جستجوی عبارت آهنگ فلسطین با صدای محسن


فهرستی از آثار منتشر شده درباره فلسطین بر اساس اطلاعات موسسه خانه کتاب

• «فلسطین» 08 - 48: سلب مالکیت شصت ساله
آرلین ای کلمشا؛ مترجم:علیرضا میراسدالله - ماتیکان - 100 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال

• آ ین سنگ: پاسخ به سوالات و شبهات درباره فلسطین، لبنان و صهیونیسم
ابوالفضل رافعی - قبله اول،جمعیت دفاع از ملت فلسطین - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 50000 ریال

• پایگاه امپریالیسم و حرکت های ی در فلسطین
سیدهادی خسروشاهی - دفتر نشر فرهنگ ی - 160 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 5000 نسخه - 700 ریال

• اسناد مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین (1300 - 1330 ه . ش)
مرضیه یزدانی - سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد - 320 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4000 نسخه - 6000 ریال

• (ره) و انتفاضه فلسطین
حمید پاشاپوریوالاری - مرکز اسناد انقلاب ی - 220 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 نسخه - 12000 ریال

• انتفاضه فلسطین از دیدگاه دوستانه بین المللی
محمدطاهر کنعانی؛ هاجر سیاه رستمی - جمعیت دفاع از ملت فلسطین - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 5000 ریال

• انتفاضه فلسطین، دلایل، پیامدها، دورنما: به مناسبت روز جهانی قدس
سازمان عقیدتی ایران - 48 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 4500 ریال

• انتفاضه، آ ین راه حل مسئله فلسطین
علی عامری پور - صمد - 216 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 20000 ریال

• انتفاضه، حماسه مقاومت فلسطین
جمیله کدیور - اطلاعات - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2100 نسخه - 6000 ریال

• انقلاب تا پیروزی به دفاع از فلسطین قهرمان بپاخیزیم
34 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 25 ریال

• انقلاب سنگ: مروری بر مبارزات ملت مسلمان فلسطین و آغاز انتفاضه دوم
علیرضا موحد - موسسه فرهنگی منادی تربیت - 48 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 2500 ریال

• ایران و مسئله فلسطین بر اساس اسناد وزارت امور خارجه (1897 - 1937 م / 1317 ش - 1315 ق)
علی اکبر ولایتی - دفتر نشر فرهنگ ی - 252 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 9000 ریال

• این نقشه جعلی است: فلسطین از آغاز تا امروز
زهرا اشعری - میراث اهل قلم - 72 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 2500 نسخه - 16000 ریال

• بازشناسی علل و ریشه های (تاریخی، ) انتفاضه فلسطین
پاسداران انقلاب ی، نمایندگی ولی فقیه - 236 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه

• بحران فلسطین و راه حل آن

منوچهر محمدی؛ پیروز غفرانی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 400 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 46000 ریال

• بذرهای توطئه: گزیده اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس (از اعلامیه بالفور تا قیمومت انگلیس بر سرزمین فلسطین)

گردآورنده:دورین اینگرامز؛ مترجم:حسین ابوتر ان - اطلاعات - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2100 نسخه - 25000 ریال

• بررسی سیر تحول ت در سرزمین فلسطین
اسدالله رضایی - گنج معرفت - 212 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 12000 ریال

• برنامه جبهه دموکراتیک برای فلسطین
ابوریحان - 40 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1360 - 60 ریال

• تن در آیینه حقیقت: فلسطین و رژیم صهیونیستی در نگاه معظم انقلاب ی
سیدعلی - موسسه فرهنگی قدر ولایت - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 12000 ریال

• پا ازی قوم فلسطین
ایلان پاپه؛ مترجم:سیدمصطفی نبوی - مگستان - 476 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 110000 ریال

• پرونده فلسطین
مترجم:کریم زمانی؛ حکم دروزه - بعثت - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - 40 ریال

• پژوهشی درباره نهضت های رهایی بخش (افریقا، امریکای لاتین و مسئله فلسطین)
محمد شیخ نوری - فکر روز،نشر کلبه - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2200 نسخه - 13500 ریال

• تا فراموش نشوی: خاطرات رانده شدگان سرزمین فلسطین
ویراستار:مرتضی محمدی - صدا و سیمای ، سروش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 55000 ریال

• تاریخ انقلاب فلسطین
فواد جابر؛ ویلیام کوانت؛ آن مورلی لش - الهام - 280 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 350 ریال

• تاریخ شصت ساله فلسطین
غوری؛ مترجم:عبدالرسول جامعی - ناشر - 201 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 5000 نسخه - 250 ریال

• تاریخ مصور فلسطین
• اسماعیل شموط؛ سعید تقدیسیان - کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان - 40 صفحه - خشتی - چاپ 5 سال 1364 - 15000 نسخه - 70 ریال

• تاریخ نوین فلسطین
• عبدالوهاب کیالی؛ مترجم:محمد جواهرکلام - موسسه انتشارات کبیر - 412 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 10000 ریال

• تجربیاتی چند از انقلاب فلسطین
• منیر شفیق - ستاره انقلاب - 165 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1358 - 5000 نسخه - 80 ریال

• تحلیلی گذرا و سریع بر مسئله فلسطین
سازمان بخش فلسطین - 30 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1367 - 20 ریال

• جستارهایی پیرامون فلسطین
زهرا مصطفوی - قبله اول،جمعیت دفاع از ملت فلسطین - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 60000 ریال

• ایران و تحولات فلسطین (1385 - 1357 / 2006 - 1979)
علی اکبر ولایتی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 280 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 28000 ریال

• های ی در فلسطین
• زیادابو عمرو؛ مترجم:هادی صبا - سفیر - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 2000 نسخه - 850 ریال

• های ی در فلسطین (حماس و جهاد ی)
• حسن خدادی - ایده سبز - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 58000 ریال

• جنگ سازش در فلسطین سازش ت های عرب با صهیونیسم
• مصطفی شعاعیان - پویان - 69 صفحه - چاپ 1 سال 1358

• حرکت ی فلسطین از آغاز تا انتفاضه
• سیدهادی خسروشاهی - اطلاعات - 264 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2100 نسخه - 18000 ریال

• حقایق چهل گانه مساله فلسطین
محسن محمدصالح؛ مترجم:محمدابراهیم ساعدی - دامینه - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 3000 ریال

• حماسه حماس: بررسی مساله فلسطین و جنگ 22 روزه غزه
• ایوب پورقیومی - وداد - 256 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال

• حوالی مبارک: فلسطین از گذشته تا امروز
شمس الدین رحمانی؛ ویراستار:حمید گروگان - کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان - 538 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 230000 ریال

• خاطرات خدمت در فلسطین
• فضل الله نورالدین کیا - نشر آبی - 472 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 19000 ریال

• خاطرات - اجتماعی صادق طباطبایی: لبنان، صدر و انقلاب فلسطین
• صادق طباطبایی - موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت (ره)،موسسه چاپ و نشر عروج - 602 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - ی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه

• دانشنامه فلسطین
• گردآورنده: مجید صفاتاج - آرون - 634 صفحه - (در8جلد ) چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه

• دایره المعارف مصور: تاریخ فلسطین
• حامد کفاش؛ منصوری - سایان،عابد - 370 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 5100 نسخه - 35000 ریال

• دختری از فلسطین
هیات تحریریه ی؛ موسسه درراه حق - در راه حق - 84 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1359 - ادامه مطلب انتخاب

• در جبهه مقاومت فلسطین استعمارگری صهیونی
• روژه کودروا؛ فایق سائق؛ مترجم:اسدالله مبشری - خوارزمی - 135 صفحه - چاپ 2 سال 1357

• درباره فلسطین
• رودنسون ما یم؛ ایزاک دویچر؛ مترجم:منوچهر هزارخانی - رواق - 136 صفحه - چاپ 1 سال 1357

• ت فلسطین و شهرک های یهودی نشین
• عبد معروف؛ مترجم:فرزاد ممدوحی - اطلاعات - 127 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2100 نسخه - 1800 ریال

• دیروز ایران حالا فلسطین

حمید گروگان - کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 نسخه - 8000 ریال

• راه دشوار مقاومت فلسطین
• دینا جیب نجاس؛ مترجم:حمید فرزانه؛ ریاض نجیب الریس - ی - 273 صفحه - چاپ 1 سال 1357

• ن مقاومت در فلسطین
مترجم:م. فهیم - آینده زن - 128 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 150 ریال

• سخنان بزرگان درباره فلسطین
گسترش شه - 24 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه

• سرگذشت رنج و رزم خلق قهرمان فلسطین
مترجم:حمید عمرانی - ره آورد هنر - 143 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 135 ریال

• سرگذشت سرزمین فلسطین
سیروس ان - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 120 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 15500 ریال

• سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار
اکرم زعیتر؛ مترجم:اکبر هاشمی رفسنجانی - بوستان کتاب قم - 428 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 1000 نسخه - 60000 ریال

• سلاح پاک: روایتی تطبیقی از فلسطین
گرگ فیلو؛ مایک بری؛ مترجم:افسانه وفا - روایت فتح - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 18000 ریال

• ، لبنان و فلسطین
سیامک ذوالفقاریان - تولد - 10 صفحه - خشتی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1386

• سید ضیاء الدین طباطبایی و فلسطین
رضا آذری شهرضایی - شیرازه - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 12000 ریال

• سیره حضرت (ره): اصل صدور انقلاب و توجه به بیداری ی به ویژه مساله فلسطین
گردآورنده: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - 272 صفحه - جلد 12 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال

• سیری در تاریخ فلسطین از آغاز تا اردیبهشت ماه 1383
علی سپهری اردکانی - میراث ماندگار - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 5000 ریال

• شریعتی و فلسطین
گردآورنده:علی فیاض - انتشار - 36 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 40 ریال

• شکوفه های زیتون (3): شهیدان انتفاضه اول فلسطین
مجید صفاتاج - نشر شاهد - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 25000 ریال

• شیخ عزالدین قسام: بنیانگذار انقلاب ی فلسطین
مسعود نوری - نور - 44 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 40 ریال

• طالقانی و فلسطین
گردآورنده:علی فیاض - مهدی - 40 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 60 ریال

• فاصله ادیان، فاجعه فلسطین
میشل لولون؛ مترجم:محمدرضا رضوان طلب - ادیان - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 13000 ریال

• فراتر از واپسین آسمان: زندگی مردم فلسطین
ادوارد سعید؛ مترجم:حامد شهیدیان - بعثت - 208 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 8000 ریال

• فرهنگ جامع فلسطین
مجید صفاتاج - تجسم خلاق - 968 صفحه - (در3جلد ) ی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 95000 ریال

• فرهنگ جامع فلسطین

مجید صفاتاج - سفیر اردهال - 960 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - ی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 550 نسخه - 100000 ریال

• فرهنگ معاصر فلسطین: شخصیت ها و ها
عزت ملاابراهیمی - موسسه مطالعات شه سازان نور - 248 صفحه - جلد 1 - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 20000 ریال

• فلسطین
جواد محدثی - بوستان کتاب قم - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 9000 ریال

• فلسطین 1947 تقسیمی نافرجام
آلن گرش؛ دومینیک ویدال؛ مترجم:عباس آگاهی - بنیاد پژوهشهای ی - 270 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 980 ریال

• فلسطین از دیدگاه (س): تبیان آثار موضوعی
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت (ره) - 286 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 5000 نسخه - 11000 ریال

• فلسطین از منظر حضرت آیت الله العظمی (مد ظله العالی) معظم انقلاب ی
به اهتمام:سعید صلح میرزایی - انقلاب ی، وابسته به موسسه ی پژوهشی فرهنگی انقلاب ی - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 85000 ریال

• فلسطین ره کی نظرمیس
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت (ره) - 254 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 18000 ریال

• فلسطین برای فلسطینی است
گردآورنده: گروه فرهنگی کنعان؛ گردآورنده:الهه کریمی؛ گردآورنده:ریحانه رفیعی - موسسه فرهنگی شهید آوینی،مهر آرمین - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 20000 ریال

• فلسطین به مناسبت بزرگداشت انتفاضه
جواد محدثی - تربیت - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 1400 ریال

• فلسطین پیروز است
محمود اعتمادزاده - جمعیت ایرانی هواداران صلح - 96 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 100 ریال

• فلسطین در گذر زمان
موسسه دراسات فلسطین،جمعیت مقاصدخیریه ی؛ مترجم:ویدا براک؛ ویراستار:آذر - نشر هدایت الهی - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 11000 ریال

• فلسطین سرزمین باورها، جنگ ها و پیمان ها
عباس باوری - صمد - 248 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 18000 ریال

• فلسطین صلح، یا، نژادپرستی
جیمی کارتر؛ مترجم:محمدحسین وقار - اطلاعات - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2100 نسخه - 18000 ریال

• فلسطین قلب مسلمین
سیدجواد نور لنگرودی - دبیرخانه هیات هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان قم - 12 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه -

• فلسطین همیشه در : فلسطین از درون و بیرون
ساری ماکدیسی؛ مترجم:سپیده مهرجویا؛ مترجم:سمیرا صادق ابدالی - روایت فتح - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 180000 ریال

• فلسطین و اسراییل رویارویی با عد
جان کوئیلگی؛ مترجم:سهیلا ناصری - وزارت امور خارجه - 432 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 2500 نسخه - 3800 ریال

• فلسطین و النظام الصهیونی: بضعه ال فی مرآه الحقیقه
• زیرنظر:سیدعلی ؛ مترجم:محمدرضا میرزاجان - موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 70000 ریال

• فلسطین و رژیم صهیونیستی از دیدگاه ی
• نیروهای مسلح،دفتر سازمان عقیدتی وزارت دفاع وپشتیبانی - دفاع - 204 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 7500 ریال

• فلسطین و صهیونیسم
• مرتضی شیرودی - تحسین - 212 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 7000 ریال

• فلسطین و صهیونیزم: ازبیانات و اعلامیه های ازسال 41تا1361
موسسه انتشارات کبیر - 199 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 145 ریال

• فلسطین: دیروز، امروز، فردا
سیده خدیجه حسینی - نور محبت - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال

• فلسطین: روایتی ساده از سرگذشت و سرنوشت فلسطین
مجید صفاتاج - آرون - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 34000 ریال

• فلسطین: صلح نه تبعیض
جیمی کارتر؛ مترجم:مهران قاسمی - نشر ثالث - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1650 نسخه - 55000 ریال

• فلسطین: نگاه ییان: کاوشی نو در ریشه های مسئله فلسطین
لورنس دیویدسون؛ مترجم:حسن گلریز - نشر نی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 56000 ریال

• فلسطین: یک سرزمین - دو ملت
دومینیک پرن؛ مترجم:امان الله ترجمان؛ ویراستار:ابوطالب ترجمان - پرشکوه - 440 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3600 نسخه - 35000 ریال

• فلسطین، بهار 1381 به روایت اینترنت
مترجم:فیروزه مهاجر؛ مترجم:سحر سجادی - موسسه انتشارات آگاه - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 10000 ریال

• فلسطین، دیوار حائل و حقوق بین الملل
مریم افشاری - سندی - 352 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 58000 ریال

• فلسطین، صهیونیسم، انتفاضه
مسعود فاضل - مهرخوبان - 88 صفحه - پ ویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 3000 ریال

• فلسطین، نگاه ایرانی: مجموعه مقالات
به اهتمام:مهدی عباسی؛ به اهتمام:اکبر عباس زاده - موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی - 344 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1200 نسخه - 43000 ریال

• فلسطین؛ از تا انتفاضه
مجید صفاتاج؛ ویراستار:نرگس آبیار - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 120 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 8300 نسخه - 45000 ریال

• فلسطین؛ صلح به جای تبعیض نژادی
جیمی کارتر؛ مترجم:علی عراقی - صمدیه - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 50000 ریال

• قدرت نرم ایران: مطالعه موردی فلسطین (1381 - 1387)
جواد یوسفی؛ مقدمه:اصغر افتخاری؛ ویراستار:محمدرضا - صادق (ع) - 306 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 60000 ریال

• قصه فلسطین مظلوم
سیدضیاءالدین تنکابنی - ناصر - 48 صفحه - رقعی (کاغذی) - چاپ 2 سال 1375 - 4000 نسخه - 1000 ریال

• قضیه فلسطین و الصهیونیه فی رویه ال (ره)
محمدتقی تقی پور - سازمان تبلیغات ی، مرکز چاپ و نشر - 40 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370

• کتاب فلسطین در کلام (س) بزبان بنگالی
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت (ره) - 80 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380

• کتاب شناسی تفصیلی فلسطین، یهود، صهیونیسم و
گردآورنده: مرکزمطالعات فلسطین - مرکز مطالعات فلسطین - 864 صفحه - جلد 1 - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1750 نسخه - 60000 ریال

• کتاب شناسی تفصیلی فلسطین، یهود، صهیونیسم و
• گردآورنده: مرکزمطالعات فلسطین - مرکز مطالعات فلسطین - 632 صفحه - جلد 2 - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 100000 ریال

• گاهشمار رویدادهای تاریخ معاصر فلسطین (1860 - 2010)
عزت ملاابراهیمی - امید مجد - 460 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 100000 ریال

• گفت وگو با هاشمی رفسنجانی: بار دیگر فلسطین و انتفاضه همراه با چند سخنرانی و گاهشمار وقایع...
به اهتمام:عباس بشیری - صدف سماء - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 20000 ریال

• گفتگوی برادر هانی الحسن رئیس دفتر سازمان بخش فلسطین در ایران با نمایندگان وسایل ارتباط جمعی
هانی الحسن - سازمان بخش فلسطین - 320 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1358

• ماجرای فلسطین و اسراییل
مجید صفاتاج - دفتر نشر فرهنگ ی - 340 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال

• مجموعه مقالات "فلسطین و مسوولیت ن فرهیخته جهان"
تهیه و تنظیم: سازمان فرهنگ وارتباطات ی؛ مترجم:ابوالفضل حقیری؛ ویراستار:اعظم السادات ابوالبقایی - بین المللی الهدی - 82 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه

• مسئله فلسطین و ماهیت طرح صهیونیسم
• علی غرویی؛ مترجم:سیدهادی خسروشاهی - دفتر نشر فرهنگ ی - 141 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 2000 نسخه - 1050 ریال

• مسلمانان و آرمان فلسطین
ابوالحسن علی ندوی؛ مترجم:حمیده براهویی؛ مترجم:عبدالقادر براهویی - کانی مهر - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 115000 ریال

• مقالات برگزیده کنفرانس بین المللی رسانه های عربی و ی در حمایت از ملت فلسطین
عبدالله آلبوغبیش؛ ویراستار:حسین ی - قبله اول - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 16000 ریال

• مقاومت فلسطین از آغاز پیدایش صهیونیسم تا امروز
علی اکبر مائی - بعثت - 193 صفحه - چاپ 1 سال 1358

• مقاومت فلسطین پس از
مجید صفاتاج - سفیر اردهال - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1100 نسخه - 37000 ریال

• نامه های ک ن فلسطین به خدا
تیلجی منجو؛ مترجم:سیدمرتضی علم الهدی - پیام کودک - 24 صفحه - جلد 1 - ی - چاپ 1 سال 1362 - 20000 نسخه - 45 ریال

• نبرد به خاطر فلسطین تاریخ 3000 ساله قهر
فردریش شرایبر؛ مترجم:عبدالرحمن صدریه - نشر آبی - 372 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2200 نسخه - 4900 ریال

• نبرد مردم فلسطین پیش از سال 1948
عبدالقادر یاسین؛ مترجم:یوسف عزیزی بنی طرف - سهند - 276 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 1750 ریال

• نگاهی به یهود و انتفاضه فلسطین
سیدمرتضی حسینی اصفهانی؛ ویراستار:مهدی ملاکاظمی - صادق آل محمد(ص) - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 15000 ریال

• نگرش جهان معاصر از گذرگاه تاریخ بشریت به صهیونیسم، فلسطین، انتفامنه
علی ت آبادی - وزارت آموزش و پرورش، اداره کل امور فرهنگی و هنری - 190 صفحه - ی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه

• ه وی ه ال ص راع ، ۱۹۸۹ - ۱۹۷۹م .: ق راآه ف ی ات ج اه ات ال ص راع ح ول ف ل س طی ن
عادل رووف - کیهان - 328 صفحه - ی - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 1300 ریال

• یادداشت های زندان: ده ماه اسارت در زندان های فلسطین ی
• اسعد عبدالرحمن؛ مترجم:محمدرضا ترکی - سازمان تبلیغات ی - 207 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3300 نسخه - 1350 ریال

خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)

mohsen soori (persian: محسن سوری; born on may 06, 1980) is a research istant at the vienna university of technology (tu wien), vienna, austria. he received his b.sc. and m.sc. in mechanical engineering from shahid rajaee teacher training university and amirkabir university of technology (tehran polytechnic) respectively. his research interests are computer aided design and manufacturing (cad/ ), computer integrated manufacturing (cim), virtual manufacturing and applied mathematics.

homepage

محسن سوری 

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

gravatar, msri

homepage

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3wikipedia, wiki1, wiki2, wiki3

gravatar, msri

homepage

 

wordpress, overblog

 

fortran, rf2, rf3, rf4, rf5, rf6

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری محسن سوری

 

tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien

tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien tu wien


با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را کنید.


 • پروژه تاریخچه فلسطین


  دسته :

  علوم


  فرمت/ورد تعداد صفحات 280


  قیمت : 10000 تومان

   
::


توضیحات بیشتر در مورد پروژه تاریخچه فلسطین :


پروژه تاریخچه فلسطین


bayt-al-maqdis-300x181


مقدمه


تاریخچه فلسطین


فلسطین قلب میهن عربی و واسطه العقد و قبله انظار آن است. فلسطین گهواره ادیان توحیدی بزرگ تاریخ و ملتقای تمدنهاست سرزمینی پربرکت و زیبا که از لحاظ سوق الجیشی، سیاحتی و دینی یکی از مهمترین نقاط زمین است.


مساحت فلسطین در حدود 27009 کیلومتر مربع است. مستطیل شکل است و از شمال تا جنوب در حدود 430 کیلومتر طول دارد. عرض آن شامل میان 51 و 70 کیلومتر و در وسط میان 72 و 95 کیلومتر است. عرض فلسطین در جنوب بیشتر است و به حدود 117 کیلومتر می رسد.


فلسطین از غرب محدود است به دریای مدیترانه از شرق به و اردن از شمال به لبنان و و از جنوب به شبه جزیره سینا (مصر) و خلیج عقبه.


قدمت فلسطین


فلسطین سابقه تاریخی 10 هزار ساله دارد. قدمت شهر اریحا به 7 هزار سال قبل می رسد. اولین نان فلسطین کنعانیان (فلسطینی ها) بودند که از سه هزار سال قبل از میلاد به این سرزمین آمند.


در سال 1200 قبل از میلاد قبایل عبری (یهودی) از کلده از شرق به سرزمین کنعان و در نتیجه به شهر اریحا حمله د.


تا 200 سال عبری ها حکومتی نداشتند و با فلسطینی ها در جدال بودند تا در 1000 سال قبل از میلاد داود اولین حکومت عبری (یهودی) را در فلسطین بنا نهاد. بتدریج فلسطینی ها و یها با یکدیگر خو گرفتند و ترکیب شدند. حکومت داود فقط 80 سال بود.


مهاجرت یهودیان طرح صهیونیستی


فلسطین بخشی از امنیت امپرتوری عثمانی شد که گاه تابع حاکم بیروت و احیانا تحت ولایت صیدا و یا دمشق در می آمد، ع آن نیز اتفاق می افتاد و گاه حاکم عثمانی در حیفا و یا عکا و یا قدس، بیروت و یا صیدا و … را نیز اداره می نمود.


با تدوین قانون اساسی عثمانی در سال 1876 م انتخابات پارلمانی برگزار شد و نمایندگانی از ولایات تابعه عربی از جمله فلسطینیان قدس به جمع نمایندگان پیوستند.


کما اینکه جمعی از شخصیتهای عرب و من جمله فلسطینی ها در پست های عالی رتبه لشکری و کشوری گمارده شدند.


گران یهود کم کم زمینهای فئودالها و زمینداران بزرگ لبنانی و سوری را یداری و کشاورزان فلسطینی را از این زمین ها، بیرون راندند.


در سال 1886 م اولین درگیری روی داد و کشاورزان رانده شده از دو روستای الخضیره و ملبس (بتاح تکفا) این دو مستعمره را مورد حمله قرار دادند.


این حوادث ت عثمانی را بر آن داشت تا در (سال 1887 م) مهاجرت صهیونیستها به فلسطین را منوط به شرایط خاصی کند.


در سال 1892 م حمله به مستعمره های یهودی با همان دلایل پیشین تکرار گشت و بخشنامه های جدیدی از سوی ت عثمانی با هدف محدود مهاجرت یهودیان صادر گردید، لیکن عثمانی ها زیر فشار اروپا ناگزیر از لغو آن شدند.


فلسطینی های قدس، یافا، نابلس، عکا و غزه که توانسته بوند طی سالهای 1908 و 1912 م به پارلمان عثمانی راه پیدا کنند، موضوع اولین کنگره صهیونیستی (سال 1897 م) در بال سویس و برنامه ریزی یهودیان برای ایجاد کشوری قومی در فلسطین را در دربار مطرح و به بحث و بررسی آن بپردازند و موفق شدند عثمانی ها را متقاعد سازند که مهاجرت یهود به فلسطین را ممنوع کرده و تسلیم فشارهای اروپایی نشوند.


این عده همچنین علیه رشوه خواری تعدادی از استاندارانی که به یهودیان جهت مهاجرت به فلسطین و تملک زمین های فروشی توسط برخی از سرمایه داران سوری و لبنانی و عمدتاً ی (آل سرسق، توینی، اب، خوری و مطران و …) کمک می د، شکوائیه ای را مطرح ساختند.


در سال 1897 م کمیته ای به ریاست محمد طاهر الحسینی مفتی قدس با هدف ارزی و بررسی دقیق راه کارها و شیوه های صهیونیستها برای دستی به زمینها تشکیل گردید.


از سوی دیگر سلطان عبدالحمید دوم در واکنش به برگزاری اولین کنگره صهیونیستی، هیأتی از کارکنان دربار خود را گسیل داشت تا شخصا بر استان قدس اشراف و نظارت داشته باشد. مطبوعات فلسطینی و عربی مانند رو مه مصری المنار و … نیز فعال شده و نسبت به نتایج و پیامدهای طرح شوم صهیونیستی جهت استیلا بر فلسطین (بلافاصله پس از اجلاس بال) هشدار دادند.


یوسف ضیاء الخالدی شهردار و شهر قدس در پارلمان عثمانی در سال 1899 م با ارسال پیامی به تسادوق کاهن رئیس خاخامهای فرانسه خواستار آن شد تا فلسطین را برای مردمانش باقی بگذارند. در قسمتی از این پیام آمده بود:


شما را به خدا، فلسطین را به حال خود واگذارید.


خاخام کاهن نیز هرتسل را در جریان این نامه قرار می دهد و هرتسل هم بنوبه خود در پیامی برای خالدی چنین عنوان می کند: اگر مردم فلسطین راضی به پذیرش صهیونیستها نیستند، ما جای دیگری را جستجو خواهیم کرد و بالا ه این مکان را خواهیم یافت.


نتیجه گیری


پس از پایان جنگ عراق علیه ایران و به قدرت رسیدن آقای هاشمی رفسنجان، ایران فرصت پیدا کرد با انتخاب گزینه های بسیار گسترده تری نسبت به آنچه که جنگ میسر می ساخت خط مشی واقع بینانه تری را انتخاذ نماید. ظاهراً این جریان در قالب ین ام القرای جهان متجلی گردید. در این مقطع این اتفاق نظر بوجود آمد که بدون گسترش انقلاب ی در خارج از مرزهایش قادر به ادامه حیات نیست. شعارهایی همچون آرمان کربلا و قدس و نابودی به مثابه خط مشی اصلی در سیاست خارجی تلقی می شد، بدین خاطر می توان در این سالها نظریه اصلی سیاست خارجی ایران را همان ام القرای ی دانست.


حمایت ها و کمکهای ایران به گروههای مبارز طرفدار ایران بیشتر گردید و گروههایی که به دیدگاه ایران نزدیک بودند، مورد حمایت و کمکهای بیشتر قرار گرفتند، بخصوص در فلسطین ی که همواره مساله جهانی تلقی می شد. گروههای حزب الله لبنان، جهاد ی، حماس که معمولاً دیدگاهی همگام با ایران داشتند، مورد حمایت قرار گرفتند، و بحث آزاد سازی فلسطین در محافل داخلی و خارجی از سوی ایران تقویت گردید، و نقش بازدارندگی ایران در صلح اعراب و موجب خشم و تهدیدات بیشتر و نسبت به ایران را فراهم آورد.


کمکهای معدود کشورهای عربی و کمکهای مادی، اقتصادی و … ایران که بیشتر از طریق و حزب الله… لبنان صورت می گرفت، به گفته ان این ها نقش بسیاری در شکوفایی و بسیج توده ها به سوی مبارزات علیه ایفا نمود، و موجب تقویت و گسترش دایره نفوذ این های مبارز در داخل و خارج فلسطین ی گردید.


با روی کار آمدن ت آقای خاتمی در سال 1376، و مشکلات متعدد روابط خارجی ایران با کشورهای بزرگ و منطقه، ایشان به بازنگری در سیاست خارجی و روابط بحرانی ایران با دیگر کشورها پرداخت. در این دوره بیشتر به تنش ز و ارتباطات بسیار با کشورهای مختلف از جمله غرب توسط فعالان دیپلماسی ایران صورت پذیرفت، این دوره که تقریباً همزمان با کنفرانس سران کشورهای ی در تهران صورت گرفت، در رابطه با منطقه و فلسطین بیشترین رویکرد ایران به مسائل عمومی و منطقه ای و فرامنطقه ای در مورد حقوق ملت فلسطین صورت پذیرفت. سیاست ایران در منطقه براساس مصالح ملی و حمایت ها از آزاد سازی فلسطین ی ادامه یافت، و چرخه آن بیشتر به سوی حمایت های و بین المللی گردید.


در این دوره سعی ایران بر این شد که مساله فلسطین با مشارکت هرچه بیشتر کشورهای عربی و سازمانهای بین المللی برای احقاق حقوق فلسطین ی انجام پذیرد. که مجموع حمایت ها و کمکها باعث به باد نشستن مقداری از تلاش ها گردید، که همانا پیروزی حماس در انتخابات با پشت سر گذاشتن سازمان بخش فلسطین که خود را به عنوان مدعی فلسطین می دانست انجامید. بی شک حمایت های ایران را می توان بیشترین فاکتور در این پیروزی ها دانست.


فصل سوم – بخش سوم


مخالفت شدید حماس با تشکیل ت فلسطین


تشکیلات خودگردان و مواضع حماس


مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با


اقتدار حماس، انزوای عرفات


از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان بخش فلسطین)


توطئه نقشه راه


های ی و ملی فلسطین و موضع حماس


کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنیسی»


فصل سوم – بخش دوم


1- انگیزه ها و اه


2- اساس نامه یا میثاق نامه حماس


3- روش های حماس برای دستی به هدفهای استراتژیک


4- وجوب جهان برای فلسطین


5- همبستگی اجتماعی حماس


6- جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس


7- حمایت های حماس


8- طرح حماس برای اتحاد گروه ها


9- مساله اسراء هدف حماس


10- رد راه حل های سازش با صهیونیسم


11- آتش بس مشروط حماس « وج از نوار غزه»


12- مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین حماس


13- بازوی نظامی حماس


14- نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل»


15- عدم ادغام حماس و ت خودگردان


فصل پنجم بخش دوم


ان ایران و مقاومت فلسطین


الف- سیاست تصمیم گیری ان ایران


ب-دیدگاه ایران در رابطه با « ، آیت الله …»


2-طرح روز جهانی قدس، احیای های ی و بسیج مسلمانان


3-آیت الله و حمایت از مقاومت فلسطین


4-آقای خاتمی و حمایت از مقاومت فلسطین


5-وحدت نظر جهاد ی فلسطین و ان ایران «زوال »


6- جهاد ی و تاثیر شه های (ره)


7- یت ایران و جهاد ی فلسطین « رمضان عبدالله دبیر کل ی فلسطین»


فصل پنجم بخش سوم


حمایت ایران از مقاومت فلسطین حماس و جهاد ی


8-ایران و حمایت از مقاومت فلسطین


9-ارتباط سازمان جهاد ی فلسطین با ایران


10-حمایت های مالی، نظامی حماس و جهاد ی


11-ایران یکی از منابع مالی جهاد ی


12-آینده منازعه فلسطین و امنیت ملی ایران


فصل ششم بخش اول


بازدارندگی ایران در روند صلح


13-ایران و مخالفت با روند صلح خاورمیانه


14-واکنش ایران و دیگر کشورها در قبال توافقنامه اسلو «غزه-اریما»


15-انتفاضه و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح


16-جهاد ی فلسطین و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح


17-حماس و نقش باز دارندگی ایران در روند صلح


18-کنفرانس ی و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح


19-فشار غرب و بر ایران در پی حمایت از مقاومت فلسطینپروژه تاریخچه فلسطین


قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک فعال می شود ]


برچسپ ها:آهنگ آخ تو شب یلدای منی, آهنگ آخ تو شب یلدای منی,آخ تو شب یلدای منی با کیفیت عالی, آهنگ آخ تو شب یلدای منی علی مولایی,متن  آهنگ آخ تو شب یلدای منی,آخ تو شب یلدای منی با کیفیت 320,علی مولایی آخ تو شب یلدای منی,ت ت اهنگ آخ تو شب یلدای منی, آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا, آهنگ علی مولایی آخ تو شب یلدای منی

آهنگ آخ تو شب یلدای منی


آهنگ علی مولایی بنام یلدا - آهنگ جدید | نبض ترانه nabzetaraneh.com/songs/ -آهنگ-علی-مولایی-بنام-یلدا/ یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره ... آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا www.darvish .com › آهنگ جدید رتبه: ۴٫۶ - ‏۹ رأیآخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم یاره پیشه بوسه های تو که جنسه یاره جنسه یاره جنسه یاره. شعر آهنگ جدید علی مولایی ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا mytehran .com/111947/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-یلدا/ متن ترانه علی مولایی یلدا. یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی کیفیت 320 و 128 https://shabseda.org › تک آهنگ جدید رتبه: ۵ - ‏۱ رأی۱ روز پیش - آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره پیش بوسه های تو که جنس یار جنس یار جنس یار تو مثل بارونی ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - مای ترانه www.mytarane.com › تک آهنگ ۱۵ ساعت پیش - لبای تو رنگ اناره وو هندونه شیرینیش کم میاره. پیش بوسه های تو که جنس یاره. جنس یاره جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی . . . . . . آهنگ جدید علی ... آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا - جهان موزیک jahan- .com/2016/12/آهنگ-جدید-علی-مولایی-شب-طولانی-یلدا/ ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل ... shabseda - آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی shabseda. /post/106 ۱ روز پیش - آهنگ علی مولایی به نام شب طولانی ، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی www. آهنگ.com/2016/12/18/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-شب-طولانی/ ۱ روز پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی جای یه چند تا … قدیمی پیش ما خالی آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی آهنگ شاد شب یلدا - شب طولانی با صدای علی مولایی negash.ir › پرتال آهنگ › ترانه های شنیدنی ۱۰ ساعت پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی با بالاترین کیفیت ... آخ تو شب یلدای منی دیووونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرنیش ... آهنگ جدید علی مولایی با نام شب طولانی(یلدا) | موزیک های ... www.sea .ir/?p=32962 آهنگ جدید علی مولایی بانام شب طولانی با متن آهنگ آهنگ جدید شب طولانی علی مولایی به همراه متن آهنگ و پخش آنلاین آخ تو شب یلدای منی,دیوونه دوست داشتنی, آهنگ جدید شب طولانی از علی مولایی myyazd- .ir/683907/ -آهنگ-جدید-شب-طولانی-از-علی-مولای.html ۲۰ ساعت پیش - یه شب طولانی کنار اونایی. که دوسشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی. جای یه چنتا مسافر قدیمی پیش ما خالی. آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. آهنگ علی مولایی یلدا porteghalekhooni.ir/ -آهنگ-علی-مولایی-یلدا/ ۲ روز پیش - آهنگ علی مولایی یلدا با کیفیت ۱۲۸ متن آهنگ . ... آهنگ جدید و بسیار زیبا به نام یلدا از علی مولایی همراه با پخش ... اخ تو شب یلدای منی آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا behlike.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا.html ۱ روز پیش - دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی | سانگ تو سانگ www.song2song.com › تک آهنگ › آهنگ شاد آهنگ جدید بنیامین بهادری به نام یه بار دیگه اشتباه کن. بنیامین ... آهنگ شاد شب طولانی با صدای علی مولایی ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. آهنگ جدید علی مولایی به نام یلدا pv.ir/2016/12/18/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-یلدا/ ۲ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی یلدا آهنگ علی مولایی , آهنگ یلدا متن آهنگ یلدا علی مولایی , ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - آنتیک موزیک www.antic .ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی :: موزیک | ... shabseda.blog.ir/post/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طولانی ۱ روز پیش - آهنگ علی مولایی به نام شب طولانی ، دو کیفیت متفاوت ۱۲۸ و ۳۲۰ ، با ، همراه با پخش ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی + متن آهنگ | پاپ ... pop er.ir › تک آهنگ ۱۹ ساعت پیش - آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره پیش بوسه های تو که جنس یار جنس یار جنس یار. آهنگ با ... ali molaei - شب طولانی یلدا lyrics lyricstranslate.com › persian › ali molaei ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه ... submitter's comments: آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا · add new ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - موزیک ما | ... www. ma.ir › موزیک ایرانی ۱۹ ساعت پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارنو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیشه ما خالی آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی ... آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ آهنگ | ... nextaraneh.com › آهنگ جدید ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی. **** ت ت آهنگ شب طولانی از علی مولایی ****. لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا z1 .com/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۱ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا به همراه متن قطعه و ... www. fm.ir › موزیک ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره پخش آنلاین. آهنگ جدید علی ... آهنگ علی مولایی بنام شب طولانی | آهنگ جدید | ... berooz.ir/ -آهنگ-علی-مولایی-بنام-شب-طولانی/ ۱ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی با دو کیفیت new ali molaei - shabe ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا | موزیک www.my s.ir › آهنگ ایرانی ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - ظاهر چت www.zaherchat.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو دلم میمیره دلمو دالمو دلم میمیره میره تو شب رویا اخ تو شب یلدای منی آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی (یلدا) | گیتا ... gita .com › آهنگ جدید › آهنگ ایرانی بوسه های تو که غم نداره غم نداره غم نداره آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره پیشت بوسه های تو که جنس یاره جنس ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی | تی وی 28 myir -blog.tv28.ir/page-660854.html ۱۸ ساعت پیش - آهنگ فوق العاده زیبای شب طولانی با صدای علی مولایی از شب صدا. ahang ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - فانیا www.funiya.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو دلم میمیره دلمو دالمو دلم میمیره میره تو شب رویا اخ تو شب یلدای منی آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ | سایت ... modgardi.ir/ -آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی-مت.html آهنگ شب طولانی از علی مولایی با از سایت ن ترانه. متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا mahan8.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا.html ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره. the post آهنگ جدید علی مولایی ... آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ - فریم اس ام اس frimsms.ir/ -آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی-مت/ ۲ روز پیش - آهنگ شب طولانی از علی مولایی با از سایت ن ترانه. متن آهنگ شب طولانی از علی ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ شب طولانی از علی مولایی + متن آهنگ - وب سایت 98 www.website98.ir/ -آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی-مت.html ۲ روز پیش - آهنگ شب طولانی از علی مولایی با از سایت ن ترانه. متن آهنگ شب طولانی از علی ... اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ جدید علی مولایی به نام یلدا opera .ir › موزیک ها › تک آهنگ ۱ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - فرداکیدز www.fardakids.ir/news/30575 علی مولایی یلدا. جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو دلم میمیره دلمو دالمو دلم میمیره میره تو شب رویا اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا | ن وان موزیک nex1 .in/uncategorized/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره. the post آهنگ جدید علی مولایی ... آهنگ جدید علی مولایی - شب طولانی 95 | سایت آهنگ ... reza-sadeghi.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-شب-طولانی-95/ ۲۳ ساعت پیش - آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره. پیش بوسه های تو که جنس یار. جنس یار جنس یار. ... آهنگ جدید علی مولایی به نام یلدا www. -irooni.org › آهنگ › آهنگ جدید اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل ... آهنگ جدید علی مولایی با نام شب طولانی(یلدا) fsh.ir/4760169.html آهنگ جدید علی مولایی بانام شب طولانی با متن آهنگ. آهنگ جدید شب طولانی علی مولایی به همراه متن آهنگ و پخش آنلاین. آخ تو شب یلدای منی,دیوونه دوست داشتنی, آهنگ آخه تو هنوز عشق منی از مجید یحیایی - irmp3 www.irmp3.ir/play/42440/ -آهنگ-آخه-تو-هنوز-عشق-منی-از-مجید-یحیایی پخش و آهنگ زیبای آخه تو هنوز عشق منی از مجید یحیایی - آهنگ جدید - irmp3. ... پابند رضا صادقی. پخش و آهنگ شب یلدا از فرزین. شب یلدا فرزین ... متن آهنگ یلدا از علی مولایی | تری جی وی 3gv.ir/tag/متن-آهنگ-یلدا-از-علی-مولایی/ آهنگ جدید علی مولایی بنام شب طولانی با بالاترین کیفیت. new ali ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه ... مت آهنگ یلدا علی مولایی | ت ت و متن آهنگ جدید diareranj.ir › متن آهنگ جدید ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی ahangfa.me/4333-آهنگ-علی-مولایی-شب-طولانی/ ۸ ساعت پیش - آهنگ جدید شب طولانی با صدای علی مولایی با کیفیت اصلی و اورجینال. موزیک و ترانه ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی. لبای تو رنگ ... آهنگ آخ ازاین وابستگی sinka.ir/search/?q=آهنگ+آخ+ازاین+وابستگی آهنگ جدید محسن یگانه بنام وابستگی با بالاترین کیفیت new ... برای خودمی و بخوای نخوای یار منی وای از این وابستگی دل و سپردم دست کی دست تو که .... شب یلدا آخه از روشنی هیچ خیری ندیدم عاشق تلخی انتهای عشقم حالا که به آ ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - سایت سرگرمی ... khandehsara.ir/news/427565/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا ۲ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا new ali molaei ... ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - قاصدک www.ghasedak .com/1395/09/.../ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طو... ۲ روز پیش - آهنگ جدید شب طولانی از علی مولایی new ali molaei shabe toolani متن و ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی آهنگ جدید احسان تهرانچی نام یلدای بی تو pop- .ir/آهنگ-جدید-احسان-تهرانچی-نام-یلدای-بی-تو ۲۶ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ جدید احسان تهرانچی بنام یلدای بی تو با بالاترین کیفیت + متن آهنگ ... سهیل صاحب کلید قلب منی ..... اخ جون ,بیباک ,,,,,میگما این کامنتای ادمین یه جوری مقدسه ,حال میده براش پاسخ بذاری,خخخخخخ ارادتمند ادمین محترم ... یکی از دغدغه هام این بود که شب یلدا تو خلوت تنهاییم چی گوش بدم به درد دلم بخوره… آهنگ فانوس با صدای علی اصح pardis .in › آهنگ های علی اصح یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه سرد دارم پی ات می گردم تو خوب باش و برگرد. یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه سرد دارم پی ات می گردم تو خوب باش و برگرد. آخه تو دنیای منی آخه تو رویای منی صدای تب داره منی یاره منی کاره منی تو ... آه خلوت من آه از دل کندن تو سراغی از من بگیر از من دل نکن نرو .... آهنگ جدید ماکان به نام یلدا ... ۰ دیدگاه - آهنگ جدید https://www. khor.ir › آرشیو خوانندگان › علی مولایی دلمو دلمو دلم میره با تو ته رویا آخ تو شب یلدای منی دیوونه دوست داشتنی لبای تو رنگ انار و هندونه شیرینیش کم میاره پیش بوسه های تو که غم نداره..غم نداره غم نداره آخ تو ... آهنگ جدید مسعود صادقلو نیمه ی گمشده www.jenab .com › آهنگ جدید آهنگ جدید مسعود صادقلو نیمه ی گمشده با و پخش آنلاین. ... صبح تا شبا بیست و چهاری قفل همیم توام قطب منی. بی تو کل ... تو قلبت میخوام گم بشم بپیچه کل شهر کل شب .... آهنگ جدید ایمان فلاح یلدا ... رایگان آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی - dlgate.ir dlgate.ir/119594/آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طولانی متن آهنگ علی مولایی به نام شب طولانی یه شب طولانی کنار اونایی که دوسشون داری و دوست دارنو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیشه ما خالی آخ تو شب یلدای منی ... آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی kur-hesabdari.rozblog.com/.../ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طولانی.ht... ۱ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی شب طولانی یلدا - جهان موزیک ... اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا ... 9 . .... آخ تو شب یلدای منی متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی - ماه سرا www.mahsara.com/متن-آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی.html ۱۶ ساعت پیش - lyrics shabe toolani ali molaei text ... آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا | د ون www.daltun.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا.html ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره علی مولایی یلدا جنس یاره جنس یاره آهنگ جدید علی مولایی یلدا www. we.ir › آهنگ اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل مهمونی دلمو دالمو ... متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی - ت ت میکر textmaker.ir/متن-آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی/ ۱۵ ساعت پیش - lyrics song shabe toolani ali molaei text ... آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش ... آهنگ یلدا از علی مولایی | آهنگ جدید| و سریال ... top10song.ir/tag/ -آهنگ-یلدا-از-علی-مولایی/ ۲ روز پیش - یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری دوستدارانو تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی آهنگ جدید مجتبی دربیدی دلبری نکن tap .ir/ -آهنگ-جدید-مجتبی-دربیدی-دلبری-نک/ آهنگ جدید مجتبی دربیدی بنام دلبری نکن با بالاترین کیفیت از تاپ موزیک به همراه متن آهنگ دلبری نکن. ... آخ نگاتو اینوری اونوری نکن ... منی که بازم دست نیاز به سمت تو ... آهنگ جدید مازیار عطاریان به نام شب یلدای منی ... آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی - چقدر تنهام | به موزیک beh .com › علیشمس ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - پخش آنلاین و علیشمس, مهدی جهانی چقدر تنهام: جهت شنیدن ... چقد سرده بی تو دستام تورو میخوام .... آهنگ جدید مازیار عطاریان – شب یلدای منی ... آهنگ اشوان به نام چه خوبه حالم - nic- nic .net › آهنگ های اشوان by ashvan called che khoobe halam چه خوبه حالم آهنگ اشوان به نام چه ... آخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی. ستاره های آسمون و واسه تو میارم زمین. اخ که تو تک ستاره ی شبای تیره و تارمی .... آهنگ جدید ایمان فلاح به نام یلدا. هوشنگ ابتهاج - غزل معاصر ghazal-moaaser. /cat-3.aspx گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست ... آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست ... باطل به امید سحری زین شب گوریم .... خواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفت. آهنگ مصطفی فتاحی تک ستاره www.shirazsong.org/ -new- -mostafa-fattahi-tak-setareh/ آهنگ مصطفی فتاحی تک ستاره با کیفیت عالی آهنگ جدید بسیار زیبای تک ستاره با صدای مصطفی فتاحی آهنگ ... آهنگ جدید علیشمس و مهدی جهانی زیباتر از تو ... آهنگ جدید ایمان فلاح یلدا .... آهنگ شب یلدا ۹۵ | گلچین آهنگ های جدید شاد ویژه شب یلدا ... آلبوم جدید حمید عروجی به نام آ رنگین کمون ... آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا - تم فارکت themeforect.ir/2016/12/18/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا/ ۲ روز پیش - اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره هندونه شیرینی کم یاره پیش بوسه های تو که غم نداره جنس یاره جنس یاره تو مثل بارونی تو دل ... متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی - ماهان www.mahan .com/متن-آهنگ-شب-طولانی-از-علی-مولایی/ ۱۷ ساعت پیش - یه شب ِ طولانی کنار ِ اونایی که دوستشون داری و دوستت دارنو تو خوشحالی جای یه چندتا مسافر قدیمی پیش ِ ما خالی آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی ... متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی www.texahang.org/lyrics/25490_shabe-toolani-ali-molaei-text- - .html/ متن آهنگ شب طولانی از علی مولایی lyrics shabe toolani ali molaei text ♪♫♪ یه شب ِ طولانی کنار ِ اونایی که دوستشون داری و ... آخ..تو شب ِ یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره آهنگ مجید یحیایی بنام آخه تو هنوز عشق منی + متن آهنگ bia4 .org/ -آهنگ-مجید-یحیایی-بنام-آخه-تو-هنو/ آهنگ بسیار زیبای مجید یحیایی به نام آخه تو هنوز عشق منی با ... در شب اول عروسی (شب ) چه باید کرد؟ ... آهنگ جدید ایمان فلاح بنام یلدا · فصل 2 سریال شهرزاد قسمت 1 اول ... آهنگ جدید مسعود صادقلو بنام آ شب ... آهنگ به چه ساز تو ب م زمونه زمونه - gala2 .com › نوشته‌ها ۱۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ به چه ساز تو ب م زمونه زمونه – دنیای من ... آهنگ ایمان فلاح یلدا 1 نمایش; آهنگ پاییزم انگار از موندن پشیمون یلدا شروع قصه خوب زمستون 2 .... · آهنگ مسعود صادقلو آ شب · آهنگ به چه ساز تو ب م زمونه زمونه - دنیای ... آخه دنیای منی تو رو می‌خوام مال منی ... خواب تو هر شب می‌بینم آهنگ جدید شهاب بخارایی چه ساده www.ahangestan.in/21391_ -new- -shahab-bokharaei-che-sadeh.html ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آهنگ جدید شهاب بخارایی چه ساده با و کیفیت ۳۲۰ اهنگ ... دلم دل به تو داده ... آخ برم قربون چشمات که برام خیلی عزیزه منی که هستم هلاکت ... آهنگ جدید مانی رهنما یا محمد آهنگ جدید موزیک افشار شب یلدا ... آهنگ جدید: بهترین های موسیقی www.teh-dl.ir/ آهنگ جدید مهدی جهانی به نام زیباتر از تو + متن آهنگ ... آهنگ شاد چنین کنم چنان کنم حامد همایون همزمان با شب یلدا ۹۵ در برنامه ناردونه شبکه ۵ با و کیفیت بالا از رسانه تهران ... آ ای امید قلبم , با من از چه بی وفایی. آهنگ جدید علی بابا و احمد سلو به نام دیوونه - سایت رسمی ... alibabadlove.org/ -آهنگ-جدید-علی-بابا-و-احمد-سلو-به/ برای آهنگ دیوونه به ادامه مطلب مراجعه کنید … ... تک دختر واست یه شغل پیدا شب یلدا تومیدان بار بیای داد بزنی قاپز قا ز البته بخوای میتونم با بابام ... پزشکی و سلامت - آهنگ تو که میدونی دوست دارم پس سر ... pezeshosalamat.mihanblog.com/post/112 ۱۸ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تو که میدونی دوست دارم پس سر به سرم نذار آخ دلم تنگ شده بیا دیوونتم نگو چرا تو همه دنیای منی تورو دوست دارم دوست دارمت بخدا من تورو دوست دارم ... آهنگ پیشواز www.driftking. / آهنگ پیشواز - آهنگ پیشواز. ... آ ین اهنگ کد پیشواز عاشقانه دی ۹۱ ۵۵١١٢۵٢ عاشقانه پویا ... ٣٣١١٠١٧ دور آ 88 ٣٣١١٩١٩ راه ... تو به شیرینی یک شب یلدا از رضا صادقی : ۵۵١۶۶۴ ...... تو تک ستاره منی منم اسیر بودنت / از ته دل داد میزنم میمیرم از نبودنت. نماهنگ مثل کبوترم سوی تو می‌پرم.... :: به سوی ظهور besuyezohur.ir/post/172 نماهنگ زیبای «مثل کبوترم سوی تو می‌پرم» با صدای هلالی فایل صوتی: لینک1 لینک2 لینک3 فایل ... منی که عاشق و دیوونم ، به پای عشق تو می‌مونم. آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا chtnazil.ir/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-بنام-یلدا ۱ روز پیش - آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا new ali molaei ... تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه ... آهنگ شاد حامد پهلان بنام قلبم میلرزه - تاپ ناز www.topnaz.com › فرهنگ و هنر › آهنگ جدید ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حامد پهلان قلبم میلرزه آهنگ جدید حامد پهلان بنام قلبم میلرزه آخ به تو که فک میکنم ... عشقه منی تو به خدا قلبم میلرزه قلبم میلرزه آره دستام میلرزه ... طرز تهیه کیک انار مخصوص شب یلدا · پسر نوجوان : مرا به زور درون خودرو بردند و ... آهنگ شاد امید حاجیلی تردست www.irahang.ir/1394/12/آهنگ-شاد-امید-حاجیلی-تردست/ آهنگ شاد جدید موزیک افشار به نام شب یلدا. آ ین آهنگ های جدید ... آهنگ شاد جدید تو برع منی ازفرهاد برنجان ... دیوونم کردی تو آخ اگه برگردی تو. من با تو ... آهنگ داوود گودرزی به نام همه دنیامی nex1 .ir/ -آهنگ-داوود-گودرزی-به-نام-همه-دنی/ به مناسبت نزدیک شدن به طولانی ترین شب سال، یلدا، این شب خاطره انگیز برای پارسی زبان ها، ... اخ این چیه خوندی؟ ... اینا همونایی نیستن که اول از تو اواز خوندنو شروع میکنن بعد میان تو شب کوک بعد که اینجا ؟ ... آهنگ آیدار به نام منی اونوتما ... آهنگ علی اصح فانوس www.myeasy .ir/ - -ali-ashabi-fanoos/ ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آهنگ علی اصح فانوس " از آلبوم دیره " ت ت شعر ترانه "علی اصح ". ... یه فانوس یه شب گرد یه دل یه کوچه ی ِ سرد ... منی صدای ِ تبدار ِ منی کار ِ منی یار ِ منی تو. آه … از خلوت من آه … .... آهنگ جدید شاهین آرین یلدای من. آهنگ جدیدشهاب بخارایی به نام چه ساده www.good- .ir/ -آهنگ-جدید-شهاب-بخارایی-به-نام-چه/ ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - آهنگ جدید شهاب بخارایی بنام چه ساده با بالاترین کیفیت ... دلم دل به تو داده ... آخ برم قربون چشمات که برام خیلی عزیزه منی که هستم هلاکت ... آهنگ جدید فرزین به نام شب یلدا · آهنگ جدید مقصدلو به نام اعتیاد · ... آهنگ جدید شا ار بینش پژوه دوست دارم www.diar .org › تک آهنگ ۲ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ دوست دارم با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ به همراه پخش آنلاین. متن آهنگ شا ار بینش پژوه ... تو زندگمی همه زندگیم تو نفسی آخ نفس منی تو. تمام دنیایه منی تو تمامش ... آهنگ جدید موزیک افشار شب یلدا · آهنگ جدید سهراب ... آوای انتظار پاپ - آهنگ های پیشواز همراه اول rbt1.persianblog.ir/tag/آوای_انتظار_پاپ بی تو اسیرم1, 36233, علیرضا کریمی - آوای انتظار همراه اول. بی تو ... (نحوه فعالسازی: ارسال کد آهنگ از طریق پیامک به شماره 8989) ... لحظه آ , 36249, علیرضا کبریایی - آوای انتظار همراه اول ..... شب یلدا, 36590, سعید کوکلانی - آوای انتظار همراه اول. متن تمام آهنگ های یاس / همراه ع های جدید - آهنگ های جدید bambo.org/1393/11/متن-آهنگ-یاس-ع / ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - بابا تو بت منی ، یعنی تو خود منی ..... اسیر کابوسم تو یلدا*ترین شب تاریخ ... متن آهنگ بم یاس. آه آه آه شب هوا سرد توی خونه ی کاهگلی همه جمع موزیک ایرونی www.talajavani.in/?feed=rss2 ۲ روز پیش - آهنگ جدید حمید فیروزدهقان بنام منو ببخش new hamid firooz dehghan – mano bebakhsh آهنگ .... اخ تو شب یلدای منی آهنگ جدید علی عاشقتما متن آهنگ 320 و 128 www.tabtaraneh.ir/ -آهنگ-جدید- -علی-عاشقتما/ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - آهنگ جدید علی عاشقتما متن آهنگ 320 و 128 اهنگ جدید علی ... آخ دلم تنگ شده بیا دیوونتم نگو چرا. تو همه دینای منی تو رو دوست دارم دوست دارمت به خدا. *** ... می شاد ویژه شب یلدا – سری دوم 109 بار · آهنگ جدید ... آهنگ شاد عروسی - 168,473 بار; آهنگ مهران زاهدی اولین شب آرامش ... آرشیو آهنگ های قدیمی 250 200 a - همه چیز از همه جا - سایت یکصدا 1seda.com/1389/01 آهنگ. آهنگ خاطره انگیز نامهربون از احمد آزاد. نامهربون نامهربون آ اسیرم کردی .... آهنگ. آهنگ حالا وای وای از شهرام شب پره. تو این زمونه عشق نمیمونه. عاشقی و عشق چیه وفا کودومه. رفته محبت ..... نه شب دراز یلداست نه روزی که جشن یاره ... مال منی جونم. سایت سارا شعر - برگزیده زیبا ترین اشعار و ترانه از شاعران ... sa oem.persiangig.com/link7/kashkul3.htm شب مانده بود و هیبتی از ناگهان تو مانند ماه تا لب ... مکن ظلم و ستم ظالم بترس از آه مظلومان که صبح ..... در این شب یلدا ز پی ات پویم ... تو فصل پنجم عمر منی و تقویمم آهنگ جدید علی مولایی به نام شب طولانی | 4k - ... tvfars.com/ -آهنگ-جدید-علی-مولایی-به-نام-شب-طو/ ۱۵ ساعت پیش - لبای تو رنگ اناره وو هندونه شیرینیش کم میاره. پیش بوسه های تو که جنس یاره. جنس یاره جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی . . . . . . آهنگ جدید علی ... آهنگ جدید علی عبدالمالکی به نام آهای | آهنگ sakha .ir › آهنگ های علی عبدالمالکی ۱۳ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - آهنگ جدید سروش دادخواه به نام کنار منی · آهنگ ... اینقدر تو رو دوست دارم که باورش آسون نیست آ میشی مال خودم دنیا که بی قانون نیست. موسیقی - قلم را آن زبان نبوَد که سرّ عشق گوید باز serre-eshgh. /cat-4.aspx ۱۷ شهریور ۱۳۸۷ ه‍.ش. - آ تو هم غریبی هم از دیار مایی ... یکی از معروف‌ترین آثار او، آهنگ i will always love you است که مربوط به the bodyguard با بازی کوین کاستنر ...... این‌ها چه باشد تو منی وین وصف عامت می‌کنم .... در این شب یلدا ز پی‌ات پویم. شعر و ترانه - وبسایت ک ن دیروز امروز فردا koodakemroz.persianblog.ir/tag/شعر_و_ترانه آهنگ مربی با صدای کودکی فاطیما بهارمست (آهنگ وبلاگ کودک امروز). سلام آهنگ مربی ... شب یلدا. باز شب یلدا اومد ، بلندترین شب سال. منتظرش میشینیم ، از سال پیش تا امسال ... اخ که شبای یلدا ، چه شور و حالی داره. هر ی زود .... فقط تو غمخوار منی. آهنگ شاد باخ باخ از رحیم شهریاری - گذر gozar.ir › آهنگ › آهنگ های شاد › آهنگ شاد آذری آهنگ شاد باخ باخ از رحیم شهریاری آهنگ ترکی باخ باخ رحیم شهریاری, آهنگ شاد ... بیردفعه منه باخ اورییم ی آخ ... میمیرم برای تو هلاکم برای تو .... مازیار عطاریان - شب یلدای منی · علی معصومی - پاییز · میلاد مظاهری - نامهربون · سامان دیری - ... اهنگ دلمو دلمو بغلمو گمنو - مجله خبری سیتی فان ctfun.ir/search/?q= +اهنگ+دلمو+دلمو+بغلمو+گمنو آهنگ جدید علی مولایی بنام یلدا new ali molaei – shabe ... تو خوشحالی جای چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی اخ تو شب یلدای منی دوینه دوست ... آهنگ اشوان به نام چه خوبه حالم www. irani.ir › آهنگ ایرانی ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - آهنگ اشوان به نام چه خوبه حالم , موزیک چه خوبه حالم از اشوان را با ... اخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی ... اخ که تو تک ستاره ی شبای تیره و تارمی .... آهنگ ایمان فلاح به نام یلدا · آهنگ مجید یحیایی به نام سرزنش · آهنگ ... آهنگ مسعود صادقلو به نام آ شب · آهنگ شیث رضایی به نام تو فکرتم ... ع نوشته های عاشقانه و غمگین و ع های عاشقانه زیبا - ... shikpars.com/p os-love-beautiful-textg hy-love-and-sad/ جـــای هـــیـــچـــکـــی جـــز تــــو ، تــــو قـــلـــبـــم نــــیـــســــت. دِلـــه عاشقم ... مـــگـــه نـــمـــیـــدونـــی جـــون مـــنـــی تــــو ..... طرز تهیه مرغ بریان با سس انار برای شب یلدا. الان داری چه آهنگی گوش میدی ؟ +متن ترانه - صفحه 57 - انجمن ... forum.moshaver.co/f202/الان-داری-چه-آهنگی-گوش-میدی-؟-متن.../index57.html 3پست - ‏2 نویسنده آهنگ شب طولانی. علی مولایی . ویژه شب یلدا http://dl.pop- .ir/ /1395/tir/ali%20molaei%20-%20shabe%20toolani.mp3 یه شب طولانی کنار اونایی که ... آخ تو شب یلدای منی دیوونه ی دوست داشتنی .... اهنگ الان داری چه آهنگ گوش میدی. آهنگ جدید مصطفی فتاحی به نام عشق آریایی - دوستی ها www.doustiha.ir/1391/12/17/ -آهنگ-عشق-آریایی-مصطفی-فتاحی.html آسان آهنگ جدید و فوق العاده زیبای عشق آریایی با صدای مصطفی فتاحی با لینک مستقیم و کیفیت ... سو رایز ویژه فردوسی پور برای شب یلدا لو رفت! .... ((((اهنگ های عربی مثل این تو احساس فرو کنه سراغ دارین اسمشو بگین لطفا)))) ... واقعا ا صداست ممنون. ..... عشق منی آقا مصطفی واقعا فوق العاده اس دمت گرم کلی حال میده. اهنگ اخ قلبم همیشه ب عشق تو میتپه - صفحه اول takmedia.top/q/?q= +اهنگ+اخ+قلبم+همیشه+ب+عشق+تو+میتپه آهنگ جدید مهدی حسینی ، مسعود صادقلو و علی پیشتاز به نام نیمه گمشده ... به من قصه خوب میگه صبح تا شب بیست و چهاری قفل همیم تو هم قطب منی آه بی تو کل دنیا ... متن آهنگ ها - www.kolbe tanhay.com www.lord-2013. /category/34 هوا تو از سرم بیرون ن *****تو تنها حسرت من رو زمینی ... آلبوم امپراطور مهدی یراحی · ادامه مطلب ... متن آهنگ زیبای دیدی اونم تنهات گذاشت از سعید شایسته ... حالا تو مثل منی منم مثه تو ... متن ترانه دور آ از محسن چاوشی ..... بی تو میخوونم هر شب با چشم گریون / منو ببخش عزیزم دیگه شدم پشیمون ...... هنوزم شب یلدا تو فالم تو میفتی. یه تیکه از آهنگی که دوست داری رو بنویس.... - مجله گیزمیز gizmiz.com/lyrics-that-you-like/ ۳۱ داد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - یه شب زیره بارون که چشمم براهه میبینم تو کوچه پر نوره ماه / تو ماه منی که تو بارون ..... اه نیلوفر" یا مثلا چرا یه آهنگ از حنا نخوندی؟ ... و یلدا و گلاره… آهنگ جدید شهیار - میخوامت تورو - www.taraneh-sara.ir/ -آهنگ- -شهیار-میخوامت-تورو/ ۲۰ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - آهنگ جدید و فوق العاده زیبای شهیار بنام میخوامت تورو با ۲ کیفیت … amir shahyar - mikhamet toro ( ترانه و ملودی : یگانه - تنظیم

