دلم حاج رضایی میخواد.برای اختلاط تا دم صبح

مثلا اگه حاج رضایی این جا بود الان با هم دیگه در مورد اینکه لوشامپیانو رو گِل بگیریم و پولش رو من بردارم و بزنم به یه زخمی با هم صحبت میکردیم.در ادامه هم من می افزودم که باشگاه استقلال و انو با بقیه پولم می م و یه داری بزرگ راه میندازم.نمیدونم شایدم حوصله حرفامو نداشته باشه،یا سرش درد ه پاشه بره.نمیدونم.شاید باید با حمید رضا صدر وارد گفتگو شم.شایدم باید برم بخوابم.نمیدونم.

اطلاعات

آخرین جستجو ها