جستجوی عبارت تحقیق درباره محبت به خدامحبت


محبت


محبت


محبت


محبت


محبت


محبت


محبت


محبت


محبتمحبت


محبت


محبت


محبت


محبتمحبت


محبت


محبت


محبت


محبتمحبت


محبت


محبت


محبت


محبتمحبت


محبت


محبت


محبت


محبتمحبت


محبت


محبت


محبت


محبتمحبت


محبت


محبت


محبت


محبتمحبت


محبت


محبت


محبت


محبتمحبت


محبت


محبت


محبت


محبتمحبت


محبت


محبت


محبت ادامه مطلب...


برای اینکه محبت طرف مقابلتان زیاد شود ویا محبت ندارد محبت پیدا کند وبه شما محبت کند از این سحر وجادو استفاده کنید 


از محبت تلخها شیرین شود
وز محبت مسها زرین شود

ازمحبت دُردها صافی شود
وز محبت دَردها شافی شود

از محبت خارها گل می شود
وز محبت سرکه ها مل می شود

از محبت دار تختی می شود
وز محبت بار بختی می شود

از محبت سجن گلشن می شود
بی محبت روضه گلخن می شود

از محبت نار نوری می شود
وز محبت دیو حوری می شود

از محبت سنگ روغن می شود
بی محبت موم آهن می شود

از محبت حزن شادی می شود
وز محبت غول هادی می شود

از محبت نیش نوشی می شود
وز محبت شیر موشی می شود

از محبت سُقم صحت می شود
وز محبت قهر رحمت می شود

از محبت مرده ، زنده می شود
وز محبت شاه بنده می شود

این محبت هم نتیجه دانش است
کی گزافه بر چنین تختی نشست


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


 


دلم یه محبت بدون برنامه ریزی شده میخواد


نه این که به خاطر این که باید محبت کنه


چون دوسم داره محبت کنه


 

طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت با و پر سرعت .

تحقیق درباره نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت


تحقیق درباره نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت

فرمت فایل : word (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 13 صفحه

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

مقدمه: روش مثبت محبت و مهرورزی...................................................................... 1

شرایط محبت به ک ن............................................................................................ 1

زیان کمبود محبت...................................................................................................... 3

اثرات سعه صدر مربیان تعلیم و تربیت..................................................................... 4

آثار سوء افراط در محبت.......................................................................................... 4

شواهدی از محبت های افراطی................................................................................... 5

آثار زیبای تربیتی که منجر به خداشناسی می شود.................................................... 6

چگونه محبت و مهرورزی  باعث اقدام به شخصیت مردم می شود.......................... 8

عوامل زمینه ساز عقدة حقارت و نتایج آن.................................................................. 10

اختلالات شخصیت در اثر کمبود محبت .................................................................... 13

اهیت نظام تعلیم و تربیت ونقش آن در روابط انسانی............................................... 14

رشد عاطفی و عوامل موثر در ایجاد محبت فرزندان ............................................... 15

محبت های دورة نوجوانی .......................................................................................... 17

پیشنهادات شش مرحله ای ایجاد نظم و ترتیب از طریق محبت به ک ن.................. 26

نتجه گیری .................................................................................................................. 31

منابع و مآخذ.............................................................................................................. 32

 

 

از محبت دُردها صافی شود                       وز محبت دردها شافی شود

مقدمه:

 نقش محبت و مهروروزی در فرآیند تعلیم وتربیت

محبت نیاز اساسی و طبیعی انسان بالاخص ک ن است. یکی از عللی که آدمی را از تنهایی گریزان و در جمع سرخوش می سازد این است که در تنهایی محبّت هایی ندارد و تمایلات آدمی در آن برآورده و نمی شود. محبت مهمترین عامل سلامت روح کودک و عدم آن موجب ناهنجاری های روانی است. کمبود محبت مشکلاتی را پدید می آورد که نه تنها برای طفل زیان بخش  است بلکه زمینه را برای آشفتگی های اجتماعی فراهم می سازد تعالیم ی برای رشد شخصیت انسان مربیان را امر به محبت و مهربانی نسبت به کلیة اقشار می نماید.


با


تحقیق درباره نقش محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیتتحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)

تحقیق-محبت-اهل-بیت-(علیهم-السلام) تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)، در قالب word و در 162 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، طرح تحقیق، تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه موضوع تحقیق، سؤالات اصلی و فرعی، روش تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحی... فایل


تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)

تحقیق-محبت-اهل-بیت-(علیهم-السلام) تحقیق محبت اهل بیت (علیهم السلام)، در قالب word و در 162 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، طرح تحقیق، تعریف و تبیین موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه موضوع تحقیق، سؤالات اصلی و فرعی، روش تحقیق، تعاریف و مفاهیم اصطلاحی... فایل
محبت زیباست، ارزشمند و قدسی‌ست. ولی گدای محبت بودن، به معنی عاجزانه و ملتمسانه مهر و الفت طلبیدن از این و آن، نامربوط و خطاست. عده‌ای تشنهٔ محبت دیدنند و این وضعیت رقت‌انگیزی پدید می‌آورد. محبت را نباید گ کرد. شهریار محبت باید بود، یعنی آن را عطا کرد و نطلبید.
ایضاً عرض کنم، فقط حق و حقیقت است که درخور گ ‌ست. گدای حقیقت، محبت هم می‌طلبد و نصیبش می‌گردد. ولی، از منشاء و چشمه‌ای قدسی.

از محبت خارها گل میشود...

از محبت سرکه ها مل میشود...

......

عجب ا یری دارد محبت....مثل سیل غمها را از بین میبرد...


محبت هر موجودی را رام می کند الا انسان را که هار می کند . البته به طور نسبی ، اما واقعا بعضی ها نمی توانند به محبت پاسخ مثبت بدهند.رینم ان ها به محبت سازگار نیست. " می خواهم آب شوم بر گستره ی افق آن جا که دریا به پایان می رسد و آسمان آغاز می گردد. می خواهم با هر آنچه مرا در برگرفته یکی شوم. "

«ای حبیبان، یکدیگر را محبّت بنماییم زیرا که محبّت از خداست و هرکه محبّت می نماید از خدا مولود شده است و خدا را می شناسد، و ی که محبّت نمی نماید، خدا را نمی شناسد زیرا خدا محبّت است.» (اول یوحنا ۴ : ۷ - ۸)

majid mohammady taghavib


 به شما حکمی تازه می دهم که یکدیگر را محبّت نمایید، چنانکه من شما را محبّت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبّت نمایید. 

 به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید اگر محبّت یکدیگر را داشته باشید. یوحنا ۱۳ ، ۳۴-۳۵


یکی از راه های نشان دادن محبت، بیان حس درونی برای طرف مقابل است. عشق و #محبت خود را...

تحقیق درمورد مهر ورزی

فایل تحقیق درمورد مهر ورزی را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید.

لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 33   مقدمه از محبت تلخها شیرین شود از محبت مس ها زرین شود از محبت دردها صافی شود و ز محبت دردها شافی شود از محبت خارها گل می شود و ز محبت سرکه ها مل می شود از محبت دار تختی می شود و ز محبت باربختی می شود از محبت سجن گلشن می شود بی محبت روضه گلخن شود از محبت نار نوری می شود و ز محبت دیو حوری می شود از محبت سنگ روغن می شود بی محبت موم آهن می شود از محبت حزن شادی می شود و ز محبت غول هادی می شود از محبت نیش نوشی می شود و ز محبت شیرموشی می شود از محبت سقم صحت می شود و ز محبت قهر رحمت می شود از محبت مرده زنده می شود و ز محبت شاه بنده می شود (مولوی) محبت نیاز اساسی و طبیعی انسان بالاخص ک ن است . یکی از عللی که آدمی را از تنهائی گریزان و در جمع سر خوش می سازد ، اینست که در تنهائی محبت جایی ندارد و تمایلات آدمی در آن بر آورده و نمی شود . بررسی های متعدد درباره ک ن ثابت کرده است که محبت مهمترین عامل سلامت روح کودک و عدم آن موجب ناهنجاری های روانی است . کمبود محبت مشکلاتی را پدید می آورد که ...


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

تحقیق درمورد مهر ورزی

فایل تحقیق درمورد مهر ورزی را از سایت ما کنید.جهت بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید.

لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 33   مقدمه از محبت تلخها شیرین شود از محبت مس ها زرین شود از محبت دردها صافی شود و ز محبت دردها شافی شود از محبت خارها گل می شود و ز محبت سرکه ها مل می شود از محبت دار تختی می شود و ز محبت باربختی می شود از محبت سجن گلشن می شود بی محبت روضه گلخن شود از محبت نار نوری می شود و ز محبت دیو حوری می شود از محبت سنگ روغن می شود بی محبت موم آهن می شود از محبت حزن شادی می شود و ز محبت غول هادی می شود از محبت نیش نوشی می شود و ز محبت شیرموشی می شود از محبت سقم صحت می شود و ز محبت قهر رحمت می شود از محبت مرده زنده می شود و ز محبت شاه بنده می شود (مولوی) محبت نیاز اساسی و طبیعی انسان بالاخص ک ن است . یکی از عللی که آدمی را از تنهائی گریزان و در جمع سر خوش می سازد ، اینست که در تنهائی محبت جایی ندارد و تمایلات آدمی در آن بر آورده و نمی شود . بررسی های متعدد درباره ک ن ثابت کرده است که محبت مهمترین عامل سلامت روح کودک و عدم آن موجب ناهنجاری های روانی است . کمبود محبت مشکلاتی را پدید می آورد که ...


[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


چنارانی یم آرمانم محبت
سرو پیکر واستخوانم محبت
به دل غصه دارم که یک دم نباشد
سر ظهر و وقت اذانم محبت
زمینم پر از مهر وخوبی وعشق است
لباس تن آسمانم محبت
به دنبا ل آنم که تا زنده هستم
شود شیوه ی ک شانم محبت
تو را شاکرم ای خدایم که دارم
به روز وشب مهربانم محبت
شعر از موسی عباسی مقدم
31/6/96سروده


اگر همسرتان نسبت به شما محبت ندارد ویا اینکه کم محبت است ویا ی را دوست دارید واون به شما محبت نمیکند وعلاقه ندارد میخواهید سریع به شما عاشق شود از سحر وجادو استفاده کنید تا نسبت به شما علاقه پیدا کند ومحبتش زیاد شود 


قالب فایل(ورد) لینک پایین صفحه تعداد صفحه:30 بخشی از متن محبت به خداوند محبت یعنى دوست داشتن چیزى یا ى دوستى با گرایش، کوشش و جذب شدن شناخته مى‏شود. ح محبت هر گاه در انسانى پدید آید آن به محبوب خود مایل مى‏شود و براى رسیدن به محبوب مى‏کوشد و به آن مجذوب مى‏شود. محبت در حقیقت دوست داشتن کمال و بیزارى از نقص است. هم موجودات ناقص ذی‏شعور و هم موجود کامل حقیقى دوستدار کمال و بیزار از نقص هستند. یعنى هم خداوند محب است و هم انسان‏ها خداوند محبوب هم هست چون ...

ابراز محبت شامل دو بخش است :

که در فرهنگ معین محبت به معنای لطف و دوستی ؛ و ابراز به معنای آشکار ساختن و ظاهر است .


سلمان! محبت به فاطمه(س) در یکصد جا به درد مى خورد: از جمله آنها: هنگام مرگ، عالم برزخ، دریاى میزان، عرصات م ، پل صراط و محاسبه اعمال.

سلمان! محبت به فاطمه(س) در یکصد جا به درد مى خورد: از جمله آنها: هنگام مرگ، عالم برزخ، دریاى میزان، عرصات م ، پل صراط و محاسبه اعمال.

ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم، زیرا دوستی و محبّت از جانب خداست. هرکه محبّت دارد، فرزند خداست و خدا را می شناسد. امّا، آنکه محبّت ندارد از خدا کاملاً بی خبر است، زیرا خدا محبّت است. و محبّت خدا از این طریق به ما آشکار گردید که خدا پسر یگانهٔ خود را به جهان فرستاد تا ما به وسیلهٔ او حیات داشته باشیم. محبّتی که من از آن سخن می گویم، محبّت ما نسبت به خدا نیست، بلکه محبّت خدا نسبت به ماست. محبّتی که باعث شد او پسر خود را به عنوان کفّارهٔ گناهان ما به جهان بفرستد. ای عزیزان، اگر محبّت خدا به ما چنین است، ما نیز باید یکدیگر را دوست بداریم. هیچ هرگز خدا را ندیده است، امّا اگر ما یکدیگر را دوست بداریم، خدا در ما زندگی می کند و محبّت او در ما به کمال می رسد.

اول یوحنا 4: 7-12


اى معلم، یادگار مصطفى

اى که مى پوئى به راه انبیا

اى که همچون شمع سوزى در درون

تا شود روشن ره علم از برون

اى که اندر نوجوانان نور علم

مى فروزى در شب دیجور علم

جان خود را مایه کردى مرحبا

در ره دانش و در راه خدا

از محّبت نور افزون مى شود

از محبّت مه به گردون مى شود

از محّبت دل بیاید در طلب

از محبت مى شود کودک ادب

این محّبت شد سلاح انبیا

این محبت شد سلاح اولیا

این محّبت جان و دل روشن کند

روح را پروانه در گلشن کند

روحهاى نوجوانان در طریقپ

از محبت شد به شادیها غریق

هرچه باشد درس و بحث هندسه

جبر و شیمى هم علوم مدرسه

با محبت در دل مردم رود

از محبت جمله مى در خم رود

نور هم باشد محبت را اثر

چون معلم، مادر و یا هم پدر

آب هم باشد محبت را اثر

سنگ خارا را شکافد در سفر

پس نفوذ آب و نور افزون شود

در دل مردم و خون شود

خون مادر از محبت شیر شد

بر معلم عشق عالمگیر شد

گفت با ما آن علّى مرتضى

در حدیث آن معلم اى کیا

هر که آموزد یکى حرفى به ما

بنده او مى شویم اندر رضا

پس سپاس هر معلم اى رفیق

واجب آمد خدمت او در طریق

بندگى بعد از خداى لایزال

بر معلم مى سزد بى قیل و قال

چون مقامش معنوى و با صفاست

غیر لطف و مهر از او چیزى نخواست

ما بغیر از حرمت و غیر از دعا

پس نداریم هدیه اى سوى شما

"عسکرى" در این طریق علم و دین

جستجو کن ح عین الیقین

17 آذر 1369ـ اهواز


محبت حتی به اندازه یه لبخند میتونه خیلی چیزا رو تغییر بده... کاری به ویدیوی اون خانم یزدی ندارم ، ولی محبت آدما رو نگه میداره...
البته محبتی که شخصیت محبت کننده رو هم زیر سوال نبره_تاکید بر ویدیوی خانم یزدی_
با اینکه اینجا بدون سانسور مینوشتم اما نمیخوام توضیح بیشتری بدم راجع به اینکه محبت دیدن/ندیدن همین امروز،باعث شد من کااااامل دل م از مستر کاف...

طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


طلسم محبت


از بزرگترین امتیازات شیعه بر سایر مذاهب این است که پایه و زیربنای‏ اصلی آن محبت است . از زمان شخص نبی اکرم که این مذهب پایه گذاری شده‏ است محبت و دوستی بوده است . آنجا که در سخن رسول اکرم جمله‏
« علی و شیعته هم الفائزون » را می‏شنویم ، گروهی را در گرد علی‏ می‏بینیم که شیفته او و گرم او و مجذوب او می‏باشند . از اینرو تشیع مذهب‏ عشق و شیفتگی است . تولای آن حضرت مکتب عشق و محبت است . عنصر محبت‏ در تشیع دخ تام دارد.


بی محبت مادر یک قنات بی آبم

مثل راه بی مقصد مثل ع بی قابم

بی محبت مادر از شکوفه ها دورم

یک کبوتر بی بال یک چراغ بی نورم

بی محبت مادر چون لبان بی لبخند

تم و غمگینم مثل بلبلی در بند

بی محبت مادر در دلم صفایی نیست

از بهار در قلبم هیچ رد پایی نیست....


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها