جستجوی عبارت بنگر به قلعه نویی بی جا می کنی میدیجدیدترین مدل های لباس نه دخترانه , مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟امروز در پارلین در قسمت لباس های دخترانه نه پست مدل دامن کوتاه دخترانه میدی؟ را آماده کرده ایم که امیدواریم بپسندید


همچنین پیشنهاد می شود :


مدل دامن بلند نه


مدل کت و دامن کره ای


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


انواع مدل لباس دخترانه نه » گالری ع جدیدترین مدل های دامن کوتاه دخترانه شیک و مجلسی در مرداد 1396


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


جدیدترین و شیک ترین مدل های دامن کوتاه دخترانه نه ویژه تابستان سال 1396


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


مدل دامن کوتاه دخترانه کره ای, مدل دامن کوتاه دخترانه مجلسی میدی؟


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


مدل دامن کوتاه


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟, گالری ع انواع مدل دامن میدی


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


ژورنال انواع مدل دامن کوتاه دخترانه مجلسی و مدل دامن کوتاه نه راحتی ویژه مرداد 96


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


گالری ع جدیدترین مدل های دامن کوتاه دخترانه شیک و مجلسی در مرداد 1396


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


جدیدترین و شیک ترین مدل های دامن کوتاه دخترانه نه ویژه تابستان سال 1396


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


مدل دامن میدی


مدل دامن کوتاه دخترانه کره ای, مدل دامن کوتاه دخترانه مجلسی میدی؟, مدل دامن کوتاه دخترانه


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


ژورنال انواع مدل دامن کوتاه دخترانه مجلسی و مدل دامن کوتاه نه راحتی ویژه مرداد 96


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


گالری ع جدیدترین مدل های دامن کوتاه دخترانه شیک و مجلسی در مرداد 1396


مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


جدیدترین مدل های لباس دخترانه » مدل دامن کوتاه دخترانه, مدل دامن میدی؟


مکان های دیدنی مشهد شامل: بیش از 50 نوع قلعه

نیاز به امنیت انسان را وادار کرد خانه و زندگی خود را بر بالای کوه هاو تپه ها بسازد و آن را با برج و بارو از دسترس دیگران دور نگه دارد. در این انگیزه ی پیدایش و هسته ی اصلی بیشتر شهر ها قلعه ها بوده اند که نمایانگر پیشرفت آدمی از روزگار غار نشینی و شکار به روزگار کشاورزی و یکجا نشینی هستند. هنگامی که گروه های کوچک و پراکنده کم کم به زمین های کشاورزی وابسته شدند و برجای خود ماندند و پناه گاهی را برای خود ساختند؛ از گرد هم آمدن این پناه گاه ها، روستا ها و سپس شهر ها پدید آمد. قلعه ها سه نوع بودند: الف) قلعه های ساخته شده بر بلندی ها، که به آن کلات گفته می شد. ب) قلعه های ساخته شده بر زمین های هموار. ج) کهن دژها، قلعه هایی که جایگاه شاهان و بزرگان بود و کاخ ها و انبار ها و مکانی برای زندگی داشت که ارگ نامیده می شد.
در میان قلعه های مشهد قلعه ی کهن دژ شهر توس و قلعه ی ماد اهمیت بیشتری دارد. در سایر قلعه ها نیز به ندرت سازه ی سر پا یا دارای سقفی را می توان یافت.

 

 1. وجه تسمیه ی قلعه های دختر: در باور عامه علت نام گذاری این قلعه ها، این بوده است که از این قلعه ها برای محافظت و نگه داری از ن و دختران استفاده مشده است و یا این که سازنده ی آن دختری بوده است، اما در واقع علت این نام گذاری انتساب آن به ناهید ( مخفف آناهیتا) نماد برکت و زیبایی و ایزد نگهبان آب هاست، نه به آن دلیل که دختری آن را بنا کرده و نه به این معنی که محل محافظت از ن و دختران بوده است؛ بلکه برای برکت و ماندگاری قلعه هایی که در مکان های استراتژیک و دفاعی بنا شده اند نام دختر به آن ها می نهادند. طبق نظریه ی دیگری چون دختر دست نخورده است این نام گذاری کنایه از دست نخورده بودن قلعه و فتح نشدن آن به دست دیگران است.
 2. قلعه دختر: ۷۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده تربت حیدریه، روستای بازه هور.
 3. قلعه دختر: ۴۷ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، روستای بهره. قلعه سنگی برفراز آبادی که در ۳۰۰ متری حاشیه ی راست جاده واقع شده است.
 4. قز قلعه: ۶۳ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، روستای مارشک. این قلعه از سنگ ساخته شده است.
 5. قلعه حسن: ۷۰ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور ، حدفاصل روستا های قاسم آباد و دیز باد علیا، یک کیلومتری شمال روستای قاسم آباد؛ دوره  صفوی.
 6. قلعه چراغ: ۲۴ کیلومتری جنوب مشهد، جاده قدیم نیشابور، جاده ی ده غیبی، ۴ کیلومتری جنوب روستای عارفی، انتهای دره.
 7. قلعه دلبر: ۴۸ کیلومتری جنوب مشهد، جاده قدیم نیشابور، مشرف به گردنه ی دلبران؛ قرن ۱۲ ق.
 8. قلعه چاهه: ۴۵ کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده سرخس، شهر رضویه، روستای چا ؛ قرن ۵ ق.
 9. قلعه پیانی: ۸ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده ی ش ز، سمت راست، خیابان مدرس ۲۵، روستای پیانی، این قلعه هنوز مس ی است؛ دوره قاجار.
 10. قلعه نوچاه: حاشیه غرب مشهد، اول جاده ی طرقبه، رضا (ع) ۱۷ (کاخ بیادر) ۵۰۰ متر سمت راست، خیابان نیاوران، روستای نوچاه.
 11. قلعه ی گبر ها: ۲۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، جاده ی زشک، روستای ابرده.
 12. قلعه قهقهه: ۱۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده قدیم قوچان، سه راه دانش، به طرف پرکند، روستای شبان کاره. این قلعه از خشت و گل است.
 13. قلعه عنبران: ۸ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف جاغرق، روستای عنبران، بایای م وبه ی این قلعه به چشم می خورد.
 14. قلعه مختاری:  ۵۰ کیلومتری جنوب مشهد، کیلومتر ۴۸ جاده قدیم نیشابور، دو کیلومتری شمال روستای دلبران؛ قرن ۱۰ ق.
 15. قلعه برج موری: ۸۵ کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده سرخس، شهر رضویه، قبل از خارزار، جاده فرعی، شرق روستای برج موری؛ قرن ۳ ق.
 16. قلعه کهنه نغندر: ۱۷ کیلومتر غرب مشهد، جاده کنگ، روستای نغندر، بالاسر روستا قرار گرفته و تعدادی از دیوار ها و باروهایش به جا مانده است.
 17. قلعه کهنه کروج: ۳۶ کیلومتری جنوب مشهد، دهستان سرجام، روستای کروج؛ دوره صفوی.
 18. قلعه کهنه ی چاهشک: ۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، بلوار حر، جاده ی کنویست، ضلع شرقی روستای شر شر؛ دوره قاجار.
 19. قلعه تاریخی خادر: ۱۶ کیلومتری شمال غرب مشهد، نرسیده به ش زز سمت چپ، روستای خادر.
 20. قلعه کافر کوه سفید: ۴۰ کیلومتری شرق مشهد، جاده ی سرخس، شهر رضویه، روستای کوه سفید؛ دوران ی.
 21. قلعه کوه: ۲۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، جاده زشک، روستای ابرده، ابتدای ورودی ابرده، در قله ی کوه. بقایای م وبه ای از اولین س تگاه  مردم ابرده بعد از حمله مغول دیده می شود.
 22. قلعه رونه: ۱۱۰ کیلومتری شمال مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، پل کشف رود، سمت چپ، جاده آبقد، روستای امرودک،  خلاف جهت آب، دو آبی سمت راست، دره ی گیویه،  بالاسر غار قاطرقی.
 23. قلعه تنوره: ۶۳ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده ی خور، روستای خور علیا، هشت کیلومتر خلاف جهت آب. این قلعه با حدود ۴۰۰ متر مساحت در ارتفاع ۳۰۰ متری از کف رودخانه قرار دارد و از سنگ ساخته شده است.
 24. قلعه مغان: ۲۸ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، روستای مغان، پشت ساختمان مخابرات. از این قلعه فقط یک دیوار سنگی بزرگ باقی  مانده است.
 25. قلعه باغ رو: ۲۳ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، یک کیلومتری غرب روستای گراخک. کلمه ی گراخک به احتمال از گبراخک، یعنی محل زندگی گبر ها گرفته شده است.
 26. قلعه سربرج: ۲۲ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، روستای سربرج، این قلعه از سنگ ساخته شده و در حاشیه ی رودخانه قرار گرفته  است. برج نگهبانی سربرج نیز در بالای کوه از سنگ ساخته  شده است.
 27. قلعه سولاخو: ۱۶ کیلومتری شمال غرب مشهد، نرسیده به ش ز، روستای خادر، مقابل قلعه ی تاریخی خادر. جهت استفاده ی مس ی در سنگ های کنگرومرا حفر شده است.
 28. قلعه ی طرقدر: ۷ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف عنبران، سمت چپ، جنب رستوران گنجعلی خان، جاده ده بار، روستای طرقدر، بقایای م وبه ی  این قلعه به چشم می خورد.
 29. قلعه کهن دژ: ۱۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتری ۱۰ جاده سنتو، سمت راست، شهر توس، نزدیک آرامگاه فردوسی، بقایای قلعه خشتی مهمی وجود دارد که در حال کاوش، مرمت و باز سازی است.
 30. قلعه چنارک: ۴۲ کیلومتری شرق مشهد، جاده ی سرخس، شهر رضویه، جاده میامی، ۵ کیلومتر قبل میامی، جاده فرعی سمت چپ ۱۰ کیلومتر، بعد از  روستای چنارک، به طرف زیارتگاه بی بی هور و بی بی نور، حاشیه  ی راست راه خاکی. این قلعه از خشت و گل بنا شده است؛ قرون اولیه ی.
 31. قلعه کهنه ی آل: ۴۷ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ب کارده، جاده سیج، روستای آل، روی قله ی مشرف آبادی. این قلعه از سنگ ساخته  شده است. در افسانه های اساطیری ایران سیج و آل نام دو  دیو بوده است.
 32. قلعه کهنه پیوه ژن: ۶۵ کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور، دهستان پیوه ژن، این قلعه از خشت و گل ساخته شده است. دو قلعه ی دیگر نیز در  ارتفاعات دو طرف دره ی پیوه ژن وجود دارد.
 33. قلعه ی حسن شقا: ۱۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده قدیم قوچان، بعد از میدان فهمیده، سمت راست، انتهای جاده ی خین عرب، روستای گیزی این  قلعه از خشت و گل ساخته شده و در شرف انهدام است.
 34. قلعه برزش آباد: ۲۰ کیلومتری شمال مشهد، آل تیمور، انتهای جاده امرغان، روستای برزش آباد. این قلعه در منطقه ی همواری از دامنه ی اژدرکوه از خشت و گل ساخته شده است.
 35. قلعه کوه آسیاباد: ۶۰ کیلومتری جنوب مشهد، جنوب روستای ابرش، قلعه از سنگ و آجر که به شدت ت یب و به شکل محوطه ی باستانی در آمده ایت؛ قرن ۱۲۲ ق.
 36. قلعه شاهان دژ: ۱۸ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، بقایای قلعه ی شاهان دژ در این شهر وجود دارد. شاهان دژ به معنی شاه قلعه ها یا قلعه ی  منسوب به شاهان است و نام ش ز از این قلعه گرفته شده است.
 37. قلعه ی ابرده: ۲۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، روستای ابرده علیا.
 38. قلعه سنگی خور علیا: ۵۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده ی خور، ابتدای ورودی روستای خور علیا، سمت راست، در فاصله ۵۰۰۰ متری. حصار سنگی دور قلعه هنوز پابرجا مانده است.
 39. قلعه سنگی چهل من سنگ: ۷۵ کیلومتری جنوب شرق مشهد، کیلومتر چهل جاده ی سرخس، ۳۵ کیلومتر فرعی جاده ی اره، روستای چهل من سنگ علیا؛  دوره صفوی.
 40. قلعه کهنه ی پاژ: ۲۰ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، دوراهی کارده، روستای پاژ/ فاز ( زادگاه فردوسی) این قلعه م وبه که از خشت و گل ساخته  شده به فاصله کمی از روستا قرار دارد. با کمی دقت در آن  استخوان های انسان لای جرز دیوار دیده می شود.
 41. قلعه دذد دره: ۵۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده خور، بین روستا های خور علیا و خور وسطی، انتهای دره. مساحت این قلعه سنگی ۳۵۰ متر است و حدود ۲۰۰ متر از کف رودخانه فاصله دارد.
 42. قلعه تلخون: ۵۶ کیلومتری جنوب مشهد، کیلومتر ۵۲ جاده نیشابور، قبل از تقاطع پیوه ژن، ۲ کیلومتری شمال روستای درخت سپیدار، شمال کلاته تلخون. این قلعه سنگی است، بنابه گفته ی اهالی چون در اوایل تعداد زیادی از مردان این منطقه را کشته و از خون آن ها تلخ (است ) خونی پدید آمده بود؛ به تلخون شهرت یافت. البته به چشمه ی آب نیز خون می گویند، که در این صورت تلخون به معنی تلخ چشمه است.
 43. قلعه سنگی کلاته بالای گراخک: ۲۳ کیلومتری شمال غرب مشهد، دو کیلومتری جنوب روستای گراخک. این قلعه سنگی بر فراز کوه ساخته شده و از چهار برج آن فقط یکی باقی مانده است.
 44. قلعه نوی ده سرخ: ۵۴ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور، شهر ملک آباد، جاده بزوشک، یک کیلومتر قبل از روستای ده سرخ، سمت چپ، این قلعه  از خاک قرمز منطقه ساخته شده و در میان دشت از دور  قرمز گون به نظر می رسد؛ دوره صفوی.
 45. قلعه ی تجر: ۲۷ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، تقاطع روستای تجر، سمت راست ۱۷ کیلومتر فرعی. این قلعه از سنگ لاشه، بدون ملات ساخته شده و برفراز روستا قرار گرفته است. در آن اتاق کوچک وجود دارد که سقف تمامی آن ها فرو ریخته است. بنا به گفته ی اهالی این قلعه حدود یکصدو هفتاد سال پیش در زمان سلطه ی روس ها بنا شده است.
 46. قلعه ی درخت جوزا: ۲۳ کیلومتری جنوب مشهد، اوایل جاده قدیم نیشابور، گاده ده غیبی، دو کیلومتر قبل از روستای عارفی، سمت راست ۵ کیلومتر روستای بالندر، این قلعه به صورت بقایایی از یک س ت گاه تاریخیبه چشم میخورد. علت این نام گذاری به واسطه ی وجچد چند درخت جوز (گردو) در اطراف آن است؛ دوره ی صفوی.
 47. قلعه کردی: ۴۰ کیاومتری غرب مشهد، ش ز، روستای زشک، ۱۰ کیلومتر خلاف جهت آب در مسیر رودخانه ی بزرگ، در محلی به نام بازه حصار، در کمر کوه مجاور رودخانه. در این قلعه برای برداشتن آب تونلی تا رودخانه حفر شده است تا هنگام محاصره دسترسی به آب وجود داشته باشد. این قلعه محل اسکان اهالی در موقع هجوم دشمنان و دارای چهار برج نگهبانی بوده است؛ قرن ۷ ق.
 48. قلعه میان تیغ (قلعه حصار): ۳۰ کیلومتری غرب مشهد، روستای کنگ، سه کیومتر در امتداد رودخانه ی کوچک. این قلعه ی سنگی در دامنه ی کوه حد  فاصل کنگ و زشک قرار گرفته و به دلیل موقعیت جغرافیایی آن به  عنوان مکان امن و مناسب برای حفاظت از اموال به کار می رفته است.
 49. قلعه ترکمن ها: ۲۳ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، روستای اردمه، سه قلعه سنگی با فواصل کم روی روی خط الراس جنوبی ساخته  شده است. مصالح به کار رفته در همه ی آن ها سنگ لاشه است.  بنا به گفته ی اهالی قلعه ی اصلی جایی بوده که زمان ترکمن تازی دختران ی را در آن جا نگه داری می د و دو قلعه ی دیگر برای دیده بانی استفاده می شده است.
 50. قلعه کهنه ی ده سرخ ( کوچ کمر): ۵۵ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور، شهر ملک آباد، جاده ی بزوشک، روستای ده سرخ. این قلعه در بلندی،  مقابل زاده عبدالعزیز واقع شده و دارای معابر زیرزمینی برای  دسترسی به آب بوده است. دهانه ی این معابر هنوز رویت می شود اما ورودی های آن توسط اهالی مسدود گردیده است.
 51. قلعه مات (عماد/ ماد): ۵۲ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده کارده، بعد از روستای آل، سمت راست، زو قلعه (زو سیاه) ۵ کیلومتر. این قلعه بر روی قله ای بلند و صعب العبور ساخته شده است که در صورت صاف بودن هوا از سه راه فردوسی قابل رویت است. زمان ساخت آن مربوط به دوران های مختلف تاریخی است. بر روی قله ساز های سنگی مستحکمی با ملات ساروج ساخته و در آن از تنه های چوب ارس استفاده شده است. دو است بزرگ نیز برای جمع آوری آب باران بر سطوح هموار قله در دل سنگ کنده شده است. در این قلعه ی بزرگ آثار و ابنیه ی زیادی به چشم میخورد اما بر هیچکدام سقفی استوار نمانده است.
 52. قلعه کهنه چشمه چنار: ۴۷ کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور، ملک آباد، جاده بزوشک، ۵ کیلومتری شمال روستای بازه حوض؛ دوران ی.
 53. قلعه سرخشت: ۵۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده خور، روستای علیا، ۵۰۰ متر به طرف کوه سرخشت، سمت چپ، بازه سرخشت. این قلعه از خشت و گل ساخته شده و به شدت ت یب گشته است.

مطالعه مطالب گردشگری بیشتر:

تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.

معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی

پیشنهاد ویژه تورآگهی :  تور کیش از مشهد

ناب ترین جاذبه های گردشگری را از ما بخواهید.مکان های دیدنی مشهد شامل: بیش از 50 نوع قلعه

نیاز به امنیت انسان را وادار کرد خانه و زندگی خود را بر بالای کوه هاو تپه ها بسازد و آن را با برج و بارو از دسترس دیگران دور نگه دارد. در این انگیزه ی پیدایش و هسته ی اصلی بیشتر شهر ها قلعه ها بوده اند که نمایانگر پیشرفت آدمی از روزگار غار نشینی و شکار به روزگار کشاورزی و یکجا نشینی هستند. هنگامی که گروه های کوچک و پراکنده کم کم به زمین های کشاورزی وابسته شدند و برجای خود ماندند و پناه گاهی را برای خود ساختند؛ از گرد هم آمدن این پناه گاه ها، روستا ها و سپس شهر ها پدید آمد. قلعه ها سه نوع بودند: الف) قلعه های ساخته شده بر بلندی ها، که به آن کلات گفته می شد. ب) قلعه های ساخته شده بر زمین های هموار. ج) کهن دژها، قلعه هایی که جایگاه شاهان و بزرگان بود و کاخ ها و انبار ها و مکانی برای زندگی داشت که ارگ نامیده می شد.
در میان قلعه های مشهد قلعه ی کهن دژ شهر توس و قلعه ی ماد اهمیت بیشتری دارد. در سایر قلعه ها نیز به ندرت سازه ی سر پا یا دارای سقفی را می توان یافت.

 1. وجه تسمیه ی قلعه های دختر: در باور عامه علت نام گذاری این قلعه ها، این بوده است که از این قلعه ها برای محافظت و نگه داری از ن و دختران استفاده مشده است و یا این که سازنده ی آن دختری بوده است، اما در واقع علت این نام گذاری انتساب آن به ناهید ( مخفف آناهیتا) نماد برکت و زیبایی و ایزد نگهبان آب هاست، نه به آن دلیل که دختری آن را بنا کرده و نه به این معنی که محل محافظت از ن و دختران بوده است؛ بلکه برای برکت و ماندگاری قلعه هایی که در مکان های استراتژیک و دفاعی بنا شده اند نام دختر به آن ها می نهادند. طبق نظریه ی دیگری چون دختر دست نخورده است این نام گذاری کنایه از دست نخورده بودن قلعه و فتح نشدن آن به دست دیگران است.
 2. قلعه دختر: ۷۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده تربت حیدریه، روستای بازه هور.
 3. قلعه دختر: ۴۷ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، روستای بهره. قلعه سنگی برفراز آبادی که در ۳۰۰ متری حاشیه ی راست جاده واقع شده است.
 4. قز قلعه: ۶۳ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، روستای مارشک. این قلعه از سنگ ساخته شده است.
 5. قلعه حسن: ۷۰ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور ، حدفاصل روستا های قاسم آباد و دیز باد علیا، یک کیلومتری شمال روستای قاسم آباد؛ دوره صفوی.
 6. قلعه چراغ: ۲۴ کیلومتری جنوب مشهد، جاده قدیم نیشابور، جاده ی ده غیبی، ۴ کیلومتری جنوب روستای عارفی، انتهای دره.
 7. قلعه دلبر: ۴۸ کیلومتری جنوب مشهد، جاده قدیم نیشابور، مشرف به گردنه ی دلبران؛ قرن ۱۲ ق.
 8. قلعه چاهه: ۴۵ کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده سرخس، شهر رضویه، روستای چا ؛ قرن ۵ ق.
 9. قلعه پیانی: ۸ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده ی ش ز، سمت راست، خیابان مدرس ۲۵، روستای پیانی، این قلعه هنوز مس ی است؛ دوره قاجار.
 10. قلعه نوچاه: حاشیه غرب مشهد، اول جاده ی طرقبه، رضا (ع) ۱۷ (کاخ بیادر) ۵۰۰ متر سمت راست، خیابان نیاوران، روستای نوچاه.
 11. قلعه ی گبر ها: ۲۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، جاده ی زشک، روستای ابرده.
 12. قلعه قهقهه: ۱۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده قدیم قوچان، سه راه دانش، به طرف پرکند، روستای شبان کاره. این قلعه از خشت و گل است.
 13. قلعه عنبران: ۸ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف جاغرق، روستای عنبران، بایای م وبه ی این قلعه به چشم می خورد.
 14. قلعه مختاری: ۵۰ کیلومتری جنوب مشهد، کیلومتر ۴۸ جاده قدیم نیشابور، دو کیلومتری شمال روستای دلبران؛ قرن ۱۰ ق.
 15. قلعه برج موری: ۸۵ کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده سرخس، شهر رضویه، قبل از خارزار، جاده فرعی، شرق روستای برج موری؛ قرن ۳ ق.
 16. قلعه کهنه نغندر: ۱۷ کیلومتر غرب مشهد، جاده کنگ، روستای نغندر، بالاسر روستا قرار گرفته و تعدادی از دیوار ها و باروهایش به جا مانده است.
 17. قلعه کهنه کروج: ۳۶ کیلومتری جنوب مشهد، دهستان سرجام، روستای کروج؛ دوره صفوی.
 18. قلعه کهنه ی چاهشک: ۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، بلوار حر، جاده ی کنویست، ضلع شرقی روستای شر شر؛ دوره قاجار.
 19. قلعه تاریخی خادر: ۱۶ کیلومتری شمال غرب مشهد، نرسیده به ش زز سمت چپ، روستای خادر.
 20. قلعه کافر کوه سفید: ۴۰ کیلومتری شرق مشهد، جاده ی سرخس، شهر رضویه، روستای کوه سفید؛ دوران ی.
 21. قلعه کوه: ۲۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، جاده زشک، روستای ابرده، ابتدای ورودی ابرده، در قله ی کوه. بقایای م وبه ای از اولین س تگاه مردم ابرده بعد از حمله مغول دیده می شود.
 22. قلعه رونه: ۱۱۰ کیلومتری شمال مشهد، کیلومتر ۱۰ جاده سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، پل کشف رود، سمت چپ، جاده آبقد، روستای امرودک، خلاف جهت آب، دو آبی سمت راست، دره ی گیویه، بالاسر غار قاطرقی.
 23. قلعه تنوره: ۶۳ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده ی خور، روستای خور علیا، هشت کیلومتر خلاف جهت آب. این قلعه با حدود ۴۰۰ متر مساحت در ارتفاع ۳۰۰ متری از کف رودخانه قرار دارد و از سنگ ساخته شده است.
 24. قلعه مغان: ۲۸ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، روستای مغان، پشت ساختمان مخابرات. از این قلعه فقط یک دیوار سنگی بزرگ باقی مانده است.
 25. قلعه باغ رو: ۲۳ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، یک کیلومتری غرب روستای گراخک. کلمه ی گراخک به احتمال از گبراخک، یعنی محل زندگی گبر ها گرفته شده است.
 26. قلعه سربرج: ۲۲ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، روستای سربرج، این قلعه از سنگ ساخته شده و در حاشیه ی رودخانه قرار گرفته است. برج نگهبانی سربرج نیز در بالای کوه از سنگ ساخته شده است.
 27. قلعه سولاخو: ۱۶ کیلومتری شمال غرب مشهد، نرسیده به ش ز، روستای خادر، مقابل قلعه ی تاریخی خادر. جهت استفاده ی مس ی در سنگ های کنگرومرا حفر شده است.
 28. قلعه ی طرقدر: ۷ کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف عنبران، سمت چپ، جنب رستوران گنجعلی خان، جاده ده بار، روستای طرقدر، بقایای م وبه ی این قلعه به چشم می خورد.
 29. قلعه کهن دژ: ۱۵ کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتری ۱۰ جاده سنتو، سمت راست، شهر توس، نزدیک آرامگاه فردوسی، بقایای قلعه خشتی مهمی وجود دارد که در حال کاوش، مرمت و باز سازی است.
 30. قلعه چنارک: ۴۲ کیلومتری شرق مشهد، جاده ی سرخس، شهر رضویه، جاده میامی، ۵ کیلومتر قبل میامی، جاده فرعی سمت چپ ۱۰ کیلومتر، بعد از روستای چنارک، به طرف زیارتگاه بی بی هور و بی بی نور، حاشیه ی راست راه خاکی. این قلعه از خشت و گل بنا شده است؛ قرون اولیه ی.
 31. قلعه کهنه ی آل: ۴۷ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ب کارده، جاده سیج، روستای آل، روی قله ی مشرف آبادی. این قلعه از سنگ ساخته شده است. در افسانه های اساطیری ایران سیج و آل نام دو دیو بوده است.
 32. قلعه کهنه پیوه ژن: ۶۵ کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور، دهستان پیوه ژن، این قلعه از خشت و گل ساخته شده است. دو قلعه ی دیگر نیز در ارتفاعات دو طرف دره ی پیوه ژن وجود دارد.
 33. قلعه ی حسن شقا: ۱۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده قدیم قوچان، بعد از میدان فهمیده، سمت راست، انتهای جاده ی خین عرب، روستای گیزی این قلعه از خشت و گل ساخته شده و در شرف انهدام است.
 34. قلعه برزش آباد: ۲۰ کیلومتری شمال مشهد، آل تیمور، انتهای جاده امرغان، روستای برزش آباد. این قلعه در منطقه ی همواری از دامنه ی اژدرکوه از خشت و گل ساخته شده است.
 35. قلعه کوه آسیاباد: ۶۰ کیلومتری جنوب مشهد، جنوب روستای ابرش، قلعه از سنگ و آجر که به شدت ت یب و به شکل محوطه ی باستانی در آمده ایت؛ قرن ۱۲۲ ق.
 36. قلعه شاهان دژ: ۱۸ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، بقایای قلعه ی شاهان دژ در این شهر وجود دارد. شاهان دژ به معنی شاه قلعه ها یا قلعه ی منسوب به شاهان است و نام ش ز از این قلعه گرفته شده است.
 37. قلعه ی ابرده: ۲۰ کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، روستای ابرده علیا.
 38. قلعه سنگی خور علیا: ۵۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده ی خور، ابتدای ورودی روستای خور علیا، سمت راست، در فاصله ۵۰۰۰ متری. حصار سنگی دور قلعه هنوز پابرجا مانده است.
 39. قلعه سنگی چهل من سنگ: ۷۵ کیلومتری جنوب شرق مشهد، کیلومتر چهل جاده ی سرخس، ۳۵ کیلومتر فرعی جاده ی اره، روستای چهل من سنگ علیا؛ دوره صفوی.
 40. قلعه کهنه ی پاژ: ۲۰ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، دوراهی کارده، روستای پاژ/ فاز ( زادگاه فردوسی) این قلعه م وبه که از خشت و گل ساخته شده به فاصله کمی از روستا قرار دارد. با کمی دقت در آن استخوان های انسان لای جرز دیوار دیده می شود.
 41. قلعه دذد دره: ۵۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده خور، بین روستا های خور علیا و خور وسطی، انتهای دره. مساحت این قلعه سنگی ۳۵۰ متر است و حدود ۲۰۰ متر از کف رودخانه فاصله دارد.
 42. قلعه تلخون: ۵۶ کیلومتری جنوب مشهد، کیلومتر ۵۲ جاده نیشابور، قبل از تقاطع پیوه ژن، ۲ کیلومتری شمال روستای درخت سپیدار، شمال کلاته تلخون. این قلعه سنگی است، بنابه گفته ی اهالی چون در اوایل تعداد زیادی از مردان این منطقه را کشته و از خون آن ها تلخ (است ) خونی پدید آمده بود؛ به تلخون شهرت یافت. البته به چشمه ی آب نیز خون می گویند، که در این صورت تلخون به معنی تلخ چشمه است.
 43. قلعه سنگی کلاته بالای گراخک: ۲۳ کیلومتری شمال غرب مشهد، دو کیلومتری جنوب روستای گراخک. این قلعه سنگی بر فراز کوه ساخته شده و از چهار برج آن فقط یکی باقی مانده است.
 44. قلعه نوی ده سرخ: ۵۴ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور، شهر ملک آباد، جاده بزوشک، یک کیلومتر قبل از روستای ده سرخ، سمت چپ، این قلعه از خاک قرمز منطقه ساخته شده و در میان دشت از دور قرمز گون به نظر می رسد؛ دوره صفوی.
 45. قلعه ی تجر: ۲۷ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، تقاطع روستای تجر، سمت راست ۱۷ کیلومتر فرعی. این قلعه از سنگ لاشه، بدون ملات ساخته شده و برفراز روستا قرار گرفته است. در آن اتاق کوچک وجود دارد که سقف تمامی آن ها فرو ریخته است. بنا به گفته ی اهالی این قلعه حدود یکصدو هفتاد سال پیش در زمان سلطه ی روس ها بنا شده است.
 46. قلعه ی درخت جوزا: ۲۳ کیلومتری جنوب مشهد، اوایل جاده قدیم نیشابور، گاده ده غیبی، دو کیلومتر قبل از روستای عارفی، سمت راست ۵ کیلومتر روستای بالندر، این قلعه به صورت بقایایی از یک س ت گاه تاریخیبه چشم میخورد. علت این نام گذاری به واسطه ی وجچد چند درخت جوز (گردو) در اطراف آن است؛ دوره ی صفوی.
 47. قلعه کردی: ۴۰ کیاومتری غرب مشهد، ش ز، روستای زشک، ۱۰ کیلومتر خلاف جهت آب در مسیر رودخانه ی بزرگ، در محلی به نام بازه حصار، در کمر کوه مجاور رودخانه. در این قلعه برای برداشتن آب تونلی تا رودخانه حفر شده است تا هنگام محاصره دسترسی به آب وجود داشته باشد. این قلعه محل اسکان اهالی در موقع هجوم دشمنان و دارای چهار برج نگهبانی بوده است؛ قرن ۷ ق.
 48. قلعه میان تیغ (قلعه حصار): ۳۰ کیلومتری غرب مشهد، روستای کنگ، سه کیومتر در امتداد رودخانه ی کوچک. این قلعه ی سنگی در دامنه ی کوه حد فاصل کنگ و زشک قرار گرفته و به دلیل موقعیت جغرافیایی آن به عنوان مکان امن و مناسب برای حفاظت از اموال به کار می رفته است.
 49. قلعه ترکمن ها: ۲۳ کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، روستای اردمه، سه قلعه سنگی با فواصل کم روی روی خط الراس جنوبی ساخته شده است. مصالح به کار رفته در همه ی آن ها سنگ لاشه است. بنا به گفته ی اهالی قلعه ی اصلی جایی بوده که زمان ترکمن تازی دختران ی را در آن جا نگه داری می د و دو قلعه ی دیگر برای دیده بانی استفاده می شده است.
 50. قلعه کهنه ی ده سرخ ( کوچ کمر): ۵۵ کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور، شهر ملک آباد، جاده ی بزوشک، روستای ده سرخ. این قلعه در بلندی، مقابل زاده عبدالعزیز واقع شده و دارای معابر زیرزمینی برای دسترسی به آب بوده است. دهانه ی این معابر هنوز رویت می شود اما ورودی های آن توسط اهالی مسدود گردیده است.
 51. قلعه مات (عماد/ ماد): ۵۲ کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده کارده، بعد از روستای آل، سمت راست، زو قلعه (زو سیاه) ۵ کیلومتر. این قلعه بر روی قله ای بلند و صعب العبور ساخته شده است که در صورت صاف بودن هوا از سه راه فردوسی قابل رویت است. زمان ساخت آن مربوط به دوران های مختلف تاریخی است. بر روی قله ساز های سنگی مستحکمی با ملات ساروج ساخته و در آن از تنه های چوب ارس استفاده شده است. دو است بزرگ نیز برای جمع آوری آب باران بر سطوح هموار قله در دل سنگ کنده شده است. در این قلعه ی بزرگ آثار و ابنیه ی زیادی به چشم میخورد اما بر هیچکدام سقفی استوار نمانده است.
 52. قلعه کهنه چشمه چنار: ۴۷ کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور، ملک آباد، جاده بزوشک، ۵ کیلومتری شمال روستای بازه حوض؛ دوران ی.
 53. قلعه سرخشت: ۵۵ کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده خور، روستای علیا، ۵۰۰ متر به طرف کوه سرخشت، سمت چپ، بازه سرخشت. این قلعه از خشت و گل ساخته شده و به شدت ت یب گشته است.

مطالعه مطالب گردشگری بیشتر:

تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.

معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی

پیشنهاد ویژه تورآگهی : تور کیش از مشهد

ناب ترین جاذبه های گردشگری را از ما بخواهید.مکان های دیدنی مشهد شامل: بیش از 50 نوع قلعه


نیاز به امنیت انسان را وادار کرد خانه و زندگی خود را بر بالای کوه هاو تپه ها بسازد و آن را با برج و بارو از دسترس دیگران دور نگه دارد. در این انگیزه ی پیدایش و هسته ی اصلی بیشتر شهر ها قلعه ها بوده اند که نمایانگر پیشرفت آدمی از روزگار غار نشینی و شکار به روزگار کشاورزی و یکجا نشینی هستند. هنگامی که گروه های کوچک و پراکنده کم کم به زمین های کشاورزی وابسته شدند و برجای خود ماندند و پناه گاهی را برای خود ساختند؛ از گرد هم آمدن این پناه گاه ها، روستا ها و سپس شهر ها پدید آمد. قلعه ها سه نوع بودند: الف) قلعه های ساخته شده بر بلندی ها، که به آن کلات گفته می شد. ب) قلعه های ساخته شده بر زمین های هموار. ج) کهن دژها، قلعه هایی که جایگاه شاهان و بزرگان بود و کاخ ها و انبار ها و مکانی برای زندگی داشت که ارگ نامیده می شد.
در میان قلعه های مشهد قلعه ی کهن دژ شهر توس و قلعه ی ماد اهمیت بیشتری دارد. در سایر قلعه ها نیز به ندرت سازه ی سر پا یا دارای سقفی را می توان یافت.


  1. وجه تسمیه ی قلعه های دختر: در باور عامه علت نام گذاری این قلعه ها، این بوده است که از این قلعه ها برای محافظت و نگه داری از ن و دختران استفاده مشده است و یا این که سازنده ی آن دختری بوده است، اما در واقع علت این نام گذاری انتساب آن به ناهید ( مخفف آناهیتا) نماد برکت و زیبایی و ایزد نگهبان آب هاست، نه به آن دلیل که دختری آن را بنا کرده و نه به این معنی که محل محافظت از ن و دختران بوده است؛ بلکه برای برکت و ماندگاری قلعه هایی که در مکان های استراتژیک و دفاعی بنا شده اند نام دختر به آن ها می نهادند. طبق نظریه ی دیگری چون دختر دست نخورده است این نام گذاری کنایه از دست نخورده بودن قلعه و فتح نشدن آن به دست دیگران است.

 2. قلعه دختر: 75 کیلومتری شمال مشهد، جاده تربت حیدریه، روستای بازه هور.

 3. قلعه دختر: 47 کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، جاده ی مارشک، روستای بهره. قلعه سنگی برفراز آبادی که در 300 متری حاشیه ی راست جاده واقع شده است.

 4. قز قلعه: 63 کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ی کارده، روستای مارشک. این قلعه از سنگ ساخته شده است.

 5. قلعه حسن: 70 کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور ، حدفاصل روستا های قاسم آباد و دیز باد علیا، یک کیلومتری شمال روستای قاسم آباد؛ دوره  صفوی.

 6. قلعه چراغ: 24 کیلومتری جنوب مشهد، جاده قدیم نیشابور، جاده ی ده غیبی، 4 کیلومتری جنوب روستای عارفی، انتهای دره.

 7. قلعه دلبر: 48 کیلومتری جنوب مشهد، جاده قدیم نیشابور، مشرف به گردنه ی دلبران؛ قرن 12 ق.

 8. قلعه چاهه: 45 کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده سرخس، شهر رضویه، روستای چا ؛ قرن 5 ق.

 9. قلعه پیانی: 8 کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده ی ش ز، سمت راست، خیابان مدرس 25، روستای پیانی، این قلعه هنوز مس ی است؛ دوره قاجار.

 10. قلعه نوچاه: حاشیه غرب مشهد، اول جاده ی طرقبه، رضا (ع) 17 (کاخ بیادر) 500 متر سمت راست، خیابان نیاوران، روستای نوچاه.

 11. قلعه ی گبر ها: 20 کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، جاده ی زشک، روستای ابرده.

 12. قلعه قهقهه: 15 کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده قدیم قوچان، سه راه دانش، به طرف پرکند، روستای شبان کاره. این قلعه از خشت و گل است.

 13. قلعه عنبران: 8 کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف جاغرق، روستای عنبران، بایای م وبه ی این قلعه به چشم می خورد.

 14. قلعه مختاری:  50 کیلومتری جنوب مشهد، کیلومتر 48 جاده قدیم نیشابور، دو کیلومتری شمال روستای دلبران؛ قرن 10 ق.

 15. قلعه برج موری: 85 کیلومتری جنوب شرق مشهد، جاده سرخس، شهر رضویه، قبل از خارزار، جاده فرعی، شرق روستای برج موری؛ قرن 3 ق.

 16. قلعه کهنه نغندر: 17 کیلومتر غرب مشهد، جاده کنگ، روستای نغندر، بالاسر روستا قرار گرفته و تعدادی از دیوار ها و باروهایش به جا مانده است.

 17. قلعه کهنه کروج: 36 کیلومتری جنوب مشهد، دهستان سرجام، روستای کروج؛ دوره صفوی.

 18. قلعه کهنه ی چاهشک: 5 کیلومتری شمال غرب مشهد، بلوار حر، جاده ی کنویست، ضلع شرقی روستای شر شر؛ دوره قاجار.

 19. قلعه تاریخی خادر: 16 کیلومتری شمال غرب مشهد، نرسیده به ش زز سمت چپ، روستای خادر.

 20. قلعه کافر کوه سفید: 40 کیلومتری شرق مشهد، جاده ی سرخس، شهر رضویه، روستای کوه سفید؛ دوران ی.

 21. قلعه کوه: 20 کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، جاده زشک، روستای ابرده، ابتدای ورودی ابرده، در قله ی کوه. بقایای م وبه ای از اولین س تگاه  مردم ابرده بعد از حمله مغول دیده می شود.

 22. قلعه رونه: 110 کیلومتری شمال مشهد، کیلومتر 10 جاده سنتو، سمت راست، به طرف شهر توس، پل کشف رود، سمت چپ، جاده آبقد، روستای امرودک،  خلاف جهت آب، دو آبی سمت راست، دره ی گیویه،  بالاسر غار قاطرقی.

 23. قلعه تنوره: 63 کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده ی خور، روستای خور علیا، هشت کیلومتر خلاف جهت آب. این قلعه با حدود 400 متر مساحت در ارتفاع 300 متری از کف رودخانه قرار دارد و از سنگ ساخته شده است.

 24. قلعه مغان: 28 کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، روستای مغان، پشت ساختمان مخابرات. از این قلعه فقط یک دیوار سنگی بزرگ باقی  مانده است.

 25. قلعه باغ رو: 23 کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، یک کیلومتری غرب روستای گراخک. کلمه ی گراخک به احتمال از گبراخک، یعنی محل زندگی گبر ها گرفته شده است.

 26. قلعه سربرج: 22 کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، روستای سربرج، این قلعه از سنگ ساخته شده و در حاشیه ی رودخانه قرار گرفته  است. برج نگهبانی سربرج نیز در بالای کوه از سنگ ساخته  شده است.

 27. قلعه سولاخو: 16 کیلومتری شمال غرب مشهد، نرسیده به ش ز، روستای خادر، مقابل قلعه ی تاریخی خادر. جهت استفاده ی مس ی در سنگ های کنگرومرا حفر شده است.

 28. قلعه ی طرقدر: 7 کیلومتری غرب مشهد، طرقبه، به طرف عنبران، سمت چپ، جنب رستوران گنجعلی خان، جاده ده بار، روستای طرقدر، بقایای م وبه ی  این قلعه به چشم می خورد.

 29. قلعه کهن دژ: 15 کیلومتری شمال غرب مشهد، کیلومتری 10 جاده سنتو، سمت راست، شهر توس، نزدیک آرامگاه فردوسی، بقایای قلعه خشتی مهمی وجود دارد که در حال کاوش، مرمت و باز سازی است.

 30. قلعه چنارک: 42 کیلومتری شرق مشهد، جاده ی سرخس، شهر رضویه، جاده میامی، 5 کیلومتر قبل میامی، جاده فرعی سمت چپ 10 کیلومتر، بعد از  روستای چنارک، به طرف زیارتگاه بی بی هور و بی بی نور، حاشیه  ی راست راه خاکی. این قلعه از خشت و گل بنا شده است؛ قرون اولیه ی.

 31. قلعه کهنه ی آل: 47 کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده ب کارده، جاده سیج، روستای آل، روی قله ی مشرف آبادی. این قلعه از سنگ ساخته  شده است. در افسانه های اساطیری ایران سیج و آل نام دو  دیو بوده است.

 32. قلعه کهنه پیوه ژن: 65 کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور، دهستان پیوه ژن، این قلعه از خشت و گل ساخته شده است. دو قلعه ی دیگر نیز در  ارتفاعات دو طرف دره ی پیوه ژن وجود دارد.

 33. قلعه ی حسن شقا: 10 کیلومتری شمال غرب مشهد، جاده قدیم قوچان، بعد از میدان فهمیده، سمت راست، انتهای جاده ی خین عرب، روستای گیزی این  قلعه از خشت و گل ساخته شده و در شرف انهدام است.

 34. قلعه برزش آباد: 20 کیلومتری شمال مشهد، آل تیمور، انتهای جاده امرغان، روستای برزش آباد. این قلعه در منطقه ی همواری از دامنه ی اژدرکوه از خشت و گل ساخته شده است.

 35. قلعه کوه آسیاباد: 60 کیلومتری جنوب مشهد، جنوب روستای ابرش، قلعه از سنگ و آجر که به شدت ت یب و به شکل محوطه ی باستانی در آمده ایت؛ قرن 122 ق.

 36. قلعه شاهان دژ: 18 کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، بقایای قلعه ی شاهان دژ در این شهر وجود دارد. شاهان دژ به معنی شاه قلعه ها یا قلعه ی  منسوب به شاهان است و نام ش ز از این قلعه گرفته شده است.

 37. قلعه ی ابرده: 20 کیلومتری شمال غرب مشهد، ش ز، روستای ابرده علیا.

 38. قلعه سنگی خور علیا: 55 کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده ی خور، ابتدای ورودی روستای خور علیا، سمت راست، در فاصله 5000 متری. حصار سنگی دور قلعه هنوز پابرجا مانده است.

 39. قلعه سنگی چهل من سنگ: 75 کیلومتری جنوب شرق مشهد، کیلومتر چهل جاده ی سرخس، 35 کیلومتر فرعی جاده ی اره، روستای چهل من سنگ علیا؛  دوره صفوی.

 40. قلعه کهنه ی پاژ: 20 کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، دوراهی کارده، روستای پاژ/ فاز ( زادگاه فردوسی) این قلعه م وبه که از خشت و گل ساخته  شده به فاصله کمی از روستا قرار دارد. با کمی دقت در آن  استخوان های انسان لای جرز دیوار دیده می شود.

 41. قلعه دذد دره: 55 کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده خور، بین روستا های خور علیا و خور وسطی، انتهای دره. مساحت این قلعه سنگی 350 متر است و حدود 200 متر از کف رودخانه فاصله دارد.

 42. قلعه تلخون: 56 کیلومتری جنوب مشهد، کیلومتر 52 جاده نیشابور، قبل از تقاطع پیوه ژن، 2 کیلومتری شمال روستای درخت سپیدار، شمال کلاته تلخون. این قلعه سنگی است، بنابه گفته ی اهالی چون در اوایل تعداد زیادی از مردان این منطقه را کشته و از خون آن ها تلخ (است ) خونی پدید آمده بود؛ به تلخون شهرت یافت. البته به چشمه ی آب نیز خون می گویند، که در این صورت تلخون به معنی تلخ چشمه است.

 43. قلعه سنگی کلاته بالای گراخک: 23 کیلومتری شمال غرب مشهد، دو کیلومتری جنوب روستای گراخک. این قلعه سنگی بر فراز کوه ساخته شده و از چهار برج آن فقط یکی باقی مانده است.

 44. قلعه نوی ده‌سرخ: 54 کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور، شهر ملک آباد، جاده بزوشک، یک کیلومتر قبل از روستای ده سرخ، سمت چپ، این قلعه  از خاک قرمز منطقه ساخته شده و در میان دشت از دور  قرمز گون به نظر می رسد؛ دوره صفوی.

 45. قلعه ی تجر: 27 کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده مغان، تقاطع روستای‌تجر، سمت راست 17 کیلومتر فرعی. این قلعه از سنگ لاشه، بدون ملات ساخته شده و برفراز روستا قرار گرفته است. در آن اتاق کوچک وجود دارد که سقف تمامی آن ها فرو ریخته است. بنا به گفته ی اهالی این قلعه حدود یکصدو هفتاد سال پیش در زمان سلطه ی روس ها بنا شده است.

 46. قلعه ی درخت جوزا: 23 کیلومتری جنوب مشهد، اوایل جاده قدیم نیشابور، گاده ده غیبی، دو کیلومتر قبل از روستای عارفی، سمت راست 5 کیلومتر روستای بالندر، این قلعه به صورت بقایایی از یک س ت گاه تاریخیبه چشم میخورد. علت این نام گذاری به واسطه ی وجچد چند درخت جوز (گردو) در اطراف آن است؛ دوره ی صفوی.

 47. قلعه کردی: 40 کیاومتری غرب مشهد، ش ز، روستای زشک، 10 کیلومتر خلاف جهت آب در مسیر رودخانه ی بزرگ، در محلی به نام بازه حصار، در کمر کوه مجاور رودخانه. در این قلعه برای برداشتن آب تونلی تا رودخانه حفر شده است تا هنگام محاصره دسترسی به آب وجود داشته باشد. این قلعه محل اسکان اهالی در موقع هجوم دشمنان و دارای چهار برج نگهبانی بوده است؛ قرن 7 ق.

 48. قلعه میان تیغ (قلعه حصار): 30 کیلومتری غرب مشهد، روستای کنگ، سه کیومتر در امتداد رودخانه ی کوچک. این قلعه ی سنگی در دامنه ی کوه حد  فاصل کنگ و زشک قرار گرفته و به دلیل موقعیت جغرافیایی آن به  عنوان مکان امن و مناسب برای حفاظت از اموال به کار می رفته است.

 49. قلعه ترکمن ها: 23 کیلومتری جنوب مشهد، انتهای سیدی، جاده ی مغان، روستای اردمه، سه قلعه سنگی با فواصل کم روی روی خط الراس جنوبی ساخته  شده است. مصالح به کار رفته در همه ی آن ها سنگ لاشه است.  بنا به گفته ی اهالی قلعه ی اصلی جایی بوده که زمان ترکمن تازی دختران ی را در آن جا نگه داری می د و دو قلعه ی دیگر برای دیده بانی استفاده می شده است.

 50. قلعه کهنه ی ده‌سرخ ( کوچ کمر): 55 کیلومتری جنوب مشهد، جاده ی نیشابور، شهر ملک آباد، جاده ی بزوشک، روستای ده سرخ. این قلعه در بلندی،  مقابل زاده عبدالعزیز واقع شده و دارای معابر زیرزمینی برای  دسترسی به آب بوده است. دهانه ی این معابر هنوز رویت می شود اما ورودی های آن توسط اهالی مسدود گردیده است.

 51. قلعه مات (عماد/ ماد): 52 کیلومتری شمال مشهد، جاده ی کلات، جاده کارده، بعد از روستای آل، سمت راست، زو قلعه (زو سیاه) 5 کیلومتر. این قلعه بر روی قله ای بلند و صعب العبور ساخته شده است که در صورت صاف بودن هوا از سه راه فردوسی قابل رویت است. زمان ساخت آن مربوط به دوران های مختلف تاریخی است. بر روی قله ساز های سنگی مستحکمی با ملات ساروج ساخته و در آن از تنه های چوب ارس استفاده شده است. دو است بزرگ نیز برای جمع آوری آب باران بر سطوح هموار قله در دل سنگ کنده شده است. در این قلعه ی بزرگ آثار و ابنیه ی زیادی به چشم میخورد اما بر هیچکدام سقفی استوار نمانده است.

 52. قلعه کهنه چشمه چنار: 47 کیلومتری جنوب مشهد، جاده نیشابور، ملک آباد، جاده بزوشک، 5 کیلومتری شمال روستای بازه حوض؛ دوران ی.

 53. قلعه سرخشت: 55 کیلومتری شمال مشهد، جاده کلات، قبل از گردنه ی دکل، سمت چپ، جاده خور، روستای علیا، 500 متر به طرف کوه سرخشت، سمت چپ، بازه سرخشت. این قلعه از خشت و گل ساخته شده و به شدت ت یب گشته است.
مطالعه مطالب گردشگری بیشتر:تورآگهی افتخار میزبانی شما را دارد.


معرفی بهترین تورهای داخلی و تورهای خارجی در سایت تور آگهی


پیشنهاد ویژه تورآگهی :  تور کیش از مشهد


ناب ترین جاذبه های گردشگری را از ما بخواهید.
قلعه رودخان، قلعه گنج و تاریخ

قلعه رودخان از نظر زمین شناسی در منطقه ای بنا شده است که تقسیم بندی زمین شناسی به مجموعه گشت شهرت دارد و طبق بررسیهای اشتوکلین شامل دو فاز دگرگونی است. اولی مربوط به پرکامبرین-پالئوزوئیک با شدت دگرگونی بالا است و دیگری به زمان مزوزوئیک و با شدت دگرگونی پایین مطلق است. با توجه به گزارشهای زمین شناسی احتمال وجود ذخایر آهن در این منطقه بالا است. از جمله شواهدی برای فعالیت معدن کاری باستانی در این منطقه گزارش شده است.از جمله آنها پس مانده های ذوب در این منطقه است... 

 

قلعه رودخان نام قلعه ای تاریخی در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در استان گیلان است. برخی از کارشناسان، ساخت قلعه را در دوران ساسانیان دانسته اند. این قلعه با 6/2 تار مساحت بر فراز ارتفاعات روستای رودخان قرار دارد. دیوار قلعه ۱۵۰۰ متر طول دارد و در آن ۶۵ برج و بارو قرار گرفته شده است.این بنا به وسیله سنگ و آجر ساخته شده و در بخش های آسیب پذیر و نقاط حساس، سنگ با ملات ساروج به کار رفته، اما در مسیر اطاق ها، برج ها و سقف های گنبدی شکل از آجر، گچ و ملات ساروج استفاده شده است. ارتفاع دیوارها متفاوت و از 3 تا 10 متر متغیر است و در نقاط نفوذ پذیر قلعه، دیوارها و باروها قطور و ارتفاع بیشتری دارند.انتخاب مکان مناسب، بهره گیری از مصالح مقاوم، استفاده از شیوه های مختلف معماری و ایجاد اشکال هندسی متنوع، عظمت خاصی به این مجموعه داده است. فرم کلی قلعه نامنظم است و از دو بخش شرقی و غربی تشکیل شده است.در دورهٔ سلجوقیان این قلعه تجدید بنا شده و از پایگاه های مبارزاتی اسماعیلیان بوده است. بر روی سردر ورودی آن درج شده است که این قلعه در سال ۹۱۸ تا ۹۲۱ هجری قمری برای سلطان حسام الدین دباج بن علاء الدین اسحق تجدید بنا شده است. این کتیبه در موزه گنجینه رشت نگهداری می شود.این قلعه در ارتفاعی بین ۶۶۵ تا ۷۱۵متر از سطح دریا واقع شده است و در کنار آن رودخانه ای با همین نام جاری است.پارک جنگلی منتهی به قلعه رودخان

 

قلعه رودخان از نظر زمین شناسی در منطقه ای بنا شده است که تقسیم بندی زمین شناسی به مجموعه گشت شهرت دارد و طبق بررسیهای اشتوکلین شامل دو فاز دگرگونی است. اولی مربوط به پرکامبرین-پالئوزوئیک با شدت دگرگونی بالا است و دیگری به زمان مزوزوئیک و با شدت دگرگونی پایین مطلق است. با توجه به گزارشهای زمین شناسی احتمال وجود ذخایر آهن در این منطقه بالا است. از جمله شواهدی برای فعالیت معدن کاری باستانی در این منطقه گزارش شده است.از جمله آنها پس مانده های ذوب در این منطقه است.

قلعه ای به وسعت تاریخ

قلعه رودخان میراث مهمی است از دژهای نظامی حکومتی در گیلان. این قلعه مهم تاریخی که مدت ها مرکز فرمانروایان گیلان بوده است، از بزرگترین و باعظمت ترین دژهای نظامی گیلان و حتی ایران محسوب می شود. قلعه رودخان در فاصله ۲۰کیلومتری جنوب غربی فومن واقع شده است. مساحت قلعه بالغ بر ۵۰ هزار مترمربع و در ارتفاعی بیش از ۶۰۰ متر در بلندترین نقطه کوه واقع شده استبرخی از کارشناسان، بنیاد قلعه را به دوره ساسانیان نسبت داده اند. این قلعه در زمان سلجوقیان تجدیدبنا شده و از پایگاه های مبارزاتی اسماعیلیان به شمار می رفته است. برای رسیدن به قلعه بعد از عبور از شهر فومن و گذشتن از روستاهای گشت، حله، سیاه کش، شمس تالان، گوران پس، هولس کام، سیدآباد و قلعه رودخان به روستای حیدرآلات می رسیم که از این روستا تا محل قلعه حدود ۵ کیلومتر فاصله است. در حال حاضر بیشتر مساحت آن در قالب طرح پارک جنگلی، سنگ چین و شن ریزی شده است.برای نخستین بار در سال ۱۸۳۰میلادی آل اندر شودزکو خچکو محقق لهستانی الاصل هنگام تحقیق در گیلان متوجه این قلعه شد و در یادداشت های خود موقعیت این بنا را به ثبت رساند.او درباره قلعه رودخان می نویسد: «دژی است بر بالای کوهی در قسمت علیای رودخانه ای به همین نام، بام آن سنگی است و طرفین ورودی دارای دو برج دفاعی مستحکم است و بر کتیبه سردر ورودی آن حک شده است که این قلعه برای نخستین بار در سال ۹۱۸ تا ۹۲۱ هـ.ق برای سلطان حسام الدین دباج بن علاءالدین اسحق تجدید بنا شده است. کتیبه ای که متعلق به این قلعه است هم اکنون در گنجینه رشت نگهداری می شود.

توصیف قلعه

قلعه رودخان از دو بخش ارگ (محل زندگی حاکم و ی وی) و قورخانه (محل فعالیت های نظامی وزندگی سربازان) تشکیل شده است. ارگ در قسمت غربی این بنا در دو طبقه واقع شده و جنس آن از آجر است. قراول خانه ها در قسمت شرقی در دو طبقه با نورگیرها و روزنه های متعدد بر اطراف مسلط است. چشمه ای نیز میان قلعه و گودترین محل آن وجود دارد. بخش شرقی قلعه شامل:دوازده ورودی، زندان، در اضطراری، و آبریزگاه.بخش غربی دوازده ورودی دارد، چشمه، حوض آب انبار، سردخانه ، آبریزگاه شاه نشین و چند واحد مس ی که با برج و بارو محصور شده اند، دیگر بناهای این بخش را تشکیل می دهند. ۴۰ برج دیده بانی دور تا دور قلعه را احاطه کرده که اتاق های هشت ضلعی آن با طاق های گنبدی پوشانده شده است. دور تا دور دیوارها و برج ها روزنه هایی شیب دار دیده می شود که برای ریختن مواد مذاب و تیراندازی تعبیه شده اند.لازم به ذکر است که در طول تاریخ قلعه، هیچ گاه دشمن به آن نفوذ نکرده و نتوانسته است آن را فتح کند.

طبیعت منطقه رودخان
از روستای قلعه رودخان تا خود قلعه طبیعت بسیار زیبا و چشم اندازهای زیادی وجود دارد که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. رفت و آمد با وسیله نقلیه تا فاصله یک و نیم کیلومتری قلعه رودخان امکان دارد. در مسیر صعود به قلعه، درختانی با قدمت زیاد، به سمت آسمان سربرافراشته اند و نور از لابه لای شاخه های این درختان به پایین می ریزد.قلعه ۶۶۵ تا ۷۱۵ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. در سمت راست قلعه، رودخانه ای به همین نام قرار دارد که از ارتفاعات سرچشمه گرفته و آب آن از جنوب به شمال در جریان است.مشکلات موجود رودخان
نبود راه ارتباطی مناسب تا پای قلعه بخصوص چند کیلومتر انتهایی جاده که به صورت خاکی و بدون زیرسازی است، برای گردشگران مشکل آفرین است. نداشتن پارکینگ مناسب برای اتومبیلها، نبودن امکانات پذیرایی مانند رستوران، چایخانه و اقامتگاه، فقدان هرگونه امکانات رفاهی و تسهیلاتی در پای قلعه از مشکلات موجود بر سر راه مسافران قلعه است.متاسفانه مردم ن در نواحی مجاور قلعه که از دامداری و کشاورزی امرار معاش می کنند از شرایط نامطلوب اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی رنج می برند. این در شرایطی است که همین مردم در کنار بنای باعظمتی زندگی می کنند که از تمدنی کهن حکایت دارد و شرایط به وجود آمده از نظر گردشگری در منطقه می تواند تحولی عظیم در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه پدید آورد.

تاثیر حوادث طبیعی در قلعه

رطوبت بیش از حد هوا باعث رویش گیاهان در لابه لای دیواره های قلعه و پوسیدگی آنها شده است.با این حال در مقایسه با قلعه های دیگر رودخان سالم مانده است.حوادث طبیعی و دستبردهای انسانی هرچند که آسیب های زیادی به این پیکره عظیم وارد کرده اند ولی از عظمت و بزرگی آن کاسته نشده است.
 

موقعیت جغرافیایی 
قلعه عظیم رودخان یکی از باشکوه ترین بناهای تاریخی گیلان زمین است، این دژ بر فراز کوهی در 25 کیلومتری جنوب غرب شهر فومن، در محدوده دهستان گوراب پس، از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن قرار دارد. ارتفاع قلعه از سطح دریاهای آزاد بین 655 تا 715 متر است که در خط الرأس یکی از ارتفاعات منطقه با نام محلی "قلعه ژیه" واقع شده است. در جهت شمال غرب قلعه، رودخانه ای به همین نام جاری است که از ارتفاعات پشت کوه و ماسوله داغ تالش - حد فاصل استان گیلان و زنجان - سرچشمه می گیرد منوچهر ستوده در جلد یک کتاب"از آستارا تا استرآباد" نوشته شده، ارتفاع قلعه از شهر رشت 680 متر است، در جهت شمالی قلعه، رودخانه ای به نام قلعه رودخان وجود دارد که با اندک باران، آب آن دو برابر می شود؛ به طوری که آب نسبتاً زیاد این رودخانه در گذشته مانع حرکت سربازانی بوده که به طرف این قلعه می رفته اندجنگل های انبوه قدیمی نیز مانع دیگری برای حرکت مردان جنگی بوده است، به همین خاطر این دژ در دوران آبادانی ممتد خود کمتر مورد حمله م ین قرار گرفته استگردشگران و علاقمندان به دیدن قلعه، بعد از شهر فومن جاده آسف ه مسیر قلعه را در جهت جنوب طی می نمایند. پس از عبور از روستاهای گشت، کرد محله، گشت رودخان، سیه کش، گوراب پس، ملسکام، سعید آباد و قلعه رودخان به روستای حیدرآلات می رسند و پس از گذر از میان این روستا، جاده را تا اراضی پارک جنگلی قلعه رودخان می پیمایند و بالا ه مسیر 5/1 کیلومتری صعود تا قلعه را با پای پیاده و از طریق پله های احداث شده طی می کنند

وجه تسمیه قلعه رودخان

 

از آنجا که این قلعه تاریخی، در کنار رودخانه ای بنا شده به قلعه رودخان معروف است. کلمه رودخان مخفف رودخانه و قلعه رودخان، یعنی قلعه ای که در رودخانه است. این قلعه در ادوار تاریخی به نام های قلعه "هزار پله"، "حسامی"و "س ار" نیز نامیده شده است.در فرهنگ تاریخ و جغرافیای شهرستان های ایران، تألیف عبدالرفیع حقیقت رفیع نیز آمده است، «روستای قلعه رودخان، قلعه ای قدیمی دارد که به نام س ار معروف است، در جنوب آبادی و روی قله کوه بنا گردیده است». تهیه و تنظیم: زهره پری نوش

پیشینه تاریخی قلعه رودخان
با اینکه قلعه رودخان، مدت ها تخت سلطنت و مرکز حکمرانی حکام گیلانی بیه پس بوده، در متون تاریخی و جغرافیایی گیلان تا قبل از قرن دهم هجری نامی از این قلعه به میان نیامده است. تنها عبدالفتاح فومنی در کتاب تاریخ گیلان (ص183) یک بار از کوه قلعه رودخان یاد می کند و می نویسد : « ه شاهرخ و کامیاب، پسران ه سالار و بنی اعمام حسین خان بودند که به دستور حسن خان کهدمی در کوه قلعه رودخان کشته شدند».سلاطین اسحاقوند که از سال 550 تا 1002 ه - ق بر قسمت اعظم این مناطق حکمرانی داشته و نسبت خود را به اشکانیان می رساندند، از این قلعه با توجه به موقعیت دفاعی ممتاز و سوق الجیشی آن، به عنوان مقر فرمانروایی خود استفاده کرده و به دفعات در تجدید بنا و مرمت آن همت گماشته اند، به طوری که این قلعه در فاصله سال های 918تا 921 ه - ق به دستور سلطان حسام الدین دباج بن علاء الدین اسحاقی مرمت گردیده و از آن زمان به بعد، به نام "قلعه حسامی" نیز معروف شده استهدایت خان حاکم فومن، در سال 1175 ه- ق در زمان قیامش علیه کریم خان زند به تعمیر قلعه رودخان پرداخت و با تجهیز آن به توپ های جنگی، آن را برای دفاع از خود آماده نمود منوچهر ستوده در جلد یک کتاب "از آستارا تا استرآباد" قلعه رودخان را سومین بنا از بناهای عجیب هفتگانه گیلان معرفی کرده و می گوید
«
من تاکنون دژی به عظمت و استحکام قلعه رودخان ندیده ام. تنها دژی که می تواند برابر همان قلعه باشد، قلعه اصط فارس است. دژهای اسان و الموت رودبار و طارم زنجان در مقابل این دژ، بسیار کوچک و ناچیزند و شاید مساحت 10 یا 12 دژ، مساوی اراضی قلعه رودخان باشد.شایان ذکر است اولین بار چکو زکو chozeko) محقق روسی لهستانی الاصل که در سال 1830 میلادی در گیلان مشغول بررسی بود، متوجه این قلعه شده و می نویسد: «قلعه رودخان دژی است بر بالای کوهی در قسمت علیای رودخانه ای به همین نام، باروی آن از سنگ و آجر است و در طرفین در ورودی دو برج دفاعی مستحکم وجود دارد». صرف نظر از اندک منابع مکتوب موجود در این زمینه، با توجه به سالی انجام شده توسط پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار فرهنگی، تاریخی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور با روش ترمولومیناس، قدمت این قلعه به دوره سلجوقی بر می گردد. البته تمامی این قلعه بزرگ در یک زمان ساخته نشده است بلکه در دوره های بعدی مرمت و بازسازی هایی روی آن، صورت گرفته است.

بخش غربی :

 

شامل دروازه ورودی، چشمه، حوض، آب انبار و سردخانه، ، آب ریزگاه، شاه نشین و تعدادی واحد مس ی که به وسیله برج و باروهایی محصور شده اند.قلعه کلاً دارای دو ارگ و شانزده قراول خانه است؛ ارگ یا شاه قلعه در دو طبقه و از آجر ساخته شده، قراول خانه ها، به صورت دو طبقه با نورگیرها و روزنه های متعدد مسلط بر محیط اطراف است. در ورودی یا دروازه قلعه، شمالی است و در دو طرف آن دو برج توپر بسیار عظیم ساخته شده است که در گذشته بر بالای آن کتیبه ای نصب شده بود، این کتیبه در حال حاضر در موزه رشت نگهداری می شودقبلاً چشمه آبی که منبع اصلی آب قلعه بود، در محوطه قلعه دیده می شد و معروف است که این آب را با گنگ (= تنبوشه) از ییلاق زرد خونی آورده اند. این چشمه پس از ز له سال 1369 گیلان خشک شده بود که به وسیله سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گیلان احیاء شده است

بخش شرقی
مساحت بخش شرقی کمتر از بخش غربی است، بناهای موجود در آن بیشتر جنبه نظامی داشته و شامل دروازه ورودی جداگانه با دو برج بزرگ، زندان، تعدادی واحد مس ی و در اضطراری ( در) استدر دیوار شمالی و جنوبی قلعه و در فواصل نامنظم، برج هایی است که بالای آنها اطاق های هشت ضلعی، از آجر ساخته شده (دیوارهای قلعه، شصت و پنج برج نگهبانی دارد) و در دیوارها، منافذ و ترکش هایی برای دیده بانی و برای ریختن مواد مذاب و تیر اندازی، تعبیه شده استاز وجوه جالب توجه در معماری قلعه رودخان، کاربرد طاق های جناغی و انواع مختلف آن و نیز طرح های آجر کاری و سنگ چینی است که نشان از دقت نظر سازندگان آن دارد
"
خود زکو" از کتیبه ای در قلعه رودخان یاد کرده که در حال حاضر وجود ندارد و "ستوده" به نقل از راهنمایان محلی معتقد است : مردی هندی سنگ کتیبه را از جایش کنده و پایین انداخته و دیگران، آن را ش ته اند و های آن را به دره مقابل درب ورودی انداخته اندقلعه رودخان به دلیل اهمیت و اعتبار تاریخی، معماری، هنری، استراتژیکی، نظامی و وسعت قابل توجه، در تاریخ 30/5/1354 به شماره 1549/3 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مرمت قلعه رودخان

 

 

 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گیلان، بنا به ضرورت عملیات مرمت و استحکام بخشی بنای قلعه را در دستور کار خود قرار داده است. با عنایت به شواهد موجود، بنای قلعه از رویش گیاهان هرز و ریشه درختان خودرو، بیشترین صدمه را متحمل می شود؛ به همین منظور گیاه ز داخل قلعه و قطع درختانی که برج ها و دیوارها را در معرض خطر جدی قرار می دهند، طی چند مرحله انجام شده، ولیکن با توجه به وسعت زیاد قلعه و شرایط اقلیمی منطقه، این اقدام می باید کماکان ادامه داشته باشد.

