خیلی خیلی خسته ام

خیلی خیلی خیلی خسته ام.... احساس میکنم مغزم عین یه جعبه یبه هم ریخته س که هیچی را نمیتونم پیدا کنم توش...... هیچی از آینده و گذشته نمیدونم..... خیلی خیلی سرگردونم......

اطلاعات

آخرین جستجو ها