جستجوی عبارت جنگجوی خیابانی


فرارو- گروه جنگجویان زن حلب که تحت عنوان "مادر عایشه" از دو سال پیش فعالیت خود را آغاز د همچنان در جبهه جنگ فعال هستند.
به گزارش فرارو، نبرد در حلب از سه جهت میان ، معارضین موسوم به آزاد و ی ها در جریان است و در هفته اخیر درگیری شدید بین نیروهای آزاد و نیروهای تحت امر موجب کشته شدن ده ها تن از هر دو گروه شد.
این درگیری ها تنها چند روز پس از آن صورت گرفت که اعلام کرد برای گسترش تسلط خود بر حومه شمالی حلب درگیری هایی به راه می اندازد. از سوی دیگر نیز با گروههای تروریستی در منطقه «مناشیر البریج» در حومه شمالی حلب درگیر و مانع پیشروی آنها شد.
در همین حال گروه جنگجویان زن حلب که خود را "مادرعایشه" معرفی و از دو سال پیش در این شهر دست به سلاح بردند همچنان کنترل بخش قدیمی حلب که یکی از مهمترین نقاط این شهر محسوب می شود را در اختیار دارند. ع های رویترز آ ین تصاویری است که از حلب و فعالیت این گروه معارض ارسال شده است.
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»
(تصاویر) ن جنگجوی «حلب»

مطالعات طراحی سرای دوستی – مرکز ک ن خیابانی ۲۸۶ صفحه

 

تاریخ ایجاد 14/08/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۲۸۶ صفحه ورد   قیمت: 16000 تومان   حجم فایل: 465 kb  تعدادمشاهده  139  


مطالعات طراحی سرای دوستی – مرکز ک ن خیابانی ۲۸۶ صفحه

فصل ۱
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه
 
محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه ۱۵، شهرداری تهران واقع می‌باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار ۱۵ ساله (۱۳۴۴-۱۳۵۹ هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام می‌یابد. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی در ارتفاع ۱۵۴۱ متری با عرض جغرافیایی ۵۷ ۳۵ شمالی و طول جغرافیایی ۲۵ ۵۱ قرار گرفته است.
در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.
هدف از این مطالعات دستی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می‌توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره‌گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.
 
مطالعات طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه,رساله طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه,پایان نامه سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی ,برنامه فیزیکی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,مطالعات تطبیقی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی داخلی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی خارجی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,طراحی مرکز ک ن خیابانی,طراحی مجموعه سرای دوستی
 
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت: ک ن خیابانی، ک نی هستند که از طبیعی‌ترین حقوق خود بی بهره‌اند. راب بلسیلی (۱۹۹۹) می نویسد: ک ن خیابانی بخشی از جمعیت عظیم ک ن هستند که در فقر شدیدی بسر می‌برند، آنها در تمام دنیا در معرض آسیب قرار دارند و حقوقشان تضییع می‌گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعی ت فیلیپین، تعریف زیر را برای کودک خیابانی استفاده می‌کنند.
آنها انی هستند که در خیابان زندگی می‌کنند، یا بخش عمده‌ای از وقت خود را در خیابانها سپری می‌نمایند تا خود و خانواده‌شان زنده بمانند
 
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و ید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
فصل ۲
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع
 
۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات کاملی صورت گرفته است که نشاندهندة تناسب موضع با سایت است.
با مطالعات اجتماعی و مصاحبه‌هائی که از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل ۶ رساله انجام گردید. این نکتة مهم کاملاً اشاره شده است.
لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت کلی ک ن خیابانی) به نتیجه‌گیری اصلی در مورد علت انتخاب پروژه دست ی م.
۲-۲- تعریف کودک
بر اساس مادة ۱ پیمان جهانی کودک (فصل ۳ رساله) هر انسان زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود.
هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن ۱۸ سالگی و در عین حال امکان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد.
مصالح کودک به عنوان اصلی‌ترین نکته منظور شده و حداکثر بقاء و رشد کودک تضمین گردد.
در ایران براساس قانون مدنی،‌ پسربچة ۱۴ ساله و ۷ ماهه و دختر بچة ۸ ساله و ۹ ماهه بالغ و در نتیجه کبیر است، در نتیجه با رسیدن به این سنین افراد فوق با همان مجازاتهای قانون بزرگسالان مواجه هستند، هر چند تاکنون چیزی در عمل اجرا نشده است.
از دلائل اهمیت و رسیدگی کودک می‌توان به :
۱- بهره‌وری افزودة‌ اقتصادی
۲- صرفه‌جوئی در مخارج
۳- نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی
۴- تقویت ارزشها
اشاره کرد.
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت: ک ن خیابانی، ک نی هستند که از طبیعی‌ترین حقوق خود بی بهره‌اند. راب بلسیلی (۱۹۹۹) می نویسد: ک ن خیابانی بخشی از جمعیت عظیم ک ن هستند که در فقر شدیدی بسر می‌برند، آنها در تمام دنیا در معرض آسیب قرار دارند و حقوقشان تضییع می‌گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعی ت فیلیپین، تعریف زیر را برای کودک خیابانی استفاده می‌کنند.
آنها انی هستند که در خیابان زندگی می‌کنند، یا بخش عمده‌ای از وقت خود را در خیابانها سپری می‌نمایند تا خود و خانواده‌شان زنده بمانند،‌ آنها توسط فرد بزرگسالی مراقبت و س رستی نمی‌شوند. (همینویی ۱۹۹۶)
یا در تعریف دیگری آمده است: مجموع ک نی که به دلیل کمبود یا فقدان نظارت والدین علاقمندی به تحصیل و گذراندن اوقات در منزل ندارند ول در خیابانها کار و یا زندگی می‌کنند. (اسفنجاری ۱۳۸۱)
یونیسف (۱۳۸۱) بر اساس تعریف دیگری این ک ن را به دو گروه اصلی زیر تقسیم می‌کند:
۱- ک ن خیابانی (children “on” the street)
این ک ن در واقع ک ن شاغل در خیابان هستند که برای ب درآمد برای خانواده در خیابان کار می‌کنند. میزان ارتباط این ک ن با خانواده متفاوت است و ممکن است این ارتباط روزانه یا در حد چند بار در سال باشد. اما به هر حال احساس تعلق به خانواده در این ک ن وجود دارد.
۲- ک ن خیابانی (children “of” the street)
این ک ن گروه کوچکتری از ک ن خیابانی را تشکیل می‌دهند اما مشکلات پیچیده‌تری دارند. برای این ک ن خیابان به منزله خانه است و آنها در پی س ناه و غذا هستند و دیگر افراد خیابانی برای آنها حکم خانواده را پیدا کرده‌اند. این ک ن یا س رستی ندارند و یا در صورت داشتن خانواده به دلیل مسائل مختلف زندگی در خیابان برایشان امن‌تر از زندگی در خانه است. ک ن رها یا طرد شده و ک ن فراری نیز گاه به عنوان گروهی مجزا مطرح می‌شوند اما نظر به اینکه در خیلی از موارد راه بازگشتی ندارند و در مدت کوتاهی به ک ن خیابان مبدل می‌شوند،‌ در بعضی تقسیم‌بندی‌ها جزو گروه ک ن خیابان محسوب و منظور می‌شوند.
لاسک (۱۹۹۲) معتقد است چهار گروه کودک خیابانی وجود دارد:
۱- ک نی که در خیابان کار می‌کنند ولی از سوی خانواده حمایت می‌شوند. احتمالاً آنها مدرسه می‌روند،‌ رفتارهای مجرمانه محدودی دارند و برخی از آنها نیز مصرف می‌کنند.
۲- ک نی که ارتباط کمتری با خانواده‌شان دارند و در خیابانها کار می‌کنند.
۳- ک ن خیابانی که هیچگونه ارتباطی با خانواده‌شان ندارند (آنها اغلب فرار کرده‌اند، یتیم هستند و یا طرد شده‌اند) این ک ن با مؤسسات اجتماعی نظیر مدرسه بیگانه‌اند و ممکن است به صورت غیرقانونی زندگی کنند. به طوری که حتی قربانی خیابان و آزار شوند.
۴- ک ن خانواده‌های خیابانی که خانواده آنها نیز در خیابان کار و یا زندگی می‌کنند.» (به نقل از همینوی، ۱۹۹۶)
بلنک مدل« آشکار- پنهان» را در مورد ک ن خیابانی مطرح می‌کند: ک ن خیابانی آشکار به ک نی اشاره دارد که به سادگی قابل مشاهده هستند. آنها در خیابانها در قالب اقتصاد غیر رسمی کار می‌کنند در حالی که گروه پنهان ک نی هستند که مورد استثمار قرار می‌گیرند. برای مثال به عنوان کارگر خانگی،‌ کارگران کارخانه و سایر کارهای ک ن مشغول هستند یا به ا و یا دیگر تجارتهای غیرقانونی مجبور می‌شوند. هر چند ک ن خیابانی بیشتر پسر هستند،‌ نوع دوم ک ن خیابانی پنهان را دختران تشکیل می‌دهند. (همینوی،‌ ۱۹۹۶)
۳-۲- تاریخچة ک ن خیابانی
جنگ جهانی دوم علاوه بر ویرانی‌ها و صدمات روانی بسیار، اثرات م بی نیز بر وضعیت ک ن گذاشت. به همین دلیل در سال ۱۹۴۹در کنفرانس بین‌المللی کارشناسان و مدیران جوامع اطفال در بلژیک به موضوع در تعلیم و تربیت و بازگشت دادن اطفال به راه راست در اجتماع پرداخته شد. در این کنفرانس «ژان شازان» قاضی دادگاه اطفال فرانسه در سخنرانی خود تحت عنوان دسته‌های ضد اجمالی اطفال و بازگشت دادن آنها به محیط و جامعه، از اصطلاح «کودک کوچه» استفاده کرد. وی بر این باور بود که کودک، کوچه را به جهت مشکلات خانوادگی و وضعیت نامطلوب اقتصادی انتخاب می‌کند. همچنین «ماریا و نتورینی» ایتالیایی- در این کنفرانس سخنرانی خود را با عنوان «اطفال کوچه» ارائه نمود و در آن به ذکر عواملی که موجب رها شدن ک ن در خیابان و ولگردی آنان می‌شود، پرداخت. در سال ۱۹۵۰ یونسکو مباحث ارائه شده در این کنفرانس را در نشریه‌ای تحت عنوان «کودک ولگرد» به چاپ رساند. (اسفنجاری ص ۵۰ و ۵۱)
بیسلی (۱۹۹۹) می‌نویسد: «ک ن خیابانی ابتدا در ای امریکای لاتین و هند ظاهر شدند. علیرغم تلاشهای بسیار تها و سازمانهای غیر تی تعداد ک ن خیابانی در این مناطق هنوز رو به افزایش است. جنگ و اپیدمی بیماری ایدز نیز بر تعداد این ک ن می‌افزاید. فروپاشی اقتصادی و مالی در کشورهایی مانند اندونزی فقرا را به خیابانها می‌راند و سببب رها شدن ک ن در خیابانها می‌شود. پایان کمونیزم نیز شرایطی را بوجود آورد که هیچ شبکه امنیتی برای افراد بیکار یا سایر انی که در وضعیت نامساعد اجتماعی قرار داشتند، باقی نگذاشت. از این رو ایی نظیر مسکو، پترزبورگ، کیف،‌ صوفیه و بخارست نیز با پدیده ک ن خیابانی به طور بی‌سابقه‌ای روبرو شدند».
ک ن خیابانی اصطلاحی است که اولین بار رو مه نگاران غربی در دهه ۱۹۸۰ آن را به کار بردند. آنها این اصطلاح را برای گروههای ک نی که همه با قسمت عمده‌ای از وقت خود را در خیابان می‌گذراندند، بکار بردند نه برای افرادی با چنین ویژگیهایی. (ظهوری)
در حقیقت قشر بسیار فقیر همیشه، مستعدترین طبقة جامع برای انتخاب شدن توسط آسیبهایی اجتماعی بوده او درصد بالای این طبقه در کشور ما بصورتی طبیعی و بدیهی آسیبهای اجتماعی را افزایش داده است و پدیده‌های ناموزون و آشکاری همچون کودک خیابانی- اعتیاد – تکدی‌گری- اء و … را مکرر و به تناوب در چشم شهروندان می‌نمایاند. (جعفریان ۱۳۸۲)
ردپای ایحاد این ک ن را در ادبیات رئالیست اروپا می‌توان یافت،‌ الیورتوئیست یکی از قهرمانان چار دیکنز انگلیسی و کاروشن یکی از شخصیتهای رمان بینوایان ویکتور هوگوی فرانسوی، زندگی شبیه ک ن خیابانی امروزی داشتند.
دوران قاجار را به جهت فقر و هلاکت و جهل عمومی می‌توان دوران اوج تکدی و ولگری در ایران دانست.
فردریچارد زن در وصف گرایان دوران ناصرالدین شاه می‌نویسد: انسان متعجب می‌شود که جامه‌هائی بدان زنندگی چگونه بر پیکرگدایان می‌چسبد، بعضی از ک ن متکدی به کلی از پوشیدن لباس خودداری می‌کنند.
۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در جهان
حدود ۷۵% ک ن خیابانی تا حدودی پیوندهای خانوادگی خود را حفظ نموده‌اند، اما قسمت اعظم زندگی خود را در خیابانها به تکدی،‌‏ فروش و زیورالات ارزان قیمت، وا زدن،‌ شستن اتومبیلها و … می‌گذرانند.
اکثر این ک ن از جهت تحصیلی هرگز از پایة چهارم ابتدائی بیشتر نمی‌‌روند و ۲۵% بقیه که کاملاً در خیابانها زندگی‌می‌کنند،‌ غالباً در دستة دیگر جدای از بچه‌های گروه اول قرار دارند. آنها بعنوان بچه‌های خیابان شناخته می‌شوند،‌ بدین ترتیب که در ساختمانهای متروک، زی لها و … می خوابند، آنها غالباً به سرقتهای کم اهمیت ، دله ی و خودفروشی متوسل می‌شوند،‌ اکثراً به مواد استثنایی مثل چسب کفش که به آنها فرار از واقعیت را عرضه می‌دارد اعتیاد دارند، که این باعث مشکلات جسمی از قبیل ورم ریوی، نارسائی کلیه و آسیب مغزی جبران ناپذیر و مشکلات روانشناختی مثل توهم زدگی برای آنان می‌شود.
یونیسف گرازش می‌دهد، بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ کشورهائی با ۲۰% ثرومندترین جمعیت جهان، سهمشان از تولید ناخالص ملی از ۲/۷۶% تا ۷/۸۲% افزایش یافته است و کشورهایی با ضعیف‌ترین تولید ناخالص ملی سهم خود را با سقوطی از ۳/۲% به ۴/۱% داشته‌‌اند. این در حالی است که کازا الیلرنزاد «سازمان حمایت از ک ن خیابانی تشخیص می‌دهد که فقر و نابرابری اقتصادی جهانی رنج این ک ن را ایجاد نموده است و سازمان در نظر دارد ، امکانات مالی خود را بر تداوم حق انتخاب بچه‌ها برای اصلاح زندگیشان که بصورت ارائة‌ پناهگاه آزاد خدمات بازپروری، حرفه‌آموزی و کمک حقوقی است، تمرکز دهد.
۱-۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در ایران
-جانقلی (۱۳۷۸) آورده است: بطور کلی این ک ن بدو دسته عمدة‌ ن و مهاجر تقسیم می‌شوند که گروه مهاجر بیش از ۶۵% از آمار ک ن خیابانی تهران را تشکیل می‌دهد دسته بندی آنها از لحاظ گذراندن امور شامل موارد زیر است:‌
۱- کارگران خیابانی دارای مشاغل راحتی
۲- کارگران خیابانی دارای مشاغل کاذب
۳- ولگردان تلکه گیر و باج گیر
۴- متکدیان
۵- گروه عمده بر همکاران که عموم این ک ن در یک نگاه کلی در آستانة آسیب‌پذیری و اعمال ضد اجتماعی قرار دارند.
وی آنها را از لحاظ وضعیت اجتماعی و خانوادگی به گروههای زیر تقسیم می‌کنند:
۱- ک ن تک س رست با مادر
۲- ک ن تک س رست با پدر
۳- ک ن بدون س رست
۵-۲- کودک در خیابان» و «کودک خیابان
کاشفی (۱۳۸۰) ک ن خیابانی را به دو دستة مزبور تقسیم می‌کند و متعقد است، گروه «کودک خیابان» در مفهوم مذکور قرار می‌گیرند.
الف- کودک در خیابان:
کودک در خیابان معمولاً در طول روز در خیابان است و شبها به خانه برمی‌گردد، یعنی هنوز دارای تماس منظم با خانواده است.
در ایران در رابطه با گروه «کودک در خیابان» اصطلاحاتی مانند «بچه‌های پارک» «بچه معروف » و «بچه‌های کلوپ» باب شده است.
ب- کودک خیابان:
به اعتقاد بعضی از محققان هنگامی که از ک ن خیابانی در معنای دقیق و صریح کلمه سخن‌ می‌‌گوئیم،‌ منظور « ک ن خیابان» هستند.
ک ن خیابانی در خیابان زندگی می‌کنند، می‌خوابند و معیشت خویش را از خیابان فراهم می‌سازد. روابط بسیار کمی با خانوادة خود دارد، یا روابط خود را با آن قطع کرده و یا اصلاً خانواده‌ای ندارند.
ک ن رها شده، فراری و بعضی از ک ن یتیم بدلیل فوت والدین، جنگ یا ایدز در این گروه قرار دارند.
در رابطه با این گروه اصطلاحات «کارتن خواب» «خیابان گرد» ، «اتوبوس خواب» و «قطار خواب» و «سینما خواب» (البته بقول کاشفی) رایج است.
نکته در اینجاست که اکثریت ک ن خیابانی بی خانمان هستند و نه مجرم و بیشتر آنها بکار اشتغال دارند،‌ بدون اینکه از حمایت لازم برخوردر باشند و در معرض خطرات و انواع مختلف بهره‌کشی‌ها قرا ردارند، ‌از ک ن خیابانی برای اء قاچاق و بز اری علیه افراد و اموال بهره‌برداری می شوند آنها با خطرات زیادی روبرو هستند مانند آزاد و اذیت، امراض مقاربتی،‌ اعتیاد،‌ آسیب در اثر خشونت و مرگ،‌ از طرفی آنها دارای موقعتیهای بسیار کمتری برای رشد و تکامل عاطفی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی هستند.
۶-۲- عوامل مؤثر بر خیابانی شدن ک ن
این عوامل را بدو دستة بیرونی و درونی تقسیم می‌کنند:
۱-۶-۲- عوامل بیرونی (اجتماعی)
کاشفی (۱۳۸۰) در توضیح عوامل اجتماعی مؤثر بر خیابانی شدن ک ن به موارد زیر اشاره می‌کند:
۱- فقر وعدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلاف شدید طبقاتی
۲- عدم سیاست‌گذاری تها در زمینة کنترل جمیعت :
می‌توان گفت با رشد بیش از حد جمعیت هر ۱۰ سال ۲۰۰ میلیون کودک به جمعیت ک ن خیابانی اضافه می‌شود.
۳- سیاست‌گذاری نادرست تها بویژه در رسیدن به تکنولوژی اتمی یا نظامی:
هدایت سرمایه‌های جامعه بسوی طرحهای نظامی و اتمی مخصوص در کشورهای در حال توسعه بی تردید با کاهش خدمات رفاهی در جامعه همراه خواهد بود.
۴- بی‌تفاوتی نسبت به اشتغال ک ن و عادی شدن کار ک ن در جامعه.
۵- فاجعه اینجاست که این خیانت را به عنوان واقعیت زندگی بپذیریم.
۶- بحرانهای اقتصادی اجتماعی مثل فروپاشی بلوک شرق
۷- جنگ یا اغت ات داخلی
۸- مهاجرتهای ملی (درون مرزی)
۹- مهاجرتهای بین المللی
۲-۶-۲- عوامل درونی (خانوادگی)
یافته‌های پژوهش اسفنجاری ۱۳۸۰ بیش از هر چیز بر تأثیر عوامل اقتصادی و فقر خانوادة بر بروز پدیدة‌ ک ن خیابانی تأکید می‌کند.
 
 
 
و………………………….
 
****************************************************
 
فهرست مطالب:
عناوین صفحه
مقدمه
فصل اول :
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:
۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران
۲-۱- موقعیت جغرافیائی
۳-۱- موقعیت طبیعی
۴-۱- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران
۵-۱- ویژگیهای اقلیمی:
۱-۵-۱- دما
۲-۵-۱- میزان بارش
۳-۵-۱- رطوبت نسبی
۴-۵-۱- روزهای یخبندان
۵-۵-۱- روزهای بارانی
۶-۵-۱- باد
۷-۵-۱- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان
۸-۵-۱- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
۹-۵-۱- ارتفاع بناها
۱۰-۶-۱- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
۷-۱- احکام و ضوابط طراحی معماری
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:
۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
۲-۲- تعریف کودک
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
۳-۲- تاریخچه ک ن خیابانی
۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در جهان
۱-۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در ایران
۵-۲- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»
۶-۲- عوامل موثر بر خیابانی شدن ک ن
۷-۲- بز اری و بزهدیدگی ک ن خیابانی
۸-۲- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی
۹-۲- وضعیت روانی- اجتماعی ک ن خیابانی
۱-۹-۲- مدرسه (اجتماع)
۲-۹-۲- وضعیت روانی
۳-۹-۲- مشکلات رفتاری
۱۰-۲- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن
۱-۱۰-۲- سازمان بهزیستی
۲-۱۰-۲- شهرداری
۳-۱۰-۲- سازمان بین‌المللی
۱۱-۲- آمار ک ن خیابانی
۱۲-۲- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی ک ن خیابانی ایران
۱۳-۲- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی
۱۴-۲- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق
۱۵-۲- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:
۱-۳- مصاحبه با آقای اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)
۲-۳- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)
۳-۳- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این ک ن
۴-۳- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
۵-۳- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن
خیابانی
۶-۳- روانشناسی دوران نوجوانی
۱-۶-۳- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان
۲-۶-۳- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان
۷-۳- کودک، معماری و فضا
۱-۷-۳- دریافت حسی و هوشی فضای معماری
۸-۳- معماری برای ک ن
۹-۳- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:
۱-۴- مراکز خارجی:
۱-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی ترکیه
۲-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی کنیا
۳-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی برزیل (شهر مارینگا)
۴-۱-۴- پروژه ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال ۱۹۸۶ تا کنون)
۵-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی هندوستان
۶-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی آفریقای جنوبی
۷-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی کانادا
۲-۴- مراکز داخلی:
۱-۲-۴- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار
۱-۱-۲-۴- موقعیت
۲-۱-۲-۴- اجزاء طرح
۳-۱-۲-۴- معرفی کم و کیف معماری طرح
۲-۲-۴- بازدید و تحلیل مرکز ک ن خیابانی قرنطینه یاسر
۳-۲-۴- بازدید از مراکز بعثت و شبانه‌روزی عاصف
۴-۲-۴- بازدید از مراکز ک ن خیابانی اسماعیل محمدی
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:
۱-۵- موقعیت شهری منطقه ۱۵ تهران
۱-۱-۵- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی
۲-۱-۵- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ن منطقه ۱۵ تهران
۲-۵- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی
۳-۵- زمین پروژه و قابلیتهای آن
۱-۳-۵- ت خاک سایت
۲-۳-۵- آب در منطقه طرح
۳-۳-۵- کوههای متصرف در منطقه طرح
۴-۳-۵- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقه طرح
۵-۳-۵- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا
۶-۳-۵- دسترسیهای سایت
۱۰-۵- چکیده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم:
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیکی:
۱-۶- تعیین برنامه‌ریزی کالبدی سایت
۱-۱-۶- ساختمان اداری
۲-۱-۶- ساختمان خوابگاه
۱-۲-۱-۶- قسمت خوابگاه‌ها
۲-۲-۱-۶- آشپزخانه
۳-۲-۱-۶- محل ذخیره مواد و سردخانه
۴-۲-۱-۶- محل تهیه غذا
۵-۲-۱-۶- محل طبخ
۶-۲-۱-۶- محل غذاخوری
۱-۶-۲-۱-۶- سرو غذا
۲-۶-۲-۱-۶- سرویسها
۷-۲-۱-۶- رختکن و سرویسها
۸-۲-۱-۶- محل پارک ماشین و بار انداز
۹-۲-۱-۶- رختشویخانه
۱-۹-۲-۱-۶- منطقه یا آماده‌سازی
۲-۹-۲-۱-۶- قسمت شستشو
۳-۹-۲-۱-۶- قسمت خشک کن
۴-۹-۲-۱-۶- محل اتوکشی
۳-۱-۶- ساختمان اجتماعات
۱-۳-۱-۶- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)
۲-۳-۱-۶- خانه
۳-۳-۱-۶- کتابخانه
۱-۳-۳-۱-۶- جا برای گذاشتن وسائل
۲-۳-۳-۱-۶- مخزن کتاب
۳-۳-۳-۱-۶- سالن مطالعه
۴-۱-۶- ساختمان آموزشی
۱-۴-۱-۶- گالری
۲-۴-۱-۶- کلاسهای آموزشی
۳-۴-۱-۶- آتلیه‌ها (کلاسهای هنری)
۴-۴-۱-۶- سمعی و بصری
۵-۱-۶- کارگاههای تخصصی
۱-۵-۱-۶- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی کارگاهها
۱-۱-۵-۱-۶- محوطه انبار و نگهداری
۲-۱-۵-۱-۶- محوطه تدریس
۳-۱-۵-۱-۶- ماشین‌آلات
۶-۱-۶- غرفه‌های فروش و تریا
۷-۱-۶- فضاهای سبز و ورزشی
۸-۱-۶- نگهبانی
۲-۶- سازه
۳-۶- تاسیسات
۱-۳-۶- گرمایش
۲-۳-۶- حرارت مرکزی
۳-۳-۶- تهویه
۴-۳-۶- خنک‌سازی مکانیکی
۵-۳-۶- تهویه مطبوع
۴-۶- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم:
توضیح روند طراحی و شکل‌گیری احجام در سایت
فصل هشتم:
نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده ک ن خیابانی (برای دوستی)
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی،سرای دوستی ،مرکز ک ن خیابانی, ید رساله کارشناسی ارشد معماری, رساله برای کارشناسی ارشد معماری, رساله طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه, رساله کارشناسی ارشد معماری, طراحی مجموعه سرای دوستی, طراحی مرکز ک ن خیابانی, مطالعات تطبیقی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی, مط,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز اقامتی و مراقبتی سالمندان با رویکرد روانشناسی رنگ
مطالعات طراحی خانه ای برای سالمندان، رساله خانه ای برای سالمندان
رساله طراحی کمپ و مرکز بازپروری معتادین
رساله طراحی معماری کمپ و کلینیک ترک اعتیاد
رساله کمپ و کلینیک ترک اعتیاد، مطالعات طراحی معماری مرکز بازپروری معتادین
مطالعات طراحی خانه بازی کودک با رویکرد تعاملات اجتماعی ک ن
مطالعات طراحی مهدکودک با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی (مرکز نگهداری،حمایت و بازپروری ن روسپی)
مطالعات خانه سالمندان
مطالعات طراحی مرکز باز‌پروری معتادان رویکرد نقش معماری آب در مرکز
سرای خانه سالمندان در کرمانشاه
پروژه فضای جرم خیز در معماری
پاو وینت مطالعات خانه سالمندان
مطالعات مجتمع ک ن بی س رست
رساله طراحی کمپ معتادین با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مرکز فرهنگی هنری ک ن با رویکرد پرورش خلاقیت درک ن
مطالعات طراحی مهدکودک با رویکرد معماری فضاهای ک نه
مطالعات مرکز کانون تولد دوباره,,,, مرکز ترک اعتیاد, ۱۲۰ص
مطالعات خانه سالمندان به همراه نقشه های اتوکدی کامل
مطالعات طراحی مجتمع ک ن بی س رست

مطالعات طراحی سرای دوستی – مرکز ک ن خیابانی ۲۸۶ صفحهتاریخ ایجاد 14/08/2014 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: ۲۸۶ صفحه ورد قیمت: 16000 تومان حجم فایل: 465 kb تعدادمشاهده 139


مطالعات طراحی سرای دوستی – مرکز ک ن خیابانی ۲۸۶ صفحه

فصل ۱
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه ۱۵، شهرداری تهران واقع می باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار ۱۵ ساله (۱۳۴۴-۱۳۵۹ هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین المللی تهران انجام می یابد. ایستگاه نمایشگاه بین المللی در ارتفاع ۱۵۴۱ متری با عرض جغرافیایی ۵۷ ۳۵ شمالی و طول جغرافیایی ۲۵ ۵۱ قرار گرفته است.
در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.
هدف از این مطالعات دستی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.

مطالعات طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه,رساله طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه,پایان نامه سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی ,برنامه فیزیکی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,مطالعات تطبیقی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی داخلی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی خارجی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,طراحی مرکز ک ن خیابانی,طراحی مجموعه سرای دوستی

۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
در ساده ترین تعریف می توان گفت: ک ن خیابانی، ک نی هستند که از طبیعی ترین حقوق خود بی بهره اند. راب بلسیلی (۱۹۹۹) می نویسد: ک ن خیابانی بخشی از جمعیت عظیم ک ن هستند که در فقر شدیدی بسر می برند، آنها در تمام دنیا در معرض آسیب قرار دارند و حقوقشان تضییع می گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعی ت فیلیپین، تعریف زیر را برای کودک خیابانی استفاده می کنند.
آنها انی هستند که در خیابان زندگی می کنند، یا بخش عمده ای از وقت خود را در خیابانها سپری می نمایند تا خود و خانواده شان زنده بمانند

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و ید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

فصل ۲
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه گیری برای انتخاب موضوع

۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات کاملی صورت گرفته است که نشاندهندة تناسب موضع با سایت است.
با مطالعات اجتماعی و مصاحبه هائی که از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل ۶ رساله انجام گردید. این نکتة مهم کاملاً اشاره شده است.
لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت کلی ک ن خیابانی) به نتیجه گیری اصلی در مورد علت انتخاب پروژه دست ی م.
۲-۲- تعریف کودک
بر اساس مادة ۱ پیمان جهانی کودک (فصل ۳ رساله) هر انسان زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شود.
هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن ۱۸ سالگی و در عین حال امکان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد.
مصالح کودک به عنوان اصلی ترین نکته منظور شده و حداکثر بقاء و رشد کودک تضمین گردد.
در ایران براساس قانون مدنی، پسربچة ۱۴ ساله و ۷ ماهه و دختر بچة ۸ ساله و ۹ ماهه بالغ و در نتیجه کبیر است، در نتیجه با رسیدن به این سنین افراد فوق با همان مجازاتهای قانون بزرگسالان مواجه هستند، هر چند تاکنون چیزی در عمل اجرا نشده است.
از دلائل اهمیت و رسیدگی کودک می توان به :
۱- بهره وری افزودة اقتصادی
۲- صرفه جوئی در مخارج
۳- نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی
۴- تقویت ارزشها
اشاره کرد.
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
در ساده ترین تعریف می توان گفت: ک ن خیابانی، ک نی هستند که از طبیعی ترین حقوق خود بی بهره اند. راب بلسیلی (۱۹۹۹) می نویسد: ک ن خیابانی بخشی از جمعیت عظیم ک ن هستند که در فقر شدیدی بسر می برند، آنها در تمام دنیا در معرض آسیب قرار دارند و حقوقشان تضییع می گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعی ت فیلیپین، تعریف زیر را برای کودک خیابانی استفاده می کنند.
آنها انی هستند که در خیابان زندگی می کنند، یا بخش عمده ای از وقت خود را در خیابانها سپری می نمایند تا خود و خانواده شان زنده بمانند، آنها توسط فرد بزرگسالی مراقبت و س رستی نمی شوند. (همینویی ۱۹۹۶)
یا در تعریف دیگری آمده است: مجموع ک نی که به دلیل کمبود یا فقدان نظارت والدین علاقمندی به تحصیل و گذراندن اوقات در منزل ندارند ول در خیابانها کار و یا زندگی می کنند. (اسفنجاری ۱۳۸۱)
یونیسف (۱۳۸۱) بر اساس تعریف دیگری این ک ن را به دو گروه اصلی زیر تقسیم می کند:
۱- ک ن خیابانی (children “on” the street)
این ک ن در واقع ک ن شاغل در خیابان هستند که برای ب درآمد برای خانواده در خیابان کار می کنند. میزان ارتباط این ک ن با خانواده متفاوت است و ممکن است این ارتباط روزانه یا در حد چند بار در سال باشد. اما به هر حال احساس تعلق به خانواده در این ک ن وجود دارد.
۲- ک ن خیابانی (children “of” the street)
این ک ن گروه کوچکتری از ک ن خیابانی را تشکیل می دهند اما مشکلات پیچیده تری دارند. برای این ک ن خیابان به منزله خانه است و آنها در پی س ناه و غذا هستند و دیگر افراد خیابانی برای آنها حکم خانواده را پیدا کرده اند. این ک ن یا س رستی ندارند و یا در صورت داشتن خانواده به دلیل مسائل مختلف زندگی در خیابان برایشان امن تر از زندگی در خانه است. ک ن رها یا طرد شده و ک ن فراری نیز گاه به عنوان گروهی مجزا مطرح می شوند اما نظر به اینکه در خیلی از موارد راه بازگشتی ندارند و در مدت کوتاهی به ک ن خیابان مبدل می شوند، در بعضی تقسیم بندی ها جزو گروه ک ن خیابان محسوب و منظور می شوند.
لاسک (۱۹۹۲) معتقد است چهار گروه کودک خیابانی وجود دارد:
۱- ک نی که در خیابان کار می کنند ولی از سوی خانواده حمایت می شوند. احتمالاً آنها مدرسه می روند، رفتارهای مجرمانه محدودی دارند و برخی از آنها نیز مصرف می کنند.
۲- ک نی که ارتباط کمتری با خانواده شان دارند و در خیابانها کار می کنند.
۳- ک ن خیابانی که هیچگونه ارتباطی با خانواده شان ندارند (آنها اغلب فرار کرده اند، یتیم هستند و یا طرد شده اند) این ک ن با مؤسسات اجتماعی نظیر مدرسه بیگانه اند و ممکن است به صورت غیرقانونی زندگی کنند. به طوری که حتی قربانی خیابان و آزار شوند.
۴- ک ن خانواده های خیابانی که خانواده آنها نیز در خیابان کار و یا زندگی می کنند.» (به نقل از همینوی، ۱۹۹۶)
بلنک مدل« آشکار- پنهان» را در مورد ک ن خیابانی مطرح می کند: ک ن خیابانی آشکار به ک نی اشاره دارد که به سادگی قابل مشاهده هستند. آنها در خیابانها در قالب اقتصاد غیر رسمی کار می کنند در حالی که گروه پنهان ک نی هستند که مورد استثمار قرار می گیرند. برای مثال به عنوان کارگر خانگی، کارگران کارخانه و سایر کارهای ک ن مشغول هستند یا به ا و یا دیگر تجارتهای غیرقانونی مجبور می شوند. هر چند ک ن خیابانی بیشتر پسر هستند، نوع دوم ک ن خیابانی پنهان را دختران تشکیل می دهند. (همینوی، ۱۹۹۶)
۳-۲- تاریخچة ک ن خیابانی
جنگ جهانی دوم علاوه بر ویرانی ها و صدمات روانی بسیار، اثرات م بی نیز بر وضعیت ک ن گذاشت. به همین دلیل در سال ۱۹۴۹در کنفرانس بین المللی کارشناسان و مدیران جوامع اطفال در بلژیک به موضوع در تعلیم و تربیت و بازگشت دادن اطفال به راه راست در اجتماع پرداخته شد. در این کنفرانس «ژان شازان» قاضی دادگاه اطفال فرانسه در سخنرانی خود تحت عنوان دسته های ضد اجمالی اطفال و بازگشت دادن آنها به محیط و جامعه، از اصطلاح «کودک کوچه» استفاده کرد. وی بر این باور بود که کودک، کوچه را به جهت مشکلات خانوادگی و وضعیت نامطلوب اقتصادی انتخاب می کند. همچنین «ماریا و نتورینی» ایتالیایی- در این کنفرانس سخنرانی خود را با عنوان «اطفال کوچه» ارائه نمود و در آن به ذکر عواملی که موجب رها شدن ک ن در خیابان و ولگردی آنان می شود، پرداخت. در سال ۱۹۵۰ یونسکو مباحث ارائه شده در این کنفرانس را در نشریه ای تحت عنوان «کودک ولگرد» به چاپ رساند. (اسفنجاری ص ۵۰ و ۵۱)
بیسلی (۱۹۹۹) می نویسد: «ک ن خیابانی ابتدا در ای امریکای لاتین و هند ظاهر شدند. علیرغم تلاشهای بسیار تها و سازمانهای غیر تی تعداد ک ن خیابانی در این مناطق هنوز رو به افزایش است. جنگ و اپیدمی بیماری ایدز نیز بر تعداد این ک ن می افزاید. فروپاشی اقتصادی و مالی در کشورهایی مانند اندونزی فقرا را به خیابانها می راند و سببب رها شدن ک ن در خیابانها می شود. پایان کمونیزم نیز شرایطی را بوجود آورد که هیچ شبکه امنیتی برای افراد بیکار یا سایر انی که در وضعیت نامساعد اجتماعی قرار داشتند، باقی نگذاشت. از این رو ایی نظیر مسکو، پترزبورگ، کیف، صوفیه و بخارست نیز با پدیده ک ن خیابانی به طور بی سابقه ای روبرو شدند».
ک ن خیابانی اصطلاحی است که اولین بار رو مه نگاران غربی در دهه ۱۹۸۰ آن را به کار بردند. آنها این اصطلاح را برای گروههای ک نی که همه با قسمت عمده ای از وقت خود را در خیابان می گذراندند، بکار بردند نه برای افرادی با چنین ویژگیهایی. (ظهوری)
در حقیقت قشر بسیار فقیر همیشه، مستعدترین طبقة جامع برای انتخاب شدن توسط آسیبهایی اجتماعی بوده او درصد بالای این طبقه در کشور ما بصورتی طبیعی و بدیهی آسیبهای اجتماعی را افزایش داده است و پدیده های ناموزون و آشکاری همچون کودک خیابانی- اعتیاد – تکدی گری- اء و … را مکرر و به تناوب در چشم شهروندان می نمایاند. (جعفریان ۱۳۸۲)
ردپای ایحاد این ک ن را در ادبیات رئالیست اروپا می توان یافت، الیورتوئیست یکی از قهرمانان چار دیکنز انگلیسی و کاروشن یکی از شخصیتهای رمان بینوایان ویکتور هوگوی فرانسوی، زندگی شبیه ک ن خیابانی امروزی داشتند.
دوران قاجار را به جهت فقر و هلاکت و جهل عمومی می توان دوران اوج تکدی و ولگری در ایران دانست.
فردریچارد زن در وصف گرایان دوران ناصرالدین شاه می نویسد: انسان متعجب می شود که جامه هائی بدان زنندگی چگونه بر پیکرگدایان می چسبد، بعضی از ک ن متکدی به کلی از پوشیدن لباس خودداری می کنند.
۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در جهان
حدود ۷۵% ک ن خیابانی تا حدودی پیوندهای خانوادگی خود را حفظ نموده اند، اما قسمت اعظم زندگی خود را در خیابانها به تکدی، ‏ فروش و زیورالات ارزان قیمت، وا زدن، شستن اتومبیلها و … می گذرانند.
اکثر این ک ن از جهت تحصیلی هرگز از پایة چهارم ابتدائی بیشتر نمی روند و ۲۵% بقیه که کاملاً در خیابانها زندگی می کنند، غالباً در دستة دیگر جدای از بچه های گروه اول قرار دارند. آنها بعنوان بچه های خیابان شناخته می شوند، بدین ترتیب که در ساختمانهای متروک، زی لها و … می خوابند، آنها غالباً به سرقتهای کم اهمیت ، دله ی و خودفروشی متوسل می شوند، اکثراً به مواد استثنایی مثل چسب کفش که به آنها فرار از واقعیت را عرضه می دارد اعتیاد دارند، که این باعث مشکلات جسمی از قبیل ورم ریوی، نارسائی کلیه و آسیب مغزی جبران ناپذیر و مشکلات روانشناختی مثل توهم زدگی برای آنان می شود.
یونیسف گرازش می دهد، بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ کشورهائی با ۲۰% ثرومندترین جمعیت جهان، سهمشان از تولید ناخالص ملی از ۲/۷۶% تا ۷/۸۲% افزایش یافته است و کشورهایی با ضعیف ترین تولید ناخالص ملی سهم خود را با سقوطی از ۳/۲% به ۴/۱% داشته اند. این در حالی است که کازا الیلرنزاد «سازمان حمایت از ک ن خیابانی تشخیص می دهد که فقر و نابرابری اقتصادی جهانی رنج این ک ن را ایجاد نموده است و سازمان در نظر دارد ، امکانات مالی خود را بر تداوم حق انتخاب بچه ها برای اصلاح زندگیشان که بصورت ارائة پناهگاه آزاد خدمات بازپروری، حرفه آموزی و کمک حقوقی است، تمرکز دهد.
۱-۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در ایران
-جانقلی (۱۳۷۸) آورده است: بطور کلی این ک ن بدو دسته عمدة ن و مهاجر تقسیم می شوند که گروه مهاجر بیش از ۶۵% از آمار ک ن خیابانی تهران را تشکیل می دهد دسته بندی آنها از لحاظ گذراندن امور شامل موارد زیر است:
۱- کارگران خیابانی دارای مشاغل راحتی
۲- کارگران خیابانی دارای مشاغل کاذب
۳- ولگردان تلکه گیر و باج گیر
۴- متکدیان
۵- گروه عمده بر همکاران که عموم این ک ن در یک نگاه کلی در آستانة آسیب پذیری و اعمال ضد اجتماعی قرار دارند.
وی آنها را از لحاظ وضعیت اجتماعی و خانوادگی به گروههای زیر تقسیم می کنند:
۱- ک ن تک س رست با مادر
۲- ک ن تک س رست با پدر
۳- ک ن بدون س رست
۵-۲- کودک در خیابان» و «کودک خیابان
کاشفی (۱۳۸۰) ک ن خیابانی را به دو دستة مزبور تقسیم می کند و متعقد است، گروه «کودک خیابان» در مفهوم مذکور قرار می گیرند.
الف- کودک در خیابان:
کودک در خیابان معمولاً در طول روز در خیابان است و شبها به خانه برمی گردد، یعنی هنوز دارای تماس منظم با خانواده است.
در ایران در رابطه با گروه «کودک در خیابان» اصطلاحاتی مانند «بچه های پارک» «بچه معروف » و «بچه های کلوپ» باب شده است.
ب- کودک خیابان:
به اعتقاد بعضی از محققان هنگامی که از ک ن خیابانی در معنای دقیق و صریح کلمه سخن می گوئیم، منظور « ک ن خیابان» هستند.
ک ن خیابانی در خیابان زندگی می کنند، می خوابند و معیشت خویش را از خیابان فراهم می سازد. روابط بسیار کمی با خانوادة خود دارد، یا روابط خود را با آن قطع کرده و یا اصلاً خانواده ای ندارند.
ک ن رها شده، فراری و بعضی از ک ن یتیم بدلیل فوت والدین، جنگ یا ایدز در این گروه قرار دارند.
در رابطه با این گروه اصطلاحات «کارتن خواب» «خیابان گرد» ، «اتوبوس خواب» و «قطار خواب» و «سینما خواب» (البته بقول کاشفی) رایج است.
نکته در اینجاست که اکثریت ک ن خیابانی بی خانمان هستند و نه مجرم و بیشتر آنها بکار اشتغال دارند، بدون اینکه از حمایت لازم برخوردر باشند و در معرض خطرات و انواع مختلف بهره کشی ها قرا ردارند، از ک ن خیابانی برای اء قاچاق و بز اری علیه افراد و اموال بهره برداری می شوند آنها با خطرات زیادی روبرو هستند مانند آزاد و اذیت، امراض مقاربتی، اعتیاد، آسیب در اثر خشونت و مرگ، از طرفی آنها دارای موقعتیهای بسیار کمتری برای رشد و تکامل عاطفی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی هستند.
۶-۲- عوامل مؤثر بر خیابانی شدن ک ن
این عوامل را بدو دستة بیرونی و درونی تقسیم می کنند:
۱-۶-۲- عوامل بیرونی (اجتماعی)
کاشفی (۱۳۸۰) در توضیح عوامل اجتماعی مؤثر بر خیابانی شدن ک ن به موارد زیر اشاره می کند:
۱- فقر وعدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلاف شدید طبقاتی
۲- عدم سیاست گذاری تها در زمینة کنترل جمیعت :
می توان گفت با رشد بیش از حد جمعیت هر ۱۰ سال ۲۰۰ میلیون کودک به جمعیت ک ن خیابانی اضافه می شود.
۳- سیاست گذاری نادرست تها بویژه در رسیدن به تکنولوژی اتمی یا نظامی:
هدایت سرمایه های جامعه بسوی طرحهای نظامی و اتمی مخصوص در کشورهای در حال توسعه بی تردید با کاهش خدمات رفاهی در جامعه همراه خواهد بود.
۴- بی تفاوتی نسبت به اشتغال ک ن و عادی شدن کار ک ن در جامعه.
۵- فاجعه اینجاست که این خیانت را به عنوان واقعیت زندگی بپذیریم.
۶- بحرانهای اقتصادی اجتماعی مثل فروپاشی بلوک شرق
۷- جنگ یا اغت ات داخلی
۸- مهاجرتهای ملی (درون مرزی)
۹- مهاجرتهای بین المللی
۲-۶-۲- عوامل درونی (خانوادگی)
یافته های پژوهش اسفنجاری ۱۳۸۰ بیش از هر چیز بر تأثیر عوامل اقتصادی و فقر خانوادة بر بروز پدیدة ک ن خیابانی تأکید می کند.و………………………….

****************************************************

فهرست مطالب:
عناوین صفحه
مقدمه
فصل اول :
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:
۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران
۲-۱- موقعیت جغرافیائی
۳-۱- موقعیت طبیعی
۴-۱- پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران
۵-۱- ویژگیهای اقلیمی:
۱-۵-۱- دما
۲-۵-۱- میزان بارش
۳-۵-۱- رطوبت نسبی
۴-۵-۱- روزهای یخبندان
۵-۵-۱- روزهای بارانی
۶-۵-۱- باد
۷-۵-۱- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان
۸-۵-۱- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
۹-۵-۱- ارتفاع بناها
۱۰-۶-۱- بررسی و نتیجه گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
۷-۱- احکام و ضوابط طراحی معماری
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه گیری برای انتخاب موضوع:
۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
۲-۲- تعریف کودک
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
۳-۲- تاریخچه ک ن خیابانی
۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در جهان
۱-۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در ایران
۵-۲- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»
۶-۲- عوامل موثر بر خیابانی شدن ک ن
۷-۲- بز اری و بزهدیدگی ک ن خیابانی
۸-۲- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی
۹-۲- وضعیت روانی- اجتماعی ک ن خیابانی
۱-۹-۲- مدرسه (اجتماع)
۲-۹-۲- وضعیت روانی
۳-۹-۲- مشکلات رفتاری
۱۰-۲- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن
۱-۱۰-۲- سازمان بهزیستی
۲-۱۰-۲- شهرداری
۳-۱۰-۲- سازمان بین المللی
۱۱-۲- آمار ک ن خیابانی
۱۲-۲- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی ک ن خیابانی ایران
۱۳-۲- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی
۱۴-۲- نتیجه گیری برای انتخاب موضوع فوق
۱۵-۲- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:
۱-۳- مصاحبه با آقای اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)
۲-۳- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)
۳-۳- مصاحبه با خانم قلی زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این ک ن
۴-۳- مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک
۵-۳- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن
خیابانی
۶-۳- روانشناسی دوران نوجوانی
۱-۶-۳- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان
۲-۶-۳- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان
۷-۳- کودک، معماری و فضا
۱-۷-۳- دریافت حسی و هوشی فضای معماری
۸-۳- معماری برای ک ن
۹-۳- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:
۱-۴- مراکز خارجی:
۱-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی ترکیه
۲-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی کنیا
۳-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی برزیل (شهر مارینگا)
۴-۱-۴- پروژه ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال ۱۹۸۶ تا کنون)
۵-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی هندوستان
۶-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی آفریقای جنوبی
۷-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی کانادا
۲-۴- مراکز داخلی:
۱-۲-۴- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار
۱-۱-۲-۴- موقعیت
۲-۱-۲-۴- اجزاء طرح
۳-۱-۲-۴- معرفی کم و کیف معماری طرح
۲-۲-۴- بازدید و تحلیل مرکز ک ن خیابانی قرنطینه یاسر
۳-۲-۴- بازدید از مراکز بعثت و شبانه روزی عاصف
۴-۲-۴- بازدید از مراکز ک ن خیابانی اسماعیل محمدی
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:
۱-۵- موقعیت شهری منطقه ۱۵ تهران
۱-۱-۵- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی
۲-۱-۵- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده های ن منطقه ۱۵ تهران
۲-۵- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی
۳-۵- زمین پروژه و قابلیتهای آن
۱-۳-۵- ت خاک سایت
۲-۳-۵- آب در منطقه طرح
۳-۳-۵- کوههای متصرف در منطقه طرح
۴-۳-۵- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقه طرح
۵-۳-۵- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا
۶-۳-۵- دسترسیهای سایت
۱۰-۵- چکیده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم:
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه ریزی فیزیکی:
۱-۶- تعیین برنامه ریزی کالبدی سایت
۱-۱-۶- ساختمان اداری
۲-۱-۶- ساختمان خوابگاه
۱-۲-۱-۶- قسمت خوابگاه ها
۲-۲-۱-۶- آشپزخانه
۳-۲-۱-۶- محل ذخیره مواد و سردخانه
۴-۲-۱-۶- محل تهیه غذا
۵-۲-۱-۶- محل طبخ
۶-۲-۱-۶- محل غذاخوری
۱-۶-۲-۱-۶- سرو غذا
۲-۶-۲-۱-۶- سرویسها
۷-۲-۱-۶- رختکن و سرویسها
۸-۲-۱-۶- محل پارک ماشین و بار انداز
۹-۲-۱-۶- رختشویخانه
۱-۹-۲-۱-۶- منطقه یا آماده سازی
۲-۹-۲-۱-۶- قسمت شستشو
۳-۹-۲-۱-۶- قسمت خشک کن
۴-۹-۲-۱-۶- محل اتوکشی
۳-۱-۶- ساختمان اجتماعات
۱-۳-۱-۶- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)
۲-۳-۱-۶- خانه
۳-۳-۱-۶- کتابخانه
۱-۳-۳-۱-۶- جا برای گذاشتن وسائل
۲-۳-۳-۱-۶- مخزن کتاب
۳-۳-۳-۱-۶- سالن مطالعه
۴-۱-۶- ساختمان آموزشی
۱-۴-۱-۶- گالری
۲-۴-۱-۶- کلاسهای آموزشی
۳-۴-۱-۶- آتلیه ها (کلاسهای هنری)
۴-۴-۱-۶- سمعی و بصری
۵-۱-۶- کارگاههای تخصصی
۱-۵-۱-۶- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه ریزی کارگاهها
۱-۱-۵-۱-۶- محوطه انبار و نگهداری
۲-۱-۵-۱-۶- محوطه تدریس
۳-۱-۵-۱-۶- ماشین آلات
۶-۱-۶- غرفه های فروش و تریا
۷-۱-۶- فضاهای سبز و ورزشی
۸-۱-۶- نگهبانی
۲-۶- سازه
۳-۶- تاسیسات
۱-۳-۶- گرمایش
۲-۳-۶- حرارت مرکزی
۳-۳-۶- تهویه
۴-۳-۶- خنک سازی مکانیکی
۵-۳-۶- تهویه مطبوع
۴-۶- نتیجه گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم:
توضیح روند طراحی و شکل گیری احجام در سایت
فصل هشتم:
نقشه های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده ک ن خیابانی (برای دوستی)


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی،سرای دوستی ،مرکز ک ن خیابانی, ید رساله کارشناسی ارشد معماری, رساله برای کارشناسی ارشد معماری, رساله طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه, رساله کارشناسی ارشد معماری, طراحی مجموعه سرای دوستی, طراحی مرکز ک ن خیابانی, مطالعات تطبیقی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی, مط,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز اقامتی و مراقبتی سالمندان با رویکرد روانشناسی رنگ
مطالعات طراحی خانه ای برای سالمندان، رساله خانه ای برای سالمندان
رساله طراحی کمپ و مرکز بازپروری معتادین
رساله طراحی معماری کمپ و کلینیک ترک اعتیاد
رساله کمپ و کلینیک ترک اعتیاد، مطالعات طراحی معماری مرکز بازپروری معتادین
مطالعات طراحی خانه بازی کودک با رویکرد تعاملات اجتماعی ک ن
مطالعات طراحی مهدکودک با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی (مرکز نگهداری،حمایت و بازپروری ن روسپی)
مطالعات خانه سالمندان
مطالعات طراحی مرکز باز پروری معتادان رویکرد نقش معماری آب در مرکز
سرای خانه سالمندان در کرمانشاه
پروژه فضای جرم خیز در معماری
پاو وینت مطالعات خانه سالمندان
مطالعات مجتمع ک ن بی س رست
رساله طراحی کمپ معتادین با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی مرکز فرهنگی هنری ک ن با رویکرد پرورش خلاقیت درک ن
مطالعات طراحی مهدکودک با رویکرد معماری فضاهای ک نه
مطالعات مرکز کانون تولد دوباره,,,, مرکز ترک اعتیاد, ۱۲۰ص
مطالعات خانه سالمندان به همراه نقشه های اتوکدی کامل
مطالعات طراحی مجتمع ک ن بی س رست

رساله خانه امید( مرکز حمایت و نگهداری از ک ن خیابانی)،مطالعات

 

تاریخ ایجاد 15/09/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 260 برگ ورد   قیمت: 16000 تومان   حجم فایل: 17 kb  تعدادمشاهده  198  


فصل ۱
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه
 
محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه ۱۵، شهرداری تهران واقع می‌باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار ۱۵ ساله (۱۳۴۴-۱۳۵۹ هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام می‌یابد. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی در ارتفاع ۱۵۴۱ متری با عرض جغرافیایی ۵۷ ۳۵ شمالی و طول جغرافیایی ۲۵ ۵۱ قرار گرفته است.
در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.
هدف از این مطالعات دستی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می‌توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره‌گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.
 
