نیچه میفرماد:آنچه مرا نکشد نیرومندترم میسازد

توی شهر همینطوری تنها می چرخیدم ، هدف و مقصدی نداشتم، دلم می خواست خودم با خودم خلوت کنم ، حوصله ی هیچ بنی بشری رو نداشتم دعوت کنم به این سرگردانی، یه مسئله های مختص خودِ آدماس ،حالا هر چقدرم بخوایم درد و دل کنیم برای یه شخص دیگه حتی با ویژگی های که خودمون توی ذهنیاتمون تعریف کردیم مثلا قابل اعتماد، باشعور، دلسوز و از این دسته خصوصیات اما بازم روح سبک تر نمیشه و ذهن همچنان درگیر اون مسئله ست فقط فک بدبخت دو ساعت آسف شده و حامل حس های منفی به طرف مقابل بودیم، در همین راستا تصمیم گرفتم نه برای فرار از مسئله های ذهنیم بلکه برای حل ذهنی از خونه بزنم بیرون،پ ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها