سقف شیبدار - سقف شیروانی

مراحل اجرای سقف شیبدار - سقف شیروانی سقف شیبدار از نامش مشخص است به سقف هایی گفته میشود که مسطح نیست وپوشش سقف آن ورق شیروانی میباشد سقف های شیبدار برای محافظت بام ساختمان.ونمای بیرونی ساختمان اجرا میشوند و از ورود برف باران به حریم خانه جلوگیری میکند در سقف های بتنی موقع برف وباران اگر پنجره باز باشد به راحتی برف وباران داخل خانه میشوند ولی در سقف های شیبدار بخاطر سایبان های بیرون سقف از ورود برف وباران جلو گیری میکند، سقف های شیبدار بخاطر سبک بودن ،نسبت به سقف های بتنی خواهان زیادی دارد علاوه بر سبکی نیازی به برف روبی، آب بندی سال به سال،محافظت ومراقبت ندارد، اجرای سقف شیبدار: پا:زیر سازی سقف های شیبدار آهنی یا چوبی میباشد که بیشتر آهنی اجرا میشود پای (پل) سقف های شیبدار در چند مدل :یه شیبه،دوشیبه شکل مثلثی یا همان هشتی،سه شیبه،چهار شیبه ویا ترکیبی از چند شیب از روی نقشه یا باب میل مشتری اجرا میشود پاهای سقف شیبدار را با پروفیل های ۴*۸ وآهنکشی(تیریزی) روی پا را همان ۴*۸ یا میتوان پروفیل های سبک تری استفاده کرد در این مواقع باید فاصله دهنه ها کمتر باشد،وبه بودجه وسلیقه کار فرما بستگی دارد ناودانی(آبرو):ناودانی در قسمت های انتهای سقف جهت جمع آوری آب باران از روی سقف و وج آن از یک محل مشخص ،استفاده میشود ناودانی در سه طرح لندنی ،فتیله ای وجعبه ای تولید میشود ناودانی لندنی وفتیله ای گالوانیزه ورنگی میباشد ودر ضخمات ۴۰،۵۰،۶۰تولید میشود ولی ناودانی جعبه ای هم گالوانیزه و سیاه روغنی به دلیل جوشکاری در ضخامت ۹۰الی۱تا۱/۵تولید میشود. توری مرغی،پشم شیشه:توری مرغی ع ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه سقف شیبدار - سقف شیروانی
  • کلمات کلیدی میباشد ,میشود ,شیبدار ,تولید ,پوشش ,شیشه ,استفاده میشود ,تولید میگردد ,شیروانی میباشد ,جوشی میباشد ,مختلفی تولید ,مختلفی تولید میگردد

آخرین جستجو ها