کار پژوهش داخل بنا (طی سال های 79، 82، 83)، با جدیت تمام انجام شده، گیاه ز و باز مسیر کاوش، قبل از شروع هر فصل پژوهش، ادامه داشته که تاکنون چهار فصل گمانه زنی و پیگردی باستان شناسی، به منظور دستی به نکات تازه ای پیرامون سال ساخت بنا، انجام گرفته است و مواد فرهنگی حاصل از این کاوش ها، عبارت اند از: سفال های دست ساز و چرخ ساز (لعابدار و بدون لعاب) که قدمت آنها احتمالاً به دوره صفویه می رسد و چندین نوع کاشی که شامل: کاشی های مثلثی با لعاب یک دست قهوه ای سوخته، کاشی های شش گوش بزرگ به رنگ فیروزه ای و کاشی های تزئینی با لعاب آبی و نقش گل های سفید شاه عباسی که مربوط به دوره صفویه است.

قلعه های گنج و دفینه ایران

تاریخ قلعه های ایران

در دوره های مختلف تاریخی مردم ایران بزرگ دشمنانی داشتند که بخاطر قدرت جنگی و دفاعی این دیار زیبا توانایی نفوذ به آن را نداشتند، یکی از مهمترین سازمان های جنگی و نظامی قلعه ها...

بودند که بصورت شبکه بیکدیگر وصل بودند. در همه تاریخ استحکامات را در دور افتاده ترین و مرتفع ترین نقطه بنا می د تا به سبب وجود شیب های تند یا کوه، دستی به آن دشوار باشد و م عان نیز در بالا قرار گیرند و از لحاظ دید مسلط باشد ضمن آنکه از خطر نقب زدن مهاجمان نیز محفوظ مانده و حمل ادوات محاصره ای به پای دیوار را دشوار نمایند، از آغاز دوران پیش از تاریخ در هزاره اول پیش از میلاد پیرامون د ده ها نیز حصار کشیده می شد، اینکار نخست برای مصون ماندن از حمله راه ن و جانوران وحشی بود ولی بعدها عمدتا برای دفاع متقابل در برابر هجوم دشمنان صورت می گرفت، در سراسر سرزمین ایران حصار های محکم، د ده ها و قلعه های مس ی را می توان یافت که متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد است. هر جای این سرزمین نگاه کنید، قلعه، برج، بارو، ارگ، کهندژ، دربند، خندق و دروازه و نظایر آنها از ناامنی محیط زندگی و توجه و تدبیر آگاهانه ایرانیان به ملاحظات دفاعی حکایت می کند، البته انوش راوید بیشتر شبکه دفاعی ملی و مردمی برای باز دارندگی می داند. ساخت بناهای گروهی حصار دار در ایران با طرح ها و نفشه های گوناگون از سه هزار سال پیش شناخته شده است، حصار سیلک در کاشان، قلعه حسنلو در ارومیه، بلورآباد در شهرستان خوی و ... از نمونه های آن می باشد، از سایر قلاع مشهور می توان قلعه فلک الفلاک در م آباد احداث شده در عهد شاهنشاهی ساسانیان نام برد، حسن صباح بلند آوازه ترین اسماعیلیان نیز جهت مقابله با بی عد ی اجتماعی سلجوقیان، الموت در قزوین را پایگاه خود قرار داد و 35 قلعه در اطراف آن بنا نمود و در فومن و قهستان70 قلعه دفاعی داشت.

در ایران هزاران قلعه بزرگ و کوچک وجود دارد که می بایست توسط جوانان عزیز پرشور و علاقمند ایرانی، از آنها ع بگیرند و نقشه بردارند و در تاریخ آنها کاوش نمایند و برای استفاده عموم به اینترنت بسپارند. در معماری و شهرسازی اوایل که متاثر از معماری قبل از بویژه دوره ساسانیان است تفکرات دفاعی مورد توجه بوده است به طوری که معمولا هر شهر ی از سه بخش تحت عنوان کهندژ، شارستان و ربض تشکیل می گردید، مهم ترین این بخش ها کهندژ یا ارگ بود که عبارت بود از قلعه های که در وسط یا گوشه شهر قرار داشته و معمولا از یک سو به باروی شهر پیوسته بود تا همواره برای دفاع و مقابله با تهاجمات دشمن آماده باشد، ازجمله کهن دژهای معروف می توان کهن دژهای ای ایران، سمرقند، بخارا، بلخ و نیشابور را نام برد. رباط ها نیز از بناهای دفاعی و نظامی صدر است و قلعه های نظامی مرزی را در دوران معینی رباط می گفتند، مانند رباط نصیبین که در سرحد میان ایران و روم شرقی بنا شده بود و نگهبانان آن از دیلمان می آمدند، رباط ها را می توان از نخستین استحکامات سازه ای محسوب نمود که در نقاط بی حفاظ مرزی پناهگاه گروهی جهادگر بودند. پس از تثبیت در مناطق ی و بر طرف شدن تهدید از سوی غیر مسلمانان در مرزها، معنی واژه رباط با مسجد یکی شد.

قلعه های ایران، به دو نوع جلگه ای و کوهستانی، مصالح ساختمانی آنها نیز متفاوت است، طرح اصلی قلعه های جلگه ای مربع و یا مربع مستطیل است که در چهار گوشه آن برج های مدور برای دفاع ساخته شده اند، مصالح این قلعه ها خشت و گل است و به ندرت از آجر و گچ استفاده شده استبارو (دیوار ضخیم) این قلعه ها چینه (دیوارهای گلی که آن را بند بند می سازند) است یا با خشت های قطور ساخته شده است، برای استحکام آن قطر و ضخامت بعضی از بارو ها به چهار متر هم می رسید. اطراف بعضی از این قلعه ها خندق حفر می و برای رسیدن به قلعه از پل های متحرک بهره می گرفتند. بعضی از این قلعه ها به دلیل امنیت آن ها محل س ت کشاورزان و روستاییان شد که با گذراندن خیابانی معمولا شمالی و جنوبی و تامین آب آشامیدنی خانه های روستایی در دو طرف خیابان ساخته می شد. از این قلعه ها می توان به قلعه بیاضه بیابانک و هنجن در سر راه نطنز به انه است اشاره کرد که تا این اوا محل س ت بوده است، این قلعه دارای برج و باروی ضخیم بسیار بزرگ بوده است. داخل قلعه کوچه های پر پیچ و خمی داشته است که همه آن ها به گذر اصلی قلعه که به در قلعه منتهی می شود راه دارند، خانه ها دو طبقه هستند و از طبقه زیرین برای نگهداری دام و یا انبار مواد غذایی و آشپزخانه استفاده می د و اتاق های نشیمن در طبقه دوم قرار داشته اند.

مصالح دژهای کوهستانی را معمولا از سنگ های بدون تراش نظیر سنگهای کوه یا رودخانه همراه با گچ غربال شده فراهم می د، در زیر دست دژهای کوهستانی پرتگاه های عمیقی تعبیه شده است، درقسمت انتهایی برج ها و بعضی مواقع، باروها، کنگره هایی ست که مخصوص کمانداران بوده است تا بتوانند از شکاف کنگره ها دشمن را هدف قرار دهند. در بعضی از دژها و قلعه ها، مانند الموت قزوین، پایین دژ محل س ت روستاییان بوده استاز قلعه به هنگام جنگ ها استفاده می شده و مردم تا زمانی که بیم حمله دشمن وجود داشته در درون دژ می ماندند و معمولاً در درون آن آذوقه زندگی برای چندین ماه موجود بود. برای محافظت از ساختمان و استحکامات و قسمت های مختلف قلعه بارو ساخته می شده است، دیوار های دفاعی و خاکریز های متعلق به آغاز س ت انسان در ایران هنوز برجاست، شکل آنها به موازات پیشرفت سلاح های تهاجمی و ت عی تکامل یافته است. در دوران پیش از تاریخ و اوایل دوران تاریخی، نوع استحکامات عموماً تابع مقتضیات ناشی از محل قلعه یا د ده و اوضاع طبیعی سرزمین بود. طرح های ساختمانی بیشتر قلعه ها بر اساس معلومات و تجربة کلّی نسبت به حمله و دفاع ریخته می شد تا سنت های محلّی. در هر دوره ای روش های آزموده و مقبول برای ایجاد استحکامات انتخاب می شد. اوایل دوران تاریخی در سبک استحکامات ایران باستان آثاری از نفوذ سبک بین النهرین و سایر کشورهای همسایه دیده می شود، در تاریخ معماری ایران تا رسیدن به اقتباس سبک فرانسوی در معماری قلاع و حصار های شهر در اوایل قرن سیزدهم، خصوصاً در خوی و تهران می توان ردی کرد.

آغاز خانه سازى انسانها همواره با شه یافتن راههاى گوناگون دفاع در برابر دشمنان و حیوانات همراه بوده است، به همین دلیل خانه هاى اولیه که بدون دیوار ساخته مى شد، به تدریج داراى دیوار شده و رفته رفته داخل یک دیوار محاطى دفاعى محصور شده است، به تاریخ نیکمراجعه شود. این نوع حصارها در ابتدا داراى یک معبر ورودى بودند، اما پس از گذشت سالها تبدیل به دروازه شد، حصار هاى اولیه که در اطراف مناطق مس ى کشیده مى شد، فاقد برجهاى دفاعى در فواصل منظم یا غیر منظم بودند و براى محافظت از دیوارها بود. در ایران، ایجاد خانه هاى گروهى حصار دار از سه هزار سال قبل از میلاد با طرحها و نقشه هاى مختلف آغاز شده است. نمونه این گونه قلاع در بلورآباد واقع در حاشیه دشت شمالى روستاى قره ضیاءالدین آذربایجان به دست آمده است. در قرن چهارم قبل از میلاد، همزمان با آغاز فرمانروایى سلسله هخا ان، به علت توسعه شهر و تغییر فنون جنگى و دفاعى، برجهاى مستطیل شکل جانشین برجهاى نیم دایره اى قدیمى شده اند، گفتنى است برجهاى دفاعى، دیوارهاى قلعه حسنلو داراى کاملترین برجهاى دفاعى مستطیل شکل پیش آمده، بوده است.

سهم اصلى در توسعه شهر سازى حصار دار در ایران به عهده معماران اورارتویى در قرنهاى سوم و هشتم قبل از میلاد است که تحت نفوذ معمارى بین النهرین شیوه اى در ایجاد استحکامات دفاعى بوجود آوردند که در قرنهاى بعد پایه و اساس معمارى قرار گرفت. در معمارى اورارتویى تحول دیگرى هم قابل توجه است، شهر هاى اورارتویى با طرح هاى فشرده و خانه هاى نزدیک به هم و روى سطح طبیعى زمین با دیوار هاى بسیار محکم و بامهاى مرتفع ایجاد شده اند به این ترتیب استفاده از عوارض طبیعى زمین به ندرت صورت گرفته است. اطراف بناها که با دیوارها و برجهاى مستحکم دفاعى احاطه شده اند، پیش آمده و صاف هستند، مانند قلعه سیاه در ۳۶ کیلومترى شرق ماکو که روى یک توده سطح از مواد مذاب منجمد بنا شده است. در میان برجهاى مستطیل شکل که نیمى از آنها جلوتر از دیوارها بنا شده اند، دیوارها در فواصل مساوى پیش آمده یا عقب رفته اند. این پیش آمدگیها به هیچ وجه از نظر دفاعى یا استحکام بخشى به دیوارها، ارزشى ندارند، بلکه فقط از نظر تزئینى به این صورت ساخته شده اند و از لحاظ دفاعى طرحهاى معمارى دیگرى در دیوارها به کار رفته است. تمام دوران ى، در ایران قلعه هاى بسیارى داخل ا به وجود آمدند، براى مثال مى توانیم از ارگ کرمان و قلعه فلک الافلاک در م آباد و ارگ شیراز را نام برد.

قلعه هاى اوایل و اواسط دوره ى سرتاسر ایران پراکنده هستند و به طور کلى در کنار شاهراه هاى ارتباطى ساخته شده اند، نمونه این قلعه ها شبکه وسیع قلعه های اسماعیلیه است که در نقاط مختلف بنا شده اند یا قلاعى که فقط براى محافظت از راهها و ایجاد امنیت در مسیر هاى کاروان رو ساخته شده اند یا قلاعى که در نزدیک پلها و رودخانه ها ایجاد شده اند، مانند قلعه اى که در شمال رودبار در بستر سفید رود احداث شده است. یکى از بزرگترین و قدیمى ترین قلاع ایران، قلعه گلى است که در جاده کاروان رو ورامین به قم نزدیک محلى به نام کاج ساخته شده و شامل تعداد بسیارى برج مستحکم مستطیل شکل است که به خوبى قادرند از قسمت حیاتى و جان و مال نان قلعه محافظت کنند. بناى قلعه را مى توان به دوره شاهنشاهی ساسانیان نسبت داد و اگر هم در آن زمان ساخته نشده باشد قطعاً در قرون اولیه ى و در زمان سلجوقیان ساخته شده است، زیرا دیوار هاى آن شباهت بسیارى به دیوار هاى رباط سنگى دارد که متعلق به دوران سلجوقى است. هنر قلعه سازى در ایران از آغاز ظهور در قرن هفتم میلادى تا زمان حاضر به تدریج تکامل یافته، پیشرفت هایى که از لحاظ جنگى براى مهاجمان و نیز م عان به وجود آمده و استفاده از فنون جدید در جنگها موجب شده که برجهاى مدور بزرگتر و نزدیک به هم و دیوارهاى مستحکم تر بنا شوند و تمام پیش بینى هاى لازم براى متوقف یا لااقل کندتر سرعت مهاجمان در خارج قلعه و حصار و داخل آن مورد توجه قرار گیرد و این تکامل در هیچ زمانى متوقف نشده است.

نارین قلعه (نارنج قلعه) ــ نارین قلعه یا نارنج قلعه مهمترین و دیدنی ترین بناى تاریخى شهرستان میبد است، این قلعه از بناهاى مربوط به دوره حکومت اشکانیان و قبل از است و در دوران مظفریان تعمیراتى در آن صورت گرفت. اطراف آن خندقی بوده است و نقب های زیر آن گاهی تا یک فرسنگ امتداد دارد، در محرم سال 744 جنگ سرنوشت سازی که باعث پیروزی آل مظفر بر چوپانیان گشت در این محل اتفاق افتاده است. مساحت این قلعه 3 تار و بنا در 7 طبقه و داراى برج و بارو و دربند هاى متعدد است و بالاى تپه اى مسلط بر شهر میبد قرار دارد. قطر پایین ترین حصار قلعه که قسمت بزرگى از آبادى میبد را دربر مى گرفت، 5 و در بعضى قسمت ها به 20 متر مى رسیده است. نارنج قلعه 4 برج گرد بلند دارد و آنچه امروزه از آن باقی مانده قسمت مرکزی آن است و نشانه هایی از برجها و باروها در روستای کوچک(کوشک) از آن باقی است. کوشک یا کوچک نزدیک ترین روستا به دژ بوده است و بیشتر آن را باغها و قنات ها و آسیاب دربر می گرفته است. زیبا ترین بادگیرها و خانه ها و کوچه های سابات دار بسیار قدیمی در جهان را در این محله زیبا می توان مشاهده کرد. نارنج قلعه داراى اتاق هاى متعددى بوده است که در حال حاضر قسمت هایى از این اتاقک هاى کوچک تو در تو موجود است و بسیارى از آنها نیز به علت قرار گرفتن در طبقات پایین و ریختن راهروها هنوز کشف نشده است. بعضی ها نارین قلعه را همان دژ سفید شاهنامه می دانند، این قلعه بالای یک تپه و مسلط به اطراف ساخته شده و اطراف آن را هم خندق کنده اند. یک روایت افسانه ای هم حکایت از آن دارد که قلعه در زمان کیومرث ساخته شده و اولین آدم ها از راه آب و دریا به آن پا گذاشته اند، بعضی ها هم آن را ساخته سپهبد ساسانی- مهبد- می دانند، مهبد از ان قباد و انوشیروان بود. در های نارین قلعه میبد سفال های رنگی و نقش دار از دوران حکومت ایلام به دست آمده که بیش از 4000 سال قدمت دارند و به خاطر همین قدمت زیاد ساختمان قلعه به زیگورات یا معابد باستانی ایران شبیه است. از این قلعه که کاملاً از خشت و گل ساخته شده است، در دوره های مختلف تاریخی به عنوان ارگ حکومتی یا دژ نظامی استفاده می شده. اوج اقتدار این قلعه در پیش از ، مربوط به دوره شاهنشاهی ساسانیان و پس از آن مربوط به دوره آل مظفراست، بعضی این کهن دژ را سر آغاز شروع آبادانی یزد می دانند. پیچ های تو در توی قلعه، کشمکش ها و جنگ های زیادی را به خود دیده است، این قلعه نظامی بوده ولی بعضی با توجه به شکل 5 طبقه آن احتمال می دهند که زیگورات بوده و از آن به عنوان معبد استفاده می کرده اند.

قلعه کاظم داشی (کاظم خان) ــ این قلعه ص ه ای با ارتفاع بیش از سی و پنج متر به صورت شبه جزیره در ساحل دریاچه ارومیه قرار دارد، در گذشته این محل یکدر و قرخلار (چهل تن) نامیده می شد. آثار عمارت و ساختمان های متعددی از سنگ های بزرگ و تراشیده در پی و بنای این قلعه به چشم می خورد. در این قلعه تعدادی سنگ قبر از مرمر سفید و درخشان وجود دارد که روی آنها عباراتی به خط نسخ زیبایی حجاری شده است. در بالای این قلعه چاهی به طول و عرض دو و نیم متر و عمق هشت متر دیده می شود. این قلعه فقط یک در دارد که به جاده سنگی باز می شود، در قرن هفتم ه.ق به دستور هلاکوخان این قلعه تجدید بنا شد.

قلعه اسماعیل آقا ــ در فاصله هجده کیلومتری شمال غربی شهرستان ارومیه، به فاصله نسبتاً کمی از جاده سیرو، در بالای یک رشته کوه منفرد بقایای آثار و قلعه ای نظامی به چشم می خورد. این کوه از دو طرف با شیب تند به رودخانه نازلو چای منتهی می شود و به لحاظ موقعیت سوق الجیشی حایز اهمیت است. آثار موجود در این قلعه به دو دوره تاریخی تعلق دارد، دوره اول، آثاری مربوط به هزاره اول ق. م را شامل می شود. از این دوره بقایای دیوار هایی از یک پادگان نظامی اورارتوبی باقی مانده است. دوره دوم، شامل آثار و بقایای قلعه دفاعی دیگری است که دیوارهای آن به همراه برج های دیده بانی پا برجاست و متعلق به یکی از اربابان محلی دوره قاجاریه است.

قلعه شای (پوشتو) ــ این دژ که در اقصی نقاط آذربایجان غربی افسانه های حیرت آوری به آن نسبت می دهند، از موقعیت طبیعی ویژه ای برخوردار است، و از راه ناهمواری که از جاده مهاباد به سردشت منشعب و از آن به روستای داغه می رود. این ص ه هشتاد متر ارتفاع دارد و صعود به بالای آن تنها از یک راه که در جبهه غربی است، صورت می گیرد. ساختمان های مورد بحث با سنگ لاشه و در بعضی قسمت ها بدون ملاط ساخته شده است، سفال های به دست آمده از این قلعه بسیار خشن و ابت و اکثراً دست ساز هستند. بررسی این گونه سفال ها و همچنین پی های ساختمانی موجود آشکار می سازد که نخستین سنگ بنای این دژ عظیم و شگفت آور در اوایل هزاره اول ق.م به وسیله اقوام محلی پایه گذاری شد و در دوره حکومت ماد ملحقاتی به آن اضافه شد.

قلعه دختر (قیزقلعه) ــ روستای قیز قلعه از توابع بخش مرکزی شهرستان خوی و در دهستان دیزج قرار دارد، این قلعه مربوط به هزاره های اول و دوم ق.م است. این قلعه بر فراز یک تپه بلند و منفرد قرار دارد، از فراز این قلعه می توان بخش وسیعی از دشت خوی را مشاهده کرد. در بالای این قلعه علاوه بر سفال های ش ته فراوان، تعداد زیادی سنگ در ابعاد مختلف به جای مانده است. همچنین قسمت های زیادی از دیوار این قلعه که سبک معماری آنها از نظر نوع مصالح و نحوه ساخت اورارتوبی است، به خوبی قابل مشاهده است.

مشتاقیه (سه گنبد) ــ مشتاقیه محلی در شرق مسجد جامع کرمان در ابتدای خیابان 17 شهریور که از میدان مشتاقیه انشعاب پیدا می کند قرار دارد و از آثار دوره قاجاریه می باشد. سه گنبد مزبور برای سه مقبره مشتاق علیشاه-شیخ اسماعیل و کوثر علیشاه بنا گردیده است. گنبد هایی که بر فراز دو مقبره مشتاق و کوثر علیشاه واقع شده اند کاشی کاری بوده و در قرن اخیر ساخته شده اند، و چون در ساختمان آن توجه کافی نکرده اند متاسفانه قسمت هایی از کاشیها ریخته و بقیه نیز رو به ت یب است. مشتاق علیشاه از پیشوایان صوفیه در قرن 13 هجری بوده که در اوا زمستان 1306 هجری قمری سنگسار شده است، می گویند جرم مشتاق این بوده که قرآن را با نوای سه تار می خوانده است. لازم به ذکر است که قبل از تدفین عرفای یاد شده این مکان مقبره میرزا حسین خان راینی (1202 هجری قمری) جد اعلای سادات معروف به میر حسینی کرمان بوده، وی در زمان زندیه و پس از فوت کریم خان زند تا مدتی حاکم کرمان بوده. او در زمان حیاتش این محوطه را برای آرامگاه خود انتخاب کرده بود بنا بر این پس از فوت مشتاق یارانش به واسطه ارتباطی که مشتاق با حسین خان داشت او را در جوار وی تدفین نمودند. از در بزرگ که وارد می شویم پس از گذشتن از راهرویی کم عرض و طولانی به باغچه مشتاقیه می رسیم، در سمت شمال بنا در ساختمان مقبره مشتاقیه کوثر علیشاه و میر حسین خان قرار دارند. از جمله آثار هنری مقبره فوق می توان به کاشیکاری و تزئینات داخل بنای مذکور شاره نمود.

قلعه باستانی بمپور ــ در شهر بمپور مرکز تاریخی بلوچستان، قلعه بزرگ و قدیمی وجود دارد، که به آن قلعه بمپور می گویند، و مهمترین مکان تاریخی و باستانی بلوچستان ایران است. البته هنوز ی بدرستی نمی داند، در دوره های تاریخ، بلوچستان ایران چه نام داشته است، درجغرافیای تاریخی ایران، و استان های تاریخی ایران، نام بلوچستان کنونی خالی است. این قلعه در ارتفاع 470 متری از سطح دریا قرار دارد، تاریخ ساخت اولیه آن مشخص نیست، تعدادی داستان و افسانه محلی درباره آن وجود دارد، که من بعنوان تاریخ نپذیرفتم، مثلاً می گویند: آنرا بهمن پسر اسفندیار ساخته و به مرور بمپور شده، یا می گویند، چون شبیه قلعه بم است، بمپور نامیده شده، و چند موضوع دیگر که آنها را بعنوان داستان، در داستان های تاریخی ایران خواهم نوشت.

در دوره های مختلف تاریخ، بمپور مرکز حکومت بلوچستان بوده است، این دژ چندین بار اب و بازسازی شده، آنچه که مشخص است، گسترش واقعی قلعه در زمان نادر شاه افشار بود. در این دوره نصیر خان براهویی حکمران بلوچستان، بمپور را مرکز حکومتی خود قرار داد. در سالها بعد بمپور موقعیت خود را حفظ کرد، و سعید خان نیای شیروانی ها، و دوست محمد خان رئیس قبیله بارک زهی، به حکمرانی خود در آنجا ادامه دادند. آ ین بار حکمران محلی زمان پادشاهی قاجار، که زیر بار حکومت مرکزی نمی رفت، جهت مقابله با ت قلعه را باز سازی کرد. سپس در زمان ناصرالدین شاه مرکز بلوچستان به فهرج یا ایرانشهر کنونی منتقل شد، و قلعه بمپور اهمیت خود را از دست داد، که تا کنون ویرانه های آن باقی مانده است.

قلعه بمپور تنها منطقه باستانی بلوچستان است، که اندکی کاوش های علمی باستان شناسی در آن انجام شده است. در سمت غرب قلعه تپه باستانی به مساحت 270 متر مربع وجود دارد، که فرشی از تکه های سفال دارد. تعیین تاریخ دوره های بهره بردار از قلعه را فقط از روی سفال های بجا مانده، حدس های متفاوت با سطحی نگری تاریخی زده اند، که در این وبلاگ قابل ذکر نیستند. زمان ناصرالدین شاه قاجار، قلعه ایرانشهر ساخته شد، و جای قلعه بمپور را گرفت. قلعه ایرانشهر ساختمان های شاه نشین، توپخانه، سربازخانه، ذخیره گاه، قورخانه، قراول خانه، زندان، مسجد، ، غلام خانه، داشته، و تنها چهار دیواری و ویرانه هایی از آنها باقی مانده است. جوانان باهوش ایرانی هر شهر و دیار، باید نسبت به شناسایی و تاریخ نگاری قلعه های زیاد ایران، بدور از دروغ های تاریخ، برنامه ریزی و کار کنند.

ع قلعه های بمپور و ایرانشهر، ع شماره 4580 . وظیفه جوانان باهوش ایرانی است، که درباره آثار تاریخی ایران کار و تحقیق کنند، و جهت پیگیری تخصصی و آگاهی عموم در اینترنت منتشر نمایند.

  • تذکر مهم : برای آشنایی با اسرار گنج ی و آموزش دفینه ی به کتاب های (پکیچ آموزش گنج ی در ایران، چشم طلایی ، اسرار کاوش ، میراث زرین و به ویژه پکیچ آموزش گنج ی در ایران) در فروشگاهی که لینک و بنرش در داخل وبلاگ وجود دارد، مراجعه کنید...

   مجموعه کامل آموزش گنج ی در ایران (پکیچ زیرخاکی و گنج مشک آبادی)‎ کاملترین و تنها اثر منحصر به فرد است که تمام منابع موثق آموزشی و کاربردی را یکجا دارد. کاملترین منبع تمام منابع گنج ی است.


منبع مقاله : http://iranikan.blog.ir/

مجموعه: مکانهای زیارتی ایران و جهان


قلعه مهرانگهر در هند + ع
مهرانگهر  نام این قلعه در استان راجستان هند است. این قلعه درارتفاع 400 متری برقله کوه ساخته شده است. درون این دیوارهای قطور تعداد زیادی باغ های خصوصی ، گلخانه و اتاق های لو قرار داشته است. در حال حاضر بخشی از این قلعه بر روی عموم باز شده و به موزه تبدیل شده است.این قلعه در قرن 15 ام ساخته شده است.

 

ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

 

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

  قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر در هند

قلعه مهرانگهر,قلعه مهرانگهر در راجستان هند,ع هایی از قلعه مهرانگهر در هند

منبع:topnop.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • آبشاری دیدنی در زیر دریا در جزیره موریس + تصاویر
 • بزرگترین آب انبار تاریخی جهان (+ع )
 • صومعه ای با معماری عجیب
 • قلعه amber در جی پور هند
 • معبد سه برج بانکوک
 • معبد کنفوسیوس در کائوسیونگ،تایوان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

هنرمندان استقلالی و بازیکن پرسپولیسی در رستوران قلعه نویی / ع

تاریخ:

شامگاه شش آذر در ش ز آفتاب (رستوران قلعه نویی) دو هنرمند استقلالی و یک بازیکن پرسپولیسی در نشستی صمیمی میهمان قلعه نویی بودند.

گزارش هنر : جعفری و علی دانایی بازیگران سینما و محسن مسلمان بازیکن پرسپولیس و مهدی علیاری عکاس خبری گزارش هنر در این شب با میزبانی قلعه نویی لحظاتی را از هنر تا فوتبال با هم به گفتگو نشستند.
جعفری در باره آ ین فعالیت هنری خود گفت : برداری سریال جدیدش در شمال کشور شروع شده است و چند هفته ای رادر آنجا خواهد ماند. علی دانایی نیز از فعالیت های هنری خود در این سیب هم برای تو توضیحاتی را داد . اکران خصوصی این با حضور قلعه نویی در ایوان شمس برگزار شد.

هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی
هنرمندان در رستوران قلعه نویی

د خبر: 1285714/4 زمان: 15:39 1394/09/07 بازدید: 60,542

ستاره پرسپولیس در مهمانی قلعه نویی (ع )


محسن مسلمان شب گذشته در رستوران ش ز مهمان قلعه نویی بود.


به گزارش "ورزش سه"، ستاره هفته های گذشته پرسپولیس که با به دست آوردن اعتماد به نفسش یکی از مهره های تاثیرگذار این تیم شده، شب گذشته را در اقدامی جالب به دعوت قلعه نویی پاسخ مثبت داد و مهمان او در رستورانش بود.

قلعه نویی که در فصل گذشته و در زمان حضورش در استقلال نیز تلاش زیادی برای به خدمت گرفتن این هافبک موردعلاقه اش داشت، اکنون بدون توجه به حاشیه های فوتبال و ماجراهای آن درگیر کارهای شخصی اش است.


محسن مسلمان و جعفری، هنرمندی که استقلالی بودنش را بارها با کری های خود به نمایش گذاشته شب گذشته در رستوران ش ز مهمان قلعه نویی بودند و البته صحبت فوتبالی جزو ارکان و کری داغ میان آنها بود.


قزقلعه کاشیدار

کلمه ی قزقلعه از دو بخش تقسیم می شود قز و قلعه قز در زبان ترکی به معنی دختر می باشد و در همراهی با کلمه ی قلعه به معنای قلعه ی دختر یا قلعه ی شاهزاده خانم بیان می شود. در مورد تاریخچه به وجود آمدن این بنای تاریخی اطلاعات مهم و موثق تاریخی در دسترس نیست ولی به نظر می آید که این آثار باستانی در زمان حکومت ساسانیان و دوران زرتشت و زمانی که الهه های مشهوری مانند آناهیتا یا حکومت پسران آل بویه یا نوادگان چنگیز در ایران یا یکی از حکومت های ترک مانند غزنویان یا سامانیان ساخته شده است. از دلایل معتبر می توان به این اشاره کرد که بیش از ۹۰درصد روستاهای دهنه ی چشمه ساران روستاهای ترک نشین هستند. شکل ظاهری این سازه شبیه قلعه نیست چون قلعه به جایی گفته می شود که در درون آن مردمانی زندگی می کنند. این سازه شبیه یک دژ دفاعی می باشد. موقعیت ژئوپ ک این دژ به گونه ای است که این سازه به گونه در بالای یک کوه در منطقه تیرانداز کاشیدار ساخته شده است که راه نفوذ به این دژ تقریبا از طرف جنوب،غرب و شرق غیر ممکن است تنها راه ورود از ضلع شمالی بوده است که آن به وسیله دیوار های توپر و بلند محافظت شده است. شما از بالای این دژ تقریبا مداخل ورود به سمت شاهرود و آزادشهر را به راحتی می توانید رصد کنید شاید به همین دلیل پادشاه آن زمان در بالای این دژ چند نفر را می کرده است تا رفت و آمد هایی که از این دو دهنه را رصد کند و در صورت یروز حملاتی مانند جنگ آنها را آگاه کند. از حدسیات دیگه در مورد ساخت این بنا این است که مردمی که در قسمت پایین دست این دژ زندگی می د(مردمان حسین آباد)این بنا را ساخته اند تا برای فرار از خطراتی مانند جنگ و سیلاب های فصلی به این دژ پناه بیاورند. با تمام این اوصاف به طور قطع نمی توان در مورد آغاز پیدایش این سازه، هدف ساخت، دوره تاریخی آن دلیل منطقی آورد و تاریخ این اثر بیشتر شبیه یک افسانه مانده است.
در سرزمین کهن و پهناور ایران در حال حاضر ده ها قلعه به نام قلعه دختر یا قیز قلعه دهها روستا و نیز ده ها پل قدیمی با همین نام وجود دارد.

افسانه ای در باب قیز قلعه سی یا قلعه دختر وجود دارد که بنابر آن، گویند

– دختری بر این قلعه فرمانروایی داشته که با دردست داشتن طلسمی آن را ناگشودنی ساخته بود.
- اما پژوهش های تاریخی ثابت کرده که نام گذاری کلمه قیز یا «دختر» روی این قلعه ها مسلما علت ویژه ای داشته است. شاید یکی از علل آن در فرهنگ ایرانی مظهر دست نخوردگی و بودن آنها باشد و استفاده از نام قیز یا دختر در قلعه ها، اشاره ای ضمنی به غیر قابل تسخیر بودن آن قلعه ها توسط دشمنان مهاجم و در واقع بکر بودن آنان است، هم چنین اصولآ هر جای بلند و مرتفع نیز به نام دختر معروف شده است.

بنا بر تحقیقات بانو بویس و آقای باستانی پاریزی ، قلعه ها و پل هایی که کلمه دختر را در اسم خود جای داده اند ؛ مثل پل دختر ، چهل دختر ؛قیز قلعه و….با مجمع خدایان زرتشی ارتباط مستقیم دارد.

باستانی پاریزی در کتاب خاتون هفت قلعه در خصوص کاربرد قلعه دخترهای ایران چنین آورده است: ابنیه دختر همه بر بلندی ها و نقاط صعب العبور قرار دارند، اغلب بناها مربوط به قبل از و خصوصاً عهد ساسانی را دارا می باشند و بیشتر جنبه تقدس و عبادی دارند، قلاع دفاعی معتبری بوده و چرا معابد ناهید اغلب بر فراز کوهها بوده است؟ مگر نه این است که آناهیتا در بلندترین طبقه آسمان آرام دارد و از فلک ستارگان یا از بلندی قله کوه به سوی نشیب بشتابد؟ اصولاً ایرانیان قدیم اغلب معابد خود را بر فراز بلندی ها بنا می نموده اند و در آنجا به نیایش مهر و ناهید می پرداخته اند. تا از آلودگی و همچنین حمله دشمن باشد، باید گفت که معابد ناهید در ازمنه قدیم از غنی ترین و پر کالاترین معابد روی زمین بوده است و وقفیات منقول و غیر منقول آن، آنقدر بوده که مسلماً بایستی در محل و قلعه ای که امن و امان باشد، قرار داده شود.

ایرانیان قدیم، معابد خود را بیشتر در قله های کوههای بلند ساخته بودند و ستایش ایزدان در همین معابد انجام می شده است. معابدی که بیشتر آنان بر بلندیها و نقاط صعب العبور قرار داشته و از جنبه تقدس و عبادتی برخوردار بوده اند، ضمن آنکه این بناها با توجّه به موقعیت طبیعی دژهای دفاعی معتبری در برابر یورش دشمنان و قتل و غارتگری آنان بوده است. ستایش و یا پرستش ناهید [آناهیتا]، خدای آب و آبادانی و حاصل خیزی و تولید نیز معمولاً در همین معابد بزرگ که اغلب بر بلندی ها ساخته می شده، انجام می گرفته است.

در سال های اخیر عده ای کوته فکر به امید پیدا گنج دیوار های این دژ را با دینامیت اب کرده اند و از آن جالب تر که میراث فرهنگی استان گلستان هیچ توجه ای به این بنا نمی کند و هر یکه از راه می رسد یه کلنگ بر می دارد می افته به جان این بنا. البته توی کشور ما این طبیعه اگه واسه یه عده سود و منفعتی در کار باشد حاضرند حتی تخت جمشید را اب کنند

به امید آن که این آثار باستانی که نشانه تمدن نه تنها روستای کاشیدار بلکه یک دهنه است همیشه پا برجا بماند و مورد بی مهری افراد و مسولین قرار نگیرد.

قزقلعه

و اما شباهت خیلی عجیب قزقلعه کاشیدار با بقیه قزقلعه های ایران

قلعهٔ دختر (قزقلعه)، روستاى آبک لو، تا تان (ساسانیان یا آل بویه)

این قلعه در ۱۵ کیلومترى جادهٔ تا تان - زنجان، در نزدیکى روستاى آبک لو، بر بالاى کوهى واقع شده است. دسترسى به این قلعه از راهى است که از گردهٔ جنوبى به بالاى قله و پاى بناى قلعه منتهى مى شود.
در مسیر منتهى به قلعه آثارى از سکوهاى متعدد مشاهده مى شود و نشانگر آن است که در زمان آبادانى بنا، این پله ها جهت دسترسى به بناى قلعه ساخته شده اند.

موقعیت استقرار بناى قلعه به نحوى است که از سه طرف بدون فاصله، به پرتگاه هاى پرشیب منتهى مى شود و تنها از طرف جنوب است که محوطه اى در جلوى آن وجود دارد. مصالح به کار رفته در بنا، بیش تر آجر است. آجرهاى به کار رفته در بنا، از نظر ابعاد، مانند آجرهاى بزرگ و قطور دورهٔ ساسانى اند. این مسئله و هم چنین بررسى مصالح و ملاط به کار رفته در بنا نشان مى دهد که این قلعه، بنایى مربوط به عهد ساسانى یا آل بویه است. با توجه به ویرانى کامل قلعه، طرح و نقشهٔ اولیهٔ آن به درستى قابل درک نیست.

قزقلعه تا تان

یکی از مهمترین آثار شگفت انگیز معماری کشور در مناطق مرتفع و سخت گذر ایران در دوره باستان که تاکنون ناشناخته مانده قیز قلعه ساوه می باشد.
عظمت بنا و فلسفه وجودی ساخت آن دراین منطقه به حدی جالب است که می توان از آن به عنوان یکی از منابع مهم جذب گردشگر بین المللی به استان مرکزی و همچنین معرفی دستاوردهای معماری ملی و باستانی ایران قدیم اشاره کرد. قصر، عبادتگاه و دژ دفاعی قلعه دختر ساوه بر روی ص ه بلندی مشرف به دشت ساوه بنا شده که از سه طرف شرق، غرب و جنوب بوسیله ص ه های متعدد دیگری احاطه شده است.
از نمای شمالی قلعه سه قله ص ه ای بلند مشاهده می شود که قصر و قلعه در نوک قله ای که در وسط قرار گرفته ساخته شده و این قلعه از جاده ساوه به همدان و از تمامی دشت و شهر ساوه قابل رویت است.
در دو طرف ص ه قز قلعه دو رودخانه کوچک جاری است، رودخانه ضلع شرقی دایمی، اما رودخانه ای که در ضلع غربی قرار دارد به صورت فصلی است.
نزدیکترین آبادی به قلعه، روستای قیز قلعه است که از منابع آبی این دو رودخانه تغذیه می شود، بعداز قزقلعه، روستای سرخده است که در کنار رودخانه قره چای قرار دارد و قلعه از روی پل سرخده به راحتی قابل دید است.
قلعه از دو بخش اصلی دژدفاعی و قصر تشکیل شده که در مجموع حدود 3000متر مربع مساحت دارد.
برای رسیدن به قلعه می توان باوسیله نقلیه سواری تا پای دامنه ص ه رفت، و سپس مسافتی حدود 300متر را باید پیاده طی کرد تا به دروازه اصلی ورود به قلعه رسید.
دروازه ورودی در ضلع شرقی ص ه قرار دارد که بعداز عبوراز رودخانه کوچک، بقایای دیواره دروازه که از سنگ و ساروج ساخته شده است دیده می شود. با عبور از این دروازه باید حدود ی100متر دامنه شیب دار ضلع جنوب شرقی ص ه را برای رسیدن به نوک قلعه که ساختمان اصلی قصر(نیایشگاه) قرار دارد را طی نمود، شیب دامنه جنوب شرقی حدود 60 درصد است.
تمامی دیوراه ص ه به صورت پرتگاه می باشد و هر نقطعه ای که احساس می شده می توان از آن عبور نمود گ وساروج تا بالای ص ه بسته شده است، به طوری که هیچ راه نفوذی از سه ضلع شمالی، شرقی و غربی به درون قلعه وجود ندارد.
ورود به قلعه از طریق چند راه پله س وشیده صورت می گرفته که با مهارت ویژه ای استتار شده اند و استتار راه پله ها با ساختن دیورای از لاشه سنگ و ساروج درست در امتداد دیواره های ص ه صورت گرفته است.
پنج راه پله پشتی بنا و دو راه پله درغرب بنا که درکنار پرتگاه در ارتفاع چندمتری از سطح رودخانه ساخته شده به اتاقهای تعبیه شده در دل ص ه منتهی می شوند.
از پله های پشت بنا برای ورود و وج محافظان و نگهبانان استفاده می شده و از پله های غربی برای وررد و وج مقامات به داخل قلعه و حمل آذوقه استفاده می شده است.
در مقابل راه پله های غربی و بر روی ص ه مقابل راه باریکی وجود دارد که محل رفت و آمد نان قلعه بوده و اتاقهای قلعه تو درتو و به یکدیگر ارتباط داشته اند.
باتوجه به ارتفاع دیواره و طاقهای فرو ریخته احتمال می رود که بنای قصر دارای طبقه دوم و سوم هم بوده و در سمت دروازه ورودی، بنای دیگری وجود دارد که احتمالا برای عبادتگاه مورد استفاده بوده و این مکان دارای محر به سوی دشت ساوه (دریاچه قدیمی ساوه) و در جهت خلاف قبله می باشد.
در اطراف کاخ اصلی حفره های متعددی برای ذخیره آب ساخته شده و لوله های سفالی ش ته ای در این مجموعه یافت شده که نشانگر استفاده از شبکه آبرسانی و فاضلاب می باشد.
بنای قز قلعه کاملا بر دشت ساوه مسلط بوده و دارای چهار برج دیده بانی در ضلع شمالی، غربی و شرقی است که از میانه ص ه تا بالای آن با سنگ و ساروج کار شده است.
اما از نظر قدمت و کاربرد بنا، بر اساس اسناد و مدارک تاریخی و تحقیقات به عمل آمده درخصوص قلعه های دختر ساخته شده در ایران می توان به سوابق معابد آناهیتا و مهر پرستی ایرانیان اشاره نمود. بر اساس این تحقیقات، قلعه دختر ساوه نیایشگاهی برای عبادت و احترام به آب و ناهید در پیش از و قبل از خشکیدن دریاچه ساوه در دوره ساسانیان بوده، محراب ساخته شده بر روی دریاچه قدیمی ساوه در قلعه این احتمال را بیشتر تقویت می کند.
بنای تاریخی قز قلعه در تاریخ 1382/2/9 به شماره 8600 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
راههای دسترسی: جاده ساوه به همدان، روستای سرخده، عبور از میان روستا و عبور از پل ساخته شده بر روی رودخانه قره چای، حرکت به سوی روستای قز قلعه و عبور از میان روستا وطی مسیر حدود یک هزار و 500متر که تماما با وسیله نقلیه سواری قابل انجام است، فاصله قیز قلعه تا ساوه حدود 23کیلومتراست.
منبع: کتاب استان مرکزی فراتر از تاریخ (گردشگری استان )
قزقله ساوه

قلعهٔ دختر، فیروزآباد (ساسانیان)

قلعه دختر فیروزآباد

قلعه دختر فیروزآباد فارس، از بناهای ماندگار دشت تاریخی فیروزآباد می باشد که از دوران ساسانیان به یادگار مانده است. این قلعه در آستانه دره تنگ آب و در نقطه ای که شیب زمین در آن، یک دروازه طبیعی را به وجود آورده، قرار گرفته است. قرار گرفتن این کاخ بر فراز دشت؛ امکان نظارت بر راه کف دره را که به فیروزآباد منتهی می شود، فراهم آورده است. فاصله دژ دختر از شهر فیروزآباد کنونی حدود 6 کیلومتر می باشد. این دژ مستحکم و نسبتا بزرگ که بر تمام منطقه تسلط دارد، به احتمال زیاد برای دیدبانی و حفاظت از پایتخت اولیه ساسانیان در شهر گور، به وجود آمده است.

قلعه دختر دارای اتاق ها و راهروهای تو در تویی است که در ساختن آنها از سنگ های نتراشیده و گچ ساروج استفاده شده است. این قلعه در مقایسه با بناهای مربوط به اردشیر بابکان، از استحکام کمتری برخوردار است. از ویژگیهای این قلعه داشتن مخزن آب سنگی است که در دل کوه ایجاد کرده اند و در مواقع مورد نیاز احتیاجات قلعه را بر طرف می کرده است.
چنانکه کاوش های قلعه دختر نشان داده، کمربند دفاعی اصلی دژ که خود دارای بازوهای دفاعی پیش آمده است، ارتفاعی در حدود 6 یا 7 متر داشته. کنگره های دفاعی که در دو یا چند ردیف مرتب و متداخل قرار گرفته و پله هایی که به طرف دالانهای نگهبانان می رفتند، در پس راه باریکی به ضخامت تقریبی 50 سانتیمتر قرار گرفته بودند که از رو یا پشت دیوارهای مربوط به فضاهای اسلحه خانه و سربازخانه می گذشت. ساختمان مدور که محل تخت و بارگاه بود و به یک سیاه چال عظیم شباهت دارد، چونان برجی با شکوه بر فراز تپه قد برافراشته است.

به نظر می رسد که همراه با موفقیت های پادشاهان ساسانی، قلعه دختر جای خود را به کاخ بزرگی در دشت، یعنی کاخ آتشکده داده است. اردشیر پس از پیروزی بر پادشاهان پارتی و خود را “شاه شاهان” خواندن، هنوز ناچار بود برای تحکیم قدرت خود بر ایران زمین، درگیر نبرد شود. اما دیگر خطر، اقامتگاه او را در فیروزآباد تهدید نمی کرد. پس احتمالا کاخ کوهستانی، که تنگ و صعب العبور و پذیرایی میهمانان و خوشگذرانی در آن دشوار بود، به عنوان محل اقامت رها شد و جای خود را به کاخی بزرگ داد، که در کنار برکه ای باصفا و پر از درختان قرار گرفته بود. این کاخ بزرگ امروزه به نامهای آتشکده فیروزآباد، کاخ فیروزآباد و آتشکده ساسانی معروف است.

اردشیر بابکان پادشاه ساسانی این قلعه را برای نگهبانی از آتشکده در مسیر ورودی به فیروزآباد جهت حفاظت از ورود دشمن به شهر ساخت. تمام قلعه از سنگ های درشت و سنگ های نما، تراشیده شده اند ولی سنگ های پی ها و داخل دیوارها از قلوه سنگ های درشت رودخانه ای تشکیل شده اند. عظمت بنای این قلعه، مبهوت کننده است و دیوارهای بلند آن با همه ش تگی و ریخته شدن، هنوز هم شکوهی خیره کننده دارند. در قسمتی از قلعه دهانه غاری دیده می شود که به قول بعضی از محلی ها این غار راهی به کاخ اردشیر بابکان (کاخ ساسانی) در جلگه فیروزآباد داشته است. یعنی در زمان حمله دشمن به قلعه، محصورین قلعه می توانستند از طریق این غار با شهر ارتباط داشته باشند و بتوانند غذا و نیروی انسانی وارد قلعه کنند

قلعهٔ دختر (قیز قلعه سى)، همدان

این قلعه با آن که ت یب شده است، ولى هنوز پى، بنا و دیواره هاى آن باقى مانده است. برخى از سردرها و پله هاى سنگى که تراش خورده نشانگر معمارى زیبا و رونق آن در دوران خود است. این قلعه که اهمیت نظامى داشته، بر تمام شهر همدان و اطراف آن و گردنهٔ معروف همدان، تویسرکان تسلط کامل دارد. به نظر مى رسد این قلعه مشابه سایر قلعه دخترهایى است که در نقاط مختلف ایران وجود دارد و ظاهراً در دوران مقاومت ایرانیان در برابر حمله اعراب احداث شده اند. نمونه هاى بسیارى از این نوع قلعه ها در استان هاى فارس و آذربایجان نیز وجود دارد.

همان طور ملاحظه شد قزقلعه کاشیدار نیز شباهت های بسیاری با این قلعه ها دارد.

حتی توی لبنان همچین قلعه ای وجود دارد.

همچنین من یک کت از توی اینترنت پیدا که قدیمی و توی تهران هنوز پیداش ن این کتاب با عنوان افسانه های قزقلعه می باشد نویسنده آنیوسف محمدی و ناشر آن بهرامی استاگهآن کتاب را پیدا کنم حتماتوی وبلاگم میزارم. شروع کتاب به این صورت است


معرفی مختصر کتاب:
(( افسانه های قز قلعه )) داستان زندگی مردمانی است که در روستای (( حسین آباد )) اقامت دارند .این د ده به خاطر چشمه های پر آب از آبادی های اطراف سرسبزتراست . مردم این روستا با پرباری محصول و فضایی آکنده از پاکی و صداقت روزگار می گذرانند. یک روز قبیله ای مهاجم در قلعه ای نزدیک (( حسین آباد )) مستقر می شوند .سرانجام قلیچ خان )) رئیس مهاجمان کدخدای روستا را اسیر می سازد .(( ستار )) و (( غفار )) با اطلاع از موقعیت جغرافیایی قلعه تصمیم می گیرند شبانه به آن جا حمله کنند و کدخدا را آزاد سازند .دراین هنگام (( قلیچ خان )) با فرستادن پیکی از روستاییان می خواهد تا آنان را در چپاول اموالشان آزاد بگذارند .سرانجام (( ستار )) و دوستانش برای نجات کدخدا وارد قلعه می شوند ، اما ....

پیداش بقیه داستان را کامل می کنم......


 انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد قلعه ذکریا و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور برای انتخاب رشته استفاده نمایید. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور در همین قسمت قرار خواهد گرفت.

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور

برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور می توانید از مشاوران مرکز نیز یاری بگیرید. مشاوران مرکز هم به صورت تلفنی راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور را انجام می دهند و هم به صورت حضوری راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور را انجام می دهند. در صورت نیاز به راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور می توانید با شماره زیر تماس بگیرید. برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور به صورت حضوری از مشاوران مرکز تعیین وقت انجام دهید.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96-97 قلعه ذکریا و سایر ای کشور

انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد قلعه ذکریا و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری قلعه ذکریا و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه ذکریا و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه ذکریا و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد قلعه ذکریا و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه ذکریا و سایر شهر


 انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد قلعه بزه رود و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور نیز در حال آماده سازی می باشد و بزودی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور برای انتخاب رشته استفاده نمایید. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور در همین قسمت قرار خواهد گرفت.

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور

برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور می توانید از مشاوران مرکز نیز یاری بگیرید. مشاوران مرکز هم به صورت تلفنی راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور را انجام می دهند و هم به صورت حضوری راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور را انجام می دهند. در صورت نیاز به راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور می توانید با شماره زیر تماس بگیرید. برای راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور به صورت حضوری از مشاوران مرکز تعیین وقت انجام دهید.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96-97 قلعه بزه رود و سایر ای کشور

انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها بدلیل ادغام شدن کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دارای حساسیت بسیار بالایی می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها در دو سایت مختلف صورت می پذیرد به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 های سراسری قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها در سایت سازمان سنجش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 آزاد قلعه بزه رود و سایر شهرستان هادر سایت azmoon.org می باشد.

انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها همانگونه که گفته شد جدا از انتخاب رشته کارشناسی ارشد های سراسری قلعه بزه رود و سایر شهرستان ها می باشد. انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و شهرستان ها در سایت azmoon.org می باشد. بسیاری از داوطلبانی که می خواهند در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور شرکت نمایند سوالات بسیار زیادی در ذهن دارند. سوالاتی مانند انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور نسبت به سال قبل آسان تر شده است؟

یا به عبارتی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور در مقایسه با سال قبل شانس قبولی را افزایش داده است یا کاهش؟ یعنی اگر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور شرکت کنیم همان شانس داوطلبانی که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور سال قبل شرکت کرده اند را دارند؟

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور اولین گام برای انجام یک انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور درست می باشد. مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور به طور دقیق می تواند شما را در انتخاب رشته بسیار یاری رساند. بسیاری از داوطلبان در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور مشکل دارند و نمی دانند دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور را از کجا نمایند. در جواب به این عزیزان باید گفت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور برای های آزاد و سراسری از هم جدا می باشد.

برای دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور سراسری باید به سایت سنجش مراجعه کنید. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور در سایت دیگری صورت می پذیرد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور همان سایت آزمون می باشد داوطلب با مراجعه به سایت azmoon.org می توانید دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور را کند. به این صورت که بر روی لینک دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور کلیک کرده و دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور را دریافت می کنند. سپس با دقت دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور را مطالعه می نمایند.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور یکی ار ابزارهای مفید برای اطلاع از لیست قبولی سال های قبل با رتبه نزدیک به رتبه شما می باشد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد قلعه بزه رود و سایر ای کشور می تواند انتخ هر چه بهتر را به ارمغان آورد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور در حال آماده سازی می باشد که بزودی در اختیار کاربران قرار می گیرد. نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور هم برای آزاد می باشد و هم برای سراسری. به عبارتی با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 قلعه بزه رود و سایر ای کشور شما می توانید برای سراسری و با نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور برای آزاد انتخاب رشته کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور همان امکانات را دارد و نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی آزاد قلعه بزه رود و سایر ای کشور اطلاعات مفیدی را به داوطلبان می دهد. نرم افزار انتخاب رشته کا?


مجموعه: عجایب گردشگری


قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی متروکه ای که هتل شد! (+ع )
قلعه های دریایی در اصل برای حمایت بریتانیا از نیروی دریایی ناپلئون سوم در قرن 18 میلادی ساخته شده اند. سه قلعه دریایی که تصاویر آنها را در این مطلب آورده ایم، برای مدت های طولانی متروکه بوده اند. اما اکنون به هتل های بسیار شیک تبدیل شده اند.


هر کدام از سه قلعه، کاربری متفاوت از دیگری دارد. به طور مثال،  قلعه horse sands اکنون موزه است. یا قلعه spitbank به هتلی با 8 سوئیت لو تبدیل شده است و قلعه no man’s land قرار است به هتل بزرگ تری تبدیل شود تا پذیرای مهمانان بیشتری باشد.
برای اینکه ح تاریخی این قلعه ها همچنان حفظ شوند، هر کدام از سوئیت ها با یکی از سلاح های دفاعی قلعه مزین شده اند. برای رسیدن به این قلعه ها، مسوولین هتل، مسافران را با قایق به آنجا می برند.

 

هتل spitbank که مراحل ساخت آن تکمیل شده است، گزینه های مختلف برای استراحت همانند اتاق بازی، اسپا، است آب گرم روباز و چاله های آتش دارد. در عرشه این قلعه، بازیدکننده ها می توانند از منظره بزرگ ترین جزیره انگلستان نیز لذت ببرند. این پروژه بیش از 4 میلیون دلار برای پیمانکاران هزینه برداشته است.

 

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

قلعه دریایی/ مکانهای دیدنی انگلستان

قلعه,قلعه دریایی,هتل

 

منبع : bartarinha.ir

دور دنیا با یک کلیک

 • «پامنار» میزبانی برای آرامش گردشگران
 • آیا نام قلعه الموت را شنیده اید؟
 • قلعه زیبای دزک چهارمحال و بختیاری
 • آشنایی با قلعه گویجه - مراغه
 • آشنایی با کاخ شنبرون در اتریش + تصاویر
 • زیباترین قلعه های جهان[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

سرمربی استقلال خطاب به م ع مصدومش گفت: «برو به همان مصدومیتت برس که از ما پنهان کردی. برو سراغ کارت بابا. دست ما را گذاشتی توی حنا حالا آمدی می خواهی چه بگویی.»
حسین صادقی را دیگر در استقلال نخواهیم دید. این خبری است که پس از بازی استقلال مقابل سایپا گوش ها را آزار می دهد. به همین زودی باید پایان کار این م ع با استقلال را اعلام کنیم. تاکنون که اینگونه است.

یعنی صادقی وقتی می بیند که در استقلال دیگر جایگاه سابق را ندارد و قرار است بازوبند را از او بگیرند و از قراردادش کم کنند اعلام کرد دیگر در استقلال نخواهد ماند که قلعه نویی هم از این خبر استقبال کرده است... «می روی که می روی، برو به سلامت دیگر نمی خواهمت!»

داستان برمی گردد به یک خیانت محترمانه. به وقتی که مصدوم بود و سعی می کرد با همان بازارگرمی های رایج که در فوتبال ایران مرسوم است استقلال را بپیچاند. هر روز با او تماس می گرفتند که بیاید قراردادش را تمدید کند که هر بار بهانه ای می آورد.

صادقی آن روزها یکی از بازیکنانی بود که در فوتبال ایران خواهان داشت و به سبب آماری که فیفا از او در سایت خود منتشر کرده بود گفته می شد از تیم های قطری هم پیشنهاد دارد.

صادقی اما در فصلی که مهدی رحمتی از استقلال رفته بود می خواست در این تیم بماند و بازوبند کاپیتانی را به دست ببندد. می دانست که این فصل می تواند خودش را در کتاب تاریخ باشگاه استقلال جاودانه کند و به مجموعه کاپیتان های بزرگ این تیم ملحق شود.

برای همین بود که پیشنهاد قطری ها را گذاشت کنار و شروع کرد به بازی با پیشنهاد های داخلی به خصوص استقلال. از همان اول هم هدفش این بود که در استقلال بماند. یعنی با ترفند خاصی هم پیراهن استقلال را حفظ کند و هم پول خوبی بگیرد.

سرانجام همین اتفاق هم افتاد. صادقی به یکی از بازیکنانی بدل شده که توانست از استقلال دستمزدی بالاتر از سقف قرارداد بگیرد. دلیلش هم روشن بود. او پیشنهاد های خوبی از دیگر تیم ها داشت.

می گفتند تراکتور و پیکان هم صادقی را می خواسته. برای همین نظری جویباری از ترس اینکه یکی از بهترین م عان ایران را از دست ندهد خیلی زود وارد معرکه نقل و انتقالات شد و قرارداد م ع استقلال را تمدید کرد. قراردادی که وقتی خبرش به گوش قلعه نویی رسید خنده بر لب های او نشاند.

خود را با داشتن حسین صادقی آسوده می دید و تصور می کرد با این م ع جهانی و در کنارش حنیف عمران زاده تیمش را بیمه کرده است. برای همین بود که فقط مگویان را جذب کرد و به دنبال م ع دیگری نرفت.

پیش بینی های قلعه نویی اما ناگهان وقتی خبر رسید که صادقی طحالش را جراحی کرده و پیامدش حنیف عمران زاده مصدوم شده کاملا غلط از آب درآمد. آن روز بود که گفتند قلعه نویی مانده و حوضش.

بعد شایعه پشت شایعه که مصدومیت حسین صادقی، عامدانه در فصل نقل و انتقالات پنهان شده است.

مخفی شدن مصدومیت حسین صادقی موضوعی بود که قلعه نویی هرگز از آن خبر نداشت. حتی فکرش را هم نمی کرد که آقایی که ادعای تعصب و استقلالی بودن دارد، چنین بلایی سر تیمش آورده باشد.

از بد قصه اما حنیف هم مصدوم شده بود تا مصدومیت صادقی بیشتر به چشم بیاید و این سوال بزرگ مطرح شود که چه شد این م ع درحالی که بارها اعلام کرده بود پیشنهاد های زیادی دارد از اتاق عمل جراحی سر درآورد.

یک جای کار ایراد داشت. یک جای کار می لنگید. ماجرا برمی گشت به همان مخفی کاری و زیرکی صادقی پیش از شروع لیگ. کاری که قلعه نویی از آن به عنوان یک خیانت بزرگ به استقلال یاد می کند.

خشم را می شد پس از باخت به ان بیش از همه روزها دید. تا قبل از آن به سبب بردهای استقلال مقابل استقلال خوزستان و راه آهن غیبت صادقی چندان حس نمی شد اما در بازی با ان ناگهان ضعف های استقلال در قلب خط دفاع هویدا شد و آبی ها می توانستند سنگین ترین ش ت خود مقابل ان را تجربه کنند

شانس با استقلال یار بود وگرنه شاید آبی ها در اصفهان شش تایی می شدند. به خصوص در 10 دقیقه پایانی که علاوه بر آن 3 گلی که استقلال دریافت کرده بود می توانست 3 گل دیگر هم بخورد که با شانس و اقبال از خطر رقم خوردن چنین باختی مصون ماند.

قلعه نویی اما برای اینکه صادقی را ببیند و چهار تا حرف گنده بارش کند بی ت می کرد. او در این اثنا بارها به دستیارانش گفته بود که دل پرخونی از حسین صادقی دارد و کار او را عین خیانت می داند.

انتظار قلعه نویی اما پس از بازی با سایپا به سر رسید. صادقی که در جریان بازی همراه عمران زاده 90 دقیقه بازی را از روی سکوها دیده بود و برای پیروزی تیمش به ظاهر بی ت می کرد پس از اینکه سوت پایان بازی به صدا درآمد و استقلال موفق شد به سختی و در واپسین ثانیه ها سایپا را از سد راه بردارد برای عرض تبریک پله های جایگاه ویژه را به سمت زمین بازی پایین آمد تا به خدمت قلعه نویی تبریک عرض کند. تبریکی که هیچ گاه به گوش قلعه نویی نرسید.

سرمربی استقلال به محض آنکه چهره حسین را دید به جای آنکه جواب سلامش را بدهد رو به او کرد و گفت: «چه سلامی چه علیکی آقای صادقی. اینجا چه کار می کنی؟ برو به همان مصدومیتت برس که از ما پنهان کردی. برو سراغ کارت بابا. دست ما را گذاشتی توی حنا حالا آمدی می خواهی چه بگویی.»

اطرافیان قلعه نویی که قرمزی صورت را می دیدند و می دانستند در این لحظات فقط باید او را آرام کنند دوره اش د و از صادقی خواستند آنجا را ترک کند.

صادقی هم برای لحظاتی از قلعه نویی فاصله گرفت اما ماجرا تازه شروع شده بود. صادقی که انگار نمی دانست یا می خواست خود را به ندانستن بزند برای اینکه بیشتر پی به علت ناراحتی قلعه نویی ببرد راهی رختکن استقلال شد.

در این میان ماجرای دیگری هم میان یکی از لیدرهای استقلال و برادر داماد قلعه نویی رخ داد. برادر داماد قلعه نویی ظاهرا می خواسته با صادقی درگیر شود و لیدر هم که او را نمی شناخته به هواخواهی از صادقی برآمده که داستان خیلی زود فیصله یافت.

قلعه نویی اما دیگر دوست ندارد با صادقی ادامه دهد. او تصمیم گرفته بازوبند کاپیتانی را از صادقی گرفته و بخش اعظمی از قراردادش را ر کند. صادقی هم از این ماجرا آگاه شده و به گوشش رسانده اند که احتمالا دیگر کاپیتان استقلال نیست.

اساسا صادقی برای اینکه بازوبند را به دست ببندد در استقلال ماند وگرنه گفته می شد می توانست به قطر برود - البته اگر به لحاظ بدنی سالم و سلامت بود که نبود - با این حال ظاهرا صادقی برای خود هنوز این شانس را قایل است که با یک تیم قطری قرارداد ببندد که وقتی می فهمد قلعه نویی برای تنبیه او کاملا مصر است در رختکن و پس از بازی شب درحالی که هنوز خشم قلعه نویی فروکش نکرده بود رو به او می کند و می گوید: « آقا با این شرایط من دیگر در استقلال نمی مانم. بهتر است بروم قطر اینطوری خیلی به نفع دو طرف است.»

قلعه نویی اما از شنیدن این حرف چندان ناراحت نمی شود. او صادقی را نمی خواهد. بازیکنی که به اعتقادش خیانت بزرگی مرتکب شده و همین حالا استقلال رنج بسیاری به واسطه پنهان کاری و نداشتن م ع کافی می برد.

پاسخ قلعه نویی به حسین صادقی هم این بود: «هرجا می خواهی بروی برو. من دیگر تو را نمی خواهم.»

آری داستان حسین صادقی با استقلال در فصل چهاردهم می تواند به همین زودی به پایان برسد. با یک مخفی کاری زشت که متعلق است به روزهای نقل و انتقالات و ماجرای های پس از بازی با سایپا. حسین صادقی مدعی شده از قطر پیشنهاد دارد یا می خواهد به قطر برود که این اصلا برای قلعه نویی اهمیتی ندارد.

صادقی خود را بازنده جریانی می داند که خود به راه انداخت. شاید اگر او صداقت به ج می داد و ابتدای فصل به قلعه نویی می گفت که مصدوم است چنین سرنوشتی در انتظارش نبود. شاید او می توانست همینطور مظهر تعصب بماند.


 انتخاب رشته کنکور شهر قلعه چه  , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه   ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه , انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  , انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه    ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه   ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه   ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه   ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه   ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه   , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه   ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه

انتخاب رشته کنکور شهر قلعه چه  , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ,انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  , نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه

انتخاب رشته کنکور شهر قلعه چه  ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ،انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه

انتخاب رشته کنکور شهر قلعه چه  ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ،انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه  ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه چه  ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه چه  ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه چه  ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه چه

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده تلفنی

تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96

ثبت نام کنکور کاردانی 96

سایت همگام

 

 انتخاب رشته کنکور شهر قلعه قاضی سفلی , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی, انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی , انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی  , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی  ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی

انتخاب رشته کنکور شهر قلعه قاضی سفلی , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ,انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی , نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی

انتخاب رشته کنکور شهر قلعه قاضی سفلی ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی

انتخاب رشته کنکور شهر قلعه قاضی سفلی ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه قاضی سفلی ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه قاضی سفلی ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه قاضی سفلی ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه قاضی سفلی

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده تلفنی

تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96

ثبت نام کنکور کاردانی 96

سایت همگام

 

 انتخاب رشته کنکور شهر قلعه شیان , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان  ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان, انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان , انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان , دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ،  دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان , دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان   ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان  ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان  ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان  ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان  , راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان  ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان

انتخاب رشته کنکور شهر قلعه شیان , انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ,انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ,انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ,انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ,دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ,دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ,دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ,نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان , نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ,نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ,راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ,راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ,راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان

انتخاب رشته کنکور شهر قلعه شیان ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ،انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان

انتخاب رشته کنکور شهر قلعه شیان ، انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ،انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ،انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ،انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ،دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ،دفترچه انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ،نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ،نرم افزار انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری شهر قلعه شیان ،راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 96 شهر قلعه شیان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد شهر قلعه شیان ،راهنمای انتخاب رشته آزاد 96 شهر قلعه شیان

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده تلفنی

تخمین رتبه آزمون تیزهوشان 96

ثبت نام کنکور کاردانی 96

سایت همگام

 

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها