پزشکان رشوه بگیر میزی گیر با شرافت ترن یا اراذل و اوباش و ولگردان

در جامعه همانند ایران که خیلی از مردم حتی برای تامین معاش خود با مشکلات زیادی درگیر هستند و اکثر مردم توانایی هزینه های درمانی خود را ندارند،فقط باید از خدا خواست که راهت به بیمارستان نیافتد،در این کشور یک عده پزشک متخصص به جای آنکه در این شرایط بحرانی هوای هموطنان خود را داشته باشند و حتی پول کمتری از مراجعین خود بگیرند،برای عمل های جراحی از مردم تقاضای رشوه میکنند وتنها چیزی که برایشان مهم نیست جان بیمار می باشد نباید خودمان را گول بزنیم وبگوییم تعداد این پزشکان کم هستند من با قاطعیت میگویم که بیشتر تر از80درصد پزشکان متخصص رشوه بگیرن، این پزشکان یادشان رفته است که هزینه های بسیار زیاد دوران تحصیلشان را بیت المال تامین کرده بیت المالی که سهم همین فقیر فقرا بوده است این پزشکان بی وجدان وخدا نشناس باید بدانند که یک کارگر زحمت کش ماهی زیر یک میلیون درآمد داردو حتی یک در بهترین رشته های تحصیلی ماهیانه 3میلیون درآمد ندارد حال آنکه اکثر این پزشکان شاید ماهی بیش از 100 میلیون تومان در آمد داشته باشند،واقعا اوج بی شرفی هست که این پزشکان از خانواده یک کارگر رشوه میگیرد در حالی که ت ماهیانه چندین میلیون به این پزشک حقوق میدهد و هر ویزیت این پزشک برای چند دقیقه کار بالای 30هزار تومان می باشد،این وضعیت تقریبا درهیچ کشور دیگری در جهان دیده نمی شود،وقتی آدم پزشکان بدون مرزی را می بیند که با خطر انداختن جان خودشان برای نجات فردی که حتی در قار ه ای دیگر زندگی میکند چطور تلاش می کنند و حتی بسیاری اوقات کشته می شوند، باید این پزشکان ایرانی رشوه بگیر که به همشهری و هم زبان خود هم رحم ه ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها