تهیه مصالح لوله کشی گاز در رشت

شرکت گازرسانی شعله سازان بمدیریت: قنبری 09113369647 بهتر است که مصالح را پیمانکار تامین کند و ما روی کیفیت مصالح نظارت داشته باشیم، زیرا: الف) پیمانکار به دلیل ید مداوم و تجربه بیشتر، نه تنها قیمت رقابتی تری را در اختیار دارد، بلکه فروشندگان مطمئن تر و منصف تری را سراغ دارد. ب) در صورت تهیه مصالح توسط ما، به طور قطع بخشی از آن اضافه مانده و کاربری خاصی برای ما نخواهد داشت. ج) مسئولیت خوب یا بد بودن مصالح از ما سلب می شود و در صورت بروز هر گونه مشکل فنی، پیمانکار نمی تواند مدعی شود که «مصالح مشکل داشته».

اطلاعات

آخرین جستجو ها