ب رسم رفاقت...

اعوذ بالله من ال اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم... سلام خدا جون... عرض ادب میکنم ای پروردگار مهربانم... رفیق جان؟:) میدونی یاد اون دوستم افتادم ک... راستش همون لحظاتم ب دلم افتاد و گفتم خدایا؟ ولی من هیچوقت دوست ندارم و ان شاء الله ک هیچوقت اونجوری نشه! خدایا؟ پناهمون باش خدایا؟ عزیزانم... ایی ک خودت مهرشونو تو دلم انداختی... از من دورن ...چه چند قدم...چه چند متر...چ چند کیلومتر...و یا حتی... چ ی دنیا... خدا؟ باز تو پناهشون باش...هواشونو داشته باش...بهت میسپارمشون... چون اونا دوست داشتنی های منن...دوست داشتنی هایی ک خودتون تو دلم انداختین خدا؟ یا رب رئوفم.؟ قبول دارم خطا قبول داری؟ بچگی ؟ میبخشی دیگه...؟ میبخشی خدا اونطوری نگو .. میدونم ک دلت نمیاد... دلت نمیاد دلمو بش ی خدا.؟ تو میبخشی حتی منی ک شما رو انقدر راحت.... خدا؟ راه پیش رومو میبینی؟... خدا.؟ اعتراف کنم؟ میترسم... خیلی سخته... خیلی سختن... خدا؟ فقط میخوام بگم تو باورم کن همین...تو پشت و پناهم باشی مث همیشه حله... خدا؟ مرضیه هیچوقت کم نمیاره چرا؟ چون شما رو داره باشه خدا؟ خدایا؟ باشه؟ من نمیخوام تسلیم شم هیچوقت نمیخوام ... خدا؟ میخوام نه تنها تا زمانی ک زنده ام قهرمان زندگانی خودم باشم... بلکه... حتی رفتنمم مث ی قهرمان باشه... خدا؟ وجود من کوچیک نیست خدا؟ روح منو بزرگ ساختی روح من خیلی بزرگه خدا؟ پس منم باید بپذیرم ...ک بزرگ زندگی کنم... خدا؟ من میخوام تا حدی ک مجاز باشه...نامحدود باشم... خدا؟ کمکم کن.... خدا؟ دوست داشتن مخلوقات... خدا؟ دوست دارم ممنونم بابت همه چی ممنونم. ممنونم ک منو دور نریختی ممنونم ک بعد کلی گند کاریام و لج بازیام هنوزم عاشقانه د ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه ب رسم رفاقت...
  • کلمات کلیدی خدا؟ ,ممنونم ,محمد ,خدایا؟ ,خیلی ,دوست ,خدا؟ ممنونم ,خدا؟ خدایی ,داری خدا؟ ,دوسم داری ,باشه خدا؟

آخرین جستجو ها