نکات ایمنی در اجرای لوله کشی گاز در رشت

شرکت گازرسانی شعله سازان بمدیریت: قنبری 09113369647 برابر با مقررات عمومی لوله کشی گاز ساختمان، نکات ایمنی زیر در لوله کشی گاز تهران و شهرستانها مورد نظر می باشد الف) فشار گاز شهری در ساختمانهای مس ی 1/4 پوند بر اینچ مربع است و محاسبات ایمنی و انتخاب پیمانکار نیز بر مبنای این فشار است. ب) طولانی ترین مسیر از وجی رگلاتور گاز تا دورترین مصرف کننده گاز را برای تعیین قطر لوله لحاظ می کنند. ج) قطر لوله گاز باید برای حداکثر مصرف تمام دستگاه ها با هم کافی باشد. د) لوله گاز هیچ واحدی نباید از واحد دیگر عبور کرده باشد، ولی عبور از قسمتهای مشترک ساختمان بلا مانع است. ه) لوله های گاز نباید از کانال کولر، دالان آسانسور و یا مسیر تهویه هوا عبور کنند. و) اورلب نوار پیچی لوله ها 50 درصد از هر لایه نوار است، یعنی نیمی از هر لایه نوار روی لایه قبلی می آید. ز) سر جوش و اتصالات توسط نوار مخصوصی نوا یچی می شود. ح) خم لوله فقط با لوله خم کن، و نهایتا تا 90 درجه خم می شود. چین خوردگی و ترک نباید در محل خم ایجاد شود. ت) اتصالات جوشی بدون درز باید با دستگاه رکتیفایر dc جوش داده شوند. ی) قبل از هر دستگاه گازسوز باید یک شیر نصب شود. ک) شیر گاز نباید در فاصله نزدیکتر از 10 سانتی متر از جعبه فیوز و یا کلید برق نصب شود، اگر شیر گاز زیر جعبه فیوز قرار دارد، باید بیش از 50 سانتیمتر پایینتر از آن باشد. ل) گازکشی برای روشنایی و شومینه، مورد تأیید اداره گاز شهری استان تهران نیست، ولی در صورت همکاری ناظر و تامین هوای مورد نیاز این مصرف کننده ها از بیرون از ساختمان، قابل اجرا خواهند بود. م) وسایل گاز سوز، خصوصا روشنایی (در صورت وجود)، ن ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها