جستجوی عبارت با رزق و روزی خود را از اسمان فرود می اورد


انشا در مورد آسمان
توصیف اسمان
انشا در مورد اسمان ابری
انشا درباره ی اسمان
انشا در مورد اسمان پرستاره
انشا اسمان
انشا درباره اسمان شب پایه هفتم
انشا آسمان ابری
ادامه مطلب

عاقبت بغض اسمان ش ت و اکنون ساعتهاست که میبارد. من نیز پشت پنجره در حال با م. غم نبودن تو غم من که گم شده ام در روزگاران بیبارانی . خاطره حضورت و خاطره صدایت مرا با نوای برخورد اشکهای اسمان به پنجره باخود برده است. ببار اسمان . ببار اسمان...

این چند وقته سرگرم خونه عوض و جابه جایی بودیم و تازه سرو سامون گرفتیم .

برع م تو این مدت انقدرررررر اسمان وابسته من شد که هم خودشو اذیت میکرد هم منو . مجبور بودم شبا که اسمان میخو د بعدش تازه وسایلو جمع کنم . خلاصه که این اسباب کشی خیلیییییی اذیتم کرد ولی خدارو شکر تموم شد . 

اتاق جدید آسمان 

راستی اسمان نینیمون پسر شد قراره ایشالا یه داداشیه سالم به دنیا بیاریم .


خوش به حال اسمان که هروقت دلش بگیرد بی بهانه میبارد
به ی توجه نمیکند از ی خج نمیکشد
میبارد و میبارد اینقدر کهبی شو ت شود
کاش میشد متل اسمان بود
کاش میشد وقتی دلت گرفت انقدر بباری تا بالا ه افت شوی
بعدش هم انگار نه انگار که بارشی بوده…


اختصاصی از هایدی طرح درس روزانه هدیه اسمان ششم ابت کد۹ با و پر سرعت .

طرح درس روزانه هدیه اسمان ششم ابت کد۹


طرح درس روزانه هدیه اسمان ششم ابت کد۹

طرح درس روزانه هدیه اسمان ششم ابت کد۹

تعداد صحفه:٣

فایل ورد


با


طرح درس روزانه هدیه اسمان ششم ابت کد۹

تفاوت یزدی و. کرمانی از نگاه باستانی پاریزی
((ناصرالدین شاه نیم قرن سلطنت کرد و به همه ایران ظلم نمود و بدبختی ببار اورد تا در نهایت یک کرمانی او را از پای در اورد
اری میرزا رضای کرمانی در حرم عبدالعظیم او را با گلوله ای به درک واصل کرد
نقل است چهل سید یزدی روزی جهت شکایت خدمت ناصرالدین شاه رسیدند. ،بجای جواب همه را به فلک بست
اینها چهل روز در عبدالعظیم بست نشستند ودعا می د شاه در زمین فرو رود یا دستی از اسمان بیرون بیاید و گوشش را بپیچاند
میرز هم برای شکایت خدمت شاه رسیده بود او. را هم به فلک بستند. اما بجای دعا تپانچه ای یده و در حرم قلب شاه را هدف گرفت
از عجایب روزگار اینکه به محض گلوله خوردن شاه مردم سید های یزدی را روی دست بلند کرده و لباس هایشان را جهت تبرک می بردند و میرزا رضای کرمانی را تف می انداختند و میدادند
اری فرق مردم کرمان بایزد. را چنین صورتگری کرده اند))

از اسمان سقوط کردی

کش به پایت بسته شده

و تو اطمینان داری که در نقطه ای شتابت صفر میشود.

و دوباره به اسمان باز میگردی.

یادم باشد کش را مجکم ببندم.


