صبح یک روز پاییزی....

صبح پیش پرفسور بودم هزارماشالا قالیچه کرمون... به نسبت 13 سال قبل که دیدمش هیچ فرقی نکرده...همونطور ب و شاداب و خوش رو و مهربون و پوست شفاف... در خصوص واحدهایی که بایستی بگذرونم بحث کردیم و پنجشنبه صبح تا عصر کلاس دارم و بایستی تا روز پنجشنبه یه سری مطالب درسی مرور کنم... امروز برگشتنی یه کیلومتر قبل هاشمیه تو بلوار اباد پیاده روی .... اولین روزی بود که پاییز چهره واقعیشو به شهر نشون داد... هوا سرد و سو ک و زمینها خیس...

اطلاعات

آخرین جستجو ها