تفسیر آیه قرآن????

سوره الاعراف ایه ٢٠ از راه آرزوها، انسان را فریب مى‏ دهدو نهایت کار ، وسوسه است نه اجبار، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیْطَنُ لِیُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَکُمَا رَبُّکُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَکُونَا مَلَکَیْنِ أَو تَکُونَا مِنَ الْخَلِدِینَ‏ ترجمه پس ، آن دو (آدم و همسرش) را وسوسه کرد تا آنچه را از زشتى ( )شان از آن دو مخفى بود، برایشان آشکار سازد و گفت: پروردگارتان شما را از (خوردن) این درخت نهى نکرده مگر براى این که مبادا دو فرشته شوید یا از جاودانان شوید (و حیات ابدى بی د). از صادق علیه السلام سؤال شد ملائکه افضل هستند یا بنى‏آدم؟ آن حضرت روایتى را از حضرت على علیه السلام نقل د که فرمود: خداوند ملائکه را از عقل بدون و حیوانات را با بدون عقل آفرید، امّا انسان را با ترکیبى از عقل و آفرید، اگر عقل انسان بر ش غالب شود، از ملائکه برتر است و اگر ش برعقلش غالب شود، از حیوانات پست ‏تر است. «فمن غلب عقله َه فهو خیر من الملائکة و من غلب ه عقله فهو شرّ من البهائم». [42] آدمیزاده طرفه معجونى است‏ کز فرشته سرشته و از حیوان گر کند میل این، شود به از این‏ ور کند میل آن، شود پس از آن آرى خوبى‏ ها ودرجات آدمیان متفاوت و داراى مراتبى است، چنانکه در ملائک نیز چنین است، پس هر انسانى را نمى‏ توان گفت از همه ‏ى ملائکه برتر است و یا بالع . [43] خداوند، را با ماهیّتى پلید نیافریده است، بلکه او را موجودى قابل تکامل آفرید و در گذرگاه هستى هدایت کرد و این بود که خود را منحرف و پلید ساخت، وگرنه اگر ماهیّت او پلید بود، اشتغال به تسبیح و تقدیس، ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تفسیر آیه قرآن????
  • کلمات کلیدی انسان ,شیطان ,غرائز ,خداوند ,ملائكه ,شیطان، ,غرائز حیوانى ,ملائكه برتر ,غالب شود، ,علیه السلام

آخرین جستجو ها