سیستم مکان ی جهانی gps

سیستم مکان ی جهانی (global positioning system) یک سیستم هدایت ( ناوبری) ای اســت شـامل شبکه ای از 24 درگردش که درفاصله 11 هزارمایلی و در شش مدارمختلف قرار دارند. در واقع یک سیستم راهبری و مسیری ای است که از شبکه ای با 24 تشکیل شده است و این ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار قرار داده شده اند. این سیستم در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال 1980 استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد. خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام ساعت شبانه روز در دسترس است. پدید آوردنگان این سیستم، هیچ حق اشتراکی برای کاربران در نظر نگرفته اند و استفاده از آن رایگان است. 24 که دور زمین در گردش هستند. ها درحال حرکت می باشند و درعرض 24 ساعت دوبارکامل بـــرگرد زمیــن می گردنــــــد. (هرروز دوبار ) باسرعتی درحدود 108 مایل درثانیه ) های gps به نام navstar شناخته می شوند... لازمه هرگونه آشنایی با gps فراگیری ماهیت اصلی این ها می باشد. اولین gps درفوریه 1978 پرتاب شد. وزن هر تقریباً / 2000 پاوند ودارای صفحات آفت به پهنای 17¬f می باشد. و قدرت فرستنده آن 50 وات ویا کمتر است. هر 2 سیگنال ارسال می کند: l1 و l2. gps های غیر نظامی از 42mhz. 1575 :l1 اسـتــفــاده می کننند. هر حدوداً 10 سال فعال می ماند وجایگزینی ها بموقع انجام گشته و های جایگزین به فضا پرتاب می گردند. برنامه شبکه gps هم اکنون تا سال 2006 تنظیم وجایگزینی های لازمه ترتیب داده شده اند. مسیر گردش ها آنها را بین عرض جغرافیایی 60 درجه شمالی و60 درجه جنوبی قرارمی دهد. این امر به معنی آن است که درهرنقطه از زمین ودرهرزمان می توان سیگنال های ای را دریافت نمود. و هر چه به ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه سیستم مکان ی جهانی gps
  • کلمات کلیدی ماهواره ,گیرنده ,استفاده ,سیستم ,نماید ,مکان ,مکان یابی ,دریافت اطلاعات ,ماهواره برای ,چهار ماهواره ,مسافت سنجی

آخرین جستجو ها