جستجوی عبارت برگهای arabidopsisآماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsis

آماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsisدسته: زیست شناسی 
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc 
حجم فایل: 16 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 16 

مکانیسم ترکیب آمیلوز را در برگ های arabidopsis با استفاده از تکنیک های برچسب زنی c بررسی کردیم در ابتدا این فرضیه را امتحان کردیم که ممکن است malto – oligosaccharides (mos) به عنوان چاشنی (آستر) برای سنتاز 1 نشاسته ای که دارای دانه های محدود است عمل کند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

 ید

آماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsis

مکانیسم ترکیب آمیلوز را در برگ های arabidopsis با استفاده از تکنیک های برچسب زنی c بررسی کردیم. در ابتدا این فرضیه را امتحان کردیم که ممکن است malto – oligosaccharides (mos) به عنوان چاشنی (آستر) برای سنتاز 1 نشاسته ای که دارای دانه های محدود است عمل کند. متوجه شدیم ترکیب افزوده شده آمیلوز در دانه ها جدا شده نشاسته با گلوکز adp تهیه می شود و mos تهیه می شود و mos که با دانه ها مقایسه شده با گلوکز adp تهیه می گردد. علاوه بر این، با استفاده از گیاهان تغییر پذیر (matant) جمع آوری کننده mos متوجه شدیم که نسبت به نوع وحشی آمیلوز بیشتری ترکیب گردید که به مقدار mos  در vivo ارتباط دارد. زمانی که گیاهان تغییر پذیر و نوع وحشی در موقعیت هایی که هر دو خطوط دارای محتوی مشابه mos هستند، آزمایش گردیدند، هیچ تفاوتی در ترکیب آمیلوز مشاهده نشده همچنین فرضیه ای را آزمایش کردیم که ممکن است شاخه های آمیلو پکتین به عنوان چاشنی برای سینتاز 1 نشاسته ای که دارای دانه های محدود است عمل کند. در این مدل شاخه های کشیده آمیلو پکتین برای شکل دادن آمیلوز پشت سر هم شکافته می شوند.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

 ید

برچسب ها : آماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsis , پاو وینت آماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsis  پاو وینت آماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsis  ید پاو وینت آماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsis , و ید پاو وینت آماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsis


ترجمه مقاله کنترل رشد برگ و کلروپلاست به وسیله ژن آر دوپسیس شاهی کمرنگ (arabidopsis pale cress

کنترل رشد برگ و کلروپلاست به وسیله ژن آر دوپسیس شاهی کمرنگ (arabidopsis pale cress

 ترجمه مقاله کنترل رشد برگ و کلروپلاست به وسیله ژن آر دوپسیس شاهی کمرنگ (arabidopsis pale cress

کنترل رشد برگ و کلروپلاست به وسیله ژن آر دوپسیس شاهی کمرنگ (arabidopsis pale cress ترجمه مقاله
دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل docx
حجم فایل 1891 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

کنترل رشد برگ و کلروپلاست به وسیله ژن آر دوپسیس شاهی کمرنگ(arabidopsis pale cress)

پلاستیدهای برگ مربوط به arabidopsis pale cress (pac) تغییر پذیر فراتر از مراحل اولیه تغییر یافتن از پروپلاستیدها یا اتیوپلاستیدها رشد نکرده اند و تنها حاوی سطوح کمی از کلروفیل ها و کارتونئیدها هستند. در ابتدای رشد، اپیدرم ها و مزوفیل مربوط به برگ های pac مشابه با این گونه گیاهان وحشی هستند. در مراحل بعدی جهش و تغییر پذیری برگ ها به صورت فضاهای ذرون سلولی افزایش می یابد و لایه پلاستیدهای مزوفیل می توانند برای تشخیص دادن خیلی طویل نباشند. برای مطالعه پایه های مولکولی این فنوتیپ ما pac را کلون می کنیم و تعیین می کنیم که این ژن به وسیله نور تنظیم می گردد و دارای ظزفیت برای رمز دار یک اسید است که اغلب به صورت هلیکال پروتئین آلفا می باشد. ژن pac به نظر می رسد که یک ترکیب جدیدی از شبکه منظم تلقیح کننده نور می باشد که رشد برگ ها و کلروپلاست ها را کنترل می کند.

 ترجمه مقاله کنترل رشد برگ و کلروپلاست به وسیله ژن آر دوپسیس شاهی کمرنگ (arabidopsis pale cress


اختصاصی از هایدی تحقیق تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش با و پر سرعت .

 تحقیق تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش


 تحقیق تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش

پرتوت پیازها، ریزوم ها، قلمه گیاه، پیوندها و قسمتهای دیگر گیاه یا تمام گیاهان دارای جوانه با رأسهای چند سلولی که از تعدادی از لایه های سلولی نسبتاً مستقل تشکیل شده است، بطور خ ر به سمت تشکیل شمیر راهنمایی می کند. پرتوت جوانه های شمیرهای مری کلینال در بخش کوچک تولید می کنند. و شانس بهبود جهشهای القا شده از اینها نسبتا پائین هستند. این مانع اصلی در اصلاح بطریق جهش است، بویژه در گونه هایی که از نظر رشد شناسی مرحله جوان جوانه زنی که پرتوت شده باشد وجود ندارد.

موقعیت ایده ال برای یک گیاه یا قسمتی آن اینست که از یک سلول در محیط این دیترو یا این ویوو یا از یک یا تعدادی از سلولهای دفتری رویشی از سلول جهش یافته، منشا گرفته باشد. در این ح تشکیل شمیر اجتناب می شود.

تشکیل جوانه های نایی از یک سلول: جنبه های عمومی

یک روش مهم برای اصلاحگردهای گیاهان تجاری تکنیک جوانه نابجا است که وادار به استفاده از جوانه های نابجا می کند مثل تجزیه برگها، سرانجام ممکن است تنها از یک سلول منشا بگیرند و اغلب از منشا اپیدر می باشند.

جوانه های نای بطور اختصاصی بوسیله سلولهای قسمت پائین برگچه از یک انتهای برشی تشکیل می شوند. آنچنانکه در سایر گیاهان نیز اینچنین یافت شده مانند دندروفیت.

- در آزمایشات با سنیت پائولن و گونه های دیگر، انتهای 5 میلیمتر برگچه همیشه بعد از تکمیل پرتوت و قبل از کاشت قطع می شد.

در این ح سلولهای اپیدرمی بالاتر از برگچه قرار داشتند که قبلا تحریک به تقسیم نشده اند، برای تقسیم فعال می شدند. در نتیجه، همه سلولهای اپیدرمی تحت تیمار پرتوت در ح استمرامت و بدون تقسیم در فاز توسعه یعنی g1 یا g2 سیکل سلولی میتوز قرار گرفتند.

یک پدیده مهم این حقیقت است که اکثریت فشار جهشهای نایی ایجاد می شود در سنیت پائوین ، آشیمنز، است توکا وس، کالانچو بگوین و سایر گونه ها که قوی و غیر شمریک بودند مشاهده شدند.

عموماً درصد کمی از جهشها ممکن است شیمریک باشند. این می تواند بوسیله جهشهای خود بخودی یا بوسیله ناپایداری ژنتیکی در طول جوانه زنی نایی در راس بیان شود.

برخی از شیمرهاکه در آزمایشات بارز این جوانه های نایی استفاده شدند، بطور مناسب تولید نمی شوند.

مثلا گل پین بنفشه آفریقایی بوسیله لینبرگ و دراکنبورد (1985) استفاده شد. شیمرهای دیگر اگرچه توانستند ازدیاد یابند مثل کشت گیاهچه والنیا که بوسیله ایردوم توصیف شد.

خیلی از گیاهان بوسیله انواع مختلف تشکیل گیاهچه های نایی روی برگها می توانند زیاد شوند. (1968) broertjes بیش از 350 تا از این سمونه ها را لیست د که متعلق به خانواده های مختلف گیاهان هستند که در نوشتجات ثبت می شوند. گونه های متعلق به خانواده های گیاهان مختلف اگرچه خیلی ها لیست شده اند شامل تعدادی از گونه های از خانواده های گیاهان که از نظر اقتصادی اهمیت دارند. مانند گرامینه ها یعنی غلات و خانواده سولاتاسه مانند گوجه و سیب زمینی.

broertijes و leffering از نظر فیزیولوژیکی برگهای مسن را مقایسه د، برگهای کاملاً رشد کرده و برگهای جوان کالانچو. اگرچه همه برگها بسهولت ریشه د، برگهای جوان گیاهچه های نایی تولید د در انتهای برگچه که زودتر از برگهای مسن و بیشتر از آنها بود. در کریسانتموم بیشتر جوانه ها تشکیل شده روی گالوسها یا قسمتهای بالایی ریشه ها یا در انتهای برگچه در روشنی تر از تاریکی.

در است توکا وس، اگرچه گیاهان مسن بیشتر تولید شدند اما گیاهچه های کوچکتر در مقایسه با برگهای جوان (براون 1971) داشتند. برگهای کالانچو بندرت گیاهچه ها را تولید د موقعی که برگچه بریده شد.

اندازه برگ نیز مانند قسمتی از برگ یک فاکتور مهم برای تعدادی از جوانه های نابجای تشکیل یافته در تک لپه ایها، است.

در اورنیتوگالوم برگهای تقریباً 20 سانتی متری از نظر طول با برگهای بالا مقایسه شدند. انتهای برگ و قطعات میانی برگ که همه تقریبا 10 سانتی متر طول داشتند. همه برگها دو مرتبه مانند تعدادی از جوانه های نایی از هر یک از قطعات برگ تولید شدند.

قسمتهای پایانی کمترین تعداد جوانه های کوچک تولید کرد اما آنها بزرگتر تولید د.

تشکیل جوانه نابجاروی پیازها:

در لیلیوم جهشهای قوی را بوسیله پرتوت پیاز می توان بدست آورد. بعد از اندازه گیری پیازها یا حتی بهتر از آن برای اندازه گیری بعد از پرتوت پیازها.

از آنجائیکه افزایش کلونی جهشهای انتخاب شده بویژه در طول سالهای اخیر کند است، آن تقریباً 5 سال زمان می برد قبل از اینکه گیاهان به حد کافی در دسترس باشند و آزمایش کافی جهشها انجام شود برای قضاوت در بهره برداری تجاری از جهش.

پیازچه های نایی از بعضی دیگر از گیاهان پیازی بدست می آیند، یک روش نشتی افزایش رویشی برای برای مثال سنبل می باشد. نتایج مقدماتی با آماریلیز نشان می دهد که ظاهراً جهشهای قوی روی قطعات متعادل پیازهای پرتوت شده تولید می شوند اما یک درصد معین نیز از شمیرها مشاهده نشدند.

اهمیت اصلاح بطریه جهش:

یک اثبات متقاعد کننده از ارزش تکنیک جوانه نایی برای اصلاح بطریقه جهش در گیاهان تزئینی افزایش یافته به طریق روش در است توکا وس یافت شده است.

نصف برگهای پرتوتاب یا تیمار شده بوسیله کلی بین بطور آشکار یک درصد زیادی از جهشها یا پلی پلوئید را به ترتیب تولید د. تقریبا 95% جهشهای نانی بعد از پرتوت با دوز مطلوب  کم تولید شدند بودند. بعد از تیمار نصف برگها برای تشخیص بار با  کلشی بین بالای 30% از گیاهچه ها تتراپلوئیدهای سیتوشمیری بودند. در کل 875 جهش بدست آورده شد، پنج تا بطور تجاری در مدت سه سال فروخته شد در شروع آزمایش، نتایج مشابهی در آشی متر یافت شد.

اگرچه جهشهای کمتری از استرتپوکا وس تولید شدند، پرتوت برگها پائول آرنولد اشعه x، با دوز 30gy یک تعداد از جهشهای قوی تولید شدند. کمی بیشتر از سه سال از پرتوت ، چندین  بطور تجاری بهره برداری شد. مثلا اسپرینگ تایم و ارلی آرنولد، هر دو که با گل تقریبا سه هفته زودتر از پائول آرنولد و سایر جهشها بودند.

صدها جهش قوی در سیب زمینی شیرین بوسیله پرتوت از برگها تولید شده است. چندین تا از آنها با  به ضخامت مختلف نسبت داده شدند. مانند مواد خشک و ظرفیت پروتئین رنگ میوه و پوست (b، کاروتن) از ریشه های غده ها، نوع گیاه و عملکرد.

در گلوین نیز صدها جهش قوی بوسیله پرتوت برگهای تجرید شده از تعداد کمی هیبریدهای تریپگوئید بدست آمد.

پیرومیا نیز می تواند براحتی از برگهای تجزیه شده افزایش یابد. (brulfert,bigo 1968).

برگهای تجزیه شده چندین غشاء از خانواده لیلیوم مانند هیانتیوس، موسکاری، و اسکیلا بسهولت پیازچه های نایی تولید می کنند. اگر حتی گل دهی در دز مطلوب اشعه x، جهش در این گونه ها خیلی کم است، همانند یک نتیجه از هیروزیگوسیتی محدود آنها.

در لیلیوم صدها جهش قوی بعد از پرتوت پیازها فوراً بعد از اندازه گیری بدست آمده است، یا بعد از پرتوب پیازها دقیقا قبل از اندازه گیری. چندین جهش احتمالی کاتتراپلوئیدها برای تستهای بیشتر ازدیاد یافته اند.

تکنیک جوانه نایی در یک آزمایش در نیکوتیاناآلاتا به کار رفت. جهشهای قوی بدست آمدند، دوباره بعد از پرتوت برگهای تجزیه شده، با استفاده از این روش جهش فردی از کلونهای خود سازگاری بدست آورده شدند، که بوسیلۀ برخی از زمینه های ژنتیکی همانند موجودی گیاه نامگذاری شدند و در نتیجه از اثرات اینبرودینگ جدا بودند.

جوانه های نابجا منشأ گرفته از پیش از یک سلول:

جوانه های روی ساقه اغلب بطور داخلی از بیشتر از یک سلول توسعه می یابند، احتمالاً از یک تعداد برش داده شده.

در کرسیانتموم جوانه ها از دو یا بیشتر سلولها منشأ گرفته بودند که ممکن است از لایه های راس بدست آیند. در یوین ستیا بخشهای کمر بزرگتر وحتی کامل جهش یافته بوسیله تشکیل جوانه نابجا بدست آمدند بعد از انتقال از انتهای جوانه مانند جوانه های جانبی روی گیاهان پرتوت شده.

قسمتهای برگ و بطور واضح جهشهای قوی سیب زمینی از راههای گوناگون می تواند بدست آید. فروردا (1965) قطعات تک چشم را پرتوت کرد و در میان جهشهای بدست آمده، نسبتاً درصد زیادی (30%) به نظر رسید پایدار باشند. چشم های خواب رفته یا غده ها بطور مستقیم بعد از برداشت پرتوت شدند، قطعات غده­ای دو چشم و خیلی کوچک، غده­های بهنگام برداشت شدند (3-5mm) به ترتیب به تدریج کاهش شیمری نشان دادند.

بهترین راه شناخته شده برای بدست آوردن جهشهای قوی (غیر شمیری) در این ویوو است قسمتهای کوتاه دو چشمی یک الی 2 ساعت قبل از پرتوت . برای بکار بردن دوز نسبتا بالا و سرعت های دوز و برای استفاده از جوانه های نایی که سه ماه بعد از این پرتوت است، هیچ جوانه در حال توسعه زودتر دور انداخته نمی شود.

استفاده از کالوس، عموماً ممکن است یک روش با ارزش دیگری برای کاهش شمیری باشد.

برگهای کرسیانتموم می تواند براحتی ریشه دار شود. آنها کالوس تولید می کنند در انتهای برگچه یا در قسمت بالایی ریشه ها که یک یا کمر جوانه های ن گاهاً تشکیل می شوند. اکثر این جهش های بدست آمده در کریانتهوم شمیرها بودند اگرچه تعدادی (تقریبا 20%) به طور و اضح جهشهای قوی بودند که آنها هم واضح بودند.

یک وضعیت شبیه به تشکیل جوانه نابجا در ساقه ها، ریشه ها و کالوس پیدا می شود. موقعی که مرسیستم های جوانه موجود پرتوت می شوند در دو مرحله رشد خیلی جوانه در حال توسعه. در این ح شمیری نیز می تواند محدود شود یا بعضی مواقع حتی اجتناب شود.

لحظه مطلوب برای پرتوت غده های گل کوکب فوراً بعد از کاشت می باشد، موقعی که جوانه های قابل رویت وجود ندارند. از آنجائیکه بعد از مرحله زمستان گیاهانی غده ها چندین مرحله جوانی دهی را می گذرانند.

پرتوت غده های تازه کشت شده حاصل می کند شمیرها نیز که آشکار جهشهای قوی بطور خشن 50% از هر کدام است. جهشهای قوی بیشماری بطور واضح تجاری شده اند و در اندازه های نسبتا بزرگ رشد یافته اند. هیچ نشانی از شمیری دیده نشد، اثبات شد غیر مستقیم که آنها باید قوی می شدند.

در زنبق و بهترین زمان پرتوت فوراً بعد از بالا آمدن است، موقعی که نقطه رشد در جوانترین مرحله ممکن توسعه است.

تولید پلی پلوئیدهای قوی:

چه چیزی در مورد سلولهای جهش یافته گفته شد و نیز بکار رفت و سلولهای پلوئیدی یقیناً گسترش یافت، در نتیجه، برای مثال در تیمار کلشی سین از رأس یک چند سلولی.

رشد آهسته عموماً سلولهای پلی پلوئید اغلب رقابت را با رشد سریع از دست می دهند با سلولهای اصلی.

تیمار کلشی سین در ترکیب با تکنیک جوانه نایی که بتازگی برگهای تجزیه شده استفاده شدند، در یک درصد خیلی بالا از پلی پلوئیدها شمیری قوی و بدون سلولی نتیجه شد.

تکنیکهای این وتیرو:

تکنیکهای این وتیرو باززایی جوانه ها و پیازچه های ضدعفونی شده، کاموسها سلولها و پرتوپلاستیها روی یک واسط را شامل می شود. تکنیک این ویترو مفید واقع شده با کاربرد تجربی در تعدادی از گیاهان و با سرعت بالا و تکثیر رویش آزاد.

روش این وتیرو تولید جهشهای قوی را شامل می شود، کاربرد موتاژنهای شیمیایی برای تولید اتودیپلوئیدها و اتوتتراپلوئیدها از هاپلوئیدها و دیپلوئیدها به ترتیب شامل می شوند، همه بطور خ ر یا بوسیله مهار کلشی معین.

از نقطه نظر اصلاحگرهای جهشی باززایی این و نیروی جوانه های ن روی ارگانهای گیاه یا قسمتهای گیاه که خیلی مفید بنظر می رسد.

ا پلنت ها انتظار می رود از یک یا تنها سلولهای شناسایی ژنتیکی منشأ گرفته باشند. آنها ممکن است روی قرمز برگ توسعه یابند، برگهای کوچک و رگبرگهای اپیدرمی، اما دمبرگها، ساقه گل، اندازه پیازچه و کاپیتولا نیز ثابت شده که قادرند جوانه های ن را در یک دامنه ای از گیاهان زراعی تولید کنند.

شامل 75 صفحه فایل word قابل ویرایش


با


تحقیق تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش

رقم بندی چای

انواع چای ارتدو

چای سیاه

در کشورهایی که فرهنگ چای آنها تحت تأثیر فرهنگ بریتانیایی است، برای شناخت انواع چای، از حروف لاتین و علائم اختصاری استفاده می شود که این علایم را گرید یا رقم بندی می نامند و نشان دهنده شکل و کیفیت چای می باشد. این طبقه بندی در چای کشورهای سیلان، هند، نپال، بنگلادش، ترکیه، گرجستان، ایران و کشورهای آفریقایی و ی جنوبی دیده می شود. اما چای چین و ژاپن چنین رقم بندی ندارد. جوانه (زر) چای را tip یا pekoe می نامند که از یک واژه چینی به معنی پرز و کرک نرم گرفته شده است. هنگام حمل، شیره برگهای چای به آنها رنگ طلایی و یا نقره ای می دهد به همین سبب برای چای صفت طلایی و یا نقره ای استفاده می شود. واژه نارنجی (یا orange ) که در درجه بندی چای به کار می رود اشاره به خانواده پادشاهی هلند (خاندان اورانژ-ناسو orange-n au ) دارد.

هرچه برگهای چای ش ته تر و دتر باشند، دم آن به زمان کوتاه تر نیاز دارد و نوشیدنی آن مطبوع تر خواهد بود.

چای با برگ د نشده

حرف p لاتین که در رقم بندی چای مشاهده می شود، از واژه « pekoe » است که خود از یک واژه چینی به معنی موی نوزاد می باشد و در رقم بندی چای منظور جوانه آ برگ چای می باشد.

حرف o لاتین نیز از واژه orange می باشد که نام خاندان سلطنتی هلند (اورانژ ناسو) بود و هیچ ربطی به رنگ یا طعم چای ندارد.

نوع برگ

رقم

عنوان

کیفیت برگ

برگ د نشده

fop

flowery orange pekoe

قلمی پیچیده ظریف: جوانه pekoe به اضافه 2 برگ

op

orange pekoe

چای قلم: جوانه به اضافه دو برگ اما بدون زر طلایی زیرا چینش دیرتر انجام شده و زر تبدیل به برگ شده.

fp

flowery pekoe

قلمی مفتولی: برگهای لوله شده که چای آن خوش رنگ است.

pk

pekoe

قلم درشت: برگهای خشنتر، بدون جوانه، شکل ظاهری خشن، دم کرده آن تیره و تلخ است.

souchong

قلمی سوشونگ: برگهای درشت ، پهن و پائین تر بوته چای، دارای تئین اندک.

pekoe souchong

سوشونگ درشت: برگهای درشت تر و خشنتر بوته چای، دم کرده آن عطر و رنگ اندکی دارد.


رقم بندی چای fop در شمال هند بسیار ظریفتر و دقیق تر می شود و برحسب میزان جوانه در چای رقم بندی می شود. از جمله به ترتیب کیفیت از کم به زیاد:

قلمی ظریف: چای مملو از زر طلایی

gfop

golden flowery orange pekoe

قلمی زرین: چای متشکل از جوانه خالی

tgfop

tippy golden flowery orange pekoe

قلمی ش ته زرین: همان چای نوع بالایی اما با جوانه های با کیفیت بیشتر

tgfop 1

tippy golden flowery orange pekoe one

قلمی زرین ممتاز: چای بالایی اما با کیفیت بازهم بیشتر

ftgfop

finest tippy golden flowery orange pekoe

قلمی زرین ش ته ممتاز: مانند نوع بالا اما با کیفیت بهتر

ftgfop1

finest tippy golden flowery orange pekoe one

چای ftgfop اما با کیفیت استثنایی

sftgfop

special finest tippy golden flowery orange pekoe

چای نوع بالایی اما با کیفیت بیشتر

sftgfop 1

special finest tippy golden flowery orange pekoe one


برگهای د (ش ته)

برگهای چای درسته و کامل نیستند. دم کرده آن قویتر و تیره تر و زمان دم کشیدن آن کمتر می باشد. حرف لاتین b برگرفته از broken (ش ته) به این طبقه اضافه می شود. رقم بندی این نوع چای به شرح زیر به ترتیب کیفیت از کم به زیاد می باشد:

نوع برگ

رقم

عنوان

کیفیت برگ

ش ته

bop

broken orange pekoe

ظاهر یکدست و هماهنگ، بدون تکه های برگ تخمیر نشده، دم کرده آن بسیار مطبوع و خوش رنگ.

bp

broken pekoe

برگهای دوم و سوم بوته، چای آن کمی تندتر و رنگ آن کمتر از bop است. در آن جوانه طلایی وجود ندارد.

bp s

broken pekoe souchong

کیفیت اندک و بسیار خشن.

broken tea

چای با کیفیت پائین، دارای برگهای تخمیر نشده و ظاهر ناخوشایند.

- انواع چای ش ته (bop ) بر حسب میزان جوانه طلایی، به ترتیب کیفیت از زیاد تا کم به شرح زیر رقم بندی می شوند:

چای ش ته درجه یک درشت

bop1 (broken orange pekoe ))

چای ش ته معمولی

fbop (flowery broken orange pekoe )

چای ش ته درجه یک

gbop (golden broken orange pekoe )

چای ش ته زرین ممتاز

gfbop (golden flowery broken orange pekoe )

چای ش ته زرین

tgbop (tippy golden broken orange pekoe )

چای باروتی (با برگهای پودر شده)

انواعی از چای را قبل از اینکه مرحله تخمیرشان به پایان برسد، پودر می کنند. دو نوع اصلی این نوع چای وجود دارد:

الف - f (fannings ) : با تکه های کوچک برگ حدود 1.5 میلیمتر؛ دم کرده آن بسیار تند و پررنگ است. در این رقم می توان انواع زیر را برشمرد:

باروتی

of

orange fannings

باروتی ش ته

pf

pekoe fannings

باروتی زرین

gof

golden orange fannings

باروتی اندازه متوسط

fof

flowery orange fannings

باروتی ریز ی ان

bopf

broken orange pekoe fannings

ب - d (dust ) : یا خاکه، چای با برگ خاک شده که درون کیسه مورد استفاده قرار می گیرد. در این دست انواع زیر را می توان برشمرد:

opd (orthodox pekoe dust),

ocd (orthodox churamani dust),

bopd (broken orange pekoe dust),

bopfd (broken orange pekoe fine dust),

fd (fine dust), da (dust a),

spl dust (special dust),

g dust (golden dust),

od (orthodox dust),

da. dust a.

چای اولونگ


چایهای نیمه تخمیر شده طبقه بندی جداگانه ای بر اساس کیفیتشان به شرح زیر (به ترتیب کیفیت کم تا بالاترین کیفیت) دارند:

  • fine ظریف
  • finest ظریفتر
  • choice انتخاب شده
  • choicest انتخاب شده برتر
  • fancy لطیف
  • top-fancy بسیار لطیف.

رقم بندی (گرید) چای ctc

ctc با برگهای د شده

انواع آن به شرح زیر می باشند:

- pek (pekoe)

- bp (broken pekoe)

- bop (broken orange pekoe)

- bps (broken pekoe souchong)

- bp1 (broken pekoe one)

- fp (flowery pekoe)...

ctc با برگهای پودر شده

_ انواع fannings به شرح زیر:

- of (orange fannings)

- pf (pekoe fannings)

- pf1 (pekoe fannings one)

- bopf (broken orange pekoe fannings).

- خاکه یا dust با انواع زیر:

- pd (pekoe dust)

- d (dust)

- cd (churamani dust)

- pd1 (pekoe dust one)

- d1 (dust one)

- cd1 (churamani dust one)

- rd (red dust) - fd (fine dust)

- sfd (super fine dust)

- rd1 (red dust1)

- gd (golden dust)

- srd (super red dust)...


چای سبز

چان می (chun mee ): چای سبز با برگهای پیچانده شده در مسیر طول برگ،

باروتی: برگهای د شده به شکل ساچمه،

برگ طبیعی: برگ کامل و خشک شده چای.

ماچا (matcha ): برگهای ژیکورو که پودر شده باشند. این چای شانیوی ژاپن می باشد.

سن چا sencha : چای با کیفیت متوسط که رنگ ملایم و طعم اندکی تلخ دارد.

گیوکورو (gyokuro ): برگهای ظریف و نرم چای که میزان کلروفیل آن بیشتر از تنین می باشد لذا رنگ دم کرده آن طلایی سبزگونه است.

چای را از نظر ارزی فیزیکی به چهار گروه چای قلم‏، ش ته‏، باروتی و خاکه تقسیم‏بندی می‏ کنند:گروه اول : چای قلم


-چای قلم ممتاز زرین

-چای قلم ممتاز

-چای قلمگروه دوم : چای ش ته

-چای ش ته ممتاز زرین

-چای ش ته ممتاز

-چای ش تهگروه سوم: چای باروتی

- چای باروتی ممتاز زرین

-چای باروتی ممتاز

-گل باروتیگروه چهارم: خاک چای

- خاک چای درجه یک

-خاک چای درجه دو


معنی خواب برگ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی. اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا ی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو

اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:

اگر ی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

برگ درختان میوه شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش، دلیل بر خلق بد است. درختانی که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است، معبران گفته اند: برگ درختانی که میوه دارند، دلیل بر درم و دینار کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان. اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و م دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید.
اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است. هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو.

لوک اویتنهاو می گوید :

برگ

سبز : خوشبختی

خشک : غم

لیلا برایت می گوید:

دیدن برگ‏هاى تازه و سبز در خواب، بیانگر رسیدن به اه تان است. اگر در خواب ببینید که برگ درختان مى‏ریزد. بیانگر ضرر مالى است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن برگ در خواب ، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است .

2ـ دیدن برگهای خشک در خواب ، نشانةآن است که احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند ، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خو به معنای مرگ دل دارد .

4ـ اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند ، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ریزش برگها : یک بیماری خطرناک

یک تاج ازشاخ و برگ : احترام و خوشبختی

برگ درخت انجیر : مردم به شما حسودی می کنند .

برگ می پزید : پول

برگ پخته می خورید : نفاق در خانواده .

شاخ و برگهای سبز : زندگی برای شما سلامتی و خوشی د یش دارد .

برگهای خشک : 1- بیماری و ناکامی 2- افراد بدجنس شما را تهدید می کنند .

برگ مو : شما به خشم می آئید .

برگهای زرد شده : شادی

یک درخت پربرگ : واقعه مهمی رخ خواهد داد که بسیار به نفع شما خواهد بود.

برگهای سبز می چیند : پول

گلها درمیان برگها : دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند .

برگهای پلاسیده : اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است .

برگ می خورید : مشاجره

برگ ریزان پائیز : یک ناکامی در عشق

باد برگ درختان را می اندازد : یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد .

برگهای بسیار روی زمین : مشاجره با دوستان

برگهای شاخه ای که میوه ندارد : یک ازدواج خوشبخت

برگها زمین حیاط شما را پوشانده اند : به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت .

لینک تعبیر خواب از سایت بلاگ اسکای

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برگ , تعبیر خواب برگ درخت , تعبیر خواب برگ سبز , تعبیر خواب برگ خشک , تعبیر خواب برگ زرد , تعبیر خواب برگهای درختان , تعبیر خواب بلگ , تعبیر خواب ورق , تعبیر خواب پلگ , خواب دیدن برگ , خواب دیدن برگ درخت , خواب دیدن برگ سبز , خواب دیدن برگ خشک , خواب دیدن برگ زرد , خواب دیدن برگهای درختان , خواب دیدن بلگ , خواب دیدن ورق , خواب دیدن پلگ , رویای برگ , رویای برگ درخت , رویای برگ سبز , رویای برگ خشک , رویای برگ زرد , رویای برگهای درختان , رویای بلگ , رویای ورق , رویای پلگ , تعبیر برگ , تعبیر برگ درخت , تعبیر برگ سبز , تعبیر برگ خشک , تعبیر برگ زرد , تعبیر برگهای درختان , تعبیر بلگ , تعبیر ورق , تعبیر پلگ , خواب برگ , خواب برگ درخت , خواب برگ سبز , خواب برگ خشک , خواب برگ زرد , خواب برگهای درختان , خواب بلگ , خواب ورق , خواب پلگ ,

خواب برگ

محمد ابن سیرین بصری گوید:

درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی. اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا ی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو

اب راه ی م ب ن ع ب دال ل ه ک رم ان ی گوید:

اگر ی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

برگ درختان میوه شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش، دلیل بر خلق بد است. درختانی که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است، معبران گفته اند: برگ درختانی که میوه دارند، دلیل بر درم و دینار کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان. اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و م دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید.
اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است. هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو.

لوک اویتنهاو می گوید :

برگ

سبز : خوشبختی

خشک : غم

لیلا برایت می گوید:

دیدن برگ‏هاى تازه و سبز در خواب، بیانگر رسیدن به اه تان است. اگر در خواب ببینید که برگ درختان مى‏ریزد. بیانگر ضرر مالى است.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن برگ در خواب ، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است .

2ـ دیدن برگهای خشک در خواب ، نشانةآن است که احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت .

3ـ اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند ، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خو به معنای مرگ دل دارد .

4ـ اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند ، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ریزش برگها : یک بیماری خطرناک

یک تاج ازشاخ و برگ : احترام و خوشبختی

برگ درخت انجیر : مردم به شما حسودی می کنند .

برگ می پزید : پول

برگ پخته می خورید : نفاق در خانواده .

شاخ و برگهای سبز : زندگی برای شما سلامتی و خوشی د یش دارد .

برگهای خشک : 1- بیماری و ناکامی 2- افراد بدجنس شما را تهدید می کنند .

برگ مو : شما به خشم می آئید .

برگهای زرد شده : شادی

یک درخت پربرگ : واقعه مهمی رخ خواهد داد که بسیار به نفع شما خواهد بود.

برگهای سبز می چیند : پول

گلها درمیان برگها : دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند .

برگهای پلاسیده : اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است .

برگ می خورید : مشاجره

برگ ریزان پائیز : یک ناکامی در عشق

باد برگ درختان را می اندازد : یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد .

برگهای بسیار روی زمین : مشاجره با دوستان

برگهای شاخه ای که میوه ندارد : یک ازدواج خوشبخت

برگها زمین حیاط شما را پوشانده اند : به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت .

لینک تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برگ , تعبیر خواب برگ درخت , تعبیر خواب برگ سبز , تعبیر خواب برگ خشک , تعبیر خواب برگ زرد , تعبیر خواب برگهای درختان , تعبیر خواب بلگ , تعبیر خواب ورق , تعبیر خواب پلگ , خواب دیدن برگ , خواب دیدن برگ درخت , خواب دیدن برگ سبز , خواب دیدن برگ خشک , خواب دیدن برگ زرد , خواب دیدن برگهای درختان , خواب دیدن بلگ , خواب دیدن ورق , خواب دیدن پلگ , رویای برگ , رویای برگ درخت , رویای برگ سبز , رویای برگ خشک , رویای برگ زرد , رویای برگهای درختان , رویای بلگ , رویای ورق , رویای پلگ , تعبیر برگ , تعبیر برگ درخت , تعبیر برگ سبز , تعبیر برگ خشک , تعبیر برگ زرد , تعبیر برگهای درختان , تعبیر بلگ , تعبیر ورق , تعبیر پلگ , خواب برگ , خواب برگ درخت , خواب برگ سبز , خواب برگ خشک , خواب برگ زرد , خواب برگهای درختان , خواب بلگ , خواب ورق , خواب پلگ ,

اختصاصی از اینو دیدی بیماری با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

بیماری های فیزیولوژیک

 

بیماریهایی که در اثر کمبود مواد غذایی روی برنج ایجاد می شود.

کمبود آهن سبب از بین رفتن سبزی برگهای جوان و در نتیجه زردی آنها می گردد. برگهای مسن تر ممکن است زرد شوند و در اثر کمبود مفرط، بوته ها معمولاً می میرند. علائم اولیه معمولاً 4 تا 5 هفته بعد از نشاء کاری اتفاق می افتد.

کمبود منگنز باعث ایجاد خطوط زرد بین رگبرگها از نوک به سمت قاعده برگها می شود که بعداً قهوه ای تیره و نکروز می گردد. بوته ها کوتوله شده، برگهای جدید کوتاه، باریک و سبز روشن است. در شالیزار غرق کمبود روی، برگهای جوانتر را بویژه در قاعده به رنگ زرد در آورده و زردی در تمام برگ پخش می شود. علائم اولیه، در گیاهچه های 4 برگی (20 تا 25 روز بعد از نشاء کاری) ظاهر می گردد.

برگهای آلوده روی آب می افتند و بعداً لکه ها و خطوط قهوه ای رنگی روی برگهای مسن تر بوجود می آید. بوته ها کوتوله و ممکن است بمیرند، از پنجه زنی کاسته شده و کامل شدن آنها به تعویق می افتد در مزارع خشکه کاری لکه های قهوه ای کوچکی در نوک و تمامی سطح برگ ایجاد شده و بعد از آبیاری برنزه می گردد.

برگهای بوته های در معرض کمبود مس سبز آبی شده و نوک آنها زرد رنگ می شود. سپس زردی در تمامی برگ منتشر شده و نوک آنها نکروز می گردد. برگهای جدید ممکن است سوزنی شکل گردد.

عناصر ازت، پتاسیم، فسفر و گوگرد، در اثر کمبود معمولاً علائمی روی برگهای مسن ایجاد می کنند. در اثر کمبود ازت، رنگ برگها از سبز روشن تا زرد می شود.

برگهای جوان سبز تیره هستند، برگها باریک، کوچک و ایستاده است و در مراحل پیشرفته می میرند.

بوته های شدیداً آلوده کوتوله و تولید چند پنجه می نمایند.

کمبود فسفر سبب زردی برگ می گردد ولی فوراً این رنگ به سبز خا تری تبدیل می شود.

بوته ها کوتوله و چند پنجه می دهند، برگها باریک، کوچک، ایستاده، لوله ای شده و ترد است. برگهای مسن تر اغلب مرده و در ح غرق ، نکروز می شوند.

بوته های آلوده از اوا مرحله پنجه زنی تا خوشه دهی سبز آبی تیره رنگ شده و کامل شدن آنها خیلی به تاخیر می افتد. فسفر حتی در مرحله جوانه زنی نیز موثر بوده، بدون آن، طول برگها و قدرت آنها کاهش می یابد و از تعداد برگ، خوشه و بذرها کاسته می شود. میزان نیاز به آن بستگی به طبیعت خاک و ازت مصرفی دارد.

کمبود پتاسیم، برگ ها را کوچک و سبز تیره کرده و بین رگبرگها در نوک برگ، تولید زردی می کند.

لکه های قهوه ای ریزی نزدیک به نوک برگ بوجود آمده که به هم پیوسته و لکه های وسیعی را در ح پیشرفته، در قاعده تشکیل می دهند. برگهای مسن تر قهوه ای روشن خشک می شوند، بوته ها ممکن است، کمی کوتوله شده و پنجه زنی فقط کمی تقلیل یابد.

(علائم کمبود گوگرد شبیه کمبود در اثر ازت بوده، برگها سبز پریده رنگ شده ولی پیشرفت آن کندتر است)

سمیت و زیادی عناصر بشرح زیر زیان آور است.

در اثر زیادی آهن، لکه های قهوه ای خیلی ریزی روی برگها پایینی بوجود می آید که ابتدا در نوک برگ و به سمت قاعده پیشروی می کند. لکه ها به هم پیوسته و بین رگبرگها را فرا می گیرند. برگهای مسن تر ممکن است زرد شده ولی معمولا سبز باقی می مانند احتمالا تمامی برگ ها در ح شدید قهوه ای ارغوانی می گردند.

زیادی بر سبب زردی نوک برگهای مسن و حاشیه شده، سپس لکه های بیضوی قهوه ای وسیعی ایجاد می شوند. برگها قهوه ای و نکروز می گردند و بوته های شدیدا متاثر، کوتوله شده و ممکن است بمیرند. بوته های در معرض زیادی نمک، دارای برگهای مسن با نوک زرد، سپس قهوه ای تا سفید می شوند، بوته ها کوتوله و پنجه زنی در اثر دوام نمک تقلیل می یابد. واریته های وحشی گیاهان میزبان از جمله برنج بیماریزا بوده مورد استفاده می باشد.

طبق نظر (1935) wollenwebe & reinking پریتس های این قارچ آبی تیره رنگ، گردتا بیضوی شکل و حاوی آسکهای کشیده دارای 6 و 4 گاهی 8 اسپر دو سلولی است.

میکروکنیدیهای 2-1 سلولی کم و بیش چسبنده بوده که بطور زنجیری یا متصل بهم هستند و روی قشر زرد روشن یا سفید قرمز رنگ میلیوم قارچ تشکیل می شوند.

ماکروکنیدیها تقریبا کشیده و در دو انتها باریک اند، که 5-3 دیواره گاهی 8-6 حجره ای است و به رنگ روشن یا کمی زرد رنگ می باشند که در (sporodochia) تشکیل می گردند.

کلمیدوسپور نداشته و اسکلروتها، آبی تیره رنگ گرد 100-80 میکرومتری می باشند.

استروما به رنگهای مختلف زرد، قهوه ای، بنفش و غیره است.

بیولوژی: این بیماری از راه بذر منتقل می شود.

hemmi, seto & ikeya (1931) دریافته اند که آلودگی جنین بذور، در مرحله گل صورت می گیرد. چنانچه آلودگی ها شدیدتر باشد، تغییر رنگی شبیه رنگ قرمز در اثر وجود کنیدیهای قارچ در شالی مشاهده می شود. گاهی از بذوریکه بظاهر سالم هستند نیز قارچ جدا می گردد. از بذور بظاهر سالم گیاهچه هایی تولید می شوند که طویل اند و از بذور قرمز رنگ شده، گیاهچه های کوتاه تولید می گردد.

seto (1937) گزارش داد که قارچ، قادر به آلودگی گیاهچه ها از مرحله ابتدای رشد می باشد و بطور سیستمیک در داخل گیاه رشد می کند ولی معمولاً در قسمتهای گل نفوذ نمی نماید.

محققین مختلف دریافته اند که چنانچه بذور جوانه زده کاشته شوند، تعداد زیادی از آنها پوسیده و مقدار بیشتری از آنها نیز آلوده می شوند و دلیل آن است که جنین بذور، در حال جوانه زدن حاوی مقدار بسیاری آمینو اسیدها و مواد قندی می باشند که مناسب برای رشد قارچ می باشد.

seto همچنین در 1933 دریافت که هر چند این بیماری عمدتا بذر زاد بوده ولی خاکزی نیز می باشد و مدت دوام آن در خاک نواحی گرمسیری طولانی نیست.

کنیدیهای قارچ عامل بیماری در قسمتهای بوته آلوده، بسهولت ایجاد شده بوسیله آب و باد پخش می شود.


با


بیماری

معلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، به منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 580 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152
کارآموزی دوره کاردانی موضوع : اسانسگیری

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

مقدمه 1

معرفی 3 گیاه 4

1- اوکالیپتوس 5

2- اکلیل 20

3- بابونه 36

انواع بابونه 53

بابونه کبیر 54

بابونه رسمی 66

بابونه وحشی 72

بابونه رومی 83

بابونه زرد 89

فصل دوم 91

اسانسها 92

تقطیر ساده 101

شیمی اسانسها 105

آشنایی با انواع مبرد 110

انواع کلونجر 112

تقطیر با بخار آب 125

تقطیر با آب و بخار 128

سو له 129

اسپکتروفتومتر 130

بازیافت کلروفرم 137

کاربرد اسانس 140

عوارض جانبی 144

ج کارهائی که در این دوره انجام شده 147

منابع

مقدمه

معلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند. مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، به منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته است. طبق برخی سنگ نبشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره اولین جمعیتهای بشری بوده باشند که فراتر از بیست و هفت قرن قبل از میلاد از گیاهان داروئی به عنوان دارو استفاده برده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند. مردم یونان باستان خواص داروئی برخی از گیاهان را به خوبی می دانسته اند. بقراط حکیم بنیانگذار طب یونان قدیم و شاگرد وی ارسطو و دیگران برای استفاده از گیاهان در درمان بیماریها ارزش زیادی قائل بوده اند. آنها علاوه بر استفاده از گیاهان یونان، از گیاهان کشورهای دیگر هم استفاده می برده اند. بعد از اینان، یکی از شاگردان ارسطو به نام «تئوفراست» مکتب «درمان با گیاه» را بنیانگذاری کرد. پس از آن « کورید» در قرن اول میلادی مجموعه ای از 6000 گیاه داروئی با ذکر خواص درمانی هر یک را تهیه و به صورت کت درآورد که این کتاب بعدها سرآغاز بسیاری از مطالعات علمی در زمینه گیاهان مذکور گردید. طوری که مثلا «جالینوس» پزشک معروف یونانی در کارهای خود به کتاب « کورید» استفاده کرده است.

در قرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی؛ ابوعلی سینا؛ محمد زکریای رازی و دیگران به دانش «درمان با گیاه» رونق زیادی دادند و گیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی د و کتابهای معروفی چون «قانون» و «الحاوی» را به رشته تحریر درآوردند. بعد از آن درمان با گیاه همچنان دنبال گردید. در قرن سیزدهم «ابن بیکار» مطالعات فراوانی در موردخواص داروئی گیاهان انجام داد و خصوصیات بیش از 1400 گیاه داروئی را در کت که از خود به جان گذاشته، یادآور شد.

پیشرفت اروپائیان در استفاده داروئی از گیاهان در قرن هفده و هجده ابعاد وسیعی یافت و از قرن 19 کوششهای همه جانبه ای جهت است اج مواد موثره از گیاهان داروئی و تعیین معیارهای معینی برای تجویز و مصرف آنها شروع شد. بطوری که کوششهای آن زمان تا به امروز هم ادامه یافته و در حال حاضر نیز با سرعت هر چه بیشتر به پیش می رود. اکنون با در دست داشتن نتایج آزمایشها و تحقیقات بسیار با کمال اطمینان می توان به تشریح و تفصیل علمی مزایای موجود در ماده موثره گیاهان داروئی در رابطه با انسان و حیوانات پرداخت. حقیقت این است که امروزه درباره روند متابولیسمی تشکیل ماده موثره موجود در گیاهان تحت فرایندهای خاص زیست محیطی و تاثیر ماده موثره مذکور بر انسان و حیوانات اطلاعات بسیار زیادی وجود دارد و روز به روز جنبه های مختلف استفاده از مواد مذکور متنوعتر می گردد. بنابراین نسبت به زمانهای گذشته که تعداد بسیار کمی از گیاهان به عنوان گیاهان داروئی شناخته شده و مورد استفاده قرار می گرفته اند، امروزه رفته رفته بر تعداد این گیاهان افزوده گشته و جنبه های مختلف استفاده از آنها نیز گسترده تر از پیش گردیده است. باید دانست که اگرچه برخی از گیاهان در زمانهای گذشته به عنوان گیاهان داروئی مورد استفاده قرار می گرفته اند ولی ممکن است اکنون، با توجه به بررسی های روز، به عنوان «گیاه داروئی» مد نظر نبوده و تقریبا کنار گذاشته شده باشند. به ع امروزه گیاهان جدید بسیاری به جرگه گیاهان داروئی وارد شده و زمینهای زراعی وسیعی نیز به کشت آنها اختصاص یافته است.

فصل اول

معرفی سه گیاه:

اوکالیپتوس

اکلیل

بابونه

انواع بابونه

eucalyptus globolis labill e,glauca dc

انگلیسی:australian fever tree

فرانسه: gommier bleu detasmanic, arbera la friever, eucalyptus

آلمانی: fieberheihbaum

ایتالیایی: eucalypto

فارسی: اوکالیپتوس

عربی: شجره الکافور

اوکالیپتوس گیاهی است از خانواده myrtaceae بیش از چهارصد گونه دارد که تنها چند گونه آن به ایران وارد شده و در مناطق مختلف که زمستان سرد ندارد، نظیر نواحی شمال و جنوب ایران کاشته شده است.

درختانی که در شمال کاشته شده اند هر چند سال یکبار که سرمای سختی رخ می دهد سرما زده می شوند. در چاه بهار نام محلی اوکالیپتوس «آلگا» است.

ذیلا ی چند گونه که در ایران کاشته شده اند نامبرده می شود:

1) گونه eucalyptus aldulensis و مترادف آن e.rostrata و به انگلیسی این گونه red gum و murray red gumg گویند. این درخت در شمال ایران در اوایل بهار شکوفه می کند و گلهای آن لیموی رنگ است و تخم آن در اوایل زمستان می رسد. در خورستان کاشته می شود. از این درخت صمغی به نام کینوی استرالیا گرفته می شود.

2) eucalyptus globules labin به فرانسوی gommier bleu detasmanic و eucalyplus commun و به انگلیسی tasmanian bleugum نامیده می شود. این درخت نیز حدود 50 سال قبل به ایران وارد شده و در شمال کاشته شده است. مقاومت آن به سرما کم است. در استرالیا و تاسمانی از بلندترین اوکالیپتوسها بوده و بلندی آن به m100 می رسد ولی در ایران به علت نامساعد بودن شرایط اقلیمی زیاد بلند نمی شود. از این درخت نیز صمغ کینو گرفته می شود.

3) eucalyptus microtheca f.muell این درخت به انگلیسی coolibah eucalyptus و flooded box گفته می شود. این گونه نیز دهها سال قبل به ایران وارد شده و در خوزستان و آبادان کاشته می شود و در مقابل شوری خاک حساسیت کمتری از سایر گونه ها نشان می دهد.

4) اخیرا گونه های دیگری وارد شده و از نظر تطابق با شرایط اقلیمی ایران، در شمال تحت بررسی می باشد.


موطن اصلی اوکالیپتوس

قاره استرالیا، در حدود هفت میلیون و هفت صد هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، موطن اصلی اوکالیپتوس را تشکیل می دهد. علاوه بر آن جنس اوکالیپتوس در جزایر تاسمانیا، پاپوا، بریتانیای جدید، ایرلند جدید، تیمور و جاوه انتشار دارد.

بیش از 600 گونه و تعداد زیادی وارتیه تاکنون در این نواحی شناخته شده است.اوکالیپتوس در 95% از جنگلهای استرالیا انتشار دارد و در حدود 4/3 از کل رستنیهای آنرا تشکیل می دهد. ضمنا در قسمت اعظم مناطق غیر جنگلی این قاره نیز کشت و توسعه یافته است. آب و هوای استرالیا به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1) نواحی مرکزی و غربی: دارای آب و هوای بیابانی با باران خیلی کم و اتفاقی است.

2) نواحی شمالی: دارای آب و هوای تروپیکال با بارندگی تابستان

3) نواحی شرقی و ای ویکتوریا: بارندگی یکنواخت و ملایم

4) نواحی جنوبی بلافاصله بعد از نواحی مرکزی: نیمه حاره با تابستان خشک و بارندگی نادر زمستانی، نامنظم و کم

5) نواحی کاملا جنوبی: آب و هوای مدیترانه ای با بارندگی زمستانه

انتشار اوکالیپتوس در جهان

تاریخ کشت اوکالیپتوس در جهان و شناخته شدن آن برای کشورهای مختلف دنیا و جنگل کاری آن در جنوب اروپا و شمال آفریقا، بیش از 170 سال پیش آغاز گردید. سهولت کشت و ازدیاد، سرعت رشد و سایر مزایای آن سبب شد که به سرعت به نقاط مختلف جهان انتشار یافته و در بسیاری از کشورها تربیت شود. امروزه کشت اوکالیپتوس در اقتصاد بسیاری از کشورها نقش بزرگی بازی می کند. به نظر می رسد اولین بار در سال 1804 بود که بذر اوکالیپتوس از استرالیا به خارج حمل شد. بذر گونه e.globulus به مقصد پاریس بود که در سال 1810 در پارک شاتو مالمزون کاشته شد و در حوالی سال 1823 در نواحی آندشیلی اقدام به جنگلهای اوکالیپتوس شد و در 1828 وارد کیپ کولونی گردید. در سال 1830 کشت اوکالیپتوس در ایتالیا آغاز شد ولی به علت انتخاب گونه های نامناسب اغلب درختان در اثر سرمای سخت از بین رفته و فقط چند پایه از گونه e.polyanthemos باقی ماند. در سال 1843 هندوستان اقدام به وارد و کشت اوکالیپتوس کرد، ولی باید آغاز کشت واقعی اوکالیپتوس را در حدود سال 1857 دانست که رامل پس از مسافرتی به استرالیا به توسعه و کشت اوکالیپتوس در پرتغال، کالیفرنیا، شمال متداول شد.

