« سخن بزرگان »

پناهیان:قسمت اول:آیا ده سال پیش ی فکر می کرد که امروز در منطقه این همه لشکر برای # خط_مقاومت داشته باشیم و همه این قدر # مریدی انقلاب باشند؟!در آ ا مان مشکل اصلی، آدم خوب ها هستند؛ نه کفار و آدمهای بد. مثلا روایتی نداریم که بگوید: از بس کفار مراکز فساد می سازند، ظهور به تأخیر میافتد! یا روایتی نداریم که بگوید: کفار از بسی سلاح هستهای م ب دارند، لذا حضرت ظهور نمی کند که مبادا آن بمب ها را بر سر مسملین فروبریزند! چرا اهل بیت(ع) راجع به سلاح هستهای در آ ا مان سخن نگفته اند،در حالی که راجع به خیلی از مسائل دیگر بحث کردهاند؟ آیا خبر نداشتند؟ چرا خبر داشتند، اما #سلاح_هسته_ای مسألهٔ آنها نبوده، # همهٔ _ مسائل برمیگردد به اینکه «خوب ها باید خالص و خلص بشوند»مشکل این است که ما در بین خودمان ناخالصی داریم، این ها را باید لرلسمت کنیمما اگر واقعاً در # آ ا مان هم نباشیم، لااقل در آستانهٔ آ ا مان و البته این به رفتار ما بستگی دارد که ما چگونه رفتار کنیم تا این آ ا مان زودتر محقق شود قسمت دوم:آیا ده سال پیش ی فکر می کرد که امروز در منطقه این همه لشکر برای خط مقاومت داشته باشیم و همه این قدر مرید انقلابباشند؟!آیا ی فکر می کرد علاوہ بر قدرت فرهنگی، این همه # قدرت لجستیک در منطقه داشته باشیم؟! آیا ی فکر می کرد که ملت ایران و عراق این طور با هم متصل شوند؟!واقعاً ی فکر نمی کردوضعیت الان ما با ده سال پیش، اصلا قابل مقایسه نیست، احدی ده سال قبل، پیشبینی نمی کرد که وضع ما در منطقه این قدر بهتر شود.الان هم نسبت به ده سال بعد، همینطور است؛ یعنی احدی نمی تواند پیش بینی کند که ده سال آینده ما به کجا خواهیم رسید؟# خ ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه « سخن بزرگان »
  • کلمات کلیدی آخرالزمان ,منطقه ,سلاح ,حضرت ,ظهور ,کفار ,سلاح هستهای ,روایتی نداریم ,داشته باشیم ,مقاومت داشته ,لشکر برای ,مقاومت داشته باشیم