جستجوی عبارت اوسنه گویان چهانی هستند*نتیجه نهایی دومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه*

امروز 27 تیر ماه با پایان مهلت رای گیری، آرای بدست آمده به شرح زیر می باشد:

داستان شماره (1)، نوشته جواد ماهر، آرای بدست آورده: 1- محمد حسینی کاریزکی 2- 3-فاطمه ی 4- خانم عباسی

داستان شماره (2)، نوشته خانم عباسی: بدون رای.

داستان شماره (3)، نوشته شیرین قائنی: بدون رای.

داستان شماره (4)، نوشته حسین حسینی، آرای بدست آورده: 1- مجید دهباشی

داستان شماره (5)، نوشته محمد حسینی کاریزکی، آرای بدست آورده: 1- حسین حسینی 2- حمید عبدالله زاده 3- شیرین قائنی 4- اسدالله اسحاقی 5- محمود قانی

داستان شماره (6)، نوشته احسان قدری، آرای بدست آورده: 1- جواد ماهر 2- خانم حافظی نیا 3- ایمان فرستاده 4- الهام جاویدیان

داستان شماره (7)، نوشته خانم حافظی نیا: بدون رای.

داستان شماره (8)، نوشته الهام جاویدیان، آرای بدست آورده: 1- احسان قدری 2- آقای حسین پور

داستان شماره (9)، نوشته آقای حسین پور: بدون رای.

داستان شماره (10)، نوشته فاطمه ی: بدون رای.

بدین ترتیب داستان شماره (5) نوشته محمد حسینی کاریزکی با بِ 5 رای به عنوان برگزیده دومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه انتخاب گردید و در جلسه 29 تیر از ایشان تقدیر خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

فرخوان سومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه بزودی روی همین وبلاگ قرار خواهد گرفت و شرکت در آن برای عموم آزاد خواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------------------

در ایمیلی که بوسیله اش به داستان شماره (1) رای داده بودند، دلیل رای شان را ( نوآوری در تخیل پیوند خورده با واقعیت) دانستند باقی دوستان هم اگر دلیلی برای رای شان دارند بفرستند تا روی وبلاگ قرار گیرد.

و اما نظرات ایمان فرستاده: (ایمان به من گفت اینجا اشاره کنم که این نظرات را زمانی نوشته که نمی دانسته نویسنده داستان ها چی انی هستند تا ی گمان سوء نیت نبرد، ولی من فکر نمی کنم نیازی به این کار باشد، چون همه ما ایمان فرستاده و نظرات خوبش را می شناسیم و می دانیم که کارش در جهت پیش رفت کارِ دوستانِ انجمن است.)

آقای جواد ماهر نیز لطف د و وقت گذاشتند و نظراتِ خوب و جالبشان در مورد داستان ها را ارسال کرده اند که اکنون می توانید در ادامه مطلب بخوانیدشان.

احسان قدریِ عزیز هم نظراتش در مورد داستان ها را فرستاده و اکنون در ادامه مطلب قرار گرفته است.

دوستان و همراهانِ انجمن نویسندگان در جلسه فردا برای گرفتن مورد نقد فلش همراه خود بیاورید.

نظرات را در ادامه مطلب بخوانید:


*نتیجه نهایی دومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه*

امروز 27 تیر ماه با پایان مهلت رای گیری، آرای بدست آمده به شرح زیر می باشد:

داستان شماره (1)، نوشته جواد ماهر، آرای بدست آورده: 1- محمد حسینی کاریزکی 2- 3-فاطمه ی 4- خانم عباسی

داستان شماره (2)، نوشته خانم عباسی: بدون رای.

داستان شماره (3)، نوشته شیرین قائنی: بدون رای.

داستان شماره (4)، نوشته حسین حسینی، آرای بدست آورده: 1- مجید دهباشی

داستان شماره (5)، نوشته محمد حسینی کاریزکی، آرای بدست آورده: 1- حسین حسینی 2- حمید عبدالله زاده 3- شیرین قائنی 4- اسدالله اسحاقی 5- محمود قانی

داستان شماره (6)، نوشته احسان قدری، آرای بدست آورده: 1- جواد ماهر 2- خانم حافظی نیا 3- ایمان فرستاده 4- الهام جاویدیان

داستان شماره (7)، نوشته خانم حافظی نیا: بدون رای.

داستان شماره (8)، نوشته الهام جاویدیان، آرای بدست آورده: 1- احسان قدری 2- آقای حسین پور

داستان شماره (9)، نوشته آقای حسین پور: بدون رای.

داستان شماره (10)، نوشته فاطمه ی: بدون رای.

بدین ترتیب داستان شماره (5) نوشته محمد حسینی کاریزکی با بِ 5 رای به عنوان برگزیده دومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه انتخاب گردید و در جلسه 29 تیر از ایشان تقدیر خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------------

فرخوان سومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه بزودی روی همین وبلاگ قرار خواهد گرفت و شرکت در آن برای عموم آزاد خواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------------------

در ایمیلی که بوسیله اش به داستان شماره (1) رای داده بودند، دلیل رای شان را ( نوآوری در تخیل پیوند خورده با واقعیت) دانستند باقی دوستان هم اگر دلیلی برای رای شان دارند بفرستند تا روی وبلاگ قرار گیرد.

و اما نظرات ایمان فرستاده: (ایمان به من گفت اینجا اشاره کنم که این نظرات را زمانی نوشته که نمی دانسته نویسنده داستان ها چی انی هستند تا ی گمان سوء نیت نبرد، ولی من فکر نمی کنم نیازی به این کار باشد، چون همه ما ایمان فرستاده و نظرات خوبش را می شناسیم و می دانیم که کارش در جهت پیش رفت کارِ دوستانِ انجمن است.)

آقای جواد ماهر نیز لطف د و وقت گذاشتند و نظراتِ خوب و جالبشان در مورد داستان ها را ارسال کرده اند که اکنون می توانید در ادامه مطلب بخوانیدشان.

احسان قدریِ عزیز هم نظراتش در مورد داستان ها را فرستاده و اکنون در ادامه مطلب قرار گرفته است.

دوستان و همراهانِ انجمن نویسندگان در جلسه فردا برای گرفتن مورد نقد فلش همراه خود بیاورید.

نظرات را در ادامه مطلب بخوانید:


جلسه ی دیروز، جلسه ی پرچالشی شد. به مناسبت کلاس های تابستانی همه ی اتاق های ساختمان آموزش ها را عروس کرده بودند. هر اتاق در عقد عده ای. نقاشی، خط، موسیقی. انتظارش را داشتیم. هفته ی پیش گفته بودند که به فکر جاباشید. و سال پیش و سال پیش ترش و همه ی این چند سالی که از عمر انجمن نویسندگان می گذرد.

سال های اول رگ غیرتم می جنبید که ال می کنم و بل می کنم. اما این بار رگ غیرتم اصلا تکان نخورد. به جایش گ دونی ام تکان خورد. گ دونی عضوی است نه از جنس رگ و پی که از جنس عقل. این عضو حرف اصلی اش این است که جوش نزن، درست می شود. مقاومت کن و ادامه بده.

صندلی ها را با بچه ها برداشتیم رو به سمت حیاط. در خنکای سایه ی دیوار و چند تا درخت نشستیم و جلسه را شروع کردیم. اول یک ساعتی در مورد خودمان حرف زدیم، کارمان و برنامه های مان. کار صنفی کردیم. یک کار صنفی واقعی. پای پول را کش م وسط. حق عضویت یا صدقه ی فرهنگی. استقلال از نهادهای تی و کلی صحبت قلنبه سلنبه ی دیگر. بعد یکهو رفتیم سراغ داستان خانم قاینی. یکهو را جدا می نویسند یا سرهم؟

چهارده نفره در مورد اثر صحبت کردیم. در مورد این که داستان شکل گرفته است یا نه؟ توصیف های ابت و اتفاق پایانی و خیلی حرف های دیگر. بعد رفتیم سراغ خانم حافظی نیا و کنفرانس رمان نو. خانم حافظی نیا رمان نو را تعریف کرد و خیلی زود از جمع خواست بحث را به گفت و گو بگیرند. چه کار خوبی. جمع استقبال کرد و بحث آغازشد. نیم ساعت تقریبا. از دل بحث رمان نو، انسان نو متولد شد. حالا همه در جست و جو ایم. در جست و جوی انسان مدرن و ویژگی هایش و رابطه اش با ادبیات. قرارشد با مطالعه ی بیگانه ی آلبر کامو بحث را در آینده پی بگیریم.

ماه رمضان هم دعوت مان کرد سر سفره اش. محمود پورسلطانی، سه سوته دعوت را لبیک گفت و اعلام آمادگی کرد برای ارائه ی کنفرانسی در باب ادبیات دینی. رمضان، سفره ی کریمانه اش را گسترانده است وسط انجمن با نیت نشاندن انسان مدرن و دغدغه های اش کنار دین. دیدنی و شنیدنی می شود این میهمانی.

ختم جلسه را عزیز با خوانش چند سطر از قابوس نامه در باب روزه، ماندنی کرد. خانم جاویدیان هدیه ای رمضانی برای اعضاء در نظر گرفت: صحیفه ی سجادیه؛ ترجمه ی گرمارودی. آقای قدری از اعضاء خواست برای شرکت در دومین مسابقه ی ادبی اوسنه دست بجنبانند و صلوات. صلواتی برای شادی روح پسر عموی محمد حسینی کاریزکی عزیز که این روزها دل مهربانش، عزاداراست.


* برنامه های یک ماه آینده ی انجمن:

1شنبه 15 تیر: آ ین مهلت جهت شرکت در مسابقه ی داستان نویسی اوسنه. نقد داستانی از آقای شبان، بررسی و نقد کتاب جیره. تکلیف اعضاء: جدی گرفتن مسابقه ی اوسنه به عنوان یک کار گارگاهی.

1شنبه 22 تیر: ارائه ی کنفرانس ادبیات دینی توسط آقای محمود پورسلطانی. تکلیف اعضاء: فکر و مطالعه پیرامون موضوع کنفرانس و توجه به برنامه ی آقای پورسلطانی که در جلسه ی پیش از این جلسه ارائه می شود.

1شنبه 29 تیر: نقد و بررسی کتاب جیره( بیگانه اثر آلبر کامو) و ادامه ی کنفرانس خانم حافظی نیا با موضوع انسان مدرن و ادبیات. تکلیف اعضاء: کنکاش پیرامون موضوع کنفرانس.

1 شنبه 5 مرداد: کاری از آقای سلیمان گلی پیرامون رابطه ی ع و نوشتن.


* برنامه ی زمان بندی دومین مسابقه ی داستان نویسی اوسنه:

تا 15 تیرماه: ارسال آثار به ایمیل mohok3@yahoo.com

16 تا 25 تیرماه: مطالعه ی آثار در وبلاگ انجمن و رای گیری از طریق پیامک و ایمیل mohok3@yahoo.com

27 تیرماه: اعلام اثر برگزیده بر روی وبلاگ انجمن

29 تیرماه: برگزاری آیین اهدای دومین جایزه ی اوسنه در جلسه ی هفتگی

توجه: جلسه های هفتگی انجمن در ماه رمضان ساعت 17:30 آغاز می شود. خانم جاویدیان دو کار ارائه ی کنفرانس کوتاه عناصر داستان نویسی و معرفی کتاب را به ترتیب در ابتدا و انتهای جلسه از جلسه ی بعد پی خواهد گرفت.

جواد ماهر


جلسه ی دیروز، جلسه ی پرچالشی شد. به مناسبت کلاس های تابستانی همه ی اتاق های ساختمان آموزش ها را عروس کرده بودند. هر اتاق در عقد عده ای. نقاشی، خط، موسیقی. انتظارش را داشتیم. هفته ی پیش گفته بودند که به فکر جاباشید. و سال پیش و سال پیش ترش و همه ی این چند سالی که از عمر انجمن نویسندگان می گذرد.

سال های اول رگ غیرتم می جنبید که ال می کنم و بل می کنم. اما این بار رگ غیرتم اصلا تکان نخورد. به جایش گ دونی ام تکان خورد. گ دونی عضوی است نه از جنس رگ و پی که از جنس عقل. این عضو حرف اصلی اش این است که جوش نزن، درست می شود. مقاومت کن و ادامه بده.

