جستجوی عبارت تحقیق حلال وحل شونده سکهبه ماده ای که بخش عمدهٔ یک محلول را تشکیل می دهد حَلّال می گویند. هر محلول دست کم از دو بخش حلالوحل شونده تشکیل شده است.

جزیی که حل شونده را در خود حل می کند ومعمولا درصد بیش تری از محلول را تشکیل می دهد حلال نام دارد. در محلول آب نمک، آب حلال و نمک خوراکی حل شونده است. اغلب محلول های موجود در طبیعت شامل یک حلال و چند مادهٔ حل شونده هستند. آب دریا نمونه ای از این محلول هاست.


به ماده ای که بخش عمدهٔ یک محلول را تشکیل می دهد حَلّال می گویند. هر محلول دست کم از دو بخش حلالوحل شونده تشکیل شده است.

جزیی که حل شونده را در خود حل می کند ومعمولا درصد بیش تری از محلول را تشکیل می دهد حلال نام دارد. در محلول آب نمک، آب حلال و نمک خوراکی حل شونده است. اغلب محلول های موجود در طبیعت شامل یک حلال و چند مادهٔ حل شونده هستند. آب دریا نمونه ای از این محلول هاست.

آب فراوان ترین و رایج ترین حلال شناخته شده است. این حلال ترکیب های یونی و کووالانسی بسیاری را در خود حل می کند. محلول هایی که حلال آن ها آب است، محلول آبی نا میده می شوند. آب و محلول های آبی نقش مهمی در زندگی روزانه دارند. اغلب فرآیندهای زیست شیمیایی از قببیل هضم، جذب و سوخت وساز مواد غذایی در محلول آبی انجام می شود. در صنایع شیمیایی تعداد زیاذی از واکنش ها در محیط آبی صورت می گیرد. گرچه آب مهم ترین حلال شناخته شده است، اما حلال های مهم دیگری نیز وجود دارد.هگزان، اتانول و استون سه نمونهٔ مهم از حلال های آلی هستند، به محلول حاصل از حلال های آلی محلول غیر آبی می گویند.

حلال ها در چهار زیر گروه دسته بندی می شوند که عبارتند از: الف) آب ب) حلال های هیدرو کربنی ج) اسیدها د) قلیاها (بازها)

منبع:http://fa.wikipedia.org/wiki/%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84


آدمها دو دسته اند: شخصیت روبرو شونده و شخصیت گریزنده

اولی با ترس هایش روبرو می شود و دومی از آنها فرار می کند.

برخی دانشجویانم از ترس سخنرانی هزار بهانه می آورند و حاضرند حتی غیبت کنند(گریزنده)

روبرو شونده ها با ترس ها،اضطراب ها روبرو می شوند.


دانشمندان می گویند: محلول ها سیستم های همگن هستند. حالا همگن یعنی چه؟ در انواع دیگر مخلوط ها ممکن است یک طرف مایع مقدار زیادی از یک چیز (ماده) را در خود داشته باشند ولی یک طرف دیگر از آن چیز کمتر داشته باشد. چنین مخلوطی همگن نیست! اما غلظت محلول ها در تمام نقاط سیستم شان کاملاً ی ان و همگن است. بگذارید با یک مثال موضوع را روشن کنیم:

اگر در آب شکر بریزیم، شکر در آب حل شده و در تمام لیوان آب به طور یکنواخت پخش می شود. اما در مخلوط آب و ماسه، ماسه به ته آب می رود و یک طرف آب بیشتر از طرف دیگرش ماسه دارد. به همین دلیل می گوییم که شکر و آب محلول هستند ولی آب و ماسه مخلوط هستند.

محلول ها و مخلوط ها

آیا هر چیزی می تواند حل بشود؟

خیلی چیزها حل می شوند. محلول ها می توانند شامل جامداتی باشند که در مایعات حل شده اند، یا گازهایی باشند که در آب حل شده اند (مثل آب گازدار). محلول ها می توانند از حل شدن گازها در گازها یا مایع در مایع ها به وجود بیایند. اگر شما بعضی چیزها را با هم ترکیب کنید و آن ها در یک توزیع یکنواخت پخش بشوند، به آن محلول می گویند.

احتمالاً نمی توانید به راحتی ی را پیدا کنید که محلول جامد در جامد درست کند. اما این محلول ها وجود دارند. آن ها اول به شکل محلول جامد یا مایع در مایع هستند ولی بعد در دمای اتاق سخت می شوند. آلیاژهای انواع ف ات مثال های خوبی از یک محلول جامد در جامد در دمای اتاق هستند.

پس یک محلول ساده اساساً دو ماده است که با یکدیگر ترکیب شده اند. یکی از آن ها حل شونده نامیده می شود. حل شونده ماده ای است که حل خواهد شد (مثل شکر) ماده دیگر حلال است، که حل کننده است (مثل آب) اگر بخواهید تشخیص بدهید که کدام یک از دو ماده حل شونده است، به عنوان یک قانون بدانید که معمولاً مقدار حلال از حل شونده بیشتر است.

محلول ها و مخلوط ها

ساختن محلول ها:

پس چه اتفاقی می افتد؟ چطور می شود محلول ساخت؟ دو مایع را با هم مخلوط کنید و هم بزنید. به همین سادگی! اما علم، این کار ساده را به سه مرحله تقسیم می کند. وقتی دارید این مراحل را می خوانید به خاطر داشته باشید که (حل شونده = شکر) (حلال = آب) – (سیستم = لیوان)

حل شونده در حلال قرار می گیرد و شروع به ش ته شدن به تکه های کوچک تر می کند.

مولکول های حلال شروع به حرکت در همه جهات کرده و برای مولکول های حل شونده جا باز می کنند. مثلاً مولکول های آب برای مولکول های شکر جا باز می کنند.

حل شونده و حلال با یکدیگر برهم کنش می دهند(یعنی با هم کنش و واکنش می کنند) تا زمانی که غلظت هر دو ماده در تمام سیستم ی ان شود. حالا باید مقدار شکر حل شده در آب، در بالا و ته و وسط و همه جای لیوان ی ان باشد.

آیا هر چیزی می تواند محلول ها را تغییر دهد؟

البته! هر چیزی می تواند غلظت مواد موجود در محلول را تغییر دهد. در این مورد دانشمندان از واژه حلالیت استفاده می‏کنند. حلالیت توانایی یا قابلیت حلال (مثلاً آب) برای حل حل شونده (مثلاً شکر) است. ممکن است شما قبلاً اثر دما روی حلالیت را در کلاس درستان دیده باشید. معمولاً وقتی حلال ها را گرم می کنید، می توانند مقدار بیشتری مواد جامد را در خود حل کنند (مثلاً شکر بیشتر ) و در عوض مقدار کمتری گاز در حلال گرم، حل می شود (مثلاً دی ا ید کربن کمتر در نوشابه گرم) فاکتور مهم بعدی فشار است. وقتی که فشار محیط اطراف محلول را افزایش می دهید، معمولاً مقدار بیشتری گاز در آن حل می شود. دوباره به قوطی نوشابه تان فکر کنید. قوطی می تواند گاز را درونش نگه دارد زیرا محتویات قوطی تحت فشار زیادی هستند. آ ین عامل مهم ساختار مواد است. بعضی چیزها در یک نوع خاص ماده آسان تر حل می شوند. مثلاً شکر به آسانی در آب حل می شود، اما روغن در آب حل نمی شود. پس می گوییم که آب نسبت به روغن حلالیت کمی دارد.روزی
عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن ب حلال است. (1) و حق فرزند بر پدرش این است که... جز از راه حلال، روزى او را تامین نکند.(2)

صادق علیه السلام می فرماید :هر بخواهد دعایش مستجاب شود، باید ب خود را حلال کند و حق مردم را بپردازد. دعاى هیچ بنده ‏اى که مال حرام در شکمش باشد یا حق ى بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمى ‏رود.(3)

در دین ما برای رزق حلال فرمولی وجود دارد. عناصر این فرمول به قرار زیرند:....شماره نخست "حلال نشان برین"
"حلال نشان برین" فصلنامه اجتماعی فرهنگی موسسه بین المللی حلال جهانی با سردبیری عبدالحسین فخاری منتشر شد.
در این شماره گزارش هایی از برگزاری اولین دوره روز جهانی حلال در برج میلاد، مقلات متعدد در موضوع تدوین استانداردهای حلال،تفاهم نامه با مراکز گردشگری و اتحادیه های صنفی در موضوع حلال، اخبار حلال در جهان،سخنرایهای روز جهانی حلال و لوگوی شرکت های دارای برند حلال و...آمده است>"حلال نشان برین" تنها نشریه تخصصی خاور میانه در موضوع اطلاع رسانی حلال است که توسط موسسه بین المللی حلال منتشر می شود.