پس از مدتی کشورهای برزیل، اسپانیا، پرتغال از چوب و تقطیر برگ آن شروع به بهره برداری د.

کشت درختان اوکالیپتوس به منظور تولید مواد فرار یا روغنهای اصلی در کنار دریای سیاه قفقاز، در اواسط قرن اخیر آغاز شد.

مشخصات کلی

اوکالیپتوس درختی است بزرگ و در شرایط اقلیمی استرالیا موطن خود تا 100 متر نیز می رسد. برگهای آن دو جور هستند، برگهای جوان آن به شکل قلب، متقابل، افقی ولی برگهای مسن آن متناوب است. به طور کلی برگهای اوکالیپتوس دایمی، همیشه سبز، ناخزان، داسی شکل، اغلب سبز مایل به کبود و کمی موی است.

درختی است که در اراضی خیلی مطلوب و یا با مصرف آب فراوان رشد سریع خواهد داشت، به همین جهت اغلب برای خشک باتلاقها و با اراضی باتلاقی مالاریاخیز از آن استفاده می شود. تکثیر این درخت از طریق کاشت تخم آن صورت نمی گیرد. ابتدا تخم یابند را که خیلی کوچک و ظریف است در جعبه هائی که خاک آن نرم و خوب تهیه شده می کارند و پس از اینکه نهالهای جوان 6-5 برگ دارند آنها را به گلدانهای سبدی یا بامبویی منتقل می کنند. در مناطق حاره انتقال به محل اصلی در فصل باران باید انجام گیرد و در مناطق معتدل ماههای آبان و آذر مناسب است.

درخت اوکالیپتوس در برابر سرما مقاومت ندارد و اغلب ارقام آن اگر مدت طولانی در سرمای کمتر از صفر درجه بماند صدمه می بینند. کما اینکه در شمال ایران تا به حال سرما به این درختان چندین بار صدمه زده است. اوکالیپتوس به شوری خاک نیز حساسیت دارد. این درخت بومی اوقیانوسیه است و جنگلهای وسیعی از آن در استرالیا و تاسمانی می روید و از این مناطق به سایر نقاط عالم گسترش یافته است. در حال حاضر در هندوستان، مراکش و سایر کشورهای افریقایی شمالی جنگلهای وسیعی از اوکالیپتوس ایجاد شده است. در ایران کمتر از یک قرن است که وارد شده و در شمال و جنوب ایران کاشته شده است.

ترکیبات شیمیایی

از نظر ترکیبات شیمیایی ماده عامل و مهم داروئی اوکالیپتوس اسانس آن است که مقدار آن در برگهای e.globulus در حدود 6 درصد است. در این اسانس در حدود 70 درصد اوکالیپتوس که سینئول و کاژه پرتول نیز گفته می شود وجود دارد. [g.i.m.p]. به علاوه در برگهای آن یک ماده تلخ و یافت می شود. در برگهای اوکالیپتوس گونه e.globulus که در هندوستان روئید و مورد تجزیه قرار گرفته است. در حدود 2/1-9/0 درصد اسانس وجود داشته که در این اسانس 62 درصد سینئول، 24 درصد بی تن، مقداری الکل و سبکی ترین یافت می شود [g.i.m.p]. صمغی که از گونه e.globulus گرفته می شود دارای خاصیت ضد باکتری است. اسانس اوکالیپتوس با روش تقطیر از برگهای انواع گونه های اوکالیپتوس گرفته می شود.

مهمترین ترکیب شیمیایی اوکالیپتوس که در طب مصرف داروئی دارد و ماده عامل اصلی آن است ماده اوکالیپتوس است. این ماده یک نوع الکل است که در اسانس بعضی از گیاهان بخصوص در اسانس اوکالیپتوس ، هل، کافور، برگ بو، مورد، اکلیل الجبل، لاوانه و برخی دیگر از گیاهان وجود دارد. اوکالیپتوس مایلی است بی رنگ یا کمی زرد رنگ که در 176 درجه سانتی گراد جوش می آید و بوی کافور می دهد.

روغنهای فرار

روغنهای فرار اوکالیپتوس ها از آغاز تمدن، در استرالیا مورد توجه قرار گرفت و از همان وقت یکی از اقلام صادراتی، روغنی بود که از برگهای تقطیر شده اوکالیپتوس بدست می آمد. تعدادی از روغنها که از برگها، است اج شده بود در معالجه بعضی امراض موثر واقع گردید و مورد توجه داروسازان قرار گرفت، و این امر موجب شد که روغنهای اوکالیپتوس اهمیت تجارتی پیدا کند.

روغنهای اوکالیپتوس بر اساس نحوه استفاده به 3 گروه اساسی تجارتی تقسیم می گردند:

1) روغنهای داروئی

2) روغنهای صنعتی

3) روغنهای معطر

روغنهای معطر قسمت کوچکی از روغنهای فرار را تشکیل می دهند. در حالیکه روغنهای داروئی و صنعتی تقریبا بطور مساوی قسمت اعظم این تولید را تشکیل می دهند.

1) روغنهای داروئی

روغن اوکالیپتوس با 70% (سینئول، که یک ماده درمانی مهم محسوب می گردد، می باشند. گرچه بسیاری از گونه های اوکالیپتوس محتوی سینئول هستند، ولی غالب آنها دارای روغنی می باشند که کمتر از 70% سینئول دارد. بنابراین امروزه تعداد محدودی از گونه ها که روغن آنها دارای 90-70 درصد سینئول است در داروسازی مورد توجه و استفاده هستند. ضمنا تعدادی دیگر از اوکالیپتوس ها که دارای 65% سینئول می باشند. مورد استفاده قرار گرفته اند، زیرا بوسیله تقطیر مجدد، سینئول را می توان به بیش از 70% رساند.


2) روغنهای صنعتی

مهمترین مصرف روغنهای صنعتی، برای ضد عفونی و از بین بردن بوی بد است و در این مورد پی پریتون، منشا مهمی محسوب می شود. زیرا از آن تیمول، مانتول تهیه می گردد.

3) روغنهای معطر

علیرغم تنوع ترکیبات شیمیائی روغنهای فرار حاصل از اوکالیپتوس، تعداد کمی از اوکالیپتوس ها، روغنهای محتوی مواد معطر تولید کرده، در عطرسازی قابل استفاده هستند.

خواص کاربرد اوکالیپتوس

در هند: از اسانس برگهای اوکالیپتوس به عنوان ضد عفونی کننده در موارد عفونتهای مجاری تنفسی و برخی بیماریهای جلدی مصرف می شود. اگر به طور مساوی با روغن زیتون منحط شود، مرهم قرمز کننده پوست به دست می آید که آن را برای تسکین رماتیسم به روی مواضع می مالند. این مرهم را برای یام سوختگی نیز مصرف می کنند. در مصرف داخلی به عنوان محرک و برای نرم و در موارد برونشیتهای مزمن و آسم مصرف می شود. از تنطور برگ خشک آن در موارد آسم و برونشیت مزمن و سل ریوی کاربرد دارد. از جوشانده برگهای آن به عنوان ه کش بریا گریز و پراکنده ات به کار می رود. ریشه آن مسهل است.

در چین و ژاپن اسانس برگ اوکالیپتوس به عنوان تب بر، کرم کش و آنتی بیوتیک مصرف می شود و در موارد معالجه انفلوانزا تجویز می شود. ]کاریونه و کیمون[

اکالیپتول موجود در اسانس آن به عنوان معرق، ضد عفونی کننده، نرم کننده تجویز می شود. ]چیرا[. اسانس آن در استعمال خارجی به عنوان بی حس کننده علایم موضعی و ضد عفونی کننده و در استعمال داخلی محرک و نرم کننده است. ]کوئی زمبینگ[. استعمال اسانس اوکالیپتوس برای برطرف هاب بینی و برای معالجه برونشیت فرض و سل و آسم اثر بسیار مفید دارد. ]بلمونت[. و به علاوه برای معالجه برخی ناراحتی های پوستی و به عنوان تب بر نیز تجویز می شود وجود اکالیپتول در اسانس آن موجب تسهیل وج اختلاط و قطع سرفه است. قند را در ادرار مبتلایان به بیماری قند کم می کند. از نظر خاصیت میکروب کشی آن، اکالیپتول در بیماری سل در مواردی که با تب همراه نیست برای ا اج اخلاط مفید است و به علت قابض بودن برای بند آوردن خون در مورد خونروی ها به کار می رود و اسهال را نیز بند می آورد. در استعمال خارجی برای شست و شوی زخمها و حفره های چرکین مانند گوش و نظایر آن به کار می رود.

مصرف داروئی آن به اشکال مختلف جوشانده، دم کرده، شربت که از برگ آن تهیه می شود، گرد برگ و در آ به شکل کپسول است.

برای دم کرده آن 40-20 گرم برگ اوکالیپتوس را در یک لیتر آب جوش دم کرده و پس از صاف روزانه 5-4 فنجان می خورند.

به عنوان ضد زکان 4-2 برگ را در 100 گرم آب می جوشانند و می خورند. در استعمال خارج از دم کرده 10 گرم برگ در 1000 گرم آب جوش به صورت بخور و یا از مایع آن برای شست و شو و پانسمان زخم استفاده می شود. جویدن برگ اوکالیپتوس برای رفع درد شد و دندان مفید است.

توجه: مصرف زائد بر حد مجاز اوکالیپتوس و اکالیپتول ایجاد ورم معده، روده و کلیه می کند و موجب سردرد، پیدایش خون در ادرار و پایین آوردن فشار خون می شود باید مصرف آن به مقدار مجاز و زیر نظر پزشک باشد و خیلی باید احتیاط کرد. از تعدادی از گونه های اوکالیپتوس صمغی به نام کینو تهیه می شود. این صمغ دارای تاتن فراوان است. صمغی که از گونه e. aldulensis گرفته می شود قرمز رنگ است و صمغی که از گونه e.globulus گرفته می شود آبی رنگ می باشد. صمغ کینو قابض و ضد باکتری است و از نظر خواص شباهت زیادی به کات هندی دارد و برای ناراحتی هایی که رفع آنها با کات هندی میسر است به طور ضعیفتر می توان از صمغ کینو اوکالیپتوس نیز استفاده کرد.

سایر بررسی ها و تحقیقات علمی که در مورد گیاه اوکالیپتوس در جهان به عمل آمده است.

اگر تا به حال از داروهایی نظیر listerine (محلول شست و شوی دهان) و یا برای کاهش احتقان و حساسیت از vicks vaporub و یا dristan یا sine-off استفاده کرده اید. قطعا با بوی معطر و خنک کننده اوکالیپتوس آشنا شده اید. اوکالیپتوس سمبول استرالیا می باشد و از گیاهان مورد تایید سازمان نظارت بر دارد و خوراک (f.d.a) برای درمان سرماخوردگی و انفلوانزا است. ریشه های درخت اوکالیپتوس محتوی مقدار زیادی آب است و بومی های استرالیا در فصول خشکی شدید آنرا برای رفع تشنگی می خورند و برای کاهش تب نیز از دم کرده برگ های آن استفاده می کنند. زمانی که حکومت انگلیس استرالیا در سال 1780 به عنوان تبعیدگاه محکومین و مجرمین انتخاب و کلیه مجرمین را به محلی که در حال حاضر شهر سیلونی شده است، می فرستاد مدتها طول کشید تا مهاجران و تبعیدی ها به رمز پر آبی ریشه های اوکالیپتوس پی می برند و عده زیادی از آنها در کنار جنگلهای وسیع اوکالیپتوس به علت عدم اطلاع از این خاصیت ریشه اوکالیپتوس در هوای خشک آن دیار از تشنگی تلف شدند. اوایل سال 1840 کارکنان یک کشتی فرانسوی در سیدنی پیاده شدند میتلا به نوعی بیماری با تب شدید گردیدند ولی با تقلید از بومی ها همه آنها با فرو بردن دم کرده برگ اوکالیپتوس شفا یافتند و پس از مراجعت که خواص این داروی شفابخش را برای اروپایی ها تعریف د، برای این گیاه نام دم کرده ضد تب استرالیایی را انتخاب نمودند. در سال 1860 که بیماری تب نوبه (مالاریا) تمامی منطقه مدیترانه را فرا گرفته بود برگ اوکالیپتوس موثرترین دارو برای درمان این بیماری شناخته شد. تعدادی از پزشکان معتقد بودند که اوکالیپتوس درمان کننده مالاریا می باشد ولی عده ای دیگر تردید داشتند و استدلال می د که اوکالیپتوس چنین اثری ندارد و حالا پس از سالها تجربه و تحقیق معلوم شده است که اوکالیپتوس به طور مستقیم اثری روی نابودی عامل مالاریا ندارد ولی وجود درختان اوکالیپتوس باعث شد که بیماری خانمان برانداز مالاریا در مناطق وسیعی از ایتالیا و سیسیل و الجزایر بکلی ریشه کن شود. چرا؟ زیرا عامل انتقال مالاریا پشه ای است که در باتلاقها و مردابها زندگی می کند و اروپایی ها در اراضی باتلاقی و مردابهای منطقه مدیترانه اوکالیپتوس کاشتند و بتدریج با رشد این درختان ریشه های آن ها به سرعت آب راکد این باتلاقها را جذب کرده و موجب ز شی طبیعی و خشک شدن مردابها گردیده و در نتیجه از بین رفتن محیط زیست مناسب زندگی مالاریا، ریشه های ناقل عامل بیماری نابود و مالا بیماری مالاریا ریشه کن شده است.

در قرن نوزدهم از اسانس روغنی اوکالیپتوس به عنوان ضد عفونی کننده مجاری ادرار در بیمارستانهای انگلستان استفاده می د و از طریق catheter مجاری ادرار را ضد عفونی می نمودند به این جهت به اسانس اوکالیپتوس catheter oil می گفتند. همچنین در قرن نوزدهم در امریکا کارشناسان گیاه درمانی از روغن اسانس اوکالیپتوس برای ضد عفونی زخمها استفاده کرده و بخور آن برای برونشیت و آسم و سیاه سرفه توصیه می نمودند. کارشناسان فعلی و معاصر امریکا از اوکالیپتوس به عنوان ضدعفونی کننده موضعی، به صورت غرغره برای ضدعفونی گلو و به صورت برای آرام آسم و برونشیت درختان و ناراحتی های بینی در اثر سرماخوردگی و انفلوانزا استفاده می کنند.

اسانس اوکالیپتوس دارای ماده شیمیایی است به نام اوکالیپتول که بوی معطر مطبوع گیاه از آن ناشی می شود. اوکالیپتوس موجب شل بلغم و ا اج آن با سرفه از می باشد، طبق پژوهشهایی که دانشمندان روسی در مورد جانوران به عمل آورده اند نشان داده شده است که اوکالیپتوس ویروس انفلوانزا که عامل شدیدترین شکل گریپ می باشد می کشد و به علاوه اوکالیپتول تعدادی از باکتری ها را نیز محروم می نماید و در نتیجه از حدوث برونشیتهای باکتریایی که معمولا پس از گریپها ظاهر می شود، جلوگیری می نماید. خاصیت ضد باکتری بودن اوکالیپتول برای ضد عفونی و یام زخمهای حاصل از بریدگی و اشها نیز به کار می رود.

مقدار و طرز مصرف

برای تهیه بخور مشتی از برگهای اوکالیپتوس را د کرده و بجوشانید و یا چند قطره از اسانس آنرا در آب بریزید و استنشاق کنید. در مورد زخمها و بریدگی ها پس از اینکه محل بریدگی با آّب و صابون خوب شسته و تمیز شد، یک یا دو قطره اسانس روغنی اوکالیپتوس را در محل بریدگی بریزید و بمالید. بهتر تهیه اوکالیپتوس مشتی برگ آن را در پارچه ای ریخته و در وان پر از آب و جوش بیندازید و آن آب کنید. اوکالیپتوس به ک ن زیر دو سال نباید داده شود و در مورد ک ن بزرگتر از 65 سال با دم کرده دقیق آن شروع و بتدریج غلظت دم کرده را تا حد مجاز برسانید. اگر خانه شما با ه roach آلوده شده و نمی خواهید از ه کش های شدید برای دفع آن استفاده کنید ممکن است تکه پارچه های کوچکی را با اسانس اوکالیپتوس آغشته کرده و در نقاط مختلف ک نتهای خود بگذارید.

نام علمی: rosmarinus officinalis

نام انگلیسی: rosemary

نام فرانسه: romarin

نام فارسی: الکیل کوهی، رزماری

نام خانواده: labiaceae

مقدمه

از آنجا که در بسیاری از موارد از اسانس گیاهان معطر در تهیه فرآورده های داروئی و غذائی استفاده می شود، در این تحقیق یکی از گونه های معطر با نام علمی rosmarinu officianalis l. انتخاب گردیده است.

در مدیترانه و شمال آفریقا به علت فراوانی گیاه رزماری که به صورت خودرو می روید. محققان تحقیقات وسیعی روی اسانس گونه های مختلف آن از جمله r.officinalis و reriocalya انجام داده اند. کشورهای الجزایر، اسپانیا، ایتالیا گونه r.officinalis به صورت سنتی به مصرف می رسانند. حتی مردم اسپانیا و ایتالیا برای جلوگیری از فساد غذا از گیاه و یا عصاره آن استفاده می کنند. محققان با بررسی اثرات بیولوژیک و داروئی گیاه، به نتایج بسیار جالبی رسیده اند.

اسانس گونه های مختلف از جمله گونه r.officianlis از لحاظ کمیت و کیفیت مورد بررسی محققان قرار گرفته و میانگین آن را 7/0 درصد گزارش کرده اند.

گزارش و نتایج با ترکیب های عمده در گونه های رزماری، عبارتند از:

phene، q-pinen، limonene، a-thujone که به ترتیب 20، 2/18، 4/4 و 5/3 درصد از کل را شامل می شوند. در صورتی که حداکثر میزان ترکیبها در اسانس گونه r.officinalis ایتالیایی 1,8-cine، phor، limonene به ترتیب 5/23، 71/17، 5/9 درصد و گونه r.officinalis اسپانیایی pher، limonene، 1,8-cineol به ترتیب 25/35، 24، 11 درصد گزارش شده است. در گزارش دیگری آمده است که میزان ترکیب a-pinene در گونه r.officinalis به نسبت هر کشور متفاوت است. نظر به اینکه ترکیبهای عمده در گونه r.officinals نسبت به شرایط مختلف اکولوژیکی منطقه متفاوت گزارش شده است. بنابراین تحقیق و بررسی نوع و میزان ترکیبهای اسانس این گونه در ایران، ضروری می باشد.

مشخصات کلی

به فارسی «الکیل کوهی» و باغبانها در تهران «رومارون» می گویند و در کتب سنتی با نام «الکیل الجبل» نامبرده شده. گیاهی است چند ساله بصورت درختچه کوچک که ارتفاع آن 1-2 متر می شود. برگهای آن متقابل، باریک، دراز، نوک تیز، کمی خشن. روی برگ بدون کرک و سبز ولی پشت آن پوشیده از کرک پنبه ای و سفید است. گل های آن سفید مایل به آبی با لکه های بنفش که در اوا بهار از لابه لای برگها بیرون می آید. میوه آن چهار فندقه و به رنگ قهوه ای و سفت و گرد و تخم آن کوچک در داخل میوه است. تمام برگ و شکوفه و اعضای گیاه معطر و خوشبو و برگ شکوفه آن کمی تلخ و تیز است. شاخه های گیاه وقتی جوان هستند نرم و کرکدار هستند، اما با گذشت زمان سخت و شکننده و فلس دار می شوند. ساقه به رنگ قهوه ای مایل به خا تری است.

این گیاه در منطقه مدیترانه و بیشتر در سواحل مدیترانه ولی در عین حال در تپه ها و ارتفاعات مناطق خشک صحرا نیز می روید. در ایران الکیل الجبل کاشته می شود. تکثیر آن از طریق کشت بذر آن و قلمه آن در خزانه صورت می گیرد و روش قلمه معمول تر می باشد و پس از اینکه قمله ها ریشه دار شدند در فصل مناسب به مزرعه اصلی منتقل می شوند. روش کاشت این است که فاصله بین خطوط m1 و فاصله بین بوته ها روی خطوط cm45 گرفته شود. برداشت سرشاخه های نازک و برگ آن ممکن است سالی دوبار انجام شود برگها که برداشت می شود برای این که اسانس آن از دست نرود باید فورا پس از برداشت در محل سایه پهن شده و خشک شوند و به این ترتیب برگها رنگ سبز و بوی مطبوع تلخ و شیرین خود راحفظ خواهد کرد.

ترکیبهای شیمیایی

از نظر ترکیب شیمیایی الکیل الجبل دارای اسانس روغنی فرار است. اسانس الکیل الجبل شامل a-pinene و سینئول و رزمارن و کامفن و بورنئول، پیپریتن، لینالول است و گل ها و سر شاخه گل دار و برگها و اسانس آن هم در طب سنتی کاربرد دارد.

شرح ترکیبهای شیمیایی عمده در گونه rosmarinus officinalis

پیپرتین (1-p-menthen-3-one)

این ترکیب به فرمول c10h16o و جرم مولکولی 23/152 می باشد که l و d آن را از اسانسهای مختلف است اج می کنند. این ترکیب به رنگ زرد روشن می باشد که حدود 92-90 درصد آن کتون است. شکل d ترکیب دو گونه mentha arvensis وجود دارد. اسانس گونه های symbooogon sennarensis (45 درصد) و andropogon iwwarancusa (80 درصد) (andropogon iwarancusa) این ترکیب را شامل می شوند. شکل l آن در گونه اوکالیپتوس به میزان 53-45 درصد موجود است. جهت خالص سازی این ترکیب از روش تقطیر جزء به جزء با بخار آب قابل استحصال از اسانس می باشد. محققین این رشته اقدام به تهیه این ترکیب نموده اند و روش شناسایی آن به راحتی قابل انجام است. جهت تهیه ترکیب menthol (سنتزی) از این ترکیب نیز استفاده می شود.

8-1- سینئول (1,8-cineol):

این ترکیب به فرمول c10h18o و جرم مولکولی 25/154 در اسانس گیاهان مختلف از جمله رزماری، اوکالیپتوس و اسطوخودوس یافت می شود. سینئول مایعی بی رنگ، بویی شبیه کامفر و با طعمی تند است. این ترکیب در آب نامحلول و در بعضی حلالهای آلی (اتر، کلروفرم) محلول می باشد. مصرف سینئول در تهیه دارو وسیع است. بعلاوه در تهیه لوازم آرایشی و ه کش نیز استفاده می شود.

لینالول (linalool)

این ترکیب به فرمول عمومی c10518o و جرم مولکولی 25/154 در بیشتر اسانسها موجود می باشد. البته بوی آن در نوعهای مختلف کمی متفاوت می باشد. اغلب موارد نیز جزء ترکیبهای اصلی اسانس محسوب می شود. به طور مثال میزان این ترکیب در برگ گیاه رزماری، چون گیاه رز و گشنیز به ترتیب 15 درصد، 80 درصد، 65 درصد را نشان می دهند.

این ترکیب بی رنگ و با عطر گلهای تازه میباشد که در عطرسازی همراه با استر آن بسیار مصرف دارد تا سال 1950 این ترکیب جهت تهیه عطرها و یا لوازم آرایشی از ساقه گیاه رز است اج و مورد استفاده قرار می گرفت.

لینالول را می توان توسط واکنش کتین یا جوشاندن همراه acetic anhydride به linalyl acetate تبدیل کرد. در تهیه ویتامین e از لینلول استفاده می شود. در این راستا روشهای است اج کلان موجود می باشد. البته در بیشتر موارد در تهیه عطرها از نمونه سنتزی استفاده می کنند. است اجل لینالول از اسانس رزماری، رز و غیره تهیه می شود البته رز برزیلی از نمونه های مهم جهت است اج پیشنهاد می گردد. این ترکیب در تهیه عطر و لوازم آرایشی مصرف بالائی دارد. به خصوص به علت پایداری آن در ترکیبهای بازی در تهیه صابون و تهیه ویتامین e بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است.

آلفاپنین (a-pinene):

این ترکیب با فرمول عمومی c10516 و وزن مولکولی 236/136 در طبیعت به صورت ایزومرهای مختلف وجود دارد. آلفاپینن در آب نامحلول و در الکل، کلروفرم و اتر محلول می باشد. بعضی اسانس ها این ترکیب را به صورت مخلوط به ترکیب بتا - پینن دارا می باشند. البته می توان به صورت تقطیر جزء به جزء این ترکیب را خالص نمود.

بعضی از ترکیبهای ت نوئیدی به خصوص آلفا و بتاپینن در واکنشهای مختلف مثل ایزومریزاسیون، ا یداسیون و هیدراسیون شرکت می کنند.

این نوع ترکیب های ت نوئیدی به طور وسیعی در تهیه عطرها و مواد داروئی به کار می روند. این ترکیب به صورت سنتز شده موجود می باشد، که در تهیه اسانسهای از جمله گل ، شمعدانی و کاج استفاده می شود. آلفاپینن خالص را می توان با تقطیر روغن های تربانتین تهیه نمود. این ترکیب باعث افزایش عطر و بو در تولیدات صنعتی می شود. همچنین در تهیه مواد سنتزی مثل phor، terpinelos مصرف زیادی دارد و یکی از ترکیبهای مهم این صنعت می باشد.

روش است اج

اسانسگیری از نمونه (خشک) برگ گیاه الکیل کوهی به روش تقطیر با آب انجام گرفته است.

در این آزمایش مقدار 100 گرم برگ گیاه را در مخزن دستگاه تقطیر می ریزیم و به مدت 4 ساعت حرارت می دهیم. سپس اسانس را از آن جدا می نمائیم. میزان بادزه 88% بدست آمده است.

نتایج:

است اج اسانس توسط دستگاه تقطیر با آب از نمونه برگ گیاه رزماری گونه r.officinalis صورت گرفت. پس از اندازه گیری میزان اسانس به بررسی کمی و کیفی آن پرداختند. در این بررسی 20 ترکیب شناسایی شده است. این ترکیبها طبق گزارشهایی که محققان کشورهای دیگر روی اسانس اینگونه انجام داده اند دارای تفاوتی در میزان و نوع ترکیبها می باشد.

از 88/0 درصد اسانس است اج شده از یکصد گرم برگ گیاه و شناسائی 20 ترکیب، عمده ترین آنها عبارتند از:

a-pinene,piperitone

ج (1): ترکیبهای شیمیائی اسانس الکیل کوهی rosmainus officinalis

شماره

نام ترکیب

درصد

شاخص کواتس

1

a-pinene

94/14

934

2

phene

33/3

945

3

3-octanone

61/1

966

4

sabinene

56/0

972

5

myrcene

07/2

982

6

o-cymene

71/0

1013

7

1,8-cineol

43/7

1024

8

linalool

89/14

1089

9

myrcenol

75/0

1104

10

phor

97/4

1127

11

borneol

68/3

1155

12

4-terpineol

70/1

1166

13

a-terpineol

83/0

1177

14

vebenone

94/1

1187

15

piperitone

65/23

1246

16

bornyl acetate

08/3

1274

17

b-caryophyllene

68/2

1424

18

cis-b-farnesene

26/1

1448

19

germacrene d

52/0

1481

20

a-bisabolol

01/1

1673

بحث:

آرنولد با بررسی کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف گیاه رزماری از جمله گونه r.officinalis که از مناطق مختلف جمع آوری شده است گزارش نمود. میزان و نوع ترکیب به محل جمع آوری بستگی دارد. به طور مثال در بررسی که روی اسانس برگ گونه r.officinalis اسپانیایی، ایتالیایی وقتی گیاه کاملا روی گل بود ( داد ماه) صورت گرفت. میزان تفاوتی در ترکیب و نوع آن مشاهده است. بعضی از ترکیبهای موجود در گیاه در مقایسه با ترکیبهای نمونه مورد آزمایش در موسسه این تفاوت را نشان می دهد (ج 2) همچنین طی بررسی که محققان روی ترکیبهای نمونه اسانس مجارستانی انجام داده اند این تفاوت دیده می شود حتی این میزان دو نمونه اسانس تجارتی وجود دارد. البته قابل ذکر است که روش است اج با بخار آب صورت گرفته است. این روش در بین روشهای دیگر از اولویت بالاتری برخوردار است.

از اسانس گونه های مختلف رزماری، تولیدکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی، غذایی، داروئی به مقدار زیادی استفاده می کنند. البته انتخاب نمونه سال رزماری به علت تفاوت در میزان و نوع ترکیب باید مورد توجه قرار گیرد.

طبق ج 2 ترکیبهای عمده در گیاه در مقایسه با گونه r.officinalis کشورهای دیگر ارائه شده است. میزان ترکیبها در این گونه به نسبت هر منطقه و کشور متفاوت می باشد.

ج 2- میزان ترکیبهای عمده در گونه r.officinalis کشورها در مقایسه با نمونه ایران

ردیف

نام ترکیب

ایران

اسپانیا

ایتالیا

مجارستان

1

piperiton

6/23

-

-

17

2

a-pinene

9/14

9/0

8/12

20

3

linalool

9/14

جزئی

1/10

جزئی

4

1,8-cineol

4/7

24

5/23

3/15

5

pher

9/4

3/35

7/17

4/13

6

borneol

7/3

3/1

3/1

12

7

phene

3/3

9/0

7/3

-

خواص درمانی

از زمانهای بسیار دور کشورهای مختلف جهان از اکلیل کوهی جهت درمان بیماریهای مختلف از جمله: افسردگی، میگرن، بی خو و غیره استفاده می د. مردم یونان باستان اعتقاد داشتند که استفاده از گیاه ذهن و حافظه را تقویت خواهد کرد. از این رو بیشتر افراد در وقت امتحان تاجهایی از گل های گیاه تهیه و روی سر خود می گذاشتند. مردم مجارستان از اسانس گیاه رزماری جهت درمان نقرس و دردهای مفصل استفاده می د و نام این داروی مهم یا معجون را «آب مجارستان» می گفتند. به روایتی این معجون زندگی الیزابت ملکه مجارستان را که دچار رعشه و فلج دست و پا شده بود بازگردانید. همچنین در این کشور استفاده از برگ و سر شاخه های گلدار گیاه در مراسم عروسی و زمان طبخ غذا به علت عطر بسیار زیاد آن معمول است. در بین مردم این امر نشانه وفاداری آنها ذکر شده است. معمولا از سرشاخه های گلدار برای طبخ غذا در منازل استفاده می کنند. در زمان ویرد، پادشاه مجارستان، شیوع مرض سختی برای گله ان باعث گردید بلادرنگ جهت دور بیماری از محل شیوع آن از عصاره گیاه رزماری استفاده می نمایند.

استفاده از گیاه و یا اسانس آن در صنایع مختلف از جمله صنایع آزمایشی و بهداشتی بسیار ذکر شده است. طبق گزارشهایی که تا ارائه شده است اسانس گیاه رزماری برای رفع هابهای مفصلی، تقویت مرها، و ثابت نگهداشتن رنگ مو مصرف می شود. از ترکیبهای موجود در گیاه جهت رفع گاز معده نیز استفاده می کنند. کافور یکی از ترکیبهیا مهم در اسانس می باشد که جهت کنترل مرکز عصبی و تنفسی بدن مصرف می شود. تحقیقات روی ترکیب 1,8-cineol نشان داده که به عنوان معرف جهت سنجش میزان خون استفاده دارد.

در مدیترانه و شمال آفریقا نیز از این گیاه جهت درمان بعضی بیماریها زیاد استفاده می شده است. گونه های مهمی که جهت مصارف مختلف استفاده می شود عبارتند از: rofficinalis و r.evioccalyx همچنین چای تهیه شده از برگ و گل گیاه r.officinalis جهت ضدعفونی چشم مصرف دارد، سیگار تهیه شده از برگ گیاه برای درمان برونشیت مفید واقع شده است.

اسانس سر شاخه های گلدار در درمان افرادی که صرع دارند به کار می رود. البته اثرات بیولوژیکی گیاه را نباید فراموش کرد. در این زمینه نیز تحقیقات وسیعی صورت گرفته است. خاصیت ضد ا یداسیون و ضد می اسانس و به عنوان نگهدارنده مورد آزمایش قرار گرفته است.

روشهای سنتی مختلفی جهت تهیه دارو از اندامهای گیاه، عصاره و اسانس آن از جمله روغن ماساژ، دم کرده، جوشانده تنتور و غیره وجود دارد که مورد استقبال مردم کشورهای تولید کننده فرآورده های مذکور قرار گرفته است.

بنابراین استفاده از اندامهای گیاه و عصاره های مختلف آن در هر شرایطی از هر لحاظ مفید و مورد توجه محققان و مدیران شرکت های تولیدکننده و صنایع مختلف داروئی، بهداشتی و غیره است. همچنین در کشور زمینه کشت این گیاه و تولید محصولات اولیه آن فراهم می باشد. تحقیق در زمینه های مذکور بسیار با ارزش بوده و شایسته ترویج خواهد بود.

در تایوان اکلیل الجبل بعنوان مهیج و سقط کننده جنین مورد توجه است و مصرف زیادتر از حد مجاز آنرا سمی می دانند.

در فیلی پین جوشانده برگهای آنرا به عنوان مقوی تونیک، بادشکن و محرک و معرق و قاعده آور مصرف می کنند ولی در مصرف داخلی خیلی کم و به مقدار کم استعمال می شود. در استعمال خارجی آن خیسانده برگهای آن برای شست و شوی چشم در موارد مرم های ملتحمه زکامی بکار می رود و برای ن که تازه وضع حمل کرده اند بعنوان معطر و همچنین برای بیماران رماتیسمی و فلج ها کاربرد دارد.

اکلیل الجبل از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی خیلی گرم و خشک است و خوردن آن برای سرفه های رطوبتی مزمن و تنگی نفس و خفقان سرد و استسقاء زقی (زرد آب در پره صفاق شکم جمع می شود) که با حرارت و عطش شدید توام نباشد و برای باز گرفتگی ها و انسداد کبد و طحال و پاک ریه و تحلیل بادها و تسکین مرد کبد و معالجه یرقان سوداوی و د سنگ کلیه و مثانه و ازدیاد ترشح بول و حیض مفید است. ضماد آن برای تحلیل ورم های مزمن مفید است و ضماد برگ آن از سایر اعضاء قوی تر است و اگر ضماد برگ آنرا در مورد چشم درد سرد بکار برند درد را کاهش می دهد.

طرز و مقدار مصرف

اکلیل الجبل برای گرم مزاجان مضر است از این نظر باید با سکنجبین خورده شود مقدار خوراک آن تا 12 گرم و جانشین آن از نظر خواص داروئی افسنتین است.

در مورد مصرف دم کرده آن 20-5 گرم برگ یا سر شاخه گلدار آن برای هزار گرم آب کافی است. در مواردی که نتیجه خوب گرفته شود در این مقدار تا 50 گرم امکان افزایش دارد. خیس کرده 40-30 گرم برگ و سر شاخه های گلدار آن در سفید که مدت 3-2 روز بماند و سپس از آن روزی 5-4 قاشق خورد شده بعنوان مدر برای ازدیاد ترشح بول و استسقاء نافع است.

الکولاتور الکیل طبق کر – سرشاخه های گلدار تازه اکلیل الجبل 1000 گرم، الکل 80 درجه 3000 گرم، عرق اکلیل الجبل 1000 گرم، مدت 4 روز بخیسانند و سپس در ماریه تقطیر کنند تا جمع حصول تقطیر شده به 2500 گرم برسد. مقدار خوراک 20-10 گرم بسته به مورد در یک شربت مناسب ریخته روزانه خورده شود.

در فرانسه از دم کرده سر شاخه گلدار و گل های گیاه بمقدار 10-5 گرم در یک لیتر آب جوش بعنوان ضد اسپاسم در موارد روزانه 3-2 فنجان می خورند. هم چنین به عنوان


معلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، به منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 580 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152
کارآموزی دوره کاردانی موضوع : اسانسگیری

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

مقدمه 1

معرفی 3 گیاه 4

1- اوکالیپتوس 5

2- اکلیل 20

3- بابونه 36

انواع بابونه 53

بابونه کبیر 54

بابونه رسمی 66

بابونه وحشی 72

بابونه رومی 83

بابونه زرد 89

فصل دوم 91

اسانسها 92

تقطیر ساده 101

شیمی اسانسها 105

آشنایی با انواع مبرد 110

انواع کلونجر 112

تقطیر با بخار آب 125

تقطیر با آب و بخار 128

سو له 129

اسپکتروفتومتر 130

بازیافت کلروفرم 137

کاربرد اسانس 140

عوارض جانبی 144

ج کارهائی که در این دوره انجام شده 147

منابع

مقدمه

معلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند. مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، به منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته است. طبق برخی سنگ نبشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره اولین جمعیتهای بشری بوده باشند که فراتر از بیست و هفت قرن قبل از میلاد از گیاهان داروئی به عنوان دارو استفاده برده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند. مردم یونان باستان خواص داروئی برخی از گیاهان را به خوبی می دانسته اند. بقراط حکیم بنیانگذار طب یونان قدیم و شاگرد وی ارسطو و دیگران برای استفاده از گیاهان در درمان بیماریها ارزش زیادی قائل بوده اند. آنها علاوه بر استفاده از گیاهان یونان، از گیاهان کشورهای دیگر هم استفاده می برده اند. بعد از اینان، یکی از شاگردان ارسطو به نام «تئوفراست» مکتب «درمان با گیاه» را بنیانگذاری کرد. پس از آن « کورید» در قرن اول میلادی مجموعه ای از 6000 گیاه داروئی با ذکر خواص درمانی هر یک را تهیه و به صورت کت درآورد که این کتاب بعدها سرآغاز بسیاری از مطالعات علمی در زمینه گیاهان مذکور گردید. طوری که مثلا «جالینوس» پزشک معروف یونانی در کارهای خود به کتاب « کورید» استفاده کرده است.

در قرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی؛ ابوعلی سینا؛ محمد زکریای رازی و دیگران به دانش «درمان با گیاه» رونق زیادی دادند و گیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی د و کتابهای معروفی چون «قانون» و «الحاوی» را به رشته تحریر درآوردند. بعد از آن درمان با گیاه همچنان دنبال گردید. در قرن سیزدهم «ابن بیکار» مطالعات فراوانی در موردخواص داروئی گیاهان انجام داد و خصوصیات بیش از 1400 گیاه داروئی را در کت که از خود به جان گذاشته، یادآور شد.

پیشرفت اروپائیان در استفاده داروئی از گیاهان در قرن هفده و هجده ابعاد وسیعی یافت و از قرن 19 کوششهای همه جانبه ای جهت است اج مواد موثره از گیاهان داروئی و تعیین معیارهای معینی برای تجویز و مصرف آنها شروع شد. بطوری که کوششهای آن زمان تا به امروز هم ادامه یافته و در حال حاضر نیز با سرعت هر چه بیشتر به پیش می رود. اکنون با در دست داشتن نتایج آزمایشها و تحقیقات بسیار با کمال اطمینان می توان به تشریح و تفصیل علمی مزایای موجود در ماده موثره گیاهان داروئی در رابطه با انسان و حیوانات پرداخت. حقیقت این است که امروزه درباره روند متابولیسمی تشکیل ماده موثره موجود در گیاهان تحت فرایندهای خاص زیست محیطی و تاثیر ماده موثره مذکور بر انسان و حیوانات اطلاعات بسیار زیادی وجود دارد و روز به روز جنبه های مختلف استفاده از مواد مذکور متنوعتر می گردد. بنابراین نسبت به زمانهای گذشته که تعداد بسیار کمی از گیاهان به عنوان گیاهان داروئی شناخته شده و مورد استفاده قرار می گرفته اند، امروزه رفته رفته بر تعداد این گیاهان افزوده گشته و جنبه های مختلف استفاده از آنها نیز گسترده تر از پیش گردیده است. باید دانست که اگرچه برخی از گیاهان در زمانهای گذشته به عنوان گیاهان داروئی مورد استفاده قرار می گرفته اند ولی ممکن است اکنون، با توجه به بررسی های روز، به عنوان «گیاه داروئی» مد نظر نبوده و تقریبا کنار گذاشته شده باشند. به ع امروزه گیاهان جدید بسیاری به جرگه گیاهان داروئی وارد شده و زمینهای زراعی وسیعی نیز به کشت آنها اختصاص یافته است.

فصل اول

معرفی سه گیاه:

اوکالیپتوس

اکلیل

بابونه

انواع بابونه

eucalyptus globolis labill e,glauca dc

انگلیسی:australian fever tree

فرانسه: gommier bleu detasmanic, arbera la friever, eucalyptus

آلمانی: fieberheihbaum

ایتالیایی: eucalypto

فارسی: اوکالیپتوس

عربی: شجره الکافور

اوکالیپتوس گیاهی است از خانواده myrtaceae بیش از چهارصد گونه دارد که تنها چند گونه آن به ایران وارد شده و در مناطق مختلف که زمستان سرد ندارد، نظیر نواحی شمال و جنوب ایران کاشته شده است.

درختانی که در شمال کاشته شده اند هر چند سال یکبار که سرمای سختی رخ می دهد سرما زده می شوند. در چاه بهار نام محلی اوکالیپتوس «آلگا» است.

ذیلا ی چند گونه که در ایران کاشته شده اند نامبرده می شود:

1) گونه eucalyptus aldulensis و مترادف آن e.rostrata و به انگلیسی این گونه red gum و murray red gumg گویند. این درخت در شمال ایران در اوایل بهار شکوفه می کند و گلهای آن لیموی رنگ است و تخم آن در اوایل زمستان می رسد. در خورستان کاشته می شود. از این درخت صمغی به نام کینوی استرالیا گرفته می شود.

2) eucalyptus globules labin به فرانسوی gommier bleu detasmanic و eucalyplus commun و به انگلیسی tasmanian bleugum نامیده می شود. این درخت نیز حدود 50 سال قبل به ایران وارد شده و در شمال کاشته شده است. مقاومت آن به سرما کم است. در استرالیا و تاسمانی از بلندترین اوکالیپتوسها بوده و بلندی آن به m100 می رسد ولی در ایران به علت نامساعد بودن شرایط اقلیمی زیاد بلند نمی شود. از این درخت نیز صمغ کینو گرفته می شود.

3) eucalyptus microtheca f.muell این درخت به انگلیسی coolibah eucalyptus و flooded box گفته می شود. این گونه نیز دهها سال قبل به ایران وارد شده و در خوزستان و آبادان کاشته می شود و در مقابل شوری خاک حساسیت کمتری از سایر گونه ها نشان می دهد.

4) اخیرا گونه های دیگری وارد شده و از نظر تطابق با شرایط اقلیمی ایران، در شمال تحت بررسی می باشد.


موطن اصلی اوکالیپتوس

قاره استرالیا، در حدود هفت میلیون و هفت صد هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، موطن اصلی اوکالیپتوس را تشکیل می دهد. علاوه بر آن جنس اوکالیپتوس در جزایر تاسمانیا، پاپوا، بریتانیای جدید، ایرلند جدید، تیمور و جاوه انتشار دارد.

بیش از 600 گونه و تعداد زیادی وارتیه تاکنون در این نواحی شناخته شده است.اوکالیپتوس در 95% از جنگلهای استرالیا انتشار دارد و در حدود 4/3 از کل رستنیهای آنرا تشکیل می دهد. ضمنا در قسمت اعظم مناطق غیر جنگلی این قاره نیز کشت و توسعه یافته است. آب و هوای استرالیا به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1) نواحی مرکزی و غربی: دارای آب و هوای بیابانی با باران خیلی کم و اتفاقی است.

2) نواحی شمالی: دارای آب و هوای تروپیکال با بارندگی تابستان

3) نواحی شرقی و ای ویکتوریا: بارندگی یکنواخت و ملایم

4) نواحی جنوبی بلافاصله بعد از نواحی مرکزی: نیمه حاره با تابستان خشک و بارندگی نادر زمستانی، نامنظم و کم

5) نواحی کاملا جنوبی: آب و هوای مدیترانه ای با بارندگی زمستانه

انتشار اوکالیپتوس در جهان

تاریخ کشت اوکالیپتوس در جهان و شناخته شدن آن برای کشورهای مختلف دنیا و جنگل کاری آن در جنوب اروپا و شمال آفریقا، بیش از 170 سال پیش آغاز گردید. سهولت کشت و ازدیاد، سرعت رشد و سایر مزایای آن سبب شد که به سرعت به نقاط مختلف جهان انتشار یافته و در بسیاری از کشورها تربیت شود. امروزه کشت اوکالیپتوس در اقتصاد بسیاری از کشورها نقش بزرگی بازی می کند. به نظر می رسد اولین بار در سال 1804 بود که بذر اوکالیپتوس از استرالیا به خارج حمل شد. بذر گونه e.globulus به مقصد پاریس بود که در سال 1810 در پارک شاتو مالمزون کاشته شد و در حوالی سال 1823 در نواحی آندشیلی اقدام به جنگلهای اوکالیپتوس شد و در 1828 وارد کیپ کولونی گردید. در سال 1830 کشت اوکالیپتوس در ایتالیا آغاز شد ولی به علت انتخاب گونه های نامناسب اغلب درختان در اثر سرمای سخت از بین رفته و فقط چند پایه از گونه e.polyanthemos باقی ماند. در سال 1843 هندوستان اقدام به وارد و کشت اوکالیپتوس کرد، ولی باید آغاز کشت واقعی اوکالیپتوس را در حدود سال 1857 دانست که رامل پس از مسافرتی به استرالیا به توسعه و کشت اوکالیپتوس در پرتغال، کالیفرنیا، شمال متداول شد.

پس از مدتی کشورهای برزیل، اسپانیا، پرتغال از چوب و تقطیر برگ آن شروع به بهره برداری د.

کشت درختان اوکالیپتوس به منظور تولید مواد فرار یا روغنهای اصلی در کنار دریای سیاه قفقاز، در اواسط قرن اخیر آغاز شد.

مشخصات کلی

اوکالیپتوس درختی است بزرگ و در شرایط اقلیمی استرالیا موطن خود تا 100 متر نیز می رسد. برگهای آن دو جور هستند، برگهای جوان آن به شکل قلب، متقابل، افقی ولی برگهای مسن آن متناوب است. به طور کلی برگهای اوکالیپتوس دایمی، همیشه سبز، ناخزان، داسی شکل، اغلب سبز مایل به کبود و کمی موی است.

درختی است که در اراضی خیلی مطلوب و یا با مصرف آب فراوان رشد سریع خواهد داشت، به همین جهت اغلب برای خشک باتلاقها و با اراضی باتلاقی مالاریاخیز از آن استفاده می شود. تکثیر این درخت از طریق کاشت تخم آن صورت نمی گیرد. ابتدا تخم یابند را که خیلی کوچک و ظریف است در جعبه هائی که خاک آن نرم و خوب تهیه شده می کارند و پس از اینکه نهالهای جوان 6-5 برگ دارند آنها را به گلدانهای سبدی یا بامبویی منتقل می کنند. در مناطق حاره انتقال به محل اصلی در فصل باران باید انجام گیرد و در مناطق معتدل ماههای آبان و آذر مناسب است.

درخت اوکالیپتوس در برابر سرما مقاومت ندارد و اغلب ارقام آن اگر مدت طولانی در سرمای کمتر از صفر درجه بماند صدمه می بینند. کما اینکه در شمال ایران تا به حال سرما به این درختان چندین بار صدمه زده است. اوکالیپتوس به شوری خاک نیز حساسیت دارد. این درخت بومی اوقیانوسیه است و جنگلهای وسیعی از آن در استرالیا و تاسمانی می روید و از این مناطق به سایر نقاط عالم گسترش یافته است. در حال حاضر در هندوستان، مراکش و سایر کشورهای افریقایی شمالی جنگلهای وسیعی از اوکالیپتوس ایجاد شده است. در ایران کمتر از یک قرن است که وارد شده و در شمال و جنوب ایران کاشته شده است.

ترکیبات شیمیایی

از نظر ترکیبات شیمیایی ماده عامل و مهم داروئی اوکالیپتوس اسانس آن است که مقدار آن در برگهای e.globulus در حدود 6 درصد است. در این اسانس در حدود 70 درصد اوکالیپتوس که سینئول و کاژه پرتول نیز گفته می شود وجود دارد. [g.i.m.p]. به علاوه در برگهای آن یک ماده تلخ و یافت می شود. در برگهای اوکالیپتوس گونه e.globulus که در هندوستان روئید و مورد تجزیه قرار گرفته است. در حدود 2/1-9/0 درصد اسانس وجود داشته که در این اسانس 62 درصد سینئول، 24 درصد بی تن، مقداری الکل و سبکی ترین یافت می شود [g.i.m.p]. صمغی که از گونه e.globulus گرفته می شود دارای خاصیت ضد باکتری است. اسانس اوکالیپتوس با روش تقطیر از برگهای انواع گونه های اوکالیپتوس گرفته می شود.

مهمترین ترکیب شیمیایی اوکالیپتوس که در طب مصرف داروئی دارد و ماده عامل اصلی آن است ماده اوکالیپتوس است. این ماده یک نوع الکل است که در اسانس بعضی از گیاهان بخصوص در اسانس اوکالیپتوس ، هل، کافور، برگ بو، مورد، اکلیل الجبل، لاوانه و برخی دیگر از گیاهان وجود دارد. اوکالیپتوس مایلی است بی رنگ یا کمی زرد رنگ که در 176 درجه سانتی گراد جوش می آید و بوی کافور می دهد.

روغنهای فرار

روغنهای فرار اوکالیپتوس ها از آغاز تمدن، در استرالیا مورد توجه قرار گرفت و از همان وقت یکی از اقلام صادراتی، روغنی بود که از برگهای تقطیر شده اوکالیپتوس بدست می آمد. تعدادی از روغنها که از برگها، است اج شده بود در معالجه بعضی امراض موثر واقع گردید و مورد توجه داروسازان قرار گرفت، و این امر موجب شد که روغنهای اوکالیپتوس اهمیت تجارتی پیدا کند.

روغنهای اوکالیپتوس بر اساس نحوه استفاده به 3 گروه اساسی تجارتی تقسیم می گردند:

1) روغنهای داروئی

2) روغنهای صنعتی

3) روغنهای معطر

روغنهای معطر قسمت کوچکی از روغنهای فرار را تشکیل می دهند. در حالیکه روغنهای داروئی و صنعتی تقریبا بطور مساوی قسمت اعظم این تولید را تشکیل می دهند.

1) روغنهای داروئی

روغن اوکالیپتوس با 70% (سینئول، که یک ماده درمانی مهم محسوب می گردد، می باشند. گرچه بسیاری از گونه های اوکالیپتوس محتوی سینئول هستند، ولی غالب آنها دارای روغنی می باشند که کمتر از 70% سینئول دارد. بنابراین امروزه تعداد محدودی از گونه ها که روغن آنها دارای 90-70 درصد سینئول است در داروسازی مورد توجه و استفاده هستند. ضمنا تعدادی دیگر از اوکالیپتوس ها که دارای 65% سینئول می باشند. مورد استفاده قرار گرفته اند، زیرا بوسیله تقطیر مجدد، سینئول را می توان به بیش از 70% رساند.


2) روغنهای صنعتی

مهمترین مصرف روغنهای صنعتی، برای ضد عفونی و از بین بردن بوی بد است و در این مورد پی پریتون، منشا مهمی محسوب می شود. زیرا از آن تیمول، مانتول تهیه می گردد.

3) روغنهای معطر

علیرغم تنوع ترکیبات شیمیائی روغنهای فرار حاصل از اوکالیپتوس، تعداد کمی از اوکالیپتوس ها، روغنهای محتوی مواد معطر تولید کرده، در عطرسازی قابل استفاده هستند.

خواص کاربرد اوکالیپتوس

در هند: از اسانس برگهای اوکالیپتوس به عنوان ضد عفونی کننده در موارد عفونتهای مجاری تنفسی و برخی بیماریهای جلدی مصرف می شود. اگر به طور مساوی با روغن زیتون منحط شود، مرهم قرمز کننده پوست به دست می آید که آن را برای تسکین رماتیسم به روی مواضع می مالند. این مرهم را برای یام سوختگی نیز مصرف می کنند. در مصرف داخلی به عنوان محرک و برای نرم و در موارد برونشیتهای مزمن و آسم مصرف می شود. از تنطور برگ خشک آن در موارد آسم و برونشیت مزمن و سل ریوی کاربرد دارد. از جوشانده برگهای آن به عنوان ه کش بریا گریز و پراکنده ات به کار می رود. ریشه آن مسهل است.

در چین و ژاپن اسانس برگ اوکالیپتوس به عنوان تب بر، کرم کش و آنتی بیوتیک مصرف می شود و در موارد معالجه انفلوانزا تجویز می شود. ]کاریونه و کیمون[

اکالیپتول موجود در اسانس آن به عنوان معرق، ضد عفونی کننده، نرم کننده تجویز می شود. ]چیرا[. اسانس آن در استعمال خارجی به عنوان بی حس کننده علایم موضعی و ضد عفونی کننده و در استعمال داخلی محرک و نرم کننده است. ]کوئی زمبینگ[. استعمال اسانس اوکالیپتوس برای برطرف هاب بینی و برای معالجه برونشیت فرض و سل و آسم اثر بسیار مفید دارد. ]بلمونت[. و به علاوه برای معالجه برخی ناراحتی های پوستی و به عنوان تب بر نیز تجویز می شود وجود اکالیپتول در اسانس آن موجب تسهیل وج اختلاط و قطع سرفه است. قند را در ادرار مبتلایان به بیماری قند کم می کند. از نظر خاصیت میکروب کشی آن، اکالیپتول در بیماری سل در مواردی که با تب همراه نیست برای ا اج اخلاط مفید است و به علت قابض بودن برای بند آوردن خون در مورد خونروی ها به کار می رود و اسهال را نیز بند می آورد. در استعمال خارجی برای شست و شوی زخمها و حفره های چرکین مانند گوش و نظایر آن به کار می رود.

مصرف داروئی آن به اشکال مختلف جوشانده، دم کرده، شربت که از برگ آن تهیه می شود، گرد برگ و در آ به شکل کپسول است.

برای دم کرده آن 40-20 گرم برگ اوکالیپتوس را در یک لیتر آب جوش دم کرده و پس از صاف روزانه 5-4 فنجان می خورند.

به عنوان ضد زکان 4-2 برگ را در 100 گرم آب می جوشانند و می خورند. در استعمال خارج از دم کرده 10 گرم برگ در 1000 گرم آب جوش به صورت بخور و یا از مایع آن برای شست و شو و پانسمان زخم استفاده می شود. جویدن برگ اوکالیپتوس برای رفع درد شد و دندان مفید است.

توجه: مصرف زائد بر حد مجاز اوکالیپتوس و اکالیپتول ایجاد ورم معده، روده و کلیه می کند و موجب سردرد، پیدایش خون در ادرار و پایین آوردن فشار خون می شود باید مصرف آن به مقدار مجاز و زیر نظر پزشک باشد و خیلی باید احتیاط کرد. از تعدادی از گونه های اوکالیپتوس صمغی به نام کینو تهیه می شود. این صمغ دارای تاتن فراوان است. صمغی که از گونه e. aldulensis گرفته می شود قرمز رنگ است و صمغی که از گونه e.globulus گرفته می شود آبی رنگ می باشد. صمغ کینو قابض و ضد باکتری است و از نظر خواص شباهت زیادی به کات هندی دارد و برای ناراحتی هایی که رفع آنها با کات هندی میسر است به طور ضعیفتر می توان از صمغ کینو اوکالیپتوس نیز استفاده کرد.

سایر بررسی ها و تحقیقات علمی که در مورد گیاه اوکالیپتوس در جهان به عمل آمده است.

اگر تا به حال از داروهایی نظیر listerine (محلول شست و شوی دهان) و یا برای کاهش احتقان و حساسیت از vicks vaporub و یا dristan یا sine-off استفاده کرده اید. قطعا با بوی معطر و خنک کننده اوکالیپتوس آشنا شده اید. اوکالیپتوس سمبول استرالیا می باشد و از گیاهان مورد تایید سازمان نظارت بر دارد و خوراک (f.d.a) برای درمان سرماخوردگی و انفلوانزا است. ریشه های درخت اوکالیپتوس محتوی مقدار زیادی آب است و بومی های استرالیا در فصول خشکی شدید آنرا برای رفع تشنگی می خورند و برای کاهش تب نیز از دم کرده برگ های آن استفاده می کنند. زمانی که حکومت انگلیس استرالیا در سال 1780 به عنوان تبعیدگاه محکومین و مجرمین انتخاب و کلیه مجرمین را به محلی که در حال حاضر شهر سیلونی شده است، می فرستاد مدتها طول کشید تا مهاجران و تبعیدی ها به رمز پر آبی ریشه های اوکالیپتوس پی می برند و عده زیادی از آنها در کنار جنگلهای وسیع اوکالیپتوس به علت عدم اطلاع از این خاصیت ریشه اوکالیپتوس در هوای خشک آن دیار از تشنگی تلف شدند. اوایل سال 1840 کارکنان یک کشتی فرانسوی در سیدنی پیاده شدند میتلا به نوعی بیماری با تب شدید گردیدند ولی با تقلید از بومی ها همه آنها با فرو بردن دم کرده برگ اوکالیپتوس شفا یافتند و پس از مراجعت که خواص این داروی شفابخش را برای اروپایی ها تعریف د، برای این گیاه نام دم کرده ضد تب استرالیایی را انتخاب نمودند. در سال 1860 که بیماری تب نوبه (مالاریا) تمامی منطقه مدیترانه را فرا گرفته بود برگ اوکالیپتوس موثرترین دارو برای درمان این بیماری شناخته شد. تعدادی از پزشکان معتقد بودند که اوکالیپتوس درمان کننده مالاریا می باشد ولی عده ای دیگر تردید داشتند و استدلال می د که اوکالیپتوس چنین اثری ندارد و حالا پس از سالها تجربه و تحقیق معلوم شده است که اوکالیپتوس به طور مستقیم اثری روی نابودی عامل مالاریا ندارد ولی وجود درختان اوکالیپتوس باعث شد که بیماری خانمان برانداز مالاریا در مناطق وسیعی از ایتالیا و سیسیل و الجزایر بکلی ریشه کن شود. چرا؟ زیرا عامل انتقال مالاریا پشه ای است که در باتلاقها و مردابها زندگی می کند و اروپایی ها در اراضی باتلاقی و مردابهای منطقه مدیترانه اوکالیپتوس کاشتند و بتدریج با رشد این درختان ریشه های آن ها به سرعت آب راکد این باتلاقها را جذب کرده و موجب ز شی طبیعی و خشک شدن مردابها گردیده و در نتیجه از بین رفتن محیط زیست مناسب زندگی مالاریا، ریشه های ناقل عامل بیماری نابود و مالا بیماری مالاریا ریشه کن شده است.

در قرن نوزدهم از اسانس روغنی اوکالیپتوس به عنوان ضد عفونی کننده مجاری ادرار در بیمارستانهای انگلستان استفاده می د و از طریق catheter مجاری ادرار را ضد عفونی می نمودند به این جهت به اسانس اوکالیپتوس catheter oil می گفتند. همچنین در قرن نوزدهم در امریکا کارشناسان گیاه درمانی از روغن اسانس اوکالیپتوس برای ضد عفونی زخمها استفاده کرده و بخور آن برای برونشیت و آسم و سیاه سرفه توصیه می نمودند. کارشناسان فعلی و معاصر امریکا از اوکالیپتوس به عنوان ضدعفونی کننده موضعی، به صورت غرغره برای ضدعفونی گلو و به صورت برای آرام آسم و برونشیت درختان و ناراحتی های بینی در اثر سرماخوردگی و انفلوانزا استفاده می کنند.

اسانس اوکالیپتوس دارای ماده شیمیایی است به نام اوکالیپتول که بوی معطر مطبوع گیاه از آن ناشی می شود. اوکالیپتوس موجب شل بلغم و ا اج آن با سرفه از می باشد، طبق پژوهشهایی که دانشمندان روسی در مورد جانوران به عمل آورده اند نشان داده شده است که اوکالیپتوس ویروس انفلوانزا که عامل شدیدترین شکل گریپ می باشد می کشد و به علاوه اوکالیپتول تعدادی از باکتری ها را نیز محروم می نماید و در نتیجه از حدوث برونشیتهای باکتریایی که معمولا پس از گریپها ظاهر می شود، جلوگیری می نماید. خاصیت ضد باکتری بودن اوکالیپتول برای ضد عفونی و یام زخمهای حاصل از بریدگی و اشها نیز به کار می رود.

مقدار و طرز مصرف

برای تهیه بخور مشتی از برگهای اوکالیپتوس را د کرده و بجوشانید و یا چند قطره از اسانس آنرا در آب بریزید و استنشاق کنید. در مورد زخمها و بریدگی ها پس از اینکه محل بریدگی با آّب و صابون خوب شسته و تمیز شد، یک یا دو قطره اسانس روغنی اوکالیپتوس را در محل بریدگی بریزید و بمالید. بهتر تهیه اوکالیپتوس مشتی برگ آن را در پارچه ای ریخته و در وان پر از آب و جوش بیندازید و آن آب کنید. اوکالیپتوس به ک ن زیر دو سال نباید داده شود و در مورد ک ن بزرگتر از 65 سال با دم کرده دقیق آن شروع و بتدریج غلظت دم کرده را تا حد مجاز برسانید. اگر خانه شما با ه roach آلوده شده و نمی خواهید از ه کش های شدید برای دفع آن استفاده کنید ممکن است تکه پارچه های کوچکی را با اسانس اوکالیپتوس آغشته کرده و در نقاط مختلف ک نتهای خود بگذارید.

نام علمی: rosmarinus officinalis

نام انگلیسی: rosemary

نام فرانسه: romarin

نام فارسی: الکیل کوهی، رزماری

نام خانواده: labiaceae

مقدمه

از آنجا که در بسیاری از موارد از اسانس گیاهان معطر در تهیه فرآورده های داروئی و غذائی استفاده می شود، در این تحقیق یکی از گونه های معطر با نام علمی rosmarinu officianalis l. انتخاب گردیده است.

در مدیترانه و شمال آفریقا به علت فراوانی گیاه رزماری که به صورت خودرو می روید. محققان تحقیقات وسیعی روی اسانس گونه های مختلف آن از جمله r.officinalis و reriocalya انجام داده اند. کشورهای الجزایر، اسپانیا، ایتالیا گونه r.officinalis به صورت سنتی به مصرف می رسانند. حتی مردم اسپانیا و ایتالیا برای جلوگیری از فساد غذا از گیاه و یا عصاره آن استفاده می کنند. محققان با بررسی اثرات بیولوژیک و داروئی گیاه، به نتایج بسیار جالبی رسیده اند.

اسانس گونه های مختلف از جمله گونه r.officianlis از لحاظ کمیت و کیفیت مورد بررسی محققان قرار گرفته و میانگین آن را 7/0 درصد گزارش کرده اند.

گزارش و نتایج با ترکیب های عمده در گونه های رزماری، عبارتند از:

phene، q-pinen، limonene، a-thujone که به ترتیب 20، 2/18، 4/4 و 5/3 درصد از کل را شامل می شوند. در صورتی که حداکثر میزان ترکیبها در اسانس گونه r.officinalis ایتالیایی 1,8-cine، phor، limonene به ترتیب 5/23، 71/17، 5/9 درصد و گونه r.officinalis اسپانیایی pher، limonene، 1,8-cineol به ترتیب 25/35، 24، 11 درصد گزارش شده است. در گزارش دیگری آمده است که میزان ترکیب a-pinene در گونه r.officinalis به نسبت هر کشور متفاوت است. نظر به اینکه ترکیبهای عمده در گونه r.officinals نسبت به شرایط مختلف اکولوژیکی منطقه متفاوت گزارش شده است. بنابراین تحقیق و بررسی نوع و میزان ترکیبهای اسانس این گونه در ایران، ضروری می باشد.

مشخصات کلی

به فارسی «الکیل کوهی» و باغبانها در تهران «رومارون» می گویند و در کتب سنتی با نام «الکیل الجبل» نامبرده شده. گیاهی است چند ساله بصورت درختچه کوچک که ارتفاع آن 1-2 متر می شود. برگهای آن متقابل، باریک، دراز، نوک تیز، کمی خشن. روی برگ بدون کرک و سبز ولی پشت آن پوشیده از کرک پنبه ای و سفید است. گل های آن سفید مایل به آبی با لکه های بنفش که در اوا بهار از لابه لای برگها بیرون می آید. میوه آن چهار فندقه و به رنگ قهوه ای و سفت و گرد و تخم آن کوچک در داخل میوه است. تمام برگ و شکوفه و اعضای گیاه معطر و خوشبو و برگ شکوفه آن کمی تلخ و تیز است. شاخه های گیاه وقتی جوان هستند نرم و کرکدار هستند، اما با گذشت زمان سخت و شکننده و فلس دار می شوند. ساقه به رنگ قهوه ای مایل به خا تری است.

این گیاه در منطقه مدیترانه و بیشتر در سواحل مدیترانه ولی در عین حال در تپه ها و ارتفاعات مناطق خشک صحرا نیز می روید. در ایران الکیل الجبل کاشته می شود. تکثیر آن از طریق کشت بذر آن و قلمه آن در خزانه صورت می گیرد و روش قلمه معمول تر می باشد و پس از اینکه قمله ها ریشه دار شدند در فصل مناسب به مزرعه اصلی منتقل می شوند. روش کاشت این است که فاصله بین خطوط m1 و فاصله بین بوته ها روی خطوط cm45 گرفته شود. برداشت سرشاخه های نازک و برگ آن ممکن است سالی دوبار انجام شود برگها که برداشت می شود برای این که اسانس آن از دست نرود باید فورا پس از برداشت در محل سایه پهن شده و خشک شوند و به این ترتیب برگها رنگ سبز و بوی مطبوع تلخ و شیرین خود راحفظ خواهد کرد.

ترکیبهای شیمیایی

از نظر ترکیب شیمیایی الکیل الجبل دارای اسانس روغنی فرار است. اسانس الکیل الجبل شامل a-pinene و سینئول و رزمارن و کامفن و بورنئول، پیپریتن، لینالول است و گل ها و سر شاخه گل دار و برگها و اسانس آن هم در طب سنتی کاربرد دارد.

شرح ترکیبهای شیمیایی عمده در گونه rosmarinus officinalis

پیپرتین (1-p-menthen-3-one)

این ترکیب به فرمول c10h16o و جرم مولکولی 23/152 می باشد که l و d آن را از اسانسهای مختلف است اج می کنند. این ترکیب به رنگ زرد روشن می باشد که حدود 92-90 درصد آن کتون است. شکل d ترکیب دو گونه mentha arvensis وجود دارد. اسانس گونه های symbooogon sennarensis (45 درصد) و andropogon iwwarancusa (80 درصد) (andropogon iwarancusa) این ترکیب را شامل می شوند. شکل l آن در گونه اوکالیپتوس به میزان 53-45 درصد موجود است. جهت خالص سازی این ترکیب از روش تقطیر جزء به جزء با بخار آب قابل استحصال از اسانس می باشد. محققین این رشته اقدام به تهیه این ترکیب نموده اند و روش شناسایی آن به راحتی قابل انجام است. جهت تهیه ترکیب menthol (سنتزی) از این ترکیب نیز استفاده می شود.

8-1- سینئول (1,8-cineol):

این ترکیب به فرمول c10h18o و جرم مولکولی 25/154 در اسانس گیاهان مختلف از جمله رزماری، اوکالیپتوس و اسطوخودوس یافت می شود. سینئول مایعی بی رنگ، بویی شبیه کامفر و با طعمی تند است. این ترکیب در آب نامحلول و در بعضی حلالهای آلی (اتر، کلروفرم) محلول می باشد. مصرف سینئول در تهیه دارو وسیع است. بعلاوه در تهیه لوازم آرایشی و ه کش نیز استفاده می شود.

لینالول (linalool)

این ترکیب به فرمول عمومی c10518o و جرم مولکولی 25/154 در بیشتر اسانسها موجود می باشد. البته بوی آن در نوعهای مختلف کمی متفاوت می باشد. اغلب موارد نیز جزء ترکیبهای اصلی اسانس محسوب می شود. به طور مثال میزان این ترکیب در برگ گیاه رزماری، چون گیاه رز و گشنیز به ترتیب 15 درصد، 80 درصد، 65 درصد را نشان می دهند.

این ترکیب بی رنگ و با عطر گلهای تازه میباشد که در عطرسازی همراه با استر آن بسیار مصرف دارد تا سال 1950 این ترکیب جهت تهیه عطرها و یا لوازم آرایشی از ساقه گیاه رز است اج و مورد استفاده قرار می گرفت.

لینالول را می توان توسط واکنش کتین یا جوشاندن همراه acetic anhydride به linalyl acetate تبدیل کرد. در تهیه ویتامین e از لینلول استفاده می شود. در این راستا روشهای است اج کلان موجود می باشد. البته در بیشتر موارد در تهیه عطرها از نمونه سنتزی استفاده می کنند. است اجل لینالول از اسانس رزماری، رز و غیره تهیه می شود البته رز برزیلی از نمونه های مهم جهت است اج پیشنهاد می گردد. این ترکیب در تهیه عطر و لوازم آرایشی مصرف بالائی دارد. به خصوص به علت پایداری آن در ترکیبهای بازی در تهیه صابون و تهیه ویتامین e بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است.

آلفاپنین (a-pinene):

این ترکیب با فرمول عمومی c10516 و وزن مولکولی 236/136 در طبیعت به صورت ایزومرهای مختلف وجود دارد. آلفاپینن در آب نامحلول و در الکل، کلروفرم و اتر محلول می باشد. بعضی اسانس ها این ترکیب را به صورت مخلوط به ترکیب بتا - پینن دارا می باشند. البته می توان به صورت تقطیر جزء به جزء این ترکیب را خالص نمود.

بعضی از ترکیبهای ت نوئیدی به خصوص آلفا و بتاپینن در واکنشهای مختلف مثل ایزومریزاسیون، ا یداسیون و هیدراسیون شرکت می کنند.

این نوع ترکیب های ت نوئیدی به طور وسیعی در تهیه عطرها و مواد داروئی به کار می روند. این ترکیب به صورت سنتز شده موجود می باشد، که در تهیه اسانسهای از جمله گل ، شمعدانی و کاج استفاده می شود. آلفاپینن خالص را می توان با تقطیر روغن های تربانتین تهیه نمود. این ترکیب باعث افزایش عطر و بو در تولیدات صنعتی می شود. همچنین در تهیه مواد سنتزی مثل phor، terpinelos مصرف زیادی دارد و یکی از ترکیبهای مهم این صنعت می باشد.

روش است اج

اسانسگیری از نمونه (خشک) برگ گیاه الکیل کوهی به روش تقطیر با آب انجام گرفته است.

در این آزمایش مقدار 100 گرم برگ گیاه را در مخزن دستگاه تقطیر می ریزیم و به مدت 4 ساعت حرارت می دهیم. سپس اسانس را از آن جدا می نمائیم. میزان بادزه 88% بدست آمده است.

نتایج:

است اج اسانس توسط دستگاه تقطیر با آب از نمونه برگ گیاه رزماری گونه r.officinalis صورت گرفت. پس از اندازه گیری میزان اسانس به بررسی کمی و کیفی آن پرداختند. در این بررسی 20 ترکیب شناسایی شده است. این ترکیبها طبق گزارشهایی که محققان کشورهای دیگر روی اسانس اینگونه انجام داده اند دارای تفاوتی در میزان و نوع ترکیبها می باشد.

از 88/0 درصد اسانس است اج شده از یکصد گرم برگ گیاه و شناسائی 20 ترکیب، عمده ترین آنها عبارتند از:

a-pinene,piperitone

ج (1): ترکیبهای شیمیائی اسانس الکیل کوهی rosmainus officinalis

شماره

نام ترکیب

درصد

شاخص کواتس

1

a-pinene

94/14

934

2

phene

33/3

945

3

3-octanone

61/1

966

4

sabinene

56/0

972

5

myrcene

07/2

982

6

o-cymene

71/0

1013

7

1,8-cineol

43/7

1024

8

linalool

89/14

1089

9

myrcenol

75/0

1104

10

phor

97/4

1127

11

borneol

68/3

1155

12

4-terpineol

70/1

1166

13

a-terpineol

83/0

1177

14

vebenone

94/1

1187

15

piperitone

65/23

1246

16

bornyl acetate

08/3

1274

17

b-caryophyllene

68/2

1424

18

cis-b-farnesene

26/1

1448

19

germacrene d

52/0

1481

20

a-bisabolol

01/1

1673

بحث:

آرنولد با بررسی کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف گیاه رزماری از جمله گونه r.officinalis که از مناطق مختلف جمع آوری شده است گزارش نمود. میزان و نوع ترکیب به محل جمع آوری بستگی دارد. به طور مثال در بررسی که روی اسانس برگ گونه r.officinalis اسپانیایی، ایتالیایی وقتی گیاه کاملا روی گل بود ( داد ماه) صورت گرفت. میزان تفاوتی در ترکیب و نوع آن مشاهده است. بعضی از ترکیبهای موجود در گیاه در مقایسه با ترکیبهای نمونه مورد آزمایش در موسسه این تفاوت را نشان می دهد (ج 2) همچنین طی بررسی که محققان روی ترکیبهای نمونه اسانس مجارستانی انجام داده اند این تفاوت دیده می شود حتی این میزان دو نمونه اسانس تجارتی وجود دارد. البته قابل ذکر است که روش است اج با بخار آب صورت گرفته است. این روش در بین روشهای دیگر از اولویت بالاتری برخوردار است.

از اسانس گونه های مختلف رزماری، تولیدکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی، غذایی، داروئی به مقدار زیادی استفاده می کنند. البته انتخاب نمونه سال رزماری به علت تفاوت در میزان و نوع ترکیب باید مورد توجه قرار گیرد.

طبق ج 2 ترکیبهای عمده در گیاه در مقایسه با گونه r.officinalis کشورهای دیگر ارائه شده است. میزان ترکیبها در این گونه به نسبت هر منطقه و کشور متفاوت می باشد.

ج 2- میزان ترکیبهای عمده در گونه r.officinalis کشورها در مقایسه با نمونه ایران

ردیف

نام ترکیب

ایران

اسپانیا

ایتالیا

مجارستان

1

piperiton

6/23

-

-

17

2

a-pinene

9/14

9/0

8/12

20

3

linalool

9/14

جزئی

1/10

جزئی

4

1,8-cineol

4/7

24

5/23

3/15

5

pher

9/4

3/35

7/17

4/13

6

borneol

7/3

3/1

3/1

12

7

phene

3/3

9/0

7/3

-

خواص درمانی

از زمانهای بسیار دور کشورهای مختلف جهان از اکلیل کوهی جهت درمان بیماریهای مختلف از جمله: افسردگی، میگرن، بی خو و غیره استفاده می د. مردم یونان باستان اعتقاد داشتند که استفاده از گیاه ذهن و حافظه را تقویت خواهد کرد. از این رو بیشتر افراد در وقت امتحان تاجهایی از گل های گیاه تهیه و روی سر خود می گذاشتند. مردم مجارستان از اسانس گیاه رزماری جهت درمان نقرس و دردهای مفصل استفاده می د و نام این داروی مهم یا معجون را «آب مجارستان» می گفتند. به روایتی این معجون زندگی الیزابت ملکه مجارستان را که دچار رعشه و فلج دست و پا شده بود بازگردانید. همچنین در این کشور استفاده از برگ و سر شاخه های گلدار گیاه در مراسم عروسی و زمان طبخ غذا به علت عطر بسیار زیاد آن معمول است. در بین مردم این امر نشانه وفاداری آنها ذکر شده است. معمولا از سرشاخه های گلدار برای طبخ غذا در منازل استفاده می کنند. در زمان ویرد، پادشاه مجارستان، شیوع مرض سختی برای گله ان باعث گردید بلادرنگ جهت دور بیماری از محل شیوع آن از عصاره گیاه رزماری استفاده می نمایند.

استفاده از گیاه و یا اسانس آن در صنایع مختلف از جمله صنایع آزمایشی و بهداشتی بسیار ذکر شده است. طبق گزارشهایی که تا ارائه شده است اسانس گیاه رزماری برای رفع هابهای مفصلی، تقویت مرها، و ثابت نگهداشتن رنگ مو مصرف می شود. از ترکیبهای موجود در گیاه جهت رفع گاز معده نیز استفاده می کنند. کافور یکی از ترکیبهیا مهم در اسانس می باشد که جهت کنترل مرکز عصبی و تنفسی بدن مصرف می شود. تحقیقات روی ترکیب 1,8-cineol نشان داده که به عنوان معرف جهت سنجش میزان خون استفاده دارد.

در مدیترانه و شمال آفریقا نیز از این گیاه جهت درمان بعضی بیماریها زیاد استفاده می شده است. گونه های مهمی که جهت مصارف مختلف استفاده می شود عبارتند از: rofficinalis و r.evioccalyx همچنین چای تهیه شده از برگ و گل گیاه r.officinalis جهت ضدعفونی چشم مصرف دارد، سیگار تهیه شده از برگ گیاه برای درمان برونشیت مفید واقع شده است.

اسانس سر شاخه های گلدار در درمان افرادی که صرع دارند به کار می رود. البته اثرات بیولوژیکی گیاه را نباید فراموش کرد. در این زمینه نیز تحقیقات وسیعی صورت گرفته است. خاصیت ضد ا یداسیون و ضد می اسانس و به عنوان نگهدارنده مورد آزمایش قرار گرفته است.

روشهای سنتی مختلفی جهت تهیه دارو از اندامهای گیاه، عصاره و اسانس آن از جمله روغن ماساژ، دم کرده، جوشانده تنتور و غیره وجود دارد که مورد استقبال مردم کشورهای تولید کننده فرآورده های مذکور قرار گرفته است.

بنابراین استفاده از اندامهای گیاه و عصاره های مختلف آن در هر شرایطی از هر لحاظ مفید و مورد توجه محققان و مدیران شرکت های تولیدکننده و صنایع مختلف داروئی، بهداشتی و غیره است. همچنین در کشور زمینه کشت این گیاه و تولید محصولات اولیه آن فراهم می باشد. تحقیق در زمینه های مذکور بسیار با ارزش بوده و شایسته ترویج خواهد بود.

در تایوان اکلیل الجبل بعنوان مهیج و سقط کننده جنین مورد توجه است و مصرف زیادتر از حد مجاز آنرا سمی می دانند.

در فیلی پین جوشانده برگهای آنرا به عنوان مقوی تونیک، بادشکن و محرک و معرق و قاعده آور مصرف می کنند ولی در مصرف داخلی خیلی کم و به مقدار کم استعمال می شود. در استعمال خارجی آن خیسانده برگهای آن برای شست و شوی چشم در موارد مرم های ملتحمه زکامی بکار می رود و برای ن که تازه وضع حمل کرده اند بعنوان معطر و همچنین برای بیماران رماتیسمی و فلج ها کاربرد دارد.

اکلیل الجبل از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی خیلی گرم و خشک است و خوردن آن برای سرفه های رطوبتی مزمن و تنگی نفس و خفقان سرد و استسقاء زقی (زرد آب در پره صفاق شکم جمع می شود) که با حرارت و عطش شدید توام نباشد و برای باز گرفتگی ها و انسداد کبد و طحال و پاک ریه و تحلیل بادها و تسکین مرد کبد و معالجه یرقان سوداوی و د سنگ کلیه و مثانه و ازدیاد ترشح بول و حیض مفید است. ضماد آن برای تحلیل ورم های مزمن مفید است و ضماد برگ آن از سایر اعضاء قوی تر است و اگر ضماد برگ آنرا در مورد چشم درد سرد بکار برند درد را کاهش می دهد.

طرز و مقدار مصرف

اکلیل الجبل برای گرم مزاجان مضر است از این نظر باید با سکنجبین خورده شود مقدار خوراک آن تا 12 گرم و جانشین آن از نظر خواص داروئی افسنتین است.

در مورد مصرف دم کرده آن 20-5 گرم برگ یا سر شاخه گلدار آن برای هزار گرم آب کافی است. در مواردی که نتیجه خوب گرفته شود در این مقدار تا 50 گرم امکان افزایش دارد. خیس کرده 40-30 گرم برگ و سر شاخه های گلدار آن در سفید که مدت 3-2 روز بماند و سپس از آن روزی 5-4 قاشق خورد شده بعنوان مدر برای ازدیاد ترشح بول و استسقاء نافع است.

الکولاتور الکیل طبق کر – سرشاخه های گلدار تازه اکلیل الجبل 1000 گرم، الکل 80 درجه 3000 گرم، عرق اکلیل الجبل 1000 گرم، مدت 4 روز بخیسانند و سپس در ماریه تقطیر کنند تا جمع حصول تقطیر شده به 2500 گرم برسد. مقدار خوراک 20-10 گرم بسته به مورد در یک شربت مناسب ریخته روزانه خورده شود.

در فرانسه از دم کرده سر شاخه گلدار و گل های گیاه بمقدار 10-5 گرم در یک لیتر آب جوش بعنوان ضد اسپاسم در موارد روزانه 3-2 فنجان می خورند. هم چنین به عن?


معلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، به منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 580 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 152
کارآموزی دوره کاردانی موضوع : اسانسگیری

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

«فهرست مطالب»

عنوان صفحه

مقدمه 1

معرفی 3 گیاه 4

1- اوکالیپتوس 5

2- اکلیل 20

3- بابونه 36

انواع بابونه 53

بابونه کبیر 54

بابونه رسمی 66

بابونه وحشی 72

بابونه رومی 83

بابونه زرد 89

فصل دوم 91

اسانسها 92

تقطیر ساده 101

شیمی اسانسها 105

آشنایی با انواع مبرد 110

انواع کلونجر 112

تقطیر با بخار آب 125

تقطیر با آب و بخار 128

سو له 129

اسپکتروفتومتر 130

بازیافت کلروفرم 137

کاربرد اسانس 140

عوارض جانبی 144

ج کارهائی که در این دوره انجام شده 147

منابع

مقدمه

معلوم نیست دقیقا از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند. مسلما اطلاعات مربوط به اثرارت و خواص داروئی گیاهان از زمانهای بسیار دور به تدریج بدست آمده، به منتقل گشته، به طور ضمنی با آداب و سنن قومی نیز در آمیخته، سرانجام با زحمت زیاد و از طریق تجربه های مدید اهم اثرات و خواص آنها در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته است. طبق برخی سنگ نبشته ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره اولین جمعیتهای بشری بوده باشند که فراتر از بیست و هفت قرن قبل از میلاد از گیاهان داروئی به عنوان دارو استفاده برده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند. مردم یونان باستان خواص داروئی برخی از گیاهان را به خوبی می دانسته اند. بقراط حکیم بنیانگذار طب یونان قدیم و شاگرد وی ارسطو و دیگران برای استفاده از گیاهان در درمان بیماریها ارزش زیادی قائل بوده اند. آنها علاوه بر استفاده از گیاهان یونان، از گیاهان کشورهای دیگر هم استفاده می برده اند. بعد از اینان، یکی از شاگردان ارسطو به نام «تئوفراست» مکتب «درمان با گیاه» را بنیانگذاری کرد. پس از آن « کورید» در قرن اول میلادی مجموعه ای از 6000 گیاه داروئی با ذکر خواص درمانی هر یک را تهیه و به صورت کت درآورد که این کتاب بعدها سرآغاز بسیاری از مطالعات علمی در زمینه گیاهان مذکور گردید. طوری که مثلا «جالینوس» پزشک معروف یونانی در کارهای خود به کتاب « کورید» استفاده کرده است.

در قرن هشتم تا دهم میلادی دانشمندان ایرانی؛ ابوعلی سینا؛ محمد زکریای رازی و دیگران به دانش «درمان با گیاه» رونق زیادی دادند و گیاهان بیشتری را در این رابطه معرفی د و کتابهای معروفی چون «قانون» و «الحاوی» را به رشته تحریر درآوردند. بعد از آن درمان با گیاه همچنان دنبال گردید. در قرن سیزدهم «ابن بیکار» مطالعات فراوانی در موردخواص داروئی گیاهان انجام داد و خصوصیات بیش از 1400 گیاه داروئی را در کت که از خود به جان گذاشته، یادآور شد.

پیشرفت اروپائیان در استفاده داروئی از گیاهان در قرن هفده و هجده ابعاد وسیعی یافت و از قرن 19 کوششهای همه جانبه ای جهت است اج مواد موثره از گیاهان داروئی و تعیین معیارهای معینی برای تجویز و مصرف آنها شروع شد. بطوری که کوششهای آن زمان تا به امروز هم ادامه یافته و در حال حاضر نیز با سرعت هر چه بیشتر به پیش می رود. اکنون با در دست داشتن نتایج آزمایشها و تحقیقات بسیار با کمال اطمینان می توان به تشریح و تفصیل علمی مزایای موجود در ماده موثره گیاهان داروئی در رابطه با انسان و حیوانات پرداخت. حقیقت این است که امروزه درباره روند متابولیسمی تشکیل ماده موثره موجود در گیاهان تحت فرایندهای خاص زیست محیطی و تاثیر ماده موثره مذکور بر انسان و حیوانات اطلاعات بسیار زیادی وجود دارد و روز به روز جنبه های مختلف استفاده از مواد مذکور متنوعتر می گردد. بنابراین نسبت به زمانهای گذشته که تعداد بسیار کمی از گیاهان به عنوان گیاهان داروئی شناخته شده و مورد استفاده قرار می گرفته اند، امروزه رفته رفته بر تعداد این گیاهان افزوده گشته و جنبه های مختلف استفاده از آنها نیز گسترده تر از پیش گردیده است. باید دانست که اگرچه برخی از گیاهان در زمانهای گذشته به عنوان گیاهان داروئی مورد استفاده قرار می گرفته اند ولی ممکن است اکنون، با توجه به بررسی های روز، به عنوان «گیاه داروئی» مد نظر نبوده و تقریبا کنار گذاشته شده باشند. به ع امروزه گیاهان جدید بسیاری به جرگه گیاهان داروئی وارد شده و زمینهای زراعی وسیعی نیز به کشت آنها اختصاص یافته است.

فصل اول

معرفی سه گیاه:

اوکالیپتوس

اکلیل

بابونه

انواع بابونه

eucalyptus globolis labill e,glauca dc

انگلیسی:australian fever tree

فرانسه: gommier bleu detasmanic, arbera la friever, eucalyptus

آلمانی: fieberheihbaum

ایتالیایی: eucalypto

فارسی: اوکالیپتوس

عربی: شجره الکافور

اوکالیپتوس گیاهی است از خانواده myrtaceae بیش از چهارصد گونه دارد که تنها چند گونه آن به ایران وارد شده و در مناطق مختلف که زمستان سرد ندارد، نظیر نواحی شمال و جنوب ایران کاشته شده است.

درختانی که در شمال کاشته شده اند هر چند سال یکبار که سرمای سختی رخ می دهد سرما زده می شوند. در چاه بهار نام محلی اوکالیپتوس «آلگا» است.

ذیلا ی چند گونه که در ایران کاشته شده اند نامبرده می شود:

1) گونه eucalyptus aldulensis و مترادف آن e.rostrata و به انگلیسی این گونه red gum و murray red gumg گویند. این درخت در شمال ایران در اوایل بهار شکوفه می کند و گلهای آن لیموی رنگ است و تخم آن در اوایل زمستان می رسد. در خورستان کاشته می شود. از این درخت صمغی به نام کینوی استرالیا گرفته می شود.

2) eucalyptus globules labin به فرانسوی gommier bleu detasmanic و eucalyplus commun و به انگلیسی tasmanian bleugum نامیده می شود. این درخت نیز حدود 50 سال قبل به ایران وارد شده و در شمال کاشته شده است. مقاومت آن به سرما کم است. در استرالیا و تاسمانی از بلندترین اوکالیپتوسها بوده و بلندی آن به m100 می رسد ولی در ایران به علت نامساعد بودن شرایط اقلیمی زیاد بلند نمی شود. از این درخت نیز صمغ کینو گرفته می شود.

3) eucalyptus microtheca f.muell این درخت به انگلیسی coolibah eucalyptus و flooded box گفته می شود. این گونه نیز دهها سال قبل به ایران وارد شده و در خوزستان و آبادان کاشته می شود و در مقابل شوری خاک حساسیت کمتری از سایر گونه ها نشان می دهد.

4) اخیرا گونه های دیگری وارد شده و از نظر تطابق با شرایط اقلیمی ایران، در شمال تحت بررسی می باشد.


موطن اصلی اوکالیپتوس

قاره استرالیا، در حدود هفت میلیون و هفت صد هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، موطن اصلی اوکالیپتوس را تشکیل می دهد. علاوه بر آن جنس اوکالیپتوس در جزایر تاسمانیا، پاپوا، بریتانیای جدید، ایرلند جدید، تیمور و جاوه انتشار دارد.

بیش از 600 گونه و تعداد زیادی وارتیه تاکنون در این نواحی شناخته شده است.اوکالیپتوس در 95% از جنگلهای استرالیا انتشار دارد و در حدود 4/3 از کل رستنیهای آنرا تشکیل می دهد. ضمنا در قسمت اعظم مناطق غیر جنگلی این قاره نیز کشت و توسعه یافته است. آب و هوای استرالیا به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1) نواحی مرکزی و غربی: دارای آب و هوای بیابانی با باران خیلی کم و اتفاقی است.

2) نواحی شمالی: دارای آب و هوای تروپیکال با بارندگی تابستان

3) نواحی شرقی و ای ویکتوریا: بارندگی یکنواخت و ملایم

4) نواحی جنوبی بلافاصله بعد از نواحی مرکزی: نیمه حاره با تابستان خشک و بارندگی نادر زمستانی، نامنظم و کم

5) نواحی کاملا جنوبی: آب و هوای مدیترانه ای با بارندگی زمستانه

انتشار اوکالیپتوس در جهان

تاریخ کشت اوکالیپتوس در جهان و شناخته شدن آن برای کشورهای مختلف دنیا و جنگل کاری آن در جنوب اروپا و شمال آفریقا، بیش از 170 سال پیش آغاز گردید. سهولت کشت و ازدیاد، سرعت رشد و سایر مزایای آن سبب شد که به سرعت به نقاط مختلف جهان انتشار یافته و در بسیاری از کشورها تربیت شود. امروزه کشت اوکالیپتوس در اقتصاد بسیاری از کشورها نقش بزرگی بازی می کند. به نظر می رسد اولین بار در سال 1804 بود که بذر اوکالیپتوس از استرالیا به خارج حمل شد. بذر گونه e.globulus به مقصد پاریس بود که در سال 1810 در پارک شاتو مالمزون کاشته شد و در حوالی سال 1823 در نواحی آندشیلی اقدام به جنگلهای اوکالیپتوس شد و در 1828 وارد کیپ کولونی گردید. در سال 1830 کشت اوکالیپتوس در ایتالیا آغاز شد ولی به علت انتخاب گونه های نامناسب اغلب درختان در اثر سرمای سخت از بین رفته و فقط چند پایه از گونه e.polyanthemos باقی ماند. در سال 1843 هندوستان اقدام به وارد و کشت اوکالیپتوس کرد، ولی باید آغاز کشت واقعی اوکالیپتوس را در حدود سال 1857 دانست که رامل پس از مسافرتی به استرالیا به توسعه و کشت اوکالیپتوس در پرتغال، کالیفرنیا، شمال متداول شد.

پس از مدتی کشورهای برزیل، اسپانیا، پرتغال از چوب و تقطیر برگ آن شروع به بهره برداری د.

کشت درختان اوکالیپتوس به منظور تولید مواد فرار یا روغنهای اصلی در کنار دریای سیاه قفقاز، در اواسط قرن اخیر آغاز شد.

مشخصات کلی

اوکالیپتوس درختی است بزرگ و در شرایط اقلیمی استرالیا موطن خود تا 100 متر نیز می رسد. برگهای آن دو جور هستند، برگهای جوان آن به شکل قلب، متقابل، افقی ولی برگهای مسن آن متناوب است. به طور کلی برگهای اوکالیپتوس دایمی، همیشه سبز، ناخزان، داسی شکل، اغلب سبز مایل به کبود و کمی موی است.

درختی است که در اراضی خیلی مطلوب و یا با مصرف آب فراوان رشد سریع خواهد داشت، به همین جهت اغلب برای خشک باتلاقها و با اراضی باتلاقی مالاریاخیز از آن استفاده می شود. تکثیر این درخت از طریق کاشت تخم آن صورت نمی گیرد. ابتدا تخم یابند را که خیلی کوچک و ظریف است در جعبه هائی که خاک آن نرم و خوب تهیه شده می کارند و پس از اینکه نهالهای جوان 6-5 برگ دارند آنها را به گلدانهای سبدی یا بامبویی منتقل می کنند. در مناطق حاره انتقال به محل اصلی در فصل باران باید انجام گیرد و در مناطق معتدل ماههای آبان و آذر مناسب است.

درخت اوکالیپتوس در برابر سرما مقاومت ندارد و اغلب ارقام آن اگر مدت طولانی در سرمای کمتر از صفر درجه بماند صدمه می بینند. کما اینکه در شمال ایران تا به حال سرما به این درختان چندین بار صدمه زده است. اوکالیپتوس به شوری خاک نیز حساسیت دارد. این درخت بومی اوقیانوسیه است و جنگلهای وسیعی از آن در استرالیا و تاسمانی می روید و از این مناطق به سایر نقاط عالم گسترش یافته است. در حال حاضر در هندوستان، مراکش و سایر کشورهای افریقایی شمالی جنگلهای وسیعی از اوکالیپتوس ایجاد شده است. در ایران کمتر از یک قرن است که وارد شده و در شمال و جنوب ایران کاشته شده است.

ترکیبات شیمیایی

از نظر ترکیبات شیمیایی ماده عامل و مهم داروئی اوکالیپتوس اسانس آن است که مقدار آن در برگهای e.globulus در حدود 6 درصد است. در این اسانس در حدود 70 درصد اوکالیپتوس که سینئول و کاژه پرتول نیز گفته می شود وجود دارد. [g.i.m.p]. به علاوه در برگهای آن یک ماده تلخ و یافت می شود. در برگهای اوکالیپتوس گونه e.globulus که در هندوستان روئید و مورد تجزیه قرار گرفته است. در حدود 2/1-9/0 درصد اسانس وجود داشته که در این اسانس 62 درصد سینئول، 24 درصد بی تن، مقداری الکل و سبکی ترین یافت می شود [g.i.m.p]. صمغی که از گونه e.globulus گرفته می شود دارای خاصیت ضد باکتری است. اسانس اوکالیپتوس با روش تقطیر از برگهای انواع گونه های اوکالیپتوس گرفته می شود.

مهمترین ترکیب شیمیایی اوکالیپتوس که در طب مصرف داروئی دارد و ماده عامل اصلی آن است ماده اوکالیپتوس است. این ماده یک نوع الکل است که در اسانس بعضی از گیاهان بخصوص در اسانس اوکالیپتوس ، هل، کافور، برگ بو، مورد، اکلیل الجبل، لاوانه و برخی دیگر از گیاهان وجود دارد. اوکالیپتوس مایلی است بی رنگ یا کمی زرد رنگ که در 176 درجه سانتی گراد جوش می آید و بوی کافور می دهد.

روغنهای فرار

روغنهای فرار اوکالیپتوس ها از آغاز تمدن، در استرالیا مورد توجه قرار گرفت و از همان وقت یکی از اقلام صادراتی، روغنی بود که از برگهای تقطیر شده اوکالیپتوس بدست می آمد. تعدادی از روغنها که از برگها، است اج شده بود در معالجه بعضی امراض موثر واقع گردید و مورد توجه داروسازان قرار گرفت، و این امر موجب شد که روغنهای اوکالیپتوس اهمیت تجارتی پیدا کند.

روغنهای اوکالیپتوس بر اساس نحوه استفاده به 3 گروه اساسی تجارتی تقسیم می گردند:

1) روغنهای داروئی

2) روغنهای صنعتی

3) روغنهای معطر

روغنهای معطر قسمت کوچکی از روغنهای فرار را تشکیل می دهند. در حالیکه روغنهای داروئی و صنعتی تقریبا بطور مساوی قسمت اعظم این تولید را تشکیل می دهند.

1) روغنهای داروئی

روغن اوکالیپتوس با 70% (سینئول، که یک ماده درمانی مهم محسوب می گردد، می باشند. گرچه بسیاری از گونه های اوکالیپتوس محتوی سینئول هستند، ولی غالب آنها دارای روغنی می باشند که کمتر از 70% سینئول دارد. بنابراین امروزه تعداد محدودی از گونه ها که روغن آنها دارای 90-70 درصد سینئول است در داروسازی مورد توجه و استفاده هستند. ضمنا تعدادی دیگر از اوکالیپتوس ها که دارای 65% سینئول می باشند. مورد استفاده قرار گرفته اند، زیرا بوسیله تقطیر مجدد، سینئول را می توان به بیش از 70% رساند.


2) روغنهای صنعتی

مهمترین مصرف روغنهای صنعتی، برای ضد عفونی و از بین بردن بوی بد است و در این مورد پی پریتون، منشا مهمی محسوب می شود. زیرا از آن تیمول، مانتول تهیه می گردد.

3) روغنهای معطر

علیرغم تنوع ترکیبات شیمیائی روغنهای فرار حاصل از اوکالیپتوس، تعداد کمی از اوکالیپتوس ها، روغنهای محتوی مواد معطر تولید کرده، در عطرسازی قابل استفاده هستند.

خواص کاربرد اوکالیپتوس

در هند: از اسانس برگهای اوکالیپتوس به عنوان ضد عفونی کننده در موارد عفونتهای مجاری تنفسی و برخی بیماریهای جلدی مصرف می شود. اگر به طور مساوی با روغن زیتون منحط شود، مرهم قرمز کننده پوست به دست می آید که آن را برای تسکین رماتیسم به روی مواضع می مالند. این مرهم را برای یام سوختگی نیز مصرف می کنند. در مصرف داخلی به عنوان محرک و برای نرم و در موارد برونشیتهای مزمن و آسم مصرف می شود. از تنطور برگ خشک آن در موارد آسم و برونشیت مزمن و سل ریوی کاربرد دارد. از جوشانده برگهای آن به عنوان ه کش بریا گریز و پراکنده ات به کار می رود. ریشه آن مسهل است.

در چین و ژاپن اسانس برگ اوکالیپتوس به عنوان تب بر، کرم کش و آنتی بیوتیک مصرف می شود و در موارد معالجه انفلوانزا تجویز می شود. ]کاریونه و کیمون[

اکالیپتول موجود در اسانس آن به عنوان معرق، ضد عفونی کننده، نرم کننده تجویز می شود. ]چیرا[. اسانس آن در استعمال خارجی به عنوان بی حس کننده علایم موضعی و ضد عفونی کننده و در استعمال داخلی محرک و نرم کننده است. ]کوئی زمبینگ[. استعمال اسانس اوکالیپتوس برای برطرف هاب بینی و برای معالجه برونشیت فرض و سل و آسم اثر بسیار مفید دارد. ]بلمونت[. و به علاوه برای معالجه برخی ناراحتی های پوستی و به عنوان تب بر نیز تجویز می شود وجود اکالیپتول در اسانس آن موجب تسهیل وج اختلاط و قطع سرفه است. قند را در ادرار مبتلایان به بیماری قند کم می کند. از نظر خاصیت میکروب کشی آن، اکالیپتول در بیماری سل در مواردی که با تب همراه نیست برای ا اج اخلاط مفید است و به علت قابض بودن برای بند آوردن خون در مورد خونروی ها به کار می رود و اسهال را نیز بند می آورد. در استعمال خارجی برای شست و شوی زخمها و حفره های چرکین مانند گوش و نظایر آن به کار می رود.

مصرف داروئی آن به اشکال مختلف جوشانده، دم کرده، شربت که از برگ آن تهیه می شود، گرد برگ و در آ به شکل کپسول است.

برای دم کرده آن 40-20 گرم برگ اوکالیپتوس را در یک لیتر آب جوش دم کرده و پس از صاف روزانه 5-4 فنجان می خورند.

به عنوان ضد زکان 4-2 برگ را در 100 گرم آب می جوشانند و می خورند. در استعمال خارج از دم کرده 10 گرم برگ در 1000 گرم آب جوش به صورت بخور و یا از مایع آن برای شست و شو و پانسمان زخم استفاده می شود. جویدن برگ اوکالیپتوس برای رفع درد شد و دندان مفید است.

توجه: مصرف زائد بر حد مجاز اوکالیپتوس و اکالیپتول ایجاد ورم معده، روده و کلیه می کند و موجب سردرد، پیدایش خون در ادرار و پایین آوردن فشار خون می شود باید مصرف آن به مقدار مجاز و زیر نظر پزشک باشد و خیلی باید احتیاط کرد. از تعدادی از گونه های اوکالیپتوس صمغی به نام کینو تهیه می شود. این صمغ دارای تاتن فراوان است. صمغی که از گونه e. aldulensis گرفته می شود قرمز رنگ است و صمغی که از گونه e.globulus گرفته می شود آبی رنگ می باشد. صمغ کینو قابض و ضد باکتری است و از نظر خواص شباهت زیادی به کات هندی دارد و برای ناراحتی هایی که رفع آنها با کات هندی میسر است به طور ضعیفتر می توان از صمغ کینو اوکالیپتوس نیز استفاده کرد.

سایر بررسی ها و تحقیقات علمی که در مورد گیاه اوکالیپتوس در جهان به عمل آمده است.

اگر تا به حال از داروهایی نظیر listerine (محلول شست و شوی دهان) و یا برای کاهش احتقان و حساسیت از vicks vaporub و یا dristan یا sine-off استفاده کرده اید. قطعا با بوی معطر و خنک کننده اوکالیپتوس آشنا شده اید. اوکالیپتوس سمبول استرالیا می باشد و از گیاهان مورد تایید سازمان نظارت بر دارد و خوراک (f.d.a) برای درمان سرماخوردگی و انفلوانزا است. ریشه های درخت اوکالیپتوس محتوی مقدار زیادی آب است و بومی های استرالیا در فصول خشکی شدید آنرا برای رفع تشنگی می خورند و برای کاهش تب نیز از دم کرده برگ های آن استفاده می کنند. زمانی که حکومت انگلیس استرالیا در سال 1780 به عنوان تبعیدگاه محکومین و مجرمین انتخاب و کلیه مجرمین را به محلی که در حال حاضر شهر سیلونی شده است، می فرستاد مدتها طول کشید تا مهاجران و تبعیدی ها به رمز پر آبی ریشه های اوکالیپتوس پی می برند و عده زیادی از آنها در کنار جنگلهای وسیع اوکالیپتوس به علت عدم اطلاع از این خاصیت ریشه اوکالیپتوس در هوای خشک آن دیار از تشنگی تلف شدند. اوایل سال 1840 کارکنان یک کشتی فرانسوی در سیدنی پیاده شدند میتلا به نوعی بیماری با تب شدید گردیدند ولی با تقلید از بومی ها همه آنها با فرو بردن دم کرده برگ اوکالیپتوس شفا یافتند و پس از مراجعت که خواص این داروی شفابخش را برای اروپایی ها تعریف د، برای این گیاه نام دم کرده ضد تب استرالیایی را انتخاب نمودند. در سال 1860 که بیماری تب نوبه (مالاریا) تمامی منطقه مدیترانه را فرا گرفته بود برگ اوکالیپتوس موثرترین دارو برای درمان این بیماری شناخته شد. تعدادی از پزشکان معتقد بودند که اوکالیپتوس درمان کننده مالاریا می باشد ولی عده ای دیگر تردید داشتند و استدلال می د که اوکالیپتوس چنین اثری ندارد و حالا پس از سالها تجربه و تحقیق معلوم شده است که اوکالیپتوس به طور مستقیم اثری روی نابودی عامل مالاریا ندارد ولی وجود درختان اوکالیپتوس باعث شد که بیماری خانمان برانداز مالاریا در مناطق وسیعی از ایتالیا و سیسیل و الجزایر بکلی ریشه کن شود. چرا؟ زیرا عامل انتقال مالاریا پشه ای است که در باتلاقها و مردابها زندگی می کند و اروپایی ها در اراضی باتلاقی و مردابهای منطقه مدیترانه اوکالیپتوس کاشتند و بتدریج با رشد این درختان ریشه های آن ها به سرعت آب راکد این باتلاقها را جذب کرده و موجب ز شی طبیعی و خشک شدن مردابها گردیده و در نتیجه از بین رفتن محیط زیست مناسب زندگی مالاریا، ریشه های ناقل عامل بیماری نابود و مالا بیماری مالاریا ریشه کن شده است.

در قرن نوزدهم از اسانس روغنی اوکالیپتوس به عنوان ضد عفونی کننده مجاری ادرار در بیمارستانهای انگلستان استفاده می د و از طریق catheter مجاری ادرار را ضد عفونی می نمودند به این جهت به اسانس اوکالیپتوس catheter oil می گفتند. همچنین در قرن نوزدهم در امریکا کارشناسان گیاه درمانی از روغن اسانس اوکالیپتوس برای ضد عفونی زخمها استفاده کرده و بخور آن برای برونشیت و آسم و سیاه سرفه توصیه می نمودند. کارشناسان فعلی و معاصر امریکا از اوکالیپتوس به عنوان ضدعفونی کننده موضعی، به صورت غرغره برای ضدعفونی گلو و به صورت برای آرام آسم و برونشیت درختان و ناراحتی های بینی در اثر سرماخوردگی و انفلوانزا استفاده می کنند.

اسانس اوکالیپتوس دارای ماده شیمیایی است به نام اوکالیپتول که بوی معطر مطبوع گیاه از آن ناشی می شود. اوکالیپتوس موجب شل بلغم و ا اج آن با سرفه از می باشد، طبق پژوهشهایی که دانشمندان روسی در مورد جانوران به عمل آورده اند نشان داده شده است که اوکالیپتوس ویروس انفلوانزا که عامل شدیدترین شکل گریپ می باشد می کشد و به علاوه اوکالیپتول تعدادی از باکتری ها را نیز محروم می نماید و در نتیجه از حدوث برونشیتهای باکتریایی که معمولا پس از گریپها ظاهر می شود، جلوگیری می نماید. خاصیت ضد باکتری بودن اوکالیپتول برای ضد عفونی و یام زخمهای حاصل از بریدگی و اشها نیز به کار می رود.

مقدار و طرز مصرف

برای تهیه بخور مشتی از برگهای اوکالیپتوس را د کرده و بجوشانید و یا چند قطره از اسانس آنرا در آب بریزید و استنشاق کنید. در مورد زخمها و بریدگی ها پس از اینکه محل بریدگی با آّب و صابون خوب شسته و تمیز شد، یک یا دو قطره اسانس روغنی اوکالیپتوس را در محل بریدگی بریزید و بمالید. بهتر تهیه اوکالیپتوس مشتی برگ آن را در پارچه ای ریخته و در وان پر از آب و جوش بیندازید و آن آب کنید. اوکالیپتوس به ک ن زیر دو سال نباید داده شود و در مورد ک ن بزرگتر از 65 سال با دم کرده دقیق آن شروع و بتدریج غلظت دم کرده را تا حد مجاز برسانید. اگر خانه شما با ه roach آلوده شده و نمی خواهید از ه کش های شدید برای دفع آن استفاده کنید ممکن است تکه پارچه های کوچکی را با اسانس اوکالیپتوس آغشته کرده و در نقاط مختلف ک نتهای خود بگذارید.

نام علمی: rosmarinus officinalis

نام انگلیسی: rosemary

نام فرانسه: romarin

نام فارسی: الکیل کوهی، رزماری

نام خانواده: labiaceae

مقدمه

از آنجا که در بسیاری از موارد از اسانس گیاهان معطر در تهیه فرآورده های داروئی و غذائی استفاده می شود، در این تحقیق یکی از گونه های معطر با نام علمی rosmarinu officianalis l. انتخاب گردیده است.

در مدیترانه و شمال آفریقا به علت فراوانی گیاه رزماری که به صورت خودرو می روید. محققان تحقیقات وسیعی روی اسانس گونه های مختلف آن از جمله r.officinalis و reriocalya انجام داده اند. کشورهای الجزایر، اسپانیا، ایتالیا گونه r.officinalis به صورت سنتی به مصرف می رسانند. حتی مردم اسپانیا و ایتالیا برای جلوگیری از فساد غذا از گیاه و یا عصاره آن استفاده می کنند. محققان با بررسی اثرات بیولوژیک و داروئی گیاه، به نتایج بسیار جالبی رسیده اند.

اسانس گونه های مختلف از جمله گونه r.officianlis از لحاظ کمیت و کیفیت مورد بررسی محققان قرار گرفته و میانگین آن را 7/0 درصد گزارش کرده اند.

گزارش و نتایج با ترکیب های عمده در گونه های رزماری، عبارتند از:

phene، q-pinen، limonene، a-thujone که به ترتیب 20، 2/18، 4/4 و 5/3 درصد از کل را شامل می شوند. در صورتی که حداکثر میزان ترکیبها در اسانس گونه r.officinalis ایتالیایی 1,8-cine، phor، limonene به ترتیب 5/23، 71/17، 5/9 درصد و گونه r.officinalis اسپانیایی pher، limonene، 1,8-cineol به ترتیب 25/35، 24، 11 درصد گزارش شده است. در گزارش دیگری آمده است که میزان ترکیب a-pinene در گونه r.officinalis به نسبت هر کشور متفاوت است. نظر به اینکه ترکیبهای عمده در گونه r.officinals نسبت به شرایط مختلف اکولوژیکی منطقه متفاوت گزارش شده است. بنابراین تحقیق و بررسی نوع و میزان ترکیبهای اسانس این گونه در ایران، ضروری می باشد.

مشخصات کلی

به فارسی «الکیل کوهی» و باغبانها در تهران «رومارون» می گویند و در کتب سنتی با نام «الکیل الجبل» نامبرده شده. گیاهی است چند ساله بصورت درختچه کوچک که ارتفاع آن 1-2 متر می شود. برگهای آن متقابل، باریک، دراز، نوک تیز، کمی خشن. روی برگ بدون کرک و سبز ولی پشت آن پوشیده از کرک پنبه ای و سفید است. گل های آن سفید مایل به آبی با لکه های بنفش که در اوا بهار از لابه لای برگها بیرون می آید. میوه آن چهار فندقه و به رنگ قهوه ای و سفت و گرد و تخم آن کوچک در داخل میوه است. تمام برگ و شکوفه و اعضای گیاه معطر و خوشبو و برگ شکوفه آن کمی تلخ و تیز است. شاخه های گیاه وقتی جوان هستند نرم و کرکدار هستند، اما با گذشت زمان سخت و شکننده و فلس دار می شوند. ساقه به رنگ قهوه ای مایل به خا تری است.

این گیاه در منطقه مدیترانه و بیشتر در سواحل مدیترانه ولی در عین حال در تپه ها و ارتفاعات مناطق خشک صحرا نیز می روید. در ایران الکیل الجبل کاشته می شود. تکثیر آن از طریق کشت بذر آن و قلمه آن در خزانه صورت می گیرد و روش قلمه معمول تر می باشد و پس از اینکه قمله ها ریشه دار شدند در فصل مناسب به مزرعه اصلی منتقل می شوند. روش کاشت این است که فاصله بین خطوط m1 و فاصله بین بوته ها روی خطوط cm45 گرفته شود. برداشت سرشاخه های نازک و برگ آن ممکن است سالی دوبار انجام شود برگها که برداشت می شود برای این که اسانس آن از دست نرود باید فورا پس از برداشت در محل سایه پهن شده و خشک شوند و به این ترتیب برگها رنگ سبز و بوی مطبوع تلخ و شیرین خود راحفظ خواهد کرد.

ترکیبهای شیمیایی

از نظر ترکیب شیمیایی الکیل الجبل دارای اسانس روغنی فرار است. اسانس الکیل الجبل شامل a-pinene و سینئول و رزمارن و کامفن و بورنئول، پیپریتن، لینالول است و گل ها و سر شاخه گل دار و برگها و اسانس آن هم در طب سنتی کاربرد دارد.

شرح ترکیبهای شیمیایی عمده در گونه rosmarinus officinalis

پیپرتین (1-p-menthen-3-one)

این ترکیب به فرمول c10h16o و جرم مولکولی 23/152 می باشد که l و d آن را از اسانسهای مختلف است اج می کنند. این ترکیب به رنگ زرد روشن می باشد که حدود 92-90 درصد آن کتون است. شکل d ترکیب دو گونه mentha arvensis وجود دارد. اسانس گونه های symbooogon sennarensis (45 درصد) و andropogon iwwarancusa (80 درصد) (andropogon iwarancusa) این ترکیب را شامل می شوند. شکل l آن در گونه اوکالیپتوس به میزان 53-45 درصد موجود است. جهت خالص سازی این ترکیب از روش تقطیر جزء به جزء با بخار آب قابل استحصال از اسانس می باشد. محققین این رشته اقدام به تهیه این ترکیب نموده اند و روش شناسایی آن به راحتی قابل انجام است. جهت تهیه ترکیب menthol (سنتزی) از این ترکیب نیز استفاده می شود.

8-1- سینئول (1,8-cineol):

این ترکیب به فرمول c10h18o و جرم مولکولی 25/154 در اسانس گیاهان مختلف از جمله رزماری، اوکالیپتوس و اسطوخودوس یافت می شود. سینئول مایعی بی رنگ، بویی شبیه کامفر و با طعمی تند است. این ترکیب در آب نامحلول و در بعضی حلالهای آلی (اتر، کلروفرم) محلول می باشد. مصرف سینئول در تهیه دارو وسیع است. بعلاوه در تهیه لوازم آرایشی و ه کش نیز استفاده می شود.

لینالول (linalool)

این ترکیب به فرمول عمومی c10518o و جرم مولکولی 25/154 در بیشتر اسانسها موجود می باشد. البته بوی آن در نوعهای مختلف کمی متفاوت می باشد. اغلب موارد نیز جزء ترکیبهای اصلی اسانس محسوب می شود. به طور مثال میزان این ترکیب در برگ گیاه رزماری، چون گیاه رز و گشنیز به ترتیب 15 درصد، 80 درصد، 65 درصد را نشان می دهند.

این ترکیب بی رنگ و با عطر گلهای تازه میباشد که در عطرسازی همراه با استر آن بسیار مصرف دارد تا سال 1950 این ترکیب جهت تهیه عطرها و یا لوازم آرایشی از ساقه گیاه رز است اج و مورد استفاده قرار می گرفت.

لینالول را می توان توسط واکنش کتین یا جوشاندن همراه acetic anhydride به linalyl acetate تبدیل کرد. در تهیه ویتامین e از لینلول استفاده می شود. در این راستا روشهای است اج کلان موجود می باشد. البته در بیشتر موارد در تهیه عطرها از نمونه سنتزی استفاده می کنند. است اجل لینالول از اسانس رزماری، رز و غیره تهیه می شود البته رز برزیلی از نمونه های مهم جهت است اج پیشنهاد می گردد. این ترکیب در تهیه عطر و لوازم آرایشی مصرف بالائی دارد. به خصوص به علت پایداری آن در ترکیبهای بازی در تهیه صابون و تهیه ویتامین e بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است.

آلفاپنین (a-pinene):

این ترکیب با فرمول عمومی c10516 و وزن مولکولی 236/136 در طبیعت به صورت ایزومرهای مختلف وجود دارد. آلفاپینن در آب نامحلول و در الکل، کلروفرم و اتر محلول می باشد. بعضی اسانس ها این ترکیب را به صورت مخلوط به ترکیب بتا - پینن دارا می باشند. البته می توان به صورت تقطیر جزء به جزء این ترکیب را خالص نمود.

بعضی از ترکیبهای ت نوئیدی به خصوص آلفا و بتاپینن در واکنشهای مختلف مثل ایزومریزاسیون، ا یداسیون و هیدراسیون شرکت می کنند.

این نوع ترکیب های ت نوئیدی به طور وسیعی در تهیه عطرها و مواد داروئی به کار می روند. این ترکیب به صورت سنتز شده موجود می باشد، که در تهیه اسانسهای از جمله گل ، شمعدانی و کاج استفاده می شود. آلفاپینن خالص را می توان با تقطیر روغن های تربانتین تهیه نمود. این ترکیب باعث افزایش عطر و بو در تولیدات صنعتی می شود. همچنین در تهیه مواد سنتزی مثل phor، terpinelos مصرف زیادی دارد و یکی از ترکیبهای مهم این صنعت می باشد.

روش است اج

اسانسگیری از نمونه (خشک) برگ گیاه الکیل کوهی به روش تقطیر با آب انجام گرفته است.

در این آزمایش مقدار 100 گرم برگ گیاه را در مخزن دستگاه تقطیر می ریزیم و به مدت 4 ساعت حرارت می دهیم. سپس اسانس را از آن جدا می نمائیم. میزان بادزه 88% بدست آمده است.

نتایج:

است اج اسانس توسط دستگاه تقطیر با آب از نمونه برگ گیاه رزماری گونه r.officinalis صورت گرفت. پس از اندازه گیری میزان اسانس به بررسی کمی و کیفی آن پرداختند. در این بررسی 20 ترکیب شناسایی شده است. این ترکیبها طبق گزارشهایی که محققان کشورهای دیگر روی اسانس اینگونه انجام داده اند دارای تفاوتی در میزان و نوع ترکیبها می باشد.

از 88/0 درصد اسانس است اج شده از یکصد گرم برگ گیاه و شناسائی 20 ترکیب، عمده ترین آنها عبارتند از:

a-pinene,piperitone

ج (1): ترکیبهای شیمیائی اسانس الکیل کوهی rosmainus officinalis

شماره

نام ترکیب

درصد

شاخص کواتس

1

a-pinene

94/14

934

2

phene

33/3

945

3

3-octanone

61/1

966

4

sabinene

56/0

972

5

myrcene

07/2

982

6

o-cymene

71/0

1013

7

1,8-cineol

43/7

1024

8

linalool

89/14

1089

9

myrcenol

75/0

1104

10

phor

97/4

1127

11

borneol

68/3

1155

12

4-terpineol

70/1

1166

13

a-terpineol

83/0

1177

14

vebenone

94/1

1187

15

piperitone

65/23

1246

16

bornyl acetate

08/3

1274

17

b-caryophyllene

68/2

1424

18

cis-b-farnesene

26/1

1448

19

germacrene d

52/0

1481

20

a-bisabolol

01/1

1673

بحث:

آرنولد با بررسی کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف گیاه رزماری از جمله گونه r.officinalis که از مناطق مختلف جمع آوری شده است گزارش نمود. میزان و نوع ترکیب به محل جمع آوری بستگی دارد. به طور مثال در بررسی که روی اسانس برگ گونه r.officinalis اسپانیایی، ایتالیایی وقتی گیاه کاملا روی گل بود ( داد ماه) صورت گرفت. میزان تفاوتی در ترکیب و نوع آن مشاهده است. بعضی از ترکیبهای موجود در گیاه در مقایسه با ترکیبهای نمونه مورد آزمایش در موسسه این تفاوت را نشان می دهد (ج 2) همچنین طی بررسی که محققان روی ترکیبهای نمونه اسانس مجارستانی انجام داده اند این تفاوت دیده می شود حتی این میزان دو نمونه اسانس تجارتی وجود دارد. البته قابل ذکر است که روش است اج با بخار آب صورت گرفته است. این روش در بین روشهای دیگر از اولویت بالاتری برخوردار است.

از اسانس گونه های مختلف رزماری، تولیدکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی، غذایی، داروئی به مقدار زیادی استفاده می کنند. البته انتخاب نمونه سال رزماری به علت تفاوت در میزان و نوع ترکیب باید مورد توجه قرار گیرد.

طبق ج 2 ترکیبهای عمده در گیاه در مقایسه با گونه r.officinalis کشورهای دیگر ارائه شده است. میزان ترکیبها در این گونه به نسبت هر منطقه و کشور متفاوت می باشد.

ج 2- میزان ترکیبهای عمده در گونه r.officinalis کشورها در مقایسه با نمونه ایران

ردیف

نام ترکیب

ایران

اسپانیا

ایتالیا

مجارستان

1

piperiton

6/23

-

-

17

2

a-pinene

9/14

9/0

8/12

20

3

linalool

9/14

جزئی

1/10

جزئی

4

1,8-cineol

4/7

24

5/23

3/15

5

pher

9/4

3/35

7/17

4/13

6

borneol

7/3

3/1

3/1

12

7

phene

3/3

9/0

7/3

-

خواص درمانی

از زمانهای بسیار دور کشورهای مختلف جهان از اکلیل کوهی جهت درمان بیماریهای مختلف از جمله: افسردگی، میگرن، بی خو و غیره استفاده می د. مردم یونان باستان اعتقاد داشتند که استفاده از گیاه ذهن و حافظه را تقویت خواهد کرد. از این رو بیشتر افراد در وقت امتحان تاجهایی از گل های گیاه تهیه و روی سر خود می گذاشتند. مردم مجارستان از اسانس گیاه رزماری جهت درمان نقرس و دردهای مفصل استفاده می د و نام این داروی مهم یا معجون را «آب مجارستان» می گفتند. به روایتی این معجون زندگی الیزابت ملکه مجارستان را که دچار رعشه و فلج دست و پا شده بود بازگردانید. همچنین در این کشور استفاده از برگ و سر شاخه های گلدار گیاه در مراسم عروسی و زمان طبخ غذا به علت عطر بسیار زیاد آن معمول است. در بین مردم این امر نشانه وفاداری آنها ذکر شده است. معمولا از سرشاخه های گلدار برای طبخ غذا در منازل استفاده می کنند. در زمان ویرد، پادشاه مجارستان، شیوع مرض سختی برای گله ان باعث گردید بلادرنگ جهت دور بیماری از محل شیوع آن از عصاره گیاه رزماری استفاده می نمایند.

استفاده از گیاه و یا اسانس آن در صنایع مختلف از جمله صنایع آزمایشی و بهداشتی بسیار ذکر شده است. طبق گزارشهایی که تا ارائه شده است اسانس گیاه رزماری برای رفع هابهای مفصلی، تقویت مرها، و ثابت نگهداشتن رنگ مو مصرف می شود. از ترکیبهای موجود در گیاه جهت رفع گاز معده نیز استفاده می کنند. کافور یکی از ترکیبهیا مهم در اسانس می باشد که جهت کنترل مرکز عصبی و تنفسی بدن مصرف می شود. تحقیقات روی ترکیب 1,8-cineol نشان داده که به عنوان معرف جهت سنجش میزان خون استفاده دارد.

در مدیترانه و شمال آفریقا نیز از این گیاه جهت درمان بعضی بیماریها زیاد استفاده می شده است. گونه های مهمی که جهت مصارف مختلف استفاده می شود عبارتند از: rofficinalis و r.evioccalyx همچنین چای تهیه شده از برگ و گل گیاه r.officinalis جهت ضدعفونی چشم مصرف دارد، سیگار تهیه شده از برگ گیاه برای درمان برونشیت مفید واقع شده است.

اسانس سر شاخه های گلدار در درمان افرادی که صرع دارند به کار می رود. البته اثرات بیولوژیکی گیاه را نباید فراموش کرد. در این زمینه نیز تحقیقات وسیعی صورت گرفته است. خاصیت ضد ا یداسیون و ضد می اسانس و به عنوان نگهدارنده مورد آزمایش قرار گرفته است.

روشهای سنتی مختلفی جهت تهیه دارو از اندامهای گیاه، عصاره و اسانس آن از جمله روغن ماساژ، دم کرده، جوشانده تنتور و غیره وجود دارد که مورد استقبال مردم کشورهای تولید کننده فرآورده های مذکور قرار گرفته است.

بنابراین استفاده از اندامهای گیاه و عصاره های مختلف آن در هر شرایطی از هر لحاظ مفید و مورد توجه محققان و مدیران شرکت های تولیدکننده و صنایع مختلف داروئی، بهداشتی و غیره است. همچنین در کشور زمینه کشت این گیاه و تولید محصولات اولیه آن فراهم می باشد. تحقیق در زمینه های مذکور بسیار با ارزش بوده و شایسته ترویج خواهد بود.

در تایوان اکلیل الجبل بعنوان مهیج و سقط کننده جنین مورد توجه است و مصرف زیادتر از حد مجاز آنرا سمی می دانند.

در فیلی پین جوشانده برگهای آنرا به عنوان مقوی تونیک، بادشکن و محرک و معرق و قاعده آور مصرف می کنند ولی در مصرف داخلی خیلی کم و به مقدار کم استعمال می شود. در استعمال خارجی آن خیسانده برگهای آن برای شست و شوی چشم در موارد مرم های ملتحمه زکامی بکار می رود و برای ن که تازه وضع حمل کرده اند بعنوان معطر و همچنین برای بیماران رماتیسمی و فلج ها کاربرد دارد.

اکلیل الجبل از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی خیلی گرم و خشک است و خوردن آن برای سرفه های رطوبتی مزمن و تنگی نفس و خفقان سرد و استسقاء زقی (زرد آب در پره صفاق شکم جمع می شود) که با حرارت و عطش شدید توام نباشد و برای باز گرفتگی ها و انسداد کبد و طحال و پاک ریه و تحلیل بادها و تسکین مرد کبد و معالجه یرقان سوداوی و د سنگ کلیه و مثانه و ازدیاد ترشح بول و حیض مفید است. ضماد آن برای تحلیل ورم های مزمن مفید است و ضماد برگ آن از سایر اعضاء قوی تر است و اگر ضماد برگ آنرا در مورد چشم درد سرد بکار برند درد را کاهش می دهد.

طرز و مقدار مصرف

اکلیل الجبل برای گرم مزاجان مضر است از این نظر باید با سکنجبین خورده شود مقدار خوراک آن تا 12 گرم و جانشین آن از نظر خواص داروئی افسنتین است.

در مورد مصرف دم کرده آن 20-5 گرم برگ یا سر شاخه گلدار آن برای هزار گرم آب کافی است. در مواردی که نتیجه خوب گرفته شود در این مقدار تا 50 گرم امکان افزایش دارد. خیس کرده 40-30 گرم برگ و سر شاخه های گلدار آن در سفید که مدت 3-2 روز بماند و سپس از آن روزی 5-4 قاشق خورد شده بعنوان مدر برای ازدیاد ترشح بول و استسقاء نافع است.

الکولاتور الکیل طبق کر – سرشاخه های گلدار تازه اکلیل الجبل 1000 گرم، الکل 80 درجه 3000 گرم، عرق اکلیل الجبل 1000 گرم، مدت 4 روز بخیسانند و سپس در ماریه تقطیر کنند تا جمع حصول تقطیر شده به 2500 گرم برسد. مقدار خوراک 20-10 گرم بسته به مورد در یک شربت مناسب ریخته روزانه خورده شود.

در فرانسه از دم کرده سر شاخه گلدار و گل های گیاه بمقدار 10-5 گرم در یک لیتر آب جوش بعنوان ضد اسپاسم در موارد روزانه 3-2 فنجان می خورند. هم چنین به عنوان محرک د?


درکتب طب سنتی با نام «چای خطائی» و عربی «شای» نام برده می شود.به انگلیسیtea plant نامند
درختچه چای در حدود 5 هزار سال قبل در چین شناخته شده بوده و مصرف می شده ،امروزه در اغلب کشورها ی آسیا که برای چای اقلیم مناسبی باشند ،کاشته می شود.چای را در قرن سیزدهم میلادی برای اولین بار مارکوپولو سیاح ونیزی به اروپا وارد کرد و مدتها به علت گرانی و کمیاب بودن ان فقط مشوب لو طبقات بالای جامعه و درباریان بود است. از اوایل قرن هجدهم هلندی ها و انگلیسی ها از طریق کمپانی معروف هند ورود چای را به اروپا آغاز د. تا قبل از قرن حاظر در ایران چای کاشته نمی شد و از خارج واردمی گردید و دراوایل قرن حاضر تخم چای را کاشف السلطنه از چین به ایران آورد و در سواحل دریای خزر که دارای خاک غیر آ ی است و از نظر خاک و تا اندازه ای درجه حرارت مناسب چای می باشد ةکاشته می شد زیراچای مناطق سرد را تحمل نمی کند و در سالهایی که در شمال ایران در زمستان درجه حرارت خیلی پایین می آید ،رشد آن کمی متوقف می شود.
گیاه چای درختچه یا درخت کوچکی است که دارای برگهای همیشه سبز و ناخزان به رنگ سبز تیره مایل به سیاه است،ارتفاع آن تا 2 متر و در خاکها و مناطق خیلی مناسب تا 7 متر نیز می رسد.برگهای آن بیضی نوک تیز که با دمبرگ به ساقه چای متصل می شود.گلهای آن کوچک سفید اغلب منفرد است.از نطر آب و هوا درختچه چای مناطق خیلی گرم و مرطوب را دوست دارد و در مناطقی نزدیک به استوا مانند جاوه و سیلان که گرم و مرطوب است ،رشد چای بسیار خوب است.درجه حرارت کمتر از صفر درجه سانتی گراد را تحمل نمی کند و رشد آن متوقف می شود. محصول چای مربوط به مزارع چایکاری در ارتفاع کم و هم سطح دریا ،دارای کیفیت بالایینیست و چای با کیفیت عالی در ارتفاعات 2000-1500 متری این مناطق به دست می آید.
برای اینکه چیدن برگ چای به سهولت انجام گیرد با هرس درختچه چای مانع از ان می شوند که ارتفاع آن از حد دسترسی خارج می شود.
به طور کلی در بازار سه نوع چای عرضه می شود:چای سیاه،چای سبز، و سرانجام چای تخته ای که به صورت تخته های شبیه آجر یا بسته های کوجک فشرده شده ویا قرص تهیه می شود. نوع اخیر چای را معمولا در چین و در روسیه از باقی مانده های چای سبز و چای سیاه در کارخانجات درست میکنند. چای سبز و چای سیاه هر دو از برگهای چای تهیه می شوند و فقط از نظر رنگ و نوع و روش تهیه باهم اختلاف دارند.
چای سبز که به سبب رنگ سبز برگش ،بهاین نام گفته می شود بیشتر چای سیاه محرک است و در چین ،ژاپن و آفریقای جنوبی ودر روسیه مستعمل است.
چای خیلی سریع بوها را به خود می گیرد و در نگهداری آن باید دقت شود که در و تماس با چیز های بودار نباشد به همین دلیل معمولا آن را در قوطی و ظرفها و جعبه های دو جداره بسته بندی میکنند.برای مصارف جاری نیز باید سعی کرد در قوطی های ف ی یا در شیشه که درب آن خیلی خوب بسته شود، نگهداری شود.
ترکیبات شیمیایی
از نظر ترکیبات شیمیایی ،کیفیت مخصوص چای به عناون یک نوشیدنی دلپذیر ،مربوط به کافئین یا تئین چند پولی فنول واسانس در آن است .در برگهای آن کاروتن ،رایبوفلاوین ،نیکوتی نیک اسید و پانتوتنیک اسید،اسکوربیک اسید،مالیک اسید ،ا الیک اسید ،کمپفروک اسید و فلوئوراید وجود دارد.
برگهای تازه بهاره چای در حدود 014/0 درصد و برگهای تازه تابستانه چای در حدود 007/0 درصد اسانس دارد. وجود کزانتین و تئوفیلین وآدنین در برگ چای موجب آن می شود که در صورت اسراف در خوردن چای عوارضی به نام تئیسم ایجاد شود. دم کرده چای منبع غنی از فلوئوراید است.
[کی گل]معتقد است که تانن چای را باید به نام پولی فنول نامید.
خواص وکاربرد
دم کرده ای از برگهای چای و جوانه های ان تهیه می شود،مقوی معده [روا]،ضد تشنج و معرق [دراگن درف]،تقویت کننده اعصاب [اپهولف]،نرم کننده و مدر [چیو]،آرامبخش [ایشی دویا]،کمک کننده به هاضمه و ضد اسهال خونی می باشد و محرک قلب و مغز است.طبق آنچه در pen ts kang mu آمده است چای صاف کننده صدا ،درخشان کننده چشممی باشد.فعالیتهای مغری و فکری را کمک می کند و آن را تقویت می نماید و نفخ را از بین می برد و در جه حرارت بدن را تنضیم می کند.
دم کرده چای برای شست و شوی چشم به عنوان محلول ضد عقونی کننده قابض مفید است.
چای طبق نظر حکمای طب سنتی از نظر طبیعت گرم و خشک است و از نظر خواص ،مقوی رو

اختصاصی از فایل هلپ تحقیق درمورد آماده ترکیب آمیلوز با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

آماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsis

مکانیسم ترکیب آمیلوز را در برگ های arabidopsis با استفاده از تکنیک های برچسب زنی c بررسی کردیم. در ابتدا این فرضیه را امتحان کردیم که ممکن است malto – oligosaccharides (mos) به عنوان چاشنی (آستر) برای سنتاز 1 نشاسته ای که دارای دانه های محدود است عمل کند. متوجه شدیم ترکیب افزوده شده آمیلوز در دانه ها جدا شده نشاسته با گلوکز adp تهیه می شود و mos تهیه می شود و mos که با دانه ها مقایسه شده با گلوکز adp تهیه می گردد. علاوه بر این، با استفاده از گیاهان تغییر پذیر (matant) جمع آوری کننده mos متوجه شدیم که نسبت به نوع وحشی آمیلوز بیشتری ترکیب گردید که به مقدار mos در vivo ارتباط دارد. زمانی که گیاهان تغییر پذیر و نوع وحشی در موقعیت هایی که هر دو خطوط دارای محتوی مشابه mos هستند، آزمایش گردیدند، هیچ تفاوتی در ترکیب آمیلوز مشاهده نشده همچنین فرضیه ای را آزمایش کردیم که ممکن است شاخه های آمیلو پکتین به عنوان چاشنی برای سینتاز 1 نشاسته ای که دارای دانه های محدود است عمل کند. در این مدل شاخه های کشیده آمیلو پکتین برای شکل دادن آمیلوز پشت سر هم شکافته می شوند. آزمایشات تعقیب پالس (ضربه) را انجام دادیم پالس گلوکز adp برای دانه های جدا شده نشاسته یا co2 را برای گیاهان سالم به کار بردیم، و با دوره تعقیب در اشکال فرعی بدون برچسب دنبال شد. هیچ انتقال برچسب را از قسمتی از آمیلو پکتین به بخش آمیلوز نشاسته در دانه های جدا شده نشاسته و برگ های سالم با وجود تنوع دوره زمانی تجارب و با استفاده از مسیر تغییر پذیری که نشاسته با مقدار بالایی آمیلوز در آن ترکیب می شود، کشف نکردیم. بنابراین هیچ مدرکی در ترکیب آمیلوز آستر شده arabidopsis در arabidopsis وجود ندارد. در نظر می گیریم که mos آسترهایی برای ترکیب آمیلوز در برگ های arabidopsis هستند.

نشاسته از دو پلیمر گلوکان (glucan): آمیلو پکتین و آمیلوز تشکیل شده است % 70 یا بیشتر نشاسته گیاهان نوع وحشی، آمیلوپکتین است. آن مولکول بزرگی است که به اندازه زیادی شاخه بندی شده در حالی که آمیلوز کوچکتر بوده و زیاد شاخه بندی نشده است مولکول های آمیلو پکتین برای شکل دادن ماتری نیمه بلوری سازماندهی شده اند و مولکول های آمیلوز در ح نامنظمی در این ماتری قرار دارند. آمیلوز و آمیلو پکتین به طور همزمان در طور بیوسنتز دانه نشاسته ترکیب می شوند. بررسی ضد حسی و جهشی نشان داده که ستیاز نشاسته دانه محدود آنزیم 1 منحصرا مسئول ترکیب آمیلوز است. ایزو فرم های سیتاز نشاسته که مسئول ترکیب آمیلو پکتین هستند اساسا به همراه بخشی از این پروتئین هایی که در ماتری دانه گنجانده شده اند در شکل قابل حل plastid جای گرفته اند. بنابراین، حتی زمانی که دانه ها محدود هستند این ایزوفرم ها آمیلوز را ترکیب نمی کنند.

gpss انتقال باقیمانده گلوکزی یک adp-glc را در انتهای کاهش ناپذیر آستر گلوکان کاتالیز میکند، اما نوع این آستر در vivo مشخص نیست. در ابتدا، ممکن است mos قابل حل به عنوان استر برای ترکیب آمیلوز عمل کند. زمانی که با دانه های مجزای نشاسته نخود فرنگی، سیب زمینی و جلبک سبز غیر سلولی chlamydomonas reinhardtii تهیه می شود، mos بین دو و هفت واحد گلوکز در طول برای شکل دادن آمیلوز در حدود ماتری دانه از طریق افزودن گلوکز از گلوکز adp کشیده می شوند دوما ممکن است شاخه های آمیلو پکتین در حدود ماتری از طریق gbss کشیده و سپس برای شکل دادن آمیلوز شکافته شوند. کار اخیر با دانه های نشاسته که از c. reinhardtii جدا شده این ایده را تضمین کرده است. vandewal و همکارانش دریافتند که گلوکز گلوکز adp داخل بخشی از آمیلو پکتین ادغام می شود اما در طول رشد نهفته دانه ها، به بخش آمیلوز انتقال می یابد. در طی این رشد نهفته نیز محتوی آمیلوز در دانه ها افزایش می یابد. این نتایج مطابق ایده ای است که آمیلو پکتین برای gbss آستر است و


با


تحقیق درمورد آماده ترکیب آمیلوز

اختصاصی از ژیکو آماده ترکیب آمیلوز با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

آماده ترکیب آمیلوز در برگهای arabidopsis

مکانیسم ترکیب آمیلوز را در برگ های arabidopsis با استفاده از تکنیک های برچسب زنی c بررسی کردیم. در ابتدا این فرضیه را امتحان کردیم که ممکن است malto – oligosaccharides (mos) به عنوان چاشنی (آستر) برای سنتاز 1 نشاسته ای که دارای دانه های محدود است عمل کند. متوجه شدیم ترکیب افزوده شده آمیلوز در دانه ها جدا شده نشاسته با گلوکز adp تهیه می شود و mos تهیه می شود و mos که با دانه ها مقایسه شده با گلوکز adp تهیه می گردد. علاوه بر این، با استفاده از گیاهان تغییر پذیر (matant) جمع آوری کننده mos متوجه شدیم که نسبت به نوع وحشی آمیلوز بیشتری ترکیب گردید که به مقدار mos در vivo ارتباط دارد. زمانی که گیاهان تغییر پذیر و نوع وحشی در موقعیت هایی که هر دو خطوط دارای محتوی مشابه mos هستند، آزمایش گردیدند، هیچ تفاوتی در ترکیب آمیلوز مشاهده نشده همچنین فرضیه ای را آزمایش کردیم که ممکن است شاخه های آمیلو پکتین به عنوان چاشنی برای سینتاز 1 نشاسته ای که دارای دانه های محدود است عمل کند. در این مدل شاخه های کشیده آمیلو پکتین برای شکل دادن آمیلوز پشت سر هم شکافته می شوند. آزمایشات تعقیب پالس (ضربه) را انجام دادیم پالس گلوکز adp برای دانه های جدا شده نشاسته یا co2 را برای گیاهان سالم به کار بردیم، و با دوره تعقیب در اشکال فرعی بدون برچسب دنبال شد. هیچ انتقال برچسب را از قسمتی از آمیلو پکتین به بخش آمیلوز نشاسته در دانه های جدا شده نشاسته و برگ های سالم با وجود تنوع دوره زمانی تجارب و با استفاده از مسیر تغییر پذیری که نشاسته با مقدار بالایی آمیلوز در آن ترکیب می شود، کشف نکردیم. بنابراین هیچ مدرکی در ترکیب آمیلوز آستر شده arabidopsis در arabidopsis وجود ندارد. در نظر می گیریم که mos آسترهایی برای ترکیب آمیلوز در برگ های arabidopsis هستند.

نشاسته از دو پلیمر گلوکان (glucan): آمیلو پکتین و آمیلوز تشکیل شده است % 70 یا بیشتر نشاسته گیاهان نوع وحشی، آمیلوپکتین است. آن مولکول بزرگی است که به اندازه زیادی شاخه بندی شده در حالی که آمیلوز کوچکتر بوده و زیاد شاخه بندی نشده است مولکول های آمیلو پکتین برای شکل دادن ماتری نیمه بلوری سازماندهی شده اند و مولکول های آمیلوز در ح نامنظمی در این ماتری قرار دارند. آمیلوز و آمیلو پکتین به طور همزمان در طور بیوسنتز دانه نشاسته ترکیب می شوند. بررسی ضد حسی و جهشی نشان داده که ستیاز نشاسته دانه محدود آنزیم 1 منحصرا مسئول ترکیب آمیلوز است. ایزو فرم های سیتاز نشاسته که مسئول ترکیب آمیلو پکتین هستند اساسا به همراه بخشی از این پروتئین هایی که در ماتری دانه گنجانده شده اند در شکل قابل حل plastid جای گرفته اند. بنابراین، حتی زمانی که دانه ها محدود هستند این ایزوفرم ها آمیلوز را ترکیب نمی کنند.

gpss انتقال باقیمانده گلوکزی یک adp-glc را در انتهای کاهش ناپذیر آستر گلوکان کاتالیز میکند، اما نوع این آستر در vivo مشخص نیست. در ابتدا، ممکن است mos قابل حل به عنوان استر برای ترکیب آمیلوز عمل کند. زمانی که با دانه های مجزای نشاسته نخود فرنگی، سیب زمینی و جلبک سبز غیر سلولی chlamydomonas reinhardtii تهیه می شود، mos بین دو و هفت واحد گلوکز در طول برای شکل دادن آمیلوز در حدود ماتری دانه از طریق افزودن گلوکز از گلوکز adp کشیده می شوند دوما ممکن است شاخه های آمیلو پکتین در حدود ماتری از طریق gbss کشیده و سپس برای شکل دادن آمیلوز شکافته شوند. کار اخیر با دانه های نشاسته که از c. reinhardtii جدا شده این ایده را تضمین کرده است. vandewal و همکارانش دریافتند که گلوکز گلوکز adp داخل بخشی از آمیلو پکتین ادغام می شود اما در طول رشد نهفته دانه ها، به بخش آمیلوز انتقال می یابد. در طی این رشد نهفته نیز محتوی آمیلوز در دانه ها افزایش می یابد. این نتایج مطابق ایده ای است که آمیلو پکتین برای gbss آستر است و آمیلوز از طریق شکافتن زنجیره طولنی توسط فعل و انفعال آنزیمی نامشخص شکل می یابد.

gbss در حدود دانه های نشاسته ای که از سیب زمینی، سیب زمینی شیرین و embryos نخود فرنگی جدا شده نیز می تواند گلوکز از گلوکز adp به شاخه های آمیلو پکتین انتقال دهد. بنابراین برای این گونه هایی که شاخه ها برای شکل دادن آمیلوز شکافته می شوند مدرکی وجود ندارد.

هر دو مدل برا چیدن برگ و ترکیب آمیلوز براساس آزمایشاتی است که در uitro (مایع زجاجیه) انجام شده اگر چه با فراهم آوردن سرنخ های حیاتی، چنین آزمایشاتی نمی تواند نوع آستر را برای ترکیب آمیلوز در vivo آنزیم های قابل حل ترکیب نشاسته سایر اجزای plastid شسته شده و ترکیبات آمیلوز در انزوا روی می دهد. این ممکن است شامل فاکتورهایی نشود که بر ترکیب آمیلوز در


با


آماده ترکیب آمیلوز

علایم کلروز یا زردی

۱- علایم کمبود روی برگهای جوان ظاهر می گردد در حالیکه برگهای پیر سبز و سالم هستند.
نشانه کمبود کلسیم یا ، مس ، یا آهن ، یا گوگرد می باشد.
۲- علایم کمبود روی برگهای پیر ظاهر می گردد در حالیکه برگهای جوان سبز و سالم هستند.
نشانه کمبود ازت ، فسفر ، پتاسیم می باشند.
۳- در برگهای جوان در مراحل اولیه کلروز یا زردی ظاهر می شود.
نشانه کمبود ، کلسیم یا ، مس ، یا آهن ، منگنز می باشد.
۴- علایم کلروز یا زردی در برگهای میانی بوته گندم مشاهده می شود.
نشانه کمبود روی می باشد.
۵- در اوایل رویش کلروز یا زردی در برگهای پیر ظاهر می شود.
نشانه کمبود منیزیم ، یا ازت یا ، فسفر یا ، پتاسیم است.
۶- ظهور کلروز یا زردی بین رگبرگ های برگ گندم
نشانه کمبود منیزیم ، یا آهن یا ، روی است.
۷- مشاهده کلروز یا زردی در حاشیه برگ نشانه کمبود پتاسیم می باشد. ۸- کلروز یا زردی از نوک برگ شروع می شود.
نشانه کمبود پتاسیم ، یا فسفر و یا ازت می باشد.
۹- کلروز یا زردی تمام سطح برگ کامل را فرا می گیرد.
نشانه کمبود گوگرد است.
۱۰- در اوایل ظهور کلروز یا زردی رگبرگ ها سبز و برجسته هستند.
نشانه کمبود آهن ، یا منیزیم و یا پتاسیم می باشد.
۱۱- کلروز به رنگ سبز کم رنگ مایل به زرد است.
نشانه کمبود مس یا ، منیزیم ، یا منگنز ، ازت یا ، فسفر و یا روی می باشد.
۱۲- کلروز به رنگ قهوه ای ، نارنجی و زرد است.
نشانه کمبود پتاسیم است.
۱۳- کلروز به رنگ ارغوانی ، نارنجی می باشد.
نشانه کمبود فسفر است.

علائم کمبود عناصر غذایی در بافت های گیاه
۱- برگها سبز کم رنگ یا زرد هستند.
نشانه کمبود آهن یا ، منگنز ، یا گوگرد ، روی است.
۲- برگها سبز تیره رنگ هستند.
نشانه کمبود کلسیم می باشد.
۳- برگهای قرمز ، نارنجی هستند.
نشانه کمبود فسفر می باشد.
۴- رنگ ارغوانی برگها را فرا گرفته است.
نشانه کمبود فسفر است.
۵- برگ ها ترد و شکننده هستند.
نشانه کمبود کلسیم می باشد.
۶- نوک برگ بدلیل مرگ نوک برگ چهار گوش و صاف است.
نشانه کمبود کلسیم می باشد.
۷- برگها کوچکتر یا کوتاهتر هستند.
نشانه کمبود منگنز و فسفر می باشد.
۸- برگها عمودی و راست قرار می گیرند.
نشانه کمبود کلسیم ، یا ازت ، فسفر می باشد.
۹- برگها پژمرده هستند یا پژمردگی تمام بوته را فرا گرفته است.
نشانه کمبود مس ، یا منگنز و پتاسیم می باشد.
۱۰- کاه گندم سیاه رنگ می شود.
نشانه کمبود مس است.
۱۱- ساقه ها باریک هستند.
نشانه کمبود پتاسیم و روی است.
۱۲- ساقه ها سخت و محکم هستند.
نشانه کمبود کلسیم ، یا مس ، منیزیم و یا منگنز و روی است.
۱۳- ساقه ها دراز و باریک هستند.
نشانه کمبود مس ، یا منیزیم ، منگنز ، یا ازت ، پتاسیم و روی است.
۱۴- ساقه ها به رنگ ارغوانی می باشند.
نشانه کمبود فسفر است.

علائم کمبود عناصر غذایی با توجه به نمو و الگوهای رشد گیاه
۱- گندم رشد کوتاهی دارد.
نشانه کمبود گوگرد و پتاسیم است.
۲- تعدادی بوته گندم رشد ضعیفی نسبت به گیاهان سالم و مجاور خود دارند.
نشانه کمبود منگنز ، روی است.
۳- عدم ظهور یا مشکل ظهور برگهای جوان از غلاف
نشانه کمبود مس است.
۴- ساقه های گندم به شکل پهن یا باد بزنی هستند.
نشانه کمبود مس می باشد.
۵- رسیدن گندم به تاخیر می افتد.
نشانه کمبود مس یا پتاسیم است.

علایم کمبود عناصر غذایی با توجه به تولید گل یا دانه
۱- کاهش تولید پنجه
نشانه کمبود آهن ، منگنز ، روی است.
۲- تولید بیش از اندازه پنجه
نشانه کمبود مس و گوگرد است.
۳- عقیم ماندن پنجه ها یا خشک شدن پنجه ها
نشانه کمبود مس ، یا آهن ، منیزیم ، یا منگنز ، ازت یا ، فسفر ، پتاسیم یا روی می باشد.
۴- عدم رشد لوله گرده ، کاهش تولید گرده ، گرده های مرده
نشانه کمبود مس می باشد.
۵- تولید خوشه های کوچکتر ، کمتر و با تعداد دانه کم
نشانه کمبود منیزیم یا فسفر یا پتاسیم یا گوگرد یا روی است.
۶- تشکیل خوشه های سفید و پوک
نشانه کمبود مس است.
۷- تولید دانه های ابلقی و لکه دار
نشانه کمبود ازت است.
۸- کاهش مقدار پروتئین دانه
نشانه کمبود ازت و گوگرد است.
۹- کاهش عملکرد دانه گندم
نشانه کمبود اهن ، کلسیم ، یا منیزیم ، منگنز ، یا ازت و گوگرد است.

علایم کمبود عناصر غذایی با توجه به تشکیل نکروز و مرگ بافت
۱- تشکیل زخم های نکروزه یا بافت مرده قهوه ای رنگ
نشانه کمبود روی است.
۲- تشکیل زخم های زرد – سفید بین رگبرگ های برگهای جوان
نشانه کمبود منگنز است.
۳- تشکیل لکه های نکروزه یا بافت مردگی در برگهای پیر
نشانه کمبود منیزیم است.
۴- تشکیل لکه های نکروزه یا بافت مردگی روی غلاف برگ
نشانه کمبود روی است.
۵- زخم نکروزه یا بافت مردگی در بین رگبرگ های برگ
نشانه کمبود منیزیم است.
۶- پیچ خوردن یا لوله شدن بافت های مرده برگ
نشانه کمبود مس یا کلسیم است.
۷- مرگ جوانه مرکزی در بوته های گندم
نشانه کمبود منگنز است.
۸- مرگ جوان ترین برگ قبل از ظهور کامل از غلاف برگ
نشانه کمبود منگنز است.
۹- مرگ بافت حاشیه برگ
نشانه کمبود پتاسیم است.
۱۰- مرگ بافت میانی برگ
نشانه کمبود روی است.
۱۱- مرگ بافت پایه برگ
نشانه کمبود منگنز است.
۱۲- مرگ گیاه قبل از رسیدن آن
نشانه کمبود منگنز است.
۱۳- مرگ گیاه قبل از افتادگی اندام هوایی
نشانه کمبود مس است.
۱۴- جمع شدن برگهای مرده در اطراف پایه گندم
نشانه کمبود ازت یا فسفر می باشد.


اختصاصی از فایلکو مقاله کامل درباره گیاهان مورد استفاده در باغ 16 ص با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

گیاهان مورد استفاده در باغ :

شما می توانید باغی زیبا داشته و هر روز تا دوازده ماه سال از آن لذت ببرید شرایط محیطی که در آن زندگی می کنید مهم نیست بلکه تطابق گونه ها با شرایط محیطی موجود مهم است .

تصویر و نمایش دایمی باغ ، باید اصول خاصی پیاده شود باید با استفاده از در خچه های پراکنده و مناسب باغ را زیبا جلوه داده و به ویژه زمانی که گلهای فصلی از بین می روند جلوه آن بیشتر می شود .

برای ایجاد تصویری در باغ ، نیاز دارید اطلاعاتی در مورد گیاهان به دست آورید . به همان ترتیب که یک نقاش مجبور است در مورد رنگها و طرز استفاده ارآنها آگاهی کامل داشته باشد . شما باید پتانسیل و توانایی طرح را در رابطه با درختان ، درخچه و گلها بشناسید . سپس از گیاهانی که به باغ شما یک بنیاد اساسی دایمی می دهند ، استفاده کنید . اگر استخوان بندی و کالبد یک طرح درست بنا شود پایان آن ، باغی اصولی و زیبا خواهید داشت .

در آغاز تشخیص گیاهان چوبی ( درختان و درخچه ها ) که دارای ساختار دایمی می باشند از گیاها ن علفی ( گلهایی که هر سال می میرند ) لازم است شما باغ را با درختان و درخچه ها قالب بندی کنید . در استفاده از درختانی که برای تأکید به کار می روند باید اطراف آنها با سایر درختان و درخچه ها ارتباط داشته باشد سپس می توانید گیاهان علفی را نیز به این طرح اضافه کنید .

درختان و درخچه ها به سه گروه تقسیم می شوند :

گیاهان خزان دار ، همیشه سبز م وط دار ( سوزنی برگان ) ، پهن برگهای همیشه سبز ، گیاهان بالارونده که خزان پذیر هستند گاهی جزء درختان همیشه سبز به شمار می روند و این بستگی به گونه مورد استفاده دارد که چه وظیفه ای را در طرح به عهده بگیرد .

نوع دیگر که قدرت رنگ کمتری نسبت به سوزنی برگان دارند ، همیشه سبزهای پهن برگ هستند .

این تفاوت رنگ و نقشی که آنها در طبیعت می گذراند کاملاً آشکار است یعنی هنگامی که شما به یک دامنه کوه نگاه می کنید م وطیان همیشه سبز در بهار دارای رنگهای سبز تیره هستند و با درختان خزان پذیر که در کنار آنها کاشته شده اند مثل افراها ، غانها و درختان خزان پذیر دیگر که برگ آنها در پاییز رنگ زرد کمرنگی به خود می گیرد تفاوت زیادی دارند به ویژه هنگامی که رنگ برگها در اوا پاییز زردی به قرمزی گرایش می یابد و بعد می ریزد در قمابل م وطیان که معمولاً دارای رنگ سبز سیر هستند تضاد را کاملاً می توان مشاهده کرد . اما در اتبستان که درختان خزان پذیر رنگ برگهایشان سبز تیره است در این موقع هم م وطیان تغییر رنگی از خود نشان نمی دهند ، اما بعداً رنگ سوزنی برگان به سبز مایل به سیاه درآمده و آن زمانی است که درخت بیشترین نور را جذب کرده است و باز آن زمانی است که همیشه سبزهای پهن برگ درختان خزان پذیر دارای بازتاب نوری بالایی هستند . بطور کلی نتیجه می گیریم که رنگ برگ م وطیان همیشه سبز ، در بیشتر موارد تیره به نظر می رسد و برای استفاده از تیره باغ به کار می روند ، به همی ن دلیل باید در استفاده آنها دقت شود چون باغ نباید غم انگیز جلوه کند . شاید باغ شما خیلی تیره به نظر آید شما باید با حذف چند سوزنی برگ آن را فرح بخش جلوه دهید . اگر نگاهتان را به یک سوزنی برگ همیشه سبز بیاندازید و به آن خیره شوید پس از مدتی رنگ تیره برگها با آرایشی که روی درخت دارا هستند به شما اثر آرام بخشی می دهند دوام برگهای درخچه ها و درختان همیشه سبز پهن برگ مانند سوزنی برگان م وطی است . اما سطح برگهای آنها زیاد و براق بوده و جذب نور آنها بالاست و هرگز تیره رنگ نیستند ، در نتیجه همیشه سبزهای پهن برگ می توانند کمبودهای م وطیان را جبران کنند تفاوت اندازه برگها بسیار است یعنی ار باریکترین آنها که بوته ای هستند تا برگهای بزرگ مانند ماگنولیاها ، گیلاس غار ، رودوندرون برگ پهن ، برگهای م وطیان همیشه سبز دارای شکل خطی هستند که اصطلاحاً به آن الگوی خطی گفته می شود و برگهای گیاهان پهن برگ همیشه سبز که نقشهای گوناگونی دارند به آن الگوی نقشه ای گویند .

درخچه های همیشه سبز پهن برگ مهمترین عامل تزیین کننده باغ هستند و به ندرت باغی وجود دارد که نتواند به وسیله اینگونه گیاهان اصلاح شود . کلیه درخچه های پهن برگ همیشه سبز ، در آینده بافت باغ را توسط برگهایشان نشان می دهند . یعنی یک درخچه با برگهای انفرادی کوچک ، تولید بافت ظریف و زیبا کرده ودیگری با برگهای بزرگ ، تولید بافت زیر و خشن می کند . لازم به یادآوریست که بسیاری از درختان همیشه سبز پهن برگ در مقابل سرما ناتوانند و باید در شرایط اقلیمی گرمتری این درختان را مرود استفاده قرار داد .

درختان خزان پذیر منظره زیبایی را در باغ ، به خصوص در زمستان ، ایجاد می کنند . زیرا با تغییر فصل ، باغ را جذاب جلوه می دهند . وجود اینگونه درختان به علت دارا بودن شکوفه در فصل رویش کاملاً در باغ ضروریست ولی باغی که منحصراً دارای درخچه های خزان پذیر است . هرچند که نور و تهویه هوا در آنجا زیاد خواهد بود ولی جز باغهای ضعیف نسبت به باغهایی که از سوزنی برگ نیز استفاده شده است ، به شمار می رود . بهرحال اینگونه درختان و درخچه ها در شرایط اقلیمی مناسب نقش دوم را پس از م وطیان بازی می کنند .

درخچه های خزان پذیر به ویژه هنگامی که برای پس زمینه برای گیاهان علفی به کار می روند ، زیبا خواهند بود و درختان خزان پذیر تاکیدی مهم در برابر همیشه سبزهای پهن برگ هستند .

در بعضی از طرحها درختان خزان پذیر به تنهایی در یک باغ غالب شده و شکل خطی شاخه های آنها ، نقش مهمی در طرح دارد .

عامل بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد ، چمنها هستند که عنصری مهم در طرح می باشند چون بافت خوبی دارند . ناحیه بزرگی که دارای بافتی ظریف است به ناحیه کوچکتری که بافتی زیرتر دارد ، نیازمند است . ها متداولترین گیاهان پوششی فرش زمین به شمار می روند البته نباید فرض کنید که ها تنها گیاه پوششی هستند ولی غالباً به علت پاخور بودن ، مورد توجه قرار می گیرند .

برای بهبودی وضع گیاهان آنها را باید به دقت رشد و پرورش دهید و گیاهانی که دارای شرایط اقلیمی و کشت مشترک می باشند باید دارای خصوصیان مشترک نیز باشند . مثلاً گیهان چوبی سایه پسند برگهای سبز مایل به زرد دارند ، گلهای آنها کوچک و از سفید کرم تا زرد کمرنگند .

گیاهان پوششی دارای برگهای شبیه به هم بوده و غالباً متراکم و زیادند ،گلهای انها زیبا و رنگ آنها نسبت به گیاها ن خشبی روشنتر و براقتر است . اثر ترکیبی آنها به وسیله مشخصات طبیعی گیاه معلوم می شود .

گروه بندی بر اساس مشخصات طبیعی به شما طرح رنگ را می دهد . برگهای گیاهان بیابانی دارای کرکهای پشمی بوده و رنگ آنها سبز مایل به خا تری است و یا اینکه گیاهان باتلاقی دارای برگهای سبز مایل به زرد روشن می باشند .

اگر شما گیاهان را گروه بندی کنید کشت آنها بسیار ساده خواهد بود و هزینه نگهداری آنها کم خواهد شد .

اگر شما بدانید که درخت چه مفهومی ب هطرح می دهد ، می توانید بر این اساس آنرا انتخاب کرده و جای آنرا در باغ مشخص کنید .

آیا شما آگاهانه درختان را همچون نقاط تأکیدی در باغ به کار برده اید ، بله به همین دلیل باغ همسایه شما فرق بین درخت و درخچه را تشخیص نداده است . . تنه درختان مشخص و واضح بوده و می توان آنرا از درخچه تمیز داد و یک اصله درخت در باغ ، تأکید را در مقابل توده ای از درخچه ایجاد می کند .

اگر شما طرحی بنا کنید که در موقع اجرای آن را خط کشی کرده و اگر در آن درختی وجود نداشته باشد و نشانه گذارده شده ، احتمال می رود که به وسیله رهگذرانی مانند پسر بچه های دبستانی آن نشانه ها به هم خورده و از بین بروند در نتیجه ترکیبات طرح به هم ریخته می شود و نهایتاً اثر مطلوب نخواهد گذاشت و به همین دلیل درختان در طرح نقش خود را همچون تأکید نشان می دهند و شما می باید به تعداد کم از آنها استفاده کنید .

باغتان را آنقدر شلوغ نکنید که شبیه خزانه نهال فروشی شود . متأسفانه هنوز باغهایی دیده می شود که به شکل جمع آوری نمونه گیاهان در آمده و ناهنگنی و ناجور بافتی در آنها دیده می شود .

با استفاده از تعدادی درخت مناسب می توان رعض باغ را به طور فریبنده ای باریک جلوه داد و باید از درختان جذاب استفاده کرد . اولین گام در طراحی باغ ، در نظر گرفتن مقیاس واندازه است و ابعاد درخت می تواند اندازه باغ شما را رقم بزند . مثلاً


با


مقاله کامل درباره گیاهان مورد استفاده در باغ 16 ص

مراقبت و نگهداری:
دراسنا به مکانی نیم سایه وگرم با رطوبت بالا نیازمند است واز نور مستقیم خورشید یا بیزار است.گلدان دراسنا را هر دو یا سه سال یک بار تعویض کرد و باید مراقب بود که به ریشه های آن آسیب نرسد و درصورت عدم امکان تعویض خاک گلدان اقدام به تعویض خاک سطحی گلدان می کنیم. گونه های سبز پررنگ و واریته d.fragrans یعنی rothiana را بدون ابزارو وسایل خاصی می توان در اتاق نگه داشت که این گونه ها به مکانی با نور کافی و دمای زمستانی c 14-12 نیاز دارد.اگر میخواهیم این گیاهان رشد خوبی داشته باشندباید انهارا درگلخانه قراردهیم. وبرای تمیز برگها ازیارچه یا اسفنج خیس استفاده می کنیم و حتی المکان از مواد براق کننده شیمیایی بیش ازیک بار در ماه استفاده نمی کنیم.
رطوبت:
دو بار در هفته غبار پاشی میکنیم درصورتیکه درجه حرارت بالا باشد غبار پاشی روزانه انجام میدهیم غبا اشی باید در سایه صورت گیرد زیرا اگر غبا اشی در مقابل نور صورت گیردقطرات آب به جای مانده روی گیاه قطرات آب به جای مانده نور را مثل ذره بین ازخودعبور داده و باعث ایجاد لکه سوختگی برگها میشود و در دمای کمتر از 13 درجه از غبا اشی خوداری می کنیم.
آبیاری:
دراسنا نسبت به خشکی حساس. آبیاری دراسنا معمولا دو بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان با توجه به خاک و محیط گیاه. ز ش را باید باز گذاشت زیرا نبود ز ش مناسب باعث پوسیدگی ریشه و ایجاد بیماریهای قارچی گردد.
درجه حرارت:
بهترین درجه حرارت در زمستان 16درجه سانتیگراد و مقاوم تا13 درجه سانتیگراد ودر تابستان حداکثر26درجه سانتیگراد.
تغذیه:
در فصل رشد (بهار وتابستان) گیاه را با کود های مایع وجامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی برای گیاهان کوچک ماهی یکبار وگیاهان بزرگ سالی سه باراقدام می کنیم. دراسنا ترکیب خاکی با ph=6.5-7 را ناز دارد زیرا در غیر اینصورت کمبود عناصرغذایی مشاهده خواهد شد.
آفات وبیماری ها:
گلها و گیاهان زینتی بیشتر از گیاهان زراعی مورد حمله آفات و بیماری ها قرار می گیرند بطوریکه عدم توجه به آن آلودگی تمام گیاه را فرا خواهد گرفت لذا برای جلوگیری از این خسارت نیاز به آشنایی و مبارزه صحیح با این بیماریها است. در زیر به برسی مهمترین بیماریها و عوارض ممکن در گیاه دراسنا می پردازیم.
لکه برگی فوزاریومی دراسنا:
ایجاد لکه های آب سوخته بر روی بر روی برگهای جوان که به تدریج توسعه پیدا میکند و به شکل نامنظم و به رنگ قرمز تا مایی می شود. مریستم شاخه های الوده می میرند و پوسیدگی ساقه در زمان قلمه زنی نرم سیاهرنگ است.
عامل بیماری: عامل آن قارچ fusarium moniliform
انتشار: انتشاران توسط آب آبیاری و یاخاک خاک آلوده.
مبارزه:ضدعفونی خاک با بنومیل.
لکه برگی pseudomonas دراسنا:
لکه های سبز آب سوخته و لکه های مسن تردر مرکز قهوه ای تیره می شوند. آلودگی در هر جای گیاه به جز ساقه آن رخ می دهد برگهای پایینی می ریزد.
عامل بیماری:باکتری میله ای تک تاژکی.
مبارزه: مخلوط هیدروا یدمس ومانکوزوب و است تومایسین سولفات موثر گزارش شده است.
تریپس دراسنا:
تریپس دراسنا که فقط بر روی برگهای دراسنا مشاهده می شود.
مبارزه: استفاده از سموم فسفره به نسبت 2-1 درهزار.

گونه های مختلف دراسنا:
در زیر به شرح چندین گونه مهم که به عنوان گیاهان آپارتمانی کشت می شود می پر دازیم :
1_:d.deremensis این گونه بومی نواحی آفریقای شرقی است. ارتفاع آن به بیش از یک مترودارای برگهای شمشیری، خشن، سبز براق ودر حاشیه به صورت نوارسفید می باشد.این برگهادرابتدا راست اما بعد کمی آویزان می شوند.مهمترین واریته های آنwarneckii و bausei می باشد.
2_: d.draco این گونه بومی جزایر قناری است. درختی است باساقه بلند که تا ارتفاع شگفت انگیزی رشد می کند. به نظر میرسد که برخی از نمونه های موجود در جزایر قناری 1000 سال عمر دارند .
3_: d. fragrans این گونه بومی گینه وغرب اسیاست که شباهت زیادی به گونه deremensis دارد با این تفاوت که این گونه نسبت به گونه قبلی پهن برگ تر و نوک برگ تقریبا کروی است. این گونه مقاوم ترین گیاه ایارتمانی از گروه دراسنا به نور که درشرایط طبیعی گل می دهد. واریته های ان عبارتند از m angeana که برگهای ان لبه سبز وقسمت میانی طلایی رنگ است و واریتهlindeni که لبه طلایی وقسمت مرکزی سبز رنگ است.
4_ :d.godseffiana ا ین گونه بومی کنگواست. ارتفاع ان درحدود cm60 و دارای شاخه های منشعب و ساقه ما یچ می باشد . این گونه زمانیکه هنوز جوان است گل میدهد گلهای زرد و سبز که عطر بسیار قوی دارد جای خود را به میوه های توتی شکل و قرمز میدهد. نگهداری از آن بسیارآسان است.
5_: d.sanderiana این گونه بومی کنگو بوده وارتفاع آن به m3میرسد وشاخه هایش درقسمت تحتانی ظاهر می شود حاشیه برگها سفیدرنگ ونقره ای است.
6_ d.marginata: این گونه به شرایط مختلف آپارتمانی بسیار مقاوم و بومی آفریقایی استوایی که در زادگاهش به درخت تنومندی تبدیل می شود. سریع رشد و نگهداری از آن راحت است و نسبت به عوامل نامساعد محیطی تا حدودی مقاوم است.
7_: d.reflexa: این گونه بومی جزایر موریس و دارای ارتفاع m4-3 بوده و فاقد انشعاب می باشد .
8_ d.m angeana: این گونه دارای برگهای یهن با نوارهای سفید و موازی که ارتفاع آن درهوای ازاد به 4متر هم می رسد.

جهت ب اطلاعات بیشتر لطفأ به وب سایت شرکت گل پایون به آدرس www.golpaion.com مراجعه فرمائید.


مراقبت و نگهداری:
دراسنا به مکانی نیم سایه وگرم با رطوبت بالا نیازمند است واز نور مستقیم خورشید یا بیزار است.گلدان دراسنا را هر دو یا سه سال یک بار تعویض کرد و باید مراقب بود که به ریشه های آن آسیب نرسد و درصورت عدم امکان تعویض خاک گلدان اقدام به تعویض خاک سطحی گلدان می کنیم. گونه های سبز پررنگ و واریته d.fragrans یعنی rothiana را بدون ابزارو وسایل خاصی می توان در اتاق نگه داشت که این گونه ها به مکانی با نور کافی و دمای زمستانی c 14-12 نیاز دارد.اگر میخواهیم این گیاهان رشد خوبی داشته باشندباید انهارا درگلخانه قراردهیم. وبرای تمیز برگها ازیارچه یا اسفنج خیس استفاده می کنیم و حتی المکان از مواد براق کننده شیمیایی بیش ازیک بار در ماه استفاده نمی کنیم.
رطوبت:
دو بار در هفته غبار پاشی میکنیم درصورتیکه درجه حرارت بالا باشد غبار پاشی روزانه انجام میدهیم غبا اشی باید در سایه صورت گیرد زیرا اگر غبا اشی در مقابل نور صورت گیردقطرات آب به جای مانده روی گیاه قطرات آب به جای مانده نور را مثل ذره بین ازخودعبور داده و باعث ایجاد لکه سوختگی برگها میشود و در دمای کمتر از 13 درجه از غبا اشی خوداری می کنیم.
آبیاری:
دراسنا نسبت به خشکی حساس. آبیاری دراسنا معمولا دو بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان با توجه به خاک و محیط گیاه. ز ش را باید باز گذاشت زیرا نبود ز ش مناسب باعث پوسیدگی ریشه و ایجاد بیماریهای قارچی گردد.
درجه حرارت:
بهترین درجه حرارت در زمستان 16درجه سانتیگراد و مقاوم تا13 درجه سانتیگراد ودر تابستان حداکثر26درجه سانتیگراد.
تغذیه:
در فصل رشد (بهار وتابستان) گیاه را با کود های مایع وجامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی برای گیاهان کوچک ماهی یکبار وگیاهان بزرگ سالی سه باراقدام می کنیم. دراسنا ترکیب خاکی با ph=6.5-7 را ناز دارد زیرا در غیر اینصورت کمبود عناصرغذایی مشاهده خواهد شد.
آفات وبیماری ها:
گلها و گیاهان زینتی بیشتر از گیاهان زراعی مورد حمله آفات و بیماری ها قرار می گیرند بطوریکه عدم توجه به آن آلودگی تمام گیاه را فرا خواهد گرفت لذا برای جلوگیری از این خسارت نیاز به آشنایی و مبارزه صحیح با این بیماریها است. در زیر به برسی مهمترین بیماریها و عوارض ممکن در گیاه دراسنا می پردازیم.
لکه برگی فوزاریومی دراسنا:
ایجاد لکه های آب سوخته بر روی بر روی برگهای جوان که به تدریج توسعه پیدا میکند و به شکل نامنظم و به رنگ قرمز تا مایی می شود. مریستم شاخه های الوده می میرند و پوسیدگی ساقه در زمان قلمه زنی نرم سیاهرنگ است.
عامل بیماری: عامل آن قارچ fusarium moniliform
انتشار: انتشاران توسط آب آبیاری و یاخاک خاک آلوده.
مبارزه:ضدعفونی خاک با بنومیل.
لکه برگی pseudomonas دراسنا:
لکه های سبز آب سوخته و لکه های مسن تردر مرکز قهوه ای تیره می شوند. آلودگی در هر جای گیاه به جز ساقه آن رخ می دهد برگهای پایینی می ریزد.
عامل بیماری:باکتری میله ای تک تاژکی.
مبارزه: مخلوط هیدروا یدمس ومانکوزوب و است تومایسین سولفات موثر گزارش شده است.
تریپس دراسنا:
تریپس دراسنا که فقط بر روی برگهای دراسنا مشاهده می شود.
مبارزه: استفاده از سموم فسفره به نسبت 2-1 درهزار.

گونه های مختلف دراسنا:
در زیر به شرح چندین گونه مهم که به عنوان گیاهان آپارتمانی کشت می شود می پر دازیم :
1_:d.deremensis این گونه بومی نواحی آفریقای شرقی است. ارتفاع آن به بیش از یک مترودارای برگهای شمشیری، خشن، سبز براق ودر حاشیه به صورت نوارسفید می باشد.این برگهادرابتدا راست اما بعد کمی آویزان می شوند.مهمترین واریته های آنwarneckii و bausei می باشد.
2_: d.draco این گونه بومی جزایر قناری است. درختی است باساقه بلند که تا ارتفاع شگفت انگیزی رشد می کند. به نظر میرسد که برخی از نمونه های موجود در جزایر قناری 1000 سال عمر دارند .
3_: d. fragrans این گونه بومی گینه وغرب اسیاست که شباهت زیادی به گونه deremensis دارد با این تفاوت که این گونه نسبت به گونه قبلی پهن برگ تر و نوک برگ تقریبا کروی است. این گونه مقاوم ترین گیاه ایارتمانی از گروه دراسنا به نور که درشرایط طبیعی گل می دهد. واریته های ان عبارتند از m angeana که برگهای ان لبه سبز وقسمت میانی طلایی رنگ است و واریتهlindeni که لبه طلایی وقسمت مرکزی سبز رنگ است.
4_ :d.godseffiana ا ین گونه بومی کنگواست. ارتفاع ان درحدود cm60 و دارای شاخه های منشعب و ساقه ما یچ می باشد . این گونه زمانیکه هنوز جوان است گل میدهد گلهای زرد و سبز که عطر بسیار قوی دارد جای خود را به میوه های توتی شکل و قرمز میدهد. نگهداری از آن بسیارآسان است.
5_: d.sanderiana این گونه بومی کنگو بوده وارتفاع آن به m3میرسد وشاخه هایش درقسمت تحتانی ظاهر می شود حاشیه برگها سفیدرنگ ونقره ای است.
6_ d.marginata: این گونه به شرایط مختلف آپارتمانی بسیار مقاوم و بومی آفریقایی استوایی که در زادگاهش به درخت تنومندی تبدیل می شود. سریع رشد و نگهداری از آن راحت است و نسبت به عوامل نامساعد محیطی تا حدودی مقاوم است.
7_: d.reflexa: این گونه بومی جزایر موریس و دارای ارتفاع m4-3 بوده و فاقد انشعاب می باشد .
8_ d.m angeana: این گونه دارای برگهای یهن با نوارهای سفید و موازی که ارتفاع آن درهوای ازاد به 4متر هم می رسد.

جهت ب اطلاعات بیشتر لطفأ به وب سایت شرکت گل پایون به آدرس www.golpaion.com مراجعه فرمائید.


مراقبت و نگهداری:
دراسنا به مکانی نیم سایه وگرم با رطوبت بالا نیازمند است واز نور مستقیم خورشید یا بیزار است.گلدان دراسنا را هر دو یا سه سال یک بار تعویض کرد و باید مراقب بود که به ریشه های آن آسیب نرسد و درصورت عدم امکان تعویض خاک گلدان اقدام به تعویض خاک سطحی گلدان می کنیم. گونه های سبز پررنگ و واریته d.fragrans یعنی rothiana را بدون ابزارو وسایل خاصی می توان در اتاق نگه داشت که این گونه ها به مکانی با نور کافی و دمای زمستانی c 14-12 نیاز دارد.اگر میخواهیم این گیاهان رشد خوبی داشته باشندباید انهارا درگلخانه قراردهیم. وبرای تمیز برگها ازیارچه یا اسفنج خیس استفاده می کنیم و حتی المکان از مواد براق کننده شیمیایی بیش ازیک بار در ماه استفاده نمی کنیم.
رطوبت:
دو بار در هفته غبار پاشی میکنیم درصورتیکه درجه حرارت بالا باشد غبار پاشی روزانه انجام میدهیم غبا اشی باید در سایه صورت گیرد زیرا اگر غبا اشی در مقابل نور صورت گیردقطرات آب به جای مانده روی گیاه قطرات آب به جای مانده نور را مثل ذره بین ازخودعبور داده و باعث ایجاد لکه سوختگی برگها میشود و در دمای کمتر از 13 درجه از غبا اشی خوداری می کنیم.
آبیاری:
دراسنا نسبت به خشکی حساس. آبیاری دراسنا معمولا دو بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان با توجه به خاک و محیط گیاه. ز ش را باید باز گذاشت زیرا نبود ز ش مناسب باعث پوسیدگی ریشه و ایجاد بیماریهای قارچی گردد.
درجه حرارت:
بهترین درجه حرارت در زمستان 16درجه سانتیگراد و مقاوم تا13 درجه سانتیگراد ودر تابستان حداکثر26درجه سانتیگراد.
تغذیه:
در فصل رشد (بهار وتابستان) گیاه را با کود های مایع وجامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی برای گیاهان کوچک ماهی یکبار وگیاهان بزرگ سالی سه باراقدام می کنیم. دراسنا ترکیب خاکی با ph=6.5-7 را ناز دارد زیرا در غیر اینصورت کمبود عناصرغذایی مشاهده خواهد شد.
آفات وبیماری ها:
گلها و گیاهان زینتی بیشتر از گیاهان زراعی مورد حمله آفات و بیماری ها قرار می گیرند بطوریکه عدم توجه به آن آلودگی تمام گیاه را فرا خواهد گرفت لذا برای جلوگیری از این خسارت نیاز به آشنایی و مبارزه صحیح با این بیماریها است. در زیر به برسی مهمترین بیماریها و عوارض ممکن در گیاه دراسنا می پردازیم.
لکه برگی فوزاریومی دراسنا:
ایجاد لکه های آب سوخته بر روی بر روی برگهای جوان که به تدریج توسعه پیدا میکند و به شکل نامنظم و به رنگ قرمز تا مایی می شود. مریستم شاخه های الوده می میرند و پوسیدگی ساقه در زمان قلمه زنی نرم سیاهرنگ است.
عامل بیماری: عامل آن قارچ fusarium moniliform
انتشار: انتشاران توسط آب آبیاری و یاخاک خاک آلوده.
مبارزه:ضدعفونی خاک با بنومیل.
لکه برگی pseudomonas دراسنا:
لکه های سبز آب سوخته و لکه های مسن تردر مرکز قهوه ای تیره می شوند. آلودگی در هر جای گیاه به جز ساقه آن رخ می دهد برگهای پایینی می ریزد.
عامل بیماری:باکتری میله ای تک تاژکی.
مبارزه: مخلوط هیدروا یدمس ومانکوزوب و است تومایسین سولفات موثر گزارش شده است.
تریپس دراسنا:
تریپس دراسنا که فقط بر روی برگهای دراسنا مشاهده می شود.
مبارزه: استفاده از سموم فسفره به نسبت 2-1 درهزار.

گونه های مختلف دراسنا:
در زیر به شرح چندین گونه مهم که به عنوان گیاهان آپارتمانی کشت می شود می پر دازیم :
1_:d.deremensis این گونه بومی نواحی آفریقای شرقی است. ارتفاع آن به بیش از یک مترودارای برگهای شمشیری، خشن، سبز براق ودر حاشیه به صورت نوارسفید می باشد.این برگهادرابتدا راست اما بعد کمی آویزان می شوند.مهمترین واریته های آنwarneckii و bausei می باشد.
2_: d.draco این گونه بومی جزایر قناری است. درختی است باساقه بلند که تا ارتفاع شگفت انگیزی رشد می کند. به نظر میرسد که برخی از نمونه های موجود در جزایر قناری 1000 سال عمر دارند .
3_: d. fragrans این گونه بومی گینه وغرب اسیاست که شباهت زیادی به گونه deremensis دارد با این تفاوت که این گونه نسبت به گونه قبلی پهن برگ تر و نوک برگ تقریبا کروی است. این گونه مقاوم ترین گیاه ایارتمانی از گروه دراسنا به نور که درشرایط طبیعی گل می دهد. واریته های ان عبارتند از m angeana که برگهای ان لبه سبز وقسمت میانی طلایی رنگ است و واریتهlindeni که لبه طلایی وقسمت مرکزی سبز رنگ است.
4_ :d.godseffiana ا ین گونه بومی کنگواست. ارتفاع ان درحدود cm60 و دارای شاخه های منشعب و ساقه ما یچ می باشد . این گونه زمانیکه هنوز جوان است گل میدهد گلهای زرد و سبز که عطر بسیار قوی دارد جای خود را به میوه های توتی شکل و قرمز میدهد. نگهداری از آن بسیارآسان است.
5_: d.sanderiana این گونه بومی کنگو بوده وارتفاع آن به m3میرسد وشاخه هایش درقسمت تحتانی ظاهر می شود حاشیه برگها سفیدرنگ ونقره ای است.
6_ d.marginata: این گونه به شرایط مختلف آپارتمانی بسیار مقاوم و بومی آفریقایی استوایی که در زادگاهش به درخت تنومندی تبدیل می شود. سریع رشد و نگهداری از آن راحت است و نسبت به عوامل نامساعد محیطی تا حدودی مقاوم است.
7_: d.reflexa: این گونه بومی جزایر موریس و دارای ارتفاع m4-3 بوده و فاقد انشعاب می باشد .
8_ d.m angeana: این گونه دارای برگهای یهن با نوارهای سفید و موازی که ارتفاع آن درهوای ازاد به 4متر هم می رسد.

جهت ب اطلاعات بیشتر لطفأ به وب سایت شرکت گل پایون به آدرس www.golpaion.com مراجعه فرمائید.


مراقبت و نگهداری:
دراسنا به مکانی نیم سایه وگرم با رطوبت بالا نیازمند است واز نور مستقیم خورشید یا بیزار است.گلدان دراسنا را هر دو یا سه سال یک بار تعویض کرد و باید مراقب بود که به ریشه های آن آسیب نرسد و درصورت عدم امکان تعویض خاک گلدان اقدام به تعویض خاک سطحی گلدان می کنیم. گونه های سبز پررنگ و واریته d.fragrans یعنی rothiana را بدون ابزارو وسایل خاصی می توان در اتاق نگه داشت که این گونه ها به مکانی با نور کافی و دمای زمستانی c 14-12 نیاز دارد.اگر میخواهیم این گیاهان رشد خوبی داشته باشندباید انهارا درگلخانه قراردهیم. وبرای تمیز برگها ازیارچه یا اسفنج خیس استفاده می کنیم و حتی المکان از مواد براق کننده شیمیایی بیش ازیک بار در ماه استفاده نمی کنیم.
رطوبت:
دو بار در هفته غبار پاشی میکنیم درصورتیکه درجه حرارت بالا باشد غبار پاشی روزانه انجام میدهیم غبا اشی باید در سایه صورت گیرد زیرا اگر غبا اشی در مقابل نور صورت گیردقطرات آب به جای مانده روی گیاه قطرات آب به جای مانده نور را مثل ذره بین ازخودعبور داده و باعث ایجاد لکه سوختگی برگها میشود و در دمای کمتر از 13 درجه از غبا اشی خوداری می کنیم.
آبیاری:
دراسنا نسبت به خشکی حساس. آبیاری دراسنا معمولا دو بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان با توجه به خاک و محیط گیاه. ز ش را باید باز گذاشت زیرا نبود ز ش مناسب باعث پوسیدگی ریشه و ایجاد بیماریهای قارچی گردد.
درجه حرارت:
بهترین درجه حرارت در زمستان 16درجه سانتیگراد و مقاوم تا13 درجه سانتیگراد ودر تابستان حداکثر26درجه سانتیگراد.
تغذیه:
در فصل رشد (بهار وتابستان) گیاه را با کود های مایع وجامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی برای گیاهان کوچک ماهی یکبار وگیاهان بزرگ سالی سه باراقدام می کنیم. دراسنا ترکیب خاکی با ph=6.5-7 را ناز دارد زیرا در غیر اینصورت کمبود عناصرغذایی مشاهده خواهد شد.
آفات وبیماری ها:
گلها و گیاهان زینتی بیشتر از گیاهان زراعی مورد حمله آفات و بیماری ها قرار می گیرند بطوریکه عدم توجه به آن آلودگی تمام گیاه را فرا خواهد گرفت لذا برای جلوگیری از این خسارت نیاز به آشنایی و مبارزه صحیح با این بیماریها است. در زیر به برسی مهمترین بیماریها و عوارض ممکن در گیاه دراسنا می پردازیم.
لکه برگی فوزاریومی دراسنا:
ایجاد لکه های آب سوخته بر روی بر روی برگهای جوان که به تدریج توسعه پیدا میکند و به شکل نامنظم و به رنگ قرمز تا مایی می شود. مریستم شاخه های الوده می میرند و پوسیدگی ساقه در زمان قلمه زنی نرم سیاهرنگ است.
عامل بیماری: عامل آن قارچ fusarium moniliform
انتشار: انتشاران توسط آب آبیاری و یاخاک خاک آلوده.
مبارزه:ضدعفونی خاک با بنومیل.
لکه برگی pseudomonas دراسنا:
لکه های سبز آب سوخته و لکه های مسن تردر مرکز قهوه ای تیره می شوند. آلودگی در هر جای گیاه به جز ساقه آن رخ می دهد برگهای پایینی می ریزد.
عامل بیماری:باکتری میله ای تک تاژکی.
مبارزه: مخلوط هیدروا یدمس ومانکوزوب و است تومایسین سولفات موثر گزارش شده است.
تریپس دراسنا:
تریپس دراسنا که فقط بر روی برگهای دراسنا مشاهده می شود.
مبارزه: استفاده از سموم فسفره به نسبت 2-1 درهزار.

گونه های مختلف دراسنا:
در زیر به شرح چندین گونه مهم که به عنوان گیاهان آپارتمانی کشت می شود می پر دازیم :
1_:d.deremensis این گونه بومی نواحی آفریقای شرقی است. ارتفاع آن به بیش از یک مترودارای برگهای شمشیری، خشن، سبز براق ودر حاشیه به صورت نوارسفید می باشد.این برگهادرابتدا راست اما بعد کمی آویزان می شوند.مهمترین واریته های آنwarneckii و bausei می باشد.
2_: d.draco این گونه بومی جزایر قناری است. درختی است باساقه بلند که تا ارتفاع شگفت انگیزی رشد می کند. به نظر میرسد که برخی از نمونه های موجود در جزایر قناری 1000 سال عمر دارند .
3_: d. fragrans این گونه بومی گینه وغرب اسیاست که شباهت زیادی به گونه deremensis دارد با این تفاوت که این گونه نسبت به گونه قبلی پهن برگ تر و نوک برگ تقریبا کروی است. این گونه مقاوم ترین گیاه ایارتمانی از گروه دراسنا به نور که درشرایط طبیعی گل می دهد. واریته های ان عبارتند از m angeana که برگهای ان لبه سبز وقسمت میانی طلایی رنگ است و واریتهlindeni که لبه طلایی وقسمت مرکزی سبز رنگ است.
4_ :d.godseffiana ا ین گونه بومی کنگواست. ارتفاع ان درحدود cm60 و دارای شاخه های منشعب و ساقه ما یچ می باشد . این گونه زمانیکه هنوز جوان است گل میدهد گلهای زرد و سبز که عطر بسیار قوی دارد جای خود را به میوه های توتی شکل و قرمز میدهد. نگهداری از آن بسیارآسان است.
5_: d.sanderiana این گونه بومی کنگو بوده وارتفاع آن به m3میرسد وشاخه هایش درقسمت تحتانی ظاهر می شود حاشیه برگها سفیدرنگ ونقره ای است.
6_ d.marginata: این گونه به شرایط مختلف آپارتمانی بسیار مقاوم و بومی آفریقایی استوایی که در زادگاهش به درخت تنومندی تبدیل می شود. سریع رشد و نگهداری از آن راحت است و نسبت به عوامل نامساعد محیطی تا حدودی مقاوم است.
7_: d.reflexa: این گونه بومی جزایر موریس و دارای ارتفاع m4-3 بوده و فاقد انشعاب می باشد .
8_ d.m angeana: این گونه دارای برگهای یهن با نوارهای سفید و موازی که ارتفاع آن درهوای ازاد به 4متر هم می رسد.

جهت ب اطلاعات بیشتر لطفأ به وب سایت شرکت گل پایون به آدرس www.golpaion.com مراجعه فرمائید.


مراقبت و نگهداری:
دراسنا به مکانی نیم سایه وگرم با رطوبت بالا نیازمند است واز نور مستقیم خورشید یا بیزار است.گلدان دراسنا را هر دو یا سه سال یک بار تعویض کرد و باید مراقب بود که به ریشه های آن آسیب نرسد و درصورت عدم امکان تعویض خاک گلدان اقدام به تعویض خاک سطحی گلدان می کنیم. گونه های سبز پررنگ و واریته d.fragrans یعنی rothiana را بدون ابزارو وسایل خاصی می توان در اتاق نگه داشت که این گونه ها به مکانی با نور کافی و دمای زمستانی c 14-12 نیاز دارد.اگر میخواهیم این گیاهان رشد خوبی داشته باشندباید انهارا درگلخانه قراردهیم. وبرای تمیز برگها ازیارچه یا اسفنج خیس استفاده می کنیم و حتی المکان از مواد براق کننده شیمیایی بیش ازیک بار در ماه استفاده نمی کنیم.
رطوبت:
دو بار در هفته غبار پاشی میکنیم درصورتیکه درجه حرارت بالا باشد غبار پاشی روزانه انجام میدهیم غبا اشی باید در سایه صورت گیرد زیرا اگر غبا اشی در مقابل نور صورت گیردقطرات آب به جای مانده روی گیاه قطرات آب به جای مانده نور را مثل ذره بین ازخودعبور داده و باعث ایجاد لکه سوختگی برگها میشود و در دمای کمتر از 13 درجه از غبا اشی خوداری می کنیم.
آبیاری:
دراسنا نسبت به خشکی حساس. آبیاری دراسنا معمولا دو بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان با توجه به خاک و محیط گیاه. ز ش را باید باز گذاشت زیرا نبود ز ش مناسب باعث پوسیدگی ریشه و ایجاد بیماریهای قارچی گردد.
درجه حرارت:
بهترین درجه حرارت در زمستان 16درجه سانتیگراد و مقاوم تا13 درجه سانتیگراد ودر تابستان حداکثر26درجه سانتیگراد.
تغذیه:
در فصل رشد (بهار وتابستان) گیاه را با کود های مایع وجامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی برای گیاهان کوچک ماهی یکبار وگیاهان بزرگ سالی سه باراقدام می کنیم. دراسنا ترکیب خاکی با ph=6.5-7 را ناز دارد زیرا در غیر اینصورت کمبود عناصرغذایی مشاهده خواهد شد.
آفات وبیماری ها:
گلها و گیاهان زینتی بیشتر از گیاهان زراعی مورد حمله آفات و بیماری ها قرار می گیرند بطوریکه عدم توجه به آن آلودگی تمام گیاه را فرا خواهد گرفت لذا برای جلوگیری از این خسارت نیاز به آشنایی و مبارزه صحیح با این بیماریها است. در زیر به برسی مهمترین بیماریها و عوارض ممکن در گیاه دراسنا می پردازیم.
لکه برگی فوزاریومی دراسنا:
ایجاد لکه های آب سوخته بر روی بر روی برگهای جوان که به تدریج توسعه پیدا میکند و به شکل نامنظم و به رنگ قرمز تا مایی می شود. مریستم شاخه های الوده می میرند و پوسیدگی ساقه در زمان قلمه زنی نرم سیاهرنگ است.
عامل بیماری: عامل آن قارچ fusarium moniliform
انتشار: انتشاران توسط آب آبیاری و یاخاک خاک آلوده.
مبارزه:ضدعفونی خاک با بنومیل.
لکه برگی pseudomonas دراسنا:
لکه های سبز آب سوخته و لکه های مسن تردر مرکز قهوه ای تیره می شوند. آلودگی در هر جای گیاه به جز ساقه آن رخ می دهد برگهای پایینی می ریزد.
عامل بیماری:باکتری میله ای تک تاژکی.
مبارزه: مخلوط هیدروا یدمس ومانکوزوب و است تومایسین سولفات موثر گزارش شده است.
تریپس دراسنا:
تریپس دراسنا که فقط بر روی برگهای دراسنا مشاهده می شود.
مبارزه: استفاده از سموم فسفره به نسبت 2-1 درهزار.

گونه های مختلف دراسنا:
در زیر به شرح چندین گونه مهم که به عنوان گیاهان آپارتمانی کشت می شود می پر دازیم :
1_:d.deremensis این گونه بومی نواحی آفریقای شرقی است. ارتفاع آن به بیش از یک مترودارای برگهای شمشیری، خشن، سبز براق ودر حاشیه به صورت نوارسفید می باشد.این برگهادرابتدا راست اما بعد کمی آویزان می شوند.مهمترین واریته های آنwarneckii و bausei می باشد.
2_: d.draco این گونه بومی جزایر قناری است. درختی است باساقه بلند که تا ارتفاع شگفت انگیزی رشد می کند. به نظر میرسد که برخی از نمونه های موجود در جزایر قناری 1000 سال عمر دارند .
3_: d. fragrans این گونه بومی گینه وغرب اسیاست که شباهت زیادی به گونه deremensis دارد با این تفاوت که این گونه نسبت به گونه قبلی پهن برگ تر و نوک برگ تقریبا کروی است. این گونه مقاوم ترین گیاه ایارتمانی از گروه دراسنا به نور که درشرایط طبیعی گل می دهد. واریته های ان عبارتند از m angeana که برگهای ان لبه سبز وقسمت میانی طلایی رنگ است و واریتهlindeni که لبه طلایی وقسمت مرکزی سبز رنگ است.
4_ :d.godseffiana ا ین گونه بومی کنگواست. ارتفاع ان درحدود cm60 و دارای شاخه های منشعب و ساقه ما یچ می باشد . این گونه زمانیکه هنوز جوان است گل میدهد گلهای زرد و سبز که عطر بسیار قوی دارد جای خود را به میوه های توتی شکل و قرمز میدهد. نگهداری از آن بسیارآسان است.
5_: d.sanderiana این گونه بومی کنگو بوده وارتفاع آن به m3میرسد وشاخه هایش درقسمت تحتانی ظاهر می شود حاشیه برگها سفیدرنگ ونقره ای است.
6_ d.marginata: این گونه به شرایط مختلف آپارتمانی بسیار مقاوم و بومی آفریقایی استوایی که در زادگاهش به درخت تنومندی تبدیل می شود. سریع رشد و نگهداری از آن راحت است و نسبت به عوامل نامساعد محیطی تا حدودی مقاوم است.
7_: d.reflexa: این گونه بومی جزایر موریس و دارای ارتفاع m4-3 بوده و فاقد انشعاب می باشد .
8_ d.m angeana: این گونه دارای برگهای یهن با نوارهای سفید و موازی که ارتفاع آن درهوای ازاد به 4متر هم می رسد.

جهت ب اطلاعات بیشتر لطفأ به وب سایت شرکت گل پایون به آدرس www.golpaion.com مراجعه فرمائید.


مراقبت و نگهداری:
دراسنا به مکانی نیم سایه وگرم با رطوبت بالا نیازمند است واز نور مستقیم خورشید یا بیزار است.گلدان دراسنا را هر دو یا سه سال یک بار تعویض کرد و باید مراقب بود که به ریشه های آن آسیب نرسد و درصورت عدم امکان تعویض خاک گلدان اقدام به تعویض خاک سطحی گلدان می کنیم. گونه های سبز پررنگ و واریته d.fragrans یعنی rothiana را بدون ابزارو وسایل خاصی می توان در اتاق نگه داشت که این گونه ها به مکانی با نور کافی و دمای زمستانی c 14-12 نیاز دارد.اگر میخواهیم این گیاهان رشد خوبی داشته باشندباید انهارا درگلخانه قراردهیم. وبرای تمیز برگها ازیارچه یا اسفنج خیس استفاده می کنیم و حتی المکان از مواد براق کننده شیمیایی بیش ازیک بار در ماه استفاده نمی کنیم.
رطوبت:
دو بار در هفته غبار پاشی میکنیم درصورتیکه درجه حرارت بالا باشد غبار پاشی روزانه انجام میدهیم غبا اشی باید در سایه صورت گیرد زیرا اگر غبا اشی در مقابل نور صورت گیردقطرات آب به جای مانده روی گیاه قطرات آب به جای مانده نور را مثل ذره بین ازخودعبور داده و باعث ایجاد لکه سوختگی برگها میشود و در دمای کمتر از 13 درجه از غبا اشی خوداری می کنیم.
آبیاری:
دراسنا نسبت به خشکی حساس. آبیاری دراسنا معمولا دو بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان با توجه به خاک و محیط گیاه. ز ش را باید باز گذاشت زیرا نبود ز ش مناسب باعث پوسیدگی ریشه و ایجاد بیماریهای قارچی گردد.
درجه حرارت:
بهترین درجه حرارت در زمستان 16درجه سانتیگراد و مقاوم تا13 درجه سانتیگراد ودر تابستان حداکثر26درجه سانتیگراد.
تغذیه:
در فصل رشد (بهار وتابستان) گیاه را با کود های مایع وجامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی برای گیاهان کوچک ماهی یکبار وگیاهان بزرگ سالی سه باراقدام می کنیم. دراسنا ترکیب خاکی با ph=6.5-7 را ناز دارد زیرا در غیر اینصورت کمبود عناصرغذایی مشاهده خواهد شد.
آفات وبیماری ها:
گلها و گیاهان زینتی بیشتر از گیاهان زراعی مورد حمله آفات و بیماری ها قرار می گیرند بطوریکه عدم توجه به آن آلودگی تمام گیاه را فرا خواهد گرفت لذا برای جلوگیری از این خسارت نیاز به آشنایی و مبارزه صحیح با این بیماریها است. در زیر به برسی مهمترین بیماریها و عوارض ممکن در گیاه دراسنا می پردازیم.
لکه برگی فوزاریومی دراسنا:
ایجاد لکه های آب سوخته بر روی بر روی برگهای جوان که به تدریج توسعه پیدا میکند و به شکل نامنظم و به رنگ قرمز تا مایی می شود. مریستم شاخه های الوده می میرند و پوسیدگی ساقه در زمان قلمه زنی نرم سیاهرنگ است.
عامل بیماری: عامل آن قارچ fusarium moniliform
انتشار: انتشاران توسط آب آبیاری و یاخاک خاک آلوده.
مبارزه:ضدعفونی خاک با بنومیل.
لکه برگی pseudomonas دراسنا:
لکه های سبز آب سوخته و لکه های مسن تردر مرکز قهوه ای تیره می شوند. آلودگی در هر جای گیاه به جز ساقه آن رخ می دهد برگهای پایینی می ریزد.
عامل بیماری:باکتری میله ای تک تاژکی.
مبارزه: مخلوط هیدروا یدمس ومانکوزوب و است تومایسین سولفات موثر گزارش شده است.
تریپس دراسنا:
تریپس دراسنا که فقط بر روی برگهای دراسنا مشاهده می شود.
مبارزه: استفاده از سموم فسفره به نسبت 2-1 درهزار.

گونه های مختلف دراسنا:
در زیر به شرح چندین گونه مهم که به عنوان گیاهان آپارتمانی کشت می شود می پر دازیم :
1_:d.deremensis این گونه بومی نواحی آفریقای شرقی است. ارتفاع آن به بیش از یک مترودارای برگهای شمشیری، خشن، سبز براق ودر حاشیه به صورت نوارسفید می باشد.این برگهادرابتدا راست اما بعد کمی آویزان می شوند.مهمترین واریته های آنwarneckii و bausei می باشد.
2_: d.draco این گونه بومی جزایر قناری است. درختی است باساقه بلند که تا ارتفاع شگفت انگیزی رشد می کند. به نظر میرسد که برخی از نمونه های موجود در جزایر قناری 1000 سال عمر دارند .
3_: d. fragrans این گونه بومی گینه وغرب اسیاست که شباهت زیادی به گونه deremensis دارد با این تفاوت که این گونه نسبت به گونه قبلی پهن برگ تر و نوک برگ تقریبا کروی است. این گونه مقاوم ترین گیاه ایارتمانی از گروه دراسنا به نور که درشرایط طبیعی گل می دهد. واریته های ان عبارتند از m angeana که برگهای ان لبه سبز وقسمت میانی طلایی رنگ است و واریتهlindeni که لبه طلایی وقسمت مرکزی سبز رنگ است.
4_ :d.godseffiana ا ین گونه بومی کنگواست. ارتفاع ان درحدود cm60 و دارای شاخه های منشعب و ساقه ما یچ می باشد . این گونه زمانیکه هنوز جوان است گل میدهد گلهای زرد و سبز که عطر بسیار قوی دارد جای خود را به میوه های توتی شکل و قرمز میدهد. نگهداری از آن بسیارآسان است.
5_: d.sanderiana این گونه بومی کنگو بوده وارتفاع آن به m3میرسد وشاخه هایش درقسمت تحتانی ظاهر می شود حاشیه برگها سفیدرنگ ونقره ای است.
6_ d.marginata: این گونه به شرایط مختلف آپارتمانی بسیار مقاوم و بومی آفریقایی استوایی که در زادگاهش به درخت تنومندی تبدیل می شود. سریع رشد و نگهداری از آن راحت است و نسبت به عوامل نامساعد محیطی تا حدودی مقاوم است.
7_: d.reflexa: این گونه بومی جزایر موریس و دارای ارتفاع m4-3 بوده و فاقد انشعاب می باشد .
8_ d.m angeana: این گونه دارای برگهای یهن با نوارهای سفید و موازی که ارتفاع آن درهوای ازاد به 4متر هم می رسد.

جهت ب اطلاعات بیشتر لطفأ به وب سایت شرکت گل پایون به آدرس www.golpaion.com مراجعه فرمائید.


مراقبت و نگهداری:
دراسنا به مکانی نیم سایه وگرم با رطوبت بالا نیازمند است واز نور مستقیم خورشید یا بیزار است.گلدان دراسنا را هر دو یا سه سال یک بار تعویض کرد و باید مراقب بود که به ریشه های آن آسیب نرسد و درصورت عدم امکان تعویض خاک گلدان اقدام به تعویض خاک سطحی گلدان می کنیم. گونه های سبز پررنگ و واریته d.fragrans یعنی rothiana را بدون ابزارو وسایل خاصی می توان در اتاق نگه داشت که این گونه ها به مکانی با نور کافی و دمای زمستانی c 14-12 نیاز دارد.اگر میخواهیم این گیاهان رشد خوبی داشته باشندباید انهارا درگلخانه قراردهیم. وبرای تمیز برگها ازیارچه یا اسفنج خیس استفاده می کنیم و حتی المکان از مواد براق کننده شیمیایی بیش ازیک بار در ماه استفاده نمی کنیم.
رطوبت:
دو بار در هفته غبار پاشی میکنیم درصورتیکه درجه حرارت بالا باشد غبار پاشی روزانه انجام میدهیم غبا اشی باید در سایه صورت گیرد زیرا اگر غبا اشی در مقابل نور صورت گیردقطرات آب به جای مانده روی گیاه قطرات آب به جای مانده نور را مثل ذره بین ازخودعبور داده و باعث ایجاد لکه سوختگی برگها میشود و در دمای کمتر از 13 درجه از غبا اشی خوداری می کنیم.
آبیاری:
دراسنا نسبت به خشکی حساس. آبیاری دراسنا معمولا دو بار در هفته در تابستان و یک بار در هفته در زمستان با توجه به خاک و محیط گیاه. ز ش را باید باز گذاشت زیرا نبود ز ش مناسب باعث پوسیدگی ریشه و ایجاد بیماریهای قارچی گردد.
درجه حرارت:
بهترین درجه حرارت در زمستان 16درجه سانتیگراد و مقاوم تا13 درجه سانتیگراد ودر تابستان حداکثر26درجه سانتیگراد.
تغذیه:
در فصل رشد (بهار وتابستان) گیاه را با کود های مایع وجامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی برای گیاهان کوچک ماهی یکبار وگیاهان بزرگ سالی سه باراقدام می کنیم. دراسنا ترکیب خاکی با ph=6.5-7 را ناز دارد زیرا در غیر اینصورت کمبود عناصرغذایی مشاهده خواهد شد.
آفات وبیماری ها:
گلها و گیاهان زینتی بیشتر از گیاهان زراعی مورد حمله آفات و بیماری ها قرار می گیرند بطوریکه عدم توجه به آن آلودگی تمام گیاه را فرا خواهد گرفت لذا برای جلوگیری از این خسارت نیاز به آشنایی و مبارزه صحیح با این بیماریها است. در زیر به برسی مهمترین بیماریها و عوارض ممکن در گیاه دراسنا می پردازیم.
لکه برگی فوزاریومی دراسنا:
ایجاد لکه های آب سوخته بر روی بر روی برگهای جوان که به تدریج توسعه پیدا میکند و به شکل نامنظم و به رنگ قرمز تا مایی می شود. مریستم شاخه های الوده می میرند و پوسیدگی ساقه در زمان قلمه زنی نرم سیاهرنگ است.
عامل بیماری: عامل آن قارچ fusarium moniliform
انتشار: انتشاران توسط آب آبیاری و یاخاک خاک آلوده.
مبارزه:ضدعفونی خاک با بنومیل.
لکه برگی pseudomonas دراسنا:
لکه های سبز آب سوخته و لکه های مسن تردر مرکز قهوه ای تیره می شوند. آلودگی در هر جای گیاه به جز ساقه آن رخ می دهد برگهای پایینی می ریزد.
عامل بیماری:باکتری میله ای تک تاژکی.
مبارزه: مخلوط هیدروا یدمس ومانکوزوب و است تومایسین سولفات موثر گزارش شده است.
تریپس دراسنا:
تریپس دراسنا که فقط بر روی برگهای دراسنا مشاهده می شود.
مبارزه: استفاده از سموم فسفره به نسبت 2-1 درهزار.

گونه های مختلف دراسنا:
در زیر به شرح چندین گونه مهم که به عنوان گیاهان آپارتمانی کشت می شود می پر دازیم :
1_:d.deremensis این گونه بومی نواحی آفریقای شرقی است. ارتفاع آن به بیش از یک مترودارای برگهای شمشیری، خشن، سبز براق ودر حاشیه به صورت نوارسفید می باشد.این برگهادرابتدا راست اما بعد کمی آویزان می شوند.مهمترین واریته های آنwarneckii و bausei می باشد.
2_: d.draco این گونه بومی جزایر قناری است. درختی است باساقه بلند که تا ارتفاع شگفت انگیزی رشد می کند. به نظر میرسد که برخی از نمونه های موجود در جزایر قناری 1000 سال عمر دارند .
3_: d. fragrans این گونه بومی گینه وغرب اسیاست که شباهت زیادی به گونه deremensis دارد با این تفاوت که این گونه نسبت به گونه قبلی پهن برگ تر و نوک برگ تقریبا کروی است. این گونه مقاوم ترین گیاه ایارتمانی از گروه دراسنا به نور که درشرایط طبیعی گل می دهد. واریته های ان عبارتند از m angeana که برگهای ان لبه سبز وقسمت میانی طلایی رنگ است و واریتهlindeni که لبه طلایی وقسمت مرکزی سبز رنگ است.
4_ :d.godseffiana ا ین گونه بومی کنگواست. ارتفاع ان درحدود cm60 و دارای شاخه های منشعب و ساقه ما یچ می باشد . این گونه زمانیکه هنوز جوان است گل میدهد گلهای زرد و سبز که عطر بسیار قوی دارد جای خود را به میوه های توتی شکل و قرمز میدهد. نگهداری از آن بسیارآسان است.
5_: d.sanderiana این گونه بومی کنگو بوده وارتفاع آن به m3میرسد وشاخه هایش درقسمت تحتانی ظاهر می شود حاشیه برگها سفیدرنگ ونقره ای است.
6_ d.marginata: این گونه به شرایط مختلف آپارتمانی بسیار مقاوم و بومی آفریقایی استوایی که در زادگاهش به درخت تنومندی تبدیل می شود. سریع رشد و نگهداری از آن راحت است و نسبت به عوامل نامساعد محیطی تا حدودی مقاوم است.
7_: d.reflexa: این گونه بومی جزایر موریس و دارای ارتفاع m4-3 بوده و فاقد انشعاب می باشد .
8_ d.m angeana: این گونه دارای برگهای یهن با نوارهای سفید و موازی که ارتفاع آن درهوای ازاد به 4متر هم می رسد.

جهت ب اطلاعات بیشتر لطفأ به وب سایت شرکت گل پایون به آدرس www.golpaion.com مراجعه فرمائید.


اختصاصی از ژیکو تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش برای گیاهان ریشه ای و غده ای با و پر سرعت .

تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش برای گیاهان ریشه ای و غده ای


تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش برای گیاهان ریشه ای و غده ای

توضیحات بیشتر و فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :72

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

قسمتی از محتوای متن ...

 

پرتوت پیازها، ریزوم ها، قلمه گیاه، پیوندها و قسمتهای دیگر گیاه یا تمام گیاهان دارای جوانه با رأسهای چند سلولی که از تعدادی از لایه های سلولی نسبتاً مستقل تشکیل شده است، بطور خ ر به سمت تشکیل شمیر راهنمایی می کند. پرتوت جوانه های شمیرهای مری کلینال در بخش کوچک تولید می کنند. و شانس بهبود جهشهای القا شده از اینها نسبتا پائین هستند. این مانع اصلی در اصلاح بطریق جهش است، بویژه در گونه هایی که از نظر رشد شناسی مرحله جوان جوانه زنی که پرتوت شده باشد وجود ندارد.

موقعیت ایده ال برای یک گیاه یا قسمتی آن اینست که از یک سلول در محیط این دیترو یا این ویوو یا از یک یا تعدادی از سلولهای دفتری رویشی از سلول جهش یافته، منشا گرفته باشد. در این ح تشکیل شمیر اجتناب می شود.=

تشکیل جوانه های نایی از یک سلول: جنبه های عمومی

یک روش مهم برای اصلاحگردهای گیاهان تجاری تکنیک جوانه نابجا است که وادار به استفاده از جوانه های نابجا می کند مثل تجزیه برگها، سرانجام ممکن است تنها از یک سلول منشا بگیرند و اغلب از منشا اپیدر می باشند.

جوانه های نای بطور اختصاصی بوسیله سلولهای قسمت پائین برگچه از یک انتهای برشی تشکیل می شوند. آنچنانکه در سایر گیاهان نیز اینچنین یافت شده مانند دندروفیت.

- در آزمایشات با سنیت پائولن و گونه های دیگر، انتهای 5 میلیمتر برگچه همیشه بعد از تکمیل پرتوت و قبل از کاشت قطع می شد.

در این ح سلولهای اپیدرمی بالاتر از برگچه قرار داشتند که قبلا تحریک به تقسیم نشده اند، برای تقسیم فعال می شدند. در نتیجه، همه سلولهای اپیدرمی تحت تیمار پرتوت در ح استمرامت و بدون تقسیم در فاز توسعه یعنی g1 یا g2 سیکل سلولی میتوز قرار گرفتند.

یک پدیده مهم این حقیقت است که اکثریت فشار جهشهای نایی ایجاد می شود در سنیت پائوین ، آشیمنز، است توکا وس، کالانچو بگوین و سایر گونه ها که قوی و غیر شمریک بودند مشاهده شدند.

عموماً درصد کمی از جهشها ممکن است شیمریک باشند. این می تواند بوسیله جهشهای خود بخودی یا بوسیله ناپایداری ژنتیکی در طول جوانه زنی نایی در راس بیان شود.

برخی از شیمرهاکه در آزمایشات بارز این جوانه های نایی استفاده شدند، بطور مناسب تولید نمی شوند.

مثلا گل پین بنفشه آفریقایی بوسیله لینبرگ و دراکنبورد (1985) استفاده شد. شیمرهای دیگر اگرچه توانستند ازدیاد یابند مثل کشت گیاهچه والنیا که بوسیله ایردوم توصیف شد.

خیلی از گیاهان بوسیله انواع مختلف تشکیل گیاهچه های نایی روی برگها می توانند زیاد شوند. (1968) broertjes بیش از 350 تا از این سمونه ها را لیست د که متعلق به خانواده های مختلف گیاهان هستند که در نوشتجات ثبت می شوند. گونه های متعلق به خانواده های گیاهان مختلف اگرچه خیلی ها لیست شده اند شامل تعدادی از گونه های از خانواده های گیاهان که از نظر اقتصادی اهمیت دارند. مانند گرامینه ها یعنی غلات و خانواده سولاتاسه مانند گوجه و سیب زمینی.

broertijes و leffering از نظر فیزیولوژیکی برگهای مسن را مقایسه د، برگهای کاملاً رشد کرده و برگهای جوان کالانچو. اگرچه همه برگها بسهولت ریشه د، برگهای جوان گیاهچه های نایی تولید د در انتهای برگچه که زودتر از برگهای مسن و بیشتر از آنها بود. در کریسانتموم بیشتر جوانه ها تشکیل شده روی گالوسها یا قسمتهای بالایی ریشه ها یا در انتهای برگچه در روشنی تر از تاریکی.

در است توکا وس، اگرچه گیاهان مسن بیشتر تولید شدند اما گیاهچه های کوچکتر در مقایسه با برگهای جوان (براون 1971) داشتند. برگهای کالانچو بندرت گیاهچه ها را تولید د موقعی که برگچه بریده شد.

اندازه برگ نیز مانند قسمتی از برگ یک فاکتور مهم برای تعدادی از جوانه های نابجای تشکیل یافته در تک لپه ایها، است.

در اورنیتوگالوم برگهای تقریباً 20 سانتی متری از نظر طول با برگهای بالا مقایسه شدند. انتهای برگ و قطعات میانی برگ که همه تقریبا 10 سانتی متر طول داشتند. همه برگها دو مرتبه مانند تعدادی از جوانه های نایی از هر یک از قطعات برگ تولید شدند.

قسمتهای پایانی کمترین تعداد جوانه های کوچک تولید کرد اما آنها بزرگتر تولید د.

 

تشکیل جوانه نابجاروی پیازها:

در لیلیوم جهشهای قوی را بوسیله پرتوت پیاز می توان بدست آورد. بعد از اندازه گیری پیازها یا حتی بهتر از آن برای اندازه گیری بعد از پرتوت پیازها.

از آنجائیکه افزایش کلونی جهشهای انتخاب شده بویژه در طول سالهای اخیر کند است، آن تقریباً 5 سال زمان می برد قبل از اینکه گیاهان به حد کافی در دسترس باشند و آزمایش کافی جهشها انجام شود برای قضاوت در بهره برداری تجاری از جهش.

پیازچه های نایی از بعضی دیگر از گیاهان پیازی بدست می آیند، یک روش نشتی افزایش رویشی برای برای مثال سنبل می باشد. نتایج مقدماتی با آماریلیز نشان می دهد که ظاهراً جهشهای قوی روی قطعات متعادل پیازهای پرتوت شده تولید می شوند اما یک درصد معین نیز از شمیرها مشاهده نشدند.

 

اهمیت اصلاح بطریه جهش:

یک اثبات متقاعد کننده از ارزش تکنیک جوانه نایی برای اصلاح بطریقه جهش در گیاهان تزئینی افزایش یافته به طریق روش در است توکا وس یافت شده است.

نصف برگهای پرتوتاب یا تیمار شده بوسیله کلی بین بطور آشکار یک درصد زیادی از جهشها یا پلی پلوئید را به ترتیب تولید د. تقریبا 95% جهشهای نانی بعد از پرتوت با دوز مطلوب  کم تولید شدند بودند. بعد از تیمار نصف برگها برای تشخیص بار با  کلشی بین بالای 30% از گیاهچه ها تتراپلوئیدهای سیتوشمیری بودند. در کل 875 جهش بدست آورده شد، پنج تا بطور تجاری در مدت سه سال فروخته شد در شروع آزمایش، نتایج مشابهی در آشی متر یافت شد.

اگرچه جهشهای کمتری از استرتپوکا وس تولید شدند، پرتوت برگها پائول آرنولد اشعه x، با دوز 30gy یک تعداد از جهشهای قوی تولید شدند. کمی بیشتر از سه سال از پرتوت ، چندین  بطور تجاری بهره برداری شد. مثلا اسپرینگ تایم و ارلی آرنولد، هر دو که با گل تقریبا سه هفته زودتر از پائول آرنولد و سایر جهشها بودند.

صدها جهش قوی در سیب زمینی شیرین بوسیله پرتوت از برگها تولید شده است. چندین تا از آنها با  به ضخامت مختلف نسبت داده شدند. مانند مواد خشک و ظرفیت پروتئین رنگ میوه و پوست (b، کاروتن) از ریشه های غده ها، نوع گیاه و عملکرد.

در گلوین نیز صدها جهش قوی بوسیله پرتوت برگهای تجرید شده از تعداد کمی هیبریدهای تریپگوئید بدست آمد.

 تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش برای گیاهان ریشه ای و غده ای,فرمت فایل word  شامل 72 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی  و دانش آموزی

 


با


تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش برای گیاهان ریشه ای و غده ای

هوستا hosta به خانواده asparagaceae تعلق دارد و بومی مناطق شمال شرقی قاره آسیا است. در جنس این گیاه 45-23 گونه گیاهی شناخته شده است که همگی با نام هوستا خوانده می شوند. همچنین امروزه با روشهای اصلاح نژاد و دو رگه گیری نمونه های بیشماری از این گیاه بدست آمده است که تعداد آنان را بالغ بر 3000 عدد می دانند. این گیاهان علفی و چندساله هستند و ساقه های زیرزمینی و ریشه های گوشتی دارند. از نظر ارتفاع این گیاهان بسیار متنوع هستند یعنی انواعی وجود دارند که فقط 8 سانتیمتر ارتفاع دارند اما نمونه هایی نیز هستند که تا حدود 130 سانتیمتر و حتی بیشتر نیز رشد می کنند. همچنین برگها نیز از نظر شکل و اندازه و همچنین رنگ تنوع قابل توجهی دارند.


به طور کلی برگهای آنان 45-3 سانتیمتر طول و 30-2 سانتیمتر عرض دارند. رنگ برگها در برخی نمونه سبز ساده است اما برخی دیگر نیز برگهایی سبز مایل به دارند. در برخی نمونه ها برگها ابلق هستند و نوارهایی به رنگ سبز کم رنگ تر زرد کرم و شیری رنگ روی آنان مشاهده می شود. حتی نمونه هایی با برگهای زرد رنگ که حاشیه هایی سبز رنگ دارند نیز وجو دارد. گیاهان هوستا گل نیز تولید می کنند و زمان شکوفایی گلها تابستان است . گل آذین به شکل خوشه است و تعدادی گل بر روی آن قرار گرفته اند . حتی برخی انواع هوستا وجود دارند که حدود 75-50 عدد گل بر روی یک گل آذین آنها شکوفا می شود و منظره ای بسیار زیبا به وجود میآورند. گلها به رنگ سفید صورتی و بنفش و اکثرا بدون عطر هستند و یا عطر کمی دارند. گیاهان هوستا حدود 8-4 سال بعد از کاشته شدن به حداکثر اندازه خود می رسند. نام دیگر این گیاه در زبان انگلیسی plantain lily است

تصویر فوق: برگهای هوایی این گیاه (بیرون از سطح خاک) از ساقه های زیرزمینی منشاء می گیرند.

تصویر فوق: برگ برخی انواع هوستا بزرگ و درشت هستند.

دو تصویر فوق: گیاهان هوستا انواع مینیاتور نیز دارند.

تصویر فوق: برجستگی های موجود بر روی برگهای انواع مختلف هوستا نیز می تواند متفاوت باشد.

دو تصویر فوق: تصویر فوق: نمونه ای از گلهای هوستا

توجه : گلهای گونه های مختلف هوستا بدون عطر هستند تنها گونه ای که گلهایی معطر دارد h. plantaginea است که گلهایی سفید رنگ و بسیار معطر دارد و به همین دلیل در برنامه های دو رگه گیری و تولید انواعی از هوستا با گلهای معطر استفاده فراوان شده است. گلهای این گونه از هوستا در عصر هنگام شکفته و در صبح بسته می شوند و چون در اوا تابستان این گیاه گل می دهد گاهی در زبان انگلیسی با نام ماه اگوست august lily (معادل مرداد ماه ) خوانده می شود.

تصویر فوق: گلهای گونه h. plantaginea که بسیار معطر هستند و در برنامه های اصلاح نژاد و تولید اغلب انواع هوستا که گلهای معطری دارند، از این گونه در برنامه های دو رگه گیری استفاده فراوان شده است.

شرایط محیطی

آبیاری: زمانی به گیاه آب بدهید که سطح خاک نیمه خشک- نیمه مرطوب باشد . البته گیاهان بالغ هوستا تا حدودی خشکی خاک را تحمل می کنند بنابراین اگر سطح خاک نیز تا عمق حدود 5 سانتیمتر خشک شود و سپس گیاه آبیاری شود مشکلی برای گیاه پیش نخواهد آمد اما توجه کنید که اگر هنگام چنین شرایطی هوا بسیار گرم باشد (مانند نیمه های تابستان) گیاه دیگر شاداب و باطراوت نخواهد بود. خشکی کشیدن بیش از اندازه موجب پژمردگی و قهوه ای شدن برگها خواهد شد . بهترین زمان آبیاری این گیاهان در طی صبح است تا در طی روز از رطوبت کافی در اطراف ریشه هایشان برخوردار باشند.

نور: گیاهان هوستا به مکانهای سایه مقاوم هستند و چنین مکانهایی را دوست دارند اما این به معنی عدم رشد آنها در مکانهایی با آفتاب مستقیم نیست اما باید توجه کنید که وجود اشعه مستقیم آفتاب به همراه گرمای هوا برای این گیاه آزار دهنده است و موجب سوختگی نوک و حاشیه برگها و یا بروز نواحی سوخته قهوه ای رنگ بر روی پهنه برگ می شود. بنابراین و بخصوص د ر مناطقی که تابستانهای گرم دارند بهتر است که این گیاه را در مکانهایی بکاریم که فقط در صبح گاه از نور مستقیم برخوردار هستند و از ظهر به بعد ، سایه باشد و یا اینکه می توان آنها را در مکانهایی کشت کرد که اصولا نیمه سایه نیمه آفتاب هستند همانند زیر درختان بزرگتر که علاوه بر روشن و پر نور بودن محیط ،گاهی اشعه نور از لابه لای شاخسار درختان به آنها بتابد .توجه کنید که این گیاه اگرچه سایه را به خوبی تحمل می کند اما مکانهای بسیار تاریک و کم نور نیز برای این گیاهان اصلا مناسب نیست.

دما: گیاهان هوستا اصولا گیاهانی همیشه سبز هستند اما برگهای خود را در زمستان از دست می دهند اما قسمتهای زیزمینی می توانند حتی زمانی که دمای هوا حدود 30- بود از بین نروند و با گرم شدن هوا مجددا رشد کنند. همچنین اگر این گیاهان را به شکل گلدانی نگهداری می کنید به نحوی که در طی زمستان در داخل منزل هستند و به شکل همیشه سبز به زندگی خود ادامه می دهند باید توجه کنید که در طی زمستان این گیاه دوران استراحت و رکود نسبی لازم دارد و در طی آن به حدود 8 هفته دمای زیر 4.5 درجه مورد نیاز این گیاه است و ممکن است گیاه در طی این مدت نیز برخی برگهای خود را از دست بدهد. اما این دوران استراحت را از گیاه خود دریغ نکنید زیرا عدم وجود این دوران موجب رشد ضعیف این گیاهان در سال بعد خواهد شد.

دو تصویر فوق: گیاهان هوستا در طی زمستان برگها خود را از دست می دهند و با شروع فصل بهار و گرم شدن هوا مجددا از زیرخاک جوانه می زنند. رنگ جوانه ها نیز می تواند با هم در انواع مختلف هوستا فرق داشته باشد.

تصویر فوق: صدمه آفتاب سوختگی

خاک: گیاهان هوستا خاکهایی که ز ش خوب داشته باشند و غنی از مواد ارگانیک باشند را بسیار دوست دارند. مثلا میتوان از مخلوط خاک معمولی +خاک برگ به نسبت 1 به 2 استفاده کرد و به اندازه 10٪ حجم کل مخلوط خاکی به آن شن (با اندازه ذرات حدود 2 میلیمتر ) نیز اضافه کرد. حداقل عمق خاک مورد نیاز برای کاشت هوستا حدود 40-30 سانتیمتر است بنابراین اگر قصد کاشت هوستا را در گلدان دارید گلدانی استفاده کنید که حداقل همین مقدار عمق داشته باشند و البته به شکل بهینه حدود 50 سانت عمق و همچنین قطر دهانه آن باشد همچنین اگر در فضای باز قصد کاشتن چندین بوته هوستا را در کنار هم دارید فاصله 90-30 سانیتمتری را با توجه به عادت رشدی گیاهانتان بین آنان در نظر بگیرید. با فرا رسیدن فصل بهار مقداری خاک برگ به ضحامت 7-5 سانتیمتر بر روی سطح خاک بریزید و یا با عمق حداکثر 5 سانتیمتری خاک مخلوط کنید تا این گیاهان از وجود خاک برگ استفاده کنند. اگر قصد استفاده از کودهای شیمیایی را برای این گیاهان دارید فرمولهایی همانند 10-10-10 و یا 5-10-5 برای این گیاهان مناسب هستند که می توان از اوایل بهار شروع به کوددهی کرد و هر 6 هفته یکبار به گیاه کود داد و کوددهی را تا اواسط تابستان ادامه داد و بعد از آن قطع کرد.

تکثیر: یکی از متداولترین راه های تکثیر گیاهان هوستا، تقسیم گیاهانی است که بیش از اندازه متراکم شده اند. گیاهان هوستا دارای ساقه های زیرزمینی هستند که در طی رشد ، مرتبا از زیر زمین ساقه های هوایی را به بیرون از خاک می فرستند و خود نیز در زیر زمین گسترده می شوند و رشد می کنند. بنابراین اگر شرایط محیطی برای گیاه مناسب باشد به حجم و تراکم شاخسار گیاه افزوده می شود. در صورت وم و البته بعد از گذشت 4-3 سال از کاشت شدن گیاه مادری و بزرگ شدن آن به اندازه کافی می توان گیاه مادری را همراه با ریشه هایش از زیرخاک درآورد و نسبت به تقسیم آنان به دو یا چند قسمت اقدام کرد. هر قسمت باید حداقل 6-5 ساقه داشته باشند. همچنین به طور کل برای جوان سازی مجدد گیاهان هوستای بسیار بالغ نیز از این روش (یعنی بیرون آوردن گیاه و کاشت مجدد آن ) استفاده می شود. از اوایل بهار می توان نسبت به عمل تقسیم اقدام کرد البته برخی پرورش دهندگان اوایل بهار را برای تقسیم هوستاهای گلدانی مناسب می دانند و مطرح می کنند که برای هوستاهای موجود در فضای باز اوایل تابستان بهتر است زیرا گرمای خاک می تواند به شروع ریشه زایی به گیاهانی که به تازگی تقسیم شده اند و به نحوی ریشه هایشان دست خورده است و آزرده شده است کمک می کند. برای اینکه به برگها آسیب نرسد بهتر است که ابتدا برگهای هوستا را با کمک یک نوار پارچه ای به هم ببندیم تا بیرون آوردن آن از خاک آسانتر باشد. کاشت بذر این گیاه نیز روش دیگر تکثیر است که البته متداول نیست اما امکان پذیر است. سه هفته بعد از خشک شدن آ ین گل بر روی گل آذین گیاه می توان گل آذین را از گیاه مادری جدا کرد و در اتاقی خشک و خنک قرار داد تا تمامی گل آدین خشک شود سپس می توان نسبت به جدا بذرها و کاشت آنها اقدام کرد. البته می توان در مکانی سرد و خشک نیز آنها را نبار کرد. بذرها می بایست به شکل بسیار کم عمق کاشته شوند. گلدان حاوی بذرها در مکانی گرم با دمای 24-16 درجه اما به دور از نور مستقیم آفتاب قرار میگیرند. همچنین اگر قصد کاشت بذرهای این گیاه را به شکل مستقیم در فضای باز دارید زمانی که دمای خاک به بیش از 10 درجه رسید (تقریبا اواسط بهار) نسبت به کاشت در فضای باز اقدام کنید.

تصویر فوق: بذر

تصویر فوق: گیاهان حاصل از کاشت بذر

تصویر فوق: اگر هوستا در هنگام برنامه تقسیم بوته دارای برگهایی بلند و بزرگ است، قبل از بیرون آوردن گیاه از خاک برگها را با نواری ببندید تا در حین بیرون آوردن و عمل تقسیم کمتر آسیب ببینند.

تصویر فوق: با وسیله ای تیز می توان توده ریشه و ساقه های زیرزمینی را تقسیم کرد.

تصویر فوق: این دو قسمت کاملا باید از هم جدا شوند.

تصویر فوق: بعد از انجام عمل تقسیم هر قطعه را می توان به شکل مستقیم در گلدانی جداگانه کاشت.

آفات و بیماری:شپشک ، کنه تار عنکبوتی ، ح ون از جمله آفات این گیاه هستند . از بین بیماری ها نیز می توان به نوعی بیماری ویروسی که موجب بروز نواحی زرد رنگ بر روی برگها، پیچش برگها و رشد ضعیف گیاه می شود اشاره کرد. بیماری قارچی انتراکنوز موبج بروز لکه هایی نامنظم به رنگ سفید و یا کرم رنگ با حاشیه هایی قهوه ای می شود. سوختگی جنوبی از دیگر بیماری های قارچی است که موجب زرد شدن برها و افتادگی و مرگ گیاه یم شود . نماتد برگ هوستا نیز از دیگر آفاتی است که موجب بروز رگه هایی زرد-خشکیده بر روی برگ می شود.

تصویر فوق: پوسیدگی طوقه

تصویر فوق: نمایی از بیماری ویروسی این گیاه که موجب زرد و رنگ پریده شدن سطح برگ و نقاطی به رنگ سبز تیره روی آن می شود.

تصویر فوق: بیماری قارچی انتراکنوز

هرس:گیاهان هوستا در طی فصل رشد نیاز به هرس خاصی ندارد. اما اگر این گیاه در فضای باز کاشته شده است، معمولا در اثر سرمای زمستانی آسیب می بیند و برگهایش را از دست می دهد . بنابراین با سرد شدن هوا در پاییز برگهای این گیاهان به تدریج زرد می شوند . برگهای زرد را از گیاه جدا کنید و همچنین می توان تمامی ساقه ها و برگسار را از سطح خاک قطع کرد و روی آنها حدود 10 سانتیمتر خاک برگ ریخت تا در برابر سرمای زمستانه بیشتر محافظت شوند. با آمدن فصل بهار میتوان این خاک برگ را کنار زد . با گرم شدن هوا رشد برگهای جدید مجددا از زیرخاک شروع میشود.


مقدمه ای برکنه شناسی و کنه های مهم گیاهی

کنه ها  زیر رده acari  ) ) گروه مهمی از شاخه بند پایان (arthropoda ) هستند که در زیر شاخه کلی ان و رده عنکبوت مانند ها (arachnida ) قرار دارند. علم مطالعه کنه ها را  acarology می گویند. زیر رده کنه ها شامل کنه های معمولی (mite ) و کنه های دامی ( tick ) میباشد.

از نظر محیط زندگی دارای تنوعات زیادی میباشند و در خشکی – آب و تعدادی نیز بصورت معلق در هوا و گردوغبار وجود دارند. تمامی نقاط زمین اعم از مناطق استوائی- معتدل و ......... صحنه فعالیت کنه ها است.

تعدادی از کنه ها از آفات درجه اول گیاهان زراعی و باغی میباشند مخصوصا" کنه های گیاهخوار که در انتقال عوامل بیماریزا از قبیل ویروسها نقش دارند. از نظر بهداشتی تعدادی از کنه ها بدلیل ایجاد بیماری جرب و عوارض پوستی در انسان و گری و ریزش مو در حیوانات اهلی حائز اهمیت میباشند. تعدادی از اینها در گردوغبار خانه- فرش و ..........زندگی میکنند و موجب آلرزی و آسم و........میشوند. گونه های شکارگر و انگل با تغذیه از کنه ها و ات گیاهخوار، سبب تعادل طبیعی در ا یستم های کشاورزی میشوند.

مصرف مواد شیمیائی اعم از کودها و سموم از عواملی هستند که در طغیان کنه های گیاهی نقش دارند . اطلاعات و بررسیها در مورد مایتها بدلیل کوچکی اندازه که اغلب از 5/. میلیمتر کوچکترند و پیچیدگی رفتار و تنوعات زیستی اندک است در جهان حدود 55 هزار گونه از 1700جنس وجود دارد ولی تخمین زده شده است که تعداد گونه ها حدود 5/. میلیون باشد.

در ایران کنه شناسی گیاهی در سال 1355 در کرج شروع شده و توسط سپاسگزاریان تدریس شده است از کنه شناسان معاصر میتوان از کریم کمالی بعنوان بنیان گذار کنه شناسی نوین در ایران نام برد.

خصوصیات عمومی کنه ها :

 بدن از دو بخش اصلی بنام گناتوزما  (gnathosoma ) که شامل قطعات دهانی و ضمائم آن است .بخش ایدیوزما (idiosoma ) که بقیه بدن و پیوستها ( پاها- دستگاه گوارش- - تنفس و.... ) را شامل میشود.

گنازوما شامل اندام های زیر است:

1- یک جفت کلیسر 2 الی 3 بندی که اندامهای اصلی تغذیه میباشند. کلیسرها به اشکال شلاقی – انبرک مانند و خنجری دیده میشوند. در بعضی گونه ها احتمال دارد یک بند کلیسر که بند ثابت است   ( بند دوم ) تحلیل رفته باشد. گاهی بندهای اول هر دو کلیسر با هم ترکیب شده و بند سوم آنها  styliformباشد .

 

2- یک جفت پدیپالپ 1 الی 6 بندی که از اندامهای حسی میباشند . در گونه های مختلف کنه ها تعداد بند پالپ ها متغیر است.

 

ایدیوزوما شامل :

1- پاها عموما" بتعداد 4 جفت و در بعضی گونه ها 2الی 3 جفت و اغلب پاها 6 بندی است. در بخش ایدیوزما پاها- اعضاء و دفعی قرار گرفته است.اغلب کنه ها 4 جفت پا دارند . برای تشخیص و نامگذاری بندهای پا از انتها ( اتصال پا به بدن ) شروع میکنیم .

پیش ران  coxa    پی ران trochanter- ران femur- زانو genu - ساق tibia- پنجه (tarsus) در انتهای پنجه پیش پنجه (pretarsus ) وجود دارد.

در برخی از کنه های تنوئیپالپیده در مرحله بلوغ فقط 3 جفت پا دیده میشود. کنه های اریوفید نیز دارای 2 جفت پا در تمام مراحل زندگی می باشند.

2-  روزنه های تنفسی:   تنفس در نمونه های کوچکتر از طریق جلد و در بزرگتر ها از طریق روزنه تنفسی است که محل روزنه در طبقه بندی راسته های کنه ها حائز اهمیت است. روزنه های تنفسی می تواند دارای لوله تنفس یا پریتریم بوده یا فاقد آن باشد.

در شکل زیر تقسیم بندی بدن کنه و اجزائ قسمت های مختلف نشان داده شده است.

 

راسته پرواستیگماتا( راسته trombidiforms – زیر راسته پرواستیگماتا) از راسته های مهم کنه های زیان آور در کشاورزی می باشند.

در درس جانوران زیان آور در کشاورزی به چند خانواده خانواده مهم اشاره میکنیم که از راسته پرواستیگماتا است.

راسته پرواستیگماتا (prostigmata ) : بیشتر شامل کنه های زیان آور گیاهی و خسارتزا میباشند که البته کنه های شکارگر و مفید نیز در آنها وجود دارد. در این راسته روزنه تنفسی و لوله آن در قسمتهای جلوی بدن قرار دارد و برای همین اصل به این اسم نامیده میشوند. در کشاورزی کنه های راسته astigmata نیز که شامل کنه های انباری و ...... هستند زیانبارند ولی در درس آفات انباری بررسی میشوند. در راسته astigmata  کنه ها فاقد روزنه تنفسی هستند و از طریق جلد تنفس میکنند.

بیولوژی کلی راسته پرواستیگماتا : سیکل زندگی در این راسته بسیار پیچیده است و متناسب با خانواده ها و جنسهای متفاوت تغییر میکند.شناسائی مراحل مختلف از روی تغییرات صفحه و م جی است.

تعاریف- لارو: لارو کنه ها موجودی است که فقط سه جفت پا دارد. در این راسته شناسائی لارو از روی تعداد پاها و عدم تشکیل صفحه است.

پروتونمف: مرحله ای است که موجود 4 جفت پا دارد ودر صفحه دارای یک جفت مو میباشد.

دئوتونمف: مرحله ای است که موجود 4 جفت پا دارد ودر صفحه دو جفت مو دارد.

تریتونمف: مرحله ای است که موجود 4 جفت پا دارد و در صفحه دارای 3 جفت مو است.

بالغ:  در این مرحله علاوه بر 4 جفت پا روی صفحه بیش از سه جفت مو وجود دارد.

egg

 

                                 larva                                                        adult

 

protonymph                                                            tritonymph

 

deutonymph

سیکل زندگی کنه های پرواستیگماتا

  سیستم تغذیه : در کنه های پرواستیگماتا سیستم تغذیه چند قسمت است در گونه های شکارگر (predator   ) کلیسر بشکل انبرک میباشد. در ارتباط با کنه هائی که رژیم گیاهخواری دارند ( phytophagus  ) تغذیه بشکل دیگری است

گونه های گیاهخوار ممکن است تمام سیکل زندگی خود را در روی گیاه و بخشی دیگر را در خاک بسر ببرند . کنه های گیاهخوار اغلب دارای استیلت هستند و از این استیلت ها برای سوراخ سلول های گیاهی و مکیدن محتویات آنها استفاده می کنند. کنه های تارتن ( tetranychidae ) و تارتن دروغی ( tenuipalpidae ) در هنگام تغذیه سبب مرگ سلول های گیاهی میشوند. علائم تغذیه و خسارت آنهابه صورت لکه های بی رنگ، برنزی و قهوه ای شدن و خشک شدن بوته ها ظاهر میشود.

افرادخانواده eriophydae در هنگام تغذیه مرگ سلول مورد تغذیه را سبب نمی شوند و اغلب بافت مورد تغذیه تغییر شکل گیاهی پیدا می کند. علاوه بر خسارت مستقیم ، آنها بطور غیر مستقیم از طریق انتقال بیماری های مختلف ویروسی نیز خسارت وارد می کنند.

خسارت وارده از کنه ها به گیاهان :  کنه ها با قطعات دهانی خاص خود که میتوان گفت از نوع برنده مکنده است در موقع تغذیه ابتدا نسج گیاه را میکنند و پس از وج شیره گیاهی آنرا می مکند. خسارت کنه ها غالبا" شامل زرد شدن – زنگ زدگی – جمع شدن و ریزش برگها و میوه ها میباشد. بعضی از کنه ها در روی میوه و برگها ایجاد بدشکلی یا گال میکنند. بعضی مثل اریوفیده ها باعث ضخیم شدن برگ- پیچیدگی لبه برگ و زنگ زدگی میوه میشوند.

  tetranychidae خانواده   تترانیچیده   

 مهمترین خانواده گیاهخوار در کنه ها است و جنس و گونه زیادی دارد که عبارتند از :

 tetranychus  spp.    2- oligonychus spp.     3- pananychus spp.   4-beriobia spp.

5-petrobia  spp.          6-eutetranychus  spp.    7- eotetranychus  spp.

گونه های گیاهخوار ممکن است تمام سیکل زندگی خود را در روی گیاه و بخشی دیگر را در خاک بسر ببرند . کنه های گیاهخوار اغلب دارای استیلت هستند و از این استیلت ها برای سوراخ سلول های گیاهی و مکیدن محتویات آنها استفاده می کنند.

این کنه ها به کنه ها ی تارتن معروفند و گروه وسیعی از کنه های گیاهخوار را در بر می گیرند. برخی از آفات مهم مزارع ، باغات ، جنگلها و مراتع می باشند. بدن بیضوی ، نرم ، بطول 300 الی 500 میکرون می باشد و به رنگ های مختلف سبز ، زرد ، نارنجی ، قرمز و قهوه ای دیده میشوند. جلد مجهز به تزئیناتی شبیه نقوش مخطط میباشد (striation ).

قطعات دهانی شامل یک جفت کلیسر که بند انتهائی  آنها ( انگشت متحرک ) به استیله های شلاقی بلند تبدیل شده و بند قاعده ای آنها بهم جوش خورده است و قطعه واحدی ایجاد کرده است که به استایلوفور ( نگهدارنده ) معروف است. پالپ ها 5 بندی است.

از جمله مهمترین کنه های گیاهخوار که در روی گیاهان باغی ، زراعی ، زینتی و جنگلی زندگی کرده و خسارت زیادی ایجاد می کنند. این کنه ها با استیلت های خود به داخل سلول وارد شده آنها را نموده و باعث از بین رفتن کلرفیل شده و ایجاد لکه های ریز و روشن در سطح فوقانی برگها میشوند. فعالیت تغذیه ای این کنه ها همراه با ایجاد تار میباشد. تارها باعث جذب گرد و غبار شده و اندام های گیاهی آلوده میشود.  از این خانواده تا کنون بیش از 1200 گونه از 70 جنس در دنیا جمع آوری شده است.

   

کنه  تارتن دو لکه ای یا دو نقطه ای                                                                tetranychus  urticae 

two spotted mite

این کنه روی تعداد زیادی از نباتات ی اله مثل پنبه- چغندر- لوبیا- سیب زمینی و حتی درختان باغی و غیر مثمر دیده میشود و انتشار جهانی داشته و از چند خوارترین آفات میباشد.

مشخصات و زیست شناسی : جانور ماده دارای بدن بیضی کشیده بطول 3/0 الی 5/0 میلیمتر ( 300 تا 500 میکرون ) و جانور نر کوچکتر است. انتهای بدن در نرها دوکی شکل و رنگ بدن آنها بر اساس فصل تغییر میکند. لارو ها زرد روشن بوده و از قسمت های نازک گیاه تغذیه میکنند. در بهار و تابستان سبز متمایل به زرد با دو لکه جانبی تیره ( مواد غذایی در لوله های کور بخش میانی دستگاه گوارش ) در اوا پاییز و زمستان به دلیل ورود به مرحله دیاپوز و توقف تغذیه و عدم مواد غذایی در بدن به رنگ قرمز در می آید. پوست بدن تا حدی شفاف است و اغلب محتویات روده ها بصورت لکه های تیره دیده میشود و از این رو به آن کنه دو نقطه ای می کویند. مهمترین صفت برای تعیین هویت علمی این گونه شکل اندام خارجی دستگاه   نر می باشد. این کنه هنگام تغذیه روی گیاه میزبان ایجاد تار میکنندو به این دلیل به کنه تارعنکبوتی شهرت یافته اند. این کنه زمستان را بصورت جانور کامل( ماده کامل تلقیح شده ) در زیر کلوخه ها – پوستکها و یا روی گیاهان چند ساله و سبز و لابلای برگها بسر می برد در بهار با گرم شدن هوا بطرف میزبانهای گیاهی خود حرکت نموده و بیشتر در سطح برگها تخمریزی میکند . تخمهای جانور کروی و زرد ( کاهی ) رنگ است. تخمریزی بر روی سطح تحتانی گیاه میزبان بصورت انفرادی یا دسته ای در کنار رگبرگ اصلی یا فرعی می باشد.در اوائل تابستان همزمان با گرمی و خشکی هوا خسارت بسیار شدید است و حالات مختلف تخم- لارو- ح های استراحت و جانور کامل را در سطح برگ میتوان مشاهده نمود. در انتهای فصل با کاهش ساعات روشنای یبه حدود 10 ساعت در روز جانور به مرحله دیاپوز وارد میشود.

خسارت :کنه تارتن با فروبردن کلیسرها به درون سلول برگ و خالی نمودن محتویات آنها و ت یب سبزینه رشد گیاه دچار اختلال می شود.  در سلول های خسارت دیده در ابتدا نقاط ریز و زرد رنگ ظاهر شده که با افزایش تغذیه مجموع سلولهای آسیب دیده به صورت لکه های زرد رنگ در سطح رو و زیر برگ ظاهر شده و در نهایت به رنگ قهوه ای در می آید. حمله این جانور با زرد شدن و ریزش برگها و میوه همراه است. خسارت کنه عمدتا همراه ایجاد تار است و با ورود گرد و غبار در لابلای این تارها گیاه غبارآلود میشود و نور کافی جهت فتوسنتز به گیاه نمی رسد. عدم تغذیه گیاه در انتهای فصل گیاه را برای سال بعد دچار مشکل نموده و محصول گیاهی در سال بعد کاهش می یابد.

مدیریت مبارزه

زراعی : 1-  استفاده از پوشش سبز زیر درختان بعنوان تله  2- آبیاری بارانی جهت نامساعد نمودن شرایط زندگی برای کنه ها  3- آبیاری مرتب مزرعه ( افزایش رطوبت )

بیولوژیک : در ا یستم های زراعی و باغی کفشدوزک های کنه خوار مثل stethorus gilvifrons  - سن شکارگر orius minotum – کنه شکارگر anystis baccarum از جمعیت بالایی برخوردار هستند شکار گر دیگر کنه typhlodromus kettaehi میباشد که در مبارزه مفید است.

تلفیقی : در مناطق کوچک مثل منازل حتی المقدور شاخ و برگ را در ابتدای آلودگی با آبپاشی شستشو می دهند. استفاده از سموم وقتی که روی شکارگر حداقل تاثیر را داشته باشد. استفاده از سموم انتخ و نصف دز مهم است.مثلا کنه کش پلیکتران از جمله کنه کشهایی است که نسبت به کنه های شکار گر حداقل تاثیر و خطر را دارد.

 شیمیایی : دیدن 50 عدد کنه در 100 برگ بعنوان آستانه زیان اقتصادی مطرح است و بایستی سمپاشی انجام گیرد. در هنگام برداشت محصول تراکم 200 عددی در 100 برگ خطر زیادی ندارد زیرا جمعیت شکارگرها قابل توجه است.

استفاده از سمومی نظیر آبامکتین – فن پیرو ی مایت و.... در مزرعه مفید است.

 

      کنه تارتن تر تانی   tetranychus  turkestani                                                                

این کنه قبلا بنام کنه تارتن توت فرنگی ( tetranychus atlanticus  ) معروف بود. این کنه در ایران انتشار داشته و از مناطق مختلف گزارش شده است.کنه دارای دامنه میزبانی گسترده بوده و به لوبیا – توت فرنگی – پنبه – بادمجان – سویا – نیشکر – آفتاب گردان – کرچک – یونجه – شبدر و برخی از سبزیجات و گیاهان جالیزی حمله می کند.

این کنه زمستان را بصورت ماده بالغ به رنگ نارنجی روشن در زیر پوستک های درختان آلوده و یا در بقایای گیاهی و خاک های سست می گذراند. در اوایل بهار پس از گرم شدن هوا کنه های زمستان گذران پناهگاه خود را ترک نموده و در روی گیاهان میزبان مستقر شده و شروع به تغذیه  میکنند. ماده ها بطور متوسط در اواسط تابستان روزانه 4 الی 7 تخم و در آ تابستان و پاییز روزانه فقط 2 الی 3 تخم می گذارند.

در کاهش جمعیت این کنه کاهش درجه حرارت و افزایش رطوبت نسبی و تقلیل تعدادتخم هایی که روزانه توسط کنه گذاشته میشود و فعالیت دشمنان طبیعی آفت بویژه کفشدوزک های شکاری و احتمالا سایر عوامل دخیل هستند.

 مبارزه : مانند آفت قبلی .

کنه قرمز اروپائی     panonychus  ulmi                                                                                    

eng : european red mite                        

این کنه در ابتدا توسط کوچ ( 1836 ) از روی نارون جمع آوری شد.  یکی از آفات مهم درختان میوه سردسیری و گیاهان زینتی در اغلب نقاط دنیا است و م از 70 گونه میزبان دارد و در بین تمام میزبان ها سیب – به و گل از مهمترین آنها می باشد.

مشخصات ظاهری و زیست شناسی:  موهای سطح پشتی بدن بالغین کلفت و از روی یک غده بیرون آمده و به سمت انتها نوک تیز می شود. کنه ماده تخم مرغی و به رنگ قرمز یا قهوه ای می باشد.قسمت پشتی جانور بر خلاف اغلب کنه های گیاهی کاملا" برامده و قوسی شکل است. این خصوصیت کنه قرمز اروپایی را از دیگر کنه های قرمز درختان میوه متمایز میکند. تخمها بقطر 2/0 میلیمتر برنگ قرمز و پیازی شکل است که یک استطاله مرکزی و تعدادی تارهای شعاعی دارد که از نوک استطاله به اطراف تخم کشیده شده است.

این کنه زمستان را بصورت تخم روی تنه و سرشاخه درختان میزبان سپری میکند. تخمهای آفت در ناحیه گلگاه و دم میوه های سیب و گل که به سردخانه منتقل شده اند نیز دیده شده است.

تخمها بقطر 2/0 میلیمتر برنگ قرمز و پیازی شکل است که یک استطاله مرکزی و تعدادی تارهای شعاعی دارد که از نوک استطاله به اطراف تخم کشیده شده است.

 

تخمها بطور مجتمع در سطح زیرین شاخه ها و در انشعابات آنها به تنه دیده میشود و گاهی تراکم این تخمها به پوست تنه و شاخه رنگ قرمز میدهد. در بهار تخمها باز شده که مصادف با بازشدن جوانه های برگی است و لاروها و پوره ها اولین خسارت را روی برگهای جوان- گلها و میوه های کوچک آغاز میکنند. دوره یک نسل در اوائل بهار 20 روز و در تابستان 10 الی 15 روز طول میکشد. طول عمر افراد نر و ماده در تابستان کوتاه تر بوده و در شدت گرما از 4 الی 5 روز نمی کند . این مسئله سبب کم شدن تعداد تخم های تولیدی ماده شده که کنترل طبیعی خوبی برای جلوگیری از افزایش جمعیت کنه ها در تابستان است. این جانور در یک سال چندین نسل ایجاد میکند.

روش های کنترل :

1-  زراعی : آبیاری بارانی درختان در کاهش خسارت این کنه موثر است.

2-  بیولوژیک : بعضی از کنه های شکارگر جنس typhlodromus  از دشمنان طبیعی آفت می باشند. شکارگر دیگر

کفشدوزک   stethorus punctillumاست که لارو و ه کامل هر دو از تخم و کنه متحرک تغذیه می کنند.

3-  شیمیایی :

الف) روغن های زمستانه : در زمانی که نوک جوانه ها سبز شده اند و این مرحله که با باز شدن تخم ها مصادف است میتوان به میزان 4 درصد استفاده نمود. روغن را میتوان با سموم نیز مصرف نمود.

ب) سمپاشی بهاره و تابستانه : بکار گیری برخی از کنه کشها مثل کلوفنتزین ( آپولو ) در مرحله قبل از تفریخ تهم های زمستانه کنترل قابل قبولی روی جمعیت بهاره دارد.

استفاده از کنه کشهای اختصاصی مثل پروپارژیت ( امایت) – سیترازون پلیکتران و آزوسیک ن ( پروپال ) نیز موثر واقع میشود.    

 

کنه قهوه ای پا بلند سیب                                                    bryobia rubrioculus  

در ایران اولین بار در سال 1344 توسط خلیل منش از نواحی تهران – کرج و شهریار جمع آوری شده است.  این کنه انتشار جهانی داشته و در تمام مناطق دنیا یافت میشود.

درختان مورد حمله این کنه در ایران سیب – گل – گیلاس – هلو – آلو – گیلاس ترش – گردو – زرد آلو و.. میباشد.

کنه ماده دارای دو فرم بیولوژیک است. یکی کنه های زمستان گذران که در بهار به عنوان کنه موسس عمل کرده و نسل بهاره را ایجاد می کنند.طول کنه ماده بالغ 337 الی 417 میکرون می باشد. شکل بدن تخم مرغی است .

تخم :  تخم سرخ رنگ و سطح آن صاف و بدون ضمیمه است. قطر تخم حدود 190 میکرون است.

  بالغ  : طول بدن بالغین حدود 575 الی 730 میکرون میباشد.

 

خسارت : کنه فوق دیواره سلول های بافت پارانشیمی و اسفنجی برگ ها را نموده و مواد داخل سلول ها را می مکد. پس از تغذیه هوا داخل سلول ها شده و موجب بالا رفتن مقدار تبخیر میشود و برگ های مورد حمله قهوه ای یا برنزه میشوند. در صورت بالا بودن جمعیت کنه برگها ریزش پیدا میکنند.

زیست شناسی : کنه فوق زمستان را بصورت تخم داخل ترکهای پوست و چروکیدگیهای قاعده شاخه های درختان میوه به سر برده و در اوایل بهار پس از باز شدن شکوفه های سیب تخم ها تفریخ شده و لارو ها برای تغذیه به پشت برگ های جوان مهاجرت میکنند. پس از تغذیه پوست اندازی نموده و به پوره های سن 1 و سپس به مراحل بعدی می رسند. کنه عمدتا" در کنار رگبرگ ها مستقر میشود.

تخم های بهاره در سطح زیرین برگ و کنار رگبرگ گذاشته میشود. ولی در اوا فصل در روی روی برگ و چین و جروک منافذ و پوست درختان قرار میگیرد. شبها وقتی درجه حرارت محیط از 12 درجه کمتر میشود و یا روزها از 35 درجه بیشتر میشود کنه تغذیه نکرده و روی درخت به استراحت می پردازد. در شرایط همدان 4 نسل در سال دارد . کنه فاقد کنه نر میباشد.

کنه در نسل اول تخم های خود را روی چوب دمبرگ و سطح برگ قرار میدهد. در تیرماه تخم ها به نسبت مساوی روی دمبرگ و ساقه ها قرار می دهد.

کنه دارای دو نوع تخم است یکی تخم تابستانه و دیگری تخم زمستانه که فرم زمستانه به رنگ قرمز تیره و فرم تابستانه قرمزروشن است.

روشهای کنترل

1-  بیولوژیک : کنه دارای دشمنان زیادی است که شکارگر های زیر از این جمله هستند :   

nabis ferus  -     chrysoperla carnea    -   scoliothrips maculatus   ( سن)

gilvifrons stethorus  (کفشدوزک) -     orius minotus   -     o . niger( سن)

2-  شیمیایی : هرگاه تعدادتخم در زمستان برای هر متر طول شاخه تا 19 عدد باشد خسارت کم ولی بیشتر از این تا 300 متوسط و بیشتر از این تعداد خسارت بسیار زیاد است.

برای مبارزه میتوان از موروسید به مقدار 1 در هزار استفاده نمود. استفاده از روغن های زمستانه و در صورت نیاز مبارزه تابستانه توصیه می شود.

کنه زرد سیب  eotetranychus pruni                                                                                   

    syn:e . pomi                 

کنه زرد سیب یا کنه پاکوتاه یکی از آفات درختان میوه است. این کنه روی برگ درخت از شیره گیاهی تغذیه نموده و ضمن فعالیت خود ایجاد تار میکند. برگ درختان مبتلا گرد آلود و تار عنکبوتی شده و زودتر از موعد خزان می کند و به این صورت خسارت آفت متوجه درخت می شود. علاوه بر سیب روی گل – آلو – گیلاس – مو و انجیر نیز فعالیت می کند.

تا کنون در  کرج – اسان – اصفهان – شیراز – زنوز و اطراف تهران دیده شده است.

 

کنه ماده به رنگ عمومی زرد روشن از طول بیضی شکل و در طرفین بدن فرورفتگی خفیفی دارد. طول آن حدود 400میکرون و عرض آن حدود 200 میکرون میباشد. رنگ کنه های ماده که زمستان را گذرانده اند نارنجی رنگ ولی رفته رفته در بهار روشن شده و در طرفین بده نقاط تیره دیده میشود.

کنه در شرایط مساعد 12 نسل در سال ایجاد میکند و دوره هر نسل 11 الی 30 روز است.  زمستان بصورت جانور ماده کامل و لقاح یافته در زیر پوستک های درختان و یا سایر پناهگاه ها بسر میبرد.

 مبارزه : در صورت آلودگی شدید میتوان از کنه کشهای اختصاصی استفاده نمود.

 

خانواده اریوفیده : این کنه ها به کنه های گال ، غنچه ، تاول و زنگ معروف بوده و  از شیره گیاهی تغذیه نموده و ناقل بیماریهای ویروسی و باکتریائی هستند. بدن آنها کرمی شکل و در اغلب موارد با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.این کنه ها از نظر تکاملی بسیار پیشرفته هستند. بنابر اطلاعات موجود این کنه ها تماما گیاه خوار می باشند بنابراین جایگاه ویژه ای در کنترل علف های هرز دارند.کنه ها توسط باد جابجا میشوندشاید توسط پرندگان و ات نیز منتقل گردند.در زیستگاه های مناطق مختلف دنیا اعم از استوائی ، معتدله ، مناطق سرد حتی یخبندان دیده میشوند.در محیط های سرد زمستان را بصورت فرم دئوتوژن ( کنه های ماده جفت گیری کرده )سپری می کنند.اندازه آنها بسیار کوچک است و در تمام مراحل زندگی دارای 2 جفت پا می باشند که در جلوی بدن قرار دارد.جنسهای مهم بنام های   eryophis spp   colemerus  spp.  و aceria  spp است.

بیماریهای مختلف مثل موزائیک خطی و نواری گندم توسط گونه  e.  tulipae منتقل میشود. موزائیک انجیر توسط     

e . fici منتقل شده و بیماری باکتریائی پوسیدگی سیاه گردو توسط کنه های e . erinaeus  که بیشتر روی سطح برگ های گردو ایجاد گال میکند و e . tristriatus  روی جوانه و میوه ها تولید گال میکند.

colemerus vitis  روی گیاه مو فعال است و بسیار شبیه سفیدک میباشد. a . tristriata  نیز ایجاد گال روی برگهای گردو میکند.

 

 

 

 

کنه حنایی گوجه فرنگی            aculops lycopersici                                                                        

va es lycopersici

شکل شناسی  : بالغ : بدنی به شکل دوکی به طول 200 -150 و عرض 50 میکرون به رنگ زرد مایل به نارنجی و ناخن شانه ای چهار پره ای است . خط میانی سپر پشتی در دو ثلث عقبی سپر قرار دارد موی پوشتی کوتاه است . شکم حدود 27 ترژیت و 60 استرنیت دارد برجستگی هایی ریز روی ترژیت ها ضعیف و کشیده شده است ولی در حاشیه استرنیت به شکل دانه تسبیح نوک دار می باشد

تخم: تخمها کروی شیری رنگ و به قطر 20 میکرون هستند که در روی برگها و ساقه های گیاهان میزبان قرار داده می شوند نرها و ماده ها هر دو پس از 2الی 3 روز از تخم ها خارج می شوند .

لارو: مرحله لاروی کوتاه که در افراد ماده حدود 11 ساعت و در افراد نر حدود 7 ساعت به طول می انجامد . لاروها به رنگ سفید بوده و شبیه کنه بالغ می باشند با این تفاوت که از کنه بالغ کوچکتر و کم تحرک ترند .

 

انتشار آفت  : این آفت به طرق مختلف انتشار می یابد . در درجه اول با جریان باد و اتی نظیر bemisia sp و در درجه دوم توسط لباس افرادی که در طول فصل برداشت در حال میوه چینی هستند از بوته ای به بوته مجاور منتقل می شود . وقتی شاخ و برگهای پایینی گیاه در اثر شدت حمله خشک می شود ، کنه ها به شاخه های انتهایی رفته و بدن خود را بالا می گیرند تا بوسیله باد به بوته های دیگر انتقال یابند یا به یدن پرندگان چسبیده و بوسیله آنها تغییر مکان دهند . این کنه در غالب موارد به قسمتهای مختلف بدن ات از جمله ساق پای ملخ های موجود در مزارع آلوده چسبیده و انتقال می یابد .

خسارت  :کنه حنایی گوجه فرنگی یکی از آفات جدی ، خطرناک و خسارت زای گوجه فرنگی است . از علایم تیپیک این کنه نقره ای و برنزه شدن سطح زیرین برگها می باشد . با تداوم تغذیه آفت بوته ها پژمرده شده و به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز درآمده در نتیجه خشک می شوند .

خسارت در روی شاخ و برگ اغلب به صورت آفتاب سوختگی می باشد . خسارت آن بر روی میوه نیز به صورت توقف رشد دیده شده و همچنین میوه های آلوده اغلب به صورت کمرنگ یا زرد تا سفید نقره ای دیده می شوند . تعداد کنه موجود در برگهای پایین همیشه بیشتر از برگهای بالایی است . علایم اولیه خسارت در بوته های گوجه فرنگی به صورت پیچیدگی در برگهای پایین و ظهور رنگ نقره ای براق در سطح زیرین برگها دیده می شود.

پس از خشک شدن برگهای پایینی کنه ها به تدریج آنجا را ترک نموده و به طرف برگهای بالایی که آلوده نیستند حرکت می کنند و با ادامه تغذیه برگها به رنگ حنایی و برنزی درآمده و یک ح کاغذی شکل و زنگ زدگی بیمارگونه پیدا می کنند . همچنین چین خوردگی های ضعیفی در سطح برگها ظاهر می شود که این چین خوردگی ها تا حدودی به علایم بیماری ویروسی شباهت دارند . با تداوم تغذیه ساقه ها نیز به رنگ حنایی و برنزی درآمده و اغلب از جهت طولی شکاف بر می دارند . در تراکم و انبوهی جمعیت بالای آفت برگها خشک و از بوته ها آویزان می شوند . میوه ها قبل از اینکه رنگ بگیرند معمولاً علایم زنگ زدگی روی آنها دیده نمی شود اما در این مرحله اغلب یک ح آفتاب زدگی پیدا می کنند که عمدتاً ناشی از ریزش برگ ها است .

در مواقعی که آلودگی بسیار شدید باشد کنه ها سطح پایینی و بالایی برگها و حتی ساقه ها و گاه نوک برگها را نیز مورد حمله قرار می دهند . در جمعیت های بالا این آفت چندان رغبتی به فعالیت روی میوه نشان می دهند . و معمولاً در سطح آنها به صورت انفرادی و به تعداد کم دیده می شود .

برنزه شدن ساقه سیب زمینی در اثر تغذیه اینگونه به اندازه گوجه فرنگی نیست اما برگهای سیب زمینی ممکن است خشک شده و خود بوته نیز در اثر آلودگی از بین برود . بوته های بادمجان جمعیت بالایی از این کنه را حمایت می کنند ولی بوته ها زنده می مانند . خسارت وارده به بادمجان معمولاً به صورت بد شکلی و چروکیدگی برگها است که شبیه خسارت وارده از علف کش توفوردی است . ارقامی از بادمجان که دارای موهای اپیدرمی غده ای فراوان هستند حنایی شدن را نشان می دهند .

گیاه تاج ریزی سیاه که اغلب در اطراف مزارع گوجه فرنگی می رویند بعنوان میزبان بقاء عمل می کند ، این کنه حتی قادر است در روی گیاهان تاج ریزی که در ساختمانهای متروک می رویند زمستان گذرانی کنند . نیلوفرهایی که در داخل مزارع گوجه فرنگی می رویند حامل کننده بوده و برگهای آنها ممکن است خشک شده و در سطح فوقانی و تحتانی به رنگ نقره ای شفاف در بیایند و بدون اینکه حنایی شوند ریزش کنند . گوجه فرنگی میزبان ترجیحی این کنه است زیرا این آفت هر چند در روی سایر میزبان های خود فعال است ولی تغذیه آن باعث خسارت در آنها نمی شود ولی بطور دائم روی آنها به نشو و نمای خود ادامه می دهد به عبارتی رابطه آفت و میزبان ح دائمی دارد .

در صورت فقدان میزبان گیاهی مناسب کنه حنایی گوجه فرنگی قادر است تا 4 روز بدون غذا زنده بماند . این کنه به سرمای زمستانه شدیداً حساس است و در صورت وجود عدم پناهگاه مناسب تمام مراحل زیستی آن در دمای نزدیک به یخبندان در مدت چند ساعت از بین می رود . در برخی نقاط اغلب روی تاج ریزی آفتاب پرست و پنیرک زمستان گذرانی می کند . بعبارت دیگر در اطراف مزارع یا در مراحل محفوظی که این علف های هرز در طول زمستان یخ نمی زنند . این کنه زمستان را به صورت ماده بالغ سپری می کند .

روشهای کنترل

الف) زراعی: جمع آوری و از بین بردن بقای گیاهانی که می توانند پناهگاه خوبی برای زمستان گذرانی باشد در کاهش جمعیت آفت بسیار موثر می باشد .

کنترل علف های هرز میزبان داخل و حاشیه مزرعه: در سال هایی که سیب زمینی و گوجه فرنگی کاشته نمی شود علف های هرز میزبان سبب پایداری آفت می شوند . لذا هر گونه عملیاتی که منجر به از بین رفتن آنها شود در کنترل آفت موثر است .

تناوب زراعی: با اجتناب از کشت مجدد و زودتر گوجه فرنگی یا سیب زمینی به قطعات اولیه .

ب) بیولوژیکی: این آفت دشمنان طبیعی متعددی دارد اما استفاده از آنها جهت کنترل بیولوژیکی اینگونه اغلب عملی به نظر نمی رسد ، کنه شکارگر seiulus sp را در کنترل کنه حنایی موثر می داند . از جمله کنه های شکارگر دیگر می توان به typhlodromus  occidentalis (nesbitt) , pronematus ubiquitis , lasioseius sp ,         phytoseiulus persimilis , euseius comcordis (chant)    اشاره کرد .

ج) شیمیایی  : با ردی در مزرعه و مشاهده علایم وجود این کنه باید نسبت به کنترل آفت اقدام نمود با بررسی های انجام شده  هفت کنه کش  به نام های دیکوفول ( کلتان ) سی هگزاتین ( پلیکتران) آزوسیک ن( پروپال) سولپروفوس ( بولستار) و منوکروتوفوس ( آزودرین) روی این کنه موثر شناخته شده و فن بوتاین ا ایت ( وند ) دارای اثر متوسط گزارش شده است.. آورمکتین b1 نسبت به دبکوفول ، سی هگزاتین و سولفور سمیت بیشتری روی این آفت دارد . همچنین از سموم نئورون، بروموپروپیلات ، گوگرد و کاراتان نیز می توان در کنترل آن بهره گیری نمود . سم نئورون 20 روز بعد از سمپاشی دوام کافی و سم کاراتان و گوگرد را تا 10 روز پس از سمپاشی دوام نسبتاً کافی برای کنترل آفت دارند.  گردپاشی با  گوگرد و تابل به تعداد سه بار و به فاصه 15 روز انجام می شود که اولین سمپاشی پس از کشت انجام می د.

کنه گالی گل    phytoptus pyri                                                                                          

syn :  eriophyes pyri                                                                                             

کنه تاولی گل در ایران اولین بار در سال 1328 دواچی این کنه راتحت نام    eriophyes  pyri  گزارش نمود که بدنبال آن از اصفهان فاطمی در سال 1364 این کنه را تحت عنوان p.psuduinsidius   گزارش نمود.پس از بررسی های بیشتر این گونه را تحت عنوان phytoptus  pyri نامگذاری نمودند.

مناطق انتشار:کنه تاولی گل در استان های گیلان. مازندران .فارس.اصفهان.اطراف تهران و قزوین به شدت شیوع داشته واحتمالا در در سایر نقاط نیز وجود دارد.                  

میزبان ها:این کنه علاوه بر گل از روی سیب .به و زا الک وزبان گنجشک نیز گزارش شده است.

شکل شناسی:از این گونه دو نژاد گزارش شده است که یکی به جوانه حمله کرده ودیگری روی برگ ایجاد گال میکند. تفکیک دو گونه بر اساس نسبت طول بدن به عرض ان .تعداد حلقه های روی بدن و موقعیت موهای شکمی از یکدیگر انجام می شود.افراد بالغ کنه های بسیار کوچکی هستند که طول بدنشان در حدود 160-200 میکرون وبه رنگ سفید وگاهی صورتی هستند. در تمام مراحل زیستی دارای 2جفت پا هستند. سرو متصل بوده  و روی بدن دارای خطوط عرضی مشخص هستند.این گونه دارای 2جفت موی حسی بلند در سطح زیرین نیمه جلویی بدن است و 1جفت موی حسی کوتاه در انتهای شکم دارد.  تخم :  تخم ها به شکل بیضی .سفید و به طول 50 میکرون است.

  

خسارت :نژاد برگی تولید تاول هایی در سطح زیرین برگ های سیب و گل می کند.این علامت باتشکیل تاول های کوچک سبز مایل به قرمز  شروع شده وغالبا بسختی دیده میشوند ولی با پیشرفت آن گال ها واضح تر و قرمز تر میشونددر سطح فوقانی در ابتدا لکه هی رنگ پریده دیده میشوند و پس از مدتی بافت های خسارت دیده مرده ولکه های مزبور به رنگ تیره در می ایند. در سطح تحتانی برگها ناحیه اسیب دیده کرکدار و برجسته بوده و دارای اپیدرم شل و چروکیده است که ظاهری تاول مانند به آن میدهد.این تاولها در دوطرف رگبرگ میانی تشکیل میشوند.با ادامه ی آلودگی لکه ها به یکدیگر متصل شده و سطح وسیعی از برگ را می گیرند.برگ های آلوده ممکن است پیچیده و بدشکل  شوند .این خسارت ممکن است بر روی شاخه و گلگاه میوه نیز صورت پذیرد وگاهی باعث ریزش میوه نیز می گردد.

نژاد دوم به جوانه های میوه وارد شده و خسارت شدیدی وارد میکتد و ریزش غیر عادی گل و میوه های نارس را سبب میشود اما تاول ایجاد نمیکند.. خسارت شدید این کنه در زمستان وارد میگردد. در این موقع از سال جوانه های میوه مورد حمله قرار گرفته و ممکن است منجر به از بین رفتن کامل میوه گردد. میوه های خسات دیده بدشکل و پوستک دار است.در درخت نیز ضعف عمومی دیده میشود. خسارت این نژاد شبیه خسارت ناشی از سرمازدگی است.

خسارت وارده به میوه جدی ترین خسارت وارده توسط کنه گالی گل است که در نتیجه تغذیه کنه از میوه است و باعث ایجاد لکه های قهوه ای و چوب پنبه ای با توقف رشد بافتی میشود. میوه ها بد شکل میشوند.

زیست شناسی:نژاد برگی این کنه در جوانه ها زمستانگذرانی میکند‌‌‌ ولی دارای دیاپوز واقعی نیستند و به محض مساعد شدن شرایط جوی و شروع تورم جوانه ها کنه ها شروع به تغذیه نموده وسپس تخمریزی می کنند.

  تعدادی از کنه ها در پائیز به همراه برگ ها افتاده و تعدادی برای زمستانگذرانی به داخل جوانه ها میروند.نژاد جوانه ای برخلاف نژاد برگی زمستانگذرانی نداشته و در طول زمستان فعال بوده و تخمریزی مینماید. این نژاد از نیمه اول داد شروع به حمله به جوانه های میوه در حال رشد می کنند و تعدادی موفق به نفوذ میشوند. مشخص ترین علامت شل شدن برگچه های بیرونی وباز  شدن کامل جوانه است و تامهر ماه جوانه ها ریزش می کنند. آلودگی متوسط تا شدید این نژاد باعث قهوه ای شدن جوانه های میوه در اوایل فصل و باز شدن نامنظم آنها میشود بطورکلی درختان الوده ضعف عمومی دارند و گلها ریزش می کنند و یا تبدیل به میوه نمی گردنند.این گونه در شرایط گرم و مرطوب فعالیت بهتری دارد که درست برع شرایط اپتیمم در خصوص پسیل گل است و با توجه به سمپاشی های گسترده ای که برعلیه سایر آفات گل صورت می گیرد بیم طغیان این آفت در آینده میرود. 

روش های کنترل

الف - بیولوژیک :از عوامل کنترل بیولوژیک میتوان به کنه های      amblyseus iranicus , tydeus caryae و تریپس scolothrips maculatus   اشاره کرد که در نواحی غرب کشور از کارایی بالایی برخور دارند.

ب - شیمیایی:با توجه به سیکل زندگی این کنه کنترل نژاد برگی ( گا ا ) که در طول ماه های زمستان در داخل جوانه محفوظ است مشکل است. و حتی نژاد جوانه ای نیز خسارت خود را در طول زمستان وارد می کند و لذا سمپاشی در بهار و اوایل تابستان  هیچ تاثیری در محصول همان سال ندارد بنا بر این بایستی کنه ها را قبل از تشکیل جوانه های میوه جدید از بین برد.بهترین زمان کنترل از زمان باز شدن جوانه تا موقعی که برگچه های جوانه های جدید برای حمله کنه ها به حد کافی شل شده اند . است چرا که در این زمان کنه ها در روی درخت آزاد هستند.کنترل فرم زمستان گذران این کنه بهتر است با کرم سیب تلفیق شود. ترکیبات توصیه شده عبارتند از آزینفوس متیل.سوین و ترکیبات گوگردی. البته استفاده از الوزال به میزان 5 در هزار و یا گبوت به نسبت 7.5 در هزار نیز توصیه شده است.  

کنه نمدی مو             colomerus   vitis                                                                              

syn :  eriophyes vitis                                                                                     

گیاهان میزبان : گونه ای است کاملاً اختصاصی که فقط در مناطق کشت مو رایج بوده و فعالیت دارد.

این کنه یکی از آفات مهم مو محسوب میشود ولی چون در ایران شدیدا" با سموم گوگردی علیه سفیدک سطحی مبارزه می شود این آفت نیز کنترل میشود.

مناطق انتشار : در اطراف تهران  و استان های گیلان – مازندران – آذربایجان – گرگان – اصفهان و احتمالا" سایر مناطق موکاری کشور انتشار دارد.

شکل شناسی  : طول بدن کنه بالغ در حدود 145 الی 170 میکرون است و کنه به رنگ شکری دیده میشود. جانور کامل مانند دیگر کنه های این خانواده فقط دو جفت پا داشته و دارای شکل کشیده و درازی میباشد.

 

خسارت  :  کنه به برگ های مو حمله نموده و در پشت برگ گال های مسطح و به صورت نمد به قطر حدود 1 سانتی متر ایجاد میکند. رنگ قشر نمدی ابتدا سفید کثیف است اما بتدریج تغییر رنگ داده و به رنگ قرمز متمایل به قهوه ای تبدیل میشود. در سطح فوقانی برگ و درست در مقابل لکه ها برآمدگی بوجود می آید و به پهنک برگ ناصافی می بخشد.

کنه ماده زمستان را زیر پوستک های ساقه – تنه و شاخه های مو بسر میبرد و  به مجرد باز شدن جوانه های مو در زیر غنچه و جوانه های تازه جمع می شوندو بافت های گیاهی را نیش زده و از شیره گیاهی تغذیه می کنند. بر اثر حمله کنه برگ ها بدشکل میشوند. تخم کنه سفید و دوره نهفتگی آن ده روز است.کنه در شرایط مساعد تا 7 نسل میتواند ایجاد کند.

 

کنه زنگار( مخملی  یا  نقره ای ) مرکبات    phyllocoptruta oleivora                                              

کنه بالغ حدود 150 الی156 میکرون طول دارد و دارای بدن کشیده و به رنگ زرد روشن می باشد گاهی در مرحله بلوغ رنگ زرد متمایل به قهوه ای به خود می گیرند ،این کنه در زمستان به شکل ه کامل و گاهی مراحل دیگر رشدی روی شاخه و برگ درختان دیده میشود و فاقد دیاپوز اجباری است ولی فعالیت آن در هوای سرد کند است. تولید مثل معمولا" به طریق است و از تخم های بارور افراد ماده و در غیر این صورت افراد نر ایجاد میشوند.  هر کنه ماده حدودا 20 تا 30 عدد تخم میگذاردتخم ها کروی و به رنگ زرد متمایل به کرم هستند و اندازه آنها ¼ اندازه کنه بالغ است و تخم ها بصورت انفرادی یا چند عددی در سطح شاخه و برگ و فرورفتگی های میوه گذاشته میشود.  . تخم ها با توجه به شرایط محیط در طول  مدت 2 روز تا 10 روز تفریخ می شوند این ه هر 8 تا 10 روز می تواند یک نسل ایجاد کند.

  خسارت کنه زنگ مرکبات :   کنه ها دارای تیپ دهانی مکنده –زننده هستند و با بافت برگ و میوه و مکیدن شیره گیاهی باعث ضعف شدید درخت می شوند به نظر می رسد که کنه ها برای تغذیه میوه های نارس را ترجیح می دهند.

خسارت کنه زنگار در  : 1- سر شاخه ها : سر شاخه های سبز در اثر آسیب کنه قهوه ای می شوند چنین صدماتی ممکن است باعث از بین رفتن درخت شود .              

2-  در برگ ها: آسیب در سطح فوقانی برگ و به صورت مناطق قهوه ای رنگ کوچکی ظاهر میشود و برگ به ح رزت در میآید یعنی تقارن آن از بین رفته و لبه های آن به بالا متمایل میشود .بزرگترین صدمه برگ زمانی اتفاق میافتد که پایین ترین سطح برگ نیز مورد تغذیه قرار میگیرد .                            

3-  در میوه ها : میوه هایی که تازه شکل گرفتند فاقد مایع سلولی لازم برای حمایت از خود در برابر کنه ها هستند و به همین دلیل کنه ها آنها را ترجیح میدهند .

با رشد میوه  جمعیت کنه نیز افزایش


نوشابه و خوراک دام و از هسته آن نیز روغن، لوریل الکل، کربن اکتیو ، مواد موثر سطحی و از ضایعات در ترکیب خوراک دام و طیور استفاده می شود

از برگ ما در ساخت حصیر و انواع ظروف بافتنی و از تنه و چوب آن در کارخانه های نئوپان سازی و کاغذ سازی و پوشش ساختمان و پل ها استفاده می گردد.

طبقه بندی گیاهشناسی درخت ما

نخل ما از گیاهان تک لپه ای خانواده نخل ها است این خانواده ۲۰۰ جنس و ۱۵۰۰ گونه دارد بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آفریقا و جنوب آسیا می باشد.یکی از این گونه ها نخل مای معمولی

phoenix dactylifera l) ) است.

ما گیاهی چند ساله و دو پایه است یعنی گل های نر و ماده روی پایه های جداگانه قرار دارد از نظر تولید میوه عمر اقتصادی نخل ما حدود ۴۰ سال است.

از نظر طبقه بندی تا ونومیک به شرح زیر میباشد:

spadiciflora گروه

palmea راسته

palmaceae خانواده

cory phyoideae زیرخانواده

phoeniceae قبیله

phoenix جنس

dactylifera گونه

اندامهای رویشی نخل ما

ریشه

درخت ما چون تک لپه است ریشه اصلی ندارد بلافاصله پس از آن که ریشه اولیه از بذر بیرون آمد ریشه ثانویه ظاهر می شود آنها خوشه های متراکمی تشکیل می دهند و در تمام طول قطرشان ی ان است تمام ریشه های ما دارای کیسه های هوایی هستند که بعنوان اندام تنفسی عمل می کنند

درخت ما تنه ای مستقیم و استوانه ای دارد و قطر آن در طول تنه ی ان است و تا محل تاج که برگها یکباره بصورت انبوه ظاهر می شوند تغییر نمی کند

برگ

بسته به رقم سن درخت و شرایط محیطی برگهای نخل ۶ـ۳ متر طول دارند در هرسال ۳۵ـ۱۰ برگ جدید ایجاد می شود که طول عمرشان ۷ـ۳ سال است

تعداد برگهای هر نخل معمولاً ۱۴۰ـ۳۰ عدد است

لیف

در قاعده برگ غلافی است که نخل را دربر می گیرد این غلاف شامل بافت سفید رابطی است که براثر دسته های آوندی منشعب می شود با رشد برگهای به سمت بالا بافت رابط تا حدود زیادی ناپدید می شود و دسته های آوندی خشکیده و قهوه ای رنگ بصورت نوار لیفی محکم و زبر در می آید که به لبه های جانبی قسمت زیرین و قاعده رگبرگ اصلی در برگها چسبیده و تنه را میپوشاند

خار

خارها در دو حاشیه بیرونی دمبرگ قرار دارند و تعداد آنها بسته به رقم بین ۶۰ـ۱۰ عدد متغیر است خارها می توانند بصورت منفرد و گروههای دوتایی یا سه تایی باشند تعداد و ترتیب قرار گرفتن آنها در طرفین رگبرگ اصلی در تشخیص ارقام ما حائز اهمیت می باشند

برگچه

برگچه یا برگهای پرمانند سخت، نیزه ای شکل و از طول تا خورده اند به طور اریب به دمبرگ یا رگبرگ اصلی که طول و عرض آن در ارقام مختلف متغییر است متصل هستند نحوه قرار گرفتن برگچه ها بسته به واریته متفاوت هستند

اندامهای زاینده

گریبانه (اسپات)

گریبانه ها یعنی پوششهایی که خوشه های گل را تا زمان رشد کامل در بر می گیرند بر روی نقطه رشد در زوایای شاخه ها بصورت جوانه ظاهر می شوند آنها از درون غلافهای لیفی که قاعده محور برگ را تشیکل می دهند ظاهر می شوند

گریبانه ها در ابتدا سبز رنگ و سپس قهوه ای میشوند گریبانه های نر از گریبانه های ماده معمولاً کوتاه تر و پهن تر هستند متوسط تعداد آنها در نخل ماده در حدود ۱۲ـ۶ و در نخل نر قدری بیشتر است

گل آذین(خوشه گل)

با شکافتن گریبانه یا اسپات گل آذین که سنبله مرکب است آشکار می شود و ساقه اصلی یا محور خوشه رویت می گردد رشد این محور ادامه یافته و در هنگام رشد کامل طول آن بسته به رقم گاهی تا ۲ متر یا بیشتر می رسد سنبلکها براق و طول آنها از ۱۰ سانتیمتر تا ۱ متر یا بیشتر متغیر است تعدادشان در هر خوشه گاهی تا ۱۵۰ عدد می رسد گلها کوچک، معمولاًٌ زرد رنگ، سفت و چرمی، چسبیده به محور سنبلک و بی پایه اند و در انحنای سنبلک ایجاد می شوند

گلهای نر معطرند و از ۳ کاسبرگ، ۳ گلبرگ تخم مرغی ناقص و روپوش دار ، ۶ پرچم با محورهای کوتاه نوک تیز و برافراشته تشکیل شده اند

گلهای ماده ۳کاسبرگ دارند که بصورت کاسه کوچکی بنظر می آیند هر گل ماده دارای سه گلبرگ مدور فلسی، ۶ پرچم ناقص و سه پرچم آزاد با تخمکهای مستقیم و بی پایه و کلاله خمیده است در گلهای تلقیح شده معمولاً۲برچه نارس می ماند و تنها یکی به میوه تبدیل می شود.

برچه های نارس بصورت دواندام کوچک قهوه ای در کنار میوه تازه تشکیل شده باقی می مانند و پس از مدتی می رسند

میوه

برحسب رقم و شرایط رشد، وزن میوه ما بین ۲ الی ۶۰ گرم طول طول آن ۱۸ الی ۱۱۰ میلیمتر و عرض آن بین ۸ الی ۳۲ میلیمتر متغیر است از نظر رنگ میوه ارقام ما متفاوت است ولی عمدتاً دو رنگ زرد و قهوه ای در اغلب ارقام دیده می شود از نظر جنس و میوه ارقام ما به سه گروه نرم (تر) خشک و نیم خشک تقسیم می شود.

میوه های بذر دار تشکیل شده دارای مراحل رشد مختلفی با نامهای حبابوک، کیمری، خلال،رطب و تمر هستند.

حبابوک:

میوه کوچک، نابالغ و سبزرنگی که بعد از گرده افشانی تشکیل می شود را حبابوک گویند طول دوره حبابوک از ۱تا ۳ هفته بطول می انجامد

کمیری:

در این مرحله میوه رشد کرده و به رنگ سبز روشن در می آید این مرحله طولانی ترین مرحله رشد و نمو میوه می باشد.

خلال(خارک):

این مرحله معروف به مرحله تغییر رنگ است که در آن رنگ میوه از سبز به زرد یا زرد کمرنگ ، صورتی یا قرمز تغییر می یابد

رطب:

در مرحله رطب ، میوه ها کم و بیش شفاف شده و رنگ آنها از رنگ دوره خلال به رنگ قهوه ای یا نزدیک به سیاه تغییر می یابد این تغییر رنگ با نرم شدن بافت میوه نیز همراه است.

تمر:

آ ین مرحله رسیدگی میوه ما را تمر می گویند در این مرحله میوه مقادیر فراوانی از رطوبت خود را از دست می دهد تا آنجا که در اثر افزایش نسبت قند به آب در میوه ، امکان تخمیر قندهای موجود در میوه به شدت کاهش یا کاملاً متوقف میشود.

هسته

برحسب رقم شرایط رشد دارای وزنی بین ۵/۰ تا ۴ گرم، طول ۱۲ تا ۳۶ میلی متر و عرض ۶ تا ۱۳ میلیمتر می باشد

هسته ح ی کشیده واز سمت شکم دارای یک شیار طولی است .

نیازهای اکولوژیک نخل ما

بطور کلی ما محصول نقاط حاره است اگر چه در نقاط نیمه گرمسیری نیز کشت شده است رشد ما در نقاطی میسر است که دارای زمستان معتدل و تابستان گرم و خشک برای رسیدن میوه باشد و مدت ۷ـ۵ ماه از زمان گرده افشانی تا برداشت میوه باران یا رطوبت بیش از اندازه وجود نداشته باشد

عوامل آب و هوایی ، خاک، آب، توپوگرافی از جمله عوامل تعیین کننده مناسب بودن یک منطقه جهت کاشت ما هستند.

روشهای تکثیر ما:

۱ـ تکثیر ما از طریق بذر : تکثیر از طریق بذر (هسته) قدیمی ترین روش تکثیر ما می باشد وتقریباً منشاء همه ارقام موجود در دنیا بذر می باشد تکثیر از طریق بذر در برنامه های تجاری تولید ما منسوخ شده می باشد.

تکثیر از طریق بذر عمدتاً در برنامه های اصلاح وبه نژادی ما و همچنین تولید نهال به منظور مصارف غیر خوراکی نظیر احداث فضای سبز یا تولید چوب به منظور نئوپان سازی می تواند مفید باشد.

۲ـ تکثیر از طریق پاجوش:

منجر به حفظ کلیه صفات و خصوصیات پایه مادری در گیاه جدید می گردد در حال حاضر رایج ترین مناسب ترین و ارزان ترین روش تکثیر نخل در دنیاست که توسط نخل کاران ایران نیز در نخلستانها انجام می شود.

ویژگی های پاجوش خوب عبارتند از :

۱ـ پایه مادری باید سالم و شاداب باشد

۲ـ پاجوش باید جوان در وضعیت رشد سریع به قدر کافی بزرگ و تقریباً استوانه ای شکل باشد

۳ـ پاجوش باید ریشه دار باشد

۴ـ پاجوش باید توسط کارگران ماهر و مجرب از تنه مادری جداسازی شده باشد

۵ـ محل قطع پاجوش باید کوچک صاف بدون ترک و شکاف باشد.

۶ـ هیچ گونه آلودگی به آفات و بیماریها نداشته باشد.

۷ـ تعداد پاجوشهای متصل به تنه مادری نباید زیاد باشد مناسب ترین تعداد ۵ـ۳ پاجوش پای هر نخل مادری است.

۸ـ وزن پاجوش بین ۲۵ـ۱۰ کیلوگرم باشد

۹ـ پاجوش ۵ـ۳ ساله باشد و قطر قاعده آن ۳۵ـ۲۰ سانتی متر باشد.

معایب تکثیر از طریق پاجوش

۱ـ تولید پاجوش معمولاً در دوره کوتاهی از زندگی نخل (۲۰ـ۸ سال اول ) صورت می گیرد.

۲ـ درصد تلفات نسبتاً بالا و نیاز به واکاری مجدد دارد( میانگین درصد گیرایی پاجوش در ارقام مختلف حدود ۶۰% است)

۳ـ زمان نسبتاً طولانی جهت ثمر دهی (۶سال به بالا) نیاز است.

۴ـ عدم امکان تولید انبوه نهال (هر درخت ما در طول عمر خود حداکثر ۳۰ ـ ۲۰ پاجوش در شرایط مطلوب تولید می کند)

۵ـ نیاز به کارگر ماهر و مجرب جهت جداسازی از تنه مادری دارد

۶ـ هزینه زیاد جداسازی

۷ـ امکان انتشار آفات و بیماریها

عوامل موثر در گیرایی پاجوش:

۱ـ رقم

۲ـ زمان کاشت پاجوش

۳ـ نحوه جداسازی

رقم :

گیرایی پاجوش ها در ارقام مختلف متفاوت است که بستگی به قدرت ژنتیکی ریشه زایی و تحمل شرایط ناهنجار محیطی دارد

زمان کاشت پاجوش: براساس تجارب موجود در کشور مناسب ترین زمان جهت انتقال و کاشت پاجوش در اغلب مناطق ما خیز کشور به ترتیب فصلهای بهار و پاییز میباشد.

نحوه جداسازی: برای جداسازی پاجوش از پایه مادری ابتدا باید نخلستان ها را آبیاری نمود بعد از رو شدن خاک پای نخل باید خاک اطراف آن را کنار زد به طوری که محل اتصال پاجوش به پایه مادری ظاهر گردد.

نکته :قبل از انجام عملیات جداسازی پاجوش برگهای اضافی و خشک هر پاجوش ابتدا حذف و سپس بقیه برگها جمع شده و توسط طناب باریک یا بوسیله برگ ما به هم بسته شوند تا در حین کار جداسازی پاجوش اولاً به پاجوش آسیب نرسد ثانیاً برای عملیات جداسازی ایجاد مزاحمت نکند.

پس از مراحل فوق پاجوش برای جداسازی آماده می باشد جهت جداسازی پاجوش باید از افراد ماهر و مجرب استفاده نمود ناف پاجوش پس از جداسازی باید کاملاً صاف و سالم باشد.

برای قطع محل اتصال پاجوش به نخل مادری ( ناف) از وسیله ای بنام دیلم که دارای تیغه برنده تیز و فولادی است استفاده می گردد.

پاجوش را باید طوری از پایه مادری جدا کرد که ناف آن سالم و حداقل یک ریشه سالم داشته باشد پاجوشهای فاقد ریشه به دلیل عدم گیرایی ارزش کاشت نداشته و معمولاً سبز نمی شوند.

هرس و ضدعفونی ریشه پاجوش:

بعد از پایان عملیات جداسازی پاجوش قاعده برگهای پیر و برگهای پایینی پاجوش تا لیف ها حذف میگردند. و قاعده پاجوش عاری از برگ باقی گذاشته می شود بهتر است پاجوش توسط محلول قارچ کش مناسب به منظور جلوگیری از رشد قارچهایی که منجر به پوسیدگی جوانه اصلی پاجوش میشوند ضدعفونی گردد

نکته: در صورت عدم امکان کاشت به موقع پاجوش می توان تا حدود ۲۰ روز پس از جداسازی پاجوش نسبت به نگهداری آن در آب (فقط ریشه درون آب) اقدام نمود.

نحوه کاشت : کاشت پاجوش در زمین اصلی یا خزانه انجام می گیرد کشت در خزانه بدلیل مراقبت و رسیدگی بهتر احتمال گیرایی پاجوشها را افزایش می دهد کاشت در خزانه به دو روش کرتی و جوی و پشته انجام میگیرد. ابعاد کرت بسته به بافت خاک متفاوت است.

در خاک با بافت متوسط معمولاً ابعاد کرتها ۱۰*۴ متر در نظر گرفته می شود و پاجوشها به فاصله یک متر از یکدیگر کاشته می شود .

در روش جوی و پشته عرض پشته ها حدود ۱۰۰ـ ۷۵ سانتیمتر و پاجوشها به فاصله یک متر از هم روی پشته کاشته می شود همچنین می توان عرض پشته ها را دو برابر گرفت و پاجوشها را در دو طرف پشته بصورت مثلثی کشت نمود پس از آماده سازی خزانه اقدام به حفر گودالی به ابعاد حدود یک متر (بسته به اندازه پاجوش) می نمایند جهت پر چاله ها می توان از مخلوط ماسه بادی و خاک سطح الارض زراعی به نسبت مساوی یا مخلوط کود حیوانی ماسه و خاک سطح الارض استفاده نمود

مناسب ترین کاشت عمقی است که محل بزرگترین قطر پاجوش با سطح خاک هم سطح گردد

پوشش پاجوش:

ایجاد پوشش مناسب در اطراف پاجوش ما بعد از کاشت آن در خزانه یا زمین اصلی نیز از عواملی است که میتواند گیاه را در مقابل عوامل نامساعد محیطی از جمله سرما و گرما محافظت نماید .یکی از مناسب ترین و فراوان ترین این مواد برگ نخل ما است که تقریباً در تمام مناطق جهت پوشش دادن پاجوشهای کشت شده مورد استفاده قرار می گیرد. به این منظور هر پاجوش بوسیله ۸ـ۶ برگ ما که قسمت پایین و خاردار آن حذف شده پوشانده می شود عمل پوشش دادن پاجوشها هرچه زودتر انجام شود بهتر است.

پس از کاشت پاجوش و تهیه تشتک اطراف آن باید اطراف تنه پاجوش را با مالچ مناسب (کلش گندم ، خاک اره سالم و غیره) پوشش داد این کار باعث کاهش میزان تبخیر آب و جلوگیری از رشد علفهای هرز می گردد.

آبیاری

در روش آبیاری سطحی بهترین روش آبیاری روش تشتکی است . تشتک اطراف پاجوش باید ۸/۱ ـ ۵/۱ متر قطر و ۳۰ـ۲۰ سانتیمتر عمق داشته باشد آبیاری به روش قطره ای بدلیل یکنواختی بیشتر رطوبت و همچنین گیرایی بیشتر پاجوشها وضعیت مطلوب تری نسبت به روش سطحی دارد بعد از کاشت پاجوش باید فوراً آنرا آبیاری کرد و تا ۶ـ۴ ماه باید آبیاری به گونه ای صورت گیرد که خاک اطراف پاجوش مرتب مرطوب باشد.

بسته به نوع سیستم کاشت ( کاشت در خزانه یا در زمین اصلی) می توان از دو روش آبیاری نواری و تشتکی یا تحت فشار (قطره ای ـ بابلر) استفاده نمود.

در آبیاری تحت فشار قطر تشتک اطراف پاجوش ۳ متر و عمق آن ۳۰ـ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته می شود

تکثیر ما به روش کشت بافت:

کشت بافت گیاهی عبارت است از تکنیکی برای تولید و تکثیر گیاه کامل از بخشهایی از سلول یا بافت گیاه.

این نوع تکثیر مرسوم به تکثیر ریز ازدیادی است و با دو روش تولید گیا از طریق اندام زایی و جنین رویشی یا گیا زایی امکان پذیر است. در هر دو روش یک محیط آزمایشگاهی استریل و استفاده از هوای تصفیه شده ا امی است.

فوائد تکثیر ما به روش کشت بافت عبارتند از :

ـ درختان مای حاصل از کشت بافت کاملاً شبیه به والدین (true to type) هستند

ـ امکان تولید انبوه نهال شبیه به گیاه مادری وجود دارد

ـ واریته های کمیاب ما را می توان در مقیاس وسیع تولید نمود.

ـ تکثیر نخل ما به روش کشت بافت را می توان در هرزمان و هر فصل انجام داد بنابراین تحت تأثیر شرایط فصلی قرار ندارد

ـ مدت زمان تولید نهال به حد قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

ـ امکان تکثیر ارقام ماده برتر و سالم ، واریته های مقاوم به بیماریهای و شوری و تنش های محیطی و هم چنین تولید انبوه پایه های نر پرگرده با ویژگی های متازنیایی مطلوب وجود دارد

ـ نهالهای کشت بافت دارای سیستم ریشه توسعه یافته هستند بنابراین درصد بقاء آنها در مزرعه بالاتر از ۹۰ درصد است ضمن اینکه جهت استقرار در مزرعه به آب زیادی (برخلاف پاجوش) نیاز ندارند.

ـ نهالهای کشت بافتی در هر زمان از سال قابل کشت هستند

ـ هویت رقم نهال حاصل از کشت بافت مشخص و تضمین شده است

ـ انتقال نهال راحت تر و هزینه انتقال آن پایین است

ـ خطر انتشار آفات و بیماریهای نخل از یک منطقه به منطقه دیگر یا از یک کشور به کشور دیگر وجود ندارد و یا بسیار کم است .

ـ تولید باغهای یکدست از نظر ساختار ژنتیکی و ظاهری ، رشد سریع و ثمر دهی زود هنگام (۳ـ۲ سال زودتر نسبت به

پاجوش ) را می توان از مزایای کشت بافت نام برد.

کاشت

مراحل احداث نخلستان:

۱ با توجه به صنعت دائمی بودن نخل ما، مرحله کاشت یکی از مهمترین مراحل احداث نخلستانهای تجاری ما می باشد قبل از هرگونه اقدام عملی در زمینه احداث نخلستان باید مطالعات زیر انجام شود.

ـ بررسی وضعیت آب هوای منطقه

پس از بررسی مساعد بودن منطقه مراحل بعدی انجام شود

ـ بررسی وضعیت خاک

نمونه برداری از خاک و اعماق مختلف (۳۰ـ۰ ،۶۰ـ۳۰ ،۹۰ـ۶۰ ،۱۲۰ـ۹۰) سانتی متری وتجزیه آن به منظور اطلاع از کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک ضروری است.

ـ بررسی وضعیت آب:

میزان آب قابل استفاده، دائمی بودن منبع آب، مسیر جریان آب از منبع تا سر مزرعه و کیفیت آب آبیاری (شوری ،ph ) با انجام آزمایشها باید بررسی گردد.

ـ میزان سرمایه مورد نیاز:

سرمایه مورد نیاز جهت ید زمین و آب، تسطیح، اصلاح خاک، ز شی، احداث سیستم های آبیاری ، ید پاجوش یا نهال کشت بافت ، کود حیوانی و شیمیایی، سموم آفت کش ،حفر گودال کاشت، ید لوازم و ادوات مورد نیاز کاشت، داشت و برداشت و تعداد نیروی کارگر مورد نیاز باید دقیقاً محاسبه و براساس میزان سرمایه مورد نیاز نسبت به احداث نخلستان مطابق با اصول فنی اقدام نمود.

۲ـ انتخاب رقم

ویژگیهای مهم در انتخاب رقم، معرفی وکاشت آن در یک منطقه عبارتند از:

ـ سازگاری با شرایط آب وهوایی منطقه

ـ عملکرد بالا

ـ کیفیت مطلوب(رنگ ، مناسب،شکل واندازه و طعم مناسب، نسبت گوشت به هسته بالا،درصد ترکیبات مغذی مناسب فیبر کم در میوه)

ـ مقاومت یا تحمل در مقابل آفات و بیماریها.

ـ مقاومت یا تحمل بالا در مقابل شرایط نامساعد خاک و آب

ـ قابلیت حمل و نقل و انبارداری بالا

ـ عدم ابتلا به آفات انباری، ترشیدگی و آلودگی به بیماریها در انبار

ـ قابلیت شستشو در ( ارقام خشک) و بسته بندی مناسب

ـ زمان مناسب رسیدن محصول و عرضه به بازار مصرف.

ـ اقتصادی بودن قیمت محصول

سازگاری با منطقه کاشت:

سازگاری با شرایط آب و هوایی منطقه فاکتوری بسیار مهم و اساسی در انتخاب و معرفی آن رقم در منطقه می باشد.

با وجود اینکه نخل ما تحمل بسیار زیاد در مقابل شرایط نامساعد محیطی دارد اما تولید محصول با کمیت و کیفیت مطلوب در ارقام مرغوب و تجاری منوط به تأمین نیازهای اکولوژیک خاص آن رقم است.

عملکرد بالا:

بدون شک یکی از مهم ترین اه در تولید هر محصول زراعی و باغی استفاده از حداکثر پتانسیل ژنتیکی تولید آن محصول می باشد میزان عملکرد ارقام مختلف یک نبات در شرایط محیطی ی ان متفاوت است.

عمکلرد بالای هر رقم باعث افزایش راندمان تولید درآمد نخل کار می گردد

کیفیت:

در شرایطی که صرف عملکرد بالا نمی تواند مبنای اتخاذ تصمیم صحیح در معرفی یک رقم در یک منطقه باشد. اما گاهی با وجود عملکرد پایین ، کیفیت عالی می تواند معیاری برای معرفی آن رقم باشد.زیرا کیفیت بالا ودر نتیجه قیمت اقتصادی و مطلوب جبران کاهش عملکرد محصول را می نماید.

زمان رسیدن و عرضه به بازار

ارقام ما از نظر رسیدن به سه گروه زودرس،میانرس، دیررس تقسیم می شوند.

مقاومت به خشکی ،شوری

ما محصول مناطق گرم و خشک است در اینگونه مناطق کمبود آب، مقدار بالای نمک و شوری آب و خاک از مشکلات عمومی به شمار می روند. بنابراین برحسب شرایط منطقه کاشت و نوع محدودیت باید ارقامی انتخاب نمود که از قدرت تحمل بیشتری برخوردار باشند.

مقاومت به سرما

مقاومت به آفات و بیماریها:

درخت ما مانند سایر درختان میوه مورد حمله انواع متعددی از عوامل بیماریزا و آفات قرار می گیرد.

شدت و ضعف حمله و خسارت این عوامل بسته به نوع منطقه رقم و شرایط به زراعی نخلستان متفاوت است

۳ـ انتخاب و تهیه رقم بستر کاشت

نخل ما در طیف وسیعی از خاکها رشد و پرورش می یابد . اما کیفیت محصول آن در خاکهای مختلف متفاوت خواهد بود نخل ما نیاز به خاکهای عمیق ز ش دار با بافت مناسب (متمایل به شنی) و غنی از مواد غذایی و هوموس دارد اما با این حا ل در خاکهای کاملاً شنی و کاملاً رسی رشد و تولید محصول می کند.

به منظور تهیه بستر کاشت ابتدا زمین را آبیاری نموده و پس از رو شدن آن اقدام به انجام عملیات شخم (ترجیحاً دو شخم عمود برهم ) می گردد سپس به منظور بهبود خواص شیمیایی و فیزیکی خاک در هر تار اقدام به پخش ۷۰ـ۵۰ تن کود حیوانی کاملاً پوسیده نموده و دو بارعملیات دیسک عمود بر هم انجام می شود

البته به منظور صرفه جویی در مصرف کود حیوانی و کاهش هزینه های کاشت می توان از پخش سطحی کود حیوانی صرف نظر و فقط به مصرف کود حیوانی در هنگام پر نمودن چاله های کاشت اکتفا نمود سپس عملیات ماله کشی (لولر زدن) انجام می شود. ماله کشی زمین بویژه در نخلستانهای احداثی که به روش سطحی آبیاری خواهند شد بسیار حائز اهمیت است چون علاوه بر تسهیل در عملیات آبیاری و جلوگیری از هدر رفتن آب، از نفوذ آب به درون قلب پاجوش و پوسیدگی و خشک شدن آن جلوگیری می کند.

۴ـ تهیه نقشه کاشت :

در نقشه کاشت باید محل خیابانها ،جویهای اصلی و فرعی،محل ساختمانها و انبارها دقیقاً مشخص و زمین کاشت به شکل مناسب قطعه بندی گردد و نقاط کاشت براساس فواصل تعیین شده مشخص شوند تعیین دقیق محل گودالهای کاشت در احداث یک نخلستان مدرن و تجاری بسیار حائز اهمیت است.

۵ـ حفر گودال

حفر گودال شرایط مطلوبی را جهت رشد رویشی و افزایش درصد بقاء نهالهای کاشته شده بوجود

می آورد.

ابعاد گودالها

ابعاد گودالهای کاشت بستگی به اندازه پاجوش یا نهال کشت بافت و بافت خاک دارد به طور کلی ابعاد گودالها از ۰.۵ *۰.۵ تا ۱*۱ متر متفاوت خواهد بود.

عملیات حفر گودال به سه روش امکان پذیر است

۱ـ حفر گودال به کمک کارگر

۲ـ حفر گودال با مته های گوده برداری

۳ـ حفر گودال با بیل مکانیکی

زمان و نحوه پر گودال کاشت.

گودالهای حفر شده باید به مدت ۳۰ـ۲۰ روز در مقابل نور شدید خورشید قرار گیرند

پس از پرنمودن چاله ها اقدام به آبیاری گودال نموده تا مخلوط ریخته شده درون گودال نشست نماید واین عمل به پوسیدن کود حیوانی و ایجاد بستر کشت نهال کمک فراوان می کند.

۶ـ فاصله کاشت

انتخاب فاصله کاشت یکی از فاکتورهای بسیارمهم در احداث نخلستانهای مدرن و تجاری است.

در انتخاب فاصله مناسب کاشت نوع واریته ما و شرایط آب و هوایی (به ویژه رطوبت سنجی،بارندگی ،بادهای موسمی و درجه حرارت) نقش بسیار مهمی دارند.

در شرایط ایران فاصله ۸*۸ متر (مناطق گرم و خشک) و ۸*۱۰ متر یا ۹*۹ متر توصیه می گردد.

۷ـ زمان کاشت:

انتخاب زمان مناسب کاشت تأثیر بسیار بسزایی در میزان بقاء پاجوشها یا نهالهای کشت بافت کاشته شده خواهد داشت.

در اکثر مناطق ما خیز ایران نخل کاران در دو زمان اقدام به کاشت ما در زمین اصلی می کنند از اواسط اسفند ماه تا اواسط اردیبهشت ماه و از اواسط شهریور ماه تا اواسط آبانماه.

۸ـ نحوه کاشت

عملیات کاشت باید صبح زود انجام شود تا از وارد آمدن تنش به نهالهای کشت بافت یا پاجوش جلوگیری شود.

در صورتیکه از نهال کشت بافت استفاده می شود باید کیسه های اطراف ریشه نهال با دقت برداشته شوند به گونه ای که بیشترین میزان از مواد بستر کاشت اطراف ریشه همراه آن باقی بماند.

نکته بسیارمهم واساسی در زمان کاشت رعایت عمق کاشت می باشد.

مناسبترین عمق کاشت عمقی است که پاجوش در سطح بزرگترین قطرش کاشته شود و بزرگترین قطر پاجوش یا پیاز نهال کشت بافتی هم سطح با سطح خاک اطراف باشد تا امکان ورود آب به درون قلب نهال نباشد.

۹ـ تهیه تشتک

بعد از کاشت باید سریع تشتک اطراف نهال تهیه شود تا پس از آبیاری آب به حد کافی در اختیار نهال قرار گیرد در صورتیکه سیستم اری از نوع قطره ای باشد، قطر تشتک حدود ۳ متر و عمق آن ۳۰ـ۲۰ سانتی متر در نظر گرفته شود.

۱۰ - مالچ دهی

یک لایه از مواد آلی نظیر کاه و کلش گندم یا خاک اره سالم در اطراف تنه نهال جهت جلوگیری از رشد علفهای هرز اطراف تشتک و تشکیل سله و کاهش میزان تبخیر آب درون تشتک همچنین افزایش میزان هوموس خاک قرار میدهند.

۱۱ -آبیاری

بعد از کاشت باید عملیات آبیاری سریع صورت گیرد تا استرس وارد به گیاه به حداقل برسد.

داشت

گرده افشانی ما یکی از حساس ترین کارهای نخل داری است که نقش بسیار مهمی در افزایش کمیت و کیفیت محصول دارد

درشرایط ایران فصل گرده افشانی از اواسط بهمن ماه تا اواسط اردیبهشت ماه به طول می انجامد

گرده افشانی در نخل ما به دو صورت طبیعی و انجام میشود

گرده افشانی طبیعی :

این نوع گرده افشانی بوسیله باد و ات انجام می شود از نظر اقتصادی قابل توصیه نیست زیرا:

۱ـ به مقدار زیادی نخل نر نیاز دارد

۲ـ وزش باد و فعالیت ات تابع شرایط جوی است .

گرده افشانی :

بوسیله انسان انجام می شود و به دو شکل سنتی و مکانیکی اعمال میگردد.

۱ـ گرده افشانی سنتی

۱ـ۱) قراردادن خوشکهای گل نر درون خوشکهای گل ماده:

یکی از متداولترین روشهای گرده افشانی در اغلب مناطق ماخیز کشور میباشد.

۲ـ۱) قراردادن دانه گرده درون پارچه و تکانیدن روی خوشه های ماده.

۳ـ۱) قراردادان قطعات پنبه آغشته به دانه گرده درون گل آذین ماده:

این روش در کالیفرنیا مورد استفاده قرار گرفته است

۲ـ گرده افشانی مکانیکی

جهت گرده افشانی مکانیکی از دستگاه گرده افشان استفاده می کنند.

مزایای گرده افشانی مکانیکی:

۱ـ عدم نیاز به صعود از درختان نخل ما و سهولت عملیات گرده افشانی

۲ـ کاهش هزینه گرده افشانی

۳ـ عدم نیاز به کارگر ماهر

۳ـ کاهش میزان گرده مصرفی

۴ـ عدم خطر جانی جهت فرد گرده افشان

۵ـ راندمان کار بسیاربالا است

زمان گرده افشانی :

در غالب ارقام ما بالاترین مقدار محصول با گرده افشانی سه یا چهار روز بعد از باز شدن اسپات(گریبانه) ماده حاصل می شود.

نحوه جداسازی و نگهداری گرده:

اسپات نر رسیده راباید صبح زود و بلافاصله پس از باز شدن گریبانه چید تا باد یا زنبورها باعث اتلاف گرده نشوند

رطوبت گیری:

پس از قطع گل آذین نر از پایه مادری عملیات رطوبت گیری باید صورت گیرد عدم انجام این کار باعث سیاه شدن (کپکی شدن) و نابودی گل آذین می گردد.

نحوه خشک و رطوبت گیری گل آذین درمناطق مختلف بسته به سلیقه و امکانات نخل دار متفاوت است یکی از عمومی ترین روشها به شرح زیراست :

ـ خارج خوشه گل نر از درون گریبانه

ـ قراردادن خوشه گل روی طناب یا درون سینی ، روی کاغذ رو مه یا پارچه تمیز بمدت ۲ الی ۳ ساعت در مکان مناسب مقابل آفتاب

ـ تکاندن خوشه گل جهت جمع آوری گرده گلهای رسیده وباز شده با استفاده از دست یاضربه زدن با میله آهنی باریک به وسط دم خوشه.

ـ قطعه قطعه خوشه گلهای نر به گونه ای که هر قطعه حداقل دارای ۳ـ۲ رشته باشد.

ـقراردادن خوشه ها روی نخ سیمی یا طنابهای باریک و در جای خشک و نیمه سایه و به دور از آفتاب شدید و مستقیم

ـ قرار دادن سینی یا کاغذ رو مه زیر طنابها و جمع آوری گرده ۳ـ۲ بار در طول روز و خشک و نگهداری آن در ظروف مناسب.

نحوه نگهداری گرده خشک :

بهترین روش نگهداری گرده خشک قراردادن آن درون ظروف شیشه ای سربسته غیر قابل نفوذ به هوا در مجاورت کلرید کلسیم که جاذب الرطوب است ( برای هر کیلو گرم دانه گرده میزان دویست گرم کلرید کلسیم ) نیاز است و در شرایط یخچال با درجه حرارت ۵ـ۴ درجه سانتی گراد می باشد.

تنک ما

روشهای تنک ما

۱ـ کاهش تعداد خوشه ها

۲ـ تنک خوشه ها

۳ـ تنک با استفاده از مواد شیمیایی

۱ـ کاهش تعداد خوشه ها(bunch removal)

روش سنتی و متداول تنک در مناطق ما خیز دنیای جدید و قدیم، قطع کامل تعدادی از خوشه ها است این روش براساس نسبت برگ به خوشه انجام میشود.

مناسب ترین نسبت برگ به خوشه برای اکثریت ارقام ما ۱۰ برگ به یک خوشه می باشد.

عمل تنک خوشه ها را می توان در دو مرحله انجام داد

الف : زمان گرده افشانی

در این مرحله معمولاًغلافهایی که خیلی زود یا خیلی دیر ظاهر می شوند حذف می گردند.

ب: شش الی هفت هفته بعد ازگرده افشانی:

با در نظر گرفتن نسبت مناسب برگ به خوشه تعدادی از خوشه های تلقیح نشده و ضعیف حذف می شوند.

۲ـ تنک خوشه:

ـ حذف یک سوم از انتهای خوشه در هنگام عمل گرده افشانی که در ارقام با خوشکهای بلند اعمال میشود.

ـ حذف یک سوم از انتهای خوشه در مرحله کیمری

ـ حذف یک سوم از خوشکهای داخل خوشه

ـ حذف تعدادی از میوه ها روی خوشکها

تعیین روش مناسب تنک :

یکی از نکات مهم درمورد انتخاب شیوه و زمان تنک میوه ما، توجه به زمان ظهور آفات مهم و درجه اول میوه ماخیز است بعنوان مثال در مناطقی که خسارت کرم میوه خوار بیش از ۲۰ درصد است باید عملیات تنک را پس از پایان مرحله خسارت نسل اول آفت انجام داد البته در مناطقی که این آفت وجود دارد و خسارت آن کمتر از ۲۰% باشد نیازی به مبارزه علیه آفت نیست چون در این ح عمل تنک طبیعی میوه توسط این ه، به نحو مطلوبی انجام می شود از نظر اقتصادی تنک میوه ها به روش حذف یک سوم نوک گل آذین در مرحله گرده افشانی مناسبترین روش می باشد که علاوه بر افزایش کیفیت و خواص بازا سندی میوه باعث کاهش خسارت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه ما می گردد.

هرس نخل ما:

هرس برگ

زمان هرس برگ

ـ هرس پس از برداشت محصول: در این مرحله برگهای خشکیده و برگهای آلوده به آفات و بیماریهای نخل حذف می شوند.

ـ در زمان گرده افشانی : این کار بمنظور سهولت در گرده افشانی انجام می شود.

ـ در زمان تنظیم و آرایش خوشه ها ۸ـ۶ هفته پس از گرده افشانی) این نوع هرس به منظور رعایت نسبت مناسب بین برگ و خوشه و ایجاد فضای مناسب زیر خوشه ها جهت آرایش خوشه ها و برداشت آنها صورت می گیرد.

۲ـ هرس دمبرگ (تکریب)

در نخلستانهای تجاری حذف برگها در دو مرحله صورت می گیرد در مرحله اول که بخش اعظم برگها در آن حذف می گردند شامل ب بخش کاملاً خشک و پلاسیده برگها می شود (هرس) در این مرحله به فاصله تقریبی ۴۰ـ۳۰ سانتی متر از محل اتصال برگ به تنه اقدام به ب برگها می شود و حذف انتهای دمبرگها در مرحله دوم صورت میگرد.

در مرحله دوم هرس (تکریب) که معمولاً هر ۳ـ۲ سال یکبار انجام می شود بخش باقیمانده از دمبرگها درفصل مناسب آن که معمولاً در فصل پاییز و پس از اولین بارندگی است بریده شده و حذف می گردد بارش باران باعث نرم شدن بافتهای دمبرگ شده و عمل برش را تسهیل می نماید.

روشهای تکریب:

عملیات حذف انتهای دمبرگ ها در مناطق مختلف ما خیز کشور به روشهای متفاوتی انجام می شود رایج ترین روشهای تکریب ، روش های دستی است که با استفاده از عکفه، اره و یا تبر انجام می شود.

دستگاه هرس ته برگ نیز در جهت تکریب نخلهای ما طراحی و ساخته شده است .

هرس خار:

معمولاً در همه ارقام ما در قسمت قاعده دمبرگ و در دو طرف آن تعدادی خار وجود دارد

لازم است قبل از گرده افشانی یا در هنگام گرده افشانی نسبت به حذف این خارها اقدام گردد

نخل کاران جهت حذف این خارها از وسیله ای به نام خارزن دستی استفاده می کنند در هنگام استفاده از این وسیله جهت حرکت آن از سمت قسمت ته دمبرگ به سمت نوک دمبرگ تا محلی که خاروجود دارد می باشد.

اخیراً در موسسه تحقیقات ما و میوه های گرمسیری دستگاه خارزنی ما طراحی و ساخته شده است که جهت هرس نخلهای جوان و کم ارتفاع مناسب به نظرمی رسد.

۴ـ هرس دم خوشه ها پس از برداشت:

بعداز اتمام عملیات برداشت در نخلستانها در اولین فرصت باید اقدام به حذف دم خوشه های باقیمانده روی ما نمود این کار هم باید در ارقام ماده و هم در ارقام نر صورت گیرد زیرا در خیلی از موارد این دم خوشه ها می توانند عامل بقاء و انتشار بیماریهای قارچی در نخلستان باشند.

۵ـ حذف پاجوش و تنه جوش:

معمولاً در سنین جوانی نخل(تا ۲۰ سال اول پس از کاشت) تعدادی پاجوش ( معمولاً۱۵ـ۶ عدد) پای هر درخت تولید می شود . نکته مهم این است که نگهداری تعداد زیادی پاجوش روی درخت و برای مدت طولانی علاوه برایجاد مشکلات مرحله داشت محصول باعث ضعف درخت و کاهش عملکرد آن می گردد.

مصرف کود در ما:

نخل ما نیاز غذایی مشابه با سایر گیاهان دارد عناصر غذایی مورد نیاز جهت رشد و تولید محصول در نخل ما به استثنای عناصری که از طریق هوا جذب می شوند:

عبارتند از : ازت، فسفر، پتاس، کلسیم ، کب ، مس ، آهن ، منیزیم،منگنز،مولیبدن،کلر،سدیم ،گوگرد و روی. مقدار مورد نیاز نخل ما به این عناصر متفاوت است ازت ، فسفر و پتاس در زمره عناصر پرمصرف بشمار می روند

نیاز غذایی ما:

۱ـ کودهای آلی:

حداقل هر دو سال یکبار باید مقدار ۵۰ ـ۳۰ کیلوگرم کود حیوانی پوسیده در خاک پای درختان مای بالغ پخش و مخلوط گردد. بطور کلی میزان کربن آلی در خاک پای درختان باید بیش از یک درصد باشد. بهترین زمان مصرف کودهای حیوانی در اوا زمستان می باشد.

۲ـ کودهای شیمیایی:

بطور کلی گیاهان از جمله درخت ما به ۱۶عنصر غذایی نیاز دارند

عناصر پر مصرف و کم مصرف

عناصر پر مصرف عبارتند از فسفر و پتاسیم . برای تأمین ازت مورد نیاز گیاه در آبیاری قطره ای می توان از کود اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم استفاده کرد همه انواع این کودها در سیستم آبیاری چه بصورت محلول وتزریق از طریق سیستم و چه بصورت چالکود قابل استفاده اند

عناصر کم مصرف

عمده عناصر کم مصرف عبارتند از آهن ، روی ،بر ، مس ، منگنز و مولیبدن

کودهای سولفات روی، سولفات منگنز، س ترین آهن به ترتیب به میزان ۱۵۰ـ۱۰۰ ، ۱۵۰ـ۱۰۰ و ۱۰۰ گرم در هنگام مصرف کودهای فسفره و پتاسه باید مصرف شوند.

میانگین توصیه های انجام شده به عنوان یک برنامه کوددهی جهت استفاده در سه سطح زمان کاشت، نخلهای جوان کمتر از ۴ سال و نخلهای بالغ مورد عمل قرار گرفته و به شرح زیر جهت کوددهی نخل ما توصیه گردیده است.

توصیه کودی درزمان کاشت:

در زمان کاشت پاجوش یا نهالهای کشت بافت باید کودهای زیر با خاک سطحی مخلوط و چاله ها پر شوند.

۱۵ـ۱۰ کیلوگرم کود حیوانی پوسیده ، خشک و با کیفیت مناسب.

۷/۰ کیلوگرم فسفات

۲۵/۱ کیلوگرم سولفات آمونیوم

۰۸/۱ کیلوگرم سولفات پتاسیم

سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم را می توان با خاک سطحی مخلوط و مورد استفاده قرار داد و یا می توان بعد از کاشت نهال همراه با سیستم آبیاری استفاده کرد.

کود سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم باید بصورت جداگانه در آب آبیاری مصرف شوند

ـ بعداز ۳ـ۲ نوبت آبیاری یکبار مصرف شوند

زمان مصرف:

به منظور بدست آوردن بهترین نتیجه از مصرف کودهای شیمیایی باید زمان مصرف کودها با مراحل حساس رشد گیاهان منطبق گردد. در بعضی نخلستانهای تجاری در برخی از کشورهای ما خیز کود مورد نیاز نخل ما راهمراه با سیستم اری در اختیار گیاه قرار می دهند به این روش کود آبیاری (fertigation) گویند.

در روش کود آبیاری کود ازته باید به مدت هشت ماه و از ماههای آبان تا داد به درختان داده شود مصرف کود فسفر و پتاس هرسه ماه یکبار (اوایل بهمن ،اوایل اردیبهشت ماه و اوایل مردادماه و اوایل آبان ماه ) صورت گیرد.

دور و زمان آبیاری:

دور و زمان آبیاری در نخلستانهای ما در مناطق مختلف ما خیز کشور بر حسب میزان آب قابل دسترس ، سیستم آبیاری ، شرایط آب و هوایی ، فصول مختلف سال ، سن درختان ، نحوه کاشت ، جنس وبافت خاک ، کیفیت خاک و آب آبیاری متفاوت است .

آبیاری باغهای تازه احداث :

بهترین طریقه آبیاری نخلستانهای جدید الاحداث در سیستم آبیاری سطحی آبیاری تشتکی است در این روش با در نظر گرفتن اندازه نهال ، تشتکی در اطراف آن درست می کنند و آن را با ایجاد جویهای فرعی به جوی اصلی و صل می کنند.

در اکثر مناطق دور آبیاری در نخلستانهای جدید الاحداث در ماه اول یک روز درمیان و در ماه دوم دو روز درمیان و در ماه سوم سه روز در میان و بعد از آن هفته ای یکبار اس ت

آبیاری در زمستان هر ۱۵ـ۱۰ روز یکبار صورت می گیرد.

آبیاری نخلهای مثمر:

در روش آبیاری سطحی در شرایط ایران بطور کلی نخلستانهایی که دارای خاک سبک می باشند در تابستان ۷ـ۴ روز و در زمستان ۳۰ـ۲۰ روز یکبار آبیاری میشوند و نخلستانهایی که دارای خاک سنگین هستند در تابستان ۱۲ـ۷ روز یکبار ودر زمستان ۴۵ـ۳۰ روز یکبار آبیاری میشوند.

منابع

۱ـ راهنمای ما کاشت ، داشت و برداشت چاپ دوم با تجدید نظر . معاونت تولیدات گیاهی نویسنده : حسین پژمان

۲ـ اباذ ور،م. ۱۳۷۷ بررسی و تعیین مناسب ترین زمان گرده افشانی در مای مضافتی . گزارش نهایی طرح تحقیقاتی انتشارات موسسه تحقیقات ما و میوه های گرمسیری کشور

۳ـ باب المراد، م ۱۳۷۰ آزمایش نسبت برگ و خوشه بر روی عملکرد و کیفیت ما رقم مضافتی در جیرفت. نشریه نتایج طرحهای تحقیقات ما انتشارات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

۴ـ ،ا ۱۳۷۶. ما چاپ اول انتشارات مرکز نشر ی تهران


دانستنیها درباره ما و نخل

مزایای درخت ما یا نخل و میوه اش که همان ما باشد، آنقدر زیاد و خواص آن آنقدر مفید است که در یک مقاله نمی گنجد اما سعی کرده ام که بطور مختصر این درخت و میوه محبوبش را دوباره به خوانندگان معرفی کنم.

نخل: درخت نخل از آن آفریده های عجیب خداست که همه چیزش برای انسان مفید و قابل استفاده است.

تنه آن در ساختمان سازی استفاده می شود و تنه نخلی که در ساخت سقف ساختمان یا ستون ها استفاده می شود، در حدود 300 تا 500 سال عمر می کند.

از گونه های متنوع آن برای زیبایی بلوارها، معابرو حتی در اندازه های کوچکتر برای تزیین منازل استفاده می شود.

در میانه تنه نخل مغز ترد و شیری رنگی وجود دارد که شیرین و گس است و «پنیر نخل» نامیده می شود و بسیار مقوی و گران قیمت است.

در ابتدای بهار


اختصاصی از یاری فایل مقاله کامل درباره چای با و پر سرعت .

 مقاله کامل درباره چای


 مقاله کامل درباره چای

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و *پایین مطلب*

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :33

 

بخشی از متن مقاله

چای

چای یک نوشیدنی است که با دم برگها،جوانه ها یا شاخه های فرآوری شده بوته چای گونه ellia sinensis به مدت چند دقیقه درآب داغ درست می شود. فرآوری آن می تواند شامل ا یداسیون (تخمیر)، حرارت دهی، خش ازی و افزودن گیاهان، گلها، چاشنیها و میوه های دیگر به آن باشد.

چهارنوع چای خالص وجود دارد: چای سیاه، چای اولانگ، چای سبز وچای سفید . اصطلاح چای گیاهی معمولا" به مواد دم کرده میوه ای یا گیاهی همچون چای دانه گل سرخ، چای بابونه و چای سنجد جیلان(jiaogulan) که شامل برگهای چای نیست، گفته می شود. (موارد دیگر برای چای گیاهی که درآن از کلمه "چای" استفاده نمی شود "جوشیده" و "دم کرده گیاهی" است). این گفتار منحصرا" به تهیه و کاربردهای بوته چای " ellia sinesis" می پردازد.

چای یک منبع طبیعی از کافئین، تئوفیلین، تیانین و آنتی ا یدان ها است، اما تقریبا بدون چربی، کربوهیدرات ها، یا پروتئین . آن دارای طعمی مطلوب است که کمی تلخ و گس می باشد.

 

 فرآوری و طبقه بندی

انواع چای براساس نوع فرآوری خود قابل تمایز هستند. برگهای بوته گیاه چای، اگربه سرعت پس از چیده شدن، خشک نشوند، پلاسیده و ا یداسیون میشوند.این فرآیند مشابه با تبدیل جو به م است، که درآن نشاسته به انواع شکر تبدیل می شود؛ برگهای آن به سرعت تیره می شوند، و سبزینه آن ت یب شده و مواد جوهرمازو درآن آزاد می شود. گام بعدی در فرآوری، متوقف ساختن روند ا یداسیون درمرحله ای ازپیش تعیین شده و از طریق زدودن آب برگها با حرارت دادن آنها می باشد.

اصطلاح "تخمیر"(احتمالا"به وسیله پرورش دهنده گان انگور، تاک ) برای تشریح این فرآیند بکاربرده شده، و حتی درمواردی که هیچگونه تخمیر واقعی (یعنی این فرآیند با انجام نگرفته و اتانول هم تولید نشود) صورت نگرفته باشد، استعمال شده است.اما، بدون کنترل دقیق رطوبت و دما، قارچ ها بروی سطح چای رشد می کنند. قارچها سبب تخمیرواقعی در چای می شوند که سبب آلودگی چای با مواد سمی و سرطان زا گشته، که درنتیجه آن چای را باید دور ریخت.

ازلحاظ سنتی، چای براساس درجه و دوره تخمیرشدن (ا یداسیون) برگها، به گروه های زیر طبقه بندی می شود: ؛ چای سفید: برگهای تازه (جوانه ها) که تحت عمل ا یداسیون قرار نگرفته اند؛ شکوفه های چای را برای جلوگیری از تشکیل سبزینه (کلروفیل) ازنورخورشید می توان دورنگهداشت. چای سفید نسبت به دیگر انواع چای در مقادیر کمتری تولید می شود و می تواند از همان نوع چای که با روشهای دیگر تولید شده ازلحاظ قیمت نسبتا" گرانتر تمام شود. این نوع چای درکشورهای دیگر به غیراز چین، کمتر شناخته شده است، اگرچه این شناخت با عرضه چای سفید به شکل کیسه ای، و نیز چای سفید سرد و فوری، بیشتر شده است. ؛ چای سبز: فرآیند ا یداسیون پس از گذشت زمان اندکی از طریق حرارت؛ یا با بخار، که یک روش سنتی ژاپنی است؛ یا به وسیله بو دادن آن در تابه های داغ، به عنوان یک روش سنتی چینی متوقف می شود. برگهای چای را می توان به شکل برگهای جداگانه یا تبدیل شده به حبه که برای تولید چای باروتی استفاده می شود، برای خشک کنارگذاشت. فرآیند اخیر، زمان بر بوده و به عنوان نمونه تنها برای چای های سیاه pekoe با کیفیت بالا استفاده می شود. چای یک یا دو روز پس از چیدن، فرآوری می شود. ؛ چای اولانگ ( (oollong: عمل ا یداسیون در حدفاصل بین استانداردهای زمانی مربوط به چای سبز و چای سیاه متوقف می شود. فرآیند ا یداسیون دو تا سه روز به طول خواهد انجامید. ؛ چای سیاه|چای قرمز: می گذارند برگهای چای بطور کامل ا یده شود. چای سیاه در بیشتر نقاط جنوب آسیا (هند، سریلانکا، بنگلادش، پا تان و غیره)، و نیز درقرن اخیر دربسیاری ازکشورهای آفریقائی از جمله کنیا، بروندی، روآندا، مالاوی و زیمبابوه متداول بوده است. ترجمه لغت به لغت عبارت "چای قرمز" را درزبان چینی، می توان برای عاشقان چای بکار برد. چینی ها آن را "چای سرخ" می نامند زیرا رنگ مایع دم کرده آن سرخ است. غربیها هم آن را "چای سیاه" می گویند چون برگهای چایی که معمولا" دم می کنند به رنگ مشکی است. اما چای قرمز به rooibos نیز اشاره می کند، که یک ماده دم ی گیاهی tisane رایج درآفریقای جنوبی محسوب می شود. فرآیند ا یداسیون از حدود دو هفته تا یک ماه طول خواهد کشید. چای سیاه در طبقه بندی دیگر به عنوان چای"ناب" ( (orthodox یا "ctc" ( د، پخش و به هم پیچیده، روش تولیدی که درسال1932ابداع شده است) مطرح می شود. چای های سیاه غیر مخلوط نیز از طریق مکان، زمان و فصل (اول، دوم، یا پاییز) تولید خود شناخته می شوند. چای های ناب و ctc طبق کیفیت برگ پس از تولید و براساس سیستم orange pekoe نیز درجه بندی می شوند. ؛ پوئر( (pu-erh:( در فلات کانتون چین به عنوان پولی(polee) نیز خوانده می شود)، دو نوع از این چای وجود دارد، "خام" و "رسیده". نوع خام یا سبز آن را می توان بلافاصله مصرف نمود یا گذاشت تا رسیده تر شود. طی فرآیند رسیدن گیاه چای، چای متحمل عملیات تخمیر ثانویه و می (باکتریایی) می شود. پوئر رسیده از از برگ سبز چای ساخته می شود که بطور ا یده می شود تا به طعم فرآیند رسیدن طبیعی خود نزدیک شود. این عمل تحت فرآیند مشابهی کنترل می شود تا آنها را با هم درآمیخته نماید که درآن هم رطوبت و هم دمای چای بطور دقیقی تحت نظارت قرار می گیرد. هردو نوع چای پوئر معمولا" به اشکال مختلفی متراکم می شوند ازجمله قالبی، قرص مانند، کاسه ای شکل یا قارچ مانند. درحالی که بیشتر انواع چای درهمان سال اول تولید خود، مصرف می شوند، اما چای پوئر را برای بهبود طعم آن می توان دِیرتر مصرف کرد و نوع خامش را بین 30 تا50 سال و نمونه رسیده اش را بین10 تا 15سال نگهداری نمود، اگرچه کارشناسان و طرفداران آن درمورد دوره زمانی بهینه توقف فرآیند رسیده شدن چای با هم اختلاف دارند. بیشتر اوقات، پوئر رابرای مدت 5دقیقه درآب جوش خیس می کنند. علاوه براین، برخی از نان تبت از پوئر را با کره کوهاندار تبتی((yak، شکر و نمک مِی جوشانند و چای کره ی که بسیار مقوی هم هست را تهِیه می کنند. چای هایی که همچون پوئر و لیوبائوliu bao بر روی آنها ا یداسیون ثانویه واقع می شود، در چین به عنوان چای سیاه شناخته می شوند. این را نباید با اصطلاح انگلیسی چای سیاه اشتباه گرفت که درچین به آن چای قرمز می گویند. ؛ چای زرد: یا تحت نام چای باکیفیت در]] دربار سلطنتی[[ استفاده شود، و یا چای مخصوصی مشابه با چای سبز، این نوع چای مرحله کند تری از خشک را سپری می کند. ؛ کوکیچا (kukicha) : همچنین چای زمستان نیز نامیده می شود، کوکیچا از شاخه های کوچک و برگهای کهنه و هرس شده گیاه چای طی فصل زمستانه و با برشته سازی برشته سازی خشک، عمل می آید. این ماده به عنوان یک غذای سالم در ژاپن و نیز در رژیمهای افزایش طول عمر بطور رایجی مصرف می شود. ؛ ژنمایکا(genmaicha): درزبان ژاپنی به معنای چای برنج قهوه ای رنگ است، آن چای سبزی است که با برنج خشک قهوه ای برشته شده (برخی اوقات برنج بوداده) ترکیب می شود، و در ژاپن بسیارمتدام بوده اما درچین هم مصرف می شود. ؛ چای گل (عطری): چای هایی که با گلها فرآوری یا دم می شوند؛و هرنوع گلی هم برای گونه خاصی ازچای همچون چای سبز یا سرخ، استفاده می شود. معروفترین چای عطری، چای یاسمن (هیوآنگ پین در فلات کانتون، هوآچا که نوعی درخت گل در ماندارین چین است) یا چای سبز یا اولانگ معطر (یا دم شده ) با گلهای یاسمن است. گلهای رز، سدر، لیچی (lychee)، گل osmanthus، وگل داوودی نیز جزو گلهای رایج مورد استفاده در این نوع چای هستند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


با


مقاله کامل درباره چای

پایان نامه گیاه شناسی دارویی

پایان نامه گیاه شناسی دارویی

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 80 صفحه می باشد.

رشته گیاهپزشکی

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف 1

فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع

کلیات و مروری بر منابع 4

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) 5

آرتمیزیا 6

1-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان 6

1-1-2- راسته آسترال 6

2-1-2- تیره کاسنی 6

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رویشی 7

3-2-1-2 - اختصاصات دستگاه زایشی 7

3-1-2- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) 8

4-1-2- طایفه بابونه 8

5-1-2- جنس درمنه (آرتمیزیا) 8

1-5-1-2- آرتمیزیا سیبری 9

1-1-5-1-2- اسامی مختلف گیاه 9

2-5-1-2- گیاه آرتمیزیا سانتولینا 10

2-1-5-1-2 - مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری 10

3-1-5-2- انتشار در جهان 11

4-1-5-1-2- انتشار در ایران 11

5-1-5-1-2- نوع مناطق رویش 12

6-1-5-1-2- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی 12

7-1-5-1-2- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش 13

8-1-5-1-2- ترکیبات مهم شیمیایی گیاه 13

1-8-1-5-1-2- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین) 14

2-8-1-5-1-2 - مکانیسم اثر آرتمیزنین 15

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادی از متابولیت های ثانویه 16

2-5-1-2 - کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی 17

3-5-1-2– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه های جنس آرتمیزیا 18

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلی گونه های مختلف درمنه 19

2-3-5-1-2- اثر ضد می درمنه 21

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچی درمنه 21

4-3-5-1-2- سایر اثرات گونه های مختلف درمنه 22

1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکری نی 25

2-2- مشخصات راسته اسپیروریدا 25

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ 25

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسکری نی 26

1-4-2-جنس نر 26

2-4-2-جنس ماده 26

3-4-2-محل زندگی 26

4-4-2-سیر تکاملی 26

5-4-2-تخم 27

6-4-2-بیماریزایی 27

7-4-2-همه گیری شناسی انگل در ایران 27

8-4-2 همه گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا 29

3-2 - لوامیزول 32

1-3-2- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول 32

2-3-2- موارد کاربرد 33

3-3-2- فارماکوکینتیک 34

4-3-2-فارماکودینامیک 35

5-3-2-عوارض جانبی 35

6-3-2-مسمومیت دارویی 35

7-3-2-تداخل دارویی 36

8-3-2-احتیاطات لازم 36

9- 3-2-میزان درمانی دارو 36

فصل سوم: مواد و روش کار

مواد و روش کار 37

1-3 مواد مورد استفاده 38

1-1-3 – وسایل و دستگاه های مورد استفاده : 38

2-1-3 مواد شیمیایی مورد استفاده 39

2-3- روش کار 39

1-2-3-تهیه عصاره 39

1-1-2-3- انتخاب گیاهان مورد استفاده 39

2-1-2-3- خشک 39

3-1-2-3 آسیاب و آماده سازی گیاه برای عصاره گیری 40

4-1-2-3- تهیه عصاره گیاهی 40

5-1-2-3-آماده سازی عصاره های گیاهی با غلظتهای مختلف 41

1-5-1-2-3- تهیه عصاره های آبی 41

2-5-2-3- تهیه عصاره متانولی 41

3-5-2-3- تهیه عصاره متانولی 41

4-5-2-3- تهیه لوامیزول 41

2-2-3- تهیه انگلها 42

1-2-2-3 تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها 42

2-2-2-3- جدا سازی انگلها 42

3-2-3- انجام آزمایشات 42

فصل چهارم: نتایج

1-4 نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری 42

2-4 -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا 50

4-4-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا 51

5-4-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری 52

6-4- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا 52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث 59

منابع فارسی 67

منابع لاتین 71


فهرست جداول

ج 1-4 : نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتونیا 53

ج 2- 4 نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری 54

ج 3-4 نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری 55

ج 4-4 نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا 56

ج 5-4-نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری 57

ج 6-4- نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولینا 58

مقدمه

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زکریای رازی، ابونصر فار ، ابو علی سینا و امثال ایشان که سر آمد علوم شیمی، پزشکی و دارو سازی عصر خود بودند، به اندازه ای است که هنوز هم جوامع انسانی از پرتو آنها در زمینه های مذکور استفاده می کند. تا چند دهه گذشته، آنچه که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گرفت، از منابع طبیعی و بطور عمده از گیاهان به دست می آمد. در کشور ما سطح وسیعی از دشتها و مراتع پوشیده از گیاهانی است که خواص مختلف دارویی دارند. گونه های مختلف گیاه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقایسه با بسیاری از گیاهان دیگر شاخص بوده و ارزشهای چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتی نیز در مناطق رویشی استپی، نیمه بیابانی و بیابانی حضور بارز داشته و نحقیقات نشان می دهد ماده سنتونین موجود در سرشاخه های آن دارای اثرات دارویی بوده و جهت دفع انگل بکار می رود.

با پیشرفت سریع علوم، از ی و و مسایل اقتصادی از سوی دیگر، از مصرف گیاهان دارویی بصورت گذشته کاسته شد و داروهای شیمیایی در بسیاری موارد جایگزین گیاهان شدند. تجربه چند دهه اخیر نشان داد که داروهای شیمیایی با تمام کارآیی، اثرات نامطلوب بسیاری دارند و روشن شده است که کمترین ماده خالصی وجود دارد که فاقد اثرات سوء باشد و این آثار سوء هم از طریق درمان مستقیم اعمال می شود و هم از طریق نفوذ برخی از این داروها در خاک و جذبشان توسط گیاهان مورد استفاده انسانها و حیوانات، اعمال اثر می کنند و البته از جمله آنها، می توان لوامیزول را نام برد (۴۱).

به همین دلیل، بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است و ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان بهداشت جهانی، برنامه های وسیعی جهت استفاده از گیاهان دارویی تدارک دیده اند. این مراکز نقش گیاهان دارویی را در ارتباط با مواد مختلف در قرن ۲۱ سرنوشت ساز تلقی نموده اند (۴۱).

اما استفاده صحیح از گیاهان دارویی، مشروط به وجود اطلاعات دقیق و علمی است. مسئله مقاومتهای دارویی نیز هشداری جهت تجدیدنظراستفاده از داروهای شیمیایی تلقی می شود و البته داروهای ضد انگلی نیز از این امر مستثنی نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ایجاد شده است.

از طرفی عفونتهای انگلی، در حال حاضر، به عنوان بیماریهای مزمن فراوان و جدی مطرح هستند و آلودگیهای وسیع را در تمام نقاط دنیا و از جمله در ایران ایجاد می کنند.

مجموعه این عوامل ما را به سمت بررسی علمی و آزمایشگاهی اثر ضد انگلی، ۲ گونه از گیاه درمنه که البته به فراوانی در منطقه کرمان وجود دارند و ردپایی از اثر ضد انگلی آنها نیز در متون طبی قدیمی یافت می شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسکری نی نیز، طبق تحقیقات انجام شده در منطقه کرمان شیوع زیادی دارد و همچنین این انگل مقاومت خوبی نیز در محیط آزمایشگاهی دارد(۱۷ و ۳۸). با توجه به این دلایل بر آن شدیم تا در پی بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسکری نی باشیم.

۱-۲- جایگاه گیاه در طبقه بندی گیاهی

سلسله [۲]: گیاهان [۳]

شاخه[۴]: نهاندانگان [۵]

رده[۶]: دو لپه ای [۷]

زیر رده[۸]: گل ستاره ای [۹]، پیوسته گلبرگان

راسته[۱۰]: آفتابگردان [۱۱]

خانواده[۱۲]: گل مرکبان [۱۳]، (آفتابگردان)[۱۴]، کامپوزیته[۱۵]

زیرخانواده [۱۶]: پرتو آساها [۱۷](رادیه)

طایفه [۱۸]: بابونه [۱۹]

سرده[۲۰]: درمنه[۲۱]

گونه ۱ : آرتمیزیا سیبری [۲۲]

گونه۲: آرتمیزیا سانتولینا [۲۳]

آرتمیزیا

۲-۲- اختصاصات پیوسته گلبرگان

این گروه شامل پنجاه هزار گونه در جهان است. شامل گروهی از گیاهان گلدار واجد برگهای غالبا ساده و فاقد گوشوارک، جام پیوسته، برچه های متصل به هم و تخمکهایی تک پوششی هستند (۳۳).

۱-۲-۲- راسته آسترال

گیاهان این راسته، گلهایی با آرایش حلقه ای کاسه و جام و نافه پنج پر (۵ قطعه) مشخص می شوند. براثر عدم رشد برخی از قطعات گلپوش و نافه و یا پیوستگی آنها به هم، تعداد قطعات گل، تغییر حاصل می کند، و ممکن است به کمتر از ۵ برسد. در گیاهان این راسته پرچمها همیشه روی لوله جام قرار دارند. تخمدان همواره ناشکوفا و محتوی یک دانه (فندقه) است. در بیشتر رده بندیهای کنونی، راسته آسترال، فقط به یک تیره کاسنی منحصر می شود (۳۳).

۲-۲-۲- تیره کاسنی

از تیره های بزرگ گیاهان ۲ لپه ای و آ ین تیره این گروه به شمار می آید. این گیاهان عموما علفی، بندرت چوبی یا پیچان بوده، دارای برگهای متناوب و ساده یا کم و بیش باپهنک بریده و به اشکال مختلف هستند. تیره کاسنی حدود ۱۰۰۰ جنس و ۰۰۰/۲۰ گونه دارد که تقریبا در تمام سطح کره زمین پراکنده اند. این تیره به ۴ زیر تیره تقسیم می شود. که جنس آرتمیزیا به زیر تیره پرتو آساها تعلق دارد(۱،۷، ۱۹، ۳۳).

اختصاصات عمومی تیره کاسنی

۱-۲-۲-۲- اختصاصات دستگاه رویشی

در این تیره بزرگ انواع حالات رویشی از علفهای فصلی، ی اله و چند ساله و بندرت درختچه ای هستند. این گیاهان تقریبا با تمام محیطها و ارتفاعات مختلف سازش یافته اند و پوشش متراکم گونه هایی از این تیره که در ارتفاعات بالا می رویند، بسیار چشمگیر است. اندامهای ذخیره ای زیر زمینی در برخی از گونه های تیره مانند کوکب و سیب زمینی ترشی وجود دارد. در اندامهای هوایی این گیاهان، مواد ذخیره ای به صورت اینولین است.

برگها دارای اشکال بسیار متنوع اند ولی وجه مشترک همه آنها نداشتن گوشوارک است در اکثر گیاهان تیره، پهنگ دارای بریدگیهای عمیق با اشکال مختلف است. برگهای گیاهان کوهستانی را نیز معمولا پوششی ضخیم از کرک پوشانده است. بسیاری دارای برگهای با حاشیه خاردار هستند (۳۳).

۳-۲-۲-۲ – اختصاصات دستگاه زایشی

از آنجا که بر سطح کپه این گیاهان گلهای بیشماری قرار دارند، کپه ها را گلهای مرکب می نامند و به همین جهت کمپوزه یا کمپوزیته به این تیره داده شد. در تالیفات و ترجمه های گذشته نیز نام این تیره را “مرکبان” نوشته اند. تعداد گلهای موجود در کپه ها متفاوت است در کپه های درمنه (آرتمیزیا) تعداد گل بسیار اندک است. گرده افشانی توسط ات در تیره کاسنی با حداکثر تکامل گل آذین در این تیره، امری بسیار سازش یافته است. خود گشنی (خود باروری) تقریبا بسیار نادر است زیرا رسیدن دانه گرده قبل از آمادگی کلاله برای پذیرش گرده صورت می گیرد (۳۳).

۳-۲-۲- زیر تیره پرتو آساها (رادیه)

گیاهان این زیر تیره دارای اختصاصات مشخصی هستند که در شناخت آنها ارزش انکارناپذیر دارند. کپه ها در گیاهان این زیر تیره دارای گلهای نا هم جنس، یعنی گلهای تک جنس و نر ماده همواره با گلهای خنثی هستند که با نظمی مشخص قرار دارند. این زیر تیره جنسهای بسیاری دارد که در طایفه های متعدد قرار دارند(۳۳).

۴-۲-۲- طایفه بابونه

گیاهانی ی اله یا چند ساله و یا نیمه چوبی و دارای برگهای متناوبی هستند که پهنک آنها غالبا بریدگیهایی عمیق دارد. کپه های دارای گلهای، ناهم جنس شعاعی و صفحه ای بشکل دیسکی و یا هم جنس و صفحه ای شکل هستند (۳۳).

۵-۲-۲- جنس درمنه (آرتمیزیا)

مهم ترین جنس تیره کاسنی است که در دنیا حدود ۴۰۰ گونه دارد. درمنه که آنرا در کتابهای مختلف با نامهای شیخ، تلخه ویوشان هم نام برده اند. درمنه به همراه گون پوشش غالب مراتع و کوهستان ها و بیابان های ایران را تشکیل می دهند. گیاهان ی اله یا دو ساله و یا چند ساله اند، علفی و یا نیمه چوبی، دارای کرک و یا بدون کرک اند.

پوشش کرکی (اگر وجود داشته باشد) شامل کرکهای متنوع، دو شاخه ای، بندرت ستاره ای است. برگها متناوب، دارای تقسیمات شانه ای، یا بخش شانه ای عمیق و یا ۲ تا ۴ بار تقسیمات بخش شانه ای عمیق، بندرت دارای پهنای کامل و یا در انتها بریده اند، برگهای بن رست یا قاعده ای دمبرگ دار و برگهای ساقه ای تقریبا اغلب بدون دمبرگ هستند. گل آذین خوشه گرزن، دمبرگ دار و برگهای ساقه ای تقریبا اغلب بدون دمبرگ هستند. گل آذین خوشه گرزن یا خوشه سنبله ای شکل است. برگهای گریبان غالبا، همقد، بطور مشخص همپوش و ردیفهای درونی آنها غالبا دارای حاشیه غشایی هستند. نهنج تخت و یا محدب، بدون کرک و یا کرکپوش است. گلها همگی لوله ای یا در کپه های هم جنس نر ماده اند و لوله آنها در انتها دارای ۵ دندانه است.

در کپه های نا جنس گلهای حاشیه ای ماده، دارای لوله نازک و نخی، بندرت مورب و واجد ۲ دندانه اند. خامه این گلها غالبا دراز و خارج شده از جام است گلهای مرکزی نر ماده وزایا هستند ویا تخمدان آنها تحلیل رفته و سترون و لوله جام دارای ۵ دندانه است.

فندقه ها بدون کرک، قرصی شکل، بدون پهلو و فشرده و غالبا صاف اند. این جنس در ایران دارای ۳۱ گونه است که در بسیاری از نقاط می رویند. گونه های فراوان این جنس در صنعت و درمان مورد استفاده قرار می گیرند. این گیاهان تقریبا همگی معطر و گاهی دارای بوی تند هستند. گرده افشانی به وسیله باد صورت می گیرد.

شهرت این جنس به دلیل تولید ت نوئیدهایی در همه قسمتهای گیاه است و از دیر باز به عنوان منبع روغن های اسانسی شناخته شده است (۸، ۳۰، ۳۳، ۳۴).


فایلادامه مطلب

اختصاصی از هایدی مقاله کامل درباره تکثیر غیر با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 74

 

بنام ایزد منان

بخش 13

تکثیر غیر در رابطه با اصلاح با جهش

پرتوت پیازها، ریزوم ها، قلمه گیاه، پیوندها و قسمتهای دیگر گیاه یا تمام گیاهان دارای جوانه با رأسهای چند سلولی که از تعدادی از لایه های سلولی نسبتاً مستقل تشکیل شده است، بطور خ ر به سمت تشکیل شمیر راهنمایی می کند. پرتوت جوانه های شمیرهای مری کلینال در بخش کوچک تولید می کنند. و شانس بهبود جهشهای القا شده از اینها نسبتا پائین هستند. این مانع اصلی در اصلاح بطریق جهش است، بویژه در گونه هایی که از نظر رشد شناسی مرحله جوان جوانه زنی که پرتوت شده باشد وجود ندارد.

موقعیت ایده ال برای یک گیاه یا قسمتی آن اینست که از یک سلول در محیط این دیترو یا این ویوو یا از یک یا تعدادی از سلولهای دفتری رویشی از سلول جهش یافته، منشا گرفته باشد. در این ح تشکیل شمیر اجتناب می شود.

تشکیل جوانه های نایی از یک سلول: جنبه های عمومی

یک روش مهم برای اصلاحگردهای گیاهان تجاری تکنیک جوانه نابجا است که وادار به استفاده از جوانه های نابجا می کند مثل تجزیه برگها، سرانجام ممکن است تنها از یک سلول منشا بگیرند و اغلب از منشا اپیدر می باشند.

جوانه های نای بطور اختصاصی بوسیله سلولهای قسمت پائین برگچه از یک انتهای برشی تشکیل می شوند. آنچنانکه در سایر گیاهان نیز اینچنین یافت شده مانند دندروفیت.

- در آزمایشات با سنیت پائولن و گونه های دیگر، انتهای 5 میلیمتر برگچه همیشه بعد از تکمیل پرتوت و قبل از کاشت قطع می شد.

در این ح سلولهای اپیدرمی بالاتر از برگچه قرار داشتند که قبلا تحریک به تقسیم نشده اند، برای تقسیم فعال می شدند. در نتیجه، همه سلولهای اپیدرمی تحت تیمار پرتوت در ح استمرامت و بدون تقسیم در فاز توسعه یعنی g1 یا g2 سیکل سلولی میتوز قرار گرفتند.

یک پدیده مهم این حقیقت است که اکثریت فشار جهشهای نایی ایجاد می شود در سنیت پائوین ، آشیمنز، است توکا وس، کالانچو بگوین و سایر گونه ها که قوی و غیر شمریک بودند مشاهده شدند.

عموماً درصد کمی از جهشها ممکن است شیمریک باشند. این می تواند بوسیله جهشهای خود بخودی یا بوسیله ناپایداری ژنتیکی در طول جوانه زنی نایی در راس بیان شود.

برخی از شیمرهاکه در آزمایشات بارز این جوانه های نایی استفاده شدند، بطور مناسب تولید نمی شوند.

مثلا گل پین بنفشه آفریقایی بوسیله لینبرگ و دراکنبورد (1985) استفاده شد. شیمرهای دیگر اگرچه توانستند ازدیاد یابند مثل کشت گیاهچه والنیا که بوسیله ایردوم توصیف شد.

خیلی از گیاهان بوسیله انواع مختلف تشکیل گیاهچه های نایی روی برگها می توانند زیاد شوند. (1968) broertjes بیش از 350 تا از این سمونه ها را لیست د که متعلق به خانواده های مختلف گیاهان هستند که در نوشتجات ثبت می شوند. گونه های متعلق به خانواده های گیاهان مختلف اگرچه خیلی ها لیست شده اند شامل تعدادی از گونه های از خانواده های گیاهان که از نظر اقتصادی اهمیت دارند. مانند گرامینه ها یعنی غلات و خانواده سولاتاسه مانند گوجه و سیب زمینی.

broertijes و leffering از نظر فیزیولوژیکی برگهای مسن را مقایسه د، برگهای کاملاً رشد کرده و برگهای جوان کالانچو. اگرچه همه برگها بسهولت ریشه د، برگهای جوان گیاهچه های نایی تولید د در انتهای برگچه که زودتر از برگهای مسن و بیشتر از آنها بود. در کریسانتموم بیشتر جوانه ها تشکیل شده روی گالوسها یا قسمتهای بالایی ریشه ها یا در انتهای برگچه در روشنی تر از تاریکی.

در است توکا وس، اگرچه گیاهان مسن بیشتر تولید شدند اما گیاهچه های کوچکتر در مقایسه با برگهای جوان (براون 1971) داشتند. برگهای کالانچو بندرت گیاهچه ها را تولید د موقعی که برگچه بریده شد.

اندازه برگ نیز مانند قسمتی از برگ یک فاکتور مهم برای تعدادی از جوانه های نابجای تشکیل یافته در تک لپه ایها، است.

در اورنیتوگالوم برگهای تقریباً 20 سانتی متری از نظر طول با برگهای بالا مقایسه شدند. انتهای برگ و قطعات میانی برگ که همه تقریبا 10 سانتی متر طول داشتند. همه برگها دو مرتبه مانند تعدادی از جوانه های نایی از هر یک از قطعات برگ تولید شدند.

قسمتهای پایانی کمترین تعداد جوانه های کوچک تولید کرد اما آنها بزرگتر تولید د.

تشکیل جوانه نابجاروی پیازها:

در لیلیوم جهشهای قوی را بوسیله پرتوت پیاز می توان بدست آورد. بعد از اندازه گیری پیازها یا حتی بهتر از آن برای اندازه گیری بعد از پرتوت پیازها.

از آنجائیکه افزایش کلونی جهشهای انتخاب شده بویژه در طول سالهای اخیر کند است، آن تقریباً 5 سال زمان می برد قبل از اینکه گیاهان به حد کافی در دسترس باشند و آزمایش کافی جهشها انجام شود برای قضاوت در بهره برداری تجاری از جهش.

پیازچه های نایی از بعضی دیگر از گیاهان پیازی بدست می آیند، یک روش نشتی افزایش رویشی


با


مقاله کامل درباره تکثیر غیر

محل ظهور علائم کمبود عناصر غذایی در گیاهان، به وسعت و میزان انتقال عناصر غذایی از برگهای پیر به قسمتهای جوان گیاه بستگی دارد که میتوان عناصر را بر اساس جابه جایی در گیاه به دو دسته تقسیم نمود:

1) عناصر متحرک(پویا)

علائم کمبود این عناصر، ابتدا در برگهای پیر(برگهای پایینی) اتفاق می افتد زیرا این عناصر می توانند از برگهای پیر پایینی به سوی برگهای جوان بالایی حرکت کنند که این عناصر عبارتند از: ازت، پتاسیم، فسفر و منیزیم

2) عناصر غیر متحرک(ایستا)

علائم کمبود این عناصر ابتدا در برگهای جوان(برگهای بالایی) اتفاق می افتد زیرا این عناصر نمی توانند از برگهای پیر پایینی به سوی برگهای جوان بالایی حرکت کنند که این عناصر عبارتند از: کلسیم، بر، مولیبدن، منگنز، روی، مس و آهن.


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها