جستجوی عبارت اولین کوهاولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا

اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس

اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی

اولین ی که مقاطع م وطی را ارائه کرد : منایخموس

اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون

اولین ارائه دهنده ی نظریه ی اتمی بودن جهان : دموکریتوس

اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی

اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس

اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس

اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482

اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی

اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط

اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس

اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره

اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی

اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی

اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمان


اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا

اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس

اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی

اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون

اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی

اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس

اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس

اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482

اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی

اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط

اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس

اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره

اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی

اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی

اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمان


آیا می دانید؟؟؟

آیا میدانید : اولین مردمانی که مس را کشف د، ایرانیان بودند؟

آیا میدانید : اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف د، ایرانیان بودند؟

آیا میدانید : اولین مردمانی که ذوب ف ات را آغاز د ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان .

آیا میدانید : اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که نخ را کشف د و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب د ایرانیان بودند.

آیا میدانید : اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ، ایرانیان بودند.

آیا میدانید : اولین مردمانی که کشتی را ساختند ایرانیان بودند و به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی .

آیا میدانید : اولین سواره نظام در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با ١١٥ سرباز .

آیا میدانید : اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در ٧٠٠٠ سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که شیشه را کشف و از آن برای منازل استفاده د، ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف د، ایرانیان بودند .

نظر بدید . . .


اولین ی باش که میخندد.
وقتی دلیلی برای خندیدن نمیبینی،
همان زمانی است که بیشترین نیاز به خندیدن است.
اولین ی باش که میبخشد.
افکار منفی گذشته را برای همیشه کنار بگذار.
اولین ی باش که کاری را انجام میدهد.
هر چه زودتر اقدام کنی، کارهای بیشتری میتوانی انجام دهی.
اولین ی باش که تشکر میکند،
برخورد حق شناسانه زندگیت را مملو از خوشبختی میکند.
اولین ی باش که با موقعیتهای جدید و متفاوت وفق مییابد.
وقتی تغییرات را میپذیری کارهایت را با علاقه بیشتری انجام میدهی.
دیگر برای داشتن زندگی بهتر منتظر ننشین.
بلکه اولین ی باش که
به جلو حرکت می کند و تنها ی باش که
سبب این حرکت میشود

زندگیتون پر از لبخند :)

لبخند


اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا
اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس
اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی
اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون
اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی
اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس
اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس
اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482
اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی
اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط
اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس
برای همین معادلات به این نام شناخته می شد
اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره
اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی
اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی
اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمان


اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا
اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس
اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی
اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون
اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی
اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس
اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس
اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482
اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی
اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط
اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس
برای همین معادلات به این نام شناخته می شد
اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره
اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی
اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی
اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمان


اولین زن و اولین ایرانی برنده جایزه مدال فیلدز

مریم میرزاخانی جایزه ریاضی مدال فیلدز 2014 را بعنوان اولین زن و اولین ایرانی در تاریخ خود به دست آورد. این جایزه که جایزه نوبل ریاضیات و از معتبرترین و پراقتخارترین جوایز علمی است به پاس از زحمات وی در هندسه، سیستم های دینامیکی و شناخت تقارن در سطوح منحنی مانند کره و اشیا هذلولی، اهدا شده است.ا


اولین زن ریاضی دان که در تاریخ ریاضی از او نام برده شده : هیپاتیا

اولین فرد شناخته شده ای که کشفیات ریاضی به او نسبت داده شده : تالس

اولین فردی که یک کتاب منسجم در هندسه منتشر کرد : بقراط خیوسی

اولین ی که مقاطع م وطی را ارائه کرد : منایخموس

اولین ی که تلاش جدی در فلسفه ی ریاضی به عمل آورد : افلاطون

اولین ارائه دهنده ی نظریه ی اتمی بودن جهان : دموکریتوس

اولین ی که در مسئله ی تضعیف مکعب به پیشرفت دست یافت : بقراط خیوسی

اولین ارائه دهنده ی برهان برای حل مسئله ی تثلیث زاویه به کمک مقاطع م وطی : پاپوس

اولین فرد یونانی که ارتباطش با مسئله ی تربیع معلوم است : آنا اگوراس

اولین چاپ اصول اقلیدس : سال 1482

اولین فردی که ترجمه ی انگلیسی کاملی از اصول اقلیدس ارائه داد : بیلینگزلی

اولین ی که کوشش کرد اصول ریاضی را تدوین کند : بقراط

اولین ی که معادلات درجه دوم را به روش هندسی حل کرد : دیوفانتوس

اولین ی که ترجمه ی عربی واقعا رضایت بخش از اصول اقلیدس ارائه کرد : ثابت ابن قره

اولین ی که کت در حساب به زبان عربی تالیف کرد : خوارزمی

اولین نویسنده ی عربی نویس که با قضیه ی دو جمله ای در شکل مثلث پاسکال کار کرد : کاشانی

اولین ی که علامت های + و – را به کار برد : یوهان ویدمان


سلام مرد کوچولوی بابا

امروز 4 شنبه بعد از یه برنامه ریزی مسعود پسر من که توی فولاد مبارکه کار میکنه یه ویلا توی چادگان گرفت و این آغاز اولین سفر شما شد در ساعت 8 شب راه اوفتادیم و توی راه همش توی بغل مامان بودی و همونجا خوابت برد مامان حس خسته شد حدود ساعت 10 شب رسیدیم ویلا و اولین تجربه خو دن خارج از خونه و اولین شب سفر به چادگان را تجربه کردی ..

در ضمن قرار شد فردا عصر برای مامانی تولد بگیریم

همیشه به سفر های شاد


هر چیزی اولیش یه طعم دیگه ای داره

اولین غروب ماه رمضان

اولین ربنا...

اولین چای و ما...

اولین افطار...

اولین دعا...

دلخوشم به اولین دعای اولین لحظه افطار که برام می کنی!


در مبحث « تاریخ مسجد در » پرسش اساسی این بوده است که اولین مسجد ی که پس از بعثت (ص) بنا شده است کدام است ؟ آیا مسلمانان پیش از آنکه به مدینه هجرت کنند و مسجد قبا و مسجد النبی (ص) را بسازند ، مسجددیگری را بنا نموده اند ؟ یا اینکه مسجد قبا اولین مسجدی است که پس از هجرت (ص) به مدینه در این شهر بنا گشته است ؟


به نام خدا

سلام

حلول ماه رمضان رو تبریک میگم

الهی به حق این شبای عزیز,دل هممون خ شه...برسیم به این معشوق حقیقی..دلامون اروم بشه

میدونم که با حلالم کن..نمیتونم دل ی رو که ش تمو به دست بیارم...ولی منو به کوچیکیم و خطاکاریم ببخشید...

ماس دعا دارم از همتون

این صدا داره میپیچه تو سرم..به یاد اولین روزه و اولین روزایی که این شعر خونده شد

این اولین روزه تو مبارکه انشاالله....

خدایا تو راسپاس که دوباره بهم این فرصتو دادی که از این ماه پربرکت استفاده کنم...کمکم کن تا بنده خوبی برات بشم

یاعلی


اولین ی باش که می خندد.وقتی دلیلی برای خندیدن نمی بینی.همان زمانی است که بیشترین

نیاز به خندیدن است.

اولین ی باش که می بخشد.افکارمنفی گذشته رابرای همیشه کناربگذار.

اولین ی باش که کاری راانجام می دهد.هرچه زودتراقدام کنی کارهای بیشتری می توانی

انجام دهی.

اولین ی باش که تشکر می کند.برخورد حق شناسانه زندگیت رامملو ازخوشبختی می کند.

اولین ی باش که با موقعیت های جدید و متفاوت وفق می یابد.وقتی تغییرات رامی پذیری

کارهایت رابا علاقه بیشتری انجام می دهی.دیگربرای داشتن زندگی بهتر منتظر ننشین بلکه :

اولین ی باش که به جلو حرکت می کند...

امروز مادرم داشت انبارى خانه را تمیز میکرد.

که برگه اى شعر را که پیدا کرده بود برایم اورد و گفت این شعر هاى تو نیست؟

خیلى خوشحال شدم ,چون اون برگه اولین شعرى بود که من سرودم.

و حال گفتم شاید دوستان بخواهند اولین شعرى که من نوشتم بخوانند.

گنبد و صحن على عاشقان اینجاست عشق را منتهى

در کنار معوایش زنده ام بر ولاى مرتضى یش زنده ام

کیست على ,على نمود احمد اى از روح و وجود احمد

کیست على دستاى پینه بسته وجود زخمى و کبود و خسته

کیست على اینه حق نما جلوه اى از جلوه ى ذات خدا

یا على اى جلوه در این اینه عشق تو در صحبت این

تیغ ب مانده که تو برکشى مثل کمان تاعدوان پر کشى

ت تو عدل به انصاف بود ف و ه و قاف بود

شین شاه و اى اه و هاى هان میدهد این مملکت را روح و جان.

متاسفانه فقط همین چند بیت از اولین شعر را داشتم.


اوّلین وظیفه حکومت ى اقامه است
(( الّذین ان مکنّاهم فى الارض اقاموا الصلوة ))
مسلمانان ، آنانند که چون قدرت را بدست گیرند اوّلین کارشان اقامه است .
خدا نکند فکر مدیرعامل ما فقط به سوددهى کارخانه و فکر ما پرورش متخصصّ وفکر ت ما فقط تولید وتوزیع باشد، که اوّلین وظیفه مسئولان حکومت ى اقامه است ، هم با شرکت خودشان و هم با تشویق همه جانبه مردم .

اوّلین وظیفه حکومت ى اقامه است
(( الّذین ان مکنّاهم فى الارض اقاموا الصلوة ))
مسلمانان ، آنانند که چون قدرت را بدست گیرند اوّلین کارشان اقامه است .
خدا نکند فکر مدیرعامل ما فقط به سوددهى کارخانه و فکر ما پرورش متخصصّ وفکر ت ما فقط تولید وتوزیع باشد، که اوّلین وظیفه مسئولان حکومت ى اقامه است ، هم با شرکت خودشان و هم با تشویق همه جانبه مردم .

چرا رابطه رو نگه میداریم؟ باید شماره شو یادم بره،باید پیاماشو پاک کنم،باید دلتنگ نباشم،باید عزادار نباشم،باید برگردم. باید؟ نمیشه که. هیچى تو این دنیا فراموش نمیشه،باید گم بشم. باید یه روز راه بیفتم سوار اولین اتوبوسى که دیدم بشم و برم تا ایستگاه آ . بعد باز سوار اولین اتوبوس شم و برم تا دور. حتما یجایى هست که دور باشه.انقد سوار اولین اتوبوس شم که دیگه هیچوقت پیدا نشم. فقط برم و حتى نپرسم کجا رسیده م. بعد؟ بعد شب بخوابم،صبح از خواب پاشم ببینم هیچى یادم نمیاد ...

اینا رو بدون و به ایرانی بودنت افتخار کن...

آیا میدانید...

آیا میدانید : اولین مردمانی که سیستم اگو یا فاضلاب را جهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر اختراع کرد ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که اسب را به جهان هدیه د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که حیوانات خانگی را تربیت د و جهت بهره مندی از آنان استفاده د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که مس را کشف کرد ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که آتش را در جهان کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که ذوب ف ات را آغاز د ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان .

آیا میدانید : اولین مردمانی که کشاورزی را جهت کاشت و برداشت کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که نخ را کشف د و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند .

آیا میدانید :اولین مردمانی که سکه را در جهان ضرب د ایرانیان بودند .

آیا میدانید :اولین مردمانی که عطر را برای خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند .

آیا میدانید :اولین مردمانی که کشتی یا زورق را ساختند به فرمان یکی از پادشاهان زن ایرانی بوده است .

آیا میدانید : اولین سواره در دنیا توسط سام ایرانی اختراع شد با 115 سرباز .

آیا میدانید : اولین مردمانی که حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که شیشه را کشف د و از آن برای منازل استفاده د ایرانیانبودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف د ایرانیان بودند .

آیا میدانید : اولین مردمانی که مقیاس سنجش اجسام را کشف کرد ایرانیان بودند

آیا میدانید : اولین مردمانی که به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند .


، اوّلین واجب بعد از ایمان به خدا
((الّذین یؤ منون بالغیب و یقیمون الصلوة ))

در ابتداى قرآن و آغاز سوره بقره ، بعد از ایمان به غیب که شامل ایمان به خداوند و معاد و فرشتگان است ، اوّلین اصل عملى که مورد توجّه قرار گرفته ، مسئله اقامه است .

***اولین دوربین عکاسی دنیا دویست سال پیش توسط یک مخترع فرانسوی ساخته شد.
اختراع این وسیله توانست باعث ثبت لحظات زندگی انسان ها شد تا بتوان به کمک آن خاطرات را زنده نگه داشت. از نکات جالب در مورد اولین دوربین عکاسی اختراع شده در دنیا می توان به زمان طولانی که این دوربین برای ع گرفتن نیاز داشت اشاره کرد. سوژه عکاسی باید برای چند روز در مقابل دوربین قرار می گرفت تا تصویر آن گرفته شود. اولین تصویری که از اولین دوربین عکاسی دنیا به جای مانده از یکی از ای کوچک فرانسه است. طبق اطلاعات موجود این تصویر در یکی از سال های 1826 یا 1827 گرفته شده است***

سلام عزیز گلی

امروز 15 تیر من عصر اومدم خونه و مامانی رفت جلسه یه چند ساعتی با هم تنها بودیم حس بازی کردیم تو این بازی ها اولین تلاش خودت رو برای ایستادن به مبل انجام دادی و تونستی بدون کمک ی خودت با تلاش به کاناپه بایستی بعد اومدی برای خودت دست بزنی که محکم با پشت خوردی زمین و بعد حس ذوق کردی و خندیدی ....

شب هم رفتیم عینک مامان رو که براش سفارش داده بودیم بگیریم و تصمیم گرفتیم بریم رستوران که شما خوابت برد قرار شد بریم غذا بگیریم بریم خونه رفتیم خانه کنتاکی سفارش که دادیم شما بیدار شدی ورفتیم داخل خلاصه هرچی لیوان و سس و دستمال کاغذی بود روی میز همه رو ریختی رو زمین ما هم نصفه کاری غذا رو خوردیم و برگشتیم خونه

و این هم اولین فست فودی با شما


بیا و امروزم را روشن تر کن
بیا تا با اولین لبخندت به من شادى را هدیه کنى و امروزم روشن تر شود
بیا تا با اولین نگاهت لبریز از محبت شوم و امروزم روشن تر شود
بیا تا با اولین لمس دستانت قلبم سریع تر از دفعه هاى قبل بزند
بیا تا با اولین خشمت ترس مرا بگیرد و قدرت را بدانم و امروزم روشن تر شود
بیا و با هر کارت امروزم را روشن تر کن

1- اولین اثر در مورد زنبور عسل فسیلی متعلق به چهل میلیون سال قبل در وایمار آلمان نگه داری می شود 2- اولین اثر نقاشی 1200سال پیش در غاری در اسپانیا است 3- اولین کتاب راا رسطودر مورد زنبور عسل 350 سال قبل از میلاد نوشته است 4- اولین وظیفه زنبور بعداز تولد بهداشت کندو است 5-اولین گل گل بیدمشگ است که به کمک زنبور می آید 6- اولین بار پور اصغر کنه واروا را در مشکین شهر آذربایجان شناسایی نمود 7- اولین اثر در ایران یک دشنه که مربوط به 1200 سال پیش از است 8- اولین دستگاه زهر راdr.betonساخت 9- اولین بار قرآن مونث بودن زنبور کارگر را بیان نموده است (استنباط نگارنده از آیات سوره نحل است)


1- اولین اثر در مورد زنبور عسل فسیلی متعلق به چهل میلیون سال قبل در وایمار آلمان نگه داری می شود 2- اولین اثر نقاشی 1200سال پیش در غاری در اسپانیا است 3- اولین کتاب راا رسطودر مورد زنبور عسل 350 سال قبل از میلاد نوشته است 4- اولین وظیفه زنبور بعداز تولد بهداشت کندو است 5-اولین گل گل بیدمشگ است که به کمک زنبور می آید 6- اولین بار پور اصغر کنه واروا را در مشکین شهر آذربایجان شناسایی نمود 7- اولین اثر در ایران یک دشنه که مربوط به 1200 سال پیش از است 8- اولین دستگاه زهر راdr.betonساخت 9- اولین بار قرآن مونث بودن زنبور کارگر را بیان نموده است (استنباط نگارنده از آیات سوره نحل است)


عشقم اولین اصلاح موت رو انجام دادی من و مامانی با هم تو رو بردیم اونقدر گریه کردی که هق هق می کردی و نزدیک بود بالا بیاری ارایشگر خیلی حوصله به ج داد تا مواهت رو کوتاه کنه. یه کم بغل مامانی بودی یه کم بغل من تا موهات کوتاه شد مدل پسرونه شد.

اولین مقاله در مورد حسابداری صنعتی :

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه ی برمبنای فعالیت1، ارزی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می شوند که به منظور اندازه گیری عملکرد مدیریت به کار می روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می کنند.

اولین مقاله در مورد حسابداری صنعتی


اولین مقاله در مورد حسابداری صنعتی :

آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه ی برمبنای فعالیت، ارزی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه ی برمبنای فعالیت1، ارزی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می شوند که به منظور اندازه گیری عملکرد مدیریت به کار می روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می کنند.

اولین مقاله در مورد حسابداری صنعتی


samsung-galaxy-tab-s

همانطور که قبلا هم گفتیم ، سامسونگ در حال آماده سازی تبلت galaxy tab s می باشد که این اولین تبلت کمپانی سامسونگ با صفحه نمایش amoled است.امروز اولین تصاویر از galaxy tab s توسط sammobile به بیرون درز کرده است.


امروز اولین روز ذی الحجه در عربستان است

دادگاه عالی عربستان رویت هلال ماه ذی الحجه در شامگاه چهارشنبه دوم مهر را اعلام کرد.
به گزارش گروه ترجمه پایگاه اطلاع رسانی حج، به نوشته عکاظ، دادگاه عالی سعودی اعلام کرد پنجشنبه(امروز) اولین روز ماه ذی الحجه به شمار می رود.

این دادگاه اعلام کرد وقوف حجاج در روز عرفه، روز نهم ذی الحجه برابر با سوم اکتبر خواهد بود.

بر اساس اعلام دادگاه عالی سعودی، روز عید قربان روز شنبه دهم ذی الحجه خواهد بود.اولین اتوبوس هوشمند استان در دبیرستان مشکوه ناحیه 2 یزد با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان مورد بهره برداری قرار گرفت.
مدیرکل نوسازی مدارس، معاون فنی و امور عمرانی، بخشدار مرکزی و سایر مسئولان اولین اتوبوس هوشمند در دبیرستان مشکوه ناحیه 2 یزد مورد بهره برداری قرار گرفت.
«محمود شاکری شمسی » در این مراسم با تقدیر از اقدامات ارزشمند خیر محترم« مرتضی ملک ثابت» در راه اندازی این اتوبوس و همکاری مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد اظهار داشت: با همکاری بخشداری و شوراهای ی و دهیاران روستاهای بخش مرکزی، دومین اتوبوس هوشمند نیز درهفته ت «ویژه مدارس روستایی» مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
گفتنی است این اتوبوس هوشمند با هزینه ای بالغ بر پانصد میلیون ریال توسط یکی از خیرین یزدی « مرتضی ملک ثابت » راه اندازی شده و همزمان به 20 کلاس درس در مدارس فاقد امکانات و تجهیزات فناوری اطلاعات سرویس می دهد.
اولین اتوبوس هوشمند در یزد + ع
اولین اتوبوس هوشمند در یزد + ع
اولین اتوبوس هوشمند در یزد + ع
اولین اتوبوس هوشمند در یزد + ع
برگرفته از وبلاگ مهر افزون

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها