غبار پیراهن تو...

قلب تو پاک و زلاله مثل قطره های باروندل نشین تر از بهاری حتی تو فصل زمستون... + تو یقینا قشنگتر از این کلماتی حتی... ++ هوا بوی تورو داره...

اطلاعات

آخرین جستجو ها