مطالعات طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه,رساله طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه,پایان نامه سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی ,برنامه فیزیکی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,مطالعات تطبیقی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی داخلی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی خارجی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,طراحی مرکز ک ن خیابانی,طراحی مجموعه سرای دوستی
 
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت: ک ن خیابانی، ک نی هستند که از طبیعی‌ترین حقوق خود بی بهره‌اند. راب بلسیلی (۱۹۹۹) می نویسد: ک ن خیابانی بخشی از جمعیت عظیم ک ن هستند که در فقر شدیدی بسر می‌برند، آنها در تمام دنیا در معرض آسیب قرار دارند و حقوقشان تضییع می‌گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعی ت فیلیپین، تعریف زیر را برای کودک خیابانی استفاده می‌کنند.
آنها انی هستند که در خیابان زندگی می‌کنند، یا بخش عمده‌ای از وقت خود را در خیابانها سپری می‌نمایند تا خود و خانواده‌شان زنده بمانند
 
برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و ید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…
 
فصل ۲
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع
 
۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات کاملی صورت گرفته است که نشاندهندة تناسب موضع با سایت است.
با مطالعات اجتماعی و مصاحبه‌هائی که از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل ۶ رساله انجام گردید. این نکتة مهم کاملاً اشاره شده است.
لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت کلی ک ن خیابانی) به نتیجه‌گیری اصلی در مورد علت انتخاب پروژه دست ی م.
۲-۲- تعریف کودک
بر اساس مادة ۱ پیمان جهانی کودک (فصل ۳ رساله) هر انسان زیر ۱۸ سال کودک تلقی می‌شود.
هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن ۱۸ سالگی و در عین حال امکان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد.
مصالح کودک به عنوان اصلی‌ترین نکته منظور شده و حداکثر بقاء و رشد کودک تضمین گردد.
در ایران براساس قانون مدنی،‌ پسربچة ۱۴ ساله و ۷ ماهه و دختر بچة ۸ ساله و ۹ ماهه بالغ و در نتیجه کبیر است، در نتیجه با رسیدن به این سنین افراد فوق با همان مجازاتهای قانون بزرگسالان مواجه هستند، هر چند تاکنون چیزی در عمل اجرا نشده است.
از دلائل اهمیت و رسیدگی کودک می‌توان به :
۱- بهره‌وری افزودة‌ اقتصادی
۲- صرفه‌جوئی در مخارج
۳- نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی
۴- تقویت ارزشها
اشاره کرد.
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
در ساده‌ترین تعریف می‌توان گفت: ک ن خیابانی، ک نی هستند که از طبیعی‌ترین حقوق خود بی بهره‌اند. راب بلسیلی (۱۹۹۹) می نویسد: ک ن خیابانی بخشی از جمعیت عظیم ک ن هستند که در فقر شدیدی بسر می‌برند، آنها در تمام دنیا در معرض آسیب قرار دارند و حقوقشان تضییع می‌گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعی ت فیلیپین، تعریف زیر را برای کودک خیابانی استفاده می‌کنند.
آنها انی هستند که در خیابان زندگی می‌کنند، یا بخش عمده‌ای از وقت خود را در خیابانها سپری می‌نمایند تا خود و خانواده‌شان زنده بمانند،‌ آنها توسط فرد بزرگسالی مراقبت و س رستی نمی‌شوند. (همینویی ۱۹۹۶)
یا در تعریف دیگری آمده است: مجموع ک نی که به دلیل کمبود یا فقدان نظارت والدین علاقمندی به تحصیل و گذراندن اوقات در منزل ندارند ول در خیابانها کار و یا زندگی می‌کنند. (اسفنجاری ۱۳۸۱)
یونیسف (۱۳۸۱) بر اساس تعریف دیگری این ک ن را به دو گروه اصلی زیر تقسیم می‌کند:
۱- ک ن خیابانی (children “on” the street)
این ک ن در واقع ک ن شاغل در خیابان هستند که برای ب درآمد برای خانواده در خیابان کار می‌کنند. میزان ارتباط این ک ن با خانواده متفاوت است و ممکن است این ارتباط روزانه یا در حد چند بار در سال باشد. اما به هر حال احساس تعلق به خانواده در این ک ن وجود دارد.
۲- ک ن خیابانی (children “of” the street)
این ک ن گروه کوچکتری از ک ن خیابانی را تشکیل می‌دهند اما مشکلات پیچیده‌تری دارند. برای این ک ن خیابان به منزله خانه است و آنها در پی س ناه و غذا هستند و دیگر افراد خیابانی برای آنها حکم خانواده را پیدا کرده‌اند. این ک ن یا س رستی ندارند و یا در صورت داشتن خانواده به دلیل مسائل مختلف زندگی در خیابان برایشان امن‌تر از زندگی در خانه است. ک ن رها یا طرد شده و ک ن فراری نیز گاه به عنوان گروهی مجزا مطرح می‌شوند اما نظر به اینکه در خیلی از موارد راه بازگشتی ندارند و در مدت کوتاهی به ک ن خیابان مبدل می‌شوند،‌ در بعضی تقسیم‌بندی‌ها جزو گروه ک ن خیابان محسوب و منظور می‌شوند.
لاسک (۱۹۹۲) معتقد است چهار گروه کودک خیابانی وجود دارد:
۱- ک نی که در خیابان کار می‌کنند ولی از سوی خانواده حمایت می‌شوند. احتمالاً آنها مدرسه می‌روند،‌ رفتارهای مجرمانه محدودی دارند و برخی از آنها نیز مصرف می‌کنند.
۲- ک نی که ارتباط کمتری با خانواده‌شان دارند و در خیابانها کار می‌کنند.
۳- ک ن خیابانی که هیچگونه ارتباطی با خانواده‌شان ندارند (آنها اغلب فرار کرده‌اند، یتیم هستند و یا طرد شده‌اند) این ک ن با مؤسسات اجتماعی نظیر مدرسه بیگانه‌اند و ممکن است به صورت غیرقانونی زندگی کنند. به طوری که حتی قربانی خیابان و آزار شوند.
۴- ک ن خانواده‌های خیابانی که خانواده آنها نیز در خیابان کار و یا زندگی می‌کنند.» (به نقل از همینوی، ۱۹۹۶)
بلنک مدل« آشکار- پنهان» را در مورد ک ن خیابانی مطرح می‌کند: ک ن خیابانی آشکار به ک نی اشاره دارد که به سادگی قابل مشاهده هستند. آنها در خیابانها در قالب اقتصاد غیر رسمی کار می‌کنند در حالی که گروه پنهان ک نی هستند که مورد استثمار قرار می‌گیرند. برای مثال به عنوان کارگر خانگی،‌ کارگران کارخانه و سایر کارهای ک ن مشغول هستند یا به ا و یا دیگر تجارتهای غیرقانونی مجبور می‌شوند. هر چند ک ن خیابانی بیشتر پسر هستند،‌ نوع دوم ک ن خیابانی پنهان را دختران تشکیل می‌دهند. (همینوی،‌ ۱۹۹۶)
۳-۲- تاریخچة ک ن خیابانی
جنگ جهانی دوم علاوه بر ویرانی‌ها و صدمات روانی بسیار، اثرات م بی نیز بر وضعیت ک ن گذاشت. به همین دلیل در سال ۱۹۴۹در کنفرانس بین‌المللی کارشناسان و مدیران جوامع اطفال در بلژیک به موضوع در تعلیم و تربیت و بازگشت دادن اطفال به راه راست در اجتماع پرداخته شد. در این کنفرانس «ژان شازان» قاضی دادگاه اطفال فرانسه در سخنرانی خود تحت عنوان دسته‌های ضد اجمالی اطفال و بازگشت دادن آنها به محیط و جامعه، از اصطلاح «کودک کوچه» استفاده کرد. وی بر این باور بود که کودک، کوچه را به جهت مشکلات خانوادگی و وضعیت نامطلوب اقتصادی انتخاب می‌کند. همچنین «ماریا و نتورینی» ایتالیایی- در این کنفرانس سخنرانی خود را با عنوان «اطفال کوچه» ارائه نمود و در آن به ذکر عواملی که موجب رها شدن ک ن در خیابان و ولگردی آنان می‌شود، پرداخت. در سال ۱۹۵۰ یونسکو مباحث ارائه شده در این کنفرانس را در نشریه‌ای تحت عنوان «کودک ولگرد» به چاپ رساند. (اسفنجاری ص ۵۰ و ۵۱)
بیسلی (۱۹۹۹) می‌نویسد: «ک ن خیابانی ابتدا در ای امریکای لاتین و هند ظاهر شدند. علیرغم تلاشهای بسیار تها و سازمانهای غیر تی تعداد ک ن خیابانی در این مناطق هنوز رو به افزایش است. جنگ و اپیدمی بیماری ایدز نیز بر تعداد این ک ن می‌افزاید. فروپاشی اقتصادی و مالی در کشورهایی مانند اندونزی فقرا را به خیابانها می‌راند و سببب رها شدن ک ن در خیابانها می‌شود. پایان کمونیزم نیز شرایطی را بوجود آورد که هیچ شبکه امنیتی برای افراد بیکار یا سایر انی که در وضعیت نامساعد اجتماعی قرار داشتند، باقی نگذاشت. از این رو ایی نظیر مسکو، پترزبورگ، کیف،‌ صوفیه و بخارست نیز با پدیده ک ن خیابانی به طور بی‌سابقه‌ای روبرو شدند».
ک ن خیابانی اصطلاحی است که اولین بار رو مه نگاران غربی در دهه ۱۹۸۰ آن را به کار بردند. آنها این اصطلاح را برای گروههای ک نی که همه با قسمت عمده‌ای از وقت خود را در خیابان می‌گذراندند، بکار بردند نه برای افرادی با چنین ویژگیهایی. (ظهوری)
در حقیقت قشر بسیار فقیر همیشه، مستعدترین طبقة جامع برای انتخاب شدن توسط آسیبهایی اجتماعی بوده او درصد بالای این طبقه در کشور ما بصورتی طبیعی و بدیهی آسیبهای اجتماعی را افزایش داده است و پدیده‌های ناموزون و آشکاری همچون کودک خیابانی- اعتیاد – تکدی‌گری- اء و … را مکرر و به تناوب در چشم شهروندان می‌نمایاند. (جعفریان ۱۳۸۲)
ردپای ایحاد این ک ن را در ادبیات رئالیست اروپا می‌توان یافت،‌ الیورتوئیست یکی از قهرمانان چار دیکنز انگلیسی و کاروشن یکی از شخصیتهای رمان بینوایان ویکتور هوگوی فرانسوی، زندگی شبیه ک ن خیابانی امروزی داشتند.
دوران قاجار را به جهت فقر و هلاکت و جهل عمومی می‌توان دوران اوج تکدی و ولگری در ایران دانست.
فردریچارد زن در وصف گرایان دوران ناصرالدین شاه می‌نویسد: انسان متعجب می‌شود که جامه‌هائی بدان زنندگی چگونه بر پیکرگدایان می‌چسبد، بعضی از ک ن متکدی به کلی از پوشیدن لباس خودداری می‌کنند.
۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در جهان
حدود ۷۵% ک ن خیابانی تا حدودی پیوندهای خانوادگی خود را حفظ نموده‌اند، اما قسمت اعظم زندگی خود را در خیابانها به تکدی،‌‏ فروش و زیورالات ارزان قیمت، وا زدن،‌ شستن اتومبیلها و … می‌گذرانند.
اکثر این ک ن از جهت تحصیلی هرگز از پایة چهارم ابتدائی بیشتر نمی‌‌روند و ۲۵% بقیه که کاملاً در خیابانها زندگی‌می‌کنند،‌ غالباً در دستة دیگر جدای از بچه‌های گروه اول قرار دارند. آنها بعنوان بچه‌های خیابان شناخته می‌شوند،‌ بدین ترتیب که در ساختمانهای متروک، زی لها و … می خوابند، آنها غالباً به سرقتهای کم اهمیت ، دله ی و خودفروشی متوسل می‌شوند،‌ اکثراً به مواد استثنایی مثل چسب کفش که به آنها فرار از واقعیت را عرضه می‌دارد اعتیاد دارند، که این باعث مشکلات جسمی از قبیل ورم ریوی، نارسائی کلیه و آسیب مغزی جبران ناپذیر و مشکلات روانشناختی مثل توهم زدگی برای آنان می‌شود.
یونیسف گرازش می‌دهد، بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ کشورهائی با ۲۰% ثرومندترین جمعیت جهان، سهمشان از تولید ناخالص ملی از ۲/۷۶% تا ۷/۸۲% افزایش یافته است و کشورهایی با ضعیف‌ترین تولید ناخالص ملی سهم خود را با سقوطی از ۳/۲% به ۴/۱% داشته‌‌اند. این در حالی است که کازا الیلرنزاد «سازمان حمایت از ک ن خیابانی تشخیص می‌دهد که فقر و نابرابری اقتصادی جهانی رنج این ک ن را ایجاد نموده است و سازمان در نظر دارد ، امکانات مالی خود را بر تداوم حق انتخاب بچه‌ها برای اصلاح زندگیشان که بصورت ارائة‌ پناهگاه آزاد خدمات بازپروری، حرفه‌آموزی و کمک حقوقی است، تمرکز دهد.
۱-۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در ایران
-جانقلی (۱۳۷۸) آورده است: بطور کلی این ک ن بدو دسته عمدة‌ ن و مهاجر تقسیم می‌شوند که گروه مهاجر بیش از ۶۵% از آمار ک ن خیابانی تهران را تشکیل می‌دهد دسته بندی آنها از لحاظ گذراندن امور شامل موارد زیر است:‌
۱- کارگران خیابانی دارای مشاغل راحتی
۲- کارگران خیابانی دارای مشاغل کاذب
۳- ولگردان تلکه گیر و باج گیر
۴- متکدیان
۵- گروه عمده بر همکاران که عموم این ک ن در یک نگاه کلی در آستانة آسیب‌پذیری و اعمال ضد اجتماعی قرار دارند.
وی آنها را از لحاظ وضعیت اجتماعی و خانوادگی به گروههای زیر تقسیم می‌کنند:
۱- ک ن تک س رست با مادر
۲- ک ن تک س رست با پدر
۳- ک ن بدون س رست
۵-۲- کودک در خیابان» و «کودک خیابان
کاشفی (۱۳۸۰) ک ن خیابانی را به دو دستة مزبور تقسیم می‌کند و متعقد است، گروه «کودک خیابان» در مفهوم مذکور قرار می‌گیرند.
الف- کودک در خیابان:
کودک در خیابان معمولاً در طول روز در خیابان است و شبها به خانه برمی‌گردد، یعنی هنوز دارای تماس منظم با خانواده است.
در ایران در رابطه با گروه «کودک در خیابان» اصطلاحاتی مانند «بچه‌های پارک» «بچه معروف » و «بچه‌های کلوپ» باب شده است.
ب- کودک خیابان:
به اعتقاد بعضی از محققان هنگامی که از ک ن خیابانی در معنای دقیق و صریح کلمه سخن‌ می‌‌گوئیم،‌ منظور « ک ن خیابان» هستند.
ک ن خیابانی در خیابان زندگی می‌کنند، می‌خوابند و معیشت خویش را از خیابان فراهم می‌سازد. روابط بسیار کمی با خانوادة خود دارد، یا روابط خود را با آن قطع کرده و یا اصلاً خانواده‌ای ندارند.
ک ن رها شده، فراری و بعضی از ک ن یتیم بدلیل فوت والدین، جنگ یا ایدز در این گروه قرار دارند.
در رابطه با این گروه اصطلاحات «کارتن خواب» «خیابان گرد» ، «اتوبوس خواب» و «قطار خواب» و «سینما خواب» (البته بقول کاشفی) رایج است.
نکته در اینجاست که اکثریت ک ن خیابانی بی خانمان هستند و نه مجرم و بیشتر آنها بکار اشتغال دارند،‌ بدون اینکه از حمایت لازم برخوردر باشند و در معرض خطرات و انواع مختلف بهره‌کشی‌ها قرا ردارند، ‌از ک ن خیابانی برای اء قاچاق و بز اری علیه افراد و اموال بهره‌برداری می شوند آنها با خطرات زیادی روبرو هستند مانند آزاد و اذیت، امراض مقاربتی،‌ اعتیاد،‌ آسیب در اثر خشونت و مرگ،‌ از طرفی آنها دارای موقعتیهای بسیار کمتری برای رشد و تکامل عاطفی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی هستند.
۶-۲- عوامل مؤثر بر خیابانی شدن ک ن
این عوامل را بدو دستة بیرونی و درونی تقسیم می‌کنند:
۱-۶-۲- عوامل بیرونی (اجتماعی)
کاشفی (۱۳۸۰) در توضیح عوامل اجتماعی مؤثر بر خیابانی شدن ک ن به موارد زیر اشاره می‌کند:
۱- فقر وعدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلاف شدید طبقاتی
۲- عدم سیاست‌گذاری تها در زمینة کنترل جمیعت :
می‌توان گفت با رشد بیش از حد جمعیت هر ۱۰ سال ۲۰۰ میلیون کودک به جمعیت ک ن خیابانی اضافه می‌شود.
۳- سیاست‌گذاری نادرست تها بویژه در رسیدن به تکنولوژی اتمی یا نظامی:
هدایت سرمایه‌های جامعه بسوی طرحهای نظامی و اتمی مخصوص در کشورهای در حال توسعه بی تردید با کاهش خدمات رفاهی در جامعه همراه خواهد بود.
۴- بی‌تفاوتی نسبت به اشتغال ک ن و عادی شدن کار ک ن در جامعه.
۵- فاجعه اینجاست که این خیانت را به عنوان واقعیت زندگی بپذیریم.
۶- بحرانهای اقتصادی اجتماعی مثل فروپاشی بلوک شرق
۷- جنگ یا اغت ات داخلی
۸- مهاجرتهای ملی (درون مرزی)
۹- مهاجرتهای بین المللی
۲-۶-۲- عوامل درونی (خانوادگی)
یافته‌های پژوهش اسفنجاری ۱۳۸۰ بیش از هر چیز بر تأثیر عوامل اقتصادی و فقر خانوادة بر بروز پدیدة‌ ک ن خیابانی تأکید می‌کند.
 
 
 
و………………………….
 
****************************************************
 
فهرست مطالب:
عناوین صفحه
مقدمه
فصل اول :
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:
۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران
۲-۱- موقعیت جغرافیائی
۳-۱- موقعیت طبیعی
۴-۱- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران
۵-۱- ویژگیهای اقلیمی:
۱-۵-۱- دما
۲-۵-۱- میزان بارش
۳-۵-۱- رطوبت نسبی
۴-۵-۱- روزهای یخبندان
۵-۵-۱- روزهای بارانی
۶-۵-۱- باد
۷-۵-۱- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان
۸-۵-۱- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
۹-۵-۱- ارتفاع بناها
۱۰-۶-۱- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
۷-۱- احکام و ضوابط طراحی معماری
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:
۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
۲-۲- تعریف کودک
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
۳-۲- تاریخچه ک ن خیابانی
۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در جهان
۱-۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در ایران
۵-۲- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»
۶-۲- عوامل موثر بر خیابانی شدن ک ن
۷-۲- بز اری و بزهدیدگی ک ن خیابانی
۸-۲- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی
۹-۲- وضعیت روانی- اجتماعی ک ن خیابانی
۱-۹-۲- مدرسه (اجتماع)
۲-۹-۲- وضعیت روانی
۳-۹-۲- مشکلات رفتاری
۱۰-۲- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن
۱-۱۰-۲- سازمان بهزیستی
۲-۱۰-۲- شهرداری
۳-۱۰-۲- سازمان بین‌المللی
۱۱-۲- آمار ک ن خیابانی
۱۲-۲- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی ک ن خیابانی ایران
۱۳-۲- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی
۱۴-۲- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق
۱۵-۲- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:
۱-۳- مصاحبه با آقای اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)
۲-۳- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)
۳-۳- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این ک ن
۴-۳- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک
۵-۳- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن
خیابانی
۶-۳- روانشناسی دوران نوجوانی
۱-۶-۳- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان
۲-۶-۳- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان
۷-۳- کودک، معماری و فضا
۱-۷-۳- دریافت حسی و هوشی فضای معماری
۸-۳- معماری برای ک ن
۹-۳- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:
۱-۴- مراکز خارجی:
۱-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی ترکیه
۲-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی کنیا
۳-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی برزیل (شهر مارینگا)
۴-۱-۴- پروژه ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال ۱۹۸۶ تا کنون)
۵-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی هندوستان
۶-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی آفریقای جنوبی
۷-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی کانادا
۲-۴- مراکز داخلی:
۱-۲-۴- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار
۱-۱-۲-۴- موقعیت
۲-۱-۲-۴- اجزاء طرح
۳-۱-۲-۴- معرفی کم و کیف معماری طرح
۲-۲-۴- بازدید و تحلیل مرکز ک ن خیابانی قرنطینه یاسر
۳-۲-۴- بازدید از مراکز بعثت و شبانه‌روزی عاصف
۴-۲-۴- بازدید از مراکز ک ن خیابانی اسماعیل محمدی
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:
۱-۵- موقعیت شهری منطقه ۱۵ تهران
۱-۱-۵- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی
۲-۱-۵- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ن منطقه ۱۵ تهران
۲-۵- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی
۳-۵- زمین پروژه و قابلیتهای آن
۱-۳-۵- ت خاک سایت
۲-۳-۵- آب در منطقه طرح
۳-۳-۵- کوههای متصرف در منطقه طرح
۴-۳-۵- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقه طرح
۵-۳-۵- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا
۶-۳-۵- دسترسیهای سایت
۱۰-۵- چکیده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم:
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیکی:
۱-۶- تعیین برنامه‌ریزی کالبدی سایت
۱-۱-۶- ساختمان اداری
۲-۱-۶- ساختمان خوابگاه
۱-۲-۱-۶- قسمت خوابگاه‌ها
۲-۲-۱-۶- آشپزخانه
۳-۲-۱-۶- محل ذخیره مواد و سردخانه
۴-۲-۱-۶- محل تهیه غذا
۵-۲-۱-۶- محل طبخ
۶-۲-۱-۶- محل غذاخوری
۱-۶-۲-۱-۶- سرو غذا
۲-۶-۲-۱-۶- سرویسها
۷-۲-۱-۶- رختکن و سرویسها
۸-۲-۱-۶- محل پارک ماشین و بار انداز
۹-۲-۱-۶- رختشویخانه
۱-۹-۲-۱-۶- منطقه یا آماده‌سازی
۲-۹-۲-۱-۶- قسمت شستشو
۳-۹-۲-۱-۶- قسمت خشک کن
۴-۹-۲-۱-۶- محل اتوکشی
۳-۱-۶- ساختمان اجتماعات
۱-۳-۱-۶- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)
۲-۳-۱-۶- خانه
۳-۳-۱-۶- کتابخانه
۱-۳-۳-۱-۶- جا برای گذاشتن وسائل
۲-۳-۳-۱-۶- مخزن کتاب
۳-۳-۳-۱-۶- سالن مطالعه
۴-۱-۶- ساختمان آموزشی
۱-۴-۱-۶- گالری
۲-۴-۱-۶- کلاسهای آموزشی
۳-۴-۱-۶- آتلیه‌ها (کلاسهای هنری)
۴-۴-۱-۶- سمعی و بصری
۵-۱-۶- کارگاههای تخصصی
۱-۵-۱-۶- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی کارگاهها
۱-۱-۵-۱-۶- محوطه انبار و نگهداری
۲-۱-۵-۱-۶- محوطه تدریس
۳-۱-۵-۱-۶- ماشین‌آلات
۶-۱-۶- غرفه‌های فروش و تریا
۷-۱-۶- فضاهای سبز و ورزشی
۸-۱-۶- نگهبانی
۲-۶- سازه
۳-۶- تاسیسات
۱-۳-۶- گرمایش
۲-۳-۶- حرارت مرکزی
۳-۳-۶- تهویه
۴-۳-۶- خنک‌سازی مکانیکی
۵-۳-۶- تهویه مطبوع
۴-۶- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم:
توضیح روند طراحی و شکل‌گیری احجام در سایت
فصل هشتم:
نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده ک ن خیابانی (برای دوستی)
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله خانه امید ,مرکز حمایت و نگهداری ,از ک ن خیابانی ,مطالعات , بازدید و تحلیل ,مرکز ک ن خیابانی ,قرنطینه یاسر , بازدید از ,مراکز بعثت , شبانه‌روزی عاصف ,بازدید از ,مراکز ک ن ,خیابانی اسماعیل محمدی ,فصل اول : ,مطالعات اق,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله طراحی مرکز خلاقیت ک ن
مطالعات معماری مرکز ترک اعتیاد ،طراحی کمپ ترک اعتیاد
مطالعات طراحی خانه ای برای سالمندان، رساله خانه ای برای سالمندان
رساله طراحی کمپ و مرکز بازپروری معتادین
رساله کمپ و کلینیک ترک اعتیاد، مطالعات طراحی معماری مرکز بازپروری معتادین
مطالعات طراحی خانه بازی کودک با رویکرد تعاملات اجتماعی ک ن
مطالعات طراحی کمپ ترک اعتیاد با رویکرد زمینه گرا
رساله خانه سالمندان و مطالعات کامل خانه سامندان (طرح نهایی خانه سالمندان)
مطالعات طراحی مجتمع ک ن بی س رست

رساله خانه امید( مرکز حمایت و نگهداری از ک ن خیابانی)،مطالعاتتاریخ ایجاد 15/09/2015 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 260 برگ ورد قیمت: 16000 تومان حجم فایل: 17 kb تعدادمشاهده 198


فصل ۱
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه ۱۵، شهرداری تهران واقع می باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار ۱۵ ساله (۱۳۴۴-۱۳۵۹ هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین المللی تهران انجام می یابد. ایستگاه نمایشگاه بین المللی در ارتفاع ۱۵۴۱ متری با عرض جغرافیایی ۵۷ ۳۵ شمالی و طول جغرافیایی ۲۵ ۵۱ قرار گرفته است.
در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.
هدف از این مطالعات دستی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.

مطالعات طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه,رساله طراحی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی 286 صفحه,پایان نامه سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی ,برنامه فیزیکی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,مطالعات تطبیقی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی داخلی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی خارجی سرای دوستی - مرکز ک ن خیابانی,طراحی مرکز ک ن خیابانی,طراحی مجموعه سرای دوستی

۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
در ساده ترین تعریف می توان گفت: ک ن خیابانی، ک نی هستند که از طبیعی ترین حقوق خود بی بهره اند. راب بلسیلی (۱۹۹۹) می نویسد: ک ن خیابانی بخشی از جمعیت عظیم ک ن هستند که در فقر شدیدی بسر می برند، آنها در تمام دنیا در معرض آسیب قرار دارند و حقوقشان تضییع می گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعی ت فیلیپین، تعریف زیر را برای کودک خیابانی استفاده می کنند.
آنها انی هستند که در خیابان زندگی می کنند، یا بخش عمده ای از وقت خود را در خیابانها سپری می نمایند تا خود و خانواده شان زنده بمانند

برای توضیحات بیشتر و مشاهده فهرست مطالب و ید رساله به ادامه مطلب مراجعه نمائید…

فصل ۲
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه گیری برای انتخاب موضوع

۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات کاملی صورت گرفته است که نشاندهندة تناسب موضع با سایت است.
با مطالعات اجتماعی و مصاحبه هائی که از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل ۶ رساله انجام گردید. این نکتة مهم کاملاً اشاره شده است.
لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت کلی ک ن خیابانی) به نتیجه گیری اصلی در مورد علت انتخاب پروژه دست ی م.
۲-۲- تعریف کودک
بر اساس مادة ۱ پیمان جهانی کودک (فصل ۳ رساله) هر انسان زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شود.
هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن ۱۸ سالگی و در عین حال امکان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد.
مصالح کودک به عنوان اصلی ترین نکته منظور شده و حداکثر بقاء و رشد کودک تضمین گردد.
در ایران براساس قانون مدنی، پسربچة ۱۴ ساله و ۷ ماهه و دختر بچة ۸ ساله و ۹ ماهه بالغ و در نتیجه کبیر است، در نتیجه با رسیدن به این سنین افراد فوق با همان مجازاتهای قانون بزرگسالان مواجه هستند، هر چند تاکنون چیزی در عمل اجرا نشده است.
از دلائل اهمیت و رسیدگی کودک می توان به :
۱- بهره وری افزودة اقتصادی
۲- صرفه جوئی در مخارج
۳- نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی
۴- تقویت ارزشها
اشاره کرد.
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
در ساده ترین تعریف می توان گفت: ک ن خیابانی، ک نی هستند که از طبیعی ترین حقوق خود بی بهره اند. راب بلسیلی (۱۹۹۹) می نویسد: ک ن خیابانی بخشی از جمعیت عظیم ک ن هستند که در فقر شدیدی بسر می برند، آنها در تمام دنیا در معرض آسیب قرار دارند و حقوقشان تضییع می گردد دپارتمان رفاه و توسعة اجتماعی ت فیلیپین، تعریف زیر را برای کودک خیابانی استفاده می کنند.
آنها انی هستند که در خیابان زندگی می کنند، یا بخش عمده ای از وقت خود را در خیابانها سپری می نمایند تا خود و خانواده شان زنده بمانند، آنها توسط فرد بزرگسالی مراقبت و س رستی نمی شوند. (همینویی ۱۹۹۶)
یا در تعریف دیگری آمده است: مجموع ک نی که به دلیل کمبود یا فقدان نظارت والدین علاقمندی به تحصیل و گذراندن اوقات در منزل ندارند ول در خیابانها کار و یا زندگی می کنند. (اسفنجاری ۱۳۸۱)
یونیسف (۱۳۸۱) بر اساس تعریف دیگری این ک ن را به دو گروه اصلی زیر تقسیم می کند:
۱- ک ن خیابانی (children “on” the street)
این ک ن در واقع ک ن شاغل در خیابان هستند که برای ب درآمد برای خانواده در خیابان کار می کنند. میزان ارتباط این ک ن با خانواده متفاوت است و ممکن است این ارتباط روزانه یا در حد چند بار در سال باشد. اما به هر حال احساس تعلق به خانواده در این ک ن وجود دارد.
۲- ک ن خیابانی (children “of” the street)
این ک ن گروه کوچکتری از ک ن خیابانی را تشکیل می دهند اما مشکلات پیچیده تری دارند. برای این ک ن خیابان به منزله خانه است و آنها در پی س ناه و غذا هستند و دیگر افراد خیابانی برای آنها حکم خانواده را پیدا کرده اند. این ک ن یا س رستی ندارند و یا در صورت داشتن خانواده به دلیل مسائل مختلف زندگی در خیابان برایشان امن تر از زندگی در خانه است. ک ن رها یا طرد شده و ک ن فراری نیز گاه به عنوان گروهی مجزا مطرح می شوند اما نظر به اینکه در خیلی از موارد راه بازگشتی ندارند و در مدت کوتاهی به ک ن خیابان مبدل می شوند، در بعضی تقسیم بندی ها جزو گروه ک ن خیابان محسوب و منظور می شوند.
لاسک (۱۹۹۲) معتقد است چهار گروه کودک خیابانی وجود دارد:
۱- ک نی که در خیابان کار می کنند ولی از سوی خانواده حمایت می شوند. احتمالاً آنها مدرسه می روند، رفتارهای مجرمانه محدودی دارند و برخی از آنها نیز مصرف می کنند.
۲- ک نی که ارتباط کمتری با خانواده شان دارند و در خیابانها کار می کنند.
۳- ک ن خیابانی که هیچگونه ارتباطی با خانواده شان ندارند (آنها اغلب فرار کرده اند، یتیم هستند و یا طرد شده اند) این ک ن با مؤسسات اجتماعی نظیر مدرسه بیگانه اند و ممکن است به صورت غیرقانونی زندگی کنند. به طوری که حتی قربانی خیابان و آزار شوند.
۴- ک ن خانواده های خیابانی که خانواده آنها نیز در خیابان کار و یا زندگی می کنند.» (به نقل از همینوی، ۱۹۹۶)
بلنک مدل« آشکار- پنهان» را در مورد ک ن خیابانی مطرح می کند: ک ن خیابانی آشکار به ک نی اشاره دارد که به سادگی قابل مشاهده هستند. آنها در خیابانها در قالب اقتصاد غیر رسمی کار می کنند در حالی که گروه پنهان ک نی هستند که مورد استثمار قرار می گیرند. برای مثال به عنوان کارگر خانگی، کارگران کارخانه و سایر کارهای ک ن مشغول هستند یا به ا و یا دیگر تجارتهای غیرقانونی مجبور می شوند. هر چند ک ن خیابانی بیشتر پسر هستند، نوع دوم ک ن خیابانی پنهان را دختران تشکیل می دهند. (همینوی، ۱۹۹۶)
۳-۲- تاریخچة ک ن خیابانی
جنگ جهانی دوم علاوه بر ویرانی ها و صدمات روانی بسیار، اثرات م بی نیز بر وضعیت ک ن گذاشت. به همین دلیل در سال ۱۹۴۹در کنفرانس بین المللی کارشناسان و مدیران جوامع اطفال در بلژیک به موضوع در تعلیم و تربیت و بازگشت دادن اطفال به راه راست در اجتماع پرداخته شد. در این کنفرانس «ژان شازان» قاضی دادگاه اطفال فرانسه در سخنرانی خود تحت عنوان دسته های ضد اجمالی اطفال و بازگشت دادن آنها به محیط و جامعه، از اصطلاح «کودک کوچه» استفاده کرد. وی بر این باور بود که کودک، کوچه را به جهت مشکلات خانوادگی و وضعیت نامطلوب اقتصادی انتخاب می کند. همچنین «ماریا و نتورینی» ایتالیایی- در این کنفرانس سخنرانی خود را با عنوان «اطفال کوچه» ارائه نمود و در آن به ذکر عواملی که موجب رها شدن ک ن در خیابان و ولگردی آنان می شود، پرداخت. در سال ۱۹۵۰ یونسکو مباحث ارائه شده در این کنفرانس را در نشریه ای تحت عنوان «کودک ولگرد» به چاپ رساند. (اسفنجاری ص ۵۰ و ۵۱)
بیسلی (۱۹۹۹) می نویسد: «ک ن خیابانی ابتدا در ای امریکای لاتین و هند ظاهر شدند. علیرغم تلاشهای بسیار تها و سازمانهای غیر تی تعداد ک ن خیابانی در این مناطق هنوز رو به افزایش است. جنگ و اپیدمی بیماری ایدز نیز بر تعداد این ک ن می افزاید. فروپاشی اقتصادی و مالی در کشورهایی مانند اندونزی فقرا را به خیابانها می راند و سببب رها شدن ک ن در خیابانها می شود. پایان کمونیزم نیز شرایطی را بوجود آورد که هیچ شبکه امنیتی برای افراد بیکار یا سایر انی که در وضعیت نامساعد اجتماعی قرار داشتند، باقی نگذاشت. از این رو ایی نظیر مسکو، پترزبورگ، کیف، صوفیه و بخارست نیز با پدیده ک ن خیابانی به طور بی سابقه ای روبرو شدند».
ک ن خیابانی اصطلاحی است که اولین بار رو مه نگاران غربی در دهه ۱۹۸۰ آن را به کار بردند. آنها این اصطلاح را برای گروههای ک نی که همه با قسمت عمده ای از وقت خود را در خیابان می گذراندند، بکار بردند نه برای افرادی با چنین ویژگیهایی. (ظهوری)
در حقیقت قشر بسیار فقیر همیشه، مستعدترین طبقة جامع برای انتخاب شدن توسط آسیبهایی اجتماعی بوده او درصد بالای این طبقه در کشور ما بصورتی طبیعی و بدیهی آسیبهای اجتماعی را افزایش داده است و پدیده های ناموزون و آشکاری همچون کودک خیابانی- اعتیاد – تکدی گری- اء و … را مکرر و به تناوب در چشم شهروندان می نمایاند. (جعفریان ۱۳۸۲)
ردپای ایحاد این ک ن را در ادبیات رئالیست اروپا می توان یافت، الیورتوئیست یکی از قهرمانان چار دیکنز انگلیسی و کاروشن یکی از شخصیتهای رمان بینوایان ویکتور هوگوی فرانسوی، زندگی شبیه ک ن خیابانی امروزی داشتند.
دوران قاجار را به جهت فقر و هلاکت و جهل عمومی می توان دوران اوج تکدی و ولگری در ایران دانست.
فردریچارد زن در وصف گرایان دوران ناصرالدین شاه می نویسد: انسان متعجب می شود که جامه هائی بدان زنندگی چگونه بر پیکرگدایان می چسبد، بعضی از ک ن متکدی به کلی از پوشیدن لباس خودداری می کنند.
۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در جهان
حدود ۷۵% ک ن خیابانی تا حدودی پیوندهای خانوادگی خود را حفظ نموده اند، اما قسمت اعظم زندگی خود را در خیابانها به تکدی، ‏ فروش و زیورالات ارزان قیمت، وا زدن، شستن اتومبیلها و … می گذرانند.
اکثر این ک ن از جهت تحصیلی هرگز از پایة چهارم ابتدائی بیشتر نمی روند و ۲۵% بقیه که کاملاً در خیابانها زندگی می کنند، غالباً در دستة دیگر جدای از بچه های گروه اول قرار دارند. آنها بعنوان بچه های خیابان شناخته می شوند، بدین ترتیب که در ساختمانهای متروک، زی لها و … می خوابند، آنها غالباً به سرقتهای کم اهمیت ، دله ی و خودفروشی متوسل می شوند، اکثراً به مواد استثنایی مثل چسب کفش که به آنها فرار از واقعیت را عرضه می دارد اعتیاد دارند، که این باعث مشکلات جسمی از قبیل ورم ریوی، نارسائی کلیه و آسیب مغزی جبران ناپذیر و مشکلات روانشناختی مثل توهم زدگی برای آنان می شود.
یونیسف گرازش می دهد، بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ کشورهائی با ۲۰% ثرومندترین جمعیت جهان، سهمشان از تولید ناخالص ملی از ۲/۷۶% تا ۷/۸۲% افزایش یافته است و کشورهایی با ضعیف ترین تولید ناخالص ملی سهم خود را با سقوطی از ۳/۲% به ۴/۱% داشته اند. این در حالی است که کازا الیلرنزاد «سازمان حمایت از ک ن خیابانی تشخیص می دهد که فقر و نابرابری اقتصادی جهانی رنج این ک ن را ایجاد نموده است و سازمان در نظر دارد ، امکانات مالی خود را بر تداوم حق انتخاب بچه ها برای اصلاح زندگیشان که بصورت ارائة پناهگاه آزاد خدمات بازپروری، حرفه آموزی و کمک حقوقی است، تمرکز دهد.
۱-۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در ایران
-جانقلی (۱۳۷۸) آورده است: بطور کلی این ک ن بدو دسته عمدة ن و مهاجر تقسیم می شوند که گروه مهاجر بیش از ۶۵% از آمار ک ن خیابانی تهران را تشکیل می دهد دسته بندی آنها از لحاظ گذراندن امور شامل موارد زیر است:
۱- کارگران خیابانی دارای مشاغل راحتی
۲- کارگران خیابانی دارای مشاغل کاذب
۳- ولگردان تلکه گیر و باج گیر
۴- متکدیان
۵- گروه عمده بر همکاران که عموم این ک ن در یک نگاه کلی در آستانة آسیب پذیری و اعمال ضد اجتماعی قرار دارند.
وی آنها را از لحاظ وضعیت اجتماعی و خانوادگی به گروههای زیر تقسیم می کنند:
۱- ک ن تک س رست با مادر
۲- ک ن تک س رست با پدر
۳- ک ن بدون س رست
۵-۲- کودک در خیابان» و «کودک خیابان
کاشفی (۱۳۸۰) ک ن خیابانی را به دو دستة مزبور تقسیم می کند و متعقد است، گروه «کودک خیابان» در مفهوم مذکور قرار می گیرند.
الف- کودک در خیابان:
کودک در خیابان معمولاً در طول روز در خیابان است و شبها به خانه برمی گردد، یعنی هنوز دارای تماس منظم با خانواده است.
در ایران در رابطه با گروه «کودک در خیابان» اصطلاحاتی مانند «بچه های پارک» «بچه معروف » و «بچه های کلوپ» باب شده است.
ب- کودک خیابان:
به اعتقاد بعضی از محققان هنگامی که از ک ن خیابانی در معنای دقیق و صریح کلمه سخن می گوئیم، منظور « ک ن خیابان» هستند.
ک ن خیابانی در خیابان زندگی می کنند، می خوابند و معیشت خویش را از خیابان فراهم می سازد. روابط بسیار کمی با خانوادة خود دارد، یا روابط خود را با آن قطع کرده و یا اصلاً خانواده ای ندارند.
ک ن رها شده، فراری و بعضی از ک ن یتیم بدلیل فوت والدین، جنگ یا ایدز در این گروه قرار دارند.
در رابطه با این گروه اصطلاحات «کارتن خواب» «خیابان گرد» ، «اتوبوس خواب» و «قطار خواب» و «سینما خواب» (البته بقول کاشفی) رایج است.
نکته در اینجاست که اکثریت ک ن خیابانی بی خانمان هستند و نه مجرم و بیشتر آنها بکار اشتغال دارند، بدون اینکه از حمایت لازم برخوردر باشند و در معرض خطرات و انواع مختلف بهره کشی ها قرا ردارند، از ک ن خیابانی برای اء قاچاق و بز اری علیه افراد و اموال بهره برداری می شوند آنها با خطرات زیادی روبرو هستند مانند آزاد و اذیت، امراض مقاربتی، اعتیاد، آسیب در اثر خشونت و مرگ، از طرفی آنها دارای موقعتیهای بسیار کمتری برای رشد و تکامل عاطفی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی هستند.
۶-۲- عوامل مؤثر بر خیابانی شدن ک ن
این عوامل را بدو دستة بیرونی و درونی تقسیم می کنند:
۱-۶-۲- عوامل بیرونی (اجتماعی)
کاشفی (۱۳۸۰) در توضیح عوامل اجتماعی مؤثر بر خیابانی شدن ک ن به موارد زیر اشاره می کند:
۱- فقر وعدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه و وجود اختلاف شدید طبقاتی
۲- عدم سیاست گذاری تها در زمینة کنترل جمیعت :
می توان گفت با رشد بیش از حد جمعیت هر ۱۰ سال ۲۰۰ میلیون کودک به جمعیت ک ن خیابانی اضافه می شود.
۳- سیاست گذاری نادرست تها بویژه در رسیدن به تکنولوژی اتمی یا نظامی:
هدایت سرمایه های جامعه بسوی طرحهای نظامی و اتمی مخصوص در کشورهای در حال توسعه بی تردید با کاهش خدمات رفاهی در جامعه همراه خواهد بود.
۴- بی تفاوتی نسبت به اشتغال ک ن و عادی شدن کار ک ن در جامعه.
۵- فاجعه اینجاست که این خیانت را به عنوان واقعیت زندگی بپذیریم.
۶- بحرانهای اقتصادی اجتماعی مثل فروپاشی بلوک شرق
۷- جنگ یا اغت ات داخلی
۸- مهاجرتهای ملی (درون مرزی)
۹- مهاجرتهای بین المللی
۲-۶-۲- عوامل درونی (خانوادگی)
یافته های پژوهش اسفنجاری ۱۳۸۰ بیش از هر چیز بر تأثیر عوامل اقتصادی و فقر خانوادة بر بروز پدیدة ک ن خیابانی تأکید می کند.و………………………….

****************************************************

فهرست مطالب:
عناوین صفحه
مقدمه
فصل اول :
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:
۱-۱- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:
۱-۱-۱- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
۲-۱-۱- ساختار جمعیتی شهر تهران
۲-۱- موقعیت جغرافیائی
۳-۱- موقعیت طبیعی
۴-۱- پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران
۵-۱- ویژگیهای اقلیمی:
۱-۵-۱- دما
۲-۵-۱- میزان بارش
۳-۵-۱- رطوبت نسبی
۴-۵-۱- روزهای یخبندان
۵-۵-۱- روزهای بارانی
۶-۵-۱- باد
۷-۵-۱- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان
۸-۵-۱- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
۹-۵-۱- ارتفاع بناها
۱۰-۶-۱- بررسی و نتیجه گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
۷-۱- احکام و ضوابط طراحی معماری
منابع و ماخذ فصل اول
فصل دوم:
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه گیری برای انتخاب موضوع:
۱-۲- تعریف و تبیین موضوع
۲-۲- تعریف کودک
۱-۲-۲- تعریف ک ن خیابانی
۳-۲- تاریخچه ک ن خیابانی
۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در جهان
۱-۴-۲- وضعیت ک ن خیابانی در ایران
۵-۲- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»
۶-۲- عوامل موثر بر خیابانی شدن ک ن
۷-۲- بز اری و بزهدیدگی ک ن خیابانی
۸-۲- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی
۹-۲- وضعیت روانی- اجتماعی ک ن خیابانی
۱-۹-۲- مدرسه (اجتماع)
۲-۹-۲- وضعیت روانی
۳-۹-۲- مشکلات رفتاری
۱۰-۲- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن
۱-۱۰-۲- سازمان بهزیستی
۲-۱۰-۲- شهرداری
۳-۱۰-۲- سازمان بین المللی
۱۱-۲- آمار ک ن خیابانی
۱۲-۲- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی ک ن خیابانی ایران
۱۳-۲- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی
۱۴-۲- نتیجه گیری برای انتخاب موضوع فوق
۱۵-۲- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی
منابع و ماخذ فصل دوم
فصل سوم:
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:
۱-۳- مصاحبه با آقای اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)
۲-۳- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)
۳-۳- مصاحبه با خانم قلی زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این ک ن
۴-۳- مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک
۵-۳- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن
خیابانی
۶-۳- روانشناسی دوران نوجوانی
۱-۶-۳- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان
۲-۶-۳- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان
۷-۳- کودک، معماری و فضا
۱-۷-۳- دریافت حسی و هوشی فضای معماری
۸-۳- معماری برای ک ن
۹-۳- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و
نوجوانان
منابع و ماخذ فصل سوم
فصل چهارم:
بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:
۱-۴- مراکز خارجی:
۱-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی ترکیه
۲-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی کنیا
۳-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی برزیل (شهر مارینگا)
۴-۱-۴- پروژه ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال ۱۹۸۶ تا کنون)
۵-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی هندوستان
۶-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی آفریقای جنوبی
۷-۱-۴- مراکز ک ن خیابانی کانادا
۲-۴- مراکز داخلی:
۱-۲-۴- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار
۱-۱-۲-۴- موقعیت
۲-۱-۲-۴- اجزاء طرح
۳-۱-۲-۴- معرفی کم و کیف معماری طرح
۲-۲-۴- بازدید و تحلیل مرکز ک ن خیابانی قرنطینه یاسر
۳-۲-۴- بازدید از مراکز بعثت و شبانه روزی عاصف
۴-۲-۴- بازدید از مراکز ک ن خیابانی اسماعیل محمدی
منابع و ماخذ فصل چهارم
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:
۱-۵- موقعیت شهری منطقه ۱۵ تهران
۱-۱-۵- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی
۲-۱-۵- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده های ن منطقه ۱۵ تهران
۲-۵- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی
۳-۵- زمین پروژه و قابلیتهای آن
۱-۳-۵- ت خاک سایت
۲-۳-۵- آب در منطقه طرح
۳-۳-۵- کوههای متصرف در منطقه طرح
۴-۳-۵- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقه طرح
۵-۳-۵- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا
۶-۳-۵- دسترسیهای سایت
۱۰-۵- چکیده
منابع و ماخذ فصل پنجم
فصل ششم:
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه ریزی فیزیکی:
۱-۶- تعیین برنامه ریزی کالبدی سایت
۱-۱-۶- ساختمان اداری
۲-۱-۶- ساختمان خوابگاه
۱-۲-۱-۶- قسمت خوابگاه ها
۲-۲-۱-۶- آشپزخانه
۳-۲-۱-۶- محل ذخیره مواد و سردخانه
۴-۲-۱-۶- محل تهیه غذا
۵-۲-۱-۶- محل طبخ
۶-۲-۱-۶- محل غذاخوری
۱-۶-۲-۱-۶- سرو غذا
۲-۶-۲-۱-۶- سرویسها
۷-۲-۱-۶- رختکن و سرویسها
۸-۲-۱-۶- محل پارک ماشین و بار انداز
۹-۲-۱-۶- رختشویخانه
۱-۹-۲-۱-۶- منطقه یا آماده سازی
۲-۹-۲-۱-۶- قسمت شستشو
۳-۹-۲-۱-۶- قسمت خشک کن
۴-۹-۲-۱-۶- محل اتوکشی
۳-۱-۶- ساختمان اجتماعات
۱-۳-۱-۶- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)
۲-۳-۱-۶- خانه
۳-۳-۱-۶- کتابخانه
۱-۳-۳-۱-۶- جا برای گذاشتن وسائل
۲-۳-۳-۱-۶- مخزن کتاب
۳-۳-۳-۱-۶- سالن مطالعه
۴-۱-۶- ساختمان آموزشی
۱-۴-۱-۶- گالری
۲-۴-۱-۶- کلاسهای آموزشی
۳-۴-۱-۶- آتلیه ها (کلاسهای هنری)
۴-۴-۱-۶- سمعی و بصری
۵-۱-۶- کارگاههای تخصصی
۱-۵-۱-۶- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه ریزی کارگاهها
۱-۱-۵-۱-۶- محوطه انبار و نگهداری
۲-۱-۵-۱-۶- محوطه تدریس
۳-۱-۵-۱-۶- ماشین آلات
۶-۱-۶- غرفه های فروش و تریا
۷-۱-۶- فضاهای سبز و ورزشی
۸-۱-۶- نگهبانی
۲-۶- سازه
۳-۶- تاسیسات
۱-۳-۶- گرمایش
۲-۳-۶- حرارت مرکزی
۳-۳-۶- تهویه
۴-۳-۶- خنک سازی مکانیکی
۵-۳-۶- تهویه مطبوع
۴-۶- نتیجه گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح
منابع و ماخذ فصل ششم
فصل هفتم:
توضیح روند طراحی و شکل گیری احجام در سایت
فصل هشتم:
نقشه های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده ک ن خیابانی (برای دوستی)


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله خانه امید ,مرکز حمایت و نگهداری ,از ک ن خیابانی ,مطالعات , بازدید و تحلیل ,مرکز ک ن خیابانی ,قرنطینه یاسر , بازدید از ,مراکز بعثت , شبانه روزی عاصف ,بازدید از ,مراکز ک ن ,خیابانی اسماعیل محمدی ,فصل اول : ,مطالعات اق,
مقالات مرتبط در این دسته
رساله طراحی مرکز خلاقیت ک ن
مطالعات معماری مرکز ترک اعتیاد ،طراحی کمپ ترک اعتیاد
مطالعات طراحی خانه ای برای سالمندان، رساله خانه ای برای سالمندان
رساله طراحی کمپ و مرکز بازپروری معتادین
رساله کمپ و کلینیک ترک اعتیاد، مطالعات طراحی معماری مرکز بازپروری معتادین
مطالعات طراحی خانه بازی کودک با رویکرد تعاملات اجتماعی ک ن
مطالعات طراحی کمپ ترک اعتیاد با رویکرد زمینه گرا
رساله خانه سالمندان و مطالعات کامل خانه سامندان (طرح نهایی خانه سالمندان)
مطالعات طراحی مجتمع ک ن بی س رست

مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 2
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................... صفحه

فصل اول

مقدمه .................................................................................................................... 2

فرضیه................................................................................................................... 4

فصل دوم

بچه های خیابانی کیستند ...................................................................................... 6

عوامل موثر بروز پدیده بچه های خیابانی ........................................................... 10

پدیده ک ن خیابانی و عوامل موثر در آن......................................................... 15

مددرسانی.............................................................................................................. 17

فصل سوم

7/5 میلیون کودک در جهان بردگی می کنند......................................................... 22

سوء استفاده از ک ن خیابانی .......................................................................... 25

نگاهی به وضعیت ک ن خیابانی بر طبق آمار خانه سبز ................................. 28

فصل چهارمفصل پنجم

ک ن خیابانی ها به مدرسه می روند .................... 38

اه و آرزوها ................................................................................................... 44

فردای روشن ....................................................................................................... 46

فصل ششم

منابع ..................................................................................................................... 50
مقدمه

انتشار آمار 200 هزار نفری ک ن خیابانی واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. رئیس سازمان بهزیستی کشور آمار واقعی را یک دهم این عده می داند و آن را نیز با عناوین متفاوتی تفکیک می کند. در هر حال واقعیت تلخی که همچون بمب ساعتی زیر پای اجتماع ما قرار دارد ، قربانیانی با نام «ک ن خیابانی» هستند که در تمام ای کشور شب و روز به چشم می خورند.

پدیده ک ن خیابانی که طی سالهای اخیر به شدت آماری رو به رشد داشته بنابر دلالی که تشدید شده همچنان ادامه دارد و باتوجه به اینکه 50 درصد جمعیت کشور سنی کمتر از بیست سال دارند به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد. براساس تعریف صندوق ک ن سازمان ملل متحد ( یونیسف) ک ن خیابانی انی هستند که عمده وقت خودرا بدون س رست بزرگسال در خیابانها می گذرانند. تحقیقات کارشناسان نشان داده است که آغاز ولگردی در میان ک ن از سن 10 تا 13 سال بیشتر است و در آستانه بلوغ که تغییرات جسمی و روحی به وجود می آید این ناهنجاری شدت می یابد.

محققان معتقدند که وضعیت اقتصادی خانواده ، تأثیر به سزایی بر ولگردی دارد و غالب ک ن به علت فقدان معیشت کافی و وضع نامساعد خانوادگی به تکدیگری و ولگردی می پردازد. وضع نامطلوب خانوادگی مرگ زود رس پدر و مادر ، چند زنه بودن پدر، تعدد فرزندان و فقدان محبت از جمله عوامل در افزایش ک ن خیابانی است.

براساس بررسی های پزشکی قانونی غالب ک ن ولگرد و خیابانی مورد قرار گرفته اند و به ناچار تن به هر کاری داده اند.

در مشهد طی یک سال تعداد ک ن از 185 مورد به بیش از 400 نفر افزایش یافته و به مسئله ای بسیار حساس تبدیل شده است.

در اراک پدیدة ک ن خیابانی نیز رشد روز افزون داشته و آمار ک ن خیابانی این بحث را به سطوح مسئولان و افکار عمومی کشانده است. مسئول دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی گلستان می گوید در طرح سال 1379 ، 69 کودک و در طرح سال 80 ، 516 کودک خیابانی را درمرکز استان پذیرش دادیم ولی تعداد واقعی آنان بیش از این رقم است در عین حال مراکز نگه داری آنان موفقیت چندانی ندارد، در هر حال ک ن خیابانی که امروز قربانی ضعف سیستم اجتماعی هستند ، فردا بز ارانی خواهند شد که از جامعه انتقام می گیرند روند اجباری زندگی آنان ، آن ها را به سرنوشت تاسف باری می رساند آنان که به دلیل بی س رستی بد س رستی و تک س رستی به کار اجباری رو آورده اند معمولا با مشاغل(رو مه فروشی، گل فروشی و ..) شروع می کنند و به مشاغل سیاه ( فروش ،توزیع نوار و مشروب) می رسند تعداد ک ن خیابانی و ک ن کار در اغلب ای کشور و به خصوص ای بزرگ غالباً با ک ن فراری نیز افزایش می یابد. ک نی که به علت رفتارهای تربیتی نامناسب، خشونت خانوادگی، فقر، اعتیاد، ج والدین، فریب خوردگی کانون خانواده را ترک می کنند و غالباً در اثر زرق و برق های ای بزرگ به آن جا پناه می برند این ک ن در برخی موارد جذب باندهایی می شوند و در پایان هر روز بخشی از درآمد کار، تکدی گری و … را به ناچار به آن ها می دهند تا بتوانندبه کار خود ادامه دهند. اگر این روند با یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ بین دستگاهها مرتبط متوقف نشود و یا کاهش نیاید، خطراتی جدی به زودی جامعه را تهدید خواهد کرد برنامه ای که موجب جلوگیری از سوء استفاده از ک ن خیابانی ، تامین مکانی برای خواب شب. تهیه غذا و آموزش آنان برای تبدیل شدن به کارگر ماهر شود.

فرضیه:

فقر، طلاق، بی س رستی و بد س رستی در خیابانی شدن ک ن موثرند.

بچه های خیابانی کیستند؟

مطالعه به عمل آمده در خیابان های تهران نشان می دهد که ک ن خیابانی از سنین خیلی پایین در پارک ها و چهار راه های شلوغ پر رفت و آمد دیده می شوند. اکثر این ک ن همراه با خانواده هایشان از نقاط دیگر ایران و همچنین کشورهای همسایه مانند افغانستان و پا تان به تهران مهاجرت کرده اند. این خانواده های مهاجر یا در ساختمان م وبه سکنی می گزینند و یا حداکثر می تواند در بدو ورود به تهران یک اتاق برای اقامت همه افراد خانواده که معمولا تعدادشان بیش از 6 تا 8 نفر است اجاره کنند. اکثر والدین این ک ن بیسواد بوده و پایکارند و یا فاقد مهارت های حرفه ای و در نتیجه به کارهایی مشغول می شوند که در آمد بسیار ناچیزی دارند. به این ترتیب ک ن هم مجبور می شوند برای کمک به اقتصاد خانواده تحصیلات رسمی را رها کرده و به مشاغلی خیابانی مانند دستفروشی و گ متوسل شوند زیرا آن ها هم فاقد مهارت ملی حرفه ای هستند.

مسائل دیگری مانند از هم پاشیدن خانواده و مرگ یا معلولیت والدین نیز ک ن را به خیابان می کشد. ک نی که از هر دو جسنیت می توان دید که در خیابان ها کار می کنند و برخی از آنها بیش از 5 سال ندارند. این ک ن با خطرات گوناگون و گاه ناشناخته ای مواجهند. از تصادف با اتومبیل و استنشاق دودهای مسموم کننده گرفته تا خشم وغضب رانندگان و مسافران شهری و همچنین دستگیر شدن توسط ان به جرم پرسه زدن در خیابان ها و سد معبر، این بچه ها همچنین در معرض خطر تب اران بزرگسال و سازمان یافته ای هستند که از آنان بر اجیری ی و فروش استفاده می کنند و یا برای رسیدن به هدفهای پلیدشان آنان را مورد سوء استفاده بدنی و قرار می دهند این ک ن به علت محرومیت از غذای مناسب دچار سوء تغذیه بوده و در نتیجه محروم بودن از امکانات پزشکی و آموزش های بهداشتی از بیماری های پوستی و گوارشی رنج می برند و به طور کلی سالم نیستند این ک ن هر روز با سوء استفاده های روانی فراوان به شکل حملات شفاهی ( فحاشی) ، بزرگتر ها ، والدین و همقطاران خود رو به رویند.

ک نی که از خانه فرار کرده اند ، گروهی دیگر از این ک ن هستند آنان به دلیل سوءاستفاده های بدنی و روانی پدر و یا ناپدری و نامادری از خانه فرار کرده اند و فرار آنان پیامد طلاق ، مرگ ، ترک خانواده ویا ازدواج مجدد یکی از والدین است.این ک ن با خانواده های خود ارتباطی ندارند در نتیجه خانه ای هم ندارند که پس از کار به آن پناه برند و اغلب در مساجد ، اتوبوس های پارک شده و حتی کانال های تهویه دارها و قنادی ها می خوابند.این دسته از ک ن برای تب اری بزرگسال لقمه های آماده ای هستند و خیلی زود به وسیله این حرفه ای ها با دنیای تب اران آشنا می شوند. ک نی که به دست این تب اران می افتند در طی دوره کارآموزی چنان مورد سوء استفاده و بدنی قرار می گیرند که چشم انداز زندگی آینده آنان شکل نگرفته کور می شود. آنان خیلی زود روشهای تب اران را فرا می گیرند و به تدریج تمایل می یابند که به کارهای ضد اجتماعی وجسورانه تر دست زنند ، از جیب بری و ماشین ی تا سرقت منازل ، تب اران حرفه ای از تعدادی از این ک ن نگه داری می کنند ودر نتیجه حضور آنان دردنیای تب اران سازمان یافته کم و بیش تثبیت می شوند و تداوم می یابند.

به این ترتیب دستی به این گروه از ک ن برای ب اطلاعات از وضعیت کنونی و همچنین سوداهایی که برای آینده به نظر می رسد که به آینده خوش ببنند. حتی برخی ازآنان آرزو دارند در آینده معلم ، ، مغازه دار و یا تاجر شوند هر چند کودکی آنان زیربار امرار معاش و نگه داری از افراد خانواده مدفون شده و مجالی برای دنبال تحصیلات و یا حتی بازی های ک نه ندارد.

در موارد خاصی بچه ها برای یک «صاحب کار» کار می کنند صاحب کار بزرگسالی است که یک گروه از ک ن را نگه داری می کند.از دستگیری آنان جلوگیری می کند و اجناسی را که ک ن باید بفروشند در اختیار آنها می گذارد این صاحب کار مقدار فروش و درآمد روزانه را معین می کند و در پایان هر روز بچه ها نخست باید درصد معینی ازدرآمدشان رابه صاحب کار بدهند و آنگاه می توانند بقیه آن را برای خود و خانواده هایشان نگه دارند.

بنابراین ک ن خیابانی از کلیه حقوق بقا، رشد ، امنیت اجتماعی ،مراقبت های بهداشتی ، حفاظت از سوء استفاده های جسمی وروحی و محیط خانوادگی سالم محرومند و در نتیجه گروه بسیار آسیب پذیری را تشکیل می دهند که محتاج توجه و رسیدگی فوری است.

یونیسف

مددرسانی

در طی تحقیقات نشان داده شده است که در تهران هیچ ارگان وسازمانی ( چه تی و چه غیر تی ) وجود ندارد که به طور اخص به مسایل و رفاه ک ن خیابانی بپردازد . تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی یا آماری رسمی از آنان موجود نیست .اما به هر حال در تهران ودیگر ای مهم ایران سازمان های رفاهی و خیریه ای وجود دارند که مراکز آنها ک نی را می پذیرند که شرایط زیر را داشته باشند :

الف ) یتیم و بی پدر باشد

ب ) پدرانشان معتاد ویا زندانی باشند

ج ) رها شده اند ویا محیط خانوادگی منفی ( نامناسب ) داشته باشد

و به هر حال این ک ن فقط در صورتی مورد مراقبت این سازمان های رفاهی قرار می گیرند که سابقه ارتکاب جرم و یا اقامت در کانون اصلاح و تربیت را نداشته باشند این ک ن از طریق دادگاه و یا نیرویهای انتظامی که آن ها را از خیابان جمع آوری کرده ، سازمان رفاهی معرفی می شوند. سازمان رفاهی مسئولیتی در مورد جمع آوری ک ن از خیابان ها ندارند.

از این ک ن به طور غیرمستقیم حمایت به عمل می آید.این حمایت ها به صورت مالی است و یا ازطریق قراردادن بچه ها در خانواده هایی که محیط آنها برای رشد و تحصیلات شایسته مساعد است

همچنین مراکزی هم ،مثلا در کهریزک و شور آباد تحت نظارت فرمانداری وجود دارند که نیروی انتظامی، ک نی را که از خیابان ها جمع آوری کرده است به آنجا می فرستد. اما این مراکز هیچ برنامه و یا فعالیت مشخصی برای ک ن ندارند . و ک ن پس از مدتی آزاد می شوند.

در تهران همچنین یک مرکز اصلاح و تربیت ک ن ( کانون) وجود دارد که هر ساله حدود 1500 مجرم جوان و نوجوان را در خود جای می دهد.

در سلول های کانون، در کنار افرادی که به دلیل ارتکاب جرم های مختلف توسط پلیس دستگیر و به این محل منتقل شده اند ، ک ن خیابانی بسیار دیده می شوند. محیط کانون سازنده و مثبت است. مسئولین این مرکز سعی دارند که ک ن تحت نظارت دقیق و یا راهنمایی های مناسب مشاوران و مددکاران اجتماعی تعلیم دیده ، به فعالیت های تحصیلی ،هنرهای زیبا ،بازی و فعالیت های فرهنگی بپردازند. ک ن درفضای خانوادگی این مرکز خوشحال و راضی به نظر می رسند و مایلند تا حد امکان در آن جا بمانند. اما فقط تا زمان بازجویی یا محکومیت به آن ها اجازه اقامت در کانون داده می شود ، مسئولین کانون همچنین حداکثر تلاش خود را به کار می برند که تا جایی که امکان دارد ، ک ن را به آغوش خانواده هایشان بازگردانند.

اطلاعات جمع آوری شده از ک ن خیابانی آشکار می کنند که بعضی اوقات آنها عمداُ جرایم کوچکی را مرتکب می شوند تا به وسیله پلیس دستگیر شوند و به کانون فرستاده شوند. جایی که می توانند برای مدتی ازیک زندگی خوش و راحت برخوردار شوند . پس از اتمام دوره محکومیت در کانون ، ک ن آزاد ورها میشوند ، حدود 40 درصد از ک ن آزاد شده به خانواده هایشان باز می گردند ، اما حدود 30 درصد دیگر ، باوجود اینکه به خانه و کاشانه ای هم دارند ،به خانه نمی روند زیرا یا افراد خانواده مایل به پذیرفتن آنها نیستند و یا خودبه دلیل ارتباط ضعیف و یا نادرست با اعضای خانواده ، از بازگشت به خانه امتناع می کنند. بنابراین 60 درصد ک نی که از کانون مرخص می شوند دوباره به خیابان ها باز می گردند و دور باطل را ادامه می دهند.

نگاهی به وضعیت ک ن خیابانی

به گزارش واحد آمار خانه سبز به طور کلی ک ن خیابانی به دو دستة عمده ن و مهاجر تقسیم می‎شود که گروه مهاجرین بیش از 65 درصد از آمار ک ن خیابانی تهران را تشکیل می‎دهد. دسته بندی ک ن خیابانی از لحاظ گذراندن امور زندگی به شرح زیر است:

- کارگران خیابانی دارای مشاغل واقعی

- کارگران خیابانی دارای مشاغل کاذب

- ولگردان تلکه گیر و باج گیر

- متکدیان

- گروه عمدة بز اران

عموم این ک ن در یک نگاه کلی در «آستانه آسیب پذیری» و اعمال ضد اجتماعی قرار دارند بسیاری از آنان برخی آسیب ها را تجربه کرده اند و به خاطر اعمال مجرمانه با پلیس و سایر نیروهای نظارتی درگیر شده اند و سرانجام به زندان یا کانون اصلاح و تربیت راه یافته اند.

در مورد دسته بندی ک ن خیابانی از لحاظ وضعیت اجتماعی و خانوادگی می‎توان گفت اغلب آنان از طبقات غیرمرفه و تنگ دست جامعه اند، البته قلیلی از آنان دارای خانواده های متوسط و از لحاظ مذهبی از پایه های محکم هستند که این گروه قلیلی تحت تأثیر گروه همسالان و بر اثر فشارهای ناشی از تعصبات خانه گریز می‎شوند. اما گروه کثیری از لحاظ اجتماعی در وضعیت نامناسب قرار دارند و عواملی مانند فقر اقتصادی، فرهنگی و عاطفی، پست بودن بنیان خانواده، تک س رستی، بد س رستی ، پرجمعیت بودن خانواده و تبعیض اعضای خانواده باعث فرار ک ن از خانه می‎شوند.

انواع سو استفاده از ک ن

خانه سبز بر این باور است که تقویت مراکزی مانند این خانه با هدف پیشگیری و نهادینه شدن فعالیت های آن می‎توان گروههای زیادی از ک ن رانده شده یا گریزان از خانه را با مشاوره و حمایت های مادی و معنوی به آغوش خانواده بازگرداند. ایجاد مراکز مراقبت ویژه تحت نظر شهرداری های ای آسیب پذیر نیز به منظور سامان بخشی به وضعیت ک ن بدس رست و بی س رست مؤثر و بی شک با تقویت این حرکت از رشد جمعیت کیفری جامعه جلوگیری به عمل می‎آید.

براساس بررسی های خانه سبز انواع سوء استفاده از ک ن خیابانی به طور خلاصه به شرح زیر است:

- استفاده از تکدیگری های فردی و گروهی

- استفاده در دستفروشی

- استفاده در سرقت، جیب بری، کیف قاپی، تخلیة منزل و مغازه ها

- توزیع

- توزیع نوار، ، ع و دیسک های

- تربیت برای انجام سرقت های مسلحانه

- تربیت برای معرکه گیری با انگیزه های متفاوتمقاله بررسی جامع ک ن خیابانی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................... صفحه

فصل اول

مقدمه .................................................................................................................... 2

فرضیه................................................................................................................... 4

فصل دوم

بچه های خیابانی کیستند ...................................................................................... 6

عوامل موثر بروز پدیده بچه های خیابانی ........................................................... 10

پدیده ک ن خیابانی و عوامل موثر در آن......................................................... 15

مددرسانی.............................................................................................................. 17

فصل سوم

7/5 میلیون کودک در جهان بردگی می کنند......................................................... 22

سوء استفاده از ک ن خیابانی .......................................................................... 25

نگاهی به وضعیت ک ن خیابانی بر طبق آمار خانه سبز ................................. 28

فصل چهارمفصل پنجم

ک ن خیابانی ها به مدرسه می روند .................... 38

اه و آرزوها ................................................................................................... 44

فردای روشن ....................................................................................................... 46

فصل ششم

منابع ..................................................................................................................... 50
مقدمه

انتشار آمار 200 هزار نفری ک ن خیابانی واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. رئیس سازمان بهزیستی کشور آمار واقعی را یک دهم این عده می داند و آن را نیز با عناوین متفاوتی تفکیک می کند. در هر حال واقعیت تلخی که همچون بمب ساعتی زیر پای اجتماع ما قرار دارد ، قربانیانی با نام «ک ن خیابانی» هستند که در تمام ای کشور شب و روز به چشم می خورند.

پدیده ک ن خیابانی که طی سالهای اخیر به شدت آماری رو به رشد داشته بنابر دلالی که تشدید شده همچنان ادامه دارد و باتوجه به اینکه 50 درصد جمعیت کشور سنی کمتر از بیست سال دارند به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد. براساس تعریف صندوق ک ن سازمان ملل متحد ( یونیسف) ک ن خیابانی انی هستند که عمده وقت خودرا بدون س رست بزرگسال در خیابانها می گذرانند. تحقیقات کارشناسان نشان داده است که آغاز ولگردی در میان ک ن از سن 10 تا 13 سال بیشتر است و در آستانه بلوغ که تغییرات جسمی و روحی به وجود می آید این ناهنجاری شدت می یابد.

محققان معتقدند که وضعیت اقتصادی خانواده ، تأثیر به سزایی بر ولگردی دارد و غالب ک ن به علت فقدان معیشت کافی و وضع نامساعد خانوادگی به تکدیگری و ولگردی می پردازد. وضع نامطلوب خانوادگی مرگ زود رس پدر و مادر ، چند زنه بودن پدر، تعدد فرزندان و فقدان محبت از جمله عوامل در افزایش ک ن خیابانی است.

براساس بررسی های پزشکی قانونی غالب ک ن ولگرد و خیابانی مورد قرار گرفته اند و به ناچار تن به هر کاری داده اند.

در مشهد طی یک سال تعداد ک ن از 185 مورد به بیش از 400 نفر افزایش یافته و به مسئله ای بسیار حساس تبدیل شده است.

در اراک پدیدة ک ن خیابانی نیز رشد روز افزون داشته و آمار ک ن خیابانی این بحث را به سطوح مسئولان و افکار عمومی کشانده است. مسئول دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی گلستان می گوید در طرح سال 1379 ، 69 کودک و در طرح سال 80 ، 516 کودک خیابانی را درمرکز استان پذیرش دادیم ولی تعداد واقعی آنان بیش از این رقم است در عین حال مراکز نگه داری آنان موفقیت چندانی ندارد، در هر حال ک ن خیابانی که امروز قربانی ضعف سیستم اجتماعی هستند ، فردا بز ارانی خواهند شد که از جامعه انتقام می گیرند روند اجباری زندگی آنان ، آن ها را به سرنوشت تاسف باری می رساند آنان که به دلیل بی س رستی بد س رستی و تک س رستی به کار اجباری رو آورده اند معمولا با مشاغل(رو مه فروشی، گل فروشی و ..) شروع می کنند و به مشاغل سیاه ( فروش ،توزیع نوار و مشروب) می رسند تعداد ک ن خیابانی و ک ن کار در اغلب ای کشور و به خصوص ای بزرگ غالباً با ک ن فراری نیز افزایش می یابد. ک نی که به علت رفتارهای تربیتی نامناسب، خشونت خانوادگی، فقر، اعتیاد، ج والدین، فریب خوردگی کانون خانواده را ترک می کنند و غالباً در اثر زرق و برق های ای بزرگ به آن جا پناه می برند این ک ن در برخی موارد جذب باندهایی می شوند و در پایان هر روز بخشی از درآمد کار، تکدی گری و … را به ناچار به آن ها می دهند تا بتوانندبه کار خود ادامه دهند. اگر این روند با یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ بین دستگاهها مرتبط متوقف نشود و یا کاهش نیاید، خطراتی جدی به زودی جامعه را تهدید خواهد کرد برنامه ای که موجب جلوگیری از سوء استفاده از ک ن خیابانی ، تامین مکانی برای خواب شب. تهیه غذا و آموزش آنان برای تبدیل شدن به کارگر ماهر شود.

فرضیه:

فقر، طلاق، بی س رستی و بد س رستی در خیابانی شدن ک ن موثرند.

بچه های خیابانی کیستند؟

مطالعه به عمل آمده در خیابان های تهران نشان می دهد که ک ن خیابانی از سنین خیلی پایین در پارک ها و چهار راه های شلوغ پر رفت و آمد دیده می شوند. اکثر این ک ن همراه با خانواده هایشان از نقاط دیگر ایران و همچنین کشورهای همسایه مانند افغانستان و پا تان به تهران مهاجرت کرده اند. این خانواده های مهاجر یا در ساختمان م وبه سکنی می گزینند و یا حداکثر می تواند در بدو ورود به تهران یک اتاق برای اقامت همه افراد خانواده که معمولا تعدادشان بیش از 6 تا 8 نفر است اجاره کنند. اکثر والدین این ک ن بیسواد بوده و پایکارند و یا فاقد مهارت های حرفه ای و در نتیجه به کارهایی مشغول می شوند که در آمد بسیار ناچیزی دارند. به این ترتیب ک ن هم مجبور می شوند برای کمک به اقتصاد خانواده تحصیلات رسمی را رها کرده و به مشاغلی خیابانی مانند دستفروشی و گ متوسل شوند زیرا آن ها هم فاقد مهارت ملی حرفه ای هستند.

مسائل دیگری مانند از هم پاشیدن خانواده و مرگ یا معلولیت والدین نیز ک ن را به خیابان می کشد. ک نی که از هر دو جسنیت می توان دید که در خیابان ها کار می کنند و برخی از آنها بیش از 5 سال ندارند. این ک ن با خطرات گوناگون و گاه ناشناخته ای مواجهند. از تصادف با اتومبیل و استنشاق دودهای مسموم کننده گرفته تا خشم وغضب رانندگان و مسافران شهری و همچنین دستگیر شدن توسط ان به جرم پرسه زدن در خیابان ها و سد معبر، این بچه ها همچنین در معرض خطر تب اران بزرگسال و سازمان یافته ای هستند که از آنان بر اجیری ی و فروش استفاده می کنند و یا برای رسیدن به هدفهای پلیدشان آنان را مورد سوء استفاده بدنی و قرار می دهند این ک ن به علت محرومیت از غذای مناسب دچار سوء تغذیه بوده و در نتیجه محروم بودن از امکانات پزشکی و آموزش های بهداشتی از بیماری های پوستی و گوارشی رنج می برند و به طور کلی سالم نیستند این ک ن هر روز با سوء استفاده های روانی فراوان به شکل حملات شفاهی ( فحاشی) ، بزرگتر ها ، والدین و همقطاران خود رو به رویند.

ک نی که از خانه فرار کرده اند ، گروهی دیگر از این ک ن هستند آنان به دلیل سوءاستفاده های بدنی و روانی پدر و یا ناپدری و نامادری از خانه فرار کرده اند و فرار آنان پیامد طلاق ، مرگ ، ترک خانواده ویا ازدواج مجدد یکی از والدین است.این ک ن با خانواده های خود ارتباطی ندارند در نتیجه خانه ای هم ندارند که پس از کار به آن پناه برند و اغلب در مساجد ، اتوبوس های پارک شده و حتی کانال های تهویه دارها و قنادی ها می خوابند.این دسته از ک ن برای تب اری بزرگسال لقمه های آماده ای هستند و خیلی زود به وسیله این حرفه ای ها با دنیای تب اران آشنا می شوند. ک نی که به دست این تب اران می افتند در طی دوره کارآموزی چنان مورد سوء استفاده و بدنی قرار می گیرند که چشم انداز زندگی آینده آنان شکل نگرفته کور می شود. آنان خیلی زود روشهای تب اران را فرا می گیرند و به تدریج تمایل می یابند که به کارهای ضد اجتماعی وجسورانه تر دست زنند ، از جیب بری و ماشین ی تا سرقت منازل ، تب اران حرفه ای از تعدادی از این ک ن نگه داری می کنند ودر نتیجه حضور آنان دردنیای تب اران سازمان یافته کم و بیش تثبیت می شوند و تداوم می یابند.

به این ترتیب دستی به این گروه از ک ن برای ب اطلاعات از وضعیت کنونی و همچنین سوداهایی که برای آینده به نظر می رسد که به آینده خوش ببنند. حتی برخی ازآنان آرزو دارند در آینده معلم ، ، مغازه دار و یا تاجر شوند هر چند کودکی آنان زیربار امرار معاش و نگه داری از افراد خانواده مدفون شده و مجالی برای دنبال تحصیلات و یا حتی بازی های ک نه ندارد.

در موارد خاصی بچه ها برای یک «صاحب کار» کار می کنند صاحب کار بزرگسالی است که یک گروه از ک ن را نگه داری می کند.از دستگیری آنان جلوگیری می کند و اجناسی را که ک ن باید بفروشند در اختیار آنها می گذارد این صاحب کار مقدار فروش و درآمد روزانه را معین می کند و در پایان هر روز بچه ها نخست باید درصد معینی ازدرآمدشان رابه صاحب کار بدهند و آنگاه می توانند بقیه آن را برای خود و خانواده هایشان نگه دارند.

بنابراین ک ن خیابانی از کلیه حقوق بقا، رشد ، امنیت اجتماعی ،مراقبت های بهداشتی ، حفاظت از سوء استفاده های جسمی وروحی و محیط خانوادگی سالم محرومند و در نتیجه گروه بسیار آسیب پذیری را تشکیل می دهند که محتاج توجه و رسیدگی فوری است.

یونیسف

مددرسانی

در طی تحقیقات نشان داده شده است که در تهران هیچ ارگان وسازمانی ( چه تی و چه غیر تی ) وجود ندارد که به طور اخص به مسایل و رفاه ک ن خیابانی بپردازد . تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی یا آماری رسمی از آنان موجود نیست .اما به هر حال در تهران ودیگر ای مهم ایران سازمان های رفاهی و خیریه ای وجود دارند که مراکز آنها ک نی را می پذیرند که شرایط زیر را داشته باشند :

الف ) یتیم و بی پدر باشد

ب ) پدرانشان معتاد ویا زندانی باشند

ج ) رها شده اند ویا محیط خانوادگی منفی ( نامناسب ) داشته باشد

و به هر حال این ک ن فقط در صورتی مورد مراقبت این سازمان های رفاهی قرار می گیرند که سابقه ارتکاب جرم و یا اقامت در کانون اصلاح و تربیت را نداشته باشند این ک ن از طریق دادگاه و یا نیرویهای انتظامی که آن ها را از خیابان جمع آوری کرده ، سازمان رفاهی معرفی می شوند. سازمان رفاهی مسئولیتی در مورد جمع آوری ک ن از خیابان ها ندارند.

از این ک ن به طور غیرمستقیم حمایت به عمل می آید.این حمایت ها به صورت مالی است و یا ازطریق قراردادن بچه ها در خانواده هایی که محیط آنها برای رشد و تحصیلات شایسته مساعد است

همچنین مراکزی هم ،مثلا در کهریزک و شور آباد تحت نظارت فرمانداری وجود دارند که نیروی انتظامی، ک نی را که از خیابان ها جمع آوری کرده است به آنجا می فرستد. اما این مراکز هیچ برنامه و یا فعالیت مشخصی برای ک ن ندارند . و ک ن پس از مدتی آزاد می شوند.

در تهران همچنین یک مرکز اصلاح و تربیت ک ن ( کانون) وجود دارد که هر ساله حدود 1500 مجرم جوان و نوجوان را در خود جای می دهد.

در سلول های کانون، در کنار افرادی که به دلیل ارتکاب جرم های مختلف توسط پلیس دستگیر و به این محل منتقل شده اند ، ک ن خیابانی بسیار دیده می شوند. محیط کانون سازنده و مثبت است. مسئولین این مرکز سعی دارند که ک ن تحت نظارت دقیق و یا راهنمایی های مناسب مشاوران و مددکاران اجتماعی تعلیم دیده ، به فعالیت های تحصیلی ،هنرهای زیبا ،بازی و فعالیت های فرهنگی بپردازند. ک ن درفضای خانوادگی این مرکز خوشحال و راضی به نظر می رسند و مایلند تا حد امکان در آن جا بمانند. اما فقط تا زمان بازجویی یا محکومیت به آن ها اجازه اقامت در کانون داده می شود ، مسئولین کانون همچنین حداکثر تلاش خود را به کار می برند که تا جایی که امکان دارد ، ک ن را به آغوش خانواده هایشان بازگردانند.

اطلاعات جمع آوری شده از ک ن خیابانی آشکار می کنند که بعضی اوقات آنها عمداُ جرایم کوچکی را مرتکب می شوند تا به وسیله پلیس دستگیر شوند و به کانون فرستاده شوند. جایی که می توانند برای مدتی ازیک زندگی خوش و راحت برخوردار شوند . پس از اتمام دوره محکومیت در کانون ، ک ن آزاد ورها میشوند ، حدود 40 درصد از ک ن آزاد شده به خانواده هایشان باز می گردند ، اما حدود 30 درصد دیگر ، باوجود اینکه به خانه و کاشانه ای هم دارند ،به خانه نمی روند زیرا یا افراد خانواده مایل به پذیرفتن آنها نیستند و یا خودبه دلیل ارتباط ضعیف و یا نادرست با اعضای خانواده ، از بازگشت به خانه امتناع می کنند. بنابراین 60 درصد ک نی که از کانون مرخص می شوند دوباره به خیابان ها باز می گردند و دور باطل را ادامه می دهند.

نگاهی به وضعیت ک ن خیابانی

به گزارش واحد آمار خانه سبز به طور کلی ک ن خیابانی به دو دستة عمده ن و مهاجر تقسیم می‎شود که گروه مهاجرین بیش از 65 درصد از آمار ک ن خیابانی تهران را تشکیل می‎دهد. دسته بندی ک ن خیابانی از لحاظ گذراندن امور زندگی به شرح زیر است:

- کارگران خیابانی دارای مشاغل واقعی

- کارگران خیابانی دارای مشاغل کاذب

- ولگردان تلکه گیر و باج گیر

- متکدیان

- گروه عمدة بز اران

عموم این ک ن در یک نگاه کلی در «آستانه آسیب پذیری» و اعمال ضد اجتماعی قرار دارند بسیاری از آنان برخی آسیب ها را تجربه کرده اند و به خاطر اعمال مجرمانه با پلیس و سایر نیروهای نظارتی درگیر شده اند و سرانجام به زندان یا کانون اصلاح و تربیت راه یافته اند.

در مورد دسته بندی ک ن خیابانی از لحاظ وضعیت اجتماعی و خانوادگی می‎توان گفت اغلب آنان از طبقات غیرمرفه و تنگ دست جامعه اند، البته قلیلی از آنان دارای خانواده های متوسط و از لحاظ مذهبی از پایه های محکم هستند که این گروه قلیلی تحت تأثیر گروه همسالان و بر اثر فشارهای ناشی از تعصبات خانه گریز می‎شوند. اما گروه کثیری از لحاظ اجتماعی در وضعیت نامناسب قرار دارند و عواملی مانند فقر اقتصادی، فرهنگی و عاطفی، پست بودن بنیان خانواده، تک س رستی، بد س رستی ، پرجمعیت بودن خانواده و تبعیض اعضای خانواده باعث فرار ک ن از خانه می‎شوند.

انواع سو استفاده از ک ن

خانه سبز بر این باور است که تقویت مراکزی مانند این خانه با هدف پیشگیری و نهادینه شدن فعالیت های آن می‎توان گروههای زیادی از ک ن رانده شده یا گریزان از خانه را با مشاوره و حمایت های مادی و معنوی به آغوش خانواده بازگرداند. ایجاد مراکز مراقبت ویژه تحت نظر شهرداری های ای آسیب پذیر نیز به منظور سامان بخشی به وضعیت ک ن بدس رست و بی س رست مؤثر و بی شک با تقویت این حرکت از رشد جمعیت کیفری جامعه جلوگیری به عمل می‎آید.

براساس بررسی های خانه سبز انواع سوء استفاده از ک ن خیابانی به طور خلاصه به شرح زیر است:

- استفاده از تکدیگری های فردی و گروهی

- استفاده در دستفروشی

- استفاده در سرقت، جیب بری، کیف قاپی، تخلیة منزل و مغازه ها

- توزیع

- توزیع نوار، ، ع و دیسک های

- تربیت برای انجام سرقت های مسلحانه

- تربیت برای معرکه گیری با انگیزه های متفاوتانسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را ب میکند اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشیدهرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد ش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ،
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 120
روشهای ایجاد ارتباط موثر با ک ن کار و خیابانی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فصل اول

مقدمه پژوهش

مقدمه:

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را ب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد ش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه ع العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. شمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[1]

اصولاًمددکاران انی که با ک ن کار و خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این ک ن ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.

ما بواسطه این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربه شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با ک ن کار و خیابان برقرار کنیم تا بدین طریق در راستای اه خود کمک شایانی به مدد کاران و این ک ن کرده باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مسئله و اه و اهمیت موضوع ارتباط با ک ن خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی ر نظریه های ارتباط می کنیم و را ارهای مفیدی را رای ایجاد ارتباط موثر با این ک ن عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.

موثر با ک ن کار و خیابانی در ngoها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها د سه زمینه (ایجاد) ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، ش تن مقاومت)مد نظر می باشد

برای چه تحقیق

هدف نهایی این تحقیق کمک به مسیر آموزش این ک ن است ، پیش زمینه برنامه ریزی اصولی و عملی برای ساماندهی ک ن کار و خیابان درngoهای مربوطه در تهران همچون خانه حمایت از ک ن کار و خیابانی ناصر خسرو،خانه حمایت از ک ن کار و خیابانی شوش،خانه حمایت از ک ن کار و خیابانی مولوی و ...فراهم می نماید چرا که ک ن کار و خیابانی یکی از معضلات بزرگی است که نهادهای تی و خیریه باید ه آن توجه زیادی ند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در رابطه با پرورش ک ن کا و خیابانی این پرسش مهم برای ما مطرح می شود که(چگونه می توان با ک ن کار و خیابانی ارتباط موثری بر قرار کرد؟)به نظر من هرچه این مسئله اساسی تر و دقیق تر و روشن تر شناخته شود، توفیق ما در امر شناسایی و کمک بیشتر می شود و در موقعیتی قرار می گیریم که مشکلات ک ن خیابانی را بشناسیم و با درک مناسب به رفتار و برخورد درست با آنها رو به رو می شویم.

دوران کودکی ، دوران شکل پذیری و تکوین شخصیت است .پایه هایی که در این مرحله از زندگی برای او گذارده می شود، می تواند بنایی از انسانیت و اخلاق بسازد که کج میرود یا همچنان راست و استوار کودک را به سر منزل مقصود میرساند.

بیان مسئله

ارتباط بر قرار با ک ن کار و خیابانی می تواند عاملی باشد موثر در جهت رفع مشکلات این ک ن تا بتوانند تعامل با دیگران و اعتماد را بیاموزند. از این جهت به جوابگویی سوال ذیل اقدام می نمایم :

چگونه می توان ا ک ن کار و خیابانی شرکت کننده در ngoناصر خسرو ارتباط موثر در راستای ایجاد یک ارتباط روشن ،متقاعد سازی، ش تن مقاومت برقرار کرد؟ برای جوابگویی به سوال فوق راه مقایسه مددکاران برتر و سایر مددکاران را در پیش گرفتیم و به سه سوال ذیل در رابطه با مهمترین مولفه ها و راه کارهای ایجاد ارتباط موثر با ک ن اهمیت خاصی دادم .

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ایجاد ارتباط روشن با کودک بین مددکاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد ؟

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در متقاعد کودک بین مدد کاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد؟

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ش تن مقاومت کودک بین مدد کاران برتر و سایر مدد کاران وجود دارد؟

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین موارد در ایجاد ارتباط موثر راپورت مناسب می باشد که متاسفانه به خاطر بروز مسائلی در اجرای پژوهش ، م م به حذف این مفهوم در بخش عملیاتی شدیم.

هدف تحقیق

این تحقیق با هدف تشخیص مولفه و راه کارهای مهم مورد استفاده بوسیله مددکاران برتر در ایجاد یک ارتباط می رساند.سالهای اولیه زندگی مهم ترین مرحله برای پرورش استعداد،شرافت یا بذ اری است . تمام صفات و عاداتی که در این مرحله اخذ می شود همان های هستند که در بزرگسالی مورد استفاده قرار می گیرند و سلامت یا اغراف دوران طفولیت مقدمه ای برای دوران بزرگسالی کودک است . و همچنین در بعد اجتماعی با گسترش زندگی شهری و افزوده شدن تعداد ابر ا و معضلات حاشیه ای خاص آن این موضوع بیشتر ها حایض اهمیت می شوند.

تعاریف نظری

ک ن کارو خیابانی: ک نی که اکثر اوقات در ngo های خانه کودک ناصر خسرو ،خانه کودک شوش، خانه کودک مولوی و ... رفت و آمد می کنند و اغلب از قشر کم در آمد جامعه می باشند .

و ممکن است از بسیاری حقوق خود ، بقا، رشد، امنیت، تحصیل، مراقبت های بهداشتی ، حفاظت در برابر سو استفاده های جسمی و روحی و محیط خانوادگی سالم محروم باشند و برای امرار معاش خود خانواده هایشان بر خلاف قانون کار ، مجبور به کار در خیابا ن و یا در محیط نا مناسب می باشند و از قشر ک ن عادی یا همسالان خود دور می مانند و احتمالا دچار بسیاری از مشکلات عاطفی و شناختی می شوند که محتاج توجه و رسیدگی فوری می باشند.

لازم به ذکر است که تعریف فوق در برخی از موارد می تواند شامل حال ک ن کار و خیابانی خانه کودک ناصر خسرو نشود.

ارتباط موثر:ارتباط در این تحقیق عبارتست از افکار، گفتار وکردار هایی که ما را با دیگران ، جهان هستی و ابعاد معنوی آن مرتبط می سازد و یک روش علمی و کاربردی است؛ و در دید گاه nlp به راه کار های کاربردی چون بر قراری راپورت ، ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، ش تن مقاومت، توجه خاصی کرده ام .

مددکاران برتر: مددکارانی هستند بوسیله درصد قابل توجهی از ک ن در زمینه برقراری ارتباط موثر و خو معرفی شده اند و مورد تایید مدیر خانه کودک ناصرر خسرو وده اند . که آنها را ه روشی خاص مورد مطالعه قرار داده ام.

تعاریف عملیاتی

ک ن کار و خیابانی خانه کودک ناصر خسرو: ک نی هستند که اوقات فراغت خود در خانه کودک به سر می برند و در کلاسهای هنری چون نقاشی ، معرق، کتاب خوانی ، فرش بافی ، خیا طی و ... و در کلاسهای تقویتی چون زبان، ریاضی ، فیزیک و ... و در کلاسهای ورزشی چون یوگا ، فوتبال ، والیبال ، تکواندو و... شرکت میکنند و اغلب دچار مشکلات اخلاقی ، خانوادگی ، اقتصادی ، عاطفی و فرهنگی می باشند.

ارتباط موثر: زمانی که مدد کار تواند از طریق بهترین و مهمترین را ار ها و مولفه ها با کودک ارتباطی روشن برقرار کند و کودک را در راستای اه مورد نظر متقاعد سازد و بتواند بر د مناسبی با مقاومت کودک ارائه دهد ، ارتباطی موثر گویند.

مددکاران برتر: مددکارانی که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته ، از جانب ک ن برگزیده شدند و بعلت فراوانی آرا با اختلاف زیادی از سایر مدد کاران جدا گشته و را ارها و مولفه های آنها با سایر مددکاران مقایسه شده است .

فص دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه:

در این فصل به طور مختصر به مباحثی چون تعاریف ک ن کار و خیابانی ، خصوصیات ، ساختار اجتماعی ، ویژگی های روانی ، اجتماعی وعلل پیدایش ک ن کار و خیابانی اشاره می کنم و بعد به تعاریف ارتباط ، شناخت فرا گرد و مدلهای ارتاطی و هدف ارتباط می پردازم و اصول و مواردی را در زمینه ارتباط اثر بخش، موانع ارتباطی ، مهارتهای روابط انسانی ، مراحل بهبود ارتباط را عنوان می کنم . ودر نهایت با الهام از مدل ارتباطی سیستمهای فرهنگی هستی گرا و مدل ارتباطی گربنر کمک گرفته و مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مددکاران را بر اساس مدل ارتباطی nlp سازمان می دهم . بر اساس این نظریه به چهار زمینه برقراری را پورت ، ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، روبرو شدن با مقاومت می پردازم.

تعاریف ک ن کار و خیابانی

به اعتقاد بعضی از محققان هنگا می که از ک ن خیابانی در معنای دقیق یا صریح کلمه سخن می گوییم منظور ک ن خیابانی هستند و تصور قالب نیز از ک ن خیابانی همین است. واژه فرانسوی که هم در تفسی موسع و هم در تفسیر مضیق بکار می رود عبارتست از (lesen fantesde lane) که نسبت به واژه انگلیسی(street children) در ر گیرنده (children onthe street ) و همچنین تعریف مضیق ( children of the street ) دارای نقص و اشکال است . همچنین به کودک خیابانی « کودک بی خانمان» (homeless children) نیز می توان گفت . د آفریقای جنوبی به آنها (malapipe) یعنی انی که در فاضلابها می خوابند ، در تانزانیا (chan gudou) بمعنای ماهیهایی که به دلیل کوچکی زیاد بی مصرف هستند و صیادان آنها را دوباره به دریا می اندازند و همچنین ان (thievds) ، طاعون (pests) و اوباش ( hood lums) در ویتنام به آنها ( uidoi) یعنی ک ن خاکی ( dast children) و در برزیل به آنها (marginis) گفته می شود.بعضی ها معتقدند که واژه ک ن خیابانی در دهه ۱۹۸۰ میلادی برای توضیح و تشریح کو دکانی بکار می رفت که اکثر اوقات خود را در خیابانها با مشاغل گوناگون سپری می کنند با بررسی و مطالعه متون به نظر می رسد تعریف جامع و مانع مورد قبول همگان برای واژه مذکور وجود ندارد و این امر ناشی از دیدگاههای متفاوت درباره پدیده ک ن خیابانی است بعنوان نمونه به بعضی از این تعاریف اشاره می کنیم .

در تحقیق منتشره از سوی صندوق ک ن سازمان ملل متحده« یونیسف» د تهران ک ن خیابانی چنین تعریف شده اند : ک نی که عمده وقت خود را بدون س رستی بزرگسالان در خیابانها می گذرانند.

در تعریفی دیگر که از یونیسف در سال ۱۹۹۷ارائه شده آمده است:

ک ن خیابانی به ک نی اطلاق می گردد که در شهر های بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند. این تعریف سه ایراد دارد .اول: عبارت« ای بزرگ» مبهم و از آن تعریفی ارائه نشده است و معلوم نیست که منظور از بزرگی یک شهر ابعاد جغرافیایی یا تعداد سکنه آن است. دوم: ممکن است کودک یا زندگی در خیابان را به اختیار پذیرفته باشد . سوم: اگر منظور از زندگی در خیابانها سپری نمودن شب و روز در خیابان باشد این تعریف ، ک نی را که در خیابان کار یا زندگی نمی کنند اما با این حال مدت قابل ملاحظه ای از روز یا شب را در آن می گذرانند را در بر نمی گیرد..

« خوزه آرتور » در مقاله ای تحت عنوان « وضعیت ک ن خیابانی در ی لاتین ک ن خیابانی را صغاری می داند که دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظمی از عمر خود را تنها یا به صورت گروهی در خیابانها می گذرانند . این تعریف اگرچه ایرادات تعاریف قبلی را ندارد با این حال دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظم امری است که به نظر می رسد به عرف و شرایط اجتماعی بستگی دارد . بعنوان مثال کودکی که تنها یک هفته را در خیابان سپری کند کودک خیابانی محسوب نمی گردد . حال اینکه به اعتقاد ما اطلاق واژه کودک خیابانی بر او مانعی ندارد زیرا مدت خیابانی بودن تاثیری در ماهیت امر ندارد.

این ک ن را به چند گروه تقسیم می کنند[2] :

۱- ک نی که در خیابان زندگی می کنند اولین نگرانی انها زنده ماندن و داشتن سر پناه است.

۲- ک نی که از خانواده جدا شده اند و موقتا در مأمنی مانند خانه های متروک و پناهگاهها زندگی می کنند.

3- ک نی که تماس با خانواده خود را حفظ می کنند ولی بعلت فقر ، پرجمعیت بودن خانواده یا سوء استفاده جسمی و از آنان در خانواده بعضی از شبها یا اکثر ساعات روز را در خیابانها به سر می رند .

4- ک نی که در مراکز ویژه نگهداری می شوند .

ملاحظه میگردد ارائه تعریفی جامع و مانع در این باره امری دشوار است . با این همه اگر بخواهیم تعریف نسبتاً جامع و مانع انجام دهیم باید بگوییم اگرچه وضعیت کنونی این ک ن بغرنج و تاسف آور است، اما گامهای فراوانی در این حیطه برداشته شده است که این گامها گاهی تو سط تمردان نوع دوست، گاهی توسط سازمان های جهانی و زمانی به واسطه افراد خیر برداشته شده است . در کشور ما ایران با توجه به گامهای مثبتی که در این راستا بر داشته شده است . اما باید اذعان داشت که این گامها هرچند مفید بوده اند اما با توجه با رشد فزاینده جمعیت این گروه، اقدامات مذکور کافی نبوده است . قبل از هر اقدامی باید در جهت شناخت ک ن با توجه به فرهنگ کشور اقدام کرد.

باید علل به وجود آمدن سیر تحولی و جمعیت شناسی این ک ن مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس این شناختها اقداماتی جهت نگهداری و باز پروری و باز گرداندن آنها به محیط خانواده صورت گیرد بدون شناخت سبب شناسی و نشانه شناسی و سیر تحولی پدیده در کشور با توجه به فرهنگ منطقه ای برنامه ریزی در این وادی کاری عبث خواهد بود فقط باعث اتلاف هزینه و نیروی متخصص و عدم ثمر بخشی کار انجام شده خواهد شد و این تحقیق گامی هر چند کوچک در این حیطه است و برای رسیدن به اه نهایی نیاز به تحقیقات گسترده ای می باشد. زیرا که موضوع، خود نیز از گستردگی قابل توجهی برخوردار است . و تلاش محققان در حیطه های گوناگون جامعه شناسی، فرهنگی ، اقتصادی و روانشناسی و علوم تربیتی می طلبد .

پدیده ک ن خیابانی محصول افزایش مهاجرت ، گسترش حاشیه نشینی و صنفی شدن جوامع در شهر های بزرگ است و تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست . ک ن خیابانی به شدت در معرض آسیبهای اخلاقی و جسمانی هستند و در بسیار از موارد توسط گروه های سازمان یا فته جذب کارهای خلافکارانه می شوند.

همچنین ک ن خیابانی حاصل فقر اجتماعی هستند برخی خانواده ها بعلت نداشتن هزینه مخارج فرزندانشان آنها را وادار به کار می کنند. فقر در ایران طور مستقیم بر ک ن تاثیر میگذارد . ک ن خاموش ترین و بی دفاع ترین بخش جامعه علاوه بر خشونت رفتارهای سنتی و عقب افتاده پدر سالاری ، در جدالی نا برابر و از پیش تعیین شده با فقر وتنگ دستی قراردارند . باز تاب تکانه اجتماعی ناش از بی عد ی ، عدم تامین اجتماعی ، گسترده تر شدن فاصله طبقه اجتماعی و ...هر روز ک ن بیشتری را به ک ن خیابانی اضافه میکنند . ک ن بعنوان یکی ازابزار ایجاد درآمد در نتیجه فقر خانواده مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بعلت آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد ، طلاق ، بی س رستی و بد س رستی ، ک ن از خانه های خودفرار کرده و به شهر های بزرگ می روند . این ک ن معمولا ه کارهای پست مثل دست فروشی ، وا ی ، گل فروش و غیره مشغول می شوند . در بعضی مواقع این ک ن مورد سوء استفاده های و توسط افراد سود جو واسطه فروش می گردند .

طبق بر آورد یونیسف در ایران ٪۹۰ک ن دارای پدر یامادر هستند و در خانواده های پر جمعیت زندگی می کند و در تهرا ن٪۸۰این افراد مهاجر هستند و٪۹۸آنها مذکر هستند .

به طور خلاصه ک ن خیابانی ک نی هستند که برای ادامه زندگی وبقای خود مجبور به کار هر چند سخت طاقت فرسا هستند و اینها از داشتن حق طبیعی و حقوق اساسی و انسانی محرومند.

براستی در کشوری وجود چنین ک نی قابل فهم است [3].

خصوصیات ک ن خیابانی [4]

۱ - بیگانه شدن و ترد شدن آنها از نظام و ساختار های معمول اجتماعی

۲- اقدام به رفتارهای شدید ضد اجتماعی و صدمه به خود

۳- این ک ن بعلت مشکلات تغذیه ای معمولا کوچکتر از سن خود به نظر می رسند و از لحاظ جسمانی وضع خوبی ندارند.

۴- دختران معمولا مورد سوء استفاده جنس قرار می گیرند و اغلب به خود فروشی روی می آورند .

۵- ترس از باز داشت ، زندان ، خشونت و تهدید پلیس معضلی است که همیشه با ک ن خیابانی همراه است .

۶- اینان قربانیان شوم شرایط اجتماعی هستند و بیشتر از طبقات پایین جامعه می اشند .

۷- معمولا تک س رست بوده و معمولا مادر س رستی ایشن را بعهده داشته و نتوانسته به خوبی کودک خودرا اداره کند .

۸- تمایل و اعتمادی به بزرگسالان و انجمنها ی حمایتی ندارند زیرا اغلب از سوی بزرگسالان ترد شده مجبور به انجام کارهای سخت شده اند .

۹- بیشتر آنها آرزو دارند به خانه هایشان باز گردند مشروط بر اینکه فاکتور هایی که باعث فرار آنها از منزل شده حذف شود.

۱۰- بچه های خیابانی معمولا به صورت گروههایی هستند که دور هم جمع می شوند و بین خود رابطه برقرار می کنند تا کمبود های عاطفی ، اقتصادی و حمایتی خود را از گروه دریافت نمایند . این گروهها با هم وحدت و صمیمیت دارند و از یکدیگر حمایت می کنند و اغلب به هم وفادار هستند.

۱۱- استفاده از برای فرار موقت از واقعیت هاست که نه فقط ، بلکه استنشاق چسب های صنعتی و بنزین و مواد شیمیایی را نیز شامل می شود .

۱۲- از نظر بافت خانوادگی تعداد افراد خانوار زیاد می باشد .

۱۳- بررسی آمار محل س ت مدد جویان بیانگر آن است که بیشتر این ک ن از استانهای غربی کشور می باشند و پس از تهران و اسان استانهای غربی بیشترین آمار ک ن خیابانی را به خود اختصاص داده اند[5] .

ساختار اجتماعی ک ن خیابانی

این گروه از ک ن برای محافظت از خویش گروههای کوچک تشکیل می دهند که این گروهها جای خانواده را برای آنها پر می کند و در بین آنها نوعی هم بستگی و محبت ایجاد میکند و گروه همیشه فرد قدرتمند و با هوش گروه است [6].

ویژگی های روانی و اجتماعی ک ن خیابانی

این ک ن با خطرات گوناگونی و گاه ناشناخته ای مواجهند ،از قبیل تصادف با اتومبیل و استنشاق دود های مسموم کننده ، خشم و غضب رانندگان و مسافران شهری و دستگیر شدن توسط ان شهرداری به جرم پرسه زدن در خیابانها و سد معبر. این بچه ها در معرض خطر تب اران بزرگسال و سازمان یافته ای هستند که از آنها برای جیب بری ، ی و فروش استفاده می کنند ویا برای رسیدن به هدف های پلیدشان آنان را مورد سوء استفاده بدنی و قرار میدهند.[7]

بطوریکه بررسیها نشان میدهد یش از نیمی از ک ن خیابانی از خانواده های با تحصیلات پایین و بی سواد بودند که این امر همت تلاش گسترده تمام موسسات آموزشی و پرورشی را در مبارزه با بی سوادی می طلبد . جمعیت جوان کشور که روز به روز ر تعداد آنان افزوده می شود و در طی سالیان آینده به رشد فزاینده ای خواهند رسید بیش از هر چیزی نیازمند به حرفه آموزی ، تحصیل است و چنان چه بدون در نظر گرفتن این انفجار ناگهانی جمعیت برای نیاز های ضروری نسل جوان که آماده ورود به بازار و تشکیل زندگی مستقل است فکری اساسی صورت نگیرد به احتمال قوی آمار ک ن خیابانی سیر صعودی یافته و رو به افزایش می گذارد[8].انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را ب میکند اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید هرفردی، برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛ مودبتر، صمیمی تر، بیریاتر، آزاد ش تر، صریح تر و عینی تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126
عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، ش تن مقاومت در ک ن خیابانی خانة کودک ناصرخسرو

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

هوالمحبوب

گفتم با گذشت زمان، تو نیز می روی . اما تو همچنان م ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری.

تو م پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛

« بچه های خیابانی»

ی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیابانها و چهارراههای شهر نوشته اند. ی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از ک ن خیابانی قرن اکنونی. تویی که نامت در هیچ کجا با مُهر و بی مُهر ثبت نشده است.

من این کار کوچک را با تمام مهری که در وجودم نهفته است به شما شکوفه های شهرم تقدیم می کنم.

فصل اول

مقدمه پژوهش

مقدمه

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را ب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید. هرفردی، برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛ مودبتر، صمیمی تر، بیریاتر، آزاد ش تر، صریح تر و عینی تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگی با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند. ارتباط، از طریق پیامهای خود، مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروبط به ع العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. شمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[1]

اصولاًمددکاران و انی که با ک ن خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این ک ن ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.

ما بواسطة این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربة شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با ک ن خیابان برقرار کنیم تا بدین طریق در راستای اه خود کمک شایانی به مدد کاران و این ک ن کرده باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مسئله و اه و اهمیت موضوع ارتباط با ک ن خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی بر نظریه های ارتباط می کنیم و را ارهای مفیدی را برای ایجاد ارتباط موثر با این ک ن عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.

بیان مسئله

ارتباط بر قرار با ک ن خیابانی می تواند عاملی باشد موثر در جهت رفع مشکلات این ک ن تا بتوانند تعامل با دیگران و اعتماد را بیاموزند. از این جهت به جوابگویی سوال ذیل اقدام گردید :

چگونه می توان با ک ن خیابانی شرکت کننده در ngoناصر خسرو ارتباطی موثر در راستای ایجاد یک ارتباط روشن ،متقاعد سازی، ش تن مقاومت برقرار کرد؟ برای جوابگویی به سوال فوق راه مقایسه مددکاران برتر و سایر مددکاران را در پیش گرفته شد و به سه سوال ذیل در رابطه با مهمترین مولفه ها و راه کارهای ایجاد ارتباط موثر با ک ن اهمیت خاصی داده شد .

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ایجاد ارتباط روشن با کودک بین مددکاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد ؟

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در متقاعد کودک بین مدد کاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد؟

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ش تن مقاومت کودک بین مدد کاران برتر و سایر مدد کاران وجود دارد؟

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین موارد در ایجاد ارتباط موثر راپورت مناسب می باشد که متاسفانه به خاطر بروز مسائلی در اجرای پژوهش ، این مفهوم در بخش عملیاتی حذف گردید.

هدف تحقیق

این تحقیق با هدف تشخیص مولفه ها و راه کارهای مهم مورد استفاده بوسیله مددکاران برتر در ایجاد یک ارتباط موثر با ک ن خیابانی در ngoها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها در سه زمینه (ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، ش تن مقاومت) مد نظر می باشد.

برای چه تحقیق

هدف نهایی این تحقیق کمک به مسیر آموزش این ک ن است، که پیش زمینه برنامه ریزی اصولی و علمی برای ساماندهی ک ن کار و خیابان در ngo های مربوطه در تهران همچون خانه حمایت از ک ن خیابانی ناصرخسرو، خانه حمایت از ک ن کار و خیابانی شوش، خانه حمایت از ک ن کار و خیابانی مولوی و ... فراهم می نماید، چرا که ک ن خیابانی یکی از معضلات بزرگی است که نهادهای تی و خیریه باید به آن توجه زیادی ند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در رابطه با پرورش ک ن خیابانی این پرسش مهم برای ما مطرح می شود که(چگونه می توان با ک ن خیابانی ارتباط موثری بر قرار کرد؟)به نظر من هرچه این مسئله اساسی تر و دقیق تر و روشن تر شناخته شود، توفیق ما در امر شناسایی و کمک بیشتر می شود و در موقعیتی قرار می گیریم که مشکلات ک ن خیابانی را بشناسیم و با درک مناسب به رفتار و برخورد درست با آنها رو به رو می شویم.

دوران کودکی، دوران شکل پذیری و تکوین شخصیت است .پایه هایی که در این مرحله از زندگی برای او گذارده می شود، می تواند بنایی از انسانیت و اخلاق بسازد که کج میرود یا همچنان راست و استوار کودک را به سر منزل مقصود میرساند.

سالهای اولیه زندگی مهم ترین مرحله برای پرورش استعداد،شرافت یا بز اری است . تمام صفات و عاداتی که در این مرحله اخذ می شود همان هایی هستند که در بزرگسالی مورد استفاده قرار می گیرند و سلامت یا انحراف دوران طفولیت مقدمه ای برای دوران بزرگسالی کودک است . و همچنین در بُعد اجتماعی با گسترش زندگی شهری و افزوده شدن تعداد اَبَر ا و معضلات حاشیه ای خاص آن این موضوع بیشتر حائزهمیت می شوند.

تعاریف نظری

ک ن کارو خیابانی: ک نی که اکثر اوقات در ngo های خانه کودک ناصر خسرو ،خانه کودک شوش، خانه کودک مولوی و ... رفت و آمد می کنند و اغلب از قشر کم در آمد جامعه می باشند .

و ممکن است از بسیاری حقوق خود ، بقا، رشد، امنیت، تحصیل، مراقبت های بهداشتی، حفاظت در برابر سو استفاده های جسمی و روحی و محیط خانوادگی سالم محروم باشند و برای امرار معاش خود خانواده هایشان بر خلاف قانون کار ، مجبور به کار در خیابا ن و یا در محیط نا مناسب می باشند و از قشر ک ن عادی یا همسالان خود دور می مانند و احتمالا دچار بسیاری از مشکلات عاطفی و شناختی می شوند که محتاج توجه و رسیدگی فوری می باشند.

لازم به ذکر است که تعریف فوق در برخی از موارد می تواند شامل حال ک ن خیابانی خانه کودک ناصر خسرو نشود.

ارتباط موثر:ارتباط در این تحقیق عبارتست از افکار، گفتار وکردار هایی که ما را با دیگران ، جهان هستی و ابعاد معنوی آن مرتبط می سازد و یک روش علمی و کاربردی است؛ و در دید گاه nlp به راه کار های کاربردی چون بر قراری راپورت ، ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، ش تن مقاومت، توجه خاصی شده است.

مددکاران برتر: مددکارانی هستند که بوسیله درصد قابل توجهی از ک ن در زمینه برقراری ارتباط موثر و خوب معرفی شده اند و مورد تایید مدیر خانه کودک ناصرر خسرو بوده اند. که به روشی خاص مورد مطالعه قرار گرفته اند.

تعاریف عملیاتی

ک ن خیابانی خانه کودک ناصر خسرو: ک نی هستند که اوقات فراغت خود را در خانه کودک به سر می برند و در کلاسهای هنری چون نقاشی ، معرق، کتاب خوانی ، فرش بافی ، خیا طی، ... و در کلاسهای تقویتی چون زبان، ریاضی ، فیزیک، ... و در کلاسهای ورزشی چون یوگا ، فوتبال ، والیبال ، تکواندو و... شرکت میکنند و اغلب دچار مشکلات اخلاقی ، خانوادگی ، اقتصادی ، عاطفی و فرهنگی می باشند.

ارتباط موثر: زمانی که مدد کار بتواند از طریق بهترین و مهمترین را ار ها و مولفه ها با کودک ارتباطی روشن برقرار کند و کودک را در راستای اه مورد نظر متقاعد سازد و بتواند برخورد مناسبی با مقاومت کودک ارائه دهد ، ارتباط موثر گویند.

مددکاران برتر: مددکارانی که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته ، از جانب ک ن برگزیده شدند و بعلت فراوانی آرا با اختلاف زیادی از سایر مدد کاران جدا گشته و را ارها و مولفه های آنها با سایر مددکاران مقایسه شده است .

فصل دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه:

در این فصل به طور مختصر به مباحثی چون تعاریف ک ن کار و خیابانی ، خصوصیات ، ساختار اجتماعی ، ویژگی های روانی ، اجتماعی وعلل پیدایش ک ن کار و خیابانی اشاره شده است و بعد به تعاریف ارتباط ، شناخت فرا گرد و مدلهای ارتباطی و هدف ارتباط پرداخته شده است و اصول و مواردی را در زمینه ارتباط اثر بخش، موانع ارتباطی ، مهارتهای روابط انسانی ، مراحل بهبود ارتباط را عنوان گردیده است. ودر نهایت با الهام از مدل ارتباطی سیستمهای فرهنگی هستی گرا و مدل ارتباطی گربنر کمک گرفته و مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مددکاران را بر اساس مدل ارتباطی nlp سازمان داده است. بر اساس این نظریه به چهار زمینه برقراری راپورت، ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، روبرو شدن با مقاومت توجه گردیده است.

تعاریف ک ن کار و خیابانی[2]

به اعتقاد بعضی از محققان هنگا می که از ک ن خیابانی در معنای دقیق یا صریح کلمه سخن می گوییم منظور ک ن خیابانی هستند و تصور قالب نیز از ک ن خیابانی همین است. واژه فرانسوی که هم در تفسیر موسع و هم در تفسیر مضیق بکار می رود عبارتست از (lesen fantsde lane) که نسبت به واژه انگلیسی(street children) در بر گیرندة (children onthe street ) و همچنین تعریف مضیق ( children of the street ) دارای نقص و اشکال است . همچنین به کودک خیابانی « کودک بی خانمان» یا (homeless children) نیز می توان گفت . در آفریقای جنوبی به آنها (malapipe) یعنی انی که در فاضلابها می خوابند ، در تانزانیا (chan gudou) بمعنای ماهیهایی که به دلیل کوچکی زیاد بی مصرف هستند و صیادان آنها را دوباره به دریا می اندازند و همچنین ان (thieves) ، طاعون (pests) و اوباش ( hood lums) در ویتنام به آنها (duidoi) یعنی ک ن خاکی ( dast children) و در برزیل به آنها (marginis) گفته می شود.

بعضی ها معتقدند که واژه ک ن خیابانی در دهه ۱۹۸۰ میلادی برای توضیح و تشریح کو دکانی بکار می رفت که اکثر اوقات خود را در خیابانها با مشاغل گوناگون سپری می کنند، با بررسی و مطالعه متون به نظر می رسد تعریف جامع و مانع مورد قبول همگان برای واژه مذکور وجود ندارد و این امر ناشی از دیدگاههای متفاوت درباره پدیده ک ن خیابانی است بعنوان نمونه به بعضی از این تعاریف اشاره می شود.

در تحقیق منتشره از سوی صندوق ک ن سازمان ملل متحده« یونیسف» در تهران ک ن خیابانی چنین تعریف شده اند : ک نی که عمده وقت خود را بدون س رستی بزرگسالان در خیابانها می گذرانند.[3]

در تعریفی دیگر که از یونیسف در سال ۱۹۹۷ارائه شده آمده است:

ک ن خیابانی به ک نی اطلاق می گردد که در شهر های بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند.

این تعریف سه ایراد دارد .اول: عبارت« ای بزرگ» مبهم و از آن تعریفی ارائه نشده است و معلوم نیست که منظور از بزرگی یک شهر ابعاد جغرافیایی یا تعداد سکنه آن است. دوم: ممکن است کودک کار یا زندگی در خیابان را به اختیار پذیرفته باشد . سوم: اگر منظور از زندگی در خیابانها سپری نمودن شب و روز در خیابان باشد این تعریف ، ک نی را که در خیابان کار یا زندگی نمی کنند اما با این حال مدت قابل ملاحظه ای از روز یا شب را در آن می گذرانند را در بر نمی گیرد.

« خوزه آرتور ریوس» در مقاله ای تحت عنوان « وضعیت ک ن خیابانی در ی لاتین» ک ن خیابانی را صغاری می داند که دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظمی از عمر خود را تنها یا به صورت گروهی در خیابانها می گذرانند.[4] این تعریف اگرچه ایرادات تعاریف قبلی را ندارد با این حال دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظم امری است که به نظر می رسد به عرف و شرایط اجتماعی بستگی دارد . بعنوان مثال کودکی که تنها یک هفته را در خیابان سپری کند کودک خیابانی محسوب نمی گردد . حال اینکه به اعتقاد ما اطلاق واژه کودک خیابانی بر او مانعی ندارد زیرا مدت خیابانی بودن تاثیری در ماهیت امر ندارد.

این ک ن را به چند گروه تقسیم می کنند[5] :

۱- ک نی که در خیابان ها زندگی می کنند اولین نگرانی آنها زنده ماندن و داشتن سر پناه است.

2- ک نی که از خانواده جدا شده اند و موقتاً در مأمنی مانند خانه های متروک و پناهگاهها زندگی می کنند.

3- ک نی که تماس با خانواده خود را حفظ می کنند ولی بعلت فقر ، پرجمعیت بودن خانواده یا سوء استفاده جسمی و از آنان در خانواده بعضی از شبها یا اکثر ساعات روز را در خیابانها به سر می برند .

4- ک نی که در مراکز ویژه نگهداری می شوند .

ملاحظه میگردد ارائه تعریفی جامع و مانع در این باره امری دشوار است . با این همه اگر بخواهیم تعریف نسبتاً جامع و مانع انجام دهیم باید بگوییم اگرچه وضعیت کنونی این ک ن بغرنج و تاسف آور است، اما گامهای فراوانی در این حیطه برداشته شده است که این گامها گاهی تو سط تمردان نوع دوست، گاهی توسط سازمان های جهانی و زمانی به واسطه افراد خیر برداشته شده است. در کشور ما ایران با توجه به گامهای مثبتی که در این راستا بر داشته شده است. اما باید اذعان داشت که این گامها هرچند مفید بوده اند اما با توجه به رشد فزاینده جمعیت این گروه، اقدامات مذکور کافی نبوده است . قبل از هر اقدامی باید در جهت شناخت ک ن با توجه به فرهنگ کشور اقدام کرد.

باید علل به وجود آمدن سیر تحولی و جمعیت شناسی این ک ن مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس این شناختها اقداماتی جهت نگهداری و باز پروری و باز گرداندن آنها به محیط خانواده صورت گیرد بدون شناخت سبب شناسی و نشانه شناسی و سیر تحولی پدیده در کشور با توجه به فرهنگ منطقه ای برنامه ریزی در این وادی کاری عبث خواهد بود و فقط باعث اتلاف هزینه و نیروی متخصص و عدم ثمر بخشی کار انجام شده خواهد شد و این تحقیق گامی هر چند کوچک در این حیطه است و برای رسیدن به اه نهایی نیاز به تحقیقات گسترده ای می باشد. زیرا که موضوع، خود نیز از گستردگی قابل توجهی برخوردار است . و تلاش محققان را در حیطه های گوناگون جامعه شناسی، فرهنگی ، اقتصادی و روانشناسی و علوم تربیتی می طلبد .

پدیده ک ن خیابانی محصول افزایش مهاجرت ، گسترش حاشیه نشینی و صنعتی شدن جوامع در شهر های بزرگ است و تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست . ک ن خیابانی به شدت در معرض آسیبهای اخلاقی و جسمانی هستند و در بسیار از موارد توسط گروه های سازمان یا فته جذب کارهای خلافکارانه می شوند.

همچنین ک ن خیابانی حاصل فقر اجتماعی هستند برخی خانواده ها بعلت نداشتن هزینه مخارج فرزندانشان آنها را وادار به کار می کنند. فقر در ایران بطور مستقیم بر ک ن تاثیر میگذارد . ک ن خاموش ترین و بی دفاع ترین بخش جامعه علاوه بر خشونت رفتارهای سنتی و عقب افتاده پدر سالاری ، در جدالی نا برابر و از پیش تعیین شده با فقر وتنگ دستی قراردارند . باز تاب تکانه اجتماعی ناشی از بی عد ی ، عدم تامین اجتماعی ، گسترده تر شدن فاصله طبقه اجتماعی و ...هر روز ک ن بیشتری را به ک ن خیابانی اضافه میکند . ک ن بعنوان یکی ازابزار ایجاد درآمد در نتیجه فقر خانواده مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بعلت آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد ، طلاق ، بی س رستی و بد س رستی ، ک ن از خانه های خودفرار کرده و به شهر های بزرگ می روند . این ک ن معمولا ه کارهای پست مثل دست فروشی ، وا ی ، گل فروش و غیره مشغول می شوند . در بعضی مواقع این ک ن مورد سوء استفاده های و توسط افراد سود جو واسطه فروش می گردند .

طبق بر آورد یونیسف در ایران ٪۹۰ک ن دارای پدر یامادر هستند و در خانواده های پر جمعیت زندگی می کند و در تهرا ن٪۸۰این افراد مهاجر هستند و٪۹۸آنها مذکر هستند .

به طور خلاصه ک ن خیابانی ک نی هستند که برای ادامه زندگی وبقای خود مجبور به کار هر چند سخت و طاقت فرسا هستند و اینها از داشتن حق طبیعی و حقوق اساسی و انسانی محرومند.

براستی در کشوری وجود چنین ک نی قابل فهم است [6].

خصوصیات ک ن خیابانی [7]

۱ - بیگانه شدن و طرد شدن آنها از نظام و ساختار های معمول اجتماعی

۲- اقدام به رفتارهای شدید ضد اجتماعی و صدمه به خود

۳- این ک ن بعلت مشکلات تغذیه ای معمولا کوچکتر از سن خود به نظر می رسند و از لحاظ جسمانی وضع خوبی ندارند.

۴- دختران معمولا مورد سوء استفاده قرار می گیرند و اغلب به خود فروشی روی می آورند .

۵- ترس از باز داشت ، زندان ، خشونت و تهدید پلیس معضلی است که همیشه با ک ن خیابانی همراه است .

۶- اینان قربانیان شوم شرایط اجتماعی هستند و بیشتر از طبقات پایین جامعه می باشند .

۷- معمولا تک س رست بوده و معمولا مادر س رستی ایشان را بعهده داشته و نتوانسته به خوبی کودک خودرا اداره کند .

۸- تمایل و اعتمادی به بزرگسالان و انجمنها ی حمایتی ندارند زیرا اغلب از سوی بزرگسالان طرد شده مجبور به انجام کارهای سخت شده اند .

۹- بیشتر آنها آرزو دارند به خانه هایشان باز گردند مشروط بر اینکه فاکتور هایی که باعث فرار آنها از منزل شده حذف شود.

۱۰- بچه های خیابانی معمولا به صورت گروههایی هستند که دور هم جمع می شوند و بین خود رابطه برقرار می کنند تا کمبود های عاطفی ، اقتصادی و حمایتی خود را از گروه دریافت نمایند . این گروهها با هم وحدت و صمیمیت دارند و از یکدیگر حمایت می کنند و اغلب به هم وفادار هستند.

۱۱- استفاده از برای فرار موقت از واقعیت هاست که نه فقط ، بلکه استنشاق چسب های صنعتی و بنزین و مواد شیمیایی را نیز شامل می شود .

۱۲- از نظر بافت خانوادگی تعداد افراد خانوار زیاد می باشد .

۱۳- بررسی آمار محل س ت مدد جویان بیانگر آن است که بیشتر این ک ن از استانهای غربی کشور می باشند و پس از تهران و اسان استانهای غربی بیشترین آمار ک ن خیابانی را به خود اختصاص داده اند[8] .

ساختار اجتماعی ک ن خیابانی

این گروه از ک ن برای محافظت از خویش گروههای کوچک تشکیل می دهند که این گروهها جای خانواده را برای آنها پر می کند و در بین آنها نوعی هم بستگی و محبت ایجاد میکند و گروه همیشه فرد قدرتمند و با هوش گروه است [9].انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را ب میکند اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید هرفردی، برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛ مودبتر، صمیمی تر، بیریاتر، آزاد ش تر، صریح تر و عینی تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126
عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، ش تن مقاومت در ک ن خیابانی خانة کودک ناصرخسرو

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

هوالمحبوب

گفتم با گذشت زمان، تو نیز می روی . اما تو همچنان م ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری.

تو م پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛

« بچه های خیابانی»

ی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیابانها و چهارراههای شهر نوشته اند. ی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از ک ن خیابانی قرن اکنونی. تویی که نامت در هیچ کجا با مُهر و بی مُهر ثبت نشده است.

من این کار کوچک را با تمام مهری که در وجودم نهفته است به شما شکوفه های شهرم تقدیم می کنم.

فصل اول

مقدمه پژوهش

مقدمه

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را ب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید. هرفردی، برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛ مودبتر، صمیمی تر، بیریاتر، آزاد ش تر، صریح تر و عینی تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگی با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند. ارتباط، از طریق پیامهای خود، مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروبط به ع العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. شمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[1]

اصولاًمددکاران و انی که با ک ن خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این ک ن ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.

ما بواسطة این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربة شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با ک ن خیابان برقرار کنیم تا بدین طریق در راستای اه خود کمک شایانی به مدد کاران و این ک ن کرده باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مسئله و اه و اهمیت موضوع ارتباط با ک ن خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی بر نظریه های ارتباط می کنیم و را ارهای مفیدی را برای ایجاد ارتباط موثر با این ک ن عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.

بیان مسئله

ارتباط بر قرار با ک ن خیابانی می تواند عاملی باشد موثر در جهت رفع مشکلات این ک ن تا بتوانند تعامل با دیگران و اعتماد را بیاموزند. از این جهت به جوابگویی سوال ذیل اقدام گردید :

چگونه می توان با ک ن خیابانی شرکت کننده در ngoناصر خسرو ارتباطی موثر در راستای ایجاد یک ارتباط روشن ،متقاعد سازی، ش تن مقاومت برقرار کرد؟ برای جوابگویی به سوال فوق راه مقایسه مددکاران برتر و سایر مددکاران را در پیش گرفته شد و به سه سوال ذیل در رابطه با مهمترین مولفه ها و راه کارهای ایجاد ارتباط موثر با ک ن اهمیت خاصی داده شد .

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ایجاد ارتباط روشن با کودک بین مددکاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد ؟

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در متقاعد کودک بین مدد کاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد؟

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ش تن مقاومت کودک بین مدد کاران برتر و سایر مدد کاران وجود دارد؟

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین موارد در ایجاد ارتباط موثر راپورت مناسب می باشد که متاسفانه به خاطر بروز مسائلی در اجرای پژوهش ، این مفهوم در بخش عملیاتی حذف گردید.

هدف تحقیق

این تحقیق با هدف تشخیص مولفه ها و راه کارهای مهم مورد استفاده بوسیله مددکاران برتر در ایجاد یک ارتباط موثر با ک ن خیابانی در ngoها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها در سه زمینه (ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، ش تن مقاومت) مد نظر می باشد.

برای چه تحقیق

هدف نهایی این تحقیق کمک به مسیر آموزش این ک ن است، که پیش زمینه برنامه ریزی اصولی و علمی برای ساماندهی ک ن کار و خیابان در ngo های مربوطه در تهران همچون خانه حمایت از ک ن خیابانی ناصرخسرو، خانه حمایت از ک ن کار و خیابانی شوش، خانه حمایت از ک ن کار و خیابانی مولوی و ... فراهم می نماید، چرا که ک ن خیابانی یکی از معضلات بزرگی است که نهادهای تی و خیریه باید به آن توجه زیادی ند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در رابطه با پرورش ک ن خیابانی این پرسش مهم برای ما مطرح می شود که(چگونه می توان با ک ن خیابانی ارتباط موثری بر قرار کرد؟)به نظر من هرچه این مسئله اساسی تر و دقیق تر و روشن تر شناخته شود، توفیق ما در امر شناسایی و کمک بیشتر می شود و در موقعیتی قرار می گیریم که مشکلات ک ن خیابانی را بشناسیم و با درک مناسب به رفتار و برخورد درست با آنها رو به رو می شویم.

دوران کودکی، دوران شکل پذیری و تکوین شخصیت است .پایه هایی که در این مرحله از زندگی برای او گذارده می شود، می تواند بنایی از انسانیت و اخلاق بسازد که کج میرود یا همچنان راست و استوار کودک را به سر منزل مقصود میرساند.

سالهای اولیه زندگی مهم ترین مرحله برای پرورش استعداد،شرافت یا بز اری است . تمام صفات و عاداتی که در این مرحله اخذ می شود همان هایی هستند که در بزرگسالی مورد استفاده قرار می گیرند و سلامت یا انحراف دوران طفولیت مقدمه ای برای دوران بزرگسالی کودک است . و همچنین در بُعد اجتماعی با گسترش زندگی شهری و افزوده شدن تعداد اَبَر ا و معضلات حاشیه ای خاص آن این موضوع بیشتر حائزهمیت می شوند.

تعاریف نظری

ک ن کارو خیابانی: ک نی که اکثر اوقات در ngo های خانه کودک ناصر خسرو ،خانه کودک شوش، خانه کودک مولوی و ... رفت و آمد می کنند و اغلب از قشر کم در آمد جامعه می باشند .

و ممکن است از بسیاری حقوق خود ، بقا، رشد، امنیت، تحصیل، مراقبت های بهداشتی، حفاظت در برابر سو استفاده های جسمی و روحی و محیط خانوادگی سالم محروم باشند و برای امرار معاش خود خانواده هایشان بر خلاف قانون کار ، مجبور به کار در خیابا ن و یا در محیط نا مناسب می باشند و از قشر ک ن عادی یا همسالان خود دور می مانند و احتمالا دچار بسیاری از مشکلات عاطفی و شناختی می شوند که محتاج توجه و رسیدگی فوری می باشند.

لازم به ذکر است که تعریف فوق در برخی از موارد می تواند شامل حال ک ن خیابانی خانه کودک ناصر خسرو نشود.

ارتباط موثر:ارتباط در این تحقیق عبارتست از افکار، گفتار وکردار هایی که ما را با دیگران ، جهان هستی و ابعاد معنوی آن مرتبط می سازد و یک روش علمی و کاربردی است؛ و در دید گاه nlp به راه کار های کاربردی چون بر قراری راپورت ، ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، ش تن مقاومت، توجه خاصی شده است.

مددکاران برتر: مددکارانی هستند که بوسیله درصد قابل توجهی از ک ن در زمینه برقراری ارتباط موثر و خوب معرفی شده اند و مورد تایید مدیر خانه کودک ناصرر خسرو بوده اند. که به روشی خاص مورد مطالعه قرار گرفته اند.

تعاریف عملیاتی

ک ن خیابانی خانه کودک ناصر خسرو: ک نی هستند که اوقات فراغت خود را در خانه کودک به سر می برند و در کلاسهای هنری چون نقاشی ، معرق، کتاب خوانی ، فرش بافی ، خیا طی، ... و در کلاسهای تقویتی چون زبان، ریاضی ، فیزیک، ... و در کلاسهای ورزشی چون یوگا ، فوتبال ، والیبال ، تکواندو و... شرکت میکنند و اغلب دچار مشکلات اخلاقی ، خانوادگی ، اقتصادی ، عاطفی و فرهنگی می باشند.

ارتباط موثر: زمانی که مدد کار بتواند از طریق بهترین و مهمترین را ار ها و مولفه ها با کودک ارتباطی روشن برقرار کند و کودک را در راستای اه مورد نظر متقاعد سازد و بتواند برخورد مناسبی با مقاومت کودک ارائه دهد ، ارتباط موثر گویند.

مددکاران برتر: مددکارانی که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته ، از جانب ک ن برگزیده شدند و بعلت فراوانی آرا با اختلاف زیادی از سایر مدد کاران جدا گشته و را ارها و مولفه های آنها با سایر مددکاران مقایسه شده است .

فصل دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه:

در این فصل به طور مختصر به مباحثی چون تعاریف ک ن کار و خیابانی ، خصوصیات ، ساختار اجتماعی ، ویژگی های روانی ، اجتماعی وعلل پیدایش ک ن کار و خیابانی اشاره شده است و بعد به تعاریف ارتباط ، شناخت فرا گرد و مدلهای ارتباطی و هدف ارتباط پرداخته شده است و اصول و مواردی را در زمینه ارتباط اثر بخش، موانع ارتباطی ، مهارتهای روابط انسانی ، مراحل بهبود ارتباط را عنوان گردیده است. ودر نهایت با الهام از مدل ارتباطی سیستمهای فرهنگی هستی گرا و مدل ارتباطی گربنر کمک گرفته و مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مددکاران را بر اساس مدل ارتباطی nlp سازمان داده است. بر اساس این نظریه به چهار زمینه برقراری راپورت، ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، روبرو شدن با مقاومت توجه گردیده است.

تعاریف ک ن کار و خیابانی[2]

به اعتقاد بعضی از محققان هنگا می که از ک ن خیابانی در معنای دقیق یا صریح کلمه سخن می گوییم منظور ک ن خیابانی هستند و تصور قالب نیز از ک ن خیابانی همین است. واژه فرانسوی که هم در تفسیر موسع و هم در تفسیر مضیق بکار می رود عبارتست از (lesen fantsde lane) که نسبت به واژه انگلیسی(street children) در بر گیرندة (children onthe street ) و همچنین تعریف مضیق ( children of the street ) دارای نقص و اشکال است . همچنین به کودک خیابانی « کودک بی خانمان» یا (homeless children) نیز می توان گفت . در آفریقای جنوبی به آنها (malapipe) یعنی انی که در فاضلابها می خوابند ، در تانزانیا (chan gudou) بمعنای ماهیهایی که به دلیل کوچکی زیاد بی مصرف هستند و صیادان آنها را دوباره به دریا می اندازند و همچنین ان (thieves) ، طاعون (pests) و اوباش ( hood lums) در ویتنام به آنها (duidoi) یعنی ک ن خاکی ( dast children) و در برزیل به آنها (marginis) گفته می شود.

بعضی ها معتقدند که واژه ک ن خیابانی در دهه ۱۹۸۰ میلادی برای توضیح و تشریح کو دکانی بکار می رفت که اکثر اوقات خود را در خیابانها با مشاغل گوناگون سپری می کنند، با بررسی و مطالعه متون به نظر می رسد تعریف جامع و مانع مورد قبول همگان برای واژه مذکور وجود ندارد و این امر ناشی از دیدگاههای متفاوت درباره پدیده ک ن خیابانی است بعنوان نمونه به بعضی از این تعاریف اشاره می شود.

در تحقیق منتشره از سوی صندوق ک ن سازمان ملل متحده« یونیسف» در تهران ک ن خیابانی چنین تعریف شده اند : ک نی که عمده وقت خود را بدون س رستی بزرگسالان در خیابانها می گذرانند.[3]

در تعریفی دیگر که از یونیسف در سال ۱۹۹۷ارائه شده آمده است:

ک ن خیابانی به ک نی اطلاق می گردد که در شهر های بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند.

این تعریف سه ایراد دارد .اول: عبارت« ای بزرگ» مبهم و از آن تعریفی ارائه نشده است و معلوم نیست که منظور از بزرگی یک شهر ابعاد جغرافیایی یا تعداد سکنه آن است. دوم: ممکن است کودک کار یا زندگی در خیابان را به اختیار پذیرفته باشد . سوم: اگر منظور از زندگی در خیابانها سپری نمودن شب و روز در خیابان باشد این تعریف ، ک نی را که در خیابان کار یا زندگی نمی کنند اما با این حال مدت قابل ملاحظه ای از روز یا شب را در آن می گذرانند را در بر نمی گیرد.

« خوزه آرتور ریوس» در مقاله ای تحت عنوان « وضعیت ک ن خیابانی در ی لاتین» ک ن خیابانی را صغاری می داند که دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظمی از عمر خود را تنها یا به صورت گروهی در خیابانها می گذرانند.[4] این تعریف اگرچه ایرادات تعاریف قبلی را ندارد با این حال دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظم امری است که به نظر می رسد به عرف و شرایط اجتماعی بستگی دارد . بعنوان مثال کودکی که تنها یک هفته را در خیابان سپری کند کودک خیابانی محسوب نمی گردد . حال اینکه به اعتقاد ما اطلاق واژه کودک خیابانی بر او مانعی ندارد زیرا مدت خیابانی بودن تاثیری در ماهیت امر ندارد.

این ک ن را به چند گروه تقسیم می کنند[5] :

۱- ک نی که در خیابان ها زندگی می کنند اولین نگرانی آنها زنده ماندن و داشتن سر پناه است.

2- ک نی که از خانواده جدا شده اند و موقتاً در مأمنی مانند خانه های متروک و پناهگاهها زندگی می کنند.

3- ک نی که تماس با خانواده خود را حفظ می کنند ولی بعلت فقر ، پرجمعیت بودن خانواده یا سوء استفاده جسمی و از آنان در خانواده بعضی از شبها یا اکثر ساعات روز را در خیابانها به سر می برند .

4- ک نی که در مراکز ویژه نگهداری می شوند .

ملاحظه میگردد ارائه تعریفی جامع و مانع در این باره امری دشوار است . با این همه اگر بخواهیم تعریف نسبتاً جامع و مانع انجام دهیم باید بگوییم اگرچه وضعیت کنونی این ک ن بغرنج و تاسف آور است، اما گامهای فراوانی در این حیطه برداشته شده است که این گامها گاهی تو سط تمردان نوع دوست، گاهی توسط سازمان های جهانی و زمانی به واسطه افراد خیر برداشته شده است. در کشور ما ایران با توجه به گامهای مثبتی که در این راستا بر داشته شده است. اما باید اذعان داشت که این گامها هرچند مفید بوده اند اما با توجه به رشد فزاینده جمعیت این گروه، اقدامات مذکور کافی نبوده است . قبل از هر اقدامی باید در جهت شناخت ک ن با توجه به فرهنگ کشور اقدام کرد.

باید علل به وجود آمدن سیر تحولی و جمعیت شناسی این ک ن مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس این شناختها اقداماتی جهت نگهداری و باز پروری و باز گرداندن آنها به محیط خانواده صورت گیرد بدون شناخت سبب شناسی و نشانه شناسی و سیر تحولی پدیده در کشور با توجه به فرهنگ منطقه ای برنامه ریزی در این وادی کاری عبث خواهد بود و فقط باعث اتلاف هزینه و نیروی متخصص و عدم ثمر بخشی کار انجام شده خواهد شد و این تحقیق گامی هر چند کوچک در این حیطه است و برای رسیدن به اه نهایی نیاز به تحقیقات گسترده ای می باشد. زیرا که موضوع، خود نیز از گستردگی قابل توجهی برخوردار است . و تلاش محققان را در حیطه های گوناگون جامعه شناسی، فرهنگی ، اقتصادی و روانشناسی و علوم تربیتی می طلبد .

پدیده ک ن خیابانی محصول افزایش مهاجرت ، گسترش حاشیه نشینی و صنعتی شدن جوامع در شهر های بزرگ است و تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست . ک ن خیابانی به شدت در معرض آسیبهای اخلاقی و جسمانی هستند و در بسیار از موارد توسط گروه های سازمان یا فته جذب کارهای خلافکارانه می شوند.

همچنین ک ن خیابانی حاصل فقر اجتماعی هستند برخی خانواده ها بعلت نداشتن هزینه مخارج فرزندانشان آنها را وادار به کار می کنند. فقر در ایران بطور مستقیم بر ک ن تاثیر میگذارد . ک ن خاموش ترین و بی دفاع ترین بخش جامعه علاوه بر خشونت رفتارهای سنتی و عقب افتاده پدر سالاری ، در جدالی نا برابر و از پیش تعیین شده با فقر وتنگ دستی قراردارند . باز تاب تکانه اجتماعی ناشی از بی عد ی ، عدم تامین اجتماعی ، گسترده تر شدن فاصله طبقه اجتماعی و ...هر روز ک ن بیشتری را به ک ن خیابانی اضافه میکند . ک ن بعنوان یکی ازابزار ایجاد درآمد در نتیجه فقر خانواده مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بعلت آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد ، طلاق ، بی س رستی و بد س رستی ، ک ن از خانه های خودفرار کرده و به شهر های بزرگ می روند . این ک ن معمولا ه کارهای پست مثل دست فروشی ، وا ی ، گل فروش و غیره مشغول می شوند . در بعضی مواقع این ک ن مورد سوء استفاده های و توسط افراد سود جو واسطه فروش می گردند .

طبق بر آورد یونیسف در ایران ٪۹۰ک ن دارای پدر یامادر هستند و در خانواده های پر جمعیت زندگی می کند و در تهرا ن٪۸۰این افراد مهاجر هستند و٪۹۸آنها مذکر هستند .

به طور خلاصه ک ن خیابانی ک نی هستند که برای ادامه زندگی وبقای خود مجبور به کار هر چند سخت و طاقت فرسا هستند و اینها از داشتن حق طبیعی و حقوق اساسی و انسانی محرومند.

براستی در کشوری وجود چنین ک نی قابل فهم است [6].

خصوصیات ک ن خیابانی [7]

۱ - بیگانه شدن و طرد شدن آنها از نظام و ساختار های معمول اجتماعی

۲- اقدام به رفتارهای شدید ضد اجتماعی و صدمه به خود

۳- این ک ن بعلت مشکلات تغذیه ای معمولا کوچکتر از سن خود به نظر می رسند و از لحاظ جسمانی وضع خوبی ندارند.

۴- دختران معمولا مورد سوء استفاده قرار می گیرند و اغلب به خود فروشی روی می آورند .

۵- ترس از باز داشت ، زندان ، خشونت و تهدید پلیس معضلی است که همیشه با ک ن خیابانی همراه است .

۶- اینان قربانیان شوم شرایط اجتماعی هستند و بیشتر از طبقات پایین جامعه می باشند .

۷- معمولا تک س رست بوده و معمولا مادر س رستی ایشان را بعهده داشته و نتوانسته به خوبی کودک خودرا اداره کند .

۸- تمایل و اعتمادی به بزرگسالان و انجمنها ی حمایتی ندارند زیرا اغلب از سوی بزرگسالان طرد شده مجبور به انجام کارهای سخت شده اند .

۹- بیشتر آنها آرزو دارند به خانه هایشان باز گردند مشروط بر اینکه فاکتور هایی که باعث فرار آنها از منزل شده حذف شود.

۱۰- بچه های خیابانی معمولا به صورت گروههایی هستند که دور هم جمع می شوند و بین خود رابطه برقرار می کنند تا کمبود های عاطفی ، اقتصادی و حمایتی خود را از گروه دریافت نمایند . این گروهها با هم وحدت و صمیمیت دارند و از یکدیگر حمایت می کنند و اغلب به هم وفادار هستند.

۱۱- استفاده از برای فرار موقت از واقعیت هاست که نه فقط ، بلکه استنشاق چسب های صنعتی و بنزین و مواد شیمیایی را نیز شامل می شود .

۱۲- از نظر بافت خانوادگی تعداد افراد خانوار زیاد می باشد .

۱۳- بررسی آمار محل س ت مدد جویان بیانگر آن است که بیشتر این ک ن از استانهای غربی کشور می باشند و پس از تهران و اسان استانهای غربی بیشترین آمار ک ن خیابانی را به خود اختصاص داده اند[8] .

ساختار اجتماعی ک ن خیابانی

این گروه از ک ن برای محافظت از خویش گروههای کوچک تشکیل می دهند که این گروهها جای خانواده را برای آنها پر می کند و در بین آنها نوعی هم بستگی و محبت ایجاد میکند و گروه همیشه فرد قدرتمند و با هوش گروه است [9].انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را ب میکند اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید هرفردی، برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛ مودبتر، صمیمی تر، بیریاتر، آزاد ش تر، صریح تر و عینی تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126
عوامل مهم در ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، ش تن مقاومت در ک ن خیابانی خانة کودک ناصرخسرو

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

هوالمحبوب

گفتم با گذشت زمان، تو نیز می روی . اما تو همچنان م ، با نگاههای تیز و عمیق، با دستهایی که هنوز هم به زندگی جنگ می زنند و با تکه کلامهای تکراری.

تو م پررنگ ، آنقدر پررنگ که به تنهایی سوژه یک تحقیق شدی؛

« بچه های خیابانی»

ی نگفت که نام تورا بر روی نسیم دود آلود خیابانها و چهارراههای شهر نوشته اند. ی ننوشت تو ،هشدار ظهور قشر جدیدی از ک ن خیابانی قرن اکنونی. تویی که نامت در هیچ کجا با مُهر و بی مُهر ثبت نشده است.

من این کار کوچک را با تمام مهری که در وجودم نهفته است به شما شکوفه های شهرم تقدیم می کنم.

فصل اول

مقدمه پژوهش

مقدمه

انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را ب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید. هرفردی، برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛ مودبتر، صمیمی تر، بیریاتر، آزاد ش تر، صریح تر و عینی تر رفتار کند، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگی با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند. ارتباط، از طریق پیامهای خود، مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروبط به ع العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. شمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.[1]

اصولاًمددکاران و انی که با ک ن خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این ک ن ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.

ما بواسطة این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربة شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با ک ن خیابان برقرار کنیم تا بدین طریق در راستای اه خود کمک شایانی به مدد کاران و این ک ن کرده باشیم.

در این پژوهش پس از بیان مسئله و اه و اهمیت موضوع ارتباط با ک ن خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی بر نظریه های ارتباط می کنیم و را ارهای مفیدی را برای ایجاد ارتباط موثر با این ک ن عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.

بیان مسئله

ارتباط بر قرار با ک ن خیابانی می تواند عاملی باشد موثر در جهت رفع مشکلات این ک ن تا بتوانند تعامل با دیگران و اعتماد را بیاموزند. از این جهت به جوابگویی سوال ذیل اقدام گردید :

چگونه می توان با ک ن خیابانی شرکت کننده در ngoناصر خسرو ارتباطی موثر در راستای ایجاد یک ارتباط روشن ،متقاعد سازی، ش تن مقاومت برقرار کرد؟ برای جوابگویی به سوال فوق راه مقایسه مددکاران برتر و سایر مددکاران را در پیش گرفته شد و به سه سوال ذیل در رابطه با مهمترین مولفه ها و راه کارهای ایجاد ارتباط موثر با ک ن اهمیت خاصی داده شد .

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ایجاد ارتباط روشن با کودک بین مددکاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد ؟

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در متقاعد کودک بین مدد کاران برتر و سایر مددکاران وجود دارد؟

- چه تفاوتی در زمینه راه کارها و مولفه های مهم و موثر در ش تن مقاومت کودک بین مدد کاران برتر و سایر مدد کاران وجود دارد؟

لازم به ذکر است که یکی از مهمترین موارد در ایجاد ارتباط موثر راپورت مناسب می باشد که متاسفانه به خاطر بروز مسائلی در اجرای پژوهش ، این مفهوم در بخش عملیاتی حذف گردید.

هدف تحقیق

این تحقیق با هدف تشخیص مولفه ها و راه کارهای مهم مورد استفاده بوسیله مددکاران برتر در ایجاد یک ارتباط موثر با ک ن خیابانی در ngoها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها در سه زمینه (ایجاد ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، ش تن مقاومت) مد نظر می باشد.

برای چه تحقیق

هدف نهایی این تحقیق کمک به مسیر آموزش این ک ن است، که پیش زمینه برنامه ریزی اصولی و علمی برای ساماندهی ک ن کار و خیابان در ngo های مربوطه در تهران همچون خانه حمایت از ک ن خیابانی ناصرخسرو، خانه حمایت از ک ن کار و خیابانی شوش، خانه حمایت از ک ن کار و خیابانی مولوی و ... فراهم می نماید، چرا که ک ن خیابانی یکی از معضلات بزرگی است که نهادهای تی و خیریه باید به آن توجه زیادی ند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در رابطه با پرورش ک ن خیابانی این پرسش مهم برای ما مطرح می شود که(چگونه می توان با ک ن خیابانی ارتباط موثری بر قرار کرد؟)به نظر من هرچه این مسئله اساسی تر و دقیق تر و روشن تر شناخته شود، توفیق ما در امر شناسایی و کمک بیشتر می شود و در موقعیتی قرار می گیریم که مشکلات ک ن خیابانی را بشناسیم و با درک مناسب به رفتار و برخورد درست با آنها رو به رو می شویم.

دوران کودکی، دوران شکل پذیری و تکوین شخصیت است .پایه هایی که در این مرحله از زندگی برای او گذارده می شود، می تواند بنایی از انسانیت و اخلاق بسازد که کج میرود یا همچنان راست و استوار کودک را به سر منزل مقصود میرساند.

سالهای اولیه زندگی مهم ترین مرحله برای پرورش استعداد،شرافت یا بز اری است . تمام صفات و عاداتی که در این مرحله اخذ می شود همان هایی هستند که در بزرگسالی مورد استفاده قرار می گیرند و سلامت یا انحراف دوران طفولیت مقدمه ای برای دوران بزرگسالی کودک است . و همچنین در بُعد اجتماعی با گسترش زندگی شهری و افزوده شدن تعداد اَبَر ا و معضلات حاشیه ای خاص آن این موضوع بیشتر حائزهمیت می شوند.

تعاریف نظری

ک ن کارو خیابانی: ک نی که اکثر اوقات در ngo های خانه کودک ناصر خسرو ،خانه کودک شوش، خانه کودک مولوی و ... رفت و آمد می کنند و اغلب از قشر کم در آمد جامعه می باشند .

و ممکن است از بسیاری حقوق خود ، بقا، رشد، امنیت، تحصیل، مراقبت های بهداشتی، حفاظت در برابر سو استفاده های جسمی و روحی و محیط خانوادگی سالم محروم باشند و برای امرار معاش خود خانواده هایشان بر خلاف قانون کار ، مجبور به کار در خیابا ن و یا در محیط نا مناسب می باشند و از قشر ک ن عادی یا همسالان خود دور می مانند و احتمالا دچار بسیاری از مشکلات عاطفی و شناختی می شوند که محتاج توجه و رسیدگی فوری می باشند.

لازم به ذکر است که تعریف فوق در برخی از موارد می تواند شامل حال ک ن خیابانی خانه کودک ناصر خسرو نشود.

ارتباط موثر:ارتباط در این تحقیق عبارتست از افکار، گفتار وکردار هایی که ما را با دیگران ، جهان هستی و ابعاد معنوی آن مرتبط می سازد و یک روش علمی و کاربردی است؛ و در دید گاه nlp به راه کار های کاربردی چون بر قراری راپورت ، ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، ش تن مقاومت، توجه خاصی شده است.

مددکاران برتر: مددکارانی هستند که بوسیله درصد قابل توجهی از ک ن در زمینه برقراری ارتباط موثر و خوب معرفی شده اند و مورد تایید مدیر خانه کودک ناصرر خسرو بوده اند. که به روشی خاص مورد مطالعه قرار گرفته اند.

تعاریف عملیاتی

ک ن خیابانی خانه کودک ناصر خسرو: ک نی هستند که اوقات فراغت خود را در خانه کودک به سر می برند و در کلاسهای هنری چون نقاشی ، معرق، کتاب خوانی ، فرش بافی ، خیا طی، ... و در کلاسهای تقویتی چون زبان، ریاضی ، فیزیک، ... و در کلاسهای ورزشی چون یوگا ، فوتبال ، والیبال ، تکواندو و... شرکت میکنند و اغلب دچار مشکلات اخلاقی ، خانوادگی ، اقتصادی ، عاطفی و فرهنگی می باشند.

ارتباط موثر: زمانی که مدد کار بتواند از طریق بهترین و مهمترین را ار ها و مولفه ها با کودک ارتباطی روشن برقرار کند و کودک را در راستای اه مورد نظر متقاعد سازد و بتواند برخورد مناسبی با مقاومت کودک ارائه دهد ، ارتباط موثر گویند.

مددکاران برتر: مددکارانی که از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته ، از جانب ک ن برگزیده شدند و بعلت فراوانی آرا با اختلاف زیادی از سایر مدد کاران جدا گشته و را ارها و مولفه های آنها با سایر مددکاران مقایسه شده است .

فصل دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه:

در این فصل به طور مختصر به مباحثی چون تعاریف ک ن کار و خیابانی ، خصوصیات ، ساختار اجتماعی ، ویژگی های روانی ، اجتماعی وعلل پیدایش ک ن کار و خیابانی اشاره شده است و بعد به تعاریف ارتباط ، شناخت فرا گرد و مدلهای ارتباطی و هدف ارتباط پرداخته شده است و اصول و مواردی را در زمینه ارتباط اثر بخش، موانع ارتباطی ، مهارتهای روابط انسانی ، مراحل بهبود ارتباط را عنوان گردیده است. ودر نهایت با الهام از مدل ارتباطی سیستمهای فرهنگی هستی گرا و مدل ارتباطی گربنر کمک گرفته و مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مددکاران را بر اساس مدل ارتباطی nlp سازمان داده است. بر اساس این نظریه به چهار زمینه برقراری راپورت، ایجاد ارتباط روشن، متقاعدسازی، روبرو شدن با مقاومت توجه گردیده است.

تعاریف ک ن کار و خیابانی[2]

به اعتقاد بعضی از محققان هنگا می که از ک ن خیابانی در معنای دقیق یا صریح کلمه سخن می گوییم منظور ک ن خیابانی هستند و تصور قالب نیز از ک ن خیابانی همین است. واژه فرانسوی که هم در تفسیر موسع و هم در تفسیر مضیق بکار می رود عبارتست از (lesen fantsde lane) که نسبت به واژه انگلیسی(street children) در بر گیرندة (children onthe street ) و همچنین تعریف مضیق ( children of the street ) دارای نقص و اشکال است . همچنین به کودک خیابانی « کودک بی خانمان» یا (homeless children) نیز می توان گفت . در آفریقای جنوبی به آنها (malapipe) یعنی انی که در فاضلابها می خوابند ، در تانزانیا (chan gudou) بمعنای ماهیهایی که به دلیل کوچکی زیاد بی مصرف هستند و صیادان آنها را دوباره به دریا می اندازند و همچنین ان (thieves) ، طاعون (pests) و اوباش ( hood lums) در ویتنام به آنها (duidoi) یعنی ک ن خاکی ( dast children) و در برزیل به آنها (marginis) گفته می شود.

بعضی ها معتقدند که واژه ک ن خیابانی در دهه ۱۹۸۰ میلادی برای توضیح و تشریح کو دکانی بکار می رفت که اکثر اوقات خود را در خیابانها با مشاغل گوناگون سپری می کنند، با بررسی و مطالعه متون به نظر می رسد تعریف جامع و مانع مورد قبول همگان برای واژه مذکور وجود ندارد و این امر ناشی از دیدگاههای متفاوت درباره پدیده ک ن خیابانی است بعنوان نمونه به بعضی از این تعاریف اشاره می شود.

در تحقیق منتشره از سوی صندوق ک ن سازمان ملل متحده« یونیسف» در تهران ک ن خیابانی چنین تعریف شده اند : ک نی که عمده وقت خود را بدون س رستی بزرگسالان در خیابانها می گذرانند.[3]

در تعریفی دیگر که از یونیسف در سال ۱۹۹۷ارائه شده آمده است:

ک ن خیابانی به ک نی اطلاق می گردد که در شهر های بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابانها هستند.

این تعریف سه ایراد دارد .اول: عبارت« ای بزرگ» مبهم و از آن تعریفی ارائه نشده است و معلوم نیست که منظور از بزرگی یک شهر ابعاد جغرافیایی یا تعداد سکنه آن است. دوم: ممکن است کودک کار یا زندگی در خیابان را به اختیار پذیرفته باشد . سوم: اگر منظور از زندگی در خیابانها سپری نمودن شب و روز در خیابان باشد این تعریف ، ک نی را که در خیابان کار یا زندگی نمی کنند اما با این حال مدت قابل ملاحظه ای از روز یا شب را در آن می گذرانند را در بر نمی گیرد.

« خوزه آرتور ریوس» در مقاله ای تحت عنوان « وضعیت ک ن خیابانی در ی لاتین» ک ن خیابانی را صغاری می داند که دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظمی از عمر خود را تنها یا به صورت گروهی در خیابانها می گذرانند.[4] این تعریف اگرچه ایرادات تعاریف قبلی را ندارد با این حال دوره های زمانی قابل ملاحظه و اغلب منظم امری است که به نظر می رسد به عرف و شرایط اجتماعی بستگی دارد . بعنوان مثال کودکی که تنها یک هفته را در خیابان سپری کند کودک خیابانی محسوب نمی گردد . حال اینکه به اعتقاد ما اطلاق واژه کودک خیابانی بر او مانعی ندارد زیرا مدت خیابانی بودن تاثیری در ماهیت امر ندارد.

این ک ن را به چند گروه تقسیم می کنند[5] :

۱- ک نی که در خیابان ها زندگی می کنند اولین نگرانی آنها زنده ماندن و داشتن سر پناه است.

2- ک نی که از خانواده جدا شده اند و موقتاً در مأمنی مانند خانه های متروک و پناهگاهها زندگی می کنند.

3- ک نی که تماس با خانواده خود را حفظ می کنند ولی بعلت فقر ، پرجمعیت بودن خانواده یا سوء استفاده جسمی و از آنان در خانواده بعضی از شبها یا اکثر ساعات روز را در خیابانها به سر می برند .

4- ک نی که در مراکز ویژه نگهداری می شوند .

ملاحظه میگردد ارائه تعریفی جامع و مانع در این باره امری دشوار است . با این همه اگر بخواهیم تعریف نسبتاً جامع و مانع انجام دهیم باید بگوییم اگرچه وضعیت کنونی این ک ن بغرنج و تاسف آور است، اما گامهای فراوانی در این حیطه برداشته شده است که این گامها گاهی تو سط تمردان نوع دوست، گاهی توسط سازمان های جهانی و زمانی به واسطه افراد خیر برداشته شده است. در کشور ما ایران با توجه به گامهای مثبتی که در این راستا بر داشته شده است. اما باید اذعان داشت که این گامها هرچند مفید بوده اند اما با توجه به رشد فزاینده جمعیت این گروه، اقدامات مذکور کافی نبوده است . قبل از هر اقدامی باید در جهت شناخت ک ن با توجه به فرهنگ کشور اقدام کرد.

باید علل به وجود آمدن سیر تحولی و جمعیت شناسی این ک ن مورد بررسی قرار گیرد تا بر اساس این شناختها اقداماتی جهت نگهداری و باز پروری و باز گرداندن آنها به محیط خانواده صورت گیرد بدون شناخت سبب شناسی و نشانه شناسی و سیر تحولی پدیده در کشور با توجه به فرهنگ منطقه ای برنامه ریزی در این وادی کاری عبث خواهد بود و فقط باعث اتلاف هزینه و نیروی متخصص و عدم ثمر بخشی کار انجام شده خواهد شد و این تحقیق گامی هر چند کوچک در این حیطه است و برای رسیدن به اه نهایی نیاز به تحقیقات گسترده ای می باشد. زیرا که موضوع، خود نیز از گستردگی قابل توجهی برخوردار است . و تلاش محققان را در حیطه های گوناگون جامعه شناسی، فرهنگی ، اقتصادی و روانشناسی و علوم تربیتی می طلبد .

پدیده ک ن خیابانی محصول افزایش مهاجرت ، گسترش حاشیه نشینی و صنعتی شدن جوامع در شهر های بزرگ است و تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست . ک ن خیابانی به شدت در معرض آسیبهای اخلاقی و جسمانی هستند و در بسیار از موارد توسط گروه های سازمان یا فته جذب کارهای خلافکارانه می شوند.

همچنین ک ن خیابانی حاصل فقر اجتماعی هستند برخی خانواده ها بعلت نداشتن هزینه مخارج فرزندانشان آنها را وادار به کار می کنند. فقر در ایران بطور مستقیم بر ک ن تاثیر میگذارد . ک ن خاموش ترین و بی دفاع ترین بخش جامعه علاوه بر خشونت رفتارهای سنتی و عقب افتاده پدر سالاری ، در جدالی نا برابر و از پیش تعیین شده با فقر وتنگ دستی قراردارند . باز تاب تکانه اجتماعی ناشی از بی عد ی ، عدم تامین اجتماعی ، گسترده تر شدن فاصله طبقه اجتماعی و ...هر روز ک ن بیشتری را به ک ن خیابانی اضافه میکند . ک ن بعنوان یکی ازابزار ایجاد درآمد در نتیجه فقر خانواده مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه بعلت آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد ، طلاق ، بی س رستی و بد س رستی ، ک ن از خانه های خودفرار کرده و به شهر های بزرگ می روند . این ک ن معمولا ه کارهای پست مثل دست فروشی ، وا ی ، گل فروش و غیره مشغول می شوند . در بعضی مواقع این ک ن مورد سوء استفاده های و توسط افراد سود جو واسطه فروش می گردند .

طبق بر آورد یونیسف در ایران ٪۹۰ک ن دارای پدر یامادر هستند و در خانواده های پر جمعیت زندگی می کند و در تهرا ن٪۸۰این افراد مهاجر هستند و٪۹۸آنها مذکر هستند .

به طور خلاصه ک ن خیابانی ک نی هستند که برای ادامه زندگی وبقای خود مجبور به کار هر چند سخت و طاقت فرسا هستند و اینها از داشتن حق طبیعی و حقوق اساسی و انسانی محرومند.

براستی در کشوری وجود چنین ک نی قابل فهم است [6].

خصوصیات ک ن خیابانی [7]

۱ - بیگانه شدن و طرد شدن آنها از نظام و ساختار های معمول اجتماعی

۲- اقدام به رفتارهای شدید ضد اجتماعی و صدمه به خود

۳- این ک ن بعلت مشکلات تغذیه ای معمولا کوچکتر از سن خود به نظر می رسند و از لحاظ جسمانی وضع خوبی ندارند.

۴- دختران معمولا مورد سوء استفاده قرار می گیرند و اغلب به خود فروشی روی می آورند .

۵- ترس از باز داشت ، زندان ، خشونت و تهدید پلیس معضلی است که همیشه با ک ن خیابانی همراه است .

۶- اینان قربانیان شوم شرایط اجتماعی هستند و بیشتر از طبقات پایین جامعه می باشند .

۷- معمولا تک س رست بوده و معمولا مادر س رستی ایشان را بعهده داشته و نتوانسته به خوبی کودک خودرا اداره کند .

۸- تمایل و اعتمادی به بزرگسالان و انجمنها ی حمایتی ندارند زیرا اغلب از سوی بزرگسالان طرد شده مجبور به انجام کارهای سخت شده اند .

۹- بیشتر آنها آرزو دارند به خانه هایشان باز گردند مشروط بر اینکه فاکتور هایی که باعث فرار آنها از منزل شده حذف شود.

۱۰- بچه های خیابانی معمولا به صورت گروههایی هستند که دور هم جمع می شوند و بین خود رابطه برقرار می کنند تا کمبود های عاطفی ، اقتصادی و حمایتی خود را از گروه دریافت نمایند . این گروهها با هم وحدت و صمیمیت دارند و از یکدیگر حمایت می کنند و اغلب به هم وفادار هستند.

۱۱- استفاده از برای فرار موقت از واقعیت هاست که نه فقط ، بلکه استنشاق چسب های صنعتی و بنزین و مواد شیمیایی را نیز شامل می شود .

۱۲- از نظر بافت خانوادگی تعداد افراد خانوار زیاد می باشد .

۱۳- بررسی آمار محل س ت مدد جویان بیانگر آن است که بیشتر این ک ن از استانهای غربی کشور می باشند و پس از تهران و اسان استانهای غربی بیشترین آمار ک ن خیابانی را به خود اختصاص داده اند[8] .

ساختار اجتماعی ک ن خیابانی

این گروه از ک ن برای محافظت از خویش گروههای کوچک تشکیل می دهند که این گروهها جای خانواده را برای آنها پر می کند و در بین آنها نوعی هم بستگی و محبت ایجاد میکند و گروه همیشه فرد قدرتمند و با هوش گروه است [9].


** توجه: شما دوستان میتوانید از اینجا وارد فروشگاه بزرگ الماس شده و دیگر محصولات و پروژه های مشابه را جست جو نمایید... هدف ما رضایت شماست

مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................... صفحه

فصل اول

مقدمه .................................................................................................................... 2

فرضیه................................................................................................................... 4

فصل دوم

بچه های خیابانی کیستند ...................................................................................... 6

عوامل موثر بروز پدیده بچه های خیابانی ........................................................... 10

پدیده ک ن خیابانی و عوامل موثر در آن......................................................... 15

مددرسانی.............................................................................................................. 17

فصل سوم

7/5 میلیون کودک در جهان بردگی می کنند......................................................... 22

سوء استفاده از ک ن خیابانی .......................................................................... 25

نگاهی به وضعیت ک ن خیابانی بر طبق آمار خانه سبز ................................. 28

فصل چهارمفصل پنجم

ک ن خیابانی ها به مدرسه می روند .................... 38

اه و آرزوها ................................................................................................... 44

فردای روشن ....................................................................................................... 46

فصل ششم

منابع ..................................................................................................................... 50
مقدمه

انتشار آمار 200 هزار نفری ک ن خیابانی واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. رئیس سازمان بهزیستی کشور آمار واقعی را یک دهم این عده می داند و آن را نیز با عناوین متفاوتی تفکیک می کند. در هر حال واقعیت تلخی که همچون بمب ساعتی زیر پای اجتماع ما قرار دارد ، قربانیانی با نام «ک ن خیابانی» هستند که در تمام ای کشور شب و روز به چشم می خورند.

پدیده ک ن خیابانی که طی سالهای اخیر به شدت آماری رو به رشد داشته بنابر دلالی که تشدید شده همچنان ادامه دارد و باتوجه به اینکه 50 درصد جمعیت کشور سنی کمتر از بیست سال دارند به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد. براساس تعریف صندوق ک ن سازمان ملل متحد ( یونیسف) ک ن خیابانی انی هستند که عمده وقت خودرا بدون س رست بزرگسال در خیابانها می گذرانند. تحقیقات کارشناسان نشان داده است که آغاز ولگردی در میان ک ن از سن 10 تا 13 سال بیشتر است و در آستانه بلوغ که تغییرات جسمی و روحی به وجود می آید این ناهنجاری شدت می یابد.

محققان معتقدند که وضعیت اقتصادی خانواده ، تأثیر به سزایی بر ولگردی دارد و غالب ک ن به علت فقدان معیشت کافی و وضع نامساعد خانوادگی به تکدیگری و ولگردی می پردازد. وضع نامطلوب خانوادگی مرگ زود رس پدر و مادر ، چند زنه بودن پدر، تعدد فرزندان و فقدان محبت از جمله عوامل در افزایش ک ن خیابانی است.

براساس بررسی های پزشکی قانونی غالب ک ن ولگرد و خیابانی مورد قرار گرفته اند و به ناچار تن به هر کاری داده اند.

در مشهد طی یک سال تعداد ک ن از 185 مورد به بیش از 400 نفر افزایش یافته و به مسئله ای بسیار حساس تبدیل شده است.

در اراک پدیدة ک ن خیابانی نیز رشد روز افزون داشته و آمار ک ن خیابانی این بحث را به سطوح مسئولان و افکار عمومی کشانده است. مسئول دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی گلستان می گوید در طرح سال 1379 ، 69 کودک و در طرح سال 80 ، 516 کودک خیابانی را درمرکز استان پذیرش دادیم ولی تعداد واقعی آنان بیش از این رقم است در عین حال مراکز نگه داری آنان موفقیت چندانی ندارد، در هر حال ک ن خیابانی که امروز قربانی ضعف سیستم اجتماعی هستند ، فردا بز ارانی خواهند شد که از جامعه انتقام می گیرند روند اجباری زندگی آنان ، آن ها را به سرنوشت تاسف باری می رساند آنان که به دلیل بی س رستی بد س رستی و تک س رستی به کار اجباری رو آورده اند معمولا با مشاغل(رو مه فروشی، گل فروشی و ..) شروع می کنند و به مشاغل سیاه ( فروش ،توزیع نوار و مشروب) می رسند تعداد ک ن خیابانی و ک ن کار در اغلب ای کشور و به خصوص ای بزرگ غالباً با ک ن فراری نیز افزایش می یابد. ک نی که به علت رفتارهای تربیتی نامناسب، خشونت خانوادگی، فقر، اعتیاد، ج والدین، فریب خوردگی کانون خانواده را ترک می کنند و غالباً در اثر زرق و برق های ای بزرگ به آن جا پناه می برند این ک ن در برخی موارد جذب باندهایی می شوند و در پایان هر روز بخشی از درآمد کار، تکدی گری و … را به ناچار به آن ها می دهند تا بتوانندبه کار خود ادامه دهند. اگر این روند با یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ بین دستگاهها مرتبط متوقف نشود و یا کاهش نیاید، خطراتی جدی به زودی جامعه را تهدید خواهد کرد برنامه ای که موجب جلوگیری از سوء استفاده از ک ن خیابانی ، تامین مکانی برای خواب شب. تهیه غذا و آموزش آنان برای تبدیل شدن به کارگر ماهر شود.

فرضیه:

فقر، طلاق، بی س رستی و بد س رستی در خیابانی شدن ک ن موثرند.

بچه های خیابانی کیستند؟

مطالعه به عمل آمده در خیابان های تهران نشان می دهد که ک ن خیابانی از سنین خیلی پایین در پارک ها و چهار راه های شلوغ پر رفت و آمد دیده می شوند. اکثر این ک ن همراه با خانواده هایشان از نقاط دیگر ایران و همچنین کشورهای همسایه مانند افغانستان و پا تان به تهران مهاجرت کرده اند. این خانواده های مهاجر یا در ساختمان م وبه سکنی می گزینند و یا حداکثر می تواند در بدو ورود به تهران یک اتاق برای اقامت همه افراد خانواده که معمولا تعدادشان بیش از 6 تا 8 نفر است اجاره کنند. اکثر والدین این ک ن بیسواد بوده و پایکارند و یا فاقد مهارت های حرفه ای و در نتیجه به کارهایی مشغول می شوند که در آمد بسیار ناچیزی دارند. به این ترتیب ک ن هم مجبور می شوند برای کمک به اقتصاد خانواده تحصیلات رسمی را رها کرده و به مشاغلی خیابانی مانند دستفروشی و گ متوسل شوند زیرا آن ها هم فاقد مهارت ملی حرفه ای هستند.

مسائل دیگری مانند از هم پاشیدن خانواده و مرگ یا معلولیت والدین نیز ک ن را به خیابان می کشد. ک نی که از هر دو جسنیت می توان دید که در خیابان ها کار می کنند و برخی از آنها بیش از 5 سال ندارند. این ک ن با خطرات گوناگون و گاه ناشناخته ای مواجهند. از تصادف با اتومبیل و استنشاق دودهای مسموم کننده گرفته تا خشم وغضب رانندگان و مسافران شهری و همچنین دستگیر شدن توسط ان به جرم پرسه زدن در خیابان ها و سد معبر، این بچه ها همچنین در معرض خطر تب اران بزرگسال و سازمان یافته ای هستند که از آنان بر اجیری ی و فروش استفاده می کنند و یا برای رسیدن به هدفهای پلیدشان آنان را مورد سوء استفاده بدنی و قرار می دهند این ک ن به علت محرومیت از غذای مناسب دچار سوء تغذیه بوده و در نتیجه محروم بودن از امکانات پزشکی و آموزش های بهداشتی از بیماری های پوستی و گوارشی رنج می برند و به طور کلی سالم نیستند این ک ن هر روز با سوء استفاده های روانی فراوان به شکل حملات شفاهی ( فحاشی) ، بزرگتر ها ، والدین و همقطاران خود رو به رویند.

ک نی که از خانه فرار کرده اند ، گروهی دیگر از این ک ن هستند آنان به دلیل سوءاستفاده های بدنی و روانی پدر و یا ناپدری و نامادری از خانه فرار کرده اند و فرار آنان پیامد طلاق ، مرگ ، ترک خانواده ویا ازدواج مجدد یکی از والدین است.این ک ن با خانواده های خود ارتباطی ندارند در نتیجه خانه ای هم ندارند که پس از کار به آن پناه برند و اغلب در مساجد ، اتوبوس های پارک شده و حتی کانال های تهویه دارها و قنادی ها می خوابند.این دسته از ک ن برای تب اری بزرگسال لقمه های آماده ای هستند و خیلی زود به وسیله این حرفه ای ها با دنیای تب اران آشنا می شوند. ک نی که به دست این تب اران می افتند در طی دوره کارآموزی چنان مورد سوء استفاده و بدنی قرار می گیرند که چشم انداز زندگی آینده آنان شکل نگرفته کور می شود. آنان خیلی زود روشهای تب اران را فرا می گیرند و به تدریج تمایل می یابند که به کارهای ضد اجتماعی وجسورانه تر دست زنند ، از جیب بری و ماشین ی تا سرقت منازل ، تب اران حرفه ای از تعدادی از این ک ن نگه داری می کنند ودر نتیجه حضور آنان دردنیای تب اران سازمان یافته کم و بیش تثبیت می شوند و تداوم می یابند.

به این ترتیب دستی به این گروه از ک ن برای ب اطلاعات از وضعیت کنونی و همچنین سوداهایی که برای آینده به نظر می رسد که به آینده خوش ببنند. حتی برخی ازآنان آرزو دارند در آینده معلم ، ، مغازه دار و یا تاجر شوند هر چند کودکی آنان زیربار امرار معاش و نگه داری از افراد خانواده مدفون شده و مجالی برای دنبال تحصیلات و یا حتی بازی های ک نه ندارد.

در موارد خاصی بچه ها برای یک «صاحب کار» کار می کنند صاحب کار بزرگسالی است که یک گروه از ک ن را نگه داری می کند.از دستگیری آنان جلوگیری می کند و اجناسی را که ک ن باید بفروشند در اختیار آنها می گذارد این صاحب کار مقدار فروش و درآمد روزانه را معین می کند و در پایان هر روز بچه ها نخست باید درصد معینی ازدرآمدشان رابه صاحب کار بدهند و آنگاه می توانند بقیه آن را برای خود و خانواده هایشان نگه دارند.

بنابراین ک ن خیابانی از کلیه حقوق بقا، رشد ، امنیت اجتماعی ،مراقبت های بهداشتی ، حفاظت از سوء استفاده های جسمی وروحی و محیط خانوادگی سالم محرومند و در نتیجه گروه بسیار آسیب پذیری را تشکیل می دهند که محتاج توجه و رسیدگی فوری است.

یونیسف

مددرسانی

در طی تحقیقات نشان داده شده است که در تهران هیچ ارگان وسازمانی ( چه تی و چه غیر تی ) وجود ندارد که به طور اخص به مسایل و رفاه ک ن خیابانی بپردازد . تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی یا آماری رسمی از آنان موجود نیست .اما به هر حال در تهران ودیگر ای مهم ایران سازمان های رفاهی و خیریه ای وجود دارند که مراکز آنها ک نی را می پذیرند که شرایط زیر را داشته باشند :

الف ) یتیم و بی پدر باشد

ب ) پدرانشان معتاد ویا زندانی باشند

ج ) رها شده اند ویا محیط خانوادگی منفی ( نامناسب ) داشته باشد

و به هر حال این ک ن فقط در صورتی مورد مراقبت این سازمان های رفاهی قرار می گیرند که سابقه ارتکاب جرم و یا اقامت در کانون اصلاح و تربیت را نداشته باشند این ک ن از طریق دادگاه و یا نیرویهای انتظامی که آن ها را از خیابان جمع آوری کرده ، سازمان رفاهی معرفی می شوند. سازمان رفاهی مسئولیتی در مورد جمع آوری ک ن از خیابان ها ندارند.

از این ک ن به طور غیرمستقیم حمایت به عمل می آید.این حمایت ها به صورت مالی است و یا ازطریق قراردادن بچه ها در خانواده هایی که محیط آنها برای رشد و تحصیلات شایسته مساعد است

همچنین مراکزی هم ،مثلا در کهریزک و شور آباد تحت نظارت فرمانداری وجود دارند که نیروی انتظامی، ک نی را که از خیابان ها جمع آوری کرده است به آنجا می فرستد. اما این مراکز هیچ برنامه و یا فعالیت مشخصی برای ک ن ندارند . و ک ن پس از مدتی آزاد می شوند.

در تهران همچنین یک مرکز اصلاح و تربیت ک ن ( کانون) وجود دارد که هر ساله حدود 1500 مجرم جوان و نوجوان را در خود جای می دهد.

در سلول های کانون، در کنار افرادی که به دلیل ارتکاب جرم های مختلف توسط پلیس دستگیر و به این محل منتقل شده اند ، ک ن خیابانی بسیار دیده می شوند. محیط کانون سازنده و مثبت است. مسئولین این مرکز سعی دارند که ک ن تحت نظارت دقیق و یا راهنمایی های مناسب مشاوران و مددکاران اجتماعی تعلیم دیده ، به فعالیت های تحصیلی ،هنرهای زیبا ،بازی و فعالیت های فرهنگی بپردازند. ک ن درفضای خانوادگی این مرکز خوشحال و راضی به نظر می رسند و مایلند تا حد امکان در آن جا بمانند. اما فقط تا زمان بازجویی یا محکومیت به آن ها اجازه اقامت در کانون داده می شود ، مسئولین کانون همچنین حداکثر تلاش خود را به کار می برند که تا جایی که امکان دارد ، ک ن را به آغوش خانواده هایشان بازگردانند.

اطلاعات جمع آوری شده از ک ن خیابانی آشکار می کنند که بعضی اوقات آنها عمداُ جرایم کوچکی را مرتکب می شوند تا به وسیله پلیس دستگیر شوند و به کانون فرستاده شوند. جایی که می توانند برای مدتی ازیک زندگی خوش و راحت برخوردار شوند . پس از اتمام دوره محکومیت در کانون ، ک ن آزاد ورها میشوند ، حدود 40 درصد از ک ن آزاد شده به خانواده هایشان باز می گردند ، اما حدود 30 درصد دیگر ، باوجود اینکه به خانه و کاشانه ای هم دارند ،به خانه نمی روند زیرا یا افراد خانواده مایل به پذیرفتن آنها نیستند و یا خودبه دلیل ارتباط ضعیف و یا نادرست با اعضای خانواده ، از بازگشت به خانه امتناع می کنند. بنابراین 60 درصد ک نی که از کانون مرخص می شوند دوباره به خیابان ها باز می گردند و دور باطل را ادامه می دهند.

نگاهی به وضعیت ک ن خیابانی

به گزارش واحد آمار خانه سبز به طور کلی ک ن خیابانی به دو دستة عمده ن و مهاجر تقسیم می‎شود که گروه مهاجرین بیش از 65 درصد از آمار ک ن خیابانی تهران را تشکیل می‎دهد. دسته بندی ک ن خیابانی از لحاظ گذراندن امور زندگی به شرح زیر است:

- کارگران خیابانی دارای مشاغل واقعی

- کارگران خیابانی دارای مشاغل کاذب

- ولگردان تلکه گیر و باج گیر

- متکدیان

- گروه عمدة بز اران

عموم این ک ن در یک نگاه کلی در «آستانه آسیب پذیری» و اعمال ضد اجتماعی قرار دارند بسیاری از آنان برخی آسیب ها را تجربه کرده اند و به خاطر اعمال مجرمانه با پلیس و سایر نیروهای نظارتی درگیر شده اند و سرانجام به زندان یا کانون اصلاح و تربیت راه یافته اند.

در مورد دسته بندی ک ن خیابانی از لحاظ وضعیت اجتماعی و خانوادگی می‎توان گفت اغلب آنان از طبقات غیرمرفه و تنگ دست جامعه اند، البته قلیلی از آنان دارای خانواده های متوسط و از لحاظ مذهبی از پایه های محکم هستند که این گروه قلیلی تحت تأثیر گروه همسالان و بر اثر فشارهای ناشی از تعصبات خانه گریز می‎شوند. اما گروه کثیری از لحاظ اجتماعی در وضعیت نامناسب قرار دارند و عواملی مانند فقر اقتصادی، فرهنگی و عاطفی، پست بودن بنیان خانواده، تک س رستی، بد س رستی ، پرجمعیت بودن خانواده و تبعیض اعضای خانواده باعث فرار ک ن از خانه می‎شوند.

انواع سو استفاده از ک ن

خانه سبز بر این باور است که تقویت مراکزی مانند این خانه با هدف پیشگیری و نهادینه شدن فعالیت های آن می‎توان گروههای زیادی از ک ن رانده شده یا گریزان از خانه را با مشاوره و حمایت های مادی و معنوی به آغوش خانواده بازگرداند. ایجاد مراکز مراقبت ویژه تحت نظر شهرداری های ای آسیب پذیر نیز به منظور سامان بخشی به وضعیت ک ن بدس رست و بی س رست مؤثر و بی شک با تقویت این حرکت از رشد جمعیت کیفری جامعه جلوگیری به عمل می‎آید.

براساس بررسی های خانه سبز انواع سوء استفاده از ک ن خیابانی به طور خلاصه به شرح زیر است:

- استفاده از تکدیگری های فردی و گروهی

- استفاده در دستفروشی

- استفاده در سرقت، جیب بری، کیف قاپی، تخلیة منزل و مغازه ها

- توزیع

- توزیع نوار، ، ع و دیسک های

- تربیت برای انجام سرقت های مسلحانه

- تربیت برای معرکه گیری با انگیزه های متفاوتمقاله بررسی جامع ک ن خیابانی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی جامع ک ن خیابانی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان ................................................................................................................... صفحه

فصل اول

مقدمه .................................................................................................................... 2

فرضیه................................................................................................................... 4

فصل دوم

بچه های خیابانی کیستند ...................................................................................... 6

عوامل موثر بروز پدیده بچه های خیابانی ........................................................... 10

پدیده ک ن خیابانی و عوامل موثر در آن......................................................... 15

مددرسانی.............................................................................................................. 17

فصل سوم

7/5 میلیون کودک در جهان بردگی می کنند......................................................... 22

سوء استفاده از ک ن خیابانی .......................................................................... 25

نگاهی به وضعیت ک ن خیابانی بر طبق آمار خانه سبز ................................. 28

فصل چهارمفصل پنجم

ک ن خیابانی ها به مدرسه می روند .................... 38

اه و آرزوها ................................................................................................... 44

فردای روشن ....................................................................................................... 46

فصل ششم

منابع ..................................................................................................................... 50
مقدمه

انتشار آمار 200 هزار نفری ک ن خیابانی واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. رئیس سازمان بهزیستی کشور آمار واقعی را یک دهم این عده می داند و آن را نیز با عناوین متفاوتی تفکیک می کند. در هر حال واقعیت تلخی که همچون بمب ساعتی زیر پای اجتماع ما قرار دارد ، قربانیانی با نام «ک ن خیابانی» هستند که در تمام ای کشور شب و روز به چشم می خورند.

پدیده ک ن خیابانی که طی سالهای اخیر به شدت آماری رو به رشد داشته بنابر دلالی که تشدید شده همچنان ادامه دارد و باتوجه به اینکه 50 درصد جمعیت کشور سنی کمتر از بیست سال دارند به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد. براساس تعریف صندوق ک ن سازمان ملل متحد ( یونیسف) ک ن خیابانی انی هستند که عمده وقت خودرا بدون س رست بزرگسال در خیابانها می گذرانند. تحقیقات کارشناسان نشان داده است که آغاز ولگردی در میان ک ن از سن 10 تا 13 سال بیشتر است و در آستانه بلوغ که تغییرات جسمی و روحی به وجود می آید این ناهنجاری شدت می یابد.

محققان معتقدند که وضعیت اقتصادی خانواده ، تأثیر به سزایی بر ولگردی دارد و غالب ک ن به علت فقدان معیشت کافی و وضع نامساعد خانوادگی به تکدیگری و ولگردی می پردازد. وضع نامطلوب خانوادگی مرگ زود رس پدر و مادر ، چند زنه بودن پدر، تعدد فرزندان و فقدان محبت از جمله عوامل در افزایش ک ن خیابانی است.

براساس بررسی های پزشکی قانونی غالب ک ن ولگرد و خیابانی مورد قرار گرفته اند و به ناچار تن به هر کاری داده اند.

در مشهد طی یک سال تعداد ک ن از 185 مورد به بیش از 400 نفر افزایش یافته و به مسئله ای بسیار حساس تبدیل شده است.

در اراک پدیدة ک ن خیابانی نیز رشد روز افزون داشته و آمار ک ن خیابانی این بحث را به سطوح مسئولان و افکار عمومی کشانده است. مسئول دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی گلستان می گوید در طرح سال 1379 ، 69 کودک و در طرح سال 80 ، 516 کودک خیابانی را درمرکز استان پذیرش دادیم ولی تعداد واقعی آنان بیش از این رقم است در عین حال مراکز نگه داری آنان موفقیت چندانی ندارد، در هر حال ک ن خیابانی که امروز قربانی ضعف سیستم اجتماعی هستند ، فردا بز ارانی خواهند شد که از جامعه انتقام می گیرند روند اجباری زندگی آنان ، آن ها را به سرنوشت تاسف باری می رساند آنان که به دلیل بی س رستی بد س رستی و تک س رستی به کار اجباری رو آورده اند معمولا با مشاغل(رو مه فروشی، گل فروشی و ..) شروع می کنند و به مشاغل سیاه ( فروش ،توزیع نوار و مشروب) می رسند تعداد ک ن خیابانی و ک ن کار در اغلب ای کشور و به خصوص ای بزرگ غالباً با ک ن فراری نیز افزایش می یابد. ک نی که به علت رفتارهای تربیتی نامناسب، خشونت خانوادگی، فقر، اعتیاد، ج والدین، فریب خوردگی کانون خانواده را ترک می کنند و غالباً در اثر زرق و برق های ای بزرگ به آن جا پناه می برند این ک ن در برخی موارد جذب باندهایی می شوند و در پایان هر روز بخشی از درآمد کار، تکدی گری و … را به ناچار به آن ها می دهند تا بتوانندبه کار خود ادامه دهند. اگر این روند با یک برنامه ریزی منسجم و هماهنگ بین دستگاهها مرتبط متوقف نشود و یا کاهش نیاید، خطراتی جدی به زودی جامعه را تهدید خواهد کرد برنامه ای که موجب جلوگیری از سوء استفاده از ک ن خیابانی ، تامین مکانی برای خواب شب. تهیه غذا و آموزش آنان برای تبدیل شدن به کارگر ماهر شود.

فرضیه:

فقر، طلاق، بی س رستی و بد س رستی در خیابانی شدن ک ن موثرند.

بچه های خیابانی کیستند؟

مطالعه به عمل آمده در خیابان های تهران نشان می دهد که ک ن خیابانی از سنین خیلی پایین در پارک ها و چهار راه های شلوغ پر رفت و آمد دیده می شوند. اکثر این ک ن همراه با خانواده هایشان از نقاط دیگر ایران و همچنین کشورهای همسایه مانند افغانستان و پا تان به تهران مهاجرت کرده اند. این خانواده های مهاجر یا در ساختمان م وبه سکنی می گزینند و یا حداکثر می تواند در بدو ورود به تهران یک اتاق برای اقامت همه افراد خانواده که معمولا تعدادشان بیش از 6 تا 8 نفر است اجاره کنند. اکثر والدین این ک ن بیسواد بوده و پایکارند و یا فاقد مهارت های حرفه ای و در نتیجه به کارهایی مشغول می شوند که در آمد بسیار ناچیزی دارند. به این ترتیب ک ن هم مجبور می شوند برای کمک به اقتصاد خانواده تحصیلات رسمی را رها کرده و به مشاغلی خیابانی مانند دستفروشی و گ متوسل شوند زیرا آن ها هم فاقد مهارت ملی حرفه ای هستند.

مسائل دیگری مانند از هم پاشیدن خانواده و مرگ یا معلولیت والدین نیز ک ن را به خیابان می کشد. ک نی که از هر دو جسنیت می توان دید که در خیابان ها کار می کنند و برخی از آنها بیش از 5 سال ندارند. این ک ن با خطرات گوناگون و گاه ناشناخته ای مواجهند. از تصادف با اتومبیل و استنشاق دودهای مسموم کننده گرفته تا خشم وغضب رانندگان و مسافران شهری و همچنین دستگیر شدن توسط ان به جرم پرسه زدن در خیابان ها و سد معبر، این بچه ها همچنین در معرض خطر تب اران بزرگسال و سازمان یافته ای هستند که از آنان بر اجیری ی و فروش استفاده می کنند و یا برای رسیدن به هدفهای پلیدشان آنان را مورد سوء استفاده بدنی و قرار می دهند این ک ن به علت محرومیت از غذای مناسب دچار سوء تغذیه بوده و در نتیجه محروم بودن از امکانات پزشکی و آموزش های بهداشتی از بیماری های پوستی و گوارشی رنج می برند و به طور کلی سالم نیستند این ک ن هر روز با سوء استفاده های روانی فراوان به شکل حملات شفاهی ( فحاشی) ، بزرگتر ها ، والدین و همقطاران خود رو به رویند.

ک نی که از خانه فرار کرده اند ، گروهی دیگر از این ک ن هستند آنان به دلیل سوءاستفاده های بدنی و روانی پدر و یا ناپدری و نامادری از خانه فرار کرده اند و فرار آنان پیامد طلاق ، مرگ ، ترک خانواده ویا ازدواج مجدد یکی از والدین است.این ک ن با خانواده های خود ارتباطی ندارند در نتیجه خانه ای هم ندارند که پس از کار به آن پناه برند و اغلب در مساجد ، اتوبوس های پارک شده و حتی کانال های تهویه دارها و قنادی ها می خوابند.این دسته از ک ن برای تب اری بزرگسال لقمه های آماده ای هستند و خیلی زود به وسیله این حرفه ای ها با دنیای تب اران آشنا می شوند. ک نی که به دست این تب اران می افتند در طی دوره کارآموزی چنان مورد سوء استفاده و بدنی قرار می گیرند که چشم انداز زندگی آینده آنان شکل نگرفته کور می شود. آنان خیلی زود روشهای تب اران را فرا می گیرند و به تدریج تمایل می یابند که به کارهای ضد اجتماعی وجسورانه تر دست زنند ، از جیب بری و ماشین ی تا سرقت منازل ، تب اران حرفه ای از تعدادی از این ک ن نگه داری می کنند ودر نتیجه حضور آنان دردنیای تب اران سازمان یافته کم و بیش تثبیت می شوند و تداوم می یابند.

به این ترتیب دستی به این گروه از ک ن برای ب اطلاعات از وضعیت کنونی و همچنین سوداهایی که برای آینده به نظر می رسد که به آینده خوش ببنند. حتی برخی ازآنان آرزو دارند در آینده معلم ، ، مغازه دار و یا تاجر شوند هر چند کودکی آنان زیربار امرار معاش و نگه داری از افراد خانواده مدفون شده و مجالی برای دنبال تحصیلات و یا حتی بازی های ک نه ندارد.

در موارد خاصی بچه ها برای یک «صاحب کار» کار می کنند صاحب کار بزرگسالی است که یک گروه از ک ن را نگه داری می کند.از دستگیری آنان جلوگیری می کند و اجناسی را که ک ن باید بفروشند در اختیار آنها می گذارد این صاحب کار مقدار فروش و درآمد روزانه را معین می کند و در پایان هر روز بچه ها نخست باید درصد معینی ازدرآمدشان رابه صاحب کار بدهند و آنگاه می توانند بقیه آن را برای خود و خانواده هایشان نگه دارند.

بنابراین ک ن خیابانی از کلیه حقوق بقا، رشد ، امنیت اجتماعی ،مراقبت های بهداشتی ، حفاظت از سوء استفاده های جسمی وروحی و محیط خانوادگی سالم محرومند و در نتیجه گروه بسیار آسیب پذیری را تشکیل می دهند که محتاج توجه و رسیدگی فوری است.

یونیسف

مددرسانی

در طی تحقیقات نشان داده شده است که در تهران هیچ ارگان وسازمانی ( چه تی و چه غیر تی ) وجود ندارد که به طور اخص به مسایل و رفاه ک ن خیابانی بپردازد . تاکنون هیچ گونه اطلاعاتی یا آماری رسمی از آنان موجود نیست .اما به هر حال در تهران ودیگر ای مهم ایران سازمان های رفاهی و خیریه ای وجود دارند که مراکز آنها ک نی را می پذیرند که شرایط زیر را داشته باشند :

الف ) یتیم و بی پدر باشد

ب ) پدرانشان معتاد ویا زندانی باشند

ج ) رها شده اند ویا محیط خانوادگی منفی ( نامناسب ) داشته باشد

و به هر حال این ک ن فقط در صورتی مورد مراقبت این سازمان های رفاهی قرار می گیرند که سابقه ارتکاب جرم و یا اقامت در کانون اصلاح و تربیت را نداشته باشند این ک ن از طریق دادگاه و یا نیرویهای انتظامی که آن ها را از خیابان جمع آوری کرده ، سازمان رفاهی معرفی می شوند. سازمان رفاهی مسئولیتی در مورد جمع آوری ک ن از خیابان ها ندارند.

از این ک ن به طور غیرمستقیم حمایت به عمل می آید.این حمایت ها به صورت مالی است و یا ازطریق قراردادن بچه ها در خانواده هایی که محیط آنها برای رشد و تحصیلات شایسته مساعد است

همچنین مراکزی هم ،مثلا در کهریزک و شور آباد تحت نظارت فرمانداری وجود دارند که نیروی انتظامی، ک نی را که از خیابان ها جمع آوری کرده است به آنجا می فرستد. اما این مراکز هیچ برنامه و یا فعالیت مشخصی برای ک ن ندارند . و ک ن پس از مدتی آزاد می شوند.

در تهران همچنین یک مرکز اصلاح و تربیت ک ن ( کانون) وجود دارد که هر ساله حدود 1500 مجرم جوان و نوجوان را در خود جای می دهد.

در سلول های کانون، در کنار افرادی که به دلیل ارتکاب جرم های مختلف توسط پلیس دستگیر و به این محل منتقل شده اند ، ک ن خیابانی بسیار دیده می شوند. محیط کانون سازنده و مثبت است. مسئولین این مرکز سعی دارند که ک ن تحت نظارت دقیق و یا راهنمایی های مناسب مشاوران و مددکاران اجتماعی تعلیم دیده ، به فعالیت های تحصیلی ،هنرهای زیبا ،بازی و فعالیت های فرهنگی بپردازند. ک ن درفضای خانوادگی این مرکز خوشحال و راضی به نظر می رسند و مایلند تا حد امکان در آن جا بمانند. اما فقط تا زمان بازجویی یا محکومیت به آن ها اجازه اقامت در کانون داده می شود ، مسئولین کانون همچنین حداکثر تلاش خود را به کار می برند که تا جایی که امکان دارد ، ک ن را به آغوش خانواده هایشان بازگردانند.

اطلاعات جمع آوری شده از ک ن خیابانی آشکار می کنند که بعضی اوقات آنها عمداُ جرایم کوچکی را مرتکب می شوند تا به وسیله پلیس دستگیر شوند و به کانون فرستاده شوند. جایی که می توانند برای مدتی ازیک زندگی خوش و راحت برخوردار شوند . پس از اتمام دوره محکومیت در کانون ، ک ن آزاد ورها میشوند ، حدود 40 درصد از ک ن آزاد شده به خانواده هایشان باز می گردند ، اما حدود 30 درصد دیگر ، باوجود اینکه به خانه و کاشانه ای هم دارند ،به خانه نمی روند زیرا یا افراد خانواده مایل به پذیرفتن آنها نیستند و یا خودبه دلیل ارتباط ضعیف و یا نادرست با اعضای خانواده ، از بازگشت به خانه امتناع می کنند. بنابراین 60 درصد ک نی که از کانون مرخص می شوند دوباره به خیابان ها باز می گردند و دور باطل را ادامه می دهند.

نگاهی به وضعیت ک ن خیابانی

به گزارش واحد آمار خانه سبز به طور کلی ک ن خیابانی به دو دستة عمده ن و مهاجر تقسیم می‎شود که گروه مهاجرین بیش از 65 درصد از آمار ک ن خیابانی تهران را تشکیل می‎دهد. دسته بندی ک ن خیابانی از لحاظ گذراندن امور زندگی به شرح زیر است:

- کارگران خیابانی دارای مشاغل واقعی

- کارگران خیابانی دارای مشاغل کاذب

- ولگردان تلکه گیر و باج گیر

- متکدیان

- گروه عمدة بز اران

عموم این ک ن در یک نگاه کلی در «آستانه آسیب پذیری» و اعمال ضد اجتماعی قرار دارند بسیاری از آنان برخی آسیب ها را تجربه کرده اند و به خاطر اعمال مجرمانه با پلیس و سایر نیروهای نظارتی درگیر شده اند و سرانجام به زندان یا کانون اصلاح و تربیت راه یافته اند.

در مورد دسته بندی ک ن خیابانی از لحاظ وضعیت اجتماعی و خانوادگی می‎توان گفت اغلب آنان از طبقات غیرمرفه و تنگ دست جامعه اند، البته قلیلی از آنان دارای خانواده های متوسط و از لحاظ مذهبی از پایه های محکم هستند که این گروه قلیلی تحت تأثیر گروه همسالان و بر اثر فشارهای ناشی از تعصبات خانه گریز می‎شوند. اما گروه کثیری از لحاظ اجتماعی در وضعیت نامناسب قرار دارند و عواملی مانند فقر اقتصادی، فرهنگی و عاطفی، پست بودن بنیان خانواده، تک س رستی، بد س رستی ، پرجمعیت بودن خانواده و تبعیض اعضای خانواده باعث فرار ک ن از خانه می‎شوند.

انواع سو استفاده از ک ن

خانه سبز بر این باور است که تقویت مراکزی مانند این خانه با هدف پیشگیری و نهادینه شدن فعالیت های آن می‎توان گروههای زیادی از ک ن رانده شده یا گریزان از خانه را با مشاوره و حمایت های مادی و معنوی به آغوش خانواده بازگرداند. ایجاد مراکز مراقبت ویژه تحت نظر شهرداری های ای آسیب پذیر نیز به منظور سامان بخشی به وضعیت ک ن بدس رست و بی س رست مؤثر و بی شک با تقویت این حرکت از رشد جمعیت کیفری جامعه جلوگیری به عمل می‎آید.

براساس بررسی های خانه سبز انواع سوء استفاده از ک ن خیابانی به طور خلاصه به شرح زیر است:

- استفاده از تکدیگری های فردی و گروهی

- استفاده در دستفروشی

- استفاده در سرقت، جیب بری، کیف قاپی، تخلیة منزل و مغازه ها

- توزیع

- توزیع نوار، ، ع و دیسک های

- تربیت برای انجام سرقت های مسلحانه

- تربیت برای معرکه گیری با انگیزه های متفاوتک ن خیابانی و نقش مددکاران اجتماعی در برخورد با آن ها

چکیده: یکی از معضلات زندگی شهری که در ایران نیز در حال شکل گیری و رشد است، پدیده ک ن خیابانی است. برخی محققان قدمت این پدیده را حداقل ۵۰ سال می دانند؛ امّا نظرات مختلف دیگری نیز در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر تلاشی است در سبب شناسی، تاریخچه، تعاریف ک ن کار و خیابان و نقش مددکاران اجتماعی در ساماندهی این ک ن.

کلید واژه ها: ک ن خیابانی – ک ن در خیابان – ک ن کار – شهرنشینی – رنسانس – مددکاری اجتماعی.

انقلاب صنعتی در نیمه دوم قرن هفدهم، پایه های دنیای قدیم را در هم ریخت. روندی که در تغییرات ، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دینی جامعه از رنسانس آغاز شده بود، با انقلاب صنعتی به اوج خود رسید و دنیای جدید رابطه خود را با دنیای کهن به طور کامل قطع کرد.

دوران رنسانس دو قرن و نیم (۱۷۰۰ – ۱۴۵۰ م) دوام آورد و شامل تحولات فرهنگی متعددی بود. اومانیسم با احیاء فرهنگ دنیوی کلاسیک، اروپائیان را که سخت اسیر دین بودند متوجه مسائل دنیوی کرد و باعث شد که علم در جهتی مثبت و نتیجه بخش به کار افتد.

مقارن دوران اومانیسم، اصحاب کلیسا نیز بیکار ننشتند و دست به اصلاحات دینی زدند. لوتروکالوین با ایجاد آئین پروتستان و آئین کالوینیسم، به مخالفت با کلیسای کاتولیک پرداختند، امّا هیچکدام از این نهضت ها نتوانستند در پیشرفت تفکر علمی مؤثر باشند. تنها خدمت آئین پروتستان به تجدد علم این بود که بر ضد استبداد کلیسا برخاست و های فریب و ریای قدیمیان دین را بالا زد. آئین کاتولیک در مقابل آئین پروتستان به دفاع برخاست و به این ترتیب نهضت اصلاح دینی و واکنش آن ، جهان بینی دینی را به تباهی کشانید.

آئین کالوین با حمایت از اقتصاد پول و سوداگری، ناخواسته عرصه صنعت و تجارت و علوم مربوط به آن ها را هموار کرد. طبقه سوداگر که پس از جنگ های صلیبی به برکت پیشرفت تجارت و صنعت پدید آمد و در جریان بسط اروپا قوام یافت، برای رهایی از قیود نظام زمینداری و تحمیلات حکومت کلیسا از قیام پروتستان حمایت کرد.

آئین پیوریتن که از وجوه مذهب پروتستان بود، بر کاستن از تشریفات صوری و رسیدن به تعالی معنوی (نص صریح کتاب مقدس) قبول قیود دین و محدودیت شخصی و زهد تأکید کرد.

این کوشش ها و تأکیدها به سود نظام سرمایه گرایی تمام شد زیرا سرمایه دار پروتستان رعایت اصول اخلاقی و مثلاً خودداری از لذت را برای رستگاری خود کافی دانست و با خیال راحت به بهره کشی ناروا و بیدادگری اجتماعی خود ادامه داد.

به این ترتیب آمیختگی روح اجتماع و وضعیت اقتصادی اروپا باعث شد که استثمار انسان از انسان به شدیدترین وجه خود شکل بگیرد. بعد از این دوره، آرام آرام، جامعه به دوطبقه سرمایه دار و کارگر تقسیم شد. سرمایه داران برای رسیدن به بیشترین سود، کارگرها را در فشار قرار دادند و با پشت گرمی لشگر کارگری بیرون از کارخانه ها، هر کارگری را که کارآیی قبلی را نداشت از کار ا اج د. با ا اج مردان کارگر و حاکم شدن فقر، آرام آرام پای ک ن به کار در کارخانه ها باز شد و وحشتناکترین دوره ظلم به ک ن آغاز شد.

کار ک ن – به شکل امروزی، پدیده ای شهری است. یعنی شهر و مسائل مختلف آن است که پدیده کار ک ن را به شکل امروزی مطرح می کند. برای شناخت کار ک ن، به نظر می رسد نگاهی به تاریخچه شهر و آمیختگی آن با صنعت، خالی از فایده نباشد.

اولین ای جهان بر مبنای نظر گوردون چایلد در بین النهرین حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد پدید آمدند و ایی را به وجود آوردند که بین ۱۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ نفر سکنه داشتند. (رایزمن ۱۹۷۰)

بعضی از جامعه شناسان شهری مانند رایزمن اظهار می دارند که علت پدید آمدن شهر را نمی دانند و بعضی دیگر معتقدند که پیدایش شهر بخشی از تکامل اجتماعی بوده است که پس از این که انسان از مرحله اقتصاد معیشتی عبور می کند و کنترل محیط را بیشتر در اختیار می گیرد برای ساختن شهر آمادگی پیدا می کند. یعنی توانایی ساختن محیط اجتماعی پیچیده تری را به دست می آورد. در هر صورت برای پیدایش شهر، انسان باید از مرحله ابت تنازع بقا عبور کند و وابستگی انسان به طبیعت به طور نسبی کمتر شده، وابستگی اجتماعی او بیشر شود.

همان طور که ذکر شد، اولین ای جهان حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد در بین النهرین در دوره های حاصلخیز دجله و فرات به وجود می آیند. ایی مانند «کیش»، «اور»، «گاش»، «بابل» «آشور»، «سومر» و «نینوا».

آنگاه در مصر باستان حدود ۳۱۰۰ سال قبل از میلاد ایی مانند «تبس» و «ممفیس» در کنار رود نیل شکل می گیرند و در حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد ایی مانند

«موهنجودارو» و «هاراپا» در کنار رودخانه سند به وجود می آیند. در حدود ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد ایی در کنار رود زرد ساخته می شوند. ای یونان و روم جدیدتر هستند و به ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال قبل از میلاد بازمی گردند.

در نیم کره غربی، در قاره بین ۳۰۰ سال قبل از میلاد تا ۳۰۰ سال بعد از میلاد در تمدن مایا ایی به وجود می آیند که به دلایل نامعلوم از بین می روند (جسیت و فاوا ۱۹۶۹ سوبرگ ۱۹۶۵).

ای قرون وسطی در اثر تغییراتی که در ساختار اجتماعی قدیمی پدید می آید، شکل می گیرند، یعنی اتحاد مجدد قلعه با س ت گاهها و فعالیت های خدماتی و صنعتی افراد آن و پیدایش بازار پس از رونق مجدد تجارت، بنابراین ساختار جدید شهر و نظام – مدیریتی آن یکپارچگی و استقلال را به همراه دارد و در واقع بر مبنای نظر ما و بر این ویژگی شهر است که آن را مبدل به مکانی خاص می سازد و حدود آن را به عنوان یک نظام اجتماعی مشخص می کند. (وبر ۱۹۶۶) و ایدئولوژی تعلق به شهر را به وجود می آورد که تا امروز هم ادامه دارد.

در واقع هسته اصلی شهر امروز، در قرون وسطی ریخته می شود. حرکت بطئی فئودالیسم قرون وسطایی به سوی نظام بورژوازی و صنعتی، همپای خود ا و تغییر شکل آن ها را به دنبال دارد. رشد بورژوازی در بطن فئودالیسم کم کم ا را از ح اولیه قرون وسطایی خارج و به شکل ایی که بستر مناسبی برای رشد بورژوازی و صنعت باشند تغییر شکل داد. تز ل در تمام اشکال اجتماعی– اقتصادی و بعد از دوران فئودالیسم، مورفولوژی شهر را نیز تحت تأثیر قرار داد و کم کم ای تجاری و ای صنعتی از درون نظام فئودالیته سر برآوردند.

در جایی که ا در انحصار بورژوازی تجاری بود، ارزش های جدیدی بر مبنای اهمیت و ثروت و سود شکل می گرفت و چون شهر از مناطق روستایی جدا بود، بقای شهر متکی بر توانایی تولیدات صنعتی بود. می توان تکامل شهر را بر مبنای رابطه میان بورژوازی یا گروه تجاری اشراف و سلطنت در کشورهای مختلف تبیین کرد.

شهری شدن مُدرن با انقلاب صنعتی شکل می گیرد. در این دوره احداث کارخانه ها در اطراف شهر سیل مهاجرت روستائیان به ا را در پی دارد که ریخت جمعیتی ا را دچار تغییر و دگرگونی می کند. از طرف دیگر انقلاب صنعتی با تولید انبوه به مصرف کنندگانی نیاز داشت تا با ید تولیداتش، چرخ کارخانه همچنان در گردش باشد. تولید اجناس ماشینی و مشابه نوعی همگونی مصرف در ا ایجاد می کند. این همگونی مصرف باعث همگونی مردم ا می شود. شیوه تولید صنعتی، نحوه زندگی فرد را تغییر می دهد و به این ترتیب شهر که موقعی تنها مرکز مبادلات یا مرکزیت یا مدیریتی یا جایگاه فرهنگی و س تی بود، تبدیل به مکانی جهت تولید، عرضه و مصرف تولیدات و فرآورده های کارخانجات می شود.

جریان صنعتی شدن که نیروی اصلی و خلّاق قرن نوزدهم بود، نامساعدترین محیط شهری را که تاکنون بشر دیده بود به وجود آورد، به طوری که حتی افراد مرفه هم از آن در امان نبودند. شهری شدن و صنعتی شدن رشدی همگام داشت. از یک طرف مهاجرت به شهر و از طرف دیگر افزایش مواد غذایی به ویژه به علت ورود آن از و مستعمرات دیگر رشد جمعیت را به همراه آورد. تا قرن نوزدهم صنایع به شکل پراکنده و غیرمتمرکز در کارگاه های کوچک جای داشت، بعد از آن بدترین شرایط کار در کارخانه های متمرکز و بزرگ به وجود آمد. تحول نظام افزارمندی به تولید کارخانه ای، افزایش ساعات کار را به همراه داشت. به طوری که در ای قرن نوزدهم بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت کار معمول بود. در فاصله بین سال های ۱۸۲۰ تا ۱۹۰۰، ویرانی و بی نظمی در درون ا شدیداً دیده می شود.

در این سال ها استثمار انسان از انسان در نهایت ممکن است استفاده از کار ک ن و ن به دلیل کم بودن دستمزد آن ها باعث می شود که ک ن در کارهای شاق و طاقت فرسا به کار گمارده شوند. دستمزد کم، عدم وجود امنیت شغلی، عدم وجود بیمه و سازمان های تأمینی و رفاهی و مشکلات دیگری از این قبیل، کارگران آن دوره را تبدیل به ماشین های زود مستهلک شونده ای کرده بود که قدرت هیچ اعتراضی نداشتند زیرا لشگر بیکاران پشت در کارخانه ها منتظر بود تا به محض ا اج یک کارگر، به جای او مشغول شود.

در ایران وضعیت بدین گونه است که در دوران بعد از ، غیر از مردم ناقص العضو و بیمار، عده ای به علت تنبلی، تن آسایی یا نبود کار از طریق تکدی گری امرار معاش می د. در زمان آل بویه، گدایان در بغداد تشکیلات عظیم و گسترده ای داشتند و همه گدایان ناگزیر تحت نظارت آن کار می د.

دوران قاجار را به جهت فقر و جهل عمومی می توان دوران اوج تکدی و ولگردی دانست. «فرد ریجاردز» در وصف گدایان دوران ناصرالدین شاه می نویسد: «در اذهان، انسان متعجب می شود که جامه هایی بدان ژندگی چگونه بر پیکر گدایان می چسبد. بعضی از ک ن متکدی به کلی از پوشیدن لباس خودداری می کنند، ولی شگفت اینجاست که هرچند منظره این مردم و این اجتماع با همه نقایص جسمانی و زخم ها و بیماری های وحشت انگیزی که دارند بسیار رقت انگیز و نامطبوع است، باز فقر و بدبختی در کشورهای پرآفتاب کمتر وحشت زا می باشد» (راوندی ۱۳۵۷)

نگرانی از ک ن بی س رست و سرراهی و بدون مکان موجب گردید که قانونگذار ایران در تاریخ ۱۲ داد ۱۲۸۶ شمسی نگهداری از اطفال بی س رست و سرراهی را به بلدیه (شهرداری) واگذار نمود (بابایی ۱۳۶۹).

وجود و رشد این پدیده در جامعه ایران باعث شد که در سال ۱۳۷۸ رئیس جمهور دستور تشکیل ستاد سازماندهی ک ن خیابانی را صادر کند. این ستاد متشکل از نهادهای ذیربط (بهزیستی، شهید بهشتی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، چند سازمان غیر تی و …….) با ۲ میلیارد تومان اعتبار تشکیل شد و لیکن این پدیده هنوز به شکل حاد در جامعه وجود دارد و طبق آمار در سطح کشور حدود یک میلیون و دویست هزار کودک خیابانی وجود دارد (کریمی ۱۳۸۲).

کودک خیابانی کیست؟

واژه کودک خیابانی در تمام دنیا پذیرفته نشده است. برخی به دلایل فرهنگی معتقدند که این واژه از خیابان که یکی از محل های ویژه اجتماعی شدن به ویژه در کشورهای گرمسیر است، محلی خطرناک و غیراخلاقی در ذهن تداعی می کند. برخی دیگر معتقدند که این واژه واقعیت را از آن چه که هست کوچکتر می نماید زیرا این واژه مدعی این است که تمام «ک ن در حاشیه قرار گرفته» را در برمی گیرد. حتی برخی آن را عوام فریبانه می دانند، زیرا حقیقتی که این اصطلاح را نشان می دهد، به همان اندازه که کریه به نظر می رسد نیست (unesco 1995).

با این حال پدیده ک ن خیابانی[۱]، واقعیتی اجتماعی و جهانی است که نمی توان وجود آن را انکار کرد. این واژه که معادل انگلیسی آن street children ،street childhood street kids است در بسیاری از کشورها اصطلاح ویژه خود را دارد. برای مثال در کامرون به آن ها «جن ران» اطلاق می شود و در سنگال «طلبه ها» خوانده می شوند. یعنی ک نی که بنا به رسم مدارس قرآنی برای زنده ماندن و پرداخت سهم خود به معلمان دینی شان گ می کنند.

تعاریفی که از ک ن خیابانی عنوان شده است، متفاوت می باشد، امّا به طور کلی دارای سه جزء مشترک هستند:

 • این ک ن وقت زیادی را در خیابان زندگی یا سپری می کنند.
 • خیابان منبع معاش ک ن است.
 • از آن ها به طور شایسته و مطلوب توسط بزرگسالان نگهداری نمی شود.

ریچتر richter. l .( 1988 ) در یک زمینه ی در مورد تاریخچه ک ن خیابانی آشکار می سازد که سه گروه از ک ن خیابانی همیشه در معرض توجه بوده اند.

الف. ک نی با تماس های مکرر با خانواده که در خیابان کار می کنند و معمولاً به مدرسه می روند و در پایان روز به خانه و نزد خانواده برمی گردند.

ب. ک ن با تماس کم با خانواده که در خیابان کار می کنند و به مدرسه نمی روند و به ندرت به خانه و نزد خانواده برمی گردند.

ج. ک نی بدون تماس با خانواده که خیابان را به عنوان خانه خود در نظر می گیرند و در جستجوی س ناه برای گذراندن شب، غذا و حس تعلق به هم سالان هستند.

« لاسوک l uk. m » بر ویژگی هایی روانشناختی چهار گروه از ک ن تأکید می کند:

 • ک ن فقیر.
 • ک ن کارگری که شب ها به خانه برمی گردند و معمولاً به مدرسه می روند و امکان انجام کارهای مجرمانه برای آن ها کمتر است.
 • ک ن خیابانی کارگر (شغل های کاذب) که روابطشان با خانواده در حال گسستن است
 • ک ن خیابانی که تماس با خانواده را کاملاً قطع کرده اند. آن ها به طور تمام وقت در خیابان زندگی می کنند و ک ن خیابانی واقعی این ها هستند[۲] (l uk , 1992  ۳۰۵ )

آپتکار aptekar فرآیند خیابانی شدن را به مراحلی تقسیم می کند که با گذراندن وقت کم دور از خانه آغاز می شود و به انطباق کامل با سبک زندگی و فرهنگ خیابانی پیش می رود. وی همچنین استدلال می کند که در اکثر موارد، ک ن خیابانی با ک ن کارگر در پایان روز به خانه برمی گردند و با هم جمع شده به زندگی طبیعی خود ادامه می دهند، امّا زندگی خانوادگی را جدی نمی گیرند.

در یک تقسیم بندی که به وسیله صندوق ک ن سازمان متحد (یونیسف) صورت گرفته است، ک ن خیابانی با توجه به تموّلشان طبقه بندی شده اند که این باور را منع می کند که تجربه ک نی که در خیابان کار می کنند به طور قابل ملاحظه ای متفاوت از ک نی است که به یک گروه همسال یا گروه تب ار برای تکمیل نیازهای اولیه همچون تغذیه شرکت می کنند. آپتکار خاطر نشان می کند که برخی پژوهشگران که در حیطه ک ن خیابانی به تحقیق می پردازند، ک ن خیابانی را با توجه به انواع مختلف از تجربیاتی که دارند – شامل کیفیت بازی، کار و روابطشان با هم سالان – طبقه بندی می کنند. در ضمن سن و جنس نیز از تعیین کننده های مهم به شمار می آیند.

یونیسف unicef ک ن خیابانی را تحت چهار گروه اصلی مشخص می کند:

 • ک نی که تنها نگرانی آن ها بقاء و س ناه می باشد و در خیابان ها زندگی می کنند.
 • ک نی که از خانواده های خود جدا شده و در پناهگاه های موقتی مانند: کانون، خانه ها و ساختمان های متروکه زندگی می کنند یا از مکانی به مکان دیگر حرکت کرده و با دوستان خود زندگی می کنند.
 • ک نی که ارتباط خود را با خانواده هایشان حفظ می کنند، امّا به علت فقر، جمعیت زیاد سوء استفاده یا سایر سوء استفاده های دیگر در خانواده، بعضی از شبها و بیشتر روزها را در خیابان سپری می کنند.
 • ک نی که تحت مراقبت مؤسسه ای هستند و از وضعیت بی خانمانی درآمده و در معرض خطر بازگشت به وضعیت بی خانمانی اند[۳].

در علوم اجتماعی تعریف ی انی از کودک خیابانی وجود ندارد. مؤسسه های درگیر در مسائل ک ن، تعداد ک ن خیابانی را بر مبنای این که چه تعداد از آن ها در خیابان می خوابند و میزان ارتباط و تماس آن ها با خانواده هایشان و این که چقدر از طرف خانواده حمایت می شوند، مشخص می نماید. بر این اساس ک ن خیابانی به دو دسته تقسیم می شوند:

الف ک ن در خیابان children on the street

کودک در خیابان معمولاً در طول روز در خیابان است و شب ها به خانه برمی گردد. این گروه از ک ن اغلب برای کمک معاش خانواده خود به «مشاغل کوچک» مشغول و گاهی نیز بیکار هستند. این ک ن در واقع ک ن شاغل در خیابان هستند که برای ب درآمد در خیابان کار می کنند، ممکن است میزان ارتباط این ک ن با خانواده روزانه یا در حد چند بار در سال باشد امّا احساس تعلق به خانواده در این ک ن وجود دارد.

این بخش از ک ن، با ک ن کار برخاسته از خانواده های فقیر زیادی دارند و در واقع آن بخش از ک ن کاری که به مشاغل خیابانی می پردازند جزء این دسته از ک ن هستند این ک ن ممکن است به مدرسه دسترسی نداشته باشند، امّا ارتباط خود را با خانواده حفظ نموده اند و میزان ناهنجاری و آسیب پذیری آن ها کمتر است. تعداد این گروه خیلی بیشتر از گروه ک ن خیابانی است.

ب ک ن خیابان children of the street

به اعتقاد بعضی از محققان هنگامی که از کودک خیابانی در معنای دقیق یا صریح کلمه سخن می گوییم، منظور ک ن خیابان هستند و تصور غالب نیز از ک ن خیابانی همین است. واژه فرانسوی که هم در تفسیر موّسع و هم تفسیر مضیق به کار می رود عبارتست از: les enfants de larue که نسبت به واژه انگلیسی street children در برگیرنده children on the street و همچنین تعریف مضیق children of the street است، دارای نقص و اشکال است. همچنین به کودک خیابانی (کودک بی خان و مان) یا homeless children نیز می توان گفت.

ک ن خیابانی گروه کاملاً آسیب پذیری هستند که غالباً تنها روی پای خود و در معرض فشار منفی از سوی هم سالانشان می باشند، به راحتی وارد کارهای بز اری جزئی، مصرف الکل و می شوند و در بدترین شکل های کار کودک قرار دارند.

عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش پدیده ک ن خیابانی

این عوامل با توجه به جمع بندی نظریات کارشناسان و مطالعه منابع موجود در این زمینه، به شرح زیر طبقه بندی شده است:

الف: عوامل اقتصادی

فقر، بی عد ی، بیکاری، فاصله زیر طبقاتی، درآمد کم.

ب: عوامل اجتماعی

ازدیاد جمعیت، مهاجرت از روستاها و ای کوچک به ای بزرگ یا از کشوری دیگر (مثل افغانستان)، ساختار جمعیتی (جوان بودن جمعیت) و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای آنان، جنگ و پیامدهای آن (آوارگی، بی خانمانی، مهاجرت ….) تغییر ارزش های اجتماعی و فاصله زیاد بین نسل ها، نارسایی و کمبود قوانین حمایتی از ک ن، اعتیاد، بز اری وجود نگرش ها و سنت ها و باورهای نادرست در مورد ک ن از جمله نگرش به کودک به عنوان منبع درآمد، خشونت با ک ن و …….. .

ج: عوامل خانوادگی

خانواده های پرجمعیت، خانواده های پرتنش، فوت یا ج والدین، اعتیاد در خانواده سابقه بز اری والدین، خشونت والدین، وجود ناپدری و نامادری، بیماری های روانی والدین.

د : عوامل زیستی، روانی (فردی)

ویژگی های شخصیتی ک ن، بحران هویت، بحران بلوغ، فرار از خانه و مدرسه، اعتیاد و بز اری که بیشتر تحت تأثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی قرار دارد[۴] (قاسم زاده ، ۱۳۸۰).

نقش مددکاران اجتماعی در برخورد با ک ن خیابان

در بیانیه نشت عمومی اعضای فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی که در تابستان سال ۲۰۰۰ در شهر مونترال کشور کانادا برگزار شد، مددکاری اجتماعی این گونه تعریف شده است:

«حرفه مددکاری اجتماعی خواستار بالا بردن سطح بهزیستی مردم از طریق ارتقای تحولات اجتماعی، حل مشکل روابط انسانی و همچنین قادر سازی و عمل آن ها می باشد. در این راستا بهره گیری از نظریه های رفتار بشری و نظام اجتماعی و نیز مداخلات مددکاری اجتماعی در مواضعی که مردم متأثر از محیطشان می باشند، مدنظر خواهد بود. رعایت موازین و عد اجتماعی، اساس این حرفه را تشکیل می دهد».

آن چه در این تعریف روی آن بیشتر از سایر موارد تأکید شده است، بحث رعایت موازین و عد اجتماعی است. این موارد اساس حرفه مددکاری اجتماعی عنوان شده است. به تعبیر دیگر مددکاری اجتماعی تلاشی است برای استقرار دموکراسی، رعایت و اجرای عد اجتماعی و روشی که در این تعریف از آن برای اجرای روش های مددکاری نام برده شده است، مداخلات در مواضعی است که مردم از محیطشان متأثر می باشند.

مددکار اجتماعی می تواند و باید در وضعیت جامعه مداخله کند. این مداخله، مداخله ای مثبت و آگاهانه جهت بالا بردن سطح بهزیستی مردم و قادر سازی آن ها می باشد. روش های این مداخله می تواند در جوامع گوناگون و موارد متفاوت، مختلف باشد.

در بحث از عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش پدیده ک ن خیابانی، یکی از قوی ترین عوامل، بی عد ی عنوان گردید. طبق تعریف بالا از مددکاری اجتماعی، اساس این حرفه رعایت عد اجتماعی است، امّا برای رسیدن به این عد و مداخله در پدیده ک ن خیابانی، مددکار اجتماعی حداقل به چهار روش می تواند عمل کند. توضیح این که یک مددکار اجتماعی می تواند هر چهار روش را به کار گیرد و اعمال یکی، منُافی اعمال دیگر روش ها نمی باشد.

الف اقدام اجتماعی: یکی از شاخه های فرعی که برای مددکاری اجتماعی در نظر گرفته می شود «روش اقدامات اجتماعی» است. مددکار اجتماعی در این روش ، نقش «کارشناس» را بازی می کند و سعی دارد با بررسی های کارشناسی برنامه های رفاهی خود را در قالب بخشنامه، آئین نامه و یا قانون و پس از تصویب مراجع ذیصلاح و در سطح کلان به جامعه عرضه نماید. حاصل و نتیجه تلاش مددکار در این روش، به منطقه ای فراتر از یک جامعه شهری یا روستایی و در اغلب اوقات به کل جامعه برمی گردد، حتی ممکن است از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و در سطح بین المللی مطرح شود. در سطوح ملی، مددکاری در سازمان مرکزی بهزیستی و یا سازمان ها و نهادهای مشابه دیگر حاصل مطالعات و بررسی های کارشناسی خود را در قالب برنامه (نظیر برنامه حمایت از معلولین – خانواده های بی س رست، شیوه های س رستی از ایتام برای تحقق رفاه اجتماعی عرضه می دارد.

مددکاری که از طریق کمیسیون های تخصصی مجلس شورای ی در زمینه رفاه اجتماعی در قالب آماده «طرح» یا «لایحه» ایفای وظیفه می کند در زمینه اقدامات اجتماعی تلاش می کند.

در مقایسه بین دو روش مددکاری جامعه ای و اقدامات اجتماعی می توان به دو نکته عمده اشاره کرد: اولاً محدوده جغرافیایی در مددکاری جامعه ای مشخص و غالباً محصور به یک جامعه شهری و یا روستایی است؛ ثانیاً فعالیت مددکار اجتماعی در مددکاری جامعه ای یک فعالیت «صف» تلقی می شود در حالی که در اقدامات اجتماعی عمدتاً جنبه «ستادی» و «کارشناسی» دارد، یعنی حاصل تلاش های حرفه ای مددکار در قالب یک طرح یا برنامه کلان برای اجرا در سطح گسترده به صورت یک مصوبه عرضه می شود…. (زاهدی اصل ۱۳۷۷).

این بخش از کار یک مددکار اجتماعی در برخورد با ک ن خیابانی، یک هدف بلندمدت است. مددکار اجتماعی در قسمت اقدام اجتماعی، با پذیرش معضل ک ن خیابانی و در کنار اقدامات محدود کوتاه مدت، شروع به جمع آوری اطلاعات، نظریه ها، تئوری ها اقدامات موفق جوامع دیگر، نرخ رشد ک ن خیابان در جهان و ایران، شناخت عوامل پدید آورنده و تشدید و یا تحدید کننده ک ن خیابانی، مطالعه دموگرافی ک ن خیابان در جهان و ایران می کند و نگاهی همه جانبه به پدیده می اندازد. سپس با داشتن تمام اطلاعات لازم و کافی در خصوص موضوع و بعد از سال ها تفکر و تجزیه و تحلیل، اقدام به ارائه نظریه ای در خصوص پدیده کودک خیابانی می کند یا در جامعه در سطح محدود انتشار می دهد، به نظر می رسد که در این شرایط اولین گام برای مبارزه با این آسیب اعمال و حل مناسب، علمی و منطقی این مسئله برداشته می شود.

ب آگاهی بخشی: در این بخش مددکار اجتماعی، سعی می کند حقوق افراد، نهادها و سازمانهای مختلف را به آن ها بشناساند. مددکار اجتماعی ی است که از سازمان ها و مراجع ذیربط اطلاع و آگاهی کامل دارد. نهادهای حمایت کننده را می شناسد و جای خالی آن ها را نیز تشخیص می دهد. او با این شناخت، از راه های مختلف سعی و تلاش می کند تا این سازمان ها و نهادها را به افراد ذینفع بشناساند. حقوق طبیعی و ملی انسان ها را به آن ها گوشزد می کند و برای این منظور از تمامی راه های ممکن از جمله رسانه های ارتباط جمعی، جراید، چاپ و انتشار بروشورهای کوتاه، ارائه پیام های بهداشتی و سخنرانی استفاده می کند. انسان ها فقط در سایه آگاهی از حقوق خویشتن می توانند در جامعه زندگی مفید و سالمی را داشته باشند. ک ن خیابانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر این ک ن با حقوق خود آشنا باشند، چه بسا از راه های نهادینه شده و مورد قبول جامعه صدای خود را به گوش مردم و مسئولین برسانند.

ج تغییر در جهان بینی افراد: رفتارها از نگرش ها ریشه می گیرند و نگرش های افراد را جهان بینی های آن ها شکل می دهد. اگر نگرش انسان های یک جامعه به ک ن، نگرشی منطقی، پیشرو و انسانی باشد، قطعاً رفتارهای آن ها نیز در همین راستا خواهد بود.

وجود ک ن در جامعه، حاصل نوع جهان بینی بزرگسالان آن جامعه است. جامعه ای که به ک ن به عنوان ابزار نگاه می کند، گریزی از داشتن ک ن خیابانی ندارد. مددکار اجتماعی در این قسمت با آگاهی دقیق و اعتقاد به منزلت انسان و ارزش ک ن، سعی می کند از راه های مختلف جهان بینی انسان ها را در مورد ک ن و حقوق آن ها بهبود بخشد. تنها در این صورت است که رفتارهای بزرگسالان با این ک ن تغییر کرده زمینه های ریشه کنی این پدیده در جامعه آماده خواهد شد.

د ارتباط چهره به چهره: با تمام تفاصیلی که ذکر شد، به نظر می رسد مددکاران اجتماعی با ذهنیّت خاصی که در خصوص انسان ها و منزلت آن ها و همچنین پدیده های اجتماعی دارند، از کارآمدترین افرادی هستند که می توانند با این ک ن مستقیماً کار کنند.

در این بخش مددکاران اجتماعی از طریق نهادهای تی و یا سازمان های غیر تی (ngos) مستقیماً وارد عمل شده با ک ن خیابانی چهره به چهره برخورد می کنند. در این برخوردها مددکاران اجتماعی با توجه به تخصص و مهارت خود سعی می کنند به صورت مددکاری فردی با این ک ن ارتباط برقرار کرده و در حد امکان مشکلات آن ها را حل کنند. ک ن خیابانی انسانهایی هستند که این نوع زندگی برای آن ها رقم زده شده است. آن ها در نوع زندگی خودشان نیز ممکن است مشکلاتی داشته باشند که کارآیی آن ها را تحت الشعاع قرار دهد. مددکار اجتماعی ضمن پذیرش وجود آن ها و ضمن تلاش بی وقفه برای ریشه کنی این معضل، در نهایت امکان از مددکاری فردی نیز جهت کمک به این ک ن و حل مشکلاتشان استفاده می کند.

نویسنده: رضا ببری | مددکار اجتماعی و مدرس
مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران

منابع و مآخذ

 • مبانی مددکاری اجتماعی : محمد زاهدی اصل ، انتشارات علامه طباطبایی ، تهران ۱۳۷۷٫
 • توانبخشی گروه های خاص : حمیدرضا کریمی درمنی ، نشر گسترده ، تهران ۱۳۸۲ .
 • تاریخ شه اجتماعی : بارنز و بیکر ، ترجمه جواد یوسفیان ، انتشارات کبیر ۱۳۷۰ تهران ، جلد اول و دوم .
 • پیش نویس طرح پذیرش و اسکان ک ن خیابانی ، عطاالله محمدی ، کانون اصلاح و تربیت ، تهران ۱۳۷۷ .
 • طرح تجهیز و راه اندازی مراکز جمع آوری : تشخیص و جایگزینی ک ن خیابانی و متکدیان ، سازمان بهزیستی کشور ۱۳۷۸ .
 • ولگردی از نظر حقوق جزای تطبیقی : رساله ی جواد افتخاری ، دانشکده حقوق و علوم و اقتصادی تهران ، ۱۳۴۷ .
 • تاریخ اجتماعی ایران : مرتضی راوندی ، انتشارات کبیر ۱۳۵۷ ، چاپ سوم ، جلد سوم .
 • نگرشی بر پدیده بی س رستی و مشکلات فرزندان دور از خانه : ناصر بابایی ، انتشارات بهزیستی ۱۳۶۹ .
 • پژوهشی در مورد وضعیت کودک آزاری در ایران : فاطمه قاسم زاده ، ۱۳۸۰ .

[۱]– the phenomenon of street children.

[۲]– l uk, m. ( 1992 ) street children of rio de ianerio . international .

[۳]– unicef, contention on the rights of the children.

[۴] – قاسم زاده ، فاطمه ، پژوهش در مورد وضعیت کودک آزاری در ایران ، ۱۳۸۰ .


ک ن خیابانی ، چالش ها و را ارها


پدیده ک ن خیابانی یکی از مشکلات آسیب زای اجتماعی است که از دیربازدر سراسر جهان وجود داشته و در سال های اخیر به دلایل گوناگون در کشور ما نیزافزایش یافته است.


این اقدامات را که از جمله چالش های موجود در این زمینه است میتوان در سه سطح مورد بررسی قرارداد:


الف) اقدامات انجام شده توسط سازمانهای تی:


این اقدامات از سال 77 توسط سازمان بهزیستی با همکاری شهرداری ، وزارت کشور و سازمان مدیریت به شرح زیر انجام شده است.


? تشکیل ستاد ساماندهی ک ن خیابانی


? جمع آوری ک ن خیابانی در تهران


? تاسیس مراکزی برای نگهداری ک ن خیابانی همراه با آموزش هایی برای آنان


? ایجاد مراکز مداخله در بحران در تهران و استان ها


? برگزاری همایش هایی در ارتباط با ک ن خیابانی


? ایجاد ارتباط با سازمان های غیر تی و بین المللی (یونیسف)و برنامه های مشترک با آنها


ب) اقدامات انجام شده توسط سازمانهای غیر تی:


? ایجاد مراکز باز برای آموزش ک ن خیابانی و ارتباط با خانوادهای آنان در تهران


? انجام پژوهش هایی در ارتباط با ک ن خیابانی


? برگزاری همایش کارگاه نمایشگاه در ارتباط با ک ن خیابانی و حساس سازی و آگاهسازی مردم نسبت به این مساله


? ارتباط و همکاری با سازمانهای تی و یونیسف .


ج) اقدامات انجام شده توسط یونیسف :


? برگزاری کارگاه های آموزشی در ارتباط با ک ن خیابانی


? انجام یک پژوهش درمورد ک ن خیابانی


? ارتباط با سازمانهای تی و اجرای طرح های مشترک با آنها


? حمایت های مالی و فنی از اقدامات سازمانهای تی از جمله فراهم امکانات سفرهای مطالعاتی به منظور استفاده از تجربیات سایر کشورها دراین زمینه


? ارتباط و همکاری با سازمانهای غیر تی


 


چه را ارهایی برای کاهش پدیده ک ن خیابانی وجود دارد؟


ارائه را ارها یکی از چالشهای مهم در ارتباط با ک ن خیابانی است. پیش از بیان را ارها لازم است به نکات زیر توجه شود:


? تاخیر در انجام اقدامات در ارتباط با ک ن خیابانی. سالها سازمانهای تی که مسئول انجام اقدامات در این زمینه بودند وجود ک ن خیابانی رانکارمی د. پس از چند سال واقعیت موجود را پذیرفتند و از ان زمان به فکر انجام اقداماتی برای کاهش این پدیده افتادند .


? ضرورت ارزشی اقدامات انجام شده توسط سازمانهای تی غیر تی و یونیسف به منظور اطلاع دقیق از نتایج این اقدامات و مشکلات موجود و ارائه را ارهای مناسب .


? تاکید بر امر پیشگیری به منظور جلوگیری از باز تولید ک ن کاروخیابان .


? توجه به عوامل ایجاد کننده پدیده ک ن خیابانی و اولویت های ان واتخاذ را ارهای مرتبط با ان .


? کاهش تمرکز بر کلان ا وتوجه به ا وروستاها به عنوان منابع باز تولید این ک ن .


با تاکید بر توجه به شرایط موجود در جامعه ما پدیده ک ن کار و خیابان را نمیتوان کاملاً از بین برد بلکه میتوان آن را کاهش داد وکاهش آن نیز به صورت ضربتی و با اجرای چند طرح بلکه به شکل یک جریان و فرایند در قالب را ارهای بلند مدت میان مدت وکوتاه مدت عملی خواهد بود. با توجه به این نکات بر اساس پژوهش انجام شده را ارهای زیر درسه سطح (کلان - میانی - د )و در سه بعد زمانی (بلند مدت - میان مدت و کوتاه مدت )ارائه می شود :


الف) را ارهای بلند مدت در سطح کلان شامل


? فقرز


? تامین رفاه و عد اجتماعی


? کاهش تبعیض طبقاتی با توجه به موثر عامل فقر در ایجاد پدیده ک ن خیابانی


توجه به آموزش همگانی به ویژه والدین به منظور تغییر نگرش های نامطلوب نسبت به ک ن و بازسازی فرهنگی جامعه به ویژه اعتیاد و بز اری تاکید کاهش مشکلات اجتماعی از جمله افزایش جمعیت مهاجرت بیماری روانی و... بدیهی است تحقق این روش ها نیاز به برنامه ریزی در سطح کلان جامعه دارد مست م تغییراتی در ساختارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه است.


ب) را ارهای میان مدت کوتاه مدت درسطح سازمانهای تی و غیر تی مرتبط با ک ن شامل موارد زیر :


? تدوین قوانین حمایتی وبازنگری در برخی از انها در ارتباط با ک ن کار و خیابان


? نظارت بر اجرای دقیق قوانین موجود در مورد ک ن از جمله قانون کار پیمان نامه حقوق کودک قانون حمایت از ک ن ونوجوانان و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار که همه آنها به تصویب رسیده است.


? ایجاد شبکه یا نظام یکپارچه حمایت از این ک ن به منظور هماهنگی بین سازمانهای تی و غیر تی مرتبط جلوگیری از دوباره کاری و ارائه خدمات مناسب به ک ن


? سامندهی مناسب ک ن کار و خیابان


از سال 1377 تاکنون به دفعات "جمع آوری" ک ن کار و خیابان به عنوان ساماندهی آنان انجام گرفته است که جز صرف هزینه و ایجاد مشکلات برای ک ن نتایج مثبتی برای آنان نداشته است. ساماندهی درست ک ن کارو خیابان شامل موارد زیر است:


1) شناسایی ک ن خیابانی و انواع آن از نظر نحوه زندگی برای پاسخگویی به نیازهای مشخص آنان. بر اساس پژوهش انجام شده حدود 83 درصد این ک ن با خانواده های خود زندگی میکنند بنابراین "جمع آوری" آنها مشکل راحل نمی کند.


2) ارتباط با خانواده های این ک ن انجام حمایت های مالی ، قانونی، آموزشی، درمانی، مشاوره ای و مددکاری از طریق ارائه خدمات لازم


3) ایجاد مراکز حمایتی مناسب به صورت باز و آزاد هدفمند و با برنامه جامع آموزشی به منظور حمایت و ارائه خدمات لازم و داوطلبانه به ک ن. تجربه نشان داده که ایجاد مراکز باز برای حضور داوطلبانه ک ن کار و خیابان که از طرف سازمان های غیر تی انجام شده است بر ع مراکز تی مورد استقبال فراوان این ک ن و خانواده های آنان قرار گرفته است به ویژه که از این طریق می توان به شناسایی آنان نیز اقدام کرد


4) استفاده از مددکاران اجتماعی در همه مراحل ساماندهی برای جذب داوطلبانه به مراکز حمایتی به جای استفاده از نیروی انتظامی برای جلب انان


5) ایجاد سر پناه ها در محل کار و زندگی ک ن کار و خیابان برای مراجعه داوطلبانه ک نی که با خانواده خود زندگی نمی کنند و نیاز به خدمات گوناگون دارند.


6) جلوگیری از بدترین اشکال کار کودک در خیابان و سایر اماکن با توجه به پذیرش مقاوله 132 سازمان بین المللی کار و نیز قانون کار ایران ساعات طولانی کار در خیابان انواع سوءاستفاده از ک ن کارهایی مانند زباله گردی و.... مغایر با این مقاوله نامه و قوانین مربوط به کار ک ن است


7) برخوردار ک ن کار و خیابان از بیمه تامین اجتماعی با این امید که با انجام این اقدامات بتوانیم در کاهش پدیده ک ن کار و خیابان گام های موثری برداریمپست 5168: مسعود رجوی خائن و جنایتکار جنگی؛ سرکردۀ سازمان تروریستی منافقین به موسی خیابانی لقب « کبیر» داده و هلاکت او را در هنگام فرار با خودروی ضد گلوله، «عاشورای مجاهدین» نامید، اما خواهر جوانِ موسی را به دستخوش «ایثار بزرگ» (=هِبه مریم!)، به ابریشمچی 40 ساله بخشید!...

مینا خیابانی (چپ وسط) همسران اول و دوم ابریشمچی در کنار او!

مینا خیابانی (چپ وسط) همسران اول و دوم ابریشمچی در کنار او

زوایایی از واقعیت ها در بارۀ موسی نصیراوغلی معروف به موسی خیابانی

«...وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ»(شعراء، 227). موسی نصیراوغلی» معروف به «خیابانی»، که منافقین از او با عنوان پرطمطراق « کبیر خلق» یاد می کنند، متولد 1322 در تبریز بود. او در اوایل دهه 40 خورشیدی در دانشکده علوم تهران پذیرفته شد. در همان جا بود که توسط «محمد حنیف نژاد»(معروف به حنیف)، بنیان گذار اصلی سازمان مجاهدین خلق، به عضویت سازمان در آمد.

موسی مثل اکثریت غالب اعضای اولیه سازمان، یک بچه مسلمان به شدت معتقد بود و این ریشه های مذهبی، تحت آموزش های خود حنیف نژاد پررنگ تر هم گردید. او به علت تسلطی که به زبان عربی داشت برنامه مطالعاتی منظمی در متون ی به ویژه قرآن و نهج البلاغه داشت. از همین رو، خیلی زود به یکی از نیروهای تئوریک اصلی در سازمان تبدیل شد. موسی در این دوران، شماری از نیروهای سازمان را عضوگیری کرد که مهم ترین ان ها «تقی شهرام» بود. تقی شهرام، چند سال بعد، بعد از ضربه شهریور 50 و دستگیری و ان اولیه مجاهدین خلق، به اتفاق «بهرام آرام» ی سازمان را به دست گرفت و سازمان را از یک سازمان ی به یک سازمان مار یستی تبدیل کرد که خود فصل مهمی از تاریخچه سازمان است.

در سال 1349، ی سازمان، بعد از مذاکره با فتح فلسطین، تصمیم گرفت که شماری از کادرهای خود را برای آموزش نظامی به اردوگاه این در لبنان بفرستد. 6 نفر از اعضا برای این یت انتخاب شدند. این 6نفر ابتدا به دوبی سفر د، تا در پوشش کارگر و با شناسنامه جعلی، از کنسولگری ایران در دوبی، گذرنامه دریافت کنند و از آن جا به بیروت پرواز کنند. موسی خیابانی یکی از این نفرات بود.

موسی نصیراوغلی معروف به موسی خیابانی

موسی نصیراوغلی معروف به  موسی خیابانی

در دوبی پلیس به آن ها مشکوک می شود و آن ها اتهام سرقت دستگیر می شوند. ت دوبی تصمیم می گیرد که آنان را به ایران بفرستد. لیکن سازمان نمی خواست آن ها به هیچ قیمت به دست ساواک بیفتند، چون کلیت سازمان در خطر دستگیری قرار می گرفت. در نهایت، وقتی چانه زنی سازمان با مقامات دوبی به نتیجه نرسید، تصمیم به ربایش هواپیمایی گرفته شد که این نفرات را به ایران بر می گرداند. سه نفر از اعضای مجاهدین به دوبی فرستاده می شوند که این یت را انجام دهند. در نهایت در ماجرایی که در تاریخ سازمان مشهور است، این هواپیما یده می شود و در بغداد فرود می آید.

9 نفر از مجاهدین که در این هواپیما بودند( که موسی هم بین آن ها بود) از سوی دستگاه اطلاعاتی عراق دستگیر و به شدت شکنجه می شوند. حسین احمدی (معروف به شیخ حسین) که جزو این گروه بود در خاطرات خود گفته است که بازجویان عراقی با شلیک گلوله به اطراف سر خیابانی او را تهدید به مرگ می د. در نهایت با وساطت یاسر عرفات، ت بعثی عراق آن ها را آزاد می کند. موسی و 8 نفر دیگر برای آموزش نظامی به اردوگاه فتح در بیروت می روند. به گفته شماری از اعضای وقت سازمان که در ان دوره حضور داشتند، موسی خیابانی ورزیده ترین عضو مجاهدین بود که این دوره را به پایان رساند.

وقتی خیابانی در 1350 به ایران بازگشت، دوباره در ارتباط نزدیک با مرکزیت سازمان کار می کرد که هنوز با نام «مجاهدین خلق» شناخته نمی شد. ساواک در این دوره از سازمان با عناوینی چون «گروه مسلح وابسته به نهضت » یا « به اصطلاح بخش ایران» نام می برد.

در شهریور 1350، ساواک که از طریق فردی به نام «شاهمراد دلفانی» به سازمان نفوذ کرده و شناسایی کاملی از آن انجام داده بود، آن را زیر ضرب برد سازمان در حمله ساواک معروف به «ضربه شهریور 50» تقریبا  متلاشی شد. موسی خبابانی در خانه یکی از اعضای مرکزیت سازمان به نام «محمد بازرگانی» به همراه رضا رضایی و محمد(محمود) عسگرنژاد دستگیر شد و در دادگاه نظامی، به دلیل این که در حلقه دوم سازمان بود، به حبس ابد محکوم گردید. او در برگه بازجویی ساواک، درباره دلایل مشارکت خود در تشکیل «سازمان بخش ایران» نوشته بود:

"...هدف این بود که اجتماعی تشکیل دهیم که در ان فقر و فساد نباشد. و عقیده داشتیم که باید با هرگونه استعمار و استثمار مبارزه کرد. و برای نیل به آن، بایستی با رژیم موجود(شاه) مبارزه کرد: و نتیجه ای که می خواستیم بگیریم این بود که یک رژیم دیگر، مطابق نظرات و ایده های خود برقرار کنیم."

بعد از کشته شدن یا بنیانگذاران اولیه سازمان از جمله محمد حنیف نژاد، ناصر صادق، اصغر بدیع زادگان، سعید محسن، احمد رضایی و امثال این ها، از کادر مرکزی اول تنها مسعود رجوی زنده ماند. او به علت همکاری گسترده ای که با ساواک در لو دادن اعضا و دارایی های سازمان داشت، با یک درجه تخفیف از نجات یافت و به حبس ابد محکوم شد. از همین رو، در سال 50 و اوایل 51، او به شدت در بین زندانیان سازمان منفور بود.

محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیع زادگان

از بالا: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیع زادگان

از این رو باقی مانده اعضای اولیه سازمان یعنی رضا باکری، مهدی خسروشاهی، عباس داوری، فتح الله یک نوع مرکزیت در زندان تشکیل دادند و در ابتدا رجوی را به این حلقه راه ندادند. امری که موجب شد رجوی دست به یک خودکشی ظاهری هم بزند.

اما به مرور، به واسطه روابط ویژه ای که مسعود با ساواک برقرار کرده بود، کم کم با کمک موسی خیابانی و محمدرضا سعادتی توانست بر زندانیان سازمان سلطه پیدا کند. آن ها در طبقه دوم بند 2 زندان اوین حلقه ای با محوریت مسعود و عضویت موسی خیابانی، سعادتی، مهدی تقوایی، محمد حیاتی، مهدی افتخاری، احمد حنیف نژاد و سادات دربندی تشکیل دادند که در جهت تحکیم دیکتاتوری مسعود بر سازمان عمل می کرد. در این میان نقش موسی خیابانی در جا انداختن ی مسعود از همه مهم تر بود. در واقع هر نیرویی از سازمان که نسبت به سازمان یا ی مسعود دچار مساله می شد، این موسی بود که کار توجیه او را به عهده می گرفت.  گرچه در عمل، تا زمان هلاکت موسی در سال 60، عملا تیم رجوی-خیابانی سازمان را اداره می کرد و این دو عملا هم رده بودند، ولی به صورت اسمی مسعود نفر اول و موسی نفر دوم بود.

در حالی که رجوی و خیابانی و شماری دیگر از کادرهای اصلی سازمان در زندان بودند، تقی شهرام که در ماجرایی به شدت مشکوک از زندان ساری گریخته بود، به تهران آمد و با جمع باقی مانده اعضاء، به اتفاق بهرام آرام یک مرکزیت جدید ایجاد کرد و رسما مار یسم را به عنوان ایدئولوژی سازمان معرفی کرد. در این میان چند نفر از اعضای مسلمان که حاضر به پذیرش مار یسم نبودند، به ویژه شهید مجید شریف واقفی، به دست مرکزیت مار یست شده تصفیه شدند. خبر مار یست شدن سازمان در بیرون زندان، این شانس را به مسعود رجوی و موسی خیابانی داد که در زندان به عنوان محوریت اعضای مسلمان سازمان(که حاضر به مار یست شدن نبودند) مطرح شوند. آن دو با محکوم مرکزیت مار یست تحت نام «اپورتونیست های چپ نما»، شروع به سازماندهی مجدد مجاهدین خلق از درون زندان د. این در حالی بود که نه مسعود و نه موسی مشکل مبنایی با مار یسم نداشتند و تنها از این فرصت برای بالاکشیدن خود استفاده د.

تقی شهرام

و

از همین رو، در پاییز سال 54، در پی انتشار اعلامیه معروف به «تغییر ایدئولوژی» از سوی مرکزیت مار یست سازمان، ون مبارز حاضر در زندان اوین(آیات طالقانی، منتظری، مهدوی کنی، ربانی، انواری، هاشمی رفسنجانی، لاهوتی، معادیخواه، گرامی) اعلامیه فتوا به نجس بودن مار یست ها در زندان، و وم جدا شدن مسلمانان از آنان را امضاء د. این موضوع به شدت خشم ی سازمان در درون زندان را برانگیخت. موسی خیابانی مرحوم آیت الله حسن لاهوتی اشکوری را که تازه از زندان قصر به زندان اوین منتقل شده بود، به کناری کشید و پیام سازمان را به او داد تا به آقایان انتقال دهد. این پیام سه بند داشت:

" 1-شما صلاحیت نظر دادن در مسایل اجتماعی را ندارید چون همیشه دنباله رو هستید. 2- حد خودتان را بشناسید و پا را از گلیم خود درازتر نکنید!  3-آقای طالقانی! شما که همیشه خود را مجاهد می نامیدی و افتخارت به شاگردی و پیروی از محمد حنیف نژاد بود، چرا وقتی علیه مجاهدین فتوا دادند، عمامه ات را بر زمین نزدی؟"

مرحوم لاهوتی هم این پیام موسی را نزد آقایان برد که خشم و ناراحتی بسیاری در میان ایشان به دنبال داشت. این شاید شروع آشکار شدن شکاف عمیق میان قاطی سازمان و اصیل ت شیعه بود.

«محسن رفیق دوست» در کتاب خاطرات خود با عنوان «برای تاریخ می گویم» مباحثات خود را با موسی چنین به یاد می آورد:

" بیشتر افرادی که در بند ما بودند انسان هایی نخبه بودند ، چون تعداد ما زیاد و گنجایش زندان کم بود، در نتیجه تماس هم بیشتر بود، قرار گذاشتیم با مجاهدین خلق بحث اعتقادی کنیم .... هر گروه فردی را انتخاب د تا به اصطلاح طرف مباحثه باشد و سؤال های طرفین را به گروه ها برساند، از گروه ما من انتخاب شدم و از مجاهدین خلق هم موسی خیابانی انتخاب شد .....مهمترین اختلاف ما در این بحث ها ، بحث تقلید بود ، مجاهدین خلق معتقد بودند که چه طور انسانی که در میدان عمل است و به صورت مخفی زندگی می کند ، مسائلش را از ی تقلید کند که در گوشه ای از شهر قم نشسته است ؟ بنابراین اصلاً بحث تقلید را جایز نمی شمردند .... وقتی که ما به اینجا رسیدیم دیگر بحث هایمان را قطع کردیم و گفتیم که در اینجا اختلاف مبنایی داریم ، چون ما عقیده داشتیم به زندان افتادن مان در رابطه با تقلیدمان است ، نه در رابطه با مبارزه مان ."

«محمد محمدی گرگانی»، از اعضای اولیه سازمان و عضو جداشده‌ی مرکزیت در همان سال‌های قبل از پیروزی انقلاب، درباره فضای حاکم بر زندانیان سازمان در اوین چنین می گوید:

" از 56 که بحث هایم در زندان شروع شد. حدود 18 ماه با مسعود و موسی بحث . محورها هم این‌ها بودند: 1- تئوری سازمان نوعی تطبیق و مار یسم است که عجولانه عمل شده است و باید بازنگری هایی اساسی در این زمینه صورت بگیرد. 2- «خدا» در تئوری سازمان مثل یک «کلاه» است و هیچ نقشی ندارد. لذا می شود این کلاه را برداشت بدون این که ساختار تئوری سازمان تغییر کند.  3- تشکیلات تبدیل به یک «شرک» شده و خودش «خدا» شده است و ما جای خدا در واقع «تشکیلات» را قرار داده ایم.  4- ی موجود(مسعود) صلاحیت لازم را برای این کار ندارد و باید در این مساله بازبینی صورت بگیرد."

در 30 دی ماه 1357، مسعود رجوی، موسی خیابانی و اشرف ربیعی جزو آ ین دسته از زندانیان بودند که از زندان شاه آزاد شدند. از همان فردای آن روز، مسعود و موسی که گمان نمی بردند شاه به این زودی سرنگون شود و با ی (ره) انقلاب به ثمر برسد، برای این که از غافله عقب نمانند و خود را به عنوان ان انقل جریان‌ساز مطرح کنند، شروع به صدور پیام و اطلاعیه خطاب به شخصیت ها و گروه های مختلف د.

در یک بهمن 57، آن دو در پیامی با امضای «مجاهدین رهاشده از بند، مسعود رجوی-موسی خیابانی» خطاب به «محضر مبارک مجاهد اعظم حضرت آیت الله العظمی » منتشر د که متن ان چنین بود:

" ما خود را مدیون مجاهدت و جانفشانی های خلق رزمنده و ستم کشیده ایران در پرتو الهامات ان زعیم استوار و سازش ناپذیر هستیم."

مسعود رجوی خائن و جنایتکار و موسی خیابانی

این دو پیام هایی دیگر هم خطاب به آیت الله طالقانی، یاسر عرفات، دانشجویان مشهد، کارگران کارخانجات تهران و....صادر د تا بیش از پیش خود را جزو صاحبان و ان اصلی انقلاب جا بزنند.

سپس موسی راهی زادگاهش تبریز شد تا به همراه «احمد حنیف نژاد»(عضو مرکزیت و برادر بنیان گذار سازمان) ستاد مجاهدین خلق را در آن جا تشکیل دهد.

بعد از بازگشت به تهران، در فردای پیروزی انقلاب، 23 بهمن، موسی و مسعود در اطلاعیه ای موجودیت « ملی مجاهدین» را به عنوان ارگان مجاهدین اعلام د.

از این تاریخ تا اوا تابستان 58، موسی و مسعود در زمین چمن و مسجد تهران و مهدی ابریشمچی( عضو مرکزیت و شوهر اول مریم قجر عضدانلو که بعدا شد) در تربیت معلم،  در سخنرانی های متعددی تحت عناوین مذهبی فلسفه شعائر، حکومت علی(ع)، نهضت عاشورا و ...به تبیین و توجیه افکار قاطی و انحرافی سازمان پرداختند.

در واقع، موسی و مهدی ابریشمچی، به عنوان نیروهای تئوریک سازمان با گزینش بخش هایی از قرآن و نهج البلاغه، با تاویل ها و تطبیق های ایدئولوژیک مطلوب سازمان و مطرح واژگانی چون انتظار، غیبت، عاشورا، عید قربان وظیفه خوراک‌ دهی فکری به بدنه هوادارن را به عهده داشتند.

در 7 اردیبهشت 58، رجوی و خیابانی از طریق مرحوم حاج احمد وقت ملاقاتی با (ره) گرفتند. موسی در نشریه مجاهد(شماره 129) دیدار با را چنین شرح می دهد:

"...( ) گفت من تاکنون علیه شما حرفی نزده ام، اما هر وقت ببینم که شما خارج از هستید، خواهم گفت.....خلاصه و چکیده صحبت ما در برابر ( ) عبارت بود از ، و در مقابل، ( ) ضمن سفارش ما به، به اصطلاح ، در لفافه خواست تا مبارزه با مار یست‌ها را بر دوش ما بگذارد. در هر صورت این ملاقات اولین و آ ین دیدار رسمی سازمان با ( ) بود. پیش از آن برخی برادران ما و در یک مورد، تا جایی که یادم هست، خود برادرمان مسعود در روزهای قیام دیداری غیررسمی و کوتاه با او داشتند."

در این دیدار علاوه بر مسعود و موسی، عباس داوری و محمود احمدی حضور داشتند. از این دیدار نوار یا متن رسمی منتشر شده وجود ندارد. نواری انه توسط خود سازمان تهیه شده که گویا صدای آن بسیار پایین است. یک مقام امنیتی به نقل از حاج احمد گفته است که مسوولان حفاظتی اقامتگاه قصد داشتند آن ها را بازرسی کنند ولی آن ها زیر بار نرفتند و سر و صدا د. بعد اجازه داد که بدون بازرسی وارد شوند. بعدا معلوم شد که آنان مخفیانه یک دوربین و ضبط صوت کوچک هم با خود به داخل بردند.

بعد از اعلام نامزدی رجوی برای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 5 بهمن 58، موسی خیابانی شخصا مسوولیت تبلیغ برای او را از طریق سخنرانی در میتینگ های منافقین به عهده گرفت.

«محمدرضا عزیزی» یکی از کادرهای دستگیر شده منافقین در اعترافات خود پس از دستگیری نوشت:

"خط ما در تبلیغات ریاست جمهوری رجوی، افشای ارتجاع در کار توضیحی در خیابان بود.  یکی از افراد به عنوان مخالف و دیگری به عنوان موافق در خیابان مباحثه می د و ما شکل کار را با عادی سازی خوب آرایش می دادیم. مردم کم کم جمع می شدند و طرف مخالف را محکوم می د. سپس طرف مخالف با فحاشی و توهین سعی می کرد تا مخالفان سازمان را افراد بی سواد، هوچی و لمپن جلوه دهد."

بلافاصله بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت رجوی برای شرکت در آن(به دلیل رای ندادن به قانون اساسی)، موسی برای نخستین دوره مجلس شورای ی در 24 اسفند 58، اززادگاه خود تبریز نامزد شد. رجوی برای تبلیغ موسی به این شهر رفت و در یک سخنرانی در جمع هواداران سازمان به تمجید از موسی پرداخت. او در این سخنرانی درباره موسی چنین گفت:

"برای شما و برای تبریز، به‌خاطر اهمیتش، به‌خاطر این‌که گفتم زادگاه عقیدتی، و تشکیلاتی ماست، بهترین خودمان را برادر مجاهدم موسی را انتخاب کردیم و به شما پیشنهاد می‌کنیم، من امروز محور و لنگر تشکیلات ان را به شما پیشنهاد می‌کنم، بارها از برادر شهید و بنیانگذارمان محمد شنیدم که گفته بود در دورانی که ما زندان بودیم و مدت کوتاهی که اون هنوز در بیرون بود، جزء انی نام می‌برد که تا آ در این راه خواهند ماند در صدرشان موسی بود."

در این انتخابات خیابانی رای لازم را برای ورود به مجلس ب نکرد: در 22 شهریور 59، در پی پخش مصاحبه تلویزیونی یک افسر عضو تیم کودتای نوژه مبنی بر تماس کودتاچیان با سازمان و توافق بر عدم اقدام ضد-کودتا از سوی سازمان، رجوی و خیابانی در یک مصاحبه خبری مشترک ظاهر شدند و ضمن تکذیب این موضوع، مدارکی دال بر نقش سازمان در آگاه سازی رییس جمهور، ابوالحسن بنی صدر، از کودتا ارایه د.

در واقع از همین مقطع بود که منافقین با رییس جمهور(که تا پیش از آن روابط تیره ای داشتند) آغاز شد. این به تدریج بیشتر شد تا این که در مراسم سخنرانی بنی صدر در زمین چمن تهران در 14 اسفند 59(به مناسبت درگذشت مصدق) به اوج رسید. در این روز، هواداران سازمان موسوم به «میلیشیا»، مجهز به انواع سلاح سرد و حتی گرم به طرفداری از رییس جمهور، مردم حزب اللّهی را مورد حمله قرار دادند و مراسم را به جنجال کشیدند.

کار به جایی رسید که در اردیبهشت ماه 60، رجوی و موسی گاهی تا 3 بار در هفته با بنی صدر جلسه داشتند. ابراهیم یزدی، از اعضای نهضت و خارجه ت موقت، در مصاحبه ای گفت که در این مقطع، مسعود و موسی از طریق خواهرزاده او که عضو سازمان و نزدیک به مرکزیت منافقین بود، برایش پیغام فرستادند برای ساختن کار «ارتجاع»(منظور بود) با منافقین و رییس جمهور همراهی کند. یزدی می گوید که از طریق خواهرزاده اش به آن ها پیام داد که دچار توهم شده اند و قدرت سازمان این اندازه نیست که بتواند یک بدنه اجتماعی بزرگ را پشت سر خود بسیج کند تا نظام را سرنگون سازند.

فاز مسلحانه: در پی عزل بنی صدر توسط امت از فرماندهی کل قوا در 20 داد 60 و آغاز بررسی طرح عدم کفایت بنی صدر توسط مجلس شورای ی، سازمان در بیانیه ای موسوم به «اطلاعیه -نظامی شماره 25» به تاریخ 28 داد، به بهانه دفاع از رییس جمهور بنی صدر، به نظام اعلام جنگ کرد. گفته می شود که این اطلاعیه به قلم موسی خیابانی نوشته شده است.

همزمان با روز رای گیری طرح دو فوریتی عدم کفایت بنی صدر در مجلس در 30 داد، هواداران مسلح منافقین به خیابان های مرکزی تهران ریختند تا به خیال خام خود با ایجاد «بسیج مردمی»! نظام را سرنگون کنند. این حباب توهم و سراب، خیلی زودتر از چیزی که ی سازمان فکر می کرد، ترکید و بساط اردوکشی مسلحانه منافقین، با اتحاد پاسداران انقلاب و مردم انقل برچیده شد.

موسی در تحلیلی که از غائله 30 داد برای مرکزیت سازمان نوشت، سعی در رفع و رجوع اشتباه مرگبار ی سازمان در محاسبات خود داشت:

"....اما در رابطه با سازمان، هدف ارتجاع برای سرکوبی نهایی مجاهدین از نقاط دیگر نیز روشن بود و از آن جمله اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی ارتجاع بود....این اطلاعیه در جوهر خود چیزی نبود جز دعوت گروه های و سازمان های انقل به تسلیم در برابر ارتجاع و یا آماده سرکوب و تصفیه بودن."

تنها چند هفته بعد از این ش ت مفتضحانه منافقین، مسعود رجوی، باعث و بانی این حرکت مذبوحانه، در 7 مرداد 60 به اتفاق رییس جمهور معزول، ابوالحسن بنی صدر، فرار را بر قرار ترجیح داد و عملا موسی خیابانی(ایضا همسر خود، اشرف ربیعی) و چند هزار عضو و هوادار سازمان را در آتشی که خود بر پا کرده بود، رها کرد. «علی اکبر راستگو»، از جداشدگان سازمان درباره فرار رجوی نوشت:

"...رجوی بعد از قدرت‌نمایی میلیشیا در 30 داد 60 و عدم سقوط رژیم، از تهران فرار کرد و به فرانسه گریخت. اگر وی قدرت را غصب شده می دانست و به باورهای خود ایمان داشت، یقینا می بایست در ایران می ماند و همانند میلیشیا با رژیم می جنگید....ولی همه هواداران را بدون هیچ گونه واهمه ای زیر تیغ گذاشت که می توانستند برای ی وی بعدها باعث دردسر شوند. یکی موسی خیابانی و دیگری همسرش، اشرف ربیعی.....با وجود موسی، رجوی هیچ وقت بلامنازع سازمان نمی شد و از طرف دیگر، رجوی عاشق فیروزه، دختر بنی صدر، شده بود و تصمیم به ازدواج با او را در پاریس در سر می پروراند که ضمنا رابطه شخصی با بنی صدر را نیز از این طریق مستحکم گرداند."

قدرت نمایی خیابانی میلیشیای سازمان: بعد از فرار رجوی، عملا مسوولیت امور داخل کشور منافقین بر عهده خیابانی قرار گرفت. در این مقطع تا هلاکت موسی در بهمن همین سال، دو فاز «ضربه به راس نظام»( ان و مسوولین ارشد) و «ضربه به سرانگشتان نظام»(پاسداران انقلاب و نیروهای حزب اللهی و حتی مردم عادی) در دستور کار قرار گرفت.

تحت فرماندهی خیابانی، در فاز اول، مهم ترین جنایت تروریستی منافقین، انفجار مقر نخست ی در 8 شهریور 60 توسط مسعود کشمیری، عامل نفوذی منافقین، بود که منجر به شهادت محمدعلی رجایی، رییس جمهور، و محمدجواد باهنر، نخست ، و تنی چند از مسوولان نظامی و امنیتی کشور شد. جنایت دیگر، شهادت دادستان کل انقلاب آیت الله علی قدوسی بود که با کار گذاشتن بمب در اتاق زیرین محل کارش توسط یک عامل نفوذی منافقین به نام محمود فخارزاده کرمانی صورت گرفت. سه شهید محراب(آیات شهید مدنی، اشرفی اصفهانی و دستغیب) هم در این برهه چند ماهه توسط جنایتکاران منافق تحت امر موسی به شهادت رسیدند.

در فاز دوم، کار منافقین از ترور نیروهای کمیته انقلاب، پاسداران و دادستانی، به ترور مردم کوچه و خیابان کشید. به این معنی که بسیاری از امت حزب الله، صرفا به جرم داشتن ریش یا نصب ع در خانه یا محل کار خود به دست منافقینِ ناجوانمرد به شهادت می رسیدند. اما بدترین نوع جنایت منافقین، حملات تروریستی موسوم به «ترور کور» بود. به این معنی که واحدهای عملیاتی سازمان در روز روشن و بدون هیچ نقشه و برنامه قبلی ناگهان مردم کوچه و خیابان را به رگبار می بستند تا صرفا فضای رعب و وحشت در جامعه ایجاد کنند.

در نیمه دوم سال 60، طبق آمار دادستانی انقلاب و نیروهای امنیتی ، سه چهارم سوژه های ترور از صنوف آزاد از قبیل جگرفروش، نانوا، سلمانی و بنگاهی  بودند و کم تر از یک چهارم قربانیان ترور، نیروهای رسمی نهادهای نظامی و انتظامی محسوب می شدند.

مضاف بر این که در چارچوب برنامه  تظاهرات مسلحانه موضعی، موسوم به «تظاهرات شورشی» در این مقطع، بسیاری از نیروهای عملیاتی و هواداران سازمان در درگیری با نیروهای انقلاب نفله و نابود شدند. نکته قابل تامل این که این سبک از تظاهرات که معمولا شامل بستن یک چهارراه، آتش زدن اموال عمومی با کوکتل مولوتوف و نارنجک، و به رگبار بستن مردم بود، در بهترین ح 15 دقیقه بیشتر دوام نمی آورد و توسط نیروهای انقل جمع می شد. اوج این نوع اقدامات در 5 مهر 60 بود که در جریان دانش آموزان معصوم به هواداری از انقلاب به درخواست مرحوم آیت الله منتظری، عوامل سازمان آنان را به رگبار بستند و شماری از گل های نورس باغ انقلاب را پ ر د.

الغرض، همه این فجایع و جنایات، با خط دهی و هدایت شخص مسعود رجوی ملعون از فرانسه، و فرماندهی موسی خیابانی در داخل کشور انجام می گرفت. اما پنجه عد در این مدت بیکار نماند و در اواسط بهمن ماه 60 گلوی جنایتکاران منافق را گرفت

خانه ای در زعفرانیه: در ساعات اولیه روز 19 بهمن 60، نیروهای ضربت دادستانی و کمیته انقلاب ی مرکز با همراهی نیروهایی از واحد اطلاعات ، بعد از چند ماه کار پیچیده و دشوار اطلاعاتی مقر اصلی مرکزیت منافقین را در محله زعفرانیه تهران محاصره د. این خانه محل س ت راس ی سازمان در داخل کشور یعنی موسی خیابانی بود که به همراه او حدود 20 نفر از کادرهای اصلی منافقین حضور داشتند. علاوه بر موسی، اشرف ربیعی(همسر اول مسعود)، آذر رضایی(همسر موسی) و عوامل مهمی از مجاهدین همچون شاهرخ شمیم، ثریا سنماری، عباسعلی جابرزاده، محمد معینی، کاظم مرتضوی و...هم حضور داشتند. بعد از چند ساعت درگیری سنگین و تبادل آتش بی وقفه، همه نان این خانه دوزخی به جز یک کودک، کشته شدند. تنها تلفات نیروهای انقلاب در این عملیات سنگین، بر سر نجات همین کودک رقم خورد، و شهید بزرگوار «سید ابوالقاسم دهنوی»، تنها چند روز بعد از مراسم دامادی خود، برای نجات جان این کودک در تیررس منافقین قرار گرفت و به شهادت رسید.

موسی خیابانی در حالی که قصد داشت با یک پژوی 504 ضدگلوله، اه بنی صدر به مرکزیت سازمان، از مهلکه بگریزد، به تیر غیب عد دچار شد و با اصابت گلوله ای به گردنش به هلاکت رسید. به این ترتیب، دفتر حیات ننگین « منافقین» با صفحاتی مشحون از جنایت و خیانت بسته شد.

مسعود بعد از مرگ محتوم موسی، مطابق با ذات منافق خود، او را « کبیر» لقب داد و هلاکت موسی و همسر اولش(اشرف ربیعی) و دیگر کادرهای منافقین را در واقعه 19 بهمن 60، «عاشورای مجاهدین»! خواند. اما همین مسعود، زمانی که زن رفیق و یار غار خود مهدی ابریشمچی را به نام خود سند زد، برای این که ذهن ابریشمچی 40 ساله به سراغ مریم نرود، «مینا»، خواهر 20 ساله موسی را که به امانت دست او س بود، به رسم شاهان قجری به ابریشمچی هبه کرد. آری، رفاقت در مرام رجوی این گونه است.

منابع: 1- کتاب «سازمان مجاهدین خلق: از پی تا فرجام(1344-1384)»/ موسسه مطالعات و پژوهش های / دوره سه جلدی

2- تبار ترور (مروری بر تاریخچه و کارنامه‌ی تروریستی سازمان مجاهدین خلق)/ محمد صادق کوشکی/ مرکز اسناد انقلاب ی» (منبع: اینجا)


روز جهانی مبارزه با ک ن کار


ک ن خیابانی یک مسئله جهانی است که به همه ما مربوط می شود. برابر برآورد سازمان جهانی دفاع از در حدود 100 میلیون کودک در سراسر جهان در خیابان کار و زندگی می کنند. آنها برای زنده ماندن به کارهای گوناگون از جمله : گ ، فروشندکی ( سیگار ـ میوه ، گل و رو مه و .....) بزه کاری و تن فروشی مشغول هستند. بخشی از آنها با خانواده هایشان ارتباط دارند و بخش دیگر یا از خانه فرار کرده اند و یا اینکه توسط خانواده به دلیل مشکلات مالی رها شده اند. این ک ن در پارکها ، ابه ها و یا زیر پلها می خوابند. تعداد زیادی از آنها به معتاد هستند و گاهی از موادی استفاده می کنند که به آنها آسیب های مغزی ماندگار وارد می کند.


برابر کنوانسیون جهانی حقوق کودک تمامی کشورهایی که آن را امضا کرده اند وظیفه دارند سلامت فیزیکی ، روانی ، اخلاقی و اجتماعی ک ن را تضمین کنند. متاسفانه در بیشتر کشورهای توسعه نیافته با وجود پذیرش کنوانسیون حقوق کودک تها در عمل از انجام وظیفه خود شانه خالی می کنند. در بیشتر کشورهای توسعه نیافته نزدیک به نیمی از جمیعت را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند و به دلیل رشد اختلاف طبقاتی و رشد ناموزون اجتماعی خانواده های تهیدست به تدریج به کناره شهر ها رانده می شوند. تامین یک زندگی حداثل برای روستاییان نیز دشوار می گردد و آنها نیز به سوی شهر ها سرازیر می گردند. در کشورهایی که دچار جنگ داخلی هستند و یا دگرگونیهای طبیعی مانند خش الی ، سیل و ز له امکان زندگی را از آهالی محل آسیب دیده سلب کرده است آنها را به سوی شهر ها روانه می کند. از آنجاکه تعداد فرزندان خانواده های تهیدست معمولا زیاد است و خانواده ها توان پاسخ گویی به نیاز های آموزشی و بهداشتی فرزندانشان را ندارند این ک ن برای تامین نیازهای خود و خانواده از حاشیه شهر ها به سوی شهر ها سرازیر می شوند و زندگی نوین خود را در خیابان آغاز می کنند که آغازی است به ماندگاری آنها در خیابان.


در طول 30 سال گذشته فاصله طبقاتی بین ثروتمندان و تهیدستان افزایش یافته است ، پول دار ها پول دار تر و تهیدستان تهیدست تر شده اند. بسیاری از کشور های توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته بد ار هستند و برای باز پرداخت بدهی خود مجبور هستند هزینه های خود را کاهش دهند و این کاهش هزینه در نخستین گام در زمیته بهداشت و آموزش انجام می د. کاهش هزینه ها بیشتر ار همه به تهیدستان آسیب می رساند و زندگی را برای آنها دشوار می کند.


چه ی کودک خیابانی است؟


توضیح دقیق اینکه چه ی کودک خیابانی است کار ساده ای نیست. بسیاری از آنها دارای خانواده و مسکن هستند. آنها را نیز باید به عنوان کودک خیابانی در نظر گرفت چرا که خیابان را به عنوان محل کار خود برگزیده اند. زمانی که در باره کودک خیابانی گفتگو می کنیم منظور ک نی است که در خیابان کار می کنند و یا بی خانمان هستند. تعداد ک ن بی خانمان در اقلیت قرار دارند و تعدادشان را بین 15 ـ 10 در سد از مجموع 100 ـ 80 میلیون کودکی است که در خیابان زندگی و یا کار می کنند. تعدادی از ک ن وضعیت دوگانه دارند یعنی اینکه بین خانه و خیابان جابجا می شوند.آنها شبها و روز ها در خیابان هستند ولی با خانه نیز در ارتباط هستند وبه مادر ، خواهران و برادرنشان کمک مالی می کنند.ک ن خیابانی بین 13 ـ 6 ساله هستند وقتی زندگی در خیابان را آغاز می کنند.اکثریت ک ن خیابانی را پسران تشکیل می دهند. در بخشی از کشورها تعداد دختران در حال افزایش است. دختران معمولاً مورد قرار می ند و اغلب کار خود را از دست می دهند به ویژه دخترانی که به عنوان خدمتکار در خانه ها کار می کنند. بیشترین ک ن خیابانی ک ن کار هستند. بخشی از آنها کار های گوناگون دارند . تعدادی از آنها صاحب کار معمولی دارند و بیشتر به عنوان پادو در مغازه ها ، رستورانها ، هتل ها کار می کنند و اغلب توسط صاحب کار حقوقشان پایمال و یا نا دیده گرفته می شود.


پدیده ک ن خیابانی تنها ویژه کشورهای توسعه نیافته نیست بلکه این پدیده را در بعضی از کشورهای اروپایی و امریکای شمالی نیز می توان مشاهده کرد. در طی دهه 90 پدیده ک ن خیابانی در کشورهای سوسیالیستی سابق در اروپای شرقی و روسیه با همان ویژه گی کشورهای توسعه نیافته در حال گسترش است. ک ن خیابانی در ایران


در کشور ما آمار رسمی در مورد ک ن خیابانی در دسترس نیست. برابر آمارها و برآوردهای غیر رسمی حدود 1000000 ـ 400000 کودک خیابانی وجود دارد و افزایش آنها در شهر های بزرگ قابل مشاهده و غیر قابل انکار است. برابر بعضی از برآوردها سالیانه حدود 60000 کودک خانه خود را ترک می کند. شرایط زیستی ک ن خیابانی در ایران مشابه شزایطی است که ک ن خیابانی در دیگر کشورهای توسعه نیافته دارند.


درایران به مانند سراسر جهان وبخش وسیع جوامع پیرامونی، روز جهانى کودک درشرایطی فرا رسید که ک ن بسیارى همچنان در خیابانها و بر سر چهارراهها، کارگاههاى خانگى قالی بافی و کارگاههای تولیدی در زیر پوسته بازار، کوره پز خانه ها، علیرغم میل باطنى خویش در پی لقمه ای نان به کارهاى سخت و طاقت فرسا مشغول هستند.


همچنین با گسترش جمعیت شهری و روستایی ،افزایش فقرو تنگدستی درجامعه، ما شاهد وجود ک ن خیابانی و ک ن کار در سطح کلان شهر تهران هستیم . مشخص است ک ن کار به ک نی اطلاق می گردد که به دلیل نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و وغیره از آموزش، بهداشت، امنیت، تغذیه، بازی وبرابری در برخورداری ازنیازهای سنی خود نسبت به فرزندان طبقات دارا وبی نیاز و دیگر حقوق واقعی خود محروم مانده و ناگزیر به کاردر کارگاهها، خیابانها، منازل( کارخانگی )، بنادر، کوره پزخانه ها، مزارع، ترمینالها، پای دار قالی در زیر زمین های نموروحمل کالای قاچاق در مناطق مرزی وغیره به کار مشغول می گردند.


در تهران آنچه بیش ازهمه در کوچه پس کوچه های بازارمولوی، میدان ارک ومیادین وترمینالها، سرگذرگاهها، طومی جاده هاونقاط دیگر پیدا می شود؛ ک ن وا ی، ک ن ، ک ن فال فروش، ک ن زباله گرد،آدامس فروش، سیگار فروش، نمک فروش، مواد فروش، مشروب فروش، بادکنک فروش، پلاستیک جمع کن، چرخی بازاروباربر، کرکره روغن زن مغازه ها، گل فروش سرچهارراه هاوغیره ترسیم واقعی شکل های ناپایدار و تصادفی مشاغل کاذب یا پارازیت را برای فرزندان کارگران وزحمتکشان بنمایش می گذارد که در عمل وتا حدی ک ن خیابانی کار را از ک ن خیابانی جدا می سازند.


باید گفت : پدیده ک ن خیابانى در سالهاى اخیر دربیشترنقاط کشور رو به گسترش نهاده است یکى از معضلات اساسى اجتماعى است که جامعه ما هم اینک با آن روبه‌ رواست و درصورت عدم پیشگیرى و مهار این پدیده به فاجعه اجتماعى تبدیل خواهد شد که در حال حاضر بر پایه آمارهای اعلام نشده تا حد زیادی با این فاجعه روبرو هستیم. بطوری که مطبوعات مجبور به بازگویی این واقعیات شده اند. در این رابطه رو مه شرق گزارش د : « ک ن کار و خیابان به ک نى گفته مى شود که در اى بزرگ براى ادامه بقاى خود مجبور به کار یا زندگى در خیابان ها باشند. این ک ن به دلیل فقر، رها شدن یا آزاردیدگى از خانواده و مهاجرت به این کار روى مى آورند. براساس مطالعات سازمان بهداشت جهانى اکثر ک ن خیابان مورد سوءاستفاده جنسى گزارشى از یونیسف که در بین 2240 نفر از نوجوانان دبیرستانى ایران انجام شده است، 60 درصد ک ن آزار دیده اند، 61 درصد از آنها آزار جسمى، 33 درصد آزار روانى و 6/6 درصد آزار جنسى را تجربه کرده اند. در 22 درصد موارد آزارگر عضو خانواده، 31 درصد خویشاوند نزدیک و 16 درصد آشناى خانوادگى بوده اند. آمارهاى رسمى نشان مى دهد که حدود 3/1 درصد ک ن بین 14-6 سال به کار اشتغال دارند و به مدرسه نمى روند. این رقم در مناطق شهرى 5/0 درصد و در مناطق روستایى 4/2 درصد است.» ( رو مه شرق یکشنبه 17 مهر 1384 – 9 اکتبر 2005 سال سوم – شماره596 )علیرغم واقعیت بیان شده در فوق، می توان نوشت: در ایران آمار رسمی جهت بر شماری وضعیت دقیق این ک ن وجود ندارد .مقاله اجرای تئاتر خیابانی در ایران با رویکردی سنتی یا مدرن
دسته بندی علوم اجتماعی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
مقاله اجرای تئاتر خیابانی در ایران با رویکردی سنتی یا مدرن

فروشنده فایل

کد کاربری 25253
کاربر

مقاله اجرای تئاتر خیابانی در ایران با رویکردی سنتی یا مدرن

این مقاله در 11 صفحه می باشد .


چکیده

امروزه در جهان از تئاتر خیابانی برای دستی به اه خاص ، فرهنگی و آموزشی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و اخلاقی استفاده بهینه ای می شود ، اما هنوز در ایران به تعریف جامع ای از این گونه نمایشی نرسیده ایم و نظرات در میان الگو قرار دادن نمایشهای فضای باز سنتی ایرانی و تکنیک های رایج در تئاتر خیابانی جهان در مجادله است ؛ در این نوشتار سعی شده تا رویکرد مناسب برای اجرای تئاتر خیابانی در ایران بررسی شود . برای این منظور ابتدا به معرفی چند تکنیک خاص اجرای تئاتر خیابانی که در جهان از آنها استفاده میشود و سپس چند نمونه از نمایشهای سنتی فضای باز ایرانی پرداخته میشود و سپس نظرات کارشناسان هر دو گروه ذکر و تحلیل خواهد شد .

واژگان کلیدی تئاتر خیابانی ، آگوستو بوآل ، تئاتر سرکوب شدگان ، نمایش سنتی ایرانی

مقدمه

انواع تئاتر های فضای باز و محیطی به ویژه تئاتر خیابانی در نتیجه احساس کمبود هایی به وجود آمدند ، کمبود هایی که شاید دیگر تئاتر صحنه ای جوابگوی آنها نبود ؛ نیاز به ارتباط هرچه بیشتر با مخاطب در معنا سازی ، اجرا در مکان هایی که خود آن مکان بتواند به عنوان شخصیتی در نمایش حضوری پر رنگ داشته باشد و انتقال معنا به مخاطبانی که شاید هرگز برای تهیه بلیط در صف گیشه ها حضور پیدا نکنند ؛ -در صورتی که آنها اصلی ترین مخاطبان آن معنا محسوب می شوند- از آن جمله اند. تئاتر های خیابانی در برگیرنده مضامین اخلاقی ، اجتماعی ، ، فلسفی و ... هستند که به کمک تکنیک های خاصی به مخاطب ارائه می شوند . در نمایشهای خیابانی بازیگر و تماشاگر معنای دیگری می یابند ، با هم یکی می شوند و گاهی جایگاهشان با یکدیگر عوض می شود . تئاتر خیابانی تحت عنوان نام رسمی street theater از اجرای نمایش هایی در دهه های دوم و سوم قرن بیستم که در مکان های عمومی کشور های اروپایی از جمله روسیه ، فرانسه ، آلمان و هلند – که پس از آنها به سراسر جهان غرب کشیده شد – شکل گرفت . در ایران نیز از ی اجرا هایی به شکل خیابانی در چند جشنواره انجام گرفت ولی این اجرا ها تبدیل به حرکتی فراگیر نشد . در روز های اول انقلاب نیز که فضای به نسبت بازی به وجود آمده بود گروه های تئاتر خیابانی به وجود آمدند که سعی در ارائه نظرگاه های خود داشتند . پس از پایان جنگ تحمیلی نیز اجرا هایی از تئاتر خیابانی در ایران داشتیم تا اینکه تئاتر خیابانی در سال 1373 به جشنواره تئاتر فجر پیوست تا نگاه جدی تری در ایران به آن شود . اما تئاتر خیابانی در ایران هنوز هم تئاتری به نسبت بی هدف و بی هویت است و وجود گروه ها و اجرا های تئاتر خیابانی بیشتر از آنکه نشان دهنده احساس نیاز به این گونه نمایشی باشد نشان دهنده محدودیت ها و کمبود سالن های نمایش است که با وجود خیل عظیم علاقمندان ، فارغ حصیلان و دانشجویان رشته تئاتر ، تئاتر خیابانی تنها به عنوان یک راه گریز استفاده می شود . پرسش اصلی که بر سر راه تئاتر خیابانی ایران قرار دارد این است که اجرای این تئاتر در ایران باید با توجه به ریشه های خودمان در نمایش های فضای باز یا با استفاده از تجربه های جهانی در این زمینه انجام پذیرد و امید است که در مباحث پیش رو به پاسخی برای این پرسش دست ی م . برای تفهیم بیشتر مسئله ، نخست به تعریف و توضیحی از تئاتر خیابانی آنگونه که در جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، پرداخته میشود و در بخش بعدی نیز آشنایی مختصری با نمایشهای سنتی ایرانی ارایه میشود و در نهایت با ذکر نظرات کارشناسان امر مربوطه به مقایسه تفاوت ها و شباهت های این دو گونه نمایشی اشاره خواهد رفت.

نگاهی به تکنیک های اجرای تئاتر خیابانی در جهان

همانطور که در مقدمه ذکر شد تئاتر خیابانی در جهان برای دستی به اه معینی اجرا میشود ، اما هر گروهی در هر گوشه از جهان شیوه اجرایی خاص خود را دنبال میکند مانند گروه های تئاتر خیابانی در هند یا گروه نان و عروسک پیتر شومان در یا ... . شاید نیاز به ارسطویی باشد تا با بوطیقایی قواعد این گونه نمایشی را به صورتی یکپارچه تعیین و تبیین نماید و شاید هم نتوان در هنر جهان مدرن به یک بوطیقا دست یافت و به آن اکتفا نمود ، به هر تقدیر در این نوشتار برای جلوگیری از پراکندگی و سردرگمی و حفظ یکپارچگی به بررسی شیوه های اجرایی تئاتر خیابانی با توجه به تکنیک های بنیان گذارده شده توسط بزرگترین و تاثیرگذارترین چهره تئاتر خیابانی یعنی آگوستوبوآل پرداخته میشود . آگوستو بوآل در سال 1931 در ریودوژانیروی برزیل پا به جهان هستی گذاشت. وی در کلمبیای نیویورک شیمی و تئاتر خواند و از 1956الی 1971 به عنوان مسئول teatro de aren در شهر سائوپائولو مشغول به کار شد . ا و در 1971به بوینس آیریس نقل مکان کرد و سپس در سال 1978 - 1979 در سوربن پاریس به سمت یاری رسید و در همان سال نیز آموزشگاه بوآل را تأسیس نمود. بوآل به عنوان تئاتر ، کارگردان ، نمایشنامه نویس و نظریه پرداز تئاتر شناخته میشود. وی از 1986 به وطن خود ، برزیل، بازگشته است. از اوا دهه 50 تا شروع دهه 70 میلادی رویکردی نوین از تئاتر مردمی درسائوپائولو مطرح گردید که به سرعت در امریکا ی لاتین رشد یافت . نام آگوستو بوآل به این رویکرد نوین برچسب خورده است . بوآل تکنیکی تئاتری را مدنظر دارد که در آن مخاطب نه فقط تماشاگر ، بلکه یکی از اجزای نمایش به حساب می آید؛ این تکنیک تئاتر سرکوب شدگان نام گرفت. یکی از نکاتی که این شیوه اجرا را از دیگر شیوه ها متمایز می کند ، این است که موضوع آن امیال ، خواست ها و دلمشغولی های مردم است و شرایط زندگی آنان را به صحنه می کشد. بوآل خود چنین می گوید "این شیوه نشان می دهد مردمی که از راه کار ، عادات و تاریخشان فریب خورنده اند چگونه می توانند زندگی خود را تغییر دهند ؛ زیرا هر چیزی در تغییر معنا می یابد . مردم باید برای این تغییرات درزندگی روزمره آماده شوند"چهار شیوه ای که در ادامه درمورد آنها به توضیح مختصری خواهیم پرداخت از شیوه های اجرایی خاص بوآل می باشند

واژگان کلیدی تئاتر خیابانی ، آگوستو بوآل ، تئاتر سرکوب شدگان ، نمایش سنتی ایرانیمقاله اجرای تئاتر خیابانی در ایران با رویکردی سنتی یا مدرن

مقاله اجرای تئاتر خیابانی در ایران با رویکردی سنتی یا مدرن

 مقاله اجرای تئاتر خیابانی در ایران با رویکردی سنتی یا مدرن

مقاله اجرای تئاتر خیابانی در ایران با رویکردی سنتی یا مدرن تئاتر خیابانی ، آگوستو بوآل ، تئاتر سرکوب شدگان ، نمایش سنتی ایرانی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11

مقاله اجرای تئاتر خیابانی در ایران با رویکردی سنتی یا مدرن

این مقاله در 11 صفحه می باشد . 


چکیده

 امروزه در جهان از تئاتر خیابانی برای دستی به اه خاص ، فرهنگی و آموزشی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و اخلاقی استفاده بهینه ای می شود ، اما هنوز در ایران به تعریف جامع ای از این گونه نمایشی نرسیده ایم و نظرات در میان الگو قرار دادن نمایشهای فضای باز سنتی ایرانی و تکنیک های رایج در تئاتر خیابانی جهان در مجادله است ؛ در این نوشتار سعی شده تا رویکرد مناسب برای اجرای تئاتر خیابانی در ایران بررسی شود . برای این منظور ابتدا به معرفی چند تکنیک خاص اجرای تئاتر خیابانی که در جهان از آنها استفاده میشود و سپس چند نمونه از نمایشهای سنتی فضای باز ایرانی پرداخته میشود و سپس نظرات کارشناسان هر دو گروه ذکر و تحلیل خواهد شد .

واژگان کلیدی تئاتر خیابانی ، آگوستو بوآل ، تئاتر سرکوب شدگان ، نمایش سنتی ایرانی

 

 

 

 

مقدمه

انواع تئاتر های فضای باز و محیطی به ویژه تئاتر خیابانی در نتیجه احساس کمبود هایی به وجود آمدند ، کمبود هایی که شاید دیگر تئاتر صحنه ای جوابگوی آنها نبود ؛ نیاز به ارتباط هرچه بیشتر با مخاطب در معنا سازی ، اجرا در مکان هایی که خود آن مکان بتواند به عنوان شخصیتی در نمایش حضوری پر رنگ داشته باشد و انتقال معنا به مخاطبانی که شاید هرگز برای تهیه بلیط در صف گیشه ها حضور پیدا نکنند ؛ -در صورتی که آنها اصلی ترین مخاطبان آن معنا محسوب می شوند- از آن جمله اند. تئاتر های خیابانی در برگیرنده مضامین اخلاقی ، اجتماعی ، ، فلسفی و ... هستند که به کمک تکنیک های خاصی به مخاطب ارائه می شوند . در نمایشهای خیابانی بازیگر و تماشاگر معنای دیگری می یابند ، با هم یکی می شوند و گاهی جایگاهشان با یکدیگر عوض می شود . تئاتر خیابانی تحت عنوان نام رسمی street theater از اجرای نمایش هایی در دهه های دوم و سوم قرن بیستم که در مکان های عمومی کشور های اروپایی از جمله روسیه ، فرانسه ، آلمان و هلند – که پس از آنها به سراسر جهان غرب کشیده شد – شکل گرفت . در ایران نیز از ی اجرا هایی به شکل خیابانی در چند جشنواره انجام گرفت ولی این اجرا ها تبدیل به حرکتی فراگیر نشد . در روز های اول انقلاب نیز که فضای به نسبت بازی به وجود آمده بود گروه های تئاتر خیابانی به وجود آمدند که سعی در ارائه نظرگاه های خود داشتند . پس از پایان جنگ تحمیلی نیز اجرا هایی از تئاتر خیابانی در ایران داشتیم تا اینکه  تئاتر خیابانی در سال 1373 به جشنواره تئاتر فجر پیوست تا نگاه جدی تری در ایران به آن شود . اما تئاتر خیابانی در ایران هنوز هم تئاتری به نسبت بی هدف و بی هویت است و وجود گروه ها و اجرا های تئاتر خیابانی بیشتر از آنکه نشان دهنده احساس نیاز به این گونه نمایشی باشد نشان دهنده محدودیت ها و کمبود سالن های نمایش است که با وجود خیل عظیم علاقمندان ، فارغ حصیلان و دانشجویان رشته تئاتر ، تئاتر خیابانی تنها به عنوان یک راه گریز استفاده می شود . پرسش اصلی که بر سر راه تئاتر خیابانی ایران قرار دارد این است که اجرای این تئاتر در ایران باید با توجه به ریشه های خودمان در نمایش های فضای باز یا با استفاده از تجربه های جهانی در این زمینه انجام پذیرد و امید است که در مباحث پیش رو به پاسخی برای این پرسش دست ی م . برای تفهیم بیشتر مسئله ، نخست به تعریف و توضیحی از تئاتر خیابانی آنگونه که در جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، پرداخته میشود و در بخش بعدی نیز آشنایی مختصری با نمایشهای سنتی ایرانی ارایه میشود و در نهایت با ذکر نظرات کارشناسان امر مربوطه به مقایسه تفاوت ها و شباهت های این دو گونه نمایشی اشاره خواهد رفت.  

 

نگاهی به تکنیک های اجرای تئاتر خیابانی در جهان

همانطور که در مقدمه ذکر شد تئاتر خیابانی در جهان برای دستی به اه معینی اجرا میشود ، اما هر گروهی در هر گوشه از جهان شیوه اجرایی خاص خود را دنبال میکند مانند گروه های تئاتر خیابانی در هند یا گروه نان و عروسک پیتر شومان در یا ...  . شاید نیاز به ارسطویی باشد تا با بوطیقایی قواعد این گونه نمایشی را به صورتی یکپارچه تعیین و تبیین نماید و شاید هم نتوان در هنر جهان مدرن به یک بوطیقا دست یافت و به آن اکتفا نمود ، به هر تقدیر در این نوشتار برای جلوگیری از پراکندگی و سردرگمی و حفظ یکپارچگی به بررسی شیوه های اجرایی تئاتر خیابانی با توجه به تکنیک های بنیان گذارده شده توسط بزرگترین و تاثیرگذارترین چهره تئاتر خیابانی یعنی آگوستوبوآل پرداخته میشود . آگوستو بوآل در سال 1931 در ریودوژانیروی برزیل پا به جهان هستی گذاشت. وی در کلمبیای نیویورک شیمی و تئاتر خواند و از   1956الی 1971 به عنوان مسئول teatro de aren  در شهر سائوپائولو مشغول به کار شد . ا و در 1971به بوینس آیریس نقل مکان کرد و سپس در سال 1978 - 1979 در سوربن پاریس به سمت یاری رسید و در همان سال نیز آموزشگاه بوآل را تأسیس نمود. بوآل به عنوان تئاتر ، کارگردان ، نمایشنامه نویس و نظریه پرداز تئاتر شناخته میشود. وی از 1986 به وطن خود ، برزیل، بازگشته است. از اوا دهه 50 تا شروع دهه 70 میلادی رویکردی نوین از تئاتر مردمی درسائوپائولو مطرح گردید که به سرعت در امریکا ی لاتین رشد یافت . نام آگوستو بوآل به این رویکرد نوین برچسب خورده است . بوآل تکنیکی تئاتری را مدنظر دارد که در آن مخاطب نه فقط تماشاگر ، بلکه یکی از اجزای نمایش به حساب می آید؛ این تکنیک تئاتر سرکوب شدگان نام گرفت. یکی از نکاتی که این شیوه اجرا را از دیگر شیوه ها متمایز می کند ، این است که موضوع آن امیال ، خواست ها و دلمشغولی های مردم است و شرایط زندگی آنان را به صحنه می کشد. بوآل خود چنین می گوید "این شیوه نشان می دهد مردمی که از راه کار ، عادات و تاریخشان فریب خورنده اند چگونه می توانند زندگی خود را تغییر دهند ؛ زیرا هر چیزی در تغییر معنا می یابد . مردم باید برای این تغییرات درزندگی روزمره آماده شوند"چهار شیوه ای که در ادامه درمورد آنها به توضیح مختصری خواهیم پرداخت از شیوه های اجرایی خاص بوآل می باشند

واژگان کلیدی تئاتر خیابانی ، آگوستو بوآل ، تئاتر سرکوب شدگان ، نمایش سنتی ایرانی

 مقاله اجرای تئاتر خیابانی در ایران با رویکردی سنتی یا مدرن


اختصاصی از فایل هلپ مقاله کامل درباره معماری سرای دوستی (مرکزنگهداری ک ن خیابانی) با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره معماری سرای دوستی (مرکزنگهداری ک ن خیابانی)


 مقاله کامل درباره معماری سرای دوستی (مرکزنگهداری ک ن خیابانی)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :275

 

فهرست مطالب :

فصل اول :

مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه: ...

1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:

1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران

2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران ......

2-1- موقعیت جغرافیائی ...............

3-1- موقعیت طبیعی ...................

4-1- پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران

5-1- ویژگیهای اقلیمی:................

1-5-1- دما ..........................

2-5-1- میزان بارش ...................

3-5-1- رطوبت نسبی ...................

4-5-1- روزهای یخبندان ...............

5-5-1- روزهای بارانی ................

6-5-1- باد ..........................

7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان

8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان  

9-5-1- ارتفاع بناها .................

10-6-1- بررسی و نتیجه گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه

7-1- احکام و ضوابط طراحی معماری .....

منابع و ماخذ فصل اول ................

فصل دوم:

تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه گیری برای انتخاب موضوع: ......................................

1-2- تعریف و تبیین موضوع ............

2-2- تعریف کودک .....................

1-2-2- تعریف ک ن خیابانی .........

3-2- تاریخچه ک ن خیابانی .........

4-2- وضعیت ک ن خیابانی در جهان ...

1-4-2- وضعیت ک ن خیابانی در ایران

5-2- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»

6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن ک ن

7-2- بز اری و بزهدیدگی ک ن خیابانی

8-2- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی ...

9-2- وضعیت روانی- اجتماعی ک ن خیابانی  

1-9-2- مدرسه (اجتماع) ...............

2-9-2- وضعیت روانی ..................

3-9-2- مشکلات رفتاری .................

10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن    

1-10-2- سازمان بهزیستی ..............

2-10-2- شهرداری .....................

3-10-2- سازمان بین المللی ............

11-2- آمار ک ن خیابانی ...........

12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی ک ن خیابانی ایران  

13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی ..............................

14-2- نتیجه گیری برای انتخاب موضوع فوق

15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی ..............................

منابع و ماخذ فصل دوم ................

فصل سوم:

مباحث عمومی مرتبط با پروژه:..........

1-3- مصاحبه با آقای اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور) .............

2-3- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران) ..........

3-3- مصاحبه با خانم قلی زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این ک ن ........

4-3- مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک .

5-3- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن
خیابانی ..............................

6-3- روانشناسی دوران نوجوانی ........

1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان

2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان

7-3- کودک، معماری و فضا .............

1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری

8-3- معماری برای ک ن .............

9-3- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و
نوجوانان .............................

منابع و ماخذ فصل سوم ................

فصل چهارم:

بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی: ......................................

1-4- مراکز خارجی: ...................

1-1-4- مراکز ک ن خیابانی ترکیه ...

2-1-4- مراکز ک ن خیابانی کنیا ....

3-1-4- مراکز ک ن خیابانی برزیل (شهر مارینگا)   

4-1-4- پروژه ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا کنون) ................................

5-1-4- مراکز ک ن خیابانی هندوستان

6-1-4- مراکز ک ن خیابانی آفریقای جنوبی

7-1-4- مراکز ک ن خیابانی کانادا ..

2-4- مراکز داخلی: ...................

1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار  

1-1-2-4- موقعیت .....................

2-1-2-4- اجزاء طرح ..................

3-1-2-4- معرفی کم و کیف معماری طرح ..

2-2-4- بازدید و تحلیل مرکز ک ن خیابانی قرنطینه یاسر ......................................

3-2-4- بازدید از مراکز بعثت و شبانه روزی عاصف  

4-2-4- بازدید از مراکز ک ن خیابانی اسماعیل محمدی  

منابع و ماخذ فصل چهارم ..............

فصل پنجم:

معرفی سایت پروژه:....................

1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران .....

1-1-5- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی  

2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده های ن منطقه 15 تهران ...................

2-5- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی ..

3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن ......

1-3-5- ت خاک سایت ...............

2-3-5- آب در منطقه طرح ..............

3-3-5- کوههای متصرف در منطقه طرح ....

4-3-5- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقه طرح

5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا  

6-3-5- دسترسیهای سایت ...............

10-5- چکیده .........................

منابع و ماخذ فصل پنجم ...............

فصل ششم:

بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه ریزی فیزیکی: ..............................

1-6- تعیین برنامه ریزی کالبدی سایت ...

1-1-6- ساختمان اداری ................

2-1-6- ساختمان خوابگاه ..............

1-2-1-6- قسمت خوابگاه ها .............

2-2-1-6- آشپزخانه ...................

3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه ...

4-2-1-6- محل تهیه غذا ...............

5-2-1-6- محل طبخ ....................

6-2-1-6- محل غذاخوری ................

1-6-2-1-6- سرو غذا ...................

2-6-2-1-6- سرویسها ...................

7-2-1-6- رختکن و سرویسها ............

8-2-1-6- محل پارک ماشین و بار انداز .

9-2-1-6- رختشویخانه .................

1-9-2-1-6- منطقه یا آماده سازی ........

2-9-2-1-6- قسمت شستشو ................

3-9-2-1-6- قسمت خشک کن ...............

4-9-2-1-6- محل اتوکشی ................

3-1-6- ساختمان اجتماعات .............

1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده) ......................................

2-3-1-6- خانه ...................

3-3-1-6- کتابخانه ...................

1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل ......

2-3-3-1-6- مخزن کتاب .................

3-3-3-1-6- سالن مطالعه ...............

4-1-6- ساختمان آموزشی ...............

1-4-1-6- گالری ......................

2-4-1-6- کلاسهای آموزشی ..............

3-4-1-6- آتلیه ها (کلاسهای هنری) ......

4-4-1-6- سمعی و بصری ................

5-1-6- کارگاههای تخصصی ..............

1-5-1-6- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه ریزی کارگاهها   

1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری .....

2-1-5-1-6- محوطه تدریس ...............

3-1-5-1-6- ماشین آلات ..................

6-1-6- غرفه های فروش و تریا ..........

7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی ...........

8-1-6- نگهبانی ......................

2-6- سازه ...........................

3-6- تاسیسات ........................

1-3-6- گرمایش .......................

2-3-6- حرارت مرکزی ..................

3-3-6- تهویه  .......................

4-3-6- خنک سازی مکانیکی ..............

5-3-6- تهویه مطبوع ..................

4-6- نتیجه گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح

منابع و ماخذ فصل ششم ................

فصل هفتم:

توضیح روند طراحی و شکل گیری احجام در سایت  

فصل هشتم:

نقشه های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده ک ن خیابانی (برای دوستی) ..

 

فصل 1

ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه 15، شهرداری تهران واقع می باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین المللی تهران انجام می یابد. ایستگاه نمایشگاه بین المللی در ارتفاع 1541 متری با عرض جغرافیایی 57  35 شمالی و طول جغرافیایی 25   51 قرار گرفته است.

در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.

هدف از این مطالعات دستی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.

1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران

شهر تهران از حدود دویست سال پیش که پایتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است و طی ادوار مختلف توسعه، به کلان شهر کنونی تبدیل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش یافته است؛ اول در زمان صفویه و قاجاریه، دوم در زمان پهلوی اول و سوم در زمان پهلوی دوم. حرکت طبیعی گسترش شهر تهران طی دوران صفویه و قاجاریه و به حکومت رسیدن رضاشاه، دچار تحولات جدیدی شد. وسعت شهر تهران طی دوران کوتاه حکومت وی به سرعت افزایش یافت و از حدود 24 کیلومتر مربع در سال 1301 هـ . ش به حدود 45 کیلومتر مربع در سال 1320 هـ .ش رسید. یعنی مساحت شهر در ظرف کمتر از 20 سال، تقریباً دو برابر شد. هسته مرکزی شهر نیز با توجه به جاذبه شمال شهر و شمیرانات به طرف آن کشیده می شود، به طوریکه امروزه مرکز تهران از بازار به خیابان انقلاب تغییر مکان داده است، یعنی 4 کیلومتر حرکت کرده است. در نقشه های گسترش شهر تهران در دوره های مختلف، این تغییرات به وضوح دیده می شود. جمعیت شهر تهران در طی سالهای 1166 هـ . ش تا 1365 هـ . ش از بیست هزار نفر به 6 میلیون نفر رسید. یعنی 300 برابر و وسعت شهر از 2/7 کیلومتر مربع به 620 کیلومتر مربع رسید یعنی وسعت شهر 76 برابر شد. (1)

1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران

نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته های تئودوسیوس یونانی در حدود اوا سده پیش از میلاد به عنوان یکی از اراضی ذکر گردیده و قدیمی ترین سند فارسی رد مورد تهران حاکی از آن است که روستای تهران قبل از سده سوم هجری قمری وجود داشته است پس از حمله مغول و جنگهای داخل شهر ری رو به ویرانی گذاشت (599 هجری قمری) و تهران رو به گسترش نهاد و سیمای شهر را به خود گرفت. ترقی و رشد شهر نشینی در تهران از دوره صفویه آغاز شد و در زمان شاه طهماسب صفوی در تهران بناهای تازه و کاروانسراها و برج ها و باروهای مستحکم بنا گردید.

تهران 4 دروازه به نامهای دروازه شمیران اب شاه عبدالعظیم و قزوین فضای کالبدی به وسعت 4 کیلومتر مربع را حدوداً تحت حصار طهماسبی قرار داشت.

محلات عودلاجان، بازار، سنگلچ، چال میدان و ارگ سلطنتی از بخشهای قدیمی شهر به شمار می آیند در آن زمان تمام اراضی تهران تا شهر روی و نواحی غربی و شرقی از مزارع پوشیده بود.

در اوایل دوره قاجاریه دو دروازه دیگر به نامهای دروازه ت و عمدیه در این محدوده حصار ایجاد شد در سال 1200 هـ . ق آقا محمدخان قاجار در تهران به تخت نشست و تهران رسماً پایتخت کشور شد. و تحولات زیادی را موجب گردید. تشکیل سلطنت پهلوی سیمای شهر تهران را بار دیگر دچار تحولات زیادی کرد و افزایش جمعیت و به تبع آن ازدیاد وسائط نقلیه شهری باعث گسترش بی وقفه ساخت و ساز در اطراف تهران شد تا جائیکه تمامی 77 آبادی واقع در پهنه اطراف تهران زیر پوشش شهر تهران قرار گرفت.

به علت گران شدن زمین در داخل شهر گرایش ایجاد شهرکهای ا ی در اطراف تهران را گسترش داد سیر صعودی جمعیت و توسعه فیزیکی وسعت شهر 4 کیلومتر مربعی را در بدو سلطنت فتحعلی شاه قاجار را به 18 کیلومتر مربع در زمان ناصرالدین شاه و 46 کیلومتر مربع در زمان رضاشاه و 9/716 کیلومتر مربع در حال حاضر را بوجود آورده است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


با


مقاله کامل درباره معماری سرای دوستی (مرکزنگهداری ک ن خیابانی)

اختصاصی از نیک فایل مقاله کامل درباره خانه امید (مرکز نگهداری ک ن خیابانی) با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره خانه امید (مرکز نگهداری ک ن خیابانی)


 مقاله کامل درباره خانه امید (مرکز نگهداری ک ن خیابانی)

ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه

 

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه 15، شهرداری تهران واقع می باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین المللی تهران انجام می یابد. ایستگاه نمایشگاه بین المللی در ارتفاع 1541 متری با عرض جغرافیایی 57  35 شمالی و طول جغرافیایی 25   51 قرار گرفته است.

در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.

هدف از این مطالعات دستی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.

1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران

شهر تهران از حدود دویست سال پیش که پایتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است و طی ادوار مختلف توسعه، به کلان شهر کنونی تبدیل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش یافته است؛ اول در زمان صفویه و قاجاریه، دوم در زمان پهلوی اول و سوم در زمان پهلوی دوم. حرکت طبیعی گسترش شهر تهران طی دوران صفویه و قاجاریه و به حکومت رسیدن رضاشاه، دچار تحولات جدیدی شد. وسعت شهر تهران طی دوران کوتاه حکومت وی به سرعت افزایش یافت و از حدود 24 کیلومتر مربع در سال 1301 هـ . ش به حدود 45 کیلومتر مربع در سال 1320 هـ .ش رسید. یعنی مساحت شهر در ظرف کمتر از 20 سال، تقریباً دو برابر شد. هسته مرکزی شهر نیز با توجه به جاذبه شمال شهر و شمیرانات به طرف آن کشیده می شود، به طوریکه امروزه مرکز تهران از بازار به خیابان انقلاب تغییر مکان داده است، یعنی 4 کیلومتر حرکت کرده است. در نقشه های گسترش شهر تهران در دوره های مختلف، این تغییرات به وضوح دیده می شود. جمعیت شهر تهران در طی سالهای 1166 هـ . ش تا 1365 هـ . ش از بیست هزار نفر به 6 میلیون نفر رسید. یعنی 300 برابر و وسعت شهر از 2/7 کیلومتر مربع به 620 کیلومتر مربع رسید یعنی وسعت شهر 76 برابر شد. (1)

1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران

نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته های تئودوسیوس یونانی در حدود اوا سده پیش از میلاد به عنوان یکی از اراضی ذکر گردیده و قدیمی ترین سند فارسی رد مورد تهران حاکی از آن است که روستای تهران قبل از سده سوم هجری قمری وجود داشته است پس از حمله مغول و جنگهای داخل شهر ری رو به ویرانی گذاشت (599 هجری قمری) و تهران رو به گسترش نهاد و سیمای شهر را به خود گرفت. ترقی و رشد شهر نشینی در تهران از دوره صفویه آغاز شد و در زمان شاه طهماسب صفوی در تهران بناهای تازه و کاروانسراها و برج ها و باروهای مستحکم بنا گردید.

تهران 4 دروازه به نامهای دروازه شمیران اب شاه عبدالعظیم و قزوین فضای کالبدی به وسعت 4 کیلومتر مربع را حدوداً تحت حصار طهماسبی قرار داشت.

محلات عودلاجان، بازار، سنگلچ، چال میدان و ارگ سلطنتی از بخشهای قدیمی شهر به شمار می آیند در آن زمان تمام اراضی تهران تا شهر روی و نواحی غربی و شرقی از مزارع پوشیده بود.

در اوایل دوره قاجاریه دو دروازه دیگر به نامهای دروازه ت و عمدیه در این محدوده حصار ایجاد شد در سال 1200 هـ . ق آقا محمدخان قاجار در تهران به تخت نشست و تهران رسماً پایتخت کشور شد. و تحولات زیادی را موجب گردید. تشکیل سلطنت پهلوی سیمای شهر تهران را بار دیگر دچار تحولات زیادی کرد و افزایش جمعیت و به تبع آن ازدیاد وسائط نقلیه شهری باعث گسترش بی وقفه ساخت و ساز در اطراف تهران شد تا جائیکه تمامی 77 آبادی واقع در پهنه اطراف تهران زیر پوشش شهر تهران قرار گرفت.

به علت گران شدن زمین در داخل شهر گرایش ایجاد شهرکهای ا ی در اطراف تهران را گسترش داد سیر صعودی جمعیت و توسعه فیزیکی وسعت شهر 4 کیلومتر مربعی را در بدو سلطنت فتحعلی شاه قاجار را به 18 کیلومتر مربع در زمان ناصرالدین شاه و 46 کیلومتر مربع در زمان رضاشاه و 9/716 کیلومتر مربع در حال حاضر را بوجود آورده است.

2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران

قریب به دو قرن از گسترش شهر تهران و افزایش سریع جمعیت آن می گذرد.

در حدود  سال 1210 هـ . ق (بلدیه تهران که از چهار محله تشکیل شده بود) آمار حدود 50 هزار نفر را تخمین زده شده است و اولین سرشماری در سال 1262 شمسی جمعیت شهر 482/106 نفر و در سال 1365 تعداد 6042584 نفر که محدوده مناطق بیستگانه شهرداری را شامل می شده است.

جمعیت ایران بر اساس آمارگیری سال 1370 بالغ بر 55837163 نفر در هر کیلومتر دارای بیشترین میزان تراکم جمعیتی را در کشور شامل می شود.

با توجه به اینکه در هر کشور افراد 15 تا 64 ساله که در تولید ملی شرکت دارند، جمعیت فعال آن کشور می باشند و گروههای زیر 15 سال و بالای 64 سال معمولاً مصرف کننده محسوب می شوند. در این سرشماری جمعیت گروههای زیر 15 سال به کل جمعیت تقریباً در تمام استانهای کشور در صد بالایی را نشان می دهد.

2-1- موقعیت جغرافیایی

شهر تهران در دامنه جنوبی کوههای البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، در دشتی نسبتاً هموار واقع شده که شیب آن از شمال به جنوب است و به وسیله دو رود اصلی کرج در باختر و جاجرود در خاور همراه با رودهای فصلی جعفرآباد یا دربند، دارآباد، درکه و کن که همگی از شمال به جنوب جریان دارند، مشروب می گردد. شهر تهران از نظر جغرافیایی در عرض شمالی 35 و 35 تا 50 و 35 و طول خاوری 4 و 51 تا 33 و 51 قرار دارد و ارتفاعش در جنوب (پالایشگاه تهران) 1160 متر و در نواحی مرکزی (پارک شهر) 1210 متر و در شمال (سعدآباد) 1700 متر است. دشت تهران به طور کلی دارای آب و هوایی گرم و خشک است و فقط نواحی شمالی اش که در دامنه های کوهستان البرز واقع است، اندکی متعادل و مرطوب می باشد.

هوای شهر تهران در تابستان گرم و خشک و در زمستان معتدل و سرد است. حداکثر دمای ثبت شده حدود 44 درجه و حداقل 8/14- درجه و متوسط سالانه آن حدود 7/16 درجه سانتیگراد است. متوسط بارندگی حدود 320 میلیمتر و دامنه تغییرات آن از 200 تا 400 میلیمتر، از سالی به سال دیگر نوسان دارد. از نظر زمین لرزه، تهران جزء مناطق پرزیان (8 تا 10 درجه مرکالی) محسوب می گردد.

3-1- موقعیت طبیعی

شهر تهران در بخشی واقع شده، که از نظر طبیعی بزرگترین تغییرات را در کنار خود دارد. دریای مازندران در فاصله جغرافیایی 120 کیلومتری محدوده تهران قرار دارد. رطوبت و بارندگی زیاد در سواحل آن، نواحی سرسبز شمالی را ایجاد نموده و هوای معتدل را به طرف جنوب هدایت می کند. سلسله جبال البرز، تهران را از سواحل دریای مازندران جدا نموده و مناظر کوهستانی شمال شهر را به وجود می آورد. منطقه تهران در دامنه بلندترین ارتفاعات البرز قرار گرفته، که از شمال به جنوب دارای شیب تندی می باشد. برودت هوای کوهستان و اختلاف درجه آن با دشتهای گرم منطقه جنوب تهران، وزش باد خنکی را از جانب شمال به جنوب باعث می شود. در جنوب شهر تهران ناحیه بیابانی قرار گرفته و هوای آن گرم و خشک است. در قسمت غربی دشت قزوین قرار گرفته که یکی از مناطق حاصلخیز جنوب کوههای البرز را تشکیل می دهد.

...

 

فهرست مطالب

عناوین                                       صفحه

مقدمه ...............................

فصل اول :

مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه: ...

1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران: 

1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران

2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران .........

2-1- موقعیت جغرافیائی ...............

3-1- موقعیت طبیعی ...................

4-1- پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران ...

5-1- ویژگیهای اقلیمی:................

1-5-1- دما ..........................

2-5-1- میزان بارش ...................

3-5-1- رطوبت نسبی ....................

4-5-1- روزهای یخبندان ................

5-5-1- روزهای بارانی ................

6-5-1- باد ..........................

7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان .

8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان  

9-5-1- ارتفاع بناها .................

10-6-1- بررسی و نتیجه گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه

7-1- احکام و ضوابط طراحی معماری .....

منابع و ماخذ فصل اول ................

فصل دوم:

تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه گیری برای انتخاب موضوع: ................

1-2- تعریف و تبیین موضوع .............

2-2- تعریف کودک .....................

1-2-2- تعریف ک ن خیابانی .........

3-2- تاریخچه ک ن خیابانی ..........

4-2- وضعیت ک ن خیابانی در جهان ...

1-4-2- وضعیت ک ن خیابانی در ایران

5-2- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»

6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن ک ن

7-2- بز اری و بزهدیدگی ک ن خیابانی

8-2- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی .....

9-2- وضعیت روانی- اجتماعی ک ن خیابانی  

1-9-2- مدرسه (اجتماع) ...............

2-9-2- وضعیت روانی ..................

3-9-2- مشکلات رفتاری .................

10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن

1-10-2- سازمان بهزیستی ................

2-10-2- شهرداری .....................

3-10-2- سازمان بین المللی ..............

11-2- آمار ک ن خیابانی ...........

12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی ک ن خیابانی ایران   

13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی .............

14-2- نتیجه گیری برای انتخاب موضوع فوق

15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی ...........

منابع و ماخذ فصل دوم ................

فصل سوم:

مباحث عمومی مرتبط با پروژه:..........

1-3- مصاحبه با آقای اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور) ...............

2-3- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران) ......

3-3- مصاحبه با خانم قلی زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این ک ن

4-3- مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک .

5-3- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن
خیابانی ..............................

6-3- روانشناسی دوران نوجوانی ........

1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان

2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان

7-3- کودک، معماری و فضا .............

1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری

8-3- معماری برای ک ن .............

9-3- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و
نوجوانان .............................

منابع و ماخذ فصل سوم ................

فصل چهارم:

بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:

1-4- مراکز خارجی: ...................

1-1-4- مراکز ک ن خیابانی ترکیه ...

2-1-4- مراکز ک ن خیابانی کنیا ....

3-1-4- مراکز ک ن خیابانی برزیل (شهر مارینگا)  

4-1-4- پروژه ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا کنون) .......

5-1-4- مراکز ک ن خیابانی هندوستان

6-1-4- مراکز ک ن خیابانی آفریقای جنوبی

7-1-4- مراکز ک ن خیابانی کانادا ..

2-4- مراکز داخلی: ...................

1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار

1-1-2-4- موقعیت .....................

2-1-2-4- اجزاء طرح ..................

3-1-2-4- معرفی کم و کیف معماری طرح ...

2-2-4- بازدید و تحلیل مرکز ک ن خیابانی قرنطینه یاسر ....................

3-2-4- بازدید از مراکز بعثت و شبانه روزی عاصف  

4-2-4- بازدید از مراکز ک ن خیابانی اسماعیل محمدی

منابع و ماخذ فصل چهارم ..............

فصل پنجم:

معرفی سایت پروژه:.....................

1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران ......

1-1-5- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی

2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده های ن منطقه 15 تهران

2-5- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی ..

3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن .......

1-3-5- ت خاک سایت ...............

2-3-5- آب در منطقه طرح ..............

3-3-5- کوههای متصرف در منطقه طرح ....

4-3-5- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقه طرح

5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا   

6-3-5- دسترسیهای سایت ................

10-5- چکیده .........................

منابع و ماخذ فصل پنجم ...............

فصل ششم:

بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه ریزی فیزیکی: .................

1-6- تعیین برنامه ریزی کالبدی سایت ....

1-1-6- ساختمان اداری ................

2-1-6- ساختمان خوابگاه ..............

1-2-1-6- قسمت خوابگاه ها .............

2-2-1-6- آشپزخانه ...................

3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه .....

4-2-1-6- محل تهیه غذا .................

5-2-1-6- محل طبخ .....................

6-2-1-6- محل غذاخوری .................

1-6-2-1-6- سرو غذا ..................

2-6-2-1-6- سرویسها ..................

7-2-1-6- رختکن و سرویسها ............

8-2-1-6- محل پارک ماشین و بار انداز ...

9-2-1-6- رختشویخانه ..................

1-9-2-1-6- منطقه یا آماده سازی .......

2-9-2-1-6- قسمت شستشو ...............

3-9-2-1-6- قسمت خشک کن ..............

4-9-2-1-6- محل اتوکشی ................

3-1-6- ساختمان اجتماعات .............

1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده) .......

2-3-1-6- خانه ....................

3-3-1-6- کتابخانه ....................

1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل ......

2-3-3-1-6- مخزن کتاب .................

3-3-3-1-6- سالن مطالعه ..............

4-1-6- ساختمان آموزشی ...............

1-4-1-6- گالری ......................

2-4-1-6- کلاسهای آموزشی ..............

3-4-1-6- آتلیه ها (کلاسهای هنری) ......

4-4-1-6- سمعی و بصری .................

5-1-6- کارگاههای تخصصی ...............

1-5-1-6- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه ریزی کارگاهها  

1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری .....

2-1-5-1-6- محوطه تدریس ...............

3-1-5-1-6- ماشین آلات ..................

6-1-6- غرفه های فروش و تریا ..........

7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی ...........

8-1-6- نگهبانی ......................

2-6- سازه ...........................

3-6- تاسیسات ........................

1-3-6- گرمایش .......................

2-3-6- حرارت مرکزی ..................

3-3-6- تهویه  ........................

4-3-6- خنک سازی مکانیکی ..............

5-3-6- تهویه مطبوع ...................

4-6- نتیجه گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح   

منابع و ماخذ فصل ششم ................

فصل هفتم:

توضیح روند طراحی و شکل گیری احجام در سایت   

فصل هشتم:

نقشه های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده ک ن خیابانی (برای دوستی) ...

 

 

270 صفحه فایل word

11 صفحه فهرست در فایل word

 

 


با


مقاله کامل درباره خانه امید (مرکز نگهداری ک ن خیابانی)

اختصاصی از نیک فایل بررسی حقوقی - جرم شناختی جرایم خیابانی با و پر سرعت .

عنوان :

بررسی حقوقی - جرم شناختی جرایم خیابانی

 

«تابستان 1395»

 
چکیده

هرنوع جرمی که علیه شخص دیگری در مکان های عمومی اتفاق یابد جرم خیابانی نام دارد در حقوق کیفری ایران در مورد  جرایم خیابانی بحثی نشده و فقط در جرم شناسی،  جرایم خیابانی مورد بحث و توجه قرار گرفته است. جرایم خیابانی را به دلیل اینکه در مقابل جرایم خانگی همچون ، خشونت خانوادگی، همسرآزاری و قرار دارد، را جزء جرایم مشهود آورده اند. جرایم خیابانی را می توان به سه دسته جرایم خشونت آمیز، جرایم مالی و جرایم اخلاقی تقسیم کرد . بنا به آمارهای موجود در ایران بیشترین و مهمترین انواع جرایم خیابانی نزاع، ضرب و جرح ، تهدید، آدم ربایی، توهین و اسیدپاشی و سرقت می باشد. که در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این نوع جرایم و همچنین علل ارتکاب آن در شهر کرمانشاه پرداخته ایم. با توجه به هدف اصلی پایان نامه یعنی بررسی حقوقی جرم شناختی جرایم خیابانی و با توجه به سوالات موجود به بررسی تاثیر فقر، بیکاری ، عوامل فرهنگی ، عوامل اجتماعی بر جرایم خیابانی پرداختیم که اطلاعات مورد نظر با استفاده از دو روش کتابخانه ای و میدانی بدست آمد و نتیجه حاصل از این پایان نامه این بود که عوامل فقر و بیکاری از مهمترین  و تأثیرگذارترین  عوامل در ارتکاب جرایم خیابانی در شهر کرمانشاه می­باشند

کلید واژگان:

جرایم خیابانی ، نزاع، تهدید، آدم ربایی، توهین، اسیدپاشی، جرم شناختی

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1) بیان موضوع. 2

2) اهمیت و ضرورت تحقیق. 2

3) پیشینه تحقیق. 3

4) نوآوریهای تحقیق. 5

5) اه تحقیق. 5

6) سؤالات تحقیق. 5

7) فرضیه های تحقیق. 6

8) روش تحقیق. 6

9) ساختار تحقیق. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. 9

گفتار اول : مفهوم جرم و بزه و خشونت.. 9

بند اول : مفهوم حقوقی و فقهی جرم 10

بند دوم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی. 12

بند سوم : خشونت و حقوق کیفری. 13

گفتار دوم : تعریف انواع جرایم خیابانی. 16

بند اول : توهین. 16

الف) توهین در لغت.. 16

ب) توهین در اصلاح. 18

1) در کلام فقها 18

2) توهین از دیدگاه حقوقی. 20

بند دوم : آدم ربایی. 20

الف) مفهوم لغوی آدم ربایی. 21

ب) مفهوم اصطلاحی آدم ربایی. 21

بند سوم : منازعه 24

الف) مفهوم لغوی منازعه 24

ب) مفهوم اصطلاحی منازعه 25

1) مفهوم حقوقی منازعه 25

بند چهارم : تهدید. 26

الف) مفهوم لغوی. 26

ب) تهدید در حقوق مدنی. 26

ج) تهدید در حقوق جزا 27

د) مفهوم اصطلاحی تهدید. 27

بند پنجم : اسید پاشی. 28

مبحث دوم : انواع جرایم خیابانی. 29

گفتار اول : توهین. 29

بند اول : توهین در مفهوم عام 29

بند دوم : توهین در مفهوم خاصّ... 29

الف : توهین ساده 29

ب : توهین مشدّد 30

بند سوم : ارکان توهین 31

الف) ارکان توهین ساده 31

1) عنصر قانونی. 31

2) عنصر مادی. 32

3) عنصر معنوی. 33

4) مجازات.. 33

ب) توهین مشدّد 33

1) عنصر قانونی. 34

2) عنصر مادی. 34

3) عنصر معنوی. 35

4) مجازات.. 35

گفتار دوم : آدم ربایی. 35

بند اول : پیشینه و تحولات تاریخی جرم آدم ربایی. 35

الف) در دوران .. 36

ب) دوران پس  از انقلاب.. 36

بند دوم : ارکان متشکله آدم ربایی. 37

الف) رکن قانونی. 37

ب) رکن مادی. 39

ج) رکن روانی. 39

ا) اجزای رکن روانی. 40

2) تاثیر اشتباه در رکن روانی. 44

گفتار سوم : جرم نزاع دسته جمعی. 45

بند اول : عنصر قانونی. 45

بند دوم : عنصر مادی. 46

الف) عمل مرتکبان. 47

ب) تعداد مرتکبین. 47

ج) تقارن مکان و زمان. 48

د) تحقق  نتیجه مجرمانه 49

بند سوم : جرم شناسی منازعه 50

گفتار چهارم : اسید پاشی. 56

بند اول : رکن مادی. 56

بند دوم : رکن معنوی. 57

بند سوم : مجازات.. 57

گفتار پنجم : تهدید. 57

بند اول: رکن قانونی. 58

الف) در دوران و بعد از انقلاب.. 58

ب) دوران پس از انقلاب.. 59

بند دوم : رکن مادی. 61

الف) رفتار مجرمانه بز ار 61

1- تهدید به قتل. 62

2- تهدید به ضررهای نفسی. 63

3- تهدید به ضررهای شرفی. 63

4- تهدید به ضررهای مالی. 63

5- تهدید به افشای سر. 64

6- اخذ سند و یا نوشته 66

ب) بزه دیده جرم تهدید. 66

1) شخص حقیقی. 66

2- شخص حقوقی. 66

3-  نقش وسیله در جرم تهدید. 67

4- نتیجه مجرمانه 68

بند سوم: رکن روانی. 68

الف) اجزای رکن روانی تهدید. 69

1- سوء نیت عام 69

2- انگیزه 70

ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی. 71

1) تهدید یا سبق تصمیم. 71

2) تهدید بدون سبق تصمیم. 71

مبحث سوم : عوامل موثر در جرایم خیابانی. 72

گفتار اول :  تئوری فقر اقتصادی و ارتباط آن با ارتکاب جرایم خیابانی. 72

گفتار دوم : بیکاری. 76

گفتار سوم : نقش گروه دوستان در روی آوری به ارتکاب جرایم خیابانی. 78

گفتار چهارم :  نظریه پیوند افتراقی. 79

گفتار پنجم : محیط و تأثیر آن در ارتکاب.. 82

گفتار ششم : نقش فرهنگ در ارتکاب جرایم خیابانی. 86

گفتار هفتم : رابطه تحصیلات و ارتکاب جرم 90

گفتار هشتم : تأثیر خانواده در روی آوردن به ارتکاب جرایم خیابانی. 91

بند اول : اهمیت خانواده در شکل گیری شخصیت.. 96

بند دوم : نابسامانی خانواده و تأثیر آن در ارتکاب.. 98

بند سوم :  بز اری پدر و مادر و ارتباط آن. 101

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مبحث اول : روش پژوهش... 106

گفتار اول : روش میدانی. 106

گفتار دوم : روش نمونه گیری. 107

مبحث دوم :  جامعه آماری و حجم نمونه. 107

گفتار اول : جامعه آماری. 107

گفتار دوم : حجم نمونه 107

مبحث سوم : روش های گردآوری اطلاعات میدانی. 107

گفتار اول : روش مشاهده 107

گفتار دوم : روش مصاحبه 108

گفتار سوم : پرسشنامه 108

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

مبحث اول : تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 112

مبحث دوم : یافته های توصیفی. 113

الف) جداول و نمودارهای مربوط به سن. 113

ب) جداول و نمودارهای مربوط به تحصیلات.. 114

ج) جداول و نمودارهای مربوط به تحصیلات عالی. 115

هـ) جداول و نمودارهای مربوط به نوع تحصیلات عالی. 116

مبحث سوم : یافته های تحلیلی. 117

الف ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر پیشینه و شخصیت بر جرایم خیابانی  117

ب ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر خانواده و عوامل اجتماعی بر جرایم خیابانی  117

ج ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر عوامل اقتصادی و فقر بر جرایم خیابانی  118

د ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر مدرسه و گروه همسالان بر جرایم خیابانی  118

هـ ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر رسانه بر جرایم خیابانی. 119

و ) جداول و نمودارهای مربوط به تاثیر بیکاری بر جرایم خیابانی. 119

ز ) جداول و نمودار مربوط به مقایسه علل جرایم خیابانی. 120

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مبحث اول : نتیجه گیری. 123

مبحث دوم : پیشنهادات.. 129

منابع : 130

 


 

 

        فصل اول کلیات
1) بیان مسأله

اجتماعی را نمی توان یافت که در آن جرم وجود نداشته باشد زیرا از روزی که افراد به دور هم جمع شده و تشکیل جامعه داده اند جرم نیز با آنان همراه شده و گسترش یافته است. به همین دلیل جامعه شناسی که تقریباً همه مسائل مربوط به اجتماع را مورد بررسی قرار می دهد می بایست به موضوع مهمی چون اثر اجتماع بر جرم نیز بپردازد. برای آنکه به ارزشهای اجتماعی، جرم و بز اری در جامعه پی ببریم لازم است به تبیین آن در محیط ها، افراد و گروههای سنی مختلف بپردازیم. معمولاً محیط را به محیط طبیعی و محیط اجتماعی تقسیم می کنند.

الف: محیط طبیعی

تمام شرایط و پدیده های طبیعی که مستقل از اراده انسانند و بر زندگی او تاثیر می گذارند محیط طبیعی نامیده می شود . این محیط شامل: آب و هوا، نور، رطوبت، گرما و سرما، ختلاف شب و روز، کیفیت فصول، شرایط اقلیمی، پستی و بلندی زمین، مناطق کوهستانی، جلگه ای، صحرایی، شهر، روستا، سرمزین های پرجمعیت و کم جمعیت و... می شود . علاوه بر آن محیط طبیعی به آن بخش از محیط انسانی که خود در ایجاد و کیفیت آن نقش دارد مانند : کم و کیف جاده ها، ایجاد قنات ها و سدها ، محیط شهر و روستایی ، وضعیت ساختمان ها و انرژیهای مختلف که بشر به خدمت گرفته است نیز گفته می شود.

ب: محیط اجتماعی

همان گونه که انسان در شرایط اقلیمی و نیز شرایط زیستی خاص متولد می شود که از پیش وجود داشته و بر رفتار وی تاثیر می گذارد افراد و اجتماعات را نیز سنت های قومی، آداب و رسوم اجتماعی و سازمانها و نهادهایی احاطه کرده که محیط اجتماعی آنها را تشکیل می دهد.

با توجه به وجود انواع مختلفی از جرایم خیابانی در این پایان نامه به بررسی حقوقی جرم شناختی مهمترین و پرشمارترین آنها یعنی 1) توهین و فحاشی ، 2) آدم ربایی، 3) منازعه، 4) تهدید و 5) اسید پاشی  پرداخت و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد که امید است این بررسی به قانونگذار و جامعه شناسان در به کار گیری را ارهای پیشگیری کیفری و غیر کیفری در کاهش این نوع جرایم کمک نماید.

2) اهمیت و ضرورت تحقیق  

کشور ایران با جمعیتی نزدیک به 80 میلیون نفر از جوانترین کشورهای جهان محسوب می شود که بیش از نیمی از جمعیت این کشور را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند . استان کرمانشاه نیز از این امر مستثنی نیست و جمعیت جوانی دارد. رشد سریع جمعیت به ویژه در کشورهای جهان سوم مسائل و مشکلات فراوانی را پیشی روی تها و ملتها و نهایتاً خانواده ها نهاده است. این رشد سریع جمعیت اگر با رشد اجتماعی اقتصادی توأم باشد از عوامل مهم و موثر پیشرفتهای جامعه محسوب می شود و اگر رشد جمعیت با رشد اجتماعی اقتصادی توأم نباشد باعث بروز جرایمی نظیر سرقت قاچاق  ، معضلات اجتماعی و انحرافات اخلاقی و... می شود در استان کرمانشاه نیز باتوجه توجه به مشکلات فراوانی همچون جنگ تحمیلی ، آوارگی، مشکلات اقتصادی و مهاجرت از روستا به شهر و حاشیه نشینی و عدم رسیدگی حکومت و حاکمین ... زمینه مساعدی برای وقوع جرایم خیابانی  فراهم می گردد.


با


بررسی حقوقی - جرم شناختی جرایم خیابانی

مقاله سرای دوستی (مرکز ک ن خیابانی)wordتاریخ ایجاد 06/12/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 186 قیمت: 8600 تومان تعدادمشاهده 25


مقاله سرای دوستی (مرکز ک ن خیابانی) در 186 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات کاملی صورت گرفته است که نشاندهندة تناسب موضع با سایت است.

با مطالعات اجتماعی و مصاحبه هائی که از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل 6 رساله انجام گردید. این نکتة مهم کاملاً اشاره شده است.

لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع تحقیق پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت کلی ک ن خیابانی) به نتیجه گیری اصلی در مورد علت انتخاب تحقیق دست ی م.

2-2- تعریف کودک

بر اساس مادة 1 پیمان جهانی کودک (فصل 3 رساله) هر انسان زیر 18 سال کودک تلقی می شود.

هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن 18 سالگی و در عین حال امکان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد


فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول :

مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:

1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران

1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران

2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران

2-1- موقعیت جغرافیائی

3-1- موقعیت طبیعی

4-1- پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران

5-1- ویژگیهای اقلیمی

1-5-1- دما

2-5-1- میزان بارش

3-5-1- رطوبت نسبی

4-5-1- روزهای یخبندان

5-5-1- روزهای بارانی

6-5-1- باد

7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان

8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان

9-5-1- ارتفاع بناها

10-6-1- بررسی و نتیجه گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه

7-1- احکام و ضوابط طراحی معماری

منابع و ماخذ فصل اول

فصل دوم:

تعریف و تبیین موضوع تحقیق و نتیجه گیری برای انتخاب موضوع:

1-2- تعریف و تبیین موضوع

2-2- تعریف کودک

1-2-2- تعریف ک ن خیابانی

3-2- تاریخچه ک ن خیابانی

4-2- وضعیت ک ن خیابانی در جهان

1-4-2- وضعیت ک ن خیابانی در ایران

5-2- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»

6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن ک ن

7-2- بز اری و بزهدیدگی ک ن خیابانی

8-2- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی

9-2- وضعیت روانی- اجتماعی ک ن خیابانی

1-9-2- مدرسه (اجتماع)

2-9-2- وضعیت روانی

3-9-2- مشکلات رفتاری

10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن

1-10-2- سازمان بهزیستی

2-10-2- شهرداری

3-10-2- سازمان بین المللی

11-2- آمار ک ن خیابانی

12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی ک ن خیابانی ایران

13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی

14-2- نتیجه گیری برای انتخاب موضوع فوق

15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی

منابع و ماخذ فصل دوم

فصل سوم:

مباحث عمومی مرتبط با تحقیق

1-3- مصاحبه با آقای اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)

2-3- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)

3-3- مصاحبه با خانم قلی زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این ک ن

4-3- مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک

5-3- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن
خیابانی

6-3- روانشناسی دوران نوجوانی

1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان

2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان

7-3- کودک، معماری و فضا

1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری

8-3- معماری برای ک ن

9-3- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و
نوجوانان

منابع و ماخذ فصل سوم

فصل چهارم:

بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:

1-4- مراکز خارجی:

1-1-4- مراکز ک ن خیابانی ترکیه

2-1-4- مراکز ک ن خیابانی کنیا

3-1-4- مراکز ک ن خیابانی برزیل (شهر مارینگا)

4-1-4- تحقیق ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا کنون)

5-1-4- مراکز ک ن خیابانی هندوستان

6-1-4- مراکز ک ن خیابانی آفریقای جنوبی

7-1-4- مراکز ک ن خیابانی کانادا

2-4- مراکز داخلی:

1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار

1-1-2-4- موقعیت

2-1-2-4- اجزاء طرح

3-1-2-4- معرفی کم و کیف معماری طرح

2-2-4- بازدید و تحلیل مرکز ک ن خیابانی قرنطینه یاسر

3-2-4- بازدید از مراکز بعثت و شبانه روزی عاصف

4-2-4- بازدید از مراکز ک ن خیابانی اسماعیل محمدی

منابع و ماخذ فصل چهارم

فصل پنجم:

معرفی سایت تحقیق

1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران

1-1-5- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی

2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده های ن منطقه 15 تهران

2-5- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی

3-5- زمین تحقیق و قابلیتهای آن

1-3-5- ت خاک سایت

2-3-5- آب در منطقه طرح

3-3-5- کوههای متصرف در منطقه طرح

4-3-5- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقه طرح

5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا

6-3-5- دسترسیهای سایت

10-5- چکیده

منابع و ماخذ فصل پنجم

فصل ششم:

بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه ریزی فیزیکی:

1-6- تعیین برنامه ریزی کالبدی سایت

1-1-6- ساختمان اداری

2-1-6- ساختمان خوابگاه

1-2-1-6- قسمت خوابگاه ها

2-2-1-6- آشپزخانه

3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه

4-2-1-6- محل تهیه غذا

5-2-1-6- محل طبخ

6-2-1-6- محل غذاخوری

1-6-2-1-6- سرو غذا

2-6-2-1-6- سرویسها

7-2-1-6- رختکن و سرویسها

8-2-1-6- محل پارک ماشین و بار انداز

9-2-1-6- رختشویخانه

1-9-2-1-6- منطقه یا آماده سازی

2-9-2-1-6- قسمت شستشو

3-9-2-1-6- قسمت خشک کن

4-9-2-1-6- محل اتوکشی

3-1-6- ساختمان اجتماعات

1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)

2-3-1-6- خانه

3-3-1-6- کتابخانه

1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل

2-3-3-1-6- مخزن کتاب

3-3-3-1-6- سالن مطالعه

4-1-6- ساختمان آموزشی

1-4-1-6- گالری

2-4-1-6- کلاسهای آموزشی

3-4-1-6- آتلیه ها (کلاسهای هنری)

4-4-1-6- سمعی و بصری

5-1-6- کارگاههای تخصصی

1-5-1-6- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه ریزی کارگاهها

1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری

2-1-5-1-6- محوطه تدریس

3-1-5-1-6- ماشین آلات

6-1-6- غرفه های فروش و تریا

7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی

8-1-6- نگهبانی

2-6- سازه

3-6- تاسیسات

1-3-6- گرمایش

2-3-6- حرارت مرکزی

3-3-6- تهویه

4-3-6- خنک سازی مکانیکی

5-3-6- تهویه مطبوع

4-6- نتیجه گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح

منابع و ماخذ فصل ششم

فصل هفتم:

توضیح روند طراحی و شکل گیری احجام در سایت

فصل هشتم:

نقشه های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده ک ن خیابانی (برای دوستی)


کلمات کلیدی مرتبط:
, مقاله ,سرای دوستی , (مرکز ک ن خیابانی) , تحقیق , ,تحقیق مرکز ,ک ن خیابانی ,سرای دوستی , , ,تحقیق سرای دوستی ,مرکز ک ن خیابانی ,سرای دوستی , سرای دوستی ,(مرکز ک ن خیابانی) , تحقیق , مقاله , پژوه,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی مرکز اقامتی و مراقبتی سالمندان با رویکرد روانشناسی رنگ
رساله طراحی خانه ک ن بی س رست بارویکرد ارتقاء آرامش روانی
رساله طراحی و معماری پرورشگاه ک ن
رساله طراحی معماری خانه کودک
رساله طراحی مرکز پرورش استعداد ی ک ن
رساله طراحی مرکز خلاقیت ک ن
مطالعات معماری مرکز ترک اعتیاد ،طراحی کمپ ترک اعتیاد
مطالعات طراحی خانه ای برای سالمندان، رساله خانه ای برای سالمندان
رساله طراحی کمپ و مرکز بازپروری معتادین
رساله طراحی معماری کمپ و کلینیک ترک اعتیاد
رساله کمپ و کلینیک ترک اعتیاد، مطالعات طراحی معماری مرکز بازپروری معتادین
مطالعات طراحی خانه بازی کودک با رویکرد تعاملات اجتماعی ک ن
مطالعات طراحی مهدکودک با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی سرای سالمندان – مطالعات طراحی معماری سرای سالمندان
مطالعات طراحی کمپ ترک اعتیاد با رویکرد زمینه گرا
مطالعات طراحی خانه سالمندان
مطالعات طراحی خانه کودک
مطالعات طراحی خانه فرهنگ کودک

مطالعات سرای دوستی - طراحی مرکز ک ن خیابانی

 

تاریخ ایجاد 12/05/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 177   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 102 kb  تعدادمشاهده  135  


فهرست مطالب
عناوین                                            صفحه 
مقدمه      
فصل اول : 
مطالعات اقلیمی و جغرافیائی منطقه:      
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران:     
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران 
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران      
2-1- موقعیت جغرافیائی      
3-1- موقعیت طبیعی      
4-1- پهنه بندی خطر زمین‌لرزه در تهران      
5-1- ویژگیهای اقلیمی:     
1-5-1- دما      
2-5-1- میزان بارش      
3-5-1- رطوبت نسبی      
4-5-1- روزهای یخبندان      
5-5-1- روزهای بارانی      
6-5-1- باد      
7-5-1- تأثیر جهات وزش باد در ساختمان      
8-5-1- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان      
9-5-1- ارتفاع بناها      
10-6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیائی و اقلیمی منطقه
7-1- احکام و ضوابط طراحی معماری      
منابع و ماخذ فصل اول      
فصل دوم: 
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع:      
1-2- تعریف و تبیین موضوع      
2-2- تعریف کودک      
1-2-2- تعریف ک ن خیابانی      
3-2- تاریخچه ک ن خیابانی      
4-2- وضعیت ک ن خیابانی در جهان      
1-4-2- وضعیت ک ن خیابانی در ایران      
5-2- «کودک در خیابان» و «کودک خیابان»      
6-2- عوامل موثر بر خیابانی شدن ک ن      
7-2- بز اری و بزهدیدگی ک ن خیابانی      
8-2- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی      
9-2- وضعیت روانی- اجتماعی ک ن خیابانی      
1-9-2- مدرسه (اجتماع)      
2-9-2- وضعیت روانی      
3-9-2- مشکلات رفتاری      
10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن      
1-10-2- سازمان بهزیستی      
2-10-2- شهرداری      
3-10-2- سازمان بین‌المللی      
11-2- آمار ک ن خیابانی      
12-2- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن در رابطه با وضعیت زیستی، روانی و اجتماعی ک ن خیابانی ایران      
13-2- مقالات برخی از جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی      
14-2- نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع فوق      
15-2- پیوست مقالات جرائد در مورد وضعیت نابسامان ک ن خیابانی      
منابع و ماخذ فصل دوم      
فصل سوم: 
مباحث عمومی مرتبط با پروژه:     
1-3- مصاحبه با آقای اقلیما (عضو هیئت علمی دانشکده بهزیستی و توانبخشی کشور)      
2-3- مصاحبه با خانم کاووسی (کارشناس قسمت آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان تهران)      
3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی (افراد فعال در رابطه با کمک به این ک ن      
4-3- مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک      
5-3- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن 
خیابانی      
6-3- روانشناسی دوران نوجوانی      
1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان      
2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان      
7-3- کودک، معماری و فضا      
1-7-3- دریافت حسی و هوشی فضای معماری      
8-3- معماری برای ک ن      
9-3- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و 
نوجوانان      
منابع و ماخذ فصل سوم      
فصل چهارم:
بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه مورد نظر خارجی و نقد و بررسی بازدیدهای انجام شده از مراکز داخلی:      
1-4- مراکز خارجی:      
1-1-4- مراکز ک ن خیابانی ترکیه      
2-1-4- مراکز ک ن خیابانی کنیا      
3-1-4- مراکز ک ن خیابانی برزیل (شهر مارینگا)      
4-1-4- پروژه ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تا کنون)      
5-1-4- مراکز ک ن خیابانی هندوستان      
6-1-4- مراکز ک ن خیابانی آفریقای جنوبی      
7-1-4- مراکز ک ن خیابانی کانادا      
2-4- مراکز داخلی:      
1-2-4- مجتمع خدمات رفاهی- بهزیستی سبزوار      
1-1-2-4- موقعیت      
2-1-2-4- اجزاء طرح      
3-1-2-4- معرفی کم و کیف معماری طرح      
2-2-4- بازدید و تحلیل مرکز ک ن خیابانی قرنطینه یاسر      
3-2-4- بازدید از مراکز بعثت و شبانه‌روزی عاصف      
4-2-4- بازدید از مراکز ک ن خیابانی اسماعیل محمدی      
منابع و ماخذ فصل چهارم      
فصل پنجم:
معرفی سایت پروژه:     
1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران      
1-1-5- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی     
2-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده‌های ن منطقه 15 تهران      
2-5- کاربری پیشنهادی در طرح تفضیلی      
3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن      
1-3-5- ت خاک سایت      
2-3-5- آب در منطقه طرح      
3-3-5- کوههای متصرف در منطقه طرح      
4-3-5- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقه طرح      
5-3-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا      
6-3-5- دسترسیهای سایت      
10-5- چکیده      
منابع و ماخذ فصل پنجم      
فصل ششم: 
بررسی ابعاد، استانداردها و چگونگی تعیین برنامه‌ریزی فیزیکی:      
1-6- تعیین برنامه‌ریزی کالبدی سایت      
1-1-6- ساختمان اداری      
2-1-6- ساختمان خوابگاه      
1-2-1-6- قسمت خوابگاه‌ها      
2-2-1-6- آشپزخانه      
3-2-1-6- محل ذخیره مواد و سردخانه      
4-2-1-6- محل تهیه غذا      
5-2-1-6- محل طبخ      
6-2-1-6- محل غذاخوری      
1-6-2-1-6- سرو غذا      
2-6-2-1-6- سرویسها      
7-2-1-6- رختکن و سرویسها      
8-2-1-6- محل پارک ماشین و بار انداز      
9-2-1-6- رختشویخانه      
1-9-2-1-6- منطقه یا آماده‌سازی      
2-9-2-1-6- قسمت شستشو      
3-9-2-1-6- قسمت خشک کن      
4-9-2-1-6- محل اتوکشی      
3-1-6- ساختمان اجتماعات      
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر سر پوشیده)      
2-3-1-6- خانه      
3-3-1-6- کتابخانه      
1-3-3-1-6- جا برای گذاشتن وسائل      
2-3-3-1-6- مخزن کتاب      
3-3-3-1-6- سالن مطالعه      
4-1-6- ساختمان آموزشی      
1-4-1-6- گالری      
2-4-1-6- کلاسهای آموزشی      
3-4-1-6- آتلیه‌ها (کلاسهای هنری)      
4-4-1-6- سمعی و بصری      
5-1-6- کارگاههای تخصصی      
1-5-1-6- نکاتی در زمینه طراحی و برنامه‌ریزی کارگاهها      
1-1-5-1-6- محوطه انبار و نگهداری      
2-1-5-1-6- محوطه تدریس      
3-1-5-1-6- ماشین‌آلات      
6-1-6- غرفه‌های فروش و تریا      
7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی      
8-1-6- نگهبانی      
2-6- سازه      
3-6- تاسیسات      
1-3-6- گرمایش      
2-3-6- حرارت مرکزی      
3-3-6- تهویه       
4-3-6- خنک‌سازی مکانیکی      
5-3-6- تهویه مطبوع      
4-6- نتیجه‌گیری جهت ریختن برنامه فیزیکی طرح      
منابع و ماخذ فصل ششم      
فصل هفتم: 
توضیح روند طراحی و شکل‌گیری احجام در سایت      
فصل هشتم:
نقشه‌های طراحی شده در مورد سایت سازمان بهزیستی کشور برای استفاده ک ن خیابانی (برای دوستی)      
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله مرکز ک ن خیابانی,مطالعات,پروژه مرکز ک ن خیابانی,پروپوزال مرکز ک ن خیابانی,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه مرکز ک ن خیابانی,معماری, رایگان,طراحی مرکز ک ن خیابانی, مقاله ,ویژگیهای, اصول, تاریخچه, مبانی مرکز ک ن خیابانی,نمونه موردی, رساله ,پایان,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات مطالعات طراحی،پرورشگاه و خانه ک ن بی س رست، با رویکرد زمینه گرایی در معماری
مطالعات طراحی،مجموعه اقامتی تفریحی سالمندان،با رویکرد سلامت روان
مطالعات طراحی، خانه ک ن بی س رست ، با رویکرد ارامش
مطالعات طراحی مرکز اقامتی و مراقبتی سالمندان با رویکرد روانشناسی رنگ
رساله طراحی خانه ک ن بی س رست بارویکرد ارتقاء آرامش روانی
رساله طراحی و معماری پرورشگاه ک ن
رساله طراحی معماری خانه کودک
رساله طراحی مرکز پرورش استعداد ی ک ن
رساله طراحی مرکز خلاقیت ک ن
مطالعات معماری مرکز ترک اعتیاد ،طراحی کمپ ترک اعتیاد
مطالعات طراحی خانه ای برای سالمندان، رساله خانه ای برای سالمندان
رساله طراحی کمپ و مرکز بازپروری معتادین
رساله طراحی معماری کمپ و کلینیک ترک اعتیاد
رساله کمپ و کلینیک ترک اعتیاد، مطالعات طراحی معماری مرکز بازپروری معتادین
مطالعات طراحی خانه بازی کودک با رویکرد تعاملات اجتماعی ک ن
مطالعات طراحی مهدکودک با رویکرد معماری پایدار
رساله طراحی سرای سالمندان – مطالعات طراحی معماری سرای سالمندان
مطالعات طراحی کمپ ترک اعتیاد با رویکرد زمینه گرا
مطالعات طراحی خانه سالمندان
مطالعات طراحی خانه کودک

مجموعه: مکانهای تفریحی جهان


بازارهای خیابانی دنیا,بهترین بازارهای خیابانی

 بازارهای خیابانی دنیا

 

در ای بزرگ دنیا خیابان هایی هستند که به مرکز ید معروف هستند و نان آن برای رفع مایحتاج خود به این خیابان ها مراجعه می کنند.
 
در این خیابان ها که به شکل حجره یا اتاقک تقسیم شده اند، هرگونه را می توان یداری کرد. برخی از خیابان ها با معماری سنتی همان کشور ساخته شده اند و برخی نیز کاملاً معمولی هستند و صرفاً مرکزی برا ید می باشند.

 این گونه بازارها که به بازارهای خیابانی مشهور هستند در کشورهای خاورمیانه بیشتر به چشم می خورد ولی مطرح ترین آن ها در کشورهایی است که در ادامه می آید:

 

 بازار بزرگ استانبول ترکیه
بازار استانبول ترکیه بزرگ ترین و قدیمی ترین بازار خیابانی در دنیا است که شامل 61 خیابان با بیش از 3 هزار غرفه است. این بازار روزانه 250 هزارتا 400 هزار بازدیدکننده دارد و به سنبل شهر استانبول معروف است.

بازارهای خیابانی دنیا,بهترین بازارهای خیابانی

 بازار استانبول ترکیه بزرگ ترین و قدیمی ترین بازار خیابانی در دنیا است

 

بازار هفتگی چاتوچاک در بانکوک تایلند
بازار هفتگی چاتوچاک بزرگ ترین بازار کشور تایلند و بزرگ ترین بازار هفتگی در سراسر جهان است. بیش از 15 هزار حجره و اتاقک در این بازار وجود دارد و روزانه 200 هزار نفر به آن مراجعه می کنند. این بازار یکی از جاذبه های گردشگری بانکوک نیز است.

جالبترین بازارهای خیابانی،زیباترین بازارهای خیابانی دنیا

 بازار هفتگی چاتوچاک بزرگ ترین بازار کشور تایلند و بزرگ ترین بازار هفتگی در سراسر جهان است

 

جماع الفنا در مراکش
جماع الفنا نه تنها مهم ترین میدان پایتخت مراکش است بلکه بازار آن یکی از جاذبه های گردشگری نیز است. در این بازار خیابانی علاوه بر انواع غرفه های فروش اجناس، شاهد افرادی هستیم که به نمایش مار یا آکروبات بازی میمون ها روی آورده و گردشگران را سرگرم می کنند.  

بازارهای خیابانی دنیا,بهترین بازارهای خیابانی

بازار جماع الفنا یکی از جاذبه های گردشگری مراکش

 
 کامدن لاک در لندن انگلستان
بازار کامدن لندن چهارمین جاذبه گردشگری لندن است که روزانه 100 هزار نفر مراجعه کننده دارد. در بازار کامدن  هرگونه از غذا و لباس فروخته می شود.   

جالبترین بازارهای خیابانی,زیباترین بازارهای خیابانی دنیا

بازار کامدن لندن چهارمین جاذبه گردشگری لندن است

 

بازار کویین ویکتوریا در ملبورن استرالیا
بازار کویین ویکتوریا  معروف ترین جاذبه گردشگری در ملبورن است که در مساحتی به وسعت 7 تار بناشده است. بازار کویین ویکتوریا بزرگ ترین بازار خیابانی نیمکره جنوبی است.  

بازارهای خیابانی دنیا,بهترین بازارهای خیابانی

 بازار کویین ویکتوریا  معروف ترین جاذبه گردشگری در ملبورن است

 

چ چوک در دهلی هند
این بازار قدیمی ترین و شلوغترین بازار دهلی است.    

جالبترین بازارهای خیابانی,زیباترین بازارهای خیابانی دنیا

 چ چوک در دهلی هند شلوغترین بازار دهلی است

  

 شیلین در تایپه تایوان
بازار  شیلین در  تایوان با 600 غرفه بزرگ ترین بازار شهر تایپه است و فقط شب ها باز است.

جالبترین بازارهای خیابانی،زیباترین بازارهای خیابانی دنیا

بازار  شیلین در  تایوان بزرگ ترین بازار شهر تایپه است

 

تمپل استریت در هنگ کنگ
 بازار تمپل استریت در هنگ کنگ فعالیت خود را از غروب آغاز می کند و تا سحر ادامه میابد. علت آن نیز کاهش ترافیک برای حضور گردشگران در این بازار است. بازار تمپل استریت بسیار رنگارنگ است و همه نوع را در آن می توان یافت.     

جالبترین بازارهای خیابانی,زیباترین بازارهای خیابانی دنیا

بازار تمپل استریت یکی از مراکز ید هنگ کنگ است


 ری و در ونیز ایتالیا
قدمت بازار ری و در ونیز ایتالیا به قرن 11 میلادی بازمی گردد و روی بزرگ ترین پل شهر ونیز بناشده است. این بازار یکی از جاذبه های گردشگری شهر ونیز است. 

جالبترین بازارهای خیابانی،زیباترین بازارهای خیابانی دنیا

بازار ری و یکی از جاذبه های گردشگری شهر ونیز است

 
 سن لارنس در تورنتو کانادا
بازار سن لارنس از نگاه پایگاه نشنال جئوگرافیک بهترین بازار خیابانی دنیا است. این بازار زمانی به مرکز فروش عتیقه و آثار هنری معروف بوده است.  

جالبترین بازارهای خیابانی،زیباترین بازارهای خیابانی دنیا

 بازار سن لارنس در تورنتو کانادا  بهترین بازار خیابانی دنیا است

 

منبع:bazarkhabar.ir
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

مطالعات سرای دوستی مرکز ک ن خیابانی

 

تاریخ ایجاد 07/11/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 177   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل: 102 kb  تعدادمشاهده  106  


    

ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه 7
5-1- ویژگیهای اقلیمی 13
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع 23
2-2- تعریف کودک 23
1-2-2- تعریف ک ن خیابانی 24
1- ک ن خیابانی (children “on” the street) 25
2- ک ن خیابانی (children “of” the street) 25
3-2- تاریخچة ک ن خیابانی 27
4-2- وضعیت ک ن خیابانی در جهان 29
1-4-2- وضعیت ک ن خیابانی در ایران 30
5-2- کودک در خیابان» و «کودک خیابان 31
الف- کودک در خیابان: 31
ب- کودک خیابان: 31
6-2- عوامل مؤثر بر خیابانی شدن ک ن 32
1-6-2- عوامل بیرونی (اجتماعی) 32
2-6-2- عوامل درونی (خانوادگی) 33
7-2- بز اری و بزه‌دیدگی ک ن خیابانی 35
8-2- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی 36
9-2- وضعیت روانی – اجتماعی ک ن خیابانی 38
2-9-2- وضعیت روانی 39
3-9-2- مشکلات رفتاری (روانی) 39
10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن تابحال 40
1-10-2- سازمان بهزیستی 40
2-10-2- شهرداری 41
3-10-2- بین المللی 41
11-2- آمار ک ن خیابانی 41
13-2- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن توسط سازمان بهزیستی کشور 43
طرح سؤالات: 45
14-2- مقالات برخی از جراید در مورد وضعیت نابسمان ک ن خیابانی 52
1-12-2- ک ن در سایه‌ روشن‌های شهر- همشهری اردیبهشت 1382 52
2-14-2- 35 میلیون کودک آواره در جهان – همشری ، اردیبهشت 1382 56
3-14-2- چرا بیرون خانه را ترجیح می دهند؟ همشهری – مرداد – 1382 56
فقر عاطفی 57
چرا والدین محبت خود را از فرزندان دریغ می‌کنند؟ 58
محبت افراطی 59
مرگ والدین 60
تبعیض بین فرزندان 62
کثرت فرزندان 62
4-14-2- ک ن خیابانی در حال افزایش‌اند – همشهری – داد - 1382 63
5-14-2- افزایش شمار ک ن خیابانی در تجریش – همشهری – داد - 1382 66
7-14-2- ک ن کار بی‌پناهان جامعه- همشهری – اردیبهشت - 1382 69
9-14-2-ک ن خیابانی اولین قربانیان آلودگی هوا – همشهری – داد-1382 77
منابع و مأخذ فصل دوم 79
فصل سوم 80
مباحث عمومی مرتبط با پروژه 80
1-3- مصاحبه با آقای ، اقلیما و عضو هیئت علمی 80
2-3- مصاحبه ما خانم کاووسی 80
3-3- مصاحبه با خانم قلی‌زاده و آقای نریمانی 82
4-3- مفاد پیمان نامة جهانی حقوق کودک 86
اعلامیة ژنو: 86
ماده 28 کنوانسیون الحاقی کودک مصوب 1368: 87
5-3- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن خیابانی 88
6-3- روانشناسی دوران نوجوانی 89
1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان 91
2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان 92
7-3- کودک،‌ معماری و فضا 93
8-3- معماری برای ک ن 98
جاهای زیبا 100
9-3- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و نوجوانان 102
منابع و مأخذ فصل 3: 104
فصل 4 105
بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه 105
1-4- مراکز خارجی 105
2-1-4- کنیا 105
3-1-4- برزیل (شهر مارینگا) 106
4-1-4- پروة ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تاکنون) 107
5-1-4- هندوستان 108
6-1-4- آفریقای جنوبی 109
1- کودک 109
2- خانواده 109
3- جامعه 110
7-1-4- کانادا 110
2-4- مراکز داخلی 111
1-2-4- مجتمع رفاهی- بهزیستی سبزوار 111
1-1-2-4- موقعیت 111
2-1-2-4- اجزاء طرح 111
3-1-2-4- معرفی کم و کیف معماری طرح 113
2-2-4- بازدید از مرکز ک ن خیابانی (قرنطینة) یاسر 116
1-2-2-4- مصاحبه با یک مددکار اجتماعی 118
4-2-4- بازدید از مرکز ک ن خیابان اسماعیل محمدی 122
خوابگاه 123
1-4-2-4- ساختمان اداری 123
پیشنهادات جناب آقای برای طراحی مرکز ک ن خیابانی 125
منابع و مأخذ فصل 4: 127
فصل 5 128
معرفی سایت پروژه 128
1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران 128
1-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی خانوادهای ن منطقة 15 تهران 129
2-1-5- توقف اتوبوسهای شرکت واحد 129
3-1-5- آلودگی 130
4-1-5- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی 130
2-5- کاربردی پیشنهادی در طرح تفضیلی 130
3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن 131
1-3-5- ت خاک سایت 131
2-3-5- آب در منطقة سایت 132
2-3-5- کوههای متصرف اطراف منطقة طرح 132
4-3-5- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقة طرح 133
4-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا 133
5-5- دسترسیهای سایت: 133
10-5- چکیده 135
منابع و مأخذ فصل 5: 136
1-1-6- ساختمان اداری 139
2-1-6-ساختمان خوابگاه 141
5-2-1-6- محل طبخ 148
6-2-1-6- غذاخوری 149
1-3-1-6-  سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی‌تئاتر س وشیده) 152
2-4-1-6- کلاسهای آموزشی 157
5-1-6- کارگاههای تخصصی 159
7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی 164
8-1-6- نگهبانی 166
1-3-6- گرمایش 169
2-3-6- حرارت مرکزی 169
3-3-6- تهویه 170
4-3-6- خنک سازی مکانیکی 170

 
فصل 1
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه 15، شهرداری تهران واقع می‌باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین‌المللی تهران انجام می‌یابد. ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی در ارتفاع 1541 متری با عرض جغرافیایی 57  35 شمالی و طول جغرافیایی 25   51 قرار گرفته است.
در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.
هدف از این مطالعات دستی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می‌توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره‌گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران
شهر تهران از حدود دویست سال پیش که پایتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است و طی ادوار مختلف توسعه، به کلان شهر کنونی تبدیل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش یافته است؛ اول در زمان صفویه و قاجاریه، دوم در زمان پهلوی اول و سوم در زمان پهلوی دوم. حرکت طبیعی گسترش شهر تهران طی دوران صفویه و قاجاریه و به حکومت رسیدن رضاشاه، دچار تحولات جدیدی شد. وسعت شهر تهران طی دوران کوتاه حکومت وی به سرعت افزایش یافت و از حدود 24 کیلومتر مربع در سال 1301 هـ . ش به حدود 45 کیلومتر مربع در سال 1320 هـ .ش رسید. یعنی مساحت شهر در ظرف کمتر از 20 سال، تقریباً دو برابر شد. هسته مرکزی شهر نیز با توجه به جاذبه شمال شهر و شمیرانات به طرف آن کشیده می‌شود، به طوریکه امروزه مرکز تهران از بازار به خیابان انقلاب تغییر مکان داده است، یعنی 4 کیلومتر حرکت کرده است. در نقشه‌های گسترش شهر تهران در دوره‌های مختلف، این تغییرات به وضوح دیده می‌شود. جمعیت شهر تهران در طی سالهای 1166 هـ . ش تا 1365 هـ . ش از بیست هزار نفر به 6 میلیون نفر رسید. یعنی 300 برابر و وسعت شهر از 2/7 کیلومتر مربع به 620 کیلومتر مربع رسید یعنی وسعت شهر 76 برابر شد. (1)
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته‌های تئودوسیوس یونانی در حدود اوا سده پیش از میلاد به عنوان یکی از اراضی ذکر گردیده و قدیمی‌ترین سند فارسی رد مورد تهران حاکی از آن است که روستای تهران قبل از سده سوم هجری قمری وجود داشته است پس از حمله مغول و جنگهای داخل شهر ری رو به ویرانی گذاشت (599 هجری قمری) و تهران رو به گسترش نهاد و سیمای شهر را به خود گرفت. ترقی و رشد شهر نشینی در تهران از دوره صفویه آغاز شد و در زمان شاه طهماسب صفوی در تهران بناهای تازه و کاروانسراها و برج‌ها و باروهای مستحکم بنا گردید.
تهران 4 دروازه به نامهای دروازه شمیران اب شاه عبدالعظیم و قزوین فضای کالبدی به وسعت 4 کیلومتر مربع را حدوداً تحت حصار طهماسبی قرار داشت.
محلات عودلاجان، بازار، سنگلچ، چال میدان و ارگ سلطنتی از بخشهای قدیمی شهر به شمار می‌آیند در آن زمان تمام اراضی تهران تا شهر روی و نواحی غربی و شرقی از مزارع پوشیده بود.
در اوایل دوره قاجاریه دو دروازه دیگر به نامهای دروازه ت و عمدیه در این محدوده حصار ایجاد شد در سال 1200 هـ . ق آقا محمدخان قاجار در تهران به تخت نشست و تهران رسماً پایتخت کشور شد. و تحولات زیادی را موجب گردید. تشکیل سلطنت پهلوی سیمای شهر تهران را بار دیگر دچار تحولات زیادی کرد و افزایش جمعیت و به تبع آن ازدیاد وسائط نقلیه شهری باعث گسترش بی وقفه ساخت و ساز در اطراف تهران شد تا جائیکه تمامی 77 آبادی واقع در پهنه اطراف تهران زیر پوشش شهر تهران قرار گرفت.
به علت گران شدن زمین در داخل شهر گرایش ایجاد شهرکهای ا ی در اطراف تهران را گسترش داد سیر صعودی جمعیت و توسعه فیزیکی وسعت شهر 4 کیلومتر مربعی را در بدو سلطنت فتحعلی شاه قاجار را به 18 کیلومتر مربع در زمان ناصرالدین شاه و 46 کیلومتر مربع در زمان رضاشاه و 9/716 کیلومتر مربع در حال حاضر را بوجود آورده است.
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران
قریب به دو قرن از گسترش شهر تهران و افزایش سریع جمعیت آن می‌گذرد.
در حدود  سال 1210 هـ . ق (بلدیه تهران که از چهار محله تشکیل شده بود) آمار حدود 50 هزار نفر را تخمین زده شده است و اولین سرشماری در سال 1262 شمسی جمعیت شهر 482/106 نفر و در سال 1365 تعداد 6042584 نفر که محدوده مناطق بیستگانه شهرداری را شامل می‌شده است.
جمعیت ایران بر اساس آمارگیری سال 1370 بالغ بر 55837163 نفر در هر کیلومتر دارای بیشترین میزان تراکم جمعیتی را در کشور شامل می‌شود.
با توجه به اینکه در هر کشور افراد 15 تا 64 ساله که در تولید ملی شرکت دارند، جمعیت فعال آن کشور می‌باشند و گروههای زیر 15 سال و بالای 64 سال معمولاً مصرف کننده محسوب می‌شوند. در این سرشماری جمعیت گروههای زیر 15 سال به کل جمعیت تقریباً در تمام استانهای کشور در صد بالایی را نشان می‌دهد.
2-1- موقعیت جغرافیایی
شهر تهران در دامنه جنوبی کوههای البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، در دشتی نسبتاً هموار واقع شده که شیب آن از شمال به جنوب است و به وسیله دو رود اصلی کرج در باختر و جاجرود در خاور همراه با رودهای فصلی جعفرآباد یا دربند، دارآباد، درکه و کن که همگی از شمال به جنوب جریان دارند، مشروب می‌گردد. شهر تهران از نظر جغرافیایی در عرض شمالی 35 و 35 تا 50 و 35 و طول خاوری 4 و 51 تا 33 و 51 قرار دارد و ارتفاعش در جنوب (پالایشگاه تهران) 1160 متر و در نواحی مرکزی (پارک شهر) 1210 متر و در شمال (سعدآباد) 1700 متر است. دشت تهران به طور کلی دارای آب و هوایی گرم و خشک است و فقط نواحی شمالی‌اش که در دامنه‌های کوهستان البرز واقع است، اندکی متعادل و مرطوب می‌باشد.
هوای شهر تهران در تابستان گرم و خشک و در زمستان معتدل و سرد است. حداکثر دمای ثبت شده حدود 44 درجه و حداقل 8/14- درجه و متوسط سالانه آن حدود 7/16 درجه سانتیگراد است. متوسط بارندگی حدود 320 میلیمتر و دامنه تغییرات آن از 200 تا 400 میلیمتر، از سالی به سال دیگر نوسان دارد. از نظر زمین لرزه، تهران جزء مناطق پرزیان (8 تا 10 درجه مرکالی) محسوب می‌گردد.
3-1- موقعیت طبیعی
شهر تهران در بخشی واقع شده، که از نظر طبیعی بزرگترین تغییرات را در کنار خود دارد. دریای مازندران در فاصله جغرافیایی 120 کیلومتری محدوده تهران قرار دارد. رطوبت و بارندگی زیاد در سواحل آن، نواحی سرسبز شمالی را ایجاد نموده و هوای معتدل را به طرف جنوب هدایت می‌کند. سلسله جبال البرز، تهران را از سواحل دریای مازندران جدا نموده و مناظر کوهستانی شمال شهر را به وجود می‌آورد. منطقه تهران در دامنه بلندترین ارتفاعات البرز قرار گرفته، که از شمال به جنوب دارای شیب‌تندی می‌باشد. برودت هوای کوهستان و اختلاف درجه آن با دشتهای گرم منطقه جنوب تهران، وزش باد خنکی را از جانب شمال به جنوب باعث می‌شود. در جنوب شهر تهران ناحیه بیابانی قرار گرفته و هوای آن گرم و خشک است. در قسمت غربی دشت قزوین قرار گرفته که یکی از مناطق حاصلخیز جنوب کوههای البرز را تشکیل می‌دهد.
4-1- پهنه‌بندی خطر زمین لرزه در تهران
مطالعات زمین‌شناسی نشان می‌دهد که اصولاً شهر تهران در منطقه ز له خیز قرار دارد و با توجه به این نکته، لازم است که در ساخت و سازهای تهران به این نکته توجه کامل شود. اما در همین رابطه بخش‌هایی از گستره تهران در مناطقی از پهنه زمین لرزه قرار دارند که لازم است از ساخت و ساز در این نقاط اجتناب شود. این مناطق عموماً در شمال تهران متمرکز شده و مجموعه‌ای از این نقاط نیز در جنوب شهر تهران به سمت غرب تمرکز یافته‌اند. لذا در تمامی طراحی‌ها، مسئله ز له خیزی باید مد نظر قرار گیرد. در ایران فعالیتهای مختلفی جهت شناسایی این پدیده م ب صورت گرفته، که در نهایت منجر به تدوین آئین‌نامه طرح و محاسبه ساختمانها در برابر ز له (نشریه شماره 82 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) شده است. با توجه به این آئین‌نامه، سازه باید حتی‌الامکان با پلانی ساده و متقارن طراحی گردد. همچنین باید دارای سیستم ف ی یا بتنی باشد و قدرت انتقال نیروهای ز له را داشته باشد.


5-1- ویژگیهای اقلیمی
شهر تهران با توجه به موقعیت خاص جغرافیائی از آب و هوای کاملاً متفاوتی در طول سال برخوردار است و با توجه به این موضوع بررسی اقلیمی تهران را در یک مجموعه آماری نمی‌توان نشان داد، تهران به 5 حوزه اقلیمی تقسیم شده است لذا با در نظر گرفتن این مطلب تنها آمار مربوط به حوزه مورد نظر بررسی شده است.
1-5-1- دما
بر اساس امار تحلیل شده 15 ساله ایستگاه نمایشگاه بین‌المللی تهران، سردترین ماه سال، دی با حداقل 4/3- درجه و گرمترین ماه تیر با حداکثر 4/33 درجه است. برای گرمایش با توجه به حرارت پایین می‌توان از وسایل مکانیکی خصوصاً نوع غیر مرطوب آن در ساختمانها استفاده کرد. به طور کلی آب و هوای حوزه شمالی تهران در تابستان نسبتاً مناسب و در زمستان سرد است. مطلق درجه حرارت ثبت شده در طی 15 سال در حوزه شمالی حداقل 5/13- درجه و حداکثر مطلق 39 درجه است. میانگین مطلق درجه حرارت در فصول مختلف سال در این حوزه از 5/7- تا 7/35 تغییر می‌کند.
2-5-1- میزان بارش
بر اساس آمار بارندگی دوره 15 ساله (1344 تا 1359) در حوزه شمالی شهر تهران، میزان بارندگی در این منطقه از 300 تا 500 میلیمتر در فصول مختلف سال متغیر بوده است و حداکثر میزان بارندگی در ماه اسفند به میزان 82 میلیمتر است. در ماههای آذر، دی و بهمن، بارندگی در این حوزه متداول است. ماههای داد، تیر، مرداد و شهریور با بارندگی محدود از کم بارانترین ایام در این حوزه می‌باشد. با توجه به نمودار میانگین دمای روزانه و بارش ماهانه، فصل خشک حوزه شمالی، از ماه تیر شروع شده و تا شهریور ادامه می‌یابد. حداکثر مطلق ثبت شده بارندگی طی یک ماه در این حوزه 185 میلیمتر است و میانگین مجموع بارندگی سالیانه در طی این 15 ساله 409 میلیمتر گزارش شده است.
3-5-1- رطوبت نسبی
متوسط حداکثر میزان رطوبت نسبی در حوزه شمالی مربوط به ماههای آذر و دی است که میزان رطوبت به 76 تا 79 درصد می‌رسد و حداقل آن مربوط به ماههای تیر، مرداد، شهریور می‌باشد که این میزان بین 40 تا 43 درصد است. از رابطه بین میزان رطوبت و دما استنباط می‌گردد که ماههای سرد این حوزه دارای رطوبت کافی و در فصول گرم از میزان رطوبت کاسته شده و در حدود نامناسبی قرار دارد.
4-5-1- روزهای یخبندان
آمار میانگین دوره 15 ساله حوزه شمالی نشان می‌دهد که در این حوزه در طول سال به طور متوسط 73 روز یخبندان طی ماههای آبان الی اسفند به وقوع می‌پیوندد که حداکثر آن در ماه دی و حداقل آن در ماه آبان گزارش شده است.
5-5-1- روزهای بارانی
تعداد روزهای بارانی که در آن بیش از 1 میلیمتر در حوزه شمال تهران باران باریده است، بر اساس آمار 15 ساله مورد مطالعه، به صورت میانگین 57 روز می‌باشد. حداکثر باران که در طی یک ماه باریده، در طی این دوره آماری 185 میلیمتر و طی یک روز 5/24 میلیمتر گزارش شده است. در طی آمار ثبت شده 15 ساله در ماه شهریور در این حوزه بارش نبوده و بیشترین بارش متداول در ماه اسفند با میانگین 9 روز می‌باشد.
6-5-1- باد
جمع‌بندی امار ج حداکثر وزش باد 15 ساله نشان‌گر آن است که :
ماههای آذر، دی، بهمن ماههای آرامی هستند.
بیشترین میزان وزش باد در ماه فروردین است.
سرعت تمامی بادهای منطقه‌ای تهران از 16 کیلومتر در ساعت کمتر بوده و این آمار، حاکی از بودن باد مطلوب، در طول فصول گرم سال است.
به جز فصل تابستان نیمی از بادها از سمت غرب و 10 درصد از جنوب شرقی می‌وزند.
در فصل تابستان 35 درصد بادها از سمت جنوب‌شرقی و 17 درصد از سمت جنوب منطقه می‌وزند.
بادهای نسبتاً شدید (از 10 کیلومتر به بالا) از سمت غرب به سوی منطقه می‌وزند که سرعت این گونه بادها در فصول بهار، پائیز و زمستان تا 14 کیلومتر در ساعت به ثبت رسیده است.
در فصل تابستان، علاوه بر بادهای وزنده از سمت غرب، بادهای جنوب‌شرقی نیز از سرعت و دفعات کافی بهره‌مند می‌باشد. بادهای جنوب شرقی از جریانهای هوای نواحی مرکزی ایران بوده و به عنوان باد غالب در فصل تابستان گرد و غبار و شن به همراه می‌آورند. بادهای موسمی و محلی تهران به دلیل وجود ارتفاعات و درجه حرارت توده سنگی شمال و دشت جنوب، در روز از جنوب به شمال و در شب از شمال به جنوب می‌وزد.
7-5-1- تاثیر جهات وزش باد در ساختمان
دومین عامل مهم در تعیین جهت مناسب ساختمان، وزش باد می‌باشد. با توجه به مطالعه آمار مربوطه، در فصول بهار، پائیز و زمستان بادهای نسبتاً شدید از سمت غرب می‌وزد و در فصل تابستان علاوه بر سمت غرب، بادهای جنوب‌شرقی که از جریانات هوای نواحی مرکزی ایران بوده، به عنوان باد غالب تابستان، گرد و غبار و شن به همراه می‌آورند. بنابراین می‌توان باد غرب را به عنوان باد غالب و مزاحم در نظر گرفت و تمهیدات لازم را جهت تعدیل آن اتخاذ کرد. با توجه به این نکته که زاویه 25 درجه، زاویه حد پذیرش باد و یا رد باد می‌باشد و با توجه به جهت باد مزاحم که از سمت جنوب غربی می‌وزد، مناسب‌ترین جهت استقرار بنا در رابطه با وزش باد، محور 45 درجه جنوب‌شرقی است و با توجه به زاویه حد پذیرش و یا رد باد. جهات 20 درجه از جنوب به شرق تا 20 درجه از شرق به جنوب جهات قابل قبول در رابطه با رد باد مزاحم می‌باشد. ضمناً بهتر است که از امتدادهای طولانی و ایجاد کانال در جهات شرقی- غربی اجتناب کرد و با توجه به جهت‌های اصلی استقرار واحدهای ساختمانی در حوزه‌ای که توضیح داده شد، به کمک ایجاد ش تگیهای در راستای شرقی- غربی، باعث جلوگیری از کانالیزه شدن باد غالب غربی شده و برای استفاده از بادهای محلی که باد مطبوع می‌باشد و از سمت شمال به جنوب و بالع می‌وزد، بهتر است. کانال‌های تهویه‌ای بین ساختمانها در جهت شمالی- جنوبی در نظر گرفته شود.
8-5-1- تاثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
اگر به نمودار وضعیت تابش خورشید در عرض جغرافیایی مربوط به تهران توجه شود (نمودار موقعیت و زوایای تابش آفتاب در طول سال) مشاهده خواهد شد، زاویه تابش آفتاب در اول دی ماه به حداقل (30 درجه) و در اول تیرماه به حداکثر (78 درجه) می‌رسد. بدین ترتیب در اول دی ماه که کوتاه‌ترین و معمولاً یکی از سردترین روزهای سال است، یک دیوار جنوبی به ارتفاع یک متر، سایه‌ای به طول 73/1 متر، در پشت خود ایجاد می‌نماید. همین دیوار در اول تیرماه سایه‌ای به طول 21 سانتیمتر، در پشت خود ایجاد می‌نماید.
بر این اساس، لازم است به این زاویه توجه شده، فاصله دو ساختمان از یکدیگر به نحوی باشد که تابش خورشید به داخل هر دو ساختمان نفوذ نماید. بدین خاطر ساختمان‌ها می‌باید به نسبت 1 به 73/1 ارتفاع ساختمان جنوبی و با توجه به ر اختلاف تراز از یکدیگر فاصله داشته باشند. رعایت این نسبت فاصله موجب می‌گردد تا در طول زمستان، ساختمان‌ها و یا بخش‌های مجزای یک بنا آفتاب‌گیری کاملی داشته باشند.
با توجه به نمودار مذکور مشخص می‌شود که در گرمترین مواقع سال مدت زمانی که خورشید در آسمان تهران حضور دارد، از ساعت 5 صبح الی 19 و در سردترین مواقع سال از ساعت 30/7 الی 45/16 می‌باشد. به همین منظور، نمودار مسیر حرکت خورشید در منطقه می‌تواند در تعیین موقعیت و جهات اصلی و فرعی ساختمانها، طراحی پنجره‌ها، سایبانها و محاسبات حرارتی و … مورد استفاده قرار گیرد. برای تعیین جهت استقرار بنا و مقابله با گرمای حاصله از خورشید در مواقع گرم و در اختیار گرفتن این انرژی در مواقع سرد، باید ح ی را انتخاب کرد که بنا در تابستان کمترین حرارت را از آفتاب و محیط اطراف ب کند و در زمستان علاوه بر اینکه کمترین حرارت را از دست بدهد، بیشترین حرارت را از آفتاب و محیط اطراف ب نماید. از وسایلی از قبیل پیرانومتر (pyranometer) می‌توان دریافت که برای ب گرمای حاصله از خورشید در مواقع سرد و گرم باید بنا در محدوده جنوب تا 45 درجه به سمت شرق قرار بگیرد. با توجه به این مطلب که تهران از نظر آب و هوایی دارای زمستان سرد و تابستان تقریباً گرم است باید سعی بر این داشت که انرژی خورشیدی تابنده شده بر سطوح قائم بنا در زمستان به بیشترین سطوح بنا تاثیر بگذارد و در تابستان کمترین سطوح ساختمان در معرض این پرتوها باشد.
در نمودار انرژی خورشیدی ت ده شده بر سطوح قائم حداکثر انرژی که توسط دیواره‌ها (در 36 درجه عرض جغرافیایی برای زمانی که بنا 5/22 درجه به طرف شرق انحراف داشته باشد) از خورشید ت ده شده ب می‌شود مشاهده می‌گردد. در این وضعیت جبهه جنوبی مجموعه در زمستان تقریباً از ساعت 5/7 صبح شروع به ب انرژی از پرتوهای خورشید می‌کند و در ساعت 30/10 به حداکثر میزان ذخیره می‌رسد و تا ساعت 4 بعداز ظهر این ذخیره را به تدریج از دست می‌دهد که در همین زمان جبهه غربی به حداکثر میزان ذخیره انرژی خورشید می‌رسد.
از دیگر جهات شایان تاثیر تابش آفتاب، مقابله با تابش آفتاب در فضاهای باز و مرتبط با هوای آزاد است.
در مراکز تجاری و اداری، عمدتاً فعالیت‌های آمد و شد در معابر بین ساعت 8 صبح الی 5 بعداز ظهر صورت می‌گیرد و لازم است در فصول تابستان و زمستان آسایش عبوری تامین شود. در استقرار تراکمی چنین کاربریهایی می‌توان با تو رفتگی طبقات همکف به نسبت طبقات فوقانی فضای عبوری س وشیده‌ای را تامین نمود. این فضا در تابستان عابرین را از تابش آفتاب محفوظ خواهد داشت و در مواقع بارانی از خیس شدن عابرین جلوگیری خواهد کرد.
9-5-1- ارتفاع بناها
نورگیری کامل و بهره‌وری از انرژی خورشیدی محدودیت‌هایی را در حداکثر ارتفاع بناهای شهر با توجه به قطعات تفکیکی خواهد داشت. به طوری که اگر قطعات تفکیکی اراضی داخل شهری طولی حدود 20 متر داشته باشند، حداکثر ارتفاع بنا با توجه به شیب 5 تا 6 درصد و پوشش 60 درصد زمین در همکف، حدوداً 6 متر یا دو طبقه است. برای رسیدن به ارتفاع‌های چندین طبقه طول قطعات تفکیکی باید بسیار بیش از 20 متر باشد.
6-1- بررسی و نتیجه‌گیری از آمارهای موجود جغرافیایی و اقلیمی منطقه
با توجه به شناخت تحولات و تغییرات شرایط آب و هوایی در عرض سال، جهت استقرار، فرم و امکانات ساختمانی برای مقابله با شرایط نامساعد آب و هوایی باید طوری طراحی گردند، که ضمن دوری از جریان بادهای غیر مفید در مواقع سرد، از حریم آفتاب استفاده گردد و ضمن بهره‌برداری از بادهای مفید در مواقع گرم، از حریم آفتاب پرهیز شود تا شرایط راحت حرارتی فراهم شود. معماری هم ساز با اقلیم چیزی جز رعایت دستورالعمل‌های بالا در تمام مراحل ساخت و طراحی نیست.
7-1- احکام و ضوابط طراحی معماری
با استفاده از نقشه‌بندی اقلیمی ایران، نتایج زیر دست می‌آید:
الف- افزایش رطوبت هوا، با استفاده از آب نماهای واقع در سایه، باغچه، حیاط داخلی، ‌های مطلوب و کولر آبی.
ب- محافظت بنا در برابر هوای گرم خارج، با احداث بنا در داخل زمین، مصالح سنگین، پلان فشرده و متراکم، جدا فضاهای حرارت زا، از سایر فضاها، عایق‌حرارتی، پنجره‌های کوچک و کم و شیشه‌های دو جداره.
ج- محافظت بنا در مقابل تابش آفتاب، با اجتناب از شیب رو به شرق یا غرب، جهت استقرار مناسب، مصالح مناسب، درختان خزان‌دار، گسترش پلان در جهت شرق و غرب، با ایجاد بافتی فشرده در پلان، پارکینگ س وشیده در سمت غرب، گشودن فضاهای اصلی به حیاط‌ها یا تراس‌های سایه‌دار داخلی، رنگ روشن سطوح اجتناب از پنجره سقفی و پنجره در نماهای شرقی و غربی، مگر این که کاملاً در سایه باشد و جلو آمدگی بام وایوان‌های س وشیده و سایبانهای مشبک.
د- کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت بنا، با عدم احداث بنا در قسمت فوقانی تپه‌ها، احداث بنا در دامنه‌های پشت به باد، پلان‌های فشرده با بافت متراکم، بام شیب‌دار در جهت باد، بادشکن‌های مختلف مثل دیوار، درخت، حصار و نرده‌های مشبک جهت جلوگیری از نفوذ برف به بازشوها، حداقل تعداد بازشوها و احداث آنها در جهت پشت به باد و محافظت آنها، درزبندی آنها و بالا بردن کف ورودی نسبت به کف خارجی و ‌های داخلی.
هـ - کاهش اتلاف حرارت ساختمان، با عدم احداث بنا در شیب‌های منفی و فرورفتگی، استقرار بناهای به هم پیوسته در بخش‌های میانی شیب‌های رو به جنوب و در داخل زمین، پلان‌های فشرده، پوشاندن خارج ساختمان با بوته‌ها و گیاهان همیشه سبز، بناهای دو طبقه، دیوارهای مشترک، فضاهای گرمازا در مرکز پلان، فضاهای کم اهمیت به عنوان عایق حرارتی در جدارای سرد بنا و فضاهای زیر شیروانی، شیشه‌های دو جداره و سه جداره، شبکه متحرک در پشت پنجره‌ها، ورقه عایق داخل بازشوها ‌های داخلی، اجتناب از پنجره‌های بزرگ در نماهای شمالی.
 منابع و مآخذ فصل اول
1- شهرزاد خادم‌حسینی- مریم کلامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد- علم و صنعت ایران، 1379.
2- حسین کریمان، تهران در گذشته و حال، برگرفته از صفحات 2، 3، 15 تا 20.
3- ین مشاور آتک، طرح جامع ساماندهی تهران، مطالعات اقلیمی و جغرافیائی.
4- ماندانا مهر افشان، موزه فرش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد معماری، علم و صنعت، 1374، ص 82.
5- نازلی طاهریان، مجتمع نگهداری ک ن بی س رست، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، تهران، 1376، ص 21.
6- نازلی طاهریان، همان، ص 22.
7- نازلی طاهریان، همان، ص 17.
نمودارها و نتایج گرفته شده از آنها با استفاده از روشهای موجود در کتابهای زیر می‌باشد:
- مرتضی مائی، اقلیم معماری، 1372.
- مرتضی مائی، پهنه بندی اقلیمی.
- مرتضی مائی، راهنمای طراحی اقلیمی، 1368.

 فصل 2
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه‌گیری برای انتخاب موضوع

1-2- تعریف و تبیین موضوع
در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات کاملی صورت گرفته است که نشاندهندة تناسب موضع با سایت است.
با مطالعات اجتماعی و مصاحبه‌هائی که از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل 6 رساله انجام گردید. این نکتة مهم کاملاً اشاره شده است.
لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت کلی ک ن خیابانی) به نتیجه‌گیری اصلی در مورد علت انتخاب پروژه دست ی م.
2-2- تعریف کودک
بر اساس مادة 1 پیمان جهانی کودک (فصل 3 رساله) هر انسان زیر 18 سال کودک تلقی می‌شود.
هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن 18 سالگی و در عین حال امکان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد.


کلمات کلیدی مرتبط:
سرای دوستی مرکز ک ن خیابانی ,مطالعات مرکز ک ن خیابانی, ,پروژه مرکز ک ن خیابانی, ,پروپوزال رساله مرکز ک ن خیابانی,javascript:__dopostback('dnn$ctr631$crossarticleedit$cmdupdate','') ,پایان نامه مرکز ک ن خیابانی, ,پلان مرکز ک ن خیابانی, ,پاو وینت مرکز ک ن خیابانی, , رایگان ,

مطالعات سرای دوستی مرکز ک ن خیابانیتاریخ ایجاد 07/11/2013 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 177 قیمت: 7500 تومان حجم فایل: 102 kb تعدادمشاهده 106
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه 7
5-1- ویژگیهای اقلیمی 13
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه گیری برای انتخاب موضوع 23
2-2- تعریف کودک 23
1-2-2- تعریف ک ن خیابانی 24
1- ک ن خیابانی (children “on” the street) 25
2- ک ن خیابانی (children “of” the street) 25
3-2- تاریخچة ک ن خیابانی 27
4-2- وضعیت ک ن خیابانی در جهان 29
1-4-2- وضعیت ک ن خیابانی در ایران 30
5-2- کودک در خیابان» و «کودک خیابان 31
الف- کودک در خیابان: 31
ب- کودک خیابان: 31
6-2- عوامل مؤثر بر خیابانی شدن ک ن 32
1-6-2- عوامل بیرونی (اجتماعی) 32
2-6-2- عوامل درونی (خانوادگی) 33
7-2- بز اری و بزه دیدگی ک ن خیابانی 35
8-2- وضعیت بهداشتی ک ن خیابانی 36
9-2- وضعیت روانی – اجتماعی ک ن خیابانی 38
2-9-2- وضعیت روانی 39
3-9-2- مشکلات رفتاری (روانی) 39
10-2- اقدامات ملی انجام شده در مورد این ک ن تابحال 40
1-10-2- سازمان بهزیستی 40
2-10-2- شهرداری 41
3-10-2- بین المللی 41
11-2- آمار ک ن خیابانی 41
13-2- نتایج بدست آمده از تحقیق رسول روشن توسط سازمان بهزیستی کشور 43
طرح سؤالات: 45
14-2- مقالات برخی از جراید در مورد وضعیت نابسمان ک ن خیابانی 52
1-12-2- ک ن در سایه روشن های شهر- همشهری اردیبهشت 1382 52
2-14-2- 35 میلیون کودک آواره در جهان – همشری ، اردیبهشت 1382 56
3-14-2- چرا بیرون خانه را ترجیح می دهند؟ همشهری – مرداد – 1382 56
فقر عاطفی 57
چرا والدین محبت خود را از فرزندان دریغ می کنند؟ 58
محبت افراطی 59
مرگ والدین 60
تبعیض بین فرزندان 62
کثرت فرزندان 62
4-14-2- ک ن خیابانی در حال افزایش اند – همشهری – داد - 1382 63
5-14-2- افزایش شمار ک ن خیابانی در تجریش – همشهری – داد - 1382 66
7-14-2- ک ن کار بی پناهان جامعه- همشهری – اردیبهشت - 1382 69
9-14-2-ک ن خیابانی اولین قربانیان آلودگی هوا – همشهری – داد-1382 77
منابع و مأخذ فصل دوم 79
فصل سوم 80
مباحث عمومی مرتبط با پروژه 80
1-3- مصاحبه با آقای ، اقلیما و عضو هیئت علمی 80
2-3- مصاحبه ما خانم کاووسی 80
3-3- مصاحبه با خانم قلی زاده و آقای نریمانی 82
4-3- مفاد پیمان نامة جهانی حقوق کودک 86
اعلامیة ژنو: 86
ماده 28 کنوانسیون الحاقی کودک مصوب 1368: 87
5-3- را ارهائی برای جلوگیری از بوجود آمدن یا کاهش ک ن خیابانی 88
6-3- روانشناسی دوران نوجوانی 89
1-6-3- حالات روانی و عاطفی در نوجوانان 91
2-6-3- شناخت خصوصیات فیزیکی ک ن و نوجوانان 92
7-3- کودک، معماری و فضا 93
8-3- معماری برای ک ن 98
جاهای زیبا 100
9-3- طراحی فضا با توجه به مشکلات رفتاری و روانی ک ن و نوجوانان 102
منابع و مأخذ فصل 3: 104
فصل 4 105
بررسی مراکز ک ن خیابانی متناظر با طرح مجموعه 105
1-4- مراکز خارجی 105
2-1-4- کنیا 105
3-1-4- برزیل (شهر مارینگا) 106
4-1-4- پروة ملی ک ن خیابانی فیلیپین (از سال 1986 تاکنون) 107
5-1-4- هندوستان 108
6-1-4- آفریقای جنوبی 109
1- کودک 109
2- خانواده 109
3- جامعه 110
7-1-4- کانادا 110
2-4- مراکز داخلی 111
1-2-4- مجتمع رفاهی- بهزیستی سبزوار 111
1-1-2-4- موقعیت 111
2-1-2-4- اجزاء طرح 111
3-1-2-4- معرفی کم و کیف معماری طرح 113
2-2-4- بازدید از مرکز ک ن خیابانی (قرنطینة) یاسر 116
1-2-2-4- مصاحبه با یک مددکار اجتماعی 118
4-2-4- بازدید از مرکز ک ن خیابان اسماعیل محمدی 122
خوابگاه 123
1-4-2-4- ساختمان اداری 123
پیشنهادات جناب آقای برای طراحی مرکز ک ن خیابانی 125
منابع و مأخذ فصل 4: 127
فصل 5 128
معرفی سایت پروژه 128
1-5- موقعیت شهری منطقه 15 تهران 128
1-1-5- بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانوادهای ن منطقة 15 تهران 129
2-1-5- توقف اتوبوسهای شرکت واحد 129
3-1-5- آلودگی 130
4-1-5- تراکم جمعیت و کمبود امکانات رفاهی 130
2-5- کاربردی پیشنهادی در طرح تفضیلی 130
3-5- زمین پروژه و قابلیتهای آن 131
1-3-5- ت خاک سایت 131
2-3-5- آب در منطقة سایت 132
2-3-5- کوههای متصرف اطراف منطقة طرح 132
4-3-5- موقعیت گسل ز له نسبت به منطقة طرح 133
4-5- بررسی معیارهای مربوط به محیط طبیعی و جغرافیا 133
5-5- دسترسیهای سایت: 133
10-5- چکیده 135
منابع و مأخذ فصل 5: 136
1-1-6- ساختمان اداری 139
2-1-6-ساختمان خوابگاه 141
5-2-1-6- محل طبخ 148
6-2-1-6- غذاخوری 149
1-3-1-6- سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر س وشیده) 152
2-4-1-6- کلاسهای آموزشی 157
5-1-6- کارگاههای تخصصی 159
7-1-6- فضاهای سبز و ورزشی 164
8-1-6- نگهبانی 166
1-3-6- گرمایش 169
2-3-6- حرارت مرکزی 169
3-3-6- تهویه 170
4-3-6- خنک سازی مکانیکی 170


فصل 1
ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی منطقه

محل مورد نظر برای طراحی، در منطقه 15، شهرداری تهران واقع می باشد. مطالعه ویژگیهای اقلیمی پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ایستگاه کلیماتیک مستقر در نمایشگاه بین المللی تهران انجام می یابد. ایستگاه نمایشگاه بین المللی در ارتفاع 1541 متری با عرض جغرافیایی 57 35 شمالی و طول جغرافیایی 25 51 قرار گرفته است.
در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد موقعیت جغرافیایی شهر تهران آورده شده و سپس به تفصیل ویژگیهای اقلیمی منطقه مورد نظر بررسی شده است.
هدف از این مطالعات دستی به اطلاعاتی است که از طریق آن، می توان معماری بناهای مورد نظر را تا حد امکان با شرایط و مقتضیات اقلیمی انطباق داد و شرایط زندگی و یا بهره گیری از فضاهای مجموعه را با وضعیت آب و هوایی محیط تنظیم نمود.
1-1- خلاصه روند دویست ساله توسعه و گسترش شهر تهران
شهر تهران از حدود دویست سال پیش که پایتخت اعلام شد تا به امروز تحولات بسیاری را از سر گذرانیده است و طی ادوار مختلف توسعه، به کلان شهر کنونی تبدیل شده است. شهر تهران عمدتاً در سه مقطع گسترش یافته است؛ اول در زمان صفویه و قاجاریه، دوم در زمان پهلوی اول و سوم در زمان پهلوی دوم. حرکت طبیعی گسترش شهر تهران طی دوران صفویه و قاجاریه و به حکومت رسیدن رضاشاه، دچار تحولات جدیدی شد. وسعت شهر تهران طی دوران کوتاه حکومت وی به سرعت افزایش یافت و از حدود 24 کیلومتر مربع در سال 1301 هـ . ش به حدود 45 کیلومتر مربع در سال 1320 هـ .ش رسید. یعنی مساحت شهر در ظرف کمتر از 20 سال، تقریباً دو برابر شد. هسته مرکزی شهر نیز با توجه به جاذبه شمال شهر و شمیرانات به طرف آن کشیده می شود، به طوریکه امروزه مرکز تهران از بازار به خیابان انقلاب تغییر مکان داده است، یعنی 4 کیلومتر حرکت کرده است. در نقشه های گسترش شهر تهران در دوره های مختلف، این تغییرات به وضوح دیده می شود. جمعیت شهر تهران در طی سالهای 1166 هـ . ش تا 1365 هـ . ش از بیست هزار نفر به 6 میلیون نفر رسید. یعنی 300 برابر و وسعت شهر از 2/7 کیلومتر مربع به 620 کیلومتر مربع رسید یعنی وسعت شهر 76 برابر شد. (1)
1-1-1- تاریخچه هسته تاریخی شهر تهران و مراحل توسعه فیزیکی شهر تهران
نام تهران برای نخستین بار در یکی از نوشته های تئودوسیوس یونانی در حدود اوا سده پیش از میلاد به عنوان یکی از اراضی ذکر گردیده و قدیمی ترین سند فارسی رد مورد تهران حاکی از آن است که روستای تهران قبل از سده سوم هجری قمری وجود داشته است پس از حمله مغول و جنگهای داخل شهر ری رو به ویرانی گذاشت (599 هجری قمری) و تهران رو به گسترش نهاد و سیمای شهر را به خود گرفت. ترقی و رشد شهر نشینی در تهران از دوره صفویه آغاز شد و در زمان شاه طهماسب صفوی در تهران بناهای تازه و کاروانسراها و برج ها و باروهای مستحکم بنا گردید.
تهران 4 دروازه به نامهای دروازه شمیران اب شاه عبدالعظیم و قزوین فضای کالبدی به وسعت 4 کیلومتر مربع را حدوداً تحت حصار طهماسبی قرار داشت.
محلات عودلاجان، بازار، سنگلچ، چال میدان و ارگ سلطنتی از بخشهای قدیمی شهر به شمار می آیند در آن زمان تمام اراضی تهران تا شهر روی و نواحی غربی و شرقی از مزارع پوشیده بود.
در اوایل دوره قاجاریه دو دروازه دیگر به نامهای دروازه ت و عمدیه در این محدوده حصار ایجاد شد در سال 1200 هـ . ق آقا محمدخان قاجار در تهران به تخت نشست و تهران رسماً پایتخت کشور شد. و تحولات زیادی را موجب گردید. تشکیل سلطنت پهلوی سیمای شهر تهران را بار دیگر دچار تحولات زیادی کرد و افزایش جمعیت و به تبع آن ازدیاد وسائط نقلیه شهری باعث گسترش بی وقفه ساخت و ساز در اطراف تهران شد تا جائیکه تمامی 77 آبادی واقع در پهنه اطراف تهران زیر پوشش شهر تهران قرار گرفت.
به علت گران شدن زمین در داخل شهر گرایش ایجاد شهرکهای ا ی در اطراف تهران را گسترش داد سیر صعودی جمعیت و توسعه فیزیکی وسعت شهر 4 کیلومتر مربعی را در بدو سلطنت فتحعلی شاه قاجار را به 18 کیلومتر مربع در زمان ناصرالدین شاه و 46 کیلومتر مربع در زمان رضاشاه و 9/716 کیلومتر مربع در حال حاضر را بوجود آورده است.
2-1-1- ساختار جمعیتی شهر تهران
قریب به دو قرن از گسترش شهر تهران و افزایش سریع جمعیت آن می گذرد.
در حدود سال 1210 هـ . ق (بلدیه تهران که از چهار محله تشکیل شده بود) آمار حدود 50 هزار نفر را تخمین زده شده است و اولین سرشماری در سال 1262 شمسی جمعیت شهر 482/106 نفر و در سال 1365 تعداد 6042584 نفر که محدوده مناطق بیستگانه شهرداری را شامل می شده است.
جمعیت ایران بر اساس آمارگیری سال 1370 بالغ بر 55837163 نفر در هر کیلومتر دارای بیشترین میزان تراکم جمعیتی را در کشور شامل می شود.
با توجه به اینکه در هر کشور افراد 15 تا 64 ساله که در تولید ملی شرکت دارند، جمعیت فعال آن کشور می باشند و گروههای زیر 15 سال و بالای 64 سال معمولاً مصرف کننده محسوب می شوند. در این سرشماری جمعیت گروههای زیر 15 سال به کل جمعیت تقریباً در تمام استانهای کشور در صد بالایی را نشان می دهد.
2-1- موقعیت جغرافیایی
شهر تهران در دامنه جنوبی کوههای البرز و حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران، در دشتی نسبتاً هموار واقع شده که شیب آن از شمال به جنوب است و به وسیله دو رود اصلی کرج در باختر و جاجرود در خاور همراه با رودهای فصلی جعفرآباد یا دربند، دارآباد، درکه و کن که همگی از شمال به جنوب جریان دارند، مشروب می گردد. شهر تهران از نظر جغرافیایی در عرض شمالی 35 و 35 تا 50 و 35 و طول خاوری 4 و 51 تا 33 و 51 قرار دارد و ارتفاعش در جنوب (پالایشگاه تهران) 1160 متر و در نواحی مرکزی (پارک شهر) 1210 متر و در شمال (سعدآباد) 1700 متر است. دشت تهران به طور کلی دارای آب و هوایی گرم و خشک است و فقط نواحی شمالی اش که در دامنه های کوهستان البرز واقع است، اندکی متعادل و مرطوب می باشد.
هوای شهر تهران در تابستان گرم و خشک و در زمستان معتدل و سرد است. حداکثر دمای ثبت شده حدود 44 درجه و حداقل 8/14- درجه و متوسط سالانه آن حدود 7/16 درجه سانتیگراد است. متوسط بارندگی حدود 320 میلیمتر و دامنه تغییرات آن از 200 تا 400 میلیمتر، از سالی به سال دیگر نوسان دارد. از نظر زمین لرزه، تهران جزء مناطق پرزیان (8 تا 10 درجه مرکالی) محسوب می گردد.
3-1- موقعیت طبیعی
شهر تهران در بخشی واقع شده، که از نظر طبیعی بزرگترین تغییرات را در کنار خود دارد. دریای مازندران در فاصله جغرافیایی 120 کیلومتری محدوده تهران قرار دارد. رطوبت و بارندگی زیاد در سواحل آن، نواحی سرسبز شمالی را ایجاد نموده و هوای معتدل را به طرف جنوب هدایت می کند. سلسله جبال البرز، تهران را از سواحل دریای مازندران جدا نموده و مناظر کوهستانی شمال شهر را به وجود می آورد. منطقه تهران در دامنه بلندترین ارتفاعات البرز قرار گرفته، که از شمال به جنوب دارای شیب تندی می باشد. برودت هوای کوهستان و اختلاف درجه آن با دشتهای گرم منطقه جنوب تهران، وزش باد خنکی را از جانب شمال به جنوب باعث می شود. در جنوب شهر تهران ناحیه بیابانی قرار گرفته و هوای آن گرم و خشک است. در قسمت غربی دشت قزوین قرار گرفته که یکی از مناطق حاصلخیز جنوب کوههای البرز را تشکیل می دهد.
4-1- پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران
مطالعات زمین شناسی نشان می دهد که اصولاً شهر تهران در منطقه ز له خیز قرار دارد و با توجه به این نکته، لازم است که در ساخت و سازهای تهران به این نکته توجه کامل شود. اما در همین رابطه بخش هایی از گستره تهران در مناطقی از پهنه زمین لرزه قرار دارند که لازم است از ساخت و ساز در این نقاط اجتناب شود. این مناطق عموماً در شمال تهران متمرکز شده و مجموعه ای از این نقاط نیز در جنوب شهر تهران به سمت غرب تمرکز یافته اند. لذا در تمامی طراحی ها، مسئله ز له خیزی باید مد نظر قرار گیرد. در ایران فعالیتهای مختلفی جهت شناسایی این پدیده م ب صورت گرفته، که در نهایت منجر به تدوین آئین نامه طرح و محاسبه ساختمانها در برابر ز له (نشریه شماره 82 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) شده است. با توجه به این آئین نامه، سازه باید حتی الامکان با پلانی ساده و متقارن طراحی گردد. همچنین باید دارای سیستم ف ی یا بتنی باشد و قدرت انتقال نیروهای ز له را داشته باشد.


5-1- ویژگیهای اقلیمی
شهر تهران با توجه به موقعیت خاص جغرافیائی از آب و هوای کاملاً متفاوتی در طول سال برخوردار است و با توجه به این موضوع بررسی اقلیمی تهران را در یک مجموعه آماری نمی توان نشان داد، تهران به 5 حوزه اقلیمی تقسیم شده است لذا با در نظر گرفتن این مطلب تنها آمار مربوط به حوزه مورد نظر بررسی شده است.
1-5-1- دما
بر اساس امار تحلیل شده 15 ساله ایستگاه نمایشگاه بین المللی تهران، سردترین ماه سال، دی با حداقل 4/3- درجه و گرمترین ماه تیر با حداکثر 4/33 درجه است. برای گرمایش با توجه به حرارت پایین می توان از وسایل مکانیکی خصوصاً نوع غیر مرطوب آن در ساختمانها استفاده کرد. به طور کلی آب و هوای حوزه شمالی تهران در تابستان نسبتاً مناسب و در زمستان سرد است. مطلق درجه حرارت ثبت شده در طی 15 سال در حوزه شمالی حداقل 5/13- درجه و حداکثر مطلق 39 درجه است. میانگین مطلق درجه حرارت در فصول مختلف سال در این حوزه از 5/7- تا 7/35 تغییر می کند.
2-5-1- میزان بارش
بر اساس آمار بارندگی دوره 15 ساله (1344 تا 1359) در حوزه شمالی شهر تهران، میزان بارندگی در این منطقه از 300 تا 500 میلیمتر در فصول مختلف سال متغیر بوده است و حداکثر میزان بارندگی در ماه اسفند به میزان 82 میلیمتر است. در ماههای آذر، دی و بهمن، بارندگی در این حوزه متداول است. ماههای داد، تیر، مرداد و شهریور با بارندگی محدود از کم بارانترین ایام در این حوزه می باشد. با توجه به نمودار میانگین دمای روزانه و بارش ماهانه، فصل خشک حوزه شمالی، از ماه تیر شروع شده و تا شهریور ادامه می یابد. حداکثر مطلق ثبت شده بارندگی طی یک ماه در این حوزه 185 میلیمتر است و میانگین مجموع بارندگی سالیانه در طی این 15 ساله 409 میلیمتر گزارش شده است.
3-5-1- رطوبت نسبی
متوسط حداکثر میزان رطوبت نسبی در حوزه شمالی مربوط به ماههای آذر و دی است که میزان رطوبت به 76 تا 79 درصد می رسد و حداقل آن مربوط به ماههای تیر، مرداد، شهریور می باشد که این میزان بین 40 تا 43 درصد است. از رابطه بین میزان رطوبت و دما استنباط می گردد که ماههای سرد این حوزه دارای رطوبت کافی و در فصول گرم از میزان رطوبت کاسته شده و در حدود نامناسبی قرار دارد.
4-5-1- روزهای یخبندان
آمار میانگین دوره 15 ساله حوزه شمالی نشان می دهد که در این حوزه در طول سال به طور متوسط 73 روز یخبندان طی ماههای آبان الی اسفند به وقوع می پیوندد که حداکثر آن در ماه دی و حداقل آن در ماه آبان گزارش شده است.
5-5-1- روزهای بارانی
تعداد روزهای بارانی که در آن بیش از 1 میلیمتر در حوزه شمال تهران باران باریده است، بر اساس آمار 15 ساله مورد مطالعه، به صورت میانگین 57 روز می باشد. حداکثر باران که در طی یک ماه باریده، در طی این دوره آماری 185 میلیمتر و طی یک روز 5/24 میلیمتر گزارش شده است. در طی آمار ثبت شده 15 ساله در ماه شهریور در این حوزه بارش نبوده و بیشترین بارش متداول در ماه اسفند با میانگین 9 روز می باشد.
6-5-1- باد
جمع بندی امار ج حداکثر وزش باد 15 ساله نشان گر آن است که :
ماههای آذر، دی، بهمن ماههای آرامی هستند.
بیشترین میزان وزش باد در ماه فروردین است.
سرعت تمامی بادهای منطقه ای تهران از 16 کیلومتر در ساعت کمتر بوده و این آمار، حاکی از بودن باد مطلوب، در طول فصول گرم سال است.
به جز فصل تابستان نیمی از بادها از سمت غرب و 10 درصد از جنوب شرقی می وزند.
در فصل تابستان 35 درصد بادها از سمت جنوب شرقی و 17 درصد از سمت جنوب منطقه می وزند.
بادهای نسبتاً شدید (از 10 کیلومتر به بالا) از سمت غرب به سوی منطقه می وزند که سرعت این گونه بادها در فصول بهار، پائیز و زمستان تا 14 کیلومتر در ساعت به ثبت رسیده است.
در فصل تابستان، علاوه بر بادهای وزنده از سمت غرب، بادهای جنوب شرقی نیز از سرعت و دفعات کافی بهره مند می باشد. بادهای جنوب شرقی از جریانهای هوای نواحی مرکزی ایران بوده و به عنوان باد غالب در فصل تابستان گرد و غبار و شن به همراه می آورند. بادهای موسمی و محلی تهران به دلیل وجود ارتفاعات و درجه حرارت توده سنگی شمال و دشت جنوب، در روز از جنوب به شمال و در شب از شمال به جنوب می وزد.
7-5-1- تاثیر جهات وزش باد در ساختمان
دومین عامل مهم در تعیین جهت مناسب ساختمان، وزش باد می باشد. با توجه به مطالعه آمار مربوطه، در فصول بهار، پائیز و زمستان بادهای نسبتاً شدید از سمت غرب می وزد و در فصل تابستان علاوه بر سمت غرب، بادهای جنوب شرقی که از جریانات هوای نواحی مرکزی ایران بوده، به عنوان باد غالب تابستان، گرد و غبار و شن به همراه می آورند. بنابراین می توان باد غرب را به عنوان باد غالب و مزاحم در نظر گرفت و تمهیدات لازم را جهت تعدیل آن اتخاذ کرد. با توجه به این نکته که زاویه 25 درجه، زاویه حد پذیرش باد و یا رد باد می باشد و با توجه به جهت باد مزاحم که از سمت جنوب غربی می وزد، مناسب ترین جهت استقرار بنا در رابطه با وزش باد، محور 45 درجه جنوب شرقی است و با توجه به زاویه حد پذیرش و یا رد باد. جهات 20 درجه از جنوب به شرق تا 20 درجه از شرق به جنوب جهات قابل قبول در رابطه با رد باد مزاحم می باشد. ضمناً بهتر است که از امتدادهای طولانی و ایجاد کانال در جهات شرقی- غربی اجتناب کرد و با توجه به جهت های اصلی استقرار واحدهای ساختمانی در حوزه ای که توضیح داده شد، به کمک ایجاد ش تگیهای در راستای شرقی- غربی، باعث جلوگیری از کانالیزه شدن باد غالب غربی شده و برای استفاده از بادهای محلی که باد مطبوع می باشد و از سمت شمال به جنوب و بالع می وزد، بهتر است. کانال های تهویه ای بین ساختمانها در جهت شمالی- جنوبی در نظر گرفته شود.
8-5-1- تاثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان
اگر به نمودار وضعیت تابش خورشید در عرض جغرافیایی مربوط به تهران توجه شود (نمودار موقعیت و زوایای تابش آفتاب در طول سال) مشاهده خواهد شد، زاویه تابش آفتاب در اول دی ماه به حداقل (30 درجه) و در اول تیرماه به حداکثر (78 درجه) می رسد. بدین ترتیب در اول دی ماه که کوتاه ترین و معمولاً یکی از سردترین روزهای سال است، یک دیوار جنوبی به ارتفاع یک متر، سایه ای به طول 73/1 متر، در پشت خود ایجاد می نماید. همین دیوار در اول تیرماه سایه ای به طول 21 سانتیمتر، در پشت خود ایجاد می نماید.
بر این اساس، لازم است به این زاویه توجه شده، فاصله دو ساختمان از یکدیگر به نحوی باشد که تابش خورشید به داخل هر دو ساختمان نفوذ نماید. بدین خاطر ساختمان ها می باید به نسبت 1 به 73/1 ارتفاع ساختمان جنوبی و با توجه به ر اختلاف تراز از یکدیگر فاصله داشته باشند. رعایت این نسبت فاصله موجب می گردد تا در طول زمستان، ساختمان ها و یا بخش های مجزای یک بنا آفتاب گیری کاملی داشته باشند.
با توجه به نمودار مذکور مشخص می شود که در گرمترین مواقع سال مدت زمانی که خورشید در آسمان تهران حضور دارد، از ساعت 5 صبح الی 19 و در سردترین مواقع سال از ساعت 30/7 الی 45/16 می باشد. به همین منظور، نمودار مسیر حرکت خورشید در منطقه می تواند در تعیین موقعیت و جهات اصلی و فرعی ساختمانها، طراحی پنجره ها، سایبانها و محاسبات حرارتی و … مورد استفاده قرار گیرد. برای تعیین جهت استقرار بنا و مقابله با گرمای حاصله از خورشید در مواقع گرم و در اختیار گرفتن این انرژی در مواقع سرد، باید ح ی را انتخاب کرد که بنا در تابستان کمترین حرارت را از آفتاب و محیط اطراف ب کند و در زمستان علاوه بر اینکه کمترین حرارت را از دست بدهد، بیشترین حرارت را از آفتاب و محیط اطراف ب نماید. از وسایلی از قبیل پیرانومتر (pyranometer) می توان دریافت که برای ب گرمای حاصله از خورشید در مواقع سرد و گرم باید بنا در محدوده جنوب تا 45 درجه به سمت شرق قرار بگیرد. با توجه به این مطلب که تهران از نظر آب و هوایی دارای زمستان سرد و تابستان تقریباً گرم است باید سعی بر این داشت که انرژی خورشیدی تابنده شده بر سطوح قائم بنا در زمستان به بیشترین سطوح بنا تاثیر بگذارد و در تابستان کمترین سطوح ساختمان در معرض این پرتوها باشد.
در نمودار انرژی خورشیدی ت ده شده بر سطوح قائم حداکثر انرژی که توسط دیواره ها (در 36 درجه عرض جغرافیایی برای زمانی که بنا 5/22 درجه به طرف شرق انحراف داشته باشد) از خورشید ت ده شده ب می شود مشاهده می گردد. در این وضعیت جبهه جنوبی مجموعه در زمستان تقریباً از ساعت 5/7 صبح شروع به ب انرژی از پرتوهای خورشید می کند و در ساعت 30/10 به حداکثر میزان ذخیره می رسد و تا ساعت 4 بعداز ظهر این ذخیره را به تدریج از دست می دهد که در همین زمان جبهه غربی به حداکثر میزان ذخیره انرژی خورشید می رسد.
از دیگر جهات شایان تاثیر تابش آفتاب، مقابله با تابش آفتاب در فضاهای باز و مرتبط با هوای آزاد است.
در مراکز تجاری و اداری، عمدتاً فعالیت های آمد و شد در معابر بین ساعت 8 صبح الی 5 بعداز ظهر صورت می گیرد و لازم است در فصول تابستان و زمستان آسایش عبوری تامین شود. در استقرار تراکمی چنین کاربریهایی می توان با تو رفتگی طبقات همکف به نسبت طبقات فوقانی فضای عبوری س وشیده ای را تامین نمود. این فضا در تابستان عابرین را از تابش آفتاب محفوظ خواهد داشت و در مواقع بارانی از خیس شدن عابرین جلوگیری خواهد کرد.
9-5-1- ارتفاع بناها
نورگیری کامل و بهره وری از انرژی خورشیدی محدودیت هایی را در حداکثر ارتفاع بناهای شهر با توجه به قطعات تفکیکی خواهد داشت. به طوری که اگر قطعات تفکیکی اراضی داخل شهری طولی حدود 20 متر داشته باشند، حداکثر ارتفاع بنا با توجه به شیب 5 تا 6 درصد و پوشش 60 درصد زمین در همکف، حدوداً 6 متر یا دو طبقه است. برای رسیدن به ارتفاع های چندین طبقه طول قطعات تفکیکی باید بسیار بیش از 20 متر باشد.
6-1- بررسی و نتیجه گیری از آمارهای موجود جغرافیایی و اقلیمی منطقه
با توجه به شناخت تحولات و تغییرات شرایط آب و هوایی در عرض سال، جهت استقرار، فرم و امکانات ساختمانی برای مقابله با شرایط نامساعد آب و هوایی باید طوری طراحی گردند، که ضمن دوری از جریان بادهای غیر مفید در مواقع سرد، از حریم آفتاب استفاده گردد و ضمن بهره برداری از بادهای مفید در مواقع گرم، از حریم آفتاب پرهیز شود تا شرایط راحت حرارتی فراهم شود. معماری هم ساز با اقلیم چیزی جز رعایت دستورالعمل های بالا در تمام مراحل ساخت و طراحی نیست.
7-1- احکام و ضوابط طراحی معماری
با استفاده از نقشه بندی اقلیمی ایران، نتایج زیر دست می آید:
الف- افزایش رطوبت هوا، با استفاده از آب نماهای واقع در سایه، باغچه، حیاط داخلی، های مطلوب و کولر آبی.
ب- محافظت بنا در برابر هوای گرم خارج، با احداث بنا در داخل زمین، مصالح سنگین، پلان فشرده و متراکم، جدا فضاهای حرارت زا، از سایر فضاها، عایق حرارتی، پنجره های کوچک و کم و شیشه های دو جداره.
ج- محافظت بنا در مقابل تابش آفتاب، با اجتناب از شیب رو به شرق یا غرب، جهت استقرار مناسب، مصالح مناسب، درختان خزان دار، گسترش پلان در جهت شرق و غرب، با ایجاد بافتی فشرده در پلان، پارکینگ س وشیده در سمت غرب، گشودن فضاهای اصلی به حیاط ها یا تراس های سایه دار داخلی، رنگ روشن سطوح اجتناب از پنجره سقفی و پنجره در نماهای شرقی و غربی، مگر این که کاملاً در سایه باشد و جلو آمدگی بام وایوان های س وشیده و سایبانهای مشبک.
د- کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت بنا، با عدم احداث بنا در قسمت فوقانی تپه ها، احداث بنا در دامنه های پشت به باد، پلان های فشرده با بافت متراکم، بام شیب دار در جهت باد، بادشکن های مختلف مثل دیوار، درخت، حصار و نرده های مشبک جهت جلوگیری از نفوذ برف به بازشوها، حداقل تعداد بازشوها و احداث آنها در جهت پشت به باد و محافظت آنها، درزبندی آنها و بالا بردن کف ورودی نسبت به کف خارجی و های داخلی.
هـ - کاهش اتلاف حرارت ساختمان، با عدم احداث بنا در شیب های منفی و فرورفتگی، استقرار بناهای به هم پیوسته در بخش های میانی شیب های رو به جنوب و در داخل زمین، پلان های فشرده، پوشاندن خارج ساختمان با بوته ها و گیاهان همیشه سبز، بناهای دو طبقه، دیوارهای مشترک، فضاهای گرمازا در مرکز پلان، فضاهای کم اهمیت به عنوان عایق حرارتی در جدارای سرد بنا و فضاهای زیر شیروانی، شیشه های دو جداره و سه جداره، شبکه متحرک در پشت پنجره ها، ورقه عایق داخل بازشوها های داخلی، اجتناب از پنجره های بزرگ در نماهای شمالی.
منابع و مآخذ فصل اول
1- شهرزاد خادم حسینی- مریم کلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد- علم و صنعت ایران، 1379.
2- حسین کریمان، تهران در گذشته و حال، برگرفته از صفحات 2، 3، 15 تا 20.
3- ین مشاور آتک، طرح جامع ساماندهی تهران، مطالعات اقلیمی و جغرافیائی.
4- ماندانا مهر افشان، موزه فرش، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، علم و صنعت، 1374، ص 82.
5- نازلی طاهریان، مجتمع نگهداری ک ن بی س رست، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، تهران، 1376، ص 21.
6- نازلی طاهریان، همان، ص 22.
7- نازلی طاهریان، همان، ص 17.
نمودارها و نتایج گرفته شده از آنها با استفاده از روشهای موجود در کتابهای زیر می باشد:
- مرتضی مائی، اقلیم معماری، 1372.
- مرتضی مائی، پهنه بندی اقلیمی.
- مرتضی مائی، راهنمای طراحی اقلیمی، 1368.

فصل 2
تعریف و تبیین موضوع پروژه و نتیجه گیری برای انتخاب موضوع

1-2- تعریف و تبیین موضوع
در انتخاب موضوع طراحی برای سایت موردنظر مطالعات کاملی صورت گرفته است که نشاندهندة تناسب موضع با سایت است.
با مطالعات اجتماعی و مصاحبه هائی که از اساتید و افراد فعال در این زمینه در سازمان بهزیستی و غیره توسط اینجانب و مطالعه مفصل در مورد خود سایت و فصل 6 رساله انجام گردید. این نکتة مهم کاملاً اشاره شده است.
لذا در این فصل به مطالعات مربوط به موضوع پروژه پرداخته خواهد شد تا با الهام از این مطالعات در مورد وضعیت کلی ک ن خیابانی) به نتیجه گیری اصلی در مورد علت انتخاب پروژه دست ی م.
2-2- تعریف کودک
بر اساس مادة 1 پیمان جهانی کودک (فصل 3 رساله) هر انسان زیر 18 سال کودک تلقی می شود.
هدف از این ماده: حمایت حداقل تا سن 18 سالگی و در عین حال امکان برخورداری آنان از استقلال به عنوان اشخاص تابع قانون شود خویش است. در تعیین حداقل حدود سنی هیچگونه تبعیض نباید صورت گیرد.


کلمات کلیدی مرتبط:
سرای دوستی مرکز ک ن خیابانی ,مطالعات مرکز ک ن خیابانی, ,پروژه مرکز ک ن خیابانی, ,پروپوزال رساله مرکز ک ن خیابانی,javascript:__dopostback('dnn$ctr631$crossarticleedit$cmdupdate','') ,پایان نامه مرکز ک ن خیابانی, ,پلان مرکز ک ن خیابانی, ,پاو وینت مرکز ک ن خیابانی, , رایگان ,

,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]

 فال روزانه - تعبیر خواب - آشپزی - آموزش آشپزی - فال تاروت - فال حافظ -فال انبیا - ع

چشیدن غذاهای خیابانی هر کشور با بازدید از جاهای دیدنی آن ارتباط تنگاتنگی دارد چرا که پنجره ای به سمت فرهنگ مردم آن سرزمین و چشیدن طعم تاریخ انسانی آن مرز و بوم به شمار می رود.

امتیاز خبر: 18 از 100 تعداد رای دهندگان 2
وب سایت روزیاتو: آیا می توان حتی تصورش را کرد که تا پاریس رفت و ک نخورد؟ در خیابان های هنگ کنگ گشت زد و وافل تخم مرغ را نچشید؟ یا مرغ جاماکیایی را امتحان نکرد؟
چشیدن غذاهای خیابانی هر کشور با بازدید از جاهای دیدنی آن ارتباط تنگاتنگی دارد چرا که پنجره ای به سمت فرهنگ مردم آن سرزمین و چشیدن طعم تاریخ انسانی آن مرز و بوم به شمار می رود.
به گزارش آکاایران: در بسیاری از مناطق جهان اگر از خوردن یک غذای خیابانی سر باز زنید در واقع خودتان را از صرف یک غذای ارزان هم محروم کرده اید.
در این نوشته بر آن هستیم که شما را با برخی از این غذاهای خیابانی آشنا کنیم تا آنها را در برنامه سفرهای بعدی خود بگنجانید. برخی ممکن است برای تان آشنا باشد و برخی هم بسیار غریب و ناآشنا، اما هر آنچه که باشد ارزش یک بار امتحان را دارد.
پس در این سفر کوتاه خوش طعم و رنگ با ما همراه باشید:
bánh mì
,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]

آکاایران: محبوب ترین غذاهای خیابانی، در سفرهای خارجی

 
کجا می توانید آن را میل کنید؟ شهر هو شی مین در ویتنام
bánh mì واژه ای است که برای تمام نان های ویتنامی به کار برده می شود اما زمانی که به صورت یک ساندویچ ویتنامی درآید آن وقت دهان را بیشتر آب می اندازد.
به دلیل نفوذ فرانسوی ها در جنوب شرق آسیا، به نظر می رسد که این غذا ترکیبی از مواد تشکیل دهنده شرقی و غربی باشد. معمولا مواد گوناگونی داخل آن جای می گیرد اما انواع استاندارد آن، با گوشت، لایه هایی از خیار، گشنیز، هویج، ریشه های گیاهی، مغز جگر و مایونز پر می شود.
این خوردنی بسیار پرطرفدار و رایج است و در دسترس عموم هم قرار دارد. بهترین مکان برای میل آن، خیابان های سایگون در ویتنام است.
 


dürüm
,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]

کجا باید آن را خورد؟ استامبول
این لغت به معنای «رُل»  و متشکل از نان لواش ارامنه و یا یوفکای ترکی است. در داخل آن هم کباب قرار داده می شود. گوشت به کار برده در این رل ها می تواند گوساله، مرغ، بیف ی و یا ترکیبی از آنها باشد که با گوجه فرنگی، پیاز، خیار، کاهو و ماست های گیاهی پر می شود و با سس گرمی که بر روی آن ریخته می شود سرو می شود.
همچنین به عنوان «شاورما» هم شناخته می شود که در خیابان های آلمان نیز طرفداران فراوانی دارد. اما درنوع ترکی این رل ها ح شکنندگی بیشتری وجود دارد.
 


supplì
,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]

کجا می توان آن را خورد؟ در رم
در واقع این خوراکی نوع کوچک تری از آرانچینی سیسیلی است. این توپ های برنجی سرخ شده، به معنای «سو رایز» است که به آن مازورلایی باز می گردد که درون این توپ ها پنهان شده.
در داخل این خوراکی پرطرفدار مرغ وجود دارد و اگرچه در طول قرن های گذشته تغییراتی در آن بوجود آمده اما کلیت آن به همان صورت اولیه باقی مانده. برنج، راگو که از بیف و گوجه فرنگی درست شده، به همراه مازورلا از مواد تشکیل دهنده این غذا هستند.
این روزها نه تنها در خیابان بلکه در مغازه های سطح شهر از جمله پیتزا فروشی ها و خواربارفروشی ها هم قابل یداری است.
 


rou jia mo
,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]

کجا رو ژیا مو بخوریم؟ شی آن
این ساندویچ چینی که نوعی از دونر کباب است از قدیمی ترین ساندویچ های جهان است که حداقل ۲۰۰۰ سال قدمت دارد. در نوع سنتی آن متشکل از گوشت خوک است که در مقادیر فراوانی طعم دهنده همچون زیره ساعت ها پخته می شود.
بعد از پخت کامل در داخل نان قرار می گرفت و گشنیز و فلفل به آن اضافه می شد. در کشورهای مسلمان عمدتا از بیف و در سایر کشورها از گوشت خوک در داخل آن استفاده می شود.
این غذا در اصل از آن مردم استان «شانشی» است که مرکز آن شهر «شی آن» است. این شهر خانه معروف تراکوتا نیز است. البته این غذا در سایر مناطق چین هم یافت می شود اما یافتن در ای شمالی این کشور، راحت تر است.
اگر هم به پکن سفر کردید حتما jian bing را امتحان کنید که نوعی دلمه با تخم مرغ، گشنیز و چوب شور است که بر روی درشکه هایی در سطح شهر فروخته می شود.
 


pork ay
,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]

کجا باید این غذا را امتحان کرد؟ بانکوک
اگر می خواهید نوع با بیف این خوراکی را امتحان کنید در آسیای جنوب شرقی این کار را انجام دهید. اما در تایلند با گوشت خوک محبوبیت بیشتری دارد.
لایه های نازکی از گوشت در شیرنارگیل، زردچوبه و سایر طعم دهنده ها خوابانده می شود. سپس آن ها را سیخ و روی زغال گریل می کنند. این تنها یکی از انواع سرو این غذاست. در نوع سنتی آن، با achat که نوعی سالاد خیارشور است به همراه سس شیرین و تند بادام زمینی سرو می شود.
ریشه این غذا به اندونزی باز می گردد اما در تایلند محبوبیت بیشتری دارد و در فضاهای خارجی گریل می شود. در میان بیشتر مردم جهان هم به عنوان یک غذای تایلندی معروف است.
 


tacos al pastor
,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]

این غذا بهتر است در کجا میل شود؟ مکزیکوسیتی
همچون سایر غذاهای خیابانی، این نوع از تاکو نیز بخشی از فرهنگ مردم این سرزمین به شمار می رود. لبنانی ها در مهاجرت به مکزیک آداب سنتی غذایی خود از جمله انواعی از گوشت های رُست شده و گوساله سنتی را نیز به همراه آوردند.
در آن غذاها عمدتا گوشت خوک با سایر گوشت ها جایگزین شد و در چیلی خشک و سایر طعم دهنده ها خوابانده می شد و در تورتیلاهایی در اندازه های کوچک به همراه پیاز، گشنیز و در مواقعی هم آناناس، آب لیمو و سالسای داغ سرو می شود.
 


tajine
,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]
 
این خوراکی را در کجا می توان یافت؟ مراکش
این غذا که در داخل ظرف های مخصوصی هم طبخ می شود، نوعی خورش خاص مردم آفریقای شمالی است که ساعت ها بر روی زغال داغ قرار گرفته و پخته می شود. اگرچه میان انواع آن تفاوت هایی وجود دارد اما اصل این خوراکی از موادی چون گوشت گوساله، مرغ یا بیف ی به همراه سبزیجات، مقادیر فراوانی گیاه و طعم دهنده، میوه و آجیل تشکیل شده.
معمولا هم به همراه یا نان سرو و تقریبا در تمام نقاط مراکش از بهترین رستوران ها تا بوفه ها سرو می شود.
 


choripán
,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]

این نوع از سوسیس در کجا یافت می شود؟ بوینس آیرس
ساندویچ سوسیس از انواع ساندویچ های رایج در کشورهای ی جنوبی همچون برزیل، شیلی، آرژانتین، اوروگوئه، پرو، بولیوی و ونزوئلاست.
نوع آرژانتینی این خوراکی بسیار ساده است. یک سوسیس بیف گریل و سوسیس خوک را نصف و داخل آن را با تکه های نان شکننده پر می کنند و با سس chimichurri سیردار آن را سرو می کنند.
این خوردنی در مکان های ورزشی بسیار یافت می شود و به عنوان مزه در ظرف خاص غذایی به نام asado نیز رواج فراوان دارد. با این حال به راحتی می توانید آن را در بوفه های خیابانی و در تمام طول روز یداری و میل کنید.
 


bhel puri
,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]

کجا می توان این نوع پوره را میل کرد؟ در بمبئی
میان وعده های هندی به «چات» معروف هستند که از منطقه ای به منطقه دیگر نیز تفاوت هایی با هم دارند. bhel puri در تمام نقاط هند به راحتی یافت می شود. با این حال بمبئی بهترین جایی است که می توان این غذا را امتحان کرد.
ترکیبات آن برنج، رشته های ورمیشل مانند سرخ شده که «سِو» نام دارد، سبزیجات، طعم دهنده های تند و یک نوع ترشی به نام «چاتنی» است. آنچه در نهایت از این غذا بدست می آید ترکیب متعادلی از همه نوع ماده غذایی است.
اگرچه اغلب در سواحل شهر بمبئی فروخته می شود اما در تمام سطح شهر قابل یداری است.
 


arepas

,غذای خیابانی،محبوب ترین غذاها،آشپزی,[categoriy]


در کجا می توانید این غذا را میل کنید؟ در بوگوتا پایتخت کلمبیا
این خوردنی که به عنوان وعده صبحانه یا عصرانه خورده می شود متشکل از نان های تختی است که با ذرت یا آرد گریل، پخته و یا سرخ می شود. معمولا هم در ونزوئلا درست می شود. در کلمبیا روی آن با کره، پنیر، شیر غلیظ، چُریزو یا سس پیازی که «هوگائو» نامیده می شود، طعم می گیرد.
اگر می خواهید نوع محلی آن را میل کنید به مکان هایی که در آنها صبحانه های سنتی سرو می شود رفته و آن را با شکلات داغ میل کنید.

فال روزانه - تعبیر خواب - آشپزی - آموزش آشپزی - فال تاروت - فال حافظ -فال انبیا - ع


عکاسی خیابانی (street p og hy) در ثبت و به تصویر کشیدن ژست های طبیعی در ری از ثانیه خلاصه می شود. ع می تواند با کمک حالات و ژست های طبیعی هزاران حقیقت ناگفته را شرح دهد. خیابان مکانی است که عکاس می تواند حقیقت دنیای اطرافش را از پشت لنز دوربینش به تصویر بکشد. این ع می تواند زمانی گرفته شود که سوژه مطلع نیست و ح طبیعی خود را دارد. ژست دادن و ح بخشیدن به سوژه کاملا بر خلاف قانون این نوع عکاسی است. به طور خلاصه عکاسی خیابانی تصویر کشیدن لحظه های یک شخص با دوربین است. شخصی ممکن است سوال کند که چرا عکاسی خیابانی دشوار است؟ پاسخ این است که چقدر می توانید صبور باشید تا ببینید گلی می شکفد. بله! دقیقا شخص زمانی که لنزش را نشانه می رود، دکمه شاتر را پایین نگه می دارد و چشمانش را باز نگه می دارد به همین اندازه صبر و تحمل نیاز دارد. در ادامه ع های خیابانی بیشتری را برای شما آماده کرده ایم تا بیشتر الهام بگیرید.


جواد خیابانی

جواد خیابانی ,بیوگرافی جواد خیابانی و همسرش

جواد خیابانی مجری و گزارشگر و تهیه کننده فوتبال و ورزش متولد 27 آبان ماه 1345 می باشد و 51 سال سن دارد . وی اص ا اهل تبریز می باشد ولی در کرج متولد شده است.

تحصیلات وی دانش‌ آموخته رشته ریخته‌ گری است.

 نقطه عطف او در اجرا بی شک، گزارش پر هیجان بازی «ایران و استرالیا» در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه بوده است.

جواد خیابانی در سال 77 موفق شد جایزه بهترین گزارشگرفوتبال صدا و سیمای ایران را دریافت نماید در سال 78 نیز از سوی مجله سروش و با انتخاب خوانندگان این مجله بعد از حسین الهی قمشه‌ای به عنوان محبوب‌ترین چهره تلویزیونی در ایران دست یافت. در سال‌های 84 و 86 نیز به عنوان بهترین مجری برنامه‌ های ورزشی انتخاب شد.

جواد خیابانی ازدواج کرده است و متاهل می باشد و یک دختر به نام نگار خیابانی دارد.

 

جواد خیابانی و همسرش

 همسر جواد خیابانی ,بهناز خیابانی است که در سال 1373 با یکدیگر ازدواج کرده‌اند و دارای یک دختر به نام نگار خیابانی هستند که در سال 1375 در کرج به دنیا آمده است .

زندگینامه جواد خیابانی

 جوادخیابانی در سال 1349 همراه با خانواده خود ( پدر – مادر و 7 خواهر و برادر ) به تهران انتقال یافت وتا پایان دوره تحصیلات ابت در پایتخت ایران باقی ماند. او در دبستان جیحون در غرب تهران تحصیل کرد و در شهریور 1357 مجددا به زادگاه خود بازگشت و تا 3 سال بعد از ازدواج در کرج بافیماند.

 دوران تحصیلات متوسطه را در هنرستان بهشتی کرج با اخذ دیپلم پشت سر گذاشت . در سال ۱۹۸۳ وارد رجایی تهران شد که در آن زمان به عنوان دانشکده تربیت دبیر فنی تهران فعالیت می‌‌کرد. او در سال ۱۹۸۷ از این دانشکده فارغ حصیل شده و بلافاصله به عنوان دبیر فنی در وزارت آموزش وپرورش استخدام شد .

در سال‌های 1366 تا 1379 به مدت 13 سال به تدریس دروس فنی پرداخت . جواد خیابانی در سال 1369 به مدت یک سال به یت در بندر عباس مشغول شد و تدریس شیمی را در هنرستان فنی جنوب ایران به عهده گرفت در حالی به عنوان معاون فنی هنرستان نیز کار می‌‌کرد .

او در سال 1371 در آزمون جذب گزارشگر ورزشی در تلویزیون ایران شرکت کرده و به عنوان نفر اول انتخاب شد و از سال 1372 فعالیت خود را در تلویزیون ایران آغاز کرد . او در حال حاضر در تلویزیون ایران به عنوان تهیه کننده وگزارشگر ورزشی فعالیت کرده و در جامع علوم کاربردی تهران به عنوان مدرس نقشه کشی صنعتی تدریس می‌‌کند .

گفتگو با جواد خیابانی ,جواد خیابانی و همسرش

گفتگو با جواد خیابانی

 

از بین قدیمی‌ها چه؟

آقای روشن‌زاده، خدابخشیان، مجید وارث، بهرام شفیع، بهروان، کوتی، طبسی‌نژاد، کاووسی‌نیا…

از کدام بیشتر یاد گرفتید؟

اگر خوب یاد می‌گرفتم الان شرایط بهتری داشتم.

هیجان؟

ایران و استرالیا.

حماسه ملبورن؟

بعد از مشهر، شادترین روز مردم بود.

جواد خیابانی

ع قدیمی از جواد خیابانی

آن اصطلاح «غزال تیزپا» از قبل توی ذهن شما بود؟

نه. من چه می‌دانستم خداداد عزیزی در دقیقه 82 می‌خواهد آن طور فرار کند و آن گل را به ثمر برساند.

گزارشگر اجازه دارد گاهی گریه کند؟

بله. من بارها اشک ریخته‌ام.

فریاد بزند؟

بله. پیش می‌آید.

ناسزا بگوید؟

نه دیگر.

بالا ه یک نه گرفتم…

گزارشگر ناطق یک رسانه است.. نمی‌تواند بی‌ادب باشد.

چطور به هیجان خود مسلط می‌شوید؟

در بازی‌های ملی که اصلا نمی‌توانم.

دلیل خاصی دارد؟

مهیج نباشم نمی‌توانم مخاطب را جذب کنم.

می‌گویند فلان چیز را نگو؟

بله، ما خط قرمز‌هایی داریم.

با آنها چه کار می‌کنید؟

هیچ کار، می‌گویند نگو، نمی‌گویم.

شده از آن عبور کنید؟

نه. حواسم جمع است.

زندگی خصوصی بازیکنان فوتبال؟

من واردش نمی‌شوم. چهار دیواری، اختیاری.

برای گزارش یک مسابقه فوتبال چقدر مطالعه می‌کنید؟

سه تا پنج ساعت.

اطلاعات خودتان را از کجا می‌گیرید؟

اینترنت.

چه سایتی؟

سایت‌های مختلف. از وبلاگ‌های فارسی خیلی بهره می‌برم.

روی کاغذ یادداشت می‌کنید؟

معمولا پرینت می‌گیرم.

شده یادتان برود چه می‌خواستید بگویید؟

نه. ولی هیجان بازی گاهی نمی‌گذارد آن چیزهایی که تصمیم گرفته بودم، بگویم.

اگر گزارشگر نمی‌شدید؟

باز هم گزارشگر می‌شدم.

چه شد گزارشگر شدید؟

دوست داشتم.

همین؟

می‌رفتم و امجدیه و گزارشگران را کنار زمین می‌دیدم. دوست داشتم جای آنها باشم. مدرسه هم که می‌رفتم مجری مراسم صبحگاه بودم.

پس از اول اجرا را دوست داشتید.

حالا یا به خاطر هیکل بزرگم بود که بچه‌ها را می‌ترساند و ت می‌کرد یا چیزهایی که می‌دانستم.

کدام مدرسه بودید؟

دبستان جیحون، خیابان هاشمی.

تپق زدن؟

خیلی کم پیش می‌آید.

واقعا؟

بله، چون مشکل محاوره و دستور زبان ندارم.

مگر گزارشگر باید دستور زبان بداند؟

بله. اگر نداند که نمی‌تواند از اجزای مختلف جمله در جای مناسب استفاده کند.

وقتی در جریان بازی اشتباهی می‌کنید چطور درستش می‌کنید؟

بلافاصله عذرخواهی می‌کنم.

اگر متوجه نشوید و عبور کنید چه؟

حتی اگر 50 دقیقه بعد بفهمم فلان اسم را اشتباه گفته‌ام، همان لحظه از مخاطب معذرت می‌خواهم.

جوک‌هایی که درباره شما در اینترنت منتشر می‌شود می‌خوانید؟

بله. می‌خوانم و به آنها می‌خندم. با مزه است. از سازنده‌شان ممنونم.

اجرای زنده سخت است؟

بله. سخت است. یک لحظه فکر می‌کنی همه کشور دارد به تو گوش می‌کند.

اگر بخواهید تشبیهش کنید؟

شروعش مرگ است. یواش یواش روح به کالبد آدم برمی‌گردد.

چرا در آن مسابقه گزارشگری، به شرکت‌کنندگان کم امتیاز می‌دادید؟

مگر باید زیاد امتیاز می‌دادم؟ زیاد نمره بدهی معلم خوبی هستی؟

شما بگویید.

آن‌طور هم نبود. امتیاز پایین دادم. امتیاز بالا هم دادم.

معلم سختگیری هستید؟

از دانشجویانم بپرسید.

اولین شرط گزارشگر خوب بودن؟

خوب حرف زدن.

وقتی یک مربی به بطری آب لگد می‌زند؟

ادب مرد به ز ت اوست.

فوتبال ما از فقر مدیریت رنج می‌برد؟

از فقر فرهنگ رنج می‌برد. مثل همه چیز. این که پشت چراغ قرمز مردم با هم درگیر می‌شوند به مدیریت ربط دارد؟ ندارد.

به هر حال فوتبال مدیر دارد.

شاید مشکل مدیریت هم فرهنگی باشد.

یعنی چی؟

یعنی این‌که می‌گویند باشگاه فرهنگی ورزشی فلان. ما ورزشش را می‌بینیم، فرهنگش را نه.

فضای یوم واقعا خوب نیست؟

آدم اصلا دلش نمی‌خواهد در یوم پا بگذارد.

برای همین است دخترها یوم نمی‌روند؟

می گویند اگر بروند فضا بهتر می‌شود.

واقعا می‌شود؟

نه، مگر دخترها سینما و مترو و خیابان نمی‌روند؟ آنجا احساس امنیت می‌کنند؟

پس شما هم مخالف حضور دخترها در یوم هستید.

نه. اتفاقا خیلی هم موافقم. حقشان است که بروند.

خب پس حرف حساب‌تان چیست؟

می‌گویم فکر نکنید دخترها بروند فضای فرهنگی بهتر می‌شود. شاید بدترهم شود. باید مشکل را از ریشه حل کرد.

ایران در برزیل خوب بود؟

بله خوب بود. در آلمان هم همین قدر خوب بود. ولی آن نتیجه شد افتضاح این یکی شد افتخار. به نظرم مردم باید تجدید نظر کنند.

در چه؟

در قضاوت‌شان در باره جام جهانی 2006.

برزیل حذف شد ناراحت شدید؟

تیم‌های خارجی برای من اهمیتی ندارند.

حس میهن دوستی؟

از دوست داشتن گذشته.

جواد خیابانی ,جواد خیابانی و همسرش و دخترش

آن بازی که قبلش مادرتان به رحمت خدا رفت؟

سخت‌ترین روزم بود.

ولی بازی را گزارش کردید.

گزارش بازی وظیفه‌ام بود، باید انجام می‌دادم. ته دلم داشتم گریه می‌ . (اشک می‌ریزد)

معذرت می‌خواهم. شاید نباید می‌پرسیدم.

نه. خوب شد پرسیدی. آدم گاهی باید به یاد مادرش بیفتد.

برنامه نود؟

دیگر خود مردم گفتند محبوب‌ترین برنامه است.

بهترین بازیکن فوتبال دنیا کیست؟

«دی یگو مارادونا»، «یوهان کرایف»، «فرانتس باوئر.»

و پله؟

پله را نه… پله را دوست نداشتم.

از جوان‌تر‌ها ی نظر شما را جلب نمی‌کند؟

چرا. حالا «لئونل مسی» و «کریستیانو رونالدو»

کدام‌شان بهتر است؟

همزمان بهترین بازیکن دنیا هستند.

ایران بالا ه کی از گروه خودش در جام جهانی صعود می‌کند؟

هر وقت نی گل داد.

بازیکن با غیرت؟

کاش لفظ بی‌غیرت اصلا از فوتبال ما حذف شود.

چرا؟

هر جرات می‌کند و می‌رود داخل زمین لابد غیرت دارد.

کتاب چه می‌خوانید؟

هرچه فکرش را ید. تاریخ، جغرافیا، فلسفه، فیزیک، شیمی.

در حال حاضر چه؟

دارم برای چندمین بار «در جستجوی زمان از دست رفته» مارسل پروست را می‌خوانم.

آ ین جمله‌ای که به‌عنوان گزارشگر فوتبال خواهید گفت؟

اشهد ان‌لااله‌الاالله.

کی می‌گویید؟

وقتی می‌گویم که قرار باشد دیگر زنده نباشم.

 گفتگو با بهناز خیابانی همسر جواد خیابانی

در روزهای گذشته هنگامی که همسرم برای گزارش بازی‌های فوتبال به قطر سفر کرده بود من و دخترم بهت‌زده از نامهربانی گروهی از دوستان مطبوعاتی بودیم.

من در خانواده‌ای منصف بزرگ شدم و قول می‌دهم منصف باشم. من و دخترم هم بارها پیش آمده که از خیابانی در مورد نوع گزارشش انتقاد کردیم. شاید ما هم بعضی وقت‌ها گزارش ایشان را نپسندیم و ایرادهایی هم به ایشان وارد است.

ولی این‌ها سلیقه‌ای است مثل دیدن یک ، شنیدن یک موسیقی یا خواندن یک کتاب. ولی این‌ها دلیل نمی‌شود که ما به اسم انتقاد، توهین یا ت یب شخصیت کنیم. شاید آقای خیابانی در گزارش‌هایش دارد افت می‌کند اما مگر فوتبالمان دارد بالا می‌رود؟

حرف ما این است انتقاد موقعی سازنده است و انسان را به فکر فرو می‌برد که از طرف اهلش باشد و به دور از تمامی تهمت‌ها و توهین‌ها!

بیماری جواد خیابانی

جواد خیابانی چندی پیش به دلیل عمل جراحی بر روی ستون فقرات، در بیمارستان بستری شده بود.

ماشین جواد خیابانی

ماشین جواد خیابانی

 


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها