جستجوی عبارت تحقیق جامعه شناسی کار
تحقیق جامعه شناسی فرهنگی و مفاهیم آن از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ

تحقیق-جامعه-شناسی-فرهنگی-و-مفاهیم-آن-از-دیدگاه-جامعه-شناسان-بزرگ


تحقیق جامع و کامل با موضوع جامعه شناسی فرهنگی و مفاهیم آن از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ، در قالب فایل word و در حجم 130 صفحه. موضوع جامعه شناسی فرهنگی در میان دو گروه از سرشناسان آن یعنی از یکطرف نظریه پردازان و معماران این رشته و از سوی دیگر ...
 فایل

 


تحقیق جامعه شناسی فرهنگی و مفاهیم آن از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ

تحقیق-جامعه-شناسی-فرهنگی-و-مفاهیم-آن-از-دیدگاه-جامعه-شناسان-بزرگ


تحقیق جامع و کامل با موضوع جامعه شناسی فرهنگی و مفاهیم آن از دیدگاه جامعه شناسان بزرگ، در قالب فایل word و در حجم 130 صفحه. موضوع جامعه شناسی فرهنگی در میان دو گروه از سرشناسان آن یعنی از یکطرف نظریه پردازان و معماران این رشته و از سوی دیگر ...
 فایل

 


تحقیق نقد و بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه جامعه شناسی در ایران

تحقیق-نقد-و-بررسی-عوامل-مؤثر-بر-فرآیند-توسعه-جامعه-شناسی-در-ایران تحقیق با موضوع نقد و بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند توسعه جامعه­ شناسی در ایران، در قالب word و در 89 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: جامعه ­شناسی در ایران از جنبه های گوناگون ، علمی، تاریخی و فرهنگی می­ تواند مورد بحث قرار گیرد. فایل
« بسم رب ال ء و الصدیقین »

تعریف جامعه شناسی : محمدعلی رحیم زاده : داد93

می توان گفت که جامعه شناسی مجموعه ای از دانش است که بر اثر جستجو و مطالعات مبتنی بر روش علمی در ترکیب سازمان و جامعه و روابط اجتماعی موجود است .

جامعه شناسی درصدد تجزیه و تحلیلِ امور و مسائل مهم زندگی اجتمای است . مانند : رشد ، بلوغ ، اختلافات ، منازعات ، قدرت ، و ...

آگوست کنت بنیان گذار وضع کنندة علم جامعه شناسی تعاریف مختلفی را در خصوص جامعه شناسی بیان نموده است . او معتقد است جامعه شناسی علم تجزیه و تحلیل و تشریح مظاهر حیات در اجتماع به گونه ای که هر یک در یک طبقة خاص بگیرد .


این کتاب در پنج فصل به رشته تحریر درآمده است:

جامعه شناسی معرفتی یی و ارتباطات

جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات

مبانی سیاستگذاری فرهنگ ارتباطی براساس جامعه شناسی معرفتی ارتباطات

فرآیند ارتباطی شاهنامه و توسعۀ فرهنگی ایران

جمع بندی

این کتاب در پنج فصل به رشته تحریر درآمده است:

جامعه شناسی معرفتی یی و ارتباطات

جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات

مبانی سیاستگذاری فرهنگ ارتباطی براساس جامعه شناسی معرفتی ارتباطات

فرآیند ارتباطی شاهنامه و توسعۀ فرهنگی ایران

جمع بندی


پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت درس10جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی


پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت درس دهم جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت درس جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم


درس دهم 10
جنگ ها و تقابل های جهانی
قرآن کریم دو نوع جامعه را در مقابل هم توصیف میکند؛جامعه ای که هرگونه ستیزه و نزاع ناشی از خون، نژاد، طبقه، ملیّت، جغرافیا و … را از بین می بردو همة بشر رابر مدار آرمانی حقیقی و اصیل جمع می کند.
«و همانا این است امت شما، یک امت واحد و منم پروردگار شما»(مؤمنون: 52)
جامعه ای که به گروه ها و دسته های پراکنده و متخاصم تجزیه میشود؛امکانات گروهی آن پراکنده می شودو ظرفیت ها و نیروهای آن نابود می گردد.

درس پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2, پاو وینت درس 10 جامعه شناسی 2 علوم انسانی, پاو وینت درس 10 جامعه شناسی2 یازدهم انسانی, پاو وینت درس جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت درس پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی پایه یازدهم, پاو وینت های درس 10 جامعه شناسی 2 علوم انسانی, درس 10 پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم, درس دهم 10 جنگ ها و تقابل های جهانی, درس دهم پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2, درس پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2, پاو وینت جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت جنگ ها و تقابل های جهانی کتاب جامعه شناسی یازدهم انسانی, پاو وینت درس 10 جامعه شناسی2 پایه یازدهم علوم انسانی, پاو وینت درس 10 جامعه شناسی2 یازدهم رشته علوم انسانی, پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت درس 10 پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی, پاو وینت درس 10 کتاب جامعه شناسی2, پاو وینت درس دهم جامعه شناسی 2 رشته علوم انسانی, پاو وینت درس دهم جامعه شناسی 2 پایه دوم انسانی, پاو وینت درس دهم جامعه شناسی 2 یازدهم علوم انسانی درس پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت درس دهم جامعه شناسی پایه یازدهم, پاو وینت درس دهم پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2یازدهم, پاو وینت درس پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی 2, پاو وینت درس10جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی, پاو وینت پاو وینت درس 10 جنگ ها و تقابل های جهانی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی


 


لینک فایل

تحقیق دین شناسی تطبیقی

تحقیق-دین-شناسی-تطبیقی تحقیق با موضوع دین شناسی تطبیقی، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: دانش ادیان یا مطالعه علمی دین که به آن دین‌شناسی تطبیقی نیز اطلاق می‌شود، یک علم تجربی و استقرایی با روشی توصیفی و تحلیلی و با فایل


تحقیق دین شناسی تطبیقی

تحقیق-دین-شناسی-تطبیقی تحقیق با موضوع دین شناسی تطبیقی، در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: دانش ادیان یا مطالعه علمی دین که به آن دین‌شناسی تطبیقی نیز اطلاق می‌شود، یک علم تجربی و استقرایی با روشی توصیفی و تحلیلی و با فایل


تحقیق روان شناسی ورزش

تحقیق-روان-شناسی-ورزش تحقیق با موضوع روان شناسی ورزش، در قالب word و در 209 صحفه، قابل ویرایش. بخشی از مقدمه تحقیق: روان‎شناسی ورزشی، شاخه‎ای از علم ورزش است که در جستجوی فراهم نمودن پاسخ به سؤالات مختلف در زمینه‎های رفتار انسانی در حیطه... فایل


تحقیق جامعه شناسی شهری

تحقیق-جامعه-شناسی-شهری تحقیق در مورد جامعه شناسی شهری، در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: برای اینکه تعریف روشن‌تری از مهیت و دامنه جامعه شناسی شهری به دست دهیم، می‌توانیم بگوییم، تجزیه و تحلیل شهر به عنوان یک واقعیت فایل


تحقیق روان شناسی و ورزش

تحقیق-روان-شناسی-و-ورزش تحقیق با موضوع روان شناسی و ورزش، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: امروز شاهد رشد و تحول در جهان ورزش هستیم. از جمله جا به جا شدن رکوردها در رشته های مختلف این امر است و با گسترش حرفه ای گری در فایل


تحقیق روان شناسی مرگ

تحقیق-روان-شناسی-مرگ تحقیق با موضوع روان شناسی مرگ، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مرگ فیزیولوژیکی، تجربه مرگ، برخورد ک ن با مساله مرگ، برخی علل ترس از مرگ، غلبه بر ترس از مرگ، مرگ رمانتیک، شهادت، عشق فاتح مرگ، شه فایل


تحقیق روان شناسی مرگ

تحقیق-روان-شناسی-مرگ تحقیق با موضوع روان شناسی مرگ، در قالب word و در 17 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، مرگ فیزیولوژیکی، تجربه مرگ، برخورد ک ن با مساله مرگ، برخی علل ترس از مرگ، غلبه بر ترس از مرگ، مرگ رمانتیک، شهادت، عشق فاتح مرگ، شه فایل


تحقیق ستاره شناسی (نجوم)

تحقیق-ستاره-شناسی-(نجوم) تحقیق با موضوع ستاره شناسی (نجوم)، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل ستاره شناسی، تقسیمات ستاره شناسی، تقسیم بندی براساس موضوع یا مسائل اشاره شده، مقدمه، اختلاف منظر طیفی، استفاده از متغیرهای قیفاووسی و ابر فایل


تحقیق انسان شناسی از دیدگاه های مختلف

تحقیق-انسان-شناسی-از-دیدگاه-های-مختلف تحقیق با موضوع انسان شناسی از دیدگاه های مختلف، در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: در تاریخ انسان شناسی، سه شاخه بزرگ قابل تشخیص هستند: نخست: انسان‌شناسی فرانسوی با شمندانی چون امیل دورکیم، مارسل فایل


تحقیق آسیب شناسی بتن

تحقیق-آسیب-شناسی-بتن تحقیق با موضوع آسیب شناسی بتن، در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: علل فرسودگی و ت یب سازه های بتنی، نفوذ نمک ها، اشتباهات طراحی، اشتباهات اجرایی، حملات کلریدی، حملات سولفاتی ،حریق، عمل یخ زدگی... فایل


تحقیق روان شناسی و ورزش

تحقیق-روان-شناسی-و-ورزش تحقیق با موضوع روان شناسی و ورزش، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: امروز شاهد رشد و تحول در جهان ورزش هستیم. از جمله جا به جا شدن رکوردها در رشته های مختلف این امر است و با گسترش حرفه ای گری در فایل


تحقیق آسیب شناسی اجتماعی

تحقیق-آسیب-شناسی-اجتماعی تحقیق با موضوع آسیب شناسی اجتماعی، در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، گروه های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی، اهمیت گروه ها، آشنایی با آسیب های اجتماعی، کجروی اجتماعی، ارزش های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی... فایل
پاو وینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت درس جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت درس هفتم جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم


درس هفتم جامع? جهانی
در هر دور? تاریخی، جوامع مختلف و شبکه روابط میان آنها، جامع? جهانی را می سازد.
جامعة جهانی براساس ویژگی های فرهنگی و قدرت تأثیرگذاری جوامع مختلف، ح های متفاوتی به خودمی گیرد.
هنگامی که یک فرهنگ در سطح جهانی غالب باشد، به میزانی که آن فرهنگ، ویژگی های مطلوب یک فرهنگ جهانی را داشته باشد، جامع? جهانی از انسجام برخوردارخواهد بود. اگر فرهنگ یا فرهنگ های غالب و اثرگذار،فاقد ویژگی های مطلوب باشند، جامع? جهانی با چالش ها و تضاد های درونی مواجه خواهد شد. فرهنگ سلطه،جامع? جهانی را به بخش های مرکز و پیرامون تقسیم میک?ند؛ کشور های پیرامون را به مرکز وابسته می سازد وزمین? ستیز و چالش میان آنها را ایجاد میکند.


جامعه جهانی, درس جامعه جهانی جامعه شناسی2, پاو وینت درس 7 جامعه شناسی 2 علوم انسانی, پاو وینت درس 7 جامعه شناسی2 یازدهم انسانی, پاو وینت درس جامعه جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم, پاو وینت های درس 7 جامعه شناسی 2 علوم انسانی, درس 7 جامعه جهانی, درس 7 جامع? جهانی جامعه شناسی پایه یازدهم, درس جامعه جهانی جامعه شناسی2, درس هفتم جامعه جهانی جامعه شناسی2, درس هفتم جامع? جهانی, پاو وینت جامعه جهانی جامعه شناسی, پاو وینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت درس 7 جامعه جهانی جامعه شناسی2یازدهم, پاو وینت درس 7 جامعه شناسی2 پایه یازدهم علوم انسانی, پاو وینت درس 7 جامعه شناسی2 یازدهم رشته علوم انسانی, پاو وینت درس 7 کتاب جامعه شناسی2, پاو وینت درس جامعه جهانی جامعه شناسی 2, پاو وینت درس جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت درس هفتم جامعه جهانی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت درس هفتم جامعه شناسی 2 رشته علوم انسانی, پاو وینت درس هفتم جامعه شناسی 2 پایه دوم انسانی, پاو وینت درس هفتم جامعه شناسی 2 یازدهم علوم انسانی درس جامعه جهانی, پاو وینت درس هفتم جامعه شناسی پایه یازدهم


 


لینک فایل
تحقیق گیاه شناسی و انواع گیاهان

تحقیق-گیاه-شناسی-و-انواع-گیاهان تحقیق با موضوع گیاه شناسی و انواع گیاهان، در قالب word و در 78 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: انار، یکی از میوه هایی است که از قدیم وجود داشته است. حتی در کتب مقدس چندین بار نام آن ذکر شده است. هومر شاعر معروف یونان در کتاب فایل

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی-شهریاین تحقیق در مورد جامعه شناسی شهری در 67 صفحه و در قالب ورد و شامل جامعه شناسی شهری،اصول و مبانی جامعه شناسی و مطالعات شهری،مطالعات شهری،اصول و مبانی جامعه شناسی،جامعه شناسی،موضوع جامعه شناسی شهری ،تعریف شهر ،شهر نشینی ،توسعه شهر نشینی و غیره می باشد. فایل


پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت درس نهم جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت درس جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم


پاو وینت جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم


فصل سوم
چالش های جهانی
درس نهم 9
جهان دو قطبی
اگر جهان غرب با حلّ چالش های پیشین، پاسخگوی نیازهای دنیوی و معنوی آدمیان می بود، با چالش های بنیادین جدید مواجه نمی شد. امّا فرهنگ جدید غرب، برای حلّ چالش های گذشته، مسیری را پیمود که مسائل و مشکلات جدیدی به دنبال آورد. چالش های جدید به صورت های متفاوتی آشکار می شود؛
اقتصادی، ، اجتماعی و فرهنگی
منطقه ای و فرامنطقه ای
مقطعی و مستمر
د و کلان
درون فرهنگی و بین فرهنگی
ذاتی و عارضی (چالش های ذاتی ریشه در عقاید و ارزش های درونی جهان اجتماعی دارد و چالش های عارضی در اثر عوامل خارجی پدید می آیند.)
معرفتی و علمی


درس پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2, پاو وینت درس 9 جامعه شناسی 2 علوم انسانی, پاو وینت درس 9 جامعه شناسی2 یازدهم انسانی, پاو وینت درس جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت درس پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی پایه یازدهم, پاو وینت های درس 9 جامعه شناسی 2 علوم انسانی, درس 9 پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم, درس نهم پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2, درس پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2, پاو وینت جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت جهان دو قطبی کتاب جامعه شناسی یازدهم انسانی, پاو وینت درس 9 جامعه شناسی2 پایه یازدهم علوم انسانی, پاو وینت درس 9 جامعه شناسی2 یازدهم رشته علوم انسانی, پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت درس 9 کتاب جامعه شناسی2, پاو وینت درس نظام جهانی جامعه شناسی انسانی, پاو وینت درس نهم جامعه شناسی 2 رشته علوم انسانی, پاو وینت درس نهم جامعه شناسی 2 پایه دوم انسانی, پاو وینت درس نهم جامعه شناسی 2 یازدهم علوم انسانی درس پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم, پاو وینت درس نهم جامعه شناسی پایه یازدهم, پاو وینت درس نهم پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی2یازدهم, پاو وینت درس پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی 2, پاو وینت پاو وینت درس 9 جهان دو قطبی جامعه شناسی یازدهم جامعه شناسی


 


لینک فایل
تحقیق جامعه شناسی اعتیاد در ایران

تحقیق-جامعه-شناسی-اعتیاد-در-ایران تحقیق در مورد جامعه شناسی اعتیاد در ایران، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: اعتیاد به ، مشکل اجتماعی است که اکثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جدیدی که درباره موضوع و اعتیاد در جامعه ما فایل


تحقیق ایده پدیده شناسی

تحقیق-ایده-پدیده-شناسیهمبستگی میان سخنرانی های گوتینگن (ایده پدیده شناسی و دیگر آثار هوسرل) هر چند که بسیاری از مطالب اساسی پدیدارشناسی بطور مفصل در بخش دوم آمده است،‌در اینجا بیشتر به سخنرانی هایی که در سال 1907 در گوتینگن انجام شد تاکید می شود زیرا این سخنرانی ها که بعدا تحت عنوان کتاب ایده پدیده شناسی به چاپ رسید رشت فایل


تحقیق روان شناسی جنایی

تحقیق-روان-شناسی-جنایی تحقیق در مورد روان شناسی جنایی، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعریف روانشناسی، تعریف روانشناسی جنایی، موضوع روانشناسی جنایی، هدف های روانشناسی جنایی، روانشناسی جنایی و علوم دیگر، رشته های جدید روانشناسی جنایی، فایل


تحقیق روان شناسی جنایی

تحقیق-روان-شناسی-جنایی تحقیق در مورد روان شناسی جنایی، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل تعریف روانشناسی، تعریف روانشناسی جنایی، موضوع روانشناسی جنایی، هدف های روانشناسی جنایی، روانشناسی جنایی و علوم دیگر، رشته های جدید روانشناسی جنایی، فایل
39- از نظر وبر، جامعه شناسی: .......................... . (آزمون ای 1396 علوم اجتماعی  - نظریه های جامعه شناسی) 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
تحقیق محدودیت های قوانین اجتماعی

تحقیق-محدودیت-های-قوانین-اجتماعی تحقیق در مورد محدودیت های قوانین اجتماعی، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر، به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای، فرضیه ای فایل
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ............................................................................................................................ 2

طرح مسئله..................................................................................................................... 3

ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................... 4

سوالات اصلی.................................................................................................................. 5

اه تحقیق ................................................................................................................. 5

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق ................................................................................................................. 7

تعریف مفاهیم.................................................................................................................. 13

پیشینه تحقیق در ایران و خارج از ایران............................................................................. 13

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

روش مطالعه .................................................................................................................. 16

فرضیه............................................................................................................................ 16

تعریف عملیاتی متغیرها..................................................................................................... 16

روش شناسی تحقیق......................................................................................................... 17

*روش و ابزار تحقیق........................................................................................... 17

*سطح و واحد تحلیل.......................................................................................... 17

*روش جمع آوری جامعه.................................................................................... 17

*روش نمونه گیری............................................................................................. 17

*روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................. 17

فصل چهارم : تحلیل داده ها

اطلاعات مورد تحلیل....................................................................................................... 20

توصیف یافته ها............................................................................................................... 25

توصیف متغیرهای اصلی.................................................................................................... 26

تحلیل متغیرهای تحقیق.................................................................................................... 30

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.................................................................................................................... 36

پیشنهادات ..................................................................................................................... 38

منابع .................................................................................................................................39

ضمائم.................................................................................................................................40

چکیده تحقیق:

مسئله تحقیق: بررسی وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشاورزان ب یت شغلی آنها

روش تحقیق:از نوع پیماشی و ابزار گرداوری ان از طریق پرسشنامه است

جامعه اماری 50 وحجم نمونه 44 می باشد

مهمترین یافته های تحقیق: با توجه به یافته های تحقیق بیشترین مشکل کشاورزان درآمد است

مهمترین پیشنهادهای تحقیق: رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشاورزان و توجه به زمینهای کشاورزی منطقه

قیمت فقط 10000 تومان

برای ید یا سفارش این پایان نامه با شماره تلفن های 04434262102-09141651124 و یا با آدرس ایمیل turknetchaldoran@gmail.com تماس حاصل فرمایید


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها