راهنمابا بتن ساخته می شوند .

برای سکوی حفاری نیز یک پلتفرم یا محل صافی را خاکبرداری یا خاکریزی کرده با غلطک می کوبند تا دستگاه حفار در آنجا قرار گیرد .

حفاری پانلهایی به عمق حداکثر 87 متر وعرض حدود 8/0 متر وطول 4/2 متر توسط دستگاه هیدرو فرز انجام می شود . پانلها بصورت اولیه وثانویه حفای می شوند به این طریق که بین پانلهای اولیه حفاری شده، پانلهای ثانویه حفاری می شوند تا یکپارچگی دیوار آب بند تامین گردد یعنی به صورت یک در میان اولیه وثانویه حفر می شوند . در هنگام حفاری، مصالح حاصل از حفاری بهمراه گل حفاری به واحد تصفیه گل هدایت شده و پس از جدایش مصالح از گل حفاری، دوباره گل حفاری به داخل پانل هدایت می شود. گل حفاری در اصل کار تامین پایداری ترانشه حفاری شده را انجام می دهد .

در حین حفاری مشخصات گل دائما توسط آزمایشگاه کنترل می گردد. با اتمام عملیات حفاری عملیات بتن ریزی توسط لوله ترمی آغاز می شود. بتن ریزی در شرایطی صورت میگیرد که پانل از گل حفاری پر است. براساس مشخصات طرح پانلها براساس بتن پلاستیک (بتن بنتونیت دار) یا بتن سازه ای پر می شوند . بتن پلاستیک از مقاومت فشاری کم ولی م ارتجاعی و نفوذناپذیریی بالایی برخوردار است .

در پروژه هایی که از دیوار باربری بالایی انتظار می رود قبل از بتن ریزی ابتدا قفسه آرماتور نصب می شود در غیر این صورت در دیوار آرماتور به کار نمی رود.

اجرای آب بند یا تزریق :

1- در اکثر پروژه های سد سازی ابتدا چالهای اکتشافی حفاری می شود وپس از کرگری و بررسی جنس لایه های زمین اقدام به تصمیم گیری درخصوص احداث تزریق می شود.

2- تزریق یکی از رشته های تخصصی ژئوتکنیک محسوب می شود .

3- تعیین جزئیات روش اجرایی معمولا" از ابتکار پیمانکار نشأت می گیرد .

4- پیمانکار لازم است در طی آزمایشهایی دوغابهای مختلف را مورد بررسی قرار دهد.

5- طبیعت پنهان کارهای تزریق اقتضاء می کند که پیمانکار از کارهای انجام شده در هر مرحله نتیجه گیری وارزی داشته باشد و با هماهنگی نظارت کارهای بعدی را با نتایج بدست آمده برنامه ریزی کند.

6- برای اجرای تزریق ابتدا مقدمات آنرا فراهم می کننداین مقدمات شامل موارد زیر میباشد:

آماده سازی سکوی تزریق ـ تجهیزات آزمایشگاه صحرایی جهت انجام آزمایشات دوغاب سیمان ـ تهیه دبی سنج و فشارسنج ثابت جهت بالا بردن دقت آزمایش لوژن (نفوذپذیری آب و ترزیق دوغاب سیمان)، ید سیمان با استعلام از کارخانه های سازنده بصورت بسته بندی شده.


با


تحقیق تکنولوژی اجراء در سد خاکی با هسته رسیفرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)
مترجم: حبیب الله علیخانی

ساختارهای نانوتیوبی سه بعدی


در مورد بالا، ما به طور مستقیم ساختارهای نانوتیوبی را نشان داده ایم که عمود بر سطح زیرلایه هستند. در این ساختارها ضخامت الگوهای سیلیسی اندک در نظر گرفته شده است و عموما این ضخامت کمتر از 100 نانومتر است. با استفاده از جزیره های سیلیسی با ضخامت بیشتر (مثلا بین 5 تا 8 میکرون)، ما قادر هستیم تا بلوک هایی نانوتیوبی ایجاد کنیم که در جهات چندگانه، جهت گیری کرده اند. این جهات شامل جهاتی می شود که در داخل سطح زیرلایه ی ماکروسکوپیک قرار دارند. ما می توانیم همچنین تشخیص بدهیم که رشد نانوتیوب ها در جهات متعامد و با استفاده از تمپلیت ها، شامل چاله های حاصل از اچ شوندگی است که این چاله ها چندین برج یا خط سیلیسی را از هم جدا کرده است. در شکل 1، آرایه هایی از نانوتیوب هم جهت به صورت عمودی و افقی نشان داده شده اند. در فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، این ساختارهای نانوتیوبی در یک مرحله رشد می کنند. در اینجا، ما همچنین قادریم تا ساختارهایی ایجاد کنیم که پیچیده تر هستند. این ساختارها که بر پایه ی سیلیس ساخته می شوند، با استفاده از تکنیک های مختلف، ماشین کاری می شوند. این تکنیک های ماشین کاری، تکنیک های ساخت میکروالکترومکانیکال (mems)، شناخته می شوند. برای مثال ساختارهای نانوتیوبی سه بعدی را ببینید که به آنها گل آفتابگردان نانوتیوبی می گویند. برای تولید این ساختارها، نانوتیوب ها با انحراف کم بر روی بخش های سیلیسی م وطی شکل، رشد داده می شوند. ساختارهای مع که بر روی لایه های ا یدی ناقص رشد داده می شوند، می توانند برای استفاده در تولید غشاء های نازک مورد استفادهل در کاربردهای الکترومکانیکی، مناسب باشند.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


یک ساختار مهم دیگر که از رشد نانوتیوب ها بر روی سیلیس در جهت نرمال های صفحه، تولید می شوند، نیز در شکل 1 (سمت پایین) نشان داده شده است. در این ساختار، دو لایه از نانوتیوب در جهات مخالف رشد داده شده است. در این روش، لایه ی شفاف دیسکی مانند، نشاندهنده ی غشاء سیلیسی است و ناحیه ی تیره تر نشاندهنده ی پایه های سیلی ی است که از آن بخش حمایت می کند. با افزایش ضخامت لایه ی سیلیسی معلق و رسیدن این ضخامت به چند میکرومتر، می توان ساختارهای چندلایه و ساختارهای نانوتیوبی هم جهت، ایجاد کرد.

رشد جهت دار ساختارهای پیچیده


کنترل بیشتر برروی اندازه و جهت گیری ساختارهای نانوتیوب کربنی می تواند با ترکیب روش های اشاره شده در بالا با روش های ف ی متدوال، انجام شود. برای ایجاد هماهنگی در قرارگیری نانوتیوب ها در جهات انتخاب شده، نیاز است تا سطوح سیلیسی سه بعدی ایجاد کرد. برخی از بخش های این سطوح با استفاده از لایه های طلا، پوشش دهی می شود. با این کار رشد نانوتیوب تنها در جهات پیش تعیین شده، انجام می شود (شکل 1). تصاویر sem در شکل 2 سه ساختار مختلف نشان داده شده است که یکی کلا با نانوتیوب پوشیده شده است، یک نانوتیوب دو بلوک مجاور را به هم متصل کرده است و یک ساختار نانوتیوبی کوچکتر وجود دارد که این نانوتیوب ها تنها به طور جزئی شکاف را پوشانده است. پیکربندی های مختلف برای کاربردهای مختلف، مفید است.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


ساختارهای سه بعدی تولید شده از نانوتیوب های تک دیواره


با روش های ساده ی رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، شبکه هایی دو بعدی از نانوتیوب های تک دیواره به آسانی تولید می شود. بررسی های انجام شده با استفاده از sem نشان داده است که شبکه های نانوتیوبی تک دیواره با دانسیته ی بالا، ممکن است ساختارهایی با اشکال مختلف بر روی سیلیس با الگوهای نانویی، ایجاد کنند. با استفاده از کاتالیست های آهن رسوب داده شده بر سطح بالایی و کناری دیواره های ستون، ما مشاهده کرده ایم که بازده نانوتیوب های تک دیواره ی معلق شده می تواند بسیار بالا باشد (شکل 3 را ببینید). مشاهدات نزدیک تر بر روی شبکه های نانوتیوبی نشان دهنده ی این است که بسیاری از تیوب ها بر روی بخش پایینی زیرلایه و دیواره های کناری ساختارهای الگودار، رشد می کنند. جهات رشد نانوتیوب ها بر اساس محل پایه ها کنترل می شود و موجب می شود تا ساختارهای با سازماندهی بالا از نانوتیوب های تک دیواره بر روی هندسه های پیش تعریف شده از این الگوها، ایجاد شود. در مورد الگوهای خطی، نانوتیوب ها به طور ترجیحی به طور عمود بر توپولوژی سطح زیرلایه، رشد می کنند (بدون توجه به جهت جریان گاز). بررسی های tem از نانوتیوب های موجود بر روی پایه ها، نشان دهنده ی این است که دسته های کوچک از این نانوتیوب ها شامل چند نانوتیوب تک دیواره هستند که قطر آنها بین 1 تا 1.3 نانومتر است.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


سایر ف ات انتقالی مانند کب ممکن است برای ایجاد شبکه های نانوتیوبی با دانسیته ی بالا، مورد استفاده قرار گیرد. در مقایسه با کاتالیست های آهنی، فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار که از کب برای رشد نانوتیوب ها استفاده می کنند، در دماهای پایین تری کار رسوب دهی را انجام می دهند (حدود فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2) ) و همان دانسیته ی قبلی بدست می آید. در اینجا نیز زیرلایه دارای اثر قابل توجهی بر روی رشد نانوتیوب هاست. در اینجا، شبکه های نانوتیوبی تک دیواره تحت پارامترهای cvd ی انی بر روی پایه ی سیلیسی تولید می شوند، دارای دانسیته ی بالاتری نسبت به آنهایی دارند که بر روی پایه ی سیلی ی، رشد داده شده اند. یک نتیجه ی جالب توجه از مطالعه ی این ساختارهای نانوتیوبی تک دیواره، رفتار آنها تحت تابش باریکه ی یونی است. شکل 3 نشان می دهد که چگونه اسکن متوالی باریکه ی یونی، اتم های کربن را از نانوتیوب ها می زداید و موجب می شود تا ابعاد آنها کاهش یابد. با اسکن متوالی، برخی از نانوتیوب ها می توانند به طور انتخ از نمونه حذف گردند. این کار یکی از کارهایی است که برای آماده سازی ساختارهای نانوتیوبی برای استفاده در کاربردهای خاص، ضروری است.

استفاده از ساختارهای نانوتیوبی بزرگ


های نانوتیوبی ماکروسکوپیک


ساختارهای ماکروسکوپیک تشکیل شده از نانوتیوب های کربنی هم جهت، می توانند سنتز شوند. کار تولید با استفاده از کنترل مناسب بر روی فرایند تولید، انجام می شود. این کار نه تنها بر روی زیرلایه های مسطح و دارای الگو قابل انجام است، بلکه همچنین این کار بر روی زیرلایه های خمیده نیز قابل انجام می باشد. برخی از محققین ساخت سیلندرهای توخالی ماکروسکوپیکی را گزارش داده اند که از قرار گیری پیوسته ی نانوتیوب ها تشکیل شده اند. این ساختارها برای استفاده به عنوان مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از ها قابلیت استفاده در راسونیک و اتوکلاو را دارای می باشند. در شکل 4 و 5 مثال هایی از این ها آورده شده است. پایداری گرمایی و مکانیکی خارق العاده ی نانوتیوب ها و مساحت سطح بالای این مواد، سهولت و اقتصادی بودن هزینه های تولید غشاء های نانوتیوبی، این مواد توانایی رقابت با انواع غشاء های سرامیکی، پلیمری و ... را دارا می باشد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


یک مزیت اصلی های نانوتیوبی نسبت به های متداول، پایداری بالای آنها و تمیز شدن آنها بعد از هر بار اعمال فرایند اسیون می باشد. یک فرایند ساده برای تمیزکاری این ها، استفاده از راسونیک یا اتوکلاو است. با استفاده از این وسایل، تمیزکاری نیز با پا ازی این ها انجام می شود و های پاک سازی شده، سپس دوباره مورد استفاده قرار می گیرند. در های آب تشکیل شده از غشاء های سلو نیتراتی و استاتی، به دلیل جذب قوی باکتری ها بر روی سطح غشاء، استفاده مجدد از آنها امکان پذیر نمی باشد. همچنین هایی که برای اسیون ویروس ها مورد استفاده قرار می گیرد، قابلیت استفاده ی مجدد ندارد. علت این موضوع، پایداری گرمایی بالای نانوتیوب هاست در واقع، های نانوتیوبی را می توان در دمایی در حدود 400 درجه ی سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد. این دما چندین برابر دمای عملیاتی های غشائی پلیمری متداول است. های نانوتیوبی به دلیل پایداری مکانیکی و گرمایی بالا، ممکن است از لحاظ تجاری با های سرامیکی قابل رقابت باشند. علاوه بر این، این ها ممکن است عامل دار شوند و برای اه خاص مورد استفاده قرار گیرند.

سنسورهای تولید شده با لایه های نانوتیوبی


ولتاژ پایین مورد نیاز برای انتشار الکترون از سری های نانوتیوبی، این مسئله را ممکن می کند که از این سری ها در سنسورهای یونیزه، استفاده شود. مزیت های نانوتیوب های کربنی نسبت به سنسورهای معمولی عبارتند از اندازه ی کوچکتر، عملکرد ساده و تحت تأثیر قرار نگرفتن بوسیله ی شرایط محلی مانند دما و رطوبت می باشد. بخش های مختلف این سیستم مشابه سیستم انتشار میدانی است با این تفاوت که نانوتیوب ها به عنوان آند و یک صفحه ی آلومینیومی به عنوان کاتد عمل می کند. این کاتد و آند بوسیله ی یک بخش خلأ از هم جدا می شوند و فاصله ی آنها در حدود 150 میکرون می باشد. گازی که باید تحت آنالیز قرار گیرد، به داخل محفظه هدایت می شود. ولتاژ و جریان بوسیله ی یک آمپرمتر و ولتمتر، اندازه گیری می شود. با این کار وقتی ولتاژ افزایش یابد، این بدین معناست که گاز اطراف سری نانوتیوبی، یونیزه شده است. این ابر یونی سپس از میدان انرژی دریافت می کند و جفت های الکترون- حفره ی بیشتری تولید می شود. بعدا جفت های الکترون- حفره ی بیشتری تشکیل می شود تا اینکه، این فرایند سرانجام منجر به ج میان الکترودها شود. ولتاژی که در آن ش ت یا ج رخ می دهد، برای گازهای مختلف متفاوت است و به ولتاژ ش ت معروف است. این ولتاژ مشخصه ی هر گاز است. اندازه گیری جریان نیز مهم می باشد زیرا این کمیت به غلظت گاز بستگی دارد. اندازه گیری مناسب از ولتاژ ش ت می تواند حضور گاز در محفظه را تشخیص دهد. برخی مثال ها از گازهای تشخیص داده شده، عبارتند از هلیوم، آمونیاک، آرگون و ا یژن. این گازها در غلظت های ثابت فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2) قابل تشخیص هستند (شکل 6). مقادیر ولتاژ ش ت برای گازهای منفرد در غلظت های مختلف گازها، ثابت است.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


کامپوزیت های نانوتیوبی برای استفاده در کاهنده های ارتعاش (damping)


نانوکامپوزیت های بر پایه ی نانوتیوب به خاطر استحکام ویژه ی آنها، در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. اخیرا، علاقه ی زیادی برای توسعه ی کامپوزیت های نانوتیوبی- پلیمری به منظور استفاده در کاربردهایی که نیازمند ترکیب استثنایی از خواص وجود دارد، بوجود آمده است. نانوکامپوزیت های نانوتیوب- پلیمری مواد مناسبی در استفاده در کاربردهایی مانند سوئیچ های نوری بسیار سریع و لایه های بیوکاتالیستی، هستند. پتانسیل استفاده از این نانوکامپوزیت ها به دلیل فایق آمدن بر یکی از محدودیت های مواد متداول مورد استفاده در این کاربردها، است. از مشکلات موجود در زمینه ی تولید این کامپوزیت ها، کنترل جهت گیری و نحوه ی پراکنده شدن نانوتیوب ها در داخل زمینه ی پلیمری است. از سایر مشکلات این کامپوزیت ها ایجاد سطح مشترک مناسب میان نانوتیوب و زمینه ی پلیمری است. یک راه برای کنترل همزمان توازی نانوتیوب ها و نحوه ی پراکنده شدن نانوتیوب ها در زمینه ی پلیمری، مونومرهای در آرایه های پیش منظم شده از نانوتیوب ها فرستاده می شود. بعد از این کار، فرایند پلیمریزاسیون به صورت در جا انجام می شود. لایه های کامپوزیتی تولید شده، می توانند توزیع خوبی داشته باشند. این نانوتیوب ها دارای قرارگیری مناسبی در زمینه ی پلیمری هستند و موجب تقویت این پلیمرها می شوند. یک کاربرد مهم برای کامپوزیت های نانوتیوبی به دلیل خواص مکانیکی بی همتای در سطح مشترک پلیمر- نانوتیوب، بوجود آمده است. این رفتار، رفتار کاهندگی ارتعاش (damping) نامیده می شود. ما فهمیده ایم که با استفاده از لایه های اپو ی و نانوتیوب در ح کامپوزیتی، می توان خاصیت سفتی لایه ها را به همراه خاصیت کاهندگی ارتعاش، همراه کنیم (شکل 7). تجربیات بدست آمده بر روی این نانوکامپوزیت ها نشان داده است که میزان کاهندگی ارتعاش 200 % افزایش یافته و همچنین سفتی پیوند نیز 30 % افزایش می یابد. بررسی های انجام شده با sem که بر روی لایه های نانوتیوبی انجام شده، آشکار ساخته است که یک شبکه ی سحرآمیز از نانوتیوب های با دانسیته بالا و به هم متصل، در این ساختارها وجود دارد. این اتصالات داخلی نانوتیوب ها موجب می شود تا انرژی وارد شده به داخل لایه ی نانوتیوبی، توزیع گردد. اتصالات عرضی میان نانوتیوب ها همچنین موجب بهبود انتقال بار در داخل شبکه می شود و در نتیجه موجب افزایش خواص سفتی نمونه ها می شود. پرکننده های نانوتیوبی دارای خاصیت تداخل اندکی است اما واکنش های لغزشی سطح مشترک و داخل لوله ای کامپوزیت ها می تواند برای افزایش جذب انرژی شود بدون آنکه سایر خواص مکانیکی افت کند. اندازه گیری ها آشکار ساخته است که رفتار ویسکوالاستیک قابل توجه در این مواد تا 1400 % افزایش می یابد. بر اساس تنش های برشی بین سطحی برای این سیستم ها، این مسئله فهمیده شده است که جذب انرژی به توزیع انرژی در طی لغزش سطح مشترک، بستگی دارد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


مزیت های چندگانه ای برای استفاده از لایه های اپو ی- نانوتیوب وجود دارد زیرا یک پلیمر ماده ی است که دارای کاهندگی کامل انرژی است. یکی از این مزیت ها این است که پلیمرهای ویسکوالاستیک سنتی در هنگام استفااده در دماهای بالاتر، ت یب می شوند. گستره ی دمایی برای لایه های جاذب تجاری در گستره ی دمای 0 تا 100 درجه ی سانتیگراد است. نانوتیوب های کربنی می توانند بدون ت یب قابل توجه در دماهای بالا مورد استفاده قرار گیرند و در نتیجه برای کاربردهای دما بالا، های نانوتیوبی دارای کارایی بالا و قابلیت اطمینان بالایی هستند. دومین مزیت، این است که سفتی پلیمرهای سنتی مورد استفاده، کمتر از کامپوزیت های نانوتیوبی است. همچنین یکپارچگی لایه های جاذب ویسکوالاستیک در داخل سیستم های کامپوزیتی دارای چالش های فنی قابل توجهی است. وقتی مواد جاذب انرژی در این کامپوزیت ها مورد استفاده قرار می گیرند، این ماده دماهای سیکلی دریافت می کند. مواد جاذب انرژی که به طور تجاری موجود می باشند، دارای دماهای کاربری هستند که کمتر از دماهای سیکلی عمل آوری آنهاست. نانوتیوب ها در دماهایی بالاتر از دمای عمل آوری، پایدار هستند و ساختار و خواص آنها ت یب نمی شود علت این مسئله نفوذ رزین می باشد. به همین دلیل است که لایه های نانوتیوب کربنی می توانند به صورت بالقوه در داخل ساختار کامپوزیت های و سیستم های غیر هموژن دوام آورند.

پوسته های پلیمری تقویت شده با نانوتیوب ها


همانگونه که قبلا گفته شد، کامپوزیت های نانوتیوبی- پلیمری، به طور گسترده برای استفاده در کاربردهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این کاربردها، نیاز به ترکیبی از خواص الکتریکی، نوری و مکانیکی نانوتیوب ها و پلیمرها، وجود دارد. یکی دیگر از بخش هایی که از کامپوزیت های نانوتیوبی- پلیمری مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده از این مواد در الکترونیک است. ما روش جدیدی توسعه دادیم که بوسیله ی آن وسایل الکترونیکی انعطاف پذیر از نانوتیوب ساخته می شوند. در این روش، از ساختارهای نانوتیوبی چند دیواره در زمینه ای پلی دی متیل سیلو ان (pdms) استفاده می شود. این ساختارها می تواند به عنوان وسایل سنجش انبساطی، سنسورهای گازی و لمسی و همچنین وسایل انتشار میدانی مورد استفاده قرار گیرند. به طور خاص این ساختارها به عنوان انتشار دهنده ی میدانی انعطاف پذیر استفاده می شوند زیرا این ساختارها سیگنال های الکتریکی در داخل خود، ایجاد می کنند و همچنین توانایی تحمل محیط های سخت را دارند.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


شکل 8 شماتیکی برای طراحی و ساخت ساختارهای نانوتیوبی هم جهت در داخل زمینه ی pdms را نشان می دهد. ابتدا، الگوگذاری بر روی زیرلایه های سیلیسی و سیلی ی با استفاده از یک فرایند لیتوگرافی نوری انجام می شود، سپس نانوتیوب های هم جهت شده به طور انتخ بر روی ناحیه ی الگودار، رشد داده می شود و سپس، یک محلول پلیمری pdms به داخل این ساختارها وارد می شود. در نهایت pdms تحت عملیات آماده سازی قرار می گیرد و سپس، لایه های نانوتیوبی- pdms با استحکام مناسب، تشکیل می شود. این لایه ی تشکیل شده به طور دقیق از زیرلایه ی سیلیسی جدا می شوند. تصویر sem از ساختارهای نانوتیوبی کربنی چند دیواره، بعد از ورود pdms بداخل آنها، در شکل نشان داده شده است. ساختارهای نانوتوبی- pdms نسبت به تغییر شکل های فیزیکی بزرگ، مقاوم هستند. یک زمینه ی نانوتیوب- pdms الگودار با شکل سیلندری که قطری برابر با 500 میکرون هستند، برای بررسی خواص انتشار میدانی، مورد استفاده قرار گرفته اند. بررسی انجام شده با sem نشان داده است که نانوتیوب های کربنی چند دیواره ای که به طور عمودی هم جهت شده اند، به طور کامل بوسیله ی pdms احاطه شده اند. انتهای نانوتیوب ها در پشت نمونه با تیتانیوم یا طلا پوشش دهی می شود و بر روی کاتدهای با پوشش طلا یا پلاتین ثابت می شود. این ساختارها دارای انتشار میدانی استثنایی در یک خلأ متوسط ( فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2) ) می باشند. شکل 8 (پایین) نشاندهنده ی جریان انتشار به عنوان تابعی از ولتاژ برای دو نمونه ی مختلف می باشد. جریان انتشار یافته از مکانیزم فولر- نوردهیم تبعیت می کند. در این مکانیزم، دانسیته ی جریان تقریبا با مربع میدان مؤثر در ارتباط است. نانوتیوب های کربنی که دارای نسبت طول به قطر بالایی هستند و همچنین انحنای بالایی در بخش های بالایی هستند، دارای میدان مؤثر بالایی هستند. فاکتور افزایش میدان ( فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2) ) ممکن است برابر با مقادیری چند هزار باشد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


قلم های نانوتیوبی


ما به طور موفقیت آمیز قلم های چند عملکردی تولید کردیم که شامل شاخک های نانوتیوبی کربنی هستند که بر روی الیاف خاصی قرار داده شده اند (شکل 9). ما همچنین نشان داده ایم که چندین وظیفه ی استثنایی برای این قلم ها وجود دارد. با استفاده از این قلم ها می توان نانوذرات را از فضاهای باریک، تمیز کنیم، بر روی حفرات پوشش ایجاد کنیم و جذب شیمیایی انتخ ایجاد کنیم. این نانوتیوب ها بر روی نواحی انتخ الیاف سیلی کاربید میکرویی رشد داده شده اند. انتهای این نانوتیوب ها با استفاده از پوشش های نازک طلا، پوشش کاری می شوند. قرارگیری مختلف این الیاف موجب ایجاد پیکربندی های مختلف در این سری ها می شود. برای مثال، قرارگیری عمودی الیاف سیلی کاربید معمولا ایجاد چنگال های نانوتیوبی سه تایی می شود. تشکیل این مورفولوژی های چنگالی به دلیل رشد خود به خودی آرایه های نانوتیوبی با دانسیته ی بالا می باشد و به دلیل اینکه آنها از سطح استوانه ای رشد داده شده اند، دارای سطح مقطع مدور است. ساختارهای چنگک دار با نصب این الیاف بر روی یک سطح صاف در طی فرایند رسوب دهی فیزیکی از فاز بخار، تولید می شوند. با این کار از رشد نانوتیوب ها در چندین جهت، جلوگیری شود. این قلم ها برای خارج گرد و غبار از آرایه های میکروکانالی مورد استفاده قرار می گیرد. این کار معمولا یک وظیفه ی مهم تلقی می شود. انعطاف پذیری این قلم ها این مسئله را تأیید می کند که این ساختارهای نانوتیوبی سطح را خش دار نمی کنند، در حالی که تخلخل موجود بر روی قلم ها که در انتهای ساختار وجود دارد، امکان از بین رفتن نانوذره های موجود در تخلخل ها، بوجود می آید. سایر کاربردهای دیگر مانند تمیزکاری انتخ ، نقاشی و ایجاد میکرو تخلخل ها نیز از جمله کاربردهای این قلم هاست.

فنرهای نانوتیوبی


با در نظر گرفتن ساختارهای غشاء مانند متخلخل تولید شده با نانوتیوب های کربنی هم جهت، این غشاء ها می تواند به عنوان ساختارهای شبه سلولی مورد استفاده قرار گیرد. ما نشان دادیم که یک لایه ی نانوتیوبی کربن، هموژن بودن خود را از دست می دهد و وقتی حلال های مختلف بر روی آن ریخته می شود، ساختارهای سلول مانندی تشکیل می دهند. بدون تشکیل این ساختارهای سلول مانند، لایه های خود ایستا، تحت فشار، دارای رفتار شبه فومی هستند. لایه ی نانوتیوبی مانند یک فنر جمع شونده عمل می کند و نانوتیوب های موجود در لایه، بخش های زیگ زاگ مانندی تشکیل می دهند که بعد از رها شدن نیروی اعمالی بر روی آنها، به ح اولیه باز می گردد. در مقایسه با سایر فوم های انعطاف پذیر و با دانسیته ی پایین، لایه های نانوتیوبی دارای استحکام فشاری، سرعت بازگشت و فاکتور افت بالاتری هستند.
ما سیکل های فشاری را برای این لایه های فنر مانند برای هزاران بار تکرار کردیم. لایه های تولید شده از نانوتیوب های کربنی چند دیواره تا میزان 15 % از ضخامت خود، فشرده می شود و بعد از برداشتن نیرو، به اندازه ی اولیه باز می گردد. تخلخل لایه های نانوتیوبی بسیار بالاست و نانوتیوب های کربنی تنها 20 % از حجم را به خود اختصاص می دهد. در شکل 10 شماتیکی ارائه شده که سیکل های بارگذاری و باربرداری را با تصاویر sem توصیف می کند. نانوتیوب ها ش ته و بریده نمی شوند. نانوتیوب ها همچنین تحت فشار، فروپاشیده نمی شود. در ح غیر دینامیک، ما متوجه شده ایم که سرعت بازگشت این نوع فنر نسبت به فنرها و اسفنج های دیگر بیشتر است. این نوع از ساختارهای نانوتیوبی ممکن است دارای کاربردهای زیادی داشته باشد. از این نوع ساختارها می تواند در سیستم های الکترومکانیکی، اتصالات داخلی، فعال کننده های مکانیکی و ... استفاده کرد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


نتیجه گیری


در این مقاله، ما خلاصه ی کوتاهی در مورد کارهای انجام شده در زمینه ی رشد ساختارهای نانوتیوبی با استفاده از روش های cvd، ارائه کرده ایم. پیشرفت های انجام شده در این زمینه، قابل توجه است و امروزه ما می توانیم ساختارهای دو و سه بعدی را با استفاده از نانوتیوب های تک دیواره و چند دیواره، تولید کنیم. ساختارهای نانوتیوبی را می توان به عنوان بلوک های ساختاری در بسیاری از کاربردها استفاده کرد. مثلا از این ساختارها می توان در تولید وسایل الکترونیکی، mems، صنایع شیمیایی و مواد ساختاری، استفاده کرد. چالشی که در این زمینه وجود دارد، کنترل ساختارهای مولکولی از نانوتیوب می باشد. پیشرفت های سریع در این زمینه بوجود آمده است و این به نظر می رسد که به زودی از این ساختارها در نمونه های آزمایشی وسایل الکترونیکی استفاده شود.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)
مترجم: حبیب الله علیخانی

ساختارهای نانوتیوبی سه بعدی


در مورد بالا، ما به طور مستقیم ساختارهای نانوتیوبی را نشان داده ایم که عمود بر سطح زیرلایه هستند. در این ساختارها ضخامت الگوهای سیلیسی اندک در نظر گرفته شده است و عموما این ضخامت کمتر از 100 نانومتر است. با استفاده از جزیره های سیلیسی با ضخامت بیشتر (مثلا بین 5 تا 8 میکرون)، ما قادر هستیم تا بلوک هایی نانوتیوبی ایجاد کنیم که در جهات چندگانه، جهت گیری کرده اند. این جهات شامل جهاتی می شود که در داخل سطح زیرلایه ی ماکروسکوپیک قرار دارند. ما می توانیم همچنین تشخیص بدهیم که رشد نانوتیوب ها در جهات متعامد و با استفاده از تمپلیت ها، شامل چاله های حاصل از اچ شوندگی است که این چاله ها چندین برج یا خط سیلیسی را از هم جدا کرده است. در شکل 1، آرایه هایی از نانوتیوب هم جهت به صورت عمودی و افقی نشان داده شده اند. در فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، این ساختارهای نانوتیوبی در یک مرحله رشد می کنند. در اینجا، ما همچنین قادریم تا ساختارهایی ایجاد کنیم که پیچیده تر هستند. این ساختارها که بر پایه ی سیلیس ساخته می شوند، با استفاده از تکنیک های مختلف، ماشین کاری می شوند. این تکنیک های ماشین کاری، تکنیک های ساخت میکروالکترومکانیکال (mems)، شناخته می شوند. برای مثال ساختارهای نانوتیوبی سه بعدی را ببینید که به آنها گل آفتابگردان نانوتیوبی می گویند. برای تولید این ساختارها، نانوتیوب ها با انحراف کم بر روی بخش های سیلیسی م وطی شکل، رشد داده می شوند. ساختارهای مع که بر روی لایه های ا یدی ناقص رشد داده می شوند، می توانند برای استفاده در تولید غشاء های نازک مورد استفادهل در کاربردهای الکترومکانیکی، مناسب باشند.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


یک ساختار مهم دیگر که از رشد نانوتیوب ها بر روی سیلیس در جهت نرمال های صفحه، تولید می شوند، نیز در شکل 1 (سمت پایین) نشان داده شده است. در این ساختار، دو لایه از نانوتیوب در جهات مخالف رشد داده شده است. در این روش، لایه ی شفاف دیسکی مانند، نشاندهنده ی غشاء سیلیسی است و ناحیه ی تیره تر نشاندهنده ی پایه های سیلی ی است که از آن بخش حمایت می کند. با افزایش ضخامت لایه ی سیلیسی معلق و رسیدن این ضخامت به چند میکرومتر، می توان ساختارهای چندلایه و ساختارهای نانوتیوبی هم جهت، ایجاد کرد.

رشد جهت دار ساختارهای پیچیده


کنترل بیشتر برروی اندازه و جهت گیری ساختارهای نانوتیوب کربنی می تواند با ترکیب روش های اشاره شده در بالا با روش های ف ی متدوال، انجام شود. برای ایجاد هماهنگی در قرارگیری نانوتیوب ها در جهات انتخاب شده، نیاز است تا سطوح سیلیسی سه بعدی ایجاد کرد. برخی از بخش های این سطوح با استفاده از لایه های طلا، پوشش دهی می شود. با این کار رشد نانوتیوب تنها در جهات پیش تعیین شده، انجام می شود (شکل 1). تصاویر sem در شکل 2 سه ساختار مختلف نشان داده شده است که یکی کلا با نانوتیوب پوشیده شده است، یک نانوتیوب دو بلوک مجاور را به هم متصل کرده است و یک ساختار نانوتیوبی کوچکتر وجود دارد که این نانوتیوب ها تنها به طور جزئی شکاف را پوشانده است. پیکربندی های مختلف برای کاربردهای مختلف، مفید است.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


ساختارهای سه بعدی تولید شده از نانوتیوب های تک دیواره


با روش های ساده ی رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، شبکه هایی دو بعدی از نانوتیوب های تک دیواره به آسانی تولید می شود. بررسی های انجام شده با استفاده از sem نشان داده است که شبکه های نانوتیوبی تک دیواره با دانسیته ی بالا، ممکن است ساختارهایی با اشکال مختلف بر روی سیلیس با الگوهای نانویی، ایجاد کنند. با استفاده از کاتالیست های آهن رسوب داده شده بر سطح بالایی و کناری دیواره های ستون، ما مشاهده کرده ایم که بازده نانوتیوب های تک دیواره ی معلق شده می تواند بسیار بالا باشد (شکل 3 را ببینید). مشاهدات نزدیک تر بر روی شبکه های نانوتیوبی نشان دهنده ی این است که بسیاری از تیوب ها بر روی بخش پایینی زیرلایه و دیواره های کناری ساختارهای الگودار، رشد می کنند. جهات رشد نانوتیوب ها بر اساس محل پایه ها کنترل می شود و موجب می شود تا ساختارهای با سازماندهی بالا از نانوتیوب های تک دیواره بر روی هندسه های پیش تعریف شده از این الگوها، ایجاد شود. در مورد الگوهای خطی، نانوتیوب ها به طور ترجیحی به طور عمود بر توپولوژی سطح زیرلایه، رشد می کنند (بدون توجه به جهت جریان گاز). بررسی های tem از نانوتیوب های موجود بر روی پایه ها، نشان دهنده ی این است که دسته های کوچک از این نانوتیوب ها شامل چند نانوتیوب تک دیواره هستند که قطر آنها بین 1 تا 1.3 نانومتر است.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


سایر ف ات انتقالی مانند کب ممکن است برای ایجاد شبکه های نانوتیوبی با دانسیته ی بالا، مورد استفاده قرار گیرد. در مقایسه با کاتالیست های آهنی، فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار که از کب برای رشد نانوتیوب ها استفاده می کنند، در دماهای پایین تری کار رسوب دهی را انجام می دهند (حدود فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2) ) و همان دانسیته ی قبلی بدست می آید. در اینجا نیز زیرلایه دارای اثر قابل توجهی بر روی رشد نانوتیوب هاست. در اینجا، شبکه های نانوتیوبی تک دیواره تحت پارامترهای cvd ی انی بر روی پایه ی سیلیسی تولید می شوند، دارای دانسیته ی بالاتری نسبت به آنهایی دارند که بر روی پایه ی سیلی ی، رشد داده شده اند. یک نتیجه ی جالب توجه از مطالعه ی این ساختارهای نانوتیوبی تک دیواره، رفتار آنها تحت تابش باریکه ی یونی است. شکل 3 نشان می دهد که چگونه اسکن متوالی باریکه ی یونی، اتم های کربن را از نانوتیوب ها می زداید و موجب می شود تا ابعاد آنها کاهش یابد. با اسکن متوالی، برخی از نانوتیوب ها می توانند به طور انتخ از نمونه حذف گردند. این کار یکی از کارهایی است که برای آماده سازی ساختارهای نانوتیوبی برای استفاده در کاربردهای خاص، ضروری است.

استفاده از ساختارهای نانوتیوبی بزرگ


های نانوتیوبی ماکروسکوپیک


ساختارهای ماکروسکوپیک تشکیل شده از نانوتیوب های کربنی هم جهت، می توانند سنتز شوند. کار تولید با استفاده از کنترل مناسب بر روی فرایند تولید، انجام می شود. این کار نه تنها بر روی زیرلایه های مسطح و دارای الگو قابل انجام است، بلکه همچنین این کار بر روی زیرلایه های خمیده نیز قابل انجام می باشد. برخی از محققین ساخت سیلندرهای توخالی ماکروسکوپیکی را گزارش داده اند که از قرار گیری پیوسته ی نانوتیوب ها تشکیل شده اند. این ساختارها برای استفاده به عنوان مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع از ها قابلیت استفاده در راسونیک و اتوکلاو را دارای می باشند. در شکل 4 و 5 مثال هایی از این ها آورده شده است. پایداری گرمایی و مکانیکی خارق العاده ی نانوتیوب ها و مساحت سطح بالای این مواد، سهولت و اقتصادی بودن هزینه های تولید غشاء های نانوتیوبی، این مواد توانایی رقابت با انواع غشاء های سرامیکی، پلیمری و ... را دارا می باشد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


یک مزیت اصلی های نانوتیوبی نسبت به های متداول، پایداری بالای آنها و تمیز شدن آنها بعد از هر بار اعمال فرایند اسیون می باشد. یک فرایند ساده برای تمیزکاری این ها، استفاده از راسونیک یا اتوکلاو است. با استفاده از این وسایل، تمیزکاری نیز با پا ازی این ها انجام می شود و های پاک سازی شده، سپس دوباره مورد استفاده قرار می گیرند. در های آب تشکیل شده از غشاء های سلو نیتراتی و استاتی، به دلیل جذب قوی باکتری ها بر روی سطح غشاء، استفاده مجدد از آنها امکان پذیر نمی باشد. همچنین هایی که برای اسیون ویروس ها مورد استفاده قرار می گیرد، قابلیت استفاده ی مجدد ندارد. علت این موضوع، پایداری گرمایی بالای نانوتیوب هاست در واقع، های نانوتیوبی را می توان در دمایی در حدود 400 درجه ی سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرد. این دما چندین برابر دمای عملیاتی های غشائی پلیمری متداول است. های نانوتیوبی به دلیل پایداری مکانیکی و گرمایی بالا، ممکن است از لحاظ تجاری با های سرامیکی قابل رقابت باشند. علاوه بر این، این ها ممکن است عامل دار شوند و برای اه خاص مورد استفاده قرار گیرند.

سنسورهای تولید شده با لایه های نانوتیوبی


ولتاژ پایین مورد نیاز برای انتشار الکترون از سری های نانوتیوبی، این مسئله را ممکن می کند که از این سری ها در سنسورهای یونیزه، استفاده شود. مزیت های نانوتیوب های کربنی نسبت به سنسورهای معمولی عبارتند از اندازه ی کوچکتر، عملکرد ساده و تحت تأثیر قرار نگرفتن بوسیله ی شرایط محلی مانند دما و رطوبت می باشد. بخش های مختلف این سیستم مشابه سیستم انتشار میدانی است با این تفاوت که نانوتیوب ها به عنوان آند و یک صفحه ی آلومینیومی به عنوان کاتد عمل می کند. این کاتد و آند بوسیله ی یک بخش خلأ از هم جدا می شوند و فاصله ی آنها در حدود 150 میکرون می باشد. گازی که باید تحت آنالیز قرار گیرد، به داخل محفظه هدایت می شود. ولتاژ و جریان بوسیله ی یک آمپرمتر و ولتمتر، اندازه گیری می شود. با این کار وقتی ولتاژ افزایش یابد، این بدین معناست که گاز اطراف سری نانوتیوبی، یونیزه شده است. این ابر یونی سپس از میدان انرژی دریافت می کند و جفت های الکترون- حفره ی بیشتری تولید می شود. بعدا جفت های الکترون- حفره ی بیشتری تشکیل می شود تا اینکه، این فرایند سرانجام منجر به ج میان الکترودها شود. ولتاژی که در آن ش ت یا ج رخ می دهد، برای گازهای مختلف متفاوت است و به ولتاژ ش ت معروف است. این ولتاژ مشخصه ی هر گاز است. اندازه گیری جریان نیز مهم می باشد زیرا این کمیت به غلظت گاز بستگی دارد. اندازه گیری مناسب از ولتاژ ش ت می تواند حضور گاز در محفظه را تشخیص دهد. برخی مثال ها از گازهای تشخیص داده شده، عبارتند از هلیوم، آمونیاک، آرگون و ا یژن. این گازها در غلظت های ثابت فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2) قابل تشخیص هستند (شکل 6). مقادیر ولتاژ ش ت برای گازهای منفرد در غلظت های مختلف گازها، ثابت است.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


کامپوزیت های نانوتیوبی برای استفاده در کاهنده های ارتعاش (damping)


نانوکامپوزیت های بر پایه ی نانوتیوب به خاطر استحکام ویژه ی آنها، در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. اخیرا، علاقه ی زیادی برای توسعه ی کامپوزیت های نانوتیوبی- پلیمری به منظور استفاده در کاربردهایی که نیازمند ترکیب استثنایی از خواص وجود دارد، بوجود آمده است. نانوکامپوزیت های نانوتیوب- پلیمری مواد مناسبی در استفاده در کاربردهایی مانند سوئیچ های نوری بسیار سریع و لایه های بیوکاتالیستی، هستند. پتانسیل استفاده از این نانوکامپوزیت ها به دلیل فایق آمدن بر یکی از محدودیت های مواد متداول مورد استفاده در این کاربردها، است. از مشکلات موجود در زمینه ی تولید این کامپوزیت ها، کنترل جهت گیری و نحوه ی پراکنده شدن نانوتیوب ها در داخل زمینه ی پلیمری است. از سایر مشکلات این کامپوزیت ها ایجاد سطح مشترک مناسب میان نانوتیوب و زمینه ی پلیمری است. یک راه برای کنترل همزمان توازی نانوتیوب ها و نحوه ی پراکنده شدن نانوتیوب ها در زمینه ی پلیمری، مونومرهای در آرایه های پیش منظم شده از نانوتیوب ها فرستاده می شود. بعد از این کار، فرایند پلیمریزاسیون به صورت در جا انجام می شود. لایه های کامپوزیتی تولید شده، می توانند توزیع خوبی داشته باشند. این نانوتیوب ها دارای قرارگیری مناسبی در زمینه ی پلیمری هستند و موجب تقویت این پلیمرها می شوند. یک کاربرد مهم برای کامپوزیت های نانوتیوبی به دلیل خواص مکانیکی بی همتای در سطح مشترک پلیمر- نانوتیوب، بوجود آمده است. این رفتار، رفتار کاهندگی ارتعاش (damping) نامیده می شود. ما فهمیده ایم که با استفاده از لایه های اپو ی و نانوتیوب در ح کامپوزیتی، می توان خاصیت سفتی لایه ها را به همراه خاصیت کاهندگی ارتعاش، همراه کنیم (شکل 7). تجربیات بدست آمده بر روی این نانوکامپوزیت ها نشان داده است که میزان کاهندگی ارتعاش 200 % افزایش یافته و همچنین سفتی پیوند نیز 30 % افزایش می یابد. بررسی های انجام شده با sem که بر روی لایه های نانوتیوبی انجام شده، آشکار ساخته است که یک شبکه ی سحرآمیز از نانوتیوب های با دانسیته بالا و به هم متصل، در این ساختارها وجود دارد. این اتصالات داخلی نانوتیوب ها موجب می شود تا انرژی وارد شده به داخل لایه ی نانوتیوبی، توزیع گردد. اتصالات عرضی میان نانوتیوب ها همچنین موجب بهبود انتقال بار در داخل شبکه می شود و در نتیجه موجب افزایش خواص سفتی نمونه ها می شود. پرکننده های نانوتیوبی دارای خاصیت تداخل اندکی است اما واکنش های لغزشی سطح مشترک و داخل لوله ای کامپوزیت ها می تواند برای افزایش جذب انرژی شود بدون آنکه سایر خواص مکانیکی افت کند. اندازه گیری ها آشکار ساخته است که رفتار ویسکوالاستیک قابل توجه در این مواد تا 1400 % افزایش می یابد. بر اساس تنش های برشی بین سطحی برای این سیستم ها، این مسئله فهمیده شده است که جذب انرژی به توزیع انرژی در طی لغزش سطح مشترک، بستگی دارد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


مزیت های چندگانه ای برای استفاده از لایه های اپو ی- نانوتیوب وجود دارد زیرا یک پلیمر ماده ی است که دارای کاهندگی کامل انرژی است. یکی از این مزیت ها این است که پلیمرهای ویسکوالاستیک سنتی در هنگام استفااده در دماهای بالاتر، ت یب می شوند. گستره ی دمایی برای لایه های جاذب تجاری در گستره ی دمای 0 تا 100 درجه ی سانتیگراد است. نانوتیوب های کربنی می توانند بدون ت یب قابل توجه در دماهای بالا مورد استفاده قرار گیرند و در نتیجه برای کاربردهای دما بالا، های نانوتیوبی دارای کارایی بالا و قابلیت اطمینان بالایی هستند. دومین مزیت، این است که سفتی پلیمرهای سنتی مورد استفاده، کمتر از کامپوزیت های نانوتیوبی است. همچنین یکپارچگی لایه های جاذب ویسکوالاستیک در داخل سیستم های کامپوزیتی دارای چالش های فنی قابل توجهی است. وقتی مواد جاذب انرژی در این کامپوزیت ها مورد استفاده قرار می گیرند، این ماده دماهای سیکلی دریافت می کند. مواد جاذب انرژی که به طور تجاری موجود می باشند، دارای دماهای کاربری هستند که کمتر از دماهای سیکلی عمل آوری آنهاست. نانوتیوب ها در دماهایی بالاتر از دمای عمل آوری، پایدار هستند و ساختار و خواص آنها ت یب نمی شود علت این مسئله نفوذ رزین می باشد. به همین دلیل است که لایه های نانوتیوب کربنی می توانند به صورت بالقوه در داخل ساختار کامپوزیت های و سیستم های غیر هموژن دوام آورند.

پوسته های پلیمری تقویت شده با نانوتیوب ها


همانگونه که قبلا گفته شد، کامپوزیت های نانوتیوبی- پلیمری، به طور گسترده برای استفاده در کاربردهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این کاربردها، نیاز به ترکیبی از خواص الکتریکی، نوری و مکانیکی نانوتیوب ها و پلیمرها، وجود دارد. یکی دیگر از بخش هایی که از کامپوزیت های نانوتیوبی- پلیمری مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده از این مواد در الکترونیک است. ما روش جدیدی توسعه دادیم که بوسیله ی آن وسایل الکترونیکی انعطاف پذیر از نانوتیوب ساخته می شوند. در این روش، از ساختارهای نانوتیوبی چند دیواره در زمینه ای پلی دی متیل سیلو ان (pdms) استفاده می شود. این ساختارها می تواند به عنوان وسایل سنجش انبساطی، سنسورهای گازی و لمسی و همچنین وسایل انتشار میدانی مورد استفاده قرار گیرند. به طور خاص این ساختارها به عنوان انتشار دهنده ی میدانی انعطاف پذیر استفاده می شوند زیرا این ساختارها سیگنال های الکتریکی در داخل خود، ایجاد می کنند و همچنین توانایی تحمل محیط های سخت را دارند.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


شکل 8 شماتیکی برای طراحی و ساخت ساختارهای نانوتیوبی هم جهت در داخل زمینه ی pdms را نشان می دهد. ابتدا، الگوگذاری بر روی زیرلایه های سیلیسی و سیلی ی با استفاده از یک فرایند لیتوگرافی نوری انجام می شود، سپس نانوتیوب های هم جهت شده به طور انتخ بر روی ناحیه ی الگودار، رشد داده می شود و سپس، یک محلول پلیمری pdms به داخل این ساختارها وارد می شود. در نهایت pdms تحت عملیات آماده سازی قرار می گیرد و سپس، لایه های نانوتیوبی- pdms با استحکام مناسب، تشکیل می شود. این لایه ی تشکیل شده به طور دقیق از زیرلایه ی سیلیسی جدا می شوند. تصویر sem از ساختارهای نانوتیوبی کربنی چند دیواره، بعد از ورود pdms بداخل آنها، در شکل نشان داده شده است. ساختارهای نانوتوبی- pdms نسبت به تغییر شکل های فیزیکی بزرگ، مقاوم هستند. یک زمینه ی نانوتیوب- pdms الگودار با شکل سیلندری که قطری برابر با 500 میکرون هستند، برای بررسی خواص انتشار میدانی، مورد استفاده قرار گرفته اند. بررسی انجام شده با sem نشان داده است که نانوتیوب های کربنی چند دیواره ای که به طور عمودی هم جهت شده اند، به طور کامل بوسیله ی pdms احاطه شده اند. انتهای نانوتیوب ها در پشت نمونه با تیتانیوم یا طلا پوشش دهی می شود و بر روی کاتدهای با پوشش طلا یا پلاتین ثابت می شود. این ساختارها دارای انتشار میدانی استثنایی در یک خلأ متوسط ( فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2) ) می باشند. شکل 8 (پایین) نشاندهنده ی جریان انتشار به عنوان تابعی از ولتاژ برای دو نمونه ی مختلف می باشد. جریان انتشار یافته از مکانیزم فولر- نوردهیم تبعیت می کند. در این مکانیزم، دانسیته ی جریان تقریبا با مربع میدان مؤثر در ارتباط است. نانوتیوب های کربنی که دارای نسبت طول به قطر بالایی هستند و همچنین انحنای بالایی در بخش های بالایی هستند، دارای میدان مؤثر بالایی هستند. فاکتور افزایش میدان ( فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2) ) ممکن است برابر با مقادیری چند هزار باشد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


قلم های نانوتیوبی


ما به طور موفقیت آمیز قلم های چند عملکردی تولید کردیم که شامل شاخک های نانوتیوبی کربنی هستند که بر روی الیاف خاصی قرار داده شده اند (شکل 9). ما همچنین نشان داده ایم که چندین وظیفه ی استثنایی برای این قلم ها وجود دارد. با استفاده از این قلم ها می توان نانوذرات را از فضاهای باریک، تمیز کنیم، بر روی حفرات پوشش ایجاد کنیم و جذب شیمیایی انتخ ایجاد کنیم. این نانوتیوب ها بر روی نواحی انتخ الیاف سیلی کاربید میکرویی رشد داده شده اند. انتهای این نانوتیوب ها با استفاده از پوشش های نازک طلا، پوشش کاری می شوند. قرارگیری مختلف این الیاف موجب ایجاد پیکربندی های مختلف در این سری ها می شود. برای مثال، قرارگیری عمودی الیاف سیلی کاربید معمولا ایجاد چنگال های نانوتیوبی سه تایی می شود. تشکیل این مورفولوژی های چنگالی به دلیل رشد خود به خودی آرایه های نانوتیوبی با دانسیته ی بالا می باشد و به دلیل اینکه آنها از سطح استوانه ای رشد داده شده اند، دارای سطح مقطع مدور است. ساختارهای چنگک دار با نصب این الیاف بر روی یک سطح صاف در طی فرایند رسوب دهی فیزیکی از فاز بخار، تولید می شوند. با این کار از رشد نانوتیوب ها در چندین جهت، جلوگیری شود. این قلم ها برای خارج گرد و غبار از آرایه های میکروکانالی مورد استفاده قرار می گیرد. این کار معمولا یک وظیفه ی مهم تلقی می شود. انعطاف پذیری این قلم ها این مسئله را تأیید می کند که این ساختارهای نانوتیوبی سطح را خش دار نمی کنند، در حالی که تخلخل موجود بر روی قلم ها که در انتهای ساختار وجود دارد، امکان از بین رفتن نانوذره های موجود در تخلخل ها، بوجود می آید. سایر کاربردهای دیگر مانند تمیزکاری انتخ ، نقاشی و ایجاد میکرو تخلخل ها نیز از جمله کاربردهای این قلم هاست.

فنرهای نانوتیوبی


با در نظر گرفتن ساختارهای غشاء مانند متخلخل تولید شده با نانوتیوب های کربنی هم جهت، این غشاء ها می تواند به عنوان ساختارهای شبه سلولی مورد استفاده قرار گیرد. ما نشان دادیم که یک لایه ی نانوتیوبی کربن، هموژن بودن خود را از دست می دهد و وقتی حلال های مختلف بر روی آن ریخته می شود، ساختارهای سلول مانندی تشکیل می دهند. بدون تشکیل این ساختارهای سلول مانند، لایه های خود ایستا، تحت فشار، دارای رفتار شبه فومی هستند. لایه ی نانوتیوبی مانند یک فنر جمع شونده عمل می کند و نانوتیوب های موجود در لایه، بخش های زیگ زاگ مانندی تشکیل می دهند که بعد از رها شدن نیروی اعمالی بر روی آنها، به ح اولیه باز می گردد. در مقایسه با سایر فوم های انعطاف پذیر و با دانسیته ی پایین، لایه های نانوتیوبی دارای استحکام فشاری، سرعت بازگشت و فاکتور افت بالاتری هستند.
ما سیکل های فشاری را برای این لایه های فنر مانند برای هزاران بار تکرار کردیم. لایه های تولید شده از نانوتیوب های کربنی چند دیواره تا میزان 15 % از ضخامت خود، فشرده می شود و بعد از برداشتن نیرو، به اندازه ی اولیه باز می گردد. تخلخل لایه های نانوتیوبی بسیار بالاست و نانوتیوب های کربنی تنها 20 % از حجم را به خود اختصاص می دهد. در شکل 10 شماتیکی ارائه شده که سیکل های بارگذاری و باربرداری را با تصاویر sem توصیف می کند. نانوتیوب ها ش ته و بریده نمی شوند. نانوتیوب ها همچنین تحت فشار، فروپاشیده نمی شود. در ح غیر دینامیک، ما متوجه شده ایم که سرعت بازگشت این نوع فنر نسبت به فنرها و اسفنج های دیگر بیشتر است. این نوع از ساختارهای نانوتیوبی ممکن است دارای کاربردهای زیادی داشته باشد. از این نوع ساختارها می تواند در سیستم های الکترومکانیکی، اتصالات داخلی، فعال کننده های مکانیکی و ... استفاده کرد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (2)


نتیجه گیری


در این مقاله، ما خلاصه ی کوتاهی در مورد کارهای انجام شده در زمینه ی رشد ساختارهای نانوتیوبی با استفاده از روش های cvd، ارائه کرده ایم. پیشرفت های انجام شده در این زمینه، قابل توجه است و امروزه ما می توانیم ساختارهای دو و سه بعدی را با استفاده از نانوتیوب های تک دیواره و چند دیواره، تولید کنیم. ساختارهای نانوتیوبی را می توان به عنوان بلوک های ساختاری در بسیاری از کاربردها استفاده کرد. مثلا از این ساختارها می توان در تولید وسایل الکترونیکی، mems، صنایع شیمیایی و مواد ساختاری، استفاده کرد. چالشی که در این زمینه وجود دارد، کنترل ساختارهای مولکولی از نانوتیوب می باشد. پیشرفت های سریع در این زمینه بوجود آمده است و این به نظر می رسد که به زودی از این ساختارها در نمونه های آزمایشی وسایل الکترونیکی استفاده شود.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)
مترجم: حبیب الله علیخانی

چکیده


نانوتیوب های کربنی (cnts)، فلرن هایی هستند که دارای نسبت طول به عرض بسیار بالایی هستند. این مواد به طور گسترده از زمان کشف یعنی سال 1991، مورد مطالعه قرار گرفته اند. علت اصلی استفاده از این مواد، خواص فیزیکی فوق العاده ی آنهاست. این خواص موجب بروز خواص الکترونیکی، مکانیکی و گرمایی ممتاز در این مواد شده است. برای کاربردهای مختلف، خواص و ساختارهای مختلف بسیار مهم می باشند. نانوتیوب های کربنی کامل دارای م یانگ بالایی هستند اما سایر نانوتیوب های کربنی ممکن است عیوب زیادی داشته باشند که در این شرایط، امکان ایجاد عملکردهای کوالانسی و غیر کوانسی وجود ندارد. نانوتیوب های منفرد دارای اثرات کوانتمی هستند و ساختارهای سازماندهی شده ای ایجاد می کنند که دارای میلیون ها نانوتیوب هستند و می توان با این سازماندهی، هماهنگی این اجزا را افزایش داد. این ویژگی های ساختاری دارای اهمیت بالایی هستند مثلا خواص الکتریکی نانوتیوب ها به طور ناگهانی به عنوان تابعی از قطر و خواص تیوب، تغییر می کند.
در این مقاله، ما به طور خلاصه تاریخچه و مهم ترین دستآوردهای چند دهه ی گذشته در زمینه ی رشد نانوتیوب های کربنی را مورد بررسی قرار می دهیم. در این مقاله بر روی روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار (cvd) تمرکز داریم. در این روش های رسوب دهی، کاتالیست در طی فرایند رسوب دهی، به داخل بخار وارد می شود. ما نشان داده ایم که روش هنرمندانه ی ارائه شده در این مقاله می تواند هم برای تولید نانوتیوب های کربنی تک دیواره و هم چند دیواره، کاربرد دارد. برای بیان کاربردهای ممکنه برای نانوتیوب های کربنی و ساختارهای آنها، ما در مورد های با بازده بالا، فنرها و جاروبک های با اندازه ی نانو، وسایل بر پایه ی نشر میدانی، سنسورهای تفکیک گاز با فشار پایین و استفاده از نانوتیوب ها به عنوان تقویت کننده ی کامپوزیتی.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)


خواص اصلی و کاربردهای الکتریکی نانوتیوب های کربنی


یک نانو تیوب تک دیواره (swnt) ممکن است به عنوان یک مولکول عظیم یک بعدی در نظر گرفته شود که به طور کامل از کربن با هیبریداسیون فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) تشکیل شده اند؛ این در حالی است که خواص نانوتیوب های چند دیواره (mwnts) به گرافیت نزدیک ترند. برای تولید ساختارهای گرافیتی با انتهای بسته، نیاز است تا عیوب کریستالی توپولوژیک در داخل ساختار هگزاگونال صفحات گرافیتی ایجاد شود. خواص فیزیکی و شیمیایی فوق العاده و کاربردهای ممکنه می تواند به خاطر وجود یک بعدی بودن و نحوه ی قرارگیری صفحه ی گرافیتی می باشد. علاوه بر خواص فوق العاده ی نانوتیوب های منفرد، رفتار ی آنها نیز در بیشتر سیستم ها مهم می باشد. همچنین برهمکنش آنها با همدیگر و محیط آنها نیز مهم می باشد برای مثال، یک زمینه ی پلیمری. در شکل 1 چند کاربرد نانوتیوب های کربنی نشان داده شده است. برای مثال، مورد اول که در سمت بالا- چپ نشان داده شده است، نانوتیوب های کربنی چند دیواره را نشان می دهد که با الکترودهای ف ی در تماس هستند. این ساختارهای نانوتیوبی ممکن است به عنوان بخش های اتصال دهنده ی الکتریکی داخلی یا به عنوان وسایل نیمه رسانای فعال، مورد استفاده قرار گیرند، اما پی بردن به خواص ویژه و تعریف شده ی نانوتیوب به صورت منفرد، کاری سخت است. آزمون الکتریکی این ساختارها و ساختارهای مشابه، نشان می دهد که دانسیته ی کنونی نانوتیوب های کربنی می تواند تا فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) تا فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) افزایش یابد (شکل سمت راست- بالا) بدون آنکه آسیبی ایجاد گردد. نانوتیوب های کربنی چند دیواره ی مورد استفاده در این آزمایشات با استفاده از روش تخلیه ی قوس الکتریکی، تولید شده اند. قطر دو نمونه از این نانوتیوب ها برابر با 8.6 و فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) می باشد. مقاومت های 2 و 4 ترمینالی در هوا و در دمای محیطی فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ، اندازه گیری شد. اندازه گیری به مدت 334 ساعت ادامه یافت و نانوتیوب هایی که این جریان های بالا را دریافت د، ت یب شدند.
به عبارت دیگر، وقتی دانسیته جریان در پوسته ای خاصی از نانوتیوب کربنی چند دیواره یا در یکی از نانوتیوب های کربنی تک دیواره موجود در گروهی از نانوتیوب ها، افزایش یابد، آن پوسته از نانوتیوب چند لایه یا نانوتیوب تک دیواره، ت یب می شود. با انجام این کار، بخش باقی مانده از نانوتیوب تک دیواره یا چند دیواره، به طور کامل نیمه رسانا یا ف ی می شود. یک روش جالب، ایجاد آرایه ای از نانوتیوب ها به صورت عمودی است. در این روش، نانوتیوب ها کربنی به عنوان بخش های اتصال دهنده ی داخلی و یا المان های فعال عمل می کنند. دو کاربرد آ که در شکل 1 نشان داده شده است، در بخش پایینی قرار گرفته اند. در این کاربردها، از نانوتیوب های کربنی برای تولید فیلامنت هایی استفاده می کنند. این فیلامنت ها، برای تولید لامپ های برق معمولی، استفاده می شود (شکل پایین سمت چپ). خواص مکانیکی و مقاومت به ا یداسیون این نانوتیوب ها بهتر از هر نوع ف ی است. نانوتیوب های چند دیواره ممکن است به صورت نخ های نانوتیوبی خالص و یا پارچه ایجاد شوند. یک کاربرد ممکنه از پارچه های تولید از این نانوتیوب ها، تولید دستگاه های تابش نور صفحه ای است. این صفحات دارای کاربردهای جالبی است. موفقیت اخیر در این زمینه، تولید های نازک شفافی است که از نانوتیوب های چند دیواره ی کربنی تولید می شوند. این وسایل دارای کاربردهای بالقوه ای در وسایل تابش نور می باشد.

روش های مختلف در تولید نانوتیوب های کربنی


روش های تولید نانوتیوب های کربنی می تواند بر اساس نوع نانوتیوب (تک دیواره و چند دیواره)، طبقه بندی شوند. این مسئله باید تذکر داده شود که هر دو نوع نانوتیوب تک دیواره و چند دیواره می تواند از طریق روش تخلیه ی الکتریکی قوسی، تولید شوند. این قوس میان دو الکترود کربنی انجام می شود که الکترودها دارای کربن و مواد کاتالیسیتی است و بین الکترودها، گاز خنثی قرار گرفته است. امروزه نانوتیوب ها و مواد مشتق شده از آنها از طریق روش های مختلفی تولید می شوند. این روش ها عبارتند از روش های تخلیه ی قوسی در دمای بالا، تبخیر لیزری هدف های گرافیتی و تکنیک های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار. تولید با روش های قوس الکتریکی و لیزری عموما با سختی بیشتری افزایش مقیاس پیدا می کنند. به هر حال، حتی این روش ها نیز به طور متداول برای تولید مقادیر در حد گرم از نانوتیوب ها مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه های نانوتیوب تولید شده با روش های مختلف هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله، به دلیل اهمیت تولید نانوتیوب های کربنی با استفاده از روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار (cvd) در سال های اخیر، ما بر روی این روش های تولید تمرکز می کنیم.

رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار به عنوان یک ابزار آسان برای رشد نانوتیوب ها


رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار یک ابزار قدرتمند در شیمی، ی شیمی، ی مواد و نانوتکنولوژی است. این روش، روشی متداول در تولید نانوتیوب های کربنی و روشی شناخته شده در تولید های کربنی است. برخلاف سایر روش ها، رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار می تواند در مقیاس تولید بالا مورد استفاده قرار گیرد. هم اکنون از این روش به صورت تجاری در تولید نانوالیاف استفاده می شود. نانوالیاف نیز موادی هستند که در اندازه ی نانوتیوب ها هستند. علاوه بر این، رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار می تواند برای تولید آرایه هایی از نانوتیوب های مسطح، زیرلایه های سه بعدی و غیره، استفاده شود.
روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار برای رشد نانوتیوب های کربنی، روشی ساده است. در این روش، یک گاز هیدروکربنی به مخزن وارد می شود و یک گاز خنثی دیگر مانند هلیوم یا آرگون نیز به عنوان گاز حامل به داخل مخزن وارد می شود. واکنش در داخل مخزنی انجام می شود که توانایی حرارت دهی آن وجود دارد. سایر مزیت های روش رسوب دهی شیمیایی این است که این روش نیازی به استفاده از تمپلیت ندارد و در واقع رسوب دهی بر روی زیرلایه انجام می شود. در واقع با استفاده از این روش، امکان رسوب دهی مستقیم نانوتیوب های کربنی بر روی محل های پیش تعیین شده، وجود دارد. نانوتیوب ها می توانند همچنین بر روی si، فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ، sic، mgo، فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ، زئولیت، کوارتز و شیشه، ف ات کاتالیستی مانند fe، co، ni و mo و یا ترکیبی از آنها، رسوب دهی شوند. پارامترهای اصلی برای کنترل فرایند رشد، منبع هیدروکربنی، سرعت جریان گازها، دمای واکنش، کاتالیست مورد استفاده و زیرلایه می باشد. در دماهای پایین، استیلن یا اتیلن، ممکن است به عنوان منبع کربن در تولید نانوتیوب های کربنی چند دیواره، مورد استفاده قرار گیرند در حالی که، در دماهای بالاتر، متان یا مونو ید کربن ممکن است برای تولید نانوتیوب های تک دیواره مورد استفاده قرار گیرند. ورود مواد آلی گوگرد دار یا بخار آب، تولید نانوتیوب های تک دیواره را تسهیل می کند. برای تولید نانوتیوب های کربنی تک دیواره، الکل نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه قطر نانوتیوب های تولید شده، به طور قابل توجهی به اندازه ی ذرات کاتالیستی مورد استفاده بستگی دارد، سنتز نانوتیوب های کربنی تک دیواره، نیازمند استفاده از لایه های ف ی کاتالیستی نازک و مناسب می باشد. لایه های ف ی کاتالیستی ضخیم معمولا موجب تولید نانوتیوب های چند دیواره و یا تولید الیاف کربنی می شود. یکی دیگر از مزیت های روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، امکان تولید لایه های تشکیل شده از نانوتیوب های موازی می باشد. چند مثال از رشد کنترل شده ی لایه های نانوتیوب کربنی در شکل 2 و 3 نشان داده شده است. در حال حاضر، هم لایه های تولیدی از نانوتیوب های تک دیواره و هم چند دیواره، با میزان موازی بودن بالا، تولید شده اند. شکل 2، تصاویر sem از های تولیدی از نانوتیوب های کربنی چند دیواره، را نشان می دهد. شکل 3 مثال هایی از رشد نانوتیوب های کربنی چند دیواره با استفاده از روش اصلاح تمپلیت را نشان می دهد. در این روش، اندازه ی ذرات کاتالیست کنترل می شود.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)


نتایج اخیر نشان دهنده ی قابلیت انعطاف پذیری بالای روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار است. با قرار دادن ذرات کاتالیست بر روی زیرلایه و کنترل شرایط رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، می توان کنترل دقیقی بر روی معماری نانوتیوب، ایجاد کرد. با کنترل های بیشتر بر روی این فرایند، می توان ساختارهایی با تعداد نانوتیوب معین، نانوتیوب هایی با قطر معین و خواص دیگر تولید کرد.

رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار با فراهم آمدن کاتالیست از فاز بخار


علارغم انجام کارهای فراوان بر روی بهینه سازی میزان کاتالیست و نسبت کاتالیست به زیرلایه در فرایند سوب دهی شیمیایی از فاز بخار، کنترل دقیق و استحاله های انجام شده در لایه ی کاتالیستی، قبل و در طی فرایند رشد، هنوز هم به عنوان یک چالش مطرح می شود. یک روش دیگر که در آن، رشد نانوتیوب ها انجام می شود، این است که زیرلایه تحت مخلوط بخاری فروزن- زایلن قرار گیرد. این فرایند در دمای فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) انجام می شود. در عمل، نانوتیوب ها به صورت گرمایی بر روی ویفرهای سیلی ی ا ید شده، رشد داده می شوند. این کار با استفاده از زایلن به عنوان منبع کربن و فروزن به عنوان کاتالیست آهن، انجام می شود. یک مثال از این نوع مواد تولید شده در شکل 2 (پایین- سمت راست) نشان داده شده است. برای انجام فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، فروزن در داخل زایلن و با غلظت 0.01 گرم بر میلی لیتر حل می شود و در دمای فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) پیش گرم می شود. همراه با این فرایند، فرایند تبخیر انجام می شود و بخارات حاصله به داخل محفظه ی رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار وارد می شود. این محفظه به طور تدریجی تا دمای مناسب تا 800 الی فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) حرارت دهی می شود. در این روش، ذرات کاتالیستی به طور مستقیم به داخل نقطه ی رشد، وارد می شود و از چسبیدن آنها به همدیگر جلوگیری می شود.

رشد انتخ با روش تحویل کاتالیستی


در حالی که روش تحویل کاتالیستی فاز بخار، مشکل کنترل اندازه ی کاتالیست را برطرف می کند، این روش قابلیت کنترل محل قرارگیری کاتالیست را ندارد و از این رو الگوی نانوتیوب ها به طور انتخ بر روی زیرلایه ها ایجاد می شود. به هر حال، بسته به الگوهای لایه ی کاتالیستی قرار گرفته بر روی زیرلایه که با استفاده از لیتوگرافی نوری ایجاد شده اند، محل قرارگیری نانوتیوب های کربنی تولید شده با روش رشد کاتالیستی فاز بخار، می تواند با ایجاد تفاوت در زیرلایه، قابل کنترل می باشد. این مسئله باید تذکر داده شود که رشد نانوتیوب ها به طور قابل توجهی به زیرلایه وابسته است. این به طور واضح نشان داده شده است که نانوتیوب های کربنی می تواند بر روی زیرلایه های سیلیسی رشد داده شود ولی این رشد بر روی زیرلایه های سیلی ی مشاهده نشده است. رشد نانوتیوب ها بر روی سیلیس به صورت موازی با هم انجام می شود. آنالیز tem نشاندهنده ی این است که نانوتیوب های تولید با این روش دارای قطری بین 30 تا 50 نانومتر و طول آنها چند صد میکرون می باشد.

خواص رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار با روش تحویل کاتالیستی فاز بخار


رشد انتخ بر روی زیرلایه های سیلی ی و سیلیسی


این تمپلیت دارای نقش غریبی در فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار می باشد. و به دلیل انتخ بودن رشد بر روی سیلی و سیلیس، این فرایندها به طور جزئی مورد آنالیز قرار گرفته است. یک تصویر بسته از سطح نمونه ها بعد از رشد با استفاده از روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، نشان می دهد که بسیاری از ذرات (مواد ف ی که از پیش ماده ی فروزنی ایجاد شده اند)، بر روی سطح سیلی تشکیل شده اند، اما این ذرات ظاهرا به رشد نانوتیوب های کربنی، کمک نمی کنند. به عبارت دیگر، یک لایه ی پر دانسیته از نانوذرات آهن بر روی سطح ا ید سیلی مشاهده شده است که موجب می شود تا نانوتیوب ها به صورت موازی قرار گیرند. اندازه ی ذرات مشاهده شده در ناحیه ی ا ید سیلی در حدود 20 تا 40 نانومتر بود اما در ناحیه ی سیلی ، قطر این نانوتیوب ها بزرگتر است. تصاویر tem از سطح مقطع نمونه ها اطلاعات بیشتری در مورد ذرات آهن دار به ما می دهد. تصاویر tem از سطح مقطع این بخش ها، نشاندهنده ی زیرلایه ی نانوتیوبی و ذرات دارای آهن است. در اینجا مهم ترین ویژگی، حضور ذرات با اشکال غیر منظم با قطری بین 20 تا 40 نانومتر بر روی سطح ناحیه ی ا یدی و بخش های داخلی نانوتیوب می باشد. بر روی سطح تمپلیت های سیلی ی، هیچ اثری از نانوتیوب ها مشاهده نشده است. به هر حال، ذرات بزرگتر و زیرمیکرونی در زیر سطح مشاهده شده است. نتایج حاصل از تفرق اشعه ی الکترونی نشان داده است که این ذرات نانومتری و با شکل غیر منظم که بر روی سطح ا ید سیلی قرار دارند، از آهن گاما (fcc) تشکیل شده اند؛ اما بر روی سطح سیلی ، الگوهای تفرق نشاندهنده ی تشکیل آهن سیلیسید و آهن سیلیکات است.
بر روی تمپلیت سیلیسی، کربن از فاز گازی در داخل ذرات آهن حل می شود. ذرات آهن از تجزیه ی فروزن تشکیل می شوند. ذرات آهن ممکن است به سهولت از کربن اشباع یا فوق اشباع شوند. و بعد از آن، رسوب دهی کربن از سطح ذرات آهن منجر به تشکیل ساختارهای کربنی تیوبی مانند با پیوند sp^2 می شود. تشکیل نانوتیوب ها نیز ممکن است زیرا ذرات آهن به صورت شیمیایی پایدار است و در طی فرایند رشد، اندازه ی مناسبی دارند. در همین زمان، در سطح سیلی ، یک واکنش شیمیایی میان سیلی ، آهن و ا یژن باقیمانده ایجاد می شود و موجب تشکیل ترکیباتی می شود که از لحاظ شیمیایی برای رشد نانوتیوب ها، غیر فعال هستند.

استفاده از زیرلایه های مختلف


همانگونه که در بخش قبل نشان داده شد، در روش تحویل کاتالیستی، تمپلیت نقش حیاتی در رشد نانوتیوب ها ایفا می کند. علاوه بر این، همانگونه که قبلا گفته شد، یک گستره ی وسیعی از زیرلایه ها برای اه مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. برای بدست آوردن ویژگی های رشد مختلف، ما از زیرلایه های mgo با جهت گیری های کریستالی مختلف، صفحات sic، تمپلیت های سه بعدی و صفحات طلا با ضخامت های مختلف، استفاده می کنیم. همانگونه که از طبیعت انتخ بودن سیلی و سیلیس، می توان پیش بینی نمود، سرامیک های پایدار گزینه های مناسبی برای استفاده در ساخت تمپلیت هستند. این مواد واکنش اندکی با کاتالیست می دهند. به عنوان یک روش ثانویه، ما فهمیدیم که تفاوت های میان فعالیت رشد بر روی جهات کریستالی مختلف mgo، مشکل است. مثلا صفحات (111) فعال تر از صفحات (100) هستند. مهم ترین تفاوت میان دو صفحه ی کریستالی از این نقطه نظر این است که (100) یک صفحه ی طبیعی است در حالی که (111) از لحاظ ا یژن غنی است.

ساختارهای شگفت آور تولید شده از رشد چند لایه


با استفاده از روش های توصیف شده در بالا، تولید ساختارهای مورد نظر، ممکن می شود. برای مثال، می توان با این روش، مواد چند لایه تولید کرد. در مطالعه ی ما، ما قادریم تا لایه های جدید از جنگل های نانوتیوبی تولید کنیم. به هر حال، این شگفت آور است که لایه ی جدید بر بالای لایه ی قبلی رشد داده نمی شود اما این لایه به عنوان یک لایه ی جدید در زیر آن، تولید می شود. در بخش پایینی شکل 4، ما تصاویر sem از ستون هایی را نشان دادیم که در آنها فرایند رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار به تعداد 8 بار انجام می شود و بنابراین، 8 لایه از جنگل های نانوتیوبی قابل تمیز دادن است. لایه ی بالایی ابتدا رشد داده شده است و لایه های دیگر در زیر آن رشد داده می شوند. این مکانیزم رشد شگفت آور در هر فرایند رشد از فاز بخار بر روی زیرلایه، قابل پیش بینی نمی باشد. چیزی که ما در طی رشد مشاهده می کنیم، این است که هر لایه شامل آرایه های منظمی از نانوتیوب های میکرونی است و رشد از صفحات زیرلایه ای اولیه، آغاز می شود. این رشد حتی بعد از پوشیده شدن کامل زیرلایه با لایه های پیوسته و چند گانه از نانوتیوب ها، ادامه می یابد. برای این که این مسئله رخ دهد، این ضروری است که هیدروکربن و پیش ماده ی ف ی کاتالیستی از طریق نانوتیوبی چند میکرونی، نفوذ کند و رشد از بالای زیرلایه، انجام شود. این مسئله همچنین بدین معناست که هر زمان، یک لایه ی جدید از عمق جوانه زنی و رشد کند و لایه های دیگر از زیرلایه به سمت بالا حرکت داده می شوند و به سمت لایه های نانوتیوبی که اخیرا ایجاد شده اند، حرکت می کنند. وقتی یک لایه ی جدید به سمت لایه ای قدیمی تر حرکت می کند، یک واکنش که عمدتا بر اساس نیروهای واندروالس می باشد، در میان لایه های مجاور ایجاد می شود و بدین صورت تمام ساختار پا بر جا می ماند. در همین زمان، این لایه ها ممکن است به آسانی از همدیگر جدا شوند و این نشاندهنده ی این است که نانوتیوب های منفرد به طور مداوم از یک لایه به لایه ی بعدی، رشد نمی کنند. اخیرا چندین گزارش در مورد اثبات این نظریه ارائه شده است.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)


رشد نانوتیوب های چند دیواره نسبت به نانوتیوب های تک دیواره


هدف از کنترل رشد نانوتیوب ها، قرار دادن نانوتیوب ها بر روی جهات ترجیحی با جهت گیری خاص، با حفظ خواص ساختاری، ابعادی و مولکولی نانوتیوب ها و نوع نانوتیوب (تک دیواره یا چند دیواره) می باشد. برخی از این ویژگی ها هم اکنون نیز قابل کنترل می باشند مثلا دانسیته، جهت گیری و اندازه ی دسته های نانوتیوب. پارامترهای کنترلی اصلی عبارتند از دما و کاتالیزور. برای تولید نانوتیوب های تک دیواره، عموما نیاز به دماهای بالاتر (در حدود 1000 تا فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ) و استفاده از منابع کربنی است که در آنها نسبت کربن به هیدروژن کم تر باشد. نیاز است تا ذرات کاتالیست در اندازه ی نانومتری باشند تا بدین صورت بتوان نانوتیوب های تک دیواره ای با گستره ی قطر بین 0.7 تا 2 نانومتر تولید کرد. برای حفظ اندازه ی کاتالیست در دمای بالا، نیاز است تا لایه های بسیار نازکی از ف بر روی زیرلایه ایجاد شود یا از فاز کاتالیستی استفاده شود که در دخل ساختارهای خاصی مانند کوپلیمرها یا کامپوزیت های پلیمری، جای داده شده اند. این کار از آگلومره شدن نانوذرات جلوگیری می کند. با اصلاح پارامترهای غوطه وری در روش کاتالیستی، می توان نانوتیوب های تک دیواره تولید کرد. با افزایش دمای واکنش تا فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1) ، یک مخلوط از نانوتیوب های تک دیواره و چند دیواره تولید می شود. به عبارت دیگر، محصولات این واکنش متنوع هستند. در سال های اخیر، این سطح از کنترل که محققین برای تولید نانوتیوب های با استفاده از روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، بدست آورده اند، شگفت آور است. با استفاده از این روش، امکان رشد انواع مختلفی از ساختارهای نانوتیوبی با ابعاد مختلف وجود دارد.


فرایندهای کنترل شده برای رشد ساختارهای نانوتیوب کربنی (1)


نانوتیوب ها و ساختارهای نانوتیوبی تولید شده از طریق رشد تحویلی کاتالیست در فاز بخار


رشد ساختارها بر روی زیرلایه های صفحه ای


برای استفاده از ویژگی رشد انتخ در روش رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار، که در آنها از غوطه وری کاتالیستی استفاده می شود، ویفرهای سیلی ی که بر روی آنها لایه ای نازک از ا ید قرار گرفته اند، با استفاده از روش لیتوگرافی نوری، تولید می شود و الگوهای سیلی و سیلیس ایجاد شده، برای رسوب دهی ساختارهای نانوتیوبی کربنی چند دیواره، استفاده می شود. شکل 5 مثال هایی از نانوتیوب های موازی با هم را نشان می دهد که به طور انتخ بر روی محل های ترجیحی قرار داده شده اند. تصاویر sem نشان می دهد که نانوتیوب های موازی با هم، به سهولت بر روی جزیره های سیلیسی و در جهت عمود بر سطح، رشد کرده اند. هیچ رشد نانوتیوبی بر روی سطوح دست نخورده ی سیلیس یا لایه ی ا یدی محلی، مشاهده نشده است. این نانوتیوب ها به خوبی جهت گیری کرده اند و با دانسیته ای یکنواخت قرار گرفته اند. ارتفاع این بلوک ها با دقت بالا می تواند به نحوی کنترل گردد که بین 10 تا 100 میکرون باشد. این کنترل با تغییر زمان رسوب دهی انجام می شود. تنها ابعاد صفحه ی تمپلیت است که تعداد نانوتیوب را در هر بلوک تعیین می کند. جدایش بین بلوک ها با استفاه از فرایند لیتوگرافی انجام می شود. چسبندگی نانوتیوب به زیرلایه درست بعد از رشد، به سهولت انجام می شود. به هر حال، با اعمال عملیات حرارتی بر روی آنها، این نمونه ها در طی استفاده نیز سالم باقی می مانند. ویژگی های رشد که در شکل 5 نشان داده شده اند، بیان کننده ی کنترل بسیار مناسب بر روی قرارگیری نانوتیوب ها در مکان های مناسب و حفظ الگوهای تمپلیت و انتقال آنها به نانوتیوب ها می باشد. این روش می تواند برای ساخت لایه های نانوتیوبی متخلخل با اندازه ی تخلخل های قابل کنترل و با شکل معین مورد استفاده قرار گیرد. ساختارهای متخلخل با استفاده از یک تمپلیت با یک لایه ی سیلیسی تولید می شوند که این لایه دارای حفراتی با شکل های مختلف است. این حفرات با استفاده از فرایند اچ ، تولید شده است.
آخرین مطالب

آخرین جستجو ها