انواع مخلوط

1- محلول = مخلوط همگن تک فازی است که اجزای تشکیل دهنده آن حلال و حل شونده است.محلول ها شفاف می باشند و مسیر عبور نوردر آن ها فابل دیدن نیست.محلول هاپایدارند و با گذشت زمان ته نشین نمی شوند.توسط کاغذ صافی نیز نمی توان اجزای محلول را از هم جداکرد.اندازه محلول از یک نانومتر کوچک تر است.

2-- کلویید = مخلوط ناهمگنی است که حداقل دو فازی می باشدو اجزای آن شامل فازپخش کننده و فازپخش شونده است.کلوییدها ظاهری کدر ومات دارندومسیرعبورنوردرآن قابل دیدن است.اندازه ذره های کلوییدازیک تا 100 نانومتراست.مثل کف صابون-مه-شیر-دود-رنگ ومایونز

3- سوسپانسیون = مخلوط ناهمگن جامددرمایع که حداقل دو فاز دارد.اندازه ذره های آن بزرگ تر از 100نانومتر است مانند:شربت معده ،خاکشیر آب گل آلود


آثار بی توجهی به ب حلال

بر اساس آیات و روایات ی ب روزی حلال یکی از مهمترین زمینه های تقویت دینداری شمرده شده است به گونه ای که صادق (ع) به یکی از یارانش فرمود:« ب روزی حلال را رها مکن، چراکه تو را در دینت کمک می کند.»


{ قصاص = انتقام گیری شخصی } بعد از سال ها " شهر زیبا " را از سر دیدم. تماشای دوباره شونده و کننده در این . با آن که اصغر فرهادی طبق معمول موضع نمی گیرد. اما " کننده " در حقیقت همان " شونده " است. باور ندارید شما هم و از سر ببینید. به معنای دیگر " تا وقتی فعل قتل در دستگاه زبان صرف شدنی ست و و دیگران بی کیفرخواست قزل آلا صید می کنیم هر مقتول ، قاتلی ست که این بار کمی دیر جنبیده است " .


در درس اول علوم هشتم سعی شده است تا شما را با مخلوط ، انواع مخلوط و روش های جداسازی آن آشنا کند و در میان آن ها نکته های ریزی نیز وجود دارد که در این پست به معرفی آن ها خواهم برداخت

خالص : خالص به ماده ای می گویند که اجزای آن از ذرات ی ان تشکیل شده باشد .(آهن ، هیدروژن ، آب و....)
مخلوط : مخلوط یا ناخالص به ماده ای می گویند که اجزای آن از ذرات متفاوت تشکیل شده باشد.(مخلوط آب و روغن ، آجیل ، نوشابه)
مخلوط نا همگن : در این نوع مخلوط می توان اجرا را به راحتی مشاهده کرد . در این نوع مخلوط اجزا بر روی هم شناور می مانند و در یکدیگر حل نمی شوند.(آجیل ، آب و روغن و...)
سوسپانسیون : سوسپانسون مخلوطی نا همگن است که در آن ذرات یک جامد به صورت معلق در آّب پراکنده اند.(ذوغ ، آب لیمو و....)
مخلوط همگن : در این نوع از مخلوط ها نمی توان به راحتی اجزا را مشاهده کرد و اجزا در یکدیگر حل می شوند.به مخلوط های همگن محلول نیز می گویند این نوع مخلوط از دو جزء حلال و حل شونده تشکیل شده است.(آب نمک ، آلیاژ و...)
حلال : حلال ماده ای است که در حل شونده را در خود حل می کند.معمولا ماده حلال جز بیشتر محلول است. مانند آب
حل شونده : حل شونده ماده ای است که در حلال حل می شود.مانند نمک ، شکر ، الکل و....
ویژگی های مخلوط ها :
1- اجزا ویژگی های خود را از دست نمی دهند.
2- اجزا به راحتی از هم جدا می شوند
3- نسبت اجزا اختیاری است یعنی با تغییر میزان اجزا ماده جدیدی تولید نمی شود
و...
■ مقدار حل شدن برخی مواد مانند نمک در آب با افزایش دما افزایش می یابد و میزان حل شدن بعضی مواد مانند ا یژن در آب با افزایش دما کاهش می یابد
■از کاغذ پی اچ برای شناسی اسید ها و میزان اسیدی بودن آن ها استفاده کرد
■موادی که پی اچ آن ها کمتر از 7 است اسیدی هستند و موادی که پی اچ آن ها بیشتر از 7 است بازی(باز + ای) هستند.
■ مواد اسیدی مزه ی ترش(مانند لیمو ترش) و مواد باز گس(مانند مایع ظرف شویی) دارند.
■شیر مخلوطی از چربی و آب است برای جداسازی اجزای شیر از دستگاه سانتریفیوژ استفاده می شود.
1 -صاف
2 -سرریز
3- تبلور
4- تقطیر

موضوع انشاء:
نان حلال، نان حرام!

آقا تقى یک ماست بندى دارد.
او همیشه پولِ آبِ مغازه را سروقت مىدهد تا آبى که در شیرها می ریزد و ماست مى بندد حلال باشد.
او مىگوید:آدم باید یک لقمه نان حلال به زن و بچه اش بدهد تا فردا که سرش را گذاشت روى زمین و عمرش تمام شد، پشت سرش بد و بیراه نباشد.

همسایه ى ما کارمند یک شرکت است.
او می گوید: تا مطمئن نشوم که ارباب رجوع از ته دل راضی شده، از او رشوه نمی گیرم.
آدم باید دنبال نان حلال باشد.
می گوید: من ارباب رجوع را مجبور می کنم قسم بخورد که راضی است و بعد رشوه می گیرم!


مدیرمان یک غذاخورى دارد.
همیشه حواسش است که غذاى خوبى به مردم بدهد.
او می گوید: در غذاخورى ما از گوشت حیوانات پیر استفاده نمی شود و هر چه ذبح می کنیم کره الاغ است که گوشتش تُرد و تازه است و کبابش خوب در می آید. او حتماً چک می کند که کره الاغ ها سالم باشند و گر نه آن ها را ذبح نمی کند.
می گوید: ارزش یک لقمه نان حلال از همه ى پول هاى دنیا بیشتر است!! آدم باید حلال و حروم نکند.
می گوید: تا پول آدم حلال نباشد، برکت نمی کند. پول حرام بىبرکت است.

واین حکایت برخى لقمه هاى حلال است.


نان حلال خیلی خیلی خوب است.
من نان حلال را خیلی دوست دارم. ما باید همیشه دنبال نان حلال باشیم،
مثل آقا تقی. آقاتقی یک ماست بندی دارد.
او همیشه پولِ آبِ مغازه را سر وقت می دهد
تا آبی که در شیرها می ریزد، حلال باشد. آقا تقی می گوید:
آدم باید یک لقمه نان حلال به زن و بچه اش بدهد
تا فردا که سرش را گذاشت روی زمین و عمرش تمام شد، پشت سرش بد و بیراه نباشد .آقا ... من کارمند یک شرکت است. او می گوید:
تا مطمئن نشوم که ارباب رجوع از ته دل راضی شده، از او رشوه نمی گیرم.
آدم باید دنبال نان حلال باشد.
آقا ... می گوید: من ارباب رجوع را مجبور می کنم قسم بخورد که راضی است
و بعد رشوه می گیرم! م می گوید : تا پول آدم حلال نباشد، برکت نمی کند.
پول حرام بی برکت است.ولی پدرم یک معلم است و من فکر می کنم پولش حرام است؛ چون هیچ وقت برکت ندارد و همیشه وسط برج کم می آورد.
تازه یارانه ها را ج می کند و پول آب و برق و گاز را نداریم که بدهیم.
ماه قبل، برق ما را قطع د، چون پولش را نداده بودیم.
ب می خواستم به پدرم بگویم:کاش دنبال یک لقمه نان حلال بودی!!!!!


گردشگری حلال در آن دسته از کشورهای ی که اصول حلال به طور کامل رعایت می شود شاید کم تر مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان گردشگری قرار گرفته باشد. یا به تعبیری دیگر ممکن است مورد غفلت قرار بگیرد که به قول حافظ سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد- وآن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد...
نان حلال خیلی خیلی خوب است. من نان حلال را خیلی دوست دارم. ما باید همیشه دنبال نان حلال باشیم، مثل آقا تقی.
آقاتقی یک ماست بندی دارد.او همیشه پولِ آبِ مغازه را سر وقت می دهد تا آبی که در شیرها می ریزد، حلال باشد. آقا تقی می گوید: آدم باید یک لقمه نان حلال به زن و بچه اش بدهد تا فردا که سرش را گذاشت روی زمین و عمرش تمام شد، پشت سرش بد و بیراه نباشد .

من کارمند یک شرکت است. او می گوید: تا مطمئن نشوم که ارباب رجوع از ته دل راضی شده، از او رشوه نمی گیرم. آدم باید دنبال نان حلال باشد.
ام می گوید: من ارباب رجوع را مجبور می کنم قسم بخورد که راضی است و بعد رشوه می گیرم! م می گوید : تا پول آدم حلال نباشد، برکت نمی کند.
پول حرام بی برکت است.

ولی پدرم یک معلم است و من فکر می کنم پولش حرام است؛ چون هیچ وقت برکت ندارد و همیشه وسط برج کم می آورد. تازه یارانه ها را ج می کند و پول آب و برق و گاز را نداریم که بدهیم. ماه قبل، برق ما را قطع د، چون پولش را نداده بودیم. ب می خواستم به پدرم بگویم:کاش دنبال یک لقمه نان حلال بودی!!!!!


محلول درصد جرمی
محلولی است که در آن مقداری ماده حل شونده در 100 گرم محلول ، حل شده باشد.
100 × جرم محلول ÷ جرم ماده حل شونده = درصد جرمی
در صورت و م ج باید از یک نوع یکای جرم استفاده شود. یعنی هر دو باید برحسب میلی گرم، گرم یا کیلوگرم بیان شوند.


موضوع انشاء:
نان حلال، نان حرام!

آقا تقى یک ماست بندى دارد.
او همیشه پولِ آبِ مغازه را سروقت مىدهد تا آبى که در شیرها می ریزد و ماست مى بندد حلال باشد.
او مىگوید:آدم باید یک لقمه نان حلال به زن و بچه اش بدهد تا فردا که سرش را گذاشت روى زمین و عمرش تمام شد، پشت سرش بد و بیراه نباشد.

همسایه ى ما کارمند یک شرکت است.
او می گوید: تا مطمئن نشوم که ارباب رجوع از ته دل راضی شده، از او رشوه نمی گیرم.
آدم باید دنبال نان حلال باشد.
می گوید: من ارباب رجوع را مجبور می کنم قسم بخورد که راضی است و بعد رشوه می گیرم!


مدیرمان یک غذاخورى دارد.
همیشه حواسش است که غذاى خوبى به مردم بدهد.
او می گوید: در غذاخورى ما از گوشت حیوانات پیر استفاده نمی شود و هر چه ذبح می کنیم کره الاغ است که گوشتش تُرد و تازه است و کبابش خوب در می آید. او حتماً چک می کند که کره الاغ ها سالم باشند و گر نه آن ها را ذبح نمی کند.
می گوید: ارزش یک لقمه نان حلال از همه ى پول هاى دنیا بیشتر است!! آدم باید حلال و حروم نکند.
می گوید: تا پول آدم حلال نباشد، برکت نمی کند. پول حرام بی برکت است.

واین حکایت برخى لقمه هاى حلال است


انواع مخلوط ها:

مخلوط ها دو نوع هستند: ۱- مخلوط های معلق (نا همگن)

۲- مخلوط های یکنواخت (محلول یا همگن )

۱-مخلوط های معلق ( ناهمگن):به مخلوطی می گویندکه اجزای سازنده ی آن به طور یک نواخت در همه جا پخش نشده اند و در بیش تر موارد نیز می توان همه یا شماری از اجزای مخلوط را به آسانی تشخیص داد. پس دو ویژگی مخلوط های معلق

عبارت اند از : الف) قابل تشخیص بودن اجزا ب)پخش غیر یکنواخت هر جز

مخلوط معلق ( ناهمگن )ُ نوعی از مخلوط مواد است که در آن ماده ای بدون آن که درماده ی دیگر حل شده باشددرآن معلق است در مخلوط های مایع در مایع با گذشت زمان ُ یکی از مایعات رونشین می شود ( مانند مخلوط معلق روغن و آب ) ودرمخلوط های جامد در مایع ُ ماده ی جامدته نشین می شود.( مانند مخلوط معلق نشاسته در آب )

مخلوط های معلق( ناهمگن ) دارای انواعی هستند:

۱- مخلوط معلق جامد در مایع مانند نشاسته درآب ُ گچ در آب ُ آ در آب ُ آب گل آلود

۲- مخلوط معلق مایع در مایع مانند روغن در آب ُ مخلوط روغن زیتون و آب ُ مخلوط نفت و آب ُ مخلوط چربی در شیر.

۳- مخلوط معلق جامد در گاز مانند دود در هوا و یا گردو غبار در هوا.

مخلوط های معلق جامد در مایع و جامد در گاز پس از مدتی ته نشین می گردند. در صورتی که مخلوط های معلق مایع در مایع رونشین می شوند.( مانند خامه که چربی شیر است .)

۴- مخلوط معلق جامد در جامد مانند مخلوط شکر و نمک ُ ماسه و شن ُ براده آهن در نمک ُ قند و شکر

۲- مخلوط های یک نواخت ( محلول یا همگن ) : نوعی دیگر از مخلوط هستند که در آن ها اجزای سازنده به طوز یکنواخت درهمه جا پخش شده اند و نمی توان اجزای محلول را به آسانی از یک دیگر تشخیص داد. به مخلوط های همگن ُ محلول هم می گویند. محلول مانند هر مخلوط دیگری حداقل از دو جز تشکیل می شود. حلال و حل شونده. حلال است که حل شونده را در خود حل می کند.

هر محلولیُ مخلوط است ولی هر مخلوطی محلول نیست.پس محلول نوع خاصی از مخلوط است که ته نشین یا رونشین نمی شود و ماده حل شده به طوریکنواخت در حلال پراکنده شده و به همراه حلال از صافی عبور می کندُ محلول ها زلال و شفاف اند و نور را به خوبی عبور می دهندو مسیر عبورنوردرآن مشخص نیست و با مشاهده به مخلوط بودن آن نمی توان پی برد.

انواع محلول ها عبارت اند از:

الف) محلول جامد در جامد: محلول های جامد در جامد را آلیاژ می نامند. فولاد از مهمترین انواع آلیاژ هااست که مخلوط آهن و کربن می باشد. از محلول های جامد در جامد ُ طلای زینتی ( طلا ُ نقره ُ مس ) ُ چدن ُ برنج و ... را می توان نام برد. چدن نیز آلیاژی از آهن و کربن است. اما در صد کربن آن از فولاد بیشتر است و سیم لحیم ُ آلیاژی است که ۵۰ درصد آن قلع و ۵۰ درصد آن سرب می باشد.

ب) محلول جامد در مایع:برای محلول جامد در مایع مثال ها فراوان است . نمک در آبُ شکردرآب ُ قیردرنفت ُ ماده حلال در محلول های جامد در مایع ُ حتما آب نیست ُ مانند قیردرنفت.

ج) محلول مایع در مایع: محلول الکل و آب ( الکل طبی ُ الکل صنعتی ) ُ سرکه ( محلولی از اسید استیک در آب ) ُ گلاب ُ از انواع محلول های مایع در مایع می باشند

د) محلول گاز در مایع:نوشابه ُ یک محلول گاز در مایع است. علت گاز دار بودن و مزه تندو تیز نوشابه این است که در نوشابه ُ مقداری گاز کربن دی ا ید حل شده است.ا یژن در آب حل می شود و جانداران آب زی از ا یژن محلول درآب برای تنفس استفاده می کنند.

ه)محلول گاز در گاز:هوا ُ محلولی است که حلال آن نیتروژن و ماده حل شونده آن ا بژن است.گاز شهری ُ محلولی از متان و چند گاز سوختنی دی ت و هم چنین گازی که در کپسول های غواصان وجود دارد محلولی از گازهای هلیوم و ا یژن است.


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها