جستجوی عبارت بهانه ای دیگر برای عدم تعیین تکلیف معلمان حق دریس و نهضتی


قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق دریس از سوی مجلس مصوب شد اما با ابلاغ نشدن آن برای اجرا از سوی ت، رئیس مجلس خواستار چاپ آن در رو مه رسمی کشور شد.

دبیر کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای ی گفت: به زوی وضعیت اشتغال معلمان حق دریس مدارس کشور تعیین تکلیف خواهد شد.

نمایندگان مردم درمجلس شورای ی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق دریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را تصویب د.

همشهری آنلاین: مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: امیدواریم بتوانیم در دو، سه روز آینده همه حق دریس معلمان آزاد، حقوق سرباز معلمان و نیروهای قراردادی و همچنین بخشی از حق دریس نیروهای آزاد را پرداخت کنیم.

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش گفت: امیدواریم بتوانیم در دو، سه روز آینده همه حق دریس معلمان آزاد، حقوق سرباز معلمان و نیروهای قراردادی و همچنین بخشی از حق دریس نیروهای آزاد را پرداخت کنیم.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: الحاق ماده به قانون تعیین تکلیف معلمان تصریح عملیاتی شدن این مصوبه را مورد توجه قرار داده است.

برخی معلمان حق دریس از عدم دریافت مطالبات خود با ورود به سال ۹۶ خبر می دهند که در این رابطه آموزش و پرورش توضیحاتی را ارائه کرده اند.

بعد از هفته گذشته معلمان حق دریسی در مقابل استانداری همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان از تصمیم روز گذشته مسئولین وزارت آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت حقوق معوقه تمامی معلمان حق دریس تا آ اسفند ماه جاری خبر داد و گفت: مسئولین وزارتخانه قول دادند تا آ این ماه با تأمین اعتبار لازم، تمامی حقوق معوقه معلمان حق دریس را پرداخت کنند.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بخشی از مطالبات معلمان گفت: مطالبات مربوط به ساعات حق دریس نیروهای رسمی در اردیبهشت ماه با دریافت اعتبار تسویه خواهد شد.

آموزش و پرورش گفت: 4 هزار میلیارد تومان به معلمان بد ار هستیم که این مطالبات شامل پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته، حق دریس معلمان رسمی، حق ا حمه تصحیح اوراق امتحانی و چندین مورد دیگر است.

آموزش و پرورش گفت: با صحبت هایی که با آقای نوبخت داشتیم و پیگیری که از خزانه انجام شد، تا پایان سال جاری، حق دریس معلمان را پرداخت می کنیم.

برخی معلمان حق دریس از عدم دریافت مطالبات خود با ورود به سال 96 خبر می دهند که در این رابطه آموزش و پرورش توضیحاتی را ارائه کرده اند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز با طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق دریس استخدامی در آموزش و پرورش، موافقت د.

آموزش و پرورش گفت: با صحبت هایی که با رییس سازمان برنامه و بودجه داشتیم و پیگیری که از خزانه انجام شد، تا پایان سال جاری، حق دریس معلمان را پرداخت می کنیم.

آموزش و پرورش عنوان کرد: با قرارگرفتن حقوق حق دریس ها در ردیف حقوقی، مشکل پرداخت به موقع این معلمان برطرف می شود.

یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق دریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.
فردا روز معلم است روزی که نامش برای معلم ها است و بهانه ایست برای جلب توجه جامعه به امر آموزش و نقش معلم ها ، به نظر می رسد که آمد و رفتن این روز و ورق خوردن تقویم تاکنون نتوانسته گره از مشکلات معلمان بردارد . به هر حال روز معلم به همه معلمان و همکاران خوبم مبارک
فردا روز معلم است روزی که نامش برای معلم ها است و بهانه ایست برای جلب توجه جامعه به امر آموزش و نقش معلم ها ، به نظر می رسد که آمد و رفتن این روز و ورق خوردن تقویم تاکنون نتوانسته گره از مشکلات معلمان بردارد . به هر حال روز معلم به همه معلمان و همکاران خوبم مبارک

مراحل اجرای قانون احتساب سوابق بیمه ای معلمان حق دریس از سال آینده باید اجرا شود.

نمایندگان مجلس شورای ی، با الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق دریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موافقت د.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تصویب کلیات وضعیت استخدام حق دریسی ها از بررسی جزئیات به منظور عملیاتی شدن طرح خبر داد.

آموزش و پرورش از پرداخت اعتبار مورد نیاز برای معلمان حق دریس آزاد خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: حقوق ۲ هزار و ۷۰۰ معلم حق دریس استان، امروز 30 اسفندماه 95 پرداخت می شود.

رئیس مجلس شورای ی با بیان اینکه «روش جذب معلمان در قالب حق دریسی از ۸ سال گذشته تاکنون اشتباه بوده است» گفت: این مسائل باید مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.

اخبارمدرسه-معلم و دانش آموزان

معاون امور مدارس خارج از کشور از تعیین تکلیف سفر معلمان به خارج از کشور که در نوبت قرار دارند، تا قبل از اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: معلمان ایرانی به ۷۵ کشور دنیا اعزام می شوند که بیشترین اعزام ها تاکنون به کشورهای حاشیه خلیج فارس و امارات بوده است


ایسنا نوشت: رئیس مجلس شورای ی با بیان اینکه «روش جذب معلمان در قالب حق دریسی از ۸ سال گذشته تاکنون اشتباه بوده است» گفت: این مسائل باید مورد رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.

نمایندگان با یک فوریت الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق دریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، موافقت د.

یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق دریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش تصویب شد.

ایسنا نوشت: یک فوریت طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق دریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با موافقت نمایندگان به تصویب رسید.

مطالبات مربوط به حقوق سرباز معلمان و نیروهای حق دریس در روزهای پایانی سال ۹۵ پرداخت شد هر چند برخی پس از ۶ ماه انتظار در شب عید نیز به حقوق خود نرسیدند و بخشی از مطالبات همچنان باقی مانده است.

آخرین جستجو ها