از مخفف اسمم هم همیشه بدم میومده

تو شناسنامه یه اسم داری،دوستات به یه اسم صدات میکنن،دشمنات به یه اسم صدات میکنن،خانوادت به یه اسم صدات میکنن،خودت همیشه عاشق یه اسم بودی،ولی بالا ه با چه اسمی شناسونده میشی؟

اطلاعات

آخرین جستجو ها