درست است که من دیروز خیلی چیزها داشتم ولی مهم ترین چیزی که داشتم لبخندی بود که دیگر امروز به زور هم نمی توانم بنشانمش. دیروز برای اینکه لبخندی داشته باشم در هر دقیقه می توانستم بهانه ای ریز و درشت جور کنم و به قول مادر نمکی بریزم. دیروز می توانستم اسمم را بلند و رسا برای برادرم که تازه زبان باز کرده بود بگویم و او هر بار با صدای نازک و ک نه اش ان را اشتباه بگوید تا بهانه ای شود برای خندیدن من. دیروز من می توانستم دوباره در خانه ابکاری م وقتی مادرم مرا صدا می زد در پنهان شوم و زیر لبی به شیطنت خود بخندم. دیروز من می توانستم وقتی پدر برمی گشت به سوی او بدوم تا مرا بر شانه خود گذارد و با دستان قوی خود مرا در میان اسمان وزمین تاب دهد و من از خنده غش کنم. دیروز من و خواهرم در میان درختان زیتون می دویدیم و بی هیچ دلیلی می خندیدیم. آری، من دیروز همه اینها را داشتم تا اینکه سوتی ممتد و وحشی راه اسمان را شکافت و موشکی نفرین شده را بر سر خانه ما فرود اورد. و انگاه هیچ نماند ومن ماندم بی هیچ لبخندی. و امروز تنها دارایی من تکه های اجری است که در جیب های خود گذاشته ام برای انتقام. قلبم تهی از هرگونه احساسی سکوت کرده و شعله های خشم را به دستانم به امانت س تا در میان تکه های خانه مان بگردد و یکی را انتخاب کند. بغض در گلویم پرتاب سنگی می شود که در فاصله دو متری سرباز صهیونیسم به ارامی به زمین می خورد و کمی دلم را آرام می کند. اما نه انقدر ارام، که راهی برای لبخند باز کند. به تکه اجری که در دست دارم نگاه می کنم. قطره ای خون از حادثه ب بر رویش به یادگاری مانده. کاش می دانستم این قطره مال کدام یک از عزیزانم است. تکه اجر با فریادم رها می شود و می رود تا تمامی ظلمت ها را درهم شکند. لکن او را نمی بینم که کجا فرود می اید زیرا گلوله ای سربی قبل از ان ام را می شکافد و راهی خونین به سوی قلب سردم باز می کند. و فردا این ما هستیم که در میانی خاکی تیره هم اغوشش هم ه ایم. و تنها برایمان لبخندی خسته از جهانی سرد باقی مانده است.


کم که می اورد ته دلش ص می گوید کاش خدا دعوتش کند

زندگی هزار مشکل دارد اما هزرامینش درد بدی است

نه اینکه تاب بدن تمام شده باشد

نه

بدن تاب دارد شاید تا نود سالگی هم دوام اورد

چیزی که تاب ندارن این روزها دل است

گوش است و حرفهایی که می شنود

راستی که دردهای مردم چقدر فرق دارد

یکی درد نان دارد و یکی درد تفاهم

یکی می سوزد از دردهای و یکی داد می زند که چرا ی درکش نمی کند

ادمهای بیچاره یعنی همین درد های رنگ به رنگ که اگر درست پخش می شدند دیگر درد نبودند

راستی که جای ادمها قاطی است

کاش خدا او را سر جایش می گذاشت, جایی که درد نیافریند و درد نکشد

شاید این همان جهنمش باشد که روی زمین خانه کرده

جاهای اشتباه و ادمهای اشتباه

صدای دلش هنوز همان جاست

کاش خدا ...

دردش کبود است

ترکیبی از خون دل و سیاهی حرفها

ترکیبی از آبی اسمان رویا و سرخی زخم

و خیس

شبیه دانه های باران


روستای نزدیک اسمان


روستای جورد روستای نزدیک اسمان


اختصاصی از یارا فایل طرح درس روزانه هدیه اسمان پنجم ابت کد۱۰ با و پر سرعت .

طرح درس روزانه هدیه اسمان پنجم ابت کد۱۰


طرح درس روزانه هدیه اسمان پنجم ابت کد۱۰

طرح درس روزانه هدیه اسمان پنجم ابت کد۱۰

تعداد صحفه:٣

فایل ورد


با


طرح درس روزانه هدیه اسمان پنجم ابت کد۱۰

اسمان را ببین ، ببین چه رنگى دارد
سعى کن هم رنگش شوى
اسمان را ببین ، ببین پرستوها از پرواز در ان چه لذتى مى برند
سعى کن انقدر قلبت را باز کنى که ام ها براى جا گرفتن در ان هم لذت ببرند
اسمان را ببین، ببین گاهى صاف است و گاهى هم نیست
سعى کن مثل ان باشى
حالا اسمان را دقیق تر ببین وقلبت را اسمانى کن.

الف) آفرینش جهان

خلقت را اغز کرد و موجودات را بیافرید، بدون نیاز به فکر و شه ای، یا استفاده از تجربه ای، بی ان که حرکتی ایجاد کند ویا تصمیمی مضطرب در او راه داشته باشد. برای پدید امن موجودات راه مناسبی قرار داد، وموجودات گوناگون را هماهنگ کرد و در هر کدام، غریزه ی خاص خودش را قرار داد و غرایز را همراه انان گردانید. خدا پیش از انکه موجودات را بیافریند، از تمام جزئیات و جوانب انها اگاهی داشد و حدود و پایان انها را می دانست و از اسرار درون و بیرون پدیده ها اشنا بود. سپس خدای صبحان طبقات فضا را شکافت و اطراف انرا باز کرد و هوای به اسمان و زمین راه یافته را افرید، و در ان روان ساخت، که امواج متلاطم ان شکننده بود، که یکی بر دیگری می نشست، اب را بر بادی طوفانی و شکننده نهاد و باد را به بازگرداندن ان فرمان داد و به نگهداری ان مسلط ساخت و حد و مرز ان را به خوبی تعیین فرمود. فضا در زیر تندباد و اب بر بالای ان در حرکت بود . سپس خدا ی صبحان طوفانی برانگیخت که اب را متلاطم ساخت و امواج اب را پی در پی در هم کوبید.

طوفانی به شدت وزید و از نقطه ای دور دوباره اغاز شد. سپس به طوفان امر کرد تا امواج دریا ها را به هر سو روان کند و بر هم کوبد و با همان شدت که در فضا وزیدن داشت بر امواج اب ها حمله ور گردد و از اول ان برمی داشت و به ا ش می ریخت، و اب های ن را به امواج سرکش برگرداند. تا انجا که اب ها روی هم قرار گرفتند و چون قله های بلند کوه ها بالا امدند. امواج تند کف های بر امده از اب را در هوای باز و فضای گسترده بالا برد، که از ان هفت اسمان پدید اورد. اسمان پایین را چون موج مهار شده و اسمان های بالا را مانند سقفی استوار و بلند قرار داد، بی انکه نیازمند به ستونی باشد یا میخ هایی که انهارا استوار کند. انگاه فضای اسمان پایین را به وسیله ی نور ستارگان درخشان زینت بخشیدو در ان را چراغی روشنایی بخش، و ماهی درخشان، به حرکت در اورد که همواره در مدار فلکی گردنده و برقرار و سقفی متحرک و صفحه ای بی قرار ، به گردش خود ادامه دهند.

نج البلاغه خطبه ی اول قسمت 3


پنجره خانه مان رو به باغ بزرگی که باغ خودمان بود باز می شد رو بروی پنجره دو عدد سپیدار سر به آسمان کشیده بودند .همیشه ترس من از این بود که مبادا سر شاخه انها به سقف اسمان برسد و نتواند رشد کند .یادش بخیر دوران بچگی یا سقف آسمان برایم کوتاه بود یا اینکه درختان سپیدار را خیلی خیلی بلند و بزرگ می دیدم . نمی دانم ولی هر چه بود مرا نگران کرده بود که چرا پدرم این سپیدارها را قطع نمی کند .با خود می گفتم ,خدایا اگر اینها به سقف اسمان برسد چه پیش می اید .شاید اسمان روی سرمان اب شود .هر روز به پدرم میگفتم :با با چرا اینها را قطع نمی کنید . پدرم که نمی دانست منظور من چیست می گفت:باشه بزرگتر بشن قطعشان می کنیم هر روز می گذشت من بیشتر نگران می شدم و باز هم از پدرم سوال می .یک روز کاسه صبرش لبریز شد و با لحنی تند پرسید ؟چرا هر روز این سوال را می پرسی ؟می ترسیدم چیزی بگم ولی با اصرار پدرم گفتم: می ترسم به اسمان برسند و سقف اسمان اب شود .پدرم بسیار خندید و گفت :نه پسرم اسمان خیلی خیلی بلنده و اینها هر چه قدر رشد کنند باز هم به اسمان نمی رسند. ان ابرهایی که تو می بینی اینگونه به نظر می رسند که نزدیکند ولی خیلی دورند .هر چند من قانع نشده بودم ولی به پدرم اعتماد داشتم و نفس راحتی کشیدم.این دو عدد درخت سپیدار هر روز مهمان پرندگان زیادی بود ازجمله این پرندگان کلاغهایی بودند که هر روز بر شاخسار این درختان می نشستند و غار غار می د روزی کلاغی را دیدم بر شاخسار یکی از این درختان نشسته وبه شدت غار غار میکند .از مادرم پرسیدم چرا اینقدر دادوبی داد میکند او گفت:احتمالا حامل خبر مهمی است که اینقدر بی ت میکند پس از چند ساعتی خبر رسید دستهای خواهرم ش ته ,رفته بود پیش دختر ام بازی کند از پشت بام سقوط کرده بود . پس از ان هر وقت کلاغی غار غار میکردترس وجودم را فرا میگرفت و می ترسیدم باز هم خبری ناگوار را اعلام دارد اما یکروز در مدرسه بودیم که کلاغی بر روی سیم برق فرود امد و شروع کرد به غار غار اینبار هم منتظر خبر بدی بودم ناگهان یکی از بچه ها گفت : امروز معلم نداریم گفتم از کجا خبر داری ,معلم به تو چیزی گفته ؟گفت نه ,مگر نمی بینی کلاغ خبر اورده حرف پسره درست از کار در امد و معلم سر کلاس حاضر نشد .بعد از این من مانده بودم کدام را باور کنم خبر خوب کلاغ را یا خبر بد یا هر دو را یا هیچ کدام؟ برگرفت از :دست نوشت های پدر عزیزم

تشبیه روستای جورد به روستای نزدیک اسمان


روستای جورد روستای نزدیک اسمان


عمر ابن خطاب میگوید :علی دارای دوازده امتیاز است که یکی از انها در احدی نیست که اگر یکی از انها برای من بود سر مباهات به اسمان میافراشتم

1.در خانه کعبه متولد شد

2.اسم او در اسمان تعیین شد

3.همسرش دختر رسول خدا و بهترین ن عالم بود

4.پسرانش بهترین خلق خدا بودند

5.عقد او در اسمان بسته شد

6.عاقد او خدا بود

7.در حین تولد به صورت پیغمبر متبسم گشت و ایات الهی را قراأت نمود

8.لقب المومنین را از خدا داشت و مختص او شد

9.احدی بر فصاحت و بلاغت او نبود

10.اشجع الناس بود

11.قضاوتش بی بدیل

12.عبادتش بی مثال بود

(ذخایر العقبی فی مناقب ذو القربی ص77)


عمر ابن خطاب میگوید :علی دارای دوازده امتیاز است که یکی از انها در احدی نیست که اگر یکی از انها برای من بود سر مباهات به اسمان میافراشتم

1.در خانه کعبه متولد شد

2.اسم او در اسمان تعیین شد

3.همسرش دختر رسول خدا و بهترین ن عالم بود

4.پسرانش بهترین خلق خدا بودند

5.عقد او در اسمان بسته شد

6.عاقد او خدا بود

7.در حین تولد به صورت پیغمبر متبسم گشت و ایات الهی را قراأت نمود

8.لقب المومنین را از خدا داشت و مختص او شد

9.احدی بر فصاحت و بلاغت او نبود

10.اشجع الناس بود

11.قضاوتش بی بدیل

12.عبادتش بی مثال بود

(ذخایر العقبی فی مناقب ذو القربی ص77)


هلی پد یا سکوی فرود بالگرد محوطه ای است که با حرف h مشخص شده و امکان فرود بالگرد را دارد.

دلتنگم ....

دلتنگم و میگریم بر کتیبه ای ک قِدمتِ کلامش را در جغرافیای شهری گمشده ... زیر اوار هزاران خاطره

به چمپاته نشسته ....تا سکوت و اجبار جامه بدرد و نعره ن .....شلاقِ حیرانی بر سر اشتیاق فرود اورد !امشب در اسمان چه می گذرد؟


امشب 20 مرداد ماه شاهد ماه کامل (ماه بدر) در اسمان باشید.بَدر یا ماه پُر یا پُرماه، ح ی از کره ماه است که زمین میان ماه و خورشید قرار می گیرد به طوری که تمام ماه در نظر ما روشن است.این پدیده در عین سادگی بسیار زیباست و مجال مناسبی برای ع برداری و رصد ماه را فراهم می اورد. فرقی ندارد کجا هستید و وسیله رصد برایتان فراهم است یا خیر ! امشب تنها چند دقیقه ای به اسمان بنگرید و از ان لذت ببرید.
بهترین هارا برایتان ارزومندم


امشب در اسمان چه می گذرد؟


امشب 20 مرداد ماه شاهد ماه کامل (ماه بدر) در اسمان باشید.بَدر یا ماه پُر یا پُرماه، ح ی از کره ماه است که زمین میان ماه و خورشید قرار می گیرد به طوری که تمام ماه در نظر ما روشن است.این پدیده در عین سادگی بسیار زیباست و مجال مناسبی برای ع برداری و رصد ماه را فراهم می اورد. فرقی ندارد کجا هستید و وسیله رصد برایتان فراهم است یا خیر ! امشب تنها چند دقیقه ای به اسمان بنگرید و از ان لذت ببرید.
بهترین هارا برایتان ارزومندم


یکی را دوست میدارم و در قلبم او را احساس میکنم

او همان ستاره درخشان اسمان شبهای دلتنگی ,تیره و تار من است

او همان خورشید درخشان اسمان روزهای زندگی من است

اری او همان مهتاب روشنی بخش شبهای من است

قلبم او را دوست میدارد و من هم تسلیم احساسات پاک قلبم می باشم

او همان فرشته ای است که با بالهای سفیدش مرا به اوج اسمان برد

مرا با دنیای دوستی و محبت اشنا کرد

یکی را دوست میدارم....

همان ی که هر شب قصه لیلی و مجنون را در گوشم میکردچون تورا و فقط تورا دوست میدارم

!!!!!!!!!!!اری تو را دوست میدارم..فقط تو را، همسر گلم


سکوت

چه بگویم...
درشهردلم بازخبری نیست..
خیابانها خلوت
اسمان دلم باز غبارالود...
مه گرفته
کوچه های قلبم دلگیر...
انگارسالهاست که خشم یک اتشفشان
مرا در سکوتی ابدی برده است...
واما
من...
نفرین کرده ی کدامین قلب ش ته ام...
دلم پرواز میخواهد
با بالهای خودم
در اسمان تو...


بیا به خانه الاله ها سری بزنیم

ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم

به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم

سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم

شبی به حلقه درگاه دوست دل بندیم

اگر چه وا نکند دست کم دری بزنیم

تمام حجم قفس را شناختیم بس است

بیا به تجربه در اسمان پری بزنیم

به اشک خویش بشوییم اسمان ها را

ز خون به روی زمین رنگ دیگری بزنیم

اگر چه نیت خوبی است زیستن اما

خوشا که دست به تصمیم بهتری بزنیم


بیا به خانه الاله ها سری بزنیم

ز داغ با دل خود حرف دیگری بزنیم

به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم

سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم

شبی به حلقه درگاه دوست دل بندیم

اگر چه وا نکند دست کم دری بزنیم

تمام حجم قفس را شناختیم بس است

بیا به تجربه در اسمان پری بزنیم

به اشک خویش بشوییم اسمان ها را

ز خون به روی زمین رنگ دیگری بزنیم

اگر چه نیت خوبی است زیستن اما

خوشا که دست به تصمیم بهتری بزنیم


هر کشوری و سرزمینی به شکلی خود را به جهان معرفی میکند ایران نیز از گذشته های دور تا کنون خود را با شاهنامه معرفی کرده است چرا که شاهنامه یکی از بزرگ ترین حماسه های جهان است و ما ایرانیان نیز درعرصه ی زبان پارسی و فرهنگ ایرانی و جهان هستیم."رزانه دختر گندم"از داستان های ماندگار شاهنامه فردوسی در مورد دختری است که اولین دانه های گندم و جو را در زمینی تیره و نرم میکارد. و به همه می اموزد اهورا مزدا دانه هارا چگونه از اسمان فرود می اورد و چطور باید ان هارا در زمین کاشت.

++هوشنگ شاه به مردان و ن گفت"((همه به حرف رزانه گوش کنید این گندم هارا او کاشته و شما آن ها را درو کنید.پس از این گندم و جو میکارید و دیگر در دشت ها و کوه ها و بیابان به دنبال گندم و جوهایی که خوردو هستند سرگردان نمیشوید))

axgig,ع گیگ پایگاه آپلود ع ویژه وبلاگنویسان

باز آفرین:محمد رضا یوسفی

هدیه از "س"عزیز


زمستان کوله بار برفی اش را میبندد و زمین لباس عروس سفیدش را از تن در می اورد.

هر گامی که زمستان بر میدارد پشت سرش ادم برفی ها ی چاق شروع به اب شدن میکنند و جای خود را به سبزه های نوجوان و شادا بهاری میبخشند.

صدای شادی رود هنجره ی طبیعت را به صدا در می اورد و چشمان گریان اسمان از

دور شدن زمستان قطره ای از اشک بلورین خود را یر روی شاخه های پرمهر درخت

کوهستان پیر می اندازد و از شدت ناراحتی شروع به گریه ای ناپایدارمیکند.

و گل های نوزاد صورتی رنگ کوچک زیر سایه ی مادران بلند قدشان میروند و با خیال

اسوده میخوابند.

س قهوهای رنگ غار تنها از خواب چند روزه خویش بر میخیزد و با شادی روبه

جنگل که از دور به شکل یاقوتی سبز میدرخشد روانه شده و در راه فرا رسیدن سال

نو را به دوستان خود تبریک میگوید و این است افسانه بهار و فرا رسیدنش.


نمونه ای از پروژه اسمان شب که بسیار زیبا و دلنشین است.خودتون میتونید ببینید


اسمان شب

طرح ها مدل های مختلف کار رو میتونید ببینید که نوسط تیم برقکاران انجام شده است.

امیدوارم خوشتون بیاد...


جهش های بزرگ کاوشگر فیلای حین فرود بر روی دنباله دار در هفته گذشته توسط فضاپیمای روزتا در مجموعه ای از تصاویر شکار شدند.

به گزارش ایسنا، این فرودگر روز چهارشنبه گذشته (۲۱ آبان) از فضاپیمای روزتا متعلق به آژانس فضایی اروپا جدا شد و بر سطح دنباله دار فرود آمد. این نخستین فرود نرم یک سامانه فضایی بر روی یک دنباله دار در طول تاریخ لقب گرفته است. با این حال حین فرود، چنگال های فرودگر آن طور که برنامه ریزی شده بودند، عمل ن د و این سامانه پیش از فرود نهایی دو جهش بزرگ را بر روی سطح دنباله دار تجربه کرد.


آدم باید گاهی برود زیر آسمان تا باورش بشود که اسمان خدا تنها سقف استوار و ماندنی است...

تا یادش بیاید که یک روز در بهشت امنیت هوا برش داشت و خواست برای خودش باشد......نمی دانست  که آتش

ابتلا در راه است......حالا هر از گاهی می رود زیر اسمان و با خود شکوایه می برد از خودش به خدا.........

دست دراز می کند تا دوباره از ریسمان حبل المتین به بهشت قرب برسد.....خدا کند برسد.


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها