یه آدم خاص ...

نه که نتونه از پس زندگیش بر بیاد نه که نتونه چارتا دوست کنار خودش نگه داره و دور هم جمع بشن نه که نتونه واسه خودش انگشتر و عطر و ... بگیرهنه اینکه نتونه تنهایى یا با دوستاش بره سفرهاى هیجان انگیز اتفاقا همه رو تنهایى میتونه ... مگه همه زندگى، بحث تونستنه؟عشق دلگرمی هم هست بودنِ یه آدم خاص تو حیاط خلوت دل ...!

اطلاعات

آخرین جستجو ها