صندلی ها را با بچه ها برداشتیم رو به سمت حیاط. در خنکای سایه ی دیوار و چند تا درخت نشستیم و جلسه را شروع کردیم. اول یک ساعتی در مورد خودمان حرف زدیم، کارمان و برنامه های مان. کار صنفی کردیم. یک کار صنفی واقعی. پای پول را کش م وسط. حق عضویت یا صدقه ی فرهنگی. استقلال از نهادهای تی و کلی صحبت قلنبه سلنبه ی دیگر. بعد یکهو رفتیم سراغ داستان خانم قاینی. یکهو را جدا می نویسند یا سرهم؟

چهارده نفره در مورد اثر صحبت کردیم. در مورد این که داستان شکل گرفته است یا نه؟ توصیف های ابت و اتفاق پایانی و خیلی حرف های دیگر. بعد رفتیم سراغ خانم حافظی نیا و کنفرانس رمان نو. خانم حافظی نیا رمان نو را تعریف کرد و خیلی زود از جمع خواست بحث را به گفت و گو بگیرند. چه کار خوبی. جمع استقبال کرد و بحث آغازشد. نیم ساعت تقریبا. از دل بحث رمان نو، انسان نو متولد شد. حالا همه در جست و جو ایم. در جست و جوی انسان مدرن و ویژگی هایش و رابطه اش با ادبیات. قرارشد با مطالعه ی بیگانه ی آلبر کامو بحث را در آینده پی بگیریم.

ماه رمضان هم دعوت مان کرد سر سفره اش. محمود پورسلطانی، سه سوته دعوت را لبیک گفت و اعلام آمادگی کرد برای ارائه ی کنفرانسی در باب ادبیات دینی. رمضان، سفره ی کریمانه اش را گسترانده است وسط انجمن با نیت نشاندن انسان مدرن و دغدغه های اش کنار دین. دیدنی و شنیدنی می شود این میهمانی.

ختم جلسه را عزیز با خوانش چند سطر از قابوس نامه در باب روزه، ماندنی کرد. خانم جاویدیان هدیه ای رمضانی برای اعضاء در نظر گرفت: صحیفه ی سجادیه؛ ترجمه ی گرمارودی. آقای قدری از اعضاء خواست برای شرکت در دومین مسابقه ی ادبی اوسنه دست بجنبانند و صلوات. صلواتی برای شادی روح پسر عموی محمد حسینی کاریزکی عزیز که این روزها دل مهربانش، عزاداراست.


* برنامه های یک ماه آینده ی انجمن:

1شنبه 15 تیر: آ ین مهلت جهت شرکت در مسابقه ی داستان نویسی اوسنه. نقد داستانی از آقای شبان، بررسی و نقد کتاب جیره. تکلیف اعضاء: جدی گرفتن مسابقه ی اوسنه به عنوان یک کار گارگاهی.

1شنبه 22 تیر: ارائه ی کنفرانس ادبیات دینی توسط آقای محمود پورسلطانی. تکلیف اعضاء: فکر و مطالعه پیرامون موضوع کنفرانس و توجه به برنامه ی آقای پورسلطانی که در جلسه ی پیش از این جلسه ارائه می شود.

1شنبه 29 تیر: نقد و بررسی کتاب جیره( بیگانه اثر آلبر کامو) و ادامه ی کنفرانس خانم حافظی نیا با موضوع انسان مدرن و ادبیات. تکلیف اعضاء: کنکاش پیرامون موضوع کنفرانس.

1 شنبه 5 مرداد: کاری از آقای سلیمان گلی پیرامون رابطه ی ع و نوشتن.


* برنامه ی زمان بندی دومین مسابقه ی داستان نویسی اوسنه:

تا 15 تیرماه: ارسال آثار به ایمیل mohok3@yahoo.com

16 تا 25 تیرماه: مطالعه ی آثار در وبلاگ انجمن و رای گیری از طریق پیامک و ایمیل mohok3@yahoo.com

27 تیرماه: اعلام اثر برگزیده بر روی وبلاگ انجمن

29 تیرماه: برگزاری آیین اهدای دومین جایزه ی اوسنه در جلسه ی هفتگی

توجه: جلسه های هفتگی انجمن در ماه رمضان ساعت 17:30 آغاز می شود. خانم جاویدیان دو کار ارائه ی کنفرانس کوتاه عناصر داستان نویسی و معرفی کتاب را به ترتیب در ابتدا و انتهای جلسه از جلسه ی بعد پی خواهد گرفت.

جواد ماهر


*دومین دوره جایزه ادبی اوسنه*

چهار اصل یا در واقع چهار ستون اصلیِ داستان به قرار زیر هستند:

1- ساخت صحنه های باو ذیر

2- ایجاد شخصیت های جذاب

3- درون مایه ای با معنا

4- پیرنگ قوی

و اما هفت ابزار و تکنیک برای شکل دهی به داستان:

1- کنش یا ماجرا: همان چیزی است که در لحظه اتفاق می افتد، نه در گذشته، نه در آینده. توصیه: نشان بده ولی گزارش نکن.

2- گفت وگو یا همان دیالوگ: مانند کنش در لحظه ی حال اتفاق می افتد و انتقال مستقیم کلام شخصیت به خواننده به این وسیله صورت می گیرد. از امتیازات دیالوگ انتقال احساس سریع است.

3-گفت وگوی درونی یا همان مونولوگ: مطرح افکار شخصیت به صورت مستقیم.

4- عواطف درونی: نشان دادن دقیق واکنش های شخصیت.

5- توصیف: نشان دادن آنچه شخصیت اصلی می بیند در قالب کلمات.

6- فلش بک: گذری به زمان گذشته، نکته اینجاست که نویسنده باید سرِ نخ هایی برای این تکنیک در اختیار خواننده قرار دهد تا گیج نشود.

7- چکیده روایی: خلاصه ای از آنچه در غیر از زمان حال رخ داده

تمامِ این ها خلاصه ای بود از کنفرانس خانم جاویدیان که ابتدای جلسه را به آن اختصاص دادیم.

در ادامه رفتیم سراغ ((تنهایی پر هیاهو – بهومیل هرابال)) و شمشیر را از رو کشیدیم برای خودش و کتابش، هر چند بعضی ها نیز کتاب را دوست داشتند و به دفاع از آن پرداختند.

((وقتِ خوب رفتن)) داستان خانم جاویدیان برنامه بعدی امروز بود که بعد از این که همگی در موردش صحبت کردیم خانم جاویدیان کمی گفتند از نکاتی که قصد انتقال شان را داشته اند و با سوالاتی خواستند بدانند تا چه اندازه توانسته اند توی این کار موفق باشند.

و اما دومین دوره جایزه ادبی اوسنه برگزار خواهد شد:

تمامی نویسندگانِ شهرستان تربت حیدریه که قصد شرکت در مسابقه را دارند تا 15 تیر ماه فرصت دارند که جمله ی ((تمام راه برف بارید، من خواب بودم اما در خواب می دانستم زمستان دارد تمام تلاشش را می کند تا اینکه آن اتفاق افتاد، اتوبوس ایستاد و من چشم هایم را باز ... )) را ادامه دهند و داستان شان را به آدرس mohok3@yahoo.com ایمیل کنند، این داستان ها 16 تیر با شماره (به ترتیب زمان دریافت) و بدون نام نویسنده شان روی وبلاگ قرار می گیرند و مخاطبان (که در واقع همان نویسندگانی هستند که داستان ارسال کرده اند) تا 25 تیر فرصت دارند داستان ها را بخوانند و رای شان را به همان آدرس ایمیل نمایند (هر شخص می تواند به یک داستان رای دهد، البته به غیر از داستان خودش)، روز 27 تیر نامِ داستان برگزیده و نویسنده اش روی وبلاگ قرار خواهد گرفت و در جلسه یکشنبه 29 تیر از ایشان تقدیر خواهد شد.

برنامه جلسه آینده:

1- نقد داستان ((داد - شیرین قائنی))

2- کنفرانس خانم حافظی نیا

3- نقد ((آسمان زردِ کم عمق)) که دوستان می بایست خودشان آن را از بازار تهیه نمایند.

برای دسترسی به داستان وقتِ خوب رفتن - خانم جاویدیان، به ادامه مطلب بروید.

[محمد حسینی کاریزکی]


*دومین دوره جایزه ادبی اوسنه*

چهار اصل یا در واقع چهار ستون اصلیِ داستان به قرار زیر هستند:

1- ساخت صحنه های باو ذیر

2- ایجاد شخصیت های جذاب

3- درون مایه ای با معنا

4- پیرنگ قوی

و اما هفت ابزار و تکنیک برای شکل دهی به داستان:

1- کنش یا ماجرا: همان چیزی است که در لحظه اتفاق می افتد، نه در گذشته، نه در آینده. توصیه: نشان بده ولی گزارش نکن.

2- گفت وگو یا همان دیالوگ: مانند کنش در لحظه ی حال اتفاق می افتد و انتقال مستقیم کلام شخصیت به خواننده به این وسیله صورت می گیرد. از امتیازات دیالوگ انتقال احساس سریع است.

3-گفت وگوی درونی یا همان مونولوگ: مطرح افکار شخصیت به صورت مستقیم.

4- عواطف درونی: نشان دادن دقیق واکنش های شخصیت.

5- توصیف: نشان دادن آنچه شخصیت اصلی می بیند در قالب کلمات.

6- فلش بک: گذری به زمان گذشته، نکته اینجاست که نویسنده باید سرِ نخ هایی برای این تکنیک در اختیار خواننده قرار دهد تا گیج نشود.

7- چکیده روایی: خلاصه ای از آنچه در غیر از زمان حال رخ داده

تمامِ این ها خلاصه ای بود از کنفرانس خانم جاویدیان که ابتدای جلسه را به آن اختصاص دادیم.

در ادامه رفتیم سراغ ((تنهایی پر هیاهو – بهومیل هرابال)) و شمشیر را از رو کشیدیم برای خودش و کتابش، هر چند بعضی ها نیز کتاب را دوست داشتند و به دفاع از آن پرداختند.

((وقتِ خوب رفتن)) داستان خانم جاویدیان برنامه بعدی امروز بود که بعد از این که همگی در موردش صحبت کردیم خانم جاویدیان کمی گفتند از نکاتی که قصد انتقال شان را داشته اند و با سوالاتی خواستند بدانند تا چه اندازه توانسته اند توی این کار موفق باشند.

و اما دومین دوره جایزه ادبی اوسنه برگزار خواهد شد:

تمامی نویسندگانِ شهرستان تربت حیدریه که قصد شرکت در مسابقه را دارند تا 15 تیر ماه فرصت دارند که جمله ی ((تمام راه برف بارید، من خواب بودم اما در خواب می دانستم زمستان دارد تمام تلاشش را می کند تا اینکه آن اتفاق افتاد، اتوبوس ایستاد و من چشم هایم را باز ... )) را ادامه دهند و داستان شان را به آدرس mohok3@yahoo.com ایمیل کنند، این داستان ها 16 تیر با شماره (به ترتیب زمان دریافت) و بدون نام نویسنده شان روی وبلاگ قرار می گیرند و مخاطبان (که در واقع همان نویسندگانی هستند که داستان ارسال کرده اند) تا 25 تیر فرصت دارند داستان ها را بخوانند و رای شان را به همان آدرس ایمیل نمایند (هر شخص می تواند به یک داستان رای دهد، البته به غیر از داستان خودش)، روز 27 تیر نامِ داستان برگزیده و نویسنده اش روی وبلاگ قرار خواهد گرفت و در جلسه یکشنبه 29 تیر از ایشان تقدیر خواهد شد.

برنامه جلسه آینده:

1- نقد داستان ((داد - شیرین قائنی))

2- کنفرانس خانم حافظی نیا

3- نقد ((آسمان زردِ کم عمق)) که دوستان می بایست خودشان آن را از بازار تهیه نمایند.

برای دسترسی به داستان وقتِ خوب رفتن - خانم جاویدیان، به ادامه مطلب بروید.

[محمد حسینی کاریزکی]


*مدرنیسم*

انسان مدرن به علوم تجربی وابسته است و همه چیز را با معیاری به نام عقل می سنجد، انسانِ مدرن با تفسیر علوم تا آنجا پیش می رود که دست به پیش بینی می زند و از این راه به آرامشی نسبی می رسد اگرچه اهمیتی برای دنیای ما فوق طبیعی در نظر نمی گیرد، سطحِ مادی زندگی انسان مدرن کیفیت خوبی دارد و به سمت سرمایه داری گام بر می دارد و در بٌعد نیز به لیبرال دموکراسی گرایش پیدا می کند، این استدلال گرایی و فرد گرایی انسان مردن سرانجام او را به اومانیسم می رساند و محوریت مطلق انسان.

و اما ادبیات مدرن، خیلی ها ادبیات مدرن را پاسخی به حسِ در هم آمیختگی اجتماعی زمان خود می دانند، جیمز جویس و ویرجینیا وولف را نیز از سرآمدان ادبیات مردن می دانند، در ادبیات مدرن تمایزِ بین ژانر ها کم رنگ می شود، جریان سیال ذهن شکل می گیرد، زیبایی شناسی طرد می شود و همچنین این گونه از ادبیات تمایزی میان فرهنگ ها به صورت از بالا به پایین در نظر نمی گیرد.

تمامِ این ها خلاصه ای بود از کنفرانس "انسان و ادبیات مدرن" که توسط خانم حافظی نیا ارائه شد و باعث ایجادِ بحثی در مورد مصادیق و تعاریفِ "فرد گرایی" که جزو ویژگی های انسان مدرن بود، نیز شد.

اما آقای کامو و بیگانه اش را حواله دادیم به جلسه آینده و در ادامه خانم جاویدیان کتابِ "بعد از پایان" فریبا وفی را معرفی د و قسمتی از آن را خواندند. همچنین کنسرت گروه خسروان را که 7 مرداد در تالار شه برگزار خواهد شد را به اعضا پیشنهاد دادند.

در پایان جلسه پرونده دومین دوره مسابقه داستان نویسی بسته شد و لیوانِ دومین دوره به من داده شد، در انتها نیز ذهن زیبا بین اعضا توزیع شد.

امروز همچنین داستان های آقایان "جعفری"، "پور سلطانی" و "حسین پور" بین اعضا توزیع و در نوبت نقد قرار گرفت.

جیره کتاب هم با عنوان "ملکوت" نوشته بهرام صادقی بین اعضا توزیع شد.

برنامه جلسه آینده:

1- نقد و بررسی بیگانه

2- کنفرانسِ آقای گلی با عنوان "ع نوشت"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه

به اطلاع می رساند که فراخوان سومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه و شرایط شرکت در آن 1 تیرماه روی همین وبلاگ قرار خواهد گرفت.

[محمد حسینی کاریزکی]


*مدرنیسم*

انسان مدرن به علوم تجربی وابسته است و همه چیز را با معیاری به نام عقل می سنجد، انسانِ مدرن با تفسیر علوم تا آنجا پیش می رود که دست به پیش بینی می زند و از این راه به آرامشی نسبی می رسد اگرچه اهمیتی برای دنیای ما فوق طبیعی در نظر نمی گیرد، سطحِ مادی زندگی انسان مدرن کیفیت خوبی دارد و به سمت سرمایه داری گام بر می دارد و در بٌعد نیز به لیبرال دموکراسی گرایش پیدا می کند، این استدلال گرایی و فرد گرایی انسان مردن سرانجام او را به اومانیسم می رساند و محوریت مطلق انسان.

و اما ادبیات مدرن، خیلی ها ادبیات مدرن را پاسخی به حسِ در هم آمیختگی اجتماعی زمان خود می دانند، جیمز جویس و ویرجینیا وولف را نیز از سرآمدان ادبیات مردن می دانند، در ادبیات مدرن تمایزِ بین ژانر ها کم رنگ می شود، جریان سیال ذهن شکل می گیرد، زیبایی شناسی طرد می شود و همچنین این گونه از ادبیات تمایزی میان فرهنگ ها به صورت از بالا به پایین در نظر نمی گیرد.

تمامِ این ها خلاصه ای بود از کنفرانس "انسان و ادبیات مدرن" که توسط خانم حافظی نیا ارائه شد و باعث ایجادِ بحثی در مورد مصادیق و تعاریفِ "فرد گرایی" که جزو ویژگی های انسان مدرن بود، نیز شد.

اما آقای کامو و بیگانه اش را حواله دادیم به جلسه آینده و در ادامه خانم جاویدیان کتابِ "بعد از پایان" فریبا وفی را معرفی د و قسمتی از آن را خواندند. همچنین کنسرت گروه خسروان را که 7 مرداد در تالار شه برگزار خواهد شد را به اعضا پیشنهاد دادند.

در پایان جلسه پرونده دومین دوره مسابقه داستان نویسی بسته شد و لیوانِ دومین دوره به من داده شد، در انتها نیز ذهن زیبا بین اعضا توزیع شد.

امروز همچنین داستان های آقایان "جعفری"، "پور سلطانی" و "حسین پور" بین اعضا توزیع و در نوبت نقد قرار گرفت.

جیره کتاب هم با عنوان "ملکوت" نوشته بهرام صادقی بین اعضا توزیع شد.

برنامه جلسه آینده:

1- نقد و بررسی بیگانه

2- کنفرانسِ آقای گلی با عنوان "ع نوشت"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه

به اطلاع می رساند که فراخوان سومین دوره مسابقه داستان نویسی اوسنه و شرایط شرکت در آن 1 تیرماه روی همین وبلاگ قرار خواهد گرفت.

[محمد حسینی کاریزکی]


سر کوی نشابور خنه ی مو شده ورد زبون اوسنه ی مو

غم درد و غم عشق و غم یار منه سنگینی روی شنه ی مو

ن میم از تو هج وخ دور بشم تو د غربت مو نیشابور بشم

ن مم وختی سراغ از مو گروفتی د زر واری از خاک گور بشم


شهنان تبریک گویان: طلاق ، طلاها و زندانی روح!
از این تیتر معلومه اشکان شهنان به چه چیزی رجوع می کنه! خواندن این متن خالی از لطف نیست!
دختر خانم ها و آقا پسرها زندگی رو با دیدن پیامکهای عشقولانه ای که به همدیگه ارسال میکنند میپندارن، فکر میکنند زندگی همش همین پیامهای زیباست، راه زندگی تا آ خط را هموار و بدون پستی بلندی فرض می کنند.
درون مدرسه ها معلمان و مدیران به دانش آموزانشان چه چیزهایی یاد می دهند؟
درون مدرسه ها دانش آموزان از یکدیگر چه یاد می گیرند؟

برای کامل بودن متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید!


دوستان عزیز من یه خبر شنیدم که نمیدونم واقعی باشه یا نه ولی گفتن شهرام محمودی لیگ چهانی رو از دست داده لطفا برای این که این خبر غلط باشه و شهرام محمودی به لیگ جهانی برسه کلی براش دعا کنید.

تو مردم میگفتن تبانی کرده ولی خودش گفته بود من پام رو نمیتونم بذارم زمین از هوادارایی مثل شما بعیده این حرفو بزنید خلاصه از دست یه سری از هوادارا ناراحت بود بیاید ما دعا کنیم


مردها مثل چی هستند؟

مردها مثل «مخلوط کن» هستند

در هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد

مردها مثل «آگهی بازرگانی» هستند

حتی یک کلمه از چیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کرد

مردها مثل «کامپیوتر» هستند

کاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند

مردها مثل «سیمان» هستند

وقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا ی

مردها مثل «طالع بینی مجلات» هستند

همیشه به شما میگویند که چه ید و معمولاً اشتباه می گویند

مردها مثل «جای پارک» هستند

خوب هایشان قبلا" شده و آنهائی که باقی مانده اند یا کوچک هستند یا جلوی درب منزل مردم

مردها مثل «پاپ کورن» (ذرت بو داده) هستند

بامزه هستند ولی جای غذا را نمی گیرند

مردها مثل «باران بهاری» هستند

هیچوقت نمیدانید کی می آیند، چقدر ادامه دارد و کی قطع میشود

مردها مثل «پیکان دست دوم» هستند

ارزان هستند و غیر قابل اطمینان

مردها مثل «موز» هستند

هرچه پیرتر میشوند وارفته تر میشوند

مردها مثل «نوزاد» هستند

در اولین نگاه شیرین و با مزه هستند اما خیلی زود از تمیز و مراقبت از آنها خسته می شوید


به نام آفریننده ی زیبایی ها

درود دوستان عزیز. این هفته باز با گزارشی از جلسه ی شنبه شب ها در خدمت شما خواهم بود. این هفته اولین صد بیت از شاهنامه ی فردوسی را با دوستان عزیزم در جلسه ی شنبه شب ها خو م. جناب نجف زاده و آقای محمود زاده هم در جلسه تشریف داشتند و در مواردی که لازم بود توضیحاتی را می دادند. تعداد شاعرانی که در جلسه ی شنبه شب ها شرکت می کنند گاهی خیلی کم هستند و به همین دلیل بخش شعرخوانی کوتاه می شود من سعی می کنم این ری را با دیگر بخش های گزارش تکمیل کنم. خوانندگان همیشگی وبلاگ اطلاع دارند که هر هفته علیرغم شعرهایی که در جلسه خوانده می شود یک مقاله ی ادبی، یک شعر تربتی، یک شاعر تربتی و یک شعر طنز را در گزارش هفتگی می توانید بخوانید. شما را دعوت می کنم گزارش این هفته را بخوانید و امیدوارم به اندازه ی وقتی که از شما می گیرم مفید باشم.

در این شماره خواهید خواند:

1- بازخوانی ادبیات کلاسیک؛ شاهنامه ی فردوسی؛ بر اساس نسخه ی ژول مُل؛ قسمت اول؛ بیت 1 تا 100

2- کنفرانس ادبی؛ بررسی عناصر زندگی معاصر در شعر ؛ کاووس حسن لی و مریم حیدری ( شیراز)؛ قسمت دوم

3- شعرخوانی؛

4- شعر محلی تربت؛ اخوانیه؛ مثنوی اَتیش ِ دل (در پاسخ به مثنوی خدی خدای خودم)؛ ذبیح الله صاحبکار؛ قسمت سوم (قسمت آ )

5- شاعر همشهری؛ عمادالدین زوزنی (؟؟5 تا ؟؟5)

6- شعر طنز؛ اندر فوائد افزایش جمعیت و محسنات مخفی آن، خالو راشد، گردآورنده علی اکبر عباسی

7- فراخوان ها؛ جشنواره دوبیتی سرایان رضوی، انجمن شنبه شب ها، جلسه ی مثنوی خوانی، جلسه ی تفسیر قرآن، جلسه ی شعر رشید، انجمن شعر باران، انجمن داستان نویسی، نشست انجمن های فرهنگی هنری شهرستان تربت حیدریه (نافه)، کتاب سرای بهارک، کارگاه تخصصی شعر جوان بیرجند، اوسنه های محلی ولایت زاوه، وبلاگ سیاه مشق (مطالبی پیرامون شعر ولایت زاوه: شامل رشتخوار، مه ولات، ت آباد و تربت حیدریه)

جلسه، ساعت 19:08 بعدازظهر آغاز شد.


اولین جشنواره قصه گویی با حضور ک ن و نوجوانان ،مربیان مهدهای کودک و تنی چند از مسؤلان شهرستان در مرکز یک جهرم برگزار گردید.

در این جشنواره یازده قصه گو در دو بخش قصه گویان نوجوان و بزرگسال به قصه گویی پرداختند.

5نفر قصه گویان ،قصه گوی آزاد و 6نفر از اعضا و مربیان کانون پرورش فکری بودند.

در پایان با اهدا لوح تقدیر و هدیه از قصه گویان تقدیر به عمل آمد.


به شمس و شموس ایران همه پیروان صلوات
به طبیب همه عاشقان خاندان ذریۀ حضرت زهرا صلوات
به حاجتمندان بارگاه رحمت و به انفاس کوثریت صلوات
به مهربانی و رضایت رحمت شیعیان صلوات
به یا رضاگویان و سلام گویان صحن رضا صلوات
به اشکهای شوق حاجتمندان و تبریک گویان میلادت صلوات
از راه دوردل به زیارتت آمده به امید روزی که مقابل ضریحت دیده بگشاید صلوات
به ظهور نتیجه ت غدیر کوثر ولایتت صلوات


تارنمای نوپای گروه پارسی گویان راه اندازی شد، شما کاربران گرامی می توانید ه ت 2 ویرانه ی اسماگ به زبان پارسی و دیگر توژ ها ( ها ) را از این تارنما دریافت کنید .
نشانی تارنمای پارسی گویان :parsi-gooyan.===.com بجای === ( rozblog ) را بیافزایید.

چودیدم چهانی به کامم نگشت

به شعر پناهنده گشتم 1

به مانند طفلی که درجستجوی همان کودکی های گم گشته اش

سرانگشت احساس خودرابه روی سیه دیگ داغی کشانده

وناگه زداغی به اغوش مادرخزیده

وبا دست سیاهی که سوزد نوشته

به روی سپید رخ مادرش آ آ آ آ آ آ آ آ آ.....ه ه ه ............

شعر:احساس


به نام آفریننده ی زیبایی ها

درود دوستان عزیز. باز هم شنبه شبی دیگر و جلسه ی شعری دیگر که در تربت حیدریه ی عزیز برگزار شد. مانند همیشه تعداد کمی از شاعران همشهری دور هم جمع شده بودیم و ساعتی را به گل گفتن و گل شنیدن گذر م. امیدوارم گزارش این هفته مورد توجه تان قرار بگیرد.

در این شماره خواهید خواند:

1- بازخوانی ادبیات کلاسیک؛ گزیده ی دیوان شمس؛ قسمت 91؛ غزل شماره ی 451 تا 455؛ به انتخاب محمدرضا شفیعی کدکنی

2- کنفرانس ادبی؛ آیین نگارش، نگارش 11، ساده نویسی، محمدکاظم کاظمی

3- شعرخوانی؛ محمد جهانشیری، علی اکبر عباسی، غلامرضا اعتقادی، محمد ی، محمد ظهوریان، بهمن صباغ زاده.

4- شعر محلی تربت؛ خاطرات کودکی؛ غلامعلی مهدیزاده؛ قسمت دوم

5- شاعر همشهری؛ معزی تربتی (؟؟8 تا ؟؟9)

6- شعر طنز؛ مسلمانیم ما؛ سلیمان استوار فدیهه؛ گردآورنده علی اکبر عباسی

7- فراخوان ها؛ جشنواره دوبیتی سرایان رضوی، انجمن شنبه شب ها، جلسه ی مثنوی خوانی، جلسه ی تفسیر قرآن، جلسه ی شعر رشید، انجمن شعر باران، انجمن داستان نویسی، نشست انجمن های فرهنگی هنری شهرستان تربت حیدریه (نافه)، کتاب سرای بهارک، کارگاه تخصصی شعر جوان بیرجند، اوسنه های محلی ولایت زاوه، وبلاگ سیاه مشق (مطالبی پیرامون شعر ولایت زاوه: شامل رشتخوار، مه ولات، ت آباد و تربت حیدریه)

جلسه، ساعت 19:03 بعدازظهر آغاز شد.


هنوزم هستند دخترایی که همه موهاشونو از شالشون نمیریزن بیرون
هنوزم هستند دخترایی که با عشوه حرف نمیزنن تا دلبری کنن
هنوزم هستند دخترانی که ابروهایِ فابریک و مویِ پشتِ لب دارن
.

.

.

.
اتفاقا از شانسِ من همشون همکارای منن


فراخوان هفدهمین جشنواره قصه گویی

این خبر به صورت کامل از سایت http://www.kanoonnews.ir نقل میشود . برای اطلاع بیشتر می توانید به این نشانی مراجعه بفرمایید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، این جشنواره با وقفه ای ی اله، اما با پشتوانه ی علمی پژوهشی در قالب رویکردی جدید در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد.
بر همین اساس حذف مرحله منطقه ای و حذف رقابت در مرحله ی پایانی هفدهمین جشنواره بین المللی از جمله تغییرهای اساسی این جشنواره نسبت به دوره های گذشته به شمار می رود.
همچنین برگزاری جشن قصه گویی در مراکز فرهنگی هنری سراسر کشور، ی ان سازی برنامه های قصه گویی سازمان، برنامه ریزی و اجرای جشنواره از مبدا اصلی یعنی مراکز فرهنگی هنری و پس از آن به صورت استانی، تقدیر از قصه گویان کتابخانه ای و شرکت قصه گویانی که برای ک ن با نیازهای ویژه قصه گویی می کنند از جمله رویکردهای این دوره از جشنواره است.
بر همین اساس قصه های شرکت کنندگان در جشنواره هم چون سال های گذشته در 3 بخش «قصه گویان کانونی» شامل مربیان فرهنگی، هنری، ادبی، قصه گویان مراکز فراگیر و تمامی همکاران شاغل در کانون، «قصه گویان آزاد» شامل عموم شرکت کنندگان با شرایط سنی بالای 19 سال و «قصه گویان بین الملل» قصه گویان متقاضی از دیگر کشورها، مورد ارزی و داوری قرار می گیرد.
بر اساس این خبر، با توجه به آزاد بودن موضوع جشنواره، قصه گویان می توانند قصه هایی با درون مایه آموزشی، تربیتی با گرایش های مذهبی، علمی، تاریخی، اجتماعی با شیوه های مناسب ارایه کنند.
گفتنی است زمان ارسال لوح فشرده و مستندهای مربوط به قصه گویان برگزیده استانی به دبیرخانه تا 31 شهریور، ارزی ستاد در بخش های متعدد و بین الملل مهر و آبان، اعلام اسامی برگزیدگان آذر ماه و برگزاری مرحله بین المللی هفدمین جشنواره قصه گویی زمستان سال 93 تعیین شده است.مارکو رویس ستاره 25 ساله آلمان که قبل از چام چهانی در بازی های ملی مصدوم شده بود امشب دوباره در بازی مقابل اسکالند صدمه دید .


به گزارش "ورزش سه"، رویس در جدال با چارلی مالگرو آسیب دید و جای خود با ماتیاس کینتر داد. البته یواخیم لو سرمربی آلمان عقیده دارد این مصدومیت چندان جدی نیست اما با توجه به سابقه قبلی رویس دورتموندی ها نکران از دست دادن ستاره تیم شان هستند .


بزرگ بوده و هست

تکفیری و صهیونیست هم بچه هستند

گفتند قاچاقچیان بزرگ را نباید بکشند

آن وقت ک ن قربانی حمله ی آنان هستند

آنان به خود هم رحم ندارند حتی

هر یک به نفع خود عهد و پیمان بستند

ی ر به یکدیگر وعده ی دروغ دهند

آ به جان هم همگی تشنه ی پنهان هستند

بیرون بیا خورشید هدایت ز پشت ابر

این جلبک های سمی آفت باران هستند


♦ زنها مثل اطو هستند هم مصرفشان بالا است هم زود داغ می کنند البته بدون بخارش هم بدرد نمی خوره

♦ زن ها مثل پیاز هستند ظاهر سفید و ظریفی دارند اما باطنشان اشک آدم رو درحد مرگ در میارن.

♦ زنها مثل سکوت هستند با کوچکترین حرفی می شکنند.

♦ زنها مثل چراغ راهنمایی هستند هر چقدر هم با آنها حرف بزنی باز هم مرتب رنگ عوض می کنند.

♦ زنها مثل تخت خوابگاه هستند نو و تازه هایشان کمیابند و کهنه هایش هم سرو صدا زیاد می کنند.

♦ زن ها مثل الکل هستند دیر بجنبی همه شان می پرند.

♦ زنها مثل ظرف سفالی هستند بدون رنگ و لعاب جلوه ای ندارند.

♦ زنها مثل کامپیوتر هستند یک بار خودش را میگیری و یک عمر لوازم جانبی آنرا.

♦ زنها مثل کیک خامه ای هستند با نگاه اول آب از لب و لوچه آدم آویزان میشود اما کمی بعد دل آدم را میزند.

♦ زنها مثل بچه ها هستند تا وقتی که تند خوبند

خدا این شیرینی های زندگیو از مردا نگیره که زندگیشون بی روح میشه


سلام این مطلبو گذاشتم مخصوص علیرضا جون فقط ب افتخار خودش امیدوارم خوشت بیاد...خخخخخخ

مردها مثل « مخلوط کن » هستند
در هر خانه یکی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد

مردها مثل « آگهی بازرگانی » هستند
حتی یک کلمه ازچیزهائی را که میگویند نمیتوان باور کرد

مردها مثل « کامپیوتر » هستند
کاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند

مردها مثل « سیمان » هستند
وقتی جائی پهنشان میکنی باید با کلنگ آنها را از جا ی

مردها مثل « طالع بینی مجلات » هستند
همیشه به شما میگویند که چه ید و معمولاً اشتباه می گویند

مردها مثل « پیکان دست دوم » هستند
ارزان هستند و غیر قابل اطمینان

بازم هس غصه نخور علی جون بپر ادامه مطلب....خخخخخ


جوامع مختلف بشری هر کدام با شرایط مختلف در حال زندگی هستند اما در این میان برخی گروه ها هستند که با مایقی انسان ها کمی متفاوت هستند. این گروه ها و جوامع خاص در دنیا بسیار مشهور هستند و در ادامه به برخی از مهمترین آن ها می پردازیم که شاید تا به حال نام آن ها را نشنیده باشید.


در حال حاضر 5 نفر در صف هستند

5 دقه بعد...

در حال حاضر 5 نفر در صف هستند

7 دقه بعد...

در حال حاضر 4 نفر در صف هستند

نیم ساعت بعد...

شما نفر اول صف هستید

بالا ه...

سلام بفرمایید

+ چنان با افتخار گف شما نفر اول صف هستید از شدت ذوق زدگی هول شدم میخواسم قط کنم :)))

+ مخابرات است :بی ادب


1- می دونید سریعترین راه به چنگ آوردن قلب یک مرد چیه ؟ اش با یک کارد آشپزخانه

2- می دونید مردها مثل مخلوط کن هستند..... برای اینکه تو هر خانه از اون هستش ولی نمی دونین به چه دردی می خوره

3- مردها مثل آگهی بازرگانی هستند..... یک کلمه از چیزهایی را که میگن نمیشه باور کرد

4- مردها مثل کامپیوتر هستند..... کاربری شون سخته هرگز حافظه قوی ندارند

5- مردها مثل سیمان هستند .....وقتی جایی پهنشون می کنید باید با کلنگ آنها را از جا ید

6- مردها مثل تعطیلات هستند..... هیچ وقت به اندازه کافی بلند به نظر نمی آیند.

7- مردها مثل طالع بینی مجلات هستند..... همیشه بهتون میگن که چیکار ید و معمولا هم اشتباه می گویند

8- مردها مثل جای پارک هستند .....خوب هاشون قبلا شده و اونایی که باقی موندن یا کوچیک هستند یا جلوی در منزل مردم

9- مردها مثل باران بهاری هستند.....هیچوقت نمی دونید کی میاد چقدر ادامه داره و کی قطع میشه

10- مردها مثل نوزاد هستند..... توی اولین نگاه شیرین و با مزه هستند اما خیلی زود از تمیز و مراقبت از آنها خسته میشید

11- مردها مثل ماشین چمن زنی هستند..... به سختی روشن میشن و راه میفتن , موقع کار حس سروصدا راه می اندازند و نیمی از اوقات هم اصلا کار نمی کنند.


فراخوان هفدهمین جشنواره قصه گویی

این خبر به صورت کامل از سایت http://www.kanoonnews.ir نقل میشود . برای اطلاع بیشتر می توانید به این نشانی مراجعه بفرمایید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، این جشنواره با وقفه ای ی اله، اما با پشتوانه ی علمی پژوهشی در قالب رویکردی جدید در زمستان سال جاری برگزار خواهد شد.
بر همین اساس حذف مرحله منطقه ای و حذف رقابت در مرحله ی پایانی هفدهمین جشنواره بین المللی از جمله تغییرهای اساسی این جشنواره نسبت به دوره های گذشته به شمار می رود.
همچنین برگزاری جشن قصه گویی در مراکز فرهنگی هنری سراسر کشور، ی ان سازی برنامه های قصه گویی سازمان، برنامه ریزی و اجرای جشنواره از مبدا اصلی یعنی مراکز فرهنگی هنری و پس از آن به صورت استانی، تقدیر از قصه گویان کتابخانه ای و شرکت قصه گویانی که برای ک ن با نیازهای ویژه قصه گویی می کنند از جمله رویکردهای این دوره از جشنواره است.
بر همین اساس قصه های شرکت کنندگان در جشنواره هم چون سال های گذشته در 3 بخش «قصه گویان کانونی» شامل مربیان فرهنگی، هنری، ادبی، قصه گویان مراکز فراگیر و تمامی همکاران شاغل در کانون، «قصه گویان آزاد» شامل عموم شرکت کنندگان با شرایط سنی بالای 19 سال و «قصه گویان بین الملل» قصه گویان متقاضی از دیگر کشورها، مورد ارزی و داوری قرار می گیرد.
بر اساس این خبر، با توجه به آزاد بودن موضوع جشنواره، قصه گویان می توانند قصه هایی با درون مایه آموزشی، تربیتی با گرایش های مذهبی، علمی، تاریخی، اجتماعی با شیوه های مناسب ارایه کنند.
گفتنی است زمان ارسال لوح فشرده و مستندهای مربوط به قصه گویان برگزیده استانی به دبیرخانه تا 31 شهریور، ارزی ستاد در بخش های متعدد و بین الملل مهر و آبان، اعلام اسامی برگزیدگان آذر ماه و برگزاری مرحله بین المللی هفدمین جشنواره قصه گویی زمستان سال 93 تعیین شده است.


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها