ید سیم کارت تجاری سعادت و استفاده از مزایای این سیم کارت

  سعادت یکی از سیم کارت های اپراتور همراه اول می باشد که این اپراتور اقدام به فروش سیم کارت ها نموده است ،این  سیمکارت یک سیم کارت تجارتی است، که خدمات اختصاصی را برای شرکت ها و تاجران دارد. متقاضیان میتوانید با ید سیم کارت سعادت به صورت ید سیم کارت در محل ، مخارج خود را کنترل کنند.با ید این سیمکارت و استفاده از بسته اینترنتی پس پرداخت همیشه آنلاین باشید.بسته های داخلی ارائه شده شرایط و ضوابط حاکم بر این بسته ها عبارتند از:·         دقایق داخلی تنها برای تماس به شماره های روشن به روشن و از روشن به دیگر شبکه های داخلی قابل استفاده است.·         پیام های کتبی داخلی تنها برای ارسال پیام به شماره های روشن به روشن و از روشن به دیگر شبکه های داخلی قابل استفاده است.·         هر بسته بعد از فعال ساختن آن برای مدت 30 روز قابل اعتبار می باشد.·         اگر دقایق/پیام های کتبی در محدوده زمان اعتبار آن به مصرف نرسد، از بین میرود.. 

اطلاعات

آخرین جستجو ها