جستجوی عبارت انجام شبیه سازی با ns2


 

 

    شبیه سازی پروتکل مسیری dsr در شبکه manet با ns2
    ک
    کشف و تایید گره های همسایه در شبکه manet با ns2
   
    شناسایی کاربران غیرمجاز در بیت تورنت با الگوریتم choking در ns2
    ک
    گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم مسیری ترکیبی در ns2

    یک پروتکل mac با انرژی کارآمد برای شبکه حسگر بی سیم بدنی (wban) با ns2

    پیاده سازی الگوریتم مسیری زنبور عسل beehive با ns2

    رمزنگاری نامتقارن پروتکل olsr با الگوریتم rsa در ns2
   
    الگوریتم زنبور عسل برای بهبود مسیری چند پخشی در شبکه vanet با ns2

    یک پروتکل مسیری لایه متقاطع برای برنامه های مراقبت بهداشتی با ns2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    کاهش زمان تاخیر تحویل بسته در شبکه wsn با سینک متحرک در ns2

    ارزی مکانیزم های امنیتی در پروتکل raolsr در شبکه مش بیسیم با ns2

    انرژی فاصله کارآمد بر پایه سرخوشه برای بهبود پروتکل leach با ns2

    شبیه سازی تشخیص حمله سیبیل در شبکه vanet با ns2

    کلونی مورچگان برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در پروتکل aodv با ns2

    ایمن سازی شبکه manet در برابر حمله سیاه چاله با ns2

    شبیه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱p در شبکه manet با ns2

    پروتکل بازگشت به n و توقف و انتظار با ns2

    کاهش مصرف انرژی و بهبود قابلیت اطمینان و qos در شبکه بیسیم با ns2

    بهینه سازی پروتکل aodv در برابر حمله سیاه چاله با ns2

    بهینه سازی پروتکل aodv در شبکه ادهاک با ns2

    شبیه سازی حمله سیاه چاله در پروتکل aodv در شبکه حسگر بیسیم با ns2

    بهبود مسیری در شبکه manet به روش جدید با ns2

    شبیه سازی حمله سیبیل غیر همزمان در aodv با ns2

    ارزی پروتکل tcp و tcp vegas و tcp newreno با ns2

    بهبود پروتکل مسیری aodv در شبکه vanet با ns2

    ارزی پروتکل aodv و dsr و aodv بهبود یافته در شبکه vanet با ns2

    مقایسه کنترل ازدحام tcp vegas با tcp reno و ارائه را ار جدید با ns2

    محلی سازی ایمن در شبکه های حسگر بیسیم با ns2
 
    پروژه شبیه سازی شبکه حسگر بیسیم wsn با ns2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    کاهش تاخیر انتها به انتها در wsn با تضمین کیفیت سرویس با ns2

    بهبود پروتکل aodv در برابر حمله black hole با ns2

    بهینه سازی مسیری در شبکه ادهاک به روش جدید با ns2

    کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری جهت کاهش تاخیر زمانی با ns2

    آموزش افزودن پروتکل جدید به شبیه ساز ns2

    پروژه شبیه سازی شبکه بیسیم با نرم افزار ns2

    حمله سیبیل sybil غیر همزمان در پروتکل dsr با ns2

    شبیه سازی افزایش تحمل پذیری خطا – قابلیت دسترسی در data center با ns2

    شبیه سازی توازن بار چند مسیره و نرخ کنترل ازدحام در ادهاک با ns2

    شبیه سازی qos بر اساس multi-cl nodes با ns2

    ارزی عملکرد الگوریتم های sba-mpr با ns2

    پروژه شبیه سازی شبکه بی سیم سیار با نرم افزار ns2

    پروژه حمله سیاه چاله در پروتکل aodv در شبکه manet با ns2

    پروژه اشتراک پهنای پاند و ترافیک برای پروتکل tcp و udp با ns2

    پروژه روشی جدید برای بهبود مسیری در شبکه های ad hoc با ns2

    پروژه کشف و حذف حمله سیاه چاله جمعی در شبکه ad hoc با ns2

    پروژه پروتکل مسیری aodv پیشرفته برای بلوتوث scatternet با ns2

    پروژه طرح جدید پخش احتمالی برای پروتکل aodv با ns2

    شبیه سازی پروتکل مسیری کارا برای کشف مسیر بهینه با ns2

    پایان نامه شبیه سازی عملکرد aodv و dsr با ns2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه پروتکل مسیری aodv با نرم افزار ns2

    پروژه مقایسه عملکر پروتکل های مسیری olsr-aodv-dsr در شبکه ad hoc با ns2

    پروژه مقایسه عملکرد aodv-dsdv-dsr در شبکه ad hoc با ns2

    پروژه شبیه سازی پروتکل dhcp با نرم افزا ns2

    پروژه شبیه سازی تشخیص حملات گره سیاه چاله در manet با تغییر aodv در ns2

    پروژه شبیه سازی مسیری محل س ت در شبکه های ad hoc با ns2

    کتاب شبیه سازی شبکه های vanet با ns2

    آموزش ایجاد یک شبکه سیمی ساده با ns2

    پروژه شبیه سازی پروتکل leach با نرم افزار ns2

    a joint selfish routing and channel ignment game in wmn with ns2
 
    پروژه بالا بردن عملکرد پروتکل مسیری واکنشی در ad hoc با ns2

    پروژه بهبود عمکرد aodv با تراکم پویای مسیری متراکم با ns2
    کد محصول: 3561 مشاهده جزئیات
    a cross-layer on-demand routing protocol for delay-sensitive applications

    tcp slow start with fair share of bandwidth ns2

    پروژه پشتیبان گیری دوطرفه پروتکل مسیری برای شبکه ادهاک با ns2

    پروژه مقایسه پروتکل dymo با توجه به معیارهای مختلف عملکرد کمی با ns2

    پروژه مسیری پشتیبان گیر تطبیقی برای شبکه های ad hoc با ns2

    پروژه بهینه سازی مسیری لایه کراس برای شبکه های بی سیم با ns2

    پروژه مسیری پشتیبان گیر در شبکه های ad hoc با شبیه ساز ns2

    پروژه جلوگیری از حملات حفره سیاه در manet با سیستم تشخیص نفوذ با ns2

    پروژه پروتکل پیشرفته لیچ ناهمگن برای افزایش طول عمر شبکه با ns2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه پروتکل مسیری بین فضایی قابل اعتماد برای شبکه vanet با ns2

    پروژه بررسی کیفیت انتقال ویدئو در شبکه های وایرلس با نرم افزار ns2

    پروژه پروتکل قابل اطمینان و چندپخشی aodv برای manet با ns2

    پروژه مکانی شبکه های حسگر بیسیم با نود راهنمای متحرک با استفاده از الگوریتم‏های فرااکتشافی و روش عمود متقاطع با ns2

    پروژه الگوریتم بهینه سازی طول عمر توزیع شده موثر برای wsn با ns2

    پروژه تحلیل شبیه سازی پروتکل مسیری با مدل منهتن در manet با ns2

    پروژه مقایسه کارایی پروتکل های مسیری در شبکه های ادهاک با ns2

    بررسی استفاده از گره گارد برای تضمین امنیت مسیری در vanets با ns2

    پروژه پروتکل مسیری موثر برای شبکه های ادهاک فضایی با شبیه ساز ns2

    پروژه الگوریتم مسیری aodv شناختی در شبکه های بیسیم با شبیه ساز ns2

    پروژه مسیری واکنشی برای رادیو شناختی موبایل در ادهاک با ns2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه کیفیت سرویس پویا بر اساس چارچوب تخصیص پهنای باند با ns2

    پروژه تاثیر سرعت در کارایی پروتکل های dymo- aodv-dsr با ns2

    a link-state qos routing protocol based on link stability for mobile ad hoc networks با ns2

    پروژه مقایسه عملکرد پروتکل های مسیری در شبکه های ad hoc موبایلی با شبیه ساز ns2

    پروژه چارچوب های qos تعاملی برای شبکه های وایم ثابت با شبیه ساز ns2

    پروژه efficient hierarchical sip mobility mana ent for wimax networks با ns2

    پروژه ایجاد یک گره ساده برای شبکه سیمی با نرم افزار ns2

    پروژه شبیه سازی و مقایسه پروتکل mac بر اساس ۸۰۲٫۱۱b با ns2

    پروژه خوشه بندی و مدیریت انرژی و توان برای ارتباطات mimo در wsn با ns2

    پروژه مقایسه عملکرد olsr و batman در manet توسط تست در محیط stairs با ns2
    کد محصول: 3385 قیمت: 800,000 ریال مشاهده جزئیات
    پروژه ثبات لینک طرح بر اساس چندپخشی مسیری در manet با نرم افزار ns2

    پروژه ایمن سازی dsr با عامل های موبایل ادهاک بیسیم با نرم افزار ns2

    a cross layer stability based routing mechanism for ultra wideband networks
    کد محصول: 3369 مشاهده جزئیات
    پروژه مقایسه عملکرد aodv-dsdv-dsr-tora در manet با شبیه ساز ns2

    پروژه تاثیر اندازه بسته در پیاده سازی مسیری aodv در manet همگن و ناهمگن با ns2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه بررسی سربار مسیری aodv بر اساس احتمال ش ت لینک در manet با ns2

    پروژه بهبود الگوریتم شبکه های موبایلی ad hoc با aodv با نرم افزار ns2

    پروژه qoe-driven user-centric vod services in urban multihomed p2p-based vehicular networks با ns2

    پروژه هزینه های فازی مبتنی بر qos مسیری با پیش بینی تحرک در manet با ns2

    پروژه کنترل پذیرش در چند مسیری در ۸۰۲٫۱۱ در مش بی سیم با شبیه ساز ns2

    پروژه بررسی کارایی پروتکل های مسیری aodv-cbrp-dsdv-dsr در manet با ns2

    پروژه بهبود یافته پروتکل مسیری dsdv برای شبکه های بیسیم ad hoc با ns2

    پروژه بهبود پروتکل مسیری aodv در mesh با نرم افزار ns2

    فروش ویژه آموزش تصویری نرم افزار ns2 به زبان فارسی

    نصب ns2 در ویندوز با نرم افزار cygwin
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    نصب و راه اندازی نرم افزار ns2 با teamviewer

    انجام شبیه سازی با ns2


micro grid protection using digital relays

حفاظت microgrid با استفاده از رله های دیجیتال
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

.....................................................

modeling and simulation of reverse power relay for generator protection

مدلسازی و شبیه سازی رله قدرت مع برای حفاظت ژنراتور

 ....................................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

an innovative decaying dc component estimation algorithm for digital relayingنوآوری برآورد الگوریتم  پوسیدگی مولفه dc برای رله دیجیتال

 .......................................................

tapping power from a hv transmission line overhead ground wire and regulating voltage by means of ivace technolog
بهره برداری قدرت از یک خط انتقال hv هوایی زمین شده و تنظیم ولتاژ با استفاده از فن آوری ivace

 .........................................................

superimposed components based sub-cycle protection of transmission lines


اجزا سوار شده بر اساس حفاظت زیر سیکل های خطوط انتقال

...................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

high-speed directional comparison protection of transmission lines

 

سرعت بالا جهت مقایسه حفاظت از خطوط انتقال

............................................................

a modular fuel cell, modular dc–dc converter concept for high performance and enhanced reliability

 

یک م ار سلول سوختی ، مفهوم  م ار  مبدل dc-dc  برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان

برچسب ها: شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب, شبیه سازی relays and protection با متلب, شبیه سازی relays and protection با matlab, شبیه سازی مقالات برق, شبیه سازی مقالات برق رله و حفاظت
موضوع مطلب :
نوشته شده در شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۳ توسط اشکان آبیار حسینی | لینک ثابت    | نظر بدهید
نمونه هایی از مقاله های درس کنترل مدرن با شبیه سازی کامل و گزارش کار(modern control)(شبیه سازی آماده

تمامی مقالات کنترل مدرن modern control  (شبیه سازی کنترل مدرن در matlab ) در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند


یا پس از کلیک بر روی icon تماس با ما و پر جاهای خالی متن مورد نظر را بفرستی

real-time controlling of inverted pendulum by fuzzy lo
زمان واقعی کنترل پان مع با منطق فازی

........................................................................

lqr self-adjusting based control for the planar double inverted pendulum


lqr خود تنظیم بر اساس کنترل برای  آونگ مع دوبل مسطح

..........................................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

modelling & simulation for optimal control of nonlinear inverted pendulum dynamical system using pid controller & lqr

 
مدلسازی و شبیه سازی برای کنترل بهینه غیرخطی دینامیک سیستم پان مع با استفاده از pid کنترل و lqr

..........................................................................

dc motor speed control: a case between pid controller and fuzzy logic controller

 

 

کنترل سرعت موتور dc : مورد بین  کنترل  pid و کنترل کننده منطق فازی

.......................................................................

voltage level improvement of power system by using svc with pod controller بهبود سطح ولتاژ سیستم های قدرت به وسیله svc با کنترل pod

.......................................................................

design and simulation of gain scheduling pid controller for ball and beam system
 

طراحی و شبیه سازی خود تنظیم pid کنترل سیستم توپ و میله شعایی

........................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

on replacing pid controller with ann controller for dc motor position control

جایگزینی کنترل کننده pid با کنترل کننده شبکه عصبی برای موقعیت کنترل موتور dc

 ..................................................

modeling and control of 5 dof robot arm using supervisory control

مدل سازی و کنترل از 5 dof بازوی ربات با استفاده از کنترل نظارتی

........................................................

optimal control of double inverted pendulum using lqr controller sandeep


کنترل بهینه  پان مع دوبل با استفاده از lqr کنترل سندیپ

..............................................................

comparison of lqr and pd controller for stabilizing double inverted pendulum system

مقایسه کنترل lqr و pd برای برقراری پایداری در سیستم آونگ مع دوبل

برچسب ها: شبیه سازی مقالات کنترل مدرن با متلب, شبیه سازی modern control با متلب, شبیه سازی modern control با matlab, شبیه سازی مقالات برق, شبیه سازی مقالات برق کنترل مد
 

dynamic compen ion of reactive power in various faults in power system


 

جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)

...azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
............................................................

simulink implementation of induction machine model a modular approach(dynamic model
 

پیاده سازی simulink مدل ماشین القایی رویکرد م ار (مدل دینامیکی ماشین القایی با راه اندازی مستقیم ، کنترل برداری غیر مستقیم ، کنترل v/f )

....................................................................

roll of pss and svc for improving the transient stability of power system


 

فهرست از pss و svc برای بهبود پایداری گذرا ی سیستم های قدرت

..............................................................

 

understanding of dynamic voltage restorers through matlab simulation


 

درک بازگردان دینامیکی ولتاژ از طریق شبیه سازی matlab

..................................................

dynamic simulation of a three-phase induction motor using matlab simulink

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار matlab سیمولینک

...................................................

statcom for improved dynamic performance of wind farms in power grid

statcom برای بهبود عملکرد دینامیکی  از مزارع بادی در شبکه قدرت

...................................................

dynamic stability enhancement of power system using fuzzy logic based power system stabilizer (pss)

 

 

 

بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس پایدار کننده سیستم های قدرت

..................................................
 

شبیه سازی نرمال شده دینامیکی ازموتور القایی 3 فاز  با استفاده از matlab / simulink

...........................................................

parameter optimization of multi machine power system conventional stabilizers using cdcarla method 

بهینه سازی پارامتر های تثبیت کننده مرسوم سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از روش cdcarla

.............................................................

dynamic modeling of induction motor using rotor rotating reference frame

 

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


مدل سازی دینامیکی از موتور القایی با استفاده از فریم روتور دوار مرجع

.............................................................

mitigation of voltage sag and swell using dynamic voltage restorer


 

تعدیل کاهش و افزایش ولتاژ با استفاده از بازگردان دینامیکی ولتاژ

............................................................

analysis of dynamic performance comparison of different pwm techniques inverter fed induction motor drives


 

 

تحلیل مقایسه عملکرد دینامیکی تکنیک های مختلف pwm اینورتر تغذیه کننده درایو موتور القایی

...................................................................

simulink / matlab dynamic induction motor model for use in undergraduate electric machines and power electronics courses

 

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

simulink / matlab مدل دینامیکی موتور القایی  برای استفاده در کارشناسی ماشین آلات الکتریکی و دوره های آموزشی الکترونیک قدرت

 .................................................

power quality improvement in low voltage distribution system using dynamic voltage restorer (dvr

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع ولتاژ پایین با استفاده از بازگردان دینامیکی ولتاژ (dvr)

..................................................

review of modeling and dynamic analysis of three phase induction motor using matlab simulink

 

چکیده ای از مدل سازی وتحلیل دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از simulink نرم افزار matlab

...........................................­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازیdynamic  با متلب, شبیه سازی  dynamic in power system با matlab, شبیه سازی دینامیکی موتور القایی در متلب،شبیه سازی دینامیکی موتور dc در matlab،شبیه سازی دینامیکی ­induction motor در متلب،شبیه سازی دینامیکی  dc motor در matlab، شبیه سازی دینامیکی موتور dc آهنربای دائمی بدون جاروبک در متلب،شبیه سازی speed control در matlab،شبیه سازی  synchronous motor در متلب،شبیه سازی موتور القایی در matlab،شبیه سازی transformer در متلب،شبیه سازی ترانسفورماتور در matlab،شبیه سازی induction motor در متلب،شبیه سازی  permanent magnet synchronous motor در matlab، شبیه سازی  permanent magnet synchronous motor در متلب،شبیه سازی موتور با آهنربای دائمی در matlab،شبیه سازی بدون جاروبک در ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق ، شبیه سازی پروژه های دینامیک در سیستم های قدرت ، شبیه سازی pss ،شبیه سازی dynamic analysis of power system ،simulink dynamic analysis of power system


 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


تمامی مقالات ادوات فکتسfacts (flexible alternating current transmission systems) در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

application of synchronous static series compen or (sssc) on enhancement of voltage stability and power oscillation damping

 

استفاده از سنکرون سری استاتیک جبران (sssc) در بهبود پایداری ولتاژ و نوسان برق میرایی

............................................................

analysis and simulation of a d-statcom for voltage quality improvement


تجزیه و تحلیل و شبیه سازی d-statcom برای بهبود کیفیت ولتاژ

...........................................................

power quality improvement in distribution system using d-statcom in transmission lines

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از d-statcom در خطوط انتقال

...........................................................

power system stability improvement of long transmission line system by using static var compen or svc

 

بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از  جبران کننده استاتیکی وار (svc)

.........................................................

a platform for validation of facts models


 

بستر های نرم افزاری برای اعتبار سنجی مدل facts

(12bus)

........................................................

modeling and simulation of wind farm with statcom in pscad/emtdc environment
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

 

 

مدلسازی و شبیه سازی مزرعه باد با statcom در محیط نرم افزار pscad / emtdc

.......................................................

modeling and simulation of static var compen or (svc)  for improvement of voltage stability in power systemمدلسازی و شبیه سازی جبران ساز استاتیک وار  (svc) برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

...................................................

dynamic compen ion of reactive power in various faults in power system

جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت (statcom)

...................................................

stability enhancement of long transmission line system by using static var compen or (svc)

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

بهبود پایداری سیستم خط انتقال بلند با استفاده از جبران کننده استاتیکی وار (svc)

...................................................

study and effects of upfc and its control system for power flow control and voltage  injection in a power system

 
بررسی و اثرات upfc و سیستم کنترل آن برای کنترل پخش بار و تزریق ولتاژ در سیستم های قدرت

..................................................

بررسی تاثیر ادوات مختلف facts بر پایداری ولتاژ (مقایسه svc  و statcom ).................................................

static synchronous series compen or(sssc): an approach for reactive power compen ion for the trnsmission systemجبرانساز سری سنکرون استاتیک (sssc): یک روش برای جبران توان راکتیو برای سیستم انتقال

.............................................

an approach by pst-oltc for the enhancement of power regulation

 

روشی توسط pst-oltc برای بهبود تنظیم توان
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

...................................................

power flow control in a transmission line through upfc
کنترا پخش بار در یک خط انتقال از طریق upfc

.............................................................

modified approach for harmonic reduction in transmission system using 48-pulse upfc employing series zig-zag primary and y-y secondary transformer


روش اصلاح شده برای کاهش هارمونیک در سیستم انتقال با استفاده از 48 پالس upfc شامل سری zig-zag اولیه و yy ثانویه ترانسفورماتور

........................................................

analyzing the application of crowbar and statcom to overcome voltage sags with actual field dat
تجزیه و تحلیل با استفاده از crowbar و statcom برای فائق آمدن بر کاهش ولتاژ با داده های واقعی مدار

 .................................................................

power flow control in a transmission line using d-facts devices


 

کنترل پخش توان در خطوط انتقال با استفاده از وسایل d-facts

 

.........................................................................................

برچسب ها :

­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی facts با متلب, شبیه سازی facts با matlab, شبیه سازی استتکام در متلب،شبیه سازی استتکام در matlab،شبیه سازی­statcom در متلب،شبیه سازی statcom در matlab، شبیه سازی­dvr در متلب،شبیه سازی dvr در matlab،شبیه سازی dvr در متلب،شبیه سازی dvr در matlab،شبیه سازی sssc در متلب،شبیه سازی sssc در matlab،شبیه سازی sssc در متلب،شبیه سازی sssc در matlab، شبیه سازی دی­استتکام در متلب،شبیه سازی دی استتکام در matlab،شبیه سازی dstatcom در متلب،شبیه سازی dstatcom در matlab، شبیه سازی اس وی سی در متلب،شبیه سازی اس وی سی در matlab،شبیه سازی svc در متلب،شبیه سازی svc در matlab،شبیه سازی یو پی اف سی در متلب،شبیه سازی یو پی اف سی در matlab،شبیه سازی upfc در متلب،شبیه سازی upfc در matlab،مقالات ادوات فکتس facts (flexible alternating current transmission ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


 

برچسب ها: شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی facts با متلب, شبیه سازی facts با matlab, شبیه سازی مقالات برق, شبیه سازی مقالات برق قدرت ادوات فکتس


 

a novel three-phase to five-phase transformation using a special transformer connection


 

یک نوآوری در تبدیل سه فاز به پنج فاز بوسیله یک اتصال خاص در ترانسفورماتور

.............................................................

a series connected three-level inverter topology for medium voltage squirrel cage motor drive
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

 
توپولوژی اینورتر سه سطح اتصال سری برای درایور ولتاژ متوسط موتور قفس سنج

.........................................................

simulink implementation of induction machine model a modular approach


پیاده سازی simulink مدل ماشین القایی رویکرد م ار

..........................................................

modeling and control of 5 dof robot arm using supervisory control


 

مدلسازی و کنترل 5 dof بازوی ربات با استفاده از کنترل نظارتی

.........................................................

state of the art of permanent magnet brushless dc motor drives

 
ح ی از آهنربای دائمی بدون جاروبک dc موتور درایو

........................................................

modeling of split phase induction motor with single phase cycloconverter


  azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


مدل سازی موتور با انشقاق فاز با سیکلوکانورتر تک فاز

...............................

simulation of cycloconverter fed split phase induction motor

 

شبیه سازی سیکلوکانورتر تغذییه کننده موتور با انشقاق فاز

..............................

dc motor speed control: a case between pid controller and fuzzy logic controller

 

 

کد:m8

 

 

کنترل سرعت موتور dc : مورد بین  کنترل  pid و کنترل کننده منطق فازی

............................

comparative study of speed control of d.c. motor using pi, ip, and fuzzy controller

 

 azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

 

بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور dc با استفاده از pi، ip، و کنترل فازی

.........................

dynamic simulation of a three-phase induction motor using matlab simulink


 

شبیه سازی دینامیکی موتور القایی سه فاز با استفاده از نرم افزار matlab سیمولینک

............................................................

direct quadrate (d-q) modeling of 3-phase induction motor using matlab / simulink


 

تحلیل (dq) مدل سازی 3 فاز موتور القایی با استفاده از محیط matlab / simulink

.......................................................................

matlab based permanent magnet synchronous motor vector control simulation

 
 

شبیه سازی  موتور سنکرون آهنربای دائم با کنترل برداری بر اساس  نرم افزار matlab

.....................................................................

analysis of permanent magnet synchronous motor under different operating condition using vector controlled in matlab

 

تجزیه و تحلیل موتور سنکرون آهنربای دائم   تحت شرایط مختلف بهره برداری با استفاده از بردار کنترل در matlab

.......................................................................
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

mathematical modeling and simulation of permanent magnet synchronous motor


مدل سازی ریاضی و شبیه سازی آهنربای دائم موتور سنکرون

...............................................................

modeling and simulation of induction motor drive with space vector control


مدل سازی و شبیه سازی درایو موتور القایی با کنترل فضای برداری

................................................................

modeling and simulation of space vector pulse width modulation based permanent magnet synchronous motor drive using mras 

مدل سازی و شبیه سازی م اسیون پهنای پالس فضای برداری بر اساس موتور سنکرون با آهنربای دائم درایو شده با استفاده از mras

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﺪل ﻣﺮﺟﻊ (model reference adaptive systems=mras)

................................................................

a comparative analysis of firing angle based speed control scheme of dc

 

تجزیه و تحلیل مقایسه ای زاویه آتش بر اساس رویه کنترل سرعت موتور dc

...............................................................................

performance of inverter fed induction motor underopen circuit dc link ca
 

بهینه سازی اینورتر تغذیه کننده موتور القایی تحت خازن dc-link مدار باز

..........................................................................

 indirect field oriented control for induction motor

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

ifoc برای موتور القایی

 ..................................................

a novel t-connected autotransformer-based 18-pulse ac–dc converter for harmonic mitigation in adjustable-speed induction-motor drive

اتصال t جدید اوتوترانسفورماتور بر اساس مبدل 18 پالس ac-dc برای کاهش هارمونیک و درایو تنظیم سرعت موتور القایی

..................................................

modeling and simulation of the bldc motor in matlab gui

 

مدلسازی و شبیه سازی از موتور bldc در رابط کاربری گرافیکی matlab

......................................................

modeling and simulation of bldc motor using soft computing techniqu

مدلسازی و شبیه سازی bldc موتور با استفاده از تکنیک های محاسبات نرم

......................................................

modeling and simulation of bldc motor in electric power ste

مدلسازی و شبیه سازی موتور bldc در فرمان انرژی الکتریکی

 .........................................................

computational modeling of the squirrel-cage induction motor starting process
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

مدل محاسباتی فرایند استارت موتور القایی  قفس سنج

........................................................

comparación entre un controlador difuso y un controlador pid para un motor universa

مقایسه بین یک کنترل فازی و کنترل pid برای موتور یونیورسال

 ......................................................

performance analysis of z-source inverter fed induction motor

تجزیه و تحلیل عملکرد از اینورتر z-منبع  تغذیه کننده درایو موتور القایی

......................................................

induction motor fed with matrix conv

موتور القایی تغذیه شده با مبدل ماتری ی

......................................................

modeling of current transformers under uration conditi

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت  شرایط اشباع

..............................................................

diseño e implementación de un controlador pid análogo para un motor uni
 

طراحی و پیاده سازی یک کنترل آنالوگ pid برای موتور universal

........................................

 on replacing pid controller with ann controller for dc motor position cont
 

جایگزینی کنترل کننده pid با کنترل کننده شبکه عصبی برای موقعیت کنترل موتور dc

.....................................................

comparative analysis of scalar & vector control of induction motor through modeling & simulation

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


تحلیل تطبیقی اسکالر و برداری کنترل موتور القایی از طریق مدلسازی و شبیه سازی

.....................................................

simulation of vector controlled adjustable speed system of induction motor based on simulink

شبیه سازی کنترل برداری سیستم سرعت قابل تنظیم موتور القایی بر اساس نرم افزار simulink

..........................................

 modelling of brushless dc motor drive using sensored and sensorless control(back emf zero crossing et

 

مدلسازی درایو موتور dc بدون جاروبک با استفاده از سنسور و کنترل بدون سنسور

.......................................................................

performance improvement of bldc motor with hysteresis current controller
 

بهبود عملکرد موتور  bldc با  کنترل کننده پسماند جریان

.............................................

control of a 6/4 switched reluctance generator, using two different voltage sources
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


کنترل 6/4  ژنراتور رلوکتانس سوییچی، با استفاده از دو منبع ولتاژ مختلف

.......................................................

fuzzy-logic-based direct torque control research on permanent magnet synchronous m
 

منطق فازی  بر اساس تحقیق کنترل مستقیم گشتاور در موتور سنکرون آهنربای دائم

.........................................................

performance analysis of switched reluctance motor; design, modeling and simulation of 8/6 switched reluctance motor

تجزیه و تحلیل عملکرد موتور رلوکتانس سوئیچی . طراحی، مدل سازی و شبیه سازی 8/6 موتور رلوکتانس سوئیچی

 ........................................................................................

comparative study of total harmonic distortion on the current waveform by pwm fed and vector controlled induction motor drives

بررسی مقایسه ای اعوجاج هارمونیکی کل در شکل موج جریان توسط تغذیه pwm  و کنترل بردار درایوهای موتور القایی­شبیه سازی مقالات ادوات فکتس با متلب, شبیه سازی analysis of electric machinery با متلب, شبیه سازی  analysis of electric machinery با matlab, شبیه سازی موتور القایی در متلب،شبیه سازی موتور dc در matlab،شبیه سازی ­induction motor در متلب،شبیه سازی  dc motor در matlab، شبیه سازی موتور dc آهنربای دائمی بدون جاروبک در متلب،شبیه سازی speed control در matlab،شبیه سازی  synchronous motor در متلب،شبیه سازی موتور القایی در matlab،شبیه سازی transformer در متلب،شبیه سازی ترانسفورماتور در matlab،شبیه سازی induction motor در متلب،شبیه سازی  permanent magnet synchronous motor در matlab، شبیه سازی  permanent magnet synchronous motor در متلب،شبیه سازی موتور با آهنربای دائمی در matlab،شبیه سازی بدون جاروبک در ،فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق ، شبیه سازی پروژه های تئوری جامع ماشین های الکتریکی

برچسب ها: شبیه سازی مقاله تئوری جامع ماشین, شبیه سازی ماشین الکتریکی با matlab, تئوری جامع ماشین با متلب, مقاله تئوری جامع, شبیه سازی مقالات برق

برای ارجاع به درس مورد نظر و دیدن مقاله ها بر روی آدرس زیر دروس کلیک کنید . تمامی این مقاله ها در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

 
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت (reactive power control) به منظور شبیه سازی :

 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های درس الکترونیک قدرت (power electronics) به منظور شبیه ساز

 لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های درس بررسی و شناخت انرژی های نو (renewable energy studying and understanding)  به منظور شبیه سازی

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های بهره برداری از سیستم های قدرت ( power generation, operation and control ) به منظور شبیه سازی :


 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های ادوات فکتس  ( flexible ac transmission systems)   به منظور شبیه سازی : (facts)
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های تئوری جامع ماشین های الکتریکی ( analysis of electric machinery ) به منظور شبیه سازی


 

لینک ثابت نمونه هایی از مقاله های دینامیک سیستم های قدرت  (  dynamic analysis of power system  ) ب


صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی
پیمانکاران خطوط لوله آب پیمانکاران خطوط لوله مخابرات
خطوله لوله گاز واحدهای خودکفایی نفت - گاز - پتروشیمی
صنایع آلومینیوم سازی شرکت های نفت
واحدهای ساخت کشتی (کشتی سازی)ادوات و ماشین آلات راه سازی
سازندگان تجهیزات هوای فشرده پالایشگاهها
کارخانجات و کارگاههای پمپ سازی کارخانجات و کارگاههای مقواسازی

شبیه سازی حملات مختلف در لایه های مختلف با استفاده از شبیه ساز ns2 و ns3

 • selfish node attack in ns2
 • jellyfish attack in ns2
 • dos attack in ns2
 • ddos attack in ns2
 • spoofing in ns2
 • black hole attack in ns2
 • wormhole attack in ns2
 • eaves dropping in ns2
 • flooding in ns2
 • sniffer attack in ns2
 • rtt calculation rott in ns2
 • bandwidth in ns2
 • latency calculation in ns2
 • end to end delay in ns2
 • throughput calculation in ns2
 • jamming attack in ns2
 • under water in ns2
 • routing path in ns2
 • intersection attack in ns2
 • timing attack in ns2
 • sybil attack in ns2

ns2 یک شبیه ساز شبکه های مخابراتی است که کاملا با زبان c یا c++ نوشته است که از یک مفسر بنام   tcl (tool command language) استفاده میکند این شبیه ساز رایگان می باشد و از سایت the network simulator - ns-2 قابل می باشد این شبیه ساز بروی سیستم عامل یونی یا لینو تست شده است و با استفاده از نرم افزار cygwin بر روی سیستم عامل ویندوز نیز قابل اجرا می باشد قابل ذکر است که کرنل اصلی این شبیه ساز با زبان c++ نوشته شده است ولی کاربر از طریق زبان tcl با آن ارتباط برقرار میکند .

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir


از طریق دستورات tcl مجموعه ویژگی های شبیه ساز (توپولوژی شبکه ، مشخصات لینک ، نوع ترافیک و.....) ، سناریو شبکه تحت مطالعه (نسل و قطع اتصالات ، تغییر توپولوژی شبکه و .... ) پردازش ضبط داده ها مورد استفاده قرار می گیرد .

نرم افزار ns2 ،جهت شبیه سازی شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.

هسته اصلی این نرم افزار،زبان برنامه نویسی c++  می باشد.نرم افزار ns2   کاربرد فراوانی در طراحی و شبیه سازی شبکه دارد.باتوجه به پیچیدگی شبکه،شبیه سازی آن نیازمند دانش بالا و تخصص کافی می باشد و شبیه سازی نقش مهم و تعیین کننده ای در بررسی رفتار و خصوصیات شبکه دارد.

نرم افزارهای متعددی در شبیه سازی شبکه مورد استفاده قرار میگیرند که نرم افزار ns2 از تمامی موارد مناسب تر می باشد.

این نرم افزار به صورت رایگان در دسترس مخاطبان قرار دارد و بسیاری از پروتکل های شبکه در آن پیاده سازی شده است.azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir


یادگیری این نرم افزار نیازمند صرف وقت و پشتکار فراوان است چون در عین سادگی نرم افزاری بسیار پیچیده است و قابلیت های فراوانی در شیه سازی دارد.

شبیه سازی و پیاده سازی نرم افزار ns2

برخی از زمینه های قابل شبیه سازی با نرم افزار ns2:

شبیه سازی و تحلیل شبکه های حسگر بیسیم

شبیه سازی شبکه های ad hoc

پیاده سازی ساخت شبکه های ماتریسی

شبیه سازی شبکه های بین خودرویی(vanet)

پیاده سازی app برای محیط nam

تحلیل و شبیه سازی شبکه های نرم افزار محور(sdn)

شبیه سازی مسیری و یافتن intendeny

شبیه سازی ns2

شبیه سازی و طراحی شبکه های مخابراتی نسل چهارم و پنجم

طراحی  و شبیه سازی شبکه های بیسیم سلولی

شبیه سازی mac

پیاده سازی و شبیه سازی اینترنت اشیاء-iot

طراحی پروتکل های شبکه

آموزش نرم افزار ns2

جهت یادگیری نرم افزار ns2 بهترین روش استفاده از تجربه متخصصین مسلط بر این نرم افزار می باشد.ما با در اختیار داشتن متخصصین مسلط بر نرم افزار ns2 شما را در فراگیری و اجرای شبیه سازی های شبکه یاری می رسانیم.

فراگیری این نرم افزار و توانایی اجرای شبیه سازی های مرتبط،نیاز به آشنایی یا مفاهیم پایه شبکه دارد.

آموزش این نرم افزار به علت پیچیدگی و دشواری در یادگیری حتما باید به صورت حضوری باشد.آموزش آنلاین و مطالعه متون آموزشی فقط در حد یادگیری سطحی به شما کمک می کند.

آموزش شبیه سازی ns2

ما علاوه بر آموزش حضوری با اجرا و آموزش شبیه سازی های مرتبط با این نرم افزار شما را کاملا توجیه می نماییم.

اجرای شبیه سازی های مقدماتی و پیشرفته و آموزش شبیه سازی توسط نرم افزار ns2 را از ما بخواهید.

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

انجام پروژه ns2

کلیه پروژه های شبیه سازی و پیاده سازی ns2 پذیرفته میشود.

پروژه های ns2 به همراه آموزش کامل و پشتیبانی تخصصی و گام به گام انجام می گیرد.

علاوه بر اجرا و شبیه سازی،آموزش این نرم افزار و نصب نرم افزار برای مخاطبان آموزشیار انجام می شود.azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


ریاضیات:

پروژه ریاضیات پیشرفته در مورد حل ode ها (همراه با مقاله)
پروژه ریاضیات پیشرفته در مورد حل pde ها (همراه با مقاله)
محاسبه تبدیل فوریه همراه با gui
حل معادلات جزئی دو بعدی بیضوی
محاسبه ریشه دوم ماتریس (جذر ماتریس)
میانگین هندسی دو ماتریس
حل انواع معادلات دیفرانسل
حل انواع دستگاه معادلات
حل معادله دیفرانسل درجه 2 با سری تیلور
حل معادله دیفرانسل درجه 2 با روش رانگ کوتا
درونی بروش تفاضل پیشرو و پسرو
محاسبات آماری مانند برازش منحنی، محاسبه مد، میانه، میانگین هندسی، میانگین حس ، میانگین هارمونیکی، توزیع فراوانی، هیستوگرام، چارک، د و انحراف استاندارد
محاسبه نرم و نرم 2 ماتریس 2norm
بسط توابع با سری تیلور
ریشه معادله به روش نابجایی (همراه با gui)
مقایسه و بررسی خطا در روش های درونی یک بعدی
مقایسه و بررسی خطا در روش های درونی دو بعدی
شبیه سازی انتقال حرارت و انتقال جرم در آب ز گیاه، حل معادلات pde
پیاده سازی الگوریتم tdma برای حل دستگاه مهادلات خطی
حل دستگاه خطی سه قطری tridiagonal
حل مسئله حداقل مربعات با استفاده از تجزیه qr، svd و ortho
حل دستگاه معادلات خطیبا استفاده از روش ژاکوبی (بدون پیش شرط، پیش شرط ilu(0) و پیش شرط d-ilu)
بررسی روش های انتگرال گیری عددی به کمک متلب
محاسبه ترانهاده ماتریس بدون استفاده از تابع پیش فرض
حل دستگاه به روش یتل doolittle، کروت crout و چولسکی cholsky
بدست آوردن دماس صفحه l شکل آلومینیومی در ح پایا و ناپایا به روش forward
بدست آوردن مقادیر ویژه به روشjacobi
حل معادله واندر پل van der pol equation
حل معادلهٔ برگرز burgers equation
حل معادله transport equation
حل معادله نفوذ diffusion equation
حل معادله حرارت heat equation
حل معادله mathieu
کوچک ترین مضرب مشترک(ک م م) و بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک (ب م م)
درون ی اسپیلان مرتبه دو و سه (cubic spline)
حل معادلات دیفرانسل به روش رانگ – کوتا – نیشتروم (runge-kutta-nystrom)
حل معادله لورنز-لورنتز به روش رانگ کوتا
حل معادله لوتکاولترا به روش رانگ کوتا
حل عددی معادله انتگرال ولترا volterra (به همراه مقاله)
درون ی هرمیت، درجه اول و دوم hermit interpolation
حل معادله معادله فرارفت advection equation به انواع روش ها
درونی quadric spline در دو ح 2 نقطه ای و 3 نقطه ای
مقادیر ویژه و بردار ویژه ماتریس به روش چند جمله ای، fadeev-leverrier و ...
حل معادله پواسون به صورت یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی
مقادیر ویژه ماتریس به روش ژاکوبی

حل معادله آونگ ساده با اویلر

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


حل معادله موج به روش ل فردریک lax-friedrichs method
حل معادله حرارت دوبعدی در یک صفحه به روش اجزا محدود و مقایسه با حل تحلیلی
حل عددی انتقال حرارت در یک قطاع
رسم میدان های جهت برای یک معادله دیفرانسیل به روش همشیب isocline
رسم گوی در فضای متریک با برنامه نویسی
محاسبه مقادیر ویژه به روش qr (با و بدون shift)
پیاده سازی الگوریتم l1-svd
رسم چنبره
روش کالوکیشن گسسته برای جل معادلات انتگرال دیفرانسیل فردهلم با هسته من
شبیه سازی چبی شف با استفاده از نرم افزار متلب
الگوریتم خط برزنهام (bresenham)


پردازش تصویر :

تشخیص چهرهface recognition and detection
تشخیص ت از روی چهره
تشخیص چهره به روش pca با استفاده از دیت س
تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله)
تشخیص چهره انسان با استفاده طبقه بندی کننده چندخطی
تشخیص چهره انسان به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی 2d-lda (به همراه مقاله)
تشخیص چهره از روی چشم به روش شبکه عصبی
تشخیص چهره با استفاده از روش ویولا جونز(viola and jonz )
تشخیص ت از روی چهره افراد
تشخیص ت از روی صدای افراد
تشخیص پوست افراد مشخص آن در تصویر
تشخیص اثر انگشت به روش دیت س (به همراه مقاله)
تشخیص حرکت از طریق ورودی دوربین یا وبکم
تشخیص کارکتر و عدد در تصویر ocr
تشخیص و شمارش یک حرف خاص در تصویر
تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش فارسی)
تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش تطبیق الگو
تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش شبکه عصبی
تشخیص سایه و متمایز ساختن آن در تصویر
برنامه تشخیص اثر انگشت با استفاده از دیت س (همراه با مقاله)
برنامه تشخیص بارکد barcode
برنامه تشخیص بارکد شامل تشخیص محل بارکد از روی تصویر محصول، است اج عدد و تشخیص کشور سازنده
ترمیم تصویر image inpainting
ترمیم ویدئو video inpainting
کاهش نویز در تصویرnoise canceling
تشخیص لبه تصویر توسط الگوریتم کلونی مورچه ها aco (به همراه مقاله)
تشخیص دایره در تصویر
پنهان نگاری تصاویر یا steganog hy با متلب
پنهان نگاری تصویر به روش dct و lsb
پنهان نگاری تصویر در فایل صوتی
تشخیص سرعت خودرو به کمک پردازش تصویر
تشخیص تعداد خودرو به کمک پردازش تصویر
جدا سازی دندان از تصاویر x-ray به کمک پردازش تصویر
فشرده سازی تصاویر به روش های dtc2 ، svd و wavelet
تعیین سلامت میوه مانند سیب به کمک پردازش تصویر (کیفیت سنجی)
برنامه شناسایی تومور مغزی در ع گرفته شده از مغز mri
تشخیص غدد سرطانی (سرطان ) به کمک پردازش تصویر
تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر
هیستوگرام بدون استفاده از دستور (histeq) متلب

است اج پلاک خودرو از کل تصویر

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


تشخیص پلاک خودرو (پلاک های ایران)
تبدیل تصاویر سیاه و سفید به تصاویر رنگی با matlab
شمارش افراد عبوری از مقابل دوربین
تبدیل نت موسیقی به صدا و بر ع
متعادل سازی هیستوگرام بدون استفاده از دستور (histeq) متلب
حذف نویز از صوت به روش fir-filter
جدا سازی دندان از تصاویر x-ray به کمک پردازش تصویر
تشخیص لبه به روش کلونی مورچه ها aco
ویرایش تصاویر شامل تبدیل به سیاه و سفید، شطرنجی یک قسمت، ترکیب دو ع ، دایره در تصویر و پخش چند تصویر به صورت
تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر
حذف نویز از تصویر بدون توابع کتابخانه ای متلب
تشخیص بطری خالی و شناسایی آن از بطری های پر
شناسایی و تشخیص سایز میوه و طبقه بندی آن ها
تشخیص نوع گل از میان چند ع ( بازی تصویر)
تشخیص اسکناس فارسی
تشخیص گل رز با شبکه عصبی به روش pnn و mlp ( همراه با مقاله)
تشخیص کیفیت دانه های برنج در تصویر
فشرده سازی با تبدیل ینوسی گسسته یا dct و تبدیل مع idct
به هم چسباندن تصویر چند تکه شده
بازی تصویر ت یب شده با نویز ضربه­ای با استفاده از میانه­ی تطبیقی و فازی
لبه ی تصاویر آتش و شعله
بررسی عملکرد الگوریتم های بازگشتی برای گوسی سریع متغیر با مکان
واترمارکینگ مقاوم در مطلب در حوزه تبدیل موجک
بازی تصویر بر اساس محتوا با استفاده از ویژگی رنگ
پیاده سازی نگاشت روش کلاستر بیس
تشخیص وضعیت انگشتان دست با استفاده از تصویر مچ تا نوک انگشتان با استفاده از دیت س
فشرده سازی به روش lzw
رسم خط با الگوریتم dda و bresenham
تشخیص حرکت در با نرم افزار متلب target tracking
تشخیص علایم راهنمایی و رانندگی با پردازش تصویر (traffic sign detection)
طراحی و پیاده سازی الگوریتم پردازش صوت
تقطیع حروف چاپی فارسی
طرح پیشنهادی انتشار اطلاعات با ایستگاه های سیار بوسیله الگوریتم ژنتیک
پنهان نگاری صوتی با روش lsb
تشخیص لبه تصویر با منطق فازی به صورت موازی
تشخیص میکروکلسیفیکاسیون با استفاده از شبکه عصبی (روش back propacation) برای 200 بیمار

برق:

پروژه های درسی رشته ی برق شامل مدارهای الکتریکی، کنترل خطی، سیگنال و سیستم، الکترونیک
شبیه سازی م اسیون پالسهای کدشده pcm
شبیه سازی و بررسی انواع اتصال کوتاه در ژنراتور
شبیه سازی و مقایسه م اسون های am و fm
محاسبه و شبیه سازی م اسیون am به وسیله نرم افزار متلب در حوزه زمان و و نمایش طیف سیگنال
نمودار نایکوئیست، نمودار زیگلر نیکو ، مکان هندسی ‫ریشه ها، نمودار بد bode
سیستم های کنترل پیش فاز ، پس فاز و پیش پس فاز
ی وساز سه فاز تریستوری با avr
طراحی ی وساز ستاره ای سه فاز
طراحی ی وساز تمام فاز با استفاده از ترانسفورماتور
ی وساز تمام موج نیم پل

ی وکننده ی تک فاز تمام موج


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

ی وکننده ی سه فاز تمام موج
ی وساز سه فاز تریستوری
شبیه سازی سیستم تعلیق فعال اتومبیل
حل تمرین های متلب کنترل مدرن
شبیه سازی م اتورdsb همدوس
تست روث routh stability test
طراحی lead lag controller
شبیه سازی پان مع
شبیه سازی م اسیون سینوسی عرض پالس spwm
یافتن پاسخ زمانی یک سیستم با داشتن معادله دیفرانسیل مربوطه با روش شبکه عصبی مانند سیستم پان مع
شبیه سازی مکان هد دیسک خوان
شبیه سازی طراحی تدریجی مدار باز و مدار بسته سیستم خواندن دیسک درایو
ظرفیت در سیستم های چند هادی
محاسبه load flow به سه روش نیوتون رافسون و گوس سایدل و دیکاپلد لود فلو
حل انواع تمرین های کنترل
پیاده سازی شماتیک مدارات الکترونیک
شبیه سازی م اسیون های ask, ook, fsk, bpsk, qpsk, 8psk و ...
سیستم کنترل دستگاه تزریق پلاستیک (پلیمر)
اینورتر 3 فاز به روش svm(به همراه مقاله ieee )
شبیه سازی کنترل مقاوم عصبیnnarc
شبیه سازی دو مبدل تمام تریستوریسری
شبیه سازی دو مبدل تک فاز تمام تریستوری با دیود هرزگرد
شناسایی دو سیگنال صوتی متفاوت به روش پردازش سیگنال از طریق ویژگی های زمانی و ی
شبیه سازی اینورتر inverter چند سطحی با متلب
پردازش سیگنال گسسته ، پردازش در حوزه زمان و
طراحی کنترلر pid
پروژه کنترل مقاوم (به همراه مقاله)
شبیه سازی کارایی دینامیکی طی یک اتصال کوتاه سه فاز در پایانه های ماشین القایی (پروژه درس ماشین الکتریکی)
شبیه سازی روش dtc برای کنترل موتور direct torque control
پروژه ی درس پردازش سیگنال تبدیل فوریه ی چند جمله ای محدود (lpft)
پخش بار به روش تنگ teng
جای بهینه تولیدات پراکنده با استفاده از روش تحلیلی و پخش بار مکرر
طراحی و برنامه­ریزی یک خط انتقال برای بهینه­سازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان (پیاده سازی مقاله)
تعیین حاشیه انتقال قابلیت اطمینان با استفاده از روش خود راه انداز پارا (پیاده سازی مقاله)
پخش بار بهینه و اقتصادی چند ناحیه ای (opf ) با الگوریتم pso
مبدل بوست (پیاده سازی مقاله)
کنترل مبدل dc-dc رزو سری- موازی با شبکه عصبی(پیاده سازی مقاله)
طراحی کنترلر دیجیتالی برای سیستم تعلیق خودرو
پروژه کنترل دیجیتال

پروژه کنترل مدرن


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

پروژه کنترل غیر خطی
پروژه کنترل چند متغیره
ماشین حساب چهار عمله با میکروکنترولر mega8 ، پیاده سازی با پروتئوس
حذف نویز مزاحم در سیستم های صوتی با iir
پروژه قابلیت اطمینان ( پیاده سازی مقاله)
پخش بار پیش رو و پسرو
پیاده سازی پخش بار ieee 34 bus با سیمولینک
پیاده سازی مقاله reactive power
شبیه سازی توربین های بادی القایی از دو سو تغذیه (پیاده سازی مقاله)
پروژه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته : محاسبات ضریب pi و bounding شبکه 57 باس ieee
شبیه سازی رمزنگاری سیستم rfid (م اسیون و دم اسیون بر روی سیستم rfid )
پروژه درس شناسایی سیستم
استفاده از الگوریتم ژنتیک در موشک های هدایت شونده، معادلات ژیروسکوپ (پیاده سازی مقاله)
تبدیل فوریه گسسته dft
طراحی شماتیک سیستم همزمان ساز آشوبناک
رمز نگاری به روش sha (secure hash algorithm)
بررسی و شبیه سازی انواع اسپکتروگرام در متلب
انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد
بررسی انواع روش های کنترل پان مع
شبیه سازی کنترل بار با سیمولینک
کنترل هوشمند سرعت یک موتور دی سی با شبکه عصبی
داد و ستد مترمکز در سیک سیستم دو شینه (از کتاب شبکه های انتقال و بازار برق)
طراحی کنترل کننده lqg برای کنترل دور موتور dc
م اسیون fhss (frequency-hopping spread spectrum)
پایداری ولتاژ در میکروگرید
طراحی یک کنترلر دور موتور پیزوالکتریک
تعیین ضرایب کنترل کننده pid بصورت اتوماتیک (تا قدرت پردازش سیستم مرتب): طراحی یک کنترل کننده در محیط gui که تابع تبدیل سیستم را گرفته و به دو روش(زیگلر نیکو و روش دوم دلخواه) پارامترهای کنترل کننده pid را بدست دهد
کنترل هوشمند همودیالیز
پیاده سازی پان مع دو تکه

فازی :

پروژه فازی کنترل موتور dc (پیاده سازی مقاله)
پروژه فازی بهینه سازی توربین بادی
پروژه کنترل فازی گوی و میله ball & beam
پروژه کنترل فازی پان مع inverted pendulum
پروژه کنترل ارتفاع تانک به روش فازی

پروژه کنترل چراغ راهنمایی به روش فازی


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

پروژه تشخیص خ ر مراحل خواب با استفاده ازج جستجوی فازی (همراه با مقاله)
شناسایی متن و تشخیص کاراکترها در تصاویر رنگی
طراحی کنترلر فازی پان مع با مدل ts
طراحی و پیاده سازی کنترل فازی بر روی پان مع با دو چرخ (پیاده سازی مقاله)
سیستم فازی که بتواند مسیر حرکت کامیون باری
سیستم فازی پیشگویی سری زمانی
حل تمرین های فازی تشنه لب با متلب
کنترل فازی سیستم تعلیق خودرو
کنترل کننده فازی و کنترل روبات با پنج درجه (پیاده سازی مقاله)
کنترل فازی کلاسیک و هدایت موشک به سمت هدف مشخص
مسیری و بهینه سازی حرکت یک ربات متحرک الگوریتم کلونی مورچه+فازی
دسته­بندی داده­های iris با استفاده از الگوریتم nero-fuzzy
بدست آوردن ضرایب مرتبط با روش global در مدل tsk

شبکه عصبی

پیش بینی سهام بورس چین با شبکه های عصبی
تشخیص چهره
تشخیص نوع گل از روی تصویر
تشخیص صدا
تشخیص ت ار روی تصویر
تشخیص اثر انگشت
تشخیص دست خط فارسی
تشخیص دست خط لاتین
کنترل موتور dc با شبکه عصبی
کنترل پان مع با شبکه عصبی
پیش بینی شرایط تشکیل هیدارت گازی با استفاده از شبکه عصبی
پیاده سازی الگوریتم art
حل مساله فروشنده دوره گرد با شبکه عصبی
تشخیص اعداد از روی ماتریس تشکیل شده از 0 و1 و بررسی pattern آن ها
برازش و پیشبینی مدل های ریاضی با nftool
دسته­بندی داده­های iris با استفاده از الگوریتم nero-fuzzy
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

ی شیمی – مکانیک :

حل معادلات گرما به روش کرانک نیکلسون، ftcs،پیشرو، پسرو، اویلر، صریح و ضمنی و ...
حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی به روش اختلاف محدود (finite difference)
حل عددی معادله گرما دو بعدی در یک صفحه نا متفارن
حل مسائل انتقال حرارت به روش تفاضل محدود (finite difference)
حل مسائل انتقال حرارت مانند یافتن نقاط درونی صفحه و انتقال حرارت در اثر عبور هوا از روی استوانه
محاسبه ضریب اصطحکاک با معادله کلبروک
جریان در لوله های ساده
تعیین ثابت تعادل برای محلول های حقیقی
محاسبات تعادل گاز-مایع، نقطه حباب ، نقطه شبنم
بدست آوردن ضرایب معادله آنتوان برای آب با استفاده از رگرسیون
حل مسائل cfd با فولئنت و گمبیت
محاسبه و شبیه سازی ضریب درگ کره و نیم کره و رسم خطوط جریان و کانتور فشار
محاسبه حجم ویژه با استفاده از معادلات ح srk،vdw، pr، schmidt and wenzelو patel and teja
حل معادله لاپلاس بر روی صفحه به روش ژاکوبی
حل معادله لاپلاس بر روی صفحه به روش س سایدل
محاسبه توزیع دما در یک دیواره به روش ftcs ،روش dufort-frankel ،روش laasonen ،روش crank-nicolson ،روش laasonen
حل معادله بلازیوس blasiusبه روش رانگ کوتا و shooting method
محاسبه و رسم نقشه های منحنی باقی مانده برای مخلوط ها (residue curve maps)
شبیه سازی جذب سطحی ( adsorption isotherm ) با سه مدل لانگمیر، فرندلیش، تمکین freundlich، langmir، temkin به همراه مقاله.
رسم نمودار فشار بر حسب دما به کمک معادله آنتوان
رسم نمودار فشار بر حسب حجم مولی در مدل redlichkwong
محاسبه جریان درون لوله و عدد رینولدز به کمک روابط سوامی و جین و دارسی-ویسباخ
حل مساله انتقال حرارت هدایتی
توزیع دمایی در یک صفحه در ح ناپایا را با استفاده از روش خط یا اختلاف محدود finite difference
بررسی نحوه انتقال حرارت در یک دیوار ساختمانی
برقراری تعادل دینامیکی و استاتیکی در آزمایش بالانس با متلب
بدست آوردن کانتورهای دما در یک کانال جریان و حل معادله لاپلاس با روش تفاضلات محدود
انجام محاسبات فلش به همراه رابط گرافیکی کاربر gui
محاسبه نقطه حباب و نقطه شبنم در فشار یا دمای ثابت با معادله pr
شبیه سازی است اج مایع مایع به همراه برگشتی
شبیه سازی کنترل فشار و دبی وجی
بدست آوردن پروفایل دما در سطح مقطع steak در زمان های مختلف بعد از قرار گرفتن در ظرف روغن
محاسبات خواص مخلوط (mix) برای ترکیب آدیاباتیک چند جریان
شبیه سازی راکتور batch (ناپیوسته) و رسم نمودار غلظت ها
ریشه معادله درجه سه با استفاده از روابط کلی (perrys chemical engineers handbook)
تعیین ضرایب مدل uniquac برای مخلوط آب-متانول
مقدار ضریب فوگاسیته را برای فشار های مختلف با معادلات ح vdw وpr
بررسی ارتعاشات مدل ساده شده یک هواپیما دارای چهار موتور
محاسبه ماتریس سختی المان های مختلف با مختصات گره دلخواه
محاسبات shortcut برج نقطیر از جمله معادلات فنسک، آندروود، گیلیند
حل معادله موج را به روش وارمینگ-کاتلر-لوما در فضای 3 بعدی warming-kutler-lomax
بهینه سازی توالی برج های تقطیر به روش الگوریتم ژنتیک (پیاده سازی مقاله)
پیش بینی پارامترهای وجی راکتور cstr با استفاده از شبکه های عصبی در matlab
محاسبه نمودارهای p-xy و t-xy در سیستم های دوجزئی با معادله ح vtpr
محاسبه نمودارهای p-xy و t-xy در سیستم های دوجزئی با معادله ح nrtl
رسم خطوط جریان (steamline) در کانال

عمران :

بهینه سازی تنش در تراس truss optimization
محاسبه تنش، کرنش، تنش برشی اجسام کروی و استوانه ای
شبیه سازی سه بعدی پل کابلی با استفاده از نیروی متحرک روی پل
حل نمونه مسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیر جانسون
محاسبه حداکثر تنش خمشی، گشتاور خمشی، خیز ماکزیمم و رسم نمودارها برای یک تیر بارگذاری شده
مساله مربوط مودهای ارتعاشی و ارتعاش طولی و عرضی تیر یک سر گیردار و ...
حل پای 2 و 3 بعدی (پروژه المان محدود)
محل نصب کابل با محاسبه ضریب اطمینان و تنش بحرانی
تحلیل استاتیکی سازه و محاسبه تغییرات مکانی ابتدا و انتهای ستون و تحلیل سازه با بارگذاری
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

بهینه سازی :

پروژه مباحث ویژه (تکنیک های بهینه سازی)
بهینه سازی به روش های nelder، bfgs، quasi newton، dfp، steepest descent، levenberg-marquardt،
محاسبه feasible region به صورت گرافیکی
حل مساله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک (knapsack problem)
یافتم ماکزیمم و مینیمم تابع با الگوریتم ژنتیک
بهینه سازی مساله با قید با الگوریتم ژنتیک
روش نیوتن برای بهینه سازی با تابع هسین
حل pde به همراه مقاله (درس ریاضیات پیشرفته) برای رشته ی شیمی و ی مکانیک
بهینه سازی به روش pso (به همراه پاو وینت)
بهینه سازی به کمک الگوریتم خزش جمعی ذرات (pso) یا دسته پرندگان
روش سیمپل simplex method
حل معمای هشت (قابل اجرا برای n )
حل معمای هشت به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing
حل مساله qap با الگوریتم مورچگان
حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها، tsp with aco به همراه پاو وینت
حل مساله فروشنده دوره گرد به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing
حل مساله فروشنده دوره گرد به روش الگوریتم ژنتیک
بهینه ی بروش golden section
محاسبه max و min توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک
تولید اعداد فیبوناچی به صورت بازگشتی
حل مساله برج های هانوی
پیاده سازی الگویتم های تحقیق در عملیات (حداقل ستون، حداقل ردیف، روش های سیمپل و ...)
بررسی کلیه توابع توزیع در متلبdistributions functions
پیاده سازی روش گوشه شمال غربی north-west corner method
بهینه سازی به روش m بزرگ big m method
بیهنه سازی با الگوریتم pso برای محسابه می نیمم تابع
جستجوی فیبوناچی
یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی کورچه ها aco
یافتن معادله خط و نقطه اپتیم معادلات
یافتن مینمم تابع به کمک جستجوی الگو pattern search
یافتن مساحت دایره، مثلث و عدد پی به روش مونت-کارلو monte carlo method

یافتن مینمم تابع به الگوریتم ژنتیک

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.irرسم منحنی زمان اجرایی الگوریتم مرتب سازیinsert را بر حسب n (درس طراحی الگوریتم ها)
الگوریتم کرم شبتاب یا firefly
حل مساله حداکثر جریان maximum flow problem
فیت دایره با استفاده از روش حداقل مربعات خطی و خطی
حل مسله کمترین درخت پوشا (درخت فراگیر مینیمم) یا minimum spanning tree
الگوریتم ممتیک و بهینه سازی (همراه با پاو وینت)
الگوریتم جستجوی فاخته: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم کرم شتاب: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم جستجوی ممنوع: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم رقابت استعماری: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم الهام گرفته شده از خفاش: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم جستجوی هارمونی: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم سیمپل : کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم انجماد تدریجی (sa) : کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم ممتیک memetic .: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم کلونی زنبور عسل : کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم کلونی جهش قورباغه leap frog: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم conjugate-gradient: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
الگوریتم dfp: کد+مثال+یک مقاله ژورنال
سایر :

شبیه سازی ورقه ف
شبیه سازی بازوی ربات
حل سودوکو با متلب
بازی دوز به زبان متلب
بازی ماز maze

حل مساله کوله پشتی knazsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
apsack problemمربع جادویی magic square
خواندن، نوشتن و ویرایش فایل های ورد،ا ل و پاو وینت در متلب
ارزی عملکرد مشتری بر اساس دریافت اطلاعات پرسشنامه ای مبتنی بر شبکه های عصبی چندلایه
شبیه سازی شبکه های وایرلس wireless sensor networks
شبیه سازی شبکه های کامپیوتری
شبیه سازی حرکت استوانه روی سطح شیبدار در میدان مغناطیسی
پروژه یادگیری ماشین یا machine learning
رسم توابع فراکتال fractal
شبیه سازی نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام ecg
شبکه های بی سیم ادهاک
پروژه درس آیرودینامیک
شبیه سازی مدار زمین خورشید و
شبیه سازی کدک g.729 و g.723
شبیه سازی عملکرد ترافیکی چراغ راهنما
شبیه سازی پدیده داپلر
تبدیل سیگنال صدا به گسسته و اعمال up sampling و down sampling
مربعات ارشمیدس
شبیه سازی حرکت باکتری ها با توجه به وجود یا عدم وجود غذا
تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و تاریخ میلادی به شمسی
تصحیح خطای رید-سالامون (reed-solomon errors)
رسم تابع fermat spiral
محاسبه ارلانگ (erlang) با استفاده از رابطه (تعداد و زمان مکالمات) و ج (درجه سرویس دهی و تعداد کانال)
الگوریتم تکاملی mogsa
تشخیص چهرهface recognition and detection-تشخیص چهره به روش pca با استفاده از دیت س-تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله)

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


-تشخیص چهره انسان با استفاده طبقه بندی کننده چندخطی-تشخیص چهره انسان به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی( 2d-lda ) به همراه مقاله-تشخیص چهره از روی چشم به روش شبکه عصبی-تشخیص اثر انگشت به روش دیت س (به همراه مقاله)-تشخیص حرکت از طریق ورودی دوربین یا وبکم-تشخیص کارکتر و عدد در تصویر ocr-تشخیص و شمارش یک حرف خاص در تصویر-تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش فارسی)-تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش تطبیق الگو-تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش شبکه عصبی-برنامه تشخیص بارکد (پردازش تصویر)-ترمیم تصویر image inpainting

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


-ترمیم ویدئو video inpainting-کاهش نویز در تصویرnoise canceling-تشخیص لبه تصویر توسط الگوریتم کلونی مورچه ها aco (به همراه مقاله)-تشخیص دایره در تصویر-پنهان نگاری تصاویر یا steganog hy با متلب-پنهان نگاری تصویر به روش dct-پنهان نگاری تصویر در فایل صوتی-فشرده سازی تصاویر اثر انگشت fingerprint image compression-تشخیص سرعت خودرو به کمک پردازش تصویر-تشخیص تعداد خودرو به کمک پردازش تصویر

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


-جدا سازی دندان از تصاویر x-ray به کمک پردازش تصویر-فشرده سازی تصاویر به روش های dtc2 ، svd و wavelet-تعیین سلامت میوه مانند سیب به کمک پردازش تصویر (کیفیت سنجی)-برنامه شناسایی تومور مغزی در ع گرفته شده از مغز mri-تشخیص غدد سرطانی (سرطان ) به کمک پردازش تصویر-تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر-آرایشگر مجازی (نمونه ای از تشخیص چهره)-است اج پلاک خودرو از کل تصویر-شبیه سازی م اسیون پالسهای کدشده pcm-شبیه سازی و بررسی انواع اتصال کوتاه در ژنراتور-شبیه سازی ورقه ف-شبیه سازی بازوی ربات-بررسی کلیه توابع توزیع در متلبdistributions functions-پیاده سازی روش گوشه شمال غربی north-west corner method-بهینه سازی تنش در تراس truss optimization-حل سودوکو با متلب-بازی دوز به زبان متلب-حل معمای هشت (قابل اجرا برای n )-حل معمای هشت به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing-حل انواع معادلات دیفرانسل-حل انواع دستگاه معادلات-حل انواع تمرین های کنترل-پیاده سازی شماتیک مدارات الکترونیک
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir-خواندن، نوشتن و ویرایش فایل های ورد،ا ل و پاو وینت در متلب-محاسبه max و min توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک-مقادیر ویژه و بردار ویژه ماتریس به روش چند جمله ای، fadeev-leverrier و ...-شبیه سازی اینورتر inverter چند سطحی با متلب-تحلیل و آنالیز رادوم ، radome analysis-یافتن معادله خط و نقطه اپتیم معادلات-طراحی ی وساز ستاره ای سه فاز-طراحی ی وساز تمام فاز با استفاده از ترانسفورماتور-ی وساز تمام موج نیم پل-ی وکننده ی تک فاز تمام موج-ی وکننده ی سه فاز تمام موج-ی وساز سه فاز تریستوری-حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها، tsp with aco به همراه پاو وینت-حل مساله فروشنده دوره گرد به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing-حل مساله فروشنده دوره گرد به روش الگوریتم ژنتیک-شبیه سازی پان مع-شبیه سازی م اسیون سینوسی عرض پالس spwm-محاسبه تنش، کرنش، تنش برشی اجسام کروی و استوانه ای-شبیه سازی سه بعدی پل کابلی با استفاده از نیروی متحرک روی پل-یافتن پاسخ زمانی یک سیستم با داشتن معادله دیفرانسیل مربوطه با روش شبکه عصبی مانند سیستم پان مع
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir-یافتن مساحت دایره، مثلث و عدد پی به روش مونت-کارلو monte carlo method-حل معادله پواسون به صورت یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی-حل معادله دیفرانسل درجه 2 با سری تیلور-حل معادله دیفرانسل درجه 2 با روش رانگ کوتا-حل مسائل انتقال حرارت مانند یافتن نقاط درونی صفحه و انتقال حرارت در اثر عبور هوا از روی استوانه-محاسبه ضریب اصطحکاک با معادله کلبروک-جریان در لوله های ساده-تعیین ثابت تعادل برای محلول های حقیقی-محاسبات تعادل گاز-مایع، نقطه حباب ، نقطه شبنم-بدست آوردن ضرایب معادله آنتوان برای آب با استفاده از رگرسیون-شبیه سازی مکان هد دیسک خوان-شبیه سازی طراحی تدریجی مدار باز و مدار بسته سیستم خواندن دیسک درایو-ظرفیت در سیستم های چند هادی-محاسبه load flow به سه روش نیوتون رافسون و گوس سایدل و دیکاپلد لود فلو-ارزی عملکرد مشتری بر اساس دریافت اطلاعات پرسشنامه ای مبتنی بر شبکه های عصبی چندلایه-حل معادله بلازیوس blasiusبه روش رانگ کوتا و shooting method-شبیه سازی سیستم تعلیق فعال اتومبیل-حل تمرین های متلب کنترل مدرن-شبیه سازی م اتورdsb (همدوس)-شبیه سازی شبکه های وایرلس wireless sensor networks-شبیه سازی انتقال حرارت و انتقال جرم در آب ز گیاه، حل معادلات pde-پیاده سازی الگوریتم tdma برای حل دستگاه مهادلات خطی-حل مساله انتقال حرارت هدایتی

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


-حل نمونه مسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیر جانسون-توزیع دمایی در یک صفحه در ح ناپایا را با استفاده از روش خط یا اختلاف محدود finite difference-یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی کورچه ها aco-شبیه سازی م اسیون های ask, ook, fsk, bpsk, qpsk, 8psk و ...-سیستم کنترل دستگاه تزریق پلاستیک (پلیمر)-اینورتر 3 فاز به روش svm (به همراه مقاله از ieee)-محاسبه جریان درون لوله و عدد رینولدز به کمک روابط سوامی و جین و دارسی-ویسباخ-شبیه سازی کنترل مقاوم عصبیnnarc-شبیه سازی دو مبدل تمام تریستوریسری-شبیه سازی دو مبدل تک فاز تمام تریستوری با دیود هرزگرد-شبیه سازی شبکه های کامپیوتری-شبیه سازی ماشین حساب ی-حل معادله لورنز-لورنتز به روش رانگ کوتا-حل معادله لوتکاولترا به روش رانگ کوتا-برنامه تشخیص اثر انگشت با استفاده از دیت س-پردازش سیگنال گسسته ، پردازش در حوزه زمان و-طراحی کنترلر pid-بدست آوردن کانتورهای دما در یک کانال جریان و حل معادله لاپلاس با روش تفاضلات محدود-حل عددی معادله انتگرال volterra (به همراه مقاله)-محاسبه توزیع دما در یک دیواره به روش ftcs ،روش dufort-frankel ،روش laasonen ،روش crank-nicolson ،روش laasonen-درون ی هرمیت، درجه اول و دوم hermit interpolation-حل معادله معادله فرارفت advection equation به انواع روش ها-شبیه سازی و مقایسه م اسون های am و fm

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


-نمودار نایکوئیست، نمودار زیگلر نیکو ، مکان هندسی ‫ریشه ها، نمودار بد bode‬‬-سیستم های کنترل پیش فاز ، پس فاز و پیش پس فاز-شبیه سازی حرکت استوانه روی سطح شیبدار در میدان مغناطیسی-بدست آوردن دماس صفحه l شکل آلومینیومی در ح پایا و ناپایا به روش forward-بدست آوردن پروفایل دما در سطح مقطع steak در زمان های مختلف بعد از قرار گرفتن در ظرف روغن-شبیه سازی راکتور batch (ناپیوسته) و رسم نمودار غلظت ها-پروژه یادگیری ماشین یا machine learning-ی وساز سه فاز تریستوری با avr-شبیه سازی جذب سطحی ( adsorption isotherm ) با سه مدل لانگمیر، فرندلیش، تمکین freundlich، langmir، temkin به همراه مقاله.-رسم نمودار فشار بر حسب دما به کمک معادله آنتوان-رسم نمودار فشار بر حسب حجم مولی در مدل redlichkwong-رسم توابع فراکتال fractal-بهینه سازی به روش m بزرگ big m method-شبیه سازی نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام ecg
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir-شبیه سازی روش dtc برای کنترل موتور direct torque control-تولید اعداد فیبوناچی به صورت بازگشتی-حل مساله برج های هانوی-پیاده سازی الگویتم های تحقیق در عملیات (حداقل ستون، حداقل ردیف، روش های سیمپل و ...)-مقایسه و بررسی خطا در روش های درونی یک بعدی-مقایسه و بررسی خطا در روش های درونی دو بعدی-تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر-شبکه های بی سیم ادهاک-طراحی نرم افزار ویرایش تصویر، paint ویندوز-بهینه ی بروش golden section-درونی بروش تفاضل پیشرو و پسرو-شناسایی دو سیگنال صوتی متفاوت به روش پردازش سیگنال از طریق ویژگی های زمانی و ی-محاسبات مخلوط کننده آدیاباتیک برای ترکیب چند جریان-بررسی روش های انتگرلا گیری عددی به کمک متلب
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir-محاسبه ترانهاده ماتریس بدون استفاده از تابع پیش فرض-حل معادله لاپلاس بر روی صفحه به روش ژاکوبی- پروژه درس آیرودینامیک-حل دستگاه معادلات خطیبا استفاده از روش ژاکوبی (بدون پیش شرط، پیش شرط ilu(0) و پیش شرط d-ilu)-بیهنه سازی با الگوریتم pso برای محسابه می نیمم تابع-حل دستگاه خطی سه قطری tridiagonal-جدا سازی دندان از تصاویر x-ray به کمک پردازش تصویر-حل مسئله حداقل مربعات با استفاده از تجزیه qr، svd و ortho-شبیه سازی مدار زمین خورشید و-حل معادله واندر پل van der pol equation-حل معادلهٔ برگرز burgers equation-حل معادله transport equation

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


-حل معادله نفوذ diffusion equation-حل معادله حرارت heat equation-شبیه سازی کنترل فشار و دبی وجی-یافتن مینمم تابع به کمک جستجوی الگو pattern search-یافتن مینمم تابع به الگوریتم ژنتیک-پروژه فازی کنترل موتور dc-پروژه فازی بهینه سازی توربین بادی-پروژه کنترل فازی گوی و میله ball & beam-پروژه کنترل فازی پان مع inverted pendulum-پروژه کنترل ارتفاع تانک به روش فازی-شبیه سازی کدک g.729 و g.723-شبیه سازی عملکرد ترافیکی چراغ راهنما

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


-شبیه سازی کارایی دینامیکی طی یک اتصال کوتاه سه فاز در پایانه های ماشین القایی (پروژه درس ماشین الکتریکی)-شبیه سازی پدیده داپلر-پروژه کنترل مقاوم (به همراه مقاله)-انجام محاسبات فلش به همراه رابط گرافیکی کاربر gui-حل دستگاه به روش یتل doolittle-شبیه سازی است اج مایع مایع به همراه برگشتی-تبدیل سیگنال صدا به گسسته و اعمال upsampling و downsampling-محاسبه حداکثر تنش خمشی، گشتاور خمشی، خیز ماکزیمم و رسم نمودارها برای یک تیر بارگذاری شده

کنترل بهینه سرعت خودروی الکتریکی هیبرید با استفاده از کنترل فازی، کنترل بر مبنای رویتگر و lqr

کنترل فیدبک پان مع در حضور تاخیر

الگوریتم آن لاین سویچینگ gain برای کنترل موقعیت مفصلی روبات دوپا

کنترل pid غیر خطی موتور dc با شفت الاسیسیته

کنترل غیر خطی توربین بادی

کنترل pid-fuzzy (فازی) درب های اتوماتیک موتور dc

خازن گذاری و محاسبات اندازه آن به منظور کاهش تلفات خط توزیع توان

طراحی کنترلر سرعت برای موتور القایی و موتور سنکرون مغناطیس دائم برای عملکرد بهتر درایو

مدلسازی و عملکرد شبکه های بی سیم با ترافیک مشابه

بررسی خطا به صورت اتوماتیک با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

کنترل مد لغزش (sliding mode) برای سیستم های پنوماتیک

الگوریتم کنترل ارتقا یافته برای های فعال

عمکلرد استات-کام statcom در شبکه های توزیع به هنگام رخداد خطا (fault)

شبکه عصبی تنظیم شده به صورت کنترل pi برای موتور pmsm (موتور سنکرون مغناطیس دائم)

تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت

طراحی کنترل کننده باز گشتی- تطبیقی back stepping در کنترل دبی بخار توربین

طراحی کنترل غیر خطی بازگشتی بر پایه خطی سازی فیدبک feedback linearizationبرای پایدار سازی سیستم قدرت

کنترل موقعیت موتور dc مغناطیس دائم با استفاده از کنترل تطبیقی مدل مرجع(model reference adaptive)

حل کنترل بهینه اتفاقی (stochastic optimal control)
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

کنترل ردی تطبیقی با نامعینی در سینماتیک، دینامیک و محرک بازوی مکانیکی

بررسی توزیع و تولید (genco , disco) با استفاده از الگوریتم های lqr و ژنتیک

شبیه سازی کلیه موتور ها و ژنراتور ها در مرجع dq

یک ملاک جدید برای ویژگی های h-matrix

ترکیب بندی بهینه شبکه برای سیستم های توزیع با ابعاد بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیک hsa

طراحی کنترل کننده برای سیستم توان باز سازی شده با استفاده از تئوری فیدبک

بهینه سازی rerouting ترافیک در بازی شبکه(فناوری اطلاعات(

افزایش کنتراست تصویر با استفاده از پردازش تصویر

تشخیص اثر انگشت با استفاده از پردازش تصویر

کنترل گر بازخورد ح pid در سیستم تعلیق یک چهارم ماشین

اعمال الگوریتم بهینه سازی ic برای سیستم های مختلف

کنترل teloperation از راه دور از راه دور پسیو با تاخیر زمانی ثابت کنترل (pd)

کنترل سختی برای ربات توانبخشی با استفاده از تئوری لیاپانوف

پیاده سازی الگوریتم خوشه بندی c میانگین (fuzzy c-means) بانرم افزار matlab

محاسبه قدرت توربین بادی با منطق فازی با نرم افزار

رسم فرکتال با نرم افزار matlab

محاسبه قدرت توربین بادی با منطق فازی با نرم افزار matlab

جریان مستقیم و تکرار (ac - dc)با نرم افزار matlab

tms320f2812 در پردازش سیگنال با نرم افزار matlab

حل معادله غیرخطی شِرودینگر با شبکه msom با نرم افزار matlab

ماکزیمم f(x)=sinc(x) to -10
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

ماکزیمم f(x)=sinc(x) to -10 دارای داکیومنت پارسی

حل منحنی های معادله دیفرانسیل به کمک ode با نرم matlab

رسم منحنی با قواعد شیخ بهایی و مارتین هاگان با نرم افزار matlab

رسم منحنی با قواعد شیخ بهایی و مارتین هاگان با نرم افزار matlab

محاسبه سری فوریه و انتگرال فوریه با نرم افزار matlab

پروژه های محاسبات عددی


معادلات یک متغیره
درونی و تقریب چند جمله ای
انتگرال گیری و مشتق گیری عددی
حداقل مربعات و نظریه تقریب
حل دستگاه به روش مستقیم
حل دستگاه به روش تکراری
حل دستگاه غیر خطی
مسائل مقدار اولیه
مسائل مقدار مرزی
المان محدود
تفاضل محدود
مقادیر ویژه
معادلات دیفرانسیل معمولی
معادلات دیفرانسیل جزئی


معادلات یک متغیره
روش نصف bisection method
روش سکانت secant method
روش موقعیت (غلط) method of false position
روش نیوتن - رافسون newton- hson method
روش مولر mullers method

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

درونی و تقریب چند جمله ای
روش درونی لاگرانژ(نویل) lagranges interated interpolation
روش درونی تفاضلات تقسیم شده نیوتن newtons interpolatory divided-difference formula
روش درونی هرمیت hermite interpolation
روش اسپلاین مکعب طبیعی natural cubic spline
روش اسپلاین مکعب مقید clamped cubic spline
روش منحنی بریز bezier curve method


نتگرال گیری و مشتق گیری عددی
روش انتگرال مرکب سیمپسون composite simpsons method
روش انتگرال رامبرگ romberg method
روش انتگرال قابل تطبیق کودریچر adaptive quadrature
روش انتگرال دوگانه سیمپسون composite simpsons method for double integrals
روش انتگرال دوگانه گوس gaussian quadrature for double integrals
روش انتگرال سه گانه گوس کودریچر gaussian quadrature for triple integrals
روش انتگرال سه گانه سیمپسون composite simpsons method for triple integrals

حل عددی مسائل مقدار اولیه
روش اویلر eulers method
روش رانگ - کوتا مرتبه چهار runge-kutta (order 4) method
روش پیشگو - اصلاحگر مرتبه چهار آدامز adams-fourth order predictor-corrector method
روش برونی ext olation method
روش رانگ - کوتا - فلبرگ runge-kutta-fehlberg method
روش پیشگو - اصلاحگر با اندازه گام متغیر آدامز adams variable step-size predictor-corrector method
روش رانگ - کوتا برای سیستم معادلات دیفرانسیل runge-kutta method for systems of differential equations
روش ذوزنقه ای با تکرار نیوتن t zoidal method with newton iteration

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

روشهای مستقیم حل دستگاههای خطی
روش حذفی گوس با جایگذاری پسرو gaussian elimination with backward substitution method
روش حذفی گوس با محورگیری ستونی ماکزیمال gaussian elimination with maximal column pivoting
روش حذفی گوس با محورگیری ستونی مقیاس شده gauss-jordan
روش تجزیه مستقیم d


شبیه سازی سلول های خورشیدی با متلب matlab simulink طراحی و بهینه سازی سلول های خورشیدی در متلب سیمولینک تعداد فایل های شبیه سازی : 19 فایل در این فایل ها شبیه سازی سلول های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک و اجزای آن به صورت کامل در نرم افزار matlab simulink انجام شده است همچنین طراحی و بهینه سازی سلول های خورشیدی در متلب انجام شده است در این 19 فایل شبیه سازی موارد زیر انجام شده است شبیه سازی سلول های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک با متلب سیمولینک شبیه سازی افزایش توان وجی سلول های خ ...
شبیه سازی سلول های خورشیدی با متلب matlab simulink طراحی و بهینه سازی سلول های خورشیدی در متلب سیمولینک


تعداد فایل های شبیه سازی : 19 فایل


در این فایل ها شبیه سازی سلول های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک و اجزای آن به صورت کامل در نرم افزار matlab simulink انجام شده است همچنین طراحی و بهینه سازی سلول های خورشیدی در متلب انجام شده است


در این 19 فایل شبیه سازی موارد زیر انجام شده است


شبیه سازی سلول های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک با متلب سیمولینک


شبیه سازی افزایش توان وجی سلول های خورشیدی و سیستم فتوولتائیک با متلب سیمولینک


شبیه سازی ردی نقطه حداکثر توان mpptسلول های خورشیدی با متلب سیمولینک


محاسبه و شبیه سازی ردی توان ماکزیمم سلول های خورشیدی با متلب سیمولینک


شبیه سازی کاهش تلفات سلول های خورشیدی با متلب سیمولینک


شبیه سازی اجرای سلول های خورشیدی با متلب سیمولینک از قبیل


شبیه سازی اینورتر


شبیه سازی تابش آفتاب


شبیه سازی باطری


شبیه سازی مبدل ولتاژ


شبیه سازی اینورتر پنل خورشیدی


پس از پرداخت می توانید فایل های زیر را بلافاصله کنید


19 فایل شبیه سازی به شرح فوق


6 مقاله مرجع از مقالات  ... ieee 2017 , 2016


فایل word توضیح نحوه شبیه سازی ها در 32 صفحه


سالم و تست شده - دارای گارانتی عودت وجه در صورت مشکل داشتن فایل ها


کلیه فایل ها اجرا شده و تست شده و نتایج شبیه سازی ها ذخیره شده است که به همراه فایل های شبیه سازی ارسال می شود


انجام پروژه های صنعتی برق و الکترونیک در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه در کلیه نقاط کشور
لیست برخی از پروژه ها:
- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه فرستنده و گیرنده با ماژول 315
2- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه آبگرمکن هوشمند الکترونیکی
3- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه فاصله سنج راسونیک
4- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه آمپرمتر و ولتمتر ac

5- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه آمپرمتر و ولتمتر dcazsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir

6- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تقویت کننده صدای میکروفن (آمپلی فایر)
7- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دورسنج با سنسور اثر هال
8- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه قفل رمزی با کارت تلفن
9- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کنترل از راه دور چراغ راهنمایی
10- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کنتور آب دیجیتال
11- امشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه رسال sms با ماژول gsm
12- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کنترل دستگاه های صنعتی با مادون قرمز (کنترل تلوزیون)
13- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کنترل دور استپ موتور با کیبرد
14- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه لرزه نگار
15- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کنترل از دور استپر موتور
16- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه فشار سنج
17- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دود سنج
18- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه سیستم اعلام و اتفا ، حریق الکترونیکی
19- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه شیر آب الکترونیکی (چشم مادون قرمز)
20- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کنترل دور موتور dc (با فیدبک)
21- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ینوس فی متر
22- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دفتر نقاشی (تاچ)
23- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه مانیتوریگ دما
24- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه فرستند گیرنده ی میزان رطوبت

25- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دماسنج و رطوبت سنج

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


26- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دماسنج دقیق با نمایش (کلوین فارن هاید سانتی گراد)
27- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه درب بازکن رمزی (با قابلیت تغیر رمز)
28- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه درایور موتور ( l 298)
29- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ارتباط دو طرفه میکرو (با فاصله 10 متر)
30- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه فرستنده گیرنده ی 16 کانال با ماژول 433
31- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه صحب با ماژول sim900 (موبایل)
32- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دریافت و ارسال sms با gsm
33- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دستگاه جوجه کشی پیشرفته
34- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه شمارنده خط تولید با سنسور مادون قرمز
35-مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه سنجش میزان کدری مایعات
36- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تغذیه دیجیتال
37- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ماشین حساب ی
38- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه مبدل ولتاژ به
39- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کنترل نور محیط
40- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تشخیص نت موسیقی

41- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه پارکیمک شمار
42- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دما سنج با pt 100
43- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ربات مسیریاب (با تشخیص مانع)
44- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ربات آتش نشان
45- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ربات تعقیب کننده
46- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه شیب سنج الکترونیکی
47- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه شتاب سنج الکترونیکی
48- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه درب رمزی با کارت rfid
49- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه انتقال صدا با ماژول rfm12bp
50- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه قفل رمزی با ریموت

51- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ساعت دیجیتال


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


52- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ساعت با glcd
53- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه راه اندازی سروو موتور
54- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه شارژر موبایل با سلول خورشیدی
55- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه شمارنده خط تولید با تشخیص رنگ
56- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه سینگنال ژنراتور
57- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ارسال sms با مادون قرمز
58- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تابلو روان
59- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تا ی متر
60- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تستر آی سی cmos&ttl
61- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه پروژه کامل فرستنده و گیرنده رادیویی با میکرو

62- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کامل پخش کننده فایل های صوتی با میکرو
63- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کامل بازی پازل با میکروکنترلر
64- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کامل اسیلوسکپ دیجیتالی با میکرو
65- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کامل چراغ راهنمایی با میکرو
66- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه فلاشر و نور با میکرو
67- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تست کننده آیسی ها با میکرو
68- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه اتوماسیون جوجه کشی با میکرو

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


70- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه کنترل کننده حرارات اتاق با میکرو
71- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تابلو روان 32 پی لی با میکرو
72- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تابلو روان بزرگ حرفه ای
73- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ماشین حساب ساده
74- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه پیانو و ارگ با میکرو
75- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه پروگرامر آیسی
76- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ساعت دیجیتالی با ds1307 با میکرو
77- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه نمایش اعداد بر روی سون سگمنت
78- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ساعت با دات ماتریس
79- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه تایمر حرفه ای با میکرو
80- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه پروژه اسکن صفحه کلید key pad
81- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه نوشتن بر روی lcd
82- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه پروژه راه اندازی دات ماتریس
83- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه نمایش کاراکتر فارسی بر روی lcd
84- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دماسنج با سنسور lm35 نمایش ساعت بر روی سون سگمنت نوشتن حروف فارسی بر روی lcd گرافیکی
85- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ستاره مثلث الکترونیکی
86- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه صفحه کلید موبایل
87- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ساعت و تقویم با rtc

متر دیجیتالی

azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


88- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه نمایش ساعت بر روی lcd با فونت فارسی
89- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه راه اندازی موتور براشلس با avr
90- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه ساعت آنالوگ با استفاده از نمایشگر گرافیکی
91- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه دیمر دیجیتال با میکروکنترلرavr
92- مشاوره در شبیه سازی و انجام پروژه روشن پک led بارگراف با پک کلید دیپ سوئیچ

و مشاوره در انجام سایر پروژه های ممکن با میکروکنترولر avr


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir


برچسب ها:پروژه های برق, پروژه ی برق, انجام پروژه های ی برق مخابرات, انجام پروژه های ی برق قدرت, انجام پروژه های ی برق کنترل, انجام پروژه های ی برق الکترونیک, انجام گزارش کارآموزی, انجام گزارش کارآموزی برق, انجام گزارش کارآموزی رشته برق, انجام گزارش کارآموزی برق مخابرات, انجام گزارش کارآموزی برق قدرت, انجام گزارش کارآموزی برق الکترونیک, انجام گزارش کارآموزی برق کنترل, پایان نامه برق, انجام پایان نامه برق, طراحی اسیلوسکوپ در متلب, مقاله برق, مقاله قدرت, مقاله الکترونیک, مقاله کنترل, مقاله مخابرات, مقاله برق قدرت, مقاله برق الکترونیک, مقاله برق کنترل, مقاله برق مخابرات, مقالات برق, مقالات قدرت, مقالات الکترونیک, مقالات کنترل, مقالات مخابرات, مقالات برق قدرت, مقالات برق الکترونیک, مقالات برق کنترل, مقالات برق مخابرات, پروژه برق, پروژه قدرت, پروژه الکترونیک, پروژه کنترل, پروژه مخ ...


azsoftir@gmail.com
0936-729-2276
azsoft.ir
azsoftir@gmail.com
0936-729-2276


به نام آنکه جان را فکرت آموخت

مروری کوتاه بر معرفی صنعت شبیه سازی

مقدمه :

گذشته تاریخی صنعت شبیه سازی(simulation) به ازمنه قدیم بر می گردد. زمانیکه بشر شروع به ابزار سازی نمود. و با ابزار های دست ساز خود به ساختن بتها و عروسک ها و سایر وسایل گِلی پرداخت. او از ابتدا دریافته یود که برای خوب ساختن و آف باید ذهنیت خود را تجسم نموده و به عینیتی ملموس تبدیل کند. بدین طریق بود که او توانست با در اختیار داشتن ساخته ذهنی و حاصل کار خود، هر گونه تغییر و تکاملی را بر روی آن انجام دهد. و اینچنین بود که انسان جانشین خدا بر روی زمین شد.

این فرایند، در طول تاریخ به طور دائم ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است. می شود گفت که وی همیشه عروسک باز بوده، هست و خواهد بود. برخی متفکران را عقیده بر این است که معلم انسان در این ماجرا خود اوست. به قول خیام:

از روی حقیقتی نه از روی مجاز ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز!

بدون شک، این کار وی در تکامل ذهنیش اثر بسیار سازنده ای داشته و باعث شده تا مهارت و چیره دستی فراوانی در بدست آوردن محصول، یعنی "شبیه سازی" حاصل شود.

دسترسی انسان به علوم کامپیوتر و ایجاد دنیای مجازی، تحولی شگرف در تکامل این پدیده ذاتی بشر گردید. بدین ترتیب نه تنها وی توانست به تکنولوژی جدیدی در این راستا دست یابد، بلکه از سنتز اجرایی فرایند اجتماعی آن، صنعت جدیدی نیز خودنمایی کرد. این صنعت که به تنهایی تفکرات متفکران پیشرو انقلاب صنعتی و قرن نوزدهم را به چالش می طلبد، صنعت شبیه سازی است.

در این مقاله سعی می شود به صورت گذرا و اشاره ای به معرفی این صنعت بپردازیم.

طرح موضوع:

می توان گفت تا ظهور صنعت آرتیزانی/چلنگری(منتهی به انقلاب صنعتی) این صنعت بیشتر در خدمت صنایع دستی و هنر قرار داشت. اما با توسعه صنعت و پوست اندازی آن (تبدیل به مانوفاکتوری و سپس تولید انبوه)، صنعت شبیه سازی نیز از مرحله هنری صِرف به صنعت مدل سازی تبدیل گردید.

صنعت مدل سازی، در راه تکاملی خود نه تنها در خدمت تولید قرار گرفت و به عنوان مرحله ای اساسی در جریان تبدیل دانش به تکنولوژی نقش خود را ایفا نمود، بلکه وظیفه بسیار حساس در آموزش عملی و کارکردی فرایندهای صنعتی را نیز بر عهده گرفت. این وظیفه با تعالی تکنولوژی و نقش تعیین کننده و متزاید آن در کلیه شئونات زندگی بشری، سیر تکاملی خود را طی نموده و به شکل یک صنعت مستقل اساسی بروز نمود. و بدین ترتیب و در این رهگذر، جایگاه رفیع و حساسی را به خود اختصاص داد.

به جرات می توان ادعا نمود که بیشترین منفعت دنیای مجازی در توسعه کم ج و بی محابای مدل سازی و شبیه سازی بوده است. به نحوی که در دنیای کنونی نمی توان از یک تکنولوژی بالنده سخن گفت و به نرم افزار شبیه سازی شده آن اشاره ننمود! در این ماجرا، حتی برخی پیشتر رفته و آن تکنولوژی را که قابلیت نرم افزاری نداشته ودارای مدل شبیه سازی شده نیست، را از سری تکنولوژیها حذف کرده اند.

همانطور که اشاره شد، در دنیای امروزی ، شبیه سازی به عنوان یک تکنولوژی پایه و اساسی به کار رفته و در اجرای بهینه پروژه ها کاربرد وسیعی دارد. این تکنولوژی ، هم در پروژه های بزرگ اجرایی و اجتماعی و هم در پروژه های کارگاهی مثل برنامه ریزی و کارکرد یک دستگاه cnc کاربرد دارد . به عنوان مثال، در برنامه ریزیهای کلان اجتماعی، تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی یک پروژه عظیم، شبیه سازی شده و قبل از اجرا، تاثیرات منفی آن بررسی و در حد امکان اصلاح و بر طرف می شود .

در سطح کارگاهی و د نیز ، در برنامه ریزی و اجرای براده برداری یک قطعه در ماشین تراش cnc ، اطلاعات داده شده با استفاده از نرم افزار ویژه ای شبیه سازی و واکاوی و در صفحه مانیتور دستگاه نشان داده می شود. بدین ترتیب، وضعیت عینی کار رویت شده و پیشنهادات اصلاحی قبل از ت یب ارائه می شود0

مسلماً این تکنولوژی طی سالهای اخیر در کشور عزیزمان نیز وارد و امروزه شاهد آنیم که تقریباً کمتر پروژه خاص اجرایی است که شبیه سازی کامپیوتری آن تهیه نشده باشد.

اما، ما در این جا قصد نداریم که به تکنولوژی شبیه سازی بپردازیم، بلکه حصول شناخت از ویژگی فراگیرتر آن به عنوان یک "صنعت مستقل و اشتغال زا"، موضوع بحث ما را تشکیل می دهد. از اینرو و برای وضوح بیشتر، ضروری است نسبت به ارائه تعریفی از تکنولوژی و صنعت اقدام نموده و با ذکر ویژه گی های هر یک، پرچین های بین آنها مشخص و توانایی هر یک معین گردد.

درتعریف تکنولوژی،که به حق امروزه آن را(شگردشناسی) نامیده اند، می گویند آن تکنولوژی که قابلیت تبدیل نرم افزاری نداشته باشد ، تکنولوژی نیست . و ویژگیهای دیگر آن scale-up شدن و داشتن business-plan آن است . یعنی تبدیل به تولید صنعتی و تولید انبوه شدن و اقتصادی بودن آن است . با توجه به این ویژگی، شبیه سازی مکمل هر تکنولوژی است و تکنولوژی بدون آن معنی دار نمی شود. به این منوال، می توان شبیه سازی را یک تکنولوژی مشخص دانست.

حال ببینیم صنعت چیست؟ صنعت به سخنی ساده یعنی پیشه و هنر. اما در صورتیکه بخواهیم معنی مبسوط آنرا بیان کنیم، باید بگوییم: صنعت نهاد و شبکه ای منظم است که با فضا سازی و استفاده از روابط و مناسبات اجتماعی- اقتصادی برای جریان و فرایند تولیدی و با استفاده از خلاقیت ونیروی انسانی و سایر نیروها و انرژی های مکانیکی و طبیعی و با کارگیری از ماشین و روشها و تکنولوژی های مشخص، ماده خام را به محصول فراوری شده دارای ارزش مبادله تبدیل می کند.

از اینرو، رابطه صنعت و تکنولوژی مثل رابطه دریاست به آب! و هرچند ایندو لازم و م وم هم هستند، اما هر یک دارای ویژگیهای مختص به خود می باشد. همینطور رابطه ایندو شامل کل و جزء است. یعنی هر دریایی ل از آب تشکیل یافته، ولی هر آبی دریا نیست. همینطور ویژگی مکانیزمی و اجتماعی ایندو متفاوت است. دریا از مکانیزم بسیار پیچیده تری برخوردار بوده و در این مکانیزم با شبکه های پیچیده تری نیزتعامل دارد. پس از طرف دیگر می توان با توجه به عملکرد اجتماعی- اقتصادی "شبیه سازی"، آنرا به عنوان یک صنعت تلقی نموده و به هویت مسقل آن ارج نهاد. بدین طریق است که از مزیت های فراوان ثروت آفرینی آن می شود استفاده نمود. تعریفی که کشورهای پیشرفته صنعتی به خوبی به آن اشرافیت یافته و از آن بهره مند شده اند.

با این تفاسیر، متوجه می شویم که میهن عزیزمان ایران از این منبع بسیار مفید، علیرغم وجود منابع نیروی انسانی دوره دیده(فرهیختگان علوم و فنون مختلف، بویژه رشته های فنی و علوم کامپیوتر وit ) بی بهره مانده است.

در حال حاضر و در جوامع پیشرفته صنعتی شبیه سازی با دارا بودن اشتغال زایی بالا تبدیل به یک صنعت شده و در تولید ارزش و ثروت ملی از جایگاه رفیعی برخوردار است .

حال که دانستیم، شبیه سازی یک صنعت است؛ چگونگی ترویج این صنعت در جامعه را نیز باید بیان نماییم. و به سرمایه مورد نیاز و مکانیزم توسعه آن بپردازیم.

سرمایه مورد نیاز:

بسیار جالب و قابل تامل خواهد بود که دری م که خوشبختانه این صنعت با کمترین تجهیز اجتماعی پا گرفته و به تولید می رسد. زیرا ابزار آن چند عدد کامپیوتر و نیروی کار آن، خیل فرهیختگان جویای کار است. تنها سرمایه مورد نیاز واقعی، حمایت معنوی از شبکه اجتماعی آن و آوازه گری در جامعه جهت ترغیب نهادهای تصمیم گیر کشور(بمانند مجلس و ت) به تصویب مفاد قانونی ا ام آور برای داشتن برنامه شبیه سازی برای همه پروژه های اجرایی(بمانند بند ج ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و...کشور).

شایان ذکر است که این طرح نه تنها کوچکترین هزینه ای بر دوش ت ندارد، بلکه در صورت اجرای آن، علاوه بر اشتغال فرهیختگان، باعث تقلیل هزینه های سرمایه ای و حذف هزینه های سربار نیز خواهد شد .

پیش بینی می شود با اجرای این «طرح ملی» نه تنها هزاران نفر متخصص کشور مشغول به کار شده و از مهاجرت این عزیزان به سایر کشورها جلوگیری شود ، بلکه از هدر رفت حداقل 30 ~20 درصد سرمایه ملی در پروژه های کشور نیز جلوگیری به عمل آید .

حمایت ریاست جمهوری و وزارت صنعت ومعدن و تجارت از تاسیس شرکت های شبیه سازی با داشتن یک طرح مدون و ین کاری مشخص در این راستا بسیار کارساز خواهد بود.

اهمیت این پروژه زمانی خود را نشان میدهد که به طور نمونه بدانیم مرکز ملی شبیه سازی ایالات متحده در کجا مستقر شده و خدمات آن چیست ؟!

اولاً، این مرکز در پارک علمی فلوریدا متعلق به مرکزی شهر اورلندو قرار دارد (پارکی که بیش از 180 شرکت شبیه سازی در کنار مشغول به کار هستند).این مجموعه وسیعترین خوشه شبیه سازی کامپیوتری در جهان بشمار رفته و دفاتر مرکزی تحقیق و توسعه تفنگداران دریایی و صنایع نظامی نیز در آنجا مستقراند[ .

ثانیاً، وظیفه این مرکزایجادهماهنگی بین ت، صنایع نظامی ومراکز آکادمیک و تحقیقاتی است .

با یک تحلیل صحیح موضوع، به وضوح درمی ی م که چگونه جامعه ایالات متحده به صنعت شبیه سازی اهمیت داده و نه تنها از آن به عنوان یک صنعت با ارزش آفرینی بالا استفاده نموده است، بلکه به عنوان پدیده جدید"صنعت- تکنولوژی" و رابط ایجاد مکانیزم اصولی توسعه صنایع دفاع و کارآفرینی در جامعه از آن بهره مند شده است.

مسلماً، برای اجرایی شدن و جاری سازی این پیشنهاد نیاز به کار کارشناسی بیشتر بوده و ضرورت دارد کار گروه ویژه ای متشکل از صاحب نظران امر برای هدایت موضوع تشکیل شود.

با آرزوی توفیق


صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


بازدید کننده محترم، انشاالله از ابتدای سال 1393 لوگوی جدید لاستیک سازی اطلس روی همگی محصولات تولیدی سال 1393 طراحی و حکاکی می گردد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن) پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی
پیمانکاران خطوط لوله آب
پیمانکاران خطوط لوله مخابرات


معادلات ح موتور القایی


 


جهت دریافت آموزشی فارسی طراحی موتور الکتریکی کلیک کنید

بسته آموزشی فارسی آشنایی با موتور الکتریکی
یکی از مسائل مهم در رشته های ی، مدل سازی سیستم ها در فضای ح می باشد. معادلات


ماتریسی فضای ح را می توان بصورت زیر نشان داد:


im state space equation (1)


 


که x ها متغیرهای ح ، y ها وجی سیستم و u ها ورودی سیستم می باشد. از این معادلات


می توان برای تعیین پایداری سیستم، طراحی کنترل کننده، مشاهده‌گر (observer) و… استفاده کرد.


در این قسمت با جایگذاری راکتانس x و شار دور بر ثانیه ψ بجای اندوکتانس l و شار دور λ در معادلات


بدست آمده برای موتور، معادلات ح موتور القایی را بدست می آوریم. همان طور که اثبات شد معادلات


ولتاژ موتور القایی در قاب گردان dq بصورت زیر بدست آمد:


dq-19


که مقادیر شار نشتی بصورت زیر محاسبه شد:


dq-20


می توان با جایگذاری معادلات زیر، معادلات بالا را بر حسب راکتانس و شار دور بر ثانیه بدست آورد:


im state space equation (2)


که ωb سرعت زاویه ای الکتریکی پایه بر حسب نامی موتور می باشد. معادلات جدید ولتاژ بر


حسب راکتانس و شاردور بر ثانیه بصورت زیر تبدیل می شوند:


im state space equation (3)


روابط شار نشتی ها نیز بر حسب شار دور بر ثانیه نیز بصورت زیر تبدیل می شود:


im state space equation (4)


مدار معادل موتور القایی برحسب راکتانس و شاردور بر ثانیه در قاب مرجع dq بصورت زیر می باشد:


 


 


شار دور مغناطیسی محورهای d و q بصورت زیر تعریف می شوند:


im state space equation (5)


حال با جایگذاری این روابط، جریان ها را بر حسب شار دور بر ثانیه ها بدست می آوریم:


im state space equation (6)


جریان های بدست آمده را در معادلات ولتاژ قرار داده و معادلات را بفرم زیر ساده می کنیم:


im state space equation (7)


همان طور که مشخص است روابط بصورت معادلات فضای ح تبدیل شده است. توجه کنید که معادلات


ح موتور القایی


خطی نمی باشند زیرا ضریب ωr با زمان تغییر می کند.


شار دور مغناطیسی محورهای d و q را نیز می توان بصورت زیر نوشت:


im state space equation (8)


که xad و xaq بصورت زیر تعریف می شود:


im state space equation (9)


گشتاور الکتریکی موتور را می توان بصورت زیر محاسبه کرد:


im state space equation (10)


وجود ضریب 3/2 بخاطر سازی توان در دستگاه dq می باشد و p نیز تعداد قطب های موتور می باشد.


تا اینجا معادلات ح الکتریکی را بدست آوردیم. یک معادله مکانیکی نیز برای محاسبه سرعت روتور باید نوشت.


بدین منظور از قانون نیوتن برای جسم دوار استفاده می کنیم. برای ح موتوری می توان نوشت:


im state space equation (11)


توجه کنید که ωrm سرعت مکانیکی روتور می باشد پس می توان معادله بالا را برحسب پریونیت سرعت


بصورت زیر نوشت:


im state space equation (12)


ثابت اینرسی h موتور بصورت زیر تعریف می شود:


im state space equation (13)


پس معادله حرکت بصورت زیر تبدیل می شود:


im state space equation (14)


بلوک شبیه سازی شده با matlab بصورت زیر می باشد:


 


برای فایل شبیه سازی با نرم افزار psim بر روی ع زیر کلیک کنید.برای فایل شبیه سازی با نرم افزار matlab بر روی ع زیر کلیک کنید. 


جهت دریافت آموزشی فارسی طراحی موتور الکتریکی کلیک کنید

بسته آموزشی فارسی آشنایی با موتور الکتریکی

equivalent circuits induction machine arbitary arbitary frame arbitrary reference-frame arbitrary reference-frame equivalent circuits induction machine asynchrone motor gui simulation of induction motor matlab gui simulation of induction motor matlab simulation of induction motor psim simulation of induction motor simulation of induction motor dq dq transformation dq0 dq0 transformation electrical angular speed flux flux linkage frame gui induction machine induction motor induction motor equation induction motor state space equation linkage flux matlab gui matlab gui simulation of induction motor matlab simulation of induction motor mutual mutual flux observer psim psim simulation of induction motor refrence frame resistance rotary frame rotor rotor parameter rotor voltage equation simulation of induction motor state state space state space equation stationary frame stator stator parameter stator voltage equation synchrone frame synchrone speed winding ratio استاتور اندوکتانس اندوکتانس متقابل اندوکتانس مغناطیس کنندگی اندوکتانس مغناطیس کنندگی و متقابل اندوکتانس نشتی بلوک شبیه سازی شده با matlab پارامترهای استاتور پارامترهای روتور تبدیل dq تبدیل dq0 تعداد قطب تعداد قطب های موتور توزیع سینوسی ثابت اینرسی فایل شبیه سازی با نرم افزار matlab فایل شبیه سازی با نرم افزار psim فایل شبیه سازی موتور القایی فایل شبیه سازی موتور القایی با نرم افزار psim رابطه شار نشتی راکتانس روتور روتور موتور القایی سرعت روتور سرعت زاویه ای الکتریکی سرعت سنکرون سیم پیچی استاتور سیم پیچی روتور سیم پیچی فاز a شار شار دور بر ثانیه شار دور مغناطیسی شار دور مغناطیسی محور d شار دور مغناطیسی محور q شار دور مغناطیسی محورهای d و q شار نشتی شبیه سازی matlab شبیه سازی با gui شبیه سازی با gui نرم افزار matlab شبیه سازی با نرم افزار matlab شبیه سازی با نرم افزار psim شبیه سازی موتور القایی شبیه سازی موتور القایی با نرم افزار matlab شبیه سازی موتور القایی با نرم افزار psim فایل شبیه سازی با gui فایل شبیه سازی با gui نرم افزار matlab فایل شبیه سازی با نرم افزار matlab فایل شبیه سازی با نرم افزار psim فایل شبیه سازی موتور القایی فایل شبیه سازی موتور القایی با نرم افزار psim نامی موتور فضای ح قاب مرجع قاب مرجع dq قاب مرجع روتور قاب مرجع ن قاب مرجع سنکرون قطب گشتاور گشتاور الکتریکی گشتاور الکتریکی موتور گشتاور الکتریکی موتور القایی گشتاور موتور،شبیه سازی با متلب،شبیه سازی با matlab ماتریس قطری ماشین القایی مدار معادل موتور القایی مدار معادل موتور القایی برحسب راکتانس و شاردور بر ثانیه مدل موتور القایی در دستگاه dq مدل موتور القایی در قاب مرجع dq معادلات ح الکتریکی معادلات ح موتور القایی معادلات فضای ح معادلات موتور القایی معادله دیفرانسیل معادله دیفرانسیل درجه 6 معادله مکانیکی معادله ولتاژ استاتور معادله ولتاژ استاتور و روتور معادله ولتاژ روتور مقاومت موتور آسنکرون موتور القایی موتور القایی متعادل موتور غیرهمزمان نرم افزار matlab نسبت دور سیم پیچی سازی توان سازی توان در دستگاه dq ولتاژ اهمی ولتاژ ترانسفورمری ولتاژ حرکتی


صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

 


صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

 


صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

 


صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

 


صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

 


 انجام پروژه های ns2 و شبیه سازی با ns2  توسط نخبگان متلب پروژه با قیمت دانشجویی انجام میشود برای سفارش پروژه ns2  خود با azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

در اکثر موارد مشاهده شده است دانشجویان در انجام پروژه های ns2 و شبیه سازی با نرم افزار ns2 دچار مشکل هستند گروه متلب پروژه آمادگی دارد انجام پروژه دانشجویی با ns2 را بر عهده گرفته و بالاترین کیفیت تحویل شما بدهد

انجام پایان نامه با نرم افزار ns2

متلب پروژه در انجام پایان نامه های ns2  تجربه چند ساله دارد و با ارائه مشاوره  وآموزش رایگان به شما کمک میکند پایان نامه خود را با بهترین کیفیت به انجام برسانید

 azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

ns2 چیست؟

شبیه ساز ns2 یکی از محبوب ترین شبیه سازهای متن باز شبکه است. به منظور تحقیقات شبکه از ns استفاده می شود که یک شبیه ساز discrete event می باشد.
شبیه ساز ns2 ورژن دوم شبیه ساز ns – network simulator است. ns اساسا مبتنی بر شبیه ساز شبکه به نام real می باشد. ورژن اولیه ns در سال ۱۹۸۹ طراحی شده و در سال های اخیر تکامل زیادی داشته و تا ورژن سوم نیز ادامه یافته است. ورژن دوم ns یعنی ns2 در تحقیقات آکادمیک به طور گسترده ای از آن استفاده می شود و دارای پکیج های بسیاری می باشد که توسط افرادی که هیچ منفعت مالی از آن ندارند توسعه داده شده است.(منبع اس دی ان سنترال)
 

 

 

قیمت انجام پروژه های nsq2:

گروه متلب پروژه همیشه سعی داشته است مناسب ترین قیمت را در انجام پروژه های ns2 داشته باشد تا بتواند رضایت دانشجویان را ب نماید

زمان انجام پروژه های ns2:

زمان انجام پروژه هایns2 با توجه به حجم سنگینی پروژه و زمان تعیین شده توسط دانشجو اعلام میشود ولی همیشه سعی شده است در کمترین زمان ممکن و در زمان تعیین شده توسط دانشجو پروژه تحویل گردد
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
کیفیت انجام پروژه های ns2 :

متلب پروژه با تجربه و تخصص بالا همیشه بالاترین کیفیت درانجام پروژه های ns2 با متلب داشته است با انتخاب گروه متخصص متلب پروژه خیال خ


اختصاصی از یاری فایل امار با و پر سرعت .

لینک و ید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

آمار

از ویکی پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

jump to: ناوبری, جستجو

آمار را باید علم و عمل است اج، بسط، و توسعهء دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روش های گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل داده های تجربی (حاصل از اندازه گیری و آزمایش) دانست. زمینه های محاسباتی و رایانه ای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی (machine learning)، و کاوش های ماشینی در داده ها، (data mining) در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن آمار است به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوه های ماشینی در همه جا.

در صورتی که شاخه ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده هایی به شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می توان با آن ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمة آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار میرود اشنا هستند . ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیته ی سر و کار دارد که در آنها وقوع یک پیشامد به طور حتمی قابل پیش بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند،زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر عددی در باره اقتصاد،جمعیت شناسی و اوضاع حاکم در یک کشور سر و کار داشت .حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای تی که توده ای از آمارو ارقم را در بردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می کنند .اکثر افراد معمولی هنوز این تصویر غلط را در باره آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت کننده می دانند .بنابر این یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روشهای جدید آماری از حد ساختن ج های اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی،امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مست م جمع آوری داده ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده ها هستند اهمیت بسیار دارند.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ علم آمار

۲ آمار توصیفی

۳ عمل آماری

۴ روش های آماری

۵ احتمالات

۶ نرم افزارها

۷ سطوح اندازه گیری

۸ تکنیک های آماری

۹ پانویس

۱۰ منابع

۱۱ جستارهای وابسته

[ویرایش] علم آمار

علم آمار، خود مبتنی است بر نظریه آمار که شاخه ای از ریاضیات کاربردی به حساب می آید. در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهء احتمالات مدل سازی می شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در بارهٔ موضوع های گوناگون، بر مبنای یک جمع انجام می شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.

از جملهٔ مهم ترین اه آمار، می توان تولید «بهترین» اطّلاعات از داده های موجود و سپس است اج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه ای از نظریه تصمیم ها (decision theory) به شمار می آورند.

این علم به بخش های آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می شود.

[ویرایش] آمار توصیفی

مقالۀ اصلی: آمار توصیفی

[ویرایش] عمل آماری

شامل برنامه ریزی و جمع بندی و تفسیر مشاهدات غیر قطعی است به شکلی که[1] :

اعداد ٔ واقعی مشاهدات بوده، غیر واقعی یا غلط نباشند.

به نحو مفیدی تهیه و تنظیم شوند.

به نحو صحیح تحلیل شوند.

قابل نتیجه گیری صحیح باشند.

[ویرایش] روش های آماری

مطالعات تجربی و مشاهداتی هدف کلی برای یک پروژه تحقیقی آماری، بررسی حوادث اتفاقی بوده و به ویژه نتیجه گیری روی تأثیر تغییرات در ارزش شاخص ها یا متغیرهای غیر وابسته روی یک پاسخ یا متغیر وابسته است. دو شیوه اصلی از مطالعات آماری تصادفی وجود دارد: مطالعات تجربی و مطالعات مشاهداتی. در هر دو نوع از این مطالعات، اثر تغییرات در یک متغیر (یا متغیرهای) غیر وابسته روی رفتار متغیرهای وابسته مشاهده می شود. اختلاف بین این دو شیوه درچگونگی مطالعه ای است که عملاً هدایت می شود. یک مطالعه تجربی در بردارنده روش های اندازه گیری سیستم تحت مطالعه است که سیستم را تغییر می دهد و سپس با استفاده از روش مشابه اندازه گیری های اضافی انجام می دهد تا مشخص سازد که آیا تغییرات انجام شده، مقادیر شاخص ها را تغییر می دهد یا خیر. در مقابل یک مطالعه نظری، مداخلات تجربی را در بر نمی گیرد. در عوض داده ها جمع آوری می شوند و روابط بین پیش بینی ها و جواب بررسی می شوند.

یک نمونه از مطالعه تجربی، مطالعات hawthorne مشهور است که تلاش کرد تا تغییرات در محیط کار را در کمپانی الکتریک غربی howthorne بیازماید. محققان علاقه مند بودند که آیا افزایش نور می تواند کارایی را در کارگران خط تولید افزایش دهد. محققان ابتدا کارایی را در کارخانه اندازه گیری د و سپس میزان نور را در یک قسمت از کارخانه تغییر دادند تا مشاهده کنند که آیا تغییر در نور می تواند کارایی را تغییر دهد. به واسطه خطا در اقدامات تجربی، به ویژه فقدان یک گروه کنترل محققاتی در حالی که قادر نبودند آنچه را که طراحی کرده بودند، انجام دهند قادر شدند تا محیط را با شیوه hawthorne آماده سازند. یک نمونه از مطالعه مشاهداتی، مطالعه ایست که رابطه بین سیگار کشیدن و سرطان ریه را بررسی می کند. این نوع از مطالعه به طور اختصاصی از شیوه ای استفاده می کند تا مشاهدات مورد علاقه را جمع آوری کند و سپس تجزیه و تحلیل آماری انجام دهد. در این مورد، محققان مشاهدات افراد سیگاری و غیر سیگاری را جمع آوری می کنند و سپس به تعداد موارد سرطان ریه در هر دو گروه توجه می کنند.

[ویرایش] احتمالات

مقالۀ اصلی: احتمالاتدر زبان محاوره، احتمال یکی از چندین واژه ای است که برای دانسته یا پیشامدهای غیر مطمئن به کار می رود و کم و بیش با واژه هایی مانند ریسک، خطرناک، نامطمئن، مشکوک و بسته به متن قابل معاوضه است. شانس، بخت، امتیاز و از لغات دیگری هستند که نشان دهنده برداشت های مشابهی هستند. همانگونه که نظریه مکانیک به تعاریف دقیق ریاضی از عبارات متداولی مثل کار و نیرو می پردازد، نظریه احتمالات نیز تلاش دارد تا مفاهیم و برداشت های مربوط به احتمالات را کمّی سازی کند.

[ویرایش] نرم افزارها

آمار مدرن برای انجام بعضی از محاسبات خیلی پیچیده و بزرگ به وسیله رایانه ها استفاده می شود. کل شاخه های آمار با استفاده از محاسبات کامپیوتری انجام پذیر شده اند، برای مثال شبکه های عصبی. انقلاب کامپیوتری با یک توجه نو به آمار «آزمایشی» و «شناختیک» رویکردهایی برای آینده آمار داشته است.

یکی از مهم ترین کاربردهای آمار و احتمال با استفاده از رایانه شبیه سازی است .

شبیه سازی نسخه ای از بعضی وسایل حقیقی یا موقعیت های کاری است. شبیه سازی تلاش دارد تا بعضی جنبه های رفتاری یک سیستم فیزیکی یا انتزاعی را به وسیله رفتار سیستم دیگری نمایش دهد. شبیه سازی در بسیاری از متون شامل مدل سازی سیستم های طبیعی و سیتم های انسانی استفاده می شود. برای به دست آوردن بینش نسبت به کارکرد این سیستم ها در تکنولوژی و ی ایمنی که هدف، آزمون بعضی سناریوهای عملی در دنیای واقعی است از شبیه سازی استفاده می شود. در شبیه سازی با استفاده از یک شبیه ساز یا وسیله دیگری در یک موقعیت ساختگی می توان آثار واقعی بعضی شرایط احتمالی را بازسازی کرد.

1- شبیه سازی فیزیکی و متقابل (شبیه سازی فیزیکی، به شبیه سازی اطلاق می شود که در آن اشیای فیزیکی به جای شی واقعی جایگزین می شوند و این اجسام فیزیکی اغلب به این خاطر استفاده می شوند که کوچک تر و ارزان تر از شی یا سیستم حقیقی هستند. شبیه سازی متقابل (تعاملی) که شکل خاصی از شبیه سازی فیزیکی است و غالباً به انسان در شبیه سازی های حلقه ای اطلاق می شود یعنی شبیه سازی های فیزیکی که شامل انسان می شوند مثل مدل استفاده شده در شبیه ساز پرواز.)

2- شبیه سازی در آموزش (شبیه سازی اغلب در آموزش پرسنل شهری و نظامی استفاده می شود. معمولاً هنگامی رخ می دهد که استفاده از تجهیزات در دنیای واقعی از لحاظ هزینه کمرشکن یا بسیار خطرناک است تا بتوان به کارآموزان اجازه استفاده از آن ها را داده. در چنین موقعیت هایی کارآموزان وقت خود را با آموزش دروس ارزشمند در یک محیط واقعی «ایمن» می گذرانند. غالباً این اطمینان وجود دارد تا اجازه خطا را به کارآموزان در طی آموزش داد تا ارزی سیستم ایمنی– بحران صورت گیرد.)

شبیه سازی های آموزشی به طور خاص در یکی از چهار گروه زیر قرار می گیرند :

الف - شبیه سازی زنده (جایی که افراد واقعی از تجهیزات شبیه سازی شده (یا آدمک) در دنیای واقعی استفاده می کنند.)

ب - شبیه سازی مجازی (جایی که افراد واقعی از تجهیزات شبیه سازی شده در دنیای شبیه سازی شده (یا محیط واقعی) استفاده می کنند.) یا

ج - شبیه سازی ساختاری (جایی که افراد شبیه سازی شده از تجهیزات شبیه سازی شده در یک محیط شبیه سازی شده استفاده می کنند. اغلب به عنوان بازی جنگی نامیده می شود زیرا که شباهتهایی با بازی های جنگی رومیزی دارد که در آن ها بازیکنان، سربازان و تجهیزات را اطراف یک میز هدایت می کنند .)

د - شبیه سازی ایفای نقش (جایی که افراد واقعی نقش یک کار واقعی را بازی می کنند.)

3 - شبیه سازی های پزشکی (شبیه سازهای پزشکی به طور فزاینده ای در حال توسعه و کاربرد هستند تا روشهای درمانی و تشخیص و همچنین اصول پزشکی و تصمیم گیری به پرسنل بهداشتی آموزش داده شود. طیف شبیه سازها برای آموزش روش ها از پایه مثل خونگیری تا جراحی راسکوپی و مراقبت از بیمار دچار ضربه، وسیع و گسترده است. بسیاری از شبیه سازهای پزشکی دارای یک رایانه هستند که به یک ماکت پلاستیکی با آناتومی مشابه واقعی متصل است. در بعضی از آنها، ترسیم های کامپیوتری تمام اجزای قابل رؤیت را به دست می دهد و با دستکاری در دستگاه می توان جنبه های شبیه سازی شده کار را تولید کرد. بعضی از این دستگاه ها دارای شبیه سازهای گرافیکی رایانه ای برای تصویربرداری هستند مانند پرتو ای یا سایر تصاویر پزشکی. بعضی از شبیه سازهای بیمار، دارای یک مانکن انسان نما هستند که به داروهای تزریق شده واکنش می دهد و می توان آن را برای خلق صحنه های مشابه فوریت های پزشکی خطرناک برنامه ریزی کرد. بعضی از شبیه سازهای پزشکی از طریق شبکه اینترنت قابل گسترش هستند و با استفاده از جستجوگرهای استاندارد شبکه به تغییرات جواب می دهند. در حال حاضر، شبیه سازی ها به موارد غربال گری پایه محدود شده اند به نحوی که استفاده کنندگان از طریق وسایل امتیازدهی استاندارد با شبیه سازی در ارتباط هستند.)

4 - شبیه سازهای پرواز (یک شبیه ساز پرواز برای آموزش خلبانان روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد. به خلبان اجازه داده می شود تا به هواپیمای شبیه سازی شده اش آسیب برساند بدون آن که خود دچار آسیب شود. شبیه سازهای پرواز اغلب برای آموزش خلبانان استفاه می شوند تا هواپیما را در موقعیت های بسیار خطرناک مثل زمین نشستن بدون داشتن موتور یا نقص کامل الکتریکی یا هیدرولیکی هدایت کنند. پیشرفته ترین شبیه سازها دارای سیستم بصری با کیفیت بالا و سیستم حرکت هیدرولیک هستند. کار با شبیه ساز به طور معمول نسبت به هواپیمای واقعی ارزان تر است.)

5 - شبیه سازی و بازی ها(هم چنین بسیاری از بازی های ویدئویی شبیه ساز هستند که به طور ارزان تر آماده سازی شده اند. بعضی اوقات از این ها به عنوان بازیهای شبیه سازی (sim) نامبرده می شود. چنین بازیهایی جنبه های گوناگون واقعی را شبیه سازی می کنند از اقتصاد گرفته تا وسایل هوانوردی مثل شبیه سازهای پرواز.)

6 - شبیه سازی ی (شبیه سازی یک مشخصه مهم در سیستم های ی است. برای مثال در ی برق، از خطوط تأخیری استفاده می شود تا تأخیر تشدید شده و شیفت فاز ناشی از خط انتقال واقعی را شبیه سازی کنند. مشابهاً، از بارهای ظاهری می توان برای شبیه سازی مقاومت بدون شبیه سازی تشدید استفاده کرد و از این ح در مواقعی استفاده می شود که تشدید ناخواسته باشد. یک شبیه ساز ممکن است تنها چند تا از کارکردهای واحد را شبیه سازی کند که در مقابل با عملی است که تقلید نامیده می شود. 7 - اغلب شبیه سازی های ی مست م مدل سازی ریاضی و بررسی های کامپیوتری هستند. به هر حال موارد زیادی وجود دارد که مدل سازی ریاضی قابل اعتماد نیست. شبیه سازی مشکلات مکانیک سیالات اغلب مست م شبیه سازی های ریاضی و فیزیکی است. در این موارد، مدل های فیزیکی نیاز به شبیه سازی دینامیک دارند.)

8 - شبیه سازی کامپیوتری (شبیه سازی رایانه، جزو مفیدی برای بسیاری از سیستم های طبیعی در فیزیک، شیمی و زیست شناسی و نیز برای سیستم های انسانی در اقتصاد و علوم اجتماعی (جامعه شناسی کامپیوتری) و همچنین در ی برای به دست آوردن بینش نسبت به عمل این سیستم ها شده است. یک نمونه خوب از سودمندی استفاده از رایانه ها در شبیه سازی را می توان در حیطه شبیه سازی ترافیک شبکه جستجو کرد. در چنین شبیه سازی هایی رفتار مدل هر شبیه سازی را مطابق با مجموعه پارامترهای اولیه منظور شده برای محیط تغییر خواهد داد.شبیه سازی های کامپیوتری] اغلب به این منظور به کار گرفته می شوند تا انسان از شبیه سازی های حلقه ای در امان باشد. به طور سنتی، مدل برداری رسمی سیستم ها از طریق یک مدل ریاضی بوده است به نحوی که تلاش در جهت یافتن راه حل تحلیلی برای مشکلات بوده است که پیش بینی رفتار سیستم را با استفاده از یک سری پارامترها و شرایط اولیه ممکن ساخته است. شبیه سازی کامپیوتری اغلب به عنوان یک ضمیمه یا جانشین برای سیستم های مدل سازی است که در آن ها راه حل های تحلیلی بسته ساده ممکن نیست. انواع مختلفی از شبیه سازی کامپیوتری وجود دارد که وجه مشترک همه آن ها در این است که تلاش می کند تا یک نمونه از برنامه ای برای یک مدل تولید کنند که در آن امکان محاسبه کامل تمام حالات ممکن مدل مشکل یا غیر ممکن است.)

به طور رو به افزونی معمول شده است که نام انواع مختلفی از شبیه سازی شنیده می شود که به عنوان «محیط های صناعی» اطلاق می شوند. این عنوان اتخاذ شده است تا تعریف شبیه سازی عملاً به تمام دستاوردهای حاصل از رایانه تعمیم داده شود.

9 - شبیه سازی در علم رایانه (در برنامه نویسی کامپیوتری، یک شبیه ساز اغلب برای اجرای برنامه ای مورد استفاده قرار می گیرد که انجام آن برای رایانه با مقداری دشواری همراه است. برای مثال، شبیه سازها معمولاً برای رفع عیب یک ریزبرنامه استفاده می شوند. از آن جایی که کار کامپیوتر شبیه سازی شده است، تمام اطلاعات در مورد کار رایانه مستقیماً در دسترس برنامه دهنده است و سرعت و اجرای شبیه سازی را می توان تغییر داد. همچنین شبیه سازها برای تفسیر درخت های عیب یا تست طراحی های منطقی vlsi قبل از ساخت مورد استفاده قرار می گیرند. در علم رایانه نظریه، عبارت شبیه سازی نشان دهنده یک رابطه بین سیستم های انتقال وضعیت است که این در مطالعه مفاهیم اجرایی سودمند است.)

10 - شبیه سازی در تعلیم و تربیت (شبیه سازی ها در تعلیم و تربیت گاهی مثل شبیه سازی های آموزشی هستند. آن ها روی وظایف خاص متمرکز می شوند. در گذشته از ویدئو برای معلمین و دانش آموزان استفاده می شود تا مشاهده کنند، مسائل را حل کنند و نقش بازی کنند؛ هرچند، یک استفاده جدید تر از شبیه سازی ها در تعلیم و تربیت شامل های انیمیشن است (anv .(anv ها نوعی ویدئویی کارتون مانند با داستان های تخیلی یا واقعی هستند که برای آموزش و یادگیری کلاس استفاده می شوند.anv ها برای ارزی آگاهی، مهارت های حل مسئله و نظم بچه ها و معلمین قبل و حین اشتغال کارایی دارند.)

شکل دیگری از شبیه سازی در سال های اخیر با اقبال در آموزش بازرگانی مواجه شده است. شبیه سازی بازرگانی که دارای یک مدل پویا است که آزمون استراتژی های بازرگانی را در محیط فاقد خطر مهیا می سازد و محیط مساعدی برای مباحث مطالعه موارد ارائه می دهد.

واژگانی که درک مفهوم آن ها در علم آمار مهم است عبارت اند از[2] :

جمعیت

نمونه

متغیّر

مقیاس های اندازه گیری :

مقیاس اسمی

مقیاس ترتیبی


با


امار

صنایع لاستیک سازی اطلس در سال  1359 با هدف فعالیت در زمینه تولید انواع  قطعات لاستیک و پلاستیک به مدیریت آقای حسین زاهدی تأسیس گردید.
این واحد با بهره گیری از تکنولوژی نوین ، تجهیزات پیشرفته ، تنوع بیش از 60000 نوع قالب همچنین به کار گیری متخصصین مجرب در زمینه صنایع لاستیک سازی کشور گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشور برداشته و بستری را فراهم آورده است که فرآورده های طراحی و تولید شده خود را با سرعت و کیفیت بالا در اختیار متقاضیان محترم قرار دهد.


این واحد تامین کننده قطعات پلیمری مورد نیاز و مصرف صنایع زیر می باشد:

کارخانجات تولید بلوک سیمانی و دیوارهای پیش ساختهصنایع چوب
شرکتهای آب و فاضلابمعادن
سازندگان سازه های بتونی (پل های بتونی) معادن طلا
کارخانجات تولید سیمان (سیمان سازی) معادن مس
کارخانجات و کارگاههای سد سازی معادن شن
پیمانکاران سازنده یوم ورزشی معادن خاک نسوز
صنعت ساختمان (ساختمان سازی) هوانیروز
تولید کننده آجر و سفال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
واحدهای تولید سنگ تیپ زرهی
کارخانجات تولید کاشی و سرامیک تیپ زرهی
سازندگان تابلو برق صنایع مهمات سازی
شرکت های تعاونی مسکن واحدهای خودکفایی پاسداران
سازنده گان آسانسور صنایع نیروی هوایی
کارخانجات شیشه سازیتیپ زرهی
صنایع فولاد سازی (مجتمع های فولاد) توپخانه و
صنایع ریخته گری و ذوب ف ات (ذوب آهن)پژوهشکدههای زیر سطحی (زیر دریایی)
صنایع لوله سازی صنایع دریایی
تولید کننده لوله پلیمری شرکت ها و کارخانجات نوشابه سازی و آب معدنی
تولیدکنندگان لوله های پلیکا صنایع لبنی تولید شیر- پنیر- ماست
تولیدکنندگان لوله های pvc واحدهای دام پروری (تولید شیر)
تولید کنندگان لوله های پلی اتیلن صنایع تولید ماکارونی

شبیه ساز پرواز مایکروسافت ی ری مجموعه مقالات گرافیکی است که توسط آقای بروس آرتویک در سال 1355 نوشته شد . انگیزه اقای آرتویک از این عمل ، گسترش بحث پرواز و هواپیما در آ ن دهه بود . آقای آرتویک شرکت تجاری سابلوجیک رو برای گسترش فعالیت های خود تأسیس نمود .

بعد از 4 سال تحقیق و پژوهش یعنی در سال 1359 بالا ه اولین نمونه آزمایشی شبیه ساز پرواز رو با نام (اف اس ) تولید نمود . از آن زمان تا به امروز شبیه ساز پرواز سیر طولانی را برای تکامل طی کرده است .


در زیر در مورد انواع شبیه سازها از دهه 70 میلادی تا به امروز توضیحات لازم داده شده است :


شبیه ساز پرواز fs1 سال 1359 :


این شبیه ساز که در سال 1359 به نمایش گذاشته شد دارای انیمیشین های کوتاهی بود که پرواز را غیر واقعی می کرد . در واقع پس از هر دستور سیستم به طور اتوماتیک انیمیشنی را اجرا می کرد که مورد طبع مشتری و خلبان نبود . گرافیک این بازی شامل یک منظره محدود که شامل 36 کاشی بود که طول هر ضلع این کاشی ها فقط به چند صد کیلومتر می رسید . این شبیه ساز معرفهای رنگی نداشت و سیاه و سفید بود و تنها دارای یک هواپیما بود .

اما با این حال یکی از محبوبترین نرم افزارهای کامیپیوتری در آن زمان بود . برای راه اندازی این شبیه ساز پرواز نیاز به 80 کارت حافظه از نوع آپل بود . شرکت سابلوجیک بعدها نسخه ای ارتقا دهنده را روانه بازار کرد که زمین ، منوها و شعاع دید بهبود یافت.


شبیه ساز پرواز fs2 سال 1363 :


این شبیه ساز در سال 1363 در شهر شیکاگوی ایالات متحده به نمایش گذاشته شد . این پیشرفت در سطح تکنولوژی الکتریکی و دیجیتالی ، باعث شد خیلی از مشتریان بر شرکت سابلوجیک فشار بیاورند تا نسخه های بهتری از شبیه ساز پرواز ارائه دهد . که همین کاتالی بود برای تولید نسخه شماره 2 این شبیه ساز .

این سیمولاتور بسیار گران بود و نیاز به یک سیستم اصلی و مرکزی در هر شهر داشت که مشتریان ماهانه مبلغ زیادی را برای اجاره آن باید پرداخت می د و در سالهای اولیه منحصرا در اختیار شهر شیکاگو بود .

اولین معرف های رنگی در این شبیه ساز به چشم خورد . این رنگ ها اصطلاحا جامد( یکدست ) بودند . اولین بار مناظر بصورت برجسته و واقعی در شبیه سازها به چشم خوردند . این مناظر شامل قسمت های محدودی از ایالات متحده بود . در واقع این شرکت واقع گرایی را در دستور کار خود قرار داد .

این شبیه ساز پرواز پدر شبیه سازهای امروزی بود . زیرا مفهوم کاملی رو از شبیه سازها برای مشتریان تعریف کرد . همچنین در این نسخه قابلیت ع برداری از محیط تعبیه شده بود . همچنین مکان پرواز هم به دلخواه انتخاب می شد .

این شبیه ساز پرواز برای سیستم های مختلف کامپیوتری تعریف شده بود و فقط بدلیل سخت افزارهای مختلف ، در هر کامپیوتر اختلافات اندکی وجود داشت . برای مثال در بعضی کامپیوترها مناظر طبیعی تر به نظر می رسید .


شبیه ساز fs2 نسل سوم سال 1365 :


این شبیه ساز هنوز هم به عنوان شبیه ساز پرواز شماره ی 2 معرفی میشود . اما بدلیل اینکه بخش شبیه ساز شرکت سابلجیک به شرکت مایکروسافت س شد ، در واقع نسخه ای جدید به شمار می رود . در این شبیه ساز خیابان ها برای اولین بار حضور پیدا د . البته نسخه ارتقا یافته این شبیه ساز با عنوان ام اس اف اس 1 توسط مایکروسافت انتشار یافت .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs1 سال 1361 :


این شبیه ساز پرواز که در واقع همان نسخه آ شرکت سابلجیک می باشد ، در سال 1360 طراحی و در سال 1361 به بازار آمد . بعدا ، یعنی در سال 1365 مایکروسافت تمایز رنگ ها رو در شبیه ساز ابداع نمود و سیستم یکپارچه سازی رنگی رو به فراموشی سپرد . البته این شبیه ساز مشکلاتی هم داشت . برای مثال تمایز بین آسمان و دریا بدلیل همرنگ بودن بسیار دشوار بود .

اما شرکت آر جی بی با تولید مانیتورهای جدید این مشکل را رفع نمود .

این شبیه ساز بر روی رایانه های شخصی نیز قابل نصب بود . در این شبیه ساز امکاناتی تعبیه شد که شرح آن در زیر نوشته شده است :

الف) افزودن ساعت به شبیه ساز

ب) بهبود شرایط و آیرودینامیک پرواز و صدای موتورها

ج) شرایط متغیر آب و هوایی

د) دستگاه نشان دهنده ی مختصات جغرافیایی

این شبیه ساز در زمان خودش بسیار نادر بود و کل بازی در نسخه های اولیه در 5 دیسک و در نسخه های بعدی در 3 دیسک جای می گرفت .

این شبیه ساز بارها مورد بحث قرار گرفت . از اینکه چقدر با واقعیت مطابقت دارد و درصد همخوانی آن با کامپیوترهای مختلف چگونه است ؟

تمامی نکات و شرایط پروازی در این بازی ، در کامپیوترهای آی بی ام قابل رویت بود .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs2 سال 1363 :


شبیه ساز پرواز اف اس 2 محصول انحصاری شرکت مایکروسافت بود و برای کامپیوترهای آی بی ام طراحی شده بود . گرافیک بازی تا حدودی ارتقا یافته بود اما در بعضی کامپیوترها عمل نمی کرد . این شبیه ساز در مسائل مختلف بسیار دقیق تر از شبیه سازهای قبلی بود .

این شبیه ساز پوششی کامل از ایالات متحده داشت اما هنوز فرودگاههای مناطق ام اس اف اس 1 در این شبیه ساز به چشم می خورد .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs3 سال 1367 :


در این شبیه ساز پرواز تعدادی هواپیمای جدید و فرودگاه اضافه شد . گرافیک بهبود پیدا کرد و خیابان ها در شبیه ساز وضع بهتری پیدا کرد . این خیابان ها محصول شرکت ای جی آ امریکا بود که در زمینه گرافیک فعالیت زیادی می کرد .

هواپیماهای اضافه شده شامل سسنا و لیر جت می شد . در این شبیه ساز به کاربر اجازه داده می شد که صفحه نمایش را به دلخواه تنظیم کند . پنجره های متعدد بسازد و موقعیت های مکانی متعدد را انتخاب کند .

یکی دیگر از امکانات این شبیه ساز نشان دهنده نقشه و امکان تغییر دوربین به زوایای مختلف بود .


----------------------------------------


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs4 سال 1368 :


شبیه ساز پرواز 4 در اوا سال 1368 به بازار عرضه شد و دارای ی ری محاسن نسبت به نسخه های قبلی بود :

الف ) مدل های هواپیماها بهبود یافتند .

ب) مناظر پویاتر و واقعی تر شدند .

ج) برای اولین بار بحث ترافیک در شبیه ساز در این بازی مطرح شد . این ترافیک شامل زمین و هوا می شد .

د) این نسخه بر روی همه ی کامپیوتر ها اجرا می شد .

ه) اولین اضافه کننده های شبیه ساز مربوط به این نسخه می باشد .


هواپیماهای این نسخه را آقای بروس آرتویک طراحی می کرد . همچنین قسمتی دراین شبیه ساز تعبیه شد که به کاربر اجازه می داد خودش خواپیما طراحی کند و با آن پرواز نماید . این شبیه ساز قابلیت پروازهای دسته جمعی را هم داشت و تالار گفتگویی داشت تا کاربران با هم در ارتباط باشند . البته برای پرواز های دسته جمعی ، می بایست کامپیوتر ها متصل به یک شبکه مادر شوند .

اولین مدل هواپیمای جت با صدای موتور در این شبیه ساز عرضه شد . این هواپیما بویینگ 747 بود . پنل این هواپیما توسط شرکت آ اس دی طراحی گردید و جزئیات زیادی نداشت .

در این نسخه به جنبه های بصری ، بیشتر پرداخته شد . بطوریکه مایکروسافت کارت صدای مربوط به این شبیه ساز را روانه بازار کرد . سیستم انعکاس نور و سایه هم توسط شرکت اس جی آ طراحی گردیده و وارد شبیه ساز نسخه 4 شد .

در این نسخه شرکت مایکروسافت اقدام به ساختن هواپیماهای سفارشی نمود .برای مثال شرکت لوفتهانزا خواهان تولید شبیه ساز ایرباس 300 بود .

از جمله افزودنیهای این شبیه ساز ، ارتقا دهنده محیط شبیه ساز ، تقویت طراحی گرافیکی هواپیما و تولید اجسام ثابت مثل ساختمانها و پدیده های انسانی بود . برای مثال جزایر هاوایی توسط شرکت سابلجیک طراحی و به مایکروسافت داده شد . مناظر متعدد از ایالات متحده وارد این شبیه ساز شد .

از ویژگی های این شبیه ساز سهولت کار با آن بود . در کل این شبیه ساز در بین شبیه سازهای قبلی ، طرفداران بیشتری پیدا کرد . این طرفداران بیشتر شرکت های بزرگ مسافربری یا هواپیماسازی بودند .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs5 سال 1372 :


در این شبیه ساز پرواز سعی شد واقع گرایی به حد بالایی برسد . اولین نسخه ، دارای گرافیک بافتی بود . یعنی از بافت های مختلف حجمی در ساختن هواپیماها استفاده شد . هواپیماهای بیشتری وارد این شبیه ساز شد و مناظر تغیبر زیادی کرد .

هواپیما بهبود پیدا د و آیرودینامیک و شرایط پروازی به واقعیت نزدیک تر شد . هوش این شبیه ساز بسیار بالا بود و دستگاه مختلف و بیشتری برای کاکپیت هواپیماها در نظر گرفته شد و این دستگاه ها و اطاقک خلبان از لحظ گرافیکی اندکی تغییر کرد .

شرکت مایکروسافت برای تولید اضافه کننده های شبیه ساز یک سال صرف نمود . البته این یک دیر کرد بود . اما موفقیت های زیادی برای مایکروسافت محسوب میشد .

در همین سال ، مایکروسافت مرکزی را با نام فلایت شاپ تاسیس نمود و اقدام به فروش مناظر متعدد می نمود . این مجموعه ها شامل بهبود وضع آب و هوایی و ایجاد ابر و مه و طوفان بود و سرعت عملکرد دستورات را زیاد می نمود .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت fs 5.1 سال 1374 :


این شبیه ساز پرواز انقل بود در زمینه گرافیک های سه بعدی پیشرفته . برای اولین بار ابر و مه بصورت سه بعدی ظاهر شدند و نقشه زمین با ع های تطبیق یافت .

عملکرد تغییر آب و هوا ، گسترش یافت و اولین نسخه ای بود که بر روی سی دی منتشر می شد . این نرم افزار بر روی سیتم داس نیز فعال می گشت .

در این شبیه ساز تقریبا تمام هواپیماهای مدرن وجود داشت و فرودگاه بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی نیز در آن دیده شد . بطوریکه 250 فرودگاه جدید به این شبیه ساز اضافه شد . از قابلیت های دیگر این شبیه ساز امکان ساخت فرودگاه در هر نقطه از اروپا یا بود .

همچنین شرکت مایکروسافت بنا به درخواست مشتریان ، خود اقدام به تولید فرودگاه ها و هواپیماهای جدید می نمود .

نسخه بهبود یافته این شبیه ساز در سال 1375 منتشر شد . این نسخه بهبود یافته ، مناظر جدیدی نداشت . فقط به بالا آمدن آن در سیستم عامل داس کمک می کرد .

سایت های اینترنتی flightsim.com و avsim.com منبعی شدند برای گرفتن مدل های هواپیمایی که مشتریان و علاقمندان می ساختند و اولین فروم هوانوردی نیز در همین شبیه ساز جای گرفت و مکانی شد برای مجادله و بحث در مورد ویژگی های شبیه ساز .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت 95 سال 1375 :


با انتشار ویندور 95 توسط مایکروسافت ، شبیه ساز جدیدی نیز تولید شد . این نسخه که در واقع ، نسخه ی شماره ی 6 هست ، بیشتر با نام 95 شناخته می شود .

این شبیه ساز بر خلاف نامش بر روی ویندوز 95 ، قابل اجرا نبود. البته بعدا ارتقا دهنده ای آمد که این نسخه را بر روی ویندوز 95 نیز می توانست اجرا کند . البته مشکلاتی نیز داشت . از جمله اینکه در اجرای این شبیه ساز دارای لکنت بود .

این نسخه بیشتر در زمینه تعداد هواپیما با نسخه قبلی فرق داشت . برای مثال هواپیمای ا ترا 300 به این مجموعه اضافه شد .برای اولین بار بحث واقعی نشان دادن مکان ها مطرح شد و از این رو منطقه منهتن نیویورک به این شبیه ساز اضافه شد . آثار هنری معماری نیز در این شبیه ساز به چشم می خورد . از جمله مجسمه و کاح سفید و کرملین .


----------------------------------------

شبیه ساز پرواز مایکروسافت 98 سال 1376 :


عرضه این شبیه ساز پرواز با پیشرفت های کوچکی همراه بود . از این نسخه با نام اف اس 6.1 نیز یاد می شود . گرافیک هواپیماها بهبود قابل توجهی بود .

برای اولین بار پرواز با هلیکوپتر در شبیه ساز قرار داده شد . این هلیکوپتر مدل بل 206 بود . همچنین سسنا 182 نیز به این مجموعه اضافه گردید .

محیط شبیه ساز بهبود زیادی داشت . سایت های اینترنتی متعددی برای دریافت فایلهای اضافه پدید آمد . 45 شهر بزرگ جدید من جمله تهران به این مجموعه اضافه شد .

تعداد فرودگاه ها به بیش از 3000 رسید در مقایسه با تعداد 300 در نسخه های قبلی . قالب شهر کالیفرنیا به این مجموعه اضافه شد .

در همین سال مایکروسافت اولین جوی استیک خودش رو تولید کرد که فروش زیادی کرد .

طلوع و غروب آفتاب کیفیت بهتری پیدا د و شرایط پروازی واقعی تر شد .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2000 سال 1378 :


این شبیه ساز پرواز دارای تغییرات بسیاری نسبت به نسخه های قبلی بود و بهبود کلی یافت و در دو نسخه نیز ارائه شد . یک نسخه برای کاربران عادی و دیگری برای کاربران مشتاق که شامل هواپیماهای بیشتری می شد که دو سال بعد این دو با هم ادغام شدند .

در ابتدای عرضه این شبیه ساز اعلام شد برای راه اندازی شبیه ساز به پنتیوم های 500 الی 400 مگاهرتزی احتیاج هست . که باعث خیلی از مشتاقان اقدام به ید این پنتیوم ند ، اما بعد از دریافت نسخه متوجه شدند پنتیوم 166 مگاهرتزی برای اجرای این شبیه ساز کافی بوده و باعث انتقاداتی بسیاری به شرکت مایکروسافت شد .

پرواز در این شبیه ساز واقعی تر شد و بسیاری از مناظر قبلی بهبود یافتند . در این شبیه ساز هواپیماهای جدیدی قرار گرفت از جمله هواپیمای مسافربری مافوق صوت کنکورد و همچنین هواپیمای بوئینگ 777 که به تازگی وارد سرویس حمل و نقل شده بود .

نقطه عطف در این شبیه ساز افزایش تعداد فرودگاه ها به بیش از 20000 بود و همچنین 17000 شهر جدید به این شبیه ساز اضافه شد .

ابزارهای ناوبری ارتقا یافتند و سیستم جی پی اس به این شبیه ساز اضافه شد .

فرودگاه ها شکل واقعی به خود گرفتند و ترمینال ها و آپرون ها شکل واقعی به خود گرفتند . صداهای فرودگاه ها مثل صدای آژیر ، صدای ماشین ها به این شبیه ساز اضافه شد . هوش این شبیه ساز هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد.

این شبیه ساز آ ین شبیه سازی بود که بر روی ویندوز 95 اجرا می شد .شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2002 سال 1380 :

هوش منصوعی آ تی سی در این شبیه ساز بخوبی اجرا شد و بهبود فوق العاده ای یافت . علاوه بر گرافیک خوب و بهتر ، شبیه ساز 2002 قابلیت پرواز دسته جمعی بهتری نسبت به نسخه های قبل داشت .

برای جلوگیری از لکنتی که در اجرای برنامه پدید می آمد ، مایکروسافت برنامه فر یت رو بصورت مجانی در اختیار کاربران قرار داد . ک ن مجازی خلبان سه بعدی شد و ترافیک هوایی بهتر شد .

یکی از مشکلات این شبیه ساز این بود که آیا ویرانی برج های دو قلو در 11 سپتامبر را در شبیه ساز قرار دهد یا خیر که همین عاملی شد برای به تعویق افتادن ارائه شبیه ساز . نهایتا این برجها در نسخه حذف شدند .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت 2004 یک قرن پرواز سال 1382 :


این شبیه ساز پرواز به مناسبت یک قرن پرواز هواپیماهای تاریخی در این شبیه ساز قرار داد . من جمله هواپیمای برادران رایت ، داگلاس دی سی 3 و هواپیمای فورد . آب و هوا بهبود چشمگیری یافت و طرح سه بعدی ابرها و بارش با کیفیت تر شدند .

این شبیه ساز همچنین امکان نشان دادن آب و هوای واقعی در هر نقطه از جهان را در خود جای داد و موفقیت زیادی هم داشت . چراغهای خیابانی و سیلوها پدید آمدند و تنوع بیشتری در مناظر بوجود آمد و کاکپیت دقیق تر شد .


شبیه ساز پرواز مایکروسافت ای سال 1385 :


از ویژگی های این شبیه ساز پرواز اضافه شدن هواپیماهای جدید بود و همچنین افزایش کیفیت گرافیک هواپیماها و مناظر .

این شبیه ساز در واقع با نام نسخه ده نیز یاد می شود . همچنین توانایی کنترل هوایی و مراقبت پرواز برای اولین بار در دسترس کاربر قرار داده شد .

همچنین قابلیت مرحله ای بودن شبیه ساز در این نسخه به چشم خورد . بطوریکه بعد از طی مراحل مختلف این شبیه ساز به کاربر، گواهینامه مجازی خلبانی اعطا می کرد .

خیلی از کاربران این نسخه را لو می نامند به سبب گرافیک بالایی که دارد . همچنین چند ماه بعد نسخه ای ارتقا دهند به نام شتاب به فروش رفت . این ارتقا دهنده یت های زیادی را اضافه کرد .

از جمله هواپیماهای جدید این شبیه ساز ارباس 321 ، بمباردیه و سی آر جی 700 بود . این نسخه اولین نسخه ای بود که بر روی دی وی دی ارائه می شد .


آینده شبیه ساز پرواز :


اخیرا شرکت مایکروسافت ، تعطیلی بخش شبیه ساز پرواز را اعلام نمود . مسئول بخش شبیه ساز علت را استراتژی شرکت مایکروسافت اعلام کرده است .


----------------------------------------

منبع : سایت ویکیپدیای انگلیسی http://www.en.wikipedia.com


انجام پروژه vhdl و verilog و fpga
انجام پروژه های دانشجویی کارشناسی سخت افزار


پروژه مدار منطقی ، معماری کامپیوتر، موضوعات پیشرفت سخت افزار، الکترونیک دیجیتال، مدار های واسط، میک روسسور، ...
هر نوع پروژه ای به زبان وریلاگ و یا vhdl
آموزش زبانهای وریلاگ
اجرای پروژه vhdl و verilog به صورت شبیه سازی و یا پیاده سازی سخت افزاری در کمترین زمان ممکن و هزینه مناسب
اجرای پروژه در زمینه vga و یا پیاده سازی الگوریتمهای تصویر و wavelet و fft و ...
xilinx
modelsim
altera
ise
فروش برد های آموزشی fpga
آموزش fpga
آموزش خصوصی و عمومی fpga شامل
آموزش verilog و vhdl
آموزش کار با ipcore
آموزش کار با dcm
آموزش کار با chipscope
آموزش edk
آموزش برنامه ریزی fpga
آموزش طراحی برد های fpga
اصول طراحی سخت افزار

و پروژه های مختلف

پروژه متلبmatlab

مشاوره در پروژه های کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد
مشاوره در انجام پروژه های matlab
پردازش سیگنال ، الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی ، فازی ، شبیه سازی سیستم های کنترل و مخابرات
پروژه های رشته برق در شاخه های زیر نیز مورد بررسی و مشاوره قرار میگیرد:
پروژه های میکرو کنترلرهای avr,arm,pic,8051
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
پروژه با پردازنده های dsp- برنامه نویسی در محیط c
پروژه با cpld , fpga
کار با نرم افزارهای آنالیز و شبیه سازی

*********************************************************
راهنمایی در برنامه نویسی مطلبmatlab مخصوص دانشجویانmatlab

مشاوره در انجام پروژه های مخابرات ، هوش ، ی پزشکی ، کنترل

شبکه های عصبی در matlab
شبکه عصبی
matlab neural network toolbox

روش های مختلف طبقه بندی داده مانند nn ، knn و svm
cl ification algorithms
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
شناسایی الگو
pattern recognition

پردازش تصویر در matlab
matlab image processing toolbox

تبدیل ویولت ( موجک ) و تحلیل سیگنال در حوزه ویولت
wavelet transform

منظق فازی
matlab fuzzy logic toolbox

شبیه سازی کدر ، انکدر ، دی کدر ، کد کانولوشنال به کمک matlab

شناسایی چهره (بازشناسی چهره) ، تشخیص چهره
face recognition , face detection

الگوریتم های بهینه سازی و حل مساله با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک ، pso ، کلونی مورچه ، simulated annealing
optimization algorithm , genetic algorithm, ant colony, pso, genetic algorithm
*********************
تعدادی از پایان نامه و پروژه ها :

پیاده سازی اجزاء مختلف مخابرات دیجیتال از قبیل کوانتایزر ، م اتور های مختلف ، کدر و دی کدر با استفاده از برنامه matlab
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
تحقیقات و پیاده سازی مساله مصالحه میان زمان سنجش و طیف و زمان ارسال در حوزه رادیو هوشمند (cognitive radio)

مربع جادویی با استفاده از روش های مختلف بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک و pso

پیاده سازی کدهای کانولوشنال و بررسی عملکرد سیستم با تغییرات حافظه سیستم و میزان تاثیر نویز روی
وجیber

تحقیقات و پیاده سازی های متعدد در حوزه بازشناسی چهره از جمله pca
آنالیز اجزاء مستقل ica
های گابور gabor filters
طبقه بندی کننده knn و svm

پیاده سازی در زمینه بهبود کنتراست تصاویر با استفاده از بهینه سازی histogram equalization

انجام پروژه های برنامه نویسی و پروژه های دانشجویی
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
انجام پروژه های دانشجویی و برنامه نویسی خود را به ما بسپارید
انجام کلیه امور برنامه نویسی و پروژه دانشجویی و ی کامپیوتر مانند

شبیه سازی و برنامه نویسی با matlab (مطلب)

برنامه نویسی و شبیه سازی php

انجام پروژه های asp.net
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
برنامه نویسی به زبان c#
انجام پروژه های vb (ویژوال بیسیک)

انجام پروژه های pascal (پاسکال)

برنامه نویسی به زبان delphi (دلفی)

برنامه نویسی به زبان c++ و c


lab view
arm
fpga- vhdl verilog
sql server
مدار منطقی
الگوریتم
pcb schematic

شبیه سازی با نرم افزار proteus (پروتئوس)

انجام پروژه های excel
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
انجام تحقیق دانشجویی

انجام پروژه های power point

انجام و پیاده سازی کلیه پروژه های دانشجویی همراه مستندات و توضیحات کامل ، و خط به خط دستورات و نیز نحوه ساخت و چگونگی اجرای پروژه ها، بهمراه داکومنت تایپ شده و آماده برای صحافی بهمراه پشتیبانی بعد از تحویل پروژه ، احیانا برای سوالات پیش آمده.

طراحی پروژه های دانشجویی با قیمت باورن ی
انجام کلیه پروژه های درسی دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی
ی کامپیوتر _نرم افزار
ی الکترونیک
ترجمه متون تخصصی کامپیوتر
طراحی وب سایت وانجام پروژه های

پروژه متلب برق
• پروژه های درسی رشته ی برق شامل مدارهای الکتریکی، کنترل خطی، سیگنال و سیستم، الکترونیک
• شبیه سازی م اسیون پالسهای کدشده pcm 

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• شبیه سازی و بررسی انواع اتصال کوتاه در ژنراتور
• شبیه سازی و مقایسه م اسون های am و fm
• محاسبه و شبیه سازی م اسیون am به وسیله نرم افزار متلب در حوزه زمان و و نمایش طیف سیگنال
• نمودار نایکوئیست، نمودار زیگلر نیکو ، مکان هندسی ‫ریشه ها، نمودار بد bode ‬‬‬‬
• سیستم های کنترل پیش فاز ، پس فاز و پیش پس فاز
• ی وساز سه فاز تریستوری با avr
• طراحی ی وساز ستاره ای سه فاز
• طراحی ی وساز تمام فاز با استفاده از ترانسفورماتور
• ی وساز تمام موج نیم پل
• ی وکننده ی تک فاز تمام موج
• ی وکننده ی سه فاز تمام موج

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• ی وساز سه فاز تریستوری
• شبیه سازی سیستم تعلیق فعال اتومبیل
• حل تمرین های متلب کنترل مدرن
• شبیه سازی م اتور dsb همدوس
• تست روث routh stability test
• طراحی lead lag controller
• شبیه سازی پان مع
• شبیه سازی م اسیون سینوسی عرض پالس spwm
• یافتن پاسخ زمانی یک سیستم با داشتن معادله دیفرانسیل مربوطه با روش شبکه عصبی مانند سیستم پان مع
• شبیه سازی مکان هد دیسک خوان
• شبیه سازی طراحی تدریجی مدار باز و مدار بسته سیستم خواندن دیسک درایو
• ظرفیت در سیستم های چند هادی
• محاسبه load flow به سه روش نیوتون رافسون و گوس سایدل و دیکاپلد لود فلو
• حل انواع تمرین های کنترل
• پیاده سازی شماتیک مدارات الکترونیک
• شبیه سازی م اسیون های ask, ook, fsk, bpsk, qpsk, 8psk و ...
• سیستم کنترل دستگاه تزریق پلاستیک (پلیمر)
• اینورتر 3 فاز به روش svm 


• شبیه 09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.comسازی کنترل مقاوم عصبیnnarc
• شبیه سازی دو مبدل تمام تریستوریسری
• شبیه سازی دو مبدل تک فاز تمام تریستوری با دیود هرزگرد
• شناسایی دو سیگنال صوتی متفاوت به روش پردازش سیگنال از طریق ویژگی های زمانی و ی
• شبیه سازی اینورتر inverter چند سطحی با متلب
• پردازش سیگنال گسسته ، پردازش در حوزه زمان و
• طراحی کنترلر pid
• پروژه کنترل مقاوم
• شبیه سازی کارایی دینامیکی طی یک اتصال کوتاه سه فاز در پایانه های ماشین القایی (پروژه درس ماشین الکتریکی)
• شبیه سازی روش dtc برای کنترل موتور direct torque control
• پروژه ی درس پردازش سیگنال تبدیل فوریه ی چند جمله ای محدود (lpft)
• پخش بار به روش تنگ teng
• جای بهینه تولیدات پراکنده با استفاده از روش تحلیلی و پخش بار مکرر
• طراحی و برنامه¬ریزی یک خط انتقال برای بهینه¬سازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان
• تعیین حاشیه انتقال قابلیت اطمینان با استفاده از روش خود راه انداز پارا
• پخش بار بهینه و اقتصادی چند ناحیه ای (opf ) با الگوریتم pso
• مبدل بوست 

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• کنترل مبدل dc-dc رزو سری- موازی با شبکه عصبی
• طراحی کنترلر دیجیتالی برای سیستم تعلیق خودرو
• پروژه کنترل دیجیتال
• پروژه کنترل مدرن
• پروژه کنترل غیر خطی
• پروژه کنترل چند متغیره
• ماشین حساب چهار عمله با میکروکنترولر mega8 ، پیاده سازی با پروتئوس
• حذف نویز مزاحم در سیستم های صوتی با iir
• پروژه قابلیت اطمینان
• پخش بار پیش رو و پسرو
• پیاده سازی پخش بار ieee 34 bus با سیمولینک
• پیاده سازی مقاله reactive power
• شبیه سازی توربین های بادی القایی از دو سو تغذیه
• پروژه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته : محاسبات ضریب pi و bounding شبکه 57 باس ieee
• شبیه سازی رمزنگاری سیستم rfid (م اسیون و دم اسیون بر روی سیستم rfid )
• پروژه درس شناسایی سیستم

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• استفاده از الگوریتم ژنتیک در موشک های هدایت شونده، معادلات ژیروسکوپ
• تبدیل فوریه گسسته dft
• طراحی شماتیک سیستم همزمان ساز آشوبناک
• رمز نگاری به روش sha (secure hash algorithm)
• بررسی و شبیه سازی انواع اسپکتروگرام در متلب
• انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد
• بررسی انواع روش های کنترل پان مع
• شبیه سازی کنترل بار با سیمولینک
• کنترل هوشمند سرعت یک موتور دی سی با شبکه عصبی
• داد و ستد مترمکز در سیک سیستم دو شینه (از کتاب شبکه های انتقال و بازار برق)
• طراحی کنترل کننده lqg برای کنترل دور موتور dc
• م اسیون fhss (frequency-hopping spread spectrum)
• پایداری ولتاژ در میکروگرید

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• طراحی یک کنترلر دور موتور پیزوالکتریک
• تعیین ضرایب کنترل کننده pid بصورت اتوماتیک (تا قدرت پردازش سیستم مرتب) : طراحی یک کنترل کننده در محیط gui که تابع تبدیل سیستم را گرفته و به دو روش (زیگلر نیکو و روش دوم دلخواه) پارامترهای کنترل کننده pid را بدست دهد
• کنترل هوشمند همودیالیز
• پیاده سازی پان مع دو تکه

پروژه متلب بهینه سازی
• پروژه مباحث ویژه (تکنیک های بهینه سازی)
• بهینه سازی به روش های nelder ، bfgs، quasi newton، dfp، steepest descent، levenberg-marquardt
• محاسبه feasible region به صورت گرافیکی
• حل مساله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک (knapsack problem)
• یافتم ماکزیمم و مینیمم تابع با الگوریتم ژنتیک
• بهینه سازی مساله با قید با الگوریتم ژنتیک
• روش نیوتن برای بهینه سازی با تابع هسین
• حل pde به همراه مقاله (درس ریاضیات پیشرفته) برای رشته ی شیمی و ی مکانیک
• بهینه سازی به روش pso
• بهینه سازی به کمک الگوریتم خزش جمعی ذرات (pso) یا دسته پرندگان
• روش سیمپل simplex method
• حل معمای هشت قابل اجرا برای n

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• حل معمای هشت به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing
• حل مساله qap با الگوریتم مورچگان
• حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها، tsp with aco به همراه پاو وینت
• حل مساله فروشنده دوره گرد به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing
• حل مساله فروشنده دوره گرد به روش الگوریتم ژنتیک
• بهینه ی بروش golden section
• محاسبه max و min توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک
• تولید اعداد فیبوناچی به صورت بازگشتی
• حل مساله برج های هانوی
• پیاده سازی الگویتم های تحقیق در عملیات (حداقل ستون، حداقل ردیف، روش های سیمپل و ...)
• بررسی کلیه توابع توزیع در متلبdistributions functions
• پیاده سازی روش گوشه شمال غربی north-west corner method
• بهینه سازی به روش m بزرگ big m method
• بیهنه سازی با الگوریتم pso برای محسابه می نیمم تابع
• جستجوی فیبوناچی
• یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی کورچه ها aco
• یافتن معادله خط و نقطه اپتیم معادلات
• یافتن مینمم تابع به کمک جستجوی الگو pattern search
• یافتن مساحت دایره، مثلث و عدد پی به روش مونت-کارلو monte carlo method
• یافتن مینمم تابع به الگوریتم ژنتیک
• رسم منحنی زمان اجرایی الگوریتم مرتب سازی insert را بر حسب ) n درس طراحی الگوریتم ها(
• الگوریتم کرم شبتاب یا firefly
• حل مساله حداکثر جریان maximum flow problem
• فیت دایره با استفاده از روش حداقل مربعات خطی و خطی
• حل مسله کمترین درخت پوشا (درخت فراگیر مینیمم) یا minimum spanning tree
• الگوریتم ممتیک و بهینه سازی
• الگوریتم جستجوی فاخته
• الگوریتم کرم شتاب
• الگوریتم جستجوی ممنوع
• الگوریتم رقابت استعماری
• الگوریتم الهام گرفته شده از خفاش
• الگوریتم جستجوی هارمونی
• الگوریتم سیمپل

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• الگوریتم انجماد تدریجی (sa)
• الگوریتم ممتیک memetic
• الگوریتم کلونی زنبور عسل
• الگوریتم کلونی جهش قورباغه leap frog
• الگوریتم conjugate-gradient
• الگوریتم dfp


جهت مشاوره تماس بگیرید
آرا پروژه با داشتن بهترین متخصصین از های معتبر ایران شما را د روژه های دانشجویی و صنعتی ،نطامی یاری می کنند و از آغاز تا پایان پروژه در کنار شما خواهند بود.
با ارسال اطلاعات مورد نیاز برای انجام پروژه همکاران ما در سریع ترین زمان ممکن راهنمای شما خواهند بود
لطفا برای اطلاع بیشتر از سایت آرا پروژه دیدن فرمایید


شبکه عصبی
matlab neural network toolbox
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
روش های مختلف طبقه بندی داده مانند nn ، knn و svm
cl ification algorithms

شناسایی الگو
pattern recognition

پردازش تصویر در matlab
matlab image processing toolbox

تبدیل ویولت ( موجک ) و تحلیل سیگنال در حوزه ویولت
wavelet transform

منظق فازی
matlab fuzzy logic toolbox

شبیه سازی کدر ، انکدر ، دی کدر ، کد کانولوشنال به کمک matlab

شناسایی چهره (بازشناسی چهره) ، تشخیص چهره
face recognition , face detection

الگوریتم های بهینه سازی و حل مساله با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک ، pso ، کلونی مورچه ، simulated annealing
optimization algorithm , genetic algorithm, ant colony, pso, genetic algorithm
*********************
تعدادی از پایان نامه و پروژه ها :
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
پیاده سازی اجزاء مختلف مخابرات دیجیتال از قبیل کوانتایزر ، م اتور های مختلف ، کدر و دی کدر با استفاده از برنامه matlab

تحقیقات و پیاده سازی مساله مصالحه میان زمان سنجش و طیف و زمان ارسال در حوزه رادیو هوشمند (cognitive radio)

مربع جادویی با استفاده از روش های مختلف بهینه سازی مانند الگوریتم ژنتیک و pso

پیاده سازی کدهای کانولوشنال و بررسی عملکرد سیستم با تغییرات حافظه سیستم و میزان تاثیر نویز روی
وجیber

تحقیقات و پیاده سازی های متعدد در حوزه بازشناسی چهره از جمله pca
آنالیز اجزاء مستقل ica
های گابور gabor filters
طبقه بندی کننده knn و svm

پیاده سازی در زمینه بهبود کنتراست تصاویر با استفاده از بهینه سازی histogram equalization

پروژه متلب بهینه سازی
• پروژه مباحث ویژه (تکنیک های بهینه سازی)
• بهینه سازی به روش های nelder ، bfgs، quasi newton، dfp، steepest descent، levenberg-marquardt
• محاسبه feasible region به صورت گرافیکی
• حل مساله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک (knapsack problem)
• یافتم ماکزیمم و مینیمم تابع با الگوریتم ژنتیک
• بهینه سازی مساله با قید با الگوریتم ژنتیک 


• روش ن09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.comیوتن برای بهینه سازی با تابع هسین
• حل pde به همراه مقاله (درس ریاضیات پیشرفته) برای رشته ی شیمی و ی مکانیک
• بهینه سازی به روش pso
• بهینه سازی به کمک الگوریتم خزش جمعی ذرات (pso) یا دسته پرندگان
• روش سیمپل simplex method
• حل معمای هشت قابل اجرا برای n
• حل معمای هشت به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing
• حل مساله qap با الگوریتم مورچگان
• حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها، tsp with aco به همراه پاو وینت
• حل مساله فروشنده دوره گرد به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing
• حل مساله فروشنده دوره گرد به روش الگوریتم ژنتیک
• بهینه ی بروش golden section
• محاسبه max و min توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک
• تولید اعداد فیبوناچی به صورت بازگشتی
• حل مساله برج های هانوی
• پیاده سازی الگویتم های تحقیق در عملیات (حداقل ستون، حداقل ردیف، روش های سیمپل و ...)
• بررسی کلیه توابع توزیع در متلبdistributions functions
• پیاده سازی روش گوشه شمال غربی north-west corner method
• بهینه سازی به روش m بزرگ big m method
• بیهنه سازی با الگوریتم pso برای محسابه می نیمم تابع
• جستجوی فیبوناچی
• یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی کورچه ها aco
• یافتن معادله خط و نقطه اپتیم معادلات

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• یافتن مینمم تابع به کمک جستجوی الگو pattern search
• یافتن مساحت دایره، مثلث و عدد پی به روش مونت-کارلو monte carlo method
• یافتن مینمم تابع به الگوریتم ژنتیک
• رسم منحنی زمان اجرایی الگوریتم مرتب سازی insert را بر حسب ) n درس طراحی الگوریتم ها(
• الگوریتم کرم شبتاب یا firefly
• حل مساله حداکثر جریان maximum flow problem
• فیت دایره با استفاده از روش حداقل مربعات خطی و خطی
• حل مسله کمترین درخت پوشا (درخت فراگیر مینیمم) یا minimum spanning tree
• الگوریتم ممتیک و بهینه سازی
• الگوریتم جستجوی فاخته
• الگوریتم کرم شتاب
• الگوریتم جستجوی ممنوع
• الگوریتم رقابت استعماری
• الگوریتم الهام گرفته شده از خفاش
• الگوریتم جستجوی هارمونی
• الگوریتم سیمپل
• الگوریتم انجماد تدریجی (sa)
• الگوریتم ممتیک memetic
• الگوریتم کلونی زنبور عسل
• الگوریتم کلونی جهش قورباغه leap frog
• الگوریتم conjugate-gradient
• الگوریتم dfp

پروژه متلب برق
• پروژه های درسی رشته ی برق شامل مدارهای الکتریکی، کنترل خطی، سیگنال و سیستم، الکترونیک
• شبیه سازی م اسیون پالسهای کدشده pcm
• شبیه سازی و بررسی انواع اتصال کوتاه در ژنراتور

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• شبیه سازی و مقایسه م اسون های am و fm
• محاسبه و شبیه سازی م اسیون am به وسیله نرم افزار متلب در حوزه زمان و و نمایش طیف سیگنال
• نمودار نایکوئیست، نمودار زیگلر نیکو ، مکان هندسی ‫ریشه ها، نمودار بد bode ‬‬‬‬
• سیستم های کنترل پیش فاز ، پس فاز و پیش پس فاز
• ی وساز سه فاز تریستوری با avr
• طراحی ی وساز ستاره ای سه فاز
• طراحی ی وساز تمام فاز با استفاده از ترانسفورماتور
• ی وساز تمام موج نیم پل
• ی وکننده ی تک فاز تمام موج
• ی وکننده ی سه فاز تمام موج
• ی وساز سه فاز تریستوری
• شبیه سازی سیستم تعلیق فعال اتومبیل
• حل تمرین های متلب کنترل مدرن
• شبیه سازی م اتور dsb همدوس
• تست روث routh stability test
• طراحی lead lag controller
• شبیه سازی پان مع
• شبیه سازی م اسیون سینوسی عرض پالس spwm
• یافتن پاسخ زمانی یک سیستم با داشتن معادله دیفرانسیل مربوطه با روش شبکه عصبی مانند سیستم پان مع
• شبیه سازی مکان هد دیسک خوان
• شبیه سازی طراحی تدریجی مدار باز و مدار بسته سیستم خواندن دیسک درایو
• ظرفیت در سیستم های چند هادی
• محاسبه load flow به سه روش نیوتون رافسون و گوس سایدل و دیکاپلد لود فلو
• حل انواع تمرین های کنترل
• پیاده سازی شماتیک مدارات الکترونیک
• شبیه سازی م اسیون های ask, ook, fsk, bpsk, qpsk, 8psk و ...
• سیستم کنترل دستگاه تزریق پلاستیک (پلیمر)
• اینورتر 3 فاز به روش svm
• شبیه سازی کنترل مقاوم عصبیnnarc
• شبیه سازی دو مبدل تمام تریستوریسری
• شبیه سازی دو مبدل تک فاز تمام تریستوری با دیود هرزگرد
• شناسایی دو سیگنال صوتی متفاوت به روش پردازش سیگنال از طریق ویژگی های زمانی و ی
• شبیه سازی اینورتر inverter چند سطحی با متلب
• پردازش سیگنال گسسته ، پردازش در حوزه زمان و
• طراحی کنترلر pid
• پروژه کنترل مقاوم 

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• شبیه سازی کارایی دینامیکی طی یک اتصال کوتاه سه فاز در پایانه های ماشین القایی (پروژه درس ماشین الکتریکی)
• شبیه سازی روش dtc برای کنترل موتور direct torque control
• پروژه ی درس پردازش سیگنال تبدیل فوریه ی چند جمله ای محدود (lpft)
• پخش بار به روش تنگ teng
• جای بهینه تولیدات پراکنده با استفاده از روش تحلیلی و پخش بار مکرر
• طراحی و برنامه¬ریزی یک خط انتقال برای بهینه¬سازی با در نظرگرفتن قابلیت اطمینان
• تعیین حاشیه انتقال قابلیت اطمینان با استفاده از روش خود راه انداز پارا
• پخش بار بهینه و اقتصادی چند ناحیه ای (opf ) با الگوریتم pso
• مبدل بوست
• کنترل مبدل dc-dc رزو سری- موازی با شبکه عصبی
• طراحی کنترلر دیجیتالی برای سیستم تعلیق خودرو
• پروژه کنترل دیجیتال
• پروژه کنترل مدرن
• پروژه کنترل غیر خطی
• پروژه کنترل چند متغیره

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• ماشین حساب چهار عمله با میکروکنترولر mega8 ، پیاده سازی با پروتئوس
• حذف نویز مزاحم در سیستم های صوتی با iir
• پروژه قابلیت اطمینان
• پخش بار پیش رو و پسرو
• پیاده سازی پخش بار ieee 34 bus با سیمولینک
• پیاده سازی مقاله reactive power
• شبیه سازی توربین های بادی القایی از دو سو تغذیه
• پروژه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته : محاسبات ضریب pi و bounding شبکه 57 باس ieee
• شبیه سازی رمزنگاری سیستم rfid (م اسیون و دم اسیون بر روی سیستم rfid )
• پروژه درس شناسایی سیستم
• استفاده از الگوریتم ژنتیک در موشک های هدایت شونده، معادلات ژیروسکوپ
• تبدیل فوریه گسسته dft
• طراحی شماتیک سیستم همزمان ساز آشوبناک
• رمز نگاری به روش sha (secure hash algorithm)
• بررسی و شبیه سازی انواع اسپکتروگرام در متلب
• انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد
• بررسی انواع روش های کنترل پان مع
• شبیه سازی کنترل بار با سیمولینک
• کنترل هوشمند سرعت یک موتور دی سی با شبکه عصبی
• داد و ستد مترمکز در سیک سیستم دو شینه (از کتاب شبکه های انتقال و بازار برق)
• طراحی کنترل کننده lqg برای کنترل دور موتور dc
• م اسیون fhss (frequency-hopping spread spectrum)
• پایداری ولتاژ در میکروگرید
• طراحی یک کنترلر دور موتور پیزوالکتریک

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

• تعیین ضرایب کنترل کننده pid بصورت اتوماتیک (تا قدرت پردازش سیستم مرتب) : طراحی یک کنترل کننده در محیط gui که تابع تبدیل سیستم را گرفته و به دو روش (زیگلر نیکو و روش دوم دلخواه) پارامترهای کنترل کننده pid را بدست دهد
• کنترل هوشمند همودیالیز


پایان نامه شبیه سازی انسان - تا سه روز رایگان استجهت اینجا لینک کلیک کنید
معرفی پایان نامه: بررسی فقهی و حقوقی مسئله شبیه سازی انسانghodsiye-behshar.kowsarblog.ir/عنوان پایان نامه: بررسی فقهی و حقوقی مسئله شبیه سازی انسان پژوشگر: سیده اعظم حسینی متکازینی راهنما: محبوبه یعقوبی ارزیاب: حجت ال ...
پایان نامه بررسی دیدگاه فقهی و حقوقی شبیه سازی انسان - ارس فایلwww.arasfile.com/.../8 نوامبر 2016 ... هدف از نگارش این پایان نامه روشن ساختن دیدگاه فقه در حکم به جواز یا عدم جواز شبیه سازی انسان و شناخت حقوق فردی و اجتماعی کودک شبیه سازی شده می ...


شبیهسازی انسان از منظر فقه - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانganj.irandoc.ac.ir/articles/498388شناخت حقوق فردی، اجتماعی و بین المللی فرد شبیه سازی شده (شبیه). - بررسی اخلاقی موضوع شبیه سازی انسان- ارائه پایان نامه درمجامع علمی و همایش ها. روش تحقیق: در ...
پایان نامه شبیه سازی انسان از منظر فقهی ، حقوقی و اخلاقیh-fatemeh-tehran.kowsarblog.ir/عنوان شبیه سازی انسان از منظر فقهی ، حقوقی و اخلاقی راهنما: سرکار خانم اکرم السادات نائینی پژوهشگر: مریم نادری یکی از بحث برانگیزترین مسائل ...


پایان نامه رشته حقوق :بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه ......baharfile.com/11 دسامبر 2016 ... متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق .... اما سیدحسن ی شبیه سازی انسان از دیدگاه فقه اهل سنت را موضوع تحقیق خود قرار داده ...
بررسی حکم فقهی شبیه سازی انسان در پایان نامه جامعه المصطفی مشهد ......ijtihad.ir/newsdetails.aspx?itemid=2466similarthisصد و شصت و نهمین جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه الصطفی العالمیه مشهد با موضوع « بررسی حکم فقهی شبیه سازی انسان» برگزار میشود.


پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد شبیه سازی سیستم های صف-8-8www.karenthesis.ir/برای پایان نامه و پروپوزال در مورد شبیه سازی سیستم های صف و پروژه ... را باید بزرگترین سامانهای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، ی و اجرا ...
شبیه سازی انسان در - تک آی آرwww.tak-ir.info/tag/ پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده ... بر خلاف تولید مثل معمولی انسان که از طریق تلقیح اسپرم مرد و اوول زن و رشد آن در درون رحم زن عملی می ...


پایان نامه ارشد:بررسی فقهی حقوقی شبیه سازی انسان و آثار آن ......a.aaiz.ir/2016/11/07/7 نوامبر 2016 ... برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود ... مساله شبیه سازی انسان نیز شاید قابل قیاس با چنین وضعیت هایی باشد که دیر یا زود ...
پایان نامه رشته حقوق :بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه ......hoghogh5.payannamedl.ir/عنوان : بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه ی و حقوق ایران. آزاد ی. واحد همدان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ...


ایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده 130صفحه130پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده ۱۳۰صفحه ... نتیجه کلی برداشت شده از این تحقیق : تولید مثل انسان از طریق شبیه سازی مغایرتی با شرع ...
شبیه سازی انسان از دیدگاه فقه یه و صاحبنظران اهل سنتwww.hawzah.net/.../پایان نامه. شبیه سازی انسان از دیدگاه فقه یه و صاحبنظران اهل سنت. تاریخ انتشار : 1391/1/23. بازدید : 1248. عنوان انگلیسی : عنوان عربی : نویسنده : تکتم رجائی ...


بانک چشمگیر مقالات ، تحقیق ، رساله و پایان نامه - شبیه سازی انسانnamehbastan.mihanblog.com/post/21717 فوریه 2009 ... nafiseh می نویسد "شبیه سازی هنگامی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی توانست ی بنام dollyرا در سال ۱۹۹۷ شبیه سازی کند. پخش خبر ...
تحقیق مقاله شبیه سازی انسان - دیباداکwww.dibadoc.ir/تحقیق مقاله شبیه سازی انسان آیا روزی خواهد رسید که هر انسان نمونهای کاملاً شبیه به خود ... پایان نامه شبیه سازی انسانپروژه شبیه سازی انسانروش تحقیق شبیه سازی ...


متن کامل پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده ...... .tehranifile.ir/?p=1619521313 جولای 2017 ... متن کامل پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده ... این تحقیق : تولید مثل انسان از طریق شبیه سازی مغایرتی با شرع نداشته و ...
آزاد ی واحد اصفهان (خوراسگان) - پایان نامه هاwww.khuisf.ac.ir/prof/thesis/?thesisid=6252&thesistype...در این پایان نامه که به روش توصیفی تحلیلی می باشد بررسی مشروعیت شبیه سازی و ... واژگان کلیدی : طفل، شبیه سازی انسان، فقهای شیعه، فقهای اهل سنت، حقوق ...

فهرست منابع و مآخذ

کتاب:

1. جمعی از نویسندگان، روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، پژوهشکده ابن سینا، 1380

2. رستمی، ثریا، شبیه سازی انسان از دیدگاه ، قم، ناشر نسیم کوثر،1387

3. رادپور، امین؛ اصغر حاجی بیگی، فرهنگ اصطلاحات ژنتیک، تهران، انتشارات حیان،1383

4. صارمی، ابوطالب شبیه سازی، تهران، خلوص، 1382

5. محمدی، علی، شبیه سازی انسان ملاحظات علمی، اخلاقی، فقهی و حقوقی، تهران نشر معارف،1387

6. مرکز تحقیقات فقهی قوه­ی قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی در امور حقوقی، ناشر مرکز تحقیقات فقهی حوزه معاونت آموزش تحقیقات قوه­ی قضائیه، 1381

7. منصور، جهانگیر، قانون مدنی، تهران، نشر دیدار، 1385

8. نورمحمدی، غلامرضا،، شبیه سازی انسان بیم ها و امیدها، تهران، نشر معارف،1384

9. یوسفان، محمد جواد،، شبیه سازی از دیدگاه ، قم، نشر برگزیده، 1386

10. هابرماس، یورگن، ی ژنتیک، ترجمه­ی یحیی ی، تهران، نشر آرین،1384

مقاله:

11. السان، مصطفی؛ زینب کنعانی، تلاقی اخلاق و حقوق و واقعیت در شبیه سازی انسان،منتشر شده در کتاب اخلاق زیستی، تهران، انتشارات سمت،1383

12. اسماعیل آبادی، علی رضا؛ حمیده یزدی مقدم؛ باستانی، تاملات اخلاقی- حقوقی، شبیه سازی انسان، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 1386

13. جمعی از شوران حوزه، زوایای پیدا وپنهان شبیه سازی، مجله فقه: کاوشی نو در فقه ی، شماره47، 1385

14. می، جواد،، شبیه سازی انسان پیامدها و ع العمل ها، مجله مبلغان، شماره 51، 1382

15. دنیر، موسی،، شبیه سازی، مجله دانش پژوهان، شماره 2، 1382

16. رحیمی، حبیب الله،، شبیه سازی درمانی رویکردهای اخلاقی، فقهی و حقوقی، منتشر شده در کتاب اخلاق زیستی، تهران،انتشارات سمت، 1383

17. صادقی، محمود، همانندسازی انسان ازنظر مراجع ادیان آسمانی و بررسی آن از نظر فقه ی، مجله فقه:کاوشی نو در فقه ی، شماره41، 1386

18. طباطبایی لطفی، عصمت، همانندسازی انسان احکام فقهی و پیامدهای حقوقی، مجله شه های حقوقی، شماره 11، 1385

19. ، محمد حسن، ما و پدیده های نو، فقه: کاوشی نو در فقه ی، شماره46، 1385

آفریده های الهی و از جمله افراد بشر، جفت جفت آفریده شده اند و افراد بشر با ازدواج، تکثیر شده و به صورت تیره ها و گروهها در آمده اند. به این ترتیب، با ازدواج و تشکیل خانواده، روابط زن و مرد ضابطه مند شده بقای نسل بشر تضمین می شود و در پناه چنین کانون های گرم و آرامی، زمینه برای تربیت افراد سالم و کارا فراهم و سلامت جامعه تضمین می گردد.

از سوی دیگر، نسب فرزند در اثر مقاربت پدر و مادر تعیین می شود و افراد در همین نظام خانواده است که با حقوق و تکالیف خود آشنا می شوند؛ یعنی حقوق و تکالیفی مانند توارث، نفقه، حضانت و غیره همه در چارچوب خانواده معنا می یابند، در حالی که شبیه سازی موجب از دست رفتن بنیان خانواده می گردد.

پس شبیه سازی سبب می شود که نخست، پیمان ازدواج پیمانی بی فایده به نظر آید و در نتیجه، سفارش های در باره ی برگزیدن شریک مناسب برای زندگی هم بیهوده بنماید. افزودنی است که موافقان شبیه سازی ممکن است در پاسخ به این استدلال بگویند که با کمک شبیه سازی می توان مشکل زوج های نازا را بر طرف کرد و در نتیجه به تقویت بنیان خانواده کمک رساند؛ ولی در انتقاد از این استدلال باید گفت: هنگامی که با شبیه سازی بتوان به زوج های نابارور کمک کرد تا دارای فرزند شود ممکن است افراد مجرد هم بخواهند صرفاً با کمک این فناوری دارای فرزند شوند و این مهم در تز ل بنیان خانواده تاثیر خواهد گذارد.

دوم آن که شبیه سازی باعث می شود قرابت و نسب افراد شبیه سازی شده بر هم خورد و حتی ممکن است پدیده ی اختلاط انساب پیش آید. بنابراین، پدیده ی اختلاط انساب و پدید آمدن فرزندان بی پدر و مادر و بی خانمان از دیگر پیامدهای شبیه سازی است؛ چه درست است که فردی در اثر شبیه سازی متولد می شو ی هیچ نسبتی با افراد خانواده ای که در آن متولد شده است ندارد؛ زیرا با در نظر گرفتن رابطه ی دهندگان سلول و دهندگان تخمک چهار ح فرض می شود:

الف- دهنده ی سلول، شوهر دهنده ی تخمک است.

ب- دهنده ی سلول، مرد بیگانه است.

ج- دهنده ی سلول، خود دهنده ی تخمک است.

د- دهنده ی سلول، زن بیگانه است.

در هر یک از این فرض ها نیز ممکن است مادر جانشین، خود دهنده ی تخمک باشد یا زن دیگری که مجموعاً هشت صورت و ح خواهد داشت و در تمام این صورت ها، فرد شبیه سازی شده هیچ نسبتی با دهنده ی تخمک یا مادر جانشین ندارد و تنها از نظر ژنتیکی، جفت دوقلوی دهنده ی سلول است. زیرا در فرض نخست، کودک شبیه سازی شده، جفت دوقلوی شوهر زن دهنده ی است. در فرض سوم، کودک شبیه سازی شده، جفت دوقلوی مرد بیگانه است. بنابراین، در همه ی این فرضها، فرد شبیه سازی شده خواهر یا برادر دهنده ی سلول است و بر حسب مورد، آثار حقوقی ویژه ای بر این رابطه حاکم است. برخی از صاحب نظران این گونه شبیه سازی را در حقیقت پروراندن نامشروع جنین در رحم زن و حرام می دانند وبر این عقیده اند که شبیه سازی تاثیرات منفی و بس سنگینی بر نظام خانواده می گذارد و نه تنها سبب می شود نظام خانواده فروپاشد بلکه باعث می شود جامعه هم نابسامان شده زمام امور از دست برود و اختلال نظام پدید آید. [1]

احتمال بروز بیماری در افراد کلون شده.

در حال حاضر آثار طبیعی همانند سازی انسان ناشناخته است و احتمال بروز اختلالات جسمی و روانی در کلون ها بسیار زیاد است. مطابق گزارش های منتشر شده، بسیاری از حیواناتی که تاکنون شبیه سازی شده اند از نظر جسمی با مشکل روبرو هستند. یکی از مشکلات مربوط به سن این حیوانات است. سه سال بعد از تولد دالی، اولین حیوان شبیه سازی شده معلوم شد سن سلولهای او شش سال بزرگتر از سن شناسنامه ای اوست و در واقع دالی در زمان تولد بیش از شش سال داشته است. دالی بعداً به سرطان ریه و ورم مفاصل نیز مبتلا شد و سرانجام در 14 فوریه سال 2003 با تزریق آمپول به زندگیش پایان دادند. علاوه بر این، تنوع ژنتیکی در گیاهان و گوناگونی نژادها، عامل مقاومت آنها در مقابل بیماری هاست. شبیه سازی در دراز مدت ممکن است موجب کاهش تنوع ژنتیکی و نژادی انسان و در نتیجه بروز بیماریهای فراگیر و مرگ بار شود. البته ممکن است با آزمایشات و تحقیقات بیشتر بتوان از بروز این ناهنجاریها جلوگیری کنند، اما در حال حاضر، با توجه به این مخاطرات نمی توان از نظر فقهی آن را تجویز کرد و فواید نادری از قبیل بچه دار شدن زوج های نابارور و از طرق دیگر، مثل باروری قابل حصول است و نمی تواند تجویز این عمل را توجیه کرد.

آسیب به دهندگان تخمک و مادران جانشین.

مطابق آمارهای موجود در همانند سازی هایی که در چند سال اخیر برای کلون حیوانات صورت گرفته نرخ موفقیت بسیار پایین بوده و فقط 5 درصد از تلاش ها منتهی به ولادت کلون های زنده شده است. به عبارت دیگر، 95 درصداز جنین هایی که به مادران جانشین انتقال داده شده، یا حیات آنها در همان مرحله ی اولیه متوقف شده یا در مراحل بعد سقط شده اند و طبق برخی از گزارش ها منجر به مرگ تعدادی از آنها شده است. با چنین وضعی دهندگان تخمک و مادران جانشین دچار صدمات و آسیب های زیادی می شوند. بنابراین، به فرض امکان پذیر بودن همانند سازی انسان، این عمل مادران جانشین را در معرض آسیب ها و مخاطرات جسمی فراوان قرار می دهد، که صرف نظر از سایر دلایل، با توجه به ادله ی فراوان مربوط به احترام و وم حفظ نفس از هلاکت، این مشکل از نظر فقهی و حقوقی به تنهایی می تواند مانع تجویز همانند سازی انسان باشد. [2][1] - علیرضا اسماعیل آبادی ، حمیده یزدی مقدم ، باستانی ، تاملات اخلاقی حقوقی در شبیه سازی انسان ، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی ، 86 ، ص 44-45

[2] - محمود صادقی ، همانند سازی انسان از نظر مراجع ادیان آسمانی و بررسی آن از نظر فقه ی ، ص 83-85نجام انواع پروژه های مرتبط با ی برق در مقطع لیسانس تا ا توسط جمعی از دانشجویان و فارغ حصیلان ارشد و ای برق در گرایش های الکترونیک،مخابرات،کنترل و قدرت برترین های تهران صورت میگیرد...

انواع پروژه ها و شبیه سازی ها با نرم افزارهایmatlab,hspice,orcad,proteus,codvision,adsو.... پذیرفته می شود.

 طراحی تقویت کننده های عملیاتی cmos

طراحی تقویت کننده های چند طبقه

طراحی تقویت کننده های gm constant

طراحی مدارات مقایسه کننده

طراحی اسیلاتورهای بالا

طراحی تقویت کننده های بالا lna

طراحی می ر
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
تحلیل نویزی، ی، گذرا، دی سی، فوریه و .. به خلاصه ای از گزارش کار در تمامی پروژه ها

از طریق ایمیل زیر پروژه های خود را ارسال کنید و در زمانی کوتاه به شما پاسخ داده خواهد شد.
برای انجام پروژه های درس های محاسبات عددی،جبر خطی و.... با نرافزار متلب جزئیات پروژه خود را به ایمیل زیر بفرستید و جهت هماهنگی بیشتر با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایید.

انجام پروژه های مرتبط با پردازش تصویر با matlab در گرایش های کارشناسی و ارشد در کوتاه ترین زمان ممکن...فقط کافی است پروژه ی خودرا با جزئیات کامل به آدرس زیر میل کنید:
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
دوستان عزیز جهت مشاوره در پایان نامه و انجام پروژه و هر آنچه که مرتبط با رشته ی برق به ویژه الکترونیک،مخابرات و کنترل میباشد با ما در تماس باشید:
طراحی تقویت کننده های عملیاتی cmos
طراحی تقویت کننده های چند طبقه
طراحی تقویت کننده های gm constant
طراحی مدارات مقایسه کننده
طراحی اسیلاتورهای بالا
طراحی تقویت کننده های بالا lna
طراحی می ر
تحلیل نویزی، ی، گذرا، دی سی، فوریه و .. به خلاصه ای از گزارش کار در تمامی پروژه ها

انجام پروژه های مدارات آنالوگ با ads و hspice


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
برای پروژه های تخصصی الکترونیک و مشاوره در پایان نامه و شبیه سازی با hspice و ads,cadence و انواع نرم افزار های برق شما می توانید پروژه ی خود یا عنوان پایان نامه خود را با جزئیات دقیق به

با کیفیت ترین پایان نامه های کارشناسی ارشد را از ما بخواهید:

ی برق الکترونیک در گرایش های آنالوگ، دیجیتال و ادوات نیمه هادی

ی برق مخابرات در گرایش های میدان و سیستم

ی برق کنترل
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

انجام انواع پروژه های مرتبط با ی برق در مقطع لیسانس تا ا توسط جمعی از دانشجویان و فارغ حصیلان ارشد و ای برق در گرایش های الکترونیک،مخابرات،کنترل برترین های تهران صورت میگیرد...

انواع پروژه ها و شبیه سازی ها با نرم افزارهای,pspice,matlab,hspice,orcad,proteus,codvision,adsوavr.... پذیرفته می شود.

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
دوستان عزیز برای انجام دقیق پروژه های خود با توجه به تخصص افراد با ایمیل و شماره های زیر در تماس باشید.

دوستان عزیز جهت انجام پروژه های خود با نرم افزارهای ,pspice,matlab,proteus,orcadو avr به میل بزنید  و جهت پروژه های شبیه سازی با hspice و مشاوره در پایان نامه های کارشناسی و ارشد با
گروه ما آماده انجام پروژه های تخصصی شما را در زمینه ی برق میباشد. در همین راستا کلیه پروژه های مرتبط با نرم افزار متلب شامل کد نویسی m-file و شبیه سازی simulink قابل انجام است. برای اطلاعات بیشتر با شماره های آمده در زیر تماس حاصل فرمایید

انجام انواع پروژه های مرتبط با ی برق در مقطع لیسانس تا ا توسط جمعی از دانشجویان و فارغ حصیلان ارشد و ای برق در گرایش های الکترونیک،مخابرات،کنترل برترین های تهران صورت میگیرد...
انواع پروژه ها و شبیه سازی ها با نرم افزارهای,pspice,matlab,hspice,orcad,proteus,codvision,adsوavr.... پذیرفته می شود.

دوستان عزیز برای انجام دقیق پروژه های خود با توجه به تخصص افراد با ایمیل و شماره های زیر در تماس باشید.
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

پروژه های شبیه سازی در matlab (متلب):پردازش صدا:

(signal-speech-vad-speakre processing & recognition)پردازش تصویر:

(image-fingerprint-processing & recognition medival segmentation....)شبیه سازی سیستم های مخابراتی:

( ....communication-ِِdtmf-analog & digital modulation)شبیه سازی سیستم های مخابراتی پیشرفته:

( ...radar system- ellite system)طراحی های آنالوگ و دیجیتال:

(....iir & fir filter design)

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

طراحی سیستمهای کنترلی:

( ....stability & pid controller)capture data از طریق پورت comامکان ارائه پروژه در محیط گرافیکی(gui) وجود دارد.
مشاوره و تدوین پروژه های شبیه سازی با hspice
طراحی تقویت کننده و نوسان ساز با مشخصات دلخواه شما بهمراه نت لیست و نتایج.

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

دوستان عزیز گروه ما متشکل از جمعی دانشجویان و فارغ  حصیلان ارشد و ای برق می باشد،پروژه های شما با بهترین کیفیت ممکن و در سریع ترین زمان ممکن انجام و به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

تشخیص چهرهface recognition and detection

•    تشخیص چهره به روش pca با استفاده از دیت س


•    تشخیص چهره با استفاده از هیستوگرام تصاویر (به همراه مقاله)


•    تشخیص چهره انسان با استفاده طبقه بندی کننده چندخطی

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    تشخیص چهره انسان به روش تحلیل تفکیکی خطی دو بعدی( 2d-lda ) به همراه مقاله


•    تشخیص چهره از روی چشم به روش شبکه عصبی


•    تشخیص اثر انگشت به روش دیت س (به همراه مقاله)


•    تشخیص حرکت از طریق ورودی دوربین یا وبکم


•    تشخیص کارکتر و عدد در تصویر ocr
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    تشخیص و شمارش یک حرف خاص در تصویر


•    تشخیص عدد فارسی در تصویر (به همراه آموزش فارسی)


•    تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش تطبیق الگو


•    تشخیص حروف فارسی در تصویر به روش شبکه عصبی


•    برنامه تشخیص بارکد (پردازش تصویر)


•    ترمیم تصویر image inpainting


•    ترمیم ویدئو video inpainting


•    کاهش نویز در تصویرnoise canceling


•    تشخیص لبه تصویر توسط الگوریتم کلونی مورچه ها aco (به همراه مقاله)


•    تشخیص دایره در تصویر


•    پنهان نگاری تصاویر یا steganog hy با متلب


•    پنهان نگاری تصویر به روش dct


•    پنهان نگاری تصویر در فایل صوتی


•    فشرده سازی تصاویر اثر انگشت fingerprint image compression
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    تشخیص سرعت خودرو به کمک پردازش تصویر


•    تشخیص تعداد خودرو به کمک پردازش تصویر


•    جدا سازی دندان از تصاویر x-ray به کمک پردازش تصویر


•    فشرده سازی تصاویر به روش های dtc2 ، svd و wavelet


•    تعیین سلامت میوه مانند سیب به کمک پردازش تصویر (کیفیت سنجی)


•    برنامه شناسایی تومور مغزی در ع گرفته شده از مغز mri

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    تشخیص غدد سرطانی (سرطان ) به کمک پردازش تصویر


•    تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر


•    آرایشگر مجازی (نمونه ای از تشخیص چهره)


•    است اج پلاک خودرو از کل تصویر
•    شبیه سازی م اسیون پالسهای کدشده pcm


•    شبیه سازی و بررسی انواع اتصال کوتاه در ژنراتور

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    شبیه سازی ورقه ف


•    شبیه سازی بازوی ربات


•    بررسی کلیه توابع توزیع در متلبdistributions functions


•    پیاده سازی روش گوشه شمال غربی north-west corner method


•    بهینه سازی تنش در تراس truss optimization


•    حل سودوکو با متلب

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    بازی دوز به زبان متلب


•    حل معمای هشت (قابل اجرا برای n )


•    حل معمای هشت به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing


•    حل انواع معادلات دیفرانسل


•    حل انواع دستگاه معادلات


•    حل انواع تمرین های کنترل
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    پیاده سازی شماتیک مدارات الکترونیک


•    خواندن، نوشتن و ویرایش فایل های ورد،ا ل و پاو وینت در متلب


•    محاسبه max و min توابع n متغییره با کمک الگوریتم ژنتیک


•    مقادیر ویژه و بردار ویژه ماتریس به روش چند جمله ای، fadeev-leverrier و ...


•    شبیه سازی اینورتر inverter چند سطحی با متلب


•    تحلیل و آنالیز رادوم ، radome analysis

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    یافتن معادله خط و نقطه اپتیم معادلات


•    طراحی ی وساز ستاره ای سه فاز


•    طراحی ی وساز تمام فاز با استفاده از ترانسفورماتور


•    ی وساز تمام موج نیم پل


•    ی وکننده ی تک فاز تمام موج
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    ی وکننده ی سه فاز تمام موج


•    ی وساز سه فاز تریستوری


•    حل مساله فروشنده دوره گرد با الگوریتم کلونی مورچه ها، tsp with aco به همراه پاو وینت


•    حل مساله فروشنده دوره گرد به روش شبیه سازی تبرید تدریجی simulated annealing


•    حل مساله فروشنده دوره گرد به روش الگوریتم ژنتیک


•    شبیه سازی پان مع


•    شبیه سازی م اسیون سینوسی عرض پالس spwm

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    محاسبه تنش، کرنش، تنش برشی اجسام کروی و استوانه ای


•    شبیه سازی سه بعدی پل کابلی با استفاده از نیروی متحرک روی پل


•    یافتن پاسخ زمانی یک سیستم با داشتن معادله دیفرانسیل مربوطه با روش شبکه عصبی مانند سیستم پان مع


•    یافتن مساحت دایره، مثلث و عدد پی به روش مونت-کارلو monte carlo method


•    حل معادله پواسون به صورت یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی


•    حل معادله دیفرانسل درجه 2 با سری تیلور

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    حل معادله دیفرانسل درجه 2 با روش رانگ کوتا


•    حل مسائل انتقال حرارت مانند یافتن نقاط درونی صفحه و انتقال حرارت در اثر عبور هوا از روی استوانه


•    محاسبه ضریب اصطحکاک با معادله کلبروک


•    جریان در لوله های ساده


•    تعیین ثابت تعادل برای محلول های حقیقی

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    محاسبات تعادل گاز-مایع، نقطه حباب ، نقطه شبنم


•    بدست آوردن ضرایب معادله آنتوان برای آب با استفاده از رگرسیون


•    شبیه سازی مکان هد دیسک خوان


•    شبیه سازی طراحی تدریجی مدار باز و مدار بسته سیستم خواندن دیسک درایو


•    ظرفیت در سیستم های چند هادی


•    محاسبه load flow به سه روش نیوتون رافسون و گوس سایدل و دیکاپلد لود فلو
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    ارزی عملکرد مشتری بر اساس دریافت اطلاعات پرسشنامه ای مبتنی بر شبکه های عصبی چندلایه


•    حل معادله بلازیوس blasiusبه روش رانگ کوتا و shooting method


•    شبیه سازی سیستم تعلیق فعال اتومبیل


•    حل تمرین های متلب کنترل مدرن


•    شبیه سازی م اتورdsb (همدوس)


•    شبیه سازی شبکه های وایرلس wireless sensor networks


•    شبیه سازی انتقال حرارت و انتقال جرم در آب ز گیاه، حل معادلات pde


•    پیاده سازی الگوریتم tdma برای حل دستگاه مهادلات خطی
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    حل مساله انتقال حرارت هدایتی


•    حل نمونه مسائل استاتیک و مقاومت مصالح بیر جانسون


•    توزیع دمایی در یک صفحه در ح ناپایا را با استفاده از روش خط یا اختلاف محدود finite difference


•    یافتن ماکزیمم تابع با استفاده از الگوریتم کلونی کورچه ها aco


•    شبیه سازی م اسیون های ask, ook, fsk, bpsk, qpsk, 8psk و ...


•    سیستم کنترل دستگاه تزریق پلاستیک (پلیمر)


•    اینورتر 3 فاز به روش svm (به همراه مقاله از ieee)


•    محاسبه جریان درون لوله و عدد رینولدز به کمک روابط سوامی و جین و دارسی-ویسباخ


•    شبیه سازی کنترل مقاوم عصبیnnarc


•    شبیه سازی دو مبدل تمام تریستوریسری
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    شبیه سازی دو مبدل تک فاز تمام تریستوری با دیود هرزگرد


•    شبیه سازی شبکه های کامپیوتری


•    شبیه سازی ماشین حساب ی


•    حل معادله لورنز-لورنتز به روش رانگ کوتا


•    حل معادله لوتکاولترا به روش رانگ کوتا


•    برنامه تشخیص اثر انگشت با استفاده از دیت س


•    پردازش سیگنال گسسته ، پردازش در حوزه زمان و


•    طراحی کنترلر pid


•    بدست آوردن کانتورهای دما در یک کانال جریان و حل معادله لاپلاس با روش تفاضلات محدود

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    حل عددی معادله انتگرال volterra (به همراه مقاله)


•    محاسبه توزیع دما در یک دیواره به روش ftcs ،روش dufort-frankel ،روش laasonen ،روش crank-nicolson ،روش laasonen


•    درون ی هرمیت، درجه اول و دوم hermit interpolation


•    حل معادله معادله فرارفت advection equation به انواع روش ها


•    شبیه سازی و مقایسه م اسون های am و fm


•    نمودار نایکوئیست، نمودار زیگلر نیکو ، مکان هندسی ‫ریشه ها، نمودار بد bode‬‬


•    سیستم های کنترل پیش فاز ، پس فاز و پیش پس فاز


•    شبیه سازی حرکت استوانه روی سطح شیبدار در میدان مغناطیسی


•    بدست آوردن دماس صفحه l شکل آلومینیومی در ح پایا و ناپایا به روش forward


•    بدست آوردن پروفایل دما در سطح مقطع steak در زمان های مختلف بعد از قرار گرفتن در ظرف روغن


•    شبیه سازی راکتور batch (ناپیوسته) و رسم نمودار غلظت ها


•    پروژه یادگیری ماشین یا machine learning

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    ی وساز سه فاز تریستوری با avr


•    شبیه سازی جذب سطحی ( adsorption isotherm ) با سه مدل لانگمیر، فرندلیش، تمکین freundlich، langmir، temkin به همراه مقاله.


•    رسم نمودار فشار بر حسب دما به کمک معادله آنتوان


•    رسم نمودار فشار بر حسب حجم مولی در مدل redlichkwong


•    رسم توابع فراکتال fractal


•    بهینه سازی به روش m بزرگ big m method


•    شبیه سازی نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام ecg


•    شبیه سازی روش dtc برای کنترل موتور direct torque control
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    تولید اعداد فیبوناچی به صورت بازگشتی


•    حل مساله برج های هانوی


•    پیاده سازی الگویتم های تحقیق در عملیات (حداقل ستون، حداقل ردیف، روش های سیمپل و ...)


•    مقایسه و بررسی خطا در روش های درونی یک بعدی


•    مقایسه و بررسی خطا در روش های درونی دو بعدی


•    تشخیص و شمارش دانه های برنج در تصویر


•    شبکه های بی سیم ادهاک


•    طراحی نرم افزار ویرایش تصویر، paint ویندوز

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    بهینه ی بروش golden section


•    درونی بروش تفاضل پیشرو و پسرو


•    شناسایی دو سیگنال صوتی متفاوت به روش پردازش سیگنال از طریق ویژگی های زمانی و ی


•    محاسبات مخلوط کننده آدیاباتیک برای ترکیب چند جریان


•    بررسی روش های انتگرلا گیری عددی به کمک متلب


•    محاسبه ترانهاده ماتریس بدون استفاده از تابع پیش فرض
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    حل معادله لاپلاس بر روی صفحه به روش ژاکوبی


•    پروژه درس آیرودینامیک


•    حل دستگاه معادلات خطیبا استفاده از روش ژاکوبی (بدون پیش شرط، پیش شرط ilu(0) و پیش شرط d-ilu)


•    بیهنه سازی با الگوریتم pso برای محسابه می نیمم تابع


•    حل دستگاه خطی سه قطری tridiagonal


•    جدا سازی دندان از تصاویر x-ray به کمک پردازش تصویر


•    حل مسئله حداقل مربعات با استفاده از تجزیه qr، svd و ortho

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
•    شبیه سازی مدار زمین خورشید و


•    حل معادله واندر پل van der pol equation


•    حل معادلهٔ برگرز burgers equation


•    حل معادله transport equation


•    حل معادله نفوذ diffusion equation


•    حل معادله حرارت heat equation


•    شبیه سازی کنترل فشار و دبی وجی


•    یافتن مینمم تابع به کمک جستجوی الگو pattern search


•    یافتن مینمم تابع به الگوریتم ژنتیک


•    پروژه فازی کنترل موتور dc


•    پروژه فازی بهینه سازی توربین بادی


•    پروژه کنترل فازی گوی و میله ball & beam
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

•    پروژه کنترل فازی پان مع inverted pendulum


•    پروژه کنترل ارتفاع تانک به روش فازی


•    شبیه سازی کدک g.729 و g.723


•    شبیه سازی عملکرد ترافیکی چراغ راهنما


•    شبیه سازی کارایی دینامیکی طی یک اتصال کوتاه سه فاز در پایانه های ماشین القایی (پروژه درس ماشین الکتریکی)


•    شبیه سازی پدیده داپلر


•    پروژه کنترل مقاوم (به همراه مقاله)


•    انجام محاسبات فلش به همراه رابط گرافیکی کاربر gui


•    حل دستگاه به روش یتل doolittle


•    شبیه سازی است اج مایع مایع به همراه برگشتی


•    تبدیل سیگنال صدا به گسسته و اعمال upsampling و downsampling


•    محاسبه حداکثر تنش خمشی، گشتاور خمشی، خیز ماکزیمم و رسم نمودارها برای یک تیر بارگذاری شده...

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

انجام انواع پروژه ها،پردازش تصویر و شبیه سازی ها با نرم افزار متلب در تمامی گرایش ها...

مشاوره و تدوین پروژه های شبیه سازی با hspice
طراحی تقویت کننده و نوسان ساز با مشخصات دلخواه شما بهمراه نت لیست و نتایج.گروه ما متشکل از جمعی دانشجویان و فارغ  حصیلان ارشد و ای برق می باشد،پروژه های شما با بهترین کیفیت ممکن و در سریع ترین زمان ممکن انجام و به ایمیل شما ارسال خواهد شد.


دوستان عزیز جهت انواع پروژه ها و شبیه سازی ها باorcad,ads,pspice,hspice,matlab,proteusو.... با بهترین کیفیت و در زمانی کوتاه و با هزینه ی مناسب پروژه خود را به
چکیده:wireless به تکنولوژی ارتباطی اطلاق می شود که در آن از امواج رادیویی، مادون قرمز و مایکروویو ، به جای سیم و کابل ، برای انتقال سیگنال بین دو دستگاه استفاده می شود.از میان این دستگاه ها می توان پیغامگیرها، تلفن های همراه، کامپیوتر های قابل حمل، شبکه های کامپیوتری، دستگاه های مکان یاب، سیستم های ای و pda ها را نام برد.ساده ترین پیکربندی wlan شبکه نظیر به نظیر می باشد.هر pc دارای یک کارت شبکه بدون سیم(wireless nic) می باشدو بنابراین می تواند باهر pc دیگری به شرطی که در محدوده یکدیگر قرار گرفته باشند ارتباط برقرار نمایند.نوع دیگر پیکر بندی شامل استفاده از وسیله ای به نام ap است .ap استفاده کننده های wlanرا قادر می سازد تا به شبکه محلی وشبکه اینتر نت دسترسی پیدا کنند.وسعت ناحیه تحت پوشش یک ap متغییر است و به طراحی وساخت محصولات wlanمحیطی که wlanدر آن عمل میکند وقدرت ارسال بستگی دارد.یک ap بطور معمولی می تواند ناحیه ای با شعاع 3000 فوت را در خارج سازمان وناحیه ای با شعاع 600فوت را درداخل سازمان تحت پوشش خود قرار بدهد.
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
فهرست مطالب:

تعریف تکنولوژی wireless
فواید تکنولوژیwireless
انواعسیستم هایwireles
سیستم wireless ثابت
سیستم wireless قابل حمل
سیستم wireless مادون قرمز
wap
تجهیزات وپیکربندی یک شبکه بی سیم
شبکه های محلی بی سیم
معماری شبکه های محلی بی سیم


گروه ما متشکل از جمعی دانشجویان و فارغ  حصیلان ارشد و ای برق می باشد،پروژه های شما با بهترین کیفیت ممکن و در سریع ترین زمان ممکن انجام و به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
انجام انواع پروژه های مرتبط با ی برق در مقطع لیسانس تا ا توسط جمعی از دانشجویان و فارغ حصیلان ارشد و ای برق در گرایش های الکترونیک،مخابرات،کنترل و قدرت برترین های تهران صورت میگیرد...
انواع پروژه ها،پایان نامه و شبیه سازی با نرم افزارهایmatlab,hspice,orcad,proteus,codvision,adsو.... پذیرفته می شود.
 و گرایش مخابرات: (کارشناسی)
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

(communications bsc)1- بررسی عملکرد سیستمهای مخابرات سیار


2- ip-casting


3- حذف اثر حرکت از روی تصاویر


4- کدینگ کانال در( gpp umts (wcdma

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
5- بهبود کیفیت سیگنال صحبت با استفاده از روشهای تک میکروفونه


6- بررسی شیوه های انتقال داده از طریق خطوط انتقال نیرو (plc) *


7- تخمین قدرت سیگنال در شبکه مخابراتی بی سیم و تعیین مکان بهینه برای فزستنده ها *


8- مطالعه و بررسی استاندارد * ieee802.15.4/zigbee


9- بررسی و شبیه سازی مدل سینوسی سیگنال صحبت *


10- بررسی و شبیه سازی تایه فیزیکی در استاندارد ieee802.16

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
11- باز سازی سیگنالهای با نمونه های گم شده


12- بررسی و مقایسه م اسیونهای qam و mcm در خطوط plc و شبیه سازی با سیمولینک


13- شبیه سازی استاندارد 802.11 بر روی نرم افزار ns


14- تحلیل و شبیه سازی باند پایه استاندارد ieee 802.11b


15- پیاده سازی مدار واسط فشرده ساز صدا توسط fpga


16- بررسی میزان تداخل بین سمبلها در یک سیستم pam


17- بررسی و مقایسه سیستمهای عامل بلادرنگ


18- بررسی کنترل توان در سیستمهای umts

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
19- بررسی عملکرد کدهای کانولوشن در سیستمهای pcm


20- بررسی پروتکل srm در شبیه ساز ns-2


21- جدا سازی سیگنالهای صحبت در حوزه *


22- شبکه های عصبی cmac


23- پیاده سازی کد کننده g.728 بر روی پردازنده های سری c6x


24- واسطه های جانبی سیستم sdh


25 - تحلیل اثر جسم ف ی در شبکه دو بعدی با روش تفاضل محدود درحوزه زمان


26- های فاز خطی دیجیتال


27- بررسی روشهای کد بردارهای جابجایی در فشرده سازی سیگنالهای وید یویی


28- مدلسازی سیگنالهای حیاتی


29- دستگاه تشخیص دهنده نت موسیقی


30- طراحی و ساخت هیبرید 3db پهن باند مایکروویو


31- کاربرد تبد یل موجک چند گانه در فشرده سازی و اصلاح تصاویر دیجیتال


32- پیاده سازی شرایط مرزی لایه های کاملاً منطبق pml در روش ماتریس خطوط انتقال tlm


33- بررسی اثر cdma در موبایلهای نسل سوم


34- بررسی سیستم scada و سرویس voice و امکان ارائه آنها بر روی ip


35- بررسی و طراحی سیستمهای انتقال اطلاعات plc باند پهن
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

36- مقایسه سوئیچهای الکتریکی و نوری


37- شبیه سازی روش pts برای کاهش papr در سیستمهای single/mimo-ofdm


38- سیستم gsm/dcs


39- طراحی و ساخت اجزاء تکرار کننده gsm


40- حذف کننده وفقی اکو در حوزه تبدیل و با استفاده از خاصیت پراکندگی مسیر اکو


41- سیستمهای ماشین بینایی استریو


42- نگرشی اجمالی به سیستمهای مرکب رادیو/ فیبر و کاربرد های آن در سیستمهای موبایل


43 - طراحی و ساخت اجزاء تکرار کننده 900mhz


44- فرآیند گسترش طیف در استاندارد 3gpp umts


45- آشکار سازی های زیر بهینه برای کدهای فضایی زمانی لایه ای


46- پیاده سازی کدینگ کانال reed-solomon بر روی سیگنال ویدیو بی سیم


47- ساختارهای یک و کاربرد آنان در لیزر های دارای تابش از سطح


48- پیاده سازی عملگرهای محاسباتی توسط اپراتور پخش قطره جوهر "ids "


49- تحلیلی بر کد های فضا- زمان در سیستمهای مخابرات بی سیم


50- شناسایی چهره انسان در تصاویر رنگی


51- تسهیم راز تصویریجهت دیدن بقیه پروژه های مربوط به گرایش مخابرات به ادامه مطلب مراجعه شود.09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

انجام انواع پروژه های مرتبط با ی برق در مقطع لیسانس تا ا توسط جمعی از دانشجویان و فارغ حصیلان ارشد و ای برق در گرایش های الکترونیک،مخابرات،کنترل و قدرت برترین های تهران صورت میگیرد...
انواع پروژه ها،پایان نامه و شبیه سازی با نرم افزارهایmatlab,hspice,orcad,proteus,codvision,adsو.... پذیرفته می شود.
 گرایش کنترل: (کارشناسی)


(control bsc)


09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

1- بررسی انواع کارت هوشمند


2- تعیین موقعیت شناور با دقت بالا با استفاده از gps


3- طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ولتاژ


4- طرهحی نرم افزار مدار واسط rj45 به usb


5- تعیین مشخصات تجربی موتورهای اولتراسونیک


6- بخش دیجیتال نمونه آزمایشگاهی یک سیستم جمع آوری داده


7- الگوریتمهای شناسایی سیستمهای غیر خطی وینر


8- همگرایی در شناسایی سیستمهای غیر خطی مدل وینر


9- کاهش درجه سیستمها


10- بررسی کاربرد انرژی های نو در صنعت نفت


11- کابرد شبکه های عصبی در تشخیس الگو


12- تخمین تراوایی مخازن هیدروکربنی به کمک شبکه های عصبی


13- کنترل 8 پورت rs-232

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
14- تعلیق مغناطیسی و طراحی یک کنترل کننده برای یک مدل ساده آزمایشگاهی


15- آشکار سازی غیر همدوس برای سیستمهای کد شده فضا-زمان


16- پیاده سازی سخت افزار مینیمم سیستم 486 *


17- طراحی و شبیه سازی کامپیوتری رفتار رویت کننده برای کنترل کننده mbc


18- طراحی و ساخت رباتهای agv با کاربرد های usar و eod


19- گسترش نظزیه شواهد دمپستر افر به تئوری امکان و احتمال


20- نرم افزار مبتنی بر وب خبرگزاری


21- بررسی اثر گذاری مکان صفر و قطب ها روی پاسخ پله سیستمهای خطی


22- سخت افزار مدار واسط rj45 به usb


23- مطالعه و مقایسه روشهای تخمین ح


24- بررسی استانداردهای تلویزیون دیجیتال


25- پارامتریزه کنترل کننده های چند ورودی و چند وجی


26- درایور لینک امن در محیط ویندوز

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com
27- طراحی یک آب شیرین کن خورشیدی *


28- طراحی سخت افزار رمز rsa بر روی برد یونیورسال


29- طراحی و پیاده سازی وب سایت معاونت دانشجویی شریف


30- شناسایی سینماتیک و دینامیک روبات یاسکارا (motoman)


31- پردازش e-mail خ ر *


32- طراحی و ساخت کنترل کننده میکروپروسسوری سریع و دقیق دما


33- بررسی dsp های موجود برای کاربرد در کنترل کننده پیش بین


34- ساختار سیستمهای اسکادا


35- بررسی آزمایشگاهی و ساخت pll مرتبه صفر


36- کنترل کننده های pid فازی


37- امکان سنجی کنترل برج تقطیر با کنترل پیش بین


38- پارامتریزه سیستمهای تک ورودی تک وجی


39- یادگیری قوانین فاژی با الگوریتمهای ژنتیکی


40- نرم افزار نمایش و پردازش سیگنال


41- بهینه سازی برنامه های کنترل کننده های pi,dmc,qdmc,ddmc


42- الگوریتمهای بهینه سازی تکاملی


43- تحلیل اولیه تغییر شکل سیگنال الکترومغناطیسی در برخورد با نقص در ف ات


44- بررسی سیستم سیگنال دهی کانال مشترکno.7 در فرآیند انتقال داده


45- پیاده سازی الگوریتمهای پردازش رادار پالس داپلر بر روی برد dsp


46- بررسی اثبات پایداری کنترل کننده های edmc


47- طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل سیستم اتوماتیک جوشکاری قوس


48- شبیه سازی و ساخت سوئیچ انتقال استاتیک
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

49- مسیر ی بهینه برای روبات سیار به کمک مکانیک جامدات


50- طراحی و ساخت کنترلر pid دیجیتال


51- بررسی پردازش سیگنالهای ماوراء صوت در آزمون غیر م ب مواد
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com
09367292276
azsoftir@gmail.com

52- کاربرد شبکه های عصبی در تنظیم پارامترهای

پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل 59 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندی کامپیوتر و it
فرمت فایل pptx
حجم فایل 758 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59
پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایلفروشنده فایل


کد کاربری 7466پاو وینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل 59 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx


 


 


فهرست
.1فصل اول - مشخصات تشعشعی یک آنتن


.2فصل دوم- آنتن های تلفن همراه


.3فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن


pifa .4فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن pifa در این تحقیق


 


 


 


پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار digsilent

محاسبات افت ولتاژ، بارگذاری خطوط، پروفیل بار، مشخصه سازی بارها، تنوع بارهای سیستم توزیع، تولیدات پراکنده، محاسبات اتصال کوتاه، حفاظت سیستم های توزیع، محاسبات هارمونیک ها و کیفیت توان، بهینه سازی بر اساس تلفات و هزینه، سوئیچینگ خازنی، قابلیت اطمینان، ارتباط با سیستم های gis، scada و تعیین نقاط باز بهینه سیستم
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
بازدید ها 58
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1102 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26
پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار digsilentفروشنده فایل


کد کاربری 51کاربر

محاسبات افت ولتاژ، بارگذاری خطوط، پروفیل بار، مشخصه سازی بارها، تنوع بارهای سیستم توزیع، تولیدات پراکنده، محاسبات اتصال کوتاه، حفاظت سیستم های توزیع، محاسبات هارمونیک ها و کیفیت توان، بهینه سازی بر اساس تلفات و هزینه، سوئیچینگ خازنی، قابلیت اطمینان، ارتباط با سیستم های gis، scada و تعیین نقاط باز بهینه سیستم.

پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده ... estekhdami.sellufile.com/product-403-پاو وینت-بررسی-وشبیه-سازی--فیدر-تغذیه-سیستم-قدرت.aspx‏ پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار digsilent , فروش فایل و محصولات ی , ید فایل , فایل. پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده ... fileha.sellufile.com/tag-پاو وینت-بررسی-وشبیه-سازی--فیدر-تغذیه-سیستم-قدرت-با-استفاده-از-نرم-افزار-digsilent.aspx‏ - ذخیره شده با محصولاتی بی نظیر. تبلیغات ... محصولاتی که دارای عبارت "پاو وینت-بررسی- وشبیه-سازی--فیدر-تغذیه-سیستم-قدرت-با-استفاده-از-نرم-افزار-digsilent" هستند. پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با ... payamnoor.sellufile.com/card.aspx?productid=403‏ - ذخیره شده پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار digsilent. قیمت ... فرم ید را با دقت تکمیل کرده و اطلاعات درخواست شده را وارد نمایید. -در بخش ... -توجه داشته باشید که بصورت معمول فایل ها زیپ شده اند و جهت بازگشایی آن می بایست از نرم افزار winrar و یا نرم افزار های دیگر مشابه استفاده نمایید. پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده ... sellufile.com/product-403-پاو وینت-بررسی-وشبیه-سازی--فیدر-تغذیه-سیستم-قدرت.aspx‏ - ذخیره شده پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار digsilent · مشاهده تمامی محصولات فروشگاه گزارش ... پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده ... sellufile.com/key-پاو وینت-بررسی-وشبیه-سازی--فیدر-تغذیه-سیستم-قدرت-با-استفاده-از-نرم-افزار-digsilent.aspx?‏ - ذخیره شده با امکانات و خدماتی که "سل یو فایل" در اختیار شما قرار می دهد می توانید فروشگاهی را بصورت رایگان و در کمتر از چند دقیقه ایجاد نمایید و سپس محصولات دیجیتالی مجاز و قانونی خود را از جمله کتاب الکترونیکی ،تحقیق ، نرم افزار ، قالب و . ... پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار digsilent. پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت ... powerjam.ir/ -پروژه-قابلیت-اطمینان-و-شبیه-ساز/‏ - ذخیره شده 7 فوریه 2016 ... پروژه قابلیت اطمینان و شبیه سازی با نرم افزار دیگسایلنت ... امکان تغذیه مداوم و پیوسته مشترکین ، یکی از اه اصلی در طراحی و بهره برداری از ... جهت بررسی این مداومت از محاسبات قابلیت اطمینان استفاده می گردد . ... 2-6-1- محاسبه تعداد مشترکین روی فیدر ... 8-2- اصول ارزی قابلیت اطمینان سیستم قدرت. بایگانی‌ها upfc - فروشگاه فایل سل یو فایل - سایت تخصصی برق dl-power2.ir/wp/tag/upfc/‏ - ذخیره شده ترجمه مقاله مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه کنترل کننده یکپارچه جریان ... یک روشجدید با استفاده ازادوات factsدر ارتباط باپیشرفت درتکنولوژی نیمه هادی ... 9- در مناطقی که بر اساس طرحهای جامع شهرداری یا برنامه های اعلام شده قرار است در آینده ... پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده از نرم ... بایگانی‌ها مقره آویزی بشق - فروشگاه فایل سل یو فایل dl-power2.ir/wp/tag/مقره-آویزی-بشق /‏ - ذخیره شده با وابستگی روز افزون زندگی به انرژی الکتریکی، قابلیت اعتماد و تداوم سرویس، ... نرم افزار مکانیزاسیون برنامه های 19 گانه ی محاسبات ی توزیع modec می باشد. .... موتورهای خطی پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار digsilent پایه های بتنی توخالی پایه های بتنی تو پر یراق آلات. بایگانی‌ها افت ولتاژ مجاز در اجزاء شبکه - فروشگاه فایل سل یو فایل dl-power2.ir/wp/tag/افت-ولتاژ-مجاز-در-اجزاء-شبکه/‏ - ذخیره شده در اغلب مواقع مسئله چگونه امر تغذیه انرژی الکتریکی را به مراکز تولید آن وابسته می‌دانند در ... همواره مورد توجه خاص دت اندرکاران صنعت برق و طراحان خطوط انتقال بوده تا با استفاده از تکنیک‌های مدرن طراحی و بهره‌گیری از آ ین .... پاو وینت بررسی وشبیه سازی فیدر تغذیه سیستم قدرت با استفاده از نرم افزار digsilent پایه های بتنی ... شبیه سازی عملکرد پایدار ساز سیستم قدرت (pss) با استفاده از متلب ... paper. paper.cu.cc/product/946617‏ - ذخیره شده پاو وینت ... پایدارساز سیستم قدرت و شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار مطلب . .. پایدارساز سیستم ... بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر pss و ادوات facts. این .... عملکرد در محدوده پارامترهای کاری فیدر، ابزارهای شبیه‌سازی . ..... انجام پروژه و پایان نامه و شبیه سازی با متلب، matlab، دیگسایلنت، digsilent، ... 5

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها