برگرفته از....

مرد باس هر چند وقت یه بار که از سر کار میاد، یه شاخه گل سرخ واسه خانومش ب ه و پیشونیشو ببوسه و بگه خانومم اینم یه شاخ گل به عشق تو برگرفته از کانال @manyekmardhastam

اطلاعات

آخرین جستجو ها