آن شرلی....

تیتراژ آنشرلی: آنه تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت؟ وقتی روشنی چشمهایت در های مه آلود اندوه پنهان بود با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکیت ، از تنهایی معصومانه دستهایت آیا میدانی درهجوم دردها و غمهایت و در گیرودار ملال آور دوران زندگیت حقیقت زلالی دریاچه نقره ای نهفته بود آنه اکنون آمده ام تا دستهایت را به پنجه طلایی خورشید دوستی بسپاری در آبی بیکران مهربانیها به پرواز درآوری واینک "آنه"شکفتن و سبز شدن در انتظار توست.... من که هزار بار هم این کارتون رو ببینم سیر نمیشم.....

اطلاعات

آخرین جستجو ها