س ناهی مدرن برای عابران پیاده

شهرداری شهر تورکوئینگ در شمال فرانسه، برنامه جامعی را جهت بازسازی و نوسازی این شهر تدوین کرده است. شهرداری شهر تورکوئینگ در شمال فرانسه، برنامه جامعی را جهت بازسازی و نوسازی این شهر تدوین کرده است. در این طرح، تمام فضاهای عمومی، خیابان ها و میادین به طور کامل بازسازی و یک مرکز ید بزرگ با سالن های سینما به زودی افتتاح خواهد شد. همچنین، ایستگاه مترو، تراموا و خطوط اتوبوسرانی به صورت یک سیستم مرکب، وظیفه حمل و نقل عمومی شهروندان را در فضاهای نوسازی شده انجام خواهند داد. شهرداری تورکوئینگ برای مرکز شهر، برنامه جداگانه ای را طرح ریزی کرد، در این منطقه، یک س ناه مدرن از ورق های زیبای گرافیکی از جنس آلومینیوم جهت مسقف نمودن مسیر حرکت عابر پیاده تعبیه شد. به همین منظور جهت یکپارچه سازی فضای شهری در مرکز، خانه هایی با سبک های ی ان و نمای مشابه طراحی شد. س ناه آلومینیومی طراحی شده، در طول شب، درخشان می باشد و به خوبی و بدون نیاز به سیستم های روشنایی شهری، موجب تسهیل عبور و مرور عابران پیاده می شود. همچنین این س ناه، مسیر حرکت از مترو و تراموا و ایستگاه های اتوبوس را به سمت مراکز ید مشخص می کند. کفپوش پیاده رو در این محیط، از سنگ گرانیت خا تری تشکیل شده است، که این ویژگی، کمک بسیار خوبی در یکپارچه سازی فضای شهری داشته است. این پروژه توسط آتلیه معماری 9.81 طراحی شده است.

اطلاعات

  • مطالب مشابه س ناهی مدرن برای عابران پیاده
  • کلمات کلیدی پیاده ,طراحی ,نوسازی ,بازسازی ,تورکوئینگ ,برنامه ,سازی فضای ,فضای شهری ,عابران پیاده ,یکپارچه سازی ,مسیر حرکت ,فرانسه، برنامه جامعی ,شمال فرانس?

آخرین جستجو ها