مقاومت ی فلسطین حماس
سند اصول و سیاست های عام

حمد و ستایش برای خداوند جهانیان و سلام و درود بر پیشوای ان و مجاهدان و آل و اصحاب ایشان.
مقدمه:
فلسطین سرزمین ملت عربی فلسطین است. ملت فلسطین در این سرزمین پرورش یافته، در آن ایستادگی کرده، به آن وابسته است و همواره با این سرزمین پیوند و ارتباط داشته است.
فلسطین سرزمینی است که شأن و منزلت آن را بالا برد و ارزش و باورهای عادلانه خود را در آن گسترانید و عقیده دفاع از این سرزمین را پایه گذاری نمود.
فلسطین قضیه ملتی است که جهانیان از تضمین حقوق آن و بازپس گیری آنچه از او غصب شده، عاجز مانده اند و سرزمین فلسطین از یکی از بدترین شیوه های گری در جهان رنج می برد.
فلسطینی که تحت سیطره پروژه صهیونیستی اسکانی نژادپرستانه و دشمن بشریت درآمده است؛ پروژه ای که بر اساس اظهارنظری باطل (وعده بالفور) و شناسایی رژیمی غاصب و تحمیل واقعیت با زور آتش و جنگ تحمیل شد.
فلسطین سرزمین مقاومت است که تا تحقق پروژه آزادسازی، بازگشت آوارگان و تشکیل کشور با حاکمیت کامل به پایتختی قدس ادامه خواهد داشت.
فلسطین یعنی شراکت حقیقی بین فلسطینیان با هر نوع گرایش و سلیقه ای به منظور رسیدن به هدف والای .
فلسطین روح امت ، قضیه مرکزی، روح انسانیت و وجدان بیدار و زنده آن است.
با این سند تجربه ما ژرف تر و درک و فهم مان نیز مشترک می گردد، نگاه ما چارچوب مند می شود و راه ما بر اساس زمینه ها، خاستگاهها و پایه های محکم و اصولی راسخ پیش می رود. سیمای کلی حفظ می گردد، و نشانه های راه آشکار و اصول وحدت ملی و فهم مشترک از مساله فلسطین تقویت می شود و اصول کاری و مرزهای انعطاف ترسیم می گردد.

معرفی حماس:
1ـ مقاومت ی حماس، بخش، مقاومتی، ملی فلسطینی و ی است که هدف آن آزادسازی فلسطین و مبارزه با پروژه صهیونیزم است و مرجعیت آن در خاستگاه ها، اه ، ابزارها و فعالیت هایش است.

سرزمین فلسطین:
2ـ فلسطین با مرزهای تاریخی و شناخته شده اش از رود اردن در شرق تا دریای مدیترانه در غرب و منطقه راس الناقوره در شمال تا ام رشراش در جنوب، جغرافیایی واحد و یکپارچه، غیر قابل تجزیه و سرزمین و وطن ملت فلسطین است و ا اج و آواره ملت فلسطین از سرزمین خود و تاسیس رژیم صهیونیستی در این سرزمین هرگز حق ملت فلسطین در کل سرزمین خود را ملغی نمی کند و هیچ نوع حقی به رژیم غاصب صهیونیستی نخواهد بخشید.
3ـ فلسطین یک سرزمین عربی ی و سرزمینی مبارک و مقدس است که جایگاه ویژه ای در قلب هر عرب و مسلمانی دارد.

ملت فلسطین:
4ـ فلسطینیان همان شهروندان عربی هستند که تا سال 1947 ن فلسطین داشتند، چه انی که از این سرزمین کوچانده شدند و چه انی که باقی ماندند و تمامی انی که از این تاریخ به بعد از پدری عربی فلسطینی به دنیا آمدند، چه در داخل فلسطین و چه خارج از آن، فلسطینی به حساب می آیند.
5ـ شخصیت فلسطینی یک ویژگی اصیل و دائمی است که هرگز از بین نمی رود و از پدران به فرزندان منتقل می شود، کما اینکه فجایعی که به سبب گری رژیم صهیونیستی و سیاست های این رژیم در رابطه با کوچاندن فلسطینیان بر این ملت وارد شده است، هرگز موجب نمی شود که هویت و اص ملت فلسطین را از بین نمی برد و نفی نمی کند. همچنین ملت فلسطین هر تابعیت دیگری نیز بگیرد، باز هویت و حقوق ملی خویش را از دست نمی دهد.
6ـ ملت فلسطین با تمامی فرزندان آن در داخل و خارج و مولفه های دینی، فرهنگی و اش ملتی واحد است.

و فلسطین:
7ـ فلسطین قلب امت ی و عربی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا بیت المقدس که خداوند پیرامونش را پربرکت نمود، در این سرزمین واقع است و این سرزمین مقدسی است که خداوند آن را برای جهانیان مبارک گردانیده است و قبله نخست مسلمانان، محل اسرا و معراج نبی اکرم (ص) و زادگاه حضرت (ع) نیز در همین سرزمین واقع است. در این سرزمین پیکر پاک هزاران ، صحابه و مجاهد دفن شده است. فلسطین سرزمین اقامه کنندگان حق است ـ در بیت المقدس و اطراف آن ـ انی که مخالفانشان یا انی که پشتشان را خالی می کنند، نمی توانند ضرری به آن ها برسانند تا اینکه فرمان خدا فرا می رسد.
8ـ حماس را جامع همه نواحی زندگی و مناسب هر زمان و مکانی با روح اعتدالی و میانه روی می داند و ایمان دارد به اینکه دین صلح و تسامح است و پیروان ادیان آسمانی در سایه آن در امنیت و آرامش زندگی می کنند، کما اینکه حماس ایمان دارد که فلسطین همواره نمونه بارزی از همزیستی، تسامح و خلاقیت تمدنی بوده و خواهد بود.
9ـ حماس ایمان دارد که پیام دربرگیرنده ارزش های حق، عد ، و کرامت است و تمامی شیوه های ظلم و ستم را حرام کرده است و ظالم را با هر دین، قومیت، ت و ملیتی که داشته باشد، مجرم می داند و مخالف تمامی شیوه های افراطی گری، تعصبات دینی، قومیتی و فرقه ای است و این دین به پیروان خود توصیه می کند که با گری مقابله کرده و مظلومان را یاری کنند و آنان را به بخشش و فداکاری در راه دفاع از عزت و کرامت، سرزمین، ملت و مقدسات خود تشویق می کند.

قدس:
10ـ شهر قدس پایتخت کشور فلسطین است و از جایگاه دینی، تاریخی و تمدنی ویژه ای برخوردار است و دارای هویتی عربی، ی و انسانی است و تمامی مقدسات ی و ی آن و در راس آن ها مسجد مبارک الاقصی حق ثابت و مسلم ملت فلسطین و امت سلامی و عربی است و ملت فلسطین هرگز از ذره ای از خاک آن چشم پوشی نکرده و کوتاه نخواهد آمد و تمامی اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس اعم از یهودی سازی، شهرک سازی و تلاش برای تحریف حقایق و از بین بردن آثار و نشانه های آن باطل و بیهوده است.
11ـ مسجد مبارک الاقصی تنها حق خالص ملت فلسطین و امت است و رژیم گر هیچ حقی در آن ندارد و طرح ها، تد ر و اقدامات این رژیم به منظور یهودی سازی مسجد الاقصی و تقسیم آن باطل و نامشروع است.

آوارگان و حق بازگشت:
12ـ مساله فلسطین در اساس مساله یک سرزمین شده و ملتی آواره است و حق بازگشت آوارگان فلسطینی به شهر و دیار خود یعنی سرزمین های ی 1948 یا 1967 که از آن کوچانده شده اند یا از بازگشت به آن منع می شوند، حقی طبیعی، فردی و دسته جمعی است که ادیان آسمانی، مبانی اساسی و قوانین بین المللی بر آن تاکید دارند و هیچ طرفی چه فلسطینی، چه عربی و یا بین المللی اجازه دخل و تصرف در این حق را ندارد.
13ـ حماس مخالف تمامی طرح ها و پروژه هایی است که هدف از آن تصفیه مساله آوارگان است؛ از جمله تلاش ها برای اسکان آوارگان فلسطینی در خارج از فلسطین و طرح های میهن جایگزین. همچنین حماس معتقد است که پرداخت غرامت به آوارگان فلسطینی به خاطر خسارت هایی که در نتیجه کوچانده شدن و آوارگی از سرزمینشان به آنان وارد شده است، حقی طبیعی در کنار حق بازگشت آنان به وطنشان است و پس از بازگشت این حق نیز باید محقق شود و این حق (پرداخت غرامت) نه موجب لغو حق بازگشت می شود و نه خدشه ای به آن وارد می کند.

پروژه صهیونیزم:
14ـ پروژه صهیونیزم یک پروژه نژادپرستانه، گرانه و اسکانی با تکیه بر غصب حق دیگران است و این پروژه در تضاد با خواسته های ملت فلسطین در زمینه ، آزادسازی فلسطین، بازگشت و حق تعیین سرنوشت است و رژیم صهیونیستی ابزار اجرای این پروژه و پایگاه کارانه آن است.
15ـ پروژه صهیونیزم نه تنها ملت فلسطین، بلکه کل امت ی و عربی را هدف قرار داده است و خطری حقیقی برای همه آن ها و تهدیدی اساسی برای امنیت و منافع آن ها است و در تضاد با اه و خواسته های آنان در زمینه وحدت، نهضت و است. همچنین پروژه صهیونیزم خطری برای امنیت و صلح جهانی، جامعه بشریت و منافع و امنیت آن است.
16ـ حماس تاکید می کند که مبارزه با پروژه صهیونیسم جنگ با یهودیان به علت دین آنها نیست، و حماس هرگز با یهودیان صرفا بخاطر یهودی بودن وارد نبرد نشده است، بلکه علیه صهیونیست های گر و غاصب وارد مبارزه شده است؛ در حالی که ان گران خود از شعارهای یهودیان و یهودیت در این نزاع استفاده می کنند و رژیم غاصب خود را با آن توصیف می کنند.
17ـ حماس مخالف ظلم علیه هر انسانی یا سلب حقوق او به خاطر مسائل قومیتی، دینی یا فرقه ای است و بر این باور است که معضل یهودیت و یهودی ستیزی و آزار و اذیت یهودیان مسائلی است که اساسا با تاریخ اروپا پیوند خورده است و هیچ ارتباطی به تاریخ عرب ها، مسلمانان و میراث آنان ندارد و صهیونیزم که توانست تحت حمایت قدرتهای غربی فلسطین را کند، خطرناک ترین نوع گری اسکانی است که در بیشتر نقاط جهان ریشه کن شد و باید از فلسطین نیز برچیده شود.

موضع حماس در قبال رژیم صهیونیستی و سازش :
18ـ اظهار نظر (وعده) "بالفور"، قیمومت انگلیس در فلسطین و قطعنامه سازمان ملل در مورد تقسیم فلسطین و تمامی قطعنامه ها و تد ر مترتب بر آن، باطل و مردود است و تاسیس رژیم صهیونیستی از اساس باطل است و نقض حقوق ملت فلسطین و انکار خواست و اراده این ملت و امت ی، و در راس آن حق تعیین سرنوشت است که اسناد و معاهدات بین المللی متکفل آنها است.
19ـ هرگز رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم و هر آنچه در سرزمین فلسطین حادث شده است، از گری، شهرک سازی، یهودی سازی و تغییر و تحریف حقائق باطل و مردود است و حقوق هرگز با گذر زمان از بین نمی رود.
20ـ هرگز از ذره ای از خاک فلسطین تحت هیچ شرایط و فشاری و حتی در صورت تداوم گری رژیم صهیونیستی چشم پوشی نخواهیم کرد و حماس مخالف هرگونه طرح جایگزین به جای آزاد سازی کامل سرزمین فلسطین از رود اردن تا دریای مدیترانه است و حماس بدون برسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و بدون چشم پوشی از هیچکدام از حقوق فلسطینیان به تشکیل کشور مستقل فلسطینی با حاکمیت کامل به پایتختی قدس در مرزهای چهارم ژوئن 1967 همراه با بازگشت آوارگان و پناهندگان به منازل خود را یک چهارچوب توافقی ملی مشترک می داند.
21ـ حماس تاکید می کند که پیمان اسلو و ملحقات آن با قواعد آمره حقوق بین الملل تعارض دارد؛ به گونه ای که تعهداتی را ایجاد کرده است که با حقوق غیر قابل دخل و تصرف ملت فلسطین منافات دارد. به همین خاطر حماس این موافقت نامه ها را رد می کند و آنچه بر آنها مترتب است به ویژه همکاری امنیتی به مصالح ملت مان آسیب می رساند.
22ـ حماس با توافقنامه ها، طرح ها و پروژه های سازشکارانه با رژیم صهیونیستی را که هدف از آن نابودی مساله فلسطین یا کاستن از حقوق ملت فلسطین است، مخالف است و هرگونه طرح، ابتکار یا برنامه نباید این حقوق را نادیده بگیرد یا مخالف و ضد آن باشد.
23ـ حماس تاکید می کند که ظلم به ملت فلسطین، غصب سرزمینش و کوچاندن این ملت نمی تواند صلح شمرده شود و هرگونه طرح سازش که بر این اساس پایه گذاری شود، هرگز به صلح منتهی نخواهد شد و مقاومت و جهاد در راه آزادسازی فلسطین حقی مشروع و واجب و مایه افتخار عموم ملت فلسطین و امت ی است.

مقاومت و پروژه آزاد سازی:
24ـ آزادسازی فلسطین وظیفه عموم ملت فلسطین به طور خاص و امت ی و عربی به طور عام و یک مسئولیت انسانی با توجه به اقتضائات حقیقت و عد است و کانون های فعالیت و خدمت به فلسطین اعم از ملی، عربی، ی یا انسانی، مکمل هم و منسجم بوده و هیچ تعارضی بین آن ها وجود ندارد.
25ـ مقاومت در برابر رژیم گر با تمامی ابزارها و را ارها حق مشروع و مسلم ملت فلسطین است که ادیان آسمانی و عرف و قوانین بین المللی آن را به رسمیت شناخته است و در راس آن نیز مقاومت مسلحانه قرار دارد که گزینه ای راهبردی برای دفاع از اصول و بازپس گیری حقوق ملت فلسطین است.
26ـ حماس با آسیب رساندن به مقاومت و جایگاه آن مخالفت و بر حق ملت فلسطین در توسعه ابزارهای مقاومت و مکانیزم های آن تاکید می کند. مدیریت مقاومت از لحاظ انجام عملیات یا آتش بس یا تنوع وسایل و شیوه ها در چارچوب پروسه مدیریت منازعه می گنجد و به زیان اصل مقاومت نیست.

نظامی فلسطین:
27ـ کشور حقیقی فلسطین ثمره است و هیچ جایگزینی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در سرتاسر خاک ملی فلسطین به پایتختی قدس وجود ندارد.
28ـ حماس به تکثرگرایی، دمکراسی، شراکت ملی، پذیرش طرف مقابل و گفتگو باور دارد و بر اساس آنها روابط فلسطینی خود را مدیریت می کند؛ به گونه ای که وحدت و فعالیت مشترک فلسطینیان در راستای تحقق اه و خواسته های ملی و آرزوهای ملت فلسطین را تقویت کند.
29ـ سازمان بخش فلسطین چهارچوب ملی برای ملت فلسطین در داخل و خارج فلسطین است و باید آن را حفظ نمود و در کنار آن باید برای توسعه و بازسازی ساختار آن بر اساس دمکراسی تلاش کرد؛ به گونه ای که مشارکت تمامی گروه ها و جریان های فلسطینی در آن همراه با حفظ حقوق ملت فلسطین تضمین شود.
30ـ حماس بر ضرورت تشکیل نهادها و مراجع ملی فلسطین بر پایه اصول دمکراتیک مسالمت آمیز و استوار و در راس آن برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف بر اساس مقاومت و شراکت ملی و طبق برنامه ها و استراتژی های واضح و روشن تاکید دارد، به گونه ای که حقوق ملی و مقاومت حفظ شده و نیازها و خواسته های ملت فلسطین را نیز برآورد کند.
31ـ حماس تاکید می کند که تشکیلات خودگردان باید در خدمت ملت فلسطین بوده و از امنیت، حقوق و پروژه ملی آن دفاع کند.
32ـ حماس بر ضرورت استقلال تصمیمات ملی فلسطین و عدم وابستگی آنها به طرف های خارجی و بیگانه تاکید دارد و همزمان با آن بر مسئولیت پذیری امت جهان عرب و مسلمانان و نقش آفرینی آنها در زمینه آزادسازی فلسطین از گری رژیم صهیونیستی تاکید می کند.
33ـ اقشار مختلف جامعه فلسطین اعم از شخصیت ها، چهره های سرشناس، نهادهای جامعه مدنی، انجمن های جوانان، دانشجویی، صنفی و بانوان که در راستای تحقق اه ملی فلسطین فعالیت می کنند، پیشگامانی مهم در روند جامعه فلسطین و پیشبرد پروژه مقاومت و فلسطین هستند.
34ـ نقش بانوان فلسطینی برای ساخت حال و آینده فلسطین بسیار اساسی است، همانطور که بانوان فلسطینی همواره در رقم زدن تاریخ فلسطین نقش داشتند. این نقش در پروژه مقاومت، آزادسازی فلسطین و ساخت نظامی آن مهم و محوری است.

امت ی و عربی:
35ـ حماس ایمان دارد که مساله فلسطین، مساله مرکزی امت ی و عربی است.
36ـ حماس به وحدت امت با تمامی مولفه های متنوع آن ایمان دارد و دوری جستن از تمامی امور و اقداماتی را که موجب تفرقه و برهم خوردن وحدت امت می شود، امری ضروری می داند.
37ـ حماس به همکاری با تمامی کشورهای حامی حقوق ملت فلسطین باور دارد و مخالف هرگونه مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و یا ورود به منازعات و درگیری های موجود در این کشورها است. حماس سیاست بازی را با تمامی کشورهای دنیا به ویژه کشورهای ی و عربی در پیش گرفته است و در تلاش برای برقراری روابطی متوازن بر اساس جمع میان قتضیات مساله فلسطین و منافع ملت فلسطین و مصالح، نهضت و امنیت امت ی و عربی است.

بعد انسانی و بین المللی:
38ـ مساله فلسطین دارای ابعاد انسانی و بین المللی بزرگی است و حمایت از این مساله وظیفه ای انسانی و تمدنی با توجه به معیارها و م ومات حق و عد و ارزش های مشترک انسانی است.
39ـ آزادسازی فلسطین از جنبه حقوقی و انسانی اقدامی مشروع به مقتضای ضرورت دفاع از نفس و حق طبیعی ملت ها در تعیین سرنوشت خویش است.
40ـ حماس در روابط خود با کشورها و ملت های جهان به ارزش های همکاری، عد ، و احترام به خواست و اراده ملت ها باور دارد.
41ـ حماس از مواضع کشورها و نهادها و سازمان های حامی حقوق ملت فلسطین استقبال کرده و حمایت هر طرفی از رژیم صهیونیستی یا هرگونه س وش نهادن بر جنایت ها و ات این رژیم علیه ملت فلسطین را محکوم می کند و خواهان تعقیب جنایتکاران جنگی صهیونیستی است.
42ـ حماس مخالف اقدامات سلطه جویانه بر امت ی و عربی و دیگر امت ها و ملت ها است و تمامی شیوه های استعمار، ، تبعیض، ظلم و در جهان را محکوم می کند.


آهنگ های 4 نفر0.

آهنگ جدید ایرانی , آهنگ جدید , موزیک


... تک آهنگ جدید، موزیک، آهنگ ایرانی، آهنگ های جدید، ... 10 نفر 4 نفر ...
1.

آهنگ جدید


موزیک های جدید ایرانی, آهنگ جدید, آهنگ ... 4 نفر. باردید ... لینک های ...
2.

اهنگ جدید | موزیک


... میگذره امشب آهنگ مگه غیر از منو تو و این عشق ی تو دلت هست آهنگ های ... نفر ...
3.

کافه موزیک - جدیدترین آهنگ ها


آهنگ جدید،کافه موزیک، تک آهنگ جدید 95، آهنگ جدید ایرانی، آهنگ های ...
4.

قشنگ ترین آهنگ های جدید ایرانی


قشنگ ترین آهنگ های جدید ... آهنگ جدید ... 4 نفر. 3 نفر. امتیاز ...
5.

آهنگ جدید


آهنگ جدید علی بیکران و محمد جواد خسروی بنام آتش نشان م ع شهر. new ali bikaran ...
6.

آهنگ یه نفر آرشاوین (علی زارعی)


آهنگ یه نفر ... آهنگ آهنگ جدید آهنگ های جدید آهنگ ...
7.

آهنگ جدید فقط یک نفر تو ایران …


آهنگ با کیفیت ... آهنگ فقط یک نفر تو ایران ... اخش به نام همه خانواده های ...
8.

آهنگهای ایرانی شاد جدید عروسی 2016 - 24


... 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ... جدیدترین آهنگ بابک مافی اهنگ های تک اهنگ ...
9.

آهنگ جدید به نام فقط یه نفر تو …


آهنگ ... آهنگ جدید به نام فقط یه نفر تو ایران بود. ... بخش های ...
10.

آهنگ جدید به نام فقط یه نفر تو …


آهنگ ... آهنگ جدید به نام فقط یه نفر تو ایران بود. ... بخش های ...
11.

ترانه جدید آذری - 4


آهنگ های ودود موذن زاده ... نتیجه : 4 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 9: برچسب ها : ...
12.

آرشیوهای برچسب: جدیدترین آهنگ های ایرانی


0 نفر. 0 نفر. پنج ... جدیدترین آهنگ های ... هم اکنون از سایت آهنگ ها, آهنگ جدید محسن ...
13.

خواننده دو نفر - تک ملودی


... ==== خواننده دو نفر | ==== آهنگ. ... آهنگ ... از قالـــــب های طراحی شــده ...
14.

آهنگهای ایرانی شاد جدید عروسی 2016 - 32


... 4 امتیاز توسط 4 نفر ... روزبه بمانی و نیما ا آهنگ های جدید مهدی یراحی ...
15.

آهنگ شاد با صدای مرتضی اشرفی - مرسی


آهنگ شاد با صدای مرتضی ... 4 نفر. 0 نفر. tweet ... مجموعه آهنگ های علیشمس و ...
16.

اهنگ ایرانی - 3


آهنگ جدید و فوق العاده زیبای ... 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ... ع های جدید هلیا ...
17.

جدیدترین آهنگ های ترکی و فارسی و خارجی - 2


, جدیدترین آهنگ های ترکی و فارسی و خارجی ... نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0:
18.

سریع


... آهنگ جدید 96, آهنگ های جدید, اهنگ, آلبوم , ... 4 نفر. 5 نفر ...
19.

آهنگ جدید قادر محمدی بنام یه نفر - تم فارکت


آهنگ جدید قادر ... نوشته های تازه. آهنگ جدید ... بنام یه نفر; آهنگ جدید ...
20.

آهنگ جدید قادر محمدی بنام یه نفر - تم فارکت


آهنگ جدید قادر ... نوشته های تازه. آهنگ جدید ... بنام یه نفر; آهنگ جدید ...
21.

سریال آقای


بازدید امروز : 29 نفر باردید دیروز : ... آهنگ های متن سریال های موجود در وبلاگ 1 بازدید : 6871;
22.

100 اهنگ جشن تولد-مجموعه آهنگ های جشن تولد - …


جدیدترین اهنگ های تولد۹۴ برای شما ... 9 نفر. 0 نفر. tweet; صوتی, ...
23.

آدرس جدید ته موزیک| آهنگ جدید, ,سریال …


ته موزیک ، مرجع آهنگ جدید ، و ... مورد نظر خود، فیلد های زیر را انتخاب ... نفر. ژانر ...
24.

آهنگ جدید | آهنگ جدید


آهنگ های ... 4 نفر. امتیاز کل : 3.07. چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ ; 698 ...
25.

آهنگ مجید یحیایی بنام یه نفر


آهنگ مجید یحیایی بنام یه نفر با لینک ... ید بک لینک های ...
26.

ترانه جدید آذری - 2


... آهنگ آذری ودوود ... 4 امتیاز توسط 1 نفر ... آهنگ های آذری شاد ...
27.

new by ali bayat called jadeye tanhaei ...


آهنگ ... کاملا رایگان آهنگ های جدید خوانندگان ایرانی ... تا نفر اولی باشید که ...
28.

بهترین سایت موزیک


بروزترین آهنگ های شاد, جدیدترین آهنگ های شاد ... 4 امتیاز توسط 9 نفر مجموع ...
29.

توپ موزیک - آهنگ جدید


موزیک جدید, آهنگ جدید ... 1 امتیــــاز توســـط 4 نفـــر ... قسمت های از ...
30.

آهنگ جدید | موزیک ویدیو


آهنگ جدید, آهنگ ایرانی, آهنگ های جدید, فول آلبوم, موزیک ...
31.

انواع آهنگ های کردی در آهنگ بازی


انواع آهنگ های کردی در آهنگ ... 4 آهنگ جدید مسعود ... 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ...
32.

اهنگ های باحال - ahang123.mihanblog.com


... اهنگ های ... برای اهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید. ... بازدید ماه قبل : نفر.
33.

آهنگ بندری


... آهنگ بندری , ... به آهنگ بندری سامانه موسیقی استان های ... 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ...
34.

معرفی چتری برای دو نفر به همراه خلاصه داستان


چتری برای دو نفر با و کیفیت عالی ... گلچین آهنگ های برتر ...
35.

آهنگ جدید - jenab .com


آهنگ ... آهنگ جدید سپهر حیدرزاده پرسه های دلتنگی . آهنگ جدید ... 4 نفر 2 نفر ...
36.

آلبوم جدید شهاب حسینی،حامد بهداد و بهروز …


... جدید شهاب حسینی،حامد بهداد و بهروز رضوی به نام هفتاد و سومین نفر, ... 4; آهنگ های ...
37.

فول آلبوم تیک تاک - diar .org


فول آلبوم تیک تاک همه آهنگ های تیک تاک فول ... همه آهنگ های ... 4 نفر. ...
38.

آهنگ جدید


، آهنگ ، آهنگ های ، آلبوم ، جدید ، آهنگ ، آلبوم ، آهنگ جدید ...
39.

تک ترین آهنگ ها


... عذاب، محسن یگانه، آهنگ های جدید محسن یگانه، ... آهنگ های دکلمه ... نفر. بازدید ماه ...
40.

لو موزیک - loxx.rozblog.com


... 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ... اهنگ جدید ... اهنگ های منتخب امروزخواننده مجید ...
41.

آهنگ های شاد - ard .rozblog.com


آهنگ های شاد,آهنگ های ... آهنگ جدید پویا بیاتی به نام یـه نفر آهنگ جدید پویا ...
42.

فول آلبوم باراد - diar .org


فول آلبوم باراد همه آهنگ های اجرا شده توسط باراد full album barad ... 4 نفر. 2 نفر ...
43.

آهنگ جدید, آهنگ ایرانی, آهنگ و …


... آهنگ های جدید,اس ام اس,کد آهنگ پیشواز ایرانسل ... 5 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ...
44.

رایگان | وطن


... 0 نفر; بازدید های ... گوشی های موبایل asphalt 4 ; تم ... آهنگ های بی کلام; فصل ...
45.

آهنگ های جدید


toggle navigation ایران ترانه. آهنگها; ویدیو; بیشتر . متن آهنگ; خواننده ها; آلبومها
46.

سریال سرزمین آهن


بازدید امروز : 242 نفر باردید دیروز : ... آهنگ های متن سریال های موجود در وبلاگ 1 بازدید : 6875;
47.

موسیقی سنتی - megan .rozblog.com


آهنگ دلنوازان با حجم 2.84 ... , آهنگ های جدید ... 5 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ...
48.

اهنگ های سریال تو زیبایی


... , اهنگ های سریال تو ... بازدیدهای امروز : 4 نفر. بازدیدهای دیروز : 4 ...
49.

آهنگ ها و آلبوم های سلنا


اهنگ جدید جاستین بیبر all ... بهترین آهنگ های کشا ... 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ...
50.

اهنگ های سریال تو زیبایی


... , اهنگ های سریال تو ... بازدیدهای امروز : 4 نفر. بازدیدهای دیروز : 4 ...
51.

آهنگ ها و آلبوم های سلنا


اهنگ جدید جاستین بیبر all ... بهترین آهنگ های کشا ... 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ...
52.

آهنگ - vatan .com


... 0 نفر; بازدید های ... تمامی گوشی های موبایل asphalt 4 ; تم برای ... آهنگ ...
53.

آهنگ های


آهنگ های , آهنگ های ... بازدید امروز : 4 نفر; باردید دیروز : ...
54.

جدید | آهنگ جدید ع …


آهنگ آذری ... گلچین آهنگ های شاد ... ع و چند نفر; کلیپ صوتی ...
55.

موزیک ا


آهنگ های شاه میرزا ... 1 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 12:
56.

بهترین اهنگ های ترکیه - صفحه 8


5/6/2014 · بهترین اهنگ های ... آهنگ میزاری،9 نفر میکنن! میزاری 32 نفر میکنن ولی ...
57.

فول آلبوم شهرام شب پره shahram shabpareh – full album


کامل ترین آرشیو آهنگ های شهرام شب ... آهنگ های این ... 269 نفر ورودی گوگل امروز : 4 ...
58.

گلچین آهنگ های شادمهر - poriboy.rozblog.com


آهنگ با حجم 4.2 مگابایت رمز :poriboy ,گلچین آهنگ های شادمهر, معماها ... 98 نفر ورودی گوگل ...
59.

آهنگ جدید - تک ملودی


آهنگ ... ==== خواننده دو نفر | ==== آهنگ. ... کپی برداری از قالـــــب های طراحی شــده ...
60.

آهنگ های های های های دل تنگ من


آهنگ های های های های دل تنگ من, آهنگ دل تنگ محمدرضا ... 5 امتیاز توسط 12 نفر ...
61.

آهنگ - divoooone.rozblog.com


آهنگ, آهنگ,*ثمین خانم* ... 10 نفر باردید ... آهنگ های مسعود ...
62.

آهنگ های عاشقانه و غمگین


... آهنــگ های عاشقانــه و غمگـــین, آهنگهای عاشقانه, آهنگهای غمگین, ...
63.

آهنگ جدید مهرنوش به ... - [ ]


... نفر بازدیدهای ... ویدیو کلیپ، آهنگ، آهنگ ... بانک قالب های ...
64.

جدیدترین و بهترین آهنگ های شاد


آهنگ شاد جدید مجید یحیایی بنام یه نفر. ... » آهنگ های شاد برای عروسی ...
65.

بهترین اهنگ های ترکیه - صفحه 13


5/31/2015 · بهترین های ترکیه ... ... بهترین اهنگ های ... 4 نفر نوشته را پسندیده ...
66.

جدیدترین و بروزترین ها - ahb7.rozblog.com


اس ام اس های عاشقانه و احساسی ... آهنگ جدید و عاشقانه ... 5 امتیاز توسط 4 نفر مجموع ...
67.

آلبوم | سانگ تو سانگ


... رضوی به نام هفتاد و سومین نفر با ... از آهنگ ... تهرانچی 4; آهنگ های ...
68.

آهنگ های می شده برای جشن


skin98.ir,track یکم مجموعه ای از آهنگ های می ... dj rash , آهنگ های می شده برای ... 28 نفر بازدید ...
69.

تمام آهنگ های جعفر


آهنگ با حجم 3.12 مگابایت , تمام آهنگ های جعفر, ... 95 نفر ورودی گوگل امروز : 4 ...
70.

آهنگ جدید - tehranbia2 .rozblog.com


... کیفیت های 320 و 128 mp3 , متن آهنگ , ... آهنگ برگها که میریزن ... 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع ...
71.

پاپ سانگ | جدیدترین آهنگهای ایرانی | …


این ساعت در رنگ های مشکی، سفید، صورتی، بنفش، سبز ... admin نفر - تک آهنگ : ... آهنگ جدید ...
72.

کلبه سرگرمی - تمامی آهنگ ها و آلبوم های اجرا …


... تمامی آهنگ ها و آلبوم های اجرا شده ... تمامی آهنگ ها و آلبوم های اجرا ... نفر ...
73.

فول البوم گوگوش


... آهنگآدما گوگوش آهنگ آهوی عشق ... 27 نفر مجموع ... همه ی اهنگ های ...
74.

2 . 100 آهنگ برتر ایرانی / آهنگ های منتخب فارسی - ...


... رای گیری و جابجایی آهنگ های منتخب و برتر ... 10 نفر آهنگ رو ... آهنگ های ...
75.

کلبه سرگرمی - موزیک ویدئو و آهنگ جدید معین …


آهنگ های داغ 17 دی 1394 . ترانه و ماجرای غم انگیز ترانهء "صبحت بخیر عزیزم" از ... نفر ...
76.

black**** - اهنگ هتل ترانسیلونیا


... اهنگ هتل ترانسیلونیا ... آهنگ های تند پر انرژی مخصوص ورزش های پر تحرک مثل رزمی ... نفر ...
77.

، کُد و متن آهنگ های محلی لکی و لری ایرج رحمان …


... آهنگ لری - ... ، کُد و متن آهنگ های محلی لکی و لری ایرج رحمان ... نفر. بازدید ماه ...
78.

آلبوم موسیقی بازی ( grand theft auto v ( gta v


آهنگ های رادیو : بخش 1. بخش 2. بخش 3. بخش 4 . ... شما اولین نفر ...
79.

rffpdsw - سایت موزیک های زیبا ...


... آهنگ های نوستالژیک تیتراژ سریال ها و دکلمه و ... 2 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : ...
80.

آهنگ های جدید فارسی - رایگان آهنگ جدید …


آهنگ های جدید آهنگ های جدید آلبوم جدید هلن آلبوم جدید پویا ...
81.

آهنگ های شاد آذری - 7ses


آهنگ های شاد آذری, آهنگ های شاد آذری,7ses ... 4 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 9
82.

silent hill - آهنگ های sh


بازدیدهای دیروز : نفر کل بازدیدها : ... آهنگ های سایلنت هیل 5 : بازگشت به ...
83.

بهترین وبلاگ موزیک - آهنگ های کاور …


... آهنگ های ... دوستان در این پست می خوام کلی آهنگ که ایرانیا از آهنگ های ... نفر. تعداد ...
84.

***بهترین ترانه ها*** - البوم و اهنگ های جدید ...


البوم و اهنگ های زیبا و جدید سیروان ... بازدید ماه قبل : نفر. تعداد نویسندگان : ...
85.

آهنگ جدید مجید یحیایی - یه نفر | به موزیک


... یه نفر, آهنگ جدید مجید یحیایی به نام یه ... روز های ابری; آهنگ بهزاد لیتو و ...
86.

جدید ترین موزیک های ایرانی وخارجی


اهنگ جدید حمید ... اهنگ های جدید علی رضا روزگار ... 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز ...
87.

silent hill - آهنگ های سایلنت هیل 4 : اتاق


بازدیدهای دیروز : نفر کل بازدیدها : ... آهنگ های سایلنت هیل 5 : بازگشت به ...
88.


... دوگان» و «مخیتاریان» 4 نفر خود را در جمع ... هفته ویژگی های دیگری ... آهنگ ...
89.

ترانه های ک نه


آهنگ های ک نه با صدای حمید ... آهنگ جشن تولد دی جی ... 18899 نفر بازدید ...
90.


... دوگان» و «مخیتاریان» 4 نفر خود را در جمع ... هفته ویژگی های دیگری ... آهنگ ...
91.

ترانه های ک نه


آهنگ های ک نه با صدای حمید ... آهنگ جشن تولد دی جی ... 18899 نفر بازدید ...
92.

آهنگ های - lahn.rozblog.com


آهنگ های, آهنگ های,«(.::::.lahn.::::. لحن.::::.) ... یه نفر حبسه تو ...
93.

آهنگ های داریوش


, آهنگ های داریوش, آهنگ های ... نتیجه : 4 امتیاز توسط 8 نفر مجموع امتیاز : 56:
94.

آهنگ ناری ناری [علیرضا روزگار]


video embedded · ... آهنگ ... آلبوم علیرضا روزگار،زیباترین آهنگ های علیرضا روزگار،جدیدترین ... 206 نفر ...
95.

آهنگ جدید - آسان فارسی نویس مریم 4


، آهنگ ، آهنگ های ، آلبوم ، جدید ، آهنگ ، آلبوم ، آهنگ جدید ...
96.

ahanghaye mehrab | آهنگ


آهنگ ... 4 نفر. 0 نفر. دسته ... آهنگ; آهنگ های ...
97.

کنسرت cnblue - iran2korea.rozblog.com


اهنگ های سریال باران ... بازدید این ماه : 73 نفر. بازدید ماه قبل : 73 ...
98.

آهنگ های جدید


آهنگ های جدید - - آهنگ های ... بازدید این ماه : نفر. بازدید ماه قبل : ...
99.

اهنگ شش نفر ن ت پرشین استار 2016


اهنگ شش نفر ن ت ... خبر های روز ایران و دنیا فوتبال ورزش مذهب آهنگ ... خبر های روز ...
100.

بانک نت موسیقی - مطالب نت آهنگ های بیژن مرتضوی


... نفر کل ... نت آهنگ های بیژن ... دوستان عزیز برای نت و آهنگ بسیار زیبای برگ خزان ...

 ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد میکنیم. ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند. همه ی مردم اصلی فلسطین، از مسلمان و ی و یهودی - نه مهاجران بیگانه - در هر جا هستند؛ در داخل فلسطین، در اردوگاه ها و در هر نقطه ی دیگر، در یک همه پرسیِ عمومی و منضبط شرکت کنند و نظام آینده ی فلسطین را تعیین کنند.
ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد میکنیم. ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند. همه ی مردم اصلی فلسطین، از مسلمان و ی و یهودی - نه مهاجران بیگانه - در هر جا هستند؛ در داخل فلسطین، در اردوگاه ها و در هر نقطه ی دیگر، در یک همه پرسیِ عمومی و منضبط شرکت کنند و نظام آینده ی فلسطین را تعیین کنند.
گروه - رجانیوز: با توجه به  اهمیت مسئله ی فلسطین و تاکیدات ی مبنی  بر اهمیت مسیله ی فوق ،به بازخوانی نقشه  راه و راه حل نهایی مسیله ی فلسطین  در بیانات ی می پردازیم : 
 
فهرست نقشه راه : 
 
 
  مسأله ی اصلی:
۱- تداوم سلطه ی استعماگران
اساساً تشکیل ت یهودی - یا به تعبیر درست تر، ت صهیونیست - در این نقطه از دنیای ، با یک هدفِ بلند مدتِ استکباری به وجود آمد. اصلاً به وجود آوردن این ت در این نقطه حسّاس که تقریباً قلب دنیای است - یعنی قسمت غرب ی را که آفریقاست، به قسمت شرق ی که همین خاورمیانه و آسیا و مشرق است، متّصل می کند و یک سه راهی است بین آسیا و آفریقا و اروپا - برای خاطر این بود که در بلند مدت، تداوم سلطه استعمارگرانِ آن روز - که در رأسشان ت انگلیس بود - بر دنیای باقی بماند و این طور نباشد که اگر یک وقت ت یِ مقتدری - مثل دورانهایی از حکومت عثمانی - به وجود آمد، بتواند جلوِ نفوذ استعمارگران و انگلیس و فرانسه و دیگران را در این منطقه بگیرد. لذا یک پایگاه برای خودشان درست د. بنابراین طبق اسناد تاریخی، تشکیل حکومت صهیونیستی در آن جا، بیش از آنچه که آرزوی مردم یهود باشد، یک خواست استعماری ت انگلیس بود. شواهدی وجود دارد که در همان زمان بسیاری از یهودیها اعتقادشان این بود که احتیاجی به این ت نیست؛ این ت به نفعشان نیست؛ لذا گریزان بودند. بنابراین، این یک آرزو و ایده یهودی نبود؛ بیشتر یک ایده استعماری و یک ایده انگلیسی بود.
بیانات در خطبه های تهران، ۱۳۷۹/۹/۲۵
 
۲- جلوگیری از اتحاد مسلمانان
این سرزمین براساس یک طرح چندجانبه، پیچیده و با هدف جلوگیری از اتّحاد و پیوستگی مسلمانان و پیشگیری از تأسیس مجدّد حکومتهای قدرتمند مسلمان بود. دلایلی در دست است که نشان می دهد صهیونیستها با نازیهای آلمان روابط نزدیک داشتند و ارائه آمارهای اغراق آمیز از کشتار یهودیان، خود وسیله ای برای جلب ترحّم افکار عمومی و زمینه سازی برای فلسطین و توجیه جنایات صهیونیستها بوده است. حتّی دلایلی در دست است که عدّه ای از اراذل و اوباشِ غیریهودیِ شرق اروپا را به نام یهودی به فلسطین کوچانیدند تا با پوشش حمایت از بازماندگان قربانیان نژادپرستی، یک حکومت معاند را در قلب جهان نصب کنند و پس از سیزده قرن، یک گسستگی بین مشرق و مغرب ی ایجاد نمایند.
بیانات در مراسم گشایش کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، ۱۳۸۰/۲/۴
 
  مسأله ی انحرافی:
۱- شبهه ی عربی بودن
گاهی شنیده میشود که انی میگویند: فلسطین یک مسأله ی عربی است. این سخن به چه معنی است؟ اگر مقصود آن است که عرب، احساسات خویشاوندانه تری دارد و مایل است خدمت و مجاهدت بیشتری تقدیم کند، این چیز پسندیده ئی است و ما به آن تبریک میگوئیم. ولی اگر معنی این سخن آن است که سران برخی کشورهای عربی به ندای یا للمسلمین مردم فلسطین کمترین توجهی نکنند و در قضیه ی مهمی مانند فاجعه ی غزه با دشمن غاصب و ظالم همکاری کنند و بر سر دیگران که ندای وظیفه، آرامشان نمیگذارد فریاد بکشند که شما چرا به غزه کمک میکنید، در این صورت هیچ مسلمانی و هیچ عربی غیور و با وجدانی این سخن را نمی پذیرد و گوینده ی آن را از سرزنش و تقبیح معاف نمی سازد. این همان منطق اخزم است که پدر خود را کتک میزد و اگر ی دخ میکرد بر سر او فریاد میکشید؛ پس از او هم پسرش آن پدر بزرگ را به باد مشت و کتک میگرفت و این در زبان عربی مَثَل شد که:
 
انَّ بَنیَّ رمّلونی بالدّم     شِنشِنةٌ اَعرِفُها من اَخزَم
 
کمک همه جانبه به مردم فلسطین و حمایت کامل از آنان واجب کفائی بر همه ی مسلمانان است. تهائی که به ایران و برخی دیگر از کشورهای مسلمان بخاطر کمک به فلسطین ده میگیرند، خود متحمل این کمک و حمایت شوند تا تکلیف ی از دیگران ساقط شود، و اگر همت و توان و شجاعت آن را ندارند، بهتر است به جای ده گیری و کارشکنی، قدرشناسِ اقدامات مسئولانه و شجاعانه ی دیگران باشند.
بیانات در چهارمین کنفرانس حمایت از ملت فلسطین، ۱۳۸۷/۱۲/۱۴
 
۲- شبهه ی محلی بودن
هر در دنیای ، امروز قضیه ی غزه را یک قضیه ی منطقه ای و شخصی و محلی بداند، دچار همان خواب گوشی ای است که پدر ملتها را تا حالا درآورده است. نه، این قضیه ی غزه، فقط قضیه ی غزه نیست؛ قضیه ی منطقه است. فعلاً آنجا نقطه ی ضعیفتر است، تهاجم را از آنجا شروع د و اگر موفق شدند، دست از سر منطقه بر نمیدارند. تهای کشورهای مسلمانی که حول و حوش آن منطقه هستند و کمکی که باید ند و میتوانند ند، نمیکنند، دارند اشتباه میکنند؛ اشتباه میکنند. هر چه در این منطقه میخ بیشتر فرو برود، تسلط استکبار بیشتر بشود، بدبختی این تها و ضعف و ذلت این تها بیشتر خواهد شد. چرا ملتفت نیستند؟ و تها، ملتها را هم دنبال خودشان به ذلت میکشانند. یک ت ذلیل و مطیع و وابسته، یک ملت را مطیع و ذلیل و وابسته میکند. این است که ملتها باید به خود بیایند.
بیانات در دیدار مردم قم به مناسبت قیام نوزدهم دی، ۱۳۸۷/۱۰/۱۹
 
۳- شبهه ی ناصبی بودن
در قضیه ی حمایت از فلسطین - این یک مثالی است میخواهم بزنم - هیچ کشور و هیچ تی به گرد نرسید. این را همه ی دنیا تصدیق د. جوری شد که بعضی از کشورهای عربی از ناراحتی دادشان بلند شد، گفتند ایران دارد برای مقاصد خود اینجا تلاش میکند! البته فلسطینی ها به این حرف اعتنائی ن د. از جمله در قضیه ی غزه - در این جنگ بیست و دو روزه ی چند ماه قبل - در همه ی سطوحش؛ از ی و ریاست جمهوری و مسئولین گوناگون و مردم و تظاهرات و پول و کمک و و غیره، همه در خدمت برادران فلسطینیِ مظلوم و مسلمان قرار گرفتند. در بحبوحه ی این حرفها، یک وقت دیدیم که ویروسی دارد تکثیر مثل میکند؛ دائم میروند پیش بعضی از بزرگان، بعضی از علماء، بعضی از محترمین، که آقا! شما دارید به کی کمک میکنید؛ اهل غزه ناصبی اند! ناصبی یعنی دشمن اهل بیت. یک عده هم باور د! دیدیم پیغام و پسغام که آقا، میگویند اینها ناصبی اند. گفتیم پناه بر خدا، لعنت خدا بر رجیمِ خبیث. در غزه مسجد ال المؤمنین علی بن طالب هست، مسجد ال الحسین هست، چطور اینها ناصبی اند!؟ بله، سنی اند؛ اما ناصبی!؟ اینجور حرف زدند، اینجور اقدام د، اینجور کار د.
بیانات در دیدار ون و طلاب تشیع و تسنن کردستان، ۱۳۸۸/۲/۲۳
 
  شگرد دشمن:
۱- جابجا مسأله اصلی با مسائل انحرافی و فرعی
دنیای - بخصوص دنیای عرب - همین امروز باید متوجّه باشد که شگرد دشمنان این است که آنها را از این قضیه مهم که امروز قضیه اصلی جهان و بخصوص قضیه اصلی جهان عرب است، منصرف و ذهنها را به جاهای فرعی و به مسائل دروغین منتقل کنند، برای این که بتوانند این کار را انجام دهند. البته آنها نخواهند توانست انجام دهند. اینها هم اگر غفلت کنند، برای خودشان جز زیان، چیزی به بار نخواهد آورد؛ یعنی آبروی غفلت کنندگان خواهد رفت، اما قضیه به همان استحکام اصلی باقی خواهد ماند و بلاشک روزی ملت فلسطین، سرزمین فلسطین را در زیر سلطه حقّ خود خواهد گرفت؛ هیچ تردیدی نیست.
بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان ، ۱۳۷۸/۶/۲۴
 
۲- صلح با رژیم گر قدس
امروز ترفند صهیونیستها و پشتیبانانشان - که ت امریکا مهمترین پشتیبان آنهاست - این است که از نام زیبای صلح استفاده میکنند: آقا صلح کنید؛ این حرفها چیست!؟ بله؛ صلح چیز خیلی خوبی است؛ اما صلح کجا و با چه ی!؟ ی وارد خانه شما شده، به زور در را ش ته و شما را کتک زده، به عیال و اولادتان اهانت کرده و از سه اتاقی که شما دارید، دو تا و نصفش را گرفته نشسته است؛ بعد بگوید شما چرا بیخودی مرتّب به این و آن شکایت میکنید؛ مرتّب دعوا و معارضه میکنید؛ بیایید با هم صلح کنیم. آیا این صلح شد!؟ صلح این است که شما از خانه بیرون بروید؛ اگر با هم جنگی داشتیم، آن وقت بیایند صلحمان بدهند... اگر آنها به حقّ خودشان قانع شوند - یعنی خانه را که فلسطین است، به صاحبان خانه واگذار کنند و سراغ کار خودشان بروند؛ یا از ت فلسطین اجازه بگیرند و بگویند به ما اجازه دهید تعدادی از ما، یا همه ما در این کشور بمانیم - ی با آنها جنگی نخواهد داشت. جنگ این است که آنها غاصبانه و زورگویانه وارد خانه دیگران شده اند؛ آنها را از خانه بیرون کرده اند و الان هم به آنها ظلم میکنند. الان هم به همه کشورهای منطقه ظلم میکنند و تهدیدی برای همه هستند. بنابراین، اینها صلح را هم مقدّمه ای برای بعدی میخواهند! اگر صلحی برقرار شود، مقدّمه ای است برای این که بعد بتوانند طور دیگری و تعدّی کنند.
بیانات در خطبه های ، ۱۳۷۸/۱۰/۱۰
 
۳- ایجاد اختلاف در جهان بر سر مسأله فلسطین
امروز یکی از بزرگترین مصائب دنیای این است که دشمنان کاری کرده اند که آنچه باید وسیله اتّحاد مسلمین شود - یعنی وجود دشمن، وجود صهیونیستهای غاصب - وسیله اختلاف آنها شده است! کاری کرده اند که بعضی از تهای مسلمان، این را وسیله ای برای قرار گرفتن در مقابل برادران خود ند و حقیقتاً اختلاف به وجود آید؛ در حالی که بودنِ چنین دشمنی در قلب کشورهای ی، باید مسلمانان را به هم نزدیک کند؛ جبهه واحد تشکیل دهد و ید واحد به وجود آورد. این گناه هم به دخ و دست اندازیهای استکبار برمیگردد. اگر حمایتهای استکبار و در رأس آنها امریکا از گران فلسطین و تروریستهای بین المللی، که در قلب کشورهای ی متمرکز شده اند - یعنی همین حاکمان فعلی ت جعلی - نبود، قدرتِ ماندن نداشتند.
بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۳۷۷/۴/۲۱
 
امروز هر حرکت تفرقه انگیز در دنیای ، گناهی تاریخی است. آنان که عنودانه گروههای عظیمی از مسلمین را به بهانه های واهی تکفیر میکنند؛ آنان که با گمانهای باطل، به مقدسات فرقه هائی از مسلمین اهانت میکنند؛ آنان که به جوانهای از جان گذشته ی لبنان که مایه ی سربلندی امت ی شدند، از پشت خنجر میزنند؛ آنان که برای خوشامد امریکا و صهیونیستها از خطر موهومی بنام هلال شیعی سخن میگویند؛ آنان که برای ش ت ت مسلمان و مردمی در عراق ناامنی و برادرکشی را دامن میزنند؛ آنان که ت حماس را که محبوب و منتخب ملت فلسطین است از هرسو زیر فشار قرار میدهند ... چه بدانند و چه ندانند مجرمانی به شمار می روند که تاریخ و نسلهای آینده از آنان با نفرت یاد خواهند کرد و آنان را مزدوران دشمن غدار خواهد دانست.
پیام انقلاب ی بمناسبت کنگره عظیم حج، ۱۳۸۵/۱۰/۸
 
 
۴- سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی
امروز غزه و فلسطین عرصه ی رسوائی غرب است. غرب با ادعای بزرگ ترین و فجیع ترین نقض را در غزه ندیده گرفته. تا روزهای متمادی غربی ها در سال گذشته یک کلمه حرف به نفع مردم غزه و در دفاع از آنها نزدند. روزهای متمادی پشت سر هم میگذشت، ما هی گوشمان بود ببینیم آیا از اروپا - از که هیچ - از سازمانهای ، از سازمانهای به اصطلاح م ع ، یک کلمه حرف به نفع مردم غزه صادر میشود؟ نمیشد. بعد از آنی که سر و صدای مردم بلند شد، مردم در کشورهای مختلف سر و صدا د، راهپیمائی د، تظاهرات د، حرف زدند، رسوائی بالا گرفت، شروع د به حرف زدن؛ فقط حرف! غرب هیچ گونه حمایتی از مردم غزه نکرد؛ در مقابل یک چنین فاجعه ی عظیمی که جلوی چشم همه داشت اتفاق می افتاد. تا امروز هم باز غرب در همان مواضع است. سازمان ملل خودش را رسوا کرد. رسوا بود و رسواتر شد.
بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه، ۱۳۸۸/۱۲/۸
 
  وظایف نسبت به مسأله ی فلسطین:
۱- وظیفه مردم فلسطین
من به برادران و خواهران فلسطینی عرض میکنم: جهادتان را ادامه دهید. ایستادگیتان را ادامه دهید. بدانید هیچ ملتی جز به وسیله ایستادگی و مبارزه نمیتواند شرف خود و هویت خود و استقلال خود را به دست آورد. به هیچ ملتی، دشمن با ماس چیزی نخواهد داد. هیچ ملتی به خاطر ضعیف بودن و گردن کج در مقابل دشمن، به چیزی نمیرسد. هر ملتی که در دنیا به جایی رسیده است، به خاطر عزم و اراده و ایستادگی و سپر و سر را بالا نگه داشتن رسیده است. بعضی از ملتها این توان را ندارند؛ اما آن ملتی که به معتقد است، آن ملتی که به قرآن معتقد است، آن ملتی که به وعده خدا معتقد است، آن ملتی که معتقد است «لینصرنّ اللَّه من ینصره» - هرکه خدا و دین خدا را یاری کند، خدا با تأکید او را یاری خواهد کرد - این توانایی را دارد.
بیانات در جمع ان حاضر در اردوی فرهنگی رزمىِ یاران علی(ع)، ۱۳۷۹/۷/۲۹
 
۲- وظیفه ی مسلمانان
مسأله ی فلسطین، فقط متعلق به عربها و همسایه های فلسطین نیست؛ تمام مسلمین عالم در هرجای دنیا که هستند، نسبت به قضیه ی فلسطین باید احساس مسؤولیت کنند. انی که در داخل و یا از خارج، واقعاً با حکومت غاصب صهیونیستی میجنگند - نه مدعیان خواهی که دستشان در دست امریکا و دشمنان است - باید از طرف ملت و ت ما و ملتها و تهای مسلمان دیگر، با پول و سلاح و تبلیغات کمک بشوند. هرطوری که امروز ممکن است، باید کمک بشوند. ما چون خودمان با فلسطین همسایه نیستیم، تا مبارزه ی رویارویی با گران ، و دیگرانی که یا همسایه نیستند، یا به هر دلیلی تواناییش را ندارند، باید مبارزان را تجهیز کنند. این، یک وظیفه ی شرعی و حتمی برای همه ی مسلمانان است. تا این وظیفه انجام نگیرد، مسأله ی فلسطین حل نخواهد شد. و اگر انجام بگیرد، قطعاً صهیونیستهاو پشتیبانانشان ش ت خواهند خورد.
بیانات در دیدار جمعی از خانواده های و آزادگان، ۱۳۶۹/۸/۲
 
  موضع حمایت از هر حرکت ضدصهیونیستی است
هر جا هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، مقابله کند، ما پشت سرش هستیم و کمکش میکنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم. این حقیقت و واقعیت است.
خطبه های تهران، ۱۳۹۰/۱۱/۱۴
 
دستگاههای استکبار و سیاستهای استکباری همه ی تلاش خودشان را به کار بردند که را منصرف کنند از حمایت فلسطین. ما ایستادیم پای مسئله ی فلسطین. سعی د مسئله ی مذهبی و طائفی را بزرگ کنند؛ در کنار برادران مسلمان خود از هر مذهب، از شیعه و سنی و فِرَق مختلف ی ایستاد. هر جا حرکت ی است، هر جا دفاع از هویت ی است، هر جا دفاع از مظلوم است، آنجا حاضر است و حاضر خواهد بود و و صهیونیسم و شبکه ی فاسد مستکبرین نتوانستند بر فائق بیایند و نخواهند توانست. ما به توفیق الهی، در کنار ملت فلسطین ایستادیم، در کنار ملتهای انقلاب کرده ی مسلمان ایستادیم، در کنار مردم مظلوم بحرین ایستادیم، در کنار همه ی انی که در مواجهه ی با و صهیونیسم قرار دارند، ما ایستادیم و از آنها دفاع میکنیم و در این مورد از هیچ و هیچ قدرتی ملاحظه نمیکنیم.
بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجلاس جهانی ن و بیداری ی، ۱۳۹۱/۴/۲۱
 
  راه حل ها:
۱- مبارزه و مقاومت
روزی که مقاومت ی در لبنان به همّت دلاورمردان لبنانی و با توصیه و حمایت راحل شکل گرفت، ، بیروت - یعنی پایتخت لبنان - را در خود داشت و بر مقدّرات این کشور چنگ انداخته بود. آن روز وقتی مقاومت ی شعار «زحفاً زحفاً نحوالقد» را سر داد، گروهی از بی خبران، آنان را ساده ش خواندند و به طعنه سؤال د: آیا می شود به سوی قدس حرکت کرد، حال آن که شما لبنانیها از ورود به پایتخت کشور خود ناتوان هستید؟ از آن تاریخ تا پیروزی تاریخی مقاومت ی بر ، فقط هجده سال به درازا کشید. تصدیق می فرمایید که هجده سال، در تاریخ مبارزات ملتها زمان زیادی نیست.
 
بی تردید، مبارزه، خسارتهای تأسّفباری را نیز به همراه دارد. مردم کشته می شوند؛ خانه ها ویران می گردد؛ فشار اقتصادی بر دوش مردم سنگینی می کند و دهها مصیبت دیگر که ملال و تأثّر آن هرگز دلهای ما را رها نخواهد کرد؛ ولی باید ببینیم نتیجه این ایثار و فداکاری چیست؟ پیروزی آن قدر باارزش است که ناگزیر باید بهای آن نیز پرداخته شود. الگوی مقاومت و مبارزه پیش روی ماست؛ یعنی می توان با مقاومت و مبارزه و البته تحمّل خسارت، به پیروزی رسید. درعین حال الگوی ش ت نیز پیش روی ماست و آن دل بستن به روشهای سازشکارانه و کاسه گ صلح در دست گرفتن است. نتیجه آن نیز تحقیر، به ذلّت کشاندن و در نهایت تحمیل یکطرفه خواسته های است که این را نیز عیناً مشاهده کردیم.
بیانات در مراسم گشایش کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، ۱۳۸۰/۲/۴
 
روی همین حرفهائی که این آقایان زدند: اینی که اصل، مبارزه است؛ اینکه هیچ راه حلی جزو مقاومت در قضیه ی فلسطین وجود ندارد، روی این حرفها ایستادگی کنید. این حرفها را صریحاً بزنید؛ نگذارید مجاملات و جوسازی های بر این منطق غلبه پیدا کند. هر ی از فلسطینی ها که از راه مقاومت پایش را کنار گذاشت، ضرر کرد. در خواست صلح صادق نیست؛ اگرچه اگر صادق هم بود، غلط میکرد و او در اینجا حق ندارد؛ اما صادق هم نیست. آن انی که در راه مذاکره وارد شدند، مجبور شدند تحمیلات دشمن را قبول کنند. اگر یک لحظه پایشان را از مسیر تحمیلات دشمن دور گذاشتند، یا حذف شدند یا تحقیر شدند؛ که شما نمونه های هر دواش را ملاحظه کردید و دیدید. بعضی ها را حذف د، بعضی ها را هم تحقیر و تدری ء د. راه قدس، راه فلسطین، راه نجات مسئله ی فلسطین و حل مسئله ی فلسطین، جز راه مبارزه نیست، که آقایان این را گفتند و من خوشحالم از اینکه می بینم این مسئله در جمع شماها مورد اتفاق است و همه آن را قبول دارید.
بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه، ۱۳۸۸/۱۲/۸
 
۲- همه پرسی از مردم فلسطین
راه حلّ مسأله فلسطین، راه حلهای تحمیلی و دروغین نیست. تنها راه حلّ مسأله فلسطین این است که مردم واقعی فلسطین - نه مهاجران غاصب و گر - چه آنهایی که در داخل فلسطین ماندند، چه آنهایی که در بیرون فلسطین هستند، خود نظام حاکم بر کشورشان را تعیین کنند. اگر اتّکاء به آراءِ یک ملت از نظر مدّعیان دمکراسی در دنیا حرف راستی است، ملت فلسطین هم یک ملت است و باید تصمیم بگیرد. رژیم غاصبی که امروز در سرزمین فلسطین بر سرِ کار است، هیچ حقّی بر این سرزمین ندارد؛ یک رژیم جعلی، دروغین و ساخته دست قدرتهای ظالم است. بنابراین از مردم فلسطین نباید بخواهند این رژیم را به رسمیت بشناسند.
بیانات در سالگرد ارتحال حضرت (ره)، ۱۳۸۱/۰۳/۱۴
 
طرح برای حل قضیه ی فلسطین و یام این زخم کهنه، طرحی روشن، منطقی و منطبق بر معارف ِ پذیرفته شده ی افکار عمومیِ جهانی است که قبلاً به تفصیل ارائه شده است. ما نه جنگ کلاسیکِ های کشورهای ی را پیشنهاد میکنیم، و نه به دریا ریختن یهودیان مهاجر را، و نه البته حکمیت سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی را؛ ما همه پرسی از ملت فلسطین را پیشنهاد میکنیم. ملت فلسطین نیز مانند هر ملت دیگر حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند و نظام حاکم بر کشورش را برگزیند. همه ی مردم اصلی فلسطین، از مسلمان و ی و یهودی - نه مهاجران بیگانه - در هر جا هستند؛ در داخل فلسطین، در اردوگاه ها و در هر نقطه ی دیگر، در یک همه پرسیِ عمومی و منضبط شرکت کنند و نظام آینده ی فلسطین را تعیین کنند. آن نظام و تِ برآمده ی از آن، پس از استقرار، تکلیف مهاجران غیر فلسطینی را که در سالیان گذشته به این کشور کوچ کرده اند، معین خواهد کرد. این یک طرح عادلانه و منطقی است که افکار عمومی جهانی آن را بدرستی درک میکند و میتواند از حمایت ملتها و تهای مستقل برخوردار شود. البته انتظار نداریم که صهیونیستهای غاصب به آسانی به آن تن در دهند، و اینجاست که نقش تها و ملتها و سازمانهای مقاومت شکل میگیرد و معنی می یابد. مهمترین رکن حمایت از ملت فلسطین، قطع پشتیبانی از دشمن غاصب است؛ و این وظیفه ی بزرگ تهای ی است.
 
 اکنون پس از به میدان آمدن ملتها و شعارهای قدرتمندانه ی آنان بر ضد رژیم صهیونیست، تهای مسلمان با چه منطقی روابط خود با رژیم غاصب را ادامه میدهند؟ سند صداقت تهای مسلمان در جانبداری شان از ملت فلسطین، قطع روابط آشکار و پنهان و اقتصادی با آن رژیم است. تهائی که میزبان سفارتخانه ها یا دفاتر اقتصادی صهیونیستهایند، نمیتوانند مدعی دفاع از فلسطین باشند و هیچ شعار ضد صهیونیستی از سوی آنان، جدی و واقعی تلقی نخواهد شد.
 
 سازمانهای مقاومت ی که بار سنگین جهاد را در سالهای گذشته بر دوش داشته اند، امروز نیز با همان تکلیف بزرگ روبه رویند. مقاومت سازمان یافته ی آنان، بازوی فعالی است که میتواند ملت فلسطین را به سوی این هدف نهائی به پیش ببرد. مقاومت شجاعانه از سوی مردمی که خانه و کشورشان شده، در همه ی میثاقهای بین المللی به رسمیت شناخته شده و مورد تحسین و تجلیل قرار گرفته است. تهمت تروریزم از سوی شبکه ی و رسانه ایِ وابسته به صهیونیزم، سخن پوچ و بی ارزشی است. تروریست آشکار، رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آنهایند؛ و مقاومت فلسطینی، حرکتی ضد تروریستهای جرّار و حرکتی انسانی و مقدس است.
بیانات در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین ۱۳۹۰/۰۷/۰۹
 
 
۳- کمک جهان برای تقویت مقاومت فلسطین
علاج واقعی این خطر به دست مسلمین است. آنان می توانند با کمکهای حقیقی به مبارزین مسلمان، قیام داخل کشور فلسطین را قویتر و کوبنده تر سازند، و نیز می توانند به طرق گوناگون نگذارند که تهای منطقه به پیروی از خواست و تحمیل امریکا، تن به سازش با دهند. اقدامهای فداکارانه و جوانمردانه ی مسلمانان سربلند لبنان، که بارها صهیونیستهای قلدر و حامیانشان را در موضع ضعف و انفعال قرارداده، گواه صادقی است بر این که ملتها و جوانان مؤمن قادرند بسیاری از کارهای بزرگ را انجام دهند.
پیام به کنگره عظیم حج، ۱۳۷۰/۳/۲۶
 
  پیش بینی آینده ی مسأله ی فلسطین
فلسطین آزاد خواهد شد؛ در این هیچ شبهه ای نداشته باشید. فلسطین قطعاً آزاد خواهد شد و به مردم بر خواهد گشت و در آنجا ت فلسطینی تشکیل خواهد شد؛ در اینها هیچ تردیدی نیست؛ اما بدنامی و بدنامی غرب برطرف نخواهد شد. اینها همچنان بدنام خواهند بود. شکی نیست که بر اساس حقایقی که خدای متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه ی جدید شکل خواهد گرفت. این خاورمیانه، خاورمیانه ی خواهد بود.
بیانات در دیدار شرکت کنندگان در افتتاحیه ی همایش غزه، ۱۳۸۸/۱۲/۸
 
همچنان که ستاره ی صبح امید درخشید، یک بار در انقلاب ی، یک بار در جنگ تحمیلی، یک بار در زندگی شما آزادگان، در این قضیه هم قطعاً شفق امید خواهد درخشید و قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت و این زائده ی دروغی و جعلی از صحنه ی جغرافیا محو خواهد شد؛ در این تردیدی نیست.
 
بیانات در دیدار جمعی از آزادگان، ۱۳۹۱/۵/۲۵
 
لذا راه حل نهایی مسیله ی فلسطین را باید در ادامه ی نهضت مقاومت و رد مسیله ی غلط سازش  ، همه پرسی که مردم فلسطین خود آینده ی خود را انتخاب کنند و کمک و حمایت جهان از فلسطین و نهضت مقاومت جستجو کرد که فان حزب الله هم الغالبون . 
 

اختصاصی از ژیکو تحقیقی درباره تاریخ و مردم فلسطین با و پر سرعت .

تحقیقی درباره تاریخ و مردم فلسطین


تحقیقی درباره تاریخ و مردم فلسطین

بسم الله الرحمن الرحیم -

فرمت فایل : word (با قابلیت ویرایش ) – تعداد صفحه :62 صفحه -

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                               صفحه

 

1- مقدمه .................................

 

2- گاه شمار تاریخ معاصر فلسطین ...........

 

3- مهمترین حوادث تاریخ قدیم فلسطین .......

 

4- طرح ایجاد ت یهودی در فلسطین و تحولات آن

 

5- توسعه طلبی صهیونیستی و غصب تدریجی فلسطین  

 

6- فروش زمینهای فلسطینی؛ از شایعه تا واقعیت  

 

7- مشهورترین کشتارهای صهیونیستیها ........

 

8- نمونه ای از عملیات تروریستی صهیونیستها

 

9- ک ن و مادرانی که در مناطق ایست و بازرسی به شهاده رسیده اند. ..................................

 

10- مهمترین اقدامات ملت فلسطین در برابر صهیونیسم  

 

11- مهمترین رویدادهایی که در چارچوب روند سازش اتفاق افتاده است. ............................................

 

12- تاریخچه روند سازش ....................

 

13- مهمترین آثار ی در قدس و الخلیل ...

 

14- افسانه هیکل سلیمان ...................

 

15- برنامه های یهودی سازی قدس ............

 

16- جمعیت فلسطین .........................

 

17- جنگ آبها در فلسطین ...................

 

18- اقتصاد فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه

 

19- وضعیت ها و دانشجویان فلسطینی .

 

20- ضمائم ................................

 

الف شناسنامه گروههای مهم فلسطینی .......

 

ب اطلاعاتی در خصوص رژیم صهیونیستی .......

مقدمه:

 

از آغاز انتفاضة الاقصی تا هم اکنون که سومین سالگرد آن گرامی داشته شد، مسئله فلسطین و وش و قیام ملت مظلوم فلسطین که برای احقاق حق خود جانفشانی می کنند مورد توجه ویژه رسانه های گروهی قرار گرفته است. خبرها و تحلیلهای ارائه شده توسط این رسانه ها نشانگر حجم عظیم کشتارها و خسارتهای جانی و مالی فلسطینیان و مقاومت همه جانبه این ملت شجاع در مقابل تمامی جنایات نژادپرست صهیونیستی می باشد.

 

در این میان آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است آگاهی بخشی نسبت به تاریخ و سرگذشت سرزمین فلسطین می باشد. در همایشها و نشستهایی که طی سه سال گذشته توسط دبیرخانه کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین برگزار شده است، یکی از پرسشها و خواستهای اصلی مشارکت کنندگان و بویژه جوانان، دانش آموزان و دانشجویان، داشتن اطلاعاتی دقیق و منسجم از تاریخ تحولات و رویدادهای سرزمین فلسطین بوده است. لذا این دبیرخانه جهت پاسخگویی به این خواسته و برآورده ساختن این نیاز در سطح افکار عمومی با گردآوری و خلاصه سازی اطلاعات و داده های موجود در منابع مختلف اعم از کتابها، مجلات و رو مه ها و سایتهای اینترنتی مبادرت به چاپ این کتابچه نموده است.

 

امید است این کتابچه مورد توجه و استفاده علاقمندان به رویدادهای خاورمیانه و بویژه مسئله فلسطین قرار گیرد و سهمی در افزایش حمایتهای ، معنوی و مادی ملت شریف ایران از فلسطین داشته باشد.

 

 

 

 

 

دبیرخانه کنفرانس بین المللی

 

حمایت از انتفاضه فلسطین


 

 

گاه شمار تاریخ معاصر فلسطین

 

(1379-1254 شمسی / 2000 76 میلادی)

 

1254-1255 هـ ش (1876 77 میلادی): اولین جلسه مجلس عثمانی در بول برگزار شد و اولین نمایندگان فلسطین از شهر بیت المقدس برای این مجلس انتخاب گردیدند.

 

1260 آبان (1881 نوامبر): ت عثمانی اعلام کرد که حق اقامت یهودیان خارجی (غیرعثمانی) را در سراسر نقاط امپراطوری عثمانی بجز فلسطین، می پذیرد.

 

1271 آبان (1982 نوامبر): حکومت عثمانی فروش اراضی را به یهودیان خارجی، ممنوع کرد.

 

1275 (1896): عبدالحمید دوم پیشنهاد هرتزل را مبنی بر اینکه فلسطین به یهودیان اعطا شود، رد کرد و گفت: من نمی توانم از هیچ قسمتی از امپراطوری عثمانی چشم پوشی کنم ... من نمی توانم با کالبد شکافی موجود زنده موافقت کنم.

 

1276 8 شهریور (1897 29 اوت): تشکیل اولین کنگره صهیونیستی در شهر بال سوئیس و آغاز فعالیتهای سازمان جهانی صهیونیسم.

 

1276 (1897): در واکنش به کنگره اول صهیونیست ها، عبدالحمید دوم عده ای از افراد دربار خویش را جهت حکومت بر استان بیت المقدس، اعزام داشت.

 

1293 6 تیر (1914-28 ژوئن): شروع جنگ جهانی اول که تا سال 1918 ادامه داشت و نهایتاً منجر به تجزیه حکومت عثمانی شد.

 

1295 26 شهریور (1916 16 می): پیمان سرّی سای پیکو، امضاء شد. بر اساس این پیمان، استانهای عربی امپراطوری عثمانی بین بریتانیا و فرانسه تقسیم می شد.

 

1296 11 آبان (1917 2 نوامبر): آرتور جیمز بالفور، خارجه بریتانیا با ارسال نامه ای به بارون لیونل و ر دو روچیلد، قول حمایت بریتانیا از تأسیس میهن ملی یهود در فلسطین را به روچیلد داد. این نامه که بعدها به اعلامیه بالفور مشهور شد، متعاقب وعده ای بود که بنیامین دیزرائیلی نخست یهودی انگلستان در اواسط قرن نوزده، پس از ید سهام کانال سوئز با پول روچیلد، به وی داده بود.

 

1296 بهمن (1918 ژانویه): سراسر فلسطین توسط نیروهای متفق، تحت فرماندهی آلنبی، ژنرال یهودی الاصل انگلیسی، شد و وی جمله معروف «امروز جنگهای صلیبی به پایان رسید» را گفت.

 

1298 6 تا 20 بهمن (1919- 27 ژانویه تا 10 فوریه): اولین کنگره ملی فلسطین در قدس تشکیل شد.

 

1299 5 اردیبهشت (1920- 25 آوریل): شورای عالی کنفرانس صلح سان رمو، بدون رضایت فلسطینیان، قیمومیت فلسطین که از سوی صهیونیست ها طراحی شده بود، را به بریتانیا واگذار کرد.

 

1299 10 تیر (1920 1 ژوئیه): اداره مدنی بریتانیا در فلسطین افتتاح شد و سر هربرت سامئول یهودی بعنوان اولین کمیسر عالی بریتانیا در فلسطین برگزیده شد.

 

1301- 10 مرداد (1922 30 ژوئیه): موافقت کنگرة با ایجاد میهن ملی یهود در فلسطین به اتفاق آراء (اعلامیه بالفور یی)

 

1308 1 تا 7 شهریور (1929-23 تا 29 اوت): فلسطینیان چندین شهر، در واکنش به تظاهرات خشونت آمیز جوانان یهودی در دیوار براق، دست به قیام زدند. این حرکت به قیام براق مشهور شد.

 

1314 28 آبان (1935 20  نوامبر): شیخ عزالدین قسّام، یکی از اولین گروههای مبارز ی فلسطین، طی عملیاتی علیه نیروهای گر انگلیسی در جنگلهای یعبد واقع در شهر جنین به شهادت رسید.

 

1316 6 آذر (1937 28 نوامبر): 80 ساله روزه دار مجاهدین شیخ فرهان سعدی (از یاران شیخ عزالدین قسام) توسط انگلیسی ها.

 

1323- مهر (1944 اکتبر): کنفرانس مقدماتی اتحادیه عرب با حضور نمایندگان فلسطینی در اسکندریة مصر برگزار شد. در این کنفرانس پیشنهاد تشکیل یک ت عربی در فلسطین مطرح شد که در آن جامعة غیرعرب (یهودیان) از حقوق کامل شهروندی برخوردار باشند.

 

1326 7 آذر (1647-29 نوامبر): مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب طرح تقسیم فلسطین به حضور صهیونیستها در فلسطین رسمیت بخشید.

 

1327- 20 فروردین (1948 8 آوریل): عبدالقادر حسینی، در نبرد یا گروه تروریستی «هاگانا» در قسطل به شهادت رسید.

 

1327 20 فروردین (1948-9 آوریل): قتل عام دیریاسین به دست گروه های تروریستی و با ی مناخیم بگین و اسحاق ش به وقوع پیوست. طی این کشتار 245 فلسطین اعم از زن و کودک به  خاک و خون کشیده شدند.

 

1327  - 24 اردیبهشت (1948- 14مه): ت غاصب در ساعت 4 بعدازظهر در تل آویو اعلام موجدیت کرد و دقایقی بعد از آن امریکا آن را به رسمیت شناخت.

 

1327  - 25 اردیبهشت (1948-15مه): قیمومت بریتانیا بر فلسطین پایان یافت.

 

1327  - 25 اردیبهشت (1948-15مه): یک روز پس از اعلام تأسیس رژیم صهیونیستی، های مصر، ، اردن، عراق و لبنان از شمال، جنوب و شرق به این رژیم یورش بردند. آرمان مشترک همه آنان این بود که ت یهود را در نطفه خفه کنند. این جنگ اولین رویارویی اعراب با نام گرفته است.

 

1328  - 21 اردیبهشت (1949-11می): سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی را به عضویت پذیرفت. مشروط بر اینکه قطعنامه 181در مورد ب ایی کشور فلسطین به میهن شان را بپذیرد. (عضویت مشروط در سازمان ملل تنها در مورد اعمال شده است).

 

1328  - 12 آذر (1949-3 دسامبر): بدنبال آوارگی بسیاری از فلسطینیان توسط صهیونیستها بویژه در جنگ 1948 ، سازمان ملل اقدام به تأسیس آژانس حمایت از آوارگان فلسطینی تحت عنوان «آنروا» در وین اطریش نمود.

 

1330 29 تیر (1951 20 ژوئیه): ملک عبدالله، پادشاه اردن، توسط یک فلسطینی در خارج از مسجدالاقصی در بیت المقدس ترور شد.

 

1335 9 آبان (1956-21 اکتبر): نیروهای ی دست به کشتار مردم در روستای کفرقاسم زدند که حداقل 49 نفر کشته برجای گذاشت.

 

1346 17 داد (1967-7 ژوئن): در جنگی مقابل ، مصر و اردن، بر قدس، کرانه باختری، نوار غزه و بلندیهای جولان تسلط پیدا کرد.

 

1348 30 مرداد (1969 21 اوت): مسجدالاقصی توسط صهیونیستها به آتش کشیده شد.

 

1351 15 مهر (1973 6 اکتبر): مصر با ش تن دیوار معروف دفاعی بارلو در چهارمین جنگ اعراب و به توفیق اولیه دست یافت ولی کشورهای غربی بویژه با کمک به رژیم صهیونیستی این رژیم را از ش ت حتمی رهایی بخشیدند.

 

1353 19 آبان (1975 10 نوامبر): مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن صهیونیسم نوعی از نژادپرستی شمرده شد.

 

1357 27 شهریور (1978 سپتامبر): امضای توافقنامة صلح کمپ دیوید بین مصر و رژیم صهیونیستی

 

1358 6 فروردین (1979 26 مارس): امضای نهائی پیمان صلح بین انور سادات رئیس جمهور مصر و مناخم بگین نخست رژیم صهیونیستی در حضور کارتر رئیس جمهوری در کاخ سفید.

 

1359 9 مرداد (1980-31 ژوئیه): مجلس رژیم صهیونیستی، قدس را بعنوان پایتخت یکپارچه و دائمی حکومت تعیین نمود.

 

1360 14 مهر (1981-6 اکتبر): انور سادات رئیس جمهور مصر بدلیل عقد پیمان کمپ دیوید و سازش با رژیم صهینونیستی بدست سروان خالد بولی ترور شد.

 

1360 23 آذر (1981 14 دسامبر): رژیم صهیونیستی بلندیهای جولان را رسماً به سرزمینهای تحت خود ضمیمه کرد.

 

1361 16 داد (1982 6 ژوئن): آغاز اشتعال تدریجی لبنان توسط .

 

1361 25 تا 27 شهریور (1982 16 تا 18 سپتامبر): فالانژیستها (گروهی از یان مارونی همدست ) تحت هدایت نیروهای گر صهیونیستی (به فرماندهی آریل شارون) دست به قتل عام پناهندگان فلسطینی ن در اردوگاههای صبرا و شتیلا در بیروت غربی زدند.

 

1366 18 آذر (1987-9 دسامبر): قیام مردمی (انتفاضه) در سرزمین های فلسطین آغاز گشت. (انتفاضه اول)

 

1370 8 آبان ( 1991- 30 اکتبر): کنفرانس صلح مادرید

 

1373 22 شهریور (1993 13 سپتامبر): امضای توافق نامه غزه و اریحا (اسلو) میان سازمان بخش فلسطین و که بر اساس آن نوعی خودگردانی با اختیارات محدود در 60% از نوار غزه و شهر اریحا در کرانه باختری رود اردن به فلسطینی ها اعطاء می شد.

 

1373 6 اسفند (1994 -25 فوریه): 29 فلسطینی بهنگام در حرم ابراهیمی در شهر الخلیل توسط یک صهیونیست، به شهادت رسیدند.

 

1374 10 تیر (1994 1جولای): ورود یاسر عرفات به غزه در چارچوب قرارداد اسلو.

 

1374 4 آبان (1994-26 اکتبر): امضای توافقنامه صلح وادی عربه بین اردن و رژیم صهیونیستی.

 

1374 5 آبان (1995 26 اکتبر): فتحی شقاقی، جهاد ی فلسطین توسط صهیونیستها در جزیره م ، به شهادت رسید.

 

1375 2 مهر (1995 -24 سپتامبر): امضای توافقنامه طابا (معروف به توافقنامه مرحله انتقالی) در قاهره میان هیأتهای حکومت خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی.

 

1376 27 دی (1997-17 ژانویه): توافقنامه تقسیم الخلیل میان حکومت خودگردان و نتانیاهو نخست که بر اساس آن رژیم صهیونیستی 20% از مساحت شهر الخلیل را تحت حاکمیت خود نگه داشته و مابقی را به خودگردانی تحویل می داد.

 

1378 1 آبان (1998-23 اکتبر): امضای توافق نامه وای ریور (مریلند) میان خودگردانی و

 

1378 21 آذر (1998- 12 دسامبر): اجلاس مجلس ملی فلسطین در غزه به حذف بندهایی از منشور ملی فلسطین که در آن خواستار از بین رفتن شده بود رأی داد.

 

1379- 2 تا 4 داد (2000- 22 تا 24 مه): صهیونیستها در جنوب لبنان با ش ت سنگینی مواجه شده و بصورت مفتضحانه ای توسط حزب الله، از این منطقه رانده شدند.

 

1379 7 مهر (2000-28 سپتامبر): آغاز انتفاضه مسجد الاقصی (انتفاضه دوم)


مهمترین حوادث تاریخ قدیم فلسطین

 

5000-3000 ق.م

استقرار اعراب کنعنانی در فلسطین و نام گذاری آن به «سرزمین کنعان»

3000-2500 ق.م

استقرار قبایل عرب آموزی و کنعانی در فلسطین

1805 ق.م

هجرت حضرت ابراهیم «ع» از عراق به فلسطین

1656 ق.م

کوچ نوادگان ابراهیم «ع» از فلسطین به مصر

1300ق.م

مهاجرت ملت فلسطینی ها از جزیرة کرت و دریای اژه به منطقه و اختلاط آنان با اعراب ن آن و تبدیل نام آن به «فلسطین»

985ق.م

ب ایی حکومت داوود «ع»

933 ق.م

پایان خلافت سلیمان و تجزیة مملکت یهود

732 ق.م

سلطة آشوریان بر فلسطین

722 ق.م

نابودی مملکت

608 ق.م

بازگشت حاکمیت مصریان بر فلسطین

605 ق.م

سلطة کلدانیان بر کل سرزمین شام (از جمله فلسطین)

586 ق.م

نابودی مجدد مملکت یهودی و ویرانی قدس و تبعید 50 هزار یهودی به بابل

538 ق.م

 تسلط کورش پادشاه هخا بر سرزمین شام که فلسطین و قدس در آن قرار دارد.

332 ق.م

حملة اسکندر مقدونی به فلسطین

63 ق.م

ورود رومیان به فلسطین

4 ق.م

درگذشت هرودوس

135 م

سرکوب انقلاب یهودیان موسوم به «برکوکب» که علیه رومیان صورت گرفته بود.

267م

فلسطین از سوی «زنوبیا» ملکة تدمر

272 م

پایان حاکمیت تدمر و بازگشت حکومت رومیان

614 م

فلسطین توسط «خسرو پرویز» پادشاه ساسانی

627 م

بازگشت حکومت رومیان

634-636 م

فتح فلسطین توسط مسلمانان در نبردهای اجنادین ویرموک و سقوط بیسان، غزه، نابلس، لد، یافا و قدس

1099-636

حکومت امویان، عباسیان، طولونیان، قرمطیان، اخشیدیان، سلجوقیان و فاطمیان بر منطقه و فلسطین

1099م

حملة صلیبیان به قدس

1188 م

جنگ «حطین» میان مسلمانان و صلیبیان به فرماندهی صلاح الدین ایوبی

1260م

جنگ «عین جالوت» میان مملوکیان و تاتارها

1291 م

پا ازی نهایی فلسطین از صلیبیان به دست مملوکیان

1516 م

آغاز حکومت عثمانیان بر فلسطین و مناطق عربی همجوار آن

 

 

 

طرح ایجاد ت یهودی در فلسطین و تحولات تاریخی آن

 

 • سده های میانه:

 

 

 


با


تحقیقی درباره تاریخ و مردم فلسطین

بسم الله الرحمن الرحیم

special grammar

الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی جمعا 26 حرف است که شامل حروف بزرگ و کوچک می شود

حروف بزرگ ( capital letters )

a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m , n , o , p , q , r , s , t , u , v , w , x , y , z

حروف کو چک ( small letters ( :

a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m , n , o , p , q , r , s , t , u , v , w , x , y , z

صدای حروف انگلیسی :

هر کدام از حروف انگلیسی دارای چند صدا می باشند که به ترتیب به ذکر آنها می پردازیم

1- حرف a دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( اِ ) مانند about , ago

صدای ( اَ ) مانند cat , hat

صدای ( آ ) مانند: arm , army

صدای ( آ گوتاه ) مانند: car , star

صدای ( اِی ) مانند: brave, cave

2- حرف b معادل ( ب ) در زبان فارسی است. مانند : ball , boy

3- حرف c چنانچه قبل از ( e, i , y ) قرار بگیرد صدای ( س ) و در غیر اینصورت صدای ( ک ) می دهد.

مثال برای ( س) : pencil , parcel , bicycle

4- حرف d معادل ( د ) در زبان فارسی است. مانند : dog , door

5- حرف e دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( اِ ) مانند: pen , ten

صدای ( ای ) مانند: be , defeat

6- حرف f معادل ( ف ) در زبان فارسی است. مانند : full , football

7- حرف g گاهی معادل ( ج ) در زبان فارسی است. مانند : gipsy , giraffe

و گاهی معادل ( گ ) در زبان فارسی است. مانند : , good

8- حرفh معادل ( ه ) در زبان فارسی است. مانند : here , hen

9- حرف i دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( ای کوتاه ) مانند: ship , fish

صدای ( آی ) مانند: time , line

10- حرفj معادل ( ج ) در زبان فارسی است. مانند : jug , just

11- حرف k معادل ( ک ) در زبان فارسی است. مانند : kind , book

12- حرفl معادل ( ل ) در زبان فارسی است. مانند : lip , land

13- حرفm معادل ( م ) در زبان فارسی است. مانند : moon , mark

14- حرفn معادل ( ن ) در زبان فارسی است. مانند : neck , name

15- حرف o دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( اُ ) مانند: go , obey

صدای ( آ ) مانند: front

صدای ( او ) مانند: do

16- حرفp معادل ( پ ) در زبان فارسی است. مانند : pen , pack

17- حرف q معادل ( ک ) در زبان فارسی است. مانند: queen , quiet

18- حرفr معادل ( ر ) در زبان فارسی است. مانند : red , root

19- حرفs معادل ( س ) در زبان فارسی است. مانند : sad , salt

و گاهی معادل ( ز ) در زبان انگلیسی است. مانند: nose , lose

20- حرفt معادل ( ت ) در زبان فارسی است. مانند : tree , tall

21- حرف u دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( یو ) مانند: university

صدای ( اِ ) مانند: turn

صدای ( آ ) مانند: rush

22- حرف v معادل ( و ) در زبان فارسی است. مانند : view , victory

23- حرفw معادل ( و ) در زبان فارسی است. مانند : window , wool

24- حرف x معادل ( ک ، س ) در زبان فارسی است. مانند : fox , ox

و گاهی صدای ( گز ) را می دهد بخصوص زمانی که بعد از حرف ( e ) بکار رود. مانند:examination

25- حرفy معادل ( آی ) در زبان فارسی است. مانند : toy , boy

و گاهی صدای ( ی ) در زبان فارسی است. مانند: yesterday , yellow

26- حرفz معادل ( ز ) در زبان فارسی است. مانند : zoo , zero

صداهای ترکیبی :

sh = ش مانند: dish

ch = چ مانند: church

kh = خ مانند: khan

ph = ف مانند: telephone

tion =شن مانند: station

ture = چِِر مانند: picture

sion = ژن مانند: confusion

cial = شل مانند: special

gh = غ ، ق مانند: ghasem

و گاهی صدای (ف) را می دهد. مانند: laugh

th= ث {بدین ترتیب که زبان را باید پشت دندانهای بالا قرار داد و صدای "س" را ایجاد نمود.} مانند: thin

th = ذ {بدین ترتیب که زبان را باید پشت دندانهای بالا قرار داد و صدای "س" را ایجاد

نمود.} مانند: that

حروف صدا دار و بی صدا:

حروف انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند:

- حروف صدادار the vowel letters)) عبارتند از :a , e , o , i, u

2- حروف بی صد (consonant letters) که بقیه حروف انگلیسی را شامل می شوند.

*** کلماتی که با حرف صدادار شروع می شوند حرف تعریف نامعین " an " می گیرند.

مانند: an apple , an orange , an idea , an egg

· کلماتی که با صدای " u " و یا حرف صدا داری که صدای " u " می دهد شروع می شوند با حرف تعریف نامعین " a " نوشته می شوند.

مانند: a european – a union – a university

· هرگاه حرف " u " صدای ( آ ) دهد با حرف تعریف نامعین " an " نوشته می شوند.

مانند: an umbrella

· کلماتی که با حرف " h غیر ملفوظ " شروع می شوند و بعد از آنها یک حرف صدا دار می آید با حرف تعریف نامعین " an " نوشته می شوند.

مانند: an hour – an honor

ولی در صورتی که حرف " h " صدای ( ه ) بدهد با حرف تعریف نامعین "a" نوشته میشوند.

مانند: a house

کلماتی که با حرف بی صدا شروع می شوند حرف تعریف نامعین " a " می گیرند.

مانند: a pen , a , a flower

تلفظحروفبیصداوصدادار

زبان انگلیسی دارای 26 حرف است که صداهای حروف را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم:

1- صداهای حروف بی صدا ونیمه صدادار

:the english consonats

این حروف عباتنداز:

bصدای (ب) مانند:

کتاب book

c پیش از e , i ,y غالباً صدای (س) می دهد.مانند:

pencil مداد bicycle دوچرخه face صورت

درسایر موارد صدای k (ک) می دهد.مانند:

ماشین car

d صدای (د) مانند:

در door میزتحریر desk

f صدای (ف) مانند:

پنکه fan ماهی fish

g پیش از e , i ,y گاهی صدای (ج) وگاهی صدای (گ) ودرسایر موارد صدای (گ) می دهد.مانند:

لیوان gl سگ dog کیف bag پرتقال orange مرد clergyman

h صدای (هـ یا ح) مانند:

مرغ hen دست hand کلاه hat

k صدای (ک) مانند:

کتاب book ساختن make

توضیح : اگر k در اول کلمه و قبل از n باشد ، تلفظ نمی شود.مانند:

زانو knee دانستن know

l صدای (ل) مانند:

نگاه look توپ ball زنگ bell میز table

m صدای(م) مانند:

مرد man صبح morning هستم am

n صدای (ن) مانند:

گردن neck پنکه fan دست hand

p صدای(پ) مانند:

خ ر pen نقشه map سیب apple

q صدای (ک) ولی همیشه با(u ) همراه است وصدای (کو – kw ) می دهد.مانند:

پرسش question سریع quick

r صدای مانند:

چهار four خط کش ruler قرمز red

s غالباً (س) و چنانکه بین دو حرف صدا دار واقع شود صدای (ز _ z) می دهد. مانند:

میزتحریر desk آقا sir بینی nose

t صدای (ت) مانند:

اما but میز table خواهر sister

v صدای (و) با تلفظ فارسی یعنی با قراردندان های جلو بالا برروی لب پایین تولید می شود.مانند:

خیلی very دوازده twelve

w صدای (واو) با تلفظ عربی با گرد لب ها به طوری که دندان های بالا روی لب پایین قرار نگیرد.مانند:

ما we دیوار wall خوب well

توضیح: 1- اگر w در اول کلمه و پیش از (r )قرار گیرد تلفظ نمی شود. مانند:

نوشتن write

توضیح:2- اگرw در وسط یا آ کلمه وبا حرف صدادار دیگری ترکیب شود جزو حروف صدادار می باشد.مانند:

دو two حالا now

x صدای ( ) بطوری که ک حرکت نداشته باشد.مانند: جعبه box و گاهی هم صدای (گز) می دهد.مانند: مثال example

y 1- صدای (ی) مانند:

بله yes دیروز yesterday

2- صدای میان (آی) و (ای) مانند:

مال من my بوسیله by

3- صدای (ای) مانند:

میهمانی party بردن carry

( حروف بی صدا را در زبان انگلیسی consonant می گویند)

2- حروف صدادار:

حروف صدادار (vowels) عبارتنداز : ( a ,e , i , o , u

ترتیب کننده: سید بصیر «کریمی»


بسم الله الرحمن الرحیم

special grammar

الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی جمعا 26 حرف است که شامل حروف بزرگ و کوچک می شود

حروف بزرگ ( capital letters )

a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m , n , o , p , q , r , s , t , u , v , w , x , y , z

حروف کو چک ( small letters ( :

a , b , c , d , e , f , g , h , i , j , k , l , m , n , o , p , q , r , s , t , u , v , w , x , y , z

صدای حروف انگلیسی :

هر کدام از حروف انگلیسی دارای چند صدا می باشند که به ترتیب به ذکر آنها می پردازیم

1- حرف a دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( اِ ) مانند about , ago

صدای ( اَ ) مانند cat , hat

صدای ( آ ) مانند: arm , army

صدای ( آ گوتاه ) مانند: car , star

صدای ( اِی ) مانند: brave, cave

2- حرف b معادل ( ب ) در زبان فارسی است. مانند : ball , boy

3- حرف c چنانچه قبل از ( e, i , y ) قرار بگیرد صدای ( س ) و در غیر اینصورت صدای ( ک ) می دهد.

مثال برای ( س) : pencil , parcel , bicycle

4- حرف d معادل ( د ) در زبان فارسی است. مانند : dog , door

5- حرف e دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( اِ ) مانند: pen , ten

صدای ( ای ) مانند: be , defeat

6- حرف f معادل ( ف ) در زبان فارسی است. مانند : full , football

7- حرف g گاهی معادل ( ج ) در زبان فارسی است. مانند : gipsy , giraffe

و گاهی معادل ( گ ) در زبان فارسی است. مانند : , good

8- حرفh معادل ( ه ) در زبان فارسی است. مانند : here , hen

9- حرف i دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( ای کوتاه ) مانند: ship , fish

صدای ( آی ) مانند: time , line

10- حرفj معادل ( ج ) در زبان فارسی است. مانند : jug , just

11- حرف k معادل ( ک ) در زبان فارسی است. مانند : kind , book

12- حرفl معادل ( ل ) در زبان فارسی است. مانند : lip , land

13- حرفm معادل ( م ) در زبان فارسی است. مانند : moon , mark

14- حرفn معادل ( ن ) در زبان فارسی است. مانند : neck , name

15- حرف o دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( اُ ) مانند: go , obey

صدای ( آ ) مانند: front

صدای ( او ) مانند: do

16- حرفp معادل ( پ ) در زبان فارسی است. مانند : pen , pack

17- حرف q معادل ( ک ) در زبان فارسی است. مانند: queen , quiet

18- حرفr معادل ( ر ) در زبان فارسی است. مانند : red , root

19- حرفs معادل ( س ) در زبان فارسی است. مانند : sad , salt

و گاهی معادل ( ز ) در زبان انگلیسی است. مانند: nose , lose

20- حرفt معادل ( ت ) در زبان فارسی است. مانند : tree , tall

21- حرف u دارای صداهای زیر می باشد:

صدای ( یو ) مانند: university

صدای ( اِ ) مانند: turn

صدای ( آ ) مانند: rush

22- حرف v معادل ( و ) در زبان فارسی است. مانند : view , victory

23- حرفw معادل ( و ) در زبان فارسی است. مانند : window , wool

24- حرف x معادل ( ک ، س ) در زبان فارسی است. مانند : fox , ox

و گاهی صدای ( گز ) را می دهد بخصوص زمانی که بعد از حرف ( e ) بکار رود. مانند:examination

25- حرفy معادل ( آی ) در زبان فارسی است. مانند : toy , boy

و گاهی صدای ( ی ) در زبان فارسی است. مانند: yesterday , yellow

26- حرفz معادل ( ز ) در زبان فارسی است. مانند : zoo , zero

صداهای ترکیبی :

sh = ش مانند: dish

ch = چ مانند: church

kh = خ مانند: khan

ph = ف مانند: telephone

tion =شن مانند: station

ture = چِِر مانند: picture

sion = ژن مانند: confusion

cial = شل مانند: special

gh = غ ، ق مانند: ghasem

و گاهی صدای (ف) را می دهد. مانند: laugh

th= ث {بدین ترتیب که زبان را باید پشت دندانهای بالا قرار داد و صدای "س" را ایجاد نمود.} مانند: thin

th = ذ {بدین ترتیب که زبان را باید پشت دندانهای بالا قرار داد و صدای "س" را ایجاد

نمود.} مانند: that

حروف صدا دار و بی صدا:

حروف انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند:

- حروف صدادار the vowel letters)) عبارتند از :a , e , o , i, u

2- حروف بی صد (consonant letters) که بقیه حروف انگلیسی را شامل می شوند.

*** کلماتی که با حرف صدادار شروع می شوند حرف تعریف نامعین " an " می گیرند.

مانند: an apple , an orange , an idea , an egg

· کلماتی که با صدای " u " و یا حرف صدا داری که صدای " u " می دهد شروع می شوند با حرف تعریف نامعین " a " نوشته می شوند.

مانند: a european – a union – a university

· هرگاه حرف " u " صدای ( آ ) دهد با حرف تعریف نامعین " an " نوشته می شوند.

مانند: an umbrella

· کلماتی که با حرف " h غیر ملفوظ " شروع می شوند و بعد از آنها یک حرف صدا دار می آید با حرف تعریف نامعین " an " نوشته می شوند.

مانند: an hour – an honor

ولی در صورتی که حرف " h " صدای ( ه ) بدهد با حرف تعریف نامعین "a" نوشته میشوند.

مانند: a house

کلماتی که با حرف بی صدا شروع می شوند حرف تعریف نامعین " a " می گیرند.

مانند: a pen , a , a flower

تلفظحروفبیصداوصدادار

زبان انگلیسی دارای 26 حرف است که صداهای حروف را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم:

1- صداهای حروف بی صدا ونیمه صدادار

:the english consonats

این حروف عباتنداز:

bصدای (ب) مانند:

کتاب book

c پیش از e , i ,y غالباً صدای (س) می دهد.مانند:

pencil مداد bicycle دوچرخه face صورت

درسایر موارد صدای k (ک) می دهد.مانند:

ماشین car

d صدای (د) مانند:

در door میزتحریر desk

f صدای (ف) مانند:

پنکه fan ماهی fish

g پیش از e , i ,y گاهی صدای (ج) وگاهی صدای (گ) ودرسایر موارد صدای (گ) می دهد.مانند:

لیوان gl سگ dog کیف bag پرتقال orange مرد clergyman

h صدای (هـ یا ح) مانند:

مرغ hen دست hand کلاه hat

k صدای (ک) مانند:

کتاب book ساختن make

توضیح : اگر k در اول کلمه و قبل از n باشد ، تلفظ نمی شود.مانند:

زانو knee دانستن know

l صدای (ل) مانند:

نگاه look توپ ball زنگ bell میز table

m صدای(م) مانند:

مرد man صبح morning هستم am

n صدای (ن) مانند:

گردن neck پنکه fan دست hand

p صدای(پ) مانند:

خ ر pen نقشه map سیب apple

q صدای (ک) ولی همیشه با(u ) همراه است وصدای (کو – kw ) می دهد.مانند:

پرسش question سریع quick

r صدای مانند:

چهار four خط کش ruler قرمز red

s غالباً (س) و چنانکه بین دو حرف صدا دار واقع شود صدای (ز _ z) می دهد. مانند:

میزتحریر desk آقا sir بینی nose

t صدای (ت) مانند:

اما but میز table خواهر sister

v صدای (و) با تلفظ فارسی یعنی با قراردندان های جلو بالا برروی لب پایین تولید می شود.مانند:

خیلی very دوازده twelve

w صدای (واو) با تلفظ عربی با گرد لب ها به طوری که دندان های بالا روی لب پایین قرار نگیرد.مانند:

ما we دیوار wall خوب well

توضیح: 1- اگر w در اول کلمه و پیش از (r )قرار گیرد تلفظ نمی شود. مانند:

نوشتن write

توضیح:2- اگرw در وسط یا آ کلمه وبا حرف صدادار دیگری ترکیب شود جزو حروف صدادار می باشد.مانند:

دو two حالا now

x صدای ( ) بطوری که ک حرکت نداشته باشد.مانند: جعبه box و گاهی هم صدای (گز) می دهد.مانند: مثال example

y 1- صدای (ی) مانند:

بله yes دیروز yesterday

2- صدای میان (آی) و (ای) مانند:

مال من my بوسیله by

3- صدای (ای) مانند:

میهمانی party بردن carry

( حروف بی صدا را در زبان انگلیسی consonant می گویند)

2- حروف صدادار:

حروف صدادار (vowels) عبارتنداز : ( a ,e , i , o , u

ترتیب کننده: سید بصیر «کریمی»


ایشان با فراخواندن مقاومت فلسطین به عبرت‌گیری از گذشته‌، توصیه مهمی در خصوص پرهیز گروههای مقاومت از ورود به اختلافات مطرح و تأکید د: مقاومت و فلسطین، ارزشمندتر و والاتر از آن است که در اختلافات میان کشورهای ی و عربی و یا اختلافات داخلی کشورها و یا اختلافات قومی و مذهبی درگیر شود و فلسطینیان، به‌خصوص گروه‌های مقاومت باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختلافات ورود نکنند.

ایشان با فراخواندن مقاومت فلسطین به عبرت‌گیری از گذشته‌، توصیه مهمی در خصوص پرهیز گروههای مقاومت از ورود به اختلافات مطرح و تأکید د: مقاومت و فلسطین، ارزشمندتر و والاتر از آن است که در اختلافات میان کشورهای ی و عربی و یا اختلافات داخلی کشورها و یا اختلافات قومی و مذهبی درگیر شود و فلسطینیان، به‌خصوص گروه‌های مقاومت باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختلافات ورود نکنند.گروه -رجانیوز: حضرت آیت الله خامنه‌ای معظم انقلاب ی صبح امروز ( ) در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و در جمع ان گروههای فلسطینی، رئیسان و مسئولان مجالس کشورهای ی، و صدها تن از شمندان، فرزانگان و شخصیت‌های برجسته و ‌خواه جهان ، هدف فتنه‌ها و جنگهای داخلیِ تحمیلی در منطقه را کمرنگ‌شدن حمایت از آرمان مقدس قدس خواندند و با تأکید بر وم پرهیز گروههای مقاومت فلسطینی از ورود به اختلافات قومی و مذهبی و اختلافات داخلی کشورها خاطرنشان د: همه جریان‌های ی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند و عمق رابطه با گروه‌های مقاومت فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.

 

ایشان همچنین با تشریح دستاوردهای درخشان و افتخارآمیز الگوی مقاومت قهرمانانه و انتفاضه مقدس در زمین‌گیر رژیم صهیونیستی، و با اشاره به اثبات نادرستی طرح‌های قبلی «سازش» و تلاشهای اخیر دوست‌نمایانی که به‌دنبال انحراف مقاومت و انتفاضه و هزینه آن در معاملات سری با دشمنان هستند، تأکید د: مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فرو افتد و انتفاضه سوم باذن الله ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد و تلاش برای فلسطین باید محور وحدت همه ملت‌های مسلمان و ‌خواه باشد.

 

به گزارش رجانیوز، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قصه پُرغصه فلسطین و اندوه جانکاه مظلومیت ملت صبور، بردبار و مقاوم آن را درد و رنجی انبوه بر دل انسانهای ‌خواه و حق‌طلب و عد ‌جو دانستند و افزودند: تاریخ فلسطین و ظالمانه آن و آواره میلیون‌ها انسان و مقاومت دلیرانه این ملت قهرمان، پر فراز و نشیب است.

 

انقلاب ی با اشاره به سوابق تاریخی، توطئه تشکیل رژیم صهیونیستی را توطئه‌ای فرامنطقه‌ای خواندند و گفتند: در هیچ برهه‌ای از تاریخ، هیچ یک از ملت‌های جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظالمانه، مواجه نبوده‌اند که در توطئه‌ای فرا منطقه‌ای، کشوری به‌طور کامل شود و ملتی از خانه و کاشانه خود رانده شوند و به‌جای آنان، گروهی دیگر از جای‌جای جهان بدانجا گسیل شوند و موجودیتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیتی جعلی به جای آن بنشیند.

 

ایشان، پاک شدن این صفحه ناپاک از تاریخ را همچون دیگر صفحات آلوده، از وعده‌های تخلف‌ناپذیر الهی در قرآن کریم برشمردند و در ابتدای بحث به تشریح شرایط برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین پرداختند و گفتند: کنفرانس شما در یکی از سخت‌ترین شرایط جهانی و منطقه‌ای برگزار می‌شود و منطقه ما که همواره پشتیبان ملت فلسطین در مبارزات آن علیه یک توطئه جهانی بوده است، این روزها دستخوش ناآرامی و بحران‌های متعدد است.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه وجود بحران در چندین کشور ی منطقه موجب کمرنگ شدن حمایت از مسأله فلسطین و آرمان مقدس قدس شده است، گفتند: توجه به نتیجه این بحران‌ها، به ما تفهیم می‌کند که قدرت‌های سود برنده از آن کدامند.

 

ایشان افزودند: آنانی‌که رژیم صهیونیستی را در این منطقه به وجود آوردند تا از طریق تحمیل یک درگیری طولانی مدت، مانع از ثبات و استقرار و پیشرفت منطقه شوند، اینک نیز در پس فتنه‌های موجود قرار دارند.

 

انقلاب ی فتنه‌های موجود در منطقه را موجب هدر رفتن توانمندی‌های ملت‌ها در درگیری‌های بیهوده و ایجاد فرصت برای قدرت‌گیری هرچه بیشتر رژیم غاصب صهیونیستی دانستند و افزودند: در این میان، شاهد تلاش خیرخواهان و عقلا و حکمای امت ی هستیم که دلسوزانه در پی حل این اختلافات هستند اما متأسفانه توطئه‌های پیچیده دشمن، توانسته است با بهره‌گیری از غفلت برخی ت‌ها، جنگهای داخلی را بر ملتها تحمیل کند و آنها را به جان یکدیگر بیندازد و تلاش این خیرخواهان امت ی را کم اثر کند.

 

ایشان تضعیف جایگاه مسأله فلسطین و تلاش بدخواهان برای وج آن از اولویت را مسأله‌ای حائز اهمیت برشمردند و خاطرنشان د: با وجود اختلافاتی که کشورهای ی با یکدیگر دارند که برخی از آنها طبیعی و برخی دیگر توطئه دشمن و برخی دیگر ناشی از غفلت است، لیکن همچنان عنوان فلسطین می‌تواند و باید، محور وحدت همه آنان باشد.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه را مطرح اولویت نخست جهان و ‌خواهان جهان یعنی موضوع فلسطین و ایجاد فضای همدلی برای تحقق هدف والای حمایت از مردم فلسطین و مبارزات حق‌طلبانه و عد ‌جویانه‌ آنان خواندند و تأکید د: هرگز نباید از اهمیت حمایت از مردم فلسطین غافل بود که این مسأله در جهان امروز از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و ملت‌های مسلمان و ‌خواه با هر سلیقه و روشی، می‌توانند در یک هدف، یعنی فلسطین و ضرورت تلاش برای آن گرد هم آیند.

 

انقلاب ی با اشاره به پدیدار شدن نشانه‌های اُفول رژیم صهیونیستی و ضعفی که بر متحدان اصلی آن به ویژه حاکم شده است، افزودند: در این شرایط مشاهده می شود که اندک اندک، فضای جهانی به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیرقانونی و غیرانسانی رژیم صهیونیستی میل می‌کند، البته هنوز جامعه جهانی و کشورهای منطقه نتوانسته‌اند به مسئولیت خود در برابر این مسأله‌ی انسانی عمل کنند.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به استمرار «سرکوب وحشیانه ملت فلسطین و غصب سرزمین‌های آنان و بنای شهرک در آنها»، «دستگیری‌های گسترده»، «قتل و غارت»، «تلاش برای تغییر چهره و هویت قدس و مسجدالاقصی و دیگر اماکن مقدس ی و ی در آن» و «سلب حقوق اولیه شهروندان» که با پشتیبانی همه‌جانبه و برخی تهای غربی انجام می‌شود از نبود ع ‌العمل شایسته جهانی در مقابل این جنایتها اظهار تأسف د.

 

ایشان با اشاره به «رس عظیم، الهی و افتخارآمیز ملت فلسطین» در دفاع از قدس و مسجدالاقصی، به مسئله وم تداوم مبارزه پرداختند و خاطرنشان د: این ملت، راهی جز این ندارد که با اتکال به پروردگار متعال و اتکاء به توانمندی‌های ذاتی خود، در صدد برآید تا شعله مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تاکنون چنین کرده‌اند.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای انتفاضه کنونی در سرزمین‌های ی را که برای سومین بار آغاز شده است، مظلوم‌تر از دو انتفاضه قبل، اما حرکتی درخشان و پر امید ارزی د و گفتند: به ‌اذن الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد.

 

ایشان با اشاره به «روند مرحله‌ایِ رشد غده‌ سرطانیِ رژیم صهیونیستی» و تبدیل شدن آن به بلای کنونی، درمان آن را نیز مرحله‌ای دانستند و افزودند: چند انتفاضه و مقاومتِ پیگیر و مستمر توانسته است اه مرحله ای بسیار مهمی را محقق سازد و همچنان توفنده به پیش می‌تازد تا دیگر اه خود را، تا زمان کامل فلسطین محقق سازد.

 

انقلاب ی در ادامه با اشاره به بار سنگینی که ملت بزرگ فلسطین به تنهایی در مقابله با صهیونیسم جهانی و حامیان قلدر آن به دوش می‌کشد، به تبیین اه و نتایج طرحهای موسوم به سازش با رژیم صهیونیستی پرداختند و گفتند: ملت فلسطین، «صبور و بردبار، اما مستحکم و استوار» به تمامی مدعیان، فرصت داده است تا ادعای خود را به محک تجربه بسپارند.

 

ایشان افزودند: آن روز که با ادعای نادرست واقع‌بینی و ضرورت پذیرش حداقل حقوق برای جلوگیری از ضایع شدن آن، طرح‌های سازش به طور جدی مطرح شد، ملت فلسطین و حتی جریان‌هایی که نادرستی این دیدگاه برایشان از پیش اثبات شده بود به آن فرصت دادند.

 

ایشان با اشاره به تأکید همیشگی ایران بر نادرستی این نوع روشهای سازشکارانه و آثار زیانبار و خسارتهای سنگین آنها، خاطرنشان د: فرصتی که به روند سازش داده شد، آثار م بی در مسیر مقاومت و مبارزه ملت فلسطین به همراه داشت، اما تنها فایده‌ آن، اثبات نادرستیِ تصور واقع بینی در عمل بود.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به این واقعیت که روش شکل‌گیری رژیم صهیونیستی به‎گونه‌ای است که نمی‌تواند از توسعه طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق حقه فلسطینیان دست بردارد، افزودند: موجودیت و هویت رژیم ظالم صهیونیستی در گرو نابودی تدریجی هویت و موجودیت فلسطین است، زیرا موجودیت نامشروع آن رژیم در صورتی قابلیت استمرار خواهد داشت که بر ویرانه‌های هویت و موجودیت فلسطین بنا شود.

 

انقلاب ی با استناد به همین واقعیت، حفاظت از هویت فلسطینی و پاسداری از همه نشانه‌های این هویتِ بر حق و طبیعی را‌ امری واجب، ضروری و یک جهاد مقدس خواندند و تأکید د: تا وقتی که نام و یاد فلسطین و شعله‌ی فروزان مقاومت همه جانبه‌‍ این ملت برافراشته بماند، امکان ندارد که پایه‌های رژیم گر مستحکم گردد.

ایشان در بیان اشکالات و خسارتهای دیگری که طرحهای سازش با رژیم صهیونیستی دارد، افزودند: مشکل روند سازش فقط در این نیست که با کوتاه آمدن از حق یک ملت، به رژیم غاصب مشروعیت می‌دهد، که خود خطایی بزرگ و نابخشودنی است، بلکه مشکل در آن است که اساساً، هیچ تناسبی با شرایط کنونی مسأله فلسطین ندارد و خصلت‌های توسعه‌طلبانه و سرکوبگرانه و آزمندانه‌ی صهیونیست‌ها را در نظر نمی‌گیرد.

 

انقلاب ی، اثبات نادرستی ادعاهای مدعیان سازش را موجب ایجاد نوعی اجماع ملی در مورد روش‌های درست مبارزه برای احقاق حقوق ملت فلسطین دانستند و گفتند: اینک مردم فلسطین در کارنامه سه دهه‌ گذشته خود، دو الگوی متفاوت را تجربه کرده‌اند و میزان تناسب آن با شرایط خویش را دریافته‌اند.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دستاوردهای عظیم الگوی مقاومت قهرمانانه و مستمر انتفاضه مقدس در مقابل روند سازش، هجوم به «مقاومت» و مورد سؤال قرار دادن «انتفاضه» از سوی مراکز معلوم‌الحال و دشمنان را به‌علت همین دستاوردهای برجسته دانستند و افزودند: از دشمن انتظاری جز این نیست، زیرا به درستیِ این راه و ثمربخش بودن آن وقوف کامل دارد اما گاه برخی از جریان‌ها و حتی کشورهایی که در ظاهر ادعای همراهی با مسأله فلسطین را دارند، در حقیقت درصددند تا مسیر درست این ملت را منحرف کنند، به مقاومت حمله می‌کنند.

 

ایشان در تبیین ماهیت ادعای این جریانها و کشورهای دو رو، گفتند: ادعای آنان این است که مقاومت در پی چند دهه از عمر خود، هنوز نتوانسته است فلسطین را محقق سازد، پس این روش نیازمند بازنگری است!

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این ادعا گفتند: درست است که مقاومت هنوز نتوانسته است به هدف غایی خود یعنی کل فلسطین دست یابد، اما توانسته است مسأله فلسطین را زنده نگه دارد.

 

انقلاب ی با طرح این سؤال کلیدی که «باید دید اگر مقاومت نبود، اینک در چه شرایطی به سر می‌بردیم؟»، مهمترین دستاورد مقاومت را «ایجاد مانع اساسی در برابر پروژه‌های صهیونیستی» خواندند و خاطرنشان د: موفقیت مقاومت در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی توانسته برنامه اصلی رژیم صهیونیستی را که سیطره بر کل منطقه بود، به ش ت بکشاند.

 

ایشان با تأکید بر ضرورت تجلیل از اصل مقاومت و سلحشورانی که در دوره‌های مختلف و از همان ابتدای اجرای تأسیس رژیم صهیونیستی به مقاومت پرداختند و با تقدیم جان خود، پرچم مقاومت را برافراشته نگاه داشته و نسل به نسل آن را منتقل د، افزودند: نقش مقاومت در دوره‌های بعد از بر ی پوشیده نیست و یقیناً نمی‌توان حتی نقش مقاومت را در پیروزیِ هرچند مختصرِ جنگ سال 1352 برابر با 1973 میلادی نادیده انگاشت.

حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: از سال 1361 برابر با 1982 میلادی که عملاً بار مقاومت بر دوش مردم داخل فلسطین قرار گرفت، مقاومت ی لبنان -حزب الله- از راه رسید تا یاری‌گر فلسطینیان در میسر مبارزاتی‌شان باشد.

 

انقلاب ی تأکید د: اگر مقاومت، رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر نکرده بود، اینک شاهد دست‌اندازی آن به دیگر سرزمین‌های منطقه از مصر گرفته تا اردن و عراق و خلیج فارس و غیره بودیم.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای زمین‌گیر رژیم صهیونیستی را دستاوردی بسیار مهم اما نه به‌عنوان تنها دستاورد مقاومت ارزی د و در بیان دستاوردهای دیگر مقاومت افزودند: جنوب لبنان و غزه، تحقق دو هدف مرحله‌ای مهم در روند فلسطین به شمار می‌رود که توانسته است روند گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را مع کند.

 

ایشان در تبیین صفحات درخشان کارنامه مقاومت، به «ناتوانی رژیم صهیونیستی در دست‌اندازی به سرزمین‌های جدید در طول حدود 30 سال گذشته و عقب‌گرد و وج ذلت‌بار آن از جنوب لبنان و غزه» و همچنین «نقش اساسی و برجسته مقاومت در انتفاضه اول و دوم» پرداختند و گفتند: جنگ 33 روزه لبنان و جنگ‌های 22 روزه، جنگ 12 روزه و جنگ 51 روزه در غزه، همگی صفحاتی درخشان از کارنامه مقاومت است که موجب افتخار تمام ملت‌های منطقه، جهان و همه انسان‌های ‌خواه جهان است.

 

انقلاب ی با یادآوری شرایط سخت جنگ 33 روزه لبنان و مقاومتِ منجر به پیروزی گفتند: در آن جنگ عملاً همه راه‌های امداد رسانی به ملت لبنان و مقاومان سلحشور حزب الله بسته شده بود، اما به یاری خداوند و اتکا به نیروی عظیم مردم مقاوم لبنان، رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی ، ش ت مفتضحانه‌ای را متحمل شدند که دیگر به آسانی جرأت حمله به آن دیار را نخواهند کرد.

 

ایشان همچنین با اشاره به مقاومت سلحشورانه مردم در غزه که این منطقه را به قلعه ش ت‌ناپذیر مقاومت تبدیل کرده است، افزودند: مقاومت‌های غزه در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که رژیم صهیونیستی ضعیف‌تر از آن است که در مقابل اراده یک ملت، توان ایستادگی داشته باشد.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای، قهرمان اصلی جنگ‌های غزه را ملت سلحشور و مقاومی دانستند که با وجود تحمل چندین سال محاصره اقتصادی، با اتکاء به قدرت ایمان، همچنان از قلعه مقاومت یعنی غزه دفاع می‌کنند.

 

ایشان همچنین از همه گروه‌های مقاومت فلسطین به‌ویژه سرایا القدس از جهاد ی، کتائب عزالدین قسام  از حماس، کتائب ءالاقصی از فتح و کتائب ابوعلی‌مصطفی از جبهه خلق برای فلسطین که نقش ارزشمندی در جنگ‌های غزه با رژیم صهیونیستی داشتند، تقدیر د.

 

بخش بعدی سخنان انقلاب ی به وم تأمین نیازهای اساسی ملت فلسطین اختصاص داشت و ایشان با هشدار در خصوص خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی، تأکید د: مقاومت باید از همه ابزارهای لازم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر، همه ملت‌ها و ت‌های منطقه و ‌خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این ملت مقاوم را تأمین کنند که بستر اصلی مقاومت،‌ ایستادگی و پایداری ملت فلسطین است که خود، فرزندان غیور و مقاوم را پرورش داده است.

 

ایشان در خصوص وظیفه مهم تأمین نیازهای مردم و مقاومت فلسطین، گفتند: این وظیفه‌ای مهم و حیاتی است که همه باید به آن عمل کنیم و در این روند، نباید به نیازهای اساسی مقاومت در کرانه باختری بی‌توجه بود که اینک بار اصلی انتفاضه مظلوم را بر دوش می‌کشد.

 

نگاهی آسیب‌شناسانه به فعالیتهای مقاومت فلسطین، محور بعدی سخنان انقلاب ی در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین بود.

 

ایشان با فراخواندن مقاومت فلسطین به عبرت‌گیری از گذشته‌، توصیه مهمی در خصوص پرهیز گروههای مقاومت از ورود به اختلافات مطرح و تأکید د: مقاومت و فلسطین، ارزشمندتر و والاتر از آن است که در اختلافات میان کشورهای ی و عربی و یا اختلافات داخلی کشورها و یا اختلافات قومی و مذهبی درگیر شود و فلسطینیان، به‌خصوص گروه‌های مقاومت باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختلافات ورود نکنند.

 

انقلاب ی، وظیفه همه کشورهای ی و عربی و همه جریان‌های ی و ملی را قرار گرفتن در خدمت آرمان فلسطین خواندند و افزودند: حمایت از مقاومت، وظیفه همه ما است و هیچ‌ حق ندارد در برابر کمک، از آنان انتظار ویژه‌ای داشته باشد.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای اما تنها شرط کمک به مقاومت فلسطین را هزینه شدن کمک‌ها در جهت تقویت بنیه مردم فلسطین و ساختار مقاومت خواندند و خاطرنشان د: پایبندی به شه ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در همه ابعاد آن، ضامن استمرار این کمک‌ها است.

 

ایشان در تبیین موضع نسبت به مقاومت فلسطین، گفتند: موضع ما نسبت به مقاومت یک موضع اصولی‌ است و ربطی به گروه خاصی ندارد و هر گروهی که در این مسیر استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر خارج شود، از ما دور شده است.

 

انقلاب ی در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان، جمله‌ای راهبردی بیان و خاطرنشان د: عمق رابطه ما با گروه‌های مقاومت ی فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.

 

مسأله «اختلاف میان گروه‌های مختلف فلسطینی»، موضوع دیگری بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای به آن پرداختند و گفتند: تفاوت دیدگاه به‌علت تنوع سلیقه امری طبیعی و قابل درک است و تا آنجا که در همین محدوده باقی بماند، چه بسا موجب هم‌افزایی و غِنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین شود.

 

ایشان، سوق پیدا اختلافات به نزاع و درگیری را گام برداشتن در مسیر خواست دشمن و موجب خنثی شدن قدرت و توان جریانهای مبارز دانستند و گفتند: مدیریتِ اختلاف و تفاوت نگرش و سلیقه، هنری است که همه‌ی جریان‌های اصلی باید آن را به کار گیرند و به‌گونه‌‌ای برنامه‌های مختلف مبارزاتی خود را برنامه‌ریزی کنند که فقط به دشمن فشار آورد و موجب تقویت مبارزه شود.

 

انقلاب ی، «اتحاد ملی بر اساس برنامه جهادی» را ضرورتی ملی برای فلسطین خواندند و تأکید د: انتظار می‌رود همه جریان‌های مختلف در جهت عمل به خواست همه مردم فلسطین برای تحقق اتحاد ملی بکوشند.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس به توطئه دیگری که علیه مقاومت جریان دارد، اشاره د و افزودند: مقاومت، این روزها با توطئه دیگری نیز دست به گریبان است و آن تلاش دوست‌نمایانی است که می‌کوشند مقاومت و انتفاضه مردم فلسطین را از مسیر خود منحرف ساخته و آن را هزینه معاملات سرّی خود با دشمنان ملت فلسطین کنند.

 

ایشان خاطرنشان د: مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فرو اُفتد، به ویژه آنکه ملت فلسطین حقیقی مبارزات و مقاومت است و تجارب گذشته نشان می‌دهد که این ملت با درک دقیق از شرایط، مانع از اینگونه انحرافات می‌شود و اگر خدای ناکرده، جریانی از جریان‌های مقاومت در این دام فرو افتد، این ملت همچون گذشته می‌تواند نیاز خود را باز تولید کند.

 

انقلاب ی تأکید د: اگر گروهی پرچم مقاومت را بر زمین بگذارد، یقیناً گروهی دیگر از دل ملت فلسطین بر‌می‌آید و آن پرچم را در دست خواهد گرفت.

حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین خطاب به حضار خاطرنشان د: مطمئناً شما حضار محترم در این نشست، فقط به فلسطین خواهید پرداخت که متأسفانه در چند سال اخیر، کوتاهی‌هایی در توجه لازم و ضروری به آن صورت پذیرفته است، البته یقیناً بحران‌های موجود در جای جای منطقه و امت ی شایسته توجه است، اما آنچه موجب این گردهم‌آیی است، مسأله فلسطین است.

 

ایشان گفتند: این اجلاس می‌تواند الگویی باشد تا رفته رفته همه مسلمانان و ملت‌های منطقه بتوانند با تکیه به اشتراکات خود اختلافات را مهار کرده و با حل تک تک آنها، موجبات تقویت هرچه بیشتر امت محمدی(صلوات الله علیه) را فراهم آورند.

 

انقلاب ی در پایان از میهمانان عالیقدر و رئیس مجلس شورای ی و همکارانشان در مجلس دهم که این کنفرانس را تشکیل دادند، تشکر د و برای ی به‌ویژه ی والامقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و همه رزمندگان صادق جبهه مقاومت و نیز روح مطهر بنیان‌گذار راحل که بیشترین اهتمام را به قضیه فلسطین مبذول داشت، رحمت الهی مسألت د.

 

حضرت آیت الله خامنه‎ای همچنین پیش از آغاز سخنرانی خود در این اجلاس، با اشاره به اینکه امروز سالروز شهادت مالکوم ای مسلمانان سیاه‌پوست امریکاست، از حضار خواستند، فاتحه‌ای نثار روح او قرائت کنند.

 

انقلاب ی پس از پایان سخنانشان با جمعی از مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین از نزدیک دیدار و گفت‌وگو د.حمله موشکی ایران علیه دقیق بود/ ایران حامی اصلی فلسطین است/ آل‎سعود ترسوتر و ضعیف‌تر از آن است که با ایران جنگ کند


خبرگزاری فارس: حمله موشکی ایران علیه دقیق بود/ ایران حامی اصلی فلسطین است/ آل‎سعود ترسوتر و ضعیف‌تر از آن است که با ایران جنگ کند

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اظهارات ولیعهد جدید عربستان درباره کشاندن جنگ به ایران گفت: رژیم سعودی ترسوتر و ضعیف‌تر از آن است که بخواهد علیه ایران جنگ به راه بیاندازد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در سی و هشتمین سالروز گرامیداشت روز جهانی قدس درباره مسایل مهم منطقه سخنرانی کرد.


وی در ابتدای سخنرانی خود به اعلام روز جهانی قدس توسط (ره) پس از به ثمر رسیدن انقلاب ی ایران پرداخت و تاکید کرد که ایران از ابتدای انقلاب تا به امروز از آرمان فلسطین دفاع کرده است.


سید حسن نصرالله سپس به بحران‌های کشورهای منطقه اعم از بحرین، ، یمن، عراق و لیبی اشاره کرد و تحولات رخ داده در این کشورها را ابزاری برای به فراموشی سپردن مساله فلسطین توصیف کرد.


دبیرکل حزب الله در ادامه سخنرانی امشب خود تاکید کرد که هم مردم و هم ت‌های منطقه از رخدادها خسته شده‌اند و مسأله فلسطین از دائره اهتمام خارج شده است.


وی با یادآوری پیام‌های روز قدس و پیروزی‌های به دست آمده در میادین نبرد برای مردم فلسطین گفت: مردم فلسطین و تمام انی که با مسأله فلسطین سر و کار دارند، نباید ناامید شوند و بدانند که با ثابت قدمی و مقاومت به پیروزی می‌رسند و مقاومت هر گز صحنه را رها نخواهد کرد.


گروه مقاومت ی لبنان جنگ تروریسم با ایران را بی‌فایده و حمله موشکی این کشور به پایگاه تروریست‌ها در را «دقیق» خواند و اعلام کرد که ایران مواضع تروریست‌ها در دیرا ور را به دقت هدف قرار داد. 


سید حسن نصرالله ایران را حامی اصلی فلسطین برشمرد و تاکید کرد که این کشور با وجود همه تحریم‎ها و فشارهای غرب به حمایت‌های خود از آرمان فلسطین ادامه می‌دهد.


نصرالله نظام سعودی را به دلیل حمایت از تروریسم و وه ت رژیم منفور در منطقه دانست و تاکید کرد که عربستان ضعیف‌تر از آن است که بتواند علیه ایران جنگ به راه بیاندازد.


مشروح سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان که ‎شب به مناسبت روز جهانی قدس ایراد شد، در ذیل آمده است:


دبیرکل حزب الله گفت: بعد از پیروزی انقلاب ی به برکت ایثارگری‎های ملت ایران و ب ایی نظام ، (ره) آ ین ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس اعلام کرد.


وی افزود: آ ین روز ماه رمضان بهترین روز‌ی است که (ره) به عنوان روز جهانی قدس انتخاب کرد، قدس مسئله‌ای است که امروز مسئولیت آن بر عهده همه انسانیت و امت ی است.


نصرالله در ادامه تصریح کرد: از روزی که (ره) روز جهانی قدس را اعلام د، این روز با و مراسم و سایر فعالیت‌ها زنده نگه داشته می‌شود تا پیام واضحی هر سال برای جهانیان ارسال شود.


وی افزود: پس از ارتحال ، ی این مسئولیت را تا به امروز ادامه داده است و بدین ترتیب پس از پیروزی انقلاب ی ایران تا به امروز، روز جهانی قدس هر سال احیا می‌شود و این موضوع از قاره‌ای به قاره دیگر در حال گسترش است. مواضع ی ایران در رابطه با آرمان فلسطین اعتقادی است و ایران برای همیشه از ‌های مقاومت در منطقه حمایت خواهد کرد.


دبیرکل حزب الله گفت: یکی از اه اصلی حوادث بزرگ و جنگ‌های فعلی در تا عراق، یمن و لیبی این است که فضاهای و مردمی را به نفع دشمن صهیونیستی و با شروط آن و به ضرر ملت فلسطین آماده کند. محور مقاومت برای ش ت دادن این هدف در گذشته تلاش کرده و همچنان تلاش می‌کند.


نصرالله اعلام کرد که در محور مقاومت جایگاه مرکزی دارد و از حامیان اصلی ‌های مقاومت است و در برابر هرگونه راه کاری که به دنبال از بین بردن آرمان فلسطین باشد، می‌ایستد. هدف از جنگ یمن سیطره و هیمنه بر این کشور است.


دبیرکل مقاومت ی لبنان تاکید کرد که ایران حامی اصلی فلسطین و های مقاومت در منطقه است و این حمایت‎ها با وجود تحریم های اقتصادی، فشارهای ، توطئه‎ها برای انزوای ایران و تبدیل ان به دشمن اصلی به جای ، کشاندن جنگ به داخل ایران به وسیله گروه های تروریستی ادامه دارد.


سید حسن نصرالله افزود: ولیعهد جدید عربستان تهدید کرد که جنگ را به داخل ایران می‌کشاند و این اقدام را از طریق تروریست‌ها و تکفیری‌ها انجام می دهد، اما آل سعود ترسوتر و ضعیف‌تر از آن است که بخواهد علیه ایران جنگ به راه بیاندازد.


سید حسن نصر‌الله گفت: سختی‌ها، محاصره، گرسنگی، قطع برق، بازداشت‌ها، کشتار به بهانه‌های واهی، قطع روابط با کرانه باختری، شهرک‌نشینی، یهودی‌سازی قدس، ت یب منازل و غصب اراضی همه‌ اینها با هدف مأیوس ملت فلسطین و ان آن بوده تا از هدف اصلی ( فلسطین) منحرف شده و به ناچیز راضی شوند.


وی به جنگ عربستان علیه یمن اشاره کرد و گفت: جنگ علیه یمن چندین علت دارد، اما مهمترین دلیل ادامه جنگ این است که طرف‌های کنونی در یمن نمی‎خواهند عربستان بر یمن سیطره یابد، بلکه ت وحدت ملی و مشارکت همگان را خواستارند، اما عربستان و حامیان آن وجود جریان های ی یمنی و قومیت ملی را نمی‌خواهند. یمن موقعیت استراتژیک و خیلی مهمی دارد که مهمترین آن باب المندب است. مردم یمن در کنار ملت فلسطین هستند و به همین دلیل جنگ علیه یمن را آغاز د.


نصرالله افزود: همین ترامپ سال گذشته هنگام تبلیغات انتخاباتی گفته بود که این باراک اوباما و هیلاری کلینتون بودند که را ساختند، عربستان با اشاره از آن حمایت مالی کرد و ترکیه نیز تسهیلات را در این زمینه فراهم کرد.


وی در واکنش به اظهارات برخی‌ها درباره انزوای ایران در جهان گفت: ایران منزوی نشد، بلکه در مقابل تحریم ها ایستاد و قدرت و صنایع خود را افزایش و گسترش داد و به صورت قوی تر در منطقه حاضر شد. ایران با تروریسم مسامحه نخواهد کرد و شدیدا به آن پاسخ خواهد داد. جنگ تروریسم با ایران محکوم به ش ت است و نتایج ع ی برای آن خواهد داشت. ایران مواضع تروریست ها در دیرا ور را به دقت هدف حمله موشکی قرار داد. 


نصرالله: این مقاومت ایران بود که مراکز تصمیم‌گیری در جهان را غافلگیر کرد، این محور با مقاومت خود در برابر دشمنان می‌ایستد، به چالش می‌کشد و از آرمان اصلی دفاع می‌کند.


وی گفت: فکر می‌کند که طبیعتا محور مقاومت در برابر جنگ جهانی‌ای که با زشت‌ترین ابزارها و وسایل، ادبیات و عناوین صورت می‌گیرد، فرو می‌‌پاشد. ولی اولین دستاورد این محور از فلسطین گرفته تا لبنان، ، عراق، ایران و بحرین همین مقاومت است.


نصرالله افزود: رابطه با مسئله فلسطین دو محور وجود دارد: محور و که برای به زانو درآوردن و سرنگونی مقاومت تلاش می‌کند و محور دوم، محور مقاومت است که از آرمان فلسطین دفاع می‌کند. گروه دیگری نیز وجود دارد که بی‌‌طرف‌ هستند.


وی گفت: در مقطع کنونی هرگونه مذاکره‌ای را با فلسطینی‌ها رد می‌کند؛ چرا که به کشورهای عربی دل خوش کرده است و این همان نقشه و برنامه آن‌هاست.


دبیرکل مقاومت ی لبنان اظهار داشت: غرب و حامیان آن در درک ی ایران و فهم ملت ایرانی و نظام اشتباه می‌کنند و به همین دلیل 40 سالی است که متحمل ش ت می‌شوند. ملت ایران، ی آن و همه ایران وقتی که به حاکمیت و کرامت آن آسیبی وارد شود، با آن مقابله خواهند کرد. این ایران است.


دبیرکل حزب‌الله لبنان با تأکید بر اینکه در نهابت این ملت فلسطین است که مورد هدف می‌گیرد به کنفرانس امنیتی هرتزلیا و نشست ان ی اشاره کرد و گفت: آنها اعتقاد دارند که قدس پایتخت ابدی است و فلسطین فقط به «غزه» مختصر می‌شود و بازگشت حتی یک آواره هم ممنوع است و مرز با اردن نیز باید برای باشد.

نصرالله در ادامه به بحران‌های جهان اشاره کرد و گفت: در لیبی جنگ داخلی است، در بحرین معتنرضان به شدت سرکوب می‌شوند و در عربستان در شهرک العوامیه درگیری‌ها و سرکوب‌ها ادامه دارد تا جایی که هم مردم و هم ت‌های منطقه از این بحران‌ها خسته شده اند و مسأله فلسطین از دائره اهتمام خارج شده است.


سید حسن نصرالله ضمن ستایش نیروهای عراقی در نبرد با تأکید کرد که مردم هشیار عراق دارای ایمان راسخ هستند و موضوع فقط وابسته به زمان است. در اصل در این کشور از بین رفته محسوب می‌شود و تمام این‌ها برای خبر خوبی نیست.


مقاومت لبنان درباره گفت: با عنایت به ایستادگی و مقاومت خطر تغییر نظام را پشت سر گذاشته و از این بعد هم از خطر تجزیه با مقاومت عبور خواهد کرد.


سید حسن نصرالله افزود: موضوع  قدس و فلسطین فراموش نشده و توجه به آن بیشتر خواهد شد. هدف اصلی خارج آرمان فلسطین از معادله بود که به ش ت منجر شد. محور مقاومت هر روز قوی‌تر می‌شود.


دبیرکل حزب الله افزود: لیبرمن جنگ می‌گوید که نه در بهار، نه در تابستان و زمستان به دنبال جنگ نیست. این سخنان جنگ است، وی به خوبی می‌داند که جنگ علیه غزه و لبنان پیروزی‌‌ای برای رژیم نخواهد داشت.


وی گفت: جنگ به ش ت خود در برابر گروه‌های مقاومت اعتراف می‌کند و می گوید که از سال 1967 در هیچ جنگی پیروز نشده است. به همین دلیل آن‌ها دیروز به این فکر افتادند که مصر را از محور مقاومت دور کنند و امروز نیز به دنبال نابودی ‌اند تا به پیروزی دست یابد.


نصرالله تاکید کرد که مقاومت امروز در یمن از لحاظ ، ملی و نظامی قوی بوده و ما در لبنان افتخار می‌کنیم که یمنی‌ها بخشی از محور مقاومت باشند. یمنی‌ها 3 سال است که مقاومت حماسه‌ داشته‌اند، با وجود اینکه این کشور از همه جهات با امکانات کم آن‌ها در محاصره هستند. ملت یمن با این همه با مجموعه‌ای از ‌ها می‌جنگد و در این جنگ شرکت دارد.


سید حسن نصرالله پیام‌های روز قدس و پیروزی‌های بدست آمده در میادین نبرد را برای مردم فلسطین پیام ایستادگی و امید دانست و گفت: مردم فلسطین و تمام انی که با مسأله فلسطین سر و کار دارند نباید نا امید بشوند و بدانند که با ثابت قدمی و مقاومت به پیروزی می‌رسند و مقاومت هر گز صحنه را رها نخواهد کرد.


دبیرکل حزب الله تاکید کرد که تحولات منطقه به هر شکلی که باشد، و باید بدانند که ملت فلسطین و ملت‌های امت ما را به رسمیت نمی‎شناسند، در نتیجه تل‌آویو به عنوان ت گر و تروریست در منطقه تنها باقی خواهد ماند.


وی اعلام کرد که مبارز با تروریسم باید از خود عربستان شروع شود و باید آموزش تروریست‎های تکفیری در این کشور متوقف شود. ملت‌های منطقه باید از عربستان بخواهند که این کشور نباید باب عادی سازی روابط با را در منطقه باز کند.


دبیر کل حزب‌الله لبنان در ادامه با مخاطب قرار دادن دشمنان مقاومت به آنها اطمینان داد که پیروز نخواهند شد، گفت: این نظام سعودی است که امروز در فضای و نظامی به توطئه رسانه‌ای و اقتصادی علیه مقاومت روی آوره و تلاش دارد به ضمانت بدهد که او را یاری خواهد کرد و روابط اقتصادی و را با او عادی کند.


نصرالله خاطر نشان کرد که نظام سعودی در بین این امت به دلیل تغییر در روش‌های آموزشی و تربیتی عربستان منفور است، عربستانی که از وه ت حمایت کرده و منشأ آن است.


وی گفت: ملت‌های ی باید از نظام سعودی بخواهند جنگ علیه یمن را متوقف کند و در امور داخلی بحرین، و ایران دخ نکند.


سید مقاومت تاکید کرد که در این نبرد، ما از لبنان و امنیت آن در برابر رویارویی با و تکفیری‌ها حمایت می‌کنیمکاش می دانستی

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چقدر دلم بهانه ی تو رو میگیره

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

هر روز کاش می دانستی

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چقدر دلم هوای با تو بودن کرده

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

کاش می دانستی

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چقدر دلم از این روزهای سرد

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

بی تو بودن گرفته

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

کاش می دانستی

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چقدر دلم برای ضرب آهنگ

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

قدمهایت گرمی نفسهایت

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

مهربانی صدایت تنگ شده

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

کاش می دانستی

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چقدر دلواپس تو ام

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

کاش می دانستی

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

چقدر تنهام ، چقدر خسته ام

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

و چقدر به حضور سبزت محتاجم

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

و همیشه از خودم می پرسم

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

این همه که من به تو فکر می کنم

محسنمحسنمحسنمحسنمحسنمحسن

تو هم به من فکر می کنی؟

محسنمحسن محسنمحسن

محسنمحسنمحسنمحسنمحسن

محسنمحسنمحسن

محسن


حمایت از فلسطین
امروز ملت مسلمان فلسطین بپا خاسته است و مسلمانان در هر نقطه ای از جهان باید حمایت از متن جهاد فلسطین را هدف خود قراردهند.
ما با کمال قدرت از مسأله فلسطین حمایت می کنیم اما محافظه کاران و عوامل سازشکاری که داعیه حقوق ملت فلسطین را دارند مطرود میدانیم و باید این معادله را به دنیا تفهیم کنیم.
حضرت آیت الله معظم انقلاب ی و ولی امر مسلمین جهان در آستانه چهارمین سالگرد قیام ی فلسطین (انتفاضه) پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای کمیته حمایت از انقلاب ی فلسطین با ایشان طی رهنمودهایی خطاب به آنان ازفلسطین ی به عنوان نقطه ای از عالم نام بردند که مسلمانان با واردآوردن ضربات خود می توانند پایه های استکبار را متز ل کرده و در فاصله کوتاهی مسأله فلسطین را حل کنند.
ی مسأله فلسطین را مهمترین مسأله بین المللی ایران ازلحاظ وظیفه شرعی و تأثیر بلندمدت و تاریخی آن یاد د وافزودند: دشمن با استفاده از غفلتها، اختلافات و هواپرستیهای رایج در میان مسلمانان شجره خبیثه ای را کاشته و دستگاه استکبار نیز با اتفاق کامل به حفاظت از آن پرداخته است. سرزمین ی فلسطین توسط رژیم غاصب صهیونیستی خسارت بزرگی را بر جهان تحمیل کرده و زخم مهلکی را بر پیکر مسلمانان وارد آورده است وما برای درمان آن تلاش می کنیم.
حضرت آیت الله به اتفاق نظر فرق ی بر وجوب جهاد علیه غاصبین قدس شریف اشاره د و با مورد سئوال قراردادن بی تفاوتی حاکم بر دنیای نسبت به مسأله بسیار مهم فلسطین فرمودند: ادعای بی ثمر بودن مبارزه بهانه ای خلاف و دروغین است. مسلمانان باید خود را به دفاع از فلسطین موظف بدانند. اگر تها و قدرتهای ی نسبت به فلسطین احساس وظیفه وتکلیف کنند می توانند در این نقطه از عالم چنان ضربه ای بر واردسازند که پایه های استکبار متز ل و در فاصله کوتاهی مسأله فلسطین نیز حل شود.
انقلاب ی آمادگی ایران برای سازماندهی نیروها وبکارگیری قدرت حکومتی خود در جهت پایان بخشیدن به سرزمین ی فلسطین رامورد تأکید قراردادند و افزودند: « دنیای باید خود را در این مسأله سهیم بداند و نسبت به آن اهتمام ورزد. امروز ملت مسلمان فلسطین بپا خاسته است و مسلمانان در هر نقطه ای از جهان باید حمایت از متن جهاد فلسطین را هدف خود قراردهند و بی توازنی زننده و فجیع قوا در داخل فلسطین ی را که در یک سوی آن ملتی بی پناه و در سوی دیگر رژیمی غاصب و برخوردار از تمامی تجهیزات سرکوبگری قراردارند ازبین ببرند.
ولی امر مسلمین مردم فلسطین را محور اساسی برای برخورداری از هرگونه حمایتی دانستند و ضمن نفی گروههای سازشکار فلسطین فرمودند: هدف عمده ما قراردادن وسایل مؤثر، در اختیار انقلاب ی فلسطین است پشتیبانی از قیام فلسطین تنها به حمایت اخلاقی، و مالی محدود نمی شود بلکه باید فلسطینیان مستقیماً در جهاد علیه رژیم صهیونیستی مورد حمایت قرارگیرند.
ایشاندر بخش دیگری از بیاناتشان توجه اعضای کمیته حمایت از انقلاب ی فلسطین را به مسأله تبلیغات جهانی و استفاده صحیح از وسایل و عناصر مؤثر در این زمینه جلب د و خطاب به آنان فرمودند: ما با کمال قدرت از مسأله فلسطین حمایت می کنیم اما محافظه کاران و عوامل سازشکاری که داعیه حقوق ملت فلسطین را دارند مطرود میدانیم و باید این معادله را به دنیا تفهیم کنیم.
ب ایه همین گزارش پیش ازبیانات معظم له آقای عطاءالله مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی رئیٍس جمهور ورئیس کمیته حمایت از انقلاب ی فلسطین گزارش کوتاهی از فعالیتها و برنامه هایاین کمیته را به استحضار ی رساند و طی آن تأسیس صندوق جمع آوری کمکهای مالی برای حمایت از قیام ی فلسطین را اعلام داشت که در این رابطه مبلغ یکصد میلیون ریال ازسوی معظم انقلاب ی به این صندوق ا ختصاص یافت.
در دیدار کمیته حمایت از انقلاب ی فلسطین ۱۳۶۹/۰۹/۰۴


انقلاب ی انتفاضه کنونی در سرزمین های ی را که برای سومین بار آغاز شده است، مظلوم تر از دو انتفاضه قبل، اما حرکتی درخشان و پر امید ارزی د و گفتند: به اذن الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد.

هرگز نباید از اهمیت حمایت از مردم فلسطین غافل بود/انتفاضه سوم باذن الله ش تی دیگر بر رژیم صهیونیستی تحمیل خواهد کرد به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان، حضرت آیت الله معظم انقلاب ی صبح امروز ( ) در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و در جمع ان گروههای فلسطینی، رئیسان و مسئولان مجالس کشورهای ی، و صدها تن از شمندان، فرزانگان و شخصیت های برجسته و خواه جهان ، هدف فتنه ها و جنگهای داخلیِ تحمیلی در منطقه را کمرنگ شدن حمایت از آرمان مقدس قدس خواندند و با تأکید بر وم پرهیز گروههای مقاومت فلسطینی از ورود به اختلافات قومی و مذهبی و اختلافات داخلی کشورها خاطرنشان د: همه جریان های ی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند و عمق رابطه با گروه های مقاومت فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.

ایشان همچنین با تشریح دستاوردهای درخشان و افتخارآمیز الگوی مقاومت قهرمانانه و انتفاضه مقدس در زمین گیر رژیم صهیونیستی، و با اشاره به اثبات نادرستی طرح های قبلی «سازش» و تلاشهای اخیر دوست نمایانی که به دنبال انحراف مقاومت و انتفاضه و هزینه آن در معاملات سری با دشمنان هستند، تأکید د: مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فرو افتد و انتفاضه سوم باذن الله ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد و تلاش برای فلسطین باید محور وحدت همه ملت های مسلمان و خواه باشد.

حضرت آیت الله ، قصه پُرغصه فلسطین و اندوه جانکاه مظلومیت ملت صبور، بردبار و مقاوم آن را درد و رنجی انبوه بر دل انسانهای خواه و حق طلب و عد جو دانستند و افزودند: تاریخ فلسطین و ظالمانه آن و آواره میلیون ها انسان و مقاومت دلیرانه این ملت قهرمان، پر فراز و نشیب است.
انقلاب ی با اشاره به سوابق تاریخی، توطئه تشکیل رژیم صهیونیستی را توطئه ای فرامنطقه ای خواندند و گفتند: در هیچ برهه ای از تاریخ، هیچ یک از ملت های جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظالمانه، مواجه نبوده اند که در توطئه ای فرا منطقه ای، کشوری به طور کامل شود و ملتی از خانه و کاشانه خود رانده شوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای جهان بدانجا گسیل شوند و موجودیتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیتی جعلی به جای آن بنشیند.

ایشان، پاک شدن این صفحه ناپاک از تاریخ را همچون دیگر صفحات آلوده، از وعده های تخلف ناپذیر الهی در قرآن کریم برشمردند و در ابتدای بحث به تشریح شرایط برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین پرداختند و گفتند: کنفرانس شما در یکی از سخت ترین شرایط جهانی و منطقه ای برگزار می شود و منطقه ما که همواره پشتیبان ملت فلسطین در مبارزات آن علیه یک توطئه جهانی بوده است، این روزها دستخوش ناآرامی و بحران های متعدد است.

حضرت آیت الله با اشاره به اینکه وجود بحران در چندین کشور ی منطقه موجب کمرنگ شدن حمایت از مسأله فلسطین و آرمان مقدس قدس شده است، گفتند: توجه به نتیجه این بحران ها، به ما تفهیم می کند که قدرت های سود برنده از آن کدامند.

ایشان افزودند: آنانی که رژیم صهیونیستی را در این منطقه به وجود آوردند تا از طریق تحمیل یک درگیری طولانی مدت، مانع از ثبات و استقرار و پیشرفت منطقه شوند، اینک نیز در پس فتنه های موجود قرار دارند.

انقلاب ی فتنه های موجود در منطقه را موجب هدر رفتن توانمندی های ملت ها در درگیری های بیهوده و ایجاد فرصت برای قدرت گیری هرچه بیشتر رژیم غاصب صهیونیستی دانستند و افزودند: در این میان، شاهد تلاش خیرخواهان و عقلا و حکمای امت ی هستیم که دلسوزانه در پی حل این اختلافات هستند اما متأسفانه توطئه های پیچیده دشمن، توانسته است با بهره گیری از غفلت برخی ت ها، جنگهای داخلی را بر ملتها تحمیل کند و آنها را به جان یکدیگر بیندازد و تلاش این خیرخواهان امت ی را کم اثر کند.

ایشان تضعیف جایگاه مسأله فلسطین و تلاش بدخواهان برای وج آن از اولویت را مسأله ای حائز اهمیت برشمردند و خاطرنشان د: با وجود اختلافاتی که کشورهای ی با یکدیگر دارند که برخی از آنها طبیعی و برخی دیگر توطئه دشمن و برخی دیگر ناشی از غفلت است، لیکن همچنان عنوان فلسطین می تواند و باید، محور وحدت همه آنان باشد.

حضرت آیت الله یکی از دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه را مطرح اولویت نخست جهان و خواهان جهان یعنی موضوع فلسطین و ایجاد فضای همدلی برای تحقق هدف والای حمایت از مردم فلسطین و مبارزات حق طلبانه و عد جویانه آنان خواندند و تأکید د: هرگز نباید از اهمیت حمایت از مردم فلسطین غافل بود که این مسأله در جهان امروز از اولویت ویژه ای برخوردار است و ملت های مسلمان و خواه با هر سلیقه و روشی، می توانند در یک هدف، یعنی فلسطین و ضرورت تلاش برای آن گرد هم آیند.

انقلاب ی با اشاره به پدیدار شدن نشانه های اُفول رژیم صهیونیستی و ضعفی که بر متحدان اصلی آن به ویژه حاکم شده است، افزودند: در این شرایط مشاهده می شود که اندک اندک، فضای جهانی به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیرقانونی و غیرانسانی رژیم صهیونیستی میل می کند، البته هنوز جامعه جهانی و کشورهای منطقه نتوانسته اند به مسئولیت خود در برابر این مسأله ی انسانی عمل کنند.

حضرت آیت الله با اشاره به استمرار «سرکوب وحشیانه ملت فلسطین و غصب سرزمین های آنان و بنای شهرک در آنها»، «دستگیری های گسترده»، «قتل و غارت»، «تلاش برای تغییر چهره و هویت قدس و مسجدالاقصی و دیگر اماکن مقدس ی و ی در آن» و «سلب حقوق اولیه شهروندان» که با پشتیبانی همه جانبه و برخی تهای غربی انجام می شود از نبود ع العمل شایسته جهانی در مقابل این جنایتها اظهار تأسف د.

ایشان با اشاره به «رس عظیم، الهی و افتخارآمیز ملت فلسطین» در دفاع از قدس و مسجدالاقصی، به مسئله وم تداوم مبارزه پرداختند و خاطرنشان د: این ملت، راهی جز این ندارد که با اتکال به پروردگار متعال و اتکاء به توانمندی های ذاتی خود، در صدد برآید تا شعله مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تاکنون چنین کرده اند.

حضرت آیت الله انتفاضه کنونی در سرزمین های ی را که برای سومین بار آغاز شده است، مظلوم تر از دو انتفاضه قبل، اما حرکتی درخشان و پر امید ارزی د و گفتند: به اذن الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد.

ایشان با اشاره به «روند مرحله ایِ رشد غده سرطانیِ رژیم صهیونیستی» و تبدیل شدن آن به بلای کنونی، درمان آن را نیز مرحله ای دانستند و افزودند: چند انتفاضه و مقاومتِ پیگیر و مستمر توانسته است اه مرحله ای بسیار مهمی را محقق سازد و همچنان توفنده به پیش می تازد تا دیگر اه خود را، تا زمان کامل فلسطین محقق سازد.

انقلاب ی در ادامه با اشاره به بار سنگینی که ملت بزرگ فلسطین به تنهایی در مقابله با صهیونیسم جهانی و حامیان قلدر آن به دوش می کشد، به تبیین اه و نتایج طرحهای موسوم به سازش با رژیم صهیونیستی پرداختند و گفتند: ملت فلسطین، «صبور و بردبار، اما مستحکم و استوار» به تمامی مدعیان، فرصت داده است تا ادعای خود را به محک تجربه بسپارند.
ایشان افزودند: آن روز که با ادعای نادرست واقع بینی و ضرورت پذیرش حداقل حقوق برای جلوگیری از ضایع شدن آن، طرح های سازش به طور جدی مطرح شد، ملت فلسطین و حتی جریان هایی که نادرستی این دیدگاه برایشان از پیش اثبات شده بود به آن فرصت دادند.

ایشان با اشاره به تأکید همیشگی ایران بر نادرستی این نوع روشهای سازشکارانه و آثار زیانبار و خسارتهای سنگین آنها، خاطرنشان د: فرصتی که به روند سازش داده شد، آثار م بی در مسیر مقاومت و مبارزه ملت فلسطین به همراه داشت، اما تنها فایده آن، اثبات نادرستیِ تصور واقع بینی در عمل بود.

حضرت آیت الله با اشاره به این واقعیت که روش شکل گیری رژیم صهیونیستی به‎گونه ای است که نمی تواند از توسعه طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق حقه فلسطینیان دست بردارد، افزودند: موجودیت و هویت رژیم ظالم صهیونیستی در گرو نابودی تدریجی هویت و موجودیت فلسطین است، زیرا موجودیت نامشروع آن رژیم در صورتی قابلیت استمرار خواهد داشت که بر ویرانه های هویت و موجودیت فلسطین بنا شود.

انقلاب ی با استناد به همین واقعیت، حفاظت از هویت فلسطینی و پاسداری از همه نشانه های این هویتِ بر حق و طبیعی را امری واجب، ضروری و یک جهاد مقدس خواندند و تأکید د: تا وقتی که نام و یاد فلسطین و شعله ی فروزان مقاومت همه جانبه این ملت برافراشته بماند، امکان ندارد که پایه های رژیم گر مستحکم گردد.

ایشان در بیان اشکالات و خسارتهای دیگری که طرحهای سازش با رژیم صهیونیستی دارد، افزودند: مشکل روند سازش فقط در این نیست که با کوتاه آمدن از حق یک ملت، به رژیم غاصب مشروعیت می دهد، که خود خطایی بزرگ و نابخشودنی است، بلکه مشکل در آن است که اساساً، هیچ تناسبی با شرایط کنونی مسأله فلسطین ندارد و خصلت های توسعه طلبانه و سرکوبگرانه و آزمندانه ی صهیونیست ها را در نظر نمی گیرد.

انقلاب ی، اثبات نادرستی ادعاهای مدعیان سازش را موجب ایجاد نوعی اجماع ملی در مورد روش های درست مبارزه برای احقاق حقوق ملت فلسطین دانستند و گفتند: اینک مردم فلسطین در کارنامه سه دهه گذشته خود، دو الگوی متفاوت را تجربه کرده اند و میزان تناسب آن با شرایط خویش را دریافته اند.

حضرت آیت الله با اشاره به دستاوردهای عظیم الگوی مقاومت قهرمانانه و مستمر انتفاضه مقدس در مقابل روند سازش، هجوم به «مقاومت» و مورد سؤال قرار دادن «انتفاضه» از سوی مراکز معلوم الحال و دشمنان را به علت همین دستاوردهای برجسته دانستند و افزودند: از دشمن انتظاری جز این نیست، زیرا به درستیِ این راه و ثمربخش بودن آن وقوف کامل دارد اما گاه برخی از جریان ها و حتی کشورهایی که در ظاهر ادعای همراهی با مسأله فلسطین را دارند، در حقیقت درصددند تا مسیر درست این ملت را منحرف کنند، به مقاومت حمله می کنند.

ایشان در تبیین ماهیت ادعای این جریانها و کشورهای دو رو، گفتند: ادعای آنان این است که مقاومت در پی چند دهه از عمر خود، هنوز نتوانسته است فلسطین را محقق سازد، پس این روش نیازمند بازنگری است!

حضرت آیت الله در پاسخ به این ادعا گفتند: درست است که مقاومت هنوز نتوانسته است به هدف غایی خود یعنی کل فلسطین دست یابد، اما توانسته است مسأله فلسطین را زنده نگه دارد.

انقلاب ی با طرح این سؤال کلیدی که «باید دید اگر مقاومت نبود، اینک در چه شرایطی به سر می بردیم؟»، مهمترین دستاورد مقاومت را «ایجاد مانع اساسی در برابر پروژه های صهیونیستی» خواندند و خاطرنشان د: موفقیت مقاومت در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی توانسته برنامه اصلی رژیم صهیونیستی را که سیطره بر کل منطقه بود، به ش ت بکشاند.

ایشان با تأکید بر ضرورت تجلیل از اصل مقاومت و سلحشورانی که در دوره های مختلف و از همان ابتدای اجرای تأسیس رژیم صهیونیستی به مقاومت پرداختند و با تقدیم جان خود، پرچم مقاومت را برافراشته نگاه داشته و نسل به نسل آن را منتقل د، افزودند: نقش مقاومت در دوره های بعد از بر ی پوشیده نیست و یقیناً نمی توان حتی نقش مقاومت را در پیروزیِ هرچند مختصرِ جنگ سال ۱۳۵۲ برابر با ۱۹۷۳ میلادی نادیده انگاشت.

حضرت آیت الله افزودند: از سال ۱۳۶۱ برابر با ۱۹۸۲ میلادی که عملاً بار مقاومت بر دوش مردم داخل فلسطین قرار گرفت، مقاومت ی لبنان -حزب الله- از راه رسید تا یاری گر فلسطینیان در میسر مبارزاتی شان باشد.

انقلاب ی تأکید د: اگر مقاومت، رژیم صهیونیستی را زمین گیر نکرده بود، اینک شاهد دست اندازی آن به دیگر سرزمین های منطقه از مصر گرفته تا اردن و عراق و خلیج فارس و غیره بودیم.

حضرت آیت الله زمین گیر رژیم صهیونیستی را دستاوردی بسیار مهم اما نه به عنوان تنها دستاورد مقاومت ارزی د و در بیان دستاوردهای دیگر مقاومت افزودند: جنوب لبنان و غزه، تحقق دو هدف مرحله ای مهم در روند فلسطین به شمار می رود که توانسته است روند گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را مع کند.

ایشان در تبیین صفحات درخشان کارنامه مقاومت، به «ناتوانی رژیم صهیونیستی در دست اندازی به سرزمین های جدید در طول حدود ۳۰ سال گذشته و عقب گرد و وج ذلت بار آن از جنوب لبنان و غزه» و همچنین «نقش اساسی و برجسته مقاومت در انتفاضه اول و دوم» پرداختند و گفتند: جنگ ۳۳ روزه لبنان و جنگ های ۲۲ روزه، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۵۱ روزه در غزه، همگی صفحاتی درخشان از کارنامه مقاومت است که موجب افتخار تمام ملت های منطقه، جهان و همه انسان های خواه جهان است.

انقلاب ی با یادآوری شرایط سخت جنگ ۳۳ روزه لبنان و مقاومتِ منجر به پیروزی گفتند: در آن جنگ عملاً همه راه های امداد رسانی به ملت لبنان و مقاومان سلحشور حزب الله بسته شده بود، اما به یاری خداوند و اتکا به نیروی عظیم مردم مقاوم لبنان، رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی ، ش ت مفتضحانه ای را متحمل شدند که دیگر به آسانی جرأت حمله به آن دیار را نخواهند کرد.

ایشان همچنین با اشاره به مقاومت سلحشورانه مردم در غزه که این منطقه را به قلعه ش ت ناپذیر مقاومت تبدیل کرده است، افزودند: مقاومت های غزه در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که رژیم صهیونیستی ضعیف تر از آن است که در مقابل اراده یک ملت، توان ایستادگی داشته باشد.
حضرت آیت الله ، قهرمان اصلی جنگ های غزه را ملت سلحشور و مقاومی دانستند که با وجود تحمل چندین سال محاصره اقتصادی، با اتکاء به قدرت ایمان، همچنان از قلعه مقاومت یعنی غزه دفاع می کنند.

ایشان همچنین از همه گروه های مقاومت فلسطین به ویژه سرایا القدس از جهاد ی، کتائب عزالدین قسام  از حماس، کتائب ءالاقصی از فتح و کتائب ابوعلی مصطفی از جبهه خلق برای فلسطین که نقش ارزشمندی در جنگ های غزه با رژیم صهیونیستی داشتند، تقدیر د.

بخش بعدی سخنان انقلاب ی به وم تأمین نیازهای اساسی ملت فلسطین اختصاص داشت و ایشان با هشدار در خصوص خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی، تأکید د: مقاومت باید از همه ابزارهای لازم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر، همه ملت ها و ت های منطقه و خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این ملت مقاوم را تأمین کنند که بستر اصلی مقاومت، ایستادگی و پایداری ملت فلسطین است که خود، فرزندان غیور و مقاوم را پرورش داده است.

ایشان در خصوص وظیفه مهم تأمین نیازهای مردم و مقاومت فلسطین، گفتند: این وظیفه ای مهم و حیاتی است که همه باید به آن عمل کنیم و در این روند، نباید به نیازهای اساسی مقاومت در کرانه باختری بی توجه بود که اینک بار اصلی انتفاضه مظلوم را بر دوش می کشد.

نگاهی آسیب شناسانه به فعالیتهای مقاومت فلسطین، محور بعدی سخنان انقلاب ی در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین بود.

ایشان با فراخواندن مقاومت فلسطین به عبرت گیری از گذشته ، توصیه مهمی در خصوص پرهیز گروههای مقاومت از ورود به اختلافات مطرح و تأکید د: مقاومت و فلسطین، ارزشمندتر و والاتر از آن است که در اختلافات میان کشورهای ی و عربی و یا اختلافات داخلی کشورها و یا اختلافات قومی و مذهبی درگیر شود و فلسطینیان، به خصوص گروه های مقاومت باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختلافات ورود نکنند.

انقلاب ی، وظیفه همه کشورهای ی و عربی و همه جریان های ی و ملی را قرار گرفتن در خدمت آرمان فلسطین خواندند و افزودند: حمایت از مقاومت، وظیفه همه ما است و هیچ حق ندارد در برابر کمک، از آنان انتظار ویژه ای داشته باشد.

حضرت آیت الله اما تنها شرط کمک به مقاومت فلسطین را هزینه شدن کمک ها در جهت تقویت بنیه مردم فلسطین و ساختار مقاومت خواندند و خاطرنشان د: پایبندی به شه ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در همه ابعاد آن، ضامن استمرار این کمک ها است.

ایشان در تبیین موضع نسبت به مقاومت فلسطین، گفتند: موضع ما نسبت به مقاومت یک موضع اصولی است و ربطی به گروه خاصی ندارد و هر گروهی که در این مسیر استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر خارج شود، از ما دور شده است.

انقلاب ی در جمع بندی این بخش از سخنانشان، جمله ای راهبردی بیان و خاطرنشان د: عمق رابطه ما با گروه های مقاومت ی فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.

مسأله «اختلاف میان گروه های مختلف فلسطینی»، موضوع دیگری بود که حضرت آیت الله به آن پرداختند و گفتند: تفاوت دیدگاه به علت تنوع سلیقه امری طبیعی و قابل درک است و تا آنجا که در همین محدوده باقی بماند، چه بسا موجب هم افزایی و غِنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین شود.

ایشان، سوق پیدا اختلافات به نزاع و درگیری را گام برداشتن در مسیر خواست دشمن و موجب خنثی شدن قدرت و توان جریانهای مبارز دانستند و گفتند: مدیریتِ اختلاف و تفاوت نگرش و سلیقه، هنری است که همه ی جریان های اصلی باید آن را به کار گیرند و به گونه ای برنامه های مختلف مبارزاتی خود را برنامه ریزی کنند که فقط به دشمن فشار آورد و موجب تقویت مبارزه شود.
انقلاب ی، «اتحاد ملی بر اساس برنامه جهادی» را ضرورتی ملی برای فلسطین خواندند و تأکید د: انتظار می رود همه جریان های مختلف در جهت عمل به خواست همه مردم فلسطین برای تحقق اتحاد ملی بکوشند.

حضرت آیت الله سپس به توطئه دیگری که علیه مقاومت جریان دارد، اشاره د و افزودند: مقاومت، این روزها با توطئه دیگری نیز دست به گریبان است و آن تلاش دوست نمایانی است که می کوشند مقاومت و انتفاضه مردم فلسطین را از مسیر خود منحرف ساخته و آن را هزینه معاملات سرّی خود با دشمنان ملت فلسطین کنند.

ایشان خاطرنشان د: مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فرو اُفتد، به ویژه آنکه ملت فلسطین حقیقی مبارزات و مقاومت است و تجارب گذشته نشان می دهد که این ملت با درک دقیق از شرایط، مانع از اینگونه انحرافات می شود و اگر خدای ناکرده، جریانی از جریان های مقاومت در این دام فرو افتد، این ملت همچون گذشته می تواند نیاز خود را باز تولید کند.

انقلاب ی تأکید د: اگر گروهی پرچم مقاومت را بر زمین بگذارد، یقیناً گروهی دیگر از دل ملت فلسطین بر می آید و آن پرچم را در دست خواهد گرفت.

حضرت آیت الله همچنین خطاب به حضار خاطرنشان د: مطمئناً شما حضار محترم در این نشست، فقط به فلسطین خواهید پرداخت که متأسفانه در چند سال اخیر، کوتاهی هایی در توجه لازم و ضروری به آن صورت پذیرفته است، البته یقیناً بحران های موجود در جای جای منطقه و امت ی شایسته توجه است، اما آنچه موجب این گردهم آیی است، مسأله فلسطین است.

ایشان گفتند: این اجلاس می تواند الگویی باشد تا رفته رفته همه مسلمانان و ملت های منطقه بتوانند با تکیه به اشتراکات خود اختلافات را مهار کرده و با حل تک تک آنها، موجبات تقویت هرچه بیشتر امت محمدی(صلوات الله علیه) را فراهم آورند.

انقلاب ی در پایان از میهمانان عالیقدر و رئیس مجلس شورای ی و همکارانشان در مجلس دهم که این کنفرانس را تشکیل دادند، تشکر د و برای ی به ویژه ی والامقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و همه رزمندگان صادق جبهه مقاومت و نیز روح مطهر بنیان گذار راحل که بیشترین اهتمام را به قضیه فلسطین مبذول داشت، رحمت الهی مسألت د.

حضرت آیت الله خامنه‎ای همچنین پیش از آغاز سخنرانی خود در این اجلاس، با اشاره به اینکه امروز سالروز شهادت مالکوم ای مسلمانان سیاه پوست امریکاست، از حضار خواستند، فاتحه ای نثار روح او قرائت کنند.

انقلاب ی پس از پایان سخنانشان با جمعی از مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین از نزدیک دیدار و گفت وگو د.


مجموعه: دنیای بازیگران


محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی  

بیوگرافی محسن کیایی

محسن کیایی متولد سال ۱۳۶۰ در تهران می باشد

تحصیلات : فارغ حصیل رشته بازیگری تئاتر از آزاد ی.

وی برادر مصطفی کیایی نویسنده و کارگردان سینما می باشد.

محسن کیایی, ع های محسن کیایی, بیوگرافی محسن کیایی

محسن کیایی علاوه بر بازیگری نویسندگی هم میکند.ه نامه سریال مهمانان ویژه به کارگردانی جواد رضویان که چندی پیش از شبکه تهران پخش گردید توسط وی نوشته شده است.

وی در سینما نیز در های بعد از ظهر سگی سگی و ضد گلوله و اخیرا نیز در برادرش به نام خط ویژه نیز بازی داشته است.

وی با سریال راه در رو ( نقش پیام بازرگانی )  سعید آقاخانی پا به تلویزیون گذاشت . پس از آن نیر در سریال مهمانان ویژه نیز حضور داشت .

آ ین محسن کیایی نیز در تلویزیون بازی در ( نقش براتعلی)  سریال نشین به کارگردانی بهروز شعیبی می باشد .

هم چنین نیز او این روزها در حال بازی در جدید برادرش به نام عصر یخبندان در کنار بازیگران چون فرهاد اصلانی,بهرام رادان, آنا نعمتی و … می باشد.

مصاحبه
محسن کیایی برادر مصطفی کیایی یکی از نقش های اصلی «خط ویژه» را بازی کرده است. پس از «بعد از ظهر سگی سگی» و «ضد گلوله» این سومین همکاری کیایی با برادرش است.

گفت وگوی کوتاهی با او کرده ایم که می خوانید.


آقای کیایی به اندازه ای که بازیتان در «ضد گلوله» و «خط ویژه» دیده شد، چرا در «بعدازظهر سگی» دیده نشد؟

- «بعدازظهر سگی» کار پر پرسوناژی بود و نقش ها بین همه تقسیم شده بود و نقشی که من بر عهده داشتم خیلی جای کار نداشت

نقش جای کار نداشت یا مصطفی کیایی به شما اعتماد لازم را نداشت که نقش بهتری بدهد؟
-قرار بود از ابتدا نقش اصلی را مصطفی به من بدهد. «بعدازظهر سگی» اول مصطفی بود. هر چند پیشترمن تئاتر کار کرده بودم، اما در میان خود اهالی سینما اعتماد به من نبود. این بود که در ابتدا از نقش کوچکتر شروع .

اما در «ضد گلوله» کمی جبران شد.
- می خندد در «ضد گلوله» دوست داشتم نقش دیگری را بازی کنم که آن نقش را هم مصطفی به من نداد.

چه نقشی؟ اتفاقاً خود مصطفی کیایی هم اشاره کرد که با دل چرکینی نقش نایب را بر عهده گرفتید؟
- (باخنده) قرار بود رنج سنی بازیگران در «ضد گلوله» پایین باشد، اما در بازنویسی مجدد که سن بازیگران بالا رفت،بر عهده گرفتن نقشی که دوست داشتم برایم غیر ممکن بود. من دلم می خواست نقش پرویز (با بازی مسعود کرامتی) را بر عهده بگیرم که قسمت نشد

ولی در «خط ویژه» یکی از ۵ نقش اصلی به شما رسید؟
-بله، مصطفی نظرش این بود که یا منوچهر یا شاهین را بر عهده بگیرم که خودم منوچهر را بیشتر پسندیدم

شخصیت منوچهر افت و خیز بیشتری دارد؟
-بله، در موقعیت های جذابتر قرار می گیرد، و بار کمدی رویش زیاد است

چرا در کارهای مصطفی بیشتر دیده می شوید علی رغم اینکه در سریال های دیگر هم بازی داشتید؟
-من در سریال نوروزی «راه درو» بازی داشتم، به نظر می رسد که انگار سریال های عید مثل گذشته محبوبیت ندارد. ماه رمضان بیشتر مورد استقبال مردم است. 

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی چندان بازیگر پر کاری هم نیستید؟
-بعد از بازی در «ضد گلوله» پیشنهاد زیاد داشتم. بعضی نقش های پیشنهادی را دوست نداشتم. بعضی نقش ها را هم من دوست داشتم که آنها مرا دوست نداشتند.من عطش بازی را ندارم، دوست دارم نقش هایی را بازی کنم که وقتی بر می گردم به آنها نگاه می کنم حالم خوب شود و خوشبختانه تا به حال اینگونه بوده.

چقدر با جنس آدم هایی چون منوچهر آشنا هستید؟
-بسیار زیاد، با مصطفی روز اول که صحبت می کردیم قرارمان این بود که آدم ها نزدیک به سطح آدم های جامعه باشند. همین قدر بگویم که منوچهر ما به ازای بیرون یک آدم است که در زندگیم می شناختمش.

در هر صورت بپذیریم که بازیگر چندان کار واردی نبودید. در های اخیر شما در کنار بازیگران خوب سینما چون: مهدی هاشمی،رضا عطاران، هانیه توسلی و… قرار گرفتید…دلهره اینکه نتوانید بده و بستان خوبی با این بازیگران نداشته باشید را نداشتید… خصوصاً در «خط ویژه» که باید با گروه بازیگران سینک می شدید:

-به طور کل آدمی هستم با اعتماد به نفس بالای زیاد و همینطور ریل هم هستم. وقتی کنار رضا عطاران یا مهدی هاشمی قرار می گرفتم سعی ام این نبود که تلاش کنم کنار آنها با مزه باشم. فقط سعی می رئال بازی کنم. به هیچ عنوان استرس نداشتم و می دانم از پس نقش خوب بر می آیم. به خودم اعتماد کامل دارم. هر جور سختی هم بوده از گذشته تحمل . تنها شانسی که آوردم این بود که در کنار آدم های خوبی چون رضا عطاران و مهدی هاشمی قرار گرفتم. همکاری با آنها برایم کلاس درس بود. نکته دیگر اینکه آدمی هستم که به راحتی با آدمها ارتباط برقرار می کنم و در تیم آنها قرار می گیرم.

با مصطفی سر صحنه برای تبادل نظر مشکلی نداشتید؟
-نمی دانم چرا من و مصطفی هیچ وقت به مشکل بر نمی خوردیم از اول ایده شکل گیری کار تا به انتها در کنارش هستم. او هم در همه کارهایم م به من می دهد و در کنارم هست.

در هر صورت از اسم برادر توقع دیگری هم نمی توان داشت..
-باور کنید بعضی برادرها اینگونه نیستند، من به اندازه مصطفی و تهیه کننده برای فروش استرس دارم! را از خودم می دانم. به کارهای مصطفی هر جا نقدی هم داشته باشم می گویم و همیشه با هم حرف می زنیم.

بعد از «خط ویژه» مسیر کاری تان رو به پر کاری می رود؟
-دوست دارم کار کنم، اما بیشتر می نویسم که مجبور نباشم هر کاری را قبول کنم. باور کنید همین الان چند پیشنهاد خوب از کارگردانان خوب دارم. چون قطعی نیست نمی توانم نامی ببرم.

فکر می کنم با روحیه تان هم کار کمدی بیشتر می خواند؟
-برای من کمدی با جدی فرقی ندارد.

اما بیشتر در کارهای کمدی دیده شدید؟
-متأسفانه اینگونه شده. در «ضد گلوله» نقشم جدی است اما دوستان خانمم به من می گویند با نقشت زیاد می خندیم، در «خط ویژه» واقعاً می گویم چنین توقعی نداشتیم. اصلاً ما می خواستیم بعضی جاها نقش منوچهر لج درآر شود. البته بگویم من بدم نمی آید با نقش های شیرین جا بیفتم، اما همیشه کارهای کمدی به من پیشنهاد می شود که امیدوارم در ادامه اینگونه نباشد.

از پشت صحنه «خط ویژه» خاطره شیرینی نداشتید؟
-باور کنید پشت صحنه «خط ویژه» اگر بیرون بیاید بیشتر از متن می فروشد.آنقدر فضای صمیمی و شادی داشتیم که نمی دانم از چه بگویم!

اشاره کردید که دستی در نوشتن هم دارید؟
-بله برای شبکه تهران و چند مورد دیگر نامه می نویسم

قصد کار در تئاتر را ندارید؟
-علاقه زیادی به تئاتر دارم، اما چون مدتی است فاصله گرفتم، دوستانم را از دست دادم، خیلی تئاتررا دوست دارم و به دنبال فرصت می گردم. 

 

تصاویر محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی ع محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی ع های محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی  ع جدید محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی تصاویر جدید محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی تصاویر جدید محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیاییمحسن کیایی محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی تصاویر محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی ع های محسن کیایی

محسن کیایی,بیوگرافی محسن کیایی,ع محسن کیایی


منبع:
en.ir
ariapix.net

از بازیگران بیشتر بدانید

 • اتفاق عجیب در تلویزیون !!!انتفاضه سوم ش تی دیگر بر رژیم غاصب صهیونیستی تحمیل خواهد کرد/دستاوردهای عظیم الگوی مقاومت در مقابل خسارات سنگین روند سازش


حضرت آیت الله خامنه‌ای انتفاضه کنونی در سرزمین‌های ی را که برای سومین بار آغاز شده است، مظلوم‌تر از دو انتفاضه قبل، اما حرکتی درخشان و پر امید ارزی د و گفتند: به‌اذن‌الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای معظم انقلاب ی صبح امروز ( ) در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین و در جمع ان گروههای فلسطینی، رئیسان و مسئولان مجالس کشورهای ی، و صدها تن از شمندان، فرزانگان و شخصیت‌های برجسته و ‌خواه جهان ، هدف فتنه‌ها و جنگهای داخلیِ تحمیلی در منطقه را کمرنگ‌شدن حمایت از آرمان مقدس قدس خواندند و با تأکید بر وم پرهیز گروههای مقاومت فلسطینی از ورود به اختلافات قومی و مذهبی و اختلافات داخلی کشورها خاطرنشان د: همه جریان‌های ی و ملی، موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند و عمق رابطه با گروه‌های مقاومت فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.
ایشان همچنین با تشریح دستاوردهای درخشان و افتخارآمیز الگوی مقاومت قهرمانانه انتفاضه مقدس در زمین‌گیر رژیم صهیونیستی، و با اشاره به اثبات نادرستی طرح‌های قبلی «سازش» و تلاشهای اخیر دوست‌نمایانی که به‌دنبال انحراف مقاومت و انتفاضه و هزینه آن در معاملات سری با دشمنان هستند، تأکید د: مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فرو افتد و انتفاضه سوم باذن الله ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد و تلاش برای فلسطین باید محور وحدت همه ملت‌های مسلمان و ‌خواه باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قصه پُرغصه فلسطین و اندوه جانکاه مظلومیت ملت صبور، بردبار و مقاوم آن را درد و رنجی انبوه بر دل انسانهای ‌خواه و حق‌طلب و عد ‌جو دانستند و افزودند: تاریخ فلسطین و ظالمانه آن و آواره میلیون‌ها انسان و مقاومت دلیرانه این ملت قهرمان، پر فراز و نشیب است.
انقلاب ی با اشاره به سوابق تاریخی، توطئه تشکیل رژیم صهیونیستی را توطئه‌ای فرامنطقه‌ای خواندند و گفتند: در هیچ برهه‌ای از تاریخ، هیچ یک از ملت‌های جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظالمانه، مواجه نبوده‌اند که در توطئه‌ای فرا منطقه‌ای، کشوری به‌طور کامل شود و ملتی از خانه و کاشانه خود رانده شوند و به‌جای آنان، گروهی دیگر از جای‌جای جهان بدانجا گسیل شوند و موجودیتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیتی جعلی به جای آن بنشیند.
ایشان، پاک شدن این صفحه ناپاک از تاریخ را همچون دیگر صفحات آلوده، از وعده‌های تخلف‌ناپذیر الهی در قرآن کریم برشمردند و در ابتدای بحث به تشریح شرایط برگزاری کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین پرداختند و گفتند: کنفرانس شما در یکی از سخت‌ترین شرایط جهانی و منطقه‌ای برگزار می‌شود و منطقه ما که همواره پشتیبان ملت فلسطین در مبارزات آن علیه یک توطئه جهانی بوده است، این روزها دستخوش ناآرامی و بحران‌های متعدد است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه وجود بحران در چندین کشور ی منطقه موجب کمرنگ شدن حمایت از مسأله فلسطین و آرمان مقدس قدس شده است، گفتند: توجه به نتیجه این بحران‌ها، به ما تفهیم می‌کند که قدرت‌های سود برنده از آن کدامند.
ایشان افزودند: آنانی‌که رژیم صهیونیستی را در این منطقه به وجود آوردند تا از طریق تحمیل یک درگیری طولانی مدت، مانع از ثبات و استقرار و پیشرفت منطقه شوند، اینک نیز در پس فتنه‌های موجود قرار دارند.
انقلاب ی فتنه‌های موجود در منطقه را موجب هدر رفتن توانمندی‌های ملت‌ها در درگیری‌های بیهوده و ایجاد فرصت برای قدرت‌گیری هرچه بیشتر رژیم غاصب صهیونیستی دانستند و افزودند: در این میان، شاهد تلاش خیرخواهان و عقلا و حکمای امت ی هستیم که دلسوزانه در پی حل این اختلافات هستند اما متأسفانه توطئه‌های پیچیده دشمن، توانسته است با بهره‌گیری از غفلت برخی ت‌ها، جنگهای داخلی را بر ملتها تحمیل کند و آنها را به جان یکدیگر بیندازد و تلاش این خیرخواهان امت ی را کم اثر کند.
ایشان تضعیف جایگاه مسأله فلسطین و تلاش بدخواهان برای وج آن از اولویت را مسأله‌ای حائز اهمیت برشمردند و خاطرنشان د: با وجود اختلافاتی که کشورهای ی با یکدیگر دارند که برخی از آنها طبیعی و برخی دیگر توطئه دشمن و برخی دیگر ناشی از غفلت است، لیکن همچنان عنوان فلسطین می‌تواند و باید، محور وحدت همه آنان باشد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه را مطرح اولویت نخست جهان و ‌خواهان جهان یعنی موضوع فلسطین و ایجاد فضای همدلی برای تحقق هدف والای حمایت از مردم فلسطین و مبارزات حق‌طلبانه و عد ‌جویانه‌ آنان خواندند و تأکید د: هرگز نباید از اهمیت حمایت از مردم فلسطین غافل بود که این مسأله در جهان امروز از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و ملت‌های مسلمان و ‌خواه با هر سلیقه و روشی، می‌توانند در یک هدف، یعنی فلسطین و ضرورت تلاش برای آن گرد هم آیند.
انقلاب ی با اشاره به پدیدار شدن نشانه‌های اُفول رژیم صهیونیستی و ضعفی که بر متحدان اصلی آن به ویژه حاکم شده است، افزودند: در این شرایط مشاهده می شود که اندک اندک، فضای جهانی به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیرقانونی و غیرانسانی رژیم صهیونیستی میل می‌کند، البته هنوز جامعه جهانی و کشورهای منطقه نتوانسته‌اند به مسئولیت خود در برابر این مسأله‌ی انسانی عمل کنند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به استمرار «سرکوب وحشیانه ملت فلسطین و غصب سرزمین‌های آنان و بنای شهرک در آنها»، «دستگیری‌های گسترده»، «قتل و غارت»، «تلاش برای تغییر چهره و هویت قدس و مسجدالاقصی و دیگر اماکن مقدس ی و ی در آن» و «سلب حقوق اولیه شهروندان» که با پشتیبانی همه‌جانبه و برخی تهای غربی انجام می‌شود از نبود ع ‌العمل شایسته جهانی در مقابل این جنایتها اظهار تأسف د.
ایشان با اشاره به «رس عظیم، الهی و افتخارآمیز ملت فلسطین» در دفاع از قدس و مسجدالاقصی، به مسئله وم تداوم مبارزه پرداختند و خاطرنشان د: این ملت، راهی جز این ندارد که با اتکال به پروردگار متعال و اتکاء به توانمندی‌های ذاتی خود، در صدد برآید تا شعله مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تاکنون چنین کرده‌اند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای انتفاضه کنونی در سرزمین‌های ی را که برای سومین بار آغاز شده است، مظلوم‌تر از دو انتفاضه قبل، اما حرکتی درخشان و پر امید ارزی د و گفتند: به ‌اذن الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله بسیار مهمی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد.
ایشان با اشاره به «روند مرحله‌ایِ رشد غده‌ سرطانیِ رژیم صهیونیستی» و تبدیل شدن آن به بلای کنونی، درمان آن را نیز مرحله‌ای دانستند و افزودند: چند انتفاضه و مقاومتِ پیگیر و مستمر توانسته است اه مرحله ای بسیار مهمی را محقق سازد و همچنان توفنده به پیش می‌تازد تا دیگر اه خود را، تا زمان کامل فلسطین محقق سازد.
انقلاب ی در ادامه با اشاره به بار سنگینی که ملت بزرگ فلسطین به تنهایی در مقابله با صهیونیسم جهانی و حامیان قلدر آن به دوش می‌کشد، به تبیین اه و نتایج طرحهای موسوم به سازش با رژیم صهیونیستی پرداختند و گفتند: ملت فلسطین، «صبور و بردبار، اما مستحکم و استوار» به تمامی مدعیان، فرصت داده است تا ادعای خود را به محک تجربه بسپارند.
ایشان افزودند: آن روز که با ادعای نادرست واقع‌بینی و ضرورت پذیرش حداقل حقوق برای جلوگیری از ضایع شدن آن، طرح‌های سازش به طور جدی مطرح شد، ملت فلسطین و حتی جریان‌هایی که نادرستی این دیدگاه برایشان از پیش اثبات شده بود به آن فرصت دادند.
ایشان با اشاره به تأکید همیشگی ایران بر نادرستی این نوع روشهای سازشکارانه و آثار زیانبار و خسارتهای سنگین آنها، خاطرنشان د: فرصتی که به روند سازش داده شد، آثار م بی در مسیر مقاومت و مبارزه ملت فلسطین به همراه داشت، اما تنها فایده‌ آن، اثبات نادرستیِ تصور واقع بینی در عمل بود.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به این واقعیت که روش شکل‌گیری رژیم صهیونیستی به‎گونه‌ای است که نمی‌تواند از توسعه طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق حقه فلسطینیان دست بردارد، افزودند: موجودیت و هویت رژیم ظالم صهیونیستی در گرو نابودی تدریجی هویت و موجودیت فلسطین است، زیرا موجودیت نامشروع آن رژیم در صورتی قابلیت استمرار خواهد داشت که بر ویرانه‌های هویت و موجودیت فلسطین بنا شود.
انقلاب ی با استناد به همین واقعیت، حفاظت از هویت فلسطینی و پاسداری از همه نشانه‌های این هویتِ بر حق و طبیعی را‌ امری واجب، ضروری و یک جهاد مقدس خواندند و تأکید د: تا وقتی که نام و یاد فلسطین و شعله‌ی فروزان مقاومت همه جانبه‌‍ این ملت برافراشته بماند، امکان ندارد که پایه‌های رژیم گر مستحکم گردد.
ایشان در بیان اشکالات و خسارتهای دیگری که طرحهای سازش با رژیم صهیونیستی دارد، افزودند: مشکل روند سازش فقط در این نیست که با کوتاه آمدن از حق یک ملت، به رژیم غاصب مشروعیت می‌دهد، که خود خطایی بزرگ و نابخشودنی است، بلکه مشکل در آن است که اساساً، هیچ تناسبی با شرایط کنونی مسأله فلسطین ندارد و خصلت‌های توسعه‌طلبانه و سرکوبگرانه و آزمندانه‌ی صهیونیست‌ها را در نظر نمی‌گیرد.
انقلاب ی، اثبات نادرستی ادعاهای مدعیان سازش را موجب ایجاد نوعی اجماع ملی در مورد روش‌های درست مبارزه برای احقاق حقوق ملت فلسطین دانستند و گفتند: اینک مردم فلسطین در کارنامه سه دهه‌ گذشته خود، دو الگوی متفاوت را تجربه کرده‌اند و میزان تناسب آن با شرایط خویش را دریافته‌اند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به دستاوردهای عظیم الگوی مقاومت قهرمانانه و مستمر انتفاضه مقدس در مقابل روند سازش، هجوم به «مقاومت» و مورد سؤال قرار دادن «انتفاضه» از سوی مراکز معلوم‌الحال و دشمنان را به‌علت همین دستاوردهای برجسته دانستند و افزودند: از دشمن انتظاری جز این نیست، زیرا به درستیِ این راه و ثمربخش بودن آن وقوف کامل دارد اما گاه برخی از جریان‌ها و حتی کشورهایی که در ظاهر ادعای همراهی با مسأله فلسطین را دارند، در حقیقت درصددند تا مسیر درست این ملت را منحرف کنند، به مقاومت حمله می‌کنند.
ایشان در تبیین ماهیت ادعای این جریانها و کشورهای دو رو، گفتند: ادعای آنان این است که مقاومت در پی چند دهه از عمر خود، هنوز نتوانسته است فلسطین را محقق سازد، پس این روش نیازمند بازنگری است!
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به این ادعا گفتند: درست است که مقاومت هنوز نتوانسته است به هدف غایی خود یعنی کل فلسطین دست یابد، اما توانسته است مسأله فلسطین را زنده نگه دارد.
انقلاب ی با طرح این سؤال کلیدی که «باید دید اگر مقاومت نبود، اینک در چه شرایطی به سر می‌بردیم؟»، مهمترین دستاورد مقاومت را «ایجاد مانع اساسی در برابر پروژه‌های صهیونیستی» خواندند و خاطرنشان د: موفقیت مقاومت در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی توانسته برنامه اصلی رژیم صهیونیستی را که سیطره بر کل منطقه بود، به ش ت بکشاند.
ایشان با تأکید بر ضرورت تجلیل از اصل مقاومت و سلحشورانی که در دوره‌های مختلف و از همان ابتدای اجرای تأسیس رژیم صهیونیستی به مقاومت پرداختند و با تقدیم جان خود، پرچم مقاومت را برافراشته نگاه داشته و نسل به نسل آن را منتقل د، افزودند: نقش مقاومت در دوره‌های بعد از بر ی پوشیده نیست و یقیناً نمی‌توان حتی نقش مقاومت را در پیروزیِ هرچند مختصرِ جنگ سال 1352 برابر با 1973 میلادی نادیده انگاشت.
حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند: از سال 1361 برابر با 1982 میلادی که عملاً بار مقاومت بر دوش مردم داخل فلسطین قرار گرفت، مقاومت ی لبنان -حزب الله- از راه رسید تا یاری‌گر فلسطینیان در میسر مبارزاتی‌شان باشد.
انقلاب ی تأکید د: اگر مقاومت، رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر نکرده بود، اینک شاهد دست‌اندازی آن به دیگر سرزمین‌های منطقه از مصر گرفته تا اردن و عراق و خلیج فارس و غیره بودیم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای زمین‌گیر رژیم صهیونیستی را دستاوردی بسیار مهم اما نه به‌عنوان تنها دستاورد مقاومت ارزی د و در بیان دستاوردهای دیگر مقاومت افزودند: جنوب لبنان و غزه، تحقق دو هدف مرحله‌ای مهم در روند فلسطین به شمار می‌رود که توانسته است روند گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را مع کند.
ایشان در تبیین صفحات درخشان کارنامه مقاومت، به «ناتوانی رژیم صهیونیستی در دست‌اندازی به سرزمین‌های جدید در طول حدود 30 سال گذشته و عقب‌گرد و وج ذلت‌بار آن از جنوب لبنان و غزه» و همچنین «نقش اساسی و برجسته مقاومت در انتفاضه اول و دوم» پرداختند و گفتند: جنگ 33 روزه لبنان و جنگ‌های 22 روزه، جنگ 12 روزه و جنگ 51 روزه در غزه، همگی صفحاتی درخشان از کارنامه مقاومت است که موجب افتخار تمام ملت‌های منطقه، جهان و همه انسان‌های ‌خواه جهان است.
انقلاب ی با یادآوری شرایط سخت جنگ 33 روزه لبنان و مقاومتِ منجر به پیروزی گفتند: در آن جنگ عملاً همه راه‌های امداد رسانی به ملت لبنان و مقاومان سلحشور حزب الله بسته شده بود، اما به یاری خداوند و اتکا به نیروی عظیم مردم مقاوم لبنان، رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی ، ش ت مفتضحانه‌ای را متحمل شدند که دیگر به آسانی جرأت حمله به آن دیار را نخواهند کرد.
ایشان همچنین با اشاره به مقاومت سلحشورانه مردم در غزه که این منطقه را به قلعه ش ت‌ناپذیر مقاومت تبدیل کرده است، افزودند: مقاومت‌های غزه در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که رژیم صهیونیستی ضعیف‌تر از آن است که در مقابل اراده یک ملت، توان ایستادگی داشته باشد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، قهرمان اصلی جنگ‌های غزه را ملت سلحشور و مقاومی دانستند که با وجود تحمل چندین سال محاصره اقتصادی، با اتکاء به قدرت ایمان، همچنان از قلعه مقاومت یعنی غزه دفاع می‌کنند.
ایشان همچنین از همه گروه‌های مقاومت فلسطین به‌ویژه سرایا القدس از جهاد ی، کتائب عزالدین قسام  از حماس، کتائب ءالاقصی از فتح و کتائب ابوعلی‌مصطفی از جبهه خلق برای فلسطین که نقش ارزشمندی در جنگ‌های غزه با رژیم صهیونیستی داشتند، تقدیر د.
بخش بعدی سخنان انقلاب ی به وم تأمین نیازهای اساسی ملت فلسطین اختصاص داشت و ایشان با هشدار در خصوص خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی، تأکید د: مقاومت باید از همه ابزارهای لازم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر، همه ملت‌ها و ت‌های منطقه و ‌خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این ملت مقاوم را تأمین کنند که بستر اصلی مقاومت،‌ ایستادگی و پایداری ملت فلسطین است که خود، فرزندان غیور و مقاوم را پرورش داده است.
ایشان در خصوص وظیفه مهم تأمین نیازهای مردم و مقاومت فلسطین، گفتند: این وظیفه‌ای مهم و حیاتی است که همه باید به آن عمل کنیم و در این روند، نباید به نیازهای اساسی مقاومت در کرانه باختری بی‌توجه بود که اینک بار اصلی انتفاضه مظلوم را بر دوش می‌کشد.
نگاهی آسیب‌شناسانه به فعالیتهای مقاومت فلسطین، محور بعدی سخنان انقلاب ی در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین بود.
ایشان با فراخواندن مقاومت فلسطین به عبرت‌گیری از گذشته‌، توصیه مهمی در خصوص پرهیز گروههای مقاومت از ورود به اختلافات مطرح و تأکید د: مقاومت و فلسطین، ارزشمندتر و والاتر از آن است که در اختلافات میان کشورهای ی و عربی و یا اختلافات داخلی کشورها و یا اختلافات قومی و مذهبی درگیر شود و فلسطینیان، به‌خصوص گروه‌های مقاومت باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختلافات ورود نکنند.
انقلاب ی، وظیفه همه کشورهای ی و عربی و همه جریان‌های ی و ملی را قرار گرفتن در خدمت آرمان فلسطین خواندند و افزودند: حمایت از مقاومت، وظیفه همه ما است و هیچ‌ حق ندارد در برابر کمک، از آنان انتظار ویژه‌ای داشته باشد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای اما تنها شرط کمک به مقاومت فلسطین را هزینه شدن کمک‌ها در جهت تقویت بنیه مردم فلسطین و ساختار مقاومت خواندند و خاطرنشان د: پایبندی به شه ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در همه ابعاد آن، ضامن استمرار این کمک‌ها است.
ایشان در تبیین موضع نسبت به مقاومت فلسطین، گفتند: موضع ما نسبت به مقاومت یک موضع اصولی‌ است و ربطی به گروه خاصی ندارد و هر گروهی که در این مسیر استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر خارج شود، از ما دور شده است.
انقلاب ی در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان، جمله‌ای راهبردی بیان و خاطرنشان د: عمق رابطه ما با گروه‌های مقاومت ی فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.
مسأله «اختلاف میان گروه‌های مختلف فلسطینی»، موضوع دیگری بود که حضرت آیت الله خامنه‌ای به آن پرداختند و گفتند: تفاوت دیدگاه به‌علت تنوع سلیقه امری طبیعی و قابل درک است و تا آنجا که در همین محدوده باقی بماند، چه بسا موجب هم‌افزایی و غِنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین شود.
ایشان، سوق پیدا اختلافات به نزاع و درگیری را گام برداشتن در مسیر خواست دشمن و موجب خنثی شدن قدرت و توان جریانهای مبارز دانستند و گفتند: مدیریتِ اختلاف و تفاوت نگرش و سلیقه، هنری است که همه‌ی جریان‌های اصلی باید آن را به کار گیرند و به‌گونه‌‌ای برنامه‌های مختلف مبارزاتی خود را برنامه‌ریزی کنند که فقط به دشمن فشار آورد و موجب تقویت مبارزه شود.
انقلاب ی، «اتحاد ملی بر اساس برنامه جهادی» را ضرورتی ملی برای فلسطین خواندند و تأکید د: انتظار می‌رود همه جریان‌های مختلف در جهت عمل به خواست همه مردم فلسطین برای تحقق اتحاد ملی بکوشند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس به توطئه دیگری که علیه مقاومت جریان دارد، اشاره د و افزودند: مقاومت، این روزها با توطئه دیگری نیز دست به گریبان است و آن تلاش دوست‌نمایانی است که می‌کوشند مقاومت و انتفاضه مردم فلسطین را از مسیر خود منحرف ساخته و آن را هزینه معاملات سرّی خود با دشمنان ملت فلسطین کنند.
ایشان خاطرنشان د: مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فرو اُفتد، به ویژه آنکه ملت فلسطین حقیقی مبارزات و مقاومت است و تجارب گذشته نشان می‌دهد که این ملت با درک دقیق از شرایط، مانع از اینگونه انحرافات می‌شود و اگر خدای ناکرده، جریانی از جریان‌های مقاومت در این دام فرو افتد، این ملت همچون گذشته می‌تواند نیاز خود را باز تولید کند.
انقلاب ی تأکید د: اگر گروهی پرچم مقاومت را بر زمین بگذارد، یقیناً گروهی دیگر از دل ملت فلسطین بر‌می‌آید و آن پرچم را در دست خواهد گرفت.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین خطاب به حضار خاطرنشان د: مطمئناً شما حضار محترم در این نشست، فقط به فلسطین خواهید پرداخت که متأسفانه در چند سال اخیر، کوتاهی‌هایی در توجه لازم و ضروری به آن صورت پذیرفته است، البته یقیناً بحران‌های موجود در جای جای منطقه و امت ی شایسته توجه است، اما آنچه موجب این گردهم‌آیی است، مسأله فلسطین است.
ایشان گفتند: این اجلاس می‌تواند الگویی باشد تا رفته رفته همه مسلمانان و ملت‌های منطقه بتوانند با تکیه به اشتراکات خود اختلافات را مهار کرده و با حل تک تک آنها، موجبات تقویت هرچه بیشتر امت محمدی(صلوات الله علیه) را فراهم آورند.
انقلاب ی در پایان از میهمانان عالیقدر و رئیس مجلس شورای ی و همکارانشان در مجلس دهم که این کنفرانس را تشکیل دادند، تشکر د و برای ی به‌ویژه ی والامقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و همه رزمندگان صادق جبهه مقاومت و نیز روح مطهر بنیان‌گذار راحل که بیشترین اهتمام را به قضیه فلسطین مبذول داشت، رحمت الهی مسألت د.
حضرت آیت الله خامنه‎ای همچنین پیش از آغاز سخنرانی خود در این اجلاس، با اشاره به اینکه امروز سالروز شهادت مالکوم ای مسلمانان سیاه‌پوست امریکاست، از حضار خواستند، فاتحه‌ای نثار روح او قرائت کنند.
انقلاب ی پس از پایان سخنانشان با جمعی از مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین از نزدیک دیدار و گفت‌وگو د.


آهنگ جدید سینا سرلک بنام زیر سقف دودی بالینک پرسرعت ومستقیم

 آهنگ جدید سینا سرلک بنام زیر سقف دودی

آهنگ جدید سینا سرلک بنام زیر سقف دودی با بالاترین کیفیت

new sina sarlak – zire saghfe doodi

آهنگ : علیرضا افکاری , تنظیم : سعید زمانی

برای آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ جدید سینا سرلک بنام زیر سقف دودی :

تو نبودی وقتی رو سقف شبم دست هیچ ی چراغی نگرفت
وقتی هیچ ی به غیر از بی ی بعد تو از من سراغی نگرفت
تو ندیدی وقتی چترت رو سر هرکی وا شد سیل بارون میشدم
تو قدم میزدی هرجای شهر من زمین اون خیابون میشدم
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه

♫♫♫♫♫♫

آهنگ جدید سینا سرلک بنام زیر سقف دودی

♫♫♫♫♫♫

تو نمیتونی بفهمی حالمو به جنون بد دارم عادت میکنم
من به هر ی که مبینه تورو با همه جونم حسادت میکنم
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه
عشق یعنی صد سال دیگه ام بهش حسی که داری توی دلت جوونه
عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه


ادامه مطلب
تعداد بازدید : 0 ا نظرات(0) ا موضوع: آهنگ,آهنگ جدید سایت,تک آلبوم وفول آلبوم خوانندگان وبهمراه گلچینی از ترانه ها,سینا سرلک,
برچسب ها : new , new sina sarlak, new sina sarlak zire saghfe doodi, آهنگ, آهنگ جدید, آهنگ جدید ایرانی, آهنگ زیر سقف دودی, آهنگ سنتی, آهنگ سینا سرلک, تیتراژ, تیتراژ , تیتراژ زیر سقف دودی,متن آهنگ زیر سقف دودی سینا سرلک, ..
آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام هى جونم

 آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام هى جونم

آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام هى جونم با بالاترین کیفیت

new alireza roozegar – hey jonam

ترانه و آهنگ : علیرضا روزگار , تنظیم : سعید ساشا

برای آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام هى جونم :

دیگه نمیتونه دلمو بسوزونه اونی که دلواپسیام براش مهم نبود تو این خونه
دیگه نمیتونه آخه نمیدونه که به جاش یکی هست که هوامو داره دیوونه
دیگه نمیتونه آخه نمیدونه اونی که رفت تو قلب من جاش نیست نمیمونه
دیگه نمیتونه آخه نمیدونه که دیگه دلم باهاش نیست دل دیوونه
نه نه نه نمیدونه اون که دلواپس من نشد یه لحظه وقتی رفت من موندمو و خلوت خونه
نه نه نه نمیدونه کی گذشته تا تونستم رو پا وایسم برگردم بخونم بات عاشقونه

♫♫♫♫♫♫

آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام هى جونم

♫♫♫♫♫♫

نه تو دلم جا داره نه حتی ارزش یه نگا داره غرورم ش ت وقتی بودم باهاش آخه ش تن دلم جا داره
نه کم گذاشتم براش چقدر راه رفتم هرجا غم داشت به پاش
چقدر گریه که اون غصه داشت مگه اون همه خوبیام فایده داشت مگه فایده داشت
نه نه نه نمیدونه اون که دلواپس من نشد یه لحظه وقتی رفت من موندمو و خلوت خونه
نه نه نه نمیدونه کی گذشته تا تونستم رو پا وایسم برگردم بخونم بات عاشقونه
دیگه نمیتونه دلمو بسوزونه اونی که دلواپسیام براش مهم نبود تو این خونه
دیگه نمیتونه آخه نمیدونه که به جاش یکی هست که هوامو داره دیوونه
دیگه نمیتونه آخه نمیدونه اونی که رفت تو قلب من جاش نیست نمیمونه
دیگه نمیتونه آخه نمیدونه که دیگه دلم باهاش نیست دل دیوونه


ادامه مطلب
تعداد بازدید : 3 ا نظرات(0) ا موضوع: آهنگ,آهنگ جدید سایت,تک آلبوم وفول آلبوم خوانندگان وبهمراه گلچینی از ترانه ها,علیرضا روزگار,
برچسب ها : new , new alireza roozegar, new alireza roozegar hey jonam, آهنگ, آهنگ جدید, آهنگ جدید یرانی, آهنگ شاد, آهنگ علیرضا روزگار, آهنگ هى جونم,متن آهنگ هى جونم علیرضا روزگار, ..
آهنگ جدید مجید یحیایی بنام رز قرمز با بالاترین کیفیت

 آهنگ جدید مجید یحیایی بنام رز قرمز

آهنگ جدید مجید یحیایی بنام رز قرمز با بالاترین کیفیت

new majid yahyaei – roz ghermez

ترانه: سجاد سلیمانی و سامان نوتاش , موزیک و تنظیم: مجید یحیایی

برای آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ جدید مجید یحیایی بنام رز قرمز :

فرق داره امشب با شب دیگه این حسو چشماتو بهم میگه
میخندی و حالم عوض میشه قلبم کنارت تا تهش میره میره
لبخند بزن این حادثه خوبه قلب دوتامون خوبه که جوره
از اولش حرفام یکی بوده تردید از این احساس من دوره
دوست دارم بی شک و دلشوره میخوام بگم این حس من خوبه
فدات بشم حرفامو میفهمی آخ که چقدر خوبه که میخندی
دوست دارم بی حد و اندازه تا آ عمر با تو میسازه
هر وقت بگیرمت تو آغوشم عطر رز قرمز میپیچه روی این دوشم

♫♫♫♫♫♫

آهنگ جدید مجید یحیایی بنام رز قرمز

♫♫♫♫♫♫

حرفای امشب از ته قلبه چشمای نازت دیوونم کرده
شکر خدارو میکنم وقتی عشقم به جز من با همه سرده
لمس خوشی ها باورم میشه اون عاشقم شد عاشق تر میشه
تقدیرمون با هم رقم خورده قلبم کنارت تا ته خطه
دوست دارم بی شک و دلشوره میخوام بگم این حس من خوبه
فدات بشم حرفامو میفهمی آخ که چقدر خوبه که میخندی
دوست دارم بی حد و اندازه تا آ عمر با تو میسازه
هر وقت بگیرمت تو آغوشم عطر رز قرمز میپیچه روی این دوشم


ادامه مطلب
تعداد بازدید : 3 ا نظرات(0) ا موضوع: آهنگ,آهنگ جدید سایت,تک آلبوم وفول آلبوم خوانندگان وبهمراه گلچینی از ترانه ها,مجیدیحیایی,
برچسب ها : new , new majid yahyaei, new majid yahyaei roz ghermez, آهنگ, آهنگ جدید, آهنگ جدید ایرانی, آهنگ رز قرمز, آهنگ مجید یحیایی,متن آهنگ رز قرمز مجید یحیایی, ..
آلبوم جدید ایمان غلامی بنام آ ین حرفا

 آلبوم جدید ایمان غلامی بنام آ ین حرفا

آلبوم جدید ایمان غلامی بنام آ ین حرفا با بالاترین کیفیت

new album iman gholami – akharin harfa

به همراه دموی آلبوم

برای آلبوم به ادامه مطلب مراجعه کنید …

آلبوم جدید ایمان غلامی بنام آ ین حرفا


ادامه مطلب
تعداد بازدید : 5 ا نظرات(0) ا موضوع: آهنگ,آهنگ جدید سایت,تک آلبوم وفول آلبوم خوانندگان وبهمراه گلچینی از ترانه ها,ایمان غلامی,
برچسب ها : آهنگ سقوط باصدای ایمان غلامی, آهنگ پیراهن مشکی باصدای ایمان غلامی, آهنگ عاشقش نبودم باصدای ایمان غلامی, آهنگ ش ت عشقی باصدای ایمان غلامی, آهنگ ملالی نیست باصدای ایمان غلامی, آهنگ بهت حق میدم باصدای ایمان غلامی, آهنگ مخاطب خاص باصدای ایمان غلامی, آهنگ برای آ ین بارباصدای ایمان غلامی,آهنگ سقوط ایمان غلامی,آهنگ جدیدپیراهن مشکی ایمان غلامی, ..
عباس گلاب بنام بانو جان/

 آهنگ جدید عباس گلاب بنام بانو جان

آهنگ جدید عباس گلاب بنام بانو جان با بالاترین کیفیت

new amir abbas gholab – bano jan

ترانه: مسعود شالبافیان , موزیک: عباس گلاب و ساسان سورانی , تنظیم: یاسین ترکی

برای آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ جدید عباس گلاب بنام بانو جان :

تو اگر دست نجنبانی دلم پیر شود طفل نوپای غزل باز زمین گیر شود
بی قرارم که به دست آورمت من یا نه ترسم از دست روی و تا ابد دیر شود
همه تقدیر جهان بی تو نمی ارزد هیچ جز نگاه تو نگاهی که نمی ارزد هیچ
اندکی فرصت شادی که در این دنیا هست بی تو این شادی و غم ها و جهان یک جا هیچ
بانو جان فرفری موی غزل ساز منی بانو جان عشق خاموش غزل های من
بانو جان تو از این حال دلم بی خبری بانو جان جز دل من به ی دل ندهی

♫♫♫♫♫♫

آهنگ جدید عباس گلاب بنام بانو جان

♫♫♫♫♫♫

دل من گرمای دست تورا میخواهد برق اغواگر چشمان تورا میخواهد
باد هم اغوای این همه موی فر شد مو فر دار غزل دار تورا میخواهد
من شدم در به در یک بله از لبهایت بس که یک عمر نشستم که بگویی شاید
این همه ناز نکن من چه گناهی که شدم عاشق آن روی چو قرص ماهت
بانو جان فرفری موی غزل ساز منی بانو جان عشق خاموش غزل های من
بانو جان تو از این حال دلم بی خبری بانو جان جز دل من به ی دل ندهی
رفری موی غزل ساز منی بانو جان عشق خاموش غزل های من
بانو جان تو از این حال دلم بی خبری بانو جان جز دل من به ی دل ندهی


ادامه مطلب
تعداد بازدید : 21 ا نظرات(0) ا موضوع: آهنگ,آهنگ جدید سایت,
برچسب ها : new , new amir abbas gholab, new amir abbas gholab bano jan, آهنگ, آهنگ عباس گلاب, آهنگ بانو جان, آهنگ جدید, آهنگ جدید ایرانی, آهنگ شاد,متن آهنگ بانو جان عباس گلاب, ..
آهنگ جدید احسان خواجه ی بنام قلب ساعتی

 آهنگ جدید احسان خواجه ی بنام قلب ساعتی

آهنگ جدید احسان خواجه ی بنام قلب ساعتی با بالاترین کیفیت

new ehsan khajeh amiri – ghalbe saati

آهنگساز: میلاد بابایی , ترانه سرا: مهدی ایوبی , تنظیم کننده: معین راهبر
ویولن: احسان نی زن , گیتار: فرشید ادهمی , می و مستر: آرش پاکزاد

برای آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ جدید احسان خواجه ی بنام قلب ساعتی :

توی قلب کوچیکم جاتو محکم می کنم
تا به تو اضافه شه از خودم کم می کنم
همه چیزم واسه تو چی بهم می دی به جاش
حرفتو راحت بزن نگران من نباش
من بمونم یا برم تو چه جوری راحتی
قلب من وصله الان به یه بمب ساعتی
جز منِ ساده بگو کی برات تب کرده بود
واسه تو اتاقشو کی مرتب کرده بود

♫♫♫♫♫♫

آهنگ جدید احسان خواجه ی بنام قلب ساعتی

♫♫♫♫♫♫
نفسم در نمیاد به کی میسپاری منو
بی تو تمرین می کنم تو جوونی مُردنو
فاصله نگیر ازم که بری دق میکنم
با تو از این پنجره شهرو عاشق میکنم
من بمونم یا برم تو چجوری راحتی
قلب من وصله الان به یه بمب ساعتی
من بمونم یا برم تو چه جوری راحتی
قلب من وصله الان به یه بمب ساعتی
جز منِ ساده بگو کی برات تب کرده بود
واسه تو اتاقشو کی مرتب کرده بود


ادامه مطلب
تعداد بازدید : 17 ا نظرات(0) ا موضوع: آهنگ,آهنگ جدید سایت,تک آلبوم وفول آلبوم خوانندگان وبهمراه گلچینی از ترانه ها,احسان خواجه ی,
برچسب ها : new , new ehsan khajeh amiri, new ehsan khajeh amiri ghalbe saati, آهنگ, آهنگ احسان خواجه ی, آهنگ جدید, آهنگ جدید ایرانی, آهنگ قلب ساعتی,متن آهنگ قلب ساعتی احسان خواجه ی, ..
آهنگ جدید پویا بیاتی بنام عشق یعنی

 آهنگ جدید پویا بیاتی بنام عشق یعنی

آهنگ جدید پویا بیاتی بنام عشق یعنی با بالاترین کیفیت

new pouya bayati – eshgh yani

ترانه و ملودی: پویا بیاتی , تنظیم: حمید احدی
کلارینت : هادی جداری , گیتار: مجتبی تقی پور , می و مستر: آرش شعیب

برای آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ جدید پویا بیاتی بنام عشق یعنی :

اونی که گم شد فالش قصه مردم شد حالش رفت و نیومدی دنبالش من بودم من بودم
اونی که پیرش کردی از همه چی سیرش کردی با غصه درگیرش کردی من بودم من بودم
عشق یعنی تنها نذاری ی رو که میخوادت
یعنی اون توی تابوتم نره از یادت یعنی راز سکوتتو علت فریادت
عشق یعنی هیچی نمونه توی قلب تو الا اون
یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجتنون
یعنی اون که هواش مستت کنه مث بارون مث بارون
آره عشق یعنی تنها نذاری ی رو که میخوادت
یعنی اون توی تابوتم نره از یادت
یعنی راز سکوتتو علت فریادت
آره عشق یعنی هیچی نمونه توی قلب تو الا اون
یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجتنون
یعنی اون که هواش مستت کنه مث بارون مث بارون مث بارون

♫♫♫♫♫♫

آهنگ جدید پویا بیاتی بنام عشق یعنی

♫♫♫♫♫♫

اونی که تمومش کردی زندگیشو حرومش کردی کشتیشو آرومش کردی من بودم من بودم
اونی که دردش بودی آتیش دل سردش بودی فاتح یه نبردش بودی من بودم من بودم
عشق یعنی تنها نذاری ی رو که میخوادت
یعنی اون توی تابوتم نره از یادت
یعنی راز سکوتتو علت فریادت
عشق یعنی هیچی نمونه توی قلب تو الا اون
یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجتنون
یعنی اون که هواش مستت کنه مث بارون مث بارون
آره عشق یعنی تنها نذاری ی رو که میخوادت
یعنی اون توی تابوتم نره از یادت
یعنی راز سکوتتو علت فریادت
آره عشق یعنی هیچی نمونه توی قلب تو الا اون
یعنی تب کنه لیلی و بمیره براش مجتنون
یعنی اون که هواش مستت کنه مث بارون مث بارون مث بارونپاد ت چیست و مزایای تست بازیگری تولید پاد ت به گزارش صدای نصرالله مدقالچی ، طرح موضوع استعفای چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن یکی از برداری سینما تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون اموزش خبر؛ دوره خبرنویسی کتاب جادوی گفتار - نویسنده ارش ابسالان صدای چنگیز جلیلوند در سلام بمبیی درنقش محمدرضا دوره آموزشی بداهه خلاقیت تصویرسازی صدای اکبر منانی در حامد بهداد،برنده تندیس حافظ و اهدای ان به چنگیز جلیلوند زهره شکوفنده صدای فریبا رمضان پور سریال پوآرو - «پوآرو دوره بازیگری را من پوآرو » گ ار چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد صدای چنگیز جلیلوند در سوالات ناصر ممدوح از مهران مدیری در برنامه دورهمی گویندگی منوچهر زنده آموزش فن بیان دل سلام بمبیی درنقش محمدرضا تک گویی سعید مظفری گ ار جوان فن بیان تا عکاسی موبایل؛ مصاحبه با محمود حضور حسین عرفانی در برنامه دورهمی صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس حمید منوچهری در برنامه دورهمی سبز بیمه خبرنگاران کلاری از قویترین وزرای تست حضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون دوره آموزشی گویندگی در تلویزیون (تک ترم) صدای نصرالله مدقالچی در تیزر جدید اموزش رو مه نگاری سینمایی نفس ک نه شعری از بانو مریم شیرزاد دوبله سلام بمبیی در استودیو دوبلاژ چنگیز جلیلوند با اجرای گواهینامه مورد تایید وزارت ارشاد خودشان منوچهر زنده دل دوبلور و بازیگر در خندوانه صدای شروین قطعه ای و مینو غزنوی در فانوس تست دوبله حضوری شروین قطعه ای سبز تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون ( غیر حضوری صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی جادوگر دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون شهر بازی شهلا ناظریان در مجموعه تهران ساعت 20 اُز ) باعث شد تا قدردانی از ژرژ پطرسی ماجرای دوره خبرنگاری مقدماتی حضور بیژن زنگنه در دوره آموزش فتوشاپ - مقدماتی اکبر منانی: پوآرو گفت تو بهتر از منی! ک نه دوم پیچیده شود. چرا که در شعری از بانو مریم شیرزاد با اجرای خودشان در خندوانه صدای مینو غزنوی ابتدای طرح گزینه های ک نه چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد جدید عنوان شد که چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست دارم زنگنه دوره آموزشی ویرایش ع در فتوشاپ دوره آموزش گویندگی و اجرا کودک و نوجوان تمایلی به حضور در ک نه بعدی دوره آموزش گویندگی و اجرا تلویزیون 2 ندارد. اما دوره آموزشی طراحی مقدماتی با مداد پس از آن دوره آموزشی گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) عنوان دوره آموزش عکاسی پایه دیجیتال شده زنگنه به دوره بازیگری ادامه کار راضی گفتگو با شهلا ناظریان در برنامه سینما و دوبله شده است. اکنون یک بار دیگر برترین عکاسان تاریخ؛ دیوید بیلی موضوع عدم حضور او محمد رضا علیمردانی در دوازدهم مطرح میشود. تسنیم لید نویسی به نقل از رضا باهنر دوره آموزش تخصصی گویندگی و اجرا در رادیو 1 گزارش داد که زنگنه نمیخواهد در بماند. دوبله سلام بمبیی در استودیو صدای سعید مظفری دوبلاژ چنگیز جلیلوند با 32 نکته کاربردی در عکاسی پرتره این حال بیژن زنگنه در دوره آموزشی فن بیان حاشیه دیدار با نفت عراق در پاسخ به خبرنگاران که حضور یا دوبله زنده چنگیز جلیلوند نحوه ثبت نام در مسابقه جادوی صدا 1 عدم حضورش در مصاحبه با سعید مظفری دوبلور ک نه بعدی را جویا شدند، گفت : در این صدای حسین عرفانی خصوص باید چند روز دیگر صبر کنیم. با کارگاه آموزشی زبان بدن این پاسخ هر چند مبهم، مشخص حضور مینو غزنوی در برنامه دورهمی میشود که اگر استعفایی کلاس بازیگری هم از سوی زنگنه نوشته شده است، فعلا بلاموضوع شده خبرنگار مطبوعاتی و زنگنه چشم به ادامه رایزنی ها دارد تست بازیگری تا آینده حضورش صدای سعید مظفری در ک نه مشخص شود. در همین حال از صدای اکبر منانی در تیتراژ قلعه ی هزار اردک منابع نزدیک دوره آموزشی / کارگاه عکاسی مسنتد و خبری به شنیده میشود که میل باطنی نفت به ادامه حضور بازی منوچهر والی زاده در کارگاه آموزشی زبان بدن سینمایی (یاد ) در و پیشبرد 10 اشتباه رایج در عکاسی برنامه های وزارت نفت در دوم است. به گزارش ، در تست دوبله (کارتون) چنین شرایطی، شماری از گران اعتقاد آموزش تضمینی عکاسی پرتره داشتند، افزایش دلار در کانال پاد ت چیست و مزایای تولید پاد ت 3 هزار و 800 و نبود خبرنگاری یک اصلاح قیمتی میتوانند از نشانه های پایداری قیمت در کانال جدید تست دوبله غیرحضوری شروین قطعه ای مد نظر قرار گیرند. صدای نصرالله مدقالچی در تیزر تست دوره دوبله ( منانی ) جدید سینمایی نفس در کنار این، روز یکشنبه، شماری از صرافی های نیز تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون برای کودک و نوجوان حضور بهرام زند در برنامه دورهمی اقدام به عرضه راه اندازی سایت خبری در کانال 3هزار و 800 د. به گفته برخی از بازیگران باتجربه ، تست دوبله حضوری منانی عرضه بازیگران ساز در سطح دوره آموزشی مبانی هنرهای تجسمی جدید 15 نکته مهم در عکاسی مدلینگ میتواندنشان دهنده پذیرش تست ار تر بزرگ مدرسه عالی رسانه آن از سوی سیاست گذار باشد. این در حالی است که برخی گران این تصور را مطرح نویسندگی خلاق کرده بودند که ساز نسبت به سطح 3 هزار و دوره آموزشی فن بیان 800 حساسیت دارد دوره ژورنالیسم و با افزایش عرضه سعی خواهد کرد که قیمت صدا و بازی جلال مقامی را به محدوده 3


هزار و 790 بازگرداند. به گفته کارشناسان، اصرار ساز برنامه بروبچ (تست اجرا و گویندگی) بر حفظ کانال 3 هزار و گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - پیشرفته 2 700 میتوانست دوره آموزش رنگ شناسی در دراز مدت منجر به در رفتن فنر دوره آموزشی تخصصی دوبله - شروین قطعه ای دلار و افزایش دامنه نوسان شود. در این شرایط، اموزش کار در مطبوعات کارشناسان پیشنهاد داده اند، ساز صدای بهرام زند با پذیرش کانال 3 هزار دوره آموزشی رو مه نگاری سایبر برای خبرنگاری و 800 اجازه دهد پتانسیل های افزایشی قیمت به تدریج تخلیه شود. اگر صدا و بازی منوچهر والی زاده ماندگاری دلار را بتوان به پذیرش جلال مقامی در برنامه دیدنیها سطح 3 هزار و 800 از سوی ساز چنگیز جلیلوند: سینمای کیمیایی را دوست تست رادیویی شبکه تلویزیون اینترنتی دارم ارتباط داد، بنابراظهار نظر کارشناسان میتوان سیاست پیش گرفته شده را آموزش تضمینی عکاسی مدلینگ به فال نیک اموزش لید نویسی گرفت. چنانکه روند قیمت دلار در روز یکشنبه تست بازیگری نشان میداد، عدم اصرار بر پایین آوردن کانالی استخدام در مطبوعات حتی موجب شد دامنه نوسان دلار در روز حضور مینو غزنوی در برنامه دورهمی یکشنبه نسبت به روز شنبه پایینتر بیاید. این در حالی است که در صورتی حضور زهره شکوفنده در برنامه دورهمی که دلار از سطح 3 هزار صدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه و 800 میکرد، میتوانست با افزایش یدها در کف قیمت و هجوم نوسان کلاس بازیگری گیران دچار افزایش قیمت شود. به گفته فعالان، با دوره آموزشی اجرا در تلویزیون توجه به احتمال افزایش تقاضا گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون در ادامه تا ان قیمت دلار 8 نکته مهم در عکاسی خبری میتواندرشد دوره آموزش عکاسی پرتره و مدلینگ بیشتری را تجربه کند. با این حال، ساز میتواندبا عرضه متناسب نیروهای افزایشی را مدیریت کند. در دوره آموزشی فن بیان روزی که قیمت دلار کارگاه اموزش دوبله های کوتاه به آرامی به افزایش خود منوچهر زنده دل دوبلور و بازیگر ادامه داد، سکه تمام بهار نیز در کانال یک و 220 هزار بالاتر رفت. در هشتمین روز ادماه، سکه تمام سوالات ناصر ممدوح از مهران مدیری در برنامه دورهمی بهار دوره تخصصی بازیگری 3 هزار افزایش صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی را تجربه کرد و به بهای یک و 223 هزار رسید. به گفته فعالان، سکه در حالی که در هفته گذشته تست حضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو به لیسانس خبرنگاری زیر مرز یک و 200 هزار رفته بود، به یکباره در آموزش فن بیان مسیر افزایشی قرار گرفت. روند افزایشی سکه در روزهای تست گویندگی خبر اخیر انتظارات افزایشی را در بالاتر برده است. با این حال، اکثر گران در انتظار آغاز های فریبا رمضان پور در هنر دوبله جهانی در روز دوشنبه هستند. روز احتیاطی روز یکشنبه قیمت دلار نوسان زیادی نداشت و بیشتر گران با احتیاط موقعیت حضور ژرژ پطرسی دربرنامه هنر دوبله گویندگی در تلویزیون خود را در تعیین


د. در دومین روز قدردانی از ژرژ پطرسی هفته، شاخص معاملات خود را با قیمت 3 هزار شرایط بیمه ارشاد و 808 آغاز کرد که افزایشی 3 نسبت به قیمت ه شده روز شنبه داشت. با وجود رشد ابتدای روز، در ادامه قیمت دلار نوسان چندانی کارگاه سه روزه گویندگی و اجرا در تلویزیون گویندگی و اجرا تخصصی رادیو را تجربه نکرد و در نهایت با قیمت تیتر نویسی 3هزار و 810 به کار خود پایان داد. افزایش دلار در داخلی در 2 روز ابت هفته در حالی به ثبت رسید که شاخص دلار رو مه نگاری در آ ین روز کاری های جهانی دچار کاهش شده بود. گویندگی منوچهر زنده دل به گزارش ، برخی ناظران املاک با طرح فرضیه چنگیز جلیلوند و ماجرای دوبلور شدن وجود حباب در قیمت ، وضعیت صدای حسین عرفانی کلی معاملات ملک که دوره عکاسی مدلینگ از رشد منفی حجم فروش آپارتمان در کل شهر تهران حکایت دارد را به حب بودن نسبت میدهند و بازگشت رونق را منوط به تخلیه حباب تست گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - حضوری دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی رادیو قیمتی عنوان میکنند. مدرسه عالی رسانه بررسی صحت و سقم فرضیه حباب در قیمت نشان میدهد دوره آموزشی تدوین تلویزیون صرف نظر از آنچه صاحب نظران و کارشناسان درباره پشت صحنه وضع موجود ملک مطرح میکنند، نتیجه یک سنجش از قیمت آپارتمان دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون دوره آموزشی عکاسی تبلیغاتی در تهران، از رد فرضیه وجود حباب دوره آموزشی لید نویسی برای خبرنگاری حکایت دارد. نتایج سنجش حباب قیمت که از رابطه p به r قابل بررسی و محاسبه است، مشخص میکند: چنگیز جلیلوند ستاره دوبله ایران در مصاحبه با حامد بهداد مطابق دوره آموزش روابط عمومی مقدماتی رابطه بلندمدت گذشته بین قیمت p و دوره پیشرفته دوبله تخصصی - چنگیز جلیلوند اجاره بها r در شهر تهران، نسبت p به r در ملک طی 5/ 2 دهه گذشته، معمولا در دامنه 15 تا 20 در نوسان بوده است چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر دوره گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون - اصفهان مخاطب سلام بمبئی به طوری که در زمان اوج رونق معاملات ملک و بالطبع، رشد حداکثری قیمت آپارتمان، عدد زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند حاصل زهره شکوفنده از این نسبت، تحت تاثیر شکل گیری حباب قیمتی، تاحدود چنگیز جلیلوند در برنامه خندوانه رامبد جوان 20 تا 21 صعود کرده و در زمان معاملات ناشی از تخلیه حباب، روند کاهشی نسبت p به r، تا اطراف عدد 15 و بعضا نزدیک بیمه خبرنگار به 14، متوقف شده است. این نسبت که از سوی کارشناسان گفتگو با شهلا ناظریان در برنامه سینما تست دوبله غیرحضوری چنگیز جلیلوند و دوبله به عنوان یک روش برای پیش بینی قیمت و چشم انداز


مورد استفاده قرار میگیرد، در حال حاضر بر اساس آ ین تست دوره اجرای استیج واستند آپ سطح ریالی متوسط پاد ت چیست و مزایای تولید پاد ت قیمت فروش و اجاره آپارتمان پاد ت چیست و مزایای تولید پاد ت در تهران، عدد 8/ 13 است که نشان میدهد دوره آموزشی خبرنگاری پیشرفته هم اکنون نسبت p به r در مقایسه با دوره های گذشته –زمان های تخلیه حباب - در پایینترین سطح قرار دارد و به معنای نبود حباب در دوره تخصصی بازیگری قیمت میانگین است. هرچند دوره دوبله - جلیلوند وضع موجود هرگز مجوزی برای افزایش قیمت عکاسی مدلینک نیست چراکه سمت عرضه با تنظیم قیمت گزارشگر تلویزیونی انتخابات 7 اسفند ماه پیشنهادی متناسب با توان محدود یداران میتواندرشد معاملات را موجب شود. سال 92 تحت تاثیر رونق معاملات سفته بازانه در 5 نکته برای عکاسی موبایل در نورهای مختلف ملک و جهش قیمت در بهار آن سال، دوره آموزش رو مه نگاری سایبر نسبت p به r در تهران به 18 رسید برنامه بروبچ - تست اجرا و گویندگی اما بعد از آن، با شروع تدریجی معاملات ید ناشی از شکل گیری ، نسبت p به r سال به سال کاهش پیدا کرد و در سال های صدای اکبر منانی در کارتون زبل خان 93 و 94 بهترتیب در سطح 6/ 16 و 15 قرار صدای سعید مظفری دوبلور برد پیت گرفت. در سال 95 کارگاه آموزشی عکاسی مستند و خبری نیز این نسبت در اطراف 15 نوسان داشت و در حال حاضر به سطح 8/ 13 رسیده است. به اینترتیب، فرضیه وجود حباب در قیمت ، با سنجش صورت گرفته، ود است. کارگاه تخصصی اجرا با حضور رضا رشید پور فرآیند تخلیه حباب از نیمه صدای اکبر منانی در کارتون زبل خان سال 92 با شروع رشد منفی قیمت واقعی آموزش عکاسی پرتره ملک در تهران آغاز شد. از مهر دوره آموزشی کارآفرینی در رو مه نگاری سال 92 واقعی املاک مس ی در تهران با رشد منفی مواجه بوده است. سال 93، قیمت واقعی آپارتمان ها در تهران –مقایسه میزان رشد اسمی صدای شروین قطعه ای در قسمتی از دوبله ی و اموزش ژورنالیسم نرخ تورم- 5 درصد کرد و در سال های 94 و 95 نیز قیمت واقعی بیمه وزارت ارشاد با رشد منفی 13 درصد و 4 درصد مواجه شد. شروع ریزنوسانات تولید خبر قیمت طی ماه های اخیر، نشانه ای از تخلیه حباب است. متوسط قیمت در تهران طی یک سال 95 حدود 5 درصد افزایش پیدا کرد. این شاخص در 4 ماه اول امسال نیز مطابق آمار دفتر و مطبوعات آمار مرکزی، 2/


5 درصد نسبت به 4 ماه اول زندگی شخصی بزرگوار چنگیز جلیلوند سال 95 رشد کرد. این میزان رشد فریبا رمضان پور در هنر دوبله البته کمتر از نرخ دوره سمپل تورم بوده است. مطرح کنندگان فرضیه وجود حباب ، فضای کلی حاکم بر معاملات ملک را ناشی از حب بودن قیمت و انتظار برای تخلیه آن میدانند و از این طریق، سعی در تجزیه و تحلیل چنگیز جلیلوند و مریم شیرزاد رخدادهای دارند. این در حالی است که صاحب گویندگی و اجرا دررادیو و تلویزیون نظران بخش معتقدند حباب قیمت دوره تخصصی دوبله - چنگیز جلیلوند تخلیه شده تست غیر حضوری گویندگی واجرا تخصصی تلویزیون است و رخوت کنونی معاملات به دو متغیر اصلی بیرونی و درونی نرخ سود و مربوط است. بر اساس این گزارش، فرضیه وجود حباب در قیمت به عنوان مانع دوره گویندگی سمپل ذهنی رونق، میتواندباعث انحراف اشک های مریم شیرزاد در گفتگو با رشید پور از توجه به ع ل اصلی رونق کارگاه تخصصی عکاسی سینما و تئاتر با حضور بابک برزویه ساز شود. بررسی ها در این باره مشخص میکند شرایط معاملات در سه مولفه تقاضای مصرفی ، تقاضای ای و ید نسبت به اوایل دهه 90 دوره قبلی بیمه خبرنگاران رونق ، تفاوت محسوسی پیدا کرده است. این اختلاف در مولفه دوره آموزشی گزارش نویسی برای خبرنگاری های ، محمد رضا علیمردانی باعث شده وج از معاملاتی در این دوره به صورت تدریجی حضور بهرام زند در برنامه دورهمی رخ دهد و در عین حال، شدت تحرک معاملات به مراتب کمتر از دوره های گذشته باشد. اما در این میان چون که برخی ناظران ، با غفلت از تغییرات صدای اکبر منانی در بخش دوبله و قسمتی از مصاحبه با منانی در مولفه صدای اکبر منانی در انیمیشن فیلشاه های سه گانه، رونق قبلی را ملاک مقایسه قرار میدهند، در تحلیل چرایی وضع موجود، سراغ متغیرهای فرعی میروند. گروهی از فعالان ملک بدون توجه به هشدارهای دوره آموزش صفحه آرایی مطبوعاتی مکرر اوا سال گذشته دانان و صاحب فن بیان نظران بخش که از ضرورت تغییر پارادایم در سخن سایت خبری گفته بودند، در حال حاضر برای وج کامل از ، انتظار تکرار رونق برنامه رادیویی ما برنده ایم شبیه دوره قبل را دارند. انتظار این گروه آن است که معاملات ید ملک، وضعیتی مشابه سال های 90 تا 92 به خود بگیرد. در آن سال ها، تقاضای ای سفته جلال مقامی در برنامه دیدنیها بازی ناشی از پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم دوره اجرای صحنه و استیج برخی ها برای گذاری های ملکی و همچنین سهم بالای ویدئویی از کلاس های دوبلاژ چنگیز جلیلوند بخش


باعث شد حجم معاملات صدای شروین قطعه ای در پشت صحنه دوبله کارتون مرد عنکبوتی ید آپارتمان رشد قابل ملاحظه ای پیدا کند و همزمان، قیمت دچار جهش شود. در حال حاضر، برخی ناظران با طرح فرضیه دوره عکاسی پرتره وجود حباب در قیمت ملک و غفلت از تغییر ساختار ملک، تست غیرحضوری گویندگی و اجرا تخصصی رادیو انتظار تکرار صدا و بازی جلال مقامی رونق سال های 90 تا 92 را دارند. بررسی ها در این باره حاکی است در مقطع ف ، از ی و تقاضای ای و سفته بازی ملکی به دو دلیل حبس منابع ها در املاک لو ، متراژ بزرگ و فاقد مشتری دوره آموزشی گویندگی و اجرا تخصصی تلویزیون موثر و همچنین جذ ت س گذاری دوره تخصصی بازیگری در ها ، در پایینترین سطح قرار دارد. برخی ها در سال حضور حسین عرفانی در برنامه دورهمی های 90 تا 92، به شکل حضور زهره شکوفنده در برنامه دورهمی مستقیم و غیرمستقیم وارد فعالیت های ملکی شدند و بخشی از تقاضای ای در در آن سال ها، از این محل شکل گرفت اما اکنون جنس معاملات ید در تهران، عمدتا مصرفی به شمار حضور در برنامه تلویزیونی غیر محرمانه میرود. از طرفی، چنگیز جلیلوند صدای محمد رضا گ ار در پر مخاطب سلام بمبئی حجم تقاضای مصرفی ید نیز به دلیل میزان ازدواج های سالانه، کاهش پیدا کرده است. در نرخ رشد ازدواج ها از نرخ رشد یک درصدی جمعیت، کمتر حضور ژرژ پطرسی دربرنامه هنر دوبله شده و در مقایسه با اوایل دهه 90، شیب منفی کارگاه تخصصی گویندگی و اجرا با حضور محمدعلی اینانلو به خود گرفته است. کارگاه تخصصی گویندگی خبر میزان ازدواج ها از بالای 900 هزار ازدواج در سال 91 به کمتر از 680 هزار ازدواج در سال گذشته رسید. نرخ رشد ازدواج طی سال های اخیر رشد منفی 2 تا 7 درصد در سال را دوره آموزشی فن بیان تجربه کرده است. سهم تهران از کل ازدواج ها حدود 10 تا 12 صدای بهرام زند درصد برآورد میشود و در حال حاضر سالانه تست اجرای صحنه و مجری گری کمتر از 100 هزار فقره است. با توجه به اینکه بخشی از چنگیز جلیلوند: اگر اذیت نکنند اوضاع دوبله بهتر می شود خانوارهای جدید برای مدتی مستقیم وارد اجاره میشوند، روند کاهشی ازدواج ها، میزان تقاضای مصرفی از این محل را نسبت به سال های 90 تا 92 کاهش داده است. در بازی منوچهر والی زاده در سینمایی (یاد ) این میان، بخشی از تقاضای کار در رو مه مصرفی نیز از محل ت یب و مشارکت در ساخت استخدام خبرنگار و ساز،


وارد ملک میشود که به دلیل فعالیت های ساختمانی، دوره آموزشی مترجمی خبر انگلیسی برای خبرنگاری این بخش از تقاضا نیز نسبت به دوره قبل، کاهش ه است. گزارش تغییر در مولفه سوم ملک نیز مشخص میکند: در حال حاضر سهم بخش از به پایینترین حد چنگیز جلیلوند در برنامه هنر دوبله در مقایسه با سال های گذشته رسیده است. دوره آموزشی اجرای صحنه و استیج در سال های 90 تا 92، حداقل 13 تا 17 درصد از کل شبکه دوره آموزش عکاسی با تلفن همراه توسط ها در قالب ید و ساخت به این بخش اختصاص پیدا میکرد اما در حال حاضر، این سهم طبق آ ین آمار مرکزی مربوط به سه ماه اول 96، به 5/ 7 درصد رسیده است. سهم بخش از کل در سال 93 به اجرا در تلویزیون 8/ 11 درصد نزول کرد و در سال 94 به 33/ 10 درصد دانشکده خبر رسید. هر چند کاهش سهم در سال 94، ناشی از عمیق بوده است اما در سال گویندگی و اجرا در تلویزیون 95 که معاملات ید به فاز پیش تکنیک های روابط عمومی (مدیران سازمان بیمه سلامت ایران) رونق آمد و شدت گیری ساختمانی نیز به لحاظ سقوط نرخ رشد، متوقف شد و تقاضا برای افزایش پیدا کرد، سهم بخش از باز هم نزولی شد و به 14/ 9درصد رسید. بررسی ها نشان تست غیرحضوری گویندگی و اجرا در رادیو و تلویزیون (تک ترم) میدهد: علت این کاهش سهم، چنگیز جلیلوند، صدای تاثیرگذار ناصر ملک مطیعی و فردین به بی رغبتی ها به پرداخت ید مربوط میشود به طوری که در حال حاضر عمده از سوی عامل بخش پرداخت میشود. در این میان، بخش قابل توجهی از آنچه در کارنامه پرداخت تست دوبله حضوری چنگیز جلیلوند به بخش ثبت شده، جدید دوره آموزشی نویسندگی خلاق نیست بلکه تمدید قبلی است که در عمل، تقاضای جدید صدای سعید مظفری دوبلور برد پیت از این محل، وارد ملک نشده است. در حال حاضر حدود 200 هزار فقره ید در سال از سوی ها پرداخت میشود؛ این در حالی است که کل حجم معاملات ید در حداقل معادل 700 هزار واحد صدای مینو غزنوی مس ی در سال است. به اینترتیب، با نزول سهم از نمیتوان انتظار خبرنگاری مقدماتی شکل گیری رونق از جنس رونق دوره قبل و در مقیاسی مشابه آن را مصاحبه با سعید مظفری دوبلور داشت. همچنین ناچیز بودن تقاضای ای و


  ع های خانوادگی محسن افشانی ، خواهر و پدر و مادرش + بیوگرافی

ع های جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

در این پست ع های منتشر شده در صفحات اجتماعی محسن افشانی بازیگر و مجری خوب کشورمان را گردآوری می کنیم ، در ادامه این تصاویر را مشاهده نمایید

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

بیوگرافی محسن افشانی

محسن افشانی متولد یازدهم فروردین 1368 بازیگر سینما و تلویزیون و مجری می باشد ، رشته اش در دبیرستان ریاضی فیزیک بود و به ی شیمی و مکانیک علاقه شدیدی دارد . فقط یک خواهر دارد که آن هم از محسن بزرگتر است و به گفته خودش اگر ی مزاحم خواهرش شود توسط محسن پودر می شود ! از کودکی به بازیگری علاقه داشت ولی با دادن تست مجری گری وارد این عرصه شد اولین برنامه اش در مجری گری آستانه بود بعد در برنامه های ما دو تا ، بوم سفید و سلام بهار نیز به عنوان مجری ظاهر شد در حرفه بازیگری در گاراگاهان و ترانه مادری حضور موفقی داشته است. شیرین ترین خاطراتش را اتفاقاتی می داند که در حین مجری گری زنده برایش افتاده است . دستی هم در وبلاگ نویسی دارد و نزدیک به 3 سال است که وب نویسی می کند ، به گفته دوستانش دست خطی زیبایی دارد

ع های جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

دانستنی های محسن افشانی

تکیه کلام : عسیسم

خواننده مورد علاقه : احسان خواجه ی

بازیگر مورد علاقه : حامد بهداد

مجری مورد علاقه : رشید پور

بهترین : نقاب

وزن : 62

غذای مورد علاقه : کوکو سبزی

درس مورد علاقه : جغرافی

عدم تخصص : خانه داری

رنگ مورد علاقه : قرمز

رنگ بهترین لباس : مشکی

هنگام عصبانیت آیت الکرسی می خواند

از بادمجان ، پیاز ، کدو ، فلفل دلمه ای در غذاها بدش میاد

اغلب عصبانی نمی شود و اگر عصبانی شود زمین و زمان را به هم می دوزد !

صدقه دادن را خیلی دوست دارد و در حال حاضر تافل می خواند

خانم های همسایه را صدا می زند و ترس از رفیق بد دارد

ع های جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه آشا محر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

کارنامه ی هنری محسن افشانی

برنامه “آستانه”    مجری

برنامه زنده “ما دوتا”    مجری

برنامه زنده “سلام بهار”    مجری

برنامه زنده “بوم سفید”    مجری

سریال “کارآگاهان”    بازیگر

تله “ضامن ”    بازیگر

سریال “ترانه مادری”    بازیگر

برنامه زنده “ماه محبوب”    مجری

تله “محلهٔ من (بهانه)”    بازیگر

تله “کر ”    بازیگر

تله “خانم استار”    بازیگر

تله “ارژنگ و بردیا”    بازیگر

سریال کلانتر    بازیگر

تله “ماهی کوچولوهادعا می‌خوانند”    بازیگر

سینمایی “کیمیا و خاک”    بازیگر

برنامه “ایستگاه نوآوران”    مجری

سریال “شاید برای شما هم اتفاق بیفتد”    بازیگر

سریال “از یاد رفته”    بازیگر

سریال “دفتر خانه شماره۱۳”    بازیگر

سریال “ساختمان ۸۵”    بازیگر

برنامه زندهٔ “پرواز۱۴۰۴ ”    مجری

سریال “شوق پرواز”    بازیگر

تله “برای دومین بار”    بازیگر

تله “مرگ قهرمان رالی”    بازیگر

برنامه زندهٔ “دورخیز ”    مجری

سریال “شاید برای شما هم اتفاق بیفتد”    بازیگر

سریال “شاید برای شما هم اتفاق بیفتد”    بازیگر

تله “شانس یا…”    بازیگر

تله “ارثیه حاج باقر خباز باشی”    بازیگر

تله “ ان غیر دریایی”    بازیگر

تله “فر بهتر ”    بازیگر

از یاد رفته

سریال “سایه روشن”    بازیگر

سریال “ستاره‌های سربی”    بازیگر

تله “من خودمم”    تهیه کننده

کوتاه “کفش ”    تهیه کننده

سریال “شاید برای شما هم اتفاق بیفتد”    بازیگر

سریال “پنجره”    بازیگر

سریال “تقاطع”    بازیگر

سینمایی “گنا اران”    بازیگر

تله “شهرام بهرام”    بازیگر

“سه خط موازی”    بازیگر، تهیه کننده، کارگردان

سریال “شاید برای شما هم اتفاق بیفتد”    بازیگر

”جواد و فرشته”    بازیگر، تهیه کننده، کارگردان

”بچه‌های لواسان”    بازیگر

”خلیج ”    بازیگر

”شیر‌های سنگی”    بازیگر

سینمایی “همیشه سینما”    بازیگر

سریال “هفت سین”    بازیگر

”بیستو از من نگیر”    بازیگر

”من کارگرم”    بازیگر

ع های جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع های جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع های جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه امید حاجیلی و محمد زند

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه پدرش

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه پژمان بازغی

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع جدید محسن افشانی , بیوگرافی کامل محسن افشانی , اینستاگرام شخصی محسن افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه زندگینامه این بازیگر

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

محسن افشانی,محسن افشانی و خواهرش,خواهر محسن افشانی سمیه افشانی

ع های جدید و پشت صحنه محسن افشانی به همراه خواهرش

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

محسن افشانی,محسن افشانی و مامانش,محسن افشانی و مادرش

محسن افشانی با انتشار تصویر خود و مادرش نوشت : دلم براى مادرم تنگه… امیدوارم کارم زودتر تموم شه برگردم تهران

سایت تفریحی و سرگرمی نم تان http://namakstan.net

ع های خانوادگی محسن افشانی ، خواهر و پدر و مادرش + بیوگرافیچگونه به وجود آمد؟

در اوائل این قرن، (بریتانیا) بزرگترین ت استعمارگر را تشکیل مى‏داد، براى جلوگیرى از نفوذ روزافزون (آلمان) که با سرعتى چون برق سراسر دنیا را فرا مى‏گرفت سعى کرد تا سدّى از انسانها در برابر آلمان بسازد، در این زمینه ارتباط هائى با هریک از کشورهاى جهان مانند: هلند، بلژیک، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا به عمل آورد و در سال1907 کنفرانسى از بزرگترین سیاستمداران این کشورها تشکیل داد.

در پایان این کنفرانس که بیش از یک هفته طول کشید چنین اعلام شد: بزرگترین خطرى که ممکن است متوجه غرب شود بیرون رفتن سواحل دریاى مدیترانه از دست بریتانیا مى‏باشد.

چون این دریا که حلقه اتصال بین شرق و غرب را تشکیل مى‏دهد در دست مسلمانان است و مسلمانان یک ملّت واحدى هستند و داراى زمینهاى وسیع و منابع سرشارى مى‏باشند و احتمال مى‏رود که این ملّت بزرگ یک باره بپا خواسته و از قید اسارت، خویش را آزاد کرده، لذا به کشورهاى بزرگ توصیه مى‏شود که این ملّت واحد را متلاشى کرده و از اتّحاد و بیدارى آنها جلوگیرى کنند و در مرحله اوّل بایـد آفریـقا را از آسیا جـدا و منفصل کرد و هرگونـه اتحادى را بین این دو قاره از بین برد.

این نخستین عاملى بود که تهاى استعمارى را به فکر ایجاد یک ت کاملاً اختلافى، آن هم در کنار دریاى مدیترانه انداخت، ولى تنها این را نمى‏توان دلیل وجود دانست، زیرا یک عامل دیگرى هم در این امر سهیم بود و آن عامل دین بود.

ریشه‏هاى این عامل را در سه هزار سال پیش باید جستجو کرد، یهود سالى که از فلسطین خارج شدند یعنى درست، سه هزار سال پیش بر فراق فلسطین گریه و زارى د، (حائط مبکى) یا دیوارِ نُدبه و گریه شاهد زنده براین گفتار است، این دیوار که در شهر بیت‏المقدّس است، ناظر گریه و زارى‏هاى زیادى بوده، که آ ین آنها، گریه‏هاى شوقى بود که از نخست ، علما و سران یهود پس از ش ت مسلمانان، پاى آن شنیده شد.

البته به قول بزرگترین تاریخ دادن عربى آقاى (فلیب حتى) در تاریخ نامى از ت برده نشده است.ولى (بن گوریون) مى‏گوید: لازم نیست که نام در تاریخ درج شده باشد، همین قدر کافى است که ما این ت را از هزارها سال پیش در قلبهاى خود بنا کرده‏ایم ما نام را از عصر یسوعا براین شهر نهادیم و در تاریخ هم اسم آن موجود است و آن بلاد (یهوذا) است.

هنگامى که ما ازاین شهر بسیار کوچک خارج شدیم، آن را در اعماق قلبهایمان حمل کردیم و تا به حال نام هریک از کوه‏ها، درّه‏ها و اى آن را در ذهن داریم

در سال 117 (بارکوخیا) بنى را جمع کرد و آنها را براى تأسیس تى در فلسطین دعوت کرده ولى ش ت خورد و این آرزو را به گور برد.

پس از این، حرکات مسلحانه براى تأسیس تى در این منطقه بسیار واقع شده ولى هیچ یک پیروز نگشته، تا آن که در سال1897 در شهر بال واقع در سوئیس کنفرانسى به ریاست (تیو دور هرتسل) تشکیل شده تا اولین گامها را براى ایجاد آن ت بردارند.

هرتسل در سال1895 کتابى به نام ( ت یهود) به رشتهٴ تحریر در آورد و در آن از یهود خواسته بود که تى در فلسطین یا آرژانتین تأسیس کنند.

این کتاب که سر و صداى زیادى در جهان آن روز بپا کرد، به هرتسل فهماند که این پیشنهاد موافقان زیادى دارد و لذا فورا به ترکیه مسافرت کرده و از سلطان عبدالحمید درخواست کرد که در مقابل دریافت مبالغ زیادى، به یهود اجازه بدهد تا وارد فلسطین شوند. ولى چون سلطان عبدالحمید، این پیشنهاد را رد نمود، هرتسل به بریتانیا متوسل شد و بالا ه بریتانیا را راضى کرد که صحراى سینا را بدهد، چند یهودى با همکارى ین انگلیسى براى کاوش به صحراى سینا رهسپار مصر شدند ولى چون زمینهاى صحراى سینا شن زار بود از آن صرف نظر کرده و براى استعمار فلسطین، نقشه‏هاى جدیدى ریختند.

درست در همین روزها بود که جنگ جهانى اوّل شروع شد (1914م) و نگرانى عجیبى، جهان و به خصوص یهود را فرا گرفته بود.

این جنگ که نسبت به بریتانیا بسیار وحشتناک به نظر مى‏رسید، یک نوید بسیار درخشنده‏اى براى یهود بود و در همان وقت که ان انگلیسى از ترس، خواب نمى‏رفتند، یهود، در کمال آرامش و خوشحالى بسر مى‏بردند، زیرا بریتانیا سعى مى‏کرد را داخل جنگ کند و از این راه جبهه خود را تقویت نماید ولى چون سیاست بدست یهود بود، احتیاج شدیدى به آنها پیدا کرد.

یهود که براى یک چنین روزى دقیقه شمارى مى د، فرصت را غنیمت شمرده و متعهد شدند که در مقابل آن که بریتانیا تى براى یهود در فلسطین تشکیل دهد، را به هر طورى که شده داخل جنگ کنند.

(جیرالدکى اسمیت) مى‏گوید: بدون شک یگانه ى که توانست را وارد جنگ کند، صهیونیست بود، نقشه این دسیسه بزرگ را در یک خانه بسیار کوچک واقع در حومه شهر لندن بدست آقاى (جیمس مالکولم) کشیده شد و سرانجام به پیروزى رسید.

و با این عمل بزرگترین پیروزى را در درجه اوّل نصیب یهود و در درجه دوّم نصیب بریتانا کرد.

(جیمس مالکولم) در خاطرات خود مى‏نویسد: در موضوع وارد شدن در جنگ اوّل، من نقش مهمّى را دارا بودم و با سفرهاى متعدد خود به ، فرانسه و بقیه اى اروپائى و نشر مقالات مفصلى در مجله تایمز لندن و رو مه‏هاى توانستم نظر ان این کشورها را به یهود جلب کنم.

و از طرف دیگر مذاکرات بسیار وسیعى با رؤساى یهود در و ان سیاسى آن کشور به عمل آورده و سرانجام در بهار سال1917م را وارد جنگ در این وقت آقاى (حاییم وایزمن) صهیونیستها با آقایان (روتشیلدبر، لوید جورج، وینستون چرچیل و بلفور) فشار آوردند که فورا تصویب نامه‏اى براى حکومت یهود در فلسطین، صادر کنند. بریتانیا هم که قبلا یک چنین وعده‏اى به آنها داده بود، وزارت جنگ را موظف کرد که صورت این عهدنامه را طورى بنویسد که یهود را راضى کرده و عواطف و احساسات عرب را تحریک نکند.

باز مالکولم مى‏نویسد: قبل از آن که پیش نویسى نوشته و عهدنامه‏اى مطرح شود من با مارشال (حداد پاشا) (شریف حسین) حجاز ملاقات کرده و موضوع را چنین شرح دادم: مى‏دانید که اگر وارد جنگ نشود براى شما و ما بسیار زیان‏آور تمام خواهد شد و چون رؤساى یهود و صهیونیستها حاضر شده‏اند در مقابل آنکه بریتانیا تصویب‏نامه‏اى مبنى بر آن که یهود بر جزئى از فلسطین حکومت داشته باشند، را به حومه جنگ بکشند....

بنا بر این از شما خواهش مى‏شود که در این باره از هرگونه تحریک عواطف و احساسات مردم جلوگیرى کنید.

البته من چندین بار هم با (لورنس) ملاقات ، او نیز موافقت خود را با این نقشه اعلام نمود. در این وقت بریتانیا از (وایزمن) که سمت ى صهیونیستها را داشت خواهش کرد که تصویب نامه‏اى را او بنویسد.

(وایزمن) تصویب نامه را از زبان بلفور امور خارجه خطاب به روچیلد یهودى چنین نوشت:

عزیزم آقاى روچیلد:

حکومت بریتانیا به نظر عطف به ایجاد میهن براى یهود در فلسطین مى‏نگرد و براى تسهیل آن منتهاى کوشش خود را مبذول خواهدداشت ولى نباید حقوق مدنى، سیاسى و دینى طوائف غیر یهودى مهدور شود، چنانچه حقوق سیاسى و پستهاى برجسته‏اى که یهود در بقیه بلاد در دست دارند نباید از دست آنها گرفته شود.

سپس آن را به قاضى (بر س) در واشنگتن تلگراف کرده تا موافقت (ویلسن) را بگیرد. و پس از آن که ویلسن بر آن موافقت کرد (آرثر جیمس بلفور) که خارجه بریتانیا بود، آن را به امضاء رسانده و بدست روچیلد یهودى ثروتمندترین مرد آن روز جهان داد.

این عهدنامه در روز2 نوامبر1917 م، یعنى درست ی ال پیش از سقوط خلافت ى و احتلال فلسطین از طرف انگلیس، به امضاء رسید. ولى مسلمانان پس از احتلال در سال1918م از آن با خبر شدند

در سال1920 ت بریتانیا اعلام کرد از این به بعد حکومت نظامى فلسطین به حکومت مدنى مبدّل خواهد شد.

یهود که منتظر یک چنین روزى بودند، فورا تصویب نامه‏اى را به امضاء سران کنفرانس حلفاء (متفقین) که در (سان ریمو) به تاریخ25 نوامبر1920 م، منعقد شده بود در آورده که در آن چنین آمده بود: باید فلسطین را در یک موقعیّت ادارى و سیاسى قرار داد که یهود براى تأسیس میهن ناسیونالیسم خود تمام آزادى را داشته باشد و حکومت انتداب، هجرت به فلسطین را تقویت بنماید و براى این موضوع توصیه مى‏شود که ک نه‏اى براى رسیدگى به امور یهود مهاجر تأسیس شود تا هم ناظر عملیات هجرت باشد و هم مهاجرین را مسکن و کار بدهد و امتیازات شرکتها را اولاً به یهود بدهند تا براى تأسیس چنین میهنى بتوانند به نحو احسن کوشش کنند.

این تصویب نامه را سازمان ملل متحد که خود دست نشانده یهود بود، در سال1922 تصویبب کرد و فورا بریتانیا آقاى (هربرت صموئیل) یهودى را بعنوان سامى بریتانیا به فلسطین اعزام داشت.

صموئیل که مدّت پنجاه سال در فلسطین بود تعداد ششصد هزار یهودى مهاجر را در این منطقه س ت داد و پستهاى مهم را به آنها واگذار کرد و هرچه زمین بود، با سرنیزه از عربها یدارى کرده بدست یهود داد و امتیاز تجارت خارجى را منحصرا به یهود داد حمل سلاح را بر عربها ممنوع کرد، در صورتى که تسهیلات فراوانى براى خـریدارى اسلـحه نسبت به یـهود مبذول داشت.

فورد مى‏گوید: اگر جهان مى‏دانست، یا به او اجازه مى‏دادند که مردم دنیا بدانند چگونه یهودیان زمینهاى فلسطین را از دست عربها بیرون آوردند، چنان نفرت و بى‏زارى نسبت به یهود در دل آنها ایجاد مى‏شد که هرگز از یاد نمى‏رفت و بدون شبهه تمام کارها با معرفى (صموئیل) بریتانیا انجام مى‏گرفت، ولى مگر ممکن بود ى از این واقعه‏ها و یها و آدم‏کشیها صحبتى به زبان آورد؟

حتّى یکى ازکارمندان ت بریتانیا وقتى خواست به ت خود گزارشى راجع به زمین ى یهود بدهد، فورا از وظیفه خود برکنار شد.

از شروع جنگ جهانى اوّل همه فهمیدند که چه کاسه‏اى زیر نیم‏کاسه مخفى است و لذا (شریف حسین) مکّه نامه‏اى در14/ژوئیه/1915 به ان بریتانیا نوشته و از آنها درخواست کرد که مرزهاى کشورهاى عربى را تعیین کنند، در این زمینه نامه‏هائى رد و بدل شده و سرانجام بریتانیا به شریف حسین اطمینان داد که فلسطین جزو کشورهاى عربى و مرزهاى آن محفوظ خواهد بود.

ولى آیا بریتانیا به وعده خود وفا کرد؟

آقاى عبدالله ل مى‏نویسد: قوانین بریتانیا در زمان انتداب، تمام درها را به روى مهاجرت یهود به فلسطین گشوده بود، بطورى که آقایان یهودى پیش از آن که از اى خود در آلمان و پولندا و خارج شوند به آنها گذرنامه فلسطینى داده مى‏شد! در صورتى که عربهائى که از شرق اردن و به فلسطین آمده بودند و سالهاى درازى در آنجا س ت داشتند اجنبى محسوب مى‏شدند!

و از طرف دیگر تمام قواى بریتانیا براى حمایت از یهود در تحت اختیار آنها بود! و براى سرکوب و جلوگیرى از هرگونه شورشى از طرف عربها پایگاه نظامى و قدرتى در شرق اردن به وجود آورد تا آن که ت بدون هیچ دغدغه و دردسرى تشکیل شود!

تا اینجا بریتانیا نقش خود را خوب بازى کرد و از این به بعد مى‏بایستى وارد کار بشود و سرانجام بدست او تأسیس گردید و این افتخار بزرگ نصیب او گشت.

نویسنده معروف انگلیسى (دوجلاس رید) مى‏نویسد: در اوا جنگ جهانى دوّم (ترومان) رئیس جمهورى اسبق در خواست کرد که تعداد100000 یهودى به فلسطین مهاجرت نمایند، فلسطین را بین یهود و مسلمانان تقسیم کنند، با آن که همین آقاى ترومان در سال1947 در پارلمان اعلام کرده بود که هرگز راضى نیست که سرنوشت ملّتى بدون رضایت آن تعیین گردد. به هر جهت هر آنچه آقاى مارشال وزارت امور خارجه خواست خطرهاى تقسیم شده را به آقاى ترومان گوشزد کند و او را از این کار منصرف سازد فایده نبخشید و پیش از آن که قواى نظامى بریتانیا از فلسطین خارج شوند یعنى در14/ مى/1948 ت به اعتراف کرد.

این اعتراف حتّى نسبت به در سازمان ملل متحد غیر منتظره و ناگهانى بود.

در اثر این اعتراف ناگهانى جنگ خونینى میان عربها و شروع شده و مارشال استعفا داد.

در همین زمان سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و براى رفع اختلافات اعراب و و پایان دادن به جنگ در آن منطقه قطع نامهٴ تقسیم را صادر کرد. به موجب این قطع‏نامه، مقرّر شد، صحراى (نقب) در اختیار یهود و (جلیل) دست عربها باشد. سازمان ملل براى اجراى این قطع‏نامه، آقاى ( ت برنادوت) را به فلسطین اعزام کرد و چون عربها حاضر نشدند صحراى نقب را به یهود واگذار کنند برنادوت پیشنهاد کرد، که اگر عربها راضى نیستند، نقب را به یهود بدهند، بر یهود لازم است که (جلیل) را گرفته و از نقب صرف نظر کنند، در اثر این پیشنهاد یهود آقاى برنادوت را بدون هیچ‏گونه مقدمه‏اى کشتند و با آن که برنادوت سازمان ملل بود قاتل او آزاد شد و در عوض نیویورک از رئیس عصابهٴ (اشترن) (قاتل برنادوت) استقبال شایانى بعمل آورد. و عجیب آن که هر از شخصیّتهاى با قرارداد تقسیم مخالفت مى‏کرد، فورا کشته مى‏شد و یا از منصبش برکنار مى‏شد، مثلاً (جیمس فرستال) که یکى از مخالفان قرارداد تقسیم بود وزارت جنگ بود اوّل او را از منصبش برکنار نمود، در اثر فشارهاى گوناگون یهود خودکشى کرد.

این را هم به تاریخ باید اضافه کرد که سران لشکرهاى عربى در آن جنگ خیانت د و در عوض آن که زمینهاى فلسطین را از یهود بگیرند، زمینهاى زیادى را هم به آنها دادند و در نتیجه، جنگ به نفع یهود تمام شد. مثلاً اگر جنگ نمى‏شد یهود فقط بر3/5 میلیون دونم سیطره داشتند و حال آن که پس از جنگ، زمینهاى به (27.027.023) دونم رسید.

و آوارگان این جنگ1000000 انسان بودند!

و تمام اموال و دارائى که از مسلمانان گرفتند بیش از 95.000.000.000 ریال در سال منافع او بوده است!

پس از جنگ تعداد202 قریه را تغییر داد و بیش از200 مسجد را اب کرد و اکثر مقابر را نبش نمود و حتّى سنگهاى روى آنها را یده و به یهود فروخت.

ناگفته نماند که پس از قیام نخستین کشورهائى که آن را به رسمیّت شناختند، و انگلیس، سپس شوروى سابق و رفقاى آن بودند!

و به گفته علوبه: شوروى سابق و در هیچ موضوعى اتفاق ن د جز در به رسمیّت شناختن !

بنا بر این اگر سؤال شود: ( چگونه به وجود آمد)؟

در جواب باید گفت: (با نیرنگ و بریتانیا و غفلت مسلمانان و تلاش یهود)!

منبع

http://www.yahood.net
چگونه به وجود آمد؟

در اوائل این قرن، (بریتانیا) بزرگترین ت استعمارگر را تشکیل مى‏داد، براى جلوگیرى از نفوذ روزافزون (آلمان) که با سرعتى چون برق سراسر دنیا را فرا مى‏گرفت سعى کرد تا سدّى از انسانها در برابر آلمان بسازد، در این زمینه ارتباط هائى با هریک از کشورهاى جهان مانند: هلند، بلژیک، اسپانیا، پرتقال و ایتالیا به عمل آورد و در سال1907 کنفرانسى از بزرگترین سیاستمداران این کشورها تشکیل داد.

در پایان این کنفرانس که بیش از یک هفته طول کشید چنین اعلام شد: بزرگترین خطرى که ممکن است متوجه غرب شود بیرون رفتن سواحل دریاى مدیترانه از دست بریتانیا مى‏باشد.

چون این دریا که حلقه اتصال بین شرق و غرب را تشکیل مى‏دهد در دست مسلمانان است و مسلمانان یک ملّت واحدى هستند و داراى زمینهاى وسیع و منابع سرشارى مى‏باشند و احتمال مى‏رود که این ملّت بزرگ یک باره بپا خواسته و از قید اسارت، خویش را آزاد کرده، لذا به کشورهاى بزرگ توصیه مى‏شود که این ملّت واحد را متلاشى کرده و از اتّحاد و بیدارى آنها جلوگیرى کنند و در مرحله اوّل بایـد آفریـقا را از آسیا جـدا و منفصل کرد و هرگونـه اتحادى را بین این دو قاره از بین برد.

این نخستین عاملى بود که تهاى استعمارى را به فکر ایجاد یک ت کاملاً اختلافى، آن هم در کنار دریاى مدیترانه انداخت، ولى تنها این را نمى‏توان دلیل وجود دانست، زیرا یک عامل دیگرى هم در این امر سهیم بود و آن عامل دین بود.

ریشه‏هاى این عامل را در سه هزار سال پیش باید جستجو کرد، یهود سالى که از فلسطین خارج شدند یعنى درست، سه هزار سال پیش بر فراق فلسطین گریه و زارى د، (حائط مبکى) یا دیوارِ نُدبه و گریه شاهد زنده براین گفتار است، این دیوار که در شهر بیت‏المقدّس است، ناظر گریه و زارى‏هاى زیادى بوده، که آ ین آنها، گریه‏هاى شوقى بود که از نخست ، علما و سران یهود پس از ش ت مسلمانان، پاى آن شنیده شد.

البته به قول بزرگترین تاریخ دادن عربى آقاى (فلیب حتى) در تاریخ نامى از ت برده نشده است.ولى (بن گوریون) مى‏گوید: لازم نیست که نام در تاریخ درج شده باشد، همین قدر کافى است که ما این ت را از هزارها سال پیش در قلبهاى خود بنا کرده‏ایم ما نام را از عصر یسوعا براین شهر نهادیم و در تاریخ هم اسم آن موجود است و آن بلاد (یهوذا) است.

هنگامى که ما ازاین شهر بسیار کوچک خارج شدیم، آن را در اعماق قلبهایمان حمل کردیم و تا به حال نام هریک از کوه‏ها، درّه‏ها و اى آن را در ذهن داریم

در سال 117 (بارکوخیا) بنى را جمع کرد و آنها را براى تأسیس تى در فلسطین دعوت کرده ولى ش ت خورد و این آرزو را به گور برد.

پس از این، حرکات مسلحانه براى تأسیس تى در این منطقه بسیار واقع شده ولى هیچ یک پیروز نگشته، تا آن که در سال1897 در شهر بال واقع در سوئیس کنفرانسى به ریاست (تیو دور هرتسل) تشکیل شده تا اولین گامها را براى ایجاد آن ت بردارند.

هرتسل در سال1895 کتابى به نام ( ت یهود) به رشتهٴ تحریر در آورد و در آن از یهود خواسته بود که تى در فلسطین یا آرژانتین تأسیس کنند.

این کتاب که سر و صداى زیادى در جهان آن روز بپا کرد، به هرتسل فهماند که این پیشنهاد موافقان زیادى دارد و لذا فورا به ترکیه مسافرت کرده و از سلطان عبدالحمید درخواست کرد که در مقابل دریافت مبالغ زیادى، به یهود اجازه بدهد تا وارد فلسطین شوند. ولى چون سلطان عبدالحمید، این پیشنهاد را رد نمود، هرتسل به بریتانیا متوسل شد و بالا ه بریتانیا را راضى کرد که صحراى سینا را بدهد، چند یهودى با همکارى ین انگلیسى براى کاوش به صحراى سینا رهسپار مصر شدند ولى چون زمینهاى صحراى سینا شن زار بود از آن صرف نظر کرده و براى استعمار فلسطین، نقشه‏هاى جدیدى ریختند.

درست در همین روزها بود که جنگ جهانى اوّل شروع شد (1914م) و نگرانى عجیبى، جهان و به خصوص یهود را فرا گرفته بود.

این جنگ که نسبت به بریتانیا بسیار وحشتناک به نظر مى‏رسید، یک نوید بسیار درخشنده‏اى براى یهود بود و در همان وقت که ان انگلیسى از ترس، خواب نمى‏رفتند، یهود، در کمال آرامش و خوشحالى بسر مى‏بردند، زیرا بریتانیا سعى مى‏کرد را داخل جنگ کند و از این راه جبهه خود را تقویت نماید ولى چون سیاست بدست یهود بود، احتیاج شدیدى به آنها پیدا کرد.

یهود که براى یک چنین روزى دقیقه شمارى مى د، فرصت را غنیمت شمرده و متعهد شدند که در مقابل آن که بریتانیا تى براى یهود در فلسطین تشکیل دهد، را به هر طورى که شده داخل جنگ کنند.

(جیرالدکى اسمیت) مى‏گوید: بدون شک یگانه ى که توانست را وارد جنگ کند، صهیونیست بود، نقشه این دسیسه بزرگ را در یک خانه بسیار کوچک واقع در حومه شهر لندن بدست آقاى (جیمس مالکولم) کشیده شد و سرانجام به پیروزى رسید.

و با این عمل بزرگترین پیروزى را در درجه اوّل نصیب یهود و در درجه دوّم نصیب بریتانا کرد.

(جیمس مالکولم) در خاطرات خود مى‏نویسد: در موضوع وارد شدن در جنگ اوّل، من نقش مهمّى را دارا بودم و با سفرهاى متعدد خود به ، فرانسه و بقیه اى اروپائى و نشر مقالات مفصلى در مجله تایمز لندن و رو مه‏هاى توانستم نظر ان این کشورها را به یهود جلب کنم.

و از طرف دیگر مذاکرات بسیار وسیعى با رؤساى یهود در و ان سیاسى آن کشور به عمل آورده و سرانجام در بهار سال1917م را وارد جنگ در این وقت آقاى (حاییم وایزمن) صهیونیستها با آقایان (روتشیلدبر، لوید جورج، وینستون چرچیل و بلفور) فشار آوردند که فورا تصویب نامه‏اى براى حکومت یهود در فلسطین، صادر کنند. بریتانیا هم که قبلا یک چنین وعده‏اى به آنها داده بود، وزارت جنگ را موظف کرد که صورت این عهدنامه را طورى بنویسد که یهود را راضى کرده و عواطف و احساسات عرب را تحریک نکند.

باز مالکولم مى‏نویسد: قبل از آن که پیش نویسى نوشته و عهدنامه‏اى مطرح شود من با مارشال (حداد پاشا) (شریف حسین) حجاز ملاقات کرده و موضوع را چنین شرح دادم: مى‏دانید که اگر وارد جنگ نشود براى شما و ما بسیار زیان‏آور تمام خواهد شد و چون رؤساى یهود و صهیونیستها حاضر شده‏اند در مقابل آنکه بریتانیا تصویب‏نامه‏اى مبنى بر آن که یهود بر جزئى از فلسطین حکومت داشته باشند، را به حومه جنگ بکشند....

بنا بر این از شما خواهش مى‏شود که در این باره از هرگونه تحریک عواطف و احساسات مردم جلوگیرى کنید.

البته من چندین بار هم با (لورنس) ملاقات ، او نیز موافقت خود را با این نقشه اعلام نمود. در این وقت بریتانیا از (وایزمن) که سمت ى صهیونیستها را داشت خواهش کرد که تصویب نامه‏اى را او بنویسد.

(وایزمن) تصویب نامه را از زبان بلفور امور خارجه خطاب به روچیلد یهودى چنین نوشت:

عزیزم آقاى روچیلد:

حکومت بریتانیا به نظر عطف به ایجاد میهن براى یهود در فلسطین مى‏نگرد و براى تسهیل آن منتهاى کوشش خود را مبذول خواهدداشت ولى نباید حقوق مدنى، سیاسى و دینى طوائف غیر یهودى مهدور شود، چنانچه حقوق سیاسى و پستهاى برجسته‏اى که یهود در بقیه بلاد در دست دارند نباید از دست آنها گرفته شود.

سپس آن را به قاضى (بر س) در واشنگتن تلگراف کرده تا موافقت (ویلسن) را بگیرد. و پس از آن که ویلسن بر آن موافقت کرد (آرثر جیمس بلفور) که خارجه بریتانیا بود، آن را به امضاء رسانده و بدست روچیلد یهودى ثروتمندترین مرد آن روز جهان داد.

این عهدنامه در روز2 نوامبر1917 م، یعنى درست ی ال پیش از سقوط خلافت ى و احتلال فلسطین از طرف انگلیس، به امضاء رسید. ولى مسلمانان پس از احتلال در سال1918م از آن با خبر شدند

در سال1920 ت بریتانیا اعلام کرد از این به بعد حکومت نظامى فلسطین به حکومت مدنى مبدّل خواهد شد.

یهود که منتظر یک چنین روزى بودند، فورا تصویب نامه‏اى را به امضاء سران کنفرانس حلفاء (متفقین) که در (سان ریمو) به تاریخ25 نوامبر1920 م، منعقد شده بود در آورده که در آن چنین آمده بود: باید فلسطین را در یک موقعیّت ادارى و سیاسى قرار داد که یهود براى تأسیس میهن ناسیونالیسم خود تمام آزادى را داشته باشد و حکومت انتداب، هجرت به فلسطین را تقویت بنماید و براى این موضوع توصیه مى‏شود که ک نه‏اى براى رسیدگى به امور یهود مهاجر تأسیس شود تا هم ناظر عملیات هجرت باشد و هم مهاجرین را مسکن و کار بدهد و امتیازات شرکتها را اولاً به یهود بدهند تا براى تأسیس چنین میهنى بتوانند به نحو احسن کوشش کنند.

این تصویب نامه را سازمان ملل متحد که خود دست نشانده یهود بود، در سال1922 تصویبب کرد و فورا بریتانیا آقاى (هربرت صموئیل) یهودى را بعنوان سامى بریتانیا به فلسطین اعزام داشت.

صموئیل که مدّت پنجاه سال در فلسطین بود تعداد ششصد هزار یهودى مهاجر را در این منطقه س ت داد و پستهاى مهم را به آنها واگذار کرد و هرچه زمین بود، با سرنیزه از عربها یدارى کرده بدست یهود داد و امتیاز تجارت خارجى را منحصرا به یهود داد حمل سلاح را بر عربها ممنوع کرد، در صورتى که تسهیلات فراوانى براى خـریدارى اسلـحه نسبت به یـهود مبذول داشت.

فورد مى‏گوید: اگر جهان مى‏دانست، یا به او اجازه مى‏دادند که مردم دنیا بدانند چگونه یهودیان زمینهاى فلسطین را از دست عربها بیرون آوردند، چنان نفرت و بى‏زارى نسبت به یهود در دل آنها ایجاد مى‏شد که هرگز از یاد نمى‏رفت و بدون شبهه تمام کارها با معرفى (صموئیل) بریتانیا انجام مى‏گرفت، ولى مگر ممکن بود ى از این واقعه‏ها و یها و آدم‏کشیها صحبتى به زبان آورد؟

حتّى یکى ازکارمندان ت بریتانیا وقتى خواست به ت خود گزارشى راجع به زمین ى یهود بدهد، فورا از وظیفه خود برکنار شد.

از شروع جنگ جهانى اوّل همه فهمیدند که چه کاسه‏اى زیر نیم‏کاسه مخفى است و لذا (شریف حسین) مکّه نامه‏اى در14/ژوئیه/1915 به ان بریتانیا نوشته و از آنها درخواست کرد که مرزهاى کشورهاى عربى را تعیین کنند، در این زمینه نامه‏هائى رد و بدل شده و سرانجام بریتانیا به شریف حسین اطمینان داد که فلسطین جزو کشورهاى عربى و مرزهاى آن محفوظ خواهد بود.

ولى آیا بریتانیا به وعده خود وفا کرد؟

آقاى عبدالله ل مى‏نویسد: قوانین بریتانیا در زمان انتداب، تمام درها را به روى مهاجرت یهود به فلسطین گشوده بود، بطورى که آقایان یهودى پیش از آن که از اى خود در آلمان و پولندا و خارج شوند به آنها گذرنامه فلسطینى داده مى‏شد! در صورتى که عربهائى که از شرق اردن و به فلسطین آمده بودند و سالهاى درازى در آنجا س ت داشتند اجنبى محسوب مى‏شدند!

و از طرف دیگر تمام قواى بریتانیا براى حمایت از یهود در تحت اختیار آنها بود! و براى سرکوب و جلوگیرى از هرگونه شورشى از طرف عربها پایگاه نظامى و قدرتى در شرق اردن به وجود آورد تا آن که ت بدون هیچ دغدغه و دردسرى تشکیل شود!

تا اینجا بریتانیا نقش خود را خوب بازى کرد و از این به بعد مى‏بایستى وارد کار بشود و سرانجام بدست او تأسیس گردید و این افتخار بزرگ نصیب او گشت.

نویسنده معروف انگلیسى (دوجلاس رید) مى‏نویسد: در اوا جنگ جهانى دوّم (ترومان) رئیس جمهورى اسبق در خواست کرد که تعداد100000 یهودى به فلسطین مهاجرت نمایند، فلسطین را بین یهود و مسلمانان تقسیم کنند، با آن که همین آقاى ترومان در سال1947 در پارلمان اعلام کرده بود که هرگز راضى نیست که سرنوشت ملّتى بدون رضایت آن تعیین گردد. به هر جهت هر آنچه آقاى مارشال وزارت امور خارجه خواست خطرهاى تقسیم شده را به آقاى ترومان گوشزد کند و او را از این کار منصرف سازد فایده نبخشید و پیش از آن که قواى نظامى بریتانیا از فلسطین خارج شوند یعنى در14/ مى/1948 ت به اعتراف کرد.

این اعتراف حتّى نسبت به در سازمان ملل متحد غیر منتظره و ناگهانى بود.

در اثر این اعتراف ناگهانى جنگ خونینى میان عربها و شروع شده و مارشال استعفا داد.

در همین زمان سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و براى رفع اختلافات اعراب و و پایان دادن به جنگ در آن منطقه قطع نامهٴ تقسیم را صادر کرد. به موجب این قطع‏نامه، مقرّر شد، صحراى (نقب) در اختیار یهود و (جلیل) دست عربها باشد. سازمان ملل براى اجراى این قطع‏نامه، آقاى ( ت برنادوت) را به فلسطین اعزام کرد و چون عربها حاضر نشدند صحراى نقب را به یهود واگذار کنند برنادوت پیشنهاد کرد، که اگر عربها راضى نیستند، نقب را به یهود بدهند، بر یهود لازم است که (جلیل) را گرفته و از نقب صرف نظر کنند، در اثر این پیشنهاد یهود آقاى برنادوت را بدون هیچ‏گونه مقدمه‏اى کشتند و با آن که برنادوت سازمان ملل بود قاتل او آزاد شد و در عوض نیویورک از رئیس عصابهٴ (اشترن) (قاتل برنادوت) استقبال شایانى بعمل آورد. و عجیب آن که هر از شخصیّتهاى با قرارداد تقسیم مخالفت مى‏کرد، فورا کشته مى‏شد و یا از منصبش برکنار مى‏شد، مثلاً (جیمس فرستال) که یکى از مخالفان قرارداد تقسیم بود وزارت جنگ بود اوّل او را از منصبش برکنار نمود، در اثر فشارهاى گوناگون یهود خودکشى کرد.

این را هم به تاریخ باید اضافه کرد که سران لشکرهاى عربى در آن جنگ خیانت د و در عوض آن که زمینهاى فلسطین را از یهود بگیرند، زمینهاى زیادى را هم به آنها دادند و در نتیجه، جنگ به نفع یهود تمام شد. مثلاً اگر جنگ نمى‏شد یهود فقط بر3/5 میلیون دونم سیطره داشتند و حال آن که پس از جنگ، زمینهاى به (27.027.023) دونم رسید.

و آوارگان این جنگ1000000 انسان بودند!

و تمام اموال و دارائى که از مسلمانان گرفتند بیش از 95.000.000.000 ریال در سال منافع او بوده است!

پس از جنگ تعداد202 قریه را تغییر داد و بیش از200 مسجد را اب کرد و اکثر مقابر را نبش نمود و حتّى سنگهاى روى آنها را یده و به یهود فروخت.

ناگفته نماند که پس از قیام نخستین کشورهائى که آن را به رسمیّت شناختند، و انگلیس، سپس شوروى سابق و رفقاى آن بودند!

و به گفته علوبه: شوروى سابق و در هیچ موضوعى اتفاق ن د جز در به رسمیّت شناختن !

بنا بر این اگر سؤال شود: ( چگونه به وجود آمد)؟

در جواب باید گفت: (با نیرنگ و بریتانیا و غفلت مسلمانان و تلاش یهود)!

منبع

http://www.yahood.netخلاصه کنفرانس آقایان آریا امینی و آریافر با موضوع فلسطین : 

پس از وقوع جنگ عرب‌ها و در سال ۱۹۴۸، در موافقت‌نامه‌های آتش‌بس موقت م ن و کشورهای عرب همسایه آن هیچگاه از فلسطین به عنوان یک سرزمین مجزا نامی برده نشد. در این موافقت‌نامه‌ها فلسطین بین ، مصر، و اردن تقسیم شد.

علاوه بر مناطقی که سازمان ملل متحد تقسیم‌بندی کرده بود ۲۶ درصد از سرزمین‌های تحت قیمومت در غرب رود اردن را نیز تصرف کرد. اردن نیز ۲۱ درصد از سرزمین‌های تحت قیمومت را تصرف و به خاک خود ضمیمه کرد. بیت‌المقدس به دو بخش تقسیم شد، و اردن بخش‌های شرقی از جمله شهر باستانی را در اختیار گرفته، و بخش غربی را در اختیار گرفت. مصر نیز باریکه غزه را در اختیار گرفت.

.

از دهه ۱۹۶۰ به بعد، اصطلاح «فلسطین» مرتباً در بافت‌های به کار گرفته می‌شد. اعلامیه‌های مختلف، همچون اعلام تشکیل کشور مستقل فلسطین در سال ۱۹۸۸ توسط سازمان  بخش به کشوری که فلسطین نامیده می‌شد اشاره می‌کرد، و مرزهای آن را با درجات مختلف وضوح تعریف کرده، و از جمله خواستار ضمیمه شدن کل کشور به فلسطین شد. اخیراً، پیش‌نویس قانون اساسی فلسطین بر اساس   باختری و باریکه غزه پیش از ۱۹۶۷ (جنگ شش روزه) مرزهای فلسطین را تعیین کرده‌است. این خط سبز ( ) بر اساس موافقت‌نامه خط آتش‌بس موقت۱۹۴۹ تعیین شده؛ و مذاکرات مربوط به تعیین مرزهای دائمی هنوز انجام نشده‌است. علاوه بر این، از سال ۱۹۹۴، تشکیلات خودگردان فلسطین کنترل بخش‌های مختلف فلسطین باستانی را در اختیار گرفته‌است.

فلسطین به‌صورت تاریخی و از دوران روم باستان به ناحیه‌ای گفته می‌شده که بیندریای مدیترانه و کرانه‌های رود اردن واقع شده‌است.

جغرافیای فلسطین

وضعیت جغرافیایی فلسطین، این امکان را به صهیونیست‌ها داده است تا از آن در جنگ‌های گوناگون بین سال‌های 1967 و 1973، برای حمله به کشورهای غربی مجاور استفاده کنند. این امر، اتخاذ سیاست یگانه‌ای را برای کشورهای عرب ضروری کرد. تجارب تاریخی نشان داده که سرنوشت مصر و سرزمین‌های شام، به طور دائم با سرنوشت فلسطین در ارتباط است. دفاع از مصر و سرزمین شام، از فلسطین شروع می‌شود. هر استعمارگری که قصد سلطه بر مصر یا را داشته است، خواه ناخواه مجبور به سیطره بر فلسطین بوده است. ...ادامه مطلب

به این لحاظ، می‌توان گفت تا زمانی که رژیم صهیونیستی، فلسطین را در داشته باشد، درحقیقت ممکن نیست کشورهای غربی مجاور را مستقل تصور کنیم. زیرا صهیونیسم همواره تهدیدی برای آنها خواهد بود. گواهی بهتر از این وجود ندارد که کشورهای غربی پیرامون فلسطین ی، از زمان سلطه‌ رژیم صهیونیستی بر این سرزمین، عمل خود را در بسیاری از زمینه‌های داخلی و خارجی از دست داده‌اند و حتی رژیم صهیونیستی بخش‌هایی از این کشورها را کرده است.    .

مرزهای فلسطین:

فلسطین بیش از 27 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. 223/26 کیلومتر آن خشکی و 704 کیلومترمربع آن آب است. در غرب آن، دریای مدیترانه با ساحلی به طول 224 کیلومتر، و در شرق آن، و اردن و در شمال آن لبنان قرار دارد. از جنوب با شبه جزیره سینا و خلیج‌ عقبه هم‌مرز است.2

مرزهای فلسطین به موجب معاهده فرانسه و انگلیس، مبنی بر تقسیم کشور شام (شامات) در سال 1920م، تعیین شد. بعدها این مرزها تعدیل شد و برخی زمین‌های نزدیک به رودخانه‌های حاصبانی و بانیاس و برخی روستاهای نزدیک به رودخانه‌ی لیطانی، جزو محدوده فلسطین قرار گرفت. به موجب این معاهده، مرزهای میان لبنان و فلسطین، از رأس‌الناقوره در ساحل دریای مدیترانه آغاز شد و تا روستای یاردن در شرق لبنان امتداد یافت. این مرزها به سوی شمال شرق تا المطله و با گذر از سرچشمه‌های رود اردن تا تپه القاضی در فلسطین، و تا بانیاس در کشیده شده است. این مرزها از جنوب و در کرانه‌ رود اردن تا دریاچه طبریه امتداد دارد. به طوری که دریاچه‌های حوله و طبریه در محدوده مرزهای فلسطین قرار دارد. خط مرزی میان و فلسطین در ساحل شرقی دریاچه طبریه و از رو به روی شهر طبریه به سوی جنوب شرقی منحرف می‌شود تا به ایستگاه الحمه در رودخانه یرموک برسد. از آن پس، مرزها به سوی جنوب غربی رود یرموک تا نقطه‌ برخورد آن با رود اردن پیش می‌رود که در این جا مرز با اردن آغاز می‌شود.3

مساحت فلسطین

مساحت تاریخی کل فلسطین براساس مستندات سازمان ملل متحد 009/27 کیلومترمربع است. اما مساحت ت پیشنهادی فلسطین در سرزمین‌های ی سال 1967 (کرانه باختری و نوار غزه) چیزی حدود 209/6 کیلومترمربع است که حدود 95/22 درصد از کل مساحت تاریخی فلسطین را دربر می‌گیرد.

براین اساس مساحت کرانه باختری 844/5 کیلومترمربع است که به طور کل 6/21 درصد از مساحت تاریخی فلسطین را در برگرفته است. نوار غزه نیز با وسعتی بالغ بر 365 کیلومتر، درواقع 35/1 درصد از مساحت کل سرزمین تاریخی فلسطین را دربر می‌گیرد.

 

 موقعیت جغرافیایی فلسطین

مساحت فلسطین - که در دشمن صهیونیستی است - ۲۷۰۲۷ کیلومتر مربع می‌باشد. فلسطین بخشی از بلاد شام ( ، اردن و لبنان) به شمار می‌‏رود که از طرف شرق به اردن، از غرب به دریای مدیترانه، از شمال و شمال شرقی به لبنان و و از جنوب به خلیج عقبه و صحرای سینای مصر محدود می‌‏شود.
در فلسطین سه منطقه کوهستانی، دشتی و ساحلی وجود دارد که زمین‌های حاصل‌خیز کشاورزی را تشکیل می‌‏دهد. صحرای نقب در بخش جنوبی واقع شده و یک سوم مساحت فلسطین را تشکیل می‌‏دهد. ایستادگی‌ فلسطینیان

فلسطینیان از همان ابتدا در برابر قیمومیت بریتانیا و باندهای صهیونیستی، پایداری و مقاومت د و برای دفاع از زمین و پاسداری از مقدسات، گروه‌های جهادی تشکیل داده، تظاهرات و اعتصاب‌های عمومی به راه انداختند. قیام‌های ۱۹۲۰، ۱۹۲۳ و ۱۹۲۹ (معروف به انقلاب براق) از آن جمله است. انگلیسی‌‏ها قیام‌های فلسطینیان را سرکوب و هزاران تن را کشتند یا به زندان انداختند تا از این رهگذر، خدمتی به باندهای صهیونیستی انجام داده باشند. شیخ عزالدین قسام با تشکیل گروه‌های ی- جهادی، به نبرد با انگلیسی‌‏ها و صهیونیست‌ها پرداخت و سرانجام در سال ۱۹۳۵ م. به شهادت رسید. در پی شهادت وی، فلسطین به ی حاج امین حسینی (مفتی اعظم قدس)، یکپارچه قیام شد و حسن سلامه، عبدالرحیم الحاج محمد و عبدالرحیم مسعود و از شاگردان قسام، عملیات متعددی را بر ضد انگلیس و صهیونیست‌ها انجام دادند به طوری که بریتانیا برای سرکوب انقلاب مردم فلسطین، ژنرال مونت کوری جنایتکار را فراخواند. نامبرده در سرکوب مردم مبارز فلسطین، نهایت قساوت را به کار برد به گونه‏‌ای که زندان‌ها مملو از زندانیان، خانه‌ها ویران، زمین‌های بسیاری مصادره و معیشت مردم بسیار سخت گردید.
قیام‌های مردم فلسطین، تداوم داشت و به موازات آن، کوچ یهودیان سراسر جهان با هدف فلسطین نیز ادامه یافت تا اینکه پس از پایان جنگ دوم جهانی) ۱۹۴۵ م)، بریتانیا و توانستند در سال ۱۹۴۷ م. از طریق سازمان ملل متحد قطعنامه تقسیم فلسطین را صادر کنند. به موجب این قطعنامه جائرانه، فلسطین بین فلسطینیان و یهودیان گر- که تعدادشان از ۱۵ جمعیت ن آنجا فراتر نمی‌‏رفت و تنها ۷ از سرزمین فلسطین به آنان اعطا شده بود تقسیم گردید. البته فلسطینیان، اعراب و مسلمانان با تقسیم فلسطین مخالفت د. فلسطینیان به جهاد و مبارزه خویش ادامه دادند و عبدالقادر الحسینی ( مجاهدان)، سرانجام در سال ۱۹۴۸ م. در جریان نبرد (القسطل) به شهادت رسید.

  سه جانبه (سال ۱۹۵۶ م)

در سال ۱۹۵۶ م. انگلیس، فرانسه و ، در توطئه‌ای مشترک، سه جانبه‌ای را علیه مصر تدارک دیدند و صهیونیست‌ها نوار غزه و بخشی از سینا را د. اما بر اثر فشارهای جهانی و عملیات مقاومت، ناگزیر از این مناطق خارج شدند. در سال ۱۹۶۳ م. سازمان ‌‏بخش فلسطین به ی احمد شقیری، شکل گرفت و صاحب ی در نوار غزه شد. همچنین ‌های چریکی نظیر فتح، جبهه خلق و تشکیل شدند و توانستند عملیات چریکی بسیاری را از خاک علیه صهیونیست‌ها به مورد اجرا بگذارند و تلفات و ضایعات قابل توجهی به آنان وارد سازند. در سال ۱۹۶۷ م. با حمایت ، جنگی را علیه مصر و به راه انداخت و سینای مصر و ارتفاعات جولان را- علاوه بر سایر بخش‌های فلسطینی به خود درآورد. اما ملت فلسطین همچنان به مقاومت خود در برابر گری صهیونیستی ادامه داد. پس از ش ت ۱۹۶۷ م. عملیات نظامی- چریکی فلسطینی، از خاک اردن علیه صهیونیست‌ها گسترش یافت و خطر و تهدیدی بالقوه برای یهودیان غاصب گردید. به دنبال این تحولات و صهیونیست‌ها، اردن را تحت فشار قرار دادند و این کشور در سپتامبر ۱۹۷۰ م. فعالیت چریکی فلسطینیان را درهم کوبید. کارهای چریکی از این پس، به و لبنان انتقال یافت.
در سال ۱۹۷۳ م. و مصر توافق د برای آزادسازی خاک شده خویش، با صهیونیست‌ها بجنگند و اگر دخ مستقیم در جنگ نبود، ش ت کامل صهیونیست‌ها رقم می‌‏خورد. در پی این حوادث، مذاکرات آتش‌بس میان مصر و رژیم صهیونیستی زیر نظر آغاز و کار به جایی رسید که انور سادات (رئیس جمهور وقت مصر)، در سال ۱۹۸۷ م. به طور یک جانبه و در کمپ دیوید ، صلحی را با صهیونیست‌ها امضا کرد. مصر با امضای این قرارداد، عملًا از گردونه درگیری با دشمن صهیونیستی خارج شد لیکن خداوند سبحان وج مصر را به واسطه پیروزی انقلاب ی در ایران به ی ‌‏رحمه الله جبران کرد. عظیم‌الشأن ایران سفارت را تعطیل و سفارت فلسطین را به جای آن دایر فرمود و اعلام داشت: « غدّه‌ای سرطانی است و باید ریشه کن شود». همچنین روز جهانی قدس را اعلام و قدس را تأسیس کرد. این خط مشی و سیاست حکیمانه و حمایت از مبارزات بحق مردم مسلمان فلسطین، به وسیله جانشین شایسته ایشان ی و مسئولان نظام ی، با همان قوت ادامه دارد


the call center school course: voice of the customer


صدای شما در بانک سامان

صدای مشتری مجتمع صنعتی ان باتری
صدای مشتری گروه تعاونی پیشگامان

صدای مشتری شرکت ایران پتک

صدای مشتری رکت بازرگانی ایده برتر پارسیان

صدای مشتری ماهنامه ای برای مدیران صنعت غذا


صدای مشتری رکت شامپو سدر صحت

صدای مشتری شرکت توران تو

صدای مشتری شرکت پست ایران

صدای مشتری اداره کل پست استان فارس

صدای مشتری بازرگانی لطیفی

صدای مشتری شرکت اطلس خودرو

صدای مشتری سازه اطلاعات سامان

صدای مشتری mba news

صدای مشتری روناس

صدای مشتری بیمه نوین

صدای مشتری شرکت لوله سان اصفهان

صدای مشتری شرکت pap آریا رسانه تدبیر (شاتل)

voice of the customer of tm group


the call center school course: voice of the customer

صدای مشتری مجتمع صنعتی ان باتری
صدای مشتری گروه تعاونی پیشگامان

صدای مشتری شرکت ایران پتک

صدای مشتری رکت بازرگانی ایده برتر پارسیان

صدای مشتری ماهنامه ای برای مدیران صنعت غذا


صدای مشتری رکت شامپو سدر صحت

صدای مشتری شرکت توران تو

صدای مشتری شرکت پست ایران

صدای مشتری اداره کل پست استان فارس

صدای مشتری بازرگانی لطیفی

صدای مشتری شرکت اطلس خودرو

صدای مشتری سازه اطلاعات سامان

صدای مشتری mba news

صدای مشتری روناس

صدای مشتری بیمه نوین

صدای مشتری شرکت لوله سان اصفهان

صدای مشتری شرکت pap آریا رسانه تدبیر (شاتل)

voice of the customer of tm group


لوله بازکنی فلسطین ات ساختمانی فلسطین
شبانه روزی فوری حتی تعطیلات لایروبی رفع گرفتگی چاه تو حفر چاه فاضلاب
تشخیص ترکیدگی با دستگاه رفع بوی بد فاضلاب باز گرفتگی تو و فاضلاب طوقه چینی
تعمیرات لوله کشی آب ساختمان تخلیه چاه فاضلاب فلسطین تعمیر فاضلاب
منتظر تماس شما هستیم : 9190856706
لوله بازکنی فلسطین در صادقیه ، باز گرفتگی فاضلاب , لوله بازکنی فلسطین در طرشت ، تشخیص ترکیدگی , لوله بازکنی فلسطین در فرحزاد ، تعمیرات تو فرنگی , لوله بازکنی فلسطین در گیشا (کوی نصر) ، سرویس کولر و تعمیر , لوله بازکنی فلسطین در همایونشهر ، ظرفشویی و لباسشویی ,
لوله بازکنی فلسطین
شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی پارساگستر فردا با شماره ثبت 490856 امیدوار است بتواند خدمات ماندگار و ارزنده ای به هموطنان عزیز ارائه نماید.این شرکت در حال حاضر در تمامی نقاط تهران ، حومه تهران ، کرج و حومه کرج، قم و ساوه در حال فعالیت در زمینه تاسیسات ساختمان می باشد.امیدواریم بتوانیم در زمینه مشاوره اینترنتی ، تلفنی و حضوری و همچنین اجرای خدمات فنی ساختمان مثمر ثمر واقع شده و رضایت شما مشتری گرامی را برآورده نماییم.
با تشکر از توجه شما
رفع نم رطوبت ساختمان فلسطین لوله بازکنی خیابان فلسطین تعمیر گرفتگی تو فرنگی فلسطین لوله بازکنی میدان فلسطین تشخیص ترکیدگی لوله فلسطین تعمیر موتورخانه پکیج شوفاژ فلسطین چاه بازکنی چاه بازکن فلسطین لوله بازکنی بلوار فلسطین تعمیر پمپ آب خانگی فلسطین لوله بازکنی چهارراه فلسطین تاسیسات خدمات فنی ساختمان فلسطین
شماره تلفن تماس با شرکت خدمات تاسیسات تهران کرامت
برچسب ها: شماره تلفن تاسیساتی شماره تلفن تعمیرکار ساختمان شماره تماس لوله کش شماره موبایل لوله بازکنی شماره تلفن تماس تخلیه چاه شماره تلفن تعمیرکار تهران
صد در صد تضمینی - بازگشت هزینه در صورت عدم رضایت از کار
حضور فوری در محل ، قیمت مقطوع و مناسب خدمات ، رضایت مشتری
سایر خدمات شرکت در فلسطین
کاشی کاری کاشی کار سرامیک ساختمان
گچ کاری ساختمان
تعمیر عایق و ایزوگام کف تو و سقف ساختمان
تعمیر لوله کشی شوفاژ ، پکیج ، موتورخانه
لکه گیری گچ دیوار و سقف شوره زده و نم دیده
تعمیر تاسیسات ساختمانی برق کشی لوله کشی آب فاضلاب
تعمیر کولر سرویس کولر آبی و گازی تعمیرات برق کشی
نصب شیرآلات تعمیر و سرویس شیرآلات اب
تعمیر پمپ آب خانگی
ضدعفونی آب مخزن ، است ، آکواریوم رفع بوی بد آب-تصفیه خانه
نصب تو فرنگی تاشو دیواری
سایر خدمات تاسیسات ساختمان
لوله کشی فاضلاب ساختمان-تعمیرات-تشخیص ترکیدگی لوله نشت
بهترین روش رفع گرفتگی لوله فاضلاب
سرویس تو
حفر چاه فاضلاب در تهران و کرج حفاری چاه عمیق آب تخلیه چاه و سپتیک و چربی گیر با پمپ های کفکش آبکش و لجنکش ، با تانکر های بزرگ 911 و بادسان در تمامی نقاط 22 گانه تهران بزرگ
تخلیه چاه مکنده غرب تهران
تخلیه مکانیزه چاه فاضلاب و سپتیک با تانکر های ویژه مکنده که نیازی به پمپ نداشته بلکه با قدرت موتور کامیون مل مکش را انجام میدهد .
روش تخلیه چاه با مکنده به این صورت است که در چاه به اندازه تقریبی لوله 10 باز و شلینگ مکنده به سر چاه در سطح آب فرستاده میشود و عمل تخلیه و مکش با نیروی محرکه موتور کامیون صورت میگیرد.
لایروبی چاه غرب تهران
در آوردن و تخلیه لجن سفت ته چاه توسط مقنی و نیسان ، بعد از تخلیه آب چاه باید مقنی با تجهیزات کامل ایمنی درون چاه رفته و با سطل لجن و های کف چاه را بالا بدهد .
اکیپ بیرون چاه نیز با نیسان های 110 لیتری که به تعداد 10 عدد در هر ماشین نیسان هست آن را از شهر خارج نمایند.
کفتراشی تهزنی چاه کهنه غرب تهران
اگر چاه شما بطور مکرر پر می شود ما با عملیات خاص و ویژه چاه شما را احیا و حتی بهتر از چاه نو خواهیم کرد.
مقنی های چخصوص چاه کهنه با اکیپ ماهر و تجهیزات ایمنی حرفه ای به درون چاه رفته و انباری چاهه شما را بطور کلی تراش داده و حجم انباری چاه شما را چندین برابر خواهند کرد.
ن درآمده از چاه را با خاور کمپرسی از محل حمل و به بیرون هر انتقال خواهیم داد .
لازم به ذکر است که همه این کار ها در کمتر از 24 ساعت انجام میشود
حفر چاه نو غرب تهران
حفر و کندن چاه های جذبی فاضلاب ، آب ، ارت ، شمع ، کانال و ... با ارزان ترین قیمت
لوله بازکنی در غرب تهران - تخلیه چاه در غرب تهران - حفر چاه در غرب تهران - لوله بازکنی فلسطین - تخلیه چاه در فلسطین - لوله بازکنی سعادت آباد - لوله بازکنی جنت آباد - لوله بازکنی شهران - لوله بازکنی صادقیه - تخلیه چاه صادقیه - لوله بازکنی تخلیه چاه پونک - لوله بازکنی تخلیه چاه ستارخان - لوله بازکنی تخلیه چاه مرزداران - لوله بازکنی تخلیه چاه اشرفی اصفهانی - لوله بازکنی تخلیه چاه جنگل - لوله بازکنی تخلیه چاه د ده المپیک - لوله بازکنی تخلیه چاه ستاری - لوله بازکنی تخلیه چاه بلوار فردوس شرق و غرب - لوله بازکنی تخلیه چاه - لوله بازکنی تخلیه چاه شهرک اکباتان - لوله بازکنی تخلیه چاه شیخ فضل الله - لوله بازکنی تخلیه چاه شهرک ژاندارمری - لوله بازکنی تخلیه چاه یادگار - لوله بازکنی تخلیه چاه سیمون بولیوار - لوله بازکنی تخلیه چاه - حفر چاه در غرب تهران - حفر چاه فاضلاب در غرب تهران - حفر چاه آب در غرب تهران - کفتراشی چاه در غرب تهران - لایروبی چاه در غرب تهران - لوله کشی در غرب تهران - فنر زنی در غرب تهران - چاه بازکنی در غرب تهران - شماره چاه بازکنی در غرب تهران - شماره لوله بازکنی در غرب تهران - شماره تخلیه چاه در غرب تهران - لوله بازکنی - تخلیه چاه - حفر چاه - لایروبی و کفتراشی چاه - لوله کشی در غرب تهران - تشخیص ترکیدگی لوله در غرب تهران - رفع نم در غرب تهران-لوله بازکنی غرب تهران-تخلیه چاه غرب تهران-حفاری چاه غرب تهران-شماره چاه بازکنی غرب تهران-شماره لوله بازکنی غرب تهران-لوله بازکنی فلسطین-تخلیه چاه فلسطین-لوله بازکنی سعادت آباد-تخلیه چاه سعادت آباد-لوله بازکنی و تخلیه چاه در محدوده فلسطین و سعادت آباد بصورت شبانه روزی و بدون رفع نم و تو و آشپزخانه - تعطیلی در اسرع وقت- لوله بازکنی - خدمات چاه و فاضلاب در فلسطین و سعادت آباد - شهرک قدس - فلسطین - سعادت آباد - میدان کاج - میدان سرو - لوله بازکنی میدان سرو - تعمیر چاه میدان کاج سعادت آباد - تعمیرات چاه و فاضلاب در سعادت آباد - لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفاری چاه - لوله بازکنی میدان صنعت - تخلیه چاه میدان صنعت-صنعت-ایوانک -میدان فرهنگ - چاه بازکنی فلسطین - میدان کاج - سعادت آباد - میدان صنعت - ایوانک - فرحزادی - یادگار - پونک در تهران
لوله بازکنی و تخلیه چاه و رفع بوی بد فاضلاب و رفع نم ، رفع نم و بوی بد تو در غرب تهران
تعمیر و تغییرات ساختمان ، بنایی ، کندن چاه نو ، لایروبی چاه کهنه و قدیمی ، لوله کشی آب در غرب تهران
لوله بازکنی با فنر فولادی و فنر برقی بدون در محدوده غرب تهران
لوله بازکنی کمترین هزینه فوری فوری نیم ساعته تمام نقاط تهران صد در صد تضمینی
رفع بوی بد لوله های فاضلاب ، تو ، و آشپزخانه صد در صد تضمینی در غرب تهران
تعمیرات و تغییرات ساختمان مستقیم با کار و لوله کشی آب و فاضلاب
تبدیل چاه کهنه به نو سمت غرب تهران
لوبازکنی درفلسطین
لوله بازکنی در فلسطین تهران تخلیه چاه در فلسطین تهران
لوله بازکنی فوری، شبانه روزی در فلسطین تهران
هدف ما جلب رضایت شماست
لوله بازکنی منطقه 2:
,لوله بازکنی برق آلستوم,لوله بازکنی تهران ویلا,لوله بازکنی ستارخان,لوله بازکنی ,لوله بازکنی سعادت آباد,لوله بازکنی فلسطین,لوله بازکنی شهرک مخابرات,لوله بازکنی شهرآرا,لوله بازکنی صادقیه,لوله بازکنی طرشت,لوله بازکنی فرحزاد,لوله بازکنی گیشا,لوله بازکنی ,لوله بازکنی همایونشهر,لوله بازکنی مرزداران
,تخلیه چاه منطقه 2:
,تخلیه چاه برق آلستوم,تخلیه چاه تهران ویلا,تخلیه چاه ستارخان,تخلیه چاه ,تخلیه چاه سعادت آباد,تخلیه چاه فلسطین,تخلیه چاه شهرک مخابرات,تخلیه چاه شهرآرا,تخلیه چاه صادقیه,تخلیه چاه طرشت,تخلیه چاه فرحزاد,تخلیه چاه گیشا,تخلیه چاه ,تخلیه چاه همایونشهر,تخلیه چاه مرزداران
لوله بازکنی فلسطین
شرکت خدمات فنی و تاسیسات ساختمانی تهران کرامت در فلسطین
خدمات لوله بازکنی تهران کرامت در یک نگاه :
1) لوله بازکنی فلسطین تخلیه چاه
2) تعمیرات و اجرا انواع لوله کشی ساختمان در فلسطین
3) تعمیر و سرویس کولر گازی و کولر آبی
4) تعمیرات و اجرای لوله کشی موتورخانه ، پکیج ، شوفاژ نصب و تعمیر و لوله بازکنی در فلسطین
5) تعمیر پمپ آب خانگی ، تعمیرات انواع لوله پمپ آب طبقاتی و افقی ساختمان در فلسطین
6) حفاری چاه فاضلاب ، حفر چاه با مقنی مجرب و دستگاه حفاری
7) تشخیص محل نشت و ترکیدگی لوله آب با دستگاه فلسطین، تشخیص علت رطوبت و نم و ترمیم آن ، نشت ی نشتی لوله آب و فاضلاب و سیفون تو
8) انشعاب فاضلاب آپارتمان به فاضلاب شهری
9) از بین بردن و برطرف بوی بد تو و دفع بوی بد ، ، دستشویی ، فاضلاب و سرویسهای بهداشتی
10) اجرا و تعمیرات عایق کاری و ایزوگام کف ، دستشویی و سقف ساختمان
11) تعمیر و سرویس دستشویی و تو فرنگی و ایرانی
12) تعمیرات کلیه تاسیسات ساختمان
13) رفع نم و رطوبت دیوار ، بوی بد رطوبت ، شوره ، تشخیص دلیل چکه سقف با دستگاه و رفع آن در فلسطین
14) کلیه امور بنایی
تخلیه چاه فلسطین (قدس)
تخلیه چاه فلسطین – شرکت تخلیه چاه لوله بازکنی تهران کرامت یکی از معتبرترین و بزرگترین شرکتهای تخلیه چاه و سپتیک فاضلاب در تهران می باشد که با هدف بزرگ مشتری مداری و ب رضایت مشتریان خود ، خدمات شبانه روزی و بدون تعطیلاتی را ارائه می نماید.
تخلیه چاه فلسطین
تخلیه چاه فاضلاب و لجن کشی با تانکر بزرگ و انواع متنوع پمپ های حرفه ای کفکش تکفاز و سه فاز جهت لجن کشی و ماشین خاور مکنده شیلنگی
لوله بازکنی فلسطین
لوله بازکنی چاه دستشویی ، چاه ، آشپزخانه ، کفشورها و تو فرنگی با دستگاه ژنراتور و فنر های فولادی قوی توسط سریسکاران حرفه ای و مجرب در سراسر تهران
تخلیه چاه فلسطین لوله بازکنی
تخلیه چاه فلسطین
تعمیرات تخصصی چاه فلسطین
لایروبی چاه فلسطین

ادامه مطلب

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را کنید.
 • پروژه تاریخچه فلسطین

  دسته :

  علوم

  فرمت/ورد تعداد صفحات 280
  قیمت : 10000 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه تاریخچه فلسطین :

پروژه تاریخچه فلسطین

bayt-al-maqdis-300x181

مقدمه

تاریخچه فلسطین

فلسطین قلب میهن عربی و واسطه العقد و قبله انظار آن است. فلسطین گهواره ادیان توحیدی بزرگ تاریخ و ملتقای تمدنهاست سرزمینی پربرکت و زیبا که از لحاظ سوق الجیشی، سیاحتی و دینی یکی از مهمترین نقاط زمین است.

مساحت فلسطین در حدود ۲۷۰۰۹ کیلومتر مربع است. مستطیل شکل است و از شمال تا جنوب در حدود ۴۳۰ کیلومتر طول دارد. عرض آن شامل میان ۵۱ و ۷۰ کیلومتر و در وسط میان ۷۲ و ۹۵ کیلومتر است. عرض فلسطین در جنوب بیشتر است و به حدود ۱۱۷ کیلومتر می رسد.

فلسطین از غرب محدود است به دریای مدیترانه از شرق به و اردن از شمال به لبنان و و از جنوب به شبه جزیره سینا (مصر) و خلیج عقبه.

قدمت فلسطین

فلسطین سابقه تاریخی ۱۰ هزار ساله دارد. قدمت شهر اریحا به ۷ هزار سال قبل می رسد. اولین نان فلسطین کنعانیان (فلسطینی ها) بودند که از سه هزار سال قبل از میلاد به این سرزمین آمند.

در سال ۱۲۰۰ قبل از میلاد قبایل عبری (یهودی) از کلده از شرق به سرزمین کنعان و در نتیجه به شهر اریحا حمله د.

تا ۲۰۰ سال عبری ها حکومتی نداشتند و با فلسطینی ها در جدال بودند تا در ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد داود اولین حکومت عبری (یهودی) را در فلسطین بنا نهاد. بتدریج فلسطینی ها و یها با یکدیگر خو گرفتند و ترکیب شدند. حکومت داود فقط ۸۰ سال بود.

مهاجرت یهودیان طرح صهیونیستی

فلسطین بخشی از امنیت امپرتوری عثمانی شد که گاه تابع حاکم بیروت و احیانا تحت ولایت صیدا و یا دمشق در می آمد، ع آن نیز اتفاق می افتاد و گاه حاکم عثمانی در حیفا و یا عکا و یا قدس، بیروت و یا صیدا و … را نیز اداره می نمود.

با تدوین قانون اساسی عثمانی در سال ۱۸۷۶ م انتخابات پارلمانی برگزار شد و نمایندگانی از ولایات تابعه عربی از جمله فلسطینیان قدس به جمع نمایندگان پیوستند.

کما اینکه جمعی از شخصیتهای عرب و من جمله فلسطینی ها در پست های عالی رتبه لشکری و کشوری گمارده شدند.

گران یهود کم کم زمینهای فئودالها و زمینداران بزرگ لبنانی و سوری را یداری و کشاورزان فلسطینی را از این زمین ها، بیرون راندند.

در سال ۱۸۸۶ م اولین درگیری روی داد و کشاورزان رانده شده از دو روستای الخضیره و ملبس (بتاح تکفا) این دو مستعمره را مورد حمله قرار دادند.

این حوادث ت عثمانی را بر آن داشت تا در (سال ۱۸۸۷ م) مهاجرت صهیونیستها به فلسطین را منوط به شرایط خاصی کند.

در سال ۱۸۹۲ م حمله به مستعمره های یهودی با همان دلایل پیشین تکرار گشت و بخشنامه های جدیدی از سوی ت عثمانی با هدف محدود مهاجرت یهودیان صادر گردید، لیکن عثمانی ها زیر فشار اروپا ناگزیر از لغو آن شدند.

فلسطینی های قدس، یافا، نابلس، عکا و غزه که توانسته بوند طی سالهای ۱۹۰۸ و ۱۹۱۲ م به پارلمان عثمانی راه پیدا کنند، موضوع اولین کنگره صهیونیستی (سال ۱۸۹۷ م) در بال سویس و برنامه ریزی یهودیان برای ایجاد کشوری قومی در فلسطین را در دربار مطرح و به بحث و بررسی آن بپردازند و موفق شدند عثمانی ها را متقاعد سازند که مهاجرت یهود به فلسطین را ممنوع کرده و تسلیم فشارهای اروپایی نشوند.

این عده همچنین علیه رشوه خواری تعدادی از استاندارانی که به یهودیان جهت مهاجرت به فلسطین و تملک زمین های فروشی توسط برخی از سرمایه داران سوری و لبنانی و عمدتاً ی (آل سرسق، توینی، اب، خوری و مطران و …) کمک می د، شکوائیه ای را مطرح ساختند.

در سال ۱۸۹۷ م کمیته ای به ریاست محمد طاهر الحسینی مفتی قدس با هدف ارزی و بررسی دقیق راه کارها و شیوه های صهیونیستها برای دستی به زمینها تشکیل گردید.

از سوی دیگر سلطان عبدالحمید دوم در واکنش به برگزاری اولین کنگره صهیونیستی، هیأتی از کارکنان دربار خود را گسیل داشت تا شخصا بر استان قدس اشراف و نظارت داشته باشد. مطبوعات فلسطینی و عربی مانند رو مه مصری المنار و … نیز فعال شده و نسبت به نتایج و پیامدهای طرح شوم صهیونیستی جهت استیلا بر فلسطین (بلافاصله پس از اجلاس بال) هشدار دادند.

یوسف ضیاء الخالدی شهردار و شهر قدس در پارلمان عثمانی در سال ۱۸۹۹ م با ارسال پیامی به تسادوق کاهن رئیس خاخامهای فرانسه خواستار آن شد تا فلسطین را برای مردمانش باقی بگذارند. در قسمتی از این پیام آمده بود:

شما را به خدا، فلسطین را به حال خود واگذارید.

خاخام کاهن نیز هرتسل را در جریان این نامه قرار می دهد و هرتسل هم بنوبه خود در پیامی برای خالدی چنین عنوان می کند: اگر مردم فلسطین راضی به پذیرش صهیونیستها نیستند، ما جای دیگری را جستجو خواهیم کرد و بالا ه این مکان را خواهیم یافت.

نتیجه گیری

پس از پایان جنگ عراق علیه ایران و به قدرت رسیدن آقای هاشمی رفسنجان، ایران فرصت پیدا کرد با انتخاب گزینه های بسیار گسترده تری نسبت به آنچه که جنگ میسر می ساخت خط مشی واقع بینانه تری را انتخاذ نماید. ظاهراً این جریان در قالب ین ام القرای جهان متجلی گردید. در این مقطع این اتفاق نظر بوجود آمد که بدون گسترش انقلاب ی در خارج از مرزهایش قادر به ادامه حیات نیست. شعارهایی همچون آرمان کربلا و قدس و نابودی به مثابه خط مشی اصلی در سیاست خارجی تلقی می شد، بدین خاطر می توان در این سالها نظریه اصلی سیاست خارجی ایران را همان ام القرای ی دانست.

حمایت ها و کمکهای ایران به گروههای مبارز طرفدار ایران بیشتر گردید و گروههایی که به دیدگاه ایران نزدیک بودند، مورد حمایت و کمکهای بیشتر قرار گرفتند، بخصوص در فلسطین ی که همواره مساله جهانی تلقی می شد. گروههای حزب الله لبنان، جهاد ی، حماس که معمولاً دیدگاهی همگام با ایران داشتند، مورد حمایت قرار گرفتند، و بحث آزاد سازی فلسطین در محافل داخلی و خارجی از سوی ایران تقویت گردید، و نقش بازدارندگی ایران در صلح اعراب و موجب خشم و تهدیدات بیشتر و نسبت به ایران را فراهم آورد.

کمکهای معدود کشورهای عربی و کمکهای مادی، اقتصادی و … ایران که بیشتر از طریق و حزب الله… لبنان صورت می گرفت، به گفته ان این ها نقش بسیاری در شکوفایی و بسیج توده ها به سوی مبارزات علیه ایفا نمود، و موجب تقویت و گسترش دایره نفوذ این های مبارز در داخل و خارج فلسطین ی گردید.

با روی کار آمدن ت آقای خاتمی در سال ۱۳۷۶، و مشکلات متعدد روابط خارجی ایران با کشورهای بزرگ و منطقه، ایشان به بازنگری در سیاست خارجی و روابط بحرانی ایران با دیگر کشورها پرداخت. در این دوره بیشتر به تنش ز و ارتباطات بسیار با کشورهای مختلف از جمله غرب توسط فعالان دیپلماسی ایران صورت پذیرفت، این دوره که تقریباً همزمان با کنفرانس سران کشورهای ی در تهران صورت گرفت، در رابطه با منطقه و فلسطین بیشترین رویکرد ایران به مسائل عمومی و منطقه ای و فرامنطقه ای در مورد حقوق ملت فلسطین صورت پذیرفت. سیاست ایران در منطقه براساس مصالح ملی و حمایت ها از آزاد سازی فلسطین ی ادامه یافت، و چرخه آن بیشتر به سوی حمایت های و بین المللی گردید.

در این دوره سعی ایران بر این شد که مساله فلسطین با مشارکت هرچه بیشتر کشورهای عربی و سازمانهای بین المللی برای احقاق حقوق فلسطین ی انجام پذیرد. که مجموع حمایت ها و کمکها باعث به باد نشستن مقداری از تلاش ها گردید، که همانا پیروزی حماس در انتخابات با پشت سر گذاشتن سازمان بخش فلسطین که خود را به عنوان مدعی فلسطین می دانست انجامید. بی شک حمایت های ایران را می توان بیشترین فاکتور در این پیروزی ها دانست.

فصل سوم – بخش سوم

مخالفت شدید حماس با تشکیل ت فلسطین

تشکیلات خودگردان و مواضع حماس

مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با

اقتدار حماس، انزوای عرفات

از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان بخش فلسطین)

توطئه نقشه راه

های ی و ملی فلسطین و موضع حماس

کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنیسی»

فصل سوم – بخش دوم

۱- انگیزه ها و اه

۲- اساس نامه یا میثاق نامه حماس

۳- روش های حماس برای دستی به هدفهای استراتژیک

۴- وجوب جهان برای فلسطین

۵- همبستگی اجتماعی حماس

۶- جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس

۷- حمایت های حماس

۸- طرح حماس برای اتحاد گروه ها

۹- مساله اسراء هدف حماس

۱۰- رد راه حل های سازش با صهیونیسم

۱۱- آتش بس مشروط حماس « وج از نوار غزه»

۱۲- مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین حماس

۱۳- بازوی نظامی حماس

۱۴- نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل»

۱۵- عدم ادغام حماس و ت خودگردان

فصل پنجم بخش دوم

ان ایران و مقاومت فلسطین

الف- سیاست تصمیم گیری ان ایران

ب-دیدگاه ایران در رابطه با « ، آیت الله …»

۲-طرح روز جهانی قدس، احیای های ی و بسیج مسلمانان

۳-آیت الله و حمایت از مقاومت فلسطین

۴-آقای خاتمی و حمایت از مقاومت فلسطین

۵-وحدت نظر جهاد ی فلسطین و ان ایران «زوال »

۶- جهاد ی و تاثیر شه های (ره)

۷- یت ایران و جهاد ی فلسطین « رمضان عبدالله دبیر کل ی فلسطین»

فصل پنجم بخش سوم

حمایت ایران از مقاومت فلسطین حماس و جهاد ی

۸-ایران و حمایت از مقاومت فلسطین

۹-ارتباط سازمان جهاد ی فلسطین با ایران

۱۰-حمایت های مالی، نظامی حماس و جهاد ی

۱۱-ایران یکی از منابع مالی جهاد ی

۱۲-آینده منازعه فلسطین و امنیت ملی ایران

فصل ششم بخش اول

بازدارندگی ایران در روند صلح

۱۳-ایران و مخالفت با روند صلح خاورمیانه

۱۴-واکنش ایران و دیگر کشورها در قبال توافقنامه اسلو «غزه-اریما»

۱۵-انتفاضه و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح

۱۶-جهاد ی فلسطین و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح

۱۷-حماس و نقش باز دارندگی ایران در روند صلح

۱۸-کنفرانس ی و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح

۱۹-فشار غرب و بر ایران در پی حمایت از مقاومت فلسطین

پروژه تاریخچه فلسطین

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک فعال می شود ]


بیانات ی انقلاب  در ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

بِسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرَّحیم
الحمدلله ربّ العالمین و صلوات الله و تحیّاته علی سیّدالانام محمّدٍ المصطفی و آله الطّیّبین و صحبه المنتجبین
قال الله الحکیم فی الکتاب المبین:
«وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُؤمِنین»(۱) و قال عزّ مَن قائِل:
«فَلا تَهِنوا وَ تَدعوٓا اِلَى السَّلمِ وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ وَ اللَهُ مَعَکُم وَ لَن یَتِرَکم اَعمالَکُم»(۲).

 در آغاز لازم میدانم، به همه ی شما میهمانان عزیز، رؤسای محترم مجالس، ان گروه های مختلف فلسطینی، شمندان، فرزانگان و شخصیّت های برجسته ی جهان و دیگر شخصیّت های خواه، خوشامد بگویم و حضورتان در این نشست ارزشمند را گرامی بدارم.

 قصّه ی پُرغصّه ی فلسطین و اندوه جان کاه مظلومیّت این ملّت صبور، بردبار و مقاوم، حقیقتاً هر انسان خواه و حق طلب و عد جو را می آزارد و درد و رنجی انبوه بر دل می نشاند. تاریخ فلسطین و ظالمانه ی آن و آواره میلیون ها انسان و مقاومت دلیرانه ی این ملّت قهرمان، پُر فرازونشیب است. کاوشی هوشمندانه در تاریخ نشان میدهد که در هیچ برهه ای از تاریخ، هیچ یک از ملّتهای جهان با چنین رنج و اندوه و اقدامی ظالمانه مواجه نبود ه اند که در یک توطئه ی فرامنطقه ای، کشوری به طور کامل شود و ملّتی از خانه و کاشانه ی خود رانده شوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای جهان بدان جا گسیل شوند؛ موجودیّتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیّتی جعلی بر جای آن بنشیند، امّا این نیز یکی از صفحات ناپاک تاریخ است که همچون دیگر صفحات آلوده، با اذن خدای متعال و یاری او بسته خواهد شد؛چه آنکه : إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقًا.(۳) وَ قال: اَنَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبَادِیَ الصَّٰلِحُون.(۴)

 کنفرانس شما در یکی از سخت ترین شرایط جهانی و منطقه ای برگزار میشود. منطقه ی ما که همواره پشتیبان ملّت فلسطین در مبارزات آن علیه یک توطئه ی جهانی بوده است، این روزها دستخوش ناآرامی و بحرانهای متعدّد است. بحرانهای موجود در چندین کشور ی منطقه موجب شده است تا حمایت از مسئله ی فلسطین و آرمان مقدّس قدس کم رنگ شود. توجّه به نتیجه ی این بحرانها، به ما تفهیم میکند که قدرتهای سودبرنده از آن کدامند. آنانی که رژیم صهیونیستی را در این منطقه به وجود آوردند تا از طریق تحمیل یک درگیری طولانی مدّت، مانع از ثبات و استقرار و پیشرفت منطقه شوند، اینک نیز در پسِ فتنه های موجود قرار دارند. فتنه هایی که موجب شده است تا توانمندی های ملّتهای منطقه در درگیری های عبث و بیهوده به خنثی یکدیگر مصروف شود و با فشل شدن همه، آنگاه فرصت برای قدرت گیری هرچه بیشتر رژیم غاصب صهیونیستی فراهم آید. همچنان در این میان، شاهد تلاش خیرخواهان و عقلا و حکمای امّت ی هستیم که دلسوزانه در پی حلِّ این اختلافات هستند؛ امّا متأسّفانه، توطئه های پیچیده ی دشمن، توانسته است با بهره گیری از غفلت برخی تها، جنگهای داخلی را بر ملّتها تحمیل کند و آنها را به جان یکدیگر بیندازد و تلاش این خیرخواهان امّت ی را کم اثر کند. آنچه در این میان حائز اهمّیّت است، تضعیف جایگاه مسئله ی فلسطین و تلاش برای وج آن از اولویّت است. باوجود اختلافاتی که کشورهای ی با یکدیگر دارند که برخی از آنها طبیعی و برخی دیگر توطئه ی دشمن و برخی دیگر ناشی از غفلت است، لیکن همچنان عنوان فلسطین میتواند و باید، محور وحدت همه ی آنان باشد. یکی از دستاوردهای این نشست ارزشمند، مطرح اولویّت نخست جهان و خواهان جهان، یعنی موضوع فلسطین و ایجاد فضای همدلی برای تحقّق هدف والای حمایت از مردم فلسطین و مبارزات حق طلبانه و عد جویانه ی آنان است. هرگز نباید از اهمّیّت حمایت از مردم فلسطین غافل بود که در جهان امروز از اولویّت ویژه ای برخوردار است. ملّتهای مسلمان و خواه با هر سلیقه و روش، امّا میتوانند در یک هدف گرد هم آیند و آن فلسطین و ضرورت تلاش برای آن است. با پدیدار شدن نشانه های افول رژیم صهیونیستی و ضعفی که بر متّحدان اصلی آن بویژه ایالات متّحده ی حاکم شده است، مشاهده میشود که اندک اندک، فضای جهانی نیز به سمت مقابله با اقدامات خصمانه و غیر قانونی و غیر انسانی رژیم صهیونیستی میل میکند، البتّه هنوز جامعه ی جهانی و کشورهای منطقه نتوانسته اند به مسئولیّت خود در برابر این مسئله ی انسانی عمل کنند.

 سرکوب وحشیانه ی ملّت فلسطین، دستگیری های گسترده، قتل و غارت، غصب سرزمین های این ملّت و بنای شهرک در آنها، تلاش برای تغییر چهره و هویّت شهر مقدّس قدس و مسجدالاقصی و دیگر اماکن مقدّس ی و ی در آن، سلب حقوق اوّلیّه ی شهروندان و بسیاری از مظالم دیگر همچنان ادامه دارد و از پشتیبانی همه جانبه ی ایالات متّحده ی و برخی دیگر از تهای غربی برخوردار است و متأسّفانه با ع العمل شایسته ی جهانی مواجه نیست. ملّت فلسطین مفت است که خدای متعال بر آنان منّت گذارده و رس عظیم دفاع از این سرزمین مقدّس و مسجدالاقصی را بر دوش آنان نهاده است. این ملّت، راهی جز این ندارد که با اتّکال به پروردگار متعال و اتّکاء به توانمندی های ذاتی خود، در صدد برآید تا شعله ی مبارزه را همچنان فروزان نگاه دارد و الحق که تاکنون چنین کرده است. انتفاضه ای که اینک در سرزمین های ی برای سوّمین بار آغاز شده، مظلوم تر از دو انتفاضه ی گذشته، امّا درخشان و پُرامید در حرکت است و به اذن الله خواهید دید که این انتفاضه، مرحله ی بسیار مهمّی از تاریخ مبارزات را رقم خواهد زد و ش تی دیگر بر رژیم غاصب تحمیل خواهد کرد. این غدّه ی سرطانی، از هنگام آغاز، مرحله ای رشد کرده و به بلای کنونی تبدیل شده و درمان آن نیز باید مرحله ای باشد، که چند انتفاضه و مقاومت پیگیر و مستمر توانسته است اه مرحله ای بسیار مهمّی را محقّق سازد و همچنان توفنده به پیش میتازد تا دیگر اه خود را، تا زمان کامل فلسطین محقّق سازد.

 ملّت بزرگ فلسطین که بتنهایی، بار سنگین مقابله با صهیونیسم جهانی و حامیان قلدر آن را به دوش میکشد، صبور و بردبار، امّا مستحکم و استوار به تمامی مدّعیان فرصت داده است تا ادّعای خود را به محک تجربه بسپارند. آن روز که با ادّعای نادرست واقع بینی و ضرورت پذیرش حداقل حقوق برای جلوگیری از ضایع شدن آن، طرحهای سازش به طور جدّی مطرح شد، ملّت فلسطین و حتّی همه ی جریانهایی که نادرستی این دیدگاه برایشان از پیش اثبات شده بود، به آن فرصت دادند. البتّه ایران، از همان ابتدا بر نادرستی این نوع روشهای سازش کارانه تأکید کرد و آثار زیان بار و خسارتهای سنگین آن را گوشزد نمود. فرصتی که به روند سازش داده شد، آثار م ّبی در مسیر مقاومت و مبارزه ی ملّت فلسطین به همراه داشت، امّا تنها فایده ی آن، اثبات نادرستی تصوّر واقع بینی در عمل بود. اساساً روش و طریقه ی شکل گیری رژیم صهیونیستی به گونه ای است که نمیتواند از توسعه طلبی و سرکوبگری و تضییع حقوق حقّه ی فلسطینیان دست بردارد؛ زیرا موجودیّت و هویّت آن در گروِ نابودی تدریجی هویّت و موجودیّت فلسطین است. چه، آنکه موجودیّت نامشروع رژیم صهیونیستی، در صورتی قابلیّت استمرار خواهد داشت که بر ویرانه های هویّت و موجودیّت فلسطین بنا شود. به همین دلیل است که حفاظت از هویّت فلسطینی و پاسداری از همه ی نشانه های این هویّتِ بر حق و طبیعی، امری واجب، ضروری و یک جهاد مقدّس است. تا وقتی که نام فلسطین، یاد فلسطین و شعله ی فروزان مقاومت همه جانبه ی این ملّت برافراشته بماند، امکان ندارد که پایه های رژیم گر، مستحکم گردد.

 مشکل روند سازش فقط در این نیست که با کوتاه آمدن از حقّ یک ملّت، به رژیم غاصب مشروعیّت میدهد،که خود خطائی بزرگ و نابخشودنی است، بلکه مشکل در آن است که اساساً هیچ تناسبی با شرایط کنونی مسئله ی فلسطین ندارد و خصلتهای توسعه طلبانه و سرکوبگرانه و آزمندانه ی صهیونیست ها را در نظر نمیگیرد؛ امّا این ملّت، با اغتنام فرصت توانسته است نادرستی ادّعای مدّعیان سازش را به اثبات رساند و در نتیجه، نوعی اجماع ملّی در مورد روشهای درست مبارزه برای احقاق حقوق حقّه ی ملّت فلسطین شکل گرفته است.

 اینک مردم فلسطین در کارنامه ی سه دهه ی گذشته ی خود، دو الگوی متفاوت را تجربه کرده اند و میزان تناسب آن با شرایط خویش را دریافته اند. در مقابل روند سازش، الگوی مقاومت قهرمانانه و مستمرِ انتفاضه ی مقدّس قرار دارد که دستاوردهای عظیمی برای این ملّت داشته است. بی دلیل نیست که این روزها مشاهده میکنیم که از سوی مراکز معلوم الحال، «مقاومت»، مورد هجوم و یا «انتفاضه»، مورد سؤال قرار میگیرد. از دشمن انتظاری جز این نیست؛ زیرا به درستیِ این راه و ثمربخش بودن آن وقوف کامل دارد؛ امّا گاه مشاهده میکنیم که برخی از جریانها و حتّی کشورهایی که در ظاهر ادّعای همراهی با مسئله ی فلسطین را دارند، ولی در حقیقت درصددند تا مسیر درست این ملّت را منحرف کنند، به مقاومت حمله میکنند. ادّعای آنان این است که مقاومت در پی چند دهه از عمر خود، هنوز نتوانسته است فلسطین را محقّق سازد؛ پس این روش نیازمند بازنگری است! در پاسخ باید گفت: درست است که مقاومت هنوز نتوانسته به هدف غائی خود یعنی کلِّ فلسطین دست یابد، لیکن مقاومت توانسته است مسئله ی فلسطین را زنده نگه دارد. باید دید اگر مقاومت نبود، اینک در چه شرایطی به سر میبردیم؟ مهم ترین دستاورد مقاومت، ایجاد مانع اساسی در برابر پروژه های صهیونیستی است. موفّقیّت مقاومت، در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است، یعنی توانسته برنامه ی اصلی رژیم صهیونیستی را که سیطره بر کلِّ منطقه بود، به ش ت بکشاند. در این روند، باید بحق، از اصل مقاومت و سلحشورانی که در دوره های مختلف و از همان ابتدای اجرای ی تأسیس رژیم صهیونیستی به مقاومت پرداختند و با تقدیم جان خود، پرچم مقاومت را برافراشته نگاه داشته و نسل به نسل آن را منتقل د، تجلیل شود. نقش مقاومت در دوره های بعد از بر ی پوشیده نیست و یقیناً نمیتوان حتّی نقش مقاومت را در پیروزیِ ولو مختصرِ جنگ سال ۱۳۵۲ مصادف با ۱۹۷۳ میلادی نادیده انگاشت؛ و از سال ۱۳۶۱ مصادف با ۱۹۸۲ میلادی که عملاً بار مقاومت بر دوش مردم داخل فلسطین قرار گرفت، مقاومت ی لبنان -حزبالله- از راه رسید تا یاریگر فلسطینیان در مسیر مبارزاتی شان باشد. اگر مقاومت، رژیم صهیونیستی را زمین گیر نکرده بود، اینک شاهد دست اندازی آن به دیگر سرزمین های منطقه بودیم؛ از مصر گرفته تا اردن و عراق و خلیج فارس و غیره؛ آری این دستاورد بسیار مهم است، امّا این تنها دستاورد مقاومت نیست و جنوب لبنان و غزّه، تحقّق دو هدف مرحله ای مهم در روند فلسطین به شمار میرود که توانسته است روند گسترش جغرافیایی رژیم صهیونیستی را مع گرداند. از اوایل دهه ی ۶۰ هجری شمسی مصادف با دهه ی ۸۰ میلادی به بعد، دیگر نه تنها رژیم صهیونیستی قادر نبوده است به سرزمین های جدیدی دست اندازی کند، بلکه عقب گرد آن با وج ذلّت بار از جنوب لبنان آغاز شد و با وج ذلّت بار دیگر از غزّه استمرار یافت. هیچ نمیتواند منکر نقش اساسی و تعیین کننده ی مقاومت در انتفاضه ی نخست باشد. در انتفاضه ی دوّم نیز نقش مقاومت، اساسی و برجسته بود. انتفاضه ای که در نهایت، رژیم صهیونیستی را وادار کرد تا از غزّه خارج شود. جنگ ۳۳ روزه ی لبنان و جنگهای ۲۲ روزه، ۸ روزه و ۵۱ روزه در غزّه، همگی صفحات درخشانی از کارنامه ی مقاومت است که موجب افتخار تمام ملّتهای منطقه، جهان و همه ی انسانهای خواه جهان است.

در جنگ ۳۳ روزه، عملاً همه ی راه های امدادرسانی به ملّت لبنان و مقاومان سلحشور حزب الله بسته شده بود، امّا به یاری خداوند و اتّکاء به نیروی عظیم مردم مقاوم لبنان، رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی ایالات متّحده ی ، ش ت مفتضحانه ای را متحمّل شدند که دیگر به آسانی جرئت حمله به آن دیار را نخواهند کرد. مقاومتهای پی در پی غزّه، که اینک به قلعه ی ش ت ناپذیر مقاومت مبدّل شده است، در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که این رژیم، ضعیف تر از آن است که در مقابل اراده ی یک ملّت، توان ایستادگی داشته باشد. قهرمان اصلی جنگهای غزّه، ملّت سلحشور و مقاومی است که باوجود تحمّل چندین سال محاصره ی اقتصادی، امّا با اتّکاء به قدرت ایمان، همچنان از این قلعه دفاع میکند. جای آن دارد که از همه ی گروه های مقاومت فلسطین، سرایا القدس از جهاد ی، کتائب عزّالدّین قسّام از حماس، کتائب ء الاقصی از فتح و کتائب ابوعلی مصطفی از جبهه ی خلق برای فلسطین که نقش ارزشمندی در این جنگها داشتند، تقدیر به عمل آید.

میهمانان گرامی!
خطرات ناشی از حضور رژیم صهیونیستی هرگز نباید مورد غفلت قرار گیرد و لذا مقاومت باید از همه ی ابزارهای لازم برای استمرار کار خود برخوردار باشد و در این مسیر، همه ی ملّتها و تهای منطقه و همه ی خواهان جهان وظیفه دارند نیازهای اساسی این ملّت مقاوم را تأمین کنند که بستر اصلی مقاومت، ایستادگی و پایداری ملّت فلسطین است که خودْ فرزندان غیور و مقاوم را پرورش داده است. تأمین نیازهای مردم فلسطین و مقاومت فلسطین، وظیفه ای مهم و حیاتی است که همه باید به آن عمل کنیم. در این روند، نباید به نیازهای اساسی مقاومت در کرانه ی ِ باختری بی توجّه بود که اینک بار اصلی انتفاضه ی مظلوم را بر دوش میکشد. مقاومت فلسطین نیز باید با عبرت گیری از گذشته ی خود به این نکته ی مهم توجّه داشته باشد که «مقاومت» و «فلسطین»، ارزشمندتر و والاتر از آن است که در اختلافات میان کشورهای ی و عربی و یا اختلافات داخلی کشورها و یا اختلافات قومی و مذهبی درگیر شود. فلسطینیان، بخصوص گروه های مقاومت باید قدر جایگاه ارزشمند خود را بدانند و به این اختلافات ورود نکنند. کشورهای ی و عربی و همه ی جریانهای ی و ملّی، موظّفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند. حمایت از مقاومت، وظیفه ی همه ی ما است و هیچ حق ندارد در برابر کمک، از آنان انتظار ویژه ای داشته باشد. آری، تنها شرط کمک این است که این کمکها در جهت تقویت بُنیه ی مردم فلسطین و ساختار مقاومت هزینه شود. پایبندی به شه ی ایستادگی در برابر دشمن و مقاومت در همه ی ابعاد آن، ضامن استمرار این کمکها است. موضع ما نسبت به مقاومت یک موضع اصولی است و ربطی به گروه خاصّی ندارد. هر گروهی که در این مسیر استوار باشد، با او همراه هستیم و هر گروهی که از این مسیر خارج شود، از ما دور شده است. عمق رابطه ی ما با گروه های مقاومت ی فقط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت مرتبط است.

 نکته ی دیگری که باید به آن اشاره شود، اختلاف میان گروه های مختلف فلسطینی است. تفاوت دیدگاه به دلیل تنوّع سلیقه در میان مجموعه ها امری طبیعی و قابل درک است و تا آنجا که در همین محدوده باقی بماند، چه بسا موجب هم افزایی و غِنای هرچه بیشتر مبارزات مردم فلسطین شود، لیکن مشکل از زمانی آغاز میشود که این اختلافات، به نزاع و خدای ناکرده درگیری بینجامد؛ که در این صورت جریانهای مختلف، با خنثی قدرت و توان یکدیگر، عملاً در مسیری گام برمیدارند که خواست دشمن مشترک همه ی آنها است. مدیریّتِ اختلاف و تفاوت نگرش و سلیقه، هنری است که همه ی جریانهای اصلی باید آن را به کار گیرند و به گونه ای برنامه های مختلف مبارزاتی خود را برنامه ریزی کنند که فقط به دشمن فشار آورد و موجب تقویت مبارزه شود. اتّحاد ملّی بر اساس برنامه ی جهادی، ضرورتی ملّی برای فلسطین است که انتظار میرود همه ی جریانهای مختلف در جهت عمل به خواست همه ی مردم فلسطین برای تحقّق آن بکوشند.

 مقاومت، این روزها با توطئه ی دیگری نیز دست به گریبان است و آن تلاش دوست نمایانی است که میکوشند مقاومت و انتفاضه ی مردم فلسطین را از مسیر خود منحرف ساخته و آن را هزینه ی معاملات سرّی خود با دشمنان ملّت فلسطین بنمایند. مقاومت هوشمندتر از آن است که در این دام فروافتد؛ بویژه آنکه ملّت فلسطین حقیقی مبارزات و مقاومت است و تجارب گذشته نشان میدهد که این ملّت با درک دقیق از شرایط، مانع از این گونه انحرافات میشود و اگر خدای ناکرده، جریانی از جریانهای مقاومت در این دام فروافتد، این ملّت همچون گذشته میتواند نیاز خود را بازتولید کند. اگر گروهی پرچم مقاومت را بر زمین بگذارد، یقیناً گروهی دیگر از دل ملّت فلسطین بر می آید و آن پرچم را در دست خواهد گرفت.

 مطمئناً شما حضّار محترم، در این نشست، فقط به فلسطین خواهید پرداخت که متأسّفانه در چند سال اخیر، کوتاهی هایی در توجّه لازم و ضروری نسبت به آن صورت پذیرفته است. یقیناً بحرانهای موجود در جای جای منطقه و امّت ی شایسته ی توجّه است، لیکن آنچه موجب این گردهمایی است، مسئله ی فلسطین است. این اجلاس میتواند خود الگویی باشد تا با تأسّی به آن، رفته رفته همه ی مسلمانان و ملّتهای منطقه بتوانند با تکیه به اشتراکات خود، اختلافات را مهار کرده و با حلِّ تک تک آنها، موجبات تقویت هرچه بیشتر امّت محمّدی (صلوات الله علیه) را فراهم آورند.

 در پایان لازم میدانم بار دیگر از حضور ارزشمند همه ی شما میهمانان عالی قدر تشکّر کنم. همچنین از رئیس محترم مجلس شورای ی و همکارانشان در مجلس دهم به دلیل زحمتی که برای تشکیل این کنفرانس انجام دادند، تشکّر میکنم. توفیق همه ی شما را در خدمت به مسئله ی فلسطین به عنوان اصلی ترین مسئله ی جهان و محور وحدت همه ی مسلمانان و آزادگان جهان از درگاه ایزد منّان مسئلت دارم.

 درود و رحمت خداوند نثار روح پُرفتوح همه ی ی باد، بویژه ی والامقام مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و نیز همه ی رزمندگان صادق جبهه ی مقاومت و نیز روح مطهّر بنیان گذار که بیشترین اهتمام را به قضیّه ی فلسطین مبذول داشت. موفّق و پیروز باشید.

 والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
 

۱) سوره ی آل عمران، آیه ی ۱۳۹
۲) سوره ی محمّد، آیه ی ۳۵
۳) سوره ی اسراء، بخشی از آیه ی ۸۱
۴) سوره ی انبیاء، بخشی از آیه ی ۱۰۵


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها